Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Grzegorz Burcza
2Ryszard Chmielowicz
3Łukasz Czyrny
4Joanna Duzinkiewicz
5Marek Gołuchowski
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Marian Maliński
10Ryszard Maliński
11Kazimierz Sać
12Leszek Stuła
13Grzegorz Szafrański
14Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowwe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad, d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami
3Raport o stanie Powiatu za 2020 rok: a - debata nad raportem o stanie Powiatu Gryfickiego za 2020 rok b - podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia votum zaufania dla Zarzadu Powiatu w Gryficach
4Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok - sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfickiego za 2020 rok
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dani 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dani 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/285/18 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 20 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki".

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Witam wszystkich radnych

Pana Starostę, Pana Wicestarostę

Pani Skarbnik, Pan Sekretarz.

Gorąco witam wszystkich kierowników

i dyrektorów placówek powiatowych.

Witam bardzo Pana Przewodniczącego

Pana Tomasza Kaszleja.

Witam nasze media.

Dziękuję za przybycie.


Na ustawowy skład

17 radnych obecnych mamy 15

a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.

Jeżeli chodzi o porządek obrad.

Porządek został państwu dostarczony

łącznie z materiałami, odpowiednimi projektami uchwał.

Czy w tej kwestii ktoś z państwa radnych

chciałby wnieść jakieś zmiany?


Jeśli nie - dziękuję.

W takim razie porządek obrad

zostaje według przedstawionego porządku.


Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Szanowni państwo, protokół był dostępny

zarówno dla radnych jak i dla mieszkańców w biurze rady.

Czy ktoś z państwa chciałby nanieść jakieś zmiany

zająć tutaj w tej kwestii głos?


Też nie widzę.

W takim razie bardzo proszę o tablice do głosowania

abyśmy przyjęli porządek... Protokół z ostatniego posiedzenia.


Bardzo proszę o oddanie głosu.


Pan Leszek Stuła?

Proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, jednomyślnie przyjęliśmy

protokół z ostatniego posiedzenia.

Przechodzimy do realizacji punktu 2

A więc sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Proszę bardzo, otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby

w tej kwestii zająć głos?


Proszę bardzo, radny Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo, goście.

Mam kilka pytań w kwestii sprawozdania.

Miałem ich dużo więcej


ale ograniczę się do 10.


Nie wiem, czy Pan Starosta

zapisze sobie po kolei

czy będzie chciał odpowiadać

1-1, 2-2 - w tej formie.

Strona nr 4

Przebudowa, termomodernizacja budynku koszarowego

administracyjnego i tak dalej.

I mamy informację, że zaakceptował Zarząd

dwa projekty z dwoma firmami.

Zakład Elektroinstalacyjny Ogólnobudowlany

i przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe.

To oznacza, że dwóch wykonawców jest na budowie?

Czy część odpowiada za zupełnie inne parametry?

Bo z tego co mi wiadomo to firma jedna i druga

dokładnie tym samym jakby zakresem

swoich robót się charakteryzuje.

Druga kwestia, pytanie drugie.

Też dokładnie na tej samej stronie, strona 4

2 akapity niżej.

Pozytywnie rozpatrzył wnioski złożone przez

FitMax fitness FHU Complex

i wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu powierzchni

w hali widowiskowo-sportowej GryfArena na kolejne 5 lat.

I bardzo dobrze, do tego nie mam żadnych uwag.

Tylko jedna kwestia. Czy została uwzględniona sprawa

która była podnoszona na Komisji Rewizyjnej

że akurat ten podmiot nie miał

podlicznika elektrycznego?

Czy on ma teraz ten podlicznik

i czy będzie się rozliczał w sposób

ekonomiczny, racjonalny, uczciwy? Tak?

Czy my będziemy dopłacać

jakby do tego podmiotu?


Pytanie 3, ze strony 5, gdzieś w połowie.

"Zapoznał się z przesłanym przez Burmistrza Gryfic

zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania."

Czytając dalej protokół

jest bardzo podobny zapis dotyczący tych samych zmian

tych samych procedur dla Gminy Trzebiatów.

I tam są wymienione dokładnie obszary

które podlegają właśnie zmianom

miejscowego planu zagospodarowania.

Ja chciałbym wiedzieć jaki fragment gminy

obejmuje ten plan.

Tutaj z tego nie wynika, nie wiem dlaczego.

W innych miejscach jesteśmy w stanie to zrobić

to znaczy państwo, a jeżeli chodzi o Gryfice - nie.

4 to jest zaraz pod tym samym

Czyli w związku z przeprowadzoną kontrolą w MOW-ie w Rewalu.


Wszczęto postępowanie administracyjne

w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne.

Kogo?

Kto ma za te czynności kontrolne zapłacić?

Kogo zarząd wytypował?

Tak chyba to należałoby rozumieć.

Pytanie 5, strona 6, ostatni akapit.

"W związku z przeprowadzoną przez Inspektorat Sanitarny w Gryficach

kontrolą w MOW-ie zapoznał się z zawiadomieniem

o wszczęciu postępowania administracyjnego."

I chciałbym wiedzieć jakie to nieprawidłowości

ale absolutnie konkretne.

Być może będzie prosta odpowiedź

taka jak Pan Maliński udzielił na poprzedniej sesji

albo szersza, czyli jakie inne ewentualnie uwagi

dotyczące stanu sanitarno-technicznego obiektu były.

Czyli bardzo proste pytanie.

Może będzie dokładnie ta sama odpowiedź co poprzednio.

6, ze strony 7


"W związku z regulowaniem stanu majątku Powiatu Gryfickiego"

Gdzieś tak centralnie jest ten punkt.

"Dotyczącego nieruchomości w obrębie Rewal."

I mówimy tu o Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

"Zarząd zaakceptował rozwiązania związane

z uregulowaniem stanu majątku zaproponowane przez

Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Inwestycji."

Chciałbym, żeby Pan Starosta to doprecyzował.

O co chodzi - czy to jest przymiarka

do sprzedaży tego obiektu?

Czy jest to jednak przymiarka

do usprawnienia pracy tego obiektu?


Zbliżamy się do końca.

Pytanie 7, strona 10

"Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora

Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji.

Przyznał 20 000 na koszty związane z utrzymaniem.

W należytym stanie."

Na co konkretnie?


Co się w tej Gryf Arenie dzieje

że co chwilę trzeba do niej z budżetu

10, 50, 20 tysięcy dorzucać?

Studnia bez dna, ale konkrety poproszę.


Pytanie 8


Trzeci akapit od dołu.

Też strona 10

"Upoważnił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach

do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania

w trybie zapytania ofertowego

na przebudowę ulicy

właściwie drogi Gryfice-Rotnowo.


My rozmawialiśmy na jednej z komisji


o tej inwestycji, ale nie było powiedziane

co tak naprawdę obejmuje przebudowa.

Ile Zarząd zamierza przeznaczyć na remont tej drogi.


I to tak naprawdę w tym projekcie jest.

Czy, czy... Czy będzie tam uwzględniona


ścieżka, szlak rowerowo-pieszy

o którym była mowa już co najmniej 3 lata temu

przy koncepcji budowania scalonego systemu

ścieżek rowerowych dla Powiatu Gryfickiego.

Czy przegapimy ten temat? Tak jak w przypadku

ulicy zdrojowej i tak jak w przypadku wielu innych miejsc?


[pytanie] 9, strona 11, ostatnia.


W związku z przeznaczenia do sprzedaży

w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej.

Mówimy o zamku.

Właściwie zespół parkowo-zamkowy.

Bardzo różne informacje docierają

z Gminy Płoty

i chciałbym żeby Pan Starosta jakby ujawnił te rzeczy

przekazał nam, radnym, informacje


na jakim etapie fakt przekazania

sprzedania tego obiektu.

Co się zmienia w funkcji.

Czy prawdą jest to, że jednak

są poważne rozmowy prowadzone

jeżeli chodzi o sprzedaż tego obiektu z Fundacja Schumana.

Ktoś już jakieś prezentacje robił.

Pan Starosta to ponoć wszystko wie.

A my się dowiadujemy podczas prywatnych rozmów

z mieszkańcami Gminy Płoty.

To chyba nie tak powinno być.

Pan Starosta powinien nam przedstawić tą rzecz.

Bo to jest nasz majątek.

Próbujemy go sprzedać się od wielu wielu lat.

I jak wygląda na dzisiaj ten temat.

I [pytanie] 10, ostatnie, ze strony 11


Bardzo ciekawa kwestia.

Szkoda, że nie ma Dyrektora Zarządu Dróg

ale może Pan Starosta będzie miał tą wiedzę.

"Rozpatrzył wniosek Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach

w sprawie dokonania zmian w budżecie

i zadecydował wykonanie dokumentacji projektowej

zatoki autobusowej z ciągiem pieszym

łączącym istniejący chodnik, osiedle.

W miejscowości Pogorzelica

za kwotę 7400.

Ja nie mam nic przeciwko temu.

Bardzo dobry pomysł.

Świetnie, że te rzeczy się dzieją.

Tylko skąd tak nagle ten pomysł?

Ni z gruszki, ni z pietruszki

nikt nigdy nie mówił

o potrzebie zmian w tym ciągu.

A ja przypomnę Panu Staroście

dla przykładu, że dokładnie o zatoce autobusowej

była mowa dla ulicy Jana Dąbskiego w Gryficach

na początku naszej kadencji.

Była powtarzana po raz kolejny.

Było nawet jakieś zebranie z mieszkańcami

był nawet wniosek mieszkańców.

I do tamtego wniosku się Zarząd nie przychylił.

Tamtego wniosku dyrektor, z tego co pamiętam

nawet dwie osoby z radnych

radni Gminy Gryfice chodzili do Dyrektora Zarządu Dróg.

Prosili, żebrali wręcz, żeby tam

znaleźć miejsce do wybudowania tej zatoki.

Temat został zlekceważony.


Na zasadzie jakiś priorytetów?

Dlaczego ten nie, gdzie mieszkańcy apelowali, prosili?

A w Pogorzelicy tak?

Bez żadnego wniosku, bez żadnej konsultacji?

To tyle, 10 pytań.

Czekam na odpowiedzi.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Panie Starosto?


(Ryszard Chmielowicz) Pani Przewodnicząca, szanowni radni, szanowni goście.

Dość obszernie tutaj zagospodaruje nam czas

Pan Radny Burcza, ale to uprzedzał i mówił, że krótko nie będzie

więc mam nadzieję, że inspirują go

w tych pytaniach odpowiedzi

ze względu na to, że... żeby ten przekaz

do mieszkańców naszych trafiał

bo taką wiedzę Pan Radny Burcza

mógł mieć każdej chwili.

Nie zjawił się na żadnej z komisji

gdzie mógł te pytania zadawać

i gdzie na bieżąco moglibyśmy pokazywać

wszelkie dokumenty związane związane z tymi

pytaniami Pana Burczy.

Ale przede wszystkim bardziej

żeby zaskoczyć, a nie żeby się dowiedzieć.

No jest jakby sprawa, która zawsze

przyświeca Panu Radnemu.

Niemniej jednak te pytania, które zadał

oczywiste są z tego względu, że

tą wiedzę na tematy

które zostały podniesione przez Pana Radnego

są słuszne, żebyśmy o tym dyskutowali i rozmawiali.

Przejdę do tych pytań, bo wynotowałem sobie.

Pierwsze Pana pytanie to dotyczy

termomodernizacji obiektu tak zwanego Centrum Usług Publicznych.

Zadanie, które jest realizowane ze środków unijnych.

I tam proporcje są 80... 75 do 25

75 - pozyskane środki zewnętrzne

a 25% wkład własny.

Inwestycja w wysokości 3 280 000 zł wkładu własnego.

Inwestycja rozłożona na 2 lata.

Pierwszą naszą umowę podpisaliśmy jeszcze w tamtym roku.

Roboty ruszyły w zasadzie w tym roku.

No też i z powodów pandemicznych w tamtym roku

nie udało się rozpocząć tej budowy.

Budowa, czy remont kapitalny tego obiektu

ma trwać do końca listopada zdaje się, zgodnie z umową.

I umowę podpisaliśmy z jedną firmą.

Firmy, które tam znajdują się

w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia

są zapewne podwykonawcami.

Jest powołana rada budowy

w której skład wchodzi między innymi

wiceburmistrz Waldemar Wawrzyniak i będzie mógł...

(Marian Maliński) Wicestarosta.

(Ryszard Chmielowicz) Przepraszam, to tak w podświadomości gdzieś tkwi.

I jeszcze... przepraszam Panie Wicestarosto.

I będzie mógł za chwilę uzupełnić

jeśli to jest niewyczerpująca informacja

którą ja tutaj przekazuję.

To przejdę do drugiego pytania

dotyczące... ze strony czwartej

dotyczące zawarcia kolejnej umowy na 5 lat

z firmą, która wynajmuje pomieszczenia

w naszej Gryf Arenie.

Ja przypomnę jakby ważne elementy i argumenty

które przemawiały za tym

żeby taką stosowną umowę podpisać

z tym dzierżawcą naszych pomieszczeń.

Pandemia spowodowała to, że bez mała

na półtora roku i teraz już

jeszcze okres wakacyjny

to na pewno półtora roku wycięta jest

możliwość prowadzenia działalności

w tym obiekcie przez ten podmiot.

Nie jest tajemnicą, że analizując taką sytuację gospodarczą

i wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą

że żeby odrobić te półtora roku straconego

z którego nie skorzystał trzeba drugie półtora roku

żeby odrobić tą zaszłość, którą...

W której nie mógł prowadzić działalności.

I robi się 3 lata, 2 lata jest jakby


ten moment, od zera, będzie zaczynał po to, żeby...


Żeby odrobić te straty, które zostały poniesione.

Podnoszony był też również aspekt

że zakupy, które tam dokonał

był to wysokiej jakości sprzęt

często skredytowany chyba do dnia dzisiejszego

jeszcze skredytowany, bo podnosił takie argumenty

i Zarząd przychylił się do prośby przedsiębiorcy

o to, żeby taką umowę przedłużyć.

I tak jakby te najważniejsze elementy

które powodowały to, że przychylnie

rozpatrzyliśmy ten wniosek.

I drugi element to jest

żeby skutecznie i słusznie rozliczać

prowadzoną działalność, żeby te koszty

oprócz dzierżawy, ponosił słuszne koszty

korzystania z mediów w tym obiekcie.

I będziemy dążyć do tego

żeby dokonać tutaj

wszelkich możliwych rozliczeń

faktycznego zużycia mediów.

I tam podlicznik energetyczny

zdaje się, że został zrobiony.

A tutaj lepiej się porusza

w tych zagadnieniach Pan Łukasz Czyrny.

Będzie zapewne mógł uzupełnić

to, czego ja nie dopowiedziałem.

Punkt 3, z planem zagospodarowania przestrzennego.

No to tak, wie Pan, moglibyśmy to sprawdzić na komisjach

i tak dalej, są to wnioski burmistrzów

jednej i drugiej, ale jednocześnie

plany zagospodarowania przestrzennego

mogą zmienić rady danych gmin.

Więc to jest proces legislacyjny.

Więc my w zasadzie, jeżeli nie ma jakby konfliktu interesów

jeśli my nie mamy jakiś tam w tym względzie

swoich oczekiwań, no to w zasadzie

nie ma żadnych powodów, żeby przeciwstawiać się

radzie danej gminy.

Punkt 4, kontrola MOW...


I odpłatność, tak?

Tutaj chodziło zapewne o kontrolę sanepidu

bo taka ta kontrola została dokonana

i po kontroli z reguły

obciążają nas administracyjnymi kosztami

i tak się stało i w tym przypadku

i jest to praktyka, która była wielokrotnie

tutaj bym zapytał Panią Dyrektor, jeśli ja jestem tutaj błędzie

bo też i słyszałem, że niektórzy przedsiębiorcy

potrafią się odwoływać od tej...

No my, jako samorząd i instytucja państwowa

no więc to jakaś tam forma wzmacnia działalności.

Chcemy, żeby te środki poprawiały

możliwości kontrolne danej jednostki

i dlatego nie odwołujemy się od tego, od takich opłat

bo procedury zostały przeprowadzone

wydał ktoś decyzję, natrudził się.

No i z szacunkiem podchodzą do tego

że to jest pewna forma jakby współfinansowania takich działań.

I okej, i okej.

Jeśli do tego, to też jakby w uzupełnieniu

jakby Pani Dyrektor chciała coś do tego dodać

to to bardzo proszę.

Strona 7, regulowanie... Regulowanie majątku MOWu

uregulowanie stanu majątkowego, więc...

To nie ma nic wspólnego ze sprzedażą.

Nie ma żadnych zamiarów w tym względzie w tej chwili.

Jeśli takie zamiary się pojawią

będziemy wspólnie dyskutować

bo bez rady nie podejmiemy takich decyzji.


Punkt 7, koszty utrzymania... Dotyczy...

Aha, tam środki wydawane, te 20 000 w GryfArenie

to poproszę za chwilę Pana Łukasza Czyrnego.

Z tym... Wniosek opracowali razem z Panią Dyrektor

I ten wniosek był rozpatrywany na zarządzie.

Pozytywnie rozpatrzony.

Są tam co chwilę jakieś awarie

i sprzęt ten techniczny ma to do siebie

że potrafi się psuć.

Nie jest to nic nowego

Dzisiaj sprzęt każdy inny

czy to klimatyzatory

czy jakieś tam programatory

czy oświetlenia, które już jest stare i niewydolne

to też rozmawialiśmy na ten temat, 70 000

i też uargumentowałem to, że dzisiaj

nie ma sensu utrwalanie istniejącego stanu

tylko trzeba wymienić, bo w 2 lata koszt inwestycji się zwróci

i to jest jakby zasadne działanie.

Ale to za chwilę Pan Łukasz Czyrny

poproszę, żeby się do tego jeszcze ustosunkował.

Strona 10 Zarząd Dróg Powiatowych.

Przebudowa... Ja powiem bo może tutaj

nie ma tu żadnej filozofii wielkiej

żeby tutaj cokolwiek wyjaśniać.

Jak Pan pamięta, na którymś zarządzie


przekierunkowaliśmy 102... Ukierunkowaliśmy 120 000 zł

na przygotowanie dokumentacji technicznej

na przebudowę i modernizację drogi

ona jest strategiczną

drogi Gryfice-Modlimowo.

I projekt ma obejmować pierwszy etap tej...

Tego przedsięwzięcia od Gryfic do granicy z Gminą Płoty.

To jest ponad 4 chyba kilometry drogi

i jednocześnie z uwzględnieniem chodnika

i ścieżki rowerowe-pieszej

i to też były sugestie Pana brane pod uwagę.

Bo na ten temat dyskutowaliśmy

i to jest ten pierwszy etap, żeby przygotować się do tej inwestycji

pod względem projektowym.


Punkt 9 dotyczy, dotyczy... Nowego Zamku w Płotach.

W tym względzie nic się nie zmieniło.

Wiedzę ma Pan dokładnie taką samą

jak każdy inny radny, bo podjęliśmy decyzję

o sprzedaży tego obiektu i ekspozycja

w dalszym ciągu tego obiektu jest prezentowana

i jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek nowych


zamierzeń, co do trwałego rozdysponowania tego obiektu

będziemy na ten temat rozmawiać.

W tej chwili tak się stało że

straciła aktualność wycena tej nieruchomości

do kolejnej ekspozycji, do kolejnego przetargu

musieliśmy uaktualnić wycenę.

Wycena została sporządzona

i opiewa na wartość 4 000 000 zł

a, że jest to zabytek i ulga, bonifikata

w wysokości 50% od obiektów zabytkowych

czyli wartość do kolejnego przetargu

została ustalona w wysokości tak jak poprzednia

czyli w wysokości 2 000 000 złotych.

Słusznie Pan zauważył bo rozmawialiśmy na ten temat

że w międzyczasie pojawił się kontrahent

i to jest Parafia w Płotach.

Proboszcz parafii Płotowskiej

jest zainteresowany tą nieruchomością

ale decyzją rady eksponujemy tą nieruchomość do sprzedaży.

I miało dojść do takiego spotkania, jak Pan zauważył

bo też o tym mówiliśmy z Fundacją Schumana.

Bo o takie spotkanie poprosił Proboszcz Płotów

żebyśmy się spotkali, pokazywali wizualizację

i pomysły na trwałe zagospodarowanie tego obiektu.

Oczywiście tu trzeba jasno sobie powiedzieć

że chodzi o przekazanie tego obiektu

za przysłowiową złotówkę, bądź w darowiźnie

na rzecz kurii w takim przypadku.

Więc takich decyzji nie ma.

Zapraszam do rozmów, jak będzie

jakaś tam Komisja Gospodarcza w najbliższym czasie

to mam prośbę do przewodniczącego, żeby wpisać ten temat

żebyśmy mogli sobie przybliżyć tą problematykę z tym związaną.

Może wypracujemy jakieś |nowe stanowisko w tej sprawie.

Na razie obowiązuje stanowisko Rady

co do sprzedaży tego obiektu.

I ostatni... Aha, no jeszcze warto powiedzieć

jak jesteśmy przy Nowym Zamku

że w tamtym roku ponieśliśmy koszty niezbędne

zabezpieczenia tego obiektu

w instalacje przeciwpożarową, ostrzegawczą przeciwpożarową

bo tak zostało narzucone decyzją przez Państwową Straż Pożarną.

I zrealizowaliśmy to zadanie, koszt niemały

i jednocześnie ponoszenie corocznych kosztów

zarządzania tym obiektem.

I przechodzę do tego punktu ostatniego

10, ze strony 11


Projekt zatoki.


No tutaj musiałbym wrócić do jakby

zadania inwestycyjnego, które było realizowane.

To jest ulica Spokojna w Konarzewie

i to jest nieopodal... znaczy to się łączy

ten obszar tej miejscowości Konarzewo

łączy się z Pogorzelicą.

Ta ulica zaczyna się kilkaset metrów

od przejazdu kolejowego w miejscowości Pogorzelica

i ona została wykonana, inwestycja została wykonana

przez Gminę Karnice i trochę, ku naszemu zaskoczeniu

nie objęła fragmentu drogi

w połączeniu z naszą drogą powiatową.

Bo pas drogowy jest dużo szerszy

i zostało tam chyba 189 metrów kwadratowych

i musieliśmy... I pamiętacie państwo

że szybko szukaliśmy środków

żeby dołączyć do tej ulicy

i połączyć ją z drogą powiatową.


To zadanie zostało wykonane

a wokół tej wykonanej drogi

są takie zatoki, zatoki które które


wymagają jakby... Wymagają zagospodarowania.

I tutaj poproszę Pana Łukasza, bo chyba...

Nie chyba, tylko na pewno on był również

jakby wnioskodawcą tego przedsięwzięcia

bo to jest inwestycja po prostu niezakończona.

Są te pobocza, które...

I wnioskowali oczywiście mieszkańcy

zwrócili się do Zarządu i ten wniosek tylko dostarczył

z opinią dostarczył Pan Łukasz Czyrny

jako radny tamtego obszaru

czyli okręgu wyborczego nr 2

w skład którego wchodzi właśnie ta miejscowość.

I to tyle z mojej strony

i czy to jest wyczerpujące, czy chciałby Pan jeszcze usłyszeć

uzupełnienie od tych osób, które tutaj po drodze wymieniłem?


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Starosto

dziękuję za w miarę wyczerpujące odpowiedzi.

Ale faktycznie w tych trzech punktach

będzie trzeba doprecyzować.

Ale będąc przy tym ostatnim.

Ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego

że jest zrobiona to zatoka

na ulicy tej Spokojnej w Pogorzelicy i tak dalej.

Ale tylko to cały czas czkawką się powinno Panu odbijać.

Jak się Panu nie odbija, to jest mi przykro.

Ten algorytm, o który wnioskowałem, prosiłem

żeby był algorytm niezbędnych potrzeb.

Żeby przynajmniej [...] plan na rok

inwestycji drogowych, chodnikowych, tych zatokowych i tak dalej.

Nie, wychodzi na to, że siła rażenia...

Bo teraz Pan świetnie to wyjaśnił.

Siła rażenia wniosku, który został przez mieszkańców złożony

Panu Radnemu Czyrnemu jest stuprocentowo do wykonania

a siła wniosku, który został złożony na Pana ręce

przez mieszkańców ulicy Jana Dąbskiego

i jeszcze potwierdzenie chyba było nawet policji

z tego co pamiętam, bo to musiała być ta opinia

zostało zignorowane.

Zostało zignorowane, ja tego nie rozumiem.

Dlaczego nie mamy normalnego planu

jak w innych jednostkach, jak w innych powiatach?

Że skoro ludzie występują, policja wnioskuje.

Dobra, okej, powinna być droga zrobiona ta, ta, ta, ta.

20 inwestycji drogowo-chodnikowych. Super.

Które w pierwszej kolejności?

Według Burczy algorytmu?

Albo według Pana algorytmu?

Albo w ogóle bez algorytmu, jak Pan mówił?

Bo wy wiecie najlepiej gdzie, co i jak. Ale uwzględniajcie wnioski.

A nie wniosek się pojawia, który dostaje Pan Radny Łukasz Czyrny.

Ja z wielkim szacunkiem odnoszę się do Pana Łukasza.

Nie ma sprawy, super.

Ale dlaczego jest ten robiony

a nie ten, który jest zaległy, zaległy, zaległy?

Tu nie ma co wyjaśniać.

Nie ma co wyjaśniać w tej kwestii.

Mnie po prostu boli ten sposób rozpatrywania.

A będę naciskał, bo ja wam nie odpuszczę.

Żeby ten algorytm albo przynajmniej plan przedsięwzięć drogowych

był w końcu w naszym powiecie robiony.

Bo wtedy będziemy mieli czarno na białym.

25 inwestycji zaplanowanych, zrealizowano tą, tą, tą, tą.

Ta zrealizowana w 20%, ta w 30%, ta nie

bo nie dostaliśmy dofinansowania.

Mamy czysty, klarowny system.

A wy to wszystko jakoś tak, kurde

na łapu-capu, ten wniosek dobry, ten wniosek niedobry-

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, przypominam, że jesteśmy przy sprawozdaniu.

Proszę o pytania.

(Grzegorz Burcza) No to ja czekam na odpowiedzi

dotyczące tych dwóch kwestii

które chyba Pan Waldek miał przedstawić

i Łukasz w tej kwestii.

Zwłaszcza najbardziej mnie interesuje ta kwestia

bo też oczywiście nie mam nic przeciwko temu

że wynajmujemy. Bardzo dobrze, że wynajmujemy

powierzchnie użytkowe w Gryf Arenie.

Ale chodzi mi o to, czy ten podlicznik jest, czy go nie ma?

Bo Pan użył takiego pojęcia, że chyba jest.

Ja chcę konkretnie - jest, czy go nie?

Wnioskowaliśmy co najmniej od półtora roku

żeby wymusić na podmiocie, żeby był.

Albo my powinniśmy go zamontować

żebyśmy wiedzieli, jak rozliczamy.

Zgadza się, Panie Radny...

Nawet Janusz Ławruszko zwrócił na to uwagę

i ja podtrzymuje ten temat

i bardzo mu dziękuję za to

że zwrócił na to uwagę.

Także dziękuję, a proszę bardzo o odpowiedź precyzyjną.

Jest, czy nie ma?

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję Panie Radny. Proszę Pana Radnego Łukasza Czyrnego.


(Łukasz Czyrnego) Zaczniemy może od ostatniego punktu

odnośnie zatoki... Zatoki autobusowej.


Szanowni państwo, odbyło się spotkanie na prośbę mieszkańców

przede wszystkim miejscowości Pogorzelicy i Konarzewa.

W tym spotkaniu uczestniczyłem ja, plus Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

i Dyrektor Wydziału Komunikacji.

Koncepcja jaka była przedstawiona przez mieszkańców

dotyczyła przede wszystkim przejścia z miejscowości Pogorzelica

na naszą ścieżkę pieszo-rowerową

ta która biegnie po drugiej stronie ulicy.

Jakby główne spotkanie dotyczyło wytyczenia miejsca

i zrobienia przejścia dla pieszych.

To jest po pierwsze.


Podczas spotkania narodził się pomysł

jeżeli robimy już to przejście dla pieszych

no to wypadałoby pomyśleć o zatoce autobusowej

ze względu na to, że Pogorzelica mocno się rozrosła w ostatnich latach.

Jest bardzo dużo mieszkańców.

A przechodzenie na łuku drogi

przez drogę, aby się wbić w naszą ścieżkę pieszo-rowerową

no nie jest do końca bezpieczne.

Tutaj na sugestie Pana Dyrektora Wydziału Komunikacji

zaczęliśmy też rozmawiać na temat zatoki autobusowej

która by mogła się pojawić w późniejszym etapie.

Natomiast podczas opracowania dokumentacji

my już musimy na tym etapie uwzględnić

taką zatokę autobusową.

Więc to nie jest wcale powiedziane

że ta zatoka autobusowa od razu powstanie.

Ale w chwili, kiedy zostało zgłoszone

została zgłoszona wniosek o dokumentację i projekt budowlany

to musi zostać już uwzględnione.

Więc to nie jest tak, Panie Burcza

że Radny Czyrny przynosi wniosek

i jest od ręki to załatwione

ze względu na to, że w pierwszej kolejności

mieszkańcy chcieli bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy.

Czy ta odpowiedź Panu wystarcza, czy coś dopowiedzieć jeszcze?


(Grzegorz Burcza) Znaczy ja wyraźnie powiedziałem

że nie mam nic przeciwko temu pomysłowi.

Tylko dlaczego jest wzięty pomysł ostatni, na przykład, na półce

a niezrealizowany jest ten zaległy?

I to jest pytanie do Pana Starosty

a nie do Pana Łukasza Czyrnego.

Ja w ogóle nie kwestionuje zasadności tego, co Pan mówi

Panie Łukaszu, w ogóle nie kwestionuje.

Bardzo dobrze, podnośmy poziom bezpieczeństwa.

Wsłuchujmy się w mieszkańców.

Tylko w czym gorsi są mieszkańcy Gryfic

od mieszkańców Pogorzelicy czy Konarzewa?


(Łukasz Czyrnego) Radny Grzesiu, do ciebie.

Jeżeli tutaj, w tym wniosku

było użyte sformułowanie zamiast "zatoki autobusowej"

"przejście dla pieszych", również by był problem?

Raczej chyba nie.

A główny pomysł mieszkańców

polegał na wybudowaniu przejścia dla pieszych.

Natomiast na spotkaniu zrodził się dodatkowy pomysł

zrobienia od razu zatoki autobusowej.

Jeżeli będą robione prace remontowo-budowlane

na tym skrzyżowaniu

no to warto od razu pomyśleć na przyszłość

żeby to miało jakiś sens.


I tylko stąd się wzięła zatoka autobusowa.

Nie dlatego, że ktoś sobie wymyślił

że tam będzie zatoczka autobusowa

i trzeba od razu w pierwszej kolejności ten pomysł realizować.

Tylko głównym pomysłem, który przyświecał mieszkańcom

i przede wszystkim tutaj osobom

które uczestniczyły w spotkaniu

to było zrobienie przejścia dla pieszych.


Co do pierwszego pytania, odnośnie podliczników w Gryf Arenie.

Jeżeli chodzi o siłownię Fit Max Siłownia i Fitness

na chwilę obecną jest zamontowany jeden podlicznik.

Ten podlicznik służy do rozliczania

zużytej energii elektrycznej w saunie.

Bo oprócz jakby siłowni również jest tam umiejscowiona sauna.

Na chwilę obecną trwają procedury

które mają na celu uwzględnienie i podłączenie pozostałych urządzeń

które pobierają prąd i podłączenie podlicznika.

Ale to troszeczkę trwa.

Na pewno w niedługim czasie przekażemy już taką pełną informację.

Jak to zostało rozwiązane.


(Agnieszka Mackojć) Jeszcze Gryf Arena.


(Grzegorz Burcza) [...] jest od kiedy licznik?

Proszę sprecyzować.


(Łukasz Czyrnego) [...]od początku, tak.


Na pozostałych-

[...]

Na pozostałe części dzierżawionych miejsc trwają-


(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, zadał Pan pytanie,

proszę poczekać na odpowiedź.

Proszę dać się wypowiedzieć.


(Łukasz Czyrny) Ale też padło pytanie kiedy zostanie zamontowany

tak jeżeli... Co się dzieje

więc mówię, że trwają procedury

które mają na celu podłączenie pozostałych pomieszczeń.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni... pytanie...

[...]

Dziękuję bardzo.

Szanowni pytanie, czy jeszcze... Jeszcze jakieś pytania

do sprawozdania z prac Zarządu między sesjami?

Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Słychać mnie? Tak.

Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Moje zapytanie ze strony nr 3

Zarząd wyraził zgodę na utworzenie w strukturze organizacyjnej

Zespołu Szkół imienia Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

stanowiska starszy specjalista

w miejsce stanowiska kierownika gospodarczego.

Moje zapytanie brzmi następująco.


Stanowisko starszy specjalista do spraw...?

Bo to wydaje mi się, że to jest niedokończone.


I kontynuacja do tego zapytania ze strony nr 6...


Już, moment...


Zarząd zdecydował, że wyłoniona w drodze naboru osoba

zostanie zatrudniona z dniem 1 października 2021

Co jest powodem że z dniem 1 października

a nie z dniem 1 września?

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Panie Starosto?


(Ryszard Chmielowicz) Poproszę o odpowiedź Pana Mariana Malińskiego.

On zajmuje się oświatą

więc precyzyjnie się ustosunkuję do tego.


(Marian Maliński) Jeśli chodzi o to drugie pytanie, to jest proste.

Nie we wszystkich szkołach funkcjonował etat kierownika administracyjnego.

W związku z tym, że zmieniliśmy regulamin wynagradzania

pracowników tych nie-dydaktycznych

we wszystkich placówkach oświatowych

postanowiliśmy zlikwidować wszystkie etaty

kierowników administracyjnych.


Ten etat po prostu niesie za sobą dodatkowe koszty

to jest bardzo wysoki dodatek funkcyjny

dla pracownika, który na tym etacie pracuje.


W miejsce pracownika, który do tej pory był

kierownikiem administracyjnym

który w przypadku Trzebiatowa

akurat ten pan odchodzi z dniem 30 września

na zasłużoną emeryturę.

Od 1 października i to jest powodem, że od 1 października.

Powstaje że tak powiem nowy etat specjalisty do spraw administracyjnych.

I ten etap będzie różnił się od tamtego poprzedniego tylko tym

że pracownik, który przyjdzie do pracy na tym nowym etacie

nie będzie otrzymywał wysokiego dodatku funkcyjnego.

To pozwoli szkole zaoszczędzić w skali roku kilkanaście tysięcy złotych.


Przepraszam, jakie pierwsze było pytanie?

[...]

No to do spraw administracyjnych.

To jest specjalista do spraw administracyjnych.


I to dotyczy nie tylko szkoły w Trzebiatowie

ale również taki kierownik administracyjny

jest na przykład w szkole w Płotach.

W tej szkole, w której jesteśmy nie ma, w Gryficach nie ma.

Ale jest na przykład w Płotach.

Ale Płotach żeśmy zredukowali ten etat z jednego etatu do 3/4 etatu.

Pan [_____] który jest zatrudniony w Płotach

jako kierownik administracyjny


w przyszłym roku odchodzi na emeryturę.

I również ten etat nie będzie odtworzony.

Jako etat kierownika administracyjnego

tylko, żeby zaoszczędzić te kilkanaście tysięcy zł rocznie

zatrudnimy tam ewentualnie specjalistę do spraw administracyjnych.


(Agnieszka Mackojć) Jeszcze jakieś pytania, Pani Radna?

Tak? Proszę bardzo.


(Joanna Duzinkiewicz) Rozumiem, że to musi być starszy specjalista?

Nie wystarczy specjalista? To po pierwsze.

I jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, bo już się pogubiłam.

Co z kierownikiem gospodarczym w MOWie?

Czy to stanowisko jeszcze funkcjonuje?

Czy już zostało zdjęte, zlikwidowane?

(Agnieszka Mackojć) Pani Radna, ale to nie jest punkt sprawozdania.

(Marian Maliński) Ja odpowiem.

(Agnieszka Mackojć) Proszę się odnosić do sprawozdania.

(Marian Maliński) Ja odpowiem.

Stanowisko kierownika administracyjnego w MOWie

funkcjonuje do 31 sierpnia 2021 roku.

I zdaniem Zarządu będzie zlikwidowane.

Czyli podobnie jak we wszystkich innych szkołach.

W żadnej szkole średniej, czy w żadnej jednostce administracyjnej

typu oświata nie będzie u nas stanowisk kierownika administracyjnego.

Bo to stanowisko wiąże się z tym, że

no mimo tego, że ta pensja jest dosyć wysoka

to zgodnie z nowym regulaminem

który żeśmy wynegocjowali ze związkami zawodowymi

tam jest bardzo... Od 1 września bieżącego roku

Bo ten regulamin wchodzi w życie od 1 września bieżącego roku.

Tam jest bardzo wysoki dodatek funkcyjny.

I ten dodatek funkcyjny powoduje to

że koszty utrzymania administracji w danej placówce oświatowej

są bardzo wysokie.

Stąd też decyzja Zarządu że w żadnej szkole

w której, że tak powiem jesteśmy organem założycielskim

i organem prowadzącym, w żadnej placówce nie będzie

stanowiska kierownika administracyjnego.

Będzie stanowisko sekretarza szkoły

i stanowisko specjalisty do spraw administracyjnych.

A dlaczego starszy specjalista?

No dlatego, że w tym, w tej...

W tym regulaminie... Nowym regulaminie

który wchodzi w życie od 1 września 2021 roku

no jest specjalista i starszy specjalista

i to w zależności od tego jakie są wymogi danej jednostki

dotyczące zatrudnienia danego pracownika.

W związku z tym, że szkoła o której Pani mówi w Trzebiatowie

jest taką szkołą, no trochę nietypową.

Bo prowadzi naukę tych klas mundurowych.


To się wiąże z dodatkowymi, że tak powiem

obciążeniami dla administracji.

Tam akurat został stworzony etat

nie specjalisty, tylko starszego specjalisty.

I to jest tylko tyle.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo?

Nie widzę, w takim razie przejdziemy

do przyjęcia sprawozdania.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Państwa proszę o oddanie głosu.


Szanowni Państwo, jednomyślnie, mocą 15 głosów

przyjęliśmy sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Bardzo dziękuję za to głosowanie.

Przechodzimy do realizacji punktu 3

a więc raport o stanie Powiatu Gryfickiego za 2020 rok.

Proszę bardzo, otwieram debatę nad raportem.

Proszę, kto z państwa radnych chciałby zająć głos?


Proszę bardzo, Pan Radny Stanisław Hołubczak.


[...]


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

Ja w imieniu Komisji Rewizyjnej chciałbym powiedzieć

że Komisja Rewizyjna na specjalnie zwołanym posiedzeniu

omawiała szczegółowo raport o stanie Powiatu

i komisja zaakceptowała raport, zaopiniowała go pozytywnie.

Dziękuję bardzo.

[...]

(Grzegorz Burcza) Z połączeniem... o, dobrze.

Szanowna Pani Przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście.

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.


Mam wystąpienie w sprawie raportu o stanie powiatu

bo to jest bardzo ważna rzecz, najważniejsza w roku.

Przygotowane tak na

6-godziną wersję, 3-godziną i godzinną.

To którą państwo chcecie?

(Agnieszka Mackojć) 15 minutową.

(Grzegorz Burcza) Tą godziną, tak?

Sześcio? Na specjalne życzenie będzie leciała 6-godzinna.


Szanowni państwo, oczywiście to był żart.

Mam nadzieję, że kto mnie już trochę zna, to wie

że to oczywiście był żart.

Ale nie sposób się nie odnieść do raportu

o stanie Powiatu za rok 2020

oraz decyzji o udzielenie votum zaufania dla Zarządu.

Jest to już drugi raport za nami.

Pierwszy raport można było powiedzieć, że

był takim sprawdzianem, a właściwie taką nauką

i był raportem otwierającym.

Ale drugi to już są wyższe wymagania

i drugi powinien być zrobiony

w sposób jak najbardziej odpowiedzialny

i trzeba sobie zdać sprawę

czy Starosta i Zarząd dobrze zrozumieli definicję

co to jest raport.

Co to jest raport?


W komentarzach do ustawy o samorządzie powiatowym

mamy bardzo prosty wpis.

Zresztą ja nie będę mówił z głowy

bo przecież można zacytować, będzie to jeszcze bardziej wiarygodne.

Mamy bardzo dobre wpis, który mówi czym jest raport.

Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu w roku poprzednim

w szczególności realizacji polityk, programów i strategii

uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Ale jaka jest celowość raportu?

To jest dużo ważniejsze.

Raport ma w sposób syntetyczny

zobrazować ogólną sytuację Powiatu

stan realizacji zadań publicznych. Stan realizacji zadań.

Oraz postęp, postęp, 3 razy podkreślę - postęp

we wdrażaniu zadań i priorytetów.

Czyli mamy zauważyć, czytając raport

jaki jest postęp w stosunku do roku ubiegłego.

Być może wskaźnikiem procentowym, być może wskaźnikiem liczbowym.

I mówimy o postępie we wdrażaniu zadań, priorytetów

ujętych w dokumentach programowych, strategicznych

wyznaczających kierunki działań rozwoju Powiatu

a także stopień realizacji uchwał. Uchwał.

Tyle z definicji, która wydawała się bardzo prosta.

Ja myślałem, że zarząd, a właściwie Pan Starosta

który zlecił przecież wykonanie raportu

już się nauczył na czym polega robienie raportu.

I czytałem go i do strony trzeciej czułem się naprawdę dobrze

bo do strony trzeciej

on obejmował dokładnie to, co mówi komentarz.

Czyli mówił o postępie.

Można było się dowiedzieć, że Powiat tak naprawdę Gryficki

pod względem demograficznym się kurczy.

I to jest ważna informacja.

Wiemy, że się starzejemy.

Wiemy, że przyrost naturalny jest mniejszy.

Było zestawienie trzyletnie, bardzo dobrze.

Pokazuje to trendy, spadek.

I na stronie 3 raportu kończy się jego sens i logika

którą miał na myśli ustawodawca.

Na kolejnych stronach już tego postępu nie widać.

Nie widać żadnego odniesienia do informacji z poprzedniego raportu.

Zaraz pojawi się tu pewnie zarzut

bo taki często Pan Starosta gdzieś artykułuje

że to przecież mu jednostki organizacyjne przygotowywały.

I czemu ja się czepiam jednostek organizacyjnych?

Ja się w ogóle absolutnie nie czepiam jednostek organizacyjnych.

Ja nie mam żadnego żalu, ani tym bardziej wymagań

wobec jednostek organizacyjnych, dyrektorów, kierowników.

Ja mam żal i pretensje do Pana zlecającego.

Bo Pan zlecający, czyli Pan Starosta

jest gospodarzem powiatu i on mówi, że ma obejmować to, to, to.

A państwo wykonujecie to, co zleci Pan Starosta.

A wynik jest taki, że niektóre jednostki faktycznie

podczepiły sprawozdania praktycznie, to co my już dawno jako radni

się z tym zapoznaliśmy w ciągu roku.

Inne bardziej to ubierały w kwiatki

ale zdecydowana rola i intencja i waga raportu

jest po stronie Pana Starosty.

On powinien wymagać, żeby określić ten postęp.

Albo spadek, jeżeli doszło do tego.

I tak, konkrety proszę państwa, ja wybrałem tylko takie

bardzo, bardzo istotne, chociaż nie chciałbym to pominąć.

Bo każdy tak naprawdę jest istotny

i mogliby się mieszkańcy niektórzy też poczuć urażeni

że istotne będą na przykład te kwestie

a nie 15 innych.

Ale faktycznie nie sposób prowadzić sesję

i tą debatę przez 3 dni.

Chociaż mogłaby Pani Przewodnicząca przecież też przerwać

i moglibyśmy jutro kontynuować, a nie o to chodzi.

Mam nadzieję, że się wyrobimy dzisiaj, Pani Przewodnicząca.

Wyrobimy się?

I tak pozycja 20 w wykazie uchwał, konkrety.

Strona 7, jakby ktoś chciał spojrzeć na raport.

On był dostępny, także jest dostępny.

Brak informacji, bardzo ważnej, na jakim etapie jest

i co zrobił Powiat w kwestii

strategii rozwoju Powiatu?


Ponoć sztandarowa, absolutnie sztandarowa uchwała.

A tam mamy informację, że Powiat przyjął ją, i co dalej?

Jest tylko lakoniczna informacja

tak naprawdę przepisana treść tej uchwały.

Co tragedia obejmuje, czym się zajmuje.

Ale co konkretnie w ciągu roku 2020 zrobiono?

Ani słowa.


21 pozycja.

Mamy informacje o Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami.

Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz.

W mojej ocenie super, hiper ważna.

Z punktu widzenia zasilania budżetu

bo na ochronę zabytków są takie piękne projekty i wnioski

które, gdyby tylko Powiat zechciał składać

chociażby do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

są możliwości dofinansowania do 100% nawet.

Do 100%

Powiat, z tego co mi wiadomo

bo przynajmniej ja nie dotarłem do takiej informacji

zresztą Pan Starosta też jak wykazywał mi

w odpowiedziach, w interpretacjach.

Nie wystąpiła o żadne dofinansowanie

jeżeli chodzi o opiekę nad zabytkami.

A wracając do informacji jest tylko i wyłącznie informacja

na tej stronie, że Powiat przyjął program opieki nad zabytkami.

I super, i przyjął, ale co jest realizowane?


Proszę państwa, teraz bardzo ważna rzecz

wydaje mi się, że absolutnie chyba najważniejsza w całej kadencji

chyba, że będą kolejne petycje.

W pozycji 50, z punktu widzenia mieszkańców takich miejscowości

jak Sadlno i Sadlenko

jest to według ich oceny najważniejsza rzecz

z punktu widzenia mieszkańców,

ale też i z punktu widzenia rady

powinna to być najważniejsza rzecz

która powinna być potraktowana absolutnie poważnie.

Co ci mieszkańcy zrobili?

Napisali petycję i ta petycja przeszła jednogłośnie.

I Powiat się zgodził z ich prośbą i wnioskiem

że droga, która biegnie przez ich miejscowości, wsie

łącząca dwie drogi wojewódzkie wymaga remontu.

I chwała za to, ja się bardzo cieszę

że wtedy udało się przegłosować tą petycję.

Tylko proszę państwa... Jedyna petycja. Jedyna.

Czyli powinna być oczkiem w głowie dla Zarządu.


I o tej petycji w informacji, którą mamy w raporcie

dowiadujemy się "no, była petycja".

Nie wiemy nic.

Jakie nakłady zostały poniesione

na remont tej drogi.

Co w ogóle zaplanowano zrobić.

Na jakie etapy podzielono.

Nie ma nic. No nic.

Trzeba było wpisać chociaż "wydaliśmy 2 zł na wizualizację terenu".

Bo to jest obowiązek, który jest określony tutaj.

A jak wydaliście 200 000, no to chwała wam za to.

Byleby dobrze. Bo z tego, co mieszkańcy dzwonią

zwłaszcza Pani Sołtys

i ktoś tam też z Rady Sołeckiej dodatkowo

jeszcze kolejna Pani.

Przesłali mi nawet zdjęcia

jak wygląda stan tych dróg, które ponoć Powiat własnymi siłami zrobił

czyli wykonał tą uchwałę.

Proszę państwa, jak ja to zobaczyłem

to mi się płakać chciało.

Jeżeli tak robi Zarząd Dróg Powiatowych drogi,

bo ponoć własnymi siłami to zrobiliśmy.

Oczywiście materiały są dostępne na stronie internetowej,

ktoś może zajrzeć na Grzegorz Burcza i Przyjaciele.

A kto ma ochotę może nawet zobaczyć tutaj.

To są zdjęcia od tych mieszkańców.

Ja byłem na tej drodze, ale trzy miesiące temu.

Też już budziła wątpliwości

ale to co jest teraz jest jakaś masakra.

I ci mieszkańcy są po prostu zaniepokojeni

że można było wydać pieniądze, nie wiemy jakie.

A powinniśmy wiedzieć, bo powinna być ta ocena

wpisana właśnie w raport.

Jaki jest stopień realizacji?

Czy to zostaje w takim stanie?

Czy to teraz co? Na to nalewka jakaś pójdzie?

Czy jest jakiś plan?

Czy to już jest wszystko i ci mieszkańcy mają być zadowoleni?

A że jest to droga strategiczna to się okazało

zresztą to zawsze było wiadomo, że jest droga strategiczna

bo skoro droga łączy dwie drogi powiatowe...

Dwie drogi wojewódzkie, ma rangę drogi powiatowej

to jest strategiczna

czyli nie można jej rangi umniejszać i traktować po macoszemu.


Według tej uchwały podjęliśmy decyzję

że będzie kompleksowy remont Drogi Powiatowej

konkretnie 117z, na odcinku od Sadlenka do Drogi Wojewódzkiej 103.

I tak jak mówię, podkreślam po raz kolejny.

Nie ma żadnej informacji, żadnego odniesienia w raporcie.


Jakim nakładem została zrobiona ta inwestycja?

Czy jest już zakończona?

Czy to jest wszystko co, czego nasi mieszkańcy mają się spodziewać?

Czy to zasypanie tłuczniem, czy jakimś innym materiałem

to już jest to wszystko?


Po prostu dla mnie osobiście jest wstyd.

Ja jako radny wyraziłem tam żal i ubolewanie

wobec tych państwa i było mi wstyd.

Po prostu ich przeprosiłem.

Jeżeli chodzi o realizację uchwał z lat poprzednich.

Bo też to obejmować powinien raport.

Proszę państwa, nie będę się mocno absolutnie tutaj artykułował.

Mówiłem to w poprzednim podsumowaniu raportu.

W ubiegłym roku, chociaż można byłoby to powtórzyć

ale obiecałem że będę robił dość krótko.

Brak informacji w postępach realizacji uchwał

które złożył klub Prawa i Sprawiedliwości i które przeszły.

Taka ciekawostka.

Udało się na początku rady jeszcze dogadywać.

Bo Starosta chyba wykazywał więcej dobrej woli

niż w chwili obecnej i wtedy te tematy go też interesowały.

Ale żebyśmy się tak bardzo nie cieszyli

jako Klub Prawa i Sprawiedliwości

no to do dzisiaj te uchwały są w ogóle niezrealizowane.

Taka ciekawostka.

Czyli brak informacji o postępach w realizacji.

Chyba że gdzieś w bardzo sposób tajny Pan Starosta je realizuje.

Ja tylko przypomnę jakie to były uchwały

na które rada się zgodziła i przyjęła je do realizacji.

Uchwała dotycząca samorządowej Karty Praw Rodziny.


Trafiła do PCPR-u, ja byłem nawet w którymś momencie

w PCPR-ze, rozmawiałem z Panią Dyrektor.

I Pani Dyrektor mi powiedziała bardzo jasno, sposób bardzo jasny.

Były tam propozycje wyszczególnione klubu Prawa i Sprawiedliwości

żeby chociaż kampanię społeczną rozpocząć

jakieś billboardy oblepić

i pokazać, że wartości rodzinne, dzieci

są bardzo istotne.

Wykorzystujemy do tego właśnie

chociażby te nasze powiatowe billboardy w pasie dróg powiatowych.

Ale padło sformułowanie takie

że ja przecież na Pana polecenie nic nie mogę zrobić

bo przecież ja mam swojego szefa.

No ależ słusznie, oczywiście, że Pani ma swojego szefa.

Ja tylko mogę dopowiedzieć, podpowiedzieć

jak ja to widzę jako inicjator tej uchwały.

Do dzisiaj żadnej, żadnej, żadnej inicjatywy-

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, w której pozycji jest ta uchwała

bo nie mogę jej znaleźć?

(Grzegorz Burcza) Mówimy o postępach w realizacji uchwał, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) W którym momencie jest ta omawiana uchwała?

W której pozycji?

(Grzegorz Burcza) Mówimy o realizacji postępu uchwał.

Nawet lat ubiegłych.

O tym mówi komentarz.

(Agnieszka Mackojć) To jest raport za rok 2020.

(Grzegorz Burcza) Właśnie ja mówię o tym, czego nie zawiera raport, Pani Przewodnicząca.

Raport powinien zawierać informacje o realizacji nawet uchwał z lat ubiegłych.

(Agnieszka Mackojć) To jest raport z-

(Grzegorz Burcza) Tak, dokładnie o tym mówimy

i dokładnie Pani wie.

Kolejna uchwała dotycząca wykonania

podjazdów przyrzecznych przyjaznych inwalidom.

W potocznej nazwy przyjęliśmy, że ma być to Rega Przyjazna Inwalidom.

Prosił Pan Starosta, żeby "nie, niech to nie będzie projekt"

"niech to nie będzie program, zróbmy tylko koncepcję"

My na to poszliśmy, my się zgodziliśmy.

Dobrze, będzie tylko koncepcja.

Bylebyśmy tylko przegłosowali, ale żeby inwalidzi mieli w końcu jakąś szansę

na podjechanie do Regi, do jakiegoś rozlewu

i żeby mogli sobie swobodnie powędkować chociażby.

Do dzisiaj, z tego co mi wiadomo

nic nie drgnęło, jeżeli chodzi o tą uchwałę.

Koncepcja leży.

Uchwała w sprawie organizacji

a właściwie w sprawie opracowania

scalonego powiatowo-gminnego szlaku rowerowo-turystycznego.

Też podjęliśmy tą uchwałę

z czego były bardzo dumny, bardzo się cieszyłem.

Mimo, że to też miał być tylko zarys.

Do dzisiaj w odpowiedzi, którą dostała

Radna Joanna Duzinkiewicz i ja.

Bo pisałem kolejny.

Po miesiącu dostaliśmy w odpowiedzi

że pewne szlaki są wyznaczone

pewne miejsca są określone.

Ale okazuje się, że dokładnie są te określone

o których w ogóle nie było mowy w projekcie

a te, które były zaprojektowane w ogóle są zapomniane

a te ścieżki, które są chociażby w Gminie Rewal

w ogóle są nieuwzględnione.

A Rewal jest tutaj akurat wzorem. Wzorem.

Fenomenalnym wzorem, jeżeli chodzi o budowę ścieżek.

I mamy się w nie wpiąć.

I na tym polegało wykonanie tej uchwały.

Idziemy dalej. Idziemy dalej.

Raport w kolejnej części

mówi o realizacji zadań

wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii.

Czyli strona 33, wspieranie osób niepełnosprawnych.


O, bardzo dużo informacji.

Pięknie, no Pani Dyrektor naprawdę bardzo ładnie to zrobiła.

Ale Starosta nie powiedział, co powinno tu się znaleźć.

Czyli tak naprawdę ten ogrom informacji nie pokazuje nam

czy nastąpił wzrost, czy spadek, czy jest więcej pomocy dla inwalidów

czy jest mniej, być może z jakiego powodu.

Nie o to chodzi w strategii, żeby poinformować nas

jaki jest stan na dziś.

Cel strategii, podkreślam po raz kolejny, jest taki

żeby pokazać postęp w realizacji. Postęp w realizacji.

I podkreślam po raz kolejny, absolutnie nie mam żadnych uwag

do dyrektorów kierowników i wykonawców tych części raportu.

Mam absolutnie uwagi do Pana Starosty tylko i wyłącznie.

Bo on zleca wykonanie zadania.

A państwo dyrektorzy absolutnie nie mogli wyjść przed szereg

i zaproponować zrobić coś zupełnie innego.


Wydawało mi się, że Starosta wie, co powinien zawierać raport

ale okazało się, po raz kolejny to mrzonką.

Strona 37 raportu.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Co znajdujemy w raporcie?

Ja już to mówiłem, teraz po raz kolejny jest jakby odniesienie.

Czyli mamy informację, że został opracowany

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami.

Czyli jest w dwóch miejscach

jako uchwała i jako program.

I jak państwo myślicie?

Jest tam informacja o stopniu realizacji?

O jakimś zaangażowaniu, co zrobił Powiat?


A powiatowy program opieki nad zabytkami

obejmuje lata 2020-2023


Czyli 2020 rok?

Amba. Pustka. Dziura. Nic.

To, co powiedziałem.

Nie wiadomo mi o jakimkolwiek wniosku

chociażby o dofinansowanie

jeżeli chodzi o dbałość o nasze zabytki.

A mamy tych zabytków niewiele.


Chociażby DPS w Gryficach.

Piękny budynek, zabytkowy.


Pani Dyrektor, potwierdza Pani? Piękny zabytkowy budynek.

Nawet Pani Dyrektor składała wniosek, z tego co mi wiadomo.

Żeby w tych elementach, w których można było chociaż wejść

w jakikolwiek program, uatrakcyjnić jakby to miejsce, wyeksponować to miejsce.


Nawet wniosku Pani Dyrektor nie uwzględniliście.

Chyba, że się mylę i Pani Dyrektor może coś nowego wie.

Ale mówimy roku 2020 i podsumowanie roku 2020 jest takie

że Pani Dyrektor wniosek też nie został uwzględniony.

Burczy wniosek to tak [...] niech sobie burczy.

Ale Pani Dyrektor wniosku nie uwzględnić?

To już trochę obciach.

Wnioski, które można pozyskać od ministra.

100% kurczę dofinansowania, wkład Powiatu Gryfickiego 0.

Nie wpłynął żaden wniosek.


A nie, o przepraszam, przepraszam.

Jest tu mała informacja w raporcie

i przypomniał o tym Pan Starosta, tak, tak.

No przepraszam, tak bym powiedział

że nic nie zrobiono, nie no, zrobiono.

Oczywiście na polecenie Komendy Straży Pożarnej

założono ten system alarmowy w zamku w Płotach.

Wow, plus dla Pana Starosty.


Czy to jest jakaś arogancja, czy ignorancja, nie mam zielonego pojęcia.

Ale żeby nie złożyć żadnego wniosku

o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

Strona 38, kultura fizyczna i turystyka.


To dopiero jest smaczek.

To dopiero jest...


Przyspieszamy.


Proszę państwa, mówiliśmy już o tym

ale należy jeszcze raz przypomnieć

bo w tym miejscu trzeba po raz kolejny uprzytomnić

i to co Pani Przewodnicząca niepotrzebnie próbuje mnie stopować

bo dokładnie o tym mówił scalony system powiatowo-gminny

ścieżek rowerowych jako projekt.

I to się odnosi do kultury fizycznej i turystyki

i to jest to, czego Powiat nawet na pół paznokcia nie uruchomił.


Bo to w tym miejscu właśnie, na stronie 38

powinno być wpisane na jakim etapie

jest realizowany ten projekt.

Co zrobiono, co uwzględniono, co rozrysowano.

Jakie środki zaangażowano, ile pieniędzy.


Zero, ani słowa na ten temat.

Jeżeli o to chodzi w raporcie

żeby to był dokument na sztukę

moja teściowa mówi, "na odpierdziel".

No to udało wam się.

Szacunek dla mojej teściowej.

Na odpierdziel.

Jak ktoś chce się czegoś tylko pozbyć, bo musi być

to na odpierdziel jest.

Ja odniosłem takie właśnie wrażenie

że chcieliście coś zrobić na odpierdziel.

Smutno z tego powodu.

Inna kwestia, która dotyczy turystyki

bo ktoś powie "o kurde, te wnioski Prawa i Sprawiedliwości

to tam a może wcale nie są takie super"

Chociaż są super, bo wy lepszych nie jesteście w stanie przedstawić.

Nie jesteście w stanie.

A nasze są naprawdę świetne.

To inna kwestia dotycząca turystyki.

Nie wiem, czy państwo sobie dajecie sprawę

czy w ogóle wiemy o tym, że mamy na terenie Powiatu Gryfickiego

bodajże jedyny w Polsce, jedyny w Polsce

obiekt połączony, bo trzeba tak na niego patrzeć

pod tytułem Muzeum Kolejki Wąskotorowej

łącznie z czynną trasą, prawie 40 km kolejki wąskotorowej

która sobie leci od Rewala a właściwie od Pogorzelicy do Gryfic.

I co robi Powiat, żeby wyeksponować

to fenomenalne zjawisko, miejsce?

Piękny obiekt pod względem turystycznym.

Kultury fizycznej tak samo.

Co robi?

Na moje pytanie do Pana Starosty

właśnie co robi, żeby właśnie tutaj wesprzeć, pomóc, dofinansować

jako zadania ponadgminne potraktować.

No to dostaję odpowiedź, że

"Mamy na stronie powiatowej przecież, Panie Burcza, link."

"Mamy link do muzeum."

Link do muzeum.

No genialnie, link do muzeum.

I to ma zaprosić turystów. Link do muzeum.

A może by tak wykorzystać chociażby nasze billboardy

które w wielu miejscach są obdrapane, niewykorzystane

i na tych bilbordach zareklamować perełki Powiatu Gryfickiego?

Właśnie chociażby to muzeum.

Właśnie chociażby tą kolejkę.

Pokazać jej rozkład, jak hula, gdzie hula.

To są to są perełki, którymi trzeba się chwalić.

To nie mówimy o dopłacaniu, albo wchodzenia w czyjeś kompetencje

bo nie chcę używać tych argumentów, które niektórzy używają.

Bo przecież Pan Starosta jest z Platformy

i Pan Geblewicz marszałek też jest Platformy.

A skoro muzeum jest podlegające pod Marszałka Geblewicza.

No to wy powinniście się dogadać w 3 sekundy

na temat przyszłości tego obiektu.

I powinno być tak, albo tak, powinno być tak.


A zróbmy ankietę, zróbmy ankietę wśród mieszkańców Gryfic

albo gdzie tam, mieszkańców Gryfic. Powiatu.

Zróbmy ankietę, kto w ogóle wie

że jest takie muzeum w Gryficach

albo, że jest taka kolejka.

20-parę procent.

I to jest Rada Powiatu, żeby 100% ludzi wiedziało.

Żeby szkoły przychodziły, żeby uczniowie przychodzili.

Zapytamy się uczniów tej szkoły.

Jestem przekonany mimo, że chodzą praktycznie

z tego przystanku PKS i tak dalej.

Bo w miarę tutaj przecież blisko jest do tego obiektu.

Pojęcia nie mają.


I to jest rola Powiatu.

Strona 41 Transport zbiorowy i drogi.


Podstawowa kwestia.

Ten znudzony algorytm, który wymyślił Burcza.

Dlaczego nie ma, jeżeli tak się boicie tego algorytmu.

Dlaczego nie ma wzorem innych powiatów

takiej syntetycznej informacji o stanie jakościowym dróg?

Na przykład w Powiecie Gryfickim?

Nie wiem, skala od 1 do 5, albo zróbcie skalę od 1 do 10

i by to było czyste, klarowne i przejrzyste

że droga do Borzęcina albo droga, o chociażby właśnie ta Stołąż, tak?

W skali od 1 do 10 mieści się niestety na poziomie 2

Wymaga pilnego remontu nakładem takim, takim, takim.

Pach, realizujemy.

W tym punkcie, strona 41

nie dość że nie ma takiej informacji.

Są wymienione drogi i chwała za to, okej.

Są wymienione drogi, są wymienione mosty,

wiemy, że jest ich w końcu teraz mniej po przekazaniu obiektu

i to wszystko. I to wszystko.

W części dotyczącej realizacji inwestycji

są przepisane dokładnie informacje, że wykonano remont

na odcinku Trzygłów-Rzęsin i tak dalej i tak dalej.

Ale jaki jest to postęp w realizacji jakiegoś programu?

Nie ma.

Czyli po raz kolejny widzimy jedną ciekawostkę.

Że wnioski o dofinansowanie albo w ogóle koncepcja wykonania

jakiś remontów, jakichś dróg, to rodzi się czyjeś głowie.

"Dobra, dzisiaj robimy tą drogę, a jutro robimy tamtą"

A to, co mieszkańcy chcieli w Gryficach

jeżeli chodzi o Ulicę Dąbskiego

"nie, nie robimy, zapominamy".

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, ale proszę analizować raport.

(Grzegorz Burcza) Oczywiście, że cały czas mówimy o raporcie.

W raporcie, dokładnie na stronie 41, do której dokładnie się odwołujemy

jest napisane 6 inwestycji, a właściwie 4

dotyczące prawdziwej takiej twardej, związanej z inwestycjami.


Bardzo ciekawa informacja, może nas wszystkich zainteresować.

Bo to dość taka bieżąca rzecz.

Która dotyczy drogi powiatowej Brojce-Stołąż-Tąpadły-Przybiernowo.

Ona była, była... Zapisana do realizacji w roku 2020.


Tutaj tego nie ma. Nie wiem, czy się wstydzicie

że dostaliście, zostaliście zakwalifikowani

i wniosek przeszedł pozytywnie, a Starosta nie wiadomo dlaczego

w ostatniej chwili zrezygnował z dofinansowania na tą drogę?

Proszę państwa, czy wy to wiecie?


Trzeba się zapytać mieszkańców Brojc, czy są zadowoleni

z tego powodu że był złożony wniosek do Wojewody

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na pełny odcinek

przez te miejscowości.

Brojce-Stołąż-Tąpadły-Przybiernowo.

W 2020 roku ona już powinna być zrobiona

bo inwestycja bodajże była od maja do listopada

miała się zakończyć w 2020 roku.

(Agnieszka Mackojć) Panie Radny, w raporcie analizujemy to, co jest

a nie to, czego nie ma.

Proszę się odnosić do raportu.

(Grzegorz Burcza) Ale Pani Przewodnicząca No naprawdę z pełnym szacunkiem do Pani...

Mam prawo do wypowiedzi bezterminowej, tak?

I mam prawo odnosić się do raportu-

(Agnieszka Mackojć) Ale do raportu, a nie do tego, czego nie ma w raporcie.

(Grzegorz Burcza) I odnoszę się do tej kwestii postępu.

To, czego niestety nie zrozumiał Pan Starosta

i nie chce wierzyć, że Pani też nie zrozumiała.


Pani Przewodnicząca, naprawdę proszę nie przerywać

bo to chodzi o postęp w realizacji zadań. Postęp.

Jeżeli coś było wpisane w 2020 roku

to dotyczy to raportu, czy nie dotyczy?


Chyba dotyczy.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to ja tutaj mam

wydruk ze strony wojewody, w którym-

(Agnieszka Mackojć) Ma pan przed sobą dokument i proszę realizować ten dokument

a nie to, czego nie ma w tym dokumencie.

(Grzegorz Burcza) Wydruk ze strony wojewody, że droga ta

właśnie, o której mówimy powinna być zrobiona.

Fundusz Dróg Samorządowych. I co?

Pozycja 16, rezygnacja beneficjenta z realizacji zadania.

Powiat Gryficki odstąpił.


Jest to raport? Jest to raport.

Nie wiem dlaczego, ale narracja Pana Starosty jest taka

że "kurczę, no te samorządy, gdzie rządzi Platforma

to w ogóle są niezauważalne przez te pisowskie rządy

i pisowskiego wojewodę".

To jest kłamstwo, wierutna bzdura.


Bo nikt przy zdrowych zmysłach nie dzieli pieniędzy

dla tego dla tego dla tego, a fakty są takie

że jak składamy wniosek, to rezygnujemy.


Jeden raz taki numer zrobił Pan Starosta

byłem tego świadkiem żywym

i tego nie jestem w stanie zapomnieć i zaakceptować w ogóle.

Jak przyjechał Wojewoda Tomasz Hinc.

Z dwiema z propozycjami czeku

to już praktycznie tylko kwestia podpisania miała być

a Pan Starosta mówi "nie, ja tylko jeden biorę

bo z drugiego się wycofujemy, bo wkładu własnego nie mamy".

No jakaś paranoja.

To początek kadencji był, a na wkład własny było potąd

zostawione przez poprzedni Zarząd.


Można było zrobić, ale nie.

Ja myślałem, że ten błąd był raz.

Teraz widzę drugi raz ten sam błąd.

A właściwie jeszcze głupszy.

Bo złożył wniosek i za pięć dwunasta zrezygnował

żeby już wojewoda nie przyjechał i żeby wtedy wstydu nie było?

Nie rozumiem o co tutaj chodzi.

Droga tamta byłaby już dawno zrobiona.

Nie ma ani słowa w programie.

Nie wiem dlaczego.

Co chcecie ukryć, swoją niekompetencję?

W sprawach innych inwestycji drogowych na terenie Powiatu

to już tak podsumowując.


[westchnięcie]


O, to jest dobra informacja.

Biorąc pod uwagę czysty zapis w raporcie.

4 inwestycje drogowe w 2020 roku

były zrealizowane w Powiecie Gryfickim.

Proszę państwa, 2 w Gminie Gryfice, 2 w Gminie Karnice.


Dobrze, że w Gryficach dobrze, że w Karnicach.

Super, ale idziemy dalej.

Tego nie ma w raporcie, a powinno być.

Bo skoro mówimy o postępie, no to

powinno być odniesienie do lat poprzednich.

Ale ja sobie sprawdziłem jak było w latach poprzednich.

Rok 2019 - 7 inwestycji drogowych.

W tym 4 w Gryficach, 2 w Trzebiatowskiej Gminie

i 1 w Gminie Karnice.

Przypadek, że nie masz żadnej inwestycji drogowej w Gminie Brojce?

Być może właśnie w tym 2020 roku powinna ona się znaleźć

ale została w ostatnim momencie wycięta.

Patrząc na dalsze lata wygląda to jeszcze gorzej

bo to był rok wyborczy, to już w ogóle nie podlega komentarzy.

To tyle, jeżeli chodzi o drogi.

Bo drogi to tak naprawdę najbardziej taki bolący temat.

I temat, który interesuje i angażuje praktycznie 100% mieszkańców

bo wszyscy jeżdżą, chodzą.

I tu widzimy jakiś rodzaj absolutnie

nierównego traktowania mieszkańców w różnych gminach.

Bo ja się głęboko zastanawiam.

Mi jako mieszkańcowi Gryfic, super, w to graj, odpowiada mi to.

Ja się bardzo cieszę, że cztery inwestycje były

w poprzednim roku, że 2 w roku rozpatrywanym.

Ale ja jestem radnym Powiatu Gryfickiego i mi zależy na całym Powiecie.

Jeżeli mieszkańcy z Gminy Karnice

albo z Gminy Brojce proszę od wielu, wielu, wielu lat o drogę

i jeszcze ta droga, no jest wpisana.

I później się okazuje że jest strącona, to jest przykro.

I nie ma na to wyjaśnienia, nie ma żadnego odniesienia.

A jakbyśmy mieli ten plan, o którym mówię cały czas.

Byśmy mieli ten plan.

Zaplanowano drogę stąd, dotąd, za tyle i tyle.

Wniosek składamy, tu i tu.

I byłoby te 50 inwestycji zaplanowanych.

Jakie by to było czyste i klarowne.

Wszyscy byśmy wiedzieli

"tą zrealizowano, tą zrealizowano, tą tylko w 20%

na tą jeszcze nie mamy wkładu, tutaj tyle"

(Agnieszka Mackojć) Panie Burcza, znowu odbiega pan od raportu.

Bardzo proszę-

(Grzegorz Burcza) A ja bardzo proszę nie przerywać.

(Agnieszka Mackojć) Skupić się na raporcie. Na analizie raportu.

(Grzegorz Burcza) Cały czas analizujemy raport

I cały czas analizujemy jak raport powinien wyglądać

Czego brakuje niestety w tym dokumencie.

Strona 55-


(Agnieszka Mackojć) To ja Panu przypomnę, Panie Burcza-

(Grzegorz Burcza) Mówimy o promocji powiatu-

(Agnieszka Mackojć) Artykuł 30a, ustęp 3, Rada Powiatu może określić w drodze uchwały

szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Przypominam, że Rada Powiatu nie ustaliła takich szczegółów

więc trudno się teraz domagać czegoś więcej od tego raportu.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, niech się Pani nie pogrąża.

W komentarzu jest napisane "postęp", czy tu trzeba specjalnej uchwały rady-

(Agnieszka Mackojć) Ja mówię o akcie prawnym, a nie o komentarzu, Panie Burcza.

(Grzegorz Burcza) Czy tu trzeba specjalnej uchwały rady, która ma mówić o postępie?

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę odnieść się do raportu.

(Grzegorz Burcza) Nie, nie mówimy o czymś takim.

(Agnieszka Mackojć) Panie Burcza, proszę odnieść się do raportu.

(Grzegorz Burcza) Cały czas się odnoszą do raportu.

Cały czas odnoszę się do tego, co jest zapisane tu.

Jak powinien wyglądać raport.

Pani chyba też ma ten sam dokumentach, tak nawiasem mówiąc?

(Agnieszka Mackojć) Mam ten sam, komentarzy jest wiele.

(Grzegorz Burcza) Tak, dlatego bardzo się cieszę.

(Agnieszka Mackojć) Ważny jest akt prawny.

(Grzegorz Burcza) Analizujemy cały czas raport.

Jesteśmy już przy stronie 53 Promocja Powiatu.


No miało być krótko, będzie krótko.

Promocja Powiatu.

Co widzimy na stronie dotyczącej promocji Powiatu?

Otóż poza tym, że dokładnie te same rzeczy, co poprzednio

czyli odnosimy się tylko do wypisania informacji

że wykonano jakieś imprezy

albo przyłączono się do jakichś imprez.

Dołożono komuś środków finansowych i tak dalej.

To czy na tym polega promocja Powiatu, tak z definicji?

Bo tak z definicji promocja to chyba jest zupełnie co innego?

Wyeksponowanie walorów, o czym mówiliśmy.

Podniesienie atrakcyjności, o czym mówiliśmy.

Czyli chociażby te tablice informacyjne.

A idąc nawet tutaj na sesję Rady Powiatu

widzimy tablicę informacyjną,

która chyba jest w Zarządzie jeszcze powiatu

chociaż nie wiem, bo droga przecież zmieniła teraz właściciela.

Mówimy o tej wielkiej tablicy przy PKS-ie

na rogu Kościuszki i 11 Listopada.

Ohyda i anty wizytówka Powiatu Gryfickiego.

Stare informacje, zapyziała mapa.

Zaciekła jakimś takimi kawałkami, wiadomo, tam czego

drzewa, nie drzewa, tych opadów i tak dalej.

Po prostu wygląda to przeokropnie, przeokropnie.

I to jest wizytówka Powiatu, jak ludzie wysiadają z PKS-u.

I patrzą "Powiat Gryficki"

i reklamy jakichś firm, których już dawno nie ma.


Reklamy firm, których już dawno nie ma.

Od szeregu lat stoi ten wielki tam billboard

i o czym on informuje?

Kogo ma zachęcić?

I ta zaciekająca nie wiadomo czym mapa Powiatu Gryfickiego?

To jest promocja Powiatu?

To jest właśnie to kreowanie wizerunku?

Aha, ja wiem po co ona jest w sumie, faktycznie.

Bo jak sobie dobrze przypominam ostatnią kampanię wyborczą

to ona służyła, ta wielka tablica za stojak

na kandydata Platformy Obywatelskiej do rady.

To ona chyba jest po to.

Dlatego nikomu nie zależy na tym

przynajmniej chodzi o dzisiejszy Zarząd

żeby była porządna, pozytywna, fajna

bo ma służyć widocznie w kolejnych wyborach

i w kolejnych wyborach na powieszenie

twarzy jakiegoś kandydata z Platformy Obywatelskiej.

Jeżeli tak ma wyglądać promocja

to ja dziękuję za taką promocję.

Cieszę się Pani Przewodnicząca, że Pani mi nie przerwała

w tym momencie tego wywodu

bo to jest właśnie kwestia promocji.


Z raportu wynika za to, że chwalimy się

zakupem słodyczy, wiązanek.

No po prostu genialne, powód do chluby na miarę raportu.

Strona 57


Strona 57 Współpraca z organizacjami pozarządowymi.


Tak jak poprzednio mówiłem, brak tego postępu.

Brak informacji, co uległo zmianie.

Co jest lepiej, chociaż tu trzeba akurat przyznać

to już drugi plus, czyli nie jest wszystko tak źle

Panie Starosto, drugi plus, bo do strony trzeciego całkiem nieźle

i tu też jest plus w Pana stronę.


Zorganizował Pan chociaż jedno spotkanie

z organizacjami pozarządowymi, za co pełny szacun.

Ja się na nie pokątnie dorwałem jako przewodniczący stowarzyszenia,

to kij, że nie zostałem zaproszony.

Ale zorganizował Pan.

I szacunek za to, były stowarzyszenia.

Świetne ustalenia, to prawda czyli tu współpraca

można by powiedzieć, że jest na poziomie budującym.

Czyli że Panu zależy jednak na stowarzyszeniach

i cieszę się z tego powodu niezmiernie.

Mam tu parę rzeczy, ale to w tej wersji 6-godzinnej.

To to po prostu je pomijam.

Idziemy dalej, bo skoro cieszymy się, to cieszymy się przy tym punkcie.

Strona 64, ojeju.

Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu.

Mistrzostwo świata.


Ja nie mam pretensji do Pani Dyrektor absolutnie żadnych.

Żadnych kompletnie nie mam pretensji

podkreślam to wielokrotnie, ale nie wynika z tego

z tego fragmentu... To oczywiście wina jest po tamtej stronie.


Nie wynika w ogóle, czy mamy więcej, czy mniej.

Czy bezrobotni uzyskali te szkolenia.

Bo tak jak jest na przykład informacja

"53 osoby bezrobotne skorzystały z pomocy szkoleniowej"

ale ile było w tamtym roku, czy więcej czy mniej

nie ma tej wiedzy.

Udzielono 112 osobom pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ile wcześniej było, w ubiegłym roku? Nie mamy tej wiedzy.


No nie mamy wiedzy odnoszącej się do roku ubiegłego.

Czy więcej udzielono tych pożyczek

na prowadzenie działalności gospodarczej

czy mniej, ile to procentowo jest, tak?

Mamy informację że 112 w roku 2020, a ile w poprzednim?


No tak, ale Pani Dyrektor, ja mam żal do-

(Agnieszka Mackojć) Panie Burcza, żeby rozwiać wątpliwości

przeczytam Panu jeszcze raz artykuł 30a, ustęp 2

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu

w roku poprzednim. Poprzednim.

Nie odnosimy się, nie musimy się odnosić do lat wcześniejszych.

(Grzegorz Burcza) No i widzi Pani, Pani Przewodnicząca.

Naprawdę, ja Panią bardzo szanuję.

A co to jest postęp?


Z definicji postępu wynika jedna podstawowa kwestia.

Jak było wcześniej, jak jest teraz.

(Agnieszka Mackojć) Tu się kłania dookreślenie wymagań przez radę.

(Grzegorz Burcza) [...]o postępie mówi komentarz.

Mało tego, mamy inne raporty, w innych powiatach

w których dokładnie te rzeczy są zawarte.

I tam nie ma jakichś uchwał specjalnych, które mają doprecyzowywać.

Bardzo zapraszam Przewodniczącego Zarządu Pana Rysia Chmielowicza

żeby zobaczył jak chociażby wygląda raport Powiatu Kołobrzeskiego.

Dobrze... Aha no i dobrze.

Miała być wersja krótka, to jest krótka.

Czyli stop już na tym.

Bo faktycznie tak naprawdę czytamy, czytamy, czytamy ten raport

i stop nagle jest, czyli zakończyło się jakby

na kwestii Powiatowego Urzędu Pracy

i nie ma nic, nawet jakby to takie moje odniesienie

Starosta się jakby nie podpisał pod tym nawet

tak jakby się wstydził chyba trochę tego raportu

i to wszystko na ten temat, dziękuję serdecznie

za tyle cierpliwości jaką państwo mieli.

To wszystko.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panu Radnemu.

Proszę o zajęcie głosu Pan Radny Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Wciśnięte, a słychać mnie?

(Agnieszka Mackojć) Tak.

(Kazimierz Sać) Super.

To znaczy, słuchajcie państwo.

Ja na pewno nie będę zajmował tyle czasu, co Pan Radny Burcza.


Powiem bardzo prozaicznie.

Jest ustawowy obowiązek stworzenia takiego dokumentu

więc został stworzony.

Myślę, że w dużej części ten dokument

został stworzony przez siedzących tutaj

kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów.


Jeśli brakuje pieniędzy

i system szczególnie podejmowania decyzji

jest taki jaki jest

no to są efekty takie jakie są

i myślę, że nie o dokument tu chodzi

tylko o to, co ludzie faktycznie widzą

co się robi, jak się robi, więc ja nie będę

się do tego odnosił.

Ja tylko korzystając z okazji

chciałem naprawdę z dużym szacunkiem i podziwem

nie obrażając żadnych innych jednostek organizacyjnych

odnieść się do tego, co zrobił Urząd Pracy

bo te kolosalne środki finansowe

które zostały przekazywane przez Premiera.

Jeśli się nie mylę

jest to kwota bodajże około 50 000 000 zł

Robi wrażenie i sprawność organizacyjna Urzędu Pracy

to jest mój ogromny szacunek i podziw.

I tutaj chciałbym pogratulować Pani Dyrektor Smoleńskiej.

Oczywiście ja mogę wszystkim gratulować

i Pani Dyrektor i Panu Dyrektorowi Korkowi

i Pani Dyrektor Pelc

i dyrektorom szkół i Pani Dyrektor Folwarskiej

i wszystkim, wszystkim.

Dlatego, że oni wykonują swoją pracę bardzo dobrze.

Także tu im gratuluję.

A stan finansów jest taki, jaki jest.

Ja mam duże zastrzeżenia

co do szczególnie procesu podejmowania decyzji

ale to myślę, że jest jakby na inny temat.

I tyle na temat tego raportu, dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Szanowni państwo, skoro nie ma więcej chętnych do zabrania głosu...

Jest jeszcze Pan Starosta, bardzo proszę Panie Starosto.


(Ryszard Chmielowicz) Nie sposób się nie ustosunkować

do długiego wywodu Pana Radnego Burczy.


Nie będę omawiał tutaj tych poszczególnych punktów

które on tutaj wymienił.

Nie uczestniczył w pracach żadnej z komisji

więc trudno, żeby miał większą wiedzę.

Do każdego raportu można by odnieść również informacje

o stanie realizacji zadań

i to są obszerne materiały, czy Powiatowego Urzędu Pracy

czy Wydziału Oświaty, są progresy, są tam liczby pokazane, to wszystko.

I nie przepisuje się tych dokumentów strategicznych do raportu Powiatu.

Tylko należy się pochylić

i na te wszystkie pytania znajdzie Pan odpowiedź.

Tylko nie chodzi Panu o odpowiedź

i nigdy Panu nie chodziło o odpowiedź na te zadawane pytania

bo najważniejsze jest, żeby w eter puścić jakieś tam sensacyjki

a jeszcze na dodatek często bzdurne.

I muszę się ustosunkować tutaj do jednej bzdury

którą stworzył Pan w tych filmikach

będąc na drodze w Stołążu z Sołtysem Stołąża.

Sugeruje Pan, że zrezygnowaliśmy z drogi od wojewódzkiej

przez Przybiernowo do Tąpadeł i Stołąża.

Tak, był wniosek taki przygotowany. Tylko nigdy go nie złożyliśmy.

To była kwota 4 000 000 zł udziału własnego.

Złożyliśmy z kolei na drogę Nowielice-Gorzysław

i Pan tutaj myli pojęcia.

Chodziło o drogę w 2020 Nowielice-Gorzysław

której nie podpisaliśmy, bo nie było nas na nią stać.

Jest to, było to z Funduszu Dróg Samorządowych, 50 na 50

I tam była zdaje się kwota 7,8 miliona

i ta droga była...

Projekt obejmował rozbudowę, przebudowę i modernizację.

Czyli poszerzenie tej drogi

do parametrów drogi powiatowej

i nie ma takiej potrzeby, żeby w takim wymiarze to zadanie realizować.

I nie zapomnieliśmy o tej drodze.

Tą drogę wpisaliśmy do projektu na kolejny rok

czyli na ten rok bieżący

i podpisaliśmy umowę z Wojewodą Zbigniewem Boguckim

gdzieś chyba tydzień temu.

I już informacja dotarła do Zarządu Dróg Powiatowych.

Przygotowują przetarg na tą inwestycję.

Jest wystarczająco póki co czasu.

Jeżeli znajdzie się wykonawca to w tym dobrym czasie

na tego typu inwestycję jesteśmy w stanie ją zrealizować.

Inwestycja w wysokości 2 800 000

Też jest to finansowane 50 na 50, czyli jest to przedsięwzięcie

tak jak kiedyś Fundusz Dróg Samorządowych.

Dzisiaj to ten program nazywa się Fundusz Rozwoju Dróg

i to zadanie będzie zrealizowane.

A zadanie, o którym Pan mówi i w filmiku tam podaje

było realizowane również etapowo.

Pierwszy etap został wykonany.

Nie zająknął się Pan nawet na ten temat

że pierwszy etap od drogi wojewódzkiej do żwirowni

czyli kilometr przed Tąpadłami

2,2 km drogi została wykonana

za kwotę 1 000 200 zł z Budimexem

300 000 było naszego własnego udziału

i to wszystko Pan wiedział

bo podejmowaliśmy w ciągu roku

te wszystkie decyzje wspólnie.

Nie zająknął się Pan nawet

że złożyliśmy wniosek do...

Na inwestycje, bo nie zostawiliśmy tej drogi.

Złożyliśmy wniosek z drugiej strony teraz.

Brojce-Stołąż, żeby połączyć tą drugą miejscowością

miejscowość z ośrodkiem gminnym, z drogą wojewódzką

i ta inwestycja była o wartości 5 500 000

i proponowaliśmy we wniosku 20% udziału własnego

i droga nie została zakwalifikowana do dofinansowania.

Również złożyliśmy wniosek, bo mówi Pan "dlaczego nie składacie?"

No drugi wniosek złożyliśmy dla strategicznej drogi

od skrzyżowania Trzygłów-Rzęsin do Kołomącia.

Jest to 2,7 km

jeśli się nie mylę na kwotę

też ponad 5 000 000 zł

Też wniosek... 6 900 000, tutaj...

Bo te wnioski mamy też przy sobie.

Ten wniosek też nie został zakwalifikowany.

Złożyliśmy trzeci wniosek na 3 kotłownie w szkołach naszych

bo kotłownie dzisiaj niewydolne, jedna już jest w ogóle

w stanie technicznym takim, że wymaga pilnego remontu.

Myślę o szkole, Zespole Szkół w Trzebiatowie.

I też i tam był trzy wnioski, Liceum w...

Czy w Trzebiatowie, szkoła i podłączenie ciepłociągu

do drugiego obiektu szkoły na 11 Listopada.

I za 550 000 zł też udział własny wskazaliśmy.

Dostały niektóre powiaty i niektóre gminy stuprocentowe dofinansowanie.

My pomimo, że własny udział tutaj zaprojektowaliśmy

nie otrzymaliśmy dofinansowania w tym względzie.

Więc opowiadanie tutaj takich tutaj bzdur

to chyba jest bardzo niepoważne.

Bo jeśli...

A najłatwiejszą rzeczą było wcześniej zadzwonić i się spytać.

Albo szukanie dziur w drodze zbudowanej

która w tamtym roku właśnie w raporcie się znajduje

w ramach tego że przesunęliśmy CUP

w ramach tego wnioskowaliśmy

bo nie wydaliśmy oczywiście na CUP w tamtym roku.

Zadanie dwuletnie.

Więc w ramach tego, tych środków, które zostały niewydatkowane

złożyliśmy wniosek na inwestycję drogową Trzygłów-Rzęsin.

Prawie 4 km drogi.

I tam Pan gdzieś jakieś tam dziury znalazł

bo właśnie inwestycja prowadzona, narodowa inwestycja dywersyfikacji

prowadzona przez Baltic Pipe

wjechał tam ciężarowym, dużym samochodem z zablokowanym kołem

i przyznali się do tego, a jakby się nawet nie przyznali

to w ramach gwarancji byłoby robione.

Zrobili to, nie wiem czy już zrobili.

To dyrektora się można spytać.

Oni też o tym wiedzieli i od razu sprawcę

do tego przymusili, żeby to zostało natychmiast naprawione.

Ale takie sensacje, rzucanie, nawet żadnego słowa sprostowania

i informacji takiej prawdziwej, która powinna być

przez Pana również zamieszczona, jak się mija Pan z prawdą.


Na inwestycje to wrócimy do tego, bo tych tych inwestycji

tutaj jest aż nadto, ja mam zapisane to przy sprawozdaniu.

O tym jeszcze powiem, więc to jakby raport będzie w odniesieniu

do późniejsze... Później będzie debata nad sprawozdaniem

to wtedy odniosę się do tej dalszej części.

Ja dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo Panie Starosto.

Proszę, Pan Wicestarosta Waldemar Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Dzień dobry, witam Pani Przewodnicząca

witam wszystkich radnych, szanowny gościu.

No tak trochę ze zdumieniem właśnie słyszałem

i słuchałem tej informacji Pana Grzegorza Burczy

który, tak spostrzegawczy radny właśnie nie zauważył

tych parę kilometrów drogi zrobionej, właśnie tam Przybiernówko.

Ja mogę oczywiście mieć wrażenie

że on, nie patrząc na to jakie są koszty

i nie uważa, że wszystko powinni, no, się pozyskiwać

z boku bo dla mnie nie ma znaczenia skąd pieniądze pozyskujemy

byleby inwestycja była zrobiona, czy przy pozyskujemy to

od przedsiębiorcy, tak jak Budimexu

czy od Wojewody, Marszałka, czy od samorządu innego.

Ponieważ jeżeli jest taki skład, to inwestycja jest zrobiona.

Natomiast oczywiście mam tutaj, jestem w posiadaniu

można do wglądu sobie zobaczyć wniosek na drogę Brojce-Stołąż

tak jak Pan Starosta wspomniał 5 500 000 złożony

który w ogóle nie został rozpatrzony.

Wniosek jest prosty, składają to osoby...

Wniosek jest prosty, składają to osoby, które wiedzą

jak te wnioski są składane.

I niestety i tu żal, Panie Radny, do Pana

ponieważ te pieniądze pochodzą z tak zwanego

Funduszu Covidowego, przyznawanego przez Rząd.

Że Pan nie zalobbował, nie pojechał do Wojewody z nami, gdziekolwiek.

Nie ściągnął tu Wojewody, albo jakiegoś posła, żeby zobaczył.

Bo być może ta droga już byłaby zrobiona, a szkoda.

A dzisiaj Pan chodzi z kamerką i pokazuje, że tam droga jest niezrobiona.

I trzeba było trochę odrobinę dobrej woli

może przyjechać i ci ludzie mieliby tą drogę.

Bo my byliśmy gotowi na ten remont.

I nie tylko ten.

Byliśmy gotowi i również na Rzęsin-Trzygłów

i również żadnego ruchu, żadnej inicjatywy, zero zaangażowania

w to, żeby ściągnąć tu kogoś od siebie, bo wiemy skąd te pieniądze

zostały inne powiaty, inne gminy, które zalobbowały.

Pan niestety nie, a my nie mamy takiego dostępu jak Pan.

I szkoda, bo można było to wykorzystać, a jesteśmy radnymi

jak Pan tu wspomniał, wszystkich mieszkańców.

Powiatu Gryfickiego, również mieszkańców Brojc.

Byłaby ta droga pewnie już realizowana.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, proszę Radny Pan Grzegorz Burcza.

[...]

(Grzegorz Burcza) Coś tu mikrofon...

O, dobrze.

No ja się czuję teraz chyba co najmniej jak w Matrixie

bo jakby zupełnie z innych poziomów rozmawiamy

i jakaś inna rzeczywistość jest po stronie Zarządu Powiatu

i po stronie nazwałbym to zwykłego mieszkańca naszego...

Naszej małej ojczyzny.

Bo jeżeli ktoś mi teraz spróbuję wcisnąć kity

albo w ogóle wszystkim naszym mieszkańcom, że droga

którą zniszczył Budimex jeżdżąc do żwirowni

pobierając materiał na budowę drogi

to jest taka przemyślna sztuczka Starosty

że to był pierwszy etap budowy tamtego odcinka drogi?

No to po prostu jakiś no po prostu cudotwórca

albo normalnie to duch święty.

Przewidywał od razu, że Budimex będzie współudziałowcem i zrobi.

To żadna łaska, że Budimex zrobił, bo on odtworzył to co popsuł.

Co to za łaska jakaś jest?

I podpinanie się pod tą inwestycję, gdzie Budimex

swoimi własnymi środkami mógł to zrobić

bo właściwie nawet musiał.

Podpinanie się potem inwestycje, że jest to pierwszy etap.

Po prostu to jakiś Matrix jest.

Wmawianie mi, że ja chodzę kamerką, że robię jakieś filmy.

A że bzdury, tak?

No bzdury, no jasne.

Czyli z tego wynika, że materiał

który jest na stronie Pana Wojewody

no to właśnie nie wiem teraz.

Czy materiał ze strony Pana Wojewody Zachodniopomorskiego

to są bzdury w ocenie Pana Starosty, czy bzdurami są te rzeczy

które Pan Starosta teraz powiedział?

Bo ja cały czas się odwołuję do tego, co mam tutaj wydrukowane

i jest tu jak byk coś zupełnie innego

niż to, co Pan mówi.

Ja przeczytam po raz kolejny

bo może chyba Pan Starosta nie zrozumiał.

Fundusz Dróg Samorządowych 1/23/2020

"Rezygnacja beneficjenta z realizacji zadania."

Kto był beneficjentem? Powiat Gryficki.

Co złożył Powiat Gryficki? Remont nawierzchni asfaltowej

w ciągu drogi DP 3126Z

na odcinku Brojce-Stołąż-Tąpadły-Przybiernowo.

Czas realizacji wykonania zadania: Maj 2020, listopad 2020.


(Ryszard Chmielowicz) Błąd w nazewnictwie.

(Grzegorz Burcza) Proszę państwa, zaraz zaraz zaraz.


No to dlaczego Pan Starosta nie protestował u wojewody?

Jaki błąd w nazewnictwie?

To albo wy jesteście-


(Ryszard Chmielowicz) [niezrozumiałe]

(Grzegorz Burcza) Ale tu jest dokument, to jest dokument źródłowy.

To jest dokument źródłowy.

To są fakty.

A co teraz wymyśla sobie Pan Starosta.

"Aha, że Budimex, który zepsuł kawałek drogi

to on go naprawił i to jest pierwszy etap."

To jest dopiero bzdura, kurde i przekłamywanie rzeczywistości.

To jest dopiero, kurczę, nie fair, niefajnie.

I to, że pierwszy wniosek wam nie wyszedł

tak jak ten pierwszy przy Wojewodzie, Panu Tomku Hincu


to teraz próbujecie się usprawiedliwić

że złożyliście wniosek na krótszy odcinek

i ten krótszy odcinek, no kurde, przepadł, no holender, nie przeszedł.

Przeszły inne. Przeszły inne. Bo jeżeli składacie wioski

i się wycofujecie w ostatnim momencie

no to być może też Wojewoda podjął taką decyzję, a nie inną.

Także opowiadanie takich... Nie chcę używać brzydkich słów.

Ale wykonanie drogi, którą zniszczył Budimex jeżdżąc do żwirowni

uznawanie za pierwszego etapu, no to pełny szacun

kurde, naprawdę w stronę Starosty.

Cudotwórca, jasnowidz, wiedział, przewidział.

Mało tego, jeszcze wmawia nam wszystkim

że to jest pierwszy etap budowy tej drogi.

Zgodnie z tym zapisem powinna być już dawno zrobiona

a Pan co, po raz kolejny wkładu własnego nie było?

Ja się upieram przy dokumentach

a nie przy jakiejś dyrdymałach, tak?

Jakichś obietnicach, wyjazdy, lobbowanie.

Przecież to wy wygraliście wybory.

Przecież to wy zawsze mówicie "wygracie wybory, no to my rządzimy".

No to rządźcie.

Jak nie potraficie poprosić o pomoc

to tak rządzicie, jak rządzicie.

A krzyczenie, jakieś analogie.

Ja wiedziałem, że Pan Starosta będzie tutaj ripostował

że będzie jakiś atak, ale że aż tak się zdenerwuje

i będzie tak mocno podnosił głos

no to współczuję Panu, szkoda zdrowia.

Naprawdę szkoda zdrowia.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Proszę, Pan Radny Marek Gołuchowski.


(Marek Gołuchowski) Szanowna Pani Przewodnicząca, panie, panowie radni.

Ja składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, debaty

nad raportem o stanie Powiatu Gryfickiego za rok 2020

Ponieważ dyskusja wykracza poza w ogóle materiał omawiamy.

Uważam, że w tym momencie w ogóle związku nie ma ta dyskusja

z tym, co jest w raporcie zawarte. Dziękuję uprzejmie.

Mój wniosek.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, zanim przygotujemy wniosek

proszę jeszcze o zajęcie głos Pana Radnego Stanisława Hołubczaka.


(Stanisław Hołubczak) [...] Apeluję i proszę żebyśmy trzymali się

przyjętego porządku obrad

a wolne wnioski są w punkcie 10

i wtedy dyskusja może być prowadzona w dowolnym temacie.

A teraz mamy porządek, powinniśmy przyjmować uchwały, czy stanowiska rady

i tym się powinniśmy zajmować.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, proszę o tablicę

w sprawie przyjęcia wolnego wniosku.


Proszę państwa o oddanie głosu.


Panie Grzegorzu, proszę oddać głos.


Rozumiem, że państwo nie głosujecie.


Bardzo dziękuję, proszę o tablicę.


Szanowni państwo, głosem, siłą głosów 12

zakończyliśmy decyzję nad raportem o stanie powiatu.

Szanowni państwo, przejdziemy teraz do podjęcia uchwały w sprawie

udzielenia votum zaufania dla Zarządu Powiatu w Gryficach.

Bardzo proszę o tablice do głosowania.


Państwa proszę o oddanie głosu.


Coś zablokowało. Złośliwość rzeczy martwych.


(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca naciska przycisk tak, niestety nie idzie

także do protokołu niech będzie głos zaliczony.


(Agnieszka Mackojć) Proszę o tablicę, dobrze?

A w protokole...


Tak?


Szanowni państwo musimy powtórzyć głosowanie.

Usterka techniczna.


Dziękuję, a więc za udzieleniem votum zaufania dla Zarządu

głosowało 12 radnych, dwóch nie oddało głosu...


(Waldemar Wawrzyniak) Przeciw było.


(Agnieszka Mackojć) Dwóch było przeciw.

A więc Rada Powiatu udziela [...] Gratuluję bardzo.

Przechodzimy do realizacji punktu 4


a więc sprawozdanie roczne z wykonania

budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok.


Bardzo proszę Pana Starostę o wprowadzenie.


(Ryszard Chmielowicz) Pani Przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście.

Przechodzimy chyba do najważniejszego punktu dzisiejszych obrad.

Do punktu sprawozdania.

Ja tytułem prowadzenia parę zdań, bo w zasadzie debata nad raportem

obejmowała wiele aspektów zapisanych w sprawozdaniu.

Odniosę się w kilku zdaniach do tego co przygotowaliśmy.

Chciałbym na początek zakomunikować

powiedzieć państwu, że w szczególnym roku przyszło nam realizować

zadania budżetowe. W roku pandemicznym.

Pandemia, jak wszyscy pamiętacie pandemia zaczęła się w marcu tamtego roku

i ona w zasadzie nieprzerwanie, tylko chyba przez wakacje lekkie zatrzymanie

a trwało to długi, długi czas

i w zasadzie wiele energii

poświęciliśmy ze wszystkimi dyrektorami jednostek

na to, żeby przeciwdziałać temu, co nam się wydarzyło.

Nieprzewidywana sytuacja.

Oglądaliśmy to kiedyś tam w filmach science-fiction.

Okazało się to dzisiaj rzeczywistością

i rzeczywistością jeszcze nie zakończoną.

Trudno powiedzieć, co się jeszcze może wydarzyć.


Realizowaliśmy mimo tego, mimo tego wszystkiego

że pochłonęło to sporo kosztów związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zrealizowaliśmy zadania

tak jak w zaszłościach

bo z obowiązywała nas do tego uchwała budżetowa

którą należało zrealizować.

Wielokrotnie tą uchwałę budżetową modernizowaliśmy, aktualizowaliśmy

po to, żeby zrealizować jak najwięcej zadań.

Ja przypomnę tutaj w tym miejscu, że nasze główne zadania

to jest opieka społeczna między innymi.

Opieka społeczna, która odbywa się w dużej części

w dwóch naszych ważnych obiektach

czyli DPS Jaromin, DPS Gryfice.

I tam wydarzenia też nas mocno zaskoczyły

pochłonęły spore koszty, pochłonęły te wydarzenia

sporo kosztów na przeciwdziałanie Covidovi

jak państwo pamiętacie również zdarzyło się to w naszych jednostkach.

Pierwsza jednostka, którą to doświadczyło to było DPS Gryfice

i z satysfakcją tutaj mogę podziękować Pani Dyrektor

i również Dyrektorowi Jaromina

że zagasili transmisję zakażenia wewnątrz tego obiektu

bez rozprzestrzeniania się zakażenia na zewnątrz.

I to było podawane w ogólnopolskich mediach

jako duży sukces, a jak pamiętacie jak wyglądało to

w wielu innych DPS-ach, jakie traumatyczne wydarzenia

były z tym związane.

U nas też te wydarzenia były traumatyczne

bo nie wiedzieliśmy tak do końca, czego się możemy spodziewać.

Również dzięki doceniając ten niesamowity, duży wysiłek w tych jednostkach


uczestniczyliśmy w programach dofinansowania tych obiektów

nie tylko na te osobiste, na zabezpieczenie osobiste pracowników

ale również uczestniczyć w projekcie dofinansowania dopłat

do wynagrodzeń pracowniczych.

Projekt był rozpisany, my uczestniczyliśmy w kwocie 1 800 000 zł

udział własny był w wysokości 300 000 zł

Można było z tych pieniędzy dwukrotnie dopłacić

do wynagrodzeń opiekunów w tych obiektach

i to były trzymiesięczne i jesienią dwumiesięczne dopłaty.

Dzięki temu ta sytuacja wynagrodzeń

w tych jednostkach była dużo lepsza

i dużo efektywniejsza w związku z tym

to też było podziękowanie za ten niesamowity wkład pracy

w tym okresie pracowników opiekujących się ludźmi

którzy potrzebują naszej opieki całodobowo.

Również, jak pamiętacie w szkołach też te wydarzenia miały miejsce.

Bo lockdown, który musieliśmy przejść

spowodował to, że bez mała cały tamten rok szkolny


był w szkołach zdalnych

i tutaj też występowaliśmy o środki, żeby wykluczeni cyfrowo

mogli uczestniczyć w tych szkołach, w tych zajęciach zdalnych.

Zakupione były komputery i w ten sposób

ci, którzy nie mieli dostępu do zdalnej nauki

zostali wyposażeni w takie urządzenia.

Również ważne zadanie, które zrealizowaliśmy

to jest Dom Dla Dzieci.


W naszej jednostce przebywa 30 dzieci, 28 na koniec roku 2020

I ustawa spowodowała to, że do końca tamtego roku

mieliśmy obowiązek rozdzielić dwie grupy

w Domu Dla Dzieci na jedno-grupowe na nieruchomościach.

W związku z tych zmuszeni byliśmy do zakupu nieruchomości nowej

i tak się stało, za 360 000 kupiliśmy obiekt

przy ul. Trzygłowskiej bodajże 35

i tam w dniu obecnie będą prowadzone prace adaptacyjne

na ten cel mamy przewidziane kolejne pieniądze

w wysokości 250 000 zł żeby przygotować tej młodzieży godne warunki

przebywania w naszym ośrodku.

Bardzo ważnym wymiarem było również drogownictwo.


Wbrew temu, co powiedział tutaj Pan Radny Burcza

tych zadań realizowaliśmy bardzo wiele.


Wymienię te zadania inwestycyjne, żeby było jasne

że nieprawdą jest, że nic się nie zrobiło

tylko wręcz przeciwnie, tych zadań było bardzo wiele wykonanych.

Przypomnę jeszcze o tym że z PFRON-u zakupiliśmy w tamtym roku

trzy nowe samochody dla osób niepełnosprawnych.

Czyli dla naszych jednostek, czyli dla MOS-u

dla DPS-u Jaromin i dla DPS-u Gryfice.

Z PFRON-u było dofinansowanie 50 na 50

Pojazdy w granicach 140, 150, 160 tysięcy złotych.


Wydatek nasz to był rzędu dwa pojazdy po 80 000

i jeden pojazd do MOS-u 70 000 zł

Dzisiaj można komunikacyjnie, bezpiecznie

prowadzić pewne zadania w zakresie tych jednostek.

Drogi.

W roku ubiegłym wykonaliśmy drogę

o której już wspominałem tą, którą

tam tak namiętnie fotografował Pan Radny Burcza.

Droga Trzygłów-Rzęsin o długości 3 800

koszt 2 510 000 zł i to było z FDS-u, 50 na 50

To drugie 50 to była składanka finansowa dwóch samorządów.

Samorządu oczywiście naszego, powiatowego

ale również włączył się z 50% udziałem do tej drugiej połówki

Rada Gminy Gryfice i Burmistrz Gryfic, który zarekomendował takie rozwiązanie.

Remont drogi na odcinku-

Zostało, bo w wyniku przetargów została kwota na... Wolna

którą przekierunkowaliśmy na remont dwóch odcinków

na drodze Górzyca-Borzęcin.

I to jest odcinek ponad 300 metrów kwadratowych

z jednej, z drugiej strony, te bruki zostały wyasfaltowane.

I tutaj była również to udziały własne samorządów.

Samorządu Powiatowego 140 000

i 140 000 Samorządu Gminnego

czyli też tutaj podziękowania dla Rady Gminy Gryfice.

Przebudowa skrzyżowania, o którym mówiliśmy

Skrobotowo... Przepraszam, ulica Spokojna, Konarzewo - prawie 50 000

Remont drogi powiatowej na odcinku Karnice-Gocławice


o długości prawie 2 km

kosz tej inwestycji - 100 000 zł.

Remont nawierzchni na odcinku, o której już mówiłem.

Te od drogi wojewódzkiej do Tąpadeł, o długości 2,2 km

Budimex wspólnie z Powiatem na kwotę 1 200 000, prawie 1 200 000

I udział Powiatu 300 000 zł.

Aktualizacja projektu Nowielice-Gorzysław.

Przeprojektowaliśmy tą drogę do innych parametrów.

Do wystarczających parametrów i aplikowaliśmy o środki

w tym roku będzie ta inwestycja za chwilę realizowana

o czym mówiłem, jeden z wniosków, który został

pozytywnie zaopiniowany po naszej aplikacji o środki zewnętrzne.

I oczywiście fundusz rządowy

i tutaj też podziękowania za te programy

które zostały wprowadzone dla samorządów

więc mogliśmy być uczestnikami tego programu

beneficjentami tego programu.


Więc kolejne zadanie.


Zakończone, czy rozpoczęte w 2019.

To i finansowane z budżetu.


Tak zwana...


Trzygłów-Tzęsin.

Dokumentacja techniczna była wykonywana

i to te niewygasające, przesunięte.

Dokumentacja kładki przez ciek, tak.

W Niechorzu, przez ciek, Niechorze-Pogorzelicę.


To jest przez ten kanał, 70 000 zł.


Następnie projekt przebudowy ulicy Bursztynowej.

Prawie 50 000, 1,2 km drogi.

Ona została wykonana przez spółkę rewalską

Spółkę Wodociągi, tu podziękowania dla samorządu...


Rady Samorządu Gminy Rewal i Wójtowi Gminy Rewal.

Dokumentacja techniczna przejścia przez miejscowość Roby.

1,3 km - 53 000 zł.


Przebudowa drogi, przejście przez Otok.


1 km drogi, nowa nawierzchnia została wykonana

przez miejscowość w wysokości 470 000 zł.

Zadanie w pełni środki własne.

Przebudowa drogi, przejście przez Modlimowo.


Nakaz i tak dalej, to jest ta końcówka

od miejscowości i przez miejscowość Modlimowo

do węzła starej S6.

Tam była wydana decyzja

droga w bardzo złym stanie technicznym.

Doczekała się realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

I tutaj właśnie to jest ta droga

na którą podpisaliśmy umowę

a druga droga to jest ta Nowielice-Gorzysław

na którą nie podpisaliśmy umowy

i przeprosiliśmy wtedy Wojewodę Tomasza Hinca

że nie jesteśmy w stanie udźwignąć tej inwestycji

i zaproponowaliśmy ją na rok następny

w innej, w innej technologii.

I będzie realizowana, podpisana jest z nowym Wojewodą ta umowa

o której już mówiłem.

Na kwotę 2 000 800 50 na 50

Przebudowa drogi Modlimowo z tego funduszu

kosztowała 1 400 000


1 200 000, bo 50 na 50 była ze środków samorządu powiatowego.


I jeszcze z ze środków Zarządu Dróg Powiatowych

przebudowa chodnika przy ulicy nadrzecznej

to takim własnym sumptem była wykonana.

I chodnik, ulica Zamiejska w Gryficach

to jest ten chodnik od skrzyżowania

z drogą wojewódzką do cmentarza, tej bocznej bramy

bramy na Smolęcin.

I tam był wykonany chodnik właśnie

wzdłuż tego cmentarza

z materiału przekazanego przez Gminę Gryfice.

Jeszcze kilka takich drobnych inwestycji

które w szkołach były realizowane.

Tutaj przypomnę o inwestycji

za 70 000 w szkole w Waniorowie

w Szkole Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.


Za 70... Konieczny remont kapitalny dachu

bo zacieki i obróbki blacharskie i ocieplenie i tak dalej.

I to kwota 70 000 zł.

Szkoła... Zespół Szkół w Trzebiatowie.

Dokumentacja techniczna kotłowni szkolnej

na przerobienie na gaz.

Ona zdekapitalizowana całkowicie.

Szybko musimy przystępować do remontu kapitalnego.

Dokumentacja kosztowała 18 000

Jesteśmy gotowi, zaplanowane są środki na tą inwestycję

w granicach 300 000 zł

Zespół Szkół Płoty.

Mówiłem o tej instalacji przeciwpożarowej.

207 000, prawie 208 000

Wykonana w tamtym roku, też w wyniku decyzji wydanej

i konieczności zrealizowania tego zadania

żeby chronić ten obiekt

przed nieoczekiwanymi wydarzeniami przeciwpożarowymi.

Zespół Szkół Gryfice im. Czesława Miłosza.

Termomodernizacja budynku.

Jesteśmy tutaj, mówiliśmy przy każdej okazji o tym

że nowego blasku otrzyma ta szkoła.

Termomodernizacja zakończona, koszt 3 130 000


20% wkładu... 25% wkładu własnego Powiatu.

I w ramach tej inwestycji również wykonana została

fotowoltaika na obiekcie tutaj tym, którym jesteśmy.

I oświetlenie i to koszt 92 000 zł.

DPS Jaromin - zakupiono Pralnico-Wirówkę

ona 60 parę tysięcy kosztowała

także to też niemała kwota.

Czyli tych zadań w tamtym roku naprawdę było wiele.

Mamy się czym pochwalić mimo trudności

bo w rozmowach nie jest sprawą oczywistą

że samorządy powiatowe są zupełnie inaczej finansowane.

To są często pieniądze naznaczone.

My wpływy majątkowe...

O, też warto też chyba powiedzieć o wpływach majątkowych.

To jest rzędu 15 milionów

i tylko wahnięcie w granicach 20%

to co się dzieje w tej pandemii

20% to jest to strata rzędu 3 milionów złotych.

Wtedy trzeba gdzieś to kleić.

To, że niedoinwestowana jest oświata

to wczoraj usłyszałem, że to nie jest zadanie państwa

to jest zadanie państwa i samorządu.

To jest wspólne zadanie.

To nie jest tak, że my dopłacamy do oświaty.

My mamy je współfinansować.

I dzisiaj to się odwraca.

Tą sytuację w ten sposób.

Że my mamy finansować.

Ja też parokrotnie mówiłem

"okej, możemy to to współfinansować"

Ale do podstawowych wydatków

państwo powinno wziąć zobowiązanie

czyli płace i podstawowe utrzymanie.

A jeśli samorząd powiatowy stać na to

czy każdy samorząd, stać na to żeby

tą oświatę wnosić na wyższe poziomy

czyli dopłacać do wynagrodzeń

do kosztów utrzymania, dodatkowych zajęć i tak dalej

to byłoby zadanie powiatu

i z tym nie do końca się chcę zgodzić.

O takich wydarzeniach majątkowych

jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć

bo to też było taką debatą publiczną


że pozbyliśmy się również w tamtym roku

części swojego majątku.

Jak pamiętacie państwo tą ustawą kaskadową

dostaliśmy w spadku starą S6 o długości 19 km z haczykiem.

I w ramach tego przekazaliśmy do gmin miejskich

do Gminy Gryfice, do Gminy Trzebiatów i do Gminy Płoty

równorzędną długość ulic w tych miastach.

One w żaden sposób nie powinny być drogami powiatowymi

bo nie wpisują się w definicję dróg powiatowych.

Można by ubolewać, że pewnie w różnym stanie technicznym

i można byłoby mieć...

I mają żal do nas


rady poszczególnych gmin

że zostali obdarowani.

Ale to dawno powinno tak być

że tu gospodarz jeden, tylko strategiczny.

Dzisiaj, za chwilę będziemy mieli kolejną...

I tak, 8 km z haczykiem w Gryficach

8 km z haczykiem w Trzebiatowie

4 km ulic w Płotach.

To gdzieś tam dało 20 km z małym haczykiem.

Przekazaliśmy, czyli majątek uległ zmianie

w tym, w tamtym roku sprawozdawczym.

Również można by tutaj powiedzieć

o działce 62 w Gminie Trzebiatów.

Przekazaliśmy za przysłowiową złotówkę

obiekt przystani z zespołem boisk wielofunkcyjnych.

W końcu, po to, żeby ten obiekt

miał na miejscu gospodarza

żeby lepiej był zagospodarowany.

Wszystkie tego typu obiekty

te przystanie były przekazane dużo wcześniej.

Nie wiem dlaczego wcześniej nie dokonano tego.

również przekazania i tego obiektu.

On w części był wydzierżawiany

przez Burmistrza Trzebiatowa

a nie do końca mieli ochotę zajmować się

boiskami wielofunkcyjnymi i tamtym skateparkiem słynnym

i siłownią napowietrzną, która się tam znajduje.

Dorzuciliśmy, dorzuciliśmy do takich pierwszych wydatków

kwotę w wysokości 25 000 do takiego pierwszego zagospodarowania

żeby pomóc wzmocnić samorząd Gminy Trzebiatów.

To jakby te najistotniejsze elementy dotyczące

tych zmian, inwestycji i problemów związanych


z gospodarką i z działalnością Powiatu Gryfickiego na majątku

i realizacji budżetu.

Pani Skarbnik ubierze to za chwilę w cyfry.

Poproszę o tą prezentację, projekcję na liczbach.

To co budżet, jak budżet był finansowo realizowany w roku 2020.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panie Starosto.

Bardzo prosimy.


(Zofia Oświęcimska) Przygotowałam dla państwa prezentację.

Niestety, będzie mało widoczna od połowy sali mniej-więcej

z tego względu, że sala jest bardzo doświetlona

[...]


Budżet na rok 2020

wykazywał w zmianach w planie dochody

rzędu 106 330 000 ponad.

[...]

Wydatki rzędu 110 980 000 ponad.

Wynik -4 649 000

Przychody 6 197 000

Rozchody 1 547 000 ponad.

Natomiast wykonanie, dochody 95 622 000

Wydatki 95 009 000

Wynik 613 000

Przychody 8 556 000

Rozchody 1 537 000


Na tym slajdzie widzimy wykonanie dochodów budżetowych

w tysiącach złotych

I tutaj pokazane mamy, że dochody bieżące

zostaną wykonane w 99,9%

natomiast majątkowe w 35,95%

zostały wykonane, wiąże się to w dużym stopniu z tym, że

decyzją wojewody dostaliśmy w planie ponad 4 795 000

na budowę nowej siedziby naszej straży pożarnej

a środki [...] poszły

i dlatego wykonanie jest takie dosyć niskie.


Tu mamy pokazaną strukturę dochodów w procentach.


I widzimy tutaj, że najwięcej w strukturze dochodów

mieliśmy za 2020 dochodów własnych rzędu 36%

subwencje prawie 35%

dotacje z budżetu państwa prawie 20%

dochody inne około 6%

dotacje z unii niecałe 4%


Dochody własne osiągnęliśmy na poziomie 24 237 000


i tutaj pokazane, że dochody od osób prawnych i fizycznych


rząd 14 959 000, dochody DPS 15 396 000

duża taka kwota też to gospodarka mieszkaniowa - 2 000 000

i później już mniejsze kwoty widzimy

czyli z różnych rozliczeń - 720 000

Oświata i wychowanie - 248 000

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 135,8 tysięcy

Gospodarka komunalna - 124,9 tysięcy

Pozostałe dochody - 567,7


Subwencja ogólna i jej części za rok 2020

wpłynęło do budżetu 33 434 600

z czego subwencja oświatowa wynosiła 22 602 900

Równoważąca - 3 058 000

Wyrównawcza - 7 568 000

I uzupełniająca dochody prawie 205 000


Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

to prawie 12 000 000 zł

A na zadania własne 6 686 000

Jeśli chodzi o te zadania zlecone

to najwięcej środków otrzymaliśmy

na naszą powiatową straż pożarną.

A z zadań własnych to na nasze DPS-y.


Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku

zaplanowane mieliśmy na koniec roku 110 980 000 ponad

a wykonane 95 milionów...

No, prawie 10 tysięcy.

I tutaj, jeśli chodzi o wykonanie wydatków bieżących.

Poziom był 95,1%

Majątkowe - 41,2%


Struktura wydatków bieżących.

Jeśli chodzi o strukturę wydatków bieżących

to najwięcej tutaj mamy w tych wydatkach udziały

z działu Pomoc Społeczna


i pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej

[...]

I w sumie tutaj mamy udział procentowy w wydatkach prawie 35%

Druga taka grupa to Oświata i wychowanie

czyli 801 [...] 854

czyli edukacyjna grupa wychowawcza

i tutaj prawie 31% wydatków bieżących w strukturze mamy.

Administracja publiczna 10%

Z takich większych tutaj jeszcze udziałów to rodzina - 8%

Transport i łączność - 5,2%

Bezpieczeństwo publiczne - 5,5%

I poniższe to tak około 2,5%


I to, co przed chwilą opisywałam

to jest właśnie pokazane na rysunku, ale to...


Struktura wydatków bieżących.

To już w podziale na takie rodzajowe wydatki.

Widzimy tutaj, że 64% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi.

Pozostałe wydatki statutowe jednostek - 19,10%

Dotacje - 6,5%

Programy unijne - 4,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5,6%

I obsługa długu - 0,20%


Jeśli chodzi o wydatki majątkowe.


W podziale na to, w jaki sposób były realizowane

czyli według jednostki.

To w Zarządzie Dróg Powiatowych wydatkowano 3 333 000 ponad.

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej 2 484 000

W szkole gryfickiej, w Zespole Szkół Gryfice 1 274 900

I w pozostałych 958 000


Na tym slajdzie mamy pokazane wydatki jednostek oświatowych

w stosunku do subwencji oświatowych.

No to tak już mówił Pan Starosta

to się nam trochę rozjeżdża

coraz bardziej z roku na rok.


Ale musimy sobie z tym radzić.


Na tym slajdzie mamy wydatki jednostek pomocy i polityki społecznej

w sumie 29 349 000

Czyli PCPR, plan i wykonanie.

DPS-y, Powiatowy Ośrodek Wychowawczy

Zespół Orzekający i nasz PUP.


Jeśli chodzi o wynik budżetowy

to osiągnęliśmy nadwyżkę w kwocie 613 000 ponad

a wynik operacyjny, czyli nadwyżka w kwocie 2 716 500 w zaokrągleniu.

Jeśli chodzi o nasz dług publiczny i nasze kredyty na koniec roku

wynosiły 9 438 600 zł

I na kolejnym slajdzie mamy tutaj tytuły dłużne

które [...] na koniec roku.


Dziękuję pięknie.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik.


Bardzo proszę o przedstawienie wniosku przez...

Nie, proszę o prezentację uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przez Pana Wiceprzewodniczącego.


(Grzegorz Szafrański) Uchwała numer XXVII.153.Z.2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie

wydania opinii o sprawozdaniu

z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok

wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19

ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych.

Skład Orzekający Izby Obrachunkowej w Szczecinie

w osobach: Pan Marek Dulewicz - przewodniczący

Pani Jolanta Kuźmicka - członek

i Pan Marcin Binaś - członek.

Pozytywnie opiniują sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok

Przedłożone wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego.

Jeżeli państwo pozwolą to nie będę odczytywał uzasadnienia

z tego względu, że wszyscy państwo radni

mogli się z tym zapoznać.

(Agnieszka Mackojć) Ono jest dostępne, gdyby ktoś miał potrzebę.

Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, proszę o prezentację wniosku

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu Gryfickiego za 2020 rok.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

Chciałbym przedstawić wniosek Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie

udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

działając na podstawie artykułu 16 ust. 3

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym

oraz artykuł 270 ust. 2 i ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gryfickiego poddała analizie:

Po pierwsze, sprawozdanie finansowe

Powiatu Gryfickiego za 2020 rok

wraz z informacją dodatkową

do sprawozdania finansowego.

Po drugie, sprawozdanie roczne Zarządu

z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok.

Po trzecie, informację o stanie mienia komunalnego.

I po czwarte, uchwałę nr XXVII/153 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 20 kwietnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu

z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok

wraz z informacją o stanie mienia.

Oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i informacjami

złożonymi przez Skarbnika, Starostę i Wicestarostę Powiatu

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu za 2020 rok pozytywnie

i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu Gryfickiego

absolutorium za 2020 rok.

Uzasadnienie.


Zarząd Powiatu przygotował i przedstawił

projekt budżetu na 2020 rok w ustawowym terminie.

Uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2020 rok.

W trakcie realizacji budżet był wielokrotnie zmieniany

zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków

przez uchwały Rady Powiatu i uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku uchwalonych zmian budżet Powiatu

został przyjęty i zrealizowany w następującej wysokości.


Planowane dochody budżetowe w kwocie 106 330...

Przepraszam, 106 330 799 zł wykonano

w kwocie 95 620 945, co stanowi 89,9% planu.

W tym dochody bieżące wykonano w kwocie 89 676 066 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 946 879 zł.

Planowane wydatki budżetowe

w kwocie 110 980 162 zł

wykonano w kwocie 95 000...

Przepraszam, 95 009 902 zł

co stanowi 85,61% planu.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 4 646 362 zł

został osiągnięty w postaci nadwyżki

w wysokości 613 043 zł.

Przychody zostały wykonane w wysokości 8 556 822 zł

i zrealizowano rozchody w wysokości 1 547 981 zł.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok

nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta

z uwagi na niespełnienie warunku wynikającego

z artykułu 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

Stan długu Powiatu na koniec roku budżetowego

wynosił 9 438 601 zł

i wynikał z zaciągnięty wcześniej kredytów.

Dług ogólny w stosunku do wykonania dochodów stanowi 9,89%

W zakresie realizacji dochodów najniższe wykonanie nastąpiło

dział 750 - wykonanie wyniosło 12,1%

spowodowane brakiem rozliczenia dotacji

na remont budynku Centrum Usług Publicznych

nie wykonano dochodów na kwotę 2 395 726 zł.

Dział 900 - wykonanie wyniosło 13,3%

spowodowane brakiem rozliczenia termomodernizacji.

Nie wykonano dochodów na kwotę 815 162 zł.

Dział 700 - wykonanie wyniosło 54,5%

spowodowane niewykonaniem zaplanowanej sprzedaży mienia.

Nie wykonano dochodów na kwotę 1 875 949 zł.

Komisja w analizie pominęła dział 754

i niską realizację dochodów związanych

ze środkami na budowę nowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Wykazana powyżej niska realizacja dochodów w wymienionych działach

powinna być skorygowana przez Zarząd przed upływem roku budżetowego.

W zakresie realizacji wydatków

najniższe wykonanie nastąpiło

Dział 010 - wykonanie 55%

spowodowane brakiem wydatków na spółki wodne.

Nie wykonano wydatków na kwotę 4500 zł

Dział 757 - wykonanie wyniosło 58,41%

spowodowane zmianą wysokości stóp procentowych.

Nie wykonano wydatków na kwotę 108 628 zł.

Dział 754 - wykonanie wyniosło 59,85%

spowodowane przede wszystkim brakiem wydatków

na budowie nowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Nie wykonano wydatków na kwotę 2 484 000 zł.

Dział 750 - wykonanie wyniosło 70,52%

spowodowane przede wszystkim brakiem wydatków

na remont budynku Centrum Usług Publicznych.

Nie wykonano wydatków na kwotę 5 092 361 zł.

Wykazana powyżej niska realizacja wydatków

w wymienionych działach powinna być skorygowana

przez Zarząd przed upływem roku budżetowego.

Komisja zwraca uwagę na znaczny wzrost wydatków

na wynagrodzenia w Powiecie Gryfickim.

W 2020 roku planowane wydatki na wynagrodzenia

wyniosły 57 598 929 zł, co stanowiło 51,9% wydatków Powiatu ogółem

w porównaniu do roku 2019


Planowany wzrost miał wynieść kwotę 6 565 624 zł.

Zarząd Powiatu pomimo uwag wynikających

z protokołu komisji rewizyjnej w 2019 roku

nie uporządkował właściwego wykorzystania ogniw fotowoltaicznych

na budynku hali Gryf Arena.


Po ujawnionych w audycie przypadkach przydzielania

doraźnych nadgodzin w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu

należy przyśpieszyć pracę związane

z regulaminem wynagradzania nauczycieli

uwzględniający zachowania nieetyczne dyrektora i nauczycieli.

Oceniając pozytywnie wykonanie budżetu za 2020 rok

Komisja postanowiła wystąpić do Rady Powiatu

z wnioskiem o udzielenie absolutorium za 2020 rok.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję za prezentację.

Proszę bardzo o prezentację stanowisk Komisji Stałych

czyli Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej, bardzo proszę.


(Leszek Stuła) Pani Przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście.

Komisja Budżetu i Finansów

po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu

z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

wraz z informacją o stanie mienia

która pozytywnie opiniuje

wykonanie budżetu Powiatu Gryfickiego

za 2020 rok

przedłożone wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

i jak również po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej

której jestem członkiem

chcę powiedzieć, że Komisja Rewizyjna

spotykała się czterokrotnie

na temat tutaj wydania opinii

opinii na temat powiedzmy tutaj

wykonania budżetu na 2020 rok


po burzliwej dyskusji na wczorajszej

Komisji Budżetu i Finansów i ustaliła:


Rada Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 roku

uchwaliła budżet Powiatu Gryfickiego na 2020

w następujących wysokościach:

dochody w wysokości 89 660 538

Z tego dochody bieżące 81 685 434 zł

Dochody majątkowe 7 975 104 zł

wydatki w wysokości 91 442 567

z tego wydatki bieżące 81 685 434

Wydatki majątkowe 9 757 133

Deficyt budżetowy w wysokości 1 782 028 zł

Przychody w wysokości 3 330 010 zł

Rozchody w wysokości 1 547 981

W wyniku uchwalonych zmian budżetu

budżet Powiatu został...

Ponieważ ten budżet był zmieniany paręnaście razy

na każdej na każdej Komisji Budżetu i Finansów praktycznie

Przynajmniej 14 lub 15 razy w roku

i po tych zmianach

planowane po zmianach dochody budżetowe

w kwocie 106 330 799 zł wykonano w wysokości 95 622 945

co stanowi 89,9 planu

w tym dochody bieżące planowane

w kwocie 89 787 690 zł

wykonano w wysokości 89 676 063

co stanowi 99,9%


Dochody majątkowe planowane

w kwocie 16 543 109

wykonano w wysokości 5 946 879

co stanowi 35% planu.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe

w kwocie 110 980 162 zł

wykonano w wysokości 95 009 902 zł

co stanowi 85,6% planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 91 452 093 zł

zrealizowano w wysokości 86 959 559

co stanowi 95% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 19 528 069

Zrealizowano w wysokości 8 050 343 zł

co stanowi 41% planu.

Zaplanowano po zmianach deficyt budżetu

w wysokości 4 649 362 zł.

Powiat osiągnął nadwyżkę w kwocie 613 43 zł.

Planowane po zmianach przychody

w wysokości 6 197 346 zostały zrealizowane

w kwocie 8 556 822 zł

a planowane zrealizowane rozchody

w wysokości 1 547 981 zł.

Realizacja wydatków bieżących

za 2020 rok na koniec roku

nie przekracza osiągniętego w tym okresie

poziomu dochodów bieżących.

Zachowany jest zatem wymóg

określony w artykule 242 ust. 2

ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu na koniec 2020 roku

wskazuje na zachowanie dopuszczalnego

wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu

o którym mowa w artykule 243

ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione przez Zarząd sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok

wraz z informacją o stanie mienia

oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfickiego za 2020 rok

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Gryfickiego opiniuje pozytywnie.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, bardzo przepraszam.

Ominęłam jeden punkt.

Po prezentacji wniosku Komisji Rewizyjnej


należało dokonać prezentacji uchwały

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie

wydania opinii o przedłożonym wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego dotyczącym

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok.

Bardzo proszę o prezentację tej opinii.


(Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

Uchwała nr XLVIII.229.Z.2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Gryficach w sprawie absolutorium.


Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2

ustawy z dnia 7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

w osobach:

Pan Marek Dulewicz - przewodniczący

Pani Jolanta Kuźmicka - członek

Pan Marcin Binaś - członek

pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Gryficach

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryficach absolutorium

z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Proszę o stanowisko Komisji Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia.


(Ryszard Maliński) Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.


W poniedziałek miała się odbyć komisja

i częściowo się odbyła, niestety, choć najliczniejsza komisja

no niestety nie udało się zebrać kworum.

I w związku z tym stanowisko jest takie

że poszczególni członkowie komisji

będą głosować tutaj za, bądź przeciw wnioskowi.

Natomiast no jako komisja nie możemy przyjąć stanowiska

ze względu na zaistniałą sytuację.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Poproszę o stanowisko Komisji Rolnictwa.


[...]


(Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

W dniu 1 lipca, czyli wczoraj

odbyła się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Na tym też posiedzeniu Komisja...


Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu

za rok 2020

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Bardzo proszę jeszcze Komisję Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji.


(Janusz Ławruszko) [...] rok 2020 i wnioskuję

o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, poznaliśmy już stanowiska

wszystkich komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W takim razie otwieram dyskusję.

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych

zajmie głos w sprawie procedowanej?


Proszę, Radny Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.


Chciałbym tylko dopowiedzieć

że stanowisko do zarówno pierwsze, w sprawie raportu

jak i teraz stanowisko w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego za rok 2020

oraz wykonania zadań Powiatu o charakterze ponadgminnym

i w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

i udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium

jest to stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości

które przygotowaliśmy jednomyślnie.

I chciałbym się odnieść teraz do tej kwestii sprawozdania

i wykonania zadań o charakterze ponadgminnym.


Słyszeliśmy bardzo dużo ładnych wypowiedzi

ciepłych słów, że bardzo dużo inwestycji było.

Należy zwrócić uwagę jednak na podstawową kwestię.

Że na podstawie analizy tego sprawozdania

jednoznacznie daje się stwierdzić

absolutnie jednoznacznie

że nie ma planu maksymalizacji dochodów Powiatu.

Co to znaczy?

Nie ma wniosków o dofinansowanie środkami zewnętrznymi

gdzie te dofinansowania mogłyby wynosić

między 90 a 100%, to o czym mówiłem

i ubolewam nad tym, bo jesteśmy powiatem

który ma piękne zabytki, a w ogóle o to nie dbamy.

Ja nie słyszałem i jak rozmawiam z radnymi

też nie mają tej wiedzy

żeby powiat wnioskiem o dofinansowanie

do Ministerstwa Kultury

w ramach chociażby tych projektów

a wiem, że takie były, one przepadają.


Należy zwrócić uwagę, że

środki wydawane na inwestycje w 2020 roku

co bardzo ładnie mówi ta analiza.

To stanowiło tak naprawdę 55% środków uruchomionych

na inwestycje w roku poprzednim sprawozdawczym 2019

A jeżeli to porównamy jeszcze z rokiem poprzednim 2018

to nawet niecałe 48%

Co to nam mówi?

To nam mówi jedną ciekawą rzecz

że tak naprawdę

tych uruchamianych środków teraz

jest dużo, dużo mniej

niż można by było.

Mało tego, inwestycje jakie są realizowane przez Powiat

Pan Starosta raczył bardzo dobrze się przypomnieć

chyba mówił nawet o tej inwestycji w Otoku

i z taką dumą, że ze 100% wkładem własnym, jak dobrze pamiętam

i chyba dobrze pamiętam, bo ze sprawozdania też to wynika.

To jest... Ja bym płakał.

Ja bym ubolewał.

Ja bym się w życiu czymś takim nie chwalił.

100% wkładu własnego i Pan Starosta się chwali

że za 100% wkładu własnego zrobiliśmy inwestycję.

Ta inwestycja w Otoku jak i wiele innych inwestycji

które były zrobione za 100% wkładu własnego

świadczy tylko i wyłącznie o jakimś

nie wiem, amatorszczyźnie, ignoranctwie?

O nieumiejętności wystąpienia po środki zewnętrzne?

Albo po prostu wydajemy, bo mieliśmy kasę

bo taka była przecież, no...

Spora nadwyżka kasowa po poprzednim zarządzie

a jak pieniędzy zabrakło, to nagle tłumaczenie się przed wojewodą

"nie ma pieniędzy na środki własne"

"nie możemy zrobić drogi"

Bo jak się robiło za 100% inwestycje, no to kurde.

Starosta powinien patrzeć przyszłościowo, perspektywicznie

mądrze, po gospodarsku.

A nie odtąd, dotąd.

Odtąd, dotąd. Dzisiaj tu się liczy, koniec.


Jeżeli Starosta tak nie patrzy

no to niestety tak wychodzi.

Jeżeli chodzi o kwestie zadań o charakterze ponadgminnym

które było też w tej części sprawozdania finansowego

to ja odniosę się tylko do trzech takich

które najbardziej nie budują

tylko wręcz... Dołują.


Transport zbiorowy.

Dla powiatu okazuje się

że nie jest dość ważny.

Wypowiedzi jak pamiętam dobrze

na jednej komisji Pana Starosty Wawrzyniaka.

Była mowa, że były jakieś spotkania.

Ktoś z kimś gdzieś się spotykał

ale generalnie ustalono, że nie ma potrzeb

jakiegoś tam transportu zbiorowego.

Rząd pcha potężne pieniądze, chce dofinansować

właśnie ten transport, który niestety

za czasów Platformy został zlikwidowany.

Chce dofinansować te linie, ale nie.

Powiat nie ma tutaj nic do rzeczy.

Czyli jasne, wykluczamy dalej PGR-y

wykluczamy dalej te wsie.

Niech ludzie nie mają możliwości dojechania.

Bo transport zbiorowy? Um-mm [przeczące kiwnięcie głową]

Były jakieś konsultacje

ktoś rozmawiał, kto z kim?

Jakie wnioski?

A, wnioski, że nie potrzeba.

No jasne, mnie to nie dziwi

że takie macie stanowisko

bo takie stanowisko idzie gdzieś tam z góry

i wy wykonujecie ich rozkazy

bo dalej ma być po prostu, nie wiem...

PGR-y zaorać?


Drogi publiczne.

Po raz kolejny, z uporem maniaka będę podkreślał

nie stworzono planu inwestycji.

Jeżeli tak się boicie tego algorytmu

który wymyślił Burcza

to zróbcie chociaż plan inwestycji.

Nie ma takiego planu.

Nie ma żadnego odniesienia do planu

że jest 16 pozycji, robimy te 16

priorytetowych jest 10, stajemy na uszach i robimy te 10

A wy oczekujecie, słowami Pana Wicestarosty

tak jak poprzednim razem powiedział

"no przecież kurde, trzeba lobbować"

"Grzesiek, jedź z nami, pomagaj, ratuj".

W czym ratować, jak ja nie wiem w ogóle, jakie wy priorytety ustalacie?

Bo dzisiaj ustalacie takie, jutro ustalacie takie.

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, my to już wszystko dzisiaj słyszeliśmy.

Proszę przejść do dyskusji nad sprawozdaniem.

(Grzegorz Burcza) Oczywiście, odnosimy się do dróg publicznych

i tutaj w drogach publicznych taka ciekawostka.

W związku z tym, że nie ma żadnego planu.

Mówiliśmy o zatokach autobusowych

to wyszła dzisiaj ta kwestia

ale tu jest taka ciekawostka.

Mam pakiet dokumentów od mieszkańców Gminy Gryfice.

Ponad 300 podpisów zostało złożonych

na wniosku, który...

To jest jeden z przykładów.

300 podpisów mieszkańców Gminy Gryfice.

Którzy prosili, właściwie proszą od 2016 roku.

Jest powtórka 2017, 2018, 2019 2020

Proszą o przebudowę skrzyżowania z ulicą 1 Maja

1 Maja i Jana Dąbskiego.


Mało tego, jest nawet opinia Komendanta Policji

która mówi, że jak najbardziej

trzeba się do tego ustosunkować.

Wniosek, proszę bardzo, podpisany.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych

oraz zwiększenia płynności ruchu

Powiat powinien się do tego ustosunkować.

I co się dzieje?


Nic.

Powiat nic nie zrobił

żeby cokolwiek w tym kierunku ułatwić.

Płynność, bezpieczeństwo.

Przecież tam jest takie nasilenie, takiego ruchu.

To jest chyba jedno z najgorszych teraz skrzyżowań

jeżeli chodzi o miasto Powiatowe Gryfice

gdzie wyjeżdżają samochody ze szkoły, supermarketów.

Brakuje po prostu trzeciego pasa.

Ktoś skopał inwestycję przy przebudowie Jana Dąbskiego

ale to już poprzedni Zarząd.

Ale teraz można to próbować naprawić.

Ale tłumaczenie Pana Starosty, jak pamiętam dość dobrze

"Za mało pasa drogowego"

"Nie wejdziemy w parking, bo tam trochę prywatnego jest"

"Tu za wąsko, tu za grubo."

"Tu jest... tu nie można, tam można."

Cały czas odnoszę wrażenie, że brak woli Starosty

żeby w ogóle tym tematem się zająć.

Właśnie cały ten parking, który tam jest

przecież byłby do ogarnięcia

ale to chyba kwestia dobrej woli.


(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, czy są pytania do sprawozdania?

To proszę sobie zostawić do wolnych wniosków.

(Grzegorz Burcza) Zaraz, zaraz, jak to, nie ma związku?

Jak to nie ma związku, jak ja się odnoszę

właśnie do zadań o charakterze ponadgminnym

które właśnie były wytycznymi

do sprawozdania, które przygotowała Pani Skarbnik.

No przecież to jest

informacja uzupełniająca od Pani Skarbnik.

No Pani Przewodnicząca, Pani nie wie

co Pani Skarbnik przygotowała?


Dobra, idziemy dalej.

Kultura i ochrona zabytków.

Przez cały rozpatrywany okres mówię po raz kolejny

i będę też przypominał.

Powiat nie złożył żadnego wniosku

a mamy Zamek-

[niezrozumiałe]


(Grzegorz Burcza) Dobra, takie aluzje, to w ogóle są poza tematem.

Masz niepodległości to nie jest akurat ochrona zabytków.

A w ochronie zabytków moglibyśmy się wykazać

jeżeli tylko byłaby dobra wola

zresztą po raz kolejny ukłon w stronę Pani Dyrektor DPS-u

która nawet składając wniosek niestety nie została

uwzględniona w sposób wystarczający, tak?

Szkoda. Zwykłe jakieś wykręty

nie można, nie da się

a chciałbym przypomnieć że akurat DPS Gryficki

przy Kościuszki 74, chyba tak...

To jest zabytkowy budynek szpitala powiatowego

piękny zresztą budynek.

Z ryzalitem, 11-osiowy, pięknym parkiem historycznym.

To jest perła, która powinna być wizytówką dla Powiatu Gryfickiego.

Ale nic z tych rzeczy.

Pan Starosta Powiatu nie będzie, kurczę, robił wizytówki.

Pani Pelc jak dobrze pamiętam prosiła

żeby chociaż tablicę postawić informacyjną

poinformować mieszkańców, turystów, jaki to piękny obiekt.

Żeby ludzie się zatrzymali, przeczytali, "wow".

Obeszli wokół, popatrzyli, "ale świetny".

No ale skoro Pan Starosta się wstydzi widocznie tego obiektu

bo nawet mury się już walą, a te kraty historyczne rdzewieją.

Niedoinwestowany.

Dlatego niedoinwestowany, bo wnioski nie składamy.


Ochrona środowiska i przyrody.

Tutaj tylko do jednego aspektu się odniosę.

Do Regi i do czystości.

Właśnie zadanie o charakterze ponadgminnym

w którym Powiat powinien wieść prym

i próbować z gminami naszego powiatu

ratować katastrofalna sytuację zaśmiecania

różnymi nielegalnymi wysypiskami śmieci.

Jak rozmawiałem z Burmistrzami i Wójtami

okazuje się, że tej ręki do współpracy nie ma.

Wszystko zostaje po ich stronie

No bo "to zadanie własne, wasze jest".

No jasne, że wasze.

Ale co, to to Powiat to jest, kurde, oderwany od rzeczywistości?

Nie wiem gdzie jest, w białostockim?

Czy Powiat Gryficki odpowiada za gminy

które są w Powiecie Gryfickim?

Nie ma tej współpracy, tej chęci pomocy.

Tyle wysypisk nielegalnych jest.

Wystarczy się przejechać rowerem

i zobaczyć wokół Gryfic, wokół Trzebiatowa.

Syf na syfie.

W rowach melioracyjnych, w rzece Redze.

Aha, a rzeka Rega czyja jest?

No właśnie, gminy? Powiatu?

Może Skarbu Państwa?

Czyli Polski? Może Narodu Polskiego?

Czyli czyja?

A, no tak, Starosta powie "no nie wiadomo czyja jest".

No to nie będziemy dbać o Regę.

(Marian Maliński) Wody Polskie.

(Grzegorz Burcza) O, Wody Polskie.

Wody Polskie powinny, dokładnie, tam kajakami czyścić, oczywiście, że tak.

A Powiat Gryficki ma zadanie własne ochrona środowiska i przyrody?

Nie.

Dobrze, na zakończenie absolutnie

taka mała ciekawostka.

Jak powiat podejmował decyzje

o wydatkowaniu środków na inwestycje

to bardzo ciekawe.

W kontekście tego, co Pan się pochwalił

z tym Otokiem, to tak szybko zrobiłem taką małą kalkulację.

Mam nadzieję, że się nie pomyliłem.

Że inwestycje, jakie Pan zaplanował

właściwie powiat zaplanował w pierwszym roku swojej kadencji

to prawie 16 milionów, z czego udział własny 15

W 2019 zaplanowano za ponad 7 milionów, udział własny 5 milionów.


To skandal jest.

Tym się nie ma co chwalić.

To jest żal, żal, żal i żal.

Wszystkie środki własne wepchnąć na inwestycje

w tym i w tym roku

a później biadolić, kurde, że nie ma na wkład własny

i przyjeżdża Wojewoda z workiem pieniędzy.

"Nie, Panie Wojewodo, ja nie wezmę tych pieniędzy

bo zabrakło nam na wkład własny".

O czym my w ogóle mówimy?


Już nie będę przypominał o tej akcji z...


z drogą Brojce-Stołąż-Tąpadły

ale tutaj absolutnie też nie podzielam Pana poglądu

bo przecież wyraźny jest zapis

który mówi wyraźnie, jak to wygląda

i że powiat zrezygnował.

Błąd, tak, tak, tak.

Wojewoda jakoś nie potwierdza tego błędu.

Jest na stronie wojewody, proszę zaprotestować.

Że Pan nie składał takiego wniosku, radnych pan nie informował, tak?

I teraz stanowisko w sprawie wykonania budżetu

i udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium.

Szanowni państwo, po tych wypowiedziach przewodniczących komisji

po wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oczywiście

i przede wszystkim wysłuchania sprawozdania Pani Skarbnik

oczywiście nie sposób się nie zgodzić

że wszystko się tam zgadza.

Te tabelki, zestawienia, bilans

jest wszystko opanowane.


Gdybyśmy oceniali te zestawienia

to oczywiście wszystko jest bez zarzutu.

Tak trzeba stwierdzić, bo musi być bez zarzutu tak naprawdę.

Mało tego, jeżeli ktoś by powiedział, że nawet nie musi być bez zarzutu.

To ja twierdzę, że dlatego wszystko gra

bo mamy bardzo dobrą Skarbnik, Panią Oświęcimską.


Ale my nie udzielamy absolutorium dla Pani Oświęcimskiej.


My nie udzielamy absolutorium dla Pani Skarbnik, która się wywiązała

ze swojego zadania perfekt.

Zrobiła wszystko, co należy.


W tym... W tej opinii RIO

którą nam szanowne prezydium przedstawiło

zawsze jest zawarta informacja

że oni sprawdzają mniej więcej wyrywkowo

tą część, tą i tą

ale nigdy nie odnoszą się

do celowości i gospodarności.


Ja nie chcę odnieść wrażenia

że Wysoka Rada w sposób taki bezrefleksyjny

chce zagłosować za absolutorium

no bo RIO się zgodziło

ale po przecinku jest napisane

że nie bierze odpowiedzialności

za gospodarność celowość tych wydatków.

Jeżeli byśmy votum zaufania... Absolutorium przegłosowali dla Pani Skarbnik

dwiema rękami - klub za.

Ale my składamy votum i absolutorium dla Pana Starosty

który niestety odpowiada za gospodarność i za celowość.

Czyli tak naprawdę za kompetencje.

A te kompetencje wyglądają tak dość, no niestety słabo.

Ja usłyszałem w pewnym wywiadzie posła naszego rejonu

że jest bardzo dumny z Pana Starosty, jakoś tak to chyba zabrzmiało

bo jest świetnym administratorem.


Ja uważam, że my nie potrzebujemy administratora

bo do administrowania powiatem wystarczy ktokolwiek.


A nie Starosta, który ma mieć wizję, ma być gospodarzem.

Administrowanie?

Ja pozwoliłem sobie nawet na takie porównanie.

Bardzo szanuję wszystkich dyrektorów.

Absolutnie, uważam że bez dyrektorów jednostek organizacyjnych, wydziałów

to po prostu Powiat by w ogóle nie istniał

i dochodzę do takiego wniosku

że tak naprawdę Powiat to jest podobny do takiej kolejki.

Rozpędzonej oczywiście kolejki, bo to nie jest początek kadencji.

Rozpędzona kolejka, lokomotywa, która ma przyczepionych 19 wagoników.

Dlaczego 19 wszyscy pewnie wiemy.

19 wagoników.

W lokomotywie siedzi 5 facetów.

Przepraszam, czterech facetów, jedna kobieta.

Lokomotywy, główny taki super, to jest Pan...

[dźwięk naśladujący lokomotywę]

Nie, w lokomotywie się 17 nie zmieści.

W lokomotywie zmieści się tylko pięciu

i lokomotywy, ten który tam tak naciska

to oczywiście Starosta, gospodarz-

(Agnieszka Mackojć) Jaki to ma związek ze sprawozdaniem, Panie Grzegorzu?

(Grzegorz Burcza) Nie no, to porównanie jest bardzo istotne

bo odnosi się do celowości i gospodarności.

I proszę państwa, kilka z tych wagoników

które ciągnie maszynista, Pan Chmielowicz.

[śmiech]

I kilka z tych wagoników przecieka, ma urwany dach

koła gdzieś tam podhamowują, tak?

Szyby gdzieś tą niepełne.

I Pan Starosta mówi "radźcie sobie sami"

"jest okej, ja na to nie będę zwracał uwagi"

"wy macie swoje, ja tu jestem wielki od rządzenia"

(Marian Maliński) [niezrozumiałe]

(Grzegorz Burcza) No właśnie siłą rozpędu.

[śmiech] Właśnie siłą rozpędu, o której powiedziałem.

Czyli tak naprawdę...

Siłą rozpędu-

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, bo będę zmuszona odebrać panu głos.

Proszę, przywołuję Pana do rzeczy.

Proszę się odnosić do sprawozdania.

(Grzegorz Burcza) Zadanie dobrego gospodarza, czyli maszynisty

to jest oczywiście świetnie kierować tym pociągiem

tak, żeby wszyscy byli zadowoleni

a nie żebyśmy gdzieś się wykoleili.

Ja się boję niestety, że takie bezrefleksyjne patrzenie

że się jakoś udaje, jakoś się toczy i wszyscy sobie poradzą

bez dobrego lidera może doprowadzić do tego

że gdzieś te wagoniki nie wytrzymają.


Niestety, Pan Ryszard Chmielowicz w mojej ocenie


nie jest dobry maszynistą.

Nie służy całemu składowi...

[śmiech]


Całemu składowi


I tak to po prostu wygląda.

Rekomenduje oczywiście w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości

mimo wielkich chęci i mimo naprawdę głębokiej analizy

że absolutorium nie możemy po prostu poprzeć.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, proszę o zajęcie głosu Pana Marka Gołuchowskiego.


(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca to ja już teraz tak merytorycznie

bo do tej pory o maszynistach i wagonikach słuchaliśmy.

Szanowni państwo, odnosząc się merytorycznie do tego

co zostało dzisiaj powiedziane i wybrzmiało

z ust Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

przewodniczących komisji stałych

czytając i idąc za aktem prawnym

jakim jest czy ustawa o samorządzie powiatowym

w której artykuł 34, pkt 1 mówi jednoznacznie.

Starosta organizuje pracę Zarządu i Powiatu... Starostwa Powiatowego.

Kieruje bieżącymi sprawami Powiatu

oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

Następnie opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią i tak dalej

jest bezpośrednim pracodawcą

dla wszystkich kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych.

To w tej przenośni Pana Radnego Burczy

mówiąc o tym złym maszyniście

i o tych dobrych wagonikach które jeszcze jadą.


17, tak? 17

To ja chciałem powiedzieć tak: idąc merytorycznie-

Panie Rady Burcza, ja Panu nie przeszkadzałem

słuchałem tych dyrdymał Pana z cierpliwością

więc proszę mnie teraz posłuchać.


Więc podsumowując, idąc merytorycznie do celu

to co powiedziałem, po wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej

i tego, co powiedział dzisiaj Stanisław

i poszczególni koledzy, koleżanki

przewodniczący komisji stałych.

Wnoszę jako przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej

o zagłosowanie za udzieleniem absolutorium dla Zarządu za rok 2020

A dalsza dyskusja moim zdaniem w tym temacie jest niepotrzebna.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Stanisława Hołubczaka.

(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca, ja tylko ad vocem

do wypowiedzi Radnego Grzegorza.

Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej

rozmawialiśmy na temat między innymi takich prezentacji

jak przedstawił tu Pan Radny Grzegorz.

I powiem tak, szczególnie zależało mi na tym

żeby we wniosku Komisji Rewizyjnej nie było laurek.

Komisja Rewizyjna nie jest od tego, żeby chwalić Zarząd

że wykonał to, co zostało zaplanowane przez Radę tak jak wykonał.

I nie ma w tej w tym wniosku Komisji Rewizyjnej ani jednej pochwały.

Ja nie uważam, że Zarząd nie zasłużył na to.

Ale uważam, że wniosek Komisji Rewizyjnej nie powinien tego zawierać.

Natomiast w odniesieniu do celowości i gospodarności

wniosek Komisji Rewizyjnej zawiera 3 punkty naszej oceny.

Przypomnę: wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Brak działań w zakresie wykorzystania ogniw fotowoltaicznych

i przyspieszenie prac nad regulaminem wynagrodzeń nauczycieli.

Ale takie zarzuty, takie przedstawienie czy wynik działań Komisji Rewizyjnej

nie daje podstaw do nieudzielenia absolutorium Zarządowi za pracę całoroczną.

Więc ocena Komisji Rewizyjnej zawarta we wniosku jest jednoznaczna.

Komisja rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium

i ocenia sprawozdanie pozytywnie.

Oczywiście nie mówimy, że to jest idealne, bez wad.

Nasze zarzuty zostały sprecyzowane

i one dotyczą celowości i gospodarności.

Takie jest stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Nie możemy mówić o tym, że nic lepiej zrobić się nie da.

Takiej oceny nie ma i Komisja Rewizyjna tak nie stwierdziła.

Nie stwierdziła też, że wszystko zostało wykonane idealnie, tak?

Proszę przyjąć wniosek Komisji Rewizyjnej w takiej treści

jak został przedstawiony, bo to nasza wspólna praca.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, szanowni państwo

skoro nie ma więcej chętnych do zabrania głosu

przejdziemy w takim razie do podjęcia uchwały Rady Powiatu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Powiatu Gryfickiego za rok 2020 oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2020

Bardzo proszę o tablicę do głosowania

a państwa oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, za przyjęciem uchwały głosowało

12 radnych, przeciw było 2, a więc uchwała została podjęta.

Przejdziemy do procedowania nad punktem kolejnym.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium

Zarządowi Powiatu Gryfickiego za 2020 rok.


Czy pan... bo tutaj jest.


Czy ktoś z państwa w tym punkcie chciałby zająć głos?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Państwa proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2020

Gratulujemy bardzo.

[oklaski]


Szanowni państwo, jeszcze momencik, bo obawiam się

że po przerwie nie będziemy mieli kworum

a wykorzystując swoją sytuację, Panie Starosto

bardzo proszę jeszcze chwilę cierpliwości.

I państwa z gratulacjami też.

Wykorzystując swoją możliwość i państwa

bo niezbędne jest kworum.

Wnoszę do Wysokiej Rady o wprowadzenie do porządku obrad

w punkcie 8 uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Składam ręce Radnych... Rady Powiatu Gryfickiego

rezygnację z Przewodniczącej Rady Powiatu.

Jak dobrze pamiętam pamiętamy

wokół rezygnacji z Przewodniczącej

i powołania nowego przewodniczącego

zrobił się dość czy duży szum medialny

ja, by ukrócić wszelkie spekulacje wyjaśniam.

Otóż ponad 2 lata temu, przed pierwszą sesją

były ustalane poszczególne funkcje, czy role, stanowiska

ja jako osoba zupełnie niemająca nic wspólnego z polityką

niemająca żadnego doświadczenia w tym zakresie

wyraziłam zgodę na potrzebę chwili

żeby zostać Przewodniczącą Rady Powiatu.

To miał być okres dwóch, do trzech miesięcy.

Po czym miało dojść do zmiany stanowiska

i to miejsce miała objąć albo Pani Renata Korek

albo Pan Grzegorz Szafrański.


Zgodnie zresztą z tym, co do dziś Pan Starosta mówi

że to stanowisko należy się północy

zgodnie z uwarunkowaniami geopolitycznymi

to jest dla północy, a więc dla Trzebiatowa.

Losy potoczyły się troszeczkę inaczej

bo w późniejszym czasie doszło do rozszerzenia koalicji

o trzech nowych, trzech panów radnych

czyli o Pana Mariana Malińskiego, Pana Ryszarda Malińskiego

i Pana Marka Gołuchowskiego.

Na skutek reorganizacji

doszło do zrewidowania wcześniejszych ustaleń

i na nowo powołanego przewodniczącego

wyasygnowano Pana Marka Gołuchowskiego.

I na spotkaniu koalicyjnym klubów, które miało miejsce

bodajże w czerwcu 2020 roku

razem z Panem Markiem ustaliliśmy

że zmiana ta nastąpi w miesiącu listopadzie.

Mówię tak, że ustaliliśmy bo wiedząc że jest większość w radzie

to te zmiany były bezskuteczne.


Niestety pandemia spowodowała, że sesje odbywały się online.

A pewnie jak wszyscy dobrze wiemy

zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym

powołanie przewodniczącego musi odbyć się tajnie

a więc w trybie stacjonarnym

bo inaczej nie ma możliwości powołać nowego przewodniczącego.

I wszystko potoczyłoby się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

gdyby nie pewien incydent.

Czyli wynurzenia Pan Marka

które skrzętnie na łamach Superportalu

opisał [_____]

i nie o obrażaniu tu mojej osoby chodzi

bo jak ktoś powiedział kiedyś, że w polityce

nie ma miejsca na obrażanie

więc ja się tutaj nie obrażam


ale w moich uszach huczą inne słowa

które mnie bardzo może, nie tyle, co zabolały

ile uważam, że rzutują na całą radę.

Cytuję.

"Żarty się skończyły."

"Jeśli Mackojć nie ustąpi, pociągnę na dno kilka osób."

Owszem, tam dalszy komentarz za pomocą taśm

później, były screeny, czy SMS-y.

Było zmieniane.

Każdy z nas ma prawo, a wręcz obowiązek

zgłaszania organom ścigania wszelkich przejawów łamania prawa

szczególnie przez radnych.

I skoro Pan Marek ma taką wiedzę

to zgłoszenie tego jest jego podstawowym obowiązkiem.

Owszem, opublikował kilka wyjaśnień tej sytuacji.

Ale w żadnym z nich nie doszukałam się deklaracji

że te słowa zostały spreparowane

że doszło do kłamstwa

że [_____] najwyraźniej dopuścił się oszustwa.

Więc co myśleć - pozostawiam to państwa ocenie.

Wszyscy mamy mandat społeczny

więc albo jesteśmy uczciwi, albo nie powinno nas tu być.

Te słowa, wypowiedziane przez Pana Marka

rzucają ogromny cień na całą radę.

Jeśli ktoś czuje się zagrożony tymi słowami

to znaczy, że nie jest godny reprezentować

wyborców, którzy mu zaufali.

W związku z powyższym, Panie Starosto

w ramach manifestu przeciwko takiemu postępowaniu

nie oddam swojego głosu na Pana Marka

jeżeli będzie dalej asygnowany na Przewodniczącego Rady.

Owszem, to jest jeden jedyny głos, może nic nie znaczący.

Ale tylko... Nie znaczący wobec większości, jaką reprezentujecie.

Jednakże tylko w taki sposób mogę wyrazić swój sprzeciw

bo nie ma mojego przyzwolenia na szantaż, na obrażanie

i to jak zagłosują inni radni

pozostawiam ich sumieniu i przekonaniu.

Jednakże zgodnie z tym, co wcześniej było ustalane

w tej chwili, o tej porze

ja nie powinnam być już w zasadzie dawno przewodniczącą

dlatego na ręce Rady składam swoją rezygnację

prosząc o jej przyjęcie i podjęcie jeszcze dziś stosownej uchwały.

Uchwała jest przygotowana.

W przerwie będzie państwu dostarczona.

To są w zasadzie dwa zdania

więc nie ma nad czym debatować

a w tej chwili bardzo proszę o rozszerzenie

tak jak na początku, rozszerzenie porządku obrad

o punkt odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Także bardzo proszę o zapisanie.


Bardzo dobrze, bardzo dziękuję.

Proszę o tablicę do głosowania.

I bardzo proszę naprawdę uszanować moją wolę.


Nie, jest wniosek formalny, proszę o przegłosowanie.


Czy pozostałe osoby nie będą głosowały?


To jest wprowadzenie do porządku obrad

to nie jest jeszcze uchwała.

To jest tylko wprowadzenie do porządku obrad

uchwały o odwołaniu przewodniczącej powiatu.


Ale to jest tylko zmiana porządku obrad.

O uchwale będziemy dyskutować dalej.


[...]

(Grzegorz Burcza) [...] ale bardzo proszę, żeby te emocje

które Panią targają może zostały przeniesione na kolejną sesję?

To nie jest miejsce i czas w mojej ocenie na dzisiaj

podczas sesji absolutoryjnej, która już jest wyjątkowo męcząca.

Nie mamy kompletów zresztą radnych

i podejmiemy tą decyzję rozsądnie, opacznie.

Brakuje już co najmniej trzech osób, tak?

I nie podejmujemy jej w sposób jakby nieprzemyślany.

Bardzo proszę o to i nie zgadzam się z tym wnioskiem formalnym

o przegłosowanie go w porządku obrad.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, tu nie ma emocji.

Tu jest po prostu decyzja, która powinna zapaść już dawno.

To powinniśmy mieć dawno za sobą

więc proszę, to jest wniosek formalny.

Proszę o oddanie głosu.


Pani Renata?


Bardzo dziękuję.

Za wprowadzeniem głosowało 9 radnych.

Przeciw 3, wstrzymało się 2

A więc punkt w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu

zostały wprowadzony do porządku obrad.

A dalszy porządek obrad będzie przedstawiał się następująco:

Punkt 5: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Punkt 6: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata 2020-2030

Punkt: 7 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr...


NLV/285/18 Rady Powiatu w Gryficach

z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Punkt 9: uchwała Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie

odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu

Punkt 10...

To był punkt 8, przepraszam.

Punkt 9: Interpelacje i zapytania radnych.

Punkt 10: Informacje i komunikaty przewodniczącego rady

Punkt 11: Wolne wnioski.

Punkt 12: Zakończenie posiedzenia.

Bardzo dziękuję o przyjęcie tego punktu do porządku obrad.

A teraz ogłaszam 10 minut przerwy.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, wznawiam obrady.


Przechodzimy do procedowania nad punktem 5

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Bardzo proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie auto poprawek.


Tak, panie Marku?


Proszę proszę bardzo, Panie Marku.


Proszę o udzielenie głosu.

(Marek Gołuchowski) Szanowna Pani Przewodnicząca, panie, panowie radni.

Ja mam prośbę zanim przejdziemy do kolejnego punktu

który już Pani Przewodnicząca zaproponowała w porządku.

Chciałbym się odnieść do tego

co przed chwileczką padło przed przerwą

i co zostało powiedziane i wybrzmiało przez Panią Przewodniczącą.

(Agnieszka Mackojć) No to może w momencie, kiedy przejdziemy do-

(Marek Gołuchowski) Nie, Pani Przewodnicząca.

Już się zgłaszałem przed ogłoszeniem przerwy

nie zostałem dopuszczony do głosu.

Bardzo proszę w tej chwili o wyrozumiałość.

Dotyczy to bezpośrednio mnie, mojej osoby

i myślę, że te parę słów mam prawo powiedzieć.

Pani Przewodnicząca, nie wiem...


Jak, albo ile razy można zaprzeczać słowom

na które się dzisiaj Pani powołała przy swoim wniosku.

Kolejny raz zarzucając mi szantażowanie Pani.

Proszę mi przypomnieć chociaż raz

czy kiedykolwiek w rozmowie z Panią

była Pani przeze mnie szantażowana.


Proszę mi przypomnieć, czy były jakiekolwiek okoliczności

które mogłyby doprowadzić do tego

żeby Panią szantażować.

Trzykrotnie i na swojej stronie jako radny Powiatu Gryfickiego

i na ostatniej sesji Rady Powiatu

jednoznacznie wyraziłem

myślę, że bardzo dobitnie informację

że nigdy nikogo nie nagrywałem

nie podsłuchiwałem

i nie szantażowałem.


A Pani dzisiaj

w taki oto sposób przedstawia mnie jako radnego.


Pani dzisiejsze zachowanie

po prostu zwyczajnie mnie obraża.


Ostatnie oświadczenie na sesji Rady Powiatu


w którym jednoznacznie odciąłem się

od tego, co było pisane, publikowane.

Myślałem, że załatwia sprawę.

Ale widzę, że tutaj gra idzie o co innego.

Próbuje Pani wykorzystać tą sytuację

którą ktoś sprowokował, po prostu zwyczajnie została sprowokowana.


I jest mi po prostu niezręcznie

bo szanowałem Panią i Pani dokonania na tle tutaj samorządu

jako przewodniczącą, na początku kadencji sama Pani prosiła mnie o pomoc.

Proszę sobie przypomnieć.

Jeszcze niedawno mieliśmy okazję gdzieś tam

w rozmowie dyskutować

"że teraz już ja nie będę, Marek podejmowała decyzji"

"teraz już zgodnie z ustaleniami ty będziesz przewodniczącym"

To Pani słowa do mnie skierowane.


Nie wiem, co Pani próbuje w ten sposób osiągnąć

czy zachowanie stanowiska być może.

Czy jest w tym momencie to warte tej przyjaźni i tego

co było między nami wcześniej

ale czuję się przez Panią po prostu zwyczajnie obrażony.


Bo dziś kolejny raz wpisuje się Pani

właśnie Pani, swoją tutaj odczytaną

przy złożeniu rezygnacji informacją

w ten tok słów, którymi mnie obraża

a któremu ja jednoznacznie zaprzeczyłem.

I Pani wie o tym doskonale

albo zdaje sobie sprawę, mam nadzieję

że ja mówię prawdę, a Pani w tej chwili tą prawdę manipuluje.

Powtarzam was jeszcze.

Nigdy nikogo nie nagrywałem.

Nigdy nikogo nie podsłuchiwałem.

Nigdy nikogo nie szantażowałem.


I pomawianie mnie o coś takiego


doprowadzi do tego, że faktycznie

będą przeze mnie kierowane postępowania cywilne

bo ja sobie nie pozwolę na tego typu

obraźliwe w stosunku do mnie słowa.


Dzisiejsza sesja absolutoryjna powinna być poświęcona

zdecydowanie tylko i wyłącznie podsumowaniu roku 2020

Pracy zarządu, pracy całej rady, oceniamy się w sumie wzajemnie.


To, co Pani w tej chwili zrobiła

to przykrością muszę stwierdzić

nie licuje z powagą z sesji absolutoryjnej.


Niepotrzebnie Pani Przewodnicząca wprowadziła Pani taki chaos

na dzisiejszej sesji

i jest mi bardzo przykro

że próbuje Pani po prostu wykorzystać to we własnym interesie.

I tyle z mojej strony.

Wysoka rado, przepraszam, raz jeszcze powtarzam.

Nigdy nikogo nie nagrywałem.

Nie szantażowałem.


I nie wiem ile razy będę musiał to jeszcze powtórzyć

ale jest mi przykro, że w ogóle muszę to powtarzać.

Znam się z wami, z wieloma z was ponad 20 lat.

Piąta kadencja w samorządzie.

Marian 6 kadencji, Burmistrz.

Renata, dwukrotna przewodnicząca

zasiadaliśmy razem w prezydium.

Rysiek 4 kadencje w radzie.

Łukasz 3 kadencja.

Wielokrotnie byliśmy w różnych okolicznościach

przypomnijcie sobie, było różnie.


Czy kiedykolwiek z moich ust

ktokolwiek z was usłyszał jakąś próbę nacisku, czy szantażu?


Czy chociaż raz możecie mi

uczciwie spoglądając sobie w lustro

odpowiedzieć na pytanie

czy ja kiedykolwiek na kogokolwiek z was

próbowałem szantażem coś wymóc?


Jest mi jest mi po prostu przykro.


Jest mi przykro, Agnieszka, że w ten sposób

uderzasz kolejny raz we mnie, w moją rodzinę


bo to też dotyczy moich córek

te komentarze obrzydliwe.


W mój zakładki i moich pracowników.


Nie wpisuj się, proszę scenariusz


który ktoś obrzydliwie uknuł


i nie potrafisz oddzielić, nie wiem, brakuje mi słów, sorry, przepraszam.


(Agnieszka Mackojć) Ja tylko dwa zdania.

Ja odniosłam się wyłącznie do tego

co zostało napisane na łamach Superportalu, to co poszło w eter.

To, że to nie powinno mieć dzisiaj miejsca.

To prawda, zresztą powiedziałam, że wykorzystuję trochę swoją sytuację

wprowadzając ten punkt do obrad.

Natomiast uważam, że to był najwyższy czas

że tak trzeba było i wybaczcie, że to w tym momencie faktycznie

bo to jest czas na to, żeby się cieszyć.

To jest sesja absolutoryjna i powinna mieć inny wydźwięk.

No stało się inaczej, wybaczcie, ale...

Tak wykorzystałam tą sytuację

że jestem przewodniczącą jeszcze przez chwilę, mam nadzieję.

Szanowni państwo, także poproszę Panią Skarbnik.

Tak? Wracamy do...

(Zofia Oświęcimska) Chciałabym wnieść autopoprawkę

do projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021

w paragrafie 2 zmiana dotyczy [...]


paragraf 2 pkt 2 [...] otrzymuje brzmienie

ustala się wydatki budżetu, załącznik nr 2 w kwocie

i tu jest kwota poprawiona na 103 731 442 zł i 55 gr

z tego wydatki bieżące i ta kwota po autopoprawce wynosi

[niezrozumiałe] [kroki w tle]

oraz zmiana w paragrafie 3

wydatki zmniejszenie o 73 854 zł 5 gr po poprawce

i paragraf 4

zmiana kwoty deficytu i po tej autopoprawce mamy

kwotę 1 156 964 zł 5 gr

Jeszcze króciutko skąd ta auto poprawka

i jeszcze przy okazji w punkcie 3 w uzasadnieniach

dopisałam skąd są te środki, które otrzymaliśmy od Wojewody

na organizację punktu szczepień, to są środki

z funduszu przeciwdziałania Covid-19

I właśnie tu ta zmiana, która spowodowała autopoprawkę

to jest punkt 15 uzasadnienia.

Przeczytam: udziela się dotacji Powiatowi Goleniowskiemu

na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańcom powiatu

WTZ w Nowogardzie w kwocie 2410 zł 67 gr

[kroki w tle]


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, otwieram dyskusję.

Czy ktoś państwa chce zabrać głos?


Pan Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Ja zgłaszałem się wcześniej, to nie w dyskusji.

(Agnieszka Mackojć) O, przepraszam.


Jeżeli nie ma, w takim razie poproszę o tablicę do głosowania

a państwa o oddanie głosu nad przyjęciem uchwały.


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy procedowaną przed momentem uchwałę.

Przechodzimy do realizacji punktu 6

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Tu też mamy autopoprawkę, bardzo proszę Pani Skarbnik.

[...]

Bardzo dziękuję, czy ktoś z państwa radnych?


Bardzo proszę o tablice do głosowania.


Proszę o podjęcie decyzji i oddanie głosu.


Pani Renata?


Dziękuję.

Tu również jednomyślnie podjęliśmy

procedowaną uchwałę.

Przechodzimy do realizacji punktu 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr NLV/285/18 Rady Powiatu w Gryficach

z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki.

To jest dość prężnie omawiana uchwała.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chce tutaj zająć głos?

Nie widzę, w takim razie proszę tablicę.


Bardzo proszę o oddanie głosu.


Pan Grzegorz?


Bardzo dziękuję, uchwała również została jednomyślnie podjęta.

Teraz mamy wprowadzoną uchwałę dotyczącą

odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu.

I w tym momencie ja już przekazuje głos, co do zasady

starszemu wiceprzewodniczącemu, prowadzenia.

Proszę Panie Marku.


(Marian Maliński) Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

No nie wiem jak pozostali członkowie wysokiej rady

ale ja tą... Tym wystąpieniem Pani Przewodniczącej na dzisiejszej sesji

no jestem tak mocno zaskoczony.

I mam propozycję i składam wniosek formalny

o przerwanie dzisiejszej sesji

i przełożenie procedowania kolejnych punktów

w innym, w najbliższym terminie.

Ze względu na to, że...

Szanowni państwo, odwoływanie, powoływanie przewodniczącej i przewodniczącego


to nie jest jakieś tam takie...


Ja wiem, że sam w tym uczestniczyłem.

Były uzgodnienia, ustalenia.

Minął jakiś tam czas, w międzyczasie

zdarzyło się coś złego, nawet bardzo złego

co rzutuje nie tylko na poszczególnych członków

ale na całą naszą tutaj radę

i ja jako chyba najstarszy samorządowiec

bo pracuję w samorządzie od 90 roku, od samego początku.

Od 17 maja 1990 roku zostałem radnym.

Byłem wiceprzewodniczącym, później przewodniczącym rady

a od '94 prawie przez 25 lat Burmistrzem Gminy Płoty.

W tej kadencji po raz pierwszy jestem radnym Powiatu Gryfickiego.

I naprawdę, no nigdy w historii samorządności

w której ja uczestniczyłem nigdy coś takiego nie miało miejsca.

Dlatego też prosiłbym moje koleżanki, kolegów radnych

żebyśmy przerwali dzisiejsze posiedzenie.

To jest zgodne z ustawą, z regulaminem

i dali sobie czas na zastanowienie, ochłonięcie z tych emocji

i wznowimy obrady realizując punkty przewidziane w dzisiejszym porządku.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Rozumiem, że jest wniosek formalny, tak?

(Marian Maliński) Tak.

Bardzo proszę o zapisanie.


Jest to faktycznie pierwsza taka sytuacja

ale tu jest chyba większość względna, prawda?


Tak, proszę o tablice do głosowania.

Osobiście jestem przeciwna, ale tutaj rada decyduje.


Kto jest za przerwaniem sesji?


Grzegorz? Ty jeszcze.


Nie głosujesz?


Za przerwaniem sesji głosowało 10 radnych, a więc szanowni państwo

w tym momencie przerywamy sesję.

Dziękuję bardzo za uczestnictwo.

Jeszcze raz gratuluję absolutorium.