powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
IV sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Marek Gołuchowski
8Stanisław Hołubczak
9Renata Korek
10Janusz Ławruszko
11Agnieszka Mackojć
12Marian Maliński
13Ryszard Maliński
14Kazimierz Sać
15Grzegorz Szafrański
16Jan Trafny
17Waldemar Wawrzyniak
Porzadek obrad
LpTytuł
1Otwarcie posiedzenia
2Stwierdzenie quorum
3Przyjęcie porządku obrad
4Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfickiego.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/240/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dalszego przedłużenia umowy dzierżawy.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie upamiętnienia 100 lecia odzyskania niepodległości w Powiecie Gryfickim.
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2019.
12Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030.
13Interpelacje i zapytania radnych.
14Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
15Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16Wolne wnioski.
17Zakończenie posiedzenia.
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz