Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
Szanowni państwo

Dzień dobry witam serdecznie

otwieram LIII sesję rady Powiatu Gryfickiego


Witam gorąco pana starostę


panią skarbnik, radnych

media i pracowników.

Szanowni państwo jeśli chodzi o sprawy

regulaminowe na ustawowy skład 17 radnych

obecnych jest [...] trzynastu

a więc stwierdzam


prawomocność obrad

jeżeli chodzi o przyjęcie porządku obrad

ktoś z państwa radnych chciałby tu

wnieść jak [...]


Szanowna pani przewodnicząca

Szanowni państwo

mam w kwestii formalnej

wielką prośbę żeby do

porządku obrad dopisać punkt w sprawie

rozpatrzenia skargi

pana RB na bezczynność dyrektora

Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Gryficach

w zakresie rozpatrzenia

wniosku o dostęp do informacji publicznej

Udało nam się

spotkać jeszcze w okresie

między świątecznym, a noworocznym

i jednomyślnie podjęliśmy decyzję o

tym, żeby załatwić tą skargę stąd moja

prośba o przyjęcie do porządku obrad

takiego punktu.

Bardzo dziękuję [...]


Jeśli chodzi o autopoprawkę to mamy tutaj

w dochodach mamy punkt podany punkt 7


dotyczy to może ja przeczytam w dziale 400

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

gaz i wodę w rozdziale 490

cała działalność ujmuje się

otrzyma wydatki dla podmiotów wrażliwych z

tych wykorzystania niektórych źródeł

ciepła w kwocie


[...] punkt 8 w dziale 8053

pozostałe zadania w

zakresie Społecznej w dziale

[...]

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnoprawnych


[...]


mamy dodany punkt 7

zwiększa się plan w związku z oddaniem

dodatków tego na ogrzewanie w dziale


załącznik nr 13 to są zadania inwestycyjne

dlatego że ta autopoprawka [...]

ale wstępnej uchwały


przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków


w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym

zakupu łóżek po prostu dzielimy wydatki te

na dwa paragrafy

[...]


plan w dziale dochodów

o 200 000 zł dlatego że

dotyczy do projektu

postaw na swój zawodowy i

uzyskałam informacje z wydziału

wydziału edukacji że te środki

już w roku nie wpłyną


nie ma dochodów to co z wydatkami


otwieraliśmy rok budżetowy 2022

z planem dochodów

w wysokości 500 000

z tego na zadanie

to wpłynęły 300 tysięcy

i z planem wydatków w kwocie

niecałe 500 000

teraz jak zmniejszyłam dochody

plan dochodów to pokryłam te

wydatki przychodami z tamtego roku

No to przychody znaczone także inaczej

nie można ich [...]


Jeśli można to kolejne pytanie

Jaka jest kwota wolnych środków


dokładnie nie powiem ale powiem


zaangażowany w budżet [...]

jak mówi załącznik nr 3 to zaraz momencik


tam jest 8 milionów, ale zaraz


zaangażowany w budżet mamy

8 254 274 zł 42 gr


a na koniec zeszłego roku mieliśmy

13 774 000 mniej więcej

już nie pamiętam razem

ze znaczonymi


czyli różnica i wiem że w budżet

przyszłoroczny mamy

zaangażowane około 4 900 000

[...] będzie tą

niezaangażowaną na dzień dzisiejszy


Ale pani skarbnik [...]


[...] nie, dobrze, już wszystko

rozumiem, pani skarbnik.

Chodzi jeszcze, że zabezpieczamy rozchody

Troszkę inaczej pani powiedziała

zapisane jest inaczej, dobrze dziękuję.


Drodzy państwo mamy także

autopoprawkę która generalnie

jest skopiowana z tej uchwały budżetowej

nie ma tutaj żadnych innych napisów które

nie były wcześniej


[...] projekt uchwały, mam jedną wątpliwość

bo w postawie prawnej

artykuł 12 punkt 8 literka h

o jaki majątek o wydzielenie

jakiego majątku chodzi?


zupełnie zbędny zapis

ale jeżeli jest to może ktoś to wyjaśni


Pani przewodnicząca

szanowni państwo


w kontekście tego

porozumienia powiatowo gminnego

ja jestem bardzo zadowolony, że w dniu

wczorajszym na posiedzeniu

wspólnych komisji

można było od pana starosty uzyskać

dokument, który mniej więcej opisuje


co do tej pory opracowano, bo z

uzasadnienia dowiedzieliśmy się,

że od 14 Lutego '22 roku

został podpisany list intencyjny

i wykonany został już raport

diagnostyczny Porter

Partnerstwa Powiatu Gryfickiego

i bardzo dobrze, bardzo ładny dokument

oczywiście mało czasu było

na to, żeby się z nim zapoznać

ale w kwestii takiej czystej formalnej


Chodzi mi o rzecz następującą

tutaj chciałbym pochwalić pana starostę że

mam nadzieję że nie będzie to dokument

taki jak do tej pory kontrakt

samorządowy chociażby

który był wielką szansą dla

rozwoju powiatu a okazał się

tylko bańką taką medialną

nic z tamtego projektu nie zostało jakby

dopięte na ostatni guzik i zrealizowane


ten projekt daje szansę na powodzenie

tylko niepokoi mnie jedna kwestia

Dlaczego pan starosta do wczoraj

jakby nie chciał się

pochwalić tym tematem

że to porozumienie

zostało zawarte że dokumenty zostały

opracowane wręcz w dniu

wczorajszym padła informacja

że jak zapytałem czy raport jest dostępny na

stronie powiatowej to oczywiście padła

informacja że tak jest owszem dostępny na

stronie powiatowej zapytałem się dokładnie w

którym miejscu


w jakiej zakładce, bo gdzieś może nie

potrafię szukać okazuje się że nie jest

nigdzie na stronie internetowej ta informacja

zawarta mimo że powinno być

czyli ktoś kłamał

niepotrzebnie to wszystko się dzieje

po co kłamać

że jest jakiś dokument którego nie ma

który wczoraj dzięki dobremu humorowi pana

starosty dostałem i można było go

przeanalizować

w mojej ocenie wszyscy radni powinni

przeanalizować ten dokument

bo on dotyczy co

najmniej połowy dekady

przyszłości powiatu i

tam jest sporo zapisów które

w pobieżnej mojej ocenie już mogą

budzić małe wątpliwości

jeżeli chodzi o strategię że ścieżki

rowerowe są najważniejsze to miło

bo to jest miód na moje serce

bo cały czas walczy o

te ścieżki rowerowe i to by było świetne

rozwiązanie ale przy innych priorytetach

które mówią że to parkach narodowych o

rezerwatach to są to rzeczy dla mnie nie

kompletnie niezrozumiałe jakie mamy parki

narodowe albo re na terenie powiatu

gryfickiego a nie ma mowy na przykład o

wykorzystaniu potencjału Regi, która łączy

wszystkie praktycznie

gminy naszego powiatu

to jest takie niepokojące trochę jako

dokument ponad 200 stron dokument

bardzo ważny

powinien być na stronie

pan starosta niestety

mijał się z prawdą mówiąc że on jest

nie, to nie pan starosta

pracownik pana starosty

mówił że on jest


pan starosta też mówił że pieniądze na to

są z KPO co też się okazało nieprawdą bo

te pieniądze są już z tego co się

dowiedzieliśmy i czekają

tak naprawdę u marszałka

województwa zachodniopomorskiego

czyli można byłoby już korzystać z nich

to to po co te wszystkie takie


jakieś kruczenia krążenia udawania że coś

dobrze że coś źle

jeżeli faktycznie jest to

świetny naprawdę i ważny

ważny dokument


to to jest ta kwestia

Też bym chciał już

na zakończenie wyrazić swoją opinię że

Cieszę się że liderem

nie jest powiat bo tak

jak powiat popsuł kontrakt samorządowy w

poprzednim rozdaniu tak w tym momencie

być może dlatego że bierze to

na swoje barki wójt Rewala

będzie to dobre rozwiązanie bo

faktycznie jest to ambitny samorządowiec

i jest duża nadzieja na to

że będzie to robione właściwie

smuci mnie to i cieszę się że się

dowiedziałem o tej kwestii

że gmina Gryfice która

ma największy potencjał, jeżeli chodzi o

zaangażowanie urzędników

o liczbę urzędników

o formy pozyskiwania środków zewnętrznych

kompletnie nie podjęła tego

wyzwania tego tematu

bała się z nim zderzyć

nie wiem, dlaczego


w mojej ocenie bliskość powiatu i gminy

Gryfice dawałaby szansę na jakby lepszą

szybszą współpracę

w tym kierunku, ale

zobaczymy co czas pokaże i tak jak pan

starosta zapewniał, że od połowy przyszłego

roku już będziemy mogli mówić o efektach

tego partnerstwa


to tyle, bo cieszę się, że zostałem też

zaproszony wczoraj osobiście indywidualni

Będę czekał z niecierpliwością na jakąś datę

kolejnego spotkania gdzie będę mógł się

wypowiedzieć na temat tego projektu,


ale jeszcze taka tylko absolutnie

techniczna uwaga, bo na te dwa pytania mam

nadzieję, że pan starosta mi odpowie

dlaczego się to nie znajduje na stronie

chociażby powiatowej


kwestia taka czy to jest

tylko błąd literowy

że zawarto informacje i porównuje się

nas do gminy Gryfino, czy faktycznie ktoś

z zewnątrz robił ten dokument i nie

potrafi rozróżnić Gminy Gryfino

od Gminy Gryfice?

jest na jednej Kilkakrotnie przywołany ten

temat i jest mowa o Gminie Gryfino

i nagle o Gminie Rewal, Trzebiatów i jakby

potencjał rozwojowy tych

właśnie gmin jest tam ukierunkowany

też warto byłoby przejrzeć dokument przed

zdaniem go wysokiej radzie do za

głosowania do przegłosowania, a nie

przegłosowywać z takimi błędami

Jeżeli to jest błąd

chyba, że to jest celowe, celowy zabieg

że porównujemy się do Gminy Gryfino

to bym bardzo prosił o te trzy kwestie

wyjaśnienia ze strony pana starosty, dziękuję

To znaczy drodzy państwo,

jeżeli chodzi o ten raport diagnostyczny

to praca nad nim zaczęły się jeszcze

ja tutaj sobie pozwoliłem

tam zweryfikować swoją wiedzę też ona

trwały od maja w miesiącu czerwcu i w

miesiącu wrześniu prowadziliśmy takie ankiety

internetowe online gdzie

każdy z państwa też miał

szansę, żeby wypowiedzieć się na temat

sytuacji partnerstwa powiatu gryfickiego,

przy czym ten dokument, o którym mówi Pan

Grzegorz to dokument, który określa

w jakim punkcie jesteśmy

czyli on przedstawia jaka

sytuacja jest gdzieś

z czym będzie nam się przyszło

mierzyć w przyszłym okresie w przyszłym

10-leciu i na podstawie tego raportu mamy

faktycznie wypracować sobie

strategię rozwoju partnerstwa

powiatu gryfickiego więc ten dokument

to są na dobrą sprawę fakty takie, które

mamy z GUS-u to są informacje, które

właśnie spłynęły z badań ankietowych

więc tak jak mówię

są to suche fakty, o których

niespecjalnie tutaj można w jakiś sposób

dyskutować, czy to są dobre fakty

czy to są złe fakty

każdy może je zinterpretować

indywidualnie fakt, że dokument

jest obszerny stąd

też, jeżeli państwu chcecie, tak na szybko

wiedzieć, jakie są wyniki prac

nad raportem i oceny partnerstwa

Powiatu Gryfickiego to na

końcu jest tam bodajże 5 stron, które

faktycznie podsumowują

cały partnerstwo mówią o

potencjałach partnerstwa

o tym, z czym będziemy

się mierzyć w najbliższym czasie o tych

największych zagrożeniach, z których tym

największym jest odpływ

ludności tutaj w czasie

tych wszystkich badań

zwracaliśmy uwagę na to

że jeżeli sytuacja nie zmieni

się tutaj na terenie Powiatu Gryfickiego

co następne pokolenie mieszkańców to

Powiat Gryficki będzie liczył tylko 30

tysięcy mieszkańców więc to jest taka

informacja, z którą też

będziemy musieli my tutaj

wszyscy obecni nie tylko obecni

bo myślę, że wszyscy samorządowcy

Powiatu Gryfickiego

muszą jednak wziąć pod uwagę to, że przed

nami jest właśnie bardzo ważne działanie

dotyczące przygotowania tej strategii

tak jak wczoraj wspominałem

my już pracujemy nad tą

strategią spotkania odbyły się dwa


przy czym te spotkania to tak jakby można

powiedzieć, że przygotowaliśmy

na razie spis treści

spis treści które teraz należy

wypełnić informacjami pomysłami


projektami które trzeba będzie w tych

najbliższych latach zrealizować

bo mówiąc tutaj o tych

blisko 12 milionach euro które są

zarezerwowane w budżecie

Urzędu Marszałkowskiego na realizację ZIT-u

to nie ograniczamy się w naszym

przygotowywaniu dokumentu

tylko do tych 50 milionów

jako że dokument ma być dokumentem

strategicznym i ma nam pomóc

w pozyskiwaniu środków

tak z regionalnego czy teraz

Funduszy Europejskich dla

Pomorza Zachodniego także tak z

tego działania jak i z każdego innego

które będzie dostępne w tej perspektywie i

w każdej następnej którą obejmować

będzie strategia rozwoju ZIT


to jakby jeżeli chodzi o dokument więc

tutaj mówię że [...]


jest na stronie post z 2 listopada na

stronie Starostwa Powiatowego

bardzo zapraszamy


jest na stronie głównej


tak


nikt tego nie chował, lokalne media też

publikowały ten dokument


Ale zaraz, zarzut był, że nie ma tego na stronie.

Po co dalsza dyskusja?


No ale jest.

Panowie, pokażcie.


Proszę.


[...]

dlatego też może nie potrzebna dyskusja


Tak, jest też w mediach społecznościowych

ta informacją umieszczona

więc ten dokument jest

ogólnie dostępny i nie ma problemu że żeby

się z nim zapoznać i ja bardzo państwa

namawiam do tego żeby faktycznie

co prawda jest to 200 stron

ale żeby się z tym

zapoznać to jak mówię jest to

ocena stanu wyjściowego

i jest to pewna baza do tego co teraz

powinniśmy zrobić dalej

żeby tą sytuację zmienić

bo ona nie jest różowa tam nie jest

napisane że jest super ekstra wystrzałowo

i możemy sobie siedzieć i [...]


Ten plik chyba był otwarty na tablecie.

- Tam był pokazany plik, miałeś otwarte.


- Dokument był-

- Jest na stronie?


- Odpowiedź konkretna, jest na stronie?


- Jest na stronie.


- Co do Gryfina to musiałbym

zobaczyć konkretną stronę

Być może jest to jakaś

oczywista omyłka pisarska


To tak, no jesteśmy

porównywani do wielu miejsc

więc tam pewnie się Kamień Pomorski i

w czasie tych naszych [...]


tak


znaczy raport [...]


nie, tutaj, jeżeli chodzi

o te dane to dane są, jakie są

już w danych nie będziemy zmieniać


To jeżeli-

Panie Grzegorzu, proszę dać

na weryfikację czas.

Panowie nie wiedzą.


To jest 200 stron i naprawdę


Panie Grzegorzu...

Ale zaczęło się od pochwały dla

starosty ja zupełnie...


Panie Starosto, zaczęło się od pięknych słów

i od pochwał

Skończyło się kłótnią i awanturą

ostatniego dnia w roku, ja czegoś tu [...]


Drodzy państwo, ostatni dzień roku.


Zweryfikują później, bardzo

proszę pani Joanna Duzinkiewicz


tak, chodziło mi o powód autopoprawki


Ad vocem do wypowiedzi Grzegorza

Grzegorz mówi, że szkoda, że liderem jakby

tych działań świetnych, myślę, w przyszłości [...]


Rolę takiego lidera może spełniać

każda gmina, bo jest też

do tego przygotowana.

To znaczy tutaj Gmina Rewal będzie liderem.

Gmina Rewal, tak, ale Grzegorz zarzucił

że to szkoda, że to szkoda, że nie Gryfice

dobrzy urzędnicy są w każdej gminie

wiesz i myślę, że fajnie, że tak jest, ale

mówiłeś też o tym, że po co Park Narodowy

a po co rezerwaty wiesz, ale to jest chyba

kluczowa sprawa w naszym powiecie, bo mamy

świetne zasoby tych

rezerwatów naliczyłam

sobie wymieniłam, że mamy co najmniej pięć.

Jeżeli chodzi o te nasze

zasoby bio, że tak

powiem to jest to jedna z mocnych stron

Powiatu Gryfickiego, tak.


Turystyką stoimy i panowanie

tych rezerwatów, no Lliwia Łuża, tak

Bór Bażynowy w Mrzeżynie,


[...] w gminie Gryfice

- Tak, oczywiście.

Siemidarżno i Roby, ja naliczyłam

5 może już więcej


Ja myślę że jest bardzo istotne-

- Ale ten dokument, drodzy państwo o którym


ten dokument który państwo macie przed

sobą nie jest do dokumentem do

pozyskiwania pieniędzy.

- Ale przepraszam, nadleśnictwo

to nie jest własność nadleśnictwa

tylko poszczególnych gmin akurat

te rezerwaty w Mrzeżynie [...]

No to myślę że...

- Ten raport diagnostyczny

nie służy do [...]

- My się nie kłócimy, rozmawiamy o tym, tak?


- Dokładnie, żeby pozyskać pieniądze

my musimy przygotować drugi dokument


Ale co jest bzdurą to żeby zwrócić uwagę

na rezerwaty przyrody

Myślę że nikt nie mówi o tym

- Drodzy państwo panie Grzegorzu

ten dokument tak jak

mówię, dokument [...]

- Grzesiu, to jest koło zamknięte

jeżeli przyjadą turyści zostawią

pieniądze będziemy mieli

za co budować mieszkania

i infrastrukturę dla młodych, tak?

- Ja pragnę podkreślić, drodzy państwo


Raport diagnostyczny

nie jest do dokumentem,

na podstawie którego będziemy

pozyskiwać jakiekolwiek środki

to jest dokument, który mówi o

tym tylko w jakiej sytuacji

dzisiaj się znajdujemy.


Dokładnie tak, ale tak, jak mówię

ten dokument, nad którym

nie wiem, czy to jest złe

panie Grzegorzu, bo tutaj, jeżeli chodzi o

nasze zasoby to wszyscy uczestnicy

warsztatów wszyscy uczestnicy

badań ankietowych

wypowiedzieli się, że jest

to mocna strona powiatu

Gryfickiego więc to nie jest

nasza opinia to nie

jest moja indywidualna opinia, tylko to

jest opinia wszystkich, którzy brali

udział w działaniach ankietowych i tak

wypowiedzieli się podczas

tych badań więc to to

jakby tyle, jeżeli chodzi o...

No to, kto, tak decyduje

To nie my

To nie my byliśmy

autorem tego, że to znalazło się w mocnych

stronach, aczkolwiek uważam, że to bardzo

dobrze, że znalazło się w mocnych stronach,

bo w środowisko naturalne w Powiecie

Gryfickim jest faktycznie argumentem

przemawiającym za tym

żeby tu być, mieszkać, przyjeżdżać

więc to to chyba chyba to jest

najistotniejsze w tym wszystkim


a co do dokumentów właśnie bo państwo

tutaj mówicie o dokumentach

dokument ma powstać i termin

taki deadline na ten dokument

to jest koniec maja 2023 do tego

czasu musimy przeprowadzić wszystkie

procedury postępowania konsultacje które

pozwolą nam na opracowanie projektów

stworzenie listy projektów

i wytypowanie tych

które w ramach ZIT-u finansujemy oraz

wytypowanie tych które

będziemy finansować z

innych środków więc

to wszystko przed nami

Tak jak mówiłem wczoraj tak i dzisiaj

również wszystkich państwa zapraszam na

spotkania grupy roboczej

my tutaj już z panią przewodniczącą

ustaliliśmy że ja te informacje

odnośnie terminów

będę państwu przekazywał czy

to przez biuro rady tak żebyście państwo

wiedzieli kiedy to będzie

w jakim miejscu to będzie

i zapraszam serdecznie do udziału


Pani przewodnicząca, wysoka rado


[...] budzą moje [...] wątpliwości

tak ta przykładu przytoczę

pierwszy fragment 14 Lutego 2022 roku

podpisany został list intencyjny

pomiędzy woj. zachodniopomorskim

a powiatem i gminami powiatu


to proszę państwa ja o tym zintegrowanym

integrowanych inwestycjach terytorialnych

dowiedziałem się zupełnie przypadkiem

może miesiąc temu może

troszkę więcej ale o tym

że powiat już przystąpił

dowiaduje się dzisiaj co prawda nie

uczestniczyłem we wczorajszej

komisji w całości być może

nie słyszałem dyskusji na ten

temat jest mi naprawdę ogromnie smutno że

dzisiaj się dowiaduje że w lutym podpisano


intencyjny opracowanie trwa od

maja a ja nawet o tym nie słyszałem nie

wiem jak pozostali radni trudno mi

powiedzieć natomiast

dla mnie to jest bardzo

smutne ale chciałbym przytoczyć jeszcze

jedną, jeszcze jedno zdanie z

uzasadnienia do uchwały.

Istotą ZIT jest realizacja

partnerskich projektów przyczyniających się

do rozwoju obszarów

funkcjonalnych wskazanych

przez władze samorządowe

w dokumentach strategicznych województw

my jesteśmy pewnego rodzaju

narzędziem realizacji

strategii województwa a nie w realizacji

strategii powiatu

czy dalej idąc strategii gmin

my tylko możemy się włączyć


ze swoimi pomysłami w to co realizuje

strategię województwa

tak to rozumiem

Chyba że ten zapis

jest nie do końca uzasadniony

Jeżeli ja mogę panie Stanisławie

bo wszelkie działania muszą się

wpisywać również w dokumenty nadrzędne,

czyli ta nasza strategia musi być

kompatybilna ze strategią

rozwoju województwa zachodniopomorskiego

stąd też tak, możemy tak uznać, że my

musimy być spójnistym, jaki plany na rozwój

województwa ma Urząd Marszałkowski

Aczkolwiek w żaden sposób

Urząd Marszałkowski nie

narzuca nam tego, jakie projekty mamy

realizować, my po prostu mamy w swoich

działaniach być spójni

z ogólnym założeniem

rozwoju województwa,

jako że sam dokument

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

określa cele priorytety i kierunki

inwestycyjne więc to, co my będziemy chcieli

finansować w ramach ZIT-u

musi wynikać właśnie z

tych działań a pozostałe działania, które

my będziemy chcieli w ramach

ZIT-u realizować, a nie będą

spójne z koncepcją

województwa zachodniopomorskiego

będziemy mogli realizować

ze środków innych, które sobie sami

znajdziemy wypracujemy,

bo są środki chociażby


z Interregu z łuku południowego Bałtyku

to są środki krajowe

więc no nie zamykamy się

tutaj w żaden sposób na środki zewnętrzne


No dobrze to mnie trochę uspokoiło

natomiast moje pytanie

jest takie czy my już dzisiaj wiemy

Co jako powiat jako Zarząd Powiatu

chcielibyśmy zrealizować

w ramach tego projektu?


To jeżeli ja jeszcze mogę się

wypowiedzieć, bo my tutaj jako zespół taki

projektowy możemy

powiedzieć nasz powiatowy

wstępnie przymierzamy się już do pewnych

projektów, które są oczywiście oparte na

programie europejskim fundusze

europejskie dla Pomorza Zachodniego

więc my też nie mamy tutaj

dowolności tutaj też

wczoraj wspominałem, że

na początku stycznia,

czyli gdzieś myślę w następnym tygodniu

będziemy chcieli już jakieś


Chociażby takie pierwsze

założenia projektowe przedstawić

ja tutaj panu staroście już trzy

kartki takich pomysłów dałem, aczkolwiek

mówię to są cały czas pomysły, które są do

przeanalizowania do dopracowania

na nad nimi więc nie ma nie ma jeszcze

takiej zamkniętej listy projektów

które chcielibyśmy

realizować i myślę, że to

też jest dobry czas

dzisiaj, abyśmy też mówili o tym,

że może warto się spotkać

czy to nie wiem na

komisjach, czy to w ogóle

poza jakby strukturą

raty tylko faktycznie

w tym pomieszczeniu

naszym sesyjnym i nad tym

popracować ja mogę

dla państwa przygotować

taką prezentację

dotyczącą celów priorytetów tego,

co my już zrobiliśmy na tym etapie,

bo też musimy mieć tą

świadomość, że my nie mamy

tej pełnej dowolności

nie mamy tej pełnej dowolności, jeżeli

chodzi o zakres merytoryczny projektów.

Ja pozwoliłem sobie dzisiaj

wziąć ze sobą tą listę, bo

tutaj wczoraj były pytania, z czego możemy

w ramach ZIT-u realizować te projekty

więc to jest nisko emisyjny transport to

jest poprawa stanu środowiska naturalnego

zwiększanie efektywności energetycznej

wsparcie rozwoju kształcenia

i szkolnictwa zawodowego

rozwój turystyki opartej na dziedzictwie

kulturowym oraz tworzenie

warunków do rozwoju

gospodarczego i przedsiębiorczości

to jest wszystko, co my możemy

w ramach ZIT-u finansować

więc to nie mogą być drogi takie łączące

jedną, nie wiem, gminę z drugą gminą dla

samochodów, na pewno nie

więc tutaj katalog jest

dosyć wąski dlatego też musimy

mocno nad tym pracować

i wypracować sobie tutaj

dobre stanowisko, żeby właśnie w tych

obszarach projekty stworzyć i żeby te 50 mln

dobrze wydatkować


- Jeszcze jedno tak uzupełniające pytanie,

Jaka w całym tym [...]


rola rady powiatu w ogóle

możemy wpływać na cokolwiek?

Mamy zaakceptować to, co będzie zostanie

przygotowane wypracowane

przez określoną grupę?


- I tu myślę pani Stanisławie, że to jest

bardzo właśnie otwarta kwestia, jaką rolę

chcielibyście państwo mieć

w tym wszystkim, bo...

- Nie nie, moje pytanie jest dosyć

ograniczone w sensie takim

że ja chciałbym wiedzieć,

czy rada ustanawia jakieś dokumenty

związane z tym ZIT-em, czy

zgoda na zawarcie porozumienia to

jest cała rola rady w całym tym procesie?

- Można powiedzieć, że teoretycznie

wyrażenie zgody kończy niby proces wpływu,

aczkolwiek byłoby to najgorsze z rozwiązań

jakie moglibyśmy przyjąć, bo później

właśnie pojawiłyby się takie sytuacje, w

których ktoś z państwa radnych powie

no, że nie miał na to wpływu

nie chciał, chciał jakby inne

projekty realizować więc dlatego wydaje

mi się, że obecna sytuacja pozwala na

to, żebyśmy pracowali nad tym wspólnie,

jako że grupa robocza, która spotyka się

online widzimy się co środę

na warsztatach, widzimy się mniej

więcej razy w miesiącu jest

grupą otwartą, to nie jest jakiś zamknięty

klan, do którego nie ma wejścia, tylko tak

jak mówiłem każdy z państwa może

uczestniczyć w tych obradach

i byłoby nam bardzo miło,

gdybyście państwo, że tak powiem

przyłączyli się do nas,

bo wiadomo, że im nas więcej

tym te koncepcje będą spójniejsze i

lepiej wypracowane

także formalnie to tak na

dobrą sprawę zależy od państwa

i od zarządu czy my będziemy

tutaj dyskutować to wspólnie.

Myślę, że tak będzie to będzie

najlepsza forma, tak

to będzie najlepsza forma,

kiedy my to wspólnie my coś przygotujemy

rada to faktycznie poprze i wtedy będziemy

mieli pełną zgodność co do tego, że

kierunki realizacji projektów są takie,

których wszyscy oczekują

bo inaczej to wydaje

mi się nie ma nie nie ma racji bytu


- No panie starosto, ale mnie pan

sprowokował nie chciałem tego mówić

ale teraz już muszę

w kolejnym zdaniu czytam takie zdanie

celem będzie przygotowanie projektu

strategii terytorialnej

dla rozwoju obszarów partnerstwa

Powiatu Gryfickiego [...]

A ja niestety pamięcią sięgam

jak powiat przygotowywał strategię powiatu


ja zgłosiłem szereg uwag na sesji które

poszły do kosza

Po co ta praca?


Nie, ja mówię o swoich.


Dobrze, a jaka rola strategii

A jaka rola strategii powiatu w

przygotowaniu strategii

rozwoju terytorialnego?


Czy w ogóle strategia powiatu będzie

brana pod uwagę?

To ona jest [...]

- Strategia była jednym

z dokumentów, na podstawie

których jakby Związek Miast Polskich

przygotowywał diagnozę

co do strategii ZIT to będzie to

dokument, który będzie tworzony [...]


Związek Miast Polskich.

- No dobrze miast polskich przygotował

dokument, który odnosi się

do strategii powiatu Gryfickiego

- Był jednym z elementów,

na których pracował Związek Miast

Polskich to był jeden z dokumentów,

na których pracował Związek

Miast Polskich przy diagnozie,

to jakby to tylko temu służyło


A, tak...

Wybił mnie pan tutaj.


Znaczy ja tylko usłyszałem taką


dziwną, ale też bardzo niepokojącą informacje


zgodnie z tym raportem powiat Gryficki gdzieś

tam w jakimś nie wiem jakim okresie może

liczyć 30 tysięcy mieszkańców?


- Tak, z modelu takiego matematycznego tych

naszych współpracowników ze Związków Miast

Polskich wynika, że jeżeli jakby sytuacja się

nie zmieni, odpływ młodych mieszkańców

będzie faktycznie taki

to następne pokolenie

będziemy tutaj w połowie

więc to też, drodzy państwo

trzeba brać...

- Ale czy tam jest jakaś podana

perspektywa czasowa 30 lat

Znaczy to znaczy ja tu

się ja tu się w pełni zgadzam, że nie

jest to w porządku obrad tej sesji OK,

ale jeśli padają pewne takie istotne

jakby wątpliwości

zastrzeżenia typu, że ten

dokument jest niewidoczny

on powinien być widoczny

to nie polega dyskusji, czyli czyli

musi być, mieć gdzieś tam miejsce

priorytetowe

no nie może być takich baboli

Gryficki, Gryfiński to też jest jasne i

oczywiste i jeszcze jedna

mi taka konkluzja się tutaj pojawia...


Chciałem być trochę złośliwy,

ale nie będę, to znaczy


trochę to wygląda niestety tak, że jest

grupa ludzi w tym wypadku pracownicy czy

też inne osoby, które pracują nad czymś,

nad czym jakby z własnej woli inicjatywy

powinni też pracować radni

i nie polega to na tym,

że ktoś będzie, że tak powiem radnych

gonił do roboty

no, jeśli radni nie chcą, to

nikt ich do tego nie zmusi, ja może

przypomnę takie pewne

dziwne dla niektórych

może zdarzenie, ale z życia wzięte.

Pamiętam, jestem wieczorem w Warszawie

są jakieś tam ważne obrady

i dzwonię, wieczorem dzwonię

do kogoś tam, nie będę wymieniał

nazwiska i mówię "słuchaj a może byśmy zrobili

to i tamto", on mi odpowiada, że

"jak wrócisz to pogadamy"

Słuchajcie, jeśli ktoś tam

zakłada 30 tysięcy, dla mnie

to jest w ogóle z księżyca i z kapelusza

wzięte biorąc chociażby pod uwagę to że w

naszym powiecie w tej chwili

budowane są dwie

największe fabryki turystyczne, jeśli tak to

nazwę czyli czyli ten Hossoland i Hotel

Gołębiewski gdzie będzie całe mnóstwo

zatrudnienia i tak dalej i tak dalej

więc dla mnie to jest jakby

abstrakcyjna bajka, ale też

ale też nie ukrywam, że,

jak jesteśmy przy temacie rozwoju to

wielokrotnie powtarzałem, że

bez inwestowania w

miasta w powiecie gryfickim to szkoda

mówić o i myśleć nawet i marzyć o rozwoju,

bo czy się komuś podoba, czy nie to są

takie jakby motory napędowe, ale my mamy

ten komfort, że mamy wybrzeże oczywiście

może kiedyś wreszcie ktoś zrealizuje stare

dobre pomysły, które do tej pory nie są

zrealizowane, że mamy jakby

dwa obszary jeden północny turystyka

a południowy może bez

problemu zaopatrywać

w szeroko rozumianą żywność,

czyli przetwórstwo rolno-spożywcze i

tak dalej i tak dalej więc oczywiście

samorządy mogą tworzyć warunki

do tego i nie są

odbudowania fabryk jak

co niektórym się wydaje,

ale na pewno może może jakby stymulować

pewne elementy rozwoju, chociażby poprzez

system komunikacji i tak dalej


Tylko tyle chciałem, dziękuję bardzo.


Tak, jak już powiedziałem na wstępie, że

nie jest to tematem dzisiejszej sesji

niemniej jednak, jak rozgrzała taka dyskusja

no to wymaga to kilku zdań na ten temat

ten temat jest w ogóle otwarty dopiero na

ten temat będziemy dyskutowali jest to

tylko wstępny, diagnoza, to jest diagnoza,

której jest elementem przygotowania

strategii diagnoza była

opracowana również na

podstawie strategii

powiatu Gryfickiego, która

wcześniej była przez nas przygotowana i ona

będzie również elementem przygotowania

strategii ZIT-u

Ta strategia ZIT-u również jest

oparta na strategii Wojewódzkiej,

bo to też trzeba jasno powiedzieć,

bo jeśli strategia Wojewódzka

obejmuje obszary funkcjonalne dla


całego województwa

my wpisani jesteśmy w tą

strategię jako obszar funkcjonalny

tak zwany obszar włączenia

i wszystkie gminy powiatu

gryfickiego są tak zwane

traktowane do tej pory

jako strefy wyłączone i dzisiaj trzeba je

włączyć i aktywnie przygotować

do przyszłości

a dwie gminy tylko Trzebiatów i Rewal

są wyłączone z tej strategii włączenia i

to nam pozwala również na to, że możemy

mocniej sięgać po te środki

z uwagi na to, że

w takiej niestety strefie się

znajdujemy i dlatego ten program Wojewódzki

ma też tutaj istotne znaczenie, bo nie może

być sprzeczności z przygotowanymi przez

nas dokumentami, jak i nie powinno być

przenośni z naszą strategią i to są dokumenty

powiązane dzisiaj jeszcze nie ma żadnej

strategii ZIT-owskiej

grupy robocze pracują

ankieterzy swoje też zrobili

i wstępne projekty

są, bo ten regionalny program operacyjny

przewiduje pewne strefy,

w których będzie można

inwestować wymieniał

tutaj pan Tomasz te strefy

i te przedsięwzięcia, które będą mogły być

realizowane i z tym dopiero

wystąpimy do Państwa

jak będzie przygotowany i oczywiście

zachęcamy do tego, żeby

uczestniczyć aktywnie w

tym procesie wszyscy bez mała wstąpili

wcześniej przez lata 2017-21 tak czy jaka ta

projekcja poprzednia?

No pilotażowo było to

organizowane... było 14-21

pilotażowo były już takie

programy prowadzone w Polsce

i są pewne doświadczenia

ten program przygotowany jest

nieodpłatnie, to płaci za to i Ministerstwo

Funduszy i Polityki Regionalnej

i w skład tego

zespołu wchodzą oprócz tej naszej grupy

roboczej oprócz liderów partnerstwa

to wchodzi jeszcze

przedstawiciele związku Powiatów

Polskich, którzy mają w tym...

Miast Polskich, przepraszam

Miast Polskich, którzy mają w tym

wymiarze duże doświadczenia,

bo takie projekty

pilotowanie takich projektów

wykonują w wielu

miejscach w kraju i w wielu

miejscach w naszym województwie

więc tutaj jakiś dokument

już dokument mamy za darmo

choćby ta diagnoza, która

pokazuje nam, w jakim miejscu

się znajdujemy i

czym mocne słabe strony i średnie strony

naszego regionu więc to wszystko są

dokumenty, które mogą być

zmieniane mogą być

modelowane i będziemy uczestniczyć w tym

procesie, bo pozyskiwanie

środków i wydawania

aplikowanie później o te środki

będzie związane z decyzjami rady

więc to jakby oczywiste jest

i to, że o tych strefach

włączenia powiedziałem

i te... bo też warto powiedzieć o tym, jak

diagnozuje się, bo tutaj

wspomniał pan Tomasz o

tym, że demografia tam bardzo słabo

wygląda w naszym Powiecie,

że odpływ młodych

ludzi i też ankietowano młodych ludzi,

którzy wypowiadali się, jakie są przyczyny

tego, że nie chcą tu zostać, że szukają

większych miast i wyjazdy

zagraniczne są jakby dalej

dzisiaj może ten trend może w jakimś

tam niedługim czasie się zmienić

Choćby z tego powodu

o czym mówi pan Kazimierz,

że mamy parę takich wielkich inwestycji,

które będą miały [...]


Będzie jeszcze w gorszej sytuacji

OK ale ale bo demografia

i badania GUS-owskie

pokazują również taki trend, że jesteśmy

w społeczeństwie się starzejącym,

bo między innymi z tego

powodu, że jedno dziecko dzietność

u nas jest na jeden, jedynka tak


więc do 2050 roku statystyka pokazuje, że

społeczeństwo starzejące się, że 40%

społeczeństwa w wieku

poprodukcyjnym, czyli 60 lat

dla kobiet i 65 lat więcej dla mężczyzn

dzisiaj jest to 9 milionów z haczykiem a

podwoję do 40% to będzie

no bez mała 15 milionów Polaków

a przyrost naturalny będzie

mniejszy niż śmiertelność w związku z tym

będziemy demograficznie się zwijać i to też

jest pokazywane w wielu tych

statystycznych analizach


ja nie chciałbym tego przedłużać, bo to

naprawdę nie jest dzisiaj temat a mamy tylko

podjąć uchwałę o przystąpieniu do wyrażenia

zgody tak na zawarcie porozumienia i to

porozumienie to jest

tak jak aplikowanie o środki,

jak robiliśmy wielokrotnie i nie ma w tym

żadnej filozofii i prosiłbym, żeby przejść

do tej istoty tego tematu


Dziękuję bardzo.


Szanowna Pani Przewodnicząca

Panie Starosto szanowni radni

Oczywiście to jest bardzo

budująca informacja, że powiat

pozyska 50 milionów złotych

niemniej jeżeli mamy [...]


12 milionów euro, tak?

- Musimy tutaj mieć pełną świadomość

nie powiat a partnerstwo.

- Dobrze przepraszam,

przejęzyczyłam się, partnerstwo.

Właśnie chciałam zapytać.


temat ten poruszył pan

radny Stanisław Hołubczak

nie bardzo mi się nie bardzo to rozumiem,

jak to ma funkcjonować, jeżeli nasze

projekty powiatowe mają się wpisywać w

projekty strategiczne województwa

a Pan Marszałek nie może

zakwestionować naszego planu

naszej decyzji naszego projektu

jakoś mi to nie, jakoś się nie zazębia

no i druga sprawa, patrząc na tę

opracowaną opracowany

raport diagnostyczny

pierwsze miejsce został...

na pierwszym miejscu został uplasowany


produkt pod nazwą zagospodarowanie miejsca

zielonego, parki, rezerwaty przyrody obszary

chronione, lasy, tak?


Nie bardzo chce mi się też wierzyć.

Mam nadzieję, że tak nie będzie,

że w związku z tym

iż w naszym powiecie jest mało parków i

rezerwatów przyrody

ludność zmniejszy się o 30

milionów tak?

Czy młodzi ludzie przyjadą tutaj

chodzić, spacerować po parkach

czy raczej pracować,

rozwijać się, chodzić do szkoły

mieszkać, zakładać rodziny


Dziękuję bardzo.


- Tak, jeżeli chodzi o te obniżenie tych

mieszkańców, drodzy państwo

ja podałem ten fakt,

ale tylko jako jeden z możliwych

scenariuszy w przypadku,

jeżeli my nie zrobimy nic

a ja nie zakładam, że spotykamy się po

to żeby nic nie zrobić, tylko żeby

faktycznie przeciwdziałać ewentualnym

zagrożeniom które mogą

doprowadzić do takiej sytuacji.

Więc to nie jest napisane że naprawdę

za 30 lat nas będzie połowa tylko że

gdyby nic nie zrobić w tym momencie i ta

sytuacja będzie się cały czas pogarszać i ci

młodzi ludzie będą wyjeżdżać, nasi starsi

będą umierać, to taki będzie efekt i to

tylko tyle, nic poza tym więc jakby proszę

się też... jakoś widzę że to ta informacja

strasznie tutaj państwa przejęło

przejęliście się państwo tymi 30 milionami

nie to jest tylko jeden

z takich możliwych scenariuszy

który może się wydarzyć jeżeli my nic nie

zrobimy z obecną sytuacją

ale ja wierzę w to

że my po to tutaj jesteśmy żeby tę

sytuację właśnie zmienić

i żeby to nie było 60 milionów a 90

żeby tych ludzi tutaj przybywało

bo tak tak tysięcy oczywiście no bo

wszyscy drodzy państwo jednak jakby

konkludując analizy SWOT

to trzeba stwierdzić że

powiat Gryficki łącznie

jest bardzo fajnym

miejscem do życia w takim ogólnym ujęciu

to jest dobre miejsce do życia.

Jednakże ma swoje minusy,

nad którymi też trzeba pracować więc

to jakby tak jak każdy region.

A co dokumentów strategicznych


nasze projekty będą musiały, tak jak mówię

my jesteśmy częścią programu Funduszy

Europejskich dla Pomorza Zachodniego

więc to, co będziemy chcieli

zrobić w ramach ZIT-u

będzie musiało wynikać

bezpośrednio z tego,

jako że ZIT jest elementem

właśnie tego dokumentu strategicznego więc

jakby tutaj nie mamy możliwości nie wpisać

się w to, bo my musimy, tak jak są

projekty konkursowe i jest ogłoszony konkurs

na budowę dróg to nikt z państwa nie

zgłosi tam projektu budowy przystani

kajakowych, tak samo, jeżeli

mamy ten dokument,

który mówi, że w ramach tych działań możemy

robić takie rzeczy no to też logicznym

będzie, że my musimy

ugryźć ten temat od tej

właśnie strony, a nie od innej

więc no tutaj

to jest jakby oczywiste że musimy

wpisywać się w te ramy na które są środki a

jeżeli mamy inne pomysły to szukajmy innych

źródeł finansowania jakby tutaj nie należy

się obawiać tego

tej sytuacji i tych zapisów


- A na przykład remonty dworców PKP?


- Mamy tutaj, mamy tutaj wpisane

niskoemisyjny transport miejski

No nie wiem czy my....

Miejski, znaczy

tutaj też może...

No właśnie, prawda?

No bo to jest kwestia budowy

tramwajów prawda ale

to przecież nie o to chodzi bo tutaj już

wkraczamy w pewną strefę takiej abstrakcji

prawda że my nagle będziemy-

- Nie, to z tego powodu

że od lutego po prostu

nic nie wiedzieliśmy

- Jeżeli jakby wracamy do tego lutego

drodzy państwo widzę, że ta data jest taka

dosyć ważną ważną cenzurą dla państwa

W lutym ja też pamiętam tą informację

medialną, było spotkanie włodarzy w Rewalu

faktycznie list intencyjny

został podpisany i od

lutego do maja w tym

temacie nie działo się nic,

bo jakby Ministerstwo wyłaniało

dopiero podmioty, które miały realizować

działania w ramach ZIT-ów

więc to nie dlatego

nic z państwa nie wiedzieliście od

lutego, bo tutaj niektóre wrzała robota i

nikt nic nie mówił tylko zupełnie

czekaliśmy na to, kto będzie pilotował te

działania więc dopiero w maju mieliśmy

informację z Urzędu Marszałkowskiego,

że Związek Miast Polskich

w ramach właściwie wspólnie

z funduszem fundusz współpracy będzie

realizował te działania

i pierwsze spotkania

dotyczyły opracowania tylko i wyłącznie

właśnie diagnozy powiatu

więc nasze pierwsze spotkania

aż do końca października dotyczyły tylko

tego w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakim

punkcie jesteśmy i to jest

jakby efektem tych

spotkań do końca października jest właśnie

ten raport diagnostyczny, więc my wtedy

nie mówiliśmy o tym, co my chcemy zrobić

tylko jak jest, więc myślę, że jakby wszyscy

zdajemy sobie sprawę z tego, jak jest, ale

teraz jest właśnie czas, żeby zdecydować,

ale to zrobimy, żeby było inaczej i tu

jest teraz ten czas od stycznia do maja

teraz faktycznie mamy ten czas, żeby

pracować nad tym, jakie projekty chcemy

zrealizować


to musi się wpisywać strategię dużego

elementu tak było od początku, kiedy weszły

środki unijne czy pisaniu każdego projektu

musicie wpisywać


Proszę bardzo pan

Stanisław


Od lutego nikt miało to rozumiem, że to

od niedawna się dzieje Szkoda tylko

dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy, ale

to już nie w tym rzecz ja myślę, że to

dzisiaj ta dzisiejsza dyskusja może się tylko

przyczynić do tego


więcej, a nie tylko to, co zostało zapisane w

uzasadnieniu do tej uchwały a mam na przykład taką

wątpliwość i to nie oznacza, że ja jestem w

stopniu to przyjmowały nie tylko nie wiem

kogo mam zapytać


pamiętam Niestety to jak przebiegała praca nad

strategią powiatu gryfickiego nie chciałbym,

żeby to się powtórzyło, ale mam takie

pytanie, czy jest już ustalona, która podziału

tych środków mówimy o jedenastu i pół

miliona euro

moim zdaniem jest 8-8 partnerów Czy

wszyscy partnerzy dostają po równo, czy te

środki będą dzielone według Mieszkańców

według wielkości budżetu jakikolwiek

jakakolwiek miarka do podziału tych

środków jasne, jeżeli chodzi o podział

środków to ja cały czas będę podkreślał, że

powinniśmy oceniać siebie tutaj jako jeden

organizm, czyli nie będziemy tych środków

dzielić na gminę Gryfice Brojce Trzebiatów i

nikt raczej Znaczy to jest pewne na 100%

chyba, że ktoś jest po prostu z gmin będzie

liderem jakiegoś mniejszego projektu, który

stworzy się w trakcie naszych dyskusji Po

pierwsze Żaden z projektów nie będzie mógł

dotyczyć

tylko jednej Gminy więc będą musiały być to

projekty, które dotyczą co najmniej dwóch

samorządów i będą miały też wpływ na zmianę

sytuacji w tych dwóch samorządach więc

niemożliwe jest, aby robić projekty indywidualne

pod jedną gmina tylko


50 milionów to nie jest też tak

strasznie dużo pieniędzy więc zakładamy, że

jeżeli będziemy chcieli zrobić projekty,

które będą miały realny wymiar jakby wpływ

i Dla całego partnerstwa, bo cały czas

podkreślam, że tu nie będziemy mówili o

pieniądzach dla gminy Rewal dla gminy Trzebiatów

i dla powiatu gryfickiego tylko

rozpatrujemy siebie tutaj wspólnie jako jeden

organizm to być może dwa projekty wyczerpią

faktycznie pulę środków w ramach zit a wszystkie

inne nasze pomysły i będziemy realizowali

w trybie konkursowym na przykład w

ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza

Zachodniego stąd też jakby nie było żadnej

przymiarki do podziału środków jedyny podział

środków jest pomiędzy fundusze z afs-u i

frr-u, które narzuca Urząd Marszałkowski,

ale to jest po prostu sprawa techniczna A

co to


jasne,

bo

tutaj mamy

teraz tutaj


tego podziału środków

nie tego, co

nas nie Urząd Marszałkowski tylko jakby

dzieli to na dwa obszary takie finansowe,

Czyli mamy zaraz, żebym tutaj


9,2 miliona euro Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

i 2 miliony przecinek...

czyli 2 300 000 euro

z Europejskiego Funduszu społecznego

więc to jest ewentualnie tylko taka

wskazówka, że nie wszystkie pieniądze...

No dlatego też o tym mówimy

nie wszystkie pieniądze

mogą pójść na przykład na budowę

ścieżki rowerowej, prawda?

- Dobrze, ale czy [...] na przykład

może zabrać Urząd Marszałkowski

- Nie nie, to są pieniądze już ja...

Drodzy państwo ja pozwoliłem sobie

wydrukować taką tabelę-

- Pytanie czy Urząd Marszałkowski

jest partnerem w tym ZIT-cie, czy nie

- Jest tylko partnerem w tym sensie, że

przekazuje nam środki.

- No dobrze a jeszcze drugie pytanie

czy do udziału w tych projektach

potrzebny jest [...] własny?

- Na chwilę obecną wygląda na to, że nie

że to będą akurat te ZIT-owskie projekty

będą finansowane ze środków unijnych w 100%


Tu oczywiście, jeżeli będziemy

chcieli ich zaangażować nasze środki

samorządowe to nikt nie będzie

miał nic przeciwko, tak dokładnie

zewnętrzne, wszelkie zewnętrzne, oczywiście.


Szanowna Pani przewodnicząca

Szanowni państwo o ile

wczoraj przed zapoznaniem się z tym raportem

wyszedłem z połączonych komisji


bardzo zadowolony, kontent, bo tam padło

takie sformułowanie, że

nawet podobne właśnie do tego, co zapytał

Stanisław Hołubczak, że tak naprawdę

priorytety czy cele


były podstawione 4 wtedy przez pana

dyrektora turystyka, edukacja, zrównoważony

transport i termomodernizacja.

Dzisiaj jeszcze dopisał pan do tego

dwa kolejne, czy pan tylko...

- Dzisiaj wziąłem ze sobą kartkę po prostu [...]


Dzisiaj mam pełniejszą informację.

- Czyli jest nie cztery, a ile?

Mamy tutaj wymienionych...


Nie, nie mówimy o celach.

- Wczoraj pan to nazwał jako obszary projektowe.

- Tak, dokładnie

- Turystyka, edukacja, zrównoważony transport

- I tego się trzymamy, obszary projektowe

nie cele, bo cele to też jest

zupełnie coś innego.

- Okej, jest ich więcej niż 4, tak?

- Raz dwa trzy cztery pięć sześć

- OK, czyli dobrze, dowiedziałem się dzisiaj,

że są dwa więcej, ale pan wczoraj

powiedział coś bardzo

sympatycznego, coś bardzo budującego

i ja myślałem,

że dzisiaj będzie też to wyartykułowane

i będzie byłoby nam na przykład mi

na pewno jako radnemu sądzę, że w

większości radnym też 100 razy łatwiej

zagłosować oczywiście za

ja nie mówię, że jestem

przeciwko, ale bardzo mi się

podoba ten projekt,

że jakby wszystkie siły ręce na pokład

idą w kierunku tym żeby w końcu zrobić i

używam tego sformułowania

Bardzo się cieszę, bo to moje było

scalony system ścieżek rowerowych

dla całego powiatu

i że wszystkie ręce na

pokład, żeby to, żeby

nie zmarnować środków

Aha tu parę złotych tam parę złotych

że ja zrozumiałem wczoraj pana wypowiedź

że jest konsensus że są wszyscy gospodarze

gmin w tym sensie spójni że każdemu na

tym zależy i jak byśmy wiedzieli o tym

O kurczę to służy temu

że będą w końcu ścieżki rowerowe

to za 50 minut można zrobić takie

fajne w końcu rozwiązanie i połączyć


i połączyć Gminy z wybrzeżem

- Oczywiście...


- Nie, nie można połączyć projekty

można połączyć projekty.

No to można wszystko połączyć.

[...]

Czy może być to dzisiaj wybrzmieć,

co wczoraj wybrzmiało, czy

już raczej się to rozmydli i [...]

- Oczywiście ja potwierdzam

ja potwierdzam to,

co wczoraj mówiłem

wczoraj mówiliśmy

trochę o kulisach naszej pracy też więc

zespół projektowy, czy ta grupa robocza,

kiedy my się spotykamy

No to wymieniamy

między sobą te informacje nie zawsze w tych

naszych spotkaniach uczestniczą wszyscy

włodarze, ale kiedy my ze sobą dyskutujemy na

ten temat, jakie mamy możliwości, jakie

mamy pieniądze i co byłoby fajnie z tego

zrobić to jednym z takich elementów, który

wybija się na pierwszy plan są jest system

ścieżek rowerowych oczywiście ja to

potwierdzam i to też jest jedna z naszych

propozycji, którą ja

przekazałem panu staroście [...]


Tak i to jest właśnie

przykład tego, że też musimy

mieć świadomość, że być może

nie wszyscy skorzystają na

tym w równym stopniu, bo gdyby

faktycznie, gdyby iść w stronę tych ścieżek

rowerowych no to jakby Rewal

ma bardzo dobrze

rozwiniętą tą sieć szlaków rowerowych

No a pozostałe samorządy nie

prawda więc no różnie

na to można patrzeć, ale zawsze jest

taki element, który można ich w Rewalu w

ramach takich działań zrobić więc [...]


Tak, aczkolwiek i tak jak właśnie

mówimy dzisiaj o tych

pomysłach to jest taki przebijający się,

aczkolwiek nie chciałbym, aby dzisiaj, tak

przesądzać, że to będą takie projekty drodzy

państwo, bo partnerów jest tak, jak mówimy

siedmiu jest rada partnerstwa jest grupa

robocza więc my możemy dzisiaj mówić, że tak

to jest fajne, ale być może w trakcie

właśnie tych prac, na które mamy jeszcze 5

miesięcy okaże się, że jednak priorytety się

nam zmienią, nie wiem

Ja dzisiaj nie jesteśmy nie jestem w stanie

powiedzieć państwu, jak te prace się potoczą

ostatecznie, ale jeden z tych tematów

turystycznych, jako że

wszyscy oceniamy powiat Gryficki

jako ten posiadający wysoki potencjał

turystyczny też widzimy, że są też deficyty

właśnie, jeżeli chodzi

o rozwój infrastruktury turystycznej

w zakresie budowy ścieżek rowerowych

i to jest prawda i to jest

bezdyskusyjny fakt


- Znaczy tak mieliśmy podobno mieliśmy nie

dyskutować a dyskutujemy

No to skoro dyskutujemy

to powiem państwu w ten sposób no tak

trochę ze zdziwieniem wsłuchuje się w to

wszystko, co się mówi,

dlaczego ze zdziwieniem,

bo bo przez te pary ostatnich lat


chyba, że byłem nieobecny

jakoś nikt nie interesował się za bardzo

tym rozwojem, bo to się podkreśla i

tematy i strategii i tak dalej i tak dalej

to niektórzy się być może wybudzili ze

snu i zaczęli się nad tym

zastanawiać, ale chcę Państwu

powiedzieć rzecz następującą

bo też trochę nie za bardzo rozumiem

jakby pewnej kolei rzeczy,

jeśli jest ta grupa

siedmiu tak?

no to w moim jedyną osobą czy

jedynymi osobami, które może prezentować

ewentualne założenia, czy też pomysły jest

przewodniczący tej grupy

w całym szacunku dla pana Tomasza Aniuksztysa

przedstawił jego pracę,

kiedy był dyrektorem LPI


gdzie faktycznie tych tematów

przerabialiśmy całe mnóstwo

i myślę, że duża część

rady się interesowała rozwojem może poza

Markiem Gołuchowskim, bo on się tylko sobą

interesował jako przewodniczący [...]

jako przewodniczący,

później zdziwiony, że ten,

że nie dopilnował nawet

hali w Trzebiatowie.


