powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
XI sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Marek Gołuchowski
8Stanisław Hołubczak
9Renata Korek
10Agnieszka Mackojć
11Marian Maliński
12Kazimierz Sać
13Leszek Stuła
14Grzegorz Szafrański
15Waldemar Wawrzyniak
Porzadek obrad
LpTytuł
11.Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na 2020 r.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/15 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/310/18 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 30 sierpnia 2018 r., w sprawie ustalenia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki?.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 marca 2019 r., dotyczącej działalności dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zawiadomienia o naruszeniu prawa i podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przygotowania i złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
11Interpelacje i zapytania radnych.
12Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.
13Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14Wolne wnioski.
15Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz