Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Leszek Stuła
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030
5Interpelacje i zapytania radnych
6Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady
7Wolne wnioski
8Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1zapytanie2020-09-25ZapytanieJoanna Duzinkiewiczodpowiedź
2zapytanie2020-09-25ZapytanieJoanna Duzinkiewiczodpowiedź
3interpelacja2020-10-22w sprawie zmian etatowych w MOW RewalGrzegorz BurczaOdpowiedź
4interpelacja2020-10-22w sprawie natężenia ruchu na drodze powiatowejGrzegorz Burczaodpowiedź
5zapytanie2020-10-22Zapytanie 1Grzegorz Burczaodpowiedź
6zapytanie2020-10-22Zapytanie 2Grzegorz Burczaodpowiedź
7zapytanie2020-10-22Zapytanie 3Grzegorz Burczaodpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
Miło nam gościć pana na naszej sesji.

Witam państwa radnych, pana starostę, wicestarostę

pani skarbnik i panie sekretarzu

państwa dyrektorów, kierowników jednostek.

Szanowni państwo, na ustawowy stan siedemnastu radnych

obecnych mamy dwunastu, tak więc stwierdzam

prawomocność dzisiejszych obrad


Zarówno porządek obrad jak i materiały

oraz projekty uchwały zostały państwu dostarczone w odpowiednim terminie

więc pytam czy do porządku obrad chcecie państwo wnieść jakieś zmiany


Tak bardzo proszę Panie starosto


Pani przewodnicząca, Szanowni radni.

Chciałbym do dzisiejszego porządku obrad wnieść autopoprawkę.

Jest przygotowana uchwała, z auto poprawką zmian w budżecie powiatu i wieloletniej oczywiście

wieloletniej prognozie finansowej

autopoprawka została przedstawiona na wczorajszych obradach wszystkich komisji

radni mieli okazję zapoznać się z tą auto poprawką

A jak będziemy przechodzić do procedowania

nad zmianami w budżecie to szczegóły przedstawi pani skarbnik.

Bardzo dziękuję, autopoprawki dotyczą

typowo stricte uchwał, nie porządku obrad do porządku obrad nie ma nie mamy [...]


Szanowni państwo skoro nie ma zmian co do porządku obrad

przechodzimy do realizacji punktu

„Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia” Protokół był udostępniony

w biurze Rady Powiatu. Czy ktoś z państwa chciałby tutaj zająć głos?

Jeżeli nie bardzo dziękuję

przystąpimy do głosowania nad przyjęciem protokołu

Bardzo proszę o tablicę

Witamy państwa radnych

[…]

Szanowni państwo przerwa techniczna na pięć minut, dobrze?


Szanowni państwo proszę o zajmowanie miejsc wracamy do obrad


Poproszę o tablicę do głosowania


Szanowni państwo proszę o oddanie głosu

za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia


Okej, proszę o wyświetlenie tablicy


jedenaście osób głosowało za przyjęciem protokołu

trzy osoby nie głosowały. Tak więc protokół z ostatniego posiedzenia

został przyjęty

Dziękuję bardzo przechodzimy do punktu drugiego

„Sprawozdanie z prac zarządu powiatu między sesjami”

Wczoraj na komisjach sprawozdanie było dość szczegółowo omawiane

ale jeśli są jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę.

Czy ktoś ma jakieś pytania?

Jeżeli nie bardzo dziękuję proszę o tablicę do głosowania.

A jest, przepraszam. Pani radna Joanna Duzinkiewicz.


Chciałam zadać pytanie jeszcze dodatkowe

odnośnie tworzenia nowego stanowiska pracy

stanowiska kierownika gospodarczego ośrodku w MOWie w Rewalu

wczoraj dyskutowaliśmy na komisjach wspólnych

na ten temat, ale w dalszym ciągu

nie rozumiem jaki jest sens tworzenia nowego stanowiska pracy,

jeszcze na stanowisku kierownika gospodarczego w ośrodku, jeżeli ciągle narzekamy

że należy inwestować i łożyć w MOW,

że MOW przynosi straty

i stanowisko kierownicze... stanowisko kierownicze dla pracownika gospodarczego

no to jest pan złota rączka taki pracownik gospodarczy, ja uważam

czy to musi być etat kierownika?

Jak sobie radził MOW wcześniej bez

bez kierownika gospodarczego?

Dziękuję bardzo. Członek zarządu, pan Maliński.

Jeżeli można

Więc nic się w MOWie nie zmienia tylko wracamy do tego co było.

ja tłumaczyłem na komisji, że w tej chwili

notorycznie nieobecnych jest wśród pracowników dydaktyczno-wychowawczych


czterech-pięciu pracowników

i brak jakiegokolwiek pracownika w zakresie obsługi i Administracji

to powoduje dodatkowy taki skutek że tam po prostu już nie ma kto pracować.

ten pracownik, który zatrudniony będzie na stanowisku kierownika administracyjnego.

on będzie spełniał różne funkcje a między innymi

również będzie zastępował wychowawców

którzy - przypomnę - pełnią swoją funkcję przez dwadzieścia cztery godziny na dobę

w tymże ośrodku

także w tej chwili mając na uwadze

że ten pracownik przyjdzie od 1 października

i jeszcze mamy półtora wakatu i musimy w trybie natychmiastowym

że tak powiem ściągnąć dodatkowo albo emerytów

byłych emerytów, bądź innych nauczycieli-wychowawców

mających uprawnienia do pracy w takim ośrodku jak

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu

Bardzo dziękuję. Czy jeszce jakieś pytania?


Przypominam że proszę mówić do mikrofonu i proszę się zgłaszać.

Bardzo proszę, radny pan Grzegorz Burcza.

A ja bym chciał jednak tutaj doprecyzować bo być może

pewna jakaś nieścisłość się wkradła

bo tak, dotychczasowy kierownik

wiemy, radził sobie całkiem nieźle

tego stanowiska nie było

i teraz tworzone jest, czy jakby przywracane stanowisko kierownika gospodarczego

to może warto byłoby powiedzieć

dla kogo konkretnie jest to stanowisko, personalnie. Czyli już wiemy, znamy nazwisko

tego człowieka, który ma to miejsce zająć?

To jest po prostu tak wszechstronnie uzdolniony człowiek, który po prostu

podniesie MOW z upadku, tak?

Ja bym chciał usłyszeć Kto jest taką wyrocznią dla MOWu

że ten MOW stanie na nogi


Chciałbym powiedzieć że to jest żadna tajemnica

tym panem, który który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji jest pan

[anonimizowane]

młody, zdolny człowiek, wykształcony

przed którym zresztą jak będzie chciał dalej tam pracować

to będzie musiał jeszcze uzupełnić wykształcenie

Ja się w ogóle dziwię, że tak młody i wykształcony człowiek

w ogóle podejmuje się takiej pracy bo stamtąd raczej wszyscy uciekają

i jak żeśmy rozmawiali żeby ewentualnie

pracownicy posiadający odpowiednie wykształcenie i uprawnienia

z ośrodka w Waniorowie zasili MOW w Rewalu

Żaden z pracowników nie wyraził na to zgody

nie dlatego, że nie ma czasu, tylko po prostu

wiadomo, że sława tego tego ośrodka w Rewalu jest taka, że tam się źle dzieje.

Zresztą ja powiem tak, jak pan Grzegorz

No to przecież przed nim był kontrakt 5-letni sugeruje, że były kierownik czy raczej dyrektor tak wspaniale sobie radził

Przecież przed nim był kontrakt pięcioletni

po trzech latach Sam zrezygnował

a dopowiem, że w tej chwili toczy się postępowanie prokuratorskie wobec tego pana

on zrezygnował, zastępca zrezygnował

na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej

gdzie była cała załoga oprócz trzech osób którzy notorycznie są na zwolnieniach lekarskich

w tym jeden pracownik przez 3 lata

na zwolnieniach był prawie 700 dni w jednym roku 302 dni na zwolnieniu lekarskim

więc to jest coś nienormalnego

i dlatego też nowy pan dyrektor

sprawę tych pracowników notorycznie chorych

skierował do ZUSu z prośbą o wysłanie ich na jakąś specjalistyczną komisję lekarską

No bo jeżeli jeżeli ktoś notorycznie choruje i przynosi zwolnienia od różnych lekarzy

w tym również od psychiatrów

i że takie długotrwałe zwolnienia No to zachodzi podejrzenie czy w ogóle

taki człowiek i taki pracownik może funkcję wychowawcy czy funkcję

nauczyciela tak trudnym ośrodku pełnić

także przypomnę również, że konkurs ogłaszany na dyrektora był nieskuteczny

i po wielu po wielu perypetiach, po wielu spotkaniach i namowach udało nam się

namówić byłego wicedyrektora, który prawie 10 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora MOWu

MOWu w latach jego świetności,

kiedy MOWem kierowała pani [anonimizowane]

i powiat do MOWu nigdy nie dokładał ani złotówki

odwrotnie - z pieniędzy MOWu które wpadały w nadwyżkę budżetową

finansowane były inne szkoły deficytowe na terenie powiatu


Bardzo dziękuję. Proszę, pani radna Joanna Duzinkiewicz.


Chciałam jeszcze dopytać czy to będzie Czy to jest umowa na na czas określony, na zastępstwo

jak to wygląda. No kierownik dla mnie... No nie sądzę żeby wykonywał prace gospodarcze

kierownik nadzoruje pracą, tak?

nadzoruje pracownikami A poza tym...

A jeżeli chodzi o pełnienie funkcji opiekuna

No nie sądzę być na etacie kierownika, tak?

bo to są dodatkowe środki, tak?

pensja na pewno nie będzie taka jak pracownika gospodarczego

oprócz tego funkcyjne

I dziwi mnie to ponieważ jeżeli Ciągle szukamy oszczędności

no to dla mnie to tak trochę się mija... nie widzę w tym logiki, tak?


Dziękuję bardzo. Proszę...


Ci pracownicy, ktorzy notorycznie korzystają ze zwolnień lekarskich

oni oczywiście są w większości opłacani przez ZUS

ale my musimy zlecać zastępstwa

No i to jedno w drugie wchodzi do tej pory tak było

że te zastępstwa, najczęściej nocne

zlecał sam sobie pan były dyrektor zlecał swojemu zastępcy

zlecał swojej żonie i jeszcze jednej pani

która tam pracowała i oni najczęściej mieli dyżury nocne

A przypomnę, że to jest najbardziej intratne zajęcie w tymże ośrodku

bo jeden dyżur nocny to jest kwota 500, prawie 500 złotych


Dlatego też między innymi to było powodem

tego, że ci akurat pracownicy

to byli pracownicy, którzy mieli najwyższe kwalifikacje, mieli najwyższe pensje

i ci akurat pełnili najwięcej tych nocnych dyżurów

i dlatego dlatego skutki finansowe były tak opłakane jakie są

natomiast młodzi, którzy również mogliby pełnić funkcje wychowawczą

w godzinach nocnych od 22:00 do 8:00 pełnić

po prostu tego czego nie robili no bo grafik układał pan dyrektor

także na dzień dzisiejszy sytuacja jest tego rodzaju że nadal brakuje nam

Dopiero brakowało nam 2,5 etatu brakuje nam jeszcze półtora etatu

kórey będziemy musieli załatwić bo oprócz tych wszystkich spraw

o których mówiłem i na komisji to dodam jeszcze, bo tego chyba nie powiedziałem

że tam zaległości urlopowe sięgają dwóch lat wstecz

U niektórych oczywiście pracowników

i te zaległości urlopowe jeszcze spotęgują

niedobór pracowników w tym ośrodku w roku szkolnym 2020-2021

także tutaj tutaj to że jest człowiek który... No bo tam jest potrzebny kierownik gospodarczy

przecież tam funkcjonuje kuchnia tam funkcjonuje stołówka

tam funkcjonuje internat No musi ktoś to wprowadzić

zakupy żywności i tak dalej i tak dalej

tym wszystkim ktoś musi sterować i sam dyrektor nie wystarczy

poprzedni dyrektor się na tym sparzył myślał że sam sobie że tak wszystko ułoży

No i skończyło się to tak jak się skończyło także również pan [anonimizowane]

który właśnie został powołany przez zarząd do pełnienia funkcji dyrektora

na okres dziesięciu miesięcy bo tylko na tyle się zgodził

również postawił warunek że on sobie nie wyobraża

bo zna ten ośrodek jest wieloletnim pracownikiem tego ośrodka

i przypomnę: 10 lat był zastępcą dyrektora w najlepszych latach funkcjonowania tego ośrodka

I mówi sobie nie wyobraża jak ten ośrodek... chcoiaż wyobraża sobie, bo był obecny

i był świadkiem jak to funkcjonowało przez te ostatnie 3 lata i kiedy tą funkcję pełnił

pełnił były dyrektor, który zresztą na pierwszej radzie pedagogicznej

na której byłem obecny z panią dyrektor wydziału edukacji, solennie obiecał wszystkim obecnym

i mi również, że dołoży wszelkich starań i będzie na codzień pomagał wdrożyć

się temu nowemu dyrektorowi panu [anonimizowane]

Po dwóch dniach poszedł na długotrwałe zwolnienie lekarskie

I już jak byłem za 3 dni na kolejnej radzie pedagogicznej

już nie było nie tylko tych trzech co cały czas chodzą na zwolnienia

ale jeszcze czwarty i piąty, i piąty pan dyrektor

Dziękuję, proszę jeszcze uzupełnić rodzajem umowy

bo to było takie pytanie - jaki rodzaj umowy na czas określony czy nieokreślony

na okres próbny i jeżeli ten ten pan również podejmie

uzupełnienie uzupełniające wykształcenie tak żeby mógł być wychowawcą

i pełnić inne funkcje w tym ośrodku na pewno będzie umowa na czas nieokreślony

- W tej chwili jest na okres próbny, Tak? - Tak.

Dziękuję bardzo. Proszę, radny pan Marek Gołuchowski.

Pani przewodnicząca, państwo radni. Ja nie rozumiem nad czym my tutaj się pochylamy

Sprawozdanie z prac zarządu i mowa o jakimś jednym z pracowników

w wielu jednostkach organizacyjnych powiatu gdzie regulamin przewiduje że takie stanowisko jest

i my dzisiaj poświęcamy prawie godzinę czasu na wyjaśnienie sprawy no to dla mnie to jest kuriozum

mówimy o rzeczach które praktycznie za chwilę mogą na nas ściągnąć dodatkowe kontrole

choćby przykład tego że ponad 2 lata mają pracownicy nie uregulowany

termin urlopu gdzie wiemy doskonale jakie przepisy prawa stanowi kodeks pracy

że do następnego roku, do końca września maksymalnie należy pracownikowi udzielić tego urlopu

Naprawdę, moim zdaniem nie jest to miejsce na tego typu dyskusję

regulamin zakładu, dyrektor jedn. organizacyjnej miał prawo zatrudnić na takie stanowisko pracownika

stwierdził że jest mu potrzebny

nie rolą państwa - przynajmniej ja tak uważam - radnych w tym z siebie również

Nie panie Grzegorzu, może pan sobie się uśmiechać pod nosem...

jest rozstrzyganie o tym, czy będziemy zatrudniali

w danej jednostce pracownika. To jest rola kierownika jednostki organizacyjnej

Matko Boska, naprawdę wchodzimy już w takie szczegóły że zaczyna to być kuriozalne. Dziękuję uprzejmie.

Dziękuję bardzo. Proszę, radny pan Grzegorz Burcza

Szanowna pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję.

Pan Marek zawsze, wszystko mu jest kuriozum wszystko mu się nie podoba

Sprawozdania nie mogą być omawiane bo wszystko wszyscy wiedzą, tak?

- Panie Grzegorzu, proszę pytanie do sprawozdania

- Naprawdę to to przekracza pewne granice i zamykanie buzi przez pana radnego Marka

jest bardzo nie na miejscu i opowiadanie o jakiś kuriozach

to może we własnym kurniku.

Konkretne pytanie: bardzo ważna to jest kwestia akurat jeżeli mówimy o MOWie

bo przecież nie kto inny, jak właśnie zarząd wymyślił, że MOW ma być poddany likwidacji

Jak można mówić że to nie jest ważna informacja? To jest bardzo ważna informacja.

Jeżeli dowiadujemy się że stwarzane jest nowe stanowisko

dla człowieka który będzie jeszcze musiał uzupełnić wykształcenie

to pewnie na koszt powiatu będzie uzupełniał to wykształcenie, jak się domyślam

Nie padła kwota ile będzie zarabiał ten pan na stanowisku kierowniczym

Ośrodek sobie nie radzi Ja chcę usłyszeć konkretną deklarację

ze strony, czy z ust pana starosty

czy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest przeznaczony do likwidacji, czy do ratowania

Czy ten pan ma między innymi rolę taką żeby dobić ten ośrodek, czy żeby go uratować.

Może od tego zacznijmy bo ja bym chciał usłyszeć tą informację.

Bo cały czas mówimy może będzie ratowane, może nie. Szukana jest lokalizacja, ale nie ma tej lokalizacji

to po co zatrudniamy jeszcze człowieka

i uzasadnij 150 000 to w ogóle jest nam niepotrzebne.

Jest plan ratowania czy nie? I jakie wynagrodzenie ten pan będzie dostawał?

Dziękuję bardzo. Pan starosta od razu, ad vocem.

Właśnie ja myślę, że słusznie chciał przerwać tą jałową dyskusję

Marek Gołuchowski, bo ona do niczego nie prowadzi

pytanie cały czas powielane odpowiedzi jeszcze raz miałbym powtarzać

to co zostało powiedziane już w tym momencie wielokrotnie

jakby nie docierają to że wyjaśnienia były wielokierunkowe

dla mnie jest oczywiste i zrozumiałe że dzisiaj na rynku pracy

nie ma specjalistów w pewnych dziedzinach to że [anonimizowane]

ma wieloletnie doświadczenie zawodowe właśnie ukierunkowane wręcz

Brakuje tylko specjalistycznych szkoleń, kursów

i to może uzupełnić, to że będzie wypełniał wieloraką rolę w tym ośrodku

to już powiedział też tutaj Pan Marian Maliński ja nie wiem co jeszcze miałbym do tego dodać

Jeżeli brakuje pracowników i trudno było ich pozyskać

ogłaszamy konkursy. Okazuje się, że nikt nie chce podjąć się dyrektorowania tego ośrodka

więc jakby to jasne też jest i powielanie tego i tłumaczenie

w nieskończoność tego samego aspektu to że zadajesz pytanie dotyczące dalszego losu

MOWu - no okej to to jest strategiczne to jest ważna informacja

ale też informacja nie jest nikomu obca bo musieliśmy się zmierzyć nie tak dawno

z problemem przystąpienia do likwidacji tego ośrodka był taki zamysł i była dyskusja

polemika, że zostawiamy to dajemy jeszcze szansę, rok czasu

na to żeby pokazać, że ten ośrodek może funkcjonować w ramach swojego budżetu

i może pozyskiwać wychowanków i może w pełni prowadzić tą działalność

dalej prace w tym kierunku nie zostały zakończone

pojechaliśmy swojego czasu z wicestarostą do

podobnego ośrodka w powiecie myśliborskim Renice gdzie borykają się dokładnie

z takimi samymi problemami mają wcale nie więcej wychowanków

tam liczba tych wychowanków może być przyjęta na poziomie około 90 chyba nawet

a 90 na pewno, a mają 40 czyli mają połowę tego

dzisiaj trzeba się nad tym zastanowić czy wzmacnianie w województwie

zachodniopomorskich ośrodków tego samego typu nie będzie bardziej efektywne

do tego żeby taką usługę na wyższym poziomie taką działalność na wyższym poziomie

bo ci młodzi ludzie muszą mieć na wysokim poziomie prowadzoną resocjalizację

bo to jest naszym też zadaniem i takie zadania mogą być realizowane

w każdym miejscu, to nie że utrudnione dojazdy i tak dalej, bo oni

są w tak zwanym ośrodku zamkniętym w tej chwili przy pandemi zupełnie zamkniętym

więc to są problemy z którymi się borykamy i my też okazuje się, że nie jest takie proste dzisiaj

żeby tych wychowanków do tego obiektu... 72 statut pokazuje, że 72 osoby

a mamy na poziomie połowy tego z tych wychowanków połowę stanu osobowego

więc jeżeli koszty jednostkowe rozkładają się nie na 72 osoby, tylko na 36

w świadomości musimy mieć to że nie da się sfinansować i na wysokim poziomie

kształtować resocjalizację i wychowanie tych młodych ludzi

i to wielokrotnie o tym mówimy i dalej będziemy na ten temat rozmawiać

bo to wymaga dalszych dyskusji i uzgodnień

nie że ktoś tutaj rozwiąże, do takiej decyzji musimy wspólnie dorosnąć i wspólnie ją wypracować

Jeśli nie będzie innego rozwiązania to trzeba będzie sięgać po

najdrastyczniejsze rozwiązania i to też musimy mieć z tyłu głowy

że takie z taką sytuacją za chwilę możemy się zmierzyć


było też powiedziane że możemy poszukiwać obiektów na ten cel

bo też powiedzieliśmy sobie że zaniechania dzisiaj już można by powiedzieć 20 letnie

zaniechania, bo nie prowadziliśmy tam takich gruntowych remontów w tym obiekcie

ten obiekt zawsze był niefunkcjonalny zawsze nie przystawał do potrzeb

to były obiekty adoptowane w związku z tym

też przez lata rada i ja też byłem uczestnikiem tych dyskusji

kiedy powiedzieliśmy sobie że to nie ma sensu remontowanie tych obiektów

bo one nigdy nie będą przystawać do potrzeb 21 wieku

dzisiaj porównajcie szkoły te które prowadzimy procesy dydaktyczne

szkoła na przykład w Płotach najlepiej przygotowana, najlepiej funkcjonalna

szerokie hole, korytarze i tak dalej dzisiaj w okresie pandemi najłatwiej jest tam

wprowadzić bezpieczeństwo wejścia dwa, niezależne, szerokie korytarze

a nie wąskie jak na przykład na 11 Listopada tam też zmodernizowana liśmy tą szkołę

jak mieliśmy okazję bywać w tych obiektach podczas obrad rady to mieliśmy też okazję żeby

zobaczyć jakie efekty uzyskaliśmy poprzez te remonty które termomodernizacje

poprawiające stan tych pomieszczeń edukacyjnych

i to zostało zrobione ale to też nie do końca funkcjonalne obiekty, bo one

bo one zawsze były adoptowane na te potrzeby i z takimi problemami się borykamy

i musimy poważnie na te tematy rozmawiać a nie udawać że czegoś nie wiemy.

Wiemy i jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać żeby na te tematy dyskutować.

Dziękuję bardzo. Wiemy i jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać żeby na te tematy dyskutować.

Dziękuję bardzo.

Dziękuję Panie Starosto. Bardzo proszę pan radny Paweł Breżnicki

Większość została już wyczerpana tematów bo ja chciałam właśnie poruszyć

temat braku wychowanków, właśnie stan budynku

i temat właśnie likwidacji który jest tematem otwartym

I myślę że na ten temat będziemy dyskutować.

więc nie będę powielał, dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo. Pam Marian Maliński. Tak, bardzo proszę.

Pani przewodnicząca, szanowni państwo.

Ja chciałbym wprost odpowiedzieć panu Grzegorzowi.

Bo było pytanie konkretne więc konkretna odpowiedź

My zrobimy wszystko, jako zarząd żeby uratować ten ośrodek.

Dzisiaj nie wskażę jaką drogą nie wskażę że konkretnej recepty .

Natomiast ja powiedziałem w imieniu zarządu na pierwszej, powtórzyłem na drugiej radzie pedagogicznej

wszystkim pracownikom dydaktyczno-wychowawczym

i nowemu panu dyrektorowi i przy starym panu dyrektorze i zastępcy tym starym

że nie naszym zamiarem jest zlikwidowanie tego ośrodka

był taki pomysł, cofnęliśmy się na prośbę pracowników

i dajemy szansę pracownikom, bo to nie zarząd to nie rada ma uratować ten ośrodek

tylko wspólnymi siłami możemy ten ośrodek uratować

Ja powiedziałem że przynajmniej 75% leży po stronie pracowników

czyli nauczycieli, wychowawców i pracowników technicznych tego ośrodka

Jeżeli oni rzeczywiście będą chcieli utrzymać te miejsca pracy to my na pewno jako zarząd im pomożemy

natomiast na dzień dzisiejszy No to jest takie trochę kuriozalne, znowu powtórzę

znowu powtórzę słowo którego pan Grzegorz nie lubi - kuriozalne

że po tygodniu czasu funkcjonowania ośrodka pod kierownictwem nowego dyrektora

na początku na tych radach pedagogicznych chwalono że znaleźliśmy kogoś z wewnątrz

kogoś kto jest rzeczywiście dobrym wysokiej klasy fachowcem w zarządzaniu

bo zarządzał przez 10 lat bo prowadził przez 10 lat

wspólnie z panią [anonimizowane]

i po tygodniu czasu okazuje się, że już poszedł pierwszy anonim

„my nauczyciele uprzejmie informujemy że dyrektor [anonimizowane] to jest facet be"


jak żeśmy wyjaśnili bo prowadziłem postępowanie wyjaśniające się okazało że krzty prawdy tam nie ma

w tych 10 czy 12 zarzutach które zostały skierowane do kuratorium

więc jeżeli załoga, bo „my nauczyciele” no i nie wiadomo

„my nauczyciele wszyscy”, czy tylko część, może jeden. „My nauczycie” to chyba chociaż dwóch.

No jeżeli tak będziemy podchodzić do tematu ratowania tego ośrodka, mając na uwadze te

zastępstwa, te zaległe urlopy i to że brakuje pracowników a ci którzy powinni pracować

notorycznie chorują no to sami sobie odpowiedzmy na pytanie

czy aby to się wszystko uda bo to, że stawia się zarzut dyrektorowi

że on nie przebywa na terenie ośrodka A codziennie jeździ do Gryfic, do starostwa

No tak. Był przez 3, 4 dni w CUWie

Gdyż miał zadanie wspolnie z panią dyrektor CUWu

bo on wchodzi w nową rolę, przygotować według nowych zasad

plan finansowy dla ośrodka na nowy rok budżetowy

więc dostał ode mnie takie polecenie że ma być codziennie w CUWie

ale z tego powstał zarzut że on od rana zamiast być w ośrodku to on jest od rana w CUWie

i dopiero gdzieś tam o 10:00 wraca z Gryfic

więc jeszcze raz powtarzam my zrobimy wszystko żeby ten ośrodek uratować

natomiast w większej mierze niż od nas zależy to od pracowników

szczególnie pracowników dydaktyczno-wychowawczych

bo to jest to jest wielki wielki problem

i my byśmy sobie poradzili nawet z większą liczbą tych wychowanków

No ale jak mamy trzy grupy czyli 36 [wychowanków] i nie mamy kim obsadzić dyżurów

nie mamy kim obsadzić zajęć dydaktycznych

bo brak jest dydaktycznych nauczycieli bo ci co są, to są na zwolnieniach

no to o czym my mówimy, to co my mamy się starać jest rezerwa w Warszawie

25 chłopców mogliby skierować ale byśmy musieli otworzyć klasę zawodową

jak my nie mamy możliwości w tej chwili normalnie fizycznej możliwości

bo jak nie znajdziemy, nie obsadzimy to półtorej etaty których jeszcze brakuje na dzisiaj

no to dalej będą się [...] że urlopy nie będą udzielane Czyli będzie się to nawarstwiało

w końcu przyjedzie Państwowa Inspekcja Pracy i zrobi sama z tym ośrodkiem porządek.

Dziękuję bardzo. Proszę radny pan Grzegorz Burcza.

Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo strona siódma

odnośnie zapoznawania się z wnioskami złożonymi przez sołtysów, mieszkańców

mam takie pytanie do pana starosty: Czym się różni zapoznawanie się od rozpatrywania?


Już pierwszy żeby wytłumaczyć panu Grzegorzowi

bo rozpatrywane, zapoznanie się, wniosek wpłynął i zapoznaliśmy się z oczekiwaniami

pewnej grupy społecznej czy pewnej miejscowości

i kierujemy taki wniosek do dalszych prac nad budżetem

zrobimy zestawienie wszystkich wniosków dotyczących właśnie oczekiwań budżetowych

i później w konsekwencji będą to rozpatrywane wnioski przez zarząd

w konsekwencji czego złożymy pełną informację dla komisji budżetowej

Po pierwsze i dla wszystkich Komisji Rady Powiatu

cała filozofia, zrobimy z tego pełne zestawienia pełną informację jakie wnioski trafiły

pod obrady zarządu I jakie wnioski mają szansę na realizację

i z jakimi problemami finansowymi będziemy musieli się zmierzyć

będzie to również w gestii Komisji Rady Powiatu, dziękuję.

Dziękuję bardzo, proszę radna, pani Joanna Duzinkiewicz.


Odnośnie sprawozdania z prac zarządu powiatu ogólnie.

Dla mnie kuriozum jest, że nie możemy dyskutować na temat sprawozdania z prac zarządu powiatu

że to jest utrudnione to być może należałoby ten punkt zdjąć z porządku obrad?

wtedy nie byłoby dyskusji.

- Dyskusje przede wszystkim odbywają się na komisjach i tam i były odpowiedzi na te wszystkie pytania

które dzisiaj były zadawane. Niestety nie wszyscy uczestniczą w komisjach

i może w tym jest problem. To może powinniśmy się sami bić w piersi

a później powielamy te same pytania na sesji.

- Były dyskusje na komisjach, aczkolwiek później po przemyśleniach pojawiają się kolejne pytania

To dzisiejsze powtarzają większości.

[...]

Tylko że te odpowiedzi nie są satysfakcjonujące, dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo szanowni państwo, czy jeszcze pan starosta? Nie, pan Marian Maliński, proszę.


Pani przewodnicząca, szanowni państwo [...]

Chciałbym podać Taki konkretny przykład przez pierwszy tydzień funkcjonowania

ośrodka w Rewalu pod kierownictwem nowego dyrektora

jego staraniem i naszym staraniom udało się załatwić nieodpłatnie

50 nowych tapczanów. Sprzęt, wyposażenie, w tym regały krzesła, foteliki, stoliki

Nowe, nieodpłatnie. Odpłatnie, za 1/3 wartości kupiliśmy

dla ośrodka z rezerwy zarządu trzy telewizory - nowe telewizory

także to jest chyba przykład na to, że nie idziemy na siłę w kierunku likwidacji

tylko idziemy w kierunku tego, żeby ten ośrodek mógł normalnie funkcjonować

i to zależy głównie od teraz już od pracowników.

Bardzo dziękuję szanowni państwo, zamykam dyskusję nad sprawozdaniem

Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o tablicę,

Państwa proszę o oddanie głosu.

[...]

Bardzo dziękuję jednomyślnie przy jednej osobie która nie głosowała

przyjęliśmy sprawozdanie z prac zarządu pomiędzy sesjami

Szanowni państwo przechodzimy do realizacji punktu trzeciego, a więc

podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 17/112/19

rady powiatu gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

I tutaj była autopoprawka, bardzo proszę pani skarbnik.

[…]

Witam serdecznie, jeśli chodzi o autopoprawkę to w uzasadnieniu mamy w punkcie 11

ją przedstawioną, chodzi o wniosek dyrektora DPS Jaromin o zwiększenie planu dochodów

i planu wydatków o kwotę 773 400 złotych

z wyszczególnieniem jeśli chodzi o wydatki na płace z narzutami 376 000

na materiały i energia 374 000

zakup usług usług 20 000

i składki na fundusz emerytur pomostowych 3400 złotych

i to jest zmiana wprowadzona auto poprawką

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych miał pytania co do procedowanej uchwały?

Proszę pani radna Joanna Duzinkiewicz.

[...]


Odnośnie przeznaczenia środków na płacę z narzutami 376 000

Co to znaczy „praca z narzutami” czy to jest płaca przeznaczona

na dodatkowe premie czy dodatek do pensji stały

czy wynagrodzenie jakieś jednorazowe Co to znaczy? Co się pod tym kryje?


Dobrze, ale to będzie jako dodatkowe wynagrodzenie czy na stałe do pensji?

Bardzo proszę, panie dyrektorze.

[…]


Teraz chyba będzie dobrze. Złożyliśmy taki wniosek do zarządu

i do pani skarbnik, ponieważ nasze dochody planowane w zeszłym roku

w budżecie który był planowany w zeszłym roku na rok obecny

okazało się że ze względu na wzrost kosztu utrzymania mieszkańca nasze dochody wzrosły ponad plan

w związku z czym złożyliśmy stosowny wniosek do zarządu aby ten plan nasz urealnić

czyli te dodatkowe dochody wprowadzić do naszego budżetu

ze wskazaniem, z rozdziałem tych środków na poszczególne paragrafy

między innymi na wynagrodzenia

to nie będą jakieś dodatkowe pieniądze w postaci dodatku za za pracę w warunkach pandemi

tylko pozwolą nam na utrzymanie naszego poziomu płac na zakładanym poziomie

to znaczy płace tak jak są wszyscy mają plus dodatki

czyli konkretnie chodzi o premię w wysokości 15% gwarantują nam te środki utrzymanie do końca roku

takiego poziomu wynagrodzeń

- Ale wyraz „z narzutami” znaczy „z pochodnymi”? Tak?

- Tak tak, z pochodnymi.

- Tak, bo takie było pytanie?

Tak, ale o to chodziło tak pani radna? Tak, chodziło o pochodne.

[…]

A reszta składki, ZUSy, tak.

Dobrze, bardzo dziękujemy panie dyrektorze. Tak, odpowiedź jest pełna?

[…]

Bardzo dziękuję Szanowni państwo skoro nie ma więcej pytań

jest jeszcze pan radny Grzegorz Burcza

[...]


Pani skarbnik, proszę bardzo


Uzasadnieniem tej zmiany jest zwiększenie środków w związku z analizą arkusza organizacyjnego

- Czyli?

- Czyli zmiany arkuszy które miały miejsce... nie było to związane z tym etatem pana nowozatrudnionego


Dziękuję bardzo, proszę pani Renata Korek.

Pani przewodnicząca, szanowni państwo.

chciałam też wyjaśnić pewną sprawę dotyczącą zwiększenia środków na DPS w Jarominie

i chciałbym powiedzieć państwu powiedzieć taką rzecz że finansowanie naszych DPSów w powiecie

ich budżet składa się z dwóch części żebyście państwo nie myśleli

że my ekstra dodajemy jako powiat pieniądze dla DPSu to są ich pieniądze ponieważ


budżet DPSu składa się z dwóch składowych jest to dotacja Urzędu Wojewódzkiego

oraz dochody własne dochody własne to są emerytury tych ludzi, to są dopłaty z gmin na ich utrzymanie

Czyli mają jakby dwie części składowe dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przechodzi na konto powiatu

natomiast to co wpływa od ludzi jest na koncie DPSu i jest oddawana

do powiatu, czyli my dysponujemy jakby środkami DPSu wypłacając ich im mniej więcej w trzech transzach miesięcznie

pieniądze po to żeby DPS mógł funkcjonować tak żeby ludzie nie mieli zarwanych tapczanów

żeby mieli co zjeść i oczywiście płace i jeszcze setki innych rzeczy które trzeba zrobić

żeby można było tam żyć. Pracuje tam i mieszka prawie 600 osób

Gdy budżet którym dysponuje na przykład DPS Jaromin roczny to jest 15000000 zł

I proszę państwa plan który sobie zakładają pod koniec roku

oczywiście ulega w trakcie roku modyfikacji bo na przykład zwiększają się koszty utrzymania

po prostu oddajemy im w tym momencie ich pieniądze

oni również na standardowe podwyżki mają swoje pieniądze, oni się sami finansują

w momencie kiedy ze związkami zawodowymi prowadzi się negocjacje w sprawie podwyżek

dla nich dodatkowych wtedy by musimy, jeżeli oczywiście nas stać na to

z nimi prowadzić rozmowę i ewentualnie dać te podwyżki tak się zdarzyło w tamtym roku

bywało raz również że jako powiat finansowaliśmy chyba to było 90000 zł

dopłata do samochodu i to wszystko, jeżeli mamy to i możemy dodać jeżeli taka pilna potrzeba

oni się sami, samo finansują w DPSie

może ktoś jeszcze chce powiedzieć coś na ten temat ale moja wiedza jest właśnie taka

Dziękuję bardzo. Ale proszę do mikrofonu, pani Asiu.


Ile na chwilę obecną wynosi utrzymanie jednego mieszkańca?

[...]

Dziękuję bardzo pan starosta jeszcze, bardzo proszę.

W zasadzie to już to co chciałem tutaj dodać w tej sprawie zostało bez mała powiedziane

Ja tylko jeszcze jakby w uzupełnieniu wypowiedzi pani członek zarządu Renaty Korek

wyjaśnła też i określiła to wszystko o czym ty w tej chwili mówimy

ja tylko przypomnę, że planowanie budżetowe realizowane jest i wprowadzanie tych

tych budżetów jednostek organizacyjnych odbywa się w roku poprzedzającym rok budżetowy

czyli do końca roku praktycznie my podejmujemy uchwałę i wieloma zabiegami

w tamtym roku próbowaliśmy podnieść standard wynagrodzenia pracownikom

podnieśliśmy płace to 300 zł netto do pensji również z budżetu państwa, z rezerwy budżetowej

wpłynęły środki do DPSów i poprosiliśmy żeby je wydać jak najszybciej

żeby one przyniosły skutek pozytywny skutek budżetowy w przyszłym roku

i tak się też stało bo publikuje się później koszty utrzymania jednego pensjonariusza

i to stawka, o której powiedział dyrektor to była w wyniku tego że później robi się pełną analizę

za dany rok jaki był koszt utrzymania plus ewentualna inflacja która będzie

przewidywana inflacja która będzie miała miejsce w roku tym właśnie,

a 2019 się to odbywało i te koszty trudno jest tak w pełni określić

i ta nadwyżka o której mówi dyrektor że nadwyżka, No nadwyżka, było publikowane

w dzienniku urzędowym, koszt utrzymania jednego pensjonariusza można było w tym roku już

precyzyjnie określić i te składowe elementy i to miało ewidentny wpływ na składowe elementy opłat

za pensjonariusza tutaj co powiedziała pani Renata że opłata za każdego pensjonariusza są dwie specyfiki

jedna to jest ze starego portfela i ci ze starego portfela mają tak zwany swoje świadczenia

emerytalne rentowe i każde inne

i z czego 70% idzie na koszt utrzymania

a różnice dopłaca budżet państwa czyli poprzez wojewodę dostajemy kwotę 2770...

nie jestem tu precyzyjny, bo tych cyfr nie mam zapisanych

a z pamięci próbuję państwu problem przybliżyć i to jest jedna grupa

druga grupa tych pensjonariuszy to jest jeśli określamy tą stawkę

na jednego pensjonariusza to składanka również jest 70% ze świadczeń każdego pensjonariusza

a 30%, znaczy resztę, przepraszam do tych 3880 tą resztę jeżeli brakuje z uposażenia pensjonariusza

to musi wpłacić najbliższa rodzina i tutaj też jest takie kryterium dochodowe

o którym nie będę mówił bo to za długo byłoby tutaj rozważań na ten temat

więc tą różnicę między kosztem utrzymania

a tym świadczeniem 70% pensjonariusza musi zapłacić rodzina

jeżeli rodzina jest niewydolna bo kryterium dochodowe nie pozwala na to

że cele bytowe ich nie będą zapewnione no to wpłaci wtedy gmina

z której pochodzi dany pensjonariusz

i to są koszty utrzymania pensjonariusza

i teraz w tym roku zaproponowaliśmy mieszkańcom bo bardzo też o tym powiedzieć

pracownikom 3% zresztą ja mówiłem nazywałem to regulację płac bo inflacja, żeby realnie zarabiali

nie mniej niż w roku ubiegłym to te 3,5% ono skutkowało gdzieś tam 100 zł mi do poboru

drugim elementem było to, że te wszystkie zabiegi konwentów starostów i ogólnopolskie, że wysyłanie

że to za niskie uposażenie że to najbardziej niedowartościowana grupa społeczna

która wykonuje bardzo odpowiedzialną, ciężką, trudną, codzienną pracę

i jeszcze teraz w pandemi no więc i zaproponowano z unijnych w środków

czyli budżet państwa z tak zwanego Europejskiego Funduszu Społecznego

przeznaczyli pieniądze na to żeby DPSy w grantach mogli otrzymać dodatkowe wynagrodzenie

które w jaki sposób zrekompensuje im trud codziennej pracy i wysiłek większy niż zawsze

bo w okresie pandemii, w reżimie sanitarnym funkcjonuje się znacznie trudniej

pomimo już tych trudności i to co się dzieje w Polsce że wielu DPSach

wydarzyły się zakażenia na dużą skalę nas też nie ominęło, bo gryfickim

DPS też miało to miejsce ale co najważniejsze to zgaszono to zakażenie

u źródła i ono się nie rozprzestrzeniło i to zauważyła nawet Rozgłośnia Radiowa

RMF FM zdaje się która podkreśliła czy pokazała to jako duży sukces kadry zarządzającej

która potrafiła w tym bardzo trudnym okresie poradzić sobie z tymi wydarzeniami

a to też w nawiązaniu do tego że te granty im się słusznie należały

i te granty w wysokości przypomnę 1450 zł Na każdego pracownika brutto

w konsekwencji to było 800 zł do netto na rękę przysłowiową mówiąc

do każdego etatu i przez 3 miesiące na wszystkich tych forach starostów prosiliśmy

żeby to była większa na tyle konferencja prosiliśmy żeby to było większe

bo to się nie skończyło, bo to dalej trwa i dalej będziemy będziemy też apelować

w imieniu konwentu starostów do rządzących żeby przedłużyć ten okres

skutkiem tych 800 zł to rachunek jest prosty 3 miesiące to jest 2400

jak na przykład w DPSie Jaromin gdzie tam circa 200 osób to w sumie po 200zł

do pensji netto miesięcznie jakby przeliczyć te 3 miesięcznie 200

dlaczego o tym mówię, bo pensja spowoduje te 3,5% te 100 zł te 200 zł miesięcznie więcej

też 300 to 300 zł z powoduje również to że koszt utrzymania pensjonariusza

w przyszłym roku będzie z automatu wyższy Czyli jeżeli dochód DPSów naszych będzie wyższy

to jest szansa na kolejną drobną podwyżkę

płac wynagrodzenia pracowników ale to jest też i druga strona

bo ci którzy płacą, czyli rodzina podniesie się kwota koszt utrzymania

to z drugiej strony są pretensje i żal i płacz rodzin które muszą z wielkim trudem często dopłacać

do utrzymania swojego najbliższego i oni chcieliby z jednej strony jak najmniej płacić

ale jednocześnie żeby ta usługa była świadczona na

jak najwyższym poziomie i do tego po prostu zmierzamy. Dziękuję.

- Dziękuję bardzo panie starosto. Szanowni państwo skoro nie mamy pytań proszę

o tablicę do głosowania przyjdziemy do głosowania nad przyjęciem uchwały

Bardzo proszę o oddanie głosu


Bardzo dziękuję uchwała została jednomyślnie podjęta przez Radę Powiatu.

Punkt 4: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

uchwały nr 17/113/19 razy powiatu gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu gryfickiego

na lata 2020-2030

Proszę bardzo, czy są jakieś pytania?

Jeśli nie bardzo dziękuję proszę tablicę do głosowania

proszę o oddanie głosu


Bardzo dziękuję kolejną chyba została jednomyślnie przyjęta przez Radę Powiatu

Przechodzimy do realizacji punktu piątego interpelacje i zapytania radnych

Czy ktoś z państwa radnych ma w tej kwestii...

proszę radny Pan Grzegorz Burcza

Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo dwa pytania.

odnośnie składania budżetu

pierwsze pytanie: Kiedy były - konkretna data

albo kiedy będą rozpatrywane wnioski do budżetu

Jeżeli były to po prostu konkretną datę

jeżeli będą to kiedy

bo mam nadzieję że jeżeli jeszcze nie były

to szefowie klubów będą doproszeni

i drugie pytanie w związku z...


chodzi o największy zakład przemysłowy

powiatu gryfickiego PoolSpa Roca

wiemy że zakład się będzie rozwijał

zwiększa zatrudnienie zwiększa obszar funkcjonowania, działania

ulica Jana Dąbskiego w tym momencie

stanie się takim centrum dalszym produkcyjnym

a zaopatrzeniowy mto strefa przemysłowa

czy powiat ma wiedzę co się będzie działo

w tej "części A" czyli tej starej

I co się będzie działo w "części B"

tej niby nowej

bo dochodzą takie informacje od mieszkańców

zaniepokojonych, że wcale ta "część B"

nie będzie tylko i wyłącznie częścią magazynową

Tylko niestety może się rozdzielić po prostu częściowo produkcyjnie

a zwiększone moce produkcyjne będą dalej przy Osiedlu 30-lecia

co niestety podniesie po raz kolejny

poziom zanieczyszczeń najprawdopodobniej No i poziom hałasu.

Także Czy mamy wiedzę jako powiat czy nasze służby mają nad tym kontrolę. Dziękuję.

Dziękuję bardzo, jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do odpowiedzi. Pani Joanna Duzinkiewicz.


Szanowny panie starosto, szanowna rado ja mam zapytanie odnośnie

dodatkowych środków finansowych które wpłynęły do Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

a mianowicie w jakim terminie dodatkowe środki finansowe przekazane przez wojewodę

Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca

z przeznaczeniem na gratyfikacje dla pracowników Domu Pomocy Społecznej

ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii

wpłynęły do Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

dlaczego i z jakiego powodu te dodatkowe środki w kwocie 117000 do chwili obecnej nie zostały

rozdysponowane wśród pracowników? pytanie kolejne kiedy wyżej wymienione

środki trafią do pracowników domu pomocy społecznej

oraz zapytanie odnośnie pielęgniarek Domów Pomocy Społecznej w Jarominie i w Gryficach

Dlaczego i z jakiego powodu do chwili obecnej pielęgniarki nie otrzymały dotacji

do pensji dodatkowych środków do pensji z programu "Razem dla DPS"

Proszę o podanie ostatecznego terminu realizacji wyżej wymienionego programu i przekazania dodatkowych

środków finansowych dla pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej

i jeszcze jedno pytanie do pana starosty w związku z tym iż w tym roku DPS Jaromin

obchodzi 30-lecie powstania czy pan starosta przewiduje w jaki sposób docenić wynagrodzić

pracowników przede wszystkim tych pracowników z długoletnim stażem, dziękuję bardzo.

- Dziękuję bardzo. Panie starosto na piśmie czy teraz się pan chce odnieść?

Dobrze. Bardzo proszę pan starosta.

- Niektóre pytania są oczywiste więc bez zbędnej zwłoki

jak to powinno się odbywać

może nie zawsze nam się tak udaje

Trwają prace nad budżetem trwają z reguły w czwartym kwartale

roku poprzedzającego budowanie budżetu

w związku z tym, w trakcie, to zbieranie

również od jednostek naszych organizacyjnych

preliminarzy finansowych i bo to będzie oczywiście

element składowy w związku z tymi jednostkami organizacyjnymi są DPSy

są również Zarząd Dróg Powiatowych te wszystkie nasze jednostki; edukacja i tak dalej

więc to jest w trakcie te wszystkie wnioski o których już mówiłem wcześniej

które wpływają usiądziemy nad nimi zrobimy zestawienia

uporządkujemy i oczywiście widzę taką możliwość żeby

przewodniczący klubów oczywiście uczestniczyli

czy to w trakcie obrad komisji czy to w trakcie tej analizy

jest to rzecz do uzgodnienia i jestem otwarty na każdą propozycję

drugi PoolSpa... proszę?

[...] to trwa to trwa spływają, tak, wpływają, spływać będą za chwilę z jednostek

to znaczy ja nawet nie wiem czy nie początek listopada gdzieś koniec października zdaje się

tak byśmy chcieli żeby to było

to ten temat i PoolSPA Roca

oglądałem się tutaj do tyłu czy może przewodniczący Rady Gminy Trzebiatów jest

jest a on jest dobrze zorientowany bo przecież tą jednostką zarządza

więc ja wiem bo prowadziłem z nim rozmowy

też parokrotnie pamiętam zdarzenie kiedy szukał mojego wsparcia

w pomysłach rozbudowy tej części A, jak to nazwał Pan Grzegorz, tej starej

po polmozbycie tam gdzie ta fabryka w tej chwili funkcjonuje

i mieli zamysł żeby na miejscach tych garaży gdzieś tam w tym swoim najbliższym otoczeniu

rozszerzyć swoją działalność od razu wtedy powiedziałem że

nie będzie miał mojego wsparcia bo to nie jest dobry pomysł

po to otworzyliśmy strefę ekonomiczną żeby lokować tam każdą uciążliwą

działalność to jest strefa gospodarcza gdzie nie ma budownictwa

gdzie może być realizowana również działalność uciążliwa

Ona też ma swoje ograniczenia Natura 2000, Rega i tak dalej

także nie do końca wszystko może się tam zmieścić

dzisiaj też i są wymogi jasne i czytelne z ochrony środowiska

więc wszystko musi mieć swoje mocne uzasadnienie

kupili w związku z tym że był opór na to

rozbudowę w tej części A, czyli przy ulicy Jana Dąbskiego

że to nie jest dobry pomysł że dzisiaj nawet miała być to tylko i wyłącznie

tak zwana magazynowa działalność

czyli jakby nie uciążliwa ale magazyn też ma to do siebie że choćby hałas

się tam wytwarza i nawet to potrafi być mocno uciążliwe

kupili działkę w strefie ekonomicznej

i myślę że po to żeby rozwijać swoją działalność

już nie w tej bezpośrednim sąsiedztwie

tylko tam gdzie te możliwości są zdecydowanie

większe tam gdzie będą za chwilę zdecydowanie lepsze możliwości komunikacyjne

bo często to są duże pojazdy i to obejście które w przyszłym roku już powstanie

to uaktywni również tą strefę ekonomiczną i będzie można tam realizować pomysły

taki był zamysł przede wszystkim pomysły inwestycyjne różnych przedsiębiorstw

i czekamy aż, zdaje się trzy działki zostały sprzedane, między innymi

PoolSpa Roca też tam zakupiła tą działkę

nie znam szczegółów i ich pomysłów na wykorzystanie tej nowej nieruchomości

domniemuję że kupuje się nie po to żeby mieć

przedsiębiorca racjonalnie zachowujący się

kupuje po to żeby rozwijać swoją działalność

i mam nadzieję że taki tutaj przyświeca cel

że będą się rozwijać że to będą kolejne miejsca pracy

bo po to była budowana uzbrajana i przygotowana cała strefa ekonomiczna

żeby rozwijać również nasz rynek pracy

i o tym też trzeba mówić po to żeby zachęcać jeszcze wielu innych

żeby przyjeżdżali tutaj i inwestowali na tym terenie były to

kolejne miejsca pracy dla naszych mieszkańców.


to tyle, a Jaromin to tyle co ja uzupełni to za chwilę pan dyrektor

dodatkowe środki te 117 to Powie pan dyrektor ja tylko ty grantach że te granty to były

to były wysokości circa 800 000 dla i z pominięciem pielęgniarek

pielęgniarki zostały ujęte w NFZ w tak zwanych... bo to było prowadzone przez

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a ten grant... pominięto tam pielęgniarki

i pielęgniarki z innego grantu z dofinansowania NFZ

i to się opóźniło dużo dalej w czasie

i jeszcze chyba niezrealizowane ale to za chwilę

ale tam jest zaproponowana kwota znacznie wyższa i też taki rezonans tutaj powstał

bo 1450 dla pracowników DPS, 2450 bodajże...

2580 nawet dla pielęgniarek

więc one czekają i będą no wyżej gratyfikowane

doposażone także to... Proszę? Nie, nie znam.

30-lecie, tak, był taki sygnał

oczywiście od 30 lat to zmieniła się forma

zarządzania DPSami i oni dzisiaj mają

te 30 lat w tym innym systemie funkcjonowania

od 20 powiaty w związku z tym wcześniej

to chyba te urzędy rejonowe zy jakby co tam zwać

oni przejmowali po szpitalach bo to wcześnie jeszcze historia, zaszłości takie

ale to to nie będę tego wracał bo też nie do końca pamiętam jak

to funkcjonowało. No w każdym razie 30 lat tak jest.

i związki zawodowe zadały mi takie pytanie

rozmawialiśmy dwukrotnie na spotkaniu i w jarominie i w Gryficach

i powiedziałem, że nie będziemy organizować spotkań dla całej załogi

gdzie w tym okresie trudnym pandemi prowokować jeszcze szerokie spotkania czy imprezy

A często one potrafią się rozwinąć w imprezę weselną

że znaczy mówię, przepraszam bo mogą się oni obrazić, mówię weselnej, że wtedy

ten ten dystans społeczny jest dużo krótszy czy dużo mniejszy

dlatego nie chcemy i oni też zdają sobie z tego sprawę

zastanowimy się w jakiej formie i na ile będzie nas stać to jest faktycznie taka sugestia związku żeby o tym też nie zapomnieć

a przy tej okazji tych trudnych sytuacjach warto się i trzeba się nad tym pochylić

tyle mogę powiedzieć, panie dyrektorze, jeśli...

Tak tak tak, sugestie były że nawet ci z dorobkiem 30 lat pracy, ci którzy

gdzieś tam od początku budują, czy od początku w tym systemie opieki społecznej funkcjonują

najwięcej wnieśli wkładu i pracy do tego no i za to im serdecznie chyba wszyscy razem tutaj dziękujemy

za dotychczasowych wymiar ciężkiej, codziennej pracy. Zauważamy to, ale też zdajemy sobie wszyscy sprawę z naszych możliwości finansowych

Dziękuję panie starosto. Czy jeszcze ktoś z państwa? Jeżeli nie ma, szanowni państwo...

A przepraszam panie dyrektorze.


Odnośnie tej kwoty 117000 rzeczywiście teraz nie pamięam czy to było w miesiącu czerwcu czy w lipcu powiat otrzymał

z zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki dla dwóch DPSów: w Gryficach i DPS w Jarominie

z przeznaczeniem na działalność bieżącą

spowodowaną sytuacją jaką mamy, czyli pandemią

ale z uwzględnieniem, w miarę możliwości też, przyznania

dodatku do wynagrodzeń dla pracowników

czyli to nie były jakgdyby pieniądze wskazane że wyłącznie na wynagrodzenia 117000 tylko na działalność bieżąca

natomiast na spotkaniu kiedy te pieniądze... kiedy otrzymaliśmy decyzję

i pieniądze fizycznie zostały przez powiat przekazane już do nas

mieliśmy takie spotkanie ze związkami zawodowymi

i uzgodniliśmy wspólnie, że całość tych środków czyli 117000 zł

Zostanie przeznaczone na wynagrodzenia

W jakiej formie to będzie, jeszcze nie uzgodniliśmy

zostało to w naszym budżecie prowadzone na fundusz płac

i te pieniądze są. ponieważ ze względu na to że czekaliśmy jeszcze na

jakgdyby rozpatrzenie tego wniosku o zwiększenie naszych dochodów, który dzisiaj został przez radę przegłosowany

te pieniądze były przeznaczone na utrzymanie tak jak już wcześniej mówiłem dotychczasowego poziomu wynagrodzeń

będziemy mogli teraz kiedy już mamy pewność że cena plan dochodów

został zwiększony, usiądziemy bo takie były nasze wcześniejsze uzgodnienia

usiądziemy wspólnie ze związkami i ustalimy zasady i kryteria rozdziału tych dodatkowych 117000

to jest jedna sprawa, druga wracając jeszcze do tego drugiego grantu dla pielęgniarek

to chciałbym tylko powiedzieć, że termin składania wniosków upływa w dniu dzisiejszym

dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie tych wniosków

my jako DPS Jaromin wniosek złożyliśmy na początku na początku

na początku kiedy ten program się pojawił

i zostaliśmy zarejestrowany pod numerem bodajże 6, czyli jesteśmy na samym początku

wniosek nasz został zaopiniowany pozytywnie no i Czekamy teraz na że tak powiem nasze ruchy ze strony NFZ

Myślę że, no bo tak, będę musiał podpisać umowę z NFZ kiedy to nastąpi

podpisanie umowy, kiedy nastąpi przelew środków na konto powiatu, tego niestety nie mogę powiedzieć teraz

w każdym bądź razie pielęgniarki, tak jak tutaj wcześniej pan starosta wspomniał

ten grant obejmuje cztery miesiące czyli jest dłuższy niż w przypadku tego poprzedniego grantu dla pracowników

który wynosił 3 miesiące i ta kwota miesięczna jest w wysokości 2582 zł brutto

zakładając że pielęgniarka nabyła prawo do tego grantu w pełnej wysokości 4 miesięcy

to daje kwotę netto do wypłaty już 6000 z groszami

za te 4 miesiące


również taką nadzieję mamy i ja codziennie, że tak powiem, spotykam się

z takimi pytaniami ze strony pielęgniarek [...] kiedy kiedy kiedy no i

powtarzam i odpowiadam tak samo jak dzisiaj, teraz odpowiedziałem

My zrobiliśmy szybko co do nas należało. Teraz czekamy już na na drugą stronę

Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo w punkcie przeznaczonym dla przewodniczącej rady

głos zabierze pan burmistrz Józef Domański Bardzo proszę panie burmistrzu.


Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni państwo, panie starosto

Ja chciałbym jako gospodarz Gminy nad Regą, nad Bałtykiem powitać państwa w gminie Trzebiatów

jest okazja żeby przeczka inwestycjami które tutaj robimy

i jeszcze podzielić się z informacją od mieszkańców co oczekują tutaj od państwa jako od powiatu

powiem tak: 2020, 2021, 2022

Gmina Trzebiatów to będzie jeden wielki plac budowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową

rozstrzygnięta lada dzień będzie budowa obwodnicy Trzebiatowa

która będzie kosztowała 32000000 zł

w październiku, w listopadzie praktycznie pod koniec października, na początku listopada

wejdzie już firma, będzie obwodnica przebiegała od ulicy

od ronda Kamieńskiego do ronda tam jak się wjeżdża przy Intermarche

na rogu na Rewal/Niechorze, w tym rejonie za parkiem będzie szła


następna inwestycja to przebudowa drogi Trzebiatów-Międzyzdroje

już jest zrobiona koncepcja

i następna inwestycja to Trzebiatów-Kołobrzeg również jest zrobiona koncepcja

już są uzgodnienia także 2020, 2021, 2022 to jeden wielki plac budowy

ja oczekuję tego i nasi tutaj inwestorzy którzy inwestują w Mrzeżynie Rogowie

też się z tego cieszą, że będzie łatwy dojazd


to jest jedna taka duża inwestycja, następna inwestycja

byłem w tym tygodniu u dyrektora urzędu morskiego przebudowa falochronów w Mrzeżynie 25000000 zł


w tym roku się rozpoczyna już ta inwestycja przebudowa falochronów, nowe falochrony

lekkie złamanie tego wejścia, tej główki także też dosyć duża inwestycja, 25000000 zł

jeżeli chodzi o Trzebiatów

również Trzebiatowie robimy inwestycje jako gminne tutaj

przebudowa, czy remont murów obronnych tutaj wzdłuż ul. Kopernika i ul. Krętej

oczyszczalnia ścieków w Gołańczy Pomorskiej

Sanitariaty w Mrzeżynie w porcie, po wschodniej i zachodniej stronie

Szanowni państwo, coś jeszcze sobie popisałem tutaj...

Aha, jeszcze oczyszczalnia ścieków i

przebudowa oczyszczalni z Mrzeżyna do Trzebiatowa

nowa nitka będzie robiona w tej chwili i to jest koszt 2400000 zł dofinansowania


wszystkie inwestycje, które są robione od 2019-2020 do końca roku, to jest 65 milionów zł na inwestycje


to jest dosyć duża kwota i ja jestem szczęśliwy i rad że takie inwestycje się tutaj robią

w związku z tym, jak widzicie państwo, pozyskaliśmy nowych inwestorów w Mrzeżynie i Rogowie

jak ktoś z państwa nie był, to zapraszam na wycieczkę naprawdę powstają wielkie ośrodki

mam nadzieję że za dwa, trzy lata to Mrzeżyno i Rogowo będzie jedną z perełek na naszym zachodnim wybrzeżu

i chciałbym jeszcze jedną taką prośbę do państwa

mam tutaj takie zapytania radnych i mieszkańców naszej gminy

do władz powiatu

Co z halą sportową, co z kąpieliskiem?

i musimy rozwiązać problem tej przystani kajakowej bo ten temat jest dość drażliwy

Myślę że te tematy... powinniśmy jak najszybciej się zająć tymi tematami

i państwo tutaj musicie w tym temacie się wypowiedzieć.

Dziękuję bardzo. Ale końcu tutaj przekażę państwu drobny prezent, to nie jest łapówka

to jest coś takiego, co będzie przypominiało wam że mieliście sesję w Trzebiatowie, dziękuję.

Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Dziękujemy również za gościnę panie burmistrzu

i pani dyrektor. Dziękuję że mogliśmy tutaj dziś sesję odbyć.

Szanowni państwo jeszcze w ramach komunikatów

mam przyjemność przekazać państwu zaproszenie

"broni nie złóżę, munduru nie zdejmę Tak mi dopomóż Bóg"

"rzecz o umiłowanie ojczyzny, koni i lasu"

na ręce pani przewodniczącej Rady Powiatu składamy serdeczne zaproszenie

dla szanownych pań i panów radnych powiatu gryfickiego

na widowisko patriotyczne w 80 rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego

legendarnego Hubala z udziałem grup rekonstrukcyjnych

"Nałęcz" Klubu Wojskowego 7. Batalionu Obrony Wybrzeża z Trzebiatowa

I Klubu Kawaleryjskiego 12. Pułku Ułanów Podolskich

Na dzień 26 września 2020, to jest sobota od 11:00 w pałacu w Rybokartach, także gorąco zapraszamy.

Szanowni państwo Przechodzimy teraz do punktu wolne wnioski

Czy ktoś z państwa chcę zająć głos? Jeżeli nie bardzo dziękuję

[...]

Bardzo proszę, panie radny.

- Ja tylko chciałem jakby nawiązać do pytania które było skierowane od naszej koleżanki Joanny

odnośnie odbierania głosu

Szanowni państwo, chciałem zaznaczyć że od początku kadencji

nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek nasza wspaniała przewodnicząca komuś zabrała głos

Więc myślę, Joanna, że to pytanie było troszeczkę tak nadwyraz

[...]


Nie było nigdy odebrania głosu tutaj pan Łukasz ma rację

Ja myślę że tutaj jest tak wysoki poziom prowadzenia sesji reprezentowany przez naszą koleżankę

Ja osobiście sobie nie przypominam, ale jeżeli było no to przepraszam


Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pan starosta chce jeszcze zająć głos.


Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, szanowni radni.

Dziękujemy panu burmistrzowi że mogliśmy skorzystać z tego pięknego obiektu

na przeprowadzenie dzisiejszych obrad jak zawsze burzliwa dyskusja

i jak zawsze niezmiennie wielu radnych ma też i swoje oczekiwania

i artykułują to przy każdej okazji jaka tylko się nadarza nie tylko na sesjach, ale i burzliwie na komisach

i z całym szacunkiem bo na tym właśnie polega praca nasza żeby ścierać się na poglądy i wybierać priorytety

i wybierać jak najlepsze rozwiązania dla naszych mieszkańców

to nie jest tajemnicą że to co się wydarzyło na skale Polski

nam wszystkim samorządowcom podcięło skrzydła

że te środki, którę są w dyspozycjach w części wydawane na pandemię

w części na brakujące dofinansowanie oświaty i tak dalej

że te zadania które mamy w zanadrzu do zrealizowania będą mocno okrojone


Zresztą chyba pana burmistrza Domańskiego nie zaskoczyłem

bo pewnie też i będzie trzeba i waszym budżecie z wielką ostrożnością podchodzić do wszelkich wydatków

i każdą złotówkę odwracać wielokrotnie

bo po prostu tych pieniędzy jest za mało

hala sportowa to temat który pojawił się w tamtej kadencji

był przegłosowany temat przystąpienia do zrealizowania projektu


projekt realizuje się dla określonej lokalizacji określonego miejsca

Jesteśmy jakby w przededniu i cały czas rozmawiamy i dyskutujemy na ten temat

nie wypracowano jeszcze jasnego stanowiska między innymi też tego powodu, że

inwestycje takie wspólne, bo to myślę że to musi być wspólna inwestycja

muszą być wspólnie uzgodnione i to dofinansowanie

musi być również realizowane wespół z włodarzem i z radą Gminy Trzebiatów

Myślę że w najbliższym czasie przystąpimy bo teraz jest akurat okres budowania budżetu

przystąpimy również do analizy i dyskusji na ten temat

Kąpielisko które doskwiera nam wszystkim

skończyło się na tym etapie że mamy przygotowaną dokumentację techniczną

i ona jest i czeka na swoją szansę i to jest jakby drugi temat

Najbardziej hala sportowa miałaby dzisiaj istotniejszy wymiar

bo między innymi z tego powodu że mamy tutaj szkołę swoją, powiatową

którą musimy wyposażać niezbędną infrastrukturę żeby podnosić poziom edukacyjny

i żeby ci nasi uczniowie mieli godne warunki żeby się realizować

jeśli jest to jakaś stara hala sportowa która jest dzisiaj już niewydolna i nie przystaje

i tam drobnymi tylko remontami próbujemy poprawić tą substancję

to to po prostu w którymś momencie trzeba będzie jasno sobie powiedzieć

że to już jest niewydolne to trzeba zmienić, to trzeba poprawić

i teraz można byłoby się zastanawiać nad tym żeby sprzedać jedną nieruchomość

i jakąś tam składankę finansową z zaaplikowaniem o środki zewnętrzne

mamy to w cały czas w pamięci i wiemy, że ten temat również nas nie ominie

mamy też tutaj obiekty powiatowe na terenie gminy Trzebiatów

też trzeba sobie o tym powiedzieć jest jedna z przystani, która była realizowana

jako atrakcja turystyczna, czyli spływy Regą

i przy Redze mamy, zdaje się, 4 przystanie zaczynając od Płot, Gryfice, Trzebiatów i Mrzeżyno

także pięknie wyposażone i te obiekty cieszą się sporym zainteresowaniem w sezonie

więc potrzebują też i dobrego gospodarza żeby rozwijać tego typu usługę dla naszych turystów

i oczywiście w naszych rozważaniach jest cały czas zamysł żeby to gospodarz gospodarzem tych obiektów

był burmistrz i Rada Gminy bo przede wszystkim to służy tutaj mieszkańcom danej gminy

a cieszymy się, jeśli udaje nam się ściągać turystów zewsząd

a Trzebiatów oczywiście ma swoją część nadmorską


i tych atrakcji, które będą przyciągały turystów teraz i w najbliższych latach

powinno przebywać, a jeśli już coś jest to musi być realizowane na odpowiednio wysokim poziomie

czyli jeżeli powiat nie ma służb do tego, żeby w poszczególnych gminach

zabezpieczać tego typu działalność no to rozsądniejszym wymiarem jest to

żeby współuczestniczyć chociażby w tym procesie rozwijania tych usług do

usług na obiektach, które wspólnie też stworzyliśmy

i to też wymaga w najbliższym czasie rozmów, uzgodnień, porozumień

i jestem zarządem na to otwarty i na pewno zaproponujemy w najbliższym czasie

żeby pilnie rozpocząć rozmowy na ten temat

obok tej przystani są boiska wielofunkcyjne i był plac zabaw

jest skatepark jest napowietrzna siłownia

także i oczywiście kawał terenu do zagospodarowania, do dbania o niego

więc to są znowu siły i środki i to też musimy uzgodnić

tak się złożyło że te instalacje wokół tej przystani

one już swoje lata uciekł już ten termin gwarancyjny

uciekł ten termin gwarancji i musimy się teraz uporać tym z własnych środków

jak wszystko w życiu, wszystko się zużywa i tutaj te obiekty

poprzez aktywne wykorzystanie - i to cieszy bo to przez to aktywne wykorzystanie

One się po prostu zużywają i jedna z takich bolączek teraz to ten plac zabaw

szum się zrobił w gminie Trzebiatów, bo musieliśmy zlikwidować

bo ten plac zabaw mógł być niebezpieczny

drugą instalacją na tym obiekcie jest skatepark

i skatepark czasowo zamknęliśmy w tej chwili nie jest oddany do użytkowania

ze względu na ocenę jego stanu technicznego

ale też warto w tym miejscu powiedzieć że mamy dwa skateparki

gryficki przy Gryf Arenie i tutaj w Trzebiatowie w zasobach powiatu gryfickiego

i akurat odbywały się tam takie zawody też warto o tym powiedzieć, zawody przy Gryf Arenie

i jeden z młodych użytkowników uczestnik tego turnieju

podszedł do mnie i "Panie starosto" z takim widziałem żalem

że on musi przyjechać do Gryfic żeby rywalizować bo nie mogą rywalizować u siebie

bo skatepark jest zamknięty

No oczywiście skoro zły stan techniczny to należało to tą sytuację zdiagnozować

i okazało się po przestawieniu kosztorysu przez firmę która instalowała to urządzenie

to okazuje się że są to niemałe pieniądze to jest 40 000 netto

Doliczyć do tego VAT to się robi 50 000

i chcę powiedzieć że skatepark Gryficki wcale nie jest w lepszym stanie technicznym

czyli należy zakładać musimy zakładać że

ten remont musi się odbyć na obu obiektach

czyli potrzebny jest nie 50 000 tylko 100 000

Teraz jesteśmy w trakcie analizowania budżetu budowania budżetu przyszłorocznego

czy będziemy w stanie wygenerować te pieniądze jeszcze

bo no nie nie łudźmy się, mieszkańcy ci młodzi ludzie nie odpuszczą nam

bo zebrali nawet chyba jakiś tam podpisy pod petycją, żeby jak najszybciej

że jeszcze jest ten okres dobrej pogody którą można wykorzystać aktywnie

nie siedząc tylko za komputerem a ten możemy im zafundować choćby z powodu pandemi

która może się gdzieś tam nie daj Boże rozwinąć

że szkoły będzie trzeba w innym systemie realizować

edukację w szkołach w innym systemie realizować

Także to wszystko przed nami

przygotujemy się do tych rozmów, panie burmistrzu

w najbliższym czasie na ten temat żeby pewne uzgodnienia w tej sprawie poczynić

także tyle z moich... Aha inwestycja, no bo oczywiście jesteśmy tutaj

i też chcę przypomnieć bo akurat chyba nie została ona wymieniona

No właśnie, to Nowielice-Gorzysław, tak?

Jak szanowni radni pamiętacie, byliśmy w takim sporze

Powiat Gryficki z gminą Trzebiatów w sporze o sfinansowanie ścieżki rowerowej Mrzeżyno-Pogorzelica

Powstał tam problem, bo sądownie pierwszy wykonawca wygrał, czy ograł

wygrał sprawę i w konsekwencji musieliśmy zapłacić mu spore pieniądze

to było, może burmistrz przypomni to było grubo ponad 1000000 zł

tak, około półtorej miliona

I spór powstał na linii kto ma to zapłacić sąd powiedział że solidarnie

"Solidarnie" to znaczy po równo? No dyskusyjne. I w związku że dyskusyjne, to powiat

za poprzedniej kadencji [skierował] sprawę do sądu żeby sąd rozstrzygnął kto ma w jaki sposób solidarnie płacić

wspólnie porozumieliśmy się, to też komunikowałem szanowym radnym to jak się to wszystko działo

wspólnie uzgodniliśmy, podpisaliśmy porozumienie, że no nie fajnie jest, żeby dwa samorządy ze sobą

w sądach rozstrzygały jakiekolwiek sprawy

tym bardziej że często uczestniczymy w projektach na danej gminie

zarówno gminy uczestniczą w naszych projektach

No jak z jednej strony prosimy że "dofinansujcie, będzie łatwiej coś zrealizować"

to z drugiej strony po sądach szkoda tych pieniędzy

na sprawy sądowe, dla adwokatów na opłaty sądowe, po co

Bo jak my za chwilę i tak mamy coś wspólnego zrobić

No i mamy drogę tą słynną Nowielice-Gorzysław, z której odstąpiliśmy

bo ten projekt pierwszy to był prawie na 8 milionów

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych

trochę innej kategorii, czyli w systemie ty innej technologii

w technologii innej czyli pełna modernizacja nawierzchni na odcinku Nowielice-Gorzysław

i koszt tej inwestycji zgodnie z naszym wnioskiem do funduszu dróg samorządowych

wynosi zdaje się że 2 miliony 600 coś tam... 1300000 musiałoby być ze środków powiatu

ale że zawiesiliśmy pewne procesy sądowe w porozumieniu uzgodniliśmy że

roszczenie było gdzieś tam o 500 000 powiatu więc uzgodniliśmy wspólnie, że nie idziemy do sądu

a Gmina Trzebiatów wespół z burmistrzem tej gminy

dofinansują tą naszą inwestycje w wysokości 500 tysięcy

czekamy na dalszy bieg wydarzeń. Zobaczymy jak uda nam się skutecznie powalczyć o środki zewnętrzne

i wtedy przystąpimy do dalszego etapu uzgodnień w zakresie tej inwestycji.

i ona będzie oczywiście w budżecie przyszłorocznym.

i jeśli będzie oczywiście taka możliwość. Dziękuję bardzo.

Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie starosto

Ja prosiłem panią przewodniczącą żeby jeszcze pozwoliła mi powiedzieć

i na koniec chciałem podziękować właśnie za dobrą współpracę

żeby nie wyglądało tak, że jestem jakiś lizusem

Że od razu tu chwalę powiat. Powiem państwu taką rzecz zakopaliśmy wszystkie rowy

wszystkie sprawy mamy załatwione pozytywnie. Nie ma żadnej wojny, między gminą a starostwem.

Tak jak pan starosta powiedział.

Dogadaliśmy się, nie ma żadnych spraw a pieniądze wolimy przeznaczyć na inwestycje

Także jeszcze raz z tego miejsca chciałem podziękować w imieniu swoim i mieszkańców i radnych.

i jesteśmy gotowi na współpracę jeżeli chodzi o skatepark, o przystań i tak dalej

także jesteśmy gotowi i czekamy na propozycje, dziękuję bardzo.

- Dziękuję bardzo, szanowni państwo, Pan Grzegorz...

Proszę, ad vocem ale proszę do mikrofonu

- Nie usłyszałem przynajmniej, że pan burmistrz jest zadowolony z przekazanych dróg od Powiatu

czy to jest dobre rozwiązanie czy czy złe w pana oczach?

No dlatego mówię, bo w mediach społecznościowych szum niesamowity jest

zwłaszcza mieszkańców gminy że są niezadowoleni

mi się wydaje że akurat są to całkiem niezłej jakości drogi

i fajne rozwiązanie powiat przyjął pan burmistrz może celowo unika tego tematu

i druga kwestia: jak pan zamierza udźwignąć, jeżeli pan chce dalej forsować

wybudowanie drugiej hali widowiskowo-sportowej

skoro jest jedna już na terenie gminy w Mrzeżynie

i drugą koniecznie chce pan burmistrz mieć też u siebie na terenie gminy


Jeżeli mogę tylko powiedzieć to powiem tak:

Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z przejęcia tych wszystkich dróg

bo chodzi o taką rzecz: i państwo i ja nie mamy wpływu na to

to kaskadowo przechodzi, jest ustawa która o tym decyduje

Natomiast co do przejęcia tych dróg, mamy tam jeszcze pewne wątpliwości

Dwie drogi, mamy wątpliwość, czy to są drogi gminne czy powinny być powiatowe

tutaj jeszcze są pisma w jedną i drugą stronę mam nadzieję że jak się sprawa wyjaśni

my uchwałą te drogi przejmiemy, będziemy realizować zadania utrzymanie tych dróg

Tym bardziej że zbliża się jeszcze zima

Jeżeli chodzi o halę sportową: damy sobie radę niech się pan nie martwi

jesteśmy bogatą gminą to sobie damy radę. Nie mamy hali w Trzebiatowie mamy dwie hale małe

Powiem państwu na dzisiaj te hale są tak obłożone, że w niedzielę jest tylko hala wolna, a tak od rana

do godzin wieczornych do 22 są hale zajęte w Trzebiatowie

także brakuje nam już w tej chwili

Piłkarze, którzy tutaj treningi i mają rozpocząć jesienią już w halach szukają miejsca

i nie mamy gdzie, także jest konieczna jej potrzeba. Dziękuję.

Dziękuję proszę pan przewodniczący Grzegorz Szafrański

Pani przewodnicząca, wysoka rado Korzystając z okazji

iż tutaj gościmy właściwie na terenie gminy Trzebiatów

A jednocześnie na sesji gościmy pana burmistrza

i korzystając również z tego że pani przewodnicząca nie odebrałam i jeszcze głosu

Mam nadzieję że nie odbierze

W dniu - moje moje takie pytanie - w dniu 9 września

na rozszerzonym posiedzeniu zarządu w którym miałem przyjemność uczestniczyć

padł wniosek który wcześniej był przygotowany

i jednocześnie na tym posiedzeniu pozytywnie rozpatrzony, jest to wniosek

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Trzebiatowie

zdecydował zarząd o przeznaczeniu 27000 zł, na wykonanie działań

przy ul. Cichej to jest obiekt gminny, jak się nie mylę


w posiadaniu, w użytkowaniu gminy

i moje takie pytanie panie burmistrzu: czy jesteśmy

te pieniądze zostaną tak jakby zabezpieczone i mają być przekazane

dla gminy i w porozumieniu zaproponowaliśmy żeby plac przy zakładzie zajęć

warsztatów terapii zajęciowej, został wykonany wspólnie taka moja prośba, ogromna wręcz

w imieniu właśnie tego społeczeństwa które tam przebywa

Czy moglibyśmy do tego zadania przejść dość sprawnie, szybko

może bym powiedział nawet radykalnie, w jak najkrótszym czasie zrealizować to wspólne zadanie

Dziękuję.


Tak, oczywiście. Ja chciałem podziękować za przekazanie tych środków

taka informacja do mnie dotarła

i jak najszybciej jak tylko państwo podejmiecie decyzję my natychmiast rozpoczniemy

nie wiem my będziemy prawdopodobnie musieli ogłosić tutaj zapytanie o cenę

bo to jest 28000, [czy] nie trzeba przetargu robić i szybciutko zrobimy


A ja chcę przy okazji powiedzieć że my również tą PSONI finansowaliśmy

piękną małą łazienkę i sanitariaty Słuchajcie 18000 też teraz miesiąc temu

nawet niecałe, został otwarty, także są szczęśliwi i zadowoleni. Dziękuję.

Dziękuję bardzo, nie mamy pani Renaty Korek. Proszę, pani radna Joanna Duzinkiewicz

Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć odnośnie przekazania dróg do do gminy

że pan starosta obiecał, że w miarę możliwości będzie uczestniczył w remontach tych dróg

Także trzymamy pana starostę za słowo. Dziękuję bardzo.

Dziękuję. Czy pani Renata Korek? Tak, pani radna.

[...]

Bardzo dziękuję pani radna, pani dyrektor. Jeszcze jeszcze raz bardzo dziękujemy za gościnę

za możliwość przeprowadzenia dzisiaj sesji w tym urokliwym miejscu

I na tym Szanowni państwo kończę 27. sesję rady powiatu w Gryficach. Bardzo dziękuję za udział.