Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie

na 48 sesji rady Powiatu Gryfickiego

Witam gorąco Państwa radnych, Panie starosto, Panie wicestarosto.

Gorąco witam dyrektorów

i kierowników naszych placówek oświatowych.

Niewątpliwie widać że 1 września się zbliża, dlatego gościmy ich tutaj u siebie

Także rozpoczynam, otwieram sesje.

Na 17 ustawowo składu radnych

mamy 11 obecnych.

Tak więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.

Jeżeli chodzi o przyjęcie porządku obrad

materiały zostały Państwu dostarczone wraz z projektami uchwał

w odpowiednim czasie. Czy tu ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmiany?

Jeżeli nie przechodzimy do przyjęcia protokołu z

47 sesji rady powiatu Gryfickiego.

Bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) W kwestii formalnej pytanie Pani przewodnicząca bo znalazły się na naszych miejscach

Inne projekty uchwał w sprawie określenia założeń polityki budżetowej.

(Agnieszka Mackojć) To jest ten sam tylko...

-tam poprawki -tu są poprawki? -tak

-która była na[...] -na komisyjnych poprawkach

(Grzegorz Burcza) Okej [...], dziękuje

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, bardzo dziękuję

Przechodzimy do przyjęcia protokołu, czy ktoś z Państwa radnych

chciałby tutaj zająć głos? Jeśli nie proszę oddać głos


Dziękuje, protokół został jednomyślnie przyjęty


Punkt drugi dzisiejszych obrad, przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych

do nowego roku szkolnego 2022-2023.

Proszę bardzo, czy tutaj będziemy Państwa dyrektorów...

Panie starosto? Państwo dyrektorzy? (Ryszard Chmielowicz) Jak Pani sobie życzy

(Agnieszka Mackojć) Czy rada sobie życzy sprawozdania od każdego z dyrektorów?


Ja myślę że krótko należałoby.

-Są dyrektorzy -Tak, są dyrektorzy, tak

(Kazimierz Sać) Ale może inaczej, jeśli są

jakieś problemy to o problemach

(Leszek Stuła) A ja myślę że nie ma problemów

-Jak to nie ma problemów, no Leszek, zawsze są problemy -No to byłoby rewelacyjnie

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo, Państwo Dyrektorzy,

bardzo prosimy o krótkie, zwięzłe

przedstawienie przygotowania do nowego roku

a przede wszystkim pod kątem [...]

[niezrozumiałe]

Zaczynamy od szkoły... od Pana Stolza, Pana dyrektora Stolza

Panie dyrektorze.


(Stanisław Stolz) Szanowna Pani przewodnicząca, Panie starosto, szanowni Państwo


Ja postaram się tak króciutko o sprawach najważniejszych informacja o naborze

na rok szkolny 2022-2023.

Chyba po raz pierwszy przyjęliśmy łącznie 201 uczniów


to 7 oddziałów razem.

Co prawda planowany nabór był 6 oddziałów, ale

w związku z zaistniałą sytuacją z tym że

w tym roku ich też jest więcej.

Zmieni się wszystko, żeby

związek się zrobił, to nie jest problem

szkoły, to jest problem rodziców.

Oczywiście nie przyjęliśmy wszystkich.

Już, no doszło do takich czasów, że

mogliśmy kręcić nosem, to znaczy

[...] nie chciałbym żeby to było źle zrozumiane

ale, chyba w zależności od punktów.


Ruch pewno jakiś będzie jak zwykle bo znając życie

ale to nie żaden problem.


Liczba uczniów w szkole

na 1 września [...] 170 w 27 oddziałach

łącznie gdzieś tam nauczycieli

56, pracowników administracji obsługi 8


Nie wiem czy czytać dyplomowanych [...] -nie

i tak samo zatrudnienie początkujących [...]

to są, każdy ma takie dane albo bardzo podobne

Trochę zajęć jest na

wakacie, ale z tym raczej też się uporamy

złożyłem stosowny protokół DHP

mówiący o tym że absolutnie zapewniam, że wszystko jest

w porządku, jakieś drobne prace

trwają w tym momencie.

Ale fakt jest że raczej już nikt tam niczego nie

oprotestuje, nie jest idealnie, w miarę możliwości będziemy poprawiać to co się da.

Najważniejszą pracą remontową, bo wreszcie

odwodnienie głównego budynku szkoły.

Także tutaj w tym sensie jest mi dużo lżej


Dziękuje bardzo, chyba że pytania

(Agnieszka Mackojć) Ja mam tylko pytanie, mówił Pan o 8 pracownikach niepedagogicznych?

Tak? Czy tyle macie? 8 pracowników niepedagogicznych?

(Stanisław Stolz) Administracja i obsługa


(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, Pan Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Ja, nie wiem czy mnie słychać

-Słychać. -Słychać? -Tak

Bez mikrofonu lepiej[...]


Ja w zasadzie będę miał do wszystkich pytanie

podobnej treści, to znaczy tak.

Jedno to jest związane ze wzrostem nośników energii

i pytanie będzie takie

Jak dyrektorzy widzą zabezpieczenie środków


żeby starczyły po prostu na

wszelkiego rodzaju opłaty związanymi

ze wzrostem cen energii, tak.

Tej elektrycznej jak też tam gdzie jest

ogrzewanie gazowe, to gazu.

A tam gdzie węgiel, czy tam miał węglowy czy

są zabezpieczone środki, to jest jedno pytanie i to w zasadzie prosiłbym wtedy

o odpowiedź każdego z dyrektorów. A drugie pytanie

no nawet dzisiaj podawano, że

inflacja już sięga w tej chwili

16,1% i to moje pytanie tyczy się poziomu wynagrodzeń.

Czy nasi pracownicy, w tym dyrektorzy

Adekwatnie do wzrostu inflacji

otrzymują środki finansowe, jakby rekompensujące tą

inflacje, czy są realizowane podwyżki w zakresie

przez... no w zasadzie w zakresie przez powiat bo powiat jest

jakby dystrybutorem subwencji, ale też posiada środki własne

no bo inflacja 16,1% z tego co ja

pamiętam przez te ostatnie lata

to bodajże w tym roku było, nie wiem 3% czy jakoś tak, a...

4% tak? A niech będzie 4%.

Ale to 4% w skali 4 lat Marian, tak?

-Nie, co rok się liczy. Rok do roku się liczy

No ale mówię o tym, że przez 4 lata nie wiem czy

podwyżki były na poziomie

więcej niż tam 5%-8%

przez 4 lata, ale dobrze zostawmy

i inflacja w tej chwili wynosi ponad 16%, normalną rzeczą jest

że nasi pracownicy w tym wypadku nauczyciele i kadra

chirurgiczna i kadra techniczno-organizacyjna powinni

otrzymać podwyżki

adekwatne do inflacji.

I pytanie do Pana dyrektora czy odpowie mi na te 2 pytania.

(Stanisław Stolz) Jeśli chodzi o pierwsze pytanie

to w tej chwili trudno jest to oszacować

czynimy pewne [...] wręcz z cudem

wyliczenia jakie to będą koszta jeśli, chodzi o

gaz o węgiel, mniej więcej podaliśmy jak to było

jakie były liczby porównywalne, natomiast nie wiem czy ktokolwiek dzisiaj jest w stanie oszacować

ile pieniędzy będzie potrzebne do końca roku szkolnego przy tej inflacji jeżeli chcemy

(Kazimierz Sać) Ale Pan dyrektor nie ma w tej chwili w głowie

roczne koszty powiedzmy za rok.. -nie

bo jakby prognozy są takie że to będzie wzrost

rzędu 30%-40% jeśli chodzi o

Nie wiem, no że węgiel tak czy

generalnie paliwa czy energie, czyli można by było tak

orientacyjnie stwierdzić, że

takie też będą większe wydatki w stosunku do poprzedniego roku.

(Stanisław Stolz) Tak szczegółowych liczb, nie jestem naprawdę przygotowany

ale to tak będzie, będzie problem.

(Kazimierz Sać) A wracając do

podwyżek, czy są jakiekolwiek podwyżki, które

osłaniają naszych pracowników, nauczycieli, kadrę

techniczną też, osłaniają nas przed skutkami inflacji

(Stanisław Stolz) W tej chwili nie ma takich podwyżek które by dogoniły inflację, a już na pewno nie ma

(Kazimierz Sać) A są w ogóle jakiekolwiek?

(Stanisław Stolz) Dla początkujących nauczycieli.

No to początkujących to my prawie nie mamy

(Kazimierz Sać) A reszta cały czas otrzymuje wynagrodzenie


Nie, nie chodzi o ile tylko chodzi tylko chodzi o to, że... (Stanisław Stolz) Śmiesznie małe

(Kazimierz Sać) No śmiesznie mało to, no jak ja uważam

słuchajcie, Pani przewodnicząca, ja uważam, że jednym

z istotnych, bardzo istotnych elementów, przygotowania do

do roku szkolnego to też są

środki na wynagrodzenia i o tym trzeba mówić ja już wielokrotnie

zwracałem się do Pana starosty

że, no dziwie się niezmiernie

że nasi pracownicy w tym wypadku rozmawiamy

z dyrektorami szkól, ale

że nie zabezpiecza się środków finansowych na wynagrodzenia

biorąc pod uwagę galopującą inflację, z czego oni mają żyć?

(Grzegorz Burcza) To jeszcze nie galopującą, jak będzie 3 cyfrowa to[..]

(Kazimierz Sać) No dobrze Panie Grzegorzu, ja rozumiem że

Pan teraz wątek polityczny porusza, ale ja poruszam wątek

czysto właśnie ekonomiczny

(Grzegorz Burcza) To nie mieszajmy, bo na razie ta inflacja nie zagraża nikomu

-Panie Grzegorzu -No tak

(Kazimierz Sać) Ale proszę nie przeszkadzać

w mojej wypowiedzi, dobrze?

Ja gwarantuje że nie będę Panu przeszkadzał, tak?


Także wnioskuje, znaczy wnioskuje, ja myślę że

starosta i cały zarząd słyszy.


Przypuszczam, tak się patrzę po minach pozostałych dyrektorów

że jest to... tak, Panie dyrektorze?

(Stanisław Stolz) Jeszcze jedno zdanie, bo tutaj Pan wywołał

temat. Sam z siebie bym tego jeszcze nie mówił, ale jeśli już

to pracownicy administracji obsługi składają do mnie wnioski.


No to ja je zbieram, ustosunkuje się, podepnę kopię i złoże do starosty.

Mówię o wnioskach o podwyżki, gdzie naświetlają sytuację

jaka jest inflacja, ile zarabiają

a zarabiają niektórzy tak żałosne pieniądze

to jest już moje najmocniejsze słowo na dzisiaj.

także to jest kwestia[...].

(Kazimierz Sać0 Słuchajcie ja staram się nie rozmawiać

o historii, nigdy dobry z historii nie byłem

ale...

jeśli ktoś ma pamięć


to w tych historycznych czasach

nie mówię tutaj o czasach nie wiem, sprzed II wojny światowej ale mówię

o czasach sprzed roku 2018

przynajmniej raz w roku była podwyżka

i przynajmniej 2 razy były tak zwane nagrody i premie.


Z tego co... zwracają się pracownicy

z pytaniami do mnie, a ja do nich

no to z tego co ja się orientuje to przez te ostatnie lata

bo także były dwie

przez 4 lata

a o nagrodach i tych premiach to można zapomnieć.

Ale to co się w tej chwili dzieje u

no to jest groza

Ja wiem że zaraz dostaniemy odpowiedź że to subwencja i tak dalej i tak dalej.

Ale faktycznie Pan dyrektor co ma z tymi związkami od tych technicznych zrobić.


Nie można schować głowy w piasek

i trzeba się wreszcie zająć

wynagrodzeniami pracowników w jednostkach nam podległych.

To jest, gospodarz

dba o ludzi, czyli z jednej strony dba

o inwestycje w Powiecie, a z drugiej strony dba

o pracowników, no to jest jakby, brzydko powiem psi obowiązek gospodarza

i...


Trzeba mieć pomysł skąd wziąć pieniądze dla pracowników nie tylko szkół

DPSów i innych jednostek organizacyjnych

którzy w tej chwili zaczynają już ledwo koniec z końcem

wiązać przy inflacji Pan Grzegorz mówi

nie galopująca, to niech się Pan spyta pracowników DPSów jaka to jest inflacja

To oni odpowiedzą może nie że Galopująca ale głodująca, tak

(Agnieszka Mackojć) Panie Kazimierzu, ale nie trzymajmy Pana dyrektora na stojąco

Pytania do Pana dyrektora czy są?

(Kazimierz Sać) Pani przewodnicząca

Ja nie trzymam Pana dyrektora, zadałem

kluczowe pytanie, bardzo istotne. Ja wiem że wy chcielibyście żeby tak to

pstryknąć palcem i poszło i nie mieli żadnych wątpliwości

i nie mogli powiedzieć.

A ja wiem że jest ogromny problem

z finansami w szkołach, dziękuje

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, czy są jeszcze pytania jakieś do Pana dyrektora Stolza?

Pan Grzegorz, tak? Jeszcze Pan Grzegorz Burcza, proszę bardzo


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani przewodnicząca, szanowny Panie dyrektorze

Ja z natury bardziej takiej technicznej, bo tak

że ta szkoła nie jest z gumy, ma określone ramy.

Powiem tak kolokwialnie

670 uczniów

Jakby jest dalej w tych samych murach co była

ta szkoła, czyli nie zyskaliśmy jakby kolejnych klas.

Jak Pan dyrektor sobie poradził i czy może Pan dyrektor odpowiedzieć na to pytanie

ile klas jest w tym budynku

tym, powiedzmy drugim, tak zwanym

B w mojej ocenie no niestety to


Powinien do natychmiastowego remontu być przekierowany

Jak na to w środku wszystko wygląda, mam nadzieje że dobrze

przygotowane, ale ile tam jest klas i czy Pan nowe jakieś klasy stworzył, nie wiem

w piwnicy, czy na korytarzu, czy w tych klasach co do tej pory Pan miał

te dzieci będą.

(Stanisław Stolz) Szanowni Państwo, takie pytanie już padło

nie wiem, na sesji rok temu chyba


tylko z innych ust

ale odpowiedź na to pytanie zawsze mamy

były czasy kiedy mieliśmy w szkole dziennej 1000 uczniów

i sobie z tym poradziliśmy

i były lata porównywalne i

izb lekcyjnych jest 25

nie wszystkie klasy są zawsze w każdym dniu w szkole.

Połowa klas zawodowych jest na praktykach

ewentualnie klasy techniczne też bywają na praktykach

część zajęć odbywa się na gryf arenie, to jest spora ilość godzin

ja nie widzę z tym problemu


(Grzegorz Burcza) To tym bardziej jest zasadne pytanie, bo z tego co

się dowiedzieliśmy na połączonych komisjach

Pan dyrektor był skłonny jeszcze jedną klasę otworzyć, ale

zarząd nie wyraził, zgody. Skoro Pan może otworzyć

jeszcze kolejną pracę, to z jakiego powodu nie została utworzona?

-Ale jaka kolejna nie została... -No, że jeszcze jedna klasa mogła być utworzona, ale

Pan dyrektor nie dostał tej zgody

Czyli że kolejne dzieci można było przyjąć a nie odesłać

(Stanisław Stolz) Dostałem zgodę na dodatkową klasę 1 branżowej szkoły pierwszego stopnia

i łącznie mamy 27 klas, pierwotnie było w założeniu 26

(Grzegorz Burcza) No i jeszcze jedna miała być, ale Pan te

dzieci jakby odesłał do innych szkół

(Stanisław Stolz) Mianowane było 26, mamy 27

i jak powiedziałem że mamy to znaczy[...] -zgoda była na dodatkową klasę


-Miało być 6 klas... -dobrze

(Grzegorz Burcza) Była mowa że Pan dyrektor musiał odsyłać dzieci do innych szkół

tak, bo nie dostał zgody na otwarcie kolejnej[...]

(Stanisław Stolz) Ja mówiłem, odsyłamy tych którzy się nie dostali do tych klas

które zostały powołane do życia

(Grzegorz Burcza) Czyli Pan dyrektor jest w stanie do 1000 nawet dociągnąć

(Stanisław Stolz) Nie przewiduje już czegoś takiego, ja tylko podałem przykład że tak bywało

(Grzegorz Burcza) okej, czyli w tym budynku starym jest 21 klas


dobrze usłyszałem?

(Stanisław Stolz) Łącznie, to jest stary budynek, pawilon i sala gimnastyczna bo tam

też są izby lekcyjne

25 klas odjąć te 4

które w budynku drugim

(Grzegorz Burcza) W starym budynku są 4 klasy

a w stałym kompleksie 21, czyli były 4 są 4


-Gdzie? w starym... -tak, tak

O stary budynek mi chodzi najbardziej bo ja naciskam cały czas zarząd żeby on podjął w końcu kroki

ku remontowi, zwłaszcza dachu

który tam jest łatany trochę folią, trochę blachą, trochę czymś jeszcze i

[niezrozumiałe]

(Stanisław Stolz) Ja też podejmowałem takie kroki, takie pisma

no nie wiem czekamy na dobry klimat, czekamy na możliwości.

Natomiast nie widzę w tym momencie możliwości

zrobienia z czterech klas pięciu

w budynku którego stan techniczny za niedługo

no faktycznie już nam być może uniemożliwi

pewnie tak. (Grzegorz Burcza) No właśnie

to są stąd moje obawy, ale dobrze dziękuje bardzo [...].

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuje, czy jeszcze jakieś pytania?

jeśli nie, dziękujemy Panie dyrektorze

Poprosimy Panią dyrektor Jadwigę

Jaworską, prosimy Panią

(Jadwiga Jaworska) Dziękuje Pani przewodnicząca, Panie starosto, szanowni Państwo.

Jeżeli chodzi o zespół szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

w trakcie naboru przyjęliśmy 115 młodych uczniów do

włącznie 4 oddziałów, 3 oddziały

liceum w tym jeden oddział przygotowania wojskowego, jeden oddział

branżowej szkoły pierwszego stopnia, łącznie

na dzień dzisiejszy mamy

355 uczniów

na dzień dzisiejszy, bo jeszcze dzisiaj

[...] że być może jeszcze gdzieś tam jacyś zapominalscy

będą się zdarzali[...]

Mamy pełną obsadę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 31 osób

Jeżeli chodzi o kadry niepedagogiczne to jest

6 pracowników stałych i 1 pracownik

roboczy i gospodarczy w ramach robót publicznych

w trakcie wakacji wykonaliśmy

prace remontowe które zamierzaliśmy tutaj

jeszcze mamy zlecone zalecenia z sanepidu

między innymi dużo czasu poświęciliśmy na salę gimnastyczną

ze względu na zalecenia sanepidu w tej chwili odkryliśmy jedyną rzecz i jesteśmy

w kontakcie z zarządem powiatu jeśli chodzi o

naprawy jeszcze tam pewnego szczegółu

który się pojawił w tej sali gimnastycznej.

Przygotowaliśmy w tym roku nową salę.

praktyczną, taką poświęconą dla

pedagogów specjalnych czy pedagoga funkcjonalnego i psychologa


Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego.

Natomiast te bolączki związane

ze wzrostem za opał, w naszym przypadku ekogroszek

a mamy przecież 2 piece bo i sala gimnastyczna i szkoła

to takie są same. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie

Wiadomo że zawsze byśmy chcieli więcej

no i pracownicy faktycznie administracji obsługi

też już mi wspominali że będą pisali

wnioski o większą...

(Kazimierz Sać) Ale moje pytanie Pani dyrektor

jest konkretne, czy w tym roku


były podwyżki dla

Pracowników w Pani[...]

(Jadwiga Jaworska) Były związane z tym że wzrosła ta średnia

krajowa tam gdzieś, także były.

Był związany bo[...]

(Kazimierz Sać) To znaczy procentowo jaki wzrost

(Jadwiga Jaworska) Nie pamiętam, chyba tam...

(Kazimierz Sać) Pani dyrektor, to jest istotne.

Ja rozumiem że kadra kierownicza


oczywiście mogłaby więcej zarabiać

ale nie można Pani dyrektor stwierdzić, że

ach, tam trochę narzekają ale jakoś sobie poradzą

bo jeśli mamy inflacje 16%, tak?


to

szczególnie dotyka to tych najmniej zarabiających.

Więc, moim zdaniem powinna Pani wiedzieć, jaki wzrost procentowy

w bieżącym roku był na wynagrodzenia

dla podległych Pani pracowników

(Jadwiga Jaworska) Tak, ale tak procentowo nie określę

czy te płace gdzieś tam zasadnicze wzrosły

ze względu na zmianę regulaminu

wynagradzania pracowników pozasamorządowych

no i tą podwyżkę

płacy tej najniższej, tak? Co były chyba...

(Kazimierz Sać) Ja po prostu namawiam i apeluje

decydentów, żeby nie zapominali o tym, że ludzie

zaczynają wiązać ledwo koniec z końcem,


kilkunastoprocentowa, ogromna

inflacja, bo Pan Grzegorz mówi że nie jest wielka

(Grzegorz Burcza) [...] jeszcze nikt nie wiąże końca z końcem

(Kazimierz Sać) Pan Grzegorz nie narzeka

na wynagrodzenia więc nie panikuje.

Ale ja myślę że tacy pracownicy

szczególnie szeregowi

to jest to ogromne obciążenie


i apeluję szczególnie też

w tym wypadku do dyrektorów, żeby monitorowali do

zarządu powiatu, a

zarząd powiatu powinien zadbać o to, żeby wreszcie w naszym powiecie

pojawiły się środki dodatkowe wynikające

przy ogromnej inflacji.

Dziękuje.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, czy jakieś pytania do Pani dyrektor?


Pan Grzegorz


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani przewodnicząca, wysoka rado

(Kazimierz Sać) Ja nie wiem z czego Pan się śmieje, Panie Grzegorzu

(Grzegorz Burcza) Ja się uśmiechałem do Pani Przewodniczącej

bo też się do mnie uśmiecha, no to...

po raz kolejny zadaje pytanie, no ale to

taka rola

-Jeśli Pana śmieszy to, że... -Szanowna Pani dyrektor

(Kazimierz Sać) Pana śmieszy to że jest inflacja i ludzie cierpią no to

(Grzegorz Burcza) Nikt się nie śmieje z inflacji

tylko nie jest galopująca, na razie jest zwykła

krocząca. Dobrze, ja pytanie

do Pani dyrektor w związku z tą salą gimnastyczną -Panie Grzegorzu, jedna drobna uwaga

z tym stanem

(Kazimierz Sać) Panie Grzegorzu, no to ja studiowałem finanse

z tego co pamiętam, to chyba nie Pan

więc niech mi Pan uwierzy że to jest naprawdę galopująca inflacja


(Grzegorz Burcza) Sporo informacji na temat

właśnie tych zaleceń dowiedzieliśmy się też

ze sprawozdania

zarządu. Czy Pani dyrektor ma już wiedzę, jakąś wstępną kalkulacje

jakie to będą koszta

Jeżeli chodzi o tą salę gimnastyczną, dostosowanie jej

żeby mogła funkcjonować w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu.

A jeżeli nie są to jakieś

precyzyjne wyliczenia to przynajmniej tak około.

(Jadwiga Jaworska) To znaczy nie mam takich precyzyjnych wyliczeń

dlatego, że Pan który robił taką

taką część techniczną, dopiero nam to przekazał wczoraj

Pan inżynier[...]

Na ten moment wyliczeń jeśli chodzi o sprawę finansową

podał tylko informacje w jaki sposób należy to zabezpieczyć.

Przysłałam z tamtej informacji, czy informacje

skserowaną do zarządu powiatu i

Pan burmistrz Maliński jest zorientowany

(Grzegorz Burcza) A jakiego rodzaju są to zagrożenia?

O co chodzi w ogóle? Ta posadzka?

(Jadwiga Jaworska) nie, nie, nie, on pewne belki tam

przystąpi od tej części tego starego szpitala

w Trzebiatowie, co to tam ciągle jest podpalane i potem gaszone i zalewane

stąd tam jakieś pewnie są zacieki, bo to przylega

[...] i tamte belki po prostu

zmurszały tak jak nazwał to

Pan inżynier tak właściwie biologiczne jakieś, czyli pewnie zagrzybiona jest

to i do tego to jest miękkie

i to trzeba zepsuć jakimiś tam[...]

Nie jestem w tej dziedzinie fachowcem

[niezrozumiałe]

(Grzegorz Burcza) Czyli zarząd dostał skan i będzie miał tą wiedzę

[niezrozumiałe]

(Marian Maliński) Panie Grzegorzu, jeżeli można

Pan inżynier

[...] który jest ekspertem

i ma uprawnienia dotyczące wyceny, wycenił to,

Podał technologie naprawy,

opracował ryskunki

i całą technologie.

Nie mamy na dzień dzisiejszy

konkretnego kosztorysu ile to będzie kosztowało, ale wiemy

że zdaniem eksperta

możemy to szybko i sprawnie wykonać, zabezpieczając

cały róg zawilgoconego tego

budynku tam, aby nie zagrażał

zdrowiu i życiu przebywających tam

(Jadwiga Jaworska) Ja chciałam tylko dodać, że mieliśmy przecież

inspekcje sanepidu, a potem mieliśmy a potem mieliśmy taki wewnętrzny, taki audyt

BHP od Państwa [...] zlecony przez

starostwo i tego nie było widać bo tego nie widać gołym okiem.

Dopiero jak pracownicy weszli tam żeby pomalować róg który był

ściemniały z powodu tego tam gdzieś zagrzybienia czy zawilgocenia.

Bo dopiero wtedy jak dotknęli tego to wyczul, że

coś tam jest nie tak i stąd była informacja

z prośbą do Pana starosty i do Pana

burmistrza Malińskiego żeby

poszukali kogoś kto ma uprawnienia takie konstrukcyjne żeby to sprawdził

jak należy to zabezpieczyć.

(Joanna Duzinkiewicz) Największe właśnie problemy, leżały po stronie

sali gimnastycznej, prawda? -tak, tak

(Jadwiga Jaworska) To po prostu pokazuje że nam jest bardzo potrzebna nowa sala

(Joanna Duzinkiewicz) Sala gimnastyczna i z tego co mi wiadomo

ten łącznik pomiędzy tym głównym budynkiem

(Jadwiga Jaworska) Tak, to byłoby bardzo dobre rozwiązanie

takie połączenie bezpośrednie szkoły z nową salą gimnastyczną

(Joanna Duzinkiewicz) Chodzi mi nawet o tą klasę dla szkoły

[...] klasy mundurowe, tak

[...] wyjść z głównego budynku, tak

i przejść do kolejnej klasy

(Marian Maliński) Bo w innym przypadku ja sam zwrócę się do nadzoru budowlanego

aby tą salę wyłączyć z użytkowania

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo...

(Marian Maliński) Żeby cokolwiek się mogło tam stać

bez względu na to ile to będzie kosztowało, czyli nie mogę powiedzieć

być może to będzie kosztowało 5, może

25 tysięcy.

Ale bez względu na to, jaka to jest kwota

będzie to wykonane i to w trybie natychmiastowym.

(Agnieszka Mackojć) Czy jeszcze jakieś pytania do Pani dyrektor?

Pan Stanisław Hołubczak

(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca, ja może

już tutaj nawiązując do wypowiedzi

Pani dyrektor, to w mniejszym stopniu

to jest pytanie do Pani dyrektor, ale tutaj

[niezrozumiałe]


jest konwencja awaryjna

co będzie w przypadku wyłączenia tej hali.


Może jest rozwiązanie które już dzisiaj pozwoli nam na zastosowanie tego rozwiązania


(Marian Maliński) Akurat w Trzebiatowie

z tego co wiem jest jeszcze jedna sala gimnastyczna

w którejś ze szkół podstawowych, tak?

(Jadwiga Jaworska) To znaczy tak jest w szkole podstawowej

że jest ta [...] sala na stadionie

-najbliższa[...] -najbliższa, tak

[niezrozumiałe]

-będziemy -a może trzeba to zrobić wcześniej -jeżeli jesteśmy w stanie zabezpieczyć to jest najbliższa

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Być może, no w rozważaniach jest taka ewentualność

(Stanisław Hołubczak) Może koszty wynajęcia będą niższe niż

koszty użytkowania i remontu tego co jest

a warunki pewnie będą lepsze

(Grzegorz Szafrański) Szkoła nr. 1 na tej hali się mieści

także...

-A OSIR? -A OSIR? -szkoła nr. 1 też ma swoją salę, ale

[niezrozumiałe]

(Grzegorz Szafrański) Korzystają również z sali OSIR

to praktycznie[...]

(Joanna Duzinkiewicz) Także może być problem

-Jednym słowem nowa sala -znaczy na razie

(Marian Maliński) Tutaj spróbujemy załatwić we własnym zakresie to co jest.

Jak Państwo wiecie

jest przygotowana wstępna koncepcja budowy nowej sali, takiej

z prawdziwego zdarzenia dla zespołu szkół w Trzebiatowie

gdyż dyskutowaliśmy o tym, że ta szkoła się cały czas rozwija.

Jest to jedyna szkoła która prowadzi szkolenie branżowe w zakresie

mundurówki, ściśle współpracujemy z

ministerstwem obrony narodowej

potrzebujemy pewne dotacje i tak dalej i tak dalej

i wstępnie jesteśmy domówieni że w przypadku

pojawienia się, a już taka sytuacja nastąpiła

że już w tym roku do końca

października pojawi się nowy program

dofinansowania, budowy, rozbudowy

remontów kapitalnych i remontów modernizacyjnych

obiektów szkolnych

tylko że do końca października tego roku

o te środki mogą się ubiegać

tylko jednostki niepubliczne

od 1 stycznia przyszłego roku

wszystkie pozostałe, czyli jednostki publiczne

i w pierwszej kolejności mamy na myśli tutaj

2 duże inwestycje dotyczące szkół to jest

budowa sali dla

zespołu szkół w Trzebiatowie

które, przypomnę obiecana była chyba od 10 lat

i się w tym zakresie do tej pory nic nie stało

oraz obiektu dydaktycznego zespołu szkół


młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Wanierowie

gdyż tam sytuacja jest równie

równie zła, a może nawet

niedługo będzie tragiczna

ze względu na to że już

tym obiektem istniejącym oprócz sanepidu

zajął się państwowy

inspektor nadzoru budowlanego


(Agnieszka Mackojć) Dobrze dziękuje, jeszcze pytania do Pana Szafrańskiego[...]

(Grzegorz Szafrański) Pani przewodnicząca, Pani dyrektor ja mam takie

pytanie ponieważ doszło do mnie takie informacje że było duże zainteresowanie

klasą mundurową branżową i chciałem zapytać jakie są możliwości

i czy są takie potrzeby żeby ewentualnie w przyszłym roku

zwrócić się czy do zarządu czy też do ministerstwa

prawdopodobnie ogromna[...]

o stworzenie drugiego oddziału

Czy taka jest możliwość

(Jadwiga Jaworska) Znaczy zainteresowanie faktycznie było duże

było więcej chętnych niż miejsc

a mamy tylko 30 miejsc, to jest uwarunkowane rozporządzeniem ministra obrony narodowej

ale myślę że na ten moment

że przeanalizujemy sytuacje bo sprawa wygląda w szkołach podstawowych tak, że

[...] ósme klasy są takie liczne

ale potem już bardzo nieliczne

także może być problem więc myślimy że na razie utrzymajmy ten jeden odział opw

na poszczególnych latach, tym bardziej że teraz się liceum wydłuża do 4 lat, czyli

tak jakby w ciągu cyklu kształcenia zawsze będziemy mieli 4 klasy.

i też tu trzeba liczyć siły na zamiary.

Więc żeby to kształcenie miało taki

[niezrozumiałe]

(Marian Maliński) Ja przypomnę tylko że były

dyskusje o tej szkole kiedyś, że

Płoty, Trzebiatów jest do zamknięcia

ta szkoła kiedyś miała 7 oddziałów

na dzień dzisiejszy w nowym roku szkolnym rozpoczyna 14

oddziałami i liczbą 350 uczniów

i cały czas że tak powiem

jest tendencja rozwojowa, także tutaj myślę że

kierowanie tam takie strategiczne, kierowanie inwestycji

w stronę zespołu szkół w Trzebiatowie jest

jak najbardziej prawidłowy.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, Pani Joanna Duzinkiewicz, proszę

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuje bardzo za głos. Nawiązując

nawiązując jeszcze do złego stanu technicznego sali gimnastycznej, tak

należałoby się zastanowić

nad podjęciem decyzji jakiejś

czy znaleźć alternatywy do momentu wybudowania nowej sali

no to nie będzie parę miesięcy, tak? To będzie trochę trwało

a młodzież wydaje mi się że to jest bardzo istotne żeby korzystała z sali gimnastycznej

tak? Także musimy szukać rozwiązania


(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, pytanie do Pani dyrektor jeszcze, Pan Kazimierz Sać


(Kazimierz Sać) Ja tylko ad vocem do

dobrego członka zarządu Mariana Malińskiego

dwie sprawy. Jedna...


Tak się zacząłem zastanawiać,

że przez 10 lat obiecywano

sale w...

w Trzebiatowie z tego co ja tak

sobie przypominam to pamiętam

sesje w Trzebiatowie, to był rok

2018 czyli to było 4 lata temu, Marian.


Oczywiście, że

czyniliśmy starania łącznie z

z rozmowami z burmistrzem i tak dalej i tak dalej.

Ale taka jasna deklaracja wpadła

w 2018, czyli

trzeba przeliczyć na palcach, wychodzi 4

i 10, to jest jedna rzecz. Druga rzecz

Pierwsze słyszę że kiedykolwiek był pomysł

na likwidację szkoły w Trzebiatowie,

nie przypominam sobie.

Faktycznie był problem z naborem uczniów w Płotach

to wynikało z tego, że

podległe szkoły wtedy burmistrzowi

niezbyt...

był dobry klimat, jakieś tam spory, kłótnie były

W każdym razie wręcz

uczniowie byli, bo może to plotki ale byli w jakiś sposób

ze szkół tych podstawowych były trochę...

uczniowie byli, podobno zaznaczam trochę zniechęcani, ale na pewno

nie było zamieram powiatu likwidować

szkoły w Trzebiatowie i to samo

w Płotach, w Płotach był pomysł taki, żeby ewentualnie połączyć

to z młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym w Wanierowie

to nie doszło do skutku, także

chciałbym wyprostować trochę pewne informacje które nie do końca są

zgodne ze stanem faktycznym, dziękuje.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, Pani dyrektor bardzo dziękujemy

nie ma więcej pytań, bardzo

prosimy Panią dyrektor Renatę Gródecką

(Renata Gródecka) Młodzieżowy ośrodek socjoterapii się kłania

-MOS, przepraszam MOS -Tak, MOS

jeżeli chodzi o młodzieżowy ośrodek socjoterapii, rekrutacja w dalszym ciągu trwa

mamy bardzo duży problem techniczny, od 22

sierpnia z uwagi na to że jesteśmy odcięci od świata, ponieważ

telefon stacjonarny przestał całkowicie funkcjonować i działać

Daliśmy ogłoszenie na facebooka naszego

telefon komórkowy został[...] ale no nie każdy

wchodzi na facebooka jeżeli chodzi o rodziców czy

osoby zainteresowane naszą placówką

na chwilę obecną mamy przyjętych 42 wychowanków no i

troszeczkę mnie martwi to właśnie odcięcie od świata

tego telefonu że tak powiem

usterka prawdopodobnie będzie usunięta

3 października bo dzwoniliśmy do multimedii

Awaria jest bardzo poważna i telefon komórkowy

jest ogłoszony, natomiast no niestety

nie każdy z tego telefonu chce skorzystać

nie potrafi do niego włączyć co nas bardzo martwi

bo jesteśmy bardzo w takim gorącym okresie właśnie, gdzie

poszukujemy kontaktu z rodzicami,

z opiekunami prawnymi, czy też wiele osób

teraz otrzymuje dopiero orzeczenia, czy skierowania do placówek.

No i pukają do naszych drzwi a my wiemy

że, nie możemy tutaj do tego bezpośredniego kontaktu znaleźć.

Chciałam powiedzieć jeszcze

sprawę taką, że mieścimy się w dwóch budynkach

tak, jeden budynek to jest taki kompleks pałacowo parkowy

drugi budynek to jest szkoła która jest osobno położona

i nawiąże teraz co się udało zrobić jeżeli chodzi o przygotowanie placówki do

tych zajęć opiekuńczo-wychowawczych

jeżeli chodzi o internat.

W internacie przebudowaliśmy

pokój wychowawców, który zgodnie z zaleceniami

komendanta straży pożarnej

musiał być pokryty materiałami ogniotrwałymi, także jesteśmy już po

kompleksowym remoncie pokoju wychowawców, po remoncie klatki

i schodów, które również zostały pokryte

materiałami ogniotrwałymi.

We własnym zakresie wyremontowaliśmy i ogrodziliśmy

wszystkie sypialnie w internacie oraz kuchnie.

Stare zużyte meble udało nam się wymienić dzięki również wsparciu tutaj

Ikei z Reska, 3 sypialnie mamy

[...] urządzamy meble z ikei

natomiast duże wsparcie było na...

były meble też otrzymane

przez nas z domu wczasowego w Pobierowie, także tutaj

dostaliśmy dużo mebli

i dzięki temu mogliśmy właśnie rzeczywiście to wyposażenie tych pokoi

sobie troszeczkę zmodernizować.

I naprawdę powiem tak, że obecnie

dzieci wrócą do naprawdę zadbanych sypialni

zadbanych grup...

także wyposażenie jeżeli chodzi o sprzęt taki typowo techniczny, taki sypialniany to jest bardzo dobry.

Udało nam się zatrudnić Panią

na stanowisko kucharza, był duży problem przez pół roku szukaliśmy kucharza

i na chwilę obecną takiego kucharza mamy zatrudnionego.

Zatrudniliśmy Panią również do prac lekkich ponieważ jedna Pani odeszła na

emeryturę i też udało nam się tą panią zatrudnić. Duży problem mamy...

znaczy duży problem, to ja potem nawiąże do tego jeżeli chodzi o tutaj

o tym [...] przy szkole.

Jeżeli chodzi o wychowawców, mamy wykazane półtora etatu

wakatu wychowawcy, ale nie ma z tym problemu

ten problem zostanie rozwiązany w przyszłym tygodniu ponieważ dużo

podań już o pracę wpłynęło, jest

w kim wybierać i

dla [...] się nie będziemy borykać jeżeli chodzi o

[niezrozumiałe]

Jeżeli chodzi o...


Jeżeli chodzi o szkołę

to jak już Pan radny

Marian Maliński wspomniał, szkoła jest w tragicznym stanie

i jesteśmy w pogotowiu nadzoru budowlanego i nadzór budowlany

stwierdził kilkanaście uchybień

ale szkoła nie zostanie zamknięta w tym roku szkolnym

i nie wyłączona całkowicie z użytku

z uwagi na to że tak jak

chciałam wspomnieć, wykonaliśmy tam bardzo dużo prac bo w [...] jest dach wymieniony, także

nie cieknie, konstrukcja też budynku nie zagraża bezpieczeństwu dzieci, tak?

Tylko ten nadzór budowlany wskazał jeżeli chodzi o elewacje budynek jest siedzący.

Często jest zawilgocony, grzyb się pojawia.

My z tym grzybem walczymy, kupiliśmy osuszacze żeby osuszyć poszczególne sale lekcyjne.

Jak ludzie opuszczają salę to włączamy te osuszacze, także cały czas

jest ta bieżąca praca odgrzybiania i tego osuszania pomieszczeń

prowadzona, jesteśmy również po kontroli sanepidu i bhp

i tutaj są jakieś wskazania na wymianę mebli w jednej z klas, czekamy na te meble

one będą wymienione

do połowy września z uwagi na duży

okres [...], tak jak mówimy okres realizacji zamówień.

Jeżeli chodzi o szkołę to już

kolejny rok borykamy się bardzo duży problem, to jest wakat fizyka,

no ale w zeszłym roku fizyki ja uczyłam

no i w tym roku podejrzewam że ta spuścizna będzie również przeze mnie kontynuowana.

Jeżeli chodzi teraz o opał

to na chwilę obecną mamy zabezpieczony opał na 70 tysięcy złoty kupiliśmy już opału

dużo mamy drewna do palenia z uwagi na wywroty

Mamy stary park gdzie tam cały czas właśnie te wywroty drzewne trzeba

usuwać ze względu oczywiście dla Pana burmistrza gminy Gryfice

robimy to przy pomocy również zarządu dróg

powiatowych, które nam pomaga w wycince

również tych drzew.

Jeżeli chodzi o nawierzchnie mamy polbruk, polbruk też się tutaj udało nam

nieodpłatnie otrzymać od Pana

dyrektora Sławomira Gruszkowskiego dzięki jego uprzejmości

ponieważ zarząd dróg powiatowych dysponował całkiem dobrą kostką tą brukową

która była właśnie tam przy zarządzie wyłożona

i u was Pan dyrektor

użyczył nam tej kostki, także we własnym zakresie również ten

[...] położyliśmy bo tu internat, natomiast mówię szkoła to jest osobny rozdział

jeżeli chodzi o uchybienia, które nadzór budowlany wskazał to one mają być usunięte do

31 grudnia 2023 roku, także

obecnie będziemy dalej użytkować jeżeli chodzi o strefę dydaktyczną szkoły.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękujemy, czy jakieś pytania? Pan Grzegorz Burcza


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani przewodnicząca, wysoka rado

Pani dyrektor, to trzeba powiedzieć, że kilkanaście zastrzeżeń było.

To te, bo tam zawilgocenie, jakieś płytki coś, ale

jakie są najistotniejsze i czy Pani ma na przykład kalkulacje

kosztów, czy coś podobnego zostało zrobione?

(Renata Gródecka) To znaczy nie, jeszcze nie, jeszcze nie mamy

żadnych kalkulacji jakie koszty będą

tylko tak jak mówimy, jesteśmy po przeglądzie nawet sanepidu

i sanepid...

wskazał na ubytki w elewacji, a ubytki w elewacji są bardzo poważne

to jest tak jak mówimy że dach nie przecieka

sale lekcyjne są pomalowane bo to robimy

[...] one są one były pomalowane.

Sale lekcyjne, zarząd miał tylko zastrzeżenie grupowe wobec tylko jednej

klasy, pozostałe są wyposażone

w sprzęt

nawet na płaszczyźnie multimedialnej bo mamy również

pracownie TIK, mamy pracownie chemiczną z projektu też

bardzo dobrze wyposażoną i gdzie rzeczywiście

ja uczę chemii i możemy przeprowadzać [...] doświadczeń

natomiast ta klasa o której

gdzie były zalecenia sanepidu

także została pomalowana,

odświeżona i teraz czekamy na meble

[...] te meble tam będą wyposażone dla tych klas

(Grzegorz Burcza) Pani dyrektor, ja pamiętam jak byliśmy jeszcze w ubiegłej kadencji

tam z komisją, Pani już też tam była dyrektorem

i była taka historia że

praktycznie chyba każdy radny poczuł tam taki odór, taki fetor

On cały czas się utrzymuje?

(Renata Gródecka) Znaczy tak, my się nieraz czujemy

jakbyśmy byli

[...] dlatego że

zza okna

nie dopływ powietrza nieraz wynosi 80%

także nieraz mamy wrażenie że prowadząc zajęcia stoimy po szyje w wodzie, prawda

czyli.. ale klasy są[...]

wina to że było bardzo dużo okien drewnianych, teraz są

[...] powymieniane

i staramy się

dbać o ten budynek żeby on cały czas był

w tym rytmie grzewczym, nie wyłączamy często właśnie szkoły

na weekendy żeby tam właśnie ten budynek

[...] był ogrzany, także, znaczy...

(Grzegorz Burcza) A to dalej się utrzymuje z tego wynika?

(Renata Gródecka) Dlatego te osuszacze włączamy

dlatego... ale grzyba nie ma

(Grzegorz Burcza) A jak z oświetleniem sobie poradziliście?

(Renata Gródecka) a jeżeli chodzi o oświetlenie to za chwileczkę

jeżeli chodzi o oświetlenie były dokonane pomiary natężenia

oświetlenia przez Pana Zawadzkiego, obecnie

zmieniliśmy świetlówki

mamy elektryka w ogóle, konserwator jest elektrykiem

on stwierdził że te świetlówki spełniają normy, natomiast niestety on nie może nam powiedzieć jakiegokolwiek

odpowiedniego [...] oczywiście

i Państwo Wiśniewcy będą nam to natężenie mierzyć

(Grzegorz Burcza) A to Pani miała wiedze, że

to natężenie jest słabe i dzieci

po prostu...

(Renata Gródecka) Tak, bo wcześniej... (Grzegorz Burcza) Natęzają swój wzrok?

(Renata Gródecka) Wcześniej zwróciliśmy to wykonanie Panu Zawadzkiemu


Pan Zawadzki zmierzył, protokół opisał, prawda i nasz

elektryk-konserwator według tych protokołów zmienia

świetlówki i tak dalej w stosunku do tego

natężenia które jest wymagane.

Ale teraz on nie mając odpowiednich dokumentów zrobił to

ale teraz państwo Wiśniewscy będą znów mierzyć

natężenie, czy rzeczywiście te świetlówki które są zamontowane

spełniają normy.

(Grzegorz Burcza) Nie, nie to cały czas jeszcze... bo dla mnie

jest bardzo istiotne, tak. To jaka

wysokość tego natężenia była, tak bo wiemy

że tego rodzaju

placówkach przy [...] się to chyba nie zmieniło od 4 lat

A pani miała ile?


(Renata Gródecka) Ciężko mi powiedzieć, musiałabym mieć protokoły

(Grzegorz Burcza) Nie, to jest bardzo ważne, bo jeżeli przez tyle lat

(Agnieszka Mackojć) Im chodzi na protokole który Pani dostała

[...] to są informacje

spełnia albo nie spełnia

(Grzegorz Burcza) A, bo trójka jest tylko spełnia/nie spełnia

(Agnieszka Mackojć) Tak, dla tego Pani może nie wiedzieć


(Grzegorz Burcza) Niedobrze

(Renata Gródecka) ...Pana elektryka to my mamy protokół

ze szkoły z Płotów i on jest bardzo dokładny.

Mam jaki jest

tak, a jaki nie i ile powinien wynosić

różnica jest drastyczna

(Grzegorz Burcza) Bo mnie niepokoi w sumie ta...

ta informacja

[niezrozumiałe]

[...]

Generalnie cienko jest

w tamtych pomieszczeniach [...] pamiętam

(Renata Gródecka) Pominęliśmy słupek, prawda, ale będziemy mieć mieć to zrobione teraz


także tam jeszcze uwaga taka była

my nigdy nie mieliśmy oświetlenia nad tablicami


Prawda? Bo też Pani wskazała na to że powinno być oświetlenie nad tablicami

ale nie do tego, to teraz wymagałoby również remontu tylko że w tej sytuacji kiedy

tak jak mówimy, placówka tak właściwie

kwalifikuje się do kapitalnego remontu

czy jest sens w ogóle od ściany i tak dalej

(Joanna Duzinkiewicz) Stąd przychyliliśmy się do tak długiego okresu


(Agnieszka Mackojć) Jakieś pytania jeszcze?

(Grzegorz Burcza) Jeżeli o mnie chodzi to dziękuje

(Agnieszka Mackojć) Ja mam jeszcze pytanie ilu pracowników niepedagogicznych pani ma?

stricte chodzi mi o tych którzy malowali konserwator i kogo Pani tam jeszcze ma

(Renata Gródecka) To znaczy ja mam dwóch konserwatorów

-Bo... -To oni tego[...] dokonywali? -Tak

Znaczy jeden z nich, dlatego że drugi

przebywał na urlopie i właśnie ten konserwator który jest elektrykiem

on... znaczy to jest fachowiec który rzeczywiście

potrafi kabelki kłaść, to jest taki fachowiec jak ja to mówię wielokierunkowy

Ten Pan konserwator z kolei się zajmuje bardziej tym terenem zieleni

a że mamy dużo tego terenu zieleni więc

przycinanie, strzyżenie, koszenie

trawy i tak dalej.

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, dziękujemy Pani dyrektor.

Poprosimy jeszcze Pana dyrektora

ze szkoły z Płotów. Pana Wiesława Buchwała


(Wiesław Buchwał) Pani przewodnicząca, szanowni Państwo.


Zespół szkół w Płotach

w tym roku obchodzić będzie 75 lecie istnienia

uroczystości są przewidziane na 24 września.


Natomiast jeżeli chodzi o

sprawy związane z naborem, w tym roku

nabór wynosi 71 osób w 3 oddziałach


w technikum zawodowym, w zawodach

technik informatyk, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Łącznie w szkole będzie

po tym naborze 8 oddziałów i 209 uczniów


na dzień dzisiejszy.


To oczywiście wiąże się z

niedoborem kadry pedagogicznej

tam naprawdę były 2 oddziały zrobione na 3

i taki nabór zrobiliśmy.


Specyfika szkoły


zawodowej no powoduje że

zapotrzebowanie na nauczycieli zawodu

przypomnę informatyk, czy żywieniowiec

no i stawki jakie mamy zaproponować


no nie zachęcają w zasadzie do tego żeby

pozyskać jakiś nowych nauczycieli, w związku z tym no

że tak powiem jedziemy na oparach, wykorzystując

emerytów z

nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół.

W ten sposób po prostu funkcjonujemy.

[...] nie udało się pozyskać ani informatyka, ani

technologa żywienia


to nikt nie zdecydował się na pracę


na pełnym etacie.

tutaj no może

dla Pana Kazimierza Sacia zapytanie.

No, żyjemy

w sytuacji w której nauczyciel początkujący

dostanie od 1 września stawkę 3244 złote

przy stawce

wynagrodzenia zasadniczego minimalnego w Polsce 3100

więc myślę że tutaj jest odpowiedź jasna.


Praktycznie jeżeli chodzi o przygotowania nauczycieli, pozyskania nauczycieli to jest

zapaść.

i tego chyba prawdopodobnie nie da się w jakiś sposób

naprawić szybko bo to może trwać latami po prostu

Z tego co się orientuje, nabory na kierunki nauczycielskie są

na wyższych uczelniach praktycznie wstrzymane bo

nie ma chętnych.


To tyle no, druga odpowiedź, pracownicy administracji obsługi no

w zasadzie wszyscy

są na tej stawce wynagrodzenia minimalnego, ale

przypomnę że no przecież szkoła nauczycielem stoi i praktycznie

no wynagrodzenie nauczyciela początkującego

zrównało się z płacą minimalną, więc jest

tutaj tak sprawa wygląda.

Jeżeli chodzi o przygotowanie

bazy, to w zasadzie

słuchając tutaj moich przedmówców to

to nie ma co biadolić.

Są 2 problemy, pierwszy problem to jest

oświetlenie sztuczne sal


na które mamy decyzje że mamy uzupełnić to do wymaganej

wartości natężenia światła do końca 2024 roku.

Przez wakacje wykonaliśmy jedną

testową taką salę czyli po prostu... ponieważ mamy 17 jednakowych praktycznie

sali lekcyjnych, jedną postanowiłem

przygotować podczas wymiany oświetlenia na lampy LEDowe,

dołożenie oprawy nad tablicą

i wykonane pomiary

wykazują że to jest

jak najbardziej skuteczne. Koszt takiej operacji

[niezrozumiałe]

3700 chyba złotych

robocizna + materiał.


To jest ten pierwszy problem. Drugi problem dotyczy zaopatrzenia w wodę.

Tutaj też sprawa jest w toku

i zaopatrzenie w wodę

mieliśmy, dalej mamy z własnego ujęcia wody.


No niestety


suche [...] które się pojawiły powodują, że [...] wody

dosyć głębokie opady i pojawiły się problemy z

przekroczeniem norm [...], żelaza i innych [...]

no i są podejmowane działania

takie żeby po prostu


to ujęcie przejęła gmina, bo

zaopatrzenie wody jest

[...] na tyle na tej zasadzie dzisiaj jesteśmy.


Jeżeli chodzi o plan, w tamtym roku

ponieważ mamy to głównie na [...]

[..] kosztował, to znaczy mieliśmy

ofertę za 899 złotych

i dwa transporty takie przyszły, trzeci już był tym

firma się nie zgodziła na dostarczenie dlatego zerwała umowę.

Na dzień dzisiejszy


[...] u wytwórcy z certyfikatem niemieckim kosztuje

2700-2800 za tonę.

czyli praktycznie trzykrotnie więcej

a w tym roku planowane było 75 tysięcy na sezon

w tym roku 75 tysięcy będzie kosztował jeden placyk


czyli 25 ton. Jeżeli chodzi o zamek

to praktycznie, prawdopodobnie zejdziemy z ogrzewania całkowicie

[niezrozumiałe]

cła do dyskontów i jeżeli nie będzie możliwości to


jeden zasyp to jest 650 kilogramów

Wystarcza tylko tyle żeby tam ogrzewać temperaturę

rzędu 9-10 stopni.


I tyle.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuje, Pan Grzegorz Burcza


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani przewodnicząca, wysoka rado

pytanie do Pana dyrektora szkół, Panie dyrektorze.


Pierwsza kwestia.

To o tej wodzie to faktycznie, generalnie

większość z nas wiedziała, że

Pan jako... nawet tą wodę

dystrybuuje jakby na te sąsiednie działki

i z tego jeszcze szkoła czerpie zyski


-Jakie zyski? Trudno powiedzieć o zyskach -takie informacje [...] wypłynęły

Ja rozumiem że to nie po Pana stronie jest

staranie się o przekazanie dla gminy i tak dalej,

ale jeżeliby nie było tych

odbiorców to co? To wody by starczyło dla

placówki?

(Wiesław Buchwał) Trudno mi powiedzieć, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że

szkoła która była praktycznie poza miastem w tej chwili

[niezrozumiałe]

w tej chwili mamy sytuację taką, że

łącznie tam jest do sprzedaży

z tego co się orientuje 70 działek prywatnych + 40 gminy, 110


i każdy z tego co wiem, ponieważ ma wodę po tamtej strony regi

[...] swoją studnie

być może to jest przyczyną, ja w tej chwili nie mogę powiedzieć

wystarczy czy nie wystarczy

wymieniliśmy pompę bo od tego się zaczyna

to też koszt około 10 tysięcy złotych

ale no mnóstwo wody jest zrywane


2-3 razy powiedzmy w sezonie.

No i to powoduje że to zmętnienie po prostu, no występuje

(Grzegorz Burcza) Druga kwestia, Panie dyrektorze

Dla mnie naprawdę osobiście bardzo mocno

bardzo niepokoi, ja też jestem nauczycielem.

Wiele lat wstecz, zresztą teraz też niedawno

miałem okazje pracować w różnych szkołach

i też między innymi w Chrobrym

mam takich sytuacji, że

natężenie oświetlenia jest

niewłaściwe, kompletnie nie było, bo z tego co widziałem

jako tylko zwykły nauczyciel

na bieżąco Pani dyrektor zlecała te badania

przyjeżdżały ekipy, już nawet tam to 10 lat temu jak pracowałem tam pierwszy raz

i na wakacjach... podczas wakacji

zostały zmienione raz to prawo oświetleniowe, później po raz drugi, już nie mówię o

o jakichkolwiek zawilgoceniach czy tam o sprawach sanitarno-higienicznych i tak dalej

i tam kompletnie nie było tego rodzaju problemów

które mogłyby wystąpić.

Nawet ten czujnik natężenia

oświetlenia, to przecież nie są jakieś gigantyczne pieniądze.

Tam chyba niecałe 200 parę złotych

i można by było sobie samemu gdzieś tam to nawet sprawdzić, ale

od kiedy

Pan ma wiedze

że to oświetlenie było

niezgodne z normami, czy faktycznie od samego początku odkąd istniała szkoła?

(Wiesław Buchwał) Od zawsze, proszę sobie...


są dokumenty, ja co roku

występowałem o

w prawach budżetowych, czy w projekcie budżetowym na każdy następny rok.

To wymiana oświetlenia i malowanie pas.

W tej chwili technologia poszła na tyle, że praktycznie

nie wymieniamy już instalacji bo[...] więc nie trzeba jej wymieniać

a oświetlenia żarówek to

było to liczone jako wymiana instalacji jeszcze

w tej chwili o mocy

[...] LEDowych są z przepływem 15-20 watów więc

zupełnie spokojnie na tej instalacji wytrzyma, więc

w tej chwili wnioskuje tylko i wyłącznie o wymianę

tych progów oświetleniowych, natomiast...

(Grzegorz Burcza) Panie dyrektorze, ja chcę żeby Pan miał tą świadomość

[niezrozumiałe]

(Wiesław Buchwał) że kwestie... nie do

do projektu budżetu na każdy rok na

-i zarząd miał wiedzę o tym że oświetlenie oświetlenie nie działa -wszyscy państwo też mogliście

(Grzegorz Burcza) My nie mieliśmy takiej wiedzy bo zarząd nam nie przesyłał

(Wiesław Buchwał) I teraz kwestia jest tylko taka, że


w moim odczuciu to nie jest

sytuacja że tak powiem jakaś krytyczna, dlatego że

natężenia naświetlenia robi się o 2 w nocy, czy


pełnym zaciemnieniu, natomiast szkoła funkcjonuje od 8 do 15 w której

przy wystawie południowej i większych oknach niż są tutaj, po prostu

jest problem odwrotny, trzeba przysłaniać okna, bo uczniów

słońce i oświetlenie naturalne razi

w każdej klasie są założone tego typu przysłony na okna

jeszcze raz mówię, z praktyki naszej wynika, że

że problem jest w drugą stronę, tego

zbyt ostrego światła dziennego.

Natomiast no rzeczywiście, fakt jest faktem

że wymagania

prawda są takie, że natężenie oświetlenia sztucznego mają być takie i takie

Tylko że przypomnę, nie mierzymy przy pełnym zaciemnieniu który nie występuje w warunkach.


(Grzegorz Burcza) Nie wiem, Panie dyrektorze ja bym w ogóle w życiu nie

nie przyjął takiej koncepcji norm.

No jestem pod wrażeniem że Pan taką

linie obrony przyjmuje, że

oświetlenie zewnętrzne, że za mocne olśnienie i tak dalej to ja wszystko

rozumiem ale, to nie jest

nie wiem, jakiś wymysł i Polska norma

sobie wymyśliła to, że tak musi być, tak?

[niezrozumiałe]

[...] przewiduje że musi tak być, a przecież -jak musi być to będzie.

kurczę, nie zawsze mamy piękne słońce, tak? Mamy jesień, zimę

-No tak ale nie mamy ciemności zupełnej w dzień -Szybko słońce zachodzi

No jasne że nie mamy ciemności zupełnej, nie no taka linia obrony

powiem szczerze że mnie powala.

Powinno być 300 luksów, nie wiem ile tam było, czy 50 tak jak

w toaletach, czy 100, czy 100 parę.

No zdecydowanie za mało, tak?

i jeżeli było to od początku

ale ja rozumiem Pan występował

z tymi problemami

i niestety nie dostał Pan po prostu jakby...


(Wiesław Buchwał) Jeszcze raz mówię, że

-tak to wygląda -wystarczy mi ta informacja, dziękuje bardzo

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, proszę Pan Kazimierz Sać


(Kazimierz Sać) Nie, nie, nie znaczy

nie, nie, nie, dziękuje Panie dyrektorze.

To znaczy ja...

aha, bo Chrobrego nie ma dzisiaj.


Ja tylko pozwolę sobie


na pewną taką konkluzje, bo

wsłuchiwałem się uważnie co mówili dyrektorzy podległych

placówek oświatowych.


No i powiem szczerze że jestem...


nie wiem jakiego słowa użyć.


Może powiem tak że... -siebie nie urazić


Panie Chmielowicz, jak będę prosił żeby Pan się odezwał, to się Pan odezwie, dobrze?

[niezrozumiałe]


Państwo dyrektorzy

nie są w stanie powiedzieć

oczywiście nie z ich winy

czy są zabezpieczone środki na...

Rysiu nie śmiej się głupio, przynajmniej przy dyrektorach nie zachowuj się tak


Państwo dyrektorzy nie są w stanie odpowiedzieć

na pytanie czy są zabezpieczone środki na

nośniki energii.


Ja mam nadzieje że się odniesie do tego


człowiek który się śmieje.

Bo sprawa jest bardzo poważna, czy mamy

w budżecie zabezpieczone środki na

nośniki energii, to jest jedna rzecz.

Druga rzecz, jakby powtarzającym się...

Grzesiu.

Powtarzającym się problem który poruszają Państwo dyrektorzy są

niezbędne remonty.


Ja pamiętam, że

problem remontu zawsze funkcjonował w rolnictwie

ale wydaję mi się że w tej chwili on się

zdecydowanie nawarstwia i

brakuje tych środków.

Następna kwestia, której

zupełnie nie rozumiem dlaczego wszyscy lekceważą i nic na ten temat


ile puli się nie zastanawia, to są wasze podwyżki

wynikające z tej totalnej inflacji

i tak obserwując wszystkich radnych

no to w zasadzie, no patrze się na przykład na Leszka Stułę no to ma to w nosie.

I tak mógłbym wymieniać po kolei wszystkich

i wszyscy mają to w nosie -proszę za kogoś nie odpowiadać

a czemu?

(Agnieszka Mackojć) Proszę się ograniczyć do swojej wypowiedzi

(Marian Maliński) Bo ja nie mam tego w nosie -dobrze, dobrze

(Kazimierz Sać) Dobrze, no to o, fajnie

to może chociaż w ten sposób

zmobilizuje, bo z tego co słyszałem

padły deklaracje że podobno jakaś

druga plansza czy pula podwyżek ma

Być w powiecie i gdzieś ktoś mi się skarży.

Nawet teraz dostałem SMSa że

miała być i nie ma.

Tu Pan dyrektor z Płotów mówi, że

poziom wynagrodzeń nauczycieli jest

na poziomie w zasadzie najniższego wynagrodzenia, tak?

Niemożliwe są nabory.

To słuchajcie

zwracam się teraz do starosty, do przewodniczącego zarządu.


To idzie w jakimś bardzo niedobrym kierunku

delikatnie mówiąc.

Bo tu nie chodzi tylko o szkoły,

tu nie chodzi tylko o nauczycieli.

Tu generealnie


no co, tak wygląda jakby

ten powiat zaczął funkcjonować na zasadzie jakoś to będzie.

Może się uda, może się nie uda


i nie będzie padać to nie będzie ciekło przez dach.


Oczywiście to jest taka przenośnia


-Tak -A jak będzie słońce to będzie widno

A jak będzie słońce to będzie widno.


Ja złego słowa nie powiem na dyrektorów bo wszystkich dyrektorów znam.


I też nie będę udawał jakieś niewiniątko, czy też

twierdził, że

ja byłem jakimś nie wiem, super bohaterem


ale to co w tej chwili jest,

to co w tej chwili się dzieje, to jest...


Nie wiem, już dłużej żadnego słowa żeby Pani

Delikatna Pani przewodnicząca rady czasami nie

powiedziała, że przekraczam jakieś tam


dobre maniery i tony,

ale to jest....


O, Pan Leszek Stuła powiedział, że ja przeginam pałę.

O boże.


Nie będę mówił kto co przegina.


Ale to trzeba zrobić

Pani przewodnicząca

jakąś debatę na sesji najbliższej

co z wynagrodzeniami dla

pracowników, naszych pracowników.

A mi szczególnie oni są bliscy

bo w jakimś sensie przez 16 lat

byłem ich pracodawcą, oczywiście na skróty mówiłem.

A przez te 4 lata to


jakby się nikt nimi nie interesował.

Jest inflacja, jakaś tam inflacja

może jakoś dadzą radę, a może nie dadzą radę

(Agnieszka Mackojć) Panie Kazimierzu, z tego co wiem to temat jest

że tak powiem kolokwialnie w obróbce, także my...

(Kazimierz Sać) Chciałbym jako radny znać

tą dyskusję

i jak to pani powiedziała, na czym polega ta obróbka.

Bo ja myślę że to ta obróbka

[...] środków publicznych nie jest jakaś fajna.


To dobrze by było gdyby

gdybym też coś się dowiedział na ten temat, na czym polega ta

obróbka, bo na chwilę obecną

ta obróbka polega na tym, że w tym roku było bodajże 3%

podwyżki chyba, nie więcej.

Także uważam to delikatnie mówiąc za skandaliczne

Dziękuje

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje bardzo Państwu dyrektorom

za sprawozdania i odpowiedzi na pytania.

Państwo jeżeli macie takie życzenie, proszę z nami zostać

jeżeli nie, wiem jaki jutro jest dzień.

Momencik, jeszcze Pan Maliński

proszę powrócić

(Marian Maliński) Szanowni Państwo

[...] na dzisiejszym posiedzeniu

nie ma Pani dyrektor


liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego


to w zasadzie nominacje na pełne uznanie

z dniem jutrzejszym, ona złożyła sprawozdanie

że tak powiem z przygotowania szkoły na piśmie

jest u Pani przewodniczącej, ja bym chciał tylko poinformować tak

po naborze, więc w liceum Chrobrego


będziemy mieli 4 nowe oddziały

w tych 4 nowych oddziałów, w pierwszych klasach będzie

110 uczniów czyli łącznie będziemy

mieli 15 oddziałów i 363 uczniów.

Jeżeli chodzi również o

młodzieżowy ośrodek wychowawczy

imieniem Janusza Korczaka w Rewalu

również nie ma Pani dyrektor

bo nominacje Pani dyrektor otrzyma w dniu jutrzejszym.

W Pobierowie dnia jutrzejszego

będzie dyrektorem.

Mamy 3 nowe oddziały

9 skierowanych

chłopców. Łącznie na dzień dzisiejszy jest ich 33.


Także tyle jeżeli chodzi

o jakieś pytania dotyczące czy Chrobrego czy

[niezrozumiałe]

W Rewalu, to jeżeli Państwo macie pytania to

(Kazimierz Sać) Ale kto dyrektorem MOWu?


(Marian Maliński) Dyrektorem MOWu po zasięgnięciu

opinii rady pedagogicznej

MOWu, jednomyślnie

że tak powiem, dostała pozytywną opinie

nasza kandydatka, która jeszcze na dzień dzisiejszy

jest dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pani Joanna Szczudło

Również... -a w tym?

Również Pani kurator wyraziła

zgodę na to by Pani Szczudło przez

ten nowy rok szkolny pełniła

i była dyrektorem

młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Rewalu.

Jeżeli chodzi o...


-W Rewalu -Ja wiem ale

-w tym.. -w poradni

W poradni funkcja dyrektora będzie

pełniła dotychczasowa zastępczyni

i tam nie będzie, że tak powiem stanu

podstawowego uzupełniać

jeżeli chodzi o Chrobrego

zgodnie z

opinią pozytywną oczywiście, opinią rady pedagogicznej.

Liceum oraz pozytywną

opinią Pani kurator w zachodniopomorskiej

na funkcje dyrektora zostanie

powołana dotychczasowa Pani dyrektor, czyli Pani

Jolanta Folwarska

na okres 3 lat szkolnych.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, czy jakieś pytania?


Jeśli nie, jeszcze raz dziękuje Państwo dyrektorom.


Szanowni Państwo, przechodzimy do


Do widzenia, dziękujemy bardzo jeszcze raz


do realizacji punktu 3

(Stanisław Hołubczak) Gdzie drugi punkt, to chyba jeszcze nie wszystko


(Agnieszka Mackojć) Nikt już się nie zwrócił

(Stanisław Hołubczak) Bo widzę że jeszcze dwóch

jest na sali i nie składali informacji


Pani Agnieszka Mackojć i Pan Ryszard Maliński

(Agnieszka Mackojć) Ale to jest dyrektor [...] z Płot

[śmiechy]

To nie ten poziom

(Stanisław Hołubczak) No przygotowanie placówek

oświatowo-wychowawczych to o co chodzi

-Powiatu Gryfickiego. -Tu nie jest napisane.

-To u ciebie nie ma, u mnie jest -aa

[niezrozumiałe]

(Ryszard Maliński) U mnie jest wszystko w porządku, zapraszam

jutro godzina dziewiąta -a światło dobre masz?

(Agnieszka Mackojć) Tak samo zapraszam.

(Ryszard Maliński) Ja mam 100%, no byłeś

100% ledów

[...] niezrozumiałe

gotowe, wszyściutko

(Agnieszka Mackojć) szanowni Państwo, punkt trzeci

Sprawozdanie z prac zarządu powiatu Gryfickiego

bardzo proszę, czy są jakieś pytania do zarządu?

Tak? Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Odnośnie sprawozdania z prac zarządu mam jedno pytanie

do zarządu i jedno pytanie do


do osoby która nie jest członkiem zarządu

i tak poza

z wieloma informacjami które uzyskałem na komisji

pozostało mi jedno pytanie

które chciałbym właśnie zadać, powtórzyć na sesji.


Na zarządzie dniu 6 lipca

pojawiała się informacja że zarząd zapoznał się z pismem przewodniczącego

w NSCC Solidarność 80 i proszę o udzielenie wyjaśnień

to jest z dodatku z tytułu wykształcenia i regulacji płac


dla pracowników domu pomocy społecznej w Jarominie


zarząd zadeklarował że w miesiącu Lipcu zorganizowane zostanie spotkanie z dyrekcją,

pracownikami oraz zwązkami zawodowymi.

I chciałbym prosić tutaj o

o dodatkowe informacje, czy odbyło się takie spotkanie, jakie są efekty tego spotkania


(Agnieszka Mackojć) Panie wicestarosto, tak?


to pouczenie Pana starosty


(Ryszard Chmielowicz) Tak jak

2 razy wynikało w zarządzie

odbyły 2 spotkania

z pracownikami i ze związkowcami


Drugie będzie w [...] 35 Kościuszki

i ogłoszono to spotkanie


w ten sposób dotarli, którzy

w tym dniu byli na zmianie

w pracy.


Rozmowy dotyczyły

[niezrozumiałe]

w sprawach

kluczowych dla DPSu.

Gryfice i jednocześnie

ów rozmowy dotyczyły zaliczek płacowych


uzgodniliśmy że

po rozejrzeniu

budżetu, przystąpimy do kolejnego

spotkania na którym powiemy o możliwościach

wzrostu płac.

dla pracowników DPSów.

I mówię tu o argumentach. które

musiały zaistnieć żeby

te rozmowy były


[...] sformalizowany czyi mogło

podpięte pod

jakby...

wzrosty, to też liczyłem na to że

nasz profil rządowy wsparcie bo chodzi o Polski ład

[niezrozumiałe]

dochody powiatu z PITu

i CITu i teraz już łatwo też

mówiłem że pełną informacje.

W najbliższych dniach ma się odbyć posiedzenie

sejmu na którym

ogłaszały prace rządowo-samorządowe


na których między innymi

mówiono o złej kondycji finansowej samorządu,

szczególnie samorządów powiatowych.

I już jest przygotowanie projektu ustawy

który będzie

dyskutowany w sejmie

3 września jeśli się nie mylę

odbyło się posiedzenie i tam

[...] podpisywali projekt

ustawy wzmacniającej finanse powiatów.

W tej i w jakim

to zakresie, między innymi to co tutaj Pan Sać wnosił o tych

efektywności energetycznej

czyli ciepło i energia elektryczna, w jakim miejscu jesteśmy, ile to będzie kosztowało

bo też jeszcze tego nie wiemy do końca, bo

ta grupa zakupowa, która

prowadzi za nas

dla powiatów i gmin przetargi na

zakup tych nośników energetycznych, też to w trakcie opracowywania.

Dzisiaj też jeszcze nie mamy pełnej kalkulacji dotyczącej właśnie tych nośników.

I w związku z tym, że rząd również zdaje sobie z tego sprawę, że

te nośniki energetyczne mocno wzrosły.

Mówi się o 400%, tak? No to

a wzrośnie znacznie wyższy tutaj jak podawał

dyrektor, że 900 złoty za

tonę, dzisiaj 2700, 2800 to trzykrotnie nawet jeżeli chodzi o

opał, węgiel i jeśli mówiło się o

osobach fizycznych rzecz prawda tą dopłatę zrobi i do tego to

w równie trudnej sytuacji są samorządy.

I to nie jest tajemnica -Panie starosto, a jak solidarność głosowała?

i tego... solidarność?


Mówisz o DPSie? -tak

Niby zakończone rozmowy, to jeszcze będziemy

Na ten temat rozmawiać, solidarność ustaliła, związkowcy

(Stanisław Hołubczak) [...] zarządu a nie na posiedzeniu sejmu, kurczę

(Ryszard Chmielowicz) Ale to jest wszystko związane z

z możliwościami powiatu, jeżeli...

(Stanisław Hołubczak) jakie ustalenia w związku z

ze spotkaniem z solidarnością z Gryfic i

z DPSem w Jarominie.

(Ryszard Chmielowicz) Dostaliśmy analizy płac

i wynagrodzeń w DPSach

opracowujemy teraz możliwości powiatu

w kwestii wzrostu płac tych jednostek.

We wrześniu jeśli możliwości pozwolą na

bo nie wyobrażam sobie żeby nie można było

tego zrobić, musimy to zrobić bo to chyba jest jasne dla wszystkich

w kwestiach w takim zakresie, we wrześniu i gdyby

i umówiliśmy się że podwyżki

niezależnie od tego czy one będą czy

sfinalizują się we wrześniu, czy

w październiku, to od pierwszego lipca

czyli od półrocza będziemy zwiększać

wynagrodzenia pracownicze

wyrównają.

(Stanisław Hołubczak) I we wrześniu następne[...] -tak

Dobra dziękuje, więcej nie...

tych punktów bym chyba więcej nie pytał

(Ryszard Chmielowicz) W projekcie jeszcze powiem jaka kwota

które chciał... w projekcie ustawy.

W projekcie ustawy minimalnej

wybrana, bo to też żeby obrazowo, żeby pokazać jaka kwota

może wpłynąć do budżetu.

i myślę że... bo nie mniej, jest podane, że nie mniej

6 milionów, prawie 100 tysięcy, tak 6 milionów 100 tysięcy

nie mniej niż.. -dla każdego powiatu -minimum

-DPSu -W przypadku powiatów -trochę słabo

6 milionów 77 tysięcy 607 o taka

propozycja.

to jest wyrównanie do tych -na płace na dowolny cel praktycznie

-na dowolny cel -może być dowolny cel, tak jest

-na nośniki energii[...] -ze względu na zwrot kosztów

(Ryszard Chmielowicz) funkcjonowania między innymi do względów energetycznych

i nośników energii.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze ktoś jeszcze? Tak? Panie Stanisławie?

(Stanisław Hołubczak) Jedno pytanie i tutaj pytanie nie do zarządu

a do Pani przewodniczącej.


Znalazłem sprawozdanie z prac zarządu wniosek Pani przewodniczącej rady powiatów

o dodatkowe środki do budżetu rady powiatu.

Na jaki cel? Nie wiemy

(Agnieszka Mackojć) To co mamy na sesji, to co kupujemy

wodę, ciastka, kawę -3 tysiące?

to jest już...

Budżet mieliśmy w ogóle mniejszy o 44% nie o 20%.

Nie mieliśmy prawie żadnych środków

[niezrozumiałe]

(Grzegorz Burcza) Zaciskać pasa i[...]

(Agnieszka Mackojć) Oby, znaczy za miesiąc może kolejny


(Grzegorz Szafrański) Te ciastka i tak oddamy osobom po gminie więc

[...]

(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca w takiej sprawie mój wniosek jest taki, aby ograniczyć

wydatki rzędu 3 tysięcy złotych na organizację jedną sesję

jednej sesji na 2 albo na 3 miesiące to przesada

(Agnieszka Mackojć) [...] to Pan Kazimierz zażartował


(Stanisław Hołubczak) A ja nie żartuje. Wnioskuje żebyśmy jako radni zrezygnowali z tego poczęstunku

(Grzegorz Burcza) Dokładnie tak

(Stanisław Hołubczak) I nie wydawali tych 3 tysięcy na

zbędne rzeczy.

(Grzegorz Burcza) To może byśmy to przegłosowali?


(Kazimierz Sać) A może przegłosujmy żeby pracownicy podwyżki?

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuje, proszę Pan Grzegorz Burcza


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani przewodnicząca, szanowni Państwo, dziękuje serdecznie

na stronie drugiej, gdzieś zresztą

[...] nie sposób odnieść wrażenia

że zarząd formułując swoje sprawozdanie

jakby cały czas gdzieś

podpiera kontrolami zewnętrznymi czy to właśnie z sanepidu czy to ze straży pożarnej

i jakby to od nich było niezależne, ale dzisiaj przy

sprawozdaniu chociażby naszych dyrektorów dowiedzieliśmy się

chociażby od dyrektora z Płotów, że jednak

corocznie do urzędu składał wnioski chociażby o to oświetlenie nieszczęsne

do tego jeszcze wrócę.

Ale tutaj, czyli no zarząd ma tą wiedzę, ma tą świadomość i informował nas o tym i to przykro

bo to jest chyba dużo ważniejsza rzecz niż właśnie gdzieś wydawanie

życie ponad stan i rozdawnictwo.

A to jest chyba dużo ważniejsza rzecz że

dwie sprawy przeciwpożarowe, oświetlenie, spadające tynki.

Tutaj jest kwestia, decyzja komendanta powiatowego straży pożarnej


dotycząca budynku młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Wanierowie, termin wykonania do

30 czerwca i tak dalej, zarząd zdecydował przygotowanie [...] kosztorysu

czy już mamy ten kosztorys i on opiewa na jaką kwotę?


Te sprawy przeciwpożarowe miałby być, czy Pan starosta mógłby się wypowiedzieć.

Mamy wiedzę...

(Marian Maliński) Nie, no to co Pani

co Pani dyrektor przed chwilą reperowała

(Grzegorz Burcza) Ale ona nie mówiła o [...] tylko mówiła

o badaniach sanitarno-higienicznych i oświatowych -nie, nie. nie

(Marian Maliński) Mówiła dokładnie o wyłożenie

materiałami ogniotrwałymi, klatek schodowych

przejść i tak dalej i tak dalej, i to zostało wykonane


(Grzegorz Burcza) Według tego kosztorysu to kwota wynosiła ile?

(Marian Maliński) No w tej chwili

(Kazimierz Sać) Chyba 4 miliony

Marian Maliński

nie chcę strzelać, ale to właśnie chodziło o to

żeby te przejścia

(Grzegorz Burcza) Mi chodzi o kwotę, jakie to są pieniądze, bo

cały czas zmierzamy do tego, że to są

pieniądze, które są wydawane jakby

na bieżąco powinny być zaplanowane.

Bo mnie Pan właśnie dyrektor bardzo zmobilizował

Pan Buchwał, że składa właśnie takie wnioski i w zapotrzebowaniu to jest

A dlaczego zarząd się do tego nie ustosunkowuje rok do roku.

Nagle jak

nadchodzi kontrola, stwierdza że jest źle

a wszyscy wiedzieli że jest źle, poza radnymi bo radnym się tego nie przekazało

no to nagle bomba pach, trzeba wyciągać pieniądze z kieszeni.

(Marian Maliński) U Pana Buchwała w szkole

oświetlenie, to jest to oryginalne oświetlenie, które zostało zamontowane

w 1976 roku jak szkoła

została oddana do użytku.

I od tamtego okresu oprócz wymiany żarówek

przepalonych, nic nie było robione.

(Grzegorz Burcza) Tak, ale w 2004 weszliśmy

do unii i jakoś wszystkie szkoły

potrafiły się zmobilizować i od tego

momentu dyrektywy unijne nakazujące

wprowadzenie [...] i tak dalej,

jakoś się mobilizowały i to robiły.

Powiat przespał ten moment od 2004 do 2022? Tak?


No to jest ten żal i ból,

tak? Ja wiem że jeszcze powiatów nie było w pewnym momencie, ale

no dobrze, tutaj tego kosztorysu się nie dowiemy, nie ma sprawy.

Czyli tutaj sprawa już zamknięta, wykonana.

(Marian Maliński) To znaczy nie panie Grzegorzu.

Odpowiem na piśmie, no bo co ja powiem w tej chwili

powiem że 50 tysięcy jak tam może wyszło 34 tysiące.

(Grzegorz Burcza) Dobrze, będę oczekiwał na piśmie.

Podobna kwestia, czyli też Pan na piśmie w takim razie,

ze strony 7

która też mówi o Wanierowie i


zarząd zwrócił się do wydziały nieruchomości, o podjęcie działań mających na celu

skosztorysowanie tego remontu tej szkoły, jaka wyszła to kwota

to też, mamy wiedzę? Czy nie mamy? Czy trzeba będzie czekać na piśmie?


(Marian Maliński) Też odpowiem na piśmie bo to jest...

-Dobrze. -...rejestracja budynku.


(Grzegorz Burcza) A, czyli to jeszcze nie skończone, okej.


Dobrze, to sobie odhaczyłem.


Strona 9. Proszę mi tylko przypomnieć, bo

patrząc na poprzednie materiały, centrum obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych


W którym będzie miała powierzone stanowisko Pani Byczkiewicz

To jaką funkcje będzie pełniło? To jest jakby nadzór

tym jednym domem dziecka w dwóch budynkach?

Czy to jeszcze rozszerza jakby kompetencje?


Bo co to w ogóle był za twór, bo...

(Agnieszka Mackojć) Pan wicestarosta

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli można

widzę że się nie odpala, ale będę mówił głosem doraźnym.

To jest jedno stanowisko, Pani Byczkiewicz zarządza w tej chwili

dwoma obiektami które są na odrębnych

działkach i w związku z tym mamy takie centrum, które

przygotowuje i obsługuje obydwa obiekty, to jest dyrektor nad tymi dwoma

obiektami, tam innych dyrektorów w tych dwóch obiektach, są tylko wychowawcy.

To jest ta sama kadra tylko rozłożona na dwa odrębne obiekty.

(Grzegorz Burcza) Okej, czyli stworzyliśmy taką nową jakby nazwę, centrum...

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, jest jedna baza która obsługuje te 2 obiekty

[niezrozumiałe]

[...]


(Grzegorz Burcza) Dobrze, kolejne pytanie strona...

już się wyłączyło.

halo.


(Agnieszka Mackojć) Proszę wcisnąć

(Grzegorz Burcza) Kolejne pytanie ze strony 10

rozpatrzył wniosek głównego specjalisty

do spraw programów operacyjnych starosty

w Gryficach o zmniejszenie zatrudnienia o jeden etat

specjalista [...] projektowym, zarząd kiedyś

w związku z utworzeniem nowego wydziału w starostwie

to jest wydział działań strategicznych, środków zewnętrznych i inwestycji

wydział tworzą pewne osoby aktualnie zatrudnione.


Moje pytanie nasuwa się takie.


Jeżeli ktoś składa wniosek że potrzebny jest specjalista,

ja nie znam tej osoby która złożyła ten wniosek

ale twierdzę że faktycznie zrobił to po rozpoznaniu, po rozeznaniu,

mając na uwadze to że faktycznie

powiat tak naprawdę tylko realizuje

to co rząd mu podpowie

i realizuje inwestycje związane z Polskim ładem

[...] rozwoju dróg i tak dalej

a sam jakby nie potrafi pozyskać środków zewnętrznych

czyli przydałoby się w mojej ocenie żeby był jakiś specjalista, który będzie

umiejętnie wyszukiwał środki zewnętrzne

to na jakiej podstawie powiat, jakby

odmówił zatrudnienia tego specjalisty?

Gdzie wydaje mi się że właśnie, bardzo jest potrzebny taki specjalista.


Kto zajmuje się jakby teraz tym

problemem, bo tu jest napisane że nie widzi potrzeby zwiększenia zatrudnienia

a osoby aktualnie zatrudnione w starostwie

tworzyć będą ten dotychczasowy wydział.

To kto jest w tym wydziale

i dlaczego uznaliście Panowie

że kompletnie się to nie

kalkuje, a no powiem niestety brutalną prawdę taką, że

do tej pory pokazaliście, że potraficie zatrudniać

pracowników chociażby, przypominam sobie [...] Rewalu

na stanowiska kompletnie

nieuzasadnione, tak, gdzie wydaliście duże pieniądze

na utworzony etat pod człowieka, było to bardzo niegrzeczne

mówię o Panu [...] w mowie chyba, tak?

Teraz już nie jest potrzebny, nie jest zatrudniony

a tutaj jak jest potrzeba zatrudnienia,

a już nie chcę wspominać o świętej pamięci,


Ale przypomnę, bo to też

bardzo ważny temat, o świętej pamięci Januszu [...], który

też miał jakiś specjalny etat stworzony.

Miał wykonać świetną robotę, monitoring wszystkich dróg

ja już prosiłem na poprzedniej sesji o to właśnie, żeby przekazać

Tą jego pracę, żeby pokazać radnym jak wyglądają jakościowo te wszystkie drogi.

Okazuje się tego stanowiska już teraz chyba najprawdopodobniej nie ma.


Ale trzeba było stworzyć ,bo.

Ale tutaj trzeba stworzyć, takie stanowisko, w mojej ocenie, bardzo, bardzo ważne.

Zarząd podejmuje decyzje że nie i sobie sam poradzi.

To proszę o uzasadnienie.


(Agnieszka Mackojć) Proszę Panie starosto


(Ryszard Chmielowicz) Do tej pory


Takie stanowisko było, ale ono funkcyjnie funkcjonowało.

Było...

Pan Tomasz [...] który prowadził między innymi jeszcze

w wielu punktach

informacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych.

Ten projekt się skończył i został

pracownikiem tylko i wyłącznie starostwa powiatowego.

Z automatu ma znacznie więcej czasu na to, żeby

zajmować się zadaniami tylko powiatu

po to jest tworzony ten wydział żeby, trzyosobowy skład

mógł realizować potrzeby w tym zakresie

starostwa powiatowego.

[Pracownicy wydziału] tworzą ten zespół.

Który zajmował się będzie właśnie

pozyskiwaniem środków, albo informacjami

o ośrodkach zewnętrznych, jak również

zadaniami inwestycyjnymi

w powiecie Gryfickim w zakresie Pani [Pracownik wydziału] będą między innymi

obowiązki, koszty rysowania przedsięwzięć i przetargi

Pani [pracownik wydziału] także ten zespół

w tym składzie jest


wystarczający do pomocy, zawsze możemy

pozyskać osoby z powiatowego urzędu pracy

do tej pomocy tak zwanej administracyjnej, żeby

te osoby mogły się zajmować pracą merytoryczną

i na ten czas, na tą chwilę

nie ma potrzeby rozszerzania tego składu, jeśli

się okaże, że


nie będą w stanie podołać takim obowiązkom, które

tutaj zarysowano w zakresach

no to będziemy się wtedy zastanawiać

w celu pozyskania i jaki wycinek trzeba będzie wzmocnić.

Na ten czas nie widzę takiej potrzeby

zwłaszcza, że mówimy tutaj o potrzebie wzrostu wynagrodzeń, a nie

rozszerzaniu.

Też jest to prawdą, że pracownicy są

dociążani, że w tym zakresie obowiązków

nie brakuje im obowiązków, ale

no taki jest kierunek, żeby

ci, którzy zarządzają pewnymi wycinkami byli merytorycznie do tego przygotowani i

potrafili wykonywać te zadania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to

będziemy się nad tym zastanawiać.

Na ten czas po tych analizach wszystkich i przygotowaniu im zakresu obowiązków

nie widzę z zarządem takiej potrzeby

rozszerzania ich składu.

(Grzegorz Burcza) Okej, czyli główny specjalista do spraw

programów operacyjnych to jest to samo stanowisko co zajmuje Pan

-Mariusz

aha, to tak [...[ okej

(Marian Maliński) Tylko do tej pory było tak że

Pan [...] i zespół którym

on kierował to był chyba czteroosobowy.

On był finansowany z takiego programu

wojewódzkiego przez marszałka. Ten program się zakończył


marszałek wycofał pieniądze

no i się okazało, że chcecie

no to finansujcie, kosztuje to tam 800 tysięcy złotych

rocznie i sobie finansujcie.

Więc doszliśmy do wniosku, że w związku z tym,

że Pani inspektor mająca uprawnienia budowlane

prowadząca wszystkie inwestycje, nadzorująca wszystkie inwestycje.

czyli Pani [pracownik wydziału]

jest przylepiona do wydziału nieruchomości.


To co mają inwestycje

wspólnego z nieruchomościami. Jej

dyrektorem, czyli

bezpośrednim przełożonym

jest Pani Korczyńska

dyrektor wydziału

(Kazimierz Sać) No ale kto taki mądry tam ją wsadził

(Marian Maliński) No ja nie będę dochodził Panie Kaziu

Ja tylko mówię jak jest -Siedzi obok Ciebie, to wskaż palcem

Jedna osoba bardzo ważna.

Jedna bardzo ważna osoba od inwestycji

Siedzi gdzieś tam w wydziale na ulicy dworcowej.

Pana [...] pracującym w zespole

usług u marszałka, bo marszałek wywnioskował

siedzi tu, ale zajmuje się

czymś innym, dlatego się pytam ile pozyskaliśmy dla powiatu

[niezrozumiałe]

Ale ona jest [niezrozumiałe]

Trzeba osoba, Pani [pracownik wydziału] teraz

prawdopodobnie jest wysyłane pismo bo wyszła za mąż.

Zajmuje się przetargami

więc to też pasuje do tego, żeby stworzyć jeden wydział

bo się inwestycje rozpoczyna od tego, że pierw jest

pomysł, rada to akceptuje, później jest montaż

finansowo-księgowy, czyli zdobywanie środków

zewnętrznych [...] później są

przetargi, czyli wybranie wykonawcy

i później przejmuje to Pani

dyrektor do spraw budownictwa

(Grzegorz Burcza) Okej, ale z jakiegoś powodu Pan dyrektor

zaproponował że jeszcze jedno stanowisko jest potrzebne

(Marian Maliński) A, tak. Pan dyrektor zaproponował

że jeszcze mu jest kolejne stanowisko potrzebne

bo będzie w jego, nie wiem, mniemaniu

będzie dalej wykonywał to co, że tak powiem, będąc

pracownikiem wojewody, do tej pory niby wykonują.

A my uważamy, że

po prostu ze względu na to, że ograniczamy środki na wynagrodzenia,

ograniczamy ilość etatów, tworzymy jeden wydział

wspólny wydział, gdzie będzie dyrektor tego wydziału, będzie

tym wydziałem kierował

zostaną według potrzeb ze dwie osoby

jako pomoc administracyjna do rzeczy administracyjnych

będą od początku do końca odpowiadali za


remonty, inwestycje, rozbudowy, przebudowy i tak dalej i tak dalej

a dzisiaj to tak, no

[...] za jedno odpowiadała

a nie, ona tego nie, ona niewinna

ona tego nie robiła, tamta Pani za co innego mówi

a co ja miałam zrobić jak oni mi nie dali

wszystkich materiałów i tak dalej i tak dalej.

A dzisiaj będzie jeden dyrektor, dyrektor będzie odpowiadał przed

Panem starostą, czy przed zarządem, od początku do końca

za każde zadanie które realizujemy.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje Panie Marianie, Panie Grzegorzu

Jeszcze jakieś pytania? Tak, jeszcze dwie kwestie tylko

(Grzegorz Burcza) Strona 15, wiemy już o tym, że został wygrany przetarg

spotkaliśmy się właśnie z przedstawicielami [...]

Ja bym ostatnio na tym odcinku Gryfice-Rotnowo tam się jeszcze nic nie zaczęło

[niezrozumiałe]

(Waldemar Wawrzyniak) Startują teraz po wakacjach

bo chodzi o to żeby nie blokować ruchu[...]

Od września będą... -czyli po wakacjach dopiero startują?

od września

(Grzegorz Burcza) Okej, bo temat wycinka pobocza to po naszej stronie?

(Waldemar Wawrzyniak) To była przygotowana wcześniej

(Grzegorz Burcza) A mi się [...] to dlaczego wykonawca jeszcze tego nie...

(Waldemar Wawrzyniak) Teraz we wrześniu, ostatnio [...] w Prusinowie

(Grzegorz Burcza) Ostatnia kwestia na stronie 20, taka ciekawostka

ja z tego co pamiętam, to takie szumy

były deklaracje, to bardzo kosmiczne pieniądze kosztowały te roślinki

reklamowe usytuowane w pasie dróg powiatowych.

A my teraz tak lekką ręką je oddajemy dla gminy za złotówkę

nie chciałby się Pan starosta do tego odnieść o co chodzi?

(Ryszard Chmielowicz) Sprawa jest tutaj jasna bo

raz, w miarą kategorii dróg, ulic w mieście

te nośniki znalazły się

w bazach drogowych tych ulic, które zmieniły kategorie z ulicy powiatowej

z drogi powiatowej na drogę gminą -ale ktoś te ulice przekazał, nie?

I to jest infrastruktura towarzysząca, jeżeli infrastruktura

w pasie drogowym istnieje, to jest tak zwane zajęcie pasa drogowego i związane z tym

opłaty, więc żeby uniknąć opłat, które

są niemałe, a podejrzewam że nawet większe niż dochody, które

mogą z eksploatacji tych

urządzeń przynosi, w związku z tym zasadnym jest, żeby przekazać te nośniki

dla gminy Gryfice.

Zabezpieczymy też własny interes, że

będziemy mogli z tych nośników

w miarę potrzeby korzystać, na potrzeby promocji powiatu i

zadań realizowanych przez powiat.


(Grzegorz Burcza) [...] żeby nie wymontować i

wstawić tak jak z resztą

wymontowano przy bibliotece, tak? Publicznej w Gryficach

i wstawiono je w inne miejsce, a ilu to dotyczy tych budowli?

[niezrozumiałe]

(Marian Maliński) 6

w Gryficach 2, w Płotach 2, w Trzebiatowie 2

(Kazimierz Sać) Jakie 2 Marian

-No tak -Tak?

Natomiast dlaczego

my nie chcemy ich demontować?

Dlatego, że akurat te

(Ryszard Chmielowicz) Jak zdemontujemy to nie postawimy

bo jest to niezgodne z obowiązującymi [...]

(Marian Maliński) [...] oceny rzeczoznawcy one są

w bardzo dobrym stanie, to jest po pierwsze

a po drugie, jeżeli się nie mylę, w zarządzie dróg

powiatowych, jeszcze takich billboardów niewykorzystanych,

niezamontowanych mamy jeszcze 5 albo 6


które leżą na stanie, do wykorzystania

(Ryszard Chmielowicz) Kazik powinien wiedzieć

(Grzegorz Burcza) 60 tysięcy to kosztowało, tak?

(Kazimierz Sać) Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz

(Ryszard Chmielowicz) Te nowe które są...

(Marian Maliński) Jeżeli przekazaliśmy gminom

popsute drogi i za przeproszeniem

niemądre gminy przejęły to

i nie daliśmy im żadnych pieniędzy i sami żeśmy to mówili

nie dajemy pieniędzy bo nas na to nie stać, tak? Daliśmy dziurawe ulice,

no to dajmy im za złotówkę chociaż

dobre tablice reklamowe

(Kazimierz Sać) Marian poczekaj, bo ty lubisz tak wygładzać

to Panie Grzegorzu to trochę inaczej.


Powiat przekazał, nie będę wskazywał palcem kto to wymyślił.


W skrócie mówiąc wcisnął ulicę nie tylko w Trzebiatowie, Gryficach i tak dalej.


I po jakimś czasie powiat się zorientował że wcisnął ulice

te na których stały billboardy


Zanim się zorientował, gdyby przeliczyć zajęcie pasa drogowego

to kupę kasy trzeba by zapłacić gminom

za zajęcie pasa drogowego no bo przekazał ulice,

ale zapomniał że na tych ulicach

stoją billboardy które są własnością

powiatu i obciążają zajęcie pasa drogowego, tak?


No i żeby wybrnąć z tego, to

przekazali to

dla gminy za złotówkę.

Marian mówi że 2 billboardy, jakie 2 billboardy?

To jakbyśmy policzyli te billboardy

czyli nie wiem, podwiejska,

koło sądu to jest 3 Maja, później sportowa

i tak dalej i teraz nie pamiętam [...]

oczywiście, później ta na nowy świat co wchodzi

i jak ona, ta poprzeczna też -Morska?

(Marian Maliński) Ja widziałem w Płotach

[niezozumiałe]

(Kazimierz Sać) I pasy.

(Ryszard Chmielowicz) I jeszcze jest inna informacja, więc

dopiero będziemy...

(Kazimierz Sać) Chyba z 7 czy 8

(Ryszard Chmielowicz) ale [...] musi odpowiedzieć sobie

przekazywanie pasów drogowych nie jest również związane z przekazaniem

powinno tak być, że w protokole [...] i to trzeba uzupełnić i

[niezrozumiałe]

(Joanna Duzinkiewicz) Ale jak się sprzedaje tam to się nie zawsze[...]

(Agnieszka Mackojć) Proszę, Panie Stanisławie

(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca, wysoka rado.

Ja chciałbym tutaj jednak sprostować

pewne rzeczy, Marian powiedział, że niemądre gminy przejęły

a to nieprawda, pamiętamy spory


między radnymi przede wszystkim i na komisjach i na sesjach

co do dróg, które miały być przekazane do gmin, więc to nie było tak

że gminy przęjęły dlatego że chciały. WIadomo,


ustawa kaskadowa pozwala na przekazanie, co nie znaczy,

że powiat musiał przekazać, ale przekazał.


Doszło do porozumienia w Gryficach, które drogi miały być przejęte i

zapewniam Państwa, że nikt

nie ustalał dróg, które

zostały przejęte przez gminę Gryfice z punktu widzenia billboardów,

w ogóle nie było o tym mowy.


Więc, uzasadnienie to, że powiat przekazał dla gmin

billboardy albo drogi

z tego względu że gmina chciała wzbogacić z powodu billboardów jest

absolutnie bezpodstawne. -Nikt tak nie powiedział.

Nikt tak nie myślał przy ustalaniu

dróg do przekazania, nikt nie kierował, przynajmniej ja ze swojego punktu widzenia

mogę zapewnić że nikt nie kierował się billboardami.

Zupełnie inne sprawy były brane pod uwagę

i dyskusje które doprowadziły do takego efektu, uważam, że

były bardzo uzasadnione i sprawa

przynajmniej przekazania dróg dla gminy Gryfice powiedziałbym, że

jest sukcesem jednej i drugiej strony.

Także billboardy nie miały tutaj w tej dyskusji

żadnej roli.

(Grzegorz Burcza) Ja miałem jeszcze ostatnie pytanie, tak?

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, tak

(Ryszard Chmielowicz) Ja nie wiem czy warto wracać do tych ulic

kiedy mówiliśmy definicje kategorii

drogi powiatowej, co to jest droga powiatowa, że kiedyś

powrzucano i [...] okej -Ale uzgodnieniem, ale

(Stanisław Hołubczak) Sukcesem jest to że udało się uzgodnić

(Ryszard Chmielowicz) Dokładnie tak

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo, ostatnie pytanie

(Ryszard Chmielowicz) Raz była propozycja

z powiatu, drugi raz

to propozycja była z gminy, więc taki tutaj

konsensus utworzono, czy wypracowano.

(Grzegorz Burcza) Na samym końcu sprawozdania jest

trzeci ten... wihajster.

Mówi o tym, że poseł na sejm [...]

poprosił o wynajem 4 właśnie tablic reklamowych, czyli to

chodzi o te właśnie billboardy?

Co to za poseł i w jakim celu chciał wynająć te 4 tablice, to jakaś tajemnica jest? Bo

nie ujawniamy tego posła i nie ujawniamy celu.

Jak to wygląda? Bo Pan starosta zszedł.

Bo na kampanie społeczne był problem żeby udostępnić


billboardy a na Pana posła -[...] gdzie był problem?


był, był, bo jak policzono 100 złoty za dobę no to był.


(Kazimierz Sać) Ale za jaki okres do wynajęcia przez tego posła?


-A tu nie jest napisane. -Nie wiadomo, nic nie wiadomo.

(Grzegorz Burcza) Dla tego chcę usłyszeć

informacje [...] wniosek, tak?

Na rok, czy na 5 lat, prawda?

(Kazimierz Sać) To jest istotne pytanie, czy

faktycznie Państwo go w... z trwale związanym tym, że

pasie billboardami to

te billboardy są własnośią

gminy czy powiatu? Ja na to pytanie nie odpowiem.

(Joanna Duzinkiewicz) Zarząd jest w trakcie przekazania, przepraszam że [...]

-A, w trakcie. -W trakcie. -Tak, jeszcze nie zostały przekazane.

[niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Dokładnie tak

wystąpił z takim wnioskiem

dla wolne billboardy

cały czas wyczekiwaliśmy wniosków i ich wykorzystania

i zgodnie z ceną, jaką

przewiduje regulamin dla tego typu nośników

i zgodnie z tymi

(Grzegorz Burcza) Czyli jakiemu posłowi?

(Ryszard Chimielowicz) Pan Artur Łącki

wystąpiłem z wnioskiem o wynajęcie 4 billboardów.

(Grzegorz Burcza) Na jaki cel, na jaki okres i za ile?

(Kazimierz Sać) Lansik, z tego co...

(Marian Maliński) Znaczy, z tego co pamiętam

za 14 tysięcy, a cena

chyba jednej strony billboardu to jest 10zł dziennie i ta cena jest

stosowana dla wszystkich, bez wyjątku, czy na cele jakieś.

Ewentualnie chyba tam jest, że zarząd

jeżeli to jest cel, jakiś tam, że tak powiem

ogólnospołeczny to może z tej opłaty zwolnić i tak dalej.

Natomiast cena jest z regulaminu chyba

10 złoty za stronę dziennie i tyle


(Grzegorz Burcza) Nie rozwijamy tematu już, dobrze.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje Panie Grzegorzu, Proszę Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuje bardzo, za udzielenie głosu.

Pozostały mi 2 zapytania.


Ze strony 17


3 odnośnik.

Zarząd rozpatrzył wniosek dyrektora liceum imienia Bolesława

Chrobrego w Gryficach o zwiększenie budżetu,

przeznaczenie na usługę prawną związaną z prowadzoną sprawą

na rzecz [...] w Gryficach

toczącej się przed Sądem okręgowym w Szczecinie.

Zarząd zdecydował że koszty związane z usługą prawną, to jest

3690 złoty

należy pokryć ze środków znajdujących się w budżecie szkoły.

To jest 3690.

Proszę mi powiedzieć,

wiemy o kogo chodzi, o jaką osobę chodzi, no niemniej jednak

było już toczone na komisji

niemniej jednak ja nie będę przytaczała nazwiska.


Proszę mi odpowiedzieć

na ile opiewa odszkodowanie

jakie szkoła musi wypłacić

czy zarząd, kto pokryje koszty

łącznie z odsetkami, jaka to jest ostateczna kwota.


Łącznie wszystko, tak? Według wyroku sądu, tak?

Odszkodowanie, odsetki i obsługa prawna.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze, Panie starosto?

(Joanna Duzinkiewicz) Czy jeszcze jedno pytanie mogę zadać od razu?


Strona 22.


Piąty od dołu

znaczek i chodzi o przebudowę drogi

Lewice, etap drugi

310 metrów, bardzo się cieszę że coś się zaczyna dziać w Trzebiatowie.

W Trzebiatowie dobre i te 300 metrów drogi.

Niemniej jednak, chciałabym uzyskać

informację czy to będzie tylko

wylewka, nawierzchnia asfaltowa,

czy będą również chodniki. Czy ma się tylko dobrze jeździć,

czy również dobrze chodzić mieszkańcom.


Włącznie z wyznaczonym przejściem dla pieszych, tak?


(Ryszard Chmielowicz) 2300 wiem pierwsze pytanie dotyczące

tego odszkodowania, dla byłej nauczycielki

liceum ogólnokształcącego.

Pani wniosła sprawę do sądu. Uważając, że

należy jej się wynagrodzenie za

uczestniczenie, albo i prowadzenie

przedsięwzięcia ze środków unijnych,

tak zwane przedsięwzięcie Erasmus

i w tym przedsięwzięciu uczestniczyło wielu nauczycieli, a szczególnie

wykorzystywani byli ci językoznawcy, którzy

znali język angielski i oni byli obciążeni podczas

tych wszystkich wyjazdów z grupami uczniów

za granicę. Więc musieli być tam tłumaczami i tak dalej i Pani

ta Pani nauczycielka była

tym... no uważała, że

bardziej obciążona od wszystkich pozostałych nauczycieli

więc jej się należy dodatkowe wynagrodzenie. Projekt

Erasmus nie przewidywał takich

dodatkowych wynagrodzeń z tego tytułu,

więc w tym programie nie było takich pieniędzy i Pani dyrektor

nie wypłacała, to w ramach tego projektu, to co było

zapisane. Czyli jakieś tam kieszonkowe, opłacone wszelkie

posiłki i te pokoje do zamieszkania i tak dalej i

ci, którzy ich przyjmowali też w jakiś sposób ponosili pewne koszty

tych przedsięwzięć. Tak jak my ponosiliśmy

jak przyjeżdżały te grupy zagraniczne do nas


I w pierwszej instancji to Pani się czuła

niedowartościowana, że uważana, że powinna

być dodatkowo wynagradzana.

I w pierwszej instancji przyznano rację szkole, czyli

nie przyznano tego dodatkowego wynagrodzenia, Pani się odwołała do


sądu okręgowego, tak i

w tym sądzie okręgowym jednak

stwierdzono, że

te udokumentowane środki, które oczywiście ta Pani

roszczenia miała znacznie większe, niż to co

przyznano sądownie

jest tu tylko ta część roszczeń tej nauczycielki.

I z tego tytułu, że to postępowanie trwało to i prawnik

swoje opinie i tak dalej i prowadził prawnie to.

No jak wiemy, to trzeba się dobrze poruszać w tych sądowych

łamigłówkach, żeby skutecznie

prowadzić takie działania, przyznano

racje no i trzeba to z pokorą przyjąć.

Więc, to są mniejsza środki niż

było roszczenie, ale

musiałbym... bo nie znam z pamięci kwoty jaka to jest

chyba 30...

(Marian Maliński) Kwota główna to jest około 13 tysięcy

+ za różne okresy w zależności od tego jakie były odsetki

ustawowe, łącznie to jest między 25


do 30 tysięcy w tym 1350 chyba

w ramach zastępstwa procesowego

(Ryszard Chmielowicz) Ale precyzyjnie na piśmie określimy

bo to też [...]

dobrze, dobrze. Podamy konkretne kwoty

jakie z tego tytułu zostały zasądzone.


I druga kwestia to

Lewice, miejscowość w gminie Trzebiatów.

Realizowaliśmy tam kilometr drogi

dojazdowej 930 metrów

tą inwestycje prowadziliśmy z tak zwanego [...]

Funduszu ochrony dróg [...]

I ten fundusz nie nie przewidywał, nie dawał takiej możliwości, żebyśmy przez

miejscowość pociągnęli ten dalszy odcinek.

A poza tym jeszcze do kilometra to uproszczona procedura [...]

tam, pozwolenia na budowy i tak dalej, więc

to też jakby drugi etap, ale przede wszystkim to

z tego funduszu drogi do pól.

Dojazdowe do pól i wtedy z tej okazji skorzystaliśmy,

wykonany został ten odcinek, no i oczywiście

przerwany przed miejscowością i to wymaga tak jakby dokończenia

tej inwestycji, tak? Inwestycja

o długości 310 metrów, tak jak

Pani to słusznie zauważyła, że to nie tylko nawierzchnia, ale

infrastruktura drogowa przez tą miejscowość, czyli

chodniki, które tam są będzie trzeba przebudować przejścia

bezpieczne zbudować, bo takie będą wymogi.

A tutaj sięgamy po pieniądze z rządowego funduszu rozwoju dróg

A ten rządowy fundusz, pozwala na

sfinansowanie w 50%

pół na pół, czyli 50 udziałów własnych, 50 z tego funduszu.

Więc, to i on to zawsze w takiej wysokości

ten fundusz realizował inwestycje

samorządowe, więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, ale

to nie są tanie inwestycje...

(Joanna Duzinkiewicz) A jaka to kwota w takim razie?

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze tego nie wiemy, bo dopiero przygotowywany będzie wniosek

i ten wniosek to na przyszły rok oczywiście jest bo to... -2023

na 2023 rok, także

-składnikami, tak?

Tak i musi... tak jest, będzie to

[niezrozumiałe]

(Marian Maliński) Tam będzie bezpiecznie, przejścia oświetlone i tak dalej,

wysepki, chodniki wszystko musi być

(Ryszard Chmielowicz) Jak z [...] Pani pamięta ta realizowana inwestycja.

Ona też miała tą infrastrukturę

towarzyszącą, czyli odbudowanie rowów

te pobocza

utwardzone, wycinkę drzew i tak dalej

dla bezpieczeństwa bo też i Pani wnosiła pewne uwagi jeśli chodzi o

jakieś tam drzewo, na trasie tej

drogi zrealizowali, znaliśmy to było też

i wykonane wtedy to co Pani w uwagach swoich wnosiła.

No część, może nie wszystko.


-Jeszcze jakieś pytanie, Pani Asiu? -Dziękuje.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje

Pan Stanisław Hołubczak

Proszę, Pan Leszek


(Leszek Stuła) Ja może się odniosę do tego

terminów odnośnie tych nośników energii

kto interesuje się [...[

rosną [...] i tak dalej i tak dalej i wypisuje się taka

ogromna szansa w tej jest chwili taka[...] tworzy się koalicja państw unii europejskiej

żeby zablokować lub ograniczyć tylko odpady za ETSy tak zwane

czyli handel emisjami -CO2

Teraz [...]

tworzy coraz większa koalicja, żeby to albo przed [...]

albo ograniczyć ze 130 euro za każdą oponę do 20-30 euro,

co pozwoliłoby ograniczyć te wydatki

w tym momencie te nośniki mogłyby stanieć nawet o 50%.

-85 euro -myślę że...

do 30 euro żeby zeszło, w tej chwili 130.

[...] 130 [...] do 20-30 [...]

Mam nadzieje że nasze kraje, nasi przyjaciele Niemcy i Francuzi

pójdą na ten układ bo oni są decydentami, myślę że taki jest

Komisarz Francji [...] myślę że pójdzie [...]

że trzeba w tym momencie to ograniczyć żeby ochronić tutaj umowę przed


[...] i tak dalej i tak dalej

i jeszcze drugi apel, chciałbym żeby tutaj zachować [...]

[...] ograniczyć i tak dalej i tak dalej.

My jesteśmy poważnymi ludźmi, że musimy się szanować żeby takie

dobre obyczaje to jest dobra sprawa.

Dziękuje bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje szanowni Państwo, nie ma pytań więc przechodzimy do

przyjęcia protokołu

(Grzegorz Burcza) Nie odnosimy się Pani przewodnicząca do wniosku

Pana radnego Stanisława Hołubczaka odnośnie

te 3 tysiące? Może byśmy jako rada podjęli stanowisko że jednak rezygnujemy z tych

(Agnieszka Mackojć) Właśnie dopiero Pan ciastko spożywał Panie Grzegorzu

to trzeba było zrezygnować

(Grzegorz Burcza) Ja nie chcę tego spożywać,

nie chcę tego spożywać.

(Ryszard Chmielowicz) Nie tylko sesje

rady, ale również posiedzenia komisji, gdzie

w takiej temperaturze nieraz siedzieć

potrzebna jest woda.

To minimalne kwoty które [...] rozmawiamy

o 3 tysiącach złotych, nie dajmy się [...]

(Grzegorz Burcza) Ale Stanisław bardzo dobry wniosek zaproponował

(Grzegorz Szafrański) Grzegorz, ja tylko powiem że z tego tak,

tak powiedziane o ciastkach, dlatego

że one leżą na stole, natomiast to są wiązanki

okolicznościowe, to są pogrzeby, to są rózne inne okoliczności

no niestety [...] w budżecie 40 tysięcy zostało[...]

ograniczony, więc te 3 tysiące do końca roku

przetrwamy. -spotkania i tak dalej

(Ryszard Chmielowicz) Z różnymi, podpisywanie umów

(Stanisław Hołubczak) Zaraz, zaraz, to mówimy o zarządzie

czy mówimy o [...]

[niezrozumiałe]

(Agnieszka Mackojć) Przypominam, że jeszcze mamy sprawozdanie

(Stanisław Hołubczak) Nie uogólniajmy bo temat jest ważny.

Jeżeli chcemy mówić

o wydatkach biura rady to powinniśmy to

szczegółowo przeanalizować, a nie

po cichu wprowadzać pieniądze i wydawać nie wiadomo na co

to nie są pieniądze nie wiadomo

czyje, tylko to są pieniądze publiczne i powinniśmy dokładnie wiedzieć

ile wydajemy na poczęstunki, ile wydajemy na

przyjęcia i na spotkania, albo nie wiem na co jeszcze.

Jeżeli chodzi o zakup wody mineralnej, zawsze jestem za tym

żeby na każdym spotkaniu woda mineralna była.


I bez przesady, tak?


(Ryszard Chmielowicz) To mniej więcej...

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie, jeżeli 3

miesiące potrzeba na zakup wody mineralnej do końca roku, to jestem za.

Natomiast, jeżeli ktoś by mnie zapytał

czy uważam, że ciastka na dzisiejszej sesji

są niezbędne, to powiem, że absolutnie nie są potrzebne.

(Waldemar Wawrzyniak) Ale nie o ciastka Stachu schodzi.

Tu chodzi o wodę mineralną, tu chodzi też o

wiązankę kwiatów

[niezrozumiałe]

Jeśli chcesz z czymś pójść to nie musisz dzwonić na ostatnią chwilę, gdzie też jest

(Ryszard Chmielowicz) Są pogrzeby, są uroczystości

pod pomnikami[...]

-do końca roku. -to są niewielkie pieniądze.

(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli ta kwota zostanie niespożytkowana to

zostanie w budżecie [...]

(Stanisław Hołubczak) Zaraz, zaraz, znowu wracamy do samego początku.

czy w tej chwili mamy zamiar analizować

pieniądze które są w dyspozycji biura rady, czy nie?

Nie ma innej pory na takie analizy.

(Agnieszka Mackojć) Rzeczywiście, może sprawozdanie

z wydatków to może żaden problem żeby je przedłożyć, nie w tej chwili

natomiast.

(Leszek Stuła) Zaraz zaproponuje żeby każdy przyniósł sobie kawę w termosach i pił i tak dalej i tak dalej.

Bez przesady no, to jest rada powiatu, przychodzą poważni ludzie,

przychodzą goście, czasami są częstowani, nie róbmy sobie jakiś tam żartów.

(Grzegorz Burcza) A Pani przewodnicząca ma wiedzę ile wydaliśmy do tej pory?


Czy to jest kwestia, nie wiem, 2 tysiące? 10 tysięcy?

(Agnieszka Mackojć) Ja myślę że to tak mniej więcej jakieś 2 tysiące.

[niezrozumiałe]

(Marian Maliński) Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

[niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Niewielkie kwoty i trochę

one są mniejsze niż pogrzeby

a trzeba [...]


i to... -Nie dajmy się zwariować. -Bądźmy poważni.

(Stanisław Hołubczak) Duża wiązanka, wieniec kosztuje 200 złoty.

A my mówimy o 3 tysiącach.

(Waldemar Wawrzyniak) Ile? Pół roku.

(Stanisław Hołuczak) Nie, nie, nie, zaraz, zaraz

(Waldemar Wawrzyniak) A mówimy o półroczu, mówimy o drugim półroczu bo zaraz będziemy

kwotę na 6 tysięcy.

to jest średnio 500 złotych do miesiąca.

No to, rozumiesz że to co, powali nas na nogi?

(Leszek Stuła) Szkoda czasu, ja bym zrobił ten przegląd finansów

(Agnieszka Mackojć) Musimy przegłosować, szanowni Państwo

jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo proszę, przechodzimy do głosowania

za przyjęciem sprawozdania z prac zarządu między sesjami.

Bardzo proszę o tablicę.


Państwu oddaje głosu


-Nas mało zostało. -Ale wystarczy.

-Joanna


(Agnieszka Mackojć) Nie ma tych osób.

Dziękuje, proszę o wyświetlenie wyników.


Bardzo dziękuje. -Jest 10.

(Agnieszka Mackojć) Wstrzymało się 2, ale sprawozdanie z prac zarządu zostało przyjęte

siłą ośmiu głosów.

Realizacja punktu czwartego.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały numer 41/269/2021 rady

powiatu Gryfickiego z dnia 17 2021 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

Proszę bardzo, czy tu są jakies pytania?

Jeżeli nie... Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Ja mam jedno pytanie

Pani skarbnik jest nieobecna dzisiaj? -Tak.

Czyli ktoś w imieniu Pani skarbnik, bardzo proste pytanie, bo tutaj

taka kwestia się nasuwa na stronie 2 czyli uzasadnieniu zaraz po tym pierwszym.

Na pomoc społeczną działał w 852

[...] zwiększono o 104 tysiące

z hakiem na DPSy [...] na cele zgodne z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Czyli jakie to są? Na

Na cele zgodnie z otrzymanym. Pan starosta

(Joanna Duzinkiewicz) To jest covid-19, nie wydatki bieżące.


(Marian Maliński) Związane z covidem

(Grzegorz Burcza) Przeznaczenie, no to jakie

na cele zgodne z przeznaczeniem otrzymanych środków, takie masło maślane to jest

dla mnie, czyli na jakie cele?

-Tylko i wyłącznie covidowe środki -Czyli covid? -Czyli na covid.

(Grzegorz Burcza) To teraz wszystko jasne, dobrze, dziękuje.

(Agnieszka Mackojć) Proszę Pan Stanisław Hołubczak.

(Stanisław Hołubczak) Ja chciałem tradycyjnie zwrócić Państwa uwagę na

wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Po wprowadzeniu w życie tej uchwały

Dochody bieżące, 89 milionów 300

a wydatki bieżące 94 miliony 600.

Ponad 5 milionów

przekraczamy wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących.

To nie są żarty, a my nie mamy,

nawet nie jesteśmy zorientowani, w jakiej skali

ta inflacja spowoduje za chwilę konieczność pokrycia wydatków

przede wszystkim w placówkach oświatowych.

Czyli to będzie milion, czy 2, czy 10.

My nawet nie wiemy w jakiej skali.

A już o 5 milionów przekraczamy dochody bieżące.


Przekraczamy dochody bieżące o 5 milionów.


(Ryszard Chmielowicz) Pan Hołubczak sygnalizuje problem, jaki widzi

w realizacji... -bo dla mnie do tej bardzo poważny problem

i w związku z tym oczywiście będziemy musieli mocno się pochylić nad tym żeby

tutaj...

(Stanisław Hołubczak) Wtedy nie dostaniesz tych wydatków bieżących.

(Ryszard Chmielowicz) Ale te bieżące to się [...] które

mogą się pojawić, które są [...] na papierze

to wszystko jest jakby gdzieś tam w niedalekiej przyszłości

(Stanisław Hołubczak) Ale jeszcze przecież nawet nie ma

posiedzenia sejmu.

[niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) W sensie myślę że [...] jeszcze nie doszło, także

[...] zmiana dzisiaj za dzień

(Stanisław Hołubczak) Ja też tak myślę, że to nie będzie

(Ryszard Chmielowicz) [...] które formują, z pokorą przyjmują do wiadomości

że to jest poważny problem.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo

(Stanisław Hołubczak) Jeszcze raz o tym przypomnę, ale w kolejnym punkcie

naszego dzisiejszego posiedzenia.

(Agnieszka Mackojć) Jeżeli nie mamy więcej pytań, bardzo proszę o tablicę do głosowania

Przejdźmy do podjęcia uchwały.

Proszę, proszę Państwa o oddanie głosu.


Proszę o wyświetlenie, tak?


Dziękuje, jednomyślnie zagłosowaliśmy za podjęciem omawianej uchwały.


Przechodzimy do podsumowania nad punktem piątym.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany

uchwały numer 41/270/2021

rady powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030.

Proszę bardzo, czy są Pytania?

Jeżeli nie, to bardzo proszę o tablicę.


A Państwa o oddanie głosu.


Proszę o wyświetlenie tablicy.

Dziękuje, uchwała została jednomyślnie podjęta.

Punkt szósty, podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia założeń polityki budżetowej

oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2023.

Szanowni państwo, w trakcie

obrad komisji, doszło tutaj do zmiany w zasadzie

punktów, kolejności punktów w uchwale.

Państwo w nowej formie uchwałę macie.

Czy jeszcze coś się pojawia?

Otwieram dyskusje, czy ktoś


Prosimy Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Szanowni radni.

Odnośnie oświaty, priorytety na temat oświaty.

można powiedzieć była stare... zaraz, zaraz

albo tutaj sobie zaraz [...]. Tworzenie

szerokiej oferty edukacyjnej.


Na czym to ma polegać? Że bedą tworzone nowe szkoły, nowe kierunki nauczania

bardzo proszę o rozwinięcie tematu.

Oraz opiece społecznej, punkt opieka społeczna.

Podejmowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu.

Na czym to ma polegać? Czy już jest jakiś system, schemat działania?

Jak to ma wyglądać? Dziękuje bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, Panie starosto.

(Marian Maliński) Jeżeli chodzi o oświatę

tworzenie oferty edukacyjnej.

Między innymi chodzi o te szkoły, które mają


najmniejsze nabory

w stosunku do możliwości kształcenia, jest to szkoła w Płotach

i jest to MOW w Rewalu, jeżeli chodzi o MOW w Rewalu

to wczoraj odbyła się rada pedagogiczna.

Uczestniczyła w niej Pani kandydatka

z nową Panią dyrektor

między innymi z dyskusji wynikało o

pilnej potrzebie uruchomienia w tym roku nowych kierunków branżowych.

Bo w tej chwili jak Państwo wiecie, tam jest realizowany praktycznie tylko jeden kierunek branżowy

to jest kucharz

czyli kształcenie zawodu kucharza

Do tego chcemy uruchomić i już jesteśmy do tego przygotowani

kształcenia w kierunku stolarza, poza tym

piekarza, piekarnictwo, piekarz,

wyroby cukiernicze

i mechanik samochodowy. Wzorem

innych [...] bo w międzyczasie zmieniły się przepisy

i można to kształcenie praktyczne odbywać

w uprawnionych do tego zakładach zewnętrznych.

I są takie możliwości w Rewalu, że istnieją tam takie

możliwości i chcemy stworzyć

dodatkową grupę wielobranżową, gdzie

ORE twierdzi, że jeżeli przygotujemy

takie kierunki i będziemy mieli takie warunki

wówczas chętnie skierują do nas

dodatkową grupę, wiadomo ta grupa nie może liczyć

więcej niż 12 chłopców.

Także w sumie Państwo wiecie, że

najwięczy problem MOWu to jest


szczupłość kierowanych tam dzieci i młodzieży.


A w tej chwili, ze tak powiem do szkoły podstawowej

tej specjalnej która tam funkcjonuje

no to...

tych dzieciaków jest coraz mniej. Natomiast ORE twierdzi, że ma

dużą, że tak powiem możliwość kierowania młodzieży

do szkół branżowych. I te MOWy które funkcjonują

które stworzą nowe kierunki branżowe, będą miały dodatkowe

[niezrozumiałe]

A w Płotach no to tak jak Pan

dyrektor tutaj się wypowiadał

że są kłopoty z kadrą nauczycielską.

Od 2 lat szuka [...]

szuka również innych nauczycieli zawodu

ale również nie w zawodach

w tych kierunkach ogólnokształcących

tylko w zawodach branżowych.

Czyli na przykład mechanik samochodowy,

mechanik obsługi rolnictwa, maszyn rolniczych

operator i tak dalej i tak dalej.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, drugie pytanie

chodzi o opiekę społeczną, tak? -tak, tak


Pan starosta

(Joanna Duzinkiewicz) [...] wykluczenia społecznego

(Agnieszka Mackojć) Proszę włączyć Panu staroście


(Ryszard Chmielowicz) Każdego roku podejmujemy uchwały

które, między innymi pokazują harmonogram wydatków

PCPRu i tam są poszczególne tematy

realizowanych zadań. Między innymi

zadania z tym wykluczeniem społecznym [...]

w programie które rozpisywane często przez

[...] i sięgają po te środki i

dystrybuowanie ich tam w kierunku osób potrzebujących, między innymi niepełnosprawnych

którzy tam mogą pozyskiwać wózki

likwidowanie barier [...], łazienki

jakiś sprzęt elektroniczny, żeby nie byli wykluczenie społecznie, żeby mieli kontakt

ze światem, to jest tam wiele tych działań realizowanych

i między innymi też powiatowy ośrodek wsparcia, to jest dzienny

dom dla osób

niepełnosprawnych, które gdzieś tam mogą się realizować

i przywozi się ich do tego ośrodka [...] przywracać

w możliwym stopniu.

[niezrozumiałe]

Z naszymi gminnymi OPSami, czyli ośrodkami pomocy społecznej, tam gdzie są

potrzeby pomocy ludziom wykluczonym jak ktoś tam

[...] napisane co

też naszym zadaniem jest, żeby

im ułatwiać życie i też pomagać

w tych, żeby w jak

najwyższym stopniu, byli przywiązani do współistnienia.

Dzieci w tych obiektach i nie tylko

w naszym domu dla dzieci, ale również w rodzinach zastępczych, tych

są realizowane[...].

No to tak w tym graficznym skrócie.

(Marian Maliński) Ja tylko dopowiem, że

też od dwóch czy trzech lat pojawiła się taka możliwość

że ze środków teflonu

dotychczas korzystał tyko PCPR

i te środki, oczywiście zgodnie z komisją powołaną

zostały przydzielane na likwidację barier

architektonicznych głównie na

teraz pojawiły się dodatkowe środki, żeby na przykład

podnosić kwalifikację

osób niepełnosprawnych i tym zajmuje się nie PCPR tylko

PCPR otrzymuje środki, przekazuje część, dużą część tam

praktycznie połowę chyba środków przekazuje powiatowemu urzędowi pracy.

I w ramach powiatowego urzędu pracy

ci ludzie niepełnosprawni mogą się przekwalifikować,

mogą uzyskać, że tak powiem pieniądze

na utworzenie własnej działalności gospodarczej

mogą przejść kursy szkoleniowe

i uzyskać, bo to jest na takiej zasadzie najczęściej, że

pracodawca daje zaświadczenie, że jeżeli damy

niepełnosprawny ukończy taki kurs kwalifikacyjny, powiedzmy

obsługa komputera w zakresie tam

office i tam innych tych programów operacyjnych

to on go po prostu zatrudni.

wówczas oczywiście i pracodawca

korzysta z tego

bo dostaje pieniądze na utworzenie nowego miejsca pracy

a z drugiej strony [...] bo nie płaci między innymi pełnych podatków, a w tym

na fundusz pracy.

To jest taki podatek że każdy pracodawca płaci fundusz pracy, ale niepełnosprawni

są, jeżeli on zatrudni

ja w tej chwili już nie pamiętam ilu tych niepełnosprawnych

w stosunku do [...] Mało tego jest jeszcze taka możliwość

nie wiem czy Państwo pamiętacie,

że pod koniec roku [...] zwracała się

żebyśmy dokonali korekty w budżecie

bo można te pieniądze niewykorzystane

w powiatowym urzędzie pracy

żeby nie trzeba było ich zwracać do [...] można

z powrotem wrócić do

powiatowego...

do PCPRu i rozdysponować

bo w PCPRze najczęściej jest

że tak powiem podszedł

iż możliwości ich zaspakajania, na przykład

w ramach modernizacji łazienek, czy tam

to kosztorys jest powiedzmy dużo wyższy,

ale ze względu na skromność funduszy

to te środki są przydzielane w niższej wyskości.


Także, te środki praktycznie, one u nas są

w 100% wykorzystywane.


-Jeszcze jedno pytanie. -Jeszcze, jeżeli mogę się rozwinąć

(Waldemar Wawrzyniak) Jakby to zagadnienie, bo ta pomoc społeczna to jest dla osób

które gorzej sobie radzą w obecnym stanie.

Tak jak niepełnosprawne, ale też osoby

które normalnie funkcjonują, są sprawne, niestety gorzej sobie w tym życiu radzą

i to co wcześniej powiedziane, to nie tylko

[...] i są różnego rodzaju programy socjalne skierowane

o które, tak urząd pracy jak i

PCPR występuje i je pozyskuje.

Ja przypomnę, że w PCPRze są nieodpłatne porady psychologiczne,

prawne, i ci wszyscy, którzy gorzej sobie radzą mogą skorzystać

z usług nieodpłatnie i z tego tytułu korzystają, tak samo

turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych bo można i na to wyjechać

korzystając z tych środków, które są do pozyskania.

To jest tak szerokie bardzo pojęcie

i do tego ono napisane niezawężone

żeby można było z różnych form skorzystać.

(Agnieszka Mackojć) Jeśli jednak... tak, proszę

(Joanna Duzinkiewicz) Jeżeli mogę, czy w powiecie

czy u nas funkcjonuje

asystent osoby niepełnosprawnej, tak?

[niezrozumiałe]

Swego czasu, jakieś półtora, może 2 lata temu

był taki program z zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego refundowany

w 100%, otrzymalibyśmy środki w 100%

na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Czy u nas istnieje taka... -istniały kiedyś

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy to gminy...

(Waldemar Wawrzyniak) Bardziej skierowane do[...]

(Joanna Duzinkiewicz) Nie, nie, w tym momencie to chodziło o powiaty

napewno.

(Grzegorz Burcza) DPSy są to i [...]

(Agnieszka Mackojć) Mieliśmy tą informację że wybór

(Marian Maliński) To znaczy na pewno

funkcjonują asystenci rodzinni.

Szczególnie ci którzy opiekują się tymi rodzinami zastępczymi.

(Joanna Duzinkiewicz) Ponieważ ja już poruszałam kiedyś ten temat i otrzymałam informację, że

nie ma takiej potrzeby, że w powiecie Gryfice

i nie ma osób które sobie nie radzą.


(Ryszard Chmielowicz) Było takie coś takiego typu to trzeba zawnioskować.

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, oczywiście, ale[...]

O takiego opiekuna oczywiście jak najbardziej trzeba zawnioskować, tym bardziej że jest

refundacja 100%.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuje, Pan Grzegorz Burcza.


Pan Grzegorz Burcza.

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani przewodnicząca, szanowni Państwo dziękuje bardzo.

Właśnie w tym kontekście co radna Joanna Duzinkiewicz mówi

czyli przed nami stoją nowe wyzwania, chociażby ten asystent i przecież nie tylko.

A ja mam nieodparte wrażenie, że patrząc po raz kolejny na

określenie założeń polityki budżetowej

to cofamy się w czasie i one są dokładnie takie same

kopiuj-wklej rok do roku, kopiuj-wklej rok do roku.

zarząd jakby zapomniał, że jest 2020 rok

jest stan covidowy, już nie mówię o wojnie

i przede wszystkim... a jak ja powiedziałęm? -2020

-2022 -2020 powiedziałeś

2022 tak, ale no wiadomo o czym jest mowa.

Wiadomo o czym jest mowa, 2022. tak?

Wiemy, że przyszło zaciskanie pasa

a tu w ogóle z tych założeń kompletnie to nie wynika.

Ja się naprawdę zgadzam i utożsamiam z tym co mówi radny Stanisław Hołubczak,

bo widząc ten hura optymizm, przewidywane dochody

93 miliony z hakiem a przewidywane wydatki 87

no to skąd ten szalony optymizm?

Skąd ten szalony optymizm?

Przecież to będzie nierealne zupełnie

no bo się trzeba teraz już głeboko nad tym zastanowić

a nie uprawiać w mojej ocenie politykę PRLu, Gierka

albo jeszcze gorszych przywódców, pierwszych sekretarzy.

Bo my żyjemy w zupełnie innej epoce.


To mnie przeraża, że ten limit

tutaj jest uwzględniony, kompletnie jest oderwany od rzeczywistości.

Ja się nie będę pod to podkładał, nie będę w ogóle głosował za.

W mojej ocenie jest absolutnie nie do przyjęcia.

Druga kwestia, tak jak mówiłem kopiuj-wklej

czyli naprawdę nie ma tych nowych o których mówiła Joasia chociażby.

Przeciwdziałanie bezrobociu.


Bezrobocie jest na poziomie, spojrzałem sobie jeszcze żeby nie było jakiś niedomówień

w powiecie Gryfickim, 6,4, 7,6, teraz 5,7.

To jest całkiem przyzwoite bezrobocie,

to jest całkiem przyzwoita stopa bezrobocia.

Nie mamy 17% jak w powiecie Myśliborskim,

my nie mamy problemu z pracą

my mamy problem ale z dojazdem ewentualnie do pracy

to może na to trzeba byłoby spojrzeć, chociaż nawet nie ma problemu

z dojazdem, bo okazuje się, że przewoźnicy

wczoraj nawet rozmawiałem z przewoźnikami

dwoma najpotężniejszymi na terenie naszego powiatu

Przewoźnicy dostosowują się i wożą ludzi do ikei, do wiatraków.

Do Goleniowa teraz otworzy się

potężna inwestycja nawet w Gryficach

będzie ta pool spa ciąg dalszy, czyli roca. Nie ma problemu z pracą.


Jest problem z wysokością wynagrodzenia ewentualnie no i za tych

wtedy ludzie jadą gdzieś za pracą Niemcy, Holandia i tak dalej.

Ale tu w ogóle nie ma zderzenia z tym tematem.

Może właśnie trzeba spojrzeć na to naprawdę tak bardzo fajnie

pod kątem nowych wyzwań.

Tu nie ma żadnych nowych wyzwań. Jaka walka z bezrobociem?

A to pojęcie to bardzo proszę o wytłumaczenie mi, nie wiem

nie ma dyrektora, Pani dyrektor powiatowego urzędu pracy, ale może Pan starosta wie.

Między innymi przeciwdziałanie bezrobociu ma polegać na realizacji podstawowe działalności PUP

i finansowej ze środków funduszu pracy według limitu naliczonego algorytmem.

Bardzo poproszę o wyjaśnienie o co tutaj chodzi.


I to by było na tyle.


-Mogę? -Tak. -Znasz to?


(Stanisław Hołubczak) Pieniądze, które są przydzielane do powiatu są wyliczane

przez ministerstwo algorytmem, który

zawiera określone dane

i takie pieniądze ministerstwo przekazuje dla powiatu na

funkcjonowanie urzędu pracy.

Nie zależy to od rady, nie zależy to od

urzędu pracy oddany, które wylicza

ministerstwo i nie mamy na to żadnego wpływu.

(Grzegorz Burcza) Czyli[...] z ministerstwa, czyli im mniejsze bezrobocie tym mniejsze

środki powinny być, między innymi, tak?

No to po co nam te

[...] bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia,

aktywizacja zawodowa bezrobotnych

wynikających z programu.

Cały czas dążę do tego, że to jest kopiuj-wklej.

(Stanisław Hołubczak) Proszę Państwa, przyjmujemy założenia

polityki budżetowej, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu

budżetu na przyszły rok.

Czy wszystkie te zapisy znajdą swoje miejsce

w budżecie? Trudno to określić bo my nie znamy żadnych szczegółów.

Mało tego... -Zaraz, zaraz, zaraz

(Grzegorz Burcza) Ale 93 miliony dochodów, a

wydatków 87?

(Stanisław Hołubczak) To są założenia.

(Grzegorz Burcza) Ale to[...] uważa że to są dobre założenia?

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie uważam że taki są dobre

[...] chciałem też zgłosić właśnie uwagę, ale bez Pani skarbnik

ja bym się nie odważył tego zmieniać.

I przyjęte dzisiaj założenia mogą być zmienione

na każdej sesji, jeżeli będą do tego dostawy.

(Grzegorz Burcza) Ale dzisiaj robimy po prostu

jakąś no, logikę, tak?

(Stanisław Hołubczak) Nie, to nie jest [...]

[niezrozumiałe]

(Grzegorz Burcza) Poprawimy się po prostu, tak?

To jest zabawa jakaś -pytasz się fachowców

(Ryszard Chmielowicz) Którzy wróżą z usług, trudno jest określić dzisiaj

[...] kosztowe, trudno jest przewidzieć jak my mamy

(Grzegorz Burcza) Ale Panie starosto, wybaczy Pan.

Panie starosto, wybaczy Pan.

Mi chodzi nie o to czy będzie 93 czy 103

Tak, mógłbym też zadać pytanie, czy są uwzględnione środki z Polskiego ładu,

pewnie nie, ale dlaczego wydatki bieżące są mniejsze

niż dochody, skoro na każdej sesji słyszymy

biadolenie, że tak: wpływy maleją

z PITu z CITu, że rząd

normalnie prawie że zaciska samorządy

biedne samorządy nic nie mogą, coraz mniejsze dochody

a tu taki chory optymizm, czyli kto kłamie?

Czyli w końcu dobrze jest w samorządach

czy źle jest w samorządach?

-Bardzo dobrze. -No to skoro jest bardzo dobrze to proszę nie biadolić.

Że to wina rządu, że

[niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Nie wiesz o tym, że

trwają pracę cały czas i negocjacje

zespołu samorządu dzisiaj pilotuje te

przedsięwzięcia przedstawiciel powiatu, bo

tak zmieniają się rotacyjnie

w ramach tych komisji przedstawiciele zarządzający

tymi przedsięwzięciami, między innymi wypracowano właśnie

konieczność dofinansowania samorządów, bo

są w bardzo złej kondycji finansowej i jeszcze

te czynniki energetyczne o których się mówi, że

nie wiadomo czy [...].

(Grzegorz Burcza) No to jeżeli przewidywane to przewidujmy realniej

a nie z kosmosu [...]

(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca -Proszę


wysoka rado, ja powiem tak. Projekt


Projekt tej ustawy moim zdaniem

został dobrze opracowany.

To co powiedziałem wcześniej, na

dowolnej, na kolejnej sesji może być zmieniony jeżeli będą

powoli argumenty, natomiast dzisiaj

Oczywiście, ja też na przykład uważam, że

Planowanie wydatków bieżących na poziomie 87 milionów na

przyszły rok nie mam uzasadnienia

Natomiast nie chciałbym żebyśmy

dzisiaj popełnili kardynalny błąd

zmieniając to, a pani skarbnik wyjaśni nam na kolejnej sesji

że nie mieliśmy prawa tego zrobić.

Więc pozostawmy to tak jak jest, ale jeżeli

w dyskusji nad projektem budżetu w przyszłości okaże się,

że to założenie jest nieprawidłowe

to będziemy ustalać jakie powinno być prawidłowe. Dzisiaj

nie mamy żadnych podstaw, żeby to zmienić.

(Ryszard Chmielowicz) Jest to bardzo wstępne założenie i

takie daleko może być odbiegające od

rzeczywistości.

[niezrozumiałe]

(Leszek Stuła) Aż tak bardzo [...] wyjaśniłeś

[niezrozumiałe]

(Joanna Duzinkiewicz) Aż będzie Pani skarbnik i nam to wszystko wyjaśni.

-Pani Joanna Duzinkiewicz jeszcze. -Ale proszę Państwa

(Stanisław Hołubczak) Jeszcze może 2 zdania. Proszę państwa, przyjęcie tej uchwały


to zgodnie z jej tytułem, to są założenia polityki.

To nie narzuca, albo nie ogranicza w żaden sposób

naszych potrzeb, naszych w sensie powiatu.

(Grzegorz Burcza) [...] nas bo my kopiuj-wklej co roku robimy.

(Stanisław Hołubczak) Ale Grzegorz, zaproponuj zmiany, konkretne zmiany i uzasadnij je.

Będziemy dyskutować, jeżeli nie ma zmian

to nie przewracajmy tej uchwały bo to niczego nie zmienia.

(Grzegorz Burcza) [...] na tej części jak mówiłem o stopie bezrobocia.

Nie ma problemów z bezrobociem. To po co my tutaj kurde

(Stanisław Hołubczak) Ale no dobrze, no to zawnioskuj żebyśmy to wykreślili.

-o których tu nie wolno bez Pani skarbnik. -nie, nie, nie

Ja mówię że bez Pani skarbnik

paragraf drugi byłby trudny do uzasadnienia

zmiany w paragrafie drugim. A w pierwszym wszystko możemy zmienić.

Proszę bardzo, proponuj zmiany.

(Grzegorz Burcza) Nie mam w ogóle nowych wezwań które były mówione, ale też

jeśli chodzi o tego asystenta [...] jeżeli powiat nie zawnioskował bo nie miał takich potrzeb, no to

(Stanisław Hołubczak) Ale Grzegorz, ale jeżeli wykreślimy te zapisy, które to...

(Ryszard Chmielowicz) Budżet dopiero będzie projektowany

i to są wstępne założenia i tutaj nie ma żadnych, jakby

[niezrozumiałe]

kiedy będzie aż nadto tych danych informacyjnych dotyczących

naszych dochodów i naszych wydatków.

(Agnieszka Mackojć) Grzegorz, punkt B.

(Stanisław Hołubczak) Moim zdaniem, Grzegorz, jeżeli wykreślimy

określone działania w tych założeniach

i na przykład dyrektor PCPRu, ze względu na brak założeń

w uchwale rady, nie obejmie

finansowania zadania ustawowego

to będzie nasza wina a nie jego, nie dyrektora.

Tylko dlatego, że my to wytniemy z założeń.

Założenia muszą być bardzo ogólne i szerokie,

Po co nam to ograniczać? -Nie są ogólne

(Grzegorz Burcza) Bo jeżeli mamy działanie inwestycyjne w zakresie

modernizacji infrastruktury szkolnej

której się domagam od szeregu lat, chociażby ten

budynek B przy Miłoszu, tak?

A gdzie jest działanie inwestycyjne o którym mówię też

już od ubiegłego roku

(Stanisław Hołubczak) Ale to są w zakresie...

(Grzegorz Burcza) Dróg powiatowych.

W zakresie ścieżek rowerowych

-Ale posłuchaj. -Mówię że są bardzo szczegółowe

bez sensu.

(Stanisław Hołubczak) Nie są bez sensu, dlatego że

zakładamy pewne założenia

o których powinniśmy rozmawiać przy uchwalaniu budżetu

a nie przy projektowaniu i przy przygotowywaniu tego projektu

(Grzegorz Burcza) To fikcja wszystko jest, bo

odnieś się teraz do tego jak się ma

budynek numer [...]

(Agnieszka Mackojć) Grzegorz, proponujesz jakieś zmiany konkretnie?

(Stanisław Hołubczak) Proponuj zmiany,

będziemy głosować, natomiast

jeżeli coś wytniemy pamiętaj, że

każdy dyrektor jednostki ma...

nie, nie straszą, tylko zdawaj sobie sprawę

co do tego, co chcesz zrobić, tak?

Możemy wyciąć każdy z podpunktów i dyrektor powie tak

określiliśmy założenia

ja nie zaplanowałem tego budżetu bo nie mam podstaw.

A dlaczego nie realizujemy?

Dlatego, że radni tego nie uchwalili.

O to ci chodzi? No to zróbmy to.

(Grzegorz Burcza) Na gorąco dzisiaj za późno to robicie.

(Stanisław Hołubczak) Ale co chcesz wyciąć?

Co chcesz wyciąć? -Słuchajcie, ale...

(Ryszard Chmielowicz) Możesz rozmawiać z Panią dyrektor

powiatowego urzędu pracy, zaprosimy ją, żeby

powiedziała[...] -Ale co ma powiedzieć?

[niezrozumiałe]

[...]

Z czego wynika algorytm, jakie kierunki będzie realizował.

-z ministerstwa -no z ministerstwa

(Leszek Stuła) Słuchajcie, ale... słuchajcie

słuchajcie, słuchajcie, Grzesiu, Grzesiu.

Grzesiu, zauważmy temat tej uchwały

w sprawie określenia założeń

polityki [...] oraz wskazówek

dopracowania [...]

Mamy szeroki [...]

(Marian Maliński) Grzesiu, jeżeli nawet chodzi o bezrobocie, jest na przykład

Fundusz pracy. Jeden z punktów sztandarowych

funduszu pracy są staże.


To przecież staże to są dla tych, którzy są absolwentami

szkół średnich, studiów i tak dalej. No przecież jak

nie zaplanujemy tego, Jola tego nie będzie miała

to kto dostanie pieniądze na staż?


Kto za starostwo płaci?

(Stanisław Hołubczak) Jeżeli starostwo powie radni nie

zaplanowali tego.

-Szanowni Państwo. -Jeżeli nawet

(Marian Maliński) Wśród tych 5%

bo te 5% bezrobocia to wszędzie powinno być.

Bo to jest takie [...].

Bo są te nieroby, którzy w ogóle nie chcą pracować.

Ale jeżeli nawet w tych 5%

znajdzie się dwóch mądrzejszych

i mówi mam pomysł,

dostałem jakiś spadek i mam pomysł i chciałbym coś

uruchomić działalność, chociaż do tej pory nie pracowałem.

Idzie to urzędu pracy, dostaje 25 tysięcy

po złożeniu oczywiście biznes planu i tak dalej i tak dalej

i akurat może to miejsce pracy utrzyma i będzie pracował.

A jeżeli my to wytniemy, no to


ja się cieszę, bo ja byłem przewodniczącym

powiatowej rady zatrudnienia

i pamiętam, u nas było bezrobocie tak ponad 20%.

A że jest dzisiaj 7 z hakiem, to jest

bardzo dobrze, że

[niezrozumiałe]

(Stanisław Hołubczak) Musimy pamiętać też, że to w drugą stronę nie działa.

Jeżeli my zakreślimy

założenia do polityki budżetowej i... nie, nie.

I zgodnie z tymi założeniami

przygotujemy projekt budżetu, ja nawet mówię konkretnie o urzędzie pracy.

I w tym projekcie budżetu nie znajdą się pewne zadania

bo może na przykład okazać się tak, że pewne działania są niepotrzebne, są zbędne.

To nie można powiedzieć że ta uchwała jest fikcją

tylko to wynika z potrzeb, więc

to poszerzanie działań w tej uchwale

nie może powodować, że urząd pracy nie może czegoś wykonać.

Natomiast odwrotnie tak, jeżeli urząd przygotuje projekt budżetu z

którego będzie wynikać, że niektóre działania są niepotrzebne

to nie znaczy że my musimy je tam wpakować

dlatego, że taki mamy projekt założeń

polityki budżetowej.

W dwie strony to nie działa, ale może działać

w drugą stronę, jeżeli wytniemy pewne założenia z tej

uchwały, to może się okazać, że projekt

że budżet, że tu pracy nie może zawierać pewnych elementów

które są konieczne. -Co mówisz, co mówicie

(Grzegorz Burcza) Nie powinniśmy w ogóle realizować inwestycji drogowych, bo

gdzie one są tu wpisane?

(Waldemar Wawrzyniak) No jak? Nie zauważyłeś

paragraf pierwszy, punkt pierwszy, podpunkt B?

Planowane inwestycje w zakresie budowy remontów dróg

i chodników, łącznie [...] oparcie możliwości środków zewnętrznych

Nie chcesz chyba tu wpisać Grzegorz jedną drogę, a wymazać ten

punkt, bo jak się okaże, że pieniądze przyjdą na inną drogę to nie zrobimy tego.

Podobnie jeżeli chodzi o oświatę.

Punkt drugi, [...] działania inwestycyjne inwestycyjne w zakresie modernizacji

infrastruktury szkolnej no, jeżeli byśmy

ten punkt wykreślili a wpisali tylko budynek B

na 11 listopada, a chcielibyśmy zrobić salę gimnastyczną

w Trzebiatowie [...]

nie zawężamy, że rok jest za bliski bez [...]

(Grzegorz Burcza) W takim razie to centrum usług, które powstaje na Koszarowej.


Ale i takie i takie założenia, w którym miejscu ona jest. Wybudowaliśmy czy

(Waldemar Wawrzyniak) Ale to jest na rok 2023.

Mówimy o założeniach na rok 2023. -Ale dokładnie takie same, kopiuj-wklej.

(Grzegorz Burcza) Na podstawie jakich założeń wybudowaliśmy budynek na Koszarowej?

(Leszek Stuła) Jest punkt pierwszy, podpunkt A

Prowadzenie działań recesywnych w zakresie w miarę możliwości

pozyskania środków zewnętrznych na szkoły z uwzględnieniem remontu [...]

jest ten cały zakres.

(Grzegorz Burcza) To inwestycyjne jest w takim zakresie jak

[niezrozumiałe]

(Stanisław Hołuczak) To jest wprowadzenie założeń [...] do projektu, nie do realizacji

(Agnieszka Mackojć) Szanowni Państwo, bardzo albo konstruktywną

uwagę. Czy mamy coś zmieniać? Panie Grzegorzu?

Czy Pan wnosi jakieś zmiany? -Nie, nie wnoszę.

(Grzegorz Burcza) Za mało czasu jest dzisiaj

(Agnieszka Mackojć) Czyli w takim razie, przechodzimy do głosowania

[...] nie ma nikt chętnych do rozmów do rozmów

bardzo proszę o tablicę. Najpierw głosujemy

zmiany które były ustalone na wczorajszej,

przedwczorajszej komisji, tak, więc najpierw zmiany.

[niezrozumiałe]

Proszę o głosowanie.

-poprawka. -to poprawka.

(Ryszard Chmielowicz) Poprawka jest na całość nowej uchwały.

-Czyli z uchwałą. -Tak.

-Nie, nie.. -Czyli głosujemy na.. -Czyli uchwałą.

-tak


(Agnieszka Mackojć) Nie, to nie jest jeszcze [...]

-Podjęcie uchwały, zaraz, zaraz. -Bardzo proszę o oddanie głosu.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuje, za przyjęciem uchwały

głosowało 10 radnych.

Przepraszam, 9 radnych, 1 radny się wstrzymał.

Dziękuje, uchwała została podjęta.

Przechodzimy do realizacji punktu siódmego

a więc podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zwolnienia

części obowiązku realizacji, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć dyrektora zespołu szkół

im. Czesława Miłosza w Gryfiach.

Proszę bardzo, czy są pytania?

Bardzo proszę o tablicę.

[...]

(Stanisław Hołubczak) [...] o tym, jakie godziny ma do wypełnienia pensum wicedyrektor.


(Marian Maliński) [...] a oni mają uprawnienia do... I oni dodatkowo tam przyjmują, trzy-

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie, nie. Przepraszam bardzo.

(Joanna Duzinkiewicz) To jak, są zwolnieni z pensum, a dodatkowo wykonują obowiązki?

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie, nie. Już wyjaśniam, jeśli mogę.


[...] ustala się dla dyrektora lub dla dyrektorów [...] dla kierowników praktycznej nauki zawodu


tylko z tytułu zajmowania tego stanowiska. Na przykład, no ja już tam dokładnie nie pamiętam.

Załóżmy, dyrektor w szkole na 11 Listopada musiałby mieć pensum w wysokości 9 godzin tygodniowo.

I dzisiaj mówimy o uchwale, która zwalnia dyrektora ZS Miłosza do 3 godzin.

Dlatego, że zgodnie z tą ogólnie obowiązującą uchwałą musiałby mieć pensum 9 godzin.

Więc ta uchwała określa, jaka wysokość pensum, do jakiej liczby godzin

jest zobowiązany dyrektor zajmując stanowisko do realizacji jakiego pensum tygodniowego.

I dyrektorzy i wicedyrektorzy w zależności od liczby wydziałów.

(Marian Maliński) A jedynym powodem-

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze, jeżeli chodzi o wicedyrektorów-

(Marian Maliński) Jeżeli chodzi o pana dyrektora, to jedynym powodem jest to, że wygaszamy [...]

a jedynym uprawnionym nauczycielem, który może te lekcje prowadzić

który mógłby uczyć francuskiego [...] same dzieciaki [...]

(Ryszard Chmielowicz) Zapotrzebowanie...

(Marian Maliński) Zapotrzebowanie na język francuski jest żadne. Wszyscy chcą się uczyć dzisiaj angielskiego.


Więc miejsce francuskiego chcemy wprowadzić język angielski.


I do tego się przygotowujemy.

I to jest ostatni rok, ostatnia klasa, która tygodniowo ma 3 godziny języka francuskiego.


(Agnieszka Mackojć) Jeszcze pytania? Pani Asiu?

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, tak. Mam odpowiedzi odnośnie wicedyrektorów.

Co prawda to nie jest zawarte... Tu chodzi o-

(Stanisław Hołubczak) Wicedyrektorzy korzystają z tej uchwały ogólnej.

Ja już nie pamiętam ile tam-

(Agnieszka Mackojć) Już wcześniej podejmowaliśmy tę uchwałę.

(Ryszard Chmielowicz) Wnosiliśmy, określaliśmy [...]

[...]

(Joanna Duzinkiewicz) No ale my zwalnialiśmy z pensum, tak?


Odnośnie nowego roku szkolnego 2022-23, jak to wygląda?

(Stanisław Hołubczak) Bez żadnej dodatkowej.

To, co na ubiegłej sesji podejmowaliśmy

w stosunku do dyrektora, wicedyrektora w szkole w Trzebiatowie

To jest zwolnienie ponad tą uchwałę, która obowiązuje.

Czyli ta uchwała... Bo tutaj widzę z 2018 roku obowiązuje stale.

Ale oprócz tego Rada może podjąć indywidualną uchwałę.


I tak było na poprzedniej sesji i tak jest dzisiaj.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania?

(Stanisław Hołubczak) Ja tylko mam dwa słowa.

Jeśli chodzi o zwolnienie Pana Dyrektora [ZS im. Czesława Miłosza]

Ja swojego zdania odnośnie potrzeby zwolnienia dyrektorów z pensum

ponad tą uchwałę, o której mówiłem wcześniej nie widzę.

Natomiast to jest jedyny przypadek, który uważam, że jest w pełni uzasadniony.


(Agnieszka Mackojć) Skoro nie ma więcej pytań bardzo dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


Dziękuję. Ośmioro radnych głosowało za. Przeciw nie było, wstrzymujących się dwóch.

Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta.


8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/311/18

Rady Powiatu w Gryficach z dnia 30.08.2018 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach

oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryficki


Proszę bardzo.


Czy tu są pytania?


Proszę, Pani Joanno.

(Joanna Duzinkiewicz) W sprawie obniżek.


W sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Na czym polegają te obniżki?


Ile godzin?


(Agnieszka Mackojć) Tu chodzi bardziej o ustalenie pensum [...]

(Marian Maliński) Pisze w §4, ust. 1

Dotyczy to pedagogów specjalnych, psychologów

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

i ustala im się pensum w wysokości 22 godzin tygodniowo.

(Joanna Duzinkiewicz) Wcześniej ile wynosiło?

(Agnieszka Mackojć) Rozporządzenie, które wchodzi od jutra nakazuje zatrudniania specjalistów.

Wcześniej mogło nie być tych specjalistów.

(Marian Maliński) Wcześniej szkoła nie musiała zatrudniać takich specjalistów.


(Waldemar Wawrzyniak) Dostosowane to są przepisy do zmian, które zostały wprowadzone w karcie nauczyciela w roku 2022

Ponieważ tam nie byli wymieniani tak zwani psychologowie specjalistyczni

to tutaj do tej z 2018 roku wpisujemy [...]

(Joanna Duzinkiewicz) To jest nowy przepis [...]

(Waldemar Wawrzyniak) Tak. Zmieniono kartę nauczyciela i my musimy dostosować tą właśnie uchwałę z roku 2018

bo tam nie było tego specjalisty psychologa.

On jest dopisany do tych jednych zawodów, które były [...]

[...] tamte do aktualnych.


(Joanna Duzinkiewicz) I rozumiem, że tych psychologów mamy w każdej szkole? Jak to wygląda etatowo?


(Marian Maliński) Z rozporządzenia wynika, że muszą być.


(Joanna Duzinkiewicz) Muszą być, tak.


(Marian Maliński) Natomiast ja powiem tak.

Że w naszej jednej szkole, nie powiem, bo tam chodzi o to RODO, kto...

Jest psycholog, który pracuje na trzy etaty.


(Joanna Duzinkiewicz) Jeden etat psychologa na szkołę?

[...]

(Marian Maliński) Jeden etat psychologa to jest 22 godziny tygodniowo.

A on pracuje tygodniowo razy trzy, czyli 66 godzin.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze, ale jeden etat na ile uczniów?

(Agnieszka Mackojć) Na każde 0.2 etatu... Na każdą setkę, ponad 100 uczniów.

Bo do 100 uczniów jest 1.5 etatu na pedagoga i pozostałych specjalistów

a kolejne 0.2 etatu na każde 100 osób.


(Ryszard Maliński) No w Miłoszu to będzie z 1.5 etatu.

(Agnieszka Mackojć) 600... Tam jest 600 chyba, tak?


- Prawie 700


- Nie, to jest 2.1 etatu

(Ryszard Maliński) Po 0.2 każda setka jak gdyby [...]

(Agnieszka Mackojć) Dobrze. Szanowni państwo, nie ma więcej pytań, jak widzę.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Państwo o oddanie głosu.


Dziękuję. Jednogłośnie przyjęliśmy omawianą uchwałę.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

Czy są takowe?


Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo. Ja mam pytanie, które dotyczy tego samego zapytania

które ciągnie się od czerwca, na które nie ma odpowiedzi.

Bo w kuluarach Pan Starosta był coś w stanie wytłumaczyć ale ciągle na piśmie tego nie mam.

I dlatego po raz kolejny chciałbym przypomnieć to pytanie

i usłyszeć, jakie są najnowsze ustalenia, jeżeli chodzi o działania

w związku z tymi schodami nieszczęsnymi.

Brzmiało moje to pytanie tak.

Kiedy Powiat spowoduje poprzez [...] jednostki, że schody przy ul. Mickiewicza

wychodzące wprost na chodnik, utrudniające poruszanie się

ponadto znajdujące się w bardzo złym stanie technicznym

połamane płytki, ostre krawędzie grożące uszkodzeniem ciała przechodniów

zostaną rozebrane albo w każdy inny prawny sposób

doprowadzone do stanu jak podobne schody przy sąsiednich organizacjach.


Ja specjalnie dla wizualizacji dorobiłem do tego zdjęcie.

Mówimy o raz, dwa, trzy, cztery, pięciu schodach które wychodzą na chodnik

czyli naprawdę tak na... Jeszcze swego czasu była to nasza droga powiatowa

teraz już jest inna, ale ja to jeszcze pisałem w momencie, kiedy była powiatowa

Wychodzą dokładnie na słup, przejście osoby niepełnosprawnej tam jest kompletnie niemożliwe.

Przejazd kobiety, czy pana z wózkiem da się go tam jeszcze jakoś wcisnąć.

Ale makabryczny stan jeszcze tych schodów, które się rozsypują

i grożą naprawdę przecięciem człowieka, który tam może w sposób całkiem umiejętny próbować przemknąć.

To czy czekamy do wypadku, czy coś się zadziało?

A może już jest finał tej kwestii a ja ciągle nie mam tylko odpowiedzi na piśmie?

Bardzo proszę Pana Starostę.


(Ryszard Chmielowicz) Na piśmie. Dostanie Pan Burcza na piśmie odpowiedź w tej sprawie

bo muszę tą informację uzyskać, bo tak jak już wiadomym jest, że zarządcą tej drogi jest ZUK

a właścicielem, bo kategoria ulicy się zmieniła [...]

Ja wiem, bo przychodził do mnie z tym samym problemem właściciel tego budynku.

Bo tak jest ten budynek skonstruowany, tak go postawiono, że [...]


[...]


I dzisiaj trzeba go tylko zmobilizować do tego i on jest chętny, żeby go zmodernizować.

Tam jeszcze zdaje się jakiś słup jest, który też ogranicza w pewnym stopniu to, o czym mówisz

więc jest trochę tych elementów, które trzeba domówić.

Domówić i zastanowić się, jakie tutaj rozwiązanie wprowadzić, żeby było bezpiecznie.


Od lat tak było i teraz-

(Grzegorz Burcza) Ja już nie chcę wspominać, bo to właśnie ktoś wydał taką decyzję, przepraszam - głupkowatą.

I teraz się niestety odbija teraz czkawką.

I niestety musimy się z tym zderzyć po tylu latach, naprawdę.

I widzicie sami państwo, jak pewne decyzje, które są złe pokutują przez lata i przez lata.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Moje zapytanie do Pana Starosty odnośnie...

Dotyczy sprawozdania z prac Zarządu Powiatu za okres od 24 marca do 18 maja 2022

Strona 9 na pewno państwo nie macie tego sprawozdania.

Ja mam, postaram się przytoczyć.

Zarząd zdecydował o przekazaniu

do Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Gryfickiego

celem zaopiniowania wniosków złożonych przez sołtysa Gminy Karnice

i mieszkańców wsi Zacisze oraz Węgorzyn

w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Zacisze-Węgorzyn

oraz Sołtysa Sadlna w sprawie remontu drogi powiatowej Sadlno-Sadlenko.


Jestem członkiem tej komisji. Pan Przewodniczący ucieka w tym momencie?


Jestem członkiem tej komisji. Nic mi nie wiadomo o przekazaniu tego wniosku.

Gdzie on utknął? Co się z nim dzieje?

Nie było żadnej dyskusji na ten temat, analizy...

(Ryszard Chmielowicz) Pani Joanno. Wnioski składa się do budżetu.

Jak pani wie, że w tym budżecie ten wniosek się nie znalazł.

W finansowaniu tego przedsięwzięcia, więc teraz będzie kontynuowany kolejny budżet

I będziemy się zastanawiali, czy możliwe będzie wprowadzenie tego wniosku do realizacji.

I proszę na tych komisjach sygnalizować tą sprawę, żeby to wprowadzić do budżetu.

Jeśli stać będzie nas na to, to sam będę też orędownikiem tego, żeby taką-

(Joanna Duzinkiewicz) Ja złożyłam takie wnioski właśnie do budżetu, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, no to będzie ta okazja, żeby głęboko się nad tym pochylić

i zastanowić się, które drogi w pierwszej kolejności.

- Właśnie odnośnie między innymi tych dróg...

- Jak pani wie, że do tego... Kolejnej edycji rządowego funduszu inwestycji drogowych, rozwoju dróg

wprowadziliśmy, zaproponowaliśmy dokończenie tamtej... Lewic

i drugi... Kołomąć, tak.

I Kołomąć, który jest od lat już powielany i niestety to są strategiczne [...]

- Kołomąć też prawie z chodnika [...]

- Tak jest, nie da się tam inaczej, bo przez miejscowość jeżdżą bardzo niebezpiecznie.


[...] w związku z tym to ten... A tam nawet jest projekt nawet. Jest projekt, tak.


(Waldemar Wawrzyniak) To już nasze trzecie podejście, nie dostajemy na Kołomąć.

(Ryszard Chmielowicz) I właśnie, teraz nie dostaliśmy, tylko dostaliśmy na te inne, wyżej finansowane i fajnie


A to w dalszym ciągu zostaje jako inwestycja strategiczna, bo Powiat Kamieński dokończył ten [...]

i aż się prosi, żebyśmy też my też zrealizowali tą inwestycję strategiczną.

Jest strategiczna, bo to jest alternatywna droga dojazdu na wybrzeże między innymi.

(Joanna Duzinkiewicz) Następnie, następna kwestia dotyczy odpowiedzi, a może raczej braku odpowiedzi na moje interpelacje

z 23 czerwca 2022 roku

które właśnie dotyczą między innymi remontu drogi Zacisze-Węgorzyn, Saldenko-Sadlno


w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Roby

oraz zapytania w sprawie złożenia wniosku na przebudowę drogi powiatowej Mirosławice-Brojce

Czy taki wniosek w ogóle został złożony? Jeżeli nie, to dlaczego?

(Ryszard Chmielowicz) Mirosławice-Brojce, jak pani wie był składany do polskiego ładu. Kwota była około 45 000 000

I ta inwestycja nie znalazła się w tych zadaniach; Nie dostaliśmy tego dofinansowania.

Teraz możemy się zastanawiać, czy nie dzielić tego zadania na odcinki


w mniejszych wartościach, żeby to w końcu gdzieś tam może sukcesywnie, etapami realizować.

Ale to też znowu trwają prace nad tym

i będziemy się zastanawiali, czy te, które nie znalazły się do realizacji w tym budżecie


i czy dalej jesteśmy skłonni je... To chyba też jest strategiczne. Moim zdaniem tak.

- Zdecydowanie.

- Dlatego tak jest, bo to jest dojazd do węzła Kiełpino, do węzła drogi wojewódzkiej 6

Krajówki, nie wojewódzkiej, przepraszam.


Do krajowej S6. Więc też będę proponował

dalej aplikować o inwestycje na tej drodze.

Ale etapować ją, bo nie do udźwignięcia będzie na pewno.

Tych zadań jest, której w tej chwili realizujemy jest 54 miliony, 14 milionów udziału naszego.

Trzeba się cieszyć, tylko też i trochę...

- Trzeba korzystać i pisać wnioski.

- Pisać wnioski, oczywiście. [...] zwracamy się do Gminy Gryfice

i deklaracja burmistrza i tej rady wstępnie jest zapisana

i to w wieloletniej prognozie finansowania to zadanie nasze i 1,5 miliona kto ma dołożyć?

Rozmowy z wójtem na popegeerowską drogę Brojce-Stołąż-Przybiernowo

też liczymy na to wójt dołoży jakąś tam część

bo to ponad 2 miliony szykuje się w zakresie własnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Więc jeśli się okaże po przetargu, że może to być mniej, ale udział nasz się zmniejszy

albo zwiększy, więc tutaj też są zabiegi, żeby współuczestniczył w tym.

- No i jeszcze jedna...

- Takie mamy dylematy

- Jeszcze jedna kwestia.


- Wszystkie te inwestycje są w okresie dwóch lat

czyli 22 rozpoczęcie, zakończenie 23 i będziemy na to 23... w budżecie będziemy musieli

zabookować środki na te zadania, na które mamy już finansowanie.


- Sprawa dotyczy "sto dziewiątki" i tego nieszczęsnego [...] chodnika.

Trzebiatów, to jest-

- Deklarował się [...]

Pani Joanno, Pani Joanno...


- Nie, nie, to jest Zagórska 26 chyba.

Do ronda słonia, żeby dzieci mogły spokojnie przechodzić do szkoły, tak?


Starsi ludzie do przychodni.


To jest wojewódzka, ale ja myślę, że Powiat, włodarz Powiatu dbając o dobro swoich mieszkańców-

- Jak Pani wie, Pani Joanno, wnioski do Zarządu Dróg Wojewódzkich były kierowane.

Sygnalizowaliśmy pani interpelacje i odpowiedziano nam, że w ich tam budżecie-

- Jutro zaczyna się rok szkolny. Bądźmy chociaż raz mądrzy przed szkodą.


Tam jest naprawdę niebezpiecznie, ja tam codziennie jeżdżę do pracy.

Tam jest naprawdę... Zaraz się zrobi ciemno, nic nie widać.


Małe dzieci chodzą do szkoły. Tam jest 1-3


Bardzo proszę się pochylić nad tym problemem.

- W jednej części zasygnalizowaliśmy też Burmistrzowi Trzebiatowa, bo on chce przejąć ulicę Zagórską.

I ten odcinek, który niedokończony jest, to będzie jako jego zadanie.

Zdaje sobie z tego sprawę, że w którymś czasie-

- Tak Panie Starosto, tylko że to już trochę długo trwa.


(Marian Maliński) Ale jaki my wpływ mamy na drogi wojewódzkie?

(Joanna Duzinkiewicz) Nie może tak być, że Zarząd nie ma, Starosta nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców


(Marian Maliński) Żadnego.


Jeżeli nie jest właścicielem drogi, nie ma żadnego wpływu.

Chyba, że ma polityczne przełożenie na senatora, ministra, polityka, wówczas oczywiście ma wpływ.

25 lat byłem burmistrzem i-

(Joanna Duzinkiewicz) Przecież mamy pana z Gryfic w sejmiku, tak?

(Marian Maliński) W Płotach miałem wszystkie rodzaje dróg. Począwszy od jednej drogi S6, czyli kiedyś 6

poprzez 3 drogi wojewódzkie, 70% dróg powiatowych, a naszych dróg było tylko w graniach 19%

(Joanna Duzinkiewicz) Ale jest Pan [Poseł 1], jest Pan [Poseł 2]

Może do nich się zwrócić z prośbą, o zainteresowanie się tym problemem?

Bo to nie są żarty, to jest poważna sprawa.

(Ryszard Chmielowicz) Byłem co najmniej na dwóch, gdzie był [Marszałek Województwa[

i był Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich z Koszalina


[...] i tam też ten problem stawiałem.

Mówię, "to jest bardzo poważny problem, musicie w końcu w którymś budżecie zabookować"

"a najlepiej byłoby, żeby w tym roku" "no to w tym roku nie"

mówię "to chociaż zabookujcie środki w przyszłym budżecie, żeby zrealizować to przedsięwzięcie"

"bo tam jest naprawdę niebezpiecznie, nawet nie zrobili przejścia [...]"

"Bo nawet nie zrobiliście przejścia za rondem na chodnik, gdzie dalszy odcinek jest zrealizowany."


No i to oczywiście o tym mówiłem.

Widzę, że brakujący odcinek chodnika od ronda do ul. Grzybowej

jest w trakcie realizacji od obwodnicy, ten kawałek.


To jest Kamieniecka, na Kamienieckiej.

Tak, widać, że zaczęli coś tam robić dwa dni temu, także jest nadzieja, że chodnik będzie.

Niemniej jednak, droga 109 to jest naprawdę palący problem.


Naprawdę, bardzo proszę. Żebyśmy nie byli mądrzy po szkodzie.


(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza, tak?

(Grzegorz Burcza) Tak, jeszcze dwie kwestie dokładnie w tym punkcie, bo to nie nadaje się do wolnych wniosków.


Dwa zapytania. Czy Starosta ma wiedzę, bo takie informacje dotarły, przynajmniej do mnie


że... zresztą wiemy, że jest remont sanitariatu, łazienek w DPS-ie.

Mówimy o gryfickim DPS-ie.

Od jakiegoś czasu jest problem z użytkowaniem przez mieszkańców tych właśnie rzeczy.

Co najmniej od trzech miesięcy nie ma kompletu łazienek

a z tego, co nawet dowiedziałem się podczas swojego dyżuru w biurze

okazało się, że nawet ostatnia wanna została wyłączona z użytkowania.

Czy Pan Starosta ma wiedzę na ten temat?

Czy faktycznie jest jakiś problem z utrzymaniem higieny

naszych podopiecznych w DPS-ie Gryfickim?

(Ryszard Chmielowicz) To są bieżące zadania dyrektora, który prowadzi tą placówkę.

Nie sygnalizował mi o problemach, więc spytam po dzisiejszej sesji i dokładnie się doinformuję.


Żeby móc odpowiedzieć na to.

(Grzegorz Burcza) Bardzo byłbym wdzięczny. To na pewno będzie bardzo ważne.

Bo być może to jest tylko chwilowe.

[...] pewna wyobraźnia [...]


I druga kwestia. Czy prawdą jest, że Gmina, Burmistrz zasięgał jakby...

Rady Pana Starosty albo Zarządu w kwestii zwrócenia się z wnioskiem

o dofinansowanie w ramach ostatniego rozdania z środków rządowych

jeżeli chodzi o ten łącznik, który jest za urzędem, w związku z tym, że my też użytkujemy ten teren

[...] to jest tak ważne, pilne i praktycznie strategiczna, najważniejsza inwestycja dla gminy

i ponoć Pan Starosta też się przychylił ku temu, że to jest bardzo ważna inwestycja.

I ten łącznik będzie zrobiony za pieniądze rządowe.

(Ryszard Chmielowicz) Mówisz o strzeleckiej do...

- Tak, to co mamy na plecach urzędu.


- Aplikował burmistrz, zdaje się aplikował o środki.

Bo mówił, że to zadanie będzie realizował.

Nie zwracał się do...

- Czy my partycypujemy w tej kwestii?

- Nie zwracał się do nas z taką prośbą.

I nie bardzo widzę możliwości.

- My tam żadnego udziału nie mamy, w tej drodze?

- Nie mamy.

- Kwestia wyburzenia tych budynków, to też nie jest to nasze [...]

- Nie jest to po naszej stronie.

- Okej.

- Budynek gminny, ten na rogu i przy "Bartku" byłym, ten na rogu to jest gminny budynek [...]


Dlatego nie próbowano go remontować.

Bo tam niestety ta działka z "Bartkiem" jest w dużej części własnością firmy.


- To się przy ścianie nie przejedzie. No właśnie.

- I tutaj przy ścianie byłaby ta droga. W związku z tym bardzo prawdopodobne, że projekt...

No nie da się aż przed sam budynek, bo się nie wejdzie do budynku

i być może będzie konieczność jego zburzenia.


- Ale powiatu to [...]

- Nie.

- Dobrze, dziękuję serdecznie.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Skoro nie ma już więcej zapytań i interpelacji

informacji i komunikatów przewodniczącego rady nie mamy.

W ramach wolnych wniosków?


(Marian Maliński) Rysiek ma.

(Ryszard Maliński) Ja już wszystko [...]

(Grzegorz Burcza) Nie, w ramach wolnych wniosków.

(Agnieszka Mackojć) Jeszcze mamy? Nie mamy nic.

[...]


(Waldemar Wawrzyniak) A co, w wolnych wnioskach chcesz?

(Grzegorz Burcza) Tak.

(Agnieszka Mackojć) No mów, proszę.

(Grzegorz Burcza) W ramach wolnych wniosków chciałbym bardzo serdecznie podziękować Powiatowi, Zarządowi Powiatu

za to, że tak bardzo serdecznie odnosi się do Związku Sybiraków Oddziału Terenowego w Gryficach

i chciałbym też przede wszystkim dzisiaj już zaprosić wszystkich tutaj, żeby to wybrzmiało

podczas sesji Rady, ale też i radnych jak i dyrektorów szkół, będziecie mile widziani

ja wiem, że zaproszenia oficjalne dotrą, ale chciałbym też tą drogą.

Startujemy 16 września, zupełnie wyjątkowo z obchodami Dnia Sybiraka.

Zrobimy to w piątek, żeby było możliwe dotarcie do jak największej grupy dzieci i młodzieży.


O godzinie 12:00 w trzech aktach ma być przedstawienie historyczne

bardzo duże, fajne, naprawdę mocne.

Jeszcze raz ukłony w stronę Starostwa, bo naprawdę [...] ich współudział

to przedsięwzięcie nie miałoby w ogóle racji bytu

i naprawdę tu też, Waldek, tobie serdeczne podziękowania

telefon od ręki i załatwianie pewnych rzeczy

(Waldemar Wawrzyniak) Wiesz co, teraz się zastanawiam...

- Panu Staroście też, nawet na urlopie i się angażuje

i bardzo pomaga, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję.

- Wiesz co, tylko się zastanawiam, bo wiesz, prąd ciągnięty teraz z PKS-u, gdzie ten wagon tu stoi

to chyba przerzucimy się z PCPR-u, chyba bliżej będzie, wiesz?

- Jakiego PCPR-u?

- No bo wagon stoi przy dworcu PKP

- Ale tamten wagon nie wchodzi w [...]

- A, to nie wagon?

- Nie, ten wagon... No i a propos tego wagonu, dzisiaj już dostałem wyposażenie

czyli będzie wystawa w tym wagonie montowana

czyli od jutra zapraszamy już, bo nie będzie jakiegoś oficjalnego otwarcia tej wystawy

można sobie spokojnie wejść do tego wagonu towarowo-bydlęcego

i zobaczyć jak wyglądały te warunki transportu

jak wygląda ten wymiar wystawy, którą przygotowało też sporo stowarzyszeń

także już dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie i jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za tyle pomocy.

W imieniu Związku Sybiraków oczywiście.

(Ryszard Chmielowicz) [...] jesteś mocno w tą sprawę zaangażowany i to są działania konstrukcyjne [...]


[...] za ten pomysł, za to przedsięwzięcie, z przyjemnością w takim czymś uczestniczymy

bo to kawał ważnej historii Polski i obrazy mocniej przemawiają, jak opowiadanki, czy...

(Waldemar Wawrzyniak) Dzisiaj poszły zaproszenia [...]

(Ryszard Chmielowicz) Jak jedno i drugie, ta historia wpisuje się w pamięć na wiele, wiele lat

a szczególnie młodzież, będziemy próbowali ich zachęcić

do tego, żeby skorzystali z tej niepowtarzalnej okazji i żeby aktywnie uczestniczyli w tym

to też taka wspólna nasza rola, żeby tak się to zdarzyło.

(Grzegorz Burcza) Pan Wojewoda potwierdził już wcześniej, że będzie obecny.

Dzisiaj Pani Kurator potwierdziła, że te będzie obecna, parę jeszcze innych osób ze Szczecina chce dojechać.

Także to też ranga dużo bardziej urośnie.

A mogę usłyszeć, czy Pani Dyrektor przewiduje, że będzie z klasami na tym wydarzeniu?

(Agnieszka Mackojć) Pewnie tak. (Grzegorz Burcza) I drugi Pan Dyrektor?

(Ryszard Maliński) Tak, jak najbardziej.

Grzegorz Burcza) Dzięki serdeczne.


(Agnieszka Mackojć) Dobrze. Szanowni państwo, w takim razie bardzo dziękuję

za dzisiejszą sesję, za obecność i uczestnictwo.

Na tym zamykam XLVIII sesję Rady Powiatu.