Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Makojć) Dzień dobry, witam Państwa

bardzo serdecznie

Otwieram 55 sesję Rady Powiatu Gryfickiego

6 kadencji. Szanowni Państwo...


Jeszcze raz witamy bardzo serdecznie

wszystkich Państwa radnych, Panie

Starosto, Panie Wicestarosto, Pani Skarbnik,

Pani Sekretarz

Witamy gorąco nasze media i widzów

Szanowni państwo na ustawowy stan

siedemnastu radnych dziś obecnych mamy

dziewięcioro, tak więc stwierdzam

prawomocność dzisiejszego...


Jeżeli chodzi o przyjęcie

porządku obrad, czy ktoś Państwa radnych

chciałby tutaj nanieść jakieś zmiany?

Bardzo proszę, Pan Wicestarosta


(Stanisław Hołubczak) Dzień dobry,

Pani Przewodnicząca chciałbym uaktualnić

zapis punktu trzeciego dzisiejszego

porządku obrad, ponieważ w

pierwotnej wersji mieliśmy:

"Przyjęcie informacji dotyczących

powiatowego programu przeciwdziałania

bezrobociu oraz aktualizację lokalnego

rynku pracy na lata 2023-2027"

Chciałbym, żeby wprowadzono

aktualizację tego zapisu i przyjęcie,

żeby on miał brzmienie:

"Przyjęcie uchwały Rady Powiatu dotyczącej

powiatowego programu przeciwdziałania

bezrobociu oraz aktywizację lokalnego

rynku pracy na lata 2023-2027"

Stosowny projekt uchwały został wczoraj

przekazany tym, którzy byli na komisjach

Mam nadzieję, że dzisiaj dotarł również

do pozostałych radnych

Nie zmienia to w ogóle programu

Tylko że musimy przyjąć uchwałę,

a nie informację dotyczące tego programu

powiatowego przeciwdziałaniu bezrobociu

Dziękuję

(Agnieszka Makojć) Bardzo dziękuję

Czy Ktoś z Państwa radnych chciałby

wnieść jakieś zmiany?

jeżeli nie, to bardzo dziękuję

Proszę o wprowadzenie zmian...


i wyświetlenie tablicy


[...]

Szanowni Państwo,

mamy tablicę do głosowania,

A więc zmiana w punkcie trzecim

porządku obrad, które otrzymuje brzmienie:

"Podjęcie uchwały Rady

Powiatu w sprawie uchwalenia powiatowego

programu przeciwdziałania bezrobociu oraz

aktualizacji lokalnego rynku pracy

na lata 2023/2027"


Bardzo proszę o tablicę do głosowania

Proszę Państwa o oddanie głosu


[...] Porządku obrad

Więc, Szanowni Państwo, przychodzimy do

realizacji kolejnych punktów,

a więc przyjęcie protokołu z 54 sesji

Protokoły tradycyjne, protokół tradycyjnie

był dostępny w biurze Powiatu

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby

nanieść jakieś zmiany,

zgłosić jakieś wnioski?

Jeżeli nie ma, dziękuję

Poproszę o tablicę do głosowania,


Państwo o oddanie głosu


Punkt drugi sprawozdanie z prac Zarządu

Powiatu między sesjami

Proszę bardzo

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby

tutaj zająć głos?

Jeżeli nie, bardzo dziękuję

Proszę o tablicę do głosowania


Państwa proszę [...]


Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia Powiatowego programu

przeciwdziałania bezrobociu oraz

aktywizacji lokalnego rynku pracy

na lata 2023-2027

Z nami jest Pani dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy

Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę

mamy fachowca


Wiem, wczoraj był omawiany,

więc myślę, że nie ma...

Bardzo dziękuję proszę o tablicę

do głosowania

Państwa proszę o oddanie głosu


[...] po przyjęciu programu

Także Pani dyrektor bardzo dziękujemy,

że Pani nas zaszczyciła swoją obecnością

(Kazimierz Sać) Ale nie wypraszajmy Pani...

(Agnieszka Makojć) Nie, nie po prostu

podziękowałam, tylko że zaszczyciła nas,

jest gotowa do udzielenia odpowiedzi

Ale wczoraj były wyczerpane

wszystkie pytania

Mam nadzieję, także...

Bardzo dziękujemy, jeżeli Pani

ma ochotę zostać z nami: bardzo prosimy

[...]

(Kazimierz Sać) Pani przewodnicząca,

że Pani dyrektor dzieliła wyczerpujących,

rewelacyjnych wręcz odpowiedzi


Przepraszam

(Agnieszka Makojć) Punkt czwarty:

podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany,

w sprawie zmiany uchwały

nr 52/36/2022 Rady Powiatu

Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

oraz zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Proszę bardzo, Pani Skarbnik


Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu

Pana Wicestarostę

W imieniu zarządu Chciałam zgłosić

autopoprawkę, która polega na tym,

że w treści uchwały zmienia się kwota

dochodów ogółem na

114 320 067 zł 48 groszy

Kwota dochodów bieżących zmienia się

na kwotę 16 757 254 zł 32 grosze

wydatki zmieniają się kwota ogółem

na kwotę 132 540 814 zł 85 gr

i wydatki majątkowe 30 490 056 zł 52 gr

Dodajemy załącznik nr 15, który obejmuje

planowane zadłużenie inwestycyjne

na rok 2023 autopoprawka, w autopoprawce

dodany jest punkt 8

Jeśli chodzi o dochody w dziale 700:

gospodarka mieszkaniowa,

w rozdziale 705: gospodarka gruntami i

nieruchomościami zwiększa, zwiększono

plan w związku z planowanymi dochodami

ze sprzedaży nieruchomości o kwotę

361 495 zł, jeśli chodzi o wydatki,

to dodany mamy Punkt 14 i 15

Chodzi tutaj o dział 801: oświata i

wychowanie Rozdział 801 20

licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół

w Trzebiatowie, w Trzebiatowie

w kwocie 200 000 na dokumentację

budowy hali i w punkcie 15 w dziale

600: transport i łączność, w rozdziale 614

drogi publiczne powiatowe

zwiększono plan wydatków

Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach

o kwotę 161 495 zł na projekty

Ja tutaj od razu przeczytam,

załącznika, jakie to są projekty,

jakie to są kwoty

Projekt przebudowa drogi 31-26

na odcinku Brojce - Stołąż 141 450 zł

i projekt remont drogi 31-36 na odcinku

Rotnowo - Modlimowo 20 045 zł


(Agnieszka Makojć) Bardzo dziękuję

Szanowni państwo, czy są jakieś

pytania na temat?

Bardzo proszę, Pan Kazimierz Sać


(Kaznierz Sać) Szanowna Pani

przewodnicząca, Szanowna Rado

Z tego, co wiem w projekcie,

ten projekt tej uchwały przewiduje

między innymi pieniądze na dokumentację

hali w Trzebiatowie

Więc pozwolę sobie złożyć gratulacje,

temu wnioskodawcy, że w myśl zasady:

"lepiej późno, niż wcale"

Także gratuluję, że taki wniosek

został złożony

A jednocześnie pozwolę sobie na

swego rodzaju kondolencje,

czyli wyrazy współczucia, że ta osoba

tak długo musiała myśleć na ten temat

Że prawie 5 lat minęło

i wcześniej zostało to złożone

Dlatego, że pewnie już dzisiaj dzieci

miałyby przyjemność korzystać z tej hali

I dorośli. I wszyscy inni także

Takie mieszane mam uczucia

Oczywiście będę podnosił dwie ręce

do góry za tym projektem

A z drugiej strony, tak sobie pozwoliłem

trochę zażartować, bo dla

mnie to zwykły skandal

Że przez tyle lat nie zrobiono nic

A szczególnie radni z Trzebiatowa nawet

palcem w bucie nie kiwnęli

Dziękuję bardzo

Oczywiście pomijam jedną osobę

Dziękuję bardzo

(Agnieszka Makojć) Dziękuję bardzo

Proszę, Pan radny Stanisław Hołubczak


(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca,

Wysoka Rado, podobnie jak na

wczorajszej komisji

Chciałem zapytać, na jakie wydatki

zaplanowano pieniądze w dziale 750

w ramach projektu Cyfrowy Powiat

179 532 zł

Dalej chciałem zapytać ile w skali Powiatu

brakuje w planie, w budżecie środków

na zapłatę za gaz i energię elektryczną

Bo dzisiaj zwiększamy środki

na zobowiązania z tytułu zużytego gazu

dla urzędu pracy

Ale przecież wiemy, że miejsc, gdzie

ogrzewamy gazem jest dużo więcej

A do tego nie wiemy też ,ile potrzebujemy

środków na energię elektryczną

Więc pytanie moje

Ile pieniędzy potrzeba do końca roku na

zabezpieczenie zużycia rocznego

gazu i energii elektrycznej?


I jeszcze jedno pytanie

W dziale 77 zwiększamy środki

na zabezpieczenie, na odsetki

od zaciągniętych kredytów ponad 263 578 zł

Z czego są to środki?

I jeszcze jedno: zwiększamy dochody

z tytułu sprzedaży mienia, 361 495 zł

A jakiego imienia?

Co zamierzamy dodatkowo sprzedać,

ponadto co zostało zaplanowane

już w budżecie?


(Agnieszka Makojć) Dziękuję bardzo

Panie Starosto...


(Ryszard Chmielowicz) Może ja zacznę

od tego ostatniego pytania pana radnego

Stanisława Hołubczaka, dotyczące...

Co zamierzamy dodatkowo sprzedać?


Oczywiście, wczoraj próbowałem sugerować,

że sytuacja może się diametralnie zmienić,

Też, jeżeli chodzi o sprzedaż mienia:

między innymi sfinalizowane dzisiaj,

czy wczoraj, przedwczoraj możliwości

pozyskiwania kredytów hipotecznych

na budowę domów, zakup lokali mieszkalnych

przez młodych ludzi

I sugerowałem również to,

że to może wywołać popyt na nieruchomości

pod zabudowę mieszkaniową

Mówi się o tym kredycie 2%, rząd to ogłosił

Więc mam nadzieję, że to ta informacja

dociera do młodych ludzi, którzy jakieś

pomysły na realizację, na siebie,

na swój dom mają

I dzisiaj, do tej pory była

stagnacja sprzedaży

I bardzo ostrożnie podchodziliśmy do

kalkulowania dochodów z tego,

z tego powodu

W związku, z tym że to jest tylko

początek roku

I sygnalizuje się akurat, w kampanii

wyborczej wielu ugrupowań politycznych

twierdzi, że zaniedbania w tej dziedzinie:

budowy własnych domów

Gdzie są tak ogromne i tak duże potrzeby

w tym zakresie

I to mam nadzieję pobudzi popyt

W związku z tym też jakby jedna nieruchomość

No, ale oczywiście mamy jeszcze kilka

innych nieruchomości, które musimy

się z zamiarem sprzedaży

Ekspozycja nieruchomości w zamierzonych

kwotach, jak Państwo wiecie, trwa od dawna

Te inwestycje, które są w regionie, czy nie?

One mogą też pobudzić popyt

Myślę tutaj o między innymi o tym

parku rozrywki pod Kiełpinem

Bo ci potencjalni nabywcy właśnie też

o tym mówią

Bo to nie to, że ja to wymyślam

No ale jednocześnie ja mogę powiedzieć o nadziejach a o

tym mówiąc i potencjalni inwestorzy,

którzy się zastanawiają nad zakupem

takiej nieruchomości

Szukają tam zaplecza, choćby pod tą

nieruchomość, pod tą inwestycje,

która realizowana jest pod Kiełpinem

Więc nadzieja jest taka,

że to zostanie sprzedane,

Ale również mamy tą nieruchomość i,

o której też w ostatnim czasie mówiłem

kilkakrotnie. Nieruchomość w Pobierowie

I to też, korzystam z tej okazji,

żeby o tym przypomnieć

Bo co też jest forma marketingu,

Bo oczywiście ekspozycja tej nieruchomości

jest, trwa od dłuższego czasu

Jest to specyficzna, wyjątkowa nieruchomość,

już nie ma podobnych tego typu nieruchomości

i mam nadzieję też 1,38 ha

To jest bardzo duża nieruchomość

zlokalizowana przy ulicy Grunwaldzkiej,

przy głównej ulicy w Pobierowie

Zaproponowaliśmy wartość tej nieruchomości

z 19 500 000 jest to nieruchomość

Skarbu Państwa, w związku z, tutaj można

tylko przewidywać, oczywiście,

25% po sprzedaży

Gdyby to ona nie chce gdybać

No to oczekujemy, że że w którymś momencie

nam się to uda sprzedać

Jest to początek roku, tam to już będzie

31 marca albo 30 marca, już pamiętam

dokładnie, będzie drugi przetarg na zbycie

tej nieruchomości

I oczywiście poinformuję Radę czy to się

udało, czy się nie udało

(Kazimierz Sać) Dlaczego drugi?

(Ryszard Chmielowicz) Pierwszy

był bezskuteczny

(Kazimierz Sać) Na Pobierowo

nie było chętnych?

(Ryszard Chmielowicz) Nie, nie było chętnych

Tak, nie było chętnych.

Naprawdę, bardzo atrakcyjna nieruchomość

(Kazierz Sać) A ciekawe,

czemu nie było chętnych?

(Ryszard Chmielowicz) nie wiem tego

[...]

Teraz do kredyty podskoczyły

No i tutaj jesteśmy, jakby, tym też to...

To spowodowało tą bessę na rynku

nieruchomości

Że Kredyty są oczywiście dostępne,

ale są tak wysoko oprocentowane

(Kazimierz Sać) To mniej-więcej

2000 za metr wychodzi

(Ryszard Chmielowicz) 1500

Więc to, oczywiście, nie tania

nieruchomość, bo...

No, ale to jest 200m od morza,

to atrakcyjnie zlokalizowana

Na drodze do Hotelu Gołębiewski,

tego budowanego

To jest przy skrzyżowaniu z ulicą

Jana Borka, tak? Czy tak? Karol... Karola!

Przepraszam, więc to jest naprawdę

atrakcyjna nieruchomość

I też jakby nie podejmujemy takich

szybkich ruchów, bo wiemy, że, żeby

skutecznie, dobrze sprzedać nieruchomość,

to ekspozycja takich nieruchomości

potrzebuje swojego czasu

No! I ze spokojem czekamy.

Mam nadzieję, że uda nam się

to w tym roku sprzedać

To byłby dość istotny zastrzyk finansowy

dla Powiatu Gryfickiego

Moglibyśmy rozmawiać o kolejnych jakichś

inwestycjach w Powiecie


to ja tyle dotycząca...

A Cyfrowy Powiat - poproszę Pana

Wicestarostę, żeby powiedział,

w jakim zakresie ten program będzie

realizował nasze potrzeby,


(Waldemar Wawrzyniak) jeżeli chodzi

o sprawy związane z Cyfrowym Polsatem...

z Cyfrowym Powiatem.

Środki, które otrzymaliśmy w wysokości


179 500 zł w zaokrągleniu, są przeznaczone

na kilka zadań

I wśród tych zadań to zakup i wdrożenie

systemu kolejkowego z możliwością

rejestracji online

Choćby tutaj o Wydział Komunikacji

Żeby usprawnić w ogóle możliwość

obsługi przez ten Wydział

I takie kolejkowe wydziały, takie

kolejkowe automaty już funkcjonują

w wielu wydziałach

Jest to kwota 36 000,

zaplanowana na to zadanie

Zakup laptopów dla placówki w Waniorowie

na 25 tysięcy złotych

Szkolenie dla urzędników, związane

z zakresem cyberbezpieczeństwa

Jest również przewidziane kwoty 4750,

Jak i również szkolenie administratorów

tego systemu

Dodatkowo, diagnoza naszego systemu

cyberbezpieczeństwa

Przeprowadzona zostanie przez

specjalistyczną firmę

Czy nasze systemy są odporne

na tego typu rzeczy?

Zakup systemu i oprogramowania dla

obsługi wszystkich tych zadań związanych z

tym z cyberbezpieczńestwem

Jeżeli oczywiście Pan radny chce

dostać konkretne informacje-mam

tutaj przed sobą i bardzo chętnie

przekaże jak rozpisane są te kwoty...


(Kazimierz Sać) Ale nie jesteśmy

"na ty" już?


(Waldemar Wawrzyniak) Nie, tutaj mówimy

o oficjalnym Nie?

[...] A byliście?

[...]

(Agnieszka Makojć) ... to nie jest

przedmiotem dzisiejszych obrad

(Waldemar Wawrzyniak) jesteśmy dzisiaj,

jak najbardziej

Powiem koledze Stanisławowi:

w każdej chwili jest możliwa do...

dostarczenia tego typu informacji

Są to przede mną leżące dokumenty

Można konkretnie się zorientować

na co te środki będą wydane

Także dysponuję [...]


Dziękuję

(Agnieszka Makojć) Dziękuję bardzo


(Ryszard Chmielowicz) poproszę Panią

skarbnik, żeby odniosła się do odsetek

na kredyty, z czego to środki...

Bo to jest jakby oczywiste, ale...

[...]

(Skarbnik) Pod względem tych odsetek,

zaproponowanych do wprowadzenia do budżetu

Ze względu na przeliczenie ponowne naszych

kredytów poprzez aktualny WIBOR

I jeśli chodzi o nowy, projektowany kredyt

Przez marżę 1% stąd, ponieważ zamierzamy

ubiegać się o kredyt długoterminowy

Odnośnie jeszcze tych kosztów,

ja może powiem, to jest takie

moje szacowanie

Na gaz i na energię, moim zdaniem, będzie

nas gaz i energia kosztowała 2 miliony więcej

Z czego w budżecie mamy około miliona

Na dzień dzisiejszy


(Agnieszka Makojć) Bardzo dziękuję

Pan Stanisław jeszcze ma pytanie?

(Stanisław Hołubczak) Mam wrażenie,

że, że nie uzyskałem odpowiedzi chyba

na żadne pytanie

Więc powtórzę: Starosta powiedział,

odnośnie sprzedaży mienia jakieś tam

nadzieje, jakieś tam przeliczenia

A ja Zapytałem wprost: jakie nieruchomości

dają podstawę do zaplanowania dochodów

w wysokości 361 tysięcy, jaki

wprowadzamy do budżetu?

Tak pobieżnie sobie wyliczyłem:

jeżeli cena wywoławcza tego obiektu

w Pobierowie to 19,5 Miliona, to 25%,

według moich wyliczeń, dosyć

skomplikowanych

Tutaj pół kartki mi to zajęło,

to jest 4 miliony 875 tysięcy

(Ryszard Chmielowicz) ... około 5 milionów

(Stanisław Hołubczak) Proszę?

(Ryszard Chmielowicz) ... około 5 milionów

(Stanisław Hołubczak) No ja już nie liczę,

że te dochody będą większe

Natomiast, gdybyśmy zaplanowali 4 875 000

do po stronie dochodów,

to ja bym nie pytał

Bo o tej nieruchomości już słyszałem

Ale mamy kwotę 361 tysięcy

I tak myślę, skąd się to wzięło?

I oto zapytałem

(Ryszard Chmielowicz) Wystarczy

sprzedać trzy działki [...]

(Kazimierz Sać) Rysiu! Ty rozumiesz,

co do ciebie mówi?

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie!

Wystarczy sprzedać

No i cały problem polega na tym,

że nie ma kupców


Czyli wystarczy zaplanować,

że sprzedamy

Tak, już mamy dochody

(Ryszard Chmielowicz) Tak jest!

Ale przecież myśmy to zrobili

przy uchwalaniu budżetu

Zaplanowaliśmy, że sprzedamy w Rzęskowie

kolejne działki

Tylko nikt nie chce kupować

Pytanie: dlaczego?

A ja spróbuję odpowiedzieć

Może dlatego, że tam nie ma możliwości

podłączenia wody

Może dlatego, że nie ma szans na kanalizację


To są zwykłe ugory. Tak?

Ugory niezagospodarowane,

kiedyś Wykorzystywane jako poligon

Dzisiaj udajemy, że to są tereny budowlane

Żadne to tereny budowlane!

Może powiat by się zastanowił w,

jak uzbroić, jak uatrakcyjnić te działki

I wtedy miałby nadzieję,

że się z działki sprzedadzą,

że znajdą swoich nabywców

Póki co nie mamy w budżecie

ani złotówki na ten cel

WIęc po co liczyć na to, że sprzedamy

trzy działki, jak działek tam mamy 40

I żadna się nie chce sprzedać

[...]

Ale też zaplanowaliśmy dochody w budżecie,

ze sprzedaży tych działek

(Ryszard Chmielowicz) Może także wyjaśnię,

bo wczoraj...

[...] połowę tego, co te działki na dzień

dzisiejszy wystawiane były po raz pierwszy

Było zaplanowane, że wystawimy 5 działek

na kwotę ponad pół miliona,

bo każda działka tam kosztuje w granicach

od 100 do 130-paru tysięcy złotych

Według wyceny natomiast wystawiliśmy

już w tym roku po raz...

W pierwszym podejściu nie 5,

ale przygotowaliśmy 10

i wystawiliśmy 10 działek

Zbiegło się, ten, nasze pierwsze podejście

zbiegło się podnoszeniem,

mocnym podwyższeniem stóp procentowych

W związku z czym, kredyt tak mocno wzrósł

I raty, raty od zaciągniętych kredytów,

raty odsetkowe wzrosły w niektórych

przypadkach dwu, dwuipółkrotnie

Stąd też zainteresowanie tymi 10 działkami,

no było nikłe

Były zapytania, natomiast,

natomiast efekt był żaden

Ja myślę, że to, co powiedział

Pan starosta, że te decyzje,

które ostatnio zapadły

na posiedzeniu Rządu,

że od 1 lipca dostępny będzie

kredyt konsumencki na cele budowlane

Bo jak widzimy na dzień dzisiejszy,

zastopowano całe budownictwo mieszkaniowe

Czyli padają firmy budowlane

No robi się bałagan w budownictwie

Padały firmy budowlane,

padają hurtownie budowlane

Padają ci, którzy produkują

materiały budowlane

Żeby uruchomić z powrotem ten rynek

i jeżeli to przejdzie

Wiemy, że rząd ma w Sejmie większość,

więc ta ustawa o tym tanim

kredycie mieszkaniowym przejdzie

Więc miejmy nadzieję, że kolejne podejścia

do sprzedaży nieruchomości budowlanych,

jak i naszego tego już słynnego zamku

Chociaż mówię to jako...


Mieszkańcowi Płot bardzo szkoda,

żebyśmy my...

...w jakieś obce ręce oddawali tak piękny

obiekt: 9 hektarów przepięknego parku,

położonego nad przepiękną rzeką Regą

To jest perełka Województwa

Zachodniopomorskiego

I za dwa miliony go oddać,

to jakby za darmo

Ale jest pani Stanisławie taka taka

szansa, że przy tej wielkiej inwestycji,

o której mówimy

W gminie w Brojce, która jest doskonale

skomunikowana z tym pałacem

Bo przypominam: obok pałacu leci

droga powiatowa, była szóstka,

czyli droga krajowa nr 6,

która została przekazana Powiatowi

Ta droga nr 6 jest bezpośrednio

skomunikowana z drogą nową S6,

przy której to S6 budowany jest ten,

na 40 hektarach, największy w Europie

park rozrywki

I tam jest jeden szkopuł, który,

o którym słyszałem od tych,

którzy to budują

Że oni nie zapewniają, że tak powiem,

warunków lokalowo-mieszkalnych,

restauracyjnych i tak dalej i tak dalej

I jest to szansa

Ja powiem tylko z gminy Płoty, że niektóre,

niektóre obiekty, typu na przykład Europa,

gdzie tam jest zaplecze hotelowo-

gastronomiczne dosyć duże

I możliwość rozbudowy tego obiektu,

bo jest dodatkowe 5 ha

Nawet jest projekt budowlany na

rozbudowę tego obiektu

Właściciel wycofał się ze sprzedaży,

chociaż nagle pojawiło się

10 chętnych

Chociaż przez ostatnie 5 lat nie mógł

tego nie mógł tego w żaden sposób sprzedać

A dzisiaj się wycofał ze sprzedaży,

bo czeka czeka na lepsze, na lepsze czasy

Bo wie, że cena takich obiektów znacznie

pójdzie w górę

I to jest również szansa Powiatu,

że nie tylko skorzysta na tym ośrodku

rozrywki sama gmina Brojce,

ale skorzysta cały Powiat

Daj Boże, żeby tak było

I nasze problemy będą rozwiązane

My tu rozmawiamy o kwocie jakiejś

tam 300 000

A myślę, że że w zasięgu mamy miliony,

a nie, a nie tysiące setki tysięcy złotych


(Ryszard Chmielowicz) ja może jeszcze,

ja może jeszcze dodam do tego,

bo tak trochę zdziwiony jestem

zachowaniem Pana Stanisława

Właśnie, właśnie to było takie ignorowanie

tych informacji, które próbujemy przekazać

Zadaniem własnym gminy jest uzbrojenie

terenów, które, inwestycyjnych,

czyli kanalizacja i woda

To są zadania gminy

My w takim procesie możemy uczestniczyć

Wstępne rozmowy, jeżeli chodzi


Relacje z burmistrzem

nie tak dawno prowadziłem

i zastanawialiśmy się jak ten problem

rozwiązać dzisiaj sprzedajemy

te nieruchomości

jako nieuzbrojone

i po uzbrojeniu one

nabiorą większej wartości

większe wartości to

są również ściąganie opłat

tak zwanych [...]

szczytów wzrostu wartości tych

nieruchomości one dzisiaj wycenione są

na poziomie czy

w standardzie w tym, który dzisiaj

proponujemy i to, że te działki

są atrakcyjnie położone,

bo dobrze skomunikowane, bo ścieżka

rowerowo-piesza i tak dalej,

że to jest konkurencyjna

oferta do ofert rolników,

czyli tych, którzy

dzielą działki naokoło Miasta Gryfice,

czyli powodują rozrywanie się

przestrzeni miejskiej

i to jest te nasze działki są

konkurencją dlatego dla

takich właśnie propozycji


Z tego powodu, żeby wychwycić wielu

tych, którzy właśnie brną troszeczkę w

tańszą gdzieś tam źle gorzej w gorszym

standardzie gorzej ulokowanych nieruchomości

jeżeli Burmistrz Gryfic będzie chciał

aplikować, aplikować o środki zewnętrzne na

uzbrojenie tego terenu,

bo nie ma się [...]

bo nie ma się

[...]


Naprawdę nie rozumiesz co ja do

ciebie mówię?

- Nie, nie rozumiem

- No właśnie to [...]

[...]

to są zadania własne gminy

i zawsze tak było

- Teren jest powiatowy, a nie gminny

- I co to zmienia czyje zadania

[...]


- Przyszły właściciel, który kupi teren

nieuzbrojony ma prawo [...]

[...] wystąpić do gminy Gryfice

o wydanie warunków

technicznych przyłącza

[...]

- Proszę państwa bardzo chętnie

publicznie powiem jakie warunki dostają

właściciele tych działek

nie ma możliwości

przyłączenia do sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej

Takie odpowiedzi od nas jako firmy,

która obsługuje w zakresie [...]

zbiorowego do dostarczania wody

i odbioru kanalizacji

takie warunki dostają właściciele

tych działek

a czy państwo wiecie ile tam

domów już zostało wybudowanych

oddanych do użytku

jak ci ludzie tam mieszkają?

Może ktoś by pojechał, zobaczył

w jakim stanie mają drogi dojazdowe,

czy powiecie, że to jest

zadanie własne gminy?

tak a zadaniem powiatu jest sprzedać

i oszukać ludzi, tak?

- Co ty zrobiłeś


Jako ten, który

też dostarcza i powinien dostarczać

w jaki sposób próbowałeś to zmienić?

[...] składasz do tego, żeby tą inwestycje

objąć tymi właśnie mediami niezbędnymi [...]


- [...], że do chody z działek trzeba

wreszcie zainwestować

w uzbrojenie tych terenów,

bo tam zaczynają mieszkać ludzie i

chcą normalnie po ludzku mieszkać

potrzebują wodę potrzebują kanalizację

i chcą mieć drogi dojazdowe

nie mają nic

przychodzą z pretensjami

z roszczeniami do gminy

a burmistrz mówi, że

nie ma na to pieniędzy


Czy dociera to do was, czy nie?

- Dociera to do mnie, bo

oczywiście pieniędzy nie ma

ani burmistrz, ani powiat

więc trzeba aplikować o środki

zewnętrzne w poszukiwaniu [...]

No to wtedy kiedy

będzie dobrze sporządzona

aplikacja i pojawi się program

do tego i burmistrz będzie

chciał uczestniczyć jako wykonawca swoich

zadań to my możemy partycypować w udziale

własnym wynikający z tej inwestycji

w dużym wymiarze

i wtedy twój głos będzie wtedy istotny

Nie stać nas jak się nie pojawił, proste


Rozumiem, czyli na sprzedaż

nas stać natomiast na

wydatkowanie tych pieniędzy

ze sprzedaży to już [...]

- Jest standard obowiązujący

- Dobrze, a chciałem zapytać

A jakie to nieruchomości

powiat Gryficki ma w obrębie

budowanego parku rozrywki?

Bo tak przysłuchuje się

wielkie nadzieje, bo największy w Europie

będzie wybudowany będzie oddany do

użytku, ale powiat tam nie ma nieruchomości

to na co opieram, na czym

opieramy swoje nadzieje?

Bo nie bardzo rozumiem

Przecież powiat w Brojcach

o ile pamiętam nie ma

żadnych nieruchomości

cóż my tam możemy zarobić albo zyskać?

[...]

To, że jest właściciel restauracji,

który chce sprzedać

albo nie chce sprzedać, cóż

to ma z powiatem wspólnego?


Zaplanowaliśmy dodatek [...]

Przepraszam, ja tylko wrócę do sedna

Tak zapytałem skąd się

wzięła kwota 361 000 po stronie dochodów

skoro my nie planujemy żadnej

nieruchomości dodatkowo do sprzedaży

więc, albo planujemy 4 875 000 i to jest

cena wywoławcza w nieruchomości część

przypadająca z nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w Pobierowie

ja to rozumiem, jak sprzedamy

będzie kasa, nie sprzedamy to będą [...]

natomiast planujemy jakąś kwotę

nie wiadomo z czego, bo do takiego


planu dochodów powinien być

wykaz nieruchomości

gdzie jest ten wykaz?

i próbuję usłyszeć

kolejne odpowiedzi

a my mówimy, że opieramy

nasze dochody na nadziejach

pojawią się nadzieje

- Wykaz nieruchomości

przedstawiony był do ustawy

do uchwały budżetowej

i wraz z budżetem były zawarte

zestawienie nieruchomości, które

możemy sprzedać

[...]

wyszacowaliśmy bardzo ostrożnie

dla tych nieruchomości

ustaliliśmy bardzo ostrożny pułap

i dzisiaj uważamy, że tego [...]


z tego, co było wyszacowane

skąd się wzięła ta kwota?

jaki wykaz uzasadnia

wpisanie takich dochodów?

- Jeżeli półtora miliona

wykazywaliśmy nieruchomości

w obrębie Rzęskowo


Stachu mówi tak, jakbyś

wpisał kwotę 5 milionów

no to proszę bardzo masz uzasadnienie,

a jeśli wpisujesz kwotę 361 tysięcy

to tak jakbyś łatał jakąś dziurę

No nie wpisuje się tak

- Są 3 działki na Rzęskowie.

- No to no to [...]

możemy na każdej sesji w takiej

sposób dokładać do 40, czy do 80

- Ale Rysiu, zamieńcie to

za cenę wywoławczą 1/4 ceny wywoławczej

i wtedy nie ma problemu, wpiszesz

5 milionów, czy tam 4 miliony

i masz święty spokój

No przecież to [...], po co się

sprzeczacie o to?


Na cenę wywoławczą weź 25% i tyle

z tych cen wysadzonych

nieruchomości, które są

określone co do wartości,

a jakie końcowe wartości

a dopiero będziemy

[...]

- Planujemy dochody nie wiadomo z czego


Słuchajcie państwo czy wy

naprawdę żyjecie jakąś fikcją?

czy do was to nie dociera?

albo planujemy sprzedaż 10 działek

albo planujemy sprzedaż 40 działek

albo sprzedajemy sprzedaż zamku

albo sprzedajemy sprzedaż ośrodka,

ale wpiszmy to do budżetu,

jeżeli planujemy sprzedaż

nieruchomości Skarbu Państwa

to planujemy 25% kwoty

dochodów które uzyskamy jak sprzedamy

i wpisujemy kwotę 4 800 000

i ja nie mam pytań

Jeżeli natomiast mamy zaplanowane

jakieś tam działki

w budżecie, który został przyjęty

i te dochody zostały już rozkodowane

i nagle pojawia nam się 360 tysięcy

nie wiadomo z czego

to znaczy, że takie fikcje możemy

realizować na każdej sesji i w dowolnym

[...]

- Jeżeli planowało się zamierzenia

inwestycyjne ja wielokrotnie jako dyrektor

wydziału nieruchomości

wielokrotnie określałem

do budżetu wpływy z dochodów

[...]

w budżecie w ustawie budżetowej była

była do tego tam były wykazane

nieruchomości dzisiaj z tych wykazanych

nieruchomości mamy nadzieję, że

sprzeda się więcej, a nie mniej

i cała filozofia i filozofią

jest od lat, że budżety,

żeby połapać powiązać

bo projekty się rozpisuje

inwestycyjne i dopisywaliśmy nieraz

wypośrodkowano gdzieś tam

spisywałem burmistrzowi do

budżetu propozycje, a że się nie spinał

budżet to dochodziliśmy do wniosku, że

trzeba myśleć optymistycznie, a nie

pesymistycznie, że trzeba

zakładać, że sprzeda się

więcej a nie mniej

i po to, żeby zapisać tę

inwestycje, na których

się programy pojawiają i

jeżeli tego nie zapiszesz no to nie

skorzysta z programu

to od lat w ten sposób był

obowiązujący standard wykonywania

czy wiązania budżetu


i wielokrotnie trzeba było weryfikować


Tak jest, weryfikować budżet w zakresie

wpływów ze sprzedaży mienia

Skarbu Państwa, Mienia Komunalnego

czy każdego innego

[...]

zarówno w górę, jak i w dół i my mamy

nadzieję, że będziemy weryfikować ten budżet

jeszcze raz w górę ze sprzedaży mienia, bo

takie sygnały i takie nadzieje

się dzisiaj pojawiają

- Czyli rozumiem panie starosto,

że do wykazu, który był w

uchwale budżetowej

dołożyliśmy kolejne trzy działki

[...]

- wpływy zdecydowanie mniejsze

niż wykaz, który pokazywał

nieruchomości, które chcemy sprzedać


- Ale to nie jest związane bo

Stachowi chodzi o to, że jest kwota

a nie ma nie ma wykazu,

do której do którego nie zarządu,

[...]


- Ja uważam, że nie dostałem odpowiedzi

na żadne moje pytanie

to znaczy wyjątkiem tego cyfrowego

powiatu, dalej mówimy o 44 tysiącach na

zwiększenie środków

na Powiatowy Urząd Pracy

pani skarbnik mówi, że brakujące

środki na energię elektryczną i gaz

to 2 miliony a w budżecie

brakuje milion i ja tego na przykład nie

rozumiem i zapytałem, z czego zwiększamy

wydatki na odsetki od kredytów

i tego też nie usłyszałem

więc jesteśmy dalej w punkcie wyjścia


- To wszystko było wyjaśnione.


- Pani Przewodnicząca, w sprawie formalnej.

Zgłaszam wniosek formalny

o zamknięcie dyskusji

przejście do głosowania

były głosy za były głosy przeciw

każdy ma głos za lub przeciw

bo dyskutujemy

[...]


- Ale pani przewodnicząca

[...]

Pani przewodnicząca, nie można nie można robić

Nie można robić takiej Białorusi

No są zapytania ja rozumiem,

że można dyskutować i zgłosić wniosek

o zakończenie o zamknięcie dyskusji,

ale jeśli są zapytania konkretne w tym

wypadku chodziło bodajże o odsetki, czyli

- Pani skarbnik powiedziała, że

nie zna odpowiedzi


- Bo jeśli jesteśmy w trakcie dyskusji tylko i wyłącznie

[...]

[...] zaplanowane kredyty to ja rozumiem

Ale ja pytam skąd

weźmiemy pieniądze na spłatę tych odsetek,

bo to, że wpisujemy wydatki to znaczy, że

mamy prawo [...] taki wydatek

Ale skąd my weźmiemy te pieniądze?


Z kredytu?


No to proszę mi tak odpowiedzieć

Tylko, że z kredytu

nie wolno spłacać odsetek


- Zostało wyjaśnione


Ale słuchajcie uśmiechnijcie się,

bo pan Grzegorz robi fotkę


ale muszę z sobą zrobić, bo mi zawsze

wycinają na sesjach to zaraz przed sobą [...]


Szanowna pani przewodnicząca [...]

to będzie bardzo krótkie pytanie

Chodzi mi oczywiście

o ten temat, który dyskutujemy,

a zwłaszcza o załącznik inwestycyjny

bo rozmawialiśmy na poprzednich

komisjach i na poprzedniej sesji, że będą


środki zarezerwowane, bo powiększamy kredyt

od wykonania dokumentacji na drogi

Dlaczego znalazła się tylko i wyłącznie

[...]

a nie ma kolejnych, chociażby 200 tysięcy

na lokalizację [...]

chociażby o tym, co pan starosta raczył

wprowadzić błąd opinie publiczną

mnie też jako radnego,

bo zadałem to pytanie okłamał mnie wtedy

też mówił z pełną odpowiedzialnością,

że jest dokumentacja na Robach

a okazuje się, że nie został złożony wniosek

bo dokumentacja na Robach jest

no po prostu nieżywa i

do tego zmierzamy, tak?

a była mowa, że dokumentacja

na Robach jest, później się okazało, że

dokumentacji na robaku nie ma,

Dlaczego nie mamy, chociaż 100 tysięcy,

żeby zrobić w końcu tą

drogę mieszkańcom Robów?

Mówiliśmy o tym na

poprzedniej sesji dlatego

też zgodziliśmy się i

właściwie dobrze że wycofaliśmy ten punkt

o kredycie i dzisiaj do kredytu miały być

dopisane środki na projekty

tylko jeden projekt jest w Trzebiatowie

pod tytułem hala i te rzeczy, które były

dawno zaplanowane

udzieli pan starosta odpowiedzi dlaczego?

Przede wszystkim, dlaczego nie ma na Robach,

Dlaczego pan nas wprowadził

wszystkich w błąd

i dlaczego na inne projekty

żałujemy 200 tys?

- A to jest uzasadnienie

do wniosku o odwołanie starosty

czy o co chodzi?


- Projekty, które zaproponowaliśmy

będą realizowane dla

inwestycji Brojce, Stołąż, Tąpadły

141 tysięcy bodajże

i 20 tysięcy z haczykiem na drugi

etap drogi Rotnowo - Modlimowo

i hala sportowa w Trzebiatowie

i jeśli uda nam się sprzedać kolejne

nieruchomości, to Pobierowo będzie skuteczny

będziemy mogli myśleć o kolejnych projektach

na kolejne inwestycje.

Dzisiaj mamy zaprojektowane

inwestycje, o których powiedziałem i w związku z

tym będziemy poza tym mamy jeszcze

projekt na Rzęskowo, na Rzęsin

tutaj to skrzyżowanie Rzęsin do Kołomącia

mamy przygotowany projekt

możemy aplikować o środki

Jeśli na udział własny może być problem to

nie ma żadnego uzasadnienia, żeby bez

wpływu planować kolejne

projekty inwestycyjne


- Dziękuję bardzo, szanowni państwo

teraz kolej na wniosek formalny [...]


- Głosowanie się odbyło

nie wszyscy głosowali, a tak

czy inaczej, większość była

za zamknięciem tak więc

zamykam dyskusję, przechodzimy do

głosowania uchwały


Ja się wstrzymałem, bo [...]


uchwała została podjęta przechodzimy do punktu 9

podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały

nr LII/337/2022 Rady Powiatu Gryfickiego

[...] w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2020-2030


W imieniu zarządu chciałam zwrócić

auto poprawkę do tej uchwały

[...] uchwałą budżetową

mamy dopisane również kwestie

dotyczące przedsięwzięć,

które mogą państwo zobaczyć

w załączniku przedsięwzięcia w 4 ostatnich

pozycjach i teraz państwu przeczytam [...]

autopoprawką w przedsięwzięciach

zaplanowano kolejne inwestycje

na rok 2024 przebudowa DPS

31-26 Brocje - Tąpadły

10 400 000 złotych

[...] Słudwia - Płoty 1 700 000

budowa kładki dla pieszych [...]

ja tu nie wpisałam kwoty, ale jest to

1 200 000 i jeszcze dopisaliśmy

odnośnie [...] w roku 2024

zaplanowano także dochody

z funduszu polskiej ład w PGR

w kwocie 8 000 000 zł

i 500 000 tysięcy złotych

dofinansowania gminy do inwestycji

przebudowa [...]

zaplanowano dofinansowanie

w kwocie 1 060 000 i dochody

pozostałe w kwocie 640 000 zł na realizację

inwestycji przebudowa [...]

oraz dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju

rozwoju dróg w kwocie 600 000,

oraz dotacje z gminy

na inwestycje budowa kładki dla

pieszych w Niechorzu [...]

- Bardzo dziękuję

Czy są pytania?


Pan radny Stanisław Hołubczak.


- Na wczorajszej komisji

mowa była też o konieczności

wykonania dokumentacji na Waniorowo

- To już nie zdążyliśmy tego [...]

Na następnej sesji będziemy to uwzględniać


- Szanowni państwo pani przewodnicząca

ja chciałbym tylko podziękować


Zarządowi za przyjęcie uchwały

i wprowadzenie do uchwały

tych 200 000 zł

na dokumentację techniczną budowy sali

sportowej i jednocześnie apeluje i proszę

zarząd o niezwłocznej rozpisanie przetargu

na tą dokumentację, żeby faktycznie

wyłowić jak najwięcej firmy, która

przygotowuje i ta dokumentacja

będzie czekała na realizację, dziękuję.


- Ja mogę tylko uzupełnieniu tego

właśnie tematu dotyczącego projektu hali

sportowej, że ta decyzja była

poprzedzona też i kilkoma rozmowami

nie tylko z włodarzem, ale i radą

z komisją rady gminy Trzebiatów,

jak również uczestniczyłem w sesji rady

gminy Trzebiatów gdzie ten temat dość

szeroko był omawiany

mamy nawet takie wstępne deklaracje że

Rada Gminy Trzebiatów jest w stanie nawet

współuczestniczyć w udziale własnym

przy budowie hali sportowej

oczywiście to są wstępne jakby takie

rozmowy zapewnienia [...]

W każdym bądź razie dość

zaawansowane są rozmowy

na ten temat, bo tak jak mówię

ta decyzja była poprzedzona takimi

rozmowami nie tylko z samym burmistrzem, a

jednocześnie i z komisją

chyba gospodarczą

uczestniczyliśmy w tej komisji

i Marek Gołuchowski i

Renata Korek tak, że byliśmy

w trójkę na takich spotkaniach

i wiemy jak ważne jest to

przedsięwzięcie dla Miasta Trzebiatów

jest to hala sportowa

planowana hala sportowa

ona jeszcze w 18 roku, jak Kazi

nie omieszkał przypomnieć

Że to był 2018 rok wspólnie

podejmowaliśmy decyzję,

że taka sala sportowa jest

niezbędna przy tej naszej szkole, żeby

uatrakcyjnić tą szkołę

i między innymi ten element

strzelnicy wirtualnej

to właśnie ten kierunek,

żeby zachęcać uczniów z naszego regionu do

występowania do tej szkoły

i korzystania z tej usługi edukacyjnej

Dziękuję bardzo.


- Szanowni państwo, szanowni radni sali

budowa sali sportowej w Trzebiatowie

nabiera realnych kształtów

Bardzo się cieszymy

i mam nadzieję, że jakieś

tempo temu nadamy.


Szkoła w Trzebiatowie

jest przez nas dobrze zaopatrzona

[...]

a także ostatnio budowa

chodnika przy piwnicy

to też jest spora spore wyzwanie,

ponieważ tam zacieka

tam się dzieją różne niedobre rzeczy

Tam są jakieś dziury więc i ta

strona będzie będzie fajnie zrobiona

już nie mówiąc już o parkingu,

który czeka i lada moment też ruszy sprawa

parkingu przy szkole

gdzie dzieciaki po prostu wsiadają do

autobusu i tam też trzeba zrobić porządek

ale liczymy też na to

szanowny zarządzie

pani przewodniczący, że jak pojawią się

środki ze sprzedaży tak jak pan powiedział

dostaniemy pieniądze

na plany dotyczące drogi w

Mrzeżynie, czyli tej obwodnicy

Mrzeżyno staje się też mekką dla turystów

buduje się dużo, sprzedaje się działki

to jest bardzo istotne, żeby

ten kawałek obwodnicy straszący

również niezmiernie, żeby


Zrobić bardzo o to proszę i wnoszę

Generalnie w ciągu najbliższych

trzech lat, czyli rok 2023, 2024 i 2025...

Modernizację dróg, remonty dróg

będą wynosiły naszym powiecie...

To jest całkowity koszt projektu

60 milionów złotych

Takie dane uzyskałam od Pana dyrektora,

dzisiaj, Zarządu Dróg Powiatowych


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo

Proszę Pan radny Kazimierz Sać


(Kazimierz Sać) Chyba się nie nieopacznie

zgłosiłem, bo w zasadzie pobieramy

w tej chwili ten temat

Ale, skoro, się zgłosiłem to może

powiem tak: jak słucham Pani Reni,

to wiem, że ona jest miłośniczką pisania

książek [...] bajek dla dzieci

Tak, taki moment

Przez chwilę się zastanowiłem,

czy my jesteśmy na...


Bądźmy realistami, a przynajmniej

nie mówmy do ludzi pewnych rzeczy,

które, które w tej chwili...


Była ogromna szansa wybudować, ale mam

nadzieję, że ona zostanie wybudowana [...]


[...] hala, hala

Trzebiatów nie jest gorszy od Gryfic

Powinna być hala...


Następna kadencja na pewno to wybuduje,

bo, nawet jeśli spojrzymy się na

harmonogram, gdybyście szybciej

się uaktywnili, to była szansa

wybudować w tej kadencji

No ale niestety się nie uaktywniliście,

teraz czy chcecie to nadrobić

OK mówienie w tej chwili o, nie wiem,

60 milionów na drogę, 100 milionów

na drogę

Powiem Ci jeszcze: 200 milionów na drogę

Jak tu w tej chwili się okazuje, że Stach

może się doliczyć wpływu 300 000

Starosta mówi, że nie ma tych pieniędzy

Ja mówię nie o tym. O tym...

Że kampania wyborcza rządzi się

swoimi prawami,

Ale trochę tak trochę no nic

Trochę takiego... No nie chce się śmiać

Ja życzę, żeby naprawdę tak ta hala

w Trzebiatowie powstała, bo Trzebiatów na

to na to po prostu zasługuje. Dziękuję


Dziękuję. Proszę Pan Stanisław Hołubczak


(Stanisław Hołubczak) Ja, proszę Państwa,

chciałem jeszcze wypowiedzieć się

w zakresie budżetów

Choć to jest wieloletni, wieloletnia

prognoza finansowa na lata przyszłe,

ale obejmuje również 2023. W związku,

z tym że zamknięto dyskusję i,

że tak powiem, nie chciałem przekrzykiwać

Pani przewodniczącej Udowadniać,

udowadniać, że mój głos jest ważniejszy

Zrezygnowałem, w związku z decyzją Rady

odnośnie zamknięcia dyskusji, ale myślę,

że to jest ważne


I chciałbym to jednak podkreślić

Proszę państwa, mówiłem o tym wczoraj,

na komisji. Dochody bieżące budżetu,

w tym budżecie zostały wykazane jako

97 milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tys.


Natomiast wydatki bieżące to 102 miliony

pięćdziesiąt tysięcy


Zapytałem Pani skarbnik, wczoraj,

na komisji, o rozliczenie wolnych środków

Ile mamy wolnych środków, które będą

pozwalały nam na bezkrytyczne

wydatki bieżące?

Bezkrytyczne, mówię tu z pełną

odpowiedzialnością, bo bardzo

negatywnie oceniam niektóre wydatki Zarządu


I nie chce ich teraz wymieniać, ale

chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że deficyt

budżetu to kwota 18 milionów 200 tysięcy


Jeżeli jesteśmy tutaj tylko po to, żeby

bezkrytycznie zagłosować za przyjęciem

kolejnych zmian. I nieważne, czy to są

zmiany papierowe, czy to są ważne, istotne

zmiany dla dlatego Powiatu, to ja twierdzę,

że nie. Nie będę głosował za fikcją,

która może doprowadzić do jeszcze

gorszej sytuacji finansowej,

niż mamy ją obecnie

Pani skarbnik określiła wydatki na zakup

gazu i energii elektrycznej na 2 miliony

Jak powiedziała, niezabezpieczona jest

kwota miliona. Chciałbym Państwu wyjaśnić,

choć może jest to niepotrzebne

Jeżeli uda się sprzedać jakąkolwiek

nieruchomość, czy to w Rzęskowie,

czy w Brojcach, czy w Pobierowie,

to nie pozwoli nam, jest, przeznaczyć

tych pieniędzy na regulowanie zadłużenia

za gaz i prąd


wobec tego, jaki plan ma zarząd, żeby

przynajmniej zrównoważyć dochody i wydatki?


Uchwaliliśmy budżet, który był bardzo

prowizoryczny, w moim odczuciu.

Nie omówiony szczegółowo, nie zaplanowany

szczegółowo. Dzisiaj dowiadujemy się,

że to, co było zaplanowane, to dzisiaj,

możemy sobie dodać do dochodu.

Wtedy nie mogliśmy dodać,

ale dzisiaj to możemy.

W przyszłości jak będziemy mieli

mniejsze jeszcze jakieś wydatki,

to też sobie zwiększymy dochody

To, że to była fikcja zawsze stosowana,

zdaniem Starosty, to znaczy,

że wolno nam tak robić

Ja uważam dokładnie odwrotnie,

niezależnie od tego, co było wczoraj,

co było rok czy 5 lat temu,

powinniśmy się starać,

aby ten budżet był realny

I to, że budżet będzie realny zagwarantuje

nam, że i w tym roku będziemy mieli środki

na pokrycie wszystkich zobowiązań Powiatu,

i w przyszłości również

Ale takie zapisy w uchwale budżetowej

gwarantują nam, że za chwilę będziemy

niewypłacalni. I to jest prosta droga

w takim kierunku

Albo możemy żyć nadzieją, że budżet państwa

zwiększy nagle dochody Powiatu,

bo Powiat sam nie potrafi ich zwiększyć

Ale wydatki zwiększać potrafi

I za to odpowiada Rada. Chciałem Państwu

przypomnieć: za wydatki odpowiada Rada

Realizację budżetu, budżetu wykonuje

tylko Zarząd, ale jak uchwalimy taki zły

budżet, to my za to ponosimy

odpowiedzialność Może nie bezpośrednio

wprost. I to na pewno nie jest

odpowiedzialność karna, ale na

pewno moralna. Choćby wobec wyborców


To pozostaje na raty


I apeluję do Państwa, żebyśmy znaleźli

sposób, żeby urealnić ten budżet

I nie pokazywać na każdym kroku,

przy każdej zmianie, że wzrasta różnica

pomiędzy dodatkami bieżącymi,

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Bo na każdej sesji jest dokładnie,

właśnie tak: różnica pomiędzy dochodami

bieżącymi, wydatkami bieżącymi rośnie

Dlaczego Pani skarbnik nie odpowiedziała

na moje pytanie?

Ja odpowiem za nią!


Bo nie ma pokrycia na wzrost opłat za

odsetki od kredytu! Jedziemy w kredyt!

Tylko że kredytu tak, jak już wcześniej

powiedziałem, na spłatę odsetek

przeznaczyć nie wolno

Więc, co wolno nam zrobić?

mamy dwie opcje: albo zwiększymy dochody,

albo zmniejszymy wydatki

Ale zwiększenie wydatków to jest najgorsze

rozwiązanie i w ogóle nie do przyjęcia!

Jak Państwo chcecie się w to bawić,

no to oczywiście, większością głosów

możecie to robić

Dziękuję bardzo


(Marek Gołuchowski) żadnych

inwestycji nie będą

potrzebne środki, na wkład własny

I tyle, no. Bez inwestycji po prostu

ciągnijmy w, takim razie wózek

(Stanisław Hołubczak) Ale dochody

majątkowe nie wchodzą w to wszystko,

o czym ja mówiłem

(Marek Gołuchowski) Staszek,

tylko ty mówisz wprost

Ja Cię rozumiem, że w tym momencie nie

mamy pieniędzy, nie mamy pieniędzy,

bo też potrzeba była o zaangażowanie

pieniędzy z środków własnych w inwestycje

(Stanisław Hołubczak) Marek, mówisz

o wydatkach majątkowych, a ja mówię

o wydatkach bieżących

To zupełnie dwie oddzielne, wyraźnie

oddzielone od siebie w tym budżecie

Nie wolno tego łączyć

[...] Dlatego z kredytu można to pokryć

[...] do tej pory...

[...] wydatki inwestycyjne...

(Ryszard Chmielowicz) Tylko i wyłącznie

na te inwestycje, które zostały

zaplanowane, które już mamy

rekomendowane, które trwają

I w związku, z tym, że przez te lata

spłacaliśmy kredyt zaciągnięty wcześniej

Dzisiaj mamy dzisiaj mamy też mała o

6 milionów niższych kredyt, niż

na początku tej kadencji

I mniej więcej na tym poziomie

zaciągamy kredyt, żeby

zrealizować zaplanowane inwestycje


Dziękuję bardzo. Proszę,

Pani Joanna Duzinkiewicz


(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani radno, Pani przewodnicząca,

Panie starosto, Szanowni radni

Obiema rękoma podpisuje się

pod planem inwestycji, dotyczącym budowy

sali sportowej w Trzebiatowie


Uważam, że Trzebiatów jak najbardziej

zasługuje na tę salę

Trzebiatów, młodzież Trzebiatowa

i wszyscy mieszkańcy, tak?

I mam nadzieję, że zostanie zrealizowany

Że nie będzie tak, jak z drogą w Robach

Się dowiedziałam, że nawet nie ma

dokumentacji na drogę, tak?

Ja jednak mam nadzieję, że ta sala

zostanie wybudowana


Tym bardziej, że gmina Trzebiatów również

chce partycypować w kosztach, tak?

Z tego, co wywnioskowaliśmy z rozmów,

ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu

w Trzebiatowie


[...] jest taka szansa, że będą

uczestniczyli w te oczekuję

Pani pomocy. Pani radnej [...]

[...] jak najbardziej i ośrodki zewnętrzne

i ośrodki wewnętrzne i współudział

samorządów więc to wsparcie będzie

potrzebne [...]

(Joanna Duzinkiewicz) Jak najbardziej

Dziękuję

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję

Proszę, Pani Korek

(Renata Korek) Ad vocem,

do Pana radnego Kazimierza

Bardzo się cieszę, że czyta Pan moje bajki

Super, ale, tak idzie mi teraz łatka

ostatnia bajka, którą lada moment tak

umieszczę. To będzie bajka o hejcie

Także zapraszam was po moje bajki

Nie są takie. Dla dzieci pisze gładkie

bajki, z morałami różnymi.

Dla dorosłych one, one pokazują różne

problemy, które nas dotyczą oczywiście

ukryte między wierszami

Ale zastanawiamy się

nad pojęciem hala, tak?

Czy w Polsce jest jeszcze jakieś,

jakaś, jakiś powiat,

który utrzymuje halę sportową?

W Trzebiatowie miasto wybudowało,

za wielkie pieniądze, z wielkim trudem

i z kredytem wielomilionowym wybudowało

halę w Mrzeżynie, tak?

Utrzymanie hali przez powiat

jest kosztowne, tak?


W przypadku szkoły mówimy o sali

gimnastycznej [...]


[...] Powiększonej

(Renata Korek) Trochę powiększonej

Bardzo jest ładna koncepcja tego... Tak!

... Tego obiektu. Myślę, że będzie

bardzo dobrze służyło


I umówmy się, tak? I starajmy się

Joanno, też! Bardzo proszę

[...]

Także miejmy nadzieję, że, że wkrótce

nasza młodzież i społeczeństwo dostanie

tę halę. Dziękuję bardzo

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo

Czy pytania jeszcze? Pan Kazimierz


(Kazimierz Sać) Taaak!

Bo jesteśmy w takim wdzięcznym temacie

Ja powtórzę jeszcze raz.

Trzebiatów w pełni zasłużył na to,

żeby mieć nie gorszą halę, niż Płoty

Nie gorszą halę, niż, niż Gryfice

Eee... Szkoda, że szczególnie radni

z Trzebiatowa przespali ostatnie 5 lat,

już nie mówiąc wcześniej


Nie o tym chciałem powiedzieć, bo jak

tak się wsłuchuje, szczególnie wnikliwe

przeliczenia robi z taką, wszak

Przepraszam, że mówię do Niego

na ty, Waldek. Bo ja tak nie potrafię

"Pan radny", tylko Stachu Hołubczak


OK, to ja się tak zastanawiam

[...] Stachu nie ma nic przeciwko

(Kazimierz Sać) To ja się tylko

tak zastanawiam

Bo, tak, w mojej pamięci wychodzi na to,

że jeśli powiat przez 20 lat,

przez 20 lat funkcjonowania stawał na,

bodajże, pół procenta zadłużenia


To teraz, w ciągu tych czterech, pięciu

lat, już chyba razy 5 zrobiliście


No, gospodarność jest nieziemska, czyli

zadłużenie wzrosło chyba 5 razy,

w stosunku do tego, co nam przez 20 lat

nam się nie udało

Mówię o zadłużeniu


Gratulacje! To znaczy, to takie

drwiące gratulacje


(Agnieszka Makojć) Dziękuję

Proszę, Pan Stanisław


(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca,

Wysoka Rado ja chciałbym wyjaśnić


moje zachowanie przy poprzedniej uchwale

Bo wszyscy tutaj podkreślają, że takie

ważne to jest przyjęcie w wydatkach

środków na budowę hali w Trzebiatowie

Ja głosowałem przeciwko tej uchwale,

nie dlatego, że jestem przeciwko budowie

hali. Absolutnie nie!

Ja, o ile pamiętam, już na początku

kadencji określiłem swoje zachowanie

w tej radzie. W taki sposób, że jestem

zwolennikiem i popieram jakiekolwiek

inwestycje, które będą realizowane przez

Zarząd i będą wprowadzane do tego budżetu

Natomiast jestem przeciwnikiem

głupoty i fikcji

Moje głosowanie to jest tylko odpowiedź

na fikcję zawartą w tej, zapisie projektu

uchwały. Jestem zwolennikiem budowy

hali, jestem zwolennikiem wykonania

dokumentacji, które zostały wprowadzone

do budżetu. Również popieram dokumenty,

wykonanie dokumentacji na budowę,

czy obiektów w Waniorowie i jestem

zwolennikiem każdej inwestycji, która

zostanie wprowadzona. Niezależnie od tego,

czy to będzie na terenie gminy Gryfice,

czy na terenie gminy Brojce, Rewal, czy

którejkolwiek z gmin Powiatu Gryfickiego

Natomiast jestem przeciwnikiem głupoty

Dziękuję bardzo

(Agnieszka Makojć) Dziękuję bardzo

Szanowni państwo, skoro nie ma

więcej pytań - bardzo proszę, przejdziemy

do głosowania, poproszę o tablicę

[...]


Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo,

wkradł nam się jakiś błąd systemowy

brak zapisu z głosowania nad porządkiem

obrad i bardzo proszę o powtórzenie

przyjęcia porządku obrad, tak?

Bardzo proszę o tablicę

Nie wiem, dlaczego nie dokonano zapisu


[...]


(Agnieszka Makojć) Szanowni Państwo,

przechodzimy do realizacji punktu szóstego,

więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zaciągnięcia kredytu

długoterminowego

Również, którego omawiamy temat

Czy państwo chcą tu zająć głos?

Tak, bardzo proszę Panie Stanisławie


(Stanisław Hołubczak) Pani przewodnicząca,

Wysoka Rado, powtórzę to, co powiedziałem

wczoraj na komisji.

Mówiliśmy o potrzebie zweryfikowania

wysokości kwoty kredytu, ze względu to,

że posiadamy własne wolne środki, nie

wydatkowane w tej chwili

A do tego posiadamy, moim zdaniem,

bardzo pilne, potrzeby opracowania

dokumentacji technicznych na remonty dróg


Takich dokumentacji również nie mamy

I po wysokości kwoty, moim zdaniem,

w tej uchwale nic się nie zmieniło

Tym bardziej, że to o czym rozmawialiśmy

wczoraj, na komisji, jest załatwione

Czyli, jak gdyby nie wymaga wykonania

żadnych dodatkowych dokumentacji.

Mamy Waniorowo, mamy już w tej chwili

budowę hali. Mówię o dokumentacjach

Mamy dokumentację na, na te dwie drogi

A w sprawozdaniu z prac Zarządu mamy

informację, że Zarząd Dróg nie posiada

dokumentacji technicznych na remonty dróg


I podsumowując, wracamy z dokładnie tym

samym projektem

I bez słowa wyjaśnienia Zarząd podsuwa

kolejny raz takie do uchwalenia?

To samo co było źle przyjęte na

poprzedniej sesji

Nie rozumiem takiego zachowania


[...]

(Kaimierz Sać) Ile mamy zabezpieczonych

pieniędzy na budowę hali,

poza dokumentacją?


[...]


2,5 miliona. Chwaliłeś się w telewizji,

że wybudowałeś hale w Płotach

[...]

(Agnieszka Makołć) Bardzo proszę

o pytania dotyczące procedowanej uchwały!

[...]

Szanowni Państwo!

Pan Grzegorz Burcza ma głos!

Panie Grzegorzu, proszę, Pan ma głos

[...]

(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani

przewodnicząca, dziękuję

za udzielenie głosu

Ja powiem szczerze, że pierwszy raz się

spotykam z tym w drugiej kadencji

To nawet w poprzednich edycjach

jak były udzielane kredyty, to uzasadnienie

było co najmniej na stronę, a nawet więcej

Pierwszy raz się spotykam [...]

[...]

Uważałem to za normalne, żeby uzasadnić

w sposób wyczerpujący,

a nie w dwóch zdaniach

To uważam jest pierwsza, niestety,

niedogodność tego, co dzisiaj mamy robić

No niegrzeczne to jest, żeby uzasadniać

w dwóch zdaniach tak poważną kwotę kredytu

Ponad 5 milionów, czyli

6 milionów 580 tysięcy

To pierwsza kwestia

Druga: naprawdę ja po raz kolejny pytam,

i proszę o udzielenie jakieś

sensownej odpowiedzi

Dlaczego przy tak wysokiej kwocie kredytu:

6,5 miliona, zabrakło dobrej woli Zarządu,

żeby zaproponować, a po to jesteśmy,

my jako radni, dlatego czynię

to niniejszym, żeby dorzucić jeszcze

100 tysięcy na projekty absolutnie

niezbędne, które zresztą już były omawiane


Mówimy o Robach

Czyli, jeżeli mówimy o mieście,

o miejscowości Roby, to chociaż

w samych Robach. I nie tylko

Mówimy o paru innych jeszcze,

które zaproponował Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych,

a które Państwo, niestety, zlekceważyliście

I nie będę podawał teraz, że dlaczego

nie ma nagle dziesięciu milionów?

Bo też można byłoby taki kredyt wziąć

Znaczy, jest tylko 6,5

(Kazimierz Sać) Ja bym to zaokrąglił,

jeśli jest taka możliwość

Do tych dziesięciu, no!

(Grzegorz Burcza) Dokładnie, że tak!

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Ten temat

był wyjaśniany na wiele sposobów,

między innymi w [...] uzasadnieniu

jest też pełna informacja, dotycząca,

na jakie cele i w jaki sposób...

w grudniu. W grudniowej uchwale [...]

To wielokrotnie o tym mówiliśmy

Uzasadnień było aż nadto

Ja nie wiem, jak dotrzeć jeszcze inaczej

[...] Panie Starosto! Ja mówię o tym,

że Pan poświadczył nieprawdę, mówiąc,

że dokumentacja w ramach jest

(Ryszard Chmielowicz) Jest!

Dla miejscowości Roby

[...]


Powtarzam: jest projekt na przebudowę drogi

wewnątrz miejscowości


Wewnątrz miejscowości jest projekt,

który czeka na...

[...] w tej chwili szukamy programu,

żeby się wpiąć


[...]

[...] Przepraszam, ad vocem!

Czy mogę jeszcze raz poprosić o odpowiedź?

Na jaką drogę jest wykonana dokumentacja?

(Ryszard Chmielowicz) Dokumentacja jest

na drogę wewnątrz miejscowości Roby


[...] Od tablicy "Roby"

do tablicy "koniec Robów"

[...] Z chodnikami tam

[...] Nie ma na drogę od Robów do Mrzeżyna

[...] Ta dokumentacja ma już kilka lat

Ona nie jest teraz robiona [...]

[...]

[...] No trzeba ją Zaprojektować i zrobić

(Agnieszka Mackojć) Dobrze, bardzo dziękuję

Proszę, Pan Stanisław Hołubczak


Proszę Państwa, chciałem jeszcze raz

zwrócić uwagę albo ponownie zapytać

Na jaki cel jest przeznaczone...

przeznaczony jest ten kredyt?

Bo wczoraj słyszeliśmy informację,

że to jest na sfinansowanie

zadań inwestycyjnych

I taka jest różnica pomiędzy tym projektem

uchwały a tym, który mieliśmy miesiąc temu

Ale w uzasadnieniu czytam, że kredyt jest

zaciągany na podstawie uchwały budżetowej,

w której zaplanowano środki z kredytu

jako środki, źródło finansowania

planowanego deficytu oraz spłaty

wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Więc jak to jest?


[...] Jednakże, w niniejszej uchwale,

czytam dalej, tak?

Zaplanowano, że cały kredyt przeznaczy

się na finansowanie planowanego deficytu,

a środki z kredytu przeznaczone zostaną

na sfinansowanie zaplanowanych na

2023 rok zadań inwestycyjnych z zakresu

infrastruktury drogowej

Była taka sugestia Państwa radnych, tak?

I na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań [...]

[...]

(Staniesław Hołubczak) To jest

część sugestii. A druga sugestia była taka,

żeby tą część, która będzie czy była

zaplanowana na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań

przeznaczyć na dokumentacje projektowe


A tu kwota pozostała ta sama,

a dokumentacji nie ma

[...]


[...] Teraz cała kwota kredytu

została zapisana na te trzy zadania

poprzednio było rozpisana na 2...

(Stanisław Hołubczak) Dobrze,

ale poprzednio ustalaliśmy co innego, tak?

Ta część, która nie będzie spłacona, czy,

nie będzie przeznaczona na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań zostanie

przeznaczona na dokumentację

I co się stało? dokumentacji nie ma


A kredyt jest tej samej wysokości

To znaczy, że można zaplanować zadania,

finansowanie zadań inwestycyjnych

W takiej wysokości albo w takiej

Pół miliona w tą, czy w tą,

to bez znaczenia


No, OK, w porządku. No tak możemy przyjąć

projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu

(Ryszard Chmielowicz) Nie w porządku,

bo na projekcie przewidzieliśmy środki

Młócimy to już od samego początku

dzisiejszej rady. Między innymi 200 tysięcy

na halę. Między innymi 140 tysięcy

na Brojce-Tąpadły. Między innymi 20 tysięcy

na drogę Modlimowo-Rotnowo

to jest razy 360, jak policzył 361 tysięcy,

licząc na okrągło

Więc czego oczekujesz jeszcze w informacji?

Oczekiwałem, że te 500 tysięcy, które były

zaplanowane na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów zostaną przeznaczone

na dokumentacje techniczne, na remonty dróg

Takie było moje oczekiwanie. Może błędne

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Sprzedamy mienie

i zwiększymy swoje dochody majątkowe

Będziemy mogli realizować kolejne

jakieś pomysły Rady powiatu. Wszystko

(Stanisław Hołubczak) A co się stało

z tymi zadaniami inwestycyjnymi, że nagle

te pół miliona trzeba dołożyć?

Co się z nimi stało?

(Ryszard Chmielowicz) Jakie pół

miliona złotych?

(Stanisław Hołubczak) Jeżeli w poprzedniej,

w poprzednim projekcie uchwały, odnośnie

kredytu, można było zaplanować na zadania

inwestycyjne przykładowo 6 milionów,

a 500 tysięcy na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań

To, co się stało dzisiaj, że na te same

inwestycje potrzebujemy już sześć

i pół miliona, a projekty zrobiliśmy

z innych pieniędzy?

Jak to się stało?

Skąd się bierze ta fikcja?

(Ryszard Chmielowicz) Jaka fikcja?

No to skąd się

[...]

(Stanisław Hołubczak) No to jak nie urosło,

to powinno być sześć milionów na inwestycje

Tak?

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy proponowałbym

na 10. Jak to mówił Pan Burcza, że możemy

zaokrąglić do 10


(Stanisław Hołubczak) No ale to szkoda,

że nie ma takiej propozycji, bo powinniśmy

rozważyć. Oczywiście pod warunkiem,

że przedstawimy do tego wykaz inwestycji

A nie na spłatę zobowiązań bieżących


(Ryszard Chmielowicz) To są

na inwestycje środki


Może to nie jest miejsce na żarty,

ale tak słucham wypowiedzi

szczególnie pytań

I Pana Stanisława, Pana Grzegorza

To przychodzi mi do głowy taki film


pytanie mogę postawić:

"Czy leci z nami pilot?". Dziękuję


Punkt 7: Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie uchwały nr 47 tak, 47/310/18

Rady Powiatu w Gryficach z dnia

30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia

regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach

prowadzonych przez Powiat Gryficki

Bardzo proszę, czy tu są jakieś pytania?


Jeżeli nie: proszę tablicę


Proszę bardzo

Czy Pan Marek Gołuchowski? Proszę bardzo

(Marek Gołuchowski) Pani przewodnicząca,

Wysoka Rado, Panie i Panowie.

Ja w dniu dzisiejszym chciałbym

złożyć dwie interpelacje

Pierwsza dotycząca drogi, stanu drogi,

która na dzień dzisiejszy służy jako

objazd przez Sadlno i Sadlenko

Ogromna prośba do Zarządu o pilne,

żebyście państwo, chociaż zobaczyli

na miejscu, jak to wygląda

Dzisiaj w ciągu dnia miałem przynajmniej

dwa, jak nie trzy telefony

Ludzie się naprawdę skarżą

Tam trzeba pójść, coś zrobić

Ja nie wymagam od Państwa

tutaj kładzenia nowych nawierzchni,

ale tam naprawdę dzisiaj nigdzie

A będzie to trwało jeszcze,

zakładając termin wykonania, do 31 maja

Co najmniej dwa miesiące

Naprawdę droga jest w stanie krytycznym

Bardzo was proszę

I to jest moja interpelacja o zajęcie się

przynajmniej podsypami, jakaś równarka

Cokolwiek

Droga Sadlno-Sadlenko objazd przy

drodze wojewódzkiej 102

I druga interpelacja. Szanowni Państwo,

w związku z ostatnio publikowanymi

informacjami na naszym lokalnym

Superportalu, jak również na stronie

facebookowej online 24 Trzebiatów.

Chodzi tam konkretnie o informację

pod nazwą: "Radni powiatowi robią dla

Miasta Trzebiatów niewiele"

Tam imienia i nazwiska padały wymieniane

nazwiska, nas, mówię, radnych Powiatowych,

Że tak powiem, od lat jesteśmy radnymi

Pani Renata Teresa Korek,

Grzesiu Szafrański, ja, Asia Duzinkiewicz.

Moja interpelacja polega na tym,

aby Zarząd Powiatu i odpowiednie jednostki

samorządowe do tego przygotowane

przedstawiły w najbliższym czasie, ale taką

merytoryczną, naprawdę porządną robotę

Proszę o wykonanie takiej merytorycznej,

porządnej roboty. Z okresu tej kadencji

O poprzedniej wszystkie inwestycje,

jakie były wykonane na terenie gminy

Trzebiatów i dla porównania,

bo tam ciągle się odnoszą sugestiami

do gminy Gryfice, również inwestycje

z tych dwóch ostatnich kadencji

Obecnych i poprzedniej Jakie były wykonane

na terenie gminy Gryfice

Chciałbym, żeby to było zrobione w taki

sposób syntetyczny, że poza inwestycjami

z tej kadencji i poprzedniej. Będą do nich

przyporządkowane kwoty, które będą miasto

wskazywały. Jakie kwoty były zainwestowane

na terenie gminy Trzebiatów i gminy

Gryfice. Mówię konkretną o inwestycjach

powiatowych, które w ciągu tych

ostatnich lat zostały wykonane

Naprawdę. Drodzy Państwo jest

to któraś kadencja z rzędu moja

I ciężko słychać, słuchać takich zarzutów,

że nic nie robimy.

Gdzie walczymy o każdą złotówkę

Wiemy zgodnie, na jakiej podstawie

działa Zarząd, ustawy powiatowe,

Rada Powiatu. Wiemy doskonale,

że nasze dochody nie lecą z nieba

To wszystko jest ściśle powiązane

z ustawą o samorządzie powiatowym

I ciągłe słuchanie zarzutów, że w Gryficach

jest basen, a ktoś nie odróżnia ustawy

powiatowej od samorządu gminnego

i wskazuje na inwestycje gminne

Stricte wykonane w 100%, bez udziału

żadnych, ani jednej złotówki Powiatu

I porównuje to, że w Trzebiatowie tego

basenu brakuje

No to proszę, naprawdę

I mówię to bardzo grzecznie,

nie robić mieszkańcom Gminy Trzebiatów

w głowie, że tak powiem jakiegoś kociokwiku

Nie mieszać im, bo jeżeli pokazujemy

na różnicę to mówmy uczciwie

Z czego zostały sfinansowane, kto jest

gospodarzem danej inwestycji

Nie pokazujmy rzeczy, na które nie mamy

wpływu jako radni powiatowi. Na inwestycje,

które w gminie Gryfice dzisiaj,

że tak powiem, istnieją,

a my nie mieliśmy z nimi żadnego,

kompletnie, że tak powiem, stosunku

Szanowni państwo dlatego poprosiłem

o tą kadencję i zeszłą

Syntetyczna, wykonana taka informacja,

która udowodni mieszkańcom naszej gminy,

że w Trzebiatowie naprawdę w ciągu

ostatnich kadencji wiele się zadziało

Ja nie chcę się tutaj powielać i powtarzać

Mówić nazwami ulic Gdzie jakie inwestycje

były wykonane. Dlatego, żeby nie bić

piany, mówiąc kolokwialnie, proszę o taką

syntetyczną, wykonaną pracę

Ona będzie najbardziej miarodajna,

niech to będzie dla mieszkańców obiektywny,

obiektywny wgląd w sprawy, a nie

wrzucanie kolejnych takich medialnych

informacji, które nastawiają mieszkańców

nas, do nas bardzo negatywnie ja mam dość

słuchania tego, że bierzemy pieniądze

za darmo i nic nie robimy

Bo, bo każdy z nas, podejmując się tego,

żeby startować w przestrzeni publicznej

i występować tu jako radny miał konkretne

cele, które realizuje

Od dwóch kadencji walczę, no nie tylko ja,

bo nie mogę sobie tej zasługi przypisywać

jedynemu. Wszyscy radni z Trzebiatowa

walczymy o salę sportową

Od dwóch kadencji temat jest powielany

wiemy o tym doskonale

Dzisiaj jakieś nadzieje są, że coś może

w końcu się wydarzy

Apelowałem ostatnio na komisji wspólnej

w gminie, która się odbyła

Jest duża naprawdę ogromna chęć

ze strony radnych miejskich do współpracy,

do współfinansowania na tyle daleko

idąca, że występują nawet informacje,

że w 50% ta inwestycja mogłaby być

zrealizowana z budżetu gminnego

i powiatowego, na co zwracam

uwagę tutaj dla zarządu całego,

Że tak daleko idące propozycje

No to głupotą byłoby, mówiąc kolokwialnie,

nie skorzystać.

Jeżeli gmina chce partycypować

w 50% w kosztach tej inwestycji

Pokazywałem źródło pokrycia

Jeżeli nie programów rządowych, bo takich

obecnie nie ma, wskazywałem na źródło

pokrycia w ZIT-cie, który ogłoszony był

na 12 milionów euro, czyli blisko

60 milionów polskich złotych, gdzie jedna

czwarta tego budżetu jest przeznaczona

na cele oświatowe

Konkretnie na cele oświatowe!

I pamiętajmy o tym, żeby z ZIT-u skorzystać

musi być doporozumienie co najmniej

dwóch jednostek samorządowych

Więc uważam, że w interesie Gminy

Trzebiatów i interesie Powiatu Gryfickiego

jest właśnie wykorzystanie pieniędzy rzędu

15 milionów ZIT-u, które są wyznaczone na

oświatę. Choćby w tym kierunku,

żeby wybudować tą halę

Nie zaangażujemy wtedy środków naszych

nie będziemy mieli problemu z deficytem,

o którym Stasiek ciągle powtarza

Z kolejnymi...

Te pieniądze po prostu mogą pojawić

się zupełnie innego źródła finansowego


Odbiegłem od tematu, przepraszam Państwa

Ale naprawdę, te komentarze, niektóre

bardzo obrzydliwe, a szczególnie te

anonimowe, na które się natknąłem

No nie pozwalają milczeć. Nie pozwalają

milczeć. Obrzucanie nas kolejny raz [...]


Szanowni Państwo, oczywiście wyborcy mnie

i moją pracę ocenią

Ja wiem najlepiej, ile się robi

w zaciszu gabinetów

Ile się robi na sesjach

Ile się robi na komisjach

Nie przychodzę na sesję,

żeby tu gwiazdorzyć do,

przed kamerami i bić pianę,

tylko większość rzeczy odbywa

się na zapleczu

I wiemy o tym doskonale. Zawsze tak było

Pełne uzgodnienia, żeby formalnie mogły

być wprowadzone, muszą być

wcześniej uzgodnione

I nie jest to robione pod publiczkę

Wszyscy zabiegamy jak jeden

Nie wierzę, żeby ktokolwiek z nas,

tutaj siedzący, miał interes w tym,

żeby nie było inwestycji


Wszyscy chcemy tych inwestycji

Każdy ma swój sposób

każdy na swój sposób w swojej gminie


Dlatego ogromna prośba

Interpelacja o niezwłoczne przygotowanie

informacji z okresu tej kadencji,

poprzedniej kadencji

Wraz ze wskazaniem jakie były wydatkowane

Dla przykładu właśnie w gminie Trzebiatów,

powiatowych inwestycji, i w gminie Gryfice

[...]

Panie Kazimierzu! Panie były starosto!

Jestem 6 kadencję radnym, Pan 7

Przepraszam. Ja piątą, Pan szóstą

z tego, co się orientuję

Możemy wrócić od początku

i pokazać powstanie samorządu od 98

Jakie pieniądze w poszczególnych gminach

Przecież jesteśmy w stanie to wykazać

I zakładam, i jestem przekonany, że biorąc

pod uwagę inwestycje drogi

Mrzeżyno-Dźwirzyno z mostem,

to na przestrzeni sześciu kadencji

gmina Trzebiatów uzyskała największe

pieniądze inwestycyjne w Powiecie Gryfickim

I mogę się o to dzisiaj, mówiąc

kolokwialnie, założyć z Panem,

że gmina Trzebiatów była największym

beneficjentem, przez sześć kadencji,

pieniędzy powiatowych


(Kazimierz Sać) Ale ty nie masz akurat

z tym nic wspólnego

(Agnieszka Makojć) Bardzo dziękuję

Proszę, Pani Joanna Duzinkiewicz


(Joanna Duzinkiewicz) Dziękuję bardzo

za udzielenie głosu


Szanowny, to jest, Starosto

Ja również chciałabym przekazać

w dniu dzisiejszym interpelacje

Jedna również dotyczy drogi powiatowej

31-17 na odcinku Sadlno-Sadlenko

Również otrzymałam, wiele telefonów,

wiele próśb o interwencję w tej sprawie

Bardzo proszę w imieniu mieszkańców

o natychmiastowe podjęcie działań

Tak, celem...

Zmierzających do poprawy stanu

technicznego nawierzchni drogi,

a tym samym do poprawy bezpieczeństwa

mieszkańców naszej gminy

mieszkańcy również sugerowali,

że może zarząd przejechałby się, po prostu

i zobaczył jak tam wygląda. Tak?

Teraz, jeżeli pada deszcz,

jeżeli nie ma tam lodu

Bo jeżeli są mrozy to jeszcze w miarę

można przejechać. Tak?

Ta droga jest wąska, tam jest bruk

Samochody nie mają możliwości

nawet się wyminąć. Tak?

Muszą zjeżdżać na bok. Grzęzna w tym błocie

Naprawdę, to jest wielkie utrudnienie

dla mieszkańców, które potrwa jeszcze

na co najmniej dwa, trzy miesiące. Tak?

to jest jedna interpelacja

Jedna prośba o natychmiastowe

podjęcie działań


Druga interpelacja dotyczy podjęcia działań

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa

mieszkańców Powiatu Gryfickiego

I mam zapytanie:

czy Zarząd Powiatu Gryfickiego złożył

wniosek o dofinansowanie inwestycji

mającej na celu poprawę bezpieczeństwa


uczestników ruchu, polegającej

w szczególności na budowie, przebudowie

lub remoncie dróg dla pieszych

lub dla pieszych i rowerów oraz dróg

na rowerów, przejść dla pieszych,

przejazdów dla rowerów w ramach rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok?


Termin składania wniosków upływa, bodajże,

2 albo 3 kwietnia

I jeżeli zarząd nie złożył jeszcze takiego

wniosku, czy planuje złożyć wniosek

w tej sprawie?

To są dwie interpelacje


Teraz przejdę do zapytań. Tak?

Jesteśmy w punkcie interpelacji: zapytania

W lutym złożono dwie interpelacje

Jedna interpelacja dotycząca środków

z budżetu covid,

na którą otrzymałam odpowiedź

Druga interpelacja

Ja wiem, że może się powtarzam,

jak zdarta płyta

Dotycząca poprawy bezpieczeństwa przejścia

dla pieszych w Trzebiatowie

Na ulicy Zagórskiej, od ulicy Zaborskiej,

do ronda i od ronda, jednego Ronda Słonia,

do Ronda Świętego Ottona

Nie otrzymałam odpowiedzi

Jakież było moje zdziwienie, kiedy


zauważyłam, że interpelacja została

przypisana do Grzegorza Burczy

I ja się zastanawiam: czy ja się

przeistoczyłam w Grzegorza,

czy Grzegorz we mnie?


Dziękuję bardzo


(Agnieszka Makojć) To znaczy,

że na stronie internetowej było podpis?

(Joanna Duzinkiewicz) Jest jako

interpelacja Grzegorza Burczy. Tak?


[...] To jest do poprawienia


[...]

Proszę, Pan Stanisław


[...]

(Stanisław Hołubczak) [...] przewodnicząca,

Wysoka Rado, chciałbym wrócić do

wczorajszej komisji

Na wczorajszej komisji zadałem pytanie,

odnośnie rozliczenia wolnych środków


w budżecie, Pani skarbnik

Tak to odebrałem, że obiecała,

że dzisiaj na sesji to będzie

I druga rzecz, to

Ile wydano z rezerwy ogólnej budżetu?

I też liczyłem na to, że dzisiaj to dostanę

I mam jeszcze jedno pytanie,

o którym wczoraj nie mówiłem

Jakie są plany zarządu, jeśli chodzi

o wykorzystanie tej kwoty,

która wynika z dotacji z budżetu

państwa udzielonej na koniec ubiegłego

roku w wysokości 6 milionów złotych,

a z tego 15% mamy przeznaczyć na

odnawialne źródła energii?


(Ryszard Chmielowicz) Nie tylko

odnawialne źródła energii

(Stanisław Hołubczak) No nie tylko

Może ja to uprościłem, ale to...

(Ryszard Chmielowicz) Energooszczędności...


[...]

(Skarbnik) Jeśli chodzi o środki z rezerwy

ogólnej, to zostały wykorzystane do dnia

dzisiejszego w kwocie 14 500

(Waldemar Wawrzyniak) Jak to?


Wykorzystane 14 500?

(Skarbnik) Ogólnie Pan chciał

Ogólnie Pan chiał

(Waldemar Wawrzyniak) Tak, tak, tak...

Niewiarygodne


(Skarbnik) Natomiast,

jeśli chodzi o kwotę...

rozumiem, wolnych środków,

które są do wykorzystania. Tak?

Do zaangażowania

4 miliony 278 tysięcy w zaokrągleniu mamy


(Stanisław Hołubczak) Nie,

to nie jest rezerwa, tylko wolne środki


Proszę państwa, Dlaczego mówię, że sprawa

wydatkowania środków z rezerwy ogólnej jest

niewiarygodna Otóż na podstawie ostatniego

sprawozdania z wykonania z prac zarządu

podsumowałem sobie wszystkie

dofinansowania, które były udzielane

dla różnych organizacji,

to jest kwota 15 tysięcy złotych

z jednego sprawozdania

[...] Może jeszcze nie wyszło

Może dopiero będą przekazane,

że decyzja była wydana

(Stanisław Hołubczak) Co to ma do rzeczy?

[...] środki wydatkowane

(Ryszard Chmielowicz) Ale została

udzielona odpowiedź 14 500

(Stanisław Hołubczak) Proszę państwa,

ze sprawozdania z prac Zarządu,

od 23 Stycznia, podsumowałem tylko

te wnioski, które zostały pozytywnie

rozpatrzone to jest 15 tysięcy, plus,

oczywiście dotacja dla Komendy Powiatowej

Policji w wysokości 61


Okej, dobrze


Porównam to jeszcze raz ze sprawozdaniem


(Agnieszka Makojć) Dziękuję

Proszę, Pan Grzegorz Szafrański


(Grzegorz Szafrański) Pani przewodnicząca,

Wysoka Rado, Szanowny Zarządzie.


Pan wiceprzewodniczący Marek Gołuchowski

[...] odnieść się w temacie

swojej interpelacji

w dużej mierze do wniosku,

który składałem na poprzedniej sesji

Prosiłem bardzo zarząd o przesłanie

mi na maila informacji wydatków

związanych z inwestycjami na terenie

Powiatu Gryfickiego

Włącznie z dofinansowaniem gmin

poszczególnych do inwestycji

Mija półtora miesiąca praktycznie

Nie dostałem żadnej informacji

I zastanawiam się o tym artykule,

który ukazał się niedawno właśnie

w Superportalu

Czy ktoś mnie nie sabotuje, tutaj,

w tym przypadku?

Skoro do dnia dzisiejszego nie dostałem

takiej informacji

Pan Marek Gołuchowski dość tutaj

stanowczo zdecydowanie nawiązał szerzej,

czyli dwie kadencje

To tak? Dobrze zrozumiałem?

I myślę, że i myślę, że tutaj to padła

odpowiedź

Należy przygotować

I jeszcze raz proszę. Naprawdę na maila

prosiłem wielokrotnie

[...] to jest teraz

Druga rzecz: wrócę do czasu już chyba dość

przeszłego bardzo

Gdy byłem przez krótki okres członkiem

zarządu i pamiętam jak gdzieś

rozmawialiśmy na temat właśnie drogi

Sandlno-Sadlenko

Już wtedy wysuwałem propozycję,

żeby w środkach, środkami własnymi

Mamy Zarząd Dróg, kupować systematycznie

płyty betonowe na odcinku 2,5 km

Do dnia dzisiejszego, sądzę, że ta droga

byłaby zrobiona

Aczkolwiek nikt wtedy nie zakładał,

że będzie ona niezbędna do tak

intensywnego ruchu pojazdów,

który jest dzisiaj

I w związku, i w związku z powyższym

mamy jakiś 3, 4, 5 może miesięcy jeszcze

tego ograniczonego ruchu główną

drogą wojewódzką

Proszę jednak zarząd, póki się kadencja

nie kończy, żeby wrócić do tematu

To jest dość... To tania procedura,

która zabezpieczy na lata

Gmina Trzebiatów w ostatnim czasie,

przez, podejrzewam, już o 4-5 lat robi

takie inwestycje

Systematycznie, powoli

To są środki bieżące, z roku na rok

Nie trzeba od razu 10 milionów

Ale przez cztery lata można zrobić

było ten odcinek

Dziękuję bardzo


(Agnieszka Makojć) Dziękuję bardzo,

Proszę, Pani Renata Korek


Szanowna, Wysoka Rado,

jako radna z gminy, powiatu, powiatowa

z gminy Trzebiatów

Oczywiście, popieram moich kolegów

i koleżankę o to, aby natychmiast

droga Sadlno-Sadlenko, poprawić jej stan

Oczywiście technologie, w jakiej należałoby

tę drogę zrobić, bo o tym się mówi

Przecież już, tak jak Grzegorz

podkreślił, od lat

Ustalamy radę, tym, razem z dyrektorem

Zarządu Dróg Powiatowych

I myślę, że czas, żeby tam usiąść w końcu

I tę drogę zakończyć

Pewnie będziemy czekać dłużej na to,

żeby tam powstał piękny asfalt, ale myślę,

że do tej pory moglibyśmy stan tamtej

drogi poprawić

Wracając do hejtu, bo tak to nazwę,

które się ukazały na naszych portalach

Pamiętajmy o tym, że za hejt odpowiada

właściciel portalu

Tak, hejt jest karalny

Są dwie ustawy, które mówią o tym,

że jeżeli takie rzeczy się dzieją,

no to do sądu

Jeżeli będzie się tak działo,

będzie po prostu tę sprawę

w ten sposób załatwić

Przed każdymi wyborami na naszych

portalach pojawiają się takie treści

I my się do tego przyzwyczailiśmy,

ale trzeba się nam do tego przyzwyczajać?


Dziękuję

(Agnieszka Makojć) Dziękuję

Jeszcze proszę, Pan Kazimierz


(Kaziemirz Sać) Skoro jesteśmy w punkcie

zapytania, to tak trochę wzorem,

wzorem Marka Gołuchowskiego

Trochę, trochę rozszerzę też,

tak, rozszerzę

Ale już parokrotnie się pytałem i takie

coś jest moje zapytanie

Do tej pory też nie dostałem odpowiedzi


Jakie inwestycje były wykonywane

na terenie tych trzech miast, trzech miast,

zaznaczam, od początku tej kadencji?

Czyli w Trzebiatowie, w Gryficach

i w Płotach

Mam na myśli inwestycje

Inwestycje

Proszę nie. Proszę nie teraz

[...]

Bo teraz jesteśmy, jesteśmy w takiej,

takiej trochę...

Więc moje pytanie, chodzi konkretnie

o inwestycje

Ja rozumiem, że niektórzy radni w tej

chwili już, jak to, jak to się mówi,

ręka w nocniku i próbują się posiłkować

poprzednią kadencją, albo

jeszcze poprzednią

To znaczy ja gdzieś, kiedyś publicznie

się wypowiem dokładnie kto,

kto wnioskował o jakiekolwiek wnioski

inwestycyjne, bo to jest przecież wszystko

zapisane. To jest w protokołach...

Przykładowo, z tego, co ja pamiętam,

tak średnio dopytuję, z tego,

co ja pamiętam, to bodajże w zeszłej

kadencji ani razu nie wnioskowała o żaden,

o żadną Inwestycje w gminie Trzebiatów

To jest wszystko wpisane

Albo w posiedzeniach Zarządu,

albo na posiedzeniach Rady Powiatu


Więc na ten temat się wypowiem, oczywiście

To dlaczego mam się nie wypowiedzieć,

skoro w gminie Trzebiatów przede wszystkim

były robione inwestycje, a później

się komuś to nie podobało i nie chciał,

żeby były robione inwestycje

Czyli wnioskował o wybór nowego starosty,

który nie będzie robił w

Trzebiatowie inwestycji

To trzeba było o tym głośno

mówić przecież. Nie?

Więc mój wniosek jest taki, żeby

przedstawić od początku tej kadencji do,

do dnia dzisiejszego, jakie konkretnie

inwestycje były realizowane w miastach

Trzebiatów, Płoty i Gryfice

I teraz odniosę się do tego,

co Marian mówił

Marian bardzo dobrze mówi, że jest szansa

na rozwój między innymi wynikający

z Hossolandu

Ale nie tylko

Dlaczego się tak cały czas dopytuję

o inwestycje powiatu w miastach?

