Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
1zapytanie2022-02-03w sprawie nieprawidłowości w DPS GryficeGrzegorz BurczaOdpowiedź
2zapytanie2022-02-04w sprawie budowy obiektu handlowo-usługowegoGrzegorz BurczaOdpowiedź
3zapytanie2022-02-05w sprawie wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy dla osób chcących założyć działalność gospodarcząGrzegorz BurczaOdpowiedź
4zapytanie2022-02-07w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3123Z na odcinku Nowielice ? GorzysławGrzegorz BurczaOdpowiedź
5zapytanie2022-02-08w sprawie programu Asystenta Osoby NiepełnosprawnejGrzegorz BurczaOdpowiedź
6zapytanie2022-02-09w sprawie wyjazdu Starosty do Powiatu KarkonoskiegoGrzegorz BurczaOdpowiedź
7zapytanie2022-02-09w sprawie materiałów promocyjnychGrzegorz BurczaOdpowiedź
8zapytanie2022-02-10w sprawie remontu drogi powiatowej 3123Z na odc. Nowielice-GryficeJoanna DuzinkiewiczOdpowiedź
9zapytanie2022-02-21w sprawie wsparcia bądź innej pomocy dla osób chcących otworzyć swoją pierwszą działalność gospodarcząGrzegorz BurczaOdpowiedź
10zapytanie2022-02-22w sprawie konkursu "Port Kultury Pomorza Zachodniego"Grzegorz BurczaOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych.

Panie Starosto, Panie Wicestarosto. Jest z nami Pani Skarbnik, Pan Sekretarz.

Witam gorąco.

Otwieram XLIII sesję Rady Powiatu, sesję nadzwyczajną.


zwołaną na wniosek Zarządu w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie


na ten rok, w celu płynnego wykonywania działań finansowych właśnie w tym roku.

Szanowni państwo...


W związku ze stwierdzeniem kworum najpierw odczytam listę obecności.

Proszę o zgłaszanie swojej obecności.

Czy jest z nami Pan Paweł Bereżnicki?


Nie ma. Pan Czesław Bukowiec?


Pan Grzegorz Burcza?

- Grzegorz Burcza jest obecny.

Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem obecny.

Pan Łukasz Czyrny?

- Tak, jestem.

Dziękuję. Pani Joanna Duzinkiewicz?


Pan Józef Gandurski?


Pan Marek Gołuchowski?


Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem, dzień dobry.

Dobry. Pani Renata Korek?


Agnieszka Mackojć obecna. Pan Marian Maliński?


Pan Ryszard Maliński?

- Nie wiem, czy jestem obecny.

Dziękuję, jest pan obecny.

Pan Kazimierz Sać?

- Jestem

(Ryszard Maliński) Dzień dobry wszystkim.

(Łukasz Czyrny) A już myślałem, że kolegi Kazika nie ma.


(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Szafrański?

(Kazimierz Sać) Ja dzisiaj incognito.

(Łukasz Czyrny) Aha. No dobrze, ale słyszysz dobrze?

(Agnieszka Mackojć) Pan Leszek Stuła?

(Kazimierz Sać) Nawet bardzo dobrze.

(Agnieszka Mackojć) Pan Leszek Stuła? Nie ma. I Pan Waldemar Wawrzyniak?

(Waldemar Wawrzyniak) Witam, jestem obecny.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.


Szanowni państwo, w dzisiejszej sesji uczestniczy 10 radnych.

Na ustawowy stan 17, a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.


Przyjęcie porządku obrad. Cel państwo wiecie, dlaczego została sesja zwołana.

Czy do samego porządku obrad ktoś z państwa radnych chciałby...

Ma jakieś sugestie, chciałby wnieść jakieś zmiany?


Jeżeli nie, bardzo dziękuję.

Szanowni państwo. Przechodzimy do procedowania nad punktem 2.

Nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLI... Tak, dobrze?

XLI/296/2021 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Bardzo proszę, Panie Starosto, o wprowadzenie do tego punktu, do tej uchwały.


(Ryszard Chmielowicz) Jak państwo pamiętacie rozliczenie roku starego

miało być również rozliczeniem i wprowadzeniem zmian do budżetu roku bieżącego.


Jeszcze w tamtym roku.

Ale, że rozliczenia roku ubiegłego trwały do ostatniego dnia roku 2021

w związku z tym zdjęliśmy uchwałę, która takie zmiany miała wprowadzić

jeszcze na ostatniej sesji ubiegłego roku.


Z założenia, że po rozliczeniu tych wszystkich zadań i finansowego...


finansowej analizy tych zadań

wprowadzimy te zmiany pilnie z początkiem roku bieżącego

żeby ta płynność w realizacji tych zadań była niezagrożona.


Przede wszystkim tam podczas tej ostatniej sesji uwagi wnosił Pan Stanisław Hołubczak

i uważaliśmy, że trochę tej racji jest.

Bo podwójne zapisywanie, które jakby niczemu nie szkodziło, ale jednocześnie nie potrafiliśmy...

Nie można było rozliczyć, bo tak jak powiedziałem te inwestycje do ostatniego dnia tamtego roku

były realizowane i na koniec ostatniego dnia tamtego roku wystawiane faktury

i dzisiaj już możemy precyzyjnie powiedzieć, jakie zmiany trzeba wprowadzić z tytułu

niezakończonych i przeniesionych inwestycji na rok 2022.


I z tego powodu pilna potrzeba nastąpiła, żeby tą sesję nadzwyczajną zwołać

w celu dalszego płynnego funkcjonowania Powiatu Gryfickiego.


I wprowadzenie tych zmian poproszę Panią Skarbnik.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo.


(Zofia Oświęcimska) Witam państwa serdecznie. Jeśli chodzi o projekt tej uchwały


to zwiększamy o 63 251 zł 10 gr


natomiast wydatki o 1 132 219 zł 30 gr

i po zmianach deficyt budżetu wynosi 4 894 702 zł 20 gr


Jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów

to ujęte tutaj mamy zwiększenie w Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

z tytułu wpływów o 24 538 zł

w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego przewidywany wzrost o 20 000

i dochody związane z projektem pod nazwą "Budowa Regionalnej Infrastruktury

Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"


kwota 18 713 zł 10 gr

W wydatkach zapisane są tutaj następujące pozycje

604 787 zł 20 gr to są wydatki związane z kontynuacją projektu CUP

346 600 zł to jeszcze ostatnie płatności związane z realizacją budowy...

Modernizacji drogi Nowielice - Gorzysław


117 096 zł związane z modernizacją oświetlenia głównego sali sportowej

i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

w hali Gryf Arena w Starostwie Powiatowym, to jest inwestycja rozpoczęta.

Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się w zeszłym roku.

Następnie jeszcze tutaj mamy wydatki związane z projektem "Laboratoria Przyszłości"

w kwotach 64 538 oraz z tym projektem geodezyjnym 19 238 zł

To są wszystkie tutaj zmiany do budżetu.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy szanowni państwo-

(Ryszard Chmielowicz) Ja jeszcze, Pani Przewodnicząca, dodam do tego, że te wszystkie zmiany, o których mówimy dzisiaj

one były przedmiotem dyskusji na ostatniej sesji ubiegłego roku.

To jest tylko doprecyzowane to, o czym dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy

tak jak już wspomniałem, w roku ubiegłym.

Niektóre z tych zadań były rozstrzygnięte, ale ze względu na brak możliwości zakupu

bo nastąpiło tąpnięcie w handlu i tak dalej.

I konieczność przesunięć, jak chociażby to oświetlenie Gryf Areny

gdzie przetarg już jest rozstrzygnięty, a zakupy lamp i tak dalej...


No, trafiły na problemy. I dlatego należało to przesunąć.

Taka sytuacja również ma miejsce w przypadku "Laboratoriów Przyszłości"

gdzie program był rozpisany na rok ubiegły

ale ze względu na brak możliwości zakupu sprzętu elektronicznego, a to jest taka...

Takie zjawisko dość powszechne w tej kategorii zakupów

i stąd też konieczność przesunięć tego zadania na rok 22


Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?

(Kazimierz Sać) Jeśli mogę, tak na chwilkę tylko.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę, Pan Kazimierz Sać.

(Kazimierz Sać) Przepraszam, że mnie nie widać. Przynajmniej nie widać, że palę.


Znaczy ja się tylko odniosę do wypowiedzi Pana Starosty.


Nie uczestniczyłem w komisji, ale generalnie chc zwrócić uwagę na jedną taką zasadniczą kwestię.


Skarbnik, czy ten, czy inny przedstawia...


Pewne określone liczby.


Nie jako skarbnik, tylko przedstawia to oczywiście po zaakceptowaniu przez Zarząd.


Ja akurat cenię profesjonalizm Pani Skarbnik.

Może to zabrzmi trochę tak, nie tak jak powinno.

Bardziej cenię profesjonalizm tejże Pani Skarbnik, niż poprzedniej.


A też znając jakby cechy charakteru, więc jeśli są jakiekolwiek uwagi, taka prośba jest moja.


Miejmy ewentualne wątpliwości, zapytania do Zarządu


niż do Pani Skarbnik, bo Pani Skarbnik wykonuje tylko pewne swoje czynności

i jestem przekonany, że w sposób zgodny ze sztuką, prawidłowy...

I ja doskonale rozumiem, że są okresy rozrachunkowe i tak dalej...

To, co zresztą Pan Starosta wspominał.

I nie jesteśmy w stanie jakby na daną chwilę określić

precyzyjnie pewnych kwot, ale na pewno nie jest to żadne celowe działanie ze strony Pani Skarbnik

że wykonuje jakieś czynności poza wiedzą Starosty, czy całego Zarządu.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze-

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, jeśli można.

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, wysoka rado. Ja tylko chciałbym się upewnić

bo oczywiście pamiętam dyskusję na ostatniej Komisji Budżetu i Finansów.

Ale chciałbym się upewnić, czy te wydatki

które są przedstawione w uzasadnieniu do dzisiejszej uchwały

to są wydatki niezrealizowane w roku 2021?

Czy w tych wydatkach są jakieś nowe wydatki, które dotychczas nie zostały zaplanowane?


(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę o odpowiedź.


(Ryszard Chmielowicz) To są wydatki, które nie zostały zrealizowane

albo wydatki, które rozłożone są na dwa lata w realizacji.


Tak jak jest hydrofor dodatkowy, jest dodatkowe zadanie

które wynika z oceny strażaków, jeżeli chodzi o Centrum Usług Publicznych


To niespodziewany koszt, bo niewydolność instalacji wodnej okazała się na tyle...

Czy wydolność na tyle słaba, że strażacy wydali opinię

negatywną w stosunku do tej sieci i stąd konieczność

zainstalowania urządzenia na tej sieci.

To jest chyba tylko jedna sytuacja, która jest nowym jakby zadaniem

a reszta to tak jak już na wstępie powiedziałem.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję Panie Starosto.

Czy jeszcze pytania?

(Stanisław Hołubczak) Jeśli mogę jeszcze... To znaczy, że z wyjątkiem tego hydroforu

wszystkie inne wydatki pozostały w budżecie 2021 roku jako niezrealizowane, rozumiem, tak?


Czyli pozostały w nadwyżce zwyczajnie.


(Ryszard Chmielowicz) Tak.


(Stanisław Hołubczak) To jest najważniejsza informacja.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, niedokończone zadania.

Bo w przypadku Nowielice - Gorzysław warunki pogodowe na to nie pozwoliły i-

(Stanisław Hołubczak) No, to już wszystko wiemy.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

postanowił, że będzie trzeba poczekać na te najlepsze warunki pogodowe

wtedy ta technologia jest dużo skuteczniejsza.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania?


Jeśli nie, to bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Państwa o oddanie głosu.


W sprawie przyjęcia uchwały.


Proszę Pana Pawła Bereżnickiego... nie ma. Pan Grzegorz Burcza?

- Tak, jestem za.

Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Jestem za.

Pani Joanna Duzinkiewicz? Nie ma, chyba nie dotarła.

Pan Józef Gandurski też nie. Pan Stanisław Hołubczak?

- Jestem za.

Pani Renata Korek?

- Tak, jestem za.

Agnieszka Mackojć również za.

Pan Ryszard Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Jestem za.

Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jednomyślnie podjęliśmy procedowaną uchwałę.

Przechodzimy do realizacji punktu 2. A więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany nr XLI/270/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030

Proszę bardzo, czy są pytania? Jeżeli nie ma, proszę o tablicę do głosowania.


Proszę bardzo. Czy Pan Grzegorz Burcza jest za przyjęciem uchwały?

- Tak. jestem za przyjęciem uchwały.

Dziękuję. Pan Ryszard Chmielowicz?

- Jestem za.

Pan Łukasz Czyrny?

- Jestem za.

Pan Stanisław Hołubczak?


- Jestem za.

Pani Renata Korek?

- Jestem za.

Agnieszka Mackojć jest również za.


Pan Ryszard Maliński?

- Jestem za.

Pan Kazimierz Sać?

- Za.

Pan Grzegorz Szafrański?

- Za.

I Pan Waldemar Wawrzyniak?

- Jestem za.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

Również jednomyślnie podjęliśmy uchwałę.

Szanowni państwo, na tym kończymy dzisiejszą sesję.

Bardzo dziękuję za udział, bo wiem, że to nie jest takie łatwe

żeby z dnia na dzień zorganizować sobie czas.

Dlatego tym bardziej dziękuję za uczestnictwo.

I na tym zamykam posiedzenie XLIII sesji Rady Powiatu Gryfickiego.

Dziękuję bardzo. Do widzenia.

(Kazimierz Sać) Do widzenia.