powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
X sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Ryszard Chmielowicz
3Łukasz Czyrny
4Joanna Duzinkiewicz
5Marek Gołuchowski
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Kazimierz Sać
12Leszek Stuła
13Waldemar Wawrzyniak
Porzadek obrad
LpTytuł
11. Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad, d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu miedzy sesjami
3Raport o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 rok: a - debata nad raportem o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 r. b ? podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
4Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2018 rok ? sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfickiego za 2018 rok. a) wprowadzenie ? Ryszard Chmielowicz ? Przewodniczący Zarządu ? Starosta, b) szczegółowe omówienie sprawozdania - Grażyna Obrębska-Starzec - Skarbnik Powiatu, c)
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 marca 2019 r
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka zarządu powiatu gryfickiego: a - wystąpienie starosty b - wybór komisji skrutacyjnej c - głosowanie
9Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego pana Leszka Stuły: a - stanowisko komisji rewizyjnej b - dyskusja c ? głosowanie
10Interpelacje i zapytania radnych
11Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji
12Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13Wolne wnioski
14Zakończenie posiedzenia
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz
1zapytanie2019-07-10w sprawie: Liczby wniosków, skarg i petycji.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
2zapytanie2019-07-10w sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie GryfickimGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
3zpytanie2019-07-17w sprawie: realizacji uchwały o 3 letnich obchodach 100 lecia Niepodległości Polski.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
4zapytanie2019-07-11w sprawie: kosztów procesowych poniesionych przez Powiat GryfickiGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
5zapytanie2019-07-16w sprawie: informacji medialnych dotyczących naborów do szkół ponadgimnazjalnych. Stanisław Hołubczakodpowiedź Starosty Powiatu
6interpelacja2019-07-17w sprawie: liczby wniosków o dofinansowanieGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
7zapytanie2019-07-24w sprawie: zadań wykonanych przez etatowego członka zarządu powiatuGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
8interpelacja2019-07-17w sprawie: instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie powiatu gryfickiego.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu