Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Czesław Bukowiec
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Stanisław Hołubczak
7Renata Korek
8Agnieszka Mackojć
9Ryszard Maliński
10Marian Maliński
11Kazimierz Sać
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac zarządu między sesjami.
3Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie na 2021 rok
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalniea wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/214/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dani 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON dla Powiatu Gryfickiego
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gryficki oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transpo
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między Powiatem Gryfickim i Powiatem Łobeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji transportu zbiorowego
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Łobeski w porozumieniu z Powiatem Gryfickim
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Łobeskiego i Powiatu Gryfickiego
10Interpelacje i zapytania radnych.
11Ogłoszenia i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu
12Wolne wnioski
13Zamknięcie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Grzegorz Szafrański) Witam Państwa. Przystępujemy do sesji Rady.

Proszę o skupienie się już.

Witam serdecznie zgromadzonych na dzisiejszej sesji Rady Powiatu

Pana Starostę, członków Zarządu, wysoką radę.


Otwieram porządek obrad.

Otwieram posiedzenie XXXVIII sesji Rady Powiatu VI kadencji.

W związku z ograniczonymi możliwościami związanymi z prowadzeniem sesji online

Proszę o potwierdzenie obecności radnych.

Uczestnictwo w sesji na podstawie odczytanej listy członków rady.

Taką listę państwo będą przed sobą mieli

będę wyczytywał, indywidualnie proszę potwierdzić.


Radny Paweł Bereżnicki?

(Ryszard Chmielowicz) Usprawiedliwiam go, dzwonił i przeprosił

bo z żoną do lekarza musiał pilnie pojechać.

Nie będzie obecny.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Czesław Bukowiec?


Radny Czesław Bukowiec?


Czesiu?


Dobrze, może dalej.


Radny Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem obecny.


(Grzegorz Szafrański) Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem obecny, dzień dobry. Witam wszystkich.

(Grzegorz Szafrański) Członek Zarządu Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Tak, witam serdecznie, jestem.

(Grzegorz Szafrański) Wiceprzewodnicząca komisji Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Dzień dobry, jestem obecna.


(Grzegorz Szafrański) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Gołuchowski usprawiedliwiał się.


Przewodniczący komisji Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Dzień dobry, witam wszystkich.


(Grzegorz Szafrański) Członek Zarządu Renata Teresa Korek?


Wiemy, że jest. Chyba coś mamy problem...


Pozwolę sobie dalej.


Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry, jestem obecna.

(Grzegorz Szafrański) Członek Zarządu Marian Maliński?

(Marian Maliński) Witam Serdecznie, jestem obecny.

(Grzegorz Szafrański) Przewodniczący komisji Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Dzień dobry. Jestem obecny.

(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Jestem.

(Grzegorz Szafrański) Ja jestem.

Leszek Stuła, przewodniczący komisji zwalniał się.

I Wicestarosta Powiatu Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Dzień dobry, jestem.

(Grzegorz Szafrański) Jeszcze zwalniał się Pan Józef Gandurski którego tu pominąłem

Także odhaczyliśmy [...]


Ustawowo skład Rady mamy 17 członków.


Stan jest obecnych-

(Renata Korek) Panie Przewodniczący, witam państwa bardzo serdecznie.

(Grzegorz Szafrański) Witam serdecznie.

Ustawowy skład Rady 17 członków.

Mamy bezwzględną większość 13 radnych

A zatem stwierdzam, że obrady sesji są prawomocne.


Punktem następnym mamy przyjęcie porządku obrad.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) Tak?

(Kazimierz Sać) Ja chciałbym w trybie formalnym, jeśli mogę.


(Grzegorz Szafrański) Przed [...] przyjęciem możemy to zrobić.

Proszę.

(Kazimierz Sać) Proszę?

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Kazimierz Sać) W trybie formalnym.

Znaczy Panie Przewodniczący...


Tryb sesji online...


Nie jest trybem wymaganym w obecnej sytuacji.


I ja mam takie pytania dla Pana Przewodniczącego.

Na jakiej podstawie prawnej

Przewodniczący wprowadzając tryb sesji online.

który nie jest obowiązkowy w chili obecnej

na jakiej podstawie pozbawia Pan prawa mieszkańców

do bezpośredniego udziału w obradach sesji?

Między innymi poprzez możliwość zabierania głosu.

Następnie...


Na jakiej podstawie prawnej ogranicza Pan w sposób dość znaczny

taką, nazwałbym, wewnętrzną komunikację między radnymi?


I myślę, że najważniejsza rzecz, Panie Przewodniczący

albo równie ważna.

Jaka jest podstawa prawna do pozbawienia rady


podejmowania decyzji wymagających głosowania tajnego, w tym wyborów osobowych?

[kaszlnięcie]

(Kazimierz Sać) Wyborów Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zaznaczam, że nie ma w tej chwili

obowiązku prowadzenia sesji, a wprowadzając sesję online

powoduje Pan, że pozbawia Pan ustawowych

[kaszlnięcie]

praw przeze mnie wymienionych.

Chciałbym jeszcze jedną rzecz, Panie Przewodniczący zwrócić...

Na jedną rzecz jeszcze, Panie Przewodniczący zwrócić uwagę.

Mianowicie taką, że...


Już są orzecznictwa sądu, które podważają

tryb online w sytuacji, gdy nie ma takiej konieczności.

Jak też jest niepokojące, że

w niektórych przypadkach wojewodowie w tym Wojewoda Zachodniopomorski

uchyla uchwały... Być może sporadycznie.

Ale jednakże są takie przypadki, że uchylane są uchwały


które są realizowane na sesjach online

ale bardzo bym prosił o odpowiedzenie mi na to pytanie

dlatego, ze myślę, że to jest niezwykle istotne, o co pytam.

[kaszlnięcie]

(Grzegorz Szafrański) Po pierwsze, sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.


taki wniosek został do biura rady skierowany z określonym terminem.

Jeżeli chodzi o sprawy prawne, na które Pan Radny zadał pytania


w trybie właściwym zostaną one udzielone formalnie Panu na piśmie.

(Kazimierz Sać) Nie nie, Panie Przewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) Jeżeli chodzi natomiast o stan prowadzenia takiej sesji

sugerowałem się obecnymi informacjami medialnymi o zwiększeniu...

I rosnącym stanem zagrożenia covidowego.


Co podają systematyczne media.

A jednocześnie w obecnej sytuacji

wielu zarówno, być może pracowników, ale i inne osoby, które

informowały o jakichś stanach przeziębienia, zagrożenia, gorączki...

Wolałem tego stanu uniknąć.

A w kwestii prawnej, tak jak powiedziałem, zostaną w trybie właściwym dla Pana informacje-

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, jeśli zwracam się w trybie formalnym

to stawiam pod znakiem zapytania

prawne kontynuowanie sesji

tak jak powiedziałem wcześniej

poprzez pozbawianie praw przez Pana Przewodniczącego.

Tak mieszkańców, jak i radnych, które są ustawowymi prawami.

Tu nie chodzi o zapytanie prawne, które mi Pan udzieli odpowiedzi na piśmie

tylko chodzi o kontynuację sesji wobec

bardzo znaczących uchybień prawnych.

(Grzegorz Szafrański) Odniosę się jeszcze do sprawy, o którą Pan pytał, Panie Radny

czyli wyborów, ograniczenia wyborów...

(Kazimierz Sać) Między innymi.


(Grzegorz Szafrański) Chciałbym poinformować, że taki wniosek nie wpłynął.

(Kazimierz Sać) W każdej chwili grupa radnych ma prawo zgłosić zmianę do porządku obrad.

(Grzegorz Szafrański) Grupa radnych ma takie prawo, oczywiście.

Oczywiście, to się zgadza. Na ten moment taki wniosek nie wpłynął.

(Kazimierz Sać) Na ten moment taki nie wpłynął, bo jeszcze nie ma porządku obrad

a nawet, gdyby był przegłosowany porządek obrad

to tryb online uniemożliwia.

i Pan uniemożliwił radnym wykonywanie

ich uprawnień, tak jak i obowiązków, łącznie z mieszkańcami

(Grzegorz Szafrański) Sprawdzimy to prawnie, czy w momencie kiedy sesja została zwołana

zwołana na wniosek Zarządu-

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, ja nie będę polemizował.

Ja powiedziałem tylko, że mam poważne wątpliwości prawne

co do przebiegu tej sesji. Dziękuję.

A co Pan z tym zrobi, to już jest jakby Pana problem.

(Grzegorz Szafrański) Dobrze, dziękuję bardzo.


W takim bądź razie

do tych spraw się ustosunkujemy odpowiednio, w odpowiednim czasie.


Proszę o przyjęcie...


Przyjęcie porządku obrad.

Materiały sesyjne wraz z projektami uchwał

zostały przekazane w terminie ustawowym i tu mamy potwierdzenie przez biuro rady

że wszyscy państwo otrzymali.

W związku z tym mam pytanie czy ktoś z radnych chce wnieść zmiany do porządku obrad?

(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodniczący, mogę?

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić poprawkę do porządku obrad

mianowicie wycofanie punktu 9 z dzisiejszego porządku obrad

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy

na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym

na terenie Powiatu Łobeskiego i Powiatu Gryfickiego

Po analizie i konsultacjach z Powiatem Łobeskim

okazuje się, że ta uchwała nie musi być w ogóle u nas podejmowana

ponieważ to Powiat Łobeski jest liderem.

I oni jakby sami kształtują ten porządek.

Nie musimy takiej uchwały podejmować w związku z tym nie ma podstawy

żebyśmy jej dzisiaj procedowali, czy też podejmowali.

I stąd też mój wniosek o wycofanie punktu 9 z dzisiejszego porządku obrad.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Pan Wicestarosta złożył zmiany do porządku obrad.

W puncie 9, czyli wyeliminujemy punkt 9, tak? Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Łobeskiego i Powiatu Gryfickiego.

To się zgadza, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, o taki punkt mi chodzi.


(Grzegorz Szafrański) W takim bądź razie, czy są jakieś inne propozycje?


Porządku obrad? Zmiany, lub naniesienie innych punktów?

Tak, proszę.

(Grzegorz Burcza) Jak w kwestii formalnej w takim razie.

Jeżeli to posiedzenie dzisiejsze zostało zwołane na wniosek zarządu

to zarząd się nie przygotował i nie wiedział, że ta uchwała

której liderem okazuje się Powiat Łobeski

nie jest niezbędna w naszych strukturach

i w chwili obecnej za pięć dwunasta ją wycofujecie

To świadczy chyba o waszej albo niekompetencji, albo naprawdę

bardzo chaotycznym przygotowaniu się do tych obrad sesji.

To jest takie moje zdanie i przede wszystkim pytanie dlaczego

jeżeli faktycznie ten powiat jest liderem

to Powiat Gryficki nie może w tym współuczestniczyć i ta uchwała nie może wzmocnić

tego zadania pod tytułem właśnie "transport zbiorowy i dopłata"?

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Panie Radny, ja tak informacyjnie.


to nie jest działanie na szkodę jak gdyby Powiatu i na pewno Powiat będzie uczestniczył.

Natomiast forma i treść tej akurat uchwały

według mojej wiedzy jest niezgodna...

w trakcie zarządu wyjaśniał [...]

(Grzegorz Burcza) Po co była przygotowywana?

No przecież mieliście na to tyle czasu i była przygotowywana, okazała się teraz bublem, tak?

I teraz wycofujecie ją za pięć dwunasta.

To pokazuje jakość pracy tego zarządu.

Jest mi bardzo przykro, że po prostu nie potraficie się przygotować do sesji.

Dziękuję bardzo.

(Waldemar Wawrzyniak) Panie Radny, może mogę odpowiedzieć?

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Waldemar Wawrzyniak) Te uchwały zostały przygotowane przez Powiat Łobeski.

Nie przez Zarząd Gryficki, Panie Grzegorzu Burcza...

Proszę dać mi skończyć mówić, a nie wtrącać się.

Nie bierzmy, Panie Grzegorzu, przykładu z telewizji.

Są jeszcze dwie uchwały, jakby Pan spojrzał w porządek obrad

i by Pan zauważył, że są jeszcze dwie uchwały

przygotowane, dotyczące tego porozumienia między nami

a Powiatem Łobeskim, bo razem były 3.

Okazało się, że ta trzecia uchwała nie jest potrzebna.

To na wniosek Powiatu Łobeskiego zostaje wycofana, nie nasz.

Proszę tutaj nie rzucić, że to Zarząd jest nie przygotowany

Powiat Łobeski przygotował te wszystkie 3 uchwały, które my wnosimy do naszych obrad.

i to jest na ich wniosek. Nie na wniosek naszego zarządu.

Warto nieraz się zapytać, nim powie się jakieś rzeczy-

(Grzegorz Burcza) Ale to wy to wpisaliście w porządek obrad-

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, na wniosek Powiatu Łobeskiego wpisaliśmy to w porządek obrad.

Dzisiaj po konsultacji z ich strony poprosili o wycofanie tego.

I dlatego wycofujemy.

(Grzegorz Burcza) Proszę się nie pogrążać, żałosne to jest-

(Waldemar Wawrzyniak) Żałosne to jest Pana podejście, bo nie wie Pan w ogóle o sprawie

A próbuje coś robić, proszę pozwolić-

(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto...

(Waldemar Wawrzyniak) Proszę pozwolić Powiatowi Łobeskiemu na realizację tego, co chcą robić.

A Pan im przeszkadza. No ludzie...

(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto, Panie Wiceprzewodniczący. Naprawdę, po kolei, spokojnie, tak?


Mam nadzieję, że dojdziemy dalej, do następnych punktów

i ta sprawa zostanie całkowicie wyjaśniona.

W związku z powyższym proszę o

przegłosowanie z wniesioną poprawką.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, jeszcze zanim się odbędzie głosowanie.

Kwestia formalna.

(Grzegorz Szafrański) Tak, proszę.

(Kazimierz Sać) Ja już tak po raz ostatni.

Po raz ostatni informuję.

Że ta sesja może mieć zasadniczą wadę prawną.

Podjęte na tej sesji uchwały mogą być unieważnione.

To nie jest tak, że możemy sobie w sposób dowolny żonglować

trybem online lub trybem bezpośrednim prowadzenia sesji.


Może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś

podważy Pana argumenty, katar i tak dalej.

Pamiętajmy o tym, Panie Przewodniczący, że krzywa wzrostu pandemii

kieruje się mocno ku górze.

Tryb, który Pan zaproponował na razie nie jest trybem wymaganym.

Ale za miesiąc, za pół miesiąca

może faktycznie być to tryb wymagany. I teraz jeśli Pan dzisiaj wprowadził taką sesję

to za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc nie będzie miał Pan argumentów na to

żeby sesji online nie wprowadzić.

Bo zagrożenie będzie na pewno większe, niż dzisiaj.

Ale powtórzę naprawdę po raz ostatni. Zastanówcie się.

Bo może się zdarzyć, że wada prawna tej sesji

uniemożliwia prawomocność podjęcia uchwał.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Oczywiście, biorę to pod uwagę, Panie Radny. Ja jednak uważam, że zdrowie jest najważniejsze.

A faktycznie, o sesji decyduje przewodniczący [...]

W związku z powyższym proszę o przejście do...

Podjęcie głosowania [...] zdjęcie z porządku obrad uchwały Rady Powiatu

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług

w publicznym transporcie zbiorowym

na terenie Powiatu Łobeskiego i Powiatu Gryfickiego.

Zgodnie z odczytywaną listą i proszę o głosowanie.


Przewodniczący komisji Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Wiceprzewodniczący Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

[...]

(Grzegorz Szafrański) Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Członek Zarządu Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Wiceprzewodnicząca komisji Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Jeszcze raz, bo nie słyszałem?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.

Przewodniczący komisji Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Członek Zarządu Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Witam państwa, bo nie było mnie słychać wcześniej. Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Pani Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Członek Zarządu Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Zanim odpowiem, Panie Przewodniczący

Taka drobna uwaga.


Ale istotna, formalna.

Pyta się Pan radnych, głosują radni.

(Grzegorz Szafrański) Zgadza się.

(Kazimierz Sać) [...] więc proszę, taka jest moja uwaga

Jeśli Pan już chce wymieniać tytuły, niech Pan wymienia, ale niech Pan zaznaczy

Że pyta się Pan radnego, tego czy tamtego.

(Grzegorz Szafrański) Oczywiście.

(Kazimierz Sać) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ma Pan rację, zgadzam się całkowicie z Panem. Wezmę to pod uwagę.

Natomiast gwoli też przypomnienia dla siebie, fajnie jest wiedzieć

kto jest przewodniczącym, a kto wiceprzewodniczącym.

(Kazimierz Sać) Jasne, że tak, ale formalnie pyta się Pan radnych.

[...]

Udział w głosowaniu biorą radni.

(Grzegorz Szafrański) Rozumiem. Rozumiem, ma Pan rację.

Ja jestem za.

I Radny Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.

(Ryszard Maliński) Nie wiem dlaczego mnie pominięto.

(Grzegorz Szafrański) A przepraszam, Panie Przewodniczący.

Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Też radny. Jestem za.

[...]

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.


Zmiana do porządku obrad została przyjęta 13 głosami za

Przeciw 0, wstrzymał się nikt.


Porządek obrad z naniesioną zmianą zostaje przyjęty.


W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać

porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji

po wprowadzonej zmianie.

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.

a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzam quorum, c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu

2. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwał na 30...

Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały Nr XXXVIII/214/2021

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia linii komunikacyjnej

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

organizowanego przez Powiat Gryficki oraz wyrażenia zgody na zawarcie

przez organizatora umowy z operatorem o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia

pomiędzy Powiatem Gryfickim i Powiatem Łobeskim

w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia linii komunikacyjnej

użyteczności publicznej

w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez

Powiat Łobeski w porozumieniu z Powiatem Gryfickim.

Punkt 10 staje się punktem 9; Interpelacje i zapytania radnych.

Następnie 10. Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady

11. Wolne wnioski. 12. Zakończenie posiedzenia.


Podpunkt następny dzisiejszej sesji to jest przyjęcie protokołu

Z XXXVII sesji-

(Kazimierz Sać) Przepraszam bardzo, a przegłosowaliśmy porządek obrad, czy nie?


(Grzegorz Szafrański) W tym przypadku, kiedy został wprowadzony i przegłosowany punkt

o zniesieniu z porządku obrad, wówczas nie ma potrzeby ponownie głosowania...

Porządku obrad.

(Kazimierz Sać) Okej.

Nie jestem przewodniczącym, się nie wtrącam. Wydaje mi się, że powinniśmy przegłosować

porządek obrad.


(Grzegorz Szafrański) Wedlug mojej wiedzy nie.

(Kazimierz Sać) Okej.


(Grzegorz Szafrański) Czyli tak jak mówiłem, wracamy do punktu d) przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu

Taki protokół został wyłożony w biurze rady do wglądu.

Czy radni mają w tej sprawie jakieś pytania?


Nie ma pytań?

W związku z tym proszę o przegłosowanie i przyjęcie protokołu

XXXVII sesji Rady Powiatu zgodnie z wyczytywaną listą.


Już sekunda, mamy problem techniczny. Także proszę o cierpliwość.


Mamy już przyjęcie protokołu z XXXVII rady Powiatu. Proszę o przystąpienie do głosowania.

Radny Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Grzegorz Burcza?


Radny Grzegorz Burcza? Wrócimy.


Radny Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Joanna Duzinkiewicz?


(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Teresa Korek? Renata Teresa Korek, przepraszam.

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Marian Maliński?


(Marian Maliński) Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Radny Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Ja jestem za. I Radny Waldemar Wawrzyniak?


Radny Wawrzyniak?


(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. I wrócimy jeszcze do Grzegorza Burczy.

Panie Grzegorzu?

(Grzegorz Burcza) Jestem za. A coś [...]

(Grzegorz Szafrański) Nie słyszeliśmy, nie słyszeliśmy.

[...] Dziękuję bardzo.


Za przyjęciem protokołu z XXXVII Rady Powiatu głosowało 13 radnych

przeciw nikogo nie było, nikt się też nie wstrzymał

Porządek... Przepraszam, protokół został przyjęty.

2. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Proszę o ewentualne pytania lub też do Zarządu, do Pana Starosty

[...]

Poddaję ten punkt pod dyskusję.


(Kazimierz Sać) Jeśli... No, zgłoszę się pierwszy.

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Kazimierz Sać) Nie wiem, czy ktoś się zgłosi jeszcze ale ja się zgłoszę pierwszy.

Pytanie do Zarządu jest takiej treści.


Może zacznę od takiego wstępu...


Ze swojego doświadczenia zawodowego, więc zdarzało mi się wiele razy

na szczęście, szczęśliwie dla mnie. Chociaż być może inni się z tego nie cieszą.

Przed różnymi służbami tłumaczyłem się z różnych rzeczy.

Wiadomo o jakie służby chodzi. Policja, prokuratura i tam te różne

na pierwsze trzy literki alfabetu.


I moje pytanie jest związane


W związku z tym, że czasami obserwuję, co się dzieje na Facebooku i dostrzegłem, że


bardzo radośnie Pan Łukasz Czyrny cieszył się i radował i tak dalej

że wręczona została nagroda finansowa


dla firmy bodajże Perfect

Powiem szczerze, że zawsze wspieraliśmy.

Bo to jest super temat, znaczy super sprawa

Wcześniej był Top Toys teraz jest Perfect

Ogromna radość dla dzieci ogromna radoość dla rodziców

Wszystko fajnie i pięknie.

Bo ja mam tutaj dwa zapytania.

Jeśli nie tyczy się to...

Na pewno musiałby być ten temat na posiedzeniu Zarządu

niestety nie powiem w jakim terminie. Mam dwa pytania.

Pierwsze pytanie, takie zasadnicze

No bo trzeba zwrócić uwagę, że ta firma

jakby w wypisie rejestru firm, jest firmą

prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą.

Czyli w skrócie mówiąc jest to firma komercyjna.

Jak też jest to firma pozaszkolna.

Więc nie mylmy tego z, nie wiem... Organizacjami non-profit i tak dalej.

Z jakimiś tam klubami sportowymi.

My stosowaliśmy taką tradycję, że takim firmom

jeśli dawaliśmy jakieś nagrody, to na pewno nie nagrody finansowe

Moim zdaniem...

Nie wiem, czy tak do końca zgodne, niezgodne z prawem

ale na pewno warto by było na przyszłość się zastanowić.

Czy firmom prywatnym


można dawać nagrody finansowe.

Nie ma to większego znaczenia, na co ta firma przeznaczy nagrody.

Opinia dowiedziała się z przekazu medialnego, czy tam 'facebookowego'

że dostała 2000 zł

I to jest jedno pytanie w tym temacie.


Czy faktycznie jest podstawa prawna, do tego żeby nagrody finansowe dawać firmie prywatnej.


A drugie pytanie. Być może umknęło mi.


Z tego, co się orientuję jest to nowa firma.


Zupełnie nowa firma.

Czy była przeprowadzana... i tu nawiązuję do tych służb

które mnie tam przesłuchiwały choćby niedawno, gdzieś tam.


Czy była podstawa prawna, jakakolwiek...

Inaczej. Czy była podjęta jakakolwiek formuła

związana z dzierżawą pomieszczenia po poprzedniej firmie?

Czyli, czy był organizowany przetarg

ewentualnie ogłoszenie publiczne, czy były jakieś negocjacje.

No, pamiętajmy o tym, że to jest

duże, intratne pomieszczenie.

A frima jest na pewno nowa.

To, że pracownicy pracowali raz w jednej, raz w drugiej, to tak jakby nie ma znaczenia.

Moim zdanie winna zostać podjęta procedura

związana w jakimś...

Zresztą Starosta Rysiu Chmielowicz jest specjalistą od nieruchomości, to wie lepiej ode mnie.

Bo dzierżawienie pomieszczeń


wymaga pewnej określonej procedury

I pytanie jest moje, czy była przeprowadzona taka procedura. Dziękuję.


(Łukasz Czyrny) To może ja odpowiem na pierwsze pytanie-

(Ryszard Chmielowicz) Ja poproszę, żeby na te pytania odpowiedział

Pan Łukasz Czyrny, członek Zarządu, który jest dobrze zorientowany w temacie.

(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, czy ja mogę jeszcze przed odpowiedzią?

(Łukasz Czyrny) Więc...


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, o czym my w ogóle mówimy?

(Grzegorz Szafrański) Właściwie się zastanawiam, czy to jest w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu

(Kazimierz Sać) No na pewno na posiedzeniu-

(Łukasz Czyrny) Jeśli można, to chciałbym się odnieść...

Panie Przewodniczący, jeśli można to będę chciał się odnieść

do tych pytań w wolnych wnioskach

bo myślę, że teraz jest punkt nad sprawozdaniem z prac Zarządu.

A z tego, co przeglądałem, to nie ma

wzmianki na temat zadanego pytania przez Radnego Sacia.

(Grzegorz Szafrański) Dlatego też-

[kaszlnięcie]

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, czy Pan pamięta punkt porządku obrad?


(Grzegorz Szafrański) Tak, oczywiście.

(Kazimierz Sać) Jesteśmy w punkcie-

(Grzegorz Szafrański) Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

(Kazimierz Sać) Tak. Tak. Czy w tym punkcie

mamy określony harmonogram czasowy?


Jeśli zapisałby Pan w porządku obrad, że jest to

sprawozdanie z prac Zarządu między ostatnią sesją, a obecną, to rozumiem.


Czy chce pan powiedzieć...

Zwracam się do Pana Przewodniczącego Zarządu.

Że te tematy, o które pytam

nie były ujęte w pracach Zarządu?

Jeśli były ujęte

to pytam się dokładnie

zgodnie z punktem, w którym jesteśmy


o to, o co zapytałem się.

I tyczy się to sprawozdania Zarządu.


(Grzegorz Szafrański) Akurat to, co rozumiem Pan pytał, Panie Radny

faktycznie nie znajduje się w porządku... W sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu

(Kazimierz Sać) Nie szkodzi.

(Grzegorz Szafrański) W związku z tym myślę, że tutaj członek Zarządu Pan Łukasz Czyrny

wywołany odpowie to w wolnych wnioskach.

[...]

(Łukasz Czyrny) Panie Radny Sać, to nie jest tak, że nie chcę odpowiedzieć na to pytanie

tylko uważam, że to nie jest punkt odpowiedni, tak?


(Kazimierz Sać) Ale możecie nie odpowiadać to przecież bez znaczenia.

(Łukasz Czyrny) Pozwólmy prowadzić sesję Przewodniczącemu, dobrze?


(Grzegorz Szafrański) Proszę o kolejne pytania do Zarządu w sprawie sprawozdania.


Ktoś z radnych?


(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, ja tyko się, że tak powiem, usprawiedliwię.

Chociaż nie mam przed czym się usprawiedliwiać.

W związku z tym, że informacja o wręczeniu tego bonu pojawiła się

publicznie chyba, nie wiem cztery, pięć, czy tydzień temu

to wydawało mi się, że jest to temat aktualny.

A jeśli nie ma tego w sprawozdaniu Zarządu no to tym bardziej jestem zdziwiony

(Łukasz Czryny) Mogę?

(Kazimierz Sać) Że Pan Łukasz Czyrny lansuje się z czekiem

a Zarząd-

(Łukasz Czyrny) Panie Radny Sać, co do lansowania Pan jest mistrzem akurat w tym

(Kazimierz Sać) [...] proszę nie przerywać, nie przerywaj mi [...]

(Grzegorz Szafrański) Panowie, proszę po kolei.


(Łukasz Czyrny) Mogę?

(Kazimierz Sać) Najbardziej jestem zdziwiony, że nie jest to objęte porządkiem obrad Zarządu.

Ale chyba było na Zarządzie, Panie Przewodniczący, czy nie?

Ten temat był chyba?

(Łukasz Czyrny) Mogę, Panie Przewodniczący tak króciutko odpowiedzieć?

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Kazimierz Sać) Ja zadałem pytanie Panu Staroście. Panie Starosto, było, czy nie?


(Łukasz Czyrny) Ja na razie odpowiem, jeżeli chodzi o sprawozdanie z prac Zarządu.

(Ryszard Chmielowicz) Panie Radny Sać...

(Łukasz Czyrny) [...] zapoznał się z dokumentami [...]

(Ryszard Chmielowicz) Jednocześnie dotyczy to Czyrnego i tego zdjęcia

które Pan miał gdzieś tam okazję oglądać w internecie.


więc z jednej strony jest członkiem zarządu

z drugiej strony był uczestnikiem tego wydarzenia

które na zdjęciach było zdokumentowane.

I w wolnych wnioskach, tak jak tutaj Pan Przewodniczący zasugerował

że nie dotyczy to akurat tego sprawozdania, więc

spokojnie wyjaśnimy tą całą sprawę

w wolnych wnioskach.

(Kazimierz Sać) Jasne.

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma powodu młócić tego w nieskończoność. Będzie Pan poinformowany

w odpowiednim miejscu dzisiejszego porządku obrad.

(Kazimierz Sać) Jasne. Oczywiście.


(Łukasz Czyrny) Tylko dodam taką jedną informację.

Jakby Radny Sać się zapoznał z materiałami sesyjnymi na dzisiejszej sesji

to by przeczytał, myślę, że ze zrozumieniem że sprawozdanie dotyczy okresu od 20 sierpnia

do 22 września.

temat, który został poruszony jest tematem wcześniejszym

który również był zapisany w sprawozdaniu z prac Zarządu

ale jakby Pan Radny Sać tak wnikliwie przeglądał materiały sesyjne

to by dzisiaj nie było tego tematu. Ale wrócimy do-

(Kazimierz Sać) No, dobrze chłopczyku, nagadałeś się, no starczy.


(Grzegorz Szafrański) Panowie Radni, proszę bez takich uwag, dziękuję bardzo.

Są jakieś inne pytania?

(Czesław Bukowiec) Panie Przewodniczący.

(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz.

(Grzegorz Szafrański) Dobrze, po kolei. Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.

Chodzi mi o sprawozdanie z posiedzenia Zarządu

z dnia 10 września to jest strona 8.

na samym dole strony "Na posiedzeniu Zarząd przyjął

i skierował do Rady Powiatu projekt uchwały na mocy niniejszej uchwały Rada zdecyduje

o organizacji przez Powiat Gryficki powiatowych przewozów pasażerskich."

Są wymienione dwie linie.

Gryfice - Pobierowo, oraz druga linia Gryfice - Trzebiatów.

Moje zapytanie brzmi:

Jak będzie przebiegała ta linia Gryfice - Trzebiatów

czy to będzie po prostej, przez Górzycę

czy to będzie przez Brojce

czy to może będzie przez Otok, Węgorzyn, Czaplin i tak dalej?

[dzwonek telefonu]


(Ryszard Chmielowicz) Tą sprawą kieruje Pan Waldemar Wawrzyniak i Dyrektor Salomon

Obaj są dzisiaj uczestnikami sesji.

W związku z tym poproszę Pana Waldemara Wawrzyniaka

o udzielenie informacji na to pytanie.


(Waldemar Wawrzyniak) W jednej z uchwał, która jest u nas w porządku obrad pod numerem 6

mamy wyszczegółowioną trasę.

Trasy zostały przygotowane i opracowane przez włodarzy danych gmin.

Bo to ich sugestie, jak ma przebiegać dana trasa

została uwzględniona w tej propozycji.

Jeżeli chodzi o linię nr 2, o którą pyta Pani Radna

Gryfice - Raduń - Przybiernowo - Pruszcz

Przybiernowo - Tąpadły - Stołąż - Brojce - Cieszyce Mołstowo - Bielikowo - Żukowo - Dargosław

Uniestowo - Darżewo - Lewice - Gąbin Mirosławice - Trzebiatów

Tak będzie przebiegała ta trasa.

Na wniosek Burmistrza i wójtów... Wójta i burmistrzów.

(Joanna Duzinkiewicz) Na wniosek Wójta Gminy Brojce, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak. I burmistrzów. Tak.

(Joanna Duzinkiewicz) A proszę mi jeszcze powiedzieć, wejdę w słowo, przepraszam bardzo.


Włodarze Gminy Trzebiatów nie składali wniosków do państwa?


(Waldemar Wawrzyniak) Nie no, przecież mamy tutaj-

(Joanna Duzinkiewicz) [...] uruchomienie linii komunikacji publicznej?

(Waldemar Wawrzyniak) Nie, tylko ta linia została tutaj uwzględniona i takie były wnioski.


(Grzegorz Szafrański) Tak uzupełniając, Pani Radna

to będziemy akurat przy poszczególnych uchwałach, więc prosiłbym też w tej kwestii

później ewentualnie zabierać jeszcze głos, tak?


(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze, dziękuję bardzo. Ta odpowiedź mi wystarczy.


(Grzegorz Szafrański) Jeszcze ktoś z radnych ma pytania do sprawozdania z prac Zarządu?


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący.

(Czesław Bukowiec) Panie Przewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) Tak, był po kolei Pan Czesław Bukowiec, proszę.


(Czesław Bukowiec) Ja mam pytanko na temat dotacji do spółek wodnych.

Mamy tutaj, co prawda skromną sumę 10 000 zł

I chciałbym zapytać, czy jeszcze oprócz spółki wodnej w Trzebiatowie

jakaś spółka z Powiatu Gryfickiego złożyła wniosek?

Odnośnie dotacji.

A jeśli złożyła, to czy był to wniosek niekompletny

i sporządzony w sposób nieprawidłowy?

No bo fakt, że 10 000 to nie są jakieś znaczące pieniądze

dla spółki wodnej

no ale gdyby inna spółka złożyła taki wniosek

czy otrzymałaby jakieś dotacje i jak byłoby to wówczas dzielone?

Od czego to zależy? Bo załóżmy, że dwie spółki składają

dotacje, czy wnioski, czy nawet trzy.

Jak wówczas dzielicie te skromne pieniądze?

(Grzegorz Szafrański) Proszę o odpowiedź przedstawicieli Zarządu.


Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Tak. W poprzednim budżecie też była kwota 10 000 zł

i o nią aplikowały dwie spółki wodne, o środki na ten cel.

Było zdaje się to 5 tysięcy jedna spółka. Proszę mnie poprawić, jeśli źle pamiętam

Panie Przewodniczący, bo Pan się też dobrze porusza w tych zagadnieniach.

I druga zdaje się 2,5 tysiąca i nie wyczerpaliśmy limitu

zabookowanego w poprzednim budżecie.

W związku z tym na ten kolejny budżet taka sama kwota była zaproponowana.

Z mojej wiedzy wpłynął tylko jeden wniosek i nie było innych wniosków.

(Grzegorz Szafrański) Potwierdzam z informacji uzyskanych od Pana Dyrektora

Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Pana Darka Żrółki

faktycznie wpłynął jeden wniosek

złożony przez jedną spółkę.

Na terenie Powiatu Gryfickiego mamy trzy zarejestrowane obecnie spółki.


(Ryszard Chmielowicz) I jeśli idąc dalej

odpowiadając dalej na pytania Pana Czesława

to gdyby takie wnioski wpłynęły

w większej liczbie i na wyższą kwotę

to oczywiście proponowalibyśmy zmianę

kwoty w budżecie na ten rok.

Tak się nie stało. Ta kwota póki co jest wystarczająca.

Nie mniej jednak wiemy, że... Bo do tego zmierza

zapewne pytanie Pana Czesława Bukowca

że te potrzeby w zakresie melioracji są znacznie większe

i może troszeczkę dziwić, że zaangażowanie

spółek wodnych jest mniejsze i własnymi siłami

i własnymi środkami rozwiązują problemy związane z melioracją.

Na dzień dzisiejszy tak to wygląda.


(Czesław Bukowiec) Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Czy odpowiedź wystarczająca, Panie Czesławie?

(Czesław Bukowiec) Tak, dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Był Pan Stanisław Hołubczak, proszę.

(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący nie wiem, czy... Bo mam prośbę i apel.

Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że tak powiem zdenerwowanie Pańskie

z tytułu prowadzenia dzisiejszej sesji

Ale mam wielką prośbę. Trzymajmy się przyjętego porządku obrad.

Tak jak zapisaliśmy, wolne wnioski są w punkcie 11. a nie w 2.

Jeżeli omawiamy sprawozdanie, to rozumiem

że omawiamy je w zakresie przedstawionym radnym do analizy.

I nie poruszajmy się w obszarach nieujętych bo będziemy zajmować sobie wzajemnie czas

A wydaje mi się, że niepotrzebnie.

Prośba do Pana, proszę trzymać się przyjętego porządku obrad.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję za trafną uwagę, Panie Radny.


Czy są inne pytania dotyczące sprawozdania z prac Zarządu?

Jeśli nie ma, to proszę przygotować tablicę pod kątem głosowania.


Odczytam. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Przystępujemy do głosowania. Radny Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Grzegorz Burcza?


Wrócimy. Radny Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czryny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Radny Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?


Panie Kazimierzu?


Wrócimy.

(Kazimierz Sać) Już jestem. Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ja jestem za. I wracamy do Grzegorza Burczy. Radny Grzegorz Burcza?


Słyszymy? Grzegorz? Nie mamy, tak?

Nie mamy odpowiedzi, chyba połączenie zerwało nam.

Spróbujemy technicznie się połączyć.

Natomiast w obecnej sytuacji nie zmienia to faktu

Za przyjęciem sprawozdania z prac Zarządu między sesjami głosowało 12 radnych

Przeciw 1... przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Jedna osoba nie oddała gosłu z braku połączenia technicznego.


Kolejnym punktem w porządku obrad jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021

Czy do tego projektu uchwały są jakieś pytania?

Ewentualnie proszę Pana Starostę

lub osobę wyznaczoną do informacji na temat projektu budżetu


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, jeśli można.

(Grzegorz Szafrański) Tak?


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, mam pytanie odnośnie uchwały o zmianie w budżecie

Uzasadnienie, punkt 15.

Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków

o kwotę 1 103 000

i jak dalej widać w planie wydatków chodzi o pieniądze dla PODGiK

To jest realizacja projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury

i chciałem zapytać, co się stało i dlaczego to zmniejszenie?

(Grzegorz Szafrański) Dobrze. Panie Starosto, proszę o udzielenie informacji.


(Ryszard Chmielowicz) Panie Radny, tak, oczywiście. To pytanie padło wczoraj

na posiedzeniu komisji budżetu... wspólnych komisji

w dniu wczorajszym

i odpowiadałem na to pytanie i powiem szczerze, że

miałem dzisiaj dopytać Dyrektora PODGiK

żeby być bardziej precyzyjnym i zabrakło jakby czasu na to

ale to jest celowy Związek Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

i realizowany jest projekt cyfryzacji informacji przestrzennej

i w tym celowym związku znajdują się prawie wszystkie powiaty zachodniopomorskiego

i na początkowym etapie nie wszystkie były

i one dołączył do tego projektu i w związku z tym

ta projekcja finansowa ulegała zmianom

Jednocześnie tamte trudności dotyczące technicznej obsługi

tego przedsięwzięcia, bo tak jakby te zmieniające się sytuacje powodowały to, że

celowy związek wprowadzał nowe zmiany.

I realizacja tego przedsięwzięcia w ogóle się przesunęła.

W zamierzeniach tych pierwotnych była realizacja

istotnie finansowa w tym roku a w wyniku przesunięcia


tego projektu na kolejny rok te skutki finansowe nie zaistniały

i w związku z tym była potrzeba zmian w tym

w tej projekcji finansowej.

My uczestniczymy, powiaty w ogóle wszystkie uczestniczą oczywiście udziałem własnym.

Ten udział własny jest bardzo niski, bo to 5%

całego projektu i te 5% rozłożone jest w czasowej przestrzeni realizacji tego projektu.


To tyle, a jeśli bardziej precyzyjna odpowiedź byłaby potrzebna

Panu Radnemu Hołubczakowi, to oczywiście dogłębnie to uczynię.


Na piśmie, jeśli taka potrzeba będzie.


(Stanisław Hołubczak) Jeśli chodzi o mnie, to niekoniecznie na piśmie.

Natomiast ja uważam, że to jest bardzo ważny projekt dla Powiatu.

I warto byłoby wiedzieć, dlaczego ta realizacja nie postępuje

i musimy wycofywać zarówno po stronie dochodów jak i wydatków taką znaczną kwotę.

Wolałbym, żebyśmy to robili.


(Grzegorz Szafrański) Na ten moment w tej kwestii-

(Ryszard Chmielowicz) Tak, to zadanie jest realizowane i powiedziałem o tych poślizgach

które wynikają z tych technicznych zmian organizacyjnych

z rozszerzeniem do... dołączeniu jeszcze dwóch powiatów, zdaje się

w związku z tym to wszystko... Nastąpiło przesunięcie czasowe.

Z tego tylko powodu. Ale przygotuje dyrektor ten temat

dogłębnie i przy najbliższej okazji oczywiście poinformuje Szanowną Radę.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. W sprawie budżetu jakieś pytania?

Państwo radni mają jeszcze?

[pogłos]


Nie ma pytań? [pogłos]


Nie słyszę [pogłos]

[...] przygotowanie tablicy do głosowania.

(Kazimierz Sać) Jakiś podźwięk jest.

(Grzegorz Szafrański) Tak, tak. Mamy problem techniczny.


(Kazimierz Sać) Albo za blisko głośnika ktoś trzyma ten, albo...


(Waldemar Wawrzyniak) Najlepiej wyłączyć głośniki na czas, kiedy Przewodniczący [...] wtedy nie będzie sprzężenia.

[...]

(Grzegorz Szafrański) Mamy tablicę do głosowania.


Punkt 3.

Głosujemy podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 20 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Przystępujemy do głosowania.

Zgodnie z tablicą.

Radny Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Grzegorz Burcza?


Chyba mamy nadal problem. Radny Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radna Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Agnieszka Mackojć?

Pani Agnieszko?

Nie mamy? Za chwilę wrócimy. Pan Radny Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Ja jestem za i Radny Waldemar Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Wracamy jeszcze do... Spróbujemy do Grzegorza Burczy.

Radny Grzegorz Burcza?


Nie słyszę, nie mamy połączenia. Nadal jakiś problem techniczny.

I Pani Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.


Projekt uchwały, uchwała została przyjęta

Za projektem głosowało 12 osób, 12 radnych.

Przeciw 0, wstrzymujących się 0. Jedna osoba, z jednym radnym nie mamy połączenia.


Dobrze, dziękuję.


Analogicznie do puntu 3. Punktem 4. jest podjęcie uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-30

Czy w tej kwestii są jakieś pytania?

Tutaj jest analogicznie do zmian wprowadzonych w punkcie 4.

Więc proszę o tablicę jeśli nie ma zapytań.

I przystąpimy do głosowania.


Punkt 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 21-2030

Rozpoczynamy głosowanie. Radny Czesław Bukowiec?


Czesiu?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Grzegorz Burcza?


Nadal nie mamy połączenia. Radny Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Joanna Duzinkiewicz?


Joanna?


Wrócimy.

Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Jestem za. I Radny Waldemar Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Wracamy do Grzegorza Burczy.

Nie mamy nadal połączenia. I wracamy do Pani Joanny Duzinkiewicz.

Pani Radna? Słyszy nas Pani?


Nie mamy połączenia, coś się stało, tak?

Dzwonimy do Pani Joanny ewentualnie

Proszę o 30 sekund chwilowej przerwy.

(Kazimierz Sać) Ale Panie Przewodniczący, nie mają obowiązku głosować. Może po prostu nie chcą.


(Grzegorz Szafrański) Ja rozumiem, Panie Radny, ale właśnie z przyczyn technicznych...

Zaczęło padać, to może być przyczyną, więc...

Spróbujemy jeszcze nawiązać kontakt.


(Grzegorz Szafrański) Pani Joanna się połączyła w innym systemie także [...] dała głos za.

W związku z tym podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata

[kaszlnięcie]

na lata 2021-2030 została przyjęta 12 głosami za


Przeciw 0 wstrzymujących się 0


Punktem 5. porządku obrad jest podjęcie uchwały


Rady Powiat w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/214/2021

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON dla Powiatu Gryfickiego.


Tutaj mają państwo radni pytania?


Do projektu uchwał?


Nie słyszę. Jeśli nie ma, proszę przygotować tablicę do głosowania.


Odczytam ponownie projekt uchwały.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

uchwały Nr XXXVIII/214/2021 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON dla Powiatu Gryfickiego.

Przystępujemy do głosowania zgodnie z listą.

Radny Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Grzegorz Burcza?


Nadal nie mamy połączenia.

Radny Ryszard Chmielowicz?


Panie Starosto?


Pan Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pani Radna Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pani Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Tak, za.

(Grzegorz Szafrański) Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Jestem osobiście za.

I Radny Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo. Wracamy do... Nie mieliśmy połączenia z Panem Starostą.

Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem już, tak. Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo. Ponownie nie połączyliśmy się z Radnym Grzegorzem Burczą.


Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych przeciw nikt, wstrzymał się też nikt.

Dziękuję bardzo.

Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej


w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gryficki

oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora umowy

z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W związku z powyższym proszę o... Jakieś pytania, jakieś informacje w tej sprawie?

(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodniczący, mogę?

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodniczący, czy mogę?

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Panie Wicestarosto.


(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodniczący, w związku z tym, że ta uchwała

była przygotowywana również tutaj w porozumieniu z gminami naszymi

które będą w tym brały udział chciałbym wnieść autopoprawki do tej uchwały.

(Grzegorz Szafrański) Tak, proszę.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można, chciałbym, żeby wykreślono w ogóle §2.


Z proponowanego projektu uchwały.


W związku z tym §3. stałby się §2.


Natomiast chcielibyśmy, żeby §3.

otrzymał takie brzmienie: "Wyraża się wolę

zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim

a Gminą Gryfice, Gminą Trzebiatów, Gminą Brojce, Gminą Karnice oraz Gminą Rewal

w sprawie partycypacji w kosztach utworzenia linii komunikacyjnych

określonych w §1. tejże uchwały."

§4. "Wyraża się wolę przyjęcia pomocy finansowej

od gmin wskazanych w §3.

na realizację zadania określonego w §1. tejże uchwały."

Takie propozycje są do porządku... do zmiany tego projektu uchwały.

(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto, ja tutaj chyba mam jakąś nieścisłość, dlatego że

dostarczano do mnie przed chwileczką właśnie tą autopoprawkę naniesioną

to jest z propozycją do zmiany tego projektu uchwały

o wykreślenie punktu 2

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, §2.

(Grzegorz Szafrański) §2. zastępuje §2. o innej treści.

"Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Gryficki umowy o świadczenie

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy organizatorem

Powiatem Gryfickim, a operatorem."

(Waldemar Wawrzyniak) To jest akurat u nas §3. w starej uchwale

i on staje się §2. w związku z tym tego nie czytamy.

On jakby przesunie się do góry ten punkt.

(Grzegorz Szafrański) Czyli to jest §2?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, to jest w starej uchwale §3. który staje się teraz §2.

(Grzegorz Szafrański) Dobrze, dziękuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Natomiast te dwa, które zostały odczytane, czyli jeszcze raz przeczytam.

§3. - wtedy by było: "Wyraża się wolę zawarcia porozumienia

pomiędzy Powiatem Gryfickim, a Gminą Gryfice, Gminą Trzebiatów, Gminą Brojce, Gminą Karnice

oraz Gminą Rewal

w sprawie partycypacji w kosztach utworzenia linii komunikacyjnych

określonych w §1. tejże uchwały."

To będzie wtedy §3.

I dodatkowo §4.

Wyraża się wolę przyjęcia pomocy finansowej od gmin wskazanych w §3.

na realizację zadania określonego w §1.

I tutaj wtedy tylko przesunięcie by nastąpiło

§4. stałby się §5. a §5. [stałby się] §6.

Po prostu numeracja paragrafów by się zmieniła.

A treść pozostałej części uchwały pozostałaby niezmieniona.


(Grzegorz Szafrański) Rozumiem, w takim bądź razie punkt 2. tej uchwały Rady Powiatu w Gryficach

w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej

w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gryficki

oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora umowy

z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

na wniosek Zarządu §2. otrzymuje brzmienie

"Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Gryficki umowy

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy organizatorem

Powiatem Gryfickim, a operatorem."

I punkt 3... §3, przepraszam. "Wyraża się wolę na zawarcie porozumienia

Pomiędzy Powiatem Gryfickim, a Gminą Gryfice, Gminą Trzebiatów, Gminą Brojce

Gminą Karnice oraz Gminą Rewal w sprawie partycypacji w kosztach

stworzenia linii komunikacyjnej

[kaszlnięcie]

[...] §1. uchwały

i punkt 4. otrzymuje brzmienie

"Wyraża się wolę przyjęcia pomocy finansowej od gmin wskazanych w §3.

na realizację zadania określonego w §1. uchwały."

Punkt 5. wykonanie uchwały bez zmian

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfickiego

I w punkcie, w §6... Mieliśmy poprawkę?

Nie...


§6. uchwała wchodzi w życie [...]

[kaszlnięcie]

[...] od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Czy taką państwo radni przyjmują poprawkę?

Wyrażają zgodę na wniesienie? Zarząd, przepraszam?

(Ryszard Chmielowicz) Ja jeszcze może uzupełnię.

Wczoraj debatowaliśmy na komisjach nad tymi projektami

uchwał dotyczących zbiorowej komunikacji.

Uwagi... Między innymi bardzo aktywnie uwagi wnosił Pan Stanisław Hołubczak

Uwagi zostały uwzględnione jako słuszne

i jako merytoryczne i w związku z tym te poprawki

z dnia wczorajszego znalazły miejsce w tej autopoprawce

Jednocześnie też chciałbym powiedzieć, że 28.09, czyli dwa dni temu odbył się konwent

starostów, wójtów i burmistrzów Powiatu Gryfickiego, gdzie między innymi omawialiśmy

właśnie ten temat zbiorowej komunikacji

i na tym spotkaniu ustalono między innymi

czyli pokazano jaki ewentualny koszt z tym przedsięwzięciem będzie związany

i wstępnie podzielono te koszty między uczestników tego przedsięwzięcia.

Taką analizę tych kosztów ma przed sobą Pan Waldemar Wawrzyniak

i jeśli państwo chcielibyście tutaj usłyszeć jeszcze uszczegółowienia

jakich finansowych... Do końca tego roku, jakich finansowych

będziemy się spodziewać kosztów

to też ta informacja wstępnie to zawiera.

w konsekwencji podpiszemy oczywiście porozumienie

z organizatorami, bo tak się umówiliśmy czyli z wójtami i burmistrzami

i precyzyjnie dookreślimy koszty jakie będą ponosić podmioty

Uczestniczące w tym przedsięwzięciu. Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Szafrański) Otwieram dyskusję w sprawie projektu uchwały.


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, jeśli można.

(Grzegorz Szafrański) Proszę.


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, Panie Starosto. Rozumiem, że te uwagi

które wczoraj zgłaszałem na komisji zostały uwzględnione, ale ja...

wprowadzając te zmiany jak gdyby tracę cel podjęcia tej uchwały.

Pytanie moje jest takie. Czy celem tej uchwały jest

zlecenie dla operatora obsługi tych linii?

Czy celem tej uchwały jest podjęcie działań w celu uruchomienia tych linii?

Zasadnicza kwestia polega na tym, czy my, jako Powiat będziemy się zajmować organizacją

organizacją linii transportu zbiorowego, czy my chcemy zlecić obsługę

a później będziemy organizować współpracę z gminami?

Jaki jest nasz cel? Bo ten §2. który został dzisiaj przesunięty

dla mnie pokazuje zupełnie inny cel. Ja byłem przekonany wczoraj

że celem jest uruchomienie procedury, która pozwoli zawrzeć powiatowi

porozumienia z gminami dofinansowania tego zadania

a wtedy dopiero będziemy szukać operatora, który będzie wykonywał zlecone zadania.

Teraz widzę, że chyba cel jest inny. Najpierw zlecamy operatorowi obsługę

A później uwzględniamy z gminami współpracę.

O co tu chodzi?


(Ryszard Chmielowicz) W zasadzie w tej wcześniejszej wypowiedzi

Pan Radny Stanisław Hołubczak odpowiedział na to pytanie.

Że cel jest tutaj jasno określony, a operator zostanie dopiero wybrany

w spisaniu porozumienia uczestniczenia tych podmiotów w tym przedsięwzięciu.

W szczegółach poproszę Pana Wawrzyniaka, żeby jeszcze przybliżył.

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Panie Wicestarosto.

(Waldemar Wawrzyniak) Dziękuję.

Celem tak naprawdę podjęcia uchwały

jest zorganizowanie przewozów na określonych liniach.

Te linie zostały uzgodnione z włodarzami gmin, które chcą uczestniczyć

też również finansowo w tym przedsięwzięciu.

W związku z tym podjęcie tej uchwały pozwala nam

na podjęcie, jakby zobligowanie, czy też danie gminom

które będą w tym uczestniczyły szansę na to, żeby też w swoich


czy w swoich radach, czy w swoich działaniach podjęły stosowne uchwały

zabezpieczające na środki na przewóz i na realizacjęzadań związanych z przewozem.

My w pierwszej kolejności podpiszemy porozumienia z gminami

następnie potem będziemy wyłaniali operatora, który będzie świadczył te usługi

związane z przewozem transportu zbiorowego.

To nie jest tak, że najpierw będziemy wyłaniali przewoźnika, a potem będziemy szukali.

Najpierw zabezpieczamy porozumienia między gminami, potem ogłaszamy postępowanie

wyłaniamy przewoźnika, który będzie realizował, świadczył tą usługę.


(Stanisław Hołubczak) No rozumiem. Jeśli mogę, Panie Przewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) Proszę [...]

(Stanisław Hołubczak) Sprawa jest oczywista. Wobec tego ja proponuję wykreślenie §2. po zmianach

I pozostawienie tego do kolejnej sesji.

Z tego względu... Powód jest bardzo prosty.

Żeby podpisać porozumienie z operatorem musicie mieć zabezpieczone środki w budżecie.

A dzisiaj ich nie macie, więc po co wam upoważnienie do zawarcia umowy?

Samo upoważnienie nie wystarczy. Muszą być pieniądze przygotowane w budżecie.

A dzisiaj ich nie ma.


(Waldemar Wawrzyniak) Okej. I tutaj się zgadzam z Panem Przewodniczącym

Ale z drugiej strony dzisiaj danie takiego upoważnienia nie nosi też niczego w sobie

ponieważ dopiero zawrzemy takie porozumienie, jeżeli będziemy mieli te środki w budżecie

czyli przy następnej sesji, jeżeli zabezpieczymy, jeżeli już z gminami uzgodnimy pewne rzeczy

natomiast moim zdaniem nie rodzi tutaj z tego tytułu się jakieśkolwiek zagrożenie

bo byśmy musieli na następnej, nowej już sesji podejmować uchwały dotyczące tylko tego punktu.

dzisiaj jest to problem-

[kaszlnięcie]


(Stanisław Hołubczak) Nie tylko. Najważniejsza rzecz to zabezpieczenie środków w budżecie.

Bez tego nie możecie podpisać umowy z żadnym operatorem.

(Waldemar Wawrzyniak) Ale ten zapis nie nakłada na nas obowiązek

podpisania już jakiegokolwiek porozumienia z operatorem.

(Stanisław Hołubczak) Po co wam ten zapis, skoro intencją jest to, żeby podpisać porozumienia z gminami

w sprawie współpracy? To jest najważniejszy cel.

A nie umowa z operatorem.


(Waldemar Wawrzyniak) Nie wiem, ja tu nie widzę jakiejś kolizji ale oczywiście to jest jakby do rozważenia

przez pozostałych radnych.

(Stanisław Hołubczak) Znaczy, warunkiem podpisania umowy z operatorem jest zabezpieczenie środków w budżecie.

Tego na dzisiaj nie macie. Więc i tak musi się odbyć kolejna sesja

żeby stworzyć pieniądze na ewentualne zawarcie umowy z operatorem

jeśli będziecie mieli dogadane porozumienie z gminami.

No i sprawa moim zdaniem jest bardzo prosta. Aczkolwiek odnośnie §3. i §4.

to wydaje mi się, że należałoby podzielić te umowy partnerskie z gminami

na poszczególne linie, dlatego, że nie wszystkie gminy

są zainteresowane współpracą w pełnym zakresie

czyli Gmina Gryfice, Brojce i Trzebiatów pierwsza linia

Gryfice, Rewal i Karnica, drugie porozumienie. To wcale nie musi być w jednym porozumieniu.


(Waldemar Wawrzyniak) Jedno, oczywiście, że nie będzie w jednym.

My ubraliśmy tutaj tą formułę tego §3. jako taki ogólny zapis.

Który dotyczy się do tych zapisów w §1. gdzie są wyszczegółowione te linie.

I te gminy, które akurat są zainteresowane, żeby te dwie linie były.

(Stanisław Hołubczak) To moim zdaniem zapis, w którym mówi się, że należy zawrzeć porozumienie z gminami

wymienia się wszystkie, to oznacza, że trzeba zawrzeć jedno porozumienie ze wszystkimi

a nie z poszczególnymi gminami.

Więc podzielmy to na poszczególne linie.


[kaszlnięcie]

(Waldemar Wawrzyniak) Nie wiem, czy aż tak szczegółowy zapis. Ale w takim razie propozycja jest taka

jeżeli dobrze zrozumiałem intencje kolegi radnego.

Że wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy

Powiatem Gryfickim, a Gminą Gryfice

Gminą Trzebiatów, Gminą Brojce dotyczące realizacji zapisów z linii numer 2

Tak, o tym... Tak, linii numer 2?

Gminą Rewal, Gminą Karnice, Gminą Gryfice i Powiatem Gryfickim

Na realizację linii numer 1 Rozumiem, że o to chodziło?

O takie uszczegółowienie, tak?

(Stanisław Hołubczak) Tak, tak jest.


(Grzegorz Szafrański) Czy taki zapis...

(Waldemar Wawrzyniak) Okej, ja rozumiem, że jeżeli chodzi o taki zapis

na pewno niczemu nie świadczy. W ramach autopoprawki taki zapis

będzie uszczegółowiony, nie ma problemu.

(Grzegorz Szafrański) W takim bądź razie...

(Waldemar Wawrzyniak) Tak?

(Grzegorz Szafrański) Pan Radny jeszcze, proszę.


To, o co pytałem wczoraj na komisji, paragraf ostatni, szósty.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

czy wchodzi w życie z dniem podjęcia, albo od 1 października, a podlega ogłoszeniu?

Jaki zapis powinien tutaj się znaleźć?

(Waldemar Wawrzyniak) Właśnie taki, jak został przedstawiony

w propozycji, czyli uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.

Konsultowaliśmy to z mecenasem, który jest obecny [...]

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, jasna sprawa.

(Grzegorz Szafrański) W takim razie w obecnej sytuacji

(Czesław Bukowiec) Mam jeszcze pytanie.

(Grzegorz Szafrański) Tak, proszę jeszcze. Panie Radny.

(Czesław Bukowiec) Bo ja przysłuchuję się tutaj dyskusji.

No i nie wiem czy celowe by było uwzględnienie w budżecie pieniędzy na ten cel

jeżeli nie mamy wyłonionego jeszcze oferenta, usługodawcy.

Rozumiem, że usługodawca będzie wyłoniony w przetargu.

Także według mnie celowe by było najpierw wyłonienie usługodawcy

a później zabezpieczenie pieniędzy w budżecie.

Nie wiem, czy pieniądze w budżecie są już zabezpieczone

czy ich nie ma i czy się znajdą na ten cel.

No bo muszą się znaleźć, jeżeli zostanie podjęta tutaj uchwała

A pieniądze mogą być różne, mniejsze lub większe.

Zależy na jaką kwotę operator zgodzi się wykonać tą usługę.

(Marian Maliński) Ale nie można podejmować żadnych zobowiązań

które nie są zapisane w budżecie.


(Grzegorz Szafrański) Panie Czesławie, najpierw musi być przyjęty projekt uchwały w tym przypadku.

Więc wówczas można dopiero wyłonić, jeśli będą zabezpieczone środki

[...] operatora, ja tak to rozumiem.

W związku z tym, że musimy chwileczkę tutaj pewne wprowadzić zmiany do tego projektu uchwał

Ogłaszam 5 minutową przerwę. Dziekuję.


Otwieram już po przerwie. Proszę o wyłączenie.


(Grzegorz Burcza) Halo, a ja już mam przywrócone połączenie? Grzegorz Burcza z tej strony.


(Grzegorz Szafrański) Tak, Grzegorz. Słyszymy w końcu ciebie, tak.

(Grzegorz Burcza) Aha, już już. Kamera, kamera, kurde.

Nie wiem, co tu się wyrwało.


Halo? Aha, o jestem. Widzę.

Super.


(Grzegorz Szafrański) Czy dołączyli wszyscy radni?

Po przerwie?


Wznawiam obrady dzisiejszej sesji po przerwie.

Wracamy do punktu 6.

Zostały naniesione poprawki, autopoprawki przez Zarząd.


Odczytam autopoprawki zgodnie z propozycją.

§2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Gryficki umowy o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy organizatorem

Powiatem Gryfickim, a operatorem.

§3. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim

Gminą Gryfice, Gminą Karnice oraz Gminą Rewal.


W sprawie partycypacji w kosztach utworzenia linii komunikacyjnej

określonej w §1, pkt 1.

i pkt 2. otrzymuje brzmienie

Między Powiatem Gryfickim, Gminą Brojce, Gminą Gryfice oraz Gminą Trzebiatów

w sprawie partycypacji w kosztach utworzenia linii komunikacyjnej określonej w §1. pkt 2.


Poprawki zostały naniesione. Proponuję poddać pod głosowanie poprawki.


Czy w tej sprawie są jeszcze pytania?

(Kazimierz Sać) Ja mam tylko takie pytanie, a ile tych poprawek jest?


Dużo?

(Grzegorz Szafrański) Poprawka dotyczy... dwie.

(Kazimierz Sać) Nie, chodzi mi tylko o to, czy nie można by było jakby blokowo tych dwóch, a nie każdą z osobna.


(Grzegorz Szafrański) Można, można. Oczywiście. Tak jest przygotowane.


W takim bądź razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały z naniesionymi...

Same poprawki, przepraszam. W sprawie...

Tak, poddaję pod głosowanie wniesione autopoprawki przez Zarząd.

Proszę o przygotowanie tablicy.


Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej

w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gryficki

oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora

umowy z operatorem o świadczenie usług.

Proszę o głosowanie zgodnie...


W zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gryficki

oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez

organizatora umowy z operatorem

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wprowadzenie zmiany w §2. oraz uzupełnienie uchwały o §3 oraz §4.


Proszę o przystąpienie do głosowania.

Radny Czesław Bukowiec?


(Czesław Bukowiec) Wstrzymuję się od głosu.

(Grzegorz Szafrański) Radny Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Maliński?


Ryszard?


(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ja jestem za. Radny Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Wracamy do Ryszarda. Ryszard Maliński?


Nie mamy połączenia.


Mamy i tak większość w tym przypadku.

Za przyjęciem proponowanych zmian do autopoprawki

głosowało za 11, wstrzymał się 1 radny, przeciw 0.

Poprawki zostały do uchwały przyjęte.

I teraz przegłosujemy całą uchwałę Rady Powiatu z poprawkami.


Uchwała... Tablica do głosowania, proszę.


[kaszlnięcie]

Odczytam projekt uchwały z wprowadzonymi poprawkami.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenie linii komunikacyjnych

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

organizowanego przez Powiat Gryficki oraz wyrażenia zgody

na zawarcie przez organizatora umowy z operatorem

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Proszę o przystąpienie do głosowania.

Radny Czesław Bukowiec?


(Czesław Bukowiec) Wstrzymuję się.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radna Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ryszard Maliński?


Nie mamy znów połączenia.

(Grzegorz Szafrański) Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ja jestem za. I Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Za przyjęciem-

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze ja.

(Grzegorz Szafrański) A przepraszam Pani Agnieszko.

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo. Pominąłem gdzieś.

Uchwała została przyjęta 11 głosami.


Nie głosowało 5 osób, wstrzymujący się 1 głos.

Dziękuję.

Kolejnym punktem w porządku obrad jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim, a Powiatem Łobeskim

w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

W tej kwestii są jakieś zapytania?

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący.

Jak wspomniałem wcześniej

autorami tych uchwał jest Powiat Łobeski, który będzie tutaj liderował

w zawarciu tego porozumienia

Natomiast na wczorajszej komisji padła sugestia, czy też wniosek

dopisania, aby §2. miał określone brzmienie, przeczytam

"Powiat Łobeski będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego

w ramach zawartego porozumienia, o którym mowa w §1.

Konsultowaliśmy to z Powiatem Łobeskim. Nie ma z ich strony jakby zastrzeżeń

do wprowadzenia takiego uszczegółowienia.

I w związku z tym prosiłbym, żeby prowadzić zapis §2. w tej treści, którą przekazałem

A następna numeracja po prostu przesunie się o 1

§2 stanie się §3, 4 i tak dalej, aż do ostatniego. Będzie ona miała 5 paragrafów. Dziękuję.


[kaszlnięcie]


(Grzegorz Szafrański) Przepraszam, miałem wyłączony mikrofon. Rozumiem, że autopoprawka dotyczy §2?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak. Nowe brzmienie §2...

(Grzegorz Szafrański) Zostaje nadane nowe brzmienie

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, nowe brzmienie §2. Pozostałe paragrafy przesuną się o 1 dalej.


(Grzegorz Szafrański) Powiat Łobeski będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego w ramach

zawartego porozumienia, o którym mowa w §1.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, to miałby być treść §2.

(Grzegorz Szafrański) Dobrze, rozumiem. Czy są pytania jeszcze w tej sprawie?

W sprawie tego projektu uchwały?


Jeżeli nie ma, to proszę o przygotowanie tablicy do głosowania autopoprawki.

W projekcie uchwały.


Odczytam autopoprawkę do uchwały Rady Powiatu.

Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli

zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim, a Powiatem [Łobeskim]

w zakresie powierzenia zadania organizacji

publicznego transportu zbiorowego, dotyczy §2.

Proszę o przegłosowanie autopoprawki.


Pan Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pani Radna Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Agnieszka Mackojć?


Nie mamy połączenia?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo. Radny Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Ryszard Maliński?


Ryśka nie mamy.

Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

I Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

Dziękuję.

Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu została przyjęta

12 głosami, przeciw 0, wstrzymało się 0

Dziękuję.

W związku z powyższym odczytam teraz projekt uchwały

z naniesioną już autopoprawką.

I przystąpimy do głosowania.


Podjęcie uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli zawarcia

porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim i Powiatem Łobeskim

w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Proszę o przystapienie do głosowania. Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Za.

(Grzegorz Szafrański) Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Ryszard Maliński?


Nie mamy. Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję pięknie. Jestem za. I Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych.

Nie głosowało 5, nie wstrzymał się nikt, przeciw 0.

Uchwała została przyjęta.


Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia

linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

organizowany przez Powiat Łobeski w porozumieniu z Powiatem Gryfickim

Czy w tej sprawie są pytania?

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można, Panie Przewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Waldemar Wawrzyniak) Tak jak wspomniałem, autorem jest Powiat Łobeski i bardzo intensywnie pracują i oni i my

tutaj nad tymi uchwałami w związku z tym, że

w projekcie uchwały w §2. określona została data 1 października, zaproponowana przez nich

A oni dzisiaj technicznie mogą nie dotrzymać tej daty, w związku z tym wnoszą

w porozumieniu z nami, żeby w ogóle wykreślić ten §2. określający

że będą wykonywane te przewozy od 1 października 2021 roku.

Nie chcą określenia w tej chwili tej daty.

(Grzegorz Szafrański) Rozumiem.


[kaszlnięcie]


[kaszlnięcie]


(Waldemar Wawrzyniak) Aha, jeszcze w §3. jest, że uchwała wchodzi w życie

po upływie 14 dni od opublikowania w dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

czyli zmieniony będzie w tym wypadku §3. Bo jak wykreślimy §2, to się przesuną na jeden

czyli zapis dotyczący wejścia w życie.


(Grzegorz Szafrański) Czy w tej sprawie radni mają pytania?


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, jeśli można.

(Grzegorz Szafrański) Proszę.


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, ja myślę, że w związku z poprzednio podjętą uchwałą

§1. należałoby zmienić.

Obecnie zapis jest następujący: Określa się linie komunikacyjne

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

organizowanego przez Powiat Łobeski i Powiat Gryficki.

I myślę, że tutaj powinien być zapis taki jak w tytule, czyli

Transportu zbiorowego organizowanego przez

Powiat Łobeski w porozumieniu z Powiatem Gryfickim

A nie literka "i".

(Waldemar Wawrzyniak) Myślę, że może być taka, oczywiście, żeby to było spójne z tytułem uchwały.

(Stanisław Hołubczak) Z tytułem uchwały, ale i z poprzednio przyjętą uchwałą.

Czyli organizatorem jest Powiat Łobeski w porozumieniu z Powiatem Gryfickim.

(Waldemar Wawrzyniak) Jest to spójne, tak.

(Grzegorz Szafrański) Czy Zarząd wyraża wolę przyjęcia takiej zmiany?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, ta poprawka, czyli ta zgłoszona uwaga jest do przyjęcia, jak najbardziej.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Przygotujemy... Naniesiemy tutaj za chwilę poprawki.

Autopoprawki, co do projektu uchwały.


Panie Radny Stanisławie, czy mógłby Pan powtórzyć do §1.


propozycję zmiany?

(Stanisław Hołubczak) Już czytam. §1. Określa się linię komunikacyjną użyteczności publicznej

w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Łobeski

w porozumieniu z Powiatem Gryfickim relacji


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.


[dzwonek telefonu]


[...]


Odczytam państwu teraz-

[...]


Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie

publicznego zbiorowego organizowanego przez Powiat Łobeski

w porozumieniu z Powiatem Gryfickim.

Wprowadzenie zmian w §1.

[dźwięk kroków]

§1. otrzymuje brzmienie

"Określa się linię komunikacyjną użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu

organizowanego przez Powiat Łobeski w porozumieniu z Powiatem Gryfickim relacji"

dalej bez zmian, punkt 1. i 2.

Wykreśla się punkt 2, zastępuje go...

Przepraszam, wykreśla się §2, zastępuje go §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfickiego

i §3. otrzymuje brzmienie "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Proszę o głosowanie w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu uchwały.

Czesław Bukowiec?

(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Grzegorz Burcza?


Grzegorz?


Znów nam zerwało. Wrócimy.


Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Grzegorz... Przepraszam, Radny Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Tak, jestem za również.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radna Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Ryszard Maliński?


Nie mamy połączenia nadal.

Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ja jestem za. I Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Za wprowadzeniem poprawki do uchwały głosowało 11 radnych.

Nie głosowało 6, wstrzymał się 0, sprzeciw 0.

W związku z tym poddam pod głosowanie po wniesionych już autopoprawkach Zarządu

projekt uchwały pod głosowanie.


Na tablicy widnieje projekt uchwały.

Odczytam państwu. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia linii komunikacyjnej

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

organizowanego przez Powiat Łobeski w porozumieniu z Powiatem Gryfickim.

Proszę o przystąpienie do głosowania.

Radny Czesław Bukowiec?


(Czesław Bukowiec) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radny Grzegorz Burcza?


Nie mamy. Dziękuję. Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Oczywiście, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Agnieszka Mackojć?


(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Maliński?

Nie mamy nadal. Radny Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Grzegorz Szafrański jest za. I Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych.

Nie głosowało 6, wstrzymało się 0, sprzeciw 0.

Uchwała została przyjęta. Dziękuję.

I punkt kolejny po zmianie porządku obrad to są interpelacje i zapytania radnych.


Proszę. Czy są interpelacje, zapytania radnych?

(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz.

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Pani Joanno.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.


21 sierpnia wystąpiłam z interpelacją do Pana Starosty Ryszarda Chmielowicza

odnośnie budowy ciągu, traktu pieszego w Trzebiatowie, na odcinku od ul. Zagórskiej 28-30

To jest budynek przy torach, który użytkuje jednostka wojskowa.

Blisko zakładu Eko Serwis, o ile się nie mylę teraz tam się obok znajduje zakład Eko Serwis.

A mianowicie chodziło mi o budowę ciągu pieszego

od ulicy właśnie Zagórskiej nr 28-30 w kierunku sklepu Dino

Oraz od ronda św. Ottona do ulicy Grzybowej.

Tam jest odcinek, na krótkim odcinku jest kawałek chodnika wyłożonego.

Niestety, dalszy odcinek jest bez chodnika, bez ciągu pieszego.

Muszę zaznaczyć, że ta droga jest bardzo ważna, ponieważ tamtędy codziennie rano

chodzą dzieci do szkoły, do szkoły podstawowej która mieści się na ul. Kamienieckiej

To jest szkoła 1-3

Zaraz za szkołą jest również usytuowany zakład opieki zdrowotnej

dla dzieci, dla osób dorosłych oraz laboratorium medyczne.

Także uważam, że ten ciąg pieszy...

Ja poprosiłam o podjęcie rozmów z przedstawicielami dróg wojewódzkich

dróg gminnych oraz przedstawicielami sklepu Dino

w celu wybudowania tego ciągu pieszego, ponieważ ja jeżdżę codziennie tamtędy do pracy

i widzę jak to jest niebezpieczne. Teraz już jest ciemno.

Małe dzieci chodzą do szkoły. Oczywiście są prowadzane przez osoby dorosłe, wiadomo.

Niemniej jednak to nie zmienia faktu, że taki stan rzeczy zagraża ich, a nierzadko również ich życiu.

Otrzymałam odpowiedź z rejonu dróg wojewódzkich w Gryficach

Niemniej jednak pani tutaj porusza odcinek drogi ciągu pieszego od ul. Zagórskiej do ul. Polnej

Jest to odcinek od sklepu Dino do ul. Polnej.

Ul. Polna znajduje się w kierunku Trzebiatowa, tak?

Tam faktycznie jest jakiś taki... Takie miejsce, to nie jest ciąg pieszy.


Tam jest a'la parking wybudowany.

Czy ktoś sobie po prostu dostosował, przystosował miejsce parkingowe.

Można się tamtędy poruszać do sklepu.

To jest jakieś takie wyjście z sytuacji, że faktycznie od ul. Polnej można do sklepu Dino dojść.

Niemniej jednak mi chodziło bardziej w tej interpelacji o zabezpieczenie drogi

i stworzenie bezpiecznych warunków przejścia z ul. Zagórskiej nr 28-30, to jest przed torami.

Do sklepu Dino, tam nawet nie ma nawet przejścia dla pieszych.

Przy rondzie Słonia nie ma nawet przejścia dla pieszych.

Oraz odcinka od ronda św. Ottona do ul. Grzybowej.

Do ul. Grzybowej nie ma chodnika, już poza ul. Grzybową to jest ciągle

droga Kamieniecka, główna droga Kamieniecka do szkoły już jest chodnik, tak?

Do tego chodnika, do ul. Grzybowej trzeba dojść poboczem.

Trzeba dojść ulicą, jezdnią, ruch jest...natężenie ruchu jest bardzo duże w godzinach porannych.

Także ja bardzo proszę o podjęcie rozmów z przedstawicielami, tak jak już mówiłam

władz Gminy i Trzebiatów i z przedstawicielami rejonu dróg wojewódzkich

o podjęcie jak najszybszych działań celem stworzenia bezpiecznych warunków

zwłaszcza dla tych małych dzieci, tak?


Żeby później nie płakać, żeby się nie wydarzyło jakieś nieszczęście.

Ponieważ dobro i życie jest najcenniejsze, tak?

Nic nie odkupi życia i zdrowia naszych dzieci. Dziękuję bardzo.

Ja mam nadzieję, że Pan Starosta wypowie się w tej kwestii chociaż teraz troszeczkę mi wyjaśni

Być może ja czegoś nie zrozumiałam, tak? Być może są jakieś zamysły w tej kwestii.

(Grzegorz Szafrański) Pani Joanno, to jest...

(Ryszard Chmielowicz) Proszę...

(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto, może ja tak pokrótce.

Ponieważ pismo, o którym mówi Pani Radna

wpłynęło również do wiadomości Pana Starosty Powiatu Gryfickiego

jak i również Przewodniczącej jeszcze Rady Powiatu Gryfickiego.

Do biura rady, jak i również do ZDiGK w Trzebiatowie.

(Ryszard Chmielowicz) Parę zdań może...

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Uzupełnienia, bo...

Jak państwo wiecie w tym ostatnim etapie jest budowa tak zwanego obejścia

czy obwodnicy miejscowości, miasta Trzebiatów.

Gryficki pierwszy etap się ściśle wiąże właśnie z tematem tak zwanej ustawy kaskadowej.

Ustawa kaskadowa powoduje to, że pewne odcinki dzisiaj dróg wojewódzkich

po przebiegu nowej drogi zostaną przekazane Powiatowi Gryfickiemu.

Tak się stało już w przypadku dróg w Gryficach, ulic w Gryficach

od ronda tam, od Brojc... To nie jest rondo, tylko skrzyżowanie

Od Brojc ulica Piastów, Broniszewska, Nadrzeczna, Górska, Orzeszkowej.

I te ulice zostały już przekazane Powiatowi Gryfickiemu

czyli kategoria dróg z dróg wojewódzkich przeszła na kategorię dróg powiatowych.

I drugi odcinek od ronda na Trzebiatów, w kierunku ulicy Kościuszki

cały ten ciąg drogi wojewódzkiej również staje się kategorią drogi powiatowej

Tak też będzie w przyszłym roku, jak zostaną zakończone...zostanie zakończony ostatni etap

inwestycji obejścia miasta Trzebiatów.

W spadku dostaniemy... Tego się już można spodziewać

bo ciąg zdarzeń jest jakby oczywisty. W spadku dostaniemy tą ul. Zagórską

Pani Joanno, ta właśnie od ronda przy jednostce do ul. Polnej.

Ten cały ten odcinek. I również od drugiego ronda w dół.

Od drugiego ronda ta ul. Kamieniecka w całości stanie się również kategorią drogi powiatowej.

I w takim momencie trudno jest przystępować do rozmów o to, żeby oni uczestniczyli...

Ważne jest też, żeby współuczestniczyć w kosztach modernizacji, w kosztach budowy

dalszych elementów infrastruktury, choćby chodników.

Wcześniej bywało tak w zaszłościach, że jak budowano drogę wojewódzk

to można było wyegzekwować również remonty dróg tych łączących.

Teraz projekty realizowane są stricte przypisane do jednego tematu

i tam rezerw takich finansowych nie ma.

Niemniej jednak, o tym, co Pani prosi będziemy rozmawiać. Bo od tego też trzeba zacząć.

Będziemy rozmawiać, żeby tu poprosić o to...o udział w tym przedsięwzięciu.

dla bezpieczeństwa, tak jak Pani to zauważyła, że jeżdżąc tam codziennie

zauważyła Pani, że ten odcinek jest bardzo niebezpieczny, bo piesi

nie bardzo mają jak się na tych odcinkach poruszać bezpiecznie.

W związku z tym my musimy, bo to jest inwestycja.

My musielibyśmy rozpocząć dyskusję na temat inwestycji, jakie powinniśmy przewidzieć

w planie budżetowym 22 roku.

I to jest jakby jeden z tych wniosków, który trafi pod obrady Komisji Gospodarczej, Budżetowej

I będziemy na ten temat rozmawiać. To tak gwoli dopowiedzenia.

Doinformowania w tym temacie.


(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze ad vocem, przepraszam.

(Ryszard Chmielowicz) Tak?

(Joanna Duzinkiewicz) Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Pan Starosta mówił o odcinku od sklepu Dino do ul. Polnej?


(Ryszard Chmielowicz) Znaczy ul. Polna to jest zaraz za jednostką po prawej stronie.

(Joanna Duzinkiewicz) Na przeciwko jednostki, tak.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak. To ten-

(Joanna Duzinkiewicz) [...]przejście przebywane jest w miarę bezpiecznie.

(Ryszard Chmielowicz) Do ronda... Od samego ronda, aż do ronda na końcu Trzebiatowa


(Joanna Duzinkiewicz) Tam też jest chodnik.

(Ryszard Chmielowicz) Kategorią drogi-

(Joanna Duzinkiewicz) Ale chodzi mi, przepraszam bardzo. Chodzi mi o ten odcinek od torów, przy torach-

(Ryszard Chmielowicz) A ten jest dalej przy... Tak, ten zostanie dalej przy drodze wojewódzkiej.

Bo ona tylko przez rondo...przez to obejście zmieni swój kierunek.

Ale na Gryfice - ten odcinek pozostanie drogą wojewódzką

to jest dalej ten ciąg drogi wojewódzkiej.

Tutaj o tym też...tutaj to już w sposób szczególny trzeba rozmawiać

z drogami...z Zarządem Dróg Wojewódzkich, z Marszałkiem

na temat wspólnego być może też przedsięwzięcia. Oczywiście takie rozmowy uruchomimy.


(Joanna Duzinkiewicz) Jeżeli chodzi o drogę...ulicę Kamieniecka.


Powiedział Pan, że za rok droga będzie-

(Ryszard Chmielowicz) W czerwcu będzie obejście oddane do użytku i w tym momencie-

Rozumiem, że dzieci do końca roku szkolnego, do czerwca

mają uczęszczać do szkoły poboczem, drogą, jezdnią?

(Ryszard Chmielowicz) No nie mamy przewidzianych-

(Joanna Duzinkiewicz) Ja bardzo proszę się tam przejechać i zobaczyć, jakie są tam warunki.

Zwłaszcza teraz, jeżeli pada deszcz, jest brzydka pogoda. Jak stan wygląda.

Naprawdę, to jest bardzo-

(Ryszard Chmielowicz) Jakiej długości, bo ja tak...

(Joanna Duzinkiewicz) Bardzo proszę o podjęcie działań, tak? W tej kwestii.

(Ryszard Chmielowicz) Podjedziemy tam zobaczyć.


Jaki długi to odcinek i jaki-

(Joanna Duzinkiewicz) To jest niewielki odcinek.

(Ryszard Chmielowicz) Jak kosztowo-

(Joanna Duzinkiewicz) To jest niewielki odcinek, aczkolwiek jest bardzo potrzebny, jest niezbędny.

(Ryszard Chmielowicz) Okej.

(Joanan Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Proszę, jeszcze interpelacje i zapytania radnych?


Nie ma? Przechodzimy do punktu 10. Informacje i komunikaty

Wpłynęło kilka pism do biura rady.

Jedno z pism wpłynęło od Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

dotyczące przestrzegania zasad horyzontalnych.

Tak pokrótce tylko informację przedstawię. Dotyczy to pismo

właściwie realizacji programów i projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej

w perspektywie finansowej 21-27.

W sumie to pismo zostało skierowane do burmistrzów, wójtów miast, starostów

Natomiast jest tutaj w tej treści również zapis dotyczący podejmowania uchwał

w związku z tym w części pozwolę sobie odczytać.

"Przestrzeganie zasad horyzontalnych stanowi o trwającej perspektywie finansowej

kryterium obligatoryjne wyboru projektów do dofinansowania.

Żaden projekt, który nie spełnił powyższego kryterium

Nie mógł zostać wybrany do dofinansowania.

Musi zostać zastosowane w perspektywie

2021-2027, na co chciałbym zwrócić państwa szczególną uwagę."

"Mając na uwadze powyższe zwracam się do samorządów, których organy uchwałodawcze

przyjęły tego typu dokumenty o ich analizach, weryfikacjach

czyli zawierają one zapisy, w które niekiedy nawet wbrew intencjom organów stanowiących

mogły potencjalnie stać się przedmiotem nadinterpretacji w tym zakresie."

"Przykładem takiej nadinterpretacji są w naszej opinii uwagi formowane

pod adresem samorządowych, głównie tutaj kart praw rodzin."

"Jestem przekonany, że fundusze europejskie dostępne w obecnej oraz nowej perspektywie

finansowej przynoszą wymierne korzyści wszystkim obywatelom naszego kraju."

Podpisał Sekretarz Stanu... Waldemar Buda.

To jest jedno pismo informujące.


Kolejne, które pismo wpłynęło, właściwie jest to... Wpłynęło do Przewodniczącego Rady Powiatu

dnia 20 września, jest to pismo skierowane, informujące właściwie UODO

które wpłynęło jako skarga Pana [...]

zwanym dalej skarżącym, na nieprawidłowości w procesie przetwarzania

jego danych osobowe przez Starostwo Gryfickiego...Zarząd Powiatu Gryfickiego.

jak również Rady Powiatu Gryfickiego, oraz przewodniczącą związku nauczycielstwa...

Oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

I są 3 punkty, zapytania.

Czy Rada Powiatu Gryfickiego przetwarza dane osobowe skarżącego?

W zakresie jego imienia, nazwiska, miejsca pracy, stanowiska pracy itd.

2. Czy Rada Powiatu Gryfickiego udostępniła dane osobowe skarżącego

wskazane w punkcie 1. informacje

i czy Rada Powiatu Gryfickiego udostępniła dane osobowe skarżącego

wskazane w punkcie 1 Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu.

Została przygotowana dnia 24 września odpowiedź

[...]porady mecenasa powiatu.

i skierowane do UODO, informacja...odpowiedź w zasadzie w tej sprawie skarżącego.


Mamy tutaj również [...] Powiatu, właściwie biura rady


i Zarządu Powiatu Gryfickiego dwa pisma załączone.

I to pismo dotyczy wniosku, właściwie mieszkańców sołectwa

które składa petycję do Starosty Powiatu Gryfickiego, w sprawie budowy ciągu

pieszego-rowerowego z Gryfic do miejscowości Jabłonowo.

Na odcinku praktycznie...konkretnie chodzi o budowę ścieżki rowerowo-pieszej.

Mieszkańcy tutaj argumentują to dość dużym ruchem szybkim, ruchem pojazdów.

Jest do tego załączona również informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach

Referat ruchu drogowego.

Gdzie odpowiadają na pismo z dnia 20 lipca w sprawie analizy zdarzeń drogowych w Jabłonowie.

Informują, że w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwie 2021 roku

w rejonie miejscowości Jabłonowo doszło do 8 kolizji drogowych

w tym 3 z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu.

Z innych przyczyn, nieprawidłowego wyprzedzania itd.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo

mieszkańców miejscowości Jabłonowo oraz reagując na zgłoszenia dotyczące

przekroczeń prędkości kierujących pojazdy w obszarze zabudowań

w miarę możliwości kierowane są kontrole referatu drogowego.

Z uwagi na powyższe oraz intensywną rozbudowę miejscowości Jabłonowo

jak również ruch kołowy i pieszy w tym rejonie

zasadnym jest wnioskować o budowę chodnika dla pieszych na odcinku drogi.

I to pismo było skierowane do Zarządu Dróg... Nie do Zarządu Dróg, tylko do...

Tak, do Zarządu Dróg Powiatowych. I jest odpowiedź...


Dotyczy... Tu jest odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach.

Aby w propozycjach do budżetu na rok 2022 wnioskować o zabezpieczenie

kwoty 60 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego

na tym odcinku drogi.

W związku z powyższym mam taką propozycję... Ponieważ to jest... Takie działania

są w kompetencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Które zajmują się sprawami obywateli. I proponowałbym skierować to pismo

do powyższej komisji w celu wydania odpowiedniego stanowiska w tej sprawie.


Czy państwo radni to akceptują? Bo jeżeli tak, to musielibyśmy to przegłosować.


W takim bądź razie to jest moja propozycja. Proponuję w tej formie pismo dotyczące

przebudowy ciągu pieszo-rowerowego i zabezpieczenie kwoty 60 000 zł

na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku.

Przekazać do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

I poproszę o głosowanie.

(Kazimierz Sać) Ale ja nie sądzę, że tu jest potrzebne głosowanie.

Ale jeśli Pan Przewodniczący zarządzi, to niech tak będzie.

(Grzegorz Szafrański) Poznać się uważam, że w tym przypadku tak, ponieważ

to jest skierowane pismo przez obywateli, przez społeczeństwo

(Kazimierz Sać) To ja sugeruję, żeby jednocześnie przekazać do i Komisji i do Zarządu.

(Grzegorz Szafrański) Zarząd chyba jest...zapoznał się z tym pismem. Tak.

Do wiadomości Zarządu Powiatu-

(Kazimierz Sać) Pan jako Przewodniczący Rady ma pełne uprawnienia

żeby przekazać to bezpośrednio do każdej komisji

(Grzegorz Szafrański) Tak, oczywiście. Dlatego zgodnie właśnie z art. 16

[...] kieruję to zgodnie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

(Kazimierz Sać) Skarg?

(Grzegorz Szafrański) Wniosków i Petycji.


(Kazimierz Sać) Głosujemy?

(Grzegorz Szafrański) Tak, przygotowyjemy zapis odpowiedni.


(Kazimierz Sać) Ja zrozumiałem, że chodzi o inną komisję, dlatego mówiłem, że [...]


(Grzegorz Szafrański) Skarg, Wniosków i Petycji.

(Kazimierz Sać) Okej.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję, przeczytam teraz treść.

Przekazanie pisma dotyczącego ciągu pieszo-rowerowego i zabezpieczania środków

budżetowych w wysokości 60 000 zł

[kaszlnięcie]

[...] Skarg Wniosków i Petycji celem wydania odpowiedniego stanowiska.

Proszę o przystąpienie do głosowania. Czesław Bukowiec?


Czesiu? Nie słyszymy.


Radny Grzegorz Burcza?


Radny Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję, Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Stanisław Hołubczak?


Nie słyszę.

Radna Renata Teresa Korek?

(Renata Korek) Tak, jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo. Radny Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Maliński?


Nie słyszę. Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ja jestem za. I Radny Waldemar Wawrzyniak?


(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.


(Grzegorz Szafrański) W tym przypadku [...] za przekazaniem do Komisji Skarg, Uchwał i Petycji głosowało 9 osób

Nie głosowało 8, wstrzymało się 0. W związku z tym... Taką też...

Dokument zostanie przekazany bezpośrednio do komisji.

Mamy jeszcze kolejną sprawę.

Otóż z pewnymi problemami.

Ale do Rady Powiatu Gryfickiego konkretnie 8 września

wpłynęło pismo, może odczytam, pozwolę sobie odczytać.

Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pismo stanowiące

zawiadomienie o możliwości naruszenia przez Radnego Rady Powiatu w Gryficach

Pana Grzegorza Szafrańskiego zakazów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym

W powyższej korespondencji zasygnalizowano, że Pan Grzegorz Szafrański

pełni funkcję skarbnika w Kole Łowieckim Łoś Trzebiatów, dla którego to majątek w postaci

obwodu łowieckiego wydzierżawia Starosta Gryficki.

Tymczasem zgodnie z artykułem 25b, ust 1. o samorządzie powiatowym

radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek

lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu

w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności w myśl natomiast artykułu 25a, ust A

cytat ustawy "Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć albo otrzymywać darowizn

mogących podważać zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 25 ust. 1.

Mając na względzie przywołane unormowania

oraz to, że organem uprawnionym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z przyczyn

określonych w artykule 383, §1, pkt. 5 kodeksu wyborczego jest rada powiatu

działając w oparciu o art. 77a ustawy o samorządzie powiatowym

zwracam się z uprzejmą prośba o ustosunkowanie się do powyższych zarzutów

oraz poinformowanie organu nadzoru o zajętym stanowisku do dnia 31 sierpnia 2021

I to było pismo z datą 6 sierpień. Niestety tak się stało, że do nas to pismo

pocztą elektroniczną dotarło 8 września i zostało to potwierdzone

przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego i w tej sprawie pismo skierowane

z dnia 27 września 2021 roku


nawiązuje jak gdyby do treści poprzedniego pisma i ustala nowy termin

jak gdyby, czy nadaje nowy termin tej sprawie do dnia 28 października 2021 roku.


W związku z powyższym... W związku z tym, że dotyczy ta sprawa radnego

proponuję, aby tą sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna

Przygotowała odpowiednie stanowisko w tej sprawie

Ja zwróciłem się do pana mecenasa już z pismem o

przygotowanie odpowiedniej opinii, jak również do Zarządu Powiatu Gryfickiego

o wykazanie wszelkich umów zawieranych między przedstawicielami zarządu

Koła Łowieckiego Łoś w Trzebiatowie a Zarządem Powiatu w ostatnich latach

i również o ustosunkowanie się do tego pisma. W związku z powyższym no to proponuję

o przekazanie tego pisma do Komisji Rewizyjnej a co za tym idzie również o przegłosowanie

mojej propozycji.


Zrobimy minutkę przerwy, tutaj przygotujemy technicznie zapis i połączymy się.


Wracamy po przerwie. Odczytam propozycję pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej

Przekazanie pisma dotyczącego możliwości naruszenia przez Radnego

Pana Grzegorza Szafrańskiego zakazów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym

do Komisji Rewizyjnej oraz zajęcie stanowiska Rady Powiatu w powyższej sprawie.

Proszę o głosowanie.

Kto jest za. Czesław Bukowiec?


Kto przeciw, kto się wstrzymał. Nie ma Pana Czesława.

Grzegorz Burcza?


Nie ma. Radny Ryszard Chmielowicz?


Panie Starosto?


Przerwę sobie panowie zrobili.

Łukasz Czyrny?


Państwo Radni, czy mnie słychać? Czy jest jakiś problem na łączach?


Wracam ponownie, Pan Czesław Bukowiec?


Radny Grzegorz Burcza?


Radny Ryszard Chmielowicz?


Łukasz Czyrny?


Radna Joanna Duzinkiewicz?


Może zrobimy jeszcze minutę przerwy, skoro wszyscy radni

mają problemy z łączami technicznymi?


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, skoro mają problemy to może trzeba zamknąć sesję?

(Grzegorz Szafrański) No właśnie tak się zastanawiam. W takiej sytuacji przejdziemy do dalszej listy.


(Waldemar Wawrzyniak) Niepotrzebnie przerwę ogłosiłeś, wszyscy sobie wyszli.

(Grzegorz Szafrański) No tak, potrzebowaliśmy ten zapis odpowiednio przygotować.

Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radna Renata Teresa Korek?


(Renata Korek) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Radna Agnieszka Mackojć?

(Agnieszka Mackojć) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Radny Marian Maliński?

(Marian Maliński) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Ryszard Maliński?


Radny Kazimierz Sać?


Panie Kazimierzu?


(Grzegorz Szafrański) Jestem za.

(Kazimierz Sać) Jestem, już jestem.

(Grzegorz Szafrański) Tak?

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, no w tej chwili jakby głosowanie jest

bezcelowe wobec braku quorum na sesji.

(Grzegorz Szafrański) No dokładnie.

(Łukasz Czyrny) No ja już jestem.

(Grzegorz Szafrański) Wrócimy-

(Ryszard Chmielowicz) Nie, proszę wrócić. Bo...

(Grzegorz Szafrański) Wrócimy do pozostałych radnych-

(Kazimierz Sać) Okej, dobrze. Ja jestem za. Kazimierz Sać za, tak?

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ja też jestem za. Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. I wracamy do... Czesław Bukowiec?


Nie ma? Grzegorz Burcza, Radny, nie ma.

Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Łukasz Czyrny?


(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. I Pani Radna Joanna Duzinkiewicz?


(Kazimierz Sać) Już mamy quorum.

(Grzegorz Szafrański) Ale jest quorum, w związku z tym propozycja przekazania... Określenia stanowiska


przez Komisję Rewizyjną... Trafi do Komisji Rewizyjnej

Głosowało za, nie głosowało 8, wstrzymało się 0, przeciw 0. Dziękuję.


Kolejnym punktem wolne wnioski.

(Kazimierz Sać) Jeśli mogę na samym początku...

(Grzegorz Szafrański) Proszę Panie Kazimierzu.

(Kazimierz Sać) Zanim otrzymam odpowiedź

ja może krótko wyjaśnię takie


abecadło, czy podstawy, dlaczego tak dopytuję się Starosty Chmielowicza.

To jest jasne i oczywiste, że Starosta z racji pełnienia swoich obowiązków

jest kierownikiem Starostwa. Czyli też jest kierownikiem Gryf Areny

i odpowiada jednoosobowo za to, co się dzieje, w skrócie mówiąc, w Starostwie

nie myląc oczywiście z funkcją Przewodniczącego Zarządu, bo nie o to tutaj chodzi.

Oczywiście Starosta może wskazać obojętnie jaką osobę, jeśli uważa...do odpowiedzi na pytanie.

No ja już to kiedyś powtarzałem, ale jeszcze raz powtórzę akurat

14 radnych, poza 3 funkcyjnymi nie ma żadnych umocowań prawnych

do zarządzania, w tym i Pan Radny Łukasz Czyrny w żaden sposób nie jest umocowany prawnie do

do podejmowania jakichkolwiek decyzji.

Jeśli też nie jest odpowiedzialny prawnie za podejmowane decyzje

w tym wypadku w Starostwie bo nie jest etatowym członkiem zarządu

i tak dalej i tak dalej. Więc jedyną osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie

w tym wypadku Gryf Areny jest Starosta, czyli Pan Ryszard Chmielowicz

dlatego zwróciłem się z tym pytaniem do Starosty, ale czekam na odpowiedź.

(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto?

(Łukasz Czyrny) Ja z miłą chęcią odpowiem.

(Ryszard Chmielowicz) W pełni zgadzam się z tym abecadłem, które przedstawił Pan Radny Kazimierz Sać.

Obowiązki można narzucić na etatowych członków zarządu

i oczywiście obowiązkami jesteśmy obciążeni my, jako Starosta Ryszard Chmielowicz

i Wicestarosta Waldemar Wawrzyniak.

Mamy podzielone obowiązki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego

i to jakby w odpowiedzi na ten sygnał, o który Pan pytał, ale

również jeśli w danym temacie proszę, żeby jeden z członków Zarządu przygotował

powyciągał dokumenty związane-

(Kazimierz Sać) Ja tego nie negowałem.

(Ryszard Chmielowicz) Ja... Tak, ja tego też nie tworzę w formie zarzutu, że coś takiego słyszałem.

Poprosiłem Pana Czyrnego, bo zdjęcie też jakby jego dotyczy

i to zdjęcie wywołało wątpliwości

Poprosiłem, żeby przygotował dokumenty związane z całą tą sytuacją

i chronologicznie je przedstawił na dzisiejszej sesji.

I w związku z tym poproszę Pana Czyrnego, żeby

przestawił tą sprawę.

(Kazimierz Sać) Okej.


(Grzegorz Szafrański) Panie Łukaszu?

(Łukasz Czyrny) Dziękuję Panie Starosto.


Za możliwość udzielenia odpowiedzi.

Bo tutaj nasz kolega Kazimierz Sać chyba z niecierpliwością czeka na odpowiedź.

Więc może tak chronologicznie, jak to było.

Temat się nie pojawił w sprawozdaniu z prac Zarządu na dzisiejszej sesji, ze względu na to

że to jest sprawa troszeczkę wcześniejsza i dotyczyła miesiąca czerwca.

W miesiącu czerwcu zwrócił się do nas, do Zarządu

Pan [...] z pismem z prośbą o pomoc dla swoich podopiecznych.

Ja to pismo mam przed sobą, jeżeli będzie potrzeba, to myślę, że radny Sać również takie pismo uzyska.

(Kazimierz Sać) Ale kto to jest? Pan [...], kto to jest?

(Łukasz Czyrny) Proszę?

(Kazimierz Sać) Kto to jest Pan [...], to znaczy to jest osoba fizyczna, właściciel firmy, bo nie wiem o kogo chodzi?

(Łukasz Czyrny) W imieniu swoich podopiecznych.


Szkoła tańca i sportu Perfect i występuje w imieniu swoich podopiecznych.

Ja może część-

(Kazimierz Sać) Ale przepraszam, że ja przeszkadzam, ale ja nie za bardzo rozumiem, co znaczy podopiecznych.

[...]

(Grzegorz Szafrański) Panie Kazimierzu, może niech-

[...]

(Łukasz Czyrny) Ale jeżeli Pan będzie mi przeszkadzał, to nigdy nie dojdziemy do porozumienia, tka?

(Kazimierz Sać) Okej, dobra.

(Łukasz Czyrny) Ja widzę, że na każde pytanie zawsze ma Pan odpowiedź, niekoniecznie trafną.


I tak...


W związku z...

"Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Gryfickiego o rozważenie możliwości udzielenia

dofinansowania na zakup nagród lub ufundowania sprzętu sportowego

dla podopiecznych szkoły tańca i sportu. Swoje prośby motywuję wysokimi wynikami

uzyskanymi w mistrzostwach świata fitness dzieci, gdzie podopieczne z naszej szkoły

reprezentują Polskę i Powiat Gryficki uzyskując dwa czwarte miejsca przez [...] oraz [...]

w kategorii fitness dziewcząt do lat 10

w ostatnich zawodach "Time For Dance 2021" w Legionowie szkoła uzyskała wyniki

[radny wymienia miejsca zajęte przez zawodniczki - anonimizowano]

Szkoła tańca Perfect reprezentuje Powiat Gryficki na najwyższym poziomie

w dziedzinie tańca oraz fitness zajmując czołowe miejsca.

Z uwagi na wieloletnią współpracę proszę o rozpatrzenie mojej prośby.

Temat był dyskutowany na Zarządzie

i 17 czerwca została wystosowana odpowiedź


z której dowiadujemy się, że Zarząd Powiatu Gryfickiego na posiedzeniu dnia 17 czerwca

pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana [...] reprezentującego Szkołę Tańca i Sportu Prefect

i postanowił przyznać 2000 z rezerwy Zarządu

na zakup nagród i sprzętu sportowego dla podopiecznych wyżej wymienionej szkoły


To jest jakby jedna kwestia. Jakby Pan Sać doczytał w sprawozdaniu z prac Zarządu

z czerwca, to by się napotkał na taki punkt. Jest zapis...

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Szkoły Tańca i Sportu Perfect

i przyznał 2000 na zakup nagród i sprzętu sportowego dla podopiecznych szkoły

którzy uzyskali wysokie wyniki na mistrzostwach świata.


Na mocy uchwały Nr XLV/285/18 Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zarząd miał taką możliwość przyznać nagrodę dla wybitnych uczniów.

Z tej uchwały między innymi dowiadujemy się że z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić

dyrektor szkoły, do której uczęszcza grupa uczniów

trener drużyny, opiekun zawodników, klub sportowy, organizacja szkolna, społeczna itp.


w którym grupa uczniów dokonała wybitnego osiągnięcia.

Więc jeżeli chodzi o podstawę prawną ja tu nie widzę żadnego naruszenia.

A czek który został wręczony na ręce wszystkich obecnych, między innymi też uczestników zajęć.

To jest nic innego jak symbolika, o której Kazimierz Sać powinien bardzo dobrze wiedzieć

bo nieraz takie czeki wręczał przez 16 lat.

Więc nie wiem dlaczego jest teraz takie zdziwienie.

(Kazimierz Sać) Jeśli mogę... Pominę wszelkie wycieczki personalne, że ktoś czegoś nie rozumie.

Bo bym powiedział, że... Ja oczywiście mogę czegoś nie rozumieć.

Ale z tej wypowiedzi wygląda na to, że Pan Łukasz Czyrny w ogóle niczego nie rozumie.

Ja powtórzę pytanie. Ja powtórzę pytanie.


Dobrze, że Pan Łukasz mi przypomniał, że przez 16 lat.

Nie było takiego zdarzenia, żebyśmy firmie komercyjnej - zaznaczam - firmie komercyjnej

zgodnie z zapisem z wyciągu z rejestru firm, tak jak już powiedziałem, ta firma jest

prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jest to poza szkołą.

(Łukasz Czyrny) Ja przerwę, my nie przyznaliśmy 2000 zł-

(Kazimierz Sać) Ale jeśli mogę dokończyć...

Jeśli mogę dokończyć.

Tak, działalność pozaszkolną, więc to nie jest [...]

(Łukasz Czyrny) To jest zakłamanie rzeczywistości.

(Kazimierz Sać) No, sekundkę. Zaraz się możemy spotkać w sądzie.

Jest to działalność pozaszkolna, jest to firma komercyjna. Do czego zmierzam?

Jeśli Zarząd...


Dałby nagrody tym uczniom

w kwocie razy pięć nawet, nie 2 000, a 10 000

Zaznaczam - tym uczniom.

Inaczej - tym tancerkom, czy tancerzom.

To ja pierwszy biłbym brawo, bo w pełni się z tym zgadzam

że takie talenty trzeba nagradzać.

W czym jakby...z mojego punktu widzenia jest problem.

I to mówię właśnie, jako osoba, która przez 16 lat

zarządzała tą firmą i nigdy się nie zdarzyło

a jeśli się zdarzyło, to proszę podać przykład

żeby zarząd przez 4 poprzednie kadencje przeznaczył złotówkę

na firmę komercyjną, chyba, że ta firma startowałaby na przykład w konkursie.

Ale najprawdopodobniej dalibyśmy nagrodę rzeczową.

W tym wypadku mamy przekazanie środków dla firmy prywatnej, nie dla dzieci.

Bo jeśli chcecie nagrodzić dzieci, to trzeba było poprosić o listę tych dzieci

i wręczyć im indywidualnie nagrody, ale wtedy osobom fizycznym, a nie firmie prywatnej.

Taki jest mój punkt widzenia. Oczywiście ja mogę się mylić.

Ale ten kto...

(Łukasz Czyrny) Ale oczywiście [...]

(Kazimierz Sać) No, ja nie chcę więcej w ten temat się polemizować-

(Łukasz Czyrny) Jeszcze raz powtórzę. Czek, który został przekazany podopiecznym

jest tylko i wyłącznie symbolem.

Jeżeli chodzi o wszystkie, tak jak przeczytałem-

(Kazimierz Sać) Przelew poszedł, czy nie?

(Łukasz Czyrny) Zarząd przekazał te środki na zakup nagród-

(Kazimierz Sać) Przelew przeszedł?

(Łukasz Czyrny) Panie Sać... Na zakup sprzętu dla podopiecznych.

(Kazimierz Sać) Poszedł prz...

(Łukasz Czyrny) Nie dla szkoły, dla podopiecznych.

(Kazimierz Sać) Poszedł przelew na firmę, czy nie?

Panie Starosto, poszedł przelew na firmę, czy nie?

(Łukasz Czyrny) [...] zakupione sprzęty sportowe, które będą użytkowane przez dzieci, tak?

A Szkoła Tańca i Sportu Perfect

pełniła tylko i wyłącznie formę takiego pośrednika, ze względu na to

że zna bardzo dobrze potrzeby tych dzieci.

Więc ja nadal nie widzę nic, co-

(Kazimierz Sać) Okej, dobrze, jeżeli Pan Starosta uważa, że-

(Łukasz Czyrny) [...]niezgodne z prawem, zawsze można to zgłosić do odpowiednich służb

(Kazimierz Sać) To sobie zgłaszaj.

(Ryszard Chmielowicz) Panie Kazimierzu, wynika to z tego, że trener...

My mielibyśmy zrobić to... Czy indywidualne rozmowy poczynić

z tymi wszystkimi wyróżnionymi-

(Kazimierz Sać) Ale Panie Ryszardzie.

(Ryszard Chmielowicz) [...] którzy osiągnęli wysokie wyniki. Miał zrobić to-

(Kazimierz Sać) Ale nie ma tematu.

(Ryszard Chmielowicz) Ma zrobić to trener. Ma przedstawić w ramach tej kwoty

przestawić propozycje nagród, jakie my zakupimy dla tych indywidualnych osób

które też się wypowiadają w tej kwestii, żeby...

Że takie są oczekiwania. Ten chciałby mieć trampki.

(Kazimierz Sać) Dobrze.

(Ryszard Chmielowicz) One się zdzierają dużo szybciej niż tak, przy normalnym użytkowaniu i tak dalej.

Też żeby to było na miarę potrzeb. Bo ci rodzice, którzy wysyłają swoje pociechy

oni też partycypują w kosztach i to niemałych, bo zaangażowanie jest bardzo duże

żeby te dzieciaki osiągały tak piękne wyniki

I nie jest to żaden przelew 2000 zł na żadną firmę

tylko w ramach tego, wskazuje ten trener, czym chciałby te osoby być obdarowane

te, które osiągnęły te właśnie zaszczytne wyniki jako ambasadorzy naszego powiatu.

I to jest właśnie dokładnie to, o czym Pan mówi.

(Kazimierz Sać) Dobrze Rysiu, ja już nie mam... Jeśli ty uważasz, jako osoba odpowiedzialna

że jest wszystko okej, to ja nie mam pytań.

(Ryszard Chmielowicz) Okej.

(Kazimierz Sać) Ja się tylko oparłem o medialne doniesienie, że pieniądze zostały przekazane firmie.

(Ryszard Chmielowicz) Masz rację. Obraz był nieszczęśliwie skonstruowany.

I to są, to jest symbolika, o jakiej mówi Pan Czyrny.

Symbolika...

(Kazimierz Sać) No dobra.

(Ryszard Chmielowicz) O taką kwotę dla tych osiągających wysokie wyniki

w ramach tej kwoty będą zakupione nagrody.

[...]

(Grzegorz Szafrański) Kończąc może tą burzliwą dyskusję-

[...]

(Łukasz Czyrny) Panie Sać, oparł się Pan na medialnych informacjach-

(Rysard Chmielowicz) Ale dobrze, dobrze. Łukasz, Łukasz. Traktuję to jako życzliwość.


Życzliwość mojego poprzednika.

Żeby uważać, że faktycznie nie może być

takich przelewów pieniędzy i takich przelewów nie było.

(Kazimierz Sać) Okej. A co do...powiem tylko krótko, a co do ewentualnych donosów

to sobie sprawdzajcie nazwiska donosicieli.

A czekam na drugą część, odpowiedź w temacie

(Ryszard Chmielowicz) A ja coś takiego powiedziałem?

(Kazimierz Sać) Nie, Łukasz.

A czekam w temacie, znaczy na drugą część

Temat przetarg, ogłoszenie na dzierżawę pomieszczeń po Top Toysie.


(Ryszard Chmielowicz) Okej. Też, Łukasz, masz te dokumenty z tym związane, tak?


(Łukasz Czyrny) Znaczy w tej chwili przy sobie tych dokumentów nie mam.

To było wszystko pilotowane przez radcę prawnego naszego...

(Kazimierz Sać) Osobą odpowiedzialną jest Starosta, nie radca.

(Ryszard Chmielowicz) Zasięgnąłem opinię radcy prawnego w tym temacie

bo tak się złożyło, że dzisiejszy właściciel tej firmy był wtedy trenerem w innej firmie.

(Kazimierz Sać) To nie ma znaczenia.

(Ryszard Chmielowicz) Był trenerem w innej firmie.

(Kazimierz Sać) To nie ma znaczenia.

(Ryszard Chmielowicz) I firma pierwotna nie miała ochoty już kontynuować

tego przedsięwzięcia i w związku z tym

powstała druga firma i w trakcie trwającej umowy zrobiliśmy porozumienie stron

przez scedowane uprawnienia na firmę, która powstała jako ta druga

ale będąca...ale przedstawiciele jej byli członkami tego przedsięwzięcia.

(Kazimierz Sać) Rysiu...

(Ryszard Chmielowicz) Prawnik pozytywnie zaopiniował i taką decyzję podjąłem.

(Kazimierz Sać) Rysiu, scedowanie umowy... Przecież fachowcowi nie muszę tłumaczyć.

Mogło nastąpić między firmami, nie między tobą.

Czyli jeśli Top Toys scedował na Perfect, to faktycznie jest ciągłość. Jeśli nie-

(Ryszard Chmielowicz) Tak.

(Kazimierz Sać) No to jeśli tak jest, to jest wszystko okej.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, ale...właściciel nieruchomości jest tu stroną.

Na którą właściciel wyraził zgodę.

(Kazimierz Sać) Nie, nie, nie. Ale właściciel nieruchomości czyli w tym wypadku, w skrócie mówiąc ty

jako kierownik Starostwa... O tym mówimy, nie?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak.

(Kazimierz Sać) Wie doskonale, że prawnie pojawiła się druga firma.

I jeśli było porozumienie, czyli scedowanie między Top Toysem, a Perfectem

gdzie masz pełne prawo jakby potraktować to jako ciągłość.

(Ryszard Chmielowicz) Ciągłość, tak jest.

(Kazimierz Sać) Jeśli jest porozumienie między Perfectem, a Top Toysem.

A jeśli nie, to ty musisz traktować-

(Ryszard Chmielowicz) Tak to pamiętam, ale precyzyjnie udzielimy ci jeszcze odpowiedzi na piśmie.

(Kazimierz Sać) Mnie po prostu tylko interesuje i proszę bez żadnych dygresji o żadnych donosach.

Nie do ciebie mówię, Rysiu.

Więc mnie tylko interesuje żeby... Może nawet inaczej.

Sam sprawdź... Chociaż moje pytanie jest aktualne.

Czy tam faktycznie wszystkie, za przeproszeniem, papiery

w skrócie mówiąc są zgodne.

Bo ja się tłumaczyłem za jakiś głupi bar, bo coś tam, bo coś tam.

Na moją wiedzę...


A przynajmniej ja nie widziałem nigdzie żeby były jakiekolwiek ogłoszenia

Częściej spotykam ogłoszenie na wynajem jakiegoś pojedynczego biura na Gryf Arenie


Bo o to wszystko się dopytywali, nazwijmy to, śledczy.

Czy są dokumenty na to, czy ta firma, zgodnie z prawem


Albo ma ciągłość, albo indywidualnie wystąpiła, to prosiłbym o odpowiedź.

(Ryszard Chmielowicz) Ma ciągłość, tak jest. Dobrze. I tą informację w pełni uzupełnię.

(Kazimierz Sać) Jasne.

(Grzegorz Szafrański) Kończąc tą burzliwą wypowiedź chciałbym tylko spuentować, że w tym poprzednim

zapytaniu Pana Kazimierza Sacia i odnosząc się również do wypowiedzi

członka Zarządu Łukasza Czyrnego najważniejsze są dzieci

i trzeba się cieszyć, że otrzymały te nagrody, upominki w takim charakterze w jakim otrzymały.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, pozwolę sobie wrzucić taką małą dygresję

a ona jest pewnie bardzo zrozumiała dla szczególnie Wicestarosty Wawrzyniaka

który uczestniczył w rozprawie sądowej. Przed sądem niekoniecznie najważniejsze są


dzieci, ludzie i Bóg wie co

tylko liczą się czasami chłodne przepisy prawa i za chwilę jest

poważny znak zapytania, czy ten... Nie, nie, nie, tak nie można upraszczać.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję za trafną uwagę. Na pewno tak i też jest.

(Waldemar Wawrzyniak) Kaziu, o której rozprawie myślałeś, bo ich jest kilka?

(Kazimierz Sać) [śmiech]

Mówię... Temat [...] i tam Urząd Pracy, nie?

(Waldemar Wawrzyniak) Ciągłość, ciągłość, no...


(Grzegorz Szafrański) Państwo radni, czy są jakieś inne jeszcze wolne wnioski?


(Kazimierz Sać) Znaczy ja miałem jeden wniosek, bo tak się wsłuchiwałem w wypowiedzi radnych, ale dobra.

Może inaczej powiem. W takim razie zupełnie inny temat.

Szanowni radni, mój wniosek o wstąpienie do tej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

nie został przeze mnie wycofany

i prośba jest taka: weźcie coś z tym zróbcie.

Ja zwróciłem się do was, że skoro są jakieś tam zawiłości, to tam to, wam to

to dobra, to nie musi być na tamtej sesji, nie?

No trzeba będzie wreszcie to rozstrzygnąć.

O, Józka Gandurskiego będziecie musieli gdzieś wrzucić do komisji

Więc mój wniosek jest aktualny, tak? Prosiłbym jak już będzie...

Chociaż nawet nie wiem, czy sesja online-

(Ryszard Chmielowicz) Wniosek zapewne nie do mnie, bo zwrócisz mi uwagę, że akurat w tej kwestii się wypowiadam

ale fakty, które zaistniały i te szczęśliwe i nieszczęśliwe

w wymiarze tutaj naszym spowodowały to, że obsady w kilku komisjach

niestety już nie ma, będzie to trzeba uzupełniać

i będzie to ten czas, kiedy kluby wypowiedzą się w każdej kwestii

złożonych wniosków dotyczących uzupełnień i powoływaniem na przewodniczących komisji.

Nie ma Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.

Nie ma Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji

więc no choćby te dwie, to... I jeszcze twój wniosek trzeci.

Więc już 3 wnioski są. I zapewne Przewodniczący Rady będzie musiał się z tym też zmierzyć.

(Kazimierz Sać) Rysiu, ale jeszcze ostatnie zdanie.

(Ryszard Chmielowicz) O, Rrzewodniczący Rady, czwarty.

(Kazimierz Sać) Jasne.

(Ryszard Chmielowicz) Jest trochę tych głosowań w najbliższym czasie.

(Kazimierz Sać) Jasne, ja jeszcze tylko tak... Skoro już tak życzliwie, Rysiu rozmawiamy

to powiem ci tak, uczulę cię na to, jako stary praktyk

To, że Łukasz Czyrny jest potocznie nazywany na Gryf Arenie dyrektorem

to nie jest dyrektorem. I ty naprawdę zważaj...

Ja nie mówię tutaj konkretnie akurat o Łukaszu. Żaden radny nie zabierze ci odpowiedzialności

w przypadku, gdy-

(Ryszard Chmielowicz) Obowiązki nie są przypisane nikomu, więc odpowiadam ja.

A w związku z tym, że to jest jednak nadmiar.

Więc na pewno te obowiązki zostaną przypisane

jednemu z członków... Etatowy członek zarządu-

(Kazimierz Sać) To chyba nie tak.

(Ryszard Chmielowicz) Dwóch członków, znaczy i dwóch przewodniczących.

Także to nie podlega dyskusji.

(Kazimierz Sać) Ja ci tylko na koniec już tak...

Publicznie nawet, bo chciałem powiedzieć "prywatnie", ale publicznie, bo jesteśmy ten...

Mnie gdzieś tam ostatnio, no jakiś czas temu. Nazwijmy to, ścigało RIO.

Za błąd, który popełniła bodajże księgowa.

Ale nie ma czegoś takiego, że ja powiem, że to księgowa, tak?

Odpowiada Skarbnik, odpowiada Starosta

i nikt nam tej odpowiedzialności, Rysiu, nie zabierze

(Ryszard Chmielowicz) Dokładnie, Kaziu. I tutaj niestety trochę przerwę tą sielaneczkę, bo to nie tylko ten błąd

jeszcze popełniłeś inny błąd, jesteśmy w trakcie analizy wszystkich dokumentów.

(Kazimierz Sać) Całkiem możliwe.

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji.

Ale obciążenia na siebie brał nie będę, bo nawet usłyszałem, że mam w tym udział.

Ale to jest... Najbliższy czas pokaże.

(Kazimierz Sać) Nie wiem o czym mówisz. Możesz mówić publicznie, nie ma problemu.

(Ryszard Chmielowicz) To powiedziałem.

(Grzegorz Szafrański) Drodzy radni, w związku z wieloma jak gdyby informacjami

które wpłynęły od Pana Kazimierza Sacia

co prawda w okrojonym składzie prezydium, ale na następną sesję przygotujemy odpowiednie projekty.

żeby można było przeprowadzić właściwe głosowania.

Uzupełnić składy komisji, czy też przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji.

Jeśli nie ma innych głosów w wolnych wnioskach

chciałbym nawiązać jeszcze do początku sesji

i do zapytania właściwie skierowanego do mnie bezpośrednio przez Radnego Kazimierza Sacia

w sprawie, czy obrady w taki sposób prowadzone są właściwe [...]


i tak jak mówiłem, na pewno zostanie przygotowana pisemna odpowiedź.

Natomiast na ten moment pozwolę sobie skorzystać z okazji i jak gdyby przeczytać wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gryficach z dnia 27 lipca 2021 roku.

To jest sygnatura [...] 398/21

możliwość odbywania sesji, podejmowania uchwał

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w okresie epidemii Covid-19

A epidemia nadal trwa, ona nie została zniesiona.

Więc teza aktualna. Skoro racjonalny ustawodawca przewidział w Art. 15zzx ustawy Covidowej

możliwość odbywania sesji i podejmowania uchwał

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

lub korespondencyjnie

to uznać należy, że przepis Art. 15zzx jest przepisem szczególnym do Art. 13 ustawy

pierwszej i Art. 8a ustawy o samorządzie powiatu

zaś reguły [...] prawa wskazują, że przepis szczególny zastępuje przepis szczególny.

to jest tak informacyjnie na ten moment, natomiast-

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, jeśli mogę.

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Kazimierz Sać) Z całą życzliwością, podobnie jak do Starosty, powiem Panu tak.


Znaczy prośba jest taka, nie traktujmy się jak dzieci.

(Grzegorz Szafrański) Oczywiście.

(Kazimierz Sać) Więc ja wyraziłem się naprawdę bardzo jasno.

W tej chwili ma pan pełne kompetencje, żeby zrobić sesję online, albo tradycyjną.

Ja tego panu absolutnie nie zarzuciłem.

Ale w każdym momencie mogę zarzucać

pozbawianie praw w sytuacji, kiedy pan jakby nadwyręża

i zarządza sesję online


ale do tego nie będąc zmuszonym.

I gdyby nie było wyborów wiszących w powietrzu Przewodniczącego Rady Powiatu

to absolutnie nie poruszyłbym tej kwestii.

Wszyscy wiemy doskonale. Jedni o tym chcą powiedzieć, drudzy nie chcą powiedzieć.


Ja należę do tych, którzy mówią i nie mam problemów z tym.

Powodem sesji online nie był katar paru osób, tylko toczące się rozmowy

Toczące się rozmowy w temacie, kto ma być Przewodniczącym Rady Powiatu.

(Grzegorz Szafrański) To są daleko wysunięte wnioski, Panie Kazimierzu. [śmiech]

(Kazimierz Sać) [śmiech] No dobra, dobrze, no okej.

Wy powiecie swoje, no dobrze.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję za wypowiedź. Jeżeli nie ma innych wolnych wniosków

zakańczam posiedzenie XXXVIII sesji Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji

Zapraszam radnych do zapoznania się niebawem z protokołem

który będzie przygotowany w biurze rady.

Warto poczytać.

I do usłyszenia [...], pozdrawiam.

(Kazimierz Sać) Dowidzenia.