powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
XIX sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Janusz Ławruszko
9Agnieszka Mackojć
10Ryszard Maliński
11Marian Maliński
12Leszek Stuła
13Waldemar Wawrzyniak
Porzadek obrad
LpTytuł
11. Sprawy regulaminowe a). otwarcie posiedzenia b). stwierdzenie quorum c). przyjęcie porządku obrad.
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
33. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
44. Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz
1zapytanie2020-01-10zapytanie wielowątkowe w sprawie sprawy sądowej z dnia 30 maja 2019 roku.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2020-01-10w sprawie: procedury opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
3interpelacja2020-01-10w sprawie: braku udzielania odpowiedzi na interpelacje Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
4interpelacja2020-01-10w sprawie: opracowywania przez Zarząd Powiatu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy obywatelskiej.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
5zapytanie2020-01-10w sprawie scalonego systemu ścieżek rowerowych Powiatu GryfickiegoJoanna Duzinkiewiczodpowiedź Starosty Powiatu
6zapytanie2020-01-13w sprawie zabezpieczenia techniczno-socjalnego pracowników DPS JarominGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
7zapytanie2020-01-16w sprawie: działań mobingowych w DPS JarominGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu