Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Czesław Bukowiec
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Marian Maliński
11Ryszard Maliński
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia b) stwierdzenie quorum c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie na 2021 r.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dalszego przedłużenia umowy najmu.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfice.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
10Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego.
11Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
12Interpelacje i zapytania radnych.
13Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.
14Wolne wnioski.
15Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] Otwieram trzydziestą dziewiątą sesję Rady Powiatu

Przejdziemy teraz do stwierdzenia kworum

a więc imiennie odczytam nazwiska. Proszę tylko o zgłaszanie swojej obecności.

[Pogłos w tle] Pana Pawła Bereżnickiego nie mamy, bo się usprawiedliwił

Pan Czesław Bukowiec.

Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza.


Pan Grzegorz Burcza?


Pan Starosta. Pan Ryszard Chmielowicz.

[Ryszard Chmielowicz] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem.

Pani Joanna Duzinkiewicz. Jest w tej chwili... próbuje się połączyć

Pan Marek Gołuchowski?


Panie Marku, bo pana widać.


Tak, zaznaczyliśmy Marka?

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Dzień dobry witam wszystkich.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, dzień dobry.

Pani Renata Korek?


[Renata Korek] Ja również witam wszystkich. Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry, witamy. Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Obecny.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć obecna. Pan Marian Maliński?


[Marian Maliński] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać nieobecny. Pan Grzegorz Szafrański?


[Grzegorz Szafrański] Jestem, witam, dzień dobry.

[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry. Pan Leszek Stuła?


Nie mamy. I Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Witam wszystkich, jestem.

[Agnieszka Mackojć] I jeszcze Pan Grzegorz Burcza bo widziałam na wizji, że jest, ale nie słyszę.


[Grzegorz Burcza] Jestem, witam wszystkich bardzo serdecznie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję Bardzo.


[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo na siedemnastu radnych

ustawowo siedemnastu radnych obecnych mamy trzynastu

Tak więc stwierdzam kworum a więc prawomocność dzisiejszych obrad.


Jeżeli chodzi o przyjęcie porządku obrad

materiały państwo otrzymaliście w ustawowym czasie

Czy w związku z tym ktoś z państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmiany?


Jeżeli nie, w takim razie przedstawię jak wyglądać będzie dzisiejsze posiedzenie.


A więc "przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia"

Punkt drugi "sprawozdanie z prac zarządu między sesjami"

punkt trzeci "podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 19 grudnia 2019 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok".


Cztery: "podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata 2020-2035."

Pięć: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego."

Sześć: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dalszego przedłużenia umowy najmu."

Siedem: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonania

zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfice."

Osiem: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminie Trzebiatów

wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic Powiatowych

w obrębie Miasta Trzebiatów."

Dziewięć: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu Gryfickiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w artykule trzecim, ustęp trzy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021."


Dziesięć: "Przedstawienie informacji analizy oświadczeń majątkowych

złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego."

Jedenaście: "Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych

złożonych Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego."

Dwanaście: "Interpelacje i zapytania radnych."

Trzynaście: "Informacje i komunikaty przewodniczącej Rady."

Czternaście: Wolne wnioski i piętnaście: Zakończenie posiedzenia.

Szanowni państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia

Potokół był udostępniony siedem dni po ostatniej sesji

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby wnieść tutaj jakieś zmiany?


Jeżeli nie, bardzo proszę, przejdziemy do przyjęcia protokołu.


Proszę o tablicę.


Bardzo proszę, Pan Czesław Bukowiec czy jest za przyjęciem protokołu?

[Czesław Bukowiec] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Panią Joannę Duzinkiewicz mamy już? Nie jeszcze...

Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za. Pan Marian Maliński?


[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać nie... Pan Grzegorz Szafrański?


[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Leszek Stuła nie ma. Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, szanowni państwo jednomyślnie podjęliśmy...

przyjęliśmy protokół z ostatniego posiedzenia sesji.


Przechodzimy do punktu drugiego a więc sprawozdanie z prac zarządu między-

[Grzegorz Burcza] Pani Przewodnicząca, w kwestii formalnej chciałbym zabrać głos.


[Agnieszka Mackojć] Słucham, proszę.

[Grzegorz Burcza] Zanim rozpoczniemy... Można?

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę.

[Grzegorz Burcza] Pani Przewodnicząca, zanim rozpoczniemy prowadzenie dzisiejszej profesjonalnie

zarządzonej sesji Rady Powiatu

dwudziestej dziewiątej w jednym zaproszeniu a w trydziestej dziewiąej w drugiej części opisanej.

Chciałbym zwrócić uwagę i bardzo prosiłbym o zaprotokołowanie tej kwestii.

Bo po raz kolejny zdarza się sytuacja że rozpoczynamy kwestie po czasie

Mi się zawsze dotychczas wydawało że jeżeli jest godzina zero, czyli ta 10:00

to jest czas na zastartowanie sesji startujemy ponad 20 minut opóźnienie

Nie ma członka Prawa i Sprawiedliwości... Członka klubu Prawa i Sprawiedliwości

Pani Radnej Joasi Duzinkiewicz z nami, bo te problemy z łączami non-stop występują.

czyli jest to też w sposób absolutnie niedopuszczalny.

Przyjęcie tego systemu procedowania

Ja wiem że to my z łaskawości żeby się wszystko odbyło i było okej

to zgadzamy się na to, ale prośba jest podstawowa i apel taki do Pani Przewodniczącej.


Rozpoczęcie sesji o 10:00 to rozpoczęcie sesji, a przygotowanie techniczne powinno się odbyć

co najmniej kwadrans przed, tak jak odbywało się to w dobrych czasach wcześniejszych.

jak tylko dostaliśmy te tablety być może tablety.

Być może tablet Pani Radnej Asi Duzinkiewicz jest popsuty?

a być może obrzeża Trzebiatowa nie mają takiego łącza jakie należy?


i po raz kolejny ta sesja nie odbywa się w sposób taki jak należałoby.


i nie chciałbym żebyśmy przeszli nad tym do porządku dziennego.

Dlatego proszę o zaprotokołowanie tej kwestii.

i znalezienie rozwiązania, żeby kolejna sesja

czy kolejne komisje były już prowadzone w sposób zdalny, ale profesjonalny

żeby wszyscy mogli uczestniczyć w sposób pełny

a z szacunku dla nas radnych i z szacunku dla oglądających być może tą sesję

warto żebyśmy startowali o tej godzinie która jest zaplanowana

jeżeli dziesiąta to startujemy o dziesiątej. Dziękuję Bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, Panie Radny

Chciałabym tylko powiedzieć, że jakie są łącza w Trzebiatowie - my nie mamy na to wpływu

natomiast proszę sobie przypomnieć:

wcześniej, jeżeli nie można było się połączyć z panią Asią Duzinkiewicz

Pan wnosił również pretensje, że zaczynamy sesję a nie ma jeszcze członka Prawa i Sprawiedliwości

Teraz gorliwie czekaliśmy, aż uda się połączyć

[Grzegorz Burcza] Dlatego[...]

[Agnieszka Mackojć] [...]służby techniczne, Panie Radny tu już od 8:00 próbują łączyć

i starają się jak mogą

Natomiast w momencie byłam osobiście przy monitorze

Kiedy był telefon do pani Asi Duzinkiewicz

i właśnie pan z nią rozmawiał, było zajęte.


To było dużo przed 10:00

także proszę się też dostosować do zasad a wtedy wnosić uwagi.

[Grzegorz Burcza] Ja się zawsze stosuję do zasad[...] [Agnieszka Mackojć] [...]dziękuję, szanowni państwo

przechodzimy do punktu drugiego "Sprawozdanie z prac zarządu

[Grzegorz Burcza] Bardzo proszę o zaprotokołowanie. [Agnieszka Mackojć] [...]pomiędzy powiatami."

[Agnieszka Mackojć] Tak, będzie zaprotokołowane. [Grzegorz Burcza] Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Sprawozdanie z prac zarządu pomiędzy sesjami

Szanowni państwo, czy ktoś chciałby tu zająć głos

To było bardzo szeroko omawiane na komisjach

Bardzo proszę ci jeszcze ktoś chciałby tutaj dopytać?


Proszę, pan radny Grzegorz Burcza.


[Grzegorz Burcza] Pani Przewodnicząca, prawdą jest, że oczywiście bardzo szeroko było to

wszystko komentowane, ale chciałbym żeby to wybrzmiało dzisiaj właśnie na sesji

i ze strony trzeciej chciałbym żeby Pan Starosta się ustosunkował do tej kwestii


i dzisiaj, żeby to faktycznie się wydarzyło

że zarząd przystąpił do szczegółowej analizy wydatków

wniosków właściwie złożonych do projektu budżetu

bo cały czas mamy gorący okres formułowania budżetu na 2021 rok.


Starosta zaczął się zapoznawać razem z zarządem dwudziestego trzeciego

Pani Skarbnik złożyła wniosek trzydziestego

Proszę powiedzieć kiedy po raz kolejny, jeszcze raz pytam, kiedy

zarząd przekazał pani skarbnik swoje ustalenia z analizy wniosków do budżetu

I jakie wnioski zostały przyjęte jakie nie zostały przyjęte i z jakiego powodu?


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję Panie Radny

na to pytanie dwukrotnie była odpowiedź.

Panie Starosto, czy jest pan... Proszę o udzielenie odpowiedzi

[Grzegorz Burcza] [...]na komisjach, a ja chcę udzielić odpowiedzi dzisiaj na sesji


Przed wszystkimi radnymi.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę, Panie Starosto.


[Ryszard Chmielowicz] Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, bo nie miałem okazji się przywitać


Słychać mnie?

[Agnieszka Mackojć] Tak.

[Ryszard Chmielowicz] Tak? Więc oczywiście omawialiśmy to na Komisji Edukacji

i takie pytania już padło dotyczące tego pytania dzisiejszego Pana Burczy


omawialiśmy, pokazywaliśmy zestawienie wszystkich wniosków, które wpłynęły przed

konstruowaniem budżetu

i te wnioski wpływały do Pani Skarbnik równocześnie


i z tych wniosków zostało zrobione zestawienie, jest w zestawieniu ponad pięćdziesiąt

około pięćdziesięciu złożonych wniosków do budżetu powiatu na 2021

Do budżetu składane były również\ wnioski w latach poprzednich

I one jakby nie straciły skoro nie zostały zrealizowane, nie straciły swojego swojego sensu

bo w wielu przypadkach te zadania są niezrealizowane.

i przy konstruowaniu budżetu wszyscy dostali ten projekt budżetu

wszyscy radni i mogli się zapoznać jakie inwestycje w tym budżecie zostały zaproponowane

Ja chcę powiedzieć. że to jest budżet tak zwany "pandemiczny".

Czyli mocno ograniczony.

Zaplanowaliśmy tylko dwie inwestycje

przechodzące, przechodzące z tego roku.

I ze względów finansowych

bo nie jest to tajemnicą, że samorządy potrzebują też tarczy

i oczekujemy jakiegoś wsparcia rządowego w najbliższej przyszłości.

Oczekujemy że subwencja oświatowa będzie wyższa niż ta, która jest zaproponowana

bo ona zdecydowanie jest za niska żeby te zadania realizować bez dofinansowania

z własnego budżetu.

[głosy w tle]

Nie jest to tajemniczą, jest to ogólnopolski problem wszystkich samorządów

i tylko różnica polega na tym, że jedni do każdej złotówki na oświatę

dopłacają pięćdziesiąt, osiemdziesiąt... złotówkę do złotówki

u nas w tym względzie w powiatach jest troszeczkę inaczej

Do tej pory było dwadzieścia groszy teraz trzeba powiedzieć, że jest zdecydowanie więcej

braki przy konstruowaniu budżetu braki w oświacie okazały się...

Ale dobra bo to nie jest jakby tematem pytania

bo budżet będzie dopiero omawiany na najbliższej sesji

więc będzie okazja żeby komisie się spotkały i głęboko przeanalizowały

sytuację finansową powiatu i jednocześnie... jednocześnie analizując

czy ustawiając hierarchię celów na kolejne lata.

dzisiaj w tym budżecie jest zaplanowana... Ten CUP - Centrum Usług Publicznych

na które dostajemy dofinansowanie

z Urzędu Marszałkowskiego

i to jest zadanie circa trzy miliony dwieście tysięcy

osiemset, bez mała, osiemset tysięcy udziału własnego

i to osiemset tysięcy musieliśmy zabezpieczyć budżecie.

Również planowana jest kotłownia tam za trzysta tysięcy złotych

Modernizacja kotłowni w DPS Gryfice.

Również czeka, bo jest przygotowywany projekt

modernizacji kotłowni w szkole w Trzebiatowie.

I też będziemy stali przed dylematem w przyszłym roku

żeby pozyskać środki na modernizację i trzeba się liczyć, że to będzie

koszt rzędu podobnego jak DPS... Jak w DPSie Gryfice

Czyli też rząd wielkości około trzystu tysięcy złotych

Czyli nawet jak nie wpisane to też trzeba będzie

poszukiwać środków na tą inwestycję.

I to tak pokrótce, bo nie jest to przedmiotem do analizy tych wszystkich wniosków

to tak jak się umawialiśmy ja już tu Panu Grzegorzowi Burczy mówiłem, że

możemy się spotkać, bo tak sobie też obiecaliśmy

spotkać się z przedstawicielami, przewodniczącymi klubów

przewodniczącymi ugrupowań politycznych

po to żeby przyjrzeć się tym wszystkim wnioskom

przyjrzeć się możliwościom finansowym powiatu

ustalić hierarchię celów na najbliższe lata

bo tyle ile w tym roku, czy w nadchodzącym roku będzie można w tym budżecie wykonać zadań

to jest dzisiaj oczywiste i jasne

bo takie są dzisiaj możliwości.

Zakładamy, że żeby uruchomić też gospodarkę lokalną

to jest to współdziałanie z rządem.

Czyli jeżeli rząd przeznaczy środki dodatkowe na to, żeby inwestycje w samorządach mogły

ruszyć to to dofinansowanie musi być na znacznie wyższym poziomie niż

pięćdziesiąt na pięćdziesiąt.

Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt nie jest w stanie powiat dzisiaj udźwignąć dodatkowej inwestycji

ale to mówię, to to jest jakby sprawa najbliższej sesji

i między sesją spotkania z komisjami po to, żeby ten temat dogłębnie przeanalizować i ocenić.


Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś pytania?

[Grzegorz Burcza] Ja dziękuję bardzo Panu Staroście za wyczerpującą odpowiedź.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, jeśli nie ma więcej pytań w takim razie przejdźmy do

przyjęcia sprawozdania z prac zarządu między sesjami. Bardzo proszę o tablicę głosowania


Pan Czesław Bukowiec czy jest za przyjęciem sprawozdania?

[Czesłąw Bukowiec] Tak, jestem za przyjęciem.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Starosta?

[Ryszard Chmielowicz] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Tak, za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieksza Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrańśki?


[Grzegorz Szafrańśki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Leszek Stuła? Nie ma... I Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję szanowni państwo, jednomyślnie podjęliśmy

przyjęliśmy sprawozdanie z prac zarządu między sesjami.

Przechodzimy do realizacji punktu drugiego więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/19

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu Gryfickiego na 2020 rok

Bardzo proszę, czy są jakieś pytania?


Jeżeli nie ma bardzo dziękuję, w takim razie przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o tablicę.


[Agnieszka Mackojć] Pan Czesław Bukowiec czy jest za przyjęciem uchwały?


[Czesław Bukowiec] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz... Nie ma. Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Tutaj też za Agnieszka Mackojć.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański]


[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję A więc jednomyślnie podjęliśmy uchwałę

w sprawie budżetu, w sprawie zmiany w budżecie

przechodzimy do procedowania nad punktem czwartym

podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030

Bardzo proszę czy ktoś państwa radnych chce tu zająć głos?


Jeżeli nie, dziękuję bardzo, proszę o tablicę do głosowania.

[Stanisław Hołuczak] Pani Przewodnicząca, jeśli mogę.

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę Pan Radny Stanisław Hołubczak.

[Stanisłąw Hołubczak] Ja mam tylko jedną uwagę. Ja już w ubiegłym roku zgłaszałem prośbę

do Pani Skarbnik o uzupełnienie informacji odnośnie kredytu.


Chodzi o to... O informację kiedy kredyt został zaciągnięty


[Agnieszka Mackojć] Czy pani skarbnik na tutaj odpowie

czy chodzi tylko, żeby o uzupełnienie, żeby na przyszłość?


[Satnisław Hołubczak] Na przyszłość, nie w tej chwili oczywiście, bo to nie jest aż tak istotne.

N atomiast prośba moja już jest ponownie wnoszona.

[...]że istotnie jest kiedy kredyt został zaciągnięty

jak oczywiście te wszystkie informacje jakie są tutaj zawarte również są ważne.


[Zofia Oświęcimska] Dobrze, uzupełnimy.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce podjąć głos?


Jeśli nie, bardzo dziękuję, proszę tablicę do głosowania.


[Agnieszka Mackojć] Pan Czesłąw Bukowiec czy jest za przyjęciem uchwały?

[Czesław Bukowiec] Za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Starosta?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

Przepraszam, Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za przyjęciem uchwały.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrańśki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Malińśki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Wicestarosta Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo kolejną uchwałę podjęliśmy jednomyślnie.


Przechodzimy do procedowania nad punktem piątym

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego.


To było również omawiane na komisjach. Czy ktoś z państwa radnych chce zająć głos?


Jeżeli nie bardzo dziękuję proszę o tablicę do głosowania.


[Agnieszka Mackojć] Czy Pan Czesław Bukowiec jest za przyjęciem uchwały?


[Czesłąw Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Starosta?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrańśki?


[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Wicestarosta?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy uchwałę Rady Powiatu

w sprawie udzielenia pomocy sobie innej jednostce samorządu terytorialnego.


Punkt 6: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dalszego przedłużenia umowy najmu


Proszę bardzo. Czy tu coś państwo radni chcą uściślić?


Jeżeli nie bardzo dziękuję. Proszę tobie tego głosowania.


[Agnieszka Mackojć] Pan Czesław Bukowiec jest za przyjęciem uchwały?

[Czesław Bukowiec] Za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pan Grzegorz Burcza?


Pan Grzegorz Burcza, jest za przyjęciem uchwały?


Pan Starosta?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Agnieszka Mackojć] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również. Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzeogrz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za, oczywiście.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I jeszcze wrócę do Pana Grzegorza Burczy.


[Grzegorz Burcza] Czekam aż się okienko pokaże ze mną, bo widzę Panią Przewodniczącą

Wszyscy się pokazują, radni, a mnie nigdy nie ma jak jest głosowanie.


[Agnieszka Mackojć] [...] ja cały czas Pana widzę także nie wiem

Może Pan siebie nie widzi ja widzę Pana cały czas.

Bardzo proszę Panie Grzegorzu czy jest pan za przyjęciem uchwały?


[Grzegorz Burcza] Oczywiście, że jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Szanowni Państwo podjęliśmy jednomyślnie uchwałę


o przedłużeniu, o dalszym przedłużeniu umowy najmu

punkt siódmy: podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie powierzenia Gminy Gryfice... Gminie Gryfice

wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymanie ulic Powiatowych

w obrębie... w obrębie Miasta Gryfice

Proszę bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zająć głos?


[Grzegorz Burcza] Jaki numer ma ta uchwała, pani przewodnicząca?


[Agnieszka Mackojć] Numer uchwały? Ona jest dopiero później rejestrowana

Na tą chwilę nie ma nie ma numeru.

[Renata Korek] [...] projekt precież, tak?

[Agnieszka Mackojć] Tak, to jest projekt.

[Grzegorz Burcza] Tak, to ja wiem, ale nie ma ani dnia

ani tak jak z pozostałych projektów na pewno jest dzisiejszego dnia, tak?


[Agnieszka Mackojć] Tak.

[Grzegorz Burcza] Dobrze, dziękuję bardzo.

No wcale nie musi, dobrze.


[Agnieszka Mackojć] Dobrze, bardzo proszę jeszcze ktoś z państwa chce zająć głos?


Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo, Pan Czesław Bukowiec czy jest za uchwaleniem?

Za przyjęciem uchwały? [Czesłąw Bukowiec] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Jest za. Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz... nie nie ma, przepraszam. Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrańśki?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę


Punkt ósmy: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminie Trzebiatów

z wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania Ulic Powiatowych

w obrębie miasta Trzebiatowa.

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych zajmie głos?

Wszystko jest jasne. Bardzo dziękuję proszę tablice do głosowania.


[Głos dziecka w tle]


[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę czy Pan Czesław Bukowiec jest za przyjęciem uchwały?

[Czesłąw Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrańśki?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy kolejną uchwałę.

Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu dziewiątego a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w artykule

trzecim, ustęp trzeci, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rok 2021


Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych


[Stanisław Hołubczak] Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę Pan Radny Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Ja chciałem zapytać tylko czy organizacje społeczne

zgłosiły jakieś uwagi do tego programu.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę, Pan Starosta.


[Ryszard Chmielowicz] Panie Radny Stanisławie było to zawieszone na stronach

[...] powiatowych i BIPie i z linkami i Niestety żadna organizacja

nie wnosiła swoich uwag i zastrzeżeń.

ale też mam taką nadzieję, że wynika to z tego, że ten...

ta uchwala ten regulamin został już dopracowany między innymi

Twoim udziałem w poprzednim... w poprzednim roku

bo tam miałeś swoje uwagi i one zostały wniesione do tego regulaminu

no i myślę że on się dobrze opracowany i co roku taką uchwałę

mamy obowiązek podejmować. Ona obowiązuje od

1 stycznia do 31 grudnia przyszłego roku

[Grzegorz Burcza] [...]bo właśnie dlatego że[...]

[Ryszard Chmielowicz] [...]zabezpieczenie środków na tą współpracę

wysokości tej samej jak w roku bieżącym

czy wysokości 50 000 zł [...]

[Grzegorz Burcza] Nie nie, normalnie wszystko trwa.

[Agnieszka Mackojć] Przepraszam, Panie Grzegorzu Burcza. Proszę wyłączyć mikrofon, bo my wszystko słyszymy.


[Stanisław Hołubczak] Panie Starosto, stąd moje pytanie

czy organizacje mają uwagi do tego regulaminu

No, czy są zainteresowane czy przeglądają zapoznają się

to jest nie do sprawdzenia. Wobec tego jeżeli nie zgłosiły uwag

Rozumiem że jest dobry.

[Ryszard Chmielowic] Też tak rozumiem i też polecam podjęcie uchwały

podjęcie tej uchwały bo ten regularnie jest już myślę że dobrze dopracowany.

Wzorowany na wielu innych także nie wyważaliśmy tutaj otwartych drzwi.

Jest to kolejna i za każdym razem gdyby była jakaś potrzeba

zmiany w tym regulaminie to oczywiście taka możliwość istnieje.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych?

Proszę, Pan Radny Grzegorz burcza


[Grzegorz Burcza] No Pan Starosta chyba mija się z rzeczywistością

mówiąc że jest dopracowany i to wszystko jest OK, było podwieszone na BIPie

Okej, super, że było podwieszone, ale chyba pamięta pan jak to w ubiegłym roku

podjęliśmy kolejne ustalenia właściwie pan się zobowiązał

że do tych wiodących stowarzyszeń to będziecie wysyłać zaproszenia

w formie listownej, korespondencyjnej, bo mówiliśmy sobie wyraźnie o tym

że wiele stowarzyszeń jest prowadzonych przez osoby dużo, dużo starsze niż my


są to seniorzy, którzy nie mają ogłady internetowej

i grzecznie by było wysłać listy i Pan to potwierdził, że będą wysyłane listy

w tym momencie pan twierdzi, że było podwieszone na stronie, było super świetnie i tak dalej


No to coś tu się mija z rzeczywistością, także to nie chodzi o to

co Pan mówi i Pan myśli, że wszyscy są w ogładzie internetowej i każdy się na BIP podczepi.

nie realizuje Pan tego założenia które było ustalone w roku ubiegłym

i przykro mi z tego powodu. Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych?

[Ryszard Chmielowicz] Nie jest tak jak tutaj Pan Burcza sugeruje.

Mamy jakby z tymi organizacjami pozarządowymi, które są mniej mobilne internetowo

to nasz... nasza Gryf Arena i Wydział Promocji ma stały kontakt

są te nasze służby do dyspozycji tych organizacji w każdym przypadku

Jeśli taka potrzeba zaistnieje

I w każdym takim przypadku jesteśmy w stanie pomóc skonstruować dobry wniosek

który mógłby być brany pod uwagę w wydatkowaniu tych zaplanowanych środków

i tu z tego miejsca gwarantuję, że dalej te służby będą w kontakcie

i są w kontakcie i będą pomagali w tym, żeby skutecznie aplikować o środki

przez te organizacje, które mogłyby mieć w tym problem.

Proste, to też ten regulamin zawiera wzory wniosków. One są bardzo proste.

Niemniej jednak są po to służby, żeby w każdej chwili pomagały wzmacniały

pewne działania tych organizacji.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo

czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby tu zabrać głos?


Jeżeli nie, dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


[Agnieszka Mackojć] Czy Pan Czesław Bukowiec jest za przyjęciem uchwały?

[Czesłąw Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Starosta?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrańśki?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Szanowni państwo

jednomyślnie podjęliśmy uchwałę o współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi

Punkt dziesiąty: przedstaw- [Grzegorz Burcza] W kwestii formalnej, Pani Przewodnicząca?

[Agnieszka Mackojć] Słucham?

[Grzegorz Burcza] W kwestii formalnej chciałem zabrać głos.

[Agnieszka Mackojć] Proszę.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca bo akurat faktycznie

zwróciła mi pani uwagę i słusznie, że rozmawiałem przez telefon

ale rozmawiałem przez telefon z naszą panią radną

Joanną Duzinkiewicz, która właśnie jest w drodze do Gryfic z Trzebiatowa

Chce się dostać jeszcze na sesję rady powiatu i być blisko bezpośrednio Pani

być może ta ta rzecz, o której mówiłem, że tablet może jest popsuty

którą trzeba było stwierdzić dużo dużo wcześniej

i te kwestie połączenia to nie są po stronie właśnie nawet i Trzebiatowa

tylko właśnie sprzętu słabego. I po raz kolejny ponawiam ten apel

żebyśmy profesjonalnie się przygotowywali do sesji. A teraz Pani mając tą wiedzę

że Pani Joanna Duzinkiewicz jedzie też powinna Pani to zakomunikować

przede wszystkim także że chce uczestniczyć bo ona nie ma w tym momencie żadnej możliwości

formalnej nawet na telefonie głośnomówiącym bo pani się do niej nie połączyła

z tego co mi wiadomo, uczestniczyć w sesji, tak?

Ja to rozumiem, tak, względy bezpieczeństwa w czasie jazdy i tak dalej

ale albo robimy po prostu jakąś szopkę albo robimy profesjonalne

posiedzenie sesji Rady Powiatu Gryfickiego

i nie jest też prawdą to, że moja rozmowa z panią Joanną Duzinkiewicz przed godziną 10:00

zablokowała pani możliwość połączenia i że to jakoby była przyczyna

że nie można się połączyć z Panią Radną także też proszę nie wprowadzać

naszych kolegów i koleżanek w błąd.

Bo chyba nie ogranicza pani swobody wypowiedzi i rozmów telefonicznych w między kimkolwiek?

I można rozmawiać, a była to rozmowa przed sesją jeszcze.

A ja prosiłem usilnie i Pani do tego się w ogóle nie odniosła i nie powiedziała nawet

że kolejna sesja powinna się odbyć

w trybie technicznego przygotowania co najmniej 15 minut przed

i sprawdzenie tego sprzętu powinno nastąpić w sposób absolutnie jak najbardziej perfekcyjny.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Panie Radny, nie miejsce nie czas w tej chwili na takie uwagi

natomiast tak jak powiedziałam: od 8:00 trwają przygotowania techniczne.

A oczekuje Pan ode mnie czego?

Nie jesteśmy w stanie sprawdzić tabletu pani Asi, skoro jego tutaj nie mamy.


Czego Pan ode mnie oczekuje? Że internet w torbie zawiozę?


Panie Radny, trochę powagi.

Szanowni państwo przechodzimy do realizacji punktu 10.

A więc przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych

złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego.

Proszę pana sekretarza tutaj o zajęcie głosu w sprawie tych oświadczeń.

Bardzo proszę pana Ireneusza Wojciechowicza.


[Ireneusz Wojciechowicz] Dzień dobry państwu.

Na podstawie artykułu 25c, ustęp 12.

w związku artykułem 25c ustęp 6. ustawy z 5 czerwca 1998 roku

w samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu Gryfickiego

informacje z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty

do złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na 31 grudnia 2019 roku

z tytułu pełnienia funkcji zobowiązującej do złożenia oświadczenia

lub upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

zobowiązanych było 39 osób

oraz z tytułu rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji w 2019 roku

zobowiązanych były trzy osoby i w trakcie analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono

powtarzające się między innymi błędy dotyczące wykazania, w części A, przychodu zamiast dochodu

dotyczyło to punktu 8. wykazano niezmienną wartość

zobowiązań w stosunku do roku ubiegłego w punkcie 10.


wykazano wartość większą nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego

w punkcie 2a, no i przede wszystkim właśnie powtarzające się, wykazano 'przychód' zamiast 'dochód'


Jest jeszcze taka ogólna informacja, czy prośba

że osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego

powinny przy ich składaniu określić przynależność wszystkich składników majątkowych

do majątku odrębnego i objętego małżeńską wspólnością majątkową

i to dotyczy to zarówno nieruchomości ale także składników majątkowych

jak środki pieniężne, dochody czy zobowiązania

I innych uwag czy [...] uchybień nie było


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Punkt 11: przedstawienie informacji z analizy

oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

Szanowni państwo do złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok zobowiązanych było 17 radnych

Wszyscy- [Grzegorz Burcza] Ale Pani Przewodnicząca

można można kwestii formalnej? Nie można zadać pytania Panu Sekretarzowi?


W kwestii jeszcze tej wcześniejszej, oświadczeń?

Bo pani już przeszła do kolejnego punktu.


[Marek Gołuchowski] Nie, nie można.

[Agnieszka Mackojć] To jest analiza, tu jest tylko analiza [Grzegorz Burcza] No analiza.

[Agnieszka Mackojć] Tu nie ma dyskusji. [Grzegorz Burcza] Bardzo dobrze, że analiza

ale nie wybrzmiało z treści Pana Sekretarza

że jeżeli było 39 radnych i trzech w trakcie, to czy wszyscy złożyli? Prosta informacja.

Czy wszyscy, 100% osób złożyło?

Tak, wszyscy 100%. Ja panu potwierdzam. [Grzegorz Burcza] Ale nie powiedział tego

Pan Ireneusz Wojciechowicz, mogę usłyszeć od niego?


[Agnieszka Mackojć] Panie Sekretarzu?


[Ireneusz Wojciechowicz] Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych-

[Marek Gołuchowski] To nie radni

[Ireneusz Wojciechowicz] [...] w terminie złożyły.

[Grzegorz Burcza] Wszystkie złożyły dziękuję serdecznie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Jeżeli chodzi o radnych, wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie.

Tutaj sytuacja się powtarza jeżeli chodzi o analizę są drobne nieprawidłowości

więc pomylony jest dochód z przychodem ewentualnie nie ma zaznaczonej

rozdzielności bądź wspólności majątkowej.

Poszczególne osoby, poszczególni radni, którzy będą zobowiązani do poprawienia tego

Proszę o zgłoszenie się, aczkolwiek pani Justynka będzie dzwoniła do każdego z indywidualną informacją

i mówiła co mają poprawić.

także to jest na tyle jeżeli chodzi o analizę majątkową radnych.

Interpretacje, punkt 12: interpelacje i zapytania radnych.


Czy tutaj, czy tutaj... Proszę, radny Pan Grzegorz Burcza


[Grzegorz Burcza] Szanowna pani przewodnicząca. Szanowni państwo.


Mam zapytanie w formie ustnej w chwili obecnej, bo dostałem odpowiedź

w formie pisemnej na interpelację z 16 października

gdzie Pan Starosta powiadomił mnie, że Zarząd Dróg Powiatowych złożył propozycję

ujęcia w uchwale budżetowej na rok 2021 remontu odcinka asfaltowego Kołomąć-Świeszewo

ja nie widzę tego zapisu w projekcie do budżetu na 2021 i chciałbym się zapytać


co zostało realnie zrobione

bo odpowiedź na to moje zapytanie jest bardzo ładna i logiczna

że poinformowano mnie, że złożono, czyli Zarząd Dróg Powiatowych złożył do Powiatu

[trzaśnięcie drzwiami w tle] Czyli ja rozumiem [...] Zarząd Dróg Powiatowych, złożył radny Grzegorz burcza

ale w chwili obecnej, czy jest to uwzględnione

w uchwale budżetowej, której póki co nie widzę

bo ten projekt dostaliśmy, ale ja tutaj tego nie widzę

proszę odpowiedzieć na to pytanie czy to jest uwzględnione

i zaraz wejdę do kolejnego, żeby było prościej.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Panie Starosto?

[Ryszard Chmielowicz] Jest wniosek w zakresie modernizacji, przebudowy dróg powiatowych

jako nie jedyny-

[Grzegorz Burcza] Ale mówimy konkretnie Kołomąć-Świeszewo

[Ryszard Chmielowicz] No więc ja już powiedziałem w zasadzie wcześniej

że nie ma żadnych inwestycji drogowych zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie

Jeśli nie będzie dobrego finansowania

Bieżące naprawy tylko są realizowane

na tych drogach, które są w najgorszym stanie nie technicznym

i ta jest... niestety należy też do dróg o kiepskim stanie technicznym

i poddawana jest co roku bieżącym naprawom.

[Grzegorz Burcza] Czyli ta odpowiedź jest bez sensu, Panie Starosto.

bardzo nielogiczna, ale w takim razie-

[Ryszard Chmielowicz] Zestawieniu, w zestawieniu... logiczna, bo już powiedziałem

że w zestawieniu wniosków ta droga się znajduje i hierarchię celów trzeba będzie dopiero określić.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, czy jeszcze jakieś pytania?

[Grzegorz Burcza] Tak, kolejne pytanie.

Mam pytanie w związku z prośbą Radnego Grzegorza Burczy

jako przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic

gdzie prosiłem zarząd o przekierowanie środków w kwocie 10000 zł

z dofinansowania publikacji książki na 75 lecie polskości ziemi Gryfickiej

na zmodernizowanie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa

chociaż prace porządkowe, początkowe

przy głazie marszałka. Jakie decyzje zostały podjęte, Panie Starosto?


Czy zarząd podjął jakąś decyzję?

[Ryszard Chmielowicz] Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta

razem się spotkaliśmy na tym skwerze.

przy pomniku Piłsudskiego po to, żeby zobaczyć jakie tam zadanie nas by czekały.

Jest sporządzany kosztorys, który w tej chwili opiewa na kwotę 150000 zł

Czyli dziesięć tysięcy to ewentualnie mogłoby wystarczyć na przygotowanie dobrego projektu

modernizacyjnego całego tego skweru.

Tam oprócz tego, że trzeba utwardzić te nawierzchnie gruntowe, te chodniki gruntowe

oprócz tego, że trzeba wymienić krawężniki

które są tamtym zębem czasu już naruszone i to mocno.

I oprócz tego że trzeba byłoby odwodnienie w tamtym fragmencie też jakieś zaplanować

oprócz tego, że należy przy tym projekcie zrobić również oświetlenie tego skweru

bo tam nie ma żadnych lamp, które by... nie tylko skweru, ale jednocześnie oświetlić ten pomnik

ten głaz Piłsudskiego, więc jest tam sporo zadań

i co niektóre te, które wymieniłem

nie wszystkie znajdują się w tym wycenionym kosztorysie na 150 000 zł

wstępne rozmowy prowadziłem również z burmistrzem Gryfic

żeby zrobić to jako wspólną inwestycje, czyli zadbać o to żeby ten skwer

wyglądał zdecydowanie lepiej, żeby można było komunikować się tamtymi

dojściami do tego pomnika z każdej strony praktycznie

jeszcze jest z tej strony zdaję się zachodniej jest taka asfaltowa droga

taki chodnik asfaltowy, który też by we fragmencie wymagał naprawy, modernizacji.

I też gdyby gdyby przymierzać się do modernizacji należałoby to też ująć

żeby tam jakiś "wrzód" typu droga, stara droga czy stary chodnik asfaltowy

nie komponował się, czy nie drażnił wzroku, więc to jest zadanie niemałe.

Jest to duże zadanie i 10 000 zł nijak się ma do potrzeb modernizacyjnych tego skweru.

Niemniej jednak ja jestem na zarządzie tego wniosku Pana nie przedstawiałem

bo w międzyczasie od tego naszego spotkania zarząd jeszcze nie obradował.

Będzie obradował dzisiaj i członkowie zarządu słyszą to co w tej chwili mówię

więc i jest to zapisane w porządku obrad dzisiejszego zarządu

więc na pewno będziemy na ten temat dyskutować.

[Grzegorz Burcza] Trzecia kwestia, Panie Starosto, do której pan się odniósł bardzo precyzyjnie

podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

bo to oczywiście dotyczy jak najbardziej tego zagadnienia.

Chodzi o DPS w Jarominie. Chciałbym żeby Pan dzisiaj przed

szanownym państwem z Rady Powiatu

przedstawił Jak wygląda stan bezpieczeństwa jeżeli chodzi o COVID-19

wiemy o tych przypadkach zgonów czterech. Dwa Pan mówił że to są związane z COVIDem

Dwa w wyniku śmierci naturalnej. Mógłby pan rozwinąć ten temat

czy coś się zmieniło jeszcze w tej kwestii, bo minął już jakiś czas od ostatniej Pana wypowiedzi.

Swego czasu udzielaliście takich konferencji prasowych stojąc pod szpitalem

z panem nawet chyba posłem jak się nie mylę a w chwili obecnej to jakoś tak milczycie

jeżeli chodzi o bardzo ważne problemy związane z bezpieczeństwem COVIDowym

mógłby pan rozwinąć ten temat jak wygląda stan bezpieczeństwa w DPS Jaromin, teraz obecnie


[Ryszard Chmielowicz] Tak, przekażę oczywiście trochę informacji dotyczącej

bezpieczeństwa w DPS Jaromin od razu zaznaczam że DPS Gryfice który miał przejścia wiosną

na razie jest tam bez zakażeń

i realizowane są na bieżąco te wszystkie działania opiekuńcze

opiekuńcze bez zakłóceń, to nie znaczy że coś się tam nie może wydarzyć

bo tego nikomu objeżdżać nie mogę. Mamy już pewien bagaż doświadczeń

bo te doświadczenia w wynikają oczywiście z tego, że musieliśmy przejść zakażenia w DPS Gryfice

i one były też takim wymiarem dla DPSu Jaromin, z czym można, z czym trzeba się liczyć

i w jaki sposób zabezpieczać się przed ewentualnym zakażeniem

nie udało się uniknąć tego w DPS Gryfice

ale dzięki temu, że te działania były podejmowane na bieżąco

i monitorowane i kwarantanny i odosabnianie osób, które były Zakażone

udało się tamtą pandemię w obiekcie DPS Gryfice zagasić.

Zagasić i nie rozprzestrzeniła się ona dalej

nawet to wymieniono jako wzorcowe podejmowanie działań w ogólnopolskiej

w ogólnopolskim radiu, mówiono że to jest sukces DPS Gryfice

że te zakażenia udało się zamknąć w obiekcie i nie rozprzestrzeniło ono się dalej

i skutecznie zapobiegano. To że chorujemy to chyba nie jest dla nas tajemnicą

dla nikogo nie jest tajemnicą, że to się może zdarzyć w każdej chwili, każdemu

i też przestrzegam przed tym żeby zabezpieczać się w ten sposób rekomendowany

zalecany, wynikający z zarządzeń rządu i tak się dzieje również w przypadku DPS Jaromin

że te obostrzenia, które są rekomendowane dla DPS w całej Polsce

również są wcielone w życie w DPS Jaromin.

czyli te ochrona indywidualna to jakby po pierwsze

oddzielanie obiektów między sobą, czyli te obiekty funkcjonują odrębnie

w momencie takim jak się zdarzyło te pierwsze zakażenie

czyli te 5 obiektów mieszkalnych z naszymi pensjonariuszami są obiektami odrębnymi

prowadzona, prowadzony jest tam catering, nie ma stołówki wspólnej

na każdy obiekt dostarczane są posiłki, zabezpieczone posiłki, dla wszystkich pensjonariuszy

jak wygląda sytuacja, ona się bardzo szybko zmienia

bo tak jakby oceniając, to ozdrowieńców mamy

w tej chwili 56 czyli ponad 60 osób było zakażonych

na dzień dzisiejszy, bo każdego jednego dnia rano rozmawiamy na temat sytuacji w DPS

kontaktujemy się z dyrektorem i rozmawiamy na ten temat jak się sytuacja


jak to z tą sytuacją sobie radzą

w tej chwili, było w tej chwili na przykład

pracownicy: 30 nieobecności, 9 pracowników objętych jest izolacją czyli zakażonych

siedmiu w kwarantannie, czyli z tego kontaktu bezpośredniego

i wśród pracowników 20 ozdrowieńców

wśród mieszkańców w tej chwili 11 jest w izolacji czyli 11 osób w dalszym ciągu zakażonych.

19 w kwarantannie czyli z takiego bezpośredniego kontaktu z tymi, którzy ulegli zakażeniu

56 osób ozdrowieńców


Dzisiaj... Wczoraj był Sanepid pobierał czy to ten "wymazo-bus" ze Szczecina

Był i pobierał kolejnych 7 wymazów

i kolejne zaplanowane są na dzień jutrzejszy.

Czyli też ta sytuacja może się zmienić

ale dla uspokojenia powiem, że z dzisiejszego... dzisiejsze oceny są-

[szczekanie psa w tle]

Każdego dnia poddawani są oczywiście mieszkańcy pensjonariusze kontroli stanu zdrowotnego.

Badana jest temperatura i dzisiaj, na dzień dzisiejszy

z temperaturą było tylko czterech mieszkańców i oni okazywali taki stan podgorączkowy

W jednym przypadku to jest temperatura 38 stopni więc to już jest taka dość istota

[szczekanie psa w tle]

I to chyba na to na tą chwilę

wszystko, co mógłbym przekazać

sytuacja idzie w dobrym kierunku czyli zmniejsza się liczba zakażonych

czyli te izolacje i kwarantanny i odsunięcia tych osób z kontaktu, które mogły być

[ziewnięcie]

którzy mogliby przenosić zarażenia


są od odseparowanie od pozostałych mieszkańców.

I te działania pewien skutek, dobry skutek przynoszą


[kaszlnięcie]

I na tą chwilę wszelkie środki zabezpieczenia

czyli zabezpieczenia dezynfekcyjnego czy zabezpieczenia indywidualnego

wymagalnym wymiarze, w potrzebnym wymiarze DPS Jaromin posiada.

kombinezony w tej chwili jakby są najmniejszej liczbie.

ale to też mamy jeszcze w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

zostaną to wyposażeni i ciągle zabiegamy o to żeby pozyskać

na zapasy, na niezbędne zapasy kolejne środki indywidualnego zabezpieczenia.

[Grzegorz Burcza] W garażu aż?


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo Panie Starosto... tak?

[Ryszard Chmielowicz] Dziękuję.

[Grzegorz Burcza] Jeszcze jedna kwestia [...]

Pan przewodniczący zarządu raczył właśnie na komisji Polityki Społecznej

zasygnalizować i bardzo bym prosił żeby dzisiaj to rozwinął

że plany wobec MOW w Rewalu są podjęte

że będzie najprawdopodobniej przeniesiony do Gminy Płoty

będzie w tym budynku szkoły która będzie podlegała likwidacji w Mechowie

mógłby pan by przybliżyć na jakim etapie są te działania?


[Ryszard Chmielowicz] Panie Radny Grzegorzu

Ja oczywiście omawiałem tą sytuację

Bo nie jest to tajemnicą że ten obiekt

[trzaśnięcie drzwiami]

[...] nie zostanie przeniesiony

to będzie trzeba bardziej drastyczne decyzje podejmować.

daliśmy sobie łącznie z kadrą tam pracującą

że będziemy poszukiwali dobrego miejsca na przeniesienie tego obiektu.

Nie ma żadnych decyzji

Ja mam takie analizy w zakresie potrzeb jakie ten obiekt musiałby spełniać

i bo to przedstawiono nam.

To jest tak: dla części internetowej minimum 19 pomieszczeń

dla szkoły: minimum 16 pomieszczeń

czyli łącznie to jest obiekt, który musiałby mieć minimum 35 pomieszczeń


do nas na trzy grupy, czyli na trzydzieści... na trzydziestu sześciu wychowanków.


Doszła do nas informacja że do kuratorium z wnioskiem o likwidację szkoły w Płotach

wystąpił burmistrz oczywiście Płotów.

mamy informację, że kuratorium wyraziło wstępnie


pozytywną opinię, wstępną pozytywną opinię z zastrzeżeniem że ten obiekt


musi pozostać... Że życzą sobie żeby ten obiekt pozostał w funkcji

funkcji kulturalno-oświatowa wychowawczej

i żeby go gmina nie próbowała skomercjalizować czyli przeznaczyć na inne cele.

O tyle to jest nie w miarę pozytywne

bo jakby żądanie od Gminy Płoty, żeby zabezpieczyć

to w zaszłościach zrobił to już, dawno mają, Maliński

bo jest tam świetlica wiejska, czyli oni są jakby zabezpieczeni

w obiekt, który miałby spełniać funkcje oświatowo-wychowawczą.

Więc ten obiekt, on by się wpisywał oczywiście jako obiekt resocjalizacyjny.

Wpisywałby się w ten wymiar oczekiwań kuratorium w Szczecinie.

Wszystko to jest bardzo wstępne, są to bardzo wstępne analizy

W tym tygodniu wybieramy się do Mechowa po to żeby przyjrzeć się

i zobaczyć jakie tam możliwości powierzchniowe i tych...

Najlepiej mógłby... Jeśli Pan Grzegorz sobie życzy to

to poprosiłbym Mariana Malińskiego również o krótką informację

bo on po prostu ten obiekt zna. Ja jeszcze, ja byłem w tym obiekcie

ale jeszcze wtedy nie pod kątem takiej pełnej analizy

bo nie było czego analizować, skoro jeszcze jakichś tam decyzji w tym względzie nie było

Dzisiaj już jest trochę inna sytuacja, jakby Marian... Jeśli chce Pan, Panie Grzegorzu

żeby Marian powiedział czy można się... i czego można się tam spodziewać, to Marian może-

[Grzegorz Burcza] Jeżeliby Członek Zarządu zechciał Pan Marian Maliński, to bardzo proszę


[Agnieszka Mackojć] Proszę Pana Mariana.


[Marian Maliński] Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli chodzi o obiekt w Mechowie

no jest to oczywiście pieśni przyszłości

obiekt jest bardzo dobrze usytuowany

przy jednej z głównych dróg łączących lokalną akurat drogę powiatową

z drogą wojewódzką nr 108 Czyli też ten słynny skrót łączący

ekspresową szóstkę z ekspresową trójką. Czyli ten skrót na Świnoujście.


ten obiekt szkoły składa się z dwóch budynków

budynek starej szkoły i do tego budynku został

w latach siedemdziesiątych dobudowany

drugi, nowoczesny taki pawilon

i także jeszcze za mojej kadencji w latach na początku lat dziewięćdziesiątych

budynek starej szkoły, gdzie były mieszkania nauczycielskie

został opróżniony i został adoptowany. Ta taki remont modernizacyjno-adaptacyjny

na sale lekcyjne i oczywiście ten nowy budynek dobudowany

to są typowe jak sale lekcyjne. Oraz dobudowane również zostało

zaplecze kuchenno-świetlicowe i zaplecze sanitarno-socjalne

dla całej szkoły. Sama działka jest bardzo duża

Bo to w sumie to jest ponad...

Sporo ponad hektar; hektar trzydzieści, hektar czterdzieści

z tego co pamiętam. Szkoła jest w pełni uzbrojona.

Stan budynków na dzień dzisiejszy może nie jest bardzo dobry

bo ja już tam 2 lata nie nie nie pracuje

ale na pewno jest dobry. Przynajmniej dobry.

Także na pewno jeżeli, jeżeli... Jeżeli byłaby taka decyzja

samorządu płotowskiego, bo ta decyzja, że tak powiem, ostateczna

musi zapaść do końca maja przyszłego roku o likwidacji szkoły podstawowej w Mechowie.

I jeżeli ta likwidacja doszła do skutku to istnieje na pewno możliwość

przeniesienia MOWu z Rewala do Mechowa.

Oczywiście wymaga to stosownych uzgodnień pomiędzy samorządem powiatowym

jako organem prowadzącym MOW w Rewalu

a samorządem Gminy Płoty, na jakich zasadach

Gmina Płoty zgodziłaby się przekazać ten cały obiekt.

Czyli tą działkę zabudowaną w miejscowości Mechowo

to jest jedna sprawa, druga sprawa, że ten warunek ustawiony przez

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty on jest tam spełniony

bo przypomnę: już za mojej kadencji

4 lata temu próbowałem, próbowaliśmy ten obiekt zlikwidować

bo ja powiem szczerze, już 4 lata temu w samej szkole podstawowej w Mechowie

miało uczyć się trzydziestu-kilku uczniów


a po prostu Mechowo oddalone jest od Płot w granicach siedmiu kilometrów

i te autobusy szkolne pomiędzy Mechowem a Płotami - one i tak jeżdżą.

I część dzieci, które kiedyś były przypisane do Mechowa

i tak uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach.

Z kolei na szkoła jest w pełni nieobsadzona

bo tam może uczyć się około 460 uczniów

a na dzień dzisiejszy tych uczniów jest w granicach w granicach 250-260

i ta szkoła ma dużo lepsze warunki


bo tam są również zaplecze sportowe czyli nowoczesne boiska sportowe.

Jest również przy tej szkole lodowisko i tak dalej i tak dalej

Także ja myślę, że Gmina Płoty bardzo chętnie

by ten obiekt przekazała, tym bardziej, że sama miejscowość nic nie traci.

Bo niedaleko szkoły, też na działce gminnej została wybudowana przez nas

piękna, nowoczesna, duża świetlica z zapleczem sanitarno-socjalnym

zapleczem kuchennym, także ta cała działalność kulturalno-oświatowa

dla społeczności lokalnej

A przypomnę: jest to duża miejscowość licząca ponad 430 mieszkańców

byłaby kontynuowana i byłaby robiona właśnie w tejże świetlicy

a obiekt, czyli była szkoła podstawowa mógłby służyć celom dydaktyczno-wychowawczym

dla młodzieży nie tylko z terenu Powiatu Gryfickiego

ale również z innych powiatów Rzeczypospolitej.

Także jest to melodia przyszłości.


Ja myślę że byłoby to najlepszym rozwiązaniem

żeby w końcu uwolnić obiekt znajdujący się w Rewalu

który przypomnę: jest wykorzystany w jednej trzeciej

a musimy ten obiekt w całości utrzymywać i nie stać nas dzisiaj na to

żeby tamten obiekt spełniał wszystkie wymogi że tak powiem sanitarno-socjalne

i tak dalej, jako nowoczesnej placówki służącej wychowaniu młodzieży

szczególnie takiej młodzieży, tak zwanej trudnej młodzieży.


Także ja myślę, że przede wszystkim zależy to od tego

bo tam jest taki też opór społeczny i na na dzień dzisiejszy

Ja wiem że burmistrz Gminy Płoty i Rada Miejska w Płotach bardzo by chciała żeby

żeby zlikwidować tą szkołę natomiast nadal jest opór mieszkańców.

Mieszkańców tejże miejscowości.


I dopiero wtedy, kiedy faktycznie ten obiekt zostanie

że tak powiem zlikwidowany jako szkoła podstawowa w Mechowie

no będzie mógł być przedmiotem ewentualnego porozumienia

i zagospodarowania go przez organ prowadzący MOW w Rewalu

czyli przez powiat Gryficki.

I myślę, że tak jak Pan Starosta powiedział


my cały czas trzymamy rękę na pulsie

i bardzo nam zależy, panie Grzegorzu

i tutaj mówię to również i podtrzymuję

bo to jest zdanie Zarządu Powiatu Gryfickiego

bardzo nam zależy na tym żeby fizycznie tego obiektu MOW Rewal

nie likwidować tylko żeby dać szansę aby ten obiekt na naszym terenie

zafunkcjonował ale w normalnych, realnych warunkach

jakie na dzień dzisiejszy przepisy sanitarne

przepisy te budowlane stawiają tego typu tego typu obiektom.


i myślę że że taka możliwość będzie, tylko

na dzień dzisiejszy my się do tego przygotowujemy

A możliwe się to stanie wówczas gdy rzeczywiście ta szkoła Wiejska

szkoła w Mechowie zostanie fizycznie zlikwidowana

i to prawdopodobnie nastąpi w roku 2021, czyli w przyszłym roku.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jest między nami...

dotarła do nas Pani Joanna Duzinkiewicz. Witam Panią Joannę


Gwoli informacjom, że jesteśmy w punkcie 13, Pani Joanno

Informacje i Komunikaty przewodniczącej Rady A wiem że pani-

[Grzegorz Burcza] Nie, jescze jesteśmy w zapytaniach, Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Przepraszam, Interpelacje i Zapytania Radnych.

Tak, Pani Joanna Duzinkiewicz poprosiła o głos, proszę bardzo.


[Joanna Duzinkiewicz] Halo, nie wiem czy mnie słychać.

[Agnieszka Mackojć] Tak, słychać.


[Joanna Duzinkiewicz] Dzień dobry, witam wszystkich. Przepraszam bardzo za spóźnienie.


Rozmawiałam z Panem Mariuszem na telefonie głośnomówiącym

Słyszałam jak pani przewodnicząca informowała, że próbowała się ze mną skontaktować

przed sesją.


Tak, tak było oczywiście. Potwierdzam to.

Z tym że w tym momencie się ze mną skontaktować.

Ja również usilnie próbowałem się kontaktować z Panem Mariuszem

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanno Jak przypomnę że jesteśmy w interpretacjach i zapytaniach radnych.

To zostawmy to na wolne wnioski, dobrze?

[Joanna Duzinkiewicz] Dobrze, dobrze. W takim razie chciałam się tylko przywitać.


[Agnieszka Mackojć] Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce


zadać jakieś pytanie?

[Marek Gołuchowski] Ja, Pani Przewodnicząca, bardzo proszę.

[Agnieszka Mackojć] Proszę, Pan Marek Gołuchwoski, Wiceprzewodniczący.


[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni

Ja nie lubię stopniować inwestycji, potrzeb naszych mieszkańców

bo wiemy doskonale, że takich mamy wiele.


natomiast nieustająco u nas trwa dyskusja na temat skateparku w Trzebiatowie.

Braku tego skatepark dla dzieci.

Rozgorzała na dobre w internecie.

Ja wiem, że są prowadzone rozmowy z gospodarzem Gminy Trzebiatów

z panem Burmistrzem Domańskim.

No i chciałbym dopytać w tym temacie Pana Starostę

członków zarządu, jakie są perspektywy na najbliższy czas, bo naprawdę

oburzenie tych młodych ludzi przede wszystkim

że nie mają żadnych szans dzisiaj uprawiania tego sportu

no dochodzi do zenitu.

Naprawdę w Trzebiatowie

było to jedyne, na dobrą sprawę, na dzisiaj miejsce

w którym młodzież mogła się spotykać.

Dzisiaj muszą dojeżdżać do Kołobrzegu, do Gryfic.

Tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj

w jakikolwiek sposób stopniować bo wcześniej Radny Burcza

mówił o pomniku Piłsudskiego. Wszystkie potrzeby są ważne

ale nie zapominajmy o tym i będę to ciągle powtarzał

że Gmina Trzebiatów to jest druga co do wielkości miejscowość Powiatu Gryfickiego

ze szkołą średnią na terenie Gminy Trzebiatów

i ta młodzież też oczekuję czegoś od nas, od radnych powiatowych

i o to po prostu będę prosił. Proszę Pana Starostę, cały zarząd

aby ewentualnie nad tym tematem pochylili się

no i tutaj jakieś uzgodnienia w końcu z panem burmistrzem

albo pójdą do przodu, albo rozpiszmy jakiś w tym momencie przetarg

i ktoś to weźmie z zewnątrz, niech ktoś się tym zaopiekuje

żeby ten temat był w końcu w jakiś sposób załatwiony.

Tyle z mojej strony.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo-

[Ryszard Chmielowicz] Ja, Pani Przewodnicząca, ja ustosunkuję się do tego, bo

oczywiście znam problem i wszyscy radni go znają

więc mamy dwa skate parki na swoim stanie

jeden skatepark jest przy Gryf Arenie

drugi skatepark to jest właśnie przy szkole... Zespole Szkół w Trzebiatowie

oba skateparki są w podobnym stanie technicznym

i oba skatepark i wymagają pilnego remontu.

Bo na obiektach które nie w pełni

czyli nie są technicznie sprawne

nie wolno pozwolić na to żeby z nich korzystać

z uwagi na to, że no to ktoś by brał odpowiedzialność

za jakieś zdarzenia, które mogłyby mieć miejsce.

Rząd wielkości jakie potrzebujemy to jest około 100 000 zł na oba skatepark


Trzebiatowski 50 000

i czyniliśmy rozmowy, żeby tam

przede wszystkim zmienić status prawny tej nieruchomości

żeby nadać temu obiektowi nie tylko skatepark

ale są tam jeszcze dwa boiska i jest tam przystań.


I to jest cały kompleks sportowy.

I ten komplet sportowy potrzebuje gospodarza który ma swoje siły

i służby na miejscu, żeby można było skutecznie przygotowywać te obiekty

do użytkowania, bo korzystają z niego

przede wszystkim mieszkańcy Gminy Trzebiatów.

Poczyniliśmy rozmowy z burmistrzem

na razie tutaj dość ostre warunki stawia w zakresie do przejęcia.


Czyli ostre warunki, to polega to na tym, żeby obiekt

obiekty wszystkie zostały wyremontowane

i wyremontowane, przekazane dla

dla Burmistrza Trzebiatowa i taką chęć wykazuje


Drugim elementem o którym Marek wspomniał że jeśli nie uda nam się domówić, dogadać

między samorządami no to istnieje taka możliwość

taka istnieje taka możliwość, że po prostu w drodze przetargu

przekazać to zadanie do realizacji innemu podmiotowi.

I nieskutecznie będziemy w tej prowadzić te rozmowy

do przekazania dla samorządu

no to będziemy te rozwiązanie alternatywne mocno brać pod uwagę.

Także w tej chwili to tyle.

Musimy zabezpieczyć środki niezbędne na remont, ten okres zimowy.

To też i pandemi, to nie jest dobry czas na to żeby


uruchamiać, tylko że jak ta młodzież wyjeżdża gdzie indziej

no to też, wiem, żal jest nam ich żal

bo z paroma młodymi ludźmi na ten temat rozmawiałem

i do tej pory mieli, oni się tam realizowali

oni korzystali z tego no i dzisiaj jest to ograniczone

czyli w ogóle zamknięte obiegi.

Wiem, znam ten żal młodych ludzi, że nie mogą korzystać

musimy ten obiekt przywrócić do dobrego stanu technicznego

żeby można było tą młodzież powrotnie wprowadzić na te obiekty sportowe

nie tylko na skatepark, ale również i to boisko do piłki nożnej, do koszykówki, tam są dwa boiska

także to jest cały komplet, którym

którym powinien według mnie zarządzać Burmistrz Gminy Trzebiatów

tak też analizując tą sytuację rozmawialiśmy na zarządzie

i takie jest przekonanie wszystkich członków zarządu

To jest tylko kwestia do tego żeby domówić się i znaleźć środki

na to, żeby dobrze przygotować z powrotem te obiekty oddać do użyteczności.

Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych

w ramach interpelacji chciałby zająć głos?


Jeżeli nie, szanowni państwo, przechodzi-

[Joanna Duzinkiewicz] Ja przepraszam, Joanna Duzinkiewicz.

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę, Pani Radna.

[Joanna Duzinkiewicz] Szanowny Panie Starosto, Pani Przewodnicząca

rozumiem również jeżeli chodzi o skatepark

rozumiem również, że będą rozmowy czynione odnośnie przystani w Trzebiatowie, tak?


Żeby to nie wiem, żeby to jakoś doprowadzić też do... żeby można było z tego korzystać.

na chwilę obecną przystań jest zamknięta, nikt z niej nie korzysta.

Z tego co wiem należy ona to powiatu


I tak uważam, że też można by było poczynić rozmowy

żeby przekazać tą przystań w gminie Trzebiatów

żeby ona się tym zajmowała i żeby to funkcjonowało

i żeby społeczeństwo Trzebiatowskie mogą z tego korzystać.


Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[Ryszard Chmielowicz] Tak, wady techniczne jeśli chodzi o przystań

to tam się pojawiły wady techniczne

nie ma dobrego, dobrej instalacji sanitarnych w tym obiekcie

tam zagrzybienia w dwóch czy trzech pomieszczeniach

no i tam też niemałe nakłady są żeby te awarie, te usterki pousuwać

Obiekt w sezonie był użytkowany. Prowadzona była tam ta działalność rekreacyjno-sportowa

i w przyszłym roku w sezonie również będzie ten obiekt do dyspozycji

chętnych i mieszkańców.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Pan Marian Maliński chciał jeszcze zabrać głos.

[Marian Maliński] Ja chciałem tutaj dopowiedzieć, bo tutaj

ja nie rozumiem czegoś, jeszcze jak byłem burmistrzem w Płotach

myśmy w ramach takiego dużego projektu "Z Biegiem Regi"

zorganizowali i przeprowadzili. Oczywiście Powiat Gryfice był liderem

i takie zadanie budowy przystani kajakowych tutaj w zasadzie w całym dorzeczu

Regi począwszy od Świdwina, skończywszy na Mrzeżynie, gdzie Rega uchodzi do morza

i wszystkie wszystkie tutaj przystanie zrealizowane były i w Płotach i Gryficach

Trzebiatowie i w Mrzeżynie

i większość tych przystani zostały przejęte przez gminy.

Myśmy Płotach też tą przystań przejęli. Przecież to jest majątek o bardzo dużej wartości

już nie licząc pięknie położonej działki nad Młynówką w Trzebiatowie.

Ale ten obiekt przystani łączy się właśnie z obiektem boiskowym.

z obiektem skateparku, z obiektem placu zabaw dla dzieci w Trzebiatowie.

I to służy nie tylko młodzieży szkolnej pobliskiej szkoły średniej

której my jesteśmy organem założycielskim.

a która nie ma na dzień dzisiejszy żadnych warunków

techniczno-organizacyjnych, żeby te obiekty prowadzić

to samorządowi gminnemu, czyli samorządowi Trzebiatowskiemu

i Panu Burmistrzowi Jóżefowi powinno bardzo mocno na tym zależeć

żeby te obiekty jak najszybciej od powiatu przejąć, po prostu przejąć

przecież wartość samej działki to jest olbrzymia wartość.

Nawet pomijając to o czym Pan Starosta mówi, że na dzień dzisiejszy potrzebne są remonty

Wszędzie w każdym obiekcie który jest użytkowany potrzebne są bieżące remonty i naprawy.

Natomiast ja wiem że jeżeli wartość przejętego majątku w Płotach od Powiatu

to była ponad 1 000 000 zł łącznie z działką.

to wartość tej przystani Trzebiatowskiej jest przynajmniej półtora razy większa, samej przystani.

plus skatepark, plus plac zabaw dla dzieci, plus te boisko


Naprawdę zresztą ostatnio po moich rozmowach z Panią Dyrektor Zespół Szkół w Trzebiatowie

pani dyrektor zwróciła się do zarządu i na piśmie dała, że ona nie jest w stanie

własnymi siłami utrzymywać te obiekty i tutaj są tylko dwa wyjścia.

Albo dogadamy się bardzo szybko i efektywnie z Gminą Trzebiatów

i przekażemy to Gminie Trzebiatów na własność

albo po prostu przekażemy to w komercyjne, że tak powiem

komercyjnie, komuś kto jest zainteresowany

a przynajmniej przystanią, skate parkiem są już dzisiaj zainteresowani

także ten problem musimy jak najszybciej rozwiązać.

i najlepszym rozwiązaniem myślę [...] stary samorządowiec

byłoby abyśmy się dogadali z nim Trzebiatów i żeby to gmina Trzebiatów

przejęła tą piękną działkę nad Młynówką całą, ze wszystkimi tymi obiektami.


[Marek Gołuchowski] Pani przewodnicząca.


[Marian Maliński] A oczywiście my jako siostrzany samorząd, samorząd powiatowy

jesteśmy od tego żeby gminom pomagać, na pewno takiej pomocy w miarę możliwości

gminie Trzebiatów to będziemy, Panie Marku, udzielać


[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca, ja nie lubię Ad Vocem, ale jeżeli mogę...


[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę.

[Marek Gołuchwoski] Bardzo proszę bardzo cieszy mnie to co wybrzmiało z ust Pana Burmistrza Malińskiego.

etatowego członka zarządu, ja dodam więcej

przecież mnie nie jest to tajemnicą to, że Gmina Trzebiatów

dysponuje na dzień dzisiejszy w ramach porozumienia między Powiatem podpisanego

i zawiaduje właśnie częścią tego obiektu czyli

przystanią kajakową. Nie jest tajemnicą, że gimna Trzebiatów

na tym de facto zarabia pieniądze.

Bo powiat przekazując Gminie Trzebiatów tą część wydzieloną

dopuścił możliwość wydzierżawienia przez gminę podmiotom trzecim

co też gmina uczyniła i na tym dzisiaj pobiera pieniądze

które, których nie płaci dla powiatu, więc dla mnie to już jest w ogóle kuriozum

że my dzisiaj stoimy jak petent w temacie, prosząc o przejęcie

są stawiane z drugiej strony jakieś tam żądania

gdzie gmina już dzisiaj przez okres ostatnich dwóch lat, dwóch sezonów

zarabia na tym pieniądze. Ja dodałam więcej to co powiedział Pan Burmistrz Maliński

Wielkość obszarowa, zabudowa, która tam jest to nie jest dwa i pół miliona

to jest znacznie więcej bo tam Orliki kosztowały w setkach tysięcy złotych.

Budowa przystani kajakowej kosztowała ponad pół miliona zł

Ja dodam jeszcze więcej: nie zapominajmy że kolejną przystanią kajakową

jest przystań wybudowana w Mrzeżynie, której wartość jest już w ogóle

kuriozalnie wysoka, jeżeli popatrzymy na miejsce, gdzie ona się znajduje

i że też jest własnością Powiatu.

Więc dlatego ja wręcz... No dziwi mnie że te rozmowy trwają tak długo.

Jeżeli naprawdę w tym momencie jest tam tak ciężko się porozumieć

a mówię chodzi tu o interes tej młodzieży

i chyba wszyscy się do tego akurat tutaj odnosimy jednakowo pozytywnie

że należy tym dzieciakom udostępnić i dzisiaj drzemy, że tak powiem, koty o 40 000 zł

kto to ma wyremontować w jaki sposób i tak dalej.

To ja uważam że naprawdę nie będzie problemu dla zarządu

pozyskać w postępowaniu przetargowym firmy komercyjnej, która weźmie te obiekty

i będzie sobie nimi zarządzała, zarabiała pieniądze

i w ramach tego, że będzie właścicielem jako dzierżawca doprowadzi do stanu używalności te obiekty


Jeżeli Gmina Trzebiatów naprawdę w tym momencie odmawia

I stawia tak wygórowane jakieś tam swoje żądania

przy przekazaniu no to ja bardzo proszę

bo znowu prześpimy jest dzisiaj już grudzień bez mała

przyjdzie wiosna, lato to szybko naprawdę postępuje

i znowu minie czas [kaszlnięcie]

a my tylko go na tą chwilę na gadaniu, że tak powiem

realizujemy, na niczym więcej.

Przepraszam, już więcej w tym temacie na razie

na tym etapie nie będę podejmował. Mam nadzieję że zarząd tutaj zdecydowanie

wie co ma robić, nie będę tutaj w żaden sposób pouczał Pana Starosty

bo nie moja rola, najmniejszego nie miałem zamiaru nikogo pouczać

natomiast bardzo proszę, po prostu bardzo proszę. Tyle.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję-

[Ryszard Chmielowicz] Jedno... Jedno tylko sprostowanie

do informacji, bo w zasadzie to zgadzam się z tym co tutaj Marek powiedział.

Tylko komercyjne przeznaczenie tego obiektu czyli oddanie w ręce jakiegoś podmiotu

który będzie na tym zarabiał to będzie zarabiał również na naszych uczniach

którzy chodzą do tej szkoły. To nie jest takie jakby wprost.

Przede wszystkim musimy się domówić z samorządem gminnym

To nie podlega to co Marian mówił.

I w najbliższym czasie do takich rozmów przystąpimy żeby doprecyzować już

te wzajemne oczekiwania, ale sprostuje tylko tą jedną rzecz

Mrzeżyno, przystań kajakowa nie jest własnością Powiatu, tylko jest własnością Gminy


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, jeszcze Radna Pani Joanna Duzinkiewicz

[Joanna Duzinkiewicz] Tak Ad Vocem jeszcze chciałam oczywiście dopełnić.

Zgadzam się z moimi przedmówcami

z Panem Markiem, z Panem Starostą

i mam nadzieję że to sprawa zostanie bardzo szybko zakończona

ponieważ naprawdę nasza trzebiatowska młodzież nie ma dla siebie miejsca.


I tak jak Pan Starosta powiedział, no dużym problemem będzie

żeby te firmy komercyjne właśnie nie zarabiały za bardzo na naszych uczniach.

To trzeba tak wydaje mi się-

[Ryszard Chmielowicz] Wyważyć to wszystko.

[Joanna Duzinkiewicz] Żeby uczniowie nie byli poszkodowani

żeby ta młodzież... może korzystać, ale żeby miała też możliwość

bo jeżeli będzie wstęp... bilety będą wygórowane także no nie wiem czy każdy sobie pozwoli.


Bardzo proszę zadbajmy o naszą trzebiatowską młodzież.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Czy jeszcze mamy jakieś interpelacje?


[Renata Korek] Może jedno zdanie, szanowni państwo No wygłosiliśmy tutaj mowy

dotyczące tego co się dzieje w Trzebiatowie ale sprawa jest naprawdę pilna

my o tym dyskutujemy już kilka miesięcy

i generalnie jesteśmy prawie że w tym samym punkcie.

i bardzo proszę i Pana Starostę i radnych szczególnie trzebiatowskich


żebyśmy przyśpieszyli tempo prac nad rozwiązaniem tego problemu.

Mam nadzieję że jest jesteśmy już przed.


Szanowni państwo, bo dzieciaki piszą o tym cały czas na "facebookach"


że sprawa nie jest załatwiona.

Po prostu jest już, no przyznam szczerze wstyd

że tak się dzieje, ale mamy też jeszcze inną

i równie poważną historię powiatową

a mianowicie sala gimnastyczna Zespołu Szkół.


Sala jest w fatalnym stanie proszę państwa to jest XXI wiek, a my jesteśmy jakby wieku XIX


Zapraszam radnych żebyśmy mogli przyjrzeć się temu obiektowi sportowemu

kolejnemu obiektowi sportowemu.

Czas najwyższy żebyśmy pomyśleli o nowej sali gimnastycznej dla szkoły

która powinna być konkurencyjna, która powinna przyciągać uczniów, a tymczasem


budynek sprzed w wieku, czy jeszcze dalej


wygląda znacznie gorzej niż kiedyś. Chociaż miejsce jest piękne, zabytkowe

bo to jest fosa, fragment fosy


Straszna sprawa. Bardzo też proszę o to żebyśmy monitowali o wybudowanie

nowej sali gimnastycznej dla naszej młodzieży. Dziękuję.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Szanowni państwo nie widzę dalszych chęci zabrania głosu

Tak więc przychodzimy do punktu 13: informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu


Szanowni państwo, co prawda wybrzmiało to już dzisiaj 2 razy ale dla uściślenia

Jeżeli chodzi o sesję online.

Służby informatyczne są do państwa dyspozycji dwie godziny przed każdą sesją.

i oni faktycznie tutaj siedzą, łączą się, uruchamiają.

I z tego co z tego co wynika, szanowni państwo, to nie łącza internetowe

to słabe tablety, jak mówił Pan Radny Burcza

Nasze... Brak naszych umiejętności powoduje, że nie możemy się połączyć

bo was zrywa albo w ogóle nie możemy wejść na wizję.

Dlatego jeszcze raz informuję: służby są nawet po

ktoś potrzebuje szybkiego szkolenia


są do dyspozycji po i przed i w każdym czasie kiedy państwo sobie tego życzycie

Dlatego bardzo proszę z tego korzystać, żeby później nie było takich sytuacji

jak było dzisiaj, że 20 minut później zaczęliśmy sesję.

Także bardzo dziękuję.

W ramach wolnych wniosków szanowni państwo, czy ktoś chce zająć głos?

Proszę, Pani Radna Joanna Duzinkiewicz.


[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję bardzo, jak już wcześniej wspomniałam

w tym momencie, kiedy Pani Przewodnicząca oczywiście próbowała się ze mną skontaktować usilnie

próbowałam się już wcześniej kontaktować z Panem Mariuszem


ponieważ miałam problem z łączami i związku z tym

No nie mogła się pani do mnie dodzwonić, Pani Przewodnicząca, tak to wyglądało.


[Agnieszka Mackojć] W momencie kiedy ja dzwoniłam, Pani Asiu rozmawiała pani z Panem Burczą

bo to było słychać na wizji, ale to nie o to chodzi, nie w tym momencie

i nie nie rozmowa na teraz.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa jeszcze chce zająć... Pan wicestarosta, bardzo proszę.

Pan Waldemar Wawrzyniak.


Witam oczywiście, dzień dobry, witam Panią Joasię.

ja miałbym taką... tutaj apel do pani Asi Bo faktycznie, jeżeli z tymi łączami

a wiemy już że którąś z rzędu tam gdzieś się rwie, coś przerywa

jest problem, to zapraszamy ją tutaj do nas do budynku starostwa.

Znajdziemy miejsce, na pewno będzie łatwiej, będzie przyjemniej.

I zresztą dziwię się też Grzegorzowi Burczy, który gdzieś tu narzeka na łącza, na sesję

na sprzęt, a nie doradzi koleżance Joasi, żeby przyjechała do Gryfic

bo sam korzystał z urządzeń... z pomieszczeń starostwa

był tutaj i spokojnie mógł powiedzieć "Przyjedź tutaj, będzie sesja, będziesz mógł to robić"

a nie narzekanie tylko. Odrobina dobrej woli, odrobinka, kolego Grzegorzu

a nie tylko narzekanie na sprzęt, na sesję i na ich połączenia internetowe

Pomieszczenia starostwa są dyspozycji, jak najbardziej.

[Joanna Duzinkiewicz] [...] mogę powiedzieć [...]

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, Pan Grzegorz Burcza. Zachowajmy kolejność Pani Joanno

Moment. Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Bardzo dziękuję za tą uszczypliwą uwagę od Pana Wicestarosty

po prostu no jest genialna w tym momencie, oczywiście.

Jak najbardziej, ale ja mam poważną sprawę, bardzo ważną kwestię.

Chciałbym jeszcze zaapelować do zarządu, zwłaszcza do Pana Starosty

Ryszarda Chmielowicza z Platformy Obywatelskiej

z której on jest tak bardzo dumny. Bo jest jeszcze czas, jest jeszcze czas


Jest jeszcze czas, Panie Starosto

żeby pochylić się nad budżetem.

Bo słuchając Pana wypowiedzi, że budżet jest jak to pan dzisiaj powiedział "pandemiczny"

gdzieś tam w jakimś wywiadzie Pan udzieli odpowiedzi, że budżet jest nieciekawy

Budżet to jest, proszę państwa, dno na rok 2021.


Przecież to jest dno.

Jeżeli spojrzymy sobie na ten budżet 93 miliony dochodu. 93 miliony dochodu.

Inwestycja jedna, polegająca na modernizacji kotłowni.

To ja się pytam Pana Starosty, się pytam Szanownych Państwa Zarządu

gdzie dominuje myślenie Platformy Obywatelskiej

Czy wy naprawdę już doszliście w buty tego... Jak on tamten, przesławny Wincent-Rostowski, tak?

"pieniędzy nie ma i nie będzie, pieniędzy nie ma i nie będzie"?

Ruszcie w końcu głowami, zacznijcie walczyć o dofinansowanie, zacznijcie walczyć o środki zewnętrzne

Jeżeli ja patrzę, że koszt prowadzenia biura, to "unijne integracyjne coś tam"

kosztuje 400 000 zł

400 000 zł kosztuje to biuro, które zajmuje się

między innymi wnioskowaniem o środki unijne.

Czterysta tysięcy.

To ja się pytam ile wniosków to biuro złożyło?

Na ile wniosków Pan Starosta złożył zapotrzebowanie?

a biadolenie cały czas, że nie ma pieniędzy

nie ma, budżet nieciekawy, o jeju pandemia wszystkiemu winna

I jeszcze powoływanie się że w innych powiatach jest tak samo źle.

Nie jest w innych powiatach tak samo źle.

Panie Starosto, w innych powiatach jest dużo lepiej.

I to nawet w sąsiadujących powiatach.

a Pan tylko jako ta Platforma Obywatelska jak ci w Warszawie

tylko biadoli i biadoli, że nie ma. Deficyt osiemdziesiąt osiem tysięcy.

przecież to po prostu jakieś no... Kto to w ogóle wyliczył?


Przecież to jest wszystko nierealne.

Bardzo proszę, zastanówcie się jeszcze nad tą teczką.

Jest jeszcze chwila czasu

i naprawdę Znajdźcie w końcu chwilę dobrej woli


i naprawdę tej serdeczności wam życzę tak jak właśnie Pan Wawrzyniak dzisiaj mi życzy

Ale to wam. Żebyście przestali się bawić w celebrytów

tylko weźcie się w końcu do roboty i zacznijcie pozyskiwać środki zewnętrzne.


W tym momencie mamy budżet sto sześć milionów zamykamy tak rok 2020

a wy wychodzicie z budżetem 93 miliony na rok 2021

i biadolicie że rząd wam nie daje pieniędzy.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, Pani Jonna Duzinkiewicz, tak? Chciała zająć głos?

[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję bardzo. Chciałabym odpowiedzieć Panu Wiceprzewodniczącemu

Waldkowi Wawrzyniakowi, że oczywiście na pewno skorzystam z zaproszenia

i nie musi mi nikt podpowiadać, po prostu

po prostu ostatnia sesja przebiegła bez zakłóceń, także...

A ja używam laptopa tylko i wyłącznie podczas sesji

także myślę że jak następnym razem będzie problem z łączem

na pewno skorzystam i przyjadę do Powiatu.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, radny Pan Marek Gołuchowski, bardzo proszę.


[Marek Gołuchowski] Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni

No nie pozostaje mi nic innego jak odnieść się do

Pana Radnego Burczy, jako przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej

[Grzegorz Burcza] Ojej, koniec świata.


[Marek Gołuchowski] Panie Radny. Koniec świata to dla Pana może.

[Grzegorz Burcza] Wytyczne od Pana Łąckiego, tak? Realizujemy?

[Agnieszka Mackojć] Teraz głos ma Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca, ja bardzo proszę

żeby Pan Radny zachowywał chociaż odrobinę kultury osobistej.


Szanowni państwo.

Nie da rady już słuchać tego co Pan Burcza tutaj opowiada ciągle krzycząc.


Jak jak tą taką nie wiem... naklejką, tą platformą.


To jest oburzające.

Panie Radny Bucza, jest pan radnym drugą bodajże, albo trzecią kadencję.

[Grzegorz Burcza] Oburzającie bycie w Platformie jest?

[Agnieszka Mackojć] Panie Radny, w tej chwili-

[Marek Gołuchowski] Oburzające jest to, co Pan robi oburzające jest to w jaki Pan sposób tutaj

próbuje podpuszczać tych ludzi, którzy oglądają tą sesję.

[Grzegorz Burcza] Nikogo nie podpuszczam, to wy jesteście fachowcami-

[Marek Gołuchowski] Pana zachowanie jest po prostu oburzające.


[Marek Gołuchowski] Ja w związku z powyższym [...] Nie, nie będę z panem dyskutował

bo to nie ma sensu najmniejszego, nawet kultura... Nie, po prostu nie mam ochoty, Panie Radny.

Szanowni Państwo Radni

oczywiście ja w związku z tym, że zbliżamy się do procedowania na najbliższej sesji nad budżetem

Chciałbym poinformować kolegów i koleżankę radną z Platformy

o tym, że będę chciał zwołać posiedzenie klubu

i mam nadzieję że sobie na tym klubie podyskutujemy

a Pana Radnego po prostu proszę o więcej wstrzemięźliwości i kultury osobistej

w wygaszaniu swoich tutaj obelg pod adresem członków Platformy.

To tyle z mojej strony.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, głos chciał jeszcze zabrać Pan Grzegorz Szafrański

ale nie widzę go na wizji.

[Stanisław Hołubczak] Ja również. Ja również, Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo, Pan Radny Stanisław Hołubczak.


[Stanisław Hołubczak] Pani Przewodnicząca, Panie Starosto. W jednym z wywiadów lokalnych

pod jednym z lokalnych portali powiedział Pan, że mamy wykaz inwestycji drogowych.


Ja chciałem prosić o przekazanie takiego wykazu, bo ja nie znam zupełnie tego wykazu.

I drugie pytanie: Jak przebiegają pracę nad adaptacją budynku zakupionego przez Powiat

na ulicy Trzygłowskiej i czy już wiemy jakie nakłady należy ponieść na adaptację tego obiektu?


Dziękuję bardzo.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Pan Starosta odpowie?


[Ryszard Chmielowicz] Może zacznę od tego ostatniego... ostatnich pytań pana radnego Stanisława Hołubczaka


Pierwsza rzecz, że to zestawienie, o którym mówiłem jeszcze też i dzisiaj

dotyczące potrzeb w zakresie modernizacji dróg dotyczy wniosku złożonych przed tą

przed tym projektem budżetu.

A jakie są potrzeby, to wszyscy sobie zdajemy sprawę, że w większości drogi powiatowe

w zdecydowanej większości one wszystkie wymagają remontów kapitalnych.

A to też jest ten, do wglądu jest ten... Jest to zestawienie

także będziemy nad tym pracować, tak jak mówiłem, że spotkamy się w gronie przedstawicieli

poszczególnych klubów i organizacji politycznych

i pokażemy sobie czarno na białym jak wygląda obecna sytuacja i w tym zakresie również.

Na Dom Dla Dzieci, czyli obiekt, który kupiliśmy za trzysta sześćdziesiąt tysięcy

przy ulicy Trzygłowskiej studium zostało tam zmienione teraz jest w trakcie

zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego

wystosowaliśmy już pismo do wojewody, żeby przesunąć nam...

Szykujemy, przepraszam. Szykujemy, ono już jest przygotowane

tam tylko trzeba jeszcze [...] pewne informacje jeszcze dorzucić do tego

i z prośbą taką, żeby wojewoda pozytywnie zaopiniował nam przesunięcie terminu oddania tego obiektu

do użytkowania. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowanego projektu w zakresie

zmiany ogrzewania tego kotła na paliwo stałe

na kocioł gazowy i to mamy wykonać. Tam potrzeby zdaje się

[...] finansowe w zakresie dwieście pięćdziesiąt


To szacunkowo. Daleko szacunkowe, szacunkowo.

Więc będziemy mogli przystąpić dopiero kiedy opracujemy ten projekt

na modernizację tego obiektu i wtedy zostaną te działania skosztorysowane

i będziemy mogli precyzyjnie powiedzieć jakie środki będą niezbędne.


To tyle jeśli chodzi o ten obieg.

Jakby wracając gdzieś tam do historii

że to rodziny zastępcze, że była zupełnie inna filozofia

że to te sierocińce tak zwane jak to się często potocznie mówiło

miały być likwidowane i stąd powstały pewne zaniechania

bo oczekiwano właśnie, że pójdzie to w innym kierunku, niestety nie pozyskuje się

nowych rodzin, które chciałby się podejmować takich wyzwań.

Jest to zdecydowanie tańsze i skuteczniejsze wychowanie młodych ludzi

i lepsze wychowanie młodych bo to... Tylko że trzeba pozyskać osoby, które

profesjonalnie i rodzinnie chciałyby się taką działalnością zajmować.

niestety tak nie jest i zostaliśmy przed dylematem, że jednak ten kierunek

dalej trzeba kontynuować, czyli te domy dla dzieci prowadzone przez samorządy.


Nakaz czasu i to wszystko, te działania są kontynuowane

i precyzyjnie o kosztach i tych przedsięwzięciach najbliższych będzie można

za jakiś czas, też będzie będziemy mogli za jakiś czas coś poinformować szanownych radnych.


I teraz jeszcze... Jeszcze dwa zdania.

Nie będę się oczywiście do tych wynaturzeń

Radnego Grzegorza Burczy odnosił się bo to szkoda czasu

na to za każdym razem, ja ani razu się nie powołuje na organizację

samorząd to samorząd. My tutaj razem próbujemy i powinniśmy razem ciągnąć ten wóz we właściwym...

W tą samą stronę. A tak nie jest. Bo ja nawet nie podejmuje się tej polemiki

żeby oceniać kto nam zaszkodził, kto nam pomógł

także nawet nie ma takiej potrzeby żeby też to tak dogłębnie analizować

ale zarzucanie że zaniechania, Platformę jeszcze do tego mieszać

to już jest takie przekroczenie granic przyzwoitości, wynaturzanie się

się w najgorszym tego słowa znaczeniu.

Do LPI, czyli ten lokalny punkt informacyjny, o którym wspomniał

radny Grzegorz Burcza. Jest to projekt unijny są to środki unijne

Niemniej jednak z naszym udziałem. 75% kosztów są z tego projektu unijnego

25% środków naszych.

Oni zajmują się pracą informatyczną, informatyczną

w zakresie pozyskiwania środków w kilku gminach.


[...]

Tak jest, bo przyjmują mieszkańców, przedsiębiorców

informują ich o pewnych działaniach, pomagają w pozyskiwaniu środków.

i jednocześnie mają takie punkty informacyjne miejscami.

Kamień, Międzyzdroje...

Łobeski Powiat. Cztery powiaty, cztery powiaty.


Więc ten zasięg tego oddziaływania jest zdecydowanie większy.

Jest to czterech pracowników w tej chwili, tak, jeśli dobrze pamiętam.

I zarządzający tym lokalnym punktem jest Pan [ _ ]


Też jak ma Pan Grzegorz Burcza jakieś wątpliwości

co do funkcjonowania i zadań jakie realizuje lokalny punkt informacyjny

to jest prostą w rzeczą żeby się tam udać

i przeszkolą też również i Pana Grzegorza Burczę w zakresie niezbędnym do tego

żeby nawet właściwie potrafił ocenić to co robią i czym się zajmują.


Dziękuję bardzo.

Bardzo dziękuję jeszcze radny Pan Grzegorz Szafrański chciał zająć głos, proszę.

Witam wszystkich radnych, witam Panią Przewodniczącą i zarząd.


Ja chciałbym przede wszystkim podziękować za dzisiejsze głosowanie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.


Chodzi tu o 27 000 zł przekazane dla Gminy Trzebiatów

a konkretnie na cel budowy, przebudowy placu na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Trzebiatowie

Od wielu miesięcy zabiegałem o taką współpracę te środki

Za to serdecznie dziękuję, że państwo zagłosowaliście wszyscy jednakowo czyli za.

I idąc tą drogą mówimy nadal nadal o...

Idąc tą drogą mówiąc dalej o współpracy z samorządem.

Przed chwilą... Trzebiatowa. Rozmawialiśmy przed chwilą o problemie

związanym ze skateparkiem w Trzebiatowie.

Współpraca... i to jest taki też apel do Burmistrza Trzebiatowa

i samorządu w Trzebiatowe, że współpraca naprawdę buduje

I jeżeli dzisiaj jest... Negocjacje są prowadzone w sprawie przekazania

tego placu na dla gminy Trzebiatów z drugiej strony są postawione warunki

współpraca, która właśnie między na cel PSONI pokazała nam, że

warto jednak wspólnie prowadzić inwestycje.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, jeszcze Pan Radny Grzegorz Burcza, proszę.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca, Bardzo dziękuję za udzielenie głosu.

To już nawet nie Ad Vocem, bo to nie chodzi o to żeby się przekomarzać w tym momencie

ale Pan Starosta po raz kolejny mija się z prawdą. Te jego kpiny dotyczące jakiejś przeszkolenia

Gdzieś właśnie w tym punkcie Informacji Europejskiej to po prostu są jakieś wolne żarty

bo Pan doskonale wie jak na przełomie ubiegłego roku byłem osobiście u Pana [ _ ]

z prośbą o przymierzenie się do napisania wniosku o dofinansowanie

z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

gdzie dofinansowanie było rzędu 90-95% i można było to udźwignąć

ale Pan zahamował pracę tego Pana i to od Pana zależy

czy jest Wola chęci pozyskiwania środków finansowych

[kaszlnięcie]

[Grzegorz Burcza] [...] bo on jest tylko i wyłącznie wykonawcą

i jakimś realizatorem Pana ustaleń

Jeżeli wy nie macie zielonego pojęcia jak pozyskiwać te środki

jak wzmacniać budżet powiatu i nie chcecie korzystać z dobrych rad Grzegorza Burczy

chociażby który wtedy był i można było to zrealizować.

to proszę nie mówić i nie powoływać się że tu jest sprawa lokalna

i wy dopraszacie kogoś do współpracy

nie dopraszacie. Jesteście ślepymi wykonawcami dyrektyw

nie wiem pana Neumanna, czy Trzaskowskiego, czy jeszcze kogoś

Jesteście czystą, żywą Platformą Obywatelską w Powiecie Gryfickim

i niestety pracujecie dla szkody tego powiatu, naprawdę.

Nie widzę w ogóle dobrej woli, to wasze wyciąganie ręki która później ucieka.

To po prostu jest niesmaczne i żałosne.

Pytanie mam bardzo techniczne w chwili obecnej

nie wiem, czy to do pani przewodniczącej

czy do pana informatyka.

Mam pytanie bardzo konkretne.

Czy można zgłosić, znaczy przeprowadzić posiedzenie komisji stałej

bez udziału informatyków? Czy my sami możemy na przykład się zwołać

na bazie tego tabletu, bo z tego co słyszałem to jest wersja

że niby można, a że niby nie można

i jeżeli nie ma pana Mariusza, to że się tego nie da.

Ja bym chciał się zorientować, bo chciałbym uczestniczyć w takich online-owych, tak?


I czy wtedy musimy oczekiwać na jakby zgodę czy połączenie od informatyków?

Czy jest taka opcja, żeby komisje mogły się w ten sposób porozumiewać? Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Tak, Panie Grzegorzu. Można. Pan Mariusz nie musi w tym uczestniczyć

Jedynie co to proszę o przyjście, krótkie przeszkolenie, powie jak zrobić


[Grzegorz Burcza] Dziękuję bardzo serdecznie, Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś by chciał zająć głos?

Jeśli nie, bardzo dziękuję za dzisiejsze posiedzenie

Dziękuję państwu za uczestnictwo. Życzę miłego dnia, dziękuję, zamykam posiedzenie

XXIX Sesji Rady Powiatu. Do widzenia.