Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Marian Maliński
10Ryszard Maliński
11Kazimierz Sać
12Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
8Odwołanie Przewodniczącej Rady Powiatu (wycofane)
9Interpelacje i zapytania radnych
10Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady
11Wolne wnioski
12Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo

wznawiam XXXV sesję

Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji

sesję przerwaną 2 lipca 2021 roku.

[dzwonek telefonu] Zanim przejdziemy do obrad

no, musimy stwierdzić quorum

a więc przejdę do sprawdzenia listy obecności.

Pan Paweł Bereżnicki

czy jest obecny?

(Paweł Bereżnicki) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Czesław Bukowiec? Nie ma.

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?


Pan Starosta? Był.

(Paweł Bereżnicki) Był przed chwileczką.


(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?


Też był.

Łukasz?


(Łukasz Czyrny) Tak, jestem. Jestem obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?


Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Obecna.

(Agnieszka Mackojć) Pani Agnieszka Mackojć obecna.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

Pan Leszek Stuła?


Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem obecny.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze wrócę do Pana Starosty

bo nie słyszeliśmy.


Czy Pan Starosta jest obecny?


Nie ma na tą chwilę.


Szanowni państwo, na ustawowy stan

17 radnych... 16 właściwie


nieobecnych mamy 5 osób

a więc stwierdzam

prawomocność dzisiejszych obrad.


Szanowni państwo, na ostatniej sesji

zakończyliśmy obrady na punkcie 8


[...]

punkt 15 - wolne wnioski

i punkt 12 - zakończenie posiedzenia.

Proszę wysoką radę o zdjęcie z porządku obrad

punktu 8, bowiem jak stanowi art. 14 ust. 5

"w przypadku rezygnacji przewodniczącego

lub wiceprzewodniczącego

rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji

zwykłą większością głosów

nie później niż w ciągu jednego miesiąca

od dnia złożenia rezygnacji."

Ustęp 6 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi:

niepodjęcie uchwały, o której mowa

w ust. 5 w ciągu jednego miesiąca

od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego

lub wiceprzewodniczącego

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji

przez radę ostatniego z upływem ostatniego dnia miesiąca

w którym powinna być podjęta uchwała.

A więc jak wynika z przeczytanego artykułu

głosowanie nad tym punktem w dniu dzisiejszym

jest bezprzedmiotowe bowiem minął już miesiąc

od mojej rezygnacji.

Tak więc bardzo proszę radę

o zdjęcie tego punktu z dzisiejszych obrad.

Czy ktoś jeszcze w sprawie porządku obrad

chciałby zająć głos?

(Kazimierz Sać) Znaczy ja mam pytanie do Pani Przewodniczącej.

No rozumiem, że jest taki przepis.

Pytanie jest takie, dlaczego sesja

nie została zwołana w ciągu miesiąca w takim razie?

Jakie przyczyny?

(Agnieszka Mackojć) Nie było ani przyczyn

ani jak gdyby przesłanek do tego

żeby ta sesja musiała być w ciągu miesiąca.

(Kazimierz Sać) Nie, ja wiem, że nie było przesłanek.


Że musiała.

Pytam się o przyczyny

dlaczego nie została zwołana.

(Agnieszka Mackojć) Nikt nie wnosił o to, aby sesja była szybciej-

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ale to Pani zwołuje.

(Agnieszka Mackojć) Zgadza się, ale nie widziałam potrzeby

żeby zwołać ją szybciej.

(Kazimierz Sać) Czyli rozumiem, że wolała Pani opcję żeby


odwołanie zostało jakby automatycznie

wynikające ze statusu prawnego.

(Agnieszka Mackojć) No tak wynikało z mojej deklaracji.

(Kazimierz Sać) Okej.


(Agnieszka Mackojć) Jeżeli nie ma więcej pytań

szanowni państwo, bardzo proszę

o tablicę do głosowania.

A państwa o podjęcie... O głosowanie

za zdjęciem z porządku obrad punktu 8

a więc odwołanie Przewodniczącej

Rady Powiatu Gryfickiego.


Momencik...


Proszę bardzo, czy Pan Paweł Bereżnicki

jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 8?

(Paweł Bereżnicki) Czyli rozumiem, że dalsza dyskusja

jest bezprzedmiotowa, dlatego że

już jesteśmy postawieni przed faktem

czyli punkt 8 - na ten temat się nie możemy wypowiedzieć

czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw?

Teraz głosujemy o zdjęcie tylko tego punktu, tak?

(Agnieszka Mackojć) Dokładnie tak.


(Kazimierz Sać) Wypowiedzieć może się Pan w wolnych wnioskach

tak jak i wszyscy.

(Paweł Bereżnicki) No właśnie, no to jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, Pan Grzegorz Burcza?


(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak, nie mamy chyba?

Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Wstrzymuję się.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.


Szanowni państwo, za głosowało 11 radnych

a więc punkt 8 - odwołanie Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

został zdjęty z dzisiejszego porządku obrad.

Bardzo dziękuję, przechodzimy do

interpelacji i zapytania radnych.

Bardzo proszę, czy ktoś państwa chciałby tu zająć głos?


Jeżeli nie mamy...

W ramach punktu 10 - informacje i komunikaty

przewodniczącego rady.

Nie ma takich komunikatów

nie ma informacji

a więc przychodzimy dalej.

Wolne wnioski.

Bardzo proszę, czy w ramach wolnych wniosków

ktoś by chciał podjąć dyskusję?


Nie ma, nie widzę.

(Kazimierz Sać) Podniosłem rękę.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.

Radny Pan Kazimierz Sać.


Jeśli pozwolicie państwo, ja chciałbym się


dosyć krótko odnieść do zaistniałej sytuacji.


Niestety jest to takie trochę niezrozumiałe


i w sumie bardzo żałuję, że uprawomocnił się

ten termin związany z z rezygnacją.

Mam nadzieję, że temat nie jest definitywnie zakończony

dlatego, że czekają nas w jakimś tam najbliższym czasie

wybory, ponowne wybory przewodniczącego.

Nie wiem, czy jest to możliwe

żeby Pani Agnieszka jeszcze raz zgłosiła swoją kandydaturę

ale wszystko jest możliwe.

Powiem, słuchajcie, może tak.

I to jest oczywiście mój punkt widzenia

z którym wcale nie trzeba się zgadać.


Mija 3 lata kadencji.


Niestety czasami używam takiego sformułowania

że odbywa się pewnego rodzaju chocholi taniec.

Czyli jest większa koncentracja nad tym

co zrobić dla ludzi, a niektórzy bardzo koncentrują się

jakby tylko i wyłącznie nad pewnymi roszadami

na tak zwanych stołeczkach.

I tu jest taki przykład

akurat z panią przewodniczącą.

Ja oczywiście nie będę wchodził

w pewne umowy koalicyjne, które-

(Agnieszka Mackojć) Panie Kazimierzu, nie było Pana słychać przez chwilę.

(Kazimierz Sać) Nie było? A teraz słychać mnie?

(Agnieszka Mackojć) Tak, teraz słychać.


(Kazimierz Sać) [śmiech]

Pytanie, w którym momencie nie było mnie słychać.


Powiem w ten sposób jeszcze raz może.

Nie będę wchodził w umowy koalicyjne

bo nie jestem ani tym zainteresowany

ani uprawniony, więc

nie wiem do końca z czego wynikało to, że...


Była zadeklarowana zmiana przewodniczącego.

Wiem na pewno, że od początku

tejże koalicji nie uczestniczył w tym wszystkim

jak widać pretendent Marek Gołuchowski.


Z czego wynikło to, że mówi się głośno

o tym, że radny Marek Gołuchowski ma być przewodniczącym.

Ja mogę się tylko domyślać.

Z tego, co ja wiem no...


Kiedyś miałem takiego znajomego

który powiedział mi, że najłatwiej się wbija nóż w plecy przyjacielowi

bo on się tego nie spodziewa.

Ale nie będę wchodził w takie dyskusje prywatne

powiem tylko tyle, że ja na pewno będę przeciwny

wyborowi Marka na przewodniczącego z prostego względu.

Dla mnie to jest człowiek, który...


Oczywiście w sensie politycznym

okazał się dla mnie zwykłym zdrajcą, koniec, kropka.

Widocznie zasłużył sobie na to, żeby-

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, ja sobie

nie życzę tego typu sformułowań-

(Kazimierz Sać) A mnie to średnio interesuje-

(Marek Gołuchowski) Bardzo Panią proszę, żeby Pani przerwała-

(Kazimierz Sać) Mnie to średnio interesuje, Pani Przewodnicząca

czego Pan Marek sobie nie życzy-

(Marek Gołuchowski) Ta głupią wypowiedź, bo Pan Sać-

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, bardzo proszę-

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo...

(Kazimierz Sać) [...]umożliwienie mi swobodnej wypowiedzi.

Jesteśmy w wolnych wnioskach

i średnio mnie interesuje

co pan Marek Gołuchowski...

Czego Pan Marek Gołuchowski-

(Agnieszka Mackojć) Proszę tylko nie obrażać, Panie Kazimierzu.

(Marek Gołuchowski) Ale Pan nie prawa mnie obrażać na forum sesji tutaj.

Jesteśmy na publicznej wizji-

[...]

(Kazimierz Sać) Jeśli... Pani Przewodnicząca, jeśli przekraczam

pewne prawne zasady, to oczywiście jest droga odpowiednia.

Jestem dorosły, wiem co mówię.

Więc proszę umożliwić mi wypowiedź.

(Marek Gołuchowski) Niech Pan spojrzy sobie w lustro

i o zdrajcach, popatrzy sobie na swoją twarz-

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, no, to nie jest

dobry sposób, żeby przekrzykiwać się.

Ja na pewno nikomu nie będę...

Nikogo nie będę przekrzykiwał.

Więc skończyłem temat jak to nazwałem - zdrady politycznej.

Moje zdanie, szanowni państwo, jest takie

że powinniśmy się wzajemnie szanować.


Żałuję, że Pani Przewodnicząca zrezygnowało...

Zrezygnowała. Na początku miałem pewne wątpliwości

co do sposobu prowadzenia

ale sądzę, że wynikało to głównie

nie ze złej woli Pani Przewodniczącej

tylko z braku doświadczenia.

Jest normalne i oczywiste że

nie można tak od razu pewnych kwestii się nauczyć.

Z tego co słyszę cały czas

mówi się o tym, że jest jakoby umowa

która mówi, że połowa kadencji

że tak powiem dla południa

połowa kadencji dla północy.

Czyli rozumiem tutaj

że chodziło głównie o Trzebiatów.

I do tego się nie będę odnosił

bo tak jak mówię, to nie jest moja sprawa.

Ja chciałbym jednak, żeby przewodniczący rady

był prawdziwym przewodniczącym.

Tak jak Pani jest

a nie człowiekiem, który ma taką czy inną opinię

i jak też Przewodniczący Rady powinien łączyć

i myślę, że to się Pani świetnie udawało.

Gratuluję tu Pani, że profesjonalnie potrafiła Pani

prowadzić sesję.


Moje zdanie, które oczywiście

mogę tylko wyrazić ustnie

jak też w ewentualnych głosowaniach jako mój głos

który wcale nie niekoniecznie musi być głosem większościowym

jest takie, że skoro już


to ja osobiście proponowałbym

żeby nadal Przewodniczącym Rady Powiatu była kobieta.

Dlatego, że nikt tak nie potrafi sobie poradzić

z ewentualnymi pyskówkami, wręcz powiem...


Staram się być dżentelmenem, ja sobie nie wyobrażam


żeby przekraczać pewne granice w stosunku do kobiety.

Na chwilę obecną mamy w radzie trzy panie.

Czyli panią, Pani Przewodnicząca

Panią Duzinkiewicz i Pani Korek


i uważam, że to byłby bardzo dobry pomysł gdyby...


Namawiałbym którąś z pań, a może wszystkie panie

żeby któraś spróbowała

i już kończę.

Ja przypominam sobie te czasy

kiedy przewodniczącym była Renia Korek

i muszę powiedzieć, że jakby formuła

i system prowadzenia rady

za czasów i Pani Korek

no i teraz za czasów Pani Mackojć

jednoznacznie wskazuje na to

że powinna to być, moim oczywiście zdaniem, kobieta.

Także jeszcze raz namawiam i Panią Duzinkiewicz

i Panią Korek żeby się zastanowiły.

No i oczywiście Panią Mackojć również.

I jest wtedy jakby wyczerpana

ta wasza koalicja dla północy.

A z Markiem nie będę dyskutował

bo w pyskówki się wdawać to szkoda czasu

jeśli Marek koniecznie chce

to mogę pokazać dokument podpisany

przez kilku radnych

w tym przez Marka

gdzie jednoznacznie

zadeklarowaliśmy pewną współpracę

i tyle w tym temacie.

Także Pani Przewodnicząca, wyrazy szacunku, gratulacje.

Namawiam jednak do tego

żeby Pani nie odpuściła.

Jestem przekonany że większość radnych panią poprze

ewentualnie, jeśli Pani rezygnuje

to namawiam i Panią Duzinkiewicz

i Panią Korek żeby jednak nadal

kobieta była przewodniczącą. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce podjąć głos?

Proszę, Pan Starosta.


(Ryszard Chmielowicz) No muszę niestety odnieść się do tego

do tej wypowiedzi w wolnych wnioskach

Pana Kazimierza Sacia.

Wniosek był, żeby to kobieta była

i tu rozumiem, że to jakby

ta wypowiedź zmierzała do tego

i ten wniosek tam padł

więc ta wypowiedź zamknęła się w tej przestrzeni.

Ale nie można przejść obok tej wypowiedzi

bo przychodzą mi na myśl

parę tutaj słów, że Kazik jak zwykle

konfabuluje, manipuluje, knuje.

W jakby oczywistych sprawach.

Bo przecież to było zapowiedziane

i w przestrzeni publicznej pojawiła się

ta informacja od dawna.

Jeszcze w tamtym roku

i to wszystko było oczywiste

i nie podejmował nikt wtedy


dyskusji na ten temat

bo takie były założenia

takie były uzgodnienia.

Koalicja uzgodniła pewne

kierunki reorganizacji Rady Powiatu

więc to wszystko było wspólnie uzgodnione

i mało tego, to wpisywało się też

w jakiejś części w oczekiwania Pana Kazimierza

bo miałem okazję kilkakrotnie dwu, czy trzykrotnie

prowadzić rozmowy z tak zwaną opozycją wtedy

i pomysły Kazika były również w kierunku tym

żeby zaproponować przewodniczenie Markowi Gołuchowskiemu.

I niestety ja pamiętam tamten okres

i później nie wiadomo z czego i z jakich powodów

wzięła się tak wielka niechęć do Marka Gołuchowskiego

który wykazał się lojalnością do samego końca

i bronił Kazimierza wszędzie, gdzie to było możliwe

zabiegał o to, żeby

Kazika ulokować gdzieś tam w przestrzeni

gospodarczej, politycznej, żeby godnie mógł funkcjonować

bo zapracował sobie 16 letnią pracą

na rzecz samorządu powiatowego

żeby tą przestrzeń dla niego wygospodarować

żeby dalej mógł wykorzystywać

swoje zdolności i predyspozycje.

No niestety te zdolności i predyspozycje

wykorzystuje zupełnie z tych z innych powodów

i zupełnie z tych najgorszych jego cech charakteru.

Nie potrafię zrozumieć takiego zachowania

i jeszcze obrażanie publicznie

kogoś, kto w moim przekonaniu nie zasłużył sobie

na wygłaszanie takich opinii.

Bo to było również pomysłem Kazika

jeszcze raz chcę to podkreślić.

W rozmowach tych, w których uczestniczyłem

jasno się to przebijało.

Nie potrafię zrozumieć

ale, że wdzięczność Pana Kazimierza

na pstrym koniu jeździ, to już od dawna wiemy

i z chwili na chwilę może ten wymiar

zmienić się diametralnie

i tak też w tym względzie się zmieniło.

Ja chcę powiedzieć wszystkim państwu

Koalicji przede wszystkim, że uzgodniliśmy pewien projekt.

Ten projekt jest realizowany.

Jeśli nie zapadną jakieś inne decyzje w Koalicji

to wnioskuję, żeby ten obrany kierunek realizować

bez względu na to czy się to Kazikowi podoba, czy nie.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Czy Pan-

(Kazimierz Sać) Ad vocem.

(Agnieszka Mackojć) Tak.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca.

Ja naprawdę nie potrzebuję suflera

żeby się za mnie wypowiadał.

Czyli...

ja nie kandyduje na przewodniczącego

więc nie poruszałem innych nazwisk w chwili obecnej

i nie mam zamiaru poruszać.

W związku z tym, że nie ma punktu

"odwołanie przewodniczącego"

i tak jak tu Pan Bereżnicki zapytał

czy można dyskutować, więc ja odpowiedziałem

że w wolnych wnioskach na pewno będzie można

i ja poruszam tylko i wyłącznie kwestie

związane z wyborem przewodniczącego

ewentualnym wyborem i jakby cała ta otoczka.

Dlatego wspomniałem o jednym nazwisku Marka Gołuchowskiego

jako - przynajmniej z tego co słychać - pretendencie.

Pan Chmielowicz jakby koncentruje się

na mojej skromnej osobie.

Nie wiem za bardzo z jakiego powodu

nie wiem, z powodu kompleksów, czy z jakiegoś innego powodu

no trudno mi powiedzieć.

Ja powtórzę jeszcze raz.

Z mojego punktu widzenia

mam do tego pełne prawo

uważam, że najlepszym pomysłem

na przewodniczenie Radzie Powiatu Gryfickiego

jest kobieta i oczywiście

to jest mój punkt widzenia

i ja nie należę do Koalicji

więc nie będę się wypowiadał

za ustalenia koalicyjne

ale jestem radnym powiatu

tak jak i pozostali radni

i każdy radny... Nie tylko radny zresztą

ale w tym wypadku radny

ma pełne prawo do wyrażenia

swojej opinii w każdym

w każdym, zaznaczam, temacie.

I jeśli w tym wypadku radny przekracza normy prawne

to nie jest to rola Pani Przewodniczącej

żeby zabierać głos

znaczy zabierać komuś głos

tak jak tu Pan Marek Gołuchowski sugerował

tylko są odpowiednie instrumenty prawne

bo każdy odpowiada prawnie za ewentualne

przekroczenia norm prawnych

także nie chce wchodzić w dyskusję

z Panem Chmielowiczem na temat

że tak powiem, osobowości jego, mojej.

Jak będzie taka pora, okazja

to z chęcią sobie mogę podyskutować

w tym publicznie na temat osobowości

na temat manier, na temat pewnych zachowań

i tak dalej i tak dalej i tak dalej.

Nie mówiąc o efektach działania

w tej chwili nie ma co się tam uśmiechać

mądrze czy niemądrze.

A w tej chwili pozwoliłem sobie

wprowadzić taki wątek właśnie związany

z Przewodniczącym Rady Powiatu

i prosiłbym o koncentrowanie się na tym

a nie na tym, czy się komuś tam Sać podoba, czy nie podoba.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję-

(Marek GołuchowskI) Pani przewodnicząca, jeżeli można bardzo proszę o głos.

(Agnieszka Mackojć) Momencik, czy Pan Radny...

Zachowajmy kolejkę. Czy Pan Radny Grzegorz Burcza

podnosił głos, czy nie?

(Grzegorz Burcza) Tak. Tak, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę i później Pan Marek.


(Marek Gołuchowski) Dziękuję.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.


Można było się tego spodziewać

że w tym punkcie będzie dość dużo

wątpliwości, kontrowersji.

Ja ze swojej strony też

chciałbym przede wszystkim wyrazić ubolewanie

że Pani Przewodnicząca w taki sposób [...]


[...] przewodniczenie prezydium

i bycia reprezentantem nas wszystkich, bo...


bo bez względu na to

czy się możemy zgadać czy się nie zgadzać

czy musimy głosować ręka w rękę, czy nie

bo przecież oczywiście to się nie zdarzało wielokrotnie

to jednak Pani postawa i Pani zachowanie

było jak najbardziej dobre

wskazujące na to, że Rada idzie w dobrym kierunku

i mi przychodzi tylko...

I mam nadzieję że nie tylko mi

ale wyrażam opinię całego Klubu Prawa i Sprawiedliwości

takie, taka refleksja i takie spostrzeżenie

że na samym początku kadencji

jak Pan Chmielowicz zabiegał o spotkania

z naszym klubem wręcz wielokrotnie

"chodźcie poustalamy, ustalimy"

bo najważniejsze było żeby odsunąć

Pana Kazimierza Sacia od bycia starostą

i to był jakby cel nadrzędny


to wtedy propozycja, która została

na ulicy Kościuszki wypracowana


była jedyną propozycją mądrą, słuszną i dalekowzroczną.

A była to propozycja właśnie wypracowana

i przedstawiona przez Pana Chmielowicza

że przewodniczenie i reprezentację Rady

powinno się powierzyć trzem paniom.

Żeby Rada nabrała takiego mądrego, fajnego

kobiecego, empatycznego wyrazu.

I my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości

bardzo się z tego powodu cieszyliśmy.

Uznaliśmy to za dobry gest

bo oczywiście Starosta

twierdził, że wiadomo

że z arytmetyką się nie ma co sprzeczać

i większość jest


po stronie Platformy Obywatelskiej

i jej zwolenników.


To przynajmniej na tyle wydawało się wiarygodne

stwierdzenie Panach Chmielowicza

że my tutaj nie gramy w wielką politykę

tak jak w Warszawie, tak jak w dużych miastach.

Czy tak jak generalnie w sejmie

tylko my tu gramy dla naszych mieszkańców.

My jesteśmy jedną drużyną

i mamy być wiarygodni

i robić wszystko, żeby ta drużyna

jak najlepiej wykonała zadanie

przed naszymi mieszkańcami, wyborcami.

Ale też i osobami, które na nas nie głosowały.

Bo pracujemy dla wszystkich naszych mieszkańców.

I wtedy propozycja, że Pani Agnieszka Mackojć

będzie przewodniczącą, Pani Renata Korek

będzie Zastępcą Przewodniczącej

i Pani Joasia Duzinkiewicz

będzie drugą Zastępcą Przewodniczącej

wydawała się najbardziej rozsądna.

Nie było wtedy żadnej mowy

o tym, że do połowy kadencji.

Że pod jakimiś warunkami.

Że coś się ma zmienić.

Że jakaś północ, że jakieś południe.

Nie było wtedy żadnych takich form.


Ciekawa rzecz, a właściwie smutna i przykra

stała się mniej więcej po roku.

Kiedy to z niewiadomych przyczyn

nie wiem dlaczego Pan Chmielowicz

oczekiwał, że będzie mógł rozbić

Klub Prawa i Sprawiedliwości, ja tak to odbieram.

I jak mu się nie udało rozbić

Klubu Prawa i Sprawiedliwości

i Pani Joanna Duzinkiewicz jako wiceprzewodnicząca

zachowywała się tak jak powinna się zachowywać

czyli zgodnie ze swoim sumieniem głosowała za uchwałami


doszło do sytuacji, w której bez pardonu

zupełnie bez pardonu, w sposób absolutnie brzydki

doszło do odwołania naszej wiceprzewodniczącej

czyli Joanny Duzinkiewicz.

Równolegle się stała rzecz

że wycofała się Pani Renata Korek.

Dostała propozycję bycia w Zarządzie.

I nagle się ten ten pomysł

który miał właśnie pokazać

że Rada Powiatu jest dla ludzi

dla naszych mieszkańców jest otwarta

i jest mądra i przede wszystkim jest empatyczna

bo twarzą to są trzy panie.

Nagle ten pomysł runął w gruzach.


Ja myślałem, że Pani Agnieszka Mackojć dotrwa

do końca kadencji jako twarz Rady Powiatu.

W tym momencie jestem przerażony wizją

że miałby ktoś Panią zastąpić.

A jeżeli ta osoba miałaby panią zastąpić

o której jest coraz głośniej

to po prostu mając doświadczenia z poprzedniej kadencji

wiem że będzie tylko gorzej

że będzie bardzo źle

że będzie właśnie zamykanie ust

wyłączanie mikrofonu

bo ja to przeżyłem na własnej skórze.

I mówienie o tym

że ktoś jest lepszy od Pani

jest absolutnie nieuzasadnione.

Pani się bardzo dobrze nauczyła kierować pracami Powiatu.

Było to świetne dla Pani na pewno doświadczenie

ale też i dla nas dobre doświadczenie


i przede wszystkim zaczęliśmy się dogrywać i dogadywać.

I można było się sprzeczać

można było się nie zgadzać wielu kwestiach

ale wiem, że telefon do Pani był zawsze otwarty.

Można było pewne rzeczy poustalać

i wielokrotnie nawet nie zgadzając się

pewne rzeczy skonfrontować i wypracować jakiś kompromis.

Obawiam się a wręcz jestem przekonany

że mając doświadczenie z poprzednich kadencji

i zresztą nawet dzisiejsze zachowanie.


Że po prostu będzie źle.

Że będzie dużo gorzej.

I taki obraz pracy Rady Powiatu pójdzie w świat.

Będzie to po prostu niedobrze.

Ja po prostu proszę ze swojego miejsca

żeby Pani Przewodnicząca jeszcze raz przemyślała tą decyzję.

Być może emocje gdzieś już ostygły.

I czy jest w ogóle taka opcja i szansa

żeby Pani albo ewentualnie Renata Korek

nadal pozostały na tym stanowisku.

Na pewno obraz Rady Powiatu

byłby dużo, dużo lepszy.

Bo o to chodzi.

Pani reprezentuje

[...]

przewodniczący reprezentuje Radę Powiatu

jest twarzą Powiatu.

I ta twarz ma bardzo duże znaczenie.


Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Proszę Radny, Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.


Szanowni państwo radni

na wstępie chciałbym podziękować Panu Chmielowiczowi

za powiedzenie szczerej prawdy, jak to wyglądało.

Bo uważam, że ta prawda powinna wybrzmieć.

Dokładnie o tym, co powiedział Pan Ryszard Chmielowicz.

Tak było, spotykaliśmy się.

To Pan Sać głównie nalegał na zmianę

mojej osoby na przewodniczącego.

Zabiegał o to u Pana Starosty Chmielowicza.

Tak to dokładnie wyglądało

oczywiście w tym również było

dodatkowe ustalenia łączące się

z Panem Marianem Malińskim, czy Ryszardem Malińskim.

Ale to nie chodzi o to

żeby teraz o tym mówić.


Panie Grzegorzu, Panie Radny Bucza

ja w pełni zgadzam się z Panem


co do jednego.

Że Pani Agnieszka Mackojć

znakomicie sobie poradziła

w roli Przewodniczącej Rady Powiatu.


Świetnie w tym momencie

mówię jako były Przewodniczący

rady pięciu kadencji.

Świetnie prowadziła tą radę


i nie mam jej nic do zarzucenia.

Z mojej strony są tylko i wyłącznie

same godne słowa uznania.


Natomiast jak Pan wie doskonale


w polityce są pewne rzeczy, które się odbywają

o których się nie mówi bo odbywają się

często za zamkniętymi drzwiami.


Tak samo i u państwa, w państwa klubie

spotykacie się, ustalacie pewne szczegóły.

Tak w tym wypadku również ta koalicja

o której mówił Pan Starosta Chmielowicz

spotykała się i pewne rzeczy wypracowała.

I nie ma w tym nic naprawdę nadzwyczajnego.

Nie ma w tym nic

co by w tym momencie mogło stawiać

sytuację, że ktoś...

Nie wiem, w czarnych barwach przedstawia

jakoby kupczenie i tak dalej i tak dalej.

Tak było zawsze, słysząc Pana byłego Starostę Kazimierza Sacia

to jest po prostu drwina.

Bo to, co Pan Sać

przez 5 poprzednich kadencji wyprawiał z radnymi.

W jaki sposób dochodził do-

(Kazimierz Sać) Cztery, cztery.

(Marek Gołuchowski) [...]bycia starostą.

No to każdy, kto z nas w tym uczestniczył

wie doskonale, że nie było chyba lepszego gracza

na tej scenie politycznej, powiatowej

jak właśnie Pan Starosta Sać

pociągający za przeróżne sznurki

wykorzystujący swoją pozycję

przewodniczącego zarządu.


I to jest drwina, gdy słyszę o zdradzie.

Drwina.

Pan Sać już nie jedną osobę obraził.

Obraził naszego kolegę

świętej pamięci Janusza Ławruszkę

też zarzucając mu zdradę.

Dzisiaj zarzuca mi.


Przychodzi mu to tak bardzo łatwo.


Po prostu żal nad tym człowiekiem

nad dalszą wypowiedzią na temat tego człowieka.

Ja ze swojej strony przepraszam że tak emocjonalnie

ale nie jestem w stanie dłużej tego słuchać.

A jeszcze raz powtórzę.

Pani Agnieszka Mackojć, którą poznałem

jako radną, jako człowieka

jest wspaniałym człowiekiem.

Znakomicie sobie poradziła z prowadzeniem

przez ostatnie 30 miesięcy Rady Powiatu

i w pełni się z tym zgadzam.

I za to jej bardzo dziękuję.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, jeszcze krótko.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Tak, bardzo proszę Pan Radny Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Naprawdę krótko.

W ogóle nie będę się odnosił

znowu do personalnych wycieczek w moją stronę

bo może przyjdzie na to na to czas.

Pani Przewodnicząca, ja [...] też Pani współczuję.

Wielu spraw Pani współczuję

i współczuję Pani tego, że gdzieś tam

w przestrzeni publicznej Pani koalicjanci, nie moi

wypowiadali się na Pani temat przeróżnie.

Łącznie z tym, że szukali jakichś innych zawodów

niekoniecznie związanych z zawodem, który Pani pełni.

Co jest naprawdę brzydko.


Posuwali się do tego że

oceniali Panią bardzo negatywnie

za to, tylko za to, że zawsze jest Pani sobą

i nie jest Pani jakby ślepym wykonawcą...


Ktoś tam kręci głową na temat, nie wiem

krawcowej, szewcowej, czy kogoś tam

no to proszę nie kręcić.


I na koniec, Pani Przewodnicząca.

W związku z tym że znowu widzę, że...


Może coś mi umknęło.


Ja dzisiaj, Pani Przewodnicząca

gdybym miał taką możliwość


to wręczyłbym Pani kwiaty, ogromny bukiet kwiatów.

Skoro skończyła Pani kadencję przewodniczącego

dziwię się, że to albo nie nastąpiło,

a może nastąpiło, ale ja tego nie widziałem.

Więc nie mam takiej możliwości.

Ale pozwoli Pani Przewodnicząca

że na koniec Pani kadencji

chociaż cały czas mam nadzieję

że to nie będzie jednak koniec.

Brawa dla Pani. [klaskanie]

Naprawdę gorące brawa [klaskanie]

za to, że jest pani taka

taką właśnie osobą jaką Pani jest

i za to jak Pani prowadziła tą sesję.

Brawa, brawa i jeszcze raz brawa.

Skoro kwiatów nie wręczyli

to przepraszam za Pani koalicjantów

i chociaż takie skromne brawa

ale przy najbliższej okazji

z wielką przyjemnością wręczę Pani kwiaty.


Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze

chciałby zająć głos?


Tak, bardzo proszę Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Tylko jedno zdanie, też już nie będę

się odnosił personalnie do niektórych zachowań

ale przypomnę tylko, że jest Pani Przewodniczącą

do końca tego miesiąca.

Pani kadencja się jeszcze nie skończyła

dziękuję za ten spektakl

który tutaj zaprezentował Pan Kazimierz.

Ja mówię, że nigdy tych ciepłych słów nie jest za dużo

zwłaszcza z jego ust, bo najczęściej potok słów

tylko obrażających, a tutaj-

(Kazimierz Sać) Jest szansa, że dostanie Pani kwiaty.

(Ryszard Chmielowicz) [...]sporo ciepłych.

Także Pani Przewodnicząca oczywiście


godnie uhonorujemy, bo ja tutaj usłyszałem

sporo ciepłych słów, a Pani dalej jest

Przewodniczącą Rady Powiatu Gryfickiego.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, skoro już wyczerpaliśmy temat

nie ma więcej wolnych wniosków.

Na tym kończę XXXI posiedzenie sesji...

XXXV posiedzenie sesji Rady Powiatu Gryfickiego.

Bardzo dziękuję za udział

i zapraszam o 10:00 na kolejną sesję.

Dziękuję bardzo.