Rada Powiatu Gryfickiego
XXI sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
Porządek obrad
LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Sprawozdanie Starosty Powiatu Gryfickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2019.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu odwołania radnego ze składu osobowego w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego.
12Interpelacje i zapytania radnych.
13Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
14Wolne wnioski.
15Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedĽ
1zapytanie2020-03-25w sprawie: powierzchni handlowej (powierzchni sprzedaży) w galerii HOSSO w Gryficach.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź
2zapytanie2020-03-24w sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2019 Grzegorz Burczaodpowiedź
3interpelacja2020-04-03w sprawie: procedur na wypadek pandemiiGrzegorz Burczaodpowiedź
4zapytanie2020-04-03treść: Jakie konkretnie działania oraz jaki jest określony algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia pandemii, przewiduje /określiło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią korona wirusa w powiecie gryfickim?Grzegorz Burczaodpowiedź
5zapytanie2020-04-03w sprawie: działań podjętych przez powiat w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu podopiecznych DPS Gryfice podczas pandemiiGrzegorz Burczaodpowiedź
6zapytanie2020-04-07treść: Jakie konkretne miejsca przygotowano oraz w jakich obiektach, na ile łóżek, sposób zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej oraz żywienia itp., a jakie są planowane do przygotowania na wypadek rozwoju pandemii w powiecie gryfickim?Grzegorz Burczaodpowiedź
7interpelacja2020-04-17w sprawie: Instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie Powiatu GryfickiegoGrzegorz Burczaodpowiedź
8zapytanie2020-04-17treść: Jakie konkretnie "Kontrole kuratorium wykazały liczne uchybienia po stronie dyrekcji"? oczywiście chodzi o MOW w RewaluGrzegorz Burczaodpowiedź
9zapytanie2020-05-17w sprawie: uwzględnienia wniosków i uwag dyrektorów i opiekunów MOW w RewaluGrzegorz Burczaodpowiedź
10zapytanie2020-04-17treść: Jakie podjęto działania oraz jaką kwotę wydatkowano na walkę z pandemią w naszym powiecie?Grzegorz Burczaodpowiedź
11interpelacja2020-05-19w sprawie: konieczności remontu chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Trzebiatowie.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź