Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Stanisław Hołubczak
7Janusz Ławruszko
8Agnieszka Mackojć
9Marian Maliński
10Jan Trafny
11Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Otwarcie posiedzenia
2Stwierdzenie quorum
3Przyjęcie porządku obrad
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/240/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Gryfickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Gryfickim.
9Interpelacje i zapytania radnych.
10Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
11Wolne wnioski.
12Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1interpelacja2018-12-31w sprawie audytów powyborczychGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2018-12-28w sprawie zajmowania miejsc postojowych przez auta "komisowe"Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
3zapytanie2018-12-31w sprawie publikacji nagrań z obrad sesji zgodnie z Art. 15 ust. 1 pkt 1aGrzegorz BurczaAiSO.1431.1.2019.MP
4zapytanie2018-12-31w sprawie publikacji zapytań i interpelacjiGrzegorz BurczaAiSO.1431.1.2019.MP
5zapytanie2018-12-31w sprawie: kosztów organizowanej w Pogorzelicy gali Starosty Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia.Stanisław Hołubczakodpowiedź Starosty Powiatu
6zapytanie2018-12-28w sprawie: kosztów budowy i likwidacji bilboardów reklamowych.Stanisław HołubczakZDP.1510.02.2019.WD
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrycpję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji