Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Marian Maliński
10Ryszard Maliński
11Kazimierz Sać
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad, d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finanswoej Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030.
5Podjęcie uchwały Rady Powaitu w sprawie ustelanie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego tych wydatków.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfcikiego.
7Interpelacje i zapytania radnych.
8Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
9Wolne wnioski.
10Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.

Otwieram XXXI sesję Rady Powiatu Gryfickiego

Sesję już chyba ostatnią w tym roku.

Gorąco witam Pana Starostę, Wicestarostę

jest z nami Pani Skarbnik

Witam wszystkich radnych.

Szanowni państwo, przejdziemy do stwierdzenia kworum

a więc odczytam listę obecności, proszę o potwierdzenie.

Czy jest z nami Pan Paweł Bereżnicki?

[Paweł Bereżnicki] Tak, jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Jestem, pozdrawiam serdecznie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękujemy. Pan Grzeogrz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem obecny.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem obecny.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

Pan Łukasz- [Łukasz Czyrny] Tak, jestem.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Łukasz Czyrny] Jestem.

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem, dzień dobry wszystkim.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek Gołuchowski?

Nie ma, usprawiedliwiał się.

Pan Stanisław Hołubczak, też nie ma.

Pani Renata Korek?

Nie mamy.

Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem obecny.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Agnieszka Mackojć jest.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem obecny.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?


Pan Ryszard Maliński? Nie ma chyba.

Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Dzień dobry wszystkim. Jestem.

[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry. Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Witam, jestem.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Leszek Stuła? Nie ma.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem, witam.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[kaszlnięcie]

Szanowni państwo, obecnych na dzisiejszej sesji mamy dwanaście osób.


[Grzegorz Szafrański] Chciałbym poinformować, że przybyła Pani Renata Korek

[...]

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, moment. Musi się połączyć.

Na tą chwilę jest nas dwunastu radnych

a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.


Nasze uchwały będą prawomocne

Bardzo dziękuję. Przystępujemy do...

przyjęcia porządku obrad.

Czy w tej kwestii ktoś z państwa radnych

chciałby coś wnieść nowego, zmienić?


Jeżeli nie to bardzo dziękuję.

Odczytałam porządek dzisiejszych obrad

a więc punkt kolejny

to jest przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Punkt drugi: sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Punkt trzeci: podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Punkt czwarty: podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata 2020-2030

Punkt piąty: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia

wykazu wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2020

oraz planu finansowego tych wydatków.

Punkt szósty: podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia rozkładu godzin

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.

Punkt siódmy: interpelacje i zapytania radnych

Punkt ósmy: informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

Punkt dziewiąty: wolne wnioski

Punkt dziesiąty: zakończenie posiedzenia.

Szanowni państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia.

Proszę bardzo, czy... Protokół był tradycyjnie dostępny

czy tutaj ktoś z państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmiany?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję.

Proszę o tablicę, przystąpimy do głosowania.


[Agnieszka Mackojć] Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem protokołu?

[Paweł Bereżnicki] Tak, jestem.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?


Pan Łukasz?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

Jeszcze chyba nie ma.

Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński? Nie mamy.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Więc szanowni państwo

jednomyślnie przyjęliśmy protokół z ostatniego posiedzenia.

Przechodzimy do realizacji punktu drugiego

sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Proszę bardzo, otwieram dyskusję

Czy ktoś z państwa radnych chce jakieś pytania?


Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

jedno pytanie tylko


Na stronie trzeciej jest informacja

że Grzegorz Burcza zrezygnował z dofinansowania w kwocie 10000 zł

na publikację książki z okazji 75-lecia polskości Ziemi Gryfickiej

i te dziesięć tysięcy przekazano na zakup

materiałów promocyjnych powiatu


Z tego co pamiętam, dwie kwestie


Czy te 10 to nie była rezerwa budżetowa

[dzwonek telefonu]

i po pierwsze, czy rezerwa musi być wykorzystana do końca roku?

[dzwonek telefonu]

[...] zasilić budżet w przyszłym?

I druga kwestia: na co dokładnie

zostały przeznaczone te środki? Co to są te materiały promocyjne?

Jaka ilość, jaka tematyka?


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Panie Starosto?


[Ryszard Chmielowicz] Oczywiście, że nic nie musi być do końca roku wykorzystane

i mogłyby te środki pozostać w budżecie.

Niemniej jednak zdarzyło się już parokrotnie

że jak były delegacje jakiekolwiek

jak ktoś z materiałami promocyjnymi

powiatów zaprzyjaźnionych

to niestety my nie mieliśmy

[kaszlnięcie]

nie mogliśmy w rewanżu zaprezentować

swoich powiatowych osiągnięć

swoich tych znaków powiatowych

więc z tego powodu

z tego powodu, no trzeba było to

jak się okaże, szansa pojawiła

zrobić to, żeby można było

promować Powiat Gryficki.


Były u nas delegacje

Typu Powiat Pruszkowski

delegacja Gminy Brwinów

delegacja Powiatu Jeleniogórskiego

no i zawsze fajne promocyjne gadżety

pokazywali, przedstawiali

Trochę nazbierałem takich promocyjnych gadżetów

z innych powiatów, po to, żeby również

wzbogacić Powiat Gryficki

o takie elementy promocyjne

i jesteśmy w trakcie zakupu promocyjnych gadżetów.

To są oczywiście kalendarze

to są oczywiście notatniki

to są... kubek z logo, czy filiżanka z logo

bo to też fajnie się prezentuje w szafkach

tych, których się obdarowuje.


Pamiętają o Powiecie Gryfickim

w kontekście jeśli się gdzieś tam spojrzy

za... na półkę własnych wystaw promocyjnych.

Więc to jest bardzo ważny element.

Wszyscy to robią...

[kaszlnięcie]

wszyscy pokazują, promują swoje samorządy

i my też nie powinniśmy tutaj

odstawać w tym względzie.

[Renata Korek] [...] ja nic nie robię [...]

[Grzegorz Burcza] To oznacza, Panie Starosto

że gdyby Grzegorz Burcza nie zrezygnował

z tego dofinansowania 10000 zł

to powiat by nie miał środków

na to żeby się zapromować?

Planowalibyśmy pewnie te środki

w przyszłorocznym budżecie.

One są w rezerwie

Zaplanowane w rezerwie zarządu

i z tej rezerwy najprawdopodobniej byśmy

zakupili jakieś materiały promujące Powiat Gryficki

więc na pewno by się coś stało

a skoro ta forma książkowa

też miała być formą promocji Powiatu Gryfickiego

i przy promowaniu Powiatu Gryfickiego

przedstawiamy również publikacje Doktora [____________]

[kaszlnięcie]

Pewnie za chwilę będzie promocyjna publikacja

Pani Renaty Korek

jest i twoja publikacja i ona też

będzie promowała Powiat Gryficki

bo prezentuje dokonania wieloletnie

nie tylko samorządu obecnego

ale samorządności w czasach socjalistycznych.

Także to wszystko ma pewien wymiar promocyjny.

Do tego oczywiście trzeba dołożyć jeszcze

dodatkowe elementy, które będą mocniej nas promowały.

[Grzegorz Burcza] To oznacza, co Pan teraz powiedział

Panie Starosto, to już zamykamy ten wątek

że Pan dokona zakupu książki, którą wydałem?


[Ryszard Chmielowicz] Przymierzam się, choć z małymi obawami

bo nie wiem... Wolałbym ją najpierw przejrzeć

zanim zakupię-

[Grzegorz Burcza] Ale w ciemno chcieliście dać dziesięć tysięcy

a teraz się [...] kupić na promocję?

[Ryszard Chmielowicz] Może inaczej, oczekuję od ciebie tej publikacji

z dedykacją i za nią zapłacę.

[Grzegorz Burcza] Okej, dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo, Pan Radny Kazimierz Sać.

Bardzo proszę.

[Kazimierz Sać] Ja mam pytanie dotyczące dotacji

która została udzielona Spółce Wodnej Trzebiatów

Moje pytanie jest krótkie.

Jakiej wysokości za 2020 rok ta dotacja [...]

[Ryszard Chmielowicz] Grzegorz Szafrański mógłby tutaj powiedzieć

ale zdaje, że to 10 000 zł

[Łukasz Czyrny] Chyba nie nawet.

[...]

[Marian Malińsi] Pięć osiemset.

[Grzegorz Szafrański] Dotacja, która została

przydzielona Gminnej Spółce Wodnej w Trzebiatowie

to była kwota 5500 zł

[Ryszard Chmielowicz] Pięć pięćset w konsekwencji

bo siedem pięćset było zabezpieczone zdaje się, tak?

[Grzegorz Szafrański] Tak, natomiast jest również

Spółka Melioracyjna w Gryficach, która również

chyba korzystała z tej dotacji.

[Kazimierz Sać] Ja wspominam [...] ze względu na to

że w sprawozdaniu zarządu była wymieniona ta spółka.

Dziękuję za odpowiedź.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Proszę Radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Bardzo dziękuję za udzielenie głosu.

Moje pytanie jest... dotyczy również

publikacji książki Pana Grzegorza Burczy

i tak wypowiedzi z Pana Starosty

właśnie należałoby wywnioskować

że gdyby nie Grzegorz Burcza

ja tak samo to odebrałam to by nie było promocji powiatu, tak?

Także no wydaje mi się, że należałoby podziękować Grzegorzowi

No i tyle w tym temacie.

Bo właśnie moje pytanie

dotyczyło tej kwestii, ale że już wszystko

zostało wyjaśnione, więc już nie rozwijam

Tyko tyle, że-

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze z państwa radnych-

[Ryszard Chmielowicz] Nie aż tak wiele

zawdzięczamy Grzegorzowi Burczy.

Proszę nie przeceniać jego roli

w samorządzie powiatowym

a to, że nie wykorzystał to tak

do końca nie mam wiedzy

jakie powody tutaj zadecydowały o tym.

W każdym bądź razie

była tutaj dobra wola zarządu

i bez wpływania na to

co będzie zawierała ta publikacja

więc ja tutaj nie widzę żadnych powodów

żeby cokolwiek tutaj insynuować, dopisywać

Zresztą chyba tak nie jest.

I to była decyzja Pana Grzegorza Burczy

być może też już w powodów, że chciał

żeby to była publikacja mocno osobista

indywidualna, więc... I tak to zostawmy, dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę, jeszcze radny-

[Joanna Duzinkiewicz] Pojawiła się szansa, w związku z tym

iż Pan Grzegorz odmówił tego dofinansowania

pojawiła się szansa, dlatego tak

pozwoliłam sobie w ten sposób zinterpretować Pana wypowiedź.

[Łukasz Czyrny] Znaczy, jeżeli można

to tutaj chciałbym przytoczyć

słowa Pana Starosty, które padły przed chwileczką

że to nie jest tak że jakby Grzegorz nie zrezygnował w tej dotacji

no to powiat by był bez materiałów promocyjnych.

Pragnę zauważyć, że padło stwierdzenie

że te materiały wtedy by zostały zakupione z rezerwy zarządu.

Więc to nie jest tak że

dzięki rezygnacji dotacji

którą zarząd udzielił Grzegorzowi

no nagle mamy szansę zakupić materiały promocyjne

no nie tędy droga no troszeczkę nadinterpretacja [...]

[Joanna Duzinkiewicz] Tak, tak-

[Agnieszka Macojć] Trzymajmy się kolejności zgłoszeń.

Pani Joanno. Proszę, albo pytanie

albo trzymamy się kolejności zgłoszeń.

Proszę, Pan Radny Kazimierz Sać.


[Kazimierz Sać] Skoro tak długo rozmawiacie o...


Znaczy o...

W jakiej formie zarząd wstępnie chciał

czy też zgodził się na przekazanie środków

dla radnego Grzegorza Burczy.


Moje pytanie wynika z czego...

Pytanie jest takie. Ja rozumiem

że Pan Grzegorz Burcza ma pełne prawo

do występowania wszędzie gdzie można o środki finansowe.

Pytanie jest tylko takie

Czy zarząd ma pełne prawo

do przekazywania środków finansowych

i nie kłóci się to z paragrafem

związanym z działaniem na mieniu

na mieniu w tym wypadku Powiatu Gryfickiego?

Dziękuję bardzo.

[kaszlnięcie]


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze...

[Kazimierz Sać] To jst pytanie do...

To jest pytanie.

[Agnieszka Mackojć] No właśnie pytanie

ale czy to jest pytanie do Pana Grzegorza czy-

[Ryszard Chmielowicz] Pani Przewodnicząca, bo...

[Agnieszka Mackojć] Proszę, Panie Starosto.

[Kazimierz Sać] [...] do zarządu.

[Ryszard Chmielowicz] Znaczy w sumie nie ma tematu

bo środki nie zostały przekazane, nie zostały wydatkowane-

[Kazimierz Sać] No jest temat.

[Ryszard Chmielowicz] Nie ma potrzeby analizowania tej sprawy.

Pewnie formuła byłaby zupełnie inna gdyby z dofinansowaniem

samorządu powiatowego ta publikacja powstała.


A tak się nie stało, więc nie ma co dywagować.

[Kazimierz Sać] Pani przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Tak, proszę.

[Kazimierz Sać] No jest temat

dlatego, że jeśli w sprawozdaniu zarządu

jest sformułowanie, że Pan Radny Grzegorz Burcza zrezygnował.

Zrezygnował. Nie ma sformułowania, że zarząd odrzucił wniosek

negatywnie zaopiniował, tylko jest zapis

że Pan Radny Grzegorz Burcza zrezygnował.

Ja rozumiem, że zrezygnować można wtedy

kiedy otrzymuje się jakby wolę a być może i środki finansowe

i dlatego pytanie moje jest takie

Czy jest prawda możliwość, przekazanie

któremukolwiek radnemu, nie tylko Panu Grzegorzowi

czy Kazimierzowi Saciowi

środki, które można przypisać do dysponowania

na mieniu powiatu.

Takie jest moje pytanie

Także to jest temat.

Nie można powiedzieć, że nie ma tematu kiedy jest zapis, że zrezygnował.

Czyli jakaś wola musiała być ze strony Zarządu Powiatu.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Panie Starosto, czy Pan tu odpowie

tu odpowie, czy to jest pytanie do prawnika?

[Ryszard Chmielowicz] Tutaj prawnik nie widział problemu

z przekazaniem środków na materiały-

[Kazimierz Sać] To okej. Skoro prawnik nie widział [...]

[Ryszard Chmielowicz] [...] materiały promocyjne, materiały promujące Powiat Gryficki.

Więc no dalej się nad tym nie zastanawialiśmy.

Gdyby ta formuła wykroczyła poza granice promocyjne

można byłoby mieć wątpliwości.

Tak się nie złożyło, tak się nie stało więc nie ma tematu.

[Kazimierz Sać] Czyli ja rozumiem wypowiedź Pana Starosty

że gdyby przykładowo Kazimierz Sać zaoferował, nie wiem

foldery promocyjne, to powiat mógłby

zakupić od Kazimierza Sacia foldery promocyjne?

[Ryszard Chmielowicz] Nie, nie zakupić od Kazimierza Sacia

bo formuła jest trochę inna.

Przygotowanie materiałów promocyjnych

wiąże się z wyznaczenie firmy

która takie materiały przygotowuje

i to jest opłata promocyjnych materiałów

wobec firmy, która podejmuje się takich działań.

[Kazimierz Sać] Ostatnio w takim razie zapytanie

bo wypowiedź Pana Starosty jest różna

w zależności od tego, co chce powiedzieć.

Czy opinia prawna na przekazanie środków dla radnego

I tu przepraszam Pana Grzegorza Burczę

że akurat jego poruszam, bo to nie chodzi konkretnie o tą osobę.

Jest taka, że jest taka możliwość

Ze gdyby radny, ten czy inny. Włącznie z paniami radnymi.

Wydały, nie wiem, pamiętnik

Bo nasz prawnik twierdzi, że nie ma problemu z przekazaniem środków finansowych na ten cel?

[Ryszard Chmielowicz] Dla Pana Burczy byłby problem.

To nie byłyby środki, to nie byłaby faktura wystawiona przez Pana Burczę.

To nie byłyby dochody na majątku powiatowym dla Pana Burczy

tylko opłata przygotowanych materiałów promocyjnych

[kaszlnięcie]

Samorządu Powiatu Gryfickiego.

Nie doszło do porozumienia. Nie doszło do spisania umowy.

Więc nie ma w tym względzie jakby pełnego obrazu.

[Kazimierz Sać] To ja wnioskuję w takim razie tylko o jedno, żeby zmienić zapis

w sprawozdaniu zarządu, dlatego, że on moim zdaniem

jest nieprecyzyjny, a na pewno nie jest korzystny dla zarządu.

[Ryszard Chmielowicz] Okej.


[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś pytania?

Odnośnie sprawozdania? Jeżeli nie, bardzo proszę

o tablicę do głosowania.

Przystąpimy do przyjęcia sprawozdania, do głosowania

nad przyjęciem sprawozdania.

[Agnieszka Mackojć] Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za przyjęciem sprawozdania

[Agnieszka Mackojć] Pan Marek... Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?


Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

Bo już jest z nami, widziałam.

[Ryszard Maliński] Jestem za. Witam serdecznie, przepraszam za spóźnienie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] A więc szanowni państwo

jednomyślnie przyjęliśmy sprawozdanie

z prac zarządu pomiędzy sesjami. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do procedowania nad uchwałą

w punkcie trzecim, którą mamy.

A więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/19

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby tutaj dopytać, zająć głos?

Proszę Pani Radna Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Niniejsza uchwała wprowadza... niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany

w budżecie roku 2020

i tu chodzi o zmiany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

na kwotę szesnaście tysięcy pięćset.

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu wypełnienia

postanowień ustawy o finansach publicznych

dla prawidłowej realizacji zadań.

O jakie zadania tutaj chodzi?


[Agnieszka Mackojć] To jest przeniesienie między paragrafami

ale mamy Panią Skarbnik.


[Ryszard Chmielowicz] Poproszę Panią Skarbnik żeby doprecyzowała.

[kaszlnięcie]


[Zofia Oświęcimska] Witam państwa serdecznie. Słychać mnie, tak?

[Ryszard Chmielowicz] Tak.

[Zofia Oświęcimska] Taka ogólna formuła, że musimy wypełniać.

postanowienia ustawy o finansach publicznych

Czyli, że nie możemy przekraczać wydatków

które mamy zaplanowanych w budżecie powiatu

i dlatego przesuwamy z działu 801

do działu 854 zgodnie z potrzebami


które są w danej jednostce.


[Joanna Duzinkiewicz] Jakie to są potrzeby?


[Zofia Oświęcimska] Znaczy dokładnie tutaj ta dyrekcja CUWu

z dyrekcją MOW przesuwa wydatki

pomiędzy udziałem 801 czyli oświata

zmniejsza tam o kwotę szesnaście tysięcy pięćset

ale dokładnie Pani nie powiem

Jeśli Pani chce koniecznie wiedzieć co tam...

Ja tylko tutaj widzę paragrafy, działy i rozdziały i kwoty

natomiast całą treścią musiałbym Panią [_________] .zapytać


[Agnieszka Mackojć] Tak, to są przesunięcia w ramach jednej jednostki, prawda?

[Zofia Oświęcimska] Jednostki, tak. Pomiędzy działami

dlatego musi być sesją.

[Agnieszka Mackojć] Rozumiem.


Czy jeszcze jakieś pytanie szanowni państwo?


Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


[Grzegorz Burcza] Ja w kwestii tego samego zagadnienia i jeszcze jedno.

I wolałbym usłyszeć precyzyjną odpowiedź

na co konkretnie te szesnaście tysięcy pięćset

Czy to jest właśnie na te komputery dla wychowawców?

Czy to jest na nocki dla Pana Kierownika?

Czy to jest na jakieś podwyższenie wynagrodzenia?

Tu nie mamy konkretu także bardzo proszę

znaleźć się osobę, która ma tą informację

jeżeli Pani Skarbnik nie ma tej wiedzy

to bardzo proszę to doprecyzować.

Ala że chwila czasu na to jest

to ja dam teraz tą chwilę oddechu kolejnym pytaniem

I mam pytanie takie, w paragrafie czwartym

deficyt wynosić będzie 4 649 362,91 groszy

A Ile wynosił w poprzedniej uchwale?

[Grzegorz Burcza] Tyle samo, dlatego że deficyt tutaj się nie zmienia.

[Grzegorz Burcza] Bardzo dobrze Pani Skarbnik, dziękuję serdecznie.

[Zofia Oświęcimska] Ja w takim razie pozwolę na króciutką... zgłoszę potrzebuję

króciutkiej przerwy do Pani Przewodniczącej i pójdę do Pani Dyrektor CUWu.

[Zofia Oświęcimska] Dobrze?

[Agnieszka Mackojć] Dobrze. Dobrze, szanowni państwo

czy ktoś ma jeszcze tutaj pytanie

w zakresie tej uchwały?


W takim razie ogłaszam- Tak?

[Grzegorz Burcza] Możemy jej nie uchwalać i możemy iść dalej, bo szkoda czasu.


[Agnieszka Mackojć] Porządek jest porządkiem, więc zrobimy pięć minut przerwy

i wrócimy ponownie.


[Agnieszka Mackojć] Witam już po przerwie

Mamy tutaj Panią [________] mamy fachowca, żeby wyjaśniła


Co to są za środki, skąd i na co przenoszone.

Bardzo proszę Pani [_______], Pani Kierownik.

[Dyrektor CUW] Witam państwa bardzo serdecznie

Jeżeli chodzi o szesnaście i pół tysiąca w ośrodku Rewal

są to środki przeniesione z... Między paragrafami, między rozdziałami.

I dotyczą te środki tylko i wyłącznie wynagrodzenia

na paragrafie 40, 10 i 411 to są paragrafy wynagrodzenia głównego oraz pochodnych

i w związku z tym że mamy zaksięgowane wynagrodzenia nauczycieli...

Tak tak, wynagrodzenia nauczycieli na koniec roku godziny ponadwymiarowe

są podzielone zależności od tego gdzie dane nauczyciel pracuje

czy to w szkole podstawowej, czy też w ośrodku

jako w internacie [...] właśnie dlatego różne działy i rozdziały.

I na koniec roku jeżeli wypłacamy wynagrodzenie z góry

i później godziny ponadwymiarowe zgodnie z arkuszem organizacyjnym

to niekiedy są te przesunięcia związane

między innymi z ilościami godzin które były przydzielone na początku w szkole

potem w internacie. I te pomiędzy.... W całym roku to szkolnym oczywiście tak jest.

I między... I dlatego w grudniu niekiedy wychodzą takie różnice

to są drobne różnice, naprawdę bardzo drobne

bo szesnaście... Nie chcemy zwiększyć żadnego budżetu absolutnie

to są tylko przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami

tylko jeżeli chodzi o wynagrodzenia.

Absolutnie nie są to zwiększenia

ani też nie są to środki na jakiekolwiek inne

finansowanie rzeczowych... Rzeczowych jakimś tam spraw.

[Agnieszka Mackojć] To jest wszystko w ramach wynagrodzeń.

[Dyrektor CUW] Tylko w ramach wynagrodzeń.

[Grzegorz Burcza] Pani Dyrektor, jest to bardzo precyzyjnie jasne, wszystko jest okej.


Ponadwymiarowe, jak Pani to nazwała, wynagrodzenie

które ujawniło się do końca roku, wszystko jest jasne.

Ale czy są to też środki na dyżury nocne?


Panie radny, jeżeli chodzi o wynagrodzenia

to nie ma tu zwiększeń, tak jak powiedziałam.

Wynagrodzenie roczne... Przepraszam, godziny nocne

są wypłacane tylko w internacie

I w internacie zwiększenia na wynagrodzenia jest osiem tysięcy

ale absolutnie to nie są dodatkowe pieniądze.

To są tylko przeniesienia.

[Grzegorz Burcza] Ależ oczywiście, ja to rozumiem ,ale osiem tysięcy

na dyżury nocne w internacie to jest-

[Dyrektor CUW] Nie, nie, nie. To są godziny ponadwymiarowe

i razem te wszystkie wynagrodzenia nie jestem w stanie Panu powiedzieć

i czy godziny nocne, ale godziny nocne raczej nie

dlatego że godziny nocne są precyzyjnie planowane.

Godziny ponadwymiarowe to są godziny ruchome.

Natomiast godziny nocne od samego początku są planowane

nie było zwiększeń godzin nocnych

także wartość godziny nocnej jest cały czas stała

i nie było w całym roku zwiększeń tych godzin.

Ale była taka sytuacja, że osoba która była do tej pory

do chyba, nie pamiętam, chyba do września

pracowała w godzinach nocnych, była na zwolnieniu lekarskim

także na tych godzinach nocnych

na zastępstwie oczywiście mogą być jakieś drobne różnice

ale to są drobne różnice w ciągu roku, może pięćset złotych.

[Grzegorz Burcza] Okej, dziękuję bardzo.

[Joanna Duzinkiewicz] Przepraszam bardzo. Jeszcze ja bym miała pytanie do Pani Dyrektor.

W takim razie osiem tysięcy na internat to co to jest? Na jakie godziny?

[Dyrektor CUW] Godziny ponadwymiarowe Poza tym, Pani Radna, jeżeli my planujemy

cały przez cały rok wynagrodzenie na internat

czy też na szkołę planujemy zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

Te ruchy zawsze będą występowały ze względu na to że nauczyciele

zastępują się, są godziny zastępstw doraźnych, są to inne kwoty

bo dyplomowany może zastępować kontraktowego

to są zupełnie inne kwoty jeżeli chodzi o awanse i wynagrodzenia

Natomiast mało tego. W ciągu roku bardzo dużo jest absencji chorobowych.

I tutaj zawsze będą ruchy pomiędzy rozdziałami.

Ogólnie budżet jest taki jakiś tam powiedzmy 100%

Ale pomiędzy działami, rozdziałami będą te różnice.

Planowana Pani Kowalska w szkole bardzo często zastępuje Pana Nowaka.

Oczywiście tutaj przykładowe nazwiska.

Zastępuje w internacie i tam będą w tym momencie w internecie

mimo tego, że Pani Kowalska była zaplanowana w podstawówce

jest przeniesiona do internatu.

[kaszlnięcie]

I będą ruchy zawsze, pomiędzy działami rozdziałami.

[Agnieszka Mackojć] Tak, ja potwierdzę że tak jest w każdej jednej jednostce

U nas w każdej szkole. I oświatowych [...]

[Joanna Duzinkiewicz] Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że te osiem tysięcy

to nie wchodzi w skład tych szesnastu tysięcy, tak?

[Dyrektor CUW] Bo nie zrozumiałam pytania, przepraszam?

[Marian Maliński] Wchodzi w skład. [Agnieszka Mackojć] Wchodzi.

[Joanna Duzinkiewicz] Wchodzi?

[Marian Malińśki] to jest połowa tej kwoty

to jest z tego samego budżetu tylko się przenosi.

Żeby nie było przeniesienie między działami

to zarząd by to zrobił.

Pomiędzy paragrafami i rozdziałami zarząd może robić.

Natomiast-

[Joanna Duzinkiewicz] [...] z szesnastu pięćset-

[Marian Maliński] Dlatego to na sesji-

[Joanna Duzinkiewicz] To jednak z tych szesnastu pięćset

osiem jest na godziny pracy-

[Dyrektor CUW] Ale niech Pani zobaczy że te szesnaście pięćset też jest z godzin

Też jest godzin, tylko w innej szkole.

po prostu jest przeniesiony z godzin w szkole podstawowej

na godziny w internacie.

[Joanna Duzinkiewicz] Rozumiem, że to nie obciąża budżetu

[Dyrektor CUW] Absolutnie nie obciąża budżetu, absolutnie.

[Joanna Duzinkiewicz] Chodzi o to, czy te szesnaście pięćset

czy te osiem tysięcy wchodzi w szesnaście pięćset.

[Dyrektor CUW] Tak jest.

To jest 50%

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie mamy do Pani Dyrektor?

Jeśli nie, Pani Dyrektor, bardzo dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź.

Szanowni państwo, czy do uchwały jeszcze ktoś z państwa chce zająć głos?

Jeżeli nie, w takim razie przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę o tablicę.


[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo,

Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Tak, jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Przechodzimy do procedowania nad kolejną uchwałą

umieszczoną w punkcie piątym, a więc podjęcie uchwały

Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu...

Przepraszam...

Podjęcie Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/19

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030

Proszę bardzo, czy tu ktoś z państwa chce coś doprecyzować?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


[kaszlnięcie]


[Agnieszka Mackojć] Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Ryszard Maliński] Jeszcze ja.

[Agnieszka Mackojć] Pan, przepraszam. Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, szanowni państwo

ponownie jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Kolejne uchwała, podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2020

oraz planu finansowego tych wydatków.

Proszę bardzo, Pani Joanna Duzinkiewicz

chce zabrać głos.

[Joanna Duzinkiewicz] Ja mam zapytanie odnośnie sporządzenia uproszczonych planów

urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

I mam zapytanie do Pana Starosty czy Starostwo zamierza

kontynuować współpracę z Nadleśnictwem Gryfice w tym temacie

czy planuje, nie wiem, zatrudnić może pracownika

tak jak w Powiecie Kamieńskim który by się tym tematem zajął?


Czy Starostwo planuje przejąć obowiązki na siebie w tym zakresie?

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Panie Starosto?

[Ryszard Chmielowicz] Ta akurat profesja wymaga, żeby zajmowali się nią

ludzie do tego przygotowani, czyli zawodowcy, czyli leśnicy.

Na pewno gdybyśmy mieli to zadanie realizować własnymi siłami

musielibyśmy mieć w tym zakresie specjalistę

i nie moglibyśmy zapewnić pełnego etatu

dla takiego specjalisty.

Gdyby to odbywało się na rzecz kilku samorządów

to byłoby bardziej realne.

Nie ma pełnego etatu mniejszym kosztem mniejszym kosztem zdecydowanie jest

zakup takiej usługi niż powoływanie nowego etatu

czyli utrzymywania etatu w tym zakresie.

Będziemy kontynuować w takim razie tą usługę

zakupując ją od Nadleśnictwa Gryfice.

Wynegocjowana jest tam stawka

stawka uśredniona, czyli nie najwyższa

z bólem serca, jak to nadleśniczy mówił zgodził się na stawki

na stawkę wynegocjowaną.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję, jeszcze pytanie Pani Joanno?

[Joanna Duzinkiewicz] Ale nie dowiem się jaka to jest stawka?

Nie dowiemy się?

[Ryszard Chmielowicz] Dowiemy się tylko, że akurat nie mam w tej chwili przed sobą

tej umowy zawartej z nadleśnictwem

[Marian Maliński] Ale to nie ma żadnego znaczenia.


[Ryszard Chmielowicz] Ale oczywiście, że poinformuję Panią o stawce

Zajrzymy i poinformuję.

[Joanna Duzinkiewicz] Dobrze, dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych zająć głos?

Jeśli nie bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.

Przystąpimy do podjęcia uchwały [...]

Proszę, Pan Paweł Bereżnicki. Czy jest za podjęciem uchwały?

[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?


Pan Łukasz Czyrny?

Wrócimy.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za podjęciem uchwały.

[Agnieszka Mackojć] Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również. Pan Łukasz Czyrny się odezwał, tak?

[Łukasz Czyrny] Jestem za. Tak, tak, bo mam coś problem.

[Agnieszka Mackojć] Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Więc szanowni państwo

czternastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały

a więc 100%, przyjęliśmy jednomyślnie.

Punkt szósty podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego

Proszę bardzo, czy tu ktoś z państwa radnych

chce coś wnieść nowego, dopytać?

Jeżeli nie, proszę o tablicę do głosowania.

[Grzegorz Burcza] Pani Przewodnicząca.

[Agnieszka Mackojć] Tak?

[Grzegorz Burcza] Ja mam tylko jedno pytanie

w jaki sposób następowała aktualizacja

tych danych i czy [...] dzwonił do dyrektorów

czy kierowników aptek czy ktoś ze Starostwa był osobiście we wszystkich aptekach?

Jak wygląda aktualizacja tych danych?

Czy sprawdzenie na stronie internetowej?

Czy to są dane wszystkie wiarygodne?

Czy te apteki naprawdę funkcjonują?


[Agnieszka Mackojć] Z tego co wiem Pani [________] pisała do wszystkich aptek

i zbierała informacje.

Czy Pan Starosta ma inną wiedzę?

No taką samą. Wszystkie apteki zostały o to zapytane.

Rok temu, rok temu zrobiłem takie spotkanie z aptekarzami

rozmawialiśmy o problemach z tym związanych

jest to działalność gospodarcza jak każda inna

Jeśli ta działalność gospodarcza mieści się w regułach gospodarczych

to funkcjonowanie jest bezproblemowe

Jeśli brakuje środków finansowych na to żeby

te nocne dyżury opłacić

bo koszt takiego nocnego dyżuru jak mnie przekonywali aptekarze

jest bardzo wysoki, a często po parę złotych były wpływy

i stąd z takim pełnym dyżurem aptek w każdej miejscowości

Ponadto wystąpiono do wszystkich włodarzy

Powiatu Gryfickiego o opinie w sprawie przygotowanego materiału.

We wszystkich... i izby aptekarza.

We wszystkich przypadkach ta opinia była pozytywna.

Bardzo dziękuję, czy jeszcze jakieś pytanie szanowni państwo?

Jeśli nie ma, dziękuję. Proszę to głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[Paweł Bereżnicki] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Czesław Bukowiec?

[Czesław Bukowiec] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Burcza?

[Grzegorz Burcza] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Chmielowicz?

[Ryszard Chmielowicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz Czyrny?

[Łukasz Czyrny] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pani Joanna Duzinkiewicz?


Była za. Tak, słychać było?

Pani Joanna Duzinkiewicz?


[Joanna Duzinkiewicz] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, dziękuję. Pani Renata Korek?

[Renata Korek] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Janusz Ławruszko?

[Janusz Ławruszko] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

[Marian Maliński] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Kazimierz Sać?

[Kazimierz Sać] Za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Grzegorz Szafrański?

[Grzegorz Szafrański] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Pan Ryszard Maliński?

[Ryszard Maliński] Za.

[Agnieszka Mackojć] I Pan Waldemar Wawrzyniak?

[Waldemar Wawrzyniak] Jestem za.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Szanowni państwo, punkt siódmy

interpelacje i zapytania radnych.

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych

ma jakąś interpelacje, zapytanie?

Proszę bardzo, Pan Radny Grzegorz Burcza.

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca

szanowni państwo, chciałbym się odnieść do odpowiedzi na interpelacje

bo to jest dokładnie to miejsce, gdzie należałoby

doprecyzować odpowiedzi, które udziela Pan Starosta.

Mam przed sobą odpowiedź

na moją interpelację z poprzedniego miesiąca

gdzie prosiłem o udzielenie precyzyjnej informacji

dotyczącej kierownika do spraw gospodarczych

które zostały utworzone w jednostce organizacyjnej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy


I właśnie to jest ciekawostka że z tej odpowiedzi

Pan Starosta sam sobie zaprzecza

mówiąc że stanowisko powstaje 1 października

Ale znaczy zatrudnienie zostaje z dniem pierwszego października

ale powstanie stanowiska jest z dniem 10 września

gdzie mija się z prawdą mówiąc

że to nie jest stworzone stanowisko pod konkretnego człowieka

jak właśnie z tego zapisu dokładnie to wynika.

z tego zakresu obowiązków o który ja prosiłem

żeby mi udzielił informacji wynika naprawdę szereg bardzo


No przedsięwzięć. To jest bardzo dużo.

I stąd moje konkretne pytanie.


Bo z tą odpowiedzią wiąże się niestety kolejne...

rozbudowanie treści.

Ten Pan przygotowuje plany remontów bieżących i kapitalnych

oraz napraw i Inwestycji organizuję i nadzoruje ich realizację

i odbiera wykonaną pracę.

Gromadzi dokumentację zamówień publicznych.

Ile konkretnie?

Czy to jest tylko informacja na papierze, fikcyjna?

Czy tak naprawdę on to faktycznie robi, ten pan?

Bo ja chciałem konkretnie ile tych planów przygotował?

Zbliża się koniec roku, trzeba zaplanować inwestycje na dwudziesty pierwszy rok.

Ile dokonał okresowych kontroli sprzętu i środków dydaktycznych

tak jak tutaj jest wszystko ładnie, pięknie wpisane?

Tego nie ma. Tej informacji nie ma.

Ale najbardziej kuriozalną odpowiedzią jest to

że nie udzielono odpowiedzi na bardzo proste pytanie

w którym zawarłem określenie pod tytułem nocki.

Bo zadałem pytanie, ile ten nauczyciel

czy tam zatrudniony na stanowisku nauczyciela

[trzask]

[...] z tak zwanych nocek.

I Pan Starosta pozwolił sobie odpowiedzieć że

że nie udzieli mi odpowiedzi na ten temat

bo oczekuje definicji pojęcia nocki.

aby mógł udzielić informacji o którą wnioskuję.

No to ja się pytam bardzo szczegółowo w takim razie

bo w mojej ocenie nocka to może różnie być zdefiniowana

ale każdy średnio rozgarnięty Polak

który miał do czynienia ze słownikiem

który wie i funkcjonuje w prawie pracy

a za takiego niewątpliwie uważam Pana Starostę.

wie doskonale i na pewno do słownika języka polskiego zaglądał

i tam jest wyraźnie "nocka" to jest zdrobnienie do nocy.

A w ujęciu potocznym nocka to jest praca w godzinach nocnych.

Ja mogę zacytować dokładnie. Podejrzewam, że się nie mylę.

Czyli możemy odpalić komputer, możemy wziąć papierową wersję słownika

i tam jest dokładnie to opisane, że w mowie potocznej

absolutnie oznacza to pracę w godzinach nocnych

i jest to dyżur nocny.

Po raz kolejny bardzo mnie martwi zabawa w ciuciubabkę

Pana Starosty ze mną, nie wiem z czego to wynika

dlaczego tak się dzieje. Może granie na zwłokę.

I zniechęcanie petentów

bo aż trudno mi sobie wyobrazić jak inny

zwykły, nazwijmy to, obywatel, który nie jest radnym

kto nie jest upoważniony do zasięgania takich informacji

w sposób jakby szybki i bezpośredni

chociażby podczas obrad sesji.

Jak jest traktowany normalny obywatel?

Jestem przerażony po prostu

I boję się jak właśnie jak ci ludzie są traktowani.

Być może z tego powodu w ogóle nie zapytają

być może z tego powodu żyją w jakimś tam błędnym kręgu

bo jeżeli takie odpowiedzi mają uzyskiwać

to po prostu jest to nieładne, tak?

Nie chciałbym używać gorszych słów ale jest to bardzo niegrzeczne

i odpowiedź mnie absolutnie nie satysfakcjonuje

a zwalanie tematu, że ktoś ma dodefiniować co to jest nocka...

Żyjemy w Polsce. Znamy chyba wszyscy słownik

kończyliśmy szkołę podstawową, wiemy gdzie takie określenia są

naprawdę Panie Starosto, bardzo proszę o więcej powagi.

Czy Pan dzisiaj mi udzieli odpowiedzi?

Czy mam przejść do kolejnej interpelacji?


[Agnieszka Mackojć] Panie Starosto, doprecyzowanie na piśmie?

czy Pan chce udzielić odpowiedzi?

[Ryszard Chmielowicz] Nie, bo Pan burcza-

[Grzegorz Burcza] Ja się nie będę ośmieszał i nie będę Pana Starosty-

[Ryszard Chmielowicz] Dzięki za informację dotyczącą interpretacji nocki

bo nie zaglądałem do słownika, więc dzięki

że uzupełnił Pan moją wiedzę w tym względzie.

Ja myślę że przekracza Pan kompetencje jakiekolwiek

już są to kompetencje dyrektora

ja angaży w pełni każdego pracownika nie znam.

Jeśli Pan byłby tak bardzo zainteresowany tym żeby zapoznać się z tym

nie widzę żadnych problemów, żeby Panu pełną dokumentację w tej sprawie przedłożyć.

Nie jest to Publiczna informacja. Wie Pan co znaczy nocny dyżur.

Te nocne dyżury są tam normalnym etapem funkcjonowania

działalności MOWu w Rewalu i jest to konieczność

więc takie dyżury nocne są realizowane

te zadania są wykonywane

w tej chwili tak się złożyło, że dyrektor pełniący obowiązki

złożył rezygnację z dalszej pracy ze względów zdrowotnych

jest w tej chwili hospitalizowany

więc taki ten kontakt z Panem Dyrektorem w tej chwili jest ograniczony

Zresztą nie ma powodów żeby go w tym momencie

trudnym zdrowotnym nagabywać czy stresować pewnymi sytuacjami.


Pełni obowiązki w tej chwili wicedyrektor

zawiaduje tą instytucją w sposób prawidłowy

więc nie ma tu żadnych przeciwwskazań

żeby gdzieś tam nadmiernie monitorować tą sytuację

jest to sytuacja trudna ze względów pandemicznych

jest to obiekt w tej chwili zamknięty, trudno dostępny

nie możemy się spotykać z załogą, z radą pedagogiczną

pomimo tego i tak dwukrotne spotkania tam miały miejsce

i na tych spotkaniach był zarówno wicestarosta

jak i etatowy członek zarządu Marian Maliński

także cały czas są na bieżąco w sprawach i zagadnieniach

dotyczących tej jednostki

i prawidłowy przebieg tej resocjalizacji się tam odbywa

oczywiście nie bez problemów związanych w tej instytucji

bo to jest bardzo trudna jednostka. Resocjalizacja to nie są łatwe zadania

są bardzo trudne zadania. TO, że brak jest tam kadry

to jest też oczywiste, bo te ciągłe zwolnienia lekarskie

spowodowały to że należało ten skład tej załogi tam powiększyć.

I cała filozofia w tym związana

wszystkie inne sprawy, które Pana tak głęboko nurtują

są do przeanalizowania, są do pokazania

nie ma tu nic, co chcielibyśmy ukrywać

i nie ma żadnych powodów, żeby tak czynić.

Ta cierpliwość może Pana mieć miejsce

możemy pokazywać wszelkie dokumenty z tym związane

i tyle w tej sprawie.

[Grzegorz Burcza] Czy jest prawdą, Panie Starosto

że ten Pan kierownik do spraw gospodarczych

będzie niebawem odchodzisz tego stanowiska?

Będzie likwidowane to stanowisko?


[Ryszard Chmielowicz] Nie słyszałem takiej potrzeby od dyrektora.

Więc jeśli mogliby to uzupełnić... Pan Waldemar Wawrzyniak

To bym poprosił o głos

Ja pierwszy raz słyszę i to od Pana

ale od Pana nie jedne sensacje już usłyszałem

więc biorę też z przymrużeniem oka.

[Waldemar Wawrzyniak] Jeżeli można. Pan Starosta mnie poprosił o odpowiedź.

Również nie wiem nic na ten temat

Pan dyrektor nie zgłaszał takiej potrzeby

czy takiej redukcji

Natomiast odnosząc się tutaj do zapytania

Pan Grzegorz Burcza zawsze mówi, że lubi precyzyjne odpowiedzi

No ale na precyzyjne odpowiedzi trzeba zadawać precyzyjne pytania.

Co do tych nocek przypomnę Panu Grzegorzowi

że obiekt pracuje w 24-godzinnym cyklu pracy

czyli praktycznie cały czas piątek, świątek, niedziela

to niejeden wychowawca wypełni tam dyżury nocne-

[Grzegorz Burcza] Ja o tym nie mówiłem [...] [Waldemar Wawrzyniak] [...] cały szereg wychowawców [...]

[...]

[Grzegorz Burcza] Szkoda czasu. Naprawdę szkoda czasu, dziękuję bardzo.

Bardzo dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze?

[Grzegorz Burcza] No kolejne mam zapytanie.

[Kazimierz Sać] A mogę jeszcze-

[Grzegorz Burcza] Zgłosiłem zapytanie dotyczące Muzeum Kolei wąskotorowej w Gryficach

zauważyłem na stronie powiatu bardzo ładną reklamę sprzed kilku lat

Właściwie nie reklamę, tylko atrakcje powiatu

i tam jest taka zakładka-

[Ryszard Chmielowicz] Promocję.

[Grzegorz Burcza] Tam jest... No chyba nie promocja

bo jest tylko zakładka "atrakcje powiatu"

i trzeba się tam głęboko wgryźć, żeby znaleźć jedną z atrakcji powiatu

pod tytułem Muzeum Kolei Wąskotorowej.

Moje pytanie było bardzo proste.

Czy powiat jako jednostka organizacyjna ponadgmina

zauważa potrzebę żeby jakoś szczególnie do eksponować to muzeum

z racji na to, że jest to muzeum tak wyjątkowe w skali

nie tylko naszego powiatu, nie tylko województwa

ale w skali całego kraju.


Goście przyjeżdżają nie tylko z Polski ale też i z zagranicy.

Dojście do tego muzeum i tak dalej no to po prostu jest fatalne.

I odpowiadanie, że to nie są kompetencje powiatu

oczywiście, można tak powiedzieć

bo kompetencje powiatu nie wybiegają tak daleko

trzeba własne inicjatywy trochę przedsięwziąć

i ja właśnie pytałem o tą własną inicjatywę.

Czy Pan Starosta podjął jakiekolwiek działania

z własnej inicjatywy, nie mówię o tym, co ustawa nakazuje.

Żeby zaproponować wypromowanie tego jedynego skansenu w swoim rodzaju.

A odpowiadanie na pytanie, że udostępniajcie posty na na portalach

i informujecie o tym świat przez Internet

No to jest takie mówiąc delikatnie żałosne i bardzo, bardzo malutkie.

Gdzie ta prawdziwa promocja?

Gdzie ta duma właśnie z tego muzeum, z tych zasobów?

Wiemy, że jest to miejsce zagrożone.

Niejednokrotnie już radni nawet wojewódzcy

przecież znana jest historia Pana [__________]

który chciał zablokować wywożenie eksponatów z tego muzeum

i radny wojewódzki się tym interesuje

a Starosta Powiatu nie widzi potrzeby zainteresowania się tym tematem

w sposób wyjątkowy i szczególny.

Ja rozumiem, że Pan zaraz może odpowiedzieć

że to nie są zadania powiatu, kompetencje

ale unikanie odpowiedzi, a chwalenie się na stronie, że jest takie muzeum

no to trochę się to rozbiega z rzeczywistością.

Czy w ogóle kiedykolwiek Pan pomyśli, żeby ująć

tak naprawdę, rzetelnie w jakimkolwiek planie

właśnie wystawę kolei wąskotorowych w Gryficach?

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Panie Starosto?

I zaraz będzie trzecie pytanie.

[Ryszard Chmielowicz] Tak, dwa zdania żeby się nie rozwodzić nad tym tematem.

bo to już jakby sprawa niedokończona.

Temat Muzeum Kolejnictwa jest

No cały czas monitorowany

odbyło się spotkanie

i też nieuregulowany do końca stan prawny

Spotkanie odbyło się w szerokim gronie: burmistrz Gryfic

Wojt [gminy rewal], Marszałek Województwa

Dyrektor muzealnictwa w Szczecinie... Muzeum w Szczecinie.

więc i pandemia powstrzymała kolejne działania

Najpierw trzeba uregulować ten stan prawny

przypisać to ewidentnie samorządowi z Powiatu Gryfickiego

i wtedy dopiero będziemy pełnymi właścicielami tej całej inicjatywy.

Tak się póki co nie stało jak tak nie jest, to wiadomo

że są różne zakusy o których sygnalizował tutaj Pan Burcza

w związku z tym to wymaga pilnego uzgodnienia

i pilnych decyzji, pilnych decyzji.

I więc w momencie jak już ta pandemia się skończy

na pewno przystąpimy do rozmów, które uregulują

definitywnie stan prawny tego muzeum gryfickiego.

Jest tutaj jak wiadomo parę podmiotów gospodarczych

które są zainteresowane bo jest kolejka rewalska

jest cały ten ciąg komunikacyjny Gryfice-Rewal

i pozostałe obiekty, które są przejęte przez Rewal

czyli ten warsztat kolejnictwa obok

tu wymagane byłyby poszerzenie tego obszaru

więc jeśli nie ma uregulowanego stanu prawnego

trudniej jest właściwie zawiadywać i zarządzać tą instytucją

I burmistrz... nie była to łatwa rozmowa z marszałkiem

bo konkrety tam padły celem przygotowania takiego... no jakby strategii.


Może to najlepsze słowo byłoby. Strategii dla tej instytucji.

Jeszcze to nie zostało dokończone

więc jeśli tylko przyjdzie dobry czas na to

żeby jak najszybciej do tego przystąpić. to przystąpimy.

[Grzegorz Burcza] Panie Starosto, no i właśnie tu znów się rozbiegają pewne kwestie.

Właśnie teraz jest najlepszy czas. Najlepszy czas.

Żeby właśnie, jeżeli nie możemy się spotykać

to chociażby w formie online-owej, uzgodnieniowej, mailowej

doprecyzować to co Pan właśnie powiedział

A Pan chce czekać, aż się skończy pandemia

Czy ja może się mylę, ale Pan Wójt Rewala

to jest chyba z Pana partii, tak? Platforma Obywatelska.

Doskonale sobie poradził z przejęciem kolei

jeżeli chodzi o tą atrakcje turystyczną dobrze to wszystko wychodzi

być może trzeba faktycznie iść w tym kierunku jeżeli jest wola

żeby też z nim doprecyzować kwestie odpowiedzialności

i też za muzeum, skoro to jest dobry gospodarz

to trzeba powiedzieć uczciwie

że Rewal sobie radzi z tą kolejką i jest świetnie

i być może poradziłby sobie też z muzeum.

Pan Marszałek Województwa też jak się nie mylę

chyba jest Pana partii, czy się mylę, czy coś się zmieniło?

chyba Platforma Obywatelska-

[Ryszard Chmielowicz] Co partie mają, co partie do tego mają? Panie-

[Grzegorz Burcza] Pan chyba też jest z Platformy Obywatelskiej

i wy nie potraficie się porozumieć?

Ja nie chcę mieć... Nie chcę mieć brzydkiej satysfakcji

Nie chcę mieć brzydkiej satysfakcji za parę lat

jak się okaże, że wywiozą nam wszystkie eksponaty

i powiem "A nie mówiłem"?

Bo się nie chciało ruszyć głową

nie chciało się popracować i nie chciało się zawalczyć

o coś wspaniałego, co jest w Gryficach.

Nie chcę mieć takiej satysfakcji. Po co mi to "a nie mówiłem"?

Ale na naszych oczach dzieją się te rzeczy

i jedyny zaangażowany przynajmniej w mojej ocenie

to jest tak naprawdę konkretnie, to właśnie

Pan wice-marszałek.

Przechodzę do kolejnego pytania.

[Renata Korek] A mogę... Bardzo przepraszam, chciałam uzupełnić wypowiedź Pana Grzegorza.

Właścicielem tego obiektu muzeum

jestem fanką tego muzeum również

jest Muzeum Narodowe w Szczecinie.

czyli muzeum podlega też pod Marszałka Województwa.

[...]

Mogę skończyć? [...] tam skierować.

sytuacja dotycząca małej kolejki na przykład Gminy Rewal

która zawiaduje małą kolejką i również na przykład most w Nowielicach

jest który zabytkowy mostem jest jakby pod pieczą Gminy Rewal

i proszę państwa, może wrócimy do tego tematu

ponieważ no Gmina Trzebiatów jakby nie skorzystała z tej szansy

ze względu na zły stan techniczny tego mostu

i kolejki po prostu nie mamy kolejka do nas nie dojeżdża.

Ale to jest jakby temat na dłuższą rozmowę

a ja chciałabym taki przerywnik też

szczególnie kieruje te słowa do Pana Radnego Grzegorza Burczy

Prowadzić, a mianowicie promowaliśmy Muzeum Kolejnictwa w Gryficach w maju

Podczas tygodnia bibliotek wyruszyłam z moimi pracownikami

właśnie do tego muzeum i tam zgodnie z tradycją ogólnopolską

czytaliśmy lokomotywę, powstał filmik filmik-

[Grzegorz Burcza] Ale to robiła gmina, tak?


[Renata Korek] Proszę?

[Grzegorz Burcza] To robił pałac, tego nie robił powiat, tak?

[Renata Korek] My jesteśmy też częścią powiatu-

[Grzegorz Burcza] Pani jest jednostką organizacyjną w tym momencie gminy

No nie ma o czym mówić i proszę nie...

Nie nie, naprawdę to my rozbiegamy się zupełnie.

[Renata Korek] Panie Grzegorzu, jesteśmy jakby jednym naczyniem jako powiat

i czy to robi Gryficki Dom Kultury, czy ja, czy ktokolwiek inny

to myślę że to jest fajne, że wiemy gdzie jest muzeum kolejnictwa, tak?

[Agnieszka Mackojć] Panie Radny Grzegorzu... Chciałam Pana [...]

zanim Pan zada kolejne pytanie-

[Ryszard Chmielowicz] Żadnych praw nie mamy do tego muzeum.

Jesteśmy uczestnikami bo leży nam na sercu jaki los będzie tego muzeum.

Tak samo jak tobie na sercu leży ta sprawa nam też

i udział nas tutaj może być bardzo ważny

żeby w momencie kiedy jakiekolwiek zagrożenie się pojawi

żeby wspólnie podejmować decyzje, wspólnie ewentualnie oprotestować

albo wspólnie zabiegać o to, żeby to przedsięwzięcie

miało uregulowany stan prawny. Od tego trzeba zacząć.

[Agnieszka Mackojć] Panie radny, chciałam tylko Pana jeszcze napomnieć

Żeby darował sobie pan wycieczki partyjne

bo tu pracują wszędzie pracują ludzie, a nie partie

i tu niech Panu nie wypomina co robi PiS od samej góry, do samego dołu

[Grzegorz Burcza] Ale to jakiś zamordyzm chce Pani wprowadzić, Pani Przewodnicząca?

[Agnieszka Mackojć] Dlatego proszę w kolejnych wypowiedziach

proszę sobie odpuścić Platformę-

[Grzegorz Burcza] [...] ograniczanie wypowiedzi?

Pani Przewodnicząca, proszę nie zagalopowywać- [Agnieszka Mackojć] Tu pracują ludzie

[Grzegorz Burcza] Proszę nie ograniczać wypowiedzi.

Pani widzi jak się posłowie zachowują w sejmie z totalnej opozycji [...]

[Agnieszka Mackojć] W naszej radzie jest tylko czworo członków Platformy

pozostali są spoza, a Pan cały czas mówi o Platformie

dlatego bardzo proszę, żeby Pan sobie darował

[Grzegorz Burcza] A to Pani jest rzecznikiem Platformy, Pani Przewodnicząca?

[Agnieszka Mackojć] Nie, ale czuję się momentami urażona.

dlatego bardzo proszę sobie odpuścić

Nikt Panu nie wypomina, że jest Pan w PiSie. Dlatego proszę-

Ja się tego nie wstydzę, jestem dumny., |że jestem w partii rządzącej

Prawie i Sprawiedliwości i cieszę się z tego niezmiernie.

Jestem przekonany, że gdyby-

[Agnieszka Mackojć] To jest Pana zdanie i proszę zachować je dla siebie.

I proszę nie imputować tutaj innych partii

Bardzo proszę. Proszę o zadanie pytania.

[Grzegorz Burcza] I proszę nie zabierać możliwości

w takiej interpretacji jaką-

[Agnieszka Mackojć] Będę Panu przerywała jeżeli będzie Pan

ponownie partiami się posługiwał.

Bo to są ludzie, a nie partie.

Bardzo proszę.

[Grzegorz Burcza] No to może trzeba się wypisać z partii

wtedy będziemy mówić-

[Agnieszka Mackojć] Proszę o zadanie pytania, Panie Grzegorzu.

[Grzegorz Burcza] Pani przewodnicząca, proszę nie wprowadzać zamordyzmu, ograniczenia czasu

Ja i tak jestem zadowolony, że Pani jest póki co przewodniczącą

bo jak będzie Pan Marek Gołuchowski to będzie wprowadzał

pewnie ograniczenia czasowe, czego naprawdę bardzo się obawiam

[Agnieszka Mackojć] Tego właśnie życzę, bardzo proszę.

Ale ciekawe, czy wtedy to będzie Platforma Obywatelska

czy to będzie Pan Marek Gołuchowski.

[Agnieszka Mackojć] Panie Grzegorzu proszę zadać pytanie.

[Grzegorz Burcza] Kolejne pytanie zadaję, oczywiście.

Zadałem pytanie związane z DPSem.

Też sprawa związana z kulturą, historią rewitalizacją.

To jest akurat obowiązek i zadanie powiatu.

ale przy tej odpowiedzi dowiedziałem się

że dbałość o rewitalizację zabytku

parku zabytkowego przy DPS Gryfice

to nie leży w kompetencjach powiatu

co wbiło mnie w fotel

jestem po prostu bardzo zdziwiony

jestem drugą kadencję i jestem po prostu totalnie zdziwiony.

I tutaj Pan Starosta odpowiada mi na to pytanie

że w związku z tym, że Gminy Trzebiatów na przykład

albo Gryfice nie mają lokalnego planu rewitalizacji

który obejmowałby Jaromin jako DPS, czy DPS Gryfice

to nie jest to ujęte też w naszym planie.

Właśnie w naszym klanie jest ujęte

ja mam tutaj na półce bo oczywiście ten plan rewitalizacji

i plan dbałości o te zabytki naszego powiatu mam

bo sami go przegłosowywaliśmy.

[dzwonek telefonu]

A tutaj jest odpowiedź, że nie będziemy się w ogóle tym tematem zajmować

bo nie ma tego w planach gmin.

[dzwonek telefonu]

Proszę o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi

Czy coś się zmieniło

[dzwonek telefonu]

i czy jeżeli gmina nie uwzględni swoich planach rewitalizacyjnych obiektu powiatowego

[dzwonek telefonu]

to znaczy, że powiat się tym obiektem nie zajmuje?

Proszę udzielić na forum publicznym tej odpowiedzi.

[Agnieszka Mackojć] Panie Starosto, życzy Pan sobie na piśmie

czy jest Pan w stanie odpowiedzieć-

[Grzegorz Burcza] Nie no, ja zadałem to pytanie na piśmie, odpowiedź jest kuriozalna

i dlatego proszę żeby udzielił Pan Starosta odpowiedzi normalnie, słownie.

Chyba że się boi, nie udzieli tej odpowiedzi, znowu coś zamota

no to przechodzę do kolejnego pytania.

[Ryszard Chmielowicz] Mistrzem motania to ty jesteś.

Odpuść sobie te podjazdy bo przestaje być to smaczne

te twoje i polityczne i te takie insynuacje chore

weź się opanuj chociaż w końcówce roku

to może łatwiej będzie nam przejść do Nowego Roku

będzie mi trudniej nawet życzenia składać noworoczne

bo nie wiem, czy to coś jest w stanie zmienić.

[Grzegorz Burcza] Ja właśnie-

[Ryszard Chmielowicz] W ramach rewitalizacji-

[Grzegorz Burcza] [...] a wy macie z tym problem.

[Ryszard Chmielowicz] Poczekaj, poczekaj znowu z tymi pojazdami politycznymi.

[dzwonek telefonu]

W planach rewitalizacji nie zostały te obiekty ujęte

będziemy oczywiście zabiegać, żeby one zostały ujęte

bo to są piękne obiekty które... historyczne obiekty

które warto eksponować, o które warto dbać

i będziemy to za każdym możliwym razem czynić.

I tyle, i tyle w tej kwestii.

Jeśli zapisy w programach rewitalizacji

będą w najbliższym czasie potrzebne wystąpimy do władz

żeby one zostały wkomponowane w te programy rewitalizacji

i tyle w tym względzie.

[Grzegorz Burcza] Ile wniosków zostało napisanych na rewitalizację DPSu w Gryficach?

Bo nie dosłyszałem?

Ile wniosków zostało napisane w ubiegłym roku na rewitalizację?

[Ryszard Chmielowicz] W ubiegłym roku żaden.

[Grzegorz Burcza] Żaden.

I to pokazuje właśnie jak pracuje-

[Ryszard Chmielowicz] To pokazuje to pokazuje subiektywne podejście twoje do zadań powiatowych.

Z jednej strony zdajesz sobie sprawę z tego

w jakim miejscu budżetowym funkcjonujemy

jakie środki posiadamy i jakie zadania w ostatnim czasie realizujemy

Ile zadań drogowych było realizowanych

Te kolejność i priorytety są wspólnie ustalane

ale to ci nie przeszkadza żeby jednak indywidualnie młócić słomę.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Pani Radny, jeszcze pytanie?

[Grzegorz Burcza] Nie, skończyłem. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Proszę, Radny Pan Kazimierz Sać.

[Kazimierz Sać] W zasadzie nie miałem interpelacji, ale wsłuchując sie w dyskusję.


Chcę wnieść jakby pewną uwagę. Można potraktować to jako interpretację.

Nie jest wygodne, jak i mi nie było wygodne kiedy jest opozycja dociekliwa

i zadaje dużo różnych pytań

ale nikt, dokładnie nikt nie ma prawa

ograniczać dyskusji. Jeśli ona nie przekracza...

nie wiem, zasadę prawdomówności, ewentualnie jest jakaś obelżywa.

Czyli przekracza pewne pewne normy.

w tym Pani Przewodnicząca nie ma prawa narzucać nikomu

o czym chcę powiedzieć czy o kościele czy o partii, czy o czymś tam.


wsłuchuję się już wielokrotnie na te wręcz napastliwe ataki na...

Trudno mnie posądzić o przyjaźń do Pana Grzegorza

bo nieraz... nieraz dyskutowaliśmy i to całkiem ostro.

Ale nie przypominam sobie takiej sytuacji żeby w poprzedniej kadencji

ktoś ograniczał tematykę.

Jest statut, jest ustawa I trzymajmy się odpowiednich paragrafów.

Jeśli Pan Grzegorz ma ochotę rozmawiać o partiach

czy też wytyka czy chwalić partię to ma pełne do tego prawo.

Jeśli będzie miał ochotę rozmawiać kościele

to też ma pełne prawo

także to jest prośba taka, żebyśmy...

Ja powiem szczerze z politowaniem też obserwuję

jak jest takiego takie pewnego rodzaju w "huzia na józia"

sytuacje, kiedy zbyt dociekliwe pytania padają

i to niekoniecznie ze strony akurat Pana Grzegorza

także prośba jest taka właśnie na koniec roku

żebyśmy trochę trochę zrewidowali swoje temperamenty

bo nie ma lepszych i gorszych w radzie Powiatu.

To nie jest tak, że wszyscy, którzy są za to są bardzo dobrzy.

Taka uwaga w ramach interpelacji. Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Szanowni państwo

czy jeszcze ktoś państwa radnych chciałby zająć głos w ramach interpelacji i zapytania?

[Ryszard Chmielowicz] No nasuwa mi się jedno zdanie

"i kto to mówi"

Miło ciebie, Kazimierz słyszeć.

Uwagi twoje bardzo serdecznie przyjmuję pod rozwagę-

[Kazimierz Sać] Daruj sobie [...]

[Ryszard Chmielowicz] Ale będę zawsze się

[Kazimierz Sać] [...] prywatne wycieczki

buntował przeciwko przekraczaniu granic przyzwoitości.

[Kazimierz Sać] Daruj sobie prywatne wycieczki.

[Ryszard Chmielowicz] Jeżeli przypisujemy sobie szyldy

[Kazimierz Sać] No daruj sobie [...]

[Ryszard Chmielowicz] [...] polityczne, partyjne, okej.

Ale jeśli przy tej okazji przekraczamy granice przyzwoitości, to nie jest okej.

I przeciwko takim zachowaniom będę się w przyszłym roku również buntował.

[Kazimierz Sać] No to zachowuj się przyzwoicie, nikt nie będzie protestował.

[Ryszard Chmielowicz] Też proponuję to wszystkim innym.

Powściągnijmy emocje wszyscy i może będzie łatwiej nam-

[Kazimierz Sać] Jesteś pierwszym, któremu puszczają nerwy

więc zacznij od siebie.

[Ryszard Chmielowicz] Okej.

[Agnieszka Mackojć] Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś pytania, interpelacje?

Jeśli nie, bardzo dziękuję za tą dyskusję.

Jeżeli chodzi o informacje i komunikaty przewodniczącej, nie ma takich.

Czy w ramach wolnych wniosków ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

[kaszlnięcie]

Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.

[kaszlnięcie]


[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca szanowni państwo.

W ramach wolnego wniosku chciałbym...

w połączeniu go z odpowiedzią na temat strategii rozwoju powiatu

i zwłaszcza tematu, który bardzo jest mi bliski

który proponowałem niejednokrotnie

klub Prawa i Sprawiedliwości proponował niejednokrotnie

jeżeli chodzi o sieć ścieżek rowerowych

w ramach tego punktu chciałbym podjąć zagadnienie

związane z odpowiedzią Pana [marszałka zachodniopomorskiego]

do mnie, jako do prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic

w odpowiedzi właśnie na zadane pytanie praktycznie

ponad rok temu jak widzi przyszłość, współpracę

jeżeli chodzi o realizację programów związanych ze ścieżkami

z budową ścieżek.

Nie tylko ja podpisałem wtedy tą prośbę do marszałka województwa

ale podpisał też klub rowerowy Gryfland, Pan [_________]

poczuliśmy się w obowiązku

skoro nikt nie występuje o o to zagadnienie

a Pan Marszałek dość dobrze sobie radzi

jeżeli chodzi o realizację tych ścieżek

zapomniał po prostu o dorzeczu Regi

i chcieliśmy mu przypomnieć, że jest coś takiego jak dorzecze Regi

ten niebieski kanał, też kiedyś był ujęty w programie Marszałka

i w tym momencie on został jakby zawieszony, zaniechany

i w odpowiedzi od Pana Marszałka, którą też

jakby nagabywał, czy dopraszał się Pan Radny [_________]

I tą odpowiedź mi przekazano przez jego ręce

jest takie piękne sformułowanie, które mówi wyraźnie

że on pomoże, oczywiście że on pomoże. Będzie realizował projekty

ale z inicjatywą musi wyjść samorząd Powiatu Gryfickiego.

I to jest taka optymistyczna na zakończenie roku puenta

Bardzo proszę o odpowiedzialność, Panie Starosto

Wy przecież rządzicie w powiecie.

I wy odpowiadacie. To by odpowiadacie. Bądźcie odpowiedzialni.

Jeżeli Pan Marszałek wyciąga rękę

wyciąga Prawo i Sprawiedliwość, klub Powiatowy w rękę do współpracy

A jakoś po waszej stronie tego, tej chęci do współpracy nie ma.

Żywym przykładem będzie...

Ale nie chciałbym żeby tutaj

Pan Waldek Wawrzyniak się zaraz zaczął tłumaczyć z tego powodu, bo to nie o to chodzi.

Dowiedziałem się, że było jakieś spotkanie nawet

i Pan Waldemar Wawrzyniak jako Wicestarosta uczestniczył

w tym spotkaniu na temat ścieżek

chyba u Pana właśnie Radnego [________]

Ponoć mieliście zapraszać, dopraszać osoby zainteresowane

Mieliście żywo dyskutować, rozmawiać.

Ja nie zostałem doproszony co zostało ustalone

na tym spotkaniu

Pan Waldek ma do mnie numer telefonu

Nawet się nie odezwał słowem

nawet nie odpowiedział

"Tak, ustaliliśmy pewne rzeczy"

"jesteśmy na dobrej drodze"

"będziemy realizować plan ścieżek taki, jak zaproponowałeś"

albo "nie taki jak ty zaproponowałeś"

"my mamy lepszy". Przyklasnąłbym. Cieszyłbym się.

Wy coś gdzieś robicie, coś gdzieś zapisujecie

i na tym się wszystko kończy, a efektów po prostu nie ma.

Naprawdę, ja życzę więcej optymizmu więcej odpowiedzialności.

i na ten nowy rok bardzo wiele radości ale ze współpracy.

Bardzo proszę, żeby tam współpraca była realna

żeby właśnie nie było tego dokuczania cały czas

tego unikanie odpowiedzialności

unikania odpowiedzialności

a te dociekliwe pytania, o których powiedział mój poprzednik, przedmówca

Tak, one są dociekliwe bo muszą być dociekliwe.

I one są grzeczne.

Proszę sobie spojrzeć, jak pytania zadaje totalna opozycja w sejmie.

Panie Starosto, albo Pan telewizji nie ogląda

albo Pan naprawdę nie wie co to jest nieprzyzwoitość

bo nieprzyzwoitość to jest w naszych szeregach.

to co Pana koledzy z Platformy Obywatelskiej

wyrabiają na forum krajowym i europejskim.

No co ja tutaj robię to jest grzeczne

i cały czas skłonne do współpracy

bardzo mocno apeluję do Pana

żeby Pan się nad tym tematem pochylił

i żeby naprawdę w końcu Pan wziął odpowiedzialność swoje ręce.

Także ja tu mam informację od Pana Marszałka

i ona mi naprawdę wystarczy, napawa mnie optymizmem.

że Pan Marszałek , tak jak się podpisał

jest zainteresowany współpracą z powiatem

ale powiat musi wystąpić pierwszy z inicjatywą.


Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, Pan Radny Kazimierz Sać, proszę bardzo.

[Kazimierz Sać] Ja krótko.

Potocznie się mówi w życzeniach

że żeby następny rok nie był gorszy

A ja chciałbym życzyć wszystkim bez wyjątku

wszystkim i Rysiowi i Pani Przewodniczącej i Grzesiowi, wszystkim, wszystkim

żeby następny rok był lepszy.

Zdecydowanie lepszy, w każdym zakresie

No i przede wszystkim wszystkim

[kasłanie]

dlatego wszystkim życzę łącznie, oczywiście z naszymi mieszkańcami Powiatu Gryfickiego

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Proszę Radny Pan Paweł Bereźnicki.

[Paweł Bereżnicki] Ja jeszcze może życzeń nie będę składał

ale ja bym miał taką prośbę, że jeżeli [...] wolne wnioski

Chciałbym poruszyć ten temat, jeszcze raz wrócić do kolei wąskotorowej.

Dlaczego? Dlatego, że jest to dla nas wszystkich potrzebne i niezbędne.

Żeby ona funkcjonowała

No to będzie powiązane i z muzeum

a przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na ten most w Nowielicach

Jest to temat od lat przez nikogo nie poruszany

wszyscy mówimy o wąskotorówce, mówimy o muzeum

mówimy o tym, żeby to wszystko funkcjonowało

żebyśmy to wszystko spięli.

Mamy ścieżkę rowerową, chcemy żeby to wspinała

Ale dlaczego nie myślimy o tej wąskotorówce?

To jest jeden most.

Ja wiem, że może nie należy w naszej gestii, nie należy do nas

ale jeżeli byśmy się wszyscy razem, czyli Gmina Rewal

Gmina Trzebiatów, Starostwo Gryfice

gdybyśmy wszyscy razem na to zwrócili szczególną uwagę

na ten most w Nowielicach. No co, będziemy czekali na następną wojnę, aż go Niemcy nam zrobią?

No obawiam się, że nie doczekamy tego.

I dlatego moja prośba jest taka

Żebyśmy zwrócili na to szczególną uwagę, żeby ten most uruchomić

a zyska Rewal, zyska Trzebiatów

to nie oszukujmy się, przez to Trzebiatów ponosi duże straty

bardzo duże straty

bo pogody są powiem tak, pogody są bardzo różne

infrastrukturę jako takiej Rewal aż takiej nie ma

żeby tym tysiącom, milionów ludzi którzy się przez naszą gminę przemieszczają

żeby zabezpieczyć im... znaczy, żeby zabezpieczyć dla nich rozrywkę

A tą rozrywką jest rzeczywiście wąskotorówka

ale ona jedzie do Pogorzelicy i wraca.

pojechała by do Trzebiatowa zawsze Trzebiatów ma się czym pochwalić.

Z Trzebiatowa do Gryfic byłoby koło zamknięte.

I myślę, że to temat, który nad którym trzeba się pochylić

i który, nad którym trzeba wspólnie jako... Jesteśmy wszyscy mieszkańcami.

i Rewala, znaczy mieszkańcami Starostwa Gryfic

to by była fajna inicjatywa gdybyśmy rzeczywiście tego tematu nie odpuścili.

[kasłanie]

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Pan Radny Waldemar...

Pan Wicestarosta.

[Waldemar Wawrzyniak] Dziękuję, Pani Przewodnicząca

Oczywiście chciałem Panu Grzegorzowi w dwóch słowach odpowiedzieć.

Ja też zostałem zaproszony na to spotkanie

Dlaczego Pan nie został, Panie Grzegorzu zaproszony, to nie wiem

A jest sprawa dotyczyła bardziej obejścia planowanego, dodatkowego Gryfic

I przy okazji ewentualnego pomysłu na przeprowadzenie tam ścieżek rowerowych

Przy drodze, którą będzie budowało województwo

związku z tym ta rozmowa była całkiem luźna

i koncepcja, którą zaproponował Pan Wiceprzewodniczący Sejmiku

chciał tylko skonsultować, czy ewentualnie to jest dobry pomysł.

Ja jestem za ścieżkami rowerowymi jak wszyscy.

Każdy pomysł, który nam będzie... Każdy metr ścieżki, czy kilometr dokładał

jest dobrym pomysłem.

i tylko tyle miałem do odpowiedzi.

Ja się nie czułem w obowiązku, żeby Pana gdzieś o cokolwiek dopraszać

bo takiego upoważnienia nie dostałem.

Natomiast byłem na takim spotkaniu faktycznie

to jest inicjatywa w tej chwili województwa

To jest dopiero jeszcze daleki plan jeżeli chodzi o obejście Gryfic

to o czym już wcześniej było mowa

że ona jest w fazie planowania

i tylko tyle, dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo. Radny Pan Kazimierz Sać jeszcze, tak?

[Kazimierz Sać] Tak

[Joanna Duzinkiewicz] I Joanna Duzinkiewicz również.

[Kazimierz Sać] Mogę?

[Agnieszka Mackojć] Tak, tak. Bardzo proszę.

[Kazimierz Sać] Jeśli poruszane są tematy gospodarcze, to się włączę.

Ale też krótko, krótko jakby o polityce.

Gdy się zarządza, czy to gminą, czy powiatem

oczywiście można mieć swój światopogląd i polityczny i i religijny

z historii powiem tylko, że gdybym sumował środki finansowe

które powiat pozyskał z zewnątrz

to chyba największy udział był wtedy, kiedy rządził PiS

i to wtedy byłem członkiem Platformy.

Ale też oczywiście i gdy rządziła Platforma

też pozyskiwaliśmy środki pieniężne.


[rozmowa w tle]

To nie jest dobry pomysł na to

żeby przedkładać jakby swoje poglądy, te czy inne

biorąc pod uwagę, że w Powiecie Gryfickim mieszka około 60 000 mieszkańców

oni pewnie sobie

[kichnięcie]

nie życzą nie chcą, żeby

żeby byli dzieleni w ten czy inny sposób.

A wrócę teraz jeszcze tylko na krótko do kolejki

Temat kolejki jest niezwykle istotnym

i to nie chodzi pewnie tylko o most

bo przecież pamiętajmy o tym, że gdzieś tam

rozebrano też i tory i ten nasyp kolejowy także tu jest problem

to jest w dużej części jakby prośba do władz gminy Trzebiatów

żeby przejęła inicjatywę i oczywiście w to się wtedy też

powinien włączyć i powiat

Ja przypomnę taką naprawdę fajną inwestycje którą zrobiliśmy

to był ten sławny most saperski łączący województwo Koszalińskie

ze Szczecińskim gdzie udało nam się zmobilizować wszystkich

dosłownie wszystkich nie patrząc się na barwy polityczne

i dwa powiaty i dwie gminy i Ministerstwo i Sejmik Wojewódzki

łącznie ta inwestycja razem z drogą łączącą z Mrzeżynem

to była kwota wartość tej inwestycji chyba przekraczała 30 000 000 zł

I to jest jakby dobry kierunek

i kończąc już jeszcze temat ścieżek rowerowych

No niestety zostaliśmy trochę pokrzywdzeni, delikatnie mówiąc

to było bodajże, nie wiem, sześć, osiem lat temu

kiedy planowane były ścieżki rowerowe

i niestety nasz powiat mimo wielu różnych interwencji został pominięty

a nawet jeśli nie pominięty to w dużej części

trochę za mały mieliśmy udział

Ja cieszę się że są tacy ludzie jak [_________]

I to mówię jakby poza politycznie

i dzięki temu udało się wywalczyć wiele spraw

w tym obwodnicę wokół Gryfic

No ale sam jeden [_________] za nas wszystkiego nie będzie robił

nie będzie inicjował

ja mam nadzieję że w przyszłym roku skoncentrujemy się na sprawach gospodarczych

a nie na wzajemnych przepychankach [...]

[kasłanie]

[...] niezależnie od tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Proszę, Radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję bardzo.


kontynuując wypowiedź Pana Radnego Kazimierza Sacia

jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe

O ile dobrze sobie przypominam ten temat był już poruszany

w strategii rozwoju Powiatu Gryfickiego w 2019 roku

no i na chwilę obecną nic się w tym nie dzieje

to po pierwsze.

Po drugie, no nie ma co się obrażać, szanowni państwo, na dociekliwe pytania

nie można ignorować osoby, które zadają te dociekliwe pytania

ponieważ te pytania czemuś. służą

I odpowiedzi nieistotne nieważne, mało znaczące.

W takim razie po co podajecie nam informacje, tak?

Informacje, które otrzymujemy w materiałach sesyjnych

są po to żeby oni dyskutować, tak?

I to jest nic dziwnego, że nasuwają się bardzo dociekliwe pytania

wręcz przeciwnie, bardzo dobrze

To jest to jest moje osobiste zdanie Nie wiem, może może ktoś ma inne.

I już tak na koniec.

To chciałabym nam wszystkim życzyć

lepszego zrozumienia dobrej współpracy

dla dobra nas wszystkich, dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu.

Życzę nam wszystkim pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń

może być banalne, ale bardzo ważne.

Dużo zdrowia, w tych czasach to jest bardzo ważne.

Życzę optymizmu i powodzenia w życiu osobistym jak i zawodowym

i wszystkiego co najlepsze w nowym nadchodzącym 2021 roku.

Dziękuje bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

[Ryszard Chmielowicz] Jeszcze...

[Agnieszka Mackojć] Panie Starosto?

[Ryszard Chmielowicz] Ja pokrótce się ustosunkuję do

może to nawet nie wnioski tylko dobre rady

czy spostrzeżenia

czy analizy tego, co się dzieje

to tak uzupełnieniu zaczynając od ścieżek rowerowych

i rozgoryczenia Grzegorza Burczy

Ono jest troszeczkę, powiedzmy na wyrost

bo to było tylko jakieś tam wstępne spotkanie

w temacie zupełnie innym

a rozmawiamy o temacie też takim

newralgicznym, jak budowa ścieżek

Ja przypomnę że Marszałek Województwa jest mocno zainteresowany

bo cały czas trwa budowa tego ciągu Velo Baltica nad morzem

i uzupełniane te pewne fragmenty

które do tej pory były niepołączone

więc to jest odcinek wzdłuż naszej drogi powiatowej

przy ulicy klifowej w miejscowości Rewal

do latarni w Niechorzu

także proszę, przyjedźcie się

zobaczycie, że będzie można się zastanawiać

nad tym czy drogi powiatowej nie przenieść na ścieżkę rowerową

A ścieżkę, a drogę powiatową przekazać na ścieżkę rowerową-pieszą.

Ale to tak w żartach, bo piękna, pięknie wybudowana

pięciometrowa ścieżka rowerowa na tym odcinku

z uzupełnieniem, znaczy nie z uzupełnieniem

z wbudowanym oświetleniem

z parkingami, także z pełną infrastrukturą

warto się przejechać już tam w części jest ona oświetlona

więc to piękna inwestycja która spina w dużej części ten cały ciąg

i jeszcze ścieżka rowerowa realizowana wspólnie z gminą oczywiście Rewal

bo udział własny, istotny do

to jest na odcinku Pustkowo-Pobierowo

[dzwonek telefonu]

zbudowana została tam droga łącząca te dwie miejscowości

a obok szeroka ścieżka rowerowo-piesza

w Dziwnowie, już na Powiecie Kamieńskim

też tam te odcinki są uzupełniane

i za chwilę będzie to już cały ciąg inwestycji Velo Baltica

[kasłanie]

i to co Grzegorz mówi i cały czas sugeruje

że warto byłoby się włączyć w ten proces cały

po to żeby do tej ścieżki nadmorskiej

był dostęp z każdej gminy Powiatu Gryfickiego

[rozmowa w tle]

Zrobiliśmy swego czasu konwent włodarzy

[Łukasz Czyrny] Dyrektora nie ma

[Ryszard Chmielowicz] I tam powiedzieliśmy sobie

że ważnym elementem jest przygotowanie koncepcji ścieżek rowerowych dla Powiatu Gryfickiego

powiedzieliśmy sobie, że pierwszym etapem jest strategia Powiatu Gryfickiego

i drugim będzie koncepcja

do tej koncepcji przystąpiło już... Przystąpiła już Gmina Gryfice

i oczywiście tej koncepcji się włączmy

i na etapie budowy, tej realizacji tego przedsięwzięcia koncepcyjnego

będziemy dopraszać tych, którzy będą chcieli

wnieść coś od siebie w tej sprawie

a szczególnie radnych Powiatu Gryfickiego bo to społecznicy

którym głęboko na sercu leży rozwój Powiatu Gryfickiego

i w związku z tym tu jest ta przestrzeń

w której, widzę się realizujecie

i chętnie do takich spotkań będziecie dopraszani

na etapie takim już stricto roboczym

I w tym najbliższym roku wespół z gminą Gryfice, która już to rozpoczęła

dołączymy do budowania tej koncepcji, bo taki był zamysł

i to będziemy gdzieś tam wspólnie realizować

[kasłanie]

O kolejce to wiadomą rzeczą jest

że temat jest bardzo ważki, ważny i strategiczny też

bo to jest położenie nasze nadmorskie

i ta kolejka wybudowana za pięćdziesiąt milionów

jest piękną wartością turystyczną

i też trzeba mieć to na uwadze

żeby rozbudowywać tą w pełni infrastrukturę

która została tak fajnie zainicjowana

no fajnie byłoby, już takie sugestie Burmistrza Trzebiatowa również są

żeby tą kolejką połączyć Gminę Trzebiatów

to bardzo wstępne pomysły

na dalsze lata, ale oczywiście też na te tematy będziemy rozmawiać

Więc to jakby tyle w uzupełnieniu.

O dorzeczu Regi tutaj wspominał Grzegorz tak żeby to wpiąć w tą koncepcję

za koncepcja będzie... Ścieżek rowerowych, oczywiście dalej mówię o tym.

Koncepcja wpięta w byłe torowisko wąskotorówki

i gmina Gryfice też ma zamysł żeby wykorzystać

tą byłą infrastrukturę pod te cele

ale to mówię że na te tematy będziemy

[kasłanie]

[...] spotkaniach roboczych rozmawiać


To tyle chyba, co zdążyłem zapisać.

No to pozostaje mi tylko jednak złożyć państwu

z przyjemnością złożyć te serdeczne życzenia

wszystkim mieszkańcom Powiatu Gryfickiego

sobie, wam, szanowni radni

żeby ten nadchodzący rok był zdecydowanie inny

żebyśmy wrócili do normalności

żebyśmy mogli normalnie funkcjonować w zdrowych czasach

żeby ta pandemia ustąpiła i skutecznie żebyśmy sobie z nią poradzili

i te szczepionki to jest takie światło

już duże światło, które pozwala nam z optymizmem

i z nadzieją patrzeć w najbliższą przyszłość

w tej najbliższej przyszłości życzę państwu spełnienia planów i marzeń

i zrealizowania wszystkich życiowych przedsięwzięć.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?

[Renata Korek] Tak, chciałabym zająć głos, Pani Przewodnicząca.

Szanowni państwo, Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie Radne, Szanowni Panowie.

Ja również chciałabym się dołączyć do życzeń noworocznych.

Dziękuję za życzenia które usłyszałam.

Mam nadzieję, że przyszły rok będzie to rok faktycznie

dla nas bardziej szczęśliwy, zdrowy

i chciałabym bardzo, aby ten rok to był rok

bez donosów radnych na radnych

bo życzenia na to wskazują, że tak nie będzie

I proszę państwa, chciałam też zwrócić uwagę na taki fakt

że rok ten, rok 2020 obfitował i jestem z tego bardzo dumna

w wydawnictwa dotyczące naszego regionu

było to związane z 75 letnim Polskiego Pomorza

takie hasło dostało ukute i przez Marszałka

i słyszałam to również z ust chyba prezydenta naszego kraju

i szanowni państwo, nigdy nie było takiego roku

że na tematy związane z naszą małą ojczyzną powstało tak dużo publikacji

i był to, pozwoliłam sobie na małe podsumowanie

Pan dr [________], [________] i nasz Pan Radny Grzegorz Burcza

Moja publikacja ukaże się nieco później

ponieważ, no szukałam pieniędzy na dofinansowanie publikacji.

Ukaże się do końca marca

jest to publikacja bezpłatna, proszę państwa.

Aplikacja, która została dostała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

Rzecznikiem tej tej publikacji jest też Pan [_________]

i proszę państwa, jest to podsumowanie mojej dwudziestoletniej pracy

nad osadnictwem powojennym

w 95% w Powiecie Gryfickim

a szczególnie na ziemi Trzebiatowskiej

ale także Powiecie Gryfickim

i podręczniki, które zostaną wydane

książki w ilości trzystu egzemplarzy będą własnością Urzędu Marszałkowskiego

i umowę podpisuję wydawca z Urzędem Marszałkowskim

podręczniki tle mają trafić głównie do bibliotek

czy też na spotkania i rozdane.

Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do mnie to proszę cię pytać, w tym zakresie.

W każdym bądź razie ja życzę wszystkim piszącym

i życzę naszemu powiatowi aby takich osób które pracują działają

i pod tym względem było jak najwięcej

bo to też świadczy o jakości naszego powiatu

Bardzo dziękuję, jeszcze raz życzę szczęśliwego Nowego Roku

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś państwa radnych chce zająć głos?

Jeśli nie, szanowni państwo

na koniec dziękuję za pracę i współpracę tegoroczną

nie zawsze było łatwo, a wręcz przeciwnie

bo różnimy się, ale to też tak ma być

musimy się różnić, żeby się rozwijać, żeby rozwijać powiat

i za to również państwu dziękuję.

A na ten nowy rok życzę przede wszystkim zdrowia.

I oby ten mijający rok był ostatnim rokiem

tak trudnym, tak ciężkim

a ten przyszły przyniósł mnóstwo optymizmu

radości, realizowania własnych planów planów zawodowych

jak i planów powiatowych

bo tego wszystkiego na pewno nam trzeba

i życzę rozwoju na każdej płaszczyźnie

szczęśliwego Nowego Roku. Bardzo dziękuję.

W takim razie zamykam XXXI sesję Rady Powiatu Gryfickiego

Dziękuję państwu za uczestnictwo.

Naszej ekipie informatycznej za zorganizowanie

i sprawne przeprowadzenie naszej sesji.

Także bardzo dziękuję. Do widzenia.