Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Czesław Bukowiec
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Marian Maliński
11Ryszard Maliński
12Kazimierz Sać
13Grzegorz Szafrański
14Jan Trafny
15Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Sprawozdanie Starosty Powiatu Gryfickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2019.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu odwołania radnego ze składu osobowego w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego.
12Interpelacje i zapytania radnych.
13Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
14Wolne wnioski.
15Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1zapytanie2020-03-25w sprawie: powierzchni handlowej (powierzchni sprzedaży) w galerii HOSSO w Gryficach.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź
2zapytanie2020-03-24w sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2019 Grzegorz Burczaodpowiedź
3interpelacja2020-04-03w sprawie: procedur na wypadek pandemiiGrzegorz Burczaodpowiedź
4zapytanie2020-04-03treść: Jakie konkretnie działania oraz jaki jest określony algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia pandemii, przewiduje /określiło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią korona wirusa w powiecie gryfickim?Grzegorz Burczaodpowiedź
5zapytanie2020-04-03w sprawie: działań podjętych przez powiat w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu podopiecznych DPS Gryfice podczas pandemiiGrzegorz Burczaodpowiedź
6zapytanie2020-04-07treść: Jakie konkretne miejsca przygotowano oraz w jakich obiektach, na ile łóżek, sposób zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej oraz żywienia itp., a jakie są planowane do przygotowania na wypadek rozwoju pandemii w powiecie gryfickim?Grzegorz Burczaodpowiedź
7interpelacja2020-04-17w sprawie: Instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie Powiatu GryfickiegoGrzegorz Burczaodpowiedź
8zapytanie2020-04-17treść: Jakie konkretnie "Kontrole kuratorium wykazały liczne uchybienia po stronie dyrekcji"? oczywiście chodzi o MOW w RewaluGrzegorz Burczaodpowiedź
9zapytanie2020-05-17w sprawie: uwzględnienia wniosków i uwag dyrektorów i opiekunów MOW w RewaluGrzegorz Burczaodpowiedź
10zapytanie2020-04-17treść: Jakie podjęto działania oraz jaką kwotę wydatkowano na walkę z pandemią w naszym powiecie?Grzegorz Burczaodpowiedź
11interpelacja2020-05-19w sprawie: konieczności remontu chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Trzebiatowie.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji