Rada Powiatu Gryfickiego

Lista sesji

Transmisja Online (YouTube)
2024-05-06
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-05-27
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Czesław Bukowiec
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Marian Maliński
11Ryszard Maliński
12Kazimierz Sać
13Grzegorz Szafrański
14Jan Trafny
15Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Sprawozdanie Starosty Powiatu Gryfickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2019.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfickiego.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu odwołania radnego ze składu osobowego w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego.
12Interpelacje i zapytania radnych.
13Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
14Wolne wnioski.
15Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1zapytanie2020-03-25w sprawie: powierzchni handlowej (powierzchni sprzedaży) w galerii HOSSO w Gryficach.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź
2zapytanie2020-03-24w sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2019 Grzegorz Burczaodpowiedź
3interpelacja2020-04-03w sprawie: procedur na wypadek pandemiiGrzegorz Burczaodpowiedź
4zapytanie2020-04-03treść: Jakie konkretnie działania oraz jaki jest określony algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia pandemii, przewiduje /określiło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią korona wirusa w powiecie gryfickim?Grzegorz Burczaodpowiedź
5zapytanie2020-04-03w sprawie: działań podjętych przez powiat w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu podopiecznych DPS Gryfice podczas pandemiiGrzegorz Burczaodpowiedź
6zapytanie2020-04-07treść: Jakie konkretne miejsca przygotowano oraz w jakich obiektach, na ile łóżek, sposób zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej oraz żywienia itp., a jakie są planowane do przygotowania na wypadek rozwoju pandemii w powiecie gryfickim?Grzegorz Burczaodpowiedź
7interpelacja2020-04-17w sprawie: Instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie Powiatu GryfickiegoGrzegorz Burczaodpowiedź
8zapytanie2020-04-17treść: Jakie konkretnie "Kontrole kuratorium wykazały liczne uchybienia po stronie dyrekcji"? oczywiście chodzi o MOW w RewaluGrzegorz Burczaodpowiedź
9zapytanie2020-05-17w sprawie: uwzględnienia wniosków i uwag dyrektorów i opiekunów MOW w RewaluGrzegorz Burczaodpowiedź
10zapytanie2020-04-17treść: Jakie podjęto działania oraz jaką kwotę wydatkowano na walkę z pandemią w naszym powiecie?Grzegorz Burczaodpowiedź
11interpelacja2020-05-19w sprawie: konieczności remontu chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Trzebiatowie.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji