powiat
RADA POWIATU GRYFICKIEGO
X sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Ryszard Chmielowicz
3Łukasz Czyrny
4Joanna Duzinkiewicz
5Marek Gołuchowski
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Marian Maliński
10Ryszard Maliński
11Kazimierz Sać
12Leszek Stuła
13Waldemar Wawrzyniak
Porzadek obrad
LpTytuł
11. Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad, d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu miedzy sesjami
3Raport o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 rok: a - debata nad raportem o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 r. b ? podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
4Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2018 rok ? sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfickiego za 2018 rok. a) wprowadzenie ? Ryszard Chmielowicz ? Przewodniczący Zarządu ? Starosta, b) szczegółowe omówienie sprawozdania - Grażyna Obrębska-Starzec - Skarbnik Powiatu, c)
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 marca 2019 r
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka zarządu powiatu gryfickiego: a - wystąpienie starosty b - wybór komisji skrutacyjnej c - głosowanie
9Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego pana Leszka Stuły: a - stanowisko komisji rewizyjnej b - dyskusja c ? głosowanie
10Interpelacje i zapytania radnych
11Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji
12Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13Wolne wnioski
14Zakończenie posiedzenia
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz
1zapytanie2019-07-10w sprawie: Liczby wniosków, skarg i petycji.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
2zapytanie2019-07-10w sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie GryfickimGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu