Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Kazimierz Sać
12Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami
3Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 Powiatu Gryfcikiego
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia "Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025"
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
8Interpelacje i zapytania radnych
9Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego
10Wolne wnioski
11Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo otwieram posiedzenie Rady Powiatu.


Przejdziemy do stwierdzenia quorum

a więc sprawdzę listę obecności.

Bardzo proszę o włączenie mikrofonów i sygnał obecności.

Czy jest obecny Pan Paweł Bereżnicki?


Pan Paweł Bereżnicki?

Wrócimy.

Pan Czesław Bukowiec, nie ma.

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem obecny. Dzień dobry.

(Agnieszka Mackojć) Witam. Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Tak, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem obecna.

(Paweł Bereżnicki) A ja jestem?

(Agnieszka Mackojć) Tak, już jesteś.

(Paweł Bereżnicki) Dobrze, dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Dzień dobry, witam wszystkich.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, dzień dobry.

Pani Renata Korek?

Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć obecna.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem obecny, dzień dobry.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

[dzwonek telefonu]

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Witam, jestem.

(Paweł Bereżnicki) A ja jestem na wizji też, czy mnie nie ma?


Czy Pawła widać?


Pani Przewodnicząca?

(Agnieszka Mackojć) Nie widać.

(Paweł Bereżnicki) Nie widać?


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo-

(Ryszard Chmielowicz) Kamerkę włącz.


(Agnieszka Mackojć) Jeszcze Pan Leszek Stuła?


Szanowni państwo, 4 radnych jest nieobecnych

a więc stan na dziś mamy

14 radnych na ustawowy stan osobowy 17

a więc dzisiejsze posiedzenie jest uchwałodawcze.


Przyjęcie porządku obrad.

Materiały wraz z porządkiem obrad

zostały państwu doręczone w odpowiednim terminie.

Czy szanowni radni chcieliby coś zmienić w tym zakresie?


Jeżeli nie, to ja bardzo proszę o wprowadzenie do punktu 8

uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego

Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego.

Taki wniosek wpłynął do nas już dawno.

Pandemia to spowolniła natomiast dziś nadszedł czas

żeby procedować jakby nad tą uchwałą i ją wprowadzić.


Także bardzo proszę o wprowadzenie

i czy jeszcze ktoś w tej kwestii chciałby zająć głos?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo proszę, Pan Paweł Bereżnicki.

Czy jest za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Za rozszerzeniem, przepraszam.

Za rozszerzeniem porządku obrad.

(Paweł Bereżnicki) Za rozszerzeniem, tak.

(Agnieszka Mackojć) Pan Czesław Bukowiec jest nieobecny.

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?


Pan Łukasz Czyrny?

Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?


Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?


(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję za głosowanie.

A więc-

(Łukasz Czyrny) Pani Przewodnicząca, również jestem za.

Ale nie odznaczony zostałem.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze.

Szanowni państwo, jednomyślnie rozszerzyliśmy porządek obrad

który przedstawia się następująco:


W sprawach regulaminowych jeszcze

przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Punkt 2: Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Punkt 3: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 Powiat Gryfickiego.

Punkt 4: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

programu działań profilaktycznych mających na celu

udzielenie specjalistycznej pomocy

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

na lata 2021-2025.

Punkt 5: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

Punkt 6: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Punkt 7: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie

udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego.

I Punkt 8: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

uzupełnienia składu komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego.

Punkt 9: Interpelacje i zapytania radnych.

Punkt 10: Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.

Punkt 11: Wolne wnioski.

I punkt 12: Zakończenie posiedzenia.

Tak przedstawia się dziś porządek obrad.

Szanowni państwo, przechodzimy do przyjęcia

protokołu z ostatniego posiedzenia.

Bardzo proszę, protokół był dostępny.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby coś wnieść?

Nanieść jakieś zmiany, poprawki?

Jeżeli nie, proszę o tablicę do głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki, jest za przyjęciem protokołu?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, jednomyślnie przyjęliśmy

protokół z ostatniego posiedzenia.


Punkt 2: sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję.

Czy są jakieś pytania w tym zakresie?


Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.

(Joanna Duzinkiewicz) [...] Duzinkiewicz.


(Grzegorz Burcza) Dzień dobry Pani Przewodnicząca.

Trzy kwestie, ze strony ostatniej, czwartej


a właściwie trzy.


Drugi akapit: "w związku z przeprowadzoną inspekcją, kontrolą

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dyrektor MOW

został zobligowany do niezwłocznej realizacji zaleceń."

Jakie to były zalecenia? Na czym to polega?

To pierwsze pytanie.

Drugie dotyczy gdzieś tutaj

centralnej części, czyli "zapoznał się z pismem

w którym Główna Księgowa w Starostwie zwraca się z prośbą

o udzielenie informacji o sposobie zagospodarowania budynku

Centrum Usług Publicznych w Gryficach."

I powiem, że też mnie bardzo interesuje


jaka była odpowiedź dla Pani Głównej Księgowej

jak ma być zagospodarowany ten budynek

bo już rozpatrywaliśmy tą kwestię wcześniej

i ciągle mamy niedopowiedzenia.

Na co te pomieszczenia? Ale już konkretnie rozumiem

że Pan Starosta udzieli dzisiaj tej odpowiedzi.

Poza tym, co wiemy, co jest wpisane

że przeniesiony będzie Wydział Nieruchomości i tak dalej.

I ten Punkt Informacji i Funduszy Europejskich.

Ale co poza tym?

Ile tych pomieszczeń generalnie tam jest?

Jakie tam są przymiarki do wyposażenia tych pomieszczeń?

I trzecia kwestia.

Chodzi o tą awarię, która zaistniała

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie.

I na czym tak naprawdę ta awaria polegała

bo tutaj jest o braku ciepłej wody

a mówimy o wkładzie kominowym.


No czyli po prostu szczegóły.

O co tak naprawdę tutaj poszło.

I czy to tylko dotyczy budynku internatu

czy ogrzewanie to rzecz wtórna

jakie to koszta już są mam nadzieję określone

bo Zarząd zobligował zgodnie z tym zapisem

dyrektora do przeprowadzenia rozeznania cenowego

czyli ile to będzie kosztowało

i na co te rzeczy będą szły.

To tyle, te trzy pytania. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, bardzo proszę.

Panie Starosto, odpowie Pan teraz?


(Ryszard Chmielowicz) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.


Upoważnię tutaj do odpowiedzi

żeby była bardziej precyzyjna ta odpowiedź.

Ja ustosunkuję się do kontroli przeprowadzonej

przez Sanepid w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

chociaż tutaj większą wiedzę

na ten temat ma Pan Marian Maliński

odpowiedzialny za edukację w Powiecie Gryfickim

ale tutaj jest jakby jasna i oczywista sprawa.

Chyba dwukrotnie były przeprowadzone

kontrole sanepidu w tej jednostce.

I dwukrotnie zostały nałożone zalecenia.

Teraz mam zupełnie bardzo świeżą decyzję

wydaną przez sanepid określające konieczne prace

które należy wykonać w Ośrodku Młodzieżowym w Rewalu.

Jest to kilka... Ja to dostałem to dzisiaj na biurko

więc jest to kilkanaście, 32 punkty w tej decyzji.

W szczególności dotyczy to pomieszczeń kuchni.

Są to różnej maści nieprawidłowości

z reguły drobne, które... I w decyzji narzucono termin

wykonania tych wszystkich zaleceń, do 31 sierpnia.

Czyli przez okres wakacji będziemy musieli

uporać się z tymi wszystkimi zaleceniami

przedstawionymi w decyzji.

Na pewno większą wiedzę na ten temat ma

Pani Dyrektor Sanepidu, więc jeśli chcielibyście państwo

uzupełnienia tej informacji złożonej przede mną, przeze mnie

to zapewne będzie mogła się Pani Dyrektor do tego ustosunkować.

Ja, tak jak mówię, dzisiaj dostałem to na biurko

więc nie chciałbym państwa tutaj absorbować.

(Grzegorz Burcza) Ale to nie chodzi, Panie Starosto

o to, co pan dzisiaj dostał na biurko

tylko chodzi o to, co dostaliście wcześniej

i pan mówił o kilku kontrolach.

Ja dopytuję tylko o tą-

(Ryszard Chmielowicz) Tak, były pomieszczenia-

(Grzegorz Burcza) [...] tą drugą. Co było wtedy.

Nie mówimy o tych 32 punktach, które pan dzisiaj dostał na biurko.

Co wtedy natychmiast trzeba było zrealizować?

I nie do 31 sierpnia, ale już zostały zrealizowane

te rzeczy z tego co wiem. I nie do 31 sierpnia, ale już zostały zrealizowane

te rzeczy z tego co wiem.

I co zostało zrealizowane?

(Ryszard Chmielowicz) To jest w trakcie, nie mam wiedzy

bo to są pilne założenia, tam-

(Grzegorz Burcza) Do kiedy ten termin[...]

(Ryszard Chmielowicz) [...] wytarte te wykładziny w pokojach

wytarta, czy ubytki jakieś, czy malowanie

no to wszystko było w tej pierwotnej

dotyczącej pomieszczeń chłopców w tym ośrodku.

Więc to też to jest w trakcie.

No też nie mam przed sobą tych zaleceń

więc nie będę tu zbyt precyzyjny.

Może Pan Marian jakby... Poproszę Pana Mariana bo może ma-

(Marian Maliński) Dobrze, ja uzupełnię.

(Ryszard Chmielowicz) Proszę bardzo.


(Marian Maliński) Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Jeżeli chodzi o te kontrole pierwotne sanepidu.

One wynikały również z tego, że tam były jakieś pisane doniesienia

że brakuje papieru toaletowego

że nie ma nie ma pościeli

że są stare jakieś materace.


Odbyła się kontrol. Większość z tych zarzutów

czyli z tych donosów się nie potwierdziła.

To, co się potwierdziło zostało w trybie natychmiastowym wykonane.

Także to były takie zalecenia

a to ostatnie, ta ostatnia decyzja, która przyszła

która zawiera ponad 30 punktów

ja jej jeszcze nawet na oczy nie widziałem

bo ona dzisiaj przyszła do Pana Starosty.

Natomiast są to zwyczajne punkty dotyczące

spraw takich porządkowo-malarskich

które zawsze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

wykonujemy w okresie wakacyjnym.

Stąd też ustalono termin wykonania

tych wszystkich zaleceń porządkowo-remontowych

na koniec sierpnia bieżącego roku

czyli przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

No i tyle.

(Grzegorz Burcza) Nie, zaraz zaraz-

(Marian Maliński) W międzyczasie była kontrol.

Kontrol najwyższej Izby...


(Ryszard Chmielowicz) Kontroli.

(Marian Maliński) Kontroli z oddziału tutaj szczecińskiego

ale protokołu jeszcze, to znaczy zaleceń po kontroli jeszcze nie mamy.

Także poinformuję to stosownym czasie

jakie zalecenia wynikają z tej kontroli.

Może jak jestem przy głosie to-

(Grzegorz Burcza) Ale to ja mam konkretne pytanie

bo akurat byłem z prezentacją książki na wybrzeżu

i przejeżdżałem obok naszego ośrodka właśnie MOW w Rewalu

i widziałem tam intensywne prace na schodach

z tego co się zorientowałem i się dowiedziałem

to schody okazało się, wejściowe do MOWu

właśnie stwarzały zagrożenie

i coś tam było z tymi kafelkami, płytkami.

A panowie tu mówicie o braku papieru toaletowego

jakaś pościel i tak dalej.

No to albo coś kryjemy, albo co?

Kosmetycznie tylko były robione te schody?

Czy to było jedno z zaleceń?

Naprawa schodów wejściowych-

(Marian Maliński) To były... Naprawa schodów

to były wcześniejsze zalecenia

i te zalecenia są wykonywane na bieżąco.

(Grzegorz Burcza) No to proszę nie kamuflować

i nie mówić, że tylko o duperele, przepraszam chodzi

tylko o bardzo poważne rzeczy związane z bezpieczeństwem dzieci

i pracowników tam, czyli schody to jest bardzo ważna rzecz.


Dlaczego to próbujecie panowie ukryć?


(Marian Maliński) Ja takich insynuacji nie przyjmuję, Panie Grzegorzu.

Pan sobie może, nie wiem, mówić to

ale jeżeli pan jest poważny to-

(Grzegorz Burcza) Jestem bardzo poważny.

Widziałem bardzo poważne prace.


Chyba siłami własnymi, bo to nie była raczej firma zewnętrzna

to chyba pracownik MOWu to robił.

No to dlaczego ukrywacie tak ważne przedsięwzięcia?

Czy to było też zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego?

Naprawa schodów?

(Marian Maliński) Widocznie tak. Widoczne to były poprzednie-

(Grzegorz Burcza) No to proszę nie ukrywać tak podstawowych rzeczy

które są widoczne nawet z ulicy i to przez turystów.

Poproszę o drugą i trzecią odpowiedź.


(Ryszard Chmielowicz) Do drugiej i trzeciej odpowiedzi poproszę Pana Wawrzyniaka.

On ma tutaj też sporą wiedzę na ten temat.

Proszę żeby się ustosunkował. Chodzi o CUP i MOW.

(Waldemar Wawrzyniak) Witam.

W takim razie jeżeli chodzi o CUP

bo jak słyszę tutaj Pan Grzegorz zapytuje o to

jak będzie zrobiony podział tych pięter.

Przypomnę, że budynek to trzy kondygnacje.

Parter, pierwsze piętro i drugie.

Każda z tych kondygnacji to około 530 m

Na parterze będą zlokalizowane pomieszczenia dla...

Trzy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.

Trzy pomieszczenia dla LPI. Tego punktu informacji unijnych.

Jedno pomieszczenie na salę szkoleń, narad, spotkań.

Takie większe.

Oczywiście węzeł sanitarny [kaszlnięcie]

i dodatkowo będzie też w tym miejscu serwerownia.

I na samym końcu, na szczycie tego budynku

na łączeniu, czy też na styku z urzędem pracy będzie

korytarz przegrodzony i będzie tam miejsce głównego archiwum.

Tu mówimy o parterze.

Oczywiście będzie też miejsce na kotłownię

tam gdzie będzie ogrzewanie, bo cały budynek będzie miał

swoje własne zasilanie i będzie też zasilane

i takie pomieszczenia gospodarcze, o których tutaj nie wspominam

gdzie tam panie sprzątaczki będą trzymały swoje podręczne rzeczy do...

No do po prostu potrzebnych prac związanych z utrzymaniem czystości.

Przechodzimy do piętra pierwszego.

Oczywiście wspomnę jeszcze, że na parterze

będzie główna klatka schodowa i od szczytu będzie

podjazd dla osób niepełnosprawnych jak również też winda

która będzie łączyła wszystkie piętra.

Na pierwszym piętrze jest planowane

przeniesienie Wydziału Komunikacji

i mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery pomieszczenia...

Pięć... cztery pomieszczenia, przepraszam, dla nich.

I dodatkowo rolnictwo, które będzie w czterech pomieszczeniach.

I te pomieszczenia będą, i tam oczywiście będą mieli też pomieszczenia

na podręczne archiwum, to jest całe drugie piętro...

Pierwsze piętro, przepraszam.

Oczywiście klatka schodowa, węzeł i dodatkowe pomieszczenia gospodarcze.

I ostatnie piętro, czyli drugie.

Tutaj będzie przeniesiony cały Wydział Geodezji Powiatowej.


Oni będą zajmować całe piętro, również z pomieszczeniami

przeznaczonymi też na archiwum, bo mają dość spory zasób dokumentacji.

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, czy z tej nazwy

która brzmi Centrum Usług Publicznych w Gryficach należy sugerować

czy myśleć, że będzie to nowa jednostka organizacyjna?

Czy to tylko kwestia nazwy budynku?

A jednostki organizacyjne będą inaczej rozdzielone?

(Waldemar Wawrzyniak) To jest tylko nazwa [...]

(Grzegorz Burcza) [niezrozumiałe]

(Waldemar Wawrzyniak) To jest tylko nazwa projektu, który został tak nazwany

Centrum Usług Publicznych w związku z tym

że na parterze znajdują się pomieszczenia

przeznaczone dla organizacji pozarządowych.

Nie zmienia to nic w strukturach organizacyjnych urzędu.

Po prostu tylko zmienia miejsce lokalizacji

tych wydziałów, czy tych jednostek, które obecnie mamy.

A chodzi tak naprawdę o to, żeby opróżnić budynek na ulicy Dworcowej.

(Grzegorz Burcza) Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na drugie pytanie.

(Waldemar Wawrzyniak) Proszę przypomnieć to pierwsze, bo nie zapisałem.

(Ryszard Chmielowicz) Trzecie MOW.

(Grzegorz Burcza) O Waniorowo chodzi teraz. Co to za awarie w tym Waniorowie.

(Waldemar Wawrzyniak) Budynek internatu jest ogrzewany

kotłem normalnym na paliwo, już nie na miał, tylko na groszek.

W związku z tym, że nastąpiła tam awaria

i rozsadziło, rozszczelnił się komin.

W związku z tym byliśmy zmuszeni do wyłączenia tego pieca.

Piec ten odpowiada za ogrzewanie jak i również ciepłą wodę.

Dodatkowo, żeby tą zabezpieczyć ciepłą wodę

zostały tam wprowadzone ogrzewanie i podgrzewanie wody na razie elektryczne.

[kaszlnięcie]

Po to, żeby zabezpieczyć potrzeby tego internatu.

Została przeprowadzona analiza fachowa

dotycząca tego, jak zrobić ten komin.

Wypowiadali się strażacy, fachowcy.

Dzisiaj oczywiście przygotowujemy dokumentację

do tego żeby taki komin zrobić

no i oczywiście już udrożnić

czy też doprowadzić do tego żeby to ogrzewanie

zostało normalnie, standardowo przygotowane.

Dlatego, że też instalacja elektryczna

nie jest na dzień dzisiejszy tak wystarczająca

żeby na dłuższą metę... Dobrze, że to nie jest lato

wytrzymała ogrzewanie, no cały czas elektryczne.


(Grzegorz Burcza) Czy znamy cenę?

(Waldemar Wawrzyniak) Jeszcze nie. Nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili.

(Grzegorz Burcza) A, czyli jeszcze Pan Dyrektor nie przeprowadził rozeznania cenowego?

(Waldemar Wawrzyniak) Dopiero szykujemy dokumentację

i zaraz będziemy ogłaszać i będziemy wiedzieli.

Jak będziemy tylko informację mieli co do wielkości

bo teraz sobie nie przypominam

to oczywiście to jest nie żadna tajna informacja, zostanie przekazana.

(Grzegorz Burcza) Nie, bo rozumiem, że z tego zapisu

że Zarząd obligował Dyrektora MOS do przeprowadzenia rozeznania cenowego

to rozumiem, że Pani Dyrektor wykazała się-

(Waldemar Wawrzyniak) Rozeznała, oczywiście rozesłała takie informacje.

(Grzegorz Burcza) I ile to, mniej więcej? Ile to mniej więcej będzie kosztowała naprawa?

(Waldemar Wawrzyniak) Coś ona ostatnio mówiła, ale powiem

Marian ty pamiętasz? Czy ty Ryszard, bo ja nie pamiętam tej kwoty?

(Marian Maliński) Ja zaraz powiem.

Przede wszystkim musieliśmy zabezpieczyć ciepłą wodę.

Bo nie może funkcjonować internat bez ciepłej wody.

Więc tam zostały uruchomione bojlery elektryczne.

To kosztowało łącznie z dodatkowym wyprowadzeniem z pionu energetycznego

zasilania tych bojlerów instalacją elektryczną

to łącznie kosztowało około 3500 zł

natomiast jeżeli chodzi w części internatowej

czy w części tej dydaktycznej musieliśmy uruchomić również

dogrzewanie elektryczne, grzejnikami elektrycznymi

gdyż temperatura była, no tak jak widzimy

w maju temperatura była dość niska

a szczególnie w tym budynku internatowym w nocach.

Wydane zostały dodatkowe koce, kołdry

no i te wszystkie pomieszczenia internatowe były

dodatkowo dogrzewane elektrycznymi grzejnikami.

Natomiast ta główna sprawa, która tam jest.

W zasadzie dwie sprawy. To jest właśnie rozszczelnienie komina


gdyż okazało się, że komin, stary komin

do starego komina został podłączony kocioł

który został wymieniony na paliwo ekologiczne

i to paliwo ekologiczne jest bardziej

takie wysokoenergetyczne

no i ten komin został w niektórych częściach

po prostu rozsadzony.

Naprawa będzie polegała na tym, że będzie trzeba odtworzyć kominy

i użyć takich specjalistycznych wkładów ceramicznych


i to będzie koszt rzędu około 30-40 tysięcy zł, naprawa tego.

No i to oczywiście musimy zrobić w okresie teraz letnim, wakacyjnym.

A to a druga sprawa taka poważna

to jak robiliśmy robiliśmy teraz okresowe przeglądy instalacji

między innymi instalacji elektrycznej

pomiary oporności, pomiary zerowania i tak dalej

okazało się, że tam w tych

niektórych częściach tego obiektu

jest jeszcze instalacja stara, aluminiowa

i należy ją wymienić na nowoczesną instalację

na miedziową, no bo w tej chwili

innych się chyba nie robi.

Ja zaproponowałem na ostatnim zarządzie

że w połowie czerwca kolejny zarząd będzie...

Odbędzie się tam na miejscu właśnie

w ośrodku w Waniorowie

i chcemy, że tak powiem naocznie obejrzeć

zobaczyć i zdecydować jaki pełny zakres

tych zadań remontowo-modernizacyjnych

będziemy mogli w tym roku udźwignąć

oczywiście od tym okresie wakacyjnym.

(Grzegorz Burcza) Bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź.

(Marian Maliński) [...] przygotować obiekt od nowego roku szkolnego.

(Grzegorz Burcza) Okej, bardzo dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję barzdo.

Szanowna Pani Przewodnicząca

Panie Starosto, szanowni radni.


Zapytanie dotyczy informacji ze strony pierwszej.

"Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespół Szkół w Trzebiatowie

w zakresie zmian w pionie administracyjnym

w związku z planowanym przejściem na emeryturę jednego z pracowników."

I o czym mówi to pismo, tak?

Czy chodzi o likwidację tego etatu ze względu na oszczędności

czy być może jest już kandydat lub kandydatka na to stanowisko?

To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie ze strony numer 2


Posiedzenie z dnia 29 kwietnia.

"W związku z prognozowanym ograniczeniem środków PFRON

w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych

zostaną wprowadzone dodatkowe zasady i kryteria

w celu jak najlepszego zagospodarowania w środków funduszu"

Na czym mają polegać te zmiany?

Zmiany w kryteriach i zasadach.

Oraz zapytanie ze strony numer 3

Posiedzenie z dnia 30 kwietnia.

"W związku z zakwalifikowaniem wniosku

na remont drogi powiatowej 3123Z

na odcinku Nowielice-Gorzysław

zostanie podjęta na posiedzeniu Rady Powiatu

zostanie przedstawiony projekt uchwały

uwzględniający wprowadzenie zmian w budżecie."

I rozumiem, że otrzymam odpowiedź na moją interpelację, tak?

Którą skierowałam do Pana Starosty jakiś czas temu

odnośnie właśnie budowy, rozpoczęcia budowy drogi na danym odcinku.

To jest z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo.

Trzy pytania.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Panie Starosto, bardzo proszę.

(Ryszard Chmielowicz) Okej. Szanowna Pani Radna. Pani Joanno.

Czy wniesione...

Zapytania, tak?

Pierwsza strona, dotyczy z pierwszej strony.

A, Trzebiatów szkoła, Zespół Szkół w Trzebiatowie.

Tak, faktycznie kierownik administracyjny tej jednostki

odchodzi na emeryturę. Zdaje się, że z dniem 31 sierpnia.

I w związku z tym Pani Dyrektor zwróciła się

o możliwość przeprowadzenia przetargu na uzupełnienie tego wakatu

i rozpisanie konkursu na to stanowisko.

Ze względu na oszczędności po dyskusjach na zarządzie

doszliśmy do wniosku, że kierownik administracyjny

to zbyt wygórowane stanowisko i w związku z tym

że związane również z dodatkiem funkcyjnym

to koszt takiego pracownika jest znacznie wyższy.

Doszliśmy do wniosku, że nie ma potrzeby powoływania tam

kierownika administracyjnego

a wystarczy starszy specjalista do spraw administracyjnych.

I taka decyzja zapadła

że nie będzie to kierownik, a starszy specjalista.

Żeby uzupełnić ten wakat musi być rozpisany konkurs na to stanowisko

i w tym konkursie mogą uczestniczyć zgodnie z warunkami

które zostaną tam opublikowane

będą mogli ubiegać się o ten...

O to stanowisko wszyscy chętni

którzy będą spełniali nasze oczekiwania.

(Joanna Duzinkiewicz) Ad vocem.

(Ryszard Chmielowicz) Tak?

(Joanna Duzinkiewicz) Panie Starosto, czy to musi być starszy specjalista?

Nie wystarczy specjalista?

(Ryszard Chmielowicz) To znaczy to w ten sposób.

Może w ten sposób.

Bo oczywiście, że być może wystarczyłby starszy specjalista

ale zakładamy, że na rynku...

bo z kierownika schodzimy do starszego specjalisty

z uwagi na to, że liczymy

że to będzie ktoś dobrze przygotowany

żeby takie zadania podjąć w tej szkole.

Więc jeżeli ktoś dobrze przygotowany

to jak wszyscy dobrze sobie zdajemy z tego sprawę

to też ma i oczekiwania.

I w związku z tym, żeby nie zaniżać tych kryteriów

a jednocześnie zaprosić do uczestnictwa w tym konkursie

osoby które będą aplikować o to stanowisko

jednocześnie zaprezentują w swoim CV

przygotowanie do podjęcia takich działań

czyli myślę tutaj, żeby ktoś, kto zarządzał oświatą

ktoś kto zna programy te oświatowe

Vulcan i podobne, inne programy

więc z tego powodu podnieśliśmy

i to w kryteriach będzie określone. Podnieśliśmy poprzeczkę.

Po prostu tak Pani Dyrektor to ocenia.

(Joanna Duzinkiewicz) Kiedy ma odbyć się ten konkurs?

Wiadomo już?

(Ryszard Chmielowicz) Nie, jeszcze nie wiem.


To były pytania i propozycje Pani Dyrektor

i odbyła się dyskusja na zarządzie

i takie zostały podjęte decyzje.

(Kazimierz Sać) Przepraszam, ale ja nie dosłyszałem.

Ale o jakie to stanowisko chodzi, bo nie dosłyszałem?

(Ryszard Chmielowicz) Był do tej pory tam kierownik administracji-

(Kazimierz Sać) Ale gdzie?

(Ryszard Chmielowicz) Zespół Szkół w Trzebiatowie. Imieniem Herberta.

I odchodzi na emeryturę wieloletni pracownik

który od chyba, bez mała, powstania szkoły

dwadzieścia parę lat stażu w tej jednej jednostce, odchodzi-

(Kazimierz Sać) Ale dlaczego konkurs robi zarząd, a nie dyrektor szkoły?

(Ryszard Chmielowicz) Dyrektor robi. Dyrektor się tylko zwrócił.

(Kazimierz Sać) A, dyrektor robi.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak, tak oczywiście.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję Panie Starosto, kolejne pytanie?

(Ryszard Chmielowicz) Ze strony drugiej, dotyczy...


(Joanna Duzinkiewicz) PFRON.

(Ryszard Chmielowicz) A, kryteria PFRON.


Więc może w tej... Dodatkowych zasad i kryteriów

zawsze kiedy te środki są ograniczone

to niestety wszyscy nie mogą otrzymać

i kryteria powodują to, że zaostrza się warunki

uzyskania takich dofinansowań.

Opracowano dodatkowe zasady i pozytywnie zaopiniowane zostało to

przez Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Nie ma dzisiaj dyrektora.

(Joanna Duzinkiewicz) [niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Nie potrafię w szczegółach odpowiedzieć.

Chyba, że któryś...


Waldek, czy ty znasz szczegóły, te kryteria?

(Waldemar Wawrzyniak) Nie, nie znam szczegółów, ale może zrobimy tak

że poprosimy od nas-

(Ryszard Chmielowicz) Tak, na komisję jakby najbliższą-

(Waldemar Wawrzyniak) [...] przekłamań pani Joannie, to podrzucimy te reguły.

(Joanna Duzinkiewicz) Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.


(Ryszard Chmielowicz) I trzecie, droga Nowielice-Gorzysław, tak?

(Joanna Duzinkiewicz) Tak.

(Ryszard Chmielowicz) Więc o to przedsięwzięcie aplikowaliśmy

do Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych i skutecznie.

Udało nam się wpisać w te przedsięwzięcia inwestycyjne

i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%


Sto... 2 800 000 circa, bo to jest dwa miliony-

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze raz, proszę powtórzyć kwotę.

(Ryszard Chmielowicz) Dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt... Zaraz podam nawet precyzyjnie

bo zdaje się, że tutaj mam gdzieś.

O, mam, tak.


Kwota 2 790 115 zł

Taki jest, taka jest wartość kosztorysowa tego przedsięwzięcia.

I otrzymaliśmy 50% na sfinansowanie tej inwestycji.

Drugie 50% to jest składowa dwóch samorządów

oczywiście Powiatu Gryfickiego w wysokości bez mała 900 000 zł

I 500 tysięcy, jak pamiętacie państwo mamy z porozumienia

z samorządem Gminy Trzebiatów.

Z podpisanego porozumienia mamy zadeklarowane

i zabezpieczone środki w wysokości 500 000 zł w budżecie Gminy Trzebiatów.

I czekamy oczywiście, dzisiaj zostanie podjęta uchwała

i czekamy na umowę z ministerstwa.

I będziemy oczywiście rozpisywać przetarg

na tą inwestycję najszybciej jak to będzie możliwe.

Jest to... Traktujemy to, bo to jakby w odpowiedzi

też rozszerzająco, bo wiem, że pani jest mocno zainteresowana

tym odcinkiem również Gorzysław-Roby.

Traktujemy to jako pierwszy odcinek

bo koszt tej inwestycji nie jest mały.

Jak pamiętacie wszyscy kiedy próbowaliśmy z przebudową

to był rząd wielkości prawie 7, czy 7 milionów z haczykiem

i to przedsięwzięcie już w budżecie nie miało większych szans.

To rozpisaliśmy to na remont tej drogi.

I remont tej drogi w technologiach dobrych

także tutaj nie ma żadnego ryzyka.

Droga jest autentycznie w złym stanie technicznym

i traktujemy ten odcinek jako pierwszy etap.

Na temat drugiego etapu, czyli Gorzysław-Roby

to przyjdzie nam dopiero rozmawiać i dyskutować

przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok.

I pani głos będzie tutaj bardzo też ważnym argumentem

ku temu, żeby pochylić się nad tą sprawą.

Mamy też jeszcze jakieś tam inne pomysły

dotyczące tej inwestycji, czyli doprosić, zaprosić jakiś tam zakład.

Ale to mówię, to jest na razie na zasadach takiego gdybania.

To sytuacja rozwojowa, więc po wykonaniu tej inwestycji

będziemy dyskutować, co dalej.

(Joanna Duzinkiewicz) Gorzysław, przepraszam bardzo, Gorzysław-Roby? Czy...

(Ryszard Chmielowicz) Bo takie było pani pytanie, tak?

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, przez miejscowość Roby, przez wieś Roby, tak? Ta droga?

(Ryszard Chmielowicz) Gorzysław-Roby.


(Joanna Duzinkiewicz) Ale czy to chodzi o tą drogę przez miejscowość Roby?

Czy to jest zupełnie inna? Jeszcze trzecia, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Trzecia, tak jest. Trzecia.

Tu mamy zrobiony, zrobioną dokumentacją techniczną

na modernizację, remont i modernizację drogi przez miejscowość

z chodnikami, z przejściami dla pieszych

i to jest jakby kolejna sprawa.

(Joanna Duzinkiewicz) Kolejna sprawa, która będzie wdrożona w życie, działanie? Kiedy?

(Ryszard Chmielowicz) Wsłuchuję się w wasze głosy

i będziemy na ten temat dyskutować

nie tylko na Komisji Budżetowej, Gospodarczej, ale również

na pozostałych komisjach, przy konstruowaniu budżetu

będziemy się zastanawiać nad tym, jakie inwestycje priorytetowe

i będą w pierwszej kolejności musiały być realizowane.

A jak i w następnej kolejności.

To wszystko przed nami i zapraszam do takiej konstruktywnej dyskusji

i składania wniosków w tej sprawie.

(Joanna Duzinkiewicz) Rozumiem, że... Wnioski są złożone, ale rozumiem że

powstanie algorytmy budowy dróg, tak? Priorytetowy, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Nie, to algorytm...

[...]

Okej, bo to znowu ten algorytm się pojawia.

Ja myślę, że każdy z nas ma to wszystko zwymiarowane w swojej pamięci

i każdy z nas będzie jasno artykułował swoje potrzeby

swojego regionu, w swojej części, swojego elektoratu i tak dalej

więc tutaj będziemy musieli się wzajemnie przekonywać

która droga w tej hierarchii, one są rozpisane w takiej hierarchii

te które mają przygotowane projekty

w trakcie również przygotowujemy kolejne projekty inwestycyjne

więc to będzie na stole położone

i będziemy się zastanawiać nad tym

jakie przyjąć tutaj priorytety.


One się w oczywisty sposób wpisują

(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście, każdy ma w pamięci.

Każdy ma w pamięci, ale jak wiemy


często bywa tak, że pamięć jest zawodna.

A jeżeli [...] no to wydaje mi się

że to jest takie bardziej prawdopodobne-

(Ryszard Chmielowicz) Pani Joanno, Krajowy Program Odbudowy

to wszystko jest w trakcie.


W tym roku nie ma co liczyć na środki

one się pojawią dopiero w przyszłym roku

bo budżet europejski jest dopiero konstruowany.

Więc my mamy się do tego przygotować

żeby skutecznie aplikować o środki zewnętrzne

i ja razem z wami będę o to zabiegał

w największym możliwym wymiarze.

(Joanna Duzinkiewicz) Mam nadzieję, że będziemy aplikowali o te środki.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panie Starosto.

Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania?

(Kazimierz Sać) Tak.

(Paweł Bereżnicki) No ja bym chciał.

(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za udzielenie głosu.

Tutaj generalnie chciałbym jakby usłyszeć doprecyzowanie od Pana Starosty

bo bardzo ciekawie odpowiedział Pani Radnej

że wsłuchuje się w głosy nasze, rozumiem opozycji

że będziemy mogli dopowiedzieć jakie są nasze oczekiwania


i ja bym chciał tylko przypomnieć, że jeżeli mówimy o wnioskach do budżetu

a będziemy kontynuować teraz nowy budżet

to znaczy wy będziecie kontynuować.

To wy przecież żadnego naszego wniosku do budżetu nie uwzględniliście.

I tak wygląda ta współpraca, Panie Starosto

proszę tu nie zaciemniać rzeczywistości.

Czyli to jest niestety niepoprawne, co pan mówi.

Wy ciągle udajecie najmądrzejszych-

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, dyskutujemy nad sprawozdaniem.

(Grzegorz Burcza) A propos tej drogi.

Bo jeżeli jesteśmy przy drodze do Gorzysławia

to oczywiście kwestia drogi do Robów też jest bardzo ważna.

A ja bym chciał tylko zwrócić uwagę

żeby nie rozwijać tego tematu przy uchwale budżetowej

w której też będziemy podnosić temat tej drogi.

Tak naprawdę skoro pan się tak wsłuchuje

w głosy opozycji i mieszkańców przede wszystkim, tak myślę.

To dlaczego nie zostały uwzględnione głosy

mieszkańców Bieczyna, jak dobrze pamiętam

którzy strajkowali od wielu dni podczas poprzedniej kadencji?

Pan wtedy też zabiegał o to

że będzie pan się przychylał do tej drogi, inwestycji.

Dlaczego ten wniosek w ogóle został złożony tak skromnie?

I nie mówi pan w ogóle o jakby

trzecim, czy czwartym etapie budowy drogi do Bieczyna.

Przecież stamtąd ten apel mieszkańców był tak głośny.

Mam nadzieję, że pan go jeszcze pamięta, Panie Starosto.

I co pan chce zrobić z tamtymi mieszkańcami?

Wykluczyć ich komunikacyjnie, czy kiedy będzie tam-

(Ryszard Chmielowicz) To jest właśnie w rozszerzeniu ten drugi etap.

On jest na równi traktowany

może bardziej nawet jako drugi etap

inwestycji Nowielice-Gorzysław

i Bieczyno jest w tej kolejności, a Roby są jakby

no, współważne, ale ten ważniejszy chyba element

to jest drugi etap, Bieczyno.

I tutaj to, co mówiłem dla...

Odpowiadając Pani Joannie

to podtrzymuję to stanowisko, że w tym względzie będziemy rozmawiali

żeby spiąć tą inwestycję całościowo.

I tutaj ewentualne rozmowy jeszcze

z zakładem, który już tam pewną część inwestycji zrealizował

ale to, co tutaj można obiecywać, bo jeśli się nie z deklarują

no to to nie ma żadnych szans.

Wtedy zdani jesteśmy tylko na aplikowanie i na własne środki.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo Panie Starosto.

Proszę teraz o zajęcie głosu przez Pana Radnego Pawła Bereżnickiego.

(Paweł Bereżnicki) Pani Przewodnicząca, szanowna rado.


Jeżeli rozmawiamy dzisiaj o drogach

to ja chciałbym tylko tak w formie takiej małej wstawki.

Chciałbym zaprosić wszystkich radnych powiatowych

żebyście zobaczyli jak zostały wykorzystane nasze pieniądze w Gminie Rewal.

Żebyście zobaczyli jak wyglądają drogi

i te pieniądze, które tam poszły.

Zapraszam bardzo, myślę że Pan Starosta się do tego przychyli.

Pojedziemy i zobaczymy jak można wykorzystać środki

jak Gmina Rewal zyskała, jak to reprezentacyjnie wygląda.

Zapraszam bardzo.

(Ryszard Chmielowicz) To bardzo ważne, co powiedział Pan Radny Paweł Bereżnicki

bo pamiętacie, że przy tej okazji zawsze jakieś tam animozje były

że bogata gmina i tak dalej, że to my powinniśmy inwestować

te części naszego regionu biedniejsze.

Że to oni powinni sobie sami radzić.

No właśnie tak się stało, że sami sobie poradzili.

Bo odbudowali tą nawierzchnię ulicy Bursztynowej w Niechorzu.

Miałem okazję się już ją nią przejechać

ona jest wykończona, bo już pomalowane w pasy i tak dalej

przed sezonem zostało to zadanie z realizowane


z wyłącznych w środków Rady Gminy Rewal.

Także podziękowania tutaj włodarzowi i radnym tej gminy.

Serdeczne podziękowania, że zdążyli na czas

zdążyli przed sezonem, że poprawili ten obraz

strefy nadmorskiej, miejscowości nadmorskiej.

Że teraz swobodnie będzie można komunikować się tą drogą.

Niemniej jednak, jak zauważycie

to już nie ma tych żadnych spowalniaczy i tak dalej

a ulica jest w tak dobrym stanie, że znowu może pojawić się ryzyko


tak zwanych użytkowników z przekraczaniem prędkości

którzy mogą być zagrożeniem w sezonie dla osób

które, no beztrosko poruszają się ulicami naszych miejscowości nadmorskich.

I tutaj była sugestia taka, żebyśmy zabezpieczyli środki

na poprawienie bezpieczeństwa, czyli tak zwane azyle, zakosy

żeby to było spowolnieniem.

Jestem po wstępnych rozmowach z Wójtem Rewala

że dzisiaj te, tak zwane leżące sierżanty

czy te spowalniacze typu garbów jakichkolwiek

one nie zdają egzaminu i dzisiejszą...

Jakby lepsze rozwiązania, niestety droższe

z jednoczesnym i wysepkami i z azylami dla pieszych

więc to wszystko przed nami, będziemy na ten temat dyskutować.

To, że wydali takie pieniądze to w drogę, która stanowi drogę powiatową.

Wynikało to też z decyzji, która była narzucona gminie

ze względu na potrzebę inwestycyjną dotyczącą sieci sanitarnej w tej drodze.

To wszystko zostało zrealizowane i ma w końcu fajny wymiar.

My musimy też pamiętać o regionie, który przynosi duże dochody

i tą infrastrukturę tego obszaru musimy wspólnie, sukcesywnie poprawiać

bo w ten sposób przyciągamy ludzi, turystów z polski w nasz region

i musimy starać się, żeby wyprzedzać

w zakresie dobrej infrastruktury pozostałe regiony.

Tak mam wrażenie, że do tej pory było.

Bo wiele inwestycji zostało tam poczynionych.

Już nie mówię o inwestycjach infrastrukturalnych, kulturalno-sportowych

to jest dobrze rozwinięte, ale i również sukcesywnie

rozwijana jest infrastruktura drogowa.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panie Starosto.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze mogę coś dopowiedzieć?

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo.

(Joanna Duzinkiewicz) W takim razie brawa dla Gminy Rewal.

Wygląda na to, że chcieć to móc. Oczywiście-

(Ryszard Chmielowicz) Brawa i podziękowania, dołączam się.

(Joanna Duzinkiewicz) Inwestujemy- [dzwonek telefonu]

Przynoszą nam dochody, ale nie zapominamy również

o miejscowościach wiejskich, ponieważ tam również żyją i mieszkają ludzie.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, czy jeszcze pytania dotyczące sprawozdania z prac Zarządu?

(Kazimierz Sać) Cały czas się zgłaszam, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę Panie Radny, Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Krótko tylko, przy Gminie Rewal.

Oczywiście Gmina Rewal jako druga co do - nazwijmy to - bogactwa w Polsce

może sobie pozwolić na wiele.

Ja też się cieszę, że sobie doskonale radzi.

No to, że jakby za Powiat zmodernizowała ulicę Bursztynową

no to fajnie, ale to też nie chodzi chyba o to

że wszyscy za Powiat będą coś robić

bo wtedy powstaje pytanie po co w ogóle powiaty mają funkcjonować.

Ale ja chciałbym się dopytać w tym temacie

bo tak nie do końca słyszałem

tego konkursu w Herbercie

i zrozumiałem w ten sposób

że ktoś tam był zatrudniony na stanowisku kierowniczym

a teraz tego stanowiska już nie potrzeba.

I takie moje jest pytanie

czy został zmieniony schemat organizacyjny?

W tejże jednostce organizacyjnej

bo to w ten sposób działa

że jeśli jakieś stanowisko jest niepotrzebne

no to na pewno musi być zmiana schematu organizacyjnego.

Czy zostało, czy ten schemat został zmieniony?

To jest jedno dopytanie, a zaraz drugie dopytam jak dostanę odpowiedź na to pytanie.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, oczywiście. Bo to jest związane

ze zmianą schematu organizacyjnego

i taką rekomendację Pani Dyrektor od nas otrzymała.

(Kazimierz Sać) Jasne, dziękuję. I drugie, chyba do Waldka

bo on wypowiadał się na temat tego obiektu na ulicy Koszarowej.

[kaszlnięcie]

Ja tylko pragnę przypomnieć

że już ileś tam lat temu

myślę, że po cenie preferencyjnej

bo za kwotę bodajże 100 000 zł kupiliśmy obiekt ten

od Agencji Mienia Wojskowego.

Jednakże kupienie tego obiektu

warunkuje też jego wykorzystanie

to znaczy wiadomo, że jest karencja, tam określone lata

na zbywanie takiego obiektu, który został kupiony

i tutaj ja nie sądzę, żeby był jakiś problem.

Ale z tego, co ja pamiętam

korzystanie ze środków, z których korzystaliśmy

na modernizację tego obiektu, takie środki preferencyjne

one określały, czy też narzucały wykorzystanie tego obiektu

i o ile mnie pamięć nie myli, to chyba była jednak pewna blokada

czy też bariera na przeznaczenie tego obiektu

na administrację samorządową.

A jeśli była ta blokada...

Ale ja nie daje tutaj sobie głowy obciąć za moją pamięć

bo po tych Covidach, ta pamięć bywa różnie.

Z tą pamięcią bywa różnie.

Ale jeśli była taka blokada

to czy wpasowuje się tutaj chociażby na przykład geodezja?

Jeśli była taka blokada, przy tych środkach.

Także tak się chciałem tylko dopytać.


Czy te środki były blokowane w przeznaczeniu?

(Waldemar Wawrzyniak) Wejdę w słowo, bo jeżeli chodzi o sam projekt

rozpisany na ten cel Centrum Usług Publicznych, on zakładał-

(Kazimierz Sać) Ale nie pytam się o projekt

tylko pytam się o środki finansowe

które pozyskaliśmy na preferencyjnych zasadach

które określały przeznaczenie obiektu.

I z tego co ja kojarzę, pamiętam

ale zaznaczam, że może się mylę.


Te preferencyjne zasady pozyskania środków

uniemożliwiały przeniesienie tam administracji samorządowej.

Ale może się mylę.

(Waldemar Wawrzyniak) No to właśnie uszczegółowię.

Ponieważ wejdę do, jakby jednak nawiążę-

(Kazimierz Sać) Ale zostawmy projekt, ale projekt zostawmy.

(Waldemar Wawrzyniak) W projekcie jest zapisane

że dla organizacji pozarządowych i dla potrzeb własnych Starostwa.

W związku z tym jest możliwość przeniesienia

bo myśmy to konsultowali z Urzędem Marszałkowskim

bo inaczej byśmy tak nie planowali, bo pieniądze by przepadły.

Także tutaj nie ma zagrożenia.

(Kazimierz Sać) Okej, dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania?

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę. Pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, ja mam jedno pytanie ze strony pierwszej sprawozdania.

Dotyczące decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie.

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu

oznaczona numerem działki 62, obręb nr 7, Trzebiatów.

Jakiej nieruchomości ta decyzja dotyczy?


(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto...

(Ryszard Chmielowicz) Tak, odpowiadam.

To dotyczy tego zespołu rekreacyjno-sportowego

przystani, wraz z wielofunkcyjnym boiskami, skateparkiem i siłownią napowietrzną.

Jest to nieruchomość o powierzchni 1,4125 hektara

i ta nieruchomość była w zarządzie Zespołu Szkół Imienia Herberta w Trzebiatowie

z chwilą przekazania, dla potrzeb przekazania

oczywiście tej nieruchomości zasoby Gminy Trzebiatów

musieliśmy wcześniej wygasić trwały zarząd na tej nieruchomości

i to uczyniliśmy, żeby zrealizować uchwałę Rady Powiatu.

(Stanisław Hołubczak) Jasna sprawa, dziękuję.

(Ryszard Chmielowicz) Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, skoro nie ma więcej pytań

przejdźmy do głosowania, poproszę o tablicę.


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania

z prac Zarządu pomiędzy sesjami?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?


Pan Ryszard Maliński?

Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy

sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami.

Przechodzimy do procedowania nad punktem 3:

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 Powiatu Gryfickiego.

Czy są pytania odnośnie tej oceny?

Proszę, Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo. Dziękuję bardzo.


Mam pytanie w kwestii...

Bardzo ładnie to jest opracowane.

Na 41 stronie jest bardzo ładna tabelka

w której mamy określone środki finansowe

na wydatki pomocy społecznej

i innych obszarach polityki społecznej w budżecie

zadania własne i zlecone.

I są wyszczególnienia za rok 2019

Mnie interesuje tutaj kwestia

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w roku 2019 została przeznaczona kwota 6700 z hakiem.

W 2020 6700 z hakiem.

Prognoza na rok 2021 jest ponad dwukrotnie wyższa kwota.

Moje pytanie brzmi: z czego to wynika?


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.

Panie Starosto, czy pan odpowie czy łączymy się z Panią Dyrektor?


Proszę włączyć mikrofon, Panie Starosto.


(Ryszard Chmielowicz) Poproszę, tak.

Żeby zinterpretowała te zapisy Pani Dyrektor

bo będzie precyzyjniejsza w tej ocenie.

(Agnieszka Mackojć) Moment, chwilę nam zajmie połączenie.

Czy są jeszcze jakieś pytania w międzyczasie?


Czyli rozumiem, że to jest tylko jedno, jedyne pytanie.


(Grzegorz Burcza) Ode mnie to tak, to jedno.

(Agnieszka Mackojć) Ale nikt więcej z państwa radnych nie...


Bardzo proszę mamy już panią...

Mamy? Jeszcze się łączy.


(Ryszard Chmielowicz) Zdaje się, że...

[...]

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę Panie Radny

proszę powtórzyć pytanie, mamy na łączach panią Joannę Malińską.

Bardzo serdecznie panią witam.

Dziękuję za połączenie.

(Aneta Grzeszczyk) Aneta Grzeszczyk.

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam. Ale konto Pani Joanny Malińskiej.

Panie Grzegorzu, proszę zadać jeszcze raz pytanie.

(Grzegorz Burcza) Okej-

[...]

Mogę? Bo tam coś się dzieje jeszcze.

Bo jakieś zakłócenia są chyba, tak?

Czy pani dyrektor już nas słyszy?

(Aneta Grzeszczyk) Ja jestem, ja państwa słyszę.

[...]

Pytanie dotyczy zasobów pomocy społecznej.

[...]

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, proszę wyłączyć głośniki.

Bo mamy zakłócenia.

[zapętlone nagranie w tle]

(Grzegorz Burcza) Kwestia dotyczy tabelki [...]

[...]właśnie w tej ocenie, środki finansowe na wydatki pomocy społecznej.

[niezrozumiałe]

[zapętlone nagranie w tle]

Tu się chyba nie da zadać pytania, bo jakieś zakłócenia [...]

[zapętlone nagranie w tle]

(Agnieszka Mackojć) Momencik, Pani Malińska, proszę wyłączyć głośniki.


[...]

(Aneta Grzeszczyk) Jest, głośnik mam włączony cały czas.

(Agnieszka Mackojć) Wyłączony.

(Aneta Grzeszczyk) Włączony mam.

[zapętlone nagranie w tle]


(Agnieszka Mackojć) Pani Dyrektor, w tle macie włączoną transmisję i są zakłócenia.

Proszę wyłączyć transmisję.

[...]


(Agnieszka Mackojć) Czy już się słyszymy dobrze?

(Aneta Grzeszczyk) Halo?

(Agnieszka Mackojć) Tak, słychać. Już dobrze, tak?


(Aneta Grzeszczyk) Tak.

(Agnieszka Mackojć) Słyszała pani pytanie, czy jeszcze raz zadać?

(Aneta Grzeszczyk) Prosiłabym o powtórzenie.

Bo wiem, że coś z przemocą, ale nie dokładnie.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, bardzo proszę Panie Radny Grzegorzu Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Dyrektor, jeszcze raz powtarzam pytanie.

Postaram się jak najkrócej.

Kwestia dotyczy strony 41 pani dokumentu związanego z oceną.

I tutaj w roku 2019 i 20 są porównywalne kwoty

na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy.

To są 6700 z haczykiem

a w prognozie na 2021

następuje skok prawie dwukrotny.

Z czego to wynika?

(Aneta Grzeszczyk) Wynika to z tego, że to są dwa różne programy.

Jeden mamy ten korekcyjny dla sprawców przemocy

które organizowaliśmy przez ostatnie 2 lata

i zapotrzebowaliśmy jeszcze środki na kolejny program psychologiczny.

Nie wiemy, czy on się odbędzie

ale będziemy robić rekrutację.

To jest jakby kontynuacja programu korekcyjnego.

Mamy nadzieję, że się osoby zgłoszą chętne

i że będzie-

(Grzegorz Burcza) [...] o wielkie problemy związane

ze strukturą psychologiczną, zwłaszcza młodych osób po pandemii?

To to?

(Aneta Grzeszczyk) To znaczy, nie.

To są dla sprawców przemocy.

To są, on jest głównie przeznaczony dla tych osób

które skończyły program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.

I to jest jakby kontynuacja takiego, tak żeby utrwalić te nowe wzorce.

(Grzegorz Burcza) To jeżeli kontynuacja, to 2 razy większy wydatek, tak?

(Aneta Grzeszczyk) Nie, tutaj w tej kwocie są ujęte dwa programy.

Jeden jest korekcyjny na te 6 tysięcy

a drugi, ta sama kwota to jest ten psychologiczny.

(Grzegorz Burcza) A, tak to pani wymyśliła. Dobrze, dziękuję bardzo.

(Aneta Grzeszczyk) Tak, tak to wygląda.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania?

Jeśli nie, poproszę o tablicę do głosowania, a państwa o przyjęcie


Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2020 Powiatu Gryfickiego.

Proszę bardzo, czy Pan Paweł Bereżnicki, jest za przyjęciem?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?


Pan Ryszard Maliński?

Pan Waldemar Wawrzyniak?


(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jednomyślnie przyjęliśmy

ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2020 Powiatu Gryfickiego.

Przechodzimy do procedowania uchwały znajdującej się w punkcie 4

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

programu działań profilaktycznych

mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy

zwłaszcza w zakresie promowania

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

na lata 2021-2025

Proszę bardzo, czy tutaj mamy jakieś pytania?

Mamy z panią dyrektor na linii.

Proszę, radny Pan Grzegorz Burcza.

(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz.

I korzystając z obecności Pani Dyrektor oczywiście dwie kwestie nasuwają się

przy tej uchwale programu działań profilaktycznych.

Chodzi o tą przemoc w rodzinie.

Czy Pani Dyrektor ze swojego doświadczenia potwierdza

że faktycznie mamy do czynienia z przemocą jakby tylko w rodzinie?

Bo ten zapis trochę chyba dyskryminuje rodzinę

bo przecież mamy związki różnego rodzaju - partnerskie i nie tylko.

Czy to oznacza, że tam nie ma przemocy?

Czy wy po prostu tego nie monitorujecie

i nie macie wiedzy na ten temat?

To pierwsze pytanie.

I druga kwestia, na ostatniej stronie w tej tabelce.

Na 16 stronie jest taki zapis, że osobom w razie konieczności

zapewnia się miejsca w ośrodkach wsparcia lub ośrodkach interwencji kryzysowej.

Co to oznacza?

Czy my mamy na terenie powiatu jakieś miejsce

gdzie może się schronić osoba, która jest poddawana jakieś przemocy?

Czy to jest po prostu tylko taki zapis

taki nie za bardzo odzwierciedlający rzeczywistość?

Gdzie te osoby jakby z tego zapisu ma to wynikać mogą się schronić?

Jest coś takiego, czy to chodzi o to, że do tej 15:00 tylko mogą

u państwa jakby korzystać z pomocy

a po 15:00 to już "radź sobie sam"?

To te dwie kwestie, dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

(Aneta Grzeszczyk) Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie

to ta nazwa wynika z samej ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

dlatego tak to wygląda, natomiast my tutaj

jakby nie rozdzielamy rodziny w sensie mąż i żona

czy to kobieta i mężczyzna.

Po prostu każda osoba, czy każda rodzina

bo dla nas to też jest rodzina.

Jeżeli się zgłosi po taką pomoc, to taką pomoc uzyska.

Ten program jest również do nich skierowany.

Natomiast sama nazwa wynika z ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy, tego programu.

Jeżeli chodzi o to drugie pytanie

to tutaj my takich rzeczywiście miejsc w ośrodkach nie posiadamy.

Takie ośrodki w naszym województwie są dwa.

I tutaj wiemy, cały czas monitorujemy i wiemy

że te ośrodki dysponują wolnymi miejscami.

Więc w razie konieczności jest możliwość

umieszczenia osoby potrzebującej w takim ośrodku.

(Grzegorz Burcza) Czy były takie kierowania?

Bo to rozumiem, że wy skierowanie takie wysyłacie, tak?

(Aneta Grzeszczyk) Już mówię. Nie, nie było takich...

Nie było w ogóle takiej potrzeby.

Ostatnio robiłyśmy rozeznanie, prosiłyśmy o środki pomocy.

Bo to one, gminy najczęściej wiedzą o takich sytuacjach najszybciej.

W ciągu ostatnich 3 lat nie było takich zgłoszeń w gminach, takiej potrzeby.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję pani bardzo serdecznie.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę. radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Szanowna Pani Dyrektor.

Prawdę mówiąc to już Radny Grzegorz Burcza zadał za mnie pytanie.

A mianowicie miałam również zapytać o miejsca

"w razie konieczności zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

miejsce w ośrodkach wsparcia", że zapewniacie [...]


Właśnie chciałam zadać to samo pytanie.

Ubiegł mnie Grzegorz Burcza.

Może jeszcze Pani powtórzyć gdzie te ośrodki się znajdują

najbliższej od naszego powiatu.

(Aneta Grzeszczyk) To jest ośrodek w Białogardzie i w Świnoujściu.

Tutaj w naszym województwie są te dwa.


[niezrozumiałe]

(Aneta Grzeszczyk) Przepraszam, nie słyszałam?

(Joanna Duzinkiewicz) Jak liczne są te ośrodki?

Ile rodzin mogą przyjąć?


Czy ma pani taką wiedzę?

(Aneta Grzeszczyk) Mają około 10...

Jest około 10 miejsc, natomiast one

są wolne, jest bardzo dużo miejsc wolnych.

(Joanna Duzinkiewicz) Około, na 10 rodzin rozumiem, tak?

(Aneta Grzeszczyk) Tak.

(Joanna Duzinkiewicz) Bo to dotyczy rodzin, matki z dzieckiem...

(Aneta Grzeszczyk) Tak, to może być matka z dzieckiem

czy ojciec, bo to zależy kto doznaje przemocy.

(Joanna Duzinkiewicz) Także rozumiem, że nie muszą czekać w kolejce.

(Aneta Grzeszczyk) Nie.

[...]

(Aneta Grzegorz) Tak, w każdej chwili.

(Joanna Duzinkiewicz) A proszę mi powiedzieć na jaki okres

mogą tam przebywać w takich miejscach, w takich ośrodkach?

(Aneta Grzeszczyk) Do 3 miesięcy.


(Joanna Duzinkiewicz) To też chyba z ustawy wynika.

(Aneta Grzeszczyk) Tak, to są w ustawach, tak.


(Agnieszka Mackojć) Czy jeszcze jakeiś pytania, szanowni państwo?

W takim razie dziękujemy Pani Dyrektor

a my przyjedziemy do głosowania. Poproszę o tablicę.


Proszę bardzo. Czy Pan Paweł Bereżnicki, jest za podjęciem uchwały?

Za przyjęciem uchwały.

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?


(Janusz Ławruszko) Jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Za Agnieszka Mackojć.


Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?


(Kazimierz Sać) Za.


(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?


(Ryszard Maliński) Jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?


(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Więc szanowni państwo


jednomyślnie podjęliśmy uchwałę Rady Powiatu


w sprawie uchwalenia programu działań profilaktycznych

mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy

zwłaszcza w okresie promowania i wdrażania prawidłowości metod wychowawczych

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

na lata 2021-2025.


Punkt 5: podjęcie uchwały Rady Powiatu


w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok.


Bardzo proszę. Szanowni państwo, otwieram dyskusję.

Czy są pytania? Do projektu uchwały?


Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Ja bym chciał po prostu dopytać (Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Ja bym chciał po prostu dopytać

jeżeli chodzi o tą kwestię pierwszego punktu


czyli dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg


Tą kwotą...


Chodzi mi o kwestię w związku z taką powszechną wiedzą


że jest pilna potrzeba i był protest mieszkańców Bieczyna


że droga powinna być pociągnięta aż do tego miejsca.


Z czego wynikało to, że tak skromny wniosek został zredagowany?


Mając na uwadze to, że mieliśmy...


Chyba będziemy mieli, ale teraz mamy dobrą wolę


Pana Burmistrza Trzebiatowa, który przecież zadeklarował


że będzie dofinansowywał i też mu na sercu leży Bieczyno.


Chyba opracowywał ten wniosek Pan Ruszkowski, jak się nie mylę.


Czy odpowiedzialny był za to, czyli też były Burmistrz Trzebiatowa.


My też, mam nadzieję, że jesteśmy absolutnie życzliwi jako radni.

Nie wiem dlaczego na przykład


tej życzliwości nie ma po stronie Pana Starosty.


Z czego wynika to, że tak skromny wniosek został zredagowany?

a Bieczyno, które upominało się przez szereg, szereg lat


byli nawet na protestach pod urzędem naszym.


Znamy i pamiętamy te protesty medialne.


Z czego wynika to, że nie ujęto we wniosku


dofinansowania do tej miejscowości?

I czekamy, skończy się nasza kadencja


i ci państwo najprawdopodobniej się nie doczekają


w tej kadencji drogi do siebie.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Panie Starosto, bardzo proszę.


(Ryszard Chmielowicz) Znaczy ja już odpowiadałem w zasadzie

że jest to pierwszy etap i nad drugim będziemy się zastanawiać

będziemy analizować możliwości budżetowe na przyszły rok

i wspólnie podejmiemy decyzję.

Ja tylko przypomnę, że to była nie jedyna

aplikacja o środki zewnętrzne

tylko aplikowaliśmy o 3 drogi.


O drogę Brojce-Stołąż - bezskutecznie.

O drogę, skrzyżowanie Trzygłów-Rzęsin do Kołomącia.

I te inwestycje były planowane, skosztorysowane na wartości

około, jedna i druga, jedna 5, druga 7 milionów.


Więc tutaj ta aplikacja się nie udała


a to też są zamierzenia bardzo ważne, strategiczne drogi

które też trzeba mieć na uwadze.


Ale jeszcze też chcę przypomnieć, bo będę...

Burzliwa dyskusja powstała

na temat wydawania środków

które zostały pozyskane

ze sprzedaży gruntów na terenie Rzęskowa.


I jak je ukierunkować i w jaki sposób je wydać.


Jeden z takich elementów ważnych

ja nie chcę tutaj przesądzać


ja nawet nie chcę mówić, że wpisuję się również taką filozofię


bo nie do końca, bo tutaj tu mamy wspólnie

po dżentelmeńsku, tak jak to co niektórzy określili

po dżentelmeńsku musimy zająć się sprawami inwestycji.

I najbliższa i będę chyba rekomendował po uzgodnieniu z zarządem

będę rekomendował drogę tą przez Niekładź

do węzła nowej drogi wojewódzkiej.

Ona jest w bardzo krytycznym stanie

to jest obszar strefy ekonomicznej Gminy Gryfice

to jest droga strategiczna i ona musi łączyć tą...

Ten obszar działalności gospodarczej

działalności strefy ekonomicznej.

Musi skutecznie łączyć te przedsiębiorstwa

te przedsiębiorstwa które często dojeżdżają

z transportem ciężkim do swoich nieruchomości

i to skomunikowanie jest bardzo ważnym elementem.

Tutaj do Pana Grzegorza też miał gdybym...

Gdyby tak bardziej racjonalnie podchodził do tego

jak mamy ukierunkować środki i gdzie mamy je wydawać

to te priorytety się często same wpisują.

One, jakby... Nie da się uciec od tego, od pewnych przedsięwzięć.

A to jest jedno z takich przedsięwzięć, od których nie da się uciec.

I będę, podejmę próbę rozmawiania z Burmistrzem Gryfic

żeby to przedsięwzięcie wpisać w możliwie najszybszym czasie

i w sposób współfinansowania, bo pewnie sam Powiat Gryficki

nie będzie w stanie bez w środków zewnętrznych...

a nie zdążymy aplikować o środki zewnętrzne

bo tak jak ten krajowy program odbudowy

jeszcze to jest bajka przyszłości

więc dzisiaj pewne inwestycje będziemy musieli

wykonywać zupełnie z innej, z innego harmonogramu finansowego.

Więc to jakby po pierwsze i ważne i zachęcam do takiej dyskusji.

Koszt szacunkowy, bo już to... Już to skosztorysowaliśmy wstępnie.

Koszt to jest około 600 m długości tego odcinka.

Czyli nie aż takie wielkie przedsięwzięcie

chodź kosztowo, finansowo niemałe, bo to jest około 750 000 zł

No i dorzucam do tych dywagacji, dorzucam do pomysłów Grzegorza

kolejny bardzo ważny element

który jakby siłą rzeczy się wpisuje.

Widzicie, te ronda pokończone i te łączniki.

I to jest jeden z tych elementów, już nie mówię o Prusinowie

bo ten pierwszy odcinek, to strefa ekonomiczna.

To gmina czerpie z nieruchomości, z podatku od nieruchomości duże środki

bo te środki wpływają z powierzchni użytkowej

też tych działalności gospodarczych.

I bardzo ważne jest, żeby odciążyć miasto

od przejazdu ciężkim sprzętem kołowym.

Więc odciążenie będzie właśnie poprzez tą obwodnicę.

Ta obwodnica jest po to zbudowana

żeby dobrze ją skomunikować z częściami miasta.


Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Jeśli nie ma, bardzo proszę o tablicę do głosowania.

A państwa o oddanie głosu.

Pan Paweł Bereżnicki, jest za podjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję za głosowanie

jednomyślnie podjęliśmy uchwałę Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały numer XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Przechodzimy do procedowania nad punktem szóstym

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Czy są jakieś pytania?

Czy ktoś by chciał tu zająć głos?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę.


Proszę państwa o oddanie głosów.

Proszę bardzo, Pan Paweł Bereżnicki, czy za podjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?


(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. A więc jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Przechodzimy do realizacji punktu 7

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej

innej jednostce samorządu terytorialnego.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję.

Czy są... Czy ktoś z państwa radnych chce o coś dopytać?

Temat jest znany.

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki, jest za podjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzin...

Pan Ryszard...

(Łukasz Czyrny) Jestem za. Tak, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Łukasz Czyrny, bardzo przepraszam.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 8

a więc do wprowadzonej do porządku obrad dzisiejszej uchwały.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia

składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego.

Akces o wejście do komisji złożył Pan Radny Kazimierz Sać.

Rozumiem, że Pan Kazimierz podtrzymuje swoją decyzję

i wyraża zgodę na podjęcie uchwały?

(Kazimierz Sać) Tak.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, otwieram dyskusję nad procedowaniem tej uchwały.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chce zająć głos?


Bardzo proszę, Pan Starosta.


(Ryszard Chmielowicz) Ja przypomnę jak powoływana była

Komisja Skarg Wniosków i Petycji.

Jakby obligatoryjna... jest to komisja obligatoryjna.

Więc komisja, która musi być powołana.

Chcieliśmy, żeby ta komisja miała w swoim składzie

każdego przedstawiciela każdego klubu.

I w tym pierwotnym, w tych pierwotnych uzgodnieniach

to przewodniczący wraz ze swoimi członkami klubów

proponowali desygnowanie przedstawicieli

spośród swojego grona do tej komisji.

W tej komisji znaleźli się, dzięki takim propozycjom

znaleźli się dwaj przedstawiciele PiS-u.

To jest Pan Grzegorz Burcza i Paweł Bereżnicki.

Jeden przedstawiciel PO

I dwóch przedstawicieli Idziemy Razem.

To nadreprezentacja, to byłaby nadreprezentacja

gdybyśmy jeszcze ze składu Idziemy Razem desygnowali kolejnego członka.

W związku z tym, że tak to się miało odbyć

bez uzgodnień z przewodniczącymi klubów.

Bo do tego wszystkiego musimy się odnieść

z całym szacunkiem do kandydatury

jakby to jedno z drugim nie ma nic wspólnego

tylko rozważam i analizuję i zastanawiam się

czy ten wymiar jest potrzebny.

No i jestem przekonany, że niepotrzebny.

Pan Kazimierz Sać jest członkiem jednej komisji - Komisji Edukacji.

I nie widzę jego tam nadmiernej aktywności.

Jest sporadycznie, bardzo rzadko uczestniczy w pracach tej komisji

i nie chciałbym nadwyrężać jego wysiłku

bo to zapewne bardzo duży wysiłek wykazuje w innych sferach

swojej działalności społecznej

i chcę o tym bardzo mocno powiedzieć.

Jego zachowania w ostatnim czasie i nie tylko

spowodowały to, że częściej to był konflikt między radnymi

niż koncyliacyjne działania.

Gra na konflikty nikomu nie służy.

Ale niemniej jednak nie chcę dzisiaj przesądzać

o tym, żeby dokonywać, czy proponować takiego wyboru, czy innego.

Jest to oczywiście moje zdanie, to jest rada i rada decyduje o tym.

Ale chciałbym zaproponować inne rozwiązanie.

Chciałbym, żebyśmy wrócili do prac i rozważań na wszystkich klubach

i przedstawiciele tych klubów, jeśli będą widzieli taką potrzebę

żeby wzmocnić klub o kolejnego kandydata do prac w tej komisji

to również będą musieli się odnieść

przedstawiciele, przewodniczący innych klubów.

Bo to musi być wspólne stanowisko wypracowane

dla dobra rozwiązań, dla dobrego funkcjonowania komisji.

Jeśli od dłuższego czasu Kazik nie przebiera w słowach

i tutaj muszę to jasno i stanowczo stwierdzić.

Poobrażał parę osób epitetami i tak dalej.

Dla wielu z nas nie jest to tajemnicą.

I praca z nim co najmniej jednego, czy dwóch członków tej komisji

nie będzie łatwym wymiarem.

Więc to nie chodzi o to, żeby dołożyć tutaj do tej komisji

i spowodować konflikt, bo pięcioosobowy skład komisji jest wystarczającym

żeby wypracować wspólne stanowisko.

Im większa komisja, z doświadczeń moich wynika, że tym mniej skutecznie pracuje

bo rozbieżności większe, a i tak w konsekwencji możemy

[kaszlnięcie]

[...] my rozstrzygamy, co do sporów na sesjach rady.

Mało tego, każdy z radnych może uczestniczyć w pracach tej komisji.

Może iść na tą komisję, może w niej uczestniczyć

może mieć swoje stanowisko później na sesjach rady

i tak się często dzieje i bezkrytycznie.

Więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań.

Ja też zwrócę uwagę na tą nadreprezentację.

Bo umówiliśmy się tam w tym pierwotnym wymiarze

że i tak jest tutaj wymiar taki, że PiS ma na przykład dwóch członków

czyli przewagę w tej komisji i oni mają często własne zdanie

w rozstrzygnięciach tych wniosków i petycji

i nie ma się na co obrażać.

Problem mam z tym, że po tych rozmowach

przewodniczący, usiądziemy, czy to nie spowoduje konfliktu w radzie.

Bo jeśli szanowny Kazik będzie się zachowywał tak jak do tej pory

że nie przebiera w żadnych środkach w interpretacji

swojej interpretacji indywidualnych pewnych wydarzeń

i przypisując to na wiele sposobów epitetami poszczególnym członkom rady.

Więc do takiego stylu, czy na taki styl się nie zgadzam.

I chcę to jasno dzisiaj wszystkim radnym powiedzieć

że ja będę przeciw powołaniu, to nie znaczy że zamykamy sprawę.

Proszę o to, żebyśmy rozpoczęli tą dyskusję.

Pandemia spowodowała to, że w ograniczony sposób funkcjonowaliśmy

i trudno było o merytoryczną dyskusję

bo da dyskusja odbyła się na komisji edukacji

i z konieczności uczestniczenia w innej komisji

nie mogłem wziąć udziału i nie mogłem wyartykułować

swojego zdania na ten temat i swoich propozycji.

W związku z tym mógłbym być tutaj dzisiaj pominięty w tej całej dyskusji.

Nie chcę podnosić tylko rękę

tylko chcę, żeby merytorycznie przedyskutowano

i przeanalizowano tą całą sytuację.

Myślę, że też dobrym wymiarem byłoby

żeby Kazik co niektórych przeprosił, bo obrzucanie...

Ja już tutaj nie chce nazwiska wymieniać

bo Kazik wymieniał je po wielokroć

i we wszystkich odmianach.

I dokładając swoją tam...

Nie wiem, czy pokaleczony jeszcze, czy jeszcze nie odreagował.

Kazik ma bardzo ważną rolę też do wykonania.

Ma, jest dyrektorem lokalnej grupy działania

i tam mógłby się mocniej zaangażować

bo nie wydaje mi się, że żeby to tam serce wkładał.

To funkcjonowanie tak... Nie wiem jak to wyszacować.

Bo nie chcę też tutaj jakby podgrzewać niepotrzebnie emocje

ale znowu pewien element, to znowu coś, co...

żyjesz na koszt podatników, bo tak jak my wszyscy, okej.

Tylko, że trzeba od siebie dać więcej.

A oceniasz wszystkich naokoło, monitorujesz i przyklejasz łaty wszystkim

w sposób taki przekraczający granicę przyzwoitości.

I trudno jest siadać i dyskutować na takiej komisji

która merytorycznie ma rozstrzygnąć pewne wnioski, skargi, petycje.

A nie wygenerowanie poprzez konflikt jakiegoś rozwiązania.

To ja myślę, że dopracujemy się w końcu wspólnych pomysłów

na to jak funkcjonować we wszystkich komisjach, nie tylko w tej.

Nie chcę tu jakby przeciążać tego wszystkiego.

Nie mniej jednak funkcjonowanie z tobą nie jest łatwe.

Ale musimy się coś z tego nauczyć.

Ja staram się cały czas jak tylko mogę

staram się powiedzieć mniej, niż więcej.

Dzisiaj też to zrobiłem, mówię mniej niż więcej.

Bo niepotrzebne nam podgrzewanie

czy stygmatyzowanie tego co się wydarzyło.

I mam nadzieję, że to będzie za chwilę jakąś tam odległą historią.

Zachęcam do tego, żeby tak się wydarzyło.

Zachęcam również do takiego koncyliacyjnego funkcjonowania

więc na konflikt, na obrażanie, na epitety, na hejtowanie nie ma miejsca

nie powinno być miejsca w żadnej przestrzeni.


No może tyle.

(Kazimierz Sać) Mogę, Pani Przewodnicząca?

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Radny Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, obiecałem Pani, że dzisiaj będzie spokojnie


więc będzie spokojnie.


Powiem może tak.


Gdyby tą wypowiedź wygłosiła Przewodnicząca Rady Powiatu

to bym z zainteresowaniem wysłuchał, bo faktycznie ma ona do tego uprawnienia

żeby troszczyć się o radę, troszczyć się o komisję, dbać o schemat organizacyjny

i tak dalej i tak dalej.

Ja nie za bardzo rozumiem czemu Pan Chmielowicz się wypowiada

za radę, za komisję.

A zwłaszcza za komisję, która ma kontrolować między... inaczej.

A może nawet dobrego słowa używam.

Ma kontrolować, bo kontrolowanie komisji przez pracownika

to nie jest chyba najlepsza kontrola.

Więc nie nawiązuje w ogóle do Gryflandii.

Bo jeśli ja miałbym oceniać pracę Pana Chmielowicza

to pewnie byśmy nie zdążyli na mecz Igi.

Takie jakieś aluzje, podteksty.

Trochę mi to przypomina czasy PZPR-u

kiedy pierwszy sekretarz chciał wszystkim tłumaczyć jak ma być

a jeśli jest inaczej niż on chce, to jest źle.

Ale przejdę do kwestii formalnej, Pani Przewodnicząca

i pozwolicie, że będę się zwracał do Pani Przewodniczącej

dlatego, że Pan Chmielowicz nie jest tu żadną postacią

jeśli chodzi o funkcjonowanie Rady Powiatu.

Nie wiem po co w ogóle się odzywał.

Pani Przewodnicząca, zgodnie ze wszystkimi aktami prawnymi

w tym z ustawą ze statutem

jest tylko jedna komisja, która jest ograniczona liczbowo.


Czyli komisja rewizyjna.

Wszelkie pozostałe komisje są zupełnie otwarte.

Oczywiście ja w ogóle nie wnikam

co z tym fantem zrobicie.

Ja zgłosiłem się swój akces, jako uzupełnienie do składu Komisji Skarg i Wniosków

między innymi dlatego, że dostaje szereg różnych zapytań, czasami wątpliwości

czy to osobiście, czy gdzieś tam w mediach społecznościowych.

Więc ta komisja nie jest w żaden sposób ograniczona.


Pan Chmielowicz jeszcze niedawno ogłosił, że będzie nowy przewodniczący rady.

Teraz ogłasza wszystkim, że to nie może być tak, tylko musi być inaczej.

Przepraszam, jako kto?

Bo z tego co pamiętam, z tego, co widzę

za tymi flagami siedzi Przewodnicząca Rady Powiatu.

Co ma Starosta do funkcjonowania Rady Powiatu?

Co ma Starosta do funkcjonowania komisji? Do składów komisji?

Nie za bardzo tego rozumiem.

Pomijam fakt oceny mojej osoby, bo poleciłbym spojrzeć się w lustro

i tak dalej i tak dalej, ale to byśmy weszli w zupełnie zbędną dyskusję.

I oczywiście Rada Powiatu podejmie uchwałę jaką sobie chce.

Ja nie mam zamiaru się w ogóle kłócić z kimkolwiek.

Nie ma podstaw merytorycznych, formalnych i prawnych

żeby ograniczać skład komisji.

Ja wiem, że Rysiu wolałby, żeby komisja była w takim składzie jakim jakim jest.

A najchętniej gdyby cały czas Pan Ławruszko był przewodniczącym

no bo wygodnie jest, kiedy...

Ale to było, Rysiu za czasów PRL-u, za czasów komuny

taki był mechanizm bardzo wygodny.

Ja rozumiem, że ty przyzwyczajony siedząc tam dwa piętra niżej

od czasów właśnie PRL-u że tak to funkcjonowało. Teraz trochę już są inne czasy.


Ja nawet nikogo nie będę do niczego namawiał.

Słuchajcie państwo, ja zgłosiłem akces do pracy komisji.

I jeśli Rada postanowi inaczej, to niech sobie postanowi.

Tylko prośba jest taka, słuchajcie państwo.

Ja uczulałem wszystkich na to, że to nie jest dobry pomysł

ograniczać ludziom, a w tym wypadku radnym

akces do tej komisji.

To co zrobiliście z przedstawicielami, z innymi radnymi

że ich tam nie wpuściliście no, to był czysty bolszewizm.

To był schemat stricto przejęty z Białorusi.

Że ci będą, a ci nie będą.

Jakim prawem? No dobra, macie prawo.

Pewnie nikt wam nie zarzuci łamanie prawa.

Ale tak jak powtarzam, jest to delikatnie mówiąc śmieszne

jeśli nie powiedzieć, że żenujące.

Wsadzenie swojego człowieka na przewodniczącego komisji

no to już powiedziałem, kłania się Białoruś.

Powtórzę po raz ostatni osobą jedyną

która może wypowiadać się w imieniu Rady jest Przewodniczący Rady Powiatu

a nie Pan Chmielowicz.

Druga kwestia, formalna.

zgodnie z wszelkimi aktami prawa

obowiązującymi u nas

komisja nie ma żadnych ograniczeń.

Mówienie o klubach

to zaznaczam jedną rzecz.


Ustawodawca zagwarantował, że każdy klub może mieć swojego reprezentanta.

Ale absolutnie ustawodawca ani nie miał na myśli

ani nie ograniczał, że poza reprezentantami danego klubu

nikt inny nie może być, czyli tak prawdę mówiąc

nie wiem, nie chcę się wypowiadać w tym wypadku

za klub Prawa i Sprawiedliwości czy żaden inny.

Mogą być wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości

nie wiem, PSL-u, czy Platformy w tej komisji

to nie ma żadnego związku.

Nie mylić proszę jakby schematu organizacyjnego

Komisji Skargi i Petycji z Komisją Rewizyjną.

Bo to są zupełnie inne historie.

Zróbcie co uważacie.

Dla ułatwienia, ja się wstrzymam od głosu.

Ja nawet nie będę głosował za sobą.

Rysiu i prośba na koniec jest taka

weź oceniaj siebie, bo jak ja ciebie ocenię, to ci uszy zwiędną.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, Panie Radny.

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze jedno może zdanie, Pani Przewodnicząca, ad vocem.

Bo oczywiście wypowiadam się jak każdy jeden radny.

Powiedziałem swoje zdanie na ten temat.

Ja nie widzę przeszkód, żebyśmy wypracowali to wspólnie to stanowisko.

Nawet mało tego, być może ja będę jednym z tych, którzy zaproponują

żeby Pan Sać był przewodniczącym, tylko musi-

(Kazimierz Sać) Ale ty nie masz nic do gadania, Rysiu.

(Ryszard Chmielowicz) Zaproponuję. Zaproponuje, tak jak ty się wypowiadałeś przed chwilą

tak samo ja mam również prawo wypowiadania się.

To jest moja ocena sytuacji i też powściągnąłem się, żeby uczy ci nie zwiędły.


Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych

żeby nie procedować nad tą uchwałą.

Inaczej byśmy nie byli przy tym punkcie.

Natomiast fakt, że uważam, że tu byłaby nierówność klubowa.

Bo skoro z jednego klubu byłyby trzy osoby, z drugiego dwa

a z trzeciego jedna, nie byłoby tu równości klubowej.

To jak Pan Starosta mówi, że należy powrócić do tego

do dyskusji i zachować jakąś równowagę

i wtedy jeszcze raz wracamy do uchwały.

Czy ktoś jeszcze? Pan Ryszard Maliński, bardzo proszę.


Proszę włączyć mikrofon.


(Ryszard Maliński) Przepraszam, już?

(Agnieszka Mackojć) Tak, słychać.

(Ryszard Chmielowicz) Dziękuję serdecznie.

Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Ja tylko w takiej kwestii czysto formalnej chciałem zwrócić uwagę

że kiedy były tworzone te zmiany w komisji

to nie Pan Ławruszko - dla sprostowania i oddania rzeczywistości.

nie Pan Ławruszko został proponowany na przewodniczącego tej komisji

tylko moja osoba.

To ja byłem proponowany na przewodniczącego.

Jednak ze względu na to, że jakoś tam sam to oceniłem

sam od siebie, że to jest komisja dla mnie zbyt trudna.

Jestem jej członkiem, ale przewodniczyć jej

i prowadzić ją nie chciałem, także chciałem to też podkreślić.

I ze względu na to, że zrezygnowałem z tego przewodniczenia

zgodziłem się na członkostwo, ale absolutnie nie chciałem być przewodniczącym

i chcę to zdecydowanie podkreślić, że taka też była

cała historia przewodnictwa kolegi Janusza.

Dziękuję serdecznie.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zając głos?

Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Bardzo dziękuję za udzielenie głosu.


No nie sposób się nie odnieść do tej

bardzo ciekawej argumentacji Pana Starosty Chmielowicza

zwłaszcza, że wywołał, że jakoby Klub Prawa i Sprawiedliwości

ma przewagę w Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

To jest absurd absolutny.

Jak może mieć przewagę Klub Prawa i Sprawiedliwości w tej komisji

skoro, tak, ja jako wiceprzewodniczący kierowałem pracami komisji przez jakiś czas.

Bardzo dużo skarg wpływało, pracowaliśmy naprawdę przez wiele, wiele godzin.

Wypracowaliśmy naprawdę bardzo ważne i być może nie niezgodne[...]

[dzwonek telefonu]

[...]Pana Starosty wnioski i co zrobił Pan Starosta?

Zrobił wszystko, żeby się pozbyć Pana Grzegorza Burczy

z przewodniczenia tej komisji i wymyślił sobie, że powoła dodatkowe osoby

żeby tylko mieć kontrolę nad tą komisją.

Tak to trzeba nazwać, kontrolę nad komisją.

Ja przypomnę, jak Pan Starosta powiedział, że historycznie odniósł się do pracy komisji

która została określona w ustawie i jest to komisja obligatoryjna, nie ma zmiłuj.

To to co robi Przewodniczący Zarządu z Platformy Obywatelskiej?

Ano robi to, że przewodniczącym Komisji Skarg Wniosków i Petycji

która powinna patrzeć na ręce staroście

i tak jest to przyjęte w dobrze kierowanych samorządach.

Bo tak jest to wielu samorządach

praktycznie nie znam żadnego, gdzie by było inaczej.

Pierwszym przewodniczącym był kto?

Pan Trafny, tak? Z Platformy Obywatelskiej

był pierwszym przewodniczącym Komisji Skarg Wniosków i Petycji.


Jak on został, przepraszam, pogoniony przez mieszkańców

bo w dogrywce w swoim okręgu dostał 0 głosów

i nawet nie został wybrany na radnego

to kto został wybrany

kolejnym Przewodniczącym Komisji Skarg Wniosków i Petycji?

Pan Marek Gołuchowski, też z Platformy Obywatelskiej, tak?

Czyli, no kolejny człowiek Platformy Obywatelskiej

to w ogóle nie ma szans na patrzenie na na ręce.

Jak Pan Marek zaczął się tam, nie wiem, obrażać, kombinować

coś, jakieś inne miał ambicje

to nagle pojawiła się kandydatura

tak jak powiedział Pan Radny Maliński, jego

ale de facto został Pan Ławruszko, no też z Platformy Obywatelskiej.

No to o czym tu mowa? Jaka przewaga?

Nie zaciemniajmy rzeczywistości, to wszystko jest to absolutna nieprawda.

Ale ja bym się chciał odnieść do wywodu Pana Starosty Chmielowicza.

Bardzo ciekawego zresztą, bo ja słuchałem z zapartym tchem tego, co Pan mówił.

Że Pan Kazimierz Sać nie przebierał w środkach

że używa jakiegoś języka, słownika, że obraża

i z tego powodu jakoby nie może zasiadać w składzie Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

To ja chcę przypomnieć Panu Staroście Chmielowiczowi obecnemu

jak był radnym w poprzedniej kadencji i jak wtedy Pan Kazimierz Sać jako starosta

obrażał mnie publicznie na sesji, mieszał mnie z błotem

wypowiadał się w sposób bardzo niedobry, brzydki wobec mnie, tak?

To jak się zachowywał pan obecny... Ówczesny radny Chmielowicz?

Milczał jak grób, wtedy mu to nie przeszkadzało.

Wtedy wręcz dochodziło do tego, że członkowie Platformy Obywatelskiej

i niektórych już nie ma na szczęście wśród nas-

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, przypominam

że to nie ma żadnego związku z procedowaną uchwałą.

(Grzegorz Burcza) [...]rechotali ze śmiechu, jak Pan Sać

robił sobie wycieczki personalne do mnie.

A teraz pan Chmielowicz ośmiela się używać takich argumentów

że ze względu na ten język on nie będzie popierał tej kandydatury.

Żałosne i jest totalną hipokryzją.

Po prostu wynika to ze strachu.

Boicie się, po prostu się boicie, że wejdzie kolejny człowiek

który będzie miał inne zdanie niż wy

i nagle się okaże, że te problemy, które zgłaszają nasi mieszkańcy

są tak istotne, że trzeba się nad nimi pochylić.

A nie wszystko, tak jak jest to robione przez waszych przewodniczących.

"Bezzasadne, bezzasadne, bezzasadne, bezzasadne, bezzasadne."

Zastanówmy się nad tym i proszę naprawdę hipokryzji nie wprowadzać

bo Pan, Panie Chmielowicz jest dokładnie takim samym człowiekiem

jak Pan Kazimierz Sać w poprzedniej kadencji.

Niczym się nie różnicie. Dziękuję bardzo.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, momencik, momencik.

Ja przypomnę tylko, że w skład Komisji Wniosków Skarg i Petycji

do tej pory wchodzi Pan Janusz Ławruszko - przedstawiciel PO

Pan Grzegorz Burcza i Pan Paweł Bereżnicki - przedstawiciel PiS

Pan Ryszard Maliński i Pan Leszek Stuła przedstawiciel klubu Idziemy Razem.

Więc zobaczcie jak się rozłożyły głosy 2, 2 i 1

Więc tu nie możemy mówić, że PO ma jakąś większość, bo to jest tylko jeden głos.

Bardzo proszę Panie Radny, Kazimierz Sać.

(Grzegorz Burcza) Pani Przewodnicząca, a z Klubu PSL, dlaczego kogoś nie ma?

No przecież ustawa wyraźnie mówi o tym.

Włącza się do prac komisji ten, kto ma życzenie.

Z klubu PSL nie ma nikogo.

(Agnieszka Mackojć) Bo nikt nie może.

Bo to są osoby funkcyjne i ustawa ich wyklucza.

(Grzegorz Burcza) Nie ma takiej podstawy, tak?

A jeżeli ma chęć-

(Agnieszka Mackojć) Wyklucza ich ustawa.

(Grzegorz Burcza) No to dlaczego mu zabraniamy?

Po prostu-

(Agnieszka Mackojć) Przecież nikt nie zabrania.

Dopiero podejmiemy taką uchwałę.

Bardzo proszę, Panie Radny, Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ja nie będę już wchodził w wymianę różnych epitetów.


Powiem tak, mój akces do pracy komisji wynika głównie z jednej rzeczy.

Jest to pewnego rodzaju akt protestu przeciwko systemowi białoruskiemu.

Jeśli wpadłaby deklaracja, że przykładowo

jednoznaczna deklaracja, że zostanie zmieniony przewodniczący tejże komisji

to ja wycofuję swoją kandydaturę.

Przykładowo, nie wiem, Pani Duzinkiewicz, czy ktoś inny

jeśli zostanie szefem tej komisji, to ja wcale nie podtrzymuję swojej kandydatury.

Czy jesteście w stanie zadeklarować coś takiego?

Uwierzcie mi, mi nie jest potrzebne szarpanie się i nerwy

i mój akces do tej komisji nie wynika z tego, że ja mam ochotę się tam z wami

nie wiem, potocznie powiem, czy inaczej...

no dobra, zostanę przy słowie "szarpać".

Podejmijcie taką deklarację, że zmienicie Przewodniczącego Komisji.

Pani Duzinkiewicz nie ma, no ale jest na przykład Pan Paweł.

Proszę bardzo, zróbcie, znaczy powołajcie innego przewodniczącego.

Niech to będzie przy otwartej kurtynie

a nie na tej zasadzie, że... nie no, nawet nie chce mi się oceniać w tej chwili

co się dzieje w sytuacji

kiedy czy to pośredni, czy bezpośredni podwładny

czy też przełożony decyduje o tym, co się dzieje w tej komisji

więc krótkie pytanie, czy zostanie zmieniony przewodniczący komisji?

(Ryszard Chmielowicz) Ja może jednym zdaniem ustosunkuję się do tego

bo chcę powiedzieć, że Pan Ławruszko

wcale się nie pali do przewodniczenia-

(Kazimierz Sać) No dobra, ale [...]

(Ryszard Chmielowicz) Tej komisji. W związku z tym, jeśli dzisiaj...

moje zdanie prywatne, żebyś tutaj mi nie zarzucał

że ja za radę czy czymś decyduję.

(Kazimierz Sać) No dobra.

(Ryszard Chmielowicz) Moim prywatnym zdaniem, to co powiedziałem wcześniej

że przewodniczący klubów, spotkajmy się, porozmawiajmy.

Możemy rozmawiać o każdym elemencie tej komisji.

O każdym podmiocie nawet tej komisji.

Także nie ma tutaj żadnych przeszkód, wypracujmy wspólne stanowisko.

I możesz nawet być ty przewodniczącym tej komisji.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, mój wniosek formalny jest następujący.

Tą decyzję podejmijmy na następnej sesji.

Przełóżmy ten punkt na następną sesję.

Do tej pory niech się spotkają przedstawiciele, czy tam szefowie klubów

i niech wyjaśnią tą kwestię.

Ja namawiam do tego, żeby był inny przewodniczący komisji

nieważne kto to będzie, ale na pewno nie Pan Ławruszko.

Więc formalnie wycofuję swoją kandydaturę, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Rozumiem, że wniosek formalny dotyczy zdjęcia

z porządku obrad punktu 8, tak?

(Kazimierz Sać) Ja nie wyrażam, ja aktualnie nie...

Tak, niech będzie o zdjęcie.

Niech będzie o zdjęcie, tak.

(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodnicząca, mogę jeszcze dwa słowa?

[...]

Tyle tutaj niedomówień zostało jakby przekazanych

że warto to w pewnych kwestiach wyjaśnić.

Przypomnijmy, zresztą Pani Przewodnicząca to robiła.

Komisja liczy 5 osób-

(Kazimierz Sać) Ale Waldek, wniosek formalny jest przed każdym innym wnioskiem.

Ja złożyłem wniosek formalny-

(Waldemar Wawrzyniak) Ja chciałem zabrać głos, jeszcze przed tym jak skończysz.

(Kazimierz Sać) Nie, wniosek formalny, wniosek formalny zawsze jest

przed każdym innym wnioskiem.

(Waldemar Wawrzyniak) Dobrze, ja nie złożyłem żadnego wniosku-

(Kazimierz Sać) Ale ja złożyłem.

(Agnieszka Mackojć) Tak, wniosek jest w tej chwili wpisywany, moment

zaraz przejdziemy do głosowania, natomiast-

(Waldemar Wawrzyniak) To jest tylko dwa słowa wyjaśnienia do tej komisji.

To jest 5 osób, każdy z tej komisji ma 1 głos.

(Kazimierz Sać) Nie jest określona liczba tej komisji, no nie mów takich rzeczy.

(Waldemar Wawrzyniak) Słucham?

(Kazimierz Sać) Ta liczba nie jest określona liczbowo.

(Waldemar Wawrzyniak) Ale nie, w tej chwili komisja liczy 5 osób.

(Kazimierz Sać) No to w tej chwili, ale może liczyć 15 osób.

(Waldemar Wawrzyniak) Każdy ma jeden głos, tak samo przewodniczący

i tutaj nie ma znaczenia, czy przewodniczący będzie decydował, czy tak, czy siak

decyduje komisja w składzie 5 osobowym, każdy ma jeden głos.

Poza tym jeszcze jedno.

Przewodniczącego wybiera komisja sama z siebie, to nie rada.

To oni sami-

(Kazimierz Sać) Przewodniczącego wybiera Rada.

(Waldemar Wawrzyniak) [...]osoby i te 5 osób wyznaczyło Pana Ławruszkę, który się zgodził.

(Kazimierz Sać) Przewodniczącego wybiera Rada.

(Waldemar Wawrzyniak) [...]że rada gdzieś tam z góry czymś steruje. Same komisje wybierają-

(Grzegorz Burcza) Waldek, żadne pięć osób nie wybrało tego przewodniczącego

co ty za brednie opowiadasz?

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo.

(Waldemar Wawrzyniak) To kto go wybrał?

(Grzegorz Burcza) Co ty za brednie gadasz teraz?

(Waldemar Wawrzyniak) To kto go wybrał?

(Kazimierz Sać) Rada.

(Agnieszka Mackojć) Rada wybiera przewodniczącego.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, ale został zaproponowany.

Został zaproponowany ten przewodniczący ze składu rady.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, wniosek formalny został zgłoszony.

przechodzimy do głosowania.

(Waldemar Wawrzyniak) [niezrozumiałe]

(Agnieszka Mackojć) Zamykam dyskusję, wniosek formalny został zgłoszony.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Czy Pan Paweł Bereżnicki, jest za zdjęciem

z porządku obrad punktu 8, który wprowadzaliśmy?

(Paweł Bereżnicki) Dzisiejsze rozmowy świadczą, że trzeba jeszcze wiele, wiele czasu

żeby wiele spraw uzgodnić, jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?


(Ryszard Chmielowicz) Chmielowicz.


(Agnieszka Mackojć) A, Pan Ryszard Chmielowicz, przepraszam.

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?


Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) I mamy Pana Stanisława Hołubczaka?


Jeśli nie, szanowni państwo, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę...

o zdjęciu z porządku obrad punktu 8 dzisiejszego posiedzenia.

Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu

a więc Interpelacje i Zapytania Radnych.

Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie, zapytanie?

Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo, moment, zaraz mi zegar przestanie bić.

Może będzie lepiej słychać.

Szanowni państwo, szanowny Panie Starosto

nie bez powodu zadałam pytanie dotyczące sprawozdania z prac Zarządu Powiatu

ze strony drugiej, odnośnie środków, prognozowanych ograniczeń środków z PFRONu

w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Kontynuując, chciałabym zapytać, czy wystąpiliśmy

z wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa

na dwa programy, a mianowicie wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

i dla asystenta osoby niepełnosprawnej

oraz na program Opieka Wytchnienia. Edycja 2021 rok.

Nadmienię tutaj, iż w naszym powiecie Gmina Brojce z programu Opieka Wytchnienia

otrzymała 57 528 zł

Gmina Trzebiatów 75 888

Gmina Rewal 55 220 zł

łącznie na całe Województwo Zachodniopomorskie 1 446 625 zł


dofinansowania te zostały przyznane dla 33 gmin i 5 powiatów.

Natomiast z programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, również edycja 21.

Gmina Trzebiatów otrzymała 81 212

Gmina Rewal 20 343

[...]

i Gmina Brojce 38 495

Łącznie na Województwo Zachodniopomorskie zostało przyznane 4 029 137 zł

Czy powiat jako Powiat Gryficki ubiegał się

o dofinansowania w tych kwestiach?

Ponieważ utrzymując takie dofinansowanie

można by było ten deficyt, który wynika z tych prognozowanych ograniczeń

ze środków PFRON-owskich można by było po prostu wesprzeć tymi środkami, tak?

Dopowiem tu jeszcze

że jeżeli chodzi na przykład o Gminę Kołobrzeg i Powiat Kołobrzeg.

Również i Gmina i Powiat ubiegali się o te środki

i Gmina Kołobrzeg i Powiat Kołobrzeg również otrzymały te środki.

Także tu nie stało nic na przeszkodzie, żeby Powiat również ubiegał się o te środki.

Być może się ubiegał, ale nie otrzymał.


I proszę o odpowiedź, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) To chyba jest bardziej do Pani Dyrektor PCPR-u.

Czy łączymy się z Panią Dyrektor

czy Panie Starosto pan jest w stanie powiedzieć?

Chyba, że na piśmie.

(Ryszard Chmielowicz) Myślę, że na piśmie bo uzgodnimy.

Chyba, że Pani Dyrektor jest jeszcze na łączach.

Bo to przede wszystkim są zadania gmin.

Ośrodków Pomocy Społecznej, więc jeśli oni sięgają po te środki to fajnie

bo realizują w większym wymiarze te potrzeby na terenie Powiatu Gryfickiego.

Ale chciałbym żeby-

(Joanna Duzinkiewicz) Ale 8 powiatów otrzymało dofinansowanie.

(Ryszard Chmielowicz) Okej, okej. Sprawdzę to.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanno, to już na piśmie w takim razie.

Bo Pani Dyrektor już też nie mamy. Także odpowiedź na piśmie.

Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś pytania?

(Joanna Duzinkiewicz) Oczekuję na odpowiedź. Z mojej strony to wszystko.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza? Tak?

(Grzegorz Burcza) Tak, Grzegorz Burcza zgłasza się do pytania.

Szanowna Pani Przewodnicząca, dziękuję za udzielenie głosu.

W kwestii interpelacji i zapytań.


Złożyłem dość dawno zapytania, one został rozpatrzony w maju

i z odpowiedzi, które generalnie dostałem

a podpisał Starosta Ryszard Chmielowicz chciałbym się doprosić

u Pana Starosty, aby mi doprecyzował właśnie te kwestie.

Bo zadałem pytanie bardzo konkretne. Ile wniosków złożono w tym roku

czyli od 1 stycznia tak naprawdę do do dzisiaj

czego konkretnie dotyczyły, na jakie kwoty, jakie były wartości projektów.

I jeszcze doprecyzowałem znając właśnie metodę uników Pana Starosty

dopisałem jeszcze w nawiasie, że proszę i podkreśliłem o konkretną informację

czy chodzi na przykład o ogrodzenie, czy trawę, czy bramki, czy piłkę nożną, czy inne.

Pan Starosta po raz kolejny udziela lakonicznej odpowiedzi

i odpowiedź brzmi na przykład

że złożono wniosek na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej 2021.

Ja tyle to też wiem, bo tyle jestem w stanie przeczytać ze strony.

Ale chciałem konkrety.

Pan Starosta po raz kolejny bawi się w ciuciubabkę.

Druga odpowiedź znaczy w drugiej części tej samej odpowiedzi

w ramach naboru Zachodniopomorski Port Kultury

złożono wniosek o dofinansowanie działań miękkich

eventy, wydarzenia sportowe na terenie powiatu.

Też nie wiadomo na co konkretnie

jakie eventy, co to będzie, czy to będzie nie wiem, grzybobranie dla seniorów

czy to będą, nie wiem, rozgrywki w koszykówkę

bo zaczyna być modna, skoro nasza reprezentacja się dostała na mistrzostwa świata

i oczywiście też nie ma kwot.

Czy Pan Starosta jest w stanie uzupełnić tą odpowiedź

czy po raz kolejny zmusza mnie, żebym znów pisał

po raz kolejny i prosił jeszcze bardziej, na kolanach, upokorzony

no bo te pisma, to pan chyba ma taką frajdę

że nie odpowiada pan na temat od razu.


Odnoszę się teraz do drugiej interpelacji.

Mam nadzieję, że pan sobie tam zapisuje.

Interpretacja druga to już w ogóle majstersztyk

bo to jest majstersztyk zachowania bardzo niegrzecznego

ze strony Pana Starosty.

Przypomina mi się jego określenie jak on traktuje ludzi

którzy są dociekliwi i bardzo chcą uzyskać informacje

to chyba jakieś "grube misie", czy coś takiego Pan Starosta używał

że będzie zwodził, dawał cząstkowe odpowiedzi, albo odpowiadał nie na temat

i widzę że dokładnie tą taktykę stosuje wobec mnie

i go to chyba najwyraźniej bawi.

Mnie to nie bawi Panie Starosto, dlatego będę publicznie zadawał zawsze pytania

czy to będą kłopotliwe, czy panu się podobają, czy się panu nie podobają

to te pytania będą padały.

Bo ja to jestem dla ludzi, a nie dla pana widzimisię

i dla pana dobrego samopoczucia.

Ludzie, którzy zagłosowali i chcieli, żeby Grzegorz Burcza został radnym

pokładają we mnie jakieś nadzieje i mają zaufanie

i dlatego ja te pytania w ich imieniu zadaję.

I tu jest kwestia bardzo ciekawa.

Zadałem pytanie, a to trzeba chronologicznie do tego się odnieść

dotyczące rewitalizacji DPS.

DPS, proszę państwa, jest takim ciekawym obiektem

który jest w zasobach powiatu.

Jest to obiekt zabytkowy, będący pod kuratelą konserwatora zabytków.

Jest to obiekt bardzo piękny, modernistyczny, bardzo ładny

11-osiowy z ryzalitami, pięknym dachem, nasadzeniami parkowymi i tak dalej.

I to jest naprawdę, można by powiedzieć, taka perełka przy tym

w tym miejscu, który został objęty planem rewitalizacji dla Gminy Gryfice

który ma trwać do 2023 roku.

I jak ja zadałem pytanie jakie działania podjęto

w związku właśnie z tym programem rewitalizacji

to najpierw Pan Starosta odpowiada "nie ma żadnego takiego planu".

"Jeżeli Gmina by taki plan miała, to by powiat ewentualnie przystąpił."

Po kolejnym moim piśmie udowodniłem, że jest taki program

że jest taki plan rewitalizacji.

To Pan Starosta wymyślił, że no może i jest

ale nie ma tam objętego DPSu.

Okazało się, że jest objęty DPS

i po raz kolejny musiałem znowu udowadniać

Panu Staroście, że jest objęty

co prawda nie jako całość, nie jako cały budynek

tylko są objęte elementy dotyczące chociażby wystroju zewnętrznego

przede wszystkim ogrodzenia, które jest już w stanie nadającym się

co najmniej do remontu kapitalnego

i jest to ujęte w programie rewitalizacji dla Gminy Gryfice.

Jest to ujęte i dostaję teraz odpowiedź

no że faktycznie, no Grzegorz Burcza miał rację, że zostały ujęte te rzeczy.

Mało tego, okazuje się, że wniosek o to żeby ująć te elementy pisała sama Pani Dyrektor DPS-u.

Albo Pan Chmielowicz nie wie jakie wnioski Pani Dyrektor DPS-u

albo jest złośliwy wobec DPS-u i nie chce się przychylić do jej wniosków.

Bawi się w ciuciubabkę, można złożyć wnioski, proszę państwa na dofinansowanie do 100%

czyli 0 sił i środków, zaangażowania ze strony powiatu.

Ale Pan Starosta: "nie". "Nie, bo nie."

Odpowiada mi, że faktycznie biorąc pod uwagę

że dofinansowanie na działania rewitalizacyjne i tak dalej

mogą się odbywać i tak dalej to nie, to i tak my wszystko realizujemy tak jak należy

bo ogrodzenie czyścimy, stan techniczny jest poprawny

wszystko jest okej, no i nie ma potrzeby.

Przycinamy drzewka i wszystko jest fajnie.

A ja chciałbym przypomnieć, że ten obiekt jest wpisany nie bez kozery

do programu rewitalizacji dla Gminy

bo został określony przez mieszkańców Gminy i Powiatu

jako jeden z najbardziej fatalnych. Fatalnych.

Ludzie, turyści przyjeżdżają, wysiadają na dworcu PKP, czy na dworcu PKS.

Idą sobie, czy to ulicą Kościuszki, czy idą sobie tą aleją za dworcem

przy torach kolejowych i oglądają te paskudnie wyglądające mury

ten paskudnie wyglądający płot, ten park, który mógłby być perełką

i podążają do muzeum kolejki wąskotorowej no i oglądają te rzeczy.

Przecież to mieszkańcy zdefiniowali potrzeby.

To bardzo mieszkańcy chcieli, żeby podnieść atrakcyjność tego akurat obszaru.

Pan Starosta mi odpowiada, że wszystko jest cacy, wszystko jest okej.

To nie dość, że olewa mnie, nie dość że olewa mieszkańców

to jeszcze olewa własną Panią Dyrektor, która wnioskowała o te rzeczy.

To jest druga kwestia, trzecia-

(Agnieszka Mackojć) Jakie było pytanie?


(Grzegorz Burcza) Jakie było pytanie, do tej kwestii?

Dlaczego nie podjęto działań rewitalizacyjnych?

Dlaczego nie złożono wniosku, który mógł być złożony

już co najmniej od początku kadencji, dlaczego?

A ta zabawa w ciuciubabkę, to ja rozumiem intencje Pana Starosty.

Chcę się tylko dowiedzieć, niech z otwartą przyłbicą

przed mieszkańcami powiatu, przed tymi którzy prosili i wnioskowali

i mówili, że ta część Miasta Gryfice wygląda paskudnie

a za tą część odpowiadamy my, odpowiadamy my.

Bo to jest nasz obiekt i łaski nie robimy, żeby go utrzymać.

I można było złożyć wniosek, niech Pan Starosta powie z otwartą przyłbicą

dlaczego nie złożył, albo może powie, że "tak, myślimy, złożymy w tym tygodniu"

albo "złożymy w najbliższym miesiącu".

Chciałbym usłyszeć tą deklarację.

Czy dalej będzie olewał te możliwości?

Bo chociaż te cząstkowe, ale są do zrealizowania.

Trzecia rzecz to już absolutnie skandaliczna, a no niestety też dotyczy ona DPS-u.

Chciałbym się dowiedzieć czy Pan Starosta ma świadomość że w DPS


w momencie kiedy były wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

mieszkańcy którzy jawnie deklarowali się, że będą głosować za kandydaturą

Prezydenta Andrzeja Dudy zostali zamknięci w sposób bezprawny w swoich pokojach

i starano się uniemożliwić im zagłosowanie, dopiero gdy ci sprytni mieszkańcy

wykonali telefony, zawiadomili policję, wypuszczono ich


zrobiła się granda, raban i umożliwiono im spełnienie obowiązku ustawowego.

Czy pan ma tego świadomość, że takie rzeczy tam mają miejsce?

Czy pan starał się zamieść pod dywan, bo panu to wygodnie?

I chodziło o to, żeby zwolennicy Prezydenta Andrzeja Dudy

nie mieli możliwości głosowania w wyborach?

To wszystko, trzy kwestie, dziękuję.

Bo odpowiedź-

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Grzegorz Burcza) Nie na temat.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Panie Starosto, na piśmie, czy odniesie się pan teraz?

(Grzegorz Burcza) Ale ja na piśmie złożyłem te pytania. Tylko odpowiedzi są durnowate, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Ja powiem tak, jeżeli wkłada mi się...

Bo ważne rzeczy też tutaj...

To skandalicznie to się tutaj zachowuje po raz kolejny Pan Burcza.

Oczywiście tutaj to jest nadużycie, podłość w kreowaniu swojej narracji.

Jakieś tam "grube misie", ja takiego pojęcia nie znam.

Nie wiem jak to odnieść, jak wymyślił sobie coś na potrzeby spektaklu tutaj medialnego.

A to zresztą nie po raz pierwszy.

Szczegółowo dostał gdzieś tam wykaz tych wszystkich inwestycji

które aplikowaliśmy, mało tego, do urzędników, bo zawsze mówiłem

że macie państwo prawo do tego, żeby dopytać, jeżeli są jakieś wątpliwości.

Trafił też do urzędników, którzy rozwiewali te wątpliwości.

Ale to Panu Burczy i tak w dalszym ciągu nie przeszkadza wymyślać sobie

co tylko mu ślina na język przyniesie.

Nie mam odniesienia...

Dobra, nie machaj mi tam przed ekranem.

(Grzegorz Burcza) To są fakty, a nie to, co ślina na język przyniesie.

(Ryszard Chmielowicz) I tak nie widzę.

I dotyczące wyborów, nie no, to prokurator jest od tego

żeby jeśli powziąłeś, a przecież z wielką frajdą

z dziką radością donosy wysyłasz wszędzie

no donieś na to, proszę cię, nawet jeśli taka sytuacja była

masz do tego prawo i nawet obowiązek, jeżeli powziąłeś takie informacje

że tam się tak źle działo. I tyle w tej sprawie [...]


Na piśmie dostaniesz odpowiedź.

(Grzegorz Burcza) Proszę nie kłamać [...]

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Grzegorz Burcza) Zawiadomienie i ten donos do pana

to napisał mieszkaniec DPS-u, tak?

I to zawiadomienie napisał też mieszkaniec DPS-u

to proszę mnie nie mylić z mieszkańcem DPS-u.

Jeszcze jestem pełnoprawnym człowiekiem

Jeszcze normalnie funkcjonuję, jeszcze się utrzymuję, tak?

Nie jestem na razie-

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, my jesteśmy w wolnych wnioskach już?

(Agnieszka Mackojć) Nie, w Interpelacjach i Zapytaniach Radnych.

Panie Radny, pytanie?


Czy ktoś ma pytanie?

(Kazimierz Sać) Bo w wolnych wnioskach to ja chcę się zgłosić.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, przechodzimy w takim razie

do Informacji i Komunikatów Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.

Szanowni państwo, dostaliśmy

pismo od Pani Sołtys Sołectwa Rogoziny i Zapolic

która w imieniu mieszkańców Sołectwa Rogoziny i Zapolic z Gminy Trzebiatów

zwraca się z prośbą o podjęcie działań

dotyczących bezpieczeństwa w naszych wisach.

Nie tylko mieszkańców, ale również

bezpieczeństwa osób przebywających w naszym sołectwie.

Prośba dotyczy wyznaczenia przejścia dla pieszych

i umieszczania znaków poziomych i pionowych

w celu bezpiecznego przejścia do sklepu

oraz do przystanku autobusowego we wsi Rogozina

na drodze wojewódzkiej 102 na wysokości posesji numer 4

Pismo ma dalszą część

natomiast na komisji została wypracowana

wypracowany kierunek działania.

Więc jako, że droga nie jest nasza

i nie mamy tam nie mam tam nic do powiedzenia

ale to są nasi mieszkańcy i bardzo na sercu nam leży ich bezpieczeństwo.

Dlatego więc proszę o skierowanie tego pisma

do Komisji Bezpieczeństwa i Administracji

żeby, być może tutaj, w tą stronę wspomoże jakieś działania

zmierzające do bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

także bardzo proszę państwa o zagłosowanie

i przekazanie tego do Komisji Bezpieczeństwa i Administracji.

Tak, mamy tablicę?

Czy ktoś w tym kierunku jeszcze chciałby wypowiedzieć się?


(Kazimierz Sać) Ale to jest jakiś nowy punkt, Pani Przewodnicząca?

Co pani chce głosować?

(Agnieszka Mackojć) Nie, to jest przekazanie do komisji.

Do rozpatrzenia wniosku.

(Kazimierz Sać) A, do komisji.


(Agnieszka Mackojć) Wniosek już Pani Sołtys skierowała

do odpowiednich organów, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Dostała negatywną odpowiedź.

Powołali się na to, że tam będzie obwodnica i zaraz ruch się zmniejsza

a według nich obecny ruch nie wskazuje na to

żeby były konieczne oznakowanie pionowe i poziome.

Dlatego też mamy nadzieję, że nasza komisja

nasze działanie tutaj Starostwa, czy Zarządu Dróg Powiatowych

wspomogą w tej decyzji i stworzymy

jakieś bezpieczniejsze warunki naszym mieszkańcom.


Już mamy tablicę?


Tak, jeszcze chwileczkę.


[dzwonek telefonu]


Szanowni państwo, proszę o zagłosowanie o...

Za przekazaniem do komisji otrzymanego pisma.

Proszę, Pan Paweł Bereżnicki.


Pan Paweł Bereżnicki?

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?


(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?

(Janusz Ławruszko) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, jednocześnie zdecydowaliśmy

o przekazaniu wymienionego pisma, czy wniosku

do Komisji Bezpieczeństwa i Administracji.

To byłoby na tyle informacji.

Przechodzimy do 11 więc wolne wnioski.

Bardzo proszę, Radny Pan Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Znaczy może parę kwestii w wolnych wnioskach.

Mogę sobie na to pozwolić.

Pierwsza kwestia, ja oczywiście nie wycofałem swojej kandydatury z...


Jeśli chodzi o poszerzenie składu komisji

więc wniosek to oczywiście rozumiem

tylko i wyłącznie jako przesunięcie w czasie.

On został zdjęty, co nie oznacza, że wycofałem.

Jeśli chodzi zaś...

Powiem tak, no gdybym poważnie potraktował

wypowiedź Rysia Chmielowicza

to oczywiście bym się tam


ostro polemizował i tak dalej i tak dalej.

Ale w związku z tym, że obiecywałem

że dzisiaj będę bardzo, bardzo grzeczny

więc dam sobie spokój z polemiką.

Powiem tylko tak.


W tak zwanym języku politycznym

nie ma słowa "obrażam się".

Jak też jest takie powiedzenie "nigdy nie mów nigdy".

I takim przykładem jest chociażby

to co powiedział Pan Grzegorz Burcza.

Trochę się uśmiechnąłem, bo przypomniałem sobie stare dobre czasy

jak faktycznie boksowaliśmy się na posiedzeniach rady.

Pan Grzegorz pewnie odbiera zbyt do siebie

pewne relacje, które są w tak zwanej polityce.


Do czego zmierzam, szanowna rado?

Zmierzam do tego, że trzeba iść cały czas do przodu.

Ja gdzieś tam rok temu, a może i więcej

cały czas apelowałem do Rysia, do starosty obecnego.

Że jest potrzebny okrągły stół, żebyśmy siedli razem

i spróbowali coś wspólnie zbudować.

No ale oczywiście nie, bo nie i tak dalej.


Jakby różnica między mną, a obecnym starostą jest taka

że ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek na sesji oceniał

pracę Wydziału Nieruchomości w Gminie.

Gdy Pan Chmielowicz był w poprzedniej kadencji

czy też absolutnie nie biegałem do Burmistrza Gryfic

z pretensjami, że Pan Chmielowicz jest jaki jest.

I tyle na temat ewentualnych naszych sporów.


A najważniejszą rzeczą, którą chcę w tej chwili powiedzieć

jest rzecz następująca.


Słucham uważnie, gdy trwa dyskusja

że zrobimy to, czy tamto i oczywiście

cały czas pojawia się problem skąd wziąć na to pieniądze.

Bo jakby...

(Marek Gołuchowski) [...] jestem na sesji i oddzwonię do ciebie.

(Kazimierz Sać) Przeszkadza mi taki jeden radny chyba coś.


(Agnieszka Mackojć) Już wyłączony.

(Kazimierz Sać) Do czego, słuchajcie państwo, zmierzam.

Jeśli ktoś by się mnie spytał czy ja jestem w opozycji

czy, no na pewno nie w koalicji.

Ja nie odpowiedziałbym jednoznacznie.

Dlatego, że chcę siedzieć okrakiem na barykadzie.

Ja kiedyś Marianowi Malińskiemu powiedziałem

i on zresztą to też powtórzył

że jeśli będzie naprawdę ciekawy temat, to na pewno poprę.

Na chwilę obecną ciężko jest, żebym w czymś popierał.

To nie jest moja wola, że osoba

myślę że z pewnym doświadczeniem jest traktowana jak jest.

Myślę Rysiu, że kiedyś się przekonasz o tym

że jak nie szanuje się swoich poprzedników

to nie licz na to, że ciebie ktoś będzie szanował.

I ostatnie zdanie, słuchajcie państwo.


Dlaczego nie ma pieniędzy?

Łatwo się jedzie na tym, co zostało.

Czy Rzęskowo i tak dalej i tak dalej.

To co zostało, to fajnie się wydaje to co zostało.

Dużo trudniej się zarabia.


Powiat Gryficki ma możliwość pozyskania dużych, bardzo dużych pieniędzy.

To może być kwota przynajmniej 50 a może i 100 milionów złotych.

Ale nie da się tego zrobić bez PiS-u

czy wam się to podoba, czy się nie podoba.

Oczywiście mam na myśli tutaj nieruchomości Skarbu Państwa

ulokowane na wybrzeżu, część jest w pasie technicznym i tak dalej.

I gdyby ktoś faktycznie stanął trochę z boku i przestał się szarpać.

Jak też pamiętajmy o tym, że przynależność partyjna

to nie jest wykładnik naszego działania.

Ja już powtarzałem, mówiłem wielokrotnie

że jako członek Platformy największe pieniądze pozyskiwaniem

w czasach kiedy...

Pozyskiwaliśmy w czasach, kiedy rządził PiS.

Ale też i gdy rządziło SLD i tak dalej i tak dalej.

Nie być taka sytuacja, że jest jedna wielka jakby...

Brzydko powiem niestety, bo inne słowo mi nie przychodzi - "napieprzanka".

Jest kilkaset hektarów, o które można by było powalczyć

na terenie wybrzeża gryfickiego

ale oczywiście żeby powalczyć o te hektary

i żeby powalczyć o te pieniądze, to nie da się


jak to się mówi mieć ciastko i zjeść ciastko.

To, że wy się boksujecie między sobą

a szczególnie Pan Chmielowicz ciągle boksuje się z PiS-em

to tylko ze szkodą dla społeczeństwa, to tylko ze szkodą dla ludzi.

Bo najgorsze, co będzie kiedy

pojawią się faktycznie te 700-ileś tam miliardów złotych

a my nie będziemy mieli środków własnych.

Namawiam do tego, żeby powstał jednak ten okrągły stół w powiecie

i żebyśmy zakazali ręce... rękawy i wzięli się do roboty

a nie licytowali się, kto jest mądrzejszy i tak dalej i tak dalej.

Powtórzę: kilkaset hektarów, jeśli nie dałoby rady kilkaset hektarów

to przynajmniej kilka hektarów bez problemu można pozyskać i spieniężyć.

Myślę, że Pan Paweł powiedziałby ile kosztuje dzisiaj metr kwadratowy

blisko pasa technicznego, więc przypuszczam że jest to przynajmniej


1000, 2000 zł za metr kwadratowy i to z pocałowaniem w rękę.

Powtórzę i kończę: bez okrągłego stołu w powiecie

czy się komuś podoba, czy nie

z obecną koalicję rządzącą w Warszawie

nie da się pozyskać tych nieruchomości, czyli tych pieniędzy.

I nie opowiadajcie bajek, że cokolwiek zrobicie

bo w tej chwili nie ma na to pieniędzy.

A jeszcze będzie gorzej, dlatego że Powiat jest wypadkową budżetu państwa

a budżet państwa jest pokiereszowany Covid-em

i nie liczcie na to, że zwiększone zostaną dotacje, subwencje.

Wręcz odwrotnie i mrzonki o tym

że zostanie zrobiona ulica czy droga tam, czy tam

to możecie sobie schować głęboko gdzieś tam.

Usiądźcie do stołu, zróbcie okrągły stół

z myślą o mieszkańcach i słyszałem nawet w audycji

że szykuje się koalicja dla ludzi.

Tak, koalicja dla ludzi jest potrzebna.

Co wcale nie oznacza, że ta koalicja ma jakby wykluczać, kogokolwiek.

Ale prawdziwa koalicja dla ludzi

a nie koalicja dla kumpli, tylko myślicie o sobie i tak dalej.

Siądźcie do stołu, możecie ze mną nie siadać

bo mnie to tam nie zaboli.

Ale siądźcie do PiS-u... Do stołu z PiS-em i przegadajcie

jak pozyskać pieniądze dla powiatu, a jest taka możliwość.

Dziękuję bardzo.

(Marek Gołuchowski) Szanowna Pani Przewodnicząca, bardzo proszę o udzielenie głosu.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo prosze, Pan Radny Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, ja bez aluzji i podtekstów

więc przejdę do meritum.

Chciałbym na dzisiejszej sesji

odczytać oświadczenie i bardzo proszę o chwilę cierpliwości

wszystkich państwa radnych, mam nadzieję że wybaczycie mi.

Będę starał się bardzo sprawnie.

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni.

Być może nie do wszystkich z państwa

dotarło moje oświadczenie opublikowane w mediach społecznościowych.

Dlatego czuję się w obowiązku zwrócić się do państwa osobiście.

Chcę wyrazić moją opinię, subiektywne zdanie i ocenę zdarzeń.


Szanowni państwo, państwo radni, czy wiecie

kto kryje się za "fejkowymi" kontami

Grzegorza Niedowiarskiego, Agnieszki Nowaczyk i Ulki Morriosn?

A czy wiecie kto zarządza stronami Powiat Gryficki - Wydarzenia

Gryf Arena Fans, czy Prosto z Mostu?

Bo ja wam drodzy państwo powiem.

Moim zdaniem to Radny Kazimierz Sać.

W mojej ocenie to pozbawiony wszelkich skrupułów

chory na władzę człowiek, który myśli że jest sprytny

chowając się za kolejnymi "fejkowymi" kontami.

Według mnie metody, jakimi się posługuje, prymitywna forma przekazu

i najzwyklejsze w świecie chamstwo

są szczególnie obrzydliwe i odrażające.

Prostackie, chałupniczo produkowane tak zwane memy

kpiące między innymi z akcji charytatywnych

i ludzi w nich uczestniczących to zwykłe "hejterstwo".

Według mnie jest to tym bardziej ohydne

gdyż kiedyś sam zbijał na nich swój polityczny kapitał.

To w żaden sposób nie licuje z normami moralnymi

jakich oczekiwali byśmy od długoletniego starosty

czy człowieka, który pełni obecnie dyrektorską funkcję w stowarzyszeniu

działającym pod egidą Marszałka Województwa

i zrzeszającym mieszkańców i samorządy Powiatu Gryfickiego.

To smutne jak nisko można upaść

jak szybko stracić twarz

przez moment chciałem dodać i honor

ale ten, żeby stracić trzeba go po prostu mieć.

Do czego można się jeszcze posunąć, by odzyskać władzę?

A to, że Kazimierz Sać walczy o władzę w niczym go nie usprawiedliwia

i nie sprawia, że on i żadne z jego licznych alter-ego mogą czuć się bezkarni.


Od wielu dni były starosta i redaktor lokalnego portalu

próbują mnie niszczyć.

Posuwając się do oszczerstw, pomówień i manipulacji

aby pozbawić mnie dobrego imienia.

Próbują wykreować aferę taśmową ze mną w roli głównej.

Robią to podobno niezależny dziennikarz i człowiek

który nie może pogodzić się ze stratą stanowiska

z którym jeszcze niedawno współpracowałem.

To znaczy współpracowałem do momentu

gdy aby powrócić do władzy zaczął dogadywać się

z wcześniej wyśmiewanym do niedawna przez niego Prawem i Sprawiedliwością.

Po raz kolejny i mam nadzieję ostatni oświadczam

że nigdy nie nagrywałem w jakiejkolwiek formie

żadnych spotkań, których byłem uczestnikiem.

Powtarzam - żadnych.

W moich lokalach gastronomicznych funkcjonuje

podobnie jak w tysiącach innych lokali i sklepów monitoring

w celu zapewnienia bezpieczeństwa moich gości.

Rejestruje on jedynie obraz

i jest automatycznie kasowany, nakładający się nowym zapisem.

Chcę państwu oświadczyć, że swojego dobrego imienia będę bronił

nawet jeśli przyjdzie oddać mi sprawę do sądu.

Szanowni państwo, wiedzcie, że te wszystkie obrzydliwe, prostackie memy

na których jestem wielkim prosiakiem podsłuchującym swoich klientów.

Te wszystkie komentarze, chamskie i bezczelne.

Naprawdę dłużej nie dało się tego znieść.

Jest to karygodne i po ludzku nienormalne

aby tak niszczyć człowieka.


Dziś wiem to, co inni z was byli tak samo narażeni i co czuli.

Przepraszam za zbyt długi wywód, mam nadzieję że zrozumiecie moje rozgoryczenie

i chęć wyrzucenia tego wszystkiego z siebie.

Nie pozwolę więcej niszczyć moich dzieci, moich pracowników i całego zakładu.

Nikt z nas na to nigdy nie zasłużył.

Dziękuję i najmocniej przepraszam

ale uważałem, że należy to oświadczenie dzisiaj odczytać.

I tak postanowiłem. Dziękuję Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś z państwa chce zająć głos?

Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo za udzielenie głosu.

Trzy kwestie.

A Pan Marek w sumie mnie do tego skłonił.

Bo był jednym z tych oczywiście, którzy w poprzedniej kadencji

mieli ubaw po pachy i rechotali się jak Pan Kazimierz Sać mnie dyskredytował.

Wtedy to go nie bolało, wtedy nie stanął po mojej stronie

wtedy uważał, że wszystko jest okej.

A teraz nagle wielki wrażliwy, wielki prześladowany.

Ja nie wiem jak macie relacje, teraz mnie to w ogóle nie interesuje.

Kompletnie jestem tym zdegustowany i zażenowany.

Ale Panie Marku, godność i honor to pan sobie wyrobił w poprzedniej kadencji

zabierając mi głos jako przewodniczący prowadzący obrady.

Rechoczący się właśnie z dowcipów, które miały mi zaszkodzić

i mi miały dociec.

I to było po prostu bardzo smutne.

Teraz pan udaje sprawiedliwego.

Ja w tym kontekście, co pan powiedział

będę miał pytanie do Pana Starosty.

Bo ja akurat na to pana oświadczenie

które teraz, po tylu tygodniach się zdecydował

to patrzę też z kolejnym takim smutkiem i zażenowaniem.

Bo o ile ta afera taśmowa, jak to sobie sam pan użył, wybuchła.

To trwało sporo dni, chyba z tydzień zanim pan się otrząsnął

i jakieś oświadczenie gdzieś tam wystosował

że jakoby te taśmy to nieprawda.

Że użył pan sformułowania...

Bo ja to śledziłem, bo to mnie akurat zabolało

że tacy ludzie w radzie powiatu funkcjonują

którzy się po prostu zajmują

tak haniebnymi rzeczami jak nagrywanie swoich kolegów.

I pan wcale się z tego nie wycofał

że padły jakieś sformułowania związane z nagraniem

ale to było niefortunne i takie po prostu cudaczne tłumaczenie

które według mnie nie ma potwierdzenia w prawdzie.

Coś tu jest na rzeczy.

Czy pan był świadomy tego telefonu do redaktora

czy pan nie był świadomy, ja nie wiem.

Ale to to się zadziało.

Pan po prostu w sposób bardzo no nieprzewidywalny

próbował zaszantażować Radę Powiatu, czy właściwie Pana Chmielowicza

że jak pan nie zostanie przewodniczącym Rady Powiatu

to będzie pan ujawniał jakieś nagrania

które skompromitują Platformę i ona popłynie.

Platformy waszej już nie trzeba w ogóle kompromitować

bo wczoraj niedawno, właśnie jak wczoraj widziałem w wiadomościach


i to super obiektywnych, tych, które wy słuchacie najprawdopodobniej.

Że ponad połowa procent, bodajże 54% samych członków Platformy

ma dość działań Platformy.

To jest dopiero zagadka.

54% członków Platformy ma dość działań Platformy.

Wy się po prostu sami sobą już nie możecie nacieszyć, tak?

I teraz te cudaczne teksty.

Naprawdę żałosne.

Ja tylko marzę i wierzę, że Pan Chmielowicz

stanie na wysokości zadania i nie da się zaszantażować jakimś nagraniom.

Bo jeżeli co...

I dlatego chcę teraz usłyszeć od Pana Starosty Chmielowicza.

Czy podtrzymuje pan swoje stanowisko?

Czy już tak pan się boi Pana Gołuchowskiego i tak pana nastraszył

że jeżeli pan nie będzie go forsował ponoć siłowo

było takie sformułowanie - siłowo

na przewodniczącego, to będą ujawnione jakieś taśmy.

Proszę powiedzieć, czy dalej pan podtrzymuje.

Przecież ten człowiek na miejscu przewodniczącego rady powiatu

pokazał już co potrafi w poprzedniej kadencji.

Chyba, że panu zależy na tym, żeby znowu był zabierany głos.

Żeby odcinano ludzi od informacji.

Żeby z ludzi się wyśmiewać, tak?

I dokładnie to, co przypisuje swoim oponentom

to dokładnie on to realizuje.

Czy Pan Starosta jest stanie na to pytanie odpowiedzieć, czy-

(Marek Gołuchowski) Szanowna Pani Przewodnicząca, ja bym chciał ad vocem.

(Grzegorz Burcza) A ja jeszcze mam dwie kwestie

także ad vocem może później.

Druga kwestia-

(Kazimierz Sać) Ja pierwszy się zgłaszałem.

(Grzegorz Burcza) Z wywiadem Pana Łąckiego.

Bardzo ciekawy wywiad.

Bodajże w Superportalu.

I Pan Łącki wtedy użył takiego sformułowania

że Powiat Gryficki mógł się szczycić, posiadał dwie perły w koronie.

Jedna już została sprzedana.

I odnosił się do MOW w Rewalu.

Czy to należałoby odczytać, Panie Starosto proszę pana o odpowiedź.

Czy to należałoby odczytać, że macie już jakieś porozumienie?

I Pan Łącki ma większą wiedzę niż radni

że MOW w Rewalu jest przeznaczony do przehandlowania?

Bo tak z tej wypowiedzi to zabrzmiało

i tak mieszkańcy naszego powiatu to odebrali

że skoro to są dwie perły w koronie

za które można skasować potężne pieniądze

a za pierwszą perłę została skasowana już całkiem niezła kwota.

To czy robicie wszystko, żeby się pozbyć MOWu, czyli go sprzedać?

Jest to piękna działka, nad samym morzem, nad samym wybrzeżem.

Być może takie wam pomysły chodzą po głowie.

Proszę się odnieść do tej kwestii.

I trzecia kwestia-

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, nie jesteśmy teraz w zapytaniach.

To już było. Teraz jesteśmy wolnych wnioskach.

(Grzegorz Burcza) Wolne wnioski, no i zapytanie, które wynika z wolnego wniosku.

(Agnieszka Mackojć) Zapytania już były.


(Grzegorz Burcza) Pani Przewodnicząca, no niech pani nie wchodzi w buty

Pana Gołuchowskiego z poprzedniej kadencji.

(Marek Gołuchowski) Czy ja mogę, Pani Przewodnicząca?

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę-

(Grzegorz Burcza) Trzecia kwestia.

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam [...]

(Grzegorz Burcza) Bo też dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno.

Niejaki Pan Dąbrowski, jako radny Trzebiatowa, radny Gminy Trzebiatów.

Jest jest pracownikiem właśnie MOWu w Rewalu.

Ten pan użył ponoć jakiegoś chamskiego języka podczas obrad rady


i były tam jakieś wulgaryzmy i tak dalej.

Ja w takim razie w tych wolnych wnioskach oczekuję

że ten pan za to swoje, nie nazwę tego "niefortunne wystąpienie".

Bo ja się obawiam, że to jest typowy język dla tego pana.

Zostanie odsunięty od pracy z dziećmi i młodzieżą

i absolutnie nie będzie pracował na tym miejscu, gdzie pracuje w MOWie.

Bo absolutnie to się nie godzi

żeby człowiek, który używa takiego języka, takich wulgaryzmów

piastował taką funkcję i żeby powiat mu płacił. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Proszę, Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, Państwo Radni.

(Kazimierz Sać) Ja wcześniej się zgłaszałem, Pani Przewodnicząca.

(Marek Gołuchowski) Ja chciałbym jeszcze raz podkreślić

że pomimo tego, że przed chwileczką odczytałem

jednoznacznie oświadczenie Pan Radny Burcza

nadal przypisuje mi niecne czyny, mówiąc o tym, że nagrywałem i szantażowałem

i pomimo tego, że zostało to jednoznacznie przeze mnie zakwestionowane

i powiedziałem to na forum przed chwileczką

Pan Radny nadal tworzy interpretacje

i przepisuje mi rzeczy, do których w żaden sposób się nie przyznaję.

I w związku z powyższym, tak jak nadmieniłem w oświadczeniu.

Jeżeli nadal będę pomawiamy o takie rzeczy

bo robi pan to nadal, pomimo tego, że zaprzeczyłem.

Powiedziałem, że mogę pójść w tej chwili, w każdej chwili

złożyć pod przysięgą w sądzie jednoznacznie oświadczenie

że nigdy nikogo nie nagrywałem, nigdy nikogo nie szantażowałem.

Pan nadal idzie w te buty, to więc zapowiadam panu

że będzie pan pierwszą osobą, którą pozwę do sądu.

Bo pan nadal przypisuje mi rzeczy

które przed chwileczką oświadczyłem jednoznacznie.

Nigdy nie robiłem.

I w związku z powyższym, zamierzam w związku z powyższym

mówię to jednoznacznie - pozwać pana do sądu.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Radny Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca.


Nie wiem... Trochę mi się chce śmiać.

Jeszcze tylko brakuje, żeby Marek za chwilę się rozpłakał i gorzkie żale...


Ja pamiętam, kiedyś miałem taki spór z panem Grzegorzem Burczą.

Trafiliśmy na wokandę sądową.

Nieważne w tej chwili jaki był wynik tej wokandy.


Jeśli ktoś

[kaszlnięcie]

czuje się urażony, czy też jeśli ktoś

twierdzi kategorycznie, że ktoś kłamie

szarga imię i tak dalej i tak dalej

to na co ten ktoś czeka i nie kieruje sprawy do sądu?

No od tego jest ta instytucja.

Wsłuchując się w słowa Marka

mojego, wydawało mi się, przyjaciela.

No to on jest tak pokrzywdzony

że przynajmniej z 10 spraw do sądu powinien skierować

bo to jest normalne w demokratycznym kraju

że sprawiedliwości szukamy przed sądem.

Gorzkie żale Marka są delikatnie mówiąc żałosne.

Jeśli ja bym dostał jakiś zarzut

ze strony no w tym wypadku Marka konkretny

to ja bym na ten zarzut odpowiedział.

A inną rzeczą jest to, że przed chwilą jeszcze mówiłem o tym

w jaki sposób można pozyskać duże pieniądze dla Powiatu

a za chwilę po mojej wypowiedzi odzywa się Mareczek

ze swoimi, z tego co ja kojarzę, z tego co ja pamiętam

był jakiś telefon, który wykonał do redakcji.

Czy on był nagrany, czy nie.

Ja na miejscu redakcji na pewno bym nagrywał wszelkie rozmowy.

Jeśli ktoś twierdzi, że redakcja opublikowała nieprawdę.

No to to niech żąda sprostowania.

Następnie Marek wydaje oświadczenie, w którym pisze na swojej stronie

nie wiem czy on ją prowadzi, czy ktoś inny.

Że on się z tego wycofuje

bo on na myśli miał tylko SMS-y które dostawał ode mnie

że to chcę opublikować.

Ja zresztą w komentarzu napisałem mu

"szkoda że tak późno publikujesz te SMS-y".

Jak nie nagrania, to SMS-y.

Marek, publikuj wszystko, co chcesz.

Ja się cieszę z jednej rzeczy

i mam taką nadzieję, że Przewodniczący Rady Powiatu się nie zmieni

o co będę apelował do do radnych.

I zajmujemy się sprawami gospodarczymi, sprawami ważnymi

a nie jakimś fobiami i gorzkimi żalami Marka

który sobie coś tam ubzdurał, wymyślił.

Idźmy do przodu.

Opozycja była, jest i będzie.

I tak powiedziałem, w polityce nie ma słowa "obrażam się".

I zajmijmy się ludźmi.

Ja osobiście nie mam ochoty zajmować się samopoczuciem Marka.

Przestało mnie to w ogóle interesować, dziękuję.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, czy mogę?

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo.

(Mareczek Gołuchowski) Oczywiście, zajmujmy się ludźmi, zajmujemy się dobrem mieszkańców powiatu.

Ale dopóki Pan, Panie Radny Sać będzie podszywał się

pod te swoje trafne konta.

Dalej hejterował, pisał na ludzi, tworzył ten memy obrzydliwe

to nigdy w życiu nie idzie w tym momencie do przodu

bo to pan jest głównym przyczynkiem tego, co się dzieje dzisiaj w tej radzie

tego obrażania i tego wszystkiego, co złe.

Niech pan się w końcu odetnie od tego.

Apeluję do pana, niech pan skończy właśnie tworzyć te obrzydliwe memy

tego wszystkiego co pan robi, tego hejterstwa.

To może będzie wtedy spokojnie i normalnie przyjdzie nam pracować.

(Kazimierz Sać) Jakbym był blisko dałbym ci chusteczkę, żebyś się wypłakał w chusteczkę-

(Marek Gołuchowski) No i to jest pański poziom.

Właśnie to jest pański poziom, były starosta 16-letni.

Wie pan, żałuję, że przez tyle lat, nie wiem, podawałem panu rękę.

Po prostu żałuję.

(Kazimierz Sać) No na pewno już sobie nie podamy ręki.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, myślę, że nie jesteśmy przekonani

że to jest miejsce tu i teraz na takie rozmowy.

Czy jeszcze ktoś w ramach wolnych wnioskach chciałby coś konstruktywnego powiedzieć?

Jeżeli nie, na tym zamykam posiedzenie...

Pan Starosta, bardzo proszę.


(Ryszard Chmielowicz) Padło tutaj wiele słów

i wypadałoby się chociaż jednym zdaniem odnieść

do tego co tutaj pan Burcza przede wszystkim

insynuowanie "zaszantażował", opowiadanie takich bzdur

to jest nie na miejscu, bo można też z tego wyciągać wnioski i konsekwencje.

Nie boję się żadnych nagrań, krótko po rozmowie z Superportalem

rozmawiałem z Markiem Gołuchowskim.

Przedstawiał mi sposób tej rozmowy

i co z tej rozmowy wynika.

Więc daje wiarę Markowi, bo nie było żadnych powodów

żeby krótko po tej rozmowie diametralnie mówił co innego.

Jestem przekonany, że było zupełnie inaczej.

Nie boję się żadnych nagrań, a Marek miał zbyt mało okazji

nawet żeby cokolwiek nagrywać, bo spotykaliśmy się w sytuacjach

takich gdzie wielu z nas było, rozmawialiśmy o strategicznych celach

i to jakby takie nagrania były

to one by pozytywnie oceniały całe te relacje, a nie odwrotnie.

Więc tutaj nie mam żadnych obaw i będę Marka bronił.

Opowiadanie tworzenia jakiś tam spiskowej teorii dziejów

że perełki, że sprzedaży, że już zostało sprzedane.

Przecież taką decyzję podejmiemy wspólnie

i jeśli ona będzie konieczna, będę rekomendował.

Będziemy wspólnie zdecydowali o tym

i o kierunkach rozwoju edukacji w Powiecie Gryfickim.

Pan Dąbrowski - nie znam tej sytuacji, słyszałem oczywiście.

Nie odsłuchałem tego, ale słyszałem

że były jakieś tam nieeleganckie wypowiedzi.

Trudno mi się do tego odnieść.

Na pewno postaram się to dokładnie przeanalizować

żeby też był, człowiek miał wiedzę z kim się funkcjonuje.


[...]

A, "siłowe", gdzieś tutaj przewodniczący, zmiana przewodniczącego.

To były uzgodnienia od dawien dawna.

Wszelkie strony wiedziały jakie mamy zamiary.

Jeszcze na sesji przy ulicy 11 Listopada

na sesji Rady Powiatu było powiedziane

że kolejnym etapem będzie zmiana przewodniczących.

Że to północna część, że po pół kadencji, nawet nie było wtedy w zamiarze pół kadencji

tylko znacznie mniej, to były uzgodnienia, to nie że ja sobie to wymyśliłem.

Więc takie zamiary były i żadnych jakich siłowych [...]

Demokracja, większość to są siłowe rozwiązania.

Jeżeli większość decyduje o pewnych zamierzeniach, tak się dzieje.

Ja tylko mogę powiedzieć, że jak skróty myślowe gdzieś tam ktoś się próbuję wbić

to znowu nadinterpretacja, albo niewłaściwa ocena sytuacji.

I tyle, żeby nie zabierać czasu, bo to szkoda dywagować

na takie niskie pobudki.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos?

Jeśli, nie dziękuję bardzo.

Zamykam dzisiejsze posiedzenie.

Dziękuję Pani Sekretarz, Pani Skarbnik za uczestnictwo.

I państwu.

Bardzo dziękuję.


(Grzegorz Burcza) Dziękujemy bardzo.