powiat
RADA POWIATU GRYFICKIEGO
VII sesja VI kadencji

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
2019-05-09
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji
Radni obecni na sesji
LpImię i nazwisko
Porzadek obrad
LpTytuł
1Otwarcie sesji Rady
2Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
3Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4Stwierdzenie quorum
5Przyjęcie porządku obrad
6Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
7Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
12Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
13Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
14Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
15Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
16Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Statutowej
17Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
18Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
19Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
20Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
21Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami
22Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gryficach
23Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominie
24Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
25Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030
26Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
27Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Gryfickiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
28Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia dodatkowych kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego
29Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego
30Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gryfice na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach
31Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego
32Wolne wnioski
33Zakończenie posiedzenia
Zapytania i interpelacje radnych
Lptypdataw sprawieskładajacyOdpowiedz