Rada Powiatu Gryfickiego
XV sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Czesław Bukowiec
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Stanisław Hołubczak
6Renata Korek
7Janusz Ławruszko
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Kazimierz Sać
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak
Porządek obrad
LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołów z XII, XIII, XIV sesji.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gryficki.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019 -2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 marca 2019 r., w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego.
7Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji zamierzenia pn. ?Rega przyjazna niepełnosprawnym?.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Leszka Stuły.
9Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Powiatu.
10Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
11Interpelacje i zapytania radnych.
12Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.
13Wolne wnioski.
14Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedź
1interpelacja2019-10-29w sprawie informacji o wyróżnieniu w konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu"Kazimierz Saćodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2019-10-29w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w GryficachKazimierz Saćodpowiedź Starosty Powiatu