powiat
RADA POWIATU GRYFICKIEGO
5. sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
1 sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2 sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
3 sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
4 sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
5 sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Stanisław Hołubczak
7Janusz Ławruszko
8Agnieszka Mackojć
9Marian Maliński
10Jan Trafny
11Waldemar Wawrzyniak
Porzadek obrad
LpTytuł
1Otwarcie posiedzenia
2Stwierdzenie quorum
3Przyjęcie porządku obrad
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/240/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Gryfickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Gryfickim.
9Interpelacje i zapytania radnych.
10Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
11Wolne wnioski.
12Zakończenie posiedzenia.