Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Ryszard Chmielowicz
3Łukasz Czyrny
4Joanna Duzinkiewicz
5Marek Gołuchowski
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Kazimierz Sać
12Leszek Stuła
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1 Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad, d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu miedzy sesjami
3Raport o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 rok: a - debata nad raportem o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 r. b ? podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
4Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2018 rok ? sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfickiego za 2018 rok. a) wprowadzenie ? Ryszard Chmielowicz ? Przewodniczący Zarządu ? Starosta, b) szczegółowe omówienie sprawozdania - Grażyna Obrębska-Starzec - Skarbnik Powiatu, c)
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 marca 2019 r
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka zarządu powiatu gryfickiego: a - wystąpienie starosty b - wybór komisji skrutacyjnej c - głosowanie
9Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego pana Leszka Stuły: a - stanowisko komisji rewizyjnej b - dyskusja c ? głosowanie
10Interpelacje i zapytania radnych
11Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji
12Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13Wolne wnioski
14Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1zapytanie2019-07-10w sprawie: Liczby wniosków, skarg i petycji.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
2zapytanie2019-07-10w sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie GryfickimGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
3zpytanie2019-07-17w sprawie: realizacji uchwały o 3 letnich obchodach 100 lecia Niepodległości Polski.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
4zapytanie2019-07-11w sprawie: kosztów procesowych poniesionych przez Powiat GryfickiGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
5zapytanie2019-07-16w sprawie: informacji medialnych dotyczących naborów do szkół ponadgimnazjalnych. Stanisław Hołubczakodpowiedź Starosty Powiatu
6interpelacja2019-07-17w sprawie: liczby wniosków o dofinansowanieGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
7zapytanie2019-07-24w sprawie: zadań wykonanych przez etatowego członka zarządu powiatuGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
8interpelacja2019-07-17w sprawie: instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie powiatu gryfickiego.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji