Rada Powiatu Gryfickiego
XIX sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Janusz Ławruszko
9Agnieszka Mackojć
10Marian Maliński
11Ryszard Maliński
12Leszek Stuła
13Waldemar Wawrzyniak
Porządek obrad
LpTytuł
1 Sprawy regulaminowe a). otwarcie posiedzenia b). stwierdzenie quorum c). przyjęcie porządku obrad.
2Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
4Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedź
1zapytanie2020-01-10zapytanie wielowątkowe w sprawie sprawy sądowej z dnia 30 maja 2019 roku.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2020-01-10w sprawie: procedury opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
3interpelacja2020-01-10w sprawie: braku udzielania odpowiedzi na interpelacje Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
4interpelacja2020-01-10w sprawie: opracowywania przez Zarząd Powiatu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy obywatelskiej.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
5zapytanie2020-01-10w sprawie scalonego systemu ścieżek rowerowych Powiatu GryfickiegoJoanna Duzinkiewiczodpowiedź Starosty Powiatu
6zapytanie2020-01-13w sprawie zabezpieczenia techniczno-socjalnego pracowników DPS JarominGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
7zapytanie2020-01-16w sprawie: działań mobingowych w DPS JarominGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu