Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Marek Gołuchowski
8Stanisław Hołubczak
9Renata Korek
10Agnieszka Mackojć
11Marian Maliński
12Ryszard Maliński
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe:a)otwarcie posiedzenia,b)stwierdzenie quorum,c)przyjęcie porządku obrad.d)przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gryficki.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny zbycia nieruchomości.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 maja 2020 r., w sprawie określeniazadańi wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego.
8Interpelacje i zapytania radnych.
9Informacje i komunikaty PrzewodniczącejRady.
10Wolne wnioski.
11Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1zapytanie2020-11-13Zapytanie RadnejJoanna Duzinkiewiczodpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie

Otwieram dwudziestą ósmą sesję Rady Powiatu Gryfickiego w szóstej kadencji

Szanowni państwo z nami w sesji uczestniczy

pani skarbnik i pan sekretarz

witam bardzo serdecznie

witam wszystkich radnych, panów starostów.

Przejdę teraz do sprawdzenia listy obecności

a więc stwierdzenia quorum.

Imiennie będę listowała imię i nazwisko

proszę tylko o potwierdzenie

Pan Paweł Bereżnicki

[Paweł Bereżnicki] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Czesław Bukowiec

[Czesław Bukowiec] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza

[Grzegorz Burcza] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz

[Ryszard Chmielowicz] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny

[Łukasz Czyrny] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski

[Marek Gołuchowski] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak

[Stanisław Hołubczak] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek

[Renata Korek] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko

[Janusz Ławruszko] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć też

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński

[Marian Maliński] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński

[Ryszard Maliński] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać


nie ma


Pan Grzegorz Szafrański


nie ma

Pan Leszek Stuła

nie ma

i Pan Waldemar Wawrzyniak

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo

stwierdzam, że na ustawowy stan siedemnastu radnych

w dzisiejszej sesji uczestniczy


czternastu radnych, a więc

stwierdzam, że dzisiejsze posiedzenie

jest prawomocne.

Szanowni państwo

co do porządku obrad.

Czy ktoś w tej kwestii chciałby zająć głos?

Zarówno materiały jak i porządek obrad

został państwu dostarczony w odpowiednim czasie.

Czy tu ktoś chciałby wnieść jakieś zmiany bardzo proszę.


jeżeli nie mamy nikogo zostawiamy porządek obrad

taki jaki był ustalony na początku.

Przechodzimy w takim razie do przyjęcia

protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół był już dostępny

dwa dni po ostatniej sesji

tak więc proszę bardzo państwa radnych

czy ktoś chciałby tu wnieść

jakieś uwagi czy poprawki.


Nie mamy nic w takim razie

bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo proszę, czy pan Paweł Bereżnicki

jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia?

[Paweł Bereżnicki] Tak

[Agnieszka Mackojć] Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Za

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza

[Grzegorz Burcza] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz

[Ryszard Chmielowicz] Za

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny

[Łukasz Czyrny] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski

[Marek Gołuchowski] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak

[Stanisław Hołubczak] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek

[Renata Korek] Tak

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko

[Janusz Ławruszko] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć też jest za

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński

[Marian Maliński] jestem za

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński

[Ryszard Maliński] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, a więc jednogłośnie

przyjęliśmy protokół z ostatniego posiedzenia.

Przechodzimy do sprawozdania

z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych

chciałby tutaj zabrać głos?


Jeżeli nie, w takim razie przejdziemy do głosowania.

Bardzo proszę o tablicę.

[Grzegorz Burcza ] Pani przewodnicząca, było ustalone że przez podniesienie ręki, czy jak?

[Agnieszka Mackojć] Tak, przez podniesienie ręki.

[Grzegorz Burcza] No to ja cały czas macham ręką.

[Agnieszka Mackojć] Tak?

[Grzegorz Burcza] No tak. Prawą.

Jeszcze długopis do tego dołożyłem.

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, bardzo proszę

Pan Radny Grzegorz Burcza.

[Joanna Duzinkiewicz] Ja też pani przewodnicząca, Joanna Duzinkiewicz również.

[Agnieszka Mackojć] Dobrze.

[Grzegorz Burcza] Dwie kwestie, Pani Przewodnicząca.


Ze strony... Może od końca czyli od strony dziesiątej

bardzo proste wyjaśnienie.

Chciałbym tylko uzyskać doprecyzowanie

od pana starosty

na czym polega ta zmiana po sugestii pana burmistrza

wzmocnienia nawierzchni dodatkową mikro warstwą.

Mówimy o odcinku drogi w miejscowości Trzygłów

do skrzyżowania z miejscowością Rzęsin.

Ja się wcześniej nie spotkałem o co chodzi z tą mikro warstwą?

Czy to jakaś lepsza po prostu nawierzchnia

czy gorsza, czy o co tutaj chodzi?


[Agnieszka Mackojć] Moment, czy jeszcze pytanie, Panie Grzegorzu?

[Ryszard Chmielowicz] Może na wszystkie po prostu.


[Agnieszka Mackojć] Panie Grzegorzu, jeszcze jakieś pytanie?

[Grzegorz Burcza] Nie, dobrze, to jedno zostaje, to jedno tylko.

Kwestia tylko doprecyzowania o co tutaj chodzi.

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, bardzo dziękuję Panie Starosto, czy pan jest w stanie-

[Ryszard Chmielowicz] Tak.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę, Pan Starosta [Ryszard Chmielowicz] Tak, odniosę się do tego pytania

Pana Radnego Grzegorza Burczy.

Jak pamiętacie państwo, w ramach inwestycji

wykonujemy tą inwestycję

od Trzygłowa do skrzyżowania z drogą na Golczewo

i dalszy odcinek w kierunku Rzęsina.

realizujemy inwestycje o długości około czterech kilometrów

drogi w takiej trochę, mówi się zawsze

tej uproszczonej technologii czyli tam jest [...] nie na gorąco tylko


inna technologia, ona jest znacznie tańsza

realizujemy to zadanie funduszu-

Ale, mogę? Łukasz[...]

No Łukasz już teraz pozwoli chyba mi kontynuować.

Ta inwestycja realizowana jest

z funduszu dróg samorządowych, z "FDSu"

pierwotnie według kosztorysu inwestycja była

finansowo przewidywana w wysokości

chyba dwa miliony osiemset tysięcy zł

w tej inwestycji uczestnicy FDS

czyli z funduszu, wojewoda, z funduszu dróg samorządowych

w wysokości pięćdziesiąt procent

i drugie pięćdziesiąt procent tej inwestycji

to jest składanka budżetu powiatowego

w wysokości dwudziestu pięciu procent

i Gminy Gryfice w wysokości dwudziestu pięciu

czyli to daje łącznie drugie pięćdziesiąt procent

W rozstrzygnięciu przetargowym ta inwestycja

została sprzedana za circa 2,2 miliona zł

Czyli można by powiedzieć

że pięćset pięćdziesiąt tysięcy za kilometr tej drogi.


Realizacja tego zadania tak jak powiedziałem jest

w tej technologii uproszczonej.

I po zrealizowaniu, aha i z tego tytułu, że jakby

ta prostsza technologia spowodowała

znacznie mniejsze kwoty inwestycyjne.

Pierwotnie sądzono że to będzie inwestycja wyglądała jak ta droga w Otoku.

Tam jest trochę inna technologia tam jest technologia na gorąco asfalt

i ona jest znacznie droższa.

Po zrealizowaniu jakby tego etapu, prawie w finalnym

prawie przy zakończeniu tej inwestycji

burmistrz był trochę rozczarowany chyba tą technologią

z uwagi na to, że to takie pory, bo ona tam

jakby struktura tego asfaltu wygląda jakby taki lekko porowaty

jako udziałowiec finansowy tego przedsięwzięcia

wniósł uwagi, że no lepiej byłoby gdyby

na tym odcinku od skrzyżowania z Golczewem do Trzygłowa

wzmocnić dodatkowo nawierzchnie

tą asfaltową taką mikro nawierzchnią

żeby jakbyś zamknąć, lepiej zamknąć tą strukturę

z uwagi na to, że tamto obciążenie ruchem kołowym

jest znacznie większe niż do Rzęsina

i tam wystarczająca jest technologia w tym wydaniu

zaproponował żeby na tym odcinku jednak zrobić takie

zrobić mikro nawierzchnię, która wzmocni strukturę tą asfaltową


Jak wiecie państwo z tytułu oszczędności na tej inwestycji

to sto czterdzieści tysięcy z niej zostało

przekierunkowaliśmy te środki na drogę do Borzęcina.

Początek od Górzycy ten brurkowy i zakończenie tej drogi

w samej miejscowości Borzęcin.

I jakby tego tytułu już tych środków

tych, które zaoszczędziliśmy nie było.

Zwróciliśmy się do wojewody, do służb wojewody

które zawiadują funduszem dróg samorządowych z pytaniem, czy gdybyśmy chcieli rozszerzyć

to zadanie jednak o to mikro nawierzchnię

czy wyrażają na to zgodę.

Otrzymaliśmy taką zgodę, w związku z tym

z burmistrzem umówiliśmy się

że można faktycznie wrócić i te koszty

które jakby zostały zaoszczędzone

gdyby zwiększyć to zadanie to

w przekonaniu, że to będzie trwalsza

solidniejsza nawierzchnia asfaltowa na tym odcinku

gdzie ten ruch będzie na tym odcinku na którym ten ruch jest znacznie większy

i znacznie większym sprzętem

większymi pojazdami się tam przemieszczają

to jest taka droga alternatywna łącząca

w konsekwencji drogę na Świnoujście, Płoty i Świnoujście

więc to w wymiarze takim przyszłościowym

ma też takie pojęcie drogi alternatywnej, turystycznej, alternatywnej.

I też jakby z tego powodu, że warto było się pochylić nad tym

przedyskutowaliśmy to i stąd jest ta propozycja

na dzisiejszej sesji, żeby radni ustosunkowali się

do tej naszej propozycji i żeby zwiększyć to zadanie

o tą mikro nawierzchnię.

Ona będzie mniejsza niż te przewidywane początkowo

bo tutaj wychodzi dwieście sześćdziesiąt tysięcy ja na okrągło to mówię

czyli dalej, Wojewoda zgodził się żeby to było

pięćdziesiąt na pięćdziesiąt tak jak ty pierwotnej umowie

czyli sto trzydzieści tysięcy z funduszu dróg samorządowych

a sto trzydzieści tysięcy inwestora

czy inwestorów w tym przypadku

czyli też umówiliśmy, że ta składanka była tak jak dotychczas

po pięćdziesiąt procent, czyli dwadzieścia pięć do całości

[kaszlnięcie] po pięćdziesiąt procent, czyli dwadzieścia pięć do całości

po pięćdziesiąt procent, czyli dwadzieścia pięć do całości

gmina gryfice i dwadzieścia pięć powiat czyli łącznie pięćdziesiąt

czyli to wychodzi około sześćdziesięciu pięciu tysięcy zł na samorząd


i no to to tyle jakby w tym uzupełnieniu

tej informacji z prac zarządu


[Angieszka Mackojć] Bardzo dziękuję panie starosto.

Proszę, pani radna, Pani Joanna Duzinkiewicz.


[Joanna Duzinkiewicz] Szanowny Panie Starosto

Szanowna Rado, Pani Przewodnicząca

chodzi mi o sprawozdanie z dnia osiemnastego sierpnia

i to jest na stronie drugiej


ptaszek trzeci od dołu

"Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie"

i zwiększa w miesiącu wrześniu premię o dwadzieścia procent

wynagrodzenia zasadniczego brutto dla pracownika obsługi

który wykonywał dodatkowe prace związane z nieobecnością sekretarza

czy to chodzi o zwiększenie ilości...


Praca w nadgodzinach?

Czy po prostu jako wynagrodzenie dodatkowe typu nagroda, premia?

To jest z tego drugiego...

Czy to jest w tych ramach... ramach godzin

które ma pracownik do wykonania czy to są jakieś dodatkowe nadgodziny?

To jest z tego, z drugiej strony

Ze strony czwartej. Z posiedzenia zarządu z dnia 24 września

auto poprawką dokonuje- To jest od samej góry.

Dokonane zostaną dodatkowe zmiany w budżecie na wniosek dyrektora DPS w Jarominie.

I zwiększony zostanie planu dochodów

w wydziale pomoc społeczna o kwotę siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta

w związku z przewidywanym wykonaniem planu

oraz plan wydatków w dziale pomoc społeczna[...]


na płacę z narzutami trzysta siedemdziesiąt sześć

materiały i tak dalej.

I dla mnie, moje zapytanie: skąd będą pochodziły te środki, z jakiej puli?


Ze strony piątej.


Posiedzenie z dwudziestego dziewiątego września.


W sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora MOW w Rewalu

dodatek zostanie przyznany od pierwszego października do dwudziestego ósmego lutego dwa jedenaście

I jak to się ma, ile to wynosi, czy to jest procentowo jaki to jest procent, czy to jest stała kwota?


Tak, mogę kontynuować?

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę.


[Joanna Duzinkiewicz] Jeszcze na stronie 10.


Trzeci odnośnik od dołu

Zarząd wyraził wolę-

Zarząd wyraził wolę umorzenia należności pieniężnych

wobec dłużników na rzecz MOW

i tu [...] 2000 oraz w stosunku do trzeciego dłużnika

kwota przekracza 20 tysięcy i- [Ryszard Chmielowicz] Gdzie to jest?

[Joanna Duzinkiewicz] Trzeci ten ptaszek od dołu dziesiąta strona.


Zarząd wystąpił o opinię komisji

budżetu i finansów w tej sprawie, chciałabym wiedzieć

czego dotyczą te zadłużenia i jakie podjęto rozwiązanie na...


i czy w ogóle [...] dyskusja na temat

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, dziękuję pani radna.

[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Panie starosto, czy pan odpowie na to czy sceduje pan to na panią skarbnik?

[Ryszard Chmielowicz] Ja odpowiem.

[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo.

[Ryszard Chmielowicz] To może zaczynając od tego pierwszego pytania

dotyczące pozytywnego rozpatrzenia wniosku dyrektora MOS

w Waniorowie.

Dotyczy dodatkowego wynagrodzenia, premii dwadzieścia procent

zasadniczego w obu przypadkach.

To są pracownicy, którzy wykonywali dodatkowe zadania

nie mając ich w swoich obowiązkach.

I trudno mi odnieść się tam czasowo

czy to było w godzinach czy w rozszerzonych godzinach.

W każdym bądź razie to są działania

które niejednokrotnie wykonujemy poprzez zlecenie zewnętrznym firmom.

I realizowanie takich zadań poprzez swoje służby

to rzadko rzadko jest realizowane

a w przypadkach takich drobnych prac

jeśli pracownik danej jednostki chce się podjąć

i potrafi to wykonywać, jest taką złotą rączką

jak to przysłowiowo się mówi

no to jakby znacznie taniej to po prostu kosztuje.

To jest w ramach takich środków niewielkich

a zrekompensowanie takiego dodatkowego zaangażowania

w przedsięwzięcia swojej jednostki

zostało to w tym przypadku uhonorowane

dwudziesto procentową premią.

Kolejny, kolejne zapytanie dotyczy autopoprawki.

Ona była głosowana już na poprzedniej sesji

była podjęta uchwała w tym względzie.

To dotyczy Jaromina

i środków w wysokości siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta zł

są to wpływy, które sukcesywnie

wpływają na konto Starostwa Powiatowego

wynikające z zadań własnych DPSu Jaromin.

I to są wpływy od pensjonariuszy

wpływy od wojewody w zakresie

tych ze starego portfela

i wpływy rodzin, bądź gmin

w różnicy w utrzymaniu pensjonariusza.

Bo jak państwo pamiętacie składanka finansowa

utrzymania pensjonariusza to jest

siedemdziesiąt procent zasobów własnych pensjonariusza

czyli jego uposażenia czy to rentowego czy emerytalnego

i trzydzieści procent tej różnicy od kosztów utrzymania

wpłacają najbliższa rodzina

ze starego portfela wojewoda

i gmina w przypadku gdy rodzina jest finansowo niewydolna

czyli tam się kryterium dochodowe nie jest wypełnione, stąd musi płacić gmina

z której pochodzi dany pensjonariusz.

I te środki po prostu sukcesywnie przelewamy i one zostały przelane po sesji...

Już, Pani Skarbnik, zostały przelane?

Proporcjonalnie, tak?

Cały czas sukcesywnie środki przelewamy na konto jednostki DPS.

Kolejne, zwiększamy, tak, budżet i przekazujemy środki na działania [...] w traszach

na zadania własne jednostki.


"Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora zespołu szkół w gryficach"...

Nie, to nie, to źle zaznaczyłem.

Dodatek motywacyjny MOW

[Joanna Duzinkiewicz] Tak, dodatek motywacyjny, strona piąta.

[Ryszard Chmielowicz] Strona piąta, tak?

[Joanna Duzinkiewicz] Tak.

[Ryszard Chmielowicz] I to jest od góry?

[Joanna Duzinkiewicz] To jest tak na środku mniej wiecej


[Ryszard Chmielowicz] Bo po pierwszym... w pierwszym miesiącu dyrektorowi nie przysługiwał dodatek

i po tym pierwszym miesiącu taki dodatek mu przysługuje

w związku z tym został mu przypisany.


[Joanna Duzinkiewicz] Tak, ale można wiedzieć czy to będzie stała kwota czy to procentowo?

[Ryszard Chmielowicz] To jest procentowy tak, procentowy i stały dodatek, z tym że[...]


Tak jest, na ile teraz mamy, Panie Sekretarzu?


Od jednego do siedemdziesięciu dostał na poziomie innych dyrektorów szkół

naszych placówek, także to jest w wysokości pięćdziesięciu procent


tak jak pozostali inni dyrektorzy szkół.


Kolejne... umorzenia, tak?

[Joanna Duzinkiewicz] Strona dziesiąta.

[Ryszard Chmielowicz] Aha, strona dziesiąta. Umorzenia... Więc tą sprawą

zajmował się oczywiście prawnik

komornik, oczywiście. To są zaległości wieloletnie

bo ciężary w pewnym stopniu utrzymania

wychowanków w naszym DPSie

ponoszą opiekunowie bądź rodzice.

Rodzice, którzy są niewydolni finansowo-

O co?


A, to jeszcze co innego.

To poproszę, bo ja już wiem o co chodzi.

Poproszę pana sekretarza żeby wyjaśnił dogłębnie.


[Ireneusz Wojciechowicz] Proszę państwa dotyczy to zobowiązań

osób, które umowami były związane z prowadzeniem działalności

na terenie MOWu w okresie wakacyjnym.

Wynajmowały pod kolonie dajmy na to

i pomimo podpisanych umów te rozliczenia w stu procentach

nie odbyły się tak jak w umowie i było to zapisane

i pomimo prób egzekucji poprzez wyroki sądowe

potem ewentualnie komornicze

i pomimo ewentualnie zabezpieczenia jakichś [...] przy podpisaniu umów

nie udało się odzyskać tych kwot w pełni.

W przypadku, w dwóch przypadkach były tam kwoty

po kilka tysięcy złotych w przypadku tego punktu

gdzie wystąpiono do komisji budżetu i finansów o opinię

Jest to kwota zdecydowanie większa

ponad sześćdziesiat tysięcy zł


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo?


Proszę bardzo, radny Pan Paweł Bereżnicki.

[Paweł Bereżnicki] Ja też bym się odniósł do Waniorowa

Bo tam była sprawa odnośnie pokrycia dachu.

Jaką wreszcie formę żeśmy wybrali pokrycia dachu w Waniorowie?

Jeżeli pan starosta byłby łaskaw odpowiedzieć na to pytanie.

[Agnieszka Mackojć] Panie starosto.

[Ryszard Chmielowicz] To nastąpiło oczywiście w drodze zapytania ofertowego

jeśli się nie mylę, tak, tak potwierzenie mam.

W drodze zapytania wybrano firmę

która podjęła się tego wyzwania

i to oczywiście zgodnie z przygotowanym kosztorysem

kosztorys opiewał na kwotę...


Kwotowo nie, nie będę się odnosił

[Paweł Bereżnicki] [...] tylko jaką stonę technologiczną wybrano

[Ryszard Chmielowicz] Technologicznia, technologicznie to ocieplenie oczywiście tego

tego dachu, konstrukcja drewniana


Może pan sekretarz w szczegółach jeszcze raz

nie chciałbym w błąd wprowadzić.


[Ireneusz Wojciechowicz] Proszę państwa, zgodnie z tym jak był wykonany

przedmiar przez budowlańca dokonano zerwania

starej tej nawierzchni papowej

tam tych warstw było w zależności od tego

w którym miejscu od kilku do nawet chyba od ośmiu czy dziesięciu

także zerwano starą papę, dokonano wylewki

na całej powierzchni dachu wyrównującej

i na to nałożono styropapę

miała być papa i ewentualnie styropian pokrywany papą

[...] zastosowano styropapę o grubości styropianu dziesięć centymetrów

i na to wszystko pokryto jeszcze to dodatkową warstwą papy

no i oczywiście orynnowanie, odprowadzenie wody

także w tej chwili budynek jest[...] blacharka

w tej chwili budynek jest, jeżeli chodzi o dach

szczelny i docieplony od strony właśnie dachu.

Czyli nie będzie ewentualnie [...] gdzieś tam przemarzania

czy ewentualnie tych mostków termicznych.

[Paweł Bereżnicki] Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo czy jeszcze

ktoś chciałby dopytać o coś?


W takim razie bardzo dziękuję państwu...


Proszę bardzo jeszcze radny Pan Czesław Bukowiec.


[Czesław Bukowiec] Panie Starosto, Szanowna Rado.

Ja mam pytanie odnośnie pierwszej części wypowiedzi Pana Starosty

dotyczącej drogi między skrzyżowaniem do Golczewa

w miejscowości Trzygłów.

Bo wspomniał Pan, że wzmocnienie tej drogi

to niejako stanowić będzie też alternatywę

do rozładowania ruchu między powiedzmy, czy połączenia

z drogą na Świnoujście.

Ja chciałbym zwrócić uwagę

że nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że tam

powiedzmy ta droga musiałby prowadzić do miejscowości Mechowo.

W miejscowości Mechowo z tego co wiem mamy odcinek drogi powiatowej

który na odcinku około pięciuset metrów dokładnie nie jestem w stanie tego określić

jest drogą brukową, także że ten odcinek blokuje niejako tą alternatywę, a dodatkowo

gdybyśmy nawet pokusili się o wyremontowanie tej drogi

to ta droga i tak prowadzi przez przez Mechowo

przez no nie środek, ale zaczepia o miejscowość Mechowo

a dodatkowo przebiega wzdłuż szkoły podstawowej

także no tutaj zwiększenie ruchu raczej nie wchodzi w grę

i mam zastrzeżenia co do tego że byłaby byłaby to jakaś alternatywa.

Nie mam zastrzeżeń oczywiście do tego, że droga do Trzygłowa

będzie o nawierzchni wzmocnionej i będzie to droga

o jakby lepszym komforcie jazdy.

Ale pragnę zwrócić uwagę, że to właśnie ta droga

będzie łączyła no w przewadze tylko Trzygłów ze skrzyżowaniem na Golczewo

i żadnej innej jak gdyby roli tej drogi tutaj nie widzę, dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo Panie Czesławie jakieś pytanie w związku z tą wypowiedzią

czy to tylko było podsumowanie?

[Ryszard Chmielowicz] Może dwa zdania bo to bardziej

cenię opinie tutaj sobie Pana Czesława

to bardziej jako opinia niż zapytanie, ale...

[Czesław Bukowiec] [...] czy macie zamiar zrobić ten odcinek drogi w Mechowie...

[Ryszard Chmielowicz] Najważniejsza rzecz dwa kilometry w jedną stronę

i dwa kilometry od tego skrzyżowania

i dwa kilometry w drugą, połączenie dwóch wsi

w Gminie Gryfice, to jakby komfort wielu mieszkańcom

także zapewniamy, jedna to... obie miejscowości "popegeerowskie"

a ta na Trzygłów jest drogą, która może być w przyszłości, ja nie powiedziałem że...

Dzisiaj już GPSy już tam wykazują tymi którzy się poruszają samochodami

nawigacja potrafi poprowadzić tą drogą i prawda jest taka

że ona na różnych odcinkach jest jeszcze w gorszym stanie

niż ten końcowy odcinek, o którym, Czesław, mówisz

czyli ten bruk przy szkole w Mechowie

bo on w całkiem niezłym stanie technicznym

a w gorszym stanie są odcinki te asfaltowe.

I alternatywa turystyczna mogłaby być w momencie takim

kiedy udałoby się kiedyś ten stan techniczny na całym tym odcinku poprawić.

Na dzień dzisiejszy to są takie trochę życzenia pobożne

ale też chciałem pokazać o strategicznym wymiarze tej drogi która teoretycznie łączy dzisiaj...

w dobrym teraz, po naprawie, w dobrym stanie technicznym

[kaszlnięcie] w dobrym teraz, po naprawie, w dobrym stanie technicznym

w dobrym teraz, po naprawie, w dobrym stanie technicznym

łączy tylko tą miejscowość pierwszą

a przejazdy do tych następnych miejscowości

są w znacznie trudniejszych warunkach

w znacznie gorszym standardzie

bo też wymagają te odcinki dużych nakładów remontowych

i modernizacyjnych wręcz.

Także zgadzam się w tej części.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję szanowni państwo.

Skoro nie ma więcej pytań przejdźmy do głosowania

nad przyjęciem sprawozdania z prac zarządu pomiędzy sesjami.

Bardzo proszę o tablicę.

Czy pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

[Paweł Bereżnicki] Za

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Ryszard Chmielowicz

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny.

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek.

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko


Pan Janusz Ławruszko?


Wrócimy za moment

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Tak? Pan Janusz jest za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć też za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński.

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] Za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, szanowni państwo

jednomyślnie przyjęliśmy sprawozdanie z prac zarządu pomiędzy sesjami.

Przechodzimy do realizacji punktu trzeciego

a więc informacje o stanie realizacji zadań

oświatowych na rok szkolny dwa tysiące dziewiętnaście

dwa tysiące dwadzieścia w szkołach i placówkach

prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Proszę bardzo, otwieram dyskusję, czy są pytania?


Proszę, radny Pan Grzegorz Burcza.


[Grzegorz Burcza] Dziękuję bardzo pani przewodnicząca.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Bardzo ładny dokument, bardzo ciekawie zredagowany.

W mojej ocenie z reguły jednak tego rodzaju dokumentacja

powinna dawać jakieś wnioski, jakieś wytyczne.

Ja mam jedno pytanie tylko, bardzo proste.

Może dla kogoś będzie szczegółowe, ale niekoniecznie[...]


Podczas informacji, podczas odczytywania informacji

o stanie realizacji zadań oświatowych

jest taka, taki akapit

że w szkołach prowadzonych przez powiat uczyło się dwieście dwadzieścia dwie osoby

w ubiegłym roku a stu szesnastu posiadających orzeczenia i opinie

poradni psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

I co z tego wynika? Jeżeli prawie o sto procent nastąpił wzrost

tych dzieci i młodzieży, która wykazuje potrzeby szczegółowe, dodatkowe, indywidualne

to jakie wnioski podejmuje powiat? Nauczyciele być może?

Może poradnia coś zasugerowała? Ja tutaj tego nie widzę

proszę właśnie o wskazanie co z tą informacją robimy dalej, dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Może, że jest mi ten temat znany może to spróbuję odpowiedzieć

Za orzeczeniami o niepełnosprawności czy do kształcenia specjalnego

idą godziny rewalidacyjne dla uczniów

w związku z tym powiat realizuje te godziny

są to dodatkowe godziny wspomagające uczniów.


Tak? Czy to funkcjonujące wypowiedź?

Tak stanowi prawo i tak jest.

[Grzegorz Burcza] [...]dodatkowe godziny, tak?

[Agnieszka Mackojć] Tak, dla uczniów.

[Grzegorz Burcza] A jakiś program naprawczy do tego zjawiska-

[Agnieszka Mackojć] Ale "program naprawczy" do osób z niepełnosprawnościami?

Nie ma takiej, nie ma czegoś takiego.

[Grzegorz Burcza] Nie ma czegoś takiego?

[Agnieszka Mackojć] Jest orzeczenie poradni są wskazówki

nauczyciele się ściśle do tego stosują.

Bo takie jest zadanie szkoły i nauczycieli

[Grzegorz Burcza] I nic poza tym powiat jako organ prowadzący nie może zrobić?

[Agnieszka Mackojć] Ale nie może zrobić, dokładnie.

[Grzegorz Burcza] Pan Starosta też podziela to zdanie?

[Ryszard Chmielowicz] Tak jest, wykonujemy te zadania

które są nakreślone poradnia psychologiczno pedagogiczna

po to funkcjonuje, żeby te wskazania kierunkować

do procesu edukacyjnego i jeśli są tam potrzeby wynikające

z dodatkowych zajęć to takie zadania się realizuje

[Grzegorz Burcza] No może niekoniecznie tu chodzi o dodatkowe zajęcia

ale jeżeli mamy wzrost o sto procent

za rok będzie trzysta na przykład

a za kolejny rok pięćset dalej [...] będziemy odpowiadać

że tylko te godziny dodatkowe realizujemy i nic więcej?

[Agnieszka Mackojć] Panie Burcza, bo my nie mamy na to wpływu.

[Ryszard Chmielowicz] Z tamtego roku dwa roczniki skumulowane

więc większa liczba uczniów i z tego powodu ten współczynnik

okazał się wyższy niż w latach, skoczył po prostu

niż w latach ubiegłych


[Grzegorz Burcza] No dobrze, czyli programu żadnego nie mamy przygotowanego, tak?

Taka jest opdowiedź, dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] To są indywidualne potrzeby każdego ucznia

do tego się stosuje szkoła[...]

[Marek Gołuchowski] Ale Pani Przewodnicząca, Pan Radny czegoś nie rozumie.

Opinia, która przychodzi z poradni

to nie jest dla grupy tylko indywidualna dla ucznia

za tym idzie dodatkowy tok nauczania zwiększona liczba godzin

którą powiat może w tym momencie maksymalnie chyba do dwudziestu dwóch godzin zwiększyć

[Marian Maliński] Do dwunastu godzin.

[Marek Gołuchowski] O, dokładnie.

[Ryszard Chmielowicz] Potrzebom indywidualnych[...]

I tylko i wyłącznie nakreślony proces dla danej osoby

jest dodatkowo zwiększony tymi godzinami.

Ja nie rozumiem skąd takie pytania w ogóle.


[Ryszard Maliński] Jeżeli można.

[Ryszard Chmielowicz] Potrzebom ewentualnego indywidualnego toku nauczania.


[Agnieszka Mackojć] Proszę, radny Pan Marian Maliński

[Ryszard Maliński] No może Ryszard.

[Agnieszka Mackojć] Przepraszam, Ryszard.

[Ryszard Maliński] Jeżeli można.

Zasada jest taka, jeżeli poradnia po zbadaniu daje decyzję

o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

to organ prowadzący jak gdyby nie ma absolutnie wyjścia, musi realizować.

A teraz są aneksy do arkusza, bo arkusz organizacyjny

funkcjonowania placówki przygotowujemy w maju.

Natomiast trudno jak gdyby

w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego przewidzieć

kto będzie badany jakie są potrzeby tym bardziej tego rocznika przychodzącego

i w związku z tym no to jest ten kłopot, czy ta trudność

że zwiększone są jak gdyby potrzeby

na finansowanie tego, a finansować musimy.

Natomiast możemy to ja gdyby aneksować

czyli w arkuszu organizacyjnym wpisujemy aneks numer jeden, numer dwa w zależności od potrzeb

i to jest jak gdyby wskazówką do ewentualnego

jak gdyby do ewentualnej korekty na nowy arkusz organizacyjny.

Bo z reguły jeżeli już są potrzeby

czy dziecko dziecko przeczy uczeń jest jakby objęty taką pomocą

w pierwszej klasie to pewnie będzie i w drugiej i w trzeciej

czyli już już mam jakieś dane.

Natomiast ze względu na to że wchodzimy w rok szkolny

z budżetem rocznym, a rok jest szkolny łamanym rokiem

dlatego tak ciężko jest jak gdyby przewidzieć te potrzeby.

I stąd jest ten kłopot, jest ten kłopot dla organu

że trzeba to finansować a nie zawsze ma to pokrycie powiedzmy w subwencji

I tyle no[...]


To nie jest idealne ale tak to funkcjonuje. Natomiast my musimy realizować

Czyli poradnia gdyby dając nam wskazania

o potrzebie jak gdyby dodatkowych zajęć my je musimy realizować.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję panie radny.

[Grzegorz Burcza] Z punktu widzenia dyrektorów jest to bardzo logiczne wyjaśnienie

jest to absolutnie zrozumiałe. [szczekanie psa w tle]

Mi chodzi tylko i wyłącznie o kwestię

co robi organ prowadzący

A nie, że scedowuje wszystko "aha i godziny i tak dalej"

tu nie chodzi o to, jeżeli mamy w tabelce

na stronie trzydzieści cztery

nauczanie jest indywidualne [...]

dzieci z aspergerem, dwie

dysleksja sto trzydzieści cztery


problem z chorobami przewlekłymi, dwie

niedosłyszące - jedna

Czy indywidualizujemy pod kątem tej niepełnosprawności konkretnie?

Bo ja nie widzę jakiś na przykład możliwości

nie widzę czegoś takiego, że jeżeli ktoś ma...

Niedosłyszący pięć osób - to co realizuje powiat?

Bo w następnej uchwale będziemy zaraz...

No, znikały pieniądze na dofinansowanie jakby niepełnosprawności.

I to jest ciekawostka, czy powiat angażuje się w te kwestie

czyli jeżeli na przykład są osoby niedosłyszące

lub słabo słyszące. Jeśli ich pięcioro.

To co, to one na czym pracują? Na takiej maszynie

typowej brailowskiej, która funkcjonuje w systemie

hałasu na trzydzieści sześć decybeli[...]

[Waldemar Wawrzyniak] Całkiem niesłysząca[...] [Ryszard Chmielowicz] [...]idnwydidualny[...]

[Agnieszka Mackojć] Momencik, szanowni pańswo, bo się przekrzykujemy

Panie radny [...] powiat nie ma innego nie ma innej możliwości

jak tylko dostosować się do opinii czy orzeczenia poradni.

I w orzeczeniu zawsze jest napisane że to mają być zajęcia indywidualne

bądź w grupie do pięciu osób.

I powiat, szkoła nie może niczego innego zrobić.

I dostosowuje się, tutaj wyrocznią jest poradnia.

[Marek Gołuchowski] A wręcz dodatkowo, Pani Przewodnicząca

znam przypadki, gdzie rodzice proszą o to

żeby nauczyciel przychodził do domu, do dziecka

i prowadził te zajęcia bezpośrednio w domu[...]

[Ryszard Chmielowicz] Indywidualny tok postępowania edukacji

też jest realizowany przez powiat.

[Grzegorz Burcza] To przecież tak się dzieje

to przecież ja to wiem. Dobrze, dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo?

[Stanisław Hołubczak] Pani Przewodnicząca, jeśli można.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę.

Pan Radny Stanisław Hołubczak.


[Stanisław Hołubczak] Pani przewodnicząca, Wysoka Rado.

Materiał jest bardzo obszerny

a ja chciałbym zwrócić na tytuł tego materiału

informacje o stanie realizacji zadań oświatowych

za rok szkolny dwa tysiące dziewiętnaście dwa tysiące dwadzieścia

czyli jak gdyby to jest ocena okresu minionego

i w moim odczuciu brakuje tu

powiedziałbym zasadniczych stwierdzeń.

Podam przykład: punkt trzeci rzymski baza działalności oświatowej.

I w punkcie pierwszym: informacja o bazie lokalowej i obiektach sportowych.

Czego ja bym oczekiwał? Ja bym oczekiwał stwierdzenia czy ta baza była dostosowana

do potrzeb placówek oświatowych i czy była wystarczająco dobra.

Ale tutaj nie ma takich twierdzeń no w pierwszym zdaniu:

"szkoły i placówki oświatowe prowadzonych przez powiat

funkcjonują w dziesiąciu obiektach", to jest ważne.

"Stan bazy lokalowej w porównaniu do roku ubiegłego nie uległ zmianie."

Co to znaczy? Że jest dobry, czy jest zły?

Stan techniczny i funkcjonalność budynków

oraz terenów sportowych podlega okresowym kontrolom.

Ale tak naprawdę tu nie ma oceny

czy ta baza lokalowa jest właściwa czy nie jest właściwa.

Tego mi brakuje w tym materiale.

Podobnie w punkcie drugim: "stan wyposażenia w komputery urządzenia multimedialne."

Choć fragment w moim odczuciu jest bardzo pozytywny i zacytuję:

"Pozytywnie należy ocenić wyposażenie szkół w urządzenia multimedialne

wzrost liczby zestawów komputerowych liczby projektorów multimedialnych

tablic interaktywnych, laptopów."

Okej, ale nie ma informacji czy to jest wystarczające

pod potrzeby naszych szkół, czy nie.

Natomiast zupełnie niejasna jest informacja w ostatnim zdaniu tego puntku.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zwiększenia zajęć edukacyjnych

powiat w ramach programu "Zdalna Szkoła" uzyskał dofinansowanie

w kwocie osiemdziesiąt tysięcy na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli.

Tak, to jest bardzo ważne.

Ale to jest tylko fragment, najważniejsze jest to

czy to jest kwota wystarczająco na pokrycie potrzeb czy nie.

Tej oceny tutaj nie ma. Podobne uwagi mam w punkcie w czwartym.

Proszę państwa, w punkcie czwartym jest szczegółowa informacja

na temat kadry nauczycielskiej.

I podobnie; informacja obszerna natomiast nie ma ani słowa

czy kadra zatrudniona do wykonywania zadań edukacyjnych

jest właściwa, czy nie jest właściwa czy jest wystarczająca, czy nie jest wystarczająca.


Takie mam uwagi do tego materiału chociaż trzeba ocenić

że materiał bardzo obszerny zawiera bardzo dużo informacji

ale wydaje mi się że w tych punktach nie do końca doprecyzowane.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

[Ryszard Chmielowicz] No, odniosę[...]

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę, Panie Starosto.


[Ryszard Chciałbym] Więc odniosę się do tych uwag.

Bardziej to cenię sobie jako uwagi

i powiedzmy wnioski do, na przyszłość

do tej, do takiego raportu, informacji.

To jest informacja. Nie jest to ocena. Pokusił się

pokusiliśmy się również o wprowadzenie tam w paru punktach

oceny danej sytuacji, jak zapisy...

bezpośrednio tych zapisów które minęły tutaj kolega

Stanisław Hołubczak odnosił się.

Stanam bazy lokalowej no stan bazy lokalowej jest oczywisty

bo wszyscy wiemy ile tych szkół mamy jakie obiekty mamy

i teraz kwestia oceny tych obiektów

no i też zdajemy sobie z tego sprawę że w wielu przypadkach jest wiele do życzenia

że ten standard tych obiektów trzeba sukcesywnie podnosić

i go zmieniać, między innymi ta inwestycja dotyczące "11 Listopada"

więc ta baza została zmodernizowana w zakresie...

Kwota to ponad 2 miliony złotych, więc ten obiekt zupełnie inaczej dzisiaj wygląda

i doczekał się tej swojej szansy modernizacyjnej.

I takich przypadków modernizacyjnych pozostaje jeszcze kilka

jest to naprawdę materiał do dyskusji.

Ja myślę, że komisja edukacji będzie mogła się pochylić nad tym

przed przygotowaniem kolejnej takiej informacji ona mogłaby być rozszerzona

rozszerzona o te analizy o których mówi kolega Stanisław.

Moglibyśmy się nie zastanawiać jakie kierunki należy jeszcze wzmocnić.

Jest wiele do zrobienia, to co powiedziałem tam jak przeglądał Stanisław

i tą tabelę dotyczącą dosprzętowienia tych naszych szkół.

Pokazujemy w jakim miejscu jesteśmy w jaki sposób jesteśmy wyposażeni

w te urządzenia techniczne. I oczywiście można by powiedzieć, że zdecydowanie

oceniając to zdecydowanie jest to jeszcze za mało.

Jak się tam pokazuje, gdzieś tam w tej tabeli

że pięć tablic multimedialnych chyba w liceum...

Ja z pamięci to mówię, także nie śledzę tego na bieżąco

to można powiedzieć, że każda klasa powinna być wyposażona w taki sprzęt

Rysiek Maliński, który chyba dalej jest od nas

bo skutecznie tutaj akurat tutaj dosprzętowił swoją szkołę

i zazdrością patrzymy, że udało mu się mamy tych szkół wiele

i korzystamy z każdej okazji tych pozyskiwania środków zewnętrznych.

Nie tak dawno jak parę dni wstecz podpisywaliśmy

wnioski o zakup kolejnych komputerów na wyposażenie szkół

bo pojawił się zewnętrzny program dofinansowujący.

Potrzebne będzie w tym w tym programie

potrzebne będzie w przypadku gdy pozytywnie zostanie rozpatrzony

kwota chyba trzydziestu siedmiu tysięcy złotych udziału własnego.

Wiemy jaka jest trudność finansowa jeżeli chodzi o finansowanie szkół dzisiaj

ale mimo to podejmujemy takie wyzwanie żeby korzystać z każdej okazji

która pozwoli nam na podniesienie standardu wyposażenia i standardów nauczania

oczywiście automatycznie. Więc takie działania są podjęte

a ocen... każdy z nas może mieć poprzez te cyfry które są tutaj

w tej informacji złożone osobistą ocenę, bo no prosta rzecz

Jeśli dana szkoła, wiemy ile tam można

z pamięci nawet mówić ile klas jest, a jak mówi się

o pięciu urządzeniach, jak mówi się o komputerach jak patrzy się na liczbę uczniów

to jest jedna salka, druga wypożyczaliśmy sprzęt do tej zdalnej nauki

tych wykluczonych... Z posiadania sprzętu wykluczonych

z tych rodzin, które nie miały czy tam jeden sprzęt na kilkoro dzieci.

Między innymi bardzo szeroka szeroka inicjatywa to była

na pięćset tysięcy chyba, tak? Proszę mi przypomnieć.

Pięćset tysięcy zakupy komputerów laptopów dla rodzin

dla dzieci z Domu Dla Dzieci tego naszego domu i dla rodzin zastępczych.

Duże potężne przedsięwzięcie i też sięgnęliśmy po środki zewnętrzne

które pozwolą dosprzętowić wielu wykluczonych dzieciaków z tej możliwości nauki zdalnej.

Dzięki temu przekazywaliśmy też w takim... z okrojonymi możliwościami

bo okres pandemii nie pozwolił na to, żeby pokazać to szeroko

jak duże to było przedsięwzięcie. Więc takie oceny można konstruować

bo każdy z nas czytając ten materiał będzie miał również i własne oceny

w jakich kierunkach, gdzie trzeba wzmocnić po rozmowach z dyrektorami.

Ale przy szczupłości środków finansowych korzystamy tylko i wyłącznie

z każdej okazji sięgania po środki zewnętrzne bo tylko one nie pozwalają nam

na skuteczniejsze dosprzętowienie naszych szkół.

W złym stanie technicznym, jeszcze przypomnę w złym stanie technicznym

też tutaj nie ma oceny, MOW Rewal.

Ten obiekt wymaga potężnych już dzisiaj nakładów inwestycyjnych.

Nakładów, na które powiat na dzień dzisiejszy nie stać.

I to też jest informacja, ale to też trzeba analizować

i zastanawiać się co dalej. I takie oceny

musimy wspólnie konstruować, żeby

żeby ukierunkować te nasze działania w zakresie edukacji

i również w zakresie bazy lokalowej.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo Panie Starosto, jeszcze radny Pan Marian Maliński[...]

[Stanisław Hołubczak] Ad vocem, pani przewodnicząca.


[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę, panie Stanisławie.


[Stanisław Hołubczak] Paie Starosto, my się chyba nie rozumiemy.

Jeżeli mówimy o informacji z realizacji zadań oświatowych

to dlaczego ta informacja nie zawiera wszystkich tych problemów

o których pan w tej chwili mówi?

Braku komputerów niewłaściwy stan techniczny i tak dalej.

Czy jeśli Pan mówi o wyglądzie zewnętrznym szkoły na 11 Listopada

przecież to nie o takie zadania wskazane przez powiat czy realizowane przez powiat

chodzi przy realizacji zadań oświatowych.

Czy wygląd zewnętrzny tego budynku w sposób zasadniczy

wpływa na realizację zadań oświatowych?

W mojej ocenie nie[...]

[Ryszard Chmielowicz] W mojej tak.

[Stanisław Hołubczak] Może nie znacznie, natomiast to, czy budynek

jest ładny, czy brzydki czy do ogrzania tego budynku

zużywa się dużo nie ciepła czy też mniej

to jest wtórna rzecz i uczniów wcale to nie musi obchodzić.

Natomiast gdyby taki materiał taka informacja zawierała

to mielibyśmy znaczne ułatwienie w planowaniu budżetu na przyszły rok

bo byśmy wiedzieli, co jest konieczne a co nie jest konieczne w placówkach oświatowych.

Tych informacji tu nie ma.

Jeśli chodzi o zakupy sprzętu, szczególnie w tym okresie "COVIDowskim"

w tej chwili, gdzie jest pandemia

gdzie uczniowie nie mogą normalnie chodzić do szkół.

Nie tu mamy żadnej informacji ile komputerów brakuje ile trzeba zakupić

żeby uczniowie mogli korzystać z prowadzonych zajęć.

Dlaczego tego nie ma? Przecież to nie są informacje, które trzeba ukrywać.

Dokładnie odwrotnie te informacje powinny się tutaj znaleźć


a ich po prostu nie ma. Podpisuje się, popdpisuje się program na zakup następnego sprzętu.

Dobrze, jeżeli państwo jako zarząd wiecie że brakuje tego sprzętu

to bardzo słusznie a dlaczego inni ludzie o tym nie wiedzą?

Może właśnie z tej informacji mogliby się dowiedzieć.

No ale nie da się, bo tego po prostu nikt tu nie napisał. Dziękuję bardzo.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, pan Marian Maliński[...]

Panie Starosto, chce Pan się ad vocem odnieść do tego?


[Marian Maliński] Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado ja chciałbym poinformować

i wrócić do tego co mówił Pan Starosta. Jest to informacja

za rok szkolny dwa tysiące dziewiętnaście dwa tysiące dwadzieścia.

Ten rok szkolny zakończył się trzydziestego pierwszego sierpnia

bieżącego roku, czyli to już są zaszłości które są poza nami.


Informacją jest zrobione po to żeby i organ prowadzący i wysoka rada

czyli organ stanowiący mógł wyciągnąć wniosku

i po analizie tego materiału wyciągnąć wniosku... wnioski co na przyszłość.

I to nie jest... takie wnioski są wyciągane.

Ja powiem tylko tyle, że jeżeli chodzi o ten rozdział dotyczący

sportu i rekreacji, co przecież wszyscy wiemy

że jedyna szkoła która jest, że tak powiem, w tyle

to jest szkoła średnia w Trzebiatowie

Imienia Herberta. I pracujemy nad tym, żeby przygotować dokumentację

I w przy współudziale środków pomocowych oraz środków pochodzących

z budżetu Gminy Trzebiatów wybudować salę sportową

z której będzie korzystała nie tylko szkoła ale również mieszkańcy Trzebiatowa.

Dlatego też tutaj do tańca prosimy samorząd Gminy Trzebiatów.

Inne szkoły w zakresie tych elementów rekreacyjno-sportowych

są w miarę dobrze wyposażone. Natomiast jeżeli chodzi o ten szczególny stan

pandemii, który już zaatakował nas na początku bieżącego roku

to chciałbym powiedzieć, że ze środków [...] myśmy zakupili

sto czterdzieści laptopów i dwadzieścia komputerów stacjonarnych

dla tych rodzin i tych dzieci i młodzieży którzy są w tak zwanej pieczy zastępczej.

Teraz realizujemy dwa wnioski, to jest jeden wniosek w ramach też środków "COVIDowskich"

od Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego

To jest kwota sto sześćdziesiąt trzy tysiące zł

która została podzielona na wszystkie nasze

przez nas sprowadzone ze szkoły

i w miarę potrzeb te kwoty będą wykorzystane właśnie

na dosprzętowienie tych szkół.

Aktualnie złożyliśmy wniosek również do Wojewody Zachodniopomorskiego

na kwotę sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych.

To jest taka... taki program "aktywna tablica"

w ramach którego będziemy dosprzętowiać poszczególne szkoły

a co za tym idzie uczniów w poszczególnych szkołach

w laptopy i komputery stacjonarne do zdalnego nauczania.

Także jak tylko pojawiają się jakiekolwiek możliwości

do skorzystania ze środków zewnętrznych

oczywiście do tych środków zewnętrznych czasami musimy również dodać środki własne

w postaci piętnastu czy dwudziestu procent

to my szukamy tych środków i z każdego programu staramy się korzystać.

Także po co mówił Pan Starosta na przykład o MOWie to przecież sytuacja jest znana

bo problem MOWu to nie jest problem tej obecnej kadencji

ale to jest problem już od wielu lat

że ten obiekt, stary obiekt on na czasy dzisiejszym nie jest przystosowany

ani do prowadzenia takiej działalności jaką my tam prowadzimy

ani też nie jest w pełni wykorzystany bo by go wykorzystujemy

w trzydziestu procentach a koszty jednostkowe ponosimy

w stosunku do całej powierzchni którą dysponujemy.

To samo jeżeli chodzi o szkoły nasze średnie i w Trzebiatowie i w Płotach.

Jeżeli jeżeli szkoła w Płotach mogłaby uczyć ośmiuset uczniów

a uczy niecałych dwustu no to wiadomym jest, że koszty jednostkowe

funkcjonowania tego obiektu i tej placówki są bardzo wysokie

i my robimy ze swojej strony wszystko i zrobimy wszystko żeby

te zasoby które posiadamy i zasoby ludzkie i zasoby sprzętowe

i zasoby budynków i lokali żeby były w sposób efektywny wykorzystane.

I to wszystko jest przed nami no ale to też jest uzależniony od tego

jaka będzie możliwość dostępnych środków zewnętrznych, środków pomocowych

na to żeby powiedzmy przenieść MOW z Rewala do innego obiektu

przenieść czy wykorzystać dodatkową tą wolną powierzchnię

która znajduje się na przykład w szkole w Płotach.

[Marek Gołuchowski] Wybudować halę Panie Burmistrzu Maliński w Trzebiatowie.

[Marian Maliński] No, o hali już powiedziałem bo tutaj Stanisław

poruszył sprawę obiektów sportowych i zaplecza sportowego

więc ja jako stary sportowiec i ten, który przez wiele lat

przez prawie dwadzieścia pięć lat realizował wiele wiele obiektów sportowych

na terenie Gminy Płoty ja jestem sercem za tym i będę walczył o to

żeby również nasza szkoła z tradycjami szkoła która naprawdę

ma duże osiągnięcia szkoła Herberta w Trzebiatowie

taką salę sportową, nowoczesną salę sportową miała

bo i zasługuję na to nasza szkoła i zasługuje na to jest społeczeństwo Trzebiatowa.

Ale mówię, musimy to powiązać z planami rozwojowymi obiektów sportowych

Gminy Trzebiatów, bo sami na pewno tej inwestycji zrealizować

z własnych środków nie będziemy mogli.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję panie radny. Tak, jeszcze?

[Marian Maliński] Dziękuję.

[Marek Gołuchowski] Ja tylko, przypomnę, Pani Przewodnicząca najmocniej przepraszam, ale jedno zdanie.

Ja tylko przypomnę że gmina Trzebiatów przeznaczyła i oddała

za jeden złoty teren pod budowę tej hali w Trzebiatowie

i ten temat jest od zeszłej kadencji cały czas jakby na agencie.

Przypominam że mieliśmy już przeznaczone środki w budżecie na wykonanie dokumentacji.

A więc bardzo będę, ciągle prosił państwa radnych:

nie zapominajmy o obowiązaniach które były podjęte w poprzedniej kadencji

bo jesteśmy pewnego rodzaju kontynuacją wyrażenia woli

która była wyrażona przez tamtych radnych

większość z nas zresztą zasiada nadal jako radni w tej kadencji.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, proszę radna Pani Renata Teresa Korek.


[Renata Korek] Szanowna Pani Przewodnicząca szanowni państwo.

Oczywiście również popieram zrównoważoną politykę naszą

zrównoważoną politykę wobec planów oświatowych

i bardzo dziękuję panu Malińskiemu za to że on również będzie rzecznikiem

budowy sali sportowej w Trzebiatowie.

Ad vocem chciałabym też odpowiedzieć Panu Stanisławowi Hołubczakowi

że wygląd estetyczny szkoły czy zewnętrzny, czy wewnętrzny

jest jednak bardzo istotny dla psychiki ucznia

uczniowie w takich szkołach spędzają siedem osiem godzin

a jeżeli mają zajęcia pozalekcyjne to jeszcze więcej.

Dlatego też gdybym była uczniem i miałąbym wybrać szkołę szaroburą

lub tą estetyczną, nowoczesną oczywiście zwracałabym

również na to uwagę. Wracając do zajęć pozalekcyjnych

i raportu naszego naszej informacji na stronie dwudziestej drugiej

jest tam mowa o tym, że w klasach maturalnych organizowane były dodatkowe zajęcia

umożliwiające lepsze przygotowanie się do matury

i między innymi zajęcia rozwijające artystyczne i plastyczne

i chciałabym, może nie dzisiaj ale w przyszłości prosić o informację

jakie to były zajęcia artystyczne i plastyczne i chciałabym również wiedzieć

czy w siatce godzin w naszych szkołach są też zajęcia

ze sztuki, muzyki, plastyki, etyki, czy filozofii


czy takie przedmioty u nas również występują.


W naszych liceach, technikach czy też w szkołach zawodowych.


Tyle ode mnie.

[Ryszard Chmielowicz] Tam jeszcze, dokładnie na tej stronie

na tej stronie, o której Pani Renata wspomina

jest oczywiście odpowiedź na pytanie Grzegorza Burczy

to dotyczy tych stu trzydziestu uczniów

jakie działania są podejmowane i tam są wypisane również

w jaki sposób te decyzje poradni są realizowane.

Także proszę tam zerknąć i ta odpowiedź się tam znajduje. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję szanowni państwo

czy jeszcze jakieś pytania do stanu oświaty w naszym powiecie? [Rozmowa w tle]

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Szanowni państwo, proszę o przyjęcie informacji

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny

dwa tysiące dziewiętnaście, dwa tysiące dwadzieścia

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Proszę bardzo, czy Pan Radny Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem?


Pan Paweł Bereżnicki? Wrócimy.

Pan Czesław Bukowiec.

[Czesław Bukowiec] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny.

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek.

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko.

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński.

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak.


[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Paweł Bereżnicki.


Nie mamy Pana Pawła. W takim razie przy jednej osobie

która nie głosowała... Jest Pan Paweł, Panie Pawle?


Moment, mamy lekki problem techniczny.


Łączymy się telfonicznie z Panem Pawłem

bo jest na wizji nie ma go na fonii, momencik.


Panie Pawle, jest pan za?


Pproszę kiwnąć głową, bo nie słychać pana.


[Szelest przekładanych kartek] Pan Bereżnicki jest za.

Szanowni państwo, jednomyślnie przyjęliśmy informację o stanie realizacji zadań oświatowych za zeszły rok szkolny.

Przechodzimy do procedowania nad uchwałą

w punkcie czwartym, a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr siedemnaście / sto dwanaście / dziewiętnaście

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dziewiętnastego grudnia

dwa tysiące dziewiętnastego roku oraz zmian w budżecie powiatu

na dwa tysiące dwudziesty rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję

pani skarbnik jest z nami, czy mamy jakieś pytania?

[Szelest przekładanych kartek]


[Agnieszka Mackojć, do obsługi] Nie mam obrazu wcale [...]


Nie, nie mam nic.


Szanowni państwo rozumiem, że nie ma pytań.

W takim razie przechodzimy do głosowania.


Bardzo proszę o tablicę.


Czy pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[Paweł Bereżnicki] Tak, za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Czesław Bukowiec.

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz.


Panie Starosto?


[Ryszard Chmielowicz] Przepraszam, jestem za. Miałem wyłączony[...]

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Łukasz Czyrny] Jeszcze ja, Agnieszka.


[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny, przepraszam.

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek.

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Również za Agnieszka Mackojć.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński.

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] Za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję jednomyślnie podjęliśmy uchwałę

Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr siedemnaście / sto dwanaście / dziewiętnaście.


Przechodzimy do realizacji punktu piątego a więc podjęcie uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

numer siedemnaście / sto trzynaście / sto dziewiętnaście

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dziewiętnastego grudnia

dwa tysiące dziewiętnastego roku w sprawie uchwalenia zmiany

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata dwa tysiące dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści.

Bardzo proszę czy ktoś z państwa chciałby tu zająć głos.


Nie mamy nic? Skoro nie mamy chętnych

przejdziemy do głosowania, proszę o tablicę.


Pan Paweł Bereżnicki, czy jest za przyjęciem uchwały?


[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Czesław Bukowiec.

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz.

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny.

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz.


[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek.

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko.


[Janusz Ławruszko] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński.

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

Bardzo dziękuję szanowni państwo

jednomyślnie podjęliśmy uchwałę


w sprawie zmiany uchwały nr siedemnaście / sto trzynaście

/ dziewiętnaście Rady Powiatu Gryfickiego.


Przechodzimy do realizacji punktu szóstego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody

na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny zbycia nieruchomości.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję czy ktoś z państwa chce zabrać głos?


Proszę, radny Pan Grzegorz Burcza.


[Szelest przekładanych kartek]

[Grzegorz Burcza] Szanowna pani przewodnicząca dziękuję bardzo za udzielenie głosu

szanowni państwo jedno pytanie takie czysto techniczne, uchwała bardzo szlachetna

ale nie ma do niej uzasadnienia, czy nie zabrakło tej informacji?


[Agnieszka Mackojć]Bardzo dziękuję, odpowiedź[...]

[Ryszard Chmielowicz] Ja poproszę w ramach uzasadnienia

jakby w uzupełnieniu tej uchwały poproszę wicestarostę, on się ustosunkuje


[Grzegorz Burcza] [...]uzasadnienie, powinna informacja być o uzasadnieniu [...]

[Ryszard Chmielowicz] Tak.

[Grzegorz Burcza] W mojej ocenie powinno bo zawsze do tej pory były.

[Waldemar Wawrzyniak] Ano jest, zgadza się oczywiście, kolego Grzegorzu.

Nie ma tego uzasadnienia w związku z tym, że materiały poszły.

Postaram się w kilku słowach powiedzieć o co chodzi.

Chodzi tutaj o pas, pasa drogowego przed dawną salą gimnastyczną

liceum ogólnokształcącego, która przekazana do naszego koła PSONI

w związku z tym, że wiemy że to są osoby o dużym stopniu niepełnosprawności

upośledzenia, a wejście do tej sali jest od strony drogi bardzo ruchliwej

chcemy przekazać ten kawałek bodajże dziewięćdziesiąt dwa metry

wzdłuż jakby tej sali gimnastycznej na potrzeby PSONI

żeby ewntualnie oni mogli albo tam jakieś ogrodzenie postawić

albo dodatkowe jakieś zabezpieczenia chodzi prawdopodobnie o to

żeby te dzieci były zabezpieczone i nie wyszły od razu na drogę

i nie było z tego tytułu jakiś problemów


[Grzegorz Burcza] Ja nie kwestionuje szlachetności tej uchwały

jak powiedziałem na wstępie, tylko czy nie brakuje nam uzasadnienia, tylko tyle.

[Waldemar Wawrzyniak] [...] dlatego mówię nie dodrukowaliśmy

teraz już tego uzasadnienia bo tak naprawdę[...] nie, nie ma[...]


Nie ma na tym tego uzasadnienia stąd też uzasadnienie słowne do tej uchwały.


[Grzegorz Burcza] Dobrze, dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bbardzo dziękuję.

[Ryszard Chmielowicz] To powinno być także przepraszamy za to niedopatrzenie


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos?


Jeżeli nie, szanowni państwo przechodzimy do głosowania.

Proszę bardzo, czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Czesław Bukowiec.

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Oczywiście za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz.

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny.

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek.

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko.

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński.

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, kolejną uchwałę

którą jednogłośnie przyjęliśmy.

Przechodzimy do realizacji punktu siódmego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr dwadzieścia dwa / sto czterdześci dwa / dwa tysiące dwadzieścia

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwadzieścia

w sprawie określenia zadań i wysokości środków państwowego funduszu

rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego.

Bardzo proszę o pytania.


Szanowni państwo, skoro nie ma pytań

bardzo proszę, przechodzimy do głosowania.

Poproszę o tablicę.


Czy pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Czesław Bukowiec.

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz.

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny.

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak.


[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek.

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko.

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński.

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję a więc uchwała została podjęta.

Przechodzimy do punktu ósmego: interpelacje i zapytania radnych.

Czy ktoś z państwa, tak bardzo proszę Pan Radny Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado ja chciałbym

się usprawiedliwić już w tym momencie, podziękować blok uchwał

został przyjęty, niestety muszę dzisiaj zakończyć pracę na sesji.

Także ja dziękuję i się usprawiedliwiam na dalszą nieobecność.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję czy ktoś z państwa radnych

w tym punkcie chciałby zabrać głos?

Proszę radny Pan Grzegorz Burcza.


[Grzegorz Burcza] Dziękuję bardzo szanowna Pani Przewodnicząca

za udzielenie głosu. Mam kilka do Pana Starosty.


Aha, a przede wszystkim podziękowanie

bo po raz pierwszy uzyskałem odpowiedź na swoje zapytanie przed terminem, czyli po tygodniu.

Z reguły są to terminy niedotrzymywanie

o czym Pan Starosta doskonale wie a pytania przecież nie są skomplikowane

[Ryszard Chmielowicz] Pierwsze słyszę.

[Grzegorz Burcza] [śmiech] Chociażby takie jak dzisiaj.

Czy dowiedział się już Pan Starosta

ile dniówek przepracował nowy kierownik administracyjny MOW Rewal?


[Ryszard Chmielowicz] No to jest kompetencja dyrektora jednostki.

Nie pytałem go o to, bo on zarządza tą jednostką

i realizuje swoje zadania, realizuje swoje zadania


bez zakłóceń w związku z tym, a to wzmocniło

zmniejszyło liczbę nadgodzin[...] [Grzegorz Burcza] Ja zadałem to pytanie[...]

[...]stąd się pytam dzisiaj czy być może pan już ma tą odpowiedź

ale konkret potrzebuję, bo była mowa Pana Pana Mariana Malińskiego

że wzmocni właśnie ta osoba pracę a z tego co do mnie informacje docierają

pracuje na nockach, czyli raczej nie wzmacnia

no to chyba nie[...] [Ryszard Chmielowicz] Jak nie wzmacnia?


[Grzegorz Burcza] Jeżeli pracuje faktycznie na nockach

no to to jest jakiś absurd jeżeli chodzi o zatrudnienie.

Być może to nie jest prawda wcale stąd moje pytanie ile dni przepracował

jako dni, prawdziwe dniówki co nowego wniósł tak takiego naprawczego.

Rozumiem, że nie udzieli mi Pan dzisiaj odpowiedzi na to pytanie.

[Ryszard Chmielowicz] Nie, dzisiaj nie udziela takiej odpowiedzi

bo tych szczegółów po prostu nie znam a nie ulega wątpliwości

że taka potrzeba w tej jednostce była i zrealizowaliśmy

tą potrzebę, zaakceptowaliśmy tą potrzebę.

Ja nie chcę rozwijać ile tam jest tych urlopów niewykorzystanych

ile tych zastępw i tak dalej i tym podobnie.

Więc to jest też do takiej gruntownej analizy

jeśli będziesz chciał się nad tym pochylić

jesteśmy do dyspozycji, możesz taką informację w każdej chwili od nas otrzymać

w zakresie budżetu tej jednostki w zakresie deficytu w tej jednostce

także to o tych wszystkich zadaniach bo to z głowy nie jestem w stanie tego przekazać

[Grzegorz Burcza] Drugie pytanie i trzecie będzie z zakresu takiego

powiedzmy szeroko rozumianego drogownictwa na terenie powiatu.


Chodzi o to, że mamy remont drogi na wysokości miejscowości Grądy.

związane z zamknięciem drogi wojewódzkiej na wysokości kopalni torfu?

Wiecie przecież o tym jako zarząd mieszkańcy bardzo są zaniepokojeni

tym stanem rzeczy zwiększeniem intensywności przejazdów i tak dalej.

Czy coś już zaczęło dziać?


[Ryszard Chmielowicz] Ale oczywiście podejmowaliśmy działania dotyczące

pomocy przy modernizacji tej drogi która dzisiaj służy

takim obejściem tego odcinka czyli przez Modlimowo, przez Grądy.

No niestety jeszcze z dokumentacją fotograficzną z pokazaniem

jak nasilenie ruchu kołowego spowodowało kolejne jakieś dekapitalizacje

kolejną dekapitalizację tamtego odcinka.

Również poprosiliśmy swoich przedstawicieli w sejmiku

po to żeby wzmocnili pewne działania. Dzisiaj niestety

niestety nastąpiła centralizacja pewnych wydatków z zakresu środków unijnych

i marszałek nie ma takich możliwości żeby w ramach tej inwestycji

część środków przeznaczyć na modernizację tej drogi.

Udało nam się tam w niewielkim wymiarze pozyskać ten materiał, Waldek...

[Łukasz Czyrny]Destrukt.

[Ryszard Chmielowicz] Destrukt, no destrukt, tak jest, Łukasz

zabrakło mi słowa. I to też nie na miarę tych naszych oczekiwań, potrzeb

bo też wynika to, że odpad i tak dalej że składowanie

tam wiele elementów które zaraz nam tutaj przeszkodziły w tym elemencie

a poza tym odpowiedź była taka że ten destrukt

firma wykonująca to zadanie na drodze wojewódzkiej

chce wykorzystać w dużej części na utrwalanie poboczy tej drogi

w związku z tym oni uważają, że znaczy tak nam odpowiedzieli

że na własne potrzeby w ramach tej realizowanej inwestycji

w związku z tym tylko niewielkie ilości będą przekazane

Łukasz Czyrny pewnie w szczegółach trochę wie więcej

bo jako mieszkaniec gdzieś tam dobijał się też o pewne


pewne, z prośbami o pewne wzmocnienie tych naszych działań modernizacyjnych

Łukasz, proszę też[...]

[Łukasz Czyrny] Ja tylko dopowiem jeszcze, Panie Starosto

to co jakby rozpoczęliśmy, czyli tutaj to pismo

które zostało wysłane z ramienia zarządu do Marszałka Województwa

z prośbą o jakby tutaj partycypację w kosztach tej drogi

ze względu na to że ta droga co by nie było służy jako objazd drogi wojewódzkiej.

No dostaliśmy odpowiedź to co już Pan Starosta powiedział

że nie ma takiej możliwości scedowania[...]

[Ryszard Chmielowicz] Ona nie została wyznaczona ona nie została wyznaczona jaką objazd tylko

wykorzystana jako objazd.

[Łukasz Czyrny] Ale to nie jest tak że nie przestaliśmy

tutaj na tym działaniu, jesteśmy na etapie

wysłania pisma i już tutaj też były rozmowy prowadzone

z gminą, ze względu na to że mamy tutaj Gminę Karnice i Gminę Gryfice

I w chwili takiej kiedy włodarze gmin by zgodzili się

na partycypację w kosztach budowy tej drogi czy remontu

razem tutaj z nami, z powiatem

no to na pewno ten remont drogi by był maksymalnie przyśpieszony.

Nie mamy jeszcze, Sławek Ruszkowski zajmuje się tym tematem

my go pilotujemy, jeżeli będą jakieś tylko już konkrety na pewno tutaj

wysokiej razie wszystko przestawimy ale pomysł jest taki

żeby tą drogę robić wspólnie, czyli dwie gminy

Gmina Gryfice, Gmina Karnice i my jako powiat.


[Grzegorz Burcza] Ja bym chciał tylko przypomnieć szanownym panom

że stan katastrofalny tej drogi i określenie jej jako zadanie

najpilniejsze pozostałe dla powiatu było już określone ponad 5 lat temu.

I to budzi niepokój i że po prostu zaniedbujecie te rzeczy[...]

[Łukasz Czyrny] To nie jest , to nie jest, Grzesiek, niepokój

ze względu na to, że[...] [Grzegorz Burcza] Ale jest informacja konkretna[...]

[niezrozumiałe]

[Agnieszka Mackojć] Ale szanowni państwo proszę nie wchodzić sobie w rozmowę.

[Łukasz Czyrny] Są też inne drogi no budżet jaki jest taki... to wszyscy wiemy

nie jesteśmy w stanie od razu zrobić wszystkich dróg

w Powiecie Gryfickim wyremontować.

Dlatego no posiłkujemy się, szukamy rozwiązań

które wspólnie z innymi włodarzami gminy jesteśmy w stanie zrealizować.

A to nie jest tak że nic nie robimy.

Ta droga o nawierzchni szutrowej jest na bieżąco utrzymywana w należytym stanie

aby można było nią przejeżdżać bo największy problem

to jest problem teraz pogodowy ze względu na to że jak te dziury

zostaną zasypane tułczniem jeżeli deszcz popada

no to z automatu te dziury się po prostu no robią woda wypłukuje ten tłuczeń.

I na miarę naszych możliwości na bieżąco ta droga jest remontowana.

[Grzegorz Burcza] Ja bym przeszedł do kolejnego pytania

[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę. [Grzegorz Burcza] Bo widzę, że tutaj odpowiedzi

nie uzyskam właściwej.

Tu chodzi o to że po prostu powiat zaniedbał to co najmniej od pięciu lat.

[Ryszard Chmielowicz] Właściwą odpowiedź otrzymałeś.

[Grzegorz Burcza] Najpilniejsze pozostałe zadanie

to już powinniśmy być dawno przygotowani na tego rodzaju rzeczy

która się miała miejsce, no szykowała się przecież jak bomba z opóźnionym zapłonem

jeżeli chodzi o kopalnie w Grądach. Wiedzieliśmy, że tak się stanie.

Ale kolejne pytanie, tak zwane drogowe.

[kaszlnięcie]


Chodzi o uchwałę petycyjną też bym tak ją nazwał w skrócie.

Co się dzieje w kwestii realizacji właśnie uchwały petycyjnej

dotyczącej modernizacji drogi Sadlenko droga wojewódzka?


Czy coś podjęliśmy, jakieś konkretne działania

poza tymi bieżącymi jak ładnie członek zarządu powiedział?

[kaszlnięcie] [Grzegorz Burcza] Bo bieżące zadania to żadna łaska.

Co podjęliśmy konkretnego? Czy Pan Starosta udzieli na to pytanie odpowiedzi?

[Ryszard Chmielowicz] W trakcie jesteśmy w trakcie konstruowania

budżetu przyszłorocznego. Najprawdopodobniej nie będziemy w stanie

w ogóle jakiekolwiek roboty inwestycje wprowadzić do tego budżetu.

Zestawienie tych wszystkich wniosków

to tak jak obiecałem zostało sporządzone.

Jednocześnie mówiłem również o tym że przewodniczący klubów

będą mieli okazję żeby też się wspólnie z nami zmierzyć

żeby łatwiej ta informacja docierała do nas wszystkich

w czasie konstruowania budżetu.

Pokażemy te wnioski i zapraszam ciebie do prac

i do analizy tych wszystkich wniosków

zobaczysz jaki ogrom jest w liczbie tych wniosków

i jednocześnie nie będzie można się zmierzyć

w jakiej hierarchii, w jakim pilności

w jakich największych potrzebach i nad którymi

w sposób szczególny trzeba się pochylić żeby je zaprogramować

w najbliższym czasie. To wszystko przed nami.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania?

[Grzegorz Burcza] [...] to uchwała petycyjna, czyli jest to

petycja i konkretne zadanie było postawione.

Dobrze, jeszcze kolejne mam pytanie.

Bo to były te drogowe. Panie Starosto, czy zezwolił pan Panu Sekretarzowi

na ingerencję w treści protokołu komisji?


[Ryszard Chmielowicz] Jakiej komisji?


[Grzegorz Burcza] Skarg, Wniosków i Petycji której przewodniczyłem podczas

[rozmowa w tle] praktycznie trzech miesięcy


procedowania nad zagadnieniami.


Z tego co mi wiadomo Pan Sekretarz nakazał

skrócenie protokołu, który[...]


[Ryszard Chmielowicz] Nniczego, niczego nie nakazał

jeżeli już, to przewodniczącemu mógł złożyć jakieś swoje sugestie, żadnych[...]

[Grzegorz Burcza] Ale nic mi nie złożono. Ja byłem przewodniczącym[...]

[Ryszard Chmielowicz] A Pan Sekretarz... Dobrze to ja oddam głos Panu Sekretarzowi[...]

[Grzegorz Burcza] Ale Pan Sekretarz już mi udzielał odpowiedzi.

Ja się pytam pana. Panie Starosto czy Pan udzielił zgody

na to żeby ingerować w treść protokołów posiedzeń komisji?

Bo to zakrawa już naprawdę[...] [sprzężenie dźwiękowe]

[Agnieszka Mackojć] Momencik.

[Ryszard Chmielowicz] Teraz jest.


[Ireneusz Wojciechowicz] Mogę mówić, czy nie mogę mówić?

[Ryszard Chmielowicz] Tak, tak, proszę.


[Ireneusz Wojciechowicz] [z mikrofonu starosty] Po pierwsze

to nowy przeowniczący[...]


[Agnieszka Mackojć] Pan Sekretarz jest wyciszony.


[Grzegorz Burcza] Nic nie słychać, nie wiem kto mówi i co mówi.


[Ireneusz Wojciechowicz] Po pierwsze to nowy przewodniczący komisji

Skarg Wniosków i Petycji ustalił sposób realizacji zapisów

z posiedzeń komisji i to było gdzieś tam

nie wiem, tydzień, czy dziesięć dni po objęciu przez niego stanowiska

ja oczywiście w miesiącu wrześniu, tak w rozmowie z panią

która prowadzi biuro rady i obsługę komisji

sugerowałem, że nie może być napisany protokół

jako przepisywanie, w słowo w słowo wtedy on jest stenogramem z posiedzenia, a nie protokołem

że w protokole ma być oddany przebieg komisji

zajmowane stanowiska i wypowiedzi ale w sposób taki klarowny

i zwięzły, a nie przepisywanie każdego słowa

wypowiedzianego przez wszystkich członków komisji

i to było też po rozmowie z radcą prawnym

który uważał, że dotychczas pisane sprawozdania mijają się z celem

skoro mają one po czterdzieści, pięćdziesiąt stron

i tak dużym stopniu angażują pracownika

odpowiedzialnego za obsługę rady i komisji

Także to było po pierwsze po

stwierdzeniu, czy po zajęciu [...] przewodniczącego komisji

a moje ewentualnie rozmowy z panią obsługującą radę

były na zasadzie takiej, że tak należy pisać

że taka jest sugestia może, ale nie nakaz

bo od tego jest oczywiście przewodniczący.


[Grzegorz Burcza] No to dziękuję bardzo, że nie zabiera mi się kompetencji za tamten okres

i że to była tylko sugestia ale widocznie wypowiedziana takim tonem

władczym, że niestety zostały dokonane zmiany.

Ja nie mówię o protokole, o jakim pan tam nie wiem

pięćdziesiąt, sześćdziesiat czy tam ile pan powiedział stron

tylko protokół, który dotyczył bardzo istotnych rzeczy

wrażliwych i [kichnięcie] on musiał być szczegółowo i precyzyjnie określony

i wcale to nie są jakieś tam dialogi które pan określił.

Ale to nawet pomijam meritum sprawy

chodzi o to, że nie ma Pan takich podstaw prawnych

tak samo jak i Pan Starosta żeby ingerować w treść protokołu

za który odpowiada osoba, która prowadzi tą komisję.

I tu się nie ma co uśmiechać, naprawdę

bo to albo sobie żarty z prawa robicie totalnie

to co robi nowy przewodniczący to już jest jego odpowiedzialność

za czas, kiedy ja kierowałem pracami komisji odpowiadam ja

i to że protokół nie mógł być zredagowany na czas

bo zawsze były jakieś ważniejsze rzeczy

Pan starosta, a może Pan Sekretarz zabierał obsługę rady

do innych, pilniejszych kwestii a to że komisja pracowała

praktycznie co trzy-cztery, co pięć dni

i pracowaliśmy naprawdę bardzo szybko pilnie, mocno dużo i wytrwale

i długo, no to protokoły z posiedzeń komisji powinny być w miarę mocno szczegółowe

Ja chcę uzyskać tylko i wyłącznie zapewnienie od Pana Starosty

[szczekanie psa w tle] że nie będzie ingerencji w treść protokołu[...]


To po pierwsze, a po drugie czy prawdą jest, Panie Starosto

proszę udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Czy, że materiały z dyktafonu zostały zniszczone już przed

przed zredagowaniem protokołu? Nie ma już zapisu audio z posiedzeń

komisji Skarg Wniosków i Petycji właśnie z tego okresu

gdzie Grzegorz Burcza przewodniczył tym pracom.

Czy pan nakazał zniszczenie i na jakiej podstawie?

[Agnieszka Mackojć] Ja może odpowiem, tu nie ma nakazu

tylko jest taki zwyczaj że po napisaniu protokołu jest niszczone

zniszczony jest zapis audio jest nadpisywany kolejny.

[Grzegorz Burcza] Pani przewodnicząca przecież ja mówię wyraźnie

że nie został napisany protokół i nie został zatwierdzony

no to jakim prawem został materiał źródłowy zniszczony?


[Agnieszka Mackojć] [do obsługi rady] Ale jest potwierdzony?

[Grzegorz Burcza] Jakim cudem?

[Agnieszka Mackojć] Jest poprawiony, do zatwierdzenia czeka.

[Grzegorz Burcza] A jak poprawiony, jak poprawiony

przez kogo poprawiony, przez Pana Sekretarza?

Już sobie wyjaśniliśmy teraz, że Pan Sekretarz

nie ma prawa poprawiać po Grzegorzu Burczy protokołu

[Ireneusz Wojciechowicz, w tle] Pan Sekretarz nie kazał ingerować.

[Agnieszka Mackojć] Protokół jest gotowy [...] na przyszłej komisji będziecie mogli go zatwierdzić

[Grzegorz Burcza] Ale Pani Przewodnicząca [...] [Agnieszka Mackojć] bądź nie, bądź wprowadzić zmiany.

[Grzegorz Burcza] [...]jeżeli kompetencji w tej kwestii

bo pani nie ma akurat w tym momencie kompetencji.

Pani nie była członkiem komisji póki co

Skarg Wniosków i Petycji. Pani nie prowadziła tej pracy

tej komisji, ja prowadziłem pracę tej komisji i mówię o konkretach

o trzech protokołach: z dnia dwudziestego piątego czerwca

z pierwszego lipca i z ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego roku.

Te protokoły mogą być zatwierdzone ale w takim kształcie jaki ja

jako przewodniczący redaguję a nie ktoś ingeruje w treść

i mówi "to może być, to może nie być, to wycinamy [szczekanie psa w tle]

to zostawiamy, tu robimy jakieś skróty"


[Grzegorz Burcza] Żarty z prawa sobie robimy?

[do psa] Spokój! Cicho, Fiona!

[Agnieszka Mackojć] Panie radny, kompetencją komiji jest zatwierdzenie protokołu

jeżeli nie zatwierdzicie, wniesiecie zmiany i tyle.


To wy będziecie zatwierdzać, jako komisja. One są gotowe do analizy.


[Ryszard Chmielowicz] Nie ingerowałem w protokoły ani sekretarz nie ingerował.

Także to jest odpowiedź na to pytanie i proszę jakby nie ciągnąć tego tematu.

Jest komisja, spotkajcie, ustlacie[...]

[Grzegorz Burcza] Proszę mi odpowiedzieć[...] [Ryszard Chmielowicz] Zaakceptujcie, albo nie zaakceptujcie.

[Grzegorz Burcza] [...]czy zostały zniszczone materiały źródłowe.

Pan sekretarz niech odpowie na to pytanie.

Z tych trzech posiedzeń komisji.

[Agnieszka Mackojć] Tak, zostały zniszczone materiały źródłowe.

[Ireneusz Wojciechowicz] Panie radny, ale ja odpowiem może tak.

Nie wydawałem żadnych poleceń odnośnie nie wiem, kasowania czy nie kasowania[...]

[Grzegorz Burcza] [...]przestrzegania prawa [...] przed zatwierdzeniem[...]

[Ireneusz Wojciechowicz] [...]nagrań z posiedzeń komisji[...]

[Grzegorz Burcza] [...]proszę państwa to jest skandal[...]

[Ireneusz Wojciechowicz] Nawet nie wiedziałem na jakim etapie jest przyjęcie

czy nie przyjęcie poszczególnych protokołów, także[...]

[Grzegorz Burcza] To tym bardziej nie ma pan takich podstaw.

Wybiega pan przed szereg nie no po prostu absurd, coś strasznego.


[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś zapytania?


Pani Joanna, Pani Radna Joanna Duzinkiewicz, bardzo proszę.


[Joanna Duzinkiewicz] Szanowny Panie Starosto


szanowni państwo przewodniczący komisji stałych.

Ja mam zapytanie odnośnie [? formy] komisji.

Czy komisje stałe będą się teraz odbywały w formie telefonicznej?

Skąd ten pomysł i czy to jest po prostu nowa metoda na powoływanie komisji stałych?


Dziękuję bardzo.


[Agnieszka Mackojć] To był pomysł przewodniczących komisji.

Owszem, one będą online się odbywały nie w taki sposób jak było teraz


[Joanna Duzinkiewicz] Rozumiem w formie online

tak jak w chwili obecnej mamy sesję prowadzoną, tak?

[Agnieszka Mackojć] Tak. Jeżeli oczywiście nas sytuacja do tego zmusi.

Bardzo proszę Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] No właśnie chciałbym odnieść się do

do tej sytuacji. Rzeczywiście ostatnio komisja edukacji odbyła się

w takiej formule i ja jako przewodniczący widząc jaka jest obecna sytuacja

podjąłem taką decyzję zresztą również miałem tutaj poparcie

innych przewodniczących komisji.

I wcale nie uważam... wydaje mi się, że

zorganizowanie komisji online bo też wymaga powiedzmy przygotowań technicznych.

Także dziwi mnie koleżanki pytanie bo chyba jasno dość precyzyjnie określiliśmy

że komisja odbywa się tylko w tematyce secesyjnej.

Jeżeli są jakieś uwagi bardzo proszę o jej wskazanie.

Natomiast przyjdzie czas na to, że będziemy komisje

jeżeli będzie taka sytuacja odbywali online.

I tyle tylko, nie wiem, czy to czy to jakiś nie wiem...

Zupełnie nie rozumiem jak gdyby tego zapytania.

[Joanna Duzinkiewicz] Już tłumaczę.

Wydaje mi się, że powinniśmy jako powiat

powinniśmy pokazać że nie jesteśmy jakim zaściankowym powiatem

powinniśmy brać przykład chociażby z Gminy Trzebiatów

która już od dawna prowadzi komisje online.

Także to żaden problem, a powołanie komisji w formie telefonicznej

to uważam, że to co najmniej pomysł co najmniej nie na miejscu

jeżli to miało być na zasadzie "jestem za lub przeciw" bez żadnych dyskusji

takie otrzymałem informacje że tak to się miało odbywać.

Także ja mam nadzieję, że następna komisja będzie już w formie online

i będziemy mogli na komisjach dyskutować.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Proszę, Pan Rady Czesław Bukowiec.


[Czesław Bukowiec] Pani Przewodnicząca ja mam pytanie że tak powiem natury drogowej.


Jak wspomniał Pan Starosta jesteśmy na etapie tworzenia budżetu.


Chciałbym zapytać, czy w tym budżecie planujecie ująć remont/przebudowę drogi

między miejscowością Kocierz a Gryficami?


Jeżeli tak, to to na jakim odcinku czy w ogóle jest, będzie podjęty ten temat

w dwa tysiące pierwszym roku. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Panie Starosto.

[Ryszard Chmielowicz] Znaczy odpowiedź moja byłaby podobna

do jakiej udzielałem Panu Burczy

też jako przewodniczącego komisji

bo z przewodniczącymi komisji możemy usiąść

żeby każdy przewodniczący mógł na tym wstępnym etapie

wypowiedzieć swoje stanowisko w kwestii budowania przyszłorocznego budżetu.

Zaproszę, będziemy dyskutować będziemy spierać się na...

przede wszystkim analizować możliwości budżetu.

W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć w jakiej hierarchii

celów uda nam się to poukładać i te przemyślenia poustawiać chronologicznie.

Wspólnie będziemy mogli się z tym zmierzyć.


[Czesław Bukowiec] Dziękuję. [Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze pan [...] bardzo proszę radnego Pana Ryszarda Chmielowicza


[Ryszard Chmielowicz] Malińskiego. [Agnieszka Mackojć] Nie, przepraszam, Ryszarda Malińskiego.


[Ryszard Maliński] Ja tylko króciutko ad vocem nie jesteśmy żadnym zaściankiem.


Jeszcze raz chciałbym apelować do koleżanki Asi

że sytuacja była szczególna, tematyka na komisji była tylko sesyjna

i w związku z zaistniałą sytuacją

która była taka jaka jaka była

tak się komisja odbyła ja w tym naprawdę nie widzę nic takiego

zresztą wyartykułowane było bardzo proste

jeżeli do sesyjnych tematu coś mamy to proszę

proszę jak gdyby wyrazić tutaj swoje zdanie

to naprawdę, nie widzę tutaj jak gdyby zaścianka.


Może ktoś widzi, ja tego nie widzę i bardzo bym prosił żeby

żeby w jaki sposób taki rozsądny do tego podejść.


I adekwatny do sytuacji. Tyle.

[Joanna Duzinkiewicz] Wydaje mi się, że właśnie forma online

jest formą najrozsądniejsza na daną chwilę.

[Ryszard Maliński] Ja jeszcze raz powtarzam że forma online na ten moment

nie była, nie była możliwa do przygotowania bo się miały odbyć w przeciągu

trzech, czterech dni przed dzisiejszą sesją komisje.

No, to wymaga jednak i żeby tego zaścianka już jak gdyby nie wchodząc

w jakieś kłótnie czy broń Boże...

Powiem tylko tak, jeżeli będą takie możliwości już techniczne

to jak najbardziej jestem za.

[Ryszard Chmielowicz] Ja myślę, Ryszard ja może uzupełnienie to twoją wypowiedź

bo oczywiście służby Starostwa Powiatowego są do dyspozycji

żeby przygotować posiedzenie komisji online.

Wtedy kiedy mieli merytoryczne tematy dotyczące każdej komisji z osobna

gdzie wymagana jest dyskusja szeroka.

A to jakby, ten temat został do spotkania dzisiejszego

dzisiaj też nikt nie odbiera głosu, a chodziło o to

żebyście wy telefonicznie uzgodnili, między sobą

jakie mogą być pytania jakie podnoszone zagadnienia

do czego będzie się trzeba odnieść

w jaki sposób mamy się przygotować do tego żeby

merytorycznie rozmawiać tutaj i to spotkanie dzisiejsze

ta sesja Rady Powiatu ona pozwala również na szerokie wypowiedzi

i nikt nie zabiera głosu, ono jest jakby uzupełnienie przedłużeniem

i online, jesteśmy, widzimy siebie i możemy dyskutować.

Oczywiście ten wniosek twój jest tym wnioskiem na przyszłość

że jednak forma takiej szerokiej dyskusji na komisjach jest wskazana

w przypadkach, gdy komisja będzie miała szczególny temat

taki merytoryczny, przypisany do danej komisji.

Więc tutaj akurat był temat ta informacja o stanie oświaty.

Ale ona dzisiaj była szeroko przedyskutowania.

To jakby sygnał, zapoznajcie się, macie uwagi

rozszerzymy, przygotujemy się na te pytania

żeby doprecyzować dojaśnić, czy rozjaśnić.

I tak dzisiaj realizujemy to. Ale wniosek oczywiście

służby są do dyspozycji przewodniczący każdorazowo uzgodnieniu z wami

może ten proces procedowania na komisjach ustalić a my tymi swoimi służbami

przygotujemy, wzmocnimy to żeby spokojnej swobodnie można było

prowadzić komisję online.

[Joanna Duzinkiewicz] Bardzo się cieszę.

[Agnieszka Mackojć] Ja tylko uzupełnienie, Panie Ryszardzie.

Ja tylko uzupełnię, że ta niemożliwość techniczna

wynikała też z tego, że pan Mariusz który nas tutaj wspomaga

był na urlopie do środy. Stąd ta niemożliwość.

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Pawła Bereżnickiego.

[Ryszard Maliński] Ja przepraszam myślę że wyjaśniliśmy sprawę

i jak najbardziej wrócimy do takiej normalności.

[Agnieszka Mackojć] Tak.

[Ryszard Maliński] [...]kreować inną rzeczywistość.


[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo dziękuję, Panie Ryszardzie.

[Joanna Duzinkiewicz] I nie uciekać od problemów, jak najbardziej.

Następna sesja rozumiem, komisja zdalna.

[Agnieszka Mackojć] Proszę o zabranie głosu Pana Pawła Bereżnickiego.


[Paweł Bereżnicki] Pani Przewodnicząca ja bym prosił o odpowiedź

bo może przeoczyłem. Panie Starosto, kiedy będzie

przewidziana, czy data będzie, do kiedy będzie oddana

droga koło torfowni na Rewal powiedzmy

kiedy ona będzie oddana i jeszcze drugie pytanie[...]


[Ryszard Chmielowicz] Z mojej wiedzy z mojej wiedzy miała być

zrealizowana do końca tego roku. Nie wiem jaki jest stan zaawansowania.


Może Janusz Ławruszko bo oni tam obok siebie funkcjonują zawodowo

z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich więc Januszowi

Janusz, możesz to uzupełnić, moją wiedzę?

[Janusz Ławruszko] Dziękuję Panie Starosto za udzielenie głosu

bo i tu w temacie drogi na temat Grądy czy Modlimowo

też dużo mógłbym powiedzieć i na temat też komisji

ale to jakby odbijanie się o ścianę.

Ja rozmawiałem z panią kierowniczką w zeszłym tygodniu...

Nie, w tym tygodniu rozmawiałem że termin połowy grudnia

na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony.

Robią to odcinkami, kładą położone są wszystkie warstwy.

Kładą włókninę, jeszcze nie zaczęto na dzień rozmowy

kłaść masy asfaltowej ale termin połowy grudnia nie jest zagrożony.

A jeśli, uzupełnienie jeszcze słowo tylko powiem odnośnie tego frezu

czy destruktu, jak to się różnie nazywa to decyzją marszałka było to przekazane

na potrzeby firmy i ta firma postanowiła

użyć go jako podbudowę i budowę na pobocze

dlatego nie udało się do końca załatwić

a te działania nasze są codzienne i równanie i staranie się o materiały

także nie wiem skąd Pan Grzegorz ma taką wiedzę

że nic z tym temacie się nie robi

A to co powiedział Łukasz Czyrny jest jakby słuszne

bo wszystkie samorządy jak samorząd Trzebiatowa czy samorząd Gryfic

czy nawet Brojc włączają się w budowę wspólnych dróg.

Jedynie samorząd Gminy Karnice nie bardzo, nie bardzo próbuje

w tym temacie współpracować z powiatem. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie głosu

Pana Radnego Grzegorza Burczę.


[Grzegorz Burcza] Ja chciałem w kwestii uzupełnienia wypowiedzi

radnej Joasi Duzinkiewicz.

Jak najbardziej zasadne było to pytanie

i uciekanie od problemu przez Pana Starostę

i zrzucanie odpowiedzialności, albo mówienie że

jak będą jakieś merytoryczne ważne rzeczy, to komisje

będą się odbywały w systemie online.

Czy w takim razie[...]

[Ryszard Chmielowicz] Ja nie decyduje... Grzegorz, to nie do mnie

artykułujesz, tą sytuację, ten problem.

Komisje przewodniczących, uzgadniacie sobie formę

prowadzenia z przewodniczącą rady, włącznie.

[Grzegorz Burcza] Ale teraz podstawowe

czy w takim razie dzisiejsze obrady są prawomocne, skoro

nie było de facto posiedzeń komisji stałych?

Bo do tej pory był przyjęty zwyczaj\ z którym ja się nie godzę

od wielu lat, to wiecie doskonale że są wspólne posiedzenia komisji

co dla mnie absurdem [...]

A teraz nie dość, że nawet nie ma, nie było wspólnej

to nawet nie było w formie zdalnej, tylko była forma

telefonicznego zapytania czy się zgadzasz, czy się zgadzasz

co nie uważam za przeprowadzenie komisji stałej

i czy dzisiejsze obrady sesji są prawomocne

skoro nie było posiedzenia komisji stałych. Pytanie zasadnicze.


Kto mi udzieli odpowiedzi na to?


[Ryszard Chmielowicz] Udzielimy ci odpowiedzi na piśmie.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, czy Pan Paweł Bereżnicki[...]

[Ryszard Chmielowicz] [...]w uzgodnieniu zaakceptowana forma

nie wznoszone były w trakcie tych rozmów uwagi

i dzisiaj te uwagi można przyjąć jako wnioski na przyszłość

że nie akceptujesz tej formy i jeśli większość komisji

będzie na takim stanowisku stało no to oczywiście

takiej formy, taką formę nie będziecie realizować, i tyle

no to, to to nie ja tutaj decyzje podejmowałem w tej sprawie

to wy, wspólnie taką decyzję podjęliście.

[Janusz Ławruszko] Panie Starosto, teraz to przecież sytuacja jest szczególna

jest zagrożenie życia ludzkiego i tych członków komisji.

Jeżeli są jakieś tematy, tak jak w czasie w marcu czy kwietniu

komisja bezpieczeństwa się odbywała.

Rozmawialiśmy telefonicznie przesłałem maile do każdego członków

też do pana starosty i do Pawła ustalaliśmy pewne rzeczy i telefonicznie

i komisję mogły pracować i nic się takiego nie działo.

A teraz jest naprawdę szczególni zagrożenie i dzisiaj słyszę

ponad dwadzieścia jeden tysięcy przypadków zakażeń.

Traktujmy się trochę poważnie różny stan zdrowia różnych członków komisji[...]

[Joanna Duzinkiewicz] Szanowny, przepraszam bardzo Szanowny Panie Radny Ławruszko

to nie chodzi mi o... Nie chodziło mi o to

ja nie chciałam się spotkać "face-to-face" to nie chodzi o to

Chodzi o pracę zdalną, o sesji online.


[Ryszard Chmielowicz] Słuchajcie, okej, okej[...]

[Joanna Duzinkiewicz] [...] która absolutnie nie zagrażałaby życiu, tak?

[Ryszard Chmielowicz] Nie no, nie, dobrze. Ustaliliście, ustaliliśmy.

[Agnieszka Mackojć] Ten temat został już wyczerpany. Czy są inne pytania?


[Paweł Bereżnicki] Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Jeżeli nie, nie mamy nic. Przechodzimy do realizacji następnego punktu

Informacje i Komunikaty Przewodniczącej Rady.

Ja mam do odczytania pismo, które otrzymaliśmy.

Pismo z prokuratury[...]

[Ryszard Chmielowicz] Pani Przewodnicząca jeszcze

bo w wolnych wnioskach byliśmy jeszcze

[Agnieszka Mackojć] Tak, ale nie było już pytań.

[Ryszard Chmielowicz] A, później są? Okej, okej, dobrze, sorry. Bo...

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo, postaram się skracać jak mogę

natomiast nie będzie to łatwe. Tam jest tak...

"Po rozpatrzeniu zawiadomienia Grzegorza Burczy

w sprawie dokonanego w dwa tysiące dziewiętnaście

i dwa tysiące dwudziesego roku

niedopełnienia obowiązków przez Starostę Powiatu Gryfickiego Ryszarda Chmielowicza

w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Gryficach

osiemnastu sztuk billboardów

na rzecz kampanii wyborczych Artura Łąckiego oraz Rafała Trzaskowskiego

to jest o czyn z artykułu dwieście trzydzieści jeden

paragraf pierwszy Kodeksu Karnego

w sprawie doprowadzenia w bliżej nieustalonym okresie

od dwa tysiące czternastego roku do dwa tysiące dwudziestego roku

oraz bliżej nieustalonej kwocie przez radnych piątej i szóstej

kadencji Rady Powiatu Gryfickiego w osobach:

Ryszarda Chmielowicza, Renaty Korek, Józefa Domańskiego, Janusza Ławruszko

oraz Agnieszki Mackojć do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Urzędu Miejskiego w Gryficach

oraz Starostwa Powiatowego w Gryficach

w związku z pobieraniem przez wymienionych radnych diet

stanowiących rekompensaty za utracone zarobki bez potrącenia im

wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy

z uwagi na uczestnictwo w wymienionych sesjach Rady Powiatu Gryfickiego

czym działano na szkodę Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz Starostwa Powiatowego w Gryficach.

To jest o czyn z artykułu dwieście osiemdziesiąt sześć

paragraf jeden Kodeksu Karnego."

"Postanowił odmówić wszczęcia śledztwa dokonanego

w dwa tysiące dziewiętnastym i dwa tysiące dwudziestym roku

niedopełnienia obowiązków przez Starostę Powiatu Gryfickiego Ryszarda Chmielowicza

i odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie doprowadzenia

przez wymienionych radnych diet stanowiących rekompensaty za utracone zarobki

bez potrącenia im wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy."


Uzasadnienie: "Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

z zawiadomienia Grzegorza Burczy

prowadziła czynności sprawdzające w sprawie dokonanego

w dwa tysiące dziewiętnaście i dwa tysiące dwudziestym roku

niedopełnienia obowiązków przez Starostę Powiatu Gryfickiego Ryszarda Chmielowicza

w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Starostwo Powiatowego w Gryficach

osiemnastu sztuk billboardów na rzecz kampanii wyborczych Artura Łąckiego

oraz Rafała Trzaskowskiego z zawiadomienia jakie złożył w niniejszej sprawie

Grzegorz Burcza wynika że w dwa tysiące dziewiętnastym roku

i dwudziesty... dwa tysiące dwudziestym roku roku

osiemnaście sztuk billboardów będących własnością SP w Gryficach

bez przestrzegania wymaganych w sprawie procedur

zostały przekazane na rzecz kampanii wyborczej

kandydata, kandydat na sejm Artura Łąckiego w dwa tysiące dziewiętnastym roku

oraz kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego

w dwa tysiące dwudziestym roku."

"W toku prowadzonych czynności sprawdzających

w tym na podstawie uzyskanych materiałów

ze Starostwa Powiatowego w Gryficach

ustalono, że w niniejszym zakresie brak jest podstaw do twierdzenia

że nie zachowano procedur zgodnie z ustawą

z dnia piątego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt ósmego roku

o samorządzie powiatowym. Postępowanie sprawdzające

rozpatrywano również w zakresie wskazanych przez Grzegorza Burczę

radnych Powiatu Gryfickiego w Gryficach w piątej i szóstej kadencji

w latach dwa tysiące czternaście dwa tysiące osiemnaście

i dwa tysiące osiemnaście dwa tysiące dwadzieścia trzy

w osobach: Ryszarda Chmielowicza, Renaty Korek, Józefa Domańskiego

Janusza Ławruszko oraz Agnieszki Mackojć, którzy pobierali dietę

w związku z nich uczestnictwem w sesjach Rady Powiatu

bez potrącenia im wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy.

Zebrany materiał w tym zakresie i dokonanej analizie miejsca pełnienia pracy

wyszczególnionych osób również nie dał podstaw do twierdzenia

że osoby ten mogły dopuścić się popełnienia przestępstwa

opisanego jak wyżej. Mając na uwadze postanowiono jak w sentencji."

Ja powiem tylko od siebie, że rozumiem

że dbamy o pieniądze podatników

ale wystarczyło tylko przyjść i dopytać się uzyskałby pan odpowiedzi

na te pytania, a czas prokuratury policji które opłacamy

to też również z pieniędzy podatnika.

To jest na tyle jeżeli chodzi o komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu[...]

[Łukasz Czyrny] Pani Przewodnicząca, czy ja mogę...

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę. Przechodzimy do wolnych wniosków, bardzo proszę.

[Łukasz Czyrny] [...] zadać pytanie

no już chyba tutaj mogę określić "sygnaliście".

Więc sygnalisto, odpowiedz mi na pytanie drogi Grzegorzu.

Dlaczego nie uwzględniłeś tutaj kolegi Sacia i kolegi Duzinkiewicz

w tym zawiadomieniu? Bo również, też pracują w miejscach publicznych i rządowych.


To co zrobiłeś... "po rozpoznaniu zawiadomienia Grzegorza Burczy"

po prostu to jest donosicielstwo na swoich kolegów z rady.


Ja nie myślałem, że po prostu doczekam się czasów

kiedy kolega, z którym obraduje my donosi na druguch.


Mi osobiście brak słów na takie zachowanie to co pani przewodnicząca powiedziała

jeżeli byś miał jakieś zastrzeżenia wystarczyło podejść i dopytać się

a nie wysyłać pisma w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa.

Nie wiem, to jest...


To co to jest chyba na skalę tego powiatu i tej rady.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, Panie Łukaszu.

Szanowni państwo, jesteśmy w wolnych wnioskach czy tu ktoś chce zająć głos.

Bardzo proszę, pani radna Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Jeżeli chodzi szanowni państwo każda moja obecność

w sesji, na komisjach była poprzedzona odpowiednim pismem wystosowanym do zakładu pracy


i za ten okres miałam pobierane środki z wynarodzenia.

Także to... nie wiem, nie rozumiem dlaczego akurat mnie Pan wymienił.

Rozumiem, jestem radną każdych należy weryfikować i kontrolować


ale jeżeli Panu, Pan wiedzieć jak jest w mojej sytuacji to[...]


[Łukasz Czyrny] Zapewne, zapewne, Grzegorz wiedział, że[...]

[Joanna Duzinkiewicz] Informuję jeszcze raz, że każda moja obecność

na sesji i na komisji wiąże się z potrąceniem wynagrodzenia

związanych z moją, stałym zatrudnieniem.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję[...]

[Grzegorz Burcza] [...] tutaj nie potrzeba, bo akurat

wywołana Joasia doskonale to spuentowała

i tu nie potrzeba żadnych złośliwości

i powoływania się na jakieś bliżej nieokreślone sformułowania o jakichś sygnalistach

[Waldemar Wawrzyniak] Zapytał Joaśkę to mógł zapytać[...]

[Ryszard Chmielowicz] No właśnie to chciałem powiedzieć.

[Grzegorz Burcza] [...] po prostu żałosne jest

to dlatego ja nie będę tego komentował


[Łukasz Czyrny, równocześnie] Grzegorz, żałosne jest to, co zrobiłeś

doniosłeś na swoich kolegów. To jest żałosne.

[Grzegorz Burcza] Nie pobieramy pieniędzy, które nam się nie należą

a jeżeli tak się zachowała prokuratura no to tak się zachowała

i trzeba to uszanować, ja do tego nic nie mam.


[Agnieszka Mackojć] Czyli Panie Grzegorzu...

[Ryszard Chmielowicz] Jeżeli, jeżeli, Grzegorz, Grzegorz, jeżeli-

[Grzegorz Burcza, równocześnie] [...] nie macie prawa [...]

[Ryszard Chmielowicz] [...]mogłeś spytać swoją koleżankę

jak ona [...] poświęca na tą pracę społeczną

to równie dobrze mogłeś spytać nas.

Równie dobrze, bo to też budzi też niepotrzebne potem emocje.

Podejrzewamy się nawzajem, po co, dlaczego wydaje się, że to kto inny być może

wydaje nam się, że mógł się spytać, a nie spytał

że angażuje środki i ludzi do bawienia się w jakieś tam niedorzeczności

a w tym czasie mogli wykonywać swoje działania. Jeżeli-

[Grzegorz Burcza] A dzisiaj dowiadujemy się że zostały zniszczone

materiały źródłowe i to też będzie dla was niedorzeczność?

Bo to też się kwalifikuje do zawiadomienia do prokuratury

o niszczenie materiałów źródłowych i co-

[Ryszard Chmielowicz] A to jak powiesz to i wyjaśnimy ci to-

[Grzegorz Burcza] [...]z Platformy Obywatelskiej wmawiacie światu

że jesteście moimi przyjaciółmi czy znajomymi

no to przecież jakiś absurd jest.

Naprawdę szanujmy się naprawdę do końca

bo wy jesteście członkami Platformy Obywatelskiej

która robi zadymę w całym kraju i wy się powołujecie, że co wy dobrze życzycie-

[Ryszard Chmielowicz] Zostaw, zostaw te polityczne podjazdy bo-

[Agnieszka Mackojć] Panie Grzegorzu nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.

[Łukasz Czyrny] Naprawdę bardzo dużo mówić ale myślę, że [...] teraz-


[Grzegorz Burcza] [...] materiały zostały zniszczone z trzech posiedzeń[...]

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś- [Grzegorz Burcza] -też się kwalifikuję do prokuratury, i co-


[Agnieszka Mackojć] -jakieś wolne wnioski?

[Grzegorz Burcza] -zamkniecie buzię? No nie wolno tak robić-

[Ryszard Chmielowicz] Wicestarosta jeszcze, Wicestarosta.

[Agnieszka Mackojć] Proszę, Pan Waldemar Wawrzyniak.


[Grzegorz Burcza] Załosne[...]


[Waldemar Wawrzyniak] Ja chciałbym wrócić na chwilę do uchwały

którą wcześniej już podjęliśmy.


Cchodzi o uchwałę dotyczącą bonifikaty dla PSONI na zakup tej działki.

I chciałbym wyjaśnić, bo faktycznie w materiałach które zostały dostarczone do nas

zabrakło tego uzasadnienia, które jednakże w oryginale uchwały czyli w projekcie jest.

Ja pokażę, jest tutaj uzasadnienie obfite łącznie z załączonym szkicem mapki.

Jeżeli ten dokument po prostu nie został dołączony, to tylko błąd techniczny

natomiast w oryginale taki taki projekt uchwały zawiera takie uzasadnienie

jest do wglądu w razie czego gdyby któryś z radnych

oczywiście chciał spojrzeć. Dziękuję.


[Grzegorz Burcza] No i to jest bardzo konkretna informacja

ale to nie do wglądu, Panie Starosto tylko to powinno być dodrukowane

i przesłane na ręce radnych, tak? Dziękuję bardzo.

[Waldemar Wawrzyniak] Panie Grzegorzu oczywiście możemy to zrobić

tylko teraz, jak podjęliśmy uchwałę, to myślę

że warto się nawet tylko zapoznać z tym.

Będziemy dodrukować i jedną kartkę dosyłać?

Myślę, że do tej chwili no nie ma sensu, natomiast do wglądu

jest u nas w każdej chwili.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję szanowni państwo.

W ramach wolnych wniosków ktoś chciałby zająć głos?


Jeżeli nie mamy? Skoro nie ma nie ma chętnych do zabrania głosu

w takim razie bardzo dziękuję za uczestnictwo

i zamykam dwudziestą ósmą sesję Rady Powiatu w Gryficach.

Bardzo dziękuję państwu za uczestnictwo.


Do widzenia, dziękuję.