Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Zanim przejdziemy do spraw regulaminowych odczytam postanowienie

Komisarza Wyborczego w Szczecinie nr 10/2022

w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu Gryfickiego.

Na podstawie Art. 387 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy

Komisarz Wyborczy w Szczecinie postanawia, co następuje.

§1 Postanawia się o wstąpieniu na rokujący mandat w okręgu wyborczym nr 2

właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Gryficach

Mandat obejmuje Pani Wiesława Saran

kandydatka z listy nr 12 Komitetu Wyborczego Powiatowego Stowarzyszenia Idziemy Razem

Która w wyborach przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 roku

uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie straciła prawa wybieralności

oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§2 Postanowienie przekazuje się zainteresowanej, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu

oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryficach.

§3 Postanowienie ogłasza się w dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

oraz podaje do publicznej wiadomości w biuletynie informacji publicznej

§4 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania

Żeby dokonać tego bardzo poprosimy Panią Wiesławę o złożenie ślubowania.


Proszę bardzo państwa o powstanie.


(Wiesława Saran) Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego

Strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny

wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli.

Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak mi dopomóż Bóg.

Bardzo dziękuję. Pani Wiesławo, na podstawie Art. 387 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

stwierdza się że zgodnie z postanowieniem nr 10/2022 Komisarza Wyborczego w Szczecinie

z dnia 16 listopada 2022 roku

Pani Wiesława Saran obejmuje mandat Radnej Powiatu Gryfickiego.

Wielkie gratulacje od nas, witamy na pokładzie, Pani Wiesiu

i ufamy, że dołoży pani wszelkich starań i włoży pani ogrom pracy, a przed panią dużo. Także powodzenia.


Wszystkiego dobrego.

- Dziękuję bardzo.


[oklaski]


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, przechodzimy do spraw regulaminowych.

Pani Wiesławo, od tego momentu jest już pani pełnoprawną radną. Proszę o włożenie karty, tak?

System głosujący... Tak? Już jest?

Także już w tej chwili bierze pani udział we wszystkich głosowaniach.

I nie tylko.

Sprawy regulaminowe.

Otwarcie mamy za sobą. Stwierdzenie kworum...

Na skład ustawowy 17 radnych obecnych mamy 13

tak więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.

Jeżeli chodzi o przyjęcie porządku obrad tradycyjnie dokumenty wraz z projektami uchwał

zostały państwu dostarczone w odpowiednim terminie.

Czy w związku z tym ktoś z państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmiany?

Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, szanowni radni.

W kwestii formalnej wnoszę o powołanie nowego przewodniczącego Komisji Budżetu

oraz wydaje mi się, że należałoby uzupełnić komisję, nie tylko budżetu

ale również między innymi statutową, która na chwilę obecną składa się z dwóch członków.


To jest mój wniosek formalny.


(Agnieszka Mackojć) Tak, proszę panią. Mamy gotowe, to było do wprowadzenia przeze mnie akurat

ale czekałam na państwa propozycje.

Czy są jeszcze jakieś propozycje?

(Grzegorz Burcza) I te dwa punkty?

(Agnieszka Mackojć) W sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej

i w sprawie powołania przewodniczącego.

Natomiast, czy jesteśmy gotowi na komisję statutową... Nie mamy przygotowanych uchwał.


(Stanisław Hołubczak) Może to nie jest takie pilne...

(Agnieszka Mackojć) To nie jest takie pilne.

Nie mamy, jest nas tylko 13


(Ryszard Chmielowicz) 4 jest nieobecnych, może na najbliższą sesję [...]


(Joanna Duzinkiewicz) No tak, na chwilę obecną nie ma, ale nie wiadomo, co będzie za tydzień, czy za dwa.

(Agnieszka Mackojć) Ale na tą chwilę nie ma potrzeb [...]


(Joanna Duzinkiewicz) Czy dwoje członków, to jest traktowane jako komisja?

Wystarczające jest dwóch członków?

- Jest, może być.

Ale istotnym jest faktycznie Komisja Budżetu, to musimy dzisiaj.

- Dobrze. Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, w takim razie proponuję o wprowadzenie w punkcie 12

uchwałę Rady Powiatu w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej


a w punkcie 13 powołanie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej.

A dlaczego tylko powołanie członka? Może inni będą chcieli też [...]

- Może być członków. Tak, w międzyczasie, zaraz uchwały dojdą.

Można wypunktować więcej, nie tylko jedna... Więcej nazwisk można podać, jak zawsze zresztą.


Także bardzo proszę, przegłosujemy...

12 i 13

14 później będzie przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych

i analogicznie każdy... Przesuną się o jeden.

Poproszę o tablicę.

Głosujemy nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu w sprawie powołania członka

A jednocześnie, w jednym pan zrobił...


Czy jest zgoda, żeby obydwa głosować jednocześnie, obydwie uchwały?


Czy państwo chcecie osobno?

Bardzo proszę o rozdzielenie tych punktów. Osobno członka, a osobno przewodniczącego.


W międzyczasie uchwały dotrą do państwa.


Bardzo proszę państwa o oddanie głosu w sprawie wprowadzenia do porządku obrad

punktu w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej...

(Stanisław Hołubczak) Miało być członków.


(Agnieszka Mackojć) Tam są wypunktowane.


[...]

Proszę o poprawienie. Członków komisji.


Szanowni państwo, jest wypunktowane.

Jeżeli będziemy chcieli, możemy powiedzieć 3 członków.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, można?

- Tak, proszę.

- Ja bym proponował, żebyśmy wrócili do wniosku Pani Radnej Asi.

Proponowała o powołanie członków Komisji Statutowej i nie ma odpowiedzi

więc jeżeli są chętni to trzeba zrealizować...

(Agnieszka Mackojć) Myślałam, że gdzieś to tam ustaliliśmy, ale prawda, powinna być deklaracja

Czy na tą sesję chcemy powołać?

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, trzeba pamiętać o tym, że [...]

(Stanisław Hołubczak) Jeżeli zgłosiłaś wniosek, to wniosek musi być przegłosowany, a nie [...]

(Agnieszka Mackojć) Czyli jest jako wniosek formalny, tak?


Proszę o oddanie głosu.


Wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie powołania członków

Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej


Nie wszyscy jeszcze zagłosowali.


Bardzo dziękuję, a więc punkt został wprowadzony do porządku obrad. Proszę o kolejny.


Kolejny, wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie powołania przewodniczącego

Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Gryfickiego.


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ale w kwestii jakby formalnej...


A, to punkt taki... Okej, dobrze.


Ale czyjejś nie ma karty, bo mamy 12 głosów, a powinno być 13


(Stanisław Hołubczak) Uprawnionych 12, a ile nas jest?

(Agnieszka Mackojć) Trzynastu.


Ale dlaczego? Właśnie, ktoś karty nie włożył?


[...]

(Waldemar Wawrzyniak) Czyjaś karta może odwrotnie jest włożona?


(Agnieszka Mackojć) Panowie... A proszę o wynik głosowania, panowie.


Jeszcze raz?


Szanowni państwo... Obydwa głosowania?

Szanowni państwo, musimy jeszcze raz powtórzyć głosowania. Jedno i drugie.


Błąd jest w imieniu "Joanna".


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, jeszcze raz proszę o oddanie głosu w sprawie powołania członków komisji.


Dziękuję. Jednomyślnie oddaliśmy głosy za wprowadzeniem do porządku obrad.

Drugi punkt.

W sprawie powołania przewodniczącego.


Bardzo dziękuję. Również wprowadziliśmy jednomyślnie.

I kolejny punkt w sprawie powołania członków Komisji Statutowej.


Już mamy, jeszcze Komisję Statutową, panowie, poprosimy.


Wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie powołania członków Komisji Statutowej.


Bardzo proszę o tablicę.


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad.


Tak więc... Tak, jako czternasty.

Szanowni państwo, przeczytam może jak się klarują nasze dzisiejsze obrady.

A więc zacznę od punktu 12. Czyli podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie powołania członków Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej


13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego

Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej.

W punkcie 13. w sprawie powołania członków Komisji Statutowej

I punkt 15. przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych

złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego.

16. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych

złożonych Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie posiedzenia.


Szanowni państwo, tak wygląda posiedzenie... porządek dzisiejszych obrad.

Przechodzimy do sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Czy ktoś z państwa...


Przepraszam, jeszcze nie przyjęliśmy protokołu, tak.

Przyjęcie protokołu...


Cały nie musi być. Nie, nigdy nie głosowaliśmy i cały nie.

Dlatego też przeczytałam końcówkę. Każdą zmianę głosowaliśmy osobno.

Całego już nie musimy głosować.


Punktów jest 20.


Jest potrzeba, żeby przeczytać całość?


Jest 20 punktów. Od 12 czytałam.


Jest potrzeba, żeby przeczytać cały porządek obrad?


Szanowni państwo. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu, z pięćdziesiątej.

Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś zastrzeżenia i chciałby je wnieść?


Jeżeli nie ma, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy protokół z L sesji Rady Powiatu.

Przychodzimy do realizacji punktu 2. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Czy ktoś z państwa radnych chciałby tu zająć głos?


Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz?


Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Radni.


Zacznę może od sprawozdania z prac Zarządu z dnia 21 października

To jest pierwsza strona, trzeci ptaszek od dołu.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


naboru wniosków na przyznanie pomocy na operację typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych

w ramach dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach wystąpił do Zarządu o podjęcie decyzji

na którą drogę należy złożyć wniosek.


Zarząd zdecydował, że skieruje wniosek Dyrektora do Komisji

Budżetu, Wniosków i Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Gryfickiego


Tak się składa, że jestem członkiem Komisji Budżetu

Sprawozdanie jest z dnia 21 października, dzisiaj mamy 30 listopada.


Nie wiem, na chwilę obecną do mnie żaden wniosek nie trafił.


To jest pierwsze pytanie.


Strona numer dwa, pierwszy akapit.

Zarząd zaakceptował ofertę złożoną przez firmę projektową

HP SP Z O O w Poznaniu o przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do działania

wykonanie analizy potrzeb dla opracowania wniosku w ramach działań 6 8

wdrażanie kompleksowych programów zdrowotnych

oraz przedsięwzięć zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym


dotyczącym chorób negatywnie wpływających na rynek pracy


żeby Pan Starosta, czy Pan Przewodniczący rozszerzył mi, o co chodzi dokładnie

chciałabym wiedzieć.

I o jakie działania chodzi, jakie działania mają brać... mają być wzięte pod uwagę

czy to będzie analizowanie diagnoz, czy to będzie wywiad środowiskowy, jak to ma przebiegać


Następnie...


Strona nr 4


W środku kartki, mniej więcej.

Zarząd zaakceptował... To już wczoraj rozmawialiśmy.

Jest napisane "przebudowa odcinka drogi powiatowej"


Numer 3125Z, ul. Kilińskiego w Trzebiatowie

Wczoraj dostałam informację od Pana Wicestarosty, że to chodzi o chodnik


No niemniej jednak chciałabym zapytać, czy to jest związane z wnioskiem, jaki złożyłam


do budżetu na rok 2023

bo jeden z moich wniosków właśnie dotyczył budowania, remontu drogi i chodnika na ul. Kilińskiego


I jeszcze... Już, momencik.


Strona 4. Ostatni ptaszek od dołu.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Wydziału Edukacji

o podjęcie decyzji w sprawie powołania zespołu w związku z pismem

kierowanym przez nauczycieli z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu


w zakresie sytuacji placówki.


Zarząd uznał, że nie ma potrzeby powołania zespołu.

Proszę o przybliżenie, czego problemy dotyczą, jaka jest sytuacja

czy jeżeli nie ma potrzeby powoływania zespołu, czy te problemy są jakieś takie mało ważne, znikome


O co chodzi i jaka jest sytuacja na chwilę obecną. Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Panie Starosto, teraz pan się odniesie, czy na koniec?


(Ryszard Chmielowicz) Może na koniec, bo czekamy na kolejne pytania.


(Grzegorz Burcza) 6 pytań tu, później ja dam 12, to jak?


(Agnieszka Mackojć) Proszę, radny Pan Stanisław Hołubczak.


(Waldemar Wawrzyniak) Już można... Jeżeli można, pani radna, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie dotyczące przekazania wniosku

o dofinansowanie dróg

który trafił do Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej.

Z tego co ja wiem również jeszcze nie odbyła się taka debata.

My też czekamy na to, mam nadzieję, że nowa...

(Grzegorz Burcza) 21 miał trafić.

- No i trafił.

- Do kogo?

- Do Komisji Budżetu i Finansów, no.

- Przecież ty jesteś członkiem.

- Ale my też nie jesteśmy przecież... Tylko nie jesteśmy przewodniczącym.

Trafił do przewodniczącego i oczywiście, my też czekamy, żeby przewodniczący zwołał.

(Joanna Duzinkiewicz) Od 2 miesięcy nie ma przewodniczącego.

- Jak nie ma? Przewodniczący był do tej pory, a teraz go nie ma.

Teraz będzie nowy przewodniczący i pewnie tą sprawę pociągnie.

No czekamy na to, żeby ta sprawa weszła na wokandę.

Myśmy przekazali, jako Zarząd do przewodniczącego.

I wiele wniosków będzie innych, które też tam trafiły.

(Grzegorz Burcza) Jeżeli przewodniczący okazał się niekompetentny, to proszę się tak dziwnie nie usprawiedliwiać...

- Ale my się nie usprawiedliwiamy. Nie obciążaj zarządu za rzeczy, które robi komisja, Grzegorz.

Bo komisja ma swoje kompetencje, wykonuje swoje, zarząd swoje. Nie mieszaj tych dwóch spraw.

- Ale zaraz, zaraz. Panie Starosto [...] skieruję wniosek do Komisji Budżetu, a nie do przewodniczącego

- No do Komisji Budżetu, czyli do kogo? Do przewodniczącego

bo przewodniczący reprezentuje komisję.

No bzdury gadasz. Bzdury gadasz.

- Przecież jest napisane "do komisji"

- A oczywiście. I trafia do rąk... Trafia do rąk... Co, każdemu przewodniczącemu? No co ty gadasz?

- Po co te ściemy [...]

- No po co takie głupoty opowiadasz, Grzegorz?

Zawsze trafia do przewodniczącego każdej komisji.

Ty jesteś przewodniczącym skarg, do ciebie trafiają wnioski, nie do członków komisji.

- No i moim obowiązkiem jest, żeby przekazać

- Oczywiście.

- A jeżeli niekompetentny jest przewodniczący komisji, to kto za to odpowiada?

- A nie wiem.

- Ten, który nie potrafi przekazać informacji, czyli starosta.

- Przestań bajki opowiadać. Przewodniczący przekazał to do...

Przewodniczący Zarządu, czyli Starosta przekazał wniosek do komisji. I tyle.

Na tym powinniśmy skończyć tą dyskusję, bo jest bez sensu.

A nie twórz tutaj jakichś teorii które są nieprawdziwe.


Bo jak ty jesteś przewodniczącym komisji i dostajesz wniosek, to ty przekazujesz ją dalej

tą skargę do swoich członków.

- Bo ja jestem kompetentny.

- Ale ty dzisiaj oceniasz przewodniczącego komisji, czy on jest kompetentny, czy nie?

[...]

- Ale tak twierdzisz. Dobrze, dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, przypominam o tym, żeby mówić dopiero...

Jak mikrofon jest włączony, bo inaczej nie zarejestrują tego nośniki.

Także proszę sobie darować, jeżeli nie ma udzielonego głosu. (przyp. edytora: dźwięk z dodatkowej kamery został nałożony w produkcji)

Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz.

(Joanna Duzinkiewicz) Proszę mi powiedzieć, gdzie ten wniosek na chwilę obecną się znajduje.

Ja bym się chciała z nim zapoznać.

Nie ma przewodniczącego Komisji Budżetu.


Kiedy... Nie ma wiceprzewodniczącego od dawna. Proszę mi powiedzieć...


(Kazimierz Sać) Wystarczy poprosić Panią Justynę i przyniesie to [...]

(Grzegorz Burcza) Pani Dyrektor nie jest przełożoną Pani Justyny

(Joanna Duzinkiewicz) Od kiedy nie ma Pana Leszka Stuły z nami?


To znaczy, ale dokładnie... Od 21... Kiedy został odwołany? 21 października był z nami, czy nie?


(Agnieszka Mackojć) Był na komisjach, natomiast nie uczestniczył już w radzie.

(Joanna Duzinkiewicz) Ale proszę państwa, ja też byłam na komisji i ja nic na ten temat nie wiem.

(Waldemar Wawrzyniak) [...] skoro ten wniosek trafił do przewodniczącego on go na razie nie podjął, nie przekazał dalej

(Joanna Duzinkiewicz) Nie wiem, może inni członkowie komisji wiedzą coś na ten temat, może po prostu ja zostałam pominięta.


[...]


(Grzegorz Burcza) No to proszę go teraz przekazać i zamknięty temat.

(Agnieszka Mackojć) W wolnej chwili, będzie przerwa, spokojnie.

[...]

(Grzegorz Burcza) Padło pytanie pani radnej, no to proszę udzielić kompetentnej odpowiedzi. Kurcze, w czym problem?

Od 21 jest wniosek.

(Kazimierz Sać) Mogę ad vocem w kwestii formalnej?

(Agnieszka Mackojć) Proszę Panie Kazimierzu.


(Kazimierz Sać) Bo faktycznie trochę za długo trwa, ale technicznie to jest bardzo proste.

Jeśli faktycznie wpłynął wniosek, no to przecież pani obsługująca radę może przynieść ten wniosek

To nie jest przecież żaden problem.

I po co nadmiernie dyskutować?


Oczywiście, to nie jest taka do końca formuła, że przewodniczący... że wpływa do przewodniczącego.

To nie jest tak. Jeśli do komisji, możemy poprosić panią... Pani Justyno [...]

(Agnieszka Mackojć) W przerwie sprawdzi.

(Kazimierz Sać) Ale tak, ale ja mam jeszcze taką prośbę. Myślę, że reszta rady się zgodzi.

Jeśli wpływa coś do komisji, to proszę przekazywać od razu bezpośrednio wszystkim członkom.

A nie tylko przewodniczącemu, bo to nie jest jakby ta sama sytuacja jak wpływa coś do rady

że musi to najpierw trafić do przewodniczącego. Do wszystkich niech trafia.


Członków komisji, tak.


No i temat będzie załatwiony.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Panie Starosto, czy pan odniesie się do dalszych punktów teraz?


(Ryszard Chmielowicz) To nie jest... Szanowni Radni. To nie jest jeden wniosek.

Rozpatrujemy tylko ten... Mówimy tylko o tym jednym wniosku. Tych wniosków jest dużo więcej.

Harmonogram działań poprzez Komisję Budżetu i Gospodarczą będzie trzeba dopiero przeprowadzić

analizując nie tylko nasze potrzeby ale i możliwości finansowe Powiatu.

I to może odbyć się w każdej chwili i te zestawienie tych wniosków

przedstawimy chronologicznie z tymi wnioskami, które sukcesywnie wpływały

do Rady Powiatu i Zarządu.

Więc te wnioski będą przedmiotem analizy i rozpatrzenia.


(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście Panie Starosto, ale dobrze by było, żebyśmy się przed analizą zapoznali z tymi wnioskami.

(Ryszard Chmielowicz) Oczywiście, że tak.

(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Pan Radny Stanisław Hołubczak... Panie Kazimierzu, pan ad vocem, czy co?

(Stanisław Hołubczak) Był Grzegorz przede mną i nie wiem, co się stało, ale to oczywiście dla mnie nie problem.

(Joanna Duzinkiewicz) A pozostałe, przepraszam, odpowiedzi na pozostałe pytania?

(Kazimierz Sać) Ja tylko ad vocem chciałem, do tego punktu, Pani Przewodnicząca.


(Kazimierz Sać) Ja zrozumiałem wypowiedź Pani Duzinkiewicz w sposób następujący.

Jeśli źle zrozumiałem, to proszę mnie poprawić.

Że Zarząd przekazał konkretnie ten wniosek, o który Pani Duzinkiewicz się pytała, do komisji.

Do komisji.

To, co mówi Pan Chmielowicz to jest jakby inny zupełnie temat.

Pan Chmielowicz mówi o tym, że Zarząd będzie analizował wnioski.

Ale tu Pani Duzinkiewicz chodzi o coś zupełnie innego.

Chodzi o konkretny wniosek, który został zgodnie z protokołem

z posiedzenia Zarządu przekazany do komisji, tylko o to chyba chodzi Pani Duzinkiewicz

bo jako członek komisji dopomina się, żeby miała wgląd


(Ryszard Chmielowicz) Będzie miała taki wgląd.

(Kazimierz Sać) Ja wiem, że będzie miała. Przecież ty nie masz nic do komisji.


O to tylko chodzi.


(Agnieszka Mackojć) Proszę, Panie Starosto.


(Ryszard Chmielowicz) Na pytanie z drugiej strony.

Dotyczące zaakceptowania oferty złożonej przez firmę na przygotowanie wniosku

aplikacyjnego, tego programu zdrowotnego.

Pan [dyrektor WBICiZK] jest w trakcie i on w szczegółach mógłby tutaj omówić ten punkt

dlatego będzie pani poinformowana na piśmie.

On dojedzie w międzyczasie, także też... Na piśmie po prostu, bo na szkoleniu jest w tej chwili

Nie chciałbym się gdzieś tam rozminąć w szczegółach.

W związku z tym taką tutaj proponuję przyjąć formę wyjaśnień, odpowiedzi.


Punkt na stronie 4, punkt 3

Zaakceptował wniosek "przebudowa odcinka drogi powiatowej...", tak to między innymi

też i pani składała taki wniosek, żeby przebudować chodniki wzdłuż tej ulicy, Kilińskiego.

Ta ulica między innymi była w programie. Aplikowaliśmy do programu Polski Ład

Całość tej od Trzebiatowa, czy od miasta ulicą Kilińskiego

poprzez miejscowość Mirosławice, Brojce i tak dalej, aż do Brojc

to aplikacja, czy tam koszty tej inwestycji to jest 45 000 000

No i oczywiście ta droga nie zmieściła się w tych programach.

Zaakceptowane był inne nasze inwestycje i będziemy aplikować etapami.

Tą wielką nieruchomość. Między innymi właśnie domawiałem się z Burmistrzem Gminy Trzebiatów

na tym pierwszym, w tym pierwszym etapie mogli byśmy wspólnie przebudować chodniki.

Tam jeden z chodników jest ułożony z tych płyt chodnikowych

częściowo już są zrealizowane chodniki kostką brukową i one są zmodernizowane

i to byłby kolejny etap. Na ten etap Burmistrz Gminy Trzebiatów

zdeklarował, że ma już na swoich magazynach zakupiony materiał

a my będziemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu siłą roboczą.

Czyli Zarząd Dróg Powiatowych wykona to zadanie własnymi siłami.


(Joanna Duzinkiewicz) Z tego, co mi wiadomo na pewnym odcinku tego chodnika jest problem z oświetleniem.

Czy to również zostanie zmodernizowane?


No właśnie, gminy. Tak? To nie ma...

Tutaj chodzi... Troszeczkę wydaje mi się, że byłoby tak, delikatnie mówiąc, nielogicznie zrobić chodnik

a następnie modernizować oświetlenie. Po prostu szkoda środków.


To może po prostu umówić się tak z gminą, dojść do porozumienia?

Żeby oni zrealizowali to...

- Mogę spytać.

- Wie pan, Panie Starosto...


Jeżeli jest niewłaściwe oświetlenie no to chyba się mija z celem, szkoda środków

na chodnik, po to, żeby go następnie, kolokwialnie mówiąc zorać


i dokonywać naprawy oświetlenia.

A to też jest bardzo ważne.

(Marian Maliński) Tam jest oświetlenie napowietrzne.


Wystarczy słup postawić

(Joanna Duzinkiewicz) No dobrze, słup postawić, ale jak postawimy? Na polbruku?

(Marian Maliński) Nie będziemy stawiali, bo to nie jest nasze zadanie.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze, spokojnie. Spokojnie, proszę się nie denerwować.

Ja zadałam pytanie i oczekuję odpowiedzi.

(Ryszard Chmielowicz) Spytam burmistrza, co o tym sądzi i jakie ma plany.

Czy w ogóle przewiduje to. Nie znam sprawy.


(Kazimierz Sać) Ja chciałem ad vocem.

(Joanna Duzinkiewicz) Już, momencik. Ja też jeszcze.

Ponieważ no, zdroworozsądkowo podchodząc do problemu, tak?

Wydaje mi się, że najpierw należy zrobić oświetlenie, a później kosmetykę.

Chodzi mi o chodnik w tym momencie.


Ze względu na to, że tam jest natężenie ruchu. Chodnik jest uszkodzony i nie działa lampa.


Nie wiem z jakiego powodu.


(Ryszard Chmielowicz) Inicjatywa była-

(Joanna Duzinkiewicz) Ale ja nie mówię... Ja nie jestem od tego, żeby kontrolować, czy jest lampa dobra.

Należy to sprawdzić, zweryfikować i jeżeli jest potrzeba doprowadzić do stanu użyteczności.


Lampy, oczywiście [...]

(Paweł Bereżnicki) Nie będzie Pan Starosta jeździł i sprawdzał każdej płytki [...]

(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście, ale mi chodzi o współpracę... Szanowny Panie Pawle, ale mi chodzi o współpracę.

Jeżeli starostwo...


Nie musi pan słuchać.


- No to już niech pani skończy.

(Joanna Duzinkiewicz) Nie, chwileczkę. Mam jeszcze coś do powiedzenia, to jeżeli pan nie może słuchać, może pan wyjść.


Jeżeli Powiat współpracuje z Gminą, to przecież możecie porozmawiać również i na ten temat.

(Ryszard Chmielowicz) Nie było takiego tematu, więc nie rozmawiałem na ten temat.

Nie mam wiedzy, że tam jest brakujące oświetlenie, czy oświetlenie niesprawne.

Więc spytam burmistrza, jeszcze raz powtarzam. Spytam burmistrza, co o tym sądzi

bo taki wniosek pani złożyła. Więc go o to spytam.

(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze i dziękuję bardzo.

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ad vocem w tym temacie, jeśli można.


(Kazimierz Sać) Jestem... Znaczy ja nie za bardzo rozumiem, czemu ktoś tutaj wprowadza, tutaj Paweł zdenerwowany...


Pani Duzinkiewicz bezwzględnie ma rację. Zaraz wytłumaczę dlaczego.


Bo to jest marnotrawstwo, to jest niegospodarność.


Przypomnę czasy, kiedy my, jako Powiat modernizowaliśmy całe centrum

i sami stawialiśmy oświetlenie.

Tu chcę trochę wyprostować jakby wypowiedź Mariana.

Oświetlenie jest napowietrzne, ale chodzi przecież o sieć energetyczną, a nie o lampy.

Więc logiczne jest, że zanim położymy chodnik, to trzeba położyć kabel tak zwany.

I tu Pani Duzinkiewicz-

(Marian Maliński) Skoro jest napowietrzne, to po co kabel kłaść?

- No ale lampy muszą być połączone ze sobą czymś, tak?

- No to idzie właśnie linią napowietrzną.

- A napowietrzną...

(Renata Korek) Ale słuchajcie, ale sprawa...

(Kazimierz Sać) Ale dokończę, ale... Ale dokończę...

Ale dokończę, dokończę.


Zasada jest bardzo prosta.

Chowamy wszystkie kable, jeżeli jest taka możliwość, pod ziemię.

Zwróćcie uwagę, że gdzie w Gryficach są kable napowietrzne.

Wszystko jest chowane pod ziemią.

I w sytuacji kiedy... Tak. I w sytuacji kiedy robimy inwestycję, to jest normalne i oczywiste.

Tak przecież cały czas było.

Że zanim zrobiliśmy przykładowo 3 Maja...

Ale sekundę, ty nie przerywaj, bo ci się mikrofon nie świeci.


Więc to jest oczywiste, że należy przed położeniem chodnika poinformować burmistrza

będziemy kładli chodnik, dobrze by było, gdybyśmy wspólnie położyli ten kabel.

Dlatego Pani Duzinkiewicz bezwzględnie ma rację i nie ma co się tutaj denerwować

bo można machać ręką na wszystko, tak?


Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Ad vocem?


(Ryszard Chmielowicz) W międzyczasie, bo jeszcze raz chcę powtórzyć. Inicjatywa była Burmistrza Trzebiatowa

dołączając się do tej, do tego przedsięwzięcia.

I więc włodarz danego chodnika, czy danej miejscowości

najlepiej wie, co jest związane z takim przedsięwzięciem.

Mało tego. Przed chwilą mnie poinformował, że tam oświetlenie jest wymienione na solarowe

na nowe oświetlenie więc...

(Joanna Duzinkiewicz) Wszystkie lampy?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, taką informację mam. Więc...


Właśnie, cały temat... I dlatego tłumaczyłem, że jeśli nie mam wiedzy

a nie sądzę, że ten, który występuje z inicjatywą

z kolei nie miał wiedzy na temat oświetlenia, że za chwilę będzie trzeba ryć ten chodnik.


No więc to są pewne zasady, które obowiązują, więc jeżeli podejmujemy jakiś temat, to też trzeba

mieć na ten temat wiedzę jakąkolwiek.

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, dobrze pan w końcu spuentował.

Bo pan odpowiedział bardzo niedobrze pani radnej Joannie Duzinkiewicz

bo pan powiedział coś takiego-

- Powiedziałem, że nie mam wiedzy.

- "mogę się spytać"

- Mogę się spytać, tak, i spytałem.

- Pan nie jest od tego, że "mogę się spytać". Pan się później poprawił. Powiedział "spytam się".

I bardzo dobrze. To jest zadanie ponadgminne i wy nie robicie łaski, że rozmawiacie ze sobą.

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, pan dalej nie ma mikrofonu.

(Ryszard Chmielowicz) My rozmawialiśmy podejmując takie przedsięwzięcie.

(Grzegorz Burcza) [...] mnie pani skreśliła.

(Agnieszka Mackojć) Ja nie wiem... Nie mam takiej wiedzy, ja nie mam takiej mocy.

(Waldemar Wawrzyniak) Mamy zawarte porozumienie z Gminą Trzebiatów, burmistrz wie o tym

kiedy będzie remont, w jakim zakresie, on wie o tym dokładnie, bo to jest porozumienie

między Powiatem, a Gminą, a więc burmistrz wie, jeżeli byłaby potrzeba modernizacji, to by powiedział

"poczekajcie, bo będę modernizował oświetlenie"

Takiego sygnału nie ma, w związku z tym po uzgodnieniu przystąpimy do remontu chodnika.

A tym bardziej, jeżeli są tam lampy wymienione-

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. A teraz proszę o zabranie przez Pana Radnego Stanisława Hołubczaka.

Pani Joanno, przechodzimy dalej.


Nie ma pani głosu.


(Grzegorz Burcza) A ja kiedy [...]

(Agnieszka Mackojć) Proszę.

(Grzegorz Burcza) Mogę?


No bo ktoś mnie wyciął, to co, mam się [...]


(Joanna Duzinkiewicz) Z mojej informacji wynikało, że niestety, tam oświetlenie nie działało.

a jeżeli te oświetlenie już funkcjonuje, to nie pozostaje nic, tylko się cieszyć, tak?

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, pan faktycznie był jako drugi, nie wiem, co się stało, że już pana nie ma.

(Marian Maliński) Jedna odpowiedź.


(Agnieszka Mackojć) Proszę. Pan Marian, tak?


(Marian Maliński) Pani Joanna pyta, co tam się dzieje w MOW w Rewalu.


Więc faktycznie był wniosek złożony na Zarząd przez dyrektora Wydziału Edukacji

w sprawie powołania takiego doraźnego zespołu

a dotyczyło to zdarzenia, które miało miejsce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

a to zdarzenie polegało na tym, że jeden z wychowanków

po prostu samowolnie opuścił placówkę, a trzech innych wychowanków również zostało... opuściło

tą część zamkniętą, czyli tą część internatową i poszło szukać tego uciekiniera.


W tym całym zamieszaniu, że tak powiem, za tych wychowanków odpowiadała jedna z pracownic ośrodka

dlatego też potraktowaliśmy, zgodnie z regulaminem, to jako ucieczkę.

Powiadomiliśmy posterunek policji w Rewalu i powiadomiliśmy organ nadzoru

czyli Kuratora Zachodniopomorskiego, Kuratora Oświaty.


Również postanowiliśmy, że żadnego specjalnego zespołu nie będziemy powoływać.

Tylko Zarząd w składzie Pan Starosta, Pan Wicestarosta i Członek Zarządu, czyli Marian Maliński

udamy się do ośrodka i wyjaśnimy to zarówno z dyrektorem, z zastępcą

jak i tym pracownikiem odpowiedzialnym za tą ucieczkę.


Który akurat sprawował nadzór nad tymi wychowankami.


Oczywiście byliśmy tam dwa razy, otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienia

w tak zwanym postępowaniu administracyjnym, również była kontrola przeprowadzona

przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie

i do tej pory tylko nie dotarła informacja z postępowania policyjnego.

Czekamy na to, no i prawdopodobnie pani, która odpowiada

za to całe zajście stanie przed komisją dyscyplinarną.

Przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Joanna Duzinkiewicz) To rozumiem, że to tego punktu wyżej dotyczy, tak?


(Agnieszka Mackojć) Kontroli w MOWie.

(Joanna Duzinkiewicz) Tak, ale jeszcze przedostatni. W takim razie to dotyczy tego punktu wyjaśnienie?

(Marian Maliński) Tak.


(Waldemar Wawrzyniak) Tak, tak. To jest jedna odpowiedź.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Panie Grzegorzu...

(Marian Maliński) Bo to dotyczy tego samego zdarzenia.


(Agnieszka Mackojć) Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Pana Grzegorza Burczę.

Nie ma pana tutaj, ale pan faktycznie był

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Trzy pytania. To oczywiście był żart, że tak dużo.

Byłyby dwa. Ale w związku z tym, że jest nieprecyzyjna odpowiedź

na pytanie Pani Radnej Joanny Duzinkiewicz

to ja chciałbym jeszcze prostszą może wersję pytania zaproponować.

Ze strony pierwszej oczywiście w związku z ogłoszonym

przez Zarząd Województwa naborem wniosków.

Proszę udzielić chociaż nam informacji takiej, jako radnym.


Bo budowa, modernizacja dróg lokalnych to jest bardzo szeroki temat

ale ile tych wniosków możemy złożyć, chociaż taka informacja. I na jaką kwotę?


Bo warto byłoby wiedzieć jakiego rodzaju dofinansowanie

jakiego rzędu dofinansowanie i pewnie Pan Starosta ma tą wiedzę.

A to jest bardzo ważne. Przecież przy rozpatrywaniu tej właśnie koncepcji

czy to będzie dopłata 50%, czy 80%, tak jak były dofinansowania rządowe.

Mam nadzieję, że Pan Starosta ma tą wiedzę. Drugie pytanie. Ze strony drugiej.


Zapoznał się z pismem [...] przewodniczący Lokalnej Grupy Działania prosi o udzielenie informacji

na temat procedury konkursowej i warunków, na jakich pomieszczenia w Centrum Usług Publicznych

zostaną oddane do użytkowania.


Bardzo ciekawi mnie ten temat. Bo nie tylko dlatego, że sam jestem przewodniczącym stowarzyszenia

ale przychodzą do mnie też różne osoby, które prowadzą stowarzyszenia.

I w dalszym ciągu, pomimo, że już praktycznie już kolejny termin oddania Centrum Usług Publicznych

został przekroczony, to w czym jest problem żeby regulamin i te załączniki już były na stronie

żeby stowarzyszenia mogły się przygotowywać, jakie warunki muszą spełnić.


Tu jest taka lakoniczna informacja

"regulamin i załączniki zostaną umieszczone na stronie www.gryfice.pl"

Do dzisiaj nie ma na tej stronie żadnej informacji.

Proszę doprecyzować, kiedy będzie i w czym problem w ogóle, żeby ten regulamin był przed...


Przed uroczystym otwarciem tego obiektu.

Nie wiem, bo my czekamy, aż będą przecinane wstęgi przez Pana Starostę

i dopiero wtedy dwa tygodnie poczekamy, albo miesiąc i może regulamin się pojawi na stronie?

No chyba to nie będzie tak zbyt logicznie. W czym problem, żeby regulamin był już teraz?


Chyba nie ma takiego problemu.

Wiemy, kto za to odpowiada.

Chyba, że Pan Starosta ma inną wiedzę i powie, że jeszcze kto inny odpowiada za ułożenie regulaminu.

Chyba, że regulamin już dzisiaj jest, to proszę podać dokładną, precyzyjną zakładkę.

Bo na stronie Powiatu, www.gryfice.pl kompletnie jest to nieczytelne i nie jest to do znalezienia.


No i ostatnia kwestia.

Tu jest taka fajna informacja, na stronie gdzieś ostatniej, bodajże siódmej.

O, bardzo miła informacja. Bo przecież... Gdzieś tak w środku.

W związku ze zobowiązanie przez Zarząd Dyrektora LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego


Widać, że jakby dowiedzieliście się, że będzie powołany wicedyrektor

i obecna na posiedzeniu Zarządu dyrektor szkoły zadeklarowała, że przedstawi.

[...] głosowaniu rada przestawiła, pozytywnie zaopiniowała.

Czy wiemy, kto będzie w końcu wicedyrektorem zaproponowanym przez Liceum im. Bolesława Chrobrego?

Bo to dość ważna informacja, także to jest trzecie, ostatnie moje pytanie. Dziękuję serdecznie.


(Ryszard Chmielowicz) Na pierwsze pana pytanie, tak, aplikowaliśmy o środki na dwie drogi.

Drogi, które były już wcześniej przedmiotem naszych aplikacji.

To jedna z nich to jest Lewice i teraz chcieliśmy zrealizować to zadanie

w przedłużeniu tego pierwszego kilometra, który był kiedyś kiedyś realizowany z FOGR-u

a dochodził tylko do miejscowości.

Aplikowaliśmy o środki, żeby tą drogę zmodernizować przez miejscowość.

To jest jedna, no i druga... I to jest z tego byłego Funduszu Dróg Samorządowych

on się nazywa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w tej chwili.

I to dofinansowanie jest w wysokości 50%

Druga droga, która oczekuje też na... Po raz kolejny na swoje miejsce w dofinansowaniu

to jest ta droga od skrzyżowania Rzęsin - Trzygłów

do miejscowości Kołomąć wraz z miejscowością Kołomąć

(Grzegorz Burcza) Ale to mówi Pan Starosta o dofinansowaniu rządowym, czy...

- Rządowym.

- A ja pytam o to ze strony pierwszej.


O to, co do marszałka [...]

- A, mówimy o tym... Dróg lokalnych...


Z progu


To takie szutrowe drogi, w tym... To tutaj...


- Bo mamy tą wiedzę o Lewicach [...]

- Tu jeszcze nie aplikowaliśmy o środki na ten program.

- No tak, ale ja zadałem pytanie, jakie są te warunki [...] czy 50% dofinansowania

- Tam 63...

(Agnieszka Mackojć) 63,63 lecz nie więcej jak 5 000 000 zł


(Grzegorz Burcza) 5 000 000 zł?

(Ryszard Chmielowicz) Nie więcej jak 5 000 000

(Agnieszka Mackojć) 63% dofinansowania.

(Grzegorz Burcza) Dwie drogi po 5 000 000, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Nie. Do 5 000 000 inwestycja.

(Agnieszka Mackojć) Tak, ja mam ten dokument. W przerwie [...]


(Ryszard Chmielowicz) To skserujemy, bo nie będziemy go tutaj czytać.

Nie będziemy go czytać, więc tutaj do Przewodniczącego Komisji Budżetowej, w ramach tego...

Tak jest, dotrze do końca dzisiejszego dnia


Na kolejne pytanie, to dotyczące CUP-u.

To w tej komisji prowadzi tą budowę Pan [...] ale Wicestarosta nadzoruje, więc poproszę


(Waldemar Wawrzyniak) Nie wiem, czy Pan Grzegorz słyszy?

- Słucham cały czas.

- No właśnie. Żeby potem nie było, że czegoś nie dosłyszałem.

Jeżeli chodzi o Centrum Usług Publicznych i regulamin jest już opracowany.

W grudniu, zaraz na początku będzie udostępniony na stronie.

Będzie w standardowy sposób przekazany do informacji publicznej

i organizacje pozarządowe zgodnie z tym regulaminem

będą mogły aplikować i też ubiegać się o pomieszczenia do Centrum Usług Publicznych


Spróbujemy to zrobić tak, żeby na pierwszej stronie było widoczne

żeby nie było problemów ze znalezieniem.


(Ryszard Chmielowicz) I poproszę Pana Mariana o zajęcie stanowiska [...]


(Marian Maliński) Jeżeli chodzi o Liceum Ogólnokształcące Chrobrego w Gryficach.

Pani Dyrektor, nowo powołana... Stara-nowa Pani Dyrektor.


Została z zobowiązania do powołania zastępcy dyrektora, bo jak państwo wiecie

przez ostatni okres nie było tam zastępcy dyrektora.

Została poproszona na zarząd, bo miała to zrobić do końca listopada

Do nas nie wpływała żadna informacja, więc po rozmowach indywidualnych ze mną

z Panią Dyrektor Wydziału Edukacji ja po prostu zdecydowałem

że poproszę Panią [Dyrektor Liceum] na posiedzenie Zarządu.

Żeby ona Zarządowi wyjaśniła, dlaczego jest ta zwłoka.

No i Pani Dyrektor stwierdziła, że jest to w toku. Dlatego to tak długo trwało, od 1 września


że po prostu nikt z pracowników dydaktycznych nie chciał

nie wyraził zgody na podjęcie się tego zadania.

W końcu wyłoniła Panią Pedagog, która, że tak powiem, stażem pracy krótko pracuje w naszym liceum.


Ale jako nauczyciel pracuje 17 lat.


Zwołała radę pedagogiczną, gdzie jednogłośnie, w tajnym głosowaniu

Pani Pedagog uzyskała pozytywną opinię rady pedagogicznej.

I teraz jest tylko tyle, że musi przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie

i oficjalnie złożyć do Zarządu wniosek o wydanie opinii w sprawie powołania tej pani

na wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, kolejne pytania... Pan Kazimierz Sać ma pytania?


(Kazimierz Sać) W zasadzie tak...


Na pierwszej stronie jest taki akapit, ostatni na dole. Chodzi o Gryf Arenę.


Bo ja cały czas tak sobie... Zastanawiam się, próbuję grzebać w tej swojej pamięci.


Bo z tego zapisu, wygląda na to...


Że placówki oświatowe znajdujące się na terenie Powiatu Gryfickiego wnosiły opłatę


za użytkowanie Gryf Areny.


Właśnie nie za bardzo mi się wydaje, żeby szkoły z Powiatu Gryfickiego... Proszę?


Ale jesteście pewni, że przykładowo Chrobry, Miłosz...


Ale sekundę, sekundę. No przecież potrafię czytać, tak?


Zniżka opłaty za udostępnienie na cele sportowe Hali Gryf Arena

może zostać udzielona szkołom i placówkom oświatowym

znajdującym się na terenie Powiatu Gryfickiego. Zniżka, tak?


(Ryszard Chmielowicz) Naprostujemy tą informację. Nie dotyczy to oczywiście-

(Kazimierz Sać) To jest jedna rzecz. Druga rzecz...


Druga rzecz.


Dla mnie to się zaczyna...


Dla mnie to się w ogóle zaczyna... Znaczy zaczyna być w ogóle zastanawiające.


Z tego, co ja pamiętam


wszystkie szkoły korzystające z Gryf Areny


Średnie i podstawowe nie ponosiły żadnych opłat, z tego, co ja pamiętam.


Intencją naszą, kiedy budowaliśmy halę, to było to, że jest ona budowana ze środków publicznych


to jakbyśmy wybudowali, nie wiem, ulicę, chodnik

i jeszcze później pobierali opłatę, za to, że ktoś chodzi po ulicy, czy po chodniku.


Czyli z tak zwanych podatków wybudowana została Gryf Arena.


Nie mówiąc o tym, że troszeczkę podobnie, jak przy temacie Rzęskowa

No przecież ta Gryf Arena została wbudowana na terenie gminy której...

Teren, który dostała gmina nieodpłatnie... Znaczy powiat dostał nieodpłatnie


I z tego, co ja pamiętam, ale jeśli się mylę, to najprędzej

to by mnie Pani Skarbnik musiała wyprowadzić z błędu.

Absolutnie żadnych opłat nie pobieraliśmy od placówek oświatowych. Mało tego.


Opłaty były pobierane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to była firma komercyjna typu tam Top Toys i tak dalej.

Ewentualnie, gdy ktoś... Jacyś tam fani powiedzmy, chcieli sobie pograć, nie wiem, w tenisa

Ale ani stowarzyszenia sportowe, typu Sparta, czy Plas

Wszyscy korzystali nieodpłatnie z tego obiektu publicznego.


Podkreślę słowo z tego obiektu publicznego.


A teraz, czy dobrze interpretuję, że Powiat chce obciążać jakieś placówki oświatowe...


Czy Zarząd chce obciążać placówki oświatowe z naszego powiatu?

Kosztami?

(Ryszard Chmielowicz) Regulamin został opracowany i regulamin określa szczegóły odpłatności za korzystanie.

Gdzie regulamin możemy zmienić. Regulamin był sporządzony w okresie, kiedy-

(Kazimierz Sać) No właśnie patrzę, 2014


- I to jest ten sam regulamin

- No tak, ale ten sam regulamin obowiązywał do roku 2018 i do roku 2018 nikt nie pobierał opłat.


- Sprawdzimy to.

- No to sprawdź to.

Znaczy moje zdanie jest takie, że absolutnie

to jest skandal, żeby pobierać opłaty od placówek oświatowych


niekoniecznie związanych z Gminą Gryfice


Czyli powiedzmy od instytucji non-profit, stowarzyszeń

bo to jest obiekt użyteczności publicznej.


To byłby skandal.

Także jeśli faktycznie coś jest takiego w regulaminie

a jeśli było nawet, to było to martwe

bo ten 2014 to nie wiem, czy jeszcze ta Gryf Arena została wybudowana.


Ja nie pamiętam w którym roku została wybudowana.


W dwunastym, no...

Ale na pewno, z tego, co ja pamiętam... Proszę? No, może trzynastym.

To może sobie tam [były dyrektor hali] sobie coś tam wpisał i ktoś tam nie doczytał

ale na pewno nie pobieraliśmy, bo przecież pamiętam jak...

(Ryszard Chmielowicz) Dlatego trzeba regulamin zmienić, zmodyfikować, jeśli kolizja jest.

- Ale rozumiem, że jesteś za tym, żeby to zmienić i nie pobierać opłat za ten...


No, wreszcie... Chociaż w jednym punkcie się, Rysiu, zgodziliśmy.


Dzięki.


(Agnieszka Mackojć) Z kolei, Panie Kazimierzu, wywołał mnie pan trochę do odpowiedzi

bo to pytanie sobie przygotowałam na koniec

bo ono nie jest takie, jak jest mowa.

Bo to chodzi generalnie w tym punkcie o moją szkołę, którą ja zawiaduję.


Dwukrotnie Zarząd odmówił zwolnienia z opłaty.

Z czym się absolutnie nie zgadzam i regulamin pozwala na zwolnienie [...]

(Kazimierz Sać) A widzi pani...

(Agnieszka Mackojć) To są udziały mistrzostwa sportowego, które były tworzone na wzór szkoły średniej


i w zasadzie w pełnej współpracy i do tej pory ta współpraca się układała

i tak jak mówiłam do Zarządu, nie niszczcie czegoś, co dobrze funkcjonuje.

Bo to wszystko działa w dwie strony.

Współpraca między szkołami, między nauczycielami, przygotowywaliśmy... Przygotowujemy

dzieci, uczniów pod szkołę średnią, żeby mogły osiągać większe sukcesy.

I to wszystko działa w dwie strony, bo to nie jest tak, że Gmina, czy szkoła działa na zasadach Powiatu

To w drugą stronę również działa.

Także tutaj chciałabym, żeby Zarząd się pochylił nad tym, bo parking... Momencik, ja dokończę.

Gdzie parking przy szkole, to są zasoby gminne.

Szkoła jest otwarta, dla szkoły jest to bardzo niekorzystne, bo stwarza niebezpieczeństwo.

Ale jest taka potrzeba, okej, działa to w dwie strony.

My też dostajemy Gryf Arenę, udostępniamy to, co mamy w zamian.

Z drugiej strony, cokolwiek potrzebuje Powiat. Teren zielony, korzysta wielokrotnie.

Ławki, ławeczki.

Korzysta wielokrotnie z zasobów liceum, chyba co najmniej od 10 lat

Wynajmuje... Korzysta z naszej sali przy Rodziewiczównej 6

i ma kilka godzin... przez kilka godzin zajmuje naszą salę.

Nigdy, przenigdy nawet złotówki za to nie wzięliśmy, bo to zawsze działało w dwie strony

bo to robimy dla dzieciaków, dla uczniów i to my jesteśmy po to, żeby stworzyć im odpowiednie warunki

a nie ograniczać to przez pobieranie opłat.

Dlatego naprawdę tu zamierzałam później o tym mówić.

Ale zwracam się do Zarządu o zweryfikowanie tego

bo naszym obowiązkiem jest stworzyć naszej młodzieży

naszym dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego, psychicznego.

I tak jak w Pruszkowie chyba kiedyś wypowiadał się burmistrz, czy starosta, nie pamiętam...

Że samorząd wręcz dokładał, kupował dzieciakom trampki, dresy

żeby wyciągać ich spod sklepików, czy zakamarków, żeby one chciały ćwiczyć

tańczyć, żeby cokolwiek... Dokładnie, też tak było.

Ale taka jest nasza rola, żeby im otwierać te możliwości, te nasze [...] i korzystać z zasobów.

A my póki co ograniczamy.

Jak na szkołę mam umowy do podpisania na 12 000 zł

To nie jest mało. I w drugą stronę, przecież szkoły też nie mają, nawet średnie

jakbyśmy mieli liceum obciążać, to nie o to chodzi w tym wszystkim.

Do tej pory to świetnie funkcjonowało i tak powinno funkcjonować.

A tu nagle właśnie, umowa, obciążenie i comiesięczne raty.

Naprawdę zwracam się do Zarządu, żeby się nad tym pochylić.

Bo nie jest to dobra droga, a uważam, że Pan Burmistrz

w życiu by nie podjął takiej decyzji, żeby obciążać inne szkoły za to, że dzieciaki

nasze dzieciaki korzystają z zasobów publicznych

bo to nie są nasze prywatne, tylko zasoby publiczne

(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, ale ad vocem. Ja pierwszy się zgłaszałem.

- Proszę.

- Pani Przewodnicząca, tak trochę nerwowo zareagowałem, bo czuję się oszukany w takim razie

przez Pana Starostę Chmielowicza.


Bo jeśli pani faktycznie złożyła dwa razy wniosek o to, żeby odstąpił

czyli ten temat już był dużo wcześniej, a w tej chwili...

Ja nie ukrywam, że nie pamiętam tego regulaminu.

Tak samo, jak nie pamiętam, czy można było tam pić alkohol i wszyscy pili.

Podobno.

W każdym bądź razie jeśli tam jest zapis, że można odstąpić

to ja sobie znowu nie przypominam, chyba że Stachu mnie wyprostuje

czy my pobieraliśmy opłaty jakiekolwiek od szkół? W tym od gminnych.

Stachu, pobieraliśmy? Nie.

Czyli korzystaliśmy z tego punktu... Czyli Pan Starosta Chmielowicz mnie oszukał.

Więc teraz powiem dosyć dobitnie.


Pani Przewodnicząca, ja nie chcę w ogóle jakby powtarzać tego, co jest jasne i oczywiste.


Że jest to obiekt publiczny i bezwzględnie powinien być

udostępniony wszystkim placówkom oświatowym.

Mało tego. My stosowaliśmy zasadę, żeby udostępnić to też stowarzyszeniom non-profit.


A w związku z tym, że czuję się oszukany, to ja powiem tak.

Jeśli ktoś szuka pieniędzy, to ja dam dwa proste sposoby na znalezienie pieniędzy.

Albo na podatki, na przykład opodatkować sobie fotele, na których się siedzi bezproduktywnie.

Mam na myśli tutaj dwóch Panów Starostów.

Ewentualnie na przykład nie wiem, ktoś może pożyczyć drukarkę, taką wysokiej jakości

podrukować sobie pieniądze.

No ale nie można zachowywać się w ten sposób.

To jest... W ekonomii nazywa się tak zwany pasywny fiskalizm.

Czyli podatki, opłaty, podatki, opłaty, a nic nie dajemy w zamian.

To jest po prostu skandal.

To jest w ogóle zniweczenie pomysłu, idei wybudowania hali dla ludzi, dla mieszkańców


szczególnie dla młodzieży i tak dalej...

Tutaj dobrze, że pani mi to podpowiedziała, bo tak to bym przeszedł do porządku dziennego.

Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Proszę, Pani Radna Joanna Duzinkiewicz.

Nie? Dziękuję. Pan Marian Maliński?


Czy są jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że tutaj ani Pan Kazimierz...

(Kazimierz Sać) Ja uważam, że ten temat w trybie pilnym powinien trafić na Zarząd

i Zarząd musi to zweryfikować.

(Ryszard Chmielowicz) Dokładnie tak będzie.

(Kazimierz Sać) Brawo Rysiu.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo. Skoro nie ma pytań, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Szanowni państwo. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu pomiędzy sesjami. Proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Za 13, a więc jednomyślnie podjęliśmy sprawozdanie.

Przechodzimy do realizacji punktu 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/269/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Proszę bardzo, czy mamy tu jakieś pytania?


Jeżeli nie mamy, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Państwa o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy procedowaną uchwałę.

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/270/2021

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030


Proszę bardzo, czy są pytania? Jeśli nie, dziękuję. Proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo dziękuję. Procedowana uchwała została właśnie przyjęta jednomyślnie.

Pozostałe uchwały zawarte w punkcie 5, 6 i 7 są to uchwały, które już były uchwalane.

Natomiast uchylił je Wojewoda w związku z głosowaniem radnego

który już nie powinien uczestniczyć i głosować.


Dlatego te uchwały były procedowane, więc bardzo proszę...

(Grzegorz Burcza) A potrafi pani wyjaśnić dlaczego procedował człowiek, który nie powinien?

(Agnieszka Mackojć) My nie mieliśmy takiej wiedzy. Nic do nas nie dotarło, że radnemu został wygaszony mandat.


Do nas nie dotarła taka informacja. Dlatego też nie wiem, czy on wiedział, czy nie.

My nie mieliśmy...


Informacja do nas dotarła 21... W dniu ostatniej sesji.


Także bardzo proszę, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

Nr XLV/291/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie określenia zadań, wysokości środków PFRON dla Powiatu Gryfickiego.

Czy w tej kwestii państwo chcielibyście jeszcze zająć głos?

Jeżeli nie, proszę o tablicę.


Proszę państwa o oddanie głosu.


Dziękuję, uchwała została podjęta jednomyślnie...


(Kazimierz Sać) Pani Przewodnicząca, w kwestii formalnej. Zgodnie z regulaminem mogę zadać pytanie w każdej chwili.


- Słucham pana.


- Ja mam pytanie... Zdziwicie się, ale ja mam pytanie

do poprzedniego sekretarza powiatu, do Stanisława Hołubczaka.

W kontekście tego punktu, który tak przeszedł dosyć gładko, czyli uchylenie uchwał.


Czy może być taka sytuacja, że ten wyrok był ogłoszony, nie wiem, w jakimś monitorze, czy w czymś tam

i po stronie, przykładowo, sekretarza powiatu jest śledzenie...


Bo przecież jeśli...


Bo tak z ciekawości się pytam. Bo nie wiem. Nie będę udawał, że wiem.


Bo to, że nie przyszło do nas pismo... Ale jak się okazuje, moc obowiązująca


była z określoną datą.

Czy to mogło się gdzieś pokazywać, a my byliśmy zobowiązani do śledzenia tego?


(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pan Wicestarosta.

(Waldemar Wawrzyniak) Odpowiadając...

(Kazimierz Sać) Zadałem pytanie... Pani Przewodnicząca [...]

(Agnieszka Mackojć) Ale Pan Stanisław powiedział, że nie... A tu merytorycznie...


(Waldemar Wawrzyniak) Tak jak wcześniej było tu powiedziane, sesja wrześniowa, w której wziął udział

poprzedni Pan Radny Leszek Stuła odbyła się dzień później, po informacji, która do nas dotarła

że 28 został ogłoszony wyrok.


My nie byliśmy stroną postępowania jako powiat, nas nie informował ani sąd, ani żaden z organów

który się tą sprawą zajmował o toku postępowania, datach jego ogłoszenia

i do dzisiaj ten wyrok nie jest w naczelnym sądzie administracyjnym opublikowany.

Myśmy próbowali go podejrzeć.

Próbował to podejrzeć również, z którym rozmawiałem osobiście, Komisarz Wyborczy

Ten wyrok nie jest opublikowany. Ten wyrok dotarł tylko do zainteresowanych stron.

Czyli do Pana Wojewody i to z opóźnieniem

bo dopiero prawie miesiąc później sąd powiadomił Wojewodę, który wydał ten nakaz

czy też zastępcze rozporządzenie wygaszające mandat

czyli do wojewody dotarł i do zainteresowanego, czyli do Leszka Stuły.

Kiedy on odebrał, to ja też nie jestem w stanie tego powiedzieć.

Natomiast ani komisarz wyborczy, ani my nie byliśmy informowani o tej sprawie

w związku z tym dowiedzieliśmy się w momencie wtedy, kiedy do wojewody dotarła ta informacja

przekazana przez naczelny sąd administracyjny i dopiero wojewoda powiadomił nas i komisarza

o zaistniałym fakcie, było to miesiąc później, praktycznie miesiąc później po tej sesji.


W związku z tym nikt nie śledził tej strony, bo ani nie mieliśmy daty

ani nie wiedzieliśmy konkretnie, co się dzieje.

W związku z tym tylko dla nas pewną informacją była ta, która dotarła do nas od służb wojewody.

Również do dzisiaj nie ma tego wyroku opublikowanego i nie możemy go nawet podejrzeć

żeby konkretnie zobaczyć, bo nie ma go na stronie naczelnego sądu administracyjnego

Mecenas nasz, ja, komisarz wyborczy, próbowaliśmy to podejrzeć. Nie ma do dzisiaj.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo. Jesteśmy przy punkcie szóstym...

Tak? Przepraszam.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Moim zdaniem organy Powiatu nie mają obowiązku

śledzenia wyroków wydawanych przez różne sądy.

W tym oczywiście administracyjne.

Obowiązkiem komisarza wyborczego było zawiadomić o tym, że jest wyrok sądu

który pozbawia mandatu radnego.

Jeżeli komisarz tego nie zrobił, albo zrobił w swoim czasie to taką informację należy przyjąć

a organy Powiatu nie mają na pewno żadnego obowiązku, żeby śledzić orzeczenia sądu.


Nie ma takiej możliwości. Nie, to się nigdy nie odbywa na bieżąco, wobec tego nie ma tutaj możliwości


Są uprawnione organy, tutaj największą rolę ma do odegrania oczywiście komisarz wyborczy.

Czy zrobił swoje, w jakim czasie, to są na to dokumenty. Nic więcej zrobić się nie da.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

w sprawie zmiany Nr XLV/291/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie określenia zadań wysokości środków PFRON dla Powiatu Gryfickiego

Też oczywiście procedowana wcześniej. Czy pytania w tej sprawie?

(Kazimierz Sać) Ja tylko jedno, w kwestii formalnej.


Pani Przewodnicząca, proszę pamiętać, że o 20:00 jest mecz.


Wiem. Proszę bardzo o tablicę do głosowania... A przepraszam, jest Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo.

Tutaj po raz kolejny mamy przekierowania środków finansowych.

Ja bym chciał się tylko dowiedzieć, pewnie od Pana Radnego Mariana, a może kogoś innego

tutaj Pan Starosta przekieruje.


Z czego tak naprawdę to wynika? Czy mamy jakąś wiedzę, informacje

że na warsztaty terapii zajęciowej są akurat potrzeby

a na osoby niepełnosprawne do działalności i do rozwinięcia chociażby tych przedsiębiorstw

o charakterze spółdzielni socjalnej... Czy nie ma tych wniosków?

Czy po prostu te wnioski się pojawiają, ale ludzie nie spełniają jakby oczekiwań?

Czy po prostu naprawdę jest taki marazm i taki brak aktywności ze strony...

Przepraszam, ale no tak chyba trzeba to użyć. Osób z niepełnosprawnościami

i my jakby nie wyciągamy do nich ręki, tylko

"dobra, nie chcecie, pach, no to tutaj przerzucamy, przekierowujemy"

Czy mamy taką wiedzę?


(Ryszard Chmielowicz) Znaczy nie ma dzisiaj na tym spotkaniu dyrektor, która mogłaby w szczegółach odpowiedzieć.

Ja odpowiem to, co zawarte jest w uzasadnieniu.

W uzasadnieniu jest wystarczająca na tą chwilę informacja.

Ale żeby szerzej pana poinformować, to zrobimy to na piśmie

bo czy były wnioski, które nie spełniały tych zasad i kryteriów

to dostanie pan odpowiedź na piśmie

a tych wniosków, które spełniałyby te kryteria nie było.

W związku z tym, żeby te pieniądze nie przepadły, przekierunkowujemy na tematy, na które są...

Jest więcej wniosków, zapotrzebowanie. To jest jasne, nie?

A czy były, bo w tym zakresie, w tych tematach... Prawidłowo wypełnionych wniosków nie było.

W związku z tym te pieniądze zostały.

A czy był te nieprawidłowe, to postaramy się na piśmie odpowiedzieć.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania?


Proszę o tablicę do głosowania w takim razie.


Dziękuję, uchwała została jednomyślnie przyjęta.

Punkt 7, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej

w uchwale Nr XLV/292/2022 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gryfice.


Też była uchwała podejmowana. Czy są pytania? Jeśli nie, proszę o tablicę.


Dziękuję. Uchwała została jednomyślnie podjęta.


8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia

między Powiatem Gryfickim i Powiatem Łobeskim

w zakresie powierzenia zadania realizacji publicznego transportu zbiorowego


Czy tu mamy jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję. Proszę o tablicę.


Dziękuję. Uchwała została jednomyślnie podjęta.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu Gryfickiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w Art 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023


Czy są pytania?

Nie ma. Bardzo proszę o... Tak? Proszę, Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo. Tu generalnie nie do programu

bo tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ale jeżeli mówimy

o współpracy z organizacjami pozarządowymi

nasuwa się taka jedna kwestia i jedno pytanie, które chciałbym zadać Panu Staroście

i bardzo bym prosił o precyzyjną odpowiedź dzisiaj.


Stowarzyszenia, organizacje jakiekolwiek pozarządowe mogą

tak jak było to jeszcze w latach ubiegłych

liczyć na pomoc merytoryczną jakichś przedstawicieli Starostwa albo Marszałka?

I jakie to są godziny, czy jest tylko papier i fikcja

że taka pomoc funkcjonuje? Czy już nie ma tego papieru i fikcji?

Czy ona naprawdę jest i do kogo się stowarzyszenia mogą zwracać


bo też nie ma tej informacji na stronie starostwa.


Jesteśmy w stanie uzyskać taką odpowiedź? Dziękuję...


(Ryszard Chmielowicz) Szanowny panie radny, akurat panu ta wiedza jest znana

bo uczestniczy pan w wielu projektach organizowanych przez pana stowarzyszenie

czy to Nowa Kultura, czy Sybiracy, czy inne stowarzyszenia

w których pan też aktywnie uczestniczy... Dobra...


Gryf Arena... A wniosków. No to do tej pory był to [...]

No w tej chwili tam zmiany nastąpiły w wydziale i na stronie, po już przemodelowaniu tego wydziału

taka informacja się pojawi.


Pomoc... Tak jest, pomoc w wypełnianiu wniosków, redagowaniu wniosków

przygotowaniu w sposób właściwy wniosków.

Będzie tutaj pracownik merytoryczny

który takie działania będzie pilotował i wzmacniał w razie potrzeby.

Znaczy już nawet, gdyby do nas, tutaj do Zarządu, to pracownika takiego wskażemy

wyprzedzając te fakty, które będą w niedalekiej przyszłości.


Ten wydział jest powołany.


Jest w tej chwili na chorobowym, nieobecny. Nie wiem jakie ma plany.

Dopiero to będzie przedmiotem naszych rozmów z Zarządem

i jeśli zajdzie potrzeba, żeby jeszcze wzmocnić ten wydział, to to uczynimy.


(Kazimierz Sać) Odezwałem się dlatego, że nie sądziłem, że Pan Grzegorz taki komplement powie.

Bo powiedział, że za starych, bodajże dobrych czasów, czy coś takiego.

Ja tylko uzupełnię. Ten punkt nazywał się Lokalny Punkt Informacji Turystycznej...

Może coś przekręcam.


Tak, i on obejmował przynajmniej dwa powiaty, z tego co pamiętam, tych punktów było kilka.


I ten punkt między innymi obsługiwał właśnie to, co Pan Grzegorz pytał

Jeszcze raz Panie Grzegorzu dziękuję za pamięć do starych, dobrych czasów

gdzie dawał mi pan nieraz do wiwatu, ale miło mi się to wspomina.


Także Rysiu się niepotrzebnie denerwujesz.

Szkoda, że nie był wtedy starostą, to by doświadczył większego łomotu.


Także z tego co wiem, to tak. Z tego, co wiem to tak.

To znaczy ten punkt teraz zmienił nazwę.

I myślę, że [...] wyzdrowieje w najbliższym czasie, nie wiem czemu tak zaniemógł.


I myślę, że dalej to będzie działało w ten sposób, jak pan oczekuje i nie sądzę, że tu potrzeba jest

angażowania Zarządu powiatu, wystarczy się zgłosić tam bezpośrednio do tego punktu.


Na czwartym piętrze, Paweł. Ja wam wszystko powiem, co tu w Starostwie jest.


Dziękuję bardzo.


(Ryszard Chmielowicz) Bo Kazimierz ma rację, tylko ten punkt był uruchomiony za fundusze europejskie

i pilotował ten program Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Program... Tak tak. Program został z rokiem 2021 wygaszony, także skończył się. Po prostu skończył się.

I teraz mamy swój wydział.

(Paweł Bereżnicki) W jakim to jest pokoju, numer?


(Kazimierz Sać) Ale ma przejąć też biura bodajże CUW-u, tak?


(Agnieszka Mackojć) To zostawmy sobie już na rozmowy po sesji [...]


Państwa proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy uchwałę procedowaną.

Przechodzimy do realizacji punktu 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego


W tej kwestii ktoś z państwa radnych chciałby... Proszę, Pani Radna Joanna Duzinkiewicz.


(Joanna Duzinkiewicz) Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado.

Oczywiście ja nie zgadzam się z planem działalności aptek.


Jak wszystkim wiadomo, przynajmniej z wczorajszej komisji

uważam, że apteki powinny pełnić dyżur nocny.


W całym Powiecie Gryfickim jest 20 aptek. Wypadałoby jeden dyżur nocny w ciągu 3 tygodni


I to, że Burmistrz Trzebiatowa, czy Gryfic, tak jak usłyszałam, nie wnosił wniosku

nie wnosił zastrzeżeń, to nie znaczy, że ja mam się z tym zgadzać

ponieważ uważam, że apteki są dla nas.

Są dla ludzi chorych, dla mieszkańców, a nie odwrotnie.

I ja mam pytanie. Czy Pan Starosta powiada taką wiedzę


Czy odnośnie tych planów działalności aptek, czy one były ustalane z izbą aptekarską?


Tak? Był ustalane i izba aptekarska nie wnosiła sprzeciwu, tak?


Bo to nie jest chyba tak do końca, że my nie mamy wpływu na to.

Ponieważ występują o pozwolenie na prowadzenie działalności

korzystają z różnego rodzaju refundacji

Także myślę, że to tak nie do końca jest, że nie mamy na to wpływu.


(Ryszard Chmielowicz) Nie mamy.

(Renata Korek) A co możemy zrobić?


(Joanna Duzinkiewicz) Nie wiem, no chciałabym usłyszeć. Być może jest jakieś światełko w tunelu

że możemy zadziałać w tej kwestii.


(Ryszard Chmielowicz) Problem jest na wielu poziomach, bo jak wiecie państwo, na zmianie musi być aptekarz z tytułem magistra.

Brakuje kadry, która mogłaby takie obowiązki całodobowo wykonywać.

Z aptekarzami prowadziliśmy kilka spotkań

i oni artykułowali swoje problemy.

Problem ogólnopolski. To nie jest tylko problem tutaj nasz, lokalny, w Powiecie Gryfickim.


Dlatego aptekarze, zdając sobie również z tego sprawę jak trudno zmotywować ludzi

A poza tym kodeks pracy się tu kłania, bo pracownik może pracować tyle, a nie więcej

I w związku z tym jest to jeszcze na dodatek deficytowa działalność w takich wolnych

bo wiadomo jak się... Podwójnie się płaci pracownikowi, który wykonuje takie czynności

A jeśli apteki zatrudniłyby aptekarza w tym przedłużonym dniu pracy, to musi dostać wolne.

I wtedy zamyka się apteki podczas tych codziennych dni.

Więc ten... wielopłaszczyznowy jest to problem.

I dlatego to jest jakiś tam wypracowany kompromis, który pozwala na to

że w pewnych godzinach te apteki funkcjonują i jakichś skarg istotnych do nas tutaj nikt nie wnosił.

Ludzie wiedzą w jakich... I jest to publikowane, które apteki

I w jakich godzinach tych dni wolnych są czynne.

Bo ten harmonogram nam to tutaj pokazuje. I nic więcej nie możemy z tym zrobić.

My również w rozmowach z aptekarzami sugerowaliśmy, że oni jako lekarze.

Oni mają obowiązki, oni powinni bezpieczeństwo zdrowotne zapewniać naszym obywatelom.

Tylko co z tego, że kadra jest tak liczebna, a nie więcej

i nie są w stanie zrobić to w większym zakresie niż to, co zaproponowali.


I dopłacać... Bo być może gdybyśmy tutaj rozmawiali o dopłacaniu do ich działalności

ale to też brakuje magistrów, także tutaj nie ma pełnego rozwiązania.

Brakuje.


Jeszcze ta ustawa... Na szczęście ta ustawa o aptekach...


Tak niestety nie jest.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś z państwa?


(Joanna Duzinkiewicz) Może nie do końca tak jest, że jeżeli pracownik będzie pełnił dyżur w nocy, to rano, w następny dzień

trzeba zamknąć aptekę, bo w aptece zazwyczaj pracuje kilku magistrów, kilku techników.

To nie jest tak, to jest tak samo, tak jak Pan Starosta mówił.

To jest na takiej samej zasadzie, jak w szpitalu. Jedna osoba schodzi, jedna zastępuje.


Przepraszam, bo nie zrozumiałam. Komu Pan Starosta przekazał?


(Ryszard Chmielowicz) Przekazałem informację, jak to wygląda ze strony lekarzy. Jest to problem ogólnopolski.

Nie da się póki co z tym nic więcej zrobić. Możliwości aptek są takie, a nie inne.

Oni dopłacają do funkcjonowania aptek w okresach tych wolnych dni

i być może, gdyby dopłaty były... rządowe dopłaty do takiej działalności

to być może mogłoby się to zmienić. Na razie jest to wypracowany kompromis.


I dlatego są pozytywne-

(Joanna Duzinkiewicz) To jest przykre, na 20 aptek nie ma żadnego dyżuru nocnego.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania?

Jeśli nie, proszę o tablicę.


Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania członków

Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Gryfickiego


Bardzo proszę, mam jeden wniosek Pana Gandurskiego [...]


Pan podtrzymuje swoją kandydaturę?

(Józef Gandurski) Tak, podtrzymuję.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Czy jeszcze zgłaszamy członków komisji?


Czy są kandydaci oprócz Pana Józefa Gandurskiego?


(Joanna Duzinkiewicz) Na kandydata członka Komisji Budżetowej zgłaszam Pana Radnego Grzegorza Burczę.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Czy Pan Grzegorz Burcza wyraża zgodę?

- Tak, wyrażam zgodę.

- Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś...

(Kazimierz Sać) Ale jak Pan Grzegorz się zgłosi to będą dwie osoby.


(Agnieszka Mackojć) Czy jeszcze ktoś? Jeżeli nie, w takim razie zamykamy listę.


Pan Marian Maliński? Nie.


Czy jeszcze jest ktoś chętny? Do dołączenia do komisji?


Jeżeli nie, szanowni państwo, odczytam treść uchwały.

Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie

powołania członków Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu uchwala co następuje

Powołuje się do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej

Radnych Pana Józefa Gandurskiego, Pana Grzegorza Burczę, Pana Mariana Malińskiego

§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Teraz pytanie do państwa radnych, czy głosujemy blokowo, czy nad każdym osobno?


(Kazimierz Sać) Ale co, na członków?

- Tak.

- Jeśli można... Ja nie wiem... Ja cały czas się patrzę na Stacha.

(Stanisław Hołubczak) Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań...

(Agnieszka Mackojć) To się pytam, czy są przeciwwskazania [...]

(Stanisław Hołubczak) Zawsze było tak, że przyjmowaliśmy wszystkich chętnych.


(Agnieszka Mackojc) Czy tu jeszcze jakaś dyskusja [...]


W takim razie proszę o oddanie głosu.


A więc jednomyślnie uchwała została podjęta.

Zanim się może ukonstytuuje, może jeszcze jedną uchwałę statutową?


Szanowni państwo. Komisja musi się naradzić, robimy 5 minut przerwy.


Szanowni państwo, wznawiamy obrady. Proszę o zajęcie miejsc.


Jesteśmy przy punkcie 12.

A więc wybór przewodniczącego. Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej

wróciła z obrad, bardzo prosimy o przedstawienie

kandydata na...


Szanowni państwo, Komisja Budżetu proponuje na przewodniczącego Pana Józefa Gandurskiego.

Pan Józef wyraził zgodę, tak?

- Tak.

- Dziękujemy. Czy szanowna rada chciałaby się do tego odnieść?


Jeśli nie, bardzo proszę. Przedstawię treść uchwały...


(Kazimierz Sać) Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobry wybór.

Pan Wójt, już nie wiem ile kadencji, ale zaczynał w ciężkich czasach, jako wójt gminy Rewal

i na pewno będzie zdecydowanie lepszym przewodniczącym, niż poprzedni przewodniczący.

Bo zna sprawy samorządowe, finanse ma w jednym palcu i w ogóle zna się na wszystkim

w ogóle to jest super człowiek, także... Mogę dwa głosy oddać?


Dziękuję.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, przedstawiam treść uchwały. Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie

powołania przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej

Rady Powiatu Gryfickiego.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu Gryfickiego ustala, co następuje

§1 Na przewodniczącego komisji ... wybiera się Radnego Pana Józefa Gandurskiego

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie jest chyba jasne.

[oklaski]

Moment, jeszcze zagłosować musimy.


Czy w związku z odczytaną uchwałą ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze podjąć głos?

Jeśli nie, proszę o tablicę do głosowania.


Dziękuję bardzo. Przy jednym głosie wstrzymującym się za głosowało 12

Tak więc gratulacje, Panie Józefie, został pan przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów


Dziękuję. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu, a więc powołanie Komisji Statutowej.

Bardzo proszę. W sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Powiatu Gryfickiego

Proszę o zgłaszanie kandydatur. Proszę, Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) [...] proponuję Panią Asię Duzinkiewicz.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję, czy Pani Asia wyraża zgodę?

- Tak, oczywiście.

- Dziękuję. Czy są jeszcze kandydatury?


Komisja Statutowa.


Mamy jeszcze kandydatury?


Jeśli nie, zamykam listę. Przedstawiam treść uchwały.


Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie powołania członków, członka w tym momencie

do Komisji Statutowej Rady Powiatu Gryfickiego.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu uchwala, co następuje

Powołuje się do składu Komisji Statutowej następujących radnych:

Panią Joannę Duzinkiewicz.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy jeszcze jest potrzebna dyskusja? Czy ktoś ma potrzebę, chciałby się wypowiedzieć?

Jeśli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Państwa proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Pani Joanno, została pani członkiem Komisji Statutowej. Gratuluję.


Dziękuję. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu, a więc przedstawienie informacji

z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego


Szanowni państwo, na podstawie Art. 25c ust. 12 Starosta przedkłada Radzie Powiatu Gryfickiego

informację o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.


Do złożenia oświadczeń majątkowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

z tytułu pełnienia funkcji zobowiązującej do złożenia oświadczenia lub upoważnienia

do wydania decyzji administracyjnych

zobowiązanych było 38 osób.

Wszystkie złożyły oświadczenia w wymaganym terminie.


Oświadczenia z tytułu rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji w 2021 roku

zobowiązanych było 6 osób i wszystkie osoby złożyły w terminie wymaganym

Nie było u nikogo poważnych uchybień. Drobne poprawki, to każdy się już dowiedział

co ma sprawdzić, poprawić.

Tak więc oświadczenia zostały poprawnie złożone.


Jeżeli chodzi o informację z analizy oświadczeń majątkowych

złożonych do Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

ta sama podstawa prawna, którą przytoczyłam wcześniej.

I do złożenia oświadczeń majątkowych za 2021 rok zobowiązanych było 17 radnych.

Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.


W trakcie analizy nie stwierdzono poważnych uchybień

to samo, co dotyczyło poprzedniej analizy.

Były drobne niedociągnięcia, jakieś podpisy, brak podpisu...

Dodatkowo oświadczenia każdy z radnych, który jest zobowiązany do poprawy

dostał indywidualnie taką informację i jest zobowiązany do poprawy.

Natomiast tak jak mówię są to drobne usterki.

Także tyle z analiz oświadczeń majątkowych.


Następnie realizacja punktu kolejnego, czyli to będzie 16 chyba.


Interpelacje i zapytania radnych.

Czy szanowni państwo...


Czy są jakieś interpelacje, zapytania?


Proszę bardzo, Panie Grzegorzu.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Wysoka Rado.

Nie byłoby pewnie tego zapytania, gdyby nie to, że... Saństwo patrzycie na media społecznościowe

albo jeździcie drogą Gryfice - Niekładź - Prusinowo

to widzicie przecież, że tam się odbywa obecnie remont naszej drogi powiatowej.


I wylał się w internecie bardzo poważny hejt, jeśli chodzi o jakość, o zerwanie, o niezerwanie

że może to jest technologia uproszczona, może nieuproszczona

tak jak wcześniej kiedyś Pan Starosta mówił ale z tego, co pamiętam

to akurat tutaj nie miała być ta technologia uproszczona.

Że faktycznie nie był asfalt oczyszczony, a jest kładziony na ten stary.

Ja bym chciał w tym kontekście tego niezadowolenia społecznego

z tej właśnie naszej przebudowy tej drogi, czy poprawy jej bezpieczeństwa

chciałbym się dowiedzieć naprawdę, jaka jest technologia

i czy to jest zgodnie, faktycznie z technologią, jestem przekonany, że pewnie tak

ale czy to jest ta technologia uproszczona i faktycznie asfalt miał być niefrezowany

tam nie ma być krawężników, nie ma być tego pasa, który miał być przeznaczony na ścieżkę rowerową

Czy to wszystko po prostu leci po kosztach i czego należy oczekiwać

czy to faktycznie jest uzasadniony hejt i za jakiś czas będzie ta droga wyglądała tak

jak no niestety opisywana przeze mnie też wielokrotnie i później poprawiana

bo niby gwarancja, bo niby coś tam, mówimy o drodze oczywiście na skrzyżowaniu Rzęsin - Kukań

którą też wielokrotnie państwu pokazywałem nawet


że jakoś jej była kiepska i trzeba było te dziury łatać

To chyba nie o to chodzi, żeby już w momencie oddania faktycznie były jakieś niedoróbki.

Nawet padają tam takie sformułowania, że gdzie były dziury i doły

to tam jest wylany asfalt i dokładnie są dalej dziury i doły.

No to chyba nie o to chodzi w poprawie bezpieczeństwa.

Prosiłbym Pana Starostę o szybką, bezpośrednią, prostą wypowiedź.

Nie, że na piśmie. Bo to się dzieje na dzisiaj, tu, teraz, na bieżąco.

Jest to bardzo ważna nasza inwestycja.


(Ryszard Chmielowicz) Szanowny Panie Radny, przede wszystkim ta inwestycja jest w toku

i trudno ją dzisiaj jeszcze ocenić.

I trudno wyciągać takie wnioski, a pana fantazja znowu poniosła.


Ta droga realizowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 50 na 50

koszt tej inwestycji to jest 8,5 miliona zł zdaje się, że 3,2 km do 2,8

Proszę się nie przywiązywać do tych cyfr, bo nie pamiętam z głowy ale coś koło tego.

8,5 miliona zł, czyli 50...

(Kazimierz Sać) Czyli jest to powierzchniowe utwardzenie.

- Nie. 4 250 000 to jest kosz, który ponosi Powiat Gryficki

ale że 1 500 000 do tej inwestycji dokłada Burmistrz i Rada Gminy Gryfice

to 2 750 000 środki własne Powiatu.

Inwestycja jest rozłożona na 2 okresy

czyli tegoroczny i w przyszłym roku będzie zakończona.

Jest tam powołany oczywiście inspektor nadzoru, który zgodnie z tym całym projektem

nadzoruje tą inwestycję

i pozostaje nam też się przyjrzeć i będziemy się przyglądali tej inwestycji

a oceniać będziemy wtedy, kiedy ona zostanie zakończona.

Najprawdopodobniej pierwsza warstwa, nie są znane mi tam szczegółowo

w tej chwili realizowane zamierzenia, w każdym bądź razie zakończenie będzie w przyszłym roku

i nie jest to żadna ani uproszczona, ani ta tańsza technologia, bo tak to powinno się nazywać

Jest to ta normalna, jeszcze na dodatek jest tam strefa działalności gospodarczej

włączenie tej drogi i ulicy Niekładzkiej do obejścia Miasta Gryfice

no i w połączeniu z miejscowością popegeerowską, z miejscowością Prusinowo.

W Prusinowie też można było zaobserwować, że od skrzyżowania z tą drogą Przybiernowo - Otok

od tego miejsca to zamierzenie jest realizowane.

I tak jak powiedziałem, w trakcie.

Będziemy monitorować, a wiem, że Pan Grzegorz monitoruje, może nie potrafi właściwie ocenić

przebiegu tej inwestycji, ale to w takim razie wzmocnimy te działania informacyjnie

więc może będzie łatwiej Panu Grzegorzowi to ogarnąć.


Dziękuję.

(Grzegorz Burcza) A co z pasem rowerowo-pieszym? Bo nie padło [...]


(Ryszard Chmielowicz) Nie ma tam pasa.


(Kazimierz Sać) Jedna ważna kwestia, bo takie trochę wróżenie z fusów.


Przede wszystkim jest dokumentacja techniczna i należałoby odpowiedzieć na pytanie


co przewiduje dokumentacja techniczna, tak?

Bo to jest takie wróżenie trochę z fusów. To jest jedna rzecz.

Dokumentacja techniczna dokładnie określa, czy jest podbudowa

czy jest frezowanie, czy jest ścieżka, czy jest to, czy jest tamto. Druga rzecz...


No jeśli pan jest takim technologiem, to ja nie będę polemizował.

Druga rzecz jest jeszcze taka, że... No ja myślę, że jest taka stara, dobra tradycja

że z jednej strony jest inspektor nadzoru, okej, ale też jest przedstawiciel Powiatu

który jakby uważnie przygląda się tej inwestycji, mam na myśli specjalistów w Zarządzie Dróg

i na pewno oni myślę, że obserwują jak to od strony inwestora... Mam taką nadzieję.

Ale dokumentacja określa, jaka jest technologia budowy, ile jest warstw

i tak dalej, czy jest podbudowa, i tak dalej.

Jeśli jest to robione niezgodnie z dokumentacją, no to jest kryminał, nie?


Dziękuję.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Proszę, Pani Joanna. Czy Pan Grzegorz jeszcze?

(Grzegorz Burcza) Tak, ja jeszcze jedno [...]


(Joanna Duzinkiewicz) A czy ja mogę...

- Proszę Pani Joanno.


(Paweł Bereżnicki) Są wolne wnioski już, czy interpelacje?

(Agnieszka Mackojć) Nie, interpelacje i zapytania.


(Ryszard Chmielowicz) Chodzi mi o tę drogę właśnie. Czy jest w planach może kontynuacja

modernizacji z miejscowości Prusinowo do miejscowości Otok?

Tam jest na pewnym odcinku niebezpieczny zakręt.

Niebezpieczny zakręt z zapadniętą jedną stroną drogi, jedną jezdnią.

Czy coś jest w planach?


(Ryszard Chmielowicz) Znaczy oczywiście ta droga jest w wykazie tych dróg, które wymagają modernizacji, remontu

i ona też jest, kolejność gdzieś tam jakbym wyliczył, które też podjęte aplikacją

to jest w dalszej kolejności.


- Dalszej, ale jak dalekiej?


- Jeżeli środki finansowe pozwolą, to [...] jakie będą programy.

Nie mamy jeszcze finansowania z KPO, bo czekamy, już minął gdzieś tam okres zbyt długi

na przekazanie tych środków unijnych.

No i stąd będziemy czekali na dobre programy na modernizacje dalszych odcinków

dalszych etapów dróg powiatowych, między innymi jak już wcześniej wspominałem

o drogach strategicznych, które zostały rozpoczęte, tak jak ten Kołomąć

Tak jak od Rotnowa do Modlimowa, drugi etap, bo pierwszy będzie realizowany

na przełomie tego i przyszłego roku.

Teraz Trzebiatów - Brojce


Też strategiczna inwestycja. I one czekają w swojej kolejności

Mrzeżyno, obwodnica, ta betonówka, która [...] jeszcze poniemiecka

I też chcielibyśmy w przyszłym roku przystąpić

do przygotowania projektu modernizacji tego odcinka

To też strategiczna, newralgiczna droga.

I jest tych przedsięwzięć sporo, które czekają

w jakimś tam procencie przygotowane, żeby rozpocząć ich inwestycje.

Tamte będą w dalszej, niestety, przyszłości.


(Renata Korek) Ja, proszę państwa, chciałabym odpowiedzieć Panu Grzegorzowi Burczy

na pytanie dotyczące osób niepełnosprawnych, bo taki temat, Grzegorz, poruszyłeś

Czy są odpowiednio te osoby przez na dopilnowane, czy sprawujemy odpowiednią opiekę nad tymi osobami.

W związku z uchwałą, którą podjęliśmy.


I proszę państwa, pod koniec roku zawsze zostają środki

które powtórnie są dzielone, zgodnie z zapotrzebowaniem.


Ponieważ jest to temat dla mnie dość dobrze znany

więc wiem o tym, że bardzo starannie te pieniądze się przekazuje

na inne, bardzo ważne cele.

A dlaczego został pieniądze? Dlatego zostały pieniądze

że podmioty rezygnowały z niektórych zadań

dofinansowań na przykład do turnusów, a takie dofinansowanie do turnusów

wynosi dla osoby dorosłej 2 200 zł

także były one przeznaczone na likwidację barier architektonicznych.


I na co zostały te pieniądze przesunięte?

Zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz rehabilitacyjne dla dzieci


młodzieży i dla dorosłych, także wiem, że doprawdy one trafiają do osób niepełnosprawnych

i nie możemy sobie nic zarzucić pod względem opieki nad osobami niepełnosprawnymi

w Powiecie Gryfickim.


Dziękuję.


(Agnieszka Mackojć) Czy jeszcze Pani Joanna, czy... Czy Pan Grzegorz? ... Tak, proszę.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, dziękuję jeszcze raz za zabranie głosu

bo oczywiście to się idealnie wpisuje w ten punkt o interpelacjach


a nie chciałbym tak podejść do tego zagadnienia, jak w sejmie... Nie, w senacie.

Liczy się ten słynny licznik Grodzkiego

ale Pan Starosta chyba chce mnie zmusić do tego, bo przecież od przełomu lipca, marca

ciągle nie udzielił odpowiedzi na moją interpelację związaną z kwestią bezpieczeństwa


przy ul. Mickiewicza w Gryficach, chodzi o te słynne schody, kanciaste schody

którym ja zadałem pytanie, co robi Powiat, żeby wymóc na swoich służbach

czy ewentualnie na swoich relacjach dobrych z gminą, żeby zlikwidować

Padały różne zapewnienia słowne

pamięta Pan Starosta pewnie i Wicestarosta też, że coś się dzieje, że przesłaliśmy

że są dokumenty, że nawet ten inwestor sam będzie z tego rezygnował

Mamy dzisiaj tak... Ile miesięcy minęło od tego czasu, jak ja zadałem te pytanie, właśnie interpelację

marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad

zaraz będzie grudzień, Boże Narodzenie

czyli co, może zmotywuje Pana Starostę faktycznie jakiś licznik Chmielowicza

teraz zrobimy i w końcu będzie ta odpowiedź prawdziwa, rzetelna?

Jakie działania podjął Starosta? Bo wydawało mi się, jak rozmawialiśmy poprzednim razem

że leży wam naprawdę bezpieczeństwo w tym odcinku

ja mam nadzieję, że radni kojarzą doskonale ten fragment, to jest na wysokości kościoła

gdzie dokładnie wybudowane są schody na wysokości słupa elektrycznego, jeszcze z lampą

jeszcze staroświeckiego, z lat 60 ale to nie ma znaczenia.

I tam nie ma opcji, żeby się wyminęły dwie osoby, które na przykład jadą na wózkach

albo jakaś pani, prowadzi dziecko mniejsze i idzie z wózkiem. Nie ma takiej opcji

Trzeba po prostu iść po tych kanciastych schodach, one są pokruszone, niebezpieczne

Ja naprawdę w tym swoim piśmie bardzo zwróciłem na to uwagę.

Mało tego, dałem zdjęcie, wizualizację.

Czy czekamy do tego, aż ktoś się tam potnie, przewróci, zabije?

No przecież, no kurczę, nie doprowadźmy do tego.

Bardzo proszę o konkrety i konkretne działanie.

Czy coś dzisiaj Pan Starosta jest w stanie powiedzieć?

Ile by minęło tak naprawdę? No zaraz będzie 350 dni.

Czyli włączmy licznik i to będzie taka frajda nasza, powiatowa. 351, 352...

Nie ma odpowiedzi. Dlaczego taka nonszalancja i takie lekceważenie interpelacji?


(Ryszard Chmielowicz) Ja już odpowiadałem, to nie jest ani ulica powiatowa, ani obiekt nie jest powiatowy

jest to obiekt osoby fizycznej, która zabiega gdzieś tam o modernizację tych schodów

bo rozmawiałem z nim na ten temat, no jest jak jest.

Nic na to... Możemy ewentualnie nadzór budowlany powiadomić, że jeśli...

(Grzegorz Burcza) No to od 8 miesięcy jest taki problem, żeby podesłać kogoś, żeby zwrócił na to uwagę [...]

- Zwracam uwagę

- Możemy, zrobimy...


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś interpelacje, zapytania?


Jeśli nie, w ramach informacji, komunikatów Przewodniczącej

Szanowni państwo, zwracam się z prośbą do organu o przekazanie

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę do rozpatrzenia

która wpłynęła do nas na dyrektora Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach

Mecenas zaopiniował, że skarga jak najbardziej nadaje się do przekazania komisji skarg

ma znamiona skargi i należałoby ją rozpatrzyć.

Ale to państwo podejmiecie decyzję, wspólnie podejmujemy decyzję o przekazaniu do komisji.

W ramach głosowania. Poproszę o listę do głosowania.


(Agnieszka Mackojć) Proszę o oddanie głosu.


Dziękuję. A więc skarga jednomyślnie zostanie przekazana

do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Szanowni państwo. Wolne wnioski. Pani Joanna Duzinkiewicz?


Tak, Pani Joanna, nie? Coś się dzieje ze sprzętem. Pan Grzegorz?


Pan Grzegorz, czy nie? Proszę, Pan Paweł Bereżnicki.


(Paweł Bereżnicki) Ja tu się chciałem zwrócić do Zarządu.


Bo dzisiejsza irytacja była spowodowana tym, że jeżeli...

No zaraz, poczekaj, do tego też dojdę.


Spowodowana tym, że sprawozdanie z prac Zarządu jest niestety enigmatyczne.

My, jako radni, musimy się domyślać, skąd, gdzie, skąd to, jak to się wzięło.

Członkowie Zarządu mają dostęp do map, do wszystkiego. My nie mamy.


Teraz moja irytacja, tu koleżanka, którą bardzo przepraszam za to, że się zirytowałem

No bo wina po tamtej stronie, oberwało się koleżance.


Tobie się oberwało. I to jest wynikiem tego, że ta niewiedza nasza.

I będą te pytania zadawane ciągle i cały czas, skąd, co, za ile, dokąd i tak dalej.

Czy nie można, że jeżeli jest to sprawozdanie, je rozszerzyć?

Bo takie właśnie niuanse, które są proste, najprostsze

a jako radni będziemy wiedzieli jak to się odbywa, skąd, dokąd, o co.


Także ja bym bardzo prosił, żeby następny raz... no nie jest takie trudne do przygotowania.


A Joannę jeszcze raz przepraszam.


(Agnieszka Mackojć) Czy jeszcze ktoś z państwa? Pani Joanna, proszę.


(Joanna Duzinkiewicz) Oczywiście przeprosiny przyjęte, ale tak na przyszłość, szanowny Panie Radny

Może do wszystkich radnych się zwrócę.

Jeżeli uważacie, że ktoś inny jest winny, tak kolokwialnie mówiąc

to bardzo proszę atakować i bombardować osoby, które są winne.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Grzegorz Burcza?


(Grzegorz Burcza) Szanowna pani przewodnicząca, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. W wolnych wnioskach dwie kwestie.


Miła i niemiła. Nie wiem, czy to tak...

To pierwsze pytanie jest generalnie do pani, a drugie do wszystkich radnych.


Ja wielokrotnie zwracałem się z prośbą, może po raz kolejny też bym musiał na piśmie

żeby godziny, które Pani Przewodnicząca określa na posiedzenie sesji były przyjazne.


Żeby były w tych momentach, w tych chwilach, kiedy jak najwięcej z nas ma ten czas.

Bo proszę sobie zdać sprawę, że nie wszyscy pracują na etacie

że łatwo jest im się wyrwać sobie z pracy i mieć tutaj funkcjonowanie pracy na etacie

i dobra, jeszcze jakoś załatwiać, w samym czasie sprawy publiczno-służbowe

Już pani przyjęła taki dobry zwyczaj i były ostatnio te sesje 13:30

to już było takie w miarę dobrze dopracowane.

A teraz 10:00, 11:00, tak jak dzisiaj.

Nie wszyscy mają ten czas i zresztą widać to nawet po otoczeniu, bo nie ma przecież czterech osób

które mogły by być, nawet pani nie ma pełnego zarządu

No to też... Zarządu... Nie ma pani pełnego prezydium.

Czyli to też o czymś świadczy, że to zgranie w obecności tych osób jest kiepskie.


Po godzinie 15 każdy z nas ma więcej czasu, a po to chyba startowaliśmy w wyborach samorządowych

żeby funkcjonować dla dobra mieszkańców i przede wszystkim ci mieszkańcy też mieliby szansę

jakoś tutaj być, jeżeli by chcieli zabrać głos.


I odpowiadanie tutaj na tą drugą część pytania, że mają nas online gdzieś i widzą

to jest absolutnie nie na miejscu, bo wiele osób chciałoby być faktycznie fizycznie

ale pracuje i też nie może.

Zadać pytanie i bezpośrednio uzyskać odpowiedź.


Nie wiem z czego wynika, czy to też ta nonszalancja i takie nieliczenie się z radnymi

Ja bardzo proszę, ponawiam ten apel po raz kolejny

żeby przychylić się i nie w takich wczesnych godzinach


realizować te nasze zadania.

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, jak najbardziej to rozumiem.

Jeżeli chodzi o terminowość, jesteśmy uzależnieni od Zarządu, kiedy Zarząd ma posiedzenia.

(Grzegorz Burcza) Czyli znowu Zarządu wina, znowu wina Zarządu...

(Agnieszka Mackojć) Jeżeli chodzi o godzinę, to też nie jest, to jest dokładnie

pod radnych ta godzina podyktowana, pod część radnych.


Ja też jestem jak najbardziej za tym, żeby była 13:30, 14:00

ale niestety jak pan widzi nie mogło być inaczej.

To znaczy nie byłoby w ogóle prezydium.


- Czyli co, im później, tym gorzej?

- Nie, po prostu różnie to bywa...

- Nie, nie, ale to albo jesteśmy dla mieszkańców, albo jesteśmy sami dla siebie i dla urzędników.

- Akurat dziś tak wynikło, że tak musiało być.

- Kiedyś były takie argumenty, Pani Przewodnicząca, że muszą być dostępni dyrektorzy

wydziałów, jednostek organizacyjnych i tak dalej.

Czy jest tu jakiś dyrektor? No nie ma takiej potrzeby, przecież my ich generalnie nie potrzebujemy


No dokładnie, kiedyś były takie argumenty.

- Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby te rady były trochę później.

- Czyli bardzo się cieszę. Nie, nie, nie, ja mam dwie kwestie.

Druga kwestia to jest wniosek dotyczący...

Wszyscy chyba wiemy, że na terenie Powiatu Gryfickiego

jest jedyna wystawa tego rodzaju, czyli filia Muzeum Narodowego w Szczecinie

Czyli tak naprawdę to, co mamy w Gryficach to jest wystawa Zachodniopomorskiej kolei dojazdowej.


I jest taka koncepcja, pojawił się wniosek

i chodzi mi o to teraz, czy szanowni państwo radni... Wiemy, że przychylność Pana Starosty jest.

To teraz chciałbym wystąpić w imieniu swoim, jako radnego i w imieniu wiceprzewodniczącego

Zarządu Koła Związku Sybiraków


I chciałbym... Cieszę się przede wszystkim bardzo i oddaję honor i szacunek Panu Staroście

że on przychyla się do tego pomysłu.


Żeby w końcu faktycznie zainicjować coś takiego, że to muzeum możemy rozszerzyć, może pozostać

i powinno być na terenie Powiatu Gryfickiego

Jednym z tych przejawów byłoby to, że jest kolejna inicjatywa, tym razem Związku Sybiraków

żeby jeden z wagonów, który tam jest, wagonów towarowych, a jest takich wagonów pięć

żeby przerobić na taką wystawę, mini-wystawę o pierwszych osadnikach, a tak naprawdę o sybirakach

którzy byli tutaj pierwszymi osadnikami, a trzeba mieć na uwadze

że 30% pierwszych osadników ziemi gryfickiej to są właśnie sybiracy i generalnie mieszkańcy kresów.


Ja pozwoliłem sobie, a właściwie zarząd Związku Sybiraków zredagować takie pismo

do Dyrektora Muzeum Narodowego i ja pozwolę sobie teraz przeczytać.

Z prośbą o to, czy jest państwa poparcie. Wiem, że Pana Starosty jest

I bardzo bym prosił wtedy, kto uważa, że jest to szlachetny dobry cel i kierunek

bo jest szansa, żeby to zrobić naszymi wspólnymi siłami

jest szansa, żeby taka mini wystawa powstała.

Będzie to taka kotwica do pokazania też i Marszałkowi Województwa

który jest organem prowadzącym dla tego obiektu, że nam naprawdę na tym zależy.


Panie Starosto, naprawdę nam na tym zależy. Mam nadzieję, że Panu Staroście też na tym zależy.

Zarząd Koła Związku Sybiraków na podstawie swojej uchwały z 18 listopada wnosi do dyrekcji muzeum

o wyrażenie zgody na umieszczenie na terenie wystawy

Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach mini wystawy dla uczczenia losów sybiraków

którzy w okresie powojennym osiedlili się na Ziemi Gryfickiej.


Celem statutowym związku jest dbałość o zachowanie pamięci historycznej

o zesłaniach na Sybir, która przez lata była zaniedbywana.

Z okazji tegorocznych obchodów dnia sybiraka zaprezentowaliśmy taką wystawę

w wagonie wypożyczonym od Prezesa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gryfic, a także osób przyjezdnych

gdyż zlokalizowana była tuż przed dworcem PKP w Gryficach.

Nie mogąc dłużej korzystać z uprzejmości Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej uważamy

że wystawa będąc wartościowa nie tylko dla naszego środowiska

mogłaby wzbogacić zasoby Gryfickiego oddziału Muzeum Narodowego

Nasz pomysł, który polega na wyposażeniu jednego z muzealnych wagonów towarowych

w zdjęcia, mapę i historię lokalną i wywózek

wspierają między innymi Starosta Powiatu Gryfickiego, Pan Ryszard Chmielowicz

pozwoliłem sobie wpisać, bo taka zgoda była Pana Starosty.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice, Pan Wojciech Pietrzak

Dyrektorzy Gryfickich szkół, nie dotarłem do dyrektora gryfickiej Szkoły nr 3

ale dyrektorzy szkół średnich wyrażają tutaj wielką akceptację.

I liczne stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Gryfickiego.

W celu wizualizacji ewentualnej ekspozycji

załączamy dwa zdjęcia z funkcjonującego dotychczas obiektu.

Proszę państwa, tam było 2 tysiące zwiedzających, niektórzy mówią, że nawet 3

Okazuje się, że był to strzał w 10, można ten temat dalej pociągnąć, uratować.


Ja bardzo państwa bym prosił, jest z tyłu szansa, żeby się wpisać na tą listę

popierających osób i takie pismo skierować do dyrektora, no bo niestety Szczecin decyduje o tym.


Dziękuję bardzo serdecznie. Czy mogę liczyć na państwa głosy?


Tak? Mogę zacząć od Pana Starosty?


(Kazimierz Sać) Ja tylko krótko, bo dzisiaj mam taką rolę, staję w obronie kobiet. Pan Grzegorz się zapędził.


Nie można zarzucać absolutnie Pani Przewodniczącej nonszalancję, chyba, że marzy się panu powrót

poprzedniego Przewodniczącego, na szczęście udało nam się uratować Panią Przewodniczącą

i proszę z szacunkiem podchodzić do Pani Przewodniczącej

bo na pewno Pani Przewodnicząca nie jest nonszalancka.


Przeproś, Panie Grzegorzu, Panią Przewodnicząca. Dziękuję.


(Renata Korek) Chciałabym odnieść się do twojego projektu. Uważam, że jest on wart pochwały.


Proszę państwa, sprawy osadnicze i proces osadniczy na ziemiach tak zwanych odzyskanych

to jest bardzo ciekawa historia naszej społeczności, historia, która odchodzi

Rosną nowe pokolenia i szczerze mówiąc niewiele wiedzą o tym, skąd przybyli ich dziadkowie

czy pradziadkowie, także myślę, że my będziemy wspierać tą inicjatywę

i ważne jest to, że nam nikt nie narzuca, co ma się dziać w takim muzeum lokalnym

chociaż oczywiście podlega to muzeum pod Marszałka, pod Muzeum Narodowe

i ta nasza inicjatywa oddolna jest naprawdę bardzo dobra.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Rozumiem, że już nie ma więcej wniosków?


(Ryszard Chmielowicz) Pozwolę sobie odpowiedzieć na wniosek Pana Radnego Pawła Bereżnickiego

bo uważam, że materiały składane na sesję, one muszą być zwięzłe i krótkie, tematyczne

a mamy okazję zawsze dyskutować na komisjach, które są przed sesją.

I na komisjach możemy dogłębnie wyjaśnić, czy dopowiedzieć wszystkie niejasności

które wynikają z zaznaczenia tematycznego.

Mamy tylko jednego pracownika, który obsługuje zarządy i musielibyśmy zatrudniać dodatkowe osoby

po to, żeby tworzyć książki, których nie da się później przeczytać.

Jesteśmy w stanie zawsze i każdy radny, który dostaje materiały może, gdy ma te wątpliwości

w każdej chwili doinformować się, albo dopytać w sprawach, które budzą jego wątpliwości


Zirytowanie mogło wynikać również z tego powodu, że... Mam prośbę do was również, że jeśli

podejmuje się temat, który jest stricte gdzieś tam gminny, nie do końca powiatowy

to nie sądzicie chyba, że Zarząd zna wszelkie zagadnienia dotyczące spraw rady gminy

czy burmistrza, każdego z nich, czy wójtów w zakresie ich obowiązków.

I pragnąłbym, żeby takie pytania tutaj składane mogły być wcześniej zweryfikowane

bo trudno nam się nieraz odnieść do zapytań, które nie są w naszej gestii

i tutaj akurat w tej sytuacji na gorąco zadzwoniłem, bo inicjatywa była z innej strony

i też się trochę zirytowałem, można by powiedzieć, że powinienem przeprosić, że się irytuję

bo jak ktoś mnie informuje, jak to zrobiła Pani Joanna no to mam wątpliwości, albo inaczej.

Jestem przekonany, że ta informacja jest w jakiś sposób wyważona, albo sprawdzona.


I jeśli byłaby to informacja "proszę to sprawdzić..."


to jest wtedy zapytanie i będzie to w obowiązkach Zarządu

żeby taką informację złożyć poprzez zapytanie skierowane do włodarzy

do tych, którzy mają w zakresie obowiązków pewne sprawy.

A jeśli się stawia tezy... Dobrze, dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Czy Pan Paweł Bereżnicki jeszcze?


(Paweł Bereżnicki) Ja mam pytanie do Pana Burczy, który jest opiekunem tej wystawy.


Jaki... Panie Grzegorzu.


Czy... Jaki jest oddźwięk w szkołach?

Czy młodzież ze szkół średnich, podstawowych przyszła na tą wystawę?

Czy było ich dużo, czy są specjalne jakieś prelekcje?

Czy jest osoba przygotowana do tego, żeby tej młodzieży powiedziała skąd, co, dlaczego był wywózki

jak to się odbywało, jak historia wyglądała. Czy takie coś ma miejsce, czy nie ma w tym momencie?


(Grzegorz Burcza) 16 września, jak zorganizowaliśmy ten dzień, specjalnie dzień wcześniej


16 września, bo celowo zrobiliśmy to w tym roku 16 września.

Dzień przed 17, wiadomo z jakiej racji jest ta rocznica.


Napad na Polskę przez Związek Sowiecki.


Zorganizowaliśmy... Jednym z elementów właśnie, ten towarowy wagon


wyposażony w te elementy sybirackie.

Był w tym dniu też człowiek, historyk kompetentny.

Który udzielał odpowiedzi i można powiedzieć, że oprowadzał jakby zainteresowanych, chętnych.

W samym tym dniu było prawie 200 osób, ale to był dzień taki mocno napięty

gdzie była historia wywózek 250 lat od czasów Konfederacji Barskich.

Kto był, to widział i na pewno tego nie żałuje.

Kto nie widział, to może na stronie Związku Sybiraków zobaczyć, jak to wyglądało.


Po tych dniach wagon był otwarty, dostępny do zwiedzania, ale już oczywiście bez żadnej osoby

która by tam miała to komentować i oprowadzać.

Były na tyle czytelne opisy, że informowały jakby w trzech fazach o trzech etapach wywózek

i kończyły się na wywózkach obecnych, które są realizowane przez reżim Putina

I niestety na naszych sąsiadach Ukraińcach

bo musimy wiedzieć, że dekretem Putina ponad 100 000 Ukraińców zostało wywiezionych na Syberię

Jest to oficjalna informacja. O ile więcej, nie wiemy.


Wyposażenie wagonów było bardzo sugestywne. Niektórzy ludzie potrafili się nawet popłakać.

Ja sam byłem wielokrotnie, oczywiście też Pani Prezes Związku Sybiraków

inni członkowie Związku Sybiraków, zwłaszcza w okresie weekendowym sobota-niedziela

byliśmy właśnie w tym wagonie i jak przychodziły większe grupy osób, to oczywiście się udzielaliśmy


Tak to wyglądało, bo niestety nie mamy na etacie jakiegoś kustosza, który by to ogarnął.

Ale po wstępnych rozmowach właśnie z dyrekcją naszego muzeum oddziału gryfickiego

są w stanie to zrobić na terenie naszej właśnie wystawy terenowej.


(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo. Odnośnie mojej wypowiedzi i problemu podnoszonego przeze mnie.

Chodziło mi o to... Chciałam po prostu wiedzieć, jaki będzie etap.

Chodziło mi o niemarnowanie środków, o wykorzystanie, o gospodarność.

To nie chodzi... Wiedziałam, że tam była współpraca, jest to zapisane z Gminą Trzebiatów

No niemniej jednak uważam, że mam również prawo zadać pytanie, tak?

(Ryszard Chmielowicz) [...] a nie, że miałem wiedzą się wykazać, bo to nie są nasze zadania.


(Joanna Duzinkiewicz) Dobrze, oczywiście. Jak najbardziej. Sprawdził pan to, poinformował mnie.


Ja miałam informacje od mieszkańców takie, a nie inne.

Być może w trakcie, w krótkim czasie to się coś zmieniło.

(Ryszard Chmielowicz) [...] bo mówimy o jakiejś tam pewnie części, a część też wymaga być może remontu.

I to nie chodzi o to, żeby sobie wytykać, zarzucać. No niemniej jednak chodzi o środki, tak?


Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, na tym zamykam sesję Powiatu Gryfickiego.

Państwu dziękuję za uczestnictwo i za pracę. Naszej obsłudze technicznej również dziękuję.

Do widzenia.