Słuchajcie państwo, ale

fakt faktem, że że w

tamtym okresie czasu

może przekręcę, ale na

przykład cała masa może koło setki

projektów tak zwanych miękkich

tak zwanych miękkich

gdzie uczestniczyły wszystkie szkoły i tak

dalej i tak dalej to LPI

z Panem Aniuksztysem na czele

momentami nie mogli się, że tak

powiem obrobić, bo byli bardzo zajęci

od pewnego czasu oni tam się nudzili

No bo przecież to nie jest zadanie

Tomka Aniuksztysa,

żeby wymyślać sobie zadania tylko zadaniem

to jest między innymi Rysia Chmielowicza

czy jego zastępcy, żeby były te pomysły,

bo ja to słyszę dyskusje

z Tomkiem Aniuksztysem,

dlaczego jest to to to to, czy tamto

zaraz zaraz


Nie obrażając go, ale on nie jest

decydentem decydentem jest

pan Ryszard Chmielowicz,

a nie Tomek Aniuksztys.

Jakie mamy priorytety

mamy, jakie mamy priorytety?

Na czele oczywiście stoi Tomek Oświęcimski

Co słyszę tak no ale to nie Tomek decyduje

o tym, bo jego pomysły Tomka Aniuksztysa

on tak de facto powinien przedstawiać na

grupie roboczej a na zewnątrz powinni to

przedstawiać przedstawiciele czy też jakby

poszczególni dowódcy

z poszczególnych gmin w tym z powiatu.

Rysiu słucha i się dowiaduje od Tomka

co może być, kiedy to przecież Rysiu

zarządza powiatem, a nie a nie Tomek, tak?


i dlatego później mamy takie dziwne

historie, że słyszymy

o jakichś tam 30 tysiącach

nie wiem blisko 2 miliony Ukraińców

prawie że się osiedliło w Polsce

zaraz będą dzieci rodzić

i tak dalej a my mówimy o tym,

że ten powiat Gryficki spadnie o 50%,

czyli de facto Polska z tych 40 milionów

spadnie do 20 czy 15 milionów


Powiem tak


lepiej późno niż wcale, bo faktycznie po

czterech latach

w zasadzie bujania w obłoki

i myślenie tylko i wyłącznie jakby o swoim

No warto by było, żeby faktycznie powstała

tu jakaś strategia taka z prawdziwego

zdarzenia strategia, która popchnie powiat

do przodu no bo wy

możecie sobie mówić możecie

ciągle tam wieszać psy na Saciu na

poprzednim i tak dalej

no mi tam już naprawdę

średnio interesuje co wy tam sobie gadacie,

ale jakie tu pomysły były jakiekolwiek

pomysły zrobione czy też...

Przecież w tej chwili to jest

w ten sposób, że kto pierwszy wstanie

to rządzi, każdy ciągnie jakby pod siebie

pomysłów nie ma żadnych


nie ma żadnych, ja będę do znudzenia

powtarzał brak inwestycji jakichkolwiek

inwestycji w mieście

A gdzie są te projekty miękkie?


Przecież to był...

ja nie wymyślę w tej chwili, znaczy

nie przypomnę sobie tej kwoty

Czy to było 50 milionów w skali

iluś tam lat trudno

mi powiedzieć, ale tych projektów

miękkich było co najmniej setkę

No i dzisiaj dziś i wreszcie

przyszedł Tomek Aniuksztys

i przedstawia to,

co powinien zrobić starosta, a nie on

więc miejmy szacunek jak do człowieka, że

oni się angażują, oni się angażują, ale to

przecież nie Tomek Aniuksztys zarabia 20

tysięcy miesięcznie tylko starosta zarabia 20

tysięcy miesięcznie


Dobrze, drzemnij dalej drzemnij ty dalej

więc to...

Dobrze, zamknijmy już tą dyskusję, bo

nie wiem, po co w ogóle najlepiej znaczy

w sumie w sumie zgadzam się ze Stachem,

że najlepiej to o nic nie pytać,

nie mówić niech to się toczy,

bo to już bliżej końca

jest niż dalej no to już chyba więcej

szkód nie będzie, dziękuję.


Faktem jest tak panie Tomku zwrócę się

jeszcze do pana dyrektora.

Dokument musi powstać do maja, tak?


- Do końca maja

- Tak więc jest dużo pracy należy się brać

do roboty, dziękuję bardzo.

- Dokładnie tak.

także zapraszam państwa też do udziału,

żeby to było nasza wspólna praca


[...]


I że teraz taki szef Gryflandii w końcu

weźmie się za robotę i do maja pomoże w

przygotowaniu odpowiedniego dokumentu


i teraz Szanowni państwo i teraz Szanowni

państwo mówiąc zupełnie poważnie

patrząc na to, że szef

Gryflandii bierze za darmo

pieniądze no bo bierze co miesiąc grubą

forsę i nic z tego nie mamy

No to w końcu pojawia się sytuacja,

że coś będziemy mieli,

ale nie dzięki temu, że jesteśmy w

Gryflandii tylko dzięki temu, że dzisiaj

Ppodejmiemy uchwałę o powołaniu [...]


to tak to widzę i szanowni państwo

proszę powiedział pan Aniuksztys do tego

będę apelował do końca maja

już termin do czasu

zróbmy jak najprędzej spotkanie

Spotykajmy się mówmy o naszych planach

oczywiście patrząc na to, co będzie

można zrobić w ramach tych pieniędzy

ja widzę tutaj szansę

dla edukacji dla szkół ponadgimnazjalnych

naszych szkół w powiecie Gryfickim

Mówimy o ścieżkach

Prawda też jest taka, że dzisiaj ścieżki

prawie w 100% są na terenie gminy Rewal

gmina Rewal jako lider nie będzie

zainteresowana wrzucania

wszystkiego na ścieżki

no bo oni już te ścieżki mają i najmniej na

tym by skorzystali, gdyby tak

rzeczywiście się stało,

że ścieżki będą głównym

priorytetem oni też będą chcieli

coś z tego mieć

oni ścieżki mają oczywiście połączenie z

ich ścieżkami dla nich też

dodatkowy asumpt jakiś, tak.

Ale nie oszukujmy się, każdy

będzie ciągnął do siebie


a priorytety są znane wszystkim cele

mój apel jest taki

na dzisiaj zakończmy dyskusję

i ogromna prośba przejdźmy do

głosowania wiemy, że uchwała

jest uchwałą tylko i wyłącznie jakby

potwierdzającą chęć naszego udziału w tym

partnerstwie a do końca maja

mamy czas, żeby swoje

pomysły tutaj konsultować

z mądrymi ludźmi,

którzy będą w jakiś sposób

nasze pomysły reprezentować.

Tyle z mojej strony, dziękuję.


Tak słowo bardzo krótko

nie chcę tego przyciągać.


Chcę poinformować, że już jest robiona

ścieżka właśnie Łukęcina do Dziwnówka

z Dziwnówka już jest połączenie do [...]

już jest połączenie do Kamienia

Pomorskiego, a więc z Rewala możemy

[...] Kamienia Pomorskiego ścieżką rowerową

nie narażając się na niebezpieczeństwo,

ale ja inny temat chciałem powiedzieć

temat chciałem zapytać, a mianowicie

żebyśmy dostali informację, w jakich

granicach możemy się poruszać

[...] mogli w jakich

tematach co możemy przygotować, żebyśmy

to wiedzieli, żebyśmy to dostali

na karteczce jakieś na piśmie,

żebyśmy mieli do czego się

odnieść, w jakich dziedzinach

możemy się przygotować

bardzo bym chciał, żeby tak wszyscy

radni to dostali.

- Jasne ja przekażę Państwu te

materiały, które do tej pory wypracowaliśmy

tak żebyśmy ruszyli z tego samego punktu.


Panie przewodnicząca

zanim przejdę do zgłoszenia poprzedniej

następnej poprawki, którą tutaj

przedyskutowaliśmy z kolegą Stanisławem

to jeszcze też chciałbym się

odnieść do tego wszystkiego

dokument, który Państwo macie

Jak słyszymy jest dokumentem roboczym,

który trafił do wszystkich

pod koniec października na początku

listopada to nie jest dokument, który był

stworzony w lutym tak jak było podpisywane

porozumienie jest to dokument roboczy

dzisiaj debatujemy nad

przystąpieniem do porozumienia

lub nie i to my jako rada decydujemy czy

chcemy brać w tym udział przystępując i

głosując tą uchwałę, czy też nie chcemy

ja jestem za przystąpieniem

dajmy sobie szansę

jako powiat współdziałania z tymi gminami

sięgnięcia po te środki

zobaczymy co jeszcze

wypracujemy do tego maja,

bo tak jak pan Tomasz

tu wspomniał dokument jest dokumentem

roboczym zakresy, w czym

możemy się poruszać i w

jakich ewentualnie projektach uczestniczyć

możemy przedyskutować

na pewno jest trochę

czasu do końca maja wszyscy mamy tą

świadomość, że możemy nad tym

dokumentem pracować

a teraz pani przewodnicząca chciałbym

jeszcze zgłosić formalnie

do podstawy prawnej

to, co poruszaliśmy tutaj z panem

Stanisławem zapis przeczytam

tylko kawałek oraz

punkt 12 punkt 8 litera F tak w

podstawie prawnej

zmieniamy ten H na literę F

Dziękuję


[...] no ja muszę zgłosić

jak gdyby konieczność poprawienia

[...]

Proszę spojrzeć na sam

tytuł uchwała w sprawie wyrażenia zgody na

zawarcie porozumień powiatowo-gminnego w

sprawie ustanowienia w związku ZIT

obszaru funkcjonalnego Gryfic oraz


ustalenia zasad współpracy

jednostek samorządu

terytorialnego przy opracowaniu strategii

i realizacji zadań w ramach ZIT


[...]


w sprawie wyrażenia zgody to tutaj

rozumiem, że to zostało

w pełni zaakceptowane,

ale o ustaleniu zasad w ogóle nie

rozmawiamy o realizacji [...]


co my mamy podjąć w tej uchwale?


w jakim załączniku?


ustalenie zasad współpracy

No wydaje mi się, że

to jest bardzo zasadnicze


Realizacja zadań?


ale jeżeli mamy mówić o ustaleniu zasad

współpracy i państwo

chcielibyście w przyszłości

powiedzieć "to rada ustaliła zasady pracy"

kiedy?


dalej w tytule co masz?

oraz... to gdzie mamy?


nie, ja mówię o tytule


no to mówię w sprawie wyrażenia zgody

na zawarcie porozumienia powiatowych

w sprawie ustanowienia związku ZIT, koniec.

- Szanowni państwo...

- A nie oraz ustalenia zasad

bo my nie rozmawiamy w

ogóle o ustaleniu zasad


- Szanowni państwo Panie starosto

Ja myślę że tu nie chodzi o to

że rada jest przeciwna

podjęciu uchwały tylko chodzi o informację

których nie mieli do tej pory

Dlatego też w tej

chwili kserują się... Panie Stanisławie


W tej chwili te zasady się kserują a

Ogłaszam 10 minut przerwy.

