Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Grzegorz Burcza
2Ryszard Chmielowicz
3Łukasz Czyrny
4Joanna Duzinkiewicz
5Marek Gołuchowski
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Kazimierz Sać
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania Publicznym Powiatowym Zasobem Mieszkaniowym
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach - Skarga Pani K. K.
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach - Skarga Pana M.M.
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Gryfickiego - skarga Pani M.T.
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Gryfickiego - skarga Pana P.W.
12Interpelacje i zapytania radnych.
13Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
14Wolne wnioski.
15Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] Otwieram sesję Rady Powiatu.


przejdziemy teraz do stwierdzenia quorum

a więc odczytania listy obecności.


Bardzo proszę Czy jest obecny pan Paweł Bereżnicki?


Usprawiedliwił się, nie ma

Pan Czesław Bukowiec?


Pan Grzegorz Burcza?


Jest, jak?


O, coś się dzieje?


Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem.

Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?


[Joanna Duzinkiewicz] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?


Panie Marku, mikrofon.


Jest Pan Marek.

Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem.


[Agnieszka Mackojć] Pani Teresa Korek?


[Renata Korek] Jestem.

Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem.

[Agnieszka Mackojć ] Agnieszka Mackojć jest. Pan Marian Maliński?


Jest?


Pan Marian Maliński słyszy?


[kaszlnięcie]


Jeszcze raz, Pan Marian Maliński jest z nami?

[Marian Maliński] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję.

Pan Ryszard Maliński?


Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem.


[Agnieszka Mackojć] Pan Leszek Stuła usprawiedliwiał się.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.


Szanowni państwo, stwierdzam że na statutowy stan siedemnastu

radnych mamy trzynastu.


A więc dzisiejsze obrady są prawomocne.

Co do porządku obrad państwo otrzymaliście materiały

łącznie z porządkiem obrad.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby nanieść jakieś zmiany?


Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Nie.

[Agnieszka Mackojć] O przepraszam.


[Waldemar Wawrzyniak] Pani Przewodnicząca, jeżeli można.

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę, Panie Wicestarosto.

[Waldemar Wawrzyniak] Dzień dobry, witam wszystkich radnych. [sprzężenie]


O, już.

Jeżeli można, chciałbym wnieść do porządku obrad dwie zmiany.

Po pierwsze uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030

To jest jako uchwała dodatkowa

do wprowadzenia do porządku.

I drugi punkt: wycofanie punktu szóstego

czyli podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie określenia zasad gospodarowania

publicznym powiatowym zasobem mieszkaniowym.

To są dwie propozycje zarządu.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję czy jeszcze ktoś z państwa radnych

chciałby tutaj wnieść... Proszę Pan Grzegorz Burcza.


Proszę włączyć mikrofon Panie Grzegorzu.


[Grzegorz Burcza] Mam pytanie do Pana Wicestarosty

z jakiego powodu właśnie ten punkt

dotyczący uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania ma zejść?

Bo ponoć wątpliwości o które ja też nosiłem zostały wyjaśnione

to jednak te wątpliwości się pojawiły inne?


[Waldemar Wawrzyniak] Już odpowiadam Panie Grzegorzu

które faktycznie na komisji budżetu i finansów

jeszcze dodatkowe, poza tymi wątpliwościami

które Pan wskazał pojawiły się, które wymagają wyjaśnienia

i trochę dogłębniejszego sprawdzenia.

Myślę, że niedługo będziemy mieli następną sesję

bo przecież przed nami jeszcze następna sesja

i do tego czasu pewnie zdążymy te wątpliwości wyjaśnić

chodzi o to, żeby ten przepis czy ta uchwała była faktycznie czytelna i zgodna

[Grzegorz Burcza] No to bardzo się cieszę że tak to zostało [...]

[Waldemar Wawrzyniak] Trzeba pewne rzeczy jeszcze jakby doprecyzować

Wnosimy o wycofanie tego.

[Grzegorz Burcza] Okej, dobrze, dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce wnieść jakieś zmiany?


Jeżeli nie, w takim razie przyjdziemy do głosowania

pierwszej zmiany a więc wprowadzenie do porządku obrad

punktu czwartego, to jest podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata 2021-2023

Proszę o tablicę do głosowana. Tak, momencik.


[kaszlnięcie]


Tradycyjnie imiennie będę wyczytywała. Proszę o podjęcie decyzji.


Czy Pan Grzegorz Burcza jest za wprowadzeniem

odczytanego punktu do porządku obrad?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?


[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński nie wiem czy dołączył? Chyba nie.


W takim razie Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo

jednogłośnie wprowadziliśmy punkt czwarty do porządku obrad.


przejdziemy do głosowania nad zdjęciem z porządku obrad punktu siódmego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania

publicznym powiatowym zasobem mieszkaniowym.

Bardzo proszę, momencik tak?


Ten punkt zdejmujemy z porządku obrad, przypominam.


Na wniosek zarządu. Już, momencik, czekamy na tablicę do głosowania.


Czy Pan Grzegorz Burcza jest za zdjęciem odczytanego punktu z porządku obrad?


[Grzegorz Burcza] Tak.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Tak.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?


Pan Łukasz Czyrny?


Wrócimy. Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz]Jestem za. [Łukasz Czyrny]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Dobrze, dziękuję.

Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć również za.


Pan Marian Maliński?


[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pominęłam Panią Korek? Pani Renata Korek?


[Renata Korek]Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Dobrze, dziękuję. Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Grzegorz Szafrański?


Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za. [Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar-

[Agnieszka Mackojć] Okej, dziękuję. Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, trzynastoma głosami za, a więc również jednomyślnie

podjęliśmy uchwałę o zdjęciu tego punktu z porządku obrad.

Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco:


Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia


Punkt drugi: sprawozdanie z pracy zarządu powiatu pomiędzy sesjami

Punkt trzeci: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021


Punkt czwarty: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030


Punkt piąty: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Punkt szósty: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr XVII 113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Gryfickiego na lata 2020 2030.

Punkt siódmy: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie darowizny nieruchomości.

Punkt ósmy: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi

na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach, [________], skarga pani K.K.


Punkt dziewiąty: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi

na działalność dyrektora Domu Pomocy w Gryficach [________], skarga Pana M.M.

Punkt dziesiąty: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi

na działalność Starosty Powiatu Gryfickiego. Skarga pani M.T.

Punkt jedenasty: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi

na działalność Starosty Powiatu Gryfickiego. Skarga pana P.W.

Punkt dwunasty: interpelacje i zapytania radnych.

Punkt trzynasty: informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.

Punkt czternasty: Wolne wnioski.

I punkt piętnasty: zakończenie posiedzenia.


Bardzo proszę o przegłosowanie odczytanego porządku obrad.


Czy Pan Grzegorz Burcza jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?


Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Jestem za.


[Agnieszka Mackojć]Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski]Za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć również za.

Marian Maliński? Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca, zanim odpowiem.

Tak w kwestii formalnej, jeśli mogę chwileczkę.


Dlaczego, bo to strasznie wydłuża czas, dlaczego

nie można tego zrobić jakby odwrotnie

czyli zadaje pani pytanie "kto jest przeciw"

i zgłaszają się ci, co są przeciw.

Kto jest, kto się wstrzymuje od głosu i zgłaszają się ci, co się wstrzymują od głosu


i jak pani zada pytanie, czy ktoś z pozostałych


znaczy, że wszyscy pozostali są za

no to mamy jakby szybszy tryb


tak technicznie wydaje mi się że to też jest głosowanie imienne

W tym głosowaniu jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Rozumiem, dziękuję za uwagę.

Natomiast może dojść do tego, że nie zobaczymy czyjejś podniesionej ręki

i może dojść do przekłamania, dlatego też-

[Kazimierz Sać] Ale przecież mamy włączone mikrofony na czas głosowania

to nie musi być podniesiona ręka, ktoś po prostu powie.


[Agnieszka Mackojć] Proszę pozwolić, że będziemy tak jak dotychczas prowadzili-

[Kazimierz Sać] Ale to o godzinę-

[Agnieszka Mackojć] Wiem, że to przedłuża. Wiem.


Dziękuję bardzo Panie Kazimierzu. Proszę, Pan Grzegorz Szafrański?


[Grzegorz Szafrański] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak ] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Dotarł do nas Pan Ryszard Maliński.

Witamy Panie Ryszardzie, bardzo proszę. Czy Pan jest za przyjęciem porządku obrad?


Pan Ryszard Maliński?


Panie Ryszardzie, proszę włączyć mikrofon.


[Kazimierz Sać] Ale nikt nie musi uczestniczyć w głosowaniu, jeśli się...


[Agnieszka Mackojć] Ale jest już z nami.

[Kazimierz Sać] Ale może nie chce głosować?


Proszę go nie zmuszać.


[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, Panie Ryszardzie.

Bardzo dziękuję, czternaście osób było za przyjęcie porządku obrad

więc został jednomyślnie przyjemny.

Szanowni państwo, przechodzimy

[kaszlnięcie]


Przechodzimy do punktu przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia.

Czy w tej kwestii ktoś z państwa radnych chciałby o coś dopytać?


Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


[Grzegorz Burcza] Dziękuję Pani Przewodnicząca

ja nie tyle dopytać, co bardzo podziękować

że protokoły z posiedzeń sesji są coraz ładniejsze

coraz bardziej wyraźne i są na czas.

także bardzo wielkie ukłony

i w tym miejscu właśnie chciałbym powiedzieć że faktycznie


coraz przyjemniej je się po prostu czyta, ogląda.

Bo ta kwestia właśnie z dopisywaniem pełnego... pełnych sformułowań właśnie osób występujących

jest naprawdę wzorcowa.

odzwierciedla to w pełni wszystko to co jest zawarte

dlatego chciałem bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować


I to tyle.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych?


Chciałbym podjąć głos? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Proszę o tablicę do głosowania.


Przejdziemy nad przyjęciem... Do przyjęcia porządku obrad.

Bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza. Czy jest za przyjęciem?

[Grzegorz Burcza]Jestem za, tak.


[Agnieszka Mackojć]Pan Ryszard Chmielowicz?


[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?


[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?


[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.


[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?


[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, jednomyślnie protokół

z ostatniego posiedzenia został przyjęty.

Przechodzimy do punktu drugiego: sprawozdanie z prac zarządu powiatu między sesjami.


Sprawozdanie było omawiane na komisjach

Czy są jeszcze jakieś pytania które nie wybrzmiały

podczas komisji, a państwo chcielibyście zadać?

Bardzo proszę.


Jeżeli nie ma... Pan Radny Grzegorz Burcza, proszę.


[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Dwie kwestie, dwa pytania, bo

nasunęła się jedna myśl. Strona szósta, gdzieś tak w środku.


Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania

w trybie zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego.

Bardzo często widać ten zapis. Naprawdę ja rozumiem

że degradacja sprzętu jest nieunikniona

ale tak często go kupujemy...

Chciałbym się dowiedzieć na koniec roku

Czy dlatego, że pieniądze jakieś zostały na koncie czy naprawdę sprzęt się tak sypie?

Ile tego sprzętu komputerowego i dla kogo?


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Panie Starosto?

[Ryszard Chmielowicz] Tak, ustosunkuję się do tego. Może Pan Radny Grzegorz Burcza

faktycznie zauważył, że tego sprzętu komputerowego

w ostatnim okresie kupiliśmy bardzo dużo z różnych kierunków.

między innymi były to te COVIDowskie doposażenia edukacji.

i doposażenia rodzin zastępczych.

Domu Dla Dzieci

a sprzęt dotyczący Starostwa Powiatowego to trzy komputery

a też trzeba tutaj w tym miejscu powiedzieć

że wiele jest jeszcze tych komputerów takiej starej generacji

które już nie są w stanie sprostać nowym wymogom

czy nowym programom, które wymagają wyższy parametrów

Żadna tutaj, żadne jakby na wyrost

na wydatkowanie w ostatniej chwili

jakieś tam rezerwy, absolutnie nie ma to nic wspólnego.

Tylko w zakresie niezbędnego zakupu sprzętu

który już całkowicie był na niskich standardach

i nie spełnia oczekiwań pracowników w zakresie-

[Grzegorz Burcza] Okej.

[Ryszard Chmielowicz] w zakresie wykonywania swoich zadań.

[Grzegorz Burcza] Trzy sztuki, tak? Trzy komputery?

[Ryszard Chmielowicz] Panie Sekretarzu, trzy komputery, tak?


[Grzegorz Burcza] Okej, dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję.

[Ryszard Chmielowicz] I dwa... I dwa laptopy do orzekania... do PZOON.


Ale to oni z tego, ze swoich środków

ze środków wojewody.

To jest jednostka, która finansowana jest w całości przez wojewodę.


[Grzegorz Burcza] Druga kwestia ze strony piątej.

Bo ja pytałem na komisji ile wynosiła całość

kwoty dofinansowania z funduszu przeciwdziałania COVID

Czy mamy tą informację juz czy nie?


Ile rząd przeznaczył na ratowanie powiatu? Tak bym to nazwał, jeżeli chodzi o pandemię.


[Ryszard Chmielowicz] Jeszcze takich danych, pełnych w tym zakresie nie mamy

ja przedstawiałem Szanownej Radzie

na ostatnim gdzieś spotkaniu, tak jak wydatki związane z covidem

wydatki Starostwa Powiatowego.

I one dynamicznie się zmieniają, jak pamiętacie państwo

pierwszy z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

to było sto sześćdziesiąt tysięcy

w drugiej kolejności zaprogramowaliśmy w budżecie sto pięćdziesiąt tysięcy

Tak Pani Skarbnik, nie mylę się?


Sto, przepraszam. Sto. To się pomyliłem.

I takie sprawozdanie w trakcie było też zrealizowane

i wydatki na poszczególnych jednostkach

Starostwa Powiatowego wynosiły z własnych środków

wynosiły ponad pół miliona złotych.

Niebawem pokusimy się o takie sprawozdanie wyliczające wydatki

czyli wpływy i wydatki ze wszystkich źródeł

Z jakich nas zasilano.


[Grzegorz Burcza] Trzecia kwestia, ostatnia, na stronie czwartej.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Grzegorza Burczy

o przekierowaniu kwoty dziesięciu tysięcy z dofinansowania książki

na usprawnienie terenu wokół głazu Marszałka

to o ile za pierwszym razem byłem bardzo wdzięczny i dziękowałem

i tu był mój wielki ukłon w Państwa stronę, zarządu.

Tak teraz z wielkim żalem i ubolewaniem chciałbym

się do tego odnieść i powiedzieć że mi przykro, że nie można było od tej kwoty zagospodarować.

chociażby, tak jak wstępnie rozmawialiśmy, na dokumentację

na stworzenie jakiegoś zalążka dobrej współpracy

której spodziewałem się nie ukrywam, spodziewałem się

że na koniec roku 2020

na koniec roku jubileuszowego stulecia Cudu Nad Wisłą

na koniec roku, który

dzięki klubowi Prawa i Sprawiedliwości

został objęty tym trzyletnim planem właśnie obchodów stulecia

odzyskania niepodległości

Pan Starosta jednak się przychyli i wyrazi swoje zadowolenie

i powie "świetnie" i przyklaśnie i jednak ten głaz marszałka

godnie będzie wyglądał, to otoczenie przynajmniej


bo jest tam aż trzech właścicieli tego terenu

Panie, przecież, Starosto Pan przecież doskonale wie

i jest to naprawdę duże zadanie, żeby jakieś uzgodnienia poczynić

A to jest tylko w kwestii, naprawdę władz powiatu

która może to wykonać zadanie jako zadanie ponad gminne


macie świetne relacje jeżeli chodzi o zarząd Urzędu Marszałkowskiego

macie swojego wojewodę to przecież wystarczy tylko najprawdopodobniej

dobra wola i ta kwestia byłaby już dawno rozwiązana.

w tym miejscu chcę wyrazić ubolewanie i przykro że na tą współpracę

ze strony Pana Starosty nie mogę liczyć.

Dziękuję to wszystko jeżeli chodzi o moją kwestię sprawozdania.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję Panie Radny, ale rozumiem, to było stwierdzenie, a nie pytanie.

[Grzegorz Burcza] Ubolewanie.

[Ryszard Chmielowicz] Ale chyba warto że... Ublowanie... Ale chyba warto

żebym może ukoił trochę ubolewanie Radnego Grzegorza Burczy.

bo to nie jest tak, że nic wokół tej sprawy się nie dzieje.

bo spotkaliśmy się tam na tym terenie po to żeby przyjrzeć się.

jaki zakres należałoby wykonać żeby to miejsce miało godną oprawę.


Wstępnie opracowano nawet kosztorys inwestycyjny tego przedsięwzięcia.


ono w takim okrojonym jakby wymiarze

opiewa dzisiaj na kwotę 150 000 zł


nie objęte Są tam wszystkie elementy czyli tam jeszcze ta dodatkowa infrastruktura

typu ładnego doświetlenia, oświetlenia.

wymiany nawierzchni tej asfaltowej

w tej części łączącej ulicę Kamieńską z ulicą 11 Listopada

ten element też nie był ujęty.

Czyli reasumując, koszt tego przedsięwzięcia jest granica 200 000 zł


I 10 000 zł to jest kropla w morzu

więc tutaj będziemy podejmować działania

w kierunku pozyskania środków zewnętrznych i udział własny

wtedy miałby tutaj szanse na zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

z każdym rokiem Urząd Marszałkowski rozpisuje w wydziale kultury

też takie projekty na rewitalizację między innymi pomników

I to się odbywa z początkiem roku.

Nasz wydział LPI - Lokalny Punkt Informacyjny

został zobligowany do tego żeby monitorować to te programy

i jeśli tylko taki kierunek się pojawi

będziemy starać się znaleźć się tam z tym naszym wnioskiem

o rewitalizację tego obszaru.

Nie wydaje mi się że byłoby rozsądne gdzieś tam po dziesięć tysięcy

jak to pan Grzegorz Burcza proponował

żeby jakiś tam kawałeczek zrobić

to wpadlibyśmy tylko w śmieszność a nie w poważne realizowanie zadań.


Dziękuję.

[Kazimierz Sać] Jeśli mogę.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję i bardzo proszę Rady Pan Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] Tak krótko w nawiązaniu do wypowiedzi po poprzedniku.

Znaczy jedna rzecz to mianowicie taka, że

Może teraz coś mylę, ale wydaje mi się że po części jest tam teren Skarbu Państwa, prawda?


I gdyby nie powiat, ileś lat temu ten głaz by tam nie powstał.


I to trzeba cały czas podkreślać bo Pan Grzegorz często jakby zapomina


o tym skąd się w ogóle wziął ten teren i jakim sposobem powstał ten głaz.

To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Panie Grzegorzu


i to wydaje mi się że temat jest jakby prosty i oczywisty

Wystarczy ten temat wrzucić na posiedzenie Komisji i Edukacji

tam Spraw Społecznych i tak dalej...


I wnieść do zarządu może niekoniecznie o środki finansowe

bo wiadomo że ze środkami jest różnie

ale Starosta mógłby zobligować odpowiednią komórkę

jest tam przecież ta komórka związana z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.


Żeby że tak powiem przyłożyła się do tego, żeby stworzyć odpowiedni program

poszukała w odpowiednich kierunkach żeby znaleźć środki finansowe

na te tematy które Pan... o które Pan monituje

Zresztą pewnie słusznie, chociaż...

To za dużo bym mówił bo musiałbym mówić jakby o historii Gryfic

i o pewnym zachowaniu burmistrza Gryfic.


Ja generalnie uważam, że powinniśmy mieć jedno, wspólne miejsce


do świętowania niepodległości Czy to będzie ten głaz, czy inne miejsce

Na pewno nie miejsce, gdzie stoi ta maczuga na której kiedyś była rosyjska gwiazda

i bardziej to szpeci niż...

A były takie pomysły żeby w parku zrobić i tak dalej i tak dalej

także namawiam pana Grzegorza żeby ten punkt postawić na posiedzeniu komisji

a na pewno sprawy pójdą szybciej.

Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, skoro nie ma więcej pytań

przyjedziemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania.


[Kazimierz Sać] A ja mogę postawić, Pani Przewodnicząca taki wniosek formalny żeby jednak

sprawniej głosować?


[Agnieszka Mackojć] Panie Radny, nie.

Są różne przekierowania internetem. Momentami zrywa.

Nie możemy pozbawić ludzi indywidualnego głosowania.

Wiem że to wydłuża, ale no niestety.

[Kazimierz Sać] Ja w ogóle nie zmierzam do tego żeby to nie było imienne głosowanie.


Ale zacznijmy od tyłu, a nie od przodu i dużo sprawniej to pójdzie.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę o tablicę.


Pan Grzegorz Burcza czy jest za przyjęciem sprawozdania?

[Grzegorz Burcza]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć również.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy sprawozdanie

z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Przechodzimy do realizacji punktu trzeciego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021

proszę bardzo o zabranie głosu Pana Starostę Ryszarda Chmielowicza


[Ryszard Chmielowicz] Szanowni radni. Wysoka izbo.


Tradycyjnie z końcem roku mamy obowiązek przedstawienia prognozy finansowej

budżetu Powiatu Gryfickiego. Tak też stało się i tym razem

Na przełomie... Zgodnie z tym harmonogramem

harmonogramem, terminarzem

w stosownym czasie przedstawiliśmy wszystkim radnym stosowny dokument

projekt budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021


W terminie został przedstawiony, został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Mamy stosowne oceny tego dokumentu.


Również zostało to przestawione tak jak na wstępie powiedziałem, wszystkim radnym

i komisje zebrały się stacjonarnie, w mały grupach

gdzie analizowano dogłębnie ten dokument

i nad nim [...] [rozmowa w tle]


I nad nim dyskutowano po kilka godzin

przy każdych z tych komisji, które obradowały.


Wyjaśniliśmy sobie wiele aspektów tego dokumentu

i wiele zostały przyjęte ze zrozumieniem

a wiele wyjaśnialiśmy pokazując konstrukcję tego dokumentu.


Mówiliśmy sobie, że to bardzo trudny wyjątkowy rok

rok z wieloma niewiadomymi

trudno było tą prognozę finansową na przyszły rok

jednoznacznie finansowo zweryfikować.


Dokument był przedstawiony na przełomie października i listopada


Po tym czasie zaistniały również

zaistniało również wiele faktów i wydarzeń

które miały wpływ jakby na dzisiejszą

na dzisiejszy projekt na dzisiejszą prognozę finansową

między innymi w tym czasie spływały środki jeszcze do DPSów


między innymi były tam dopłaty do wynagrodzeń

były dopłaty były nagrody dla DPSów

więc to wszystko dynamicznie się rozwija

A pozostaje jednak mimo wszystko bardzo wiele niewiadomych

i stąd konstrukcja tego budżetu

ograniczała się żeby zbudować stabilny budżet

żeby można było rozpocząć funkcjonowanie, normalne funkcjonowanie.


Jak każdego roku, wiem że to jest prognoza

i budowanie czyli budowanie tego budżetu

odbywa się przy ciągłym systemie przez cały rok budżetowy

teraz ta sytuacja jest o tyle trudniejsza

bo niewiele danych można dzisiaj przewidzieć

my przewidując, czy realizując ten budżet

zakładaliśmy że pandemia się zakończy niebawem

czyli początek roku uporamy się z tą pandemią

to jest bardzo optymistyczne ale jednocześnie niewykluczone, że tak się stanie.

Że recesja nie będzie zbyt głęboka.

Że wpływy z podatków, które mają istotny

istotny element konstrukcji budżetu

będą na poziomie tegorocznym

to założenia bardzo optymistyczne.

Bo zwrócę uwagę, jakie dochody mamy z podatku.

Bo z podatków PITu i CITu to jest 10,25%

wpływy 13 milionów plus opłaty od osób fizycznych

komunikacyjne i tam dowodów rejestracyjnych

to w sumie jest kwota 15 000 000 zł


i proszę zwrócić uwagę, że zwykłe tąpnięcie

czyta recesja która, musi... pojawi się

bo tutaj niczego nie zaczarowujemy

ale zdajemy sobie sprawę że recesja może być bardzo głęboka

tąpnięcie w wysokości 20% spowoduje

że możemy być ubożsi O 3000000 zł

to są środki tak duże

które mogły pozwolić na zaplanowanie wielu inwestycji

więc jeśli mamy tą świadomość że różnie się może wydarzyć

że te wpływy są zagrożone

to podeszliśmy do tego budżetu z wielką ostrożnością

zakładając że będziemy go modelować wielokrotnie.


Ja powiedziałem przed chwilą również o tym, że

że dynamicznie rozwija się sytuacja w końcówce tego roku

No między innymi te fundusze... Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

pojawiła się pierwsza edycja tego funduszu

i to niespełna miesiąc daleko po przestawieniu tego budżetu

i można było aplikować o środki

aplikowaliśmy, niestety, nasz powiat nie miał tego szczęścia

żeby te środki pozyskać.


Ale pojawia się druga edycja.

Przygotowaliśmy trzy projekty.

Trzy wnioski przygotowujemy, które do 28 grudnia zostaną złożone

i daj Boże żebyśmy z początkiem roku mogli rozważać

do pisania jakieś inwestycje.

ale stabilizacja tego budżetu polega na tym

żeby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi

i tutaj jakby priorytetowe zadania nasze musiały

dążyć do tego żeby zabezpieczyć najważniejsze nasze zadanie


a najważniejsze nasze zadania to chyba nie będzie to nic odkrywczego

bo usługa typu opieki nad seniorami. Nasze DPSy. 461 osób, 461 miejsc, które posiadamy.

To jest tam ponad dwadzieścia parę milionów.

O cyfrach dokładnie to za chwilę oddam głos Pani Skarbnik

i przestawi na cyfrach projekt prognozę finansową na przyszły rok.


i tutaj jest sytuacja taka że równoważymy.

Ale jednocześnie dzisiaj jeszcze nie mamy


przygotowanego, bo to wszystko się tworzy finansowo na bieżąco.

I koszt utrzymania jednego pensjonariusza będzie naszym dochodem bieżącym

w finansowaniu tego przedsięwzięcia. To najważniejsze przedsięwzięcie

to są ludzie, którzy potrzebują opieki całodobowej

to są ludzie chorzy, którzy

których najbliżsi przekazują nam

żebyśmy godną opieką ich objęli.

I te pieniądze muszą być na ten cel zabezpieczone.

Drugi ważny element budżetu to jest oczywiście edukacja.

Też nie muszę państwa do tego przekonywać

i też przypomnę o tych zawirowaniach jakie miały miejsce nie w edukacji

to nie za tego rządu już za wiele wcześniejszych rządów


że wielokrotne zmiany, które były w edukacji prowadzone

powodowały to, że dofinansowanie nie było równe wydatkom.

W związku z tym samorządy coraz trudniej

mają takie finansowe


finansowe, dobre na wysokim poziomie

realizowanie zadań Oświatowych.


Przypomnę o... W tamtym roku, o podwyżce

9% i 6% nauczycieli

Przypomnę o podwyżce z września tego roku 6%

To wszystko... a te wydatki na kadrę nauczycielską, na nauczycieli

żeby oni godnie mogli pracować

i na wysokim poziomie przygotowywać naszą młodzież

to przede wszystkim musimy zapewnić godne wynagrodzenie.


A to godne wynagrodzenie w wielu przypadkach po prostu


jest wystarczające albo często nawet niewystarczające na wynagrodzenia

Jeszcze dochodzi do tego nowa podstawa najniższego wynagrodzenia

od nowego roku w wysokości 2800 zł dotychczasowa 2600


Czyli znowu mamy ten element, który musi być rozważany

i musiał znaleźć swoje miejsce, odzwierciedlenie w finansach

finansach Powiatu Gryfickiego


Zakłada się, że bilansowanie

zbilansowanie na ten moment tych wszystkich środków udało się to przeprowadzić


Ale na poziomie mocno podstawowym.

We wszystkich tych kierunkach

zaproponowaliśmy jednostkom mocne oszczędności, bo

bo budżet się po prostu nie spina.


Szkoły, jak państwo wiecie i DPSy

to wydatki rzędu połowy budżetu Powiatu Gryfickiego

to jest ogromne przedsięwzięcie.


I trudna sytuacja taka, która zaistniała, niespodziewana

że pierwszy lockdown, teraz okazuje się, w grudniu drugi lockdown

że te środki przeznaczamy w dużej części na zabezpieczenie indywidualne

pracowników w tych naszych podległych jednostkach.

i stąd również można by powiedzieć

że te niezbędne wydatki na to zabezpieczenie.

pożarły też i możliwości inwestycyjne

w dużej części wszystkich samorządów.


Jeszcze do tego oczywiście trzeba kolejny ważny element to rodzina

rodziny zastępcze, Dom Dla Dzieci, wydatek zakupu

bo ta nowa ustawa spowodowała to że musimy rozdzielić

dzisiejsze dwie grupy wychowanków

do pojedynczych grup w różnych obiektach.


Pamiętacie państwo zakupiliśmy obiekt za trzysta sześćdziesiąt tysięcy

i w tej chwili trwa postępowanie w gminie Gryfice żeby

ten plan zagospodarowania przestrzennego dostosować do tych naszych potrzeb


żeby można było dalej czynić inwestycje

i przygotować ten obiekt do do wykonywania

na wysokim poziomie tej usługi wychowawczej

tych skrzywdzonych dzieci to jest jakby ważne zadanie.


Wydatki, przejdę może do wydatków i dochodów majątkowych

bo to najbardziej nurtowało wszystkich radnych

że to, że mamy te obowiązki że mamy realizować te podstawowe zadania

ale zawsze dużo emocji budzi


budzą wydatki i dochody majątkowe.


Z tego powodu... Z tego powodu, że dochodzą te elementy

tej recesji ewentualnej, dochodzą te elementy

niezrealizowanych sprzedaży z tego bieżącego roku


bardzo ostrożnie zaplanowaliśmy dochody ze sprzedaży majątku

zarówno powiatowego jak i majątku skarbu państwa

w dwóch kategoriach otrzymujemy dochody z tego wymiaru

Ja przypomnę że mieliśmy ten handicap

bo tak jak wszystkie podmioty gospodarcze

tak również samorządy potrzebują tarczy ochronnej

i dodatkowych środków na te zadania

które realizujemy żeby je realizować na dobrym poziomie

a nie na poziomie podstawowym

tak jak to dzisiaj, tak jak dzisiaj musimy się z tym zmierzyć

i wydatki, dochody majątkowe


zaplanowane milion czterysta ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa

dwieście pięćdziesiąt tysięcy ze sprzedaży majątku komunalnego, majątku powiatowego

jest w projekcie budżetu zawarta tabela tych nieruchomości

które są przygotowane do sprzedaży i które

gdyby udało się sprzedać, zbyć w pełnym wymiarze

to wartość tych nieruchomości dzisiaj

opiewa na kwotę ponad trzech milionów złotych

zaplanowaliśmy kilka sprzedaży działek

przygotowanych pod Rzęskowem

działki które nabierają coraz większej atrakcyjności

coraz bardziej atrakcyjne są

i można powiedzieć że z automatu nabierają też

większych wartości z uwagi na to że

to co się dzieje inwestycyjnie wokół miasta Gryfice

między innymi obejście miasta, które w przyszłym roku

w połowie roku zostanie zakończone i będzie

już w dużej części spinała drogi wojewódzkie dojazdowe i wyjazdowe

z miejscowości Gryfice i jednocześnie

akurat przebiega obok tych naszych nieruchomości

ale znowu ekspozycja nieruchomości

żeby skutecznie coś sprzedać musi być długa i też tak czynimy

a zwłaszcza w okresach kiedy może nastąpić tąpnięcie

z powodu spodziewanej recesji.

Nie jest chyba tajemnicą dla nikogo, że jeśli


przedsiębiorcy nasi z branży turystycznej

ci którzy mają duże powierzchnie którzy opłacają opłaty wieczystego użytkowania

że na pewno nie w tym momencie przychodzi


występuje się do zamiany słabszego prawa na większe

czyli wieczyste na własność

i w ten sposób budowaliśmy jakby dochody

bo uczestniczyliśmy w odpisie ze skarbu państwa

w wysokości 25%

a do końca tego roku taką tarczą ochronną

wzbogacono nas o kolejne 25%

ze zbycia nieruchomości Skarbu Państwa mamy 50%

stąd ta kwota milion czterysta dochodów

czyli łącznie to ponad dwa miliony jak poskłada się

te wszystkie dochody ze wszystkich nieruchomości

czy dzierżaw, czy użytkowania wieczystego czy sprzedaży działek


czy ewentualnej sprzedaży zamku w Płotach.

On też widnieje po raz kolejny w tym zestawie nieruchomości do zbycia


Pokazujemy te dwa miliony

i że one mogą być potencjalnym dochodem.

i ten potencjalny dochód czy też znowu ta recesja

choć chcę jednoznacznie powiedzieć, że

trudne duże nieruchomości w przestrzeni długiej przestrzeni czasowej

trzeba eksponować po to żeby skutecznie sprzedać

mamy kilkanaście... Kilka osób, przepraszam

kilkanaście pytało kilka osób jakby mocno zainteresowanych

w kontakcie z nami. W styczniu będzie kolejny przetarg na tą nieruchomość.

Przepraszam, zaschło w ustach


Także jest parę nieruchomości do sprzedaży

i obawy są duże, że ta recesja jednak spowolni

procesy również nabywania nieruchomości.


I teraz oczywiście dochody majątkowe

są tym elementem, który nakręca koniunkturę gospodarczą

i one mogły być, są przede wszystkim muszą być wydatkowane na inwestycje

a więc jeżeli nie zakłada się że nie mamy pewności


że skutecznie zrealizujemy w wyższym w zakresie dochody


No to trudno je dzisiaj wydawać

a chciałbym mieć przekonanie, że


że nie będzie tak głębokiego tąpnięcia nie będzie tak głęboka recesja


że w szybkim tempie zaczniemy odbudowywać swoją gospodarkę

i będziemy aktywni w tym odbudowywaniu

potencjału Powiatu Gryfickiego

i potencjału regionu.


ze względu na suchość tych środków

zaplanowaliśmy niestety tylko kilka inwestycji.


Można powiedzieć że

że dwie inwestycje

bo jedna jest naznaczona bo tutaj myślę o komendzie straży

Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej

oni dostają środki, dotacje, one są ukierunkowane, przechodzą tylko przez nasz budżet

i tutaj tak chyba warto tylko powiedzieć

że to będzie takie finałowy okres

i zabezpieczy nas, czy zapewni nam większe bezpieczeństwo

też warto o tym powiedzieć.

Nasza inwestycja to CUP tak zwany, Centrum Usług Publicznych

Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Koszarowej.

Aplikowaliśmy o środki zewnętrzne skutecznie

i został sporządzony preliminarz wydatków na tą nieruchomość

jest to kwota rzędu około 3,2 miliona złotych

udział własny powiatu to jest około w zaokrągleniu 800000 zł


to jest 25% całego przedsięwzięcia.

To przedsięwzięcie jest w zakresie nie tylko remontu kapitalnego tego obiektu

ale również doposażenia tego obiektu w niezbędny sprzęt

do funkcjonowania jako powierzchni biurowych

i powierzchni audiowizualnych

gdzie znajdą miejsce również stowarzyszenia

z powiatu gryfickiego, bo za to zostaliśmy też i dodatkowo spunktowani

i stąd udało nam się tą inwestycję zaplanować

w środkach finansowych.


Ja przypomnę też że

mamy taką zawieszoną nieruchomość... kotłownię, o kotłowni

powiedziałem, że tym w DPS gryfickim


zdekapitalizowana już w takim wymiarze kotłownia gazowa

którą koniecznie trzeba wymienić i ona jest zapisana

i ten temat będzie musiał być realizowany.


Jak pamiętacie Nowielice-Gorzysław.


Droga, która nie znalazła się póki co w budżecie


ale przypominam o niej, bo skoro kiedyś ją tam wstawiliśmy do budżetu

z przeświadczeniem, że to zadanie zostanie zrealizowany ale w wymiarze

nie modernizacji nawierzchni

tylko w wymiarze przebudowy do kategoryzacji drogi powiatowej

to było w granicach 7-8 milionów zł więc to było nierealne

Aplikujemy o kolejne środki na tą drogę

i czekamy na wynik i wtedy będziemy się zastanawiać

jak ułożyć ten preliminarz finansowy tego przedsięwzięcia.

Ja przypomnę tylko, że mamy spisane porozumienie z Gminą Trzebiatów

na tą inwestycję i oni są


zaplanowali w swoim budżecie 500 000 zł

na tą drogę, jeśli powiat by nie realizował tego zadania

to na inne zadanie w Gminie Trzebiatów.

Tam koszt tego przedsięwzięcia jest w tej chwili

w granicach dwa miliony sześćset tysięcy czyli zakładając, że FDS

dotychczas finansował po 50%, w wysokości 50

to milion trzysta, więc jeśli te pięćset tysięcy licząc

to osiemset tysięcy... pięćset tysięcy Gminy Trzebiatów

to osiemset tysięcy będziemy potrzebowali zabezpieczenia

w budżecie naszym i jeśli to pozytywnie zakończyło by się


zakończyło by się pozyskaniem tych środków to


to będziemy na ten temat na komisji gospodarczej, na komisji budżetowej na ten temat rozmawiać

żeby tą składankę finansową spróbować udźwignąć.


Kolejny... kolejne inwestycje które mam nadzieję

że przyjdzie nam o nich mówić, przyjdzie nam o nich dyskutować

które nie są zapisane bo tak dynamicznie się rozwija sytuacja

że trudno jakby jednoznacznie to określić.

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych.

Tak jak powiedziałem to pierwsze, na którym nam się nie udało

wnioski złożymy na trzy kolejne nieruchomości

bo tylko na 3 możemy złożyć


i daj Boże żeby jedna z tych z tych wniosków pozytywnie

jeden z tych wniosków pozytywnie został rozpatrzony.


to przypomnę państwu radnym

jakie mieliśmy zamierzenia

jakie przedyskutowane tematy były w poprzednim... w tym w bieżącym roku również.


Czyli Trzygłów, Rzęsin, Kołomąć ta droga do Golczewa

która od skrzyżowania Trzygłów-Rzęsin do miejscowości kołomąć 2,7 km

i aplikujemy kolejny raz w tym drugim rozdaniu

i w nadziei takiej, że może tym razem się uda

że może tym razem będą większe środki

w zamyśle również, że to co się wydarzyło w Brukseli

że podpisane zostało podpisany został budżet Europejski

i są tam duże środki na odbudowę po COVIDzie

i na wiele być może inwestycji.

Tanie kredyty i dotacje dla państw.

Ponad circa 70-750 milionów na polskie złotówki

więc to jakby pokazuje że "a może coś"

a może coś więcej się pojawi

i będziemy mogli skutecznie aplikować.

druga nieruchomość to również droga

Brojce-Stołąż, bo to są

drogi, które mają przygotowane projekty

które wcześniej zostały zaakceptowane przez radę

i przypomnę, że w wykonaliśmy w tym roku

to bez mała przed chwilą, odcinek tej drogi

która jest od Przybiernówka poprzez Tąpadły

Przybiernowa, przepraszam. Przybiernówko Gryfickie.

Przybiernowo przez Tąpadły, Stołąż i Brojce

zrobiliśmy ten pierwszy odcinek od drogi 109

do żwirowni tak zwanej

czyli zrobiliśmy odcinek 2,2 km za milion osiemset tysięcy

wespół z firmą Budimex, która realizuje

inwestycję obejścia Miasta Gryfice

i porozumienie, które spowodowało, że oni w ramach

wykorzystania nadmiernego tego odcinka do żwirowni

zobowiązali się zmodernizować ten odcinek, zrobili to.

Jest piękny fragment dobrze wykonanej

w wysokim standardzie technicznym

po nasiadkach także tutaj jeszcze dodatkowy element

technicznego uzbrojenia tej inwestycji

Droga... i teraz, i teraz oczywiście zabrakło tego kilka do Tąpadeł


żeby już ta miejscowość miała dojazd do "sto dziewiątki" w tą stronę


brakuje kilometr... 1,1 km


i wójt brojc zwrócił się do nas

że ma tam, swojego czasu obiecał te sto tysięcy jakby udziału

w przedsięwzięciu na swoich inwestycjach

więc możemy wnioskować do rządowego funduszu inwestycyjnego

do 28 grudnia, o kolejny odcinek.

czyli odcinek ten z drugiej, drugiego końca tej drogi

Czyli Stołąż-Brojce

To odcinek chyba 2,5 km jeśli się nie mylę jeśli dobrze pamiętam

I koszt...


Koszt... I chcemy tutaj aplikować w wysokości do tego rządowego funduszu

o 80% dofinansowania bo tutaj jest wyższe możliwe

i tak w tych pierwszych zestawieniach tak mniej więcej się to układało

i mam nadzieję, że chociaż ta droga się znajdzie

w naszych rozważaniach i wtedy

będziemy na temat ewentualnego włączenia tej inwestycji

do naszego budżetu

że będzie mniej taką szansę rozważania, tego przedsięwzięcia.

I trzecim wnioskiem, który chcemy złożyć to kotłownie w naszych szkołach

W dwóch szkołach mamy kotłownie miałowe jak szanowni radni pamiętają

ustawa smogowa już zmusiła do tego, że niskiej jakości opał

nie może być spalany w tak zwanych "śmieciuchach"

czyli tych kotłach niskiej klasy

i stąd jesteśmy przed dylematem

żeby te kotłownie przebudować na kotłownie gazowe.


No to rząd wielkości sześćset tysięcy

będziemy aplikować o środki. Zobaczymy jaki będzie tego efekt.


Na koniec może, żeby nie przedłużać. Żeby właśnie zamęczyć to na koniec może o

zadłużeniach warto by powiedzieć, bo to akurat Kazika konik

on tam nas stawia na czwartym miejscu

Nie pamięta o tym, że posprzedawał wszystko, co było możliwe

my jak widzicie w tym zestawieniu tych nieruchomości

jest ich niewiele bo

chciałbym mieć taki zastrzyk trzynasto i półmilionowy

i jeszcze dwanaście wtedy milionów kredytów

to łącznie dwadzieścia pięć milionów

cztery tylko my skonsumowaliśmy, oddaję honory.

Więc zadłużenie jeszcze, na tym najbliższy rok

to jest w tej kwocie najwyższej

bo 1 500 000 zł w zaokrągleniu

jest spłata kapitału

a jeszcze do tego dwieście chyba dwadzieścia tysięcy


odsetki od tego to milion siedemset siedem, można by powiedzieć, że

no byłaby piękna inwestycja, ale

też trzeba oddać honory poprzednikowi

że w ramach pewnych środków też czynione były inwestycje

i z mniejszym żalem o tym mówię

z zazdrością, że miał taką szansę

a my będziemy się starać żeby też nasze szanse się pojawiły.


I to, tym chciałbym zakończyć i chciałbym zakończyć, że

Słowami, że mam nadzieję, że będzie lepiej

niż przewidywania wskazują.

Że scenariusz optymistycznie się zarysuje

i będziemy ze spokojem mogli realizować budżet w większym wymiarze

niż to co dzisiaj proponujemy.

Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję Panie Starosto.

[Ryszard Chmielowicz] Teraz bym oddał jeżeli Szanowni radni chcą

jeszcze usłyszeć parę słów na temat już konkretnych cyfr


wynikających z wydatków, dochodów bieżących.


Pani Skarbnik może wam przedstawić krótką informację.

Pani Skarbnik, poproszę o krótką informację.

[Kazimierz Sać] Jeśli mogę zabrać głos.

No jeśli będą pytania do Pani Skarbnik to myślę, że skarbnik odpowie


[Ryszard Chmielowicz] Ale przeczytać również uchwały Rio, tak?


[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę, Pani Skarbnik.

[Zofia Oświęcimska] Witam państwa serdecznie.

mamy obowiązek przedstawić radnym

uchwały składu orzekającego [...] izby obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfickiego na 2021 rok


i w tej opinii składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie

w osobach: Marek Dulewicz, przewodniczący

Jolanta Kuźmicka, członek

Marcin Binaś, członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021


Uzasadnienie: projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego

na rok 2021 wraz z załącznikami i część określającą przedłożony

przez Zarząd Powiatu w Gryficach regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie

celem zaopiniowania opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą


nr XLVII/312/2010 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 24 czerwca 2010

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody ogółem

w kwocie 93 899 618 zł 48 gr

w tym dochody bieżące 87 938 402 zł 2 gr

oraz dochody majątkowe w wysokości 5 961 216 zł 46 gr


Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie

93 987 520 zł 98 gr

w tym wydatki bieżące 87 934 892 zł 8 gr

oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 052 628 zł 90 gr

wyniku budżetu zamyka się deficytem w kwocie 87 902 zł 50 gr


który planuje się pokryć przychodami z wolnych środków

w projekcie budżetu określono łączną kwotę

planowanych przychodów w wysokości 1 602 372 zł 71 gr

oraz ustalono rozchody budżetu w wysokości 1 514 470 zł 21 gr

związane ze spłatą kredytów.

Za ten projekt uchwały oparto o generalną zasadę

równowagi budżetowej wynikającą z przepisu artykuł 211 ustęp 1.

i w związku z artykułem 212 ustęp 1. punkt 3. ustawy o finansach publicznych

to jest dochody plus przychody muszą być równe planowanych wydatkom i rozchodom budżetu


zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

a w szczególności z artykułami od 212 do 215 tej ustawy


przedłożony projekt zawiera wymagane załączniki w tym zestawienie planowanych kwot dotacji

udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

a także wyodrębnienie dochodów i wydatków określonych przepisami

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustawy prawo ochrony środowiska


projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych

przepisem artykułu 42 ustawy o finansach publicznych

w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe

niż planowane dochody bieżące

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki


jednostka zachowuje jednocześnie relację o której mowa w artykule 243 wyżej wymienionej ustawy

reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia

przyjęte wartości są zgodne z wartościami

przyjętymi w projekcie uchwały


w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w zakresie wyniki budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów

to jest zgodnie z artykułem 229 wskazanych wyżej ustawy o finansach publicznych


Zakres proponowanych upoważnień to dla organu wykonawczego

zarządu powiatu przedstawionych w projekcie uchwały budżetowej

nie budzi zastrzeżeń.

Kwoty rezerw


Utworzony w planie wydatków budżetowych to jest rezerwy ogólnej i rezerwy celowej

mieszczą się w granicach norm określonych przepisami artykułu 222 ustawy o finansach publicznych


Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego

zostały utworzone zgodnie z przepisem art. 26 ustęp 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

o zarządzaniu kryzysowym.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane

zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów

z dnia 2 marca 2010 roku

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

biorąc pod uwagę powyższe ustalenia orzeczono jak w sentencji.

Później mam jeszcze pouczenia.


Odnośnie poinformowania radnych powiatu przed uchwaleniem budżetu

i odnośnie odwołania.


Mamy też pozytywną opinię RIO

z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej

Powiatu Gryfickiego... O przepraszam

w sprawie opinii o możliwości

do... sfinansowania deficytu przedstawionego

w projekcie uchwały budżetowej powiatu 2021 rok.


I tutaj komisja w tym samym składzie pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania

deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021


W uzasadnieniu czytamy, że z przedłożonego

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego

na rok 2021 roku wynika że jednostka zakłada deficyt

w wysokości 87 902 zł 50 groszy który zgodnie jest w postanowieniem


[...] projektu uchwały zostanie sfinansowany wolnymi środkami

wskazane źródło sfinansowania deficytu [...] określonym przepisem

artykułu 217 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych

i w pełni pokrywa jego wysokość.

Skład orzekający podkreśla jednak, że warunkiem zaangażowania wolnych środków

w 2021 roku jest ich faktyczne wykonane w budżecie roku 2020

w sprawie uchwały.... przepraszam. Projekt uchwały w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030 uwzględnia wyżej wymienione

przychody na pokryciu planowanego deficytu budżetu oraz wskazuje na zapewnienie zachowania relacji

o której mowa w artykule [...] ustawy o finansach publicznych

w całym okresie objętym prognozą.

biorąc pod uwagę powyższe skład orzekający wyraził opinię

jak w sentencji i tutaj też mamy pouczenia co do publikacji i odwołania.


I ostatnia już uchwała.

Z tego samego dnia, skład orzekający w tych samych osobach.


Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata 2021-2030.

Uzasadnienie: projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata 2021-2030

przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

celem zaopiniowania opracowany został na okres spłaty długu

i realizację zaplanowanych przedsięwzięć

zgodnie z wymogami artykuł 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

zwanej dalej ustawą. Do wieloletniej prognozy dołączono wyjaśnienia przyjętych wartości

wymagane przepisem artykuł 226 ustęp 2a ustawy, a także załącznik dotyczący

planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych

w artykule 226 ustęp 3 ustawy


przyjętej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej

w projekcie budżetu wartości są zgodne w zakresie wyniku budżetu


i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów

oraz długu jednostki samorządu terytorialnego


co wypełnia dyspozycją artykuł 229 ustawy.


Projekt określa dla każdego roku budżetowego

wszystkie elementy wymagane w artykule 226 ustęp 1 ustawy

w szczególności relację o których mowa w artykułach 242-244 ustawy.


we wszystkich latach objętych prognozą projekt

przewiduje spełnienie warunku uchwalania budżetu określonych

przepisem artykułu 232 ustawy

w myśl którego planowane wydatki bieżące

nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące

powiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki


projekcie WPF Powiatu Gryfickiego wykazano kwotę długu

na koniec 2021 roku

która wyniesie 7 924 131 zł 33 gr


i osiągnie poziom poziom 8,43% planowanych dochodów ogółem

Zgodnie z regułą wynikającą z artykułu 243 ustawy dla danej jednostki samorządu terytorialnego

obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu

z tytułu spłaty długu.

Przy realizacji wielkości założonych w projekcie prognozy kwoty długu w latach 2021-2030


Powiat Gryficki wykazał, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty zobowiązań

Kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla wybranego roku


Zatem spełniona zostanie reguła z artykuł 243 ustawy.

Z przedłożonego projektu uchwały wynika jednak

że planowana spłata zobowiązań zwrotnych w latach 2023-2024

i w roku 2027 może spowodować naruszenie relacji

o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Gdyż stopień jej zachowania wynosi odpowiednio 0,99 punktu procentowego

i 0,51 punktu procentowego


i 0,86 punktu procentowego.


Zatem w prognozowanym okresie długu


istotny będzie wpływ miała realizacja wielkości budżetowych.

Na poziomie prognozowanej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej

a w celu zapewnienia realizacji założeń prognozy

latach 2023-2027

w zakresie zachowania ograniczeń wynikających ze wskazanego wyżej artykuł 243

bieżące monitorowanie wykonywania


[...] upoważnienia dla zarządu powiatu do zaciągania zobowiązań


o których mowa w artykule [...] [dzwonek telefonu w tle]


związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć

[dzwonek telefonu w tle]

oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki

i z których wynikają z płatności wykraczają poza rok budżetowy.


[...] także zgodnie z artykułem 228 ustęp 2

upoważnienia do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu


do zaciągania zobowiązań, o których mowa wyżej


Ponadto projekt zawiera upoważnienie do dokonywania zmian

limitów zobowiązań i kwot wydatków

na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich

albo środków o których mowa w artykule 5 ustęp 1, punkt 3 ustawy o finansach publicznych

w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć

o ile zmiany to nie pogorszyło wyniku budżetu

dla każdego roku objętego wieloletnią prognozę finansową


[...] obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian

środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć

o których mowa w zdaniu pierwszym

w tym wkładu własnego beneficjenta

oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów

o których mowa w artykule 38, ustęp 1, punkt 1

Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych [...] 2020


mając powyższe na uwadze

skład postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały


tutaj też mamy jeszcze pouczenia co do trybu odwoławczego

i do [...] publikacji


Natomiast od siebie chciałabym tylko takie dwie uwagi

zawrzeć co do projektu budżetu na przyszły rok

to jest fakt że mamy tam właśnie

jak mówił Pan Starosta duże zagrożenie co do dochodów z tytułu PIT


Chciałabym powiedzieć że w tym roku

jeszcze w planie mamy do wykonania siedemset tysięcy

Natomiast została nam jeszcze ostatnia transza

z tego tytułu

która wpłynie w styczniu szacuję że będzie to dwieście tysięcy

czyli generalnie nie wykonamy pięćset tysięcy

Druga taka, drugie takie zagrożenie


to jest czy będziemy w stanie


wykonać te wszystkie oszczędności które zaplanowaliśmy.


Jest to dosyć duża kwota bo korekta wyniosła 5 milionów

więc nie wiem, czy uda się tą kwotę uzyskać

zwłaszcza w oświacie. To wszystko.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, zanim przejdziemy do pytań

jeszcze poproszę opinie poszczególnych komisji

nie mam przewodniczącego komisji budżetu finansów polityki gospodarczej.

ale powiem tak komisja wydała pozytywną opinię dotyczącą

budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021


Jednakże wyraziła niepokój

dotyczący braku inwestycji drogowej... drogowych.

W posiedzeniach komisji brało udział ośmiu członków

siedmiu było za wydaniem pozytywnej opinii

jedna osoba wstrzymała się od głosu.

To jest opinia komisji budżetu, finansów i polityki gospodarczej.

Bardzo proszę o wydanie opinii

o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej i Zdrowia

Pana Malińskiego.


Głośnik proszę-


[Ryszard Maliński] Na ostatnim posiedzeniu komisji również analizowaliśmy budżet.

i opinia choć niejednogłośna była pozytywna

Także komisja pozytywnie akceptuje budżet na 2021 rok. Dziękuję.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Proszę o przedstawienie opinii Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji. Pan Janusz Ławruszko.


[Janusz Ławruszko] Komisja Prawa, Bezpieczeństwa, Administracji na ostatnim posiedzeniu

w składzie pięcioosobowym, jednogłośnie, pięć za

zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu

chociaż ten... Zwracała uwagę na inwestycje drogowe

Ale mając doświadczenie z poprzednich lat kiedy budżet jest

jakby zmieniany w ciągu roku mamy nadzieję że te inwestycje


jednak będą, tym bardziej po tym co mówił Pan Starosta. Dziękuję.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, otwieram dyskusję

czy ktoś z państwa radnych chciałby rozwiać swoje wątpliwości co do budżetu?

[Kazimierz Sać] Ja.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę, rady Pan Kazimierz Sać


[Kazimierz Sać] Ja najpierw jeśli Pani Skarbnik będzie łaskawa

mam tylko takie jedno pytanie

a później chciałbym odnieść się między innymi do wypowiedzi Starosty Chmielowicza


Pani Skarbnik, moje pytanie tyczy się przewidywanych

wolnych środków na rok 2021

Czy Pani jest w stanie je określić?


Jakie w budżecie przewidujemy wolne środki na rok 2021?


[Zofia Oświęcimska] Jeżeli chodzi...

Na dzień dzisiejszy jest jeszcze to trudne do określenia

Na początku stycznia będzie na pewno-

[Kazimierz Sać] Ja rozumiem, ale...

[Zofia Oświęcimska] Tak?

[Kazimierz Sać] Chciałem powiedzieć, Pani Skarbnik...

[Zofia Oświęcimska] [...] które mamy w uchwale... w projekcie uchwały na rok 2021.

[Kazimierz Sać] Nie dosłyszałem.


[Agnieszka Mackojć] Pani Skarbnik, proszę o powtórzenie.


[Kazimierz Sać] Proszę pow- Proszę-

[Agnieszka Mackojć] Proszę włączyć głośnik.


[Kazimierz Sać] Okej...


[Zofia Oświęcimska] Przepraszam, to ja mam powtórzyć, tak? [sprzężenie]

[Agnieszka Mackojć] Tak. Tak, proszę.

[Agnieszka Mackojć] Tylko jest sprzężenie, Pani Skarbnik.

[Zofia Oświęcimska] [...] trudne określenie precyzyjne tej kwoty

dlatego, że jeszcze czekamy na kilka wpływów, dosyć...

[Kazimierz Sać] Ogólną kwotę.

[Zofia Oświęcimska] Gdzie nie jesteśmy pewni, że te kwoty wpłyną

Także będziemy wiedzieć na początku stycznia, precyzyjniej.

Natomiast na dzień dzisiejszy jestem przekonana, że

to milion sześćset, które mamy zaplanowane w projekcie budżetu

na 2021, to będziemy mieć.

[Kazimierz Sać] Jeśli pani przewodnicz... Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik.

Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli parę zdań.

No między innymi dlatego, że Pan Starosta Chmielowicz

wymienił mnie. Dziękuję, że pamięta moje nazwisko.

ale takie bardzo, bardzo ogólne stwierdzenia. Dlatego, że


Zasada jest w zasadzie prosta.

Jeśli ktoś ma ochotę głosować przeciwko budżetowi

No to musiałby zaproponować rozwiązania w ramach

w ramach budżetu, więc nie w tym rzecz.


Ja zadałem pytanie Pani Skarbnik o wolne środki.

Dlaczego? Dlatego, że ten budżet, za rok 2020

Jest pierwszym budżetem nowej kadencji

który skonstruowała sama

i to jest jakby przykład funkcjonowania

tejże nowej kadencji.

Ja spytałem się o wolne środki, dlatego że

tak może dla niektórych to jest bardzo niewygodne

ale cały czas przypominać będę:

wolne środki które zostały po poprzedniej kadencji

w wysokości około 10 000 000 zł

I tutaj chcę dodać taką rzecz, szanowni państwo.

O czym pewnie niektórzy nie chcą pamiętać

i nie chcą jakby rozumieć

że budżet powiatu nie wynika z kadencyjności rady.


Budżet powiatu to jest kontynuacja.

I gdy powstawały powiaty Bodajże w dwa tysiące...

w '98, w 1998.

No to w zasadzie taki zerowy budżet dostał starosta [_________]

I on jakby rozpoczynał działalność powiatu.

Kazimierz Sać, który... Czyli ja, ja. Tak?

Który funkcjonował jako starosta przez 16 lat


My działaliśmy w ten sposób, że co roku

Mimo tego, że był uchwalany budżet

to ten budżet był jakby wypadkową poprzednich budżetów.


I będę cały czas podkreślał taką rzecz.

Po 20 latach funkcjonowania powiatu

Czyli sumuje już i swoje szesnaście i [___________] cztery

Budżet, który został przejęty przez nową kadencję

był, potocznie powiem, wyzerowany.

bo dziesięć milionów wolnych środków, które zostały

można było w różny sposób dysponować

łącznie z tym, że można było spłacić też zadłużenie.

Czyli po dwudziestu latach, mimo wielu

wręcz mnóstwa powiedziałbym inwestycji

budżet był wyzerowany bez zadłużenia.

I teraz ten budżet, który w tej chwili jest realizowany

jest wynikiem działalności tej że kadencji.

Ja nie będę polemizował tutaj z Panem Starostą Chmielowiczem, bo

cały czas jakby następuje pewne przekłamanie

że tam coś sprzedaliśmy, to dlatego mieliśmy środki.

I szanowni państwo, w poprzednich kadencjach powiat pozyskał

z zewnątrz, łącznie około 150 000 000 zł

To dawało średnio rocznie około 10 milionów.

Więc mówię nie ciągle o "Kasi", czyli o sprzedaży ośrodka "Kasia"

i tak dalej i tak dalej. No, nie wiem czemu to w ogóle ma służyć.

Jakby przekłamywanie, narzekanie i szukanie wszędzie winy.

Nie mówiłbym o tym, gdyby... Gdybym nie został wywołany do tablicy.

No, Pan Starosta Chmielowicz w dużej części głównie narzekał w swojej wypowiedzi.


A to na... Nie wiem, na kryzys, a to na państwo, a to na rządzących

A to na to, tamto i tamto.

No niestety, wsłuchiwałem się w tą wypowiedź.

i bardzo mało było konkretów

No ja rozumiem, że nie ma konkretów

bo nie ma środków finansowych.

A środków finansowych między innymi nie ma, dlatego że


W roku 2019, zamiast te środki, które zostały czyli tak zwane wolne środki


Gospodarować nimi ostrożnie i racjonalnie to one w dużej części zostały wydatkowane

w sposób, który niekoniecznie musiał być tak przyjęty.


No ale chcieliście pokazać, że potraficie coś tam zrobić

No łatwo się robi, kiedy leżą w sejfie pieniądze

zależało wam się 10 000 000 zł

No to po prostu wydaliście te pieniądze

i dzisiaj mówicie, że tych pieniędzy nie ma.


My działaliśmy trochę inaczej.

W związku z tym, że jakby każdy rok się zazębia

to trzeba wydatkować pieniądze ostrożnie

Gdybyście wydawali je ostrożnie

to pewnie obecnie budżet nie miałby aż takiej zadyszki finansowej

No po prostu, tak jak zresztą tu Pani Skarbnik wspomniała


na przyszły rok przewiduje w granicach półtora miliona wolnych środków

czyli manewry są dosyć małe.

To, że nie przewidywane są inwestycje

no to też się temu nie dziwię

no bo jak nie ma środków finansowych, to nie ma inwestycji

i pytanie może być takie na przykład:

A czy są w ogóle środki

w sytuacji kiedy pojawią się możliwości inwestycyjne

na przykład z dofinansowaniem, nie wiem, 70% 80%?

Wydaje mi się, że kiedy się nie ma własnych środków

to ciężko będzie zrealizować jakąkolwiek inwestycję

bo nie będzie tak zwanego udziału własnego.

I tak w zasadzie na sam koniec


Ja ostatnimi czasy zajmowałem gdzieś w sferze publicznej zdanie

na temat inwestycji w Trzebiatowie czy w Gminie Trzebiatów, ale w Trzebiatowie.

Wynikało to głównie z tego, że

dostałem zapytania od ludzi [...] obarczających mnie

jakby odpowiedzialnością, że... Że w Trzebiatowie nic się nie robi

albo prawie nic się nie robi.

No i rozumiem, że w przyszłorocznym budżecie

nie jest przewidywana żadna inwestycja

w samym Trzebiatowie czy też w Gminie Trzebiatów.

Coś tam może będzie z tego co Pan Starosta powiedział.

I już kończąc.

Budżet, który prezentujecie

jest jakby wypadkową, czy też wykładnią

systemu zarządzania, który wprowadziliście

a system zarządzania, który wprowadziliście polega na tym, że


chcecie wydawać, nie potraficie pozyskiwać środków zewnętrznych

bo przecież nawet to Rzęskowo to to jest jeszcze spadek

z czasów, kiedy myśleliśmy o tym, żeby tworzyć

źródła dochodów budżetowych

więc wydajecie, nie potraficie pozyskać środków zewnętrznych

jest ogólny chaos i to, to idzie...

Ja współczuję Pani Skarbnik. Ja współczuję Pani Skarbnik, że

przyjęła taką ciężką pracę

i to wszystko idzie w kierunku takim, że z dużym niepokojem patrzę się na przyszłość powiatu

i chyba ten niepokój jest uzasadniony

dlatego, że wasza beztroska jest delikatnie mówiąc...


Nie wiem jakiego słowa użyć, dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Szanowni państwo, zabrakło nam jeszcze opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Bardzo proszę wiceprzewodniczącego o przedstawienie opinii.

[Grzegorz Szafrański] Witam wszystkich radnych.


Tak, na posiedzeniu w dniu 18.12.2020

Komisja Rolnictwa opiniowała projekt budżetu pozytywnie

Jednakże też uwzględniając formę braku inwestycji drogowych.

Natomiast odnieśliśmy się pozytywnie do tego projektu.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zająć głos?


Bardzo proszę, Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.

Ja w imieniu klubu radnych Ziemi Gryfickiej i PSLu

chciałbym przedstawić opinię

Oczywiście klub opiniuje projekt budżetu pozytywnie.

Jednak z dwoma uwagami.

W naszej ocenie bardzo ostrożnie zostały zaplanowane dochody.

Chyba za ostrożnie.

I druga, druga uwaga to brak inwestycji drogowych.

Naszym zdaniem powinny się znaleźć w tym budżecie inwestycje drogowe

i gdyby oszacowano wyżej, a myślę, że jest uzasadnienie do tego

gdyby oszacowano wyżej dochody

To byłyby również pieniądze na inwestycje drogowe. Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Proszę, radny Pan Grzegorz Burcza.


[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

No nie sposób się zgodzić lub nie zgodzić z moimi poprzednikami.

To co powiedział Starosta Chmielowicz doskonale...


Doskonale jakby wpisuje się w taktykę i w pracę

czyli budżet jest bardzo dobry. Budżet jest wręczy świetny, wyśmienity.


Jest skrojony na miarę możliwości...

Na miarę możliwości tego, co potrafi Platforma Obywatelska w systemie lokalnym.

Czyli tak naprawdę już nawet nie pamięta tego co wcześniej sama uchwała.

Bo wystarczy tylko przypomnieć uchwałę Rady Powiatu z 28 sierpnia

Gdzie są określone założenia polityki budżetowej

oraz wskazówki do opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2021

To on nijak się ma. A został przegłosowany przecież wcześniej, tak?

On się nijak ma do tego, co dzisiaj zostało powiedziane.

Ja próbowałem sobie zapisywać te wszystkie uwagi Pana Starosty, że


Budżet jest pandemiczny, ostrożny.


Że budżet jest tak naprawdę oszczędnościowy.


zagrożony

I to wszystko


kompletnie rozmija się z rzeczywistością, która została określona już w połowie roku.

Jeżeli Pan Starosta twierdzi, że on się nie spodziewał

że będzie fala pandemii.

Pan twierdzi też, że nie spodziewał się że będą niższe wpływy z dochodów

Chociażby z PITu. To wystarczy tylko sobie tą

uchwałę rady powiatu przypomnieć gdzie dokładnie te były spisane.

Było pół roku na to, żeby się przygotować. Pół roku co najmniej.

A to bardzo wyraźnie, ja przypomnę bo być może Pan Starosta zapomniał.

Zgodnie z założeniami projektu budżetu

państwa na rok 2021 perspektywy polskiej gospodarki są obecnie

determinowane przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym.

Wszystkie kraje oczekują pogorszenia finansów publicznych

ubytku dochodów sektora instytucji rządowych i tak dalej, i tak dalej.

I działania jakie zostały ustalone w tej pięknej uchwale, która

niestety, w mojej ocenie, w ogóle nie została zrealizowana, nawet na minimalnym poziomie.

W pierwszym punkcie jest napisane, że działania w celu, że rada będzie realizowała, tak?

W ramach polityki budżetowej.

Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Bardzo dobre, chwalebne, tak. Gdyby nie pomoc rządu

to powiat tak naprawdę palcem by nie kiwnął.

No ale o tym jeszcze porozmawiamy w kolejnej części

bo to nie jest temat na budżet.

Prowadzenie działań inwestycyjnych, punkt drugi.

Prowadzenie działań inwestycyjnych, w niezbędnym zakresie, w miarę możliwości

pozyskując środki zewnętrzne.

Ja się dopytać nie mogę. A dzisiaj się dowiedzieliśmy od Pana Starosty

że to też takie ciekawe sformułowania. Że będą składane wnioski

że będzie rozważał budowy kolejnych odcinków dróg

że będzie się zastanawiał

że jak rząd uruchomi procedury, to będą pieniądze

że wtedy być może przystąpimy do realizacji jakichś projektów

a w chwili obecnej okazuje się, że żadne wnioski

skutecznie, jeżeli chodzi o projekty na 2021

nie zostały skonstruowane.

Bo coś co dyskwalifikuje zupełnie ten budżet

Ja nie podzielam tego optymizmu i tych delikatnych ocen klubów

dlatego będę rekomendował w imieniu prawa... Klubu Prawa i Sprawiedliwości

żeby zagłosować trzeci temu budżetowi

tej uchwale. Bo wystarczy tylko jedna ale to absolutnie jedna przesłanka.

Jedna.

Wystarczy właśnie ten załącznik nr 13

w którym mamy proponowane zadania inwestycyjne w budżecie powiatu.

i to zadanie inwestycyjne w budżecie powiatu, na tym załączniku nr 13

jest jedno jedyne.

Nie, Panie Starosto kilka, jak pan raczył powiedzieć. Pan się mija z prawdą.

To albo pan czegoś nie zapisał albo pan o czymś zapomniał.

Pan tak namotał w tym swoim wystąpieniu

mówiąc, że były jakieś inwestycje

czyli odnosił się Pan do tego, co było wcześniej

że będą planowane jakieś inwestycje i Pan tak namotał

że wyszło na to, że będą jakieś inwestycje.

Ale chyba słowo zapisane jest ważniejsze

coś, co dzisiaj będziemy uchwalać jest chyba ważniejsze.

i w tym załączniku ja widzę tylko jedną inwestycję.

chyba że proszę mnie poprawić, może gdzieś jeszcze w jakimś zakamarku

części objaśniającej są inne inwestycje, ja tego nie dojrzałem.

Proszę mnie tutaj uświadomić, może faktycznie jest.

Ja widzę modernizacja kotłowni DPS Gryfice - 300 000 zł


To jest wszystko na co stać powiat.

To jest wszystko na co stać Powiat Gryficki

pod rządami Starosty Ryszarda Chmielowicza z Platformy Obywatelskiej

To ja gratuluję. To ja gratuluję naprawdę świetnego zarządzania

rewelacyjnego podejścia i odpowiedzialności za przyszłość powiatu.

Jeżeli to jest inwestycja na

Na skale taką, że mamy być zachwyceni

No to naprawdę tylko pogratulować.

Proszę państwa i jeszcze trzeba się odnieść do innej kwestii, bo zaraz będzie pewnie riposta.

Że "ale jest kryzys, nikt tego nie przewidział"

Że naprawdę jest źle. To z tego by wynikało

że inne jednostki organizacyjne, samorządowe

gminy chociażby też powinny mieć tak słabe budżety i tak słabe inwestycje.

Otóż, proszę państwa, nic bardziej błędnego.

Jeżeli byśmy się rozejrzeli i ocenili... [szczekanie psów w tle]

No, muszę zamknąć drzwi.

[...]

To są te uroki sesji "onlineowej"

Niestety pan kurier nie wejdzie teraz w tym momencie. Trudno.


Będę musiał bardzo pana przeprosić.


Urok jest generalnie też i taki że trzeba mieć świadomość

że nie jesteśmy bezludną wyspą

i że my możemy oglądać się na naszych sąsiadów.

Możemy spojrzeć na inwestycje jakie są realizowane w gminach

ale nie nie, no gminach nie wolno. No bo my powinniśmy

Bo gminy to są uwarunkowane konstytucyjnie, powiat póki co nie.

Przyjrzyjmy się jak wyglądają budżety w powiatach naszych sąsiednich

i to też nie w tych najbogatszych

bo moglibyśmy spojrzeć sobie na budżet chociażby Kołobrzegu

Ale to są gigantyczne środki i tu można powiedzieć

że to jest świetne miejsce położenie i tak dalej.

Ich na to stać. Ale spójrzmy na budżet chociażby

Powiatu Kamieńskiego, naszego sąsiada. Budżet Powiatu Kamieńskiego, proszę państwa

a właściwie inwestycje tylko. Tylko inwestycje.

Na ponad dwadzieścia milionów mają zaplanowany.

Czy oni są w jakieś innej strefie? Tam nie ma pandemii?

Czy tam nie ma zagrożenia wirusem?

Czy tam podatki są wyższe? Wpływy z PITu są wyższe?

Czy oni po prostu umieją pisać wnioski i umieją dostać dofinansowanie

i to realizują? Umieją gospodarować?

Oni są gospodarzem z prawdziwego zdarzenia.

Kolejny przykład: Powiat Łobeski.

Powiat Łobeski, proszę państwa na inwestycje zaplanował

w przyszłym roku osiemnaście milionów.

Powiat Łobeski, taki biedniutki.

Powiat, który dostępu do morza nie ma.

To co, to tam też, nie wiem przedsiębiorcy są nagle bogatsi?

Tam wpływy z podatku PIT będą wyższe?

Tam się koronawirus nie zagnieżdża?

Proszę państwa, opowiadanie takich... no bajek. Tak ja to nazwę ładnie bajkami

bo nie będę używał innego języka, słownika.

Używanie takiego sformułowania, że się nie da

że nie damy rady

że będziemy się zastanawiać, rozważać

pokazuje nieudolność tego zarządu.

Pokazuje to, że ten zarząd potrafi tylko i wyłącznie

narzekać, marudzić, biadolić.

Nie potrafi wziąć się do roboty i nie potrafi zakazać rękawów

i naprawdę zacząć pracować.

No, cechą dobrego gospodarza jest to, że rozwiązuje problemy.

Że rozwiązuje problemy, staje z otwartą przyłbicą i umie rozwiązywać te problemy.

cechą słabego gospodarza niestety jest to, że będzie tylko narzekał

że będzie tylko szukał problemów, będzie tylko szukał usprawiedliwień

i szuka tych usprawiedliwień.

Panie Starosto, Pan jest mistrzem świata w szukaniu usprawiedliwień

że się czegoś nie da, że czegoś nie można, że się nie umie.

Podkreślam wyraźnie: jeżeli powiat Gryficki

byłby kierowany na podobnym poziomie

jak chociażby nasi sąsiedzi

Nie chcę powiedzieć że Prawo i Sprawiedliwość byłoby doskonałym gospodarzem

ale mam to na końcu języka, mam to na końcu gdzieś i w tyle głowy.

bo jestem przekonany, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość

było gospodarzem Powiatu Gryfickiego, kierowało pracami zarządu

do takich sytuacji by nie doszło, że inwestycja zaplanowana za 300 000 zł

Nie wiemy co sprzedamy, nic nie możemy zaplanować, nic się nie uda, nic nie można i tak dalej.

A rozważania pod tytułem... A właśnie rozważania, no właśnie.

Starosta używa takiego słowa "będzie rozważał".

"Będzie rozważał."

Proszę państwa, tutaj można byłoby już chyba zakończyć

bo to nie ma sensu więcej się rozwodzić

i w sumie tu nie ma nic do obrony.

Także ze stanowiskami komisji trudno się zgodzić.

ja rekomenduję i Klub Prawa i Sprawiedliwości

jest przeciwko przyjęciu tego budżetu

jest to budżet po prostu...

Tak jak powiedziałem na wstępie: na miarę możliwości Platformy Obywatelskiej

Czyli po prostu nędzny, niedobry, źle skonstruowany i tylko tyle można powiedzieć.

Nie można się z nim zgodzić, nie można przyłożyć ręki do tego, żeby zagłosować

za tym projektem uchwały. Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Marek Gołuchowski.


Mikrofon proszę włączyć, Panie Marku.

[Marek Gołuchowski] Przepraszam.


Już mnie słychać?

[Agnieszka Mackojć] Tak, słychać.

[Marek Gołuchowski] Szanowna Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni.

Na wstępie odniosę się do arytmetyki.

Siedemnastu radnych to nie radni Platformy Obywatelskiej.

I przypomnę, że delegacja Platformy Obywatelskiej w tej radzie powiatu po cztery osoby.

I tak się składa, że na ostatnim posiedzeniu klubu

również podobnie jak pozostałe kluby w postaci klubu PSLu

Przyjęliśmy pozytywnie proponowany budżet

i rekomendujemy za przyjęciem tego budżetu na rok 2021

Odniosę się również ostrożności, o której wspominają wszyscy

Ostrożności przy opracowywaniu tego budżetu.

I odczytam z ostatniego października dwa zdania

które ukazały się w Rzeczpospolitej o budżetach gmin i całych samorządów

Rząd chce zabrać samorządom kolejne miliardy złotych.

I pisze w dzienniku

że na dzień dzisiejszy, jak wynika z wyliczeń ministra

Ministerstwa Finansów, pomysł będzie kosztował samorządy

1,4 miliarda złotych

brak tutaj tych dochodów po stronie budżetów gminnych, powiatowych

czyli ulga, którą rząd zaproponował dla przedsiębiorstw

w skali budżetów lokalnych to jest 0,5% w skali całego budżetu.


Rząd nie przewidział w żaden sposób rekompensaty tych utraconych dochodów

po stronie budżetów gmin, powiatów z podatku PIT, podatku CIT

Ja powiem więcej.

Gdy słyszę o tym że rząd Prawa i Sprawiedliwości

tak bardzo nam pomaga to przypomnę choćby

ostatnie wypowiedzi większości mediów, które się ukazywały

poza TVP1, o tym jak były dzielone pieniądze z funduszu wsparcia.

Pieniądze z funduszu wsparcia trafiły przede wszystkim, tylko i wyłącznie

do partyjnych samorządów

tam gdzie zasiadają we władzach, albo rządzą przedstawiciele PiSu

i w tym momencie największe samorządy w kraju czyli Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław

zostały pominięte, zostały bez jednej złotówki wsparcia.

Jak wspomniał Pan Starosta my również w tym roku staraliśmy się

występowaliśmy zgodnie z możliwościami na 3 projekty

Nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia w tym momencie

Mam nadzieję, że zmieni się to w 2021 roku

i te zaplanowane przez zarząd inwestycje

przy wsparciu 80% wsparcia rządowego

pojawią się w naszych możliwościach

i rząd ujmie nasze wnioski w przyszłorocznym budżecie.

co do obaw o Gminy Trzebiatów oczywiście, ja jako radny powiatowy

mieszkaniec Gminy Trzebiatów też bardzo chciałbym

żeby te inwestycje pojawiły się tym bardziej, że było coś obiecane

w samorządzie gminnym końcem kadencji poprzedniej

były obiecane choćby między innymi budowa hali sportowej, nie zapominajmy o tym.


Mam jednak świadomość tego na jakim dzisiaj jesteśmy, w jakim jesteśmy dzisiaj położeniu.

Bezpieczny budżet Pani Skarbnik

ja myślę że będzie przyjemnością

gdy pojawiają się większe pieniądze

i pojawią się możliwości za tym idące


choćby wkładu własnego do właśnie inwestycji

które miałyby przyjść za pomocą rządowych środków

czyli te 20% które będziemy musieli zabezpieczyć własnych środków

Drodzy państwo, budżet przyszłoroczny jak wiemy

na pewno w dużym stopniu jest związany z obecną sytuacją w kraju

ale przede wszystkim na świecie bo nie jesteśmy zieloną wyspą

na mapie Europy, na mapie całego świata

wiemy doskonale w jakiej sytuacji dzisiaj jest branża

turystyczna, gastronomiczna, to są główni beneficjenci naszego budżetu lokalnego

mówię tu o budżecie gminnym w podatku od nieruchomości

Mówię tu o budżetach z tytułu PITu od pracowników

CITu od przedsiębiorstw

Szanowni państwo, większość zakładów dzisiaj na wybrzeżu jest zamkniętych.

Jest ciemno, światła są pogaszone, nie mamy możliwości zarobkowania pieniędzy

co za tym idzie przekłada się to bezpośrednio na portfele samorządu

jeżeli przedsiębiorcy nie zarabiają pieniędzy, jeżeli hotele są nieczynne

gastronomia stoi, to w tym momencie nie ma wypłat dla pracowników

nie ma PITu, nie ma CITu, nie ma dochodów.

Jest to naturalna konsekwencja.

Pamiętajmy również o tym, że samorządy podejmowały

na wyciągnięcie dla przedsiębiorców

również próby pomocy, czyli zwalniały z podatków lokalnych, czyli podatku od nieruchomości

To wszystko przekłada się na obecną sytuację

Dlatego ja pomimo wszystko

pomimo tego że prowadzę od '95 roku oceniam, że

bezpieczny budżet na rok przyszły jest lepszym rozwiązaniem

jak w tym momencie Fantazja Ułańska. I tak jak powiedziałem w imieniu

w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej

rekomendujemy ten budżet na przyszły rok jako pozytywny. Dziękuję uprzejmie.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś-

[Waldemar Wawrzyniak] Pani Przewodnicząca, jeżeli można.

[Agnieszka Mackojć] Joanna Duzinkiewicz proszę... Pan Waldemar Wawrzyniak.


[Waldemar Wawrzyniak] Pani przewodnicząca, oczywiście z wielką uwagą wsłuchiwałem się

w to, co mówili nasi przedmówcy

całkowicie zgadzam się tu ze stanowiskiem radnego Marka Gołuchowskiego

który jest przedsiębiorcą i jak każdy przedsiębiorca

realnie patrzy na sytuację finansową.

Dzisiaj nikt nie będzie zakładał

mówię o przedsiębiorcach, ale i również o nas

rzeczy nierealnych

oczywiście można fantazjować tak jak tutaj gdzieś podkreśla Pan Grzegorz Burcza

i można zakładać sobie że 20-30 milionów przeznaczymy na inwestycje.

Tylko skąd wziąć na to pieniądze Panie Grzegorzu?


nie fantazjujmy, chodźmy twardo po ziemi.

A odnosząc się do samego budżetu. Budżet był już realizowany

i przygotowywany dużo wcześniej niż my dostaliśmy te materiały

wiele osób, czy to w jednostkach, czy u nas pracowało nad budżetem.

To są doświadczeni pracownicy, że niejeden budżet już tworzyli.

I dzisiaj to jest właśnie składowe tych wszystkich, oczywiście

skromnie rzecz ujmując, ostrożnych podejść

do sytuacji czy to jednostek, czy nas tutaj jako starostwa

sam Pan Grzegorz Burcza czytał nam i cytował

założenia do budżetu mówiące o tym, że sytuacja na świecie jest kryzysowa

że sytuacja może być niepewna, a potem mówi, że planujemy mały budżet

jeżeli ktoś już w czerwcu, kiedy u nas akurat były w ogóle inne wtedy apele

że nic się nie dzieje, że już pandemia się cofa, że idźmy do wyborów

już wtedy przewidywano, że może być sytuacja kryzysowa

W związku z tym naprawdę starajmy się realnie chodzić po ziemi.

Jeżeli będą środki to każdy z nas

myślę, że całkowitą przyjemnością zaplanuje

żebyśmy wydali je zgodnie z założeniami

czy zgodnie z opracowanym jakimś harmonogramem.

Ale póki nie mamy, póki dzban nie jest na tyle pełny

żebyśmy mogli sobie pozwolić na jakąś wybujałą fantazje

to trzymajmy się realności.

fajnie będzie jeżeli środki się pojawią, jeżeli będą dofinansowania.

Czego akurat w tym rozdaniu, które teraz było nie dostaliśmy, chociaż składaliśmy wnioski.

To o czym wspomniał kolega Marek Gołuchowski.

A odnosząc się do Kazimierza Sacia.

Bo on mówił, oczywiście, to się nic nie dzieje

że się sprzedało tam jedną nieruchomość

Ja tak sobie niejednokrotnie słyszałem o tym jak on cały czas powtarzał

"Czwarte miejsce, czwarte miejsce..."

Fajnie, że mieliśmy to czwarte miejsce.

Ale tak z ciekawości chciałem zapytać pana byłego starostę

czy on pamięta, na którym miejscu powiat był, nie wiem w roku

piętnastym, szesnastym, siedemnastym?

[Kazimierz Sać] Pamiętam.

[Waldemar Wawrzyniak] A ja sobie sprawdziłem.

Było to trzydzieści, trzydzieści trzy, trzydzieste piąte miejsce.

nagle skończyliśmy w osiemnastym na czwarte

i fakt, tu chwała, bo udało się tą nieruchomość sprzedać i te pieniądze się znalazły

i można było coś z tym zrobić

bo też jest zadaniem powiatu wynaleźć te pieniądze

chociaż sprzedaż nieruchomości jest jednorazową rzeczą

nie ma już potem powrotu do tego.

Dlatego wcale my dzisiaj, z tego czwartego miejsca nie polecieliśmy gdzieś tam na głowę

tylko jesteśmy na tym samym poziomie, które były w podobnych latach właśnie tamtych wcześniejszych

i moim zdaniem ten budżet tak ostrożny, ale jednak patrzący na to, że

patrząc na to, że każdy budżet praktycznie na każdej sesji jest modyfikowany

jest przez nas analizowany i jeżeli pojawią się od środki

będziemy mogli pisać te inwestycje.

Nie jest dzisiaj niczym tragicznym

ani jak tutaj pan Grzegorz Burcza stwierdził, że komiczne czy nie wiem jak.

Myślę, że ten budżet jest do przyjęcia.

Bądźmy ostrożni, bądźmy realni, zaplanujemy te środki i te możliwości, które dzisiaj mamy.

Nie fantazjujmy. Dziękuję.

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca. [Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Tu jest w kolejce pani Joanna Duzinkiewicz. [Kazimierz Sać] Okej Okej, poczekam.

[Agnieszka Mackojć] Proszę, Radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Radni.

Przysłuchując się wypowiedzi moich przedmówców nasuwa się taka myśl

że należałoby się cieszyć z zaplanowanej tej inwestycji modernizacji kotłowni

którą się udało właśnie zaplanować na kwotę 300000 zł


Oczywiście mówię to tak z przymrużeniem oka, kolokwialnie.

Jeżeli chodzi o gminę Trzebiatów.

Zgadzam się z Panem Markiem Gołuchowskim

zgadzam się z Panem Radnym Saciem

Trzebiatów jest zapomniany.

Wygląda na to, że Trzebiatów tak jakby

nie funkcjonował, nie istniał w Powiecie Gryfickim.

Nawet inwestycja wcześniej zaplanowana

inwestycje drogowe, które wcześniej były zaplanowane

tak jak powiedział Pan Starosta nie wiadomo kiedy będą realizowane.

to bardzo przykre, ponieważ zostajemy pominięci.

Uważam, że Trzebiatów zostaje pominięty, zapomniany przez powiat

pozostawiony sam sobie.

A wiadomo, że każda gmina potrzebuje wsparcia i pomocy

i mam nadzieję że w budżecie na rok 2021 znajdą się środki na inwestycje również

w Gminie Trzebiatów. Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, proszę bardzo, Pan Radny Kazimierz Sać


[Kazimierz Sać] Tak ad vocem, dlatego że

ja czasami nie wiem, czy wypowiedzi niektórych

są jakby celowo z premedytacją [...] pzekłamywujące [pogłos]

czy one wynikają z niewiedzy.

nawiązuję teraz do wypowiedzi Waldka Wawrzyniaka.

Waldek...


Już tak powiem bardzo prosto żeby było zrozumiałe dla wszystkich.

Jeśli z poprzedniej kadencji zostało wam darowane

oczywiście nie są to terminy finansowe

10 000 000 zł To środki, którymi dysponowaliście

jakby były wzbogacone o dziesięć milionów

więc pozycja czterdziesta wynikała także z tych dziesięciu milionów

więc proszę nie porównywać... To jest jedna rzecz.

Druga rzecz jeśli pozwolicie, zadam jeszcze pytanie Pani Skarbnik, jeśli jest.

Jest, tak?


Ale tak szacunkowo: jakie są przewidywane nasze dochody

z tytułu, łącznie, z tytułu PITu i CITu?

to na 2021 rok? Bo ja słyszałem tu wypowiedź Pana Starosty Chmielowicza

Nie za bardzo nie za bardzo...


[Zofia Oświęcimska] Kwoty z udziału podatku PIT i CIT na rok 2021

Planowane dochody 13 099 964 zł

[Kazimierz Sać] Łącznie, tak? Planowane dochody z PITu i CITu?

Znaczy łącznie?

[Ryszard Chmielowicz] To co mówiłem, ale... Łącznie.


[Kazimierz Sać] Łącznie, dobrze.


I jakby uprzedzając jakby może niecierpliwość niektórych

ja chcę zaznaczyć taką rzecz, że są... Ja nie jestem zwolennikiem gadulstwa na sesji

ale są dwie sesje, czyli sesja budżetowa i sesja absolutoryjna

i to jest taka prośba do Pani Przewodniczącej, żeby tak nie niecierpliwiła się.

Z całym szacunkiem do Pani Przewodniczącej, ale są dwie sesje

Nie sądzę żebyśmy długo rozmawiali

ale tutaj raczej prosiłbym żeby jednak nie ograniczać.

Waldek mnie sprowokował. Ja powiem tak


Zanim jeszcze rozpoczęła się sesja Rysiu Chmielowicz

powiedział, że cieszy się że mnie widzi, a ja powiedziałem, że również

i nie była to kurtuazja.

Ja w zasadzie naprawdę szczerze powiem współczuję.

Okres jest faktycznie ciężki, ale to to... To nie tłumaczy wszystkiego.

Ja powiem może tak

Ja współczuję Rysiowi bo sam doświadczałem przez wiele lat braku wsparcia.

Ja miałem ten komfort

że w zarządzie był i były wójt z Rewala

i przecież [________] też był wice wójtem.

No i był [________] w zarządzie.

i [________], dyrektor komunalki

Ale czemu o tym mówię?


Nie da się konstruować budżetu

jak też nie da się funkcjonować

bez pozyskiwania środków zewnętrznych, bo to się nie da.

i wy tego doświadczacie.

to jest pierwszy was... Wasz rok

kiedy musicie jakby pracować na swoje.

Efekty waszej pracy są niestety takie jakie są

Dobrze, że do zarządu wszedł Marian Maliński jako praktyk

i to jest człowiek, który na pewno wie doskonale

co i jak się robi. A jakby pozostali

delikatnie mówiąc nie do końca są zainteresowani


żeby pozyskiwać. No towarzystwo, które cię otacza

tak jak większości mnie, Rysiu, otaczało

to są ludzie którzy koniecznie chcą tylko i wyłącznie żebyś im dawał

żeby powiat dawał, a nie żeby powiat najpierw pozyskiwał.

Ja mówiłem o tych dziesięciu milionach wolnych środków po to

żeby jakby uzmysłowić, że gdybyście inaczej

racjonalnie wydatkowali środki to dzisiaj faktycznie

nie byłoby aż takiego strachu\ przed dużymi deficytami.

No ale chcieliście zaszaleć, zaszaleliście

oczywiście głównie wydatkowaliście pieniądze na inwestycje w Gryficach

zupełnie pominęliście Gminę Trzebiatów nawet

nawet środki na dokumentację techniczną gdzieś tam poszły w innym kierunku.

Później jeszcze zrobiliście z punktu widzenia powiatu nie wiem czy dobry krok.

Czyli oddaliście najlepszy ulice, które wcześniej za

wcześniej my i wy, czy wszyscy razem zainwestowaliśmy Burmistrzowi Gryfic.

A najgorsze ulice oddaliście do Trzebiatowa

i Gmina Trzebiatów gdzieś tam w przyszłości będzie musiała wydatkować średnio

15000000 zł za trzydzieści ulic.

Dziwię się radnym z Trzebiatowa, że głosowali za tym pomysłem, bo to

Bo to nic dobrego z tego nie wyjdzie.

Ale to, to nie jest pora jakby narzekania

więc prosiłbym te wycieczki bo najpierw [...] do mnie zrobiłeś wycieczkę, później Waldek.

te wycieczki jakby w moim kierunku zupełnie są bez sensu.

Ja nie będę głosował przeciwko temu budżetowi

ale trzymam się od głosu. Dlaczego? Dlatego, że

ja chodzę twardo po ziemi, no budżet jest jaki jest.

On jest beznadziejny

Zgadzam się, że w części wynika to z tego, że jest taka a nie inna sytuacja.

Ale tu Grzegorz Burcza, Pan Grzegorz Burcza

trafnie wskazał no, no dobrze beznadziejny

nie jesteśmy bezludną wyspą i w innych powiatach coś można

a tu nic nie można. No ale dlaczego nic nie można?

Czy się komuś to podoba, czy nie, bez pozyskiwania środków zewnętrznych

nie da się robić inwestycji, dlatego że jakby udział środków własnych

to może Pani Skarbnik mnie poprawić

w powiecie średnio oscyluje wokół około 5%

a w gminie takie jak chociażby, nie wiem, Gmina Rewal

może wynosić i 60-70%

tam można poszaleć.

a w powiecie bez dochodów własnych, bez pozyskiwania środków zewnętrznych

jeśli będziemy się opierać na tych tylko 5%

no to nie jesteśmy w stanie nic zrobić.

niestety trzeba zakasać rękawy i przestać wreszcie krytykować

nie wiem, ten czy inny rząd.

Jak lubicie cały czas krytykować Sacia to sobie krytykujcie

akurat mnie to jakby średnio, ani boli, ani razi

dlatego, że ja jestem w stanie wymienić te inwestycje, które nam się udało zbudować.

Zbudujcie chociaż 10% jeśli jeśli potraficie.

A wątpię, że zbudujecie, bo nie ma chętnych do tego

oczywiście cały czas będę pomijał Mariana Malińskiego

nie tylko że jest moim przyjacielem, ale wiem co on zrobił dla Gminy Płoty

i to jest faktycznie praktyk

i to jest faktycznie człowiek, który wie na czym polega samorząd

ale najprawdopodobniej on sam, co on tam sam może

jeszcze daliście mu taką...

Ja gdybym był... już kończę, ostatnie zdanie

do Rysia, do Starosty Chmielowicza.

Ja bym jemu dał tą działkę właśnie inwestycyjną

i niech biega za środkami finansowymi

a nie daliście mu działkę, która

to jest mój punkt widzenia, w ogóle z nim nie rozmawiałem na ten temat.

Ale szkoda takiego potencjału, że się marnuje i zajmuje się

tematami, w których nie może rozwinąć skrzydeł


T tyle.

Jakbym coś jeszcze miał do powiedzenia, to dopowiem

Dziękuję za cierpliwość, Pani Przewodnicząca. Z całym szacunkiem.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[Waldemar Wawrzyniak] Pani Przewodnicząca. dwa słowa jeżeli można.

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę. Pan Radny Waldemar Wawrzyniak

[Waldemar Wawrzyniak] Oczywiście każda dyskusja, kolego Kazimierzu

jest dobrą dyskusją jeżeli coś wnosi

i stąd też każda uwaga, która jest zgłoszona

jeżeli potem się do niej ktoś odnosi

i wnosi coś dobrego to korzystajmy z tego.

Natomiast odnośnie tego budżetu

i tych środków finansowych, o których mówisz.

Przypomnijmy sobie, bo niedawno przecież

i Pan Starosta i kolega Marek Gołuchowksi o tym wspominał.

Składaliśmy wnioski na dofinansowanie - wszystkie przepadły.

To też z ostrożności dzisiaj nie robimy "hura optymizmu"

że będziemy nie wiem ile pozyskiwali

bo nie wiemy jaki będzie rozdział nie wiemy w którym kierunku

dofinansowania będą ustalone- [Kazimierz Sać] Waldek...

[Waldemar Wawrzyniak] [...] i na jakim poziomie

[Kazimierz Sać] Waldek, przepraszam-

[Waldemar Wawrzyniak] Dlatego spokojnie, ja szanuję twoje słowo że-

[Kazimierz Sać] Jedno słowo tylko powiem

[Waldemar Wawrzyniak] Jak najbardziej, każdy ma takie- [Kazimierz Sać] Jedno słowo.

[Kazimierz Sać] Jedno słowo.

Nie zapominaj o środkach własnych.

Czyli jeśli nawet byście zaplanowali, dostali inwestycje na dziesięć milionów

to pamiętaj o tym, że 2-3 miliony musicie mieć środków własnych

a wy tych pieniędzy nie macie, więc co z tego, że wam nie dają tej inwestycji

Nawet jak wam dadzą, to nie będziecie mieli środków własnych.

[Waldemar Wawrzyniak] Spokojnie, tutaj myślę, że sprawa jest jeszcze do rozpatrzenia

natomiast to jeszcze co tu wspomniałeś o Marianie.

Pracujemy w zarządzie intensywnie

Marian ze swoim głosem doświadczonym

też w różnych rzeczach nam doradzał

oczywiście każdy taki głos

i kolegów [...] bo przecież od długiego czasu jesteście radnymi

[kaszlnięcie]

[...] w obiegu powiatowym, jest bardzo ważne.

Natomiast to musi być głos konstruktywny

nie przepychanka, nie będziemy się zarzucać, czy coś.

Myślę, że ten budżet który został przedstawiony

Oczywiście w ramach możliwości ostrożnościowych jest dzisiaj do przyjęcia

Szanuję to, że każdy będziesz się wstrzymywał. Okej, to twoja wola. Dziękuję.

[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, tylko trzymajmy się kolejności zgłoszeń

mamy ich... w tej chwili Pan Grzegorz Burcza

Bardzo proszę odnosić się do budżetu

a nie indywidualne wycieczki do poszczególnych radnych.

Proszę bardzo, Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Dziękuję Szanowna Pani Przewodnicząca

Oczywiście że tylko do budżetu.

Żadne wycieczki.

To jest kwestia odniesienia się do wypowiedzi

pana Marka Gołuchowskiego i Pana Waldemara Wawrzyniaka

którzy pozwolili sobie stwierdzić o jakieś fantazji ułańskiej

albo fantazjowaniu.

No nic bardziej błędnego.

Bo to nieumiejętność czytania ze zrozumieniem

prowadzi do takich właśnie konkluzji.

Bo jeżeli powiaty sąsiednie potrafią zarządzać majątkiem powiatu

potrafią działać, tak? No to jaka to jest fantazja?

To Powiat Kamieński to są fantaści?

To są ludzie, którzy urwali się z choinki?

Powiat Kołobrzeski to są fantaści bo oni zaplanowali wydatki?

Że oni zaplanowali inwestycje?

Powiat Łobeski to są fantaści?

No nie obrażajcie sąsiednich powiatów

tylko dlatego, że sami macie pewną indolencję

i nie potraficie się wziąć do roboty i zadziałać dobrze.

A ten absurd, absolutny absurd

bo tu, niestety muszę się do tego tematu odnieść.

Ta wręcz głupota, którą przedstawił Pan Radny Gołuchowski

jakoby rząd, bo to tak mogło wybrzmieć

jakoby rząd dzielił pieniądze tylko tam

gdzie rządzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

No to ja tylko chciałbym kwestie dwie przypomnieć.

Czy w Kamieniu Pomorskim rządzą

przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości?

Czy Pan Chmielowicz, który dostał środki na dofinansowanie

z funduszu dróg samorządowych

od pana wojewody Prawa i Sprawiedliwości

sam osobiście nie odmówił przyjęcia tych pieniędzy?

To są fakty, także takich głupot o dzieleniu samorządów

że tam gdzie jakoby rządzi Prawo i Sprawiedliwość

to pieniądze pełnym strumieniem wpływają.

nauczcie się pisać dobre wnioski, też będziemy dostawać pieniądze.

Wy tego nie potraficie, mało tego

nie chcecie w ogóle żadnej pomocy.

Bo wy nie rozmawiacie z radnymi, którzy mają inne poglądy.

Wy się na wszystkich obrażacie

I wy tylko po swojemu jak te klapki na głowę

i do przodu. My najważniejsi, najmądrzejsi najlepsi.

Inne powiaty potrafią, my nie potrafimy.

Ale to oni są fantastami. Oni fantazjują.

U nich jest ułańska fantazja.

Takie głupoty? Szanujmy się proszę państwa

zwłaszcza na tej sesji budżetowej

gdzie mówimy o poważnych rzeczach, o poważnych pieniądzach, o inwestycjach

A ta inwestycja jest niepoważna, za trzysta tysięcy.

To żadna łaska, to żadna łaska zmodernizować kotłownię.

Tp żadna łaska, podkreślam po raz kolejny.

Jaka to jest inwestycja? To jest inwestycja na miarę Platformy Obywatelskiej, to ja się zgadzam.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Panie Radny, prosiłam żeby odnosić się do budżetu

a póki co to tylko Pan obraża tutaj w koło wszystkich.

Dziękuję bardzo. Proszę radny Pan Marek Gołuchowski

[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.

Ja na wstępie chciałbym uszczegółowić dwie sprawy

a więc dochody powiatu

z części podatku PIT to 10,25%

od osób zamieszkujących teren powiatu.

a w części CIT to 1,4

i dlaczego o tym mówię? Bo jest to dość ważne

bo przypomnimy sobie wszyscy jak w 2018 roku


byliśmy szczęśliwi że pojawił się potężny inwestor

w postaci [______]

Jego inwestycja w wielomilionowa

porównywalna do największej od czasów powojennych

w turystyce w Polsce.

Co za tym idzie również dochody naszego powiatu.

Wielomilionowe inwestycje wszystkich

którzy w 2018 roku naprawdę nie bali się

tej sytuacji w jakiej dzisiaj jesteśmy.

Firmy budowały na potęgę.

Budowało się na wybrzeżu.

Na każdym kroku było widać inwestycje.

A dziś raz jeszcze przypominam:

od początku tego roku jesteśmy w stanie pandemii.

Ośrodki są pozamykane.

Pan [______] na łamach dzienników ogólnopolskich

w telewizji mówi, że jeżeli będzie bankrutował

to w doborowym towarzystwie, bo większość dzisiejszych

wielkich ośrodków, wielkich inwestycji

po prostu ich nie ma.

I dlatego jeszcze raz powtórzę że ten bezpieczny budżet

może niedoszacowany

i tutaj się bardzo będę cieszył jeżeli pojawią się te większe środki


po stronie wpływu i te środki zostaną na pewno w tym momencie

Wiemy doskonale, że na bieżąco ciągle zmieniamy budżet

to nie jest tak, że budżet jest uchwalony raz na cały rok

i nie podlega żadnym zmianom.

Na każdej sesji, w momencie gdy są wprowadzane nowe środki

te pieniądze nie leżą odłogiem

tylko znajdują swoje przeznaczenie.

I tym temacie naprawdę wolę, żeby ten budżet był dzisiaj

nie "hura optymistyczny"

nie narobił apetytu naszym mieszkańcom

nie spowodował później właśnie wypominek na poziomie

że obiecaliście, a nie zrealizowaliście

Niech to będzie miła niespodzianka, że środki będą

Pod te środki na pewno jesteśmy przygotowani

jak wspomniał Pan Starosta są projekty, są pozwolenia

aplikować będziemy do rządu o pomoc w trzech projektach.

Trzeba będzie własne środki również na ten cel wyłożyć.

Co do wycieczek, nie chcę się odnosić

pani... szanuję Panią Przewodniczącą

nie będę się odnosił do Pana Radnego Burczy.

Powiem tylko jedną rzecz.

Na 3 projekty złożone przez powiat w 2019 roku

nie otrzymaliśmy ani jednej złotówki

natomiast powiat łobeski uzyskał na trzy dofinansowanie.

Więc te pieniądze, które się pojawiły w tym momencie w tym budżecie

stanowiły o tych wydatkach.

Jeżeli to były pieniądze rzędu dwadzieścia kilka milionów

No to stąd mamy taki, a nie inny budżet po stronie Powiatu Łobeskiego

I mówienie, że były byle jakie napisane projekty

No to przepraszam, Panie Radny

Jeżeli Pan uważa, że droga ta, o której wspominał Pan Starosta jest byle jaka

to obraża pan tych mieszkańców, którzy tam mieszkają

i czekają na tą drogę od wielu, wielu lat.

To tyle z mojej strony.

Więcej nie mam zamiaru polemizować z Panem Radnym Burczą

bo oczywiście wszystko co by nie było powiedziane i tak jest złe

bo Platforma jest niedobra, bo my jesteśmy niedobrzy.

Szkoda tylko, że na siedemnastu radnych

większość wypowiada się pozytywnie za tym budżetem

tylko Panu nic nie pasuje w tym budżecie. Dziękuję uprzejmie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[Waldemar Wawrzyniak] Pani Przewodnicząca, jeszcze słowo do Pana Grzegorza jeżeli można.

Bo tak sobie nonszalancko i beztrosko-

[Grzegorz Burcza] Kto tu robi wycieczki Pani Przewodnicząca[...]

[Waldemar Wawrzyniak] Same projekty... Grzegorzu, poczekaj.

pisane projekty Powiat Gryficki to

to oczywiście nic się nie nadają i nie przechodzą.

Te projekty piszą doświadczeni pracownicy

którzy pracują tu od lat i cały czas piszą te projekty.

To że teraz te projekty zostały tak ocenione

to nie jest ich wina, to jest wina kogoś innego

O tym pewnie mówił Pan Marek Gołuchowski.

Więc proszę nie obrażać pracowników-

[Grzegorz Burcza] To, że nie macie [...]

[Waldemar Wawrzyniak] [...] Oni wykonują dobrą pracę

robią, składają projekty

które nie przechodzą niestety. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, proszę Pana Starostę o zabranie głosu.

[Grzegorz Burcza] Żałosne.

[Ryszard Chmielowicz] Postaram się nie zajmować zbyt długo czasu

moi przedmówcy tu bawili się w krasomówstwo wystarczająco długo

żeby zniechęcić mnie nawet ripost.

Ale zacznę od tego "mistrza świata

w opowiadaniu bzdur".

Bo on mi tam jakieś mistrzostwo przypisał.

Ale nie będę oczekiwał, że przypomni mi o tym

bo to w niepamięć już puszczam.

A to "mistrz świata w opowiadaniu bzdur"

mógłby sobie nagrać

i wcale nie musiałby się wypowiadać

bo to powtarza wielokrotnie

i wielokrotnie rozmija się z prawdą.

To są jego subiektywne oceny

porównując powiaty różne, w różnej specyfice

to jest nadużycie, to po pierwsze.

Z całym szacunkiem do powiatów, ale to jest nadużycie.


I każdy powiat, czyli tam Powiat Łobeski

zupełnie inna specyfika, DPS mały, tutaj dwa potężne DPSy.

Szkół aż 6 z MOSem i z MOWem, a tam ze dwie szkoły.

Ja nawet nie znam specyfiki, ale porównywanie to jest nadużycie.

a już nadużyciem jest również element ten

że nie potrafi wczytać się w budżet

żeby zauważyć że nie trzysta tysięcy, tylko

sześć milionów jak doliczyć komendę straży pożarnej

to też jest inwestycja przechodząca przez budżet powiatu.


CUP który jest zapisany tylko trzeba poszukać w budżecie

Jeżeli by Pan Burcza chciał to Pani Skarbnik jest

w stanie podać nawet strony gdzie tego czegoś, to coś można wyczytać.

Najwięcej inwestycji w pierwszych dwóch latach drogowych

i tutaj śmiem twierdzić, że tak jest.

W pierwszych dwóch latach najwięcej inwestycji drogowych zostało

zrobione przez powiat, nie do porównania ze wszystkimi innymi.

To jest nadużycie, żeby tego nie zauważyć.

Żeby nie zauważyć również, że inwestycje

w Trzebiatowie zostały zrobione.

A choćby Lewice kilometr pięknej drogi

a choćby Zapolice-Sadlno

Więc ja z pamięci, żeby nie zaczarowywać, tylko mówić o faktach.

I już tyle, żeby się dłużej nie odnosić do wypowiedzi Pana Grzegorza

bo nie ma najmniejszego sensu.

Ale również szczęście odnieść do...


Bo gdybym powiedział, że zagłosuję za

no to może bym się powstrzymał, ale jeżeli się wstrzyma, no to

to ja się nie wstrzymam przed oceną tej... tych kreatywnych fantazji mojego poprzednika.

Ja pamiętam dokładnie jak budował budżety przez lata swojego funkcjonowania.

Najczęściej one były bezinwestycyjne. No właśnie ja w rewanżu

proszę bardzo możesz się wstrzymać bo ja się gdzieś tam też wstrzymałem

i zarzut był taki, że nie ma żadnych.

Konstruowany budżet w 2018 roku

to był ustępującego zarządu.

czyli nieprawdą jest, że tam jeden budżet, bo zaraz tam wyliczę

w ilu budżetach uczestniczyliśmy

jakie przedsięwzięcia były realizowane.

A to krótko, bo nie ma najmniejszego sensu, żeby

jakby to rozciągać w czasie.

Dziewiętnasty - żadna inwestycja, to pisaliśmy

Stachu Hołubczak zapewne pamięta, bo

był też orędownikiem, żeby inwestycje jednak umieścić

I szybciutko pewne działania zostały poczynione, żeby

takie inwestycje znalazły się w budżecie 2019 roku.

Była to Akacjowa była to Wałowa.

I 2020 to już był autorski

to już był budżet powiatu w obecnym zarządzie.

I teraz obecnie

No to więc pierwszy modyfikowany

drugi własny, trzeci teraz też własny

jednak z kilkoma inwestycjami, co by nie mówić.

Kazik, o tej kreatywności o tej filozofii kreatywnej

to trzeba ci przypomnieć, że

w tych wolnych środkach zostawiłeś 4 000 000 zł

Tak jest. Jeszcze raz przypomnę, bo jeżeli to było bez zrozumienia

to przypominam że te 4 000 000 zł były wolnych środkach i to był kredyt.

Moglibyśmy go oddać i wtedy może by to się wyzerowało

coś tam, to jak on tu kreatywnie mówi

ale nic by się nie wyzerowało.

Cztery miliony wykorzystaliśmy na inwestycje

bo koszty pozyskania tego kredytu zostały poniesione i

i szkoda iich było.

Bo pewnie też i nie małe.


No dobra, to to może tyle żeby nie rozciągać w czasie

tylko krótko ustosunkowałem się do do tego

co moi przedmówcy mówili, do Pani Duzinkiewicz

że jednak dwie inwestycje, Joanna także to nie jest tak, że nic się nie działo.

Dorzuciliśmy dwadzieścia siedem tysięcy, placyk tam jakiś przy niepełnosprawnych

z całym szacunkiem będą mogli swobodnie dojeżdżać

i I to jest też ważne, ważne, drobne ale ważne przedsięwzięcie.


Mógłbym jeszcze, wracając do Kazika, skąd się tam środki wzięły

że to szczęście było, że mieliśmy jako powiat

ja przecież uczestniczyłem w tych procesach

w mniejszym czy większym wymiarze

procesach decyzyjnych i mógłbym to powiedzieć

mógłbym wymieniać te wszystkie nieruchomości które po drodze zostały sprzedane

i teraz jakie możliwości, ten powiat który został w tym z czym został.

Jakie ma możliwości, więc porównywanie czasów

no w różnych, w różnej konfiguracji nie zawsze ma swój sens.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, proszę, radny Pan Marian Maliński.

[Marian Maliński] Pani Przewodnicząca, Wysoko Rado, szanowni państwo.

Ja króciutko, w ramach takiego może

krótkiego podsumowania.

No pada tutaj dużo złośliwości

nie wiem dlaczego.

Nie wiem dlaczego o tym nie dyskutuje się na komisjach

Nie wiem dlaczego ktoś... nie wiem czy nie... czy złośliwie

mówi, że nie umie czytać budżetu

mówiąc że środki inwestycyjne roku 2021

to jest trzysta tysięcy i "jakaś tam kotłownia"

Trzeba wczytać się w ten budżet

i trzeba popatrzeć na wszystkie pozycje

gdzie są wydatki inwestycyjne

i wtedy to nie jest jakaś tam kotłownia

i jakieś tam trzysta tysięcy, to jest pierwsza sprawa.

Kolejna sprawa, to są to

że nie otrzymaliśmy pieniędzy pomocowych

na trzy zadania inwestycyjne, które były zaplanowane.

Szanowni państwo, jeżeli ktokolwiek, cokolwiek

zna się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych

środków pomocowych to wie, że każda aplikacja

czyli każda dokumentacja, która jest przygotowana do tego

aby realizować jakąś inwestycję przy udziale środków pomocowych

musi być zbilansowana.

czyli ten montaż finansowo-księgowy

musi być tak zrobiony, że nie tylko

ta inwestycja opiera się o środki, które niby

mamy dostać z zewnątrz

ale również o wkłady własne pochodzące z różnych źródeł

i te wszystkie trzy zadania inwestycyjne

wszystkie trzy inwestycje które były przygotowane

na dofinansowanie w 2021 roku

tam również były uwzględniane nasze pieniądze

pochodzące z różnych źródeł

i tylko nie znalazły się końcowo

w tym zaplanowanym budżecie po stronie dochodów

ze względu na to, że żadna z trzech inwestycji

nie znalazła uznania decydentów

i nie dostała finansowania zewnętrznego.

Stąd też bardzo ostrożnie podeszliśmy

do strony dochodowej budżetu na dwa tysiące pierwszy rok

bo na pewno od tych zadań nie odstąpimy

i te nasze aplikacje zostaną powtórzone

i nadal będziemy się o te środki zewnętrzne ubiegali

i dzisiaj, że tak powiem, zarzucanie sobie, że

ktoś czegoś dziś nie zrobił, a zarząd to jest w ogóle

do niczego i tak dalej i tak dalej

i to jak mantra wraca na każdej, na każdej sesji

To naprawdę, naprawdę ja bym prosił...

Wszyscy jesteśmy z nadania społecznego

Na każdego z nas jako radnych powiatowych ktoś się oddał swój głos

Każdy z nas obiecał swoim wyborcom

że w ramach swojej działalności samorządowej

wykona pewne zadanie

spełni pewne marzenie, oczekiwanie swoich wyborców

i no i musimy w ramach no jednego zespołu

i im ten zespół będzie większy i lepiej zgrany

tym więcej i szybciej tych zadań tych oczekiwań

tych marzeń naszych wyborców zrealizujemy.

A takie takie szarpanie się

i bez przerwy wytykiwanie

a bo Platforma to jest be

a my jesteśmy cacy i tak dalej

To jest naprawdę nie na miejscu bo ci nasi mieszkańcy Powiatu Gryfickiego

którzy nas dzisiaj słuchają na pewno, na pewno


No akurat za to nas nie pochwalą.


Dziękuję ślicznie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, proszę radny Pan Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca, tak jak powiedziałem

nie zabierałbym głosu gdybym nie był wywoływany do tablicy.

Ja powiem tak.

Pan Chmielowicz prowokuje mnie do tego, żebym wydrukował

jego odpowiedź, przez niego podpisaną

Prośba do Pani Skarbnik, niech Pani przekaże informację

jaka była wysokość wolnych środków za 2018

z tego co ja pamiętam, a za chwilę mogę wydrukować i przyłożyć do kamery

i podpis pana Chmielowicza i kwotę

wynosiła około 10 000 000 zł

i nawiążę do tego co Marian mówi

ja się zgadzam Marian z tobą.

Ja się zgadzam z tobą, że nie ma sensu się szarpać.

Ale ja naprawdę nie mam ochoty słuchać w kółko jak ktoś kłamie.

Bo ja sobie nie zasłużyłem i sobie nie życzę

żeby wciskać kłamstwa ludziom

więc Rysiu, albo się naucz tych cyfr na pamięć

albo Przestań kłamać-

[Ryszard Chmielowicz] Muszę, muszę... Muszę się do tego ustosunkować.

[Kazimierz Sać] Za chwilę-

[Ryszard Chmielowicz] Wolne środki, powinieneś wiedzieć czym się pokrywa.

Jakie zobowiązania się pokrywa wolnymi środkami.

[Kazimierz Sać] [...] podpisane [...]

[Ryszard Chmielowicz] Cztery miliony długu, dwa miliony trzeba było już zabezpieczyć

w wolnych środkach na spłatę twoich kredytów

które były wcześniej zaciągnięte.

Już się robi sześć.

Gdzie masz, cztery, to masz dziesięć, tak?

No to właśnie ta kreatywna fantazja ciebie ponosi.

[Kazimierz Sać] Ja za chwilę wydrukuję

[Ryszard Chmielowicz] Okej, nie chce mi się nawet dyskutować

[Kazimierz Sać] Ja za chwilę wydrukuję. [Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo...

[Kazimierz Sać] Ale Pani Przewodnicząca

nie może być tak, że w przestrzeń publiczną

rzuca się kłamstwa, a Pani chce przerwać.

ja za chwilę wydrukuję i przyłożę do kamery

pismo podpisane przez Pana Chmielowicza

i ostatnie zdanie. Ja się zgadzam-

Czy, czy cztery miliony były ostatniego kredytu, który nie skonsumowałeś?

[Kazimierz Sać] Oczywiście. [Ryszard Chmielowicz] Czy w wolnych środkach były środki

prawie w dwóch milionach na spłatę zobowiązań wcześniejszych?

I ty liczysz jako zostawione w prezencie?

No kurcze, nie wolno tak tego oceniać.

Nie wolno w ten sposób zamydlić oczu słuchaczom.

[Kazimierz Sać] Spytaj się Pani Skarbnik co oznacza pojęcie wolny w środków.

A później dopiero wypowiadaj się.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, debatujemy nad budżetem na przyszły rok

czy jeszcze w tej kwestii czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

Jeśli nie, w takim razie przyjdziemy do głosowania.

Proszę o tablicę do głosowania.


Podejmujemy uchwałę Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2021.

Proszę bardzo, czy Pan Grzegorz Burcza jest za przyjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza] Jestem przeciw.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz... [Łukasz Czyrny]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem przeciw.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Kazimierz Sa... Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Wstrzymuję się.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?


[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?


[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Wróćmy do Pana Ryszarda, jest jeszcze z nami?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, dziękuję.

Szanowni państwo za przyjęciem uchwały głosowało jedenastu radnych

przeciw dwóch. Wstrzymało się... wstrzymała... Wstrzymał się jeden radny od głosu.

A więc uchwala mnie została podjęta.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia budżetu gryfickiego na rok 2021

Przechodzimy do realizacji punktu czwartego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu gryfickiego na lata 2021-2030

Czy tutaj w tej kwestii ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

Nie widzę, w takim razie przejdziemy do głosowania

Bardzo proszę o tablicę.


Momencik, sprawy techniczne. Tak tak jeszcze chwileczkę, sprawy techniczne.


Bardzo proszę, czy Pan Grzegorz Burcza jest za przyjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza]Jestem przeciw.


[Agnieszka Mackojć]Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Przeciw.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?


[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Agnieszka Mackojć] Nie mamy, Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać, mamy?

[Kazimierz Sać] Już, bo miałem wyłączony mikrofon. Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, dwanaście, dwunastu radnych głosowało za

Wstrzymało... Dwie osoby były przeciwne.

A więc uchwała została podjęta. [kaszlnięcie]


Przechodzimy do realizacji punktu piątego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2020

w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami

czy w tej kwestii ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

Jeżeli nie, w takim razie dziękuję

proszę tablice do głosowania.


Czy Pan Grzegorz Burcza jest za przyjęciem, podjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza]Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Tak, jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?


[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?


[Agnieszka Mackojć]Wrócimy, Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Za Agnieszka Mackojć.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański? [rozmowa w tle]

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, jednomyślnie podjęliśmy

podjęliśmy uchwałę rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

wchodzimy do realizacji punktu szóstego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chce dopytać, zająć głos?

Jeżeli nie, dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


[Ryszard Chmielowicz] Właśnie zaraz poprosimy [...]


Proszę bardzo, czy Pan Grzegorz jest za podjęciem, Pan Grzegorz Burcza jest za podjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?


[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?


[Kazimierz Sać] Za. [Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

Pan Kazimierz, tak, za.

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] A więc omawiana uchwała jednomyślnie została podjęta. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do realizacji punktu siódmego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie darowizny nieruchomości.

Czy w tej kwestii-


[Waldemar Wawrzyniak] Pani przewodnicząca, jeżeli można.

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę Pana Wicestarostę, Pana Waldemara Wawrzyniaka.

[Ryszard Chmielowicz] Pani Przewodnicząca, przechodzimy już te pozabudżetowe uchwały

Ja bym poprosił, żebyśmy zrobili chwilkę przerwy.

Dobrze, w takim razie ogłaszam dziesięć minut przerwy.

Dziękuję bardzo, widzimy się za dziesięć minut.


Szanowni państwo, wznawiamy obrady sesji.

Wracamy do naszego porządku obrad

Jesteśmy przy oprocentowaniu nad punktem siódmym.

A więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie darowizny nieruchomości.

[Waldemar Wawrzyniak] Pani przewodnicząca, jeżeli można.

[Agnieszka Mackojć] Pan Wicestarosta, bardzo proszę.

[Waldemar Wawrzyniak] Dziękuję, w imieniu zarządu chciałbym wnieść autopoprawkę

do zaprezentowanej państwu radnym projektu uchwały.

I w sprawie nie "darowizny", a w sprawie "sprzedaży" nieruchomości.

Dotyczy to oczywiście nieruchomości

zlokalizowanej w Trzebiatowie

ta nieruchomość, jest to półtora hektara prawie

tam jest 1400m, czyli to byłby hektar czterdzieści

z przystanią kajakową, dwoma boiskami i infrastrukturą towarzyszącą.

Zlokalizowana jest ta nieruchomość za naszą szkołą imienia Herberta w Trzebiatowie.

Uzgodnione było wcześniejsze stanowisko

z Burmistrzem Trzebiatowa

że może być to w formie darowizny

jednakże po analizach księgowych, skarbników i prawników

bardziej poprawną formułą będzie sprzedaż tego

z bonifikatą czyli sprzedaż za złotówkę.

stąd też w ramach autopoprawki

przedstawiamy projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Dziękuję.

Dziękuję bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?

Tak proszę, Pan Radny Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Ja rozumiem, Pani Przewodnicząca

intencje zarządu, że są to jakieś kwestie

wcześniej pozyskanych pieniędzy unijnych, etcetera, zapewne.


Niemniej jednak chciałbym, że jeżeli zmieniamy zapis o darowiźnie

i że to będzie przekazane... nie przekazane, tylko w drodze sprzedaży

chciałbym żeby dodatkowo w tej uchwale pojawił się zapis


że powiat będzie miał zagwarantowane prawo


również do użytkowania tej nieruchomości na cele sportowe dla naszych uczniów-


[Kazimierz Sać] Tylko ja nie słyszę?

[Agnieszka Mackojć] Panie Marku? Nie.

Panie Marku?


[Renata Korek] Nie słychać Marka.

[Agnieszka Mackojć] Tak. Już.


Panie Marku, mikrofon proszę włączyć. Panie Marku?

[Marek Gołuchowski] Jestem, Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Wyłączyło Pana zupełnie, więc proszę o powtórzenie.


[Marek Gołuchowski] W związku z tym, że powiat...


Ja rozumiem intencje zarządu

że sprzedaż jest formą bardziej poprawną

ze względu na wcześniej pozyskane fundusze unijne być może

i tak dalej, kwestie rozliczenia środka trwałego

to wszystko rozumiem

chciałbym jednak, aby w tej uchwale

dodatkowo pojawiły się zapisy, które będą gwarantowały

naszym uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Zbigniewa Herberta

że nasi uczniowie będą mieli prawo do korzystania

również z tych obiektów sportowych na cele dydaktyczne. Lekcyjne.

Jak również chciałbym, aby pojawiło się tej uchwale

i to prośba do powiatu, do zarządu.

To honorowe ustalenie, że powiat w 2021 roku przekaże


Gminie Trzebiatów jakąś tam tam...

tam były kwoty szczegółowo omawiane, z tego co słyszałem

w celu częściowego jakby wyremontowania tego obiektu

pomimo tego, że on już nie będzie naszą własnością

żebyśmy mogli później w ramach porozumienia między samorządami

taką kwotę móc przekazać dla samorządu gminnego.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[Ryszard Chmielowicz] Panie Marku, rozumiem intencje. Rozmawialiśmy na ten temat

więc takie stosowne porozumienia oczywiście spiszemy

praw własnościowych nie można ograniczać, ale to nie znaczy że...

tam też są radni, tam też jest burmistrz

który musi realizować zadania własne z zakresu turystyki, sportu, rekreacji

A to jest dokładnie taki obiekt i tutaj nie ma zagrożeń

żeby tą funkcję mogli zmienić

Zresztą to musiałby zrobić za przyzwoleniem rady

i z waszym udziałem również, jeżeli chodzi o radnych Gminy Trzebiatów.

Ale przygotujemy takie porozumienie

które będzie określało nasze, czy ich zobowiązania wobec nas.

[Marek Gołuchowski] To znaczy ja Panie Starosto tylko, ja rozumiem

bo w akcie notarialnym sprzedaży inaczej byłoby

gdyby to było w drodze darowizny przekazywane

wtedy mamy prawo sobie gwarantować tego typu historie.

Nie wiem czy w akcie notarialnym przy sprzedaży

będziemy mieli prawo również taki zapis ewentualnie wprowadzić.

No i chodzi mi jeszcze o to zobowiązanie nasze

wobec tego remontu, Panie Starosto

który miał się tam odbyć w części za nasze pieniądze.


[Ryszard Chmielowicz] To też rozmawiamy na ten temat.

Ja tylko przypomnę Marek, że dwadzieścia siedem tysięcy

przekazaliśmy dla gminy Trzebiatów

na modernizację tego placu przy PSONI.

Ulica Cicha, tak? Bodajże.

[Marek Gołuchowski] Tak, na cichej.

[Ryszard Chmielowicz] Więc jakby to ważniejsze w tym momencie było zadanie, cel.

Więc to nie jest tak, że

funkcjonujemy tam w oderwaniu od wzajemnych relacji.

Wręcz odwrotnie.

I myślę, że na ten temat też będziemy rozmawiali

więc w zakresie może też i rozpisania


jakiegoś wniosku o dofinansowanie.

Są to niemałe pieniądze, bo

bo według tej firmy, takiego wstępnego kosztorysu

to jest 39 000 zł brut... Netto, przepraszam.

netto, plus do tego podatek VAT.

Więc to się zamyka w kwocie gdzieś 50 000 zł

i taką drugą kwotę potrzebujemy na skatepark

przy GryfArenie, bo on też wymaga

on jest na podobnym stanie zużycia technicznego.

I tam też będą potrzebne środki na wyremontowanie.

Ale to wszystko przed nami. Mam nadzieję-

[Marek Gołuchowski] Rysiu, ja to wiem

ale żebyśmy byli naprawdę honorowi

wiem, że były na ten temat dyskusje prowadzone

i że zarząd honorowo powiedział, że pomimo przekazania

czy w drodze darowizny, czy dzisiaj sprzedaży

dołoży, mówiąc kolokwialnie dla Gminy Trzebiatów pieniążki...

[Ryszard Chmielowicz] Dobra, dobra, dobra, bo...

[Marek Gołuchowski] Panie Starosto, ale naprawdę-

[Ryszard Chmielowicz] Naciągasz mnie-

[Marek Gołuchowski] Będę o to zabiegał

[Ryszard Chmielowicz] Naciągasz mnie na zobowiązania

a to wszystko będzie przed nami

i wtedy uzgodnimy wspólne stanowisko.

[Marek Gołuchowski] Panie Starosto, a więc mam gwarancję

że zanim dojdzie do umowy sprzedaży

dzisiaj jest to uchwała intencyjna o sprzedaży

bo mimo wszystko później te szczegóły i zapisy pojawią się w tej umowie.


[Renata Korek] Przepraszam bardzo, ale też jako radna Trzebiatowa

chciałabym powiedzieć państwu że społeczeństwo trzebiatowskie

bardzo oczekuje od nas takiego ruchu, takiego gestu

jest obiecana pomoc powiatu w tym zakresie i mam nadzieję

że tak jak mówiliśmy dojdzie do tego

żebyśmy wspólnie, razem z gminą wyremontowali ten obiekt.

W Gryficach młodzież ma do dyspozycji [rozmowa w tle]

Gryfarenę, a w Trzebiatowie niestety nie.

Ma tylko skatepark i trzeba robić wszystko

żeby to urządzenie było sprawne. [rozmowa w tle]

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

[Waldemar Wawrzyniak] Jeżeli można jeszcze...

[Ryszard Chmielowicz] Będziemy na zarządzie na ten temat rozmawiać.

[Agnieszka Mackojć] Momenick, szanowni państwo, według kolejności zgłoszeń

Proszę, radny Pan Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] Szanowni państwo.

[Ryszard Maliński] No.

W związku z tym, że w jakimś sensie czuję się odpowiedzialny

też współodpowiedzialny za inwestycje, które wcześniej realizowaliśmy

więc... [rozmowa w tle]

[Kazimierz Sać] Rysiu Maliński, wyłącz mikrofon, bo mnie zagłuszasz.

[Agnieszka Mackojć] Tak, już, moment, wyłączamy.

[Kazimierz Sać] Więc jako współodpowiedzialny

No nie może być tak, szanowni państwo, że

wybudowaliśmy zbudowaliśmy inwestycje

różne inwestycje i nawet nie stać nas na remonty

No i tu podaję prosty przykład.

Przed chwilą Rysiu Chmielowicz mówi, że

w Gryficach trzeba wyremontować, a do Trzebiatowa

a do Trzebiatowa trzeba dać niewyremontowany skatepark.

No trzeba... Jeśli jest uchwała o przekazaniu

czy to w formie sprzedaży, czy innej

To moim zdaniem należałoby ten temat wyczyścić.

Bo radni podejmą uchwałę


a przecież to jest obok nasza szkoła

w dużej części nasza młodzież

jeśli tak to można powiedzieć, chociaż

mieszkańcy i gminy i powiatu to to jest jakby

ci sami ludzie.

Musimy jednoznacznie stwierdzić

czy zabezpieczyć przynajmniej środki na remont.

jak ja słyszę taką wypowiedź Pana Chmielowicza do Marka

że tam ciągnie, nie wiem...

To nie jest tak, to jest nasz obowiązek

skoro zabezpieczamy pieniądze na skatepark w Gryficach

to bezwzględnie musimy zabezpieczyć też pieniądze

na skatepark w Trzebiatowie, to nie jest jakaś tam wielka kwota.

Rysiu, Ty nie jesteś burmistrzem Gryfic. Jesteś starostą.

Mi też czasami ciężko było

Czasami ciężko było-

[Ryszard Chmielowicz] Kazik, skatepark przy Gryficach, przy Gryfarenie

to jest infrastruktura towarzysząca.

Czy plac zabaw gdzieś tam.

Ona, ją się nie da wyłączyć-

[Kazimierz Sać] Ale[...] [Ryszard Chmielowicz] Do tego, żeby zarządzał nią-

[Kazimierz Sać] Nie wciskaj kitu, bo przecież to była-

[Ryszard Chmielowicz] Specyfika jest zupełnie inna. Zużycie techniczne-

[Kazimierz Sać] [...]działka należała[...]

[Ryszard Chmielowicz] Zużycie techniczne

wynika z eksploatacji tego obiektu

i tutaj eksploatowali ją mieszkańcy gminy Trzebiatów

i oni powinni, mieszkańcy... znaczy burmistrz Trzebiatowa

to są jego zadania.

Tak jak stawek w Gryficach, też są zadania gminne

tylko nie domówiliśmy tego, tam dziewięćdziesiąt do stu tysięcy rocznie

na utrzymanie i zarządzanie tym obiektem.

Więc to też jest zadanie

w zakresie Burmistrza Gryfic na przykład.

Więc to też trzeba by było na ten temat rozmawiać

i lepiej teraz, kiedy to jest w dobrym

bardzo dobrym jeszcze, świeżym stanie technicznym

bez zużycia technicznego w zasadzie.

Więc to jest też obiekt

którym lepiej by zarządzał ten

kto ma służby siły i środki.


[Kazimierz Sać] Dokończę [Agnieszka Mackojć] Proszę.

[Kazimierz Sać] Bo Pan Starosta mi nie pozwolił.

Ja jeszcze raz mam prośbę.

Nie przekłamujmy.

Mówmy szczerze i otwarcie

Nie przekłamujmy.

Nieruchomość na której stoi GryfArena, razem ze skateparkiem

została pozyskana w identyczny sposób

jak nieruchomość, na której jest przystań kajakowa

Orliki i skatepark Trzebiatowie.

I to była nieruchomość Gminy Trzebiatów w tamtym przypadku

a to była nieruchomość Gminy Gryfice.

Jest identyczna sytuacja.

Więc jeśli zabezpieczamy pieniądze

i mówimy o tym że będą pieniądze na remont skate parku w Gryficach

bo przecież możemy równie dobrze wydzielić działkę

przy GryfArenie i przekazać skatepark Gminie

jeśli w ogóle będzie. Gryficom, jeśli będzie tego chciała

Ja tylko mówię o tym: zachowujmy się honorowo.

Jeśli wybudowaliśmy w tym wypadku skatepark w Trzebiatowie

to przekażmy wyremontowany, a nie targujemy się

czy damy czy nie damy, a może pół damy, a może pół nie damy

a w Gryficach zabezpieczamy i nie ma problemu.

Ja na miejscu radnych z Trzebiatowa

bym się delikatnie mówiąc głęboko zdziwił takiej polityce.

[Ryszard Chmielowicz] Pomagamy sobie wzajemnie, samorządy

więc tutaj też nie będziemy stali z boku

jeśli w jakieś tam formie będziemy w stanie ich wzmocnić

to to uczynimy tak jak w PSONI-

[Kazimierz Sać] To jest nasz skatepark.

[Ryszard Chmielowicz] Tak jak w PSONI, gdzie wyłożyliśmy 27000 zł

można było trzynaście dorzucić, byłoby na skatepark.

Tylko tamto zadanie, uważam, bardziej przystaje do zadań Powiatowych

bo te dzieciaki z różnych rejonów powiatu

dojeżdżają tam, znajdują swoją szansę

na takie codzienne przygotowanie do życia.

i nie... To oczywiście będziemy to mieli na uwadze

zarząd się na pewno tą sprawą zajmie.

[Kazimierz Sać] Ale nie róbmy wstydu, no nie róbmy wstydu

[Ryszard Chmielowicz] Kazik, dawno mogłeś to przekazać, to po pierwsze.

Nieruchomość była Zarządu Dróg Powiatowych

bo to po tym to nie, że Gminna

nie była Gminna, tylko była nasza, na naszej nieruchomości

zbudowany został ten [...] ta przystań kajakowa

i te towarzyszące tej przystani obiekty.

Może odwrotnie. Tym boiskom sportowym towarzyszy przystań

chociaż to jest najdroższy element

to przystań kajakowa, kosztorysowa wartość prawie 3 000 000 zł

I tam dochodzą jeszcze inne elementy

ale nie chcę na antenie o tym mówić, bo to wymaga uzgodnień

dajcie nam tą szansę uzgodnień zarządu

z burmistrzem, z radnymi. Na pewno dojdziemy do porozumienia.

[Kazimierz Sać] Ja stoję na stanowisku i wnoszę

Ale możecie się z tym zgodzić lub nie

żeby nie głosować tego tematu dzisiaj.

Najpierw powinna być jasność

co ze źródłami finansowania skateparku w Trzebiatowie

a dopiero decyzja o przekazaniu nieruchomości

Czy w formie sprzedaży, czy nie.

Bo to co słyszę to jest pewnego rodzaju takie miganie się.

Tu nie chodzi przez chyba o wielką kwotę

bo tam jest kwota bodajże nie wiem 20 czy 40 000 zł

[Ryszard Chmielowicz] Sto tysięcy na oba skateparki.

[Kazimierz Sać] Dobrze niech będzie... No, no oba skateparki

ale Gryfickiego nie przekazujemy.

[Ryszard Chmielowicz] Pięćdziesiąt tysięcy, ale dopóki nie jest rozpisany przetarg na to

na tym remont to trudno tak jednoznacznie powiedzieć.

Dlatego do tych rozmów na pewno wrócimy.

Rozmawiałem z radnymi Gminy Trzebiatów

rozmawiałem z burmistrzem, mamy wstępne uzgodnienia

nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zarząd pochylił się

głęboko nad tym, nad tym tematem i żeby wypracowali wspólne stanowisko.

[Kazimierz Sać] Ja słyszę te słowa "pochylił się"

jak zgłaszam wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad

do czasu określenia jasnych źródeł

finansowania remontu skateparku w Trzebiatowie

To jest mój wniosek formalny.

Dziękuję bardzo za moment zapiszemy

w międzyczasie proszę, Pan Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca-

[Joanna Duzinkiewicz] Ja się też zgłosiłam.

[Grzegorz Burcza] Szanowni państwo, ja mam tylko jedno pytanie

bardzo proste do Pana Starosty:

Co zyskujemy, co tracimy

na przekazaniu własności powiatu dla gminy?

Co, co? Czy konkretne, chodzi o konkretne pieniądze

czy te ustalenia są takie jakie są na dzisiaj?

Czy wyzbywamy się takiego kukułczego jaja?

Pewnie tego nie powie, ale jakie mamy przewidywane zyski, a jakie straty

z przekazania własnego majątku na potrzeby Gminy Trzebiatów?

Proste pytanie.

[Ryszard Chmielowicz] Oczywiście, już odpowiadam

Obiekt sportowo-rekreacyjny, turystyczny który i tak

którym i tak zarządzał

w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o przystań kajakową

burmistrz Gminy Trzebiatów.

za 1200 zł podnajmował ten obiekt i zarządzał przystanią

zarządzała przystanią osoba fizyczna, zdaje się z tego, co wiem.

z wykorzystaniem, no bo te boiska są ogólnodostępne

boiska są wolne, można w każdej chwili pójść i skorzystać z tego obiektu

i korzystają z tego obiektu mieszkańcy gminy Trzebiatów.

I nasi uczniowie.

I najważniejsza rzecz, że koszty utrzymania tego obiektu

jeśli my mielibyśmy nim zarządzać

są zdecydowanie wyższe od kosztów

które będzie ponosiła Gmina Trzebiatów

choćby z tego powodu, że

my tam nie mam ani sił ani środków

trzeba przemierzać gdzieś tam tą odległość

jeżeli by to było przypisane Zarządowi Dróg Powiatowych

czy GryfArenie do zarządzania

czy szkole, która ma tylko jednego konserwatora

i tak do tej pory było że te, tymi boiskami

tak na dobrą sprawę to nie było na miejscu gospodarza.

Ten obiekt wymaga gospodarza który będzie na miejscu

i możemy w tych procesach współuczestniczyć

żeby to zarządzanie było skuteczniejsze

z pełną możliwością bezpłatnego korzystania

z boisk i skateparku i siłowni i tak dalej.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, został

został zgłoszony wniosek formalny o zdjęcie tego punktu-

[Kazimierz Sać] A jeszcze...

[Joanna Duzinkiewicz] Chwileczkę, jeszcze ja się zgłaszałam Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Może nie ma sensu dalej procedować, dyskutować na ten temat

jeżeli zostanie zdjęty.

Dlatego przejdziemy do głosowania-

[Marek Gołuchowski] To znaczy ja bym właśnie przed tym wnioskiem

Pani Przewodnicząca, jedno zdanie tylko.

[Agnieszka Mackojć] Tak?

[Marek Gołuchowski] W temacie tego wniosku.


Kazik, ja dziękuję że tutaj stajesz w obronie też Trzebiatowa w jakiś tam sposób

ale zależy mi na tym, żeby ta uchwała dzisiaj została podjęta

jestem po rozmowie z radnymi Gminy Trzebiatów

którzy również pracują nad budżetem na rok 2021

i osobiście zostałem poproszony przez radnych

żeby układa została podjęta, ponieważ oni już również


pisząc swój budżet na '21 rok przewidują w tym budżecie

koszty utrzymania, koszty remontu tego

tego terenu, tej infrastruktury która tam jest

więc tutaj w tym momencie jakby ściąganie dzisiaj z porządku obrad tego punktu

No w pewien sposób burzy ich zaplanowany porządek konstrukcji budżetu

I tak dalej i tak dalej.

Także tym momencie mówię honorowo

że jestem po prośbie przez radnych większościowego klubu w Radzie Gminy Trzebiatów

i ta prośba była jednoznaczna żebyśmy podjęli tą uchwałę na tej sesji

nie wytrzymywali się, natomiast raz jeszcze chciałbym

i tutaj akurat do Rysia, do Pana Starosty to do słów się odniosę.

Rysiu mówisz "przede wszystkim mieszkańcy Gminy Trzebiatów".

Zawsze mnie upominaliście

"nie jesteś radnym gminnym, tylko radnym powiatowym"

Jak dbasz o interesy, to dbasz o radnych...

o wszystkich mieszkańców całego Powiatu Gryfickiego.

Więc mieszkańcy Gminy Trzebiatów to jest sześć gmin

które wchodzą skład Powiatu Gryfickiego.

Przypomnę więcej, wielokrotnie na skateparku odbywały się zawody powiatowe

na które przejeżdżały dzieci ze wszystkich sześciu gmin i uczestniczyły

i nie tylko, bo były to ponad powiatowe zawody w reprezentacji z Kołobrzegu i tak dalej i tak dalej.

Dzisiaj wiemy doskonale, że ten obiekt wymaga nakładu.

Mówimy o pewnym rodzaju zaniedbaniu, które... do którego do puściliśmy sami jako radni

Mówię o braku konsekwencji w stosunku do tego, który budował przystań kajakową.

Wykiwał nas jako samorząd.

Nie poniósł żadnych konsekwencji prawnych, materialnych

Nie wyremontowany został ten obiekt, pomimo tego, że sprawa była prowadzona


Historię doskonale wszyscy pamiętamy, bo to nie działo się dziś

to działo się już kilka lat wcześniej.

No nie udało nam się wymóc tych odszkodowań, które

powinniśmy na tym wykonawcy wymusić.

Dzisiaj oddajemy obiekt, ja wiem, że obiekt ma piękne potencjał

duży areał ponad hektar ziemi z wybudowaną infrastrukturą.

Ale proszę was jeszcze raz i apeluję do wszystkich: Bądźmy honorowi.

Jeżeli możemy to wobec Gminy zachowajmy przynajmniej w tej chwili tą twarz

podejmijmy decyzję dzisiaj

że sprzedając ten będziemy partycypowali w kosztach naprawy z tego skateparku.

W pewien sposób też odbieramy sobie prawo odpisu podatku VAT

o czym Pani Skarbnik na pewno słyszy, bo w momencie gdy już sprzedamy

to rachunek nie będzie na nas, nie będzie możliwości odpisania tego podatku VAT.

Będzie po stronie wykonawcy, tego który będzie to zamawiał.

Więc dlatego mówię.

[Renata Korek] Marek.

[Marek Gołuchowski] Dobrze, ja już w temacie tyle nagadałem się.

Mój apel jest jednoznaczny. Mam nadzieję, że wszyscy go rozumiecie.

[Renata Korek] Marku-

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Panie Kazimierzu

czy Pan wycofuje swój wniosek, pytanie do pana?

[Kazimierz Sać] Już odpowiem, ale jeszcze jedno zdanie wstępne.

Powtórzę: nie lubię jak ktoś przekłamuje.


GryfArena, szanowni państwo, podobnie obsługuje mieszkańców Gryfic

jak skatepark w Trzebiatowie mieszkańców Trzebiatowa.

To co przekażemy GryfArenę gminie i nie będziemy jej utrzymywać?

No bądźmy sprawiedliwi.

Starosta ma opiekować się czy zajmować się całym powiatem, nie tylko Gryficami.

Optuję za tym, ale to jest jakby problem radnych Trzebiatowa, nie mój

Oczywiście wycofuję no.

Przedstawiciel Trzebiatowa chce żeby wycofać wniosek, to wycofuję.

Ale niech nie opowiadają nam bajek, że tam jest inaczej niż w Gryficach.

Czyli wydajemy potężne pieniądze na utrzymanie GryfAreny i stać nas na to

a na skatepark w Trzebiatowie nie stać nas?

No dla mnie to jest jakiś, delikatnie mówiąc wątpliwe tłumaczenie tak to powiem.

Dziękuję bardzo proszę Panią Radną Joannę Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, że w końcu mogę

się wypowiedzieć na temat-

[Agnieszka Mackojć] Kolejność obowiązuje.

[Joanna Duzinkiewicz] Właśnie, bardzo dobrze by było

gdyby właśnie w kolejności gdybyśmy mogli się wypowiadać.

[Kazimierz Sać] I przepychać.

[Joanna Duzinkiewicz] Oczywiście cieszę się z tej nici porozumienia i współpracy

jaka się nawiązuje między samorządami Powiatu Gryfickiego oraz Gminy Trzebiatów

Jak najbardziej całe społeczeństwo trzebiatowskie na to zasługuje.

Nasza młodzież wspaniała, która jest pozostawiona sama sobie tak naprawdę

Niewiele jest w Trzebiatowie do zaoferowania młodzieży

zgadzam się z Panem Starostą Ryszardem Chmielowiczem, że

najlepszym... Najlepiej by było właśnie gdyby obiekt miał gospodarza

który jest gospodarzem na miejscu.

Myślę że to jest bardzo dobry pomysł.

Ale również liczę na to, że środki na wyremontowanie

na remont, na utrzymanie skateparku, całego ośrodka

również będą zabezpieczone ze środków budżetu powiatu.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że budżet gminy Trzebiatów

Takiego ciężaru niestety nie udźwignie, to jest po pierwsze.

I po drugie na ostatniej, podczas ostatniej Komisji Edukacji w Płotach

padały wypowiedzi, że oczywiście można by było sprzedać ten ośrodek, ponieważ to jest

hektar czterysta powierzchni, otrzymalibyśmy znaczną kwotę

ponad 1 000 000 zł, można by było to zainwestować i tak dalej i tak dalej

Mam jednak nadzieję, że dojdzie do przekazania, do sprzedaży za symboliczną złotówkę.

Tego ośrodka Gminie Trzebiatów i że nie będzie to wypominane gminie

że nie będzie nam się odbijało czkawką, a wszyscy będziemy korzystali

i będziemy wdzięczni za to, że w końcu nasza młodzież ma miejsce

gdzie może się realizować, gdzie może wspólnie spędzać czas.

Także panie Panie Starosto ja mam nadzieję

że Pan nas dzisiaj zapewni, że środki będą [...] budżet powiatu-

[Ryszard Chmielowicz]Pani Joanno, podejmiemy wspólne działania z burmistrzem Trzebiatowa

od stycznia LPI już mają polecenie, żeby szukać środków zewnętrznych.

Jeśli uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, to będziemy poddawali remontowi oba te skateparki

jeden i drugi. Będziemy współuczestniczyć, nie zostawimy tematu tylko gminie

[Joanna Duzinkiewicz] Tylko żeby to nie było tak jak z ulicami w Trzebiatowie

które zostały przekazane Gminie Trzebiatów, ulice powiatowe

Wszyscy wiem jakie one są stanie no i niestety Gmina Trzebiatów

musisz sama borykać się z remontem tych dróg, nawierzchni dróg.

Obawiam się tego po prostu, że to wszystko skończy się na obietnicach.

[Renata Korek] Szanowni państwo, my się sprawą skateparku zajmujemy już kilka sesji, tak?

Już czas najwyższy żeby sfinalizować tę sprawę

dlatego też ja również proszę o przegłosowanie tej uchwały.


Majątek który przekazujemy Gminie-

[szczekanie psa w tle]

[...] faktycznie jest spory majątek.

Ale miejmy na uwadze to, że Gmina Trzebiatów dostała od powiatu drogi

w stanie niektóre krytycznym i mam nadzieję że

w ten sposób chociaż trochę zrekompensujemy jej ten temat.

Niemniej proszę państwa czas najwyższy dogadały się władze gminne i powiatowe

czas najwyższy żebyśmy sfinalizowali sprawę skateparku.

Więc mam nadzieję, że na następnej sesji nie będziemy już dyskutowali

o tym tylko że sprawa będzie załatwiona. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

[Joanna Duzinkiewicz] Jeszcze, jeszcze... Jeszcze mogę się odnieść-

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę Pani Joanno.


[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę bardzo, Pani Joanno.


[Joanna Duzinkiewicz] Pani szanowna... Pani Przewodnicząca, oczywiście tak jak mówiłam

Trzebiatów otrzymał w spadku od Powiatu Gryfickiego drogi w krytycznym stanie.

W bardzo złym stanie, ale również w takim stanie otrzymuje skatepark.

Także na pewno sobie- [Renata Korek] Joanno

[Joanna Duzinkiewicz] Nie poradzi sobie z utrzymaniem i wyremontowaniem

ośrodka sportowego.

[Renata Korek] Miejmy nadzieję, że na drogi też wysupłamy jakiś grosz, żeby pomóc w Gminie Trzebiatów.

Niemniej ziemia, którą przede wszystkim grunty, które dostaje Gmina Trzebiatów

jest, są to grunty o sporej wartości, nie będę w tej chwili mówiła jakiej

ale ty to spora wartość, tak? No przynajmniej tyle, że dostanie te grunty

chociaż są to grunty przeznaczone celowo na rekreację.

[Kazimierz Sać] Ale one należały do Gminy Trzebiatów.


[Ryszard Chmielowicz] No, nie należy...

[Agnieszka Mackojć] Wróciły do macierzy

[Ryszard Chmielowicz] Kazik, nie należały.


[Agnieszka Mackojć] Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zająć głos

w sprawie przyjęcia tej uchwały?

Skoro nie-

[Waldemar Wawrzyniak] Jeżeli można, Pani Przewodnicząca, bo

[Agnieszka Mackojć] Tak.

[Waldemar Wawrzyniak] Cały czas skupiamy się nad skateparkiem

który oczywiście jest ważnym elementem całości

ale tak jak wspomniała tutaj Radna Teresa Korek

To jest prawie półtora hektara, hektar czterdzieści

z zabudowaną infrastrukturą przystani kajakowej

z dwoma boiskami, z siłownią, z miejscami parkingowymi.

To jest cały kompleks.

i owszem, w tym właśnie kompleksie znajduje się ten skatepark

który wymaga tego remontu.

Ale tak jak Pan Starosta tutaj wcześniej wspomniał

W ramach współpracy między samorządami w następnym roku jest przed nami

mamy i jesteśmy tak umówieni z burmistrzem, że będziemy wspólnie poszukiwany środków

żeby ten skatepark przygotować, uruchomić

Natomiast nie martwiłbym się odnośnie tego, że

nie będą tam mogły dzieci tam z naszej szkoły być dopuszczone

żeby nie mogły funkcjonować

przecież to są dzieci praktycznie z Trzebiatowa, z Gminy Trzebiatów

No nie sądzę, żeby burmistrz postawił bramę i nie wpuścił własnych mieszkańców

czyli własne dzieci do tego żeby korzystały z tego boiska.

Ale oczywiście można rozważyć pewnego rodzaju zapisy

które nie ograniczają prawa własności do tego, żeby to zafunkcjonowało. Dziękuję.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, szanowni państwo.

W związku z tym, że tutaj była autopoprawka

jestem zobligowany do tego, żeby przedstawić projekt uchwały

chociażby w częściach gdzie były zmiany.

Więc Uchwała Rady Powiatu w Gryficach w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie artykułu 4, ustęp 1, punkt 10 artykułu 12, punkt 8 litera a

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu w Gryficach uchwala co następuje

paragraf pierwszy: wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

położonej w obrębie nr 7 Miasta Trzebiatów

oznaczonej numerem działki 62 o powierzchni ponad 1,4 hektara

KW numer SZ1G/00030521/8

za cenę jednego... Jednej złotówki na rzecz gminy Trzebiatów.

Paragraf dwa: wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

Paragraf trzy: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania

państwa o zagłosowanie za przyjęciem uchwały.


Pan Grzegorz Burcza, jest za przyjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Tak, za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?


[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Agnieszka Mackojć] Nie ma. Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?


[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Ryszard Maliński jest z nami?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. I Pan Stanisław Hołubczak?

[kaszlnięcie]

[Agnieszka Mackojć] [...] za przyjęciem uchwały głosowało trzynastu radnych

a więc uchwała wchodzi w życie jednomyślnym głosowaniem.

Bardzo dziękuję. Przechodzimy do procedowania nad punktem ósmym

czyli podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi

na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

Skarga pani K.K.

Bardzo proszę państwo, materiały macie, omawiane były na komisjach.

Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj o coś dopytać, zająć głos?

Jeśli nie ma... Proszę Pan Radny Grzegorz Burcza.


[Grzegorz Burcza] Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca

to nie kwestia dopytania


tylko kwestia faktycznie oceny merytorycznej pracy

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która swoich w kompetencjach ma

rozpatrywanie właśnie tych tematów, czyli między innymi skarg.

Ja generalnie, skoro zajmujemy się całym pakietem dzisiaj tych skarg

na jednostki... na dyrektorów jednostek organizacyjnych, czy na starostę.

To jak my do całego pakietu chciałbym się odnieść.

Bo ciągle jest kwestia absolutnego jakby niezrozumienia

po stronie klubu Prawa i Sprawiedliwości, a po stronie

osób, które mają większość. O nazwijmy to tak.

Mają większość w Radzie Powiatu i są to ludzie związani

z Platformą Obywatelską, PSLem i tak dalej

do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że

w przypadku tej akurat konkretnej skargi

która została określona jako bezzasadna.

Po raz kolejny chciałbym podkreślić fakt

że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która została powołana ustawą

czyli jakie intencje miał ustawodawca, jakie intencje miał parlament.

Parlament miał intencje bardzo proste

wprowadzając te uprawnienia do rad powiatu.

Żeby nie zajmować się tak jak niektórzy próbują imputować

że ma się zajmować wskazywaniem winnych, szukaniem problemów.

To nieprawda jest.

To jest absolutne nieporozumienie i jakby zakłamanie rzeczywistości.

Skarga ma określić tylko czy jest... Znaczy nasza praca, komisji

ma określić tylko, czy skarga jest zasadna, czy jest niezasadna

Czy człowiek ma rację, czy nie ma racji.

Czy człowiek jest pokrzywdzony czy człowiek nie jest pokrzywdzony.

tu nie chodzi o wskazywanie że ktoś jest winny.

Bo od tego są sądy.

Sądy Rzeczypospolitej Polskiej.

W wmawianie nam, radnym, wmawianie opinii publicznej

że te skargi, które wpadają właśnie do pracy naszej komisji

to jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości i pretensje, to niech idzie sobie do sądu.

Takie często używacie państwo sformułowania.

Błędne rozumowanie to jest.

Kwadratura koła. To jest absolutne nieporozumienie i zaprzeczenie.

Proszę państwa, właśnie mieszkańcy Powiatu Gryfickiego

dostali instrument do ręki, żeby wykorzystać go w zupełności

mają prawo w prawo złożyć skargę.

Wyczerpuje to oczywiście KPA, wyczerpuje to Konstytucja.

bo nikomu nie można zabronić wnieść skargi.

ale pierwszym takim organem ma być właśnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

czy to w gminie czy to w powiecie.

I podkreślam jeszcze raz całą stanowczością.

Podejmowanie decyzji, czy skarga jest zasadna lub nie

to nie jest oskarżanie dyrektora, starosty

o to czy jest winien, czy nie jest winien.

To co próbujecie wielokrotnie zamydlić jakby rzeczywistość.

I teraz do meritum sprawy, jeżeli chodzi o tą konkretną skargę.

Proszę państwa, ta konkretna skarga jest o tyle właśnie zasadna

bo dotyczy kwestii procedur zachowania się pani dyrektor

wobec swoich pracowników.

Tu nie chodzi o to że kodeks pracy reguluje

że nie musi pracodawca przedłużać umowy na czas określony

sprawa jasna, to oczywiście reguluje.

I wy zaraz powiecie larum "no to niech idzie sobie do sądu i niech sąd decyduje".

No właśnie podkreślam po raz kolejny. Nie po to została komisja powołana.

Tu chodzi o sprawy proceduralne.

Bo jeżeli podczas posiedzeń komisji wychodzi na to

że regulamin, na którym opiera się pani dyrektor raz jest, raz go nie ma

mało tego, w czasie posiedzenia komisji regulamin jest zmieniany, poprawiany

pani dyrektor powołuje się na treść regulaminu, który nie jest zatwierdzony

jest przeciwko pracownikom formułowany

bo są tam takie sformułowania, które po prostu wręcz, no po prostu poniżają pracownika

Poniżają pracownika.

I starosta to wszystko przyklepuje

bo ma zaufanie stu procentowe, a może trzystu procentowe do swojego dyrektora

który jest nieomylny, jest najlepszy na świecie

i nie ma prawa się ktokolwiek zwrócić ze skargą

na jakiegokolwiek dyrektora jednostki organizacyjnej.

Wszyscy którzy skarżą to są ludzie nieodpowiedzialni, pieniacze

w ogóle ludzie, którzy się czepiają.

Proszę państwa, jakieś pomylenie pewnych kompetencji i faktów.

Dlatego [wibracja telefonu]

jeżeli chodzi o tą skargę konkretną

gdzie, no niestety

nie wzięto pod uwagę

konkretnych zapisów regulaminowych

Wybiórczo zastosowano sobie przepisy

i wymyślono, że aha no to jeżeli Kodeks Pracy przewiduje

no to oczywiście piszemy, że jest niezasadna

Ja mówię że chodzi o sam styl zarządzania.

Bo jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić do skarg, do tej konkretnej

że możemy wydusić wszystkie soki z pracownika

w momencie kiedy on jest pracownikiem na czas określony.

I dla własnego widzimisię

wymyślając jakiś pretekst

Bo to pretekst do zwolnienia był wymyślony w mojej ocenie.

Wymyślony absolutnie, tak?

Bo on był absolutnie niespójny.

Jeżeli to, że ktoś zostaje zwolniony niby dlatego, że odmówił wykonania obowiązku

bo się boi zachorowania COVIDem i nie zabezpiecza mu się warunków

do tego, żeby był [kaszlnięcie]

[...] ochroniony, pełny perfekcyjny

Mało tego, obok stoi pracownik który te czynności może podjąć

i temu pracownikowi się nie przekierowuje tych czynności

no to jak to można nazwać?

"Nie,ty będziesz się zajmowała, bo ty się boisz"

"Ty jesteś osobą, która mi podpadła"

"No to mamy pretekst, bo wiem, że mi odmówisz."

Tak i jeszcze nadużyciem jest bardzo dużym powoływanie się, że to jest

też wynik zarządzenia wojewody, że [kaszlnięcie]

wojewoda obostrzenia COVIDowe.

To jest nadużycie zupełne, bo nic takiego nie miało miejsca.

Bo wojewoda nie określił konkretnie kogo należy wyznaczać, kogo nie wyznaczać.

A tu mówimy o konkretach. Jeżeli jest pani, która jest wyznaczona

się boi i potrafi odmówić i uzasadnia dlaczego

a obok stoi pani, która może się opiekować, ma do tego uprawnienia

i nie została wyznaczona. No to dlaczego?

Traktujemy pracowników równo czy traktujemy wybiórczo?

czy szukamy po prostu tylko pałki[...] [kaszlnięcie]

To jest bardzo duże uzasadnienie.

Bardzo dużo tutaj jest informacji.

I niestety tak jak powiedziałem, w mojej ocenie

i zresztą wielu osób, z którymi można było porozmawiać

w sposób, powiedzmy, poufny.

Wychodzi na to, że tak naprawdę skarga jest zasadna.

Bo chodzi absolutnie o system pracy i o procedurę

która jest niestety łamana.

A jeżeli my przechodzimy nad tym do porządku dziennego, mówimy "nic się nie stało"

"A jak ktoś ma pretensje niech idzie do sądu pracy"

To proszę państwa, to nie tędy droga.

Dlatego rekomenduje uznanie tej skargi absolutnie za bezzasadną.

tak będę głosował, tak będę rekomendował.

Takie będzie stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.

[kilka osób odzywa się jednocześnie]

[Agnieszka Mackojć] Panie Radny, chciałabym tylko powiedzieć, że myli Pan pewne pojęcia

[Ryszard Maliński] Można?

[Agnieszka Mackojć] [...] nie została zwolniona tylko skończyła jej się umowa o pracę.

[Grzegorz Burcza] Ale ja doskonale wiem, bo to mówiłem[...]

[Agnieszka Mackojć] [...]dał taką możliwość, to pretensje do ustawodawcy, że dał taką możliwość.

Dyrektor nie [...] podpisywać kolejnej umowy.

[Grzegorz Burcza] [...]słuchać od początku ja dokładnie o tym mówiłem.

[Agnieszka Mackojć] Słyszałam właśnie Pan tak mówił, że została zwolniona.

[Grzegorz Burcza] Że nie ma obowiązku przedłużania umowy, oczywiście, że tak.

[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zająć głos?

Proszę, Pan Ryszard Maliński.


[Ryszard Maliński] No... Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.


Na początku do kolegi Grzegorza.

Ani do PO, ani do PSLu, ani do PISu

i mam nadzieję, że już do końca do końca swojego życia

do żadnej partii się nie zapiszę. To po pierwsze.

Po drugie, stawianie na ostatniej komisji przez koleżankę Joannę

zarzutu, że to mi jest brak empatii, skoro jestem w tej komisji.

Nie, to wy macie chyba podwójną empatię.

Tak mi się wydaje. Bo w skardze jest strona skarżąca

i strona oskarżana.

I trzeba rozważyć i jedną stronę i drugą.

I tego wydaje mi się, że wam brakuje z kolei.

Natomiast ja w tej komisji staram się słuchać uważnie

i też myśleć, co na ten temat mówi

no ktoś kto, wydaje mi się z punktu prawnego, jakby podchodzi bardzo realistycznie do skarg.

Pan Mecenas, przynajmniej na tych posiedzeniach komisji gdzie ja uczestniczyłem

wyraźnie mówił i co mnie najbardziej cieszy

że kolega Paweł Bereżnicki, bo to trzeba podkreślić

brał udział w dwóch posiedzeniach komisji odnośnie tych skarg.

I poprzez fakt chyba jednak przede wszystkim argumentów może nie naszych

bo my jesteśmy tą złą opozycją tylko właśnie Pana Mecenasa zmienił zdanie

i niestety w skardze zostałeś jedyną osobą, która była za przyjęciem.

Nie chcę rozwijać wątku, bo już na komisji rozmawialiśmy z pół godziny.

Także mam tyle w tej sprawie do powiedzenia. Dziękuję serdecznie

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Tak proszę bardzo, Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Szanowni Państwo Radni, my mamy jakiś problem


Ja to tak widzę, bo ze zrozumieniem tego że rozpatrzeniem


tych skarg wniosków, petycji zajmuje się rada.


To ona decyduje o sposobie załatwienia sprawy.


Natomiast sama komisja


Ma jedynie zapoznać się z treścią tej skargi, tej petycji tego pisma

przeprowadzić dyskusję, podnieść wszystkie wątki

i zaopiniować dla rady.

To nie komisja decyduje o sposobie załatwienia, tylko rada.

Natomiast jeżeli wybieramy do organu komisji naszych przedstawicieli

to będę to powtarzał jak mantrę.

Po to ich wybieramy, żeby im ufać

Jeżeli dzisiaj stanowisko komisji jest tak, a nie inaczej prezentowane

i to oni podjęli się tego tematu to oni się zapoznali szczegółowo

to oni wysłuchali wszystkich stron to oni poprosili o wszystkie argumenty prawne

to oni zrobili ogromną robotę to dlaczego ja mam dzisiaj, jako radny nie wierzyć

moim kolegom, koleżankom, którzy zasiadają w tej komisji?

Ja będę głosował zgodnie z ich rekomendacją. I tyle.

I ta dyskusja w tym momencie dla mnie jest zupełnie niepotrzebna.

A komisja opiniuje, przedstawia

to ona pracowała nad przygotowaniem opinii dla nas jako radnych

do podjęcia tej właściwej decyzji, którą za chwilę będziemy podejmować w drodze uchwały.

Dziękuję uprzejmie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę, czy Pani Joanna Duzinkiewicz?


Proszę włączyć mikrofon Pani Asiu. Mikrofon, nie słychać Pani.

[Joanna Duzinkiewicz] Już, już.

Skoro zostałam wywołana do odpowiedzi przez Pana Ryszarda Malińskiego

nurtuje mnie jedna sprawa, dlaczego...

Jeżeli... Oczywiście, kończy się umowa, jak najbardziej, pani dyrektor

nie ma obowiązku przedłużenia umowy o pracę.

Myślę że to wszyscy są zgodni co do tego.


Poprosiła panią kierownik kuchni o opinie na temat pracownika, tak?

Opinia była jak najbardziej pozytywna.

Nurtuje mnie jedna kwestia.

Dlaczego następnie pani kierownik kuchni jako bezpośredni przełożony

pani kucharki, czy to była pomoc kucharki, pani kucharka.

Dlaczego pani... Bezpośredni przełożony, kierownik kuchni

otrzymał ponowne polecenie od pani dyrektor o zmianę opinii?


Skąd w ogóle ten nagły pomysł, skąd to się wzięło?

I czym to było, czym pani dyrektor-

[Marian Maliński] To jest pytanie do pani dyrektor i do pani kierownik.

[Joanna Duzinkiewicz] No, wypadałoby właśnie, żeby

jeżeli pani dyrektor wypowiadała się na temat [...] się wypowiadała

na temat złożony na nią skargę, uważam że również wypowiedziała się na ten temat

i odpowiedziała na to pytanie.

Nie wiem kto był podczas wypowiedzi

Pani Dyrektor [_____]

[Grzegorz Burcza] No nie odpowiedziała na to pytanie.

[Joanna Duzinkiewicz] [...] komisji, tak [...]

[Grzegorz Burcza] Pani dyrektor nie odpowiedziała na to pytanie.

Mówię, bo byłem świadkiem tej wypowiedzi.

Nie odpowiedziała na to pytanie.

Proszę, radny Pan Ryszard Maliński.

[Grzegorz Burcza] O czym tu mówić.

[Ryszard Maliński] No nie wiem czy byliśmy

Siedzieliśmy blisko siebie, ale czy byliśmy na tych samych komisjach, no nie wiem.


był fakt, że sam osobiście dzwoniłem do pani dyrektor [________].

Jak gdyby ten wątek, który został poruszony

i pan padła, jak gdyby... Czy padło wyjaśnienie

No, tylko jest kwestią kto jak to wyjaśnienie bierze

jak interpretuje, także, no nie wiem.

Ja słyszałem-

[Joanna Duzinkiewicz] Przepraszam, ale mówi...

mówi Pan radny o komisji skarg, tak?

O komisji nie oświaty, broń Boże, o komisji skarg.

Na tej, na której uczestniczyliśmy.

Sam osobiście dzwoniłem, próbowałem sprawę

nie tylko tą sprawę, ale w kwestii jeszcze innych jak gdyby wątpliwości rozwiać.

No i różnimy się, no będziemy się chyba różnić w tej kwestii.

Co nie znaczy, że mam nie pracować

czy mamy właśnie nie być empatyczni

będę się starał być taki, tak normalnie empatyczny do wszystkich kwestii.

[Grzegorz Burcza] Ale Pan Przewodniczący nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.

bo podczas tej rozmowy telefonicznej, o której tutaj słyszymy

to ja nie uczestniczyłem oczywiście w tej komisji

mówię o komisji, kiedy pani dyrektor przyszła na komisję, którą ja jeszcze zarządzałem.

i wtedy Pana niestety Malińskiego nie było.

I mówimy o zupełnie-

[Ryszard Maliński] Nie byłem członkiem tej komisji.

Przepraszam, nie byłem członkiem-

[Grzegorz Burcza] Wtedy jeszcze Pan Maliński nie był członkiem.

Mało tego, protokoły z posiedzeń tych komisji, którymi ja przewodziłem

nie mogą zostać zrealizowane, bo ktoś

nazwijmy to w cudzysłowiu "ktoś", nie wiem, jakiś czarny duszek

nakazał zniszczenie nagrań audio z posiedzeń właśnie komisji.

To o tym mówimy. Jeżeli tak zakłamujemy rzeczywistość

i to co tutaj mówi Pan Radny Marek Gołuchowski

który na początku już w ogóle tak święcie wierzy we wszystko, co Platforma Obywatelska robi

to ja się tylko cieszę, że Platforma Obywatelska nie rządzi naszym krajem

bo byśmy się stoczyli zupełnie.

W tym momencie absolutnym jest nieporozumieniem

bo jeżeli materiał źródłowy ginie

nikt nie wie co się stało z materiałem źródłowym

to można teraz takie historie opowiadać.

Że dzwoniłem, pani dyrektor mi coś powiedziała, ale nie powiedziała.

No to proszę powiedzieć Panie Ryszardzie co powiedziała pani dyrektor panu przez telefon?

[Marek Gołuchowski] Panie Radny Burcza

Jeszcze raz pan mnie wywołuje niepotrzebnie do dyskusji

Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej w tej komisji jest osobie jednej.

a Pan ciągle ma jakieś do tej Platformy... Pan zachorował po prostu

Może niech Pan sobie na czole kiedyś napisze

"Platforma Obywatelska" i w lustro patrzy całą dobę.

[Grzegorz Burcza] To wy sobie na czole malujecie pioruny, także-

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo, przerywam tą dyskusję jałową.

Proszę bardzo o zabranie głosu przez Pana Radnego Kazimierza Sacia.

Bardzo proszę Panie Kazimierzu.

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca, słuchajcie

ja nie będę się w ogóle odnosił do szczegółów

jakby tego projektu uchwały, czy stanowiska.

Ale ja pamiętam gdy powoływany był skład komisji

jakby uczulałem na to, że komisja...


Do pracy komisji będzie szereg jakby znaków zapytania.

Dlatego, że ja już pomijam fakt, że ja złożyłem też wniosek

o włączenie w skład komisji

uzgodniłem z Panią Przewodniczącą na jednej sesji, że

okej, niech będzie na następnej, czy tam na kolejnej

bo ja aż tam się strasznie nie palę.

Ale słuchajcie, powiem wam taką rzecz.

Jaka wiarygodność komisji jest...

Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby ileś tam lat temu mój pracownik

rozpatrywał skargi na mnie.

No w sytuacji kiedy wsadziliście tam swojego człowieka, pracownika

w sposób pośredni oczywiście, on nie podlega bezpośrednio staroście bo podlega...


I on jest przewodniczącym komisji, większość w komisji

to Marek słusznie powiedział.

Decyzje podejmuje rada.

Ja jestem przekonany, że gdybyście zrobili porządek w tej komisji

żeby ona była przejrzysta. To dwie, trzy godziny nie marnowalibyśmy na dyskusję.

Zbędne dyskusje.

Jest po prostu wątpliwość co do wiarygodności tej komisji.

Za chwilę będą pewnie punkty tyczące się skargi na Starostę, tak?

Absolutnie jestem ostatni, który by Rysia o cokolwiek oskarżał.

Ale jak to wygląda, że opinię będzie wystawiał jego pracownik?

Janusz Ławruszko. No przecież to jest jakaś paranoja.

To wy mówicie jedni krytykują PiS, drudzy krytykują Platformę

a ja się, powiem wam szczerze, śmieję z was

bo to co w tej chwili robicie to jest jakaś żenada no

Tak nawiasem mówiąc, kiedy mnie wreszcie przyjmiecie do tej komisji?

Bo jak nie to wycofam swój wniosek bo się tam wcale nie wciskam.

Ale powiem wam taką rzecz, że jeśli będę w tej komisji, to pierwszy zgłoszę wniosek

o zmianę przewodniczącego, bo nie może być takiej sytuacji żeby pracownik...

Jak wam brakuje, że tak powiem ludzi do obsady stanowisk

to pożyczę sobie kogoś z PiSu skądś tam

ale nie może pracownik rozpatrywać skargi

chyba, że się wyłącza no to wtedy jest faktycznie okej.

No o to tylko chodzi i nie będzie sporów i kłótni.

[Waldemar Wawrzyniak] Pani Przewodnicząca, jeżeli można.

[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo.

[Waldemar Wawrzyniak] Szanowni radni, koledzy.

Słuchajcie, dla przypomnienia

w tej komisji jest pięciu radnych

którzy zostali wybrani przez nas samych.

Przez nas, to są nasi radni, których wybraliśmy.

Ja nie wiem dlaczego mielibyśmy nie mieć do ich zaufania

Każdy z nich ma jeden głos.

I przewodniczący wcale nie decyduje, że on jednostronnie, czy jednogłośnie

wszystko przegłosowuje.

[Kazimierz Sać] Ale chętnych było więcej [Waldemar Wawrzyniak] [...] tym samym głosem.

Kaziu, wszyscy głosują i mają głos

jeżeli przewodniczący byłby niezgodny mógłby być przegłosowany.

Ja nie wiem dlaczego nie miałbyś mieć zaufania do Ryśka, do innych [...]

[Kazimierz Sacć] Do wszystkich mam zaufanie tylko-

[Waldemar Wawrzyniak] I ja też

[Kazimierz Sać] [...] więcej do pracy w tej komisji. Chętnych-

[Waldemar Wawrzyniak] Słuchaj, jeszcze jedna kwestia.

Ta komisja, mówię, współpracuje w oparciu o też Pana Radcę

To nie jest tak, że każda skarga jest zasadna i od razu z gruntu trzeba ją uznać za zasadną.

Rozpatruje to w oparciu o przepisy prawa o regulaminy, o innego rodzaju dokumenty

które też pozwalają wypracować sobie jakieś stanowisko.

I poprzesz wypracowane to stanowisko, które tutaj przed chwilą

dostaniemy i będziemy głosowali

my jako radni podejmiemy decyzję. Możemy się wcale z tym nie zgodzić.

Bo przecież mamy wolną wolę.

[Kazimierz Sać] Szkoda, że taka ożywiona dyskusja nie jest przy budżecie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, jeszcze Pan Ryszard Maliński.

[Ryszard Maliński] Tak już na koniec, żeby nie przeciągać.

Dwie kwestie, jedna kwestia jest do kolegi Grzegorza.

To nie ja sprowokowałem jakby tą sytuacje łączenia się z panią dyrektor

tylko były wątpliwości

No i ponieważ tak taka była potrzeba, czy

czy tak uznaliśmy, no połączyłem się z panią dyrektor

i w miarę telefonicznie wyjaśniła jakieś tam wątki, które nas interesowały

natomiast jest protokół z komisji, proszę do niego zaglądać

a nie pytać się mnie co jest [...] telefonicznie uzgodniłem z panią

Bo nic nie uzgadniałem z panią dyrektor. To po pierwsze.

Po drugie ja się bardzo cieszę, że mój naprawdę szanowny kolega Kaziu

bo kiedyś był tak troszeczkę na tej sesji pamiętnej, dla mnie pamiętnej, troszeczkę zły

no bo rzeczywiście była sytuacja taka, że troszeczkę jak

wyglądało to jakby z łapanki tworzenie tej komisji.

I ja wtedy powiedziałem, że łatwo jest jak gdyby głos krytyczny zajmować

ale żeby... Trzeba było po prostu się włączyć w pewne działania.

I dzisiaj oto słyszę, że jest jakiś akces Kazia do tej komisji

Z czego ja się naprawdę szczerze i bardzo cieszę.

[Kazimierz Sać] Złożyłem-

[Ryszard Maliński] Naprawdę i będę z tobą bardzo bardzo tak gorliwie współpracował, jeżeli

jeżeli tylko tylko dotrzymasz tej chęci pracy w tej komisji.

[Kazimierz Sać] Oczywiście złożyłem[...]

[Ryszard Maliński] Super, zapraszam serdecznie.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

[...]

[Kazimierz Sać] Też jesteś mój dobry kolega, Rysiu.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo, nie ma więcej zgłoszeń

w takim razie przechodzimy nad... do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.

Proszę o tablicę.


Projekt uchwały każdy z państwa [...] doręczony.

Proszę bardzo, Pan Grzegorz Burcza, czy jest za przyjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza] Jestem przeciw.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

Pan Łukasz Czyrny? [Łukasz Czyrny] Jestem za, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem przeciw.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Jako przewodniczący komisji jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Ja przepraszam, ja nie doczytałem, a o kogo chodzi?

[Agnieszka Mackojć] O dyrektora DPS. Skarga na dyrektora.

[Kazimierz Sać] A, no to jest tak jak Starosta.

[Agnieszka Mackojć] Punkt ósmy. Czyli jest Pan za, tak?

[Kazimierz Sać] Tak.


[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, dwunastu radnych głosowało za, przeciw było dwóch.

Tak więc uchwała została podjęta.

Przechodzimy do punktu dziewiątego

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi

na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

z tym, że skarga dotyczy innej osoby, pana M.M.

Czy tutaj w tej kwestii ktoś państwa radnych chce zająć głos?

Proszę bardzo, Pan Radny Burcza.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca, Dziękuję bardzo.

Bardzo podobna kwestia, tutaj należy się wypowiedzieć bardzo bardzo konkretnie.

Komisja większością głosów [wibracja telefonu, pogłos]

określiła, że skarga jest bezzasadna z podobnych przyczyn.


Nie będę twierdził wręcz odwrotnie tutaj będę wstrzymanie się od głosu

bo niestety nie zostały doprecyzowane wszystkie wątpliwości.

Nie zostały rozwiązane wszystkie wątpliwości.

O ile w kwestii, że osoba, pensjonariusz miał

ograniczone możliwości wykonania rehabilitacji

to to wyjaśniliśmy w sposób bezsporny.

To dość sporną sytuacją było jednak umożliwienie

głosowania w wyborach do...


W wyborach na prezydenta.

Tutaj były określone godziny

tutaj podnosił skarżący, że mu to przyblokowano

ja mam na uwadze niestety nieprzyjemne skojarzenia

jakie miały miejsce w Domu Pomocy Społecznej jeżeli chodzi o wybory

bo dość głośnym echem odbiła się kwestia głosowania

a właściwie przymuszania do głosowania

przez konkretne osoby w DPSie

nawet pensjonariuszy, którzy byli już

w stanie jakby wyjazdu z pogotowiem ratunkowym

i praktycznie [...] w biegu.

I faktem jest, przecież obecny przewodniczący Rady Gminy

Pan [________] [wibracja telefonu]

był tego żywym świadkiem.

On był żywym świadkiem wydarzenia [wibracja telefonu]

które nigdy nie powinno mieć miejsca

w normalnym, cywilizowanym

w cywilizowanym powiecie gdzie zmusza się

do zagłosowania w określony sposób.

I mając to na względzie mam wątpliwości co do tego

że komisja się tutaj nie myli bo uważam, że się niestety pomyliła.

I te głosowanie w wyborach, w których ten Pan miał uczestniczyć

no niestety nie spełniało jakby wszystkich podstawowych norm.

Niestety do tego chciałbym się w ten sposób odnieść.

Nie chcę dalej jakby rozwijać tego tematu.

W związku z tym, że tego nie rozwiązaliśmy, nie rozwikłaliśmy

i pani dyrektor nie była w stanie się wypowiedzieć w sposób jasny i precyzyjny


po prostu nie można być ani za, ani przeciw jeżeli chodzi

o tą skargę, potrzeba byłoby jeszcze głębszych wyjaśnień.

Będę rekomendował wstrzymanie się, dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję Panu. Kazimierz Sać, proszę bardzo.

[Kazimierz Sać] Nie bawię się w politykę

nie będę stawał w obronie ani Platformy, ani PiSu, ani odwrotnie

ale pragnę przypomnieć Panu Grzegorzowi

że ministrem sprawiedliwości jest przedstawiciel tej zjednoczonej prawicy

czyli pan Ziobro

I jeśli faktycznie były jakieś zastrzeżenia prawne do wyborów

które gdzieś tam rozpowszechniał w pewnym okresie czasu Pan obecnie Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gryficach Pan [_______]

to ja nie rozumiem dlaczego nikt nie zawiadomił prokuratury

i nie toczyło się w tej sprawie jakiekolwiek śledztwo prokuratury.

Przecież to nie... to my nie jesteśmy organem jakby sprawiedliwości

żebyśmy badali materiały dowodowe i tak dalej i tak dalej i tak dalej...

Zdziwiony jestem, że świadomość

bo jest takie przecież stwierdzenie, że

jeśli ktoś zna... Wie o popełnionym przestępstwie to sam popełnia przestępstwo

jeśli to ukrywa, i tak dalej i tak dalej.

Także tutaj nie sądzę, że jakieś będę miał

ja osobiście nie będę miał żadnych zastrzeżeń

do dyrektora ani do komisji w tym zakresie.

Jest prokuratura.

Pan [______] już dawno powinien złożyć zawiadomienie, jeśli faktycznie ma dowody.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo

jeśli nie masz więcej pytań, bardzo proszę przechodzimy do głosowania.


Nad podjęciem uchwały Rady Powiatu

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Pomocy Społecznej w Gryficach.

Proszę bardzo, Pan Grzegorz Burcza czy jest za przyjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza]Wstrzymuję się.

[Agnieszka Mackojć]Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny]Jestem za. [pogłos]

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Wstrzymuję się.


[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek... Pan Stanisław Hołubczak?

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?


[Agnieszka Mackojć]Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?


[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?


[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Jeszcze raz, Czy Pana Grzegorza Szafrańskiego...

[Grzegorz Szafrański] Grzegorz Szafrański jest za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. I jeszcze Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję.

Mamy tu jeszcze... Pani Joanna Duzinkiewicz była za. A nie, wstrzymała się, przepraszam.

Dobrze, szanowni państwo, za przyjęciem uchwały głosowało dwunastu radnych

Wstrzymało się od głosu dwóch, tak więc uchwała wchodzi...

Została podjęta. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do procedowania nad punktem dziesiątym

więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Gryfickiego

Czy tu ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

[Kazimierz Sać] Ja mam tylko pytanie.

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę bardzo. Pan Radny Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] Do członków komisji, czy jakby

w trakcie pracy tejże komisji

przewodniczący tej komisji wyłączył się z pracy

jako w jakimś sensie podwładny osoby, na której, na którą kierowano skargę?

[Ryszard Maliński] To może...

[Agnieszka Mackojć] Tak, Pan Ryszard Maliński.


[Ryszard Maliński] Jeżeli chodzi o te skargi związane ze skargą na Pana Starostę

rzeczywiście żeśmy obradowali w jednym przypadku

w pięcioosobowym składzie czyli w pełnym składzie.

W drugim przypadku w czteroosobowym składzie

jeżeli chodzi o akurat te dwie skargi.


Na tej komisji, której... Na której jeszcze nie było jakby że przygotowanego

oficjalnego stanowiska przez Pana Radcę.

Myśmy głosowali, to było tak że że przewodniczący

no brak jak gdyby udział w tym głosowaniu, przyjęciu stanowiska.

Natomiast przy następnym spotkaniu

już po opinii radcy prawnego przegłosowane było

Pan Przewodniczący również głosował, z tym że mieliśmy większość

Bo jednogłośnie komisja jak gdyby z Panem Grzegorzem również

i z Panem Radnym...


Przepraszam. Pawłem Bereżnickim, przepraszam [...]


Też przegłosowała, także rzeczywiście no przewodniczący głosował

nie włączył się, ale ja też nie uważam że ten że to jest jakieś...

nie wiem, czy jest jakaś tam potrzeba.

No każdy to jakiś sposób interpretuje

bo sobie, ja natomiast nie widzę nic... Skoro jest powołany

został powołany jako przewodniczący. Ja uważam osobiście, że miał prawo

do podjęcia jak gdyby głosowania.

I tyle w tym temacie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę Pana Marka Gołuchowskiego.

[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca, ja w temacie tylko i wyłącznie ustawowym.

Przewodniczący komisji nie może wyłączyć się z głosowania.

Nie jest to skarga na niego.

Zaznaczam dodatkowo, że skarga na Starostę

który nie jest bezpośrednim przełożonym radnego Janusza Ławruszki

a poza tym no proszę patrzeć na arytmetykę.

Arytmetyka jest jednoznaczna.

Członkowie komisji nawet z głosem czy bez głosów w głosowaniu

Pana przewodniczącego Ławruszki i tak byli za odrzuceniem tej skargi.

Także tutaj dla mnie nie pojawia się żadna, jakaś taka

Sytuacja, która mogłaby dzisiaj stanowić o naszej decyzji

jako rady w podejmowaniu uchwał.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[Waldemar Wawrzyniak] Jeżeli można, Pani Przewodnicząca jeszcze w kwestii wyjaśnienia.

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę, Pan Wicestarosta.

[Waldemar Wawrzyniak] Padło tutaj, że jakby Pan Janusz Ławruszko

jest jakiś podległym Panu Staroście, otóż

jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, że Pan Janusz Ławruszko

nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Gryficach

pracuje w Zarządzie Dróg, w jednostce.

Nie podlega pod Pana Starostę, podlega pod dyrektora.

A jeszcze tak jakby do wyjaśnienia [...] Kazimierzowi, bo

przed chwilą dowiedziałem się, że dotyczące jeszcze tamtej skargi

Pan Radny [________], Przewodniczący Rady Gminy

zgłosił tamto postępowanie do prokuratury.

Osoba która dokonała tej czynności się przyznała

i tak to wyglądało, w związku z tym on ze swojej strony dopełnij tej formalności

ale to już tak na boku. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Janusz Ławruszko, tak? Chciał zająć głos?

[Janusz Ławruszko] Może pozwoli pani, że ja tyle zabiorę głos.

Nie wiem jakim prawem Pan Radny Sać, czy Pan Burcza

zachowuje się i w ten sposób wypowiada się o mojej osobie.

Pan Grzegorz Burcza na cztery posiedzenia komisji pomimo, że był usprawiedliwiony

dwa razy nie brał udziału.

Pan Paweł Bereżnicki członek klubu PiS głosował tak jak pozostali członkowie.

a nie jestem człowiekiem, który ma parcie na media tak jak Pan Burcza, jak Pan Sać.

Normalnie wykonuję swoją pracę, ale w trakcie komisji.

Miał prawo Pan Sać przyjść na komisję, czy oświatową

[...] gdzie był Ryszard i mógł to wyjaśnić

tak samo mógł przyjść na naszą komisję

ale on się w ogóle tym nie interesuje. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę, rady Pan Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] Ja w żaden sposób nie podważam ustaleń merytorycznych komisji.

Ale będę podkreślał cały czas

że jest pewnego rodzaju podległość służbowa.

Nie zgodzę się tutaj z Waldkiem

Waldek. trochę doczytaj tej ustawy samorządowej

bo jest jest pojęcie Starosty

i jest pojęcie Przewodniczący Zarządu, tak?

i Rysiu akurat pełni te dwie funkcje.

i jeśli spojrzy się na podpis pod angażem

dyrektora Zarządu Dróg [________]

No to zobaczysz tam podpis Rysia Chmielowicza.

Chyba, że jeszcze mój tam funkcjonuje, no nieważne.

Oczywiście, że nie jest bezpośrednim przełożonym, ja o tym mówiłem.


Wiem o tym, że nie podlega pod Starostwo Powiatowe

tylko podlega, jest to jednostka organizacyjna powiatu, także wykładów mi nie rób

raczej sam trochę doczytaj. Dziękuję.

[Waldemar Wawrzyniak] Kaziu, a co tu ma zarząd do rzeczy?

Zarząd to pięcioosobowy skład [...] w znanym ci składzie

[Kazimierz Sać] Powołuje i odwołuje dyrektora jednostki organizacyjnej

[Waldemar Wawrzyniak] Okej, dyrektora, a co ma do Pana Ławruszki [...]

[Kazimierz Sać] Zapytajcie Rysia.

[Waldemar Wawrzyniak] I zgodnie z tym ja ci tylko dla przypomnienia [...]

że to dyrektor go zatrudnia, dyrektor podpisuje angaże

nie starosta, nie zarząd.

[Kazimierz Sać] Oczywiście, że nie. A dyrektora powołuje[...]

[Waldemar Wawrzyniak] Nie jest podległym bezpośrednio zarządowi[...]

[Kazimierz Sać] A dyrektora powołuje i odwołuje zarząd

a wynagrodzenie i wszelkie różne tam motywacyjne

jak też negatywne, czyli nagany...

[Waldemar Wawrzyniak] I okej, ale co my mielibyśmy dyrektora odwoływać

ze względu na Pana Ławruszkę? Nie idź tak daleko.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję za wasze zaangażowanie.

[Waldemar Wawrzyniak] [...] podległy bezpośrednio staroście ani zarządowi [...]

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo.

Nie mamy więcej pytań merytorycznych do tej skargi

bardzo proszę przechodzimy do...

Jeszcze Pan Radny Burcza. [pogłos]

[rozmowa w tle]

[Grzegorz Burcza] Ktoś tam rozmawia

Pan Marek Gołuchowski chyba rozmawia zakłóca prowadzenie obrad sesji.

Tak, można już teraz?

Szanowna Pani Przewodnicząca, dziękuję za udzielenie głosu, szanowni państwo.

Tutaj mamy podobną kwestię. Chciałbym po raz kolejny przypomnieć, że

Słychać mnie?

[Agnieszka Mackojć] Słychać.

[Grzegorz Burcza] Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Chodzi o kolejną kwestię też nie określenia winy

czy nie winy, tylko określenia, czy skarga jest zasadna, czy nie.

I oczywiście po rozpoznaniu bardzo szerokim tej skargi

Niestety nie można się z jej treścią zgodzić

z jednej podstawowej przyczyny.


Zakłamano tutaj rzeczywistość, że pani dyrektor

podjęła swoje działania tylko i wyłącznie w oparciu o


O jakby decyzję czy stanowisko-

[Agnieszka Mackojć] Panie Radny, my w tej chwili-

[Marek Gołuchowski] Ale my jesteśmy w temacie skargi na Pana Starostę

ja nie wiem o czym dyskutujemy.

Dokładnie o tej sprawdzę mówimy, o skardze na Pana Starostę.

[Agnieszka Mackojć] Dopiero co Pan mówił o Pani Dyrektor.

[Grzegorz Burcza] Pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

[Agnieszka Mackojć] Przepraszam, dobrze. Przepraszam. Tak.

[Grzegorz Burcza] Dziękuję, że pani przeprasza. Dziękuję, że pan Marek też przeprasza

chociaż nie słyszę żadnego słowa przeproszenia.

Bo pewnie nawet się nie zapoznał z treścią skargi

no ale to już inna zupełnie rzecz.

Tutaj kwestia dotyczy zasadniczej sprawy.


Ktoś napisał anonim.


Bardzo obraźliwymi słowami, inwektywami na panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

I ten anonim przypisano jednej z pracownic.

Ciekawostka polega na tym, że dokonano porównania

tak zwanego materiału, czyli wyciągnięto teczkę osobową

konkretnej osoby, której przypisano te właśnie

te czynności związane z anonimem.

Ciekawostka jest taka, że nie porównano materiału z innymi osobami

czyli nie wyciągnięto innych teczek.

Tylko konkretna, jedna osoba już była wskazana.

Chyba przez panią dyrektor.

Że to ona najprawdopodobniej stoi za tym anonimem.

Okazało się, że pan mecenas na to wszystko wyraził zgodę.

W tym zdjął jakby odpowiedzialność

tak tu jest w uzasadnieniu, z pani dyrektor.

Czyli ona jest czysta.

Bo to pani dyrektor jakby nie podejmowała decyzji.

Ale to jest cały pies pogrzebany i tu jest pewne nieporozumienie prawne.

Bo to nie pan mecenas narzuca później jakby wynajęcie grafologa

bo wynajęto grafologa. Nieważne jest jego imię i nazwisko

bo nie warto robić przykrości tej osobie.

Który określił też w sposób jednoznaczny ten grafolog

wynajęty przez panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Ten grafolog na podstawie materiału porównawczego

określił, że w sposób absolutnie pewny

ta osoba jest autorem anonimu.

Okazało się, że jak została osoba zwolniona dyscyplinarnie

na podstawie właśnie tych przypisanych kwestii

Okazało się, że oddała sprawę do sądu.

Sąd zmiażdżył zupełnie zmiażdżył, proszę państwa

całą tą wykładnie, którą sobie wymyślono w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Czyli okazało się, że w ogóle badania grafologiczne

odbyły się niezgodnie z procedurami

to pismo, które przypisano jako autorstwo tej osobie, którą zwolnionemu dyscyplinarnie.

Absolutnie ona nie mogła być autorem tego pisma.

No i co? Trzeba było wypłacić odszkodowanie

i w glorii i chwale wszyscy chodzą zadowoleni

nie ma żadnych winnych.

Pozbyto się człowieka, który podpadał być może.

Może miał swoje zdanie, a nie wolno mi twojego zdania [...]

[pogłos]

No niestety w powiecie gryfickim, w jednostkach organizacyjnych

I ta osoba została pozbawiona pracy.

Później opowiadanie takich historii

"ale przecież przywrócił ją są do pracy"

"a ona nie chciała wrócić"

No jasne, a kto by chciał wrócić i pracować w takiej atmosferze?

Ja się wcale nie dziwię. Ja nie znam tej osoby ale, się wcale nie dziwię.

Że wyjechała z Gryfic, że zamknęła ten rozdział.

I nie chce wracać do tego.

Wzięła tylko odszkodowanie i sprawa się teoretycznie zamknęła.

I kto płaci za to, za tą fanaberię?

Kto płaci za to wymyślone stanowisko?

Kto płaci za te jakieś, nie wiem, zemsty?

Jakieś dziwne zachowania osób odpowiedzialnych?

Kto płaci?

Tak jak w słynnych sformułowaniach

by było powiedziane: "pan płaci, pan płaci, pani płaci, ja płacę".

Podatnicy płacą.

A dlaczego podatnicy mają płacić za czyjeś błędy?

I tu o to się rozbija kwestia dlaczego podatnik ma płacić z własnej kieszeni

za to, że urzędnik postępuje źle

postępuje błędnie, nieetycznie?

Nie wiem czy z premedytacją czy z niewiedzy.

Ale według mojej oceny niestety z premedytacją.

Bo ja akurat jestem przykładem tej osoby

która doskonale, mogę powiedzieć teraz, że się znam na badaniach grafologicznych.

Bo też dostałeś tego czasu o to że napisałem jakiś anonim, jakiś donos

i złożono na mnie zawiadomienie do prokuratury ,musiałem się tłumaczyć

i ja wiem-

[Agnieszka Mackojć] Panie Burcza, to nie ma związku z tą skargą.

[Grzegorz Burcza] [...] na czym polegają badania grafologiczne.

Ja wiem na czym polegają badania grafologiczne

i mi tu nikt żadnych bajek nie wciśnie.

Dlatego to uzasadnienie, które tutaj, na które się powołuje i mecenas

jeden i drugi, no niestety nie zmierza do tego, żeby sprawę rozwiązać.

Skarga jest jak najbardziej zasadna.

Mówienie, że nikt nie jest winien i można człowieka zniszczyć.

Pozbyć się go, zwolnić go dyscyplinarnie

i za to mnie ponieść odpowiedzialności

jest niestety bardzo smutne.

Jest wielkim nadużyciem, tak się nie powinno traktować pracowników.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę radny Pan Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] Ja nie do końca wiem o jakie nazwisko chodzi

ale najprawdopodobniej chodzi o nazwisko osoby, która pracowała

w Urzędzie Pracy jeszcze za czasów mojego starostowania, więc

z informacji, które ja posiadam

A ufam, że Pani Dyrektor [_______] mówi prawdę

to nie do końca, Panie Grzegorzu, tak było że były jakieś fanaberie.

Były bardzo poważne zastrzeżenia do tej osoby

ale nie będę rozwijał tego tematu, bo

bo chyba nie o to chodzi

ale na końcu pozwolę sobie na taką małą dygresję, Panie Grzegorzu

odnośnie grafologów.

Pan wie doskonale, bo...

A jeśli pan nie wie, to teraz publicznie nie powiem

ale jeszcze raz Panu powiem kto opisał donosy

i kto się podpisywał za Pana.

A pan nie chciał z tego skorzystać

żeby zbadano te osoby

i wiedziałby Pan doskonale kto podpisywał się za Pana.

Ale w związku z tym że tyczy się to Pana, nie wiem, kolegi czy przyjaciela

nie chce Pan tego sprawdzać, to Pana problem.

Na pewno pani Smoleńska podjęła bardzo słuszną decyzję

i na pewno będę głosował za tym, że ona jest niewinna.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, skoro nie ma więcej pytań

bardzo proszę o tablicę do głosowania.


I oddanie głosu za podjęciem uchwały, bądź nie.

Bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza, czy jest za podjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza] Jestem przeciw.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Wstrzymuję się.


[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.


[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem przeciw.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?


[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?


[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] A Pan Ryszard Maliński, przepraszam.

[Ryszard Maliński] Też jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Stan... Marek Gołuchowski?


[Marek Gołuchowski] Jeszcze raz powtórzę, była to skarga na działalność Starosty

Doczytałem całą treść skargi i jestem za.

Żeby Pan Radny Burcza wiedział, że głosuję z pełną świadomością.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo za podjęciem uchwały głosowało jedenastu radnych

przeciw dwóch, wstrzymała się jedna osoba.

Tak więc uchwała została podjęta.

Bardzo dziękuję, punkt jedenasty.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi

na działalność Starosty Powiatu Gryfickiego

Skarga pana P.W.

Czy w tej kwestii państwo chcieliby zająć głos...

Tak, bardzo proszę, Pan Radny Burcza.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo, jedno zdanie.

To jest właśnie przykład rozpatrywania jednej ze skarg

która rozwiała wszelkie wątpliwości

i ta skarga nie budzi w tym momencie najmniejszej wątpliwości

zostało wszystko wyjaśnione, dopowiedziane

uzasadnienie jest nawet najkrótsze i najprostsze

z czego jestem dumny jeżeli chodzi o pracę komisji

i tutaj nie ma co dopowiedzieć.

Oczywiście jest to skarga zasadna

i tutaj dziękuję komisji że mogliśmy jednomyślnie

ten temat załatwić.

[Ryszard Chmielowicz] Grzegorz, bezzasadna.

[Grzegorz Burcza] A dlaczego bezzasadna?


[Agnieszka Mackojć] Uchwała zasadna.

[Ryszard Chmielowicz] Przyklepujesz ją, a nazywasz inaczej.

[Grzegorz Burcza] Uznaję za bezzasadną.

[Ryszard Chmielowicz] No, a powiedziałeś zasadna.

[Grzegorz Burcza] Nie, czyli będę głosował za uznaniem za bezzasadną.

[Ryszard Chmielowicz] A, powiedziałeś że zasadną, Sorry, dobra.

Nie nie, tu chodzi o to, że wyczerpaliśmy ładnie

i proszę zwrócić tylko uwagę że wystarczyły dwie dwie strony

do uzasadnienia, nie trzeba było nic kombinować.

A jak się kombinuje to uzasadnienie niestety ma trzy, cztery razy tyle kartek.

A to tyle tylko. Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo

nie ma więcej pytań, przychodzimy do głosowania.

Poproszę o tablicę.


Bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza, czy jest za przyjęciem uchwały?

[Grzegorz Burcza] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Wstrzymuję się.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za. [sprzężenie]

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

[Marek Gołuchowski] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław Hołubczak?

[Stanisław Hołubczak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć jest również za .

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński]Jestem za.

[Agnieszka Mackojć]Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Przy jednym wstrzymującym się głosie

za podjęciem uchwały głosowało trzynastu radnych

Tak więc uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję.

Punkt dwunasty: interpelacje i zapytania radnych.

Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych-

[Marek Gołuchowski] Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę.

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę bardzo, Pan Marek Gołuchowski.

[Marek Gołuchowski] Ja korzystając z okazji oczywiście nie w tym punkcie

chciałbym wszystkim państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia

i przeprosić, ale potrzebuję się w tym momencie już

zwolnić dzisiejszych obrad sesji.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję-

[Marek Gołuchowski] Zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich państwa.

[Agnieszka Mackojć] Wzajemnie.

[Waldemar Wawrzyniak] Zdrowych Marek, zdrowych.

Proszę bardzo o zajęcie głosu Pana Radnego Grzegorza Burczę.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję.

Ja bym chciał się dopytać w kwestii mojej interpretacji z dnia pierwszego grudnia.


Pan Ryszard Chmielowicz zapewne ma wiedzę na ten temat.

Ja się pytałem jakie będą plany

jeżeli chodzi o zbycie majątku skarbu państwa

czyli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

lada moment będą się przenosić do nowej siedziby.


I ja z reguły jestem łatwowierny.

A tutaj trudno mi uwierzyć, że Pan Starosta

nie ma żadnych planów wobec tej nieruchomości

że nie rozmawia z komendantem że tylko czeka aż on złoży wniosek

i dopiero wtedy rozpocznie procedowanie.

Dlatego chciałbym usłyszeć, bo uważam go za

chociaż po części za odpowiedzialnego starostę

po części, podkreślam bo nie jest w pełni odpowiedzialny.

To chociaż to po części że jest odpowiedzialny

to się chyba interesuje, że ten majątek będziemy zbywać

i będziemy mogli na tym też jakieś pieniądze otrzymać

czy czeka tylko naprawdę na ten wniosek od Komendanta Straży

i w ogóle nie podjęte zostały żadne rozmowy

na temat wykorzystania tego terenu, tego majątku?

Jakie kwoty wchodzą w grę?

Czy może Pan odpowiedzieć na to pytanie?


Zanim przejdę do drugiego.

[Ryszard Chmielowicz] Proszę bardzo.

Więc to jest majątek Skarbu Państwa

ja w imieniu wojewody zarządzam majątkiem Skarbu Państwa

jeżeli takie dyspozycje wojewoda mi wyda.

Rozmowy były wcześniej z Komendantem Głównym Straży Pożarnej, że...

I tłumaczyłem, że żeby skutecznie sprzedać nieruchomość

która jest nieruchomością dużą nietypową do zagospodarowania

to trzeba długiej ekspozycji na rynku nieruchomości

żeby ją dobrze i skutecznie sprzedać.

Nie udały się rozmowy, żeby przekazać jakiemuś samorządowi

czy to gminnemu, czy powiatowemu

od razu stwierdzono jednoznacznie, że ta nieruchomość

ze sprzedaży środki idą do ministerstwa

i praktycznie my tylko będziemy uczestniczyli w wysokości 25%

uzyskanych kosztów ze sprzedaży.

Ja tylko prowadzę procedurę.

Na zapytanie wojewody poprzedniego

czy my moglibyśmy przystąpić do sprzedaży tej nieruchomości

otrzymałem odpowiedź, że dopóki zarząd na tej nieruchomości jest niewygaszony

dopóki zarząd jest w zasobach Powiatowej Straży Pożarnej

nie przewiduje jej sprzedaży.

I jeszcze na dodatek swojego czasu podczas takiej odprawy

z Komendantem Wojewódzkim podczas odprawy rocznej

Straży Pożarnej padły nawet deklarację

że, bo brakowało środków jakby na dokończenie tej inwestycji.

Paby z mojej strony i w porozumieniu z zarządem

słowa, że możemy sprzedać w trakcie tą nieruchomość

i ze środków, które wpłyną do powiatu

i do Skarbu Państwa będzie można wyposażyć, doposażyć tą jednostkę.

No wtedy Komendant jednoznacznie powiedział, że takiej możliwości nie ma

to są środki centralne, on nie może dysponować ani Wojewoda nie może dysponować.

Środki Skarbu Państwa i oni te środki mogą przekazywać na określone cele.

Więc upadła cała sprawa dopóki nie będzie dyspozycji wojewody

żeby rozpocząć proces sprzedaży

nie będzie wygaszenia zarządów dla tej jednostki

dotąd nie będę mógł podejmować żadnych działań w tym względzie.

To samo dotyczy budynku prokuratury

który dalej pozostaje w zasobach prokuratury

jako zarządcy tej nieruchomości

i nie mamy swobody w decydowaniu

co do kierunku sprzedaży tej, tej posesji.

To nie-

[Grzegorz Burcza] Ale Panie Starosto, czyli Pan naprawdę nie ma skalkulowanego

jaką kwotę jesteśmy w stanie pozyskać za przyszłościową sprzedaż?

[Ryszard Chmielowicz] Tak, tak, mieliśmy tam-

[Grzegorz Burcza] Nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu ale to już [...]

[Ryszard Chmielowicz] Mieliśmy, oczywiście, mieliśmy kalkulacje.

Bo ile tam... sześćdziesiąt arów?

Kurcze, musiałbym odtworzyć.

Bo to prosty... Pięćdziesiąt parę arów, tak?

Prosty rachunek, nawet gdyby te

ta zabudowa była obciążeniem dla tej nieruchomości

że w konsekwencji odtworzenie jakieś tam historycznej zabudowy

to wartość samego gruntu

wartość gruntów w tamtym miejscu, no to szacując

ja myślę że po... 500 zł Tak jak na Niepodległości

to jest to 2,5 miliona zł

Więc my byśmy uczestniczyli partycypowali w wartości 25%, jeśli


jeśli to nawet przyjdzie się zmierzyć w przyszłym roku

ze sprzedażą tej nieruchomości.

Także tyle, tyle mam w tej kwestii do powiedzenia

to jeżeli, jeżeli mógłbyś wzmocnić te działania

u wojewody, że przyspieszające procedury można byłoby uruchomić.

To nie przyspieszające, bo jeszcze raz powtarzam, że

nieruchomość trzeba eksponować ja już nawet słyszałem

że burmistrz Gryfic ma pewien pomysł na tą nieruchomości

i dotyczy ona [kaszlnięcie]

budowy domu kultury bo ten jest

z barierami-

[Grzegorz Burcza] Do tego zmierzam, do tego zmierzam[...]

[Ryszard Chmielowicz] Wymaga remontu i tak dalej

to jakby kolejne elementy

ale to już nawet wypili z głowy przy pierwszych jakichś rozmowach

że takiej decyzji na pewno w prezencie nie dostaniemy.

Choć też pozwolę sobie przypomnieć bo byłem uczestnikiem

przekazania półtora hektara ziemi przy Shellu

przy Panu... Pan [__________] ma tą nieruchomość

ta nieruchomość, która obecnie jest finalizowania

w zakresie tej inwestycji nowej Komendy Powiatowej Straży.

Półtora hektara daliśmy zdaje się za przysłowiową złotówkę, albo w formie darowizny

Nie pamiętam szczegółów, w każdym bądź razie bez mała za darmo

no tak to, bo złotówka to nie są żadne pieniądze

nie pamiętam formy ale i wtedy już była nawet rozmowa

No to słuchajcie to zapewne będziemy mogli liczyć na to, że

w rewanżu dostaniemy tutaj ten obiekt

też nam wybito od razu z głowy takie pomysły.

Także były rozmowy już kilkakrotnie na ten temat

Czekamy na decyzję wojewody, mogę po raz kolejny

z początkiem roku po raz kolejny się zwrócę

do nowego wojewody, żeby ustosunkował się do pomysłu przekazania

już tej nieruchomości do... na rynek na rynek nieruchomości.

Okej rozumiem. Rozumiem że Pan nie zadeklarował

chęci przekazania tego majątku Panu Burmistrzowi

[Ryszard Chmielowicz] No ja nie mam takich uprawnień.

[Grzegorz Burcza] No dokładnie tak.

[Ryszard Chmielowicz] Nie mam, nie mogłem tego zrobić

i nie zrobię dopóki wojewoda nie podejmie jasnego stanowiska.

To jest skarb państwa, tutaj nie ma jasnego stanowiska.

Sprzedaje się, dzielimy się kasą i tyle.

Dobrze, drugie pytanie. Mamy już koniec roku-

[Kazimierz Sać] Mogę w tym temacie, panie Grzegorzu? Bo to...

[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo.

[Kazimierz Sać] Ja nie chcę polemizować z Rysiem, bo...


Chylę czoła, Rysiu jest fachowcem od nieruchomości

na pewno lepszym ode mnie i w sprawach własnościowych.

Ale Rysiu, chyba nie do końca jest tak

Czyli ty bez wojewody jako starosta nie możesz

ale wojewoda też nie może bez twojej woli.

I tu jest pewnego rodzaju klincz.

w którym jakby trzymasz wojewodę.

On nie może dysponować nieruchomością skarbu państwa

bez woli starosty

który jest jakby przedstawicielem wojewody jest w terenie.

Tu się mylę?


[Ryszard Chmielowicz] Kaziu mylisz się. To nie jest majątek powiatowy

[Kazimierz Sać] Nie nie, ja mówię o skarbie państwa.

[Ryszard Chmielowicz] Nie nie...

Jeżeli... a jeżeli tak. Decyzja zapadnie i ja jej nie wykonam, tak.

Tu konflikt interesów, tak.

[Kazimierz Sać] To, że wojewoda-

[Ryszard Chmielowicz] Klincz tak zwany, no klincz tak zwany.

[Kazimierz Sać] No o tym mówię, że wojewoda bez twojej woli

nie może dysponować nieruchomością-

[Ryszard Chmielowicz] Nie, dysponuje. Daje mi uprawnienie

ja tego uprawnienia nie wykonam.

No taka przewrotna...

[Kazimierz Sać] Masz na pewno jakiś głos, w tej sprawie masz jako starosta.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, jeszcze jedno pytanie Pan Grzegorz Burcza, tak?

[Grzegorz Burcza] Nie nie, no ja jeszcze trzy pytania, tak?

Składałem też zapytanie, bo są powalone drzewa na wysokości

naszego gryfickiego DPSu.

Pan Starosta mi odpowiedział

no i słusznie, że to jest w dyspozycji Polskich Kolei Państwowych

ale nie o to brzmiała treść mojego zapytania.

Czy my jako jednostka ponadgminna

i ta, która też powinna regulować

te kwestie bezpieczeństwa chociażby i porządku

nawet wokół naszego własnego obiektu, którym jest DPS w Gryficach

I te powalone drzewa tam po prostu

są raz, że niebezpieczne i szpecą

i nie ma teraz chętnego, bo PKP przymusić to po prostu

no chyba ciężka jest sprawa.

Czy my to zostawiamy, one sobie będą tam gniły

będą stanowiły niebezpieczeństwo i dawały wizytówkę

no też de facto DPSowi?

Bo odpowiedź Pana Starosty no wyczerpała temat jednym zdaniem.

Ale ja wiedziałem, że to jest w zarządzie PKP, tylko nie o to się pytałem.

Czy coś będziemy robili z tymi powalonymi drzewami?

Czy one same się będą tam rozkładać się aż spróchnieją?

[Ryszard Chmielowicz] Okej możemy zwrócić uwagę na to właścicielowi terenu.

Żeby ze stosownym wnioskiem wystąpił o usunięcie

tych wiatrołomów, czy jak to tam zwać

i to jest rola właściciela.

Jeśliby... on bierze na siebie odpowiedzialność, bo jeśliby to zagrażało

i nie daj Bóg jakieś tam nieszczęście z tego by wynikało

to właściciel gruntu odpowiada za to, że nie wystąpił z wnioskiem

że nie zabezpieczył, że niewłaściwie zarządza nieruchomością.

Wiele elementów, zaraz dyrektor rolnictwa dostanie od nas jeszcze raz polecenie-

[Grzegorz Burcza] Panie Starosto, dlaczego to pytanie jest takie istotne

bo co zrobiono, na dzisiaj

jeżeli chodzi o realizację powiatowego programu opieki nad zabytkami

na lata 2020-2023?

Co zrobiono? Czym się pan może pochwalić

co zrobiono jeżeli chodzi o realizację tego programu


opieki nad zabytkami, w który jest włączony DPS?

Nie byłoby tego problemu

gdyby tutaj realizacja tego programu odbywała się punkt po punkcie.

Ja nie widzę tej realizacji ani niestety dobrej woli

i chęci pracy ze strony zarządu

Sprawa stoi w miejscu.

Chyba, że się mylę to proszę bardzo

o wyjaśnienie mi kwestii

na jakim etapie jesteśmy w realizacji tego programu?

Co się wydarzyło?

[Agnieszka Mackojć] Może łatwiej byłoby na piśmie, Panie Starosto?

[Ryszard Chmielowicz] Na piśmie dostanie Pan odpowiedź

bo to przecież to nie wszystko w głowie mam.


[Grzegorz Burcza] Czyli tak samo pytanie, jeżeli bym się zaniepokoił

na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi

o realizację strategii, to też na piśmie tak?

[Ryszard Chmielowicz] Tak.

A pan mi na piśmie odpowie tak jak ostatnio, że w strategii

są ujęte ścieżki ale nie możemy ich robić-

[Ryszard Chmielowicz] Odpowiem tak jak, zgodnie z wiedzą, zgodnie z postępowaniem-

[Grzegorz Burcza] I to jest właśnie smutne bardzo

że niestety nie dzieje się nic nawet w tych kwestiach

które nawet sami zaplanowaliście

I to jest właśnie takie niefajne, smutne

Ale przychodzi radosny moment

dlatego bardzo będziemy się cieszyć oczywiście ze Świąt Bożego Narodzenia

co właśnie tutaj też chciałbym uczynić

i bardzo wszystkim serdecznie życzę wszystkiego dobrego


naszym kolegom, koleżankom radnym

ale także wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu Gryfickiego

bo zobaczymy jak to wszystko będzie się rozwijało

Oby walka z pandemią i ta szczepionka

okazała się w końcu skuteczna.

Dziękuję, jeżeli chodzi w tej kwestii to ja tyle.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Szanowni państwo, czy jeszcze pani Joanna Duzinkiewicz, tak?


[Kazimierz Sać] I ja.

[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo.


Proszę włączyć mikrofon, Pani Asiu.


[Joanna Duzinkiewicz] Już jestem.


Szanowni państwo, Szanowny Panie Starosto.

W związku z przekazaniem przez powiat dróg

do gmin, na własność gmin

Bardzo bym chciała prosić

tym bardziej, że już kilka razy zwracaliśmy się z tą prośbą

O tabelaryczny wykaz... Aktualny, tabelaryczny wykaz Dróg Powiatowych.


Które drogi na chwilę obecną wchodzą, są własnością Powiatu.

Czy możemy możemy prosić, czy mogę poprosić o takie-

[Ryszard Chmielowicz] Nie ma problemu.

[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Czy Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Tak, tak. Ja w zasadzie z zapytaniem

Ale znowu sprowokowany, bo ja rzadko

zabieram głos niesprowokowany.

Ja mam pytanie do Pana Starosty Chmielowicza.

Oczywiście żartuję sobie

bo nie wierzę w to, że Pan podpisuje fałszywe dokumenty

nie sprawdzając treści.

W międzyczasie jak Pani zrobiła przerwę

to pozwoliłem sobie skserować-

[Ryszard Chmielowicz] Spodziewałem się, że będziesz buszował po dokumentach.

[Kazimierz Sać] Tak, tak, tak.


Zwróćcie uwagę państwo, zwróćcie

a nie wiem, tu może odwraca mi?

[Agnieszka Mackojć] Nie, nie odwraca.

[Kazimierz Sać] Nie?

Zwróćcie uwagę państwo

jest to adresowane do mnie, data jest.

Na dole jest podpis Pana Starosty

I zaznaczyłem kwoty.


Czemu cały czas to drążę?

Ja wcale bym nie dawał głowy za to

że to jest prawdziwa informacja

ale jeśli się podpisuje pod tym Starosta Chmielowicz

na pytania następujące: "Jakie było zadłużenie?"

Na koniec 2018 roku i Pan Starosta Chmielowicz odpisuje

że zadłużenie powiatu

zaznaczam: po dwudziestu latach funkcjonowania

wynosiło dwanaście milionów siedemset dwa tysiące.

[Ryszard Chmielowicz] Teraz jest dziewięć, z hakiem.

[Kazimierz Sać] Ale sekundkę, Panie Starosto, pozwoli Pan, że dokończę.

[Ryszard Chmielowicz] Dobrze.

Zadłużenie wynosiło dwanaście milionów.

Następne pytanie było

jaka była wysokość wolnych środków

i co mi Pan Starosta odpisuje: że wolnych środków było

dwanaście milionów trzysta.

Więc ja nie dyskutuję nad tym

na co, po co i dlaczego

ale pokazuję, że po dwudziestu latach funkcjonowania powiatu

gdybyśmy przeznaczyli wolne środki

w tym ten czteromilionowy kredyt

bo przecież my dostaliśmy kredyt, a jak tu Pani Skarbnik mi napisała

ten kredyt został wykorzystany przez was na inwestycje

cztery miliony wykorzystane w 2019 roku.

Więc dwanaście ponad dwanaście milionów złotych zostawiliśmy wolnych środków

jest to podpisane, pokazuję wszystkim, przez Starostę Chmielowicza

więc skończmy na ten temat dyskusje, chyba, że Pan stwierdzi, że

podpisał Pan omyłkowo dokument, który jest nieprawdziwy. Dziękuję.


[Ryszard Chmielowicz] To jest...

[Kazimierz Sać] Może ja w wolnych wnioskach złożę.

[Ryszard Chmielowicz] Dobrze Kaziu, dobrze.

Dostaniesz kolejne na piśmie, odpowiedź na piśmie.

Ja jeszcze raz, rachunek jest prosty.

Jeżeli w tych dwunastu, cztery miliony to czysty dług

który na zakończenie swojego funkcjonowania zaciągnąłeś w banku

to się robi osiem.

Jeśli z końcem roku '18 trzeba było zabezpieczyć już w wolnych środkach spłatę kredytu

dwa to już jest sześć, to już zostaje sześć

i naznaczone w dużej części, dostaniesz odpowiedź

[Kazimierz Sać] Ale Rysiu, jeśli zaznaczasz, że jest dwanaście milionów


Dwanaście milionów siedemset długu

i dwanaście milionów trzysta jest wolnych środków

to z matematyki chyba nie jesteś-

[Ryszard Chmielowicz] Że na zero

Tak, że na zero.

[Kazimierz Sać] No na zero, po dwudziestu latach.

No i dobrze.

No dobra, to już się tu przekamarzać

a chciałeś powiedzieć, że miodem i mlekiem płynący powiat był

[Kazimierz Sać] Słuchaj, ja rozumiem ciebie że masz niedosyt, słabo ci idzie no ale to już nie moja[...]

[Ryszard Chmielowicz] Nie nie, Kazik, posprzedawałeś wszystko co było możliwe


[Agnieszka Mackojć] Czy w ramach interpelacji i zapytań radnych...

[Ryszard Chmielowicz] I na dobrą sprawę zostawiłeś pusty budżet.


[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś zapytania lub interpelacje?

[rozmowa w tle]

Jeżeli nie ma przechodzimy do kolejnego...


Do kolejnego punktu a więc informacje i komunikaty

Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.

Mamy dwie informacje, jedna to jest postanowienie o umorzeniu śledztwa

Już nie wiem które w tej kadencji, już dawno straciłam rachubę ile tych postanowień

o umorzeniu jest.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu

po zapoznaniu się z aktami postępowania

Nie będę czytała już tych artykułów chyba, bo to akurat nie jest istotne.

Postanowił umorzyć śledztwo w sprawie

niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień

w okresie pomiędzy 15 stycznia 2015 roku

a 1 października 2017 roku w Gryficach

[wibracja telefonu] przez Starostę Powiatu Gryfickiego

oraz jego Wicestarosta poprzez podpisanie

trzech umów na realizację i emisję audiowizualnego serwisu informacyjnego

z firmą Superportal24 [_______]

oraz trzech umów najmu

[sprzężenie]

oraz dzierżawy wydzielonych powierzchni w GryfArenie

wraz z aneksami z [_______]

które to umowy zawarte zostały ze złamaniem obowiązujących przepisów

oraz były oczywiście niekorzystne dla Powiatu Gryfickiego

Wobec stwierdzenia iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

[...] umarza się i uzasadnienie do tego.

W dniu 19 lutego 2018 roku do Prokuratury Rejonowej w Gryficach

Wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

przez Starostę Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia

złożone przez pana Grzegorza Burczę.

uzupełnienie ono... Uzupełnione one zostało

Poprzez przesłuchanie zawiadamiającego w dniu 6 kwietnia 2018 roku

przestępstwo to polegać miało na podpisaniu przez Starostę

w okresie pomiędzy 15 stycznia 2015 roku

a 1 październikiem 2017 roku w Gryficach

trzech umów na realizację i emisję

audiowizualnego serwisu informacyjnego

z firmą Superportal24 [________]

oraz trzech umów najmu

oraz dzierżawy wydzielonych powierzchni w GryfArenie

wraz z aneksami z [________] które to umowy zawarte zostały

ze złamaniem obowiązujących przepisów

oraz były oczywiście niekorzystne dla Powiatu Gryfickiego

a ich podłoża leżeć mogły elementy korupcyjne.

W sprawie powyższej postanowieniem z dnia 31 maja 2019 roku

wszczęte zostało śledztwo, którego prowadzenie

zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2019 roku

powierzone zostało Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu.

W toku postępowania, po zebraniu pełnej dokumentacji

dotyczącej wszystkich umów zawieranych na podstawie... na powierzchnię W GryfArenie

w latach 2015-2017 umów dotyczących obsługi audiowizualnej Starostwa

w latach 2010-2017

oraz innych dokumentów związanych ze sprawą, a także przesłuchaniu

piętnastu świadków

ustalono stan faktyczny, który pozwolił na podjęcie decyzji merytorycznej

w tym śledztwie ustalono iż wszystkie kwestionowane

przez zgłaszającego Grzegorza Burczę umowy

podpisywali w imieniu Powiatu Gryfickiego i jego jego starosta Kazimierz Sać

oraz Wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz

zawsze przy udziale Skarbnika Powiatu Gryfickiego [_____________]

u tu pominę wszystkie te umowy, które są wymienione z datami, z numerami

Wszystkie zawarte zostały wszystkie wszystkie umowy

zawaret zostały w ramach uprawnień przysługujących przedstawicielom Starostwa

i nie stwierdzono, aby były niezgodne z obowiązującymi

w czasie ich zawierania przepisami.

Wobec powyższego postępowanie w tej sprawie z powodu braku

w czynie znamion czynu zabronionego należało umorzyć.

Podpisał Prokurator Prokuratury Rejonowej

Oczywiście skróciłam to

Gdyby ktoś chciał doczytać

To jest dostępne w Biurze Rady także to nie jest żadna tajemnica.

Bardzo proszę, Pan Kazimierz Sać chciał zająć głos.

[Kazimierz Sać] Wbrew pozorom to podziękuję Panu Grzegorzowi

bo zdecydowanie lepsze jest umorzenie

niż jakieś tam plotki

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jakby nie był pomysłodawcą Pan Grzegorz

i nie otworzył te dokumenty, tylko osoba, która

która tych donosów na różne osoby wypisywała całe mnóstwo

i od początku była przeciwna wydzierżawianiu nie tylko tego tematu

a później, a później... No zajmowała się różnymi rzeczami

Myślę, że wszyscy wiedzą o kogo chodzi

pominę imię i nazwisko, także absolutnie jeśli

jeśli ktoś by na przykład zastanawiał się, czy mam...

Grzesiek, Pan Grzegorz Burcza napisał dla mnie tyle donosów

że oczyścił mnie chyba ze wszystkich możliwych i niemożliwych zarzutów

chyba że jeszcze znowu tam jakiś ktoś będzie pisał

ale na pewno nie on to... Nie on to wymyśla.

Także jestem wcale zdziwiony umorzeniem. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, druga informacja.

Wojewoda Zachodniopomorski, Szanowny Pan Ryszard chmielowicz

Agnieszka... Starosta Powiatu Gryfickiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego Agnieszka Mackojć

Radni Rady Powiatu Gryfickiego.

"Szanowni państwo, z upływem listopada kończę swoją misję

na stanowisko Wojewody Zachodniopomorskiego.

Czas pełnienia zaszczytnej funkcji reprezentanta Rządu Polskiego

w terenie to jedno z najważniejszych wyzwań z jakim przyszło mi się zmierzyć podczas

całej kariery zawodowej.

Współpraca z władzami samorządowymi to jedno z kluczowych zadań każdego wojewody.

To od zaangażowania obu stron, otwartości i świadomości wspólnego celu

jakim jest dobro i rozwój społeczności lokalnych

zależy powodzenie podejmowanych działań.

Z dumą i nieskrywaną satysfakcją chciałbym podkreślić

że na Pomorzu Zachodnim współpraca na linii rząd-samorząd

układała się w sposób bardzo pozytywny.

Wspólnie udało nam się zrealizować wiele dobrych dla mieszkańców naszego województwa projektów

jak chociażby inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych

czy uruchamianie kolejnych połączeń

w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

o charakterze publicznym.

Dobra współpraca ma szczególnie ważne znaczenie zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii

w którym obecnie znajduje się nie tylko nasza Ojczyzna ale i cały świat.

Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za zaufanie jakim mnie państwo obdarzyliście

i wszystkie podejmowane nasze wspólne działania.

Odchodząc ze stanowiska Wojewody Zachodniopomorskiego

pozostaję z przekonaniem, że w przyszłości

dane nam będzie spotkać się wspólnie

i wspólnie pracować na rzecz rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzę państwu i całej lokalnej społeczności w dalszych sukcesów

w rozwoju powiatu oraz szczęścia i zdrowia w życiu prywatnym.

Z poważaniem, Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc."

To jest na tyle jeżeli chodzi o informacje

Czy w ramach wolnych wniosków państwo

chcieliby zająć głos?

Tak, bardzo proszę. Pan Radny Grzegorz Burcza.


Proszę o włączenie mikrofonu.


[Grzegorz Burcza] Już teraz słychać?

[Agnieszka Mackojć] Tak.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca Szanowni Państwo Radni

i radne. Mam dwie kwestie.

Właściwie wniosek, który też przerodzi się pewnie w zapytanie.

Pierwsza kwestia dotyczy sprawy tego ogólnonarodowego

programu szczepień przeciwko COVID-19


Czy my przewidujemy w jakiś sposób, żeby na przykład

wykorzystać chociaż billboardy albo nasze możliwości medialne

żeby jakby spopularyzować ten temat?


Bo zaczyna się społeczeństwo obawiać tych szczepionek

i czy przewiduje powiat coś takiego, że

taką kampanię społeczną ewentualnie by poprowadził

i zachęcił naszych mieszkańców do tego żeby się szczepić.

Dlaczego to mówię? Lada moment szczepionki będą gryfickim w szpitalu.

Lada moment będzie ta kampania szczepień

Może się okazać, że te deklarowane wcześniej ponad 50% naszych mieszkańców


nie zdecyduje się na te szczepienia

i co zrobi powiat jeżeli mamy takie działanie

też o charakterze prozdrowotnym, ponadgminnym?

Czy coś takiego przewidujemy?

To jest pierwsza kwestia i zaraz bym się odniósł do drugiej

Panie Starosto, jakie Pan ma plany?


[Ryszard Chmielowicz] Znaczy pierwsze pytanie do Radnego Burczy

Czy się zaszczepisz? Bo ja już oficjalnie powiedziałem się zaszczepię.

I to jest moja odpowiedź. Możesz nam tutaj na łączach, wszystkim mieszkańcom

powiedzieć jaki będzie twój stosunek do tego całego procesu.

[Grzegorz Burcza] Ale jakie to ma znaczenie

teraz na moje pytanie jeżeli chodzi o kampanię społeczną?

[Ryszard Chmielowicz] Na pewno, na pewno w tej chwili

[Grzegorz Burcza] O kampanię społeczną [...]

[Ryszard Chmielowicz] [...] Bardzo wiele się dzieje. To jest kampania, ty też masz w tym udział

ty też mógłbyś w tym uczestniczyć.

Czy też mógłbyś wzmacniać przekaz

jako osoba publiczna a jakoś nie bardzo słyszę

Ja publicznie stwierdziłem, że tak, zaszczepię się

i te tablice nasze dotyczące

ta główna tutaj przed urzędem, dotycząca... przekazująca informacje

jest ciągle wykorzystywana w tych zarządzeniach pandemicznych

i w dalszym ciągu tak pozostanie.

Wszelkie informacje które będą niezbędne do przekazania społeczności

w których moglibyśmy uczestniczyć

w przezwyciężeniu tej pandemii, przywróceniu normalności

zrobimy wszystko, co będzie w tej kwestii można.

Dzisiaj telewizja i w telewizji

można wysłuchać specjalistów, którzy świetnie się w tych zagadnieniach poruszają

i szczególną rolą jest, żeby przekonywać

bo ten przekaz wtedy jest zdecydowanie mocniejszy

i bardziej wiarygodny.

Ci którzy uczestniczą...

Był teraz niedawno takie telewizyjny przekaz

osoby, która rejestruje, bo jest w rejestrze tych leków

i on publicznie w telewizji stwierdził, że

to jest jedna z bezpieczniejszych szczepionek

że ona nie ma fragmentu wirusa

że to są [...] ja nie chcę tutaj żeby w błąd jakiś

nie popaść, nie chcę i nie cytuje jakby w szczegółach

To mnie przekonuje do tego, że ta szczepionka jest w miarę bezpieczna

i jeszcze pełnomocnik, który powiedział, że


niebezpieczne jest to jeśli się nie zaszczepimy

i przyjdzie nam odchorować

a najgorszą rzeczą pozostawić własne życie

Czyli zachęcam, mniejsze ryzyko

porównywał to, że samolot, pociąg gdzieś tam jadący

że zawsze jakieś tam ryzyko

nie zachęca tylko, bo kobiety w ciąży

bo takich testów na kobietach nie robiono

z wiadomych powodów.

I ci, którzy astmatycy, alergicy

którzy mogą mieć alergię na któryś ze składników tego leku.

Mnie to przekonuje, przekonujemy razem

wszystkich wokół siebie, najbliższych.

Od tego trzeba też zacząć, żeby najbliżsi

bez lęku, bez jakiejś tam niepotrzebnej, niepotrzebnych wątpliwości

przystąpili do szczepienia

bo skutek pozytywny będzie tylko w przypadku kiedy około 70% populacji

zostanie zaszczepione.

Każdy słabszy, niższy wynik nie zabezpiecza nas w pełni przed pandemią.

Ale jeszcze drugi element świeży, to wszystko tak dynamicznie się rozwija

że trudno za tym nadążyć. Jeżeli te przekazy śledzicie, szanowni radni

to też dotarła do was informacja, że w Londynie

już mutuje, że już jest jeszcze groźniejszy ten wirus

i bardziej zjadliwy, jak go by tam nie zwać

że jeśli nie zabezpieczymy się dzisiaj

konsekwencje tego mogą być tylko gorsze.

Mnie i moim najbliższym i rekomenduję to wszystkim wam

zależy na tym, żeby jak najszybciej wrócić, przywrócić normalność

wrócić do normalności, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować

a nie zamknięci we własnych pomieszczeniach.

Dzisiaj dochodzi jeszcze kolejny

że święta będą takie, jakie będą

Z żalem możemy o tym mówić, wydawało się

że Wielkanocne Święta to są te ostatnie pandemiczne

że już te najpiękniejsze Święta Bożonarodzeniowe

będziemy mogli spędzać tak jak zawsze.

Okazuje się, że za chwilę kolejny lockdwn, kolejne zamknięcie

ograniczenia maksymalne, to jest właśnie też przeciwko temu

żeby jak żeby zdusi zdławić i jednocześnie, skutecznie zapobiec

zakażeniom, czyli poprzez szczepienie.

Nie ma innej w tej chwili możliwości.

[Grzegorz Burcza] Dziękuję bardzo, Panie Starosto

Pan przywołał bardzo... fajnie się cieszę. Tylko druga kwestia

Zbliżamy się wielkimi krokami do najpiękniejszych świąt

do Świąt Bożego Narodzenia.


To są najcudowniejsze święta dla wszystkich katolików zapewne

i nie tylko, bo przecież też i protestantów, wszystkich chrześcijan.

Ale nie jest też tajemnicą Panie Starosto

i to pytam Pana jako osoby publicznej która się wypowiadała

że Pan popiera strajk kobiet, że Pan za tymi rzeczami jakby jest

I teraz wiemy o tym, są zapowiedzi

że tak zwany strajk kobiet, skrajna lewica, aborcjonistki

szykują się do ataków na kościoły podczas pasterek.

Czy pan też to będzie popierał?

[Ryszard Chmielowicz] Panie Radny, ja jestem katolikiem

niech Pan mi zostawi to we własnym sumieniu.

Pan niech się martwi o swoje sumienie.

[Grzegorz Burcza] Ja się bardzo martwię właśnie o pana sumienie, o swoje sumienie

o wszystkich-

[Ryszard Chmielowicz] To bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę.

[Grzegorz Burcza] [...] aborcjonistki, skrajną lewicę to ja się po prostu obawiam, że jeżeli-

[Ryszard Chmielowicz] Nie opowiadaj bzdur nie opowiadaj bzdur na antenie.

I tyle ci powiem.

[Grzegorz Burcza] Jakie to są bzdury?

Ale poparł Pan?

[Agnieszka Mackojć] [...] Pan Kazimierz Sać [...]

[Grzegorz Burcza] Panie Starosto, poparł Pan strajk dla kobiet, tak zwany strajk?

Poparł Pan?

tak zwane prawo do aborcji i aborcji na żądanie?

[Ryszard Chmielowicz] To jest, tego się nie da w jednym zdaniu określić, powiedzieć

to jest bardzo złożony proces

To jest dyskusja na godziny, żebyśmy mogli powiedzieć w jakich miejscach jesteśmy.

[Grzegorz Burcza] Mam nadzieję, że skoro Pan złożył życzenia świąteczne publicznie

gdzieś tam w gazetach, to mam nadzieję, że Pan bardziej się pod tymi życzeniami podpisuje

a niestety niestety nie utożsamia się Pan. Mam nadzieję, że się Pan już nie utożsamia

z tym tak zwanym strajkiem dla kobiet

bo to faktycznie by źle rokowało dla powiatu.

[Ryszard Chmielowicz] Pozostawię cię z taką nadzieją.

[Agnieszka Mackojć] Proszę o zdjęcie głosu Pana Kazimierza Bur-

[kaszlnięcie]

Sacia. Przepraszam.


[Kazimierz Sać] Na początku może dopytam się jednak

bo to to pytanie Pana Burczy w zakresie tych billboardów

moim zdaniem ma sens. Dlaczego?

Dlatego że że Starosta jakby z racji pełnionej funkcji

między nimi odpowiada za bezpieczeństwo powiatu

i ja myślę że nad tym tematem należy się zastanowić.

Ja nie będę w tej... Znaczy ja też powiem, że się będę szczepił publicznie, to nie ukrywam tego.

[kaszlnięcie]

Oczywiście, jedne głosy są takie

drugie są takie, że szczepionka pomoże, zaszkodzi

nie chcę tu wchodzić w dywagacje.

Ale moim zdaniem powiat powinien zająć jakieś stanowisko

i być może wykorzystać potencjał w postaci billboardów

do tej akcji promocyjnej, jako elementu pokazującego, że dba o bezpieczeństwo powiatu.

[Ryszard Chmielowicz] Zgadzam się, Kazimierz z tobą w całej rozciągłości

naszym obowiązkiem jest to żeby wrócić do normalności

i to co powiedziałem że to jest jedyny sposób

więc jeżeli-

[Kazimierz Sać] Rysiu, ja nie chcę tutaj wchodzić dyskusję

ja mam inne pytanie, inne pytanie mam.


Mam takie pytanie: w tej chwili jest pięcioro członków zarządu.

Starosta wiadomo, Wicestarosta i tak dalej

I słyszę takie głosy, które mnie

tak trochę delikatnie mówiąc zastanawiają.


A mianowicie takie głosy że

No rozumiem że ty jesteś Starosta

Waldek jest Wicestarosta Marian jest etatowy członek zarządu

i to jakby nie podlega dyskusji.

Poza tym jest Renia Korek i Łukasz Czyrny.


mam takie pytanie jaką jakby, nazwijmy to działką

zakresem zajmuje się Łukasz Czyrny?


[Ryszard Chmielowicz] Każdy, każdy w zarządzie...

[Łukasz Czynry] Ale ja mogę odpowiedzieć.

[Ryszard Chmielowicz] Pewne predyspozycje do doradzania

do prowadzenia pewnych działań w zakresie.

Akurat Łukasz Czyrny zajmuje się między innymi

sportem, kulturą, bo to jakby lubi na co dzień robić też jako hobby, dodatkowo.

I jest przedsiębiorcą, który świetnie porusza się w zagadnieniach gospodarczych

i ta przestrzeń też jako doradca jest

przez niego zagospodarowywana.

Pytałem, ale nie wiem, przecież ja nie polemizuję.

Ale chcę zwrócić na jedną zasadniczą rzecz uwagę.

A gdzieś tam, ktoś tam się mnie spytał.


Pan Radny Łukasz Czyrny, członek zarządu

Nie ma uprawnień do wydawania poleceń służbowych

jakiemukolwiek pracownikowi

z prostego względu.

Nie jest pracownikiem

ani kierownikiem jednostki organizacyjnej

więc nie ma prawa-

[Ryszard Chmielowicz] Odpowiedziałeś sobie na te pytanie.

Dziękuję.

[Kazimierz Sać] No, a tu przekazuję ci jakby informację

że rzeczywistość jest inna.

[Ryszard Chmielowicz] Dziękuję za życzliwość.

Nie jest inna, nie jest inna.

Twoja niechęć, twoja niechęć

[Kazimierz Sać] Proszę tylko [...]

[Ryszard Chmielowicz] Do paru radnych w tym gronie jest powszechnie znana

[Kazimierz Sać] Okej, proszę żebyś[...]

[Ryszard Chmielowicz] Jak będziesz o którymś mówił negatywnie, to na pewno wiem o którym.

To się nic nie zmieniło

a ja chciałbym, żebyś w tym okresie przedświątecznym

[Kazimierz Sać] Ale-

[Ryszard Chmielowicz] Trochę więcej życzliwości

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca, czy ja mogę dokończyć?

[Ryszard Chmielowicz] Więcej właściwej oceny

a nie, że... Dobra, nie mówię więcej

bo też nie chciałbym... Skoro zachęcam ciebie do...


[Kazimierz Sać] Jasne. Pozwoli Pani Przewodnicząca że dokończę swój wolny wniosek.

[Agnieszka Mackojć] Proszę.

[Kazimierz Sać] Więc proszę Pana Starostę żeby dopilnował takiej sytuacji

żeby osoby nieuprawnione nie łamały Kodeksu Pracy

I w tym wypadku nie wydawały poleceń służbowych

ani też-

[Ryszard Chmielowicz] Nie musisz mnie o to prosić, takie obowiązują zasady

w każdej firmie-

[Kazimierz Sać] Mogę dokończyć, Pani Przewodnicząca?

Pani Przewodnicząca.


Bo mój ostatni wniosek to jest... chciałbym życzyć

tobie też Rysiu i Pani Przewodniczącej i wszystkim bez wyjątku

mieszkankom mieszkańcom żeby te święta były przede wszystkim spokojne i zdrowe

To fajnie by było, gdyby były wesołe. Wszystkiego co najlepsze.

[Łukasz Czyrny] Pani Przewodnicząca jeszcze ja bym tutaj chciał, w temacie.

[Agnieszka Mackojć] Tak bardzo proszę, Pan Łukasz Czyrny.

[Łukasz Czyrny] Słychać mnie dobrze?

[Agnieszka Mackojć] Tak, słychać dobrze.

[Łukasz Czyrny] Dobrze. Pani Przewodnicząca, no fajnie, że jest tutaj z nami kolega Kazimierz.

Bo, no... Nie da się nie zauważyć, że od jakiegoś czasu

ma bardzo poważny problem ze swoim zdrowiem.

I tak doszukiwałem się jakby tutaj podłoża tego wszystkiego

myślałem, że to jest jakieś takie chwilowe

że to w '18 roku, pod koniec roku to wszystko minie

ale jednak no do tej pory zauważamy, że jednak

No nasz kolega Kazik nie radzi sobie z niektórymi rzeczami.

Ja mam dla ciebie, kolego Kaziku taką radę na przyszły rok

nie wiem czy to pomoże, czy nie pomoże.

Ale obawiam się, że masz...


Dość taki ostry ból jednego ciała, części ciała.

Nie wiem czy maść na to pomoże, czy nie pomoże

ale spróbuj, dwa razy dziennie

może pomoże, nie pomoże, na pewno nie zaszkodzi

To co wczoraj zrobiłeś, tak już na marginesie na tym swoim profilu

fanpage Powiat Gryficki - Wydarzenia

określając swojego członka zarządu, który

był u ciebie zarządzie przez dwie kadencje

mianem wieprza... Powiem ci że to było już tak

poniżej jakiejkolwiek krytyki.

Ja już pomijając fakt

obrazy mojej osoby kilkukrotnie

Ale zważywszy na to, że zasiadałeś razem z nim.


Janusz, twój kolega wieloletni. Członek zarządu.

Określając go wczoraj wieprzem, no to troszeczkę myślę, że już tak

Zagalopowałeś się i myślę, że powinieneś się w tych twoich takich nie do końca


poprawnych politycznie komentarzach wyhamować.

Ale to tylko moja taka skromna rada

Byłeś 16 lat starostą, więc na pewno wiesz doskonale, jak się w tym światku poruszać.

Zrobiłeś sobie już laurkę na tyle mocną

że naprawdę przestań waść, bo... wstydu oszczędź.


[Łukasz Czyrny] To tyle w temacie.

[Ryszard Chmielowicz] Może ja jeszcze, że

Kaziu, tutaj dołączę się do Łukasza Czyrnego


To podłość przekraczająca granice przyzwoitości.

Mniej trochę... Próbuj trochę wyhamować takie skrajne emocje

bo one nikomu nie służą

a życzymy sobie tutaj tak przedświątecznie

żeby opanować te emocje. Zwłaszcza to, co powtarza Łukasz

niczemu to dobremu nie służy

zawiści i takie draństwo

to na pewno nie służy nikomu.

[Łukasz Czyrny] Ja tylko dodam, że pod tym postem wczorajszym-

[Ryszard Chmielowicz] [...] granice przyzwoitości, bo, nie zniżajmy się do takiego poziomu

Nie wolno- [Łukasz Czyrny] Ja tylko-

[Ryszard Chmielowicz] [...] zniżać się do takiego poziomu. To jest-

[Łukasz Czyrny] Ja tylko dodam jedną rzecz.

[Ryszard Chmielowicz] [...] co się działo z tej zawiści, nienawiści

dochodziło do różnych zdarzeń

miejmy to z tyłu głowy

że obrażając tak skrajnie kogokolwiek

jest to przekroczenie granicy przyzwoitości

i może stwarzać jeszcze gorsze sytuacje

które są nieprzewidywalne.

Nie wolno w żadnym wypadku

i z żadnego powodu tak czynić.

możemy dyskutować, możemy się różnić. Możemy różnić się na wiele sposobów

i dzisiaj pokazaliśmy to, że potrafimy, że się różnimy

że różnie mówimy o tych samych zdarzeniach o tych samych wydarzeniach

że wspieraliśmy się, sprzeczaliśmy

że w końcu wypracowaliśmy również stanowisko

że ten budżet 2021 został uchwalony

i chciałbym żeby to był budżet

który będzie można wielokrotnie modelować

to co sugerowaliście wcześniej.

To że nie wiadomo jakie będą wskaźniki to, że nie wiadomo czego się można spodziewać.

To że różnie ta recesja i te tąpnięcie różny skutek może przynieść.

To nie jest też tajemnicą. Wszyscy śledzimy na bieżąco te wydarzenia.

Chcę podziękować wam wszystkim za wyrozumiałość

za tą merytoryczną dyskusję

ale nie tą nieodpowiedzialnie skrajną.

Tego nie... nie można sobie pozwolić na takie emocje

Emocje trzeba powściągać bo inteligentny człowiek

nie jest... Powinien sobie z tym wszystkim radzić

I jeśli ja myślę że to wypadek jakiś tam

bo zdarzyło się i chciałbym o tym zapomnieć

żebyśmy do takiego tematu nie wracali

a do siebie też to mówię, żeby

emocjonalnie gdzieś tam również szukać w tych granic

albo i nie przekraczać tych granic.

Ja postaram się zachować granice przyzwoitości.

I jeśli tak by się... A jeśli by się tak nie zdarzyło

to z pokorą będę wiedział, że nie zostanie mi to darowane w żaden sposób

bo nie wolno obojętnie obok tego przechodzić.

"Nie bądź obojętny."

To słowa, wiecie przez kogo wygłoszone.

Bo zaczyna się od drobnych kroków, później

te emocje biorą górę nad rozsądkiem

i zaczyna się w ogóle niekontrolowany przebieg wydarzeń.

i przed tym przestrzegam. Dziękuję wszystkim pracownikom

którzy opracowali ten budżet. Pani Skarbnik z całą jej ekipą

którzy przygotowali, pracownikom dyrektorom

i pracownikom jednostek organizacyjnych, którzy duży wkład włożyli w to

żeby ten wstępny materiał przygotować żebyśmy od nowego roku pracowali

nad przygotowanym budżetem i żebyśmy mieli szansę modelowania.

A tak wszystkim pozostałym wesołych, zdrowych, spokojnych świąt.

Wszystkiego najlepszego. Niestety w gronie najbliższych

Czy w gronie osób najbliższych gospodarstwa domowego.

Dla bezpieczeństwa nas i tych wszystkich innych

Pozostańmy w domach.

Świętujmy te piękne nasze święta

w sposób najlepszy jak potrafimy

żeby można było spokojnie rozpocząć Nowy Rok

spokojnie rozpocząć zacząć nowe, nowe rozdziały własnego życia.

I tutaj jeszcze o jednej rzeczy chcę wspomnieć na koniec.

Dzisiaj zmarła Pani Helena Fiejdasz.

Nasza pani dyrektor liceum ogólnokształcącego.

Cała historia z nią związana

wszyscy którzy do liceum chodzili

tych opowieści o niej było bardzo wiele

to niesamowicie zasłużona osoba dla edukacji w Powiecie Gryfickim.

Zmarła w spokoju. Po prostu zasnęła. 94 lata.

i zmarła mama [_________] też.

Tak się złożyło [...] do waszej wiadomości.

No to tyle o tych-

[Kazimierz Sać] Pani przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Proszę, Pan Radny jeszcze. Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] Panie Przewodnicząca, nie będę wchodził w dyskusję w tym wypadku

ani z Panem Łukaszem Czyrnym

ani ze Starostą Chmielowiczem.

Powiem może tylko tyle.

Jeśli ktoś


Chce mnie o coś oskarżać


To jestem, to jestem oczywiście do dyspozycji przed sądem.


Bo rzucanie słów na wiatr i oskarżanie-

[Łukasz Czyrny] Jest coś takiego jak IP komputera.


Oskarżanie publiczne. Oskarżenie publiczne o czyny karalne.


Jeśli takowe są, to rozstrzyga o tym sąd.

Nie Starosta, nie Łukasz Czyrny.


Bo to co wy robicie

To jest dopiero delikatnie mówiąc godne pożałowania.

To co wy robicie.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę, jeszcze Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Kazimierz Sać] Skierujcie sprawę do sądu.


[Joanna Duzinkiewicz] Już mogę?

[Agnieszka Mackojć] Tak, bardzo proszę.

[Joanna Duzinkiewcz] Szanowni państwo, oczywiście wszyscy jesteśmy różni.

To jest normalne, I\ile osób tyle poglądów

Ważne jest żebyśmy chociaż próbowali dojść do porozumienia

Próbowali dojść do konsensusu

ale do tego potrzebne są dwie strony


nie tylko jedna.


I tak już na zakończenie.

Życzę wszystkim kolegom, koleżankom i kolegom z rady

wszystkim mieszkańcom Powiatu Gryfickiego

zdrowych radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

wszelkiej pomyślności, spełnienia wszelkich marzeń

a nowy rok niech będzie obfity w sukcesy

w życiu zawodowym oraz osobistym.

Dziękuję bardzo.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[...] że nie ma więcej chętnych.

Szanowni państwo, no cóż. Tak jak już wspomnieliście.

Przed nami święta. Święta inne niż wszystkie inne wcześniej.

I oby te święta okazały się niezapomniane, wyjątkowe.

Obyśmy przez chwilę wykorzystali nasze ograniczenia

i Zatrzymali się chociażby po to, żeby nabrać dystansu

do otaczającej rzeczywistości.

Żeby mieć czas na chwilę zadumy

i docenić tych, z których jesteśmy w którym jesteśmy

z którymi się na co dzień dzielimy swoim życiem.

Bo tak naprawdę to nie te prezenty są ważne nie ten suto zastawiony stół

tylko ludzie, z którymi, którym moglibyśmy dać ten prezent

i z którymi moglibyśmy zjeść te pachnące potrawy.

Także życzę nam wszystkim wszelkiej pomyślności.

Wiary, że każdego dnia może być lepiej i będzie lepiej.

Także zdrowych i pogodnych, wesołych

i w takiej rodzino-przyjacielskiej atmosferze

bo wielu z nas niekoniecznie te święta spędzi z rodziną

a pewnie najbliższymi sąsiadami.

Także tak jak mówi Pan Starosta, zostańmy w domu

postępujemy rozsądnie i cieszmy się tymi świętami

i wierzmy, że będzie lepiej.

Także ja bardzo dziękuję, na tym kończę dzisiejszą sesję.

Dziękuję państwu za uczestnictwo.

Naszej naszej ekipie technicznej za wspaniałe przeprowadzenie sesji

I do zobaczenia już po świętach.

Trzydziestą Sesję Rady Powiatu uważam za zamkniętą. Dziękuję bardzo.


[Joanna Duzinkiewicz] Dziękujemy bardzo.