Rada Powiatu Gryfickiego
Wszystkie zapytania i interpelacje
Lptypdataskładajacyw sprawieOdpowiedz
1interpelacja2018-11-30Grzegorz Burczaw sprawie: wyrok w sprawie odszkodowania za ścieżkę Pogorzelica - Mrzeżynoodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży działki w Rewaluodpowiedź Starosty Powiatu
3zapytanie2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnychodpowiedź Starosty Powiatu
4interpelacje2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie: publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gryfickiegoKTiDP.7142.15.2018.RS
5zapytanie2018-12-21Stanisław Hołubczakw sprawie: wielkości wydatków uruchomionych na rezerwę celową w roku 2018. odpowiedź Starosty Powiatu
6zapytanie2018-12-21Stanisław Hołubczakw sprawie: wyjaśnienia wzrostu wydatków budżetowych w 2018r. odpowiedź Starosty Powiatu
7interpelacja2018-12-28Grzegorz Burczaw sprawie zajmowania miejsc postojowych przez auta "komisowe"odpowiedź Starosty Powiatu
8zapytanie2018-12-28Stanisław Hołubczakw sprawie: kosztów budowy i likwidacji bilboardów reklamowych.ZDP.1510.02.2019.WD
9interpelacja2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie audytów powyborczychodpowiedź Starosty Powiatu
10zapytanie2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie publikacji nagrań z obrad sesji zgodnie z Art. 15 ust. 1 pkt 1aAiSO.1431.1.2019.MP
11zapytanie2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie publikacji zapytań i interpelacjiAiSO.1431.1.2019.MP
12zapytanie2018-12-31Stanisław Hołubczakw sprawie: kosztów organizowanej w Pogorzelicy gali Starosty Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia.odpowiedź Starosty Powiatu
13zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: osiągniętych dochodów, poniesionych kosztów przez powiat Gryficki z wynajęcia bilbordów reklamowych w roku 2018.odpowiedź Starosty Powiatu
14zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: zmiany warunków zatrudnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.odpowiedź Starosty Powiatu
15zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: zmiany warunków zatrudnienia wybranych pracowników w roku 2018.odpowiedź Starosty Powiatu
16zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie:określenia tytułu wzrostu dochodów budżetu w Starostwie Powiatowym na kwotę 50 000,00.odpowiedź Starosty Powiatu
17zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: uzupełnienia odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.12.2018r. w sprawie kosztów budowy i likwidacji bilbordów reklamowych.odpowiedź Starosty Powiatu
18zapytanie2019-01-29Kazimierz Saćw sprawie: urlopu bezpłatnego Radnego Powiatu Gryfickiegoodpowiedź Starosty Powiatu
19zapytanie2019-01-30Grzegorz Burczaw sprawie: funkcji członków Zarządu Powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
20zapytanie2019-01-30Grzegorz Burczaw sprawie: obsługi medialnej powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
21interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: niewłaściwie realizowanej umowy 01/ZP/CMIRG z dnia 04 stycznia 2017odpowiedź Starosty Powiatu
22interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: obsługi prawnej ZSP im. Wincentego Witosa w Płotach2/CUW/2019/W
23interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: audytów wewnętrznych w roku 2018odpowiedź Starosty Powiatu
24interpelacja2019-03-01Grzegorz Burczaw sprawie: podstawy prawnej do działań zespołu doraźnego powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
25interpelacja2019-03-01Grzegorz Burczaw sprawie: działań zespołu powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
26zapytanie2019-04-23Stanisław Hołubczakw sprawie: udostępnienia przestrzeni reklamowej w Hali Gryf Arena, dochodów powiatu z tym związanych oraz kosztów.odpowiedź Starosty Powiatu
27interpelacja2019-05-21Grzegorz Burczaw sprawie: wandalizmu w powiecie gryfickim.odpowiedź Starosty Powiatu
28interpelacja2019-05-21Grzegorz Burczaw sprawie: propozycji Marszałka Województwa Zachodniopomomrskiego do wprowadzenia karty LGBT+ na Pomorzu Zachodniopomorskimodpowiedź Starosty Powiatu
29zapytanie2019-05-21Grzegorz Burczaw sprawie: organizacji "kampanii wyborczej" dla Bartosza Arłukowicza.odpowiedź Starosty Powiatu
30interpelacja2019-05-23Grzegorz Burczaw sprawie zakłócania porządku publicznego mieszkańcom osiedla XXX lecia w Gryficach.KTiDP.7126.15.2019.RM
31interpelacje2019-05-30Łukasz Czyrnyw sprawie umów cywilnoprawnych zawartych w latach 2015 - 2018odpowiedź Starosty Powiatu
32interpelacja2019-05-30Łukasz Czyrnyw sprawie kwot faktur opłaconych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach od 01.01.2015 do 31.05.2019odpowiedź Starosty Powiatu
33zapytanie2019-07-10Grzegorz Burczaw sprawie: Liczby wniosków, skarg i petycji.odpowiedź Starosty Powiatu
34zapytanie2019-07-10Grzegorz Burczaw sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Gryfickimodpowiedź Starosty Powiatu
35zapytanie2019-07-11Grzegorz Burczaw sprawie: kosztów procesowych poniesionych przez Powiat Gryfickiodpowiedź Starosty Powiatu
36zapytanie2019-07-16Stanisław Hołubczakw sprawie: informacji medialnych dotyczących naborów do szkół ponadgimnazjalnych. odpowiedź Starosty Powiatu
37zpytanie2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: realizacji uchwały o 3 letnich obchodach 100 lecia Niepodległości Polski.odpowiedź Starosty Powiatu
38interpelacja2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: liczby wniosków o dofinansowanieodpowiedź Starosty Powiatu
39interpelacja2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie powiatu gryfickiego.odpowiedź Starosty Powiatu
40zapytanie2019-07-24Grzegorz Burczaw sprawie: zadań wykonanych przez etatowego członka zarządu powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
41zapytanie2019-08-13Łukasz Czyrnyw sprawie faktur kwot faktur opłaconych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach od stycznia 2010r. do grudnia 2014r.odpowiedź Starosty Powiatu
42zapytanie2019-08-13Łukasz Czyrnyw sprawie kwot faktur opłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
43zapytanie2019-08-13Łukasz Czyrnyw sprawie kwot faktur opłaconych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogicznąodpowiedź Starosty Powiatu
44zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotachodpowiedź Starosty Powiatu
45zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
46zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowieodpowiedź Starosty Powiatu
47zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
48interpelacja2019-09-11Joanna Duzinkiewiczw sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 31252 k/m Lewice na odcinku długości ok. 930 mb w Ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt 1.154,42 zł bruttoodpowiedź Starosty Powiatu
49interpelacja2019-10-10Grzegorz Burczanieprawidłowości instalacji odgromowej na Gryf Arenie.odpowiedź Starosty Powiatu
50interpelacja2019-10-10Grzegorz Burczaw sprawie treści umowy Powiatu Gryfickiego z Gmina Rewal i Trzebiatówodpowiedź Starosty Powiatu
51zapytanie2019-10-21Grzegorz Burczaw sprawie progu zwalniającego w m Karnice.Odpowiedź Starosty Powiatu
52interpelacja2019-10-29Kazimierz Saćw sprawie informacji o wyróżnieniu w konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu"odpowiedź Starosty Powiatu
53interpelacja2019-10-29Kazimierz Saćw sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
54interpelacja2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie interwencji obywatelskiej spowodowanej potencjalnymi zagrożeniami nieznanych poziomów stężeń toksycznego styrenu, w rejonie prawobrzeża Gryfic.odpowiedź Starosty Powiatu
55interpelacja2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie poziomu natężenia hałasu dziennego i nocnego wokół POOLSPA w Gryficach.odpowiedź Starosty Powiatu
56zapytanie2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie wniosków do budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2020.odpowiedź Starosty Powiatu
57zapytanie2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie wykorzystania bezzałogowego statu powietrznego.odpowiedź Starosty Powiatu
58zapytanie2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie realizacji zadań Powiatu Gryfickiego o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiskaodpowiedź Starosty Powiatu
59interpelacja2019-12-03Kazimierz Saćw sprawie zadłużenia Powiatu Gryfickiego.odpowiedź Starosty Powiatu
60interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie całkowitych kosztów remontu i utrwalenia drogi Dreżewo-Karnice.odpowiedź Starosty Powiatu
61interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie planowanej inwestycji pn. Modernizacja drogi 3123 Nowielice-Gorzysławodpowiedź Starosty Powiatu
62interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie: poniesionych kosztów projektów inwestycji drogowych.odpowiedź Starosty Powiatu
63interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie katastrofalnego stanu drogi powiatowej 1036 na odcinku od Kołomoncia do Świeszewa i dalej do Kolonii 9 (do granicy Powiatu Gryfickiego)odpowiedź Starosty Powiatu
64interpelacja2019-12-19Ryszard Malińskiw sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w porównaniu z rokiem 2019odpowiedź Starosty Powiatu
65zapytanie2020-01-10Grzegorz Burczazapytanie wielowątkowe w sprawie sprawy sądowej z dnia 30 maja 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
66interpelacja2020-01-10Grzegorz Burczaw sprawie: procedury opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu.odpowiedź Starosty Powiatu
67interpelacja2020-01-10Grzegorz Burczaw sprawie: braku udzielania odpowiedzi na interpelacje odpowiedź Starosty Powiatu
68interpelacja2020-01-10Grzegorz Burczaw sprawie: opracowywania przez Zarząd Powiatu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy obywatelskiej.odpowiedź Starosty Powiatu
69zapytanie2020-01-10Joanna Duzinkiewiczw sprawie scalonego systemu ścieżek rowerowych Powiatu Gryfickiegoodpowiedź Starosty Powiatu
70zapytanie2020-01-13Grzegorz Burczaw sprawie zabezpieczenia techniczno-socjalnego pracowników DPS Jarominodpowiedź Starosty Powiatu
71zapytanie2020-01-16Grzegorz Burczaw sprawie: działań mobingowych w DPS Jarominodpowiedź Starosty Powiatu
72zapytanie2020-01-20Grzegorz Burczaw sprawie: Zabezpieczenia środków finansowych na 2020 dla ZSP im. Czesława Miłoszaodpowiedź Starosty Powiatu
73interpelacja2020-01-23Grzegorz Burczaw sprawie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109odpowiedź Starosty Powiatu
74zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: wniosku inwestycyjnego radnej z gminy Trzebiatówodpowiedź Starosty Powiatu
75zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: gruntów pod drogami przyjętymi na własność Powiatu Gryfickiegoodpowiedź Starosty Powiatu
76zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: podjętych przez Starostę działań inwestycyjnych w celu realizacji zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla ZSP Płotyodpowiedź Starosty Powiatu
77zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: uwzględnienia wniosku Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa odpowiedź Starosty Powiatu
78zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: zasady funkcjonowania MOW w Waniorowie bez aktualnego operatu wodno-prawnegoodpowiedź Starosty Powiatu
79zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: stawki godzinowej psychologa zatrudnionego w PCPRodpowiedź Starosty Powiatu
80zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: zakupu lokalu mieszkalnego dla 14 wychowanków Domu Dla Dzieciodpowiedź Starosty Powiatu
81interpelacja2020-01-27Joanna Duzinkiewiczw sprawie: kwot i transzy udzielonych nagród dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gryficach i Jarominieodpowiedź Starosty Powiatu
82interpelacja2020-01-29Grzegorz Burczaw sprawie: planowanej aktualizacji folderu AGROTURYSTYKA w powiecie gryfickim za kwotę 7000,00 złodpowiedź Starosty Powiatu
83zapytanie2020-01-31Grzegorz Burczaw sprawie: konkursuodpowiedź Starosty Powiatu
84interpelacja2020-02-11Kazimierz Saćw sprawie: Zadłużenia Powiatu Gryfickiego, wielkości wolnych środkówodpowiedź Starosty Powiatu
85zapytanie2020-02-17Grzegorz Burczaw sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym , aby upamiętnić Polaków pomordowanych w Skalnieodpowiedź Starosty Powiatu
86zapytanie2020-02-17Grzegorz Burczaw sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym, aby upamiętnić zasługi inz. Zbigniewa Ponieckiego, który wraz ze swoim zespołem odbudował laternę latarnii morskiej w Niechorzu.odpowiedź Starosty Powiatu
87zapytanie2020-02-17Grzegorz Burczaw sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponagdgminnym, w.s. poprawy bezpieczeństwa - spiąć komunikacyjnie prawobrzeże Gryfic, największego osiedla, a jednocześnie sypialni powiatu, z budowanym obejściem dla miasta od strony Brodpowiedź Starosty Powiatu
88zapytanie2020-02-20Joanna Duzinkiewiczw sprawie: Osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfickim.odpowiedź Starosty Powiatu
89interpelacja2020-02-27Stanisław Hołubczakw sprawie: projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu.odpowiedź
90zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: łącznych kosztów eksploatacji auta służbowegoOdpowiedź Starosty Powiatu
91zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu dla jednostek organizacyjnych powiatuodpowiedź
92zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu jednostki organizacyjnej Lo im. Bolesława Chrobrego w Gryficachodpowiedź
93zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu jednostki organizacyjnej ZSP im. Czesława Miłoszaodpowiedź
94zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2019Odpowiedź Starosty Powiatu
95zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: wielkości dopłaty do funkcjonowania jednostek organizacyjnych. odpowiedź
96zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty wolnych środków w budżecieOdpowiedź Starosty Powiatu
97zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: lokalizacji rozpatrywanych na funkcjonowanie MOW RewalOdpowiedź Starosty Powiatu
98zapytanie2020-03-24Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2019 odpowiedź
99zapytanie2020-03-25Joanna Duzinkiewiczw sprawie: powierzchni handlowej (powierzchni sprzedaży) w galerii HOSSO w Gryficach.odpowiedź
100interpelacja2020-04-03Grzegorz Burczaw sprawie: procedur na wypadek pandemiiodpowiedź
101zapytanie2020-04-03Grzegorz Burczatreść: Jakie konkretnie działania oraz jaki jest określony algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia pandemii, przewiduje /określiło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią korona wirusa w powiecie gryfickim?odpowiedź
102zapytanie2020-04-03Grzegorz Burczaw sprawie: działań podjętych przez powiat w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu podopiecznych DPS Gryfice podczas pandemiiodpowiedź
103zapytanie2020-04-07Grzegorz Burczatreść: Jakie konkretne miejsca przygotowano oraz w jakich obiektach, na ile łóżek, sposób zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej oraz żywienia itp., a jakie są planowane do przygotowania na wypadek rozwoju pandemii w powiecie gryfickim?odpowiedź
104interpelacja2020-04-17Grzegorz Burczaw sprawie: Instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie Powiatu Gryfickiegoodpowiedź
105zapytanie2020-04-17Grzegorz Burczatreść: Jakie konkretnie "Kontrole kuratorium wykazały liczne uchybienia po stronie dyrekcji"? oczywiście chodzi o MOW w Rewaluodpowiedź
106zapytanie2020-04-17Grzegorz Burczatreść: Jakie podjęto działania oraz jaką kwotę wydatkowano na walkę z pandemią w naszym powiecie?odpowiedź
107zapytanie2020-05-17Grzegorz Burczaw sprawie: uwzględnienia wniosków i uwag dyrektorów i opiekunów MOW w Rewaluodpowiedź
108interpelacja2020-05-19Joanna Duzinkiewiczw sprawie: konieczności remontu chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Trzebiatowie.odpowiedź
109zapytanie2020-06-10Grzegorz Burczaw sprawie: podjęcia działań zasilających budżet powiatu kwotą co najmniej 12 - 15 milionów zł., a przy okazji zagospodarowania działek przed Urzędem Miasta i Gminy Gryfice.
110interpelacja2020-06-12Joanna Duzinkiewiczw sprawie: budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 31252 k/m Lewice na odcinku o długości ok. 930mb.