Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Czesław Bukowiec
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Leszek Stuła
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a)otwarcie posiedzenia, b)stwierdzenie quorum, c)przyjęcie porządku obrad, d)przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Raport o stanie Powiatu Gryfickiego za 2019 rok: a - debata nad raportem o stanie Powiatu Gryfickiego za 2019 r. b - podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia votum zaufania dla Zarządu Powiatu w Gryficach
4Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2019 rok ? sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfickiego za 2019 rok.
5a) wprowadzenie - Ryszard Chmielowicz - Przewodniczący Zarządu - Starosta,
6b) szczegółowe omówienie sprawozdania - Zofia Oświęcimska - Skarbnik Powiatu
7c) prezentacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydaniaopinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryficach z wykonania budżetuza 2019 r,
8d) prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatuza 2019 r,
9e) prezentacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydaniaopinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego dotyczącymudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 r,
10f) prezentacja stanowisk komisji stałych rady,
11g) dyskusja,
12h) podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoPowiatu Gryfickiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu PowiatuGryfickiego za rok 2019
13i) podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PowiatuGryfickiego za 2019
14Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiegoz dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
15Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiegoz dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej PowiatuGryfickiego na lata 2020-2030.
16Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącegoz oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach.
17Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2020rok.
18Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady PowiatuGryfickiego na 2020 rok.
19Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu, Finansów i PolitykiGospodarczej Rady Powiatu Gryfickiego.
20Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu,Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Gryfickiego.
22Interpelacje i zapytania radnych.
23Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
24Wolne wnioski.
25Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1zapytanie2020-08-04Zapytanie nr 1Grzegorz Burczaodpowiedź
2zapytanie2020-08-04Zapytanie nr 2Grzegorz Burczaodpowiedź
3interpelacja2020-08-04Interpelacja 2Grzegorz Burczaodpowiedź
4zapytanie2020-08-04ZapytanieJoanna Duzinkiewiczodpowiedź
5interpelacja2020-08-04Interpelacja 1Grzegorz Burczaodpowiedź
6interpelacja2020-08-10w sprawie: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109.Joanna Duzinkiewiczodpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji