Rada Powiatu Gryfickiego

Lista sesji

Transmisja Online (YouTube)
2024-05-06
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-05-27
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry, witam serdecznie. Otwieram XLI sesję Rady Powiatu Gryfickiego.

W kwestii stwierdzenia kworum bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności.

Odczytam obecność poszczególnych radnych.


Pan Paweł Bereżnicki?

(Paweł Bereżnicki) Obecny.


(Agnieszka Mackojć) Pan Czesław Bukowiec?


Nie mamy. Pan Grzegorz Burcza?

(Grzegorz Burcza) Obecny.


(Agnieszka Mackojć) Pan Ryszard Chmielowicz?

(Ryszard Chmielowicz) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Tak, jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Obecna.

(Agnieszka Mackojć) Pan Józef Gandurski?

(Józef Gandurski) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski?


Pan Marek Gołuchowski?


Jest... Wrócimy-

(Łukasz Czyrny) Marek jest, tylko...

(Agnieszka Mackojć) Tak, wiemy. Pan Stanisław Hołubczak?


(Marek Gołuchowski) Obecny Pani Przewodnicząca, przepraszam.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dziękuję. Pan Stanisław Hołubczak?


Pani Renata Korek?


Agnieszka Mackojć obecna. Pan Marian Maliński?


Pan Marian jest z nami?


Na pewno był, dlatego...


Panie Marianie, proszę włączyć mikrofon.


O, słychać. Obecny?


(Marian Maliński) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję.


Pan Ryszard Maliński?

(Ryszard Maliński) Obecny.

(Agnieszka Mackojć) Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Jestem.


(Agnieszka Mackojć) Pan Leszek Stuła... Usprawiedliwiał się.


Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Jestem.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję i Pan Stanisław Hołubczak?


Szanowni państwo, na dzisiejszej sesji obecnych mamy 13 na ustawowy stan 17

tak więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.

Jeżeli chodzi o przyjęcie protokołu... Porządku obrad.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby wnieść tutaj jakieś zmiany?


(Waldemar Wawrzyniak) Pani Przewodnicząca, jeżeli można.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Wicestarosta.


(Waldemar Wawrzyniak) Pani Przewodnicząca, chciałbym z dzisiejszego porządku obrad wycofać punkt 7

A mianowicie podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie Miasta Gryfice.


Na przedostatniej sesji... Nie sesji, tylko komisji

uzgodniliśmy z radnymi obecnymi, którzy byli na tej komisji

że przedstawimy jeszcze raz propozycję tych ulic Burmistrzowi Gryfic

do zapoznania i faktycznie uzgodniłem z Burmistrzem, że na następnej sesji

którą planujemy na koniec roku, on do tego czasu podejmie decyzję.

W związku z tym, takie uzgodnienia że zapadły, chciałbym wycofać to z porządku obrad, ten punkt.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dziękuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Jednocześnie chciałbym wprowadzić też nowy punkt.


(Agnieszka Mackojć) Tak?


(Waldemar Wawrzyniak) Chodzi o...w sprawie zmiany uchwały nr XL/259/2021

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w Art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

na rok 2022


Bo taką uchwałę już podjęliśmy 26 listopada, jednakże Wojewoda zwrócił nam uwagę

na ostatni zapis w §3. w tamtej uchwale.


Był zapis, że uchwała podlega publikacji w dzienniku urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia

natomiast prawidłowy zapis, który chcę zaproponować do tej nowej uchwały

powinien brzmieć "Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022"


Czyli różnica, tam było z dniem podjęcia, a chodzi o poprawkę, że wchodzi z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa radny chciałby wnieść jakieś... Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.. Dwie kwestie.

Pierwsza jak najbardziej...

(Waldmera Wawrzyniak, przez telefon) Sesję mamy, Pani Dyrektor.

(Grzegorz Burcza) Historyczna i adekwatna do dzisiejszego dnia...

(Waldemar Wawrzyniak, przez telefon) Nie, jeszcze jesteśmy [...]

(Grzegorz Burcza) W związku z tym, że jesteśmy w tym szczególnym okresie

obchodów 40... No, 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

chciałbym zaproponować, poprosić Wysoką Radę, szanownych państwa i panie

i panów, abyśmy uczcili minutą ciszy, oddali hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego

ofiarom [...] reżimu.

Tych bohaterów, którzy w zderzeniu z tą bezlitosną machiną ponieśli śmierć.


Czy jest taka zgoda Wysokiej Rady?


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, myślę, że tutaj Pan Radny Grzegorz Burcza ma rację, prawda?


Proszę się odnieść, powiedzeniem "tak" bądź "nie".

(Kazimierz Sać) Ale to Pani Przewodnicząca decyduje, wystarczy.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, Panie Grzegorzu. Po ustaleniu porządku obrad.

Dobrze? Jesteśmy teraz w trakcie ustalania porządku obrad i uczcimy jak najbardziej


(Grzegorz Burcza) Dobrze, to dwie kwestie do porządku obrad w takim razie.


Nie chciałem tego poruszać dzisiaj na forum, ale w związku z tym


że nie dostaliśmy jako Komisja Skarg Wniosków i Petycji odpowiedzi

od Zarządu

chciałbym dzisiaj uzyskać informację, czy wprowadzamy do dzisiejszego porządku obrad

dwa stanowiska Komisji Skarg, bo chciałbym przedstawić, że Komisja praktycznie natychmiast

pochyliła się nad wnioskami w najszybszym możliwym czasie

jeżeli chodzi o petycje mieszkańców wsi Gorzysław i mieszkańców wsi... Jabłonowo.

i obydwie petycje zostały uznane za zasadne.

Jedna nawet w trybie pilnym, mamy prośbę o zabezpieczenie środków na dokumentację.

W związku z tym moje pytanie.


Bo jest rozbieżność zdania komisji

ze zdaniem Pana Mecenasa.

Do dzisiaj nie dostaliśmy odpowiedzi od Pana Mecenasa

Drugiej wyjaśniającej prosiłem też Zarząd, żeby też się do tego ustosunkował

Nie mamy tej wiedzy.


Mogę dzisiaj przedstawić te stanowiska dwa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

i wprowadzimy je do porządku obrad, chyba, że dostanę zapewnienie od Pani Przewodniczącej

że będzie jeszcze jedna komisja...że będzie jeszcze sesja do końca roku.

I być może na tamtej będzie swobodniej


tą decyzję podjąć, czy to będzie w formie stanowiska, czy uchwały

żebyśmy w końcu mogli się spotkać i pochylić nad tym

żeby nie było zdań rozbieżnych.

W mojej ocenie musimy wypracować takie stanowisko.


A niestety mecenas Powiatu powiedział w swoim piśmie do komisji, że to stanowisko


jest zbędne, bo wystarczy przekierować dokument do Zarządu Dróg Powiatowych

z czym my się nie zgadzamy.

Także proszę teraz o decyzję.

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, tak, ma Pan moje słowo. Po sesji, między jedną, a drugą sesją usiądziemy

zdecydujemy w jakiej formie, co z tym dalej zrobimy.

Jeszcze jedną sesję mamy w tym roku. Także odłóżmy to na kolejną sesję, dobrze?

(Grzegorz Burcza) Okej, dziękuję. Jeżeli mamy w planie na 100% jeszcze jedną sesję

to ja będę prosił Zarząd o zajęcie stanowiska, żeby w końcu wyjaśniła sobie z mecenasem, jak on to widzi.


W naszej ocenie, w ocenie mojej też, jako przewodniczącego


nasze działania są jak najbardziej prawidłowe.

Także dziękuję serdecznie. Na przyszłej sesji musimy...

(Kazimierz Sać) Jedna, Pani Przewodnicząca, uwaga.

W kwestii formalnej.

Szkoda, że Pan Grzegorz... No, szkoda, że nie rozmawialiśmy na ten temat.

To może tak publicznie. Panie Grzegorzu...


Jakby zdanie mecenasa nie jest żadnym stanowiskiem.

Jest to jakaś tam sobie opinia, w tym wypadku kompletnie bzdurna.


Komisja suwerennie podejmuje decyzje.


Czyli może skierować


na przykład do Zarządu ten temat, po to tylko, żeby wzbogacić materiał

a ewentualnie wnieść o zmianę w porządku obrad, czyli wprowadzić.


Ta wersja, którą Pan przyjmuje, żeby na następnej sesji moim zdaniem jest bardzo słuszna.


A jakby stanowiskiem mecenasa niech się Pan nie zajmuje

bo to nie jest Pana mecenas, czy komisji mecenas...


To jest, nie wiem, Starostwa, Zarządu i tak dalej.


Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Panie Kazimierzu, za sugestię.

Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmiany do porządku obrad?

(Waldemar Wawrzyniak) Pani Przewodnicząca jeszcze... Jeżeli mogę.

Bo przed chwilą rozmawiałem z Panią Dyrektor Wydziału Nieruchomości.

Okazuje się, że jeszcze jedną chciałbym uchwałę wycofać z dzisiejszego porządku obrad

a mianowicie 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dalszego przedłużenia umowy najmu.

Zgodnie z tym, co wcześniej, jako Rada zatwierdziliśmy regulamin


Na podstawie którego to Zarząd akurat jest tutaj władny w podejmowaniu decyzji

czy wynajmie, czy nie wynajmie te pomieszczenia. Chodzi o pomieszczenia dla KOWR-u


I nie trzeba tego cedować na Powiat, na Radę Powiatu

bo jak się okazuje wojewoda mógłby taką uchwałę uchylić.

Tak w związku z tym proszę o wycofanie jeszcze i tego punktu 8.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, bardz dziękuję.

Szanowni państwo, skoro państwo nie macie żadnych sugestii więcej

to ja w takim bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad


uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały


nr XL/265/2021 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 26 listopada 2021

w sprawie zasad naliczania i wypłacania diet

oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Powiatu Gryfickiego.

Szanowni państwo, Wojewoda nam zwrócił uwagę, że w uchwale podejmowanej 26 listopada

Mieliśmy błąd, a więc był punkt, który dotyczył regulacji

zwrotów diet członków Zarządu i odpowiedzialności Przewodniczącego Zarządu.

A taki zapis nie powinien się znaleźć w uchwale i jest już poprawiony, jest wykreślony

mecenas już to opracował, państwo projekt uchwały otrzymaliście wczoraj.

Więc każdy mógł się do tego odnieść, także bardzo proszę o wprowadzenie tego punktu.


Jak i również kolejny punkt. Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie przyjęcia stanowiska na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia oraz 27 września 2021 roku.

Chodzi o stanowisko Rady w sprawie radnego


który...być może działa na mieniu powiatu.

Tu my jako radni się do tego odnieśliśmy

Wojewoda wskazał nam błąd formalny, czyli uchybienie dotyczące tego, że

Radny w swojej sprawie nie może głosować.

Dziś tą samą uchwałę przegłosujemy ale już bez udziału osoby, której dotyczy uchwała.


Także bardzo proszę o wprowadzenie tego.

Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zająć w sprawie porządku obrad glos?


Jeśli nie, w takim razie przejdziemy kolejno do wszystkich punktów.

Czy możemy już zacząć, Panie Mariuszu?

To jest zdjęcie z porządku obrad uchwały Rady Powiatu w sprawie

pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie Miasta Gryfice.


Bardzo proszę państwa o oddanie głosu.

Pan Paweł Bereżnicki jest za zdjęciem z porządku obrad odczytanej uchwały?

(Paweł Bereżnicki, bardzo cicho) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Tak, za?

Pan Czesław... Nie ma Pana Czesława.

Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Tak, jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Wstrzymuję się.


Wstrzymuje?

- Tak.


Pan Józef Gandurski?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Jestem za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Dzień dobry. Jestem za.


Pani Renata Korek?


Nie ma Pani Renaty, Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

[kaszlnięcie]

- Jestem za.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Bardzo dziękuję.

A więc...


Siłą 13 głosów punkt został zdjęty z porządku obrad.

Przechodzimy do kolejnego głosowania a więc zdjęcie z porządku obrad uchwały Rady Powiatu

w sprawie dalszego przedłużenia umowy najmu.


Bardzo proszę, czy Pan Paweł Bereżnicki jest za zdjęciem odczytanej uchwały z porządku Obrad?


- Jestem za.

Dziękuję. Pan Czesław... Nie. Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Łukasz Czyrny?


Pan Łukasz Czyrny?

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, jestem za.

(Łukasz Czyrny) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek... Pan Józef Gandurski?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Jestem za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Agnieszka Mackojć jest za. Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?

- Za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Tak, bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy...zdjęliśmy z porządku obrad

wcześniej cytowaną uchwałę.

Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie do porządku obrad.

Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XL/265/2021 Rady Powiatu w Gryficach

z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie zasad naliczania i wypłacania diet

oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Powiatu Gryfickiego.


Tak, już momencik. [...] tablicę do głosowania.


Dziękuję, mamy tablicę do głosowania.

Bardzo proszę, czy Pan Paweł jest za wprowadzeniem do porządku obrad?


Odczytanej uchwały...tytułu uchwały?

(Paweł Bereżnicki, bardzo cicho) Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Łukasz Czyrny?

- Tak, jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Tak, jestem za.

Pan Józef Gandurski?

- Za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani... Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Grzegorz Szafrański?

Za jestem.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Bardzo dziękuję. A więc jednomyślnie wprowadziliśmy uchwałę do porządku obrad.


Wprowadzenie do porządku obrad kolejnej uchwały

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały Nr XL/259/2021 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 26 listopada 2021 roku


w sprawie programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022


Bardzo proszę o tablicę.


Pan Paweł Bereżnicki, proszę oddać głos.

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Józef Gandurski?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani... Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?

- Za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Bardzo dziękuję, kolejną uchwałę przyjęliśmy do porządku obrad.


[dzwonek telefonu]

Następna uchwała, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska

na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia


oraz 27 września 2021 roku


Bardzo proszę o tablicę.


Tak, potrzebujemy minutkę tutaj.


Usterka techniczna, momencik.


[kaszlnięcie]


Pan Paweł Bereżnicki, czy jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały?

[dzwonek telefonu]


- Tak.


Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.


Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Za.

Pan Józef Gandurski?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Agnieszka Mackojć jest za.


Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

[wibracja telefonu]

Pan Ryszard Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?


Pan Grzegorz Szafrański?

- Ja się wstrzymuję.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Dziękuję szanowni państwo.

Kolejną uchwałę wprowadziliśmy do porządku obrad.


Przedstawię teraz jak... Odczytam jak przedstawia się dzisiejszy-

(Kazimierz Sać) Ale Pani Przewodnicząca, jedna formalna uwaga.

(Agnieszka Mackojć) Tak? Słucham pana.

(Kazimierz Sać) Pan Grzegorz Szafrański nawet niepotrzebnie szepnął

No skoro Wojewoda stwierdza, że nie może uczestniczyć w swojej sprawie

to proszę nie używać w protokole, że się wstrzymał, tylko po prostu wziął udziału w losowaniu, tak?


(Agnieszka Mackojć) Ale tu jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały.

To jeszcze nie dotyczy uchwała jego sprawy.

(Kazimierz Sać) To jest... No, bezpieczniej będzie, jak w ogóle nie będzie uczestniczył w tym temacie.


W głosowaniu.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, Panie Kazimierzu, za uwagę.


Szanowni państwo, porządek obrad przedstawia się następująco.


Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2022


4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego

na lata 2022-2030

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030


7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XL/265/2021

Rady Powiatu w Gryficach z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie

zasad naliczania i wypłacania diet

oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Gryfickeigo.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XL/259/2021 Rady Powiatu w Gryficach

dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Gryfickiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska na wystąpienie

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia oraz 27 września 2021 roku

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

12. Wolne wnioski. 13. Zakończenie posiedzenia.


Tak, szanowni państwo, przestawia się dzisiejszy porządek obrad.

W takim razie przechodzimy do realizacji, a więc przechodzimy do protokołu

z ostatniego posiedzenia rady.

Bardzo, proszę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?


Jeżeli nie ma chętnych, poproszę o tablicę do głosowania.


Proszę bardzo, Pan Paweł Bereżnicki. Czy jest za przyjęciem sprawozdania Zarządu?

- Jestem za przyjęciem.

Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Tak, jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Józef Gandurski?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Jestem za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Nie ma. Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

Pan Leszek Stuła?

Nie ma. Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję szanowni państwo-

(Ryszard Maliński) A kto za mnie głosował, przepraszam?


(Agnieszka Mackojć) Nie odczytałam, przepraszam najmocniej. Pan Ryszard Maliński.

(Ryszard Maliński) Ale jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jednomyślnie, szanowni państwo przyjęliśmy

sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami

Szanowni państwo, wrócimy. Zapomniałam o minucie ciszy

o którą prosił Pan Grzegorz Burcza.

Panie Grzegorzu, czy dwa zdania?


Przed tym, zanim rozpoczniemy?


(Grzegorz Burcza) Tak. Halo?

(Agnieszka Mackojć) Pan jako historyk. Tak, bardzo proszę.


(Grzegorz Burcza) Szanowni państwo, Wysoka Rado. Jesteśmy w bardzo doniosłym momencie.

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.


W dniu wczorajszym 40 rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek"

gdzie doszło do spektakularnego mordu na ofiarach cywilnych

gdzie, niestety, ale władza komunistyczna dopuściła się tego, żeby strzelać w plecy robotnikom.

Jest to wydarzenie niebywałe. I dlatego w hołdzie ofiarom stanu wojennego

nie tylko tym, którzy w czasie tych 3 lat cierpieli, umierali.


Ale tych wszystkich bohaterów bezimiennych, którzy także

po wprowadzeniu stanu wojennego ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.


Bardzo bym prosił, abyśmy uczcili ich pamięć minutą ciszy przez powstanie

i oddanie hołdu w ten sposób.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę o powstanie, uczczenie minutą ciszy.


(Grzegorz Burcza) Szanowni państwo, dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Już mnie słychać?

Szanowni państwo, przyjęliśmy sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Natomiast pominęłam, za co bardzo przepraszam, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Czy tutaj w sprawie protokołu... On jak zawsze był dostępny-

(Grzegorz Burcza) [...] odwrotnie? Bo pani przecież dała do przegłosowania...protokół

z ostatniego posiedzenia, a nie z pracy Zarządu.

(Agnieszka Mackojć) Protokół... Protokół, dobrze.

To znaczy ja mówiłem o protokole, a tablica była... Przepraszam. To był protokół.

Przechodzimy do sprawozdania.

Tak, przechodzimy do sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.


Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?


Tak, bardzo proszę. Panie Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Ze strony drugiej nasuwa się takie pytanie. Jest drugie podejście po tłustym temacie

na posiedzeniu Zarząd omówił następujące tematy.


Tu jest kwestia, że Dyrektor Wydziału Informatyki, Cyberbezpieczeństwa

będzie kupował 3 zestawy komputerowe oraz 2 komputery przenośne.

Jaka jest kwota na to przewidziana i jaki jest cel?

I jaki jest cel? Czy to jest po prostu czyszczenie budżetu

na koniec roku, bo nam zostały pieniądze? Czy to jest absolutnie niezbędny cel?

Zakup tych 5 komputerów?


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Panie Starosto, czy się odniesiemy od razu?


(Ryszard Chmielowicz) Znaczy ja poproszę Pana Mariusza bo to oczywiście wymogi z zakresu

centrum zarządzania kryzysowego, czy Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego

i jest dbanie o bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to również dobry sprzęt, który jest niezbędny

do tego, żeby tą łączność utrzymywać między innymi z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprzęt mamy przestarzały.

I w najbliższym czasie, bo bardzo mocno zaawansowane zakupy są w WCZK

pomysły, żeby ta mobilność, żeby ten kontakt i bezpośrednia łączność z centrami innymi była

no to w jakiejś tam niedalekiej przyszłości będziemy musieli w ogóle się głęboko dosprzętowić.

Tylko w granicach tych niezbędnych. Panie Dyrektorze...


Poproszę...

(Mariusz Pietrzak) Dzień dobry. Szanowni państwo, te zakupy wynikają z realizacji planu.

One zostały odłożone na koniec roku ze względu na priorytety.

I one zostały jakby... To wynika z realizacji planu.


(Grzegorz Burcza) A kiedy ostatnio zostały zakupione komputery w podobnym celu?


Bo mi się wydaje, że my wielokrotnie wnosimy w uchwałach do budżetu

bo tych komputerów kupujemy tyle, jakbyśmy je połykali.

Tak mi się wydaje czasami.

(Mariusz Pietrzak) Nie, to jest zupełnie mylny obraz. Te komputery, które były wymieniane

to w tej chwili 10 lat temu były.

(Grzegorz Burcza) 10 lat temu?

(Mariusz Pietrzak) Tak, to jest mniej więcej taki okres.

Także...


(Grzegorz Burcza) A jaka kwota jest przewidziana do zakupu tych 3 zestawów?

Bo ja rozumiem, że to jakieś kombajny będą, tak?

(Mariusz Pietrzak) Nie, one zostały-

(Grzegorz Burcza) [...] są tam pewnie po 5 tysięcy.


(Mariusz Pietrzak) Tak szacujemy, zawsze 5 tysięcy

ze względu na to, że to jest 3,5 tysiąca na sprzęt i pozostała część to jest oprogramowanie biurowe.


W związku z tym szacujemy...

W obydwu przypadkach tak samo szacujemy. Te zakupy zostały zrealizowane.

Oczywiście mogę... Bo to już jest na dzień dzisiejszy realizowane.

Także mogę dokument przedstawić zakupu.


I było postępowanie zrobione.


To z przyjemnością... W tej chwili nie jestem przygotowany


bo nie przypuszczałem, że-

(Grzegorz Burcza) Ale okej, dobrze. Panie Mariuszu, dziękuję. To wyjaśnia...

Jeżeli pan mówi, że pan pracuje na sprzęcie 10-letnim


chociaż ciężko mi w to uwierzyć

ale jeżeli pan tak twierdzi, 10-letni sprzęt


No to nie mam więcej pytań. To oczywiście, że musi być super nowoczesny, bez dwóch zdań.


(Mariusz Pietrzak) To znaczy ja bym też... Przepraszam, ja bym chciał zwrócić uwagę

że to jakby nie są konkretnie...

Oczywiście ja wnioskuję, ponieważ w naszych zadaniach jest realizacja tych zadań

ale to są komputery, które nie służą konkretnie wydziałowi, ale służą całemu Starostwu.

To na poszczególne wydziały one zostaną rozdysponowane, zgodnie z wcześniejszym planem.


To naprawdę już zużyty sprzęt zostanie wymieniony na inny.

(Grzegorz Burcza) Okej, sprawa jest jasna. Oczywiście, że tak.


(Mariusz Pietrzak) Dziękuję bardzo.


(Grzegorz Burcza) Drugie pytanie ze strony 4, na samej górze jest informacja, że jednak


dowiadujemy się, że Pani [Dyrektor MOW Rewal] zrezygnowała


z pracy, funkcji dyrektora MOW w Rewalu.

Poza tym, że są plany oczywiście zorganizowania konkursu


Najprawdopodobniej się pewnie nikt nie zgłosi.

Jakie są plany Zarządu?


Dlaczego generalnie [Pani Dyrektor] zrezygnowała? Co takiego się stało?

Jakiego rodzaju to był problem? Bo przecież mieliśmy zapewnienia


że [Pani Dyrektor] dostanie wszelkie ułatwienia ze strony Zarządu.

Daleko idące ustępstwa i tak dalej.

A tutaj jakiego rodzaju problem się pojawił że nikt nie chce kierować...

Przepraszam, nie nikt nie chce kierować bo poprzedni dyrektor chciał bardzo kierować

i został jakby zmuszony do zwolnienia. Jak wygląda to dzisiaj?


(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto? Odniesiemy się?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, ustosunkuję się do tego pytania.


Panie Radny, [Pani Dyrektor] pełni obowiązki dyrektora.

Jest P.O. Dyrektora.


Jak Pan pamięta również za sugestią związków zawodowych

zwolniliśmy z pensum prawie wszystkich dyrektorów. Niektórym obniżyliśmy pensum.


Zwolniliśmy z pensum z powodu jednego. Że dzisiaj jest taki nadmiar duży obowiązków

zarządzania szkołami, }zarządzania swoją jednostką.

Że trzeba się w pełni oddać tym zadaniom, żeby je skutecznie realizować.


I podjęliśmy wspólną decyzję o tym, że pensum zmniejszamy w niektórych szkołach do zera.

I również mając na uwadze to, co dzieje się w MOW-ie, co działo się w MOW-ie

Że dochodziło tam do sytuacji i z tego powodu pojawiała się kontrola za kontrolą.


Pani Dyrektor absorbowana była obsługą w dużej części kontrolujących.

Więc miała tam ogrom obowiązków wynikających z wyjaśnień

z prowadzeniem na zalecenia odpowiednich decyzji

i z tego powodu uważałem tą decyzję za bardzo słuszną.


Po tej decyzji okazało się, że Pani Dyrektor

prowadzi zajęcia w innej szkole.

Czyli jakby argumentacja, którą używaliśmy, że ma się oddać w pełni pracy

w tej jednostce, żeby być na miejscu i skutecznie przeciwdziałać i monitorować cały czas ten proces

resocjalizacyjno-edukacyjny, to uważaliśmy zresztą, bo to było dyskutowane

wszyscy uważaliśmy, że to jest decyzja w dobrym kierunku.


I jak się dowiedziałem, że Pani Dyrektor ma kilka godzin w innej szkole

no to jakby ta argumentacja przestała mieć tą swoją wagę, jaką oczekiwaliśmy.

Więc z tej sytuacji... Zwróciła się oczywiście z prośbą o to, żeby mogła

prowadzić zajęcia w innej szkole.

No więc jeśli zwolniliśmy Panią Dyrektor z pensum w szkole, którą zarządza


to uważałem za brak logiki w tym, żeby wyrazić zgodę na to, żeby Pani Dyrektor w innej jednostce

poza Rewalem, czyli dojeżdżając realizowała swoje zawodowe aspiracje, czy potrzeby nawet.

Bo to akurat tam wynikało z tego, że taka potrzeba była

i Pani Dyrektor wyraziła zgodę na prowadzenie zajęć.


W tłumaczeniu podkreślała, że to była taka wzajemna współpraca z dyrektorką szkoły w Trzebiatowie.

Że nie mając nauczyciela matematyki poprosiła nauczyciela

z tej samej szkoły, w której dodatkowe zajęcia prowadzi o to, żeby te zajęcia matematyczne

poprowadziła w ośrodku, w naszym Młodzieżowym Ośrodku w Rewalu.

I to niby była taka wzajemna

potrzeba, wzajemna współpraca, żeby motywować Panią do matematyki

to w konsekwencji Pani Dyrektor MOW-u zdecydowała się podjąć

zajęcia edukacyjne właśnie w tamtej szkole.


Drugi raz zwróciła się z zapytaniem i również Zarząd odmówił.


Mało tego, taką decyzję konsultowałem również z kuratorium.


Będąc w kuratorium i rozmawiając z dyrektorami, inspektorami i z wicekuratorem.


Przedstawiłem tą sytuację i oczywiście też stwierdzili

że taka decyzja jest słuszna i logiczna

bo nie bardzo wyobrażają sobie, żeby dyrektor

też prowadził zajęcia w innej szkole.

Więc powtórnie odmówiliśmy prawa do wykonywania tych czynności zawodowych w innej szkole

i powtórnie poprosiliśmy Panią Dyrektor

żeby najmocniej, jak to możliwe zaangażowała się w proces

zarządzania jednostką, w której jest dyrektorem.

Prosiliśmy również, żeby przedstawiła nam plany restrukturyzacji, plany oszczędności

w tej jednostce, bo to jest bardzo ważny element.

Wychodząc z takiego założenia byłem przekonany, że Pani Dyrektor będzie potrzebowała na to

sporo czasu dodatkowego, w związku z tym

nie ma żadnych powodów, no po czym Pani Dyrektor... Żeby zezwalać na pracę w innej jednostce.

Pani Dyrektor w reakcji na to, bardzo tak spontanicznie złożyła rezygnację.


Dzisiaj nie do końca jest przeświadczona

co do tych swoich decyzji.

I wydaje mi się, że to takie koło ratunkowe


Skoro ona nie chciała, żeby jej to pensum do zera, no to z tego powodu...

I chciała wrócić do sytuacji wyjściowej, bo sądziła, że to jakby otworzy jej tą możliwość


jednak pracy w tamtej szkole dodatkowej.


I tutaj też nie ma zgody. Bo tam naprawdę jest nadmiar obowiązków.

Była kontrola za kontrolą, należało się skupić nad tymi działaniami.

Kuratorium narzuciło Pani Dyrektor program naprawy.


Sytuacji w tym ośrodku.

Byliśmy na tym spotkaniu i też nie do końca zgadzaliśmy się, bo skoro nie było jasnych zarzutów

to jaki program naprawczy?

I nauczyciele troszeczkę się buntowali przed taką koniecznością

Niemniej jednak przystąpili, bo też uważają, że lepiej dmuchać na zimno i to też przekazałem

do kuratorium, że oczywiście tak. Że trzeba gdzieś tam szerzej na to popatrzeć

trzeba przewidywać zagrożenia.

I opisać je i sposoby przeciwdziałania, więc to może być niezbędnym elementem

w zarządzaniu tą jednostką


i pracownicy po jakiejś tam krótkiej niechęci powiedzieli, że przystępują

do przygotowania takiego programu naprawczego i on już jest przygotowany.

Za chwilę będzie przekazany do kuratorium.

To jakby też uspokoi nastroje, czy opinie też ośrodka... ORE w Warszawie

które kieruje do nas wychowanków poprzez sądy rodzinne.


W tej chwili mamy zbyt mało tych wychowanków. Jest to w liczbie 27 bodajże.

Dwóch plus dwóch oczekujących. Mogę się tutaj mylić, 29 osób maksymalnie

przy statutowych możliwościach 72

czyli jest to gdzieś tam na połowę stanu osobowego.

więc te zadania realizowane są w tym ośrodku zbyt drogo

bo koszt jednostkowy pracy edukacyjno-resocjalizacyjnej


Z tą młodzieżą jest bardzo wysoki.


Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Jeszcze pytania?

(Grzegorz Burcza) Ja dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze ktoś z państwa radnych?

Tak, Pan Paweł Bereżnicki.


(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz również się zgłaszała.


[dzwonek telefonu]

(Paweł Bereżnicki) Już, już zabieram głos.


Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado


Tu parę tematów już wcześniej wyczerpał Pan Burcza

parę tematów poruszył Pan Starosta.

A Ja chciałabym zwrócić na jeden temat uwagę.

To znaczy, że odnośnie MOWu Rewalskiego

my od tego tematu nie odejdziemy, nie uciekniemy.


I chciałbym usłyszeć kiedy będzie konkretna debata?

Bo to już czas najwyższy żebyśmy się MOWem Rewalskim zajęli

bo problemy będą się mnożyły, nie będą ujmowane, a wręcz przeciwnie.

Będzie ich przybywać z dnia na dzień coraz więcej.

Więc ten temat nam nie ucieknie i chciałbym usłyszeć od Pana Starosty

kiedy dostanę, że rada się tym tematem zajmie konkretnie?

Dziękuję bardzo.

(Ryszard Chmielowicz) Z naszej strony, Panie Radny Pawle...

Z naszej strony te działania są jakby ciągłymi działaniami

I monitorujemy sytuację i cały czas prowadzimy w tej

w tym względzie ocenę tego wszystkiego

i również monitorujemy pod względem finansowym tą naszą działalność.


Rozmowy z kuratorium... Jestem umówiony również

na rozmowę już bezpośrednio z Panią Kurator ażeby żeby o tym rozmawiać

ale oczywiście wcześniej chciałbym rozmawiać z Radą

Zaczniemy też i od pracowników i kto... Każdy kto będzie chętny

żeby współuczestniczyć w tym procesie, to będzie mile widziane

To będzie mile widziane, a bez zbędnej zwłoki, no już to się zaczyna, to się dzieje

a sytuacje opiszemy od początku stycznia

będziemy działania podejmować już bardzo aktywnie

przygotowując do tego czasu wszelkie niezbędne materiały i oceny.


(Paweł Bereżnicki) Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Tak, Panie-

(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz jeszcze.

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna Duzinkiewicz była w kolejce.

(Kazimierz Sać) Ale ja tylko...

Pani Dyrektor, jeśli Pani pozwoli

ja tylko odnośnie tego, tego tematu. Nic nowego.

(Joanna Duzinkiewicz) Proszę bardzo.

(Kazimierz Sać) Tak?

Znaczy Ja jakby na mój stan wiedzy nie jestem do końca przekonany

czy wypowiedź Pana Starosty jest trafna.


Bo jeśli mój stan wiedzy mówi, że bez pozytywnej opinii kuratora

nie jest możliwość, nie wiem, w tym wypadku likwidacji.

Jeśli się mylę, to dalej mogę nie kontynuować.


Ale jeśli bez zgody, bez pozytywnej opinii nie można kontynuować

to najpierw musi być wypracowane stanowisko z Kuratorem.

Bo wszelkie decyzje, podejmowanie wszelkich decyzji w tym zakresie

Czy nawet przygotowywanie materiałów, czy innych działań

mija się zupełnie z celem, jeśli to wszystko może storpedować Kurator.

Chyba że pozytywna opinia Kuratora nie jest niezbędna, no to wtedy

faktycznie można rozpoczynać procedury.


Krótka uwaga do Pana Pawła. Władnym w tym temacie jest Zarząd.

Rada oczywiście może przedyskutować, ale w pewnym zakresie.

I być może przy procesie już samej likwidacji jednostki, to tak.

To uchwała rady jest niezbędna.

Ale generalnie całą procedurę wypracowuje Zarząd.

A Zarząd może zaprosić na swoje posiedzenie wszystkich, kto zapragnie.

Za moich czasów było wielu radnych, non-stop, którzy wcale nie byli członkami Zarządu

bo Zarząd nie powinien mieć nic do ukrycia i można dyskutować

przy otwartej kurtynie w tym temacie.

I nie ma potrzeby jakby angażowania rady w ten temat.

Także dziękuję, Pani Dyrektor, za pozwolenie mi powiedzenia.

Pani Dyrektor Duzinkiewicz.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.

Moje pytanie również dotyczy MOWu, ze strony nr 3, na samym dole, ostatni ptaszek.


Chodzi o opracowanie harmonogramu... Harmonogramu i programu naprawczego.

Z wypowiedzi Pana Starosty wynika, że ten harmonogram już jest opracowany, tak?

Moje zapytanie brzmi...


Częściowo otrzymałam odpowiedź na moje zapytanie.

Związku z tym, iż Pani P.O. Dyrektora

złożyła wypowiedzenie, złożyła rezygnację

kto miał przygotowywać ten plan i harmonogram naprawczy?


Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam.

Czy to nauczyciele opracowali ten harmonogram naprawczy?


(Ryszard Chmielowicz) Tak. Tak.

(Joanna Duzinkiewicz) Co z niego wynika, możemy wiedzieć? Czy to będzie przedstawione w-

[kaszlnięcie]

(Ryszard Chmielowicz) Będzie przedstawione, na pewno komisja będzie miała okazję się...

Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia będzie miała na pewno okazję

wszyscy chętni, którzy będą się z tym chcieli zapoznać będą mieli do wglądu

i to będzie długa dyskusja, myślę że to i na sesji odbędzie się dyskusja w temacie MOW-u

tutaj też odpowiadając jakby na pytanie Pana Kazimierza.

Ten temat musimy dogłębnie przeanalizować i przygotować nawet pod...

A szczególnie do rozmów z kuratorium.


Więc państwo wiecie, co się wydarzyło tam w Renicach.

Że to nie jest takie wszystko proste

I chyba to nie do końca było tak prawdziwe, bo to trochę nadmuchany temat


I wszystko może się wydarzyć, więc musimy tu też w sposób szczególny i pieczołowity

analizować to i podejmować decyzje i te decyzje dzisiaj może nie to, że są łatwiejsze

ale jeśli za tym będą przemawiały argumenty, argumenty typu, że niż demograficzny

że trudno liczyć na to, że tych wychowanków w najbliższej przyszłości

będzie sporo więcej, żeby ten koszt jednostkowy


procesów resocjalizacyjno- -edukacyjnych będzie tańszy.

Wiemy już dzisiaj, że będzie trzeba dopłacać do

tego ośrodka duże pieniądze

których nie mamy, a de facto jeszcze przez lata

te budynki, w których oni funkcjonują one są niefunkcjonalne


one dzisiaj nie przystają do potrzeb tego typu usługi powiatowej i tego typu szkoły,


więc to też wymagałoby potężnych pieniędzy, żeby modernizować te obiekty.

A modernizacja nie ma najmniejszego sensu, bo to są budynki, które służyły kiedyś innym celom

i adaptacja nie da szans na to, żeby poprawić funkcjonalność na potrzeby takiego... No XXI wieku.


Inne wymagania są dzisiaj i inni mają zdecydowanie lepszą ofertę

resocjalizacyjno-edukacyjną, więc według mnie

i do tego będę namawiał szanownych radnych.

Według mnie nie jest to najlepszy pomysł, żeby te obiekty właściwie przygotować

i na wysokim poziomie świadczyć tej młodzieży pomoc powrotu do społeczeństwa.

Więc jeśli inni już dzisiaj mają nad nami sporą przewagę

i lepiej są w stanie przygotować, no to my się musimy nad tym głęboko zastanowić

i w tym niżu demograficznym wiemy, że nie możemy liczyć na większą liczbę

i to wszyscy mówią, kieruje ORE, dzisiaj kieruje do ośrodków, które mają szeroką ofertę

rozbudowaną ofertę, lepsze warunki bytowe, lepsze warunki te...budynkowe.

Więc to wszystko wymaga głębokiej analizy i do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać.


Na pewno z przyspieszeniem.

Marian Maliński ma w tym temacie bardzo dużą wiedzę, więc będziemy kontynuować to

i przedstawimy to w sposób szczegółowy

nie tylko radzie, ale i oczywiście kuratorium.

Kuratorium, tak jak powiedział Pan Kazimierz

oczywiście ma tutaj jakby decydujące zdanie, bo może negatywnie ocenić wszystkie nasze działania

Dzisiaj już wyroki sądów pokazują, że potrafią się przychylić i przyznać rację samorządom.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. [...]

(Kazimierz Sać) Pani... A, nie, okej, okej.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze jedno mam zapytanie ze strony nr 6


Tak po środku mniej więcej.


To jest posiedzenie z 30 listopada.


Z realizacją inwestycji pod nazwą "przebudowa i termo-modernizacja części budynku koszarowego"


Zarząd zaakceptował ofertę wykonawcy na wykonanie głównego zasilania budynku

i zdecydował, że zabezpieczy w budżecie środki na powyższy cel

w kwocie 5488 zł


Oczywiście bezpieczeństwo nad wszystko.


Niemniej jednak moje pytanie brzmi czy już wiadomo jaka kwota, jakie środki

zostały poniesione na tą inwestycję i czego jeszcze możemy się spodziewać?


(Agnieszka Mackojć) Panie Starosto?

(Ryszard Chmielowicz) Dla prawidłowości przebiegu tego procesu inwestycyjnego została powołana rada budowy

i również wydział, który zajmuje się oceną tych prac budowlanych

prowadzonych na tym obiekcie.

Przewodniczącym rady budowy jest Pan Waldemar Wawrzyniak.


Znaczy ja bym poprosił zastępcę.

Żeby ustosunkował się w kilku zdaniach, jeżeli nie ma dokumentów pod ręką

no to oczywiście to wyjaśnimy w najbliższym czasie.


(Waldemar Wawrzyniak) Dziękuję Panie Starosto.

Akurat dokumentów nie mam, ale wiem - - jeżeli chodzi o tą kwotę - czego to dotyczy.


Podczas wykonywania inwestycji okazało się... Akurat w dokumentacji nie było tego.

Że główny wyłącznik prądu powinien znajdować się w miejscu ogólnie dostępnym

czyli przed budynkiem, oczywiście zabezpieczony.

W związku z tym musieliśmy przeprowadzić postępowanie

wyłonić wykonawcę, łącznie z dokumentacją i to był ten koszt w zaokrągleniu 5500 zł


To jest ze względów bezpieczeństwa, to były zalecenia straży pożarnej, również energetyków

że taki wyłącznik główny prądu powinien być ogólnie dostępny również przed budynkiem.

Nie było niestety tego w dokumentacji pierwotnej.

I takie rzeczy znajdują się.

Dzisiaj jeszcze nie mamy do końca policzonej ogólnie wartości tych kwot, które gdzieś tam z boku

zostały dołożone, ponieważ inwestycja jeszcze trwa i do końca roku

zgodnie z planem powinna być zakończona.

Na pewno wtedy będziemy się starali przedstawić wszystkie koszty

również te dodatkowe, które wyjdą ponad tą inwestycje...

Zaplanowane, które były łącznie z dokumentacją i dofinansowaniem.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Waldemar Wawrzyniak) Dziękuję.

(Joanna Duzinkiewicz) Do końca roku, to znaczy od stycznia przeprowadzka?


(Marian Maliński) Nie.

(Waldemar Wawrzyniak) Nie, nie. Tak szybko nie, bo jeżeli-

[...] budynek odebrany to będziemy musieli jeszcze sprawdzić

czy jakichś uwag nie ma, poza tym jeszcze w projekcie jest umeblowanie

i przygotowanie budynku do tego, żeby na parterze znalazły się meble

bo też jest to w projekcie wpisane.

I sądzę, że w granicach połowy roku

będziemy już mogli tam


korzystać z tych wydziałów, czy tych jednostek, które tam się przeprowadzą.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Pani Joanno, wszystko?


(Joanna Duzinkiewicz) Tak, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pan Ryszard Maliński.


(Ryszard Maliński) Ja co prawda nawiązując do MOW-u w Rewalu.

Wszyscy pamiętamy te gorące...gorący okres, gorące czasy, kiedy pracownicy podjęli strajk.

Poprzednia dyrekcja stworzyła taki plan naprawczy.


No i z tego nic nie wyszło, także my na komisji trzykrotnie, z tego co pamiętam

zajmowaliśmy się tematem, także tutaj no myślę, że ten apel kolegi Pawła

on jest zasadny, komisja może pracować, wszyscy radni chętni mogą pracować w temacie.

Natomiast temat jest tak trudny i każdy, kto przynajmniej ma orientację...

Mówię, że to nie jest sprawa taka łatwa.

Same spotkania nasze, no na pewno mogą coś wnieść

ale czy przyniosą odpowiedni efekt i skutek

to trudno to prorokować i trudno to jednoznacznie określić...


Komisja jak najbardziej, będzie tematem się zajmować jak będzie tylko taka potrzeba.


Tyle. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Panie Kazimierzu, Pan chciał zająć głos, bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Tak, to znaczy ja tylko jakby w uzupełnieniu.


Pierwsza rzecz to, że od dawna planowaliśmy przenieść...

To jest powszechnie znana informacja.


Między innymi wynikiem tej naszej woli było to, że faktycznie nie inwestowaliśmy

wychodząc z założenia, że inwestowanie w obiekty, które gdzieś tam nie będą stanowiły

ceny wartości nieruchomości mija się z celem.

To niestety nie udało się i powoduje w tej chwili, że jest ogromny problem.

Bo jakby pamiętam czasy, kiedy


stanowisko Kuratora mogło być bardziej liberalne.

I dlatego podejmowaliśmy próby przeniesienia.


To jest jedna rzecz. Druga rzecz...


Odniosę się do wypowiedzi Pana Starosty Chmielowicza

w temacie dyrektora, [P.O Dyrektora MOW Rewal].


Powiem może w ten sposób.


To, co nie jest zabronione prawnie


jest dozwolone prawnie.

Czyli jeśli dyrektor nie łamie prawa, a przede wszystkim kodeksu pracy

i tak dalej i tak dalej.

To uważam, że odmawianie dyrektorowi, czy jakiemukolwiek pracownikowi


możliwości dodatkowych zarobków


które czynności wykonuje

nie oczywiście ze szkodą dla dotychczasowej pracy

to nie jest dobry pomysł.

Powiedziałbym, najpierw trzeba samemu uderzyć się pierś, żeby zabraniać komuś innemu.

I nie mówię teraz tutaj konkretnie o swojej piersi.

Bo mamy dzisiaj takie czasy, jakie mamy.

Wynagrodzenia są takie, jakie są.

Nie jest to ludzkie i dobre postępowanie, kiedy pozbawiamy ludzi dodatkowych zarobków.


A niekoniecznie to koliduje z jakością pracy

czy też z ilością pracy, tutaj bym jakby...

Nie wiem, czy Pan Grzegorz Burcza zadając to pytanie był stroną jakąś

jako adwokat, czy jako prokurator, |niezależenie od wszystkiego

Generalnie ja bym jednak sugerował się zastanowić nad tym


bo za chwile to będzie problem szerszy, nie tylko [Pani Dyrektor MOW-u]

ale pojawią się pewnie jeszcze inne osoby.


A nie wiem, kto w rezultacie później zostanie w Powiecie do pracy. Dziękuję


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?

Nie widzę, w takim razie przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę o tablicę.


Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu pomiędzy sesjami.


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem sprawozdania?

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Tak, jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Józef Gandurski?

- Jestem za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek? Witamy Panią Renatę, Panią Radną.

Dotarła do nas.


Jest za, słychać.

Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Bardzo dziękuję, jednomyślnie przyjęliśmy-

(Marek Gołuchowski) Mnie Pani Przewodnicząca pominęła.

(Agnieszka Mackojć) Pan Marek Gołuchowski, przepraszam.

(Marek Gołuchowski) Oczywiście jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo dziękuję. W takim razie jednomyślnie, siłą 15 głosów

przyjęliśmy sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Przechodzimy do procedowania nad uchwałą Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2022

Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zająć głos?


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca

- Tak, bardzo proszę.

Ja myślę, że najpierw radni powinni przynajmniej króciutkie...


Z wykrzyknikiem tu postawię.

(Ryszard Chmielowicz) Taką miałem propozycję.

(Kazimierz Sać) [śmiech] Jakieś powiedzmy expose, czy przynajmniej skrótowo

żebyśmy mieli nad czym dyskutować, prawda? A nie przed.

(Agnieszka Mackojć) Dyskutować mamy nad czym, bo wszyscy mamy projekt uchwały

ale są tu autopoprawki-

(Kazimierz Sać) Ale to jest tylko... Znaczy mi to nie przeszkadza, ja mogę dyskutować i przed.


(Agnieszka Mackojć) Dyskusje burzliwe były wczoraj, Panie Kazimierzu.

(Kazimierz Sać) Ach, niech Pani nie...chwali dnia przed zachodem słońca.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze. Bardzo proszę, Panie Starosto.


Czy Pani Skarbnik?


(Ryszard Chmielowicz) Tak... Zanim parę słów o budżecie...

Zanim przedstawię pokrótce jakie są ważne elementy tego budżetu

tego projektu budżetu oczywiście to chcę powiedzieć jedno.

Że ten budżet był przygotowywany pod koniec trzeciego kwartału

czyli wcześniej, dużo wcześniej z założeniami

które dzisiaj w żaden sposób nie przystają [...]w założeniach makroekonomicznych.

I dlatego te prace trwały jakby do ostatniej chwili

i jeszcze wczoraj była szeroka dyskusja

na temat tego projektu i wypracowano wspólne stanowisko


które ujmuje dzisiejsza autopoprawka.

W związku z tym najpierw chcielibyśmy przedstawić tą autopoprawkę

a później kilka słów ja i na cyfrach przedstawi ten budżet Pani Skarbnik.


Także poproszę tutaj, bo tak akurat sprzęża się sprzęt

więc będzie tutaj wygodniej Pani Skarbnik tutaj wypowiadać się na moim miejscu.


(Kazimierz Sać) Ja mam takie tylko pytanie. Ja mam tylko pytanie do Pani Skarbnik.

Czy to tak już na stałe?


(Zofia Oświęcimska) Nie, [śmiech], chwilowo.


(Kazimierz Sać) A szkoda, a szkoda, a już miałem-

(Zofia Oświęcimska) Chciałabym przedstawić państwu pokrótce zapiski w naszych projektach uchwały.

Projekty uchwały zostały przedstawione państwu i RIO w ustawowym terminie.

Otrzymaliśmy 3 pozytywne opinie i zdaje się, że jestem zobligowana państwu przedstawić

w związku z czym pozwolą państwo, że przeczytam.

Uchwała Nr 88.457.Z z 2021 roku składu orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfickiego na 2022 rok

Na podstawie Art. 13 pkt 3 w związku z Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku


o regionalnych izbach obrachunkowych

dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 }skład orzekający RIO w Szczecinie

w osobach Marek Dulewicz - przewodniczący Jolanta Kuźmicka - członek

Marcin Binaś - członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Gryfickiego na 2022 rok.

Uzasadnienie. Zarząd Powiatu w Gryficach z zachowaniem terminów wynikających

z Art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych


przedłożył RIO w Szczecinie projekt uchwały budżetowej na 2022 rok

celem zaopiniowania wraz z projektem uchwały budżetowej

przedłożone zostało uzasadnienie do projektu oraz materiały informacyjne.

Szczegółowość projektu uchwały, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu

odpowiadają umowom określonym uchwałą Nr XLVII/312/2010 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


W przedłożonym projekcie budżetu ustalono dochody ogółem

w kwocie 88 982 167 zł 50 gr


w tym dochody bieżące 85 688 143 zł 75 gr

oraz dochody majątkowe 3 294 023 zł 75 gr

Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie 91 003 301 zł 50 gr

w tym wydatki bieżące 87 375 068 zł 13 gr

oraz wydatki majątkowe 3 628 233 zł 37 gr


wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2 021 134 zł

który planuje się sfinansować zgodnie z §3. projektu uchwały wolnymi środkami budżetu

który w ocenie składu orzekającego tylko w części służąc sfinansowaniu deficytu

albo zostały to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§905 tak jak wskazano to w załączniku nr 3 do projektu uchwały.


W projekcie budżetu określono łączną kwotę planowanych przychodów

w wysokości 2 990 476 zł 60 gr

oraz ustalono rozchody budżetu w wysokości 969 342 zł 60 gr

związane ze spłatą zaciągniętych kredytów.

Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami

jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych


a w szczególności z artykułami 215... ...przepraszam, 212 do 215 tej ustawy.

Przedłożony projekt zawiera wymagane załączniki, w tym zestawienie planowanych kwot dotacji

udzielanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

ale wyodrębnienie dochodów i wydatków określonych przepisami ustawy

Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o publicznym transporcie drogowym

oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych


z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


tworzący rządowy fundusz inwestycji lokalnych.

Przy czym skład orzekający wskazuje, że załączniki nr 13, 14 i 15

nie mają odniesienia w treści normatywnej projektu uchwały.


Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu

określonych przepisem Art. 242 ustawy o finansach publicznych

i Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku

po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik ustaw z 2021 roku pozycja 1927

zgodnie z którymi planowane wydatki bieżące

nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody

wymienione w we wskazanych przepisach.

Jednostka zachowuje jednocześnie relację, o której mowa w Art. 243 wyżej wymienionej ustawy

reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia.

Przyjęte wartości są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalania zmian

wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu

związanych z nich kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego

to jest zgodnie z Art. 229 wskazanej wyżej ustawy o finansach publicznych.


Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego Zarządu Powiatu

przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej nie budzi zastrzeżeń.

Kwoty zaplanowane w wydatkach budżetu rezerw, to jest rezerw ogólnej i rezerw celowych

mieszczą się w granicach określonych w przepisie Art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych


a rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

mieści się w limicie określonym Art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

o zarządzaniu kryzysowym, dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 1856


Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody

zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów

dnia 2 marca 2010 roku

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 1053 ze zmianami.


Stosownie do Art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

jest obowiązany przedstawić niniejszą opinię składu orzekającego organowi stanowiącemu

przed uchwalaniem budżetu.

Od niniejszej opinii składu orzekającego

przysługuje prawo odwołania do kolegium izby w terminie do 14 dni

od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Kolejna uchwała Nr 88.458.Z.2021

tego samego składu orzekającego

z dnia 10 grudnia 2021

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030


Tutaj na podstawie Art. 13 pkt. 12 w związku z Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych i Art. 230 ust. 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

skład orzekający RIO w Szczecinie w osobach

Marek Dulewicz - przewodniczący Jolanta Kuźmicka - członek

i Marcin Binaś - członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030


Uzasadnienie-

(Agnieszka Mackojć) Pani Skarbnik, proszę chyba nie czytać uzasadnienia.

Czy jest taka potrzeba? Nigdy nie czytaliśmy.

To każdy ma wgląd do tego [...]

(Zofia Oświęcimska) Dobrze.


(Agnieszka Mackojć) Wystarczy nam pozytywna opinia.

(Zofia Oświęcimska) Dobrze.

I uchwała Nr 88.459.Z.2021 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu

ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfickiego na 2022 rok

i tutaj na podstawie odpowiednich przepisów ta sama komisja

w składzie Marek Dulewicz, Jolanta Kuźmicka, Marcin Binaś

pozytywnie oceniają możliwość sfinansowania deficytu

budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfickiego na 2022 rok.


I teraz tak, chciałabym przedstawić państwu autopoprawki.

I przeczytać w związku z tym, jak kształtuje się po tych autopoprawkach główna ta uchwała

nasza budżetowa na 2022 rok.

Jeśli chodzi o autopoprawki to mamy tutaj zmiany w postaci

utworzenia rezerwy na wynagrodzenia w oświacie, w jednostkach oświatowych

1 100 000

400 000 na podwyżki w jednostce Starostwo Powiatowe

i 304 100 zł na podwyżki w DPS Jaromin.


Po tych trzech... Może jeszcze powiem, że w związku z tym zmieniają się także

załącznik nr 2 - wydatkowy, załącznik nr 3 - przychodowy,


I załącznik nr 15, to jest taka mała zmiana, którą... O której poinformowało mnie RIO


Oraz przygotowałam taki wyciąg zmian

do części objaśniającej.


I teraz tak. Po tych zmianach


Przeczytam może państwu paragrafy od 1 do 7


Gdyż one się zmieniają, tak?

Czyli tak, ustala się dochody budżetu w kwocie - tutaj nie ma zmiany - 88 982 167 zł 50 gr

z tego dochody bieżące 85 688 143 zł 75 gr

i dochody majątkowe 3 294 023 zł 75 gr

Ustala się wydatki budżetu, załącznik nr 2 w kwocie 92 807 401 zł 50 gr

z tego wydatki bieżące 89 179 168 zł 13 gr

i wydatki majątkowe 3 628 233 zł 37 gr

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3 825 234 zł

który zostanie sfinansowany wolnymi środkami budżetu 3 525 234 zł


oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach 300 000 zł

§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, załącznik nr 3

w kwotach: przychody 4 794 576 zł 60 gr

rozchody 969 342 zł 60 gr

§5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95 000

Celowe na wydatki bieżące w kwocie 1 563 369 zł z przeznaczeniem na


realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000 zł

na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych powiatu - 200 000 zł

Nagrody dla nauczycieli 103 369 zł

i wynagrodzenia w jednostkach oświatowych 1 100 000 zł

§6. zostaje bez zmian


I §7. zmienia się pkt 1

Czyli ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na

Pkt 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostek...

Jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3 825 234 zł


I to są właśnie takie... Taka jest treść po autopoprawkach.


(Kazimierz Sać) Czy ja mogę dopytać tylko?

(Zofia Oświęcimska) Tak. (Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Póki Pani Skarbnik jest. To znaczy pani wspomniała o tym, że jest poprawka

i ta poprawka zwiększa nam deficyt do około 4 milionów, z 2 do 4...

No niecałe 4 miliony. 3 miliony 800 z kawałkiem.

I wspomniała pani, że między innymi wynika to z dodatkowych środków na podwyżki

dla Domów Pomocy Społecznej.

Z rezerwy

[kaszlnięcie]

stworzonej dla bodajże [...] nauczycieli.

jak też środki na podwyżki dla pracowników Starostwa. Przekręciłem coś?

(Zofia Oświęcimska) Nie, nie. Tak jest.

(Kazimierz Sać) I nie wiem, może mi umknęło. Ale z tego, co ja pamiętam

to Powiat to nie tylko oświata, nie tylko DPS-y, nie tylko Starostwo, tak?

No bo ja jeszcze mam w głowie między innymi Zarząd Dróg, Geodezję czy chociażby PCPR

i pytanie jest takie, czy to oznacza, że przykładowo


zabezpieczono... Ja pytam się teraz panią tylko na stan wiedzy finansowej

bo może czegoś nie zrozumiałem albo mi umknęło.

Czy w budżecie też zabezpieczono na przykład środki oprócz Starostwa

też na przykład dla PCPR-u, czy innych jednostek

które pani nie wymieniła, że są zabezpieczone?

(Zofia Oświęcimska) Z pozostałych jednostek w swoim budżecie zaplanował podwyżki...

Jedna jednostka zaplanowała, to jest DPS Gryfice.


(Kazimierz Sać) Nie, ale [...] to ja mówię [...]

(Zofia Oświęcimska) A poza DPS-em Gryfice nie ma w budżecie ujętych podwyżek dla innych jednostek.

(Kazimierz Sać) Dla innych jednostek nie, tylko dla Starostwa. Rozumiem, dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Szanowni państwo, czy ktoś chciałby podjąć głos w sprawie budżetu?


Czy ktoś ma pytanie? Tak, bardzo proszę. Pan Radny Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Do Pani Skarbnik mam pytanie.


Z tymi cały czas tak zwanymi wolnymi środkami budżetu.

Bo tutaj, jak pani ładnie przeczytała

uchwałę składu orzekającego RIO. I tam pobrzmiewało coś takiego

że my zasłoniliśmy się, że budżet zamykający się w kwocie wtedy

2 021 134 zł, pokryjemy z wolnych środków.

Tu RIO zwróciło uwagę, że niekoniecznie.

Bo tylko po części one służą sfinansowaniu deficytu.

Pozostałe to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych.

Czy ja dobrze dosłyszałem, że te przychody, które jakby będą

z niewykorzystanych środków pieniężnych, które będą, nazwijmy to, zalegały na rachunku bieżącym

to pani przeczytała 300 tysięcy?


Czyli to jest ta kwota, która będzie między innymi deficyt budżetu nam zasypywała?


(Zofia Oświęcimska) To znaczy, ja już wyjaśnię. Państwo mają w materiałach

taki załącznik, który ja właśnie też dokonywałam autokorekty


jak wspomniałam wcześniej ze względu na to, że RIO prosiło tam o jedną uwagę

To jest załącznik numer... Zaraz państwu powiem.


Numer 15. I to chodzi o te środki, które myśmy w roku 2020 otrzymali

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To było wtedy 1 355 013 zł

I myśmy nie wykorzystali 300 tysięcy z tego.


300 jeszcze mamy wykorzystać w tym roku, prawdopodobnie wykorzystamy.

Natomiast pozostało nam 300 i tutaj RIO chodziło o to

że jakby oprócz wolnych środków jeszcze te 300 mamy tutaj do-

(Grzegorz Burcza) Czyli te 300 tysięcy będzie przeznaczone na sfinansowanie deficytu, tak?


(Zofia Oświęcimska) To jest w ogóle... My już mamy ujęte było w tym budżecie roku 2021

Ale nie zostało to zrealizowane. To chodziło o kotłownię w DPS-ie Gryfice.

No właśnie jakoś dziwnie to się zbiega z tą sztandarową inwestycją.

Ale o tej sztandarowej inwestycji Powiatu to jeszcze będziemy mieli chwilę do porozmawiania.

Na razie mam pytania do pani, nie do Pana Starosty.

I te 300 tysięcy są z niewykorzystanych, między innymi, środków na tą modernizację kotłowni


(Zofia Oświęcimska) To znaczy one nie zostały wykorzystane

dlatego jakby ponownie w budżecie ujmujemy ją w 2022

(Grzegorz Burcza) Okej, ja to rozumiem. W porządku. Ale tutaj w tym punkcie... w §7

limit zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

czyli też przejściowe, powiedzmy, te trudności

w postaci zwiększonego deficytu do prawie 4 milionów

to czy ja dobrze odczytuję, że przewidujemy zaciągnąć kredyt, żeby [...] zasypać-

(Zofia Oświęcimska) Nie, to jest tylko taki limit, jeśliby coś się wydarzyło.

my zwykle-

(Grzegorz Burcza) Czyli przewidujemy, że będziemy musieli jednak wziąć, tak? Czyli taką mamy jakby...

(Zofia Oświęcimska) To znaczy mówiąc szczerze nie. Po prostu my takie zapisy mamy w każdej uchwale budżetowej

tak jakby takie zabezpieczenie, że w przypadku, gdyby faktycznie coś się wydarzyło

to taki przejściowy kredyt będziemy uruchamiać.

Ale to raczej na dzień dzisiejszy nie przewidujemy.

(Grzegorz Burcza) Ale na dzisiaj jest pani w stanie powiedzieć na pewno z głowy

ile tych wolnych środków mamy na koncie, tak?

(Zofia Oświęcimska) Ale na jaki dzień?

(Grzegorz Burcza) 2 021 000, które pani zaproponowała w budżecie

czy 3 825 000 minus te 300

czy może jednak 5 000 000?

(Zofia Oświęcimska) To znaczy wie pan co, zależy na jaki dzień.


Bo to niestety... Znaczy niestety, no to się zmienia.

(Grzegorz Burcza) No ja wiem, że to jest płynna informacja. Ale... Tak?


(Zofia Oświęcimska) Znaczy zakładam, że będziemy mieć środki na

tak jak tutaj jest pokazane, na pokrycie tego deficytu.

I na spłatę kredytu.


(Grzegorz Burcza) Bez potrzeby zaciągania kolejnego kredytu?

(Zofia Oświęcimska) Tak, tak.

(Grzegorz Burcza) Dobrze. Dziękuję bardzo.

(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Proszę bardzo, radna Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Kazimierz Sać) Tylko jedna krótka uwaga.

w ramach jakby koła ratunkowego do Pani Skarbnik.

Panie Grzegorzu, Pani Skarbnik nie jest w stanie dzisiaj

w tej chwili odpowiedzieć, jaki będzie stan, czy jest stan wolnych środków

ze względu na to, że stan wolnych środków to są środki, które można dysponować w określonym celu

i Pani Skarbnik nie jest w stanie na przykład przewidzieć


jaka pojawi się na przykład w marcu, kwietniu, czy kiedyś tam indziej dziura

którą trzeba będzie załatać i w tym momencie jakby wolne środki przestają być wolnymi środkami.

(Grzegorz Burcza) No dokładnie. No obawiam się o ten kredyt.

Żebyśmy jednak nie musieli go pobierać.

(Zofia Oświęcimska) Nie, my zawsze mamy ten zapis.

(Kazimierz Sać) To tylko taka drobna uwaga, robocza. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo. Moje zapytanie do Pani Skarbnik dotyczy załącznika nr 15

Właśnie chodzi o środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Gryfickiego


To rozumiem, że... To znaczy pośrednio do Pani Skarbnik.

Niemniej jednak teraz mi się wydaje, że to pytanie do Pana Starosty.

Ale myślę, że to później będziemy na ten temat również rozmawiali.


Czy dobrze zrozumiałam?

Inwestycja, remont kotłowni DPS Gryfice

miała być sfinansowana z funduszu przeciwdziałania Covid-19, tak?

[niezrozumiałe]

(Zofia Oświęcimska) Tak, na ten cel zatrzymaliśmy te... Te pieniążki są cały czas na koncie.

Zatrzymane właśnie na ten cel.

(Joanna Duzinkiewicz) To jest inwestycja, która była zaplanowana na dwa jedenaście, tak?

Na dwa, przepraszam, dwadzieścia jeden, tak?

(Zofia Oświęcimska) Tak, tak.


(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Szanowni państwo, czy ktoś-

(Ryszard Chmielowicz) Ja tylko przypomnę. Ja tylko przypomnę państwu

Bo ta kwota 1 350 000 zł to była kwota "covidowska", faktycznie

to były tak zwane pieniądze kartonowe, jak pamiętacie w takim pierwszym rozdaniu

i to była taka pomoc samorządom w realizacji swoich majątkowych wydatków, swoich zadań

i te pieniądze mogły być również udziałem własnym

w realizacji przedsięwzięć, tych z dofinansowaniem zewnętrznym.


I te środki, no nie zostały wyczerpane w całości, to tak jak Pani Skarbnik tutaj powiedziała.

Te 300 000, które zamierzamy powtórnie... Trafiły powtórnie do budżetu na kotłownię

ale jednocześnie wiedząc o trudnościach budżetowych

to będziemy starali się, żeby szukać

dofinansowania na ten cel, żeby te środki jednak

były tylko dodatkiem, a nie finansowaniem.

Bo tych kotłowni mamy kilka, które wymagają, więc to jakby większe przedsięwzięcie.

A to tak w uzupełnieniu.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Tutaj gwoli jeszcze dopytania.

Bo zrozumiałem, że w treści autopoprawki wynikają podwyżki DPS-u Jaromin i Gryfice.

Z tego, co Pani Skarbnik udzielała informacji Panu Radnemu Kazimierzowi Saciowi

usłyszałem tylko DPS Gryfice.

Czy nie dosłyszałem Jaromina?

(Ryszard Chmielowicz) Jaromin. Z autopoprawki jest Jaromin.

(Grzegorz Burcza) Z autopoprawki jest Jaromin. Okej, dobrze.

I teraz pytanie do Pana Starosty też takie bardzo prozaiczne, prościutkie.

Z jakiego powodu nie doszło do wydatkowania tej kwoty 300 000

na modernizację kotłowni, co się stało?

Dlaczego ta inwestycja z roku ubiegłego przechodzi

i robi się super sztandarowa w roku dzisiejszym...znaczy przyszłym?

(Ryszard Chmielowicz) Już tłumaczę.

Oczywiście, że podjęliśmy działania, żeby to zadanie zrealizować.

Niestety bezskuteczny był przetarg. Nie udało się pozyskać firmy

a te, które gdzieś tam chciały to wykonywać...

To nawet nie było, to w innym przypadku, że takie niebotyczne kwoty rzucali

tylko dlatego, żeby bardziej zniechęcić albo trafić kogoś na duże pieniądze.

Bo taki przypadek też był przy kotłowniach w Domu Dla Dzieci.

Także nie udało się. I ten piec miejmy nadzieję jeszcze wytrzyma, a mamy to cały czas na uwadze

że te działania trzeba znowu pilnie podjąć. Ale też będziemy starali się

poszukiwać środków zewnętrznych, być może z narodowym...

Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Może kredyt, to wtedy byśmy dołożyli kotłownię.

W części umarzalny.


Wcześniej byłem umówiony z panią prezes, tam pani prezes się zmieniła, nie doszło do spotkania.

A to też już nie było takiej możliwości, żeby na ten rok, a te rozmowy będą kontynuowane


na 22, żeby to w odpowiednim czasie rozpocząć, żeby było więcej tego czasu

na ewentualne bezskuteczne przetargi, czy na powtarzanie przetargu.


(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, nie sądzie pan, że rok czasu borykanie się z tematem zakupu

czy tam modernizacji kotłowni to trochę dużo? 12 miesięcy?

Przecież w tym czasie można było zredagować jakiś projekt wspomagający

chociażby na tą fotowoltaikę.

Czy może na jakieś ogrzewanie termo.


Z wkopaniem się nawet w ziemię i tak dalej. To, co zresztą też podpowiadałem i proponowałem.

Wnioski i projekty zero emisyjne, na które byśmy dostali

w podskokach pewnie dopłatę i jeszcze bez wkładu własnego.

Rok czasu to spore zaniedbanie w mojej ocenie.

No nie jest to chyba dobre świadectwo na temat pracy Zarządu.


(Ryszard Chmielowicz) Nie, Panie Grzegorzu. No fantazje zawsze można tworzyć.

A do pomp ciepła-

(Grzegorz Burcza) Ale ile konkretnie [...]

(Ryszard Chmielowicz) [...] cały system wymieniać.

Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że będziemy szukali każdej możliwości

żeby pozyskać środki zewnętrzne i od początku roku zaczniemy

z powrotem analizować możliwości nasze, żeby te środki zostały wręcz, a nie zostały wydatkowane

w znacznie mniejszym stopniu niż to przeznaczenie.


W sezonie grzewczym nie podejmuje się takich działań, bo wiadomo, że to musi funkcjonować.

Po sezonie grzewczym należy rozpoczynać te procedury i wtedy też zrobimy-

(Grzegorz Burcza) Tak, Panie Starosto, dlatego ja wracam ciągle do tego, że jest to przeniesienie

(Ryszard Chmielowicz) Przetarg może być na początku roku, oczywiście, że tak.

(Grzegorz Burcza) [...] robi się to na wiosnę, no to proszę powiedzieć, jakoś usprawiedliwić się przynajmniej

przy tym, że planowana inwestycja sztandarowa z roku ubiegłego przeszła na rok przyszły.

Jakie to był kwoty-

(Ryszard Chmielowicz) Panie Grzegorzu, dobrze się pan orientuje

co się na rynku dzieje i jak szybko i galopująco zmieniały się ceny.

Że nie można było nadążyć i przedsiębiorcy też nie mogli nadążyć i wielu przypadkach

i nie podejmowali wyzwania, bo raz, że te zakupy są w dużej części niemożliwe.

Pojawiały się materiały na krótko i za chwilę ich nie było.

Tutaj może przedstawiciele rady mogą też to podkreślić i właśnie

tak się odbywało przez długi okres tego czasu, że galopujące ceny to raz

A drugie, mniejsza produkcja materiałowa powodowała to

że na rynku powstały bardzo istotne braki.


(Agnieszka Mackojć) Tak jak tutaj potwierdzam, co mówi Pan Starosta, że żaden oferent

nie chciał złożyć oferty do momentu podjęcia pracy.

Ze względu na galopujące ceny. Miałam taką samą sytuację u siebie.


(Grzegorz Burcza) Niesamowita historia.

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze mogę prosić...

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pani Radna Joanna Duzinkiewicz.


To zapytanie do Pana Starosty, załącznik nr 13


w związku z tym wynika iż to jest załącznik wskazujący planowane

zadania inwestycyjne w budżecie Powiatu na rok 2022


I z tego wynika [...] Tak?


Z załącznika wynika, że tak naprawdę to z budżetu Powiatu

zaplanowana jest tylko jedna inwestycja, tak?

Modernizacja drogi Gryfice - Rotnowo z przebudową dwóch skrzyżowań na rondo.

Tak i to jest kwota 749 500 zł, tak?


Wkład własny Powiatu Gryfickiego, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, to taka jakby-

(Joanna Duzinkiewicz) Jedna inwestycja, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Nowa procedura... Nie, ja tu wymienię inwestycje za chwilę.

Procedura nowa, bo to z polskiego ładu i promesa

na sfinansowanie całej reszty jest nasz udział 5% w tej inwestycji

To faktycznie jedna z największych inwestycji w historii.

Za kwotę prawie 15 000 000 zł i 14 250 000 bodajże...

Zaraz pani powiem-

(Joanna Duzinkiewicz) A to jest na wkład, tak? Rozumiem, 749?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak. To jest ten nasz udział własny.


Niepokazane są środki z polskiego ładu

bo to jest tylko promesa zabezpieczająca te środki po wykonaniu tego zadania

Miesiąc po rozliczeniu te środki wpłyną na konto samorządu

i samorząd opłaca wtedy całą tą inwestycję.


(Joanna Duzinkiewicz) I one wynoszą 15 milionów, tak?

(Ryszard Chmielowicz) 14 milionów promesa. Jest dokładnie na 14 240 500 zł


(Joanna Duzinkiewicz) 240 500 zł...


(Ryszard Chmielowicz) Tak. A przedsięwzięcia [...] tutaj to jest załącznik do WPF-u.

Także przeczytam pani żeby-

(Kazimierz Sać) Ale jeśli poz...

(Ryszard Chmielowicz) Jasne, śmiało.

Szanowni radni, żeby mieli jasność, że to nie tylko jedna inwestycja i może za chwilę.

(Kazimierz Sać) Ale sekundka, jeśli mogę, bo Pani Duzinkiewicz pyta się o konkretną inwestycję.

Ja myślę, że trzeba Pani Duzinkiewicz bardzo precyzyjnie podać, o co tu chodzi.


Chodzi o to, że powiat dostał promesę na określoną kwotę 14 milionów.

I Powiat jest jakby zobligowany do pokrycia...


(Ryszard Chmielowicz) Udziału własnego.

(Kazimierz Sać) Udziału własnego, tak. Tylko jeśli się mylę, to proszę mnie wyprostować.


Na mój stan wiedzy wygląda to trochę inaczej.

Czyli na chwilę obecną mamy kosztorysową wartość robót

tam około powiedzmy 15 milionów

Promesa jest na tam bodajże 14 milionów z kawałkiem

ale nie jest wykluczone, że przetarg określi prawdziwą cenę tej inwestycji

która równie dobrze może być...

(Ryszard Chmielowicz) Wyższa.

(Kazimierz Sać) Może wynosić 20 milionów.

Zaokrąglę do 20 milionów.

I na mój stan wiedzy promesa, wątpliwe jest, żeby została zwiększona

i wtedy wymagane będzie już nie 5% tylko 5% plus wielkość środków brakujących

czyli przykładowo równie dobrze Powiat będzie zmuszony dołożyć 5 000 000 zł do tej inwestycji

pod warunkiem, że te 5 000 000 będzie miał

ewentualnie zrezygnuje z promesy i z tych pieniędzy.

I jeśli dobrze...wiem.

To na mój stan wiedzy...

Nie wiem, czy czasami płatność pierwsza nie jest dokonywana ze środków własnych.

A promesa, czyli jest zwrot środków po rozliczeniu się z wykonawcą.

Ale to mogę mylić.

(Ryszard Chmielowicz) Promesa... Zgadzam się. Zgadzam się z twoim tokiem myślenia.

(Kazimierz Sać) W każdym bądź razie, Pani Dyrektor, żeby miała pani świadomość.

że rząd daje 14 milionów z kawałkiem

i może ani złotówki więcej nie dać

łącznie z tym, że wcale niekoniecznie musi dać całość, kiedy będzie uchybienie w inwestycji

a Powiat jest zobligowany do pokrycia 100% inwestycji

która wcale niekoniecznie musi wynosić 15 milionów, a dużo wskazuje na to

że ta inwestycja będzie znacznie wyższa biorąc pod uwagę galopujące ceny, inflację i tak dalej.


(Joanna Duzinkiewicz) Trzeba robić wszystko-

(Ryszard Chmielowicz) Projekt... Ja może ustosunkuję-

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Ja może ustosunkuję się do tego, co mój przedmówca powiedział.

Więc wykazał się tutaj wiedzą oczywistą, bo w czasie

realizacji wielu inwestycji dokładnie tak samo się odbywało


Nie da się powiedzieć, że nie masz racji.

Oczywiście tak. Ta kwota... To, że bardzo szybko rozpisany został ten program

i bardzo szybko trzeba było składać tam wnioski. Mało tego, jeszcze później zmiana nastąpiła.

Ale to było wszystko w ostatnim okresie, na szczęście, chcę to powiedzieć

w ostatnim okresie, kiedy już można było

z większą dokładnością przewidywać kosztorysowo

jaki jest rząd wielkości przy tego typu inwestycjach.

I można by powiedzieć, że zostało uchwycone, ten ostatni okres roku

w tych wartościach takich robót.

Ale niewykluczone, że to, co Pan Kazimierz powiedział

że w przyszłym roku galopująca inflacja może jednak spowodować to, że te koszty będą większe

no i wtedy przyjdzie się nam głęboko martwić

czy nie podejmować jakichś tam wyzwań dotyczących

pozyskania kredytu, żeby to zrealizować, bo nie chcę nawet myśleć o tym

że taka inwestycja mogła gdzieś tam nam przelecieć koło nosa, przysłowiowo mówiąc.


(Kazimierz Sać) Jedna, jedna-

(Ryszard Chmielowicz) Kalkulacja, wydaje mi się, że jest dość dobra.

To po pierwsze.

Po drugie, już przygotowywany jest... Specyfikacja istotnych elementów zamówienia.

Więc za chwilę... I mamy pół roku na ogłoszenie przetargu zgodnie z tą promesą.

Pół roku na ogłoszenie przetargu.

I później, jak już ten przetarg zostanie rozstrzygnięty

w ciągu tego pół roku od przekazania nam promesy


i jeśli będzie to w niewielkim stopniu zwyżka tych kosztów tej inwestycji

no to też będziemy się musieli martwić ale jednocześnie w przetargu możemy

zapisać, że to przedsiębiorca musi mieć środki finansowe na to, żeby zrealizować to zamierzenie

a my mamy udział własny, który może być transzą.

Promesa nie przewiduje transz. Będzie po rozliczeniu to, co powiedziałeś.

Po rozliczeniu tego przedsięwzięcia przekazana na konto samorządu.

(Kazimierz Sać) Jedna tylko techniczna uwaga.

Jedną z części składowych kosztów u wykonawcy

jest koszt masy bitumicznej, bo to przecież będzie w asfalcie.

Ja już nie chcę nawiązywać do rosnących cen ropy światowej, tam na rynku światowym i tak dalej.


O ile można konkurować na podstawie kosztów robocizny i tak dalej

o tyle kosz masy bitumicznej będzie miał bardzo ważny wpływ na wartość całej inwestycji.

Oczywiście można obarczyć wykonawcę pokryciem ze środków własnych

czy przynajmniej negocjować zawarcie takiej umowy.

Oczywiście eliminuje to wtedy rynek jakby lokalny

bo myślę, że rzadko która firma lokalna będzie w stanie

wyłożyć kilkanaście milionów złotych jakby na zapas.

A to powoduje, że do rynku że wkraczają inne firmy, nazwijmy to "rekiny"

które, summa summarum, nie chcę krakać, ale obawiam się

że koszt tej inwestycji będzie na pewno wyższy mimo tego, co Starosta Chmielowicz mówi

że przeliczyliście, to pewne rzeczy można przeliczyć

a pewne rzeczy są niestety nie do przeliczenia.

(Ryszard Chmielowicz) Nieprzewidywalne, bo monopolista może zachować się w sposób szczególny na rynku

Tak, właśnie tutaj też takie obawy oczywiście mam

Bo tak się okazało również z tymi kotłowniami.

Że jeden, który się chciał podjąć rzucał takie niebotyczne kwoty, które były nie do przyjęcia.


(Grzegorz Burcza) To pokazuje, Panie Starosto, jedną podstawową kwestię.

Że trzeba szybko działać. Jeżeli jest 6 miesięcy to naprawdę

trzeba szybko realizować punkt po punkcie zamierzenia.

Bo możemy mieć obawy, że tak jak w przypadku faktycznie podejścia do tej kotłowni

To jeżeli tak, z taką nonszalancją podjedziemy

do budowy tej priorytetowej inwestycji, to może się okazać, że faktycznie

i Pan Radny Kazimierz Sać będzie miał rację i Pan Starosta będzie miał rację

a my później powiemy "no kurde, no nie udało się, chcieliśmy", tak?

Ja sobie też zdaję sprawę, że... I chyba my wszyscy

że możemy w ogóle tego wyzwania nie podjąć w przyszłym roku

bo się okaże, że tak terminy się powydłużają.

I ta inwestycja też ma wielkie prawdopodobieństwo przesunięcia na rok kolejny 2023, tak?

[niezrozumiałe]

Szalejące ceny... No może w końcu nie będą tak szalały

ale trzeba też patrzeć na ten program antyinflacyjny i też się w to wstrzelić

bo teraz ceny będą atrakcyjne właśnie w 1. kwartale i 2. kwartale

Nie wiemy jak to będzie wyglądało w drugiej połowie przyszłego roku

i to wszystko patrząc na globalną gospodarkę i decyzję Premiera Morawieckiego

Trzeba po prostu się spiąć szybko do roboty i działać, po prostu łapać oferentów.

(Ryszard Chmielowicz) Więc już działamy. Były prowadzone rozmowy z naszym Zarządem Dróg Powiatowych.

Ale wcześniej było spotkanie z Panią [Dyrektor BGK]

która jest dyrektorem w Banku Gospodarki Krajowej, który przygotowywał te promesy

i tam przedstawiła nam zasady, one są jeszcze niedookreślone do końca

także to też chciałbym, żebyście mieli tą świadomość.

Przygotowany już jest kolejny etap naboru

na kolejne inwestycje i tutaj też, jak pamiętacie, mamy swoje pomysły.

Na szczęście o tych zagrożeniach, że monopolista, że jedna firma, że dużo inwestycji

w regionie może się pojawić i mało tych przedsiębiorstw

które będą w stanie się tego podjąć.

Takie zagrożenie tez istnieje. Na szczęście, jeśli chodzi o drogi

to w naszym regionie, czyli w Powiecie Gryfickim

ci, którzy aplikowali o środki właśnie z polskiego ładu

włodarze naszych gmin w zdecydowanej większości nie realizują zadań drogowych

to jakby może odrobinę uspokaja te obawy, o których mówimy.


(Kazimierz Sać) Ale jedna, ostatnia naprawdę w tym momencie uwaga.

Poruszyłem bardzo ważną kwestię - - koszt masy bitumicznej.


Producentów masy bitumicznej w Polsce nie ma aż tak wielu.

To, że lokalnie nie są robione drogi ale dystrybucja masy bitumicznej

(Ryszard Chmielowicz) Na całą Polskę, oczywiście.

(Kazimierz Sać) Dokładnie. I ta cena, niezależnie gdzie są robione inwestycje

ta cena tej masy bitumicznej poprzez...jakby wielkość inwestycji

i niezbędność tej masy to niestety powoduje, że producent


wbrew ekonomii, zamiast obniżać cenę no to oczywiście podwyższa

bo się okazuje, że jest to niezbędne.

(Ryszard Chmielowicz) Mieliśmy już wcześniej takie obawy

w związku z tym nie wydłużaliśmy, a skracaliśmy

żeby te szanse na wykonanie tej inwestycji...

Czyli mówię, etapowaliśmy to, żeby te szanse na wykonanie tej inwestycji były większe.

Także tutaj... A poza tym jeszcze tam był taki limit, który należało brać.

Limit finansowy aplikowania o środki, który należało brać pod uwagę.

I stąd akurat taka decyzja zapadła.

(Kazimierz Sać) Jakby ostatnia moja kwestia.

To jest... Bodajże Pani Duzinkiewicz wspominała o tym, już nie pamiętam.


ale moje zdanie jest takie

że linia kredytowa musi być przygotowana wcześniej, a nie na ostatnią chwilę.


Ale to już wymaga rozmów z konkretnym bankiem.

Bo wątpię, żeby bez kredytu udało się-

(Ryszard Chmielowicz) Takie przemyślenia również mamy.


(Marian Maliński) Ale zgodnie-

[...]

(Marian Maliński) Zgodnie z rozporządzeniem te inwestycje są realizowane wspólnie z BGK.

Z Bankiem Gospodarki...

(Ryszard Chmielowicz) Krajowej.

(Marian Maliński) Z tym polskim bankiem, który, że tak powiem, zabezpiecza kredyt

pod promesę, którą żeśmy otrzymali.

I ten bank ewentualnie, żeby... Jeżeli będzie różnica w cenie


że tak powiem realizacyjnej. Ten bank również przejmuje na siebie

że tak powiem dodatkowe kredytowanie danej inwestycji.


Bo tak z tego polskiego ładu nic by nie wyszło.


Tu rząd wskazał BGK jako bank wiodący

udzielający wsparcia samorządom, które będą w ramach ładu tego te inwestycje realizować.


(Grzegorz Burcza) Mało tego, wszystko wskazuje na to, że będzie jednak transzowanie przepływu środków finansowych

a nie dopiero po zakończeniu inwestycji. No przecież to by było-

(Marian Maliński) Mało tego-

(Ryszard Chmielowicz) Nie, nie-

(Marian Maliński) BGK będzie dostawało, oprócz tego, że daje promesę i daje pieniądze samorządom

to BGK będzie dostawało od państwa

że tak powiem dofinansowanie do oprocentowania dodatkowego kredytu

zaciąganego przez beneficjenta. To już jest w rozporządzeniu.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, szanowni państwo-

(Kazimierz Sać) Skoro wszystko takie proste jest, no to fajnie.


(Ryszard Chmielowicz) Nie jest wszystko takie proste.

Okej, dobrze, że zwracacie uwagę

i wzbudziliście troszeczkę niepokój, niepokój mamy również.

O tych sytuacjach, o których, Kazimierz, mówiłeś. Zgadzam się z tobą.


Że trzeba mieć wgląd na to, co za chwilę może się wydarzyć.

Więc to bierzemy cały czas pod uwagę i będziemy też alternatywne rozwiązanie mieć przygotowane.

(Grzegorz Burcza) No tak, ale Panie Starosto. Można odnieść wrażenie, że tak...

Kolejny budżet uchwalamy na kolejny rok

i można odnieść wrażenie, że ten każdy jest taki mocno asekuracyjny.

Zawsze jest jakieś usprawiedliwienie, bo to pandemia, bo to cośtam.

Budżety za czasów Pana Kazimierza Sacia można powiedzieć, że były takie

prawie że rozbuchane i masę inwestycji i heja i do przodu, tak?

A teraz mamy totalny kontrast i dzieje się coś jakby-

(Ryszard Chmielowicz) Nie, to fantazjujesz, Grzegorz. Bo pewnie nie pamiętasz, ja pamiętam

z kolei inne sytuacje, że bez żadnej inwestycji, choćby na 19 rok

wpisywaliśmy ją na szybko, by choćby jedna inwestycja była zapisana.

Często było właśnie, że nie wpisywało się inwestycji, ale też i z określonego powodu.

Bo za chwilę ma być ogłoszony drugi nabór. Bo mamy jakiś tam pomysł na to

zresztą uzgadniany wstępnie z wami, że możemy aplikować o kolejne środki te...

Jeżeli to będzie skuteczne, to będziemy musieli poszukiwać środki na to, żeby zrealizować

kolejne zamierzenie i jeśli to było by z polskiego ładu i w wymiarze

takim, jak ta inwestycja, o której w tej chwili mówimy

no to nie sposób podjąć wyzwania.

Więc takie wyzwania będziemy wspólnie podejmować.

Jest kilka inwestycji, które mamy w zanadrzu, bo aplikujemy o środki zewnętrzne.

I wtedy dopiero ta propozycja będzie przedstawiana.

Dzisiaj nie ma co przesądzać, bo nie mamy takiej wiedzy na ten czas.

I to się tak odbywa niestety.

I dzisiaj zobacz, że jeszcze nie ma założeń do polskiego ładu.

On miał być... Do drugiego etapu. On miał być na koniec grudnia

już mieliśmy o tym rozmawiać. Już jesteśmy umówieni.

Z rządzącymi, że jeśli tylko się pojawi oni są w stanie przyjechać

żeby szybko w szczegółach omawiać jakie zasady będą obowiązywać.

Jak mamy przygotować się do tego, żeby wystąpić o takie kolejne inwestycje.

Więc dzisiaj nie mamy takiej wiedzy.

A jednocześnie do Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych

wystąpiliśmy z dwoma wnioskami.

I też czekamy, jaki będzie finał tego wszystkiego.

Jeszcze dzisiaj nie ma rozstrzygnięć.

Więc to wszystko, to jest powiązane.

Więc żeby wpisywać cokolwiek to trzeba mieć na ten temat wiedzę.

A nie da się tego, dobrze wiesz, zbudować czy zrealizować

tylko i wyłącznie z własnych środków.

Bo dzisiaj zastanawiamy się jak znaleźć

nawet 5-procentowy udział własny w każdej jednej inwestycji.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, czy to już jest debata, czy na razie są pytania?

Bo jeśli debata, to ja chciałbym coś powiedzieć.

(Agnieszka Mackojć) To na razie pytania. Właśnie chciałam mówić, że wracamy do uchwał, które mamy przed sobą

do uchwały budżetowej, proszę pytania w tym zakresie.

(Ryszard Chmielowicz) A ja jeszcze do Pani Duzinkiewicz, bo padło to pytanie dotyczące inwestycji

w budżecie na 22

W związku z tym przypomnę tutaj, że aplikowaliśmy o środki

do tego rządowego funduszu inwestycji lokalnych

o budowę i poprawę bezpieczeństwa na drogach.


Wystąpiliśmy o 4 takie inwestycje, to są przejścia w miejscowościach wiejskich.

To są przejścia, które spowodują pewne większe bezpieczeństwo.

Bo oświetlone, bo z azylami, bo przebudowane.

I uzyskaliśmy... Skutecznie aplikowaliśmy na 4 takie przejścia.

To jest Wyszobór, Bądkowo, Pogorzelica i...

(Joanna Duzinkiewicz) Trzebiatów.

(Ryszard Chmielowicz) ...i Przybiernowo.


(Joanna Duzinkiewicz) A Trzebiatów?

(Ryszard Chmielowicz) Nie, w Trzebiatowie nie, nie. To te cztery.

(Joanna Duzinkiewicz) Na ulicy Zagórskiej to jest...

(Ryszard Chmielowicz) Nie nie, to te cztery i każda z tych dofinansowań.

Każda z tych przebudów to 200 000 zł i udział własny.

czyli razem dostaliśmy 800 000 zł

na przebudowę i poprawę bezpieczeństwa na tych drogach.

To są przy obiektach użyteczności publicznej, przy szkole. Przy...

W Pogorzelicy to jest tam przed wyjazdem z drogi

jednej, przejścia, ścieżki rowerowej.

I tam nie ma zabezpieczonego w ogóle przejścia.

Stąd skuteczna aplikacja o te środki.

I udział własny to jest kwota 244 000

Czyli ponad milion. Ponad milion środków na tą inwestycję.


(Joanna Duzinkiewicz) Inwestycja będzie realizowana w którym roku? W 2022?

(Ryszard Chmielowicz) 22 - tak jest tutaj w tym wykazie...


W przedsięwzięciach.

[...]

(Marek Gołuchowski) [...] to jest droga wojewódzka.

(Joanna Duzinkiewicz) Ja wiem, że to jest droga wojewódzka. No niemniej jednak, Marek, wiesz o tym-

(Marek Gołuchowski) Ja wiem, tylko oni mogą jako Powiat w tym momencie tylko i wyłącznie-

(Joanna Duzinkiewicz) No dobrze, ale jest ulica Kamieniecka, tak?

(Marek Gołuchowski) Też jest drogą-

(Joanna Duzinkiewicz) Przy rondzie, tak? Przy rondzie. Tam nawet chodnika nie ma.

To kawałek chodnika do ulicy Grzybowej-

(Marek Gołuchowski) Asiu, zgadzam się z tobą w 100%

Asieńka, zgadzam się z tobą w 100% ale to też jest droga wojewódzka.

Bo mówimy tylko, żebyśmy nie mieszali tematów.

Tu gdzie mogli aplikować, to aplikowali - - do dróg powiatowych, tak?


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś pytania odnośnie naszej uchwały budżetowej?

(Kazimierz Sać) Ja na pewno... Ja na pewno chcę zabrać głos jakby w debacie budżetowej.


Ale jedną tylko odpowiedź, bo słyszę, że tam

próbuje się wprowadzać w błąd akurat Panią Duzinkiewicz.

To nie jest prawda, Pani Dyrektor, co Pan Gołuchowski mówi.

Dlatego, że za każdym razem, kiedy dany podmiot samorządowy, w tym wypadku Powiat

chce realizować określoną inwestycję, nawet nie na swoim terenie

tak jak tutaj mówi o...to chodnik wojewódzki, to tam-

(Ryszard Chmielowicz) Ale to Panie Kazimierzu, ja mam większą wiedzę i zaraz już powiem o tym.

(Kazimierz Sać) Ale dobrze, dokończę.

(Ryszard Chmielowicz) Powiem, jakie działania podjęliśmy.

(Kazimierz Sać) Dobrze, dobrze. Ale ja tylko odpowiadam na te bzdury, które opowiada Pan Gołuchowski.


(Marek Gołuchowski) Bzdury to ty jak zwykle gadasz, Panie Kazimierzu.

(Ryszard Chmielowicz) Żadne bzdury.

Więc Pani Dyrektor Duzinkiewicz, samorząd może wystąpić

o prawo do użytkowania określonego terenu

i w tym momencie nabiera mocy


do inwestowania, także to nie jest tak

że nie może zrobić chodnika przy drodze wojewódzkiej.

To tak tytułem wyjaśnienia formalnego.


(Ryszard Chmielowicz) Dobrze, dobrze. Ja uzupełnię tą informację.

Bo faktycznie to była interpelacja Pani Radnej złożona może 2 miesiące temu.

(Kazimierz Sać) Ja nie nawiązuję do konkretnej.

(Joanna Duzinkiewicz) Dwukrotnie, moja [...] dwukrotnie interpelacja, tak?

(Ryszard Chmielowicz) [...] w jakim miejscu jesteśmy. Ja już sugerowałem, też mówiłem o tym

że budowa tego obejścia, czy zakończenie tego obejścia w Trzebiatowie spowoduje to

że te ulice, o których Pani Radna wspomniała mogą przejść

w kategorię drogi powiatowej i prawdopodobnie tak się stanie.

Bo w ten sposób będzie działał Urząd Wojewódzki żeby...

To przebieg tej drogi będzie zupełnie inny, a tamte-

(Kazimierz Sać) Urząd Marszałkowski.

(Ryszard Chmielowicz) Do kategorii... Proszę?

(Kazimierz Sać) Urząd Marszałkowski.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, no Urząd Marszałkowski, okej. Przepraszam.

Droga wojewódzka Urzędu Marszałkowskiego.

No i... I w związku, że ta pierwsza próba podjęcia z nimi rozmów

skończyła się na etapie tutaj tej jednostki w Gryficach, Zarządu Dróg Wojewódzkich

to zadzwoniłem do dyrektora do Koszalina

Niejaki Pan, poprawcie mnie, jeśli nazwisko przekręcę...

[...]

Wysłaliśmy mu mapy, o co nam chodzi.

Gdzie te chodniki miały być zainstalowane.

Bo przy ul. Kamienieckiej to jest tam krótki odcinek, chyba 200 metrów.


W ramach tej trwającej inwestycji mamy nadzieję, że będą w stanie się zmierzyć, połączyć

tą nową zabudowę strony szkoły połączyć chodnikiem, bo kawałek tego chodnika od ronda

z tamtej strony jest zrobiony, a nie ma tego łącznika.

Przedstawiłem mu sytuację, że jest to interpelacja Pani Radnej.

Umówiłem się na spotkanie, żeby w przyszłym roku na ten temat porozmawiać.

Została wysłana dokumentacja, czyli mapy.

Mapy z tym... z naszym problemem z zakreślonym naszym problemem.

I czekam na informację od Dyrektora Zarządu Dróg Marszałkowskich.


(Joanna Duzinkiewicz) Przepraszam bardzo, ja bym bardzo prosiła, żeby te działania zostały podjęte i wykonania...


Wykonaniu przed przekazaniem tych dróg do gminy, tak?

(Ryszard Chmielowicz) No właśnie tak. Do czerwca zdaje się, że ta inwestycja planowana jest...

Planowane jest oddanie tej inwestycji.

W związku z tym tak, żeby można było mówić, że w ramach tego... Tak.

(Marek Gołuchowski) Panie Starosto, wczoraj miałem okazję rozmawiać z Panem [Przewodniczącym Sejmiku]

Do końca czerwca na 100% zakończą obwodnicę.

I taki jest cel. A druga sprawa

żeby uściślić, droga Kamieniecka i Zagórska, jako wojewódzkie drogi Urzędu Marszałkowskiego

Przejdą na nasze barki, czyli na Powiat, nie do Gminy.

(Ryszard Chmielowicz) To już powiedziałem.

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, przejdą na Powiat, ale następnie zostaną oddane-

(Marek Gołuchowski) Nie będzie mógł ich... Powiat nie będzie mógł ich przkazać ad hoc dla Gminy

bo nie będzie miał ilości dróg przejętych od województwa

w takich kilometrach, by móc automatycznie ad hoc przekazać na barki Gminy.


[niezrozumiałe]

[...]przede wszystkim będziemy decydowali, jeżeli taka będzie w ogóle pomysł

o tym, czy je przekażemy w ogóle do gminy.

a ja jestem bezwzględnie[...]

(Ryszard Chmielowicz) Tak jest, dokładnie tak.

(Marek Gołuchowski) w tym momencie przeciwko przekazywaniu dla Gminy

jeżeli nawet zostaniemy tą ustawą kaskadową potraktowani przez Województwo.

(Ryszard Chmielowicz) Na pewno zostaniemy potraktowani.

(Marek Gołuchowski) Te drogi wjazdowe i ta obwodnica się łączą w jedną całość.

I tutaj nie ma potrzeby przekazywać dla Gminy

drogi Zagórskiej, czy Kamienickiej }w Trzebiatowie i się ich pozbywać.

To jest moje zdanie.

(Joanna Duzinkiewicz) Proszę-

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, wracamy do uchwały budżetowej.

Proszę pytania z tego zakresu.

(Joanna Duzinkiewicz) Pani Przewodnicząca, jeszcze tylko jedno zdanie.

Ja bardzo proszę zwrócić uwagę, że między rondem słonia i rondem św. Ottona

tam nawet nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych.


(Ryszard Chmielowicz) Tak.

Codziennie tam chodzą dzieci do szkoły. Małe dzieci, 1-3

(Ryszard Chmielowicz) To też... Tak jest, to też było zaznaczone w tym wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. O głos prosił Pan Stanisław Hołubczak, bardzo proszę, Panie Stanisławie.

(Stanisław Hołubczak) Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Przewodnicząca. Bo widziałem...

Słyszę, że dyskusja przechodzi już zupełnie na inne tematy

Ja chciałbym zapytać o rzeczy, które zostały zawarte w projekcie budżetu.


I tak na przykład chciałbym zapytać, dlaczego dochody Powiatu

są tak niedoszacowane?


Proszę państwa, chciałbym zacytować tutaj zapisy w projekcie uchwały.

Dochody bieżące na 2022 rok

szacuje się na poziomie 85 688 143 zł

A proszę spojrzeć na projekt uchwały, który dzisiaj ma być podejmowany w sprawie zmian w budżecie.


Dochody bieżące, proszę państwa, w tym projekcie uchwały

zostały zapisane na poziomie 91 milionów.


Czy to jest dowód na to, że dochody są niedoszacowane? Moim zdaniem tak.


Chciałem zapytać, jeśli chodzi o dochody, chciałem zapytać, dlaczego w dziale 600


dochody zostały zaplanowane o tyle niższe, niż wykonanie na dzień 30 września 2021 roku.

Podobnie dział 750 W opisie nie ma ani słowa na ten temat.


Ponadto chciałem zapytać, jak zostały oszacowane dochody ze sprzedaży mienia.

Kwota 1 300 000 została zapisana

a nie wiem, czy dobrze pamiętam.

Być może dzisiaj to już jest informacja nieaktualna.

Ze sprzedaży działek przejętych przez Powiat od Gminy Gryfice

w 2021 roku Powiat uzyskał ponad 2 000 000 zł


Czy Zarząd Powiatu wziął do siebie informację, o której mówiłem na ostatniej sesji?

To znaczy, jeżeli Powiat nie przyłoży swoich środków do uzbrojenia tego terenu

to popyt na te działki pewnie się zmieni.

Zmieni się w sensie, że zmaleje.

Mieszkańcy, którzy kupili tam działki, wybudowali swoje domy

za chwilę staną przed wielkim problemem.

Bo nie będą mieli możliwości podłączenia się do tamtejszej kanalizacji, z prostego powodu.

Ta kanalizacja pomału robi się niewydolna.


I jeżeli Powiatu to w ogóle nie interesuje, to może przynajmniej spróbuje dofinansować

budowę którejkolwiek z dróg prowadzących do tych działek.

Bo tam jeździ się po drogach gruntowych, szczególnie w okresie jesiennym, czy wiosennym

Stan tych dróg jest katastrofalny.

Ja rozumiem, że to jest zadanie Gminy.

Przede wszystkim martwi się o to burmistrz Gryfic.

Ale nie pozwólmy, żeby popyt na działki, na teren, który jest własnością dzisiaj Powiatu

malał tylko dlatego, że Powiat ma to w nosie.

Uzgodnienia pomiędzy poprzednim Starostą, a Burmistrzem Gryfic były zupełnie inne.

Powiat się zobowiązał do tego, że dochody zostaną zainwestowane w tereny gminne.

I myślę, że tutaj inwestycja budowy drogi, czy to kanalizacji na tym terenie

jest zupełnie uzasadnionym wydatkiem.


Natomiast, jeśli chodzi o projekt budżetu.

Nie zauważyłem ani jednej pozycji... No wiemy, jest tylko 2 pozycje inwestycyjne

ale nie zauważyłem żadnych środków

które mogą być zaplanowane na zadania wspólnie z Gminą Gryfice.


czy już zapomnieliśmy o tych dochodach w postaci 2 000 000 zł, czy to nie ma żadnego znaczenia?

Umowy zawierane przez... W latach poprzednich.


Chciałbym również zapytać, jakie wydatki majątkowe zostały zaplanowane w dziale 710

I w dziale 750 W opisie nie ma ani słowa.

Ponadto pamiętam wczorajsze spotkanie na Komisji Budżetowej.

Dyskutowaliśmy na temat wskaźników wynikających z Art. 243

Pani Skarbnik była, że tak powiem, niezadowolona z koronowanych zmian

dotyczących zwiększenia środków na wynagrodzenia w DPS-ie

ze względu na to, że wskaźnik wyjdzie nam ujemny.

A dzisiaj nagle znajdujemy kwotę 1 100 000


Wprowadzając ją na wydatki w rezerwie na wynagrodzenia jednostek oświatowych.

(Ryszard Chmielowicz) To było wcześniej. To było wcześniej.

(Stanisław Hołubczak) Ale kiedy wcześniej?

(Ryszard Chmielowicz) To już było... Dzień wcześniej Zarząd dorzucał do oświaty, w rezerwę.

Bo tam jest za mało pieniędzy.

(Stanisław Hołubczak) Ale być może ja tego nie zauważyłem. Czy ten temat był wczoraj omawiany na komisji?

(Ryszard Chmielowicz) Mówiła, tak, Pani Skarbnik mówiła o tej autopoprawce.


(Stanisław Hołubczak) Dobrze, to może tylko ja o tym nie słyszałem. Trudno.

To chyba nie jest wielkim problemem, że zapytałem o to.

(Ryszard Chmielowicz) Dobrze, dobrze. Okej.


(Stanisław Hołubczak) Proszę państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę

że takie niedoszacowanie budżetu po stronie dochodów powoduje

że my dzisiaj nie jesteśmy realnie w stanie zaplanować wydatków

na takim poziomie, jak chcielibyśmy widzieć.

I później się okazuje, że w trakcie roku wzrastają nam dochody

ale wrzucamy do tego budżetu, że tak powiem, wydatki, które są

w ogóle nieplanowane} albo nieprzedyskutowane.


No oczywiście, ja rozumiem, że potrzeb z każdej strony jest cała masa.

No proszę państwa, dla mnie śmieszne jest to, że

zwiększamy wydatki na zapasy materiałowe w postaci papieru do ksera.

Dla mnie to jest nie do przyjęcia.


Ponadto chciałbym zapytać jeszcze


W dziale 921 jest zaplanowana kwota 110 400


na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym.

O jakie tu imprezy chodzi?


Jakie są plany co do tego?


Poza tym w dziale 926

(Ryszard Chmielowicz) ...to Gryf Arena...

(Stanisław Hołubczak) Rozdział 926-01

Obiekty sportowe

Kwota 1 041 000 przeznaczona na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena.

Na co szczegółowo przeznaczmy te wydatki?

O ile wiem, o ile... Być może to się zmieniło. O ile pamiętam pracownicy Gryf Areny

są zlokalizowani w wydatkach Starostwa Powiatowego.

Oprócz wynagrodzeń koszty utrzymania hali wynoszą jeszcze 1 041 000?


Dla mnie to niejasne i z opisu to nie wynika.


To jest tyle, ile mam w tej chwili do zapytania.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Panie Starosto?


(Ryszard Chmielowicz) Temat niedoszacowania, jaki zarzucił Pan Hołubczak.


To może wspólnie. Ja ustosunkuję się w zakresie sprzedaży majątku.

Bo było tutaj szeroko omówione przez Pana Radnego Hołubczaka.


I faktycznie. Biorąc pod uwagę ten wyjątkowy rok, który mija

to kwoty ze sprzedaży majątku, mienia wyniosły brutto 3 473 000, prawie trzy i pół miliona.


W tym sprzedaż 31 działek, które zlokalizowane są w obrębie Rzęskowo.


To te działki, o których mówiłeś, przejętych od Gminy Gryfice.

I o zobowiązaniach, które wynikały w trakcie tego przejęcia.

Oczywiście też słyszałem, ale nie byłem uczestnikiem takiej debaty, gdzie o tym mówiono.

Niemniej jednak oczywiste jest to

że należałoby uczestniczyć, bo ten bagaż został przerzucony na Gminę Gryfice

i sam się, będą pracownikiem Gminy, buntowałem, że to się tak odbywa.

Drogi przechodzą na własność przy podziałach na własność Gminy i z automatu ciężary również.

To jakby rekompensatą jest to, że w większym wymiarze

uczestniczyliśmy w inwestycjach tutaj gryfickich.

Niemniej jednak poczyniłem ju ż tam wstępne rozmowy z Burmistrzem Gryfic

na temat ewentualnego uczestniczenia w dozbrojeniu czy przygotowaniu lepszym

tych działek do kolejnej sprzedaży.

31 działek sprzedanych w tym roku. Propozycja w tym budżecie

który na 22, w tym projekcie, który tutaj przygotowaliśmy na rok 22

jest tabela, która pokazuje tam 13 działek o wartości 1 322 000 w zaokrągleniu.

Więc to jakby daleko jest z półtora miliona do osiągnięć tegorocznych.

Ale zwrócę uwagę, że rok wcześniej sprzedaliśmy jeną działkę.

Chyba za 80 tysięcy, albo 2 lata wcześniej.

No więc ta koniunktura się pojawiła z tego powodu również

że inflacja, że lokowany kapitał w bankach był praktycznie w zerowym oprocentowaniu

więc kalkulowało się... Szukano alternatywnych lokat kapitału.

i szczęśliwie się dal nas złożyło, że lokowano ten kapitał również

w Gminie Gryfice na tych działkach w Rzęskowie i one się cieszyły dużym popytem.

Między innymi z tego powodu, że tam zainwestowano, że tam jest to obejście, że jest łatwiejszy dojazd

i nagle one zostały też uatrakcyjnione w ten sposób.

Czy to przeniesie się na ten rok 22?

Chciałbym w to wierzyć i wierzę w to, że się przeniesie.

Więc jeśli jest to lekko niedoszacowane i wpłyną środki

wyższe ze sprzedaży, to tylko będziemy się cieszyć, bo inflacja

powoduje to, że faktycznie poszukuje się alternatywnych

i ten balon pompowany nieruchomości powoduje, że wielu kontrahentów

na tym rynku funkcjonuje i poszukuje tego właśnie, takich inwestycji.

Jesteśmy przygotowani na to, żeby tych działek przygotować w większym wymiarze

jeżeli tych, które w tej propozycji budżetowej się znalazły będzie za mało.

Więc taki kierunek też przewidujemy.

Jak zauważyliście, nie ma tutaj Nowego Zamku w Płotach.


Można by powiedzieć, że poprzez tą ekspozycję tej nieruchomości przez już długi okres czasu

już spowodowało to, że pewni kontrahenci się pojawiają.

Oni chcą z nami negocjować za mniejszą kwotę, żeby ta

pierwotna, pierwsza wpłata była w jak najmniejszym wymiarze.

I z jednej strony zainteresowania, tak wyczekują jak są pojedynczo

no to sądzą, że my zrobimy jakiś ukłon obniżenia wartości tej nieruchomości.

Są kontrahenci, którzy chcieliby się podjąć remontu tego obiektu.

Na potrzeby takie publiczne, ale to też znowu stowarzyszenia

choćby parafia płotowska.

Więc to i kuria. Bo wsparcie tutaj mocne jest.

Proboszcz tej parafii zabiega również o takie środki z fundacji

Jak ona się nazywa... Fundacja...

(Ryszard Maliński) Schumana.

(Ryszard Chmielowicz) Schumana, o przepraszam, tak. Uciekło mi to nazwisko.

(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, nie ma co księdzu przeszkadzać, niech kupuje.

(Ryszard Chmielowicz) No właśnie, też o tym... Dzięki za wsparcie, bo nie tylko, że nie chce kupić.

To był kontrahent, który wyzwoli nas z wydatkowania środków na utrzymanie

ale my potrzebujemy również pieniędzy na to, żeby

choćby gdzieś tam z wynagrodzeniami sobie radzić.

Także tutaj każde środki, które ze sprzedaży mienia wpłyną są bardzo istotnym elementem.

Oprócz środków tak zwanych ze sprzedaży mienia własnego

uzyskujemy również dochody z mienia skarbu państwa.

I one są zaplanowane z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa-

(Stanisław Hołubczak) [...]to jest zapisane.

(Ryszard Chmielowicz) To jest zapisane, tak.

Także to można powiedzieć, że też niedoszacowane. To jest mniej niedoszacowane.

Niedoszacowane może być to, co mówisz, to Rzęskowo.

Że atrakcyjne działki jeszcze siłą rozpędu i ta inflacja może spowodować to

że będzie się poszukiwało alternatywnej możliwości lokalizacji kapitału

i mam taką nadzieję, że tak się stanie, ale to jest tylko nadzieja póki co.


(Stanisław Hołubczak) Ale zaraz, zaraz.

(Ryszard Chmielowicz) I Panią Skarbnik...

(Stanisław Hołubczak) Ale Panie Starosto, ale odpowiedź na moje zastrzeżenie jest...

Jak gdyby nie uzyskałem tej odpowiedzi.

Ja mówię o tym, że popyt na działki się zmniejszy, dlatego że tam nie ma infrastruktury.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak.

(Stanisław Hołubczak) Nie będzie można podłączyć się do kanalizacji

nie będzie możliwości podłączenia się do istniejącego wodociągu.

Ja przypomnę, wiele lat temu to Powiat zbudował i wodociąg i kanalizację.

Bo nikt nie zakładał-

(Ryszard Chmielowicz) Panie Radny, Panie Radny.

W związku z tym, że zarządza Pan mieniem gminnym

i dla Pana jest to ważny element również budżetu gryfickiego, Powiatu.

W związku z tym takie rozmowy rozpocząłem.

I w nadziei takiej, że jednak ten bum na działki będzie w dalszym ciągu trwał.

W nadziei takiej rozpocząłem rozmowy już z Burmistrzem

współuczestniczenia w tej inwestycji.

Zapraszam, spotkamy się w styczniu. Te zmiany będzie można wprowadzić

jeśli tylko środki nam na to pozwolą.

(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, czy mam rozumieć, że Pan dotrzyma słowa

danego przez poprzedniego Starostę dla Burmistrza?


(Ryszard Chmielowicz) Ja mam swoje słowo na ten temat

i będę chciał również w tym kierunku iść.


(Kazimierz Sać) Czy ja mogę...

(Stanisław Hołubczak) A jakie to jest słowo pańskie?

(Ryszard Chmielowicz) Rozmawiałem z Burmistrzem, deklarowałem, że jeśli tylko środki finansowe...

Że przede wszystkim to Burmistrz musi aplikować, tak?

To Burmistrz musi znaleźć dofinansowanie i my udziałem możemy w tym uczestniczyć.

Nie da się sfinalizować żadnego przedsięwzięcia w pełnym wymiarze.

Więc tutaj będzie zarząd zapewne przedstawiał tą sytuację.

To wszystko świeże, dynamicznie się to rozwija. Jestem oczywiście za tym, bo przychodzę

do aktów, przystępuję do aktów notarialnych, podpisuję te umowy

i wiem, jakie oczekiwania są tych inwestorów, którzy kupili u nas działki.

Więc w tym procesie chyba nie da się nie uczestniczyć.


(Kazimierz Sać) Czy ja mogę zabrać pani...

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, momencik-

(Ryszard Chmielowicz) Pani Skarbnik tutaj zaraz...

(Agnieszka Mackojć) Nie wszystkie pytania, nie wszystkie odpowiedzi padły.


(Kazimierz Sać) Okej.

(Zofia Oświęcimska) Ja nie wiem, czy ja wszystkie pamiętam pytania, bo dosyć dużo ich, ale to, co sobie zanotowałam, to tak.

Jeśli chodzi o niedoszacowanie dochodów bieżących.

Proszę państwa, mówiłam wczoraj również na komisji, że w stosunku do tego roku mamy mniej

dochodów tak zwanych organowych, ja zaraz powiem jakich.

Mniej o prawie 2 000 000 To są dochody bieżące.

Podam takie dwie istotne różnice, to jest dochody z PIT-u, milion dwieście dwa...

Różnica 1 227 544 zł


I subwencja oświatowa 971 509 zł

Szczegółowej...informacji na ten temat, jak się mają dochody bieżące, pozycja do pozycji

to państwu, no nie jestem w stanie tak szybko przedłożyć.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe w dziale 710 to jest kontynuacja projektu geodezyjnego.

A w 750 to jest kontynuacja projektu CUP.

Jeśli chodzi o Art. 243 to ja mówiłam o wskaźnikach, kiedy już w systemie dołożyliśmy 1 500 000

i nie byłam niezadowolona z tego, że państwo chcą wprowadzić podwyżki, tylko z tego

że chcą państwo zwiększać wydatki bieżące.

Mówiłam, że Marzec będzie miesiącem, kiedy wrzucimy do systemu

jakby wykonanie z bieżącego roku i te wskaźniki się znacznie poprawią.

Jeśli chodzi o...

(Stanisław Hołubczak) Przepraszam. Pani Skarbnik, ja bardzo przepraszam, może złego słowa użyłem.

To nie chodziło o pani niezadowolenie, tylko po prostu pani jak gdyby wykazała swoje obawy.

(Zofia Oświęcimska) Wykazałam swoje obawy, natomiast już było to po wrzuceniu 1 500 000 do wydatków bieżących.


Jeśli chodzi o wydatki w rozdziale 921

110 400 to państwo mają tam opisane

że w tym rozdziale mamy tak: Wydatki na... Już momencik, otwieram.

To jest strona w objaśnieniach - 21

na biblioteki 10 800, pozostała działalność to jest 99 600

ale z tego 50 000 to jest przeznaczone na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń.

Te konkursy, które robimy corocznie, także ta kwota

na pozostałe imprezy nie jest tak duża.

Jeśli chodzi w stosunku do tego, co w całym dziale.

Jeśli chodzi o dział 926-01 to tam mamy również wynagrodzenia.

Fakt, że są w Starostwie.

Ale w Starostwie mamy wydatki, które są klasyfikowane

w różnych działach klasyfikacji budżetowej

i tutaj właśnie mamy łączny koszt z wynagrodzeniami.

Nie wiem, czy wszystkie zapamiętałam pytania, to jeśli coś pominęłam, to proszę.

(Stanisław Hołubczak) Nie, to jest właściwie wszystko.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Pan Kazimierz Sać chciał zająć głos?

Przepraszam, jeszcze tylko jedno słowo. Bo Starosta tutaj wspomniał, że jest wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

i nie bardzo mogę sobie poradzić, żeby to znaleźć.

(Zofia Oświęcimska) WPF-ka. Wyjaśnienia. (Ryszard Chmielowicz) WPF-ka. Objaśnienia.

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, dobrze. Bo ja szukam w projekcie budżetu, dobrze, dobrze.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak, tak.

(Agnieszka Mackojć) Proszę, radny Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, no w związku z tym, że jest to najważniejsza sesja.

Sesja budżetowa.

Ja chciałbym parę zdań powiedzieć, ale zanim rozpocznę

krótko tylko do wymiany zdań między Starostą, a dyrektorem ZUK-u

No trudno tutaj nie podzielić poglądu Burmistrza.

Wyobraźcie sobie państwo, że w opinię publiczną idzie informacja, że działki

na Rzęskowie nie będą miały dostępu do ścieków, do drogi i tak dalej

to wiadomą rzeczą jest, że dochody powiatu zostaną

delikatnie mówiąc ukrócone w sposób znaczący.

Powiat nie ma innego wyjścia, musi się dogadać z Burmistrzem i tyle w tym temacie.

Jeśli Pani Przewodnicząca i Wysoka Rada pozwoli ja trochę...

Znaczy ja chcę dać swoją wypowiedź do budżetu.

Czuję się do tego jakby uprawniony biorąc pod uwagę nie tylko jako radny

ale jako osoba, która... No 16 lat jako Przewodniczący Zarządu przedstawiał.


Do za... Znaczy do zaaprobowania Zarząd.

Ten, budżet...


To powiem może tak. Na pewno na samym początku

chciałbym podziękować i pochwalić Panią Skarbnik

że wykonała pełen profesjonalizm i cierpliwość przede wszystkim

dlatego że ten budżet faktycznie jest trudny do złożenia z wielu różnych przyczyn.

Ale tutaj gratuluję Pani Skarbnik, że dała radę. Ciężko, ale dała radę.


Ja cały czas powtarzam w ten sposób, słuchajcie państwo.

Że dopóki w przestrzeni publicznej będą funkcjonowały kłamstwa to ja zawsze będę reagował.

Dzisiaj znowu jakby pojawia się temat historii, więc...


Mam nadzieję, że po raz ostatni powiem parę bardzo istotnych rzeczy, które...

Przestańcie wreszcie przekłamywać.

Może zacznę od tego, że...


Czy się komuś podoba, czy nie na koniec tamtej kadencji

Powiat został zostawiony nazwę to w sposób "wyzerowany"

Czyli 12 000 000 z kawałkiem zadłużenie i 12 000 000 z kawałkiem wolne środki.

Czyli zadłużenie Powiatu tak de facto wynosiło około 2%

2% po 20 latach funkcjonowania Powiatu

Ale powiem wam więcej, bo najbardziej to mnie wkurza inne kłamstwo.

Jak ja słyszę takie informacje, że Powiat Gryficki

a szczególnie za czasów Sacia... Bo my sprzedaliśmy Kasię.

I ta Kasia to już normalnie rewelacja.

My z Kasi zrobiliśmy wszystko.

I chcę to po raz ostatni wyjaśnić i mam nadzieję, że więcej do tego nie będziemy wracali.

Wiecie kiedy wpłynęły pieniądze za Kasię?

Dokładnie w czerwcu 2018 roku.

W czerwcu 2018 roku wpłynęło 13 000 000

Ile my wydaliśmy?

My wydaliśmy, szanowni państwo, z Kasi 7 000 000

czyli zostawiliśmy 6 milionów w spadku


czyli Starosta Chmielowicz wraz z Zarządem dostał od nas 6 000 000 zł z Kasi


Około połowy. Mało tego. Dostał jeszcze, bo w listopadzie 2018 roku

wszedł jeszcze kredyt.

Czyli dostał łącznie 10 milionów. 6 milionów z Kasi i 10 milionów z kredytu.


Tak?

I skończmy dyskutować i gadać bzdury, że Powiat sfinansował z Kasi, nie wiem, Bóg wie co.

Skoro my z tych pieniędzy wydaliśmy tylko połowę.

A połowa została dla następnego Zarządu.


I żeby nie ciągnąć tych tematów, ale to niech ktoś sobie, że tak powiem, wbije do głowy

i przestanie opowiadać bzdury. Powtórzę po raz ostatni.


13 000 000 wpływa w czerwcu.

My wydajemy 7 000 000.

6 000 000 między innymi związane z niezrealizowaniem

inwestycji tam Jedności Narodowej i tak dalej.

zostaje na koncie bankowym.


I dysponentem tych pieniędzy z Kasi staje się następna kadencja

na czele ze Starostą Chmielowiczem.

Jeśli ktoś wydawał pieniądze z Kasi to nie tylko - nazwijmy to - Sać, ale i Chmielowicz.

I to jest koniec w tym temacie.

Przejdę do budżetu.

Słuchajcie państwo. Ja nie przypominam sobie czasów, żeby

były w Powiecie takie zdarzenia, że nie byłoby podwyżek.


Każdorazowo, w każdym roku mieliśmy środki finansowe na podwyżki dla pracowników.

Zaznaczam - wszystkich.

Nie z pomijaniem, tak jak w tej chwili słyszę i widzę

że pomija się przykładowo PCPR, czy tam, nie wiem, Geodezję, czy Zarząd Dróg. Tylko dla wszystkich.


Bodajże każdego roku, jeśli się nie mylę oprócz tego dostawali pracownicy tak zwane nagrody.

Pomijam trzynastki, bo to jest jakby z urzędu.


Czyli na każdy rok planowaliśmy w budżecie.

W tej chwili z tego, co widzę, to za 2019 pracownicy nie dostali podwyżek.

Niektórzy oczywiście, w niektórych działach typu Starostwo.


I na... Znaczy na 2021, a na 2022 chociażby nie są zaplanowane podwyżki dla części pracowników

Mam tutaj na myśli na przykład PCPR.

I to się, szanowni państwo, nie zdarzało.

Nie ciągnąć tej historii, może to...

Może niepotrzebnie o tym mówię, ale chcę to podkreślić.

Ja miałem ten komfort, szanowni państwo, że współpracowałem z profesjonalistami.


I czy ja na przykład lubię, czy nie lubię prywatnie niektórych ludzi

ale żeby skonstruować budżet i zrealizować budżet

to potrzebni są profesjonaliści i tak po stronie chociażby radnych

czyli mam na myśli Józka Gandurskiego i Leszka Stułę, czy [Dyrektora ZGK Płoty]

ale też po stronie profesjonalnej kadry.

Do której też zaliczamy Stacha Hołubczaka i [Dyrektora UAiB] i [Dyrektora PODGiK]

i Panią [Byłą Skarbnik] i Panią [Główną Księgową], czy Panią [Dyrektor DPS] i [Dyrektor PUP]

I to stanowi gwarancję na to, że wtedy faktycznie ten budżet się układa.

Przechodząc do obecnego budżetu.


Znaczy ja mam nadzieję, że przestaniecie jakby puszczać takie drętwe filmiki


gdzieś tam w przyszłym roku, że to się wam udało, czy tam się udało zrobić

Bo powiem tak. No, tutaj trudno się nie zgodzić z wypowiedzią Pana Hołubczaka

że trzeba rewizować dżentelmeńskie umowy a w Gryficach zostało zrobione...

Nie wiem, 50m Wałowej i tam kawałek akacjowej. Łącznie to są naprawdę tam niewielkie.


Pokazujecie filmiki, w których mówicie

tu Pan Wawrzyniak i Pan Chmielowicz tak fajnie w fotelach, ładnie to wyglądało

że 20-parę kilometrów.


Ja powiem tak.

No można zardzewiałe rury pomalować farbą antykorozyjną i powiedzieć, że rury wymieniliśmy.


Jeśli chcielibyśmy zrobić 20-parę kilometrów to musielibyśmy przeliczyć 20-parę kilometrów

razy 1,5 miliona, a może w tej chwili 2 miliony i wydać na taką inwestycję blisko 30 milionów zł

i wtedy faktycznie jest modernizacja.

Ale jeśli chcemy pomalować na czarno drogi i wydać na kilometr powiedzmy tam 200, 300 tysięcy

i to jest tak zwane powierzchniowe utwardzenie no to wychodzi wtedy jak wychodzi.

Także to nijak się ma do modernizacji, bo

wystarczy podjechać sobie chociażby w stronę Trzebiatowa i mamy Wlewo.

Kiedyś [Dyrektor ZDP] jako prekursor zbudował... Znaczy dokładnie tak zmodernizował tą drogę


na Wlewo i ona wyglądała jak pralka już po krótkim okresie czasu.

Jeśli chodzi o konkretnie tematy finansowe, słuchajcie, to co Pani Skarbnik mówi.

To jest tylko wierzchołek góry lodowej.

Dlatego, że my w tej chwili zaplanowaliśmy... To znaczy Zarząd zaplanował


deficyt w wysokości 4 000 000 zł


związany z podwyżką wynagrodzeń, niestety nie dla wszystkich, dlatego ja się wstrzymam od głosu.


Ale przecież nie zapominajmy jeszcze o następnych rzeczach.


Tu już Pani Skarbnik wspomniała. Szykuje się... Szykują się zmniejszone dochody.


Czyli jeśli dodamy do tego zmniejszone dochody około 2 000 000 zł

No to ten deficyt może się okazać wcale nie 4, a 6 milionów.


Ogromne, słuchajcie państwo-

(Ryszard Chmielowicz) Te środki są ujęte. Pani Skarbnik mówiła o tym, że te dochody są mniejsze.

(Kazimierz Sać) Zmniejszone są, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, w budżecie. (Kazimierz Sać) Okej, okej.

(Kazimierz Sać) No to jeszcze pytanie do Pani Skarbnik, czy też zamieściła Pani horrendalny wzrost cen


energii i szeroko rozumianej energii, która może oscylować w granicach kilkuset procent?

(Grzegorz Burcza) Ale tego jeszcze nikt nie wie, to jest gdybanie.

(Kazimierz Sać) No dobrze, ale ja teraz, Panie Grzegorzu o-

(Ryszard Chmielowicz) To jest zagrożenie, tak jest. To sygnalizujesz o tych zagrożeniach i one są jakby oczywiste

bo nie wiemy, co się zdarzy.

Widzisz, jakie działanie rząd ma, żeby na przykład obniżyć VAT na żywność

(Kazimierz Sać) Ja spokojnie dokończę, bo ja naprawdę nikomu nie przerywam. Już zbliżam się do końca.

Więc gdybyśmy, słuchajcie, zsumowali


ten deficyt

z tymi zagrożeniami i nie bawię się tutaj w politykę.


A jeszcze gdybyśmy się realnie zastanowili właśnie nad ewentualną...

Ewentualnym niebezpieczeństwem [kaszlnięcie] wzrostu chociażby budowy tejże


[kaszlnięcie] jak to Pan Starosta Chmielowicz określił sztandarowej inwestycji


do Rotnowa.

Może się okazać, że ten deficyt na koniec roku może wynosić nie 2, 4, 6, 8, 10

Może i wynosić kilkanaście milionów złotych.

Taka drobna uwaga jeszcze do Pana Starosty Chmielowicza.

Nasza sztandarowa inwestycja kosztowała około 35 000 000 zł


To była droga łącząca Mrzeżyno - Dźwirzyno

Grubo, grubo wcześniej, niż sprzedaliśmy Kasię

Wraz z mostem.

Majstersztykiem było to, że inwestorem w tej inwestycji nie był Powiat na naszym mieniu

tylko bodajże Gmina Kołobrzeg, czy też Gmina... Powiat Kołobrzeski.

Wiecie dlaczego?

Dlatego, żeby wyciągnąć z budżetu państwa i nie tylko pieniądze.

Ale oczywiście było mienie Powiatu i też tak wam polecam robić

żeby za nas ktoś to robił, ale wartość inwestycji 35 000 000 zł


I kończąc już.


Jest w pokerze, chociaż ja nie jestem zawodowcem.

Szkoda że taki jeden radny z nami nie siedzi. On podobno dobrze grał w pokera.

Ale jest takie powiedzenie w pokerze. Można robić fajne miny, uśmiechać się i tak dalej

a na końcu jest tak zwane "sprawdzam" i wykłada się karty na stół.

No niestety, muszę z przykrością powiedzieć, że to, co wyłożyliście na stół

czyli budżet na przyszły rok.


No to jest katastrofa.

To jest katastrofa, dlatego, że to już jest równia pochyła.


To już prawie wyciągnięta biała flaga.

Bez zaciągania kredytów się nie da.


I po prostu pokazujecie na co was stać. No stać was na to, na co jest w tym budżecie

a ten budżet to jest totalna mizeria.

Jeśli zadeklarujecie, że...


Jednak wszyscy pracownicy dostaną podwyżkę, to nie będę się wstrzymywał od głosu.

To jest ostatnia szansa dla Starosty Chmielowicza.

Czyli ujmijcie też PCPR, Zarząd Dróg, Geodezję i tam jeszcze pewne inne instytucje.

Bo można oszczędzać na inwestycjach, na drogach.

Ale na pewno nie można oszczędzać na ludziach.

Jeśli tego nie zadeklarujecie to wstrzymuję się od głosu.

Ale nie dlatego, żeby robić jakieś tam niepotrzebne

jak to niektórzy mówią opozycyjne ruchy, tylko z żalu dla tych ludzi.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. (Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca?

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Grzegorz Szafrański.


(Grzegorz Szafrański) Witam Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni.

Ja tak chciałbym się pokrótce tylko odnieść do wypowiedzi przedmówcy, Pana Kazimierza.

[...] pracowało w poprzednim Zarządzie, fajni ludzie pracowali, fachowcy, Zarząd, radni również.

Trzeba przyznać, że również był świetnym fachowcem Pan Stanisław Hołubczak

który był sekretarzem przez wiele lat w Powiecie.

Ale to... To się z tym zgadzam. Natomiast mam takie 3 pytania

które chciałbym zadać co do budżetu, czy też wieloletniej prognozy finansowej

Panu Staroście, ewentualnie Pani Skarbnik [...]

Czy obecny Zarząd zaciągnął jakieś kredyty, to jest raz.

Dwa: jaką mamy spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych? To jest dwa.

I kiedy skończy nam się spłata ostateczna zaciągniętych kredytów?


Poproszę o odpowiedź.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Panie Starosto, jesteśmy w stanie?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, ja powiem, bo akurat w tej kwestii jestem przygotowany.

Pan Kazimierz chce tutaj zaczarować rzeczywistość, nie?

Te 4 000 000 kredytu, które zostawił, to zaraz wam powiem jak długo się nimi cieszyliśmy.

Już w 19 roku musieliśmy zapłacić 1,5 miliona

z długu 12-milionowego, który został zostawiony.

W następnym roku 1,5 miliona, czyli milion został z tego jego 4 milionowego kredytu.

Dzisiaj płacimy... Do 30 roku mamy kredyty. Jeden kredyt już zdążyliśmy spłacić.

Tymi dużymi kwotami.

Zostały jeszcze... A tam jest w tej WPF-ce już nie wiem ile kredytu. W każdym bądź razie

spłata w granicach 1 960 000 zł każdego roku.

Każdego roku odpływa jedna inwestycja, jakby tak chciał policzyć

jak to Kazimierz próbuje zaczarować, nie?

To jest właśnie taka prawda, która wynika z tych finansowych zadłużeń.

Do 30 roku ostatnie dwa lata.

Przez... do 30 roku to mamy 8 lat, tak?

Czyli 6 lat jeszcze będziemy płacili 960 000 zadłużenia każdego roku

ostatnie dwa lata będą to... Będzie to kwota 560 000

Ostatnie 2 lata 30 roku, także to jest właśnie prawda o kredytowaniu i zadłużeniu Powiatu

i nie ma tutaj żadnego czarowania. To wszystko można wyczytać

w budżecie, w projekcie, który został przedłożony.

My nie zaciągaliśmy żadnych kredytów.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca-

(Ryszard Chmielowicz) Także to jest też prawda i to jest odpowiedź moja na zapytania Pana Radnego Szafrańskiego.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, jeśli mogę.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Kazimierz.

(Kazimierz Sać) Zdawało mi się, że odpowiedziałem bardzo precyzyjnie.

Ale dalej brnie się w zwykłe kłamstwa.

Ja już raz pokazywałem dokument

podpisany przez Starostę Chmielowicza. Dokument.


Ja miałem nadzieję... To znaczy, widzicie państwo.

Może źle powiedziałem, że kłamstwa. Bo żeby kłamać, to trzeba znać prawdę.


Bo to wtedy jest faktycznie kłamstwo, ale jeśli ktoś nie rozumie

i mówi jakby nie na temat, to już nawet nie to, że... On nie kłamie, bo on w to wierzy.

I ja widzę, że Pan Chmielowicz w to wierzy, więc powtórzę jeszcze raz.


Niech Pani Skarbnik sprawdzi stan konta

na dzień 28 listopada 2018 roku i co Pani Skarbnik stwierdzi?


Że na tym koncie jest bodajże 11 000 000 zł


Wynika... Inaczej.

Jest...


Na koniec 2018 roku, co podpisała i [poprzednia Skarbnik] i Pan Chmielowicz

mamy zadłużenie na poziomie 12 000 000 z kawałkiem

i wolne środki 12 000 000

Jeśli wy nie chcieliście spłacić tych kredytów, o które pyta Pan Szafrański


a rozdmuchaliście pieniądze na lewo i na prawo

to nie do nas pretensje, że nie spłaciliście kredytów środkami, które zostawiliśmy.


Bez problemu mogliście spłacić przynajmniej 10 000 000 kredytu.

Ale wtedy faktycznie byście... Nazwę rzecz po imieniu.

Nie trwonilibyście pieniędzy.


Bo te pieniądze leżały na koncie. Trzeba było spłacić kredyt.

Nie chcieliście go spłacić.

(Ryszard Chmielowicz) Bajdurzenie starszego pana.

(Kazimierz Sać) No i teraz widzicie państwo, jak ja mogę rozmawiać z Panem Chmielowiczem?

To powiem na końcu jeszcze jedną puentę.

Oczywiście więcej na ten temat już nie będę dyskutował.

Bo szkoda czasu. Nie chciałem używać pewnej puenty, ale powiem w takim razie.


Jeśli rada powiatu się nie zreflektuje

że nie tylko politycznie idzie na dno

ale też finansowo idzie na dno, przez niezaradność

niegospodarność, nieumiejętność.


Bo z liczbami się nie dyskutuje. I czemu ja się odwołuję do Pani Skarbnik?


Bo z Panią Skarbnik nie można dyskutować.

Bo Pani Skarbnik mówi, że jest tyle, tyle. Koniec, kropka.

I ja mówię dokładnie zgodnie z liczbami.


Więc słuchajcie. Ja już publicznie powiedziałem, że w to nie wchodzę.


Koniec, kropka. Pomyślcie nad zmianą Starosty i Wicestarosty, bo pójdziecie na dno polityczne

razem z nimi, a ja myślę, że w radzie znalazłaby się przynajmniej jedna, może dwa, osoba

Dwie osoby, które bez problemu pociągnęłyby finansowo

i doprowadziłyby do tego, że ten Powiat nie zacząłby tonąć.

Tyle ci powiem, Rysiu. Sprowokowałeś mi, proszę bardzo.


(Ryszard Chmielowicz) [śmiech] Rozbawiłeś mnie bardziej, niż [niezrozumiałe]

(Agnieszka Mackojć) Ktoś chce zająć jeszcze głos? Przypominam, że jesteśmy przy budżecie na rok 2022, a nie 2018

(Łukasz Czyrny) Pani Przewodnicząca, mogę, mogę...

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę Panie Łukasz Czyrny.

(Łukasz Czyrny) Ja bym chciał uspokoić naszego kolegę Kazimierza.


Ze względu na to, że w dniu wczorajszym odbył się Zarząd Powiatu

i na tym Zarządzie została przegłosowana jedna sprawa.

A mianowicie sprawa dotycząca podwyżek w jednostkach samorządowych Powiatu Gryfickiego

i na pewno w pierwszym kwartale tego roku te podwyżki również będą w innych jednostkach.

(Kazimierz Sać) Ale czy też... Czyli składasz deklarację, że będzie też PCPR, Zarząd Dróg, Geodezja?

(Łukasz Czyrny) To zostało wczoraj przegłosowane na Zarządzie.

(Kazimierz Sać) A, no to jeśli tego, nie ten...

Jeśli tak... Czyli taką deklarację wypowiadasz w imieniu Zarządu?

(Łukasz Czyrny) Jak najbardziej, bo [...] tak zostało przegłosowane.

(Kazimierz Sać) Dzięki tobie dostaniecie jeden głos więcej do budżetu.

(Łukasz Czyrny) Cieszymy się niezmiernie.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś chce podjąć jakąś dyskusję?

(Waldemar Wawrzyniak) Może ja jeszcze odpowiem, jeżeli można, Kazimierzowi.

Kaziu, mówisz o tych drogach, że one tam zostały posmarowane.

Chciałbym ci przypomnieć, że te drogi, które zostały zrobione na terenie Gminy Gryfice

to nie tylko Akacjowa i Wałowa. To również Otok, to Trzygłów - Rzęsin

(Kazimierz Sać) A od kiedy Otok i Rzęsin jest w Gryficach?

(Waldemar Wawrzyniak) A gdzie jest? Powiat Gryficki, Gmina Gryfice. Mówimy o Gminie Gryfice. No co ty?

(Kazimierz Sać) Co ty mówisz o Gminie-

(Waldemar Wawrzyniak) Oczywiście, że o Gminie, mówię o terenie Gminy Gryfice

nie o mieście, tylko o tereny... A Górzyca to też jest-

(Kazimierz Sać) A czy ja powiedziałem o Gminie Gryfice, czy powiedziałem-

(Waldemar Wawrzyniak) Ale ja mówię szerzej o Gminie Gryfice, bo mówisz, że te środki wyszły z Gryfic.

No nie, a teren Gminy Gryfice to też jest terenem Gminy Gryfice.

Ale jescze inna kwestia, bo-

(Kazimierz Sać) Nie, nie, nie, nie...

(Waldemar Wawrzyniak) Słuchaj, 22 km dróg, a powiem ci, że tylko 6 km jest zrobione tą zasadą tą lekką.

Czyli Zapolice - Sadlno i właśnie Rzęsin - Trzygłów.

Pozostałe drogi zostały wykonane w tradycyjnej metodzie asfaltu na gorąco.

To są Lewice, to jest Modlimowo i inne. One normalnie są zrobione tradycyjną metodą.

A te dwa kawałki, faktycznie, odległość 6 km są zrobione tą metodą inną. O tak powiem.

(Łukasz Czyrny) Ja tutaj dopowiem jeszcze jedną kwestię, Waldek.

I Radny Kazimierz też się ze mną zgodzi.

Taką samą metodą była zrobiona droga w roku 18

Karnice - Dreżewo, która do dnia dzisiejszego ma się dobrze, nie ma dziur i służy mieszkańcom.

Tak samo droga Karnice - Gocławice również taką samą metodą została zrobiona

więc te metody były również używane we wcześniejszych latach.

(Kazimierz Sać) Oczywiście, że były używane i takie metody i różne metody.

Ja mówię w tej chwili o tym, że nie da się oszukać ekonomii.

Jeśli wydaliście na remont dróg 30 000 000 zł, no to faktycznie zrobiliście modernizację dróg.

Jeśli nie wydaliście 30 000 000 zł to znaczy, że część tych dróg

była robiona metodą powierzchniowego utwardzenia.

A jeszcze wracając, Łukasz, do Zarządu. Jak dasz mi jeszcze radośniejszą informację

że Zarząd wreszcie postanowił się poddać do dymisji.

No to wtedy nawet, powiem ci, flaszkę ci postawię.


(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca-

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, wracajmy do debaty nad budżetem.


(Łukasz Czyrny) Obawiam się, kolego Kaziku, że nie postawię ci tej flaszki.

(Kazimierz Sać) Nie, to ja bym postawił.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca, ja w temacie budżetu.

(Agnieszka Mackojć) Panowie... Proszę, radny Pan Marek Gołuchowski.

(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo, słucham naprawdę z wielką cierpliwością i uwagą

wszystkiego, co tutaj jest mówione.

To, że Pan Sać mówi, jak wyglądała sytuacja na koniec roku

naprawdę trzeba to przyznać i oddać szczerze, bo mam również te dokumenty.

Podpisane przez panią byłą, uprzednią skarbnik.


I ona dokładnie pokazywała, że ten budżet, który był na koniec 2018 roku

de facto się bilansował.

Czyli po stronie zaciągniętych kredytów i pieniędzy na rachunku, nazwijmy to, bieżącym


były wyzerowane, saldo było wyzerowane.

Natomiast należy również oddać jedno.

Mamy trzeci rok kadencji. I w ciągu trzech lat zostało wydatkowane 30 000 000 zł.

30 000 000 zł mówiąc o dzisiejszych zobowiązaniach, które pozostają do roku 30

czyli krótko licząc rząd wielkości około 8 000 000 zł


I robiąc symulację tych wszystkich kwot razem, no to nie oszukujmy się.

12 000 000, które zostawił Kazik, 8 które się spłacało będzie do 30 roku

i 30 wydane, to i tak mamy plus na poziomie wydatkowanie

I bądźmy szczerzy. Kazik ma rację mówiąc o tym, że mógł Zarząd wejść, że tak powiem

jakby jako nowo urodzone dziecko i zacząć od zera, ale tak się nigdzie nie postępuje.

Czyli kredyty były zaciągnięte na dobrych zasadach, warunkach.

To się ich nie idzie i nie spłaca, to te pieniądze po prostu pracują na kolejne inwestycje.

I tak samo, jak Kazik przejmował władzę po [byłym staroście]

też miał zobowiązania i nie poszedł i nie spłacił ich wolnymi środkami w dniu, gdy został starostą.


Drodzy państwo, rozmawiamy o budżecie, jest-

(Kazimierz Sać) Ale jedno, Marek, jedno zdanie. Jedno krótkie zdanie.

(Marek Gołuchowski) Proszę, bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Powiem ci, że jestem w szoku, że jesteś aż tak obiektywny. Dzięki.

(Marek Gołuchowski) Proszę uprzejmie, staram się naprawdę być obiektywnym.

Przynajmniej się staram.

Szanowni państwo. Wiemy, że czasy są trudne. Wszyscy dookoła widzimy, co się dzieje na cenach.

Jak podrożały wszystkie media, jak podrożały szczególnie środki opału, gazu, prądu itd.

Ciężko jest dzisiaj przewidzieć konsekwencje dalsze.

Wczorajsza konferencja premiera po Radzie Europy, po Komisji Europejskiej

również pokazywała o tym, że dzisiaj żadna wróżka nie jest w stanie powiedzieć prawdy, co nas czeka.

Ja już powiem tak trochę komicznie.

Nawet na YouTube, na szkoleniu ostatnim przygotowanym przez Ministerstwo

jest taki filmik, proszę sobie drodzy państwo zobaczcie.

"Wróżka Wanessa Wróży" i mówi tak "co przyniesie polski ład"

na końcu podsumowuje "nie wiem, co przyniesie polski ład".


Nie wiem, co nas czeka. Nie wiem, co mam wam doradzić.

I taką puentą chcę skończyć.


A my Panią Skarbnik, w pełni uważam odpowiedzialną

i tutaj kieruję ogromny szacunek do Pani Oświęcimskiej

przygotowała na bazie istniejących }dzisiaj przepisów, wskaźników budżet

Chciałbym, żeby ten budżet był dla nas dużo lepszy

pracujmy na tym, na czym jesteśmy w stanie się oprzeć

liczmy na to, że koniunktura w tym momencie dla nas będzie lepsza.

Zróbmy wszystko, żeby pozbyć się tych, o których Stachu mówi ciągle, kukułczych jaj

które są w jednostkach, czyli jakieś tam koszty zawyżone i tak dalej.

Szukajmy tych oszczędności, zmierzmy się z odpowiedzialnością

do której od wielu lat i wielki kadencji, tutaj do Kazika się też zwracam.

Mamy ciągle powtarzający się problem, czyli MOW-u w Rewalu.

Wiemy doskonale, jaką deficytową jednostką jest ten MOW.

Ile przynosi w tym momencie problemów.

Problem zamku w Płotach. Musimy to wszystko...

Ale jeżeli nie będziemy wspólnie współpracowali

i tylko będziemy się okładali kijami, to niestety tak będzie.


(Renata Korek) [kasłanie]

(Marek Gołuchowski) I tyle z mojej strony, szanowni państwo. Przechodząc do meritum.

Ja będą głosował za tym budżetem.

Głosowałem przez wszystkie kadencje za budżetem

przygotowanym przez każdy kolejny Zarząd Kazika przez 4 ostatnie kadencje.

To uważam, że tak jak powiedział były starosta

są osoby merytorycznie przygotowane do tego, żeby złożyć ten budżet, żeby go nam przedstawić.

Taki budżet, jaki dzisiaj widzę, który przejrzałem wyrażam aprobatę i będę za nim głosował.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, Panie Kazmierzu.

(Grzegorz Burcza) Ale to może... Bo miały być pytania, a była jakaś wypowiedź.

Ja pytania nie słyszałem z ust Pana Marka.

(Kazimierz Sać) Ja tylko ad vocem, Pani Przewodnicząca, bo zostałem wywołany.


Mogę ad vocem?

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.


(Kazimierz Sać) Ad vocem w zasadzie do Marka i do Waldka.

Ja powiem tak...


Znaczy nie ma sensu wchodzić jakby w szczegóły, bo ja absolutnie nie mam zamiaru...

"My więcej, wy mniej" i tak dalej.

Ale są zawsze ważne przeliczniki.

Jeśli zsumowalibyśmy, Waldek inwestycje robione w Gryficach, w Gminie Gryfice.

Jak już wolisz.

To bez problemu bym ci udowodnił, że przez naszą kadencję

zrobiliśmy inwestycje warto około 50 000 000 zł.

Udowodniłbym ci to.

Jeśli weźmiesz 16 lat, to ci wyjdzie naprawdę niezła średnia.

Wy w Gryficach zrobiliście... W samych Gryficach inwestycję wartą ile?


50m kosztuje Wałowej i ta Akacjowa. To są grosze. Przez 3 lata, przez 3 lata.

Pomalowaliście parę tam dróżek


A [Burmistrz Gryfic] narzeka, że droga do Trzygłowa jest w takim stanie, jak jest.

Mało tego, dostaliście jeszcze w spadku nie tylko te 10 000 000 na koncie.

Dostaliście jeszcze kurę znoszącą złote jajka, czyli Rzęskowo.

Czyli nieruchomości warte przynajmniej 30 000 000 zł


Więc w porównaniu do tego, co my dostaliśmy od [poprzedniego starosty]

no to dostaliście naprawdę dużo, dużo więcej.

Więc wam się powinno gospodarzyć dużo prościej.

Niestety, moim zdaniem naprawdę powinniście się zreflektować, ustąpić miejsca

dla kogoś innego, nie chcę wskazywać palcem

tych, których widzę tutaj na ekranie.

Ale dwóch członków Zarządu powinno ustąpić

i zmienić władzę, bo marnie to widać. Szczerze tak. Z troską. Dziękuję.

A, Marek, jeszcze raz dziękuję serdecznie za obiektywizm.

(Waldemar Wawrzyniak) Kaziu, dzięki za ten... Ja wcale nie podliczam tego, co ty zrobiłeś, bo się wcale do tego nie odnosiłem.

[...] że te drogi, które są dotyczą też i Gminy Gryfice.

Ty się skupiłeś tylko na Gryficach i okej.

Ale nam też chodziło o to, żeby te drogi dojazdowe do miejscowości również przejrzały na oczy

bo wiesz w jakim stanie i ile kilometrów dróg mamy.

Wiesz, że nigdy Powiat własnymi środkami nie byłby w stanie tego zrobić

póki nie będą jakieś rozwiązania kompleksowe

typu polski ład, czy coś innego.

Zawsze były drogie inwestycje drogowe, no sam przecież to przerabiałeś i wiesz jak to wygląda.

Natomiast ta moja informacja, o której mówiłem to [...]

te drogi, które zostały zrobione to faktycznie Trzygłów - Rzęsin

jest tą procedurą, tą tańszą metodą i Zapolice - Sadlno.

Pozostałe drogi są asfaltami na gorąco, bo robiły to normalne firmy w przetargach.

I taka jest sytuacja i tylko tyle. Ja nie podsumowuję, wiesz, tego, co ty zrobiłeś

czy coś się udało, bo fajnie, bo to wszystko, co zostało zrobione, to jest, to ludziom służy.

I każdy z nas stara się to w miarę dobrze i w miarę porządnie wykonać.

Natomiast robimy na tyle, na ile możemy i na ile jesteśmy w stanie.

Jeszcze jedno ci przypomnę. Nikt tych ludzi nie wymienił, których tu wymieniłeś.

Ci ludzie dalej pracują w Starostwie.

Ci fachowcy są tutaj, koło nas i też pracujemy razem z nimi.

Także tutaj nic się nie zmieniło, w sensie tym, że myśmy, nie wiem, wywalili tych fachowców.

Nie, oni są. Oni wszyscy pracują. I też starają się wykonywać swoją robotę jak najlepiej potrafią.


W dzisiejszych trudnych czasach.

(Kazimierz Sać) Waldek-

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Pan Burcza podnosił głos.

(Kazimierz Sać) Oj, Panie Grzegorzu, tak się fajnie-

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, tylko proszę odnośnie uchwały budżetowej.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. No bo naprawdę to schodzi już chyba na tak-

(Kazimierz Sać) Ale może się pan włączyć.

(Grzegorz Burcza) Tak, ja bym proponował, żeby faktycznie padały pytania i szybkie odpowiedzi.

Bo chyba taki był cel.


Słyszałem merytoryczne pytania Pana Radnego Hołubczaka chociażby

a później już raczej taka tylko przekomarzanka.

Od Pana Radnego Gołuchowskiego nie było pytań, tylko też takie podsumowanie debatowe.


Ja bym chciał poprosić o zakończenie faktycznie tej części, bo...

Chyba, że jakąś przerwę przewiduje Pani Przewodnicząca.

Ale mam taką jedną tylko uwagę i pytanie oczywiście też do Pana Starosty.

Pytanie związane z działem 900-21 chociażby

No i też z działem 900, czyli ochrona środowiska

która się bardzo ładnie włącza w kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.


Od 2 lat zabiegam o to, żeby Pan Starosta w końcu podjął temat

zainteresował się tym, żeby właśnie w ramach spięcia tych dwóch paragrafów.

Wystąpił z wnioskiem o chociażby dofinansowanie

w ramach właśnie ochrony dziedzictwa narodowego

i ochrony środowiska względem DPS-u Gryfickego, który jest jednym z nielicznych

naprawdę wspaniałych zabytków, obiektów zabytkowych.

Nawet były wnoszone już propozycje, podpowiedzi.

Przez, no, jak mnie skierował Pan Starosta do


[Głównego Specjalisty LPI] i on znalazł zresztą to miejsce.


Nie wiem jak to jest na chwili obecnej, czy jeszcze to jest aktualne.

Chciałbym się zapytać konkretnie.

Co stanęło na przeszkodzie, żeby aplikować o wniosek

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

żeby ten nasz budżet w granicach 100 000 co najmniej rozmnożyć razy 10, a może nawet i razy 20

I w końcu dofinansować, czyli dokapitalizować

i zrobić przepiękny, wspaniały obiekt chociażby DPS Gryficki, już nie mówię o DPS-ie Jaromińskim.

Który mógłby być po prostu perełką architektoniczną.

Co stanęło na przeszkodzie, żeby kolejny rok tego wniosku nie złożyć, bo ja nic nie słyszałem

o tym, że Pan Starosta w ogóle pochylił się nad złożeniem takiego wniosku?


Bardzo proszę o odpowiedź. Co się stało, że nie aplikujemy o wnioski

które był jeszcze do niedawna wkład własny 0%?


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Panie Starosto?


(Ryszard Chmielowicz) Słyszałem to-

(Grzegorz Burcza) No tak, ja to powtarzam już trzeci rok [...]

(Ryszard Chmielowicz) [...] propozycje bez żadnych konkretów.

Tutaj trzeba przygotować projekty.

Projekty dla tych inwestycji.

Zobacz, w Jarominie jest tam taki budynek nazwany pałacykiem

Rozpoczęta została inwestycja przed wielu, wielu laty

niedokończona i do dzisiaj nie wiadomo, co z tym fantem zrobić.


To są takie problemy. Trzeba rozpocząć procedurę od projektów.

Trzeba przygotować, rozpoznać oczekiwania nasze, w jakim kierunku miałoby to pójść-

(Grzegorz Burcza) [...] 3 lata, Panie Starosto [...]

(Ryszard Chmielowicz) I dopiero wtedy, a tu priorytety. Proszę bardzo, proponuj.

Jeżeli Rada będzie chciała podjąć taką decyzję zamiast innych remontów, które realizujemy

możemy też to wpisać-

(Grzegorz Burcza) Obniżenie kosztów funkcjonowania DPS-ów. Przecież to się wpisuje dokładnie w naszą politykę.

Panie Starosto, obniżenie kosztów funkcjonowania.

Mówimy o wzroście kosztów energii.

Ktoś powiedział 40%, a ktoś powiedział nawet, że setki procent.

Jeżeli byśmy przeszli na fotowoltaikę

i zalepili cały dach fotowoltaiką.

Nasz budżet, planowane dochody i wydatki

w dziale ochrony środowiska nie byłby 52 000

Tylko by to było 500 000, dlatego ja się o to pytam.

Panie Starosto, o to się pytam. Dlaczego my nie idziemy w nowoczesność?

Dlaczego, nie wiem, stoicie w miejscu, tak? Nie wychodzicie do przodu.

Nie wolno tak zachowawczo patrzeć na budżet na przyszły rok.

Bo w każdy budżet rok do roku jest coraz słabiej konstruowany.

I tu oczywiście ukłon w stronę Pani Skarbnik, bo ona robi, co może.

Ale to jest tylko kwestia tabelek.

A to od pana oczekujemy inicjatywy.

(Ryszard Chmielowicz) To też patrz na rzeczywistość.

Patrz na rzeczywistość.

Oglądaj może telewizję, może niewłaściwą oglądasz.

Zobacz jakie są przekazy, zobacz jak samorządy sobie wszystkie radzą.

Dokładnie jest taki sam problem. Nie jesteśmy ani zieloną wyspą, ani czerwoną wyspą.

Jesteśmy gdzieś tam uśrednieni. I musimy sobie radzić z tym budżetem

na miarę naszych możliwości.

(Grzegorz Burcza) Proszę o odpowiedź konkretną. Dlaczego nie został złożony wniosek

w ramach kultury i dziedzictwa narodowego-

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma takiego projektu. Jeszcze nie ma takiego projektu.

Proszę złożyć wniosek o taki projekt i przekonać-

(Grzegorz Burcza) To nie ja, ja już 3 lata o tym-

(Ryszard Chmielowicz) Przekonać Komisję Gospodarczą, że to jest najważniejsza rzecz w Powiecie Gryfickim.

Ja nie usłyszałem jeszcze od dyrektorów, że to są priorytety.

Jest w Jarominie [...] mówiono o modernizacji ścieżek

modernizacji tam dróg wewnętrznych, bo to jest w najgorszym stanie.


I nad tym się trzeba będzie pochylić.

(Agnieszka Mackojć) Ja powiem tyle, że szkoda, że to pytanie padło tak późno

bo o ile dobrze pamiętam mieliśmy spotkanie z [Głównym Specjalistą LPI]

i on wyraźnie mówił, że nie ma naborów, w tej chwili nie ma naborów żadnych.

(Ryszard Chmielowicz) Oczywiście, że nie.

(Agnieszka Mackojć) Nie aplikowaliśmy o żadne środki, bo-

(Renata Korek) Pani Agnieszko, Pani Przewodnicząca, czy mogę zabrać głos?

(Agnieszka Mackojć) Tak, bardzo proszę.

Bardzo proszę, Pani Renata Korek.

(Grzegorz Burcza) W ubiegłym roku była.

(Renata Korek) Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za głosy w dyskusji.

Wszystkie głosy są bardzo ważne.

Wszystkie wnoszą coś nowego.

Ale niekoniecznie nowego, ale wnoszą ważne rzeczy do dyskusji.

W kwestii naszych zabytków przyrody i parków, które znajdują się przy DPS-ach.

Jedyny zabytek, który mamy jest to zabytek DPS Jaromin.


Wpisany do rejestru zabytków u pani konserwator... U pana teraz konserwator-

(Grzegorz Burcza) Gryficki też jest wpisany do rejestru zabytków.

(Renata Korek) Park leśny, który się sam znajduje to duży obszar, to jest również zabytek.

Proponowałam już, może rok temu.


I myślę, że czas najwyższy, żeby się też tym zająć

aby napisać projekt na rewitalizację parku.


Zły stan techniczny alejek, który tam jest

jakby naprowadza nas na to, żeby to uczynić.

Rewitalizacja, możemy pozyskać kwotę, no ale to kwestia osoby, która się tym zajmuje

50, 60, 70 procent, a nawet więcej.

Zyskalibyśmy piękny obiekt zabytkowy.

Natomiast jeżeli chodzi o Gryfice, to też przydałoby się to zrobić

ale nie jest to niestety zabytek.

Także myślę, że... I nawet podkreślałam na ostatnim Zarządzie, Panie Radny, ten temat.

Żeby zająć się parkiem przy DPS... Zabytkowym parkiem przy DPS Jaromin.

Ale wracając jeszcze do dyskusji na temat naszego budżetu.

Proszę państwa, nigdy nie pamiętam, żeby kiedykolwiek był idealny budżet.

Zawsze był jakieś braki, zawsze zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić

jak wydać tę kwotę w miarę jak najlepiej.

Czy to był Pan Kazimierz Sać starostą, to też chylę czoła

bo nam się to udawało bardzo dobrze, była świetna pani skarbnik


Ale myślę, że i teraz, pomimo tego, że stan finansów publicznych jest taki, a nie inny

pomimo tego, że ten budżet jest znacznie mniejszy w praktyce

Nie trzeba tu wróżki, aby dowiedzieć się ile dodajemy do oświaty

ile kosztują teraz inwestycje.

Krocie, po prostu krocie. Wszystko poszło w górę.


I to, że nam się udaje remontować drogi to jest moim zdaniem duży sukces

chociaż chcielibyśmy wszyscy znacznie więcej, tak?


Muszę państwu powiedzieć, że będziemy czynili wszystko

aby poszukiwać dodatkowych środków, bo to jest doprawdy jedna najważniejsza droga

aby w tym wszystkim poszukiwać dodatkowych środków zewnętrznych

i o to też się dbało w poprzednich kadencjach.


Na to, aby robić inwestycje, tak?

To, co powiedział Pan Burcza to jest też bardzo istotne.

Aby dziedzictwo narodowe, to co jest dla nas jakimś symbolem też i polskości, tak?

I tożsamości. Aby pamiętać o tych symbolach, tak?

Że to jest ważne, to nas wyróżnia w Unii Europejskiej.

To nas wyróżnia jako polaków, tak?

Ja nie mówię tylko o symbolach patriotycznych ale mówię także o ratowaniu zabytków.

O tym, żeby oznakować i być może Powiat powinien się tym zająć pomóc gminom.

Zabytki przyrody, zapominamy o zabytkach przyrody.

Zapominamy o tym, co też jest bardzo istotne i wyróżnia nas in plus

Także ja dziękuję za głos dyskusji oczywiście.

Cieszmy się z takiego budżetu jaki mamy i róbmy wszystko

żeby on był jak największy żebyśmy mogli jak najwięcej zrobić w przyszłości.

A zadań jest wiele, dziękuję.

(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz, mogę prosić?

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, momencik

Szanowni państwo, bo my trochę wróżymy z fusów.

Mówimy o projektach, że dlaczego się nie staramy, dlaczego Powiat nie pisze.

Żeby napisać projekt musi być najpierw nabór.

My musimy się później wpisać w te kryteria.

Jeżeli Panie Grzegorzu, jeżeli Pan przyjdzie i powie "słuchajcie, jest taki i taki nabór"

"na dziedzictwo narodowe i my się w to wpisujemy" i Powiat nie złoży wniosku

to wtedy owszem sama będę miała pretensje a tak póki co nie ma naborów.

Więc takie mówienie, że trzeba, że 30, 50, 80 procent, czy 100 procent

dostaniemy dotacji to jest naprawdę gdybanie.

I dopóki nie będzie konkretnego naboru to nawet nie ma co podnosić tego tematu.

Wiem, że [Główny Specjalista LPI] bardzo to śledzi i na pewno dałby sygnał, gdyby cokolwiek było

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca...

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanna.

Panie Kazimierzu, Pani Joanna zgłaszała...

(Kazimierz Sać) Pół minutki, Pani Joanno.

(Agnieszka Mackojć) Proszę.

(Kazimierz Sać) Pół minutki. Znaczy nie zgodzę się z Panią-

(Joanna Duzinkiewicz) Odliczam czas.


(Kazimierz Sać) Dobrze.

Ja nie zgodzę się z tym, co Pani próbuje zasugerować radnym, Pani Przewodnicząca

bo wystarczy się spojrzeć na Powiat Łobeski, jest znacznie większe pozyskiwanie środków.

A skoro Pani Duzinkiewicz mi tak łaskawie użyczyła, to jeszcze powiem na końcu

jakby we władzach tego powiatu, tych czy innych

była Pani Duzinkiewicz i Pan Burcza to na pewno Powiat Gryficki pozyskiwałby niezłe pieniądze

i takie są realia polityczne i nie czarujmy się, dziękuję.

Zmieściłem się, Pani Dyrektor.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pani Joanno.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.

Szanowni państwo, Pani Radna Teresa zwróciła uwagę, że oczywiście są inwestycje drogowe

Powinniśmy się cieszyć jak najbardziej. Cieszymy się, ale czy te inwestycje

są realizowane tylko z budżetu powiatu? Nie sądzę - to po pierwsze.

Po drugie - tak jak wspomniał Pan Radny Kazimierz Sać

Weźmy za przykład Powiat Łobeski, weźmy za przykład Gminę Trzebiatów


Ile inwestycji, ile wniosków złożyli o dofinansowania.

Proszę państwa to nie jest tak. Nikt do nas nie przyjdzie

nie będzie się kłaniał czy Powiat Gryficki przyjąłby łaskawie środki.

Proszę państwa to my musimy zabiegać, my musimy się skłaniać w kierunku środków.

One same do nas nie przyjdą.

(Renata Korek) Joanno ale trzeba mieć na tak zwane wkłady własne, tak?

Mamy tylko tyle, ile mamy i nie możemy zrobić setki inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać.

I każdy z nas-

(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście, musimy mieć na wkład własny, jak najbardziej.

Ale jak to, z czego to wynika, że na przykład ten już przytoczony Powiat Łobeski

ma na wkład własny, a u nas nie ma.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, wracamy do dyskusji nad budżetem.

Mówimy o budżecie Powiatu Gryfickiego a nie Łobeskiego.

Także bardzo proszę, przywołuję wszystkich do tematu

Czy ktoś jeszcze w sprawie budżetu na 2022 rok chciałby zająć głos?


Jeżeli nie, czy celem podsumowania coś Panie Starosto?

Czy ktoś chciałby jeszcze podsumować to, jeszcze w jakiś sposób odnieść się?

Czy przechodzimy do głosowania?

(Kazimierz Sać) Nie prowokujcie.

(Agnieszka Mackojć) [śmiech] Dobrze.


Czyli nie ma chętnych. Bardzo proszę o tablice do głosowania.


Bardzo dziękuję. Proszę, czy Pan Paweł Bereżnicki

jest za przyjęciem uchwały dotyczącej budżetu na rok 2022?


- Jestem za.

Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?


(Grzegorz Burcza) Nad tak skonstruowanym budżetem i nad takimi zaplanowanymi inwestycjami

które przechodzą z roku na drugi rok w wysokości 300 000 na modernizację kotłowni

nie można się do takiego budżetu przychylić i pozytywnie

mimo naprawdę dużej wyrozumiałości i dużej taryfy zaufania wobec Zarządu Powiatu

le tą inwestycją pokazał swoją, no niestety, nieudolność.

Mało tego, gdyby nie inwestycja realizowana dzięki polskiemu ładowi-

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, teraz głosujemy. Już był czas na dyskusję.

Jest Pan za, przeciw, czy się wstrzymuje?

(Grzegorz Burcza) Oczywiście jestem przeciw. Nie można poprzeć takiego-

Dziękuję. Dobrze, proszę Pan Ryszard Chmielowicz.


Panie Starosto?

- Jestem za.

Dobrze, Pan Łukasz Czyrny?

- Oczywiście, jestem za.

Dziękuję. Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem przeciw.

Dziękuję. Pan Józef Gandurski, nie mamy.

Pan Marek Gołuchowski?

[kaszlnięcie]

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Dziekuję, Pani Renata Korek?

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Marian Maliński...

- Jestem za.

Agnieszka Mackojć jest za, Pan Marian Maliński również.

Pan Ryszard Maliński?


- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

(Kazimierz Sać) Łukasz Czyrny złożył deklarację w imieniu Zarządu

że wszyscy pracownicy dostaną podwyżki, więc jestem za.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Szafrański?

(Grzegorz Szafrański) Ogólnie Grześki myślałem, że głosują za. Ja jestem na pewno za.


(Agnieszka Mackojć) I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, siłą dwunastu głosów przy dwóch przeciwnych

przyjęliśmy uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2022

Gratuluję zarządowi, i teraz ogłaszam dziesięć minut przerwy.

Dziękuję bardzo.


(Marek Gołuchowski) Smacznego.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo kończymy przerwę, przechodzimy do dalszych obrad.

Jesteśmy przy punkcie czwartym a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030

Opinię RIO Pani Skarbnik czytała już w momencie podejmowania poprzedniej uchwały

Więc jest ona pozytywna.

Czy tu w tej sprawie... Czy Pan Starosta czy Pani Skarbnik jeszcze chce zająć?

(Ryszard Chmielowicz) Pani przewodnicząca, Pani Skarbnik przedstawi tą autopoprawkę.

Bo autopoprawka do z automatu wchodzi do wieloletniej prognozy.


(Agnieszka Mackojć) Tak, zgadza się.


(Zofia Oświęcimska) Ja tylko króciutko powiem, że te wszystkie zmiany, o których mówiliśmy wcześniej

Znalazły swoje odzwierciedlenie w WPF-ce i uaktualniamy załącznik numer dwa

Oraz Ja dla państwa przygotowałam taki wyciąg zmian do uzasadnienia z autopoprawki.

Większość tych zmian jest już jakby ujęta w budżecie.

natomiast chciałam się odnieść do relacji

Z artykułu 243 nadal mamy zachowaną tutaj tą relacje pozytywnie.


Natomiast troszkę te wskaźniki się pogorszyły.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy mamy pytania?

Otwieram dyskusję. Jeżeli nie w takim razie proszę o tablice do głosowania.


Państwa o oddanie głosu.


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za podjęciem uchwały?

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

- Tak, tu nie ma wątpliwości. Za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.


Pan Łukasz Czyrny?

- Tak, jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Jest za, słyszę za drzwiami.

Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?


Pan Ryszard?


Nie słyszę. Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję , jednogłośnie podjęliśmy uchwałę w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030

Przechodzimy do procedowania nad uchwałą Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały numer XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego


z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.


Proszę, proszę bardzo czy są jakieś pytania?


[do obsługi] Słyszycie? Jest pogłos.


Proszę bardzo, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo

Z tego uzasadnienia do uchwały dowiadujemy się wielu zapisków.


Między innymi chociażby to, na co radni zwracali uwagę podczas połączonych komisji.

Że robimy zakupy na zapas, tak?


Ja tu próbowałem gdzieś znaleźć jakieś usprawiedliwienie

ale po głębokiej analizie wydaje mi się, że jeżeli szukamy oszczędności

upraszczamy wszelkie procedury, dochodzi do takiej sytuacji, że przepłacamy na zakupy

na przyszły rok a na przykład żałujemy albo nie potrafimy znaleźć środków

na podwyżki dla pracowników DPS i nie tylko.

Chociaż mamy tą autopoprawkę, ale ta autopoprawka dotyczy tylko jednego roku

A przecież rok do roku mieliśmy dawać chociażby samym pracownikom DPS-u 150 złotych

Ja pokusiłem się o taką, o takie podsumowanie tutaj tych wydatków.

I tak, dla Centrum Usług Wspólnych 5 000 z przeznaczeniem

na zakup środków biurowych, czystości na przyszły rok.

LO Chrobry 8 000, MOS Waniorowo 55 000 ale to jeszcze na wycinkę drzew, materiały biurowe

PCPR cztery tysiące na same zapasy.


Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Gryfice 8 000 na zapasy

Trzebiatów 27 100, no troszeczkę szerzej nie tylko na zapasy

Tak samo Płoty 48 100 też na zapasy, licencja, media, samochód

No zakup według mnie absolutnie niegrzeczny jeżeli chodzi o szukanie oszczędności

Zakup aparatu fotograficznego dla Gryf Areny za prawie 12 000

Nie ma potrzebniejszych wydatków, tylko 12 000 aparat fotograficzny

kolejny zresztą dla Gryf Areny.


Przecież to nie chyba jest wydatek niezbędny, tak?

Zwłaszcza, że mamy przecież, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, czy filmów firmy zewnętrzne

które też dostają środki od nas i co? I to jakby za mało mamy tych zdjęć i filmików?

Modernizacja oświetlenia na Gryf Arenie też taka nie do końca racjonalna.

Próbowałem się zmierzyć z tą opinią, którą mi przedstawiał Pan Starosta Waldemar Wawrzyniak

Ale prawie te 50 000, no bez kalkulacji, jakie mamy zyski i straty to takie

trochę nonszalanckie i wyrzucamy pieniądze, tak?

I wykonanie głównego zasilania na budynku koszarowym to to już moja koleżanka klubowa

radna Joanna Duzinkiewicz podnosiła


Ja na to patrzę tak, że dlaczego za czyjeś błędy projektowe Powiat ma dopłacać

do tego interesu prawie 5,5 tysiąca zł że ktoś nie przewidział

że ten główny włącznik musi być na zewnątrz.

To Ja jako BHP-owiec wiem to od szeregu lat, że musi być na zewnątrz

a nie jestem żadnym projektantem.


No takie rzeczy się nie powinny zdarzać, takie rzeczy się nie powinny się zdarzać.

I tutaj wychodzi tak licząc najprostszą kalkulacją

prawie 200 000 złotych, prawie 200 000 złotych.

My potrzebowaliśmy na podwyżkę jednoetapową która zrealizowałby potrzeby tego roku 20/21


w granicach dwustu czterdziestu tysięcy.

Czyli moglibyśmy tymi zakupami z ostatniej chwili, zbędnymi w mojej ocenie

co najmniej spokojnie usatysfakcjonować i zrealizować zapis

W postanowieniach, które jako rada podjęliśmy czyli można było z czystym sumieniem

te pieniądze tam przelać dla pracowników DPSu.


W mojej ocenie to jest bardzo niefajne, nieracjonalne wręcz nieetyczne.

Używam tego słowa od przedwczoraj już w czasie posiedzenia komisji.

I tutaj mam też kolejne pytanie związane z tymi zakupami na zapas.

Bo praktycznie wszystkie są jednostki organizacyjne - nie ma tylko MOW-u w Rewalu.


Chyba, że gdzieś zniknął, umknął.

Czy my już przewidujemy, że już MOW w Rewalu od 1 stycznia nie będzie miał potrzeb?

Nie funkcjonuje czy dlaczego tak się dzieje, że jego tutaj nie ma?

Jeżeli już wszystkim dajemy na zaś to pierwsze pytanie, a w zasadzie już drugie.

I trzecie, skoro szukamy oszczędności, szukamy procedur to czy prawdą jest to


że Zarząd Dróg Powiatowych np. do tej pory nie ma platformy ePUAP i zamiast

komunikować się na poziomie elektronicznym bez kosztowym, praktycznie papierowo


Jakby też generuje dodatkowe, niepotrzebne koszta.

Także może te dwa pytania ostatnie są najprostsze.

Bardzo bym prosił o szybką odpowiedź i tutaj kwestia właśnie


Takiej, takiego skrupulatnego podejścia do tych zakupów z ostatniej chwili


prosiłbym o odniesienie się czy nie łatwiej, bardziej racjonalnie i etycznie

byłoby te środki przeznaczyć jednak na zaległe podwyżki dla pracowników DPSu. Dziękuję.


(Marek Gołuchowski) Szanowna Pani przewodnicząca jeśli można.

(Agniezka Mackojć) Proszę bardzo, Panie Marku.

(Marek Gołuchowski) Szanowni państwo radni, Pani Przewodnicząca.

Nie zgadzam się, może nie w 100% z Panem radnym Burczą.

Grzesiu, dla mnie racjonalne jest dzisiaj wydatkowanie i zakup na zapas

choćby papieru biurowego, którego podwyżka sięgnie za chwile 400%

Naprawdę na bieżąco jestem, prowadzę działalność z cenami

nie chcę tutaj być autorytetem broń Panie Boże, ale zapewniam cię

że wszystkie środki czystości, środki biurowe wszystko codziennie drożeje

o kilkanaście, kilkadziesiąt procent.

Ja już dzisiaj mam ze swojej hurtowni informacje, że właśnie najprostsze tematy sanitarne

czyli papier toaletowy, papier właśnie biurowy

Jedna duża hurtownia, która mnie zaopatruje, ogólnopolska

przewidują wzrosty cen na poziomie 300, 400 procent.

Jeżeli dzisiaj szkoły mają okazję kupić te środki za dzisiejsze ceny

i zabezpieczyć je sobie i nie zderzyć się z podwyżką

początku przyszłego roku to zdecydowanie popieram ten pomysł.

Co do aparatu fotograficznego nie wiem jaki był zamysł, nie wypowiadam się

Bo to jest jakby jeden jeden z przykładów który wymieniłeś.

A wracając do drugiego tematu o podwyżce.

Grzesiu, pragnę zauważyć, że dzisiejszy wzrost wynagrodzenia

czyli nie mówimy "jednorazowa podwyżka"

Ta podwyżka zostaje zapisana dzisiaj w budżecie

i dzisiaj jeżeli ktoś zarabiał przysłowiowe 3 000 i będzie zarabiał 3 200

to ona skutkowała będzie na lata następne

czyli to nie jest, że dzisiaj dostanie w styczniu 3 200 przez kolejne miesiące

a w 2023 roku powróci do poziomu 3000

Nie, ona będzie wynosiła 3 200 zł

Więc nie mówmy, że wzrost wynagrodzenia jest tylko do jednego roku

bo ten obligatoryjny wzrost powoduje na lata przyszłe tą sytuacje i tyle.

Jeżeli chodzi o projektowanie znowu odniosę się jako właściciel firmy.


Grzegorz, dzisiaj dostaję średnio każdą przekalkulowaną inwestycje

Żadna z tych kalkulacji nie ma zastosowania w bieżącym rozrachunku.

Wszystko gdzieś tam dodatkowo dochodzi.

[zakłócenia] Nie oszukujmy się. W domu jak robisz remont

też nie jesteś w stanie przewidzieć po odbiciu płytki

czy trzeba będzie w tym momencie większą warstwę kleju nakleić, czy mniejszą.

To są rzeczy z którymi spotykamy się na co dzień.

I w związku z powyższym ten zarzut uważam, że jest niechybiony

Że na zewnątrz ktoś nie przewidział tego, czy tamtego.

Projektanci projektują nadzór budowlany zatwierdził.

Wynikało z tego, że można było tak zrobić.

Dzisiaj zakład energetyczny zażądał wyrzucenia skrzynki poza.

Nie jest to w standardzie, zaznaczam.

Nikt nie mówi, że za każdym razem skrzynka musi być na budynku

z dostępem dla zakładu energetycznego. Tyle z mojej strony.

To nie jest przekomarzanie się z tobą, uwierz mi.

Ceny rosną, codziennie spotykamy się z nowymi cenami

I zabezpieczenie środków, takie podstawowe jeżeli są na to pieniądze zdecydowanie popieram

żeby zapasy były robione.

(Łukasz Czyrny) Ja tylko jeszcze dodam tutaj do Marka swoje zdanie.

Marek, generalnie to wszystko to jest jak nic innego jak bardzo dobry zabieg dobrego menadżera

ze względu na to, że w 100% zgadzam się z tym co mówisz.

Ceny w ostatnich miesiącach no tak wyszybowały do góry

w niektórych przypadkach o 300 - 400 procent

I myślę, że tak na dobrą sprawę to są oszczędności zrobione

które będą później widoczne w 2022 roku w każdych jednostkach.


Nie nie wiemy, co będzie dalej z tymi cenami, które naprawdę galopują w-


(Marek Gołuchowski) Łukasz, wiemy. Będzie drożej, będzie drożej.

(Łukasz Czyrny) Będzie drożej, tak. Ja tylko chce powiedzieć, że jeszcze nigdy

tak drogo nie było i te podwyżki, które mamy już

od kilkunastu miesięcy no to to ja też prowadzę dużą firmę

i widzę jak to jak to wygląda, tak no ceny wzrosły w niektórych przypadkach o niemal 300 - 400 %


i ja boję się co będzie dalej.

Więc tutaj naprawdę chylę czoła dla dyrektorów dla...

Bo pokazali, że są prawdziwymi menadżerami


kupując teraz artykuły niezbędne w niższych cenach.

Bo z dniem 1 stycznia no nie ma co się oszukiwać

wchodzi najniższa krajowa, podnosi się o 210 złotych

i ten cały koszt zostanie przerzucony właśnie na asortyment

który zostaje wytworzony przez poszczególne firmy.

Więc tutaj naprawdę to jest bardzo dobry krok do przodu

i który będzie generował nie koszty tylko właśnie oszczędności w w 2022 roku

(Grzegorz Burcza) Okej, moje zapytanie i zaniepokojenie nie dotyczy tego żeby

zakwestionować oczywiście zasadność uchwały

Uchwałę uważam, że należy poprzeć tutaj nawet nie ma dwóch zdań.

Tylko kwestia tego rodzaju, że albo nierówno traktujemy różne podmioty

bo nie mam na razie odpowiedzi póki co dlaczego MOW w Rewalu

nie został tak samo potraktowany oszczędnościowo, zapobiegawczo

Nie mam informacji czy prawdą jest, że na ePUAPie nie pracuje Zarząd Dróg Powiatowych

Jeżeli tak to dlaczego tam są generowane zbędne wydatki, a szukamy oszczędności.

No i chociażby ten nieszczęsny aparat fotograficzny za prawie 12 000

Jakie jest uzasadnienie. Jakie jest uzasadnienie żeby go kupić?

(Łukasz Czyrny) To Ja powiem, jeśli chodzi o aparat aparat fotograficzny.

Mieliśmy niedawno możliwość zobaczenia projektu, który został wykonany

przez pracowników Gryf Areny no tutaj Kazik to troszeczkę krytykował.

Ale film który został zrobiony, został naprawdę zrobiony na takim

bym powiedział na profesjonalnym poziomie

I tutaj podziękowania dla pracowników Gryf Areny

bo to wszystko, co zostało wyświetlone na wcześniejszej sesji i wszystkie inwestycje

Były robione w ramach właśnie tego wydziału.

Sprzęt, aparat który aktualnie jest do dyspozycji

Ma już pięć lat, jest wyeksploatowany.

Ma już...

Wysłużony jest i ta ilość zdjęć, która była przewidziana dla tego modelu

już praktycznie się wykończyła.

Więc tutaj ten zakup jest niezbędny.

Więc naprawdę myślę, że tutaj nie ma co dyskutować, czy to wydatek jest potrzebny teraz

czy w późniejszych latach, czy miesiącach.

[...]

Jest to... Poczekaj, Kazik.


(Kazimierz Sać) Ale jedna uwaga.

[niezrozumiałe]

(Łukasz Czyrny) Bardzo zwracałeś uwagę na to, żeby Powiat był bardzo dobrze pokazywany

w mediach społecznościowych i my również to robimy.

Ale żeby to robić, to trzeba mieć profesjonalny sprzęt.

(Kazimierz Sać) Ale to w pełni popieram, tylko mała korekta.


(Łukasz Czyrny) Super, cieszę się.


(Kazimierz Sać) Treść, a nie jakość. A jakość była super.

I popieram w pełni to, że trzeba zaopatrzyć w lepszy sprzęt.

(Łukasz Czyrny) Ale przyznaj, że film ci się podobał.

(Kazimierz Sać) Jakość filmu super.

(Łukasz Czyrny) Właśnie, a kto to robił?

To nie robiła firma zewnętrzna, tylko po prostu pracownicy Gryf Areny.

(Kazimierz Sać) Ja znam tych ludzi, oni są świetni.

(Łukasz Czyrny) No właśnie, takich trzeba doceniać

i trzeba stwarzać im warunki do dobrej pracy.

A dobra praca = dobry sprzęt.

(Kazimierz Sać) Krótko powiem. Dajcie im fajne tematy, a będą fajnie robić

A nie bzdury.

Ja tylko pamiętam rozmowę tylko w temacie księgowej bodajże

z Gryf Areny, gdy ktoś jej zarzucał, że ona ma tam jedną, czy dwie, czy parę tylko faktur.


No przecież księgowa [...] faktur, pod warunkiem, że będzie miała... Dostaje te faktury, nie?


(Łukasz Czyrny) Jeżeli chodzi o pracę pracowników Gryf Areny już w niedługim czasie zobaczysz na co ich stać.

A co do innych spraw, to proponuję, żebyś się zagłębił bardziej w temat

to wtedy podyskutujemy.

(Kazimierz Sać) Ja wiem lepiej od ciebie na co ich stać, bo ja ich prawie wszystkich przyjmowałem, oni są super.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję-

(Ryszard Chmielowicz) Pani Przewodnicząca-

[niezrozumiałe]

Nie było wyczerpującej odpowiedzi na te pytania, które Grzegorz Burcza zadał.

Ja myślę, że w dużym stopniu odpowiedzieli moi przedmówcy

którzy te twoje zastrzeżenia dotyczące zakupów

ocenili jednoznacznie, bo to menadżerowie firm

i oni wiedzą jak się należy zachować w końcówce roku.

A te wszelkie materiały-

(Łukasz Czyrny) Panie Starosto, tu chodziło o to, żeby pokazać-

(Ryszard Chmielowicz) Ale Łukasz, Łukasz. Dobra, spokojnie.

I CUW prowadzi i rozlicza wszelkie faktury

naszych jednostek, bo do tego jest powołany.

I analizują cały czas finansowo i wszędzie poszukujemy oszczędności

i jedna z metod poszukiwania oszczędności to jest właśnie

zakupy w końcówce roku na potrzeby jakiegoś tam krótkiego czasu, bo zapasy.

Jeżeli chodzi o środki dezynfekcyjne i te, które wynikają z pandemii

to jest jakby oczywiste i nie ma tutaj co z tym tematem dyskutować.

MOW, dlaczego MOW.

MOW miał jeszcze swoje zapasy i dlatego nie sygnalizowali, więc CUW...

Nie wnioskowała, tak. Nie wnioskowała Pani [Dyrektor CUW]


Dlatego jeśli jakieś tam braki będą mieli to sprawdzimy

i jeśli będą jakieś tam braki i potrzeby w tym względzie będą tak samo traktowani jak

każda jednostka oświatowa i nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań.

Z tym ePUAPem nie wiem. Bo to już po dniu pracy to...

Rozpoznam sprawę i wtedy dokładnie cię, Grzegorz, poinformuję

bo nie potrafię teraz na gorąco odpowiedzieć. Nie mam wiedzy w tym względzie.


Aparat fotograficzny. Między innymi nagrywamy tutaj te przekazy

i relacje z różnych wydarzeń, przekazy również Rady Powiatu.

Więc ten sprzęt jest niezbędny do pracy i do pokazywania

bo te potrzeby w zakresie archiwizowania, potrzeby w zakresie...


Nagrywania różnych wydarzeń są jakby oczywiste i z tego względu zakupiliśmy sprzęt .

To nie jest jakiś tam wyrafinowany, profesjonalny sprzęt, ale średni sprzęt w tej klasie.


W zasadzie to-

(Grzegorz Burcza) Bardzo dziękuję Panie Starosto. Ja bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

Tutaj tylko takie zamknięcie, konkluzja. Mam nadzieję, że ten aparat będzie...

(Ryszard Chmielowicz) Do dyspozycji również twojej.

[...]

(Grzegorz Burcza) Że będzie miał na tyle szeroki kąt, że nie będzie się obcinało radnych Prawa i Sprawiedliwości

którzy na niektórych zdjęciach wyglądają-

(Ryszard Chmielowicz) Jak źle stawał? [śmiech]

(Grzegorz Burcza) Dlatego taka moja drobna uwaga. Prosiłbym, żeby ujmować wszystkich radnych.

A nie tylko kilku wybranych po kilkanaście razy.

No bo jeżeli po to jest kupowany ten sprzęt fotograficzny-

(Ryszard Chmielowicz) Grzegorz, ale ty potrafisz stanąć poza kadrem i później mieć pretensje o to.

(Agnieszka Mackojć) Panowie, bo to jest tylko przepychanka słowna [...]


W kwestii ePUAP-u... Szanowni państwo, w kwestii ePUAP-u może się wypowiedzieć Pan Mariusz.

Bardzo proszę Panie Mariuszu, niech pan się wypowie co do pytania Pana Grzegorza Burczy.


(Mariusz Pietrzak) Szanowni państwo, dzień dobry jeszcze raz. Chciałem wyjaśnić jeśli chodzi o system ePUAP

w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych pracuje w takim zintegrowanym naszym systemie obiegu dokumentów

również, który system mamy umieszczony na naszych serwerach.

Według mnie, z naszej analizy...

Te sprawy są tam prowadzone w tym systemie raczej na pewno, dobrze i elegancko.

Jeśli chodzi o system ePUAP to odpowiem tak i nie.

Bo poprzez ten system ePUAP Zarząd Dróg Powiatowych korzysta jakby z naszej skrzynki.


I w tej chwili jest to pierwsza informacja, którą jakby otrzymujemy, że jest gdzieś zakłócenie

zakłócenie w tym temacie.


Zarząd Dróg Powiatowych korzysta ze skrzynki powiatowej

i za pomocą systemu elektronicznego obiegu dokumentów te dokumenty przechodzą.

W sposób elektroniczny.

Natomiast pierwszy jest to taki sygnał, kiedy mamy informację.

Coś będziemy musieli z tym zrobić, jeśli taka-

(Grzegorz Burcza) Każda jednostka organizacyjna ma swój ePUAP przecież, Panie Mariuszu.

(Mariusz Pietrzak) Proszę?

(Grzegorz Burcza) Oni też powinni mieć swój, tak?


(Mariusz Pietrzak) Oczywiście, tak. Natomiast mówię, akurat Zarząd Dróg Powiatowych jest o tyle

w tej, tak jakby szczęśliwej sytuacji, że oni pracują w jednym systemie obiegu dokumentów

tak samo to jest kwestia właśnie organizacji i organizacji pracy.

I ten system rzeczywiście funkcjonuje i te pisma z Zarządu Dróg Powiatowych wychodzą.

Oczywiście, jeśli jest taki sygnał, to jak najbardziej podejmiemy kroki

żeby to w jakiś taki bardziej estetyczny-

(Grzegorz Burcza) Zracjonalizować. Dziękuję bardzo.

(Mariusz Pietrzak) Natomiast jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne

to to rozwiązanie, które jest w tej chwili jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Ale oczywiście rozszerzymy, ponieważ ePUAP nie jest systemem płatnym, w związku z tym...


Zostaną podjęte prace, żeby to było wykonane w sposób tak jak się należy.


Dziękuję bardzo uprzejmie.

(Joanna Duzinkiewicz) Pani Przewodnicząca, czy mogę?

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo Panu Mariuszowi. Bardzo proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Jeżeli chodzi o aparat, to tak... Obawiam się, no takie 12 000, dosyć drogi.

Myślę, że będzie bardzo profesjonalny. Obawiam się, czy nie wytnie nas ze środka.

Jeśli chodzi o członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości.


A nawiasem mówiąc odnośnie prawdziwych menadżerów

tak jak usłyszałam tu zachwyty w kierunku dyrektorów jednostek

z ust Pana Radnego Czyrnego. Oczywiście, jak najbardziej.

Gdyby poczynili te zapasy ze swoich oszczędności, to oczywiście.

Szacunek dostawali gospodarze, menedżerowie, jak najbardziej.


Uznanie, tak?

Niemniej jednak środki są pozyskiwane z budżetu Powiatu, tak?


Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Ja chciałabym to podsumować.

Wypowiem się może jako dyrektor akurat szkoły, bo o nich teraz mówimy.

Powiem tak, do tej pory do niedawna ryza papieru kosztowała 12 zł.

Dzisiaj już jest to 32 zł

Także Pani Joanno. Dzisiaj oni wydali na papier hipotetycznie 2 000

W styczniu musieliby się zwrócić do Powiatu po 6 000 zakupując ten sam papier.

Ja też kupiłam papier ksero naprawdę na cały rok.

I jest to oszczędność, proszę mi wierzyć, bo ja to przeliczyłam.

[...]

(Joanna Duzinkiewicz) Jak najbardziej, to jest oszczędność.

Tak wygląda na to, że nasz budżet wcale nie jest taki zły.

Nie jest pod kreską, tak? Skoro możemy sobie pozwolić na dzień dzisiejszy na takie...


Zapasy.

(Łukasz Czyrny) A kto powiedział, że jest pod kreską?


(Joanna Duzinkiewicz) Nie ma środków na inwestycje, tak?


(Agnieszka Mackojć) 20 000 na papier, a 2 000 000 na inwestycje to jest taka niewielka różnica, subtelna.

(Łukasz Czyrny) Ja tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć.

Szanowni państwo, jak doskonale wiecie dzisiaj głosujemy nad budżetem.

Ale autopoprawki, poprawki do budżetu praktycznie są na każdej sesji, tak?

Więc to, że dzisiaj nie ma, to nie znaczy, że w styczniu nie spotkamy się

nie będziemy głosować nad autopoprawką, która będzie wprowadzała jakąś inwestycję

do budżetu na 22

Przecież to jest, no rzecz, która się dzieje z roku na rok.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Kazimierz Sać jeszcze prosił o głos.

(Joanna Duzinkiewicz) Myślę, że wszyscy na to liczymy.

(Kazimierz Sać) Ja może nie do końca jestem w temacie, ale rozumiem, że coś rozmawiamy na temat Gryf Areny, więc...


Kiedyś ktoś złośliwie nazywał to Sać Areną

Koledzy Rysia Chmielowicza tak nazywali, nie?


Ja powiem w ten sposób.

Miernikiem...

Nie wiem, czy Łukasz zdaje sobie sprawę z tego, że drzwi...

W drzwiach jest licznik elektroniczny... Na Gryf Arenę.

I w dobrych czasach ten licznik pokazywał około 140 000 rocznie przejść.

I to były takie dobre czasy. Na pewno pracownicy są rewelacyjni

ale pracownicy potrzebują dyrygenta, tak?

Nie dyrygenta, który będzie kierował jakby samymi pracownikami

tylko potrzebują pomysłów i tak dalej i tak dalej.

I powiem wam o takim jednym pomyśle. Ja z pewnymi rzeczami po prostu się

nie wiem, czy to się... Czasami mówię, śmiać, płakać.

Mieliśmy naprawdę rewelacyjny pomysł, zwłaszcza na dzisiejsze czasy.

Nazywał się on Koperta Życia.

A zwłaszcza w Covid-zie i tak dalej i tak dalej.

To, że Sać, jak to niektórzy mówią, coś kiedyś wymyślił to lepiej to popsuć.

No to ja życzę powodzenia. Ja wiem co ulica na ten temat mówi.


Mogę zadać pytanie Łukaszowi.

Czemu nie jest realizowany ten pomysł dalej - Koperta Życia?

Nie wiem, czy wiesz, o co chodziło w tej kopercie, który...

Koszty realizacji tego projektu są naprawdę znikome

a ten projekt wręcz ratował życie ludziom

bo polegało to na tym, że była sobie koperta, jest awaria, jest wezwanie o ratunek

lekarz pierwsze co robił, to oglądał tą kopertę, gdzie było całym archiwum pacjenta.

Tyczyło się to głównie emerytów.

Nawet dawaliśmy takie koperty razem z magnesami

To było przyczepione sobie gdzieś tam do lodówki i tak dalej. Nagle to znikło.


Łukasz dzwoni do dyrektora, się pyta dlaczego nie jest [...] Koperta Życia.

[niezrozumiałe]

(Łukasz Czyrny) Ja odpowiem koledze Kazikowi.


Po pierwsze jak najbardziej zgadzam się z tobą, że w każdym dziale

jest potrzebny bardzo dobry dyrygent.

(Kazimierz Sać) Spytałem się ciebie o Kopertę Życia.

(Łukasz Czyrny) Zaraz dojdę do Koperty Życia.

Tutaj, jak dobrze się orientujesz obecna Pani Dyrektor

za twoich czasów była wicedyrektorem promocji

(Kazimierz Sać) Tak, tak.

Do niej zastrzeżeń nie mam.

(Łukasz Czyrny) Poczekaj. Myślę, że tutaj w tym przypadku nie będziesz tutaj polemizował, czy ta dana osoba ma

predyspozycje do pełnienia takiej funkcji, czy nie.

Zważywszy na to, że sam za swoich czasów widziałeś, że ta osoba-

(Kazimierz Sać) Ale Łukasz, nie na temat. Ja nie mówię o dyrektorce marketingu

(Łukasz Czyrny) Poruszyłeś temat-

(Ryszard Chmielowicz) Ale Pani Przewodnicząca, ani jedno, ani drugie nie jest na temat.

(Agnieszka Mackojć) To jest prawda, szanowni państwo. Jesteśmy przy uchwale dotyczącej budżetu.

[...]

(Łukasz Czyrny) Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę. Jeśli chodzi o kopertę życia

Jak najbardziej to był bardzo fajny pomysł, ze względu nawet na to

że ja w swojej Gminie Karnice również ten pomysł przedstawiałem emerytom, osobom starszym

(Kazimierz Sać) Czemu nie jest realizowany?


(Łukasz Czyrny) Spotykając się dzisiaj z nimi w domu do tej pory widzę, że są koperty życia przyklejone na lodówce.


Ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten pomysł

to wdrażanie było też jednorazowe, Kazik, za twoich rządów.

To nie było tak, że co roku my wychodziliśmy z tą akcją, tylko to była akcja jednorazowa, tak?

Ta akcja się bardzo fajnie przyjęła no i tutaj trzeba-

(Kazimierz Sać) Ale Łukasz, za moich-

[niezrozumiałe]

(Agnieszka Mackojć) Panowie, ucinamy tą rozmowę. Już wracamy do uchwały.

Panie Łukaszu, bardzo proszę.

(Łukasz Czyrny) [...] w których przypadkach owocuje, bo znam taki przypadek w miejscowości Kusin

Gdzie pani właśnie wycofała sobie wszystkie choroby, wszystkie zagrożenia zdrowotne

i w chwili kiedy miała zagrożenie życia pierwsze co ratownik medyczny sprawdził

otworzył kopertę życia, przeczytał wszystko i wiedzieli jak mają do tej osoby podchodzić.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, wracamy od uchwały.

Proszę o pytania dotyczące uchwały. Czy są jakieś?

(Kazimierz Sać) Ale nie ma pytań, niech pani zarządzi głosowanie.

(Agnieszka Mackojć) Czyli proszę bardzo... A nie. Pan Paweł Bereżnicki. Dobrze widziałam?


(Paweł Bereżnicki) Nie, dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Czyli przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o tablicę.


Pan Paweł Bereżnicki jest za podjęciem uchwały?


- Jestem za.

Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Pani... Agnieszka Mackojć jest za.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?


Pan Ryszard? Nie ma.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?


- Jestem za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo Więc podjęliśmy uchwałę w sprawie

zmiany uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

Przechodzimy do punktu 6.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2021-2030

Czy są pytania?

Myślę, że nie. Bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki, jest za podjęciem uchwały?

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Tak, jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Agnieszka Mackojć również.

Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?


Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Przechodzimy do procedowania nad kolejną, a więc w punkcie 7 mamy

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały XL/265/2021

Rady Powiatu w Gryficach z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie zasad naliczania wypłacania diet oraz zwrotów kosztu podróży

dla radnych Rady Powiatu Gryfickiego


Tu szanowni państwo mieliśmy tą poprawkę... Którą nam Wojewoda w zasadzie wskazał.

Pan Mecenas już opracował projekt uchwały. Państwo tą uchwałę otrzymaliście wczoraj.

Natomiast punkt... §2. otrzymuje brzmienie

"Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu"

Bo tu jest jeszcze "oraz Przewodniczącemu Zarządu". To jest wykreślone.


Tak? W związku z czym przejdziemy najpierw do przegłosowania...

W zasadzie to jest na zasadzie autopoprawki, więc tutaj nad całą uchwałą.

Czy w sprawie tego państwo chcielibyście o coś dopytać?


Mówię, to jest uchybienie, które wskazał nam Wojewoda, tak więc bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Pan Paweł Bereżnicki, jest za przyjęciem uchwały?

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Łukasz Czyrny?


- Tak, jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Agnieszka Mackojć jest za. Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard? Dalej nie mamy. Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Siłą 13 głosów, w zasadzie jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Punkt 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XL/259/2021

Rady Powiatu w Gryficach z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


Proszę bardzo. Czy ktoś chce podjąć dyskusję?

Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Czy Pan Paweł Bereżnicki jest za przyjęciem uchwały?

- Jestem za.


Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?

- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Agnieszka Mackojć za. Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Jestem za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Tu również jednomyślnie podjęliśmy uchwałę, bardzo dziękuję.

Przechodzimy do punktu 9

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska

na wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia oraz 27 września 2021 roku.

Tu znamy przyczynę. Nic się nie zmieniło w projekcie uchwały.

Czy ktoś z państwa chciałby tutaj otworzyć dyskusję, zająć głos?

Jeżeli nie bardzo proszę o głosowanie, o tablicę do głosownia.


Pan Paweł Bereżnicki, jak głosuje?

- Jestem za.

Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?


- Jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz?


- Jestem za.

Pan Marek Gołuchowski?

- Za.

Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?


Agnieszka Mackojć również za. Pan Marian Maliński?

- Jestem za.

Pan Ryszard Maliński?

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?


Nie, przepraszam. Pan Grzegorz nie głosuje. Przepraszam.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jednomyślnie przyjęliśmy uchwałę.

Bardzo dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Przechodzimy do realizacji punktu 10. A więc Interpelacje i zapytania radnych.

Bardzo proszę, głos chce podjąć Pan Marek Gołuchowski.

(Joanna Duzinkiewicz) Joanna Duzinkiewicz.

(Agnieszka Mackojć) Tak, Pan Marek był pierwszy.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze, dziękuje.

(Marek Gołuchowski) Dziękuję uprzejmie, Pani Przewodnicząca.

Szanowni Państwo Radni, Pani Przewodnicząca, Panie Starosto.

Ja w nawiązaniu do ostatniej mojej wypowiedzi na poprzedniej sesji rady.

(Agnieszka Mackojć) Momencik, momencik, Panie Marku. Proszę coś zrobić z głośnikiem.

Chyba jest coś nie tak, może przestawić go jakoś.

Bo czasem tak głos bardzo drży.


(Marek Gołuchowski) Jest teraz... A teraz, Pani Przewodnicząca?


(Paweł Bereżnicki) Jeszcze kiepsko.

(Agnieszka Mackojć) Trochę kiepsko. (Łukasz Czyrny) Marek, ciągle szumisz. (Paweł Bereżnicki) Jeszcze kiepsko.

(Agnieszka Mackojć) Trochę kiepsko. (Łukasz Czyrny) Marek, ciągle szumisz.

(Agnieszka Mackojć) Albo proszę mówić wolniej, żebyśmy słyszeli.

(Marek Gołuchowski) Szanowna Pani Przewodnicząca

Lepiej?

(Łukasz Czyrny) Tak, lepiej.

Zdecydowanie dziękuję.

Ja w nawiązaniu do ostatniego mojego wystąpienia na poprzedniej sesji Rady Powiatu Gryfickiego

Po skonsultowaniu z częścią grupy radnych

zobligowany zostałem do przedłożenia na dzisiejszej sesji Rady Powiatu projekt uchwały.

Dotyczy to określenia uchwały intencyjnej

w sprawie budowy sali sportowej dla Zespołu Szkół Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

I w związku z powyższym chciałbym poinformować, że taki projekt został przeze mnie przygotowany

i w ramach kompetencji uchwałodawczych


z podpisami pozostałych radnych taki projekt składam

do biura rady powiatu z nadzieją na najbliższe funkcjonowanie tego projektu.

A część projektu uchwały intencyjnej brzmi następująco:


Uchwała Nr ... Powiatu Gryfickiego z dnia ...

w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy budowy sali sportowej

dla Zespołu Szkół Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

Na podstawie Art. 12, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

uchwala się, co następuje:

§1, pkt 1. Rada Powiatu wspiera działania zmierzające do budowy hali sportowej

dla Szkoły Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

w ramach projektu "Polski Ład Dla Samorządu"

W ramach drugiego rozdania.

Pkt 2. Rada Powiatu zobowiązuje Zarząd Powiatu do złożenia stosownego wniosku

o budowę hali sportowej do projektu

wpisującego się w polski ład wraz z kopią przedmiotowej uchwały.

§2. Uchwała Polega poddaniu do publicznej wiadomości

przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam, Panie Marku. Ma pan słuchawki na uszach?


(Marek Gołuchowski) Nie, nie mam słuchawek.

(Agnieszka Mackojć) Nie? No to nie, bo szukamy przyczyny. Przepraszam.

(Łukasz Czyrny) [...] ciebie słychać i nikt nie słyszał, co mówiłeś.

(Agnieszka Mackojć) No ja słyszałam, tylko słabo.


(Waldemar Wawrzyniak) Ja też słyszałem.

(Agnieszka Mackojć) W paragrafie drugim.

(Ryszard Chmielowicz) Było, było słychać. Było.


(Marek Gołuchowski) Ja was doskonale słyszę, więc...


(Agnieszka Mackojć) Teraz jest dobrze.

Teraz jest dobrze, nie ruszaj się, tylko mów.

(Marek Gołuchowski) Dobrze, a więc kontynuując.


W punkcie 2. Rada zobowiązuje Zarząd do złożenia stosownego wniosku

o budowę przedmiotowej hali sportowej

wraz z kopią przedmiotowej uchwały

§2. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości

poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryficach

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaznaczam, jest to projekt uchwały grupy radnych.

Mam nadzieję, że pod tym projektem uchwały zgodzą się podpisać pozostali radni.

Mam taką nadzieję i apeluję o to, że ten projekt znajdzie swoje odzwierciedlenie

na najbliższej sesji Rady Powiatu i zostanie poddany pod procedowanie.

Taki projekt został przeze mnie, zgodnie z zaleceniem przygotowany

i taki projekt tej treści składam uchwały intencyjnej

do Biura Rady Powiatu, na ręce Pani Przewodniczącej.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Mój głos ma pan na pewno za podjęcie tej inicjatywy.

(Marek Gołuchowski) Dziękuję uprzejmie, Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Joanna Duzinkiewicz, tak?


(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.


Ja w sprawie swoich interpelacji.

Pierwsza interpelacja, którą złożyłam 26 listopada 2021

w oczekiwaniu na odpowiedź zorientowałam się, że ona

nie została nawet jeszcze zamieszczona na stronie Powiatu, tak?


Chodzi mi o... Interpelacja dotyczy wznowienia linii autobusowej relacji Trzebiatów - Kołobrzeg.

Na którą, nota bene, czas do składania wniosków był do 15 grudnia, tak?

Samorządy miały możliwość składania wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego

celem pozyskania właśnie środków z funduszu autobusowego.

Na dofinansowanie przewozów autobusowych na rok 2022


I moje zapytanie, czy Powiat złożył wniosek do Pana Wojewody Zachodniopomorskiego

w tej kwestii, tak?


W ogóle, czy ... chodzi tylko o tę linię, którą ubiegałam się w interpelacji

być może o jakieś inne linie, być może będzie jakaś, powstanie nowa linia, której nie było.

A być może linia, która była wcześniej zlikwidowana, tak?


To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie.


To tak bardziej do Pana... Do Zarządu i do Pana Starosty.

W związku z tym, co na chwilę obecną już od dłuższego czasu, od kilku miesięcy

dzieje się na granicy wschodniej


ja proszę o podjęcie działań wspierających naszych żołnierzy.

Naszych funkcjonariuszy służb mundurowych

celem solidaryzowania się z nimi.


I podziękowania za trud, jaki wnoszą, za ciężką ich pracę, za służbę w obronie naszej ojczyzny.

Ponieważ to, że my jesteśmy daleko od wschodniej granicy

nie znaczy, że ten problem nie dotyczy również nas.


I wnoszę interpelację o podjęcie działań przez Pana Starostę, przez Zarząd.

Celem podziękowania naszym dzielnym żołnierzom

naszym funkcjonariuszom mundurowym.


Żeby ich wesprzeć, podziękować w tak trudnych chwilach, za to, co dla nas robią.

Za to, co robią dla całej Polski.


Kolejna sprawa.


Ciągle słyszymy, że mamy wpływy z CIT-u, PIT-u


Podwyżki 400%, 800%, 1000%

Ja bym chciała dowiedzieć się, na chwilę obecną, czy są takie dane.

Jaka jest obniżka wpływów z CIT-u i PIT-u

a jakie dofinansowanie otrzymaliśmy z funduszy rządowych?


Ponieważ o tych dofinansowaniach z funduszy rządowych również należy mówić, tak?


I te 3 pytania. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Finansowanie było wczoraj na komisji-

(Joanna Duzinkiewicz) Jeszcze jedno, przepraszam. Czy mogę... Nie wiem, może są jakieś zmiany.

Ponieważ no ja 26. składałam interpelację

na chwilę obecną interpelacja jeszcze nie jest zamieszona na stronie.

Być może zmienił się termin udostępniania interpelacji?


Bo mi nic na ten temat nie wiadomo. Może się coś zmieniło, bardzo proszę o odpowiedź.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Panie Starosto, czy Pan się odniesie?


(Ryszard Chmielowicz) Myślę, że te wszystkie pytania to mam nadzieję, że nie oczekuje pani odpowiedzi w tej chwili

bo te niektóre pytania to wymagają pewnej analizy, wyciągnięcia informacji

dotyczących chociażby tego PIT-u, CIT-u, to Pani Skarbnik, jak jeszcze była, to mówiła

że tam te niższe wpływy to w wysokości miliona.

Ale to też nie wolno tak przesądzać, bo to jest... Jakby te dochody własne Powiatu

one są dopiero do wyliczenia dokładnego, tyle dzisiaj do projektowania budżetu

posłużyliśmy się tymi danymi, które mieliśmy na tą chwilę, na ten czas.

Polski ład spowodował to, że podwyższoną kwotę wolną od podatku, drugie progi i tak dalej

jakie skutki finansowe to przyniesie, to dopiero będziemy wiedzieli

w przyszłym, tak de facto, w przyszłym roku dokładnie.

Więc tutaj nawet trudno w tej chwili jednoznacznie się w tej kwestii wypowiedzieć.

Jak śledziło się medialne przekazy, to tam różne wyliczanki są, rządy robiły, tworzyły

i tak precyzyjnie nikt nie jest w stanie do końca to ogarnąć.

Jeszcze oprócz tego to oczywiście ta inflacja i ta pandemia, która powoduje

w niektórych sferach gospodarczych duże straty i one też będą miały jakiś wpływ

i nie tylko jednokanałowo można to oceniać, to wiele tych sytuacji może mieć na to wpływ.


Na piśmie, po prostu na piśmie przygotujemy odpowiedzi.


(Joanna Duzinkiewicz) Jeżeli chodzi o moją interpelację odnośnie linii autobusowych?

Myślę, że na tą... Na te zapytania otrzymam odpowiedź-

(Ryszard Chmielowicz) Do piętnastego było zbieranie wniosków

Zwracaliśmy się do samorządów, które chciały uczestniczyć w tym procesie.

Odpowiedzieli i na tej podstawie został przygotowany wniosek.

Ja w szczegółach-

(Joanna Duzinkiewicz) Rozumiem, że został złożony?

(Ryszard Chmielowicz) Nie, nie wiem tego. Chyba nie.

(Joanna Duzinkiewicz) O, nie?

(Ryszard Chmielowicz) Chyba nie. Ale to-

(Joanna Duzinkiewicz) Kolejna szansa przeszła koło nosa.

(Ryszard Chmielowicz) Dostanie pani na piśmie.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze. A jeżeli chodzi o podziękowanie dla naszych dzielnych służb mundurowych?

Czy podejmie się pan działania w tej kwestii?

(Ryszard Chmielowicz) Był dzień niepodległości, był... W Rega Arenie uczestniczyłem razem z Wojewodą

Obaj tam prosiliśmy o to, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z tego

jaki ogrom przedsięwzięcia i jak ogarnąć muszą to nasi żołnierze, policjanci i granicznicy

że to jest potężne przedsięwzięcie i duchowo mamy ich wspierać w tym wszystkim.

I ten przekaz musi być póki co taki. Ale nie ma przeszkód, żeby również wystąpić na piśmie.

Może pani przygotować taką propozycję, którą przegłosujemy, wyślemy.

Także nie ma tu żadnych przeszkód, żeby-

(Joanna Duzinkiewicz) Chodzi mi raczej o wystąpienie w mediach społecznościowych

o bilbordy, banery, to nie są duże koszty.


(Ryszard Chmielowicz) No okej, proszę z propozycją wystąpić i-

(Joanna Duzinkiewicz) Więc ja występuję z propozycją, tak? Bo wydaje mi się-

(Ryszard Chmielowicz) Tylko no bilbordów, to tak-

(Joanna Duzinkiewicz) Ani [...] budżet, nie wiadomo jaka wysiłek, praca.

Troszeczkę chęci tylko myślę i byłoby to załatwione, tak?

Podziękowania dla naszych dzielnych żołnierzy.

Funkcjonariuszy służb mundurowych.

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma przeszkód, Pani Joanno.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dziękuję. Proszę, Pan Radny-

(Ryszard Chmielowicz) Proszę o precyzyjny pomysł, bo to na takiej zasadzie

żeby pani nie była rozczarowana naszymi propozycjami.

Wolałbym, żeby to była pani propozycja. Ja w każdym miejscu to podkreślę-

[niezrozumiałe]

podkreślam wagę tego, co się tam dzieje.

Jestem duchowo i sercem z żołnierzami i z tymi wszystkimi, którzy chronią naszą granicę.

Wiem, jakie problemy są z tym związane. Wiem jak wiele niechęci się tam gdzieś pojawiło.

Więc fajnie jest, że o tym też pani mówi, bo ten nasz przekaz dzisiejszy

to też jest pewien apel do tych wszystkich, którzy nas słuchają

żeby też o tym mówili, ciepło się wyrażali o ludziach

którzy chronią nasze bezpieczeństwo, najkrócej rzecz ujmując.

(Joanna Duzinkiewicz) Panie Starosto, ja nie przeczę, że pan wspiera

że jest pan za naszymi funkcjonariuszami, jest pan wdzięczny.

Niemniej jednak nie widać tego w naszym powiecie, tak?


(Ryszard Chmielowicz) Pani Joanno, no propozycja. Proszę bardzo, możemy to rozszerzyć.

Ja czekam na pani propozycję.

Proszę dać jakiś pomysł, żeby to godniej zrobić, żeby to lepiej zrobić, żeby to było-

[niezrozumiałe]


(Joanna Duzinkiewicz) Banery, bilbordy... Są niewykorzystane bilbordy, tak?


(Grzegorz Szafrański) Jeżeli mogę powiedzieć-

(Ryszard Chmielowicz) Ja nie o nośnikach mówię. O formie, w jakiej pani by to widziała

w jakiej pani by chciała to zrobić, bo nie chciałbym nikogo urazić swoim tylko pomysłem.

Wypracujemy-

[niezrozumiałe]

(Agnieszka Mackojć) Pani Joanno, Pan Starosta prosi, żeby pani złożyła propozycję na piśmie, żeby-

(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście, jak najbardziej.

(Agnieszka Mackojć) A teraz oddajmy głos... Pan Kazimierz Sać-

(Joanna Duzinkiewicz) Już, momencik, tylko żeby nie było tak jak z moją ostatnią interpelacją złożoną 26 listopada


I jeszcze nie została umieszczona na stronie, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Dobrze to... Bez zbędnej dalszej zwłoki poprawimy to.

(Agnieszka Mackojć) Pan Radny Kazimierz Sać, po czym Pan Radny Grzegorz Szafrański. Bardzo proszę.

(Kazimierz Sać) Ja może pomogę Panu Staroście Chmielowiczowi.

Ja rozumiem to w ten sposób, że Pan upoważnia Panią Duzinkiewicz

do tego, żeby porozmawiała z marketingiem, który pomoże jej przygotować projekt

bo przecież to nie ona, nie Pani Duzinkiewicz, będzie robiła projekt.

(Ryszard Chmielowicz) Nie, oczywiście. My to przygotujemy, tylko chcielibyśmy, żeby-

(Kazimierz Sać) Ale wystarczy, że wyśle pan do niej [Panią Dyrektor], albo odwrotnie.


(Ryszard Chmielowicz) Odwrotnie będzie, jeśli.

(Kazimierz Sać) No i ten, to jest wszystko proste.

Przy temacie tych PIT-ów, CIT-ów to Pani Skarbnik mówiła o kwocie 2 000 000 zł

z tym, że ja zrozumiałem wypowiedź Pani Duzinkiewicz, żeby skonfrontować-

(Ryszard Chmielowicz) Miliona, tam było miliona, kwota miliona.

(Kazimierz Sać) Okej. Ja zrozumiałem to w ten sposób, że Pani Duzinkiewicz chciała-

(Ryszard Chmielowicz) Subwencja też jeszcze, bo to subwencja i PIT i CIT.

Także to było dwa miliony, dobrze, także okej.

(Kazimierz Sać) I ja zrozumiałem też, że Pani Duzinkiewicz chciała skonfrontować tą kwotę z pieniędzmi

które Powiat dostaje, tak zwane Covidowe, czyli jakby rekompensata za utratę.

Ale ja w innej sprawie chciałem, się zwróciłem.

Bo ja wsłuchiwałem się w wypowiedź Pana Makra Gołuchowskiego.

Ja rozumiem, że Marek chce, że tak powiem przypomnieć ten temat, który już wcześniej był.

Z tego co kojarzę, taka uchwała już jest podjęta przez Radę Powiatu.

To nie jest tak, że uchwały są kadencyjne, więc one są jakby ponadczasowe.

Ja rozumiem, że Marek chce, nazwijmy to błysnąć, że to on jest inicjatorem, okej.

Bo najważniejsze, żeby ten...

Tylko ja tak się zastanawiam nad dwoma rzeczami.

Jedna rzecz, w którym miejscu ta ewentualnie hala miałaby być.

Czy te tereny już zostały przekazane wszystkie gminie, czy nie zostały przekazane.

I przede wszystkim najważniejsza rzecz, to zabezpieczyć pieniądze w budżecie

na dokumentację techniczną. Bo to jest najważniejszy element.

A same intencyjne to już tam młodzież się nasłuchała intencji.

Efekt finalny jest taki, że nic w tym temacie nie zrobiono.

Także ja tu namawiam Zarząd do tego, żeby zabezpieczył środki na ten...

Na dokumentację techniczną, nie?


Uchwała, tak de facto, już jest dawno podjęta. Bodajże w 2018 roku.


(Agnieszka Mackojć) Panie Kazimierzu [...] żeby Zarząd zobowiązać do aplikowania o środki-

(Kazimierz Sać) Ale ja wiem, ale Zarząd nie może wystąpić o aplikację środków bez uchwały rady.

A ja mówię, że ta uchwała jest.

A z tego, co się orientuję to nie wiem, czy czasami jeszcze nie w grudniu

może nie zdążą, ale w styczniu już trzeba będzie składać wnioski.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca.

(Agnieszka Mackojć) Proszę.

(Marek Gołuchowski) Ja bardzo chciałbym [...] Panie Starosto, jeżeli można jedną rzecz tylko

Bo to rozwieje wszelkie wątpliwości. Czy dobrze mnie słychać?


(Kazimierz Sać) Nie. (Agnieszka Mackojć) Nie za bardzo.

(Marek Gołuchowski) Pani Przewodnicząca...

(Kazimierz Sać) Nie no, w ogóle nie słychać.

(Agnieszka Mackojć) Trochę słychać, trochę słychać.

(Kazimierz Sać) Nie no, w ogóle nie słychać.


(Marek Gołuchowski) Ja powiem tak, uchwała w 2018 roku nie była uchwałą stricte odnoszącą się do budowy.

Tylko w uchwale budżetowej były wskazane środki w wysokości 200 000 zł

na zabezpieczenie właśnie środków na...

(Ryszard Chmielowicz) Na projekt.

(Ryszard Chmielowicz) Na projekt, dokładnie. A dzisiejsza...

(Kazimierz Sać) To nieprawda. To nieprawda.

(Marek Gołuchowski) To jest prawda, bo ja mam... Kazik, ja mam uchwałę przed sobą.

No proszę cię, mam uchwałę. Numer uchwały ci przeczytam.

(Kazimierz Sać) Uchwała była jakby dwustopniowa. Jeden stopień to było zabezpieczenie środków...

(Marek Gołuchowski) Tylko i wyłącznie uchwałę podjęliśmy, dopisaliśmy do budżetu 200 000

Kazik, mam uchwałę.

(Kazimierz Sać) [...] to uchwała intencyjna na budowę hali, no-

(Marek Gołuchowski) Kazik, nie kłóć się ze mną, zapytaj się Justyny. Jest tylko uchwała budżetowa 200 000 zł

(Kazimierz Sać) Może ktoś schował pod wycieraczką.

(Marek Gołuchowski) No to nie wiem. Uchwały są na pewno w Biurze Rady, możesz to sprawdzić.

Dlaczego ja o tym mówię? Ja mówię o tej uchwale intencyjnej właśnie dzisiaj

bo wiem doskonale, że odbyło się spotkanie w sprawie...

I rozmowa przedstawiana w sprawie drugiego rozdania polskiego ładu.

I właśnie dlatego dzisiaj zmierzam i apeluję o to, żebyśmy zdążyli tą uchwałą intencyjną

spowodować, że Zarząd będzie miał kompetencje przez nas uchwalone

żeby właśnie w polski ład to wpisać.

I dzisiaj, żeby nie wydawać własnych pieniędzy

bo i tak jest w polskim ładzie jasno postawione kryteria

że 5% własnych środków trzeba zabezpieczyć

to wrzucając do polskiego ładu koszt budowy tej hali

dajmy na to stanowiący 8-10 milionów złotych

w tym momencie i tak wiemy, że te koszty własne 5-procentowe będziemy musieli ponieść

bo tak jest skonstruowany polski ład.

To po drugie. Po trzecie...

Teren przecież jest jednoznacznie określony. Teren, mówimy o działce pozyskanej od Gminy

czyli za budynkiem szkoły, za skarpą.

(Kazimierz Sać) A ona nie została cofnięta-

(Marek Gołuchowski) Nie została zwrócona, nie została zwrócona dla Gminy

Gmina ostatnio wnioskowała właśnie do Powiatu

bo ja cały czas to na bieżąco jakby monitoruję

żeby Powiat jednoznacznie się określił, czy oddaje tą działkę, czy jej nie oddaje.

Powiat na dzień dzisiejszy jest pełnoprawnym właścicielem tej działki

dlatego apeluję, żeby Powiat odpowiedział Gminie, że zamierza wpisać w ramach

tej nawet uchwały intencyjnej, pokazać tą uchwałę, budować tą halę na tym terenie.

Nie zamierza oddawać tej działki i w tym momencie czekajmy na wydarzenia

co przyniesie polski ład numer 2 w rozdaniu numer 2, o tak powiem.

(Kazimierz Sać) Do tej hali nawet jest wizualizacja zrobiona.

(Marek Gołuchowski) Tak, wiem dokładnie. Mówię, apeluję do was wszystkich

mam nadzieję, że wszyscy się podpiszecie pod tą uchwałą intencyjną.

A Pani Przewodnicząca, jak już sama zadeklarowała, na sesję ją wprowadzi.

(Kazimierz Sać) Ale oni wszyscy się podpisali, ale później się wycofali [śmiech]

(Marek Gołuchowski) Kazik, rób se jaja. Ja teraz mówię o tym, że hala w Trzebiatowie była obiecana w poprzedniej kadencji.

a 90% radnych, którzy za nią głosowali siedzi dzisiaj na sali, na sesji online.

Także nie róbmy sobie jaj i kabaretów z tego, co obiecaliśmy dzieciakom.

(Kazimierz Sać) No, ale ja jestem ostatni, który robi sobie z tego tytułu jaja.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo, Pan Grzegorz Szafrański. Bardzo proszę.

(Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca, ja bym się chciał do interpelacji odnieść

Pani Radnej Joasi Duzinkiewicz.


Całkowicie jakby tą inicjatywę popieram. Ja nawet chciałbym, powiedzmy, podpowiedzieć

czy wskazać już możliwości.

Mamy dwie jednostki na terenie Powiatu.

Jest to jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej kraju

jak również 36. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Mrzeżynie.

To jest prośba właściwie do Zarządu, a właściwie nawet może już nie do Zarządu

Mamy wydział promocji na Gryflandii. I bym w ten sposób właśnie

tak jak Pani Joanna powiedziała, w taki sposób uhonorować, czy też nawiązać współpracę

z jednostką, pokazać nasze jednostki wojskowe, które u nas są na terenie Powiatu

i przez ten pryzmat właśnie jednocześnie uczcić tych

którzy pełnią funkcję dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa w ramach interpelacji i zapytań?


Jeżeli nie, przechodzimy do kolejnego punktu.

A więc informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.

Szanowni państwo, z komunikatów tylko tyle, że kolejną sesję w tym roku, ostatnią

będziemy mieli 30 grudnia o godzinie 11:00 Jeżeli chodzi o formę, jescze na tą chwilę nie wiemy

czy ona będzie zdalna, czy stacjonarna.

To w informacjach powiadomimy.

Natomiast w ramach wniosków, czy ktoś z państwa chce zająć głos?


Pan Paweł Bereżnicki, bardzo proszę.


(Paweł Bereżnicki) Dziękuję bardzo. Bo ja nie miałem okazji się wypowiedzieć, jak była dyskusja przy budżecie.

W uchwale budżetowej.

Bo tak koledzy, przyjaciele rozmawiali, więc ja nie chciałem się wtrącać i przeszkadzać.

A teraz powiem w wolnych wnioskach. Mam te dwie minut to więc powiem.

Chodzi mi o...

O co?

Ze względu na dynamiczną sytuację, jaka jest teraz w geopolityce.

Między stosunki międzynarodowe. To, co się może wydarzyć.


W budżecie nie było ani złotówki na... Powiedzmy sobie do czego

Do obrony dla naszego społeczeństwa.

Nie było zagwarantowane na zagwarantowanie bezpieczeństwa, a to jest bardzo szeroki temat.


I tata, jako wojskowy mówi mi tak:

Trzeba liczyć na najlepsze scenariusze, ale przygotowywać się zawsze do najgorszego.


Jeżeli to będzie się tak posuwało, jak się posuwa

to co okazać się może, że za 2-4 miesiące czeka nas tragedia.

A nasze społeczeństwo, nasze dzieci, nasze rodziny

na kogo liczą? Liczą na nas.

Więc ja tutaj właśnie do Pana Dyrektora Mariusza się zwracam.

I do Pana Starosty, żebyśmy zrobili, zorganizowali jak najszybsze spotkanie.

Komisji Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zająć głos? Jeśli nie, szanowni państwo...

Tak, bardzo proszę, Panie Starosto.


(Ryszard Chmielowicz) No cóż, bo nie zdążyłem podziękować za dzisiejsze obrady

za przyjęcie tego budżetu do realizacji.

Jest to budżet bardzo trudny.

Mobilizuje nas to do większych działań.

Musimy zrobić wszystko, żeby z tym budżetem się uporać.

Dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie budowania tego budżetu.

Jednostki, pracownicy naszych jednostek, którzy przygotowywali w swoim zakresie

odpowiednie dokumenty pozwalające na skonstruowanie tego budżetu.

Dziękuję również radzie, szanownym radnym za merytoryczną dyskusję w tym temacie

za wiele uwag i tych krytycznych i tych pochlebnych

i tych, według mnie, dobrze oceniających

tą sytuację, w której się znajdujemy, bo łatwiej się wtedy rozmawia i dyskutuje.

Mam nadzieję, że wspólnie podejmiemy działania, żeby ten budżet i wydatki związane

i dochody związane z jego realizacją wspólnie ogarnąć.

Będziemy robić wszystko, żeby ten budżet jak najczęściej zmieniać

to w oczekiwaniu na to, co się wydarzy, bo te aplikowania o kolejne środki zewnętrzne

będą powodowały to, jeśli skuteczne oczywiście będą

powodowały to, że będziemy musieli się finansowo

z takim preliminarzem w każdym przypadku zmierzyć

i z naszej strony takie propozycje będą.

Oczywiście zapis jest taki, że ten budżet jest stabilny, ale przez cały okres 22 roku

trzeba będzie czynić wszelkie starania ku temu, żeby ograniczać wydatki

najlepiej, jak to możliwe, żeby 23 nie był tym gorszym, czyli już w 22 trzeba będzie

zrobić wszystko, żeby ta konstrukcja 23 roku była łatwiejsza.


Wiele nieruchomości trzeba poszukiwać, żeby też ten budżet w taki sposób realizować


skutecznie realizować, no to będą potrzebne środki z każdej strony.

Nie tylko te na aplikowanie na środki zewnętrzne, ale również te środki na udział własny.

Będziemy głęboko szukać oszczędności.

Dzisiaj wybrzmiały niektóre propozycje

i do tych propozycji, najszybciej jak to możliwe będziemy musieli wrócić.

Żeby na wyższym poziomie realizować wszystkie te usługi dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego

do których jesteśmy zobowiązani.


22 rok to rok, w którym będziemy realizowali

te usługi dla naszych mieszkańców na poziomie dotychczasowym.

Chciałoby się, żeby to był poziom każdego roku rosnący.

Niestety, szczupłość tych środków powoduje to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym.

Wspólnymi siłami musimy zrobić, żeby było zdecydowanie lepiej.


Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Szanowni Państwo, no cóż przed nami święta.

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie nam spokój, wytchnienie, radość.

Niech pozwoli zatrzymać się na chwilę w zabieganym świecie.


Dać czas na refleksję i wspomnienia.

Pomyśleć o tych, których brakuje wśród nas.

Jak powiedział ks. Twardowski "Można odejść na zawsze, by trwale być blisko".

Tak właśnie odszedł od nas nasz serdeczny kolega Janusz Ławruszko.

I to dziś jest sposobność, żeby zagościł wśród nas.

Wspomnijmy go. Zasłużył na to, bo był wyjątkowym człowiekiem i wartościowym.


Na te święta niech każda chwila tych świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym niepowtarzalnym pięknem i pozwoli długo cieszyć się ich wyjątkowością.


Cudownych, wesołych, niezapomnianych świąt.

Dziękuję, na tym zamykam XLI Rady Powiatu Gryfickiego.

Dziękuję, do widzenia.

(Kazimierz Sać) Wesołych świąt, do widzenia.

(Agnieszka Mackojć) Wesołych świąt.