Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Ryszard Maliński
11Marian Maliński
12Kazimierz Sać
13Grzegorz Szafrański
14Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia b) stwierdzenie quorum c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie sprawozdania z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami
3Sprawozdanie z realizacji "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfickim na lata 2017-2025".
4Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w 2020 r.
5Raport z realizacji w 2020 roku "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfickim na lata 2018-2022".
6Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Spraw Konsumentów za rok 2020.
7Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020"
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego.
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030
11Interpelacje i zapytania radnych.
12Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
13Wolne wnioski.
14Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Otwieram XXXIII sesję Rady Powiatu Gryfickiego

Szanowni państwo, żeby stwierdzić prawomocność dzisiejszych obrad

przechodzimy do sprawdzenia listy obecności.

Bardzo proszę, czy Pan Paweł Bereżnicki...

Jest obecny?

(Paweł Bereżniki) Jestem.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?

Nie mamy. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Tak, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

Pan Stanisław Hołubczak?

Pani Renata Korek?

Pani Renata?


Obecna, ale coś...

Słyszę ją zza drzwi, natomiast-

(Renata Korek) Obecna jestem. Tak, obecna.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.

Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Marian Maliński? Nie ma.

Agnieszka Mackojć obecna.

Pan Ryszard Maliński?

(Paweł Bereżnicki) Był na wizji.


Mamy Pana Ryszarda?

(Kazimierz Sać) Jest na pewno, coś się kręci

(Agnieszka Mackojć) Jest na pewno, tak.

Panie Ryszardzie? Wrócimy.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem.


(Agnieszka Mackojć) Pan Leszek Stuła jest nieobecny.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze wracam do Pana Ryszarda Malińskiego.


(Paweł Bereżnicki) Ale był przed chwilą na wizji.


(Agnieszka Mackojć) Sześć... Szanowni państwo

na ustawowy skład 17 radnych

obecnych mamy 11, na tą chwilę.

Tak więc mamy quorum

a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.

Przechodzimy do dalszego działania

czyli do przyjęcia porządku obrad.

Materiały wraz z porządkiem obrad

zostały państwu doręczone w ustawowym terminie.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych

chciałby nanieść tu jakieś zmiany?

(Waldemar Wawrzyniak) Pani Przewodnicząca, jeżeli można.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Wicestarosta.

(Waldemar Wawrzyniak) Dzień dobry, witam wszystkich kolegów i koleżanki radnych.

Chciałbym w imieniu zarządu wnieść

nowy projekt uchwały do dzisiejszego porządku obrad.

Chodzi o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego.

W dwóch słowach chciałbym jakby skreślić

czy też powiedzieć o co chodzi.

Otóż jak wiemy z naszym budynku

powiatowo-gminnym tutaj w urzędzie funkcjonuje winda

która, no niestety jest w stanie złym technicznym.

W związku z tym Pan Burmistrz podjął czynności

w sprawie tego, żeby taką windę wymienić

i już przeprowadził postępowanie.

Został wyłoniony wykonawca

który za określoną kwotę jest w stanie zmienić windę na nową.

W związku z tym, że mamy porozumienie między nami

a gminą dotyczące współfinansowania tegoż przedsięwzięcia

Pan Burmistrz zgłosił się do nas z wnioskiem

o partycypację w kosztach w kwocie 50...

W kwocie nie w kwocie, tylko w proporcji 50%

Czyli w kwocie 90159 zł

Stąd też nasz projekt uchwały do rady

abyśmy razem wspólnie tą windę wyremontowali.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, rozumiem że wprowadzamy uchwałę.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, jedna drobna uwaga.

Myślę, że Pan... że Waldek powinien dorzucić jeszcze jedną kwestię

mianowicie taką, że jesteśmy współwłaścicielem tego budynku.


(Waldemar Wawrzyniak) Tak Kaziu, jak najbardziej.

No tu jest porozumienie, jesteśmy współwłaścicielem.

Tam może w proporcjach współwłaścicielem trochę inaczej

ale w windzie równo.

(Kazimierz Sać) To nie w tym rzecz, tylko to trzeba zaznaczyć

że to nie jest jakby...

(Waldemar Wawrzyniak) Okej, jak najbardziej.

(Kazimierz Sać) Nie jest jakby jakaś tam zbytnia łaska

tylko jesteśmy współwłaścicielem i współuczestniczymy w budowie windy.

(Waldemar Wawrzyniak) No jasne, okej.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, tak więc jest wniosek

aby w punkcie 11 wprowadzić-

(Marek Gołuchowski) Czemu głosu nie mam?

(Agnieszka Mackojć) Jest głos.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego.

Przejdziemy do głosowania nad przyjęciem tego punktu obrad.

Panie Mariuszu?


Szanowni państwo, minutkę... Techniczna przerwa.

Pan Ryszard ma problemy z połączeniem.

Czekamy na tablicę do głosowania, Panie Mariuszu.

[kaszlnięcie]


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, a tak trochę jakby poza protokołem

skoro jeszcze Pan Mariusz się nie uporał.

Mogę?

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.


(Kazimierz Sać) Ale tak krótko, nie po to żeby wywołać dyskusję

jeśli pozwolicie państwo.

Bo dotarły do mnie takie informacje

że na bodajże na wczorajszej komisji budżetu

była tam dyskusja różna właśnie o pomocy dla-

[rozmowa w tle]

Jeśli chodzi o pomoc właśnie dla samorządu

i jest pewna niejasność w temacie tak zwanej

dżentelmeńskiej umowy między Gminą, a Powiatem

więc tutaj chciałbym jeszcze raz jakby kategorycznie

i oświadczyć i poinformować

że swego czasu, ładnych parę lat temu

zawarta została dżentelmeńska umowa

która też zresztą została powtórzona

na sesji rady miejskiej w Gryficach.

Chodziło generalnie o to, że bez zgody Starosty

Burmistrz nie mógłby skomunalizować tych nieruchomości

dlatego, że potrzebne było wygaszenie trwałego zarządu

Ministerstwo Obrony Narodowej przez Starostę.

W każdym razie doszliśmy do takiego jakby konsensusu

że w związku z tym, że Starosta pomaga Burmistrzowi

a później Burmistrz... Oczywiście w uproszczeniu

bo decyzje zapadały uchwałami Rady Gminy i Powiatu.

Gmina przekazuje za symboliczną złotówkę

jedną trzecią tego areału na Rzęskowie

myślę, że on jest wart około 20 000 000 zł

Także taka umowa dżentelmeńska obowiązywała

i myślę że dalej obowiązuje, ale to nie jest...

Nie mówię tego po to, żeby w tej chwili polemizować

z jakimikolwiek dodatkami bo to już jest gestia obecnego Starosty

jak też większości w radzie.

Ale Powtarzam jeszcze raz: umowa dżentelmeńska z Burmistrzem

została zawarta, potwierdzam to jeszcze raz oficjalnie.

I myślę że warto ją przestrzegać. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panie Kazimierzu, to akurat temat wolne wnioski

ale już mamy tablicę do głosowania-

(Kazimierz Sać) Ale tak w międzyczasie pozwoliłem sobie.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dobrze. Wiem, wiem.

Już momencik...


(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, Panie Marku?

(Marek Gołuchowski) Bo ja państwa widzę, ale nie wiem...

Coś u mnie się dzieje.

(Agnieszka Mackojć) Ale my słyszymy, czyli Pan jest obecny.

(Marek Gołuchowski) Tak, obecny. Chciałem właśnie dlatego poprosić

(Agnieszka Mackojć) [...] Pana Mariusza angażować...

(Marek Gołuchowski) Najważniejsze, że się słyszymy

a ja Panią widzę doskonale, Pani Przewodnicząca i z tego się cieszę.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, mamy tablice do głosowania.

Głosujemy za zmianą porządku obrad.

A więc proszę bardzo, czy Pan Paweł Bereżnicki

jest za wprowadzeniem odczytanego punktu, odczytanej uchwały

do dzisiejszego porządku obrad?

(Paweł Bereżnicki) Tak, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec... Nie mamy, tak?

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Dzień dobry, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziekuję. Pani Renata Korek?


Pani Renata?


(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński? Nie mamy.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy...

[dzwonek telefonu]

Zmieniliśmy porządek obrad, który w dzisiejszym dniu

będzie wyglądał następująco:

Przed nami jeszcze przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Następnie punkt 2: Sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami.

Punkt 3: Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii

rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfickim na lata 2017-2025

Punkt 4: Sprawozdanie z działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w 2020 roku.

Punkt 5: Raport z realizacji w 2020 roku

Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Powiecie Gryfickim na lata 2018-2022

Punkt 6: Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryficach za rok 2020

Punkt 7: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

Punkt 8: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań

i wysokości środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego.

Punkt 9: Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

Punkt 10: Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Punkt 11: Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie udzielania pomocy społecznej...

Udzielenia pomocy społecznej, przepraszam.

Pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.

Punkt 12: Interpelacje i zapytania radnych.

[rozmowa w tle]

Punkt 13: Informacje i komunikaty Przewodniczącej

Rady Powiatu Gryfickiego [rozmowa w tle]

Punkt 14: Wolne wnioski.

I punkt 15: Zakończenie posiedzenia.

Tak wygląda dzisiejszy porządek obrad.

A teraz szanowni państwo przechodzimy

do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół jak zawsze był dostępny w biurze rady.

Czy ktoś z państwa chciałby nanieść jakieś zmiany do protokołu?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję.

Przejdziemy do przyjęcia protokołu.


[kaszlnięcie]

Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem protokołu?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Również jest za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński? Nie mamy.

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Jest już... Witamy Panie Marianie.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, jednomyślnie przyjęliśmy

protokół z ostatniego posiedzenia.

Przechodzimy do procedowania...

Do przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu pomiędzy sesjami.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, jedno...

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Bo ja w tym ferworze

jakby nie postawiłem kropki nad i.

Ale pozwoli Pani, bo to jest istotny temat.

Więc umowa dżentelmeńska jakby zawierała taką zasadę

że środki finansowe ze sprzedaży Rzęskowa

idą na teren gminy, czy to będzie inwestycja powiatowa czy gminna.

Tak w ferworze tej walki... znaczy tej przerwy tego nie dopowiedziałem

taka jest umowa dżentelmeńska

Starosty z Burmistrzem Gryfice. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Panie Kazimierzu bardzo dziękuję, choć nie miejsce na to.

Czy do sprawozdania

z prac pomiędzy pomiędzy sesjami

ktoś z państwa chce zająć głos?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.

(Grzegorz Burcza) Pani Przewodnicząca, ja bym jedno pytanie miał.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę. Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo dziękuję bardzo.


Jedna kwestia, na stronie trzeciej mamy informację

że zarząd omówił następujące tematy

jeden z tych tematów, w pierwszym akapicie

to 120 000 na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi

na odcinku Gryfice-Rotnowo.

Co będzie obejmowała ta dokumentacja?

Czy to jest te 4 km drogi od cmentarza do centrum Rotnowa

tego starego, czy nowego, czy wraz z chodnikiem?

Co planujemy?


To jest oczywiście pytanie na prośbę mieszkańców

bo oni o zabiegają od szeregu lat

o to, żeby też podczas inwestycji powiatowej

zająć się sprawą chodnika we wsi Rotnowo.

Stąd moje pytanie, co obejmuje ta dokumentacja

czy będzie też podniesienie poziomu bezpieczeństwa samej wsi?

Bardzo proszę o odpowiedź.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Panie Grzegorzu. Proszę, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, przypomnę, że Pani Radna [______]

[dzwonek telefonu]

Niejednokrotnie bywała na naszych sesjach [dzwonek telefonu]

i prosiła o to, żeby ta inwestycja znalazła się [dzwonek telefonu]

w projekcie budżetu Powiatu Gryfickiego.

To jest jakby wstępna odpowiedź na jej zaangażowanie

i to, o co pyta Pan Radny Grzegorz Burcza.

Postanowiliśmy, bo stan techniczny tej drogi

od Gryfic do Modlimowa, gdzie jest wyremontowany

ten odcinek kilometrowy łącznik z tą starą drogą S6

A ta pozostała część drogi, około 10 km jeśli dobrze pamiętam

wymaga pilnego remontu, a na niektórych odcinkach bardzo pilnego remontu.

W związku z tym tym pierwszym etapem jest

przygotowanie się do tej inwestycji

czyli przygotowanie projektu tej inwestycji.

Planujemy etapować to, bo to jest bardzo duże zadanie

i pierwszy etap obejmowałby drogę od nowego cmentarza

bo do tego miejsca ona jest wyremontowana

i odcinek do granicy z Powiatem... Z Gminą, przepraszam, Płoty.

Czyli tam na tym mostku

czy za mostkiem, tam w tym... W okolicach skrętu na Charnowo

to byłby to pierwszy etap, który obejmowałby również

tak jak radny Grzegorz Burcza zauważył.

Obejmowałby również poprawienie bezpieczeństwa-

[rozmowa w tle]

(Ryszard Chmielowicz) Na odcinku-

(Agnieszka Mackojć) Proszę o wyłączenie mikrofonów.

(Ryszard Chmielowicz) Bezpieczeństwa na odcinku około kilometra

w miejscowości Rotnowo.

Faktycznie oni wnoszą już od wielu lat prośbę

o to, żeby to bezpieczeństwo poprawić, zwłaszcza w tej chwili

kiedy te natężenie ruchu znacznie się zwiększyło

z uwagi na to, że jest to ten łącznik-

(Marek Gołuchowski) 1400...

(Ryszard Chmielowicz) Do węzła na S6-

(Marek Gołuchowski) Dobra, dziękuję.

(Ryszard Chmielowicz) Na wysokości Wicimic

w związku z tym jest to taka droga strategiczna.

Droga, która wymaga pilnego remontu

i jak najszybszego, bo tak jak powiedziałem

to jest jedna ze strategicznych dróg.

To będzie też i odpowiedź też jednocześnie

dla Pana Kazimierza Sacia, o tych dżentelmeńskich umowach.

Ja później w wolnych wnioskach pozwolę sobie ustosunkować się

do tego, gdzie te środki zostały już zainwestowane w gminie Gryfice

i jeszcze jakie zamierzenia są przewidywane.

I to będzie oczywiście debatą na Radach Powiatu

żeby te bezpieczeństwo na naszych drogach

zaniechania wieloletnie próbować nadrobić.

To jest jakby częściowa odpowiedź na wniosek

Pana Kazimierza Sacia. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś pytanie do Zarządu?


Bardzo proszę Pani Joanno.


(Joanna Duzinkiewicz) Bardzo dziękuję. Moje pytanie dotyczy również strony trzeciej.

To jest posiedzenie Zarządu z dnia 4 marca.

"Zwiększony zostanie planu dochodów Powiatu

w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 304 477

z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości."

Ja rozumiem, że dopiero po sprzedaży tej nieruchomości

zwiększony zostanie dochód powiatu, tak?


(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) To było już na marcowej sesji.

Także wprowadziliśmy[...]

(Joanna Duzinkiewicz) To jest 4 marca, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Joanna Duzinkiewicz) Rozumiem po... Dopiero po sprzedaży gruntów, tak?

Nieruchomości zostanie zwiększony-

(Ryszard Chmielowicz) Nie, te środki już zostały wprowadzone do budżetu.

(Joanna Duzinkiewicz) Już zostały wprowadzone, przed sprzedażą? Dobrze, rozumiem.

Środków nie ma, a już zostały wprowadzone.

Następne pytanie, na stronie szóstej.


(Ryszard Chmielowicz) Pięćset...


Bo częściowo wprowadzone i teraz będziemy wprowadzać kolejne środki

bo milion pięćset, to co Pan Kazimierz Sać w tym wstępie zauważył

że udało nam się sprzedać wiele nieruchomości w obrębie Rzęskowo

to te pozyskane od Skarbu Państwa, powojskowe.

I te środki sukcesywnie wprowadzamy do budżetu Powiatu... Naszego Powiatu.

Już części umów notarialnych została zawarta

i te środki sukcesywnie spływają na konto naszego budżetu.

I one będą sukcesywnie wprowadzane.

Część została wprowadzona w marcu, tak jak powiedziałem.

Dzisiaj zostanie wprowadzone 500...


Łącznie, dwieście ile, Pani Skarbnik?

Już zaraz sprawdzimy, Pani Skarbnik poda tą cyfrę.

(Joanna Duzinkiewicz) Ile łącznie zostało już wprowadzone?


(Ryszard Chmielowicz) Ponad 798 000 z dzisiejszą sesją będzie wprowadzonych.

I jeszcze kolejne wpływy na kolejnych sesjach.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Czy Pani Duzinkiewicz jeszcze jakieś pytanie?

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, mam pytanie ze strony szóstej.

To jest tak mniej, więcej w połowie strony.

"Zapoznał się z informacją przekazaną

przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

o wynikach przeprowadzonych postępowań przetargowych"

I dotyczy to... Interesuje mnie ostatnia kropka, ostatni punkt.

"Na dostawę odzieży obuwia, kołder, koców dla DPS w Jarominie"

I złożona została jedna oferta za kwotę 66 395 zł 40 gr

Czy te wszystkie odzież, obuwie, kołdry, ten materiał

Na jaki okres wystarczy? Na rok? Na pół roku? Na kwartał?

Jak to wygląda?


(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto, proszę włączyć mikrofon.

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy ja nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie

bo takie bieżące potrzeby są sukcesywnie realizowane.

Wydaje mi się, że takie zadanie powinien zrealizować na rok

ale nie chcę tutaj przesądzać.

Na piśmie udzielimy odpowiedzi precyzyjnej.

Bo zapytam w szczegółach o to Dyrektora DPS Jaromin.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jakieś pytania?

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Jeśli nie ma, to bardzo proszę o tablice do głosowania-

(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca, jeśli można.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, ja akurat tak się składa

że do sprawozdania nie mam pytań.

Natomiast do wypowiedzi Starosty

chciałem prosić o uzupełnienie

bo mówimy o tym, że została zawarta umowa

pomiędzy Starostą Gryfickim, a Burmistrzem Gryfic.

Obecny Starosta mówi o tym, że środki ze sprzedaży nieruchomości

są wprowadzone do budżetu i wydatkowane na różne cele.

Przykład wczorajszej komisji budżetu, gdzie w ogóle nie było dyskusji

na temat planów, jakie wiążemy w obecnej kadencji

z wydatkami majątkowymi

na terenie Powiatu Gryfickiego.


Planami związanymi z tymi dochodami, chociażby z tytułu

sprzedaży działek na terenie Rzęskowa.

I dzisiaj się dowiadujemy, że te pieniądze są

po cichu - tak bym to nazwał - rozchodowywane na różne inne cele.

Więc chciałbym wrócić.

Myślałem, że ta dyskusja będzie podczas dyskusji nad uchwałą w sprawie budżetu

ale tutaj zaniepokoiły mnie te informacje, które przekazuje Starosta.

Więc jak to jest z tymi pieniędzmi jeśli chodzi o wydatki z dochodów

ze sprzedaży działek, które podobno jeszcze w zasadzie nie zostały sprzedane

bo akty notarialne nie zostały zawarte.

Więc jak to jest? Czy my wydajemy te pieniądze

które mamy pozyskać?

Czy te, które już pozyskaliśmy?

Bo ja sobie wyobrażałem to w ten sposób

że jeżeli Powiat sprzedał działki [kaszlnięcie]

i dojdzie pełnej realizacji

tej sprzedaży po zawarciu umowy notarialnej

to rozpocznie się dyskusja w radzie

czy to na komisji budżetu, czy to na sesji

nad przeznaczeniem tych środków.

Dyskusji takiej jak do tej pory nie było

bo z tego co wiem, to uczestniczę we wszystkich komisjach budżetu

i na żadnej komisji o żadnych planach nie było mowy.

Kiedy taka dyskusja nastąpi, a może w ogóle ona jest niepotrzebna?

Może niektórzy w tej radzie już wiedzą na co przeznaczyć te środki

a pozostali mają tylko podnieść ręce do góry?

Więc tutaj wypowiedź Starosty mnie bardzo zaniepokoiła

ale ja jak gdyby chciałbym wrócić również do tej rozmowy

podczas dyskusji nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, rozumiem ważność tematu

natomiast w tej chwili jesteśmy przy przyjęciu sprawozdania.

Do tego tematu na pewno wrócimy, a odnośnie sprawozdania

czy ktoś ma jeszcze pytania?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Głosujemy nad przyjęciem sprawozdania

z prac Zarządu między sesjami.

Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?


Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy

sprawozdanie z prac zarządu pomiędzy sesjami.

Przechodzimy do realizacji punktu trzeciego

a więc sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii

rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfickim

na lata 2017-2025

Proszę bardzo, otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa chciałby o coś dopytać?

Coś nowego wnieść do tego sprawozdania?


Nie mamy chętnych, w takim razie bardzo proszę o tablicę głosowania.


(Grzegorz Burcza) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Tempo oszałamiające chce Pani Przewodnicząca wprowadzić.

Proszę się dać zastanowić, tak?

Bo obszerny jest materiał, sprawozdanie jest naprawdę ogromne.

Mało tego, powielane są informacje w trzech kolejnych dokumentach.

Ale jest kilka kwestii chyba do Pani Dyrektor, bo mamy dzisiaj obecną na sesji.

Chciałbym zapytać o takie dwie kwestie.


Czy w okresie pandemii, no bo przecież dwutysięczny rok

to już była ta nieszczęśliwa pandemia.

Czy w okresie właśnie Covidu zauważono wzrost problemów wśród młodzieży

jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, narkotyków

i jak wygląda diagnoza PCPR-u w tej kwestii?

To jest odniesienie jakby do strony szóstej.

Odniesienie do strony dziewiątej: co PCPR oferuje bezdomnym

w naszych strukturach, czyli w naszym Powiecie

bo powiem, że można być zaniepokojonym

że wzrost jakby tego wskaźnika bezdomności

rośnie samej w samej Gminie Gryfice 46 osób jest wykazanych

i co my z tą informacją robimy?

Jak im pomagamy, tym bezdomnym?

Trzecia kwestia to taki szablon, klucz

bym chciał uzyskać od Pani Dyrektor.

Bardzo ładnie są tu zawarte informacje dotyczące opieki

nad młodymi dorosłymi, czy doroślejącymi

które opuszczają domy dla dzieci.

Tych osób jest tam bodajże 21.

Gdzieś ten podział jest środków finansowych

tak mniej więcej, średnio by wyszło

że chyba z 5000 dostają jakby dofinansowania...

Przepraszam 500 zł dostają jakby takiego dofinansowania.

Takiej strzykawki miesięcznej, tak mi się wydaje że dobrze obliczyłem.

Jakieś 2000 na zagospodarowanie.

Jak to wygląda w przypadku młodzieży

która deklaruje że się chce dalej uczyć

a na przykład jednak porzuca naukę i wędruje sobie w świat

albo inaczej, kieruje swoim życiem, wyjeżdża za granicę

bądź w ogóle inaczej.

Czy jakby PCPR dalej monitoruje jakby postępowanie

czy działania tego tego młodego człowieka?

Chodzi mi o taki moment zainteresowania się PCPRu

w momencie ukończenia 18 roku życia przez naszego podopiecznego

który opuszcza dom dla dzieci.

Mam nadzieję, że to jest zrozumiała kwestia

bo ktoś, kto się usamodzielnia, to rozumiem

że już jakby on kończy z nami kontakt.

Ale jeżeli jeszcze się uczy

to na co może liczyć taki młody człowiek właśnie z PCPRu?

Te trzy kwestie. Bardzo dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Poproszę Panią Dorotę Losik.

(Dorota Losik) Dzień dobry. Dzień dobry państwu.

Jestem dzisiaj w imieniu Pani Dyrektor

poprosiła mnie udział w spotkaniu.

Dlatego no w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć wyczerpująco.

Jeżeli chodzi o osoby usamodzielnianej, tak jak tutaj Pan Radny podkreślił.

Praktycznie jeżeli są to dzieci, które kończą 18 rok życia

one opuszczają pieczę zastępczą.

Jeżeli chcą dalej być, że tak powiem, pod opieką PCPRu

mają możliwość otrzymywać miesięczną pomoc na kontynuowanie nauki

w wysokości 526 zł

To jest pomoc przysługująca do ukończenia 25 roku życia.

Właśnie pod warunkiem, że nadal kontynuują naukę.

Bez względu na rodzaj szkoły, także tutaj kwestia wyboru

zależy już od tych młodych ludzi.

Ponadto są takie dwie formy pomocy jednorazowej dla tych osób.

Jest to pomoc na usamodzielnienie, która zgodnie z ustawą

przysługuje po zakończeniu nauki, ale no wiadomo

w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli jest to

narodzenie dziecka lub otrzymanie mieszkania

można tą pomoc wypłacić wcześniej.

I tutaj jest to uzależnione jaka to była forma pieczy zastępczej

i jak długi był okres pobytu w tej pieczy.

Na przykład dziecko powyżej 3 lat

które przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej

lub w rodzinie zawodowej, niezawodowej

może otrzymać kwotę na dzień dzisiejszy jest to

nie mniej niż 6939 zł jednorazowo.

Jest to też pomoc płatna w ratach.

Może być w latach jeżeli no taki człowiek uzna

że na przykład chce wybrać najpierw jedną część

za jakiś czas drugi drugą część.

Ponad to jest druga forma pomocy już znacznie mniejsza.

Jest to pomoc na zagospodarowanie.

To jest kwota 1577 zł

Może ona być zrealizowana w formie rzeczowej.

Czyli na przykład, no ja akurat tutaj pomagam tym młodym ludziom.

Więc na przykład umawiam się na zakupy.

Taki człowiek potrzebuje zakupić pralkę, lodówkę, jakiś meble

wybiera sobie ten towar, my płacimy tutaj, opłacamy

Faktura jest na Starostwo Powiatowe.

No i przez cały czas, jeżeli te osoby chcą być w tym kontakcie

bo jeżeli są to ludzie, który ukończyli 18 lat

my też nie mamy już na nich wielkiego wpływu.

Bo to są osoby dorosłe, które samodzielnie podejmują decyzje

ale jeżeli chcą otrzymywać dalszą od nas...

W dalszym ciągu od nas tą pomoc

no jest to wsparcie pracownika socjalnego, wsparcie prawnika,

wsparcie psychologa, terapeuty, wszelkiego rodzaju pomoc tutaj

w kwestiach, nie wiem, załatwienia mieszkania

czy jakiegoś rodzaju spraw urzędowych.

Ale to w dużej mierze zależy od młodego człowieka, czy on chce

bo niestety w większości przypadków ci ludzie

kiedy opuszczają piecze zastępują oni jakby

no już kończą z nami współpracę.

Oni gdzieś tam zaczynają swoją drogę życiową

tak jak pan tutaj podkreślił, wyjeżdżają na przykład za granicę

chociaż nie odnotowaliśmy, że są to duże gdzieś tam liczby osób

opuszczających nasz kraj.

Jednak dzieci tutaj pozostają i dobrze sobie radzą.

Przeważnie każdy z nich pracuje. Rzadko się zdarza

żeby gdzieś tam pozostawały te osoby bez pracy.

Ponadto osoby, które są w takiej skrajnej...

Skrajnie trudnej sytuacji i nie mają dokąd wrócić

po opuszczeniu mieszkania, po opuszczeniu pieczy.

My dysponujemy tymi dwoma mieszkaniami chronionymi

które są zlokalizowane w budynku

Zespołu Szkół Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, na Placu Lipowym.

Tam są dwa mieszkania, łącznie miejsce dla sześciu osób.

W tej chwili przebywają tam 4 osoby.

To są też ludzie, których warunkiem możliwości pobytu tam

jest kontynuacja nauki i mogą tam przebywać do 25 roku życia.

Są to w tej chwili osoby uczące się, jednocześnie pracujące.

Tak to wygląda.

(Grzegorz Burcza) Jeżeli chodzi o koszty dla tego dziecka

dla tego młodego człowieka w tym mieszkaniu.

Czy my opłacamy to mieszkanie 100%?

(Dorota Losik) Tak, my opłacamy, to znaczy

zgodnie z uchwałą, jeżeli dochód takiej osoby przekracza

te kryterium dochodowe określone w Pomocy Społecznej

my możemy naliczyć opłaty, są to niewielkie opłaty

ale raczej odstępujemy tutaj od nałożenia tych opłat

Dlatego no, że to by niweczyło skutki Pomocy Społecznej

Bo jedynym dochodem praktycznie tych osób

jest ta pomoc na kontynuowanie nauki.

Często są też praktyki zawodowe

alimenty od rodziców biologicznych

no i oni muszą sobie sami kupić żywność

wiadomo, środki czystości, odzież.

Jeżeli mielibyśmy jeszcze nałożyć na nich opłaty

no to wiązałoby się no... nie miałoby to sensu po prostu.

(Grzegorz Burcza) Jasne, byłoby niefajnie.

(Dorota Losik) Jeżeli chodzi o pytanie w zakresie tutaj bezdomności.

Jest to głównie zadanie gmin.

Także jeżeli chodzi... gmina ma za zadanie zabezpieczyć tutaj osobę bezdomną.

Wszelką pomoc finansową i przykładowo noclegową.

Także tutaj do nas nie docierają osoby bezdomne

które oczekują jakiejkolwiek pomocy

dlatego że to jest zadanie realizowane przez gminy.


Tak to wygląda.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję-

(Grzegorz Burcza) [...] wspieramy gmin, jeżeli chodzi o tą kwestię?

Bo jeżeli mamy ten wykaz bezdomnych, naprawdę jest taki ogromny

Wydaje mi się że zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego.

To jaka jest rola PCPR-u? Tylko wykazać ile tych osób jest? Nic więcej?

(Dorota Losik) To znaczy zbieramy dane z gmin

żeby po prostu przedstawić problem na terenie naszego powiatu

ale wszelka pomoc i finansowa i pomoc lokalowa dla tych osób

leży w kompetencji gminy. My jako powiat w tej kwestii

dysponujemy tylko wsparciem specjalistycznym

jeżeli chodzi o doradztwo prawne, psychologiczne.

Nie oferujemy tutaj żadnego wsparcia lokalowego

mieszkaniowego czy finansowego dla takich osób.

(Grzegorz Burcza) Okej, rozumiem.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, czy jeszcze pytanie?

(Joanna Duzinkiewicz) [...] Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Grzegorz Burcza) Ale halo halo, ja trzy pytania zadałem.

I od Pani dyrektor [...] na dwie.


Chodzi mi o stronę szóstą, tak, to było pierwsze pytanie

dotyczące, czy w Covidzie został zanotowany jakby wzrost

nie tyle może przestępczości, ale spożywania alkoholu, narkotyków.

Jak to wygląda? Czy mamy wiedzę na ten temat?

(Dorota Losik) Tak, oczywiście, już odpowiadam na to pytanie.

Właśnie, ten okres pandemiczny był dla nas wszystkich bardzo trudny

my nie otrzymaliśmy, nie odnotowaliśmy jakby wzrostu

tutaj problemu, czy przestępczości

czy tak jakby to było... Czy spożywanie alkoholu

czy tak jak to było głośno dosyć tutaj, wzrostu przemocy domowej.

Do nas nie docierały jakieś zwiększona liczba zgłoszeń

czy zwiększona liczba potrzeby udzielenia pomocy.

Na ogół najczęściej ta pomoc, która jest oferowana

dzieciom z problemem alkoholowym, czy zażywaniem tutaj

innych środków jest to pomoc terapeuty.

Te porady terapeutyczne, one nie były z uwagi na Covid przerwane.

One były cały czas kontynuowane, albo formie telefonicznej

albo u nas faktycznie na miejscu.

Ale był spadek osób korzystających.

To chyba było, tak się obserwowało

na terenie naszego kraju, po prostu osoby

przestały w tym okresie gdzieś tam zwracać się

o tą pomoc, był taki zastój.

Także nie odnotowaliśmy tutaj

jakiegoś wzmożonego i zwiększonego problemu w tym zakresie.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Panie Grzegorzu, wyczerpane?

(Grzegorz Burcza) Tak, teraz dziękuję serdecznie.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, Pani Radna Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Bardzo dziękuję. [dzwonek telefonu]


Moje zapytanie dotyczy informacji ze strony 12

a mianowicie z uwagi na stan epidemii w kraju

uruchomiono dodatkowy pogram z PFRON.

Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu

lub sytuacji kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi, tak?

I tu jest w module trzecim napisane

że pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

pomoc skierowana dla osób niepełnosprawnych

które w związku z wprowadzonym ograniczeniem

z uwagi na epidemię Covid-19

nie mogą korzystać z opieki świadczonej

przez placówkę rehabilitacyjną i taka kwota...

Otrzymali kwotę 389 500 zł

W jakim celu, co się z tym wiąże?

Czy to jest na zakup sprzętu, jak to wygląda?

Oraz moduł czwarty: pomoc osobom niepełnosprawnym

również poszkodowanym w wyniku żywiołu lub w sytuacji kryzysowej

wywołanej chorobą zakaźną

i pomóc skierowana dla niepełnosprawnych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie w kwocie 44 635 zł i 48 gr

I jak zostały spożytkowane te środki?

Następne pytanie dotyczy strony 33.

W roku 2020 Powiat Gryficki przystąpił do projektu Razem dla DPS.

I z działania 2.8 - rozwój usług społecznych

świadczonych w środowisku lokalnym

programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

w ramach programu Powiat Gryficki otrzymały granty

na dofinansowanie domów społecznych i na dwa domy społeczne

Jaromin i Gryfice otrzymano

znaczną kwotę 1 836 225

z tym 1 547 570 ze środków Unii Europejskiej.

To rozumiem, że teraz, no domy pomocy społecznej

nie mają większych problemów z budżetem, tak?

I też chciałabym wiedzieć jak zostały wykorzystane.

Czy to był zakup aut, czy to był zakup...

Czy to poszło na płacę dla pracowników,

czy to był zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

I dziękuję bardzo. Bardzo proszę odpowiedzieć na te...

(Agnieszka Mackojć) Ja też dziękuję.

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy może, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, proszę bardzo.

(Ryszard Chmielowicz) Na część tych pytań ja odpowiem

bo to ostatnie pytanie dotyczące DPSu

to dobrze się orientuję w tych zagadnieniach

bo podpisywałem stosowne umowy

i te środki były przekierunkowanie

mówiliśmy o tym parokrotnie

ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku

ze względu na sytuację tą pandemiczną

i to co się zaczęło działać w domach pomocy społecznej

i trudnościami z kadrą i niedowartościowani pracownicy

został rozpisany taki projekt na dopłaty do wynagrodzeń.

I to jest ta kwota łączna około 1 800 000 zł

o której mówi Pani Radna Duzinkiewicz.

I w dwóch transzach się to odbyło.

Pierwsza dopłata obejmowała okres trzymiesięczny

i zdaje się to było od maja, rozpoczęto te wypłaty przez 3 miesiące

i to była kwota 1450 zł na każdą osobę zatrudnioną w DPS-ie

oprócz pielęgniarek, bo one były finansowane z innego źródła

i za chwilę o tym powiem.

I to było netto 800 zł miesięcznie do wynagrodzeń.

Druga transza już była dwumiesięczna, nie trzymiesięczna.

Czyli to były mniejsze środki, ale również w ten sposób

dowartościowano ten trud ciężkiej pracy

w tym najtrudniejszym okresie, bo pamiętacie państwo

co się działo w Polsce w DPS-ach

i brak kadry i to, że oni słabo uposażeni.

A byli na pierwszym froncie.

Zdarzyło się to też u nas, że zakażenia...

że byli w tym okresie kwarantanny, na budynku.

Rozpoczęło się to w naszym DPS-ie, tutaj w Gryficach.

To było potężne obciążenie.

Nikt z tym jeszcze nie miał szans

w życiu się zetknąć, więc był to bardzo trudny okres.

I co najważniejsze ci pracownicy podołali tym wyzwaniom.

Gryficki DPS jako jeden z nielicznych chyba, czy nawet jedyny w Polsce

który zdławił tą pandemię wewnątrz i nie pozwolił

na transmisję, rozprzestrzenianie się zewnętrzne.

I to gdzieś tam nawet publikowano w radiu.

Również zdarzyła się ta sytuacja w DPS-ie Jaromin.

Kwarantanna i wiele osób zarażonych

i też udało się zarządowi tej jednostki i pracownikom

przejść to wszystko w miarę lekko.

I druga transza obejmowała

już ten jesienny okres, dwumiesięczny.

I też tej samej wysokości 1450 zł

to też, tak jak powiedziałem 800 zł netto.

Dla pielęgniarek rozpisano projekt NFZ-owski

to były z NFZ-u i te panie miały dofinansowanie

zdaje się że czteromiesięczne i tam była kwota 2450

tak na okrągło to mówię, bo w szczegółach nie pamiętam.

I one też skorzystały z takiej możliwości.

I wtedy była też mowa, że te środki

które są na dopłaty do wynagrodzeń

będą liczone w późniejszym czasie

jako środki budżetu na wynagrodzenia

i że to podniesie wskaźnik finansowy

utrzymania jednego mieszkańca

i z automatu wyższy budżet tych jednostek

co pozwoliłoby na znaczne podwyżki pracownicze.

Niestety, i tak nas zapewniano, niestety w ostatniej chwili

w końcówce roku poinformowano nas, że to są środki unijne

i one nie mogą być brane pod uwagę

w wyliczaniu tego współczynnika kosztów jednego mieszkańca

i tutaj jest tam niestety przykra wiadomość

dla naszych pracowników w DPS-ach, a jest to bardzo liczna grupa.

Ja przypomnę, że około 75 pracowników pracuje tutaj w DPS-ie

w dwóch obiektach DPS Gryfice, a ponad 200, około 240

włącznie z pracownikami WTZ-ów ponad 200 pracowników w DPS Jaromin.

Jest to około 70% kosztów całej jednostki, to są koszty pracownicze.

Ja spotkałem się ostatnio z tymi pracownikami w DPS-ie Jaromin

i omówiliśmy sobie dokładnie sytuację finansową

i umówiliśmy się, że spotkamy się w czerwcu

kiedy nastąpią już rozliczenia budżetu

za cały rok, bo tam średni...

Średnia liczba osób przebywających

i jeśli okaże się, że budżet nadpłacił

to często tak bywa, że roszczą sobie prawo do zwrotu tych środków

będziemy zabiegali, jeśli doszłoby do takiej sytuacji

o to, żeby te środki zatrzymać w budżecie

i będziemy starali się żeby ten budżet był jak najwyższy

no jak największy, żeby można było dowartościowywać tych ludzi tymi płacami.

To tyle w tej sprawie.

Jeśli do tego tematu są jeszcze jakieś pytania, to służę swoją wiedzą.

(Joanna Duzinkiewicz) Tak tak.

(Ryszard Chmielowicz) Tak?

(Joanna Duzinkiewicz) [...] spotkanie już niedługo, bo czerwiec już miesiąc

ale interpretując wcześniejszą wypowiedź Pana Starosty

nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale wychodzi na to, że kwota 1 836 000 zł

została przeznaczona na wynagrodzenie dla pracowników, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze zrozumiałam? Cała kwota, okrągłe 1 800 000 [...]

(Ryszard Chmielowicz) W dwóch, tak jest, w dwóch transzach. Bo to były dwa projekty.

"Razem dla DPS-u" to był taki tytuł tego projektu

i to były dopłaty do wynagrodzeń.

(Joanna Duzinkiewicz) To znaczna kwota, także myślę, że

no teraz pracownicy zarobki mają dosyć dosyć dobre

i jeżeli nas faktycznie jest, to powinni być zadowoleni.

Zobaczymy, co wyjdzie z rozmowy czerwcowej.

Bo 1 800 000 to jest bardzo duża transza, bardzo duża kwota.

Dziękuję bardzo.

(Ryszard Chmielowicz) Zasłużyli w pełni, zasłużyli na to.

(Joanna Duzinkiewicz) Zdecydowanie tak, jeżeli faktycznie te 1 800 000

przeszło na tylko i wyłącznie na dofinansowanie to ja się z tego bardzo cieszę.

(Ryszard Chmielowicz) Zdecydowana większość, bo tam jeszcze...

(Joanna Duzinkiewicz) Ale to znaczy, że nie wszystko?

Zdecydowana większość, ale nie wszystko?

(Ryszard Chmielowicz) Zdaje mi się, że z tego projektu

dopłaty do wynagrodzeń "Razem dla DPS-u" wszystkie środki

a tam mogły być jeszcze w tej kwocie jakieś Covid-owskie na zabezpieczenia.

To mówię już, dwa projekty, które 1 300 000 w Szczecinie podpisywałem

później drugi projekt był na...

Na 500 chyba, dla jednego DPS-u.

No w szczegółach moglibyśmy porozmawiać później

bo nie chcę tutaj jakby przekłamać tej kwoty

ale to o te kwoty mniej więcej chodzi.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panie Starosto.

Panią Losik poproszę o odpowiedź na te poprzednie moduły.

Pytania dotyczące modułów, realizacji tego programu.

(Dorota Losik) Z uzyskanych przeze mnie tutaj informacji

wynika, że była to w większości pomoc wypłacona osobom

które uczestniczyły w tych dziennych ośrodkach wsparcia

czyli w Powiatowym Ośrodku Wsparcia

i w naszym tutaj PSONI, czyli tym kole dla osób z niepełnosprawnością.

I w wyniku tego, że zostały te ośrodki zamknięte na czas pandemii

tym osobom wypłacano takie zasiłki, było to koszt 500 zł

To głównie są kwoty przeznaczone na ten cel.


(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze raz, nie słyszałam, przepraszam.

(Dorota Losik) Że była to osoby, które uczestniczyły

normalnie na porządku dziennym były uczestnikami ośrodków wsparcia dziennego

z uwagi na to że to ośrodki w czasie pandemii były zamknięte

te osoby do otrzymały takie wsparcie finansowe

zasiłek w wysokości 500 zł i głównie te środki zostały przeznaczone na tą pomoc.


(Joanna Duzinkiewicz) A jeżeli chodzi o moduł czwarty?


Bo to rozumiem, że tu dotyczyło modułu trzeciego, tak?

(Dorota Losik) Tak.


(Agnieszka Mackojć) To jest ta sama zasada

tylko skierowana do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Tak to rozumiem.

(Dorota Losik) Tak.

Dofinansowanie dla mieszkańców Domu Pomocy to był moduł czwarty.

I tutaj to Pan Starosta na ten temat, z tego co wiem

tutaj przed chwilą udzielał informacji.


(Joanna Duzinkiewicz) Nie nie nie, czy Pan Starosta udzielał informacji

na temat dofinansowania-

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze raz, Pani Radna, włączę, halo?

(Joanna Duzinkiewicz) 44, ja nie wiem co to jest.

Nie rozumiem, czy mieszkańcy domów pomocy społecznej

również uczestniczyli, brali udział w turnusach rehabilitacyjnych

w naszych ośrodkach, czy to chodzi o domy pomocy społecznej?

Stricte domy pomocy społecznej?


(Dorota Losik) W module czwartym-

(Joanna Duzinkiewicz) [...] dofinansowanie dla mieszkańców domów pomocy społecznej, tak?

(Dorota Losik) Tak.

(Joanna Duzinkiewicz) W kwocie 44 635 zł


(Dorota Losik) To jeżeli Pani radna pozwoli

ja skonsultuje się z Panią Dyrektor i udzielimy odpowiedzi-

(Ryszard Chmielowicz) WTZ jest w Jarominie

są warsztaty terapii zajęciowej, które również świadczą usługę

i zewnętrzne, ale przede wszystkim

usługę dla naszych mieszkańców DPS-u.

[...]

Ale jeszcze Pani Radna, wrócę

bo dostałem w międzyczasie SMS-a od Pani Dyrektor

Bo, żebym był dobrze zrozumiany.

Bo te środki, które były w projekcie "Razem dla DPS-u"

na dopłatę wynagrodzeń w pełni zostały przeznaczone na wynagrodzenia.

(Joanna Duzinkiewicz) W pełni, tak? Cały 1 800 000, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy nie wiem czy ty 1 800 000

tam jeszcze jakaś drobna kwota byłaby z innego rozdziału

Bo to...

[kaszlnięcie]

Tego nie jestem pewien.

Sprawdzę, to poinformuję Panią odrębnie.

Ale to tam grosze, grosze.

Z projektu "Razem dla DPS"-

(Joanna Duzinkiewicz) Grosz do grosza...

(Ryszard Chmielowicz) na dopłaty wynagrodzeń.

pierwszą transzę to podpisywałem na 1 100 000, bodajże druga na 700

i całe te środki zostały przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń.

(Joanna Duzinkiewicz) Jak to zostało przeliczone na...

dla wszystkich mieszkańców równo? Czy to było-

(Ryszard Chmielowicz) To dla pracowników.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

(Joanna Duzinkiewicz) I ja bardzo jeszcze poproszę o odpowiedź na moduł czwarty, tak?

(Dorota Losik) Mam informacje właśnie, też otrzymałam przed chwilką

że było w ramach tego modułu, były zakupione środki ochrony

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki gumowe.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo?


Jeżeli nie, to poproszę tablice do głosowania.


Proszę bardzo, Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

Omawianego przed chwilą.

(Paweł Bereżnicki) Jestem za przyjęciem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?


(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?


Pan Ryszard?

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze wrócimy do Pana Marka Gołuchowskiego

może jest już z nami?


I Pan Ryszard Maliński?

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, za przyjęciem głosowało 13 radnych

nie głosowało 4, a więc sprawozdanie zostało przyjęte.

Przechodzimy do realizacji do czwartego

a więc sprawozdanie z działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w 2020 roku.

Bardzo proszę, czy ktoś państwa radnych

chciałby rozwiać swoje wątpliwości, zadać pytanie?

Proszę bardzo Pan Radny Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

W sprawozdaniu na stronie 18 jest odniesienie...

No poza tym, że sprawozdanie jest w sumie

w większości tak jakby kopią pierwszego dokumentu.

Nie wiem czemu to służy, ale być może taka jest procedura.

Ale w części ze strony 18, która dotyczy DPS-u


jest kilkadziesiąt informacji

związanych z przyjmowaniem osób

na przykład "oczekuje 9 w DPS-ie gryfickim"

"12 w DPS-ie jaromińskim".

Ja bym chciał się dowiedzieć od Pani Dyrektor

jaka jest procedura

ustalenia jakby kryteriów, czy zasadności przyjęcia


osoby chorej do DPS-u.

I co jakby determinuje, że osoba x jest przyjęta

a osoba y jest nieprzyjęta.

Jak to wygląda?


I w kontekście tego jeszcze jedno pytanie wtedy

doszczegóławiające, jeżeli można uzyskać odpowiedź na to pytanie

bo sporo osób oczekuje, jak to wygląda?

Czy powiem tak bardzo brutalnie

że trzeba poczekać, aż umrze dana osoba

i wchodzi kolejna, czy to jest jakoś jeszcze inaczej?

(Dorota Losik) Proces kierowania do domów pomocy społecznej

rozpoczyna się na poziomie gminy, czyli w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Oni przyjmują wniosek, kompletują dokumenty

i tak naprawdę Ośrodek Pomocy Społecznej ustala zasadność skierowania

takiej osoby do domu pomocy społecznej.

Wydają decyzję kierującą i następnie te dokumenty

są przekazywane do domu... Powiatowego Centrum na terenie którego

dany Dom Pomocy Społecznej się znajduje

i taka osoba jest wciągana na listę.

Ponieważ jest lista osób oczekujących

w zależności od kolejności napływu tych wniosków.

I w momencie, kiedy zwalnia się miejsce

ale niestety wiadomo w jaki sposób zwalnia się miejsce w Domu Pomocy Społecznej.

Wtedy na to miejsce do odpowiedniego typu domu

może być skierowana osoba.

Kolejna osoba z listy.

W związku z pandemią ten rok był też wyjątkowy

z uwagi na to, że bardzo dużo osób oczekujących gdzieś tam

w tej pierwszej kolejności na umieszczenie

po prostu rezygnowało, odraczało te umieszczenie

no z uwagi na to... jakaś obawa, czy mieli zapewnioną opiekę

i na przykład wtedy jest brana kolejna osoba z listy.

Czasami też, jak to się potocznie mówi

są przypadki pilne i pilniejsze.

Więc czasami Ośrodek Pomocy Społecznej wystosowywał do nas pismo

z prośbą o pilne umieszczenie na przykład tej Pani

z uwagi, że ona ma bardzo krytyczną sytuację opiekuńczą.

I na przykład jeżeli mieliśmy takie pismo

czasami ta osoba w zależności od sytuacji indywidualnej

została przesuwana na liście i po prostu umieszczana szybciej

ale generalnie jest lista osób oczekujących

i jest tam zawsze zachowany porządek pod względem napływu podań.

(Grzegorz Burcza) Okej, i Pani Dyrektor

a jak wobec tego wygląda sytuacja odwrotna w takim razie?

Bo oczywiście zejście, czyli śmierć podopiecznego to jedno

a jak jeszcze dochodzi do procedury

załóżmy pozbawienia człowieka prawa pobytu w DPS-ie?

(Dorota Losik) To znaczy generalnie może osoba na swój własny wniosek

że tak powiem zrezygnować z tej pomocy w formie pobytu.

Jest wtedy uchylana decyzja

zanim osoba powstania, że tak powiem...

zwolniona to złe słowo, ale po prostu

zanim przestanie być mieszkańcem domu

pracownicy przeprowadzają taki wywiad

czy jeżeli ta osoba powróci do środowiska rodzinnego

do środowiska po prostu życia poza domem

czy jest w stanie funkcjonować

czy jest sobie w stanie poradzić

czy taką opiekę otrzyma.

To jest jeden przypadek.

Są bardzo skrajne i sporadyczne przypadki.

Jeżeli na przykład osoba bardzo poważnie narusza

regulamin pobytu w domu, nie stosuje się do zasad tam obowiązujących

lub dopuszcza się przestępstwa.

W takim przypadku też może zostać decyzja uchylona

o zwolnieniu takiej osoby z pobytu w domu.

(Grzegorz Burcza) Okej, rozumiem.

A czy jest możliwe że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


ignoruje na przykład orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

w którym stwierdza się niepełnosprawność danej osoby

i na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego

przez nazwijmy to zwykłego lekarza, nie specjalisty

w którym... który staje się podstawą jakby

do podjęcia czynności administracyjnych

o usunięcie danego człowieka DPS-u?

Czy jest taka możliwość?


(Dorota Losik) To znaczy, generalnie PCPR nie podejmuje decyzji

o usunięciu kogoś, jakby my w tym nie pośredniczymy.

To już jest sytuacja indywidualna każdego mieszkańca

która jest rozpatrywana przez pracowników Domu Pomocy Społecznej.

To na tym etapie jest podejmowana decyzja.

My tak jakby otrzymujemy tylko informację

że dana osoba ubiega się o zwolnienie z danego Domu Pomocy Społecznej.

Jeżeli chodzi na przykład przy skierowaniu

to tak naprawdę nie ma znaczenia czy to jest osoba

która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

bo nie musi takiego orzeczenia posiadać.

Najważniejsze jest właśnie zaświadczenie lekarskie

lekarza, które skrajnie...

Znaczy skrajnie, definitywnie określa czy taka osoba wymaga zamieszkania

lub potem zwolnienia decyduje moim zdaniem lekarz

ale to na etapie tutaj Domu Pomocy Społecznej.

My nie decydujemy.

(Grzegorz Burcza) To konkretne pytanie.

To na jakiej zasadzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach ul. Dworcowa 22

podjęło postępowanie administracyjne w sprawie

ustalenia zasadności dalszego korzystania z miejsca pobytu w DPS-ie

przez mieszkańca xxx?

Na jakiej podstawie podjęto to postępowanie administracyjne?

Z mojej wiedzy wynika, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

dotyczące tej osoby jest aktualne i dotyczy i mówi wyraźnie

o tym, że nie jest w stanie do samodzielnej egzystencji

a według mojej wiedzy na podstawie zaświadczenia lekarskiego

który nie jest lekarzem orzecznikiem ZUS

podjęło PCPR taką procedurę.

Czy PCPR... na jakiej podstawie ma uprawnienia

żeby orzeczenie lekarza orzecznika ZUS jakby podważyć

i na podstawie zaświadczenia lekarskiego podjąć decyzję

no właściwie wszcząć

postępowanie administracyjne o usunięciu człowieka?

(Ryszard Chmielowicz) Panie Radny.

Ja przeproszę, wejdę słowo.

W naszych DPS-ach jest 461 mieszkańców.

To są... Pan w bardzo indywidualnej sprawie

pojedynczej sprawie i

[dźwięk przewracanej kartki]

[...] i jest też dotyczy tutaj RODO

więc w szczegółach nie będę pytał pana-

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, ja naprawdę

nie chcę o żadnych szczegółach.

Przecież powiedziałem wyraźnie-

(Ryszard Chmielowicz) Dlatego taką informację

możemy panu udzielić bo we współpracy z Panią Dyrektor

albo z Panem Dyrektorem, w zależności od tego

jaką sprawą jest pan zainteresowany.

W szczegółach możemy to dokładnie przeanalizować

na konkretnym przykładzie, który pan tutaj próbuje podać.

(Grzegorz Burcza) Mi nie chodzi o-

(Ryszard Chmielowicz) Gdybanie tutaj nie ma najmniejszego sensu

Bo to są tak różne sprawy i sytuacje-

(Grzegorz Burcza) Bardzo proszę nie zamykać ust-

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, szanowni państwo.

Przypominam, że jesteśmy w punkcie

debatowanie nad sprawozdaniem z działalności

a nie rozpatrywania indywidualnych wniosków.

(Grzegorz Burcza) Ale to nikt nie mówi o-

(Agnieszka Mackojć) Postępowania administracyjnego.

Szanowny Panie Radny, uchylam to pytanie

proszę się skupić nad sprawozdaniem.

Tu proszę pytania kierować.

(Grzegorz Burcza) Odnoszę się do strony 19

o DPS-ie w Gryficach i DPS-ie w Jarominie

który jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych

i przewlekle psychicznie chorych

niepełnosprawnych intelektualnie i tak dalej.


I jest zapisane oczywiście o oczekiwaniu.

A nie ma procedury właśnie związanej

jakby, przepraszam, z usunięciem danego człowieka.

I chciałem się dowiedzieć czy na podstawie zaświadczenia lekarskiego

które wszczyna jakby procedurę postępowania administracyjnego

PCPR ma prawo usunąć człowieka.

Tylko takie pytanie.

(Dorota Losik) To znaczy tak...

(Grzegorz Burcza) Może, tak?

(Dorota Losik) No nie ma czegoś takiego jak usunięcie.

Osoba może być zwolniona z pobytu w Domu Pomocy Społecznej

na swój własny wniosek

i jeżeli okoliczności-

(Grzegorz Burcza) Nie mówię o własnym wniosku tylko o wniosku PCPR-u

który wszczął postępowanie.

(Dorota Losik) Ale jeżeli było wszczęte-

(Grzegorz Burcza) Postępowanie, żeby usunąć człowieka.

(Dorota Losik) Ja nie wiem, jeżeli jakieś pytania

w konkretnym przypadku, ja bardzo zapraszam tutaj do Powiatowego Centrum.

My wyjaśnimy, bo nie ma czegoś takiego jak procedura usunięcia.

Czegoś takiego się nie prowadzi.

Tego nie przewiduje ustawa w ogóle, o procedurze usunięcia, także-

(Grzegorz Burcza) Ja też o tym doskonale wiem

ale mam przed sobą dokument

który mówi o wszczęciu postępowania administracyjnego

w celu usunięcia, właściwie ustalenia zasadności

dalszego korzystania z DPS-u przez takiego, a takiego mieszkańca.

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, proszę to pytanie na piśmie

bo to dotyczy konkretnego przypadku.

Nie w tej chwili.

Tak? I będzie odpowiedź na to pytanie.

(Grzegorz Burcza) Ale to jest procedura

związana z pracą DPS-u na linii PCPR.

(Agnieszka Mackojć) Ale pani odpowiedziała

że nie ma procedury usunięcia


danej osoby z-

(Grzegorz Burcza) Pani Dyrektor, potwierdza pani to, tak?

Że nie ma takiej procedury, żeby

postępowanie administracyjne wszczynać, tak?

Żeby usunąć człowieka, tak? Potwierdza pani to?

(Dorota Losik) Jeżeli jest wniosek o usunięcie osoby

może być to związane z naruszeniem prawa takiej osoby-

(Grzegorz Burcza) Na czyj wniosek?

Na czyj wniosek? Bo osoba sama nie napisała chyba na siebie wniosku.

Kto może pisać taki wniosek o usunięcie?


Bo mówiliśmy o tym, że albo śmierć człowieka zwalnia miejsce w DPS-ie

albo człowiek sam się może, przepraszam, wypisać z DPS-u

albo gdy narusza regulamin, to ja rozumiem.

Ale teraz wychodzi, że jest jeszcze jakaś czwarta ścieżka

usunięcia człowieka z DPS-u.

Jaka jest ta czwarta świeczka?

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma, nie ma takich procedur

bo przed chwilą łączyłem się z dyrektorem DPS Jaromin


Co pół roku lekarz przeprowadza badanie

i oceny stanu zdrowia mieszkańców, pensjonariuszy

i wydaje zaświadczenie, czy jest konieczny dalszy pobyt

i całodobowa opieka, ale nie ma procedur

tutaj tak jasno określonych jak tego, co pan oczekuje.

To są indywidualne przypadki.

Proszę jeszcze raz, że jeśli Pan jest zainteresowany

to mogę doprowadzić do spotkania z dyrektorami

którzy wyjaśniają panu ten przypadek

albo każdy inny, jeśli miał taki miejsce.

Druga sprawa.

Mieszkańcy są finansowani przez gminy.

Gminy ściągają później te odpłatności

od najbliższej rodziny jeśli taka możliwość istnieje.

I gminy też decydują o tym

czy te środki będą przekazywane

jeśli uważają, że ich mieszkaniec

za którego opłaty nie ściągają z rodzin

i też chcą wiedzieć czy jest to konieczny pobyt

i konieczna opłata z tym związana.

Także tu jest...

Ale to mówię, jeszcze raz.

Proszę, możemy to wszystko sobie w szczegółach wyjaśnić

i każdy przypadek jest indywidualny.

(Grzegorz Burcza) Nie no, bardzo dziękuję Panie Starosto

bo doprecyzował pan, że co sześć miesięcy

lekarz wydaje zaświadczenie niejako od zasadności pobytu osoby w DPS-ie.

I to jakby jest-

(Ryszard Chmielowicz) Taką informację mam od Dyrektora

przed chwilą telefonicznie próbował-

(Grzegorz Burcza) Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

w tym momencie nie ma żadnego znaczenia

ważniejsze jest zaświadczenie lekarskie.

Dziękuję, o to mi chodziło.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Pan Paweł Bereżnicki jeszcze na pytanie

co do sprawozdania, bardzo proszę.

(Paweł Bereżnicki) Ja mam takie bardzo szybkie pytanie do Pani Dyrektor.

Jak wyglądają potrzeby?

Czy liczba osób, pensjonariuszy wzrasta, maleje?

Czy liczba miejsc jest wystarczająca?

Czy to nowe zadania przed Starostwem stoją?

Jak to wygląda od tej strony?

(Dorota Losik) To znaczy tak, w tym...

No z uwagi, wydaje mi się, że to wszystko

spowodowane jest sytuacją pandemiczną w kraju

ale w ostatnim roku na przykład ta liczba

osób oczekujących zmniejszyła się.


Nie wiem, być może gminy wstrzymały skierowania osób do DPS-ów.

Może to jest związane ze środkami finansowymi

albo po prostu z mniejszym zainteresowaniem takich osób

na pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Nie zaobserwowaliśmy wzrostu liczby chętnych

takie oczekiwanie na umieszczenie nie trwa długo.

Od momentu otrzymania wniosku i tej decyzji kierującej

wydaje mi się, że to jest maksymalnie do pół roku

kiedy taka osoba czeka.

Więc to nie jest jak na realia tutaj

na nasze potrzeby nie jest to jakiś długi okres oczekiwania.

Są oczywiście przypadki mówię pilne.

Gdzie są brane w pierwszej kolejności pod uwagę

także na ten moment mamy takie też okresy przestoju

czyli na przykład mamy wolne miejsce

a nie mamy chętnych...

Chętnej osoby, która w danym momencie chciałaby

w tym domu pomocy zamieszkać.

Ten okres był taki szczególny

ale no nie zwróciliśmy gdzieś tam uwagi

że jest jakby potrzeba rozbudowy tutaj tych miejsc na ten moment.

(Paweł Bereżnicki) Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Kazimierz Sać chciał zająć głos?

Nie?

Bardzo dziękuję, proszę państwa poproszę o tablicę do głosowania.


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

Z działalności PCPR-u?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec, nie mam...

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?


Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo głosami...

Siłą głosów czternastu przyjęliśmy sprawozdanie

z działalności PCPR-u na rok 2020

Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu

a więc przyjęcia raportu z realizacji w roku 2020

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Powiecie Gryfickim na za 2018-2022

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa ma pytanie co do tego zakresu?


Jeżeli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki, czy jest za przyjęciem raportu?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?


Pan Marek Gołuchowski?


Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?


(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar... Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Wrócę jeszcze do Pana Marka Gołuchowskiego.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

I Pan Grzegorz Szafrański?

Więc szanowni państwo, 12 radnych głosowało za przyjęciem raportu

5 nie głosowało, a więc raport z realizacji

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

na lata 2018-2020 został przyjęty.

Punkt 6: sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryficach za rok 2020

Jest z nami Pan Rzecznik, Pan Andrzej Pinczewski. Witamy ponownie.

Czy są pytania państwa radnych?

Bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.


Szanowny Panie Rzeczniku, jest... Właściwie dwie takie kwestie

bo tak analizując to sprawozdanie, bardzo ładnie zrobione


nasuwa się taka jedna kwestia.

Chciałbym uzyskać informację od Pana.

"Na 109 interwencji pozytywnie zakończyło się 44"

Można byłoby powiedzieć, że tylko 44

Czyli według pana oceny z czego wynika jakby spadek skuteczności

dochodzenia jakby tej sprawiedliwości dla konsumentów?

Tu z dalszych stron wynika jak sprawy

przechodzą do prokuratora, do sądu i tak dalej

ale jednak tak uparci przedsiębiorcy

którzy niejednokrotnie nie robią sobie nic z tych przepisów prawa.

Czy pan też tak to odbiera, że staje się pan

jakby coraz bardziej bezsilny wobec upartych

nazwijmy to w cudzysłowiu, przedsiębiorców?

Czy ten wynik 44 jest zadowalający według Pana Rzecznika?


(Agnieszka Mackojć) Proszę.


(Andrzej Pinczewski) Pani Przewodnicząca, panie i panowie radni.

Może tak, ten wynik na pewno nie jest zadowalający.

analizując poprzednie sprawozdania [...] była [...]


[...] wynika ta niska skuteczność [...]

[...] generalnie tak, raz że przedsiębiorcy może są

przynajmniej niektórzy coraz bardziej waleczni

i faktycznie tych reklamacji nie uwzględniają [...]

[...] druga sprawa jest taka, że ja generalnie [...]


[...] sprawę konsumenta, nie analizuję tych spraw

nie podchodzę do tego, że reklamacja jest niezasadna

bo powiem szczerze tak, są niektóre takie sytuacje

że faktycznie te reklamacje są niezasadne

ale nie zostawiam kogoś bez pomocy

i staram się każdemu pomóc

być może bywa tak też [...] niezasadnej reklamacji

czasami taka wada powstaje z winy użytkownika niestety


[...] czasami udaje się jednak [...] przedsiębiorcy

który robił [...] w stosunku do konsumenta

[...]

(Grzegorz Burcza) Halo, nic nie słychać.

(Andrzej Pinczewski) Nie słychać? W ogóle?

(Agnieszka Mackojć) Teraz słychać.

(Grzegorz Burcza) Przerywa, tak dość znacznie.

(Agnieszka Mackojć) Proszę głośniej zrobić, Panie Andrzeju.


(Andrzej Pinczewski) W ogóle nie było nic słychać?

(Agnieszka Mackojć) Trochę było.


(Paweł Bereżnicki) Co dziesiąte słowo.

(Andrzej Pinczewski) No to bardzo przepraszam.

To jeszcze raz może powtórzę.


Jeżeli chodzi o tą skuteczność

to faktycznie w poprzednich latach była troszeczkę wyższa

ona gdzieś tak się kształtowała na poziomie 50%

W poprzednim roku było troszeczkę niżej.

Nie wiem z czego to wynikało.

Wynikało to pewnie tak, raz z tego, że przedsiębiorcy

stali przy swoim, byli uparci

i jak powiedzieli raz nie, no to koniec.

i żadne moje argumenty nie docierały do nich.

Być może niektórzy radni [...] mieli możliwość

się zapoznać z moim pismem

w którym występuje do przedsiębiorców

Ja staram się tam oprócz racji samego konsumenta

przedstawiać też przepisy prawne

które dość często się zdarza że

trafiają do przedsiębiorców, a czasami nie.

No tak to już bywa, że niektórzy po prostu [...]

[...]jak nie to nie.

Powiedziałem też wcześniej, że takie sytuacje bywały

jak konsumenci do mnie przychodzą

i reklamacja jest, można powiedzieć na pierwszy rzut oka

ewidentnie niezasadna, ale ja nikogo nie dostałem bez pomocy

i staram się każdemu pomóc, nawet jeżeli

na pierwszy rzut oka jakaś tam wina konsumenta jest.


No i chyba z tego tytułu wynika taka niska skuteczność.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze, Dziękuję Panie Andrzeju.

Czy jeszcze jakieś pytania?

(Grzegorz Burcza) Znaczy jeszcze jedna taka kwestia.

Czy w pandemii koronawirusa nie stało się tak

bo być może optymistycznym akcentem trzeba byłoby zakończyć też wystąpienie.

Że poprzez zakupy internetowe

jakby dużo łatwiej dochodzić roszczeń?

Czy pan zauważył na przykład

to, że zakupy internetowe jakby dużo łatwiej się realizują

i jest mniej wtedy tych zgłoszeń

a jeżeli są zgłoszenia to są bardziej skuteczne?

Bo tak wynika z głównych jakby opracowań GUSu

że poprzez sprzedaż w Internecie jakby konsument jest

lepiej traktowany przez sprzedawcę?

Czy Pan to też zauważył?

(Andrzej Pinczewski) To znaczy tak, jeżeli chodzi

o sprzedaż internetową to faktycznie w zeszłym roku

ona wzrosła, tutaj nie ma co ukrywać.

Na to miała wpływ właśnie pandemia i dalej tak się dzieje.

Jeżeli chodzi o sprzedaż internetową

to są tak zwane umowy zawierane na odległość.

I tutaj faktycznie konsument może...

ochrona jest taka sama, tyle że ma dodatkowe uprawnienie

i może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn.

Ma 14 dni na to, żeby po prostu z tym produktem się zapoznać.

Ewentualnie gdzieś go tam w domu poużytkować [...]

[...]


Jeżeli chodzi o reklamację, tutaj uprawnienia są te same.

Powiem szczerze, że z tymi reklamacjami internetowymi

dość często bywa tak, że tam jest utrudnione

bo tutaj trzeba odesłać towar do sprzedawcy.

Nie zawsze sprzedawca [...] pokazuje swój adres korespondencji [...]

[...] czasami problemy z doręczeniem przesyłki.

Ale jeżeli chodzi o prawa do reklamacji

są identyczne jak przy sprzedaży tradycyjnej.


(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, czy jeszcze ktoś z państwa

chciałby zadać pytanie Panu Rzecznikowi?

Nie widzę, w takim razie przechodzimy do...

Proszę o tablicę do głosowania.

Przechodzimy do przyjęcia sprawozdania.

Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

[kaszlnięcie]

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

Bardzo dziękuję, jeszcze Pan Marek Gołuchowski, dotarł?

Szanowni państwo, 14 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania

więc przyjęliśmy kolejne sprawozdanie.

Przed nami realizacja punktu 7

a więc sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfickiego

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020

Bardzo proszę, otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby tutaj dopytać?


Nie widzę, w takim razie bardzo dziękuję.

Poproszę o tablicę do głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki, czy jest za przyjęciem sprawozdania?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Jednogłośnie, jednomyślnie przyjęliśmy sprawozdanie

o współpracy Powiatu Gryfickiego

z organizacjami pozarządowymi.

Przechodzimy do procedowania nad uchwałą.

A więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie określenia zadań

i wysokości środków PFRON dla Powiatu Gryfickiego

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych

ma pytanie odnośnie podziału tych środków?

Jeśli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?


Pan Łukasz Czyrny?

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, Pan Łukasz Czyrny.

[...]

Pan Marek Gołuchowski?


Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za. [rozmowa w tle]

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Jesteśmy zgodni jak nigdy dotąd.

Jednomyślnie przyjęliśmy uchwałę

w sprawie określenia zadań

i wysokości środków [...]

[rozmowa w tle]

Punkt 9: podjęcie uchwały w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/194/2020

z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.


Bardzo proszę, tutaj mamy chyba autopoprawkę, tak?


(Zofia Oświęcimska) Witam państwa, w imieniu zarządu

chciałabym przedstawić autopoprawkę do projektu uchwały

zmian w budżecie powiatu na rok 2021

[pogłos]

I teraz tak, paragraf trzeci-


(Agnieszka Mackojć) Nie słychać, Pani Skarbnik, nie słychać pani.


(Zofia Oświęcimska) Halo, teraz tak?


(Agnieszka Mackojć) Nie.


Panie Starosto, proszę głośniej.


(Ryszard Chmielowicz) Zmienimy się miejscami.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze.


(Zofia Oświęcimska) Witam państwa.

W imieniu zarządu chciałam przedstawić

autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok.

W treści uchwały, w paragrafie 3. dodano następującą treść:

przekazuje się na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

Paragraf 4: przekazuje się na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

kwotę 15000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną

za czas służby przekraczający normę określoną

w ustawie o policji dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

I nastąpiła zmiana w kolejnych, w numeracji kolejnych paragrafów.

W treści uzasadnienia podane są następujące punkty:

Punkt 7: zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryficach

w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa

w rozdziale 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

o kwotę 240 159 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości

Punkt 8: zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryficach

w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa


w dziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

o 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach

i punkt 9: zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryficach

w dziale 750 Administracja Publiczna

w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe o kwotę 90 159 zł

w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfice na zakup nowej windy.

Ponad to takie drobne zmiany redakcyjne

w punkcie 1, w rozdziale 750404

zamiana Komendy Powiatowe na Komendy Wojewódzkie Policji

i tam dodane są dwa słowa

na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej

za czas służby przekraczają normę określoną w ustawie o policji

dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach

oraz punkcie 4 dodano jakby źródło pochodzenia środków

czyli Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

To są zmiany wniesione autopoprawką.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. O tych zmianach rozmawialiśmy wczoraj na komisjach.

Ale czy ktoś z państwa radnych ma pytanie?

Czy chciał zająć głos?


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, jeśli można.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę. Radny Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, Panie Starosto.

Ja podobnie jak na poprzedniej, na wczorajszej Komisji Budżetu i Finansów

chciałem poruszyć temat sprzedaży działek w Rzęskowie.

Tak jak przyszliśmy na początku sesji

jak powiedział poprzedni Starosta.

W trakcie przejęcia przez Gminę Gryfice

działek o powierzchni 120 hektarów

została zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Gryfickiego

i burmistrzem Gryfic.

I myślę, że niezależnie od tego

jaki jest skład Rady, albo która to kadencja w tej chwili trwa

ta umowa musi być dotrzymana.

Jeżeli działki są sprzedawane przez Powiat Gryficki

i Powiat Gryficki z tego tytułu ma dochody

to musimy mieć świadomość, że obowiązuje nadal nas umowa.

Nas, a przede wszystkim Zarząd i Starostę Powiatu Gryfickiego.

Ta umowa mówi o tym, że dochody ze sprzedaży działek

powinny być przeznaczone na inwestycje

związane z... czy wykonywane na rzecz Powiatu Gryfickiego

ale również mogą być wykonywane na rzecz Gminy Gryfice.

Trzymajmy się w tej umowy. [rozmowa w tle]

Bo to już ustawa nakłada obowiązek [rozmowa w tle]

zachowania ciągłości władzy.

Dlaczego z wyborami... Z dniem wyborów, kiedy

następuje zakończenie kadencji jednej rady

nie następuje zakończenie kadencji Starosty i Zarządu Powiatu?

A no właśnie dlatego, że obowiązuje ciągłość władzy.

Niezależnie kto pełni tę władzę, kto ją wykonuje

zawarte umowy muszą być dotrzymywane.

No ja nie wyobrażam sobie

żeby radni powiatowi czy radni gminy

tylko w związku ze swoim punktem widzenia

zmieniali ustalenia które zostały zawarte przez lata

i nie chcieliby dotrzymywać.

Przecież te umowy dotyczą naszych mieszkańców

niezależnie od tego w jakiej gminie nasi mieszkańcy mieszkają

czy to Gmina Gryfice, czy Gmina Trzebiatów, czy Gmina Brojce.

Są mieszkańcami również Powiatu, a więc to Powiat jest zobowiązany

przede wszystkim do dotrzymania umów zawartych z gminami.

Więc wracając do naszej uchwały

chciałbym zapytać Starostę

kiedy rozpoczniemy dyskusję

na temat sposobu wydatkowania pieniędzy pozyskanych

ze sprzedaży działek w Rzęskowie.

Bo na wczorajszej komisji nie było ani słowa

na temat planów, jakie chcielibyśmy przygotować, albo omówić

w związku z pozyskaniem tak znacznych dochodów

bo uważam, że półtora miliona ze sprzedaży mienia to znaczące dochody.

Ja tutaj przy okazji chciałbym wrócić do propozycji

jednego z radnych do utworzenia algorytmu

ustalania sposobu, czy kolejności remontu Dróg Powiatowych.

Pamiętam obietnice Starosty, który zapewniał

że organ wykonawczy przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych

przygotuje oprawki do tego algorytmu

który został przedstawiony na sesji.

Ja pamiętam, że również i ja miałem uwagi do samego algorytmu

ale uwagi techniczne, czyli uważając, że te ważne kryteria

które zostały tam zapisane

wymagają jeszcze usprawnienia, czy sprawdzenia tego w realiach powiatowych.

Do dnia dzisiejszego, a mamy rok 21

ja nie spotkałem propozycji Zarządu

odnośnie ustalenia kolejności remontu dróg w Powiecie.

Tych dróg jak wiemy jest ponad 350 km i cisza.

Znaczy, wszystko są... wszystkie drogi są jednakowo ważne.

I dla Powiatu i dla mieszkańców i dla wszystkich

którzy korzystają z tych dróg?

Moim zdaniem nie.

Jeżeli nie mamy pieniędzy na remont wszystkich dróg

to powinniśmy wspólnie ustalić, które drogi powinniśmy remontować w jakiej kolejności.

Takiej dyskusji nie ma.

Co się dzieje z pieniędzmi, które powiat pozyskał

ze sprzedaży działek w Rzęszkowie?

Dyskusji nie ma.

Ale jak się okazuje w uchwale dotyczącej zmian w budżecie

pieniądze są już wydatkowane.

Czy one są dobrze wydatkowane, czy nie dobrze to jest zupełnie inna kwestia.

Natomiast nie ma dyskusji co do planów

związanych z wydatkowaniem tych pieniędzy.

I na to się nie zgadzam.

Uważam, że wspólnie w radzie powinniśmy przedyskutować

wyznaczyć zadania, a później je realizować.

Nie mamy dyskusji, mamy tylko projekt uchwały

który jest projektem Zarządu.

Oczywiście Zarząd ma prawo przedstawiać takie projekty

ale dlaczego nie ma dyskusji na ten temat na komisjach?

Tego nie rozumiem.

Najprostszą sprawą zaplanować pewne inwestycje

i przekazać organowi wykonawczemu do realizacji.

Dlaczego my tak nie działamy?

Czy Zarząd wie lepiej co radni powinni uchwalać?

Czy to radni powinni wskazywać zadania dla Zarządu?

Mam wrażenie, że Zarząd chyba zapomniał

że został wybrany przez radę, działa samodzielnie

i radnym pozostaje tylko przyjąć, bądź nie przyjąć uchwały rady.

Na razie tyle, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, Panie Starosto

czy Pan się odniesie do...

(Ryszard Chmielowicz) Tak, oczywiście.

[pogłos]

Nie wiem, tak na dobrą sprawę od czego zacząć

bo to jest zaszła historia i to odległe czasy

to wtedy, znaczy wtedy byłem Dyrektorem Wydziału Nieruchomości w Gminie

więc byłem również uczestnikiem całego tego procesu

przejmowania tych nieruchomości pod Rzęskowem, w obrębie Rzęskowo.

Przypomnę parę faktów może tam.

To było, to spotkanie miało kilka etapów.

W spotkaniu uczestniczyło kilka podmiotów

między innymi Nadleśnictwo, między innymi Agencja Mienia Wojskowego

i w pierwszej kolejności Nadleśnictwo miałoby dostać te lasy

oni zrezygnowali więc tam jest długa historia z tym związana.

I w momencie takim, jak wygaszono, to o czym mój poprzednik mówił

wygaszono zarząd, trwały zarząd na tych nieruchomościach.

Nieruchomości te stały się własnością Skarbu Państwa.

I to pierwszy wymiar.

I fakt też taki, jak sięgam pamięcią

że nie starania dwóch podmiotów o to

żeby te nieruchomości przejąć.

Czyli Starosty Kazimierza Sacia i Burmistrza Gryfic.

To są fakty.

I umówiono się zapewne

bo też uczestniczyłem, umówiono się

że po przejęciu tych gruntów podzielą te grunty.

Chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę.

To były grunty Skarbu Państwa, one nie podlegały komunalizacji

one podlegały pozyskaniu za przysłowiową złotówkę

czy forma darowizny, tego już nie pamiętam.

Za przysłowiową złotówkę przejmował Powiat, to pamiętam.

I te nieruchomości będące skarbem państwa

w momencie, gdyby nie zostały żadne zabiegi przejęcia

bezskuteczne były te zabiegi przejęcia

to tymi nieruchomościami zarządzałby Powiat Gryficki

i miałby wpływy w 25% ze sprzedaży tych nieruchomości

bo taka, takie uprawnienie jest do dzisiaj

i wtedy też taka szansa była.

Więc podział tych nieruchomości w proporcjach 70 do 30

miał też ten aspekt jakby

jasny, że te wpływy, z których rezygnuje się wprost

pojawiają się w późniejszym okresie

poprzez pewne zabiegi, zmiany w planie zagospodarowania

podniesienie wartości i tak dalej.

I te wszystkie, w tych wszystkich zabiegach też uczestniczyłem.


Jeśli chce się powiedzieć, że to tylko Powiatowi Gryfickiemu jest to przynależne

to uważam, że to jest lekkie nadużycie.

Bo to nie jest komunalne, nie była to komunalna nieruchomość

tylko, tak jak powiedziałem Skarbu Państwa.

A uczestniczenie w wytwarzaniu dóbr swojego czasu

to uczestniczyliśmy wszyscy, mieszkańcy bez podatku, wojsko

był utrzymywany i tak dalej, te nieruchomości też

i mieliśmy prawa wtedy bez uregulowanych własności.

Uczestniczyliśmy również w tym procesie

czy to nieruchomości de facto regionu

a nie zaszufladkowane do tej...

Innym aspektem jest to, że zmiana w planie zagospodarowania

że trzeba tam inwestować na tym terenie.

I takie działania w najbliższym czasie

o takich działaniach w najbliższym czasie możemy rozmawiać.

Ja spotykam się, bo tak, umowa dżentelmeńska.

No to tak jakby dżentelmenów w radzie

oprócz dwóch, czy iluś tam

jakby dżentelmenów w radzie nie było z innych gmin.

Oni też mają prawa do roszczenia

to proszę powiedzieć Wójtowi [_______]

Proszę powiedzieć Wójtowi [_______]

i że oni nie będą uczestniczyli

w podziale tych środków finansowych

bo im się coś tam nie należy.

Jest mi serce gdzieś tam też bliżej bije

i tam bliższa ciału koszula.

I spotykam się z zarzutami właśnie tych dżentelmenów z innych gmin.

Spotykam się z zarzutami, że zbyt wiele idzie na Gminę Gryfice.

Ja mógłbym przytoczyć tutaj trochę tych cyfr i liczb.

Ile w ostatnim okresie wykonaliśmy na drogach

i przebija to niestety te...

Finansowo przebija to [...]

inwestycje w innych regionach.

I mało tego, przedsięwzięcia te, bo zgadzam się

w dużej części ze swoim przedmówcą

że skoro taki zamysł był

że będzie trzeba jakby w jakieś tam części inwestować

ale te inwestycje strategiczne, priorytetowe

i one się same wpisują w projekt, w projekty budżetowe

same się wpisują w algorytm

bo tutaj wielkiej filozofii nie ma

i chociażby ta droga, o której powiedziałem

Gryfice-Modlimowo, ten odcinek pierwszy

gdzie 120 000 zaplanowane w budżecie, proszę bardzo.

Drugi odcinek który... Na który aplikowaliśmy.

To była droga strategiczna, bo trzeba ją dokończyć

od skrzyżowania Trzygłów-Rzęsin do miejscowości Kołomąć.

Droga, inwestycja o wartości 7 000 000 zł bez mała.

Tak w zaokrągleniu i to w niewielkim zaokrągleniu.


2,7 km i w coraz gorszym stanie technicznym

dekapitalizuje się z każdym rokiem

i w związku z tym wystąpiliśmy

jak szanowny przedmówca Stanisław mówił, że nic.

No to wystąpiliśmy o środki zewnętrzne

bo 7 000 000 to będziemy jeszcze długo

musieli sprzedawać nieruchomości w gminie Gryfice

żeby podołać takim wyzwaniom.

W związku z tym wystąpiliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

o to, żeby to inwestycje zrealizować.

Zaproponowaliśmy 20% udziału własnego

inni dostali 100% dofinansowanie.

My nie dostaliśmy nawet z propozycją

że będziemy współuczestniczyć.

No to byłoby około półtora miliona

własnego wkładu, gdyby skutecznie udało się pozyskać te środki.

No i one by w pełni poszły

bo rekomendowałbym radzie, żeby tą inwestycją się uporać.

Dalej będzie ona w planach.

Dalej będzie w planach i to możemy dyskutować.

I będzie w planach ta droga, na którą przygotujemy projekt

czyli Gryfice-Rotnowo.

Ale jest również jeszcze ważny element.

Że uczestniczymy w tym procesie budowy obwodnicy

już mówię w jakim wymiarze.

Bo umorzone zostały kwoty od odpłatności

za przejęte tereny Skarbu Państwa.

I też w części te pozyskane od Burmistrza.

To jest circa 1 000 000 zł

Zrezygnowaliśmy i jako Starosta

mając uprawnienie to, że mogę umorzyć

płatności za grunty Skarbu Państwa

to uczyniłem, czyli to jest kolejne 900, bez mała, tysięcy

czyli ponad 1 000 000 zł, bo w deklaracjach

tej wspólnej inwestycji marszałkowskiej obejścia Gryfic

było, że ciężary regulacji stanów prawnych gruntów

przejmuje na siebie burmistrz Gryfic.

I tu jest ta nasza pomoc.

Zrezygnowaliśmy z części gruntu tego przejętego

i umorzyliśmy również płatności z tytułu Skarbu Państwa.

To obejście spowodowało to również

że zostaną połączone trzy drogi

dwie wojewódzkie, czyli mówię ta

droga wojewódzka Gryfice-Kiełpino

czyli ta strategiczna, bo ona jest tam w połączeniu z węzłem S6

Druga droga na Niechorze, wojewódzka.

I trzecia droga między tam nimi

to jest ulica Niekładzka.

I tutaj jest to połączenie z drogą powiatową

i w tym momencie, za chwilę będę rekomendował do rady

o to żeby to ująć w planie inwestycyjnym

bo jaki sens jest tej inwestycji obejścia

jeżeli to obejście dociera

do strefy przemysłowej Gminy, Miasta Gryfice, do strefy przemysłowej.

I ten odcinek łączący jest w bardzo złym stanie.

Czyli od ulicy Niekładzkiej przez Niekładź

do tego węzła dalej do Prusinowa.

Jeśli tam jest dobra droga skomunikowana i tak dalej

to tą strefę przemysłową również trzeba skomunikować.

I za chwilę też będziemy musieli się zmierzyć tym

żeby takie środki w budżecie znaleźć.

To będą środki, które być może z tej sprzedaży tych działek

czy czy nie chce jej tam naznaczać, nazywać.

No fajnie będzie je nazwać.

To, że oprócz tych takich priorytetowych inwestycji

o których wspomniałem i za chwilę trzeba będzie o tym dyskutować

i rozmawiać i do tego żaden algorytm nie jest potrzebny.

Bo ze zdziwieniem, tu widzę Grzegorz

za chwilę będzie głową kręcił

bo to jego algorytm, jego pomysł.

Nigdy nie mierzyliśmy algorytmami

bo to nie jest jakaś tam wielka metropolia

którą, w której trudno rozeznać się co do priorytetu dróg.


I strategiczne, jedną z tych strategicznych dróg

jest również droga z Mirosławic do Brojc.

Też w bardzo złym stanie powiatowym... Powiatowa.

I też ważna, bo alternatywna do węzła Kiełpino.

Czyli tych takich inwestycji i jest sporo.

Ja chcę też powiedzieć, że

priorytetowo jest traktowane miasto Gryfice

i między innymi udziałem, albo przede wszystkim udziałem wcześniejszym

mojego poprzednika, bo zbudowana Gryf Arena no w dużej części niestety

bo niestety tutaj, można by powiedzieć służy mieszkańcom Miasta Gryfice

i z zazdrością patrzą na to mieszkańcy miasta Trzebiatów.

Również ten nasz Stawek i kąpielisko, które zostało zbudowane

ze środków FGD, a tu można byłoby spytać mojego poprzednika

jak tam z tymi środkami jest dalej, bo jest taka cisza

że trochę mnie to martwi

bo wygarnianie pieniędzy na płace to chyba trochę za mało.

Tutaj trzeba jakieś tam zaangażowanie również wykazać

żeby pozyskiwać środki.

No takie pytanie też zadamy

bo być może te inwestycje gryfickie

mogły być realizowane również z takich źródeł

a nie są realizowane i dlatego Burmistrz Gryfic występuje nawet

wystąpił nawet z FGD i mu nie będzie płacił spadek

bo nie korzysta, bo nic do tej pory nie dostał.

Takie słyszałem od niego opinie.

Więc tych i tutaj jest jakby

bo kąpielisko w Trzebiatowie też chcieli.

No tutaj o tym na razie nie rozmawiamy

bo priorytety są zupełnie w innym miejscu ulokowane.

Będziemy pozyskiwać środki gdzie tylko się da

bo udział własny pozwoli na to, żeby tych inwestycji wykonać znacznie więcej.

W tym ostatnim okresie wystąpiliśmy o trzy.

[kichnięcie]

Przypomnę, bo to warto, żeby nasi mieszkańcy Powiatu Gryfickiego o tym wiedzieli.

Wystąpiliśmy o drogę Brojce-Stołąż.

To tam protesty i tak dalej, jeszcze za mojego poprzednika.

Kwota tam ponad 2 km drogi

kwota projektowana, kosztorysowa 5 520 000

Aplikowaliśmy o środki do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niestety tak jak z tą od Rzęsina, Trzygłów do Kołomącia

bezskutecznie też tu proponowaliśmy 20% udziału własnego.

Trzecia inwestycja, z tego samego funduszu

to dotyczyła kotłowni dwóch naszych szkół

i takiego ciepłociągu do budynku drugiego szkoły na 11 Listopada

na kwotę 550 000 zł w udziałem własnym 20%

Też bezskutecznie, ale

jest też i dobra informacja.

Aplikowaliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych

na drogę Nowielice-Gorzysław.

I tutaj skutecznie, bo jesteśmy w wykazie zakwalifikowanym

przez premiera ostatecznie i dofinansowanie będzie 50/50%

2 800 000 koszt kosztorysowy tego przedsięwzięcia.

1 400 000 w związku z tym udział własny.

To, że swojego czasu za mojego poprzednika

ścieżka rowerowa Mrzeżyno-Pogorzelica obrośnięta jest wieloma mitami

i wydatkami kosmicznymi, bo dwukrotnie za nią zapłaciliśmy

i odstąpiliśmy jako Powiat od sądowego postępowania

bo doszliśmy do wniosku, że najgorszą rzeczą jest

jak samorządy ze sobą będą po sądach udowadniali sobie racje.

Lepiej te pieniądze poprzez porozumienia skierować na inwestycje


i to realizować potrzeby w Gminie, tutaj w tym przypadku Trzebiatów.

Burmistrz Trzebiatowa zadeklarował się i zabezpieczył

środki w wysokości 500 000 na tą inwestycję

więc gdzieś na następnej sesji będziemy chcieli rekomendować

o wpisanie tego przedsięwzięcia do tego finansowego preliminarzu.

To tyle, bo... co można powiedzieć.

Ja mówię tak, że jak jesteś Stanisław

jest jest Kazik, jest was dwóch dżentelmenów

którzy się umówili z trzecim dżentelmenem.

Ja chciałbym, żebyśmy tych dżentelmenów poszukali więcej

bo demokracja ma takie prawa.

I mam nadzieję, że dżentelmenów w innych...

przedstawicieli innych gmin nie zabraknie

przy w tych priorytetowych przedsięwzięciach.

[kaszlnięcie]

Będziemy w tej dyskusji próbowali udowodnić

i pokazać, że to o czym powiedziałem

że ten węzeł niekładzki

że on jakby musi być zrealizowany

bo ten pojazd [...] jaki sens miałaby mieć

miała ta obwodnica, żeby te ciężkie samochody wyprowadzić poza miasto

skomunikować ze strefami przemysłowymi

i ta druga budująca się strefa przemysłowa Burmistrza

przy ulicy Piłsudskiego jest świetne też skomunikowana.

Także ten wymiar... do tego wymiaru trzeba dążyć.

Ja jeśli będą jeszcze jakieś pytania w tej sprawie...

ja to uważam jako otwartą dyskusję

tylko musimy też opierać się o fakty i mówić o faktach.


Dziękuję.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Szanowna Pani Przewodnicząca, panie i panowie radni.

Jak słyszę o uzgodnieniach dżentelmeńskich

to przypomnę tylko, że od...

to jest moja piąta kadencja, takich uzgodnień było wiele.

Były nakreślane sposoby inwestowania pieniędzy

pozyskiwane bezpośrednio ze sprzedaży

gruntów komunalizowanych na poszczególnych gminach

i przypomnę, że w obliczu ostatnich pięciu kadencji

ogromny wpływ do budżetu miały środki pozyskane

z gminy Trzebiatów, z działek sprzedanych w Rogowie.

Pas techniczny, dzisiejsze duże ośrodki

wybudowane przez spółkę Burco.

Przypomnę o działkach przy ulicy Kamienieckiej

ponad 30 działkach w Trzebiatowie sprzedanych również przez Powiat.

Nie sposób zapomnieć o pieniądzach pozyskanych

ze sprzedaży majątku w gminie Rewal.

I gdy dzisiaj my mówimy, że pieniądze ze sprzedaży Rzęskowa

powinny tylko i wyłącznie trafiać na cele inwestycyjne w Gminie Gryfice

to przepraszam najmocniej, jest to najmniej dżentelmeńskie

co można było dzisiaj usłyszeć.

Szanowni państwo

Powiat to jest sześć gmin.

Wybudowana Gryf Arena za przeszło 20-kilka milionów zł

jak sam zresztą zauważył to bardzo dobrze i trafnie

Pan Starosta Chmielowicz-

(Kazimierz Sać) 13 milionów.

(Marek Gołuchowski) W większości, ponad 26 do tej pory-

(Kazimierz Sać) 13 milionów za Gryf Arenę, 13 milionów.

(Marek Gołuchowski) [...] zobaczyć w międzyczasie dodatkowe inwestycje poczynione

na rzecz właśnie tej budowy.

(Kazimierz Sać) [niezrozumiałe]

(Marek Gołuchowski) Ale proszę mi dokończyć.

Panie Starosto, jak pan będzie mówił ja panu na pewno nie będę przeszkadzać.

(Kazimierz Sać) Ale Marek, to nie kłam po prostu, nie kłam.

(Marek Gołuchowski) Nie kłamię, wiem jakie pieniądze przez...

po wybudowaniu kolejne lata kosztowały.

(Kazimierz Sać) Zróbmy zakładzik.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, pozwólmy sobie powiedzieć.

Proszę, Panie Marku.

(Marek Gołuchowski) Jeżeli mówimy o tym właśnie

to pragnę zauważyć, że roczny koszt utrzymania Gryf Areny

to jest ponad 2 miliony złotych.

Żadna, zaznaczam, żadna inwestycja na terenie Powiatu Gryfickiego

w pozostałych pięciu gminach

nie generuje takich kosztów utrzymania.

Ja nie mówię o jednostkach budżetowych

które mają subwencje na swoje koszty utrzymania

i dotacje rządowe, tylko mówię

o tym faktycznym przedsięwzięciu

które generuje takie koszty.

Poza tym kosztem mamy dodatkowy koszt właśnie Stawku.

My jako mieszkańcy całości powiatu, w każdej gminie

też chcielibyśmy mieć tak piękne właśnie inwestycje

jak Gryf Arena gryficka, czy Stawek.

Szanowni państwo, miliony złotych, które trafiły z Gminy Trzebiatów

właśnie ze sprzedaży mienia

które zostało w tym momencie pozyskane na terenie gminy Trzebiatów

trafiły na różne inwestycje.

Nie możemy równać się z gminami typu Brojce, Karnice

które nie dały i nigdy nie dadzą

takich właśnie możliwości pozyskania pieniędzy.

Gmina Rewal, wiemy doskonale, choćby ze sprzedaży ośrodka Kasia

jakie dochody dała dla Powiatu Gryfickiego.

Nie zapominajmy o tym, że te wszystkie pieniądze

nie trafiały do tych gmin, tylko trafiały na ogólną kasę Starostwa

i były wydatkowane na poszczególne

na tym etapie realizowane inwestycje w Powiecie Gryfickim.

(Ryszard Maliński) Proszę.

(Agnieszka Mackojć) Panie Marku, ja tylko powiem że

Gmina Rewal nie dała tej tego imienia Powiatowi.

To było od początku mienie Powiatu i Powiat sprzedał.

No i siłą rzeczy inwestował tam gdzie chciał

natomiast tutaj Gryfice-

(Marek Gołuchowski) Więc dlatego, Pani Przewodnicząca uprzejmie proszę.

Nie mówmy dzisiaj, że ze sprzedaży działek na Rzęszkowie

pieniądze mają tylko i wyłącznie trafiać na inwestycje

na terenie gminy Gryfice, jest to nie w porządku

wobec wszystkich pozostałych pięciu samorządów.

To jest moje zdanie.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, mogę?

(Marek Gołuchowski) Dziękuję uprzejmie.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo dziękuje.

Proszę, Pan Radny Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Szanowni państwo

[dzwonek telefonu]

Dyskutujemy trochę nie na temat.

Przepraszam, nie chcę...


Ja nie chcę robić żadnych wycieczek w stosunku do kogokolwiek.


Ja powiem o faktach.

Pierwszy fakt, to ktoś mi zadał pytanie

i wręcz poprosił, żebym przypomniał o tym

że była umowa dżentelmeńska

bo wczoraj na, bodajże na komisji były co do tego wątpliwości.

Więc ja jako poprzedni starosta jestem zobowiązany poinformować

że taka umowa dżentelmeńska miała miejsce

między Burmistrzem, a Starostą.

Umowa dżentelmeńska ma to do siebie

że można jej nie przestrzegać, czyli można nie wiem, zdradzić, można oszukać.

No i konsekwencji jakby prawnych nie ma.


Druga rzecz, szanowni państwo.

Zawsze byłem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju

i gdybyśmy przeliczyli pieniądze, które wydatkowane były na różne gminy

w tym Trzebiatów, Płoty i tak dalej i tak dalej.

Możemy zrobić różne też przeliczniki

w zależności od liczby mieszkańców i tak dalej i tak dalej.

To w poprzednich kadencjach staraliśmy się

jakby trzymać pewien taki poziom, żeby ta równowaga była.

Nie zawsze się to udawało.

Ale tutaj mówimy o tym, że została zawarta umowa dżentelmeńska.

Powiem wam tak, pewnie rzadko kto wie.

Bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby Gmina Rewal się rozwijała.

I robiliśmy, co mogliśmy żeby Gmina Rewal też się rozwijała

i były tam realizowane inwestycje.

Ale podam wam ciekawostkę, o której rzadko pewnie ktoś wie.


Sytuacja w Rewalu była bardzo podobna jak w Gryficach.

Gdyby nie podpis Starosty, to Gmina Rewal

nie zarobiłaby 50, czy iluś tam milionów zł

na terenach, gdzie buduje się obecnie Gołębiewski.

Wiedzieliście o tym?

Czyli gdyby nie wygaszenie trwałego zarządu przez Starostę

to Gmina Rewal nie zarobiłaby potężnych pieniędzy

czy podobnie też miało miejsce przy latarni.

Ale co to oznacza?

To oznacza to szanowni państwo, że staraliśmy się dbać o to

żeby każda gmina była jakby usatysfakcjonowana.

Dzisiejszej dyskusji o tym temacie nie byłoby

gdyby były dwie rzeczy.

Gdyby nie padło pytanie, czy była umowa dżentelmeńska

więc ja to potwierdziłem, że była.

A moim zdaniem w ogóle niepotrzebna dyskusja jest

bo Starosta powinien się spotkać z Burmistrzem

i uzgodnić jak ta umowa będzie realizowana

bo przecież to nie chodzi o to, Rysiu

że wszyscy mają, jak ty mówisz, być jeden będzie dżentelmenem

drugi nie będzie dżentelmenem.

Ja uważam, że żyjemy obok siebie

i każdy powinien być dżentelmenem i trzeba to sobie po prostu wyjaśnić.

Ja namawiam ciebie, spotkaj się z Burmistrzem.

Przegadaj, jak to będzie realizowane.

[kaszlnięcie]


I myślę, że tematu nie będzie. Po prostu trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie.


Bo słuchajcie...

Z Rzęskowem, żebyście wiedzieli o takiej rzeczy.

Bo Rysiu podał tutaj jakby pewne szczeble

ale ja spróbuję to doprecyzować.

Gdyby Starosta nie wygasił trwałego zarządu MONu

to ten teren nie stałby się jakby ogólnie Skarbem Państwa.

No bo on wcześnie też był Skarbem Państwa

tylko pod zarządem MONu, tak?

I później znowu, gdyby nie Starosta... Gdyby Starosta się sprzeciwił

no to gmina nie mogłaby skomunalizować tego terenu.

Więc udział Powiatu w procesie komunalizacji był istotny.

Wprawdzie do Skarbu Państwa, czyli jednoosobowo Starosta decyduje

no ale udział Powiatu.

Podobnie zresztą było z terenem, gdzie się buduje Gołębiewski.

I teraz w związku z tym

żeby i Gmina na tym zarobiła i Powiat na tym zarobił

to siedliśmy do stołu z Burmistrzem

i zawarliśmy właśnie tą umowę dżentelmeńską

że ta część terenów, które są...

zostały kupione, tam 1/3 terenu została kupiona przez Powiat, za złotówkę.

Pieniądze będą inwestowane na terenie Gminy Gryfice.

Taką zawarliśmy umowę dżentelmeńską.

A zwłaszcza, że Gmina Gryfice zrobiła nam

w stosunku do nas potężny też ukłon

dając bardzo dobre warunki zabudowy

bo bez warunków zabudowy też nie moglibyśmy sprzedawać.

Więc ja się nie włączę w dyskusję

to co Marek jakby podnosi, bo ja bo ja uważam

że na pewno trzeba inwestować w Płotach i w Trzebiatowie i tak dalej.

Ja tylko odpowiadam na temat, do którego zostałem jakby wywołany do tablicy

czy była umowa dżentelmeńska i moja propozycja jest taka:

jeśli jest to możliwe wstrzymajcie pewne wydatki

zanim Starosta przegada ten temat z Burmistrzem

żeby nie było niepotrzebnych jakichś waśni i sporów

i na pewno skończą się tematy "komu co".

Ja tylko potwierdzam, po raz ostatni powtarzam.

Umowa dżentelmeńska była zawarta, że z terenów na Rzęskowie

wszystkie środki finansowe idą na inwestycje w Gminie Gryfice.

I tyle, dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś z państwa chce zająć głos?

(Ryszard Chmielowicz) Może jeszcze ja w uzupełnieniu.

(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pani Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) To co powiedział Kazimierz Sać.


Oczywiście zgadzam się z nim

bo tutaj nie wyważa otwartych drzwi, tylko mówi o faktach

które też mi są znane.

Sprostuje tylko jedną rzecz, bo jak jest udział Starosty

w tym, że wygasa zarząd.

Ano żaden, bo to jest obligatoryjny.

Jeżeli grunty stają się zbędnym, bo nie ma jednostki

no to wygasza zarząd bo... I staje się to Skarbem Państwa.

i wtedy jest to-

(Kazimierz Sać) A co się staje, jeśli nie wygasi?

(Ryszard Chmielowicz) A jak może nie wygasić

jak nie ma jednostki i wygasza się bo to jest obligatoryjne?

Tak samo jak dla Pobierowa

tak samo i w tym przypadku ci, którzy wnioskowali

że im zbędne i oni... bo zarząd, akurat wojsko być może zwolnione

z jakiegoś tam opodatkowania.

Uciekają bardzo szybko z tego, żeby ten zarząd nie trwał dłużej niż jest potrzebny.

(Kazimierz Sać) Rysiu, to-

(Ryszard Chmielowicz) To oni nawet żądają.

(Kazimierz Sać) Obgadaj to z [______], są kruczki prawne że-

(Ryszard Chmielowicz) A druga rzecz, a druga rzecz tu przy... tak, to przyznaję rację

że trzeba było trochę starań, trochę trudu, bo to nie komunalizacja

bo to nie podlegało komunalizacji

bo to można było otrzymać w formie darowizny

albo za przysłowiową złotówkę, na określone cele publiczne.

I dalej tego nie będę rozwijał, bo to jest jakby oczywiste-

(Kazimierz Sać) Jedno zdanie, Rysiu, jedno zdanie tylko.

I tym sposobem Powiat wzbogacił się.

Ja tak nazywam-

(Ryszard Chmielowicz) Zgadzam się.

(Kazimierz Sać) 20 000 000 zł, no.

(Ryszard Chmielowicz) I zgadzam się, tak zgadzam się.

Tak jak i Wójt Gminy Rewal, który poczynił wiele zabiegów

jeździł i szukał później sponsorów... Znaczy nie sponsorów, inwestorów.

Przepraszam za słowo, bo to niewłaściwe.

Inwestorów dla tej nieruchomości

żeby ją... ale oni chyba nabyli nawet

za jakieś tam pieniądze, nie dostali całkowicie w prezencie

także tutaj też druga, bo my to dostaliśmy nieodpłatnie

a on musiał zapłacić, znaczy Wójt Gminy Rewal

musiał za nieruchomość tą którą w konsekwencji

sprzedał dla inwestora Gołębiewski

musiał za nią zapłacić.

Zysk był zdecydowanie większy, bo zrobili pewien zabieg.

Czyli zmiany w planie zagospodarowania, to co uczynił

Burmistrz Gryfic w stosunku do tych nieruchomości.

One nabrały dużo większej wartości, nabrały wartości między innymi

poprzez to, że poczyniono tam inwestycje.

Już nie mówię o tym obejściu, ale również już kawałek ulicy

zostały tam częściowo dozbrojone te działki, to spowodowało

bo pierwsze sprzedaże, jakie robiłeś

to były 30-arowe działki, tak zwane rolne.

I dopiero później plan pozwolił na to, żeby

te działki podzielić pod kolejne, pod konkretne plany zagospodarowania

i czy to budownictwo wielorodzinne, czy jednorodzinne

i stąd ta wartość znacznie wzrosła.

Lata były takie chude, gdzie sprzedawały się te działki pojedynczo

i te wpływy były niewielkie.

Teraz tak się złożyło, że sprzedano 19 działek

na jednym przetargu.

I szykujemy kolejne działki, bo tych inwestycji, tak jak powiedziałem

nie brakuje, na terenie Gminy Gryfice też ich nie brakuje.

Ja jako ten trzeci, powiedzmy dżentelmen

bo bo tutaj wspólnym głosem mówimy.

Będę rekomendował niektóre zadania jako zadania priorytetowe

w gminie, na Gminie Gryfice.

(Kazimierz Sać) A mogę jedną tylko, krótką uwagę?

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo.

(Kazimierz Sać) Pamiętajmy o jednej rzeczy.

Że tak powiedziałem, umowa dżentelmeńska ma to do siebie

że można ją nie przestrzegać.

Ale jakie są skutki nieprzestrzegania umowy?

Krótko tylko, przy temacie Kasi.

Czy Kasia poszłaby w Rewalu tak drogo, gdyby nie warunki zabudowy?

Więc jeśli my będziemy wojować z gminami

to za chwilę gminy zaczną wojować z Powiatem.

Co to, czym to zaskutkuje?

Że teoretycznie fajny teren, tak jak powiedzmy w Rzęskowie

gdyby nie było warunków zabudowy bardzo dobrych danych przez Gminę

to one nie byłyby tyle warte.

Czy Kasia byłaby tyle warta?

Też nie byłaby tyle warta.

Sami wiemy doskonale, że jeśli jest chociażby jakby w innym przypadku

nieruchomość, warunki zabudowy mówią o 3 kondygnacjach

czy 10 kondygnacjach czy 20 kondygnacjach

no to jest kolosalna różnica w cenie.

W tym w dochodach.

I ostatnia rzecz, to pamiętajmy o tym

że jak mieszkańcy Powiatu to są ci sami

co i mieszkający, nie wiem, Trzebiatowa, Gryfic i tak dalej i tak dalej.

Jak chcecie dzielić pieniądze, gdzie kłaść jakby priorytety

w inwestycjach czy w tej, czy w innej gminie.

Macie większość, róbcie to.

Ja tylko potwierdziłem, że umowa dżentelmeńska była

i namawiam do tego żeby ją przestrzegać

a jedyną instytucją, która może jakby zwolnić

z przestrzegania umowy dżentelmeńskiej jest Gmina Gryfice.

I namawiam was do tego, żebyście pertraktowali z Gminą Gryfice.

Czy Gmina Gryfice jest zainteresowana

jakby zmienić warunki umowy dżentelmeńskiej.

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze jedno zdanie, jedno zadnie tylko.

W pełni realizujemy twoją umowę z dżentelmeńską.

Więcej środków było wydatkowane na inwestycje w Gminie Gryfice.

Między innymi z tego powodu, że te wpływy

można przypisać je, że te wpływy były tutaj istotne

w tym, żeby można się było podjąć tej inwestycji.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, Radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za udzielenie głosu.

Moje zapytanie dotyczy uzasadnienia

do uchwały, punkt 4

Gdzie jest... Widnieje "Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 12 marca 2021 roku zwiększa się dochody Powiatu Gryfickiego

w dziale Pomoc Społeczna, pozostałe działalności o kwotę 271 869

z podziałem na... To jest subwencja rządowa na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

z podziałem na Domy Pomocy Społecznej w Gryficach - 70 485

i Dom Pomocy Społecznej w Jarominie - 201 384"

Rozumiem jeżeli to są środki przeznaczone

na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

to do tego celu zostaną przeznaczone.

I w związku z tym 271 869 dodać 44 635

które wynika z informacji sprawozdania z realizacji

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, moduł 4.

To jest ponad 313 000 na przeciwdziałanie chorobie Covid-19.


Biorąc pod uwagę iż większość pensjonariuszy jest już zaszczepiona

jak i również pracowników mam nadzieję

biorąc również pod uwagę, że ponad 1 800 000 zł

zostało przeznaczone na podwyżki dla pracowników

przy spotkaniu czerwcowym-

(Ryszard Chmielowicz) Nie podwyżki, Pani Radna

tylko dopłaty do wynagrodzeń.

To nie jest związane z podwyżkami.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze, dopłaty. 1 800 000 na dopłaty do wynagrodzeń.

(Ryszard Chmielowicz) Później będę musiał się z tego tłumaczyć.

(Joanna Duzinkiewicz) Aczkolwiek myślę, że to również pracownicy

są tego tytułu teraz zadowoleni, skoro tak znaczna kwota

prawie 1 900 000 została na ten cel przeznaczona.

Przy spotkaniu czerwcowym Pan Starosta otrzyma odpowiedź, informacje od pracowników

że oni są usatysfakcjonowani takim stanem rzeczy.

Ponieważ mają duże środki na przeciwdziałanie chorobie Covid-19.

Duże środki na dofinansowanie do wynagrodzenia

Także myślę, że to spotkanie czerwcowe będzie takie w miarę spokojne i ugodowe.

To jest pierwsze, chyba że się mylę.

Chyba że jest coś inaczej. Ale ja to tak rozumuję.

Następny punkt, który bym chciała poruszyć, to jest punkt 8.

Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatu Gryfickiego

i chodzi tutaj o kwotę 150 000 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

Czy można przez to rozumieć, że jeden z używanych samochodów

Państwowej Straży Pożarnej zostanie przeznaczony na OSP Gryfice?


(Ryszard Chmielowicz) Do tego drugiego pytania się odniosę

do tego pierwszego, bo zdaje się jeśli dobrze zrozumiałem

to chodzi o to, na co przeznaczone te środki

271 000 zł tak, Covid-owskie.

(Joanna Duzinkiewicz) Znaczy ja to rozumiem, jeżeli to jest nawet-

(Ryszard Chmielowicz) Bo gdzie pytanie-

(Joanna Duzinkiewicz) Moment, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

to myślę że to jest na przeciwdziałanie chorobie, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak i to rozpisane na konkretne działania

jakby Pani chciała...

(Joanna Duzinkiewicz) [niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Wspólnie z wnioskami dyrektorów.

Ale odniosę się do tego drugiego pytania

dotyczące zakupu samochodu, czyli te 150 000

które dzisiaj w budżecie zaproponowaliśmy

na uczestniczenie w projekcie zakupu nowego samochodu

do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Jest to związane oczywiście z wybudowaniem nowej komendy.

Ona ma być odbierana 20 czerwca.


Komendant Wojewódzki rozpisał już przetarg na pozyskanie

nowego wozu strażackiego bojowego wysokiej klasy

bo ten, który jest na ich stanie to 14-letni

on tam już ze względu na te zadania

on już nie spełnia tych takich pełnych oczekiwań

na miarę, powiedzmy, tej nowej komendy i na miarę XXI wieku.

Preliminarz, czy składanka finansowa tego projektu

to jest 700 000 Komendant Wojewódzki

150 000 Burmistrz Gryfic

i 150 000 powiat Gryficki

i łącznie to daje kwotę 1 000 000 zł

i taki jest koszt tego przedsięwzięcia.

Ja przypomnę jedną najważniejszą rzecz.

Komenda realizowana jest na terenie gruntu

stanowiącego w zaszłości mienie Gminy Gryfice

to Burmistrz obdarował za przysłowiową złotówkę

Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej

gruntem o powierzchni 1,5 ha w roku 2008.

Czyli można dzisiaj powiedzieć, że 13 lat trwała

z przygotowaniami trwała ta inwestycja.

Dzisiaj możemy się cieszyć, że finał już jest bardzo bliski

i na takie... i wtedy wartość tej nieruchomości

z tego co Burmistrz mi przekazywał, bo ja nie pamiętałem w szczegółach.

Około 220 000 zł dzisiaj gdyby to przeliczyć na wartości obecne

to tam [...] sprzedawaliśmy po 40 zł grunty te przemysłowe

w związku z tym to jest rząd wielkości około 600 000 zł

I taką nieruchomością obdarował Burmistrz Wojewódzką Komendę

gdzie finalizują tą inwestycję.

Dzisiaj poproszono jeszcze o to, żeby dorzucił 150 000

i w ramach tych 150 000 otrzyma pojazd, który jednostka uważa za...

No, jak będzie miała ten nowy

to ten będzie im zbędny i ona...

ten pojazd będzie przekazany dla OSP Gryfice.

Jest to 14-letni pojazd, który niewiele ma przebiegu kilometrów

rzadko użytkowany pojazd, takiego drugiego rzutu.

To jest pojazd, który ma wielką pojemność zbiorników na wodę

i on tam dojeżdżał wtedy, kiedy ta woda

była w dużym wymiarze, w dużych ilościach potrzebna.

Będzie na potrzeby Powiatu Gryfickiego

OSP przecież współpracuje z tą Komendą Powiatową.

Na takie imprezy w zasadzie, no idzie się z jakimś prezentem

dlatego tutaj rekomendowałem dla...

do was, o to, żeby te 150 000 zabezpieczyć w budżecie

bo ten prezent fajnie byłoby zrobić.

Zresztą kiedyś na takiej odprawie rocznej służb mundurowych

było już sygnalizowane, że zabraknie pieniędzy na dosprzętowienie.

Że tych pieniędzy, jak wszędzie, brakuje.

Więc fajnie by było, żeby Powiat w jakiś sposób

zauczestniczył w tym projekcie.

Rozważając taką możliwość, to tutaj w odpowiedzi

na jakieś tam powiedzmy dżentelmeńskie znowu uwarunkowania

pojawi się oczywiście ta komenda, obecna, stara komenda

jako nieruchomość do zbycia.

Bo jeśli okaże się, że jest ona zbędna

bo jak się przeprowadzi jednostkę, to zbędna

No więc pozostanie mi tylko wygasić zarząd

na te, na tym terenie i ten teren |stanie się mieniem Skarbu Państwa.

W związku z tym, że dysponentem, czyli możliwość rozdysponowania

tego terenu przysługuje Staroście Powiatu Gryfickiego

to możemy ten grunt sprzedać

ale również już sygnały do mnie docierają

że tym gruntem i tym obiektem

może obiektem mniej, tym gruntem zainteresowany jest Burmistrz Gryfic

w celu realizacji celu publicznego.

Pomysł jest, żeby na tym obszarze zbudować nowy Dom Kultury

który będzie bez barier architektonicznych, będzie dostępny

będzie miał miejsca parkingowe i taki pomysł już słyszałem.

Czy uda się, czy uda się, będę też tym orędownikiem

żeby wystosować jakieś tam listy intencyjne

żeby walczyć o to, żeby spełnić tutaj też i oczekiwania

naszych mieszkańców Gryfic.

No bo tutaj znowu dżentelmen się we mnie odzywa

żeby zrobić jak najwięcej w Gryficach

i jeśli pojawi się taki taka możliwość

to zapewne będziemy chcieli z tego skorzystać.

A póki co to-

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca.

(Ryszard Chmielowicz) 150 000-

(Joanna Duzinkiewicz) Ja jeszcze mam zapytanie.

(Ryszard Chmielowicz) Jak zostanie nam tylko sprzedaż

to ze sprzedaży, jak państwo radni wiecie

ze sprzedaży Skarbu Państwa mamy 25% udziału

i te 25% ja nie chcę dzisiaj o cyfrach mówić

no ale zakładając domu około czterdziestu arów jest tego gruntu

i około sam grunt licząc, około 500 zł sam grunt

no to koszt, czy wartość tej nieruchomości

około dwóch milionów zł


(Joanna Duzinkiewicz) Ja mam zapytanie, przepraszam, ad vocem.

W takim razie proszę o dżentelmeńską odpowiedź.

Co z terenem na bazę OSP Gryfice?


(Ryszard Chmielowicz) To zadanie... Nie wiem, nie wiem.

Jeszcze nieznane mi są te uzgodnienia.

Bo korzystali z tego garażu na terenie tej obecnej komendy.

Jeżeli zarząd zostanie wygaszony, to w całości

to ten garaż trzeba będzie znaleźć w innym miejscu

bo to nie ulega wątpliwości, to nie da się tych celów pogodzić.

Chyba, że obdarowany zostałby Burmistrz.

No to czasowo do budowy tamtych, tej inwestycji planowanej

można byłoby korzystać z tych istniejących obiektów.

Jaka przyszłość, to trudno powiedzieć.

Ja mówię o pewnych możliwościach tylko na ten czas

że będziemy na ten temat dyskutować i rozmawiać.

No to tak już oswajam was wszystkich z tą problematyką

żeby mieć własną ocenę tego wszystkiego.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mamy kolejkę teraz.

Poproszę Pana Łukasza Czyrnego o zabranie głosu. Zgłaszał się.


(Łukasz Czyrn) Tak, Pani Przewodnicząca

bo tak ze zdumieniem słuchałem wypowiedzi Marka Gołuchowskiego

na temat Gryf Areny, Stawku

ze względu na to, że no dobrze pamiętam jak

Marek był z takich, jednym z większych lobbystów

za wybudowaniem Gryf Areny i Stawku.

A teraz dość mocno mnie zdziwiła jego postawa

teraz no wytykane sprawy związane z generowaniem kosztów

no ale szanowni państwo, czy to hala Gryf Arena w Gryficach

czy w Płotach, czy w Mrzeżynie.

No te obiekty zawsze będą generowały koszty

to są miejsca dla naszych mieszkańców i od początku wiedzieliśmy

że to nie będzie rentowe, tylko zawsze każdy z samorządów musi

dokładać do takich inwestycji

i tak samo jeżeli chodzi o Stawek w Gryficach.

To jest miejsce spotkań

to jest miejsce gdzie spotykają się mieszkańcy naszego powiatu

i no samorządy również muszą realizować takie zadania

dlatego no tym bardziej jestem zdziwiony

jakby tutaj słowami Marka.

No mam nadzieję, że to były jego własne przemyślenia

a nie podrzucone gdzieś tam myśli przed sesją.


Szkoda że Marka nie ma, bo widzę że jest nieaktywny już.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, proszę Pana Kazimierza Sacia o zabranie głosu.

(Kazimierz Sać) Krótko przy tym odniosę się głównie

do wypowiedzi Rysia, ale krótko.

Nie wiem skąd Marek wziął kwotę 20 milionów, absolutnie jest to kompletna bzdura.

Koszt inwestycji jeśli chodzi o Gryf Arenę to 13 milionów, może 13 z kawałkiem

także kompletna bzdura odnośnie 20 milionów.


Odnośnie tego, co wspominał Rysiu

czyli nieruchomość w Gryficach, Straż Pożarna, po Straży Pożarnej.

Oczywiście jest, tutaj nie będę oczywiście żadnych lekcji udzielał

specjaliście od nieruchomości, czyli Panu Chmielowiczowi.

Oczywiście Powiat ma problem, żeby skomunalizować

bo żeby skomunalizować to jest na zadanie własne tylko i wyłącznie

więc musiało być zadanie własne.

A inną rzeczą jest to, że decyduje o tym minister skarbu

a dokładnie Wojewoda.

Więc tu są jakby do wyboru dwa kierunki

to co wspomniał właśnie, albo się upierać i sprzedawać jako Skarb Państwa i 25%

tylko mieć ewentualnie, dużo łatwiej jest skomunalizować to Gminie.

No i znowu tutaj można zawrzeć umowę dżentelmeńska z Gminą.

Jak to ewentualnie podzielić.

I żeby już skończyć powiem wam jeszcze o innych

bo tych umów dżentelmeński było wiele

i podam taki przykład w Niechorzu, po komendzie policji dostaliśmy

taki jakby ośrodek przy samym dworcu PKS-u, który sprzedaliśmy bodajże

teraz nie chcę strzelać, ale 6-7 milionów złotych

coś takiego było chyba.

I znowu była umowa dżentelmeńska między policją, a nami

i też proszę o tym pamiętać, że pomagamy

naprawdę mocno pomagamy policji.

Bo wystarczyło, że policja jakby stanęłaby okoniem

a zwłaszcza że to była ich inicjatywa

więc dlatego też kupowaliśmy samochody dla policji i tak dalej, i tak dalej.

A dostaliśmy, tak jak mówię, po przetargu nie chcę strzelać

ale chyba sześć 7 milionów złotych.

Także naprawdę dużo jeszcze można pomóc policji

a namawiam po raz ostatni do przestrzegania u dżentelmeńskich

bo to są umowy, które... to są korzyści dla dwóch stron. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos?

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.

Chciałem się odnieść oczywiście w nawiązaniu do dyskusji

przede wszystkim do wypowiedzi radnego Marka

który podał oczywiście wartość budowy Gryf Areny.

To nieprawda, że 20 milionów kosztowała.

Pierwotnie koszt budowy wynosił 12 milionów.

Później on był minimalnie zwiększony, to wynosił około 13 milionów.

Natomiast w odniesieniu do środków pozyskanych przez Powiat

na terenie różnych gmin, oczywiście ja całkowicie się zgadzam z tym

że Rada powinna się zastanowić nad rozdziałem środków

Jeśli sprzedaje majątek Powiatu na terenie różnych gmin.

Natomiast Marku, podaj mi przykład

która to gmina przekazała Powiatowi majątek

którzy następnie powiat sprzedał?

Poza Gminą Gryfice, bo jak powtórzysz to co wszyscy wiemy

to nie ma, nie ma sensu. Więc taka jest sytuacja.

Jeśli chodzi natomiast o koszty utrzymania Gryf Areny

to tutaj w pełni popieram Łukasza.

Przecież jako radny pięciu kadencji głosowałeś zawsze za budową Gryf Areny

remontem Stawku w Gryficach i wieloma innymi sprawami.

Dzisiaj mówisz o dużych kosztach utrzymania.

A czy wziąłeś udział w dyskusji

nad zmniejszeniem kosztów utrzymania choćby jednego obiektu?

Ja nie słyszałem.

Ale dobrze, to już jak gdyby pomijając.

Natomiast w odniesieniu do wypowiedzi Starosty.

No powiem, że każde zdanie Starosty wywołuje jak gdyby moje refleksje

i chciałbym tutaj się kilkoma refleksjami podzielić z państwem.

Mówi Starosta obecny, że do starania o przejęcie

tego terenu powojskowego na terenie gminy Gryfice.

Przypomnę, chodzi o obszar 120 hektarów.

Brało, w staraniach brało udział wiele jednostek, między innymi Nadleśnictwo.

No tak. I dlaczego nie przejęło?

Dlaczego inni nie dostali z tego terenu nic?

To jest zasadnicze pytanie.

Mówi Starosta, "Powiat też mógł skorzystać z tego podziału

mógł zagospodarować ten teren".

To nieprawda.

Nie mógł zagospodarować.

Powiat nie mógł przejąć tego terenu

bo nie mógł wykonywać na tym terenie żadnych zadań.

No i absolutnym nieporozumieniem jest to co powiedział Starosta

że wszyscy mamy prawo do tego majątku, bo to jest majątek powojskowy.

Panie Starosto, specjalisto od nieruchomości. Gdzie jest takie prawo?

Nie ma, nie było i nie będzie.


Dalej Starosta mówi o tym, że inni wójtowie, burmistrzowie

również mogliby wyciągać rękę za ten teren

który został skomunalizowany na rzecz Gminy Gryfice.

Tak, proszę go odesłać do burmistrza Gryfic.

Burmistrz Gryfic na pewno im odpowie, to co musi odpowiedzieć.

No to interpretacje tego rodzaju to zupełne nieporozumienie.

Chciałbym tutaj odnieść się również do udziału Powiatu

w kosztach budowy obwodnicy Gryfic.

Panie Starosto, Powiat szacunkowo uczestniczy w kosztach budowy

nie w sensie finansowym, a materialnym na poziomie 1 miliona zł

Przypomnę, to jest zadanie wojewódzkie.

Urząd Marszałkowski realizuje budowę obwodnicy za około 50 milionów

a gmina Gryfice dokłada do tego zadania 10 000 000 zł

Jest mi wstyd, że Powiat uczestniczy

jedynie w formie rzeczowej, a nie finansowej.

Przecież to wszyscy mieszkańcy gminy będą mieli prawo korzystać

z tej wielkiej inwestycji

szczególnie ważnej na terenie i Powiatu

i na terenie naszej Gminy Gryfice.


Czy to jest wszystko? No nie.

Jeszcze wypowiedzi dotyczące terenu po Państwowej Straży Pożarnej.


Znowu. Powiat nie ma żadnej możliwości przejęcia tego terenu.

Zagospodarowanie tego terenu na cele Skarbu Państwa

może dać w najlepszym układzie jedynie 25% wartości

czy to umów dzierżawy, czy to sprzedaży tego terenu.

Czy warto tak robić? Czy nie warto spojrzeć na zadania

które wcześniej były realizowane z korzyścią i dla Powiatu i dla gmin

ale szczególnie dla mieszkańców i Gminy i Powiatu, bo to są ci sami ludzie.

Zastanówmy się, bo warto o tym dyskutować

a nie warto przedstawiać dokumentów, które są nieprzeanalizowane, nieprzemyślane

a podlegają jedynie cichemu uchwaleniu na sesji.

Tak nie powinniśmy robić.

Powinniśmy rozmawiać o wszystkich sprawach, które dotyczą powiatu.

I jeszcze jedna, drobna uwaga Panie Starosto.

Ja z nikim się nie umawiałem jeśli chodzi o dyskusję w tym temacie.

Tak sobie myślę w tej chwili, że jedyna umowa jaką zawarłem

to w listopadzie 2018 roku i to między innymi z tobą, Rysiek.

Jak ona jest realizowana to wiemy.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś chce zająć głos?

(Ryszard Chmielowicz) Jak się odniosę do kilku zarzutów.

Bo mam wrażenie że Stanisław nie słuchał tego, co mówiłem.

Bo jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu

po wyłączeniu z zarządu zagospodarowania terenu 25%

bo rozdysponowywał by Powiat tą nieruchomość.

Nie mówiłem o żadnej przejęciu, żadnej komunalizacji

bo cel był ściśle określony i dzięki temu, że ten cel był określony

na cele publiczne Gmina Gryfice we współudziale z Powiatem

mogła ten teren przejąć.

Nadleśnictwo zrezygnowało, bo powiedziało

że jeszcze te lasy nie mają dla nich żadnej wartości

bo na tym obszarze i tereny leśne są

więc zrezygnowali z tego terenu

też dzięki namowom, zdaje się, że wtedy włodarzy

którzy uczestniczyli w tych wszystkich rozmowach.

I tak jak z tą starą komendą.

W żadnym momencie nie powiedziałem, że Powiat może przejąć

tylko powtórzyłem to jeszcze raz

że wygasi zarząd i może namawiać Ministerstwo i Wojewodę pośrednio

do tego, żeby ten teren przekazać na cele publiczne dla Gminy, dla Gminy.

Jeśli tak się nie zdarzy, to my nie dostaniemy tego terenu

a jedynie będziemy zarządzać, czyli rozdysponowywać tym...

Dysponować tym terenem i wpływami w wysokości 25%

tak jak powiedział Stanisław, bo to właśnie odnosił się

do tego, co ja mówiłem.

Obwodnica 70, około 70 milionów łącznie

także tutaj, z tego co ja wiem, bo to Burmistrz mi o tym mówił

że to rząd wielkości około 70 milionów, ten pierwszy etap

i 10 milionów faktycznie Burmistrz się zdeklarował

i pierwsze szacunki wynikały z tego, że wykup terenów pod tą inwestycję

może osiągnąć poziom około 10 milionów.

No więc milion już, można by powiedzieć, jest mniej

bo do tego się przyłożyliśmy.

Więc no to są takie tylko możliwości.

To jest zadanie Urzędu Marszałkowskiego.

To Marszałek realizuje, droga wojewódzka.

I stąd gdzieś tam było porozumienie z Burmistrzem

że on będzie zajmował się wykupem.

Inwestycja bliska ukończeniu.

To, to to chyba tyle chciałam to sprostować.

(Kazimierz Sać) Ostatnie zdanie.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, proszę Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Może to trochę zabrzmi filozoficznie, to co powiem

ale ale skoro już tak rozmawiamy, to naprawdę krótko.

Myślałem, że się nie zgodzę nigdy z Łukaszem Czyrnym

ale się zgodzę, czyli krótko przy Gryf Arenie.

Zrozummy taką rzecz, jeśli budujemy chodnik, ulicę

ile później kosztuje utrzymanie tego?

No dużo.

Tak samo jest z Gryf Areną. Dlatego ja starałem się

żeby Gryf Arena głównie nieodpłatnie była jakby oddawana w użytkowanie.

Dlatego, że to są pieniądze, jak to się mówi potocznie podatników.

I Gryf Arena niczym się nie różni od chodnika, czy od ulicy utrzymaniu.

Więc to nie jest inwestycja pod zysk, tak?

I o tym trzeba pamiętać.


Ja powiem tak, tak. Trochę z takim uśmiechem

ale nie, naprawdę, nie złośliwym uśmiechem.

Więc obserwuję, co się w tej chwili dzieje.

I jakby Rysiu zderza się z zarządzaniem Powiatu

a zarządzanie Powiatu to, czy się komuś podoba, czy nie

to jest właśnie 6 gmin i są różne interesy.

Czyli gdy się spotykaliśmy w przeszłości w Trzebiatowie, w Płotach i tak dalej

i każdy ciągnie w swoją stronę.

I tak to niestety działa.

I ostatnie zdanie.


Pamiętajmy o tym, że niedługo wpłynie do Polski potężna fala pieniędzy unijnych

to będą miliardy i pamiętajmy o tym, że te pieniądze

czy tam się podoba, czy nie.

Będą jakby, będzie potrzeba na środki własne, tak?

I najgorsze, co może być, jeśli pieniądze będą szły bokiem

to znaczy sąsiednie gminy, powiaty i tak dalej będą inwestowały.

Także namawiam też do pewnej ostrożności w wydatkowaniu środków własnych

bo za chwilę się okaże, że potężne, że tak powiem potocznie "deale"

będą przychodziły bokiem, jeśli my, nasze środki własne

czasami na łapu-capu i tak dalej.

No niestety Rysiu, taka jest rola starosty

że trzeba teraz być elastycznym

i z jednej strony urodziłeś się w Brojcach, ja akurat w Gryficach.

Ale, czy nam się podoba, czy nie

tak i tobie jak i mi.

Trzeba zostawić jakby serducho trochę z boku

i musi być, szanowni państwo dobra współpraca z gminami

i miałem ostatnie zdanie, to jeszcze tylko dokończę.

I podam wam prosty przykład.

Co to znaczy, że zrobimy ulicę tylko tam, czy drogę tylko tam

gdzie gmina pomoże?

Czyli dołoży 50%

No można tak stosować, można też wepchnąć ulice gminom, wszystko można.

Tylko to jest wszystko na krótkich nogach.

Ja jako Burmistrz, inaczej, ja jako Starosta

podzielam pogląd, że najlepiej znaleźć współudziałowca w budowie

ale pod jednym warunkiem, że Burmistrz jest tym zainteresowany.

Bo za chwilę Burmistrz... No bo Starosta powie "No, ta droga leży na terenie gminy"

a za chwilę Burmistrz, jak będzie złośliwy

powie "to wy się dołóżcie do drogi gminnej

bo ta droga przecież leży na terenie powiatu"

Czym to się różni? Ci sami ludzie.

Także namawiam po prostu do szukania kompromisów

a nie do poddawania się takim chwilowym jakby emocjom.

I trzeba zawsze przegadać w pokoju przegadać

i dzisiaj byśmy nie zmarnowali godziny czasu na sesji.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, przechodzimy do procedowania nad uchwałą.

Temat jest bardzo ważny i nie ulega wątpliwości

że trzeba z nim usiąść.

Natomiast co do uchwały. Czy są jakieś pytania?


Jeżeli nie ma, bardzo dziękuję państwu.

Proszę o tablicę do głosowania.


[dzwonek telefonu]


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Ryszard Chmielowicz) A, bo to to samo, tak?

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?


(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?


(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Wrócę jeszcze do Pana Marka Gołuchowskiego.

Czy jest?

Pani Renata Korek?


(Kazimierz Sać) Marek liczy pieniądze, ile kosztuje Arena.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?


Szanowni państwo, 11 radnych jest za przyjęciem uchwały

tak więc uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do pracy procedowania nad uchwałą w punkcie 10

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Proszę, czy ktoś z państwa radnych chce zająć głos?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Bo tak jak autopoprawka była wniesiona

do tej uchwały budżetowej

tak również musi być autopoprawka

w wieloletniej prognozie finansowej.

I teraz moje pytanie jest, czy jeszcze raz życie sobie

żeby Pani Skarbnik powtórzyła te wszystkie elementy

które zostały autopoprawką wniesione do uchwały?

Czy to jest jakby wystarczająca informacja

że automatycznie autopoprawka

do uchwały budżetowej przenosi się

do uchwały wieloletniej prognozy finansowej?

(Marian Maliński) To jest to same przecież.

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo, czy ktoś jest przeciwny?


Jeżeli nie ma, czyli nie mamy potrzeby

żeby Pani Skarbnik przedstawiała jeszcze raz tą autopoprawkę, tak?


Czy ktoś chce zająć głos? Jeżeli nie, bardzo dziękuję.

Proszę o tablicę do głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki, czy jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marian Maliński? Ryszard Maliński, przepraszam.


(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, przyjęliśmy jednomyślnie

siłą 12 głosów kolejną uchwałę.


Przechodzimy do realizacji punktu 11

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.


To jest ta uchwała wprowadzona dziś.


Proszę bardzo, czy z państwa radnych...

Już była o niej rozmowa, ale czy ktoś z państwa

chciałby tutaj dopytać w tej kwestii?


Jeżeli nie, ja przeczytam projekt uchwały

jako że ona była wprowadzona dziś

a w międzyczasie może urodzą się jakieś pytania.

Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Gryfickiego postanawia:

Paragraf 1: Udziela się Gminie Gryfice dotacji celowej

na wydatki majątkowe w kwocie 90 159 zł

w ramach pomocy udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup windy.

Paragraf 2: warunki udzielania i rozliczania dotacji

określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Gryfickim, a Gminą Gryfice.

Paragraf 3: Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Paragraf 4: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proszę bardzo, czy są jakieś pytania?


Jeżeli nie ma-

Tak?

(Kazimierz Sać) Znaczy jedna tylko uwaga.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) [...] z Waldkiem Wawrzyniakiem.

Ja rozumiem, że tam w uzasadnieniu

jest informacja, że jesteśmy współwłaścicielem tego budynku?


(Agnieszka Mackojć) Na wniosek Burmistrza Gminy Gryfice

niniejszą uchwałą Powiat udziela Gminie Gryfice-

(Kazimierz Sać) Ja rozumiem, mi tylko chodzi o to

że w uzasadnieniu powinna być informacja

że jesteśmy współwłaścicielem tego budynku.

O to mi tylko chodzi.

(Agnieszka Mackojć) Nie ma.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli nie ma, to uzupełnimy.

To jest jakby ważną rzeczą, nie ma...

(Kazimierz Sać) To jest bardzo ważne, bo taki jest stan faktyczny

i wtedy jest jasna sprawa, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jasne.

(Agnieszka Mackojć) Czyli w uzasadnieniu dopisujemy zdanie

że Powiat jest współwłaścicielem windy, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Budynku, budynku.

(Kazimierz Sać) Windy też będzie współwłaścicielem.

(Agnieszka Mackojć) I windy też.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, urządzenia też.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze, szanowni państwo. Skoro nie ma pytań.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Proszę, czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Maciek) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?


(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?


(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, siłą 12 głosów podjęliśmy uchwałę

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego.

Punkt 12: interpelacje i zapytania radnych.

Czy państwo radni


mają w tym punkcie coś do powiedzenia? Bardzo proszę.

Proszę, radny Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Do Pana Starosty dwa pytania, bardzo proste zapytania radnych

dlatego mam nadzieję, że nie będzie mnie zmuszał

żeby na piśmie występować o to zapytanie.

Bardzo prosta kwestia. Swego czasu, na początku kadencji

został zwolniony bodajże dyscyplinarnie sekretarz powiatu.


Toczą się jakieś postępowania. Generalnie ponoć płacimy jakieś odszkodowania.

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda ta sprawa.

Czy naprawdę został bezprawnie zwolniony?

I okazuje się że wygrywa teraz w sądach?

Jakie koszta ponosi Powiat z tego tytułu?


Jak to wygląda na dzisiaj?

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję Bardzo. Panie Starosto?


(Ryszard Chmielowicz) To znaczy nie chciałbym być nieprecyzyjny

więc powiem tylko tyle, że-

(Grzegorz Burcza) A to w przybliżeniu bardzo proszę

tylko czy Powiat zwolnił bezprawnie.

(Ryszard Chmielowicz) Pan [______] w końcówce swojego funkcjonowania

chyba na własne życzenie rozszerzył sobie uprawnienia

do wymiaru niebotycznego, czyli do wypowiedzenie

musiałoby obejmować 12 miesięczny okres.

Wypowiedzieliśmy mu umowę w trzymiesięcznym...

Trzymiesięczny okres... inaczej.

Dyscyplinarnie, a w sądzie dostał trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Czyli w takim wymiarze standardowym.

(Grzegorz Burcza) I Starosta zwolnił dyscyplinarnie pracownika, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Grzegorz Burcza) I co, toczą się postępowania

z tego tytułu, jakieś odszkodowania-

(Ryszard Chmielowicz) Jedno postępowanie zostało zakończone

i Pan [______] otrzymał 3 miesięczną odprawę wynagrodzenia.


(Grzegorz Burcza) I to są całe nasze koszta?


(Ryszard Chmielowicz) W tej chwili, słyszałem, że jeszcze

zamierza podjąć jakieś tam działania

dotyczące następnych odszkodowań. Nie wiem.

Nie znam jeszcze sprawy.


(Grzegorz Burcza) Okej, czyli sprawa rozwojowa, można byłoby rzec.

(Ryszard Chmielowicz) Nie wiem. Też nie wiem tego, a jakby nie zamykam tematu

bo taka informacja gdzieś tam do mnie dotarła

ale na ile ona jest prawdziwa to trudno mi ocenić.

Ale precyzyjnie odpowiemy Panu na piśmie.

Bo wrócimy do dokumentów związanych z tą całą sprawą

i pokażemy całość postępowania w tej sprawie.

(Grzegorz Burcza) Druga kwestia, Panie Starosto

dotyczy bardzo starej rzeczy, ona się ciągnie

od poprzedniej kadencji.

Dotyczy wybitnie generowanego hałasu na osiedlu domków jednorodzinnych

w miejscowości Karnice przy drodze powiatowej.

Tam były swego czasu badania natężenia hałasu.

Mieszkańcy, z tego co mi wiadomo się skarżą.

Okazuje się, że była tam pewnego rodzaju interwencja Powiatu.

Były badane właśnie natężenie hałasu

ale okazało się że po latach ten hałas jeszcze bardziej

został zintensyfikowany. Ruch samochodów, potężnych TIRów

jeszcze większy jest, czyli nie dość, że nic ta pomoc Powiatu nie pomogła

to wręcz jakby nasiliły się jeszcze większe ruchy

związane z pojazdami i hałasem.

Czy Powiat ma wiedzę na ten temat

i czy coś zamierza zrobić?


(Ryszard Chmielowicz) Nie bardzo rozumiem pytania

bo to, że samochody wytwarzają hałas, to jest jakby oczywiste-

(Grzegorz Burcza) Zaraz, zaraz. Na osiedlu domków jednorodzinnych

gdzie nie powinno być zgody na uciążliwą działalność gospodarczą

i chodziło o hałas. Wiadomo, że to nie kompetencje są Powiatu.

(Ryszard Chmielowicz) No nie Powiatu, właśnie.

(Grzegorz Burcza) No to sprawa jest oczywista, ale chodzi o to generowanie hałasu.

I jeżeli były-

(Ryszard Chmielowicz) Nie znam, nie znam sprawy. W ten sposób odpowiem.

(Łukasz Czyrny) To może ja.

[...]

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Łukasz Czyrny.

(Grzegorz Burcza) Bardzo bym prosił, być może potrzebne są

drugie badania poziomu hałasu i to rozwieje wątpliwości

mieszkańców na tym osiedlu, że mieszczą się w normie dziennej emisji.


(Agnieszka Mackojć) Proszę, Panie Łukaszu.

(Łukasz Czyrny) Z tego, co mi wiadomo, tak jak tutaj kolega Grzegorz powiedział

były przeprowadzone badania na temat hałasu


w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

no i z tego co pamiętam to badanie nie wykazało jednego hałasu.

Jeżeli jest potrzeba zlecenia kolejnych badań tego hałasu

ja tutaj myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby takie wykonać.

Z tego co pamiętam to

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska jakby pilotował tą sprawę.

(Grzegorz Burcza) Czy można w tym momencie uzyskać

zapewnienie zarządu, że te badania były zrobione

i mieszkańcy zostaliby powiadomieni o jej wynikach?

(Łukasz Czyrny) No myślę, jeżeli by wpłynął wniosek takowy, no to...

(Marian Maliński) Potrzebny jest wniosek od mieszkańców.

(Ryszard Chmielowicz) Na pewno tak. Jeśli to jest budownictwo mieszkaniowe

i dopuszczona jest działalność usługowa nieuciążliwa.

A nieuciążliwa działalność gospodarcza musi się mieścić

uciążliwością w granicach nieruchomości.

Jeśli te dźwięki wydostają się znacznie szerzej

to na obszarze budownictwa jednorodzinnego jest to po prostu niedopuszczalne.

Jeżeli te granice są przekroczone, to znaczy że mają rację mieszkańcy.

No i to można... Niech wystosują wniosek i tą sprawą się zajmiemy.

(Grzegorz Burcza) Okej, cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziekuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych?

Pani Radna, Pani Joanna Duzinkiewicz.


Proszę włączyć mikrofon.


(Joanna Duzinkiewicz) Przepraszam bardzo. Mam dwa zapytania do Pana Starosty.

W trakcie sesji otrzymałam informację

iż zostałam zaproszona na spotkanie do Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

które odbyło się 20 kwietnia, spotkanie dotyczyło...

Spotkanie, zaproszenie od związków zawodowych

od przedstawicieli związków zawodowych.


Spotkanie oczywiście dotyczyło wynagrodzenia pracowniczego.


I przedstawiciele związków zawodowych poprosili

między innymi również i mnie z imienia i nazwiska

o uczestnictwo w tym spotkaniu.

Dlaczego nie zostałam poinformowana o zaproszeniu?

I z tego, co mi wiadomo przedstawiciele związków

otrzymali informację, iż nie dysponuję wolnym czasem.

To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, kwestia była poruszana jakiś czas temu.

Dotyczy Trzydziestolecia Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.

Proszę mi powiedzieć...

Oczywiście trzydziestolecie Domu Pomocy Społecznej odbyło się we wrześniu

także już jakiś czas temu.

I proszę mi powiedzieć, czy Pan Starosta planuje

w jakiś sposób wesprzeć tych ludzi, czy docenić tych ludzi

którzy - zostało ich niewielu

bodajże 10 osób, dokładnie teraz nie wiem

nie chce przekłamywać, ale naprawdę to jest niewiele osób

którzy od 30 lat ciężko pracują w Domu Pomocy Społecznej.

W jaki sposób Pan Starosta i czy w ogóle Pan planuje docenić

tych pracowników za ich ciężki trud? Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Panie Starosto, proszę o odpowiedź.


(Ryszard Chmielowicz) Ja może od tyłu.

Ja może oczekiwałbym wniosku.

Bo ja rozumiem, że Pani chciałaby, żeby się tak zdarzyło

że uhonorujemy tych wszystkich, którzy pracują tam od samego początku.

Ja myślę że takie uroczystości to i są oczekiwania, że wszyscy zostaną nagrodzeni

być może różnymi nagrodami.

Na pewno na zarządzie się nad tym zastanowimy

czy finansowo jesteśmy w stanie tutaj wygenerować jakieś środki na ten cel.

Powiedzieliśmy, że głęboko to przemyślimy i spróbujemy.

Choć oni... bo dyrekcja na koniec roku nagrody im przyznała.

Między innymi biorąc pod uwagę fakt

że to 30-lecie ich bytności tam w tym obiekcie

za dzisiaj ten jubileusz taki zaszczytny się odbył.

A ze względu na pandemię nie mogliśmy w tym uczestniczyć.

Nie można było uhonorować, no na wiele sposobów

nie tylko finansowo, więc jeśli ta pandemia minie

ja też chciałbym do tego tematu wrócić

i wspólnie możemy takie przedsięwzięcie zrealizować.

To że, Pani... Bo to jedyny związek zawodowy zwrócił się na piśmie

i to była Pani [______]

Tylko jeden związek się podpisał, nie podpisali się wszyscy związkowcy.

Nie pytałem jakie powody były tego.

A Pani [______] w ogóle nie było na tym spotkaniu.

Więc zdaje się, że chora była w tym czasie.

To z całym szacunkiem, nie chcę tej jakichś wyrzutów robić.

A zdecydowanie spotkanie miało charakter takiego roboczego

i w czerwcu, Pani Joanno, w czerwcu kiedy będzie więcej danych i informacji

kiedy będzie już można bardziej uszczegółowiać te tematy

dotyczące ich zapytań, ich oczekiwań to wtedy doprosimy was wszystkich

to jeszcze ten okres takiej pandemii, zaszczepienie zwalniana nas

z tego, żeby zachować szczególne warunki ostrożności.

Zresztą pani sama już narzuca pewne rekomendacje i zalecenia

i standardy funkcjonowania w takim okresie.

I na następnym spotkaniu na pewno nie omieszkamy Panią o tym powiadomić.

Żeby mogła pani uczestniczyć, to jest pani elektorat pani region.

Zresztą tam zdaje się, że ma pani epizod pracy, więc to chyba

zdecydowanie nieobojętne i na pewno nie zapomnę o tym.

(Joanna Duzinkiewicz) Bardzo proszę pamiętać o mnie w takich sytuacjach, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Okej.

(Joanna Duzinkiewicz) Taka sytuacja, jeżeli ja zostałam z imienia i nazwiska zaproszona

a z drugiej strony, z państwa strony zostałam pominięta

no to chyba nie tak-

(Ryszard Chmielowicz) Nie, my przekładaliśmy spotkanie

bo akurat dzień, kiedy było to ustalone

ja miałam szczepienie od rana, nie wiedziałem jak tam organizm zareaguje

więc odmówiliśmy, przeprosiliśmy, przesunęliśmy o parę dni.

To tak wszystko się odbywało zbyt szybko.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo-

(Ryszard Chmielowicz) Byliśmy-

(Joanna Duzinkiewicz) [niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Byliśmy w składzie zarządu

ale oczywiście przyjmuje tą uwagę do wiadomości.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze zapytanie odnośnie trzydziestolecia.

Nagrody od dyrekcji na koniec roku rozumiem, że to były nagrody

stricte za trzydziestolecie?


(Ryszard Chmielowicz) To pracownik socjalny i to też

też wyróżnia się z wielu powodów.

Ten powód powinien być też wymieniony.

Jeśli nie był wymieniony, to...

A nagrody były, no więc to jakby też honorowanie za-

(Joanna Duzinkiewicz) Ale przepraszam, nie usłyszałam.

Pracownik socjalny - nie usłyszałam dokładnie.

Bo Pani Skarbnik mi tu podpowiada...


A, bo to było święto też pracownika socjalnego. Tak, tak.

I to też z tego tytułu.

(Joanna Duzinkiewicz) To było połączone, tak?

(Ryszard Chmielowicz) I to też tego tytułu, czy przede wszystkim z tego tytułu.

(Joanna Duzinkiewicz) To było w jednym zbiorze, tak?

Trzydziestolecie plus pracownik socjalny, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Nie zamykamy tego tematu, także będą przemyślenia.

Spróbujemy to zrobić, jak tylko będzie ten czas taki spokojniejszy

to do tego trzeba wrócić, bo to ważne wydarzenie.

(Joanna Duzinkiewicz) Zdecydowanie. Dobrze, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo

czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać jakieś pytanie?

(Grzegorz Szafrański) Redny Grzegorz Szafrański.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Panie Radny.

(Grzegorz Szafrański) Właśnie nie chciałbym właściwie zadawać

tylko się odnieść do wypowiedzi tutaj Pani Radnej Joasi Duzinkiewicz.

Takie zaproszenia były wystosowane

faktycznie do kilku radnych,

właściwie radnych z Gminy Trzebiatów.

Ostatnio też nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu.

Mimo, że to był zbyt krótki okres

od informacji do spotkania

zwłaszcza, że było spotkanie planowane w innym terminie.

To jest raz, a dwa, chciałbym się odnieść do tego

co już tu Starosta powiedział, czy też tej propozycji

czy wniosku, może niepisemnego

przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

w jakiś sposób o uhonorowanie.

No i tutaj na jednym z takich może mniej oficjalnych spotkań

Pan Dyrektor zwrócił się na spotkaniu

takim również do Pana Wicestarosty

Pana Waldemara Wawrzyniaka.

I wiem, że te dyskusje już były podjęte na ten temat

w jaki sposób to zostanie zrobione

i chyba tak jak wcześniej tu Starosta powiedział

w czerwcu, do czerwca, Zarząd jak gdyby

czy członkowie zarządu dali sobie czas

na to, żeby to jakoś zorganizować.


(Waldemar Wawrzyniak) Przewodnicząca, mogę?

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze mogę, przepraszam

do wypowiedzi Grzegorza Szafrańskiego.

(Agnieszka Mackojć) Proszę.

(Joanna Duzinkiewicz) Jedno zdanie.

Grzegorz, różnica polega na tym

że tak jak powiedziałeś

ty nie mogłaś uczestniczyć, a ja nie zostałam poinformowana.


To jest ta główna różnica.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan-

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze raz, Pani Joanno.

To właśnie z tego względu, że radni odmówili

pojechaliśmy tylko w składzie trzech członków Zarządu.

Nie dopraszaliśmy z między innymi z tego powodu

że no ta pandemia i ograniczenia i doszliśmy do wniosku

że w takim razie to jest stricto robocze spotkanie

a na następne zaprosimy przedstawicieli na pewno.

(Joanna Duzinkiewicz) Radni, radni, no nie wszyscy radni nie odmówili.

Ale liczę, że na następne spotkanie będę zaproszona.

(Ryszard Chmielowicz) Tak jest.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Waldemar Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Wracając może jeszcze do tego zaproszenia

o którym tutaj dyskusja się toczy

chciałem też uzupełnić, powiedzieć

że faktycznie zmieniony był kilkakrotnie termin.

W momencie, kiedy dostaliśmy taką informację z prośbą o doproszenie też radnych.

Nagle następnego dnia, nie zdążyliśmy jeszcze powiadomić, zmieniono termin

potem jeszcze raz zmieniono.

A więc w którymś momencie, tu o czym już Starosta wspominał

doszliśmy do wniosku, że nie będziemy po prostu tych radnych dopraszać

jedziemy tylko jako trzech członków Zarządu

i pracownicy od nas, Pani Skarbnik

po to, żebyśmy porozmawiali roboczo.

Spotkanie czerwcowe, które będzie już szersze

na pewno już to jest zapewnione

i te osoby, które zostały doproszone

będzie może nawet możliwość doproszenia więcej

bo nie będzie już pewnie takich obostrzeń.

To byśmy spotkali się szerzej.

Wracając jeszcze do tego, o czym wspomniał tutaj radny

kolega Grzegorz Szafrański

faktycznie, rozmowy na temat obchodów trzydziestolecia trwały

jednakże słuchajcie, no była cały czas pandemia.

Nie mogliśmy w zeszłym roku na jesień

spróbować coś takiego zrobić

bo to była teraz chyba druga fala.

Nie możemy narażać ani mieszkańców ani siebie

ani na tego typu no zagrożenia.

Stąd też czekamy cały czas.

Myślę, że nawet jeżeli to będzie już 31 lat

to te obchody trzydziestolecia postaramy się

w jakiś sposób uczcić.

Ale poczekajmy na trochę lepszy czas, żeby to miało też oddźwięk i wymiar.

Dziękuję.

(Joanna Duzinkiewicz) Przepraszam bardzo, tu nie chodzi o huczną imprezę

związaną z trzydziestoleciem, tak?

Nawet symboliczne podziękowanie tym pracownikom za ich ciężki trud.


(Ryszard Chmielowicz) Pani Joanno, ja przy tej okazji-

(Joanna Duzinkiewicz) Nikt tutaj nie wymaga w dobie pandemii

nie wiadomo jakich imprez hucznych.

(Waldemar Wawrzyniak) Okej, ale nawet jeżeli to [...] osób, to powinno mieć swój wymiar

a nie, że będziemy gdzieś tam po cichu wręczać.

Dlatego poczekajmy chwilę.

To się nic nie stanie.

Nawet jeżeli coś takiego się stanie

że będziemy dalej

myślę już nie w takich obostrzeniach

bo jesteśmy zaszczepieni

po kolei powoli nabieramy tej odporności

to spróbujmy to zrobić jednak troszeczkę bardziej uroczyście.

(Ryszard Chmielowicz) Ja jeszcze odpowiem Pani Joannie na to pytanie

które zadała w trakcie

wcześniej w tym, przy któryś z tych uchwał budżetowych.

Dotyczyło to pytanie odzieży na jaki okres.

Więc nie na piśmie, odpowiadam już teraz.

Bo w międzyczasie poinformował mnie o tym dyrektor DPSu Jaromin.

Poinformował mnie, że ta umowa jest zawarta

na okres od marca do końca tego roku.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, jeszcze radny Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo, Szanowna Pani Przewodnicząca.

Ja tutaj naprawdę wsłuchując się w wypowiedzi Pana Starosty, Wicestarosty

te zawiłe pokrętne, panowie, którzy mówicie o jakiś dżentelmeńskich umowach

w kwestii oczywiście Pani Radnej Joanny Duzinkiewicz.

Przecież to była bardzo prosta sytuacja.

Wystarczyło naprawdę tylko powiadomić, że jest zaproszenie

ale słuchaj, jedziemy sami, tak?

I to jest załatwienie tematu.

Jedziemy sami, bo są takie i takie względy.

A wy w ogóle nie powiadomiliście o zaproszeniu.

Na to nie ma żadnego usprawiedliwienia.

I takie jakieś krętactwa, matactwa tutaj naprawdę są zupełnie nie na miejscu.

Panowie, ogarnijcie się, zacznijcie szanować radnych, poważnie.

Powiadamiajcie jeżeli jest taka potrzeba i jeżeli jest taka konieczność

i jeżeli są imienne zaproszenia, nie wolno tak robić.

Uderzcie się w piersi, powiedzcie "przepraszam, więcej to się nie powtórzy"

To słowo nie padło ani razu.

Ani od Waldka, ani od Starosty.

A wy tak motacie, kręcicie.

Panowie, przykro tego słuchać.

Naprawdę, dziękuję bardzo.

Staje w obronie Joanny Duzinkiewicz. Nie można tak się zachowywać.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w ramach informacji-

(Ryszard Chmielowicz) Nie no, musiałbym, Pani Przewodnicząca odpowiedzieć na te inwektywy

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, mogę?

(Agnieszka Mackojć) Moment-

(Renata Korek) Ja jeszcze chciałabym też powiedzieć.

(Ryszard Chmielowicz) [...] bo styl jak zwykle, Grzegorza Burczy ma wiele do życzenia.

To wszystko można powiedzieć normalnie, ale on przecież oczywiście jak zwykle-

(Grzegorz Burcza) Nie jak zwykle, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) [...] przypisać, można spytać

jak nie docierają do ciebie argumenty, że spotkanie czysto robocze

że spotkaliśmy się na roboczo, troje członków zarządu-

(Grzegorz Burcza) Wystarczyło tylko zadzwonić i przeprosić. Wszystko.

(Ryszard Chmielowicz) [...] żadnych podtekstów, na przyszłość-

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, proszę naprawdę nie brnąć

proszę nie brnąć i nie wmawiać ludziom.

(Ryszard Chmielowicz) Dobra, mów tym parlamentarnym językiem, bo-

(Grzegorz Burcza) Parlamentarny język-

(Ryszard Chmielowicz) [...] nie tak powinno być.

Jeżeli nikt z nas tego nie nadużywa

też mam prośbę do ciebie, żebyś pewną powściągliwość wykazywał.

(Grzegorz Burcza) Właśnie byłem bardzo powściągliwy

ale jak słyszę wasze motanie, kręcenie, mataczenie

tak to po prostu żal tego słuchać i wobec kobiety, która miała zaproszenie

indywidualne, imienne, a wy nie potraficie powiedzieć "przepraszam, przepraszam".

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Ja dzisiaj wyjątkowo chcę załagadzać nastroje

więc w imieniu starosty, jako poprzedni starosta bardzo przepraszam

Panią Dyrektor Duzinkiewicz, to już się więcej nie powtórzy.


(Joanna Duzinkiewicz) To nie od pana powinnam usłyszeć te przeprosiny.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś konstruktywne pytania?

(Kazimierz Sać) Rysiu, ale dołącz się.

(Renata Korek) Pani Przewodnicząca-

(Ryszard Chmielowicz) Dołączam się.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pani Renata Korek.

(Kazimierz Sać) O, Starosta też się dołączył.

(Ryszard Chmielowicz) Przepraszam, Pani Joanno.

(Renata Korek) Jeżeli można, to też się dołączam.

(Waldemar Wawrzyniak) [...] został błąd z naszej strony to jasne, że cię przepraszamy.

A, Grzegorz do ciebie. Tu nie ma żadnych krętactw.

Nie ma żadnych oszukań, bo niczego nikt tutaj nic nie robi pod stołem.

A ten, no dlatego okej, sorry jeżeli faktycznie coś z naszej strony, to przepraszamy.

Natomiast słuchaj jeżeli nie rozumiesz po polsku

bo mówisz, że nie rozumiesz, to doucz się po prostu języka i tyle. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Myślę, że... Moge Pani Przewodnicząca?

(Joanna Duzinkiewicz) [...] za daleko zaszło, proszę państwa.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, wszyscy chcą mówić.

Proszę wyłączyć mikrofony.


Pani Renata Korek miała głos.

Proszę bardzo, Pani Renata.

(Grzegorz Burcza) [...] żałosne to jest.

(Renata Korek) Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowni... wysoka rado.

Oczywiście również chciałam przeprosić Panią Joannę.

Nie wiedziałam, że ona była zaproszona.

Natomiast spotkanie robocze w Jarominie

skończyło się też tym, że obiecaliśmy wszystkim pracownikom Jaromina nagrody.

I nie było mowy ani ze strony związków zawodowych

ani naszej, że ma być to huczna impreza.

Ale to, co obiecaliśmy, właśnie nagrodę dla wszystkich

z okazji trzydziestolecia działalności DPS-u w Jarominie. Dziękuję.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca, czy mogę?

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.

(Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca, nie wiem, czy w tej sytuacji

właśnie Pan Radny Grzegorz Burcza nie powinien Pana Starosty przeprosić

za słowo "krętactwo", ja w takim bądź razie Pana Starostę przepraszam

za Pana Grzegorza Burczę.


(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, czy pan się dołączy? Do tych przeprosin?

(Grzegorz Burcza) Ale za co?

(Agnieszka Mackojć) Za ten język.


(Grzegorz Burcza) No przecież Pan Starosta jest niegrzeczny wobec kobiety.


No to jak można przepraszać Pana Starostę za to, że jest niegrzeczny

a sam o sobie mówi, że jest dżentelmenem?

O czym tu mowa?

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, padły przeprosiny wobec Pana Starosty.

Bardzo dziękuję, szanowni państwo, jeżeli chodzi o informacje.

Komunikacji Przewodniczącej Rady Powiatu.

Przypominam i to jest bardzo poważna sprawa

że nie wszyscy z państwa złożyli oświadczenie majątkowe.

Wiemy, że nie złożenie tych oświadczeń do jutra

niesie za sobą dość poważne konsekwencje.

Także proszę uzupełnić. Pani Justynka czeka do jutra [...]

Może Pani Justynki nie być, ale kancelaria jest czynna.

Bardzo proszę o złożenie tych oświadczeń.

Czy w ramach wolnych wniosków coś państwo chcieliby dopowiedzieć?

Jesteśmy przy realizacji punktu 14.

(Kazimierz Sać) Jeśli mogę krótko.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Może to taka drobnostka, to nie jest w ogóle...

Nie ma aż takiego znaczenia.

I myślę, że Stachu Hołubczak mi na to pytanie odpowie.

Jako zdecydowanie lepszy fachowiec w tej branży.

Cały czas mam w głowie tą nieszczęsną windę.

Ja tak nie wiem do końca, czy Gmina jest administratorem budynku

czy jest zarządcą budynku.

Bo mi to tak trochę nie pasuje

że my dajemy pomoc dla samorządu

jakby na naszą własność, a przynajmniej współwłasność.

Ale to ja nie drążę tego tematu[...]


Żeby uciec od tematu przeprosin, tylko chciałem wrzucić.

(Ryszard Chmielowicz) Ja może postaram się w dwóch słowach powiedzieć

jaki jest status tutaj prawny.

25% Powiat Gryfice, 75% Gmina Gryfice.

Proporcje są takie iż części wspólne w takich proporcjach się realizuje.

Winda jest nawet jakby odrębnym przedmiotem

bo potraktowana jest poprzez porozumienie w innym wymiarze

czyli 50 na 50...

(Kazimierz Sać) Ale to nie chodzi o procenty, tylko chodzi o to, że...

(Ryszard Chmielowicz) Tutaj dotacja jest bezpieczniejszym zapisem.

(Kazimierz Sać) Aha, bezpieczniejsze jest na-

(Zofia Oświęcimska) Panie Starosto, ja chciałabym odpowiedzieć

dlatego że ja też miałam wątpliwości w jakiej formie przekazać te środki.

Zastanawiałam się nad realizacją wspólnej inwestycji, takie różne miałam...

Nawet mi się potem winda śniła, także było ciekawie.

Natomiast zadzwoniłam do RIO.

(Kazimierz Sać) Aha, okej.

(Zofia Oświęcimska) Ustaliłam tą formę z RIO, tak?

Żeby być pewnym, z resztą Pani Skarbnik Gminy Gryfice

również mówiła, żeby iść w tą stronę.

(Kazimierz Sać) Ja się nauczyłem z Panią Skarbnik publicznie nie dyskutować,

znaczy inaczej - nie polemizować, więc przyjmuję do wiadomości.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś wolne wnioski?

Jeżeli nie ma, dziękuję w takim razie za dzisiejsze posiedzenie.

Zamykam XXXIII sesję Rady Powiatu Gryfickiego.

Dziękuję bardzo, do widzenia.

(Grzegorz Burcza) Dziękujemy bardzo. Do widzenia.