powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
Wszystkie zapytania i interpelacje
Lptypdataskładajacyw sprawieOdpowiedz
1interpelacja2018-11-30Grzegorz Burczaw sprawie: wyrok w sprawie odszkodowania za ścieżkę Pogorzelica - Mrzeżynoodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży działki w Rewaluodpowiedź Starosty Powiatu
3zapytanie2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnychodpowiedź Starosty Powiatu
4interpelacje2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie: publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gryfickiegoKTiDP.7142.15.2018.RS
5zapytanie2018-12-21Stanisław Hołubczakw sprawie: wielkości wydatków uruchomionych na rezerwę celową w roku 2018. odpowiedź Starosty Powiatu
6zapytanie2018-12-21Stanisław Hołubczakw sprawie: wyjaśnienia wzrostu wydatków budżetowych w 2018r. odpowiedź Starosty Powiatu
7interpelacja2018-12-28Grzegorz Burczaw sprawie zajmowania miejsc postojowych przez auta "komisowe"odpowiedź Starosty Powiatu
8zapytanie2018-12-28Stanisław Hołubczakw sprawie: kosztów budowy i likwidacji bilboardów reklamowych.ZDP.1510.02.2019.WD
9interpelacja2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie audytów powyborczychodpowiedź Starosty Powiatu
10zapytanie2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie publikacji nagrań z obrad sesji zgodnie z Art. 15 ust. 1 pkt 1aAiSO.1431.1.2019.MP
11zapytanie2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie publikacji zapytań i interpelacjiAiSO.1431.1.2019.MP
12zapytanie2018-12-31Stanisław Hołubczakw sprawie: kosztów organizowanej w Pogorzelicy gali Starosty Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia.odpowiedź Starosty Powiatu
13zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: osiągniętych dochodów, poniesionych kosztów przez powiat Gryficki z wynajęcia bilbordów reklamowych w roku 2018.odpowiedź Starosty Powiatu
14zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: zmiany warunków zatrudnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.odpowiedź Starosty Powiatu
15zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: zmiany warunków zatrudnienia wybranych pracowników w roku 2018.odpowiedź Starosty Powiatu
16zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie:określenia tytułu wzrostu dochodów budżetu w Starostwie Powiatowym na kwotę 50 000,00.odpowiedź Starosty Powiatu
17zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: uzupełnienia odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.12.2018r. w sprawie kosztów budowy i likwidacji bilbordów reklamowych.odpowiedź Starosty Powiatu
18zapytanie2019-01-29Kazimierz Saćw sprawie: urlopu bezpłatnego Radnego Powiatu Gryfickiegoodpowiedź Starosty Powiatu
19zapytanie2019-01-30Grzegorz Burczaw sprawie: funkcji członków Zarządu Powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
20zapytanie2019-01-30Grzegorz Burczaw sprawie: obsługi medialnej powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
21interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: niewłaściwie realizowanej umowy 01/ZP/CMIRG z dnia 04 stycznia 2017odpowiedź Starosty Powiatu
22interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: obsługi prawnej ZSP im. Wincentego Witosa w Płotach2/CUW/2019/W
23interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: audytów wewnętrznych w roku 2018odpowiedź Starosty Powiatu
24interpelacja2019-03-01Grzegorz Burczaw sprawie: podstawy prawnej do działań zespołu doraźnego powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
25interpelacja2019-03-01Grzegorz Burczaw sprawie: działań zespołu powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
26zapytanie2019-04-23Stanisław Hołubczakw sprawie: udostępnienia przestrzeni reklamowej w Hali Gryf Arena, dochodów powiatu z tym związanych oraz kosztów.odpowiedź Starosty Powiatu
27interpelacja2019-05-23Grzegorz Burczaw sprawie zakłócania porządku publicznego mieszkańcom osiedla XXX lecia w Gryficach.KTiDP.7126.15.2019.RM
28interpelacje2019-05-30Łukasz Czyrnyw sprawie umów cywilnoprawnych zawartych w latach 2015 - 2018odpowiedź Starosty Powiatu
29interpelacja2019-05-30Łukasz Czyrnyw sprawie kwot faktur opłaconych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach od 01.01.2015 do 31.05.2019odpowiedź Starosty Powiatu
30zapytanie2019-07-10Grzegorz Burczaw sprawie: Liczby wniosków, skarg i petycji.odpowiedź Starosty Powiatu
31zapytanie2019-07-10Grzegorz Burczaw sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Gryfickimodpowiedź Starosty Powiatu
32zapytanie2019-07-11Grzegorz Burczaw sprawie: kosztów procesowych poniesionych przez Powiat Gryfickiodpowiedź Starosty Powiatu
33zapytanie2019-07-16Stanisław Hołubczakw sprawie: informacji medialnych dotyczących naborów do szkół ponadgimnazjalnych. odpowiedź Starosty Powiatu
34zpytanie2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: realizacji uchwały o 3 letnich obchodach 100 lecia Niepodległości Polski.odpowiedź Starosty Powiatu
35interpelacja2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: liczby wniosków o dofinansowanieodpowiedź Starosty Powiatu
36interpelacja2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie powiatu gryfickiego.odpowiedź Starosty Powiatu
37zapytanie2019-07-24Grzegorz Burczaw sprawie: zadań wykonanych przez etatowego członka zarządu powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
38zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotachodpowiedź Starosty Powiatu
39zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
40zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowieodpowiedź Starosty Powiatu
41zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu