Rada Powiatu Gryfickiego

Lista sesji

Transmisja Online (YouTube)
2024-05-06
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-05-27
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-06-27
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Stanisław Hołubczak
8Renata Korek
9Agnieszka Mackojć
10Kazimierz Sać
11Leszek Stuła
12Grzegorz Szafrański
13Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami
3Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gryficki
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego
9Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 sierpnia oraz 27 września 2021 r.
10Interpelacje i zapytania radnych
11Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego
12Wolne wnioski
13Zakończenie posiedzenia.

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1Interpelacja2021-11-03Interpelacja nr 7 w sprawie: poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców TrzebiatowaJoanna DuzinkiewiczOdpowiedź
2Interpelacja2021-11-17Interpelacja Dot. funkcjonowania i przestrzegania procedur w DPS GryficeGrzegorz BurczaOdpowiedź
3Interpelacja2021-11-17Interpelacja Dot. sytuacji covidowej w DPS GryficeGrzegorz BurczaOdpowiedź
4Interpelacja2021-11-17Interpelacja Dot. stanu zatrudnień w Gryf Arenie Grzegorz BurczaOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Grzegorz Szafrański) Otwieram posiedzenie XXXIX sesji Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji.

28 października 2021 roku.


Ustawowy skład rady liczy 17 radnych.

Po zweryfikowaniu listy obecnych jest radnych 12.

Co stanowi większość rady, a zatem stwierdzam, że obrady sesji są prawomocne.

Przejdziemy do porządku obrad.

Materiały sesyjne wraz z projektami uchwał zostały przekazane w ustawowym terminie.


Moje pytanie, czy ktoś z radnych chce wnieść zmiany do porządku obrad?


Proszę, Pan Starosta.

[...]

Okej, dobrze. W takim bądź razie proszę Pana Radnego Grzegorza Burczę.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni państwo.

W kwestii formalnej mam takie pytanie, bardzo proste

bo to już jest kolejna sesja

która jest wywoływana przez Szanownego Pana Przewodniczącego

po nieskutecznych komisjach.

Czyli komisje nie zajęły żadnych stanowisk.

Chciałbym się tylko zapytać, czy w kwestii technicznej i formalnej

ta sesja będzie zgodna z prawem? I chciałbym odpowiedź na to pytanie.

Bo nawet wczoraj byliśmy świadkami, że komisja nie mogła się odbyć, nawet połączona.

Pan Przewodniczący, który zwołał komisję nie pojawił się na tej komisji.

Czyli po prostu spotkaliśmy się, sobie pogadaliśmy.

Stanowiska nie można było żadnego zająć.

Czy nasze dzisiejsze obrady są prawomocne i czy tak w ogóle wypada na dłuższą metę?

(Grzegorz Szafrański) To znaczy, Panie Radny, tak. Sesja, która na dzień dzisiejszy została zwołana jest prawomocna

Przykro mi też stwierdzić, że radni nie uczestniczyli w większości w czasie...


W czasie komisji, które się odbyły jako połączone komisje w dniu wczorajszym.


Mam nadzieję, że ta sytuacja w przyszłości nie będzie miała już miejsca

i że radni będą uczestniczyli.

Jednak jak państwo sami wiecie, mamy czas pandemii, covida, więc może być to też spowodowane


[...] zaniechaniem z tego powodu uczestnictwa w sesji...

W komisjach, przepraszam.


Pan Starosta?


(Ryszard Chmielowicz) Panie Przewodniczący, szanowna rado.

Chciałbym wyłączyć z porządku dzisiejszych obrad dwa punkty.

Pierwszy punkt to jest punkt 7. Proszę o zdjęcie z porządku obrad.

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

I drugi punkt, punkt 9. proszę o zdjęcie z porządku obrad.

W sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Skarg, Wniosków, Petycji Rady Powiatu...

Przewodniczącego. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego.


Uzasadnienie takiej mojej prośby, no to jest to, że

dzisiaj jesteśmy w składzie mocno ograniczonym.

Brakuje 5 radnych jednej z komisji, którą dzisiaj rozszerzymy o wnioski składane przez radnych.

Będzie brakowało 2, a w przypadku tej pierwszej 1 członka.

Chciałbym, żeby szanowna rada pochyliła się i dała prawo uczestniczenia

w wyborze przewodniczącego wszystkich członków komisji.

Członkowie komisji mogą się ukonstytuować między sesjami

a na następnej sesji stricto wyborczej można będzie wybrać przewodniczących tych komisji.


To taka moja prośba.

I może to być ustalona komisja... Następna sesja, no taka stricto wyborcza.

Włącznie z przewodniczącym rady. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Przyjąłem informację. Jeszcze Pan Radny Wawrzyniak, proszę.


(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Proszę o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu 11.

który brzmi "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska

w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia

mandatu radnego Grzegorza Szafrańskiego."

W związku z tym, że Pan Wojewoda wystąpił tak naprawdę do Rady Powiatu

w sprawie wyrażenia swojej opinii.

A tą uchwałę przygotował Zarząd, to chcemy to wyłączyć, ponieważ tak naprawdę jest to

decyzja rady i Komisja Rewizyjna, która pracowała zapewne takie stanowisko przestawi.

Ten projekt uchwały był przygotowany przez Zarząd, a więc my nie powinniśmy w tej sprawie

się wypowiadać, bo Wojewoda chciał, żeby stanowisko zajęła Rada. Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Czy ktoś z państwa... Jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad?

Pan Radny Stanisław Hołubczak, proszę.


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, wysoka rado.

Jeżeli Zarząd Powiatu proponuje zdjęcie punktu 11. z porządku, to w imieniu Komisji Rewizyjnej

proszę o wprowadzenie projektu uchwały, który


został zgłoszony do Przewodniczącego Rady

i omawiany wczoraj na komisjach, choć nie było kworum.

(Grzegorz Szafrański) Rozumiem. Dziękuję.

(Stanisław Hołubczak) Jeśli jest potrzeba to przedstawię. Chodzi o...

projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska

na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia oraz 27 sierpnia 2021 roku.

Temat jest oczywiście ten sam.

Tylko zupełnie inna uchwała, tak?


(Grzegorz Szafrański) Rozumiem. Dziękuję bardzo.

W takim bądź razie przystąpimy do głosowania wniesionych poprawek.


A, przepraszam. Nie zauważyłem. Pan Radny Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, w kontekście ostatniej wypowiedzi.

To, że nie było kworum na komisji, no to po prostu nie było kworum.

Więc nie było dyskusji...nie zostały przedstawione materiały.

Ja nie rozumiem w jakim trybie


mamy teraz wprowadzać tenże punkt.


Bo materiały nie zostały dostarczone radnym.


Chyba, że wniesie Pan Przewodniczący taki punkt.

Ma Pan pełne prawo, ale nie sądzę, żeby tutaj przedmówca miał...


Do tego uprawnienia. Zwłaszcza, tak jak powtarzam


Materiały dla radnych nie zostały dostarczone.

(Grzegorz Szafrański) Ja rozumiem, tutaj była informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

i w takiej sytuacji-

(Kazimierz Sać) Ale to nie zabrzmiało jak informacja.

(Grzegorz Szafrański) W takiej sytuacji mając na uwadze-

(Kazimierz Sać) Pan Przewodniczący ma pełne prawo wnieść w porządek obrad-

(Grzegorz Szansa) Dlatego, Panie Radny, taka też będzie moja rola w tym przypadku, dziękuję.

(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) Proszę jeszcze.

(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Ja zgłosiłem ten punkt jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Obrady Komisji Rewizyjnej miały kworum.

I to jest stanowisko wypracowane przez całą komisję.

(Grzegorz Szafrański) Rozumiem, w takim bądź razie, tutaj jak najbardziej, stanowisko Komisji Rewizyjnej

w tym projekcie zostanie wniesione do porządku obrad.

Poprzez głosowanie oczywiście.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, halo.


Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej.

Oczywiście, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo wnieść


propozycję wysłuchania stanowiska komisji rewizyjnej.

Ale jakby spór toczy się o projekt uchwały.


Czy to stanowisko Komisji... Znaczy, czy wniesienie


o wysłuchanie stanowiska Komisji Rewizyjnej

jest równoznaczne z wniesieniem projektu uchwały?


(Grzegorz Szafrański) Projekt uchwały proponuje zniesienie Zarząd.

Bo uchwała została przygotowana przez Zarząd.

(Kazimierz Sać) No Zarząd, w ogóle zdziwiony jestem, że Zarząd


zamierzał się do tego, żeby przedstawić projekt uchwały

Oczywiście nie jest to zgodne z procedurą.

I oczywiście, że...dobrze, że zdjął z porządku... znaczy zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad.

Ale dalej nie mamy...


Czy...

Pytanie jest moje takie. Czy w tym porządku obrad będzie wniosek

o wprowadzenie w porządku obrad projektu uchwały


w tematyce tyczącej się bezpośrednio Pana.

I ja tutaj namawiam, że jeśli ktoś... jeśli jesteśmy zainteresowani

żeby Przewodniczący Rady Powiatu jeśli jest zainteresowany

żeby wniósł taki punkt w porządek obrad, czyli projekt uchwały

związany z tą tematyką, dlatego, że to, że Komisja Rewizyjna obradowała


i wypracowała stanowisko, ale to stanowisko nie jest znane radnym

bo nie odbyła się żadna komisja, bo na komisji nie było kworum.

(Grzegorz Szafrański) To znaczy się, Panie Radny-

(Kazimierz Sać) A ja przypominam o ustawowym i statutowym...


Statutowych terminach związanych z dostarczeniem radnym dokumentów na sesję.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Zgodnie z §17. z inicjatywą podjęcia określonej uchwały

z wyjątkiem zmian w budżecie mogą wystąpić między innymi Komisja Rady.


Komisja Radny, Komisja Rewizyjna w dniu wczorajszym obradowała w składzie


który dał możliwość podjęcia, wypracowania stanowiska.

I automatycznie mogą...Przewodniczący Komisji może w dniu dzisiejszym wnieść na obrady sesji...


(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący, to ja mam pytanie do członka komisji, Grzegorza Burczy.


Czy na Komisji Rewizyjnej zajęliście stanowisko, że wniesiecie

projekt uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu?

Bo Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie ma takich uprawnień.

Uprawnienia ma komisja, więc ja rozumiem, że Pan Przewodniczący przedstawia wniosek


komisji, a nie swój prywatny?


Jeśli komisja nad tym nie obradowała i nie podjęła...


Nie przegłosowała, żeby tenże punkt wprowadzić w porządek obrad

to nie ma podstaw prawnych, żeby przewodniczący w imieniu komisji, która o tym nie wie

wprowadzał w porządek obrad ten projekt uchwały.


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący.

(Grzegorz Szafrański) [...] Proszę, proszę.


Proszę, Panie Stanisławie.


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja może...


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja może powtórzę swój wniosek

który zgłosiłem kilka minut temu.


Wnoszę o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad

projekt uchwały, który został opracowany przez Komisję Rewizyjną.

Wnoszę, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

projekt uchwały, który został przyjęty w głosowaniu, niejednomyślnie.

I przegłosowany po zakończeniu prac Komisji Rewizyjnej.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Rozumiem.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej.

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Kazimierz Sać) Proszę o odczytanie ze statutu, kto ma uprawnienia wnosić do porządku obrad...

Materiały do porządku obrad...

Tak, proszę przeczytać.

(Grzegorz Szafrański) §17. Statutu: z inicjatywą podjęcia określonej uchwały, z wyjątkiem zmian w budżecie

mogą wystąpić Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady, Komisja Rady

Klub Radnych co najmniej 5 radnych

grupa mieszkańców powiatu posiadających czynne prawa wyborcze do rady, licząca co najmniej 300 osób.

Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Zarządowi Powiatu.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący. Na podstawie tego, co Pan powiedział

oświadczam, że Pan Stanisław Hołubczak nie jest Komisją Rewizyjną.

Wnoszę o 5-10 minut czasu. Przygotujcie dokument, który będzie

zgodny z prawem do tego, żeby wprowadzić w porządek obrad.

Mogą to być podpisy klubu, czy jak uważacie. Ale na pewno Pan Hołubczak nie jest komisją

tylko nazywa się Stanisław Hołubczak, który jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Na pewno nie jest to zgodne ze statutem.

(Grzegorz Szafrański) Panie Radny i zgodnie z tym przewodniczący komisji, poprzez głosowanie na komisji

czy jednogłośne, czy niejednogłośne ma prawo wnieść do porządku obrad-

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, jeśli chce Pan, żeby Wojewoda uchylił tą uchwałę

na podstawie złej procedury wprowadzenia w porządek obrad

to proszę ją wprowadzać.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo za uwagę cenną.


Przechodzimy do... Przechodzimy do propozycji...

(Kazimierz Sać) Złożyłem wniosek formalny o 5 minut przerwy.

(Grzegorz Szafrański) Dobrze, rozumiem. W takim bądź razie ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję.


Wznawiam po przerwie obrady.


Przechodząc do porządku obrad...

Propozycja Pana Starosty, zdjęcie punktu 7. z obrad, punktu 9.


Pkt. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji

Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji.

Poddam pod głosowanie.


(Kazimierz Sać) Znaczy propozycję o zdjęciu poddaje?

(Grzegorz Szafrański) Tak, o zdjęciu. O zdjęciu.


Propozycję o zdjęciu oczywiście.

Wyłączenie z porządku obrad punktu 7. Proszę o głosowanie.


(Paweł Bereżnicki) Głosujemy, tak?

(Grzegorz Szafrański) Tak, proszę.


Pan Radny Grzegorz Burcza i Pani Joanna Duzinkiewicz jeszcze.


[...]

Zdjęcie punktu 7. Wyłączenie z porządku obrad

zgodnie z propozycją składającego wniosek, Pana Starosty.


Głosowało 12, za 10, przeciw 1, wstrzymał się 1


Punkt 7 zgodnie z głosowaniem został zdjęty z porządku obrad.


Proszę... Zgodnie z propozycją członka Zarządu, Pana Starosty


Przejdziemy do zdjęcia z porządku obrad punktu 9.

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego

Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego.


Tablicę mamy przygotowaną. Jest to wyłączenie z porządku obrad punktu 9.

Proszę o głosowanie.


Głosowało 12, za 10, przeciw 1, wstrzymała się 1 osoba.

Punkt został - dziewiąty - zniesiony.


Podjęcie... Punkt 11. Propozycja Członka Zarządu

Pana Waldemara Wawrzyniaka o zdjęciu z obrad

punktu 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie

stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Grzegorza Szafrańskiego.


Tablicę mamy przygotowaną o brzmieniu: Wyłączenie z porządku obrad punktu 11.

Proszę o głosowanie.


Pan Radny Burcza?


Dziękuję. Głosowało 12, za 12

Więc punkt 11. z porządku obrad został zniesiony.


Zgodnie z informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej


Do projektu...do porządku obrad został wniesiony...

Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie

przyjęcia stanowiska na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia oraz 27 września 2021 roku.


Mamy tablicę przygotowaną do głosowania.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący. Pytanie zasadnicze brzmi

Kto wprowadza w porządek obrad?

(Grzegorz Szafrański) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentujący Komisję Rewizyjną.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący. No dobrze, ja wniosę votum separatum.

Będę wnosił o...

Proszę?

Tak, dlatego, że jest to niezgodne z prawem.


(Grzegorz Szafrański) Pozwoli Pan, Panie Radny, że przystąpimy do głosowania.

(Kazimierz Sać) Jasne.


(Grzegorz Szafrański) Kto jest za wprowadzeniem?


Dziękuję. Głosowało 12, za 11, przeciw 1


Punkt został przyjęty.


I pozwolicie państwo, że teraz przegłosujemy po zmianie.


Porządek obrad występuje następująco.


Został zniesiony punt 7, punkt 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji

Komisji Rewizyjnej...


Proszę?


Komisji Skarg Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego staje się punktem 7


Punkt 8...


Będzie miał brzmienie

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie osobowym

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego

I punkt 9. będzie miał brzmienie Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

przyjęcia stanowiska na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia i 27 września 2021 roku.

Pozostałe punkty 10, 11, 12 bez zmian.


Proszę o przegłosowanie porządku obrad po zmianach.


Dziękuję. Głosowało... głos oddało 12 radnych, za 11, wstrzymał się 1

Dziękuję, porządek obrad został przyjęty.


Punkt 1. podpunkt d) Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji

Rady Powiatu Gryfickiego

Protokół był w biurze rady wyłożony, mieli państwo czas do zapoznania się.

Myślę, że to uczynili. W związku z tym proszę o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

chyba, że są do protokołu jakieś pytania.


Jeśli nie ma, to proszę do...


Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. Tablica jest gotowa do głosowania.

Proszę o oddanie głosu.


Radny Bereżnicki, Radny Kazimierz Sać. Proszę o głos.


Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.


Z Rady Powiatu.


Dziękuję. Głosowało 12, za 12

Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gryfickiego został przyjęty.


Następnym punktem porządku obrad mamy sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

W związku z tym proszę o dyskusję w tym temacie.


Nie ma głosów w kwestii... Jest Pani Joanna Duzinkiewicz.

Dziękuję, proszę.


(Joanna Duzinkiewicz) Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni.

Mam zapytanie z punktu... Ze strony numer 5.

Trzeci ptaszek, bo to nie akapit.

Członek Zarządu Powiatu Marian Maliński

przedstawi propozycje związków zawodowych zgłoszone podczas negocjacji

odnośnie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach

prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Jest tutaj napisane, że szczegółowo omówione zostały kwestie

na które nie zgadzają się przedstawiciele związków zawodowych.


Związki zawodowe zabiegają o całkowite zwolnienie z pensów

wszystkich dyrektorów szkół i placówek

oraz przyznanie dodatku funkcyjnego w kwocie

100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, tak?


Kolejne spotkanie miało odbyć się 29 września.

I moje pytanie brzmi, czy to spotkanie się odbyło?

I jakie decyzje zostały podjęte? To jest pierwsze pytanie.


I pytanie ze strony nr 6. Trzeci ptaszek od dołu.


Zarząd zapoznał się z pismem, w którym P.O. Dyrektora MOW im. Janusza Korczaka w Rewalu

zwraca się z prośbą o odwołanie z funkcji Dyrektora MOW.

O co chodzi, co to jest za gra?

Bo ja nie bardzo rozumiem. Niedawno Pani Dyrektor była powołana

tutaj rezygnuje ze swojego stanowiska. Czy to nie jest czasem...

Czy to nie jest jakieś podejście, jakaś gra, żeby po prostu zamknąć MOW, tak?

Żeby wykończyć ten ośrodek?


Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Pytanie kierowane do Pana Starosty, tak? Pan Starosta udzieli informacji? Dziękuję.


(Ryszard Chmielowicz) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pani Radna Joanno Duzinkiewicz.

W punkcie pierwszym akurat tak się nieszczęśliwie złożyło

jest nieobecny, bo jest na chorobowym Pan Marian Maliński.


Prace i negocjacje ze związkami zawodowymi są w trakcie.

Nie odbyło się to posiedzenie zaplanowane z uwagi na absencję

przede wszystkim Pana Mariana zostało przełożone w czasie.

Dalej, tak jak tutaj z tej treści wynika

są rozbieżności, bo wielkie skutki finansowe wywołałyby te propozycje związków zawodowych.

Więc to wszystko jeszcze jest przed nami. Będziemy informowali o dalszych pracach

komisji i związków zawodowych.

Drugi punkt dotyczący MOWu.


To była jakby reakcja Pani P.O. Dyrektor [...]


na naszą decyzję o zmianie pensum i brak zgody na to, żeby

wykonywała swoje zadania edukacyjne w innej szkole.


Ze względu na to, że tam jest nadmiar obowiązków i to, co się w tej chwili w MOWie dzieje

to nie jest to tajemnicą, że kontrola za kontrolą i trzeba bardzo zaangażowanego dyrektora

który na bieżąco rozmawia i jednocześnie odpowiada

na wszelkie zalecenia związane z tymi kontrolami.

Więc ten czas według Zarządu jest w pełni wymagany od tego, żeby Pani Dyrektor

jak najwięcej czasu poświęcała na zarządzanie tą jednostką.

W odpowiedzi na to Pani [...] złożyła rezygnację

z dalszego zarządzania tą jednostką.

I miało odbyć się spotkanie Pana Mariana Malińskiego z Panią Dyrektor

i z Zarządem dotyczące uzgodnień tej kwestii.

Nie jest to jakby takie ostre stanowisko, choć Pani Dyrektor

jest rozczarowana, że takiej zgody jej nie wyraziliśmy.

Jest to...jakby za chwilę wrócimy do tej rozmowy i będziemy

z Panią Dyrektor na ten temat rozmawiać.

A to, że w tej jednostce w tej chwili jest

duże ograniczenie wychowanków, czy mała liczba wychowanków

i koszty związane z ich funkcjonowaniem są bardzo duże.

W tej chwili mamy 24, czyli 2 grupy i kilka... 4 osoby gdzieś tam zapisane

które mogłyby tworzyć tą trzecią grupę i daleko jej do pełnej

pełnego wymiaru, w związku z tym trzecia grupa

i nie możemy sobie odpuścić jakby otworzenia tej trzeciej grupy

bo ORE z kolei będzie zniechęcone do kierowania nam wychowanków.


Niestety ORE kierowało wychowanków tych, których zabierano z MOWu Renice

ze względu, też państwo chyba te przekazy medialne słyszeliście

zabierali i kierowali ich po całej Polsce, nie skierowali do...

Chyba nawet żadnego w województwie, tak?

Żadnego w województwie, po Polsce zostały te dzieciaki rozwiezione.

Do wszystkich innych, tylko nie do naszych.


Nie znam zasad, bo być może to było też nakierunkowane, żeby oni przebywali jak najbliżej


własnych domów, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Pewnie jakaś tam zasada została przyjęta.

Ale mówię sobie niestety z tych wychowanków nie skierowano nikogo do naszego MOWu.

Więc i w dalszym ciągu ORE kieruje wychowanków do różnych ośrodków.

I w małej chyba liczbie do ośrodków Województwa Zachodniopomorskiego

Bo nie chciałbym przypisywać tylko tej niechęci do naszego MOWu

bo to chyba nie z tego powodu, bo już zakończone zostały

wszelkie kontrole, ale z kolei znowu pojawia się

konieczność kontroli przez Kuratorium Oświaty, bo znowu jakaś mama wniosła

swoje żale i pretensje i nastąpi od 2 listopada kolejna kontrola

przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Nasze Kuratorium Oświaty. Więc to jest organ nadzorujący

i chodziło tam o...że młody skierowany chłopiec

mocno związany z rodziną, zdaje się, że troszeczkę podkoloryzował

bo od razu następnego dnia, gdy podjęliśmy taką informację, zostali skierowani tam pracownicy

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zrobili wywiad, przeprowadzili rozmowy.

Rozmawiali z chłopcami tam przebywającymi

i obraz jest zgoła odmienny, ale to nie chciałbym jakby wyprzedzać faktów

o wszelkich informacjach, o wszelkich zdarzeniach

poinformuję po kontroli Kuratorium Oświaty. Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Szafrański) Tak, proszę Pani Joanna jeszcze.


(Joanna Duzinkiewicz) Co robimy w tym kierunku, żeby pozyskać wychowanków?

Czy my cokolwiek robimy w tym kierunku?

Nie są kierowani do nas, ale czy my ze swojej strony

dokładamy jakichkolwiek starań, żeby ich pozyskać?


(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto, odpowiedź?


(Ryszard Chmielowicz) Znaczy, powiem tak. Sądy rodzinne kierują i poprzez ORE.

Więc niewielki wpływ na to mamy.

To w Warszawie swojego czasu nawet poprosiliśmy Posła Jarosława Rzepę


żeby udał się do kuratorium, porozmawiał, żeby poprosił o... Proszę?

W ORE, w ORE w Warszawie, o tym mówię właśnie.

Że poprosiliśmy, żeby będąc w Warszawie, żeby udał się tam


i opowiedział o naszym ośrodku, że te sytuacje...

ta sytuacja, która miała miejsce, ona jest bardzo złożona i trudno przypisywać

winę nam, bo można by było tutaj... Ja musiałbym to szeroko opisać

że ten młody człowiek, który został skierowany, 18-letni

który, jak pamiętacie państwo użył noża i okaleczył jednego ze swoich kolegów

i stąd się rozpętały te wszystkie kontrole, a wynikało to

z tego, że ten chłopiec był niezrównoważony.

Śmiem twierdzić nawet, że źle zdiagnozowany.

Źle przygotowany do tego, żeby skierować go do naszego ośrodka.

W ogólnie powinien tam przebywać. On teraz przebywa w więzieniu wręcz.


Okaleczał się sam, sam się gdzieś tam na wiele sposobów skłócał, był agresywny.

Czyli można by sądzić, że farmakologicznie też jakby źle organizm ustawiony

i on miał wielkie problemy i wychowawcy nasi nie byli w stanie sobie poradzić.

Tam i lekarza i tak dalej... Tam był cały tok postępowania, ale to

to zostało już wszystko jakby rozstrzygnięte, wyjaśnione.

I z tego powodu też ORE na ten pewien czas nam to zablokowało, więc dzisiaj nie mamy

wpływu na to, żeby pozyskiwać nowych wychowanków do naszego ośrodka

bo też i sądzę, że w Polsce jest wiele ośrodków, które


świadczą może lepiej, po pierwsze, tą usługę.

Po drugie, w wyższym standardzie przygotowanych obiektów.

My jakby oceniając te swoje


Swoje przeświadczenie, czy swoje obiekty.

Byliśmy w dwóch obiektach podobnych. Byliśmy w Renicach.

Byliśmy w obiekcie pod...w Białogardzie... Podborsku. W Podborsku.

Oba te obiekty są [...] były zamknięte, Renice.

W lepszym stanie technicznym, lepiej przygotowane do tego, jak...

Państwo wiecie, my mamy tam pewne ograniczenia dotyczące

na tej nieruchomości, czyli takiej infrastruktury towarzyszącej

nigdy nie będziemy w stanie tam prowadzić, bo szczupłość terenu.

Nie zbudujemy jakiegoś orlika, czy boiska wielofunkcyjnego

gdzie młodzież, wychodząc z budynku, mogłaby się tam trochę eksploatować sportowo


Więc to są tez pewne ograniczenia. Można powiedzieć, że no tak, ale

infrastruktura towarzysząca w Gminie Rewal jest tak bogata i jest tam naokoło tego...

Tylko to chyba nie to samo.

W tych obiektach, które byliśmy, to ta infrastruktura

była w bezpośrednim sąsiedztwie. Podborsk to było...

I fotowoltaika i ogrzewanie...pompy ciepła.

I boiska wielofunkcyjne

no i jedyny mankament to to gorzej położone bo gdzieś tam w lesie, na odludziu

kilka budynków mieszkalnych, ale to też trzeba powiedzieć, że to nie są wczasy.

Dla tych młodych ludzi to jest miejsce, gdzie mają prawo oczekiwać

dobrej usługi edukacyjno-wychowawczej.

I dzisiaj... Ale to mówię, to jest długa rozmowa. Ja będę chciał to zaproponować na Komisji Edukacji.

Zaproponować ten temat, żebyśmy bardzo szeroko zaczęli na ten temat rozmowy i dyskusje.


Dziękuję bardzo.

(Joanna Duzinkiewicz) Rozumiem, że w związku z tym iż nie mamy zaplecza sportowego, nie mamy orlika, boiska jak zwał tak zwał.

Nie znaczy to, że musimy zamykać ośrodek, tak?

Niemniej jednak ten incydent.

Groźna sytuacja, jak najbardziej, z chłopcem, który był agresywny.

Wydaje mi się, że musimy robić wszystko, żeby tych incydentów było jak najmniej

żeby się nie powtarzały i robić wszystko, żeby ten-

(Paweł Bereżnicki) Proszę w mikrofon, bo tu nic nie słychać.

(Joanna Duzinkiewicz) I żeby ten ośrodek jednak przetrwał, tak?

Musimy zrobić wszystko, żeby ten ośrodek przetrwał.


[...]

(Joanna Duzinkiewicz) Ale dlaczego nie ma szans? Przepraszam, Pan...


(Grzegorz Szafrański) Przepraszam bardzo...


Przepraszam bardzo, właśnie Pani Joanno, czy Pan Starosta

udzielił całkowicie wyczerpujących informacji w tym zakresie?

Jeśli tak, to Grzegorz Burcza...

(Joanna Duzinkiewicz) Myślę, że będziemy rozmawiali na Komisji Edukacji, tak?

(Grzegorz Szafrański) Tak. Dziękuję bardzo.

Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję. W pakiecie, bo czwarta strona.

3, 4 i 5 zagadnienie od dołu.

Ja prosiłem Pana Starostę w dniu wczorajszym o te informacje

z Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju.

Mam nadzieję, że dotrzymał słowa.

Tak? To mogę podejść i zaraz będę miał? Cieszę się.


Kwestia... Rozpatrzył wniosek firmy Lazur, wyraził zgodę na wynajęcie nośnika.

Na okres kolejnych... Chyba nie kolejnych [...] dwóch lat?


Płatność o 600zł obniżona została. To ile ona wynosi obecnie?

Miesięcznie, czy za ten okres 2 lat? Proszę o informację.


(Ryszard Chmielowicz) Poproszę...

(Grzegorz Szafrański) Proszę, udzieli informacji...


(Ryszard Chmielowicz) Łukasza Czyrnego.

(Grzegorz Szafrański) Pan Łukasz Czyrny, proszę o odpowiedź.


(Łukasz Czyrny) Więc tak, jeżeli chodzi o wynajęcie billboardu na ulicy...

na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja.

Jest to nasz długoletni dzierżawca.

I w związku z tym faktem została zastosowana tutaj...

Został zastosowany obniżenie kosztów najmu o 600zł


Stawka standardowa jest to 5zł za metr kwadratowy billboardu miesięcznie.

(Grzegorz Burcza) To ile to wynosi za billboard? [...] billboardy wszystkie są jednakowe.

(Łukasz Czyrny) Tak, na to pytanie odpowiemy tutaj pisownie...

Na piśmie, żeby była tutaj jednoznaczna odpowiedź, tak?


(Grzegorz Burcza) Ile dzisiaj wynosi ta kwota? Proste pytanie.

(Łukasz Czyrny) Nie byłem przygotowany [...]

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Zaraz, ustal, zadzwoń do Pani Dyrektor


(Grzegorz Szafrański) Panie Grzegorzu, czy następne pytania? Bo tutaj Zarząd będzie weryfikował

pańskie pytanie, żeby odpowiedzieć za chwilę.

(Grzegorz Burcza) Myślałem, że to jest bardzo proste pytanie

i trzeba specjalnie jeszcze kogoś angażować?

Wydawało mi się, że to jest bardzo prosta kwestia.

Obniżenie o 600 zł, z takiego...


No to chyba wiemy, czy 100 zł w skali roku czy 100 zł w skali miesiąca?

Kiedy będzie informacja?

(Waldemar Wawrzyniak) Na dzisiaj.

(Grzegorz Burcza) Dzisiaj, tak? Za chwilę?

(Grzegorz Szafrański) W czasie sesji zostanie udzielona, tak.

Jakieś pytania następne, Panie Radny?

(Grzegorz Burcza) Ja już wszystkie 3 pytania zadałem.

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Panie Starosto.

(Grzegorz Burcza) Dwie od Pana Wicestarosty dostałem odpowiedzi, dziękuję serdecznie


i na trzecie nie dostałem.


(Kazimierz Sać) Ale jeszcze jakieś może Pan zadać przecież.


(Grzegorz Burcza) Nie, wystarczy trzy.


(Grzegorz Szafrański) Pan Leszek Stuła z...


(Leszek Stuła) Ja się tutaj ustosunkuję do MOWu w Rewalu

bo tutaj taka dyskusja [...] jako szef Komisji Budżetu i Finansów i pragmatyk

patrzący realnie na świat i chodzę po ziemi.

Ten MOW nie ma szans utrzymania pod względem ekonomicznym.

Któryś rok z rzędu dopłacamy do tego ośrodka

po... rzędu milion i milion z kawałkiem [...]

a w 2021 prawdopodobnie około 2 milionów.

Proszę państwa, jeśli jest wychowanków 24, a pracowników prawie 50

To proszę państwa, to nie ma szans...

Ja na świecie nie widziałem żadnej firmy, żadnej instytucji, żeby się mogła utrzymać.

Tym bardziej, że teraz jest zakaz prowadzenia działalności w okresie wakacji

Wcześniej były takie okresy, że można było na tym zarabiać.

Ośrodek nie ma przyszłości. Stan tego ośrodka jest zdewastowany.


Wymaga potężnych nakładów, których Powiat nie ma.

Jeśli będziemy dalej utrzymywać takie świadome działanie na szkodę Powiatu

To nie możemy żądać jakichś dodatkowych remontów, wydatków

na coś innego, na coś bardziej pożytecznego i tak dalej.

W tym roku śmiem...twierdzić, że będzie strata blisko 2 milionów zł.

Czy nas stać na takie straty każdego roku?

Trzeba się głęboko zastanowić, czy ma szansę bytu taki ośrodek.

Według mnie to nie ma szans bytu. Trzeba się zastanowić, jak to szybko zrobić

Bo nabór na tego...to nie zależy od nas.

ORE tu kieruje, a po tym incydencie jest bardzo utrudniona sytuacja.

Jeszcze raz powtarzam. Wychowanków 24 a pracowników niespełna 50

Trzeba się zastanowić nad [...] Szans zero.

Będziemy świadomie dopłacać pieniądze

i jeśli dalej będziemy dreptać w tym kierunku, to niestety się pogrążamy.

Jako szef Komisji Budżetu i Finansów namawiam wszystkich radnych

Nad głęboką analizą, nad głęboką refleksją w którym kierunku podążamy.

Bo niestety szans nie widzę przez najbliższe lata.

Jeśli stać nas na to, żeby dopłacać kwoty około 2 milionów rocznie

proszę państwa, przez 5 lat, to będzie 10 milionów.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Łukasz Czyrny zgłosił się do odpowiedzi.

(Łukasz Czyrny) Daję odpowiedź na pytanie kolegi Grzegorza.


Jest to kwota 10 zł netto za dzień najmu.


W przypadku firmy Lazur kwota za dwa lata

była to kwota 8979 zł dokładnie.


Wnioskowali o obniżenie kosztu o 1200 zł

No, Zarząd tutaj przyznał zniżkę w wysokości 50%

więc o te 600 zł.

(Grzegorz Burcza) Czyli ile będzie za 2 lata?

(Łukasz Czyrny) 8979 zł

(Grzegorz Burcza) A to nie za poprzednie 2 lata było 8 tysięcy?


A teraz po obniżce będzie więcej?


(Łukasz Czyrny) Obniżyliśmy o kwotę 600 zł.

(Grzegorz Burcza) Czyli ile będzie teraz, na te dwa lata?


(Łukasz Czyrny) Dokładnie 8391 zł i 30 gr.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Kazimierz Sać?

(Łukasz Czyrny) Brutto.


(Kazimierz Sać) Pozwólcie państwo, że chwilę tylko się

odniosę ad vocem do wypowiedzi mojego kolegi klubowego, Leszka Stuły.


Znaczy słuchajcie, Leszek z punktu widzenia

gospodarki, ekonomii, wolnego rynku oczywiście ma rację.


Jednakże, jeśli się spojrzymy nie tylko na...

Jeśli tak to można określić "wynik finansowy"


Ośrodka Młodzieżowego, ale na przykład

na wynik finansowy, jeśli tak to można nazwać, DPS-u Jaromin

to myślę, że sytuacja jest wcale nie lepsza

biorąc pod uwagę konieczność utrzymania standardów


a jeszcze możliwość organizowania robót publicznych


która wspomagały wielkość zatrudnienia staje się coraz bardziej ograniczona.


I oczywiście, że można zlikwidować i MOW, dwa DPS-y można zlikwidować

(Leszek Stuła) Tylko, że [...] nie przynoszą strat.


(Kazimierz Sać) Leszek, ale głośno nie mów tego, jako Przewodniczący Komisji Budżetowej

że nie dokładamy do DPSów ponad spływającą do nas subwencję.


No tylko takie ad vocem, oczywiście rozumiem poglądy Leszka i go w pełni wspieram

ale na pewno nie jako radny w stosunku do jednostek samorządowych

ale prywatnie, w biznesie zawsze masz moje wsparcie, Leszek.

Jeśli chodzi o twój światopogląd rynkowy.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję za wypowiedź, natomiast ten temat został wywołany, mimo że

nie jest w programie dzisiejszej...

(Kazimierz Sać) Dobra odpowiedź?

(Grzegorz Szafrański) To jest bardzo ważny oczywiście temat, natomiast on nie jest w dzisiejszej sesji, jako punkt.

Więc pomińmy już dalej i przejdźmy do tematu.


(Joanna Duzinkiewicz) Proszę mi powiedzieć. Czy jest jakakolwiek placówka edukacyjna, kóra przynosi zyski?

(Kazimierz Sać) Właśnie.


(Grzegorz Szafrański) Dobrze. Dziękuję bardzo.


Rozumiem, że to było pytanie bardziej retoryczne, tak? Dziękuję.


(Ryszard Chmielowicz) Pani Radna, oczywiście, że do oświaty dokładamy

i tu nikogo nie zdziwię, bo dokładnie o tym wiemy, bo niejednokrotnie na te tematy rozmawialiśmy.


ale jednocześnie chcę wam powiedzieć, jakie są duże nakłady potrzebne

niezbędne na to, żebyśmy tą usługę edukacyjną na najwyższym poziomie...

Starali się o jak najwyższy poziom.

Więc jeżeli dzisiaj mamy MOW i problem

nie tylko tego internatu, tego pałacu, ale i problem całego obiektu szkolnego.

My się zastanawiamy nad tym, gdzie te dzieciaki kształcić w sposób godny

dobry, skuteczny i jak na najwyższym poziomie.

Więc teraz proszę też... Ale to wrócimy do tej rozmowy. Bo to nie jest ten czas.

I wtedy będziemy wybierali priorytety, co dla naszej oświaty jest ważniejsze.

W co powinniśmy inwestować. W jakie kierunki powinniśmy inwestować.

I to wszystko jest przed nami. Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Czy są jeszcze pytania dotyczące

sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego?

za okres 23 wrzesień do 12 październik?


Nie ma? W takim bądź razie mamy tablicę interaktywną przygotowaną do głosowania.

Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Proszę o oddanie głosu.


Za przyjęciem sprawozdania za prac Zarządu między sesjami głosowało 12 radnych.

Za 12 Dziękuję.

Następnym punktem porządku obrad jest informacja o stanie zadań oświatowych

za rok szkolny 2020/2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Państwo dostali w dokumentach sprawozdanie przedstawione przez Wydział Edukacji.


Czy są w tej kwestii jakieś pytania? Co prawda Pani Dyrektor wydziału


w dniu dzisiejszym ma wolne, więc jeśli państwo mają jakieś pytania

które można skierować na piśmie to byłoby to mile widziane.

Jeżeli do Zarządu w tej sprawie, to proszę.


(Ryszard Chmielowicz) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pozwolę sobie na takie krótkie wprowadzenie.

Do informacji o stanie zadań oświatowych na rok szkolny 2020/2021

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Taką informację jesteśmy zobowiązani składać co roku.

Ten rok, który mamy za sobą, ten rok szkolny

który obejmuje informacja to kolejny rok...to jest drugi rok z kolei

funkcjonowania polskiej i naszej oświaty w okresie pandemii.

Jak państwo pamiętacie ta pierwsza fala nastąpiła w marcu roku '20.

Od 12 marca zdaje się, do końca tamtego roku szkolnego

nasze szkoły pracowały w systemie zdalnym.

Rok, który obejmuje to sprawozdanie

zaczął się od 1 września szkołą stacjonarną.

Takie były oczekiwania i taka była nadzieja, że uda się normalnie prowadzić tą edukację.

Niestety od 19 września... od 19 października, przepraszam.


Do 31 maja w naszym przypadku we wszystkich szkołach

bo to różnie było w Polsce, były hybrydowe, były stacjonarne.


I szkoły podstawowe w innym systemie, bo jak państwo pamiętacie

1-3 dłużej, tam później te pozostałe szkoły funkcjonowały


w takim też mieszanym systemie, dokąd się to udawało, jak pojawiły się zakażenia

to te oddziały zamykano.

Funkcjonowaliśmy w bardzo trudnym, bardzo trudnym czasie.

Ale chcę tez powiedzieć, że w tym pierwszym etapie pandemii

skierowane był do szkół ponadpodstawowych pewne programy, które pozwalały na realizację

systemu edukacji w systemie zdalnym, w systemie niestacjonarnym.

Dzięki pewnym programom otrzymaliśmy 28 komputerów

Sale nasze dydaktyczne były również wyposażone.

Wypożyczaliśmy te urządzenia uczniom, żeby byli mobilni, żeby mogli

zdalnie uczestniczyć w procesach edukacji.


To pozwoliło na w miarę spokojne

przygotowanie naszych uczniów do zakończenia roku szkolnego.

Jak państwo pamiętacie na koniec, gdzie było sporo wątpliwości na koniec, 31 maja

minister ogłosił, że wracamy do szkoły stacjonarnej.

I na ten krótki czas... I ja akurat nie chcę o tym źle mówić, tylko raczej pozytywnie

bo wszystkich były oczekiwania, że ta szkoła zacznie normalnie funkcjonować

że ta młodzież potrzebowała też tych normalnych zajęć, tych spotkań


i pracy bezpośredniej z nauczycielami.

I to był chyba dobry wymiar.

Matury, jak państwo pamiętacie

odbywały się w trybie zgodnym z harmonogramem

4 do 20 maja, ale odbywały się tylko w sposób ograniczony, czyli tylko pisemne.

Pisemne, żeby... I w w standardach


i w tym reżimie sanitarnym


ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji.

Więc udało się to też w miarę dobrze przeprowadzić.

I oczywiście też było powiedziane, że te matury będą jakby w standardzie takim łagodniejszym.


Nie przyniosło to niestety wyników jakby oczekiwanych

że te matury jakby łatwiejsze, one spowodują to, że te wyniki z matur będą lepsze

niż w latach poprzednich.

Tak się nie stało. W naszej głównej szkole spadek tam był gdzieś circa o 3%

To wszystko jest ujęte w tabelach.


Tych, które są zawarte. Jak państwo prześledzicie

to ilość tych komputerów przekazanych, jest tabela, ilość

stan, liczba nauczycieli w poszczególnych kategoriach

liczba uczniów, tam te wszystkie tabele, jak zwyczajowo, zostały zamieszczone.

Ja tylko chciałem powiedzieć o tym, jak wyglądał, jak trudny był to okres.

Nie tylko dla nauczycieli, którzy nagle po pewnym czasie przygotowania musieli

przejść na zupełnie inny system nauczania.

Łatwiej było to w ośrodkach akademickich, bo tam już to...ten kontakt

z profesorem, czy nauczycielem akademickim

już się odbywał w takim cyklu mieszanym; i stacjonarnym i zdalnym.

My tego zdalnego systemu nie mieliśmy.

Szybko musieliśmy się nauczyć, nasi nauczyciele musieli się nauczyć

korzystania ze wszystkich tych platform internetowych


zawiązywali kontakty, prowadzili zajęcia edukacyjne i myślę, że to się udało.

Oczywiście dochodzą do nas sygnały takie, że to był bardzo ciężki czas

nie tylko dla nauczycieli, ale i dla rodziców i dla dzieci.

Powodowało to frustrację, zniechęcenie, choroby psychiczne

i dzisiaj też zwracam na to uwagę, naszym dyrektorom i nauczycielom, żeby

nie przegapili ani jednego ucznia, który z jakimś po-covidowymi objawami

mógłby być niezauważony. Bo to jest bardzo ważny moment, żeby


pochylić się głęboko nad edukacją i nad stanem zdrowia naszych uczniów we wszystkich szkołach.


Także to...te elementy są realizowane.

Jak długo szkoła stacjonarna będzie funkcjonowała, trudno powiedzieć

bo też jak śledzicie państwo na bieżąco, jak wygląda sytuacja zakażeń w Polsce

No, jest w tej chwili znowu... Tak jest. Znowu duża liczba osób zakażonych.

Już w Polsce pojawiają się obszary żółte i czerwone.


Zachodniopomorskie niestety też z dość dużą liczbą zakażeń

ale na szczęście jeszcze w strefie zielonej.

Pojawiły się już oddziały w naszych szkołach zamknięte, ze względu na pojedyncze zakażenia.

I w szkołach podstawowych i w naszych... Naszej szkole się którejś tez zdarzyło, tak?


Liceum, jakiś tam oddział. Tak.


No i w starostwie też się...

(Leszek Stuła) Kod czerwony...pomarańczowy na dzień dzisiejszy. Nasz powiat.

(Ryszard Chmielowicz) Nasz powiat, tak? Pomarańczowy jest.

No to miejmy nadzieję, że jesteśmy zdecydowanie... No jaki tutaj ważny element, to to szczepienie.

Szczepienie i obszary, które mają najwyższy wskaźnik wyszczepialności

mają niższy...niższą liczbę zakażonych osób.


Reszta znajduje się... Jak będą jakieś pytania, to... Tak się złożyło, że nie ma dzisiaj Pani Dyrektor.

Ale możemy poprosić osoby z wydziału edukacji

które opracowywały i zbierały te wszystkie informacje, żeby je zawrzeć


w tej informacji o stanie realizacji oświatowych zadań.

Jeśli są pytania, to poprosimy którąś z tych osób. A jeśli szanowni radni zgodziliby się na formułę

odpowiedzi na pytania na piśmie, to ze względu na to, że

pewne ograniczenia liczby osób w tym pomieszczeniu

powodują, że nie zapraszaliśmy większego grona osób

po to, żeby tutaj bezpiecznie przeprowadzić dzisiejsze obrady.

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący. Szanowni państwo.

Ja rozumiem tą taktykę, że najlepiej na piśmie, a później ewentualnie

na zniechęcenie, na zmęczenie materiału i może będzie odpowiedź, może nie.

Bo tak niestety to wygląda w praktyce.

Dlatego taka informacja jest bardzo ważna, bardzo potrzebna.

Ale nie po to, żeby Pan Starosta nam tutaj

takie fajne wykłady prowadził, tylko żebyśmy o konkretach porozmawiali.

Ja mam dwie kwestie, bardzo proste. Które wynikają z tabelek.

Było 6 bójek...przepraszam, 6 wypadków w jednej ze szkół.

W Młodzieżowym Ośrodku w Rewalu wiemy, że jedna.

I chciałbym się dowiedzieć, jakiego rodzaju był to po prostu...

Właśnie, czy to były wypadki, związane z tym, czy ktoś... Nie wiem, spadł ze schodów, czy się o coś potknął

Czy to były po prostu bójki, a może jakieś inne kwestie.

To też oczywiście jest ten rodzaj nadpobudliwości, pewnie pandemicznej.

I druga bardzo ciekawa tabelka, na stronie 20

Która zawsze jest bardzo interesująca, a w tym roku już absolutnie wybitnie jest interesująca.

Forma udzielanej pomocy dzieciom i młodzieży.


Opinie, orzeczenia, to wszystko jest super, fajnie. Ale w punkcie 5


Terapia pedagogiczna. 18 osób, uczniów zostało objętych tą terapią.

No ale terapia psychologiczna, indywidualna - zero.


Formy pomocy i terapii grupowej

która jest absolutnie wiodącym teraz trendem światowym - zero.

Chciałbym się zapytać z jakiego...z czego to wynika, że tu jest zero.

Nie mamy fachowców, bo potrzeby na pewno są i to przeogromne.

Z czego wynika właśnie ta liczba 0 w pozycji 4 i w pozycji 6?


(Grzegorz Szafrański) Pan Starosta ustosunkuje się?


(Ryszard Chmielowicz) Panie Radny, bo tak patrzę na tą tabelkę, to jest tabela numer 6, tak?

Dotycząca liczby wypadków.


Ona... [kaszlnięcie] Przepraszam.

Prawdopodobnie jest adekwatna do liczby uczniów, bo akurat ZS Czesława Miłosza

[kaszlnięcie]

to Zespół Szkół - i szkoły branżowe i technikum i liceum ogólnokształcące i klasa ogólnosportowa.

I wielokrotnie więcej uczniów, niż w pozostałych szkołach.

Tam jest tabelka, gdyby Pan do niej sięgnął. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach

więc nie znam przyczyn i nie wiem...


Nie słyszałem o jakichś tam drastycznych wypadkach.


Więc te zarejestrowane chyba nie były... A też nie chcę się wypowiadać w tej kwestii


bo zaciągniemy informację i poinformuję Pana w sposób szczegółowy o tych zdarzeniach.


Drugie... Co było tam drugie, bo...?

A, tych porad.


Mamy w każdej kategorii.

Pandemia też spowodowała to, że w jakimś tam ograniczonym stopniu

nawet i korzystali i rodzicie i dzieci z pewnych porad

i też na piśmie postaramy się Panu udzielić tej informacji dotyczącej, czy tak faktycznie było

że nie było chętnych na takie porady i z jakiego...z jakiej to przyczyny.

Pandemia to oczywiście, że spowodowała, że w mniejszym zakresie, ograniczeniu

bo to było umawianie się na godzinę, na spotkanie, bo nie można było...

Nauczanie zdalne i tak dalej. To wszystko spowodowało to, że

w pewnych ograniczeniach te liczby...uczniów są też i inne niż zwykle.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Panie Grzegorzu, czy może ta być odpowiedź na piśmie udzielona?

To są takie dane właściwie, które dotyczą pracowników wydziału

i żeby zaczerpnąć większej wiedzy należałoby tu zaprosić, albo Panią Dyrektor


lub panią z Wydziału Edukacji.

Myślę, że dobrym by zwyczajem było w tym momencie, gdybyśmy taką odpowiedź na piśmie dali.

(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, ja dziękuję bardzo za pochylenie się nad tym tematem

ale skoro jesteśmy dzisiaj zapoznawani z informacją

to przecież nie kto inny jak Pan Przewodniczący zwołuje... wyznacz datę.

Fajnie byłoby gdyby osoby, które mają wiedzę były dostępne, a nie dowiadujemy się, że

ten, kto wie to jest na wolnym, a my mamy materiał

co do którego mamy się odnieść, ale pytania dodatkowo...

Naprawdę, to jest bardzo, też takie, no...


Trochę niegrzeczne z waszej strony. Pan Starosta ciekawie powiedział

Ja w tej tabelce, do której się odniósł dopisałbym jeszcze teleporady.

Bo właśnie w czasie pandemicznym, chyba że terapia psychologiczna, tutaj te 18 osób

na przykład uczniów, to faktycznie był osoby fizycznie.

Ale z mojej wiedzy i z mojego doświadczenia wiem doskonale, że były to też porady telefoniczne.

Może było ich 300, może było ich 500 Też trzeba się tym tematem pochwalić, tak?

Bo być może to wyczerpuje tą terapię w tym momencie.

Tak się działo i to jest właśnie ta specyfika pandemii i nie bójmy się pisać tych danych.

O to bym bardzo prosił, bo dla mnie to jest też niepełna informacja.

A dziękuję Panu Staroście, że pochylił się nad tym, bo to mi też dało do...przypomnienia.

Że są oczywiście też i te teleporady, które były psychologicznymi poradami. One są bardzo cenne.


A być może nie było tego na bazie poradni. Tego nie wiem.

Ale te formy w stanie 0 i 0 to są dla mnie, osobiście na przykład niepokojące.


I tutaj dlatego się boję, czy faktycznie mamy wystarczającą liczbę fachowców

skoro nie mamy, to dlaczego. Czy im nie płacimy, czy nie potrafimy ich zdobyć.

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo, Panie Radny, za trafną uwagę. Myślę, że Zarząd przekaże to do Wydziału Edukacji.

Aby takie dane w najbliższym czasie zostały, nie uzupełnione, a przynajmniej zweryfikowane.


Dziękuję. Zgłosił się do wypowiedzi Pan Radny Leszek Stuła, proszę.


(Leszek Stuła) Proszę państwa, ja mam taką uwagę jedną, techniczną.

że tutaj są przygotowane bardzo fajnie, te pokazane tabele.

Tylko są mało czytelne, ponieważ te kwadraciki małe, pokazane tutaj

i na bazie koła są pokazane kolory. Te kolory się niczym nie różnia.

I tu nie ma pokazane [...] powinno albo być w kolorach albo powinny być strzałki, że to dotyczy tej

części koła, albo coś, bo ja na przykład ja nie wiem.

Tu jest 22% i tu takie same wszystkie kolory, szare i bure i tak dalej i tak dalej

i mało czytelny i tak dalej. Chciałbym, żeby to było bardziej czytelne.

Przyznam szczerze, że ja tu jestem raczej analitykiem i w żaden sposób nie mogłem dojść.

[...] taka techniczna na przyszłość. Albo w kolorach, albo strzałki dać.

To dotyczy tej części koła, tego wycinka koła i tak dalej, bo to bardzo mało czytelne.

Druga sprawa tutaj jest, słuchajcie państwo, chciałem tutaj się zająć...

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych [...]

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego 2021

Tu wcześniej było sprawozdanie z prac Zarządu.

Związki zawodowe proponują, żeby zwolnienie z pensum w wysokości

w ogóle dyrektorów szkół, placówek

oraz przyznanie dodatku funkcyjnego w wysokości 100% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, ale patrzę po tych wynikach...

Słuchajcie, ja jestem szefem firmy, zatrudniam 130 osób

i staram się wyróżniać ludzi najlepszych.

Jeśli ktoś nie jest najlepszy, albo słaby, no to [...] do szeregu.

Każdy musi znaleźć swoje miejsce w szeregu.

I patrzę po tych wynikach, po zdawalności tutaj tych naszych matur

na tle naszego województwa, na tle Polski

To my jesteśmy daleko w tyle.

Średnia zdawalność matur w Polsce niecałe 87%

U nas jedynie Chrobrego ma 83,3%

to jest leciutko ponad stan, nasze województwo odchodzi od zdawalności matur w Polsce, po pierwsze.

A my do Zachodniopomorskiego, tylko ta jedyna szkoła przewyższa lekko tutaj tego

a do średniego w Polsce oczywiście brakuje.

Natomiast Liceum Ogólnokształcące tutaj z 11 Listopada 82%

czyli taka średnia jak w województwie.

Jeśli chcemy wyróżniać tych nauczycieli, oni mają takie ambicje, żeby to wszystko...

Związki zawodowe walczą o to, żeby dawać [...] Muszą na to zasłużyć.

Ja wiem, że pandemia była, ale pandemia, chcę powiedzieć, że nie była tylko w naszym powiecie

w naszym województwie, tylko była w całej Polsce i w całej Europie.

I tutaj [...] takie argumenty w rozmowach ze związkami zawodowymi, trzeba powiedzieć, proszę państwa.

My możemy na ten temat rozmawiać, bo to jest kwota niebagatela 1 824 000 i tak dalej i tak dalej.

No czymś trzeba na to zasłużyć i tak dalej.

My nie możemy sobie pozwolić... Zdawalność poniżej średniej w województwie

gdzie nasze województwo odstaje do średniej w Polsce

czyli jak...czym mam się porównać? O czym to świadczy?

To albo edukacja jest słaba, albo nauczyciele muszą się bardziej przykładać, żeby ta zdawalność...

I tak dalej i tak dalej.

To jest jedno. I drugi temat ewentualnie chciałbym poruszyć, proszę państwa.

Katastroficzną taką tabelę, którą tu odnalazłem.

Słuchajcie, jeśli chodzi o ilość urodzeń w naszym powiecie.

Słuchajcie, spadek rok do roku jest 25% Katastrofa, słuchajcie.

Ja wiem, że to nie zależy tutaj od nas i tak dalej i tak dalej.

Bo średnio, słuchajcie, powinniśmy z tego wniosku [...]

Ja wam powiem z czego to wynika.

Jeśli nie powstaną tu u nas miejsca pracy dobrze płatne.

Jeśli nie będą przybywać ludzie, żeby się tutaj osadzali.

Budowali mieszkania, budowali domy to nie ma szans.

Spadek urodzeń dzieci w Powiecie Gryfickim łącznie razem 2021-2020 o 25%

Już nie licząc do 2006 roku to jest spadek o 100%

Słuchajcie, my się degradujemy.

To, że w Radzie Powiatu siedzi 17 osób, a nie 19 osób

to jest efekt tego, że my się po prostu wyludniamy.

Ludzie wyjeżdżają za pracą i tak dalej i tak dalej.

Chociaż w Polsce jest sytuacja tego typu, że w ciągu 3 lat ostatnich

więcej wróciło z emigracji, jak wyjechało.

To jest pozytywny aspekt z uwagi na to, że Polska się stopniowo bogaci

średnia podstawowych wynagrodzeń rośnie, średnia rośnie i tak dalej i tak dalej.

Natomiast w powiecie naszym jest trwoga, słuchajcie.


(Renata Korek) Ale proszę-

(Leszek Stuła) 2006 do 2021 spadek o 100%

Spadek o 100% urodzeń, proszę państwa

Czyli potencjalnie u nas [...] młodzieży w tych szkołach będzie o tyle [...] że będzie nam spadać.

A rok do roku, 2021-2020 spadek o 1/4 mniej.


I słuchajcie, ja kiedyś byłem pomysłodawcą, żeby tu utworzyć strefę ekonomiczną

to zostałem przez większość wyśmiany i tak dalej i tak dalej

i dzisiaj możemy ubolewać nad tym, że nie ma tej strefy.

Oczywiście Polska jest całą strefą.

Ale musimy o to zabiegać, żeby nasi przedsiębiorcy tutaj

żeby mogli stwarzać miejsca pracy i tak dalej i tak dalej

to musimy za wszelką cenę tu to zrobić, bo inaczej po prostu przepadamy.


Szczęście, że mamy tutaj dostęp, odcinek do morza. To nas ratuje.

Się buduje Gołębiewski, będą tu wpływy różne i tak dalej

ale to gminy, lokalne, bo podatki lokalne będą i tak dalej i tak dalej.

Natomiast PIT-y i CIT-y, to co nam najbardziej dotyczy

fakt, że jest jeszcze przyrost, bo to Pani Skarbnik nam pokazywała te tabele

przyrost PIT-ów i CIT-ów i tak dalej.

Ale nie na tyle w stosunku do gmin bardzo bogatych w Polsce.

Bo my odstajemy bardzo mocno.

Niektóre gminy mają z PIT-u i z CIT-u mają ogromne dochody i tak dalej.

I tu rozmawiam ze Starostą i z Wicestarostą stale rozmawiamy i jest ten temat

w Płotach tutaj, jeśli chodzi o Makowiczki. Słuchajcie, 300-parę ha pięknie terenu uzbrojonego.

To jaki to ma syndyk pod swoim badaniem, to jest trudno, żeby go osiągnąć

myślę te, w tym... To jest bardzo trudny temat.

Gdybyśmy to dobrze ogarnęli w odpowiednim momencie i tak dalej-

(Grzegorz Szafrański) Panie Radny, ja wiem, że to jest temat rzeka

(Leszek Stuła) No dobrze.

(Grzegorz Szafrański) Ale skupmy się-

(Leszek Stuła) Dobrze, dziękuję bardzo. To tyle. Jeszcze raz daję pod rozwagę tą tabelę

liczba urodzeń dzieci, słuchajcie dramat, dramat, dramat.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.

(Leszek Stuła) [...] tylko, żeby to poprawić. Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Pani Agnieszka Mackojć. Proszę.

(Agnieszka Mackojć) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałam się tylko odnieść, tak ad vocem do

pytania Pana Grzegorza Burczy jeżeli chodzi o ilość terapii psychologicznej.


Powiem tak. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zajmuje się

przede wszystkim diagnozą, opiniami, orzeczeniami o kształceniu specjalnym

i oni nawet fizycznie nie są w stanie chyba udzielać terapii psychologicznych.

Natomiast PCPR robi to nagminnie

zgłasza niemalże od ręki, także tutaj zaspokajane są potrzeby

przynajmniej dzieci naszych szkół.


Tylko oni nie mają chyba tego w zadaniu. Po prostu nie są wydolni na tyle.


Może taki jest szablon i tak musi być, ale naprawdę są obciążeni i to bardzo.

Tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pani Renata Teresa Korek.


(Renata Korek) Tylko dwie kwestie chciałam poruszyć, związane z wypowiedzią Leszka Stuły.

Bo jest jeszcze jedna bardzo interesująca tabela na stronie 32

mówiąca o losach absolwentów w roku szkolnym 2020/21

niestety ciemna, ale intuicyjnie myślę, że dobrze ją odczytam.

Wyjechali za granicę, tak, wyjechali za granicę nasi absolwenci i to jest 37%


osób, które opuszczają nasz obszar i wyjeżdżają za granicę.

Natomiast wracam jak mantra do takiego tematu, który chcąc, nie chcąc, wiąże się z kulturą, tak?

I analizując zajęcia pozalekcyjne w szkołach

i zajęcia lekcyjne związane z tym tematem po prostu ich brak.

Szanowni państwo, poza tym na stronie 27

jest podana informacja na temat na temat realizowanych projektów.

Nie ma żadnego projektu związanego właśnie z nami, ze środowiskiem.

Nasze szkoły są to szkoły środowiskowe.

Więc dlaczego szkoły nie współpracują

za pomocą jakichś programów, pisania programów związanych z nami?

Zawsze się nad tym zastanawiałam, dlaczego tak jest.

Dlaczego mu budujemy jakąś izolację i własny świat w tych szkołach

A tak jakby poza szkołą nic już więcej nie istniało?

Ja będę wracała do tego tematu i być może kiedyś zaprosimy panie dyrektorki szkół

i porozmawiamy o tych problemach, które w ogóle dzisiaj nam się nasunęły.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania państwa

w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych?


Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu 4.


Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

Jeśli są jakieś pytania do budżetu, to proszę.


Jeśli nie ma, jest tablica przygotowana do głosowania.


Proszę o głosowanie.


Pani Radna...


Dziękuję.

Za podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego głosowało 13 radnych.

Za 11, przeciw 1, wstrzymał się 1


Uchwała została przyjęta. Dziękuję.

I analogicznie do

punktu 4, punkt 5 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie


zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Czy w tej kwestii są też... Nie ma pytań, to proszę o głosowanie.


Paweł? Dziękuję.


Głosowało 13 radnych. Za 12, przeciw 1

Uchwała jest ważna. Dziękuję bardzo.


Punkt 6, proszę państwa. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany w składzie osobowym Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

Rady Powiatu Gryfickiego.


W dniu wczorajszym do biura rady wpłynęło oświadczenie... Przepraszam.


Oświadczenie Pana Józefa Gandurskiego.


Który wyraża akces przystąpienia zarówno do... A, w tym przypadku, przepraszam...

Do Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego.


Pan Gandurski z przyczyn zdrowotnych w dniu dzisiejszym nie może uczestniczyć na sesji.

Ale prosił Wysoką Radę o zrozumienie i o głosowanie w tej sprawie, aby...


Uzupełnić skład Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego.


Proszę o tablicę do głosowania.


Kto jest... Tak. Kto jest za przyjęciem.


Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych. Za 12, wstrzymujący się 1 głos. Dziękuję.

Pan Józef Gandurski...


Został przyjęty do składu osobowego

Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego.


Pozwolicie państwo, że odczytam teraz treść uchwały.


[...]

Przystąpimy do głosowania.

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

Rady Powiatu Gryfickiego na podstawie artykułu... Przepraszam.


(Waldemar Wawrzyniak) Przewodniczącego nie powołujemy dzisiaj.


Oj... Przepraszam, zapędziłem się.


Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym w Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

Rady Powiatu Gryfickiego.

Na podstawie Art. 17, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym


Oraz §37. Statutu Powiatu Gryfickiego Rada Powiatu Gryfickiego uchwala co następuje.

W składzie osobowym Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego

w prowadza się następujące zmiany: Powołuje się do składu komisji radnego

Pana Józefa Gandurskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Punkt 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie osobowym

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego.


Wpłynął wniosek, tu dość... Z datą 7 październik 2020 roku.

Pana Kazimierza Sacia.

Jest to oświadczenie o zgłoszeniu akcesu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


W związku z tym przygotowaliśmy projekt uchwały.


Proszę...


Proszę o tablicę do głosowania.

Kto z państwa jest za...


Przyjęciem wniosku Pana Kazimierza.


Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Za 8, przeciw 1, 4 się wstrzymało.

Pozwolicie państwo, że odczytam treść uchwały.

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego.

Na podstawie Art. 16a, ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku


o samorządzie powiatowym oraz §35, ust. 2 Statutu Powiatu Gryfickiego

Rada Powiatu Gryfickiego ustala, co następuje.

W składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego

Wprowadza się następujące zmiany. Powołuje się do składu komisji radnego

Pana Kazimierza Sacia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, nie doczytałem. A kto był przeciw?

To jest głosowanie jawne.


(Grzegorz Szafrański) Głosowanie jawne. Na tablicy było, jeżeli Pan Radny chce do wglądu, to proszę.


(Kazimierz Sać) Nie no, niech Pan powie, no co będę tam...


(Grzegorz Szafrański) Nie, nie wiem. Nie zwróciłem uwagi na tablicę.

(Kazimierz Sać) Głosowanie jawne, to powinniśmy widzieć.


(Grzegorz Szafrański) Tak, tak. Ale było na tablicy, nie zwróciłem uwagi [...]


(Kazimierz Sać) Proszę Sekretarza o odpowiedź.


Osobę, która protokołuje proszę o odpowiedź.


(Grzegorz Szafrański) To jest głosowanie jawne, oczywiście. W tablicy zawidniało imię i nazwisko

Radnego Stanisława Hołubczaka. Dziękuję.

Mamy również w tym oświadczeniu złożonym przez Pana Józefa Gandurskiego

akces przystąpienia do Komisji...


Skarg, Wniosków i Petycji.


(Ryszard Chmielowicz) Ja się wstrzymałem.

(Grzegorz Szafrański) Proszę...


(Ryszard Chmielowicz) Mogę wyjaśnić dlaczego.


(Grzegorz Szafrański) Proszę o tablicę do głosowania w sprawie...


[...]


(Grzegorz Szafrański) Proszę o tablicę do głosowania.

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego.

Na wniosek Pana Józefa Gandurskiego.

Również on złożył deklarację przystąpienia do tej komisji


(Kazimierz Sać) A teraz jaką komisję głosujemy?

(Grzegorz Szafrański) Też Komisję Skarg, Wniosków.

(Ryszard Chmielowicz) Tą samą.


[...]


(Grzegorz Szafrański) Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie osobowym

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego

na wniosek radnego Pana Józefa Gandurskiego.

Proszę o głosowanie.


Dziękuję. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.


Pozwolicie państwo, że odczytam projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego

Na podstawie Art. 16a, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca '98 roku o samorządzie powiatowym

oraz §35., ust. 2 Statutu Powiatu Gryfickiego

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala, co następuje.

W składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego

wprowadza się następujące zmiany:

Powołuje się do składu komisji radnego Pana Józefa Gandurskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.


Punkt 8. porządku obrad.


Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego


i tutaj również Pan Józef Gandurski złożył akces wstąpienia do tej komisji, więc...

(Grzegorz Burcza) Skąd on znajdzie czas na pracę?


(Grzegorz Szafrański) Myślę, że znajdzie. Jest wytrwały.


Proszę o przygotowanie tablicy do głosowania.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.


Głosowało 13 radnych. 13 za.

Odczytam...uchwałę. W sprawie zmiany w składzie osobowym

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego

na podstawie Art. 16, ust 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym


oraz §29, ust. 2 Statutu Powiatu Gryfickiego Rada Powiatu Gryfickiego uchwala, co następuje.

§1. W składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego

wprowadza się następujące zmiany.

Powołuje się do składu komisji Radnego Józefa Gandurskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W porządku obrad punkt 9. To jest podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie przyjęcia stanowiska na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia oraz 27 września 2021 roku.

W związku z tym, że radni ze stanowiskiem częściowo byli zapoznani przy Komisji Rewizyjnej

proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o stanowisko w...


Proszę?

[...]

O pełne stanowisko, tak. Dziękuję.


(Grzegorz Burcza) W kwestii formalnej, dostaniemy te uchwały?

Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy

zanim będzie [...]


[...]

Ale to nie ma, mamy te stare Zarządu [...]


[...]

(Grzegorz Szafrański) Pan Stanisław Hołubczak, proszę.

(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Zacznę może od uzasadnienia.


Wojewoda Zachodniopomorski w pismach z dnia 6 sierpnia 2021 roku

oraz z dnia 27 września 2021 roku

działając w oparciu o Art. 77a ustawy o samorządzie powiatowym

wystąpił do Rady Powiatu w sprawie zawiadomienia

o możliwości naruszenia przez Radnego Rady Powiatu Pana Grzegorza Szafrańskiego

ustawowych zakazów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

W zawiadomieniu zasygnalizowano, że Radny Rady Powiatu

pełni funkcję skarbnika w Kole Łowieckim Łoś w Trzebiatowie

dla którego to majątek w postaci obwodu łowieckiego wydzierżawia Starosta Gryficki.


Wojewoda przytoczył brzmienie artykułu 25b, ust. 1 ustawy

"Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek

lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu

w którym radny uzyskał mandat. A także zarządzać taką działalnością

lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem takiej działalności."

Oraz Art. 25a, ust. 1

"Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć, ani otrzymywać darowizn mogących

podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z Art. 20, ust 1."

Oraz wskazał, że organem uprawnionym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

z przyczyn określonych w Art. 383, §1., pkt 5. kodeksu wyborczego jest Rada Powiatu.


Rada Powiatu na sesji w dniu 30 września 2021 roku

skierowała wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

do kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami

wystąpiła o wyjaśnienia do Zarządu Powiatu

oraz Radnego Rady Powiatu Pana Grzegorza Szafrańskiego.

w odpowiedzi Zarząd Powiatu wyjaśnił

"Powiat Gryficki nie zawierał żadnych umów z Kołem Łowieckim Łoś z Trzebiatowa

oraz od listopada 2018 roku nie zawierał żadnych umów z Radnym Grzegorzem Szafrańskim

i podmiotem gospodarczym prowadzonym przez radnego.

Natomiast Zarząd poinformował i przedstawił kopię umowy

zawarta przez Starostę Powiatu Gryfickiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

zawartą w 2017 roku z Kołem Łowieckim Łoś w Trzebiatowe

na dzierżawę obwodu łowieckiego stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Radny Grzegorz Szafrański w odpowiedzi na wystąpienie komisji poinformował

"Radny jest członkiem Koła Łowieckiego Łoś w Trzebiatowie.

Jest członkiem zarządu koła. Pełni funkcję skarbnika.

Koło Łowieckie Łoś nie prowadzi działalności na mieniu Powiatu Gryfickiego.

Radny prowadzi działalność gospodarczą, ale nie wykorzystuje w żaden sposób majątku powiatu


w okresie od listopada 2018 roku.

nie otrzymał żadnych darowizn i nie podejmował żadnych dodatkowych zajęć zarobkowych."

Komisja Rewizyjna wyczerpała uprawnienia kontrolne i w wyniku ustaleń

przedstawia Radzie Powiatu projekt stanowiska rady

w odpowiedzi na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

przekazane w oparciu o Art. 77a ustawy o samorządzie powiatowym.

Rada Powiatu w Gryficach po wyjaśnieniu zasygnalizowanych informacji

nie stwierdza naruszenia wskazanych ustawowych zakazów

przez Radnego Grzegorza Szafrańskiego.

I do tego stanowiska została przygotowana...

Został przygotowany projekt uchwały w następującym brzmieniu.


Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 października w sprawie

przyjęcia stanowiska na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia oraz 27 września 2021 roku.


Na podstawie Art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu uchwala, co następuje.

§1. Przyjmuje się stanowisko Rady wobec wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia i 27 września w oparciu o Art. 77a ustawy

w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia przez Radnego Rady Powiatu w Gryficach

Pana Grzegorza Szafrańskiego ustawowych zakazów wynikających

z ustawy o samorządzie powiatowym o następującym brzmieniu.

Rada Powiatu w Gryficach po wyjaśnieniu zasygnalizowanych informacji

nie stwierdza naruszenia wskazanych ustawowych zakazów

przez Radnego Grzegorza Szafrańskiego.

§2. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do niezwłocznego powiadomienia...przesłania

niniejszej uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu

oraz doręczenia jej Radnemu Grzegorzowi Szafrańskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


Chyba, że państwo... Ale... O, jest Pan Grzegorz Burcza. Proszę.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu.

Wszystko byłoby okej. To jest bardzo zgrabnie przygotowana uchwała.


Tylko rozwija się w kilku miejscach z faktami, z rzeczywistością.

Najbardziej nieprzystający w tym uzasadnieniu jest fakt, że użyto słowo

że nie wykorzystuje w żaden sposób, W ŻADEN sposób majątku powiatu.

Otóż proszę państwa, tylko wrzucając do Google

informację "radny", "wygaszenie mandatu", "koło łowieckie"

i kilka jeszcze innych słów kluczowych

udało mi się pozyskać informację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

i nie tylko, i kilka innych.

Tylko na podstawie takich słów-klucz

z których to wynika orzeczeń, że...


Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wystarczy tylko, wystarczy tylko

że koło, w którym radny pełni funkcję, jakąkolwiek.

Czyli jest członkiem zarządu, prowadzi działalność gospodarczą.

Wystarczy tylko, aby wygasić mandat, bo jest tu konflikt.

I przede wszystkim nie chodzi o to, jak były stawiane pewne kwestie


czy radny na tym zarabia

czy koło na tym zarabia

czy czerpie z tego tytułu jakiekolwiek korzyści finansowe

czy jakieś inne materialne, nie ma to żadnego znaczenia.

Chodzi tu o zupełnie inną kwestię, chodzi o przejrzystość.

O tej przejrzystości mówi z kolei inne orzeczenie, które...


Też przywołam tutaj cytat, żeby sprawa była absolutnie jasna.


Czyli radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek

lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat.


I też jest podkreślenie, że tak naprawdę mieniem...

I to jest cytat z jednego z orzeczeń sądu.

Mieniem powiatu są prawa majątkowe, których wartość może być wyrażona w pieniądzach.


Nie chodzi zatem o nieruchomości powiatowe, a o cały zespół jej praw majątkowych.


I tutaj jest rozwiany, mam nadzieję, dylemat

czy jeżeli ktoś upiera się i mówi "nie nie, to jest Skarbu Państwa"

to znaczy, że jest inny rodzaj majątku i tu jest to podkreślone na tłusto.

Tak, to jest inny rodzaj majątku.

Radny nie może na tym majątku prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Nawet jeżeli ta działalność gospodarcza, tak jak było powiedziane wcześniej


nie przynosi jemu, osobiście żadnych korzyści

czy to finansowych, czy to jakichkolwiek innych.

Tutaj... O właśnie, jest bardzo fajne kolejne podtłuszczone.

Nie ma przy tym podstaw do badania, czy radny rzeczywiście miał wpływ

na wybory jakiejkolwiek oferty, czy osiągnął jakąkolwiek korzyść z prowadzonej działalności

Wystarczy bowiem samo stwierdzenie, że radny zarządza działalnością

prowadzoną z wykorzystaniem mienia powiatu.


Tak, ale wcześniej było powiedziane, co też jest tym mieniem i czym zarządza powiat.

Bo jeżeli zarządza powiat też majątkiem Skarbu Państwa, to oczywiście jak najbardziej.


Te zakazy, co mają powodować?

Że mają powodować ograniczenie takiej współpracy między powiatem

a radnym na płaszczyźnie gospodarczej, która może budzić tylko wątpliwości

i co do uprzywilejowanej pozycji radnego w tych stosunkach.

Czyli tylko budzenie wątpliwości już wystarczy.

Szanowni państwo, czyli tu naprawdę nie chodzi o to.

Że ma konkretne korzyści, tylko budzi wątpliwości.

Ja nie będę się rozwodził i czytał kolejnych cytatów, bo to nie o to chodzi

W mojej ocenie, przeglądając te

orzeczenia sądu, czy apelacyjnego, czy administracyjnego i tak dalej, czy interpretacje.

Wychodzi sprawa bardzo prosta. Ja nie dziwię się z jednej strony

że Zarząd i powiedzmy, że tak zwana koalicja większościowa w naszej radzie - PO, PSL

próbuje za wszelką cenę bronić Pana Radnego Grzegorza Szafrańskiego

mnie to nie dziwi, oczywiście. Walczycie o to, żeby zachować stołki.

I to jest dla was najważniejszy argument. Ale merytorycznie to niestety nie ma tutaj racji.


I tu wygląda to tak, jak zacytowałem.


Jeżeliby projekt przygotowany przez Pana Hołubczaka

odniósł się do jakiegoś orzecznictwa i znalazł tu jakieś zastosowanie

byłoby dużo lepiej.

No niestety nie ma tego orzecznictwa. Nie ma tu przykładu, w którym

by było wyraźnie stwierdzone, że miało miejsce

takie wydarzenie gdzieś w Polsce i to nie dotyczy tego przypadku.


Nie ma. Czyli to uzasadnienie też niestety budzi wątpliwości.

Czyli nie można się zgodzić na tą interpretację. Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ja w...


A, przepraszam. Pan Kazimierz.

I jeszcze przewodniczący był, Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Radny Grzegorzu, kolego. Ja powiem tak.

Ja nie mam swojego stanowiska, nie mam swoich planów osobistych

związanych z przygotowanym materiałem

i z pracami, które zostały wykonane w Komisji Rewizyjnej.

Pytałem kilkakrotnie, czy musimy zakończyć prace na zebranym materiale.

Prosiłem o wskazanie wniosków.


Takich wniosków nie było, dlatego postanowiłem zakończyć pracę komisji w tym stanie.

Jeżeli komisja wyczerpała swoje możliwości

to nie ma sensu przedłużać sprawy o czas, który i tak niczego nie zmieni.


Kolega radny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawiał

orzeczenie, o ile pamiętam, jedno orzeczenie, z którego wynikało

że koło łowieckie prowadziło działalność na majątku powiatu.

My mamy dokumenty, z których wynika, że Koło Łowieckie Łoś

nie prowadzi działalności na mieniu powiatu.

Więc porównywanie tych dwóch stanów prawnych nie ma po prostu sensu.

Natomiast moim zdaniem

rada może odnieść się po swojemu do przedstawionego projektu uchwały

ale oprócz tego każdy z państwa ma prawo wystąpić do Wojewody

o dalsze działania w tej sprawie. Oczywiście nikogo do tego nie namawiam.

Ale nikt nie mówi, że zamknięcie sprawy poprzez przyjęcie takiego stanowiska

uniemożliwia dalsze działania w tej sprawie.


Komisja rewizyjna miała do dyspozycji pismo Zarządu Powiatu

pismo podpisane przez Pana Grzegorza Szafrańskiego

i na tym opierała swoje stanowisko.

Jeżeli to komuś nie odpowiada

każdy ma prawo mieć swoje zdanie i może je wyrazić.

Natomiast Komisja Rewizyjna w składzie 4 osób

tak jak wczoraj na komisji podkreśliłem niejednomyślnie przyjęła stanowisko

i przyjęła projekt uchwały, który zostałem zobowiązany do przedstawienia na sesji rady


nie przyjęty wczoraj, tylko przyjęty wcześniej na Komisji Rewizyjnej.

Żeby ktoś tego nie mylił.

Nie na wczorajszym posiedzeniu wspólnych komisji

zostało przyjęte stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało wypracowane wcześniej

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.


(Grzegorz Szafrański) Pan Kazimierz Sać, proszę.


Tak? Dziękuję.


Panie Grzegorzu, muszę się odnieść tutaj do Pana wypowiedzi tak pokrótce.


Takie miejsce miałoby w naszym tutaj... Może inaczej.


To co Pan przedstawił, prawdopodobnie tam są zapisy dotyczące faktycznie

podpisanych umów między kołami łowieckimi

bądź kołem łowieckim reprezentowanym przez również radnego.

Ja sobie nie przypominam, żeby koło łowieckie podpisywało umowę z Powiatem.

Jedyne co, to w dwa tysiące, bodajże, siedemnastym roku


Wówczas Pan Kazimierz Sać Starosta Powiatu Gryfickiego


podpisał taką umowę z prezesem i z łowczym koła, którzy reprezentowali Koło Łowieckie Łoś

w celu dzierżawy obwodu łowieckiego.

I takie zdarzenia, czy takie zdarzenia, czy takie działania mają miejsce od wielu lat.

I tu, w tym przypadku reprezentowanie jest Starosta Powiatu Gryfickiego...

Nie reprezentuje Powiat, tylko reprezentuje Skarb Państwa.

To tak ku wyjaśnieniu i nie wiem jak potoczą się dalsze losy tego działania

przez Pana Radnego tutaj Grzegorza Burczę.


Natomiast ja bym się chciał odnieść do takiej małej sprawy


bo już od wielu lat koledzy myśliwi... Myślę, od co najmniej 10 lat


zaproponowali współpracę ze szkołami podstawowymi

dzieci przyjeżdżają, 4, 5-klasiści. Zbierają gdzieś tam kasztany

i różne inne owoce, które dają drzewa.


I ci koledzy myśliwi informują już tam, na tym poziomie dzieci

z tych klas podstawowych czyje to jest mienie, że to jest Skarb Państwa

że las należy do nas wszystkich, że to, co tam... Zwierzyna, która też jest należy do wszystkich

mieszkańców nie tylko powiatu, ale również innych obszarów

To tak, tak informacyjnie.


W takim bądź razie, jeżeli nie ma... Chyba, że jeszcze mam pytanie do Pana Starosty.


Do Pana Ryszarda Chmielowicza. To może odpowie mi.

W związku z tym, jakie prawa majątkowe ma Powiat w stosunku do Koła Łowieckiego Łoś.


(Ryszard Chmielowicz) Tu było już powiedziane wszystko w tej sprawie.

Podpisana umowa przez mojego poprzednika, przez Kazimierza Sacia dotyczy

nieruchomości Skarbu Państwa, gruntu Skarbu Państwa oddanych w dzierżawę Kołu Łowieckiemu.


I nic tutaj się nie da dodać, nie ma żadnych umów zawartych


ze Starostą dotyczącym mienia Powiatu.


Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Jeśli nie ma więcje pytań w tej sprawie

to proszę tablicę do głosowania.


(Czesław Bukowiec) Można?


(Grzegorz Szafrański) Proszę, proszę.


(Czesław Bukowiec) Że Koło Łowieckie Łoś nie prowadzi działalności tylko na majątku karbu państwa

bo prowadzi również działalność na majątku prywatnym. Prywatnym majątku rolników.

Ale to też nie ma żadnego związku z pełnieniem funkcji przez Radnego Grzegorza Szafrańskiego.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.


Proszę o podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska w sprawie stwierdzenia

braku podstaw do wygaszenia mandatu Radnego Grzegorza Szafrańskiego.

Proszę o tablicę do głosowania.

(Stanisław Hołubczak) To chyba nie tak. Tytuł uchwały jest inny.


(Grzegorz Szafrański) Proszę chwileczkę, będzie... Błąd, błąd.


(Grzegorz Szafrański) Na tablicy widnieje już prawidłowy zapis.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska

na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia oraz 27 września 2021 roku.


Proszę o głosowanie.


Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych. Za 11, przeciw 2

Uchwała została przyjęta. Dziękuję.


Punkt 10 porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. Proszę.


Pani Joanna Duzinkiewicz, proszę.


(Joanna Duzinkiewicz) Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosto, szanowni radni.

Słychać mnie dobrze?

(Grzegorz Szafrański) Tak, tak.

(Joanna Duzinkiewicz) Słabo?


Postaram się głośniej.


21 sierpnia złożyłam interpelację w sprawie

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców...

mieszkańców miejscowości Trzebiatów i chodziło mi o poprawę bezpieczeństwa

wybudowanie ścieżki, przejścia dla pieszych, wybudowanie chodnika dla pieszych

przy ulicy, od ul. Zagórskiej do sklepu Dino.


Oraz od ronda św. Ottona do ul. Grzybowej, tak?

Otrzymałam oczywiście odpowiedź


z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. No niestety, odpowiedź jest nie na temat.

Nie dotyczy problemu, który zgłaszałam, tak?


Ponieważ w odpowiedzi Rejon Dróg Wojewódzkich

poruszył drogę...teren od ul. Polnej do sklepu Dino. To jest w przeciwnym kierunku.

Tam jest przejście dla pieszych. Jakie jest, takie jest, ale można się swobodnie przemieszczać.


W związku z tym składam kolejną interpelację i prośbę do Pana Starosty.


Do Zarządu.


O podjęcie...jak najszybsze podjęcie działań w tym kierunku.

Ja może przytoczę tą interpelację, może nie każdy jest zorientowany, o co chodzi.


Interpelacja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Trzebiatowa.


Pragnę nadmienić, iż odpowiedź z mojej interpelacji numer 6/21

którą otrzymałam z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach

nie dotyczy podnoszonego przeze mnie problemu.


Dlatego działając na podstawie Art. 21 z dnia 5 czerwca '98 roku o samorządzie powiatowym

mając na względzie troskę o dobro wspólne

i bezpieczeństwo obywateli całego naszego Powiatu Gryfickiego

zwracam się z ponowną prośbą, interpelacją o podjęcie działań zmierzających

do wykonania ciągu pieszego na docinku od ul. Zagórskiej 28/30

to jest przy torach, z których korzysta jednostka wojskowa, do sklepu Dino


oraz dokończenia chodnika na...

Tak, to jest wojewódzka. No ale, czy... Ja dokończę może, tak?


...Dino na odcinku do ronda św. Ottona do ul. Grzybowej w Trzebiatowie.


Z uwagi na ciągłe i ustawiczne wzmożone natężenie ruchu przy ul. Zagórskiej

mieszkańcy podczas codziennego |przemieszczania się

do najbliższego sklepu, jakim jest Dino

celem wykonania niezbędnych zakupów narażają się na utratę zdrowia i nierzadko życia.


Analogicznie należy odnieść się do braku traktu pieszego przy ul. Kamienieckiej

od ronda św. Ottona do ul. Grzybowej.


Podczas roku szkolnego trasę tę codziennie pokonują

małe dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej

która znajduje się przy ul. Kamienieckiej.

Istotnym elementem wskazującym na konieczność wybudowania chodnika dla pieszych

jest również usytuowany zakład opieki zdrowotnej

wraz z gabinetami lekarzy POZ dla dorosłych i dla dzieci.

Oraz laboratorium medyczne.

Mając świadomość jak ważne, a zarazem niebezpieczne są wyżej wymienione drogi

ponownie zwracam się z prośbą o podjęcie rozmów

z przedstawicielami dróg wojewódzkich, gminnych oraz z przedstawicielami sklepu Dino

celem podjęcia jak najszybszych skutecznych działań zmierzających do zbudowania chodnika

na wskazanych odcinkach dróg oraz z wyznaczeniem

przejścia dla pieszych przy rondzie Słonia w Trzebiatowie.


Tak, Szanowny Radny, ja wiem

że to jest droga wojewódzka.

Niemniej jednak uważam, że powiat ma wpływ na bezpieczeństwo swoich mieszkańców.

Tam naprawdę, ja codziennie przejeżdżam tą drogą po godzinie 7

Dzieci chodzą do szkoły. Już jest ciemno.

Codziennie starsze osoby przemieszczają tę trasę

jezdnią, bo nie ma chodnika, nie ma pobocza, do sklepu.

Nie ma przejścia dla pieszych.

Ja naprawdę bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą.

Nie czekajmy na nieszczęście, nie czekajmy, aż coś się wydarzy

takiego, że później będziemy płakać, że można było nad tym się wcześniej pochylić

Ja pamiętam, że Pan Starosta oczywiście informował nas, że najprawdopodobniej

te drogi zostaną przekazane do Powiatu w czerwcu, tak?


I wtedy zostaną podjęte działania.

No niemniej jednak do czerwca... Nie? Ja jakoś tak kojarzę, może...


Niemniej jednak mamy jeszcze trochę czasu, tak? Cały rok szkolny przed nami. Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Szafrański) Pan Paweł Bereżnicki, proszę.


(Paweł Bereżnicki) Proszę państwa, ja bym się chciał ustosunkować, trochę pomóc koleżance.

Sklep Dino to jest problem nie tylko Gminy Trzebiatów, ale to jest problem ogólnopolski

bo w bardzo wielu miejscach sklepy Dino dostają zezwolenia

na postawienie swoich sklepów, magazynów

ale nie ma nigdzie dojść do nich.

Nie ma pasów, nie ma świateł.

To już jest problem prawie że ogólnopolski.

W Rewalu, w gminie naszej też są 2, czy 3 i nigdzie to nie było zrealizowane

tutaj jako Komisja Bezpieczeństwa w trybie natychmiastowym zwróciliśmy się do Koszalina

bo to chyba tam o... Tak, do Dróg Wojewódzkich o natychmiastowe stanowisko

to w Rewalu udało się w jednym miejscu zrobić pasy i te przejście

ale już w Pustkowiu, czy w Niechorzu już tego nie ma.


...tam jest też. I też tam nie ma pasów, żeby było przejście.

To jest problem już chyba ogólnopolski, na to trzeba by było zwrócić uwagę.

Ale ja mam pytanie...bo zapomniałem, przeoczyłem na początku.


Chodzi mi chyba o szkołę mundurową w Trzebiatowie

i dofinansowanie, bo zwróciła się o środki finansowe.

Odnośnie przewozu dzieci na strzelnicę do Gryfic.


A przecież strzelnica jest w Trzebiatowie. Czy nie można tego w jakiś sposób uregulować?


Żeby dzieci z Trzebiatowa jeździły na strzelnicę do Gryfic

przecież jest strzelnica wojskowa i dla myśliwych jest w Trzebiatowie.

Czy tego nie można rozwiązać w inny sposób, właśnie tylko środki przekazywać na ten cel?


(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto, odpowie Pan?


(Ryszard Chmielowicz) Może na pytanie, na interpelację Pani Radnej Joanny Duzinkiewicz.

Tak jak obiecałem, oczywiście zlustrowałem ten teren.


Bo człowiek nieraz tak bezmyślnie przejeżdża i nie zawsze wszystko zauważy.

Faktycznie, tam przy tej platformie kolejowej są dwa budynki mieszkalne

to mówię za tym rondem od ul. Zagórskiej.

Zdaje się o tych mieszkańcach Pani mówi.

Faktycznie tam może mieszkać, nie potrafię ocenić, ze 3-4 rodziny.

bo to niewielkie budynki, niemniej jednak dzieciaki tam po tych podwórkach się też kręciły.

I faktycznie jest to temat bardzo ważki, bo tych chodników brakuje

W TYM CZASIE wzdłuż dróg wojewódzkich.

I drugi odcinek, przy Kamienieckiej, bo Zagórskiej do Dino

to jest ten pierwszy, o którym Pani informowała

i drugi odcinek z drugiego ronda, to jest Ottona, tak?

Kamieniecka... św. Ottona. I tam jest od tego ronda

wyprowadzony krótki odcinek taki jest tego chodnika.

I między tym następnym odcinkiem chodnika

powstało nowe budownictwo i tam powstaje... Już tam część nawet zamieszkałych zdaje się

więc faktycznie nie ma tam połączenia

i jednocześnie dla tych dzieciaków, które uczęszczają do szkoły

która jest zlokalizowana przy ul. Kamienieckiej, też odcinek drogi wojewódzkiej.

W tej chwili trwa ta inwestycja, obejście.

I ja będę rozmawiał... Źle zrozumieli widocznie mnie w Zarządzie Powiatowym

bo ja nie dostałem jeszcze tej... Powiatowych, bo oni mieli się zwrócić

Zarządu Dróg Wojewódzkich, a zwrócili się tu po sąsiedzku, na miejscu

a myślę, że to trzeba skierować do Koszalina, tak jest.

Tam do nich i ja będę próbował tam interweniować

żeby w tym czasie, kiedy oni jeszcze mają prawo własnościowe do tych obu dróg

żeby do czasu przekazania im, bo taka prawdopodobnie będzie konsekwencja wybudowania

tego obejścia ostatniego odcinka, no to te drogi między, staną się ulicami powiatowymi

I wtedy ten obowiązek spadnie na nas.

Chcę jakby wyprzedzająco. Ja się nie zobowiązywałem

bo wtedy, kiedy będziemy my właścicielami tych ulic, no to te pytania

będą musiały być skierowane do nas.

Dzisiaj nie mamy prawdo...tych nieruchomości

więc spróbujemy intensywnie zabiegać o to

żeby w ramach tej inwestycji oni w jakiś sposób ujęli to.

Nie będzie to łatwa rozmowa, tak sądzę, ale oczywiście te próby podejmiemy.


To w tej sprawie. Tam od św. Ottona to chyba brakuje z 200 metrów

chyba nie więcej, a tak gdzieś... To nie jest długi odcinek, a jak realizują

tą, akurat od tego miejsca inwestycję obejścia

no to akurat od tego miejsca, no aż się prosi.


Będe rozmawiał w każdym bądź razie w tej sprawie.


(Joanna Duzinkiewicz) Przepraszam, że ja ad vocem...


(Ryszard Chmielowicz) I nie deklarowałem się...

(Joanna Duzinkiewicz) Zrozumiałam. I nie otrzymał Pan odpowiedzi...

Bo rozumiem, że to było dekretowane do Rejonu Dróg Wojewódzkich, tak?

Ja otrzymałam odpowiedź z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach-

(Ryszard Chmielowicz) Zarząd Dróg otrzymał i Zarząd Dróg wysyłał tą treść

I no, to gdzieś...


Nie wiem, czy do wiadomości... No przeoczyłem pewnie i to akurat...

Nie miałem wiedzy w każdym bądź razie w jakim kierunku to poszło.

A to w ogóle brak zrozumienia, także

nieprecyzyjnie pewnie poinformowaliśmy Zarząd Dróg.


Nasz Zarząd Dróg, żeby właściwie skierował zapytanie i prośbę.

To poprawimy to w każdym bądź razie.


Szkoła mundurowa, tak? Szkoła mundurowa i dlaczego nie korzystają ze strzelnicy.

Ja zaraz ostatnią wypowiedź słyszałem dotyczącą obrony ojczyzny

i tej ustawy, która... Przy której... A, tego nie będę mówił.


Pan Minister Błaszczak, on tam szeroko przestawiał

i mówił o tym dostępie do... Znaczy o służbach


znowu zasadniczych, rozszerzeniu wojska i szerokim dostępem do strzelnic wojskowych.

Bo do tej pory, certyfikowana strzelnica NATOwska...

Jakieś tam problemy są, żeby z niej można było w pełni korzystać.

Myśliwska to jest inny wymiar tutaj do takich strzelań.

Przewozimy to, wyrażamy zgodę za każdym razem, żeby te klasy mundurowe

to jakby oczywiste jest, żeby mogli korzystać ze strzelnicy, żeby mogli ćwiczyć strzelanie

żeby nabyli tą umiejętność, bo to jakby też i podstawowe powinno być zadanie szkoleniowe.

Więc tak się dzieje, pomagamy tutaj.

Sprawdzę to wszystko z Majorem [...] bo on prowadzi te klasy mundurowe w ZS w Trzebiatowie.

Porozmawiam jakie tam są problemy.

Wcześniej mówiono mi, że ta NATOwska to nie takie proste.

Tam rozkazy od góry i tak dalej, że to nie tutaj na miejscu.

Być może, że coś się w tej sprawie zmieniło.

Jeśli się zmieniło, no to oczywiście tak. No po co wydawać na wyjazdy, jak możemy wydać

na jakąś tam amunicję, żeby strzelali godzinę, a nie 15 minut.


No więc racja. I spróbujemy ten temat rozpoznać dokładniej.


To ja dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.

Pan Radny Wawrzyniak.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeszcze wracając do tego pytania, które kolega Paweł zadał dotyczące strzelnic.

Pamiętajmy, że strzelnice i ta młodzież, która jedzie na strzelnicę

korzysta z broni, która jest na strzelnicy.

Strzelnice myśliwskie mają inny typ broni, na której ta młodzież ćwiczy.

Również strzelnica wojskowa ma inny typ broni.

W związku z tym najbliższa strzelnica, na której oni korzystają ze strzelań jest tu w Gryficach.

Bo to jest typu KBKS, typu krótka broń.

Inną bronią się...wojsko musiałoby zapewnić w tym wypadku, albo szkoła musiałaby mieć swoją broń.

A tego typu rzeczy nie ma, dlatego korzystają z tej strzelnicy.

Kwestia bezpieczeństwa między innymi.


(Gregorz Szafrański) Dziękuję.


Proszę, proszę.


(Kazimierz Sać) Może już nie ma, ale ja pamiętam, że kiedyś

w jednostce wojskowej w Trzebiatowie była strzelnica.


I ona działała.

Może warto by było, żeby młodzież w jednostce wojskowej poćwiczyła

na prawdziwej broni, takiej jak...

(Ryszard Chmielowicz) Paweł mówił.

(Kazimierz Sać) A tak mówię... Ja się zaczytałem.

[...]

No, w Trzebiatowie zawsze była strzelnica wojskowa, nie wiem czy jeszcze jest.

(Grzegorz Szafrański) Jest.

(Kazimierz Sać) Proszę?

(Waldemar Wawrzyniak) Teraz certyfikowana NATOwska

(Kazimierz Sać) Jaka by tam nie była, ale na pewno mają

Na pewno mają sprzęt do strzelania.

(Paweł Bereżnicki) Odtwarzane są wojska... Znaczy nie odtwarzane, a tworzone

są Wojska Obrony Terytorialnej, więc strzelnica na pewno będzie.

(Kazimierz Sać) Ale ona była, cały czas.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Radny Leszek Stuła, proszę.


(Leszek Stuła) Proszę państwa, ja bym się chciał odnieść

[...]


...że przewodniczący rady...przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

zwołał komisję, na której nie był, uciekł i tak dalej.

Proszę państwa, zwołałem komisję wcześniej. Zakładałem, że będę na 100%, przy czym

Pani Justynka zadzwoniła, że poszczególne komisje chcą [...]

wyraziłem zgodę, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy Covid-19 i tak dalej.

Proszę państwa, o 8 godzinie wiedziałem, że mam tutaj komisję i się przygotowałem.

Dostałem telefon 8:10, że muszę się pilnie stawić do Szczecina

Zakładałem, że pojadę tam, 10 minut i z powrotem. Razem 4,5 godziny i spokojnie wrócę.

Jak dojechałem do Szczecina, Szczecin rozkopany w momencie dojazdu

i z powrotem i tak dalej.

Chciałem tu maksymalnie przyśpieszyć, trochę łamałem przepisy ruchu drogowego.

Za co zostałem skazany mandatem i kilka punktów...

I kilka punktów, słuchajcie, kilka punktów karnych

Jak otrzymałem tą powiastkę to mi się odechciało spieszenia

łamania przepisów i tak dalej.


Za co chciałem wszystkich bardzo mocno przeprosić


Zawsze, słuchajcie, staram się uczestniczyć zawsze uczestniczę [...]

ale proszę państwa, jest taka sytuacja. Jeśli nie ma przewodniczącego

to zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu powinien prowadzić komisję.

A widzę przewodniczącym jest Grzegorz, myślałem [...] że potraktujesz


Źle się poczułem, że ty mnie zaatakowałeś, gdzie ja zawsze jestem, wyrażam gotowość i tak dalej

Ale dzięki Bogu tutaj się znalazł Paweł

który słyszę, że świetnie poprowadził tę komisję. Wszyscy byli zaskoczeni, że taki ma talent.

Wszyscy chcą teraz, żeby tutaj przewodniczył tym komisjom wspólnym.

Za co bardzo serdecznie dziękuję.

I będę cię prosił, żebyś prowadził i tak dalej. Jeszcze raz gorąco przepraszam, słuchajcie.

Śpieszyłem się, starałem się, złamałem, dostałem mandat, punkty karne, nie chwalę się i tak dalej.

[...]

Quorum by było budżetowe, bo patrzyłem na tego... A dojechałem później na fajrant [...]

[...] to zobaczyłem, że quorum Komisji Budżetowej i Finansów była.

Quorum było, słuchajcie.

Słuchajcie, ale korzystna sytuacja.


Słuchajcie, proszę państwa. Nasz tutaj Pan Starosta jest bardzo skromy, nie chce nic powiedzieć

ale chcę powiedzieć, że Powiat Gryficki dostał z Polskiego Ładu

z programu inwestycji strategicznych, słuchajcie, ogromną kwotę dofinansowania.

Wielkości 14 245 200 zł...

A, to przepraszam, ja tylko skończę.

Słuchajcie, dostał ogromne dofinansowanie, staranie, przy pomocy kilku polityków świetnych

chcę powiedzieć, że to jest niepowtarzalna sytuacja

w historii chyba tutaj powojennej na pewno

że tak ogromne pieniądze, 23 mld zł z Polskiego Ładu trafiły tutaj do polskich samorządów.

To jest niepowtarzalna, jedyna w historii, w której się taka sytuacja zdarzyła

Myślę, że to nie jest jedyne rozdanie. W listopadzie będzie nabór na następne.

To słuchajcie, jestem zadowolony, szczęśliwy że ten powiat ma szansę się szybciej rozwijać

bo ta infrastruktura może będzie się zmieniać w bardzo krótkim czasie.

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję Panie Radny. Następnym razem proszę się nie śpieszyć

dla bezpieczeństwa własnego i pozostałych uczestników dróg.


Ja niestety nie mogę zrekompensować Panu mandatu, nawet gdybym chciał niestety.

I punktów tym bardziej.

[...]

Tak, tak. Oczywiście.

Przejdziemy do następnego punktu, Panie Starosto, czyli w wolnych wnioskach

jeżeli będzie można udzielić odpowiedzi, czy też informacji w tej sprawie.


(Kazimierz Sać) A mogę się wypowiedzieć?

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

[...]

(Grzegorz Szafrański) Nie, nie. W wolnych wnioskach, jeżeli można, tak?


Następnym punktem są informacje i komunikaty przewodniczącego.


Wpłynęło do biura rady

22 października postanowienie o umorzeniu śledztwa.


Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gryficach po zapoznaniu się z aktami śledztwa

numer PRD 261/2021 w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych.


Postanowił umorzyć śledztwo w sprawie

przekroczenia uprawnień przez Starostę Gryfickiego poprzez

bezprzetargowe i nieodpłatne przekazanie billboardów na cele kampanii wyborczych


przekroczenie uprawnień przez Wicestarostę Gryfickiego poprzez

bezprzetargowe i nieodpłatne przekazanie billboardów na cele kampanii wyborczych

wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.


Przekroczenia uprawnień przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach poprzez

przekazanie w dniu 3 czerwca 2019 roku w Gryficach

Powiatowemu Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji w Gryficach

billboardu bez zgody Zarządu Powiatu Gryfickiego

Następnie przekroczenie uprawnień przez Dyrektora PCSRiP w Gryficach


Poprzez przekazanie billboardów na rzecz kampanii Artura Łąckiego i Rafała Trzaskowskiego


roku 22 czerwca 2020 roku

i doprowadzenia pracodawców radnych V i VI kadencji Rady Powiatu Gryfickiego

do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłacenie radnym wynagrodzenia

za pracę podczas uczestniczenia przez nich

w pracach Rady Powiatu Gryfickiego, za które pobierali diety.

To jest o czyn z Art. 286 wobec stwierdzenia, że czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego.


To jest z 2019 bodajże sprawa. Tutaj jest w uzasadnieniu

Uzasadnienie jest bardzo obszerne. W zasadzie nie wiem, czy to odczytywać.


Tak? Pominąć, na pewno Panie Grzegorzu? Tak?


(Grzegorz Burcza) Ale dlaczego do mnie? Dlaczego do mnie Pan to kieruje, Panie Przewodniczący?

(Grzegorz Szafrański) No bo pan zapytał teraz, powiedział, żeby pominąć.

(Leszek Stuła) To ja mówiłem.

(Grzegorz Burcza) Ja to powiedziałem?

(Grzegorz Szafrański) A, to przepraszam. Przepraszam. Myślałem, że to Pan, Panie Grzegorzu, powiedział.

Dobrze.

(Kazimierz Sać) Jeśli ktoś jest zainteresowany-

(Grzegorz Burcza) A czemu to mnie ma akurat interesować, Panie Przewodniczący?

(Grzegorz Szafrański) Dlaczego ma Pana interesować?

No bo tutaj w zawiadomieniu widnieje Pan jako osoba zgłaszająca tą sprawę.

(Grzegorz Burcza) A jako jedyna osoba zgłaszająca, Panie Przewodniczący?

(Grzegorz Szafrański) To może odczytam. Uzasadnienie Grzegorza Burczy.

Pominąć? Tak? Na pewno?

Jeżeli tak, to pominiemy to. Dziękuję.

(Łukasz Czyrny) Kilka osób zgłaszało?

(Grzegorz Szafrański) Nie, nie. Jedna.


To jest tylko zgłoszenie jednej osoby. Dziękuję.


Wolne wnioski, punkt 12. proszę.

Pan Starosta wiem, że zgłaszał się. A, przepraszam. Pan Kazimierz Sać.

[...]

Tak, tak, Panie Kazimierzu. Proszę.


[...]


(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, tak lubię dyskutować z Leszkiem.

Leszek akurat wywołał ten temat.

Tych wielu, wielu miliardów złotych, w tym środków, które wpłynęły do naszego powiatu

to znaczy mam na myśli i gminy i powiat


Jeśli dobrze policzyłem, to było tego około 40 milionów.

Czyli gminy + powiat 40 milionów


No myślę, że rekordzistą jest Leszek Puzdrowski

który zarządzający małą Gminą Karnice pozyskał około...

No, ponad 7 milionów. Ale właśnie w tej kwestii ja już się wypowiadałem.

Teraz na forum rady się wypowiem. I tak zwracając się najpierw do gryficzan

czyli do ludzi, którzy mieszkają w Gryficach.

Może nawet nie będę zadawał pytań, a bardziej będzie to takie stwierdzenie.

Czyli jeśli gryficzanin ma ochotę jechać do Koszalina na pewno jedzie sobie

przez Brojce do S6.


Jeśli ma ochotę jechać od Szczecina to jedzie oczywiście przez Płoty na S6, tak?


Jeśli dobrze...


Jeśli dobrze liczę, to jeśli chodzi o drogi wyjazdowe z Gryfic to są 3 powiatowe.

Jedna na Prusinowo, jedna na Kołomąć, jedna na Modlimowo, tak.

I powiem szczerze, że nie jest dla mnie to zrozumiałe, że akurat ten odcinek drogi

i to niecały został wybrany na takie bardzo wysokie dofinansowanie

bo chyba 95%, jeśli się nie mylę.

Bo myślę, że dużo bardziej uczęszczany jest odcinek chociażby do Prusinowa, bo tam jest zjazd

na tą obwodnicę gryficką, czy chociażby w kierunku Golczewa poprzez Kołomąć.


A zwłaszcza, że planowany remont...moderniczacja jest tylko do miejscowości Rotnowo, dobrze mówię?


No trochę dalej. W każdym razie nie do... Tak, nie do samego Modlimowa.


To jest jedna moja wątpliwość. Druga moja wątpliwość jest taka

i znowu tak oprę się o to, co zrobił Leszek Puzdrowski.

A może jeszcze inaczej.


Gdzieś tam w audycji telewizyjnej w znanej wam redakcji Superportal

Redaktor jakby próbował mnie cały czas nakłonić do gratulacji i tak dalej.


I ja zupełnie szczerze powiedziałem, że gratuluję rządowi, bo to jest pierwsza znana mi historia

kiedy takiej wysokości środki zostały przekazane samorządowi

Ja pamiętam czasy 'schetynówek' i tak dalej, ale to było, gdy była konieczność dofinansowania 50%


Jak się zdarzyło 60% to był wielki sukces.

A tutaj... Więc ja szczególnie dziękowałbym rządowi


niezależnie od opcji politycznych dlatego, że ja zawsze powtarzałem

że bez pomocy rządu my nie jesteśmy w stanie zmodernizować, wyremontować dróg.

I teraz do czego zmierzam?


Nie, spokojnie, ja nie będę tak długo mówił. No akurat mi zaschło w gardle.


Bo ja palę papierosy.


Zmierzam do tego, że nie jestem do końca przekonany

czy to był trafny wybór, jeśli chodzi o daną drogę.


Biorąc pod uwagę, że to jest najmniej uczęszczana droga

jeśli chodzi od rogi wyjazdowe, oczywiście pomijam drogi wojewódzkie

wojewódzkie to są wojewódzkie, chyba że nam wcisną.


A później wy wciśniecie komuś innemu.


Ale, ale. Ale mam duża wątpliwość.


czy złożenie takiego wniosku, zamiast porozumienie się z wójtami i gminami


i wreszcie rozpoczęcie jakichś inwestycji w innych gminach.


Czyli w Gminie Trzebiatów, w Gminie Płoty i w pozostałych gminach.


Nie byłoby bardziej celowe, dlatego, że za chwilę oczywiście

pójdzie informacja, że kolejna inwestycja jest robiona w Gminie Gryfice.

Jestem przekonany, o czym zresztą... Co udowodnił właśnie Leszek Puzdrowski.

Można złożyć parę...można było złożyć parę wniosków.


Leszek Puzdrowski zrobił super wnioski, wszystkie wnioski mu przeszły.


W różnych, że tak powiem branżach. Można było i w powiecie.

Myślę, że tłumaczenie się, że tylko na ten temat była dokumentacja, to bym zadał pytanie

a temat tych dofinansowań był znany już parę ładnych miesięcy temu.

Więc gdybym ja to robił, na pewno bym zrobił inaczej.

I na pewno bym rozmawiał na ten temat z wójtami i burmistrzami.

I na pewno wróciłbym do starych tematów typu budowa hali sportowej

czy chociażby ten park, czy jedności narodowej


Oczywiście, że można.

Waldek jak mówisz, że nie można, to-

(Waldemar Wawrzyniak) Nie ma dofinansowania teraz na tego typu rzeczy.

To jest na infrastrukturę drogową

(Kazimierz Sać) Absolutnie nie jest prawdą, a Burmistrz Gryfic dostał na dom seniora trochę

Chyba trochę się różni od infrastruktury drogowej.

Jak Waldek mówi, że nie można, to znaczy, że na pewno można.

To już ja się tego nauczyłem i to publicznie mu właśnie mówię

tak jak mówił, że nie można dofinansowywać gminy.

Oczywiście, że można. Można było składać na różne tematy te wnioski.

Powiem więcej.


Jakby dofinansowanie 14 milionów wydaje się duże, ale

ponad 7 milionów Karnicy wskazuje, że to nie jest wcale takie duże

więc na pewno można było pozyskać więcej tych środków

i na pewno można było zrobić parę tematów, w tym też w innych gminach

dlatego, że znowu... Ja jako gryficzanin bardzo się cieszę. Bardzo.

Wszystko róbcie w Gryficach. Super.

Ale myślę, że mieszkańcy Trzebiatowa, Płotów, Karnic, Brojc i Rewala nie są zadowoleni.

Stwierdzenie Leszka. Leszek jest bardzo dużym optymistą, że bardzo lubi premiera. No i dobrze.

Że będzie drugie rozdanie, a ja odpowiadam "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu".

Czy będzie drugie rozdanie, to będzie. Czy ono będzie aż tak szerokie

to nie jestem do końca przekonany.

Bo trzeba pamiętać o tym, że nie są znane do końca reperkusje

naszych, że tak powiem, trudnych rozmów z Unią

Nie są do końca znane...


Jakby nie jest do końca znana sytuacja, czy faktycznie ten strumień

fala tych środków unijnych do nas popłynie


Te środki przecież to jest wynik obligacji. Obligacje to jest zadłużanie.

Na ile będziemy w stanie jeszcze się zadłużyć.


Więc ja bym tutaj nie liczył na to drugie rozdanie tak bardzo, żeby...

Ty jako radny Trzebiatowa, w skrócie mówiąc, dałeś plamę, bo w ogóle nie walczyłeś o Trzebiatów.

A, walczyłeś?

Nie rozumiem, że-

(Leszek Stuła) W drugim rozdaniu będzie [...]

(Kazimierz Sać) A, w drugim rozdaniu? Okej, ja bym walczył za ciebie w pierwszym rozdaniu.

No ale odpuściłeś, dobra, twoja ten...

Także wyraziłem swój pogląd, że ja bym zrobił to zupełnie inaczej.

Podzieliłbym na gminy, stworzyłbym szereg wspólnych zadań

w uzgodnieniu oczywiście z wójtami i burmistrzami.

I ostatnie zdanie. Ja pamiętam, jak Rysiu, ty do mnie mówiłeś dwie kadencje temu


gdy startowaliśmy przeciwko sobie na sesji

wtedy udało mi się wygrać, teraz wygrałeś prawie do zera

mówię "prawie", bo ja nie startowałem.


I wtedy mówiłeś, że ja nie potrafię się porozumieć z wójtami i burmistrzami.


Więc ja ci powiem, Rysiu, tak.

Ja z przykrością się patrzę, że wszystkie gminy się odwracają powoli od powiatu

a wcale im się nie dziwię, bo w polityce nie ma przyjaźni.

Oni nie kochali Sacia, oni nie lubili Sacia, oni lubili pieniądze od, nazwijmy to, Sacia

Czyli oczywiście od starosty. W momencie, kiedy ty nie dajesz tych pieniędzy

to ty nie masz tych przyjaciół i gminy wszystkie czują się poszkodowane.

Dlaczego mają się nie poczuć poszkodowane

jak nic się nie robi w Płotach, w Trzebiatowie i tak dalej?


I już naprawdę ostatnie zdanie.

Ja specjalnie dla Waldka ostatnio wyliczyłem prawie wszystkie ulice, bo pominąłem Mickiewicza.

Które Powiat zrobił w Gryficach, jakby na przekór temu, co ty chodzisz i ciągle powtarzasz

że Powiat nie robił... Jakby za rządów Starosty Sacia nie robił ulic

więc dorzucę ci, że jeszcze było tego około, ponad 50 km.

Ile razy będziesz mówił nieprawdę, tyle razy, że tak powiem riposta...

Wiecie dlaczego najłatwiej się mówi prawdę, najwygodniej? Bo nie trzeba zmieniać wersji.

Bo wersja jest jedna, tak? Dlatego ja się cały czas trzymam prawdy.

Dobrze, dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź Panie Kazimierzu.

Tak informacyjnie, może żartobliwie. Nie promujemy papierosów na sesji. Dziękuję.


W takim bądź razie Pan Grzegorz Burcza, proszę.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu.

Wysoka Rado, kilka kwestii, 4 właściwie.

Bardzo konkretne zapytania, które nie musiały być ujęte w zapytaniach i interpelacjach

bo są to dość rozległe tematy.

Ale przede wszystkim Leszkowi chciałbym przypomnieć

że ja już od dawna, prawie rok nie jestem twoim zastępcą w Komisji

Jak tego nie zauważyłeś, to jest mi bardzo przykro.

To sobie wystawiasz świadectwo, Leszku drogi i dlatego...

[...]


Pierwsza kwestia, Pan Starosta swego czasu udzielając odpowiedzi na zapytanie


w sprawie przyszłości i rozmów na temat Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach

udzielił odpowiedzi, że pod koniec września będą kolejne rozmowy toczyły się

na poziomie gmin, czyli włodarzy gmin, co najmniej trzech.

i marszałka, albo przedstawiciela marszałka.

Bardzo bym prosił, żeby Pan Starosta przybliżył, co ustaliliście

czy jakaś przyszłość wokół muzeum jest taka klarowna, słoneczna

czy czarne chmury nad tym pięknym obiektem?


Druga kwestia. Przykro mi, że muszę wyręczać Pana Przewodniczącego

Chyba z zaniechania, a może zapomniał Pan Przewodniczący

bo tutaj mamy pismo mieszkańców


z Wytoku, Mechowa, Sowna, Truskolasu

które było poza nadaniem do Pana Starosty

też do wiadomości Radnych Powiatu.

Ja liczyłem, że w komunikatach Pan Przewodniczący przynajmniej poinformuje nas

że taka kwestia jest rozważana, że to się dzieje

co Powiat z tym fantem chce zrobić, bo to jest trudny temat do rozwiązania.

Ja pozwolę sobie to przeczytać, bo szanujemy, mam nadzieję wszyscy

Wszyscy szanujemy naszych mieszkańców i tutaj trzeba się pochylić

nad bardzo ważnym problemem dojazdów dzieci

w związku z tym, że zniesiono wiele linii.

I tak brzmi ta prośba.

"Zwracamy się z prośbą do Pana Starosty w imieniu rodziców, dzieci

z miejscowości Wytok, Mechowo, Sowno, Truskolas o pomoc

w rozwiązaniu problemu dojazdu naszych dzieci do szkół w mieście Gryfice."

Problem dotyczy grupy 20 dzieci, lista przekazana była podczas spotkania z Panem Starostą.

Gmina Płoty realizuje dowóz do dworca PKP

gdzie dzieci oczekują na transport koleją do Gryfic, co jest niebezpieczne.

Pomijając aspekt bardzo wczesnej pory odjazdu autobusu.

Bo temat też dotyczy nie tylko dojazdu, który się udaje...


No ja poczekam, to się wygadajcie.

(Kazimierz Sać) Przepraszam.

(Grzegorz Burcza) Tak, mogę kontynuować?

W imieniu mieszkańców to jest list. Właściwie prośba.

Podczas spotkania z Panem Starostą została przedstawiona cała kwestia i te problemy

"Prosimy o pomoc w zrealizowaniu bezpiecznego dojazdu

dzieci do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Gryficach.

Deklarujemy możliwość w partycypowaniu w kosztach."

Też bardzo ciekawa propozycja, że rodzice chcą też dorzucić się do tego problemu finansowo.

Wiemy, że jest to poważny problem. Jest to tylko, a może aż 20 osób.

Ale dlaczego... Można odnieść wrażenie, że Powiat zamyka ten temat, nie przedstawia go radnym.

Jeżeli już znalazł jakieś rozwiązanie Pan Starosta

czy być morze Zarząd, to proszę nam to przedstawić

bo ci ludzie nawet dzisiaj chcieli przyjść na sesję.

Ale dowiedzieli się, że względu na obostrzenia covidowe no nie są za bardzo mile widziani.

I tym bardziej ja się czuję upoważniony, reprezentuję... Jako reprezentant tych osób.

Żeby ten temat przedstawić, bardzo proszę. Bo pewnie jakieś ustalenia zostały poczynione

i Pan Starosta ma wiedzę, dlatego proszę jej nie taić przed nami.

Trzecia kwestia. Chcesz zobaczyć to?


Trzecia kwestia.


Prośba mieszkańców Sadlenka.

Proszę państwa, dwa dni temu zwróciła się do mnie po raz kolejny grupa osób z tej miejscowości

na którą udało nam się znaleźć większość i została uchwała petycyjna podjęta

że tam będzie remontowana ta droga.

Okazuje się, że po tych akcjach, nazwijmy to tak w cudzysłowiu, na tej drodze w związku z budową

Baltic Pipe i nie tylko, droga została jeszcze bardziej zdewastowana.

I oni oczekują już teraz nie pomocy, ale wręcz ratunku ze strony Powiatu.

Jakieś zmiany, ktoś mówił, kadrowe następują w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Ja nic o tym nie wiedziałem, nie słyszałem. Ale coś tam, gdzieś mieszkańcy zaczynają mówić.

I już jakby nie można się porozumieć z dyrektorem, bo dyrektor może, czy nie może, czy nie chce

ale Pan Starosta zapewne ma pełną wiedzę, co w tym kierunku się dzieje

i czy Zarząd dalej będzie próbował ratować tą sytuację w Sadlenku.

To jest ta kwestia. I ostatnia, taka nawet z wczoraj, czy przedwczoraj.

Oglądając bardzo ładne relacje szanownych panów starostów z różnych imprez

takich cyklicznych, lub niecyklicznych. Jakieś otwarcia świetlic

gdzieś jakieś wręczanie kwiatów, jakieś wręczanie wstęgi. Ja mam takie pytanie.

Do Pana Starosty, jednego i drugiego.

Czy wy panowie naprawdę nie macie za dużo, czy tam za mało może obowiązków w Zarządzie

i nie wykonujecie tych rzeczy, do których jesteście powołani?

Że musicie we dwójkę jeździć i te celebracje realizować?

Bo mi się wydaje, że nie za to mieszkańcy wam płacą.

Nie za to jesteście członkami Zarządu pięcioosobowego

gdzie jest sporo osób, które mają swoje części zadań

Jest co robić, jest co robić. Jest wiele problemów do rozwiązania.

Wiele rzeczy trzeba kreatywnie rozwiązywać. Ja się bardzo dziwie, jestem wręcz zaniepokojony

tym, że wy jeździcie we dwójkę i wszędzie jak to nazwać...lansujecie się?

To naprawdę Zarząd nie ma nic do roboty tu na miejscu?

Ja bym w tym momencie zapytał Pana Wawrzyniaka, Wicestarostę

jakie są postępy jeśli chodzi o jego komisję w sprawie DPS-u? Czy coś wiemy więcej?

Czy tam się sprawa ucięła, czy tam się mieszkańcy zablokowali i nic nie mówią?

Czy pracownicy nic nie mówią?

Nic kompletnie się nie dowiadujemy, a pracuje przecież ta komisja Pana Wawrzyniaka.

Tyle, dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Panie Radny, Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie.

Pismo, które Pan przedstawił. Z jaką datą ono wpłynęło do kancelarii?

(Grzegorz Burcza) 15 października zostało zarejestrowane w kancelarii.

(Grzegorz Szafrański) Bo na dzień dzisiejszy nie mam takiej wiedzy nie zapoznałem się z tym pismem-

(Grzegorz Burcza) No to mamy dwa tygodnie.

(Grzegorz Szafrański) Niestety... Sprawdzimy, czy ono wpłynęło do nas do biura rady, Panie Grzegorzu, tak?

(Grzegorz Burcza) No to w takim razie Pan Starosta przetrzymuje to pismo. No to tym gorzej.

(Grzegorz Szafrański) A sprawdzimy, ustalimy. Ale bardzo ważna rzecz także cieszę się, że Pan przeczytał

zapoznał Radę z tym pismem, tym bardziej, że

w dniu dzisiejszym również występował w tej sprawie, indywidualnie, Pan Nadleśniczy.


[...]


Pan Waldemar Wawrzyniak. Proszę.


(Waldemar Wawrzyniak) No cóż. Szkoda, że Pan Kazimierz Sać nie czekając na to, co mam do powiedzenia sobie wyszedł.

Pewnie nie był ciekawy.

Ale chętnie odpowiem oczywiście na te jego informacje, o których mówi.

Priorytetem Polskiego Ładu jest bezpieczeństwo na drogach.

i w tym kierunku my, przejmując, czy też składając wniosek o dofinansowanie drogi się kierowaliśmy.


Okej, ja tylko tak na marginesie. Nie mam nic przeciwko temu

żeby budowana była hala w Trzebiatowie.

Jak najbardziej, jeżeli będzie robił to Burmistrz w swoim zakresie, będę wspierał taką inicjatywę.

I nie ma problemu, żebyśmy tutaj na tym temacie i na tym poziomie nie rozmawiali

ale niech to będzie inwestycja gminna, tak jak została zrobiona w Płotach.

My mamy już jedną halę i drugiej hali nie powinniśmy i nie musimy budować

A jeżeli tylko Burmistrz będzie taką inicjatywę przedstawiał

to na pewno myślę, że spokojnie usiądziemy do tego tematu.

Panie Grzegorzu, Pan poruszył taki temat jeżdżenia we dwoje.

Ja powiem Panu, że nas mieszkańcy zapraszają. My dostajemy zaproszenia.

Ja mam szacunek dla tych wszystkich, którzy zapraszają nas na różnego rodzaju

czy otwarcia, czy jakiekolwiek imprezy, które organizują.

I dlatego tam jadę.


I nie jest tak, że my akurat... Tak. I niejednokrotnie jest to po godzinach pracy, po godzinie 17.

Rzadko zdarza się, że cokolwiek dzieje się w godzinach pracy.


Nie będę nigdy akurat patrzył na to, co Pan mówi

natomiast jeżeli jestem zapraszany na jakiekolwiek spotkanie

to jeżeli tylko czas mi na to pozwoli i będę miał możliwość, to oczywiście pojadę.

Bez względu na to, czy będziemy jechali w dwójkę, w trójkę, czy więcej osób.

Bo jeżeli ktoś mnie zaprasza, to staram się na takim spotkaniu być.

Następna kwestia, o którą Pan pytał, o komisję.

Otóż powiem szczerze, że zawiedliśmy się na Panu. Uzgodniliśmy któregoś dnia termin.

Że Pan przyjdzie, cała komisja się zebrała.

Ponieważ chcieliśmy wysłuchać też Pana, jako przedstawiciela komisji

która prowadziła w tej sprawie jakiekolwiek postępowanie, żebyśmy porozmawiali na ten temat.

Komisja swoje zadania wykonuje.

Rozmawialiśmy i w jednym i w drugim domu. Z mieszkańcami, z pracownikami, ze wszystkimi.

Sprawdziliśmy wszystkie dokumenty. Niestety, informacje, które chcieliśmy uzyskać od Pana

nie były możliwe do uzyskania, bo Pan nie przyszedł na spotkanie.

A uzgodniliśmy taki termin spotkania, ja mam go zapisane w kalendarzu.

Zresztą jest tutaj Pan...


Tak, jest tutaj Pan Łukasz Czyrny, który również jest w komisji i byliśmy, czekaliśmy całą komisją.

Zaproszenie było, nie skorzystał Pan. To nie wiem, dlaczego dzisiaj Pan jest zdziwiony

że nie mamy od Pana żadnej informacji.

Nie mamy. I nie mamy też informacji od tych osób, które chciałyby z nami porozmawiać

a które już nie są pracownikami. Komisja nie ma kompetencji policji, prokuratury

żeby kogoś z zewnątrz wezwać, poprosić... Jeżeli sam ktoś się zjawi, jeżeli będzie miał chęć

rozmawiania z nami na ten temat, ktoś, kto nie jest dzisiaj pracownikiem, jak najbardziej.

Natomiast nikt z nas. Ani ja, ani nikt się nie podpisze na jakimkolwiek wezwaniem.

Jak ja mogę z ulicy kogokolwiek wezwać? Nie mamy takich kompetencji.

Proszę się nie martwić. Jeżeli komisja zakończy swoje działanie

to zostanie taki protokół przekazany Panu Staroście.

Bo to Pan Starosta powołał ze swojego grona pracowników

taką komisję do zbadania tej sprawy.

Natomiast, oczywiście, prokuratura prowadzi swoje postępowanie.

Ja nie wiem na jakim jest to etapie, ponieważ

no my nie mamy dostępu do tych informacji i tej wiedzy nie mamy.

To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję, Pan Starosta.

(Waldemar Wawrzyniak) Jescze...jeszcze Pan Łukasz Czyrny.


(Grzegorz Szafrański) Pan Starosta.

[...]


(Łukasz Czyrny) Jeśli można tylko dopowiedzieć w kwestii komisji, która była powołana

w celach zbadania niejasności w DPS-ie w Gryficach


Powiem tylko tyle. Bo również uczestniczyłem w pracach komisji w jednym DPS-ie i w drugim DPS-ie

Powiem z czystym sumieniem. Jeszcze nigdy nie spotkałem się w życiu z taką życzliwością

która była skierowana w kierunku...właśnie do pracownic, do personelu DPS-u, tak?

I ja byłem naprawdę zdumiony, że praktycznie nie było osoby, która źle by się wypowiadała

z pensjonariuszy, co do osób, które pielęgnują każdego dnia te osoby.

Została wystawiona im tak przepiękna laurka.


I to nie było nic ustawionego, jak zaraz tutaj będziemy może słyszeć.

Byliśmy praktycznie w każdym pokoju, rozmawialiśmy

ze wszystkimi osobami, które były aktualnie dostępne na danej zmianie

dlatego jest mi niezmiernie miło i to trzeba głośno powiedzieć

że Panie, które pracują aktualnie w DPSie wkładają naprawdę duży trud

i poświęcenie, aby nasi wychowankowie mieli warunki niemalże domowe w tych dwóch DPS-ach.

(Łukasz Czyrny) Dziękuję. (Grzegorz Szafrański) Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Pan Starosta?


(Ryszard Chmielowicz) Więcej się ustosunkować przede wszystkim do finansowania z Polskiego Ładu.

Było kilka wersji. My mieliśmy jako członkowie Zarządu ten zaszczyt, że spotkaliśmy się

z przedstawicielami rządu. Między innymi był to radny... Przepraszam, Poseł Michał Jach.


Była to Pani Dyrektor Banku Gospodarki Krajowej.

Ale również i asystentka społeczna Pana Posła Jacha

[...]


I chcę z tego miejsca serdecznie im podziękować, bo takie spotkanie, które...z jej inicjatywy

poprosiła żebym ja to spotkanie zorganizował ze wszystkimi włodarzami gmin Powiatu Gryfickiego.

I do takiego spotkania doszło tutaj, w tym miejscu.

Mieliśmy okazję posłuchać jak wielkie to będą pieniądze

i, że nie zostanie w zasadzie pominięty żaden rejon.


Myśleliśmy w pierwszym momencie, że to będą znacznie...

W tej pierwszej projekcji, znacznie większe pieniądze i tak nas zapewniano.


Złożyliśmy 3 wnioski na drogi strategiczne.

Strategiczne, czyli łączące gminy naszego powiatu.

To, co Pan Kazimierz tutaj filozoficznie wygłaszał.

To chcę powiedzieć, że była i ta droga na Golczewo

z limitem do 5 milionów, bo taką informację z tego spotkania wynieśliśmy.

I ta droga była w tym pierwszym, pierwotnym wniosku też włączona.

Drugi wniosek był do 30 milionów.

I do 30 milionów wskazaliśmy drogę

od Jana Dąbskiego do Modlimowa, czyli do...

Do Dąbia nawet, tak. Z tym łącznikiem kilometrowym, który już wcześniej był zrobiony z FDS


To była druga, a trzecia - bez limitu tak zwanego.

I tutaj wskazaliśmy wniosek Mirosławice - Przybiernowo


Kwota, która była aplikowana to jest 50 000 000 zł


W końcówce zostało to zweryfikowane.

Ja, zanim zostało to zweryfikowane, pojechałem do Wojewody Zbigniewa Boguckiego

na taką prywatną rozmowę udało mi się tam dotrzeć

i też chciałem w nim znaleźć sprzymierzeńca do naszych przedsięwzięć.

Powiedziałem mu o tych problemach, o drogach. I w jakim stanie te drogi są.

Że one zdekapitalizowane i tak dalej.


Pan Wojewoda powiedział, że zarekomenduje. Że poprze na pewno jakoś naszą inwestycję.

Powiedział jednocześnie, że dla niego nie ma znaczenia...nie mają znaczenia szyldy polityczne.

Dla niego jest bardzo ważne to, żeby zrównoważony

rozwój naszego regionu, naszego województwa nastąpił.

Że jesteśmy w tej, tak zwanej specjalnej strefie włączenia, czyli w dużej części

miejscowości "po PGR-owskie", miejscowości zaniedbane, dojazdy i tak dalej

i że w pierwszej kolejności będą jakby priorytetowo traktowane drogi.

I od wojewody...w wojewodzie też czułem takiego sprzymierzeńca.


Po czym już przy finalnym momencie już okazało się, że podliczono te wszystkie wnioski

i one opiewały na niebotyczną kwotę.

i dostaliśmy informację, że jednak będzie trzeba ograniczyć się z limitem

w tym pierwszym, priorytetowym rozdaniu z limitem do 15 000 000 zł.


Więc szybciutko chcieliśmy to zweryfikować

i w sobotę, przed ostatecznym terminem składania wniosków

zweryfikowaliśmy poprzez informacje też uzyskane od posła Michała Jacha

poprzez społecznego asystenta [...]

i tutaj też chcę podkreślić jej bardzo ważną rolę, bo wspierali nas w tych wszystkich działaniach.

Poinformowano nas, że limit 15 000 000 I teraz zastanawialiśmy się na Zarządzie

co zrobić, żeby nie zdać się na jakiś ślepy los, albo wybór przez komisję, która ostatecznie będzie


rekomendowała te przedsięwzięcia.


Doszliśmy do wniosku, że lepiej jest złożyć wniosek jeden, do tego limitu 15 000 000 zł


Bo możemy dostać tak zwanego maksa.

Jeżeli złożymy do 30 000 000, znacznie przekraczałoby to ten limit

czyli druga droga, czyli musieliśmy ją skrócić.

50 000 000 nie wchodziło już, w przekonaniu naszym, w rachubę, że takich szans nie mamy.

I dzisiaj mam informację od niektórych powiatów, że faktycznie, jak zachowali się inaczej

to nie dostali w tym pierwszym rozdaniu inwestycji żadnych środków.

Więc nawet zadzwoniłem do kolegów tych, bo poproszono mnie...

No, Pani [...] mówi "ale to powiedz wszystkim naszym włodarzom, że tak wygląda sytuacja".

"Że limit dla gmin tam małych to do 5 000 000, dla dużych do 16 000 000, dla powiatów do 15 000 000"

No więc poruszając się w takich kryteriach doszliśmy do wniosku

że lepiej jest faktycznie ten jeden wniosek złożyć

I dlaczego właśnie ten? Ano właśnie dlatego, że między innymi były wnioski

też i Pana Grzegorza Burczy, dotyczące komunikacji

i przepływu i przejezdności ul. Mickiewicza

z sugestią, żeby zrobić nowe rozwiązana, czyli ronda na tych skrzyżowaniach.

I do tego projektu dorzuciliśmy właśnie ronda

na wniosek Pana Burczy, żeby go też usatysfakcjonować.

No i ta projekcja niestety nie mogła się skończyć na 30 milionach, tylko na 15

więc należało ją skrócić i projekty były na te wszystkie, na te 3 nawet nieruchomości.

Więc tutaj musieliśmy się ograniczyć i to była chyba słuszna koncepcja.

Więc skoro zostaliśmy wybrani, wojewoda rekomendował nam

tą inwestycję, zresztą tak jak obiecał, tak się zachował

i z tego miejsca też serdeczne podziękowania.

Poszły te wnioski dalej no i też zostały

pozytywnie rozpatrzone już w komisji, w ministerstwie.


I dzięki temu ta ważna inwestycja będzie mogła być realizowana.


O tych 3 wnioskach mówiłem, a były też zapytania dotyczące

dotyczące dwóch dróg, jedna z tych, którą tutaj Kazik poruszał dotyczyła ul. Niekładzkiej


do obwodnicy i dalej do Prusinowa, to droga, którą...na którą złożyliśmy wniosek

do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. I druga ta, na dokończenie droga


od skrzyżowania Rzęsin-Trzygłów do miejscowości Kołomąć.


Wcześniej, w tamtym wniosku zaniżyliśmy trochę wartość, bo ona miała być do 5 000 000

Ta droga z chodnikami i tak dalej, z rozwiązaniami, z przejściami w miejscowości Kołomąć

ona jest tam na 7 000 000 z haczykiem. No w FDS-ie będzie to finansowanie 50/50

Nie będzie to łatwe spiąć to budżetowo, ale jeśli będziemy mieli takie szczęście

że aplikacja będzie skuteczna będziemy wspólnie zastanawiać się skąd wziąć na to środki.

Także to jakby w pełni omówiłem, całą tą filozofię.

Może na koniec. Jak rozmawiałem z Panią Dyrektor, to mówiłem

jeszcze, bo taką szansę miałem. Zadzwoniłem i ten telefon został odebrany.

Może inaczej, że oddzwoniła Pani Dyrektor Banku Gospodarki Krajowej

Stwierdziła, że decyzje zapadają na szczeblach wyższych.


I ona nie wie, jak to będzie wyglądało a ja jej powiedziałem, jaką bym filozofię przyjął


żeby nie został wybrany np. nasz wniosek za 5 000 000, ten najniższy z trzech.

Mogło tak być, więc powiedziała na skróty, że filozofia waszego Zarządu mi się podoba


i może spróbujcie iść w tym kierunku.


Przykładem jest Burmistrz Gryfic, który zostawił 3 wnioski.

Bo wszystkim oczywiście mówiłem i rekomendowałem

żeby do tego limitu, który został zaproponowany wrzucić najdroższe.

No ta nie do końca... Nie do końca jest, jeżeli


tu przekraczało, te małe gminy, 5 000 000, na przykład nawet w dwóch przypadkach

czyli, no troszeczkę tam dorzucono kwotowo.

Ale jakie to są pieniądze, to warto też o tym powiedzieć

bo włodarze naszych Gmin Powiatu Gryfickiego wszyscy otrzymali dofinansowanie.

I tak zaczynając od Brojc


na drogi w Stołążu, to takie wewnętrzne, osiedlowe, bo do Stołąża jest powiatówka

i na drogę w tąpadłach, jedna 250 długości, druga 1100


Wójt Gminy Brojce dostał 3 800 000 To bardzo ładne pieniądze, co by nie mówić.


Gmina Gryfice w programie Burmistrza Gryfic w czasie kampanii wyborczej

był na 3 miejscu bodajże dzienny dom seniora.

to jaką wagę to ma, to chyba państwa nie musze przekonywać, bo jesteśmy...

Jesteśmy tym społeczeństwem starzejącym się.

Dzisiaj 25% to ludzie starsi.

I do 2050 szacuje się, że będzie to 46%, więc to jakby


na potrzeby, żeby uaktywnić tą grupę ludzi, żeby pracowali jak najdłużej

żeby mieli swoje miejsce spotkań, żeby aktywnie się realizowali.

Bardzo ważna inwestycja. 4 800 000

My realizujemy tam inwestycję CUP, czyli Centrum Usług Publicznych.

I w tym kwartale, jak zrealizowana zostanie ta inwestycja

to ten kwartał, ostatni budynek powojskowy

będzie odrestaurowany i będzie służył celom publicznym.

Celom społecznym, ważkim celom społecznym.


Trzecią miejscowością, o której tutaj... Gminą, o której już mówiliśmy

Wójt Gminy Karnice złożył 3 wnioski i 3 otrzymał I to jest kwota 7 315 000

Ja powiem, jakie to wnioski są, bo to też jakby waga

tych ważnych elementów dla społeczności tamtej lokalnej.

Okularów, zaraz może... Mam okulary, bo tak się chyba nie da już. Ciemno się zrobiło.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach do wydajności 300m3 ścieków na dobę.


To jest 4 750 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzęsacz z przyłączami.

1 425 000

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wszystko w zakresie ekologii szeroko pojętej.

1 140 000

Tyle Wójt Karnice.

I Wójt Gminy Płoty.


Kwota 6 650 000 zł Rozwiążą problem miejscowości po PGR-owskiej

z dużymi dwoma blokami, tam było już zagrożenie ekologiczne, bo niewydolne, czy tam...zbiorniki

na odpady ciekłe nieszczelne i tak dalej, zatrucie jeziora

No, wiele problemów z tym związanych.

Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, wraz z budową kanalizacji

w systemie ciśnieniowym w miejscowości Wicimice.


Piękna inwestycja.

I Gmina Rewal.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niechorzu na kwotę 4 165 000 zł

czyli...nie mam tutaj podsumowania ile w konsekwencji.

Są to faktycznie niebotyczne kwoty.

Po przeobrażeniach na pewno tak wielkiego projektu na inwestycje jeszcze nie było.

Także z tego miejsca dziękujemy tym wszystkim. A, pominąłem Trzebiatów, tak.


Trzebiatów na remont...


Na remont mostu, tak. Nie podkreśliłem i [...]

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.


(Ryszard Chmielowicz) Jasne, jasne. Tak, mam gdzieś tutaj, przeoczyłem.

I chcę wam powiedzieć, że ta filozofia Zarządu

żeby złożyć jeden wniosek była na tyle dobrze trafiona

że znaleźliśmy się na pudle najwyżej dofinansowanej inwestycji.

Najwyżej zkwalifikowana jest gmina... Powiat Łobeski - 17 000 000 z haczykiem.

Drugi Szczecinecki, 15 000 000 z haczykiem. Trzeci Powiat Gryficki.

I dlatego tu wyrazy szacunku i podziękowania dla tych wszystkich, którzy nas w tym wzmacniali.


To dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Ja osobiście gratuluję Zarządowi za miejsce na podium.


Wolne wnioski jeszcze...


A, proszę. Pan Starosta Jeszcze.


(Grzegorz Burcza) I kwestia tego dzisiejszego wniosku, który nam przekazali mieszkańcy.


(Ryszard Chmielowicz) To Pan Wawrzyniak... Ten wniosek jest w trakcie rozpatrywania.


Żeby kompatybilny był z tymi dojazdami, które się organizuje...

A, za chwile powie o tym Pan Wicestarosta.


O DPS-ie było... A, Sadlenko.

Będziemy konstruowali budżet na przyszły rok.

Zaproponuję, żeby Komisja Budżetu i Komisja Gospodarcza zmierzyła się z tym problemem

bo tych oczekiwań jest znacznie więcej, ja już mówiłem o tych drogach strategicznych

o dwóch, które...o które już aplikujemy na 22...na rok 22

I nie wiadomo, jaki będzie wynik tych aplikacji i dlatego, póki co nie będziemy środków

w budżecie na to przedsięwzięcia bookować

a jeśli Rada będzie uważała, że ta droga jest

najważniejsza, no to też się nad tym pochylimy.


(Waldemar Wawrzyniak) Chciałbym teraz odpowiedzieć koledze Grzegorzowi w sprawie tego zapytania

dotycząca tych miejscowości w Gminie Płoty.

Jak przypominamy sobie na wcześniejszej sesji podjęliśmy uchwałę

związaną właśnie z uruchomieniem połączeń zlikwidowanych...

Połączeń autobusowych.

Akurat Powiat Gryficki uczestniczy tutaj na terenie naszego powiatu w dwóch liniach

Czyli linia, która będzie biegła przez Rewal, Karnice do Gryfic, mówię na skróty oczywiście.


Druga linia Trzebiatów, Brojce, Gryfice.

ale jednocześnie Powiat Łobeski, który od swojej strony

i w porozumieniu z nami przyjął inicjatywę na tworzenie linii, dwóch linii

które będą biegły: Łobez, Radowo Małe, Resko, Płoty, Gryfice.

I druga linia: Łobez, Starogard, Resko, Modlimowo, Gryfice, jest tutaj liderem.

W związku z tym, że oni planują uruchomienie tej linii teraz, od listopada

też tak plany mamy już przygotowane na to, żeby od listopada ruszyć z tymi przewozami

tych dwóch naszych linii.


Dzisiaj wystąpiliśmy do nich, bo już mają zatwierdzone

wszystkie uzgodnienia, jeżeli chodzi o godzinę

o której godzinie ten autobus, który będzie biegł od Łobza będzie w Płotach

i czy to będzie kompatybilne, żeby zabrać tą młodzież, która jest dowieziona

przez Burmistrza Płot na dworzec, będzie mógł zabrać i przywieźć po prostu do Gryfic.

Jeszcze na tą chwilę nie mamy tej informacji, natomiast przekażemy ją i Pani Sołtys

i Panu Wojciechowi i również Panu Grzegorzowi, jeżeli mówi w imieniu tych mieszkańców.

Jak już będziemy mieli konkretny rozkład jazdy ustalony przez Łobez, bo to oni tutaj sa liderami.

I jeżeli to będzie wszystko fajnie się spinało, to ta młodzież dotrze normalnie tutaj

będzie zabrana z dworca tym właśnie... Tą linią autobusową dojedzie do Gryfic

Potem autobus oczywiście, o którejś tam godzinie...

O której dokładnie jeszcze w tej chwili nie znam będzie w powrotnej drodze jechał z powrotem.

Czyli od Gryfic skończy swoją linię na Łobzie.

I tak dzisiaj-

(Grzegorz Burcza) Prosty opis z tej wiedzy, jaką posiadam od mieszkańców.

To oczywiście ma Pan rację.

Wyczerpuje to jakby linia łobeska, nazwijmy ją tak.

Ale to jest kwestia, że dojadą oczywiście, ale nie ma jak wrócić.

(Waldemar Wawrzyniak) Dlatego-

(Grzegorz Burcza) Tu powinien się dołączyć Powiat Gryficki jako - wiadomo - spinający gminy.

I tego oczekują mieszkańcy najbardziej.

(Waldemar Wawrzyniak) Ale mówimy teraz o powrocie do Płot?

(Grzegorz Burcza) Tak, mówimy o powrocie do Płot-

(Waldemar Wawrzyniak) No toż mówię, że ten autobus, który... On nie będzie, że poleci w tą stronę i zaraz będzie wracał.

Ta linia, która będzie-

(Grzegorz Burcza) O powrocie ze szkół.

(Waldemar Wawrzyniak) Ze szkół do Płot.

(Grzegorz Burcza) Czyli mija 8, załóżmy godzin i trzeba wrócić. I tego rozwiązania nie daje Łobez

Łobez daje rozwiązanie tylko dowieźć.

A to już chyba po naszej stronie jest-

(Waldemar Wawrzyniak) Dojeżdża do Gryfic i ta linia z powrotem wraca do Łobza.

To nie jest tak, że autobus kończy tu swój bieg.

(Grzegorz Burcza) To jest wieczorna linia [...] nie ma.

Tak, nie ma powrotu. I tu jest ukłon w waszą stronę

i ponoć to było ustalone na spotkaniu ze starostą.

Mam taką informację.

(Waldemar Wawrzyniak) Ale co było ustalone? Rozkład jazdy i dofinansowanie, które zostało

dołożone do tej linii łobeskiej to występował o to po prostu Powiat Łobeski.

Oni składali wniosek i też załączali harmonogram, o której godzinie.

Ja nie mam dzisiaj tego harmonogramu

dlatego nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, o której godzinie to będzie.

Natomiast może być taka sytuacja, że będziemy wnosili

przesunięcie tych godzin, żeby je zdjąć.

Ruszmy z tym, zobaczymy jak to...w praniu wyjdzie.

Myślę, że idziemy w tym kierunku, żeby pomóc tym dzieciom

żeby ten dojazd był jak najbardziej objęty tą linią akurat.

Tylko kwestia, niech to ruszy. Zobaczymy, będziemy wtedy to obserwować.

Żeby to się spięło, żeby te dzieci mogły też spokojnie i wrócić.


(Grzegorz Szafrański) Czy wszystkie odpowiedzi zostały wyczerpane?

(Grzegorz Burcza) Nie, jeszcze Muzeum Kolejki Wąskotorowej.

(Grzegorz Szafrański) Kolejka, Panie Starosto. Proszę, kolejka.


(Ryszard Chmielowicz) Na konwencie wójtów, burmistrzów i starostów

rozmawialiśmy również na ten temat.


Jest to muzeum kolejnictwa, więc może być tylko i wyłącznie przejęte przez kolejne muzeum.

Takie muzeum w tej chwili ma tylko na swoim stanie, muzeum rybołówstwa, Wójt Gminy Rewal.


I Wójt Gminy Rewal podjął się rozmów i negocjacji z Marszałkiem Geblewiczem.


I oczywiście też i w rozmowie z Wicemarszałkiem Sobierajem.

I ja o szczegółach tych rozmów jeszcze nie wiem.

Więc jak tylko będą podjęte jakieś decyzje na pewno się spotkamy, żeby ten temat omówić.


(Grzegorz Burcza) Czyli to spotkanie, które Pan mi wtedy pisał w graniach 20-któregoś września

odbyło się, czy się nie odbyło?

(Ryszard Chmielowicz) Odbyło się. Odbyło się, to był wtedy konwent zdaje się, tak?

(Grzegorz Burcza) I na tym ustalono, że co? Że muzeum rybołówstwa to przejmuje?

(Ryszard Chmielowicz) Nie, to daleko idący... Bo wolna myśl to wrzucony temat

Bo tylko tak się może to odbyć, że muzeum może tylko muzeum przejąć te...

(Waldemar Wawrzyniak) Muzeum może przejąć muzeum.

(Ryszard Chmielowicz) Dokładnie.

(Grzegorz Burcza) I to zaproponował Pan Starosta, spinający?

(Ryszard Chmielowicz) Słuchaj, pomysły, to można sobie gdybać i można sobie budować na wiele sposobów.

To powinno zostać tutaj w Gryficach.

I na bazie stworzonego muzeum przez włodarzy tutaj miast, gmin.

(Grzegorz Burcza) Prostsze pytanie, Panie Starosto. Czy Pana pomysł-

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma prostszego pytania... Nie ma na ten temat jasnych decyzji.

(Grzegorz Burcza) No są jasne. Czy Pana pomysł się spina z tym, co proponuje Burmistrz Gryfic, Panie Starosto?

Taka informacja i wyczerpujemy temat.

Czy rozmawiał Pan z Burmistrzem Gryfic, który ma pomysł na to?

I czy Pana się pomysł też spina

żebyśmy wiedzieli, że uratowaliśmy kolejkę, że zrobiliśmy wszystko.

(Ryszard Chmielowicz) Pomysły to za mało.

O podjętych decyzjach, jak one zapadną, poinformuję. I tyle w tej sprawie.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w wolnych wnioskach?

Bo nie widzę na liście głównych oczekujących.


W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zamykam XXXIX sesję Rady Powiatu Gryfickiego.