powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
XIV sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Joanna Duzinkiewicz
5Marek Gołuchowski
6Renata Korek
7Agnieszka Mackojć
8Ryszard Maliński
9Marian Maliński
10Grzegorz Szafrański
11Waldemar Wawrzyniak
Porzadek obrad
LpTytuł
11. Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad.
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
33. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030.
44. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu.
55. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu.
66. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu.
77. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryfic
88. Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz