Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Marek Gołuchowski
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Marian Maliński
11Kazimierz Sać
12Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
11. Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030.
5Interpelacje i zapytania radnych.
6Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
7Wolne wnioski.
8Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1interpelacja2021-08-05w sprawie: poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3114Z z nowo wybudowaną obwodnicą GryficJoanna DuzinkiewiczOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Witam państwa serdecznie.

Otwieram XXXVI sesję Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji.


Witam bardzo serdecznie

Pana Starostę, Wicestarostę.

Mamy Panią Skarbnik. Jest z nami.


Jest, tak?

Witam Pana Sekretarza.

(Zofia Oświęcimska) Tak, jestem. Dzień dobry.

(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry.

Szanowni państwo, w sprawach regulaminowych

stwierdzenie quorum.

Bardzo proszę o zgłaszanie swojej obecności.

Czy Pan Paweł Bereżnicki jest z nami?


Paweł Bereżnicki?


[...]

Paweł, mikrofon.


Włącz mikrofon.


(Kazimierz Sać) Pani przewodnicząca, proszę wypowiedzieć taką formułkę

"otwieram i tak dalej"


(Agnieszka Mackojć) Już była.

Panie Kazimierzu, oczywiście.


Panie Pawle, proszę włączyć mikrofon.


Pan Czesław Bukowiec, jest nami?

(Waldemar Wawrzyniak) Paweł, na lewo, na dole powinna być taka ikonka

i to to musisz włączyć.


(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Obecny.


(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Również obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Dzień dobry, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry. Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem.


(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć jest. Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem.

Pan Ryszard Maliński?


Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?


(Agnieszka Mackojć) Pan Leszek Stuła?


Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem obecny.

(Agnieszka Mackojć) Wrócę jeszcze do Pana Pawła Bereżnickiego.

(Paweł Bereżnicki) No teraz jestem, słychać mnie?

(Agnieszka Mackojć) Tak, słychać, dziękuję bardzo.


I Pan Ryszard Maliński?


Szanowni państwo, mamy nieobecnych 4 radnych

na ustawowy stan 17

a więc stwierdzam dzisiejszą prawomocność obrad.


Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad.

Porządek wraz z odpowiednimi uchwałami

z materiałami został państwu dostarczony

w odpowiednim terminie.


Czy w sprawie porządku obrad

czy ktoś z państwa chciałby wnieść jakieś zmiany?


Jeżeli nie ma, nie widzę.

Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do przyjęcia

sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję, pytania.


Czy ktoś chciał by o coś dopytać?

Zająć głos, zabrać głos?


Jeżeli nie ma, dziękuję.

Przejdziemy do głosowania nad sprawozdaniem.

Bardzo proszę o tablicę.


Proszę bardzo, Pan Paweł Bereżnicki

czy za przyjęciem sprawozdania?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Janusz Ławruszko?


Przepraszam.

Agnieszka Mackojć jest również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński jest już z nami?

Nie ma.

I Pan Waldemar Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za. Jeszcze Pan Stanisław Hołubczak Ci został.


(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam, gdzieś ominęłam.


Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jednomyślnie przyjęliśmy

sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedowania

nad uchwałą Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały Nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie na 2021 rok

Bardzo proszę, projekt uchwały był dostarczony państwu.

Czy ktoś chciałby zająć głos?


Jeżeli nie ma takiej potrzeby proszę o tablicę do głosowania.


Czy Pan Paweł Bereżnicki

czy za przyjęciem uchwały?

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Maliński, chyba nie mamy?

Pan Waldemar Wawrzyniak?


(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, uchwała została-

(Marian Maliński) Pan Marian Maliński.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marian Maliński, przepraszam najmocniej.

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.


Przechodzimy w takim razie do procedowania

nad uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmiany

uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Proszę bardzo, czy są jakieś pytania?

Nie widzę, dziękuję.

Proszę o tablicę do głosowania.


Proszę Pana Pawła Bereżnickiego o oddanie głosu.

(Paweł Bereżnicki) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?

(Marek Gołuchowski) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pani Renata Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Agnieszka Mackojć również za.

Pan Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Więc jednomyślnie podjęliśmy kolejną uchwałę.

Proszę bardzo, interpelacje i zapytania radnych.


Czy tutaj państwo


chcieliby podjąć temat?


Nie widzę.


Dziękuję.

I w ramach informacji i komunikatów Przewodniczącej Rady.


Nie ma takich informacji, nie ma komunikatów.

Proszę bardzo, wolne wnioski.


Paweł Bereżnicki, bardzo proszę.


(Paweł Bereżnicki) Ja bym się chciał podzielić takimi dwoma

dwoma informacjami.

To znaczy pierwsza, to znaczy chciałbym zgłosić wniosek o...

Bo Janusz pokazał nam jak szybko można odejść

nie chciałbym żeby ślad po nas zaginął.

Bo jesteśmy tylko wtedy, gdy ktoś o nas pamięta.

Gdy ktoś nas wspomina i chciałbym, żeby

w starostwie u nas powstała no galeria, poczet

byłych i obecnych radnych.

Żeby coś takiego się znalazło.

Żeby ktokolwiek wchodził potem do starostwa

spojrzał na tą tablicę i powiedział

"tak, tego pamiętam, tego pamiętam, ten był"

"ta rada fajnie działa"

"oni wiele zrobili dobrego"

I taki poczet obecnych, byłych radnych

kadencja ich w jakim okresie jaka była

żeby takie coś się znalazło.

I druga sprawa to chciałbym też

podzielić się informacją

bo w Makowicach odbył się ten...

Impreza muzyczna od Pana Owsiaka

i chciałbym się podzielić też tą informacją

bo rozmawiałem z Panem Mackiewiczem wczoraj

i powiedział takie bardzo fajne zdanie

że jest zaskoczony, że tak wszystko fajnie się udało.

Że nie było żadnych sesji

że wszystko odbyło się bardzo płynnie

no bo jako Komisja Bezpieczeństwa z Januszem

poświęciliśmy bardzo dużo czasu na objazdach

żeby sprawdzić, przygotować

czy jakie węzły komunikacyjne, jak to wszystko się odbywa

żeby wszystko było jak należy.

Tu się należy też jeszcze wspomnieć właśnie Janusza

w tym momencie, bo to jest tak świeże

że wszystko zostało przygotowane jak należy.

I drogi i obejścia i objazdy

i sygnalizacja i różne kierunkowskazy

co było bardzo ważne.

To wszystko zostało należycie przygotowane

nie wspomnę, przez nas.

I komisja się do tego bardzo dużo przyczyniła

i chciałbym się podzielić tą właśnie wiadomością

że impreza Pana Owsiaka, która była jednak ponad

30 000 co najmniej było ludzi.

Wewnątrz było 20. Na zewnątrz było około 10, gdzieś tak

Odbyła się bez jakichkolwiek zakłóceń

potem dzień wyjazdu, też wszystko odbyło się płynnie.

Więc to jest zasługa jeszcze naszego kolegi

to się tak razem wiąże wszystko.

Żebyśmy nie byli zapomniani jako radni

którzy się przyczynili do tego i żeby ta galeria powstała.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Z tego, co wiem, to była taka galeria.

Jest, są nawet zdjęcia w biurze powiatu


(Paweł Bereżnicki) Ale na korytarzu jej nie ma

nikt nie wchodzi, nikt nie widzi.

Nigdzie tego nie istnieje.

A to powinno być, że każdy klient, każdy petent

który wchodzi do nas, żeby mógł sobie spojrzeć

popatrzeć i powiedzieć "o, to jest kolega"

"a oni razem pracowali, oni coś robili, coś osiągnęli"

Żebyśmy po prostu, jeszcze raz to powtórzę zdanie

jesteśmy tak długo, jeżeli ktoś o nas pamięta.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Czy ktoś z państwa radnych?

Pan Kazimierz Sać, bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Nawiążę krótko z jednej strony do wypowiedzi Pawła.

Cały czas wisiała na tej tylnej ścianie

i myślę że warto kontynuować tą dobrą tradycję.

Tak samo jak i wiele innych było moim zdaniem dobrych tradycji.

Szkoda, że gdzieś tam powędrowało to do kąta.

Nie tylko te zdjęcia radnych.

Dlatego też się zgadzam.


Powiem może na koniec tak.

W związku z tym, że tak trochę dygresyjnie powiedziałem.

Wydawało mi się że sesja się nie przerwała

bo gdzieś tam w przestrzeni publicznej

trafiają pewne słowa.

Ja absolutnie nie będę się odnosił do słów

które wypowiada się w przestrzeni publicznej

poprzez niewyłączone mikrofony.

Kiedyś wydawało mi się

mój bardzo dobry kolega

może nawet powiedziałbym przyjaciel

używał zawsze często takiego stwierdzenia

"słowo droższe pieniędzy"

i ja trzymam się tego słowa.

I żeby nie ciągnąć ten wątek powiem tylko tak


były kiedyś komitety wyborcze.

Te komitety wyborcze miały

określone priorytety.

Każdy członek komitetu wyborczego

doskonale znał zasady, perspektywy i tak dalej

i oczywiście to nie jest mój problem

jeśli ktoś nagle zapomniał

czy udaje że zapomniał.

I każdy bez problemu patrzy się w lustro

tak jak to też jeden z kolegów moich byłych powiedział

i nie ma z tym problemu

no to fajnie, no to fajnie

że mamy krótką pamięć, fajnie że mamy inne standardy

inne priorytety, inną mentalność.

Ja tam na nikogo się absolutnie nie obrażam

bo w polityce nie ma słowa obrażam się.

Inaczej trochę podchodzę do, wydawałoby mi się

przyjaciół, którzy mnie gdzieś tam zapraszali

do domu i tak dalej i tak dalej i tak dalej.

Ale w związku z tym, że jest to sesja publiczna

więc nie będę mówił o przyjaźniach

bo to wykracza pewne normy.

Ja mam nadzieję, że


w związku z tym że minęły 3 lata

przez te 3 lata nie udało się zrobić nic

albo prawie nic.

Tak to nazwę.

No to że przynajmniej te dwa ostatnie lata

będą skoncentrowane na robieniu czegoś dla ludzi.

Nie na tym, żeby pokazywać się na przeróżnych fotkach

i podpinać się pod nie swoje tematy

czy też cały czas pokazywać się

że jest się bardzo aktywnym.

Ale ludzie oczekują, żebyśmy robili coś dla nich.

Żebyśmy przede wszystkim robili inwestycje

i tak dalej i tak dalej i tak dalej.

Ten kierunek który w tej chwili

niestety idzie chyba w złą stronę

dlatego, że dalej jest ten tak zwany chocholi taniec

dalej jest walka o stołeczki, dalej jest...

dalej jest taka koncentracja na tym, żeby


było dobrze, ale nie dla ludzi tylko dla siebie

uważam, że nie jest dobrym kierunkiem.

Wiem, że jest szykowanych mnóstwo tam różnych wniosków


w kierunku inwestycyjnym.


Czy one zostaną zaakceptowane?

No trudno mi powiedzieć.

Bo jeśli ktoś uważa

że polityka nie ma znaczenia, to się myli.

Tak w Warszawie, jak w Szczecinie, czy w Gryficach

polityka oddziaływuje.


I nie da się jakby


zapominać o tym, w sytuacji kiedy...


A w związku z tym, że ja mam pamięć dobrą

więc pamiętam, kiedy była, kiedy rządziła

i Platforma i PSL i SLD


i raz rządził PiS, później znowu Platforma

teraz znowu PiS.

To wiedziałem zawsze doskonale


że swoje preferencje, czy to wyznaniowe czy polityczne

nie można przekładać nad potrzeby ludzi

bo my reprezentujemy ludzi, którzy

sympatyzują z różnymi partiami.

Nie zapominajmy, że jedni ludzie chodzą do kościoła

drudzy nie chodzą do kościoła.

I tak dalej i tak dalej i tak dalej.


Pomysł na to, żeby upolitycznić na maksa Radę Powiatu

bo w takim kierunku ktoś tam...


Jestem pewny, że to się nie uda

bo ja jestem przekonany, że jednak większość w radzie

nie pozwoli na to, żeby zmiany dokonały się czysto polityczne


bo nie muszę słuchać przypadkowo włączonych mikrofonów

ale wiem doskonale jakie są nastroje

także namawiam wszystkich do tego żebyśmy

przestali wreszcie, tak jak 3 lata do tej pory

walczyć o stołeczki tylko naprawdę skoncentrowali się

na tym, żeby zrobić coś dla ludzi.

Tak naprawdę zrobić coś dla ludzi.

Bo samo gdzieś tam podskakiwanie

nie wiem, bieganie czy, nie wiem

tam granie w to, czy tamto to niewiele ludziom daje.

Oczywiście to jest bardzo pożyteczne.

Ale ludzie oczekują

żebyśmy pomogli, dali, zrobili coś dla nich.

Tego życzę już na kolejne

ostatnie 2 lata kadencji. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Proszę Radna Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję

za udzielenie głosu.


Kwestia ta raczej nie powinna się znaleźć

w wolnych wnioskach, a raczej w interpelacjach i zapytaniach.

I czy mogę wrócić do tego...

Czy możemy wrócić do tego punktu dziewiątego?


(Agnieszka Mackojć) To on już został, ale w ramach wolnych wniosków

może się Pani wypowiedzieć.

(Joanna Duzinkiewicz) Przedstawię, przedstawię, ale oczywiście

wolałabym to jako [...]

(Agnieszka Mackojć) To na piśmie może Pani dostarczyć w każdej chwili do Rady Powiatu.

(Kazimierz Sać) Ale w każdej chwili radny-

(Joanna Duzinkiewicz) Ale powiem może o co chodzi, dobrze?

(Kazimierz Sać) Ale Pani Duzinkiewicz, w każdej...

W każdym przypadku, w każdej chwili radny może zgłosić interpelację.

Także to nie ma znaczenia-

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo, więc zgłaszam interpelację, odnośnie...

Zapytanie odnośnie no, tego nieszczęśliwego wypadku

który wydarzył na obwodnicy

nowo otwartej obwodnicy Gryfic.

Ze skrzyżowaniem drogi powiatowej.

Nie tak dawno jak bodajże 15 lipca

odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu

na której podejmowałam ten temat.

Że rozwiązanie bez ronda

może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

No niestety nie trzeba było długo na to czekać.

Otrzymałam informację od Pana Starosty

że, no niestety Zarząd, Powiat nie ma na to wpływu

ponieważ to jest droga wojewódzka.

Więc ja teraz oficjalnie pytam Pana Starosty

czy podejmie jakiekolwiek działania, rozmowę

z przedstawicielami Dróg Wojewódzkich

żeby ten problem rozwiązał

żeby taka sytuacja znowu się nie powtórzyła?

Przypuszczam, że nie daj Bóg, odpukać

żebym nie powiedziała złą godzinę.

Podobne sytuacje mogą się wydarzyć po stronie Brojc, tak?

Czy są prowadzone rozmowy?

Czy Starostwo, Zarząd, Starosta

zamierza rozwiązać ten problem

żeby zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców?


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Panie Starosto, czy Pan odpowie

czy na piśmie Pan sobie życzy?

(Ryszard Chmielowicz) To znaczy na piśmie chyba nie bardzo

bo to wszystko jest tak świeże

i tak to wydarzyło się tak nagle

i analizujemy to.

Przejechaliśmy tam kilkakrotnie

żeby zobaczyć gdzie tutaj

jest ten główny problem

i jedzie się, czy od Brojc

czy z tamtej strony

to skrzyżowanie niesamowicie widoczne.

Są ograniczenia prędkości.

Czyli projektant przewidział takie rozwiązanie.

No i dzisiaj przebudowa, bo zastanawiamy się

nad takim elementem.

Że w momencie kiedy będziemy aplikowali

o środki zewnętrzne na przebudowę tego...

Może nie tego skrzyżowania

tylko od Niekładzia, całej drogi do Prusinowa.

Bo taki wniosek będziemy musieli

w tym drugim rozdaniu złożyć.

O pozyskanie środki, żeby tą drogę skomunikować

właśnie z tą drogą wojewódzką.

Bo to ta strefa gospodarcza

ruch kołowy pojazdami ciężkimi i tak dalej.

Więc dzisiaj musielibyśmy się włączyć w ten projekt

żeby tą drogę naprawić, żeby ona była równie dobra

jak ta wojewódzka.

I przy tej okazji będzie taka możliwość.

Komisja bezpieczeństwa, że będzie wnosiła również

inne rozwiązania na tym skrzyżowaniu.

Czyli ewentualne rondo

i czy to nie będzie miało szansę

no to zobaczymy w najbliższej przyszłości.


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Proszę bardzo, Pan Radny Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Odnośnie interpelacji Pani Duzinkiewicz.

Formalne.

Jedna kwestia, to taka, że

to nie jest prawda, że Zarząd Powiatu

nie ma żadnych podstaw prawnych

do tego, żeby wystąpić

wręcz ma obowiązek, żeby wystąpić nie z prośbą lecz z żądaniem.

Tak jak każdy użytkownik drogi

a zwłaszcza, że jest to na terenie Powiatu Gryfickiego

z żądaniem poprawy bezpieczeństwa.

Nie zgadzam się...

Znaczy nie zgadzam się...

To, co Pan Chmielowicz mówi

nie do końca też jest takie dlatego, że


ewentualna modernizacja drogi Prusinowo-Gryfice

jest to droga powiatowa.

I żeby powstało rondo

jeśli ktoś będzie myślał o rondzie

bo mogą być też inne sposoby

na poprawę bezpieczeństwa.

To jest po stronie cały czas Województwa, nie Powiatu.

Dlatego, że Powiat nie ma uprawnień do tego, żeby zmodernizować

czy nie ma też jakby możliwości zrobienia ronda, bo rondo jest...

Rondo powinno być wykonane, jeśli ktoś by chciał robić rondo

powinno być wykonane przez Województwo

nie przez Powiat.

Przy okazji, oczywiście przy okazji

może powstać to ewentualne rondo.

Ale od tego są fachowcy, którzy powinni ocenić

czego tam brakuje.

Czy to koniecznie musi być rondo

czy też może być inny temat

typu, nie wiem, bardziej oznakowany znak stopu

no już nie mówię o progach zwalniających, bo to raczej...

Nie będę się wysilał i nie będę wymyślał czegoś co...

Jedno jest pewne.

Ja też specjalnie... Przyznam się trochę ze wstydem

po raz pierwszy wczoraj przejechałem się tym całym odcinkiem.

I faktycznie, moim zdaniem w związku z tym

że ludzie często jeżdżą na pamięć

ja to pamiętam z czasów, kiedy modernizowane było centrum Gryfic.

No wskazane jest, żeby jeszcze bardziej uwypuklić

na to niebezpieczeństwo kolizji.

Efekt jest taki, niestety jaki jest, że zginęła chyba jedna osoba

nie wiem tak do końca, ale z informacji publicznych wygląda na to.

I na pewno coś z tym trzeba zrobić.

Ale ja na miejscu Zarządu zażądałbym od Województwa

żeby poprawił bezpieczeństwo i tu posiłkowałbym się

opinią Komendy Powiatowej Policji

a być może wspólnie razem z Burmistrzem.

Bo to użytkownikami...

Znaczy to jest w rejonie administracyjnym

tak Gminy jak i Powiatu.

Dziękuję.

(Marek Gołuchowski) Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca.

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze jedno zdanie do tego.

(Agnieszka Mackojć) Momencik, Panie Marku.

(Ryszard Chmielowicz) Ja chcę powiedzieć, że reakcja była natychmiastowa

między innymi służb Komendy Straży i Komendy Policji

i znaki ustąp pierwszeństwa przejazdu

zostały zastąpione natychmiastowo znakiem STOP

z jednej i z drugiej strony.

To jakby ten pierwszy etap

który spowodował natychmiastową reakcję

na tym skrzyżowaniu.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, jeżeli można.

(Agnieszka Mackojć) Tak, proszę Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo radni, tutaj odnośnie tego

co Asia zasugerowała.

Ja też się przychylam do tego

żebyśmy wspólnie razem zastanowili się

nad ewentualnością tego, co się wydarzyło

bo podejrzewam, zaznaczam, podejrzewam

że w niedalekiej przyszłości Zarząd Dróg Wojewódzkich

ustawą kaskadową przeniesie na nas ciężar tej drogi.

Tak się domyślam.

I w momencie gdy dojdzie do tego skutecznie

no to my zostaniemy z problemem.

Dlatego ta Asi interpelacja jak najbardziej dzisiaj

może na tym etapie właśnie

jest faktycznie potrzebna do zrealizowania

reakcji natychmiastowej i tak dalej

żeby później na nas nie spadł cały ciężar

ewentualnie tych rzeczy, które będą

do zrobienia na wypadek na przykład tej

tego bezpieczeństwa, tak?

Także mówię, nie wiem, czy Zarząd Województwa

ustawą kaskadową zaraz nam wepchnie tą drogę

ale domyślam się, że może być taka konsekwencja.

I związku z tym faktycznie uważam

że powinniśmy nad tym tematem się pochylić.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Mogę, Pani Przewodnicząca?

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę. Pan Waldemar Wawrzyniak.


(Waldemar Wawrzyniak) Witam jeszcze raz wszystkich radnych.

Jeżeli chodzi, Marek o twoją tutaj jakby uwagę

to obwodnicy na pewno nam nie przekażą.

Na pewno dostaniemy natomiast inne odcinki

drogi Piłsudskiego, która doprowadza do obwodnicy

i ewentualnie tutaj ta

która jest Piastów przy cmentarzu, aż tam.

Obwodnica zostanie w Zarządzie Województwa

ponieważ jest to w ciągu drogi wojewódzkiej.

Dostaniemy te ulice najprawdopodobniej w mieście

które są wojewódzkie

a które dzisiaj im już będą zbędne.

Natomiast chciałbym jeszcze tutaj

bo cały czas słuchałem oczywiście

wszystkich z uwagą, a szczególnie Kazimierza.

I, Kaziu, tak do końca to mylisz się.

Przecież sam podnosiłeś rękę za inwestycjami

które udało nam się zrobić w ciągu tego okresu

a mówienie, że nic się nie udało zrobić

to tak trochę wiesz, naciągasz to

i mówisz nie do końca prawdę.

Pamiętaj, że 14 odcinków różnych dróg

zostało zrobione za tej kadencji

za którymi też podnosiłeś rękę.

Szkoła na 11 listopada.

Przecież to też wiesz o tym.

Przecież to też zostało zrobione.

Trwa remont i budynku adaptacja na jednostce.

Dom dziecka, czy ja mam ci te ulice wymieniać...

Ja nie mówię tu o Akacjowiej

czy tam Wałowej, którą faktycznie dokończyliśmy

bo ty zrobiłeś pierwszy etap, myśmy skończyli.

Ale pamiętasz, że Lewice zostały zrobione.

Przecież została zrobiona też droga Zapolice-Sadlno.

Razem z rondem Modlimowo.

To są takie elementy, o których mówię.

Otok, Górzyca, Trzygłów-Rzęsin.

To razem prawie 20 km dróg.

Karnice-Gocławice, to też zostało zrobione.

Razem z Budimexem zrobiliśmy

od Przybiernowa tam od żwirowni do drogi 105

która ciągnie na Brojce i dalej.

Tak samo w porozumieniu Czaplin Mały - Kusin

to też jest parę kilometrów dróg.

Te wszystkie elementy trwały

i zostały zrobione i też pewnie za tym głosowałeś

no chyba, że nie, albo cię nie było.

I tak naprawdę to wpływa na bezpieczeństwo naszych mieszkańców

i każda droga, czy każdy kilometr

który jest odhaczony jest dla mieszkańców

bo ja może nawet Kusin-Czaplin przejechałem raz

bo akurat tam nie zawsze jeżdżę.

A widzę, że droga jest zrobiona

czy po innych odcinkach.

To są te elementy, które udało się zrobić

i zrobiliśmy je.

Co będzie dalej - zobaczymy.

Bo te wnioski faktycznie składamy

jaki będzie efekt - dzisiaj nie wiemy


bo to jest jeszcze wielka niewiadoma.

Składaliśmy już częściowo wcześniejsze wnioski

które faktycznie nie przeszły.

Choćby na Kołomąć, choćby na...

Bo o ile dobrze pamiętam

chyba Brojce-Stołąż też nie przeszło.

Ale staramy się pozyskiwać środki.

(Ryszard Chmielowicz) Ale dwa miliony z haczykiem Nowielice-Gorzysław.

(Waldemar Wawrzyniak) O, Nowielice-Gorzysław, za chwilę rozpocznie się-

(Ryszard Chmielowicz) Na ten rok. Za chwilę rozpoczynamy inwestycję.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, jest już wyłoniony wykonawca

i za chwilę pewnie wejdzie na plac budowy

jeżeli mu tylko przekażemy i ta droga też będzie zrobiona.

Także dziękuję, to tylko dla przypomnienia

że nie, że się nic nie zrobiło.

Zrobiło się.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ad vocem.

(Agnieszka Mackojć) Tak, proszę bardzo. Pan Kazimierz Sać.

Ale nie będę wchodził w dyskusję z Panem Wicestarostą.


Nie jestem do końca przekonany...

Ale to ja nie jestem do końca przekonany

czy ta kaskadowa ustawa obowiązuje

jakby od drogi wojewódzkiej, czy to musi być krajówka

i w dół wtedy.

Ale mówię, to ja nie jestem przekonany

więc tutaj nie wypowiem się kategorycznie.


Na pewno stanowisko w obliczu tego

śmiertelnego wypadku powinniśmy zająć.

To też nie jest problem

jeśli uważacie za stosowne

bo to minuta czasu

i jesteśmy w stanie jako Rada Powiatu też

zażądać od od Województwa poprawy bezpieczeństwa

nie wskazując konkretnie

nie musimy konkretnie wskazywać nawet

ale jeśli chcemy to możemy wskazać, bo to nie jest problem

jedno zdanie na szybko stworzyć

jako apel Rady Powiatu do Sejmiku Wojewódzkiego.

Czy też...

No tak, do Sejmiku Wojewódzkiego, czy do Marszałka.

Jeśli chcecie, to możemy to zrobić

w ciągu dosłownie chwili

a jeśli nie, to na pewno takie stanowisko

moim zdaniem powinien zająć Zarząd

i to formalnie

i to też nie jest problem

bo pani Duzinkiewicz zgłosiła taki wniosek

czyli możemy zrobić taką formułę

że w tej chwili ktoś może zaproponować

że jest takie stanowisko Rady Powiatu

zobowiązujące Zarząd Powiatu do natychmiastowego

zajęcia stanowiska i skierowania do Marszałka

żądania, czy też oczekiwania poprawy warunków bezpieczeństwa

na tych dwóch kolizyjnych, jak się okazuje skrzyżowaniach

z Prusinowem i tam z Brojcami.

To już wasza wola jest.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby wnieść coś?

Proszę bardzo.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.

Teraz pytanie do Pana Starosty.

Co prawda rozmawiałam już wstępnie

z Panem Wicestarostą na ten temat.


Sprawa dotyczy kwestii związanej z dofinansowaniem

do przewozów PKS Gryfice...

PKS, transportu publicznego.

Otrzymałam pismo informacyjne

od Wiceburmistrza Trzebiatowa.


Z prośbą o interwencję.

I z tego wynika, że nie tylko ja otrzymałem to pismo.

Ponieważ pismo skierowane do Pana Starosty

i do wszystkich radnych Gminy Trzebiatów

które pozwolę sobie tutaj przytoczyć, zacytować.

Chodzi o to...

Z inicjatywy przedsiębiorstwa PKS Gryfice

dnia 28 kwietnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Gryficach

odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wykonania i funkcjonowania

przewozów osób na obszarze Powiatu Gryfickiego, Kamieńskiego i Łobeskiego.

I na tymże spotkaniu ustalono, że Starostwo Powiatu w Gryficach

przystąpi do ogłoszonego naboru wniosków

o objęcie dopłatą połączeń autobusowych

i złoży do dnia 5 maja 2021 roku

stosowny wniosek o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych

na terenie Powiatu Gryfickiego, całego Powiatu Gryfickiego.

Oczywiście Gmina Trzebiatów wyraziła gotowość

do przystąpienia do współfinansowania tej inicjatywy

jeżeli chodzi o linie komunikacyjne na terenie Gminy Trzebiatów.

No cóż, niestety Starostwo Powiatowe, mimo uzgodnień

nie przystąpiło do ogłoszonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

I tym samym straciła szansę na zadbanie o swoich mieszkańców

poprawienie rozwoju jakości funkcjonowania komunikacji

na terenie całego Powiatu.


W związku z tym, iż pula środków rządowych

na dofinansowanie przewozów

nie jest w pełni wykorzystana

i można składać kolejne wnioski

zapytanie do Pana Starosty.

Czy Pan Starosta zamierza złożyć wniosek

do Wojewody Zachodniopomorskiego o dofinansowanie w tej kwestii?

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Ja poproszę poproszę o wypowiedź zastępcę.

Bo tą sprawą się zajmuje, tą sprawę pilotuje.

Było ostatnie spotkanie, na pewno wniesie do tej

do tego pytania, wiele wyjaśni.


(Waldemar Wawrzyniak) Tak, dziękuję za to pytanie.

Jeżeli chodzi najpierw o to historyczne spotkanie

które odbyło się w kwietniu.

Faktycznie z inicjatywy PKS w Gryficach

takie spotkanie odbyło się.

Chodziło tutaj o linię która biegła

z Kamienia przez Gryfice do Łobza.

I to było treścią uzgodnień

czyli połączenia między powiatami

i problem rozbił się o to

że musieliśmy uzgodnić

stanowisko między trzema jednostkami samorządu

czyli Kamieńską, Powiatem Gryfickim i Łobeskim

a czas na składanie wniosków był

o ile dobrze pamiętam do 3, czy 4 maja

i ze względu na to, że bardzo późno się to odbyło

nie udało się to zrobić.

Natomiast jeżeli chodzi o przewozy

na terenie naszego powiatu

my, tak jak wspomnieliśmy na tym spotkaniu

jesteśmy od tego, żeby łączyć ze sobą stolice gmin.

Innymi słowy możemy i starać się o dofinansowanie

połączenia, które załóżmy biegłoby od Rewala

przez Karnice, Trzebiatów do Gryfic.

Ale ten autobus nie dojedzie do Bieczyna

ten autobus nie dojedzie do Gorzysławia

czy do innych miejscowości

ponieważ on będzie biegł drogami powiatowymi.

I zadaniem gmin jest dowieźć swoich mieszkańców

do stolicy tych gmin.

Jak spojrzymy na ranking dofinansowań

który każdorazowo jak zostaje ogłoszony

to praktycznie na 12, 15 wniosków to gminy wnioskują

i gminy dostają dofinansowania.

Chyba tylko jeden Powiat Szczecinecki

i chyba Policki, który gdzieś tam

na terenie swoich terenów

takie linie i dofinansowanie dostał.

Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę

to mieszkańcy potrzebują dostać się

do stolicy własnej gminy.

Tam są banki, tam są apteki

tam są innego rodzaju instytucje.

Gdyby Burmistrz, czy to Trzebiatowa

czy wójt innej gminy

puszczał po swoim terenie gminy

po swoich miejscowościach tych

tam, gdzie autobusy nie dochodzą.

I zwiózł tych mieszkańców, nie wiem

do Trzebiatowa, do Gryfic, do Brojc czy do Płotów

i byłaby potrzeba przerzucenia tych mieszkańców

między stolicami gmin

to my jesteśmy otwarci

na zorganizowania takiej linii.

Ponieważ zadaniem Powiatu jest organizowanie linii

i połączeń między gminami.

My nie możemy za wójta, burmistrza

złożyć wniosku dotyczącego przewozów

na terenie jego własnego...

Własnej jednostki samorządowej.

Nie możemy jak Burmistrz Trzebiatowa

czy Burmistrz, nie wiem, Gryfic

czy wójt jakiś założy sobie

że będzie jeździł autobus mój

i zbierał dzieci po różnych miejscowościach

po to żeby dotrzeć do Trzebiatowa

że Starosta podpisze i złoży taki wniosek

bo to nie jest jego w kompetencji.

Każde samorządy w oparciu o własne potrzeby

organizują takie przewozy.

I to właśnie wygląda z tego tytułu tak

że to gminy, które chcą żeby w popegeerowskich

czy innych miejscowościach, gdzie nie chodziły autobusy

dowiozę tych miejscowości do...

Tych mieszkańców do miejscowości własnych, stolic gminnych.

A dalej jeżeli będzie taka potrzeba

przerzucamy tych mieszkańców dalej.

I to jest zadanie rozpisane

i ustawodawca jasno i wyraźnie

w tej ustawie to określił.

Dlaczego gminy na razie pracują nad tym?

Pracujemy, oczywiście, bo ostatnio odbyło się spotkanie.

Uzgodniliśmy tutaj na tym spotkaniu.

Był przedstawiciel i Wójt Gminy Brojce

i byli przedstawiciele z Trzebiatowa i z Gryfic

że oni muszą ustalić

jakie są potrzeby na terenie przewozów

na ich własnym terenie gmin

jeżeli jest organizują i będzie potrzeby

żeby tych mieszkańców wozić dalej

to my, jako Powiat w to wchodzimy.


To tylko tyle, mniej więcej krótko wyjaśniłem.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Tak, proszę bardzo.


(Joanna Duzinkiewicz) Gmina Trzebiatów wyraziła gotowość współpracy

przystąpienia do współpracy

jeżeli chodzi o połączenia komunikacyjne.

Tym bardziej, że jak wynika z wyliczeń

przedsiębiorców PKS Gryfice

dopłacaliby minimalnie 30 gr dowozu kilometra

i wydaje mi się, że to było ustalone na spotkaniu

ja nie wiem, nie sądzę, żeby Pan Wiceburmistrz Trzebiatowa

tak od sobie podjął tę decyzję po spotkaniu.

Czy to nie było omawiane na wspólnym spotkaniu?

(Waldemar Wawrzyniak) Nie no, było.

Każdy z samorządów miał wyznaczone zadania.

Gminy miały się zorientować

jakie są potrzeby ich przewozowe

i pamiętajmy jeszcze jedno, to są dopłaty

do przewozów, czyli nierentownych.

Jeżeli dana linia, tak jak teraz na przykład

bo jest sezon i PKS-y są obłożone i wożą

to nawet gdybyśmy mieli dofinansowanie do tej linii

to nie moglibyśmy dopłacać

ponieważ to jest dopłata do

utraconych zarobków przez przewoźników.

Po drugie, to też musimy pamiętać

że to nie PKS by to dostał

bo my tworząc na taką linię

musielibyśmy ogłosić przetarg

i każdy, który miałby możliwość wystartowania

i wygrałby ten przewóz to mógłby z przewoźników wystartować.

Tu nie chodzi o to, że to miał być PKS.

PKS faktycznie zainicjował to mówiąc

o tym, że takie potrzeby...

bo faktycznie był okres pandemii.

I po szkołach też autobusy nie jeździły.

A w większości te autobusy szkolne na terenie gmin dowoziły mieszkańców

wtedy to wszystko było zamrożone.

Dzisiaj jakby temat jest odsunięty do następnego roku.

My jako Powiat jesteśmy przygotowani do tego

żeby utworzyć linię która będzie biegła

tak jak mówię, głównymi drogami naszymi powiatowym

nawet od Rewala do Gryfic

czy w jakimś innym kierunku.

Natomiast ten autobus, on pozbiera tylko mieszkańców

którzy są przy tych miejscowościach, czyli przy trasie.

Natomiast nie dojedzie do Mrzeżyna

skoro będzie biegł od Cerkwicy, załóżmy.

On nie pojedzie, nie wiem, do Gorzysława

nie pojedzie do Gołańczy

ponieważ on do Gryfic skręci.

A stamtąd już, żeby kogoś przywieźć

to Gmina powinna puścić autobus

który obleci dookoła i zwiezie na daną godzinę

w danym dniu danych mieszkańców

do stolicy, żeby oni mogli sobie w Trzebiatowie wsiąść.

Poza tym jeszcze jedno. Pamiętajmy, że

na linii Płoty-Gryfice-Trzebiatów

kursuje też PKP

więc tutaj nie ma takiego problemu

z przerzucaniem miejscowości... Przerzucaniem mieszkańców

między stolicami, załóżmy, naszych gmin.

Może tylko Karnice, może Rewal, może Brojce zostają z boku.

I są też inne połączenia, bo one funkcjonują.

To nie wszystkie zostały wyłączone

czy nie wszystkie nie funkcjonują.

Natomiast fakt jest taki, że niektórzy mieszkańcy

danych miejscowości na terenach gmin mają problem

z dotarciem do własnej miejscowości, stolicy gminy.

I tutaj jest zadanie gminy.

To widzimy po rankingach.

Że to gminy w bardzo prosty sposób sięgają po te pieniądze.

Tam nie trzeba żadnych uzgodnień.

Jest prosty wzór wniosku, żeby gmina złożyła

i żeby autobus puścić, nie wiem, choćby patrząc

przez Trzebiatów, gdzieś tam przez Gołańcz, przez Gorzysław

przez, nie wiem, Lewice i tak dalej

i żeby do Trzebiatowa takie kółko zrobić

i mieszkańcy w Trzebiatowie by się znaleźli.

Natomiast my jako Powiat tego nie będziemy robili

bo to nie nasze zadanie, to zadanie wójtów, burmistrzów.

[dzwonek telefonu]

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, jeśli można.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze, przepraszam.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze Pani Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) W takim razie konkretne pytanie i konkretna odpowiedź.

Czy Powiat w poprzednim naborze... W następnym naborze, przepraszam

będzie składał wniosek?

Uzgodniliśmy na ostatnim spotkaniu, dokończę jeszcze

że przygotowujemy całą opcję

i po nowym roku

bo gminy chcą zbadać u siebie potrzeby przewozowe.

Od stycznia my jesteśmy gotowi z naszą linią

jedną, czy drugą, natomiast gminy muszą

coś niecoś nadrobić

i jesteśmy gotowi na to, żeby złożyć

ale od stycznia.

Tak zostało uzgodnione na tym ostatnim spotkaniu.

[dzwonek telefonu]

Bo na pewno nabory będą

i na pewno będzie taka okazja

żebyśmy sięgnęli po te środki.

Natomiast, no nie będziemy robili czegoś takiego.

Załóżmy, bo też była taka rozmowa.

Wyznaczymy linię autobusową

która niczego nie będzie woziła

bo nie będzie ludzi.

Bo ci ludzie nie będą w danych tych miejscowościach

przez które ta linia będzie biegła

i nie będzie kogo wziąć.

Więc no pusty autobus też nie ma sensu, żeby jeździł.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę Radny Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Ja bardzo dziękuję Panu Staroście Wawrzyniakowi

za pełną tutaj odpowiedź

ale nasuwa mi się taka jeszcze sytuacja.

Pamiętam wielokrotnie na spotkaniach z dyrektorami szkół

między innymi z Panią Dyrektor Jaworską z Trzebiatowa.

Że dzieci nie składały do szkoły

na przykład w Trzebiatowie nie aplikowały tutaj do szkoły

ze względu na brak połączeń na przykład

między Gminą Brojce, a Gminą Trzebiatów

czy Gminą Karnice, a Gminą Trzebiatów

i były to bardzo ważkie tematy, które

były podnoszone, że właśnie brak komunikacji

między tymi, nazwijmy, stolicami

poszczególnych innych gmin

a naszą Gminą Trzebiatów powodują

że dzieci nie idą do tutaj szkoły

bo po prostu nie mają czym dojechać.

I tutaj mi się nasuwa jakby jednoznacznie

taka sytuacja, że mając na uwadze dobro naszych szkół

a zależy nam na tym, żeby nasze szkoły istniały.

Bo miasto bez szkoły średniej

no to już można powiedzieć

jego ranga jest mocno ograniczona.

Żeby właśnie w ten sposób może

przy współudziale dyrektorów szkół

w rozmowie z przedstawicielami gmin

spowodować, żeby te połączenia

o których Pan Starosta Wawrzyniak powiedział

jeżdżą przez gminę, dowożą do stolicy gminy

a z gminy, stolicy jadą do następnej gminy naszym połączeniem

żeby one właśnie zaistniały.

Bo jest to pewnego rodzaju przyszłość

że tak powiem dla tych szkół

żeby dzieci nie uciekały w inne powiaty

w innej szkoły średnie

i tam subwencje były płacone po prostu.

Tak sobie myślę.

(Waldemar Wawrzyniak) Bardzo dobrze, jeżeli można kolego Marku

i taka właśnie była koncepcja ostatniej rozmowy

żeby przygotowały gminy

swoje jakby rozeznanie terenu

gdzie, którędy i jak.

I to w połączeniu z naszymi liniami

które będą łączyły te stolice

po to żeby dzieci...

Bo te dzieci do Karnic muszą z tych ich tam gminy jakoś dotrzeć.

Tak samo-

(Marek Gołuchowski) Tak, tak, ja rozumiem.

Dlatego mówię, byłoby to świetne rozwiązanie, dokładnie.

(Waldemar Wawrzyniak) Tego się nie da zrobić inaczej

bo jak mówię, ustawodawca jasno i wyraźnie

przypisał w tej ich ustawie zadania.

Kompetencje dla gmin, dla powiatów

a również dla województwa.

A więc tutaj jakby musimy to robić w połączeniu.

To jednak wymaga przygotowania ponieważ każdy z nas

czy to gminy czy powiaty muszą się przygotować.

My jesteśmy już w miarę zaawansowani

jeżeli chodzi, bo u nas Wydział Komunikacji tym się zajmuje.

I tamta jednostka, Pan Dyrektor ze swoimi pracownikami

ponieważ mają tam analizy przewozu.

Pamiętajmy że to musi być nowa linia.

To nie jest linia, która już biegnie.

To ma być utworzona nowa linia

czyli biegnąca w określonym czasie

w określonych miejscach, ma stawać na określonych przystankach.

I stąd też dlatego jest to w ramach przetargu

czy wyłonienia nowego przewoźnika

który będzie obsługiwał taką linię.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Tak, jeszcze Pani Joanna Duzinkiewicz

(Renata Korek) Ja jeszcze proszę o głos.


(Joanna Duzinkiewicz) Już nie będziemy się licytowali

ale tych miejscowości naprawdę w całym powiecie

tych małych wiosek jest bardzo dużo.

Węgorzyn, Zacisze, Otok.

Przecież pomijając, że te stany

nawierzchni drogi jest beznadziejny

ale dostać się gdziekolwiek z Zacisza czy z Węgorzyna

to graniczy z cudem.

Ani do Gryfic, ani do Trzebiatowa tak naprawdę.

Tam i młodzież i dorośli i ludzie starsi

są odcięci od świata.

My najwyższy czas, żebyśmy chyba zajęli się

mieszkańcami tych małych miejscowości

bo naprawdę, ja uważam, że oni

oni są pominięci, tak?

To jest moje zdanie

i najwyższy czas żebyśmy zaczęli o nich myśleć.

(Waldemar Wawrzyniak) Bardzo dobrze, jeżeli można-

(Renata Korek) Mogę prosić o głos?

(Waldemar Wawrzyniak) Jeszcze tylko dokończę.

Bardzo dobrze, oczywiście, że... Tak jak mówię.

Każdy ma przypisane zadania.

Tutaj, jeżeli z gmin zwiozą tych mieszkańców

tam my ich przerzucimy dalej.

Nie ma problemu absolutnie żadnego.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę Radna Pani Renata Korek.

(Renata Korek) Szanowni państwo, jest to ogromnie istotny problem, od bardzo dawna.

Bo Asia wymieniła poszczególne miejscowości

ale są jeszcze i Dargosław i Uniestowo

i wiele wiele innych.

Gdzie faktycznie dzieci

szczególnie do szkół średnich

ponieważ dowozy są organizowane do podstawówek

natomiast młodzież ze szkół średnich

nie ma możliwości podjęcia nauki szkolnej

przez to, że nie ma

możliwości przyjazdu i wyjazdu

z powrotem do domu.

Swojego czasu pamiętam

że w CKZ-ach; Centrum Kształcenia Zawodowego

pisali projekty i te projekty również

miały w swojej konstrukcji

dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

Ale nie zawsze taki projekt jest

można go wykorzystać

dlatego też pochylmy się nad tym

bez względu na wszystko


i zróbmy to, co do nas też należy.

Ja mówię o szkołach średnich szczególnie, tak?

Ponieważ grom młodzieży po podstawówce

nie podejmuje dalszej nauki.

A to jest wielka krzywda i dla nich

no i oczywiście również i dla nas

że nie mamy dzieciaków tyle

ile chcielibyśmy mieć w naszych szkołach.

Dziękuję.


(Marian Maliński) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Panie Marianie.

(Marian Maliński) Ja chciałem wyjaśnić jedną sprawę.


Do szkół podstawowych

obowiązkiem gminy

jest zorganizowanie dowozu dzieci.


U nas te wszystkie dowozy

realizuje PKS Gryfice.


We wszystkich gminach.


I to nie jest na takiej zasadzie

że gmina wykupuje autobus

i ten autobus wozi tylko dzieci szkolne

do szkół podstawowych.

Bo to jest na takiej zasadzie

dotychczas stosowane


że gmina wykupuje bilety miesięczne

i te dzieci dowożone są

na zasadzie biletów miesięcznych.

Nie ma żadnej przeszkody

żeby młodzież dojeżdżająca

z danej gminy do szkoły średniej

znajdującej się w danej gminie

również wykupiła bilet miesięczny

i tym samym autobusem szkolnym

dojeżdżała do szkoły średniej.

Jest tylko jeden problem

że rodzice się burzą

bo do szkół podstawowych

i do zerówek gminy dowożą nieodpłatnie.

Gmina Płoty również do przedszkola

dowozi nieodpłatnie.

Natomiast te dzieci

które pochodzą z rodzin najbiedniejszych

to znaczy nie dzieci, tylko młodzież

a chcą się uczyć, na przykład w szkole średniej w Płotach

to myśmy również fundowali bilety miesięczne

dla tej młodzieży dowożonej do szkoły średniej.

Jest to wszystko do rozwiązania.

Bo tymi autobusami również mogą jeździć mieszkańcy

i u nas w Płotach to było takie hasło.

Że jeżeli mieszkaniec powiedział

że jedzie do urzędu, czyli do Burmistrza

załatwić jakąś sprawę urzędową

bądź do lekarza, to każdy kierowca

obsługujący trasę szkolną

miał obowiązek zabrać tego mieszkańca.

Jeżeli zdarzało się, że na tej trasie

było dużo takim przypadków

a jeździł autobus 40 osobowy

występowaliśmy do Pana Dyrektora [_____]

i natychmiast podstawie autobus 56 osobowy.

Także to jest wszystko do załatwienia

ale najlepiej jak rozmawia

dany dyrektor szkoły średniej

bezpośrednio z włodarzem danej gminy.

Natomiast tak jak mówił tutaj Pan Waldemar, Wicestarosta.

Obowiązkiem Powiatu jest zorganizować połączenia

pomiędzy powiatami, czyli stolicami powiatu.

Ja rozumiem, że to nie da się jechać

z Gryfic do Łobza pomijając Gminę Płoty.

Die da się jechać tam w stronę Kołobrzegu

pomijając Gminę Trzebiatów.

No ale to jest całkowicie inne zadanie

i to wcale nie jest takie proste

żeby te przewozy, bo myśmy to próbowali niejednokrotnie

żeby te przewozy tak ustawić

aby te dzieci, ta młodzież

akurat do centrum, gdzie znajduje się centrum nauczania

czyli Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Rewal, Brojce i tak dalej

tam gdzie jest to centrum nauczania

żeby dzieciaki za jechały na 8:00 rano

i żeby o 14:00, między 14:00 a 15:00

mogły być odwiezione i rozwiezione

po tych miejscowościach leżących w danych gminach.

Czyli Powiat tutaj na pewno

z tym sobie nie poradzi

ale myślę, że dogadując się

z przewozami szkolnymi w poszczególnych gminach

można częściowo ten problem załatwić.

Bo ja podam taki przykład.


W roku bieżącym, roku szkolnym

który się kończy 31 sierpnia

w Gminie Płoty było 76 absolwentów

szkół podstawowych

ale do szkoły średniej funkcjonującej w Płotach

czyli do naszej jednostki poszło 31 osób.


Reszta osób albo zrezygnowała z naszej nauki

albo wybrała inne szkoły w innych powiatach.

czy w naszym powiecie, tylko w innych miejscowościach.

I podobnie dzieje się również w Trzebiatowie

i wcale nie jest powiedziane, że absolwenci Trzebiatowa

będą chcieli się uczyć w szkole trzebiatowskiej

pomimo to, że mają w swojej gminie swoją szkołę.

I tu jest również problem.

Bo do tych naszych szkół...

Bo jeszcze, mało tego.

Do tych naszych szkół

trafiają na przykład w Płotach dzieci z Reska

z Nowogardu z Gryfic.

A w Gryficach mamy swoje dwie szkoły średnie


tylko, że tu akurat Płoty, Gryfice, Trzebiatów

jest tutaj doskonałe połączenie kolejowe

i szynobusy akurat są tak ustawione

również było to uzgadniane

z burmistrzami poszczególnych miejscowości

i z przewozami kolejowymi

żeby te szynobusy tak kursowały

aby te dzieci na 8:00 do tych szkół trafiały

i aby później o 12:00, o 14:00 między 14:00, a 15:00

te dzieciaki mogły do swoich domów wrócić.

Dziękuję.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, jeśli można.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Ja w pełni się zgadzam z tym

co powiedział kolega Marian, tutaj bezwzględnie.

Mi nie chodziło o to, żebyśmy w tym momencie

tak jak zauważył Marian

super połączenie między Płotami, Trzebiatowem, Gryficami

dalej i do Kołobrzegu szukali rozwiązań

bo to połączenie jest.

Natomiast od wielu lat

bolączką dla szkoły średniej w Trzebiatowie

jest dowóz dzieci na przykład z Gminy Brojc.

I w tym momencie apelowałbym właśnie

żebyśmy wzięli pod uwagę te braki

o których my już dawno wiemy

tak samo z Gminą Rewal, brak tej komunikacji

powoduje, że część dzieci ma na przykład dylemat

co do wyboru tej szkoły i idą tam

gdzie mają łatwiejsze połączenie.

Wiem na pewno, że Gmina Rewal ma lepsze połączenie

z Gminą Gryfice, z miejscowością Gryfice

i dlatego większość udaje się do szkoły w Gryficach.

Gdyby miała podobne warunki dojazdu

do Gminy Trzebiatów, może ta proporcja byłaby inna.

Ja też na to zwracam uwagę.

Dlatego, że tak jak powiedział Marian

część naszych absolwentów

a tutaj akurat w przypadku tych cyfr, które usłyszałem

większa część absolwentów zdecydowała się

albo nie podejmować nauki w swojej gminie

czyli mówię o szkole średniej w Płotach

albo pójść do innych szkół

na terenie naszego powiatu.

Albo w innych powiatach.

I my musimy, że tak powiem

z naszej strony powinna być inicjatywa

a po wysłuchaniu dyrektorów

informacji właśnie od dyrektorów szkół, dzieci.

Przecież mamy przygotowanie stricte spotkania

przed decyzją gdzie dzieci mają iść do szkoły

żeby właśnie z tym problemem się zmierzyć

i pomóc rozwiązać ten problem

a szczególnie mówię

nasz problem to jest Gmina Trzebiatów - Gmina Brojce

brak połączenia dobrego.

I brak połączenia między Gminą Rewal, a Gminą Trzebiatów.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę Radny Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Na początku jedna korekta do wypowiedzi Pana Mariana Malińskiego.

Zadaniem Powiatu jest skomunikowanie nie stolic Powiatu

tylko stolic gmin w powiecie.

Komunikacja między gminami

to jest zadanie Województwa, nie Powiatu.

To jest jedna uwaga.

Druga: taka kwestia, można tak dyskutować w nieskończoność

i robić pewne koncerty życzeń.

Jasną rzeczą jest

że komunikacja między Rewalem, a Gryficami

jest lepsza, a między Trzebiatowem, a Brojcami jest gorsza

z prostego względu.

Tam jest droga wojewódzka, tu jest droga powiatowa.

I powiem może tak


żeby nie zanudzać.

W każdym bądź razie od samego początku

kiedy powstały powiaty.

Ktoś ironicznie powiedział

że zrobiono samochód, ale zapomniano

dołączyć koła do tego samochodu.

Tak no i od samego początku

brakowało pieniędzy na drogi.

Ja czasami ironicznie wypowiadałem się...

Znaczy ironicznie, no między innymi mówiłem

"dajcie złotówkę od litra benzyny

i problem będzie z głowy".


Dzisiaj pojawia się po raz pierwszy

wielka szansa, pytanie na ile ta szansa

jest realna prawdziwa i na ile zostanie wykorzystana?

Czyli mam na myśli to hasło "Nowy Ład"

gdzie dofinansowanie do inwestycji

z tego, co się orientuję może wynosić

nawet chyba bodajże ponad 90%

i to po raz pierwszy

od ponad...

Od czasów powstania powiatów

bo do tej pory to powiaty były jakby zdane na własne siły.


Województwo grało sprytnie

i dużo mocniej korzystało ze środków wojewódzkich...

Ze środków unijnych

dlatego, że w jakimś sensie było dystrybutorem.

Czy nasz powiat skorzysta z tej szansy?

To też jakby uzależnione jest nie tylko

od sprawności technicznej.

Nawet mogą być piękne wnioski, piękne dokumentacje techniczne

projekty i tak dalej i tak dalej.

Ale nie czarujmy się.

Polityka w tym zakresie też zagra

bo w każdym przypadku

gdy rządzi jedna opcja faworyzuje określone regiony

i tak dalej i tak dalej.

Jest to czysta polityka.

A w polityce jest takie stwierdzenie

że nie można się obrażać, więc ja też się nie obrażam na nikogo.


I to się da i to wiąże się z pewnymi decyzjami personalnymi.

Które my tutaj w powiecie rozgrywamy

a czy nam się podoba czy nie

jest to też oceniane politycznie.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś

z państwa radnych chciałby zająć głos?

(Marian Maliński) Ja tylko ad vocem do mojego przyjaciela Kazia

Województwo zajmuje się tylko przewozami regionalnymi.

Czyli patrz byłe PKP.

I województwo nigdzie nie organizuje przewozów na kołach.

Jedna uwaga do Pana Mariana Malińskiego

tak będę się zwracał.

Myślałem, że mój mikrofon jest sprawny.

Ale być może głośnik u Pana Mariana

nie do końca jest sprawny.

Ja użyłem sformułowania

że komunikacja drogowa

to jest zadanie powiatu

w zakresie komunikacji między gminami

a komunikacja między powiatami

to już jest zadanie województwa

i w żadnym momencie nie nawiązywałem do żadnych szkół.

Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy wyczerpaliśmy wolne wnioski?

[...]

Proszę, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Krótko spróbuję się ustosunkować do niektórych wypowiedzi.

Zaczynając tak od początku

tam o tej ustawie kaskadowej była mowa

i czego się możemy spodziewać

no więc te definicje dróg powiatowych i wojewódzkich

są dość jasno sprecyzowane

i dzisiaj można być prawie pewnym

tego, że...

Albo nie prawie, tylko pewnym tego, że

ciągi dróg wojewódzkich poprzez

to nasze obejście, czy obwodnicę Gryfic

będą inaczej przebiegały i województwo kaskadowo...

Województwo przekaże nam te drogi

które stracą charakter drogi wojewódzkiej.

I to już nawet mierzono tam gdzieś

i ja na ten temat rozmawiałem z Burmistrzem Gryfic

że takich działań należy się spodziewać

i od tego nie uciekniemy.

Więc dołożą nam te drogi, które

wyłączą się z tego ciągu dróg wojewódzkich

a my będziemy mogli rozważać również kaskadowo

przekazywanie ulic, które nijak się mają do dróg powiatowych.

To jakby w uzupełnieniu tej informacji.

Druga sprawa, wracając do wniosku Pana Kazimierza

dotyczącego tego nieszczęsnego skrzyżowania.

Oczywiście, to droga wojewódzka.

Projekt, w ten sposób to rozwiązanie przewidywał

i tak zostało to wykonane ze służbami.

Postaramy się zdefiniować problemy wynikające.

Spytamy policji i komendy straży.

Spotkamy się na komisji bezpieczeństwa

żeby omówić te zagadnienia

rozpatrzeć możliwości i jakie wnioski...

Wyciągnąć wnioski i tymi wnioskami podzielić się

z Marszałkiem Województwa, z Zarządem Dróg Wojewódzkich

więc takie działania oczywiście podejmiemy.

Kolejny temat to dotyczący również z wniosku Pana Kazimierza

który słusznie zauważył, że "Nowy Ład", "Polski Ład", jakby to zwać.

Faktycznie mówi się o bardzo dużych środkach finansowych

na te przedsięwzięcia w dużej części, również drogowe.

My w tym-

(Kazimierz Sać) Rysiu, wspomniałem o procencie głównie.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak, tak. Już odnoszę się do tego

i tutaj też masz rację, że do 95%

bo parę dni temu odbyło się takie spotkanie konsultacyjne.

Zaproponował nam takie spotkanie konsultacyjne

poseł Michał Jach

Przybył ze swoją asystentką

i z dyrektorką do spraw inwestycyjnych

Panią [_____]

Dyrektorką do spraw inwestycyjnych Banku Gospodarstwa...

(Kazimierz Sać) Krajowego chyba.

(Ryszard Chmielowicz) Krajowego, tak.

Oni przybliżyli nam tą problematykę.

Mówili jak te wnioski trzeba sformułować

że przedłużono termin składania tych wniosków do 15 sierpnia.

My już te wnioski złożyliśmy.

Złożyliśmy wnioski na 3 drogi

jedna z dróg i to wszystkie strategiczne, powiatowe.

Jedna z dróg to jest Mirosławice aż do Przybiernowa.

Czyli do tego odcinka, który do żwirowni

który zrealizowaliśmy wspólnymi siłami z Budimexem

i ten cały odcinek na kwotę 60 000 000 zł

jest wstępnie oszacowany.

Druga droga strategiczna to jest

od Jana Dąbskiego do Modlimowa

również do tego odcinka.

Czyli to są dwie drogi strategiczne

łączące między innymi starą S6 i nową S6

Więc strategiczne powiatowe drogi

w bardzo złym stanie technicznym

które wymagają remontu i ta droga

Jana Dąbskiego do Modlimowa z rondami

spróbujemy to zaprojektować z rondami

żeby rozwiązania w samym mieście

były płynniejsze i to też sugestie Pana Grzegorza Burczy

więc ten temat jest jakby pilotowany.

I trzecia droga to dokończenie tej inwestycji

którą właśnie Kazimierz gdzieś tam rozpoczynał

to jest od skrzyżowania Trzygłów-Rzęsin

do miejscowości Kołomąć z miejscowością...

Kołomąć, tak.

Z miejscowością Kołomąć

z chodnikami, z przejściami dla pieszych i tak dalej.

Zmodernizowanie tej drogi.

Na 3 te inwestycje wystąpiliśmy.

Ja jeszcze też parę dni temu czy tydzień temu

spotkałem się z Wojewodą.

Poprosiłem o takie spotkanie

żeby przybliżyć mu problemy Powiatu Gryfickiego

i była to rozmowa dotycząca i nieruchomości

i dróg i inwestycji i DPS-ów

więc to nie jest tak, że nic się nie dzieje.

Szukamy sprzymierzeńców, ludzi, którzy są skłonni

wspólnie z nami poprawiać standard

jakość życia Powiatu Gryfickiego

zawsze będziemy tak czynić

wykorzystując wszelkie możliwe sposoby

i szukają wielu sprzymierzeńców

żeby w tym rozwiązywaniu tych problemów nam pomagali.

Kolejny temat, który sobie zapisałem.

No to transportu to Wicestarosta powiedział prawie wszystko.


To wzbogacenie oświaty, tej oferty oświatowej

poprzez ten transport zbiorowy

a to wszystko powiedział Pan Waldemar Wawrzyniak

więc ja nie będę do tego wracał.

To może to tyle na ten moment.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Proszę, Radny Pan Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Powiem może tak.


Renia Korek dobrze wspomniała

o braku komunikacji między Trzebiatowem, a Brojcami.

Już nie pamiętam, ale myślę że

to są te ciągi dróg powiatowych

i warto by było o tym pamiętać.

Bo to jest zadanie Powiatu.

Powiem więcej.

Jeśli faktycznie dofinansowanie do 95%

to, że tak powiem na maksa trzeba składać wnioski.

Oczywiście rozumiem, że potrzebne są dokumentacje techniczne.

Bo najgorszy jest grzech zaniedbania.

Złożenie dużej liczby wniosków

no daję jakby takie, powiedzmy, nazwijmy to alibi.

Czyli chcieliśmy zrobić

ale nie z naszych przyczyn to się stało.

Nawiązuje chociażby do częstych wypowiedzi Pana Grzegorza Burczy

który wypomina, już teraz nie pamiętam.

Chodziło o jakieś kwestie zabytkowe

że czegoś tam Powiat nie złożył.

Więc jeśli coś można, to trzeba złożyć

i później ma się alibi na to

żeby stwierdzić "no niestety, nie my".

I tak trochę tylko ironicznie powiem

na wypowiedź Pana...

No Rysia powiem, Rysia Chmielowicza

odnośnie tej dobrej współpracy.

Dobra współpraca nie polega na tym

że siądziemy sobie przy stole i sobie pogadamy.

Ale dobra polega też na konkretnych ruchach politycznych.

Czyli w momencie, kiedy między innymi

wyrzuciliście Panią Duzinkiewicz, to nie mówcie teraz

że współpraca jest dobra

bo to są ruchy polityczne

więc przed ruchami politycznymi należałoby się zastanowić

zanim się wykona pewien ruch.

Bo później, czy nam się podoba czy nie

i znam to z autopsji czyli znam to z doświadczenia.

Lepiej w ogóle, jeśli ktoś nie chce współpracować z opozycją

to niech nie współpracuje

ale jeśli zaczyna, a później się rozmyśla

to później powstają potężne zadry

i jeśli ktoś liczy na to

że te zadry tak sobie przeminą, bo taką mamy ochotę

to niestety tak to w polityce nie działa.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.


Mikrofon, Pani Asiu.

Mikrofon proszę włączyć.


(Joanna Duzinkiewicz) Przepraszam bardzo.

Kolejny temat do przemyślenia

odnośnie naszych dróg.

Skrzyżowanie Nowy Świat - Kościuszki


Pochylmy się nad tym problemem.

Tam bardzo często dochodzi do kolizji

i nie czekajmy na tragedię.

Nie czekajmy aż się wydarzy tragedia.

Nie czekajmy na to, żeby na naszych drogach

powstawały niechlubne czarne punkty.

Ja bardzo proszę, żeby naprawdę rozważyć

te wszystkie rozwiązania zmierzające

do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.


I tak samo bardzo proszę o pochylenie się głębokie

jak najszybsze pochylenie się nad problemem

właśnie który poruszaliśmy dzisiaj

związany z nową obwodnicą.


Obwodnica i oczywiście skrzyżowanie Kościuszki - Nowy Świat

Ja widzę co tam się dzieje.

Tam jest tragedia, tam tylko czekać

dzięki Bogu, że jeszcze żadna

tragedia się wielka nie wydarzyła.

Ale kolizje - nie ma chyba miesiąca

żeby kilku kolizji nie było.


(Kazimierz Sać) Jedna tylko, jakby ad vocem.

Do Pani Duzinkiewicz.

Wielokrotnie rozmawiałem z niejednym marszałkiem

o skrzyżowaniu Nowy Świat - Kościuszki.

Ciągle był opór i tu podzielam pani pogląd

że to trzeba rozwiązać.


Nie chcę jakby wracać do historii

ale prędzej Rysiu będzie pamiętał stare dobre czasy.

Był kiedyś taki pomysł.

Czyli ulica 3 Maja za czasu tak zwanej komuny

i miał być to ciąg komunikacyjny.


Trochę przeszkadzała straż pożarna.

Teraz już tej straży nie ma.

Trochę przeszkadza w tej chwili liceum i przedszkole.

Ale może by się zastanowić, czy czasami

nie uruchomić tego ciągu w kierunku

nawet jakby odwrotnej, tam bodajże Orzeszkowej jest do góry

Rysiu, popraw mnie.

Jak dojedziemy do starego WKU, byśmy chcieli skręcić w lewo.

(Joanna Duzinkiewicz) Orzeszkowej.

(Kazimierz Sać) Tak?

No, to co oddaliśmy za...

Bo my oddaliśmy tą ulicę

w zamian za to wzięliśmy Wojska Polskiego, tak?

I to jest teraz droga wojewódzka, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Kazimierz, to wróci.

Orzeszkowa do nas wróci niestety.

(Kazimierz Sać) No, ale wyobraźcie sobie taką sytuację

ja rozumiem, że ci co nie są z Gryfic

może ich to nie interesuje.

Taki zresztą mój był pomysł

żeby była ta obwodnica

i po to był położony tenże bruk

żeby powstała ta starówka.

No stało się jak stało się.

Ostatnio rozmawiałem z Burmistrzem

i powiedziałem, że o to mam jakby żal

że nie udało się tego zakończyć.

W każdym bądź razie 3 Maja aż się prosi

żeby rozładować przynajmniej część ruchu na Kościuszki.

Być może, być może chociażby do ronda.

Chociażby do ronda na skrzyżowaniu Ruta i Kościuszki.

Ulica Podwiejska była zrobiona celowo po to

żeby też odciążyć to skrzyżowanie

to co Pani mówi.

Czyli przynajmniej w jedną stronę

żeby puścić ruch komunikacyjny.

No ale tu jest jakby większa rola Gminy

niż Powiatu.

Ale jakby...


I ostatnie może zdanie.


Skoro już rozmawiamy o tematach gospodarczych

to myślę, że każda uwaga jest cenna.

Taka, powiem wam tak.

Taka jakby... Nie wiem jak to nazwać.

W każdym razie, powiem tak, takie jest moje przemyślenie.


Obwodnica, czy to będzie w Trzebiatowie

czy to będzie w Gryficach.

To każdy kij ma dwa końce.

Z jednej strony się cieszymy

a z drugiej strony się martwimy.

Bo wystarczy wjechać do Nowogardu

i zobaczyć czym zaskutkowały obwodnice.

Ja uważam, że ta najważniejsza część

została zbudowana, czyli ta obwodnica łącząca osiedle z centrum.

W ten sposób powiem, bo w wypadku awarii mostu

to przez Płoty byśmy jeździli do... Z jednej części Gryfic do drugiej

i ona spowodowała...

Brakuje jeszcze niestety


drogi do Brojc

bo w tej chwili ta obwodnica to jest trochę jak świni siodło.

Bo jak się wiedzie na drogę do Brojc jest katastrofa.

Więc tutaj trzeba też mocno męczyć Województwo


żeby pospieszyło się z modernizacją.

Bo połączenie S6 jest fajne, tylko że ten

kto raz pojedzie później tą drogą S6

i skręci w kierunku Gryfic to chyba drugi raz nie pojedzie

bo tam momentami można resory połamać

więc tutaj trzeba mocno naciskać Województwo

żeby ten odcinek został zmodernizowany.

Ale ta obwodnica moim zdaniem

to jest największy sukces.

Ta druga część, która ma powstać


tak trochę z przekąsem powiem

na pewno bardzo czeka na nią ulica Kościuszki

a szczególnie mieszkańcy.

Bardzo, bardzo.

Ale tak powiem trochę z przekorą

ale najbardziej to się będą cieszyć

mieszkańcy, nie wiem, Wrocławia, Poznania

i innych miejscowości a na pewno nie Gryfic

że łatwiej dojadą do nad morze.

Tylko, że oni przelecą tą obwodnicą

i tyle będą widzieli Gryfice

a w Gryficach między innymi

podobnie jak i w Płotach i innych miastach

potrzebne są tak zwane magnesy

które przyciągną tych ludzi

a nie puszczą tylko obwodnicą

żeby sobie pojechali

żeby byli szczęśliwi, że szybko dojadą

do Rewala do Niechorza i tak dalej i tak dalej.

Nam na tym na pewno zależy

ale myślę, że dużo bardziej zależy nam

na tym, żeby nasi mieszkańcy

w tym wypadku Gryfic, Trzebiatowa mieli miejsca pracy

a nie tylko pustynia, bo bokiem ktoś pojechał

także ja się cieszę bardzo, że powstała ta część obwodnicy

a wcale aż tak bardzo

i przepraszam mieszkańców ulicy Kościuszki

ale wcale aż tak bardzo się nie martwię

że jeszcze ta druga część nie powstała.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, nie widzę więcej chęci zabrania głosu.

Tak więc kończę XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryficach.

Bardzo dziękuję za uczestnictwo.

Do widzenia.

(Kazimierz Sać) Do widzenia.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję. Do widzenia.