Szanowni państwo wznawiam obrady

wracamy do [procedowania nad uchwałą]


w sprawie wyrażenia zgody na

zawarcie porozumienia ZIT

Proszę pan Marek Gołuchowski

Pani przewodnicząca panie i panowie

radni, zgłaszam wniosek formalny o

wycofanie projektu uchwały

w sprawie wyrażenia zgody

na zawarcie porozumienia powiatowo

gminnego ZIT

przeniesienie tego projektu na

najbliższą [...]


Nie no, będziemy pracowali nad tym.


Ale to wypracujemy na komisjach i

chciałbym również, żeby ewentualne

komisje w tym temacie

choćby nawet miała powstać specjalnie do

tego celu komisja zwołana, żeby w tym

momencie, mówię tak

żeby to dobrze przygotować

to do wprowadzenia na następną sesję

mój wniosek jest formalny o wycofanie z

dzisiejszego porządku obrad

dzisiejszego projektu


Projekt całej dokumentacji przygotował

Związek Miast Polskich


Tak, tak jest to skonsultowane przez

wszystkich partnerów

z członkami Rady partnerstwa.


Bardzo proszę o tablicę do głosowania

Szanowni państwo głosujemy nad wycofaniem

z porządku obrad punkt czwartego

dotyczącego [...]


Bardzo dziękuję


a więc punkt 4 ściągamy [...]


realizacji punktu tego podjęcie

uchwały Rady Powiatu w

sprawie uchwalenia Powiatowego

programu [...] ofiar przemocy


bardzo proszę otwieram dyskusję


Pan Grzegorz Burcza, proszę.


- Nowy program przeciwdziałania przemocy w

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w

rodzinie na lata 23-27


Szanowna pani przewodnicząca

dobrym zwyczajem

poprzedniej kadencji rady było

coś takiego, że


osoby przynajmniej, które przygotowywały

projekty uchwał były obecne na sesjach

nie ma tu znaczenia, że to jest czas

wolny czy czas służbowy i pracy,

żeby można było faktycznie

zadać pytania to taka moja uwaga, na

którą prosiłbym, żeby zwrócić szczególne

- Panie Grzegorzu, ja tylko przypomnę

że na komisji było pytanie, czy pani

dyrektor ma być, nie odpowiedział pan.

- Ależ oczywiście, że tak


Ależ dokładnie tak powiedziałem,

że niekoniecznie, bo czytałem raz

a wczoraj sobie jeszcze

raz przeanalizowałem po naszym spotkaniu

właśnie w ramach wspólnych komisji

No i oczywiście, że trudno za mną...

Ale to nie ma znaczenia

tak szanowni państwo to nie ma

żadnego znaczenia przecież komisję są po to,

żeby dyskutować, ale sesja

też jest po to, żeby dyskutować


po podsumowaniu tego dokumentu

bardzo ładnie zgrabnie

przygotowanego jedna tylko kwestia


się narzuca i ja prosiłbym o udzielenie

odpowiedzi przez pana starostę

najprawdopodobniej

bardzo ważny jest to program

długoterminowy, długofalowy


i celów i z uzasadnienia

wynika masę fajnych

rzeczy, że będzie coraz efektywniej lepiej

dokładniej, więcej to moje

pytanie brzmi bardzo prosto

Jakie nowe bardziej efektywne

rozwiązania są zawarte w tym programie?

bo ja ich nie znalazłem czytałem trzy razy


i dlatego pani przewodnicząca nie

mogłem zadać wczoraj nawet pytań

tak, bo wcale nie szkoda wcale


nie szkodzę nam przedstawia

i jakie są nowe bardziej efektywne

osoby dopisane tutaj,

bo ja mam wrażenie no

bardzo proste mam

bo ja mam wrażenie, że to

jest dokument

no niekoniecznie kopiuj wklej,

ale że jest to dokładnie tak jak

stare zasady tylko jeszcze więcej jeszcze

więcej jeszcze więcej, czyli pogadanki

spotkania, ale one nie przynoszą żadnych

efektów, a co jest nowego

mamy XXI wiek 2022

rok zaraz trzeci


są zupełnie wyzwania

cyberprzestępstwa, o których wczoraj

też wspomnieliśmy,

a nie tylko chodzi o pobicia w ramach

rodzin tak, ale chodzi też nawet o to, jak

się gnębi jakiegoś członka rodziny

jakimiś dziwnymi właśnie sprawami

związanymi z wykorzystaniem,

chociażby smartfonów

czy jakiejkolwiek innej formy mediów

społecznościowych i tak dalej

wybiega może trochę poza ten obszar

interwencji rodziny, ale tutaj

nie widać nic

nowego tylko jest stare

tylko jeszcze więcej tego starego

nie ma jakichś nowoczesnych metod

może pan starosta pokaże jaka jest

nowoczesna metoda,

czy po prostu na tym

to polega, że stare

tylko więcej tego starego?


Panie Grzegorzu a skąd stwierdzenie, że

przynosi efekty jak tutaj z tego wynika

przeczytam w roku [...]


obserwuje się znaczny spadek w sposób [...]


jednocześnie doznających przemocy

znaczny spadek od tego [...]

[...]


[...] skąd stwierdzenie, że nie

ma efektów [...]


tak Pan powiedział na początku

że to jest tylko cały czas to samo i nie

przynosi efektów, pana słowa


powiedział pan, że [...]


[...] własnej rodziny

Miałem kuzyna alkoholika

i on na ten temat z nim

bardzo dużo rozmawiałem,

bo on w tej chwili jest

trzeźwy i on do mnie odpowiedział

Paweł, to był mój wybór


bo ja chciałem i żadne tam pomoce żadne

mnie to nie interesowało

ja chciałem i to jest mój wybór

i ty mi, nikt mi nic nie narzuci

To jest moje i nie chciał, inaczej że

on chciał i pił 15 lat leżał

w Londynie pod mostem


I nic mu nie zrobimy,

żebyśmy nie wiem co robili

PCPR i to wszystko, jeżeli to

jest człowieka wybór on będzie robił co

będzie chciał i nic nie ma wpływu na to

dokładnie tak i drugie zdanie co...


dokładnie


on powiedział jeszcze jedno zdanie

Paweł ja byłem wszystkiego świadom

Pamiętaj nie wolno się nad takimi

litować, bo ja to dokładnie

widziałem, że niszczę rodzinę

swoją rodzinę, brata rodzinę

ja to dokładnie wiedziałem

i żebyś wiedział, że każdy

to o tym wie dokładnie


znaczy słuchajcie ja czasami

jak słucham Pawła to to

nie wiem nie wiem

ja rozumiem, że każdy

ma prawo do indywidualnych poglądów

No ale ja osobiście mam

zdecydowanie inne zdanie

mianowicie jakie

to nie jest tak, że

w cywilizowanym państwie


każdy sobie może robić to, co chce

nawet zacytuję wam takie

takie słynne słynną

wypowiedź Włodzimierza Lenina,

który powiedział kiedyś,

że państwo jest to zorganizowane

aparat przymusu, tak jest

Więc to nie jest tak, jeśli narkoman jest

narkomanem to państwo

ma prawo wręcz obowiązek

leczyć, jeśli ktoś jest alkoholikiem

to jest tak samo

to nie jest tak, że ktoś będzie leżał...


obowiązkiem państwa

jest dbanie o bezpieczeństwo

o zdrowie obywateli


taki jest obowiązek państwa oczywiście są

różne możliwości i środki, OK

ale nie może nie można w

ogóle w ten sposób mówić

że niech ktoś się zapije na śmierć

Niech ktoś się, nie wiem, zaćpa na śmierć

i my mamy to w nosie

No to to jest jakiś szowinizm


dziękuję


[...] jemu chodziło o to, że

póki nie będzie chciał przestać pić

czy przestać pobierać narkotyki

to nikt go do tego nie zmusi


Tak, chodzi o to, że on nie przestanie pić,

jeżeli nie będzie taka jego wola


przy pomocy organów państwa

dobrze szanowni państwo, pani Joanna


Szanowni państwo, nie wszyscy nie możemy

mierzyć wszystkich jedną miarą

nie wszyscy są tacy, jak kuzyn pana Pawła

i nie można podchodzić do tego ja się

zgodzę, z tym że jeżeli osoba nie wyraża

zgody nie zrobimy nic

zostanie hospitalizowana i ta osoba

ucieknie ze szpitala, ale

znowu nie może być tak, że nie robimy nic,

bo osoby nie chcą się leczyć

obowiązkiem państwa

jest zadbać o zdrowie i

bezpieczeństwo obywateli

i nie może być tak, że my

opuścimy ręce, bo oni nie chcą

musimy stworzyć im warunki

ku temu dziękuję bardzo


[...] dyrektor się nie zgodzę,

bo znane jest pozbawianie

praw rodzicielskich

bez zgody rodziców prawda?

to nie jest tak to nie jest tak, że

państwo nie ma instrumentów do tego, żeby

wbrew woli narkomana czy nawet alkoholika

umieścić go w szpitalu psychiatrycznym


To nie jest tak

tak samo może pozbawić praw rodzicielskich

państwo ma instrumenty tylko często

jest tak, że gdy nie jest się takim

państwem hura bogatym

No niestety nie korzysta się

z pewnych uprawnień, ale powtórzę Lenin

powiedział państwo jest to

zorganizowany aparat przymusu

i nic się nie zmieniło

Tak jest wszędzie, w Ameryce, w Szwajcarii

w Polsce, w Rosji w tym zakresie

Dziękuję


Szanowni państwo, jeżeli chodzi

o uchwałę w sprawie

zmiany planu pracy komisji rewizyjnej

powiatu Gryfickiego wynika ona z bardzo

prozaicznej przyczyny

Nie zdążyliśmy jako komisja

udać się na zaplanowaną kontrolę do

obiektów w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

stąd zostają tylko punkty te,

które są w uzasadnieniu i tą

kontrolę przekładamy na przyszły rok


Szanowna pani przewodnicząca

Szanowni państwo

dwa zapytania natury bieżącej

chodzi o te informacje, które uzyskaliśmy

zupełnie niedawno

chciałbym dostać zapewnienie

od pana starosty, że te wnioski na drogi

a właściwie może nie zapewnienie tylko

na jakim etapie jest składanie wniosków,

które możemy złożyć

do 5 stycznia 2023 roku

A przypomnę, że podjęliśmy decyzję

jednomyślnie jako rada,

że będzie robiona droga

półtora kilometra odcinek od Słudwii...


będzie modernizowana, tego będzie

dotyczył wniosek

i przejście przez miejscowość Roby

czy pan starosta jest w stanie się

wypowiedzieć dzisiaj, czy

te wnioski zostały złożone?


No to już bardzo mało czasu panie starosto

to pan się nie wyrobić celowo?


nie nie, no bo to jest

od poprzedniej sesji...

Złożycie?


Czyli no niestety zaczyna mieć obawy, bo

pan starosta tak dość prześmiewczym tonem

na poprzedniej sesji powiedział, że

tak należało to odebrać,

że będzie robił wszystko,

żeby tych wniosków nie złożyć i dzisiaj

widzimy tego kontynuację

Panie starosto Można ubolewać nad

Panie Grzegorzu, to zbyt daleko

idące insynuacje

do 5 jest czas poczekajmy


No to będzie za późno, bo przepadną

pieniądze i mieszkańcy i mieszkańcy będą

niestety cierpieli na niedobrej decyzji

dobrze, dobrze, no ja wiem, że

na was dzisiaj nie ma siły

w tym kontekście tak no i drugie

pytanie oczywiście dotyczy tego

zapytania do zarządu powiatu

od pana Ministra Infrastruktury

decyzja związana też z

dofinansowaniem też czas już

jest bardzo krótki no

chodziło o te przeprawy mostowe

to na etapie, na co składamy

wniosek do 9 lutego?


jest pan starosta w stanie odpowiedzieć?


Pan Stanisław Hołubczak, szanowni

państwo, proszę o ciszę


Pani Renato, głos pan...


Proszę bardzo

- Pani przewodnicząca

panie starosto ja mam

pytanie to które zadałem na

[...] wczorajszej prawa wydatkowania

kwoty, którą powiat otrzymał

od państwa na poprawę [...]

Myślę, że temat jest bardzo gorący

Szczególnie obecnie, kiedy nagle tak mocno

wzrosła cena energię elektrycznej

i warto by było możliwie szybko, a nie

odkładać tego, nawet jeśli przepisy na to

pozwalają na kolejne lata,

bo pieniądze już są natomiast


poprawa efektywności

energetycznej to to nie

jest sprawa wydatku jednorazowego tylko

wydatku, stałych wydatków bieżących, więc

jeśli zainwestujemy

kwotę około 900 tysięcy złotych to

przyniesie nam konkretne korzyści

albo powinno przynieść konkretne

korzyści na następne lata,

ale może powiem tym którzy nie byli na

wczorajszej komisji, albo byli wcześniej

powiat otrzymał kwotę 6 milionów złotych


we wrześniu


i 15% tej kwoty musi przeznaczyć na

poprawę efektywności energetyki

ja apeluję takie zadania przygotować

możliwie szybko i realizować

Niech te korzyści ekonomiczne

tej poprawy efektywności pozostawały

w wydatkach bieżących na następne lata,

a nie czekajmy tyle czasu ile można

przeczekać a później się okaże, że

te korzyści są żadne albo niewiele

Proszę w takim razie i apeluję do zarządu,

żeby się przygotować, zająć tematem,

wystąpić do działania


- Ja przy tych przy tych mostach

to tylko powiem taką rzecz,


bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą


w większości akurat, jeśli chodzi

o Trzebiatów to z tego, co się orientuje to na

pewno moc między Dźwirzynem

a tym Rogowem

to był wojskowy tak jakiś tam saperski

jeszcze zrobiony tam w 50-którymś

nie wiem, czy czasami w Trzebiatowie

znaczy do jednostki

tam w Mrzeżynie też chyba wojsko

budowało, jeśli nie teraz to wcześniej

to przed wojną

no w każdym razie problem tam polegał

na tym, że te niektóre obiekty

lukratywne przejęła Agencja Mienia Wojskowego

A tych, które im się nie podobały

wepchnęły samorządom

tam nam wepchnięto między nimi drogi

a te działeczki oczywiście wszystkie

wokół Agencja Mienia Wojskowego przejęła i

posprzedawała za niezłe pieniądze

i tak, prawdę mówiąc,

ten most do jednostki wojskowej


to powinien być bezwzględnie

zmodernizowany przez

Agencję Mienia Wojskowego

tak to jest, jeśli chodzi o...

bo wszelkie te tereny

zostały przejęte przez Agencję

Mienia Wojskowego

i to nieważne czy droga łącząca

jest gminna, czy nie ale na pewno to jest

z terenem tym nazwijmy to powojskowym,

ale oni oczywiście się wypięli, my

mieliśmy w ogóle problem

z modernizacją mostu

w Dźwirzynie dlatego, że te wszystkie

działki okazało się po sprzedawali jakimś

dziwnym babciom z Wołonina, z Pruszkowa

i tak dalej i tak dalej

I ciężko było nawet

zrobić przyczółek trzeba było robić inne

projekty, bo bo nie można było

odzyskać tych nieruchomości,

które rozdysponowała Agencja Mienia

Wojskowego, tak tytułem

ciekawostki powiedziałem


Jest to sprawa mostu w gminie Trzebiatów,

który jest własnością Gminy Rewal

mamy taki most na Redze


rzucony przez Regę, jest to most kolejowy,


na którym wisi tabliczka, że jest to zabytek


pod ochroną konserwatora zabytków w

momencie, kiedy infrastrukturę kolejową

przejęła gmina Rewal także

ten most się znalazł...

No i co teraz, nie wiem co teraz


tak, za spore pieniądze


ten hangar, tak


- Krótko się odniosę do interpelacji

radnego pana Stanisława Hołubczaka


podnosił ten temat

na wczorajszej komisji

pamiętamy, że to jest kwota

ponad 900 000 zł

wynikająca z tych 6 milionów,

które w końcówce roku otrzymaliśmy

i że perspektywa wydania

tych środków jest dość długa to nie

znaczy, że tak jak mówisz trzeba

do końca tej perspektywy czekać

te środki mogą być wydane również

jako udział własny w różnych projektach,

które będą mogły być realizowane w

najbliższej przyszłości

więc będziemy też czekać

na projekty, żeby udziałem własnym

skorzystać z tych środków,

które ten cel będą

przewidywały i tutaj przede

wszystkim poprawa

efektywności energetycznej

i kilka zadań tu się

nasuwa z pamięci można byłoby przytoczyć

które taki wymiar by osiągnęły, choć nie

jestem, nie jestem pewien czy akurat

by się to dokładnie wpisywało

Niemniej jednak będziemy to

dokładnie analizować no między innymi

zrobiliśmy jedną kotłownię

w DPS-ie w Gryficach

w DPS-ie, w tym starym obiekcie i teraz

również wymagana jest modernizacja kotłowni

w tym nowszym obiekcie

tamten kosztował 260 000 zł

to koszt będzie nie mniejszy, mamy

również oświetlenia

modernizacji oświetlenia

w szkole w Płotach

może w połączeniu z fotowoltaiką,

żeby tutaj energo...

bo termomodernizacja

tam była zrobiona

No więc to drugi temat

trzeci temat to jest ta szkoła

przy 11 Listopada ten drugi obiekt,

który z termomodernizacją z instalacjami

grzewczymi ten i to też

wymaga zastanowienia się

jak to zrobić i w którym momencie przede

wszystkim w zależności od możliwości

finansowych powiatu budżetu Powiatowego i

programów, które będą

dedykowane w tej sferze


- Tylko ad vocem krótko panie starosto

ta modernizacja kotłowni w

DPS-ie nabyć kolejny raz [...]


Dyrektorka zabezpieczyła środki własne

powiat jej zabrał

później powiat dostał pieniądze,

które musiały być wydatkowane na

modernizację wreszcie kotłownia

została zrobiona i

teraz i teraz znowu mówimy o tym, że w

ramach tych 900 tysięcy będziemy

modernizować kotłownie


Nie, nie rozmawiałem nie rozmawiałem


nie rozmawiałem


nie rozmawiała ze mną na ten temat i to

nie ma żadnego znaczenia,

ale powoływanie się, że

została zrobiona modernizacja

i w ramach tej modernizacji rozliczymy

te środki, które dzisiaj mamy do

dyspozycji, bo wzrosła cena energii

To jest niepoważne

to jest naprawdę niepoważne

A poza tym, jeżeli chcemy

podejmować jakieś działania

potrzeba podjąć decyzję, zlecić

opracowanie dokumentacji i realizować

A nie czekać

Bo czekanie do niczego nie zmierza


- Przechodzimy do realizacji kolejnych

punktów, informacje i komunikaty


Nie ma komunikatów przewodniczącej

przechodzimy do wolnych wniosków

Ktoś w ramach wolnych wniosków?


Wolne wnioski, proszę bardzo

pan Paweł Bereżnicki


Szanowna pani przewodnicząca

szanowni państwo

w związku, z tym że na ręce starostwa i

przewodniczącego komisji

skarg wniosków i petycji


wpłynął anonim

Ja stwierdziłem wczoraj, że bo to

wczoraj się dowiedzieliśmy o tym, który

wzmiankuje o wielu nieprawidłowościach,

jakie mają miejsce na Gryf Arenie

ja stoję na stanowisku, że

nie powinniśmy się zajmować

anonimami, ale zdanie

niektórych radnych jest inne

i też pan starosta próbował się do

tego anonimu ustosunkować i powiedział, że

podjął już jakieś czynności

chciałbym, żeby pan dzisiaj,

jeżeli pan zechce

wypowiedział się jakie

czynności pan podjął,

jeżeli chodzi właśnie o

te zarzuty poruszane w tym piśmie


- Panie radny Grzegorzu Burcza

ten anonim dostałem dokładnie

w tym samym mniej więcej czasie co pan

czy kilka dni temu, ale podjąłem już

pewne działania, czyli rozmawiałem z panią

dyrektor, rozmawiałem z jednym z

zainteresowanych i wymienionych tutaj

w tym anonimie i

jesteśmy na początku stycznia umówieni na

spotkanie z załogą, czy z pracownikami tej

poinformują oczywiście o


o analizie takiej poinformuje

czy to potwierdzają się, czy to są w

dużej części zmyślone kogoś tam

nieszczęśliwego jest zmyślone informacje


[...]

[...] wnioski nie zawierające imienia

[...] oraz adresów

pozostawia się bez rozpatrzenia

tutaj nie ma wątpliwości

nie ma nazwiska

nie ma o czym rozmawiać


Też należałoby podjąć uchwałę

o pozostawienia skargi bez

rozpatrzenia [...] na kolejną sesję

co prawda mamy gotową uchwałę już [...]

No dobrze, przygotujemy na kolejną sesję


ale że zostawiamy


Szanowni państwo czy jeszcze

w ramach wolnych wniosków?

Nie wiem, czy mnie słychać


pani przewodnicząca


Jeśli bardzo, jeśli bardzo mogę prosić o

chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć


pani przewodnicząca szanowni państwo radni

szanowni mieszkańcy

zbliża się koniec roku już jutro

zbliża się koniec roku ja pozwolę

sobie mieć taką nadzieję, że następny

będzie nie gorszy, bo to już jest

niemożliwe, żeby był gorszy od tego

jestem przekonany, że będzie lepszy

ten następny będzie

bez kłótni bez sporów

wszyscy weźmiemy się do pracy

czego mogę wam wszystkim życzyć

bez wyjątku zaznaczam, Rysiu, tobie też

żeby cały następny rok,

żeby cały następny rok i dla

państwa i dla wszystkich był


cały uśmiechnięty, wręcz roześmiany

wszystkiego, co najlepsze wam życzę

i nie kłóćmy się już, dziękuję


Szanowni państwo skoro nie ma więcej

wolnych wniosków w takim

razie też wszystkiego to, co najlepsze

optymizmu [...]

też uśmiechu wiary i w siebie [...]

wszystkiego dobrego

wszystkiego, co najlepsze

na tym kończę, zamykam LIII sesję