Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
Witam serdecznie państwa radnych

Korzystając z dzisiejszej okazji już mamy możliwość

się spotkania na sesji

a żaden z przedstawicieli zarządu

czy będzie pan starosta, czy członkowie

zarządu nie dotarli na takie spotkanie,

które dwa tygodnie temu miało miejsce

w związku z tym Polski Związek

Hodowców Gołębi Pocztowych

chciałby serdecznie podziękować

dla pana starosty i zarządu za wieloletnią

współpracę i taki mały skromny upominek

za skromną również pomoc finansową przekazać

na ręce pana starosty


Szanowni państwo skoro jesteśmy przy podziękowaniach

A tak Polski Związek Emerytów i Rencistów

i Inwalidów panią przewodniczącą [...]

zaszczycieli nas przed sesją nie mogli niestety poczekać

dłużej, ale składają ogromne podziękowania

za bezinteresowną pomoc dobre serce i wrażliwą

duszę seniorzy oddział Rejonowy w Gryfice

w Gryficach a podziękowania skierowane

są dla pana do pana Łukasza Czyrnego i

do pana Grzegorza Szafrańskiego w imieniu [pani dyrektor]

dołączamy się wszyscy do tych podziękowań

także gratuluję i dziękujemy za


Wracamy do spraw regulaminowych szanowni państwo

W dzisiejszych obradach bierze

udział 13 radnych na ustawowy stan 17,

a więc dzisiejsza sesja jest prawomocna


Czy do porządku obrad państwo radni chcieliby

wnieść jakieś zmiany?

Worządek oczywiście

w ustawowym terminie został państwu przesłany

łącznie z projektami uchwał

Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos?


Jeśli nie dziękuję bardzo

porządek zostaje bez zmian

Przechodzimy do przyjęcia protokołu

z LI sesji rady powiatu

Państwo radni chcieliby

podjąć głos dopytać protokół oczywiście

był jak zawsze dostępny dla rady

bardzo proszęo o tablicę do głosowania


Bardzo dziękuję jednomyślnie przyjęliśmy

protokół z posiedzenia sesji LI

Szanowni państwo punkt drugi dzisiejszych

obrad, a więc sprawozdanie


Jeszcze raz powtórzę, bo przerwało.

Sprawozdanie z pracs zarządu powiatu

bardzo proszę pan

Stanisław Hołubczak chciał zająć głos proszę bardzo


Przypominam Szanowni państwo, żeby mówić

do mikrofonu


To jest napisane albo co my możemy zrobić

Czego dotyczy pismo można dostać kopię

tego pisma?


No dobrze jaka odpowiedź na


pismo Chodzi mi o kwoty


to nie warto składać,


ale nie warto


państwo


Ba rdzo proszę pan


Pani przewodnicząca Szanowni państwo Dziękuję

bardzo dwie kwestie tutaj pytanie pana

radnego chłopczyka jak najbardziej zasadne,

bo przecież


można odnieść wrażenie, że zarząd ma jakąś

taką dziwną tendencję ukrywania pewnych

dokumentów nie jest to już pierwszy raz

tak samo się zadziało, jeżeli chodzi o

wnioski, które do 5 stycznia miały wpłynąć

gdzie była metryczka wyszczególniona i

było wyraźnie napisane, że do wiadomości

radni powiatu gryfickiego zostaliśmy wykreśleni

nie wiadomo przez kogo zażądaliśmy tego

na poprzedniej sesji to nie dostaliśmy

do końca sesji trzeba było wręcz Przepraszam

za to słowo wyżebrać po sesji od pani przewodniczącej

i tylko mi się to udało zrobić i radnej

pani Joasi Duzinkiewicz tylko dlatego,

że jeszcze pamiętaliśmy o tym po sesji i

tutaj jest podobna sytuacja, dlaczego to

jest ważne i dlaczego to przypominam, zanim

przejdę do dwóch pytań, które jeszcze mi

się nasunęły, jeżeli chodzi o sprawozdanie


Samorządu przecież my mamy w swojej gestii

co najmniej dwa bardzo ważne mosty przejścia,

na które już Wielokrotnie były podejmowane

różnych decyzje ustalenia spotkania i główny

mostem jest przecież most w Mrzeżynie gdzie

stan prawny już chyba został zamknięty

już można było tą dokumentację też spętować

zacząć robić ja pamiętam jak Jeszcze poprzedniej

kadencji byłem umowa o tym, że będzie dokumentacja

robiona, że to nawet jest po stronie powiatu

ta dokumentacja, bo gmina by się dołożyła,

Ale owszem tylko na tych zasadach, że przęsłach,

które po jej stronie są i tak dalej, ale

miało to być współfinansowane, Dlaczego

dowiadujemy się dzisiaj zupełnie przypadkiem,

bo gdyby to pytanie nie padło od radnego

Stanisława Hołubczaka to byśmy nawet nie

wiedzieli, że było pismo, które dotyczyło

infrastruktury mostowej

dowiadujemy przypadkiem,

że możemy pozyskać dofinansowanie do mostów


to jest takie pytanie chyba retoryczne,

bo naprawdę wo nad tym i martwię się nad

kondycją pracy zarządu, który ukrywa gdzieś

te informacje nie wiem, z jakiego powodu

dwie kwestie, które nasunęły mi się może

były bardzo ładnie omówione generalnie

rozdanie z prac zarządu

Tu jest taka informacja na stronie 4

negatywnie rozpatrzył wniosek

pracownika wydziału działań strategicznych

środków zewnętrznych i inwestycji o przyznanie

dodatku specjalnego związku przeprowadzonymi

postępowaniami o udzielenie zamówienia

czyli chciał jeden z pracowników jakichś dodatek

specjalny za to, że prowadzi postępowanie

i stąd moje pytanie, czy w tym wydziale

nie ma jakiegoś regulaminu i zakresu obowiązków,

że pracownik występuje z takim wnioskiem

oczekuje dofinansowania jego pracy

gratyfikacje za nie wiem

dodatkowe czynności, które

robił po godzinach

czy nie wiem w sobotę w niedzielę

Z czego to wynika pierwsze pytanie

i dlaczego dostał negatywną negatywną

odpowiedź

O co tutaj szła po prostu kwestia.

I strona trzecia w związku z podjętymi

czynnościami w celu sprzedaży w drodze

bezprzetargowej przedostatni ptaszek na

trzeciej stronie

dwie nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej

za 8 555 000 i za 7 000 000


które to są działki, jakie są rozmiary

tych działek i czemu w obrębie gorzysławia

to jest potrzebne czy to chodzi o poprawę

dla prywatnych inwestorów rolników, czy

chodzi o kopalnie, czy chodzi o szerokość

drogi powiatowej też proszę o wyjaśnienie

tej kwestii.

Dziękuję.


Pierwsze pytanie to z ukrywaniem informacji.

No to nie pierwszy to teza czy jak to tam

zwarcie hipoteza twoja

to nie po raz pierwszy

po raz kolejny wymyślasz takie niestworzone

rzeczy nikt tutaj niczego nie ukrywa

możliwości budżetowe, jeżeli będziesz racjonalnie

próbował dociec do pewnych informacji i

będziesz miał pomysł na to, jak sfinansować

pewne przedsięwzięcia to bardzo mile będzie

widziane i jak dobrze pamiętasz mamy w

zanadrzu kilka jeszcze inwestycji, które

czekają na swoją realizację

realizację w momencie takim,

kiedy będą takie możliwości

możliwości nie tylko aplikowania na programy,

ale również możliwości finansowe niektóre

przedsięwzięcia są finansowane 50 na 50

60 parę procent do Kilku Polski ład tylko

był popegeerowski 98 do dwóch, czyli 2% udziału

własnego i 95 do 5 albo 5% tych pozostałych

innych przedsięwzięciach, które akurat

w trakcie realizujemy inne programy jak

rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

jest to współfinansowanie 50 na 50

i również takie dwa przedsięwzięcia

w tym momencie realizujemy.

Jest to droga Prusinowo Gryfice

i droga Konarzewo Pogorzelica

I to jest właśnie z tego rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg

Czekają jeszcze dwie nieruchomości

opracowane są pewne dokumenty, które pozwolą

nam uczestniczyć w tym programie.

Między innymi jest to droga popegeerowska

właśnie w miejscowości w Gminie Brojce od Brojc

do Stołąza Tąpadeł i Przybiernowa

jest to kwota 10 milionów, dwa...

Tutaj akurat jest 2 miliony udziału własnego

bo maksymalna kwota była

8 milionów i stąd udział znacznie większy

nasz tym przedsięwzięciu

i druga droga właśnie też z polskiego ładu

to jest Niechorze Klifowa, Trzęsacz, Rewal Trzęsacz

i ta droga akurat to o długości 5 km zakończył

zakończył się parę dni temu program funkcjonalno-użytkowy

Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego

i ta nieruchomość też czeka jakby na swoją

realizację już pewne informacje w tym programie

są zawarte, czyli te etapy, w jakim w jakiej

metodzie będą te poszczególne odcinki wykonywane

i jednocześnie jest sporządzony kosztorys

pierwotnie kosztorys może nie kosztorys,

ale ocena wartości tej inwestycji to była

kwota 15 milionów 750 tutaj miał być udział

własny i to wspólnie z wójtem Rewala będziemy

na ten temat rozmawiać i próbować ten finansowy


finansowo przedsięwzięcie to dograć

i to są te dwie nieruchomości, ale jeszcze

jeszcze kilka innych nieruchomości też

jakby czeka na dobre programy

i w przyszłym roku myślimy

o szkole w MOSie

myślimy o hali sportowej

w Zespole Szkół w Trzebiatowie

Więc to są jakby kolejne przedsięwzięcia,

które czekają na realizację

czekają również na realizację

przedsięwzięcia, które już wcześniej były

aplikowane do różnych programów między

innymi między innymi droga z Trzebiatowa

do Brojc, ta w połączeniu poprzez drogę

Wojewódzką do węzła S6 również droga, która

o którą aplikowaliśmy już, ze dwa na pewno

razy to jest droga od skrzyżowania Rzęsin

Trzygłów do miejscowości Kołomąć i przez

miejscowość Kołomąć.

To jest ten odcinek, który nie został

kiedyś zrealizowany

i też w zamyśle mamy, żeby to w końcu wykonać,

bo jest to inwestycja strategiczna, alternatywna

droga w połączeniu nad morze.

Także tych inwestycji jeszcze całe zestawienie

innych inwestycji, które czekają, Słudwia która

była również aplikowana do tego funduszu

popegeerowskiego to jest kilometr drogi Nie

mówiąc już że ta cała droga to przebiega

od drogi dzisiaj powiatowej bo to kiedyś

stara S6 do Wojewódzkiej drogi na Resko

A to jest odcinek kilkunastu kilometrów

ale pierwszy etap najgorszy bo to na tych

płytówkach betonowych przez miejscowość

i tam należałoby również ułożyć chodniki

to jest już to jest duża miejscowość rozwojowa

bo rozlewa się miasto w tamtym kierunku

więc mieszkańcy też mają tam swoje oczekiwania

ja mógłbym zmieniać, wymieniać jeszcze

długo te wszystkie inwestycje, które są

planowane to jest 350 km dróg

i to są najdroższe inwestycje

tych przedsięwzięć, które przyszło

nam realizować zwłaszcza teraz w dobie

kryzysu wzrost tych czynników energetycznych

powoduje to, że kilometr takiej drogi to

często 2 miliony złotych więc

no tak możemy w ten sposób też długo dyskutować


Dlatego pytanie, które pan Grzegorz złożył

to prace... znaczy tutaj negatywne stanowisko

w zakresie dodatku to chodzi o dodatek

ryczałt o dodatek paliwowy

no nie wyraziliśmy zgody

na ryczałt dla pracownika uważając,

że nie ma takiej potrzeby jest samochód

służbowy, z którego można skorzystać w

razie realizacji zadań z zakresu obowiązków.


Dziękuję.


Działki to dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa

i bezprzetargowo, bo to często

wzdłuż pasa drogowego są odcinki działek,

które z których korzystają właściciele

sąsiednich nieruchomości i takie nieruchomości

nie stanowią nieruchomości samodzielnych

w związku z tym na wnioski często zainteresowanych

osób przygotowujemy takie nieruchomości

do sprzedaży

w tym przypadku każdorazowo

musi być opinia wojewody,

jeżeli chodzi o Skarb Państwa

i tak mamy w Gorzysławiu

mamy w Grębocinie też takie wzdłuż drogi

działeczki, które zostały wydzielone

od lat jako poszerzone ogrody przydomowe i

jeśli zainteresowani chcą wykupić to jedno

z dobrych form do rozwiązania często

Zasoby finansowe nie pozwalają tym właścicielom

na poprawienie warunku swojej nieruchomości

pozostają one wtedy w systemie dzierżawnym.


Nie nie, prywatne, prywatne ogródki przydomowe

na poprawienie warunków warunków zagospodarowania

nieruchomości sąsiednich.

Odpowiedź pana dyrektora, które

jasno jakby tutaj precyzuje, że chodzi

tutaj o dofinansowanie do remontów mostów

Tak więc poprosiłem panią [...]

zaraz ma przynieść

no i tam z tego, co pamiętam

dofinansowanie było 50%.

Tak, czyli 50 na 50.


Ale odpowiedź pana dyrektora tak [...]

[...] od Zarządu Dróg, które dostaliśmy

[...]kiedy dawaliśmy odpowiedź dla pana dyrektora

mieliśmy informację, że inwestycja dotyczy

mostu tym się kierowaliśmy dając odpowiedź.


Dotyczy pismo infrastruktury, bo ja również

dla z tego powodu chciałem otrzymać kopię

tego pisma, żebyśmy nie musieli zniekształcać

tych informacji, które są jasno i czytelnie

napisane więc przeczytam tylko ten fragment,

który jest istotny środki...

To jest kopia pisma z Ministerstwa Infrastruktury.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone

są na dofinansowanie po pierwsze inwestycji

na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich

oraz na drogach powiatowych wojewódzkich

krajowych w granicach miast na prawach powiatu

po drugie utrzymania rzecznych

przepraw promowych o średnim natężeniu

ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów

na dobę wskazanych przez ministra właściwego

do spraw transportu i po trzecie remontu

utrzymania ochrony i zarządzania drogami

krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast

na prawach powiatu

a resztę to wyjaśnienie do tego pisma

to są najistotniejsze rzeczy zawarte

później jest uszczegółowienie,

że preferowane zadania to obejmują budowy

i przebudowę obiektów inżynierskich, na które

nadane zostały jednolite numery inwentarzowe,

ale to już preferencje

to jest zupełnie co innego

jak gdyby następny etap


Bardzo dziękuję, pani Renata?


Chciałąbym odpowiedzieć też na pytanie

pana Grzegorza Burczy, bo poruszył

temat no także istotny

może bardzo istotny w naszym powiecie,

a mianowicie mosty w Mrzeżynie

rozmawiałam na ten temat z panem Grzegorzem Olejniczakiem

Wiceburmistrzem Trzebiatowa

i pan Grzegorz Olejniczak powiedział, że

W tej chwili właścicielem mostu jest skarb państwa

tak jak było to wcześniej, parę lat temu nadal

Skarb Państwa jest właścicielem mostów.

Gmina dokonuje bieżących napraw na terenie tego

[...] mostu i monituje cały czas do kogo

do wojewody do jednostki wojskowej w Mrzeżynie

do ministra obrony narodowej, aby coś z

tym mostem zrobić, tak czuję się w obowiązku,

ponieważ most jest na jej terenie

w bardzo atrakcyjnym miejscu

bardzo potrzebny

to nie jest moc zwodzony, normalny most,

który łączy Mrzeżyno wschodnie z Mrzeżynem

zachodnim, tam kiedyś dawno dawno temu była

drewniana kładka później zbudowano most

ze względu pewnie na jednostkę wojskową

jednostka istnieje most świetny obiekt

tak, ale wymaga oczywiście modernizacji,

bo tam niestety ścieżka dla pieszych

jest bardzo blisko jezdni

ona jest wąska przede wszystkim

więc taki jest w tej chwili stan prawny

mostu w Mrzeżynie.

Dziękuję.

bardzo dziękuję proszę [...]


Znaczy miałem nie zabierać głosu


Z tego, co puszczono nagranie wypowiedzi

Pana [dyrektora ZDP] na temat jest bardzo prosty.

No Pan [dyrektor ZDP] słusznie zresztą twierdzi

że nie będzie żadnych inwestycji

w tym wypadku mostowych, jeśli nie będzie

dokumentacji, on po prostu apeluje

do zarządu, bo myślę, że to było na zarządzie,

że trzeba robić dokumentację, bo inaczej

nie można złożyć wniosku

No tak zawsze było.

Bez dokumentacji nie ma wniosku

bo to jest podstawa.

Pan Grzegorz mówi pyta się,

czy złożono nie złożono, bo nie ma dokumentacji.


Może to zabrzmi trochę złośliwie Pani Przewodnicząca,

ale przez moment przesnąłem, bo jak słucham

bajeczek, które opowiada Pan Chmielowicz

no to mi od razu chce się spać

No ale to nie jest złośliwość, po prostu senny się robię.


Ja będę do znudzenia mówił i powtarzał


ciekawe, czy też dostanę taką reprymendę

jak pan Grzegorz, który co sesja dostaje

reprymendę, że ma tylko mówić o nagrodach

za gołębie a broń boże niczego nie krytykować,

bo to jest niezgodne z linią... chciałem powiedzieć partii

no te czasy minęły.

Pan Grzegorz, jak i wszyscy inni

mają pełne prawo do tego

żeby mieć odrębne zdanie.

Nie raz tego doświadczyłem.

Jeśli chodzi o mosty


albo inaczej no Ministerstwo Infrastruktury

od wielu, wielu lat dofinansowuje szczególnie

obiekty mostowe i mieliśmy tego przykład

bo i kładka i największa inwestycja powiatowa

już wielokrotnie o tym mówiłem

czyli most w Dźwirzynie

czyli całości inwestycji

warta około 40 milionów złotych, czyli

dużo więcej niż... Na mniejsza z tym z resztą.

W każdym bądź razie, jeśli chodzi o Mrzeżynie

no to jest nieruchomość Skarbu Państwa

No nieruchomością akurat, jakby zawiadowcą

nieruchomości Skarbu Państwa jest starosta

tak starosta jest takim jakby przedstawicielem

wojewody w zakresie Skarbu Państwa.

No ktoś musi zrobić tą inwestycję, ja generalnie

uważam, że ten most powinien być przekwalifikowany

i kto inny powinien być właścicielem, bo

jakby nasz udział

powiatu tam jest powiedziałbym prawie żaden

a środki... nie dostajemy środków

z tytułu jak było obsługi nieruchomości

Skarbu Państwa w tej skali, żebyśmy mogli

te pieniądze gospodarować na w tym wypadku

na inwestycje na dokumentację

powiat nigdy nie miał tylu środków

bo my nasz jakby udział jest w wysokości 25%

z tytułu dzierżaw

z tytułu sprzedaży nieruchomości

ale to nie są środki, które jakby powinny być

kierowane na inwestycje, tutaj bezwzględnie

trzeba występować do wojewody o zabezpieczenie

środków na dokumentacji i wtedy i wtedy

można aplikować o środki

znaczy można aplikować,

składać wniosek o modernizację tego mostu

oczywiście powinien to zrobić właściciel

no i tu jest taka taki węzeł gordyjski,

bo tym właścicielem jest skarb państwa

i tak do końca nie wiadomo kto ma się tym zająć.

Czemu mówiłem, że Pan Chmielowicz

opowiada bajeczki, no opowiada bajeczki,

bo ja sobie doznaję doskonale sprawę z

tego i wszyscy sobie zdają sprawę z tego,

że jest całe mnóstwo dróg do zrobienia

więc mówienie o tym, że jeszcze na 350

km dróg będą składane wnioski i tak dalej

i tak dalej i tak dalej i tak dalej


Na chwilę obecną są realizowane jakie inwestycje?

No są realizowane takie inwestycje gdzie

blisko 100% środków jest dawane czy to

w formie współudziału innej gminy, ewentualnie


te blisko 100%, które przekazujer rząd na inwestycje.


Poza tymi przypadkami, no co jest realizowane

ja wielokrotnie się pytałem ile ulic zostało

zrobionych przez te blisko już 5 lat

w Trzebiatowie, Płotach w Gryficach

ja przypomnę tylko i tak będę

do znudzenia przypominał.

ul. Podwiejska, ul. Ruta, ul 3 Maja

ul. Mickiewicza, ul. Wałowa, ul. Niepodległości

Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Dąbskiego

Sportowa... Tylko w Gryficach

zrobiona została przez powiat

co zrobiła obecna kadencja

bliskość pięcioletnia?

Zrobiła 30 metrów ul. Wałowej

i gdyby Stachu nie powalczył

to Akacjowej też by nie ruszyli.


Czy my naprawdę nie rozumiemy takiej rzeczy

jasnej oczywistej, że motorem napędowym


to miasta, czyli goście którzy którzy przyjadą

do [hotelu] Gołębiewskiego

czy do parku rozrywki

będą chcieli odwiedzić miasta?


Ale nie przyjadą do miast, które nie mają

nic im do zaoferowania

Brak jakichkolwiek inwestycji w miastach

to jest wsadzanie

jakby w szprychy kija rozwojowi.

W miastach nic się nie dzieje

no poza tym, że powiat wypchnął

co bardziej zrujnowane ulice i

wcisnął i wcisnął burmistrzom.

Ile się mówi o hali w Trzebiatowie?

Cisza.

No Marek się okaże całkiem niesłowny

bo obiecywał, że będzie, będzie

I co? No nic.

I będziemy w kółko tylko

słuchali o gołębiach i to jeszcze przed sesją

pani przewodnicząca nie w trybie,

że tak powiem dopuszczalnym

ja rozumiem, że pochwalmy się

byle czym żeby się tylko pochwalić

żeby tylko, żeby tylko się pochwalić


Ale czym się pochwalić?

No czym się pochwalić?

Panie Kazimierzu, przypomnam

że jesteśmy przy sprawozdaniu

Dziękuję, ja i tak dziękuję pani przewodniczącej,

że jest pani niezwykle wyrozumiała

ale ten, no tak, Pani Przewodnicząca

proszę im nie nie dawać mikrofonu

żeby mnie nie prowokować do

dyskusji to ja będę siedział cicho.

Dziękuję bardzo.


Więc tak szanowni państwo tylko chciałbym

jakby powrócić do pytania

które zadał pan Stanisław.

Pozwoliłem sobie, jakby uzupełnić

wiedzę w brakujący dokumenty.

To pismo z Ministerstwa, które było pokazane

to my dostaliśmy jako powiat.

Na posiedzeniu zarządu zdecydowaliśmy

Jest pismo przewodnie

skierowana dla pana [Dyrektora ZDP]

z prośbą o przeanalizowanie tego pisma

pod kątem możliwości złożenia

w 2023 roku wniosku.

Odpisał nam na nasze pismo

jakby jego sugestie

co byśmy mogli zrobić, o jakie dofinansowania

wystąpić i tutaj właśnie wskazał remont

tego mostu na cieku wody Struga Rega,

aczkolwiek tego jeszcze nie ma na dzień

dzisiejszy w sprawozdaniach z prac zarządu

dopiero to będzie więc to jest jakby ten most

to tylko i wyłącznie sugestia pana dyrektora


to jest jakby jedna kwestia a druga kwestia,

odpowiadając też tutaj koledze Kazikowi

to nie jest tak, że tylko i wyłącznie inwestycje

powiat robi hdzie jest dofinansowanie na

poziomie 95%. bo jednak... 100 nawet, tak?

Więc nawet biorąc pod uwagę

tylko ostatnią inwestycję

Konarzewo Pogorzelica i tam powiat dokłada

równe 50%, bo tylko i wyłącznie my tutaj

dajemy wkład własny na tą inwestycję...


Dokładnie, więc to to nie jest tak...


Ale w przypadku drogi Konarzewo Pogorzelica

nikt inny nie daje środków, tylko

4,5 Miliona i połowę my dajemy

2 200 0000

No to [...]


Dobze, szanowni państwo

wracamy do pytań dotyczących sprawozdania.


Szanowni państwo, już wracamy do sprawozdania

Bardzo dziękuję za tą dyskusję.

Proszę teraz pan Marek Gołuchowski.

[...] kilka lat temu decyzją Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego

były wydane konkretne decyzje określające

sposób użytkowania nakładające na gminę

Trzebiatów, zaznaczam na Gminę Trzebiatów

obowiązek bieżącego utrzymania mostu w

stanie technicznym, który będzie pozwalał

na jego użytkowanie.

Wiem, że gmina na pewno

odwoływała się od tej decyzji a temat mostu

się ciągnie nie od tej kadencji, drodzy państwo

tylko od co najmniej dwóch kadencji wcześniej.

Więc były starosta Kazimierz Sać

powinien spojrzeć sobie w lustro i

zastanowić się, czy jak dzisiaj obrzuca

obecny zarząd, że nic nie robi, to czemu

dwie kadencje wcześniej też z tym tematem

nic nie zrobił, to jest pierwsza sprawa.


Co do tematu,oczywiście odniosę się

tylko w jednym zdaniu co do tematu hali

sportowej również przypomnę byłemu panu

staroście, że na półtorej roku przed wyborami

była podjęta uchwała w zespole szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniewa Herberta, która określała

jednoznacznie wszyscy się wypowiedzieli w głosowaniu,

że są zabudową tej hali i miał pan panie starosto

jako przewodniczący obecny wtedy zarządu

wszelkie możliwości, żeby rozpocząć

ten proces, bo pan przez półtorej roku

Jeszcze poprzedniej kadencji propagandowo

podszedł do sprawy zarzucił pan temat publicznie

obiecując dzieciom jako starosta przedstawiciel

zarządu przypominam, który miał pełne możliwości,

żeby budżet wpisać tą inwestycję i rozpocząć

jej proces obiecał pan dzieciom tą halę

przez półtorej roku do końca kadencji

nie zrobił pan kompletnie nic w tym temacie

więc znowu dzisiaj mówienie, że ten zarząd

nic nie robi to jest takie troszeczkę powiem

brzydkie z pana strony powinien pan przynajmniej

w tym momencie przemilczeć ten temat.

A co do tego, czy nic nie robi to ja mam

troszeczkę odmienne zdanie, bo w przypadku

pana ówczesnej sytuacji, a dzisiejszej sytuacji

to zmieniła się przynajmniej o tyle dobrze

obecna sytuacja, że jest zrobiony i wydatkowane

zostały pieniążki na koncepcję

jest przygotowana koncepcja

i jak rozumiem nadal jest pełna

zgoda większości przynajmniej radnych tu

znajdujących się na dzisiejszej sesji,

że sala ma być budowana

czekamy na ogłaszany

przez rząd program przypomnę o tym, że

w niedalekiej przyszłości, bo raptem 2-3

miesiące temu minister Bartniczuk z panem

premierem Morawieckim mówili, że w każdej

gminie powstanie hala sportowa.

Mam nadzieję, że rząd dotrzyma tego i będziemy mogli

aplikować o pieniądze, które pozwolą na

wybudowanie tej hali czego sobie naprawdę

z całego serca dzieciom tym bardziej chodzącym

do tej szkoły życzę i mam nadzieję, że

nie będziemy musieli się wstydzić tak jak

się wstydzimy po poprzedniej kadencji.

Półtorej roku było czasu na to

żeby rozpocząć proces budowlany

najlepiej było przyjąć uchwałę

propagandową a później zarzucić temat i

głowę schować w piasek.

Tyle z mojej strony.

Bardzo dziękuję. Proszę, Pan Grzegorz Szafrański.

Ja rozumiem, że była epidemia.

Chyba już się skończyła

mam na myśli covid i jest, tak zwana

mgła pocovidowa objawiająca się

czasami zanikiem pamięci

Pan Gołuchowski chciał błysnąć.

Jak zwykle błysnął.

Dwie sprawy.

Jeśli odtworzymy taśmę z tego nagrania

to usłyszymy wyraźnie co mówię na temat

mostu w Mrzeżynie, że jest to własność

Skarbu Państwa i że środki

na temat mostu w Mrzeżynie

jeśli przekazałby Wojewoda czy też Skarb Państwa


no to wtedy jest możliwość wejścia w tą

inwestycje jak też wspominałem o tym, że

z tytułu obsługi Nieruchomości Skarbu Państwa

my nie mamy środków na inwestycje związane

ze skarbem państwa i to wystarczy tylko

odtworzyć i będzie wszystko jasne może

dla wszystkich poza Gołuchowskim, który

albo nie słyszał, albo nie rozumie co się mówi.

Następna rzecz, czyli zwykle kłamstwa

następna rzecz, jeśli ktoś weźmie otworzy

protokoły z poprzedniej kadencji


to zobaczy w tych protokołach, że sesja,

o której wspomina pan Gołuchowski nie odbyła

się półtora roku przed końcem kadencji

tylko odbyła się w 2018 roku


znowu mgła covidowa czy po prostu wielokrotnie

powtarzane kłamstwo ma być prawdą.


Może ja się mylę, ale z tego, co pamiętam

jeszcze zabezpieczyliśmy środki na dokumentację

techniczną tejże hali

one poprzednia kadencja,

znaczy następna kadencja rozdysponowała inaczej

podobnie jak środki związane z Jedności Narodowej

i środki związane z Parkiem w Płotach.


Jaki cel Pan Głuchowski ma kłamać w żywe

oczy to już tak ci Marek w niczym pomoże.

Dziękuję.


Proszę państwa, bo pani jedyny byłem radnym [...]


Pan Grzegorz Szafrański


Tak chciałem się odnieść do wypowiedzi

właśnie Pana Radnego Kazimierza Sacia

Panie Kazimierzu gołębie daleko

latają i często i często przynoszą bardzo

ciekawe wieści bardzo miłe sympatyczne

czasami niemiłe i niesympatyczne.

To gołębi, co do gołębi.

Co do towarzystwa to są miłośnicy, hobbyści.

W tym gronie jest również wielu

pańskich przyjaciół, którzy się bardzo

pozytywnie o panu wypowiadają

więc podziękowania


tym razem na ręce Pana Starosty Chmielowicza,

ale się wypowiadali również o panu jako

człowieku, który wcześniej prowadził, który

wcześniej był starostą

nie słyszałem negatywnych opinii.

Toco do gołębi.

Natomiast chciałbym

się odnieść do wypowiedzi dotyczącej inwestycji.

No i przypomnieć pewną rozmowę Panie starosto

panie Kazimierzu odnoszę się do kadencji

poprzedniej gdzie spotkaliśmy się u pana

i rozmawialiśmy o drodze do Lewic

gdzie stwierdził pan, jak również pan w ówczesny

Wicestarosta [...]

że tej drogi się nie da zrobić, Że nie

mamy pieniędzy nie ma środków wtedy sugerowałem,

że mamy możliwość pozyskania dodatkowo

27% dofinansowania z FOGRu jako dodatkowych

pieniędzy i koszt takiej wykonania tej drogi

to nasz to będzie 47 góra 45%.

No i jak się okazało w tamtej kadencji

nie udało to się zrobić


następnej kadencji

gdy rozmawiałem z zarządem

wykonaliśmy to, aczkolwiek już o blisko

150 tysięcy ta droga kosztowała więcej

więc szkoda, że nie udało się tego zrobić

jeszcze tej decyzji podjąć w poprzedniej

kadencji a tak już poza tym

proszę mi wierzyć,

że nie jestem bezkrytyczny co do zarządu

i na pewno się odniosę w dalszej części

do tego, co pan też sformułował, czyli

dziurawego budżetu.

Dziękuję.

Bardzo dziękuję. Szanowni państwo

pytania dotyczące sprawozdania.

Pan Kazimierz Sać [...] zająć głos


Krótko, Panie Grzegorzu w żaden sposób nie

była to krytyka związku gołębi między

innymi, w których uczestniczy pan [...]

Ja tylko powiedziałem o tym,

że po raz pierwszy to była taka procedura,

że zanim jeszcze się sesja rozpoczę to

rozpoczęliśmy pewnego rodzaju prezentację,

którą myślę, że dobrze było robić zgodnie

z procedurą, czyli wtedy

kiedy pani przewodnicząca

ogłasza wolne wnioski i są komunikaty

i tak dalej i tak dalej

i tak to zawsze robiliśmy.

Prawda panie przewodnicząca?

I tylko o co chodzi

a na pewno nie krytycznie

odnoszę się do związkowców.

Ja reaguję jednoznacznie

i stanowczo, wtedy gdy ktoś

w żywe oczy kłamie jak

robił to Pan Gołuchowski.

Dziękuję bardzo.


[...] niepotrzebny temat,

ale żeby również tutaj

nie pozwolić sobie obrzucać się błotem

panie radny Kazimierzu Sać dokładnie sesja

odbyła się i ma pan rację

w 2018 roku w marcu.

Był pan Przewodniczącym Zarządu Starostą

Powiatu Gryfickiego do końca listopada

2018 roku, na sesji została przegłosowana

uchwała o przekazaniu środków blisko

8 miesięcy nie zrobił

pan nic, żeby ogłosić

przetarg na przedmiotową inwestycję.

Miał pan zabezpieczone środki

na wykonanie dokumentacji


technicznej tej hali, które

zostały przegłosowane

w marcu na sesję 8 miesięcy nie zrobił

pan nic więc proszę

w tym momencie przestać

kłamać i robić tutaj

świętego jedynego z siebie.

Tyle w tym temacie.

Dziękuję bardzo.


Ale nie mogę, po prostu nie mogę...

Ja przyjmuję wszelką krytykę

pod warunkiem, że jest to prawda.

Jeszcze przed chwilą pan Gołuchowski

mówił, że półtora roku

mieliśmy czasu poprzedniej

kadencji na to, żeby zrealizować, teraz

się zreflektował, że jednak to nie było


teraz się zreflektował, że to było 2018

to jeszcze polecam

panu Gołuchowskiemu, żeby

dokładnie zapoznał się z protokołem z tej

sesji, w którym podjęliśmy...

Rada zajęła stanowisko intencyjne

żeby na przyszły rok były środki

na dokumentację techniczną

po raz kolejny kłamie.


[...] do budżetu na tej sesji

to pan kłamie bezczelnie


z panią skarbnik pieniądze

były przerzucone i pieniądze [...]


i podjęta na sesji uchwała [...]


I pieniądze były od razu [...]


No i co się stało Panie Starosto, że pan

8 miesięcy nie ogłosił przetargu?

8 miesięcy pan siedział

do listopada i nie miał pan

czasu ogłosić przetargu na dokumentację?


Szanowni państwo bardzo dziękuję

za burzliwą dyskusję.

Mam nadzieję, że owocną

bardzo proszę o tablicę

do głosowania, bo widzę,

że już nikt nie chce zająć głosu w sprawie

przyjęcia sprawozdania

z prac zarządu pomiędzy

sesjami, proszę o oddanie głosu.


Szanowni państwo 12 radnych głosowało za


a więc sprawozdanie spraw zarządu [...]

Bardzo dziękuję, przechodzimy

do realizacji punktu trzeciego

więc procedowanie nad podjęciem uchwały

Rady Powiatu palenia budżetu powiatu na

rok [...] bardzo proszę, Pan Starosta.

Pani Przewodnicząca Szanowni radni.

Mam przyjemność

zaprezentować projekt budżetu

na rok 2023 jak czytam

oceny poszczególnych

innych gmin powiatów i tak dalej

Każdy wykorzystuje przymiotniki

typu "trudny", "oszczędnościowy"

"kryzysowy", "kontynuacyjny"

Więc mnie nasuwa się też pewna refleksja

z tym związana, bo nie da się ukryć, że

do nas także dotarł kryzys

i można by powiedzieć, że jest to budżet

na miarę możliwości

finansowych powiatu gryfickiego.

Można by powiedzieć, że

budżet trudny, a zresztą

tak jak poprzednie

budżety również, bo ten pandemiczny, bo

ten kolejny dzisiaj musimy się zmierzyć

z podobnymi trudnościami i na pewno budżet

kontynuacji budżet kontynuacji bo już w

międzyczasie powiedziałem

jakie przedsięwzięcia

chcemy realizować i te przedsięwzięcia


w wielu przypadkach są rozpoczęte i będą

kontynuowane w 2023 roku.

Pozwolę sobie przedstawić

kilka cyfr dotyczących projektu

zaproponowanego projektu budżetu.

Dochody tego budżetu

to jest 104 331 984 zł 21 gr

Wydatki to 114 833 971 zł 75 groszy

Widać z tego jednoznacznie, że z ujemnym


wynikiem, z ujemnym wynikiem

wynikiem ujemnym

w wysokości 10 501 987 zł 54 gr

Ten wynik ujemny chcemy

sfinansować wolnymi środkami

i również zaciągnięciem

kredytu w wysokości

6 080 000 złotych

Można by powiedzieć, że


gdyby chciało się, bo są metody i techniki

konstruowania budżetu

i można by powiedzieć,

że to ten finansowy


finansowy a prezentacja mogła być w innej

technice przedstawiona, czyli można by

powiedzieć, że ten deficyt w wysokości

6 milionów 80 tysięcy

można byłoby wypełnić

sprzedażą mienia powiatowego no i tutaj

trzeba zachować pewną ostrożność.

Możemy mieć taką nadzieję,

że te wpływy zostaną

dokonane ze sprzedaży

mienia Skarbu Państwa,

bo bardzo ostrożnościowo podeszliśmy do

wpływów majątkowych przewidzieliśmy w tym

budżecie wpływy wysokości

500 tysięcy złotych

i one są bardzo realne.

Nastąpił zastój sprzedaży nieruchomości

i to widać gołym okiem

bo również będziemy na najbliższej

sesji musieli zdjąć z budżetu tegorocznego

dochody ze sprzedaży mienia, bo nie udało

się ich zrealizować, z czego to wynika

No wynika to między

innymi z drogich kredytów

czy to komercyjnych,

czy to tych hipotecznych,

czy dla młodych ludzi, którzy tutaj dość

dynamicznie inwestowali na naszym terenie

A dzisiaj okazuje się, że te kredyty są

tak drogie, że mało kto ma odwagę albo

i jeszcze tą stabilizację finansową czy

zdolność kredytową

powoduje to, że nastąpił

zastój na rynku nieruchomości

ostatnio słyszałem,

dwa dni temu, że dla młodych

ludzi rząd proponuje programy na budowanie

własnego mieszkania

i tam jest do 500 tysięcy

do 600 tysięcy dwa procent chyba na 10 lat

odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów

i to może spowodować kolejny ruch na w

obrębie sprzedaży nieruchomości.

Mamy jeszcze jedną nieruchomość,

którą udało się pozyskać

od Skarbu Państwa, to jest

nieruchomość w Pobierowie.

Nieruchomość wyszacowana

na 19 i pół miliona, to jest skarb państwa

w związku z tym wpływy z tego to jest w

wysokości 25% to przy przetargu przy tym

poziomie to byłoby

około 5 milionów złotych.

Jak pamiętacie państwo

nie udało się sprzedać

zamku w Płotach, który po raz kolejny był

wystawiony do przetargu i też tego nie

pokazujemy tutaj w tym budżecie, tylko

można mieć nadzieję,

że skutecznie zrealizujemy

dochody ze sprzedaży

tych obu nieruchomości

Być może, że trzeba będzie obniżyć kwotę

a być może lepszym

tym okresem do sprzedaży

nieruchomości pierwszy kwartał czy drugi

kwartał okaże się drugi kwartał przyszłego

roku więc nadzieję, że wpływy ze sprzedaży

mienia, czyli te wpływy

majątkowe będą wyższe


To mogłoby spowodować to,

że będziemy mogli

aplikować o kolejne inwestycje i tutaj

jakby odpowiedź dla pana Grzegorza, że

inwestowanie może mieć

wtedy miejsce, kiedy

zapewnimy swój udział w tych inwestycjach.

Jesteśmy specyficznym

powiatem, bo dlaczego

nie użyłem słowa oszczędności,

bo nie bardzo można

te oszczędności robić, jeżeli mamy

DPS-y, czyli opiekę społeczną mamy szkoły

gdzie 68, prawie 69 milionów złotych to

są płace w tej naszym budżecie, czyli 60%

to są płace i trudno

znaleźć oszczędności, jeżeli...

No, 68 przy 104 liczę to gdzieś tam 67 68

No to zależy Której kwoty się odniesiemy

czy do tej 114, czy dochodów,

czy do wydatków

w zależności od tego, jaką tutaj formułę

przyjmiemy, to jeżeli to 69 a przy 100

no to prawie 68%

to są właśnie te naznaczone

pieniądze, z których...

w których oszczędności

się zrobić nie da

w tym roku wzrostu 23...

bo wzrost płac nastąpił prawie na poziomie

dwóch milionów złotych

i to są konsekwencje

również na rok 2023

Jeżeli chodzi o ten wskaźnik


dotyczący płac to

jesteśmy trzecim powiatem

w województwie zachodniopomorskim

tak obciążony płacami, czyli... Proszę?

Obciążonym tym 67 tak

jakby patrząc od początku to to...


Najwięcej, tak trzecie...

Tak jest, trzecie niestety

miejsce jeszcze dwa inne powiaty są gorzej

obciążone tak gorzej obciążone przed nami.

Nie jest tajemnicą, że

ta działalność usługowa

jest działalnością deficytową,

bo wielokrotnie

mieliście państwo okazję

słuchać na... wysłuchiwać

zainteresowanych czy tych, którzy prowadzą

te placówki, czy to Dom Dla Dzieci, czy

to Dom Pomocy Społecznej

jeden z największych

jest Dom Pomocy Społecznej w Jarominie

to jest największy w Polsce

to jest 345 osób i 116 to jest 400...

i Gryficki 116 to jest 461 osób.

Źle te dochody są według mnie ustawowo


przeprowadzone, gdyby te stawki były

tylko że to wiąże się również,

dochody wiążą się,

z tym że ktoś musi zapłacić

za tego naszego pensjonariusza

i tutaj, jeśli będzie to


zbyt drogo i jeśli się okaże,

że będą wolne

miejsca to jeden mieszkaniec to jest rzędu

50-parę tysięcy złotych

przez rok dziesięciu

to jest pół miliona złotych i wtedy sypie

się możliwości finansowania obsługi całego

sztabu ludzi, którzy się zajmują opieką

społeczną to są najtrudniejsze

niemniej jednak pomimo tych wszystkich

trudności w tej sferze

majątkowej w przyszłym roku

przewidujemy 15 milionów na wydatki

inwestycyjne i tu już wspominałem o tym,

jakie chcemy realizować drogi to te, które

już są w trakcie realizacji,

czyli przypomnę jeszcze raz

Prusinowo - Gryfice za 8,5 miliona

Konarzewo - Pogorzelica za 4,5 miliona

Gryfice - Rotnowo za 17 200 000 zł

i te inwestycje jeszcze oczekujące,

czyli te, o których też

wspominałem już dzisiaj.

To jest Niechorze - Rewal - Trzęsacz

to jest popegeerowska

inwestycja w gminie Brojce.

Brojce - Stołąż - Tąpadły - Przybiernów

10 milionów złotych przy dofinansowaniu

oczywiście 98%, ale maksymalna była 8 więc

my od ośmiu 2%

to jest 160 tysięcy i dwa więcej

niż ta minimalna kwota to jest ponad

2 160 000 zł jesteśmy umówieni

tutaj z burmistrz z wójtem Brojc, że do

tej inwestycji dołoży 500 000 i też

wspominaliśmy o tym, że hala sportowa przy

tej szkole jest tym obiektem niezbędnym,

bo wiemy, w jakich warunkach

ta nasza młodzież

realizuje swoje zadania sportowe również

MOS Waniorowo stanęliśmy pod ścianą do

końca przyszłego do końca przyszłego roku

do końca przyszłego roku jest dopuszczony

obiekt szkoły, która jest niefunkcjonalna

to poniemieckie budynki, to modernizacja


nie ma już najmniejszego

sensu i też jako jedno z

naszych najważniejszych zadań powinniśmy


głęboko się nad tym pochylić i przygotować

z początkiem roku.


Projekt inwestycyjny koncepcja

jest już przygotowana.

I takich problemów finansowych

jest sporo jest sporo no.

Kazimierz też i wspominał tutaj

że można zrobić to, tamto

ja pamiętam jakie odpowiedzi, gdy

my wnosiliśmy swoje pomysły do budżetu.

Znajdź na to środki

finansowania, bo najczęściej

powtarzany slogan przez...


Źródła finansowania, no ok.

Tak jest, wskaż źródło finansowania.

Staramy się właśnie między innymi

pozyskiwać i ta... wrócę do

tego Pobierowa, bo mam nadzieję, że to

będzie istotny zastrzyk finansowy i to

pozwoli nam jeszcze

rozwinąć nasze możliwości.


I na cyfrach poproszę, żeby na cyfrach...


Dyskusja zaraz będzie [...]

Naprawdę niezwykle istotne.

Ja chcę zwrócić szanownej

radzie, ale też i osobom,

które słuchają naszej sesji,

że stwierdzenie,

że poziom wynagrodzeń w Powiecie Gryfickim

jest niezwykle wysoki,

bo on wynosi ponad 60%.

wcale nie wynika z wielkości wynagrodzenia

tylko ze struktury organizacyjnej powiatu.

Bo przykładowo Powiat Koszaliński

nie ma żadnego DPS-u


A my mamy jednostki organizacyjne, które

Zatrudniają wiele wiele osób i w związku

z tym struktura wydatków

w Powiecie Gryfickim

jest jakby przytłoczona

wielkością wynagrodzeń

wynikającą z liczby

zatrudnionych i żebyśmy

nie przekłamywali, że u nas powiat mlekiem

i miodem płynący, bo jeśli spojrzelibyśmy

się na średnią płac

nie znam, jaka jest w tej chwili

ale na pewno nie jesteśmy

w czołówce więc broń Boże,

żeby ktoś mylnie nie postrzegał,

że te 60 parę procent wynika,

że my mamy super wynagrodzenie.

Absolutnie tak nie jest. Dziękuję.


Proszę, projekt uchwały przedstawi

nam Pani Skarbnik.

Witam państwa, ja chciałam

państwu realnie przestawić

decyzję składu orzekającego izby

obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 1 grudnia w sprawie

wydania opinii o projekcie

uchwały budżetowej

Powiatu Gryfickiego na 2023 rok.

Na podstawie artykułu 13 punkt [...]

w związku z Art. 19 ust. 2

ustawy z dnia 7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych

skład orzekający

regionalnej izby obrachunkowej

w Szczecinie w osobach [...]


[...] pozytywnie opiniuje projekt

uchwały budżetowej Powiatu Gryfickiego

na 2023 rok z uwagami ujętymi

w uzasadnieniu do uchwały

Uzasadnienie: projekt uchwały

budżetowej przedłożony Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Szczecinie

celem zaopiniowania

opracowany został zgodnie

z wymogami określonymi

uchwałą [...] Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia

trybu pracy nad projektem

uchwały budżetowej.

Natomiast w ocenie składu orzekającego

wymogów cytowanej uchwały nie spełniają

objaśnienia do przedstawionego projektu,

gdyż nie zawierają

wskazania podstawy prawnej

i sposobu ustalania dochodów i wydatków

poszczególnych rozdziałach klasyfikacji

budżetowej, o którym

mowa w §7 pkt 1 uchwały.

Zakres projektu uchwały

budżetowej wraz z załącznikami zgodny jest

przepisami ustawy o finansach publicznych

a w szczególności

z artykułem 212 do 214 tej ustawy.

Projekt przewiduje spełnienie

relacji reglamentującej wysokość spłaty

zadłużenia oraz relacji z równoważenia

budżetu w części bieżącej po uwzględnieniu

przychodów z tytułu wolnych środków, w

których wysokość nie jest

możliwa do zweryfikowania

na dzień wydawania niniejszej opinii.

W związku z powyższym

skład orzekający wskazuje

i w przypadku osiągnięcia przychodów w

wysokości niewystarczającej

do zrównoważenia budżetu w części bieżącej

konieczne będzie

dokonanie stosownych zmian.

Zakres proponowanych upoważnień

dla organów wykonawczego

nie budzi zastrzeżeń.

Kwoty rezerw utworzonych

w planie wydatków budżetowych

to jest rezerwy ogólnej

i rezerw celowych mieszczą się

w granicach norm określonych przepisami

art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Rezerwa celowa na

realizację zadań własnych

zakresu zarządzania kryzysowego została

utworzona zgodnie

z przepisem art. 26 ust. 4

Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dochody i wydatki budżetowe

oraz przychody i rozchody

zostały sklasyfikowane

zgodnie z przepisami

rozporządzenia ministra finansów w sprawie

szczegółowej klasyfikacji

dochodów wydatków

przychodów i rozchodów,

oraz środków pochodzących

ze źródeł zagranicznych.

Skład orzekający wnosi

niżej wymienione uwagi

do przedłożonego projektu.

1. W paragrafie 7 punkt 3 nieprawidłowo

ustalono wysokość limitu zobowiązań

z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek z przeznaczeniem

na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.

Jest 969 342 zł 60 gr

zamiast prawidłowo 500 000 zł

2. W paragrafie 7 punkt 4 zbędnie

ustalono limit zobowiązań

z tytułu zaciągniętych

kredytów, pożyczek

z przeznaczeniem na wyprzedzające

finansowanie [...] działań finansowanych

ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej


z analizy dokumentu wynika,

iż wysokość planowanego

do zaciągnięcia w 2023

roku kredytów wynosi

6 milionów 580 tysięcy złotych i została

ona objęta limitami określonymi

w punkcie 2 i 3 objaśnień

do projektu wynika,

zaś iż ustalona w punkcie 4 kwota dochodów

z tytułu dofinansowania do projektu unijne

3. W załączniku nr 4 wskazany dział

i rozdział klasyfikacji

dochodów i wydatków

750 dział rozdział [...] jest niezgodny z

planem dochodów i wydatków ustalonych w

załącznikach nr 1, 2

z których wynika dział

752 rozdziału 7524

4. W załączniku nr 14 wskazany

został wskazany rozdział

klasyfikacji wydatków 600 04 jest niezgody

z planem wydatków salony w załączniku nr 2

z którego wynika rozdział 614 o niniejszej

opinii składu orzekającego

zgodnie z art 20

ustawy o regionalnych

izbach obrachunkowych

przysługuje prawo odwołania

do kolegium [...]

14 dni od dnia doręczenia

niniejszej uchwały

W autopoprawce

państwu przedłożyliśmy [...]


uwagi wniesione przez RIO.

Nie wiem, czy państwu

też czytać te kolejne opinie...

Powiem, że z WPF, jeśli chodzi o projekt


prawie wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego

na lata 2023-2032 wkład

orzekający pozytywnie opiniuje przedłożony

projekt uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej

powiatu z uwagą zawartą

w uzasadnieniu do uchwały.

Ta uwaga dotyczy zakresu upoważnień

projektowanych dla organu wykonawczego.

[...] przeczytam może

czego dotyczyła uwaga.

Zakres upoważnień projektowanych

dla organów wykonawczego

nie budzi zastrzeżeń z wyjątkiem regulacji

ujętej w §4 ust. 2 zdanie drugie,

które nie odpowiada upoważnieniu ujętemu

w §11 punkt 4 projektu uchwały budżetowej

to istotny projekt uchwały

budżetowej powiatu

nie przewiduje limitu zobowiązań z tytułu


Których wynikają zobowiązania zaliczane

do tytułu dłużnego, o

którym mowa w artykule 72

ust. 1 punkt 2 ustawy

o finansach publicznych

w związku z tą uwagą również nanieśliśmy

zmiany w projekcie uchwały WPR.

Jeszcze otrzymaliśmy pozytywną

opinię już bez uwag

odnośnie możliwości sfinansowania deficytu

przedstawionego w projekcie

budżetu Powiatu

Gryfickiego na 2023 rok.

Bardzo dziękuję

proszę szefa Komisji Budżetu o [...]

[...]


Bardzo dziękuję.

Szanowni państwo, otwieram dyskusję

czy są jakieś pytania

pan Kazimierz jako pierwszy?

Bardzo proszę pan radny Kazimierz Sać


Gdyby była poprzednia Pani Skarbnik to

pewnie miałbym miał zapytania także, jeśli

czasami posiłkuje się pytaniami do byłego

sekretarza Powiatu to wybaczcie.


Powie może tak.


Większość moich wypowiedzi na sesjach w

tych ostatnich latach

wynika tylko i wyłącznie

z prostowania kłamstw,

prostowania kłamstw.

Jeśli ktoś się doszukuje

u mnie jakichś nie wiem...

złośliwości, nie jest, nie jest absolutnie

cel moich wypowiedzi, ale muszę reagować

czasami na takie stwierdzenia, które po

prostu są nieprawdziwe, zakłamane.

Krótko podam taki przykład

takich wypowiedzi,

Chociażby z ostatniej sesji przez pana

Marka Gołuchowskiego, który jest przecież

radnym Trzebiatowa prawda?

Jeśli zobaczylibyście

wszystkie protokoły sesji

to nigdzie nie byłoby wniosku

pana Marka o budowę hali w Trzebiatowie.

Przez tyle lat, przez tyle lat jego

to w ogóle nie interesowało.

Podam wam ciekawostkę, że wniosek

o budowę Gryf Areny zgłosił

obecny radny... ówczesny, Artur Łącki

Jako ciekawostkę, ale wrócę do budżetu.


Wrócę do budżetu, słuchajcie państwo.


Po raz kolejny będę prostował kłamstwo

wynikające z... mówiące o tym,

że poprzednia kadencja została

ostawiła, nie wiem, zadłużony


powiat i tak dalej i tak dalej.

Wystarczy spojrzeć się w dokumenty

powiat, który...

budżet, który zostawiliśmy po roku 2018

był zrównoważony mniej więcej,

czyli wysokość

wolnych środków w stosunku do zadłużenia

bilansowały się mniej więcej

łącznie z tym...

tak będę do znudzenia prostował kłamstwa,

że środki, które pozyskaliśmy ze sprzedaży

tak zwanej Kasi my nie wiem roztrwoniliśmy

i tak dalej, po raz kolejny powtarzam te

13 milionów w połowie

wydaliśmy my w połowie

wydała następna kadencja, czyli już tutaj

pod wodzą Starosty Chmielowicza.

Przy budżecie powiem tylko tyle.

No niestety, żyjemy w takich czasach

i cały czas żyliśmy, że

to właśnie powiat jako jedna z

jednostek administracji

samorządowej najbardziej

odczuwa kondycję finansową państwa.

Gminy potrafiące mieć dochody własne

tak jak Gmina Rewal

nawet 70%, a może i więcej

radzą sobie niezależnie

od polityki państwa

czy niezależnie od kondycji finansowej.

Sejmiki wojewódzkie podobnie.

Powiaty, niestety odzwierciedlenie


kondycji finansowej państwa.

I ja nie zazdroszczę

obecnie tutaj nam rządzącym, bo kondycja

finansowa państwa między innymi wynikająca

z różnych wydatków.

Nie będę ich oceniał,

ale między innymi eskalacja wydatków na

zbrojenia poza budżetem, no przecież są

środki, które znalazłyby się w budżecie.

Efekt finalny jest tego taki

i to ma właśnie

odzwierciedlenie do, chociażby wielkości

wynagrodzeń w naszym powiecie, czyli ta

liczba jednostek, która

posiłkuje się subwencjami

i dotacjami powoduje, że możliwości

inwestycyjne powiatu są ograniczone, jeśli

nie pozyskujemy środków zewnętrznych a

takowych nam się udało w poprzednich

kadencjach pozyskać około 150 milionów zł

i z mojej strony nie ma krytyki


odnośnie jakby sposobu gospodarowania na

pewno jest krytyka, jeśli chodzi

o delikatnie mówiąc

nieumiejętność pozyskiwania

środków zewnętrznych

nieumiejętność pozyskiwania podmiotów

współfinansujących dane inwestycje

jak też nieumiejętność przeprowadzania

inwestycji w określonych kierunkach, które

są zdecydowanie najbardziej potrzebne.

Nie będę się odnosił do samych

do samych cyfr w tym, że budżecie, bo on

w dużej części wynika z pasywnej polityki

obecnego Zarządu Powiatu jest totalnie

pasywna, czyli "jakoś to będzie" i efekt

finalny jest taki, że nie jest to dobrze

delikatnie mówiąc skoro musimy

zaciągać kredyty, a trzeba pamiętać o tym,

że powiat już funkcjonuje, żebym teraz

nie przekręcił blisko 25 lat

w przyszłym roku będzie

bodajże 25-lecie powiatu


I jakoś się udało przez 20 lat prowadzić

ten powiat do tego stopnia...

Też proszę spojrzeć w dokumenty,

że był taki okres czasu

że powiat był numerem

jeden numer jeden

w województwie zachodniopomorskim,

jeśli chodzi o tak zwaną

kondycję finansową,

czyli nasze finanse były

wzorem dla wszystkich

dla wszystkich powiatów

No dzisiaj jest to, jak jest

być może będzie tutaj bardziej


szczegółowa dyskusja na pewno nie będę

posądzał nikogo o celową złą działalność

finansową czy tam było gospodarczą, czy

też jakiś marnotrawstwo,

czy coś z tym związane.

Jestem przekonany, że można by

było to robić inaczej

lepiej no ale w związku,

z tym że taka wola była rady, żeby

decydowali o finansach ci, co decydują

na to jest jak jest dziękuję bardzo.


Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.

Ja nie mam nic dobrego do powiedzenia

na temat tego budżetu.

I jak gdyby w tym nastroju


jeszcze pogłębiło moje złe samopoczucie

wypowiedź Starosty, w której mówisz, że

nie da się zrobić żadnych oszczędności.

Ta prezentacja to jest

formuła przygotowania

budżetu, to faktem jest, że ona została

przyjęta czy zaopiniowana pozytywnie poza

tymi drobnymi błędami ja uważam, że to

zupełnie nieznaczące usterki,

które wykazało RIO,

jednakże samo przedstawienie budżetu

jest prawidłowe i tego tego możemy się

trzymać, aczkolwiek RIO

nie ma żadnej wiedzy

na temat potrzeb naszych jednostek.

Nie zna stanu zatrudnienia,

nie zna potrzeb

na zakup energii elektrycznej,

na zakup gazu

na konieczne przeprowadzenie remontów.

Oni nie mają zielonego pojęcia

jakie są faktyczne potrzeby.


A czy my mamy?


Ja odpowiem za siebie: nie.

I to jest przerażające.


Bo uchwalając budżet

powinniśmy takie rozeznanie mieć.


Czy znamy faktyczne potrzeby zgłoszone

przez jednostki organizacyjne? Nie znamy.


My tylko wiemy, jakie dochody planujemy

w tym budżecie i w mojej

ocenie one są realne.

Może z wyjątkiem sprzedaży mienia,

o czym chciałbym powiedzieć oddzielnie

i te dochody powinniśmy odnieść do potrzeb

naszych jednostek, ale nie znając tych

potrzeb nie jesteśmy w stanie tego zrobić.


Zapis w budżecie, że wydatki

jednostek oświatowych

zostaną ustalone po ustaleniu ostatecznych

kwot subwencji jest nie do przyjęcia.

To, że ostateczne kwoty subwencji

będą ustalone w okresie późniejszym to

normalne, tak się robi co roku,

ale my nie możemy...

No tutaj niestety muszę się odnieść

też do wypowiedzi pana przewodniczącego

komisji budżetowej, nie możemy co miesiąc

w zmianach do budżetu dokładać

pieniędzy na wydatki

rzeczowe, na wynagrodzenia,

bo tak naprawdę to w ten sposób zwalniamy

z wszelkiej odpowiedzialności kierowników

jednostek organizacyjnych.

To jeżeli zwalniamy kierowników

to, kto ma ponosić

odpowiedzialność za wydatki w jednostkach?

Zarząd? Czy może rada?

Ja się na to nie zgadzam.

Jeżeli nie mam wpływu na wydatki

nie chce ponosić za nieodpowiedzialności.


Jeżeli Zarząd ponosi

taką odpowiedzialność,

bo nie wiem kto im dał takie prawo.


Zarząd powinien ustalić

plan wydatków dla jednostki

i rozliczać dyrektorów z realizacji tego

planu, a nie co miesiąc

zmieniać o 10 tysięcy

o 20 czy o 100 plan wydatków.


Nie mieliśmy możliwości zapoznać się z

faktycznym zapotrzebowaniem na wydatki

z żadnej jednostki organizacyjnej powiatu.


Ale też niedostępny...

Zresztą potwierdzeniem

była wypowiedź starosty.

Nie dostaliśmy żadnej informacji

o jakie działanie próbował podjąć

bo to, że nie podjął to wiem.

Próbował podjąć zarząd

w zakresie oszczędności.

Proszę państwa, jeżeli

na zaokrągleniu mówiąc

100 milionów to jest budżet

po stronie dochodów


114, ale to jest mylące, bo tutaj mamy

inwestycje i na to, jak gdyby wielkiego

wpływu nie mamy, czyli załóżmy, że jest

100 milionów na wydatki z tego 68 idzie

na wynagrodzenia to w pozostałych nie możemy

zrobić żadnych oszczędności?

A jak zaoszczędzimy

100 tysięcy albo 500 tysięcy, albo milion

to nie warto tego zrobić?

Stać nas na to

żeby dzisiaj przyjmować budżet, za który

nikt nie ponosi odpowiedzialności i machnąć

ręką na wszelkie możliwe działania w zakresie

oszczędności?

Myślę, że aż tacy bogaci nie jesteśmy.


A ile nam brakuje pieniędzy na energię

elektryczną i gaz?

Po jakiej cenie kupowaliśmy

w 22 roku to wiemy.

O jakiej będziemy kupować

w 23 energię elektryczną już wiemy.

Gaz chyba jeszcze nie do końca


Wiemy ile będzie nam brakować?


Gdzie jest rezerwa ten cel

albo skąd w trakcie roku

weźmiemy pieniądze

na uzupełnienie tego braku?


Chyba, że to jest nieważne

gdzie możemy sobie pozwolić

na to, że mieszkańcy

domu pomocy społecznej

jednego czy drugiego

będą w niedogrzanych

pomieszczeniach mieszkać?


Ja już nie mówię, że inni pracownicy będą

pracować w niedogrzanych pomieszczeniach

dzieci będą w niedogrzanych szkołach

a my dzisiaj nie mówimy

o tym ile brakuje pieniędzy?


Chyba, że to nieważne.

Wtedy nie zastanawiajmy się

przejmujmy budżet, jakoś to będzie.

W jakim kierunku my jedziemy?


mnie się wydaje, że to jest

bardzo nieodpowiedzialne,

jeśli nie mamy podstawowych informacji

nie mamy zabezpieczonych elementarnych

wydatków przyjmować budżet i udawać, że

jakoś to będzie, albo Róbmy tak zawsze

się udawało tylko, że do tej pory

choćby energia elektryczna

była po ustalonych po przetargu cenach

dzisiaj nie jest i bardzo zgrubnie

licząc po zabezpieczeniu rządowych stawek

energii elektrycznej to

i tak jest co najmniej

dwukrotnie wyższy wydatek niż do tej pory


co do gazu to jest więcej niż dwukrotny

wydatek a my nie zabezpieczamy żadnych

środków, tylko takie no niemalże takie,

jak w ubiegłym roku, ale tak naprawdę to

my nawet nie wiemy ile

to nas będzie kosztowało.


Jeśli chodzi o sprzedaż mienia.

Oszacowano dochody ze sprzedaży

mienia 500 tysięcy złotych


i są wątpliwości czy one zostaną wykonane

a te wątpliwości to tutaj

oczywiście starosta jako specjalista

od gospodarowania nieruchomościami

ma dużo racji, że największym problemem

to jest dostęp do kredytu, ale nie tylko.

A jakież to nieruchomości

do sprzedania ma Powiat?


Tak właściwie niemalże żadnych

Zamek w Płotach

i ten nowy ośrodek w Pobierowie


i nieruchomości, które powiat przyjął od

gminy, tylko że sprzedaż

tam jest z wiadomych

względów bardzo ograniczona

a dzisiaj przy braku kredytów

zainteresowanie będzie żadne.

Kto kupi pole, na którym nie można nawet

przystąpić do budowy?

Nie można dlatego,

że tam nie ma nic.

Tam poza ziemią nie ma nic.

Nie ma wodociągu, nie ma kanalizacji

w najbliższym czasie nie będzie.

Jakie pieniądze powiat przeznaczył

na zagospodarowanie

choćby tych terenów?

Tak jak rozmawialiśmy na komisji.

Powiat spokojnie sprzedaje działeczki

inwestuje w zadania powiatowe i słusznie

natomiast uzbrojeniem terenu musi zająć

się gmina, a mieszkańcy, inwestując swoje

pieniądze, budując swoje domy mają prawo

oczekiwać, że będą żyć

w normalnych warunkach,

czyli będzie droga dojazdowa, będzie woda

będzie kanalizacja, dzisiaj to elementarz.

Czy powiat coś zrobił w tym zakresie?

Nie.

Nie zrobił i nie planuje nic zrobić.

Planuje tylko sprzedać kolejne działki.

Myślę, że z niewielkim powodzeniem.

Moim zdaniem ten budżet wymaga pracy.

Należałoby się przyłożyć


przynajmniej odpowiedzieć

sobie na podstawowe

wątpliwości i ustalić, czy my jesteśmy

w stanie przeżyć ten rok.

Może nie, a jeśli tak to,

na jakich warunkach, bo to, że

RIO zaopiniowało zestawienie i tabelaryczne

przyporządkowanie dochodów i wydatków to

jest bardzo proste i tutaj nie można mieć

pretensji do RIO, że zrobiło to niesolidnie,

bo jak widać zrobiło bardzo solidnie.

Natomiast oni nie znają faktycznych potrzeb.

I do tych potrzeb trzeba się odnieść

tutaj na miejscu, nie w Szczecinie.

Kto ma to zrobić, rada czy zarząd?


Takie wątpliwości państwu pozostawiam.

Moim zdaniem ten budżet to jest szkielet

który należy wypełnić treścią.

Tej treści dzisiaj nie ma, dziękuję.


Radny Hołubczak bardzo dogłębnie [...]

Chciałbym się odnieść do [...]

[...] do kwestii, którą słyszeliśmy

od pana [dyrektora ZDP]


[...] że w tym roku kilkakrotnie zwracałem

się do zarządu o to, żeby

przeznaczyć środki na projekty.

Moje pytanie brzmi na ten moment,

jakie są decyzje w budżecie, czy są ujęte

na projekty, bo bez projektów

nie ma inwestycji

nie ma o czym mówić.

Dwa, czy oprócz


tak zwanej wykonanej koncepcji

na halę sportową w Trzebiatowie

są zaplanowane środki, bo nie widziałem

na projekt budowlany tej hali

to jest dwa i odnieść do kwestii

jeszcze budżetu, a mianowicie, czy można

to tutaj kolega Stanisław Hołubczak powiedział

uważam, że można też jeszcze co nieco wyciąć

na bieżących i działalności na przykład

kultura Ochrony Dziedzictwa Narodowego

kultura fizyczna i sport, mimo że jestem

sam sportowcem uczestniczę w takich imprezach

masowych nie tylko

to jest również Gryf Arena

naprawdę trzeba bardzo skutecznie


przekalkulować według mojej oceny

I dokładnie przekalkulować

wszystkie działy i wszystkie rozdziały.

Następna kwestia to [...]


To jest moje pytanie właściwie do zarządu

czy środki zabezpieczone na oświatę

w pełnym zakresie wystarczą do końca roku

na opłaty na pensje, na wynagrodzenia,

a jeżeli nie to, do jakiego okresu i czy

są uwzględnione w tym dziale podwyżki,

które jesteśmy zmuszeni w przyszłym roku

przeznaczyć?

To wszystko. Dziękuję.


Szanowni państwo, miałem się odnieść do

tematu pana... wypowiedzi byłego starosty

Kazimierza Sacia, ale musiałbym przeczytać

jeden z SMS-ów, który by rozwiał wszelkie

wątpliwości, nie uczynię tego

na pewno Kazik ci dzisiaj go podeślę,

żebyś sobie odświeżył

pamięć i to, co do mnie pisałeś, że cię

oszukają nie będę tutaj kolokwializmu

dalej powtarzał, że hali

i tak miał nie będziesz

nie licz na to itp itd

trzeba było cierpliwie

czekać nóżkami nie przebierać

w skrócie z PiS-em

się dogadać dawno leżeli na łopatkach.

To są twoje...

Prześlę ci go dzisiaj dla odświeżenia.


A moja odpowiedź była krótka

nie będę przewodniczącym, to trudno.

Jest rozmowa o hali też ci go prześlę.

Więc proszę mi nie zarzucać tutaj

nie wkładać w usta, że ja nie walczyłem

o halę, bo myślę, że, jak tu wszyscy siedzimy

Przynajmniej ci, którzy byli radnymi w

poprzednich kadencjach

to wiedzą doskonale

jak drążę temat hali

od ilu lat drążę temat hali.

Zapraszałem cię osobiście na dół, żebyś

zobaczył jak wygląda hala obecna, z której

korzystają dzieci, chodziłem w tej kadencji

Z Panem Starostą Chmielowiczem

na podobnym spotkaniu

i Starostą Wawrzyniakiem i radnym

członkiem zarządu Łukaszem

w trójkę byliśmy tam na dole

również wszyscy mogą to potwierdzić

więc proszę mi tutaj ostatni raz nie nie

wpisywać i farmazonów

nie opowiadać publicznie.

W temacie oczywiście budżetu

w pełni popieram wątpliwości

przede wszystkim niestety będzie nurtował

mnie ten główny temat

czyli zabezpieczenia środków własnych

na budowę hali nie ma tych pieniędzy w

budżecie wiemy o tym doskonale na ostatnim

publicznym wystąpieniu

z mieszkańcami Trzebiatowa

Pan Starosta Chmielowicz wspominał o tym,

że jest koncepcja, że czekamy na projekty,

jeżeli projekty się pojawią to będziemy

na te projekty aplikowali ja przypomnę,

tylko że troszeczkę inna była też między

nami rozmowa parę miesięcy temu

bo rozmawialiśmy o nie projektach

które nagle zostały ogłoszone

No bo tak się stało w telewizji publicznej

w mediach publicznych przez pana premiera

pana ministra sportu, ale mówiliśmy o tym,

że wpiszemy tą halę do polskiego ładu i

dla mnie to było bardziej miarodajne i

bardziej że tak powiem dyscyplinujące a

w jakiś sposób no też pokazywało, że jest

szansa dzisiaj mam wielkie wątpliwości

czy nowe projekty, o których wspominał

pan premier, czy pan minister będą w ogóle

ogłaszane, bo wiemy doskonale, że sytuacja

w kraju jest trudna

o czym już nawet rządzący mówią głośno

więc tutaj mam szczere wątpliwości

mam szczere wątpliwości

chciałbym w związku

z powyższym i apeluję i apeluję przede

wszystkim do koleżanek kolegów radnych

rozmawiałem wielokrotnie z wami o tym, była

z waszej strony uczciwa deklaracja pomocy

co do budowy tej hali co do budowy tej

sali sportowej przestańmy mówić o hali,

bo tu nie mów o jakimś tam wyczynie za 40

milionów, tylko rząd

wielkości 10, 12 milionów złotych

zajdźmy te środki, podobną sytuację

zrobiła gmina Płoty swego czasu, ma Marian

doskonale doświadczenie z członkiem etatowym

zarządu skorzystał z pomocy profesjonalnych

firm, które jak dobrze pamiętam jeździły

po odpowiednich resortach ministerstwach

potrafiły znaleźć finansowanie przypomnę

również, że my jako powiat dołożyliśmy się

znacznie do budowy sali sportowo-widowiskowej

w gminie Płoty

Nie chcę kłamać, ale tam

rząd wielkości kilku milionów

No nie pamiętam, przepraszam

nie będę tutaj,

żeby nie być znowu

posądzonym o przekłamywanie cyfr

ale były to pieniądze, które powiat

wtedy w asygnował

A ja cały czas powtarzam,

że gmina Trzebiatów, jaka jako druga co

do wielkości gmina w powiecie Gryfickim

i a przede wszystkim mówię to nie jest

prezent dla mieszkańców Trzebiatowa tylko

chodzi o normalne na dzień dzisiejszy w

XXI wieku prowadzenie lekcji z zakresu

kultury fizycznej o stworzenie normalnych

warunków dla dzieci i młodzieży przypomnę,

że ta szkoła jest drugą co do wielkości

pod względem ilości uczniów

trzecią przepraszam

w powiecie obecnie z kilkunastoma oddziałami

z ponad 55-letnią historią i

co najważniejsze jako przedsiębiorca też

będę mówił o tym, że podejrzewam ale na

pewno budowa nowego obiektu

z nowymi rozwiązaniami

technologicznymi spowoduje,

że koszty utrzymania

dzisiejszej sali sportowej ogrzewanej piecem

na węgiel w sensie na pewno

nie nadającym się do tej

infrastruktury, jaką pełni więc

w nowym obiekcie te koszty będą na pewnie

znacznie mniejsze co też spowoduje

oszczędności budżetowe bieżące choćby w

utrzymaniu nowego obiektu tak w nowych

technologiach wybudowanych w nowej strukturze

z nowym ogrzewaniem z nowymi jakimiś tam

historiami więc dlatego mówię no w temacie

budżetu szanowni państwo

ja już to powiedziałem

na głośno na ostatnim spotkaniu

pan starosta gotów to potwierdzić

w tej kadencji proszę

nie odbierać tego do siebie, ale naprawdę

gmina Trzebiatów jest mocno poturbowana

I mówię to w taki sposób

chciałbym powiedzieć to

w taki sposób grzeczny, żeby też to nie

wybrzmiało jako pretensja jako jako jakiś żal

naprawdę gmina Trzebiatów w tej kadencji,

jeżeli chodzi o inwestycje

została w pewien sposób pominięta

nie mówię, że była to złośliwość jakaś

nie mówię, że ktoś zapomniał całkowicie, bo

były inwestycje choćby droga choćby droga

Nowielice - Gorzysław choćby

droga Lewice - Sadlno, ale szanowni państwo

w stosunku do nakładów pieniędzy

pozyskanych ja mówię pozyskanych

nie mówię tylko o środkach

własnych budżetowych powiatu, ale nakładów

pieniędzy pozyskanych na inne działania

w ciągu ostatnich 4 lat to my, że tak powiem

zostaliśmy naprawdę mocno pominięci.

Przypomnę również o dwóch

gminach, które otrzymały

w tej kadencji i głośno ciągle się o tym

powtarza i o to mają radni mieszkańcy naszych

gmin też pretensje do nas jako radnych

Powiatowych dostaliśmy, że tak powiem w

cudzysłowie obdarowani

tymi dziurawymi drogami.

Tutaj też jest sposób się nie zgodzić,

że do końca nie jest to prawda,

bo w ostatniej kadencji

pamiętam inwestycje, duże inwestycje

drogowe na terenie

gminy Trzebiatów właśnie

którymi zawiadywał powiat

mówię tu o drodze

choćby Zagórskiej w kierunku to była Jagiełły

mówię tu również o chodnikach

na Mickiewicza, Sportowej, Pietruszkowej, Żółwiej

to było zrobione i trzeba to

sobie powiedzieć głośno

ulica Przyłączna z tyłu za przedszkolem


Też o tym trzeba powiedzieć i oddać honor,

że to było zrobione, ale w tym momencie

11 km dróg zostało przekazanych

Dróg Powiatowych,

na które jak Pan Starosta Chmielowicz

wielokrotnie się powoływał

nie miały w sumie swojego

zakresu powiatowego, ale to były drogi

Powiatowe i zostały oddane dla gminy w

Gryficach podobnie i dzisiaj my jako radni

z tego terenu no najwięcej słyszymy

najwięcej słyszymy żalu i pretensji

wylewanych od naszych mieszkańców.

Droga ul. Żółwia, ul. Sportowa

No to naprawdę drodzy państwo

są to drogi w pewien sposób strategiczne

główny trakt do przedszkola publicznego

dziennie 200 rodziców odprowadza swoje

dzieci tamtędy już nie idzie jeździć to

są drogi, które omawialiśmy wielokrotnie

ulice, o których było podnoszone nie w

tej kadencji w poprzednich kadencjach dzisiaj

są to drogi na mieniu gminnym, z którymi

gmina będzie musiała sobie jakoś poradzić

proszę o to, żeby pamiętać

o tym zobowiązaniu,

które było też publicznie czynione przez

zarząd, że gmina może

liczyć na nasze wsparcie

na naszą pomoc

Niestety tak jak powiedziałem

w dzisiejszym budżecie tego nie widać nie

ma tu jakby środków zabezpieczających,

nawet gdyby gmina któraś podjęła się tematu

a wiem, że gmina Trzebiatów przymierza

się na Poniatowskiego, żeby w jakikolwiek

sposób im pomóc.

Tyle z mojej strony wiem,

że pieniędzy jest zawsze mało.

Widziałem inwestycje

Gminy Trzebiatów budżetu na

40 miliardów milionów złotych przyszłoroczny

No co utyskiwać nie będę, liczę tylko i

wyłącznie na to, że jak przyjdzie możliwość,

tak jak powiedziałem poważnego podejścia

do sprawy, a nie obiecywania kolejny raz

I mówię to szczerze obiecywania skończmy

z obiecywaniem jeżeli nie ma być sali nie

ma być pieniędzy na to powiedzmy to uczciwie

powiedzmy to uczciwie, niech to wybrzmi

niech ta szkoła będzie przygotowana na

to, że dalej kolejne lata, przepraszam za

określenie będą musieli się tych warunkach

odnaleźć, ale powiedzmy to uczciwie, nie

róbmy więcej propagandy, bo w poprzedniej

kadencji tak jak powiedziałem

w marcu podjęta

uchwała, zabezpieczone 200 tysięcy

kolejne 8 miesięcy można było

przeprowadzić przetargi


i tak dalej, nie było

tych przetargów, początek

tej kadencji wiecie doskonale, że byłem

gdzieś tam poza tą grupą, która przejęła

jakby władztwo nad powiatem

i byli członkowie

zarządu i decyzja podjęta,

że 200 tys zostało

całkowicie zabezpieczone na dokumentację

przekazane na inny cel więc też to trzeba

szczerze powiedzieć, te 200 000 było

a zostały przeznaczone

na inne pieniądze dzisiaj znowu

mamy sytuację, że mamy tylko koncepcję

tylko cieszę się, że mamy koncepcję,

ale to jest dla mnie tylko


bardzo dziękuję


Uspokoję panią przewodniczącą

nie będę nawiązywał

do wypowiedzi poprzednika,

który po raz kolejny

powtarza, że ma archiwum

nie wiem, tam SMS-ów, czy

nagrań, czy czego tam on ma

dla mnie to może sobie puszczać co chce.

Pani przewodnicząca ja nie ukrywam,

że z dużą uwagą

wsłuchiwałem się w wypowiedź

byłego sekretarza

powiatu Stanisława Hołubczaka

i trudno się z nim nie zgodzić, ale też

przychodzi mi pewna taka konkluzja, ale

do tej konkluzji może dojdę


pamiętam ten moment, kiedy pozyskaliśmy

te nieruchomości na tak zwanym Rzęskowie

I pamiętam też, że

podejmowaliśmy różne inicjatywy

w kierunku uzbrojenia

budowa przepompowni

próbowaliśmy w jakimś tam

zakresie modernizować

te lokalne drogi,

ale też pamiętam obietnice

złożoną ówczesnemu burmistrzowi, który

przekazał te nieruchomości, że część środków

będzie szło na inwestycje gryfickie.

I my się, myślę z tego wywiązywaliśmy, bo ja

nie będę w kółku powtarzał ile nam się

udało zbudować ulic w Gryficach

Jak też Gryf Arena i tak dalej i tak dalej,

bo na tym to polega, że jeśli jest współpraca


to to trzeba z tej z danego słowa się wywiązać,

bo trzeba pamiętać o tym, że jeśli

Pozyskaliśmy od gminy Gryfice

około 40 hektarów,

jeśli byśmy to przeliczyli przez

tam było około 120 z tego 1/3 dla powiatu

No to 40 hektarów przeliczylibyśmy

nie wiem razy 30 zł no oczywiście

wiadomo, że to nie w całości, bo tam drogi i

tak dalej i tak dalej

to jest kupa pieniędzy, tak?


I teraz Pan Starosta Chmielowicz wspomina

o tym, że słusznie zresztą, że jakby

ograniczone są ośrodki zewnętrzne

jednymi z tych środków no to jest

to jest zbycie nieruchomości, ale

naszych nieruchomości, bo nieruchomości

Skarbu Państwa wiadomo 75% musimy oddać

te nasze komunalne są dużo więcej

no trudno się nie zgodzić z panem

Hołubczakiem, że o tej nieruchomości

trzeba zadbać, bo one nie będą szły,


jeśli nie będą przynajmniej

w części uzbrojone.

To nie jest do końca tak,


o czym świadczą nasze poprzednie

działania, że musi to koniecznie robić gmina.


Można... I to też nie polega na tym, szanowni

państwo, że my tylko jako powiat...

To jest tradycja wprowadzona

przez pana Chmielowicza, że to powiat

musi uzyskiwać pomoc od gmin.

A w drugą stronę?

To znaczy powiat może pomagać gminom tak

jak my robiliśmy, chociażby w Płotach

przy budowie Regi Areny, tak.


Jeśli chodzi o


te nieruchomości

No to jest jedno z

nielicznych naszych źródeł dochodów,

które, jak się okazuje [...]

Jest jest totalnie

zaniedbane, bo dyrektor ZUW-u

chyba najlepiej wie, jaka jest

tam infrastruktura to, skąd

my mamy wziąć te pieniądze, które nam są

niezwykle potrzebne, jak nie z nieruchomości?


O to na pewno zadbać, żeby coś...

Żeby zdobyć środki to trzeba najpierw

zainwestować w ten teren

i to nie podlega dyskusji

być może chodzi o to, że w związku, z tym

że powiat nie realizuje umowy związanej z


jakby dzieleniem się tymi środkami

z gminą Gryfice no

to być może jest nie najlepszy klimat.

Ale podobno, tak przynajmniej obiecywał

Pan Chmielowicz, że że, jak on będzie

starostą to wszystkie gminy będą z powiatem,

że tak powiem za pan brat szczęśliwi

i tak dalej i tak dalej okazuje się, że nie

wiem, z jaką gminą powiat współpracuje

No bo ciężko się współpracuje z powiatem,

który nic innego nie robi tylko wciska

jakiś zdezelowane drogi, nic nie daje dla

gminy i tak dalej i tak dalej i tak dalej.

I to jest temat tej nieruchomości, ale


pan Hołubczak wspomniał

o niezwykle ważnej rzeczy innej.


A mianowicie o planowaniu wydatków, tak?

I tutaj ja mam taką pewną konkluzję

Wybaczcie, ale, jak sobie

przypomnę w historii powiatu

Zacznę od [...], sekretarza powiatu

Stanisława Hołubczaka, sekretarza powiatu


[...]


Ja mogę się kłócić ze Stachem, ale dla

mnie numerem 1, jeśli chodzi o

profesjonalizm, fachowość był

Stanisław Hołubczak jako

sekretarz powiatu, tak?


I trzeba oddać,


że ja jako starosta miałem totalne

oparcie i ja do dzisiaj już to we mnie

zostało, że ja się nie zajmuję szczegółami, bo

zawsze to było tak

"Stachu, a jak jest to, a jak jest to?"

Ale bezwzględnie w momencie, kiedy

sekretarz powiatu, były sekretarz powiatu

na co zwraca uwagę?

Zaraz, zaraz.

A jednostki nam podległe to

hulaj dusza

i tak, prawdę mówiąc, nikt nic nie wie

no to my zapłacimy

tyle ile dostaniemy fakturę.

A jaka ta będzie faktura?

No faktura przyjdzie później

obciążyć budżet, tak?

To kto nad tym trzyma rękę na pulsie?

Sekretarz powiatu?


Bo ja nawet się nie zastanawiałem nie

wnikałem, kto w tej chwili

jest sekretarzem Powiatu

czy to jest osoba, która ma

jakiekolwiek kwalifikacje kompetencje

Czy to jest...

No mógłbym zadać pytanie publicznie

Stachowi, czy z informacji, które ty

posiadasz ta osoba jest

kompetentna w zakresie

pełnia funkcji sekretarza?

No bardzo dyplomatyczna odpowiedź.

Ja nic się nie wypowiem,

bo nie mam pojęcia kto

jest sekretarzem powiatu.

Ja wiem jedno, że

gdy Pan Hołubczak przeszedł

z gminy Gryfice do powiatu

no to pan burmistrz był

ciężko oburzony,

bo wręcz się biliśmy o jego

kompetencje i o fachowość.

Tylko że później jak już

był sekretarz powiatu u nas


no to ten budżet się układał.

Ja pamiętam te ciągłe wojny

między sekretarzem, ale

merytoryczne, a skarbnikiem.

No to to grało.

A dzisiaj to wygląda tak na to, że tak...


Tak, prawdę mówiąc, to nie wiadomo kto tym

się wszystkim zajmuje.

No jakoś to będzie, bo to tak to

niestety wygląda.

A, jak to będzie?

Czyli jeśli nie dbamy o nieruchomości


No bo nie dbamy, jeśli chodzi o Rzęskowo.

Jeśli nie mamy zielonego pojęcia,

jakie będą wydatki, koszty

No bo nie mamy, okazuje się

ja opieram się teraz o słowach

sekretarza, już przyzwyczaiłem się

pana Hołubczaka.

nie mamy zielonego pojęcia, tak?


Pamiętajmy jeszcze o jednej

rzeczy, o której wspominałem.

Przecież budżet Polski

jest mocno pokiereszowany

jeśli tak to można powiedzieć.

To czego możemy się spodziewać?

Że dostaniemy większą subwencję

na to, czy na tamto?

Zapomnijmy.

Czy dostaniemy większą

dotację na to, czy tamto?

No zapomnijmy.

Na pewno będą cięcia.

Czy będą zmniejszone podatki?

Czy będzie większy wpływ

z tytułów PITów i CITów?

No zapomnijmy.

Czyli dzisiejszy budżet

jest skonstruowany w dużej

części na dobrej wierze.


A jak ta dobra wiara będzie, że tak

powiem ułomna? I zbyt optymistyczna?

No to ciężko się nie zgodzić

z panem byłym sekretarzem

Powiatu Gryfickiego Stanisławem Hołubczakiem,

że powinna być rezerwa.


A tu się okazuje, że nie ma tego.


Brak profesjonalnego

sekretarza powiatu w powiecie


to Rysiu, ty sobie w piętę strzelasz.


Bo przez to będziesz miał problemy.

Ja miałem ten komfort, że miałem bardzo

profesjonalnego sekretarza,

mimo że czasami go źle powiem,

że nienawidziłem, bo w polityce nie ma

takiego słowa, nie trafiłem.

Ale na pewno była

to przeogromna pomoc i bez jego

profesjonalizmu pewnie

dostawałbym jeszcze większy

opieprz od pana Grzegorza Burczy

niż dostawałem. Dziękuję.


Szanowna Pani Przewodnicząca

Wysoka Rado.


Opieprz...

Może nie opieprz, tak to po prostu

cały czas jest racjonalizacja

i te efekty Tak wyglądają, jak wyglądają.

Szanowni państwo, ja bardzo uważnie

przyglądałem się i przesłuchiwałem się

temu, co mówił Pan Starosta.

Dobrze, że dzisiaj nie powiedział tego,

co na połączonych komisjach, bo...


Te sformułowania czy jest ostrożny czy

jest oszczędnościowy i porównywanie się do

innych powiatów, że one ponoć też

mają taką samą sytuację...

Oczywiście.

Ja pamiętam jak zawsze Pan Starosta

jak ja porównałem

że Kamień sobie radzi albo Łobez

"nie, nie można porównywać do kamienia, bo

biedniejszy, a Łobez, a to chyba bogatszy

a Kołobrzeg, a to też bogatszy"

Ale to też nie można porównywać.

To do kogo można porównywać?


Z kim się można identyfikować?


Z Karpaczem...

Ja bym powiedział,

że ten budżet jest kompletnie

nieprzemyślany.

Mało tego, nonszalancki


i to, że nonszalancki

to też mało powiedziane,

bo wręcz faktycznie jest

to budżet życzeniowy.

Pan Starosta raczył powiedzieć na

połączonych komisjach,

kiedy się zastanawialiśmy nad budżetem, że...

I to mnie najbardziej zabolało

że jeżeli sobie nie poradzimy

to przecież rząd jest od tego,

żeby nam pomóc, musi nam pomóc.

Otóż wcale nie musi.

Ja się tu zgadzam

z moimi poprzednikami przedmówcami.

Jesteśmy w kryzysie,

cała Polska jest w kryzysie

jest wojna u bram tak przecież

naprawdę są tragedie przeogromne.

Zbroimy się na potęgę

i liczyć na to, że jakoś to będzie do

połowy roku pewnie sobie poradzimy

a później to muszą nam pomóc, bo co?

Bo my powiemy, że musicie nam pomóc i rząd

od razu wyleci i co, dosypie 50 milionów?


Są trzy główne dodatkowo zarzuty.

Chciałbym się skupić

na tych trzech generalnie

które tutaj były przywoływane.

Ja bym je tylko mocno jakby chciał

uogólnić i doprecyzować.

Jasne, że brak racjonalizacji wydatków.

Tego kompletnie nie ma, kompletnie

tego nie widać od samego początku kadencji.

A wtedy byliśmy w sytuacji o niebo

lepszej i już nie mogliśmy się wtedy nawet

jako komisja rewizyjna doprosić, żeby

zracjonalizować wydatki

dzisiaj jest to absolutnie priorytet nr 1

czerwona lampka się powinna zapalić między

głową czy tam między uszami

między głowami na pewno zarządu

a tej lampki w ogóle nie widać.

Wydajemy na prawo i lewo

bez opamiętania nie

zastanawiamy się, czy faktycznie

zapotrzebowania, jakie wpłynęły

do budżetu są racjonalne i uzasadnione.

Jakoś to będzie.


jakoś to będzie.

Wydajemy a później, "aha rząd ma pomóc"


Nie ma racjonalizacji wydatków.

Wiemy, że na wydatki typu płace

tak 68 milionów

prawie 100 milionów są generalnie

wydatki bieżące to jest gdzie oszczędzać?

Jest gdzie się przyglądać.

Wiadoma sprawa, że wynagrodzenia są święte.

Ba, one jeszcze wzrosną.

To co, kredyt weźmiemy na wynagrodzenia?


Przecież te wynagrodzenia jeszcze wzrosną.


68 milionów to chyba też jest życzeniowe.

Właśnie tak pani skarbnik troszeczkę

życzeniowe.

No właśnie, to co, kredytujemy je?


Aha no jasne.

Szanowni państwo, no nie można tak.

Łajbę ktoś rozhuśtał.

Pan starosta kompletnie nad nią

nie panuje, zarząd mu chyba

nie pomaga, ja liczyłem,

że w zarządzie są fachowcy,

ale jeżeli jest tylko jeden starosta

i nie może liczyć na swoich kolegów i

koleżanki, którzy mają mu dopowiadać

to ma być burza mózgów, pięć osób


pięć osób jest w zarządzie,

nie jeden człowiek.


To jak można do takiego stanu doprowadzić?

I nie zastanawiać się co będzie dalej?


Już pomijam kwestię, że wnioski


poszczególnych radnych czy klubów jeszcze

nie są kompletnie wzięte pod uwagę,

mimo że wiele z nich wcale

nie generowało kosztów,


ale ze względu na

ogromny szacunek dla mojej koleżanki

Joasi Duzinkiewicz, której obiecałem

i zresztą to jest w

sumie nasze wspólne stanowisko.

Ona niestety dzisiaj nie mogła być

prosiła mnie i dlatego to zrobię, przytoczę

jakie wnioski zostały złożone

przez moją koleżankę i przeze mnie które

kompletnie jakby zostały

też zignorowane, w ogóle

się zarząd nad nimi nie pochylił.

Żadnej odpowiedzi żadnej informacji

albo zaproszenia, doproszenia

"słuchajcie o ten wniosek to jest OK"

"to tylko 20 tysięcy kosztuje a damy radę

sobie później o, bo będziemy mieli

dokumentację i będziemy

mogli generować wnioski"

Ja pozwolę sobie przeczytać.


Mały remont odcinka drogi powiatowej od

Sadlenka do skrzyżowania z drogą wojewódzką.

Bardzo konkretny wniosek, który już był

oparty o petycję.

Dlaczego taki istotny?

Bardzo istotny.

Mam nadzieję, że Pani Przewodnicząca

powie o tej petycji, którą właśnie ci

mieszkańcy po raz kolejny

spisali w związku z

dewastacją drogi w związku

z tym jakie im się

utrudnienia zaserwowało

podczas remontu drogi wojewódzkiej

że nie mogą dojechać

teraz do swoich posesji.

Wykonanie koncepcji powiatowego programu

budowy szlaków i ścieżek rowerowych.

Wytyczenie tych szlaków

kompletnie wszystko jest

tylko i wyłącznie w wyobraźni.

Etapowanie przecież tego zaproponowaliśmy.

Można było naprawdę za bardzo niewielkie

pieniądze albo wręcz

nawet za żadne pieniądze.

Mapę trzeba było tylko rozłożyć i

wyrysować szlaki.

Ułatwienia komunikacyjne

zwłaszcza w zakresie braku bezpiecznych tras

rowerowo-pieszych mając na uwadze

wykonanie strategii Powiatu Gryfickiego.

Strategia nie obejmowała tego.


Potrzeby, jeżeli chodzi o ułatwienia

informacyjne zwłaszcza w

zakresie tablic informacyjnych dla turystów

mając na uwadze wykonanie też strategii

powiatu wnioskowaliśmy o wykonanie tablic

informacji turystycznej

przed naszymi obiektami

o charakterze zabytkowym kulturalnym.

Snują się ci turyści, oglądają, patrzą, ale

przeczytać za dużo

nie przeczytają, nawet na

stronach internetowych,

bo tam informacje są dość wybiórcze.


Wykonać koncepcję prosiliśmy

zagospodarowania terenu przed

urzędem Gminy w Gryficach.

Mówimy o tym urzędzie, w którym

funkcjonujemy razem z Urzędem Gminy.

Przecież ja nie powiem, że to się wali, ale to są

lata 70 budowy to kompletnie nie przystoi

na na budynek urzędowy.


Mało tego jest działka całkiem niezła

przed nim wiemy, że to

jest działka wspólna

trochę gminy, trochę powiatu,

ale z tego, co mi wiadomo

w ogóle nawet Pan Starosta i

nikt zarządu nie posunął się do tego, żeby

cokolwiek z Panem Burmistrzem zacząć ustalać.


Pana Burmistrza odpowiedź tego, co

pamiętam, do mnie,

że to było bardzo ciekawe,

że nie będzie się zgadzał na to, żeby

zabudować te działki

budową pierzejową i tu

zachować załóżmy nawet ten urząd jak go

koniecznie ktoś chce zachować

bo będzie mu ciemno w biurze to

to jakaś żałosna kpina jest

jeżeli to jest argument na to, że nie

możemy sprzedać

super atrakcyjnych działek

powiatowo-gminnych

No to chyba właśnie Pan Starosta jest

od tego, żeby przekonywać też Pana

Burmistrza mobilizować do tego, żeby

jednak sprzedać te działki za super

atrakcyjną cenę i doprowadzić to w końcu

raz na zawsze do skutku.

Przecież jak się patrzy na

rynek Gryficki to tylko 30% wystarczy, bo

to jest 1/3 właściwie 1/4 Tak 20%

całej tej zabudowy wymaga rewitalizacji

Trzy ściany są super zrobione


odcinek Kocierz - Smolęcin - Gryfice

ponoć ma przywrócony być

ponoć przywrócony ma być tam obiekt.

Skrzyżowanie Cerkwica do Cieszyna

kolejny odcinek

Mirosławice - Mołstowa - Brojce

odcinek Roby - Mrzeżyno wielokrotnie przez

naszą koleżankę Joasie Duzinkiewicz

podnoszony ten temat.

Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem

przy ul. Kilińskiego w Trzebiatowie.

Kolejny raz, bo to był wniosek całego

sołectwa, odcinek Sadlenko - Sadlno

skrzyżowania właśnie

z drogą Wojewódzką 103

bardzo ważna inwestycja.

Teraz jeszcze pokazuje nam to, co się

dzieje przy przebudowie właśnie drogi

wojewódzkiej, jak to było ważne wcześniej i jak

zaniechanie sprzed lat odbija się czkawką.

Oczywiście nie na zarządzie

nie na panu Staroście

tylko na mieszkańcach.


Na odcinku Zacisze - Węgorzyn też była

prośba o remont drogi i Prusinowo - Otok

To są te wnioski, nad którymi się tak

naprawdę nie pochylił nikt z zarządu.

No i trzecia zamykająca generalnie kwestia.


Bo można przyjąć, tak odczuć,

mieć takie przekonanie,

że pan Starosta obiecuje, obiecuje

obiecuje, ale nic nie wpisuje.


No bo obiecuje, faktycznie, ta hala była

obiecywana, obiecywana był wpisany

ten koszt projektowy 200 tysięcy

wyparowało 200 tysięcy.

Ja sobie przypominam, jak byłem z panem

Starostą teraz nawet

na ostatnim spotkaniu w

Nadleśnictwie i też pan Starosta obiecał


w gronie bardzo szanowanych osób, że...


Nie wiem, czy szanowni państwo radni

wiedzą, może zarząd nawet tego nie wie.

Był list intencyjny podpisany w sprawie

podjęcia wspólnych działań, które miały

zmierzać do odtworzenia starego szlaku

komunikacyjnego łącznie z budową

przeprawy, mostu tak naprawdę

mostu przez rzekę Regę na zdrojach.

Panowie radni wiedzą o tym.

Mało tego, było obiecane, że my

jako powiat się też do tego dołożymy.


Żadnego śladu w budżecie

nawet symbolicznego nie ma.

Projekt może zrobić ktoś, bo tam się

zadeklarowała pewna osoba,

ale ponieść koszta finansowe

trzeba będzie na pewno, jeżeli

dokłada się do tego Gmina, Marszałek

Województwa, jest obiecane, że oczywiście

Nadleśnictwo, jest

obiecane, że też powiat...

Nie ma żadnego śladu,

nie mam żadnego śladu.

Przyjdzie czas na realizację, bo będzie

dokument na przykład już

od marszałka, że jest

zgoda, pach, będzie w sierpniu i będzie

brakowało 200 tysięcy to, co dokleimy do

budżetu 200 tysięcy?


No nie można tak.

Nie można tak realizować.


Ja też na na poprzednim spotkaniu na

połączonych komisjach

zadałem pytanie i też nie

dostałem odpowiedzi

odpowiedź była bardzo taka wymijająca

też w budżecie na przyszły rok

nie ma żadnego śladu, jakie będą koszty

funkcjonowania CUW-u ul. Koszarowa.

Powstaje nowy obiekt.

Czy to będzie jednostka organizacyjna,

czy to będzie wklejony obiekt do

struktur Starostwa Powiatowego

podobnie jak Gryf Arena

Tak, ale na 100% będzie on

generował koszta.

No to była odpowiedź "a tu trochę kosztów

jest tam trochę kosztów jest"

Ale ile generalnie?

Ile on będzie nas kosztował?

Nie ma tej wiedzy. Nie ma tej wiedzy.


Gryf Arenę też wielokrotnie

chcieliśmy racjonalizować

pół miliona samych kosztów kredytowych

drugie pół miliona utrzymanie bieżące i

jeszcze teraz co się dowiadujemy ponad

380 bodajże tysięcy na dodatkowe


życie, że się tak wyrażę, Gryf Areny

czyli rok do roku

coraz więcej coraz więcej coraz więcej


Nie żebym był przeciwko Gryf Arenie

absolutnie spełnia swoją rolę,

ale trzeba się przyjrzeć tym wydatkom

Także na podkreślenie wcale nie

będzie tak Panie starosto, że, jak

budżet pęknie nasz powiatowy

to wyciągniemy rękę

do rządu i rząd musi pomóc

tak jak można było odebrać pana

insynuację na połączonych komisjach

budżet jest zbyt nonszalancki

życzeniowy kompletnie nie

przystaje do rzeczywistości, niedoszacowany

nawet nie jesteśmy w stanie sobie poradzić

z wynagrodzeniami dla pracowników i to

to już jest absolutnie nieporozumienie

dziękuję bardzo


Może zacznę od pana Grzegorza,

bo tak od końca i to

najłatwiej te jego [...]

wypowiedzi fantazje, które

tutaj wnosił trudno nawet to ogarnąć

wyliczył jeszcze kilkanaście

inwestycji a mówi, że tutaj już jest w tym

budżecie tym budżecie jest

w ramach szukania oszczędności

No to wypisz wymaluj hipokryzja

jakich mało, jakich mało

nie no to mówię to jest racjonalizacja

i to racjonalne myślenie

to może przytłoczyć

takie racjonalne myślenie

więc tutaj, tak jakby pokrótce

wydawanie na lewo na prawo no

to nie sposób się do tego odnieść,

bo to nie ma nawet, do czego

płacę to to jest wiadomo

współczesniczyliśmy w tym procesie

była to również i wasza inicjatywa

szanowni radni, żeby

podnieść tym którzy najniżej zarabiają

albo pamiętać i Kazik też był orendownikiem

tego żeby dowartościować

pracowników urzędu,

bo gdzieś tam z tyłu zostali, inflacja

goniła i tak dalej, więc to wszystko

to były wspólne działania także to też na

sercu nam leżała jako Zarządowi i też w

miarę możliwości to uczyniliśmy

jak mówisz o tych wielu

sprawach dotyczących ścieżek

że nic się nie działo, teraz jest

właśnie program taki zintegrowanych

inwestycji terytorialnych

i tamte elementy będą

również brane pod uwagę

i umieszczone w tym

programie w programie ścieżek rowerowych i

informacje turystyczne

to ma znaleźć tam

odzwierciedlenie i trwają

już to w jakieś tam końcówce

w oczekiwaniu również na to, że w końcu

między innymi KPO się pojawi,

dwa lata opóźnienia

też samorządy czekają na to i to też

by się trzeba było ukłonić, bo i programy

wojewódzkie te regionalne

programy operacyjne to

też nie sięgniemy po pieniądze, bo nie ma

KPO, bo nie ma kolejnej

edycji unijnego programu

No to można mieć

pretensje do również zarządu.


To, że tam burmistrz nie chce zbudować

pod... nie, nie będę się odnosił tutaj do tej

pierzei gdzieś tam to są też uprawnienia

burmistrza i może przyjdzie taki czas,

że będzie nas na to stać dzisiaj

po prostu z tego powodu

jest to nierealne.

To wszystkie te życzenia

ten koncert życzeń, który

tu przedstawiłeś to się nie będę

odnosił, bo nie ma najmniejszego sensu

i że te wszystkie twoje...

wszystkie twoje wnioski są w zestawieniu

nie tylko tym sporządzonym przed tym

konstruowaniem tego budżetu

i można by powiedzieć,

że dobra zobaczymy kolejność tych

wszystkich inwestycji jest już ustalona

już my mamy oprócz tych, które będą

realizowane są strategiczne

kolejne, które przez lata

były aplikowane jeszcze za Kazika

Kołomąć był aplikowany i gdzieś tam jest

projekt i jest projekt jest projekt na most

na ten mostek w Niechorzu, jest projekt

na ścieżkę rowerową pieszą, którą ty

gdzieś tam do Jabłonowa

[...] także to są tematy,

które przygotowane czekają na

swoją szansę realizacji,

jeżeli pojawią się

odpowiednie programy

realizacja tego nastąpi.

Pan Marek Gołuchowski program funkcjonalno

użytkowy, to jest więcej niż koncepcja

więc jest to taki prawie projekt

prawie projekt

zapłaciliśmy za to też

i niemałe pieniądze więc

przygotowany i teraz można

aplikować o środki

zaprojektuj i wybuduj

program funkcjonalno-użytkowy jest

koszt tutaj przedsięwzięcia tego

przedsięwzięcia to jest blisko 10 milionów

w tym w tym kosztorysie,

który jest zawarty w tym opracowaniu.


Pan...


[...]

A ja myślę, że tutaj jeszcze

to tego no

no merytorycznie się wypowiadał

tutaj pan Stanisław Hołubczak

cenię sobie zawsze te uwagi, bo bo

jako [...] pominę cię

a w ogóle się w ogóle się [...]


miałem wrażenie, że śpisz i nie

chciałem cię budzić

więc jakbym wymienił

nazwisko to byś się obudził

a ja wolę jak śpisz także


i te wszystkie te wszystkie konstruowanie


budżetu jest związane również

ze wskaźnikami makroekonomicznymi

i one są jakby też

esencją tego wszystkiego

i więc trudno było

jak wiesz dokładnie, kiedy dzisiaj podpisałem

na przykład umowę z tą grupą zakupową

na cenę gazu

energia elektryczna do niedawna gdzieś

też była rozważana rząd tutaj

zabezpieczył że dla samorządów

będzie to kwota 785 zł za MWh

tak przy gazie to 370

tak od 19 roku to jest

wzrost trzykrotny [...]


Tak, wszystkie jednostki zostały tak jest

Wszystkie jednostki zostały

o tym poinformowane mają


obowiązek zrobić ten pułap

oszczędnościowy, będą

szczególnie monitorowani w tym zakresie...


Tego się nie da uchwycić

no bo to jest w tej chwili

będziemy za ten rok mieli

dopiero pełny obraz kosztów ponoszonych i

będzie wiadomo przy...


Nie no do tej pory na przykład

rząd powiedział, że 785 zł później

powiedział, że do tego VAT

jeśli tak mamy realizować...


Już od tego momentu pisma poszły [...]


Wyłączanie zbędnego oświetlenia

dyrektorzy dostali nakaz

więc będziemy się temu przyglądać i

monitorować no taka jest tylko możliwość

wskaźniki inflacyjne

no jeden z dużych dochodów

to jest 30 milionów działalność DPS-u

Ja mówiłem o szeroko

pojętej opiece społecznej

więc tutaj doszukiwanie się oszczędności

jest trudne a poza tym, jak skalkulować

jak dopiero teraz, jak dopiero teraz w

budżecie rządowym pojawił się tak wskaźnik

inflacyjny, który będzie miał

istotny wpływ na stawkę utrzymania

mieszkańca w naszym DPS

Do tej... proszę?


Jak nie ma nic wspólnego?

Kalkuluje stawką inflacyjną

nową stawkę... A czy oczywiście.


Nie oszczędności skalkulowanie

Kosztów utrzymania mieszkańców

i kosztów funkcjonowania DPS


No oczywiście, że na dochody

No, więc jeżeli dochodu...

A gdzie...


Nie, bo ja ja mówię, że żeby mówić o

oszczędnościach trzeba dobrze

skalkulować wydatki związane z tym

i teraz wydatki...

Jak to nie ma nic wspólnego?

Masz koszty, bo podnieśliśmy

koszty utrzymania tego obiektu

poprzez z rozwartości wzrost wynagrodzeń

mieszkańców i w tamtym

roku wydaliśmy około

miliona złotych od lipca licząc

i ta kwota spowoduje to, że również

koszt utrzymania w

przyszłym roku będzie większy

[...]


ja nie mówię oszczędnościach jeszcze.

Ja jeszcze nie mówię o czynnościach.

O kalkulacji budżetu, o kalkulacji budżetu

a powiedziałem w DPS-ie,

że w szeroko pojętej opiece

społecznej oszczędności praktycznie są

niemożliwe, bo deficytować

działalność, bo są duże

zaniechania choćby kotłownia

czekająca tam trzeba

inwestycyjne środki mieć na te cele

na żywności, na ogrzewaniu na

wodzie, tam niczego nie naoszczędzasz.

Tutaj [...]

on może być wynikiem

braku oszczędności, ale...

O właśnie tak właśnie tak.

No i oczywiście i oczywiście

niczego nie owijam

niczego nie owijam, tylko mówię o tym, że

wpływy PIT-u i CIT-u nie zmieniają się

praktycznie od kilku lat

są na podobnym poziomie.

Jeśli [...] bo z czego ma

wynikać później wzmocnienie

nie, mają oddać kwoty, rząd ma

przekazać nam kwoty,

które wynikają z PIT-u i CIT-u

choćby z tego powodu, że

zmieniając polski ład i obciążenia podatkowe

osób fizycznych powodują obniżenie

dochodów powiatu gryfickiego

między innymi i z tego powodu

i z tego powodu powinny być

rekompensaty wynikające

z ubytków finansowych.


W końcówce w końcówce...

W końcówce, dlatego wydatki będą w

sposób szczegółowy, bo pani skarbnik mocno

ograniczała możliwości

jednostek organizacyjnych.

Teraz będziemy się przyglądali na każdą

każdej złotówce, zresztą robiliśmy to

wcześniej, to nie ma tutaj

to nie podlega żadnej dyskusji.


Wnoszone...

Wnoszone uwagi dotyczące sprzedaży

nieruchomości i wpływów z tego

i przekierunkowania tych wpływów

na tych, którzy na gminy,

które miały udział

w generowaniu tych środków.

No tak, no tak oczywiście, że tak.

Tylko że, jak już parokrotnie mówiłem, że

gmina Gryfice nie może się czuć

dyskryminowana, bo jest to wręcz przeciwne

i zarzuty są z kolei od gminy Trzebiatów

i zresztą słuszne, bo jak się tam policzy

w ostatnim okresie jakby mniej

transferów inwestycyjnych

było a szczególnie też i gmina Płoty można

też powiedzieć, że pretensje, dlatego

Słudwia gdzieś tam wpisana

do tego, żeby też

jakaś inwestycja się pojawiła, bo oprócz

tam przejść i tak dalej Modlimowa na

jakimś odcinku dużo wcześniejszym

No i właśnie wnosiłeś to też jako...

Malińscy, tak jest.


Dobrze, szanowni radni ja cenię

sobie te wszystkie uwagi, które i te

wszystkie podpowiedzi te


ten udział w dzisiejszej debacie, który ma

gdzieś tam wzbogacić nasze myślenie o

modelowaniu tego tego budżetu

jak tylko taka możliwość się pojawi

będzie komisja gospodarcza

jest komisja budżetu i komisja

gospodarcza, które w przypadku

dochodów naszych

będzie miała szansę, żeby

rozważać, w jakim kierunku pójść

no ale te kierunki są ustalone i to

od wielu lat, tu nic nowego, tu się nie

wyważa otwartych drzwi, tylko realizuje się

te zamierzenia, które od wielu lat były

zamierzeniami najistotniejszymi strategicznymi

wymagające pilnego inwestowania.


Dziękuję bardzo.


[...] nazwy się pewnie znalazła

też moglibyśmy je sypać jak z rękawa

Ale prawda jest taka, że

od siedmiu lat ciągle słyszeliśmy przez

ostatnie 7 lat, że jest super [...]

pieniędzy jest na wszystko w bród.

Pieniędzy jest na wszystko w bród...

Ja panu nie przeszkadzałem.

Pieniędzy jest na wszystko w brud

a dzisiaj a dzisiaj jesteśmy w

sytuacji takiej, że nagle okazuje się,

że na wszystko pieniędzy zaczyna brakować.

A przypomnę o tym, że wpływy do budżetu

tego, który mamy to są wpływu uzależnione

właśnie od podatku CIT i PIT

przypomnę o tym, że ulga od najniższej,

która została pozbawiona w dochodach

samorządy powodują ogromny

uszczerbek tych pieniędzy


i tego nie ma w żaden sposób

rekompensaty ze strony rządu

nie rekompensuje rząd nam tego.

Przypomnę również o oczywiście globalna

gospodarka międzynarodowa

wojna na Ukrainie

podwyżka cen prądu i gazu,

ale w tym momencie

mówienie o tym, że na to nie ma

i na to nie ma

w budżecie ja pana tam nie potrzebuje,

żeby pan syczał, proszę posłuchać.


A to jest między innymi wynikiem tego, że

dzisiaj tak jak sami to uzgodniliśmy jesteśmy

jednym z największych powiatów, które ma

największe domy pomocy społecznej i koszty

racjonalnie prądu gazu

wpływają na utrzymanie

tych domów pomocy społecznej


koszty cen choćby środków spożywczych typu

chleb mąka 40%, koszty paliwa 100%

Koszty mediów jak prąd i gaz ponad 120%

to jest wszystko wynik tego, że

dzisiaj nie ma tych pieniędzy, bo one

są właśnie na bieżąco, że tak powiem na

to wydatkowane i niestety musimy sobie

też powiedzieć jasno, że w budżecie też

nie ma pieniędzy i rekompensat na choćby

podniesione w tej chwili

przez rząd od stycznia

najniższe wynagrodzenie krajowe,


które de facto nie znalazło poparcia w

Centrum Dialogu Społecznego

i mówmy o tym szczerze.


Bo dzisiejsza podwyżka najniższej

krajowej na poziomie 18%,

a w lipcu pierwszego kolejne 6%

to jest 23% jeszcze takich

podwyżek w życiu nie było.


Oczywiście ludzie chcą

zarabiać, ja to rozumiem,

bo to, co się dzieje na półkach i ta

inflacja, którą widzimy codziennie no to

u każdego rujnuje te pieniądze.

Ale racjonalnie mówiliśmy wielokrotnie o

tym na komisjach przypomnę sobie były

tego typu rozmowy

co z Rewalem co z MOW-em

No gdzie jest temat podjęty?

Pytam się, gdzie są sytuacje, które

miały właśnie powodować to, żeby pójść

powołać czy komisję na spokojnie to

przeliczyć wszystko.

Przecież było mówione

Rewal jest kulą u nogi

Pani Skarbnik ile milionów w tej chwili

Rewal w budżecie?

Proszę mi powiedzieć, w jakich

pieniądzach na rok 23 Rewal stanowi

deficyt dla budżetu powiatu?


Mówmy o tym szczerze,

bo to są miliony i to są miliony,

których dzisiaj nam brakuje na inne rzeczy

choćby na wkład własny

na środki, na projekty i tak dalej.

Usłyszmy tą kwotę, niech to wybrzmi,

dlaczego w tym momencie chowamy

kolejną kadencję głowę w piasek

były rozmowy wielokrotnie czynione

i podejścia w temacie Rewala

i gdzie nasza w tym momencie

działalność w tym zakresie?


Rozmawialiśmy również o powołaniu w DPS-ach

Proszę pani Skarbnik, jaka kwota?


No dobrze, ale koszty ponad...


W stosunku do subwencji,

proszę Pani Skarbnik.

Za chwileczkę państwo usłyszą.

Tu są koszty.

Rozmawialiśmy o tym, że będzie

powołana komisja, która pójdzie...

Jeżeli Pani Skarbnik jest gotowa

przekazać kwotę, proszę...


Deficyt, no inaczej, koszty subwencji w

stosunku do...

po naszej stronie 800 tysięcy, tak?

Plus minus.

Wstępnie, mówimy o wstępie

mówiliśmy, pamiętam rozmowę ze Stachem

Hołubczakiem, gdy rozmawialiśmy o tym, że

A może trzeba by było pójść i racjonalnie

przepatrzeć wszystkie wydatki w DPS-ach.


Że trzeba by było powołać jakąś komisję,

która pójdzie i faktycznie przyjrzy się

temu, jak tam te pieniądze są wydatkowane.

Proszę państwa, nie będzie pieniędzy

na nic, bo niestety

zarżnięci jesteśmy inflacją

stosunkiem tego, co się dzieje od kilku lat


i nie zwojujemy tutaj niczego.

Jeżeli faktycznie nie zaczniemy ciąć

tych wydatków, gdzie, o których

rozmawiamy od lat, od lat.

Tyle z mojej strony.


[...]


Bardzo dziękuję, pani skarbnik

proszę Pan [...]


Odnosząc się oczywiście do tej

dyskusji, którą tutaj miałem

i mamy okazję usłyszeć i o kosztach

oszczędnościach

wszyscy tutaj podkreślamy, że budżet

w granicach 100 milionów, bo tak na

okrętkę mówimy o takim budżecie

a 60 z tego procent to są wynagrodzenia

pomyślmy jakie

kwoty zostają nam dodatkowo do obsługi

całego powiatu, wszystkich budynków, energii

elektrycznej, prądu...

już mówię, prądu, gazu opału

węgla, no wszystko

koszty utrzymania koszty żywności

to wszystko ja wiem Stanisław, że to...

Nie, ale OK, tylko gdzie chcemy

oszczędzać gdzie chcemy oszczędzać

I jak dzisiaj chcemy oszczędzać,

jeżeli do końca nie wiemy

co będzie po Nowym Roku

No nie wygasimy przecież

i nie zrobimy tak, że pozamykamy obiekty

albo będziemy mieli zimno w tych obiektach

wynagrodzenie musi być wypłacone

jasno i wyraźnie tu nie ma o czym dyskutować

natomiast innego rodzaju obciążenia,

o które są owszem możemy szukać

oszczędności o ile będzie

można oszczędzać na tych

na tych sprawach, o których mówię


No przecież kiwasz głową a sam wiesz jak

wzrosły koszty energii elektrycznej gazu i

wszystkiego, no nie możesz powiedzieć, że nie

no realnie patrzmy, że wzrosły.

A co, nie wzrosły koszty?


Wzrosły.


Tak, tylko trzeba wiedzieć, na jakich

realiach i na jakich kosztach bazować,

ale zaraz wiemy dzisiaj Jakie są

wszystkie stawki?

No nie.

No ty jesteś tak przewidujący,

że wiesz co będzie w roku 23?

Bo ja się nie podejmę.

A ja się nie podejmę

wróżenia z fusów dzisiaj.


Ale mówisz jednym o jednym elemencie

ceny energii, a nie wiemy

jak będzie z ceną żywności

Nie wiemy jak scenami leków.

No dzisiaj to jest wróżenie z fusów

No Stachu, przecież w naszym

powiatowych strukturach swą...

No właśnie, dobrze ja wiem, że można

szukać tutaj oszczędności tylko trzeba

realnie patrzeć na koszty, które przed nami

są a których do końca nie jesteśmy w

stanie zweryfikować .

Pani skarbnik dokładnie

analizowała projekty złożone

przez dyrektorów jednostek

oni są odpowiedzialni za swój budżet

i składali te wnioski pani skarbnik

jak tutaj dokładnie powiedziała

analizowała tam, gdzie mogła

tam, gdzie było to widać

było to obcinane i było

weryfikowane te koszty.

Teraz Grzegorz do ciebie, bo

koncert życzeń, który przed chwilą tutaj

usłyszeliśmy odnośnie dróg

Węgorzyno Otok Prusinowo

i innego rodzaju rzeczy ja tak sobie

delikatnie zwróciłem

to około 20 km tak wyliczyłeś.

Masz świadomość dzisiaj masz

świadomość dzisiaj jaki

jest koszt kilometra drogi?


Masz?


No ale bo dlatego, że rzucasz te tematy

tutaj na forum mówiąc o tym, że te drogi

jedne drugie piąte dziesiąte i tych dróg

jest oczywiście dużo więcej, bo nie

wszystkie zostały tu przez ciebie

wymienione i dużo więcej

w każdej gminie by się znalazło.

Natomiast dzisiaj koszt remontu drogi

to około 2 do 2,5 miliona złotych

Weź sobie te 40 km pomnóż

i zobacz, kiedy będziemy

w stanie i kiedy w jakich pieniądzach

zrobić ten remonty tych wszystkich dróg

a więc realnie możemy podchodzić do

jakiejś jednej inwestycji, którą będziemy w

stanie udźwignąć, a nie 10 zgłoszonych

przez ciebie, bo to jest nierealne.


Słuchaj, mówię właśnie o tym,

że rzucasz hasła

jakieś i rzucasz tutaj nam wszystkim,

że ten remont drogi tam

ten remont drogi tamten

remont drogi a pieniążki skąd

na to możesz wskazać?


Jest kilka projektów, które są do realizacji.

Jest projekt na Roby, jest projekt na

Kołomąć i one nie są realizowane, bo już

trzecie podejście do Kołomącia

nie dostaliśmy środków

będziemy starali się dalej,

bo... No jak co opowiadam?

Ty Grzegorz, jesteś uczestnikiem

tej rady i tej sesji?

Ty wiesz co głosujesz?

Wiesz, o czym rozmawiamy, bo mam

świadomość, że nie jesteś świadomy.

Nie zapętlamy, tylko mówię ci,

że mamy wnioski na te drogi

i staramy się pozyskać te pieniądze.


Słuchaj, ja nie wiem kto tu

mówi, że kłamie,

bo ty nie chyba nie wiesz, na jakim

świecie żyjesz i gdzie jesteś.

No wiesz Grzegorz, opanuj się, naprawdę.

Spokojnie trochę.


Dziękuję.


Bardzo proszę Pan Radny Paweł Bereżnicki


Pani przewodnicząca, szanowna rado

Ja też się muszę dopisać do koncertu życzeń

szukamy oszczęsności[...]


Jako przewodniczący [komisji bezpieczeńśtwa]


[...] też nasze potrzeby [...]


Tą potrzebą jest bezpieczeństwo

naszych mieszkańców


ja nie będę się rozwodził, bo nie ma

sensu ani nie ma czasu,

bo tutaj już jest godzina,

ale ale chciałem powiedzieć...


Ale chcę tylko powiedzieć to, co

powiedział Cyprian Kamil Norwid

200 lat temu już

że Polak, przed jak i po szkodzie głupi.

My się w ogóle nie uczymy historii my

nie wyciągamy w ogóle żadnych wniosków.


W ogóle nie wyciągamy wniosku z historii.

Proszę zobaczyć bomby, pociski już

wpadły na nasze terytorium.

Wojna jest koło naszego terytorium

a na ostatniej komisji

w sztabie kryzysowym


[...] się zajęła straż pożarna

obrona cywilna, praktycznie obrona cywilna

w ogóle [...] istnieje


stwierdzono [...] jednego schronu

są pomieszczenia, czyli jakieś tam piwnice


To fajnie brzmi, że mamy tysiące

zabezpieczeń dla mieszkańców


większość została niestety sprywatyzowana

sprzedana i to nie istnieje

sprywatyzowana albo zniszczona, bo

deweloperzy wybudowali tam

na ich miejscach domy

także ta sytuacja proszę

państwa mnie przeraża

nic nie robimy pod tym kątem

nikt nie chce się zobowiązać

do tego nie mam wsparcia praktycznie

z rady od nikogo, bo

wszyscy uważają, że dzisiaj życie jest to

tylko dzisiaj i to się tylko liczy a ja wam

chcę powiedzieć, że dzisiejszy dzień to

już jest historia

nas powinno interesować

to, co będzie w przyszłości

co może być, a słuchając pana Bidena

prezydenta Stanów Zjednoczonych,

który przedwczoraj nawet powiedział

konflikt może być w każdej chwili


generałowie z pentagonu wypowiadają się, że

konflikt może być w każdej chwili

nas stać, wysyłać miliardy do Ukrainy

300 czołgów, prawie wszystko armaty

wszystkie armaty, haubice,

ale nie stać nas, żeby cokolwiek zrobić

dla naszych dzieci tutaj w Polsce.

Nic.

Dlatego powiedziałem, że nas historia

niczego nie nauczyła

bo za każdym razem

płacimy największą daninę krwi w Europie,

ale to nikogo nie uczy


nam to wszystko wisi, nasze dzieci nasze

wnuki to nic nie ma znaczenia


Proszę bardzo, ja dzisiaj nie będę rozwodził

więcej powiedzieć, ale rzeczywiście

szkoda czasu myślę, że to temat jest

[...] środki jakieś musimy zrobić, bo tylko

dam jeden wam przykład jak to wygląda na

ostatnim sztabie szef, który odpowiada za

działalność szpital naszego w Gryficach

mówi "no tak my to mamy

zdywersyfikowaliśmy dostawy wody

mamy swoje studnie, mamy z miejskiej

mamy to wszystko, mamy to wszystko

ależ to wszystko fajnie działa"


A ja zadałem mu takie

głupie proste pytanie.

Proszę mi powiedzieć, jaki

macie dystrybutor na paliwo?

No, żeby te agregaty

i to wszystko funkcjonowało.

No nie mamy.

Kaziu będzie latał z

kanistrem to, może dostanie.

Tak wygląda nasze bezpieczeństwo

i w każdej dziedzinie to jest przerażające


Dziękuję bardzo.

Więcej nie będę [...]


Znaczy, pani przewodnicząca ja powiem

szczerze, że cieszę się,

że ta dyskusja tak

długo trwa dlatego, że to jest

najważniejsze sesja w roku,

bo to jest sesja absolutoryjna to jest

a sesja budżetowa jest niezwykle istotna

myślałem, że już się nie będę

odzywał, ale, jak tak się wsłuchuje w te

wszystkie głosy to powiem wam może tak


mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale

powiem wam tak


i będę nawiązywał do budżetu

mimo tego wstępu,


gdy miałem 26 lat


to prowadziłem firmę,

która należała do ojca,

ale prowadziłem ją.

gdy miałem 35 lat


to przez blisko 10 lat byłem prezesem firmy


prezesem firmy byłem


gdy miałem 43 lata


zostałem starostą


ja nie szedłem na tym stołku,


jako jakiś gówniarz skądś tam

wyskoczył jak Filip z konopi


Co zrobiłem pierwsze?


Przede wszystkim zadbałem o to, żeby się

otoczyć fachowcami.


Siła starosty wcale nie polega na radnych


tylko na zapleczu, jeśli starosta da się

związać radnym


to radni przychodzą tylko po to właśnie,

żeby wydawać pieniądze.


Żaden albo prawie żaden radny

nie przyjdzie i nie przyniesie pomysłów

skąd wziąć pieniądze tylko "daj daj", a

najlepiej wykonuj wszystkie polecenia.


Do czego zmierzam, szanowni państwo?

Jak słucham o tym budżecie

o tej konstrukcji budżetu

No to z jednej strony, gdyby mi na

tym nie zależało to bym się śmiał

żartował sobie,


ale tak poważnie


tak poważnie mówiąc,


żeby się nie śmiać tylko


realnie ocenić ten budżet

No niestety ten budżet

nie jest zrobiony profesjonalnie

i w najmniejszym stopniu

nie tyczy się to pani skarbnik.

Jeśli ktoś by uczestniczył w

poprzednich zarządach powiatu, gdy ja

przewodziłem to ja prawie się w ogóle nie

odzywałem na tym zarządzie.

A wiecie, dlaczego?

Prym wiódł sekretarz Hołubczak,

Pani Skarbnik, ale był i pan były wójt

i pan dyrektor komualki

i tam cały czas były jakieś tam...

Mało tego, te zarządy

były otwarte dla wszystkich.

No może poza Grzegorzem, bo by nas

zakrzyczał, ale był otwarty dla wszystkich.


Wiecie co...


Tak mnie zebrało trochę na szczerość.


Ja rozumiem niektórych radnych,

że mieli dosyć Sacia, bo Sać nie dał

nie pozwolił sobie wejść na plecy

i nie pozwolił na to, żeby

oni rządzili, to znaczy, żeby tylko

"wziąć, wziąć, wziąć..."

dzisiaj mamy taki efekt.

Z czego wynika ten cały deficyt?

brak jakiejkolwiek pomysłu

brak spójności, brak organizacji.

No z czego to wynika?


Bo zarządza wielu radnych.

Każdy ciągnie w swoją stronę.

Ja pamiętam jakie spory miałem z

radnymi, bo ja postanowiłem,

że będą podwyżki.

W życiu żadne podwyżki, bo ty chcesz

sobie elektorat wzbogacać.


Szanowni państwo


ok, ja rozumiem, że mieliście dosyć

poprzedniej władzy,

chociaż ja naprawdę nie mam

czego się wstydzić, ale będę cały czas

podkreślał, że moja siła


polegała przede wszystkim na sile

ludzi, którzy mnie otaczali


i dyrektorów poszczególnych jednostek

i sekretarza i pani skarbnik.

Jak już chcieliście wymienić sobie

starostę szanowni radni,

gdybyście byli trochę mądrzejsi to

wybralibyście Hołubczaka.


Wiecie dlaczego?

Dlatego, że Stachu by wam zagwarantował,

że ta firma ciągnęłaby dalej.


No ale chcieliście [...], który się

przecież co robił [...]

całe życie siedział za biurkiem

No to tak, tu trzeba wykonać polecenie

tam trzeba wykonać polecenie

i tak wykonuje do końca polecenie.

Jaki dzisiaj jest stan finansów?


Był taki moment, że mogliście

jeszcze zmienić starostę i pewnie

pewnie poszło by to w dobrym kierunku,

gdyby Stachu został starostą.


Ale wybraliście tak jak wybraliście.

Ja jestem ostatni, który chce wam

przeszkadzać, bo powiat to,

w jakimś sensie moje dziecko

mi zależy na tym powiecie,

ale ten kierunek, który wy narzuciliście,

że każdy sobie rzepkę skrobie,

że nikt nad niczym nie panuje

i nie ma żadnej koordynacji

nie ma żadnych pomysłów

nie ma żadnych planów, tylko

"daj mi to, daj mi to, daj mi to"

i czym szybciej na imprezkę

No to efekt jest taki, jaki jest.

Nie wiem, czy jakakolwiek firma chciałaby

w ten sposób być zarządzana

na efekt mamy taki jaki mamy, no

zrobiliście kompletną plamę

trzeba było jak już za przeproszeniem

Przepraszam pana Grzegorza, że

użyję takiego kolokwializmu.

Skoro chcieliście kopnąć Sacia

No to trzeba było posadzić Hołubczaka

i firma by funkcjonowała.

A dzisiaj macie to, co macie


delikatnie mówiąc bałagan dziękuję.


Pani Przewodnicząca

Wysoka Rado

Ja chciałbym się odnieść do

kilku wcześniejszych wypowiedzi

patrzę ze swoich notatek

myślę, że zacznę swoją uwagą

do wypowiedzi pani skarbnik.

Oczywiście to jest uwaga taka

bezpośrednio po wypowiedzi.

Pani skarbnik, jeżeli po pani cięciach

że tak powiem

bo tu nie chodzi o samo słowo

tylko o sens, jeżeli po pani cięciach

dyrektorzy jednostek organizacyjnych

mieszczą się w kosztach

ja bym powiedział tak.

To jest dowód

na to, że pani ma dobre wyczucie

a z drugiej strony dowód

na odpowiedzialność dyrektorów,

ale to nie tak powinno funkcjonować.

Jeżeli pani pocięła budżety złożone przez

jednostki organizacyjne

to powinniśmy poznać

te budżety, które

pani ustaliła w kontakcie

z dyrektorem jednostki

i powinniśmy powiedzieć sobie tak.

W tym budżecie mamy dochody, które są w

stanie pokryć planowane wydatki

w załóżmy 95%

Zostają nam kwoty, które w trakcie

roku budżetowego musimy zwrócić

jednostce organizacyjnej


ale ustalamy, że budżet jednostki to ma

wynosić tyle i tyle i tego dyrektorowi

przekroczyć nie wolno.

My takich budżetów nie mamy.

Ja tutaj już nie pamiętam, ale akurat

tak się składa albo z radnym Józkiem,

albo z radnym Pawłem dyskutowaliśmy na

temat jednej z poprzednich zmian

w budżecie dla Zarządu Dróg Powiatowych

gdzie to zastanawialiśmy się,

który to już raz przeznaczamy na

zakup piasku i soli pieniądze

dla Zarządu Dróg Powiatowych

[...] jesteśmy w stanie zaplanować, jakie

są potrzeby na przykład

Zarządu Dróg Powiatowych

mówimy kolejny raz o tym, że nie ma

pieniędzy na dokumentację.

A na co są, na co

Zarząd Dróg Powiatowych ma pieniądze?

Wiemy?


Nie wiemy.


A co my wiemy?


Właściwie nie wiadomo co my wiemy/

No wiemy, że 104 miliony to dochody

114 wydatki


Jakoś to będzie.


moim zdaniem przygotowanie budżetu

musi polegać na scaleniu tych

wszystkich potrzeb i skonfrontowaniu

z możliwościami, ale jak pani

tnie budżety jednostek

to musi pani ustalić jaki budżet

jednostce powinien się należeć,

że tak powiem.

A jaki możemy dzisiaj im dać i my

powinniśmy wiedzieć, że mamy do oddania

dla tej jednostki dla drugiej dla piątej

określone kwoty pieniędzy

w trakcie roku budżetowego.

Jeżeli będą się dodatkowe dochody to

my będziemy im zwracać

a nie zwiększać wydatki.

Wydatków już im nie zwiększymy.

Dołożymy im tylko pieniędzy do

tego budżetu, który został ustalony

w trakcie planowania budżetu.


Oczywiście w trakcie realizacji budżetu

występują różne zmiany, których

się nie da zaplanować.

To jest jasne.

Dlatego na kolejnych sesjach

możemy te zmiany akceptować albo nie

ale to jest zupełnie inna praca.


Jeśli chodzi o wypowiedź

tutaj wicestarosty.

Szukanie oszczędności to nie jest

cięcie wydatków na wyżywienie.


Najpierw trzeba przeanalizować

co się składa na budżet

ustalić specyfikę wydatków i wtedy

się zastanowić w których rodzajach wydatków

można szukać oszczędności.


Ja myślę, że dzisiaj mówienie o

oszczędnościach na wyżywieniu

nieporozumienie absolutne.


Obojętnie, o czym mówiłeś.

Najpierw musimy ustalić specyfikę

wydatków a później szukać wydatków.

[...]


Nieprawda, nieprawda wcale nie pod kątem

oszczędności tylko zbilansowania budżetu

pani skarbnik całkiem inną robotę robiła,

ale dobra, nie wracajmy, dobrze.

Nie chcę mówić o oszczędnościach,

bo szukanie oszczędności nie na tym

polega co ty powiedziałeś.

Jeszcze chciałbym

się odnieść do dwóch rzeczy


kolega radny Marek mówi

o wydatkach w MOW-ie,

że wydatki przewyższają subwencje.

Tak, ale po co ty o tym mówisz?

Masz jakieś wnioski w związku z tym?

No to jak masz to zgłaszaj wnioski,

a to że mówisz, że wydatki

przekraczają subwencję

to każdy to wie od lat i co z tego?

Ale co z tego, że mówiłeś?

Złożyłeś wniosek, że chcemy

zlikwidować MOW?

Albo że chcemy ograniczyć

wielkość tego MOW-u?

Albo chcemy wyciąć jakieś wydatki?

Konkretnie, jeżeli masz jakiś pomysł na

zmniejszenie wydatków na MOW

to przedstaw wniosek

Bo mówienie o tym, że MOW

można zlikwidować to czysta teoria


Marek, to czysta teoria i powtarzanie tego

nie ma sensu, szczególnie

jeśli mówimy o budżecie.

Jeszcze chciałbym...

Dobrze, jak był audyt tym łatwiej zadanie

możesz wykonać, postawić jakiś wniosek.

I jeszcze chciałbym się odnieść

do wypowiedzi starosty.

Panie starosto, jeżeli mówi pan

wczoraj czy dzisiaj

podpisana umowa na gaz.

Ile więcej wydamy w 23 roku na gaz niż w 22?


No a budżet mamy mieć?

Na jakiej podstawie mamy mieć budżet,

jeżeli my nie wiemy, na jakich

warunkach podpisujemy umowę?


Ale dobrze, nie dyskutujmy, w każdym

punkcie, ja się odnoszę

do wypowiedzi starosty.

Powiedział, że podpisał umowę na gaz.

Nie ważne czy to było

wczoraj, czy dzisiaj, czy jutro

nieważne zupełnie, pytanie o ile

więcej wydamy na gaz w 23 roku aniżeli w 22

Nie wiemy, OK, dobrze

Teraz, jeśli chodzi o

pretensje gmin, jeśli chodzi o inwestycje.


Ja rozumiem, że każda z gmin może mieć

pretensje do powiatu, że powiat

nie inwestuje na ich tereny

Ja to rozumiem tylko proszę wreszcie

Przyjąć do wiadomości,

że to inwestowanie na

terenie każdej gminy

nie powinno być związane

ze sprzedażą działek w Rzęskowie,


bo te działki, można powiedzieć za darmo

gmina Gryfice przekazała dla powiatu

więc nie odnośmy tego wprost.

Inwestowanie na terenie gminy Płoty

jest tak samo ważne, jak na terenie

gminy Gryfice na terenie gminy Brojce

na terenie Gminy Karnice

i gminy Rewal, Trzebiatów oczywiście też.


Absolutnie żadna z gmin

nie jest uprzywilejowana.

Oczywiście znaczenie, bo

myślę tutaj o inwestycjach drogowych

znaczenie każdej drogi jest inne

jest różne, nie można powiedzieć,

że każda droga jest tak samo ważna

tak nie można powiedzieć

dyskutowaliśmy tu z kolegą Ryśkie

na temat drogi Jedności Narodowej

Ja nie mówię, że ta remont

tej drogi jest nieważny

jest bardzo ważne,

tylko że to nie miało w tamtym czasie


żadnego związku z przekazaniem

przez powiat pieniędzy na budowę hali

tego dzisiaj łączyć nie można


pan Starosta mówi tak, no tak

trzeba przemodelować budżet

[...] się z tym zgadza,

ale to jest czas albo mija czas na

modelowanie budżetu na 23 rok


trzeba było to robić przez miesiąc

przez 3 miesiące, albo przez pół roku

licząc wstecz, a nie licząc od jutra.


Ten projekt budżetu, który

jest wynikiem modelowania

powinien być przedstawiony radnym

albo przyjęty, albo znowu poddany jakiejś

ocenie, ale dzisiaj mówić o tym uchwalamy

budżet a później

będziemy go modelować jest

absolutnym nieporozumieniem.

Nie ma żadnego

modelowania uchwalonego budżetu.

Uchwalony budżet podlega wykonaniu

nic więcej

dziękuję bardzo


Ja trochę z innej beczki, ale nie do

końca się zgadzam ze Stasiem,

że budżet nie podlega modelowaniu

zawsze podlega modelowaniu można go

modelować, zaprojektuje się budżet,

ale przecież jest cały czas

ten budżet modelujemy

Oczywiście są wartości, które są stałe

muszą być, tak musimy zapłacić to,

co mamy zapłacić wszystkim

którzy funkcjonują w tym powiecie

tak, ale ja chciałabym zwrócić się do słów

Grzesia Szafrańskiego zdumiałeś mnie tymi

słowami, zmroziły mnie

te słowa Grzegorz, bo

ty szukasz oszczędności w rozdziale

kultura fizyczna kultura i sport.

I jedyne twój pomysł

to jest właśnie taki, że tam

trzeba szukać oszczędności.

Grzesiu wczoraj czytałam wiecie, o czym

o tym, że jeżeli ktoś

ma iloraz inteligencji powyżej 145

będzie miał dopłatę, kasę dostanie z rządu

dlatego, że musimy wspierać

siłę intelektualną

tak się dzieje na świecie,

ponieważ ta siła niestety osłabła

to są naukowcy to są nowe technologie

a kultura fizyczna kultura i sport to jest

profilaktyka po pierwsze a po drugie


to jest właśnie rozwój nie tylko

fizyczny, ale i umysłowy.

Ile my mamy na tą na

wydatków na kulturę?

To są śladowe ilości w

naszym powiecie a ile mamy

na stowarzyszenia i na działania

ludzie pracują społecznie non profit

A my chcemy im zabrać te

nędzne 50 tysięcy teraz 60 tysięc?

Wiecie ile stowarzyszeń

działa w naszym powiecie?

Masę, ludzie, którzy tyrają społecznie

i my mamy im nie dodawać,

bo tam właśnie są te

oszczędności, o których mówimy

Gdzie są oszczędności?

Oszczędności są w innych obszarach.

Oszczędzajmy wreszcie energię.

W Pałacu przykręcam od 26 lat kaloryfery

jest zimno a teraz dotarło wreszcie,

kiedy jest kryzys, że trzeba,

chociaż o te dwa stopnie

zakręcić kaloryfery...

Nieważne, mówię o powiecie


A słuchajcie, a kwestia inna jeszcze.

Każda jednostka jest zobowiązana do tego,

żeby poszukiwać środków zewnętrznych

pisać projekty


ja to mówię na własnym przykładzie

rocznie do 12 projektów

potrafimy wygenerować


i po prostu trzeba zwrócić na to

szczególną uwagę, tak?


Co jeszcze chciałam wam powiedzieć...

Chciałam wam jeszcze powiedzieć, bo tutaj

pozapisywałam różne rzeczy

no właśnie wracając do Grzesia

za socjalizmu było tak, że

się oszczędzało, jak nie było kasy

na drogach i na kulturze i

pamiętam takie właśnie historie, kiedy

brakowało w powiatach

wtedy jeszcze tamtych

pieniędzy to oszczędności szły

z tej właśnie działki,

ale jestem za racjonalizacją wydatków za

oszczędnościami Stasiu tu podkreślał

też skąd i jak to zrobić, żeby było lepiej

mam nadzieję, że pieniędzy nam wystarczy

Pani Skarbnik, słuchajcie, biczuje nas

wszystkich, oszczędzać, oszczędzać

Ale to nie jest tak, że

oszczędzamy na obszarach, które

bezwzględnie trzeba chronić

gdzie tam nie może być

oszczędności, na zupie w DPS-ie, tak?

i tym podobnych rzeczach,

bo te pieniądze muszą tam się znaleźć

i słuchajcie przeszliśmy trudny rok

przeszliśmy kilka trudnych lat,

bo to lata covidowe

i muszę wam powiedzieć, że jestem pod

wrażeniem tego, co pani skarbnik

udało się osiągnąć

nie było skarg, nie było strasznej bidy

a mogła być, a mogła być ta bida

a w kwestii dziurawych dróg słuchajcie,

bo Marek powiedział, że w tej kadencji

szczególnie nie ma

nakładów na dziurawe drogi

a w tamtej kadencji

na Trzebiatów było dużo nakładów?

Stasiu cały czas podkreślał, że

trzeba dzielić te pieniądze

racjonalnie tak, że trzeba zrobić

jakiś priorytet, tak, to jest

najważniejsze zrobić

sobie jakąś listę, tak?

Ustalić z burmistrzami

ustali z radnymi tą listę, tak?


Algorytm, słuchajcie, bo każdej

dziury nie wyliczysz algorytmem, wiesz?

To jest niemożliwe, żebyś

wyliczył algorytmem

dziury w drodze.

Tak, to są konsultacje i tym

podobne rzeczy i przejechać

się można na drogi też


takie są moje uwagi a ja dziękuję moim

przedmówcom bardzo się

oczywiście wsłuchiwałam w to,

co mówią, każdy z dozą oczywiście racji

cenimy sobie takie uwagi

i oczywiście naszego kolegi Pawła,

który mówi o rzeczach szalenie ważnych,


bo dopóki, słuchajcie nam nic nie spadnie

na głowę, w ogóle się o tym nie myśli, tak?

Bida idzie z każdej strony Tak

dziękuję


Chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi

koleżanki Renaty członka zarządu.

Serdeczna koleżanko

ja odniosłem się do Kultury i Sportu,

bo to jest moja branża i widzę tutaj

możliwości oszczędności

dlatego się odnoszę.

Jeżeli chodzi o IQ nie będę się [...]

Tak, z tej podstawowej kwestii 30 000

między innymi przeznaczonych na przykład

organizowanie imprez.

Można każdy, jeżeli chodzi o

nas o uczestników

my dokładamy ze swoich środków

na organizację pozarządowe powiat dokłada

my jako przedstawiciele działające na

terenie gminy tak przedsiębiorcy też

dokładamy dużo dużo więcej

natomiast mówi koleżanka o jednej rzeczy,

żebym wskazał.

To koleżanka jest członkiem zarządu

i to koleżanka powinna

szukać oszczędności,

jeżeli chodzi o kwestie

związane z budżetem.

Bo ekonomia jest prosta.

My na razie mamy recesję

jeszcze nie ma kryzysu i to o

tym mówią wszyscy ekonomiści

i słupki wystarczy spojrzeć.

Może nie znam się na wielu

sprawach kulturowych, tak

natomiast jeżeli chodzi o kwestie

ekonomii, gdy jest recesja

a ma nastąpić a prawdopodobnie nastąpi

kryzys, to się oszczędz,a zaciska się pasa w

podstawowych kwestiach

A co do PRL-u jestem

jeszcze chyba stosunkowo młody,

bo byłem dzieckiem za tych czasów

Natomiast jeżeli ktoś

taką wtedy przyjął koncepcję, że gdy jest

kryzys to się oszczędza

to chyba miał rację,

bo to są dzisiaj źródła ekonomii nawet

tej nowej ekonomii, którą dzisiaj

naprawdę profesorowie

przedstawiają na wielu spotkaniach.
Proszę bardzo teraz radny

Pan Grzegorz Burcza


Szanowna pani przewodnicząca,

szanowni państwo, wysoka rado,

dziękuję bardzo, trzy kwestie tylko

oczywiście, że bardzo krótko,

bo nie mogę sobie

pozwolić na zakłamywanie rzeczywistości,

jeżeli ktoś nie słuchał uważnie mojego

wystąpienia, które pozwoliłem sobie

rozszerzyć o wnioski

to teraz oczywiście nie będę

odczytywał znowu po raz kolejny,

ale generalnie większość

z nich dotyczyła właśnie projektów

koncepcji, planów

to się wpisuje w to, co mówił Grzegorz

Szafrański


ale ja mówię to, co wam powiedziałem

dzisiaj na podsumowaniu

i tu jest to samo

A co wy przepisaliście to ja nie wiem


i porażająca jest odpowiedź, którą

udzieliliście radnemu

Grzegorzowi Szafrańskiemu i

de facto mi, że żadnego planu

i żadnej dokumentacji nie będzie, bo

w żadnych środków

nie zaplanowaliście na to,

czyli dzisiaj w tym budżecie jest

0 zł na dokumentację, dobrze słyszałem?

Grzegorz, taka była odpowiedź?

No to zaraz zaraz

No to kiedy pan mówi prawdę panie starosto?

To dokumentacja jest na

2 lata czy nie ma żadnej dokumentacji?


Ale mówimy o nowych mówimy o nowych

mówimy o nowych


Na jaką półkę?

A zaraz a propos tej półki

to też sobie porozmawiamy

bo to druga kwestia jest

Dlaczego pan starosta cały czas

upiera się i przekonuje nas

a właściwie ukrywa przed radnymi

możliwości dofinansowania

możliwości, że mogliśmy złożyć

wniosek na dofinansowanie?

Ja tutaj przytoczę analogia, bo to dotyczy

oczywiście budżetu na 23


wpłynęło pismo nie wiem, kiedy

na pewno dużo wcześniej

niż 13 października do zarządu powiatu


od zarządu województwa

zachodniopomorskiego, że zostaliśmy

zaproszeni do składania

wniosków o przyznanie pomocy

na operację typu budowa

lub modernizacja dróg lokalnych w

ramach poddziałania, wsparcia inwestycji

związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub

rozbudową wszystkich rodzajów małej

infrastruktury


państwo złożyliście zapytanie do pana

[dyrektora ZDP]

odpowiedział i mało tego

napisał w metryczce do wiadomości

Rada Powiatu Gryfickiego


dziwnym trafem ten dokument

to jest ten, o którym właśnie cały

czas odwołujemy się, bo...

o właśnie ten tajny, dokładnie

który został wyżebrany przeze mnie i

przez Joannę Duzinkiewicz na ostatniej sesji

Kto sobie uzurpuje prawo wykreślania

"Rada Powiatu Gryfickiego"?

Co to za jakieś nowe zwyczaje są?

- Ale pani Justyna to ostatnio

kserowała i dawała radnym.

- Ale pani przewodnicząca, szanowna pani

przewodnicząca, bardzo proszę

właśnie nie dawała radnym

pani znowu nie wiem potwierdza nieprawdę.

Szkoda.

Na sesji nikt nie dostał tego dokumentu

Pani Justyna na wyraźne życzenie

moje i Joanny Duzinkiewicz skserowała

dla mnie i dla radnej Joanny Duzienkiewicz,

Ale ja nie o to pytam teraz,

bo to, że ja jestem przepraszam

dociekliwy mówiąc w sposób naturalny

to nie znaczy, że oczekuję

tego od innych radych

To nie o to chodzi


I nie czekałem na to aż ktoś mi to po

prostu podaruje tylko czekałem, żeby to

mieć, ale zdaję sobie sprawę, że pewnie

przez to, że zostaliśmy wykreśleni nie

mieliśmy tego dostać w określonym terminie

tak, bo dokument jest już w obiegu od

października my go dostaliśmy w grudniu


i teraz jestem w stanie zrozumieć,

dlaczego bo pan starosta

kompletnie nie był

zainteresowany złożeniem wniosku

dopiero postawiony

pod ścianę na komisji budżetu

Oczywiście, że tak

panie starosto, przecież pan został

postawiony pod ścianą,

bo oczywiście, że tak przecież można

sobie odsłuchać można sobie odsłuchać

protokołu można sobie odsłuchać

pan został postawiony pod ścianą

i de facto zmuszony do

tego, żeby jedną

z tych ośmiu propozycji,

ale wyszły dwie inne zupełnie


przegłosować, bo to była

moja inicjatywa, tak?

Żebyśmy to przegłosowali

i dopiero wtedy pan

starosta się wystraszył, że może nie warto


się droczyć, złożymy wniosek,

ale próbował sobie

pan zażartować niestety i to był bardzo

kiepski żart w mojej ocenie,

że wniosek być może będzie napisany,

ale będzie tak, żeby

i tak bym nieskuteczny

i to są kpiny i żarty z naszych

mieszkańców, które pan

sobie urządza naprawdę

naprawdę to są właśnie kpiny

można sobie odczytać, można sobie odczytać


udało nam się dzięki mojej inicjatywie, że

te dwa wnioski, zostaliście zobowiązani

jako zarząd, że macie napisać

i ja to będę pilnował.

To jest druga kwestia.


Może uzyskam odpowiedź od pana starosty

kto i na jakiej podstawie, jakim prawem

generalnie wykreślił Radę Powiatu

i dlaczego dostaliśmy to w ostatniej chwili

i była koncepcja, żeby w ogóle się

do tego nie odnieść?

Może pan starosta będzie miał odwagę.

A teraz trzecia kwestia już kompletnie na

zamknięcie, bo mnie

bardzo zabolało, ja jestem

przeciwnikiem wulgaryzmów

chamskiego języka i

chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało na

dzisiejszej radzie bardzo ważnej

podsumowującej

później pani przewodnicząca

zaprasza nas na

spotkanie opłatkowe

a dzisiaj pan wiceprzewodniczący

prezydium jest w stanie chamskim

językiem, prostackim, wulgarnym

swoją wypowiedź okrasić

a pani przewodnicząca w ogóle nie

zareagowała, czy tolerujemy

taki język chamski?

Ja go nie toleruję

i bardzo proszę o zaprotokołowanie.

Nie godzę się z takim chamskim

językiem i to, co zrobił

pan Marek Gołuchowski

nie wiem, czy będzie miał na tyle pokory,

żeby przeprosić za ten chamski język, ale

używanie tego chamskiego języka

w sposób tak

brzydki i publiczny na tak ważnej sesji


odnosił się zresztą jeszcze do mojej

wypowiedzi i pozwolił sobie

niestety przy moim

nazwisku użyć tego właśnie wulgaryzmu

ja się z tym nie godzę

i tym bardziej dziwię się

pani przewodniczącej, że też nie zwróciła


Uwagi na to, że takiego języka się w tym

miejscu nie używa.

Dziękuję bardzo.


Panie radny ja panu

zacytowałem to co mówił

prezes Banku Narodowego w Polsce

jest na co wszystko stać dodrukujemy pieniędzy

i właśnie drukowanie pieniędzy

doprowadza do dzisiejszej

sytuacji takiej, jaką właśnie mamy na

dzisiejszej debacie budżetowej.

Kolejne miliony drukujcie rozdawajcie

i stawiajcie Polaków w sytuacji takiej,

jakiej obecnie postawiliście

samorządy między innymi,

że na wszystko brakuje.

Nie, nie, pani przewodnicząca,

bo ja się zgłaszałem jeszcze w

temacie tutaj debaty budżetowej.


Szanowni państwo, panie Radny Burcza

Niech pan tam już nie burczy,

bo naprawdę, bo to już słabe się robi.


W temacie debaty budżetowej szanowni

państwo to, co powiedział

kolega Stanisław Hołubczak.

Szanowni państwo, mówiłem wielokrotnie.

Zróbmy audyty, na podstawie audytów

spotykajmy się i dyskutujmy.

Dzisiaj pani skarbnik

no pokazała jednoznacznie,

że budżet 110, 104, żeby się zgadzały

cyfry i żeby w dyscyplinie finansów się

znaleźć musiała, przepraszam za określenie

kolokwialne ciąć i wyszukiwać złotówek, które

uratują w tym momencie wydatkowanie,

ale taka prawda jest, ale taka prawda

jest, że faktycznie dzięki staraniom pani

skarbnik znalezione zostało blisko

6 000 000 złotych na tych cięciach

Przepraszam 3 600 000 tak pani skarbnik?

Pani powiedziała?

Dobrze powiedziałem 6 milionów?

A zatem pokazuje to jednoznacznie, że

jesteśmy w stanie poczynić

te oszczędności, bo

jeżeli pani skarbnik

znalazła tylko na przykładzie


konkretnie planów jednostek

w dwóch jednostkach

takie oszczędności

To ja naprawdę mówię honorowo,

Gdyby były audyty, które by pozwalały

na to, żeby o nich po audytach dyskutować

byłaby to zupełnie inna dyskusja w

przygotowaniu ja wiem, że jednostki

wielokrotnie piszą

na zasadzie przepraszam, ale troszeczkę

kopiuj i wklej ze wskaźnikami

do góry tymi, które gdzieś tam

są na przyszły rok ogłaszane

i od wielu lat niestety tak to się odbywało


dzisiaj mówimy o oszczędnościach ja nie

chciałbym, żeby na czymkolwiek trzeba było

oszczędzać, nie chciałbym,

żeby znowu nie było

zarzutu do nas jako do rady powiatu,

że nic się nie dzieje

w tym Powiecie, że nie ma inwestycji,

żeby znowu kolejny raz były jakieś

wyrzuty, że ludzie piszą petycje a my nie

reagujemy, bo tak to

najczęściej później jest

napuszczanie jednych na drugich

ktoś idzie, podgrzewa rozpala ognisko

ludziom w jakiś sposób próbuje

na nich wymóc czasami nawet taką

petycję, a też słyszałem

o takich działaniach

i później dochodzi do takich sytuacji


mamy naprawdę trudne czasy nie będę się

powtarzał, mam nadzieję, że tegoroczny budżet

złożony przez zarząd zostanie przyjęty

Mam nadzieję, że na poziomie roku


2023 nie będziemy

naprawdę zmuszeni do jakichś

drastycznych cięć

Mam nadzieję, że do tego

Nie dojdzie i że wykonamy to,

co jest do wykonania, jeżeli

chodzi o projekty.

Słyszałem, że nie ma

pieniędzy na przyszły rok na projekty,

ale te projekty już dawno wybrzmiały

dzisiaj OK nie będą nowe

zamawiane i robione,

bo leży tych projektów już dość

mówiliśmy o tym, co jest

do zrobienia przecież

powiedzieliśmy sobie głośno

jest do wybudowania sala

sportowa w Trzebiatowie

jest projekt na Roby

przecież my mamy już,

gdyby się pojawiły to de facto

dzisiaj mamy przygotowane projekty,

na które mamy dokumentację, żeby je

złożyć i je wykonywać


więc dlatego też uważam, że robienie na

dzień dzisiejszy kolejnych projektów i

przygotowywanie się, bo może

gdzie tyle już mamy w zanadrzu

No to to naprawdę honorowo

mija się moim zdaniem z celem


Bądźmy przygotowani na konkretne rzeczy

rozmawiajmy i pod to później,

ewentualnie że tak

powiem celujmy, dziękuję.


Chciałbym się tylko króciutko odnieść do

wypowiedzi kolegi Marka


może lepiej byłoby, gdyby to pani skarbnik

powiedziała, choć nie rozmawialiśmy z panią

skarbnik na ten temat, to

w jej imieniu powiem tak.


Cięcie w budżecie to nie jest forma

szukania oszczędności

To jest tylko zrównoważenie budżetu.

Pani skarbnik, czy pani przed cięciem

robiła jakieś analizy, rozmawiała

pani z kimś, jakie oszczędności może

można uzyskać w poszczególnych

rodzajach wydatków?


Nie generalnie, przed uchwaleniem przed

przyjęciem tego projektu budżetu.

Ale co to ma wspólnego z oszczędnościami?

Pani musiała zrównoważyć budżet.

Jeżeli mamy na określonym poziomie dochody

to do tego może pani dostosować jedynie

wydatki, ale to nie ma nic wspólnego

z analizą oszczędnościową.


No to, Marek, to tylko o to mi chodziło.

To nie jest analiza oszczędnościowa

cięcie w budżecie cięcie, które zrobiła pani

skarbnik, żeby zrównoważyć budżet

nie ma nic wspólnego z szukaniem

oszczędności, ale czy to są,

czy to jest szukanie oszczędności


Ale to, pani skarbnik, metody działania takie,

jakie pani podejmuje

są normalne, każdy skarbnik tak robi,

tylko że to nie jest oszczędność.

Nie, to nie jest szukanie oszczędności [...]


Dobrze.

Proszę, pan Ryszard Maliński.


- Dziękuję bardzo ja myślę,

że tutaj konsultowałem

to z panią skarbnik i dobrze zrozumiałem

no ja jako dyrektor jednostki budżetowej

co prawda gminnej

też składałem życzeniowy wniosek do

budżetu, wszystko zostało obcięte i zrobiono

to w bardzo prosty sposób, czyli

powtórzoną budżet ubiegłoroczny

mnożnikiem 3,4 i to jest cały budżet i nic nic

innego nie było i teraz tak, jeżeli budżet

jednostek i dyrektorzy składali życzeniowy to

na bazie inwestycyjnej pewnie jakichś

inwestycji i to trzeba było ciąć, bo tak się

konstruuje budżety oświatowe, że te relacje,

które są do końca roku składane to one są

tylko na wskaźnikach i na niczym więcej i

nie wiemy jeszcze, jakie na dzisiaj tak

naprawdę my jako dyrektorzy tutaj też...

przewodnicząca pewnie

ten głos mój poprze, no my

niestety nie możemy bazować

my nawet nie wiemy

tak naprawdę, jak w przyszłym roku będą

kształtowały się podwyżki dla nauczycieli


Co jest nośnikiem 80% w składzie budżetu

Także naprawdę to jest to, że tam, jeżeli

poszły życzeniowe rzeczy od panów dyrektorów

i słusznie, bo ja takich też bym mógł

naskładać wniosków, ale niestety mamy taką

sytuację tu mamy musimy przetrwać, szkoła to

jest też organizm bardzo dynamiczny tu się

tu się zmienia, bo nie wiemy tak

naprawdę my mamy budżet powiedzmy roczny i

musimy zabezpieczyć

a rok szkolny jest łamany


my plany będziemy w czerwcu składać

Co my możemy powiedzieć,o przyszłym

roku szkolnym>

Praktycznie nic dlatego to

jest bardzo trudne i tutaj absolutnie

zgadzam się z kolegą Stanisławem,

bo to jest logiczne, że

trzeba tą rezerwę na jednostki

budżetowe no szukać

i tutaj może rezerwy nie

ma, ale to słuszna decyzja pani skarbnik,

że trzeba było ciąć te życzenia

dyrektorów poza tym, co musi być

No trzeba było

obciąć i stąd te powiedzmy

nowy sumy takie,

które się znalazły, które zostały obcięte i

moim zdaniem słusznie

No narażę się dyrektorom,

ale ale tak samo jest u nas

wszędzie mam taką samą sytuację

dziękuję bardzo

dziękuję bardzo szanowni państwo

proszę o tabliczce do głosowania


ja myślę, że już tak chyba nikt nie

chciał się wypowiadać, ale

ale proszę oddać głos

skoro formalność


To jest wniosek formalny

o zamknięcie dyskusji.


Szanowni państwo jednomyślnie

wniosek został przyjęty.

Zamykam dyskusję

proszę w takim razie


Słucham?

Otwarcie?


Pani przewodnicząca, panie starosto

zgłaszam wniosek o zdjęcie tego punktu

porządku dzisiejszych obrad.

Przełożenie, uzupełnienie, dopracowanie

tego budżetu i zgłoszenie

No nie wiem, czy do końca do końca

tego roku jest to możliwe

moim zdaniem nie

ale zgłoszenie na kolejną sesję tak, żeby

dopracowany budżet mógł być spokojnie

przegłosowany

to dopracowanie wymaga

tak wiele punktów w tym budżecie, że

właściwie uchwalając ten budżet budżet to nie

wiemy na co my się decydujemy,

a już na pewno zwalniamy z odpowiedzialności

dyrektorów to, co mielibyśmy przyjąć w tym

budżecie tych dyrektorów właściwie pozostawia

zupełnie w takiej mglistej rzeczywistości oni

właściwie nie wiedzą, co mają robić

czy mają realizować ten budżet, czy się

zastanawiać o ile mają wnioskować

do skarbnika o zwiększenie?

Bo właściwie nie wiadomo co robić.


Ale gdybyśmy poszli w takim kierunku, o

których już mówiłem wcześniej

to moglibyśmy spokojnie przyjąć

budżet, w którym wskażemy


jaki budżet powinien być i ile w

poszczególnych jednostkach

będzie brakować pieniędzy

i w trakcie roku to uzupełnimy, ale

żebyśmy mieli pełną jasność, a nie dzisiaj

mówimy o tym, że przeanalizujemy będziemy

szukać oszczędności a jak będzie subwencja

ostateczna to wtedy ustalimy plany wydatków?

No tak nie można.

Subwencja oświatowa to

wcale nie musi być tylko tak, że to jest

przeznaczone na wydatki

Jednostek Oświatowych to

jest subwencja wyrównawcza dla całego

powiatu, a nie tylko dla oświaty.

Wobec tego no dzisiaj zakładanie

rozwiązania, że przyjmujemy

a później będziemy się

martwić co dalej jest trochę trochę

nieodpowiedzialny


absolutnie nie ma żadnych

przeciwwskazań budżet

powinien być uchwalony do końca grudnia, ale

nie później, jak do 31 stycznia nic się

nie dzieje, bo od 1 stycznia przy

nieuchwalonym budżecie

jednostki organizacyjne

realizują budżet zgodnie z projektem


- Panie Stanisławie, czyli wnosi pan

o zdjęcie tego punktu z porządku

dzisiejszego dzisiejszych obrad, tak?


Mamy kolejne punkty [...]

- z jednej strony mamy kolejne [...]

to moim zdaniem to uzupełnienie budżetu

to nie jest sprawa dwóch dni

to jest bardzo poważna rzecz


a ja nie wiem


To jest rola zarządu

No jak chce na urlop to niech jedzie [...]


Szanowni państwo, wniosek zostanie przygotowany

W tej chwili ogłaszam 5 minut przerwy


Szanowni państwo wracamy do wniosku


Szanowni państwo

skończyliśmy na wniosku formalnym

pana radnego Hołubczaka

o zdjęcie z porządku obrad

procedowanej uchwały

chwilkę poczekamy na komplet


Panie Kazimierzu

Jesteśmy na sesji


Bardzo proszę o tablicę do głosowania


Wniosek formalny radnego

wycofanie z porządku obrad punktu [...]

podjęcie

[...]

podjęcie uchwały Rady Powiatu [...]


Głos oddany za [...]

porządku


[...]


Więc wracamy do

procedowania nad uchwałą

Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu

powiatu gryfickiego na rok 2023

już w tej chwili przejdziemy do

głosowania po prostu tablicy

która została zamknięta


Za przyjęciem uchwały

[...] radnych

jedna osoba

i tak więc Uchwała Rady Powiatu

budżetu powiatu gryfickiego na rok


została podjęta


Szanowni państwo przechodzimy do realizacji

punktu czwartego więc podjęcie uchwały Rady

Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej powiatu gryfickiego

na lata [...]

tutaj pani skarbnik w zasadzie pani

omawiała wieloletnią razem z [...]


jeszcze


Szanowni państwo otwieram dyskusję

do prognozy wieloletniej jakieś pytania do

uchwały proszę


A słychać mnie?

To znaczy prognoza

jest w jakiej części wypadkową budżetu

więc powiem tak

no zdziwiony jestem no ale

wiecie co robicie

wniosek Stacha Hołubczaka

miał szansę poprawić budżet i w tym

kondycję finansową powiatu

Rysiu nazbierał większość

więc z demokracją nie ma co

się tam kłócić

czy to, że wniosek

Stanisława Hołubczaka przepadł

jest z korzyścią

dla powiatu wątpię w to

radni podjęli taką decyzję więc

no co, dziękuję


Jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby [...]

[...] została podjęta

punkt szósty podjęcie uchwały Rady

Powiatu w sprawie zmiany uchwały [...]w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej [...]


Pan Kazimierz [...] jest to wypadkowa

poprzedniej uchwały


Bardzo dziękuję, jednomyślnie [...]


Punkt 7 podjęcie uchwały Rady PowiatuSzanowna pani przewodnicząca

panie i panowie radni


oczywiście cieszy, że kontynuujemy

tegoroczną sytuację przewozów

ale ja w tym momencie chciałbym

prosić państwa może, aby

informacyjnie, tylko że

jak wiecie państwo w

Trzebiatowie została już otwarta

obwodnica od strony Gminy Rewal,

czyli wjazd przez ulicę Parkową

i powoduje ona możliwość przejazdu

tego autokaru obwodnicą w kierunku

ulicy kamienieckiej


Są to dwie ulice

bardzo duże osiedle wojskowe

gdzie dzisiaj dzieci, żeby skorzystać

z przejazdu tym autokarem muszą udać

się na ulicę parkową

to jest odległość,

idąc nową obwodnicą około 4 km

bądź na ulicę Plac Lipowy

to jest też odległość blisko 2 km

moja ogromna tylko prośba, aby nasze

działania doprowadziły do tego, że dzieci z

ulic Kamieniecka, czyli z końca miasta

Trzebiatowa i ulica Zagórska

jest to naprawdę

racjonalne, bo ten samochód

w żaden sposób nie

będzie opóźniał swojego wyjazdu

jadąc przez obwodnicę nową

miał miejsce postojowe

organizatorem tego oczywiście miejsca

powinien być właściciel drogi

w tym wypadku gmina Trzebiatów

bo przekazaliśmy

przypominam ulicę Zagórską i dla gminy

Trzebiatów, aby tam powstał przystanek

To już nie ma znaczenia, bo to jest

naprawdę przedział...

ulica jest podzielona blokami

z góry na dół z dołu na górę to jest

przejście 20 czy 30 metrów szerokości tego

blokowiska i naprawdę znacznie

to poprawi jakość

tego przejazdu dla tych dzieci

i dalej jadąc w kierunku placu lipowego

tam, gdzie jest obecny przystanek

co spowoduje, że opóźnienia

nie będzie, nie będzie wracał...

Inaczej.

Z placu lipowego może wrócić dołem

ulicą Parkową i przy ulicy Parkowej

wjeżdżając przy Biedronce na obwodnicę

Mrzeżyńską już jadąc dalej

na kierunek drogi Kołobrzeg

ma ten sam tylko w innej kolejności

przejazd a zabiera wszystkie dzieci z

potężnego osiedla

mówię, jest to chyba jedno z

największych osiedli w Trzebiatowie

i znaczna ilość dzieci wiem,

że korzysta właśnie

dojeżdżających do szkół

ponadgimnazjalnych w Kołobrzegu

z tego busa tak także taka moja

ogromna prośba do zarządu

przy projekcie tej uchwały

żeby również wpłynąć na właściciela

drogi, czyli gminę Trzebiatów o podjęcie

starań na utworzenie tego dodatkowego

miejsca postojowego

To tyle z mojej strony.

Proszę pan [...]
Oczywiście bardzo

cenna uwaga kolego Marku

Myślę, że bardziej tutaj by ulica

chyba Kamieniecka była przystępna do tego

przystanku dlatego, że tam

jest przy jednostce i

problem byłby pewnie z zezwoleniem

natomiast oczywiście zgłosimy coś takiego

w samej uchwale

jakby nie ma podanej marszruty, bo to jest

załącznik który możemy uzupełnić

w każdej chwili

podając to oczywiście przewoźnikowi, który

realizuje te przewozy

i to nie jest żaden problem.Tak, a więc my to zgłosimy

do tego, żeby to uzgodnić


Bardzo dziękuję

Czy są jeszcze jakieś pytania?


Proszę o tablice do głosowania


uchwała została podjęta jednomyślnie


przechodzimy dalej


[...] Uchwały Rady Powiatu

w sprawie powołania członków

komisji edukacji Kultury Polityki Społecznej

i Zdrowia Rady Powiatu Gryfickiego


Mamy kandydatów?


Proszę bardzo o zgłaszanie


rozumiem tu chodzi o panią Wiesławę, tak?


Bo tutaj nie mamy nazwiska.

Pani Wiesława...


Czy jeszcze ktoś z państwa

chciałby dołączyć do komisji?


Czy ktoś?


W takim razie bardzo dziękuję

chyba nie ma potrzeby,

żeby przedstawiać całego projekt cały

projekt uchwały wiemy, że

pani Wiesława chce

wstąpić do komisji

w takim razie bardzo

proszę o tablicę do głosowania

[...]


Polska - Ukraina

współpracujących z samorządami


republiki Ukrainy

Proszę bardzo otwieram dyskusję

Pan Paweł Bereżnicki.


[...] Szanowna Rado

ja nad tym punktem się zastanawiałem

dość długo.

Mieliśmy okazję 3 tygodnie temu [...]

honorowego konsula Ukrainy

mówił bardzo ładnie

okrągłe litery były fajne

półtorej godziny mówił,

ale mówił tak dużo dlatego,

żeby nic nie powiedzieć.

[...] naprawdę to, co mnie interesowało

ten pan nic mi nie przekazał

Na trudne pytanie

odnośnie naszej trudnej historii


odpowiedział takim zdaniem


tego nie będziemy zmieniać

to jest na razie [...]


tak musi pozostać

inne społeczności, inne narody

zostały przeproszone

mówię o mordzie wołyńskim i na całych

terenach poprzedniej Polski


nie przeposzą


ale innych mogą


Po prostu zadałem sobie takie pytanie,

na jakiej platformie my mamy to

porozumienie tą współpracę budować


albo z kim


No tą platformą porozumienia

mogłoby być

Pan [...]

w roku 1920 przyłączył się

do Polski Walczącej z Rosją radziecką wtedy

No ale pan [...] w Ukrainie jest

uznany jako zdrajca


Wróg narodu ukraińskiego


A kto został bohaterem? Bandera.

Ten, który został skazany wyrokiem

sądu polskiego na karę śmierci

za zamordowanie polskiego ministra

potem ta kara została zamieniona na

dożywocie, przyszła wojna został zaczął

współpracę z Niemcami

stworzył oddziały UPA

te, które mordowały potem.


Na czym budować tą tożsamość i tą

współpracę z narodem ukraińskim?

Teraz powiem państwu jaką

niespodziankę parę dni temu

5 grudnia Sąd Najwyższy Ukrainy


Przyjmuje decyzję oddziały SS Galizien

które na południu Polski

wymordowały tysiące Polaków

między innymi dzieci

z powstania warszawskiego


i flaga czerwono-czarna to jest symbol

walki narodu ukraińskiego.

To są bohaterowie.

Teraz 5 grudnia następnego kopa nam dali.


Proszę mi powiedzieć

jak ja mam tą budować,

nad, z czym albo z kim


Z banderowcami?

Tymi, co mordowali i oni

skoro przynoszą to

przejmują te sztandary

i przenoszą to wszystko

na dzisiejszy dzień

My jesteśmy drugim państwem w świecie po

Stanach Zjednoczonych, które udzieliło

największą pomoc zbrojeniową humanitarną

polityczną Ukrainie.

A jakie jest odpłacenie nam?


Ambasador w Niemczech

bardzo pluł na polskie i na Polaków

został usunięty z Niemiec

wzięty, do Kijowa

wiecie jaką poniósł konsekwencje?

Został ministrem Spraw Zagranicznych

bo dobrze pluje na Polskę i na Polaków.

Dzisiaj dalej to robi.

Przepraszam bardzo, ja jako Polak

mój dziadek został w Bereżnicy

Szlacheckiej zamordowany

przecięty na pół kobiety

ponabijane, 27 osób dzieci,

kobiet zostało wymordowanych

jednej nocy, bo ktoś mówił

nie no była wojna, oni walczyli.

Przepraszam bardzo.

Ja uznaję, że walczy ten, kto ma karabin

w ręku i walczy.

Ale z dziećmi, z kobietami w ciąży?

Nabijanie na sztachety na dyszle od wozu?

Rozcinane brzuchy, wyżynano, język tu

wyciągano, no bo to mój tata opowiadał.

Masz [...] Polskę od morza do morza

mi jako wnukowi przyzwoitość nie

pozwala żebym powiedział, że ja chcę

współpracować z nimi

ja nie chcę na żadnej płaszczyźnie.

My jako naród daliśmy im wszystko

schronienie, wyżywienie, daliśmy broń

daliśmy 300 czołgów, prawie wszystkie

armato haubice, newy

wszystko, co było możliwe daliśmy

a oni dzisiaj dalej plują nam w twarz.


Jaki jest tego sens to ja nie rozumiem

ja będę pani przewodnicząca głosował

przeciw dlatego, że należy

się szacunek tym ludziom

ponad 120 tysiącom na Wołyniu

A reszta?


Są setki tysięcy ludzi pomordowanych

i dzisiaj nikt nie odpowiedział z

Ukrainy, bo nie ma takiej potrzeby

Tak powiedział konsul będąc tutaj.

Powiedzieć słowa przepraszam

Tak niewiele, kurczę.

Przecież to wystarczy powiedzieć słowo

przepraszam


Nie. Naród żydowski Ukraińcy mogli

powiedzieć, przeprosili od razu.

Tak, bo ich tam trochę zginęło też,


ale Polakom nie.


My nie mamy żadnej godności, honoru ani

nic my mamy tylko im służyć czy ja nie

rozumiem tego podejścia.


moje jest zdanie i mówię to głośno.

Będę głosował przeciw.


Pani przewodnicząca


ja nie wejdę w polemikę

z językiem nienawiści


ale powiem...

nie przeszkadzaj, bądź grzeczny albo wyjdź.

Ale zadałbym takie


w moim przypadku wydaje się banalne pytanie,

czy ktoś tu z siedzących jest w stanie

powiedzieć co rozumie

przez pojęcie racja stanu?


A zadałbym później drugie pytanie

a jak rozumiecie pojęcie mąż stanu?

W uproszczeniu.

Jeśli żyjemy innym kraju


to racja stanu i ten mąż stanu może nam

się bardzo nie podobać.

Ale dany naród uważa, że ta osoba działa

w interesie danego narodu i w interesie

danego państwa.

Idąc tokiem myślenia Pawła to

my już dawno powinniśmy wyjść z Unii

Europejskiej, bo przecież Niemcy

wymordowali tylu Polaków


i tyle zbrodni,

że już dawno powinniśmy

pójść na wojnę z Niemcami

i wyjść z Unii Europejskiej.

To jest język nienawiści.


Jeśli ktoś zna historię...

Nie jestem najlepszy z historii

pewnie Rysiu Maliński powiedziałby

dużo więcej


To zadam pytanie takie


A gdzie byliśmy my jako polska

granice Polski

i jaki naród okupowaliśmy?

Litwę?


Czy to była polska ziemia?


No chyba nie.


granice polskiego królestwa

obejmowały między innymi

Litwę między innymi obecne tereny Ukrainy

ja nie chcę wchodzić w te tematy.

To są zawiłości historyczne

jedno wiem na pewno, wrócę

do dnia dzisiejszego.


Jest piekielnie niebezpieczna wojna,


którą toczą Rosjanie przeciwko Ukrainie i

jedyną tamą


która broni Polskę


przed agresją rosyjską to jest Ukraina.

Jak ja słyszę nie raz takie teksty,

że Ukraińcy mają u nas za dobrze,

bo mają zasiłki to tamto

to ja odpowiadam tak

"człowieku, tam giną ich rodziny"

mordują ich niszczą im mieszkania


torturują, gwałcą i tak dalej

I ty im zabraniasz


takiego takiej minimum takiej minimum

przyzwoitości?


Bo jest jakiś Ukrainiec, który robił źle


to jest problem Ukrainy, żeby rozwiązać

ten problem, tak.

A ilu byśmy wymienili

Polaków, którzy robili źle

dla Litwinów dla Czechów

A może dla Amerykanów i dla wielu

innych narodów?


Chyba całe mnóstwo.


Ja wiem, że ta dyskusja w ogóle nie nie

jest na tyle merytoryczna, że ona nie ma

wpływu, bo myślę, że chyba większość tak


będzie za tym symbolicznym

porozumieniem, bo

to takie symboliczne porozumienie jest.

Ale ja nie wiem skąd tyle nienawiści

akurat w Pawle


w stosunku do jednej opcji.

Wiecie co mi to trochę tak przypomina?

Taki pewnego rodzaju szowinizm

na przykład najbardziej

cierpieli na świecie Żydzi,

bo zginęło tyle i tylu ludzi

A wiecie Ilu zginęło Indian


w stosunku do Żydów?


I tępi się ten naród, który tępił Żydów.


A tych, co tępi, co co mordowali Indian?

Czy ilu Chińczyków zginęło pewnie dużo

dużo więcej niż


nie wiem, Żydów, Polaków

czy tam Ukraińców

i tak dalej i tak dalej i tak dalej

przecież tego nie można

porównywać do siebie.


Tyle w tym temacie dziękuję.


Pani przewodnicząca panie panowie radni

na wstępie chciałbym odczytać krótko

bardzo krótko treść wypowiedzi jednego z

największych profesorów

badających właśnie

stosunki polsko-ukraińskie


stosunki polsko-ukraińskie w okresie II wojny

światowej i w pierwszych latach po wojnie,

czyli temat badawczy, którym zajmuje się od

początku lat 90

wciąż pozostają najgoręcej dyskutowanym

zagadnieniem zarówno

w histografii polskiej, jak i ukraińskiej


stanowi ono najbardziej bolesną kwestię w

obecnych relacjach między

sąsiadującymi narodami.

Mimo dużo tych wydarzeń i upłynęło

prawie 80 lat

wielu Ukraińców i Polaków wciąż nie może

wybaczyć krzywd podczas Ostatniej wojny

światowej dobrze znane są prześladowania

mniejszości ukraińskiej w II Rzeczpospolitej

przez polskie władze.

Do dziś nie zagoiły się rany ludności

ukraińskiej, która padła

ofiarą deportacji w 1947

znanej jako Akcja Wisła

Z kolei strona polska przede

wszystkim przedstawiciele

starszego pokolenia

nie zgadzając się albo nawet nie

zgadzając się, z tym że Ukraińcy

w przeszłości rzeczywiście wyznawali

w Polsce zaznawali w Polsce

nieuzasadnionych cierpień

utrzymują, jednak że

krzywdy, jakie spotkały Ukraińców

w drugiej RP są niewspółmiernie

nikłe wobec zbrodni

dokonanych na Polakach

przez UPA w latach wojny


Potwierdzeniem tego stanu rzeczy

była i jest trwająca

od początku lat 90 dyskusja niestety nie

tylko naukowa wokół tragicznych

wydarzeń wołyńskich w latach 43-44

Szanowni państwo

moja babcia pochodzi ze Stanisławowa

druga z Rzygaczowa

w domu opowiadało się bardzo dużo

przy różnych okolicznościach o sytuacjach,

jakie doznali tam

w czasie II wojny światowej


jest to oczywiście moja prywatna sprawa,

o której tutaj nie będę za dużo

mówił, ale w domu mieliśmy księdza

katolickiego, kuzyna,


który uciekał i dokładnie znam okoliczności

jego ucieczki, ale też pamiętam jak babcia

powiedziała, że Ukraińcy przyszli w nocy

powiedzieli dzisiaj musicie opuścić dom


uciekajcie, bo przyjdą was zabić.


I oni właśnie ci sąsiedzi, z którymi

przed wojną mieszkali podwórko w podwórko

uratowali moją babcię.


Także dzisiaj mówienie

jednostronnie o Ukraińcach

to tak samo, jak mówienie o Polakach


tych, którzy też przypominam przed wojną w

czasie II Rzeczypospolitej

nie pozwalali im pełnić

żadnych stanowisk urzędniczych.

Ukraińcy nie mogli nic.

To był naród u przez nas

ubezwłasnowolniony i okupowany.

Szanowni państwo ja dzisiaj

namawiam do podjęcia tej,


bo właśnie tego typu uchwały


są w pewien sposób sposobem zasypywania

między nami tych niepotrzebnych wysp


W uchwale i w projekcie uchwały znajdujemy

odpowiednie zapisy

cele konwentu, wspieranie idei samorządu.

Jesteśmy radnymi


od wielu lat w samorządzie działającymi

powinno nam na tym zależeć.

Mamy podpisaną

umowę przypominam jako powiat Gryficki na

terenie naszego powiatu istnieją umowy

partnerskie, gmina Płoty ma podpisaną

umowę z miastem

partnerskim na Ukrainie

od wielu lat pielęgnowaną

dzieci z Ukrainy przyjeżdżały i odwrotnie

polskie dzieci, kiedy

nie było wojny jeździły tam

jeździły różne delegacje

wymienialiśmy się różnymi

poglądami jako OSP jako

Ochotnicze Straży Pożarne

braliśmy udział w

różnych wymianach partnerskich,


jeżeli ciągle będziemy żyli historią

to nie pójdziemy ani krok do przodu


w pełni zgadzam się dzisiaj akurat w

tym miejscu mówię to w


odpowiedzialnie z słowami Kazika


Dzisiaj Ukraina jest


przed polem walki,

gdyby nie Ukraina to nie

wiem, czy dzisiaj, gdyby właśnie w lutym

ich zatrzymany pęd Rosji

nie wiem, czy dzisiaj Polska by nie była

w podobnej sytuacji jak Ukraina, że

walczylibyśmy z Rosją

To Ukraina spowodowała...

Na Warszawie

już by stali, dokładnie.

To Ukraina i jej

działania wojenne i opór, który dzisiaj

naprawdę przelewają krew

spowodował to, że ta wojna nie poszła

tak jak Putin miał zapewne w planach.


Paweł, ja znam bolesną historię mojej

rodziny, przepraszam, że odnoszę

się do ciebie per ty

i bezpośrednio wiem, że wybrzmiewa

w tobie żal rozmawiałem wielokrotnie z

Polakami, którzy zostali


pozbawieni rodzin


Wiem o swoim rodzinnej tragedii jeden z

braci mojej babci, który wziął za żonę

Ukrainkę wracając z wrześniowej ofensywy

nie doszedł do domu

i też są przypuszczenia, dlaczego nie

doszedł, ale idźmy do przodu ludzie


przypominam słowa papieża

wybaczcie


Dziękuję, będę w całej stanowczości prosił

państwa radnych panie

i panów o zagłosowanie

za podjęciem tej uchwały, bardzo dziękuję


Szanowni państwo.

Paweł, do ciebie tak bezpośrednio,

bo ja miałem tą przyjemność czy


obowiązek przewodniczenia

temu posiedzeniu komisji gdzie był pan

konsul i myślę, że on interpretując

jak gdyby ten fakt,

który ciebie tak mocno boli

miał na myśli co innego

on odnosił, ja przynajmniej tak zrozumiałem

nie wiem być może się mylę

odnośnie tego zdjętego ambasadora,

który rzeczywiście no został Wiceministrem

Spraw Zagranicznych na Ukrainie i on do i

on do niego odnosił tą sytuację, że

teraz nie jest czas na to,

że nawet władze ukraińskie są bezpieczne

bo za tym człowiekiem stoi grupa dość

ważnych i poważnych osób na Ukrainie i

dzisiaj rozbijanie Ukraińców też byłoby

błędem tak ja to odebrałem i


no nie wiem, wydaje mi się, że chyba to

miał pan konsul na myśli odnosząc się do

tego stwierdzenia i taka druga sprawa to

powiem tak, że naprawdę matematyka jest

ponoć królową nauk, prawda?

A matematyka jest królową nauk a

historia, Grzesiu, jest nauczycielką życia no

możemy sobie polemizować,

ale wiem co mówię

tak królową nauki jest matematyka jednak

historia jest nauczycielką życia i obyśmy w

tym kierunku szli, że że jednak no bo

mnie osobiście jest bardzo trudno mnie

moja teściowa po studiach powiedziała

teściowa, świętej pamięci, która

właśnie stamtąd pochodzi zna doskonale

zbrodnie wołyńską powiedziała, jakiej ty

historii się uczyłeś była wojna między nami

przez długi rok czasu kto ciebie tej

historii uczył no to jej powiedziałem

profesor Iza, to nazwisko padło

sam konsul powiedział

Sam konsul powiedział, że to jest na

pewno niesprzyjająca osoba

tym stosunkom, żeby

jak gdyby łagodzić te

sprawy polsko-ukraińskie, ale jedno co

powiedział, jeżeli będziemy bazowali

tylko na własnych uprzedzeniach

na postrzeganiu tego, co my

doświadczyliśmy jako rodziny

to nigdy nie zbudujemy czegoś, co co

Marek tutaj pięknie

nazwał zasypywaniem tych dołów

Ja, Paweł z wielkim z wielką prośbą i z

wielkim takim szacunkiem do ciebie

i do tego, co ty możesz tam

i na pewno masz prawo

do tego do tych swoich osobistych odczuć

to jednak mimo wszystko ja bym apelował

do ciebie jako kolega i cię prosił żebyś

może się zastanowił i spróbował

Podać rękę w tej kwestii

być może to wiem, że to

nie jest łatwe, ale ja tak apeluję, my

historycy uczymy młodzież

i to, co na lekcji

przekazujemy czasami jest

dewastowane w domu tylko

dlatego, że nas się ośmiesza

a my nie możemy

uczyć historii wybranej czy wygodnej, my

uczymy historii faktograficznej, koniec

kropka, także jeszcze raz ten apel Pawle do

ciebie, dziękuję bardzo.


Przecież ja rozpoczęłam

zdanie, na czym budować

przyjaźń [...]


ale poczekaj, nie właśnie [...]

[...] tej płaszczyzny, no dobrze

wy mówicie bardzo ładnie


[...] przepraszam bardzo swoim zachowaniem

Przepraszam, czy to

jest taki problem powiedzieć przepraszam?

Innych można przeprosić a nas?

My jesteśmy gorsi?


Jesteśmy podlejszym narodem?


Czy o co chodzi?

Ja nie o to chodzi.

A jeżeli chodzi o twoją rację stanu, Kaziu

racja stanu dzisiaj,

jeżeli weźmiemy geopolitykę,

bo znaczy nie

możemy rozmawiać to już byłeś to

geopolityka mówi nam dzisiaj, że nam

wcale nie zależy, żeby Ukraina była silna

mocna nam zależy, żeby ona była wolna

Zgadzam się.

Odpowiadając koledze, że oni są

buforem, przepraszam bardzo.

Jak to? Nie rozumiem.

Już byliby w Warszawie?

A Pakt Północnoatlantycki?

Jak to jest, nie istnieje

pakt Północnoatlantycki?

To jest NATO, jeden za

wszystkich wszyscy za jednego

to my jesteśmy nagle teraz sami

jeżeli chodzi o Ukraińców

no właśnie no więc właśnie no, jeżeli

jesteśmy konsekwentni to bądźmy bądźmy

konsekwentni ja jeszcze raz podkreślę

udzieliliśmy największą pomoc Ukraińcom

czy oni nie mogą takiego małego gestu

wobec nas wykonać?

To przecież my ja nie ja

połowa z was nie przyjęła tylu

Ukraińców co byli u mnie

ja dałem jeść, spanie, wyżywienie

wszystko

mam od nich dzisiaj telefony dzwonią i

Pan Paweł, my pana kochamy.

Ale mi chodzi o sam fakt, na czym mamy

budować nasze współprace,

jeżeli oni tego nie chcą?


Bo to nie mówi jakiś pośredni


[...] to przecież to tak nie może być, że

jest z jednej strony jest tylko chęć a z

drugiej w ogóle


OK, słuchajcie ja nie chcę przedłużać

dyskusji akademickiej.

Ja w życiu poruszam się

drogą logiki.

W tym wszystkim

złym co zrobiła Rosja

jedno zrobiła nam przeogromną przysługę


zjednoczyła dwa narody.

Oczywiście, że w każdym

narodzie będą tacy jak Paweł

przeciwko temu

tam na Ukrainie też będą

tacy przeciwko temu

wiecie, jakie są dwa najsilniejsze

najbardziej bitne narody w Europie?


Serbowie i Ukraińcy


wiecie, dlaczego Rosja

chce zniszczyć Ukrainę?

Bo to jest najbardziej bitny naród,

który się piekielnie boi Ukraińców

A wiecie co by było, gdyby

faktycznie doszło do


zjednoczenia Sił Zbrojnych Polski i Ukrainy?

I powtórzę słowa tego co Marek powiedział

na Z, bo Grzesiek by mnie...

To byśmy mieli super armię,

której by się bali wszyscy na

czele z Niemcami.


W naszym interesie jest

i zrobił to zaraz Putin

zjednoczyć się z Ukrainą

To jest nasz interes


i nie można było sobie tego bardziej

wymarzyć tylko ruscy napadają na Ukraińców

Ukraińcy są w potrzebie

my im pomagamy i w

sposób naturalny dochodzi

do sojuszu, jeśli powstanie

taka kiedyś armia sojusznicza to

cały może nie świat, bo Amerykanie to mają

nas w nosie, ale cała Europa będzie przed

nami na kolanach i to jest,

że tak powiem ruch

szachowy parę kroków do przodu

szach i mat

a takie dyrdymały,

jak pan Paweł opowiada to

mi się nie chce o tym gadać, dziękuję.


Dobrze, już pani Renata
Uda się włączyć panią Korek?
Ja na komisji [...] przede wszystkim

nie wpisuje się w retorykę, żeby tutaj [...]


i nie w tym kontekście chciałem się

wypowiadać na temat [...]

czy konwentu [...]


Proszę państwa, elementów spowodował, że na


[...]


[...]

tych ja byłem sceptyczny dlatego, że nie

miałem wiedzy, że ten kontekst jest

zawiązywany lub funkcjonuje od dwóch okazuje się,

że tą funkcjonuje od 2011 roku w

przestrzeni publicznej naszego województwa

i właściwie wątpliwości, które miały

jeszcze w czasie komisji tak zwanej krótkiego

odcinka poprzez realizację tych działań,

które robi właściwie wykonuje ten

Gdzie jest zarządzany dzisiaj w dużej

mierze chyba przez starostę powiatu


Drawskiego, dokładnie tak wpisany w

projekt jest również chyba Pan Marszałek

Geblewicz, który jest nadal chyba członkiem

zarządu przynajmniej był w poprzedniej

kadencji więc moje wątpliwości całkowicie

zostały rozwiane


ale to tylko i wyłącznie dlatego, że

realizowanie tych projektów gdzie

z myślą o młodzieży Aaktóż inny jak

młodzież może zmieniać historię

w przyszłości.Szanowni państwo ja

dziękuję za piękne głosy

moich przedmówców wszystkie głosy były

bardzo wartościowe nie znałam was z tej

strony, ponieważ dyskutujemy nad sprawami

powiatowymi takimi bardzo

wiecie przyziemnymi a

tutaj trzeba było się

wykazać naprawdę dużą

znajomością dużą wiedzą

dużą empatią również

i szanowni państwo, bo kolega tutaj

mówił o tym, że nie było przeprosin tak w

relacjach polsko-ukraińskich były takie

przeprosiny i to dwukrotnie

pamiętam, że na Wołyń

udał się prezydent Kwaśniewski

tam został przeproszony przez Ukraińców

natomiast Lech Kaczyński

udał się do wsi Pawłokoma

która była spacyfikowana przez Polaków w

czasie II Wojny Światowej i tam również

nastąpiły przeprosiny

ludności ukraińskiej.

Może one nie wybrzmiały aż tak wielkim

szerokim echem i pewnie

o tym mówi nasz kolega Paweł


Mam nadzieję, że te relacje będą coraz

lepsze i one są coraz lepsze i nie mówmy o

tym, że Ukraińcy


nie odpłacili nam za jakieś zbrodnie

wołyńskie tak to były

straszne przestępstwa

oczywiście zdajemy sobie

z tego sprawę, ale

wojna, która teraz się toczy

Słuchajcie Paweł nie możesz

powiedzieć, że że to

jest na nic, tak?

Dajemy sobie doskonale z tego sprawę co

byłoby, gdyby nie

Ukraińcy i byłam cały czas rzecznikiem

przyjaźni polsko-ukraińskiej, dwa kraje

słowiańskie kraje, które się rozumieją

mówiłeś o geopolityce a ta geopolityka


wymusza na nas takie relacje

ale my nie chcemy,

żeby nikt wymuszał na nas

tylko chcemy po prostu

współpracować z Ukraińcami od wielu

lat ja osobiście współpracuję z

Ukraińcami którzy przybyli tutaj

w ramach akcji [...]

z południowo-wschodniej Polski


i muszę wam powiedzieć, że

to jest współpraca, która dała mi

szerokie możliwości i rozwoju


moja wrażliwość jest też inna na ludzi

patrzę na świat nie tylko swoimi oczami,

ale oczami osoby, która

jest po drugiej stronie


I proszę państwa nie szukajmy wrogów,

tylko szukamy przyjaciół, bo nasze

położenie geograficzne

o tym przecież zaświadcza

wojna na Ukrainie trwa już nie rok

tylko 9 lat prawie że

zostawiliśmy Ukrainę bez ochrony

miała były programy przed akcesyjne

nikt się tym nie interesował

potraktowaliśmy Ukrainę tak jak zawsze

za rezerwuar i o tym mówię

taniej siły roboczej


I mamy to, co mamy teraz

nie wstąpiła Ukraina do Unii Europejskiej

nie było komu bronić Ukrainy

teraz wszyscy starają

się, jak mogą nie wiadomo co z tego

wszystkiego wyniknie

w każdym bądź razie ja bardzo was

proszę o to, żebyśmy podjęli tę uchwałę

warto żyć w przyjaźni


Ukraińcy dają nam

dowody swojej wdzięczności

my nie chcemy tych dowodów, bo pomagać

trzeba to jest jasne i oczywiste

Bardzo dziękuję wam

za te wspaniałe wypowiedzi

przemyślane głębokie

za refleksje podzieliliście

się z nami tymi refleksjami

A wracając do

spraw rodzinnych mój ojciec

jako dwulatek

przybył na Wołyń ze swoją rodziną

kupili tam jakąś ziemię

przybyli z Przeworska

Uciekali z Wołynia w 41 roku

upomagała im Ukrainka,

która właśnie mówiła co mają robić

co się będzie działo


rodzice wychowywali mnie na osobę

która nie może nienawidzić kogokolwiek


nie przekazywali mi nienawiści do ludzi

mojej mamy matka zmarła w czasie wojny

wiadomo kto wojny wychował


i dzięki temu


jest jak jest


i można chyba bardziej racjonalnie mieć

pogląd na tę sytuację tak

a tak jak powiedział Marek

w czasie II Rzeczypospolitej

Ukraińcy byli traktowani u nas tak a nie

inaczej tylko 2% ludności mogło kupować

ziemię było obszarnikami Ukraińcami

traktowano ich, jak czerń

w Ogniem i Mieczem

Ukraińcy są określani jako czerń

No i stało się jak się stało

Mam nadzieję, że


przed nami jak najlepsze czasy

abyśmy mogli ze sobą pięknie współpracować

gospodarczo też Ukraina nam jest potrzebna

to jest ogromny obszar [...]


dobra naturalne, które tam są i my możemy

naprawdę tak jak się

współpracuje z Niemcami,

tak możemy współpracować, a nawet jeszcze

lepiej Ukraińcami

wszystko [...] o tym, że czas [...]


przynajmniej teraz

powrócimy Paweł do tych czasów

tak powrócimy będziemy o tym rozmawiać

naukowcy niejednokrotnie siadali

przy wspólnym stole

tak i myślę, że ten czas nastąpi, ale

teraz jest racja, jak powiedział, chociaż

no to określić

powiedział tutaj kolega Kaziu racja

stanu być murem za Ukrainą za Ukraińcami

Dziękuję.

W sumie miałem bardzo duży udział w

tym, żeby ta uchwała została przygotowana,

ale kierowali mnie do tego

Marek Gołuchowski i Renata

i po rozmowach z przewodniczącym

konwentu oczywiście

po rozmowie z konsulem honorowym


jakoś tak przekonało mnie to,

że byliśmy kiedyś

w podobnej sytuacji, jak

Ukraińcy dzisiaj.

Czyli my prezentowaliśmy do Unii

Europejskiej byliśmy takim procesie przed

akcesyjnym później akcesyjnym zawiązaliśmy

partnerstwa z niemiecką stroną.

Jaka historia ta niemiecka

jest na naszych ziemiach to

wszyscy wiemy

i część naszych rodziców to pamięta.

Podobna trudna historia jest z Ukraińcami.


Nie wiem, czy konsul przeprosił, ale taki

odniosłem wrażenie, bo mówiąc o tym,

że on jest Polakiem on czuje jak Polak

i tak nie do końca

chyba wiedział, jak się

w tym wszystkim znaleźć

więc może zabrakło tego słowa


Rozumiem bardzo dobrze Pawła,

bo nie wiem jakbym się zachował, chociaż

moje korzenie też wywodzą się z pod

Stanisławowa ojciec mi się tam urodził

Oleśnica Dolna więc też

mogę o tym o tej trudnej

historii mówić uciekali przed Ukraińcami i

opowiadano mi, że akurat tymi, którzy się

przyjaźnili ktoś tutaj też mówił o tym, że

uciekajcie, bo dłużej was chronić nie będę w

stanie, dłużej was uprzedzać mogę nie

zdążyć nie i tak dalej więc w porę uciekli i

szczęśliwie i tu na tych ziemiach pojawili się

też z sąsiadami Ukrańcami


I tu nad tych ziemiach odzyskanych

budowaliśmy tą wspólną Polskę

relacje były bardzo różne

trudne charaktery i tak dalej my pewnie też

te zaszłości i historyczne pokazywaliśmy

i nie było łatwo

oni dzisiaj mają te aspiracje wejścia do

Unii Europejskiej korzystania z tych

środków więc nawiązują te kontakty

A my możemy też ich wzmocnić tym, że

wyjeżdżając tam do

swoich przedsiębiorców dla

swoich tych przedsiębiorców, którzy

realizują transport drogowy

i tak dalej a może

być wiele przestrzeni gdzie można te

zaszłości zostawić


wojna, to jest Majdan wcześniej

wojna teraz to

są irracjonalne zachowania ludzi

i oni dla wielu tych

warstw społecznych

[...]


bohaterów nawet tych, których

my nie możemy zdzierżyć

ja też pamiętam po Majdanie jak już

szczęko jak na jednej scenie

Kwaśniewski, Lech Kaczyński

pamiętacie co mówili o tej

wspólnocie, że musimy tutaj

jakieś tam braterstwo zawiązać

w dobrze pojętym polskim interesie też

i można by powiedzieć,

że to ten Majdan i ta

wojna to irracjonalne

zachowania tych ludzi

oni tutaj ściągają takiego ministra nie

ministra, tylko tego ambasadora robią go

wiceministem jak wyjeżdżaliśmy

z tego Majdanu po

twarzą było, że następnego dnia gdzieś tam

pomnik Bandery stawiali, to była taka

potwarz, że ja też się z tym pogodzić nie

mogłem no jak budować te wartości tylko

próbuję jakby zrozumieć

też, że tam też jest ta

wielopokoleniowe i różne

grupy społeczne, dla których

bohaterów, żeby oni

to bohaterstwo też dzisiaj

realizowali poprzez to,

że bronią granic swojej

ojczyzny i potrzebny potrzebny jest im idol

nie jest mój idol to nie jest nasz idol

jak słyszałem gdzieś tam ukraińskie

pieśni te z tamtego i te przywitania to też

mnie podnosi aż na krześle

Pytam się wtedy czy wy nie wiecie co

to znaczy dla Polaków nie drażnijcie nas

tak, bo będzie trudniej zapomnieć o tej

trudnej historii przyjęliśmy ich po tym

exodusie po tym rozpoczęciu wojny

pod własne pod dachami

Tyle serca coś tam ty też Paweł robiłeś

więcej niż można było


wielu gdzieś tam no i ta humanitarna pomoc

i te dopłaty i tak dalej i oni mają

taki exodus jak my gdzieś tam

Wyjeżdżają do Niemiec gdzieś kiedyś

i też, do jakich to przyjaciół

te nawet pomimo tych

traumatycznej wydarzeń

to bliżej mi do słowian mimo

wszystko do słowian

niż do germańców bliżej mi

jest, bo jak ta dusza gdzieś tam gra na

podobnych emocjach

nie da się zapomnieć tak

jest nie da się zapomnieć tej historii oni

trzeba pamiętać o niej dyskutować, ale nie

zgodzę się Kazik, bo być może zbyt agresywny

byłeś w tych swoich wypowiedziach okej

emocje wzięły górę one były zupełnie

niepotrzebne


No ja pewnie nie

emocje były zupełnie

niepotrzebne, bo tak też i obraziłeś poglądy

innych agresją swoją gdzieś to

tak odebrałem wreszcie a też mam tą

swoją, bo szkoda, że nie byłeś, bo całą

moją całą moją a ty z kolei masz drugą

skraj na skrajny biegunach jesteśmy ja wolę

być taki jaki jestem, bo dumny jestem z

tego, a właśnie inny problem


No i ja oczywiście zagłosuję pomimo wielu

takich mocnych wątpliwości,

które gdzieś tam we mnie

siedzą bardzo głęboko poprzez tą historię

poprzez historię moich rodziców,

ale tak samo my dążyliśmy do tego

i tak samo będzie dzisiaj trzeba

odbudowywać Ukrainę

tak samo będzie trzeba i

przeciwstawić się temu bandytyzmu

tej bolszewickiej

agresji tej mafii kremlowskiej i to jest

jeden ze sposobów żeby pielęgnować te

wartości i bohaterstwo tych ludzi, którzy

dzisiaj w naszym imieniu też walczą


Pan Grzegorz Burcza jeszcze chce zabrać głos?


Bardzo krótko prosimy.


Szanowna pani przewodnicząca

Szanowni państwo

absolutnie bardzo krótko,

bo tutaj faktycznie

szereg bardzo mocnych słów padło ciepłych

ja tylko [...] w dwóch płaszczyznach

należałoby rozpatrywać

w zasadzie ten temat, bo kwestia

odpowiedzialności tej dużej

to to nie my to

odpowiedzialność rządowa prezydencka i tutaj

dogadywanie się gdzieś funkcjonuje

my jesteśmy na płaszczyźnie samorządowej

i tutaj zgadzam się z moimi

przedmówcami z Grzegorzem

też czytałem wnikliwie

statut i tutaj nie mam żadnych wątpliwości

Trzeba wychodzić w przyszłość ja nie będę

opowiadał o historii swojej rodziny bo 30%

naszych mieszkańców ziem


zachodnich to przecież są kresowiacy

Ja też należę do rodziny

kresowiaków i też mam podobne