No, żeby ci turyści do nas przyjechali,

to trzeba im dać tak zwane magnesy

To znaczy te pieniądze, które miały być

między innymi na Jedności Narodowej,

to między innymi pod turystów. Tak?

Czy gdzieś tam powiedzmy park

I tak dalej, i tak dalej

Nic nie zostało zrobione w miastach

Przez tyle lat dosłownie nic

Bo zaraz Waldek mi wyskoczy, że ja lubię

ludzi ze wsi, nie lubię

Ja lubię wszystkich, Waldek

Więc zostały zrobione dróżki gdzieś tam

ale [...] miastach

No i ja się pytam, ja się pytam

Jakie inwestycje zostały zrobione?

Zebyśmy faktycznie nie przespali tego

Bo z takich wstępnych dat: czerwiec

przyszłego roku

To ten Hossoland ma wystartować

Weź, po co przyjadą?

Co powiat robi w tym kierunku,

żeby przyciągnąć turystów?

Ja wiem, że nic

Poza tym, że...


Także, takie zestawienie bardzo bym...

Zaoszczędzicie na papierze

Zaoszczędzicie się na papierze,

bo tam pewnie z dwie pozycje się znajdą:

Akacjowa i kawałek Wałowej

Żeby ludzie zobaczyli ile w Trzebiatowie

zrobili ile między [...]

dla Trzebiatowa: Zero

To samo Marek i Pan Szafrański

też zero dla Trzebiatowa

Panie Kazimierzu

(Kazimierz Sać) No to jak będę miał

na piśmie, to będę [...]

(Agnieszka Makojć) Szanowni Państwo,

jesteśmy w punkcie intepelacje i zapytania

radnych. Proszę się tym sugerować

Bardzo proszę pan Grzegorz Burcza


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani

przewodnicząca, bardzo dziękuję

za udzielenie głosu

Wszyscy zadali pytania, a nie wiem,

dlaczego pan Starosta nic nie odpowiada?

[...]


Bo ja bardzo proste krótkie trzy pytania

Ale króciucienkie takie

Po pierwsze, kiedy otwarcie tego

Centrum Usług Publicznych?

I na jakich zasadach?

I bardzo bym prosił, bo przecież

nie trzeba tego na piśmie, tak składać

Tylko wystarczy powiedzieć wszem i wobec,

bo jest sporo osób zainteresowanych

Czy stowarzyszenia będą zaproszone?

Czy to będzie otwarcie już sobie będziemy

to mogli być z tymi kluczami i tak dalej?

Pierwsza kwestia

Druga kwestia to, co Pan Starosta obiecywał

wczoraj i, że dotrze do tych dokumentów

Jak wygląda sprawa dzierżawy na tym

holu w Gryf Arenie?

Czy ma już mam tą wiedzę?

I bardzo bym chciał uzyskać odpowiedź

Trzecia kwestia, ta z dzisiaj, tu i teraz

Bo pierwszy termin był ponoć zamknięcia

przejazdu przez most i zablokowania

odcinka ulicy Jana Dąbskiego w Gryficach,

w związku z przebudową skrzyżowania,

ronda, był od dzisiaj

Ktoś puszcza jakąś famę, gdzieś tam,

że o tydzień, o miesiąc przesunięte

Jakie są fakty? Jakie są realne decyzje?

Bardzo bym prosił Pana Starostę,

bo pewnie Pan, no wie na 100%

Czyli jak wygląda, ta rozpiska, tego planu

Bo jak objazd i tak dalej, to media

dobrze to przekazały

Tylko chodzi oto, kiedy

będzie to zamknięte? Jak to ma wyglądać?

No i czwarta,

która nie miała być w planie,

ale niestety jest. Ze względu na to,

że wywołał temat pan radny Gołuchowski


Drogi Marku i moi poprzednicy, temat byłby

już dawno zamknięty, gdyby po prostu

Zarząd Powiatu skutecznie zrealizował

uchwałę petycyjną

Która jako jedna z pierwszych udała

się skutecznie mieszkańcom

Sablna i Sablenka

Jak... przewodniczący Komisji Skarg

Wniosków i Petycji

Przecież tam ci mieszkańcy

występowali już od dawna,

jakby przewidując, że nagle, w którymś

momencie sobie ktoś przypomni,

że to jest świetny


Świetne miejsce do przejeżdżania świetne

miejsce do rozwiązywania problemów, tyle że

jakoś zarząd nie zauważył, że tam będą

ciągłe problemy problemy i problemy i ci

mieszkańcy byli zostawili sami sobie

Wystarczyło, tylko że temię podjąć się wykonania

uchwały i to, co żeśmy mówisz Zwracam honor

naprawdę wielki szacun uchwały decyzyjne

nazywamy precyzyjnym to, co ty mówiłeś świetna

sprawa można było też dokładnie to włączyć

te płyty betonowe boki, bo przecież ten

pas drogowy jest szeroki można było to

zrobić nie trzeba było likwidować tych

kamieni polnych tak było Gdzie wejść były

próby rozszerzenia, bo pan dyrektor

Zaangażował się w ten temat Tak próbował tam

oczyszczać te Oby boki, ale to wszystko jest za

mało wystarczy teraz zobaczyć, jakie tam

są koleiny, jak się ludzie topią po

prostu kołami, bo po krótko i czwarty temat

no to przez kurde już nie mam marca to

było temat Azjatów tak to cały Marek, ale

nie


Odnośnie

drogi

powiatowej

31-17

na

odcinku

Drodzy

państwo

ja

składałam

wniosek

do

budżetu

powiatu na 202 na 23 o budowę o remont tej

drogi tak no ten mój wniosek nie używa

światła dziennego tak został spawatelizowany


Także może gdybyście Państwo, gdyby zarząd

przychylił się on do naszej wniosków rozpatrywał

je to może nie byłoby teraz takie

problemów

może

mieszkańcy

Nie

mieliby

takich problemów, czyli by się bezpieczniej

czuliby się zaopiekowani

i nie czuliby się

gorsi od innych i pozostawieni serwisowi

Dziękuję bardzo dziękuję


Tak

dobrze


pamiętam


Opady

deszczu

intensywne

i one powodują właśnie noże szybka

dekapitalizacja, pomimo że tamte bieżące naprawy

nastąpiły będą robione jak tylko trochę

przeschnie to to na pewno Zarząd Dróg

Powiatowych będzie tą drogą drogą jest ta droga

składa się jakby z dwóch takich części

początek jest droga brukowa i końcówka tej

jest również droga pokochała w środku jest

1.8 km drogi takiej gruntowej tak i on

tam próbujemy ulepszać nie poprawiać tak,

żeby była dobrze przejezdna i niektórych

okresach jest dobrze przejęta w innych

okresach i po zimowych i intensywnych, ale to

wszystko będzie również ujęte na piśmie od

parukrotnie się pojawia ten temat Jest głośny

zwłaszcza teraz w tym momencie, kiedy bardzo

intensywny ruch na tej drodze przebiega, bo jest

to objazd wyłączony drogi wojewódzkiej

stąd i z tego powodu nasilenie ruchu

kołowego powoduje to, że ta Droga, która już

nie przenosiła tych obciążeń wcześniej a

teraz to już jest w dużym wymiarze jak

jechaliśmy w domu po drodze mijaliśmy wiele

pojazdów właśnie zmierzających do tej drogi

cerkwickiej poprzez Sadlno do do tej drogi

głównej Wojewódzkiej więc znam sprawę bieżące

naprawy teraz tylko i wyłącznie Jesteśmy w

takim zakresie to wykonywać z tych, które

tak na bieżąco


interpelacji,

bo

reszta

na

piśmie,

bo

to

sporo

tego

wszystkiego jest Zestawienia wtedy no to Zresztą

w teatrze dzisiejszego spotkania wiele

takich już informacji zostało

wypowiedzianych, ale to nie znaczy, że nie Uzupełnimy

tego i nie prześlemy na piśmie te

zapytania to Cup to poproszę pana Waldemara

Wawrzyniaka to można już dzisiaj odpowiedzieć


w tej chwili i też i na piśmie ten

maile, które Przepraszam

miały być zamknięte czy będą zamknięte

a

rondo rondo to jest to jest tak gumowa

ważna jest z wykonawcą tej inwestycji

uzgodniony sposób korzystania z tej drogi, która

będzie zamknięta i kiedy zrobione jest też i


Powiedziane jednoznacznie, że najmniej uciążliwy

sposób i zamykanie tej drogi tylko w tej w

ramach tej konieczności tak zwanej, że jeśli

będzie można puścić jeden pas to ten jeden

pas będzie to możliwe i to wymaga

szczegółowych na czas i realizacji inwestycji, żeby

oni to inwestycje mogli wykonać o

szczegółach o szczegółach to to dyrektor

niemieccy mówił dzisiaj się wydarzyło, że Znaki

są,

aby

pan

podejrzewam

portal

oficjalnie

podałbyś na Facebooku

to jest na takiej zasadzie, że są

organizacje ruchu oni musieli zaprojektować


Sposób

będzie

zamykany

ten

Tylko

wtedy taka potrzeba będzie takie

konieczność tego wszystkiego

chodzi

o to, że my, żeby ludzie nie jeździć na

brońce, żeby

stosowali

ja zawsze jeżdżę na broniące

jak ma być wahadłowy

odnośnie cukru,

bo wpadło takie pytanie planowane

otwarcie oficjalne jest do 30 tego miesiąca

marca 31 będą podpisane porozumienia między

starostwem a tymi organizacjami, które zostały

wyłonione w ramach konkursu do tego, żeby te

pomieszczenia tam zasiedlić dzisiaj jeszcze trwają

ostatnie ustawienie komputer odkurzaczy, bo to

wszystko, żebyśmy już mogli przekazać i

protokularnie zostanie do przekazany tego

organizacjom biurka

przesłać

Tak

tak

31

odbiór podpisanie odbiór podpisanie i będą

mogły następnego dnia już te organizacje z

kluczami tam wejść w ramach potrzeb korzystać

też w sali szkoleń, o której wszyscy

spotkań, która jest nam wyodrębniona to jest

taki plan na zrobienie, jeżeli chodzi o

ten miesiąc każdy wie wywołał mówiąc o

tym, że mieszkańcy wsi są gorsi czy tacy,

czy siacy ja uważam, że wszyscy

mieszkańcy mają prawo dojazdu do każdego miejsca

stąd też nasze inwestycje drogowe w

kierunku tego, żeby ułatwić im dojazd do

miasta pamiętajmy, że miasto mają swoje

gospodarzy nie wiem, czy Kaziu pamiętasz, że w

miastach są burmistrzowie

miasta mają swoje gospodarcze

i większość infra Miejskiej ma chodniki

ma drogi w takim czy innym stanie

natomiast Widzisz chyba żartuje A co ty nie

wiesz gdzie mieszkasz


drogowej i chodnikowej w miastach jest a na

wioskach ja nie mówię o wioskach mówię w tej

chwili o gniazdo miastach, bo każdy pytał

mnie o miasta i mówię o miastach, gdyż

infrastruktury miejskiej, czyli chodniki i drogi w

miastach są w gorszym lub lepszym stanie

natomiast my poszliśmy w kierunku troszkę innym

to, a mianowicie takim Podaj mi skończyć

ja wiem, że ty nie chcesz słuchać albo

do ciebie nie dociera, ale chodzi o to,

żeby mieszkańcy terenów Wiejskich też

mogli dojechać do tych miast do hossolandu

idzie i


oł to, co mówi tutaj Marek wołkowski

takie podsumowanie zostanie jak

najprawdopodobne między agencją 2 14 2 18


Zabraniam

udostępniania

informacji

bankowej

dlatego

że

dlatego

że

on i tak oni zbytnio szkołą podobnie,

jak jest Nie dawajcie Dajcie za ten

okres, bo wydaje się zgodę a ja przeciwny

jak potrzeba to przegłosować nie podpina

po poprzednią kadencję dobrze

Złożył

wniosek

formalny

I

co mamy zrobić zestawienie inwestycji

zrobimy rozszerzamy na inwestycje o całe

powiado wszystkie miejscowości powiem, że

zrobiłeś Słuchaj sam mówi, że jest Słuchaj sam

mówi pochwalić, a więc nie ma co dalej

ja

sobie

zażartowałem,

bo

oni mi zarzucają, że ja wszystko sam

robiłem No to jak Dobra to zrobiłem Michale

płota, gdy i w Gryficach sam zrobiłem Nie

oni mi zarzucają, że ten, że ja zamknąłem

się często

występujesz

jeszcze raz jeszcze raz przygotujemy takie

zestawienie inwestycji z kadencji 2 14 2 18 i 2

18 do firmy obecnej będzie powiedział

głośnego co się dzieje razem pójdziemy będą

również to inwestycje drogowe, ale remontowe,

bo mamy się czym pochwalić, jeżeli

chodzi o budynki tam też trzeba to pokazać

Waldek chcesz razem z Marianem ze mną pójść

do super portalu razem wywiad taki w

porządku

idziemy razem Widzisz tam się nie zmieścimy,

bo tam jest miejsca dla dwóch, aby radę,

ale podsumowania zrobimy 2 14 2 18 takie

jakby wniosek

państwa

bardzo

dziękuję za tą dyskusję przechodzimy do

wniosku


Komunikatów przypominam Szanowni państwo, że do

30 kwietnia Obowiązuje nas złożenie

oświadczenia majątkowych niezłożenie jest

jednoznaczne z placu mandatów, gdyby ktoś nie

pamiętał

znaczy

31

proszę

do

kolejnej

se


Proszę o złożenie planów pracy

poszczególnych komisji, bo tego nie mamy Także,

jeżeli chodzi o komunikaty przewodniczącej

to jest na tyle Proszę bardzo wolne

wnioski Czy w ramach wolnych wniosków ktoś z

państwa chciałby zająć głos proszę pan, żeby

wójta

pani

przewodnicząca

ja

sobie zarejestrować, że ciężko będzie

udzielić odpowiedzi pani przewodniczącej

zwłaszcza ale może komuś z radnych na to

pytanie wolny wniosek, ale jestem

zmobilizowany przez mieszkańców, którzy od jakiegoś

czasu ten temat drążą Może wam się wydać

bardzo taki prozaiczny i kolokwialny, ale

wystarczy Odrzucić tylko i spojrzeć właśnie

nawet na logo naszego powiatu i zobaczymy,

że faktycznie prawa noga gryfa jest

ucięta i pytanie brzmi, dlaczego ta noga

jest ucięta ja spełniam mniejszym tą

prośbę osób, które do mnie przyszły i pytam

o to, ale mówię uczciwie tak jak

przekazywałem tym osobom, że po prostu to jest

sprawa jest, tak

zamknięta,

że

to heraldyka Warszawa zatwierdziła już

to pewnie Goni mnie dopatrzyli to nie ma

szansy zmienić, bo niektórym się to nie

podoba wygląda to źle brzydko ja powiem

szczerze sami wróciłem wcześniej uwagi, że ma

nogę uciętą, dlaczego on też grypa mogę

uciętą Może ktoś zna odpowiedź

dla mnie tajem


to

tak

wygląda

Grzesia,

jak

mi

się wspinał po schodach


Infrastruktury

chodnikowo-drogowej

szczególnie

na

terenach

wiejskich


w

niebieskich

tylko

miejski

OK,

ale

ja

chciałem

się

odnieść

do

stanu

Infrastruktury

na

obszarach

wiejskich

W

mojej

ocenie

ten

stan

jest

żałosny

do

Rea

Szczególnie

przy

drogach

Powiatowych

ja

będę

na

terenach

wiejskich

pani drogi Powiatowe nie są remontowane

ani chodniki nie są remontowane, ani też

budowane i Szczególnie przy tej informacji,

której udzieliła nam pani skarbnik na

dzisiejszej sesji, że mamy 4 miliony dwieście

tysięcy wolnych środków, które leżą na koncie

bezczynni bez żadnego przeznaczenia

to

jest

po

niewiarygodne, że my nie potrafimy sporządzić planu

zagospodarowania tych pieniędzy

No nie potrafię tego zrozumieć w żaden

sposób odnoszą odnoszą się do budżetu, że z

jednej strony leży 4 miliony na koncie a z

drugiej strony planujemy zaciągnięciem

kredytu

jak

są oprocentowane dzisiaj kredytu i jakie

koszty się wiążą z obsługą tego kredytu to

po części słyszeliśmy, bo na obsługę

kredytów bieżącym roku trzeba zwiększyć 270

tysięcy


i tak bezkrytycznie Zastanawiamy się on

się nie zastanawiamy a szkoda, dlaczego

te pieniądze nie mają swojego

przeznaczenia to, że zaplanujemy w budżecie

inwestycje,

które

będą realizowane w trakcie roku to

normalne, ale że leżą pieniądze bez

przeznaczenia to nie jest


normalne

ja tylko chciałbym przypomnieć

wnioskowałem do budżetu tego rodzinnego wykonanie

dokumentacji technicznych na trzy drogi wiejskie

żadna Dokumentacja nie znalazła się w

budżecie

i tego bardzo żałuję a koszt wykonania

Takiej dokumentacji to nie astronomiczne

pieniądze na pewno, gdybyśmy zlecieli takie

dokumentacje to z jednej strony z jednej strony

wydatek nie wiadomo czy nastąpi w budżecie

tego roku może dopiero w budżecie

przyszłego roku, ale nieznacznie pomniejszyłby

kwotę wolnych środków Jedynym pozostali

przy tym zapisie, którego Nie uzgodniliśmy

albo uzgodniliśmy inaczej na poprzedniej

sesji odnośnie wysokości kredytu dla

powiatu Dziękuję bardzo


bardzo dziękuję proszę pan Kazimierz


dzisiaj

Dzisiaj mam dobry humor to

bo tak dzisiaj ciekawa sesja jest i

przychodzą mi do głowy takie takie myśli Nie no

faktycznie, bo

ja wiele razy słyszałem o moich

adwersarzy, którym w zasadzie jestem wdzięczny,

bo Wyobraźcie sobie wolnym człowiekiem,

ale wiele razy słyszałem coś takiego, że

No my tu zmienimy tam będzie nowa jakość

wcześniej to rządził tylko jeden zadziały razem

wszyscy podejmujemy decyzje

No to tak sobie przyjąłem to do siebie i

teraz jak ktoś się nie pyta no to

odpowiadam tak I tak dalej i tak dalej i tak

dalej później się tylko trochę dziwię, bo

bo z jednej strony mi się przypisuje, że

sam robię robiłem a później się mówi, że

no ale sam nie zrobił tylko za to

wreszcie trzeba się zdecydować czy sam, czy

nie sam artykuł serio mówię, że nie

wyrażam zgody, żeby odwrócić naszą zgody, bo

ja przecież pamiętam co się działo wtedy

ja pamiętam, że my nawet filie

chcieliśmy w Trzebiatowie otworzyć Zarządu Dróg

70, czy 80 osób Zarząd Dróg liczył i tam

faktycznie był cały front drogi, ale w pewnym

momencie właśnie i religia i pan Szafrański na

paru innych postanowili koniec inwestycji

w Trzebiatowie trzeba stać jako gonić

No i pomyli Rysiu, Sławkiem mieli dosyć

inwestycji w Gryficach i pochodzili też zakcia

no i skończyły się inwestycje i

wczepiano wiek zero i w Gryficach zrobili

kawałek wołowy i Akacjowej też

spotykać


dzisiaj i dzisiaj spokój nikt nic nie robi

nigdy nie robił I teraz i teraz wszyscy

chcą, żeby zrobić zestawienie inwestycji od

2014 roku, żeby nie wyszło zero A jakże

weźmie te inwestycje gdzie tych inwestycji

były na miliony No to może będzie się

pochwalić nieswoi To znaczy nie swoim, którzy

to tak się przyklei czy kolegować nie do

swoich inwestycji, a nie wiem jak Jak wy tak

bardzo w sensie to już dobra to sobie

wejście nawet o 2002 jeszcze więcej będzie i

Pochwalcie się, że to wy tylko tych znanych nie

zrywać jest tylko z murów i tak dalej Dobra

dziękuję


faktycznie

mamy

dzisiaj

ciekawą

sesję cytujemy rozmawiamy, Ale są też i na

świecie inne może nawet ważniejsze sprawy, a

to sprawą jest na pewno wojna na

Ukrainie

pani

radny

i postaramy się wszyscy jak możemy,

żeby ukradnie pomóc w naszym Ośrodku

Kultury Staramy się pomóc w bibliotece

dziecięcej we Lwowie przygotowaliśmy już jedną

paczkę dla dzieci we Lwowie Przygotowujemy

kolejno i bardzo proszę o to, że gdybyście

mieli ochotę dołożyć je do tej świątecznej


A więc zabawki materiały plastyczne

przede wszystkim to będziemy bardzo

wdzięczni i wspólnie podpiszemy się pod tym

darem pamiętajmy o tym, że tarkowiec

znalazły się też dzieci ze wschodnie Ukrainy,

a więc po prostu trzeba ich na ile

możemy pomagać zapraszamy też jutro w

imieniu burmistrza, chociaż się z nim nie

umawiałam Na to o godzinie 18 występ z naszym

kościele macierzyństwa Najświętszej Marii

Panny występ Mazowsza w repertuarze lekiem

Mozarta godzina 18 Zapraszam serdecznie

dziękuję

bardzo

dziękuję

proszę

bardzo

co

chciałbym, Ale wracając do tego, o czym mówił

radny

Stanisław Kołodziej przewodniczący komisji

panowie też był w Kazimierz


dobrze

Stanisław mówił, bo faktycznie na terenach

wiejskich Kultury mówisz chodnikowej natomiast

Przypomnę ci, że te inwestycje, które robiliśmy

na wsi, bo jesteśmy radnymi i wszyscy

Głosowaliśmy za te inwestycje również każdy te, o

których mówisz 2 14 2 18 to rada musiała

zatwierdzać ci te inwestycje, bo tak nie No ale

słuchaj to się mylę Nie wiedziałem, czy to

prawda przekazywała sam robi łeś, ale

przypomnę albo droga lewica chodnik był i nie

było potrzebny rodzaj tego jest bardzo

mało oczywiście, ale Przypomnieć te

inwestycje i gdzie wykonywaliśmy chodniki bardzo

droga Modlimowo była remontowana razem z

chodnikami tam są nowe chodniki wyremontowane,


chociaż możesz to robić ja ci powiem tak w

gminie Gryfice jest 50 miejscowości

Wiejskich inwestycji możesz powiedzieć, że

zostały na terenach wiejska w gminie gęsice

przez ostatnie 4 lata zrobione też nie chce

mi się do domu powiedzieć droga w roku

nie były chodniki robione droga została

zrobiona dlatego, że chodniki były same

jeszcze o tym dokładnie nie nie bok chodniki

robi, ale były zrobione w związku z tym

robią, ale ich jako powiat nie robili

robiliśmy nawierzchnie to jest ten, ale

dobra,

żeby

to

prowizorka

te

mów

o


propagatach

Dobra

jedź

przejedźcie

zobacz


Droga

Chaplin

Kusin tam chodników nie było robione ja

mówię o wszystkich dobrze Jedziemy dalej

droga trzy główne rzędzi chodniki nie były

robione dlatego, że ta Droga była robiona od

końca miejscowości grzybów do rzęsina tam

chodników nie było w związku z tym nie byłem i

zrobiła gmin, ale ja tylko nawet nie no

dobrze dobrze Okej Kawnice gocłowice nie

będę mówił borzyca Borzęcin tam chodników

nie było Myśmy tylko nawierzchnie robili

po tej stronie nie robiliśmy


tam przez samorzędzie miasta bardziej

gorzej jest, Dlaczego mówisz o gminie

dlatego, że tam jest też droga winna, która

prowadzi przez miejscowość i tam chodniki

robiła gmina ja to pamiętam i ty pamiętasz,


ale wal


ek droga przybiernowie razem z

chodnikami z bezpiecznym przejściem została

zrobione


Chodniki nie były robione, Dlaczego Bo nie

było to jest droga łącząca dwie

miejscowości


miejscowości natomiast Prusinowo Gryfice jest

razem z chodnikami robiona wymiana jest

chodników i w tym prusinowie również w

Gryficach na od nich ulicy Niekłańskiej, jak i

liczę czwartą miejscowość w gminie Gryfice

53, ale 50 nie robiliśmy inwestycji w 50

miejscowości, ale jest 50 OK, ale ja się tak mówię,

że tam, gdzie robiliśmy inwestycje i

była potrzeba robienia chodników co one

były robione tam, gdzie nie robiliśmy te

inwestycja tych chodników nie było to nie były

robione tak jak na przykład rzęsi i trzy głów

nie było chodnika, gdyby się nie

rozumiemy rozumiemy się wody chcesz mi

powiedzieć żadnej inwestycji, która została

wykonana nie mówię, że któraś została zrobiona

źle absolutnie nie no i tylko mówię, że w

stosunku Ja tego nie neguję tylko mówię, że

tutaj inwestycje, które były robione


sugerowałeś

i

gdzie

mogą

być

dziury,

na

co

trzeba

je

zabezpieczać

gdzie

możemy

się

obawiać i dlaczego wszystko na ten temat nie

będzie tego

wejście

się

napięcie Pogódźcie się Przestańcie się kłócić

Słuchaj Każda rozmowa, która coś nosi jest

pożyteczna dla kogo dla mieszkańców

stawu

szczerze mówi, że nic nie zrobiliście, ale jak

się tak jedzie to może trochę tam

poluzuje


Dziękuję bardzo dziękuję

ci

pana

Kazimierza

wysokiego

ja się cieszę bardzo, że dopisuje humor,

bo ja lubię ludzi Humoru i to bardzo,

ale chciałem podziękować, bo jeszcze

chyba nie miałem okazji, bo tutaj Kazimierz

wywołał temat, żeby nie pokazywać tak zwanych

inwestycji między 2014 a 218 A ja uważam, że

powinniśmy pan nie Kazimierzu, bo to będzie

okazja podziękowania z mojej strony dla

pana, gdy wnioskowałem w takim

nieoficjalnym spotkaniu o wykonaniu właśnie

chodnika w sadnie i dziękuję za to, że wyraził

pan zgodę wtedy na takim spotkaniu i

zarząd wtedy na czele z panem do zrealizował

A tak jeszcze skoro przykładem dopisują

właśnie mówiliśmy przed chwilą Grzegorz

wskazał herb powiatu gryfickiego A ja

chciałbym zwrócić uwagę na trzy miary, bo taki

wybiecony jest co prawda tarcza ma koniczynkę

taką nie do końca chyba najlepsza jest

pięcio i szkoda może kiedyś to się zmieni

dziękuję


Nawiązać

do

tego

do naszych Herbuś No nie może być to

koniczynka inna, ponieważ ta koniczynka wynika z

praw, które nadane były trzebiatowidobicia

monety i na monecie którą oryginał mamy w

naszym muzeum dostaliśmy prezencie

jest

koniczynka

z

trzema

listkami, ale proszę państwa skąd się wziął

taki mityczny twór jak Gryf był topper

rodu Gryfitów, który na Pomorzu wymarł w

połowie XVII wieku z braku potomka


najpiękniejszy wizerunek gryfa jest w pałacu w

Trzebiatowie, który został zgięty jako oryginał z

Ratusza trzebiatowskiego, aby chronić go

przed szkodliwymi atmosfery, ponieważ był

on na zewnątrz jakby w takim okienku nad

wejściem i proszę państwa okazuje się badacze

wykazali, że jest to gryfini, a nie Gryf tutaj

jest dość drapieżnie pokazane na tych

herbatach i ten stwór mam ośle uszy tu są

trochę zdeformowane, które są oznaką

mądrości ogon lwa i łapy obyłam

więc

najpierw

ta

Gryfinie, która jest u nas w pałacu jest

łagodną postacią bardzo łagodną postacią

Odmianą tego szpryka portret tego bywa i

proszę państwa, Jeżeli będziecie pałacu

zwróćcie uwagę, że to jest fajna historia,

którą do tej pory się podpieramy, bo

Zobaczcie ten wizerunek postaw w odległych

wiekach a my nadal go kultywujemy tak jako

godła Naszych gmin wiecie co tak do końca

mi się nie podobają te wizerunki mogły

być lepiej wykonane, ale są i Cieszmy

się, że są natomiast wracając do herbu

gryfickiego kiedyś Panie starosto w Kazimierzu

kiedyś zwracałam uwagę na to, że ilość

lilijek mówi o ilości gmin, które wchodzą w

skład naszego powiatu

natomiast

był taki czas, kiedy ubyło na zdrowe tak

a my do tej pory jakby tanku było Resko

i Radowo Tak i rozmawialiśmy o tym, czy

należałoby zmienić też ten nasz herb tak to może

się warto nad tym pochylić


Mazurach

jest

jednego

Ottona słuchajcie to też świetna historia

chrystianizacji Pomorza 1200 Przepraszam 1124 1125 to

są dwie misje Świętego ottala i

dysponizujące Pomorze, ale ta studzienka jest roku

1926 mieszkańcy cerkwicy postanowili

uczcić chrystianizację Pomorza i postać

Wielkiego biskupa polityka, bo to się odbyło

bez rozlewu krwi Także Zobaczcie czytamy

z naszych z naszych Helu bardzo wiele

cennych informacji tak


dziękuję

ja

może

jeszcze

też

ze

dwa

zdania na koniec oferty Mam nadzieję, bo

efekt się pokusił o pewną refleksję o pewną

refresję to ja też pokuszę się o refleksji


ja

pamiętam

tak,

jak

nie

ma

pilota ślub na pewno jest Dawid Copperfield


I tutaj przypomnę przypomnę słynny

Rusinowo a ale też i chcę powiedzieć, że

właśnie dla profilowa mamy świetną ofertę, bo

w tej chwili realizujemy duże

przedsięwzięcie na 8,7 miliona złotych zespół z

burmistrzem Gryfic Radom Gminy Gryfice i chodniki

wzdłuż tej drogi aż do ulicy Piłsudskiego

realizowane właśnie przez powiat Gryfice w ramach

tej inwestycji zmiana nawierzchni ulicy

Niekłańskiej przebudowa ulicy w niekładziu, bo tam

odwodnienie i tak dalej to wszystko trwa i to

jest bardzo duża i oczekiwana inwestycja

chodniki w miejscowości Prusinowo też było

robione były są robione więc to tak na

otarcie łez dla prusinowa po moim poprzednim

Dziękuję bardzo

przepraszam,

ale jeszcze MOG


ale

chcieliśmy drogi

kontynuując

w

komforcie

nie

puszczam

to wypowiedzi pana starosty odnośnie

drogi Prusinowo o to, czy jest w planie

remont tej drogi

no tak jak wszystkie, jak wiele

bardzo

Dziękuję

państwu

za uczestnictwo w dzisiejszą sesję

zapytam piątą sesję rady powiatu Bardzo

dziękuję