Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Ryszard Maliński
11Marian Maliński
12Kazimierz Sać
13Leszek Stuła
14Grzegorz Szafrański
15Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu.
2Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2019.
3Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr V/46/15 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach.
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.
11Interpelacje i zapytania radnych.
12Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
13Wolne wnioski.
14Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1interpelacja2020-01-29w sprawie: planowanej aktualizacji folderu AGROTURYSTYKA w powiecie gryfickim za kwotę 7000,00 złGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
2zapytanie2020-01-24w sprawie: wniosku inwestycyjnego radnej z gminy TrzebiatówGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
3zapytanie2020-01-24w sprawie: gruntów pod drogami przyjętymi na własność Powiatu GryfickiegoGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
4zapytanie2020-01-24w sprawie: podjętych przez Starostę działań inwestycyjnych w celu realizacji zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla ZSP PłotyGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
5zapytanie2020-01-24w sprawie: uwzględnienia wniosku Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
6zapytanie2020-01-24w sprawie: zasady funkcjonowania MOW w Waniorowie bez aktualnego operatu wodno-prawnegoGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
7zapytanie2020-01-24w sprawie: stawki godzinowej psychologa zatrudnionego w PCPRGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
8zapytanie2020-01-24w sprawie: zakupu lokalu mieszkalnego dla 14 wychowanków Domu Dla DzieciGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
9zapytanie2020-01-20w sprawie: Zabezpieczenia środków finansowych na 2020 dla ZSP im. Czesława MiłoszaGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
10interpelacja2020-01-23w sprawie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
11zapytanie2020-01-31w sprawie: konkursuGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
12zapytanie2020-02-17w sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym , aby upamiętnić Polaków pomordowanych w SkalnieGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
13zapytanie2020-02-17w sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym, aby upamiętnić zasługi inz. Zbigniewa Ponieckiego, który wraz ze swoim zespołem odbudował laternę latarnii morskiej w Niechorzu.Grzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
14zapytanie2020-02-17w sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponagdgminnym, w.s. poprawy bezpieczeństwa - spiąć komunikacyjnie prawobrzeże Gryfic, największego osiedla, a jednocześnie sypialni powiatu, z budowanym obejściem dla miasta od strony BrGrzegorz Burczaodpowiedź Starosty Powiatu
15zapytanie2020-02-20w sprawie: Osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfickim.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź Starosty Powiatu
16interpelacja2020-02-11w sprawie: Zadłużenia Powiatu Gryfickiego, wielkości wolnych środkówKazimierz Saćodpowiedź Starosty Powiatu
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji