Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Ryszard Maliński
11Marian Maliński
12Kazimierz Sać
13Grzegorz Szafrański
14Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia b) stwierdzenie quorum c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami
3Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego w roku 2020
4Informacja o wykonaniu planu rachunku środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Gryfickiego na rok 2020
5Uchwała rady powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2020 Rady Powiau Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
6Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030
7Uchwała Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Rewalu
8Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania Publicznym Powiatowym Zasobem Mieszkaniowym
9Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Gryfickiego
10Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Gryfickiego w Gryficach w sprawie sprzedaży nieruchomości.
11Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim na lata 2021-2023
12Interpelacje i zapytania radnych
13Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego
14Wolne wnioski
15Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.

Otwieram XXXII sesję Rady Powiatu Gryfickiego w VI kadencji.

Szanowni państwo, przejdę teraz do sprawdzenia obecności.

Proszę o zgłaszanie po wyczytaniu nazwiska.

Czy obecny jest Pan Paweł Bereżnicki?

(Paweł Bereżnicki) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

Pan Czesław Bukowiec?

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz? Jestem.

Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz? (Agnieszka Mackojć)

(Ryszard Chmielowicz) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Tak jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

Pani Joanna Duzinkiewicz? Wrócimy.

Pan Marek Gołuchowski? Usprawiedliwiony.

Pan Stanisław Hołubczak?

[dzwonek telefonu]

(Stanisław Hołubczak) Dzień dobry, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pani Teresa... Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Dzień dobry, witam państwa. Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Janusz Ławruszko?

Pan Janusz Ławruszko-

(Janusz Ławruszko) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.

Agnieszka Mackojć obecna.

Pan Marian Maliński?

Przejdziemy.

Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Tak, witam serdecznie.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Dzień dobry, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Leszek Stuła?

[kroki w tle]

Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Dzień dobry. Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.

Wrócę jeszcze do Pani Joanny Duzinkiewicz.

Bo była na wizji.

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem, jestem obecna.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.


(Agnieszka Mackojć) Pan Czesław Bukowiec? Też był na wizji.


(Kazimierz Sać) Pewnie mikrofon wyłączony.

(Agnieszka Mackojć) Spróbujemy się w międzyczasie połączyć

Bo Pan Czesław był na wizji.


Na tą chwilę szanowni państwo...

Jeszcze Pan Marian Maliński.

Czy mamy już Pana Mariana?

[...]

(Ryszard Maliński) Proszę.

(Agnieszka Mackojć) Tak? Już jest Pan Marian?

Już wiemy co się dzieje?

Szanowni Państwo, w międzyczasie

będziemy jeszcze próbować się łączyć

z osobami, które wcześniej już uczestniczyły

w dzisiejszym spotkaniu przed otwarciem sesji.

Na tą chwilę stwierdzam quorum

a więc prawomocność dzisiejszych obrad.

14 osób mamy obecnych

na podstawowy stan 17 radnych.

Przyjęcie porządku obrad

Czy szanowni radni

(Agnieszka Mackojć) chcieliby coś wnieść, zmienić w dzisiejszym porządku obrad?

Jeżeli nie, przedstawię jak dziś będzie wyglądał nasz porządek obrad.

A więc tak: przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

Punkt 2: sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami

Punkt 3: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2020

Punkt 4: informacja o wykonaniu planu finansowego

rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Powiatu Gryfickiego za rok 2020

Punkt 5: Uchwała Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2002 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Punkt 6: Uchwała Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Punkt 7: Uchwała Rady Powiatu

w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć

pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Rewalu

Punkt 8: Uchwała Rady Powiatu

w sprawie określenia zasad gospodarowania

publicznym Powiatowym Zasobem Mieszkaniowym

Punkt 9: Uchwała Rady Powiatu

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Powiatu Gryfickiego

Punkt 10: Uchwała Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/198/2020

Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie sprzedaży nieruchomości

Punkt 11: Uchwała Rady Powiatu

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

w Powiecie Gryfickim na za 2021-2023

Punkt 12: Interpelacje i zapytania radnych

Punkt 13: Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

Punkt 14: Wolne wnioski

I 15: zakończenie posiedzenia

Tak przedstawia się dzisiejszy porządek obrad.

A my w takim razie przechodzimy do realizacji...

Do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia.

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?

Jeżeli nie, w takim razie przejdziemy do głosowania

Bardzo proszę o tablicę.


[kaszlnięcie]


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia?

(Paweł Bereżnicki) Za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?


Panie Starosto?

Wrócimy. Pan Łukasz Czyrny?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Łukasz Czyrny) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Tak proszę Pana Starostę zaznaczyć, że jest za.

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za, tak.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dziękuję. Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za. [...]

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Mamy już Pana Mariana?

Pan Marian Maliński, bo tutaj ominęłam?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

A więc jednogłośnie, 15 głosami za

przyjęliśmy protokół z ostatniego posiedzenia.

Dołączył do nas Pan Maliński Marian. Witamy, Panie Marianie.

(Marian Maliński) Witam.

(Agnieszka Mackojć) Przechodzimy do realizacji punktu drugiego

a więc sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Czy ktoś państwo radnych chciałby tu zająć głos, dopytać?

Jeżeli nie ma, w takim razie proszę o tablicę do głosowania...

Tak, jest Pani Joanna Duzinkiewicz. Bardzo proszę.

(Joanna Duzinkiewicz) Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, szanowni radni.

Chodzi mi o sprawę... Punkt ze strony 12, trzeci odnośnik.

Zarząd zapoznał się z opinią

Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej

dotyczącą umorzenia dłużnikowi należności

względem MOW w Rewalu.

Rozumiem, że to chodzi o tę kwotę 60 tysięcy, tak?

(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto?

(Joanna Duzinkiewicz) I jeszcze czy to...

Nie uważacie państwo że to tak jakby

otwarcie furtki dla innych dłużników?

To po pierwsze, a po drugie biorąc pod uwagę te problemy finansowe MOWu

Czy to faktycznie jest dobrą decyzją?


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Panie Starosto, czy pan odpowie?

(Ryszard Chmielowicz) Tak. Ja myślę, że kilkakrotnie na ten temat rozmawialiśmy

i jakby wiedzę już mamy w tej sprawie pełną.

Dotyczy to oczywiście dłużników sprzed wielu, wielu lat

z próbami ściągalności bezskutecznymi

i te po prostu należności są nieściągalne.

Komornik podejmował działania i z tego powodu, że są nieściągalne

po latach, po wielu latach należało to umorzyć.

(Joanna Duzinkiewicz) No tak, ale po wielu latach

uważam, że są osoby odpowiedzialne

za tę sytuację, za taki stan rzeczy.

Mówi Pan Starosta, że to trwa wiele lat, tak?

Ktoś udzielił tego-

(Ryszard Chmielowicz) Było to... Pani Joanno, rozmawialiśmy na ten temat

i dalej możemy pokazać wszelką dokumentację z tą związaną

i tok postępowania w zakresie ściągnięcia tego długu.

Komornik powiadamiał nas, że jest to dług nieściągalny.

I z tego powodu... No, jeżeli czego się nie da ściągnąć

to nie ma sensu brnąć i ponosić koszty związane z postępowaniem komorniczym

jeśli jednoznaczne się wypowiada w tej kwestii

że coś, czy czegoś ściągnąć się nie da.

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, ale-

(Ryszard Chmielowicz) Ale jesteś dokumenty, ja zapraszam Pani Joanno

(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście.

(Ryszard Chmielowicz) Bo o tym, na ten temat rozmawialiśmy

Ja sam chętnie też dogłębnie z panią przeanalizuję ten cały problem.

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, ale jeszcze zapytanie.

czy nie należałoby się wcześniej zająć tą sprawą, tak?

Skoro to już trwa kilka lat

czy nie uważa Pan, że wcześniej należałoby się zająć tą sprawą?

Ściągnąć te należności?

(Ryszard Chmielowicz) Według mojej pamięci to ta ściągalność była znacznie wcześniej

wtedy kiedy ona się jeszcze nie skumulowała

W tym nadmiernym wymiarze odsetkowym.

Bo to odsetki też bardzo istotny wymiar finansowy zrobiły.

Także to postępowanie toczyło się jeszcze za mojego poprzednika.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś ma pytanie?

Pan Grzegorz Burcza, tak?

(Grzegorz Burcz) Tak.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, ja też chciałem.

(Grzegorz Burcza) Pani Przewodnicząca, kilka pytań.

Bardzo proste, strona trzecia, trzeci podpunkcik i czwarty włącznie.

Były wnioski - i słusznie. Na obniżenie kwoty opłaty czynszu

czy energii elektrycznej, obniżenie kosztów dzierżawy.

Chciałbym się dowiedzieć tylko od Pana Starosty

z jakiego powodu, z jakiej przyczyny

te zwolnienia jakby nie są jednorodne

tylko tu w pierwszym przypadku obniżono koszty do kwoty 1 zł

i umorzono opłatę za energię elektryczną o 50%

W drugim przypadku na przykład obniżono koszty o 75%

Czyli jest jakaś niekonsekwencja, z czego ona wynika?

Czy wszystkich przedsiębiorców traktujemy jednakowo?

To jeżeli wszystkim ten symboliczny, no 1 zł...

Skąd właśnie to wynika ta różnica, jeżeli Pan Starosta może powiedzieć?

Zarząd pochylał się wielokrotnie nad problemami przedsiębiorców

którzy funkcjonują i na naszych nieruchomościach i nie tylko

i każdorazowo było to na wniosek osoby zainteresowanej.

I po wpłynięciu takiego wniosku zarząd sprawą się zajmował.

Tutaj jeszcze później jest następny wniosek

bo pierwotnie tutaj z tej strony sprawozdania

najemca nie zgodził się, czyli [...]

w ogóle braku możliwości prowadzenia nie działalności w tym obiekcie

poprosił nawet o obniżenie do złotówki.

I też pochyliliśmy się biorąc pod uwagę

ważny interes przedsiębiorcy

który w tym czasie w naszym obiekcie nie zarabiał.

Zamknięty... zamknięte są te pomieszczenia

do prowadzenia działalności gospodarczej

w związku z tym tam były jeszcze dalsze umorzenia.

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie.

Bardzo proszę powiedzieć, dlaczego w tym przypadku jest na przykład 1 zł

a w drugim przypadku jest 75%?

I to dotyczy to kosztów dzierżawy

a w pierwszym przypadku nawet umarzacie 50% energii?

I słusznie, ja się cieszę, że pomagacie przedsiębiorcom

tylko dlaczego w sposób nieadekwatny?

Czy ten drugi wniosek po prostu to ten-

To są, jeszcze raz jeszcze raz odpowiadam:

to są wnioski najemców i my się do tych wniosków-

[kaszlnięcie]

[...]że chce ktoś do złotówki i z wniosku wynikało, że ktoś prosi o 75%, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Do złotówki to ci, którzy w ogóle nie byli

nie korzystali z naszych pomieszczeń, bo nie mogli prowadzić

ze względu na pandemię i z energii nie korzystali.

Z tego powodu. Każda sytuacja różni się.

(Grzegorz Burcza) Okej, druga kwiestia. Strona numer 5, strona nr 5. Trzeci podpunkcik.

Przetarg był na przebudowę i termo-modernizację budynku koszarowego

mówimy o tym Centrum Usług Publicznych.

Było 9 ofert, najkorzystniejsza prawie 3 miliony.

Czy tylko cena brała tutaj udział?

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo.

(Ryszard Chmielowicz) Decydująca była cena.

(Grzegorz Burcza) No to 100% cena?

(Ryszard Chmielowicz) [...]najkorzystniejsza.

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, czy 100% cena, czy...


(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze było doświadczenie i referencje, tak.

Jeszcze tam były w niewielkim procencie.

Tak, bo w komisji-

(Grzegorz Burcza) Były niższe oferty?

Przewodniczącym komisji był Ireneusz Wojciechowski...

Wojciechowicz - przepraszam.

Który jest w tej chwili na przetargu

i precyzyjnie by odpowiedział bo był przewodniczącym tej komisji

i dokładnie pamięta jakie... Jak procentowo się to przedstawiało.

Zdecydowanie cena tutaj była najwyższej wagi.

(Grzegorz Burcza) Dobrze, kolejne pytanie-

Ale referencje były też ważne

żeby to był przedsiębiorca, który, sprawdzony, który wykonywał

podobne zadania w wielu miejscach i przedstawił stosowne referencje

pozytywnej oceny wykonanych przez niego prac.

(Grzegorz Burcza) Okej-

(Ryszard Chmielowicz) Firma, która na rynku istnieje od kilkudziesięciu lat

i to też jakby dawało nam symptom do tego, żeby mieć prawie pewność

że te roboty zostaną wykonane na dobrym poziomie

i terminowo i zgodnie z zasadami.

(Grzegorz Burcza) Jeżeli jest tak jak Pan mówi, to bardzo słuszna decyzja. Dziękuję.

Strona numer 9, gdzieś tak w środku.

[dźwięk przekładanej strony]

Informacja o przetargu na usługi medyczne.

Wpłynęły dwie oferty, wygrał Pan [_____]

Kwota jeszcze niższa, niż za poprzednim razem.

Ja mam pytanie związane z doświadczeniem.

Jak przewodniczyłem Komisji Skarg Wniosków i Petycji

była skarga drugiego pana

Można podać publicznie, bo ten pan się na to zgodził.

I ta skarga dotyczyła między innymi całej procedury przetargowej

i ustaliliśmy na naszej komisji, że będą poprawione te warunki.

I czy te warunki podczas składania oferty były poprawione

były dopisane parametry związane

z tą pierwszą kwalifikowaną pomocą medyczną i tak dalej?

Czy jest ona dokładnie taka sama jak za poprzednim razem

i będziemy mieli znowu skargi, na przykład tego pana?

Czy został poprawione-

(Ryszard Chmielowicz) Oddam głos Wicestaroście

bo on pilotował te, ten przetarg, te zagadnienia.

(Grzegorz Burcza) Bardzo dziękuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak jak Pan Radny wspomniał, były dwie oferty.

Jedna oczywiście wyższa, druga niższa.

Zdecydowała cena. Wybrano tą o niższej cenie.

Wszystkie warunki, które były określone w [...] zapytaniu

obydwie oferty spełniały,

Czyli jeden pan i drugi posiadał wszelkie możliwe uprawnienia

do tego, żeby taką działalność prowadzić na GryfArenie. I to weryfikowaliśmy.

Czyli weryfikowaliśmy, czy ma odpowiednie dokumenty, odpowiednie doświadczenie.

Obydwaj panowie są zresztą ratownikami medycznymi

i świadczą tą usługę na co dzień

a więc w zupełności to, co było [...]

pokrywało się pokrywało się z tym, co oni przedstawili w swoich ofertach.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Grzegorz Burcza) To nie ulega wątpliwości, mi chodzi o ten zapis

który był ustalony między innymi właśnie z Panem Wicestarostą

z Panią Dyrektor [_____]

Bo przecież ona odpowiadała za przygotowanie dokumentacji

Czy ta kwalifikowana pierwsza pomoc była uwzględniona

żeby nie było później rozbieżności, tak?

Bo tu chodzi o potężne pieniądze, które[...]

[...]oni byli certyfikowani.

Czy te dokumenty do przetargu były poprawione?

Tak jak było umówione to na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak. Tak, zostało to poprawione. I na podstawie tego zweryfikowano.

(Grzegorz Burcza) Pięknie dziękuję. Dokładnie to chciałem usłyszeć. Cieszę się niezmiernie.

Strona numer 9, ostatni ptaszek.

Ja nie pamiętam kto to jest taki

i od kiedy jest Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych?

Moglibyście państwo wytłumaczyć kto [...]

Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych?

Czy to jest nasz Pan Mariusz?


(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto?


(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję serdecznie. Strona numer 10. Kto prowadzi stronę Powiatu?

Bo jest dotychczasowy wykonawcza na prowadzenie strony internetowej.

To kto ją prowadzi?

Kto ją prowadził i kto ją prowadzi nadal?


Strona 10.

(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto?


Proszę włączyć mikrofon, Panie Starosto.


Panie Starosto, mikrofon Proszę włączyć.

(Ryszard Chmielowicz) Pan Mariusz zdaje się jest obok pani tam...

(Agnieszka Mackojć) Tak.

w tym pomieszczeniu, to poproszę, żeby on odpowiedział na to pytanie.

(Agnieszka Mackojć) [...] Czy tutaj, ode mnie?

[odgłos przekładanej kartki]


(Mariusz Pietrzak) Dzień dobry państwu.

Stronę internetową prowadzi [...]

I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć- [sprzężenie]

(Grzegorz Burcza) Ale nic nie było słychać.

(Joanna Duzinkiewicz) Ale nic nie słychać.

(Grzegorz Burcza) Kto prowadzi stronę internetową?

(Mariusz Pietrzak) Tak, tak.

(Grzegorz Burcza) Ale kto prowadzi? Firma jakaś?

[...]internetową jest Pani [_____] [sprzężenie]

(Grzegorz Burcza) Nic nie słychać.


(Agnieszka Mackojć) Momencik, Pan Mariusz tutaj zastąpi mnie przez chwilę, żeby nie było sprzężenia.


(Mariusz Pietrzak) Dzień dobry państwu.

Jeśli można, to ja tutaj z tej strony.

Odpowiedzialny za stronę internetową jest [...]

[...]zewnętrzna instytucja, firma NetMag[...]

(Grzegorz Burcza) Ona z Gryfic jest?

(Mariusz PietrzaK) Tak.

Pan [_____]... Dobrze, dziękuję.

Jeszcze-

(Mariusz Pietrzak) Już od wielu lat, tak.


(Ryszard Chmielowicz) Pan [_____] od kilku lat, tak? Panie Mariuszu? Przypomniałem sobie.

Tak, tak. Pan [_____] na pewno ponad 10 lat już zajmuje się stroną internetową.

My mówimy o stronie internetowej gryfice.pl

(Grzegorz Burcza) Mhm, tak.

Także [...] pozostałe serwisy

biuletyn tutaj robimy we własnym zakresie.

[kaszlnięcie]


(Grzegorz Burcza) Oczywiście.

Tutaj na stronie 14 też jest mowa o jakimś nowym stanowisku[...]

'Inspektor do spraw dostępności'

Można coś bliżej na temat tego stanowiska?


(Ryszard Chmielowicz) Na której stronie?

(Grzegorz Burcza) Czternastej.

(Ryszard Chmielowicz) Na stronie czternastej...


(Ryszard Chmielowicz) Który to jest akapit, żebym przeczytał tą treść tego?

Drugi, a właściwie pierwszy-

(Mariusz Pietrzak)Jeśli mogę, Panie Starosto, to ja również, dobrze?

(Ryszard Chmielowicz) Pan Mariusz, no Pan Mariusz prowadzi.

Tak, to jest... To nie jest stanowisko.

To są powierzone mi obowiązki koordynatora do spraw dostępności.

Wynika z ustawy o dostępności to jest to jest tam jest zapisane, że

organy administracji samorządowej są zobowiązane do wytyczenia osoby-

(Grzegorz Burcza) Panie Mariuszu, ja pana podziwiałem do dzisiaj

a dzisiaj to już jest pan dla mnie geniuszem po prostu.

Pan tyle rzeczy ogarnia. Gratuluje, naprawdę, bo to jest...

(Mariusz Pietrzak) Dziękuję. No to bardzo mi miło.


(Grzegorz Burcza) Ostatnia kwestia, bo naprawdę nie sądziłem

że aż tyle pan ma na głowie

tym bardziej wielki szacunek.

Ostatnia kwestia, ostatnie pytanie.


To jest na samym końcu, czyli strona 16

tuż przed podpisem Pana Przewodniczącego Zarządu, Ryszarda Chmielowicza.

Jest mowa o tym, że kolejne spotkanie

w związku z ustaleniem zasad[...]

[...]marca, czy ono się odbyło i są już jakieś wnioski?

(Ryszard Chmielowicz) Tutaj poproszę, bo tym tematem, tą tematyką zajmował się

etatowy członek zarządu Marian Maliński

uczestniczył z prawnikami w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi

i będzie mógł więcej na ten temat powiedzieć.

Panie Marianie, proszę o odpowiedź.

(Marian Maliński) Szanowni państwo, 5 marca o godzinie 11:00

odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Gryfickiego

pod moim kierownictwem, to znaczy uczestniczyłem w nim

jako etatowy członek zarządu i przewodniczący komisji

w skład której wchodzi[...]

[...]edukacji i Pani Dyrektor CUWu.

W tym spotkaniu uczestniczył też nasz pan mecenas

czyli radca prawny Powiatu Gryfickiego, Pan [_____].

A ze strony związkowej byli przedstawiciele Solidarności[...]

[...]związku Nauczycielstwa Polskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego był reprezentowany

przez mecenasa, etatowego radcę prawnego zarządu okręgowego związku ze Szczecina.

Również Solidarność-80 reprezentował sam Pan Przewodniczący

Solidarności-80 województwa zachodniopomorskiego[...]

Również Solidarność był reprezentowany przez Pana [_____]


Były takie propozycje, przede wszystkim związku Solidarność-80

jak również związku Nauczycielstwa Polskiego

żeby przystąpić do opracowania takiego zakładowego układu zbiorowego

dla wszystkich pracowników obsługi administracji oświaty w Powiecie Gryfickim

podlegającym oczywiście Powiatowi Gryfickiemu.

Natomiast [...]

od opracowania nowego regulaminu wynagradzania tychże pracowników.

Po długiej dyskusji i przekonywaniach doszliśmy do wniosku

że w związku z tym, że od wielu miesięcy


przy udziale dyrektorów wszystkich placówek oświatowych

był przygotowywany nowy regulamin wynagradzania

i w zasadzie myśmy już przygotowali nowy projekt regulaminu

który praktycznie był uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Rozbieżności były tylko w trzech punktach.

Po wielu godzinach i dyskusjach i argumentach i opiniach prawnych

doszliśmy do wniosku, że jednak wracamy do tegoż regulaminu

Uzgadniamy te trzy[...]

[...]doszliśmy do porozumienia, że wracamy do regulaminu wynagradzania.

A jak wiadomo, zgodnie z przepisami regulamin wynagradzania

jest negocjowany i podpisywany między pracodawcą jednostki

a związkami zawodowymi działającymi w danej jednostce.

Czyli ten wypracowany kompromis

czyli projekt regulaminu wynagradzania

zostanie przekazany dyrektorom placówek oświatowych.

I dyrektorzy placówek oświatowych ze związkami zawodowymi

funkcjonującymi w danej placówce podpiszą stosowne porozumienie

i zatwierdzą nowy regulamin.

O tym, od kiedy ten regulamin wejdzie w życie

to dopiero zadecydujemy

bo jak wiadomo ten regulamin niesie za sobą

podwyżki dla najsłabiej wynagradzanych pracowników

obsługi administracji w jednostkach oświatowych.

Do tej pory było było tak, że niektórzy pracownicy

musieli otrzymywać dopłaty do swojego wynagrodzenia

gdyż najniższa wynosi 2800, a im wychodziło po prostu mniej.

I my wracamy do normalności.

Ten regulamin i załączniki do tegoż regulaminu

zostały tak przygotowane i tak opracowane

na podstawie nowych stawek CUW zrobił dogłębną analizę

która to dopiero będzie przedstawiona przeze mnie

na najbliższym posiedzeniu zarządu.

I jeżeli zarząd, że tak powiem, przychyli się do tego

i znajdzie dodatkowe środki finansowe

to myślę że ten nowy regulamin w tym roku wejdzie w życie.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuje. Czy jeszcze pytanie... Ma Pan Radny Stanisław Hołubczak.

Bardzo proszę Panie Stanisławie.

(Stanisław Hołubczak) Tak, ja mam kilka pytań.

Jeśli chodzi o zatwierdzenie przetargu

na przebudowę, termo-modernizację budynku przy ulicy Koszarowej.

Tutaj raczej pytanie do Pani Skarbnik:

Dlaczego ta inwestycja nie jest w wykazie inwestycji

stanowiącej załącznik do budżetu?

Kolejne pytanie: posiedzenie zarządu 15 stycznia.

Jest informacja, że nastąpiły zmiany w budżecie uchwałą zarządu.

Natomiast nie wiemy właściwie

nie ma żadnej informacji, czego dotyczyły te zmiany.

Prosiłbym, żeby w przyszłości w największym skrócie

ale zaznaczyć jakie nastąpiły zmiany.

Na stronie szóstej jest temat o którym wczoraj na komisji rozmawialiśmy.


Czyli zaznaczony, że tak powiem haczyk drugi.

Zarząd zapoznał się z pismem

w którym Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

informuje, że przeprowadził negocjacje i zawarł umowę z wolnej ręki.

Moje pytanie: na jakiej podstawie przeprowadził negocjacje

i zawarł umowę z wolnej ręki jeżeli wartość zamówienia wynosi 300 000?

Na stronie 7, haczyk 7.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wydziału Nieruchomości

i wyraził zgodę na zawarcie umowy na publikację ogłoszeń.

Mamy informację taką, że od miesiąca lutego za kwotę 1145.

Albo za co jest w ogóle to wynagrodzenie?

Na... Kolejna strona, to strona 9.

Jest bardzo ważna i ciekawa informacja:

rozpatrzył wnioski o przyznanie

stypendium sportowego dla uzdolnionych sportowców.

I tak wymienione zawodniczki M Lux Mokasyn Płoty

i tak dalej i tak dalej.

I ta kwota 500 zł - czy to jest dla jednej osoby

czy dla zespołu, czy dla kilku osób?

Tu już nie mamy tej informacji, prosiłbym o uzupełnienie.

Bo ostatnia pozycja jest oczywista:

zawodnika BKS Skorpion Szczecin

na okres 12 miesięcy 300 zł miesięcznie.

Tu wiemy, że chodzi o jednego zawodnika.

A w powyższych mówi się o zawodniczkach, tylko nie wiadomo

czy to jest dwie osoby, czy sześć osób, czy wszyscy dostają po 500 zł

czy suma wypłat to jest 500 zł

właściwie nie wiadomo, co zrobić z taką informacją.


Na stronie 13 jest znowu posiedzenie Zarządu Powiatu, 8 lutego.

Zmiany w budżecie, tutaj wiemy, że chodzi o zmiany

dotyczące Państwowej Straży Pożarnej.

Ale prosiłbym, tak jak wcześniej powiedziałem, o informację

że jeżeli następują zmiany uchwałą zarządu, to czego dotyczą.

I strona 16.


Oznaczenie trzecie, pozytywnie zaopiniował wniosek wójta Rewala

i zdecydował że na posiedzeniu rady przedstawi projekt uchwały

w sprawie zabezpieczenia środków 350 000

na realizację wspólnego zadania

związanego z remontem drogi Aleja Bursztynowa w Niechorzu.

O ile pamiętam sprawa toczy się od 2019 roku.

Na jednej z sesji pytałem o wartość całego przedsięwzięcia

które jest planowane w gminie Rewal.

Jaki jest udział Gminy Rewal

jaki planowany jest udział Powiatu w tym przedsięwzięciu.

Do dzisiaj odpowiedzi się nie doczekałem.

A o ile pamiętam to nawet ówczesny radny [_____]

obiecywał że takiej odpowiedzi udzieli.

Dzisiaj znowu wracamy do tego samego tematu

Mówimy o kolejnych pieniądzach

ale tak naprawdę co tam się wykonuje?

Jakie roboty się wykonuje, to poza tym co widać w terenie

to my nie wiemy szczegółach.

Jaka jest wartość całego zadania?

Dlaczego jest 350 000, czy to stanowi połowę dofinansowania

czy pełne finansowanie? Nie ma żadnej informacji.

I to by były moje pytania na dzisiaj.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, Panie Starosto, odpowiedź?

(Ryszard Chmielowicz) Poproszę o wypowiedź Panią Skarbnik

bo pewne tutaj tematy, zagadnienia dotyczą stricte spraw finansowych.

(Zofia Oświęcimska) Witam państwa, odniosę się do zapytania pierwszego

[sprzężenie]

odnośnie nieujęcia Centrum Usług Publicznych

inwestycji w załączniku [...]

[...]przedsięwzięcia, wymieniona z tego względu, że

procedury przetargowe zaczęły się w roku 2020.

Natomiast do końca nie wiedzieliśmy

kiedy się rozstrzygnięty przetarg i jest to w ramach przedsięwzięć wykazane.

Jeszcze jeden punkt, bo Pan Radny pytał także wczoraj o to

o ten, posiedzenie [...]

z 8 lutego o zwiększenia i przez zwiększenia dochodów i wydatków

i tam oprócz środków z dotacji na budowę komendy...

siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w kwocie 4 795 000 zł

było zwiększenie dotyczące[...]

dla Domu Pomocy Społecznej w kwocie 191 202 zł

jeśli chodzi o kwestie finansowe to to tyle.


A Pan Starosta gdzieś wyszedł, na moment. Także chwileczkę.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy w międzyczasie są jeszcze jakieś pytania?

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, jeśli można.

(Agnieszka Mackojć) Proszę.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, podczas wczorajszej komisji padła informacja

że dzisiaj dowiemy się o pełnym projekcie dotyczącym przebudowy

tego budynku przy ull Koszarowej.

Czy możemy na to liczyć, czy to nie dzisiaj?


(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto, możemy prosić o odpowiedź?

(Ryszard Chmielowicz) O koszarowcu, tak? Bo na chwile musiałem wyjść.

Pełną informację powiedziałem, że możemy przedstawić na spotkaniu

na przykład Komisji Gospodarczej

gdzie przyniesiemy, dostarczymy wszelkie dokumenty związane z tą inwestycją.

Ja część dokumentów tutaj przy sobie mam.

Między innymi wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie określone są i rozpisane

poszczególne elementy tego przedsięwzięcia.

Krótki opis, cele i rezultaty projektu.

To naprawdę dość obszerny materiał.

Żeby się z nim zapoznać to trzeba tej otwartej dyskusji

i przedstawienia wszystkich dokumentów.

Ja część dokumentów tutaj oczywiście posiadam.

Mam pewne informacje, które dotyczą tego przedsięwzięcia.

Umowa o dofinansowanie tego projektu jest z dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Projekt realizowany, to co powiedziałem

jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisaliśmy umowę z Marszałkiem [_____]

i z tego miejsca chcę mu podziękować za wsparcie tej inicjatywy.

Całkowita wartość projektu to jest 3 175 631 zł.

Wkład własny Powiatu - 793 907 zł 83 gr.

To jest w pobliżu 25% całego przedsięwzięcia, udział własny.

Wartość projektowa, bo na dwa etapy jest podzielone to przedsięwzięcie.

Pierwszy etap to jest realizacja robót ogólnobudowlanych

i po rozstrzygniętym przetargu wartość projektowa była 2 643 285

a wartość wynikająca z umowy z wykonawcą to jest 2 822 987 zł.

Aktualnie trwa ten pierwszy etap tej inwestycji.

Jest on w trakcie realizacji i można to zaobserwować

jest to budynek przy Powiatowym Urzędzie Pracy

więc widać nawet z drogi przejeżdżając ulicą Wojewódzką

Ulicą Piłsudskiego.

W ramach projektu powstanie również

w tym obiekcie inkubator Organizacji Pozarządowych

Bo wynika to z aplikowania o środki.

To było dodatkowo punktowane i dzięki między innymi takim zapisom

udało nam się skutecznie aplikować o środki.


[dźwięk przekładanej kartki]

Czy... Bo tak, cała inwestycja to rewitalizacja obszaru wokół budynku.

To jest urządzenie zieleni, zakup i montaż ławek parkowych, zakup i montaż[...]

[...] będzie miejsce również do odpoczynku wielu ludzi, którzy

korzystają z obiektów użyteczności publicznej

zlokalizowanych w tym kwartale miasta.

Roboty instalacyjne to są instalacje wody zimnej, ciepłej

centralne ogrzewanie, kotłownia gazowa

instalacja kanalizacji sanitarnej, klimatyzacja.

I ten drugi etap to jest wyposażenie pomieszczeń w budynku.

W tym: zakup biurek, zakup szaf, krzeseł, stolików, wieszaków, stojaków

regałów biurowych, zakup zestawów komputerowych,

zakup krzeseł do konferencyjnej sali

zakup sprzętu audiowizualnego do tych sal konferencyjnych

w tym zakup ekranu, zakup wskaźników, serwerowni

wyposażenia archiwum no i wiele jeszcze innych elementów

które obejmuje ten projekt.

Ta dokumentacja jest do wglądu

i proszę tylko o termin komisji, przed którą

czy która by się chciała tym tematem zająć

żeby przybliżyć sobie całość tego przedsięwzięcia

jestem w gotowości, przedstawimy wszystkie dokumenty z tym związane.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję Panie Starosto, jeszcze pytanie

było dotyczące stypendium dla sportowców.

(Ryszard Chmielowicz) Stypendium na sportowców... Będziemy precyzyjnie oczywiście zapisywać.

To przyjmuje jako uwagę do tych zapisów.

To jest na Mokasyn i oni w ramach jakby tego stypendium dla klubu

w zależności od potrzeb wylatujące środki.

I Zarząd Dróg...


W straży, ze strony 13, jeszcze tam było coś, nie zaznaczyłem.

To chodzi o tą komendę i przekazanie...

Tak? Już było powiedziane, tak?

Zarząd Dróg, dotyczący przedsięwzięcia

odbudowy drogi od "105" w kierunku miejscowości Tąpadły

o długości około... chyba tam było dwa...

Tam odcinek był wcześniej zrobiony około dwóch kilometrów.

Pełny koszt tego przedsięwzięcia

to kwota milion osiemset... milion pięćset

na to zadanie przeznaczyła firma Budimex

która korzystała z tej drogi i z tego tytułu

nadmiernej eksploatacji dużym sprzętem ciężarowym

korzystając ze żwirowni w Tąpadłach zobowiązali się

że po okresie korzystania z tej żwirowni

przystąpią do odbudowy nawierzchni.

Obudowa nastąpiła w tej najlepszej technologii

czyli na asfalt na gorąco.

Z podbudową, z siatką także tutaj, żeby wzmocnić tą drogę, tą nawierzchnię.

Także ci, którzy nie widzieli to zapraszam, żeby obejrzeć

bo ta droga naprawdę nabrała teraz nowej jakości.

Jest w świetnym stanie technicznym na tym odcinku.

Pozostają jeszcze kolejne odcinki.

Zarząd Dróg Powiatowych uczestniczył finansowo w tym przedsięwzięciu

w kwocie wysokości 300 000 zł


Wynikało to z porozumienia, które zostało zawarte

z tą firmą przed inwestycją obejścia

to jest z 1 kwietnia 2020 roku

dotyczący użytkowania dróg powiatowych, Powiatu Gryfickiego

dla potrzeb realizacji inwestycji pod nazwą budowa obejścia Gryfic.


Na powyższe zadanie została w budżecie przeznaczona kwota 300 000 zł

Podejmowaliśmy taką uchwałę.

Na powyższe została zawarta umowa

na podstawie artykułu 67, ustęp 1, punkt 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

To również jest to w każdej chwili do wglądu

Ja nie mam tutaj tych umów i tego porozumienia przy sobie

ale to oczywiście jest w każdej chwili do wglądu.

To jedno. I teraz jeszcze drugi temat dotyczący...

kolejny temat dotyczący przedsięwzięcia na drodze

czy na ulicy Bursztynowej w Rewalu.

Tam był sporządzony projekt, kosztorys.

Kosztorys, jeśli dobrze pamiętam to przy całej modernizacji tej ulicy

łącznie z parkingami, zajazdami, chodnikami[...]

[...]milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam.

Na ten czas, w tej chwili Wójt Gminy Rewal

zamierza przed rozpoczęciem sezonu odbudować nawierzchnię tej ulicy.

Nawierzchnię w kwocie około 1 500 000 zł

I jako, że jest to droga powiatowa poprosił, żebyśmy my

własnym udziałem współuczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

I w kwocie 1 500 000 zł przewidziana jest kwota 350 000 zł

Wstępnie tak to zostało zaakceptowane przez zarząd.

Nie ma tego jeszcze w propozycji budżetowej

bo to będzie przedmiotem kolejnych obrad Rady Powiatu

myślę że w najbliższym czasie.

I tam przedstawimy w sposób szczegółowy to przedsięwzięcie.


Bardzo dziękuję. Proszę, jeszcze radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

Tak jest, jeszcze nikt nic nie dostał

na Bursztynową, więc... i w zeszłym roku również.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję Panie Starosto.

Proszę, jeszcze pytanie od pani Joanny Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo. Przysłuchując się wypowiedzi Pana Starosty

odnośnie budynku instytucji [...] Koszarowej.

Wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem.

Mam tylko nadzieję, że te ławki i zagospodarowanie placu przed budynkiem

nie do tego celu, nie będą użyte palety

ponieważ no jak wiemy z doświadczenia już z Warszawy

no, kwoty byłyby kolosalne

i nie wiem czy budżet powiatu by sobie z tym poradził.

(Ryszard Chmielowicz) To jako uwagę...

(Agnieszka Mackojć) To jest jako uwaga, nie pytanie, tak? Rozumiem, sugestia?

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, to tak na marginesie. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, czy jeszcze...

Tak, bardzo proszę Pan Radny Grzegorz Burcza.

A, jeszcze... Panie Stanisławie, proszę poczekać, dobrze?

Pan Grzegorz Burcza się zgłosił.

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, jasne.

(Agnieszka Mackojć) Proszę, panie radny.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję Pani Przewodnicząca.

Ja właśnie przyglądałem się odpowiedziom Pana Starosty

i zabrakło mi, ale to [...]

Pan Radny Stanisław Hołubczak się dopomni

bo ze strony 7 było pytanie, gdzieś tam w środku, ten ptaszek.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora wydziału

[pogłos]

Tutaj nie padła odpowiedź, o co tak naprawdę chodzi z tą publikacją.

Zapewne o to, że reklamujemy się jako...

I bardzo dobrze, tak.

Reklamujemy się, że chcemy sprzedać pewne nieruchomości

ale to pytanie mojego szanownego kolegi dotyczyło

że od miesiąca lutego na kwotę i pewnie do kiedy i ile.

A ja bym jeszcze doprecyzował, o co chodzi z "ponad 100 portali".

To nawet nie wiemy w ilu portalach będzie jakby ta reklama?

Takie trochę to nieścisłe.

I kwestia pana takiego dość szerokiego wywodu dotyczącego CUP i świetnie.

Pytanie zasadnicze: czy ten projekt

albo jakieś przyszłościowe wasze ustalenia zarządu

przewiduje ile etatów będzie potrzebnych do obsługi tego obiektu?

Czy macie taką wiedzę, czy to będzie bez obsługowy obiekt?

Jak to jest przewidziane? Ile ludzi planujecie tam zatrudnić?

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Panie Starosto?


Nie było to jeszcze przedmiotem oczywiście analizy ekonomicznej

bo [...] kotłownia, ona będzie bez obsługowa, czyli gazowa, ekologiczna

odrębna od Powiatowego Urzędu Pracy, tam też jest kotłownia.

Więc dzisiaj jeszcze nie zastanawialiśmy się nad tym

bo być może ten, który... Pracownik

który obsługuje jedną kotłownię będzie doglądał tej drugiej.


Tam nie będzie żadnego zatrudnienia.

Także to w ramach naszych zasobów ludzkich, wydziałów

będziemy realizować tamte potrzeby.

No konserwacja sprzętu, który tam będzie

no to oczywiście, że w ramach gwarancji, to po pierwsze.

Po gwarancji będzie trzeba stałe zlecenie, na przykład na windę.

No to są normalne zasady.

To będą oczywiście też koszty związane z konserwacjami pewnych urządzeń.

Nie wiem czego dotyczy tak do końca to pytanie.

(Grzegorz Burcza) Pytanie jest bardzo proste, Panie Starosto.

Być może będzie jakaś obsługa

bo będzie musiała być zatrudniona, nie wiem

pani jakaś z administracji, może pani sprzątaczka

czy będzie ona do dochodziła z GryfAreny.

Czy są przewidziane etaty bardzo proste pytanie.

(Grzegorz Burcza) Tu poproszę o odpowiedź pana zastępcę, Pana Waldemara Wawrzyniaka.

On jest w tym zespole dotyczącym tej inwestycji.

(Waldemar Wawrzyniak) Dziękuję. Jeszcze raz jakby przypomnę.

Zgodnie z rozpisanym projektem przez Pana Marszałka

ten obiekt jest podzielony jakby na dwie strefy.

Strefa pierwsza, czyli na parterze, będzie przeznaczona dla organizacji pozarządowych.

Nie przewidujemy tam żadnego zatrudnienia

w związku z tym że na dole będą przeniesione też nasze osoby

które pracują w Lokalnym Punkcie Informacji.

Więc będą tam na miejscu, cały czas w godzinach pracy.

Natomiast piętro pierwsze i piętro drugie

jest przeznaczone do przeniesienia tam Wydziału Komunikacji

do którego dzisiaj jest bardzo ciężki dostęp.

W ogóle osoby niepełnosprawne nie są w stanie tam podjechać

żeby cokolwiek zrobić i planujemy przenieść ich tam.

Również planujemy tam przenieść wydział...

Jednostkę, czyli Geodezję i Nieruchomości.

W związku z tym nie planujemy tam dodatkowych zatrudnień

tylko przeniesienie tych jednostek i tych pracowników, którzy obecnie pracują.

I to w ramach tych osób, które są tam zatrudnione

również u nich są osoby, które zajmują się sprzątaniem

będą dbały o ten obiekt. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, jeszcze radny, pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, nawiązując do pytania odnośnie tego Zarządu Dróg.

Ja bym tutaj tylko chciał zacytować i podkreślić

ostatnie zdanie z tego, z tej informacji sprawozdania.

'Wartość robót wyniesie 300 000 zł'

To jest posiedzenie zarządu z 15 stycznia.

Ja to rozumiem w ten sposób, że roboty zostaną wykonane.

(Ryszard Chmielowicz) Nie, to to jest... Już, już tłumaczę.

Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych wpłynął w grudniu.

I ze względu na chorobę pracownika i ze względu na pandemię

przesunięte były posiedzenia zarządu-

[kaszlnięcie]

[...]nie odbyły się w tym czasie.

Pismo informacyjne Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło w grudniu.

Data jest 08, w sumie 22 grudnia.

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, Panie Starosto to może inaczej.

Kiedy zawarto umowę, kiedy wykonano roboty?

(Ryszard Chmielowicz) Roboty wykonano w grudniu.

Umowę zawarto, umowę zawarto...


Daty szukam, tutaj daty w tej informacji...

Porozumienie było z 01.04.2020

I w tym piśmie chyba, Pani Skarbnik, nie mamy. Nie ma.

Tylko jest zacytowane w tym piśmie informacyjnym do zarządu

jest zacytowane porozumienie i data porozumienia.

Pod koniec grudnia to się odbyło.

(Stanisław Hołubczak) Dobrze i wracając jeszcze do tego pytania odnośnie tych publikacji.

1145 zł to za co jest wynagrodzenie?

(Ryszard Chmielowicz) To jest roczna obsługa z mojego...

[...]

Roczna obsługa, jest to jeden z nośników-

(Stanisław Hołubczak) Dobra już wszystko wiem [...]

(Ryszard Chmielowicz) No to mówiłem o tej ekspozycji nieruchomości

że trzeba tą ekspozycję bardzo szeroko pokazywać

żeby znaleźć kontrahentów na naszej nieruchomości.

Czynimy to ciągle i sukcesywnie.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, szanowni państwo. Czy jest jakieś pytania?

(Ryszard Chmielowicz) Na różnych nośnikach.

(Agnieszka Mackojć) Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie sprawozdania?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Przejdziemy do przyjęcia sprawozdania.


Proszę bardzo. Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) No właśnie, teraz mam problem z włączeniem.

(Agnieszka Mackojć) Słychać, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Okej, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Też jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za przyjęciem sprawozdania.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek... Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Leszek... Pan Waldemar Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, jednomyślnie przyjęliśmy sprawozdanie

z prac zarządu pomiędzy sesjami.

Dziękuję. Przechodzimy do realizacji punktu trzeciego

A więc sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

w roku 2020.

Proszę bardzo, czy tutaj ktoś z państwa radnych

chciałby zająć głos, dopytać o coś?


Jeżeli nie, w takim razie przejdziemy do przyjęcia sprawozdania.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Proszę, czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za przyjęciem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Za również Agnieszka Mackojć.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Malińśki?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Również jednomyślnie przyjęliśmy sprawozdanie.

Punkt 4: informacja o wykonaniu planu finansowego

rachunku środków z funduszy przeciwdziałania COVID-19

Powiatu Gryfickiego na rok 2020

Wczoraj dość mocno było omawiane to na komisjach.

Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby coś dopytać?

Pani Joanna Duzinkiewicz, bardzo proszę.

(Joanna Duzinkiewicz) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowny Panie Starosto

szanowni panowie, panie radni.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunki środków z funduszy

przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Gryfickiego.


Czy raczej nie powinna brzmieć, że informacja dotyczy

wykonania planu finansowego rachunku środków

z rządowego funduszu przeciwdziałania COVID-19 powiatu za rok 2020, tak?

W związku z tym iż w uzasadnieniu jest jasno napisane

że dofinansowanie pochodzi ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

[rozmowa w tle]

To po pierwsze[...]

Proszę mi powiedzieć...

Wygląda na to, że te środki w kwocie dość znacznej...


Można domniemywać, że COVID dla Powiatu Gryfickiego

może to szybko zabrzmi, jest zbawieniem.

Ponieważ ze względu na dofinansowanie z rządowych w środków

funduszu inwestycji lokalnych środki te są zainwestowane na drogę, na drogi.

Są zainwestowane również na wkład własny, jako Centrum Usług Publicznych.

No wydaje mi się, że gdyby nie COVID, nie środki z rządowego funduszu

Powiat nie mógłby wprowadzać tych inwestycji w swoje działania.

Nie wiem, może jestem w błędzie, to proszę mnie z tego błędu wyprowadzić.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanno, to jest pytanie?

(Ryszard Chmielowicz) Szanowna Pani Radna, teza oczywiście mocno naciągana.

Tak jak każde przedsiębiorstwo potrzebowało tarczy

tak również potrzebują takiej tarczy samorządy.

Konsekwencje finansowe tego, co się wydarzyło

są bardzo duże. Dotyczy to całej Polski, nie tylko nas.

Jest to pewnego rodzaju można powiedzieć tarcza

na podstawie przepisów ustawy związanej ze zwalczaniem COVID-19

ale tak jak pani powiedziała, jest to rządowy fundusz inwestycji lokalnej

który przeznacza się na wydatki majątkowe.

No i szeroka możliwość jest tutaj wprowadzona.

W ramach tych środków, wydatków na środki, przedsięwzięcia majątkowe.

W związku z tym nawet udział własny

w innych realizowanych przedsięwzięciach.

I tak się zdarzyło w naszym przypadku.

Jest to... kiedyś mówiło się o tym, że to są tak zwane pieniądze kartonowe

jak pani pamięta, że przekazywano je na ogólnopolskiej wizji

telewizji, pokazywano, że takie wzmocnienie samorządów jest realizowane.

I również nie pominięto w tym nas. Tam były algorytmy, przeliczenia.

Ja nie potrafię szczegółowo, nie znam szczegółów przyznawania tych środków.

No w każdym bądź razie niemała kwota, czy niemałą kwotę

zapisaliśmy tutaj w swoim budżecie

i realizujemy w ramach tego swoje niezbędne przedsięwzięcia.

Rozumiem, że to wynika z tego, że gdyby nie te środki

z finansów rządowych, Powiat nie miałby środków na wkład własny, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Czekaj, ja odpowiem.

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze...

(Joanna Duzinkiewicz) Tak to wygląda.

(Ryszard Chmielowicz) Pan Wawrzyniak...

Nie, to jest mówię, teza mocno naciągana, to co pani powiedziała.

(Waldemar Wawrzyniak) Szanowna koleżanko, dobry przykład był tutaj

jeżeli chodzi na przykład o Centrum Usług Publicznych.

Pan Starosta przytoczył niedawno informację mówiącą o tym

że to jest cała inwestycja na poziomie trzy miliony, tam prawie dwieście.

Z wkładem własnym powiatu, osiemset.

Pozostałe pieniądze są od Marszałka, czy Urzędu Marszałkowskiego.

A dopisana dzisiaj kwota 300 000

to jest dodatkowe wspomożenie tej inwestycji.

Jeżeli mówimy o poziomach trzech milionów, a trzystu tysięcy

no to ta pomoc oczywiście jest każda wskazana

i każdą [...] będziemy brali, bez względu na to, czy ona jest z Urzędu Marszałkowskiego

czy z innych samorządów, czy też państwowa, czyli w tym wypadku rządowa.

Ale tutaj jakby nie rozstrzygamy tego, bo my nie rozmieniamy na drobne

że ktoś dał tyle, tyle, czy tyle.

Korzystamy z tych środków, wpisujemy je i korzystamy z nich.

Natomiast jeżeli przykład, to mówię: Marszałek z nami, ponad 3 miliony

a 300 000 rządowych, to nie jest akurat ta skala

którą warto by się gdzieś tam zastanawiać.

Tylko oczywiście korzystamy z tych pieniędzy i bierzemy, jak najbardziej.

Ale Szanowny Panie Starosto, w tym momencie teraz właśnie pan to podzielił.

Od pana... Od... Z budżetu rządu, tak? I od Pana Marszałka, tak?

Tak, oczywiście, bo pani chciała powiedzieć, że jak bez tych 300 000

byśmy tego nie zrobili. Zrobilibyśmy. Bo my je teraz dopiero dopisujemy

jako dodatkowe rzeczy, które mogą być.

A cała inwestycja i cały przetarg został rozstrzygnięty bez tych pieniędzy.

(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście. Jasne, że zrobilibyście.

Jak Powiat jest bardzo bogaty.

W każdym razie na należałoby chociaż[...]


(Waldemar Wawrzyniak) No ale same koleżanka wspomniała, że w uzasadnieniu

jest to napisane, więc no powielanie czegoś[...]

[...]to nie my byliśmy wybrańcami.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze. W każdym razie wydaje mi się, że to tak troszeczkę jest

chowane gdzieś pod spód, żeby to nie wyszło, że to są środki rządowego funduszu

przeciwdziałania COVID na pomoc w działaniu inwestycji powiatowych-

(Ryszard Chmielowicz) Wiedzieliśmy, Pani Joanno, że pani o tym nie zapomni, także...

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze raz?

(Ryszard Chmielowicz) Dziękujemy za przypomnienie.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Proszę bardzo. Jeżeli można, to ja przekazuje głos.

(Kazimierz Sać) Znaczy, jedna taka drobna jakby uwaga.

Bo nie wchodząc w takie dysputy polityczne, kto co i tak dalej[...]

[...]źródła finansowania, ale trzeba pamiętać jeszcze o niezwykle istotnej rzeczy

mianowicie o zbilansowaniu tych środków

bo takie stwierdzenie Pani Duzinkiewicz

że nie można by było wielu rzeczy zrobić

to należałoby najpierw zbilansować straty wynikające chociażby z dochodów

No chociażby PITy, CITy, tak?

Wynikające z [...], że rząd wspomaga firmy w tym samorządy.

No ale jest to tak czy tak jakby rekompensata znikoma

w stosunku do spraw, które poniosły w tym wypadku podnieśli wszyscy.

Oczywiście nie można obwiniać o to rząd.

I przypuszczam, że gdyby nie było epidemii, to też nie byłoby problemu

ze środkami własnymi chociażby na ten obiekt przy Urzędzie Pracy.

To tak tytułem wyjaśnienia żeby tak do końca już mówić.

To przyjdzie jeszcze okres, przyjdzie czas. Pani Skarbnik na pewno dokładnie podliczy

jakie straty poniósł Powiat z tytułu zmniejszonych dochodów

pewnie i będą zmniejszone dotacje, subwencje.

No a rekompensata jest jaka jest.

Wynika ze stanu państwa, ale to nie jest tak

że ta rekompensata jest jakby nadwyżką dla Powiatu

tylko raczej minimalizuje straty Powiatu. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, widzę, że nie ma więcej pytań-

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze-

(Joanna Duzinkiewicz) Co nie zmienia faktu, że jest bardzo pomocne, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze może poproszę Panią Skarbnik, bo pan Kazimierz Sać

tutaj dziękuję ekspertowi za wypowiedź, bo ona była bardzo merytoryczna

także może w uzupełnieniu tego poproszę Panią Skarbnik o odpowiedź.

(Zofia Oświęcimska) Ja może króciutko powiem, że najprawdopodobniej jest tak nazwana ta

tutaj ta informacja, że tak było w ustawie, ale to musiałbym sobie to sprawdzić.

Natomiast krótko odniosę do tych dochodów zeszłorocznych.

Muszę powiedzieć, że dostaliśmy ogrom środków wsparcia z tytułu COVID

ale to były zwykle celowane środki.

To znaczy DPS dostał dużo środków dodatkowych z Funduszy Unijnych.

Dostaliśmy także na komputery w ramach kilku projektów.

Dostaliśmy dużo środków dla oświaty, też [...] dla nauczycieli.

Także tego wsparcia było dużo, z tym, że to były środki zwykle, no były celowane.

Natomiast, jeśli chodzi o straty

to poza tymi takimi dochodami z najmu, z dzierżaw

to jeśli chodzi o PIT to w tej chwili mogę powiedzieć

że wpłynęło o 350 000 mniej niż planowane.

I to tyle chciałam, a natomiast pracuję nad wykonaniem

sprawozdań co do wykonania budżetu

także wkrótce państwo dowiedzą się jak to wszystko wyglądało.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, rozumiem, że temat-

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze ad vocem, jeszcze moment.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Grzegorz Burcza.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze moment, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza w tej chwili, momencik Pani Joanno.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca. No właśnie chodzi o to jedno zdanie

tylko może nie sprostowania, ale uzupełnienia bo Pan Starosta twierdzi

że moja koleżanka klubowa naciąga tezę związaną z tymi inwestycjami.

I siłą pieniędzy które z rządu płyną.

Otóż nie można się zgodzić z tym co Pan Starosta mówi.

Bo chociażby z załącznika wynika, że jedyna inwestycja Powiatu

pod tytułem 'remont kotłowni w DPS w Gryficach', która była planowana

w załączniku jako jedna jedyna, kosztowała 300 000

była planowana ze środków własnych.

Teraz się okazuje, że jeżeli by rząd nie dofinansował

w ramach tego planu przeciw[...]

100%, czyli 100% tej inwestycji jest sfinansowane z planu rządowego.

Czyli no nie można tak mówić, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Nie nie, bo teza była postawiona, że-

Druga sprawa: czy w ogóle, bo skoro tu nie ma pieczątki radcy prawnego

to czy... Takie proste pytanie, czy ta uchwała zarządu

jest zgodna z prawem, tak generalnie i ten załącznik?

Bo nie ma jakby informacji, że się radca prawny

z tym zapoznał, nie ma pieczątki.

Jak to wygląda prawnie?

(Agnieszka Mackojć) Ale to nie uchwała Rady Powiatu, która ma być opatrzona pieczątką mecenasa.

To jest uchwała zarządu i to jest tylko informacja o wykonaniu.

My tu nie podejmujemy żadnej uchwały.

(Grzegorz Burcza) Nie podlega to ocenie merytorycznej radcy prawnego?

Nie podlega[...]

(Ryszard Chmielowicz) Pani Skarbnik się odniesie do tego.


Proszę.

(Zofia Oświęcimska) Jesteśmy zobligowani do przedstawienia Radzie Powiatu Gryfickiego-

(Ryszard Chmielowicz) Do rozliczenia tej dotacji.

(Zofia Oświęcimska) Termin był koniec stycznia, w związku z tym powstała ta uchwała.

Pan Mecenas widział tą uchwałę. No, nie podbił ją, faktycznie.

Aczkolwiek te uchwały nie zawsze są podbijane na zarząd.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję serdecznie.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze-

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze Pani Joanna Duzinkiewicz, w kolejności, dobrze?

Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Na to, co poinformowała nas Pani Skarbnik.

Biorąc pod uwagę, że tak jak Pani Skarbnik nas poinformowała

że powiat otrzymał bardzo dużo wsparcia

bardzo dużo dofinansowania ze środków rządowych

były to środki na... celowane, tak?

To jednak nie zmienia faktu, że gdyby nie ten zasób środków rządowych

Powiat musiałby przekazać pieniądze z budżetu Powiatu na te cele.

Także proszę nie mówić, że tutaj nie było wsparcia.

Że to nie jest ważne, że te środki pochodzą

z budżetu rządu.

(Ryszard Chmielowicz) Pani Joanno, powiedziałem, że tak jak każde przedsiębiorstwo

przedsiębiorstwem jest również w pewnym stopniu samorządy.

I istotnie ponosiły koszty związane z pandemią i [...]

[...]tarczę ochronną, a nie mówienie, że gdyby nie te środki

to Powiat byłby ubogi.

Gdyby nie ta pandemia-

(Joanna Duzinkiewicz) Uważam, że należałoby to podkreślić.

(Ryszard Chmielowicz) [...]te straty byłyby w całej Polsce

zdecydowanie mniejsze i moglibyśmy

zdecydowanie więcej zrobić niż co się dzieje w tej chwili.

Konsekwencje tej pandemii ponosimy wszyscy

i nie ma tutaj mowy o tym, żeby kogoś odpowiedzialnością za to obciążać.

Oczywiście każdy zastrzyk finansowy

wspomagający samorządy jest istotny z każdego źródła.

Próbujemy sięgać po takiej możliwości.

Czy to Urząd Marszałkowski

czy to ministerstwa merytoryczne

które wzmacniały nas z Funduszy Europejskich

to Europejski Fundusz Społeczny zdaje się w dużej części.

I po takie środki sięgaliśmy tam, gdzie było możliwe.

Pisaliśmy tam gdzie było możliwe i występowały DPSy

i my również w każdym momencie, kiedy taka ścieżka się otwierała.

Także prawdą jest, że zdecydowanie trudniej byłoby sobie poradzić

bez tych środków wspomagających.

Ta sytuacja, która się pojawiła

wiemy wszyscy dobrze, że nie do ogarnięcia

nie do przewidzenia i finansowe skutki

będziemy ponosili jeszcze długi czas.

Mówi się nawet że 2 lata trzeba będzie odbudować gospodarkę, czy nie dłużej.

Jeszcze Pani Skarbnik dwa zdania.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze moment. Więc dobrze by było o tym mówić

że te środki pochodzące również-

(Ryszard Chmielowicz) Mówimy o tym. Mówimy, Pani Joanno.

(Ryszard Chmielowicz) Ja uważam, że zamiatacie to pod dywan, tak?

Ciągle, wiecznie tylko słychać, że to jest

ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pani Skarbnik.

(Zofia Oświęcimska) Chciałam dodać tylko, że te środki

dostały wszystkie gminy i powiaty w całym kraju

jeśli chodzi o to rozdanie pierwsze.

W związku z czym wszystkie te jednostki samorządowe korzystały z takiego wsparcia.

Druga kwestia: sięgnęliśmy po nie w takiej proporcji pół na pół

z tego względu, że skoro mieliśmy te pieniążki na rachunku

one wpłynęły faktycznie i było łatwiej sięgnąć po takie pieniądze

niż sięgać, czy czekać na dowody, które może się nie zrealizują.

To tyle.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, radny Pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, drodzy państwo.

Ja bym chciał zwrócić uwagę zupełnie na coś innego.

Bo moim zdaniem dyskusja na temat pochodzenia tych środków nie jest konieczna.

Jeżeli ktoś uważa, że warto podkreślić to oczywiście

ale zapisz w uzasadnieniu jest całkowicie jednoznaczny.

Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę

zupełnie na coś innego.

Że tak naprawdę to dochody z tego tytułu

które otrzymał powiat z rządowego funduszu inwestycji lokalnych

spowodowały że mamy do dyspozycji ponad 1 000 000 zł

I w dalszym ciągu możemy planować na nie wydatki.

A to dlaczego? Już mówię.

Proszę państwa, przecież wszyscy pamiętamy. Kiedy była wykonana droga Trzygłów-Rzęsin?

Czy ona do grudnia była nieopłacona?

Była opłacona.

Remont drogi do Borzęcina. Czy był nieopłacony?

Był opłacony.

Wydatki inwestycyjne na remont kotłowni były zaplanowane w projekcie budżetu

i tak zostały uchwalone.

Nie wiedząc o tym, że dostaniemy pieniądze

z rządowego funduszu inwestycji lokalnych zaplanowaliśmy wydatki

i one miały pokrycie w swoich środkach w budżecie.

Więc tak naprawdę około 1 000 000 zł pozostały w budżecie

do planowania inwestycji na 2001 rok.

Tylko dzisiaj już nazywają się, że to są środki własne.

Proszę państwa, przecież nic innego

jak wydatki na drogę Trzygłów-Rzęsin, albo Górzyca-Borzęcin

to refundacja wydatków, które zostały poczynione dużo wcześniej.

Myśmy nie korygowali budżetu z tego względu

że nie mamy pieniędzy na pokrycie wydatków na tych drogach[...]

[...]wykonana i będzie zapłacona, bo przecież nikt nie zakładał

że podpisujemy umowę, a później wykonawcy nie zapłacimy.

Proszę państwa, w mojej ocenie mamy ponad 1000000 zł w nadwyżce budżetowej z roku ubiegłego

którą powinniśmy zaplanować do wydatkowania w roku dwudziestym pierwszym

Mam wątpliwości dlaczego 300 000 przeznaczone dodatkowo

na pokrycie kosztów właściwie nie wiadomo jakich

na Centrum Usług Publicznych nie możemy rozliczyć

z udziału własnego tych środków, które zostały zaplanowane w budżecie w roku 2020

Bo tak jak tutaj Pan Starosta powiedział

umowa na dofinansowanie tego projektu

została podpisana w kwietniu 2020 roku

i jak szybko sprawdziłem w budżecie

taka kwota została zabezpieczona w budżecie Powiatu

na finansowanie remontu Centrum Usług Publicznych.

Dzisiaj zwiększanie tej kwoty o 300 000

w mojej ocenie jest zupełnie niepotrzebne.

A w ten sposób mielibyśmy 1 300 000 w dalszym ciągu

do planowania inwestycji na terenie powiatu. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

(Joanna Duzinkiewicz) Cenna uwaga, rozmawialiśmy wczoraj na ten temat.

Ja szeroko to wyjaśniałem, szeroko to uzasadniałem.

I nic tu się nie zmieniło na niekorzyść.

Te środki w dalszym ciągu, tak czy owak w budżecie są

na poszczególne ewentualne zadania.

Aplikujemy o jeszcze na wiele innych zadań.

I coś jeśli się pojawi i skutecznie uda się nam

pozyskać środki zewnętrzne, to będzie to również na udział własny

przy tych kolejnych przedsięwzięciach.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, skoro nie ma już więcej pytań

rozumiem, że temat jest wyczerpany.

Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania nad przyjęciem

informacji o wykonaniu planu finansowego.

Bardzo proszę o tablicę.


Proszę, czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za przyjęciem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy informację.

Przechodzimy do realizacji punktu 5

A więc uchwała, podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Bardzo proszę. Szanowni państwo, otwieram dyskusję.

Tutaj wprowadzona jest autopoprawka.

Poproszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.


(Zofia Oświęcimska) Jeśli chodzi o tą autopoprawkę, tylko nie wiem

czy ja to mogę wnosić, Pani Przewodnicząca?

(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, Pani Skarbnik, proszę wnieść tą poprawkę.

(Zofia Oświęcimska) Wczoraj na komisji radni stwierdzili

że zasadna byłaby zmiana w punkcie 8

uzasadnienia do uchwały rady.

To znaczy w wersji już poprawionej brzmiałaby:

zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach

w dziale 926 kultura fizyczna, rozdziale 92601 obiekty sportowe

o kwotę 40 000 zł

z przeznaczeniem na udział własny

w projekcie Modernizacji Skate Parku przy GryfArenie w Gryficach.


(Agnieszka Mackojć) Nie na modernizację, a udział własny.

(Ryszard Chmielowicz) Już wyjaśniam z czego to wynika.

Taką uwagę wniósł Pan Stanisław Hołubczak

i przyznajemy rację, jest to niepełna...

To jest doprecyzowanie.

Cały kosz tego przedsięwzięcia to jest kwota 60 000 zł

Zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego.

Akurat został rozpisany projekt na pozyskanie środków finansowych

między innymi właśnie takie działania w wysokości 20 000 zł

I mamy nadzieję że te 20 000 zł uda nam się skutecznie pozyskać.

I łączny koszt tego przedsięwzięcia byłby 60 000 zł

a nasz udział to jest czterdzieści.

Doprecyzowanie tego zapisu

że to nie cała wartość tylko udział własny.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy są pytania

odnośnie procedowanej uchwały?

Jeżeli nie, dziękuję bardzo...

Tak, proszę. Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Chodzi mi o punkt 16.

Nie, że uchwała Rady Powiatu, zwiększa się[...]

[...]i tu jest gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 380 477,16 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości.

Co to jest za nieruchomość?

I rozumiem, że te środki 308 tysięcy

z automatu zostaną przekierowane do Zarządu Dróg Powiatowych, tak? Punkt 17?

I tak się zastanawiam, czy to nie będzie tak, że historia lubi się powtarzać

czy to nie będzie tak jak z pałacem w Płotach, tak?

Że środki z planowania sprzedaży pałacu zostały dołączone do budżetu powiatu.

No niestety, wiemy wszyscy jak to na chwilę obecną wygląda.

Także proszę Pana Starostę o wyjaśnienie, tak?

Co to za nieruchomość...

(Ryszard Chmielowicz) Tak, Szanowna Pani Radna.

No akurat nie miała pani okazji uczestniczenia we wczorajszej budżetowej...

na wczorajszym budżetowej komisji, gdzie próbowałem dość dogłębnie

przeanalizować i wyjaśnić z czego to wynika.

I powtórzę więc dzisiaj na łączach-

(Joanna Duzinkiewicz) Niestety, ważna sytuacja osobista

także niestety nie mogłam uczestniczyć.

(Ryszard Chmielowicz) Jasne, jasne. Ale nie konstruuję tutaj zarzutów, broń Boże.

Tylko... bo inni członkowie mieli okazję analizować

to o czym za chwilę powiem i

i oczywiście oceny były bardzo różne

bo mówiliśmy o konstruowaniu budżetu, w jaki sposób się go konstruuje

czy optymistycznie zakładając, że sprzedaż bardzo skuteczna

na wyższym znacznie poziomie, zaplanowaliśmy

ze sprzedaży nieruchomości tylko 250 000

pomimo, że w tabeli te budżetowej pokazana jest...

Pokazane są możliwości na 3 000 000 z dużym haczykiem

a między innymi w tym zestawie jest zamek, Nowy Zamek w Płotach

na kwotę 2 miliony, czyli ze sprzedaży nieruchomości

czyli działek ponad 1 000 000 zł

Zaplanowaliśmy 250 000 z obawy, że ta pandemia

może bardzo różnie nie odbić się na rynku nieruchomości.

Dlaczego właśnie dzisiaj wprowadzamy

to też pan Hołubczak miał tutaj zastrzeżenia

że można było to przewidzieć wcześniej i tak dalej

że można było konstruować budżet z większymi dochodami majątkowymi.


Nie zrobiliśmy tego i dzisiaj mamy już kolejną analizę.

Dzisiaj już mamy większą wiedzę na temat reakcji na rynku nieruchomości.

Wiemy, że te odsetki w bankach i lokaty kapitału przez mieszkańców

są często wycofywane, bo na poziomie zerowym

a może jeszcze i opłaty związane z korzystanie z konta

spowodują, że będzie to wynik ujemny.

Więc wielu ludzi ucieka z takiej formy przechowywania kapitału

i uczestniczą na rynku nieruchomości.

Wystawiliśmy do sprzedaży kilkadziesiąt, ponad 20 nieruchomości.

To są działki w obrębie Rzęskowo.

I spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem.

Dzisiaj odbywa się przetarg od 10:00, to co mówiłem

że brakuje tutaj Sekretarza, jest przewodniczącym tej komisji

i trwa ten przetarg jeszcze, nie znam wyników

ale skoro z tej analizy wpłaconych wadiów wynika

że tych wpłat dokonano na siedemnaście bodajże z tego całego zestawu.

Dwadzieścia dwie, tutaj trzy, trzy...

Dziewiętnaście chyba nawet.

Z tym, że parę wpłat pojawia się na tej samej osobie, na kilka działek

czyli to jest taka gra rynkowa, gdzie ten zainteresowany

chce zwiększyć swoje szanse i będzie uczestniczył

to nie znaczy że wszystkie kupi.

To można tutaj odjąć, że[...]

[...]tych nieruchomości powinno być przedmiotem sprzedaży

i duże dochody z takich transakcji.

I dlatego zaproponowaliśmy, zaplanowaliśmy te środki w budżecie

zmiany w budżecie, żeby...

Ale też ostrożnie, również ostrożnie, bo tak jak mówię

jeszcze nie ma sygnałów, jak to się odbywa

i zresztą już dzisiaj byśmy tego nie zdążyli zrobić.

Także mam nadzieję, że na kolejnej sesji Rady Powiatu

będziemy mieli też tak optymistyczne informacje

dotyczące, z rynku nieruchomości, że to odreagowanie tych graczy na rynku

jest w pozytywnym wymiarze i dla Powiatu Gryfickiego.

Także te środki zostały właśnie w takiej kwocie zaprogramowane

i mam nadzieję, że na następnej sesji

będziemy też mogli jeszcze coś tutaj dołożyć.

[dźwięk przekładanej kartki]

(Kazimierz Sać) Jeśli mogę, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, proszę bardzo. Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) A nie wiem, czy Pani Duzinkiewicz dokończyła już.

(Agnieszka Mackojć) Pytanie padło?

(Joanna Duzinkiewicz) Ale moment, moment. Jeszcze jeżeli chodzi w takim razie

o punkt 17, bo rozumiem, ta sama kwota przeszła [...] Zarządu Dróg Powiatowych, tak?

I ostatni ostatnie zdanie w punkcie 17.

28 000 na... z przeznaczeniem na koszty własne

zatrudnienia 10 osób w ramach umowy z Urzędem Pracy.

To jest umowa... To jest praca półroczna, czy jak to wygląda?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, to jest praca półroczna, są to roboty publiczne.

W ramach takich robót publicznych przez wiele lat...

takimi robotami publicznymi przez wiele lat

wzmacniał swoją działalność Zarząd Dróg Powiatowych, tak jest w tym roku.

To jest znacznie mniejsza grupa osób

i oni będą wzmacniali te działania niezbędne

te działania w bieżących remontach

i w paru przypadkach też powiat... Zarząd Dróg Powiatowych

ma trochę materiału, który może być wykorzystany

czyli może być również pomocą tych ludzi

wbudowany w przedsięwzięcia, takie drobne na terenie Powiatu Gryfickiego.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Panie Kazimierzu.

(Kazimierz Sać) Ja tak trochę nawiążę do wypowiedzi pani Duzinkiewicz

przy poprzednim... no przy poprzedniej kwestii o źródłach finansowania...

O tej tarczy anty-covidowej, że oczywiście

rząd jest tą instytucją, która przekazuje środki.

To znaczy, że zgodzę się z Panią Duzinkiewicz w jednej rzeczy

że no czasami zdarza się tak, że dosyć skrupulatnie się pomija pewne źródła.

A nawiązuje teraz do nieruchomości.

To znaczy, nie chcę już w kółko powtarzać tej fikcyjnej kwoty

która była zapisana po stronie dochodów czyli sprawa zamku.

No wyszło, jak wyszło.

Tu nie chodzi o to że czym gorzej tym lepiej. Ale wyszło, jak wyszło.

Ale taki wątek poruszyć o nieruchomościach w Rzęskowie.

Znaczy w okolicach Rzęskowa.

Bo myślę, że warto o tym powiedzieć

skąd się to wszystko wzięło, ale powiem to krótko.

Myślę, że się nie mylę, że osobą, która była jakby odpowiedzialna

o wniosek komunalizacyjny tej całej nieruchomości

czyli 120 hektarów, jest obecny Starosta

Pan Ryszard Chmielowicz, który konstruował.

Szkoda tylko, szkoda tylko

[dzwonek telefonu]

że Wojewoda otrzymał wniosek komunalizacyjny w tej, a nie innej formie.

Ale udało się doprowadzić do tego że 1/3 tej nieruchomości

Czyli około 40 hektarów została odkupiona

od gminy Gryfice.

i istnieje możliwość sprzedaży

zresztą od dłuższego czasu sprzedajemy nieruchomości

bo oczywiście wystąpiliśmy o warunki zabudowy do gminy Gryfice.

I szkoda tylko, że całość nie została skomunalizowana właśnie w ten sposób.

I tutaj jest taka jakby drobna uwaga do Pana Chmielowicza.

A dzisiaj oczywiście, że fajnie się sprzedaje.

To jak pani Duzinkiewicz mówi, że fajnie się wydaje kiedy się dostaje pieniądze.

To tu sytuacja trochę jest inna.

To czasami warto po prostu wspomnieć o źródłach.

Skąd, co się wzięło. Już nie będę nawiązywał

do tego obiektu przy Urzędzie Pracy, który kupiliśmy

naprawdę bardzo tanio za 100 000 zł

Więc jakby z szacunku...

(Ryszard Chmielowicz) Chyba za dwieście coś...

[trzask w tle]

(Kazimierz Sać) Nie za sto? Za dwieście? [...]


[...]w granicach 100 000 zł

Więc warto czasami z szacunku wspominać

tak, o źródłach finansowania typu rząd.

Ale też warto wspominać o tym, skąd to się wzięło

w tym wypadku nieruchomości w okolicach Rzęskowa, bo żeby dzisiaj

Pan Chmielowicz czy cały zarząd,

czy cała rada mogła sprzedawać te nieruchomości w Rzęskowie

należało dokonać szereg różnych manewrów to umożliwiających

a zwłaszcza, że jeszcze raz podkreślę

wniosek komunalizacyjny był taki, jaki był

i przykładowo, ja to tak może trochę mówię przekornie.

Pozostałe 80 hektarów z tych 120 zarasta krzakami, tak?

Także Burmistrz nie za bardzo może, czy gmina Gryfice nie za bardzo może

sprzedawać tamtych nieruchomości, a my możemy. Taka uwaga.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Ryszard Chmielowicz) Ale Pani Przewodnicząca...

(Joanna Duzinkiewicz) Ad vocem do Pana Radnego Sacia.

Szanowny panie radny, oczywiście zgadzam się z panem.

Warto wspominać o wszelkich inwestycjach

i źródłach finansowania. Tak jak pan wspomniał, nie tylko o jednym.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto-

(Ryszard Chmielowicz) Pani Przewodnicząca, chciałbym się odnieść do tego

co powiedział Pan Radny Kazimierz Sać

bo trochę tutaj sugestiami rozmija się z prawdą.

Ale chciałbym to... bo ja lepiej pamiętam tamten czas widocznie.

I przypomnę o paru fakturach, które miały miejsce.

Oczywiście, było takie porozumienie między Gminą i Powiatem Gryfickim

i to wtedy reprezentował Powiat Gryficki Pan Kazimierz Sać

że spróbujemy pozyskać tereny z Agencji Mienia Wojskowego na zasoby komunalne.

I łatwiej było pozyskać te zasoby Gminie Gryfice

bo określenie dla takich zasobów jako...

I wskazanie celu publicznego i wtedy to miało dopiero szansę.

Spowodowało, że te grunty zostały przejęte

i umówiliśmy się, że zostaną podzielone w jakichś tam proporcjach

jak tutaj Pan Radny Kazimierz Sać, ekspert mówi, że 40 hektarów

ja nie pamiętam dokładnie.

(Kazimierz Sać) Jedna trzecia. ja nie pamiętam dokładnie.

(Kazimierz Sać) Jedna trzecia.

(Ryszard Chmielowicz) Jedna trzecia, chyba tak, i tutaj chyba jest racja.

I teraz swojego czasu, Pan Kazimierz Sać, co wyjaśniłem

tworzył mi zarzut, że zablokowałem cel mieszkaniowy.

Cel, 'mieszkaniówka' nie jest celem publicznym.

Tak to ocenił Wojewoda. I w naszym wniosku, w którym to było wpisane

i jeszcze raz mogę ci to, szanowny Kazimierzu pokazać

że w naszym wniosku Gminy Gryfice cel mieszkaniowy był określony.

Wojewoda odrzucił ten cel jako komercyjny, a nie jako publiczny

i dał nam na zupełnie inne przedsięwzięcia, które były zapisane w tym wniosku.

Jeszcze raz to przypominam.

Proszę, żebyś był w końcu precyzyjny jeśli chcesz o tym mówić.

I w konsekwencji Burmistrz nie odważył się decyzją o warunkach zabudowy

zmieniać cel, na jaki otrzymaliśmy te grunty.

Dlatego przystąpiono - rady podjęły takie decyzje.

Przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania w tamtym miejscu

i dla Powiatu to uczyniono, ale żeby została jeszcze

ta funkcja, na którą zostały przejęte tereny.

Funkcja rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowa

to ta funkcja została zachowana, bo nie mogliśmy terenów wszystkich

zgodnie z wnioskiem i zgodnie z przekazaną na potrzeby Gminy

nie mogliśmy wszystkiego zmienić na komercję.

I stąd większy przywilej uzyskała w tym czasie...

Uzyskał w tym czasie Powiat.

10 lat były tam ograniczenia i nie wiem, czy dzisiaj

bo to też warto byłoby się... Ale to już problem Gminy

dobrze, to już tutaj tego nie będę rozwijał

tylko szanowny ekspercie, proszę być precyzyjnym

bo ja już to wielokrotnie mówiłem i jeszcze mogę to dokumentami potwierdzić.

Dzięki temu, że stało się, tak jest - to to jest też twoim udziałem

i tutaj oddaję honory. Zmiany w planie zagospodarowania

i dzisiaj poprzez te kolejne przedsięwzięcia

te nieruchomości na [...]

[...]do wymiaru, takiego wyższego wymiaru

bo i droga jedna i obejście i skomunikowanie i uzbrojenie

które gdzieś tam wspólnie było realizowane

pozwoliło na to, czy pozwoliły na to te nakłady

że mocno uatratrakcyjniono te tereny

i dzisiaj chciałbym właśnie, żeby taka informacja do mnie dotarła

że sprzedały się wszystkie, które były zaproponowane na dzisiejszy przetarg.

Myślę, że to to to takie mocne życzenie, ale jeśli dzisiaj będziemy powielać

ogłoszenia o przetargu dla tych pozostałych nieruchomości

wielokrotnie jak to czyniliśmy w ostatnich dwóch latach

w ciągłym procesie sprzedaży.

(Kazimierz Sać) Ad vocem, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak.

(Kazimierz Sać) Znaczy ja nie będę polemizował,

bo przecież nie mam w tym interesu, żeby polemizować.

(Ryszard Chmielowicz) Tutaj nie masz co polemizować, bo ja mówię o faktach. To jest-

(Kazimierz Sać) Dobrze, ja-

(Ryszard Chmielowicz) Wniosek... Ja ci to kiedyś pokazywałem.

Mogę ci pokazać jeszcze raz.

(Kazimierz Sać) Pani Przechodnicząca, czy ja mogę dokończyć wypowiedź?

Bo mi przerywa Pan.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Ja nie chcę polemizować, ja chcę podkreślić bardzo istotną rzecz.

Ja nie będę sobie uzurpował prawa z imienia i nazwiska Kazimierz Sać

tylko zarząd - poprzedni zarząd

myślę, że zrobił bardzo dobry krok ekonomiczny.

I generalnie nie odnosiłbym się do tego tematu

gdyby nie ciągle powtarzane takie dziwne historie typu, że 'no, sprzedali Kasię'

'Sprzedali Kasię, to mają pieniądze.'

Więc tu jest jeden z przykładów, szanowni państwo.

Wartość nieruchomości w Rzęszkowie to jest znacznie przekraczająca wartość Kasi.

I oczywiście, że zarząd, w tym Kazimierz Sać mógł w ogóle tego tematu nie ruszać, tak?

Ja już pominę fakty, że bez udziału Starosty Gmina nie skomunalizowała tego by

bo taka jest po prostu procedura, nieważne kto jest jest Starostą.

I gdyby nie właśnie inicjatywa zarządu

to teraz obecny zarząd nie mógłby sprzedawać tych nieruchomości

a wartość tych wszystkich nieruchomości znacznie przekracza wartość sprzedanej Kasi

globalnie, tak, globalnie.

Więc darujcie sobie już takie ciągłe wycieczki wstecz.

Na zasadzie, że wtedy to było dużo łatwiej, mieliście wszystko na talerzu.

Nie, na talerzu to wy dostajecie.

I budynek przy Urzędzie Pracy i między innymi nieruchomości w Rzęszkowie

I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że tak się dzieje

że Powiat idzie w kierunku rozwoju.

Fajnie by było gdybyście jeszcze się przyłożyli

żeby podejmować inicjatywy, a nie tylko po prostu pożytkować

to, co zostało po poprzednikach. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jeszcze Pan Randy Marian Maliński.

(Marian Maliński) Pani Przechodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę Panie Marianie.

(Marian Maliński) Ja bym chciał poinformować, nie tylko pana[...]

[...]bo tak sobie, tak czasami z taką nutką kpiny mówimy o Zamku w Płotach.

My już mamy kontrahenta i mamy konkretną ofertę

który natychmiast kupi zamek w Płotach, ale za 1 600 000 zł

I jakbyśmy chcieli i potrzebowali tych pieniędzy, to zamek już by mógł być sprzedany.

Mówię to jako przewodniczący Komisji Przetargowej.

Więc to nie jest tak, że to jest jakieś... nie wiem.

Z księżyca wzięte, że ten zamek się nie sprzeda i tak dalej i tak dalej.

Już jest kontrahent, który daje 1 600 000 gotówki za ten obiekt.

Ale my go nie oddamy, bo chcemy więcej. Bo wiemy, że te 9 hektarów

i przepiękny zamek jest wart dużo więcej.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Kazimierz Sać) Pani Przechodnicząca, ad vocem. Bo skoro Marian mnie wywołuje do tablicy.

Marian, ja mówię w tej chwili o kwestii formalnej.

Ja mówię o zapisie w budżecie.

Na etapie projektowania budżetu

zaznaczyliśmy po stronie przychodów kwotę

określoną kwotę za sprzedaż zamku.

I ta sprzedaż nie nastąpiła, czyli potwierdziło się to

że zapis w budżecie był sztucznym zapisem.

I takie są formalne kwestie, a to czy on będzie sprzedany

ile jest wart i czy są chętni, to jakby ma się nijak w stosunku do tego

że zapis był martwy, bo nie została zrealizowana sprzedaż, określona w budżecie.

I nie nastąpiły wpływy po stronie dochodów zapisane w budżecie.

Ja mówię tylko o formalnej kwestii

a nie o tym, czy ten zamek jest tyle czy ileś tam wart

czy są kupcy, czy czy nie ma kupców.

Nawiązuje tylko do budżetu.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo-

(Ryszard Chmielowicz) Zapis nie był martwy i Marian próbował ci to uzmysłowić.

(Kazimierz Sać) No jak nie był martwy, skoro w tej chwili nie jest realizowana-

(Ryszard Chmielowicz) Zakładaliśmy, że ta ekspozycja tej nieruchomości

jako trudnej nieruchomości, jako wyjątkowej nieruchomości

może trwać długo i trzeba ją pokazywać je eksponować.

I to czynimy. I już wiesz, że-

(Kazimierz Sać) Po stronie dochodów-

(Ryszard Chmielowicz) [...]zwiastuny tych działań są widoczne.

(Kazimierz Sać) [...]dochodach budżetowych.

[kasłanie]

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, wracamy do uchwały.

Czy w sprawie uchwały ktoś jeszcze chce zająć głos?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablice do głosowania.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, jeśli można.

(Agnieszka Mackojć) Tak?

(Stanisław Hołubczak) Ja podczas wczorajszej Komisji Budżetowej

zwróciłem dwa punkty, które uważam za bardzo istotne.

Pierwsza rzecz to bezprzedmiotowe, na dzień dzisiejszy

zwiększenie kwot planowanych w budżecie na wydatki

na realizację Centrum Usług Publicznych o kwotę 300 000.

Uważam to za bez bez potrzeby na dzień dzisiejszy.

Blokowanie kwoty 300 000 i te pieniądze można by było z powodzeniem

zaplanować na inwestycje w powiecie.

I druga rzecz. Sprawa budowy, czy remontu kotłowni

w budynku z przeznaczeniem na Dom Dla Dzieci.

Jeżeli nie ma dzisiaj projektu aranżacji budynku

to remontowanie kotłowni wydaje mi się zupełnie bez potrzeby

i bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Należałoby poczekać na rozwiązania projektowe

przyjąć je i wtedy zająć się remontem całego obiektu.

A nie fragmentarycznie. Dzisiaj kotłownia, ogrzewanie i nie wiadomo

jak to będzie pasowało do tej następnej aranżacji.

[kaszlnięcie]

Myślałem, że po naszej rozmowie na Komisji Budżetowej

będzie to powodowało jakiekolwiek zmiany

ale widzę, że nie ma żadnych zmian

do przedstawionej uchwały, wobec tego wnoszę o zdjęcie

z przedstawionego porządku...

Przepraszam, z przedstawionego projektu uchwały

kwoty 300 000 przeznaczonej na Centrum Usług Publicznych.

[sygnał dźwiękowy drukarki]

Czyli punkt 8 uzasadnienia do uchwały

i kwoty 30 000, punkt 18 do uzasadnienia.


Punkt 18: zdjęcie kwoty 30 000 przeznaczonej na remont czy zakup kotła

czy remont kotłowni, trudno mi to określić, bo w mojej ocenie

na pewno nie wystarczy to na remont instalacji centralnego ogrzewania.

[rozmowa w tle]

(Agnieszka Mackojć) Panie radny, prosiłabym o sformułowanie wniosku formalnego

czy chodzi panu o zdjęcie z obrad dzisiejszej sesji całe[...]

(Stanisław Hołubczak) Nie.

(Agnieszka Mackojć) Bo jeżeli chodzi o autopoprawki, to jest kompetencja wyłącznie zarządu.

(Stanisław Hołubczak) |Z projektu uchwały, zdjęcie tych dwóch pozycji:

kwoty 300 000 dofinansowania na zwiększenie środków na remont CUP

Oraz 30 000 na zwiększenie środków

na remont Domu Dla Dzieci przy ulicy Trzygłowskiej.

(Agnieszka Mackojć) Jako że jest to kompetencja wyłącznie zarządu

bardzo proszę, Panie Starosto, proszę się odnieść do tego.

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy nie, no oczywiście wczoraj taki wniosek

został przez Pana Hołubczaka podnoszony.

Ja dalej tłumaczę, że tutaj czas ucieka

zbyt długo, zbyt dużo czasu zostało stracone

jeśli chodzi o budowę i przygotowanie

dla jednej grupy naszych wychowanków Domu Dla Dzieci.

Poprosiliśmy Wojewodę o przedłużenie tego terminu do końca tego roku

i mamy naprawdę niewiele czasu

więc ten okres musi być mocno przyspieszony.

I wcześniej jeszcze sądzono, że dekapitalizacja

ze względu na to, że to ogrzewanie nie jest realizowane

żeby ten budynek ogrzewać, po to że nawet

jak będą czynione pewne roboty budowlane

to też ogrzewanie ma swój sens po to, żeby

te procesy budowlane przebiegały szybciej i lepiej.

One się tam jakby utrwalały.

I nie widzę tutaj potrzeby, żeby cokolwiek w tej kwestii zmieniać.

Jeżeli chodzi o te 300 000, to będziemy na ten temat dyskutować

przy kolejnych planowanych inwestycjach.

Jeżeli skutecznie uda nam się aplikować o środki na kolejne inwestycje

to ten udział własny będzie do naszej dyspozycji

oczywiście w możliwościach finansowych.

Także nic tutaj się też złego nie dzieje.

Środki te są transferowane dla Powiatu Gryfickiego na 2 lata.

Czyli mamy je rozliczyć w roku 20 i 21.

I dzisiaj lepiej jest wydać te środki, bo one mają też określony cel.

Są to majątkowe i inwestycyjne.

I te środki dzisiaj chcemy w pierwszej kolejności wydać.

A później będziemy poszukiwać ze sprzedaży majątku

kolejnych kwot na dalsze zamierzenia.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, czyli rozumiem, że zarząd podtrzymuje

kształt dotychczasowej uchwały, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Kazimierz Sać) Pani Przechodnicząca, ja...

(Agnieszka Mackojć) Tak bardzo proszę, Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Może tak nie do końca, ale tak mnie coś tknęło.

Jak już tam rozmawiacie, szczególnie o kotłowni.

Bo Pan Wawrzyniak mówi, że będzie zupełnie odrębna.

I takie pytanie no takie techniczne, robocze.

A z czego wynika i dlaczego uważacie, że zdecydowanie lepiej

budować drugą kotłownię niż zmodernizować tą, która obsługuje Urząd Pracy?

Z czego wynika problem?

(Ryszard Chmielowicz) W projekcie tak zostało to przewidziane...

(Kazimierz Sać) No to, że zostało...


(Kazimierz Sać) Ja rozumiem.

(Ryszard Chmielowicz) Projektant, ten projektant[...]

Został przygotowany przez zarząd, twój zarząd.

Także to powinieneś ty się podzielić z nami informacjami, a nie ja z tobą.

(Kazimierz Sać) Rysiu, starasz się być uszczypliwy, nie wychodzi ci to

Ale to ja pomijam to.

To nie ma znaczenia, co w takim razie dostałeś po poprzednikach

bo jest taka opcja "włącz myślenie" i można przerobić jeszcze.

Chciałem z ciekawości tylko się spytać, czy-

(Ryszard Chmielowicz) Włączam.

(Kazimierz Sać) No to jak włączyłeś, to dobrze

bo warto warto było nad tym tematem-

(Ryszard Chmielowicz) Tobie bym też to proponował.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo.

Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie uchwały podejmowanej?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.

Przejdziemy do podjęcia uchwały.


Pan Paweł Bereżnicki jest za podjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Wstrzymuję się.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Malińśki?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, przy jednym głosie wstrzymującym się

podjęliśmy, czternastoma głosami podjęliśmy procedowaną przed momentem uchwałę.

Przechodzimy do realizacji punktu 6

A więc procedowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chce podjąć głos?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[dzwonek telefonu]

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Tak, za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

[kaszlnięcie]

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?


Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Malińśki?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, jednomyślnie, jednogłośnie podjęliśmy uchwałę.

Punkt 7: podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

pełniącego obowiązki dyrektora MOW im. Janusza Korczaka w Rewalu.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciałby tutaj dopytać, zająć głos?

Był omawiany dość szeroko na wczora jszej komisji.

Bardzo proszę, radny Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Mam takie trzy właściwie kwestie, jeżeli chodzi o tą uchwałę.

Bo Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Rewalu

był swego czasu postawiony w stan teoretycznie likwidacji.

Później wiemy, że są zapewnienia zarządu o tym, że będzie szukana nowa lokalizacja.

Z tym, że jednak nie ma też zgody Kuratorium na to, żeby pozbyć się tego

nie tyle obiektu ale i placówki.

No bo w sumie można by zadać pytanie Po co jest Powiat?

jeżeli nie radzi sobie z utrzymaniem obiektu, do którego został wyznaczony?

Moje pytanie związane z obowiązkami, a właściwie właśnie z tym, co proponuje uchwała.

Czyli tak naprawdę minimum w postaci 6 godzin dydaktycznych

dla Pani Dyrektor, która chyba podobnie jak i zresztą pozostała kadra

musi wszystko, czyli "wszystkie ręce na pokład"

i musi cała kadra intensywnie pracować, żeby wykazać się

że ten ośrodek spełnia swoje zadania i oczekiwania wobec wychowanków przede wszystkim.

Kwestia jest podstawowa. Wczoraj dostałem odpowiedź

ale chciałbym dzisiaj to na łączach też od Pana Starosty uzyskać.

Czy pani dyrektor, która chce się zwolnić z godzin dydaktycznych

posiada zastępcę u siebie? Proszę powiedzieć oficjalnie, czy ma czy nie ma zastępcy.

Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Ja wczoraj dość szczegółowo omawiałem MOW-

(Grzegorz Burcza) Nie nie, chodzi mi o[...] bo ja mam jeszcze kolejne wnioski.

Czy jest zastępca? [...]

(Ryszard Chmielowicz) To jest temat, a rekomendował obniżenie pensum-

(Grzegorz Burcza) Ale Panie Starosto, do tego zaraz dojdziemy. Czy jest-

(Ryszard Chmielowicz) Marian Maliński... Jest zastępca.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo.

(Ryszard Chmielowicz) Proszę jeszcze Mariana Malińskiego-

(Grzegorz Burcza) Jest zastępca.| Ale ja nie. Ja mam dodatkową kwestie, tak?

(Ryszard Chmielowicz) No to zaartykułuj te wszystkie te sprawy dotyczące MOWu

i ustosunkuje się do tego Pan Marian Maliński.

(Grzegorz Burcza) Bardzo bym prosił właśnie o ustosunkowanie się.

Bo tak, jest zastępca, czyli jest wsparcie dla Pani Dyrektor.

Jest dodatkowym wsparciem stworzony nowy zupełnie etat

który nie był w ogóle przewidziany w MOW.

I z dniem 10 września, po to, żeby wzmocnić ten ośrodek

został stworzony etat pod tytułem stanowisko kierownika do spraw gospodarczych.

Czyli jest kolejny człowiek, który ma wspierać i dyrekcję

a właściwie jest stanowiskiem kierowniczym, bo to jest kierownik.

I mają te wszystkie osoby za zadanie ratować sytuację w MOW

Ja pozwoliłem sobie swego czasu zadać pytanie w formie interpelacji

do Pana Starosty i Pan Starosta mi odpowiedział jaki jest zakres obowiązków

pana właśnie kierownika do spraw gospodarczych.

Bo to jest bardzo ważne. Po co to nowe stanowisko.

I tych obowiązków w odpowiedzi od Pana Starosty

które ciążą na tym panu kierowniku jest 21.

21 obowiązków.

Są to między innymi takie obowiązki

ja nie będę wszystkich czytał, bo to może nie chodzi o tą kwestię.

Ale przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

Dbanie o dobro zakładu pracy.

Ochrona mienia pracy.

Dbanie o czystość, ład, porządek, estetykę.

Przygotowywanie planów, remontów, bieżących.

Przygotowywanie planów kapitalnych.

Przygotowywanie napraw.

Przygotowywanie inwestycji.

Organizacja i nadzór nad ich realizacją.

Co robi jeszcze kierownik do spraw gospodarczych?

Przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji zamówień publicznych.

Jest odpowiedzialny za organizację zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły.

Dokonuje okresowych kontroli stanu sprzętu środków dydaktycznych.

Dba o właściwy stan sanitarno-higieniczny.

Dba o warunki BHP.

Czuwa nad terminową realizacją zaleceń Nadzoru Budowlanego

straży pożarnej, sanepidu.

Mogę tak wyczytwać do [...]

Proszę państwa, to jest bardzo dużo zadań.

Ja zadałem pytanie na poprzedniej sesji Panu Staroście

z którego się Pan Starosta ładnie wykręcił.

Według mojej wiedzy ten pan realizuje z tych zadań jedno tylko.

Czyli dyżury, tak zwane nocne.

Czyli po co tworzymy etat?

Po to, żeby nie wiem, kolega otrzymywał wynagrodzenie

a nie realizował tych zadań?

[trzaśnięcie drzwiami]

Teraz Pani Dyrektor nie mogąc sobie poradzić z zadaniami, które na nią ciążą

[kaszlnięcie]

[...] została wyznaczona na Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka

i mogąc liczyć na to, że ten pan wykona te swoje obowiązki

które są tutaj ustalone, a to jest odpowiedź od Pana Starosty

podpisany jest Starosta Ryszard Chmielowicz.

Ta pani chce się jeszcze zwolnić z godzin dydaktycznych.

Nie ma tu żadnego umocowania ekonomicznego.

Nie ma tu żadnej racji dla tego ośrodka.

Gdzie wszystkie ręce powinny być na pokładzie

i wszyscy powinni starać się wzmocnić ten ośrodek i go ratować.

Czyli Pani [_____], dyrektor powinna tak samo zaangażować się w tą pracę

i te 6 godzin wykonywać, bo ma wsparcie.

Czy ja się mylę i okaże się, że te 21 punktów naprawdę nie jest realizowanych?

I te 21 punktów przechodzi na Panią [_____] i wtedy ona musi faktycznie być zwolniona?

To w takim razie proszę zlikwidować stanowisko

które nie wykonuje swoich podstawowych zadań

czyli stanowisko kierownika do spraw gospodarczych.

Ja będę rekomendował, bo uważam, że jest to nieuzasadnione ekonomicznie

żeby po prostu tej uchwały nie poprzeć.

Takie jest moje zdanie, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

(Marian Maliński) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę Pan Marian Maliński.


(Marian Maliński) Wysoka Rado, Szanowny Panie Grzegorzu

Ja oświadczam, że pan kierownik administracyjny, Pan [_____]

realizuje wszystkie zadania, które ma w swoim zakresie czynności.

I te zadania są kontrolowane przez instytucje do tego powołane.


Natomiast już niejednokrotnie było zadawane pytanie i sugerowanie

że Pan [_____] jako kierownik administracyjny

tylko prowadzi dyżury

[rozmowa w tle]

nocne, w tak zwanym internacie

bo wiadomo że MOW w Rewalu

[rozmowa w tle]

to jest ośrodek całodobowy i całoroczny.

Ja tylko przypomnę, że tam przebywa szczególnie trudna młodzież

kierowana przez sądy rodzinne

[rozmowa w tle]

a w ostatnim okresie w kładzie tej młodzieży

mamy kilku a nawet, a nawet może więcej chłopców, którzy mają...

Mają problemy psychiatryczne i są do nas kierowani z zakładów psychiatrycznych

po jakimś tam kilku, czy kilkunastumiesięcznym pobycie.

My musimy te skierowania zrealizować

i tych chłopców do tego ośrodka przyjąć.

Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w ciągu ostatniego okresu czasu

mamy już trzeciego dyrektora.

Ostatni, ten pierwszy, który ustąpił

wytrzymał tam na stanowisku dyrektora 3 lata.

Również był zwolniony z zajęć dydaktycznych.

Po jego odejściu był Pan [_____]

który wytrzymał tylko kilka miesięcy

i został przez komisję lekarską skierowany

na urlop dla poratowania zdrowia.

Kolejna, aktualna Pani Dyrektor, Pani [_____]

objęła ośrodek w bardzo trudnym okresie

kiedy miały tam zdarzenia okaleczenia się

kiedy miały zdarzenia zaatakowania nożem

jednego właśnie z wychowanków tego ośrodka

przez chłopca, który kilkanaście miesięcy

przebywał w zakładzie psychiatrycznym.

Ostatnio znowu był przypadek, że jeden z chłopców

nożem groził drugiemu.

A dlaczego tak jest?

Wszyscy wiedzą, że tam mamy również

praktyczną naukę zawodu, w zawodzie kucharza.

I ci chłopcy w ramach zajęć praktycznych

mają dostęp i no nie ma takiej możliwości

żebyśmy wprowadzili indywidualny tok nauczania

dla każdego, który jest kierowany i ma jakieś zaburzenia psychiatryczne.

My jako jeden z nielicznych ośrodków

a mamy zatrudnionego, zatrudnioną pielęgniarkę

mamy psycholożkę, mamy pedagoga

mamy lekarza psychiatrę zatrudnionego.

No ale ale niestety, są takie zdarzenia

w tej chwili prowadzone postępowania prokuratorskie.

W Prokuraturze Rejonowej w Gryficach

gdzie nakazano nam zwiększenie nadzoru i kontroli nad tymże ośrodkiem.

Wiadomo, że za ośrodek w ramach swoich obowiązków odpowiada dyrektor.

I mimo to, że Pani Dyrektor ma zastępcę

czyli wieloletniego nauczyciela-wychowawcę

który będzie pracował i pracuje w tym ośrodku

musi, że tak powiem wyprowadzić ten ośrodek na

że tak powiem proste tory.

I musi się bardziej zaangażować w odtworzenie dokumentacji

że tak powiem prowadzenie bezpośredniej korespondencji

nie tylko z ORE - to jest ośrodek w Warszawie

który kieruje nam tych chłopców, ale i z sądem rodzinnym

i z prokuraturą, policją i tak dalej i tak dalej.

A przede wszystkim musi wykonywać zalecenia

nadzoru pedagogicznego, pedagogiczno-wychowawczego

jakim jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

A w związku z tymi zdarzeniami

[rozmowa w tle]

zaleceń jest bardzo dużo na kontrole wykonywane przez kuratorium

to już nie są kontrole raz w miesiącu

tylko przynajmniej dwa, trzy razy w miesiącu.

Także powiem to, co kiedyś kiedyś już podawałem.

Ja podam tylko jeden wskaźnik.

W roku 2020, tylko w tym jednym roku

zwolnień lekarskich w tym ośrodku było prawie 2200 roboczodni

2200 roboczodni, co jest rekordem, bo w zachodniopomorskim

jest takich 9 ośrodków, to jak ja tą analizę podałem

Panu Kuratorowi Zachodniopomorskiemu, to on po prostu nie chciał

początkowo w to wierzyć.

Ale tam niestety tak jest.

I przyczyny są różne. Przyczyny są takie

że tam panuje dwuzawodowość.

Bo niektórzy nauczyciele, czy wychowawcy

mieszkający na terenie Rewala, lub przyległych miejscowości

miejscowości tych nadmorskich, mają swoje prywatne biznesy

mają swoje ośrodki i wychodzi na to, że tam rekordzista

to przez 3 lata, rok rocznie, był ponad 220 dni roboczych

na zwolnieniach lekarskich.

Przez 3 lata, co roku, po ponad 220 dni roboczych.

Najczęściej te zwolnienia, które biorą...

bierze kadra zawodowa, szczególnie właśnie nauczyciele i wychowawcy.

Są to, że tak powiem, zwolnienia od lekarzy psychiatrów.

Wielokrotnie zgłaszaliśmy to do ZUSu, żeby kontrolowali te zwolnienia

natomiast ZUS również jest bezradny.

I w związku z tym, że mamy tam zatrudnionych ponad 50

około 55 pracowników łącznie

a chłopców tam przebywa w granicach...

No w tej chwili jest tam 20-kilku

a normatywnie powinno przebywać 40, plus 8 chyba skierowanych.

Więc po prostu to jest zwykła konieczność, żeby taki etat istniał.

A w związku z tym, że akurat, jeżeli chodzi o Pana [_____]

[kaszlnięcie]

On ma wykształcenie pedagogiczne, magisterskie

jest historykiem, ma również inne uprawnienia

więc może, jak jest taka konieczność

może również zastępować wychowawców

w dyżurach dziennych bądź nocnych.

Natomiast te wszystkie obowiązki ciążące

[kaszlnięcie]

na tym kierowniku, one muszą być wykonywane.

I jeżeli nie może tego robić kierownik, to robi to dyrektor, robi to zastępca.

Bo to są sprawy uregulowane ustawowo i wynikające z rozporządzeń.

Więc tutaj po prostu jesteśmy w okresie takim, że tak jak pan Grzegorz wspomniał.

Po wielu tam spotkaniach z kuratorium i po naszych wnioskach

pierwotnie dotyczących likwidacji w ogóle tego ośrodka.

Później przeniesienia tego ośrodka.

No, na razie jest kuratoryjne nie, bo nie.

Chociaż żaden z 9 ośrodków funkcjonujących

na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

nie jest w pełni obsadzony.

Ja powiem, stan statutowy chłopców w naszym MOWie w Rewalu

winien być ilościowo, powinno tam przebywać 72 wychowanków.

A przebywa 40 w porywach. A najczęściej to są trzy grupy

po 12 chłopców, czyli 36.

[dzwonek do drzwi]

I taka sama sytuacja jest w innych ośrodkach

na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

i tamte ośrodki również nie mają tylu wychowanków, ilu mieć powinni.

Dlatego my w naszych argumentach zgłaszanych do kuratorium

mówiliśmy, że jeżeli inne ośrodki mają dużo lepsze warunki

warunki bytowe, bo ten ten obiekt jest za duży

ten obiekt jest nieprzystosowany, ten obiekt wymagał już od wielu lat

gruntownego remontu modernizacyjnego, który nie był wykonywany.

Po prostu ten obiekt już nie przystaje do dzisiejszych warunków.

Warunków 21 wieku, żeby tak trudną młodzież w takich warunkach

że tak powiem, wychowywać, uczyć i dbać o nich.

Robimy wszystko, żeby ten obiekt normalnie mógł funkcjonować.

Szukamy jakiegoś obiektu zastępczego, który mógłby, że tak powiem

być w sposób już taki naprawdę nowoczesny przygotowany

do kształcenia i wychowywania tych, tej trudnej młodzieży.

No natomiast na dzień dzisiejszy takiego obiektu u nas nie ma.

Dlatego też no musimy robić wszystko, żeby w tych nienajlepszych warunkach

aczkolwiek ja już mówiłem wielokrotnie, że w okresie wakacyjnym

zeszłego roku żeśmy, że tak powiem załatwili nowy sprzęt do internatu

czyli tapczany nowe, tam szafy, szafki, stoły,

stoliki, krzesła, fotele, nowe telewizory i tak dalej i tak dalej.

I robimy również zastawy kuchenne i potrzebny sprzęt.

Zrobimy wszystko, żeby ten ośrodek mógł normalnie funkcjonować.

No ale, czy nam się to uda, czy nie to zobaczymy.

A wracając do-

(Kazimierz Sać) A mogę pytanie zadać, czy nie?

(Agnieszka Mackojć) Momencik.

(Marian Maliński) To po prostu mając na uwadze, że notorycznie w pracy kilku nauczycieli

bądź wychowawców w ogóle nie ma, bo są na zwolnieniach lekarskich

no to ktoś musi te dyżury pełnić.

A to, że zdarza się, że te dyżury pełni Pan [_____]

No to jest, to jest normalne, bo nie tylko Pan [_____]

te dyżyury pełnił, a powiem, że w przeszłości te dyżury również pełnił

były dyrektor, były zastępca dyrektora

również pani pedagog, pani psycholog i tak dalej.

Wszyscy, którzy chcieli i mieli możliwości

żeby dodatkowo te dyżury brać.

Bo ten ośrodek chodzi 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, proszę Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Znaczy ja z tego...

Tylko jedno konkretne takie zapytanie

bo z tego co Marian mówi.

Czyli na chwilę obecną jakby zaniechany został proces sprzedaży

ze względu, między innymi na...

Wygląda na to, że na negatywną opinię kuratora

i brak ewentualnego obiektu zamiennego. Tak to rozumiem, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Proces sprzedaży, Kazimierz...

(Kazimierz Sać) Ale Rysiu-

(Ryszard Chmielowicz) Proces sprzedaży nigdy się nie rozpoczął.

Także proszę...

(Kazimierz Sać) No dobrze, dobrze.

(Kazimierz Sać) Bardziej precyzyjnie.

(Kazimierz Sać) Dobrze, okej, zamienię-

(Marian Maliński) Do tej pory żeśmy go nie zamierzali sprzedać.

(Kazimierz Sać) Ale Pani Przewodnicząca, ale dajcie mi dokończyć-

(Marian Maliński) Po uprzednim zapewnieniu-

(Kazimierz Sać) Będziemy się przekrzykiwać?

(Marian Maliński) Innego, że tak powiem, obiektu.

(Kazimierz Sać) Będziemy się przekrzykiwać?

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Panie Kazimierzu. Proszę.

(Kazimierz Sać) Okej, zmieniam słowo z procesu na pomysł. A pomysł chyba... Okej.

Czyli na chwilę obecną można rozumieć, że jedynym pomysłem

żeby faktycznie się zastanawiać nad sprzedażą jest likwidacja?

Bo biorąc pod uwagę brak obiektu i ewentualny brak zgody kuratora

no to jeśli miałby być realizowany to tylko i wyłącznie pozostaje

oczywiście w ramach pomysłu, Rysiu.

Tak, dobrze, przepraszam. Nie proces, a pomysł.

To zostaje tylko likwidacja, tak?

Czy w ogóle zaniechany został ten pomysł?

(Marian Maliński) To znaczy, to znaczy ta likwidacja-

(Agnieszka Mackojć) Tylko przypomnę, że odbiegamy od uchwały.

To nie jest tematem procedowania.

(Kazimierz Sać) Trzeba było zwrócić uwagę wcześniej członkowi zarządu

Marianowi Malińskiemu na opowieść o...

wyczerpującą bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze, Panie Marianie, jeszcze pan chciał zająć głos?

(Marian Maliński) To znaczy, ja powiem tylko tyle, że Pan Kazimierz dokładnie wie

że kiedyś opinia o likwidacji obiektu szkolnego

czy szkolno-wychowawczego-

(Kazimierz Sać) A to było pytanie, Marian.

(Marian Maliński) [...]była nieobligatoryjna, a dzisiaj ta opinia jest obligatoryjna.

A kurator powiedział nam, że na 99,9...

Na ostatnim spotkaniu z kuratorem.

Na 99,9 opinii pozytywnej nie dostaniemy.

(Kazimierz Sać) Marian, ale to nie są pretensje, tylko chodzi o to

że trzeba jasno i wyraźnie poinformować radę

że pomysł sprzedaży Młodzieżowego Ośrodka, znaczy obiektu

jest na chwilę obecną nierealny, niech o tym wiedzą.

(Ryszard Chmielowicz) Niemożliwy.

(Kazimierz Sać) No niemożliwy.

(Ryszard Chmielowicz) Ja jescze... Pani Przewodnicząca, ja jeszcze tylko dwa zdania

do tego co powiedział Marian Maliński[...]

[...]żeby to też jednoznacznie wybrzmiało, że z tymi problemami podobnymi

to Marian też to powiedział, że borykają się bez mała wszystkie MOWy

w Zachodniopomorskim i nie tylko.

Bo niż demograficzny spowodował to, że ORE dzisiaj mówi

że 30% brak obsady wychowanków we wszystkich w Polsce...

W Polsce, w tych ośrodkach i nie będzie lepiej. Jakby po pierwsze.

Byliśmy w dwóch ośrodkach. Byliśmy w ośrodku Myśliborskim, w Renicach.

Byliśmy w ośrodku białogardzkim, Podborsk.

Oglądaliśmy jak oni te zadania realizują.

Z jakimi problemami się borykają.

Dokładnie z takimi samymi, choć standard ich usługi

czy ich procesów wychowawczych jest ciut wyższy od naszego

i jakby lepiej świadczą te zadania.

Oprócz tych wizyt tam w tych obiektach

zaprosiłem na spotkanie w kwietniu obu Starostów

białogardzkiego i myśliborskiego do MOWu w Rewalu

po czym po tym spotkaniu również analizy i zastanawianie się

nad tym jakie tutaj wspólne działanie jej

i jak możemy przekonywać się wzajemnie

nie tylko jako organy prowadzące

ale również przekonywać organ nadzorujący

żeby tutaj były wspólne przedsięwzięcia

żeby nie były rzucane te kłody pod nogi

bo każdy ma swoją rolę.

I z tej roli musimy się wywiązać najlepiej jak potrafimy.

Jeśli inni robią to lepiej

jeśli będziemy... o takich spotkaniach co do tego przekonani

to będziemy was o tym informować.

Będziemy was informować o tym

jakie zamysły ich zamierzenia na przyszłość będziemy mieli.

Dzisiaj już upłynął ten czas, kiedy można było przystąpić

do likwidacji tego obiektu i chyba nie było to głównym zamysłem.

Bo to, żeby o tym rozmawiać to to musi być głęboka, dogłębna analiza

tych wszystkich tam procesów, które tam się odbywają.

A to, że jesteśmy akurat w etapie

koniecznej reorganizacji tego ośrodka

to nie jest tajemnicą i stąd te obciążenie Pani Dyrektor

która będzie miała wiele zadań z tym związanych

i organ nadzorujący i prowadzący

jesteśmy w ciągłym kontrolach ze względu na te wypadki

które się zdarzyły, one się zdarzają we wszystkich ośrodkach

i niefajnie jest, ale trzeba przeciwdziałać temu maksymalnie jak to możliwe

I dzisiaj można byłoby mieć pretensje również

nie tylko do sądów rodzinnych, nie tylko do ORE

ale jednocześnie do tych lekarzy, którzy kierują tych młodych ludzi

do ośrodków, w których oni w ogóle nie powinni przebywać.

Ta osoba, która dopuściła się okaleczenia drugiego naszego wychowanka

to osoba, która w wielu ośrodkach, sam się okaleczał.

Czyli możnaby podejrzewać, że ta psychologiczna i psychiatryczna opieka

nad tym młodym człowiekiem była niewłaściwie, on niewłaściwie był przygotowany

do pobytu w takim ośrodku, ale to jest, zaczyna się takie

obrzucanie odpowiedzialnością w każdą stronę.

My będziemy musieli zrewidować to wszystko

wyciszyć, uspokoić, nadać ten nowy wymiar

żeby to zaczęło normalnie funkcjonować.

I Pani Dyrektor ma dzisiaj duże zadania.

Jednocześnie to, żeby te zakresy zweryfikować

nawet to zakres obowiązków

które zostały tam nadane przez poprzedników.

To dzisiaj też również trzeba to zweryfikować

i uporządkować i żeby ci pedagodzy, psycholodzy

żeby oni skupili się więcej na funkcji, do której są powołani

a nie na dyżurach, czy na podobnych zabiegach.

Ale to też było koniecznością, nie jakby zarzutów tworzyć.

Teraz reorganizacja również może polegać

w zamyśle, żeby oszczędzać, żeby ten obiekt

poniósł jak najmniejsze koszty.

Doświadczenia z tych dwóch obiektów, dwóch MOWów, o których mówię

to między innymi catering, który może być tą tańszą formą.

Dojedziemy i do tego. Także będą i rekomendacje

dla Pani Dyrektor, ona będzie miała okazję spotkać się z tymi starostami

i powiemy sobie jak my to robimy, jak oni to robią

gdzie są możliwości oszczędzania

i jak skuteczniej lepiej realizować to zadanie.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chciałbym się odnieść

jako praktyk do tej uchwały.

Dla dyrektora 6 godzin pensum, 6 godzin dydaktycznych

to nie jest 6 godzin, to jest co najmniej 12 godzin albo i więcej.

To jest przygotowanie się do zajęć.

To jest życie problemami przedmiotowymi danych uczniów.

To jest sprawdzenie prac, których na pewno Pani Dyrektor

nie sprawdzi w godzinach pracy przebywania w ośrodku

tylko musi je zabierać do domu.

To co mówił Pan Członek Zarządu, Czy Pan Starosta

że w tej chwili są częste kontrole.

Dyrektor musi być podczas kontroli i wtedy co robi?

Wysyła na zastępstwo innego nauczyciela

za co musi zapłacić, a jeszcze często jest to ze szkodą dla ucznia

bo jest zawsze mam fachowca, nie zawsze ma przedmiotowca

żeby wyłożył dany przedmiot, tylko ostatnie zajęcia opiekuńcze[...]

[...]że tak powiem kolokwialnie.

Dlatego to jest jak najbardziej zasadne

z mojego punktu widzenia, jako praktyka.

Bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Bardzo dziękuję za tak szerokie uzasadnienie, zwłaszcza Panu Marianowi.

Ale to naprawdę nie do tego się sprowadzała ta kwestia i to pytanie.

[dźwięk przesuwanego krzesła]

[...]to jest tylko po stronie Pani Przewodniczącej

która mówi że 6 godzin pensum, to tak naprawdę nie jest 6, tylko dużo więcej.

Ale ja ciągle przywołuję jedną kwestię.

Jeżeli jest 9 faktycznie obiektów na terenie województwa

[dźwięk przesuwanego krzesła]

[...]i większość z nich sobie nie radzi z pełną obsadą jakby wychowanków

wszyscy mają problem z obłożeniem.

Podobne problemy są w każdej innej.

Ale tam nikt nie słyszał o tym, żeby zwiększać etaty

żeby tworzyć dodatkowe stanowiska pracy

przy zmniejszonym stanie osobowym wychowanków.

Jeżeli pan, który został stworzony

czy właściwie stanowisko dla niego zostało stworzone.

Kierownik do spraw gospodarczych funkcjonuje od 10 września.

Nie znamy żadnych sukcesów, które na tym stanowisku miałyby miejsce.

Nie znamy żadnego programu naprawczego

który by ten pan, taki zbawca tego obiektu miał zaproponować.

Nie znamy kompletnie, a w tym momencie jeszcze wzmacniamy dodatkowo

a siebie osłabiamy finansowo zabierając Pani Dyrektor godziny

w których mogłaby poświęcić na to

żeby poznać dużo lepiej właśnie swoich wychowanków.

Bo jeżeli ona zamknie się tylko w papiery

zamknie się tylko, nie wiem, w swoim biurku

to w ogóle tych wychowanków nie pozna

a tu mając minimum te 6 godzin

byłaby w stanie wniknąć właśnie chociażby w ich psychikę, w ich problemy

i być może tych zdarzeń dałoby się uniknąć.

A tu ja rozumiem absolutnie totalną sprzeczność

jeżeli chodzi o tą uchwałę.

Nie widzę uzasadnienia żadnego.

Argumentów ani psychicznych, ani-

[kaszlnięcie]

a tym bardziej ekonomicznych.

Jest tak wsparta specjalistami.

Chybam że ci specjaliści nie mają kwalifikacji.

I okazuje się, że tak jak-

(Ryszard Chmielowicz) Pani Przewodnicząca, te tyrady słyszeliśmy już wielokrotnie.

Ja proszę, żeby tego nie przeciągać.

(Grzegorz Burcza) Ale dlaczego pan mi przerywa, Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Był konkurs, był konkurs był na to stanowisko.

Jak tak świetnie o tym...

I radzisz sobie z takimi zagadnieniami

trzeba było stanąć do konkursu i uzdrowić tą sytuację.

(Grzegorz Burcza) No to Pan Starosta może powinien stanąć, takie cyniczne uwagi-

(Ryszard Chmielowicz) Ja nie czuję się aż tak jest specjalistą, jak ty

który chce zastępować Panią Dyrektor w jej działaniach.

(Grzegorz Burcza) Ja uważam, że wzmacnianie MOWu jest bardzo sztuczne.

Nie prowadzicie żadnej polityki, żeby ten obiekt uratować.

Nie daj Boże się stanie taka sytuacja

że niedoinwestowany, po jakichś kontrolach kolejnych, kolejnych i kolejnych

okaże się że będziemy musieli wyciągnąć pieniądze spod podziemi

żeby finansować go, a te wszystkie, przepraszam bardzo

ale opowiadania o waszych naprawach, czyli od 10 września ubiegłego roku

no niestety nie mają pokrycia w prawdzie, tak?

Bo nie ma przede wszystkim znalezionego nowego miejsca lokalizacyjnego

a te sztuczne tworzenie etatów do niczego dobrego nie prowadzą

i zabieranie godzin też do niczego nie prowadzi.

Dlatego ja będę rekomendował absolutnie

nie zgadzać się z tym, żeby zdejmować

bo pani po prostu nie poradzi sobie i nie będzie miała pełnej wiedzy.

To jest proste o Panią Dyrektor i w trosce właśnie o wychowanków.

Ona powinna mieć te godziny, żeby poznać naprawdę od środka strukturę.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, pani Joanna Duzinkiewicz.


Pani Joanno, mikrofon proszę włączyć.


(Joanna Duzinkiewicz) Przepraszam bardzo, już jestem.

Dziękuję bardzo.

Przysłuchując się wypowiedzi Pana Mariana Malińskiego, członka zarządu.

Usłyszałam stwierdzenie, iż obecna Pani Dyrektor musi się zająć

odtworzeniem dokumentacji. Co się pod tym kryje?[...]

[...]wcześniej prowadzonej dokumentacji, tak?

I padło takie stwierdzenie, więc chciałabym, bardzo proszę o rozszerzenie.

To po pierwsze. Po drugie, zwalniając Panią Dyrektor z 6 godzin dydaktycznych

wiadomo, że należy powołać pracownika na zastępstwo.

Dodatkowe koszta, tak? I wydaje mi się, że...

Pani Dyrektor ma zastępcę. Nie tylko zastępcę.

Ma również kierownika, który został powołany od września-

[kaszlnięcie w tle]

[...]kilkukrotnie tu wspominanym.

Nie widzę żadnych argumentów ekonomicznych

do podjęcia takiej uchwały, tak?

Wydaje mi się, że to nie działa na dobro...

Dla dobra na... ośrodka MOW w Rewalu, a wręcz przeciwnie.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Maliński.


(Ryszard Maliński) Dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca.

Szanowni państwo, mi również wypada jako wieloletniemu dyrektorowi

coś powiedzieć na temat, konkretnie, tej uchwały.

Ja myślę, że... i tu chciałem na wstępie może powiedzieć tak:

Bierzmy przykład z Gminy Płoty, której, Rada Gminy Płoty

zwolniła wszystkich dyrektorów placówek z pensum.

I uzasadnienie, które mówiła Pani Przechodnicząca jest bardzo zasadne.

Jeżeli ktoś uczy języka polskiego, czyli przedmiotu wiodącego

i pełni obowiązki tak w trudnej placówce, Panie Szanowny Kolego Grzegorzu.

Przecież pan zna specyfikę pracy placówek oświatowych, szkół.

Jest mnóstwo możliwości, przy 22 uczniach MOWu w Rewalu

na to, żeby Pani Dyrektor miała zawsze okazję spotkać się nawet indywidualnie

jeżeli jest ta obawa o to.

Lekcja nie służy temu. Lekcja to są konkretne zadania.

I dziwię się, że pan po prostu o tym...

I w ten sposób próbuje to jakoś interpretować.

No absolutnie. Jeszcze raz powtarzam.

My w Gminie Płoty, wszyscy dyrektorzy uchwałą rady

zostaliśmy zwolnieni z pensum. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli mogę, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo.

(Waldemar Wawrzyniak) Dziękuję za umożliwienie zabrania głosu.

Chciałem uspokoić Pana Grzegorza i Panią Joannę.

Pani [_____], która pełni obecnie obowiązki dyrektora

swego czasu pracowała już wcześniej w tym miejscu.

Zna ten obiekt, zna specyfikę pracy

wie na czym ona polega, wie jakie są wyzwania.

Nie ma też potrzeby, tak jak Pani Joanna twierdzi

jeżeli ona, zwolnimy ją z pensum

zatrudniać w to miejsce dodatkowego nauczyciela.

Otóż nie, ponieważ nauczyciele mają obsadę swoją kadrową-

(Joanna Duzinkiewicz) Przepraszam-

(Waldemar Wawrzyniak)I pani dyrektor[...]

I pani dyrektor musiałaby sobie wygospodarować godziny

które na dzień dzisiejszy i przed tymi wyzwaniami i tymi zadaniami

które ona ma przed sobą

uważam, że powinna się skupić właśnie na zarządzaniu

na naprawianiu, na znalezieniu ścieżki, jak dalej to poprowadzić.

Bo te zadania dydaktyczne, o której tutaj wspomniał

i kolega Ryszard i Pani Przewodnicząca

zabierają tak dużo czasu, że po prostu pewnie będzie pewnie jej gdzieś to uciekało.

Pozwólnym jej spróbować, bo przecież to nie jest na wieki wieków

tylko czasowe zwolnienie i zobaczmy, jak sobie z tym poradzi.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

(Joanna Duzinkiewicz) Ad vocem, do wypowiedzi Pana Starosty.

Nie chodziło mi o zatrudnienie nowego pracownika

tylko rozdzielenie tych godzin na innych pracowników.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Proszę, Pan Ryszard Maliński... Marian Maliński, przepraszam.

(Marian Maliński) Chciałbym odpowiedzieć Pani Joannie.

O jakie dokumenty chodzi.

Okazuje się, że po wnikliwych kontrolach

szczególnie właśnie nadzoru pedagogicznego

czyli Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty

okazało się, że poznikały lub ich w ogóle nie było

chociaż kuratorium twierdzi, że one były.

A teraz ich nie ma.

I to dotyczy okresu kierowania placówką

przez Pana Dyrektora [_____].

Czyli przez tego pana, który był 3 lata.

Który obiecał, no... cuda niewidy.

Jak żeśmy[...]

[...]decyzję o podjęciu uchwały w sprawie

takiej uchwały wstępnej, w sprawie ewentualnej likwidacji tego ośrodka

mieliśmy tutaj strajk, wizytę i tak dalej, programy naprawcze.

Wszystko się zgadzało i myśmy odstąpili od podjęcia uchwały intencyjnej.

No niestety, już na przełomie kwietnia i maja

Pan Dyrektor stwierdził, że nie będzie realizował tego programu naprawczego

a w rezultacie złożył rezygnację.

W ślad za nim rezygnację złożył jego zastępca

i ośrodek praktycznie, bo rezygnacja jego wchodziła w życie

dopiero do końca roku szkolnego, czyli 31 sierpnia zeszłego roku.

Praktycznie od tego momentu, kiedy złożył rezygnację

do momentu przekazania funkcji nowemu dyrektorowi

czyli pełniącemu obowiązki dyrektora Panu [_____]

okazało się, że dokumentacja nie była tworzona

i to stwierdził kurator

i ta dokumentacja musi być uzupełniona.

Nie zdążył tego zrobić Pan [_____]

bo się ciężko rozchorował na serce.

I konsylium lekarskie powiedziało

'albo praca dyrektora, albo idziesz pan na urlop

roczny dla poratowania zdrowia. Koniec, kropka.'

I dzisiejsza Pani Dyrektor, Pani [_____]

za naszą namową, bo przecież pani wie

że robiliśmy konkursy na dyrektora

i nikt się nie zgłosił.

Po rozmowach ze wszystkimi pracownikami, wielokrotnych rozmowach.

Żaden z pracowników, nawet z tych, którzy mają uprawnienia do tego

żeby pełnić funkcję dyrektora, nikt nie chciał się zgodzić.

Ale w związku z tym, że Pani [_____]

pracowała w tym ośrodku, zna specyfikę

a w tej chwili była pracownikiem dydaktycznym

szkoły średniej w Trzebiatowie, naszej szkoły.

Po kilku rozmowach i namowach, nie ukrywam, namowach.

Podjęła się tego ciężkiego zadania.

I tutaj ja już nie będę mówił, bo w moje słowa możecie nie wierzyć

bo ja nigdy nie byłem dyrektorem szkoły

ale to co powiedziała nasza Pani Przewodnicząca

jako praktyk, wieloletni dyrektor szkoły

to co powiedział mój brat Ryszard, jako praktyk, wieloletni dyrektor szkoły.

Ten, który organizował gimnazjum i przez 15 lat gimnazjum prowadził

i nadal prowadzi Szkołę Podstawową nr 1 w Płotach.

Oni mają pojęcie i uwierzcie mi w to, że ta uchwała jest uzasadniona

i konieczna w naszej sytuacji.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze pytanie mam.

(Agnieszka Mackojć) Proszę.

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, jeszcze pytanie mam do Pana Mariana Malińskiego.

Panie Marianie, w takim razie bardzo proszę o wskazanie

chociaż kilku sukcesów pana kierownika do spraw gospodarczych.

Jego stanowisko było stworzone w celach naprawczych.

Także proszę, chociaż kilka podstawowych sukcesów pana kierownika

przez pół roku jego pracy.

(Grzegorz Szafrański) Pani Przechodnicząca-

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanno, z całym szacunkiem, cofam to pytanie

bo to nie jest kwestią tej uchwały.

Cofam to pytanie. Bardzo proszę, kolejne pytanie dotyczące uchwały.

(Marian Maliński) [...]że oceną pracownika MOW w Rewalu

zajmie się dyrektor, bo to leży jego kompetencji

a nie w kompetencji organu prowadzącego. Ja-

(Agnieszka Mackojć) Panie Marianie i na tym kończymy, bo to jest...

(Marian Maliński) Będę oceniał wyniki dyrektora tego ośrodka

jak on zakończy, że tak powiem swoją pracę, czyli na koniec[...]

[...]2020-2021.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, Panie Marianie.

Proszę, Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Jedno zdanie, bo słuchając wypowiedzi tak pięknych i gładziutkich

dochodzę do wniosku, że tak naprawdę chodzi o ratowanie sytuacji krytycznej

którą tak naprawdę stworzył, uważył sobie sam Zarząd.

Zarząd sam stworzył taką sytuację, jak w czasach PRLu.

Wiemy[...]

[...]Zarząd nie pomagał przede wszystkim dyrektorowi, poprzednikowi.

Nie pomagał nauczycielom.

Mało tego, straszyliście MOW likwidacją

i teraz są tego efekty tak właśnie dramatyczne.

I to jest właśnie to, co się w ogóle nie powinno zadziać.


(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pan Czesław Bukowiec.

Proszę tylko trzymać się uchwały.

Panie Czesławie, mikrofon proszę włączyć.

Panie Czesławie, mikrofon.


Panie Czesławie, wciąz nie słychać, mikrofon ma pan włączony.


Proszę, w międzyczasie Pan Ryszard Maliński, bo prosił o głos?

(Ryszard Maliński) No, ja prosiłem[...]

[...]po prostu merytorycznie odnieść się do uchwały

bo to jest jakby sednem, a nie tam tematy...

Bo myślę, że nie czas i pora.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dziękuję bardzo.

Czy Pan Czesław już ma połączenie?

(Czesław Bukowiec) Jeszcze nie...

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, słychać Pana.


Panie Czesławie, słychać Pana.

(Czesław Bukowiec) Dziękuję. Jest połączenie?

(Agnieszka Mackojć) Tak, jest.

(Czesław Bukowiec) Bo ja tego, już chciałem tą dyskusję szeroką podsumować.

I nasuwają mi się takie skojarzenia.

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Mariana Malińskiego

do wypowiedzi Pana Starosty

I ja po prostu sobie nie wyobrażam by w MOWie w Rewalu była pełna obsada dzieci,

czyli w ilości 70 sztuk[...]

[...]pensjonariuszy i są tego typu problemy.

I myślę, że to nie jest źle, że jeszcze jest 36

a nie 70, że to jest bardzo dobrze

bo poprawia nam się w pewnym sensie jakoś społeczeństwa.

Bo śmiem twierdzić, że to są dzieci, są to ludzie

z rodzin patologicznych[...]

[...]jaką możemy z pewnym optymizmem spojrzeć na sytuację w kraju

że ileś tam ośrodków nie ma pełnej obsady.

Nie wiem, może jest to zasługa ostatnich lat

pod rządami obecnej partii, bo wcześniej rozumiem

że tych pensjonariuszy było więcej.

No trudno mi sobie wyobrazić, że jeżeli Pani Dyrektor

nie radzi sobie już w tej chwili z ilością dzieci, które tam przebywają

mając 70 pensjonariuszy. No trudno mi w tej chwili objąć to myślami

ilu by tam musiało być ludzi dodatkowo zatrudnionych

których i tak, z tego, co się zorientowałem

po wysłuchaniu wszystkich moich przedmówców ciężko jest znaleźć. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na tym zamykam dyskusję.

Nie ma więcej chętnych.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Przejdziemy do podjęcia uchwały.


Bardzo proszę, czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) No dzisiejszy temat chyba nie...

Chyba dzisiejsza dyskusja nie wyczerpała wszystkich tematów.

Jest to temat do omówienia, ale to myślę, że w późnieszym terminie.

W tej chwili jestem za, bo słuchając Pana Mariana

uświadomił mi, że ta pani ma tak dużo obowiązków, że musimy jej pomóc.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Ja jestem za wszymaniem się od głosu.

(Agnieszka Mackojć) Czyli jest Pan...

(Czesław Bukowiec) Wstrzymuję się od głosu.

(Agnieszka Mackojć) Wstrzymuje się, dobrze. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem przeciw.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

Pani Joanna? Wrócimy.

Pan Stanisław Hołubczak?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem przeciw.

(Agnieszka Mackojć) Wracamy do Pani Joanny, jest przeciw.

Pan Stanisław Hołubczak? Nie mamy.

Pani Renata Korek?


Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Zanim odpowiem, jedna tylko krótka uwaga do wypowiedzi Pana Bukowca.

Miejsc jest wiele wolnych, dlatego, że powstały ośrodki komercyjne

i one jakby wzięły pulę tych... Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Oczywiście, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Malińśki?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Wrócę jeszcze do Pana Stanisława Hołubczaka. Nie mamy.

Pani Renata Korek?


Nie mamy.

Szanowni państwo, za głosowało dziesięciu radnych

przeciw dwóch, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Tak więc uchwała została podjęta.

Przechodzimy do punktu 8.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie określenia określenia zasad gospodarowania

Publicznym Powiatowym Zasobem Mieszkaniowym.


I tutaj było...


Szanowni państwo, czy ktoś z państwa radnych chciałby tu zająć głos?


(Czesław Bukowiec) Obraz mi zniknął.

[rozmowa w tle]

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak?

(Stanisław Hołubczak) Jeśli mogę.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę.

(Stanisław Hołubczak) Halo?

(Agnieszka Mackojć) Tak.

(Stanisław Hołubczak) Ja w temacie tej uchwały zgłaszałem

na jednej z poprzednich sesji szereg uwag.


W moje ocenie uchwała jest bardzo źle przygotowana

i nie nadaje się to do przyjęcia.


(Agnieszka Mackojć) Panie radny, wczoraj właśnie na komisji

zostały wypracowane pewne stanowiska.

Tu za sprawą przede wszystkim Pana

i mamy zgłoszone poprawki, wzięte pod uwagę poprawki

wypracowne na wczorajszej komisji.

A więc bardzo proszę, Panie Stanisławie

przede wszystkim, żeby Pan kontrolował to, co przeczytałam.

Dobrze? W ramach tej uchwały wykreśla się z ustępu drugiego...

(Stanisław Hołubczak) Ale ja przepraszam bardzo, o której uchwale mówimy w tej chwili?


(Agnieszka Mackojć) W sprawie gospodarowania Niepublicznym Powiatowym Zasobem Mieszkaniowym...

(Stanisław Hołubczak) No wlaśnie.

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam, trochę przed szereg wyszłam.

Proszę, proszę Panie Radny.

(Stanisław Hołubczak) No więc to co powiedziałem. Zgłosiłem szereg uwag.

Uwagi nie zostały nie zostały uwzględnione.

W mojej ocenie uchwała nie nadaje się do przyjęcia.


(Agnieszka Mackojć) Czy ktoś jeszcze z pańswa radnych, czy tu jest jakiś wniosek formalny?

(Stanisław Hołubczak) Nie, to nie jest wniosek.

(Agnieszka Mackojć) Nie. Czy ktoś jeszcze państwa radnych chciałby się wypowiedzieć

na temat podejmowanej, procedowanej uchwały?

(Ryszard Chmielowicz) Pani Przechodnicząca, ja przypomnię stanowisko wczorajsze

przede wszystkim Komisji Budżetowej.

Pani Dyrektor wydziału Nieruchomości i Inwestycji

ustosunkowała się do pewnych zapytań i wątpliwości.

Materiał jest dobrze przygotowany.

Jest zaakceptowany przez naszego prawnika.

Obejmuje tylko te postanowienia, które dotyczą naszego zasobu.

Mamy tutaj 19 bodajże, jak się nie mylę, tych lokali mieszkalnych

i to są mieszkania dla naszych pracowników

I 4... i 2 mieszkania chronione.

I ta uchwała odnosi się tylko i wyłącznie do tych zasobów, które posiadamy.

I cel, na jakie te mieszkania są przeznaczone.

I określają cele na jakie są.

I tyle, zostało to wczoraj pozytywnie zaopiniowane.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, Pan Radny Kazimierz Sać.

Ja nie za bardzo... nie za bardzo wiem o co chodzi Panu Stanisławowi Hołubczakowi.

Bo jeśli on generalnie uważa, że uchwała, załóżmy, ma jakieś wady

to była możliwość, żeby zgłosić wniosek o wycofanie punktów z porządku obrad.

A jeśli uważa, że nie zgadza się z tą uchwałą

to zawsze może zagłosować przeciw w trakcie głosowania.

Chyba, że jest wersja trzecia, której nie słyszę

że zgłasza jakieś uwagi do tego projektu uchwały.

Bo samo stwierdzenie, że ona się nie nadaję

no to nie jest w tym punkcie obrad.

Bo albo zgłasza wniosek o wycofanie, albo głosuje przeciw.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.

[głosy w tle]

(Grzegorz Burcza) Pani Przechodnicząca, ja z pokorą pryznaję

że będąc wczoraj jako gość na komisji...

[głosy w tle]

Dotrwałem do tego momentu, gdzie była była wersja

że będzie ten punkt zdjęty, dlatego dzisiaj z niepokojem patrzę

że jednak jest zaproponowany[...]

[...]wersja, w związku z tym

że jest naprawdę szereg niejasności, nieprawidłowości w mojej ocenie

tak samo wychodzi, że część jakby zasad wynajmowania jest uznaniowa.

Też na moje pytanie, to jest bardzo proste i logiczne.

Po co nam informacja dotycząca całego obrębu danego lokalu

wyrażona w hektarach, jakoby jeden lokal

który na przykład pierwszy z brzegu w tabelce

tzw. Kaplica, Kościuszki 71. Jest jeden lokal, Gryfice, 1.0414ha

Czemu ma służyć ta informacja?

Wzoraj też odpowiedź była absolutnie jakby nieadekwatna.

Miałoby sens, jeżeli byłaby powierzchnia tych lokali w metrach kwadratowych.

Jeżeli byśmy wiedzieli ile wynosi stawka za metr kwadratowy.

A tutaj stawka będzie kiedyś tam ustalona przez Zarząd Powiatu.

Określą, ale nie wiadomo kiedy.

Wiemy na jakich zasadach, ale z reguły to się też odbywa uznaniowo.

No szereg jest naprawdę dziwnych rzeczy, dziwnych zapisów.

Uważam, że faktycznie w takim stanie rzeczy

nie można poprzeć tej uchwały.

Ja będę rekomendował głosowanie przeciw. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziekuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chcesz zająć głos?


Jeżeli nie, w takim razie bardzo proszę, przejdziemy do głosowania.

Poproszę o tablicę.


Proszę, czy pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Przed sesją otrzymałem telefon, że poprawki zostały wprowadzone.

To nie rozumiem, czemu teraz nie mówi się o tych poprawkach

które zostały wprowadzone?

(Ryszard Chmielowicz) Do drugiej, do drugiej.

(Agnieszka Mackojć) To do następnej uchwały, Panie Pawle.

(Paweł Bereżnicki) A, to do dziewiątego punktu.

(Agnieszka Mackojć) To wczoraj przegłosowaliśmy za przyjęciem.

(Paweł Bereżnicki) Aha, to ja jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?


Pan Czesław? Wrócimy.

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem przeciw.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za. [szelest w tle]

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?


(Joanna Duzinkiewicz) Jestem przeciw. Chociażby ze względu na to

że jest brak stawki za opłatę, za najem lokalu, wynajęcie lokalu.

Także jestem przeciw.

(Agnieszka Mackojć) Ale zapis jest jasny, że za to odpowiada Zarząd. Jest taki zapis w uchwale.


Proszę bardzo, Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem przeciw.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Wstrzymuję się.

(Agnieszka Mackojć) Wstrzymuje się... Pan Grzegorz Szafrański?


Pan Ryszard Malińśki?

(Ryszard Maliński) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Wrócimy jeszcze do Pana Czesława Bukowca.

Panie Czesławie, słyszy nas Pan?


Moment, chwileczkę. Usterka techniczna, moment.


Pan Grzegorz Szafrański, jest z nami?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za, powtarzam.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Czyli tu Pana Grzegorza poprawiamy, tak?


Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. I Pan Grzegorz Szafrański jest za.

Tak?

Szanowni państwo, za przyjęciem uchwały

głosowało jedenastu radnych, przeciw było trzech

i wstrzymała się jedna osoba.

Tak więc uchwała została podjęta.

Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Powiatu Gryfickiego.

I właśnie wczoraj na komisji były wypracowane pewny stanowiska

które nam tutaj Pani Dyrektor [_____] przekazała.

Państwo dostaliście wersję elektroniczną, nową wersję uchwały.

Natomiast ja chcę przeczytać poprawki

i bardzo proszę, byście państwo wyrazili swój akces

czy to są są wszystkie poprawki które wczoraj były zgłaszane.

A więc w punkcie, już moment, tu też wrócę.


W paragrafie drugim, ustęp[...]

[...]czy tak zgadamy się?

Pan Stanisław-

(Paweł Bereżnicki) Tak, ustęp drugi?

(Agnieszka Mackojć) Tak.

Teraz usunięcie. Usuwamy słowa 'gospodarczo'

w ustępie pierwszym, w paragrafie trzecim.

Paragraf trzeci, w ustępie pierwszym.

[...]


Tak, czy to się zgadza? Usunięcie słowa 'gospodarczo'?

(Paweł Bereżnicki) Ale w paragrafie drugim... Przepraszam bardzo-

(Agnieszka Mackojć) W paragrafie trzecim. Ustęp pierwszy, paragraf trzeci.

(Paweł Bereżnicki) Ale w paragrafie drugim też mieliśmy, w ogóle ustęp drugi miał być cały usunięty.

(Agnieszka Mackojć) Tak. Wykreślenie ustępu drugiego w paragrafie drugim.

(Paweł Bereżnicki) Tak.


(Marian Maliński) Usunięty został.

(Agnieszka Mackojć) I teraz usunięcie słowa 'gospodarczo' w ustępie pierwszym, w paragrafie trzecim.

(Paweł Bereżnicki) Tak, zgoda.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze. Teraz zmiany zapisu ustępu pierwszego w paragrafie szóstym.

W ten sposób, że zostały wykreślone słowo 'może'

oraz cały brzmienie punktu drugiego

w wyniku czego nowa treść ustępu pierwszego otrzymała brzmienie:

'Zarząd Powiatu udziela bonifikaty w wysokości 10%

przy zbywaniu nieruchomości na polepszenie warunków

zagospodarowania nieruchomościami wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.'

Czy to się zgadza?

(Marian Maliński) Tak.

(Paweł Bereżnicki) Tak.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.

I czwarty punkt. Zmiany zapisu ustępu drugiego, w paragrafie szóstym.

W ten sposób, że zostaje wykreślone słowo 'może'.

Tu nam się powieliła sytuacja, wcześniejsza.

W wyniku czego nowa treść pierwszego wiersza ustępu drugiego otrzymuje brzmienie:

'Zarząd Powiatu udziela bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.'


(Marian Maliński) Tak.

(Agnieszka Mackojć) To się zgadza?

(Paweł Bereżnicki) Tak.

(Agnieszka Mackojć) I to wyczerpuje nasz katalog zgłoszonych uwag. Czy tak?

(Paweł Bereżnicki) Tak.

[dźwięk przekładanej strony]

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo. Proponuję, żebyśmy przegłosowali

wszystkie te zmiany jednocześnie. Czy jest na to zgoda?

(Paweł Bereżnicki) Czy jeszcze może wrócilibyśmy na przykład...

(Agnieszka Mackojć) Tak?

(Paweł Bereżnicki) Była dyskusja w paragrafie trzecim, punkt drugi.

W uzasadnionych gospodarczo. To też był temat wczoraj dyskutowany[...]

[...]uzasadnionych gospodarczo.

(Agnieszka Mackojć) Do usunięcia[...]

[...]Paragraf trzeci ustęp pierwszy... Upoważnia się [...]


(Waldemar Wawrzyniak) Zaraz zaraz, bo tak. Rozumiem, Paweł

że chodzi ci o paragraf trzeci, punkt drugi?

[...]powtarza się słowo gospodarczo, tak?

(Paweł Bereżnicki) Wczoraj żeśmy rozmawiali na ten temat

że to jest tak obszerne i może zawierać...

Pod tym tytułem możemy zmieścić bardzo dużo i bardzo wiele.

Więc mieliśmy tu też jakoś...

[...]


(Waldemar Wawrzyniak) No powtarza się praktycznie to...

(Agnieszka Mackojć) Tak, tu jest wykreślony.

Panie Pawle, zgodnie z sugestią komisji zostało to wykreślone.

(Paweł Bereżnicki) No właśnie bo... To zostało wykreślone, tak?

[...]

Tego nie ma?

(Agnieszka Mackojć) Tak.

Usunięcie słowa 'gospodarczo', jeszcze raz

w ustępie pierwszym, w paragrafie trzecim[...]


[...]ustęp pierwszy 'jest w przypadkach uzasadnionych gospodarczo.'

To 'gospodarczo' wykreślamy.

(Paweł Bereżnicki) Tak.

(Agnieszka Mackojć) Tak? I to by się teraz zgadzało?

(Paweł Bereżnicki) Teraz tak. Okej.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, zanim przystąpimy do przyjęcia uchwały

musimy przygotować te poprawki komisji.

I teraz pytałam, czy jest zgoda wszystkich na to

żeby jednocześnie wszystkie[...]


[...]czy odrębnie każdą poprawkę?

(Paweł Bereżnicki) Wszystkie razem, myślę. Bo to już nie ma sensu.

(Agnieszka Mackojć) Mi się też tak wydaje.

Dobrze, w takim razie mamy tablicę?

W takim razie, szanowni państwo przystąpimy


[rozmowa w tle]

do przyjęcia poprawek zgłoszonych przez komisję na wczorajszym posiedzeniu.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę. Czy pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem poprawek?

Na razie poprawki.

Panie Pawle?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Ciesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem[...]


(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pani Joanna Duzinkiewicz?


(Agnieszka Mackojć) Pani Joanno-

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za. Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

[rozmowa w tle]

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za. Wczoraj dokładnie omawialiśmy ten problem

i faktycznie, wszystko zostało zawarte w uchwale.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze raz, Pan Grzegorz Szafrański, jest?

(Grzegorz Szafrański) Powtarzam, jestem za, Pani Przechodnicząca.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Szanowni państwo, poprawki do uchwały

procedowanej uchwały zostały przyjęte.

Tak więc teraz, co do samej treści uchwały

czy jeszcze państwo chcecie coś dopytać, podjąć dyskusję?

Jeżeli nie, w takim razie przechodzimy do głosowania.

Znaczy, szanowni państwo, w związku z tym że[...]

[...]odczytana i teraz pytanie do państwa:

czy odczytujemy, czy odczytać całą uchwałę?

(Marian Maliński) Nie...

(Paweł Bereżnicki) Nie, dlatego, że żeśmy produkowali nad nią

i tyle czasu poświęciliśmy, że wystarczy.

(Agnieszka Mackojć) Dobrzem szanuję państwa głos. Nie odczytujemy.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


(Agnieszka Mackojć) Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

Jestem[...] [kaszlnięcie]

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?[...]

Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?


Pan Stanisław?

Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński.

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak[...]


Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Stanisław Hołubczak?


Nie mamy Pana Stanisława.

Szanowni państwo, czternastoma głosami za podjęliśmy procedowaną uchwałę.

Przechodzimy do realizacji punktu 10.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/198/2020

Rady Powiatu w Gryficach

w sprawie sprzedaży nieruchomości.


Proszę bardzo, czy ktoś z państwa[...]


[...]nie mam w ogóle obrazu...

Czy odnośnie procedowanej uchwały

ktoś z państwa radnych chce zająć głos?


Jeżeli nie, w takim razie bardzo dziękuję.

Przechodzimy do głosowania.


Bardzo proszę o tablicę.

Proszę bardzo, czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

[dzwonek telefonu]

Panie Pawle?

[sprzężenie]


Pan Paweł Słyszy?

[sprzężenie]


Pan Czesław Bukowiec słyszy?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Paweł?


Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, jeszcze wrócimy do Pana Pawła Bereżnickiego.

(Paweł Bereżnicki) Jestem za, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękujemy.

I Pan Stanisław Hołubczak? Nie mamy.

Szanowni państwo, uchwała została przyjęta czternastoma głosami, jednomyślnie.

Kolejna uchwała Rady Powiatu

w sprawie uchwalenia Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej

w Powiecie Gryfickim na lata 2021-2023.

[dźwięk przekładanej kartki]

Bardzo proszę, otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa radnych tutaj chce zająć głos?

Jeżeli nie w takim razie bardzo dziękuję.

Poproszę o tablicę.


Pan Paweł Bereżnicki, jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?


Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Za Agnieszka Mackojć.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jednomyślnie, ponownie podjęliśmy

kolejną uchwałę czternastoma głosami.

Punkt 12: interpelacje i zapytania radnych.

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych...


Ma... Chciałby tutaj... Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przechodnicząca, szanowni państwo.

Mam pytanie do Pana Starosty w związku z ostatnim zapytaniem

na ostatniej sesji i przedostatniej.

Bo, dwukrotnie zadawałem te pytania.

Chodzi o kwestię przygotowywania możliwości, aplikowania o wnioski

i z tego, co mi wiadomo najprawdopodobniej Pan Starosta

takie polecenie określonym osobom.

Prosiłbym teraz o informacje na ten temat

jakie możliwości nas czekają, jakie były możliwości

do złożenia wniosków o aplikowanie środków zewnętrznych.

Bo z tego, co mi wiadomo, co najmniej jest sześć takich kierunków.

Niektóre już przepadły, tak, może Pan Przewodniczący zechce powiedzieć

które i dlaczego przepadły, albo dlaczego

nie złożyliśmy na nie wniosku o dofinansowanie?

A na które mamy chęć się przymierzyć

a może złożone już zostały te wnioski?

Bardzo bym prosił, mam nadzieję że Pan Starosta na tą informację.

Pan pamięta w ogóle to pytanie?

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Grzegorz Burcza) Bardzo się cieszę.

(Ryszard Chmielowicz) Tak na szybko, spisałem sobie te projekty, w których chcieliśmy zaistnieć.

Nowielice-Gorzysław. Znana droga.

Z możliwością dofinansowania przez gminę Trzebiatów

500 000 z porozumienia to wynika, to są środki takie, które były udziałem

kwota chyba 2 800 000 zł poszło od wojewody z pozytywną opinią.

Nie mam jeszcze informacji jak ministerstwa, a w konsekwencji

ostateczną decyzje podejmuje premier.

Kolejna, na którą wystąpiliśmy to jest Stołąż... Brojce-Stołąż.

Ten odcinek drogi, żeby połączyć połączyć, skomunikować ze środkiem...

Ze środkiem gminnym tą miejscowość, to jest tam zły stan techniczny tej drogi.

Zresztą jak cały ten odcinek, zaczynając od "sto piątki",

to jest "sto piątka" do... Przez Przybiernówko.

I ten odcinek, który został zrobiony wspólnymi siłami.

Kolejny odcinek do Tąpadeł. Są też tutaj analziowane możliwości

dotyczące z kolei drugiej firmy STRABAG, która korzysta ze żwirowni

i tutaj jeszcze jakby pozytywny odzew

że w podobny sposób moglibyśmy tą inwestycję zrealizować.

Trwają rozmowy. Finał, mam nadzieję, że będzie pozytywny.

Kolejna... Kolejna aplikacja, to zdaje się

że na dwie kotłownie. Kotłownia w szkołach, antysmogowa.

To w szkole mamy starą-

[kaszlnięcie w tle]

W szkole, w Liceum Ogólnokształcącym, przy ulicy Wałowej.

Starą kotłownię i kotłownia w szkole, Zespole Szkół w Trzebiatowie.

[kaszlnięcie w tle]

I tam jest zły stan kotłowni. Wystąpiliśmy z wnioskami

na dofinansowanie i również wystąpiliśmy z wnioskiem na kolejną drogę.

To jest droga, ten odcinek jakby niezrobiony, niezrealizowany w zaszłościach.

Czyli odcinek od skrzyżowania Rzęsin-Trzygłów do Kołomącia.

Koszt, zdaje się, że tam jest około 6 milionów, jak dobrze pamiętam.

Wystąpiliśmy też do rządowego funduszu inwestycji lokalnych

jeśli dobrze sobie przypominam.

No te na pewno inwestycje, także jest tutaj cały szereg przedsięwzięć

które są planowane i jednocześnie już w dzisiejszej sesji

zaplanowaliśmy przygotowanie dokumentacji technicznej

czyli w trakcie ten Stołąż-Brojce.

Bardzo ważna droga, strategiczna. Łącząca ze starą "szóstką".

Czyli Gryfice, Wyszobór, Modlimowo.

Ten odcinek i w pierwszej kolejności chcieliśmy

zrobić dokumentację techniczną na pierwzy etap

bo to jest naprawdę przedsięwzięcie dużej wagi

i odcinek Gryfice, do granicy, do mostku tam

czyli do granicy Gminy Płoty.

To jest najgorszy odcinek. Najbardziej zużyty stan techniczny tej drogi.

Zresztą tam chyba nakaz Nadzoru Budowlanego jest na wykonanie tej...

Mieliśmy zamiar wykonać cząstkowy remont w tamtym roku.

I były przeznaczone niewielkie środki na to.

Więc w ramach jakby późniejszego inwestycyjnego efektu

będzie trzeba z tamtej, na odcinku od Gryfic do skrzyżowania

czy tam pod Rotnowo bieżąco naprawić tą jezdnię.

Pan... Panie Wicestarosto...

(Grzegorz Burcza) Ale, Panie Staroto, może...

[...]

(Ryszard Chmielowicz) [...]ale to wystąpimy.

Tak, słucham?

(Grzegorz Burcza) Bo ja bardzo prosiłem i mam nadzieję

że pan zrozumiał wtedy moje pytanie, intencje.

Do jakich wniosków, do jakich programów się dołączamy?

Ile przynajmniej tych wniosków zostało złożonych?

Ile jest w trakcie realizacji, procedowania?

Ile zostało odrzuconych?

Bo przecież też pan twierdził, że są wnioski odrzucane.

I ja nie słyszę tutaj żadnego wniosku związnego

z kulturą i dziedzictwem narodowym.

Czy tutaj nie aplikowaliśmy? Nie ma żadnego wniosku?

To jest początek roku, trudno mi jeszcze się do tego ustosunkować

i dokumentacja związana z aplikowaniem o te środki zewnętrzne

jest do wglądu i proszę bardzo, o szczegółach porozmawiamy-

(Grzegorz Burcza) To może inaczej zadam pytanie, bo ciągle jakby rozmijamy się...

Czy dostał pan wykaz możliwych wniosków, do siebie na biurko?

Tak jak pan obiecywał, że będzie pan to... tego oczekiwał od swojej-

(Ryszard Chmielowicz) A, jeszcze ten wniosek... Oczywiście.

Jeszcze ten wniosek przy pomniku Piłsudskiego, tak.

Zapomniałem o tym, tak.

(Grzegorz Burcza) Ale to co? Mam rozszerzyć?

Bo takim pan tonem mówi, jakby takim, no niezbyt przyjaznym?

To o co chodzi z tym wnioskiem?

(Ryszard Chmielowicz) Nie wiem, może zmęczony jestem.

(Agnieszka Mackojć) To może na piśmie, Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Dostaniesz, tak, dostaniesz na piśmie

informację dotyczącą tych przedsięwzięć, klarowanych.

(Grzegorz Burcza) To znaczy, ciężko mi uwierzyć, że dostanę na piśmie

bo pan obiecuje mi wielokrotnie

że będę miał odpowiedź na piśmie.

Tej odpowiedzi nie ma i trzeba ją po prostu

wam wyżebrać, wyżebrzywać, wyżebrowywać.

I gdzieś tam prosić na kolanach

a to już niestety, nie ten etap.

Ja mam pytanie bardzo konkretne

bo wypisałem sobie pięć programów, które są dostępne

na stronie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

i oczekiwałem od pana tej odpowiedzi.

Jest taki program-

(Ryszard Chmielowicz) To jeszcze wystąpiliśmy o te 20 000 na skatepark.

(Grzegorz Burcza) To tak, to ja to rozumiem-

(Ryszard Chmielowicz) A to mówiliśmy o tym w trakcie dzisiejszego posiedzenia.

No dobrze, słucham, słucham pana.

(Grzegorz Burcza) Są to kwestie absolutnie niezbywalne.

Jest bardzo ciekawy program, rozwój zasobów endogenicznych

do 30 września 2023 można składać wnioski.

Chodzi o to dofinansowanie infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej i rowerowej.

Pan wie, że ciągle zabiegamy o to, żeby w końcu coś się w tej sprawie

ścieżek rowerowych ruszły, drgnęło.

Dofinansowanie tam Pan Marszałek proponuje 85%.

Czy coś w tym kierunku pan robi?

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze nie.

Umawialiśmy się, że zrobimy-

(Grzegorz Burcza) W trakcie rozwoju e-usług między innymi witalizacja zasobów kultury.

Do grudnia 2023, też dofinansowanie 85%.


Czy wchodzimy-


(Ryszard Chmielowicz) Halo?

(Grzegorz Burcza) Nie było mnie słychać?

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, prosze powtórzyć.

(Ryszard Chmielowicz) Nie, nie słyszałem.

(Grzegorz Burcza) Dobrze, kolejne. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu.

Chodzi o regionalny system innowacji.

Dofinansowanie nawet jest w 100%.

Propozycja po prostu rewelacyjna, do 30 września 2023 roku.

W tej rewitalizacji mogłyby się znaleźć przede wszystkim obkiety

związane z opieką konserwatora zabytków.

Czy coś pan poczynił, jakieś kroki, żeby tutaj wchodzić

w to źródło finansowania - 100%

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma takich projektów, na takie przedsięwzięcie.

(Grzegorz Burcza) Owszem, jest taki projekt. Jest na stronie Pana Marszałka.

Proszę sobie sprawdzić, rewitalizacja zagospodarowanie terenu-

(Ryszard Chmielowicz) Zapisałem, zapisałem.

(Grzegorz Burcza) Regionalny system innowacji.

Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Chodzi o likwidację barier, wąskich gardeł infrastruktury

i towarzysząca temu kwestia. 85% dofinansowania.

Czy wchodzimy w to? Tutaj oczywiście są chodniki, też ścieżki rowerowe

doświetlenie i tak dalej.

(Ryszard Chmielowicz) Świeży temat. W dniu wczorajszym poinformował mnie Pan Dyrektor [_____]

że w tym obszarze tak zwanego wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców

są możliwości aplikowania o dwa takie przedsięwzięcia

i chodzi tutaj o między innymi przejścia przez drogi

chodniki i te wysepki, ostoje tak zwane

i te skosy zwalniające, więc to będziemy

tu będziemy starali się wejść w ten projekt.

(Grzegorz Burcza) Bardzo się cieszę. Żeby to staranie przerosło się, przeszło w działania

bo czasu mamy jeszcze sporo do 30 września 2023 roku

i bardzo gorąca prośba, żeby pan naprawdę poważnie się-

(Ryszard Chmielowicz) Dziękuję za informację.

(Grzegorz Burcza) No to są na stronie Marszałka, tak?

Kolejne: aktywizacja społeczna.

Do 30 września... do 30 czerwca, czyli to już bardzo mało czasu.

Aktywizacja społeczna do 30 czerwca 2021 roku

i to jest piękny program, na który oczekują seniorzy i nie tylko, osoby niepełnosprawne.

Chodzi o mieszkania, chodzi o poradnictwo psychologczno-pedagogiczne

o likwidacji barier architektonicznych. Tutaj wkład własny możemy-

(Ryszard Chmielowicz) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie analizuje to.

I będziemy się... będziemy analizować to, jeżeli to wpłynie do zarządu.

Analizę przeprowadzą, wpłynie do zarządu

i będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym również.

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, ja mam nadzieję, że podpowiadając panu miejsca

źródła dofinansowania pan potraktuje to poważnie

i nie zepchnie tego później gdzieś pod dywan, albo gdzieś

bo zaproponował to panu ktoś, kogo pan nie musi darzyć sympatią.

Ale ja pana darzę sympatią. Ja jeszcze nawet ośmieliłbym się powiedzieć

ja kocham wszystkich ludzi, bez wyjątku, każdy jest dla mnie wartościową osobą

i nie mam tutaj żadnych absolutnie problemów-

(Ryszard Chmielowicz) To miło, możemy się nie zgadzać, ale nie ma żadnych u mnie też

jakichś tam ujemnych czy negatych emocji.

Często się nie zgadzam z pana filozofią.

Ma pan prawo do swoich poglądów, tak samo ja mam do swoich.

(Grzegorz Burcza) Mi nie chodzi o filozofię, tylko chodzi o to

żeby wspólnie coś zrobić dla dobra[...]

[kaszlnięcie]

(Ryszard Chmielowicz) Okej.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli mogę. Grzegorz, już skończyłeś?

Czy jeszcze byś chciał-

(Grzegorz Burcza) Nie, jeszcze mam tylko zamknięcie tej kwestii

bo, no spada tak naprawdę [...] pieniędzy.

Można powiedzieć, z nieba.

Z rządu przesunięcia są tych środków finansowych.

Gdzieś te 10 000, które mogło być zagospodarowane

10 000 zł, które mogło być zagospodarowane wokół głazu Marszałka przepadło.

Koszt tego grysiku, który mógłby tam wypełnić te chodniki

i przynajmniej osuszyłby to miejsce-

(Ryszard Chmielowicz) To już, to już rozmawialiśmy.

Tłumaczyłem z jakich powodów-

(Grzegorz Burcza) Tak, ale to właśnie cały czas pokazuje-

(Ryszard Chmielowicz) Ale dobrze, proszę przypominać o tym, bo pewnie to też warto zrobić.

(Grzegorz Burcza) No ja wiem, że warto, wszyscy wiedzą, że warto

tylko kwestia waszej woli i zaangażowania.

Było powiedziane coś, że coś przy głazie, z taką nonszalancją, będzie robione.

Ale może coś konkretnie pan zasygnalizuje, nam radnym

co przy tym głazie jest proponowane? Dziękuję to wszystko.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziekuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można się odnieść do Grzegorza.

Dziękujemy oczywiście za te sygnały.

Chciałem jednocześnie kolegę poinformować-

(Grzegorz Burcza) To nie są sygnały, to są konkretne wnioski.

(Waldemar Wawrzyniak) Nie, okej. Ale wszystkie nasze wydziały

które analizują możliwość pozyskiwania środków, czyli Zarząd Dróg...

Fajnie, że wypisałeś. Bo mówię, my dziękujemy za te wskazówki.

Tak jak Lokalny Punkt Informacji, jak Zarząd Dróg Powiatowych

jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Każdy tematycznie śledzi możliwości pozyskania środków[...]

[...]tych programów.

I zapewniam cię, że wszyscy nasi pracownicy

którzy tym się zajmują naprawdę śledzą te rzeczy i przedstawiają nam.

Oczywiście nie w każdy program jesteśmy w stanie wejść

bo nie wszystkie są ukierunkowane na powiat.

Natomiast to co mówiłeś, to 10 000 dotyczące głazu Piłsudskiego

i tego tego wysypania tam grysikiem.

Ja sądzę, że te 10 000 gdyby ciekawy program się pojawił

zagospodarowania, mogłoby być wkładem własnym.

Jak wrzucimy 10 000

[pogłos]

[...]program zniknie i nie będzie z tego za bardzo wielkiego pożytku.

Poczekajmy chwilę. Może coś znajdziemy, może się bardziej uda spożytkować

niż wrzucić w jakiś grysik. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych

chciałby podjąć dyskusję?

Jeżeli nie, dziękuję bardzo-

(Kazimierz Sać) Ja się zgłosiłem.

(Agnieszka Mackojć) Tak? Bardzo proszę, Panie Kazimierzu.

(Kazimierz Sać) Znaczy ja się tylko odniosę do wypowiedzi pana Grzegorza

i też namawiam do tego, że jest ta formuła że klub radnych

ma prawo wnosić projekt uchwały, zgodnie z ustawą, tak?

I jeśli Pan Grzegorz jakby czuje pewien niedosyt

no to namawiam do korzystania właśnie z tej formuły

i wtedy myślę, że to będzie dużo bardziej skuteczne

niż oczekiwanie na odpowiedzi na interpelacje.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, jeszcze pani Joanna Duzinkiewicz.


(Grzegorz Burcza) Asia, możesz pozwolić mi tylko się odnieść-

(Joanna Duzinkiewicz) Proszę bardzo. Proszę bardzo.

(Grzegorz Burcza) Bardzo dziękuję za tą cenną uwagę

i przy okazji oczywiście chciałbym tylko przypomnieć

że jasne, że złożyliśmy wielokrotnie projekty uchwał.

Mało tego, te projekty nawet udało się[...]

[szelest papieru]

[...]i te uchwały powinny być w realizacji.

Ale co z tego, Panie Radny.

[szelest papieru]

Jeżeli zarząd nie ma woli zrealizować tych uchwał

no to tak naprawdę ta nasza inicjatywa[...]

[szelest papieru]

jest traktowana przez Zarząd[...]

[pogłos]

który zamiata się po prostu i wyrzuca do kosza.

Jest to przykre, ale tak niestety to wygląda.

Dlatego dziękuję za tą cenną uwagę.

Jest to akcent, oczywiście, który można przeforsować

ale żadna z tych uchwał, które zaproponowaliśmy

[pogłos]

zostały większością głosów, nie zostały zrealizowane.

No taka jest niestety zasada obecnego Pana Starosty. Dziękuję.

(Kazimierz Sać) Pani Przechodnicząca, tylko krótko.

Ad vocem, ja wiem że to w zasadzie

bardziej wolnych wnioskach niż w tym punkcie.

Ale króciutko. Panie Grzegorzu, projekt uchwały jest projektem uchwały.

To, czy Rada przegłosuje czy nie przegłosuje.

To też ocenia opinia publiczna

czy rada jest zainteresowana rozwojem, czy nie.

Także... Dlatego tak zaproponowałem.

I jeszcze jedna rzecz... Może trochę aż za bardzo wykraczam.

Ja myślę, że warto spojrzeć się na niektóre Gminy w naszym powiecie

które bardzo dobrze korzystają

z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Ja tylko przypomnę, że przez 4 kadencje poprzednie

Powiat korzystał ze środków naprawdę obficie

i gdy ządził PSL i gdy rządziło SLD

i gdy rządziła Platforma i rządził PiS

i też namawiam[...]

[...]w kieszeń i patrzeć się na rozwój naszego powiatu

a nie na... Na miny niektórych naszych tych notabli politycznych

którzy pieką jakąś dziwną pieczeń

a ludzie i powiat niekoniecznie na tym zyskują.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardo, proszę jeszcze Pani Radna, Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Mam jedną sprawę, chodzi o to...

Być może też powinnam zabrać głos

w wolnych wnioskach, ale zajmę w tym momencie

więc nie będę zabierała w wolnych wnioskach.

Na jednej z sesji, bodajże w naszym pięknym Trzebiatowie

aczkolwiek zaniedbanym, ale pięknym.

Przy podziale, kiedy nastąpił podział ulic powiatowych.

Przekazanie ulic na rzecz gmin

Pan Starosta obiecał nam aktualny wykaz Dróg Powiatowych na piśmie.

Nie wiem, być może inni radni otrzymali.

Ja do chwili obecnej nie otrzymałam takiego wykazu.

Dlatego bardo bym prosiła o taki wykaz. Dziękuję bardzo.

Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie, zapytanie, interpelację?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu...

(Agnieszka Mackojć) Pan Starosta chciał zabrać głos?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak. Pani Joannie przyślemy ten wykaz

bo to przecież nie jest tajemnicą.

(Joana Duzinkiewicz) Dziękuję bardo.

(Ryszard Chmielowicz) Sorry, że się nie stało do tej pory.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w ramach informacji i komunikatów Przewodniczącej.

Tak, wpłynęła do nas skarga i tu postawię wniosek

o przekazanie bądź nie przekazanie jej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pozwolę, jest dosć krótka, więc pozwolę sobie ją przeczytać.

W dniu 13 lutego 2020 roku wpłynęła do Państwa skarga.

W dniu 21 grudnia 2020 została podjęta uchwała.

Pragnę złożyć skargę na urzędników zajmujących się moją sprawą

ze względu na opieszałość, brak odpowiedzi na temat, oraz niewłaściwą formę

przekazania odpowiedzi za pomocą poczty email

a nie jak wskazałem, za pomocą platformy ePUAP.

Proszę mi wyjaśnić, dlaczego uchwała dotyczy

całkiem innego tematu niż moja skarga?

W skardze było 9 punktów, uchwała odpowiada na dwa tematy niezwiązane ze skargą.

Głównym tematem skargi - tu proszę się [...]

[...]głównym tematem skargi było:

dlaczego po rozstrzygnięciu konkursu na opiekę medyczną

została zmieniona treść umowy zaniżając wymagane kwalifikacje

na możliwość wykonywania usługi opieki medycznej

przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego.

Pragnę zauważyć, że podczas prowadzonego postępowania

nie było ani słowa o ratowniku KPP.

Sprawa powtarza się co roku, od 2019 roku

i ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych

[rozmowa w tle]

jak i wyniki konkursu prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Gryficach.

Proszę o przesłanie kopii dokumentacji, jaka była brana pod uwagę

podczas opracowania uchwały dotyczącej skargi z dnia 13 lutego 2020 roku.

Proszę również o odpowiedź na pozostałe punkty.

Szanowni państwo. Ta skarga była faktycznie przedmiotem

długich, długich, bardzo długich obrad, COVID nam ją jeszcze wydłużył.

Podjęliśmy uchwał jako bezzasadną.

W tym piśmie pan nie wnosi żadnych dodatkowych okoliczności

dodatkowych dowodów, niczego, co pozwoliłoby pozwoliłby nam

na ponowne rozpatrzenie skargi.

I przytoczę tylko Kodeks Postępowania Administracyjnego, art 239.

W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia

została uznana za bezzasadną jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę

a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności

organ właściwy do jej rozpatrzenia

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko

z odpowiednią adnotację w aktach sprawy

bez zawiadomienia skarżącego.

To jest również... Była skarga u pana mecenasa

i pan mecenas przygotował nam tak takie uzasadnienie.

I teraz wniosek kieruję do państwa, bo musimy...

Albo ją przekażemy kolegialnie, albo nie, do ponownego rozpatrzenia.

Tak więc przygotowana jest tablica do głosowania.

(Waldemar Wawrzyniak) Pani przewodnicząca-

(Agnieszka Mackojć) No właśnie, ktoś chce zająć głos.

(Waldemar Wawrzyniak) Na kogo jest ta skarga skierowana?

(Agnieszka Mackojć) Słucham?

(Waldemar Wawrzyniak) Na kogo ta skarga jest skierowana?

(Agnieszka Mackojć) Starostwo Powiatowe w Gryficach.

(Waldemar Wawrzyniak) Ale kogo konkretnie dotyczy?

Starosty, Dyrektora, Przewodniczącej, Rady?

(Agnieszka Mackojć) Nie jest to wskazane, w samej skardze nie.

(Kazimierz Sać) Ale jak się mówi na temat urzędnika

no to jasną rzeczą jest, że odpowiedzialnym jest Starosta, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Ale nie, bo z tego, co ja usłyszałem, to skarga dotyczy rozstrzygnięcia

czyli podjętej uchwały. Wychodziłoby, że na radę jest ta skarga.

(Kazimierz Sać) A, uchwały.

(Waldemar Wawrzyniak) No, uchwały. Czyli [...] że to jest skarga na całą radę.

Ale oczywiście mogę się mylić, bo jej nie widziałem.


(Agnieszka Mackojć) No i teraz skarga, tak mówiłam, mecenas-

(Kazimierz Sać) Ale jak jest tytułowana?

Na kogo, na Starostwo?

(Agnieszka Mackojć) Tak, Starostwo Powiatowe w Gryficach.

(Kazimierz Sać) No to jeśli Starostwo, to jest urząd.

(Waldemar Wawrzyniak) Znaczy, ona jest adresowana do Starostwa, ale zaraz, bo żebyśmy dobrze[...]

Adres jest Starostwa, okej.

Zrozumiałe, że tutaj musiało[...]

[pogłos]

Ale z treści rozumiem, że skarga dotyczy podjętej uchwały, dotycząca skargi.

No bo to jeżeli to jest podjętej uchwały

to znaczy że to by była skarga na nas, jako na radnych, na całą radę.

(Kazimierz Sać) Waldek, jeśli jest pojęcie Starostwo, to zawsze się tyczy urzędu.

(Waldemar Wawrzyniak) Okej, tylko Kazimierz, no jeżeli ten ktoś chciał skargę gdzieś skierować

no to skierował ją do Starostwa.

Jeżeli ona jest do nas adresowana-

(Kazimierz Sać) Nie, ale nie chodzi o adresata, tylko z tego, co Pani Przewodnicząca mówi

że to jest skarga na Starostwo.

(Agnieszka Mackojć) Nie, to jest skarga na podjętą uchwałę tak naprawdę.

Na treść uchwały, jest niesatysfakcjonująca dla pana skarżącego.

(Kazimierz Sać) No to trzeba wystąpić do skarżącego o sprecyzowanie.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, bo to z treści wynikło, że to jest skarga na uchwałę, wiesz.

Nie na starostę, nie na jakiegoś tego...

Tylko jakby na uchwałę samą.

(Kazimierz Sać) Trzeba wystąpić do skarżącego o skonkretyzowanie na kogo skarży.

(Grzegorz Burcza) Żeby nie było tak, że my za dużo oczekujemy od mieszkańca, od obywatela

który gdzieś zagubiony w gąszczu przepisów i prawa.

I on czuje się gdzieś tutaj pokrzywdzony bo jeżeli padała informacja

że miało być odpowiedzi co najmniej 9, bo 9 było jakiś problemów.

Dostał odpowiedź na na 2 tylko, no to chyba jak najbardziej jest uzasadnione

żeby ten temat podjąć.

(Grzegorz Szafrański) Czy mógłbym odpowiedzieć teraz na to pytanie?

(Grzegorz Burcza) Wyrzucanie tego tematu, że go nie ma

to chyba nie byłoby zbyt grzeczne wobec obywateli.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Grzegorz Szafrański.

(Grzegorz Szafrański) Znaczy ja akurat się z tą skargą zapoznawałem

i tutaj odpowiedź od razu dla Pana Grzegorza Burczy, radnego.

Te 9 pytań, które były postawione

w większości odpowiedziała Pani Dyrektor Wydziału Promocji-

(Grzegorz Burcza) Ale widocznie nie ma-

Pani [_____], dokładnie tak.

I konkretnie tutaj w tym przypadku jedno zapytanie dotyczyło Biura Rady

i taka odpowiedź też została udzielona przez Biuro Rady Powiatu.

(Grzegorz Burcza) Ale to mówimy tutaj o działanaich po tej skardze

którą przeczytała Pani Przewodnicząca?

(Grzegorz Szafrański) Tak. To było wcześniej już udzielone.

(Grzegorz Burcza) Ale wcześniej to znaczy kiedy? W tamtym roku, jak była pierwsza skarga złożona?

(Grzegorz Szafrański) Nie, ta skarga była złożona-

(Agnieszka Mackojć) Komisja rozpatrywała, więc ja tutaj nie jestem wtajemniczona.

Skara już była przedmiotem rozpatrywania przez Komisję

i teraz pytanie do Rady, czy ją przekazujemy ponownie do Komisji, czy nie?

(Waldemar Wawrzyniak) Bo jeżeli można, Pani Przechodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę.

(Waldemar Wawrzyniak) Wynikałoby z tego, że oczywiście nie zadowoliły tego pana odpowiedzi, które były.

Wniósł skargę. Wtedy Komisja zajęła się tą skargą.

(Agnieszka Mackojć) Tak.

(Waldemar Wawrzyniak) Rozpatrywała ją, dość długo, tak jak tutaj było powiedziane.

I w związku z tym wypracowała stanowisko, które my jako radni przegłosowaliśmy.

Ten pan, wynikałoby z tego, nie jest zadowolony z tej uchwały, którą podjęliśmy

twierdząc, że pewnych rzeczy tam w tej skardze nie zostało jakby rozpatrzone.

Czyli, że Komisja chyba się nie pochyliła nad tym wszystkim.

Tak ja to zrozumiem, bo w sprawie niestety nie czytałem.

A więc wygląda na to, że skarga jest na radnych, że podjęli taką uchwałę

i na komisję, bo, bo że Komisja mu nie rozpatrzyła

wszystkich tych jakby chyba wątpliwości.

Bo mówię, ciężko mi się odnieść tylko po tych szczątkowych informacjach.

Wygląda na to, że to nie jest na Starostę, na pracownika

tylko konkretnie na tą uchwałę.

(Grzegorz Burcza) I Waldek, bardzo dobrze powiedziałeś.

Nie jesteś w stanie się odnieść, tak jak żaden z radnych nie stanie się odnieść.

Musimy dostać ten dokument na piśmie, żeby można było cokolwiek się wypowiedzieć

bo zdania są podzielone.

Jednemu się wydaje, że jest skarga na to, drugiemu, że jest na to.

Jednemu, że dotyczy tego-

(Waldemar Wawrzyniak) Dlatego Grzegorz, ja nie rozstrzygam o niej.

Ja nie rozstrzygam, tylko chcę dotrzeć do kogo ona jakby jest skierowana.

(Grzegorz Burcza) Ale ja to-

(Kazimierz Sać) Słuchajcie, ale wniosek jest oczywisty

że trzeba skierować to do komisji, niech ona to rozstrzygnie.

No po to jest ta komisja, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Nie, okej, pewnie. No mówię, że [...] poszła wątpliwość

czy to jest na kogo i co i jak.

(Kazimierz Sać) To od tego jest komisja.

(Grzegorz Burcza) [...]mamy podejmować decyzje? No trochę to nie tak...

(Agnieszka Mackojć) A więc szanowni państwo. W takim razie przechodzimy do głosowania

nad wnioskiem do przekazania ją... danej skargi do komisji.

Proszę wyrazić swoją wolę. Czy mamy ją przekazywać, czy nie?

Tak jak mówię. Nie wnosi niczego nowego.

Bardzo proszę, Pan Paweł Bereżnicki czy jest za przekazaniem skargi do komisji?

(Paweł Bereżnicki) Oczywiście, że za przekazaniem do komisji, bo nawet nie wiem

na jaki temat miałbym się wypowiezdzieć.

(Agnieszka Mackojć) Pan Czesław Bukowiec?

(Paweł Bereżnicki) Żeby zabrać głos w tej sprawie i zająć stanowisko.

A więc jestem za tym, aby ją z powrotem skierować do komisji.

(Agnieszka Mackojć) Pan Czesław Bukowiec?


Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za skierowaniem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?


Pan Ryszard Chmielowicz, Panie Starosto?

(Kazimierz Sać) Ale nie wszyscy muszą brać udział.

Jak nie bierze, to nie bierze.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?


(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?


Pani Renata Korek?


Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Wstrzymuję się.


(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest przeciw.


Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Przeciw.


(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.


(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem przeciw.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Malińśki?

(Łukasz Czyrny) Aga, jestem już. Halo?

(Agnieszka Mackojć) Tak? Jesteś za, czy przeciw przekazaniu?

(Łukasz Czyrny) Jestem przeciw przekazaniu tej skargi, kolejny raz.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, bardzo proszę. Tak, Pan Łukasz Czyrny to był.

Pan Ryszard Malińśki?


Pan Ryszard?


Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem przeciw.


(Agnieszka Mackojć) I teraz jeszcze raz Pan Czesław Bukowiec?

Mamy Pana Czesława?

Pan Starosta?

(Ryszard Chmielowicz) Nie słychać mnie?

(Agnieszka Mackojć) Nie słychać, teraz już słychać. Wcześniej nie było.

(Ryszard Chmielowicz) Jestem przeciw.

(Agnieszka Mackojć) Pan Starosta jest przeciw.


Teraz dalej... Pan Stanisław Hołubczak?


Pani Renata Korek?


Pan Janusz Ławruszko?


Pan Janusz?

Nie słychać.

I jeszcze został nam Pan Ryszard Maliński.

(Grzegorz Burcza) Pan Janusz przecież się wstrzymał.

(Agnieszka Mackojć) Tak? A Pan Ryszard Maliński?


Pan Ryszard głsował? Nie, nie głosował Pan Ryszard.

(Kazimierz Sać) Ale nie musi, jeśli nie bierze udziału[...]


(Ryszard Chmielowicz) Nie, ale może wynikać to z braku łączności.

(Agnieszka Mackojć) Ale może być... no właśnie.


(Ryszard Chmielowicz) Dlatego warto sprawdzić, żeby nie był wykluczony.

(Agnieszka Mackojć) Nie mamy? Nie mamy Pana Ryszarda.

Pan Czesław Bukowiec jescze, czy jest z nami? Pan Czesław Bukowiec?

Nie ma go fizycznie, okej.

Pani Renata Korek?

Nie mamy.


I Pan Stanisław Hołubczak?


(Agnieszka Mackojć) Więc szanowni państwo. Za przekazaniem skargi

do ponownego rozpatrzenia głosowało 4 radnych

przeciw 6 i wstrzymał się 1 radny od głosowania.

A więc skarga nie zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Bardzo dziękuję. Czy w ramach wolnych wniosków...

Nie, to jeszcze nie wszystko, przepraszam.

Ale Pani Przechodnicząca, przy tym temacie, ja rozumiem

że wola rady jest taka, że skarga nie do komisji.

I co z tą skargą dalej?

(Paweł Bereżnicki) Dokładnie.

Zgodnie z KPA zostają... z adnotacją pozostaje w aktach sprawy.

(Kazimierz Sać) Nie, nie, nie.

(Paweł Bereżnicki) My się w ogóle nie odniesiemy do tego?

(Kazimierz Sać) No skarga na... To co, w ogóle się nie odniesie nikt do tej skargi?

(Agnieszka Mackojć) Zgodnie z artykułem 239, w przypadku, gdy skarga-

(Kazimierz Sać) Pani Przechodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) [...]rozpatrzenia.

(Kazimierz Sać) Nie, nie. Pani Przewodnicząca.

Pani jak na razie rozstrzygnęła, poprzez głosowanie, że skarga nie trafi do komisji.

(Agnieszka Mackojć) Tak.

(Kazimierz Sać) No i jasna sprawa jest, ona nie trafi.

Ale Panie nie rozstrzygnęła, czy nikt nie rozstrzygnął

nikt nie odpowiedział co dalej z tą skargą.

(Marian Maliński) Radca prawny przygotuje projekt odpowiedzi.

(Ryszard Chmielowicz) Przygotuje projekt odpowiedzi, tak jest.

(Kazimierz Sać) No i to jest odpowiedź.

(Ryszard Chmielowicz) Czyli my, jeśli-

(Kazimierz Sać) Starosta bierze na siebie odpowiedź.

(Ryszard Chmielowicz) Jeśli pytania są, na które nie uzyskał odpowiedzi.

A te pytania wynikają z dokumentów

które są w naszym posiadaniu

to trzeba poinformować tego człowieka

że rozpatrywana jego skarga była pierwotnie przez Komisję

i dzisiaj tylko uzupełnimy to, co wydaje mu się

że nie zostało powiedziane albo niedostarczone.

(Kazimierz Sać) Ale okej, no po prostu odpowiedź na to pytanie.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak. Zgadzam się z tym.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, z kolejnych spraw

to informacja, że-

(Grzegorz Burcza) To ja bym chciał, żeby to było odnotowane wyraźnie.

Jest to smutny przykład ograniczania wolności słowa

No i przede wszystkim-

(Kazimierz Sać) Panie Grzegorzu, ale Starosta odpowiedział publicznie-


(Grzegorz Burcza) [...]dostępności radnych

(Kazimierz Sać) [...]że odpowie.

(Grzegorz Burcza) [...]dlaczego ten dokument nie jest dostępny

do wiadomości radnych, skoro był skierowany-

(Ryszard Chmielowicz) Jeśli prawnik, jeśli prawnik...

Jeszcze może inaczej.

Jeżeli prawnik dojdzie do...

czy przekaże mi takie stanowisko

że myliliśmy się tutaj

że nie wszystko zostało rozpatrzone

czy nie wszystko zostało omówione na poprzedniej komisji.

Bo to jest zaszłość na komisji.

To powtórnie odpowiedź będzie uzupełniająca.

Jeśli to będzie niewystarczające

powtórnie pod obrady, poddamy pod obrady sesji, radnych.


Jeśli zajdzie taka potrzeba, jeśli tam słuszny interes strony

i prawnik tak to oceni, to wrócimy do tematu.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można, jeżeli można, Pani Przewodnicząca.

Dzisiaj podjęliśmy w tej chwili uchwałę

że ponieważ nie wpłynęły nowe fakty[...]

[...]odkładamy ją ad acta, z notatką

a tego pana powiadamiamy-

(Grzegorz Burcza) A kto to bierze?

(Waldemar Wawrzyniak) [...]rozstrzygnięcia tej skargi.

Grzegorz, poczekaj.

Poczekaj, no powiadamiamy tego pana.

Przecież on może powtórnie wnieść skargę, wnosząc coś nowego.

Bo może jakieś fakty przytoczyć

które będą nowymi faktami, nieuwzględnionymi.

Wtedy mamy obowiązek jeszcze raz się nad tym pochylić.

W tej chwili, ponieważ nie wniesione zostały żadne nowe fakty

jak stwierdziła tutaj Pani Przewodnicząca

i faktycznie, tam nic z tego nie wynika.

Na tej podstawie prawnej nie ma mowy

możliwości przeprowadzania czegokolwiek.

Bo już go komisja rozstrzygnęła w oparciu o to co było.

Gdyby on wniósł nowe fakty, przytoczył coś innego

jakieś rzeczy, które komisja pominęła - sprawa wraca.

(Kazimierz Sać) Waldek, jeśli można.

Błędnie interpretujesz to, co się w tej chwili stało.

Stało się w ten sposób, że rada podjęła decyzję

że nie kieruje tej skargi do komisji.

To jest jedno co się stało.

I drugie się stało: Starosta stwierdził, że odpowie na tą skargę.

I nie ma o czym dyskutować w tej chwili.

(Waldemar Wawrzyniak) No i widzisz, potwierdzasz to co ja mówię.

Tak skarga zostanie odłożona ad acta i tyle.

(Kazimierz Sać) Jeśli ty to mówiłeś...

(Agnieszka Mackojć) Sanowni państwo, więc zamknijmy...

(Waldemar Wawrzyniak) To samo mówiłem co ty.

Odłożona jest ad acta.

On zostanie poinformowany o sposobie załatwienia.


(Kazimierz Sać) Starosta zawsze może odpowiedzieć

niezależnie od tego, czy dana skarga trafi do komisji czy nie trafi.

Jeśli ma wolę taką, stwierdził, że odpowie no i odpowie.

No i nie ma o czym...

(Agnieszka Mackojć) Panowie, ja tylko przypomnę, że jesteśmy w punkcie

dotyczącego informacji Przewodniczącej.

(Paweł Bereżnicki) Tak jest.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, kolejna rzecz...

(Ryszard Chmielowicz) Zaraz, wnioski...

(Agnieszka Mackojć) Kolejna sprawa.

Do biura rady zgodnie z ustawowym terminem

wpłynęło sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

To jest komisja powołana przy Staroście.

Jeżeli ktoś z państwa radnych ma takie życzenie

żeby je... Czy przeczytać, czy przesłać jest dostępne w biurze rady.

Jest informacja, że wpłynęło 25 stycznia

więc w ustawowym terminie.

(Grzegorz Burcza) A to nie powinno właśnie dotrzeć do całej rady?

(Agnieszka Mackojć) Nie, do biura rady powinno wpłynąć.

(Grzegorz Burcza) A nie do biura i sobie to oglądać?

Ten dokument-

(Agnieszka Mackojć) Jest dostępny.

Nie, to nie jest kwestia dobrej woli

tylko kwestia poinformowania całej rady.

Także Pani-

(Agnieszka Mackojć) Właśnie poinformowałam całą radę.

(Grzegorz Burcza) Ale [...] treść protokołu, także proszę przesłać[...]


(Agnieszka Mackojć) Urwało Pana Grzegorza.

Kolejna sprawa-

(Kazimierz Sać) Pani Przechodnicząca, jeśli to nie jest tajny dokument...

(Agnieszka Mackojć) To nie jest tajny dokument.

(Kazimierz Sać) No więc właśnie.

(Agnieszka Mackojć) Poślemy na maile.

(Kazimierz Sać) Pocztą elektroniczą wszystkim radnym i tyle.

(Agnieszka Mackojć) Oczywiście. Oczywiście.

To nie ma żadnego problemu.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, filia Gryfice.

Jeśli myślimy o sobie napotykamy problemy.

Jeśli jednak myślimy o innych

to mamy porywające zadania do wykonania.

Zawsze znajdziemy potrzebną do tego przestrzeń.

Ratownicy i lekarze Zespołów Wyjazdowych

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, filia Gryfice

dziękują radnym Powiatu Gryfickiego za włączenie się w walkę

z epidemią Sars-CoV-19 w postaci zakupu sprzętu ochronnego

niezbędnego w pracy zespołów wyjazdowych.

Dziękujemy, ratownicy i lekarze filii Gryfice.

Szanowni państwo, pamiętacie

kupowaliśmy, składaliśmy się na sprzęt

na maseczki w zasazdie.

Dla naszej stacji ratownictwa

i została ona przekazana, to było ponad 3000 zł chyba

na zakup, także wielkie podziękowania dla państwa

i myślę, że to jest gest dobrej woli z naszej strony

i gest, który powinien być, powinien się pojawiać.

Szanowni państwo, wolne wnioski.

Czy ktoś z państwa w ramach wolnych wniosków

chciałby o coś dopytać?

(Kazimierz Sać) Jeśli mogę.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Radny Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Znaczy dwie sprawy.

Jedna sprawa taka, w zasadzie formalna.

Już chyba pół roku temu złożyłem akces do komisji

i cisza i spokój.


Chyba, że... No trzeba jakąś decyzję podjąć.

Nie za bardzo rozumiem, czemu to tak długo trwa.

Rozmawiałem z Panią Przechodniczącą, że....

(Agnieszka Mackojć) Tak, Panie Kaziumierzu, przepraszam, wracamy do sprawy.

Już to notuję.

(Kazimierz Sać) No dobrze.

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam najmocniej.

(Kazimierz Sać) A druga druga kwestia, to może taka bardziej filozoficzna.

Chociaż niekoniecznie filozoficzna.

Tak z przekąsem powiem tak...


Była bardzo szeroka koalicja do tego, żeby zmienić

Przewodniczącego Zarządu, Zarząd.

No i jakby z wolą demokratyczną te zmiany zostały dokonane.

Ja teraz namawiam wszystkich państwa do tego

żeby z powrotem wrócić do tej koalicji.

Może to tak zabrzmi... Może tak zabrzmi trochę dziwnie

dla niektórych, co powiem.

Ale dlaczego tak mówię?

Dlatego, że w swojej bogatej jakby historii samorządowej

i nie chcę tutaj długich opowieści mówić.

Korzystaliśmy z różnych środków przy różnych

że tak powiem orientacjach politycznych.

I nie przypominam sobie, żeby w ostatnich kadencjach

były jakby na[...]

[...]które byłyby ze szkodą dla społeczeństwa, dla ludzi.

Czy się komuś podoba, czy nie, dzisiaj rządzi ta formacja

która rządzi, czyli w tym wypadku PiS.

Dzisiaj duży udział w Radzie Powiatowej

mają też przedstawiciele akurat tej formacji

i ja tak przysłuchuję się kiedy toczą się spory między wami

i czasami wręcz reaguje, kiedy dochodzi do dyskusji jakby o polityce

no i tam się jednym zabiera głos drugim się nie zabiera głosu.

Ja uważam że najwyższy czas nadszedł

z korzyścią dla ludzi dla mieszkańców

żebyście wreszcie usiedli przy okrągłym stole

i podzielili się tą władzą z przedstawicielami partii która rządzi

dlatego, że faktycznie, nam uciekają duże pieniądze.

I przykładem jest tutaj na przykład właśnie

[_____], Wójt Gminy Brojce,

gdzie bardzo fajnie korzysta ze środków, w tym wypadku zewnętrznych.

I nie może być-

(Ryszard Chmielowicz) Dlaczego... Panie Kazimierzu, proszę przykład podać.

Bo to fajnie, bo jak-

(Kazimierz Sać) Ale, ale-

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma co wyważać otwartych drzwi.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, czy ja mogę dokończyć?

(Agnieszka Mackojć) Proszę.

(Kazimierz Sać) Więc ja namawiam do tego, że nadszedł moment

a zostało jeszcze blisko 3 lata, że trzeba pochować niektóre legitymację partyjne

i bardziej zadbać o interes społeczny, a nie machać tylko flagami politycznymi

że z tymi nie, z tamtymi nie.

Skoro te legitymacje były pochowane przy odwołaniu starosty

a odwołanie, czy tam powołanie starosty

to dla ludzi w zasadzie potocznie powiem, wsioryba kto jest starostą.

Dla ludzi najważniejsze jest, żeby były nie wiem tam, drogi

i inne inwestycje.

Ja was... nie wiem jakiego słowa użyć...

Namawiam do tego, żebyście z powrotem wrócili do tej koalicji.

Oczywiście wymaga to jakiegoś tam podziału władzy

i szerzej skorzystali ze środków zewnętrznych

niż obecnie ma to miejsce i dlatego podałem przykład

gminy, która najszerzej korzysta w tej chwili ze środków

chociażby rządowych, czyli Gminy Brojce.

A jaką formułę przyjmiecie, że tak powiem[...]

[...]podzieleniem się władzy, no to już jest wasz problem.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś-

(Łukasz Czyrny) Pani-

(Agnieszka Mackojć) Tak?

(Łukasz Czyrny) Pani-

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Grzegorz Szafrański.

(Łukasz Czyrny) Przewodnicząca-

(Grzegorz Szafrański) Tak po pierwsze, no idąc tokiem myślenia

tutaj Pana Radnego Kazimierza Sacia

w takiej sytuacji ja chciałbym pogratulować właśnie

za objęcie funkcji zastępcy dyrektora

przez Panią [_____].

Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice.

To jest Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w Gryficach.

I myślę, że tu w tej, już w tym momencie

ta współpraca Rady Powiatu z osobami

które [...] piastują stanowiska będzie się układała.

To jest taka sugestia.

Dostałem w dniu dzisiejszym

w czasie sesji, od rolników tak podejrzewam

zapytanie, a w związku, że jestem

Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa

uważam, że powinienem zapytać tutaj Pani Radnej Joanny Duzinkiewicz

czy prawdą jest, że nastąpi niebawem zmiana kierownika

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ościęcinie

bo jeżeli to jest drodze jakiejś, awansu, to się cieszę bardzo.

Jeżeli to jest prawda, bo takie pytania

akurat dostałem tutaj dwa od rolników

prawdopodobnie od rolników, bo są zainteresowani tym tematem.

I kolejna rzecz.

Dzisiaj mówiliśmy o rozdysponowaniu środków

i tutaj, żeby nie mieszać naszemu rządowi

mówimy o tych tej pomocy COVIDowej, 1 350 000.

[dźwięk przesuwanego krzesła]


Radny Stanisław Hołubczak przedstawił jak gdyby

możliwości w najbliższym czasie zabezpieczenia środków, które w ten sposób

w budżecie powiatu pozostają do dyspozycji.

I będę namawiał tutaj swój, przepraszam, że "swój" klub

żeby na najbliższą sesję przygotować uchwałę.

I z tych wolnych środków w budżecie

zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej

do sali sportowej, sali sportowej w Trzebiatowie

na potrzeby szkoły...


O której tak często wszyscy już od dłuższego czasu mówią

i nadarza się okazja, więc myślę

[kaszlnięcie]

[...] będziemy o to się starać.


(Łukasz Czyrny) Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę.

(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pan Łukasz Czyrny.

(Łukasz Czyrny) Pani Przechodnicząca, dziś też był poruszany

tutaj na sesji temat przez Pana Starostę

odnośnie przetargu, który się właśnie zakończył w GryfArenie.

Były tam wystawione nasze nieruchomości, działki na Rzęskowie.

No i dostałem już oficjalną informację

za jaką kwotę wszystkie działki zostały sprzedane.

Jest to kwota przeszło 1 900 000 zł

18 działek zostało sprzedanych, więc no ta kwota

zasili również, no budżet powiatu.

Więc to też myślę, że jest taki dobry prognostyk na przyszłość

na inwestycje, które mogą się pojawić

jak i też pieniążki pozyskaliśmy na wkłady własne

do różnych projektów.

(Agnieszka Mackojć) Dziękujemy za taką informację.

(Kazimierz Sać) Pani Przechodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Jeśli Pan Łukasz Czyrny jeszcze by dorzucił

że dobrze przygotowywaliśmy Rzęskowo do sprzedaży

w poprzedniej kadencji, to już wszyscy byliby zadowoleni.

(Łukasz Czyrny) Ale Panie Kaziumierzu, tutaj nikt nikomu nie ujmuje-

(Kazimierz Sać) Ale, ale dokończę. Panie Łukaszu, dokończę.

To nie jest żadna złośliwość

tylko nawiązanie do wypowiedzi Pani Duzinkiewicz

że trzeba zawsze, warto zawsze mówić o

że tak powiem nadawcach, czyli nadawcach pieniędzy czy...

Ale zostawmy to.

Ja jeszcze dokończę ten temat, bo Pan Grzegorz Szafrański

jakby wszedł trochę inną sferę.

Panie Grzegorzu, czy też powiem wszystkim.

To tak nie działa. To tak nie działa

że po gratulowanie zmiany na stanowisku

tej czy, innej instytucji to jest nawiązanie współpracy.

To działa w ten sposób, szanowni państwo.

Rysiu, tam z przekąsem czy nie z przekąsem mówi "ekspert".

Może sobie mówić jak chce. Ja wiem co my robiliśmy.

I ja wiem skąd braliśmy pieniądze.

(Ryszard Chmielowicz) Odniosę się, poproszę o głos też jeszcze.

(Kazimierz Sać) Jasne, jasne.

Dzisiaj jest taka sytuacja

że czy komuś się podoba czy nie

jedne partie rządzą, drugie są w opozycji.

Jeśli radni bardziej przedkładają interes partyjny

nad interes ludzi, mieszkańców

no to efekt jest taki, że jedne wnioski są pozytywnie rozpatrywane, o środki

a drugie są negatywnie.

Obrażanie się na to, to jest dziecinada.

I nie ma innego wyjścia w tej chwili

wobec mizerii finansowej.

Tylko zrewidowanie jakby polityki w ramach Rady Powiatu.

Ja was po prostu namawiam do tego, żeby doszło do pewnej rewizji

czyli rozszerzenia koalicji o...

W celu takim, żebyśmy pozyskiwali jeszcze więcej pieniędzy z zewnątrz.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Pan Starosta jeszcze, proszę bardzo.

(Ryszard Chmielowicz) Właśnie, bo tutaj kolega Kazimierz, Radny Kazimierz Sać

zwrócił uwagę, że nazwałem go ekspertem, ale to nie ja

użyłem tego określenia, tylko redaktor Superportal24

na jednym z... W jednej z ostatniej audycji

w której uczestniczył Pan Radny Kazimierz Sać

który operował półprawdami, albo niewiele wspólnego mające z prawdą

próbował oceniać nasz sposób działania przez te 2 lata kadencji.

No więc ja chcę to sprostować

żeby też jasny przekaż poszedł na łączach internetowych, do mieszkańców.

Że naprawdę mamy się czym chwalić.

Przez pierwsze 2 lata zrobiliśmy tyle inwestycji

i jestem nawet przekonany, że w pierwszych latach każdej kadencji

poprzednikowi mojemu się to nie udało.

Nazywa się ekspertem i próbuje oceniać pewne zdarzenia

i pewne sytuacje mijając się wręcz z...

Albo przemilczając niektóre niewygodne fakty.

Bardzo mocno i agresywnie wypowiadał się o skateparku w Trzebiatowie

o całym tym kompleksie, ten kompleks tych nieruchomości

uchwałami sobie przekazaliśmy już praktycznie.

Nie doszło jeszcze do sformalizowania tego

ale zamiar i zamysł jest oczywisty

i już w tym momencie Burmistrz Trzebiatowa

powinien wywiązywać się, za naszym przyzwoleniem

mając już wstępne prawa do nieruchomości.

Zresztą przystań wydzierżawiał od nas

przez chyba ostatni rok na pewno, a wcześniej również.

Był również jakby członkiem zarządu wtedy

kiedy powstawały te obiekty i tak się nieszczęśliwie złożyło

że trzebiatowski obiekt został jako jedyny z tego

z tej serii tych wykonanych przystani kajakowych

został na majątku Powiatu Gryfickiego

a to między innymi z jakimś tam, wynikający z konfliktów

mojego poprzednika z poprzednim włodarzem, czy z poprzednimi włodarzami

nie chciał przekazać, może[...]

[...]to fajne piękne miejsce

ale to miejsce musi mieć swojego gospodarza.

I dzisiaj zaproponowałem, jeśli chodzi o skatepark

zauważyliście, że ten nasz jest w tym programie

i zabezpieczone są środki na udział własny

tak również zaproponowałem Burmistrzowi Trzebiatowa

żeby wpisał się również w taki sam pomysł.

I żeby aplikował o środki.

No niestety okazało się, że on do tego...

Do Urzędu Marszałkowskiego...

A to jedną tylko aplikacje można złożyć.

Wystąpił z wnioskiem na inny pomysł.

Nie wiem jaki to był pomysł.

No więc dla, jakby dobrego funkcjonowania tego obiektu

umówiliśmy się, że w ramach robót publicznych

przekażemy, skierujemy na wniosek Burmistrza osoby

które mogłyby ten obiekt, który wykorzystywany

jest w dużej części rekreacyjnie-sportowo

żeby można było mieć nadzór i porządkowanie

tego terenu poprzez służby Burmistrza.

I też taki wymiar został zrealizowany.

Gdyby aplikował o środki

moglibyśmy też rozmawiać o tym

żeby gdzieś się tam dorzucić do tego wszystkiego.

Czekam na inicjatywę. Bardziej z tamtej strony muszą

tam radni i mieszkańcy czuć ten problem.

Zresztą mnie prosili, żeby taki kierunek obrać

i żeby przekazać im tą nieruchomość.

Ta nieruchomośc jest o tyle...

I to nie jest jedyny problem.

Bo cała przystań była wadliwie wykonana, ta przystań kajakowa.

Wadliwe wykonanie było w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Spowodowało to gdzieś tam się podlewanie fundamentów

i zagrzybienie ścian i też to pokazywał mi burmistrz Trzebiatowa.

No więc nie czuję się winny sprawstwa tej całej sytuacji

a jednocześnie, to Burmistrz Trzebiatowa był wtedy w zarządzie

i też miał obowiązek właściwego przygotowania tego obiektu

i odwołania się, czy poprawienia go, znalezienia środków

na to żeby ta przystań funkcjonowała w całości swoich pomieszczeń.

Tak się nie dzieje.

I tutaj eksperta, do eksperta.

Bo wywód... A można też powiedzieć o ścieżce rowerowej Rewal-Pogorzelica

gdzie konsekwencje jeszcze dzisiaj można byłoby ponosić

bo dwukrotnie zapłacono, nie chce mówić to o kwotach

żeby nie nastąpiło przekłamanie.

Więc ten wielki ekspert ma trochę za uszami

i też o tym chcę powiedzieć, żeby to nie było takie jednostronne.

I ten nasz szanowny ekspert dzisiaj zarządza inną...

Stowarzyszeniem. Lokalna Grupa Działania.


(Kazimierz Sać) Co robi? Ale co robi?

(Ryszard Chmiuelowicz) Redaktor spytał...

Jest dyrektorem tam w tej, w tym stowarzyszeniu.

(Kazimierz Sać) Od kiedy dyrektor zarządza?

(Ryszard Chmielowicz) Redaktor, redaktor... no więc między innymi były takie oczekiwania.

I ja tutaj zadam pytania ekspertowi.

Bo były takie oczekiwania, zostanie dyrektorem, ściągnie kasę

będą prężniej tam funkcjonować i tak dalej.

Jakoś dziwnym trafem ja od dwóch lat nie słyszę

żeby coś się tam w ogóle działo.

I z ciekawości tam podjechałem któregoś dnia

żeby popytać u źródła.

No niestety, tak się złożyło, że eksperta nie zastałem.

Nie mam, nie miałem tego szczęścia.

Nie pytałem w jakich godzinach można eksperta tam znaleźć

bo aż tak bardzo dociekliwy nie byłem.

Ale redaktor zadał kilka pytań podczas tej audycji.

Między innymi ile ekspert zarabia tam.

Może, bo ekspert się rozpisuje ile to radni zarabiają

po 20 000 diet i tak dalej.

Prosiłbym żeby ekspert poskładał swoje dochody jako dyrektora

i radnego z diet.

Żeby też mieszkańcy mieli pełną świadomość.

I kolejne pytanie ile przedsięwziąć

zostało przez te 2 lata zrealizowane

bo to wtedy porównamy zaangażowanie, porównamy też z tym

czego oczekuje stowarzyszenie za każdym razem

i mieszkańcy od stowarzyszenia, które powinno prężnie

i zresztą expert powiedział, że będzie wydawał większe pieniądze

niż Powiatowy Urząd Pracy na wsparcie przedsiębiorstw i tak dalej.

Ile pozyskał środków też z zewnątrz, przez 2 lata

na działalność tego stowarzyszenia?


To może tyle pytań, na razie.

Do tego tematu też jeszcze wrócimy.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Paweł Bereżnicki) Przepraszam bardzo, Pani Przewodnicząca

ja czekałem do końca [...] dwie minuty.

(Agnieszka Mackojć) Tak, proszę.

(Paweł Bereżnicki) Ja chciałem powiedzieć, że dzisiejsza sesja znowuż nam pokazała

że... nie będę wchodził w tematy partyjne.

Jaka partia od kogo i co tam...

No, to mnie nie interesuje.

Ja chciałbym powiedzieć, że dzisiejsza sesja znowu pokazała

że nie ma jakby ciągłości.

Czyli chodzi mi o to, że zarząd pracuje

ale nie dzieli się nic informacjami z radą.

Dzisiejsza, znowuż radni w wielu przypadkach

jakby nie wiedzieli z czym mają do czynienia.

Nie rozmawiają. Bo nie ma rozmowy.

Zarząd sobie, radni sobie.

Takie coś jest... Nie powinno funkcjonować.

Ja bym zaproponował

może żebyśmy robili częstsze spotkania komisji łączonych

żeby radni mogli wiedzieć i poruszać się między wszystkimi tematami

i być świadomym co się dzieje.

Bo dzisiejsza sesja pokazała to wyraźnie

i któraś tam poprzednia to samo pokazuje

że radni nie są w temacie nawet tego

co podejmuje Zarząd, bo jeżeli my

dostajemy raport na parę dni przed sesją

suchy raport i co więcej?

Żadnej dyskusji, żadnego tematu, a musimy się do tego odnieść i ustosunkować.

Propozycja jest taka moja

żebyśmy się częściej spotykali, częściej rozmawiali

współpracowali z zarządem naszego powiatu. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny-

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można.

(Łukasz Czyrny) Jeszcze ja bym chciał.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli-

(Agnieszka Mackojć) Momencik, szanowni państwo. Może ja się do tego odniosę.

Owszem, jest tak dużo racji. Natomiast przypomnę

że o tym jak często spotyka się komisja

decydują przewodnicząca, a nie zarząd.

To do przewodniczących jest ta sugestia

żeby częściej były organizowane spotkania.

(Paweł Bereżnicki) Dobrze, ale na danej komisji są cztery osoby, czy pięć

a rada się składa z wielu osób.

(Agnieszka Mackojć) Tak, ale możemy robić...

(Paweł Bereżnicki) Żeby częstsze był wspólne rady, komisje.

(Agnieszka Mackojć) Tak jak pan mówi.

[...]

(Kazimierz Sać) Przewodnicząca, ja...

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) [...]mówił Rysiu Chmielowicz.

Z tego co się orientuję to jesteśmy

w trakcie posiedzenia Rady Powiatu.

Więc nie za bardzo rozumiem tematykę

związaną z tym, co robi zawodowo

nie wiem, mogę wymienić któregoś tam radnego, kogokolwiek.

Co ma za związek. Jeśli Rysiu masz masz jakieś znaki

znaczy jeśli masz jakieś zapytania dotyczące Gryflandii.

No to przecież-

(Ryszard Chmielowicz) Jesteśmy członkiem tej Gryflandii, pozwolę sobie przypomnieć.

(Kazimierz Sać) Jeśli masz-

(Ryszard Chmielowicz) Składki płacimy i będziemy ze składek rozliczać.

(Kazimierz Sać) Ale dobrze, ale przecież nikt ci nie zabrania zadawać pytań.

Jeśli masz jakieś zapytania dotyczące Gryflandii

to to przecież między innymi członkiem zarządu Gryflandii

jest Marian Maliński.

I pewnie na wszelkie pytania odpowiada

dlatego, że zgodnie ze strukturą akurat Gryflandii

instytucją, która zarządza tą Gryflandią

jest zarząd Gryflandii.

Ja pełnię skromną funkcję dyrektora biura, dyrektora biura.

I na pewno nie mam niczego do ukrycia.

Także Marian Maliński niech ci odpowiada

na pytania w zakresie Gryflandii.

A jeszcze jedna krótka rzecz.

Bo robienie takich prywatnych wycieczek

na forum Rady Powiatu to trochę przypomina mi

ten okres minionego PRLu.

Ale jeśli już naprawdę jesteś zainteresowany

czemu ta ścieżka rowerowa była taka droga

to już ci parokrotnie powtarzałem

kto był głównym kontrolerem tej ścieżki

i kto z ramienia powiatu sprawdzał

jak ta ścieżka jest realizowana.

Kolejny twój kolega.

Jeśli ktoś przekłamuje, czy kłamie

no to ty starasz się, chociaż robisz to bardzo niezdarnie.

Wskazać ci jeszcze raz z imienia i nazwiska

kogo spytać się, z czego wynikał problem

ze ścieżką rowerową?


Wiesz doskonale.

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy mnie interesuje...

Ty nadzorowałeś tym, byłeś przewodniczącym.

Ty mnie obciążasz za wszystko.

(Kazimierz Sać) Czego przewodniczącym?

(Ryszard Chmielowicz) Ja się czuję odpowiedzialny za wszystko.

(Kazimierz Sać) Ale czego przewodniczącym byłem?

(Ryszard Chmielowicz) Przewodniczącym zarządu poprzedniego, nie?

(Kazimierz Sać) No i co w związku z tym?

(Ryszard Chmielowicz) No i co w związku z tym?

(Kazimierz Sać) A czyja to była inwestycja?

(Ryszard Chmielowicz) Pytam się jak realizowałeś te wszelkie zamierzenia

za które odpowiadałeś.

(Kazimierz Sać) A czyja to była inwestycja?

(Ryszard Chmielowicz) A kto był liderem?

(Łukasz Czyrny) Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę się wtrącić.

Bo tak nasuwa mi się teraz pytanie do kolegi Kazimierza.

No stwierdził, że nie ma nic do ukrycia.

To mam do ciebie, Kazimierzu, pytanie.

Czy to prawda, że jesteś administratorem konta na Facebooku

Powiat Gryficki - Wydarzenia?

Proste pytanie, tak czy nie? Czy to jest twoje

czy to jest twój fanpage? Tak albo nie.

(Kazimierz Sać) Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli.

(Agnieszka Mackojć) Proszę...

(Kazimierz Sać) Skoro Łukasz zadaje mi pytania, które są jakby

znowu powiem, zupełnie niezwiązane z sesją Rady Powiatu.

(Łukasz Czyrny) Ale powiedziałeś, że nic nie masz do ukrycia.

(Kazimierz Sać) Ja nigdy nic nie mam do ukrycia.

Ja mam pytanie formalne. Do, w takim razie Przewodniczącego Zarządu.

Proszę odpowiedzieć publicznie

a może Łukasz pomoże w odpowiedzi.

Jaka aktualnie firma zaopatruje DPSy, w wyroby wędliniarskie

bo to chyba nie jest tajemnica?

(Łukasz Czyrny) Oczywiście, mogę odpowiedzieć. Od kilkunastu lat firma Rojan.

(Kazimierz Sać) Rojal, okej.

(Łukasz Czyrny) Rojan, Rojan. Hurtownia mięsa Rojan.

(Kazimierz Sać) Czyli firma-

(Łukasz Czyrny) Od kilku lat.

(Kazimierz Sać) Okej, dziękuję.

(Łukasz Czyrny) I nie tylko DPSy, tylko wszystkie jednostki powiatowe, które są uwzględnione.

(Kazimierz Sać) Ja się pytam o DPSy.

(Łukasz Czyrny) Rojan.

(Kazimierz Sać) Dziękuję za odpowiedź. I to jest pytanie związane z powiatem.

(Łukasz Czyrny) I ja odpowiedziałem.

(Kazimierz Sać) Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, jeszcze nie usłyszeliśmy odpowiedź-

(Łukasz Czyrny) Czyli nie uzyskamy informacji? Okej.

(Agnieszka Mackojć) [...]Panie Kazimierzu, od pana?

Uzyskamy odpowiedź na to pytanie Łukasza?

(Kazimierz Sać) Nie, dlatego że to nie jest...

temat związany z posiedzeniem Rady Powiatu.

(Agnieszka Mackojć) No tak, ale fanpage dotyczy Powiatu Gryfickiego?

(Łukasz Czyrny) 'Powiat Gryficki - Wydarzenia'

więc no jasno się jakby kojarzy z powiatem Gryfickim.

No nie rozmawiamy na temat innego powiatu.

(Kazimierz Sać) Jeśli są łamane jakiekolwiek prawa

czy też zawłaszczone być może, nie wiem, nazwy i tak dalej i tak dalej.

To jest przecież ten... Facebook i on reaguje na pewne tematy.

Czemu się o to mnie pytacie, ja nie jestem właścicielem Facebooka.

(Łukasz Czyrny) No i tutaj masz rację, że właśnie Facebook w takich sytuacjach reaguje.

I pomaga.

Dobrze, no-

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, czy jest jakieś

konstruktywne wolne wnioski?

(Ryszard Chmielowicz) Z tej kwoty, z tej kwoty, bo Łukasz podał tutaj...

(Łukasz Czyrny) Milion, dziewięćset tysięcy.

(Ryszard Chmielowicz) Dobra wiadomość. Z tej kwoty 23 procent trzeba odliczyć na VATy.

Reszta trafi do naszego budżetu.

(Łukasz Czyrny) Milion pięćset pięćdziesiąt trafi do naszego budżetu.

(Kazimierz Sać) Ja namawiam zarząd, żeby skutecznie, tak jak poprzedni zarząd

wystąpił do burmistrza i jeszcze dokupił od burmistrza

może hektar może 10 hektarów albo i więcej.

I sprzedawać dalej te działki.

Tak jak my to zrobiliśmy.

(Ryszard Chmielowicz) Poza łamami platformy internetowej porozmawiamy na ten temat.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś wnioski?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak. Jeżeli można, bo tak naprawdę słuchałem bardzo mocno i uważnie

wystąpienia tutaj naszego kolegi Kazimierza

tego apelu wręcz mówiącego o tym żebyśmy

rozszerzyli możliwości funkcjonowania.

I tak się zastanawiam-

(Kazimierz Sać) Funkcjonowania czego?

(Waldemar Wawrzyniak) No apelu dotyczącego rozszerzenia koalicji, o tym mówię.

(Kazimierz Sać) No tak, tak.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, ale wiesz co Kazimierz

tak naprawdę wszyscy zostaliśmy wybrani radnymi

wybrali nas ludzie, myśląc o tym, że będziemy służyć

i działać dla dobra i funkcjonować dla dobra tych ludzi.

Ja tak przytoczę sobie i pomyślę na temat Urzędu Marszałkowskiego.

Marszałek też występuje z różnymi programami.

Aplikują o te programy różne samorządy.

I nie sądzę, żeby tam i tym legitymacja

czy jak układ czy to w Radzie Gminy w Powiecie

czy gdzieś indziej był przepustką do tego

żeby sięgać po tamte pieniądze.

Myślę, że oni to rozpatrują

na podstawie merytorycznie złożonych dokumentów, wniosków.

I z tego tytułu wszystkie samorządy

jeżeli występują, apligują o takie same środki

i myślę, że tutaj, że Pan [_____] aplikuje, dostaje

i my i inne Gminy.

Natomiast trochę jestem zdziwiony mówiłem o tym

że powinniśmy...

Natomiast jestem zdziwiony, że gdzieś jakby szufladkujesz to

że jak ma się dobrą legitymację, to rząd będzie dawał te pieniądze

właśnie z tego tytułu.

No to chcesz powiedzieć, że rząd bierze tylko legitymację bierze pod uwagę

a samorządy nie? No nie traktujmy tego[...]

(Kazimierz Sać) Ale Waldek-

(Waldemar Wawrzyniak) [...]wybiórczo podchodzą i patrzą kto jest akurat u władzy

i tym dają, a pozostałym nie dają?

No bo to by tylko wypaczało funkcjonowanie tego rządu.

Przecież rząd Polski działa[...]

Dziękuję.

(Kazimierz Sać) Waldek, mam prośbę, następnym razem

staraj się słuchać ze zrozumieniem tego co mówię.


(Waldemar Wawrzyniak) Słuchałem ze zrozumieniem, zaapelowałeś

mówiąc o tym, że przez to, że dopóki my będziemy mieli możliwość[...]

[...]pieniądze rządowe[...]

(Ryszard Chmielowicz) Tak? Tak.

(Kazimierz Sać) Zwiększycie swoją skuteczność.

(Waldemar Wawrzyniak) Czy zwiększymy skuteczność, samo przez się to się[...]

(Kazimierz Sać) Nie porównuj sejmiku do powiatu, dlatego, że jakby beneficjentem

dystrybutorem środków unijnych w odróżnieniu do powiatu to jest sejmik.

(Waldemar Wawrzyniak) No dobrze, ale sejmik nie bierze pod uwagę legitymacji tych osób

które siedzą, tylko bierze pod uwagę merytoryczne złożone wnioski.

A chcesz powiedzieć, że rząd bierze pod uwagę legitymacje

bo tak to zrozumiałem.

(Kazimierz Sać) Ja ci tylko mogę powiedzieć

że na pewno-

(Waldemar Wawrzyniak) Rozumiem, że z doświadczenia to wiesz i mówisz.

(Kazimierz Sać) Oczywiście, że tak, oczywiście że tak.

(Waldemar Wawrzyniak) W porządku, bo ja nie mam takiego i słucham[...]

(Kazimierz Sać) Z doświadczenia ze współpracy i z sejmikiem i z rządem

i z wieloma sejmikami i z wieloma rządami.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, jeszcze Pan Starosta chce zająć głos, tak?

Bardzo proszę Panie Starosto.

Ale proszę włączyć głośnik, Panie Starosto.

(Kazimierz Sać) Mikrofon a nie głośnik.

(Ryszard Chmielowicz) Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo jak część radnych

czy wszyscy radni wiedzą, że dzieliiśmy wpływy jakby w radzie

poprzez również takie podziały geopolityczne

że z każdego obwodu wyborczego będzie reprezentant

który... we władzach rady.

Mamy w koalicji uzgodnienie, że stanowisko

szanownej Pani Przewodniczącej, z całym szacunkiem

będzie stanowiskiem rotacyjnym.

Że bez mała pół kadencji dla powiatu...

Może nie dla powiatu, dla Gminy Gryfice i okręgu nr 1

może szerzej na to patrząc.

A druga część kadencji dla obwodu północnego.

Czyli Trzebiatów, Rewal, czyli tutaj te obszary, Karnice, te obszary północne.

I oczywiście zaproponowany na zmiennika

obecnej naszej Pani Przewodniczącej jest Pan Marek Gołuchowski.

To miało się odbyć, na którejś z sesji

które organizowaliśmy już wcześniej.

Niestety sytuacja pandemiczna ograniczyła nam wiele możliwości

a zwłaszcza wtedy, kiedy sesja jest nadmiernie wypełniona programowo

to dokładanie, powiedzmy, elementu jeszcze wyborczego

no komplikuje pewne procedury, postępowania.

Niemniej jednak ten temat jest o tyle ważny

że północna część, no choćby tutaj w wymiarze

takiego łączenia zamierzeń naszych, naszych relacji.

Jest jakby potrzebne, żeby pokazywać te dobre strony

bo z tamtego, północnej, tej północnej części

nie mamy póki co w radzie takiego pełnego reprezentanta.

A troje zarządzających, tak się składa

że przewodniczący zarządu i wiceprzewodniczący

i Pani Przewodnicząca, no wszyscy jesteśmy z Gryfic

i uprawnienie, wzmocnienie geopolityczne

poprzez reprezentanta z tamtego obszaru

pozwoli na to, żeby częściej się osoba zarządzająca radą

spotykała z mieszkańcami, żeby na bieżąco mógł

wypełniać mocniej swoje obowiązki radnego.

I to wszystko zostało uzgodnione w koalicji.

Więc jeśli tylko warunki pozwolą na to

to najbliższą sesję zaplanujemy

w mniejszym wymiarze merytorycznych uchwał

a skupimy się, żeby wypełnić te zobowiązania

do których się umówiliśmy.

Jest to umowa która powinna być zrealizowana

bo pomoże nam to w sprawowaniu i przekazywaniu informacji naszym wyborcom.

Agnieszka, Pani Agnieszka, Przewodnicząca

świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków

i mówię o tym z bólem serca

tylko że tak jak już powiedziałem. troje z Gryfic.

I nigdy tak nie było, żeby władza była skumulowana

z jednego okręgu wyborczego, a pominięty inny.

Uczestniczyliśmy w tym pierwotnym projekcie oczywiście w innym wymiarze

i wtedy taka sytuacja... Wtedy ta sytuacja wymagała takich rozwiązań

i zdawaliśmy sobie sprawę, że to może budzić wątpliwości

no, naszych koalicjantów, naszych uczestników tej koalicji.

Dlatego na jednym ze spotkań ustaliliśmy

harmonogram dojścia do tego o czym mówię.

I przypominam tylko, że no taka sesja odbędzie się

i też będziecie mieli panowie radni możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś w ramach wolnych wniosków

chciałby coś konstruktywnego powiedzieć?

Jeśli nie, w takim razie dziękuję państwu bardzo za uczestnictwo w obradach.

Dziękuję, zamykam XXXII Sesję Rady Powiatu Gryfickiego.

Dziękuję, do widzenia.