Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Czesław Bukowiec
2Grzegorz Burcza
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Joanna Duzinkiewicz
6Józef Gandurski
7Marek Gołuchowski
8Stanisław Hołubczak
9Renata Korek
10Agnieszka Mackojć
11Marian Maliński
12Kazimierz Sać
13Grzegorz Szafrański
14Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1 1. Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad, d) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Gryfickiego.
2Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
3Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, za lata 2019 - 2020.
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2021 -2024 z perspektywą do 2028 roku?.
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030.
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/214/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfice
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów
12Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty.
13Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzy
14Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego
15Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad naliczania i wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Gryfickiego
16Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego/ej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego
17Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego/ej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego
18Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Przewodniczącego/ej Rady Powiatu Gryfickiego
19Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego
20Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego
21Interpelacje i zapytania radnych
22Informacje i komunikaty Przewodniczącego/ej Rady Powiatu Gryfickiego
23Wolne wnioski
24Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Grzegorz Szafrański) Witam serdecznie zgromadzonych na dzisiejszej sesji

Pana Starostę

wraz z członkami Zarządu


Panią Skarbnik

Wysoką Radę oraz gości, zapraszamy.


Przed rozpoczęciem sesji Zarząd i Wydział Promocji

przygotował krótki 3-minutowy film

informujący o 3-letnich dokonaniach na terenie powiatu.

Chcielibyśmy się pochwalić.

Tym, co zrobiliśmy w ostatnim czasie.

Proszę.


[muzyka]

(Ryszard Chmielowicz, na nagraniu) Szanowni Państwo. Minęła połowa VI kadencji Rady Powiatu i Zarządu.

To dobry czas, żeby zaprezentować nasze dokonania

nasze przedsięwzięcia i inwestycje.

Inwestycje te poprawiają jakość i poziom życia

i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Zaprezentujemy te najważniejsze.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Akacjowa w Gryficach.


O długości 310m

Koszt tej inwestycji to 1 120 000 zł

560 000 udział własny, 560 000 dofinansowanie Rady Gminy Gryfice i Burmistrza Gryfic.

Kolejna inwestycja, przebudowa drogi powiatowej Lewice

na odcinku 930m

To droga prowadząca do miejscowości i częściowo przez miejscowość.

Zmodernizowana nawierzchnia.

Koszt tej inwestycji to 1 211 000 zł

Przebudowa ul. Wałowej.

Przedsięwzięcie wykonane na długości 220m

I tutaj koszt tej inwestycji to środki własne

w wysokości prawie 471 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Zapolice - Sadlno.

To droga na odcinku 1,5km

Droga dojazdowa do miejscowości Sadlno.

Modernizacja nawierzchni.

Koszt tej inwestycji to 850 000 zł - w zaokrągleniu.


Kolejna inwestycja to remont i przebudowa drogi w Modlimowie.


To jest odcinek o długości 980m

Droga przez miejscowość Modlimowo z modernizacją chodniku

z modernizacją nawierzchni, z poszerzeniem nawierzchni.

I to droga łącząca "starą S6".

To jest droga, można by powiedzieć strategiczna.

Dzisiaj "szóstka stara" ... część jest już drogą powiatową, czyli to jest ciąg dróg powiatowych.

Kolejną inwestycją to jest inwestycja w miejscowości Czaplin Mały - Kusin.

Droga o długości 4,9km

wykonana ze środków zewnętrznych przedsiębiorstwa, które realizowało wiatraki.

Wartość tej inwestycji to 5 000 000 zł


Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Trzygłów - Rzęsin.


Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Gminą Gryfice.

Przedsięwzięcie łączące dwie miejscowości Trzygłów i Rzęsin

poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową

Długość tej inwestycji to 3,9km

Wartość tej inwestycji to 2 510 000 zł

i 50% to były środki zewnętrzne

z Funduszu Dróg Samorządowych

i drugie 50% było składanką finansową

Gminy Gryfice i Powiatu Gryfickiego w wysokości po 640 000 zł

Kolejną inwestycją drogową to jest remont drogi powiatowej na odcinku Karnice - Gocławice

o długości prawie 2km o wartości prawie 100 000 zł

Remont nawierzchni, zdekapitalizowanej nawierzchni asfaltowej.

Kolejną inwestycją był remont drogi powiatowej

w miejscowości Górzyca - Borzęcin.

Wykonano dwa odcinki, które w zaszłościach zostały pozostawione

odcinki brukowe przed miejscowością o długości 150m

i 250m w miejscowości Górzyca też

bruk zdekapitalizowany i ta inwestycja pozwoliła

na poprawę standardu tych dwóch odcinków.

Kolejną inwestycją była przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej

z ul. Spokojną w Pogorzelicy.

To krótki odcinek, dołączyliśmy się do inwestycji Gminy Karnice.

Zakończyliśmy ją na drodze powiatowej.

Wartość tej inwestycji 47 000 zł

Kolejną inwestycją był remont drogi powiatowej

do miejscowości Tąpadły na odcinku 2,25 km

Wartość tej inwestycji to kwota 887 000 zł

300 000 zł to były środki własne Powiatu

587 000 to były środki finansowe firmy Budimex

która w ramach korzystania z naszej drogi powiatowej

sfinansowała remont kapitalny tej nawierzchni.

Kolejna inwestycja to remont drogi powiatowej na odcinku Nowielice - Gorzysław.


.Inwestycja w trakcie realizacji.

Pozyskaliśmy na nią środki zewnętrzne.


Finansowa składanka tej inwestycji to Fundusz Dróg Samorządowych 50%

Gmina Trzebiatów 500 000 zł do tego dołożyła.

I Powiat ze środków własnych w wysokości 518 000 zł


Wykonaliśmy 22,27 km dróg.


Myślę, że to jest historyczne osiągnięcie.


Poprzednikom nie udało się wykonać w tak krótkim czasie tylu inwestycji.

Dobrze się zapowiada również inwestycyjnie rok 2022

Z Polskiego Ładu uzyskaliśmy ponad 14 000 000 na inwestycję drogową

a z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych

uzyskaliśmy na drobną infrastrukturę towarzyszącą 800 000 zł

Łącznie ponad 15 000 000 zł

(Waldemar Wawrzyniak, na nagraniu) Trzyletni okres funkcjonowania w tej kadencji tej Rady Powiatu oraz Zarządu

to nie tylko inwestycje drogowe, o których wcześniej mówił Pan Starosta

ale równocześnie też i inne.

Inwestowaliśmy i robiliśmy remonty również budynków.

Jako przykłady to budynek i remont budynku ZS im. Czesława Miłosza w Gryficach.

Całość tej inwestycji polegała na kompleksowej termo modernizacji budynku głównego

z ociepleniem, z wymianą instalacji grzewczej, pieców

z całym poddaszem, ścianami, gruntami.

Również z remontem i modernizacją sali gimnastycznej.

Tutaj termo modernizacja, wymiana oświetlenia, wymiana okien, fotowoltaika na dachu.

Podobnie pawilon przybudówki, który jest również na terenie tej szkoły

przeszedł kompleksową modernizację.

Łącznie na tą inwestycję, która została przeprowadzona na tym budynku

wydatkowano, czy tez pozyskano środki w wysokości 2 962 120 zł

z tego środki własne to 1 106 170 a dofinansowanie prawie 1 886 000 zł

Obecnie szkoła wygląda całkiem inaczej

Widać to zresztą na załączonym filmie.

Drugą taką inwestycją, o której chciałbym powiedzieć

która jest obecnie w trakcie modernizacji

to jest budynek na ul. Koszarowej

który dolega, czy też przylega po sąsiedzku do obecnie budynku Urzędu Pracy.

W tym miejscu będzie, czy też jest przygotowywane Centrum Usług Publicznych

jest to budynek przeznaczony do tego, żeby funkcjonowały tam organizacje pozarządowe

na parterze, a pierwsze piętro i drugie będzie zasiedlane, czy też będą tam funkcjonowały

nasze wydziały i jednostki powiatu.

Budynek ten po termo modernizacji i obecnych pracach remontowych, które już się zaczęły

polega to na tym, że zostały tam wymienione wszystkie okna

została przeprowadzona termo modernizacja

została przeprowadzona i już jest w trakcie wymiana grzejników

wymiana pieców, zamontowana zostaje winda

która będzie ułatwiała dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Całość tej inwestycji to kwota 3 441 609 zł

z tego środki własne to 1 059 886 zł

a dofinansowanie prawie 2 382 000

Jest to kwota, którą też pozyskaliśmy i która

będzie przeznaczona ... i jest przeznaczona na funkcjonowanie tego budynku.

I jeszcze dodatkowy, jeżeli chodzi o inwestycje związane z pracami na budynkach

to budowa, czy też przystosowanie nowego Domu Dla Dzieci.

W związku z tym, że zmienione zostały przepisy

i dzisiaj domy dziecka będą funkcjonowały w innym zakresie

w takich oddziałach 14-osobowych.

Powiat zakupił budynek, który obecnie jest przygotowywany do potrzeb domu dziecka.

Trwają tam prace budowlane adaptacyjne polegające na

wymianie ogrzewania, dobudowie ścianek działowych

i przystosowania tego obiektu zewnętrznie do tego

żeby on spełniał takie, zgodnie z przepisami warunki funkcjonowania Domu Dla Dzieci.

Jest to kwota przewidywana na tą inwestycję 750 000 zł

Są to środki nasze, własne.

W międzyczasie wykonaliśmy też remonty kotłowni w Trzebiatowie, w Waniorowie

wymagało to już przeprowadzenia takich remontów związanych z ogrzewaniem, z piecami

ponieważ stare były niefunkcjonalne, już nienadające się do użytkowania.

To poszło ponad 81 000 zł na te dwa zadania.

Chcę też powiedzieć, że modernizujemy oświetlenie w Gryf Arenie na głównej hali.

W związku z tym, że to oświetlenie jest już dzisiaj nieekonomiczne.

To są stare technologie oświetlenia.

Przechodzimy na nowy sposób doświetlania.

Kwota zarezerwowana na to zadanie to 70 000 zł

Innym przykładem możliwości ściągnięcia i też funkcjonowania środków

na terenie naszego Powiatu to środki edukacyjne.

Które z różnego rodzaju programów ściągane, czy też pozyskiwane

przez nasz Wydział Edukacji i szkoły

to 1 675 000 zł

To środki na sprzęt, to środki na dokształcanie

to środki na dodatkowe zajęcia

to również środki przeznaczone na badania psychologiczne.

Na wzmocnienie po-covidowych dzisiaj problemów

w których są uczniowie, a również nauczyciele.

1 675 025 zł przez 3 lata.

Chcę powiedzieć, że bardzo dużą kwotą może się pochwalić Urząd Pracy.

Który poprzez działania związane z aktywizacją w rynku pracy

staże, roboty publiczne, szkolenia

i innego rodzaju, czyli dofinansowanie do działalności

do utworzenia nowych miejsc pracy.

To kwota przez 3 lata pozyskana z tego tytułu to jest 19 552 067 zł

która jest tutaj zainwestowana i która trafiła do naszych przedsiębiorców.

to ze względu na to, że niestety jesteśmy też w covidzie

i byliśmy w roku 20 i 21

poprzez tarcze, które zostały uruchomione Urząd Pracy pozyskał

i wprowadził na nasz rynek powiatowy z tego tytułu 55 600 000 zł

To są środki, które trafiły do przedsiębiorców

które pozwoliły im przetrwać ten najgorszy czas.

Sumując te dwie kwoty, czyli to, co jest na aktywizację rynku pracy i z tarcz

to kwota 75 166 000, która trafiła do naszych przedsiębiorców, na teren Powiatu Gryfickiego.

Jeżeli chciałbym podsumować te trzy podstawowe elementy

to możemy powiedzieć, że w ciągu tych 3 lat z tych 3 elementów

poza inwestycjami drogowymi łącznie jest 83 880 000

Chcę podziękować z tego miejsca i Radzie i Zarządowi

ale również wszystkim pracownikom jednostek

i Starostwa Powiatowego w Gryficach i wydziałów

za to, że tak solidnie, dobrze pracujemy, pozyskujemy te środki.

Mam nadzieję, że w przyszłości nie będzie gorzej. Dziękuję.

[muzyka]


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. To znaczy taką miałem informację tutaj od obsługi technicznej

że to będzie film 3-minutowy, ale biorąc pod uwagę

ilość wykonywanych inwestycji i działań podjętych przez Zarząd i Radę

no nie można było tego skrócić jednak do 3 minut.


Przepraszam, ale jeszcze chciałbym powitać

również Pana Sekretarza Powiatu, Pana Ireneusza Wojciechowicza [...]


Przejdźmy, proszę państwa, do naszej sesji.


Oficjalnie otwieram posiedzenie LX sesji Powiatu Gryfickiego VI kadencji.


Ustawowy skład rady liczy 17 radnych. Obecnie mamy 14, a to stanowi większość rady

a zatem stwierdzam, że obrady sesji są prawomocne.

Do mnie dotarła lista. Osoby które znajdują się podpisały się

potwierdziły swoją obecność.


Państwo otrzymali w terminie ustawowym porządek obrad

wraz z projektami uchwał, na pewno się zapoznali.

Ja mam tylko takie pytanie, czy są jakieś propozycje do zmiany porządku obrad?

Proszę, Pana Wicestarostę.

(Waldemar Wawrzyniak) Dzień dobry. Panie Przewodniczący, prosiłbym, żeby wycofać z porządku dzisiejszej sesji

punkt 3, to jest Raport z Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku za lata 2019-2020

Ostatnio, jak rozmawialiśmy i przeglądaliśmy ten raport na łączonych komisjach

okazało się, że on wymaga przekazania do gmin celem naniesienia ewentualnych poprawek

które my gdzieś tam na komisjach wyłapaliśmy.

W związku z tym chcemy przekazać ten raport jeszcze do konsultacji

do poszczególnych Gmin, żeby nie było jakichś ewentualnie błędów w tym raporcie.


Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dobrze, czy jeszcze jakieś inne propozycje?

Do zmian porządku obrad?


Nie ma, tak?

W takim bądź razie proszę o przygotowanie do głosowania


o wycofanie z porządku obrad punktu nr 3


Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu...

Przepraszam, jest to raport z Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Gryfickiego na lata w 2017-2020

z perspektywą do 2024 roku

za lata 2019-2020 Proszę o tablicę do głosowania.


Pan Józef Gandurski widnieje, ale jest nieobecny jeszcze, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Karta jest włożona?

(Grzegorz Szafrański) Proszę wycofać...

(Waldemar Wawrzyniak) Kartę trzeba wyciągnąć.

(Grzegorz Szafrański) Proszę wycofać kartę [...]


Dziękuję Pani Radna za pomoc.


W związku z powyższym porządek obrad zmienia się następująco.


Punkt 3. będzie punktem 2. i tak w kolejności aż dojdziemy do punktu...


23. po wprowadzonych zmianach.


Proszę w takim bądź razie o...


Porządek obrad po zmianach został przyjęty.

Przechodzimy do głosowania| nad przyjęciem protokołu

z XXXIX sesji Rady Powiatu Gryfickiego

Państwo mieli możliwość zapoznania się z protokołem, był wyłożony w biurze

więc proszę przystąpić do głosowania.


Dziękuję.


Za protokołem głosowało 14 radnych. Protokół został przyjęty.


Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska...


Przepraszam. Jasne.


Porządku obrad, Panie Radny, nie głosujemy w związku z tym, że była autopoprawka wniesiona.

Przegłosowano autopoprawkę więc...

(Kazimierz Sać) [niezrozumiałe]

(Grzegorz Szafrański) Po wprowadzeniu...

(Kazimierz Sać) Ale jeśli Pan uważa, że nie, no to oczywiście [...]

(Grzegorz Szafrański) Nie nie, było przegłosowane. Ale tak, rozumiem.

Przechodzimy do 2. Sprawozdanie z Prac Zarządu Powiatu między sesjami.


Oddaję pod dyskusję.


Tak... Proszę, Pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.


Trudno nam przejść do omawiania punktów zawartych w porządku obrad

wobec osób, które pojawiły się na dzisiejszej sesji

i widać wyraźnie, że protestują przeciwko określonej sytuacji.

Może byśmy zaczęli od tego, żeby wyjaśnić sytuację

w jakiej się znaleźliśmy, żeby wiedzieć w czym konkretnie jest problem?

(Grzegorz Szafrański) Tak, Panie Przewodniczący, akurat rozmawiałem z państwem w tej sprawie.

Poprosili nas, poprosili mnie, żeby uczestniczyć do końca sesji.

Ja uważam, że nie ma obecnie przeciwwskazań.

To potrwa, oczywiście zostali poinformowani

że przebieg dzisiejszej sesji jest dość obszerny.

Państwo chcą wyrazić swoją opinię

czy też zaprezentować swoje postulaty w wolnych wnioskach.

(Stanisław Hołubczak) Okej.


Ale jeśli mogę...

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Stanisław Hołubczak) To już w punkcie dotyczącym sprawozdania.

(Grzegorz Szafrański Proszę.

(Stanisław Hołubczak) Jeśli mogę, Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Chciałem się odnieść być może tylko do błędu drukarskiego.

W materiale przedstawionym w zakresie inwestycji

pojawiła się informacja, że na budynek przeznaczony dla domu dziecka

na zakup budynku przeznaczono 350 000, na remont 300 000

Natomiast łączne nakłady wyniosły 750, skąd ta różnica?


(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można.

Ja rozumiem, że kolega radny odnosi się do tego, co tam widział?

My przewidujemy, że to będzie 750

Dlatego, że jeszcze dodatkowe rzeczy, które będzie trzeba wprowadzić.

Zakup mebli i innego rodzaju rzeczy spowodują, że ten kosz wzrośnie.

Na dzisiaj faktycznie jest to taka kwota, o jaką tutaj kolega mówi.

Te środki prawdopodobnie po nowym roku będą dodatkowo potrzebne.


(Stanisław Hołubczak) [...] odnośnie sprawozdania.

Na posiedzeniu mówiłem też o tym na komisji

ale nie wszyscy uczestniczyli w posiedzeniu komisji

więc chciałbym to jeszcze raz przedstawić.

Na posiedzeniu 13 października był omawiany

przekazania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dróg dla powiatu.

I w wyniku tego Powiat zamierza przeznaczyć tej samej długości odcinek

drogi dla Gminy Gryfice.

Chciałbym tutaj wyrazić swoje niezadowolenie z takiego rozwiązania.

A otóż dlatego, że jak w poprzednich latach

droga krajowa była przekazywana do województwa, później dla powiatu

to ten odcinek przekazywanych dróg został podzielony na 3 gminy miejskie

czyli Trzebiatów, Płoty i Gryfice a teraz widzę, że plan jest taki, że cały odcinek drogi....

Oczywiście, ten odcinek przypada na terenie Gminy Gryfice

ale Zarząd zamierza przekazać jedynie dla Gminy Gryfice

i ja uważam, że przyjmując poprzednią metodologię powinniśmy się zastanowić

i przygotować projekt rozdziału tych dróg na poszczególne gminy

bo rozumiem, że w gminach wiejskich nie mamy czego przekazywać.


(Grzegorz Szafrański) To jest, rozumiem, pytanie do Pana Starosty, tak?

(Stanisław Hołubczak) Tak, oczywiście.


(Ryszard Chmielowicz) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.


W zasadzie wtedy, kiedy podejmowaliśmy tą decyzję pierwszy raz

to już sygnalizowaliśmy, że do powtórki takiej sytuacji dojdzie

wtedy, kiedy zostanie zrealizowane obejście miasta Gryfice

i obejście miasta Trzebiatów sfinalizowane.

Tym razem tak się składa, że to nie są drogi tak jak w tamtym przypadku S6

która przebiegała przez 3 gminy i ona w zasadzie nie przez miasto.

A tutaj mamy zupełnie inny przypadek, że za ulice miejskie ulice miejskie.

I z taką samą sytuacją spotka się również Miasto Trzebiatów.

Bo sfinalizowanie tego obejścia, które jest w tej chwili realizowane

i w czerwcu przyszłego roku zakończenie tej inwestycji

spowoduje to, że odcinki ulic w Mieście Trzebiatów

przejdą na...w kategorię dróg powiatowych Powiatu Gryfickiego.

I w ramach długości tych ulic przejętych w Trzebiatowie

oddamy ulice, które w żaden sposób nie spełniają definicji ulicy powiatowej.

Te będą jakby w całym ciągu ulic powiatowych

a te osiedlowe, typowe drogi które w zasadzie nigdy nie powinne być drogami powiatowymi

przejdą, zaproponujemy przekazanie na rzecz danej ... danego miasta, danej gminy.

No tu troszeczkę inna sytuacja, bo to właśnie tak jakby się wpisuje

w ten wymiar, że za przejętą Broniszewską, Piastów i tak dalej oddajemy

te które w tej kategorii ... definicji drogi powiatowej nijak się mają.

I w związku z tym wysłaliśmy wykaz tych ulic do Burmistrza i do Rady Gminy Gryfice

w celu zapoznania się z tą naszą propozycją.

Na razie jeszcze nie mamy odpowiedzi, zdaje się, tak?

Uwag nie ma.

Więc to troszeczkę inna sytuacja, bo tam była inna sytuacja

w związku z tym podzieliliśmy to na 3 gminy wtedy.

Jeśli dobrze pamiętam, tutaj jest zupełnie inna; ulica za ulicę.

Tak bym to skrótowo określił.

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Widzę, że zgłosił swój akces do wypowiedzi Radny Grzegorz Burcza. Proszę.

(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za udzielenie głosu

ja bym chciał jeszcze odnieść się do kwestii... Przejdę, mam 3 pytania.


Ale do kwestii naszych gości.

Faktycznie, może niezbyt wyraźnie wyartykułował Pan, albo my jako Rada


nawiązując do dobrych tradycji sesji, jeżeli przychodzą goście

to prosimy ich oczywiście o przedstawienie swojego stanowiska

bo się spodziewać można dzisiaj co najmniej kilku ładnych godzin bitych.

I czy panie są naprawdę tego świadome?

Czy ktoś z przedstawicieli faktycznie chce i oczekuje czekać tak długo?

Czy może jednak poprosilibyśmy przedstawiciela, który chciałby wyrazić swoje stanowisko.

No chyba, że naprawdę ich stanowisko jest takie, że czekają

aż my zakończymy wszelkie nasze obrady i procedowanie?

To pierwsza kwestia.

Dobrze by było chyba, żeby przedstawiciel się wypowiedział teraz.

Jeżeli Pan Przewodniczący na to pozwoli. I bym przeszedł do pytań.

(Grzegorz Szafrański) Tak Panie Radny, ja rozmawiałem właśnie z przedstawicielami w tej sprawie.

Jeżeli oczywiście chcą teraz - taka była moja propozycja.

Jednak tutaj państwo wyrazili swoją wolę.

żeby to w wolnych wnioskach. Jeżeli jest zmiana koncepcji, decyzji

to proszę przedstawiciela o zabranie głosu.


Przepraszam jeszcze chwileczkę, chcieliśmy podać mikrofon. Będzie wyraźniej.


(Przedstawicielka DPS #1) My, jako pracownicy Domu Pomocy Społecznej...

Ja jestem tutaj w imieniu, wraz z koleżankami, Domu Pomocy w Jarominie i Gryficach.

Chcieliśmy wyrazić sprzeciw przeciwko temu, co tu się dzieje.

[...] bardzo duże podwyżki, zarówno dla członków rady, czy dla Pana Starosty.

Dla nas nie ma nic.

Nieprawdą jest to, co powiedział Pan Wawrzyniak 14 października w Super Portalu

że my otrzymaliśmy 250 zł w tym roku podwyżki.

Jeżeli [...] mamy ten papier, to proszę nam pokazać.

Bo dostaliśmy 150 zł podwyżki ze strony naszego zakładu pracy

czyli naszego budżetu i 50 zł, które niedawno dopiero Starosta przekazał dla nas.


Czyli jest to 200 zł. Umowy podczas Komisji Edukacji były całkowicie inne.

Gdzie wszyscy z państwa, którzy uczestniczyli powiedzieliście, że jesteście za.

Wyraziliście swoje, że tak powiem zdanie [...] że mamy rację, że faktycznie zarabiamy mało.

I jaki był tego efekt?

400 zł miało być w tamtym roku, w roku uzgodnień. Po 150 w kolejnych latach. Dostaliśmy 300

W kolejnym roku dostaliśmy [...] z własnego budżetu kolejne pieniądze i teraz te 50 zł jeszcze od was.

[...] tysiące złotych w przeciągu waszej kadencji z waszego budżetu.

Tego nie dostajemy, wszystko idzie na nasz budżet.

Dyrektor, nie wiem... Chyba państwo myślą, że mamy budżety inne.

Że można sobie na to pozwolić. Nie ma.

Pan Starosta pewnego razu, spotykając się z nami, zasugerował

że kiedy mówiliśmy, że pracownicy odchodzą że opiekunowie medyczni znajdują pracę w szpitalu

Mówił pan, że w końcu będzie trzeba nas zastąpić Ukraińcami.

Wie pan co, a może pracę starosty pracę przejmie Ukrainiec? Też będzie brał mniejsze pieniądze.

I wtedy naprawdę [...]

(Ryszard Chmielowicz) Proszę nie zmyślać.

(Przedstawicielka DPS) Panie Starosto, było nas dużo, był Pan Dyrektor.

Nikt nie był... Ja nie wiem, przecież państwo byli. Powiedział pan, że będzie pan zmuszony

do zatrudnienia Ukraińców.

(Ryszard Chmielowicz) Muszę to od razu sprostować.

(Przedstawicielka DPS) Proszę bardzo, bardzo proszę.

(Ryszard Chmielowicz) Dokładnie pamiętam swoją wypowiedź, bo takie pytanie z waszej strony padło.

Że co zrobimy, jeśli wy znajdziecie lepszą pracę, lepiej płatną

i wtedy już powiedziałem, że z przykrością muszę stwierdzić

że z NFZ, ze szpitalem nie będziemy w stanie rywalizować

bo jeśli mają tą [...] jeżeli tam wynagrodzenia są wyższe około 1000 zł na wejściu

to my nie będziemy mogli rywalizować.

Pytanie było, to co w takim razie wy zrobicie.

[...] prywatne podmioty mają o tyle łatwiej, bo gdzieś tam Ukraińcy i tak dalej.

U nas takiej możliwości nie ma, bo to musi być kadra wykwalifikowana.

Musi być przygotowany do tego... Proszę mi nie wmawiać

bo jeszcze raz mogę to powtórzyć i powtarzam to tutaj

z pełną konsekwencją tych słów, które wypowiedziałem.

I nie powiedziałem, że zastąpimy was Ukraińcami.

Nigdy taka wypowiedź nie padła.

To jest skrót myślowy. Macie do tego prawo i okej.

Ja jeszcze raz to powtórzę, to co mówiłem po wielokroć.


[...] w oderwaniu od rzeczywistości.

Tak niestety wyglądają budżety DPS-ów.

I jeśli śledzicie państwo... Oczywiście przyjmuję to z pokorą

to, co dzisiaj się tu odbywa, że protestujecie i tak dalej.

Bo protest to nie tylko wasze związki

ale również taki protest odbywał się wczoraj, przedwczoraj gdzieś tam w Szczecinie

Jak śledzicie to, panie, to wiecie z jakich powodów się tam strajkuje.

[...] Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam pracownicy socjalni, pracownicy PCPR-u i tak dalej

oni zarabiają na poziomie 2800 zł brutto.

Mam tutaj notatkę z gazety i mogę paniom przeczytać to.

Sygnalizowałem też, że te budżety są takie, a nie inne.

I z tych budżetów realizowane są wasze zadania. I nie chcę tutaj przypominać

bo obiecujemy wam, że z Zarządem całym...

Bo na spotkaniu ostatnim podczas rozdawania aniołów

z okazji święta pracownika socjalnego

przyjechałem i tam było duże grono, chyba 30 osób z waszego zakładu pracy.

I tam na tym spotkaniu, oczywiście oprócz życzeń mówiłem, że w tej chwili realizują się

te wszystkie budżetowe, finansowe sprawy waszej jednostki.

I czy cofnięte - okazało się że nie cofnięto wam tych dotacji

która wynika ze starego portfela i tak dalej. Że wojewoda zostawił, więc te środki w budżecie są.

Mówiłem tez o przypadku DPS-u Szczecinieckiego

że wystarczyło tąpnięcie, że 30 osób brakując [...]

czy mieszkańców tam, którzy przebywają w tym ośrodku.

30 osób powoduje to, że jest półtora miliona mniej w budżecie.

Jednostka musiała zwolnić 8 pracowników. Starosta zaproponował, żeby się zarejestrowali

i zatrudnił ich poprzez Powiatowy Urząd Pracy.

Mówię to po to, żeby pokazać, że to nie jest tylko Powiat Gryficki

tak się dzieje w wielu przypadkach, w wielu DPS-ach, dobrze o tym wiecie i macie tego świadomość.

Więc obiecujemy, że przyjedziemy, tak jak powiedziałem na tym święcie

że przyjedziemy w grudniu, żeby z wami [...] na te tematy porozmawiać

i przedstawić sytuację finansową i możliwości finansowe Powiatu Gryfickiego.


Proszę bardzo.


(Przedstawicielka DPS #1) Jeszcze Panie Starosto, co do tego, co Pan teraz mówi.

Że [...] ludzi w DPS-ach, że z tego się dołączyli budżetowo

Mieliśmy ostatnio okazję uczestniczyć w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

na którym było poruszone, że jest więcej miejsc oczekujących, niż miejsc w DPS-ach.

Skąd się to bierze? To nie jest nasza wina. Urzędnicy tam gdzie siedzą

to może jakieś instytucje nadzorujące powinny się tym zająć.

Nie my, bo my od tego nie jesteśmy.

A że to, że my chcemy godnie zarabiać, to się proszę nam nie dziwić.

A po drugie ostatnio było powiedziane. Pan Wawrzyniak kłamie.

Będziecie szli do wojewody, staniemy z wami [...]

Gdzie byliście, jak była Rada Dialogu Społecznego, na którą zostaliście zaproszeni?

Proszę odpowiedzieć wszystkim, gdzie pan był wtedy?

Ja powiem waszej jednostce. Akurat przyjechali, spotkaliśmy się

Spotkaliśmy się...

[...]

w biurze, gdzie wasi przedstawiciele byli w trakcie tego [...]

[...] po święcie przyjechaliśmy, byłem w waszej jednostce i też mówiłem

o tej Radzie Społecznego Dialogu, że te rozmowy trwają, że będziemy się też przyglądać

będziemy szukać rozwiązań, to co Pani powiedziała, że ten proces

dojścia do tego, żeby umieścić daną osobę w DPS-ie jest zbyt długi.

Ale to proszę zwrócić uwagę. PCPR jest jakby ostatnią instancją, ale to gminy

gminy ze swoich terenów przekierują takich mieszkańców

którzy wymagają całodobowej pomocy.

Ten proces jest dość długi. Pracownicy socjalni, wywiady i tak dalej, pieniądze

Więc to jest bardzo długi proces i zapewne tak jak mówicie [...] na Radzie Dialogu

zwracaliście też na to uwagę, że w tych ośrodkach... U nas akurat nie ma tego problemu

że... te wolne miejsca.

Był problem tąpnięcia w czasie pandemii.

Znaczy ona jeszcze trwa. Też można byłoby się niepokoić, że może się to powtórzyć.

Że jeżeli zamknięto obiekt, jeśli w kwarantannie trzeba było umieszczać

i te osoby musiały oczekiwać

przesuwał się jeszcze bardziej ten czas.


I być może, że z takich właśnie powodów ten Szczeciniecki ma takie problemy

więc to nie jest tylko przypadek... Ale to nie znaczy, że nie będziemy na ten temat rozmawiać.

Jesteśmy dalej w gotowości do rozmów i przyjedziemy, żeby na te tematy rozmawiać.

Nawet rozszerzymy [...] którzy będą chcieli uczestniczyć.

W takim dialogu z wami z rady. Też ich bardzo serdecznie zapraszam.

Żeby nie było później tych nieporozumień, jak tutaj wyszło.

Bo ja rozumiem, że zawsze słyszy się to, co się chce usłyszeć

Nieraz selektywnie człowiek reaguje.

[...]

Dziękuję.


(Przedstawicielka DPS #2) Jeszcze mogę takie pytanie... Dostał pan zaproszenie... od naszego Zarządu Solidarności ze Szczecina.

Na ustalenie terminu na spotkanie, na rozmowy

odnośnie sytuacji, jaka jest ... jaka nas spotyka w naszym DPS-ie.

Dlaczego pan nie uczestniczył w tym?

Odesłał pan takie zaproszenie, które było tytułowane do pana, do starosty

odesłał pan do dyrektorów, jak i w naszym DPS-ie Jaromińskim i Gryfice.

Solidarności-80 w Gryficach nie ma.

Po prostu uważam, że pan nas bardzo lekceważy.


Dostał pan to podwójnie. Koleżanka moja osobiście się [...]

[...] potwierdzenie odbioru. I równie dobrze nasz Zarząd ze Szczecina do pana to wysyłał.

I pan też nie wyraził... gdzie było 5 listopada, była pierwsza debata.


I nasz przewodniczący zaznaczył:

Jedyny starosta, który się zainteresował był to starosta z Kamienia Pomorskiego.

Nasz absolutnie nie. Nie wiem, czy radni wszyscy wiedzą o tym

że Pan Starosta po prostu omija, nawet nie chce rozmawiać o sytuacji jaką my mamy.

Panie Starosto, Pan będzie zarabiał takie pieniądze [...]

Czy panu nie wstyd?


My też mamy rodziny, mamy dzieci, mamy domy, mamy też takie same żołądki jak wy.


My chcemy naprawdę godnie zarabiać.

Ludzie odchodzą na emerytury, jakie te emerytury mają?

Musimy dorabiać, my nie mamy czasu dla własnych rodzin.

Nas praktycznie nie ma w domu. 12 godzin jesteśmy w pracy

następny dzień 12 godzin [...] żebyśmy musieli dorobić, żebyśmy mogli godnie przeżyć.


Ja nie mówię o jakieś dostępności, ale normalnie przeżyć.

50 zł pan nam teraz dał, na co? Na litrów paliwa?

Na co to jest, to 50 zł?

A inflacja, a jakie są ceny? Panie Starosto, z czego my mamy żyć?

Drogi robicie? Chwała wam za to.

U nas mieszkańcy się przewracają.

Od lat jest mówione o tym, że [...] kto za to odpowiada, jak mieszkaniec się potłucze?

No gdzie był opiekun? Gdzie była pielęgniarka? Gdzie była pani pokojowa?

No kto to, my nie będziemy równać dróg i robić.

[...]

Prosimy pana, już nie wiem, czy jeszcze o rozmowę. Bo te rozmowy toczą się już tyle lat

Nic z tych rozmów nie wynika tak naprawdę.

A jeszcze wrócę do tego, jak pan u nas był

I Panie Starosto, proszę się tak naprawdę nie wypierać, bo jedna osoba, dwie mogłyby wymyśleć

że do nas przyjdą ludzie z Ukrainy. To też są ludzie, niech przyjdą.

Fajnie byłoby, gdyby przyjechali... Ale pan będzie musiał zapewnić mieszkanie, wyżywienie

To jest tak samo, jakby nas [...] im opłacają wszystko.

I zarabiają 4000, nie 2, czy 2,5

tak jak my w DPS-ie.

Tam jest naprawdę ciężko. Ludzie, jak u nas pracuje ponad 200 osób

to po prostu wszyscy jesteśmy zdegustowani. Każdy twierdzi, każdy wręcz twierdzi

że chyba już gorzej nie będzie, jak jest.

Proszę się nad nami pochylić i nie tylko rozmowami. Dziękuję.


(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze raz powtórzę, to co powiedziałem. Jestem do waszej dyspozycji i zdaje się

tyle razy, ile byłem w waszym DPS-ie

to pewnie nikt inny. Nikt inny, bo jestem na każde wasze życzenie.

Powiedzieliśmy sobie, że w czwartym kwartale, jeśli już będzie wiadomo

dlaczego [...] po to, żeby to pismo związków... przygotować dany temat do dyskusji i rozmów.

Jeżeli budżet jest w trakcie jego realizacji

i nie wiemy, jakie będą skutki dotacji

i subwencji, no to wtedy trudno rozmawiać, czego się można spodziewać.


Jestem do waszej dyspozycji i teraz umawiamy się w grudniu na spotkanie

i będziemy na ten temat rozmawiać.

Dzisiaj możemy w nieskończoność, rzeczywiście, że macie rację

tą rację mają te wszystkie grupy społeczne pracowników socjalnych

bo wszędzie są słabo finansowani, w każdej jednostce i nie jesteśmy oderwani od tej rzeczywistości.

Jak skonstruowany jest ten budżet i z czego wy się utrzymujecie [...]

[zakłócenia mikrofonu]

[...] zastanowić się, jakie są możliwości

tutaj wymiaru nam zabrakło. Przyjedziemy w przewodnim składzie

i będziemy omawiać i rozmawiać [...]


(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można, to [...] o tym spotkaniu z wojewodą, które było akurat niedawno.

To nie tak, że my nie byliśmy. Bo ja byłem na początku tego spotkania.

Niestety w tym samym dniu mieliśmy też podpisanie... termin podpisania trzech umów z Panem Wojewodą.

Musiałem wyjść w trakcie i z Panią Skarbnik jechaliśmy do Szczecina

na godzinę 12 mieliśmy tam być.

W związku z tym nie byłem do końca-

(Przedstawicielka DPS #2) [niezrozumiałe]

[...] byłem na początku [...]

(Przedstawicielka DPS #2) [niezrozumiałe]

(Waldemar Wawrzyniak) Proszę zapytać Panią [dyrektor DPS Gryfice], rozmawialiśmy chwilę i byłem na tym.

Siedziałem do godziny, zdaje się chyba 10:30, natomiast później pojechałem.

Byłem w momencie, kiedy [...], bo początek tej rozmowy dotyczył Szczecina.

Komunikacji, przebudowy dróg i tych rzeczy.

Natomiast niestety później musiałem już wyjechać.

Bo godzina 12 musieliśmy być u Pana Wojewody.

Natomiast jeżeli faktycznie przekłamanie z mojej strony o 250 zł, to takie było założenie.

Ja pamiętam, że 200 zł z waszych, 50 z naszych.

Że miało to się to zamknąć w 250 zł

Jeżeli faktycznie zostało 150 z waszych, 50 z naszych i zostało 200

to ja tylko przepraszam, bo ja bazowałem na tym jeszcze wtedy, że to będzie te 250, a nie 200

Tak, bo... Nie, mam dokument w założeniu. Bo mam ten, jak pisaliśmy sobie

ile [...] z waszych, a ile z naszych.

Natomiast ostatecznie, jeżeli tak panie twierdzicie, że to jest 200 zł

to okej, to ja przepraszam, bo ja w tych [...] założeniach i notatkach

które miałem, sobie porobiłem, że to będzie 200 i 50, razem 250


(Przedstawicielka DPS #2) [...]300 zł dostali, teraz 250, więc już jest 550

(Waldemar Wawrzyniak) No tak, a jesteśmy w połowie kadencji, a chcecie Panie 1000 zł

A mamy jeszcze 2 lata przed sobą.


(Przedstawicielka DPS #2) [...]rozmawialiśmy, że z Powiatu dostaniemy.


To co my dostajemy, mamy...


[...]z czystym sumieniem [...] dobrą księgową która nam dobrze wyliczy

[...]

[...] ale tu my nie mamy nic z powiatu.


My dostawaliśmy 3 lata temu [...]

(Waldemar Wawrzyniak) Tylko, że przed chwilą pani mówiła, że budżet wasz nie jest wspólny.

Nasz też nie jest wspólny.

Każdy nie jest wspólny i musimy też pamiętać o tym

że powiat ma swoje zadania, które gdzieś realizuje.

Mamy zaciągnięte pewne zobowiązania.

(Przedstawicielka DPS #2) Takie są wasze obiecanki, tak jak tutaj napisaliśmy, "obiecanki cacanki"

My rozmawialiśmy, uważaliśmy, że rozmawiamy z ludźmi poważnymi

i mieliśmy dostać 400, dostaliśmy 300 i na tym koniec.

A tutaj pan publicznie mówi "dostali 250", to już jest 550


(Waldemar Wawrzyniak) Dostaliście państwo [...] 200, tak? To będzie 500

[...]

Ale jeszcze przed nami są dwa lata, tak?

(Przedstawicielka DPS #2) Proszę?

(Waldemar Wawrzyniak) Jeszcze przed nami są dwa lata.

(Przedstawicielka DPS) Ale jak rozmawialiśmy?

400 miało być, po 150 co roku

Ludzie się upominają, ludzie mówią-


(Waldemar Wawrzyniak) Starosta tłumaczył, że po prostu budżet nasz też nie jest wspólny

(Przedstawicielka DPS #2) Panie Wicestarosto, tak jak powiedziałam przed chwilą.

My już jesteśmy psychicznie powykańczani.


Dobrze, że teraz, od stycznia weszła ustawa

że będziemy mogli nawet skorzystać ze zwolnień z wypalenia zawodowego.

My już jesteśmy ... nie dosyć, że mamy nerwową pracę, odpowiedzialną pracę, ciężką pracę

to jeszcze jesteśmy wykończeni psychicznie z tego, że my nie mamy za co żyć.

Nasza wypłata wpłynie na konto, zrobimy opłaty, a cały miesiąc do czego?

Tak jak panu mówię, nie mamy czasu dla naszych dzieci, dla rodzin.

Musimy dorabiać.

(Waldemar Wawrzyniak) My wcale tego nie negujemy. Wcale nie.

(Przedstawicielka DPS #2) A tutaj Starosta będzie zarabiał takie pieniądze, a my 1% z tego, no to... Chwilę, no.

My też jesteśmy ludźmi.

(Waldemar Wawrzyniak) My wcale tego nie negujemy. Przecież Pan Starosta powiedział, że grudzień

to jest miesiąc, w którym będziemy podsumowywali budżet i perspektywy na następny rok

Poczekajmy jeszcze chwilę. To jest 15-20 grudzień

kiedy my będziemy mieli pewnego rodzaju informacje pewniejsze.

Żeby jechać z czymś, to faktycznie trzeba poznać się na tym [...]

(Grzegorz Szafrański) Przepraszam, Panie Starosto. Przepraszam, nie chcę Panu przerywać, ale

Jeszcze Pan Kazimierz Sać chciałby się odnieść prawdopodobnie do tej sytuacji? Nie, tak?

[szum mikrofonu]


Czy państwo jeszcze chcieliby w tej sprawie wnieść więcej?

Przede wszystkim chciałbym się-

(Kazimierz Sać) Ale dlaczego zabraliście mikrofon?

(Grzegorz Szafrański) Ja myślałem, że Pan Kazimierz chce zabrać głos w tej sprawie, bo tutaj widnieje

Nie chciałem tutaj Panu Staroście przedłużać wypowiedzi.

[...]

(Grzegorz Szafrański) A rozumiem, rozumiem.

Proszę państwa, chciałbym-

[...]

Dobrze, jeszcze tylko Pan Stanisław Hołubczak, proszę.


(Kazimierz Sać) Tylko taka formalna uwaga. Niegrzecznie jest przeszkadzać gościom.

(Grzegorz Szafrański) Dlatego, Panie Kazimierzu, ja przerwałem Panu Staroście wypowiedź

licząc na to, że Pan w tej kwestii zabierze też głos. Dziękuję.

[...]

(Przedstawicielka DPS #2) Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tego spotkania w grudniu.

I nasze pytanie, czy możemy liczyć

na wyrównanie naszych podwyżek?

czyli z państwa strony [...]

[...]

[...] potem po te 150 zł co roku. Czy Pan Starosta będzie nam w stanie to obiecać?

Że w końcu pokaźna będzie jakaś tam podwyżka, żeby ludzi odrobinę chociaż zadowolić?

(Ryszard Chmielowicz) Będziemy na ten temat rozmawiać. Niczego nie mogę obiecać.

To są decyzje rady, nie starosty. W związku z tym spotkamy się

żeby wypracować wspólne stanowisko.

W rozliczeniu też również tego, co miało miejsce wcześniej.

Bo tutaj ... pewnie się nie rozumiemy, bo Panie mówicie tylko i wyłącznie

o tym, że takie podwyżki miały być tylko i wyłącznie z budżetu powiatowego.

Bo ja to tak rozumiem.

(Przedstawicielka DPS #2) Tak.

(Ryszard Chmielowicz) No to z waszego budżetu to sie nie liczy - tak to zrozumiałem.


(Przedstawicielka DPS #1) [...] że w tym momencie jest za każdym razem, że tak powiem rozszerzany .

W momencie, kiedy-

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Technicznie na ten temat porozmawiamy

bo od stycznia faktycznie jest znowu wzrost najniższego wynagrodzenia.

do kwoty 3 010 zł z automatu jakby to nastąpi

dla osób, które nie będą się mieściły w tej kwocie.

No to równie będzie trzeba się zastanowić

żeby nie nastąpiło to spłaszczenie, jak to się prozaicznie mówi.

Dlatego to wymaga... Panie nas zaskoczyły, bo nie spodziewałem się.

Gdybym się spodziewał, to bym się lepiej przygotował

do tego, by przedstawić pewne informacje.

Między innymi jak prosiliście o to spotkanie, żeby ono miało miejsce

z Solidarnością ze Szczecina

to też wysyłam taką informację do dyrektora i do księgowości

żeby oni przygotowali pewne sprawozdania.

Żeby ta wiedza była pewna i żebyśmy mieli jasność, o czym rozmawiamy.

Bo później wychodzą pewne nieporozumienia.

Wy to, co z tego budżetu, który...w którym wy się poruszacie, z którego finansowane są te zadania

to jest jakby...nie jest oderwane, to jest właśnie budżet i teraz

jeżeli w ramach tego budżetu są możliwości tych podwyżek

to oczywiście koniecznie musicie je dostać, to jest proste.

W ramach waszego budżetu oczywiście tak, nikt tutaj nie zabrał ani złotówki, wręcz przeciwnie.

Gdzieś tam dorzuciliśmy parę groszy.

Dzisiaj nie potrafię wam tu precyzyjnie powiedzieć, bo głowa to nie śmietnik.

Ja muszę się do tego przygotować.

(Przedstawicielka DPS #1) Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia

owszem dostaniemy podwyżki, bo jest wzrost najniższej krajowej, tak?


A jak jest inflacja przewidywana? Wie pan?


(Ryszard Chmielowicz) A to do mnie ma Pani pretensje?

(Przedstawicielka DPS #1) Do pana mam pretensje-

(Ryszard Chmielowicz) To proszę, jak już macie pretensje o wszystko, to-

(Przedstawicielka DPS #1) [...] najniższej krajowej. No oczywiście, bo to musimy dostać.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, musicie dostać.

(Przedstawicielka DPS #1) I znowu jesteśmy na progu najniższej krajowej, gdzie wszystko poszło do góry

i z tego niech pracownicy się cieszą, bo ochłap mają rzucony.

No niech się cieszą. Pan mówi "jakbyśmy pana uprzedzili".

No wywołany pan został do tablicy, wywołał pan dyrektorów do tablicy przez Solidarność.

I co z tego?

No wywołał pan ich do tablicy, a sam się pan nie przygotował?

(Przedstawicielka DPS #2) Pan Starosta w Kamieniu się świetnie przygotował. Dał 2 dni terminu.

Wezwał, zaprosił równie dobrze Panią Dyrektor ze Śniatowa

Panią Skarbnik i wiedział, co ma powiedzieć.

Rozmawialiśmy ze 3 godziny. Wiedział, co ma powiedzieć.

A nasz Pan Starosta? Przykro mi bardzo.

Nasz przewodniczący jest bardzo-

(Ryszard Chmielowicz) Bardzo grzecznie was traktuję i proszę nie insynuować.


(Grzegorz Szafrański) Prosze państwa...

Jak gdyby dalej kontynuując prawdopodobnie nasze spotkanie tutaj, na sesji...

Pan Radny Hołubczak, proszę.


(Stanisław Hołubczak) Drogie panie, ja nie mam zamiaru odnosić się do tego, o czym mówiłyście

bo za mało znam ten problem, natomiast chciałbym tutaj prosić

przede wszystkim starostę o doinformowanie, bo dla mnie

jako pracownika jednostki gminnej w Gminie Gryfice, ale myślę, że w każdej jednostce

niezależnie, do jakiego samorządu należy jest dokładnie tak samo.

Państwo mówicie "nasz budżet, wasz budżet".

Ja tego nie rozumiem.

My w uchwale, na dzisiejszej sesji mamy podejmować uchwałę zmieniającej budżet powiatu.

Jest jeden budżet, nie ma dwóch. Nie ma waszego, nie ma naszego.

Nie ma przeciwnego, albo dodatkowego.

Musicie panie przyjąć do wiadomości, że jest jeden budżet.

Albo w tym budżecie są pieniądze na wynagrodzenia, albo ich nie ma.

Albo brakuje na podwyżki, albo nie brakuje.

I tak można rozmawiać.

Natomiast mówić, że z naszego budżetu dostałyście 200 zł, a z waszego budżetu 50

jest absolutnie nieprawdziwe i tu należałoby doprecyzować takie informacje.

Nie powinno się tak mówić, ja nie chcę powiedzieć, czy to jest z waszej strony błąd, czy nieprawidłowość

ale tak nie powinniśmy mówić, bo my tutaj, na radzie powiatu

decydujemy o pieniądzach, które są przeznaczane w budżecie powiatu.

W budżecie powiatu również mieści się finansowanie jednostki budżetowej

jaką jest Dom Pomocy Społecznej w Jarominie.

Więc z tego budżetu można przeznaczyć pieniądze

na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej

więcej lub mniej, ale nie ma waszego budżetu, ani nie ma innego naszego budżetu.

Absolutnie, to jest jeden budżet.

I czy te pieniądze wcześniej zostały wpisane w budżecie jednostki budżetowej

czy później zostaną dopisane, to nie ma żadnego znaczenia.

To jest jeden budżet. Ja tylko tyle w kwestii wyjaśnienia.

(Przedstawicielka DPS #1) Jeszcze tylko pytanie...


(Kazimierz Sać) Jeśli mogę...

(Przedstawicielka DPS #1) Proszę.

(Kazimierz Sać) Znaczy nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale kiedy...


Nie mogę się po prostu na to patrzeć. Są goście, mają poważny problem.

Znany od dłuższego czasu.

Z jednej strony Pan Starosta Chmielowicz

swobodnie nie daje się wypowiedzieć, ale macham na to ręką.

Ale to, co mówi w tej chwili Pan Hołubczak to, delikatnie mówiąc, krew mnie zalewa.

Po pierwsze, jak ten pan w ogóle może mówić, że w ogóle nie zna tego problemu?

Przez kilkanaście lat sekretarz powiatu, on nie zna tego problemu.

Po drugie, niech pan nie zakrzykuje pracowników DPS-u

którzy mają którzy mają bardzo poważny problem.

Te panie doskonale wiedzą, co znaczy "nasz budżet, wasz budżet".

I bardzo dobrze mówią.

O co chodzi?


Sekretarzowi mam to tłumaczyć? Uchwalamy budżet.

W tym jest budżet dla DPS-u. I jeśli dokładamy dodatkowo środki

to te panie interpretują, że to są dodatkowe środki.

Środki, które były wcześniej utrwalone w budżecie na dany, konkretny rok.

Nie rozumie Pan tego Hołubczak?

Także bardzo dobrze panie mówicie, że chodzi wam o dodatkowe środki.

Oprócz tych środków, które pierwotnie były zaplanowane w budżecie.

I proszę nie robić głupich z ludzi, którzy mają wielki problem. Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Proszę państwa, ja przede wszystkim chciałem tutaj podziękować Panu Radnemu Hołubczakowi

za merytoryczną wypowiedź w tym sprawie, jak również Panu Kazimierzowi Saciowi

za tak gwałtowne spostrzeżenia związane z waszym problemem.

Pan Starosta wymienił tutaj termin grudzień.

Myślę, że w szerszym gronie spotkamy się niebawem. Ja też będę chciał uczestniczyć w tym spotkaniu.

Wszyscy radni postaramy się... Mogę chyba powiedzieć za wszystkich, tak mi się wydaje.

Postaramy się niebawem z państwem w tej sprawie dalej rozmawiać.

Na ten moment nikt państwa nie wyprasza.

Jeżeli chcecie jak najbardziej do końca uczestniczyć w sesji

macie taką możliwość, jesteśmy gościnni, jak najbardziej.

I możecie państwo dalej się przysłuchiwać. Mam nadzieję, że sprostamy waszym wymaganiom.

Bo to nie tylko Pan Starosta, czy Wicestarosta, ale faktycznie cała rada odpowiada

za budżet, za przekierowanie odpowiednich środków, czy właściwe wprowadzenie środków do budżetu

Między innymi dla DPS-ów.

(Przedstawicielka DPS #1) Jeszcze tylko jedno zdanie. Pan Hołubczak mówi, że budżet jest jeden.

W momencie, kiedy my zadaliśmy pytanie

"dlaczego pracownicy starostwa otrzymali nagrody, my nie dostaliśmy nic"

Dostaliśmy odpowiedź od przedstawicieli starostwa

"Ale dostali z własnego budżetu"

Przepraszam, no to my mamy budżet swój, wy macie swój, to jest jeden budżet, a powiat ma dodatkowy?

(Stanisław Hołubczak) Nie.

(Przedstawicielka DPS #1) No to proszę mi to wytłumaczyć.

(Stanisław Hołubczak) Każda jednostka ma swój budżet uchwalony na dany rok.

Zarówno Dom Pomocy Społecznej jak Starostwo Powiatowe to są jednostki budżetowe.

i w budżecie powiatu są zapisane wydatki zaplanowane zgodnie z dyspozycją rady

na wydatki z każdej z jednostek budżetowych.

Każda jednostka ma przydzielone środki w określonych działach lub wydziałach.


I w ramach tych pieniędzy dyrektor jednostki

jest dysponentem tego budżetu i jest za to odpowiedzialny.


Ale to wszystko tworzy jeden budżet, budżet powiatu, o którym decydują radni.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję jeszcze raz.

(Przedstawicielka DPS #2) To jest takie czepianie po prostu. Mój-twój.

Tak samo jak pytałam kiedyś przez telefon Pana Starosty

czy to prawda, że właśnie w starostwie były nagrody

zapytałam z jakich pieniędzy

"no ludzie chorują, kobiety są w ciąży"

No to takie pieniądze, jakie były na nagrody to chyba nikt w starostwie nie dostał.

U nas też ludzie chorują, też kobiety są w ciąży

bo też mamy swoje oszczędności.

To jest chyba troszeczkę takie czepianie się nas, jak Pan Sać powiedział.

Także myślę, że na tę chwilę chyba skończymy tutaj...

Pan Starosta, jak obiecał, w grudniu.

Mamy nadzieję, że nie skończy się to tylko rozmową ale czymś więcej.

Szczerze dziękujemy państwu bardzo za to, że przyjęliście nas tutaj.

I życzymy owocnej rady.

(Joanna Duzinkiewicz) Pani Przewodniczący, ja jeszcze [...]

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Pani Radna Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Chciałabym zadać pytanie do Pana Starosty. Jak długo pracownicy DPS-ów mają czekać

na podwyżki, na obiecane pieniądze?

Kiedy je otrzymają, czy w ogóle otrzymają?


Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Szafrański) Nie wiem, czy Pan Starosta chce się odnieść.

Myślałem już wcześniej, że to jak gdyby w dyskusji było wypowiedziane.

No ale proszę, Panie Starosto.

(Ryszard Chmielowicz) Pani Duzinkiewicz jest też przewodniczącą [...]

w związku z tym chyba to pytanie zadaje sobie.

[...] i będziemy te rozmowy kontynuować.

To sobie obiecaliśmy, proszę bardzo uczestniczyć w tych rozmowach.

Zostanie pani poinformowana o takich rozmowach

i wtedy będzie pani mogła również zabierać głos w sprawie.


(Joanna Duzinkiewicz) Jestem jak najbardziej za podwyżkami dla pracowników DPS-u.

(Ryszard Chmielowicz) Ja też.


(Joanna Duzinkiewicz) [...] te rozmowy już, trzeci rok.

[wielu mówców, niezrozumiałe]

(Marian Maliński) Trzeba odważnie powiedzieć. Należy zabrać nauczycielom i dać do DPS-ów

(Joanna Duzinkiewicz) Ale szanowni państwo.

To nie jest [...] karta przetargowa.


Czy nauczyciele, czy pracownicy domów pomocy społecznej.

Tak jak tu pani ze związków powiedziała. Każdy ma rodziny, każdy ma jednakowy żołądek.

Nie można ludzi traktować na lepszych i gorszych.

[dzwonek telefonu]

Te rozmowy trwają już trochę za długo moim zdaniem.

[...]

(Przedstawicielka DPS #2) Ja jeszcze może dodam, że na komisji edukacji pan...


Ryszard Maliński powiedział, że jeśli nie dostaniemy podwyżki, poda się do dymisji.

Nas było tam też sporo osób. Tego nie zrobił i podwyżki nie mamy.


[niezrozumiałe]


(Grzegorz Szafrański) Pani [przedstawicielko DPS], jeżeli są jeszcze jakieś państwa pytania

jeżeli nie, to ja kończąc jak gdyby tutaj nasze spotkanie

oczywiście ja zapraszam państwa do uczestniczenia w sesji.

Chciałbym tylko podsumować to w ten sposób.

Tak jak na waszym banerze jest, myślę, że to nie tylko wasz baner

ale większości społeczeństwa na ten moment.

Czas na rozmowy, Panie Starosto, myślę, że to powinno być zmienione do całej rady

i nad tym problemem naprawdę się pochylimy [...]


Przepraszam, jeszcze Pan Marek Gołuchowski, Wiceprzewodniczący. Nie zauważyłem.

(Marek Gołuchowski) Szanowni Państwo, ja w temacie tutaj jeszcze jedno zdanie tylko.


Mówimy nasz budżet, wasz budżet, tu nie chcę tego szarpać.

Powiem tylko tyle. Wiemy wszyscy doskonale, że są pieniądze znaczone.

Znaczone, czyli te, które bezpośrednio...

Ja tak rozumiem po prostu ten postulat, nasz budżet.

Pieniądze, które bezpośrednio zakład wypracowuje, które przychodzą z ministerstwa.

I są zerojedynkowe, temu zakładowi należne.

Ja rozumiem, że wy o tym mówicie. O waszym budżecie

pieniądzach, których my, jako radni nie mamy prawa ani złotówki zabrać.

To są całe pieniądze, które należą się tylko i wyłącznie dla DPS-u

A dodatkowo, jak najbardziej też rozumiem. Żądacie, żeby Starostwo Powiatowe

na czele z Zarządem stanęło na wysokości zadania i znalazło w środkach budżetowych

tych już poza znaczonymi, pieniążki na wasze podwyżki.

Ja się z tym w pełni zgadzam.

Natomiast, no niestety, mówię to z bólem serca.

Pieniądze znaczone, które przychodzą odgórnie, czyli centralnie z rządu, od rządu, z ministerstwa

są tej wysokości, którymi de facto w 100% dysponujecie.

Powiat ani grosza z tego nie zabiera

ani jednej złotówki, bo nie ma takiego prawa.

a z kolei dochody Powiatu

nie oszukujmy się, są tak niskie i tak kiepskie że w momencie, gdy musi dołożyć

do każdej szkoły, do subwencji oświatowej i wszędzie łatać te dziury

no to tych pieniędzy zwyczajnie po ludzku brakuje.

Ja chcę i mam nadzieję, że jesteśmy w stanie przejrzeć dokładnie ten budżet przyszłoroczny

Nie wiem, będą do nas ludzie może mieli pretensje, że nie zrobimy tej, czy innej inwestycji

Nie zrobimy tego, czy innego chodnika, tej czy innej drogi

o faktycznie ważniejsze w tym momencie pensje ludzi.

Ja to rozumiem - żal tych ludzi.

No będzie po prostu decyzja od nas

ostatecznie do nas kieruję wszystkich słowa

poważna, od nas to będzie zależało. Czy rezygnujemy i dokładamy ludziom

i będziemy to mieli na sumieniu naszym, własnym. Trzeba będzie o tym decydować.

I zderzyć się z tą konkretną sytuacją.

Jeżeli chcemy dać ludziom, to musimy z czegoś zrezygnować.

Z pustego Salomon nie naleje.

Jak najbardziej popieram wasz postulat.

Wiem o tym doskonale, że macie beznadziejne pensje, od dawna o tym rozmawialiśmy.

Ja ze swojej strony mówię i deklaruję.

Chciałoby się wszystkiego, chciałoby się nowych ulic w Trzebiatowie, w całym Powiecie.

Z czegoś trzeba będzie zrezygnować, jeżeli mamy dołożyć wam.

Będziemy musieli z czegoś zrezygnować i tą odpowiedzialność

musimy ponieść my wszyscy tutaj, jak siedzimy.

Tyle z mojej strony. I mówię, ja rozumiem wasz budżet.

Wasz budżet w sensie takim, że nieruszane wasze pieniądze, ale one nie są ruszane.

Nie wierzę w to, że Starostwo... Pani Skarbnik, zwracam się do Pani.

Jakiekolwiek pieniądze z budżetu, który jest znaczony za każdego domownika, który przebywa

na terenie DPS-u Jaromin, czy DPS-u Gryfice

w jakikolwiek sposób uczestniczą w budżecie i nie wracają do nich.

Myślę, że wracają w 100% bezwzględnie, bo takiej jest prawo.

Z tego, co ja się orientuję to takie jest prawo. Że wasze pieniądze muszą być tam

konkretnie u was, w waszym budżecie. To tyle z mojej strony.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Ryszard Maliński prosił o głos?


(Ryszard Maliński) Ja się bardzo cieszę, że panie przypomniały tą moją deklarację.

Tylko dość... Jakoś tak opacznie panie stwierdziły, że ja się podam do dymisji.


Ja rzeczywiście coś takiego powiedziałem, że podam się do dymisji, jak tych podwyżek nie będzie.

I chciałem powiedzieć, że to właśnie komisja

którą mam przyjemność kierować najbardziej się tą sprawą zajmowała.

I wydaje mi się, że to co żeśmy wypracowali to było odniesione do kadencji.

Natomiast już, tak żeby jak gdyby wyjaśnić sprawę. Ja też jestem kierownikiem jednostki budżetowej.


Też kieruję szkołą, też mam pieniądze, tak jak ktoś tutaj ładnie powiedział, znaczone.

I niedawno jak w ubiegłym tygodniu

170, prawie 180 tysięcy zostało z mojego budżetu mi zdjęte.


O tak, po prostu, bo nie ma pieniędzy w radzie.

I no to są takie sytuacje. Natomiast jeszcze raz podkreślam.

Wyraziłem swoją deklarację, że rzeczywiście, jeżeli nie będzie podwyżek, to ja się podam do dymisji.

Że są one za małe? Jeżeli trzeba, nie ma problemu, jeżeli lepiej ktoś komisją pokieruje

dzisiaj również podtrzymuję swoją deklarację i składam rezygnację.


Skoro dało się słowo, panie miały większe oczekiwania.

Jeszcze raz podkreślam. Ja powiedziałem, że jeżeli nie będzie podwyżek

nie będę kierował tą komisją podam się do dymisji.

Jeżeli te podwyżki są takie, które nie satysfakcjonują, na co ja mam tam minimalny...

Jako członek rady mam minimalny wpływ, bo to jest jakiś tam procent udziału mojego głosu zawsze za.


Także, no, dokładnie tak jak tu kolega mówi 1/17 to jest mój głos zawsze za wami

I naprawdę tutaj tą odpowiedzialność i deklarację swoją podtrzymuję.

Natomiast nie jest do końca tak, że nie było podwyżek.

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Ja i tak odczuwam tutaj ogromne wsparcie ze strony Pana Przewodniczącego Komisji

wobec państwa, więc z tymi deklaracjami to proszę na razie jakby na bok odłożyć.

Dalej pracujemy i będziemy sumiennie pracować nad tym problemem.

Pan Radny Grzegorz Burcza, tak? Proszę.


(Grzegorz Burcza) Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo.


Nie wiedziałem, że też taka burza będzie wywołana.

Z tą prośbą, żeby panie jednak rozpoczęły. Ale to chyba słusznie.

Bo przy tych emocjach faktycznie może parę słów pójść za daleko.

Ale bym chciał się odnieść do bardzo konkretnej sprawy.

Wcale nie trzeba nikomu zabierać pieniędzy.


Pan Wiceprzewodniczący raczył powiedzieć, że trzeba komuś zabrać.

A może nauczycielom.

Tak gigantyczne pieniądze, jakie przypływają do Powiatu w tym roku

a właściwie spada deszcz tych pieniędzy z polskiego ładu chociażby..

Mówimy chociażby o tych 15 milionach, które pociągną tak cały ten pociąg inwestycyjny.

To kiedy będzie lepsza sytuacja i kiedy będą lepsze możliwości, żeby paniom podnieść

wskaźnik wynagrodzenia, o który apelował już dwa lata temu Wojewoda?

Być może nie będzie już takiej okazji.

To jest ostatni dzwonek na to, żeby wypełnić zobowiązanie

jakie podjęliśmy jako rada, jakie podjęliśmy jako komisja

bo ja też jestem członkiem Komisji Edukacji, też się czuję tutaj naprawdę bardzo zobowiązany

bo głosowałem za tymi podwyżkami, trzymam się tego tematu

i absolutnie popieram te roszczenia.

I nie zgodzę się z taką diagnozą, że trzeba komuś zabrać.

Nikomu nie trzeba zabrać. Nie szantażujmy tutaj, w tym momencie.

Takich pieniędzy, gigantycznych, jakie przyjdą do Powiatu

to można było sobie pomarzyć. Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości

te pieniądze przypłyną.

I to podkreślam z pełną odpowiedzialnością.

To jest ostatni dzwonek na to, żeby podnieść wynagrodzenie i to jeszcze do końca roku

żeby wskaźnik się złapał w pierwszym kwartale przyszłego roku.

I Wojewoda, te wszystkie rzeczy, o których raczył powiedzieć Pan Marek...

Jasne, to będzie uwzględnione, to idzie właśnie w podwyżkę

I ta podwyżka będzie wtedy relatywnie rzutowała na kolejny budżet

Jak ładnie było powiedziane "kierowany, dedykowany", tak?

Spisany konkretnie dla państwa DPS-u.

Ale ten pierwszy krok musi paść tu, w Powiecie Gryfickim. Tu.

Tu, w Radzie Powiatu Gryfickiego.

O tym mówił już Wojewoda dwa lata temu.


Nie wiem, dlaczego Pan Starosta Wojewody wtedy nie posłuchał.

Bardzo proszę wziąć to pod uwagę i nie straszyć

że musimy rezygnować z jakichś inwestycji albo musimy komuś zabierać.

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję, Pani Radna Renata Teresa Korek, proszę.


(Renata Korek) Szanowni państwo.

No szkoda, że dyskusja rozpoczęła się nad tym tematem, kiedy panie się tu pojawiły.

Z przykrością to stwierdzam, że do tej pory na komisjach

o wynagrodzeniach pracowników DPS-u jakoś nikt jakiejś aktywności nie wykazywał.

Ale proszę państwa...


Doprawdy jeden z burmistrzów naszego powiatu powiedział kiedyś tak

że ekonomia i owszem jest ważna, ale ważniejsi są ludzie.

I szanowni państwo, jeśli trzeba zrezygnować z jakiejś drogi, to zrezygnujmy, tak?

Bo cóż my jesteśmy warci bez chociażby tutaj państwa

którzy uczciwie, rzetelnie za lichy grosz

przychodzą dzień w dzień do pracy, tak? Do ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Jeszcze Pan Radny Leszek Stuła prosi o głos.


(Leszek Stuła) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo.

Ja jeszcze może uporządkuje ten temat "budżet nasz, budżet inny" i tak dalej.

Chcę powiedzieć, że budżet praktycznie jest zatwierdzany na dany rok

powiedzmy uchwałą Rady Powiatu, ale zauważcie, że na każdej sesji jest zmiana do budżetu

na dany rok, także tutaj ten budżet ulega zmianie konfiguracji kilka razy w roku

a może kilkanaście w roku, także tutaj ten budżet, powiedzmy dodatkowe wydatki

jeśli się pojawią w DPS-ie w poszczególnych... Czy w Jarominie, czy w Gryficach

to zawsze te środki tutaj trafiają i mają odzwierciedlenie w budżecie.

Proszę państwa, na pewno jest sytuacja trudna, ponieważ ci ludzie

którzy pracują w DPS-ie pracują bardzo, bardzo ciężko.

tam są różne schorzenia, a to jest przede wszystkim DPS, który obsługuje pacjentów

którzy mają schorzenia psychiczne 02-P

powiedzmy, czy inne [...]

To wymagają, są czasami sytuacje drastycznie trudne

i trudno sobie wyobrazić jak ktoś tam nigdy nie był i nie widział

w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach ci ludzie pracują.

Naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Podziwiam tych ludzi.

Mam ogromny szacunek, jestem szefem zakładu pracy chronionej

pracują u nas 150 i wiem, co to znaczy pracować z ludźmi, którzy mają takie schorzenia

mają takie orzeczenia lekarskie.


Proszę państwa, na pewno tutaj należą się wynagrodzenia ekstra.

Ja jako szef Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Powiatu

poproszę tutaj Zarząd, poproszę wszystkich radnych do wspólnej pracy

ewentualnie poszukania tutaj tych środków.

Co nie jest łatwe, bo ten budżet jest rzeczywiście tu jest taki, powiedzmy, skonfigurowany

że te nasze dochody są, powiedzmy, w jakimś ograniczonym stopniu.

Ale myślę, że należy szukać rezerw, bo to nie tak, że mamy tutaj pieniądze, i tak dalej

po prostu trzeba poszukać rezerw.

Poszukać w poszczególnych jednostkach organizacyjnych naszego powiatu

czy dane jednostki powinny gdzieś okroić, czy przynoszą duże straty

z budżetu Powiatu trzeba dofinansować, bo nie jest powiedziane, że wszystkie

działalności, które Powiat prowadzi powinny dalej istnieć, jeśli nie ma szans

naprawy i dopłacania do tego po milion, czy półtora miliona zł rocznie i tak dalej.

Czy w innych kwestiach, czy [...] natomiast tutaj z tego polskiego ładu to rzeczywiście

są ogromne środki, bardzo duże środki

tylko, że te środki są skierowane przede wszystkim na inwestycje.

Także tutaj zapewniam państwa, że jako szef Komisji Budżetu i Finansów

to przeglądamy co jakiś czas, jakie są możliwości

ten grudzień to rzeczywiście jest taki moment, że tutaj się pojawią jakieś pewne rezerwy

W tej chwili są duże zmiany w budżecie. Dochody tutaj się znacznie zwiększyły

z uwagi na to, że tam te planowane wydatki na płace w poszczególnych jednostkach samorządowych

są po prostu zwracane z powrotem do budżetu.

Także myślę, że pojawią się na pewno rezerwy tutaj w tym temacie

i tutaj razem z Zarządem i z radnymi obiecuję państwu

że tutaj dość dokładnie przejrzymy ten budżet, żeby państwa usatysfakcjonować.

Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Proszę, jeszcze Pan Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Miałem nie zabierać głosu

ale w związku z tym, że się trochę rozszerzyła dyskusja to muszę coś powiedzieć.

Przede wszystkim zacznę od tego: przestańcie oszukiwać ludzi.

Przestańcie oszukiwać ludzi.

Jeśli ktoś [...] budżetu na przyszły rok

To, że są jakieś tam grosze dla DPS-u


to nie tylko was dotyczy.


Starostwo w tym roku nie dostało ani złotówki podwyżki.

Na przyszły rok nie przewiduje się ani złotówki podwyżki.

Co wy za bajki wciskacie?


Że kiedyś coś tam zrobicie? Przecież już jest projekt budżetu.

Co w tym projekcie budżetu jest?


Słuchajcie.

Pan Wawrzyniak latał i kłamał, że za mojej kadencji nie dostawali podwyżek.

Marne. Dałem tym paniom wyciąg. Nawet swojego posła oszukiwał.

Nie da się zbudować wszystkiego na kłamstwie.


Można ładny filmik pokazać, można pokazać 100 000 000 zł, jasne

Te miliony z budżetu państwa, za co?

Na rekompensaty za straty.

Dzięki temu, że jeden, czy drugi minister przeznaczył na pomoc za straty

To wy to wpisujecie jako sukces?

Jaki to sukces jest?


Nie wciskajcie ludziom kitów, że myślicie, że pracujecie.

Ktoś mówi, "żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać".

Nie.

Trzeba zdobyć dodatkowe pieniądze.

I wtedy nie trzeba nikomu zabierać.

Trzeba się po prostu wziąć do roboty.

Ja tu w rozmowie prywatnej powiedziałem do Starosty

że w ciągu 3 lat doprowadził Powiat do ruiny.

Nigdy tak nie było.

Żeby pracownicy nie mieli na podwyżki.

Inflacja szaleje 10%, nie tylko wy.

Starostwo i inne jednostki dostali pieniądze na podwyżki? Jakieś grosze dostali.

Grosze dostali na nagrody.

Tak jest zarządzany Powiat?

Nie łudźcie się.


Nie łudźcie się, że pojawią się jakieś pieniądze

jak się nie pojawią środki dodatkowe.

Zgodzę się tu z Panem Grzegorzem.

Trzeba się po prostu wziąć do roboty, zdobywać pieniądze.

A nie tylko krytykować poprzedników.

Bo poprzednicy byli źli. Wy jesteście rewelacyjni.


Jedyne słowo, jakie przychodzi mi do głowy to "masakra".

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Prosze państwa, widzę, że emocje nam towarzyszą wszystkim.

Jeżeli państwo pozwolą, to ogłoszę dwuminutową przerwę.

Dziękuję bardzo.

Proszę?

(Przedstawicielka DPS #2) Ja tylko chciałam powiedzieć, bo będziemy się żegnać.

Jako opiekunowie, pracownicy na oddziałach

mamy też, tak jak wiecie, bardzo ciężką pracę fizycznie i psychicznie.

Ale też pochylmy się nad naszą kuchnią, nad pracownikami kuchni.

Jest ich mało, jest im bardzo ciężko. Codziennie gotują na 350 osób.

Za takie pieniądze? Codziennie 350 obiadów 4 posiłki dziennie.

Naprawdę tych kobiet tam jest mało i jest im też ciężko, bardzo.

Dziękujemy bardzo [...]

(Grzegorz Szafrański) Dziękujemy również. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy serdecznie.

(Waldemar Wawrzyniak) [...] nie ucieka na papierosa. 16 lat byłeś starostą.

Jakie podwyżki zrobiłeś w DPS-ie? Trzeba było po 100 zł chociaż [...]

[niezrozumiałe]


(Grzegorz Szafrański) Proszę państwa, jesteśmy na początku naszych obrad.

Jesteśmy w punkcie 2. Sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.


Proszę, czy państwo radni mają jeszcze pytania do sprawozdania z prac zarządu?

Pan Radny Grzegorz Burcza, proszę.

(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu.

Takie jedno pytanie mi się nasunęło. Strona nr 6, jest tu informacja

o tym, że Pan [...], Główny Specjalista ds. Programów Operacyjnych

informuje, że realizuje zadania wynikające z pełnienia, wiadomo tam, w tym CUP Koszarowa


Wobec informacji, które też docierały do nas wcześniej

że jego stanowisko będzie likwidowane, to mam pytanie

czy faktycznie Pan [...] już tylko zajmie się realizacją zakończenia tego projektu?

Czyli Centrum Usług Publicznych i później jego współpraca z Powiatem się kończy?

Jeżeli tak, to kto będzie zabiegał o projekty, o wnioski?

A jeżeli nie, no to na jakim stanowisku przewidujemy, że będzie zatrudniony?

Bo rozumiem, że jego stanowisko do tej pory było marszałkowskie?


(Grzegorz Szafrański) Panie Starosto, odniesie się Pan do pytania?


(Ryszard Chmielowicz) Do tej pory Lokalny Punkt Informacyjny był współfinansowany z Powiatem Gryfickim.

Bodajże 300 000 to były środki pozyskiwane z zewnątrz, a 300 000 był udział własny Powiatu.

Tak, Panie Sekretarzu? Jeśli...

90, tak? To ja mówię tak mniej więcej na okrągło.

Niestety ten projekt się zakończył.

W związku z tym nie mamy tych 300 000

Ale i potrzeby się też oczywiście zmieniły.

Więc pracownicy z Lokalnego Punktu Informacyjnego dostali wszyscy wypowiedzenie

ale będziemy chcieli te osoby

które najambitniej tam funkcjonowały, najlepiej pracowały

wykorzystać być może na innychstanowiskach, na razie są na wypowiedzeniach.

Wypowiedzenia nie dostał Pan [Główny Specjalista]

Ma jeszcze do realizacji projekt w tej chwili, nad którym czuwa.

To jest projekt dotyczący budowy Centrum Usług Publicznych.

I do rozliczenia i do nadzoru, także on tym się zajmuje

I nie tylko, bo otrzymał już polecenie, żeby już poszukiwać

środków zewnętrznych, więc jakby już realizuje zadanie stricto powiatowe.


W zasadzie jeszcze do końca tego roku funkcjonuje w zakresie LPI.

Od nowego roku będzie pracownikiem Starostwa Powiatowego

jeśli ten jego kapitał, o którym mówi Pan Burcza jest na tyle wystarczający i mocny, że...

A to zostanie dopiero ocenione, bo inny wymiar był tam

i inny wymiar i inne oczekiwania będą tutaj, w tym miejscu, w nowym miejscu.

Także ja też mam taką nadzieję, że wasze pomysły, które gdzieś tam spostrzeżecie

o których będziecie mieli informacje, to też do Pana [...] można kierować

żeby on się zajął i analizował te wszystkie programy i kierunki z których możemy skorzystać.

Taka jest...od stycznia taka będzie jego rola. Już dzisiaj wprowadzamy go w te zagadnienia.

A to, czy on będzie tym pracownikiem


pozyskującym środki - taki jest w tej chwili zamysł.

A zostanie jego praca oceniona i wtedy będziemy podejmować decyzje

czy to...w ten sposób i czy to akurat

faktycznie jest specjalistą wysokiej klasy, mam taką nadzieję.

Jeśli sprawdzi się, no to tych zadań powiatowych

w pozyskiwaniu środków będzie, mam nadzieję sporo

więc będzie tutaj praca na pewno dla dwóch pracowników

bo dwóch pracowników zajmuje się w tej chwili inwestycjami.

Czyli jest to magister budownictwa, to pani, która się zajmuje.

No i Pan [...] i oni oboje pilotują nasze inwestycje powiatowe.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pani Joanna Duzinkiewicz, proszę.


(Joanna Duzinkiewicz) Na stronie 8, mniej więcej w środku kartki.

"Zarząd zapoznał się z pismem

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

odnośnie przeprowadzonej kontroli doraźnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

im. Janusza Korczaka w Rewalu.

I Zarząd zobligował P.O Dyrektora MOW w Rewalu

do podjęcia działań mających na celu

wyeliminowanie niezgodności w funkcjonowaniu placówki."


Oraz kolejny ptaszek, "Zapoznał się z pismem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

dot. funkcjonowania MOW w Rewalu"

I z tego, z naszych rozmów wczorajszych, podczas komisji


wynikał...uzyskałam informację od Pana Starosty

że program będzie wdrożony od stycznia, tak? 2022, ten naprawczy program?

To znaczy... Ja to tak rozumiem, ja to tak odbieram, że jest duża szansa na utrzymanie Ośrodka, tak?


(Ryszard Chmielowicz) Myślę, że... Znaczy tak się na pewno nie wypowiedziałem

że program naprawczy uczyni cuda i będziemy w innym miejscu.

Jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Jest w tej chwili 27 bodajże wychowanków

w MOW-ie w Rewalu

I tam... Dlaczego tak się stało? No między innymi z tego powodu, że przez pewien okres nie było

skierowań z ORE z Warszawy i dlatego tak nieliczną grupą się zajmujemy.

Wynikało to również z tego, że no doszło do zdarzenia.

Tam kontrola za kontrolą i jednocześnie, w międzyczasie tez pojawiły się jakieś tam uwagi.

Stąd cały czas zajmowali się pracownicy usuwaniem zaleceń, czy realizacją zaleceń

stawianych przez poszczególne kontrole.

Tam była kontrola NIK-u, kontrola ORE, kontrola Rzecznika Praw, kontrola Kuratorium Oświaty.

No, tyle na pewno jestem w stanie wyliczyć.

I z każdą kontrolą się zapoznawaliśmy. Nie były to jakieś tam bardzo mocne zarzuty

zalecenia, które można byłoby z łatwością usunąć.

Byłem w Kuratorium Oświaty, o czym mówiłem

bo z Panią Dyrektor Wydziału Edukacji akurat

Pan Marian, który się zajmuje tym no był na chorobowym

i nie angażowaliśmy go w te zagadnienia, choć świetnie się w tych zagadnieniach porusza

ale to za chwilę będzie trzeba usiąść do tego tematu

i poddać głębokiej analizie finansowo ten dalszy etap.


Było powiedziane w Kuratorium. Pan Kurator określił, że narzuci

ośrodkowi przygotowanie programu naprawczego.

Pani Dyrektor, która świetnie zapoznała się z tymi poszczególnymi protokołami

miała inne zdanie na ten temat.

Uważała, że ten program... Z czego miałoby wynikać, program naprawczy

skoro tam nie ma jakichś głębokich zarzutów, które wymuszałyby takie działania.

W konsekwencji, żeby nie przepychać się na argumenty

to w konsekwencji powiedzieliśmy "okej"

Jeśli ten program ma być takim elementem dmuchania na zimne

Czyli przewidywanie zagrożeń i o tych zagrożeniach mówić

i przeciwdziałanie profilaktyczne

to okej, można byłoby się tym, trzeba się tym też zająć.

I my nie robiliśmy z tego problemu, że pracownicy mogliby przystąpić do oceny

tego wszystkie, co się wydarzyło w międzyczasie.


I okazało się, że pracownicy bardzo niechętnie podeszli do tego tematu, bo też uważają


że nie ma żadnego uzasadnienia albo żadnych powodów szczególnych

żeby taki program musieli wdrażać.

Umówiliśmy się nawet, jeżeli jesteśmy w stanie jeżeli takie... Jeśli zrobią zarysy.


Zarys, który będzie określał cele takiego programu

no to możemy też poprosić specjalistów, którzy ubiorą to w formy

przygotują program, żeby pomóc w tym ośrodku przeprowadzić i przygotować taki program.

Największym problemem, bo tu nie o program chodzi.

Programy możemy tworzyć na wiele sposobów.

Tu chodzi o najważniejszą rzecz: o finansowanie tego ośrodka.

Jeżeli jest to na poziomie... Obsada jest na poziomie 30%

I niż demograficzny powoduje to, że nie bardzo możemy się spodziewać

Większej liczby wychowanków, w tym naszym ośrodku, jak w każdym innym w Polsce

Na przykład mógłbym podać tych Renic, który został zlikwidowany

i dzisiaj nawet widziałem się ze Starostą Myśliborskim

I na ten temat też rozmawiałem jak... W jakim oni miejscu są.

To muszę państwu powiedzieć, że to jest druzgocące.

Bo pracownicy zostali, cała kadra tam jest.

Kadrę powiat musi utrzymywać, koszt 2 000 000 zł

Bo wywieźli wszystkich wychowanków i w ślad za nim nie idą dofinansowania.

No więc, jeśli nie jest finansowane, a opłacać utrzymanie tego...

I tam wiele pomysłów jest takich, okazuje się, że kadra pracownicza... Wszystko na nie.

Oni się nie skupią, im trzeba grać, im trzeba gdzieś tam obiekt i tak dalej.

Także to są bardzo złożone problemy i żaden z wychowanków

nie trafił do Województwa Zachodniopomorskiego

Wywieźli po całej Polsce tych młodych ludzi, którzy z płaczem, jak się okazało

żegnali się z tamtym miejscem, bo chyba trochę było tam konfabulacji

trochę niesprawiedliwych ocen, ale nie mnie to oceniać, bo nie znam szczegółów

więc nie chciałbym się tutaj gdzieś zagalopować w swoich ocenach.

W każdym bądź razie wszystkie tego typu młodzieżowe ośrodki

mają podobne problemy finansowe.

Jeśli przychodzi, jeśli przyjdzie nam... Bo takie szacunki zrobimy, dopłacanie 1,5 miliona.

To będziemy się zastanawiali, co z DPS-em Jaromin, co z DPS-em Gryfice

Skąd wziąć środki. No proszę bardzo, możemy na ten temat rozmawiać i dyskutować

I zaproponowałem, że Komisja Edukacji i Komisja Gospodarcza


musi się spotkać w jak najbliższym czasie

właśnie w tym temacie, żeby ten temat w szczegółach omówić.

Pani Dyrektor po naszym spotkaniu umówiła się z przewodniczącym związków zawodowych

Solidarność-80 bodajże i mają spotkanie w Kuratorium następne.

Gdzie między innymi będzie mowa właśnie o tym programie naprawczym.

I czekamy jaki będzie finał tego spotkania i jaka ocena


wybrzmi z tego spotkania i jakie wnioski tam będą przekazane wzajemnie.

Więc to wszystko będę chciał z państwem omawiać, żebyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie.

Ja nawet zasugerowałem wprost Kuratorowi

że przy tej obsadzie, w takiej sytuacji

gdzie na 30%, bez szans na to albo niewielkie szanse na to

że tam wzrośnie liczba wychowanków

że będą większe pieniądze, ślad za wychowankami do budżetu skierowane.

Więc, jeśli są takie małe szanse na to

no to możemy zdawać sobie z tego sprawę

że ten ośrodek powinien mieć policzone dni.

Jeszcze dokładając do tego, bo to ośrodek...

Powiedzmy, wychowankowie to jakby jedno, najważniejsze.

Ale oni muszą mieć tam godne warunki.

Oni... Trzeba poprawiać te obiekty, które są starymi obiektami

które wymagają remontów kapitalnych i dużych nakładów inwestycyjnych.

A nie zmieni to standardu tego budynku, bo funkcjonalnie on jest zupełnie nieprzydatny.


To nie da się zrobić tam świetnych warunków, no chyba, że potężne pieniądze.

A potężne pieniądze na remont kapitalny potrzebne są już dzisiaj.

Także tu nie chodzi tylko o 1,5 miliona braku na płace i na wychowanków.

Tu chodzi również o remonty kapitalne obiektów tam się znajdujących.

Więc to wszystko... Nad tym wszystkim będziemy dyskutować i rozmawiać. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Kazimierz Sać, proszę.

A, przepraszam, Pani Joanna. Tak, proszę.


(Joanna Duzinkiewicz) [...] spotkanie Komisji Edukacji i Budżetu. A kiedy padła ta propozycja, bo ja nic nie wiem?

Jest termin już ustalony?

[...]

Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Proszę, Pan Kazimierz.


Ja się zgłaszałem wcześniej właśnie w tej sprawie, którą w tej chwili chcę poruszać

ale okoliczności się pojawiły inne.

Ja chcę nawiązać do wypowiedzi Pana Radnego Hołubczaka.

Myślę, że bardzo ważnej wypowiedzi w temacie przekazywania dróg.


I trudno się tu nie zgodzić. Dlatego, że...


Rysiu, sam byłeś współtwórcą dróg powiatowych, razem z [poprzednim starostą]

Tworzyliście listę, które przejmujemy drogi i tak dalej i tak dalej.

Więc przestań mówić o jakiejś klasyfikacji dróg powiatowych.


Zaczyna się naprawdę źle dziać. Wciskanie gminom ulic zdewastowanych


nie prowadzi do dobrego klimatu współpracy między gminami, a powiatem, a on musi być.

On musi być.

To jest jedna rzecz. Druga rzecz, a kto powiedział, że powiat musi przekazywać drogi, ulice gminom?


Nie ma takiego obowiązku. Więc przestań też mówić, że coś musimy zrobić.

Następna rzecz. Zrozumiałem to w ten sposób, że Marszałek przekaże Powiatowi...


Chodziło o obwodnicę wokół Gryfic, dobrze zrozumiałem.


A w zamian za to... Nie? To nieważne.


Nieważne, okej. Ale sekundę, dokończę, Rysiu. Ja tobie nie będę przerywał.

Zmierzam do tego...


Że nie ma czegoś takiego... Albo inaczej powiem.

Prawie wszystkie, żeby nie powiedzieć wszystkie ulice, nie spełniają wymóg...

Wymogu jakiegoś tam... Wymogu klasyfikacji dróg powiatowych.

Bo tak prawdę mówiąc droga powiatowa powinna łączyć dwie gminy i tak powinno być.

A jest pomieszanie z poplątaniem, drogi wojewódzkie łączą gminy.

Zmierzam do tego...


Wciskanie wójtom i burmistrzom ulic, czy też dróg prowadzi do konfliktu

I w tym momencie współpraca z nimi będzie bardzo utrudniona.


Uczulam i apeluję, żeby zweryfikować przekazywanie.

Trzeba samemu się wziąć za te ulice.

A nie tylko wciskać. Tu wciśniemy, tam wciśniemy [...] Jeszcze wciśnijcie do Trzebiatowa DPS

temu Domańskiemu DPS w Jarominie, Szczygłowi w Gryficach

no i jeszcze parę szkółek zostanie i będzie święty spokój, nie?

I będzie można sobie chodzić na imprezki.

Ja jestem przeciwny temu, żeby przekazywać gminom ulice. Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Czy Pan Starosta się odniesie? Proszę.

(Ryszard Chmielowicz) Nie sposób się nie odnieść.

Bo zaniechania, jeżeli chodzi o remonty kapitalne dróg

no to właśnie mógłbym mieć pretensje do swojego poprzednika.

Tutaj akurat osiągnął mistrzostwo. Zresztą stworzył pewną filozofię

że dajcie złotówkę albo w paliwie zróbcie to i w CPN-ach każda złotówka niech płynie na drogi

a ja wtedy drogi będę robił.

Ale wrócę do historii wcześniejszej jeszcze.

Jak były przekazywane


drogi dla Powiatu, kiedy Powiat był tworzony

to wtedy jeszcze na każdy kilometr drogi była subwencja, to chętnie brano, bo po 350 przekazywano

po 350 km circa na każdy powiat

[...] bo można było korzystać z subwencji, na każdy kilometr były pieniądze.

Później te pieniądze się skończyły, niestety.

Ja mówię niestety i Kazik stworzył filozofię, że niech rząd da

to wtedy będziemy robili i taka jest prawda.

Z budżetów powiatowych nie da się wygenerować jakichś wielkich pieniędzy na to

żeby w krótkiej perspektywie czasowej zdekapitalizowane drogi

doprowadzić do stanu w miarę dobrego.

Jest kupa tych dróg w powiecie, jak zresztą wszyscy wiecie

które są w bardzo złym stanie technicznym.

I dzisiaj akurat mógłbym to wspierać

tą filozofię Kazika, że jeśli nie będzie pieniędzy, to problem będzie się pogarszał, a nie polepszał.

Dzięki tym inwestycjom i tym środkom, które z różnych funduszy gdzieś tam

czy na różnych funduszach się pojawiają to korzystamy na ile tylko możemy

i piszemy te programy na wyrost

nawet zdając sobie z tego sprawę, że być może, gdyby pojawiły się tak duże pieniądze

to nie wszystkie z udziałem własnym będziemy mogli realizować.

Będzie trzeba pewnie z jakichś tam rezygnować, bo będzie to niemożliwe.

Nie będzie możliwe z budżetu powiatowego bo taki jest budżet, a nie inny.

To i to, że taki stan jest to też, Kazik, trzeba się uderzyć w pierś

i powiedzieć, to że drugi element, ten drugi, przekazywanie tych dróg

to jest porządkowanie tej filozofii.

Możemy się z tym nie zgadzać, bo jakby każdy z nas ma

swoją ocenę tej sytuacji.

Ja uważam, że dostajemy i oddajemy.

Dostajemy ulice w mieście, które są w pewnych ciągach

są w pewnych ciągach, one się wpisują w pewne definicje...

Skoro była wojewódzką, to jakby oczywistą rzeczą

można by tak powiedzieć, chociaż możecie się tutaj nie zgadzać

że oczywistą rzeczą, jeżeli odcięta jest droga z Brojc, bo to taki przykład

tego całego ciągu drogi, byłej drogi wojewódzkiej

bo Kazik, zdaje się mnie nie zrozumiał.

Nie za obwodnicę, tylko za ul. Piastów, Broniszewską, Nadrzeczną, Orzeszkowej

i Piłsudskiego, tak Piłsudskiego. Ten cały ciąg staje się drogą powiatową.

Czyli my dostajemy ulice w mieście. A te wszystkie uliczki, które są takie lokalne

w mieście one powinny być w rękach jednego gospodarza

Bo jaki sens ma dzisiaj, że my tam na zimowe utrzymanie, tu im damy, gdzieś tam tu.

[...] Burmistrz mówi, że pretensje są do niego, bo on jest gospodarzem miasta.

I pretensje, dzwonią do niego, że jakaś tam ulica nieposprzątana albo do Stanisława Hołubczaka

że nieposprzątana, bo ludzie przeświadczeni są

że w mieście wszystkie ulice są w zasadzie burmistrza.


(do S. Hołubczaka) Ale sprzątasz też, tak. Bo mamy to porozumienie i tak dalej.

Więc to wynika z tego, że te pretensje są właściwie ukierunkowane.

No bo skoro... Jeżeli chodzi o sprzątanie, oczywiście są właściwie ukierunkowani.

[...] Kowalskiego, jak z jednym ma mieć pretensje o to

że w jednym przypadku pretensje o to, że nieposprzątane


myślenie jest proste - dziura w czasie sprzątania zrobiona, to trzeba ją poprawić.

Sprzątaniem.


Przepraszam, okej okej. Bo to tak abstrahując

Powiedzmy, żeby obrazowo gdzieś tam określić, że za wszystko wini się włodarza miasta.


Tak powinno być, a tak nie jest. No i dzisiaj można byłoby powiedzieć tak

że skoro oddamy te drogi to nie na zasadzie takiej, że mamy w budżecie duże środki

Oddajemy, żeby je ukierunkować gdzieś tam na jakieś swoje wydumane zadania.


Można powiedzieć, że skoro oddaliśmy, to gdyby był jakiś tam program

to fajnie byłoby, żeby Kazika usatysfakcjonować i Stanisława, to fajnie byłoby

że w tym projekcie, który rozpiszą my udział jakiś tam własny z Powiatu

jeżeli te pieniądze będą, to oczywiście tak.

W pierwszej kolejności do dróg współuczestniczenie w ulicach, które oddaliśmy.


Nie.

Tak by logika podpowiadała i tak by sumienie mogłoby tak się realizować

Oczywiście tak, jeżeli zwróci się któryś z włodarzy a to drogi, które oddane

no to trzeba się będzie nad tym poważnie wspólnie zastanowić.


Żeby takie rozwiązania też wdrożyć

bo to w wspólnym interesie, bo jeśli ten stan był taki, a nie inny

a zresztą realizujemy drogi powiatowe w takim wymiarze.

To jaki...to dlaczego by nie w odwrotną stronę, zwłaszcza, że oddajemy coś tam, nie?

No logiczne jest to, jeżeli takie wnioski wpłyną

to oczywiście na Komisję Gospodarczą, na Komisję Budżetu

i no fajnie byłoby, żebyśmy wygenerowali jakieś środki, żeby jedną, drugą drogę

oczywiście, że finansowo wielkich możliwości mieć nie będziemy.


Ale dla tych dobrych relacji i stosunków tak powinno być.

A to, że trzeba oddać, to też tak uważam, że to jest porządkowanie tych zaszłości.


(Grzegorz Szafrański) Proszę.


(Kazimierz Sać) Ja naprawdę staram się być cierpliwy, ale kiedy...


No czasami mi po prostu ręce opadają. Jak słucham Pana Chmielowicza po prostu mi ręce opadają.

Pierwsza rzecz. Jeszcze przed chwilą, jak byli pracownicy DPS-u

Pan Chmielowicz tłumaczył, że Rada zadecyduje, Rada zrobi to, czy tamto.


Czy obecni radni, którzy byli w poprzedniej kadencji widzieli, że ja mam 19 rąk?


Czy obecni radni mogli głosować przeciwko?


Mogli.

Więc przestań wciskać kity, że Sać zrobił to, czy tamto, bo między innymi ty sam za tym głosowałeś.

To jest jedna rzecz.

Przestań wreszcie opowiadać te farmazony

tak jak Waldek opowiadał farmazony, że nie dawaliśmy na DPS podwyżki.

To jest jedna rzecz. Druga rzecz.


Przecież Rysiu był członkiem Zarządu. Był szefem Komisji Edukacji.

Jak ja słyszałem, jak Rysiu mówi, że on się zdziwił, że w DPS-ie jest tak, czy inaczej.

A jemu DPS podlegał.


Wiecie co?

Wiecie... Dobra, ale ja tobie nie przerywałem... Będziesz bił pianę i będziesz bił tą pianę...

Nie przerywaj mi.


Następna rzecz.

Czy ja będę do znudzenia powtarzał, które ulice, chociażby w Gryficach Powiat zrobił?


Chcecie, to wam przyniosę filmik, jeszcze większy.

W którym jest pokazane, że zrobiliśmy 53 km dróg.

Jeśli Chmielowicz o tym nie wie, to znaczy, że spał chyba na tych sesjach.


Przestańcie po prostu kłamać. W rządzie była wina Tuska, a tu jest wina Sacia.

Weź się po prostu człowieku do roboty i nie smarkaj ciągle. Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Prosze państwa, jesteśmy na sesji. Proszę powstrzymać emocje.

Wracamy do sprawozdania i proszę się wypowiadać tylko w treści.


Proszę.


(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.


Tutaj poprzednik dobrze podkreślił, że nie ma takiego obowiązku

że drogi muszą być przekazane w tej samej długości.

Ja przypomnę państwu jakiego rodzaju drogi Województwo przekazuje dla Powiatu.

Ul. Piłsudskiego.

Nowiutko wyasfaltowana w ubiegłym roku.


Nowy Świat.

No może kilka lat temu, ale można powiedzieć, w bardzo dobrym stanie.


Ul. Piastów, no może w troszkę gorszym, szczególnie teraz, przed remontem.

Ul. Broniszewska. Nie w bardzo, ale w dobrym stanie.

Ul. Nadrzeczna. W dobrym stanie.

Ul. Niepodległości to jest odcinek od Nadrzecznej do Orzeszkowej.

Powiedziałbym w bardzo dobrym stanie.

Nie pamiętam - 5, może 8 lat temu asfaltowana.

I ul. Orzeszkowej również w bardzo dobrym stanie.

Kilka lat temu robiona przez oczywiście Zarząd Dróg Wojewódzkich.

A co z tego Powiat chce przekazać dla Gminy?

Ul. Górska. No, powiedzmy, w średnim stanie.

Ul. Sienkiewicza. W tragicznym stanie.

Ul. Warszawska. W złym stanie.

I to jest w zasadzie wszystko.

Przypomnę tu jeszcze 3 ulice, które były przekazane w poprzednim wydaniu, rok, czy 2 lata temu.

Pomorska - w tragicznym stanie. Zdrojowa - w tragicznym stanie.

Polna, w tragicznym stanie.

A może niech Powiat nie przekazuje tych najgorszych dróg?

O kawałek mniej przekaże, w międzyczasie wyremontuje.

I na pewno za zgodą burmistrza z łatwością przekaże w późniejszym czasie.

I to też jest rozwiązanie.


Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Ten problem dotyczył wszystkich gmin i powiatów włącznie.

Także faktycznie, można się zabezpieczyć.


(Stanisław Hołubczak) Tej samej długości przekazać dróg.


(Grzegorz Szafrański) Rozumiem. Pan Marek, proszę.


(Marek Gołuchowski) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie, Panowie Radni, Panie Starosto.


W dniu 12 listopada odbyło się 160. posiedzenie Zarządu.

Strona 12 i przedostatni ten znaczek, jakby akapit.


"Zarząd zapoznał się z pismem, w którym Zastępca Burmistrza Trzebiatowa informuje, że

wobec niewywiązania się z postanowień umowy z dnia 16 października 2018 roku

zobowiązującej Powiat Gryficki do rozpoczęcia budowy hali sportowej w terminie 3 lat"

I tak dalej i tak dalej.

Widzicie to państwo, nie będę czytał, tak? Widzą wszyscy państwo?


Szanowni państwo.


Oczywiście, do czego zmierza moje pytanie.

Zmierza, co konkretnie na Zarządzie zostało postanowione?


A jednocześnie też tutaj pozwolę sobie na płomienny apel.

Pomimo, tego że nie wiem, co Zarząd... Jak podszedł do tej sprawy.

Mam nadzieję, że za chwilę to usłyszę.

To apeluję do wszystkich państwa radnych.

I apeluję i do kolegów z Gryfic, koleżanki... Koleżanek z Trzebiatowa, koleżanki z Gryfic.

z Płotów, przedstawicieli Karnic, Rewala.


Szanowni państwo. Nadarza się historyczna... Powiem tak.

Niektórzy mówią Polski Ład, Pisowski, jakiś tam lep na muchy.

Nie, jest to historyczny moment, w którym możemy wykorzystać faktycznie

dzięki działaniom tego rządu pieniążki skierowane do samorządów.

I mówię o tym szczerze. Te pieniądze, które na dzień dzisiejszy rząd skierował

To jest jedyny moment

aby w Trzebiatowie zrealizować obiecaną rzecz dla młodzieży.


Ja nie mówię o górnolotnych planach. Ja nie mówię o halach za 20-25 milionów.


Ja mówię właśnie o tym miejscu, o tej działce.

O sali gimnastycznej.

Rząd wielkości 6-7 milionów zł.


O zapewnieniu młodzieży normalnych warunków


uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

To nie ma być żadna hala widowiskowo-sportowa.

Zapomnijmy, nie mówmy o halach widowiskowo-sportowych.

Na to nas nie stać, mam pełną tego świadomość. Później to trzeba utrzymywać i tak dalej.


Dostaliśmy działkę za 1 zł.

Pełen kompleks, w jednym miejscu, szkoła. 200m bezpiecznego zejścia w dół

Nawet nie 250, Grzesiu, tak? 50...


Kolejna rzecz, drodzy państwo.


I to należy jak najbardziej podkreślić.

Miejsce, którym dysponuje Powiat, czyli tak zwana potocznie fosa


Będzie do sprzedania.


Takiego miejsca drugiego już w Trzebiatowie nie ma.


Komercyjnie potraktowanie tej działki

na której stoi dzisiaj sala sportowa stara, przedwojenna

zaadaptowana sala stajenna na salę sportową.

To wszystko będzie można sprzedać.


Biorę pod uwagę różne rozwiązania.

Ja apeluję do państwa, naprawdę szczerze mówię z ogromnym...prośbą, sercem.

Zróbmy to, co de facto wszyscy razem, kończąc zeszłą kadencję, obiecaliśmy uczniom.

Niech nikt nie mówi, że nie głosował za tym

bo pamiętam, że wszystkie ręce były podniesione do góry.


Ja nie mówię naprawdę o narażaniu Powiatu z własnego budżetu i budowaniu sali sportowej.

Pojawiła się ogromna szansa właśnie z tych pieniędzy z polskiego ładu

i chylę czoła tutaj w kierunku rządu.


Mam nadzieję na wsparcie kolegi... Kolegów i koleżanki z PiS-u


Joasia jest mieszkanką Trzebiatowa, wie doskonale

jak wielkim jest problemem jest ta sala sportowa dla tej szkoły.


I apeluję, żebyśmy w drugim podejściu, właśnie w drugim podejściu

pisząc projekt do polskiego ładu, składając, aplikując o te pieniądze

wzięli po uwagę wybudowanie sali sportowej dla uczniów szkoły Zbigniewa Herberta

A jednocześnie otwiera się furtka komercyjnie spieniężyć teren

po obecnym tak zwanym, mówię, terenie fosy, gdzie stoi


ta nieszczęsna stajnia, z której dzieci korzystają jako sali sportowej.


Mam nadzieję, że uzyskam za chwilę odpowiedź, co dokładnie

Zarząd rozpatrując to pismo Wiceburmistrza postanowił

bo nie wiem, mówię to szczerze, nie konsultowałem tego.

Chciałbym to usłyszeć od Zarządu, jakie stanowisko podjął w stosunku do pisma Pana Wiceburmistrza.


(Kazimierz Sać) [...] w kwestii formalnej.


Wsłuchiwałem się w wypowiedź Marka i ona jest taka naprawdę merytoryczna.

Ja rozumiem, że proponujesz współpracę z PiS-em

no i oczywiście oddajesz ten stołek, który zabrałeś Pani Duzinkiewicz

i to wtedy faktycznie byłoby wiarygodne

że zakopujesz te rowy, które sam wykopałeś

Bo ja myślę, że dla dobra mieszkańców dobrze by było to zrobić.

Żebyśmy faktycznie poszli do przodu, nie patrzyli się na barwy polityczne.

Z twojej strony bardzo fajny gest. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.

Ja powiem tylko krótko. Marek, całym sercem jestem za twoją inicjatywą.

Wspieram, nie tylko ja. Myślę, że większość Rady.

Proszę o odpowiedź w tej kwestii, czy udzielenie informacji przedstawicieli Zarządu.


(Ryszard Chmielowicz) Oczywiście byłem na tej sesji jak były podejmowane decyzje.

To było w szkole naszej, w Zespole Szkół była podjęta uchwała.

O przygotowaniu projektu bodajże i to było tak na szybko.

To nie znaczy że niemerytorycznie.

I zdaje się że sam też głosowałem, tak byłem za.

Chyba nikogo tam było nikogo przeciw.

Bo to jakby oczywiste było zdaje się, jeśli dobrze pamiętam.


Więc ta informacja dotycząca...

To pismo od burmistrza który z jednej strony przypomina nam o tym.

Że ten ten...tą działkę otrzymaliśmy na określony cel, cel nie został zrealizowany.

Więc no to wywołało też oczywiście konieczność rozmowy na ten temat.

Nie zapadła żadna decyzja na zarządzie.

Bo trudno w tym momencie o taką decyzję.


Teren możemy jakby prolongować.

To, czy przedłużyć ten termin realizacji tego przedsięwzięcia.

Oczywiście uzgadniając z Burmistrzem już nie rolę hali sportowej

[...] jaki był zamysł pierwotny, bo to nierealne.

Zresztą Marek też widzę, tu na ziemię schodzi, że potrzeba sali sportowej,

W zamian za teren, możemy dzisiaj analizować

i zastanawiać się jak ten preliminarz finansowy.

Czy sprzedaż tej działki mogłaby istotnie nam w tym pomóc, zapewne tak.

Więc już rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Budżetu

też radny Trzebiatowa, Gminy Trzebiatów.


Też nieobojętne mu jest... Nieobojętny jest mu ten temat

zresztą Pani Renata też, no mocno naciskają żeby głęboko się nad tym zastanowić.

I oczywiście tak.

Za chwilę mamy 1 grudnia mamy mieć spotkanie

dotyczące drugiego etapu naboru z polskiego ładu.

I już wiem, bo takie są sugestie z tych spotkań informacyjnych.

Które miały w międzyczasie miejsce gdzie poinformowano nas

że gminy i powiaty bardziej kierowane jest to do gmin niestety.

Gminy i powiaty będą musiały złożyć trzy wnioski.


Trzy wnioski.

I że to komisje kwalifikacyjne będą dobierać priorytety.

Myślę, że żeby była żeby zwiększyć swoją szanse.


To ze swoimi wnioskami należałoby chyba zmieścić się w różnych priorytetach.

To to jakby, chyba zwiększało by to szansę.

Ale to mówię, to będzie 1 grudnia spotkanie

Z panią... Robocze takie spotkanie. Z panią Dyrektor Banku Gospodarki Krajowej.

I oni już będą być może trochę więcej wiedzieli.

Umawiamy się również z przedstawicielami... Z posłem, Panem Jachem

który jakby troszeczkę tutaj aktywniej realizuje się na naszym terenie.

I tak czuję, że poprzez PiS możemy mieć tutaj sprzymierzeńca.


I w związku z tym gdy te wnioski będą możliwe w takim wymiarze.


To jeśli taka decyzja będzie rady, komisji gospodarczej.


Że jeden z tych wniosków mógłby być ukierunkowany właśnie na tą salę sportową dla szkoły.


Bo ta szkoła tego, takiego obiektu potrzebuje.

I jeśli by to było w pobliżu jeszcze bo ta działka mieści się przy tym zespole


Tych boisk wielofunkcyjnych przy tej, nie pływalni tylko... kąpieliska.


I to jest piękny kompleks by to zrobiło

Więc gdyby jeszcze na dodatek mieściło się to dalej w takim wymiarze

95% dofinansowania z polskiego ładu a 5 z udziału własnego.

No to ta perspektywa realizacji tego zadania byłaby, no świetlana.

Co tu dużo mówić, jeśli taką decyzję wspólnie podejmiemy.

I mając w zamyśle, że możemy coś tam sprzedać, dofinansować to przedsięwzięcie

No to ja jestem za i po tym spotkaniu

jeśli będziemy mieli już większą wiedzę.

Bo tak jak mówię, dedykowane, bo z Wojewodą też rozmawiałem.

Dedykowane będzie to... drugie rozdanie do tych, którzy nie otrzymali w pierwszym rozdaniu.

Bo jest grupa gmin i powiatów, które nie dostały środków w pierwszym rozdaniu.

I oni będą traktowani priorytetowo.

I jeszcze drugi wymiar to jest, że

dedykowane jest to jest dla małych gmin tak zwanych gmin popegeerowskich.

I tak zwanych wykluczonych do włączenia ich do przedsięwzięć inwestycyjnych.

Także jest tam parę jakiś takich kierunków.

Które jakby określają kto łatwiej zmieści się tam w tym rozdaniu.

Ale mówię, będą miał większą wiedzę jak zostanie ten to drugie rozdanie

dobrze opisane i przygotowane. Na razie tak jeszcze nie jest.

Dziękuje.

(Grzegorz Szafrański) Proszę państwa jesteśmy cały czas przy punkcie drugim sprawozdania

I tak w kolejności widzę jeszcze Pani Joanna Duzinkiewicz, tak? Nie?

Pan Kazimierz Sać jeszcze?


(Kazimierz Sać) To już zupełnie merytorycznie, cały czas i krótko.


Możecie sprawdzić.

Największe pieniądze, jakie Powiat pozyskiwał przez poprzednie kadencje.


To było za czasów rządów PiSu, za czasów rządów SLD.


Więc schowajcie te partyjne chorągiewki i ja tak pół żartem powiedziałem o Marku.

Ale tak zupełnie poważnie, to byłby gest dla Trzebiatowa.

Jakbyś powiedział "proszę bardzo zapraszam Panią Duzinkiewicz"

"Moje prywatne ambicje się nie liczą dla dobra mieszkańców."

"Ale pomóżcie załatwić pieniądze dla Trzebiatowa."

Dziękuję


(Grzegorz Szafrański) Pan Leszek Stuła, proszę.


(Leszek Stuła) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Dyrektorze.

Proszę państwa, dwa aspekty.

Po pierwsze, pierwszy aspekt to mnie bardzo cieszy.

Zbliżenie stanowisk tutaj Pana Stasia Hołubczaka, byłego sekretarza

i byłego starosty Kazimierza

Że jednym frontem i tak dalej.

Co roku jest dobrze tutaj na przyszłość pracy naszej Rady i tak dalej.

Bardzo się cieszę, że zgodność praktycznie jak bracia syjamscy.

Tutaj sobie wtórują nawzajem i tak dalej.


To wszystko bardzo mnie to cieszy.

Drugi aspekt to oczywiście ten nowy ład, kolejne rozdanie.

Jestem całym sercem za budową sali hali przy szkole.

Oczywiście nie hali widowisko-sportowej

Bo sam jestem jeszcze aktywnym sportowcem i to, że grałem raz w tygodniu

Dopiero o 20:00 wieczorem w piątek.

To świadczy o tym, że ta sala przy OSIR-ze obecnie to jest bardzo oblegana i zajęta.

Gramy, rozpoczynamy o 20, 20:30 i kończymy o 24 czasami i tak dalej.

Także sala, hala na pewno potrzebna jest.

Ale tutaj zwracam uwagę to co starosta powiedział.

Że będą tutaj, myślę... Będą określone pewne priorytety.

I szczególnie będą gminy i powiaty

gdzie by się znajdowały popegeerowskie tutaj powiedzmy osiedla i tak dalej.

Nie wiem czy nie warto się pochylić tutaj nad takim bardzo ważnym, pierwszym rozdaniem.

Myśmy składali wniosek o o drogę powiatową.

Która łączy Gminę Trzebiatów z Gminą Brojce.

Nie wiem, czy nie można połączyć ten projekt wspólny

z Gminą Brojce, to jest typowy popegeerowski teren.

Tam jest oczywiście Żukowo, Mirosławice.

To są wszystko tereny popegeerowskie.

Czy może by się udało wspólny projekt robić wraz z Gminą Brojce.


Przypominam, że to jest droga najkrótsza, która łączy Gminę Trzebiatów z drogą krajową nr 6.

Tam od Grzegorza, tutaj w kierunku tutaj Brojc.

Myślę, by można przeciągnąć w stronę Stołąża bo to jest ta sama droga powiatowa i tak dalej.


Nie wiem czy dałoby radę, ponieważ mam sygnał że będzie dofinansowanie nie 95%, ale nawet 98%.


Gdyby tak się udało, taki wspólny wniosek czy ewentualnie wzajemne poparcie

Gminy z Powiatem... Z Powiatem naszym.

[...] to jest oczywiście, będzie odcinek na pewno kosztowny.

Bo to jest wiadomo, tam jest odległość chyba odległość około 14 km czy 15.

20?, 12?. 12 km. ta droga jest wąska w pewnych momentach

od Mołstowa tu w kierunku tutaj Mirosławic to jest, no fatalna droga.

Jeśli ktoś jedzie z kierunku Gdańska i chce zjechać do gminy Trzebiatów.

To niestety kieruje GPS kieruje tutaj przez właśnie ten odcinek.

Jest fatalna droga.

Przyjechał do mnie potencjalny inwestor tutaj kiedyś do mnie.

Rozmawiać, szukał terenu tutaj pod inwestycje.

I przyjechał i mówi "panie prezesie, co wy tutaj jeszcze robicie?"

"taką drogą kto tu do was dojedzie?"

No nikt nie przyjedzie.

Jeśli chcemy się otwierać na gospodarkę.

A ta gospodarka jest nieodzowna, najbardziej potrzebna i tak dalej.

Tu oczywiście północ tutaj naszego powiatu się rozwija doskonale.

Tutaj buduje się masę apartamentowców.

Około 2800 apartamentów powstanie w najbliższym w tym roku i przyszłym roku.

To potężna ilość, zasili budżet gminy.

Ale słuchajcie tutaj nam jest potrzebne te biedne, biedne południe.

Jak zawsze mawiam tutaj opowiadam [...]

Co nam szkodzi na przeszkodzie żeby ożywić, żeby wprowadzić jakąś gospodarkę?

Zero emisyjną oczywiście, bo teraz w tej chwili taką budują.


Mam cały czas na uwadze tutaj ten, ten lotnisko w Makowiczkach, Gmina Płoty.

Tam jest skomplikowana sprawa. Tam w tej chwili jest syndyk.

Ale trzeba znaleźć miejsce, sposób jak pozyskać ten teren.

Czy zainteresować tutaj wojewodę i tak dalej.

I tu można zrobić Dolinę Krzemową dla Powiatu Gryfickiego.

320 hektarów uzbrojonego terenu.

Z drogami dojazdowymi to jest marzenie.

Chcę powiedzieć, że np. w tej chwili amerykanie ogłosili, że szukają 8 lokalizacji

na budowę 8 fabryk, na budowę chipów.

To znaczy na podzespołów do samochodów, do laptopów i tak dalej, i tak dalej.


I wykładają na to 80 miliardów dolarów.

Co stoi na przeszkodach [...] to nie jest prosta sprawa oczywiście.

Gdyby pozyskać i ogłosić przekonany jestem, że

jedna z lokalizacji mogłaby się znaleźć w naszym powiecie.

Mogłoby to zdobyć tutaj miejsc pracy około 500 wysoko płatnych.

Proszę sobie wyobrazić jakie będą dochody gminy, jakie będą dochody powiatu.

I z pitów i z citów i tak dalej, i tak dalej.

Tą drogą to [...] biedne południe naszego powiatu w taki sposób ożywić.

To jest trudna sprawa ale myślę, że jestem gotowy tutaj pomóc.

Zaangażować i tak dalej, i tak dalej.

Poprosić o, o spotkanie z Panem Wojewodą.

Czy Grzegorza poprosiłbym, bo wiem, że ma bliskie kontakty i tak dalej.

I tutaj w tym momencie można [...]

Oczywiście chcę podkreślić, że w tej chwili w tym nowym ładzie.

To są gigantyczne pieniądze, historyczne nieporównywalne w historii naszego kraju.

że tak ogromne pieniądze, tak wspaniały program, który w tej chwili trafia do Polski

to jest jedyna, niesamowita, niepowtarzalna okazja, żeby z tego momentu skorzystać.

Jestem pod wrażeniem działań tutaj naszego premiera.

Który potrafi tak asygnować w tak sprytny sposób.

Żeby tutaj w tej dobie kryzysu, pandemii rozwijać ten nasz kraj.

Skorzystać, namawiam szeroko żeby do współpracy, Panie Starosto.

Może z Gminą Brojce, bo to na pewno by ten projekt mógł uzyskać tutaj poparcie.

(Grzegorz Szafrański) Panie Przewodniczący dziękuję za obszerną wypowiedź.

Jednak proszę skupiać się na... W tym przypadku na sprawozdaniu.

Pan Marek Gołuchowski, proszę.


(Marek Gołuchowski) [...] państwo radni, no bo nie sposób się tu nie odnieść.

Pan Sać dzisiaj pręży tu muskuły.

Pluje jadem.


To już robi się takie niesmaczne. Nawet nie wiem jak to nazywać.

Kłamie najlepiej ze wszystkich.


Asia, znamy się ponad 20 lat.

Uwierz mi nie było żadnego zamachu Gołuchowskiego na Duzinkiewiczową.

Gołuchowski sam się nie wybrał.

Gołuchowski sam się nie odwołał.


I mówię to do Ciebie z otwartym sercem.

Bo znamy się 20 lat ponad.


Jeżeli Gołuchowski dzisiaj za twoim wstawiennictwem.

Za zgodą reszty radnych.

A mam nadzieję, że wszyscy dla gminy Trzebiatów

podniesiemy rękę i wybudujemy tą salę.


Uzyskamy ten efekt.

Ja naprawdę Asiu zrezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego.

[klaskanie]

I z ręką na sercu mówię dla mnie interes w tym momencie...

Pana wygłupy... Wie Pan, ma Pan 60 ponad lat

a zachowuje się Pan śmiesznie, komicznie panie Sać.

Nawet nie mam słów.

To pan, Panią Duzinkiewicz, będąc starostą

nie chciał zatrudnić, zwalniał bezczelnie

Przychodziliśmy z Leszkiem Stułą prosić o pracę dla tej pani.

Żeby z Włoch wróciła, pamiętam to.

A pan był cyniczny, jest pan po prostu cyniczny.

Traktował... Ja naprawdę dobrze pamiętam. Ja mam dobrą pamięć.

(Grzegorz Szafrański) Proszę państwa...

(Marek Gołuchowski) Drodzy państwo, ja wiem, Panie Przewodniczący, kończę.

Także Asiu, nie było tu żadnego Gołuchowskiego i zamachu na ciebie.

Uwierz mi, pan Sać tylko potrafi kij w mrowisko wstawiać.

Do tego jest najlepszy.

Powiedziałem, mogę zrezygnować.

Oczywiście z funkcji wiceprzewodniczącego.

Dla dobra tej rady.


Dla współpracy.

I moim interesem głównym jest mówię, zaznaczam i powtarzam się, wiem.

Wybudowanie sali sportowej.

Obiecanej zresztą naszej młodzieży szkoły Zbigniewa Herberta.

Tyle z mojej strony, dziękuje.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.


[...]

Dziękuję.


Praktycznie rozumiem, że...

Proszę.


(Joanna Duzinkiewicz) Odnośnie wybudowania sali sportowej dla młodzieży w Trzebiatowie.


Oczywiście całym sercem jestem za.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuje również.

Proszę państwa myślę, że wyczerpaliśmy temat


sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

W tej kwestii i chyba wiele innych.

W przyszłości proszę się ograniczać jednak do wypowiedzi w kwestiach projektów, czy uchwał.


Oddaje pod głosowanie sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

Między sesjami w okresie od 13 październik 2021 do 18 listopad 2021.

Proszę o tablicę do głosowania.


Proszę o głosowanie.


Dziękuję.


Sprawozdanie zostało przyjęte 15 głosami.

Dziękuję.

Przechodzimy do punktu trzeciego.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego

na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.

Na komisjach dość obszernie ten temat był.


Program, mówimy o programie, proszę państwa, tak?


Dość obszernie ten program był omówiony na komisjach.

Jeżeli państwo mają pytania to krótko. Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania.


Proszę o tablice do głosowania.


Pan Stanisław Hołubczak, proszę.


Przemawia już, proszę.


(Grzegorz Burcza) A, to już mogę? Dziękuje bardzo serdecznie.

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Grzegorz Burcza) [...] że maszerujemy sobie za daleko, szeroko.


Ja chciałem zadać tylko pytanie. Te dwa dokumenty jaką kwotę nas wyniosły?

Ile zapłaciliśmy tej firmie ze Szczecina?


(Grzegorz Szafrański) Proszę członka zarządu o odniesienie się.

(Ryszard Chmielowicz) Niecałe 3 000 złotych.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.


Pan Radny Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Panie przewodniczący, wysoka rado.

Ja podobnie jak na komisji budżetu i finansów

chciałem odnieść się do tabeli, która mówi o czystości rzek w Polsce

I tam jest wskazanie, że Rega jest w stanie złym.


Dostałem tutaj od Pana Dyrektora informację z jakich źródeł pobrano te informacje.

No niestety one się potwierdzają.

Jedynym zarzutem mogłoby być to, że to są dane z 2017 roku.

Ale panie dyrektorze mam pytanie takie.

Czy... Bo tego akurat nie znalazłem.

Czy w tym programie zakładamy jakieś działania


przewidywane do realizacji przez Powiat.

W zakresie doprowadzenia do poprawienia stanu rzeki Regi?


(Grzegorz Szafrański) Panie dyrektorze? Czy pan dyrektor odniesie się?

[...]

(Stanisław Hołubczak) Nie ale dobrze, ale czy tak, tak konkretnie

są zadania wskazane dla powiatu do realizacji?


No to ja mam taki wniosek, żeby usunąć.

Ten zapis dotyczący złej jakości wody w Redze.

Bo ja jako wędkarz chociażby to buntuję się.

Zwyczajnie się buntuję, że takie zapisy są nieprawdziwe.

Co prawda znalazłem i potwierdzam

że źródło z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

wskazuje, że jednak ten stan wody jest nieprawidłowy

czy dokładnie taki jak zapisany w raporcie.

Ale nie w raporcie tylko w programie.

Ale mnie to wewnętrznie nie pasuje.


(Grzegorz Szafrański) Rozumiem natomiast raport jest...

Raport mimo z tego iż wynika, że on nie jest do końca aktualny.

Ponieważ to jest 2017 rok wskazania, tak?

Natomiast on tutaj jest całością.

Poddajemy pod głosowanie raport. Program, przepraszam.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego.

Pan Czesław Bukowiec, proszę.


(Czesław Bukowiec) Ja chciałbym tylko zaznaczyć. Bo ta dyskusja była przeprowadzana na komisjach.

Odnośnie stanu wody w rzece Redze.

A chciałbym może tylko w kwestii informacji.

Że Rega, jako rzeka w całości, jest pod zarządem w tej chwili Polskiego Gospodarstwa... Polskie Wody.

Są planowane inwestycje na rzece Redze.


Typu, typu różnego bo jest tych inwestycji naprawdę dużo.

Które Polskie Wody zamierzają przeprowadzić.

Kwestia jest to oczywiście plan długo falowy.

Bo wiąże się z wieloma pozwoleniami.

Może to tak obrazowo powiem

że jest to po części też i droga przez mękę.

Bo i ekolodzy i różnego rodzaju przyrodnicy


na obecną chwilę to najlepiej by było, żeby tej Regi nie ruszać.


Bo takie są trendy.


No ale z punktu widzenia gospodarczego mimo wszystko

coś na tej Redze należy zrobić. Bo są na tej Redze 3 elektrownie wodne, czy 4

Wchodzimy w erę pełnej ekologii.

Przed nami zielony ład.

I to ten zielony ład to nie tylko rolnictwo.

Ale to również, to również cała gospodarka.

Unia nam narzuci takie, a nie inne zadania.

Jeżeli się wywiążemy z tych zadań będziemy mieli jakieś pieniądze.

Jeżeli się nie wywiążemy cała ta, ta perspektywa finansowa

na lata 2022/2027 uzależniona jest od rocznych, a nie jak było do tej pory

że zakładało się na cały ten okres finansowania

Jakąś tam sumę pieniędzy. W tej chwili jest taka sytuacja

że co rok my jako... No rząd oczywiście musi

musi dostosować się do tych zaleceń i musi te zalecenia wykonać.

Także tutaj będą duże utrudnienia jeśli chodzi o dopływ z Unii Europejskiej środków.


Cele, proekologiczne, ekologiczne są oczywiście na pierwszym miejscu.

W tym kierunku idzie unia także my tutaj...

Ten raport oczywiście jest... Praktycznie niektóre punkty są niepotrzebne w tym raporcie.

Bo rzeka Rega jako jedyna, nie jedyna ale jako, jako jako jedna z nielicznych rzek.


Muszę potwierdzić, że jest to... Że w rzece jest woda naprawdę czysta.

Bo to jest jedna jak powiedziałem wcześniej z nielicznych rzek.

Chyba jeszcze jest Parsęta jak się nie mylę.

Gdzie wchodzi ryba z gatunku łososiowatych

która jest rybą wybitnie czystej wody.

Łosoś nie wchodzi w rzeki, gdzie woda jest skażona, zanieczyszczona i tak dalej.


Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo serdecznie. Dwa słowa tylko.

Bo tutaj my się odnosimy nie tylko do rzeki Regi, chciałbym przypomnieć.

Bo też mówimy o odcinku kawałka Dziwnej, Wołczynicy.

I tam mamy faktycznie w tych tabelkach co sprawdziłem u Pana Dyrektora.

Zły stan chemiczny, poniżej dobrego.


I to do szanownego kolegi pana Stanisława Hołubczaka.

To, że wykreślimy to, czy Pan zażyczy sobie wykreślenie tego

tego złego stanu to nie znaczy, że problem nam zniknie.

Właśnie my musimy ten problem rozwiązać.

Na poziomie powiatu faktycznie można byłoby się nad tym pochylić.

A wiele jest rozwiązań.

Ja wcale nie ukrywam, że nie ma.

Bo to nie tylko chodzi o budowę oczyszczalni.


Tutaj Czesław bardzo dobrze powiedział, że to przecież też

wszystkiego nie można zwalać na rolników, absolutnie nie.

Bo była taka sugestia Pani Dyrektor, czy tej pani opracowującej ten dokument.

[...] czy jak ta pani tam się nazywała.


I oczywiście też się nie zgadzam z jej jakby wytycznymi.

Czy tam decyzjami, z czego ten największy brud jest.

Bo ja niestety obawiam się, że faktycznie, rzeka może być brudna w pewnych fazach

bo wielokrotnie zdarzyło się że były sygnały nawet do mediów lokalnych.

O tym, że nawet Rega pieni się na odcinku co najmniej 2-3 km, właśnie za Gryficami.

Ale to było bodajże z półtora roku temu.

I były to ponoć piany... Czy tam źródło tego pochodzenie bardziej chemiczne.

A nie, że ona się spieniła bo nagle dostała większego pędu

bo elektrownia szybciej pracowała.

Także jest tu coś na rzeczy.

Naszym marzeniem jest oczywiście żeby to była rzeka czysta.

Ale, no trzeba się z problemem zderzyć.

Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję, jeżeli już nie ma w tej sprawie głosów...


Proszę panie radny.


(Stanisław Hołubczak) Kontynuując tutaj wypowiedź kolegi Grzegorza

Jeżeli tak to może powinniśmy zapisać, że to powiat zleci kolejne badania

czystości rzeki Regi i tyle.

Bo jeżeli, jeżeli poprzednie badania były wykonywane przez WIOŚ w 2017.

To może te wyniki rzeczywiście były takie jakie były.

No zresztą nie zakładam, że ktoś tam sfałszował te wyniki.

Ale może wykonanie dzisiaj kolejnych badań

pozwoli przedstawić taki wynik który będzie nas satysfakcjonował wspólnie

chociaż nie ma gwarancji, tak?

(Grzegorz Szafrański) Ja myślę, że to jest bardzo cenna uwaga.

I do tego powinien się też chyba zarząd w najbliższym czasie ustosunkować.


Faktycznie takie badania, jeżeli mam prawo na to pozwala przeprowadzić.


Proszę, Pan Marian Maliński.


(Ryszard Maliński) Panie przewodniczący, wysoka rado.

Ja z racji tego, że przez 15 lat byłem przewodniczącym unii miast i gmin dorzecza Regi.

I się tym zajmowałem.

Ja tylko przypomnę, że w ostatnich 4 latach był realizowany duży program.

Jeszcze nie było wód polskich. Tylko RWGZ, jakoś tak to się nazywało? Tak.

Melioracji gospodarki wodnej.

Realizowany był wielki program niebieskiego korytarza dorzecza Regi.

Wydano na to 40 mln. zł.

Na Redze powstało 23 chyba przepławki nowe, właśnie dla ryb łososiowatych.


Które do brudnej wody nie idą.

Przypomnę, że rzeka Rega po Wiśle i Odrze to jest największa rzeka.

Pod względem dorzecza odprowadzająca wody bezpośrednio do Bałtyku.

Przypomnę, że na rzece Redze od...


(Kazimierz Sać) Przepraszam Panie Maliński, sprostowanie.

Po Wiśle, bo Odra wpada do zalewu...

[...]

Do morza wpada Świna.

(Marian Maliński) Tak.

(Kazimierz Sać) Rega jest druga, co do wielkości [...]


(Renata Korek) Jest to Wisła, Parsęta i Rega.

[...]

(Marian Maliński) Jako całe dorzecze.

Ale chciałbym powiedzieć o tym... Tych opracowaniach.

Ja nie wiem, dlaczego te dane były z 2017 roku.

Bo ten niebieski korytarz rzeki Regi był realizowany właśnie w tymże okresie.


I do końca 2020 roku na Redze powstały... Rega jest stale monitorowana.

Na 20-paru odcinkach.


(Grzegorz Szafrański) Proszę Panie Starosto bo rozumiem, że Pan chce się odnieść

też tutaj do propozycji Pana Radnego Hołubczaka?

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można, słuchajcie.

W takim razie przyjmijmy ten program w takiej formule jak jest.

Jeżeli będziemy mogli zlecić jakieś badania

i one wykażą, bo wtedy będziemy mieli dokument w ręku.

To przecież my możemy do programu zawsze wrócić

i ewentualnie poprawić na podstawie tego dokumentu.


No może, ale wiesz no jest dzisiaj to.

To jest na podstawie jakiś danych.

No dzisiaj na podstawie czego mielibyśmy to zmieniać? Nie mamy żadnego dokumentu.

Poczekajmy, znajdziemy dokument.

Zrobimy jeżeli takie badania są i zmieńmy to.


A może i [...]

No ale dzisiaj no... Jeżeli będzie tego, poprawimy.

My zawsze możemy wrócić do tego

I zróbmy wtedy, tak jak będziemy mieli jakiś dokument w ręku

który pozwoli nam to zweryfikować.


(Grzegorz Szafrański) W takim bądź razie proszę o przygotowanie tablicy do głosowania.


W sprawie podjęcia uchwały rady powiatu

w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2021/2024.


Z perspektywą do 2028 roku.


I tutaj jest sugestia, by w przyszłości wrócić do tematu.

Proszę o głosowanie.


Głosowało 15 radnych, 15 za.

Uchwała została przyjęta.

I oczekujemy w przyszłości na dalsze decyzje w tej sprawie.

Dziękuję.


Punkt 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

Oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

I tutaj mamy informację od Zarządu że jest proponowana autopoprawka

którą przedstawi Pani Skarbnik, tak?


Dziękuje.

[...]


(Zofia Oświęcimska) W autopoprawce do projektu uchwały

w treści uchwale ulega zmianie w §2. kwota

dochodów ogółem i wynosi 105 220 954 zł 88 gr

Oraz kwota dochodów bieżących w kwocie 91 551 371 zł 75 gr

Oraz w tym paragrafie zmian ulega kwota wydatków budżetu ogółem

106 139 602 zł 26 gr

z czego wydatki bieżące dzieli się od 1 180 097 zł 45 gr

Oraz wydatki majątkowe 14 959 504 zł 81 gr

Oraz w treści uchwały poprawiamy §3.

Dochody, zwiększenie 2 354 299 zł

Wydatki zwiększenie 377 524 zł 59 gr

W uzasadnieniu podane są punkty od 24 do 27.

Ja tylko króciutko zreferuję. Dotyczy to zwiększenia dochodów

Z tytułu realizacji zadania laboratoria przyszłości.

60 000, które wydatkujemy w placówce MOS i MOW po 30 000

i wczoraj kwota ta wpłynęła na nasz rachunek bankowy.

Punkt 25, zwiększamy dochody o 31 222 zł 80 gr


I wydatki o 33 040 zł z przeznaczeniem na realizację projektu

pod nazwą Pomorze Zachodnie Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W punkcie 26 wprowadzamy do dochodów Starostwa

kwotę też już, którą mamy na koncie z tytułu wpływów z zaszczepienia - 48 913 zł 20 gr

I ostatni punkt dodany to zwiększenie w Starostwie Powiatowym

planu wydatków o kwotę 47 096 zł z przeznaczeniem na modernizacje oświetlenia w hali Gryf Arena.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuje. Rozumiem, że pan Stanisław Hołubczak chce się odnieść do zmian, tak?

Dziękuję.


(Stanisław Hołubczak) Panie przewodniczący, wysoka rado, panie starosto.

Chciałbym zwrócić też uwagę na jedną rzecz.


Po raz pierwszy od długiego okresu dochody bieżące.

Są wyższe niż wydatki bieżące.


To jest luksusowa sytuacja.


Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Do autopoprawki? Nie ma?

W takim bądź razie tablica do głosowania jest przygotowana.

Głosujemy autopoprawkę do punku uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2020

Proszę o, a przepraszam.

Teraz widzę, jeszcze Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący bardzo dziękuje. Bardzo krótkie pytanie.

Bo 4 punkt, rozumiem jest, tak? Pani Skarbnik?


Jest, dobrze. Administracja publiczna.

I chodzi mi tylko o kwestię 190 000 z przeznaczeniem na zakup 3 komputerów i bieżące wydatki.


Pani pamięta... Ja i nie tylko ja prosiliśmy też o jakieś takie doprecyzowanie

żeby wynagrodzenia nie były mieszane.


z zakupem np. środków trwałych.

I tutaj te 190 000 i bieżące wydatki.

Chyba, że to nie są wynagrodzenia?

Czy to jest tylko i wyłącznie zakup środków trwałych?

Jakiś rzeczy, jakich? Popularnych?

Co to te bieżące wydatki?

Bo ile konkretnie na te 3 komputery?


[...]

Czyli... Czyli?

Nie na wynagrodzenia, okej. Czyli materiały, usługi? Jakiego rodzaju?


(Zofia Oświęcimska) To znaczy we wniosku mamy w związku z przewidywanym wykonaniem.

To znaczy tu troszeczkę z takim zapasem ponieważ te faktury przychodzą czasem bardzo duże.

I Pani Agnieszka z takim małym zapasem prosiła o zwiększenie budżetu

i prawdopodobnie w całości tego nie wykorzystamy.

Gdyż się zbliża koniec roku i tak trudno jest dokładnie zaplanować.

Ile wydamy jeszcze przez ten miesiąc.

(Grzegorz Burcza) No dobrze ale te komputery na przykład, to wiemy ile kosztują?

Te 3 komputery?

(Zofia Oświęcimska) Komputery tak.

(Grzegorz Burcza) To chociaż tyle i dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuje. Czy w tej kwestii jakieś jeszcze pytania?


Jeżeli nie ma to proszę, o przegłosowanie autopoprawki

do punku 4 uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/190/2020


Proszę państwa...


Dziękuje. Pan Kazimierz odda głos za autopoprawką? Do budżetu?


Dziękuje bardzo.


Głosowało 15 radnych za. Autopoprawka została przyjęta.


Poproszę w takim bądź razie... Przejdziemy do głosowania nad uchwałą.


Już, sekundę, tutaj to jest na razie...

Teraz głosujemy nad uchwałą jeszcze w punkcie 4.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

uchwały nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku.

oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Z wniesionymi poprawkami, autopoprawkami.

Proszę o tablice.


Pan Czesław? Dziękuję.


Za uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta.


(Stanisław Hołubczak) Głosowanie jest potrzebne nad uchwałą [...]

[...]


I to wszystko. I to dotyczy projektu uchwały

i głosowanie powinniśmy robić tylko przy projekcie uchwały.

(Grzegorz Szafrański) Rozumiem, wezmę to pod uwagę.

Tutaj mamy sytuację w punkcie 5 To jest autopoprawka.

Dotycząca i jest tożsama z punktem 4 Dotycząca budżetu.

(Zofia Oświęcimska) [...] które mają odbicie... Uchwały budżetowe, które mają odbicie w WPF


(Grzegorz Szafrański) Dobrze, dziękuję.


Tutaj z sugestią się zgadzam również z Panem Stanisławem Hołubczakiem.


W związku z tym proszę o przygotowanie tablicy do głosowania


nad uchwałą z autopoprawkami.


Mamy? Pozwolicie państwo, że odczytam.


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały

Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

Na lata 2021-2030 z uwzględnieniem autopoprawek.

Proszę o tablice.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję.

Punkt 6. porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.


Czy w tej kwestii są jakieś pytania?


Jeżeli nie ma, proszę o tablice do głosowania.


Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Województwu Zachodniopomorskiemu


Dziękuję. Pan Grzegorz jeszcze, dziękuje bardzo.


Za głosowało piętnastu. Uchwała została przyjęta.


Punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/214/2021 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań.

I wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

dla Powiatu Gryfickiego.

Czy jakieś pytania państwo mają?

Na komisjach to było dość obszernie również omawiane też.


Nie ma? Poproszę o tablice do głosowania.

Odczytam projekt uchwały.


Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

Nr XXXIII/2014/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON

dla Powiatu Gryfickiego.


Piętnastu radnych oddało głos za uchwałą, została przyjęta.


8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi.

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Czy są w tej kwestii jakieś pytania?.


Zapytania, sugestie? Dziękuje.

Jeżeli nie ma, proszę o tablice do głosowania.


Dziękuję. Uchwała została przyjęta 15 głosami.


9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia


Gminie Gryfice zadań w z zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych

w obrębie miasta Gryfic.

Czy w tej kwestii jakieś też pytania?


Nie ma? W takim bądź razie proszę o tablice do głosowania.


Dziękuję, uchwała została przyjęta.

Większością głosów, zdecydowaną większością, w całości.

Dziękuję.


10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

Powierzenia Gminie Trzebiatów wykonania zadań w zakresie

całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów.

Proszę o tablicę do głosowania.


Pan Grzegorz i Pan Czesław.


Dziękuje, również uchwała została przyjęta.

Za głosowało 15 radnych.


11.. podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia

Gminie Płoty wykonania zadań w zakresie całorocznego utrzymania

ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty.


Jeżeli nie ma pytań w tej kwestii... Jest?

Pan Grzegorz Burcza, tak chce się odnieść?


Proszę.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję Panie Przewodniczący. Nasunęło mi się jedno pytanie.

Proszę tylko wyjaśnić tą kwestię bo nie pamiętam na komisji.

Trzebiatów ma bardzo podobnie warunki całorocznego utrzymania ulic jak Płoty.

I Gryfice... Nie. Płoty i Gryfice ma dokładnie tak samo.

Trzebiatów ma inaczej.

Czyli tylko odśnieżamy i zwalczamy śliskość zimową

a nie ma zbierania tych odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

Z czego to wynika?


O co tam chodzi?

(Grzegorz Szafrański) Czy Pan Starosta, czy Pan Wicestarosta odpowie?


(Grzegorz Burcza) Czyli, że co?

Za te same pieniądze Trzebiatów sam sobie usuwa?

[...]

Okej, dziękuję.

(Ryszard Chmielowicz) [niezrozumiałe]

(Grzegorz Burcza) Trzebiatów.

(Ryszard Chmielowicz) [niezrozumiałe]

(Grzegorz Burcza) Trzebiatów ma najgorsze warunki.

Zgodnie z tymi umowami. Płoty i Gryfice mają najlepsze.


(Grzegorz Szafrański) Proszę.


(Grzegorz Burcza) W Trzebiatowie tylko dwie rzeczy się dzieją, a u nas się dzieją trzy.


No, czyli Trzebiatów jest rozrzutny.

(Stanisław Hołubczak) W zależności od woli zakładu, który będzie to wykonywał

albo zakład będzie opróżniał pojemniki przy drogach powiatowych, albo nie.

Powiat ma prawo zlecić to innej firmie.

Myśmy tutaj natomiast uzgodnili w Gryficach bo ja o Płotach nie mam informacji.

W Gryficach uzgodniliśmy, że to my będziemy opróżniać pojemniki przy drogach powiatowych.

W tym roku, w 2020 i w poprzednich latach tak nie było.

Opróżniała inna firma.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.

Nie ma pytań więcej w tej kwestii?


W takim bądź razie proszę o przystąpienie do głosowania.


Nad punktem 11 porządku obrad.


Nie oddaje głosu pan Łukasz Czyrny

ale uchwała została przyjęta nad 14 głosami.

Nie głosował 1 radny. Dziękuję.


Proszę państwa, jeżeli pozwolicie ja teżpotrzebuję 2 minutki przerwy dosłownie, tak?

Także ogłaszam na 2 minuty przerwę. Dziękuję.


Państwo radni, przechodzimy do punku 12 porządku obrad.

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych.


prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Inne niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości i pobrania

i wykorzystania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobie rozliczania wykorzystania dotacji.

Czy w tej kwestii państwo mają pytania?

Jeżeli nie, to proszę o tablice do głosowania.


Dziękuję.

ZA głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1.

Uchwała została przyjęta.


W porządku obrad następnym punktem jest

podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie

wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego.


Proszę o dyskusję.


10 minut, tak? Prosi Pan Starosta.

W takim bądź razie proszę o kilka minut przerwy.

Dziękuję.


Szanowni państwo, czas przerwy minął.


Proszę zająć miejsca.


Przystępujemy do...


Punktu 13 porządku obrad.


Proszę państwa, podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego.

Poddaje pod dyskusję…


Punkt…

Projekt uchwały.


Proszę państwa, projekt uchwały

dotyczy wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego.

W §1…


W punkcie 1 mamy obowiązujące od 1 sierpnia stawki wykazane w kwocie minimalnej, maksymalnej.

W punkcie 2 również w kwocie minimalnej, maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego.

W 3 punkcie mamy obowiązujące od 1 sierpnia 2001 roku.

w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego.

Jak również dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W uzasadnieniu...z uzasadnieniem państwo rozumiem, że się zapoznali.

Z tego względu, że dokumenty, tak jak mówiłem...

Projekt uchwały trafił do państwa w odpowiednim terminie.

Zmiana dotyczy... Nie zmiana, tylko propozycja zmian.

Jest związana z zmianą ustawy w kwestii wynagrodzenia…


Pracowników samorządu.


Czy w tej kwestii są...


Państwo mają przed sobą, przed sobą projekt uchwały.

(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, ja chcę zabrać głos, ale...

(Grzegorz Szafrański) Proszę.

(Kazimierz Sać) Ale ja chcę znać [...] projekt uchwały, Pan mówi, że od - do.

[...]


(Grzegorz Szafrański) Przepraszam. Oczywiście, proszę państwa, że odczytam to, jeżeli państwo tego oczekują.


Jest to, jest to projekt uchwały w sprawie

wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego.


§1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Powiatu Gryfickiego

w wymiarze miesięcznym wynagrodzenia zasadnicze

a) Obowiązujące od 1 maja 2021 roku

do 31 lipca 2021 roku, w wysokości 4700 zł

Obowiązujące od 1 sierpnia 2021

w wysokości minimum 8200 zł

maksymalnie 10250 zł


2. Dodatek funkcyjny.

a) Obowiązujące od 1 maja 2021 roku

do 31 lipca 2021 roku

w wysokości 1900 zł


b) Obowiązujące od 1 sierpnia 2021 roku

w wysokości minimum 2520 zł

maksymalnie 3150 zł

Dodatek specjalny, punkt 3


a) Obowiązujące od 1 maja 2021 roku

do 31 lipca 2021 roku

w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego przysługującym wyżej wskazanym okresie

co stanowi kwotę 2640 zł


b) Obowiązujące od 1 sierpnia 2021 roku

w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego przysługujący od dnia 1 sierpnia 2021 roku


co stanowi kwotę... Wykropkowane.

Dodatek za wieloletnią... 4. Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z odrębnymi przepisami

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§3. Traci moc uchwała nr II/14/18 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proszę o dyskusję.


(Kazimierz Sać) Jeszcze raz, Panie Przewodniczący.


Bo ja nie za bardzo rozumiem.

Czyli głosujemy za konkretnym projektem wynagrodzenia?

Czy nad widełkami od, do?

(Grzegorz Szafrański) Projekt uchwały tak jak widać jest zaprojektowany w widełkach od, do.


Przewodniczący komisji budżetowej, z tego, co wiem informował

że będzie chciał wprowadzić do projektu autopoprawkę.


Więc proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Pana Leszka Stułę, proszę.


(Leszek Stuła) Komisja budżetowa w sprawie wynagrodzeń, po naradzie, po analizie, po...


[...] pod uwagę zakres obowiązków, odpowiedzialności tutaj pracy starosty.

To nie jest łatwa praca. To jest wymagająca i wyczerpująca i tak dalej.

Proponuje następujące wynagrodzenie zasadnicze.


a) wykreślamy obowiązujące od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021 w wysokości 4700

podpunkt a) wykreślając.

b) obowiązuje od 1 sierpnia 2021 w wysokości 10 250 zł

Dodatek funkcyjny, podpunkt a) wykreśla się

obowiązujące od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021 w wysokości 1900

b) obowiązuje od 1 sierpnia 2021 w wysokości 3150 zł

Dodatek specjalny


Wykreśla się a) obowiązuje od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021

w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i tak dalej.

Obowiązują od 1 sierpnia 2021 w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

I dodatku funkcyjnego

Przysługujących od dnia 1 sierpnia 2021 co stanowi kwotę 4020

Oraz dodatek za wieloletnią prace zgodnie z

odrębnymi przepisami wynikających z umowy o prace.

Dziękuję bardzo.

(Kazimierz Sać) [niezrozumiałe]

(Leszek Stuła) Kto tu ma kalkulator? Proszę policzyć.


Ile?


(Waldemar Wawrzyniak) 12 470


(Joanna Duzinkiewicz) Nie słychać. Jeszcze raz, proszę?

(Waldemar Wawrzyniak) 12 i 470

(Łukasz Czyrny) 17 600 plus wysługa lat.


[...]

(Kazimierz Sać) I ile?

(Łukasz Czyrny) 17 600 plus wysługa lat.

[kaszlnięcie w tle]

[niezrozumiałe]

(Kazimierz Sać) Czyli summa summarum ile?


[kilku mówców, niezrozumiałe]

(Kazimierz Sać) Proszę? [kilku mówców, niezrozumiałe]

(Kazimierz Sać) Proszę?

(Waldemar Wawrzyniak) 19 470, tak mi wyszło [...]

(Kazimierz Sać) Aha, okej.


(Grzegorz Szafrański) Pan Grzegorz Burcza chciał zabrać głos? Proszę.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za udzielenie głosu.

Czyli już w sumie mamy informację o tym, że

stawka łączna będzie wynosiła 19 470 zł Ja mam dodatkowo pytanie.

W związku z...

Wypracowanym jakby wcześniej stanowiskiem i stanowiskiem klubu Prawa i Sprawiedliwości

bo my za maksymalną jednak nie możemy się zgodzić.

Chciałbym usłyszeć informacje, o których wcześniej już mówiłem.

Że bardzo prosimy.

Ile dzisiaj według starych norm, według starej ustawy

Pan Starosta dostaje wynagrodzenia?

Ile by dostawał wynagrodzenia brutto

w tej propozycji która była ustalona...


Wcześniej, wypracowana na komisjach.


Czyli ta, z którą zgodził się klub Prawa i Sprawiedliwości.


Bardzo proszę o odpowiedź.


(Grzegorz Szafrański) Czy przedstawiciele Zarządu lub Pani Skarbnik

jest w stanie przedstawić takie dane?

W jakiej kwocie Pan Starosta...


(Waldemar Wawrzyniak) Panie przewodniczący, wysoka rado.

Ja mam oczywiście tutaj takie informacje.

Pan Starosta miał wynagrodzenie do maja 10620

Potem 10180


Mówimy o brutto.


Przez te 3 miesiące które tam ze względu na te...


[wielu mówców, niezrozumiałe]

(Marek Gołuchowski) [...] gdy była ustalana jakaś tam kwestia [...]

[...]

Takie pieniądze otrzymywałby Starosta zgodnie z tymi dyskusjami prowadzonymi na komisjach.

[niezrozumiałe]


(Grzegorz Szafrański) Panie Radny, jeszcze raz proszę o powtórzenie pytania.


Bo tutaj nieścisłości są.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję.

Nie no, kwestię już zrozumiałem.

Pierwsza część pytania to została udzielona odpowiedź, a wynagrodzenie dotychczasowe

wynosiło 10620, tak?

Panie Starosto? Tak?

A teraz, w drugiej części pytania


Chciałem uzyskać informację, jaka kwota była zaplanowana

uśredniona na którą klub Prawa i Sprawiedliwości się wcześniej wstępnie zgodził.


Ile ona wynosiła?


(Waldemar Wawrzyniak) Ile dobrze pamiętam było to 17600 czy chyba 17620.

Bo nie mam tego zapisanego w tej chwili.


(Grzegorz Burcza) I to jest kwota uśredniona?

A minimalna wynosiłaby 12, tak?


(Waldemar Wawrzyniak) Nie, minimalna wynosiłaby, spojrzę jeszcze…


około 15600


(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo za odpowiedź.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.

Pan Radny Stanisław Hołubczak, proszę.

(Stanisław Hołubczak) Ja tylko, Panie Przewodniczący, chciałem przypomnieć o ustaleniach komisji

ale tutaj już przewodniczący mówi...

Myślałem tu o wykreśleniu tych podpunktów a)


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.


Pan Kazimierz Sać, proszę.

(Kazimierz Sać) A ja mogę z... Ja nie mogę się zginać.


(Grzegorz Szafrański) Można prosić?


(Kazimierz Sać) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.


Ja nie będę się odnosił do kwoty i z góry zaznaczam, że…


Zdecydowanie jestem za tym, że starosta winien godnie zarabiać

jako szef ogromnej firmy.


Chcę wspomnieć, czy też podkreślić zupełnie coś innego.


Informacja o tym, że wchodzi ustawa

wchodzi rozporządzenie, czy ustawa, która zmienia wynagrodzenie

Była znana, ile miesięcy temu?

Wiele, wiele miesięcy temu


Ostatnio spotkaliśmy się w gronie wójtów i burmistrzów

W każdej gminie…


Przewidywane są podwyżki dla pracowników.


Może ja dostałem niekompletny budżet.


Może kartka wypadła?


Ale nie zauważyłem żeby proponowano w tym budżecie, w projekcie budżetu podwyżki.


Szanowni państwo…

[kaszlnięcie]


Nie chcę opowiadać o tym, co nas otacza, bo wszyscy wiemy.

Pracownicy Starostwa i nie tylko Starostwa nie dostali ani złotówki podwyżki w tym roku.


Projekt budżetu nie przewiduje podwyżki w przyszłym roku.

[kaszlnięcie w tle]


Gdyby to mnie się tyczyło


Ja bym…


Odczekał chwilę z tą podwyżką, a zwłaszcza, że to wyrównanie

i tak jest od bodajże lipca, czy sierpnia.

Czyli nikt nic nie traci.


Gdybym ja bym na miejscu Pana Chmielowicza na pewno pierwszy nie wziąłbym podwyżki

dopóki nie wypracowałbym..


Schematu podwyżki dla pracowników.


Tak jak słyszeliście już po raz kolejny...

Leszek zaraz powie, że się zgadza ze swoim wcześniejszym przedmówcą

Że te dochody bieżące rosną bardziej niż wydatki bieżące.


Namawiam do tego...

Bo to będzie bardzo, bardzo nieetyczne.

I nie chodzi wcale o wysokość.

Tylko chodzi o to, że zbliżają się święta, inflacja szaleje

Podwyżki szaleją.


Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz.

Bo to nie jest żadna tajemnica.

Chodzi o strukturę wynagrodzenia.

Czyli Rysiu Chmielowicz miał dokładnie takie samo wynagrodzenie jak ja kończąc, tak?

Co to oznacza?


Czyli Starosta to dostaje w granicach, brutto, około 11


Sekretarz, skarbnik zbliżone kwoty.

Dyrektor koło 8


Średni personel koło, powiedzmy 6, 5. Tak?

A najniżej zarabiający koło... Mówimy teraz o brutto.

Tak jak ci z DPS-u, tak? 3, 4

Czyli jaka jest różnica między wynagrodzeniem Starosty obecnie a resztką pracowników?


To nie jest tłumaczenie, że ustawa tak nakazuje. To jest przespany okres


Starosta przespał okres przygotowania podwyżki w Powiecie.


Ukazuje się filmik na którym widać 100 milionów, 20 milionów i tak dalej

Ktoś tu mądrze powiedział.


Nie ma ważniejszej rzeczy niż człowiek.

Ja pamiętam rok 2017, nie będę wskazywał palcem radnych, którzy byli przeciwko podwyżce.

Uparłem się. Około 3 milionów złotych przeznaczyliśmy na podwyżki dla pracowników.

Dzisiaj pracownicy mają pełne prawo być sfrustrowani.

Wręcz wściekli.


Bo szalejące ceny i tak dalej, i tak dalej

a jeden starosta dostaję podwyżkę.

Namawiam do tego - wstrzymajcie się.

Tydzień, dwa tygodnie, znajdźcie pieniądze dla pracowników, a dopiero później


I ja wtedy dwie ręce do góry.

Nie, nie będę się poddawał. Ale dwie ręce do góry za przyznaniem

Jaką sobie wymyślicie podwyżkę.

Ale przede wszystkim kapitan musi najpierw zadbać o cały okręt.

A nie tylko wziąć sobie podwyżkę. A reszta co? W nosie?

Reasumując.

Jestem za podwyżką.

W sytuacji, kiedy nie będziecie mieli pomysłu na podwyżki dla pracowników, wstrzymuje się od głosu.


Uwierzcie mi, że pracownicy czekają wreszcie na pieniądze.


Które im się słusznie należą, nie tylko w DPS-ie. Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.

Proszę o zabranie głosu Pani Radnej Joanny Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Chciałbym się dowiedzieć

Analogicznie do dochodów, do zarobków Pana Starosty

Jak wyglądają dochody etatowego członka Zarządu?


I jak było w starej...


W starym wydaniu i jak będzie teraz, po podwyżce?


(Grzegorz Szafrański) Proszę, Panie Starosto.

(Waldemar Wawrzyniak) Właśnie, moment. Spojrzę, bo... Pani Skarbnik, Pani ma chyba lepsze notatki, niż ja tutaj.


(Agnieszka Mackojć) Ale co ma do tego etatowy członek Zarządu? Przecież rozmawiamy o wynagrodzeniu Starosty.

(Grzegorz Burcza) Ale z uzasadnienia nie wynika, że to dotyczy też Wicestarosty?

(Agnieszka Mackojć) Nie, absolutnie nie.

(Waldemar Wawrzyniak) Nie, dotyczy to... Ja nie mam właśnie tych danych tutaj. Bo to jest...

Dotyczy tak naprawdę Starosty wynagrodzenia, ustalamy.


(Grzegorz Szafrański) Proszę, Panie Starosto, jeżeli możemy...

(Waldemar Wawrzyniak) Nie mam tych danych.

(Marian Maliński) Ale ja Pani powiem z pamięci.

Bo to o mnie chodzi, tak?


7700 brutto.


(Kazimierz Sać) Ustawa mówi tylko i wyłącznie o [...]

(Grzegorz Szafrański) Czyli średnio można powiedzieć tyle, co dyrektorzy wydziałów.


Proszę.


(Joanna Duzinkiewicz) Uzasadnienie. Wyżej wskazany artykuł ustawy o pracownikach samorządowych

dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

Są to Starosta, Wicestarosta oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu, jeżeli...


Jeżeli statut powiatu tak stanowi.


(Grzegorz Szafrański) Tak, proszę Panie Stanisławie.


(Stanisław Hołubczak) Na podstawie tych samych przepisów można

kształtować wynagrodzenia dla Wicestarosty i dla członka Zarządu

Ale to nie Rada, a Starosta ustala.


(Joanna Duzinkiewicz) Rozumiem, że dochody [...]

(Stanisław Hołubczak) Znaczy... Muszą być dostosowane do tych nowych przepisów.

Natomiast to nie mówi wprost o podwyżce, tak?


Bo to wcale nie musi się wiązać z podwyżką.

Ja akurat tutaj nie jestem wcale się odnieść, bo nie wiem jakie Marian ma wynagrodzenie.

Z której tabeli i jakie tam są widełki.

Czy to ulegnie zmianie przy zastosowaniu nowych tabel?

To trzeba by było przeanalizować tutaj konkretnie określony przypadek.

Natomiast to daje możliwość zmiany wynagrodzenia.


(Kazimierz Sać) Wynagrodzenie Starosty uchwala Rada.

Wynagrodzenie osób, które Pani wspomniała ustala Starosta [...]

[wielu mówców, niezrozumiałe]


(Grzegorz Szafrański) Jeszcze do odpowiedzi tutaj zgłasza się Pan Marek Gołuchowski, więc poproszę.


(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo, panie, panowie radni.

Jest takie powiedzenie "ryba psuje się od głowy, a nie od ogona."

Wiemy doskonale co się stało. Została podpisana ustawa


która wyraźnie podniosła wynagrodzenia dla pracowników, kierowników samorządu


dla posłów, senatorów, ministrów, szefów gabinetów, premiera, prezydenta.

Ja nie słyszałem żeby w tym momencie posłowie czy senatorowie

I proszę żebyście dobrze mnie zrozumieli.

Nie mówię tu w żadnym razie ani o partii politycznej takiej, czy innej.

Mówię o całym sejmie.

Ja nie słyszałem żeby posłowie i senatorowie nie przyjęli tej podwyżki.

Ja nie słyszałem o tym żeby prezydent nie przyjął tej podwyżki.

Również nie słyszałem o tym żeby, w tym momencie, ministrowie, premier nie przyjęli tej podwyżki.

Ja się zgadzam w pełni, każdy chce zarabiać godziwie.


Jak najbardziej Ja się z tym zgadzam. To już dzisiaj tu było powiedziane.


Znowu odniosę się do lat uprzednich.

Będąc w poprzedniej kadencji przewodniczącym rady, a będą cztery kadencje.

Ja dokładnie pamiętam

a teraz też do pamięci wrócę

sekretarza z którym, Stanisławem, wtedy, kiedy był sekretarzem

że zawsze starosta miał maksa.


Zawsze miał maksa.


Przepraszam za kolokwializm.

Mówię maksa, czyli mówię o widełkach maksymalnych.

Nigdy nie było tak… No, możliwe. Dokładnie, maksymalne wynagrodzenie.

Pamiętam, bo podpisywałam jako Przewodniczący Rady

Na pierwszej kadencji, zaraz po wyborze te dokumenty.

Więc dzisiaj…


Nie widzę znowu jakichś powodów, żeby ten Starosta

miałby być inaczej traktowany od poprzedniego Starosty.


I znowu odniosę się do tego, co powiedział Pan... W tym momencie były Starosta Sać.

Ja się z nim zgadzam co do tego, że jego pracownicy też powinni dostać pieniądze.


Ja się z tym tak samo zgadzam.

Nie mniej jednak jestem przeciwny żeby ograniczać tutaj

w tym momencie podwyżkę dla obecnego starosty.


Skoro przez pięć poprzednich kadencji

pan poprzedni starosta miał maksa.

To dlaczego ten ma mieć mniej?


Ja po prostu mówię w tym momencie

zróbmy wszystko faktycznie, znajdźmy pieniądze w budżecie.

I nie mówię tego z racji populizmu

który tutaj uprawia kolega Sać.

Mówię to zupełnie szczerze.

Znajdźmy pieniądze na podwyżki dla pracowników

bo im się naprawdę to należy.


Wszyscy widzimy doskonale, co się dzieje z cenami.

Musimy nad tym się pochylić.

Natomiast dzisiaj, gdy dyskutujemy na temat

wynagrodzenia starosty


nie uważam żebyśmy popełniali jakiekolwiek

faux pas polityczne, żeby tutaj w tym momencie odkładać to na później.

Tak samo pracuje, tak samo ma prawo do...

Zgodnie z nową ustawą do swojego wynagrodzenia.

Tyle z mojej strony.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Proszę.


(Kazimierz Sać) Nie będę polemizował z Panem Gołuchowskim.

Ja nie jestem lekarzem, który leczy słuch.


Powtórzę jeszcze raz.


Nie wnoszę żadnego... Ja nie wnoszę. Z tego, co słyszałem to Pan Grzegorz Burcza proponował.

Jakieś ograniczenia, a nie ja.

Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń co do wysokości wynagrodzenia.

Ale jeśli Pan Gołuchowski już wspomina

To oczywiście, że Starosta miał najwyższe wynagrodzenie.

I co roku pracownicy dostawali podwyżki.


Co roku.

W tym roku pracownicy nie dostali podwyżki.

W projekcie budżet nie przewiduje się podwyżki poza bodajże dla DPSów.

Dla pozostałych nie przewiduje się podwyżki.

I ja nawiązuję do tego.


Żeby wypracować podwyżki dla pracowników

a nie ograniczać wynagrodzenie dla starosty.


Jak się nazywa ten lekarz od... Laryngolog?

Załatwię receptę albo skierowanie.

Takie jest moje stanowisko. Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Mackojć, proszę


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo.

Mam podobne zdanie co Pan Marek Gołuchowski.

Bo skoro ustawodawca, patrz rząd PiS-u dał nam możliwość...


Otworzył wachlarz wynagrodzeń.

Więc dlaczego nie skorzystać z maksymalnych?

Jestem jak najbardziej za

Tym bardziej to co mówił pan Grzegorz Burcza

przed momentem, że spadnie na nasz, na nas deszcz pieniędzy z dobrego ładu.

Więc wystarczy pieniędzy i na wynagrodzenia Starosty

I na podwyżki dla DPS-u i dla pozostałych pracowników

gdzie też tutaj się zgadzam z tym, co mówił Pan Kazimierz

że trzeba pomyśleć tutaj o tych ludziach

I wiem, że Zarząd o tym myśli, bo były rozmowy na ten temat.

Także jak najbardziej jestem za maksymalnym wynagrodzeniem

i za tym będę głosować jeżeli taka będzie wola radnych.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Starosta rozumiem, że się odniesie do zapytań?

(Ryszard Chmielowicz) Trudno się mówi we własnej sprawie.

Akurat tak się złożyło, że byłem wczoraj i dzisiaj na spotkaniu ze starostami

i wiem jaka filozofia tworzenia tych ich wynagrodzeń

i w ościennych powiatach otrzymali to górne wynagrodzenie.

No i tak pewnie trochę niefajnie się... Niefajne byłoby samopoczucie

gdyby to akurat u nas ja miałbym mieć mniej niż te ościenne powiaty.

Ale zgadzam się tutaj z Kazikiem, że no nie sposób przejść do porządku dziennego

Nie biorąc pod uwagę, no oczywiście tych słusznych roszczeń pracowniczych.

No nie jest tajemnicą, że galopuje inflacja, że w przyszłym roku można się spodziewać 10%

czyli realnie będą mniej zarabiali.

No i dzisiaj liczymy i zastanawiamy się. Ten budżet jeszcze jest analizowany cały czas

i zastanawiamy się jak to zrobić, żeby usatysfakcjonować naszych pracowników.

Zasłużyli na to, zwłaszcza, że ten rok był niesamowicie trudny

i dzisiaj, na koniec tego roku na pewno będą nagrody.

Bo to jest już uzgodnione i te nagrody otrzymają przed świętami, jak to było w latach poprzednich.

I liczymy i zapewne będą też i podwyżki w przyszłym roku

bo to będziemy zmuszeni zrobić.

Także mam tą świadomość... I jeżeli o szczegółach będziemy rozmawiali

bo tutaj trudno mówić o szczegółach

jak to wszystko jest w trakcie, to wszystko tworzy się na bieżąco.


To dzisiaj analizując to, jak subwencje tam wpłynęły te jeszcze wyrównawcze, milion siedemset

To wszystko jest... Tworzy się z dnia na dzień wręcz też

No więc oczywiście

Komisja i Zarząd przedstawi w najbliższym czasie możliwości finansowe podwyżek dla pracowników.

(Kazimierz Sać) Rysiu [...] pytanie

Mówisz, że rozmawiałeś ze starostami [...] [...]rozmawialiście tylko o podwyżkach dla starostów?

Czy w innych powiatach też nie przewidują podwyżek dla pracowników?

Z tego co ja się orientuję [...] za wójtów, burmistrzów.

W gminach przewidywane są podwyżki około 10% dla pracowników.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, zgadzam się z tobą.

(Kazimierz Sać) I z drugą tezą też się musisz zgodzić.

W Powiecie, w tym roku nie było podwyżek.


W najgorszym okresie.


A Ty mówisz, że się zastanawiać będziecie?

Przecież nad tym można się było zastanawiać było pół roku temu.

Kiedy była świadomość tego, że będzie zmienione wynagrodzenie starosty.

(Ryszard Chmielowicz) Jakie pół roku?. Od 25 października zgodnie z ustawą.

Pół roku... W ogóle nie myślałem o żadnych podwyżkach.

(Kazimierz Sać) O tym jak ustalałeś [...]

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Radny Hołubczak, proszę.


(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, Pan swoimi wypowiedziami prowokuje mnie

do wypowiedzi i nie mogę pozostać tutaj bez bez słowa.

Jesteśmy, o ile dobrze kontroluję

w puncie 13 porządku dzisiejszej sesji.

Do końca jest jeszcze 10 punktów.

A my dyskutujemy.

I właściwie w wyniku wypowiedzi należałoby wnieść wniosek o rozszerzenie tego porządku

o analizę projektu budżetu na przyszły rok.

Czy chcemy to robić dzisiaj?.


Nie, no ale to zastanówmy się, o czym my rozmawiamy?

Jeżeli chcemy analizować projekt budżetu, ja nawet nie wiem czy ktoś ma?

Bo ja akurat dzisiaj nie przygotowałem.

I szczerze powiem, jeszcze go nie przeglądałem.

I nie martwmy się o to, o czym będziemy dyskutować podczas analizy projektu budżetu.

To, że projekt powstał, to jest oczywiste, bo termin minął.

Natomiast do uchwalenia to jeszcze trochę pracy.


I dzisiaj nie powinniśmy szczególnie...

Jest godzina po siedemnastej a my jesteśmy w 13 punkcie porządku.


Panie Starosto no ograniczmy te dyskusje do szczegółowych przygotowanych projektów uchwał.

Bo będziemy rozmawiać o przyszłym roku.

Może uchwalmy już dzisiaj co będziemy robić w przyszłym roku w całości.

Albo starajmy się dojść do końca dzisiejszej sesji.

I zróbmy jutro, pojutrze.

Albo w następnym tygodniu kolejną sesje.

I rozpatrujmy kolejne problemy.


(Grzegorz Szafrański) Zgodnie z sugestią... Ale proszę tylko ostatnie w tej kwestii.


(Kazimierz Sać) Moje pytanie tyczy się podwyżek dla pracowników.

Uważam to za niezwykle istotne.

I oczekuję odpowiedzi i deklaracji Starosty.

Jeśli to dla Pana Hołubczaka nie jest ważne

czy pracownicy będą mieli podwyżki

i dlaczego nie mają podwyżek.


To już jest jego problemem.

Dla mnie jest niezwykle istotny.

Bo byłem przez ileś tam kadencji

pracodawcą dla wielu ludzi.

I dzisiaj oni do mnie zwracają się.

Z pytaniem, dlaczego nie mają podwyżek.

Dlaczego za chwilę nie będą mieli co do przysłowiowego garnka wrzucić.


I nie chodzi o analizę budżetu.


(Grzegorz Szafrański) Dobrze. Pan Grzegorz, Radny Burcza, proszę.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo.

Tutaj tak naprawdę chodzi o jedną konkretną kwestię.


O sprawy czysto etyczne.

O sprawy związane z solidaryzowaniem się z pracownikami

którzy faktycznie tych podwyżek nie dostają.

Tutaj trzeba głośno i wyraźnie wyartykułować.

Jeżeli faktycznie...


Poprzednicy bardzo słusznie zresztą podkreślili

że to rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował tą ustawę

I w myśl za tą ustawą mają być faktycznie podwyżki.

Zostały one zaproponowane w widełkach dość szerokich finansowo, dość szerokich.

I chciałbym zwrócić uwagę na to jeżeli do tej pory.

Starosta Powiatu Gryfickiego zarabiał 10 620 zł

Po zaproponowanej dzisiaj podwyżce

będzie zarabiał 19 470

To faktycznie...


Gdzie tutaj mamy te normy etyczne?

I chociażby solidaryzowanie się z pracownikami

którzy zostali pominięci.


I to czy to pracownicy DPS-u, czy to pracownicy administracji

czy to pracownicy Powiatu, Starostwa.


Nagrody te kończące rok, to tego tematu nie nie załatwią.

Tu chodzi o procentową podwyżkę, dokładnie tak.

Ja o tym chciałbym tylko dopowiedzieć i doprecyzować.

My też nie jesteśmy przeciwko realizacji tej uchwały.

Oczywiście, że tak. Podwyżka jak najbardziej się należy.

To z tym nie ma co polemizować.

Jasne, że tak.

Nie minimalna i z tym też nie ma co polemizować.

Ale ten środek był optymalny.


Do którego my się przychyliliśmy jako klub Prawa i Sprawiedliwości.

Ale jeżeli mamy rozbieżność prawie 100%.

I podwyżka wynosi prawie 100%

To gdzie w przedsiębiorstwach, gdzie w jednostkach jakichkolwiek

jest takiego rodzaju gigantyczna podwyżka?

Tu mi chodzi tylko o solidaryzowanie się.

Albo aż. I o etykę przy podejmowaniu tej uchwały.


Dziękuję bardzo.

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Pan Starosta Wawrzyniak. Dziękuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Panie Przewodniczący, zgadzam się tutaj z kolegą Stanisławem.

Dotyczącym tego, że założenia do budżetu

nie są jeszcze budżetem.

My nad tym będziemy pracować.

O czym pewnie wszyscy będziemy powiadomieni

i będziemy mieli okazje się wypowiedzieć.

Pan Starosta wspomniał o tym

że planowane nagrody na ten rok i podwyżki na zeszły.

Są w opracowaniach, ponieważ musimy tak naprawdę się zorientować na czym stoi powiat.

To nie jest temat zamknięty.

Bo budżet nie jest uchwalony.

Będziemy nad nim pracować i tak jak wspomniał Pan Starosta

Nikt o tych pracownikach naprawdę nie zapomina.

Wierzcie nam, że spędza nam to też sen z powiek.

Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym Grzegorz mówisz.

To ustawodawca te widełki otworzył.

To nie jest tak, że pan Starosta czy ktoś inny, my sobie to wymyśliliśmy

Te przepisy przyszły z góry.

I nawet gdybyśmy nie chcieli uchwalać

to i tak one by weszły w życie, oczywiście w odpowiednich tam widełkach, czy parametrach

bo bo tak prawo mówi.

To nie jest, że ktoś się o to ubiegał, chciał.

Zostało to otwarte, została ta furtka otwarta.

Czy dzisiaj... I moim zdaniem jeżeli wszyscy burmistrzowie

wójtowie też stoją przed takim dylematem.

A słyszymy, że też mówią o podwyżkach maksymalnych

bo ta podwyżka, to może być podwyżka na lata, która pewnie kiedyś długo, długo nie będzie ruszana.

Przyszły, następny starosta ewentualnie jeszcze następny pewnie będzie

też w tych widełkach wynagrodzenie pobierał.

Myślę, że tutaj powinniśmy zakończyć tą dyskusję.

Podwyżka jak najbardziej w maksymalnej wysokości.

Nie robi problemu moim zdaniem.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję, proszę jeszcze Pan Marek Gołuchowski.


(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo radni. Ja naprawdę ostatnie zdanie w tym temacie.

Ja wierzę w to, że znajdą się pieniądze na podwyżki dla pracowników.

Bo wszyscy jesteśmy, widzę, tego samego zdania.

Więc przy omawianiu budżetu

ja nie wierzę, że ktoś się dzisiaj tutaj pięknie prezentuje

mówimy o podwyżkach, a na końcu to zostanie przemilczane.

Skoro jesteśmy tego samego zdania

no to trzeba szukać tych pieniędzy w budżecie.

Analizować ten budżet i dać te podwyżki.

To jest pierwsze zdanie.

I ostatnie jak powiedziałem.

W ustawie budżetu naszego państwa na rok 2022.

Przypomnę tylko, że płace w administracji państwowej

są nadal zamrożone, to jest piąty rok zamrożonych płac

w administracji państwowej.

Też w ustawie na rok 2022

rząd od pięciu lat nie podniósł

w administracji rządowej pensji pracownikom.


I to są namacalne sprawy.

Proszę bardzo, rzecznik Solidarności. Z października wypowiedź.

"Rząd w założeniach ustawy budżetowej na rok 2022

przyjął pensje w budżetówce pozostaną na takim samym poziomie jak dziś."

A to oznacza kolejny rok nawet bez waloryzacji wynagrodzeń.


Ja tu nie zmyślam.

To jest słowa rzecznika, Pana [Rzecznika Solidarności]

I tam też jest w dialogu prowadzona dzisiaj ze związkami zawodowymi

ta rozmowa na temat podwyżek.

Ale w założeniach ustawy zaznaczam, nie ma tych podwyżek.

A my, skoro tutaj tak pięknie wszyscy się zgadzamy

że trzeba dać ludziom podwyżki.

No to trzeba usiąść i poważnie przeanalizować ten budżet.

Tylko to nie jest ten punkt, bo ten punkt odnosi się konkretnie

do tego co musimy zrobić, bo ustawodawca przyjął projekt ustawy w październiku

który jasno mówi, że założenia pensji Starosty, kierownika jednostki budżetowej.

są takie, czy tam burmistrza, czy wójta

na takim, a takim poziomie.

I przejdźmy do meritum, a o podwyżkach dla pracowników będziemy rozmawiali jak się spotkamy.

I zrobimy na pewno wszyscy to, żeby te podwyżki się pojawiły.

Tyle z mojej strony ja proszę o zamknięcie dyskusji.

O przejście merytoryczne teraz już do jakby projektu uchwały, która została zaprezentowana.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.

Też uważam dyskusję już za zamkniętą.


Natomiast mamy tutaj w projekcie uchwały

autopoprawki, czyli zmiany w §1 punkt a)

Zostaje wykreślony.

W punkcie drugim podpunkt a) również zostaje wykreślony.


Punkt 3, podpunkt a) również zostaje wykreślony z projektu uchwały.

Pozwolicie państwo, że teraz odczytam treść uchwały.


Z propozycjami komisji budżetowej...


Tak, tak, tak. W związku z tym...

Te zmiany, oczywiście.

Dlatego proszę o przygotowanie tablicy z autopoprawkami do uchwały...


Do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego.


(Marek Gołuchowski) Przewodniczący Komisji Budżetowej prezentował przecież te zmiany.

(Grzegorz Szafrański) Tak, były prezentowane te poprawki, tak.


(Kazimierz Sać) Czyli ja zrozumiałem to w ten sposób, że pracownicy dostaną

odpowiedź od Marka Gołuchowskiego w imieniu wszystkich

że być może tak

Może się coś uda. Nie wiadomo co, nie wiadomo kiedy, tak?


Dobra, nie oczekuję odpowiedzi.


(Grzegorz Szafrański) Proszę, mamy tablice do głosowania.

Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego

Dotyczy to punku 13.


Proszę o przegłosowanie.


Tak do auto... W tych autopoprawkach są zaproponowane również stawki wynagrodzenia Pana Starosty.


Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu została przegłosowana

11 głosów za, wstrzymujących się... Wstrzymało się 3 radnych


Proszę o przygotowanie tablicy do głosowania

projektu uchwały wraz z naniesionymi już poprawkami.


Pozwolicie państwo, że teraz projekt uchwały odczytam.


(Marek Gołuchowski) Panie Przewodniczący, nie było do tej pory jakby...

[...]

(Grzegorz Szafrański) To jest ważne, więc uważam, że też powinno być przeczytane


Uchwała w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego


Na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia…


Dobrze pozwólcie, że przeczytam, tak? To wynika z ustawy.

Z dnia 5 czerwca 98 roku o samorządzie powiatowym

oraz rozporządzenie rady ministrów z dnia 15 maja 2018 roku

W sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych

i rozporządzenia rady ministrów z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych


W związku z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala co następuje.


Ustala się wynagrodzenie...

§1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Powiatu Gryfickiego

W wymiarze miesięcznym pkt 1 wynagrodzenie zasadnicze


a) obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku


w wysokości 10 250 zł


Stawka minimalna 8 200, maksymalna 10 250 zł


Jest w projekcie, jest w uchwale.

Pkt 2 dodatek funkcyjny, a) obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku

w wysokości 3150 zł

Minimalna stawka 2520 zł maksymalna 3150 zł


Pkt 3 dodatek specjalny.

a) obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku

w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

I dodatku funkcyjnego przysługujących od dnia 1 sierpnia 2021 roku

co stanowi 4200 zł

Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§3. Traci moc uchwała nr II/14/18 Rady Powiatu Gryfickiego


z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie

wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Proszę o tablice do głosowania.


4020, tak.


Nie, nie, 4020

Za głosowało 11 radnych, wstrzymało się 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję


W porządku obrad punktem 14 jest podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zasad naliczenia i wypłacenia diet oraz zwrotu kosztów podróży

dla radnych Rady Powiatu Gryfickiego.

I komisja budżetowa przygotowała propozycję wprowadzonych zmian.

Proszę o przedstawianie Pana Przewodniczącego Komisji do uchwały.

(Leszek Stuła) Szanowni państwo przejdę do meritum sprawy

Czyli po prostu, konkretnie powiem ustalenia komisji budżetowej


Ustala się zryczałtowaną wysokość diety zwaną dalej dietą

dla radnych w zależności od pełnionych funkcji w następujących wysokościach.

Przewodniczący rady 90%

70% wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji

a 90% jeszcze nie, to etatowy członek zarządu

60% wiceprzewodniczący komisji

Pozostałych radni 50%

Z 70% 2.4-krotności kwoty bazowej

określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

na podstawie przepisu ustawy z dnia 23 grudnia 99

O kształtowaniu wynagrodzeń dla państwowej straży budżetowej

O zmianach niektórych ustaw

Kwota bazowa wynosi w wyliczeniach 1789

Po przeliczeniu 70% oraz 2.4-krotności

To wynosi, wychodzi w kwotach...

Podam w bezpośrednich kwotach jak tu z przeliczeniach wynika

w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Przewodniczący rady 90%

Wynosi 2705


Wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji

2104

Wiceprzewodniczący komisji 1804

Pozostały radny, zwykły radny bez pełnionych funkcji 1503

I etatowy członek Zarządu również 90% czyli w wysokości, jak Przewodniczący Rady

2705 zł

Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność

w posiedzeniu rady, komisji, zarządu lub innej w wyznaczonym spotkaniu

wysokość należnej diety pomniejszona o 10%

Dieta nie przysługuje w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego

w żadnych pracach na rzecz rady w danym miesiącu.

Dieta w danym miesiącu ulega potrąceniu

proporcjonalnie odpowiadającej stosunkowi liczby

nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na posiedzeniach komisji, sesji, zarządu

Do wszystkich... Do liczby wszystkich posiedzeń komisji, sesji, zarządu

do których on był zobowiązany w tym miesiącu uczestniczyć.


Taka jest propozycja.

W przypadku zbiegu podstaw

obliczenia diety radnym przysługuje

jedna dieta zryczałtowana w najwyższej wysokości.


Proszę?


(Grzegorz Szafrański) Ja zrozumiałem, że w projekcie

uchwały mamy zmiany dotyczącą


funkcji przewodniczącej rady 100%, tak?

I przelicznik 2,4-krotności kwoty bazowej. Tak zrozumiałem, tak?

(Leszek Stuła) Nie, Przewodniczący Rady 90%

To się nie zmienia o te procenty

tak jak było dotychczas 90%

90% ma przewodniczący rady i etatowy członek zarządu...

(Grzegorz Szafrański) Z tego co wiemy, Panie Przewodniczący

ustalenia były Komisji Budżetowej tak na 100%

Ponieważ to byłby jedyny przypadek

gdzie dieta byłaby mniejsza, jak dotychczasowa


(Leszek Stuła) Tak?

No to przepraszam, to się być może zagubiłem w tym momencie.

(Grzegorz Szafrański) Tak, tak i to wynika z analizy przeliczeniowej.

Dziękuję.

Proszę, poddanie pod dyskusję projekt uchwały.


Pan Kazimierz, proszę.


(Kazimierz Sać) Panie przewodniczący.


Gdybym dostał odpowiedź na pytanie w temacie

który poruszyłem przy temacie wynagrodzenia dla Starosty


To w zasadzie nie miałbym kolejnych pytań


W tej chwili, Panie Przewodniczący przekaz do mieszkańców, do pracowników idzie następujący.


Starosta dostaje określony procent podwyżki


Radni biorą sobie podwyżkę

już nawet nie wiem ile to jest tam 10, 20 czy 40%


A pracownicy powiatu zostają odprawieni z kwitkiem

czyli "a pomyślimy o was"

"Coś się wymyśli"

Czy wy naprawdę?

Nie macie chociaż trochę


Szacunku do innych ludzi?


Czy to takie trudne było?


Ileś miesięcy temu przygotować to wszystko w sposób cywilizowany?


Bo ja teraz słyszę, że mamy się wszyscy śpieszyć

bo jakaś tak kolacja czy coś tam czeka, tak?

Bo wystygnie?


Temat pracowników jest w ogóle nieistotny. Najważniejszy jest co?


No okej.


Robicie to rewelacyjnie.

Wziąć wynagrodzenie, wziąć diety

Pójść na kolację, a resztę wszystko w nosie.

Gratuluję wam, dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowny Panie Przewodniczący. ziękuję za udzielenie głosu


Ja tu w związku z wątpliwościami, które nawet przedstawił Pan Przewodniczący Komisji Budżetu.

Mam też wątpliwości i stąd chciałbym bardzo precyzyjną informację otrzymać.

Bo tutaj Przewodniczący Rady 90, skreślamy na 100 I 2.0-krotność bazowa

Zmieniamy na 2.4


Mimo, że było inaczej

Ile w takim układzie? Bo jeszcze Pan Przewodniczący raczył powiedzieć

Byłby to pierwszy przypadek, że


Kwota, wysokość diety byłaby niższa niż dotychczasowa.

To ile wynosiła do tej pory dieta przewodniczącego rady?

A ile będzie wynosiła po tych zmianach?


(Grzegorz Szafrański) Z mojej wiedzy dieta wraz z ryczałtem

na przejazd Pani Przewodniczącej czy Pana Przewodniczącego

to jest bodajże kwota 2700

a różnica to jest o 30 zł

(Grzegorz Burcza) Ale bodajże to nie jest odpowiedź-

(Grzegorz Szafrański) Ja mówię, ja nie mówię szczegółowo

To może być różnica 10, może 20 zł

ale dieta Przewodniczącej Rady wraz z ryczałtem

na kilometry, w przeliczeniu na kilometry


pozostaje praktycznie bez zmian.

Różnica to jest bodajże 30 zł, może 40 Nie mam tutaj danych w szczegółach.


(Grzegorz Burcza) No skoro głosujemy to chyba wypadałoby, żebyśmy wiedzieli, jaka to kwota jest

zwłaszcza, że padły takie wątpliwości.

(Grzegorz Szafrański) Czy Pan Wicestarosta jest w stanie

odpowiedzieć, bo gdzieś tam dyskusja była na ten temat?


(Grzegorz Szafrański) Ale nie wiem, czy teraz jesteśmy w stanie też zweryfikować.


Proszę.


(Agnieszka Mackojć) Gdybyśmy zostali przy 90% jak tutaj było

dieta byłaby niższa po wprowadzonych zmianach

Niż była dotychczas, bo tam była dieta plus właśnie ryczałt


Ryczałt kilometrowy, tak?


(Grzegorz Szafrański) Kilometrowy, tak.

(Agnieszka Mackojć) W tej chwili tego ryczałtu nie ma

i niestety podwyższenie diety

nie jest równy ryczałtowi także ona byłaby niższa, jak do tej pory.

(Grzegorz Szafrański) Blisko chyba 200zł byłaby niższa.

Agnieszka Mackojć)Tak, a w tym momencie przy 100% jest chyba o 36 zł większa.


(Grzegorz Szafrański) Pan Marek Gołuchowski, proszę.

(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo radni, ja jeszcze raz powtórzę.

Budżet i założenia, wszyscy wiemy doskonale

że trzeba było w tym momencie przygotować

budżet musiał trafić do radnych

Nad budżetem będzie czas, żeby pracować.

Jeżeli dzisiaj naprawdę jest tu taka zgoda

i pełna zgoda, że trzeba dać ludziom podwyżki

No to czego my się boimy?


Jeżeli dzisiaj mówimy wszyscy jednym głosem

"trzeba dać pracownikom podwyżki"

No to trzeba będzie im dać.


Natomiast w temacie tej uchwały.


Przypominam znowu, że nie jest to nasz wymysł, tylko dostosowujemy uchwałę

do bieżącej sytuacji która była spowodowana dwoma czynnikami.

Po pierwsze spadliśmy z powiatu między 60, a 120 000 mieszkańców

Do powiatu poniżej 60 000 mieszkańców

gdzie ustawa o samorządzie powiatowym

precyzyjnie określa 3 widełki dla 3 rodzajów powiatów.

Do 60, między 60 a 120 i powyżej 120

I zgodnie z tą ustawą


I wprowadzonymi zmianami przez ustawodawcę

w tej chwili my tylko i wyłącznie poprawiamy naszą uchwałę.


My musieliśmy to zrobić.

I to czas najwyższy był żeby to zrobić.

Więc w tym momencie, skoro w Komisji Budżetu i Finansów...

Ja nie wiem, kto jest członkiem Budżetu i Finansów

Przepraszam, bo nie byłem, nie jestem członkiem.

Jeżeli takie padają propozycje

i też wybraliśmy do tej komisji naszych przedstawicieli

To czemu tego nie mów...

O tym nie rozmawialiśmy na innych komisjach, wspólnych komisjach?

Czemu teraz ten cyrk tutaj?


Ja drodzy państwo radni... Przepraszam powiem raz jeszcze, kiedyś już to powiedziałem.

Samorząd powiatowy jako twór został źle skonstruowany.


Ale jesteśmy w takich realiach i tak pracujemy.

Może jak rozwiążą powiaty i wróci dawny Urząd Rejonowy z Naczelnikiem Urzędu Rejonowego

nie będzie takich jak dzisiaj sytuacji.

Tyle z mojej strony.

(Grzegorz Szafrański) Ja pozwolę jeszcze dopowiedzieć

że regulujemy uchwałę która była podjęta w 2011 roku

Czyli 10 lat temu.

Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Wczoraj, na komisjach wspólnych

były trochę inne ustalenia, tak?

Ustalenia wynosiły nie 2,4, a 2,2 i tu jest...

Słucham? Czy 2,3. Tak?

2,3 nie 2,4 tak?


Wczoraj były inne ustalenia i dzisiaj są inne ustalenia.


(Grzegorz Szafrański) Ad vocem Pan Marek Gołuchowski, proszę.


Marek Gołuchowski) Drodzy państwo, jeżeli mówimy o różnicy między 2,3 a 2,4

Przy kwocie bazowej, która jest zdefiniowana w ustawie o samorządzie powiatowym

i wynosi gdzieś tam 2 tysiące coś zł

To przy 10%, 0,10 to mówimy o kwocie 20 zł w skali miesiąca.


Tak dobrze? No ale mówię

To mówimy o 0,1 w stosunku do ustaleń wczorajszych.

Ja naprawdę nie mam nic przeciwko

żeby było to co było ustalone na komisji.

Mnie nie było na komisji, przepraszam.

Jeżeli było 2,3 - niech będzie 2,3

Nie róbmy cyrku, bo robimy w tej chwili cyrk o 10 czy 15 zł różnicy.

(Grzegorz Szafrański) Proszę o głos Panią Radną Agnieszkę Mackojć.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, mogę się mylić

ale to jest chyba taki model szwedzki funkcjonowania rady

gdzie rada ustępująca ustanawia diety radzie wstępującej.

Trzeba wziąć pod uwagę to, że my w zasadzie jesteśmy u schyłku.

Zostało nam 2 lata

Zaraz ten czas minie i trzeba wziąć pod uwagę że my ustalamy kolejnym radom

biorąc pod uwagę analogię 10 lat temu te stawki były ustalane.

I pewnie na kolejne 10 lat my je ustalimy dziś, tutaj.

Więc chyba nie ma się co tu rozdrabniać Nad 2,2 / 2,4 / 2,3

Bo tak mówił Pan Marek Gołuchowski to są groszowe sprawy.

To jest 20 zł między dziesiątą procenta.

Może tyle, dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Proszę, Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Chciałem odnieść się do wypowiedzi Radnego Marka

To nie jest tak, że to jest ostatnia chwila

na uchwalenie tej uchwały czy na zmianie tej uchwały

Dlatego, że dotychczas obowiązujące przepisy

Określały maksymalną wysokość diety

w taki sposób, jak mieliśmy to zapisane w uchwale.

Wiec to nie jest tak, że wcześniej można było cokolwiek zrobić.

My dzisiaj robimy to, co nakazują nam nowo wprowadzone przepisy.

Tylko tyle.


(Grzegorz Szafrański) Proszę, Pan Radny Czesław Bukowiec.


(Czesław Bukowiec) Proszę państwa, ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to

że w realiach, powiedzmy, cofniemy się o 2,5 roku

funkcjonowaliśmy w realiach pewnej normalności, pewnej takiej stabilizacji.

Jeśli chodzi o inflację, bo inflacja ocierała się nieraz o deflację.

Były takie momenty.

Teraz wchodzimy w zupełne nowe realia.

I przypomnę, że w tamtym okresie jak pamiętam budżet był zmieniany

praktycznie na każdej, na każdej, na każdej sesji.

I konia z rzędu dziś temu, kto potrafi przewidzieć co będzie za miesiąc

a nie mówiąc o tym co będzie za rok

Euro w tamtym okresie kształtowało się na poziomie 4,30 - 4,40

To było maksimum.

Dziś euro dochodzi do 4,70 albo już jest 4,70

I nie wiemy co będzie w następnym tygodniu

Chcę tylko państwu przypomnieć, zaznaczyć. Bo są inne, inne informacje rządowe

a inne są realia.

My w tej chwili jesteśmy importerem żywności netto.

Nieprzetworzonej.

Surowca do produkcji żywności.

Zobaczymy, jaka będzie perspektywa

do końca roku po żniwach.

W tej chwili rolnictwo boryka się z drastycznymi podwyżkami

cen środków do produkcji rolnej

Rzędu 300% w przypadku nawozu.


Jeżeli ktokolwiek zdecyduje się na

zaangażowanie własnych środków, które wypracował

w tą konkretną produkcje i oczekuje zysku


To [śmiech] naprawdę sam sobie zakłada powróz na szyję.

Dziękuję.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.

Mamy przygotowaną, proszę państwa, tablicę do głosowania autopoprawki.

Pozwolicie, że wskażę.

W §2. ustala się zryczałtowaną wartość

wysokości diety zwanej dalej dietą dla radnych w zależności od pełnionych funkcji

w następującej wysokości.

Przewodniczący rady 100%


I poniżej autopoprawka dotyczy części z 70%

2,4-krotności kwoty bazowej


Proszę o głosowanie... Odczytam.

Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad naliczenia wypłacenia diet

oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Gryfickiego


Dziękuje bardzo za głosowanie.

Głosowało 14 radnych.

Za autopoprawką było 11, oddało głos.

3 się wstrzymało.

Autopoprawka została przyjęta.

Proszę teraz o przygotowanie tablicy do głosowania projektu uchwały.

Czy czytać całą uchwałę?

Nie, w takim bądź razie poddaję pod głosowanie


podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad naliczenia i wypłacenia diet

oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Gryfickiego

z przyjętymi poprawkami.


Dziękuję.

Za głosowało 11 radnych, wstrzymało się 3


Uchwała została przyjęta.


W porządku obrad...


Punktem następnym jest...

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania przewodniczącego

Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego


Są to wybory jawne.

Mamy taką informacje, że komisja ukonstytuowała się.


Zaproponowała kandydaturę na przewodniczącego naszego kolegę radnego, Pana Bereżnickiego Pawła.

Jego...

Wyraził zgodę, a jego nieobecność dzisiaj jest usprawiedliwiona i podyktowana problemami...

No pogrzebem, można powiedzieć.

I jego akceptacja jest podtrzymana.

W związku z tym, jeżeli państwo też to akceptują

proszę, przystąpimy do głosowania.


Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołanie przewodniczącego

Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Rady Powiatu Gryfickiego


Już, już, ja do tego wracam. Już sekundę, tylko wezmę...


Tak, proszę.

(Stanisław Hołubczak) Panie przewodniczący w kwestii formalnej.

Czy zgoda Pana Bereżnickiego jest na piśmie?


Gdzie?


(Grzegorz Szafrański) Złożył akces na piśmie.


(Stanisław Hołubczak) W mojej ocenie w Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

nie ma nic takiego pilnego co musiałoby być załatwione natychmiast.

I wybór pod jego nieobecność wydaje mi się nieuzasadniony.


(Kazimierz Sać) Czyli jest na piśmie [...]?


(Grzegorz Szafrański) Jest na piśmie i taka też jest propozycja, żeby jednak to...


Ten projekt uchwały przegłosować.

Poddać pod głosowanie.


Za uchwałą głosowało 14 radnych.

W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa

zostaje Pan Paweł Bereżnicki.


Punkt 16 porządku obrad.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania przewodniczącego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gryfickiego.


I tutaj miałem informacje też do biura rady wpłynęło

że komisja się ukonstytuowała.

Zaproponowała na przewodniczącego Pana Radnego Grzegorza Burczę


I moje pytanie, czy Pan Grzegorz Burcza podtrzymuje?

I akceptuje? Tą propozycję?


Grzegorz Burcza) Tak, wyrażam zgodę.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo.

W takim bądź razie proszę…

Chyba, że są inni kandydaci?

Proszę, panie Marku.

(Marek Gołuchowski) Ja, szanowni państwo...


Taka moja delikatna uwaga.

Wyszedł Pan Starosta. Żeby nie było, że przeciwko Grześkowi wyszedł na moment głosowania.

Poczekajmy chwilkę na pana Starostę.

Niech też odda w tym głosowaniu swój wyraz

albo poparcia, albo...

(Grzegorz Szafrański) Cenna uwaga, cenna uwaga.

(Marek Gołuchowski) Panie Starosto, jesteśmy przy głosowaniu

Kandydatury Pana Radnego Burczy na przewodniczącego

Zapraszamy do głosowania. Czekamy na Pana.

(Grzegorz Szafrański) Było podejrzenie, że Pan Starosta celowo wyszedł.


(Waldemar Wawrzyniak) Pytanie... Było zapytanie jeszcze inne. Czy są inni kandydaci.

(Grzegorz Szafrański) Proszę o tablicę do głosowania.


Tak, pytałem oczywiście, czy są inni kandydaci, ale nie widzę.


Las rąk w górę, także...


Jednogłośnie Pan Radny Grzegorz Burcza, jednogłośnie został wybrany

na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego. Gratulacje.


(Kazimierz Sać) Ja mogę tylko powiedzieć, że rzeczy niemożliwe w tej radzie stają się możliwe.


(Grzegorz Szafrański) I tak prawdopodobnie będzie, Panie Kazimierzu, z budżetem.


To nie żart, to nie żart, Panie Kazimierzu.


Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyboru przewodniczącego/przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego


I proszę państwa w związku z tym, że to jest wybór...


Wybory są tajne. W związku z tym...


Tak, w związku z tym najpierw proszę podać kandydatury

jednocześnie do pełnienia tej funkcji i jednocześnie chciałbym nadmienić

że osoby wyłonione...

Przepraszam jeszcze. Osoby, które zostaną zgłoszone

do komisji skrutacyjnej nie mogą pełnić później tej funkcji

gdyby zostały wskazane.


Tutaj Pan Marek Gołuchowski... Proszę o głos.

(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo radni, panie i panowie, Panie Starosto.


Jesteśmy w punkcie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego


Na pewno państwo słyszeli, ktoś kto ma dostęp do informacji

z portali internetowych działających na terenie naszego powiatu

wie doskonale, że na ostatnim posiedzeniu

Rady Regionalnej Powiatu Gryfickiego Platformy Obywatelskiej

zrezygnowałem z rekomendacji udzielonej przez Zarząd Powiatu Platformy Obywatelskiej

Chciałbym to tutaj w tym miejscu ogłosić.

Tak faktycznie się stało.

Podtrzymuje. Moja rezygnacja, mam nadzieję

że nie muszę tutaj rozwijać jakby uzasadnienia.

Była to decyzja moja, bezpośrednio podjęta

samodzielnie bez żadnych, żeby nie było nieporozumień, nacisków

Dla humoru Pana Byłego Starosty Sacia

i jego dobrego samopoczucia

powiem kolokwialnie to, co usłyszałem tam na zewnątrz

"kopnęli cię w dupę"

Nikt mnie w dupę nie kopnął.

Więc niech Pan nie pręży muskułów.

Bo to nie ma sensu.

Robi pan tylko z siebie pajaca takimi właśnie odzywkami.

Raz jeszcze powtarzam. Była to moja prywatna, samodzielna decyzja.

Podyktowana przemyśleniami.

Ciągnie się to od wielu tygodni, miesięcy ten taniec chocholi.

Te wszelkie brzydkie, niesmaczne publikacje uderzające właśnie w Radę Powiatu

a dedykowane szczególnie, czy inspirowane Przez Pana Radnego Sacia

że nie zajmujemy się niczym tylko sobą i stanowiskami.

Pora była najwyższy czas przeciąć.

Mam nadzieje, że dzisiaj tutaj nie zdradzę tajemnicy. Jest wypracowany wspólny kandydat.

Który na pewno zdobędzie większość członków rady.

I ja ze swojej strony raz jeszcze powtarzam.

Nie ma w tym nic dziwnego, że taką decyzję podjąłem.

Dziękuję uprzejmie, nie zanudzam więcej w moim temacie.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję.

Chciałbym złożyć... A jeszcze Pan Stanisław Hołubczak, tak? Proszę.


(Stanisław Hołubczak) Ja rozumiem, że przeszliśmy do zgłaszania kandydatur-

(Grzegorz Szafrański) Tak, tak tak. Oczywiście.

(Stanisław Hołubczak) Jeśli tak, to w imieniu Klubu Radnych Koalicja dla Powiatu


Chciałbym zgłosić panią Agnieszkę Mackojć.

Myślę, że tutaj żadna rekomendacja

dodatkowe słowa są niepotrzebne.

Każdy ją zna, każdy ją zdążył poznać

jak funkcjonowała jako Przewodnicząca Rady.

Dodawać nic nie trzeba.

(Grzegorz Szafrański) Aczkolwiek ja to uczynię z wielką przyjemnością.

I dodam parę słów od siebie, Panie Radny.

Otóż kandydatura Pani Agnieszki Mackojć

jest troszeczkę szerzej poparta

ponieważ my zgłaszamy jako Klub PSL Porozumienie

ale również za tym poszła Platforma Obywatelska, Idziemy Razem

Sądzę, że również klub Prawa i Sprawiedliwości

w tej kwestii nie ma zastrzeżeń a wręcz przeciwnie.

W głosowaniu odpowiednio to ujmie.

I chciałbym powiedzieć tak kilka słów bo...

Ponieważ Pani Agnieszka Mackojć pełniła tę funkcje przez okres 2,5 roku

wszyscy mieliśmy możliwość zapoznania się z jej pracą

sposobem prowadzenia zarówno sesji


zaangażowania we właściwe funkcjonowanie rady.


I tutaj chcę się posłużyć pewnymi słowami.

Słowami wypowiedzianymi przez Pana Kazimierza.


"Jest gwarantem funkcjonowania ponad podziałami"

Te słowa zostały wypowiedziane tutaj na sesji

W tym miejscu.


Utkwiły mi w głowie i do tego chciałbym się właśnie odnieść.


Jako osoba przede wszystkim bezpartyjna kieruje się, uważam, dobrem tutaj społecznym.

I z powyższą opinią również zgadzają się wymienione wcześniej kluby.


W związku z tym to jest kandydatura klubów, większości, można powiedzieć.


Czy są inne kandydatury?


Tak, najpierw...

Czy Pani Radna Agnieszka Mackojć wyraża zgodę?

Do kandydowania na funkcję przewodniczącej Rady Powiatu?


Już? Proszę.

(Agnieszka Mackojć) Tak, zgadzam się.

Natomiast chciałabym się odnieść też do słów

Pana Marka Gołuchowskiego.


Marku, doszło między nami do nieporozumień

na którymś tam etapie

Które, oboje się zgadzamy nie powinny mieć miejsca.

Zadziało się, odcinamy kupon, zerujemy karty.

Zaczynamy dalszą współprace

i ufam, że będzie co najmniej na takim etapie

jak była dotychczas, bo była naprawdę dobra.

Pod warunkiem oczywiście, że rada zdecyduje że będę tą przewodniczącą.

Także dziękuję ci za te słowa.

Dziękuję, zgadzam się.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej kandydatów

w takim bądź razie proszę o zgłaszanie

kandydatów do komisji skrutacyjnej.


Proszę.


Czy pan Stanisław Hołubczak wyraża zgodę?

Druga kandydatura?


Czy Czesiu wyrażasz zgodę do komisji skrutacyjnej?


(Czesław Bukowiec) Tak.


(Grzegorz Szafrański) Proszę.

[...]

Panie Marku, czy... Nie wyraża Pan Marek zgody.


Ja proponuję kolegę Leszka Stułę do komisji skrutacyjnej.


Wyraża zgodę, tak? W związku z tym poddam...


Poddam pod głosowanie skład komisji.

I poproszę następnie o ukonstytuowanie się i wybranie przewodniczącego.


Komisji.


Tablica do głosowania jest gotowa.


Jeszcze nie jest gotowa.


Skład komisji skrutacyjnej.

Radny Stanisław Hołubczak, Radny Czesław Bukowiec i Radny Leszek Stuła.

Proszę o przegłosowanie blokowo kandydatur do komisji skrutacyjnej.


Ryszard?


Mamy jakiś problem techniczny.


Joanna, chciałaś zabrać głos, czy...


Pani Kazimierzu, głosujemy za komisją skrutacyjną.

Jeżeli Pan mógłby zagłosować.


Dziękuję.


Za przyjęciem składu...


W takim bądź razie proszę o powtórzenie głosowania z przyczyn technicznych.


Teraz ja nie mogę.


Poproszę o ponowne głosowanie.


Za składem komisji skrutacyjnej głosowało 13 radnych, 1 głos nieoddany.

Komisja teraz uda się na ukonstytuowanie, wybierze przewodniczącego.

Ogłaszam 5 minut przerwy.


Panie Przewodniczący, mamy wyniki głosowań?

To proszę o odczytanie.


(Stanisław Hołubczak) Panie przewodniczący, wysoka rado.

Chciałbym przedstawić protokół komisji skrutacyjnej.

Wybranej na XL sesji Rady Powiatu Gryfickiego

w dniu 26 listopada 2021 roku

w składzie Radny Stanisław Hołubczak - przewodniczący

Radny Czesław Bukowiec - członek


Radny Leszek Stuła - członek

stwierdza co następuje.

Na sesji jest obecnych 14 radnych.

Bezwzględna większość głosów wynosi 9

Radni zgłosili następujących kandydatów

na przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego.

Pani Agnieszka Mackojć.


[oklaski]


Udział w głosowaniu na przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego wzięło 14 radnych.


Głosów ważnych oddano 14, nieważnych 0


Komisja stwierdza, że Pani Agnieszka Mackojć otrzymała 12 głosów za.

1 głos wstrzymujący.

1 głos przeciwny.

W wyniku przeprowadzonego głosowania

Przewodniczącą Rady Powiatu Gryfickiego

została wybrana pani Agnieszka Mackojć.

[oklaski]

Na tym protokół zakończono i podpisano.


(Grzegorz Szafrański) Korzystając z okazji w tym momencie

w związku z tym, że miałem przyjemność

przez 3 miesiące, właściwie 3 sesje prowadzić

to proszę państwa z wielką przyjemnością

tą uchwałę podpiszę. Z wielką przyjemnością.

I zapraszam Panią Agnieszkę już do stołu prezydialnego

Co prawda obowiązki jeszcze nakazują mi

doprowadzić tą sesje do końca.

Ale jak najbardziej zapraszam Panią Agnieszkę.


Pani Agnieszko, zapraszamy.


Poddamy pod głosowanie, oczywiście.


(Ryszard Chmielowicz) Pragnę Agnieszce pogratulować oczywiście.

Nie było tam mojego głosu, ani przeciw, ani wstrzymujący się.

Bo to by były 2 głosy.

[...]

Jedynie oddam odrobinę refleksji po tym wszystkim, co się wydarzyło.

Nie będę przypominał tu chronologii tych zdarzeń, bo to nie ma najmniejszego sensu.


Pomysł na to, że to rotacyjnie i tak dalej, to było uzgodnione.

Byłem orędownikiem tego, żeby takich zmian dokonać, bo od początku było tak powiedziane.

I stało się to, co się stało.

Zabrakło mi tutaj w twojej wypowiedzi tego słowa gdzieś tam może "przepraszam"

Bo też uważam, że trochę dużo tam było tych emocji i niepotrzebnych emocji

i zabrakło słowa, bo ja też uważam, że

niepotrzebnie sobie to wzajemnie zafundowaliśmy i to...

O, jest Superportal [...] serdeczne podziękowania za ten dym który zrobili.

Rzetelne dziennikarstwo... Nie ma to nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem.

Ale myślę, że oni też będą mieli odrobinę refleksji w sobie.

Żeby zdać sobie z tego sprawę. Chociaż mam spore co do tego wątpliwości.


Zamykamy ten rozdział. Otwieramy nowy. I oczekuję dobrej współpracy, jak do tej pory.

Co do tego nigdy nie miałem żadnej wątpliwości.

Ale jednocześnie, Marku. Chcę tobie podziękować bardzo serdecznie.

Ja stałem murem za tobą, bo jak...

Bardziej wiarygodna była twoja wersja, że manipulowali, to dalej chcę tak sądzić.

Wszystko wskazuje na to, że było inaczej.

Reżyser, dziennikarz Superportalu akurat tutaj też ma duży udział w tym całym dymie

który został zrobiony i pokaleczeni troszeczkę z tego wszystkiego wychodzimy.

Ale z otwartymi ramionami.

Myślę, że puścimy to w niepamięć, bo mamy naprawdę jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

I dzisiejsze emocje, które [...] wskazują na to, że nie będzie czasu na luz i na spokój.

Jest dużo do zrobienia. Marek, dzięki, że z własnej inicjatywy.

Podjąłeś wyzwanie, żeby to wszystko wyciszyć, uspokoić i że dałeś ta szansę

że już jakby nie brnąć dalej, tak niepotrzebnie w tym wszystkim.

Tobie dziękuję Agnieszka i jeszcze tobie gratuluję.

I myślę, że uda się tobie nas wstawić, wzmocnić.

I żebyśmy mogli już spokojnie realizować te najważniejsze rzeczy

które tutaj dzisiaj wybrzmiały. Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, bardzo dziękuję za wsparcie, za zaufanie.

Bo bez tego nie ma sensu tworzyć niczego dalej.

Odnoszę się do Pana Starosty. Myślę, że przy tak doskonałym prezydium

jesteśmy w stanie zrobić wiele.

Przy doświadczeniu jednego i drugiego wiceprzewodniczącego.

Także bardzo dziękuję. I ze swojej strony obiecuję, że zrobię wszystko, co powinnam

żeby Rada dalej działała, funkcjonowała poprawnie. Dziękuję.

[oklaski]


(Kazimierz Sać) Leszek, Leszek. Poczekajcie chwilkę.

Słuchajcie państwo, ja się przyłączam do gratulacji i dla Pani Przewodniczącej

i dla Pana Grzegorza Burczy i dla Pawła.

Z mojego punktu widzenia z którym oczywiście możecie się nie zgadzać

wreszcie w tej radzie wygrała demokracja.

Skończyło się przymuszanie, straszenie, zastraszanie i takie tam różne historie.

Nie będę się odnosił do wypowiedzi Starosty Chmielowicza

bo widocznie jest w dużych emocjach.

Najważniejsze, że pewien etap został zakończony.

Zakończone zostało takie ręczne sterowanie. Zakończone zostało...

W jakimś sensie łamanie kręgosłupów.

Ja myślę, że Pani Przewodnicząca, mimo tego, że nieraz toczyłem z nią spory

jest rewelacyjną przewodniczącą i to jest najważniejsza tutaj korzyść.

Co będzie z Panem Grzegorzem, to się okaże, jako przewodniczącym.

Ale nowy wiatr zawiał w naszej radzie, mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Szafrański) Proszę państwa, żeby formalności stało się zadość

pozwolę sobie odczytać treść podjętej uchwały.

Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego/ej Rady Powiatu.

Na podstawie Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym, tekst jednolity dziennik ustaw 2020

Rada Powiatu uchwala, co następuje.

§1. Stwierdza się, że w wyniku wyborów w głosowaniu tajnym

na przewodniczącego/cą Rady Powiaut Gryfickiego


wybrana została Pani Agnieszka Mackojć.

§2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, tutaj próbują mnie zmusić właściwie do prowadzenia dalszego

przebiegu obrad, natomiast ja nie jestem przygotowana, żeby przeprowadzić analizę

to muszą robić dalej wiceprzewodniczący, także panowie, nie zrzućcie tego na mnie.

(Grzegorz Szafrański) To znaczy tak, proszę państwa. To może tak krótko.

Mamy analizę. Kolejnym punktem jak gdyby po wyborach Przewodniczącej Rady


Jest...


Przedstawienie informacji analiz oświadczeń majątkowych

złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego.

Radni otrzymali w tej kwestii informacje. Są małe korekty, poprawki.

I w związku z powyższym też zostali jak gdyby wywołani do skorygowania swoich oświadczeń.

To są drobne, jakieś tam niewiele znaczące elementy w oświadczeniach majątkowych.


Zarówno jest to przedstawienie informacji, analizy oświadczeń majątkowych

złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego

tak jak również złożonych do biura Rady Powiatu.

Kolejnym punktem to jest interpelacje i zapytania radnych.

Jeżeli są takie, to do Pani Przewodniczącej proszę już.


Nie ma? Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

Jednym z komunikatów to jest, proszę państwa...

A, interpelacje tak? A nie czytamy, tylko wpływa do biura

akurat interpelacja i w odpowiednim czasie zostanie przedstawiona do biura rady.


Kolejnym punktem informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.

Akurat tutaj mamy tylko informację naszego mecenasa, odnoszącą się do skierowanego pisma

mieszkańców w sprawie dróg.

Ta informacja zostanie do mieszkańców też przesłana.

Wolne wnioski. Czy państwo... Jakieś pytania?


Tak?


Wicestarosta.


To Staszek, proszę.


(Stanisław Hołubczak) Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów poprosiłem Panią Skarbnik zgodnie

z zapisem w sprawozdaniu z prac Zarządu o informację

dotyczącą dochodów z tytułu sprzedaży mienia

na działkach w Rzęskowie.

Dostałem informację od Pani Skarbnik i bardzo dziękuję.

Z tej informacji wynika, że dochody w tym roku wyniosły 2 024 000


Proszę państwa, ja chciałbym przypomnieć

bo na pewno większość radnych \pamięta, a może nawet wszyscy.

Że działki w Rzęskowie powstały w ten sposób, że Powiat Gryficki we współpracy z Gminą Gryfice

przejęły od Agencji Mienia Wojskowego tereny o powierzchni 120 ha

Mówię w zaokrągleniu.

I tylko Gmina mogła przejąć ten teren od Wojewody, który reprezentował Skarb Państwa.

I o tym oczywiście tutaj przede wszystkim Pan Starosta wie.

Zajmował się komunalizacją tego terenu.

W niepisanej umowie zapisano, albo umówiono się, to znaczy

Starosta z Burmistrzem Gminy Gryfice umówił się w ten sposób


że Gmina przekazuje za złotówkę obszar o powierzchni około 40 ha

Po to, żeby Powiat mógł sprzedawać te działki. Ale dochody z tych działek miały być

inwestowane na terenie Gminy Gryfice.

To nie dotyczyło szczegółowo, także to miały być działania podejmowane przez Gminę.

Działania podejmowane przez Powiat, zarówno przez Powiat jak i przez Gminę.

I proszę państwa, co się dzieje dzisiaj na tych działkach?

No oczywiście za 2 000 000... Działek sprzedanych w tamtym miejscu

pozwala, że mieszkańcy nabywający te działki inwestują.

Budują własne domy, mieszkają w mieszkaniach, które tam powstały.


Ale do tego konieczna jest budowa infrastruktury.

Wiele lat temu, ja już nie pamiętam dokładnie, ale w tamtym czasie pracowałem w Powiecie.

Powiat wybudował wodociąg i wybudował kanalizację z przepompownią ścieków.

Wyobraźcie sobie państwo, że po wielu latach

okazuje się, że ta przepompownia jest niewydolna.


Ilość napływających ścieków jest tak duża, że ta przepompownia nie radzi sobie

z przepompowaniem tych ścieków dalej, w kierunku oczyszczalni.

Tu już mniejsza o szczegóły. W każdym bądź razie wymaga kolejnych inwestycji.

Oprócz tych bardzo pilnych na dzisiaj konieczna jest również budowa dróg.

Mieszkańcy, którzy tam wybudowali swoje domy nie mają dróg.

Te drogi to są drogi gruntowe, które bardzo często ulegają uszkodzeniu, zniszczeniu.

No to powoduje oczywiście uszkodzenie mienia tych ludzi.

Bo przecież większość z tych ludzi mają samochody, dojeżdżają do pracy

dojeżdżają do wszystkich innych instytucji.

A te drogi są w tragicznym stanie. I wielki apel do Powiatu.

Jeżeli powiat zarobił na tych nieruchomościach ponad 2 000 000 zł


niech Pan Starosta podejmie dyskusję z Burmistrzem

w sprawie koniecznych inwestycji na tym obszarze.

Musimy pamiętać, że Powiat ma tam dalej potężny obszar, który będzie można w przyszłości sprzedać.


Ale sprzedać pod warunkiem, że to będą tereny uzbrojone.

Trzeba wybudować drogi, trzeba wybudować przynajmniej wodociąg i przynajmniej kanalizację.

To jest takie minimum.


Gmina nie ma ani złotówki, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości.

Gmina swoich terenów nie sprzedaje i ja już jak gdyby nie wchodzę tutaj w zasadność.


Bo Pan Starosta wie najlepiej, że Gmina tego sprzedawać nie może.

Czyli jak gdyby tutaj tego kierunku nie da się rozbudować.

Nie ma przyszłości takiej, że Gmina w przyszłości podzieli swój teren, który ma w posiadaniu

i będzie mogła sprzedawać jako działki budowlane.


Teoretycznie tak.


Okej, ale proszę państwa. To, co chciałbym dzisiaj przedstawić

to powoduje określone obowiązki po stronie Gminy.

Gmina nie uzyskuje dochodów, nie ma z tego tytułu wpływów

natomiast Powiat ma.

No spróbujmy się zastanowić nad tym, żeby wspólnie z Gminą zagospodarować ten teren.


Nie ten, który został już sprzedany. Choć ten też, ale to działanie na przyszłość.

Przecież jeżeli ludzie będą widzieli, że te tereny są niezagospodarowane, niezabudowane

nie ma dróg, nie ma wodociągu, nie ma kanalizacji.

Nikt nie będzie kupował pola w polu.

Musimy wspólnie z Gminą zagospodarować ten teren.

2 000 000 dochodu w 2021 roku.

A ile Powiat wydał?

Na zadania związane z uzbrojeniem tego terenu? No wiemy - ani złotówki.

A umowa pomiędzy Burmistrzem, a Starostą, w czasie, kiedy była zawierana była zupełnie inna.

Ja nie mówię o tym, żeby 2 000 000 przeznaczyć na zagospodarowanie terenów w tamtym miejscu.

Ale powinniśmy pamiętać o różnych innych inwestycjach.

Wcześniej mówiliśmy o drogach, które przez Powiat już zostały przekazane

albo w najbliższym czasie są planowane do przekazania.

One też wymagają inwestycji.


(Grzegorz Szafrański) Jeszcze Pan Marek Gołuchowski prosił wcześniej o głos, Panie Kazimierzu, jeśli można.


(Kazimierz Sać) [niezrozumiałe]


(Grzegorz Szafrański) Proszę.


(Kazimierz Sać) Znowu pewnie Leszek to skomentuje. Ale powiem w ten sposób.


Pan Hołubczak pominął dwie bardzo istotne kwestie.

Jedna to taka, że bez wygaszenia trwałego zarządu

dla Ministerstwa Obrony Narodowej Gmina by pozyskała tej nieruchomości

więc to nie była taka transakcja, że my dostawaliśmy coś za nic.


Czyli Burmistrz nie miałby tej nieruchomości, to jest jedna rzecz.

Ale druga, też bardzo istotna.

A nie jest tajemnicą, że często mieliśmy różne zdanie, ja z Burmistrzem.

Ale trzeba oddać Burmistrzowi, że dokładnie zrealizował

nasze postulaty, chociażby jeśli chodzi o warunki zabudowy.

Gdyby nie warunki zabudowy, przecież tam nie można by było budować.


I... Tak, zmiana planu. Rysiu wie najlepiej tutaj.


I teraz, czy nam się... Inaczej powiem.


Jeśli ktoś znajdzie temat, w którym ja złamałem dane słowo honoru, to będę bardzo zdziwiony.

Ale nie będę tego kontynuował. W każdym bądź razie...


Gdy przejęliśmy te nieruchomości to oczywiście, że rozpoczęliśmy od tego

żeby wstępnie przygotować między innymi temat kanalizacji, a szczególnie przepompownia.


Irek Wojciechowicz jest świadkiem i pewnie potwierdzi ile razy go męczyłem

Róbmy te drogi, gdzieś tam od [ówczesnego dyrektora ZUK] pożyczmy

tam do utwardzania i tak dalej i tak dalej.

Dla mnie się to wydaje jasne i zdecydowanie.

Jasne i zdecydowane, że należy współuczestniczyć

w uzbrojeniu tego terenu, chociażby ze względu na to, co Leszek Mówi

jak się Powiat uśmiechnie, to może będą następne nieruchomości

gdzie jest to kura znosząca złote jajka tutaj

wspieram bezwzględnie, to to jest temat oparty o moje słowo honoru. Dziękuję bardzo.


[kaszlnięcie]


(Grzegorz Szafrański) Pan Marek Gołuchowski, proszę.


(Marek Gołuchowski) Szanowni Państwo Radni, Pani Przewodnicząca, koledzy.

Ja nie chcę być monotematyczny.


W sumie na pytanie do Zarządu skierowane w drugim punkcie

w początku tej sesji zadane nie otrzymałem de facto odpowiedzi.

Nie wiem, jak Zarząd odpowiedział na pismo Pana Burmistrza Trzebiatowa.


I proszę raz jeszcze o to, abyśmy tutaj

dzisiaj będąc na tej sesji wspólnie jakby nakierowali się na to

że ustalając kierunki polskiego ładu

właśnie pieniążki przy drugiej transzy będą skierowane

w kierunku budowy sali sportowej w Trzebiatowie.

To jest moja prośba do was, koledzy. Do Pani Przewodniczącej.

Mówię, nie chcę być monotematyczny. Ale żeby to wybrzmiało jednoznacznie

i żeby te zapewnienia był, a przede wszystkim, żeby odpowiedź do Burmistrza

jeżeli nie została jeszcze, że tak powiem, dedykowana

to żeby właśnie przewidywała, że Powiat nie zamierza rezygnować z tej działki

a zamierza dokonać inwestycji na działce w postaci budowy hali sportowej

dla młodzieży w Trzebiatowie. Dziękuję.


(Grzegorz Szafrański) Dziękujemy. Pan Kazimierz Sać jeszcze.

(Kazimierz Sać) Wnioski? Wolne wnioski, tak?


To nie chciałem psuć tej radosnej atmosfery z wyboru Pani Przewodniczącej

bo ja naprawdę szczerze się cieszyłem

ale w wolnych wnioskach muszę powiedzieć rzecz następującą, już nie taką wesołą.


Zdziwiony jestem wypowiedziami Pana Starosty który wręcz tutaj publicznie wygraża się

w stosunku do mnie "z tobą to się jeszcze policzymy"

Zdziwiony jestem wypowiedziami Pana Starosty, który krytykuje media

chyba tylko za to, że piszą prawdę, czy podają prawdę.

Powiem szczerze, że osłupiałem. Osłupiałem, bo...


Zachowanie Pana Starosty Chmielowicza... Ja kiedyś zażartowałem sobie

"nie bądź Łukaszenką", to było w temacie, kiedy


Kiedy stwierdził, że ja nie mogę wstąpić do komisji, bo coś tam.


Powiem wam szczerze, że zaczynam go nie poznawać.


Skąd tyle nienawiści?

Skąd taka agresja?


Daję to wam pod rozwagę, pod refleksję

uśmieszki nic nie dadzą, bo świadkowie tych twoich gróźb w stosunku do mnie są.

Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Szafrański) Pan Ryszard Chmielowicz, Starosta, ad vocem rozumiem?


(Ryszard Chmielowicz) Nie no, muszę się do tego odnieść, bo...


Ze słuchem... Kaziu ma chyba ze słuchem jakiś problem

bo ja nie powiedziałem, że się z tobą "policzymy", tylko tobą się "zajmiemy", a to jest zasadnicza różnica.


Tak jest, bo mam...

[...]

bo mam sporo pytań do twojej działalności między innymi.

Lokalna Grupa Działania, twoje wynagrodzenia, twoja praca.

Ja w tym kontekście tylko. Bo próbujesz rozliczać wszystkich naokoło

a tobą się nikt nie zajmuje, bo nie mamy na to czasu.

Będziemy oczekiwali od ciebie pełnych informacji

będę chciał, żebyś przedstawił informację, jakie pozyskałeś środki

ile tam przyniosłeś, jakie zadania realizujecie z lokalną grupą działania

bo tam jesteśmy również pewnym udziałowcem.

Składkę... Dajemy tak składkę i zajęcie się też będziemy brali pod uwagę.

Temat zajęcia się tobą, to będziemy brali pod uwagę

to, czym się zajmujesz i co robisz i jakie zadania realizujesz i jakie są wyniki tych działań.

Bo nie jest nam obojętne, co się tam dzieje.

Jeżeli społecznie gdzieś jest to rola, jakiegoś stowarzyszenia społecznego, funkcjonowania


i wykonywania pewnych zadań na rzecz społeczności lokalnej

to ty chcesz powiedzieć, że nic mi do tego?

No właśnie chcę się zająć również tą dziedziną. I nie ma tu żadnego zastraszenia.

I proszę nie insynuować takich tutaj publikacji.


(Kazimierz Sać) Gwarantuję, że nie chlam w czasie pracy. Nie jeżdże po pianemu, to ci gwarantuję.


(Ryszard Chmielowicz) Masz wiele gorszych przypadłości ode mnie i też... Możemy się licytowac.


(Kazimierz Sać) [niezrozumiałe]


(Ryszard Chmielowicz) Proszę? Ja mówię o twoich przypadłościach.


[...]


(Grzegorz Szafrański) Panowie... Tak, dziękuję za wypowiedzi. Pan Leszek Stuła, prosze.


(Leszek Stuła) Ja bardzo się cieszę, że wybrzmiało takie stanowisko tutaj

Stasia odnośnie tych działek pozostałości tych 80 hektarów

że jest szansa współpracy z Panem Burmistrzem tutaj Gryfic.

Zachęcam tutaj Pana Starostę i Wicestarostę żeby się spotkać.

Pan Andrzej Szczygieł, Burmistrz jest człowiek honoru

dotrzymuję słów, potwierdzam zdanie tutaj poprzednie, Kazia jak również tutaj

zachęcam do współpracy bo to jest temat gospodarczy

Który otwiera nam szeroko otwarte możliwości...

Co do podwyżek dla pracowników bo tu rzeczywiście absolutnie to jest sprawa

myślę, że tutaj będzie jakaś dostawa


Rządowa odnośnie podwyżek dla pracowników administracji przy tak szalejącej inflacji.

I tutaj jest temat 80 hektarów gdyby się udało rzeczywiście przejąć

za złotówkę symboliczną i tak dalej.

Oczywiście też trzeba wtedy te środki inwestować tutaj w uzbrojenie tego terenu

bo to na pewno będzie z korzyścią i dla Gminy i dla Powiatu.


I tym miłym akcentem chciałbym żeby tutaj skończyła się ta polemika naszych wspaniałych kolegów.

A cieszy mnie zbliżenie coraz bliżej Stasia z Panem Starostą, to mnie bardzo cieszy

że tutaj jest powód tutaj do optymizmu.

Dziękuję bardzo, kłaniam się.

(Grzegorz Szafrański) Dziękuję. Wraca Pani Przewodnicząca.

A prosiła żebyście państwo jeszcze nie wychodzili.

Chciałaby się jeszcze odnieść do pewnych kwestii.


Ja oczywiście oddaje już głos.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuje ślicznie.

Szanowni państwo chciałabym się odnieść

najpierw do tego, co dzisiaj mówił Pan Marek Gołuchowski.


Chodzi o budowę sali gimnastycznej w Trzebiatowie.

Powiem tak, jeżdżę po drogach i wiem jak ważne... Zresztą każdy z nas wie

jak ważne jest to żeby drogi były w odpowiednim stanie.

Natomiast pracuję w szkole i wiem jak ważne jest to żeby dzieci miały...

Dzieci, młodzież miały sale gimnastyczną. I jak ważne jest to dla ich rozwoju.


Dlatego też nawet kosztem rezygnacji z jakiś innych inwestycji drogowych

ja na pewno poprę projekt budowy sali gimnastycznej bo uważam, że to jest priorytet.

Nasz priorytet. To jest jedna sprawa.

Druga sprawa, Pan Kazimierz dzisiaj mówił dużo o pracownikach.

Owszem, tak samo jak dzieci w szkole są najważniejsze.

Nie nauczyciele, a już nie daj Boże nie dyrektor, tylko dzieci są najważniejsze.

Tak samo tutaj Starosta na pewno się z tym zgodzi że to nie Starosta, nie radni są najważniejsi

tylko pracownicy.

Natomiast dzisiaj pracownicy nie byli podmiotem

debatowań... Podmiotem żadnych uchwał.

Dlatego też nie otrzymał Pan żadnej odpowiedzi

A z tego co wiem to Zarząd pracuje nad podwyżkami

Właśnie dla pracowników i pewnie w najbliższym czasie do tego się odniesie.


I to jest tyle co chciałem powiedzieć, jeszcze raz dziękuję za zaufanie.

Także bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski?


Jeżeli nie, w takim razie zamykam XL sesję Rady Powiatu Gryfickiego.

Dziękujemy.