Rada Powiatu Gryfickiego

Lista sesji

Transmisja Online (YouTube)
2024-05-06
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-05-27
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Józef Gandurski
8Marek Gołuchowski
9Stanisław Hołubczak
10Renata Korek
11Agnieszka Mackojć
12Marian Maliński
13Ryszard Maliński
14Kazimierz Sać
15Leszek Stuła
16Grzegorz Szafrański
17Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac zarządu między sesjami.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżcie powiatu na 2021 rok.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2022
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć P.O Dyrektora MOW im. Janusza Korczaka w Rewalu
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora LO im. Bolesława Chrobrego w Gryficach
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora ZS im. Czesława Miłosza w Gryficach
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Wicedyrektora ZS im. Czesława Miłosza w Gryficach
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Wicedyrektora ZS im. Czesława Miłosza w Gryficach
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć kierownika szkolenia praktycznego w ZS im. Czesława Miłosza w Gryficach
12Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora ZS im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
13Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Wiceyrektora ZS im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
14Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Przewodniczącego/ej Rady Powiatu
15Interpelacje i zapytania radnych
16Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady
17Wolne wnioski
18Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.

Otwieram XXXVII sesję Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji.

Jak wynika z obecności państwa z listy...


(Grzegorz Burcza) Kiepsko słychać, Pani Przewodnicząca.


[...]

(Paweł Bereżnicki) Pani Przewodnicząca, bardzo proszę do mikrofonu

bo do nas nic nie dociera.


[...]

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo, ze względu na to

że jesteśmy w stuprocentowej frekwencji

stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.

Jeśli chodzi o przyjęcie porządku obrad

materiały wraz z uchwałami i porządek obrad

został państwu dostarczony.

Czy w takim razie są...

Ktoś z państwa radnych chciałby

wnieść, zmienić, wprowadzić jakiś punkt?

Może ja skorzystam jako pierwsza z tej okazji.

Bardzo proszę wysoką radę o przyjęcie

do porządku obrad w punkcie drugim.

Przyjęcie ślubowania od


nowego wśród nas radnego Pana Gandurskiego.

Więc tu bardzo proszę

o przyjęcie tego w punkcie drugim.

Ale myślę, że przegłosujemy wszystkie zmiany jednocześnie.

Dlatego bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych

chciałby wnieść jakieś zmiany w porządku obrad?


U Pana Malińskiego nie działa?


Jest, bardzo proszę, radny Pan Marian Maliński.

(Marian Maliński) Pani przewodnicząca, wysoka rado

chciałbym wprowadzić dodatkowy punkt

przyjęcie informacji o przygotowaniu placówek oświatowych

do Nowego Roku Szkolnego.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo dziękuję.

Rozumiem, że w punkcie 15 przyjmiemy to?

(Marian Maliński) Tak jest.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, bardzo dziękuję.

Czy jeszcze ktoś by chciał wnieść

zmiany do porządku obrad?


Panie Czesławie?


(Czesław Bukowiec) Słychać mnie?


Chciałbym wprowadzić dodatkowy punkt

związany z tegoroczną suszą.

Uchwała ma dotyczyć poinformowania Wojewody

odnośnie wystąpienia suszy na naszym terenie

na terenie Powiatu Gryfickiego.

Różny zasięg był tej suszy

różnie to wyglądało

ale moja gmina była potraktowana przez suszę bardzo ostro

i występują tam duże niedobory wody do tej pory

zresztą mimo ostatnich opadów.

I chciałbym, żeby niejako

ta uchwała zmobilizowała Pana Starostę

do tego, by wystąpić z takim wnioskiem do wojewody.

I to na tyle

bo wiąże się to z różnymi

powiedzmy ulgami i czy...

Czy wiąże się to z jakimiś powiedzmy profitami

Odnośnie... Dla rolników ze względu na suszę

jaka dotknęła Powiat Gryficki.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze jakieś zmiany państwo chcą wnieść?

Dziękuję, w takim razie bardzo proszę o tablicę.


Bardzo proszę o przyjęcie

ślubowania radnego w punkcie drugim.

Bardzo proszę państwa o głosowanie.


Panie Kazimierzu?


Panie Pawle?


Panie Kazimierzu...

(Kazimierz Sać) Ale za czym?

[...]

(Agnieszka Mackojć) Zmiany w porządku.

Bardzo dziękuję. Proszę już o wyświetlenie.

Przyjęliśmy do porządku obrad przyjęcie ślubowania.

Kolejny punkt: informacja placówek oświatowo-wychowawczych...


Przygotowanie do nowego roku szkolnego.


Bardzo dziękuję.

Wprowadzenie do porządku punktu 15

Informacja placówek oświatowo-wychowawczych

w zakresie przygotowania do nowego roku szkolnego.


Bardzo proszę.


To jest usterka techniczna, moment.

Moment, usterka techniczna.


Bardzo proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

W punkcie 15 wprowadziliśmy informację

placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie

przygotowania do nowego roku szkolnego.

I w punkcie 16 prowadzamy uchwałę

w sprawie wniosku o podjęcie działań

mających na celu minimalizację skutków suszy

oraz uruchomienia wsparcia dla rolników

i gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy.


Tak, już głosujemy?

Bardzo proszę.


Bardzo proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

Jednomyślnie przyjęliśmy kolejny punkt...

Wprowadziliśmy kolejny punkt do porządku obrad.

Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco:

w punkcie 2. mamy przyjęcie ślubowania radnego

Pana Józefa Gandurskiego.

W punkcie 3. sprawozdanie z prac zarządu między sesjami.

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian

w budżecie powiatu na 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia z założeń polityki budżetowej

oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2022

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć

P.O Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

imienia Janusza Korczaka w Rewalu

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

z oddziałami dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół

im. Czesława Miłosza w Gryficach.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć Wicedyrektora Zespołu Szkół

im. Czesława Miłosza w Gryficach.

11. podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć Wicedyrektora Zespołu Szkół

im. Czesława Miłosza w Gryficach.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć kierownika szkolenia praktycznego

w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół

im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązków realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć Wicedyrektora Zespołu Szkół

im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

15. Informacja placówek oświatowo-wychowawczych

w zakresie przygotowania do nowego roku szkolnego 2021-2022

16. Podjęcie uchwały w sprawie

wniosku o podjęcie działań mających na celu

minimalizację skutków suszy

oraz uruchomienia wsparcia dla rolników

i gospodarstw dotkniętych klęska suszy.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

18. Interpelacje i zapytania radnych

19. Informacja i komunikaty Przewodniczącego Rady.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie posiedzenia.

Szanowni państwo, przejdziemy do realizacji punktu 1

a więc przyjęcie ślubowania od nowego radnego.

Postanowieniem Komisarza...


Postanowienie nr 35/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie

z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Gryficach.

Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat

w okręgu wyborczym nr 2

właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Gryficach

mandat obejmuje Pan Józef Gandurski

kandydat z listy nr 12

Komitetu Wyborczego Idziemy Razem

który w wyborach przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 roku

uzyskał kolejno największą liczbę głosów

a nie utracił prawa wybieralności

oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

To jest postanowienie Komisarza.

Bardzo proszę Pana Józefa o odczytanie...

O złożenie ślubowania.


(Józef Gandurski) Uroczyście ślubuję

rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki

wobec Narodu Polskiego

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego

czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny

wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli.

Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak mi dopomóż Bóg.

(Agnieszka Mackojć) Dziękujemy bardzo.

[oklaski]


(Agnieszka Mackojć) Panie Józefie, na nową drogę służby dla społeczeństwa.

Od całej rady, gratulacje.


(Józef Gandurski) Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Panie Józefie, od tej chwili jest Pan już pełnoprawnym radnym

a więc bardzo proszę o głosowanie

nad kolejnymi uchwałami.

Bardzo proszę, Panie Kazimierzu.


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, tak krótko w kwestii formalnej.

Ja już chyba parę lat temu zgłaszałem taki wniosek

żebyśmy mieli jednak mikrofon.

To taki dobry przykład był.

Czasami jest takie szczególne wydarzenie

kiedy trzeba po prostu wstać, wypada wstać.

Więc chyba nie jest problem

żeby był ten mikrofon luzem, że tak powiem

(Agnieszka Mackojć) Jest.

(Kazimierz Sać) A jeśli jest

no to trzeba było dostarczyć Panu...

A druga rzecz...


Myślę, że przy otwarciu sesji

takie drobne ... drobny błąd.

Mianowicie obecnych jest 16

czyli nie wszyscy.


Bo jeden po prostu...

To warto gdzieś tam skorygować, tak?

Bo było obecnych 16

mimo tego, że Pan Gandurski siedział

to jednak nie był jeszcze radnym

więc było obecnych 16

(Agnieszka Mackojć) Tak, ma Pan rację.

Ale w tej chwili już jest.

(Kazimierz Sać) Ale była wypowiedź, że są wszyscy.

[...]

Ale mowa jest o wszystkich radnych

nie o 16

Dobrze, dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 3.

A więc sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby tu zająć głos?

Bardzo proszę, Pan Radny Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Jeśli chodzi o sprawozdanie z prac zarządu

ja mam jedno pytanie.

Na posiedzeniu z 29 lipca

zostały ustalone dodatki motywacyjne

dla dyrektorów placówek oświatowych, powiatowych.

I moje pytanie jest takie

dlaczego tylko na 2 miesiące?


(Marian Maliński) Powód był tylko jeden.

Że chcieliśmy


zobaczyć, po pierwsze, jaki jest nabór

do poszczególnych jednostek.

A po drugie, były poprawki matur

i chcieliśmy ocenić wyniki w całości.

Bo w każdej jednej ze szkół średnich

było tam po kilka, kilkanaście osób do poprawek zgłoszonych.

Dlatego postanowiliśmy, że ten dodatek motywacyjny

będzie na dwa miesiące, czyli do końca września

a od października już będziemy mieli te wyniki

i będziemy mogli, że tak powiem

ocenić każdego dyrektora z osobna.


Biorąc pod uwagę wyniki matur oraz nabory

jakie zostały dokonane na nowy rok szkolny 2021-2022.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Jeszcze?

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, ja...

Oczywiście ta informacja mi w zupełności wystarcza

Ale mam taką uwagę techniczną

w związku z wprowadzeniem tej uchwały dotyczącej [...]

a widzę, że jest tu radca prawny

to ja bym prosił o przekazanie do zaopiniowania...


Tą uchwałę...

A, dobrze. Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę o zajęcie głosu

przez Pana Grzegorza Burczę.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Dwa pytania.

Trzecia strona.

Mówi o przeprowadzeniu postępowania

na wykonanie pomiarów poziomu hałasu

w budynku zakładu przemysłowego w Gryficach.

Poprzednim razem, jak wpłynęły

jakieś niepokojące zapytania

dotyczące PoolSpa Roca...

To padło konkretnie tak, nazwa firmy

to myślałem, że to będzie dobry zwyczaj

i tak to będzie po prostu realizowane.

Chciałbym się dowiedzieć jakiego rodzaju

zakład przemysłowy w tym momencie jest objęty tą skargą.

(Waldemar Wawrzyniak) Sprawdzimy [...]

(Grzegorz Burcza) To Pan Starosta nie wie dzisiaj?

(Waldemar Wawrzyniak) Nie, bo wniosków jest kilka

z których nie wiem, które zostały rozstrzygnięte.

Żaden problem, żebyśmy to sprawdzili

i będzie Pan wiedział, Panie Grzegorzu.

(Grzegorz Burcza) Ale co ma wniosek do...

(Waldemar Wawrzyniak) Kilka wniosków było o sprawdzenie hałasu w różnych miejscach.

(Grzegorz Burcza) Okej.

(Waldemar Wawrzyniak) I teraz nie wiemy, które zostały rozstrzygnięte.

[...]

(Grzegorz Burcza) Aha, czyli więcej było wniosków mówiących o hałasie, tak?

[...]

(Grzegorz Burcza) Wydaje mi się, że tak prosta historia...

To są dość poważne rzeczy, które gdzieś tam powinno...

Dobrze, ze strony drugiej i zresztą z ostatniej

są informacje na temat Domu Dla Dzieci.

Tu wychodzą, że za wysokie ceny oferenci proponują

tutaj kolejne przetargi i tak dalej.

Proszę mi odpowiedzieć na pytanie.

Czy nie ma zagrożenia, że do końca roku

drugi Dom Dla Dzieci jako budynek

zostanie otwarty?


Będzie otwarty drugi budynek Domu Dla Dzieci?

Czy liczymy się z tym zagrożeniem?

(Waldemar Wawrzyniak) Przy każdym remoncie mogą być poślizgi

natomiast dzisiaj jesteśmy na etapie

już wykonywania inwestycji związanych z elektryką i ogrzewaniem.

I za chwilę, bo już jest ogłoszone i przygotowany przetarg

na adaptację pomieszczeń

czyli ścianek działowych

wszystko przygotowane już jest

pod kątem funkcjonowania nowego domu dziecka.


Nie powinniśmy, myślę, dzisiaj się obawiać

przekroczenia terminu.

Mamy wyznaczony termin do końca roku.

Gdyby coś się stało oczywiście

ale będziemy bardzo mocno zaawansowani

to będziemy oczywiście wnioskować o przesunięcie [...]

Cały czas to jest na etapie już, że tak powiem inwestycji.


(Łukasz Czyrny) A jeśli chodzi o wniosek dotyczący badania hałasu

to uzyskałem informację od Pana Dyrektora i to dotyczy firmy Roca.

(Grzegorz Burcza) Po raz kolejny Roca. Aha, okej.


Dziękuję, to bardzo cenna informacja.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś z państwa?

Rozumiem, że Pan Marian Maliński to było wcześniejsze, tak?


Jeżeli nie ma już pytań w sprawie sprawozdania

bardzo proszę o tablicę do głosowania

a państwa o przyjęcie sprawozdania

z prac Zarządu pomiędzy sesjami.


Panie Józefie?


Nie mamy Pana Marka.


Dobrze, bardzo proszę o tablicę.

Szanowni państwo, siłą głosów 15


przyjęliśmy sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Bardzo dziękuję za to głosowanie.

Przechodzimy do realizacji punktu...

Do procedowania nad uchwałą Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Tutaj mamy autopoprawkę.

Bardzo proszę Panią Skarbnik.


(Zofia Oświęcimska) [...] która polega na dodaniu

w uzasadnieniu do uchwały punkt...

Przepraszam, na zmianie w uzasadnieniu do uchwały

punktu drugiego, który brzmi

"uchwałą Rady Powiatu zmniejsza się plan wydatków

Starostwa Powiatowego w Gryficach

w dziale 757 - obsługa długu.

Rozdziale 75702

obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

zaliczanych do tytułu dłużnego

o kwotę 115 000 z tytułu zmniejszenia planu odsetek.

Oraz w punkcie 8

dodany jest punkt 8

Uchwałą Rady Powiatu zwiększa się plan wydatków

Starostwa Powiatowego w Gryficach

w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Rozdziale 92195 Pozostała Działalność

o kwotę 15 000 z przeznaczeniem

na wydatki związane z dożynkami.


(Agnieszka Mackojć) To było omawiane na komisjach.

Bardzo proszę, czy są pytania?


Jeżeli nie, proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo proszę o zabranie głosu, oddanie głosu.


Pani Joanna?


Bardzo dziękuję.

Tu również siłą 15 głosów, przy jednym wstrzymujących się

podjęliśmy uchwałę w sprawie

zmian w budżecie na rok 2021

Przechodzimy do procedowania nad punktem 5

a więc uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały numer XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

to również proszę o zabranie głosu

przez Panią Skarbnik


(Zofia Oświęcimska) [...]takie same poprawki

oraz w załączniku nr 1, które wynikają z tych zmian.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze coś dopytać?

Jeżeli nie, dziękuję.

Proszę o tablicę do głosowania.


Proszę państwa o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

Przy jednym głosie wstrzymującym

za podjęciem uchwały było 16 radnych

a więc uchwała została podjęta.

Dziękuję, przechodzimy do realizacji punktu 6

podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia założeń polityki budżetowej

oraz wskazówek do opracowania projektu

budżetu powiatu na rok 2022

Proszę bardzo, otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby coś dopytać?


Jeżeli nie, dziękuję.

Proszę o tablicę.

Tak?

Przepraszam, przepraszam.

Pan Radny Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, mam pytanie

chyba do Pani Skarbnik, bo pewnie jest autorem tej uchwały.

W paragrafie trzecim ustęp 1, punkt 2 jest zapis

"przewidywany wzrost wydatków rzeczowych

według możliwości finansowych jednostki"

Co to znaczy?

Jakie mają możliwości finansowe jednostki

przed uchwaleniem budżetu?


Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiały zapis.


Paragraf 3, ust. 1 pkt 2


[...]

Ale mówimy o projekcie budżetu.

Więc nie mam tam żadnych przesunięć.

Bo jeszcze nie jest uchwalony budżet.


Jeśli chodzi o pkt 1

"zakładamy dopuszczalny wzrost wynagrodzeń 6,4"

i to jest absolutnie zrozumiałe

natomiast jeżeli nie zakładamy

wzrostu wydatków rzeczowych

to do czego ten wzrost ma się odnieść?

Możliwości finansowych jednostki

to nie oznacza właściwie nic.

[...]

(Zofia Oświęcimska) Generalnie myślę, że

tutaj powinno być do możliwości finansowych powiatu.

Nie wiem czy Pan Radny się ze mną zgodzi.

(Stanisław Hołubczak) No nie do końca, bo powiat

jeszcze w tym momencie nie może określić swoich możliwości.

To jest etap projektowania.

Więc ja bym proponował, żeby to było łatwiejsze.

Może wstawić taki zapis o wskaźnik wzrostu cen i usług

nawet korzystając z poprzedniego roku.

Chodzi oczywiście... inflacja jest zupełnie różna.

Ale, no, takie odniesienie

odwołanie się do możliwości finansowych jednostki

to absolutnie w moim odczuciu nie ma sensu.


Albo określić w wartościach procentowych

to też jest dosyć proste.

[...]

No tak, ale ten wskaźnik GUS-u jest ogłaszany w lutym

czy może nawet później.


[...]

No dobrze, to zapiszmy o przewidywany wskaźnik wzrostu.


(Agnieszka Mackojć) Może sprecyzujmy, jak ten zapis...


(Stanisław Hołubczak) Wskaźnik wzrostu cen i usług.

[...]

Tak, to jest całkowicie zrozumiałe

nawet jeśli nie nie ma określenia procentowego.

(Agnieszka Mackojć) Czyli paragraf 3 ust. 1 pkt 2

brzmi "przewidywany wskaźnik wzrostu cen"-

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie, nie.

"Przewidywany wzrost wydatków rzeczowych"

(Agnieszka Mackojć) "Wydatków rzeczowych", okej, dobrze.

(Stanisław Hołubczak) Według...

[...]

(Agnieszka Mackojć) O wskaźnik, tak? Wzrostu?


(Stanisław Hołubczak) O przewidywany, tak.

Nie, nie. Ale mówimy o przewidywanym, tak?


(Agnieszka Mackojć) "Przewidywany wzrost wydatków rzeczowych

o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług"


Czy jeszcze jakieś uwagi?


Szanowni państwo...


[...]

Szanowni państwo, moment... Przegłosujemy ten zapis.


Tak, proszę Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Mam pytanie do tej uchwały.

Czy to nie jest akurat dobre miejsce, ta uchwała

żeby w niej znalazła się informacja

o zabezpieczeniu środków na budżet obywatelski?

Bo chyba kolejny rok zapominamy w mojej ocenie

o budżecie obywatelskim, który zresztą przegłosowaliśmy.


Dziękuję.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.


(Ryszard Chmielowicz) Nie zamurowało, bo podczas pracy nad budżetem

oczywiście będzie trzeba też ująć temat tego budżetu obywatelskiego.

Więc w trakcie tych prac

jeżeli będą twoje wnioski, żeby się tym zająć

to się tym zajmiemy w czasie konstruowania budżetu.

Tyle.


Nie no, z założenia...

Jak wnioski, jak będą wnioski

to wtedy będziemy procedowali

będziemy się nad tym zastanawiać.

Dzisiaj te założenia są, jak każdego roku

bardzo podobne i zbliżone do siebie

i nie ma potrzeby tego rozszerzania.

Jednocześnie wnosisz uwagi do tego

żeby nad konstrukcją budżetu

zastanowić się również nad budżetem obywatelskim.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Bardzo proszę, Radna Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Słychać mnie?


Szanowna Pani Przewodnicząca

szanowni radni, szanowni państwo.

Uchwała... Założenia polityki budżetowej

w której nie ma żadnej wzmianki

nic nie widać na temat remontu dróg samorządowych, powiatowych

czy to nie powinno być priorytetem w tej uchwale?

Zwłaszcza biorąc pod uwagę w kontekście polskiego ładu, tak?

Nie ma żadnej wzmianki na temat remontu dróg.


Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.


(Ryszard Chmielowicz) Więc paragraf 1, pkt 1

"Prowadzenie działań inwestycyjnych

w niezbędnym zakresie w miarę możliwości

pozyskując środki zewnętrzne

ze szczególnym uwzględnieniem remontu dróg i chodników".

Jest ten zapis

i on jest w zupełności wystarczający

żeby mocno i głęboko się pochylić

nad inwestycjami, na które będzie nas stać.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania?


Jeśli nie, szanowni państwo

przegłosujemy zmiany w punkcie...

paragrafie 3 ust 1 pkt 2

Wprowadzamy nowy zapis:

"Przewidywany wzrost wydatków rzeczowych

o przewidywany wskaźnik wzrostu towarów i usług"

Tak ma brzmieć?

(Stanisław Hołubczak) Tak.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Państwa o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję, punkt został zmieniony.

Tak więc przechodzimy teraz do głosowania

za podjęciem uchwały już ze zmienionym punktem...

Paragrafem 3 w ustępie 1, punkcie 2


Bardzo proszę o podjęcie uchwały, czy oddanie głosu.

A, jeszcze moment.


Bardzo dziękuję.

Uchwała została podjęta siłą głosów 16 radnych

przechodzimy do procedowania nad punktem 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć

pełniącego obowiązki dyrektora

MOW im. Janusza Korczaka w Rewalu.

Proszę bardzo, czy tutaj są pytania?


Bardzo proszę Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

Moje pytania dotyczą w zasadzie wszystkich uchwał

w tych tematach, to znaczy dotyczących zwolnienia

z zajęć wskazane osoby.


Chciałbym wiedzieć, jakie skutki finansowe

wywołały zwolnienia w ubiegłym roku szkolnym.

I jakie skutki finansowe wywołuje podjęcie

tego rodzaju uchwał na dzisiejszej sesji

czy w przyszłości.


W punkcie dotyczącym omawiania sprawozdania

z prac Zarządu nie bez powodu zapytałem

o okres, na który zostały przyznane dodatki motywacyjne.

Bo otóż te uchwały mówią o zwolnieniu

na okres roku szkolnego.


Również przyszły rok, tak.

Ale dla mnie to uzasadnienie

sprecyzowane w zasadzie we wszystkich uchwałach

w ten sam sposób

że uzasadnienie jest takie

że jest sytuacja epidemiczna

powodując znaczne zwiększenie zadań

zupełnie do mnie nie przemawia.

Jak w ubiegłym roku pojawiła się pandemia

oczywiście w wielkim strachu

również podejmowaliśmy uchwały dotyczące zwolnienia

z tego powodu dyrektorów szkół

z wykonywania zadań edukacyjnych

i tak naprawdę nikt nie wiedział

z czym wiąże się pandemia.

Ja myślę, że dzisiaj sytuacja jest

na tyle opanowana, że powoływanie się znowu

na takie samo uzasadnienie

i to we wszystkich placówkach oświatowych, to za mało.

Powinniśmy wiedzieć, jakie powoduje to skutki finansowe

czy pieniądze, które dostajemy z budżetu państwa

będą pokrywały również koszty związane

ze zwolnieniem dyrektorów.

Z drugiej strony mamy też informacje ogólnopolskie

o zdecydowanym w skali kraju braku nauczycieli.

Musimy też pamiętać, że takie zwolnienie dyrektora

z wykonywania zadań edukacyjnych

powoduje, że ktoś dostanie dodatkowe godziny zajęć.


Jeżeli zostały zaplanowane w arkuszach organizacyjnych

te dodatkowe godziny, to być może

nie powoduje konieczności zatrudnienia dodatkowych nauczycieli.

A jeśli to nie zostało zaplanowane

to być może takie takie dodatkowe konieczności powstaną

i myślę, że powinniśmy nad tym również debatować.

Bo zwolnienie wszystkich dyrektorów

placówek oświatowych w moim odczuciu powoduje

że powinniśmy przystąpić do zmiany uchwały

która reguluje z prawem zwolnienia dyrektorów

z zajęć dydaktycznych.

Obowiązująca jest od 2018 roku

i dzisiaj wbrew tej uchwale

podejmujemy zupełnie inne działania.

Oczywiście, sytuacje wyjątkowe zawsze mogą się zdarzyć.

W moim odczuciu sytuacja wyjątkowa

może dotyczyć jednej placówki, może dwóch.

Ale nie wszystkich.

Jeżeli wszystkie placówki znalazły się

w sytuacji wyjątkowej, to zmieńmy tą uchwałę

bo ta uchwała jest zła.

I to, że ta uchwała pozwala na zwolnienie radzie...


Na wniosek dyrektora, innych... W innym wymiarze dyrektorów

to nie oznacza że uchwała jest dobra.

Jeżeli jest zła, to trzeba ją zmienić.

Jeżeli jest dobra, to dlaczego jej nie stosujemy?


Wydaje mi się, że ten wymiar finansowy

jest również ważny.

Przy podejmowaniu tylu uchwał

można powiedzieć w tych samych sprawach

dotyczących wszystkich placówek oświatowych.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.

Proszę, radny Pan Marian Maliński.


(Ryszard Maliński) Marian? Czy...

(Agnieszka Mackojć) Marian... nie, przepraszam, Ryszard.


(Ryszard Maliński) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Ja powiem tak może... Jako dyrektor jednak.


Zasada jest taka:

dyrektor ma przypisane pensum

w zależności od ilości oddziałów

które posiada w szkole.

i często tak jest, że nie tylko rok pandemiczny

czy nie pandemiczny, tylko po prostu tak jest, że

często dyrektor, szczególnie prowadzący zajęcia

z przedmiotów zgodnych z jego kierunkiem i wykształceniem.

Czyli, powiedzmy, język polski, matematyka

te wiodące przedmioty.


Wiąże się z tym, że

no tak jak dyrektor, często ma różne spotkania.

I to z praktyki wiem - te lekcje przepadają.

I tak te przypadające lekcje

musi ktoś w zastępstwie wziąć.

Jeżeli to jest zastępstwo doraźne

to jest o wiele droższe, niż przypisanie do pensum...


Czy w nadgodzinach innemu nauczycielowi.

To po pierwsze.


Po drugie, ja już mówiłem

o tym, że w Gminie Płoty załatwiono ten problem

w ten sposób, że rada podjęła decyzję

o zwolnieniu wszystkich dyrektorów z pensum.

Czyli jesteśmy wszyscy zwolnieni. Nie mamy pensum.

I to jest chyba takie dość rozsądne.

Tak jak mówię, sytuacje i pełnione funkcje przez dyrektora

często powodują, że te lekcje... No przepadają.

I nie z winy dyrektora

ale często właśnie z tych pełnionych dodatkowo obowiązków.

I tak jak mówię, tych godzin

w zależności od oddziału jeżeli tutaj, na przykład


rozpatrujemy Chrobry czy Miłosza

no to tam pensum dla dyrektora jest nie większe, niż 5 godzin

także nie wiem, czy to 5 godzin w pensum

jest tak ważne i tak znaczące

czy też tak skutkuje mocno finansowo.

Nie wydaje mi się.

I nie wiązałbym tego z pandemią.

Oczywiście pandemia... I się zgadzam absolutnie ze Stasiem

że rzeczywiście my już przećwiczyliśmy już 2 lata pandemię

i to na pewno nie jest jak gdyby główny powód

na to zwolnienie z pensum.

Raczej wydaje mi się i z mojego doświadczenia

tak to wynika, że, no często jest

jak gdyby problem w realizacji

no bo planu się nie zmienia.

Plan się realizuje tygodniowo

i dość często jednak to się zdarza że te lekcje wypadają.

Dziekuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Ja uzupełnię może tylko, że w Gminie Gryfice

też nie ma zwolnień zupełnie z pensum natomiast pensum jest niższe

dla dyrektorów to jest 4 godziny

dla wicedyrektorów jest 7

Tu w jednostkach powiatowych było więcej

a tutaj się przychylam do tego co mówił Pan Ryszard

że dyrektor jest naprawdę w zasadzie wszędzie i nigdzie

i dzieci, uczniowie są poszkodowane

bo te lekcje często przepadają

jeżeli tych zajęć ma zbyt dużo.


Czy jeszcze Pan Marian? Tak?

(Marian Maliński) Więc jak chciałem wyjaśnić.

Po pierwsze, Panie Stanisławie. Nie wszyscy dyrektorzy są zwalniani.

Bo w Płotach nie jest zwolniony, w MOSie

czyli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie

Pani Dyrektor nie jest zwolniona.

A po drugie, oprócz tej pandemii.

Co nie zostało może zapisane...


Szczegółowo w uzasadnieniu...

Na przykład, jeżeli chodzi o MOW

czyli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Tam jest dyrektorem...

Pełni obowiązki dyrektora

po raz drugi w roku szkolnym Pani [...]

I wiadomo, że jaka jest sytuacja dalej

bo to się ciągnie z tym MOWem.

Te wypadki, sprawy prokuratorskie.

Teraz, tak, kontrole sanepidowskie

kontrola NIKowska, kontrola KAS

czyli Krajowej Administracji Skarbowej

która jest, akurat trwa.

I tak dalej.

Więc ze względu na to, między innymi Pani [Dyrektor]

jest zwolniona całkowicie.

Drugą dyrektorką, która jest całkowicie...

Proponujemy zwolnić, jest Pani Dyrektor

z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

[...]

W związku z tym, że jest to duża szkoła.

Tam jest od nowego roku szkolnego około 350 uczniów.

A nie ma tam zastępcy dyrektora do tej pory.

Pani Dyrektor jest sama.

Dostała polecenie, żeby w ciągu jeszcze tego roku


powołała zastępcę dyrektora.

Niestety, po prostu ta funkcja zastępcy dyrektora

no to może jest zaszczytna

ale akurat w tej sytuacji Liceum Chrobrego...

No nikt nie chce się na to zgodzić i zdecydować.

Także tutaj jest problem tego rodzaju.

Natomiast pozostali dyrektorzy

którzy są wymienieni w projektach uchwał.

Oni są tylko częściowo zwalniani

z tych, z tego pensum.

Ja bym zaakcentował, to co właśnie Rysiek powiedział.

Że często jeżeli jest to pensum wysokie i zapisane

dyrektor to nie jest tylko starszy nauczyciel.

Dyrektor to przede wszystkim musi być managerem

administratorem, organizatorem

a na samym końcu starszym nauczycielem.

I w tej chwili prowadzimy negocjacje

ze związkami zawodowymi, które u nas działają

szczególnie Związek Nauczycielstwa Polskiego

Solidarność-80 i Solidarność.

I oni stawiają sprawę jasno.

Żeby w regulaminie naszym

wpisać całkowite zwolnienie dyrektorów z pensum.

I my mocno dyskutujemy z nimi

mówiąc, że dyrektor się całkowicie wynicuje

jak będzie całkowicie zwolniony już na zawsze z pensum

i odejdzie od tablicy.

No to po mi dyrektorem ma być starszy nauczyciel?

To lepiej zatrudnić managera

a zastępca niech będzie z uprawnieniami pedagogicznymi.

Bo takie też może być wyjście.

I wtedy nie ma żadnego problemu.

Także my stoimy na stanowisku

być może, jeżeli wysoka rada uzna

my możemy przygotować zmianę uchwały Rady z 2018 roku.

No bo ona już jest trzeci rok obowiązująca.

Możemy się nad tym zastanowić.

Ale rozwiązania są różne.

No w Płotach na przykład podjęli uchwałę

żeby całkowicie zwolnić wszystkich dyrektorów.

W Gryficach jest znacznie obniżone to pensum.

U nas jest dosyć wysokie to pensum.

No i w różnych szkołach są różne sytuacje.

Także jeszcze raz powtarzam

nie we wszystkich przypadkach

zgadzamy się na obniżenie tego pensum.

A ważne jest to, że jeżeli w arkuszu organizacyjnym

jest to pensum zapisane, a dyrektor mając

tyle dodatkowych obowiązków


właśnie w związku z pandemią

i się z Ryśkiem nie zgodzę

że już wszystko jest gra bo my wiemy...

My nic nie wiem. My nic nie wiemy.


My nie wiemy, bo od pierwszego... Od jutra mamy naukę stacjonarną.

Nie wiemy jak długo ta nauka stacjonarna pojedzie.

Mamy dodatkowe zadanie, że mamy...

Że tak powiem rozmawiać z rodzicami.

Rozmawiać z uczniami o szczepieniach.

Mamy organizować dodatkowo te szczepienia.

Albo w placówce albo na zewnątrz.

No my tutaj różnie... różnie dyrektorzy na to patrzą.

Na przykład największa nasza szkoła

czyli z 11 Listopada, dyrektor mówi

że on nie widzi możliwości

on nie widzi możliwości, żeby

u siebie zorganizować takie szczepienia.

Natomiast Pani [Dyrektor] z Liceum Chrobrego mówi

że ona by wolała, żeby taki punkt

że tak powiem ruchomy przyjechał do liceum

i ona wysyła, kto chce z klasy 1A

kto chce z klasy 1B

1C i tak dalej.

I żeby to szczepić u siebie.

I są różne, różne...

My tutaj nie będziemy wkraczać.

Niech to dyrektor sam, bo takie jest

że tak powiem wskazanie Ministerstwa Edukacji.

Niech każdy dyrektor sam to, że tak powiem

u siebie organizuje.

Ale ważnym jest to, że często się właśnie zdarza

że dyrektor w natłoku różnych innych obowiązków

związanych z prowadzeniem szkoły w pandemii

te lekcje w ogóle przepadają

bo nie ma zastępstwa i one się nie odbywają w ogóle.

Także ja stoję na stanowisku takim

i Komisja Edukacji również

że lepiej zwolnić dyrektora od razu

i wpisać zastępstwa... My tutaj nikogo z zewnątrz

nie będziemy dodatkowo z tego powodu zatrudniać.

Tylko te godziny przejdą jako dodatkowe godziny

dla zatrudnionych nauczycieli.


Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Jeśli można...

proszę państwa, ja bym powtórzył swoje zapytania.

Jeżeli uchwała z 30 sierpnia 2018 roku

podejmowana, można powiedzieć przez radę

w której pracował kolega Rysiek Maliński

pracował obecny Starosta Pan Rysiek Chmielowicz

jest dzisiaj zła, to należałoby ją zmienić.

Ja nie mam zamiaru jej oceniać.


Bo poza treścią nie zagłębiałem się

w szczegóły dotyczące oświaty.

Myślę, że są lepsi ode mnie fachowcy

więc nie muszę tego robić.


Podstawą do ustalenia, jakie zasady

będą obowiązywały dyrektorów

w pracy na rok szkolny 21/22

powinna być ta uchwała.

Jeżeli ta uchwała określa wymiar czasu pracy

wymiar godzin edukacyjnych dla dyrektorów

i one są niewłaściwe

należałoby to zmienić

i nic nie stoi na przeszkodzie

żeby na dzisiejszą sesję

taka uchwała była przygotowana.

Jak nie jest, to zakładam że ten wymiar jest prawidłowy.

Dlaczego musimy się odnosić

do wszystkich dyrektorów indywidualnie?

Dla mnie jest to niezrozumiałe.

Uwaga do wypowiedzi kolegi Mariana.

Marian, wiesz doskonale, że na konkursach dotyczących

wyboru dyrektora szkoły można wybierać menadżera.

Nic nie stoi na przeszkodzie.

Prawo dopuszcza takie rozwiązania.

Znamy, są takie wybory.

Ci ludzie, którzy zostali wybrani nie jako nauczyciele

ale jako managerowie w szkołach funkcjonują

z różnym efektem, wcale nie jest tak

że to jest super szkoła i nagle zmieniają się

wizytówka szkoły, czy efekty pracy w tej szkole

są o 100% lepsze, albo 1000% lepsze.

Takich przykładów nie ma.


Natomiast generalnie oceniłbym

że te uzasadnienia

które są przedstawione w tych uchwałach

przedstawionych na dzisiejszą sesję

są nieprawidłowe.

Uzasadnienie, że z powodu pandemii należy zwolnić

tyle osób z wymiaru godzin edukacyjnych

jest niewystarczający.

Ja nie mówię, że takie uzasadnienie nie istnieje.

Jeżeli istnieje, to każde indywidualnie

tak jak ta uchwała powinno być przedstawione.

Dla mnie na przykład przekonywującym uzasadnieniem

jest zwolnienie Dyrektora Szkoły na 11 Listopada.

Jeżeli tam mamy do czynienia

z taką liczbą oddziałów jak mamy

to dla mnie absolutnie uzasadnieniem jest to

żeby dyrektor był zwolniony.

W pozostałych mam wątpliwości.

A już zapis, że z powodu pandemii powinni być zwolnieni

to jest absolutnie niewystarczające.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Proszę, Pan Marek Gołuchowski.


(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

Ja w 100% nie zgadzam się z opinią

że wszyscy powinni być pod jedną kreskę podciągnięci.

Są różne szkoły, tak jak zostało zauważone

w jednej szkołach jest kilkanaście, kilka oddziałów.

W jednych szkołach są dodatkowo prowadzone projekty

ciągle, bo pomimo pandemii na przykład szkoła Zbigniewa Herberta

jest ciągle zaangażowana w jakieś projekty wojskowe

co też łączy się z dodatkową pracą dyrektora.

Na pewno inaczej wygląda sytuacja, gdzie jest 30 oddziałów

a gdzie jest 11, ale to też określa w tym momencie

pensum zróżnicowane godzin dla tych dyrektorów.

Dlatego ja bym naprawdę indywidualnie odnosił się

do każdej naszej placówki oświatowej.

Nie może być tak, że nie wiem...

Przepraszam, nie chcę tutaj nikogo

w żaden sposób dotykać bezpośrednio.

Ale w szkole gdzie jest 35 uczni,

a w szkole gdzie jest 300 uczni dyrektor ma mieć

takie samo pensum.

To jest po prostu wręcz no niewykonalne.

Opieka nad szkołą z 300 uczniami, a 30

no to jest zupełnie ogromna różnica.

I tak jak powiedziałem, pomimo pandemii są szkoły

które realizują projekty, zawsze w latach poprzednich

w szkołach, które występowały i pozyskiwały na projekty pieniądze

staliśmy na stanowisku, że dyrektor jest

przez to dużo bardziej zaabsorbowany tymi projektami

realizacją tych projektów, z tego tytułu też są pieniądze

nie zapominajmy o tym.

Choćby Erasmus, który w setkach tysięcy złotych

stanowił o doposażeniu na szkołę i dokształceniu dodatkowym.

Więc tym momencie to nie są puste słowa.

Tak w tym układzie powinniśmy się zdecydowanie

odnosić indywidualnie do każdej z placówek.

To jest moje stanowisko.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Proszę, Radny Pan Paweł Bereżnicki.

(Paweł Bereżnicki) Ja chciałbym się tutaj odnieść

bo tu została poruszona sprawa szczepień.

Kto weźmie na siebie odpowiedzialność

jeżeli będziemy sugerowali dzieciom szczepienia?

Zostawmy to rodzicom, uważam

bo to jest takie moje zdanie.

Niech to zostanie, niech oni za tym zadecydują.

Bo jeżeli wczoraj czytam artykuł

że niektóre kraje i państwa wycofują się z niektórych

bo jest tak duża śmiertelność.

Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za dziecko

które umrze po szczepieniu?

My raczej nie powinniśmy w to w ogóle wchodzić.

Niech to rodzice decydują, czy dziecko będzie zaszczepione

czy nie będzie zaszczepione.

To jest takie moje zdanie.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, zostawmy to na wolne wnioski, dobrze proszę państwa?

(Paweł Bereżnicki) Ale to będzie na terenie szkoły. I to będzie...

My to będziemy-

(Agnieszka Mackojć) Czy w sprawie uchwały ktoś z państwa

jeszcze chciałby podjąć głos?


Jeżeli nie, bardzo proszę tablice do głosowania.


Bardzo proszę państwa o oddanie głosu.


Bardzo proszę, za przyjęciem uchwały

głosowało 9 radnych

przeciw 4, wstrzymało się 4

a więc uchwała została podjęta większością głosów.

Dziękuję bardzo.


Punkt 8: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora

Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach.


Czy tu ktoś z państwa chciałby podjąć głos?

Wiadomym jest chyba wszem i wobec

że tam jest tylko jedna Pani Dyrektor

nie ma zastępcy i to chyba jak najbardziej byłoby zasadne


uchwalić tą uchwałę.

Jeżeli nie ma, bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Proszę państwa o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych

przeciw 4 i wstrzymujących się było 2

Uchwała została podjęta.


Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

z oddziałami dwujęzycznymi

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach została przyjęta.

Punkt 9: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć

Dyrektora Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję.

Jeżeli nie ma chętnych proszę o tablicę do głosowania.

Państwa proszę o oddanie głosu.


Dziękuję, uchwała została podjęta przez radę.

Bowiem 10 radnych głosowało za

przeciw było 4 i wstrzymujących się 3

Dziękuję, przechodzimy do realizacji punktu 10.

A więc podjęciu uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia z części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć

Wicedyrektora Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach.


Czy w sprawie tej uchwały ktoś z państwa chciałby zabrać głos?

Jeżeli nie, dziękuję.

Proszę o tablicę.


Bardzo dziękuję, 9 radnych głosowało za

przeciw 4, wstrzymujących się 4

A więc uchwała została podjęta.


Punkt 11: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć

Wicedyrektora Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach.

Tam jest dwóch wicedyrektorów dlatego też ponownie uchwała.

Czy ktoś z państwa chciałby zająć głos?

Nie widzę, bardzo proszę o tablicę.


Bardzo dziękuję.

Sytuacja podobna, 9 radnych było za przyjęciem uchwały

przeciw 4, wstrzymujących się 4

więc uchwała została podjęta.

Punkt 12 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć

kierownika szkolenia praktycznego

w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach.


Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby...

Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo radni, jest o 4 uchwała z rzędu

dotycząca zwolnienia części obowiązku

wykonywania pensum dla Miłosza.

Zarówno Pan Dyrektor, dwoje wicedyrektorów

teraz jeszcze osoba, która jest odpowiedzialna za praktyki.

No uważam, że ta jednostka pomimo tego

że jest z dużą jednostką nie zasługuje

na tego typu daleko idące zwolnienie.

To jest moje zdanie.

Bo kłócimy się i zbieramy co do istoty rzeczy

w przypadku, jak zauważył Stanisław

kosztów i tak dalej, tutaj jest czwarta osoba zwalniana.

Ktoś te faktycznie godziny będzie musiał przejąć.

To już, tak jak powiedziałem.

Nie zgadzam się z...

powinniśmy indywidualnie do każdej szkoły podchodzić.

Nie zgadzam się, że idziemy jednoblokowo do wszystkich.

Jest dyrektor, potężna szkoła

jak najbardziej odpowiedzialny za wizerunek tej szkoły

prowadzenie tej szkoły.

Zwalniamy go, jest potrzebne zwolnienie z pensum części wicedyrektora, zwalniamy.

Dalej idziemy, tak daleko w zwolnienia.

No przekracza to już jakąś logikę.

Tak naprawdę to są koszty, które będziemy musieli ponosić.

Wiemy doskonale, że żadna z naszych szkół się nie bilansuje.


A my idziemy lekką ręką w tym momencie

w takie oddawanie, oddawanie.

No to jest tylko mój głos.

Każdy ma prawo do indywidualnego przemyślenia.

Dziękuję uprzejmie.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych?


Jeśli nie, bardzo proszę o tablice do głosowania.


Za głosowała większość, a więc 8 radnych

przeciw 7, wstrzymujących się 2

Uchwała została podjęta.


Punkt 13: podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zwolnienia od części obowiązku

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Dyrektora Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.


Czy ktoś z państwa radnych?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablice do głosowania.


Dziękuję, podjęliśmy uchwałę siłą głosów 9

przeciw było 4, wstrzymujących się też 4

Uchwała została podjęta.

Punkt 14: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia od części obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć

Wicedyrektora Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.


Nikt z państwa radnych nie chce zająć głosu?

Jeśli nie, bardzo proszę o tablicę.


Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych

a więc uchwałę przyjęliśmy.

Przeciw głosowało 5 i wstrzymało się 4

Bardzo dziękuję.

Punt 15...


Informacja placówek oświatowo-wychowawczych

w zakresie przygotowania do nowego roku szkolnego.

Bardzo proszę Pana Mariana.


(Marian Maliński) Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.


Więc nasze wszystkie placówki oświatowe

są przygotowane do rozpoczęcia w dniu jutrzejszym

nowego roku szkolnego 2021/22

Chciałbym poinformować, że w ramach naborów

tak po kolei Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach.

Liczba uczniów w tym nowym roku szkolnym 349

Liczba oddziałów 14

Liczba nauczycieli 33

Pracownicy administracji i obsługi 8

W naborze tegorocznym do szkoły

do pierwszej klasy zgłosiło się 74 uczniów.

Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach

tutaj szanowni państwo rekord świata

bo jeszcze tak dużo uczniów w tej szkole nie było.

Liczba uczniów 626 przypomnę, w ubiegłym roku 570


27 oddziałów

Liczba nauczycieli 55

Pracownicy administracji i obsługi 8

W ramach naboru do pierwszych klas

zgłosiło się 166 uczniów.


Także mówię, to jest, że tak powiem

kolejny mocny wzrost i duże zagęszczenie.

Wolelibyśmy, żeby szkoły te terenowe Płoty, Trzebiatów

były, że tak powiem bardziej dowartościowane

a niestety tutaj do Gryfic wszyscy chcą.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach.

Liczba uczniów 177

Liczba oddziałów 7

Nauczycieli 21

I pracowników 7

Nabór tegoroczny to 32 uczniów.

Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

W tym roku też jest bardzo dużo.

Bo jest aż 324 uczniów

Utworzonych będzie 14 oddziałów.

Zatrudnionych mamy 31 nauczycieli

I 6 pracowników administracji i obsługi.

W tegorocznym naborze

do pierwszych klas zgłosiło się 94 chętnych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie.

Liczba uczniów 42

Oddziały 4

Nauczycieli 24

Oraz 12 pracowników administracji i obsługi.


Nabór również 42 osoby.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Rewalu.

Liczba uczniów 28

Liczba oddziałów 5

Liczba nauczycieli 30

I pracowników administracji i obsługi 12


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach.

Liczba nauczycieli 14

4 pracowników administracji i obsługi.

Także łącznie mamy 1546 uczniów

w 71 oddziałach zatrudniamy 208 nauczycieli

i 57 pracowników administracji i obsługi.

Jeżeli chodzi o takie ważniejsze remonty modernizacyjne

to jesteśmy w trakcie wykonywania... No zaawansowanie jest w 80%


komina i częściowo kotłowni bo tam są wymieniane

czopuchy, wyczystki i cały komin w Waniorowie.

Czyli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Oraz przystępujemy do wymiany kotła

w Zespole Szkół w Trzebiatowie.

To jest również również w trakcie wykonywania.

Także jeszcze raz powiem, że wszystkie szkoły są przygotowane.

Mam tutaj bardzo szczegółowe informacje

dotyczące wszystkich placówek

i jeżeli państwo radni chcieliby, to mogę udostępnić.

Jeżeli są pytania, proszę bardzo.

Będę starał się odpowiedzieć.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Proszę, Radny Pan Paweł Bereżnicki.


(Paweł Bereżnicki) Pani Przewodnicząca, ja to do kolegi mam pytanie.

Bo ja wchodziłem do Miłosza do Liceum.

Wtedy przy takiej ilości uczniów

jak tam będzie ponad 600 osób

czy nie wiem, czy my jesteśmy świadomi

to będzie jeden siedział na drugim?

Jeden nie będzie miał prawa się obrócić

bo przewróci następnego.

Przecież to jest taka ilość

i przecież to jest niemożliwe

i teraz w okresie pandemii

w okresie tym wszystkim

jak my sobie wyobrażamy, żeby ta szkoła mogła funkcjonować?

To jest dla mnie niemożliwe.

Czy budynek ten po prokuraturze, co jest obok.

Czy jako Starostwo myślimy o tym?


Bo w tej chwili, no proszę

pójdźcie tam, jak tam będzie przerwa

i zobaczycie, czy będziecie się mogli obrócić.

Ja chodziłem do tego liceum tylko, że ja

chodziłem tam 40 lat temu prawie


[...] i wtedy było już ciasno

a teraz, przy takiej ilości?


Przecież mieliśmy litość nad tymi dziećmi

bo przecież to jest tam jednego dnia

jak nastąpi pandemia to będzie 100%


Przemyślcie to, bardzo proszę.

(Agnieszka Mackojć) Ja powiem tylko tyle, że trzeba zwrócić uwagę

na to, że tam klasy zawodowe i na przemian mają praktykę.

Nie wiem, tydzień na tydzień, albo 3 dni na 2

więc tam nie jest, że dzień w dzień jest 100%, tam jest rotacja.

Tak, bardzo proszę, Pan Marian Maliński.

(Marian Maliński) Właśnie chciałem powiedzieć, że

no mnie też ta liczba przeraziła na początku.

Ale żeśmy tak plan ułożyli, że te wszystkie klasy zawodowe

technika mają tam 2 miesiące praktyk

A te mają na przemian, 2 dni w szkole, 3 dni na praktyce.

Bo oni są tak ustawione, że jak jedni są na praktyce

to tamci z innych oddziałów są w szkole.

Także nigdy nie będzie takiej sytuacji

żeby te 626 uczniów jednocześnie w tej szkole było.

A muszę powiedzieć, akurat Pawełek, ty chodziłeś do szkoły

a ja w tej szkole 7 lat uczyłem.


Także ja znam bardzo dokładnie, tak...

Znam bardzo dokładnie warunki, jakie tam są w tej szkole.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Pan Starosta.


(Ryszard Chmielowicz) Może ja jeszcze tylko uzupełnię

tą informacje dla Pana Pawła.


Nie sygnalizowano żadnych problemów

jeśli chodzi o sale dydaktyczne

jeśli chodzi o pomieszczenia.

My również mamy rezerwę takich sal dydaktycznych

w budynku tak zwanym SN-ie przy liceum.


I gdyby sugestie dyrektora były, że są trudności


z zapewnieniem dobrego funkcjonowania tej szkoły

to jesteśmy w gotowości, żeby ten proces wzmocnić.

Także to ja tylko w uzupełnieniu tam jedno zdanie.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Proszę jeszcze Pan Członek Zarządu

Pan Marian Maliński.

(Marian Maliński) Jeżeli można dopowiedzieć jeszcze

bo o tym zapomniałem.

Tam są również klasy Mistrzostwa Sportowego, które odbywają zajęcia

u nas na Gryf Arenie.

Także te klasy praktycznie nie obciążają macierzystej jednostki.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania

dotyczące informacji?

Szanowni państwo, to była tylko informacja

o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Tak więc tego nie głosujemy, tu jest tylko dyskusja.

Jeżeli nie ma już więcej pytań

przechodzimy do realizacji następnego punktu.

A więc podjęcie uchwały w sprawie

wniosku o podjęcie działań mających na celu

minimalizację skutków suszy

oraz uruchomienia wsparcia dla rolników i gospodarstw rolnych

dotkniętych klęską suszy.

Tej uchwały nie mieliśmy wcześniej

tak więc bardzo bym prosiła

o wprowadzenie do tej uchwały.


Kogo? Pan Czesław?


Bardzo proszę Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Ja poproszę teraz Pana Czesława

o wprowadzenie, czy uzasadnienie tej uchwały

w wyniku prac komisji rolnictwa

przed obecną sesją


zawnioskowano o to, żebyśmy podjęli takie działania

w zakresie suszy i problemów związanych

z tym zjawiskiem meteorologicznym

które pojawia się już od kilku lat.

To nie jest ten przypadek tylko tegoroczny.

Niemniej jednak i w tym roku te skutki suszy wyraźniej

duży skutek mówi się nawet o...

A to zostawię głos tutaj Panu Czesławowi

bo jako rolnik zdecydowanie lepiej

porusza się w tych zagadnieniach

i na pewno lepiej uzasadni tą uchwałę

o którą komisja rolnictwa wnioskowała.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, Pan Czesław?


(Czesław Bukowiec) [...] w naszym województwie

jest to prawie problem podzielony

bo są obszary województwa, gdzie tej wody było w miarę

i susza rolnicza nie miała dużego wpływu na na plony

a co za tym idzie na dochody rolnicze, ale są obszary

tak jak powiedzmy Gmina Płoty, gdzie ta susza jest wyjątkowo dotkliwa.

I tutaj w tym uzasadnieniu praktycznie wszystko jest zawarte

tylko wkradł się tutaj pewien błąd.

Bo dlaczego ja wystąpiłem jako przewodniczący komisji

o wprowadzenie tej uchwały do obrad rady?

Dlatego, że po prostu proszono mnie o to

byliśmy na takim spotkaniu u Wojewody.

No i tam ustaliliśmy, że kilka już rad powiatowych

takie wnioski do wojewody zgłosiło

i dlatego proponowano bym ja wystąpił też z takim wnioskiem.

Zresztą ja wcześniej o tym myślałem.


A jeśli chodzi...

To jest niejako takie małe wsparcie tylko

bo takie wnioski ze strony związków zawodowych

ze strony, powiedzmy zespołu konsultacyjnego przy Wojewodzie

i już są od dłuższego czasu procedowane i powtarzane.

Jest pewien upór, chociaż może niewielki

ze strony ze strony Rady Ministrów, Wojewody.

Może wynika to z niezrozumienia

no bo on nie bardzo jest zorientowany w tej kwestii

no bo w Szczecinie w jakiś sposób ta susza nie jest specjalnie dotkliwa.

Mam tutaj pewne zastrzeżenie tylko do tego...

Bo jestem oczywiście za tym

by została poinformowana

by został poinformowany premier

by została poinformowana Kancelaria Rady Ministrów

ale nie ma jakiegoś, powiedzmy...


No nie ma celu by informować o tym izbę rolniczą.

Gdyż Izba Rolnicza wystąpiła z takim wnioskiem.

Nie jestem zorientowany bo jestem w tej chwili

nie jestem członkiem Izby Rolniczej.

Ale Pan Wiceprzewodniczący jest jest członkiem

i powinien się orientować, czy Izba Rolnicza już wystąpiła

czy jeszcze nie wystąpiła z tym wnioskiem.

A powinna już wystąpić do Wojewody.

Także no mi się wydaje że...

I odnośnie Wód Polskich.

No Wody Polskie wiedzą o problemie.

Naświetlają to w ten sposób, że rolnicy...

No może nie jest to tak dokładnie określone

że są przeciwko, ale przepisy, jakie obowiązują nas

i obowiązują i są wdrażane, bo zmieniły się w 2014 roku

są akurat takim przeciwieństwem do tego, co było.

Kiedyś nie było suszy i były mniejsze ograniczenia

odnośnie użytkowania wody, niż są teraz wprowadzone przez Wody Polskie

także tutaj mam pewne...

No taki wysuwam często jak rozmawiam z dyrektorem Wód Polskich w Gryficach

ale on jest zorientowany, ale tak naprawdę ma związane ręce

by rozluźnić, powiedzmy, ten problem poboru wody z różnych źródeł.

Ja nie mówię, że to ma być tam robione w ten sposób

bo społeczeństwo ma takie prawie wyobrażenie

bo on twierdzi, że są duże naciski ze strony społeczeństwa

że rzeki wyschną, że to że tamto.

To nie jest tak do końca.

Bo tej wody, którą byśmy chcieli pobrać

to jest, to są takie ilości w takich okresach

no powiem, że w okresach suszy

kiedy też jaki też płyną...

Powiedzmy, ten przepływ nienaruszalny jest mniejszy.

Ale wskazuje na to, że jeżeli wam dam taki przykład

że przepływ nienaruszalny na rzece Rekowej

która mogłaby służyć do nawadniania

w latach 60 to było 170 litrów wody

to w 2014 roku podniesiono ten pułap po 300 litrów wody.

W czasie, kiedy nawiedza nas klęska suszy od 3 lat.

Bo praktycznie takim dobrym rokiem

czy może z nadmiarem wody to był rok 2017

od tamtego roku mamy spadek wód gruntowych i to znaczny.

I oni o tym wiedzą.

No pracują nad ustawą, podobno ta ustawa już jest.


Są założenia wypracowane.

Robił to były już minister Ardanowski

ze swoim wiceministrem Białkowskim.

No ale niestety, już nie jest ministrem

i prace nad nowelizacją ustawy

o korzystaniu z wód to jest tak zwane prawo wodne

to się zatrzymały. Prawdopodobnie leżą te papiery w lodówce.

To tyle z mojej strony.

No bo no problem chyba jest

i dotyczy nie tylko rolników

ale dotyczy też i działkowców...

[...]

(Ryszard Chmielowicz) [...] bo jeśli był pan na spotkaniach

i Krajowa Izba Rolnicza podejmowała ten temat

i też prosili, żeby zająć się tutaj w swoich regionach tematem

to dobrze jest ich poinformować, że to uczyniliśmy

i tak Wody Polskie, które gdzieś tam przystępują do programu

zbiorników retencyjnych i tak dalej

to sygnalizujemy, że trzeba tutaj pociskać

i dalej podpierać się dokumentem

który regionalnie też został przygotowany

żeby oni też mieli wsparcie nasze w działaniach

w przeciwdziałaniu suszy.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, proszę Pan Wiceprzewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) Tak w odpowiedzi do kolegi Radnego Czesława Bukowca.

Ten wniosek nie jest skierowany

jak wiecie do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych

jest tylko do jego wiadomości.

To wynika z treści.

Także ta wiadomość też powinna być przekierowana.

Ja wolny w wolnym wniosku będę chciał się jeszcze odnieść

nie tyle już do uchwały, natomiast do pisma Wojewody

który skierował do Izb Rolniczych

i mam nadzieję, że z takim przekazem pójdzie to w świat.

Na pewno do Powiatu bardzo istotna sprawa informacyjna.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, proszę jeszcze

Radny Pan Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ja może trochę bardziej, trochę szerzej.

Może to wiele osób nie będzie interesowało.

Ale mnie akurat ten temat interesuje.

Może zacznę tak globalnie.

Wraz ze wzrostem temperatury na ziemi

to są takie prawa fizyki

czym cieplej, tym więcej jest opadów deszczu

a pamiętajmy o tym, że 2/3 jakby naszego globu

to są morza, oceany

więc wraz ze wzrostem temperatury

spada więcej deszczu.

Więc teoretycznie nie powinno być problemu suszy.

Ja po prostu idę w tym kierunku, że


pamiętam, był taki moment, że miał powstać zbiornik retencyjny koło Kłodkowa

i wiele wiele różnych tematów.


Niestety cały czas brakuje pomysłu


nie na płacenie tylko odszkodowań


ale brakuje pomysłu ... na gospodarkę wodną.

Ja sobie kiedyś postawiłem

czasem mam takie hobby, postawiłem sobie taki zbiornik na deszczówkę.

Wiem co się dzieje kiedy pada deszcz.


I musi być usystematyzowany temat rowów melioracyjnych.

Musi być usystematyzowany temat studni głębinowych

i wiele innych tematów i dopóki państwo nie pójdzie w tym kierunku.

To znaczy nie wskaże kierunków

na przykład o dofinansowanie takie jednoznaczne

to cały czas będziemy się borykać właśnie z takim tematem

że będziemy gasili pożar, a nie będziemy dbali o to

żeby te pożary nie powstawały.


I to mnie tak trochę dziwi

bo gdybyśmy policzyli sobie tą całą wodę

która po tych wielkich deszczach spływa do Bałtyku

to można to nazwać, że ta woda jest stracona, prawda?

To jest woda słodka.

Bo pamiętajmy o tym, że przecież deszcze

zazwyczaj są słodkie, czyli woda parująca z oceanów...


Para nie zawiera soli, tak?

Czyli ta cała woda jest de facto marnowana.

No ale kto jest jakby sprawcą tego, że jest marnowana?

No sprawcą jest właśnie człowiek

dlatego, że w ogóle jej nie magazynuje

i później mamy problem, czyli musimy płacić pieniądze

właśnie za to, że jest susza.

No i trzeba płacić za to pieniądze.

Ale ja bym tutaj szedł w takim kierunku

żeby ktoś siadł przynajmniej lokalnie u nas

i pomyślał nad paroma sprawami

związanymi akurat gospodarką wodną

które można by było próbować

gdzieś popychać do góry.

I nie będę myślał o tym, co to jest.

No wspomniałem o zbiorniku w Kłodkowie, tak?

Na pewno system melioracyjny na polach jest katastroficzny.

No między innymi to też jest przyczyna


jakby zwiększa między innymi suszę.

No i kończąc to taka drobnostka tylko

w tym projekcie uchwały

wszędzie mamy jakby jakiś imiennych adresatów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie.

No myślę, że trzeba by było też powiedzieć

że to chodzi o tą centralę warszawską, czy gryficką,

czy do dyrektora, taka drobna uwaga. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, proszę...

Tak, ad vocem?


Dobrze, bardzo proszę.

(Czesław Bukowiec) Bo to są założenia odnośnie oszczędzania wody

i wykorzystywanie ich do celów rolniczych to nie jest tak, że

może skończy ten pewien zarzut, tak to czułem, że to jest

gonitwa po pieniądze, to jest to jest pójście znów

po jakieś tam kwoty nie wiadomo jakie.

Żadnych kwot w tym roku nie będzie.

Rolnicy nie nie dostaną żadnych powiedzmy odszkodowań suszowych

Jedno, o co postulują związki zawodowe i Izba Rolna

to jest odsunięcie tych zobowiązań, które już zostały

powiedzmy zaciągnięte, pod tytułem kredyty suszowe i tak dalej.

I to to tak naprawdę liczymy.

Kwestia pozyskiwania wody.

No był taki program ogłoszony przez Armir

gdzie obiecywano, nie obiecywano, tylko tylko przyznano 100 000 zł

na zakup urządzeń i tak dalej do nawadniania.

Tylko kwestia jest jedna.

Że te pieniądze mógł rolnik otrzymać

tylko pod warunkiem, że uzyska pozwolenie wodnoprawne.

A to automatycznie kasuje przystąpienie do programu

bo uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych

no czasami graniczy z cudem.

Pewien holender, z którym rozmawiałem

walczył o to 2 lata.

Żeby pozyskać wodę z rzeki Iny.

Studnia głębinowa też wymaga zezwolenia

raz, że na budowę, drugi raz na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ja osobiście uważam, że lepiej jest pozyskiwać wodę

z tych wód powierzchniowych, niż wiercić studnie

bo nie do końca studnie spełniają swoją rolę.

Są takie obszary w Polsce jak lubuskie i byłe poznańskie

gdzie tych studni jest naprawdę dużo

bo zajmują się produkcją taką a nie inną, warzywną

i następuje zasolenie gleb, także to ma niejako dwie strony.

A to, co robią Wody Polskie w tej chwili.

Na rzece Redze jest jest duży projekt.

No jest pewne ograniczenie ze strony przyrodników

ze strony ekologów i tak dalej.

Cały czas jakaś walka, jakieś tarcia między między tymi

tymi dwoma... no ludźmi którzy kochają przyrodę.

Ja też ją kocham, ale trzeba ją ratować

bo nawadnianie i tak dalej

to też ratowanie przyrody.

Bo ta woda nie jest do końca wykorzystywana przez rośliny.

Ta woda jest wykorzystywana przez rośliny w granicach 10%

Reszta tej wody wraca do gruntu po nawadnianiu oczywiście.

Reszta tej wody wraca do gruntu, czy jest odparowana w powietrze

przy wysokich temperaturach.

No i z tego jest deszcz.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.

Proszę Radny Pan Stanisław Hołubczak.


(Paweł Bereżnicki) Ja może dopowiem jeżeli już takie nonsense-

(Agnieszka Mackojć) Panie Pawle...

(Paweł Bereżnicki) [...] jeszcze jedno zdanie, mianowicie

że Unia Europejska uznała, że największym trucicielem na ziemi

to nie są samochody, nie przemysł, nie to

tylko zmniejszyć hodowlę zwierząt, świnie i krowy.

To trzeba zmniejszyć [...]

[...]

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, proszę Radny Pan Stanisław, tak?


Szanowni państwo, Pan Radny Stanisław Hołubczak ma głos.

(Stanisław Hołubczak) Ja mam propozycję jednej zmiany w tym projekcie uchwały

w paragrafie 2, pkt 4

"Burmistrzom i wójtom Powiatu Gryfickiego"

proponuję dopis "Burmistrzom i wójtom gmin Powiatu Gryfickiego"

bo powiat chyba nie ma burmistrzów.


(Agnieszka Mackojć) To jest taki w zasadzie błąd.

Czy to będziemy głosować...


Czy jeszcze, tak...

Proszę, Pani Renata Korek.


(Renata Korek) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Wspaniale, że poruszyliśmy temat braku wody.


Może ten temat już jest trochę teraz wypalił

bo wszyscy mówią, wszystkie media bębnią.

Ale czy do nas to dotarło, chyba nie bardzo.

Więc dziękuję moim poprzednikom za to, że...


Chociaż różne mieliśmy miny przy słuchaniu tego...

Co jest tak szczególnie ważne

trzeba podkreślić iż Polska ma najmniejsze zasoby wody pitnej

w Europie, tak na poziomie, aż dziwne, na poziomie Egiptu, proszę państwa.

Aż dziwne, Egipt ma może ciut większe.

Ale proszę państwa, moja uwaga.

Może trzeba byłoby zwrócić także uwagę na sposób produkcji rolnej.

Ponieważ kiedyś, kiedy były małe gospodarstwa

woda się trzymała tego gospodarstwa i tego pola.

Były oczka wodne, były rowy.

Natomiast teraz niestety ta woda spływa do morza rzeką

zamiast zatrzymać się gdziekolwiek.

Szanowni państwo, szanujmy wodę, bo niedługo w kranie wody nie będzie.

Odkręcimy kurek i woda nie popłynie.

Wydaje nam się, że to jest czas odległy

ale niestety ten czas w tempie geometrycznym

zbliża się do nas, dlatego wszelkie urządzenia

które mogą wodę złapać i zatrzymać

potrzebne jest jakieś systemowe opracowanie tego tematu

ale w naszej gminie również

poruszajmy ten temat co sesję, proszę państwa.

Bo jest to być nasze albo nie być.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Bardzo proszę, Radny Pan Kazimierz Sać.

Panie Kazimierzu, Pan głos chciał zająć?

(Kazimierz Sać) Nie, nie. To chyba...

(Agnieszka Mackojć) Pan Paweł Bereżnicki?

(Paweł Bereżnicki) Ja dziękuję bardzo, ja tutaj tylko...

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś?

Jeśli nie, odczytamy projekt uchwały

bo nie był wcześniej przedstawiany.

Bardzo proszę o odczytanie.


(Grzegorz Szafrański) Uchwała Rady Powiatu w sprawie

wniosku o podjęcie działań mających-


[...]

Wysoka rado, Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu

minimalizację skutków suszy oraz uruchomienia

wsparcia dla rolników i gospodarstw rolnych

dotkniętych klęską suszy.

Na podstawie artykułu 4 ust. 1 pkt 14

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala co następuje.

Paragraf 1: Rada Powiatu Gryfickiego mając na uwadze trudną sytuację

rolników Powiatu Gryfickiego spowodowaną utrzymującą się

od wielu lat suszą rolniczą

wnioskuję do premiera, kancelarii Prezesa Rady Ministrów

i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wojewody Zachodniopomorskiego

oraz państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie

o podjęcie natychmiastowych działań

mających na celu minimalizację skutków suszy

oraz uruchomienie systemu wsparcia dla rolników

i dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy.

Paragraf 2: Uchwałę przekazuje się premierowi, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, PGW Wody Polskie

Burmistrzowi i wójtom gmin Powiatu Gryfickiego

prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozwolicie państwo, że nie będę czytał...


Uchwała jest potwierdzona przez prawnika


przez radcę prawnego Pana Sławomira Tomczyka.

Pozwólcie państwo, że uzasadnienia nie będę czytał

dlatego, że tutaj chyba dość duże grono

w tej kwestii się wypowiedziało.

Czyli mamy wiedzę i na tym pozwólcie

że przejdziemy do głosowania. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś z państwa

chciałby zająć głos?

Widzę dwa nazwiska, tak?

Bardzo proszę...

Czy Pani Renata nie?

Pan Marek Gołuchowski, proszę.

(Marek Gołuchowski) Ja pragnę zauważyć że

tutaj była prośba ze strony radnego Hołubczaka

o poprawienie w paragrafie 2 w nazwie, w punkcie 4

nazewnictwa "Burmistrzom i Wójtom Powiatu Gryfickiego"

na zmianę jak Staszek zauważył

"Burmistrzom i Wójtom Gmin Powiatu Gryfickiego"

(Agnieszka Mackojć) Tak. I tak było odczytane.

(Marek Gołuchowski) Tak?

(Agnieszka Mackojć) To jest poprawione.

To już z tą poprawką zostało odczytane.


Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Szanowni państwo, proszę o oddanie głosu.

Mam nadzieję, za podjęciem uchwały.


Bardzo dziękuję.

Uchwała została jednomyślnie podjęta

przez Radę Powiatu Gryfickiego.

Dziękuję bardzo.

Szanowni państwo, przechodzimy |do kolejnego punktu


Punktu 17: podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie wyboru przewodniczącego/ej Rady Powiatu Gryfickiego.

Temat jest znany.

Tak więc dziś musimy podjąć tą decyzję.

Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur.

Proszę, radny Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

W imieniu Klubu Radnych Koalicja dla Powiatu

chciałem zgłosić panią Agnieszkę Mackojć

na funkcję przewodniczącej Rady Powiatu.

Po 2,5 prawie 3 latach pracy

wydaje mi się, że niepotrzebne jest uzasadnienie

do tej kandydatury, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, szanowni państwo.

Ja tak gwoli informacji.

Bo najpierw rezygnuję, później się decyduję...

Chciałam tylko poinformować, że owszem

złożyłam rezygnację, natomiast może

nie do końca było tą moją wolą.

Natomiast takie były ustalenia.

Faktycznie tak ustaliliśmy na początku

że to będzie czasowa kadencja.

Dlatego też honorowo złożyłem rezygnację.

Natomiast dziś, jeżeli wolą rady

będzie powierzenie mi tego stanowiska

na kolejny czas, to oczywiście wyrażam na to zgodę.

Bardzo proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni radni.


Zgłaszam kandydaturę na przewodniczącego Rady Powiatu

zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Czesława Bukowca

jako radnego seniora z dużym doświadczeniem życiowym

z dużym bagażem doświadczeń

i jestem w pełni przekonana

że dzięki temu, dzięki swoim doświadczeniom

będzie działał...

Doskonale działał na rzecz naszej społeczności

i będzie doskonale rozwiązywał problemy.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Czy Pan Czesław wyraża zgodę?

(Czesław Bukowca) Nie wyrażam.

(Agnieszka Mackojć) Pan Czesław nie wyraża zgody.

Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa

chciałby złożyć kandydaturę?

Proszę bardzo, Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Zgłaszam kandydaturę Radnej Joanny Duzinkiewicz.

(Agnieszka Mackojć) Czy Pani Joanna Duzinkiewicz wyraża zgodę?

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, wyrażam zgodę.

(Ryszard Maliński) Wyraża zgodę.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.


Bardzo proszę, czy ktoś z państwa

jeszcze chce zgłosić kandydatury?

Jeżeli nie, dziękuję.

W takim razie zamykam listę.

Szanowni państwo, proszę o

wybór komisji skrutacyjnej.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, w kwestii formalnej.

(Agnieszka Mackojć) Tak?

(Kazimierz Sać) A czy ja mogę zaproponować żebyśmy zrobili

nie wiem, 15 minut przerwy, bo duszno jest?


Zgłaszam wniosek formalny o 15 minut przerwy.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, w takim razie robimy 15 minut przerwy.

Więc kontynuujemy dalej obrady.

Po krótkiej przerwie.

Szanowni państwo, wrócę jeszcze do kandydatów.

Rozumiem, że już nie ma więcej?

Czy jeszcze ktoś by chciał zgłosić kandydata

na przewodniczącego, przewodniczącą?


Jeśli nie, w takim razie zamykam listę

i przechodzimy do zgłaszania kandydatów

do komisji skrutacyjnej.

Bardzo proszę o podawanie nazwisk.


Pan Grzegorz Szafrański, bardzo proszę.

(Grzegorz Szafrański) Proponuję do komisji skrutacyjnej

kolegę Staszka Hołubczaka.

Czy wyraża zgodę?

(Agnieszka Mackojć) Czy Pan Staszek...

Dobrze, dziękuję bardzo.


Bardzo, proszę Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Nie ustalałem, ale proponuję Rysia Malińskiego.

Rysiu, przepraszam, bez ustaleń wcześniejszych.

(Agnieszka Mackojć) Wyraża Pan Ryszard Zgodę?

(Ryszard Maliński) Tak, wyrażam.


(Paweł Bereżniki) Zgłaszam Pana Burczę do komisji skrutacyjnej.

(Agnieszka Mackojć) Czy pan Burcza wyraża zgodę?

(Grzegorz Burcza) Tak, wyrażam.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.


Czy jeszcze ktoś?


Bardzo proszę, Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Składam wniosek formalny

o zamknięcie listy kandydatów.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, przegłosujemy wniosek.


Bardzo proszę o oddanie głosu.


Panie Józefie?


Bardzo dziękuję.

Więc lista kandydatów do komisji skrutacyjnej

została zamknięta.

Proszę teraz o przyjęcie, zatwierdzenie

składu komisji.

Tak, proszę teraz o zatwierdzenie składu

komisji skrutacyjnej w osobach:

Stanisław Hołubczak

Ryszard Maliński

i Grzegorz Burcza.


Bardzo proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

Komisja w składzie Pan Stanisław Hołubczak

Pan Ryszard Maliński

i Pan Grzegorz Burcza

została zatwierdzona przez Radę Powiatu.

Bardzo proszę komisję o ukonstytuowanie się i przygotowanie wyborów.

Tak, proszę bardzo.


Pan Sać teraz.


(Kazimierz Sać) Znaczy, Pani Przewodnicząca

tak w kwestii formalnej

bo tak do końca to nie wiem

chociaż jest mecenas


ale ktoś i być może komisja

między innymi przed głosowaniem

musimy wiedzieć co by było gdyby było.

To znaczy, co się stanie

jakby w różnych sytuacjach.

Między innymi, no trzeba założyć taką sytuację.

Mam nadzieję, że taka się nie zdarzy.

Że głosowanie może być nieskuteczne.

Więc ktoś musi poinformować radę

jakie są nie tylko sposoby głosowania

czyli karta do głosowania i tak dalej

ale też, co będzie dalej ewentualnie.

Tak mi się wydaje.

Nie wiem czy to jest rola w ogóle komisji.


(Agnieszka Mackojć) Pozwólmy komisji się ukonstytuować, przygotować wybory...


A tu ogłaszam, nie wiem pięć, dziesięć minut przerwy.


Do czasu przygotowania 5 minut przerwy.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, wysoka rado.

Zgodnie z wyborem komisji skrutacyjnej

zostałem wybrany przewodniczącym komisji.


W uzgodnieniu z mecenasem chciałbym

poinformować radnych o sposobie głosowania.

Zostało przygotowanych 17 kart do głosowania.

Są dwa nazwiska:

Pani Joanna Duzinkiewicz i Pani Agnieszka Mackojć.

Każdy z radnych ma prawo postawić znak X, albo krzyżyk

w dowolnie wybranym przez siebie miejscu:

jestem za, wstrzymuję się, jestem przeciw.

Na każdej karcie może być tylko jeden znak.

Jeżeli będzie więcej, albo nie będzie w ogóle znaku

Taka karta do głosowania jest nieważna.

Aby dokonać wyboru radni muszą zagłosować na jednego z kandydatów

9 radnych, co najmniej 9 radnych musi zagłosować za określonym kandydatem.

Mniejsza liczba głosów spowoduje

że nie zostanie wybrany Przewodniczący Rady w tym głosowaniu

Są jakieś pytania?

(Kazimierz Sać) Tak, ja powtórzę to pytanie, które

wcześniej, trochę bezimiennie...

A co się zdarzy, co będzie się działo gdy żaden z kandydatów

nie dostanie wymaganej większości, czyli bezwzględnej?

(Stanisław Hołubczak) Nie zostanie dokonany wybór przewodniczącego.

(Kazimierz Sać) Okej. I co dalej?

(Stanisław Hołubczak) Nic. Uchwała nie zostanie przyjęta.


(Kazimierz Sać) Nie no, to tyle to ja wiem.

(Stanisław Hołubczak) Komisja skrutacyjna nie może o tym decydować.

Co dalej - decyduje rada, tak?

(Kazimierz Sać) Okej.

(Stanisław Hołubczak) Czy jeszcze jakieś pytania?


(Paweł Bereżnicki) Znak X przy danym nazwisku?

(Stanisław Hołubczak) Nie. Przy każdym nazwisku są trzy kratki.

Jestem za, wstrzymuję się od głosu i jestem przeciw.

Na każdej karcie do głosowania może być postawiony tylko jeden znak.


Jeżeli będą dwa, albo więcej znaków

Albo jeśli nie będzie w ogóle - karta jest nieważna.


Czy jeszcze jakieś pytania?


Jeśli nie ma pytań, przystępujemy do wydania kart do głosowania.


Proszę państwa, wydaje mi się, że na tej sali jest tyle miejsca

że każdy w sposób intymny może przekreślić odpowiedni znak w odpowiednim miejscu

Zaraz, Grzegorz. Zaraz, według listy.


Za chwilę przygotujemy też urnę.

Po skreśleniu prosimy o wrzucenie kart do głosowania.

Pan Paweł Bereżnicki.

(Paweł Bereżnicki) Jestem.

(Stanisław Hołubczak) Pan Czesław Bukowiec.

(Czesław Bukowiec) Jestem.


(Stanisław Hołubczak) Pan Grzegorz Burcza.


Pan Ryszard Chmielowicz.


Pan Łukasz Czyrny


Pani Joanna Duzinkiewicz.


Pan Jóżef Gandurski.


Pan Marek Gołuchowski.


Stanisław Hołubczak.


Pani Renata Teresa Korek.

Pani Agnieszka Mackojć.

Pan Marian Maliński.

Pan Ryszard Maliński.

Zapraszam, państwo widzicie, że urna jest przezroczysta

[...]

Pan Kazimierz Sać.

Pan Grzegorz Szafrański.


Pan Leszek Stuła.

I Pan Waldemar Wawrzyniak.


Czy wszyscy z państwa wrzucili swoje karty?


Prosimy jeszcze o 2 minuty przerwy.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.

(Stanisław Hołubczak) Wysoka rado.

Drogą komisji skrutacyjnej wybranej na XXXVII sesji Rady Powiatu Gryfickiego

dnia 31 sierpnia 2021 roku

Komisja w składzie: Stanisław Hołubczak - przewodniczący

Ryszard Maliński - członek.

Grzegorz Burcza - członek.

Stwierdza, co następuje

Na sesji obecnych jest 17 radnych.

Bezwzględna większość głosów wynosi 9 za kandydata

Radni zgłosili następujących kandydatów

kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego

Joanna Duzinkiewicz, Agnieszka Mackojć.

Udział w głosowaniu na Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego

wzięło 17 radnych.

Głosów ważnych oddano 16, nieważnych 1


Komisja stwierdza, że

Joanna Duzinkiewicz otrzymała: 6 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych

Agnieszka Mackojć otrzymała: 6 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych

W wyniku przeprowadzonego głosowania

Przewodniczący Rady powiatu nie został wybrany.

Na tym protokół zakończono, podpisano. Załączniki: karty do głosowania, sztuk 17


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękujemy komisji skrutacyjnej.

Dziękuję bardzo.

Tak więc szanowni państwo, uchwała w sprawie wyboru

Przewodniczącego Rady Powiatu nie została podjęta.

Przechodzimy do dalszego punktu. Interpelacje i zapytania radnych.

Proszę bardzo.


Nie mamy?


W takim razie punkt 19:

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady

Takich nie ma. Natomiast w wolnych wnioskach


wpłynął wniosek Komisji Edukacji

Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia


Dotyczący...

Rada Powiatu w Gryficach przekazuje do komisji statutowej

wniosek o umieszczenie w statucie Rady Powiatu Gryfickiego

zapisu dotyczącego nagrywania przebiegu komisji

za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk

oraz archiwizowania ich do końca

VI kadencji Rady Powiatu Gryfickiego.

To jest wniosek Komisji Edukacji

i bardzo proszę Radę o przegłosowanie tego wniosku i przekazania do komisji.


Prosimy bardzo o tablicę do głosowania.

Czy ktoś tu chciałby rozwinąć ten temat?


Jeśli nie, bardzo proszę o przegłosowanie wniosku.

(Kazimierz Sać) Na jaki temat?

(Agnieszka Mackojć) Nagrywania komisji i archiwizacji.


Dziękuję bardzo. Wniosek zostanie przekazany komisji statutowej.

Czy jeszcze w ramach wolnych wniosków ktoś chciałby zająć głos?

(Grzegorz Burcza) Interpelacje już były?

(Agnieszka Mackojć) Tak, już były.


Tak, proszę bardzo. Pan Grzegorz Szafrański.


(Grzegorz Szafrański) Szanowna rado, w odniesieniu do

wcześniej uchwały podjętej w sprawie


informacji o problemie suszowym

chciałbym odczytać pismo

Wojewody Zachodniopomorskiego skierowanego do


Przewodniczącego Krajowej Rady Izb Rolniczych

Jest to dość istotne pismo, które może dużo wnieść

i przekaz z tej sali powinien po prostu trafić do rolników

mimo iż staramy się informować drogą mailową

czy też SMSami o tym piśmie korzystając z tej sytuacji

poproszę o odsłuchanie i jednocześnie przekazanie

w poszczególnych gminach też dla rolników


Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej

systemu monitoringu suszy rolniczej

powstała platforma dialogowa dialogu z rolnikiem

która umożliwia wypowiedzenie przez producentów rolnych

którzy straty w swoich uprawach oceniają wyżej

niż wskazują na to raporty IUNG

ankiety dotyczącej strat w plonach.

Dzięki zebranych informacjom

zespół prowadzący monitoring suszy w IUNK PIB w Puławach


będzie miał możliwość ciągłego doskonalenia metod

oceny wpływu suszy na kondycję upraw i wielkości uzyskiwanego plonu

ponad to i to jest bardzo ważne

Ponad to kolejną korzyścią dla rolników będzie możliwość wykonania przez zespół IUNG

weryfikacji zgłoszeń rolników i ewidencji korekt w systemie

będzie to miało miejsce w przypadku, kiedy


rejestrowanych będzie wiele zgłoszeń w regionach

które system ocenia poniżej wskazań producentów rolnych

o istniejącej lub stale rozwijającej się suszy

W związku z powyższym w przypadku niezadowolenia producentów rolnych

z wyników raportów dotyczących wystąpienia zjawiska suszy

zwracam się z prośba o poinformowanie i zachęcenie jak największego grona rolników

do wypełnienia przedmiotowej ankiety.

Odnosząc się krótko. Czym większy przekaz...

Z większym przekazem trafimy do naszych rolników

w następstwie ta informacja ujrzy światło dzienne

system IUNG, który jest monitorowany przez IUNG PIB

będzie weryfikował, to podniesie skalę możliwości dla rolników

uzyskania innej pomocy, niż zakładano na dzień dzisiejszy

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych?

Proszę bardzo, Pan Marek Gołuchowski.

(Grzegorz Burcza) A Grzegorz Burcza przecież[...]

(Agnieszka Mackojć) Tak? Nie było, nie ma... Jest...

[...]

Proszę.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo

dziękuję za możliwość zabrania głosu co prawda w wolnych wnioskach, ale

jasna sprawa, cieszę się niezmiernie.

Chciałbym się odnieść, bo w sumie też można w wolnych wnioskach.

Dwie kwestie.


Która generalnie przebrzmiewała

w związku z wodą, susza, brakiem tej wody

I wpisuje się w to też między innymi jedna z moich interpelacji, a właściwie zapytań

Gdzie widzimy jak nawet Pani Renata Korek

bardzo fajnie powiedziała, że musimy się tym zająć

"musimy, musimy" Ale tak naprawdę Zarząd ma w głębokim poważaniu

kwestię, którą nawet ja podjąłem. Bo chodzi o kwestię tej

jedynej już pompy na terenie Gminy Gryfice

a właściwie na terenie miasta pompy wodnej, z której

leci non-stop piękna woda a ona jest na terenie, właściwie na obszarze


starej siedziby, nazwijmy to Państwowej Straży Pożarnej

Ja poprosiłem Pana Starostę

żeby udzielił odpowiedzi na bardzo proste pytanie.

Jakie plany wobec tego obiektu ma Zarząd Powiatu?

Bardzo proste pytanie.

Nie będę cytował wypowiedzi bo ona jest kuriozalna

nie chcę powiedzieć śmieszna i głupia.

Chodzi o to, że tylko i wyłącznie chodziło o to

jak Powiat ma zamiar wykorzystać ten majątek

który w którymś momencie będzie do dyspozycji Powiatu?

Jeżeli nawet Burmistrz Gryfic już próbuje dysponować tym majątkiem

i ma jakieś plany wobec niego, bo raz padają plany że będzie Gryficki Dom Kultury

raz padają tam pomysły, że będzie tam parking.

Ja zadałem proste pytanie temu, który będzie mógł o tym współdecydować.

Czyli Zarządowi Powiatu.

Pan Starosta nie raczył w ogóle się pochylić nad tym

i nawet nie podejmuje problematyki, czyli będzie, co będzie, jak wygasi się zarząd

to może się zastanowimy. Tak należałoby odebrać tą odpowiedź.

To są kpiny, Panie Starosto. Tak się nie rządzi.

Tak się nie gospodaruje powiatem.

Nie czekamy na to, aż ktoś nam na tacy poda rozwiązanie.

Tylko to rozwiązanie proponujemy.

Ja sobie nie wyobrażam, dlaczego inni włodarze potrafią zaproponować

i mówię chociaż o Burmistrzu Sczygle, który już ma plany wobec tego miejsca, a my co?

Tak samo jest drugie miejsce, czyli ta prokuratura

właściwie budynek prokuratury na ulicy 11 Listopada

który też jest w zarządzie, który nie wygasł jeszcze.

I odpowiedź brzmi tak, że wszystko zależy od tego, kiedy prokurator podejmie decyzję.

ale prokurator czeka na to, aż właśnie Zarząd wystąpi z jakimś wnioskiem

z propozycją zagospodarowania tego majątku.

Bo inaczej się stanie tak że on popadnie w ruinę

i w którymś momencie trzeba będzie go po prostu zburzyć

a teraz jest jeszcze szansa na uratowanie

Być może ten pomysł, który przedstawił radny Paweł Bereżnicki

jest bardzo dobrym pomysłem, żeby

zaproponować go jako trzeci budynek dla pękającej w szwach szkoły

ZS im. Czesława Miłosza w Gryficach.

Jest to piękn kompleks trzech budynków

ja nie wiem, czy Pan Dyrektor

będzie się cieszył z tego powodu, czy nie będzie cieszył


ale chodzi o same propozycje, pomysły, projekty.

Ja widzę, że tych pomysłów, projektów i kreatywności

u Pana Starosty Chmielowicza po prostu nie ma

i nad tym ubolewam

i te odpowiedzi wprawiły mnie przynajmniej w zakłopotanie

bo pokazują, że absolutnie [...] nie chce się tym tematem zająć

czeka na rozwiązanie. A teraz bardzo ciężkie pytanie

Bo wiem, że oczywiście jakbym zrobił to odwrotnie

to mogłaby być inna odpowiedź ale celowo tak zrobiłem.

Trzecia kwestia na zakończenie.


Wiemy że Powiat tu organizuje dożynki.

Tak?

Powiat jest współorganizatorem

wykłada na to całkiem niezłe pieniądze.

Ja występuję teraz jako radny Grzegorz Burcza w imieniu autora książki "Gryfickie Fenomeny"

Którym tak się składa, że jest Grzegorz Burcza

I występuję w imieniu tego pana

I chciałbym zapytać Pana Starosty w tym momencie, czy przewiduje

Czy zgadza się na to, żeby ten pan autor

jedynej książki o powojennych dziejach ziemi gryfickiej

wystąpił w trakcie tych dożynek na scenie i mógł zaproponować

zapoznanie się ze swoją książką, jedyną, która dotychczas się na rynku pokazała

jeżeli mówimy o kompleksowym, kolorowym opracowaniu

rozchwytywanym przez czytelników

z czego ten autor jest właśnie bardzo dumny

i warto by było, żeby ta książka zaistniała na dożynkach.

Co Pan Starosta na to, czy zezwoli na wystąpienie artysty?

Artysty... Przepraszam, autora

autora, Grzegorza Burczy

na scenie, żeby zaprezentował w trzech minutach swój dorobek właśnie publikacyjny.

Dziękuję bardzo.

(Marian Maliński) Panie Grzegorzu, to jest drugie wydanie

autorem jest Pani Renata Teresa Korek.


[...]

(Grzegorz Burcza) Halo, halo. Tu ziemia.

Panie Radny, ja powiedziałem wyraźnie.

Jest to pierwsza, która kompleksowo mówi o powojennych dziejach

z całym szacunkiem dla Pani Reni

oczywiście też książkę


przejrzałem, przeanalizowałem. Bardzo ciekawa.

Naprawdę, no ale to, co jest zawarte w książce

pod tytułem "Gryfickie Fenomeny"

i w jej jeszcze uzupełnieniu chronologicznym

kalendarzowym, to zupełnie odbiega to są dwie zupełnie inne warstwy myślowe

o dumie i przede wszystkim o historii ziemi gryfickiej

także bardzo proszę pewnych rzeczy nie łączyć

To zupełnie inna jakby kategoria.

No i to jest pierwsza w pełni ilustrowana, kolorowa książka

także to też zupełnie inny jest walor, dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję Panie Grzegorzu. Proszę, Pan Marek Gołuchowski.


(Marek Gołuchowski) Szanowni Państwo Radni, panie i panowie.


Ja poddaję pod rozwagę

w związku z tym, co dzisiaj się stało, w sensie

braku wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Pod rozwagę fakt taki, że w dniu dzisiejszym mija ostatni dzień przewodniczenia

Pani Przewodniczącej Agnieszki Mackojć

A co za tym idzie od jutra pozostajemy w sytuacji takiej

że nie ma komu zwołać sesji Rady Powiatu

zgodnie z kompetencjami

w ustawie o samorządzie powiatowym

takie kompetencje posiada przewodniczący

Dzisiaj minie ostatni dzień, kiedy

mamy przewodniczącego wśród nas

osobę, która jest kompetentna zwołać tą sesję

w tym przypadku kolejną rzeczą która się pojawi będzie

zwołanie sesji przez Wojewodę. Dlatego ja dzisiaj poddaję pod rozwagę

w pewnym sensie apeluję żeby już dziś wyznaczyć

najbliższą sesję Rady Powiatu

która miałaby się odbyć

i zostanie ogłoszona przez obecną tu jeszcze nadal urzędującą

Przewodniczącą Rady Powiatu. Tyle z mojej strony.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca. Z tego, co ja się orientuję


to na czas nieobecności przewodniczącego pełni obowiązki wiceprzewodniczący

i nie ma najmniejszego problemu moim zdaniem, nie jestem prawnikiem


[...] jest tylko pytanie, kto jest z prezydium

moim zdaniem, jeśli w prezydium nie będzie jednomyślności

kto ma być pełniącym obowiązki przewodniczącym

to myślę, że jedyne co możemy zrobić dzisiaj

To warto by było zrobić.

To powierzyć... Rada powinna powierzyć wskazać tą jedną osobę

z prezydium, żeby reprezentowała Radę.

Jeśli się mylę, prawnika nie ma ale to trzeba by było na pewno rozstrzygnąć.

Moim zdaniem na pewno to, co Marek mówi nie jest zgodne...


No nie jestem do końca przekonany

starszy wiekiem, z tego co ja kojarzę, to jest na wypadek pierwszej sesji i tak dalej

ale nie wiem, czy na chwilę obecną.

No to przegłosujmy Pana Grzegorza Szafrańskiego

i będziemy mieli 'wash and go'

bo będzie i starszy wiekiem i jeszcze dostanie pełnomocnictwo od Rady

wtedy już nie będzie żadnego problemu.


(Marek Gołuchowski) To znaczy ja nie chciałem tutaj wywoływać w żaden sposób

sytuacji jakiejś-

(Kazimierz Sać) Ale jest prawnik.

(Marek Gołuchowski) ... dwuznacznej, ale Panie Radny pozwoli Pan, że dopowiem.

Ja po prostu mówię tylko o tym, że dzisiaj pełni obowiązki

do dnia dzisiejszego końca Pani Agnieszka Mackojć

i uważam, że nie byłoby nic na przeszkodzie, gdyby

jako Przewodnicząca już dzisiaj obwieściła najbliższy termin zwołania.

(Kazimierz Sać) Ale Pani Przewodnicząca, myślę wie najlepiej sama, na co ma ochotę.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, bardzo poprosimy interpretację. Co w przypadku, kiedy nie ma przewodniczącego?


Pan Mecenas, może mikrofon...

[...]

(Sławomir Tomczyk) Wydaje mi się, że tutaj można wziąć pod uwagę przepis

Artykułu 14 ust. 3, sprawdzałem też przed chwileczką w komentarzu

dopuszcza się taką ewentualność

i ten przepis... w zasadzie przepisy one mówią tak:

zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie

organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady, to oczywiste

I teraz dalej.

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego

I kolejne zdanie.

W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia przewodniczącego

zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Ja miałem trochę wątpliwości...


Ja miałem takie trochę wątpliwości, czy ten przepis

do naszej sytuacji miałby zastosowanie

dlatego, że tu jest mowa o nieobecności.

Nieobecność można by było rozumieć, jako nieobecność fizyczną

przy dalszym sprawowaniu mandatu.

Ale przeglądałem przed chwileczką komentarze

i autorzy tych komentarzy dopuszczają ten przepis w naszym przypadku.

Więc moim zdaniem możemy po prostu nie zrobić nic

i kolejne posiedzenie sesji zwoła wice, najstarszy wiekiem.


(Kazimierz Sać) Ale czy przewodnicząca może wskazać?

(Sławomir Tomczyk) Może wyznaczyć też, tak.

To jest też dopuszczone.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze jest. Szanowni państwo, więc

odpowiadając na to myślę, że tutaj nie ma dyskusji

Najstarszy wiekiem jest Pan Szafrański i to chyba wskazuje Pana Szafrańskiego

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ja mam pewną wątpliwość.

Czy to jest skutecznie prawnie.

Dlatego, że... Panie Mecenasie, czy Pan jest

stuprocentowo pewny, że reguła "najstarszy wiekiem"

jest w tej sytuacji dopuszczalna?

Ja rozumiem, pierwsza sesja nowej rady

jest najstarszy wiekiem.

A co by było Panie Przewodniczący, gdyby

jakby zdublować tą sprawę, czyli

z jednej strony skorzystać z reguły "najstarszy wiekiem", a dodatkowo

Pani Przewodnicząca wskazuje... Wskazała już, tak?


(Agnieszka Mackojć) Wskazałam, tak.

(Kazimierz Sać) Okej.

My tu muzykę słyszymy i Grzesiu...

Pan Grzegorz Burcza głośno mówi, także przepraszam, że nie dosłyszałem.

(Agnieszka Mackojć) Było wskazanie Pana Grzegorza Szafrańskiego.


(Kazimierz Sać) Ale ja bym proponował jakby głosowanie jakby w dokumencie

oprzeć o najstarszy wiekiem i wskazanie, żeby były dwa akty

gdyby na przykład Marek chciał protestować u Wojewody

Ale oczywiście... [...]


(Agnieszka Mackojć) Przepraszam...

(Marek Gołuchowski) Na sali jest jeden Marek.

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam, że zapytam.

Marek, ile masz lat?

(Marek Gołuchowski) Jestem młodszy od Grześka.

(Agnieszka Mackojć) Jesteś młodszy. Czyli Marek potwierdza, że jest młodszy od Grześka.


[...]

Pan Grzegorz Szafrański jest i starszy wiekiem i wskazany przez przewodniczącą.

Jeszcze panującą dziś.


Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Ryszard Chmielowicz

Panie Starosto, Pan chciał zająć głos?

Bardzo proszę.

(Ryszard Chmielowicz) Jeśli w takiej kolejności...

No chcę się ustosunkować do tego

do tych wniosków, czy interpelacji

jak je tam zwać, to co Grzegorz tutaj zaprezentował

z przykrością po raz kolejny stwierdzam, że

jego epitety, że głupie, że infantylne, czy...

No ja grzeczniej to nazywam, bo nie chcę się zniżać do tego poziomu.

Może zacznę od tego łatwiejszego wniosku Grzegorza.

Osobiście wolałbym, żeby Grzegorz na scenie zatańczył i zaśpiewał.

Ale jeśli ma to arcydzieło zaprezentować, ja nie mam nic przeciwko temu.

Spokojnie może jednocześnie robić wiele...

Wprowadzić wiele elementów w swoje wystąpienie, żeby je zabarwić, ubarwić.

Nie, wystarczy, że będzie posługiwał się tym językiem, który

dzisiaj zaprezentował tu i już wystarczająco zabarwi każde wystąpienie.

Także ja tutaj nie widzę... Proszę z Domem Kultury, z Panią Dyrektor

która będzie jakby nadzorowała jakby cały ten proces

i żeby w ten scenariusz, który się konstruuje

żeby w ten scenariusz wprowadzić naszego radnego.

I teraz już całkiem poważnie.

Oczywiście, że Grzegorz jest radnym powiatu. Jeżeli to jest wydarzenie powiatowe

to dlaczego nie włączyć w to wydarzenie pewnych elementów, które

są naszym udziałem, w tym wypadku udziałem Pana Radnego

to już tak całkiem poważnie, bo on się niepoważnie zachował wcześniej.

Drugie... To pierwsze pytanie. Bo to zacząłem od drugiego.

Na pierwsze pytanie dotyczące obiektów, które są

obiektami Skarbu Państwa i są w zarządzie jednostek Skarbu Państwa

w jednym przypadku jest to PPSP

w drugim przypadku prokuratury obiekt.

Tak się złożyło, że

nazbierało się takich trochę problemów regionalnych, którymi

chciałem sie podzielić z Wojewodą

i udało mi się dotrzeć na takie spotkanie z Wojewodą

gdzie omawialiśmy wiele spraw dotyczących Powiatu Gryfickiego

Wymienię tu chociażby szczepienia, most w Mrzeżynie, nieruchomości

te, które za chwilę będą w dyspozycji.


Dopóki nie zostanie wygaszony zarząd na tych nieruchomościach

nie jest to w dyspozycji Powiatu Gryfickiego.

Dalej te... I w momencie wygaszenia dopiero przechodzą

do zarządzania przez Starostę Powiatu

Nie przez radę niestety. Wolałbym, żeby to było przez radę

wtedy moglibyśmy te swoje pomysły dość szeroko rozwijać.

W tym przypadku niestety tak nie jest, ale na tym spotkaniu

Na tym spotkaniu

padły pewne sugestie.

Co do celu wykorzystania tej nieruchomości, tych nieruchomości.


Odmawiałem Wojewodzie pomysł jeżeli chodzi o obiekt prokuratury.

Mówiłem że... bo dalej jest ta koncepcja remontu kapitalnego

i dalej pomysł na to, żeby ten obiekt dalej służył prokuraturze.

Uważałem w rozmowie z Wojewodą, że to jest zły pomysł.

Bo nigdy nie da się, nie uda się

zrobić z budynku przedwojennego funkcjonalnego

obiektu przystającego do potrzeb biurowych.

To bardziej przystaje do potrzeb

powiedzmy jakichś tam mieszkaniowych i dwa aspekty...

I powiedziałem Wojewodzie, że jeśli pomysł


nowej siedziby prokuratury dalej będzie artykułowany

to sugeruję, żeby w ramach wzajemności z Burmistrzem


Gryfic, czy z Powiatem Gryfickim zrobić zamianę nieruchomości.

Czyli dać na przykład przygotowaną, uzbrojoną działkę

pod cel inwestycyjny i zbudować nową siedzibę na miarę XXI wieku

i na miarę potrzeb, funkcjonalną

w zamian przejąć ten budynek. Czy to Powiat, czy Gmina.

Gmina, być może na... Bo też taka sugestia padła

Być może na mieszkania socjalne.

Że niskim kosztem, bo najprawdopodobniej, to co Wojewoda powiedział

A oni rozbiorą, mogą rozebrać budynek i działka dobrze zlokalizowana, uzbrojona

może służyć pod potrzebę.

No więc powiedziałem, że nie. To nie jest... Działka chyba 20-parę arów

Już teraz nie pamiętam, bo z głowy to czynię więc nie do końca jestem pewien

powierzchni tej działki.


[...]

Tak, bezskutecznie. Ja też występowałem. Oprócz rozmowy z Wojewodą

występowaliśmy o to, żeby te obiekty przekazać bo sprzedamy, nie ma sensu, żeby to niszczało


[...]a wiadomo, Skarbu Państwa wpływy wiadomo jak one się dzielą.

25% Powiatowe, 75% i decyzja Wojewody jest

w jakim kierunku idziemy, co do trwałego rozdysponowania tego obiektu.

Także tutaj czekamy. Ja prosiłem też, że możemy formalizować, możemy uzgadniać

Możemy się zastanawiać w kierunkach różnych.

Ale odwodziłem Wojewodę od tego, że

modernizować, czy remont kapitalny tego obiektu przeprowadzać.

Nie ma najmniejszego sensu.

Druga nieruchomość, no ona ma podobny status.

Czyli też wystąpiliśmy już dużo wcześniej do Wojewody

o to, żeby pozwolił nam na dysponowanie tym obiektem.

Chociażby do uzgodnienia zresztą.

Chociażby z takim zamiarem sprzedaży tej nieruchomości

bo jak wiecie dobrze, żeby sprzedać nieruchomość trzeba ją eksponować przez długi czas.

Bo to nie jest tajemnicą. Zwłaszcza nieruchomości zabudowane

bo łatwiej gdzieś tam nieruchomości niezabudowane; one nie dekapitalizują się

więc nie ma jakby tam wielkiego pośpiechu.

W tym przypadku dokładnie tak samo występowaliśmy z pismami, Wojewoda odmawiał.

I teraz jesteśmy jakby w przededniu wygaszenia zarządu.

I dopóki ten zarząd nie zostanie wygaszony

nie będziemy mogli my, jako Powiat niczego zrobić

i też tu była sugestia, to o czym wspomniał Pan Grzegorz Burcza

że może być ta nieruchomość przejęta na tak zwane cele publiczne.

Chociażby budowa, bo Burmistrz jest zainteresowany

i zdaje się, że Rada jest zainteresowana tym, żeby powstał Dom Kultury

No można byłoby się włączyć.

Kiedyś było takie marzenie, że powiatowo-gminny na przykład.

Że tam jakieś sale, biblioteka, coś tam i nasze jakieś pomieszczenia

które będą służyły na określone cele dyskusyjne.

I do dalszych rozmów.

W każdym bądź razie te tematy zostały zainicjowane

i czekamy na wygaszenie zarządu.

Jeśli to nastąpi to przechodzi na Skarb Państwa jako wolna nieruchomość

która będzie wspólnie ustalona z Wojewodą.

Cel zagospodarowania tej nieruchomości.

Jak wiecie ten Dom Kultury gminny to jest obiekt niewydolny

z barierami architektonicznymi, niedostępny dla osób niepełnosprawnych

bez parkingów, więc jest zbyt wiele ograniczeń

żeby efektywnie i w pełni z niego korzystać.

Jest to jakiś pomysł. No oczekuję również, że jakby pojawiły się wśród rady, czy wśród radnych

pomysły inne, możemy na ten temat z Wojewodą rozmawiać.


To chyba-

(Grzegorz Burcza) Wystarczyło to zawrzeć w odpowiedzi, ja Panu bardzo serdecznie dziękuję.

wystarczyło to-

(Ryszard Chmielowicz) Ale ja już o tym mówiłem ze dwa razy, także to...


Panie Grzegorzu, ja ze dwa razy o tym już mówiłem-

(Grzegorz Burcza) [...] są sugestie, są koncepcje-

(Ryszard Chmielowicz) W piśmie jest, że nie jest to w dyspozycji Powiatu, nie możemy my... Proszę bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo, Pan Grzegorz Szafrański.

(Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca, przede wszystkim dziękuję za zaufanie

tutaj wyznaczenie mnie, do pełnienia niebawem tej funkcji, do przeprowadzenia sesji.

Jednocześnie traktuję to jako polecenie służbowe.

Bez względu na wiek.

Mimo, że jestem wśród faktycznie starszych

ale do tego inaczej podchodzę. Natomiast ad vocem

Ad vocem do wypowiedzi, do prośby właściwie, bo tak to traktuję

czy do wniosku Pana Grzegorza Burczy, mojego imiennika


Grzegorzu, święto plonów to jest święto plonów. To jest święto rolnika.

To jest święto tych, którzy pracują ciężko 365 dni w roku od rana do nocy.

Nie umniejszając twojemu dziełu, które stworzyłeś.


I biorąc pod uwagę, że Starosta pewnie nie może tutaj...


Lub niekoniecznie chciałby odmówić ja proszę ciebie, jako rolnik

Promujmy książkę gdzie indziej. Dobrze? Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) A ja się zgłosiłem?

Nie zgłaszaem się, ale jeśli

Ale jeśli...

[...]

No wiesz, nie będę taki niegrzeczny, Rysiu, jak ty.

I nie powiem... I vice versa.

No ale słuchajcie, jeśli faktycznie się zgłosiłem, a się nie zgłosiłem

Ale pozwólcie, że coś powiem.


Przyglądam się, słuchajcie państwo przyglądam się z wielką uwagą

co się dzieje tak w powiecie, jak w Radzie Powiatu.

Naprawdę, z wielką uwagą. Dlatego, że... To nie jest tak, że

tak jak Marian nie zapomniał o Gminie Płoty tak jak Józek nie zapomniał o Gminie Rewal

Kazimierz Sać nie zapomniał o Powiecie.

To w nas już zostanie.


I naprawdę jest troska.

Kiedyś powiedziałem, że już do tej samej wody się nie wchodzi

więc naokoło powtarzam, że jestem ostatni, który chciałby

wysadzać w powietrze obecnego starostę, wręcz odwrotnie.

Chciałbym go wyswobodzić i dać więcej wolności żeby mógł swobodnie podejmować decyzje.


Wiecie co?

To jest mój punkt widzenia, ale namawiam was do tego.


Głosowanie na przewodniczącego

pokazało ciekawy obraz.

Namawiam was do tego, żebyście naprawdę usiedli do okrągłego stołu

Przegadali. Bo zwróćcie uwagę, co się stało.

Czyli ja wiem jakie tam...

Kulisy, kuluarny, co miały mówić, że po pierwszej turze, coś tam...

Zgłosimy jeszcze kogoś, nie ważne, nie ważne.


Weźcie sobie do serca najważniejszą rzecz.

Że jesteśmy tu po to, żeby zrobić coś dla ludzi.

Dajmy sobie już spokój z tymi stołeczkami.


No mamy dzisiaj dwie liderki.

Ja namawiam do tego, żeby dwie liderki siadły do stołu


Sposób, jako bardzo dobre gospodynie

żeby zarządzać, żeby ten Powiat był gospodarny.

Myśmy dostawali pieniądze.

Co jest najważniejsze? Ambicje jakichś tam dziwnych ludzi

którzy przebierają nóżkami, tylko po to, żeby dostać jakiś stołek?

Zmarginalizujmy.

Najważniejsze, jest to, żeby ludzie mieli z nas pożytek.

Także namawiam was po tym głosowaniu.

Ja wiem kto wygra te wybory na przewodniczącego


Po wyborach powiem.

Ale naprawdę, namawiam was do tego. Rysiu, ciebie też namawiam.

Daj sobie już spokój z tym posłem, który tam ma jakieś mniej lub mądre pomysły

niech on tam sobie posłuje w Warszawie.

Bo my z tego guzik mamy.

(Ryszard Chmielowicz) A z jakim posłem?

(Kazimierz Sać) A nieważne, obojętnie.

Ze wszystkimi, ze wszystkimi.

Naprawdę namawiam was do tego.

Siądźccie, znajdźcie rozwiązanie.

Chociaż w jakimś stopniu podzielcie się władzą z kim trzeba

I nie patrzcie się aż tak bardzo na politykę, bo ludzie oczekują efektów.


Wywołała mnie Pani do tablicy, to powiedziałem. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panie Kazimierzu. Proszę, Radna Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Nie słychać mnie? Słychać.

Szanowna Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za udzielenie głosu.

Szanowni radni.

Jakiś czas temu zwróciłam się z interpelacją odnośnie

drogi powiatowej Roby - Mrzeżyno

Na chwilę obecną nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi

szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie ile dni minęło

Ale już jakiś czas.

Zwróciłam się z prośbą o podjęcie działań w procesie

budowy, czy remontu tej drogi, jak zwał, tak zwał.

Chodzi o to, że naprwadę ci ludzie w Robach są odcięci od świata, tak?

Żeby dojechać do Mrzeżyna muszą robić kółko, muszą nadrabiać wiele kilometrów

Ja bym bardzo prosiła o podjęcie rozmów z włodarzami Gminy Trzebiatów

celem współinwestowania w to przedsięwzięcie

Przecież to przedsięwzięcie można rozłożyć na raty, na tury, na etapy tak?

Nikt nie oczekuje, że to będzie od razu od A do Z wybudowana droga.

Ale ja bardzo proszę pochylić się nad tym problemem.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pani Renata Korek.

(Renata Korek) Szanowni Państwo, Pani Joanno. Ten problem tej drogi

to problem, który się przewija przez bardzo wiele lat, tak?

Przypomnijmy, że ta droga tam około chyba 2 km, może z haczykiem

tak, ta droga, która jest budowana spod Jumbo

i to chyba trwa już pewnie już z 50... Od czasów powojnia.

Tak, poza tym biegnie tamtędy również ścieżka rowerowa.

Więc warto byłoby, proszę państwa pochylić się nad tą fajną alternatywą

ponieważ faktycznie, ludzie z Robów mieliby łatwiejszy dostęp do Mrzeżyna

Pewnie nastąpiłby też rozwój tej miejscowości

nie tylko przez ścieżkę rowerową, dlatego też zróbmy wszystko, żeby można było

to zadanie zrealizować.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jeszcze coś? Tak, Pan Grzegorz.

[...]

(Kazimierz Sać) Pamiętajmy o tym, że jest to podobna sytuacja, jak droga na Grądy

czyli podłoże wymaga mocnego wzmocnienia bo podłoże jest takie, jakie jest.

I z tego wynika kosztowy.

Takie problemy też mieliśmy przy budowie drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno, tak?


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Proszę, Pan Grzegorz Szafrański.

(Grzegorz Szafrański) W odpowiedzi, droga koleżanko Joanna

Na dzień dzisiejszy jest wykonana dokumentacja techniczna

na przebieg tylko tego odcinka przez wieś.

Problem, to wiadomo, problemem nie jest zrobienie, podejrzewam, drogi

Problem to jest wykonanie mostu.

I tutaj uważam że trzeba bardziej pochylić się nad tym tematem

Nie wiem czy nie skierować do Ministerstwa Infrastruktury

odpowiedniego zapytania o wybudowanie nam tego mostu

a myślę, że damy radę, żeby... Tak, oczywiście.

Żebyśmy drogę dalej dokończyli. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Ja właśnie chciałem zauważyć, że Joanna wywołała temat

Grzesiek tutaj wspomniał o tym moście bardzo ważną, istotną rzeczą.

Ale jeżeli tak właśnie będzie wyglądała sytuacja

Współpraca radnych trzebiatowskich, to ja mam nadzieję, że my naprawdę tą drogę zrobimy.

Razem, tak? W tym momencie.

Joanna, brawo. Renata, Leszek, Grzesiek.

Zróbmy tą drogę dla mieszkańców Robów i Mrzeżyna.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Starosta.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, chciałbym jeszcze, już tak bardzo krótko ustosunkować się

do wypowiedzi Pani Joanny.

Przepraszam, jeśli nie dotarła jeszcze odpowiedź na interpelacje

co w najbliższym czasie to uczynimy

a tutaj, tak na gorąco odpowiadając

na ten ważki temat, to chcę powiedzieć, że

w tym rejonie mamy zaplanowaną na ten rok inwestycję Nowielice - Gorzysław.

Jest podpisana umowa, niebawem wchodzi wykonawca.

Kwota 2 025 000 zł, jeśli...

Tak, 2 miliony z niewielkim haczykiem.

I to jest jakby ta pierwsza inwestycja, która w tym rejonie będzie realizowana.

To, co Pan Kazimierz Sać powiedział, że ten odcinek dalszy tej drogi

no to jest wielki problem, bo tam nienośność tych gruntów, torfowe i tak dalej

to są potężne pieniądze ale taki sam problem mamy

ale, jakże różna droga, jak różna waga tej drogi bo jak wiecie łączące dwa powiaty

i dwie gminy, droga przez... Do Pobierowa, tak.

Ten odcinek jest też przez te torfy i to jest wesołe miasteczko, jak się tam jedzie.

A to jest alternatywna droga turystyczna nad morze.

Jakby waga tego, ale to też chcę powiedzieć, że będziemy konstruować budżet na przyszły rok

i wtedy bardzo proszę o te wnioski i będziemy się spierać na argumenty

co jest ważniejsze i co w pierwszej kolejności należałoby zrobić.

Jest teraz, był rozpisany ten program.

Tych rządowych inwestycji drogowych

i było powiedziane, że można aplikować o trzy drogi.

Spotkaliśmy się tutaj na tak zwanych konsultacjach.

Może nie "tak zwanych", bo to złe słowo. Na konsultacjach, gdzie z dyrektorem

Banku Gospodarstwa Krajowego przyjechał Pan Poseł Jach

i jeszcze ze swoją tutaj lokalną asystentką, która organizowała nam to spotkanie

i też dzięki jej za to, bo późniejsze... Za chwilę o tym powiem.

Późniejsze wydarzenia pozwoliły na to, żeby szybko zareagować.

No i pierwsze informacje, które do nas dotarły z tego spotkania

był na tym spotkaniu Zarząd

chyba nie w całym składzie... Wójtowie, burmistrzowie, tak.

No i poinformowano nas, że ten program

to są bardzo duże pieniądze, że można aplikować w trzech kategoriach.

Do 5 milionów, do 30 milionów i bez określonej kwoty górnej.

Więc my to zrobiliśmy.

I wskazaliśmy trzy strategiczne drogi, które dzisiaj łączą powiaty, gminy i tak dalej

I jakby one z tego algorytmu Grzegorza Burczy świetnie się wpisują

bo one z automatu algorytm wychodzi najkorzystniej.

I wymieniam te drogi, ja chyba o tym mówiłem.

To jest droga z Trzebiatowa, z Mirosławic do Przybiernowa, przez Brojce.

I tu kwota, czyli ta górna granica, która była nieokreślona - 50 000 000 zł, koszt tej inwestycji

Wniosek taki skonstruowaliśmy i wysłaliśmy, bo skoro...

I te dofinansowanie miało być w wysokości do 95%

i wiedzieliśmy, że nawet jakby przyszło kredyt wziąć, bo to są drobne pieniądze

a skok w powiecie, jeżeli chodzi o modernizację dróg, to byłby milowy

albo jeszcze większy.

Druga droga to była droga Gryfice, Jana Dąbskiego.

Gryfice aż do Dąbia.

Czyli ta do starego węzła, znaczy, no węzła też. Do starej drogi S6

I tam dalej do Dąbia, na koniec Gminy Płoty

jest tam taka miejscowość

i tutaj kwota wynosiła do 30 milionów.

28 i coś tam z haczykiem. I to był drugi wniosek.

Trzeci wniosek mogliśmy złożyć do tych 5 milionów.

Więc wrzuciliśmy wniosek

tą niedokończoną drogę, którą Kazimierz realizował

ona jeszcze nie została dokończona na odcinku skrzyżowanie Trzygłów - Rzęsin do Kołomącia

Koszt jej troszkę większy wyszedł. No ale siłą rzeczy zaniżyliśmy

uważałem, że po prostu będzie większy wkład


samorządu, żeby to dokończyć tam łącznie z chodnikami

przejściami i tak dalej z bezpieczeństwem w samej miejscowości.

I po tych konsultacjach

Po tych konsultacjach okazało się, że jak zliczono rządowo gdzieś tam

to okazały się to niebotyczne kwoty. Już była sugestia tutaj do Pana Posła

że "kurcze, to chyba niemożliwe", bo wypiszą sobie samorządy

a choćby Warszawa niech sobie wymyśli 3 linie metra

no to wykasują kasę, bo jak nie ma limitu... No i szybko okazało się, że to jest niemożliwe

bo tyle pobożnych życzeń było, że przekroczyło to chyba nawet i wyobraźnię

i w związku z tym dostałem sygnał, że


określono granice dla małych gmin

do 6 milionów, dla powiatów do 15 milionów

i dla dużych gmin do 16 milionów.

My się w środku znaleźliśmy; 15 milionów.

No i teraz jaką filozofię tu przyjąć, nie?

Czy zostawić te 3 wnioski?

W ciągu dwóch, trzech dni to wszystko gdzieś się tam odbyło.

Nie przedłużono terminów składania tych wniosków, bo to było do 15 sierpnia.


No i udało mi się połączyć z Panią Dyrektor BGK

I ona mówi "no, te decyzje zapadają na wyższym szczeblu"

To więc ja do niej mówię "to niech Pani mi powie"

"Jak w tym wszystkim znaleźć jaką filozofię?"

"Czy lepiej zostawić 3 wnioski, te które są?"

"I będą wybierać, którą nam zafundować?"

"Czy lepiej wziąć 1 wniosek na 15 milionów"

"czyli ten, który... ten z tym końcowym limitem"


No to ja mówię... Aha i ja też powiedziałem tej pani, do pani dyrektor, że

wydaje mi się, że lepiej wziąć ten jeden, bo jak chcą uhonorować wszystkie

gminy i powiaty i tak dalej, no to skoro będziemy mieli 1

no to siłą rzeczy to nie ma z czego wycinać. A jak będziemy mieli 3, to mogą dać za 5, a nie za 15

No więc szybko Zarząd i doszliśmy do wniosku, że lepiej złożyć ten 1 wniosek na 15 milionów

na pełną kwotę, która wynika z tego górnego limitu

Wybraliśmy tą drogę, w ciągu jednego dnia zostały te wnioski poprawione

Wybraliśmy drogę Jana Dąbskiego z rondami do miejscowości Rotnowo

i jako pierwszy etap za Rotnowo do granic Gminy Płoty, do granic...

Gryfice - Płoty, do granicy obu gmin

No i czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Wstępna weryfikacja, bo to też ważne, żeby o tym mówić.

Wstępna weryfikacja przebiegła pomyślnie.

Trafiliśmy do etapu decyzyjnego.


Jak to się odbywa, nie wiem. Czekamy na informacje

czy zostaliśmy decyzyjnie zakwalifikowani z tą naszą inwestycją

To tak gwoli informacji, co się w tym ostatnim czasie działo.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pani Renata Korek.

(Renata Korek) [...] Porszę państwa, a ja jeszcze wracam do drogi

Roby - Mrzeżyno, bo Marek powiedział, że to jest dla nas, dla mieszkańców gminy

Ale to nie jest tak do końca, ponieważ po pierwsze, ja już mówiłam

Nie jesteśmy bogaci w ścieżki rowerowe, a tam jest ścieżka rowerowa.

Po drugie, proszę państwa, a my na to nie zwracamy uwagi.

Nie zwracamy uwagi na zabytki przyrody.

Szanowni państwo, w naszym powiecie mamy 5 w tej chwili rezerwatów przyrody.

W tym 3 w Gminie Trzebiatów.

Jeden rezerwat, Liwia Łuża, jest w Gminie Rewal.

Drugi Wrzosowo, to chyba będzie Gmina Płoty.

I rezerwat przyrody, czyli Bór Bażynowy w Mrzeżynie.

Drugi Rezerwat Przyrody Roby i trzeci Siemidarżno.

Ostani zapisany w 2011 roku na liście u Pana Wojewody.

Czyli droga ta przebiega, czy trasa rowerowa przy dwóch aż rezerwatach przyrody, tak?

(Marian Maliński) Rezerwat Rekowy jeszcze jest w Płotach.

(Renata Korek) Nie słyszałam, ale widocznie jak mówisz to być może jest też zarejestrowany taki.

W każdym bądź razie zobaczcie jaka jest, że tak powiem nikła wiedza w kwestii tych rezerwatów.

A to jest nasze bogactwo, to jest wartość dodana w kwestii turystyki również.

Dlaczego będziemy czynić wszystko, żeby ten kawałeczek drogi, proszę państwa

z mostkiem, tylko to nie jest duży, można powiedzieć mostek.

Naprawdę, nieduża to jest inwestycja. Nie wyobrażajmy sobie, że tam płynie Rega

i most ogromny trzeba przerzucić przez tą Regę.

Róbmy wszystko, bo mówię, od 20 ponad lat

ten temat, tego kawałka 2 km ciągle wraca na naszą wokandę.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zając głos?

Jeśli nie, w takim razie szanowni państwo.

No cóż, dzisiaj ostatni dzień faktycznie jestem Przewodniczącą.

W związku z tym, no cóż, dziękuję za te 3 lata pracy, współpracy.


Za to, że mogłam tu być, za to doświadczenie, które wydaje mi się, że dla mnie jest wielkie.

Bo wstępując do rady, czy obejmując to stanowisko


czy te obowiązki, zupełnie się na tym nie znałam.

Dlatego też tym bardziej dla mnie to doświadczenie jest wielkie.

Dziękuję Panie Starosto, dziękuję przede wszystkim

naszej obsłudze technicznej, Pani Justynce, także bardzo, bardzo dziękuję.


Na tym zamykam XXXVII sesję Rady Powiatu Gryfickiego.

Dziękuję, do widzenia.