powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
XXI sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
Porzadek obrad
LpTytuł
11.Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
22.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
33.Sprawozdanie Starosty Powiatu Gryfickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2019.
44.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
55.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
66.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
77.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
88.Podjęcie uchwały Rady Powiatu odwołania radnego ze składu osobowego w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
99.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego
1010.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
1111.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego.
1212.Interpelacje i zapytania radnych.
1313.Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
1414.Wolne wnioski.
1515.Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz
1zapytanie2020-03-25w sprawie: powierzchni handlowej (powierzchni sprzedaży) w galerii HOSSO w Gryficach.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź