Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Janusz Ławruszko
10Agnieszka Mackojć
11Marian Maliński
12Ryszard Maliński
13Kazimierz Sać
14Leszek Stuła
15Grzegorz Szafrański
16Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Otwarcie posiedzenia.
2Stwierdzenie quorum.
3Przyjęcie porządku obrad.
4Przyjęcie protokołów:od I-VIII sesji.
5Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
6Informacja dotycząca zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla powiatu gryfickiego.
7Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018"
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030.
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Gryfickiego.
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania hali widowiskowo-sportowej Gryf-Arena w Gryficach.
12Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017-2022".
13Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gryfickiego od dnia 1 września 2019 roku.
14Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2019 rok.
15Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2019 rok.
16Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
17Wolne wnioski.
18Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1interpelacje2019-05-30w sprawie umów cywilnoprawnych zawartych w latach 2015 - 2018Łukasz Czyrnyodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2019-05-23w sprawie zakłócania porządku publicznego mieszkańcom osiedla XXX lecia w Gryficach.Grzegorz BurczaKTiDP.7126.15.2019.RM
3interpelacja2019-05-21w sprawie: wandalizmu w powiecie gryfickim.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
4interpelacja2019-05-21w sprawie: propozycji Marszałka Województwa Zachodniopomomrskiego do wprowadzenia karty LGBT+ na Pomorzu ZachodniopomorskimGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
5zapytanie2019-05-21w sprawie: organizacji "kampanii wyborczej" dla Bartosza Arłukowicza.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrycpję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji