Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry!

Witam Państwa bardzo serdecznie.

Otwieram 57 sesję Rady Powiatu Gryfickiego.

Jeżeli chodzi o sprawy regulaminowe:

na statutowy, ustawowy skład 17 członków

obecnych mamy 12, a więc stwierdzam tę,

prawomocność dzisiejszej obrad.

Jeżeli chodzi o porządek obrad, czy Państwo

Radni chcieliby wnieść jakiekolwiek zmiany?

Oczywiście w statusowym terminie otrzymaliście

Państwo i porządek i materiały.

Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść zmiany?

Jeśli nie, w takim razie przechodzimy

do przyjęcia,

przechodzimy do przyjęcia protokołu z 56 sesji.

Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby

wnieść jakieś zmiany, czy coś się...?

Nie? W takim razie poproszę

o tablicę do głosowania,

a Państwo o zdanie głosów.


Panie Kazimierzu!


Bardzo dziękuję

12 na 12 Radnych było za przyjęciem

protokołu z 56 sesji.

Przed nami sprawozdanie z prac Zarządu

Powiatu pomiędzy sesjami.

Czy ktoś z Państwa Radnych

chciałby dopytać o kwestie?

Było to dość szeroko komentowane na komisjach.

Pan Grzegorz Burcza, proszę bardzo.


[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani Przewodnicząca,


Szanowna Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo.

Kilka kwestii dotyczących sprawozdania.


Ze strony drugiej: pozytywnie rozpatrzył

wniosek Dyrektora Zarządu Dróg

o dokonanie zmian w budżecie.

Jeżeli chodzi o zliczenie planu na przebudowę

skrzyżowania Sienkiewicza - Pomorska.

Super! Chwalebne, bardzo ładnie. 165 tysięcy.

I co dalej, czy te pieniądze zostały uruchomione,

czy projekt już jest jakby wyłoniony?


[Ryszard Chmielowicz] Tak, został wyłoniony

wykonawca tego fragmentu skrzyżowania i ulicy

Pomorskiej z ulicą Sienkiewicza

zabezpieczone środki były w wysokości 165 tysięcy.

Przy postępowaniu zbierania ofert wyłoniony

został najtańszy wykonawca.

Została to firma [...] za kwotę 158 tysięcy.

Czyli zmieściliśmy się w tej kwocie.

Kolejne dwie oferty były zdecydowanie droższe.

Najdroższa za 330 tys zł. Także rozpiętość była

bardzo duża, także myślę, że to to nawet

[...]

koszty związane z zakupem materiałów

i wykonanie takiego małego fragmentu

niesie ze sobą logistyczne,

duże przedsięwzięcie logistycznie.

Tak jak przy większych inwestycjach,

a do takiej drodze nie każdy

chciał się zaangażować.

Na szczęście

[...]

Tego jeszcze nie wiadomo do końca.

[...]

Bo mamy tą świadomość i wstępnie

skalkulowane zostało to, że będziemy

musieli kanalizację deszczową poprawiać.

I w takim zakresie zostało to ujęte w kosztorysie.

Ale jeśli się okaże, że pod ziemią

jest gorzej niż sądziliśmy to...

No to niestety do tematu wrócimy.

Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby.

Dziękuję.


[Grzegorz Burcza] Kolejne pytanie.

Też na tej samej stronie, dwa oczka niżej.

Rozpatrzyły wniosek firmy [...]

w sprawie zbalansowania wynagrodzenia w związku

z realizacją umowy dotyczącej kontroli BHP.

Czy to jest jednorazowa, jakby podwyżka tej kwoty?

Czy to stała obsługa, nie wiem,

na przykład miesięczna?

I o jaką kwotę ten wzrost?

Czy to są kosmetyczne

jakby tylko zmiany, czy jakieś takie 100%?


To jest wykonawca stały, usługobiorca,

który systematycznie wykonuje nam takie,

taką usługę. No i ze względu na wzrost

tych kosztów pracy poprosił o waloryzację.

[...]

[Grzegorz Burcza] Dobrze, kolejne,

trzecie pytanie. Z trzeciej strony.

To pytanie z trzeciej strony.

[...]

Trzecia strona,


kwestia na samej górze, pierwszy odnośnik.

"Zapoznał się z pismem wychowawcy

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Rewalu dotyczącym sytuacji w ośrodku".

"Zdecydował o wszczęciu postępowania

wyjaśniającego".


Jednocześnie: "Zdecydował o delegowaniu

pracowników z poradni psychologiczno-pedagogicznej

celem udzielenia wsparcia dla wychowanków".

Ten punkt należy czytać z punktem

o dwie strony dalej.

Dlatego bym prosił od razu o ustosunkowanie

się w tej kwestii, bo tutaj jest

dwie strony dalej. Tak?

"Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora

w Rewalu w zakresie pisma wychowawcy środka".

Bo to o to pismo chodzi, jedno i to samo.

A Zarząd dał karę porządkową, upomnienie,

Dyrektorowi, jak tutaj rozumiem.

Zobligował Dyrektora, aby kadra w swoich

czynnościach realizowała w sposób

prawidłowy zadania statutowe.

I tak dalej.

Na jakim etapie dzisiaj jesteśmy?

Bo ja tutaj te ostatnie zdanie,

że "polecił dyrektorowi efektywne wdrożenie

działań wyjaśniających i porządkujących".

To przepraszam bardzo, ale to jest normalnie,

to pachnie PRL-em i to kompletnie to jest...

Tu jest kara porządkowa,

a tutaj jest, że prosimy jeszcze o więcej

tego, co było wcześniej.

Wdrożenie działań wyjaśniających.

Co, jakie takie realne działanie podjął

Zarząd, żeby tam sytuacja, chyba, uzdrowić?

Jeżeli tak to wychodzi. I czego dotyczy to pismo?

Co zawiera w swojej treści to pismo wychowawcy

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego?

I trzecia kwestia w tym samym zagadnieniu,

bo jest w odniesienie się do...


Do nieprawidłowości wykazanych przez

Kuratorium Oświaty.

Czy jest już protokół do wglądu z Kuratorium?

Bo ja zabiegałem o ten protokół już

w poprzedniej sesji.

I mam nadzieję, że dzisiaj już jest.

I bardzo prosiłbym o udostępnienie

tego protokołu. Tak?

I zaraz przejdę...

[Ryszard Chmielowicz] Protokół zostanie udostępniony.

Drugie pytanie... Połączę te pytania

W dniu dzisiejszym odbył się konkurs na

stanowisko Dyrektora spełniła obowiązki Pani [...]

[...]

A dzisiaj był rozpisany konkurs i oczywiście

byli przedstawiciele tych poszczególnych

podmiotów, które z obowiązku wynikającego...

Przy tego typu procedurach.

Czyli Kuratorium, z Powiatu powołane osoby,

z rady pedagogicznej, ze związków zawodowych.

Tak się złożyło, że była tylko jedna aplikacja

na to stanowisko - pracownik tej jednostki.

I była to Pani [...]

Wobec tego wszystkiego, co się wokół zawirowań,

wokół sprawowania funkcji przez Panią [...]

Postanowiła nie składać aplikacji

o dyrektorowanie tej jednostki.

Między innymi z tego powodu, że powstało

tam mocne ryzyko konfliktów i nie poradziła

sobie z rozwiązywaniem tych konfliktów.

Ale to nie przypisuje tylko jej te emocje,

ale jak wiecie, to poszczególni dyrektorzy

też musieli wierzyć się z to niechęcią

podwładnych, którzy w krótkim czasie,

na początku zawsze dawali carte blanche,

później zaczynały się niesnaski i nieporozumienia.

A anonimy donosy i było tego niestety bardzo dużo.

W wyniku takich donosów i anonimów uruchamiane

były kilkakrotnie komisje.

Zarówno nasz zespół powiatowy Zarządu

funkcjonował i kontrolował, monitorował

te wszystkie uwagi i informacje dotyczące

zarządzania tą jednostką,

jak również organ nadzoru pedagogicznego.

Też kilka nowych w takim czasie kontroli

i zapowiadana jest jeszcze kolejna i

Pani [...] w związku z tym

postanowiła nie składać aplikacji o zarządzanie tą

jednostką. Ta pani, która złożyła tą aplikację

niestety... Proszę?

[Kazimierz Sać] Kto złożył?


[...]

Kto przystąpił do konkursu?

[Ryszard Chmielowicz] Ta druga pani. Tak?


Jedna Pani, tak. Jest pracownikiem MOW-u...

[Kazimierz Sać] Ale jak się nazywa?

[Ryszard Chmielowicz] Nazywa się? Pani [...]

Jest chyba pracownikiem od niedawna.

[Stanisław Hołubczak] No, tutaj 3 lata chyba jest.


[Kazimierz Sać] Rysiu! Jedno, albo

krótkie dwa zdania.

Słuchajcie odkąd ja pamiętam,

a pamiętam głupie, długie lata.

Tam nigdy nie było spokoju.

Zaczęło się od Pani [...],

która która robiła to, co robiła.

Później tam protesty. I tak dalej i tak dalej.

Cały czas nagonka.

Kto by nie był dyrektorem,

to cały czas nagonka na dyrektora.

[Ryszard Chmielowicz] I na każdego, bez wyjątku

[Kazimierz Sać] Zrobiła,

zrobiła porządek lekki Pani [...].

Tylko dlatego, że była żoną komendanta policji.


No to się trochę uspokoiło.

A tak to cały czas była jazda.


[Ryszard Chmielowicz] Też nie było spokojnie.

Jak pamiętacie, jak pamiętacie,

tuż po Pani [...] był [...].

Po [...] był [...].

[...]

Postawiono na komisję dyscyplinarną

przez Kuratorium Oświaty,

bo konsekwencje dla tych,

tych wojennych właśnie takie powstały.

To były z Panem [...] też wojny toczyły, toczyli.

[Grzegorz Burcza] Czyli na dzisiaj

nie mamy dyrektora?

[Ryszard Chmielowicz] Nie ma dyrektora.

Zgodnie z prawem oświatowym Zarząd Powiatu

ma obowiązek, żeby ustanowić dyrektora

na czas określony do 10 miesięcy wicedyrektora.

Czyli do czasu powołania dyrektora.

[Grzegorz Burcza] Decyzja jest przed Zarządem.

[Ryszard Chmielowicz] To dzisiaj się odbyło

i ten konkurs taki zatwierdzony

i ani jeszcze nie analizowany porządnie.

Nie zdążyliśmy...

Nierozstrzygnięty na pewno, bo ta Pani,

która złożyła aplikację, nie miała

wystarczających dokumentów kwalifikacyjnych.


[Agnieszka Mackojć] Jeszcze jakieś pytania,

Panie Grzegorzu?

[Grzegorz Burcza] Ze strony 3: "zapoznał się

z pismem Wójta Gminy Brojce".

Gdzie Radni wyrazili zgodę na przekazanie

pół miliona na tą drogę słynną,

która już się naprawdę długo,

długo coś nie może zadziać.

Remont Brojce - żwirownia - Tąpadły.

Z dalszej treści sprawozdania wynika,

że były przetargi, ale za wysoka kwota.

Jak Zarząd podchodzi do tej kwestii?

Bo te pieniądze mogą się okazać,

że przepadną nam, które zadeklarował Wójt.

Pół miliona na 24. Czy musimy...?

Nie, no! Ja bym chciał wiedzieć, jakie warunki.

Czy musimy wyłonić wykonawcę

w tym roku, a on będzie podejmował

działania w przyszłym?

I oni wtedy te pieniądze nam przeleją, pół miliona?

To może będzie prościej, jak jednak dopytam

jeszcze teraz kolejne pytanie.


O! Tutaj. Strona nr 5. Chodzi o PFRON.

Z tego zapisu na samej górze strony wynika,

że więcej wniosków osób niepełnosprawnych,

jakby spłynęło do PCPR-u.


I teraz dodatkowe kryteria udzielenia

osobom niepełnosprawnym tego dofinansowania.

Jakie to są kryteria? Bo to tak trochę

"nie halo" jest. Tak?

Bo jeżeli niepełnosprawni...

[...]


Jakie ograniczenia? Jakie ograniczenia

wprowadziła właśnie ta Rada? Czy, ewentualnie, Zarząd?

No i praktycznie ostatnie już będzie tutaj,

był połączony z trzech miejscach.

I tu jest taka kwestia strona numer 9, końcówka.

"Zapoznał się z pismem Prezesa PSS Społem".

Na samym dole.

"Zwraca się z prośbą interwencję

w związku z sytuacją, która ma miejsce

przy drodze powiatowej Wojska Polskiego

w Gryficach". Wojska to już jest gminna. Nie?

Ale to jest błąd, tak, wiadomy.

Tym tylko chodzi teraz o kwestie...


Pozwólcie, Panie Radny, tak?

Dokończę kwestię.

Jakie działania? Chodzi tylko o błąd,

że to nie jest nasza droga.

Ale wniosek jak najbardziej słuszny.

Nie wiem, czy wy chodzicie w tamtą okolicę,

czy nie. Ja jeżdżę często rowerem,

wchodzę na spacery i faktycznie widzę,

że na tych ławkach, które są zrobione na wprost

Hosso, przesiadują po prostu ludzie

pod wpływem alkoholu.

No, nie chcę powiedzieć,

nieumyci i różnie pachnący.

Ale, no bardzo niefajnie to wygląda.

W biały dzień rozkładają się tam, przysypiają,

odstraszają turystów.

Już nie mówiąc o młodzieży szkolnej.

Jakie działania podjął Zarząd

Powiatu, bo tylko przekazanie do,

do policji i tutaj jest, że

"mamy na uwadze",

to tak trochę średnio, Panie Starosto.

To w trybie pilnym trzeba, chyba,

podejmować wspólne działanie

z Burmistrzem, z policją.

To tyle, tak? To trzecie i ostatnie.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Panie Starosto!


[...]

Tak się ostatnio składa, że najpierw z Panem

Grzegorzem toczyłem spór o te internetowe kioski.

Teraz o te ławki. Więc pochwalę się.

Ja byłem pomysłodawcą tego, żeby te ławki

naprzeciwko Hosso, powstały.

Żałuję, że nikt o te ławki nie dba.

[Grzegorz Burcza] Ale nikt nie kwestionuje

celowości ławek.

Można by było lepiej zadbać.

[...]

I uważam,

że usytuowanie tych ławek jest super.

W dobrym miejscu i tak dalej.

Pretensje do władz,

że tam przesiadują tacy, lub inni,

są zupełnie niezasadne.

Można mieć pretensje do straży miejskiej,

że pozwala na coś, co uchybia prawu.

Ewentualnie do policji. Ale nie do władz.

[...]

Ławki zostały postawione przez Powiat.

[Ryszard Chmielowicz] Pan Kazimierz bardzo

słusznie to zauważył, to są służby...

[...]

I stąd przesłanie do Burmistrza,

żeby swoje służby, czyli Straż Miejską.

Bo takie zadania to są w ich zakresie obowiązków.

Również policja, również policja

ma w zakresie tego zadań.

Jeżeli ktoś się zachowuje w miejscach

publicznych niestosownie,

albo spożywa alkohol.

Zabronione zachowania.

I oni mają w obowiązku,

żeby na takie zachowania reagować.

To przesłanie tego pisma,

z prośbą o szczególną, szczególne

zainteresowanie się w miejscach wypoczynku.

Żeby one były wykorzystywane do odpoczynku,

a nie do, na przykład, spożywania alkoholu.

[Grzegorz Burcza] No tak.

I jakie działania podjął Powiat?

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Także także pozwolę sobie

w takim razie odpowiedzieć na to drugie pytanie.

Może pierwsze pytanie dotyczące inwestycji

tak zwanego, tak zwanej trzeciej edycji

Polskiego Ładu.

[...]

Trzeciej edycji Polskiego Ładu.

To dotyczyło inwestycji na terenach

popegeerowskich.

I tutaj aplikowaliśmy skutecznie,

dofinansowanie w wysokości 8 milionów.

Zaplanowaliśmy, że 2 miliony z budżetu

Powiatu, połączone z 500 tysiącami

zadeklarowanymi przez Gminę Brojce,

Wójta [...]. Czyli to 1 500 000 Powiat,

500 tysięcy Gmina Brojce.

Ten odcinek to jest około, długości około 6 km

i przebiega od miejscowości Brojce do Stołąża,

za Tąpadły, do tego żwirowiska.


Pierwszy rozpisany przetarg,

okazało się, że najniższa kwota

zaproponowana przez wykonawcę,

13 milionów z haczykiem, netto. Tak?

Czyli znacznie przekraczająca kwotę,

którą mamy zaplanowaną.

W związku z tym rozpisujemy drugi

przetarg na wykonawcę tego przedsięwzięcia.

I oczywiście tutaj będą, no w tym momencie,

już zmniejszony zakres.

Przede wszystkim będzie korekta inwestycji.

Są kawałki asfaltu, który były wykonane

w zaszłościach i one mogły być poprawiane.

Ale w tej sytuacji takich dużej kwoty,

można te odcinki, które były

wcześniej wykonane zostawić.

Tylko są w dobrym stanie.

Więc tutaj jakby weryfikacja nastąpi tej,

tego zamierzenia całego.

I zobaczymy, jaki to przyniesie...

Inwestycja byłaby realizowana

na przełomie, czyli rozpoczęcie

w tym roku - zakończenie w 2024.

W związku z tym płatności przewidywane,

zakresu Powiatu i Gminy pojawią

się dopiero w 2024.


Dziękuję.

[...]

[Grzegorz Burcza] Pan Starosta były,

Kazimierz Sać, raczył się wtrącić

w ostatni punkt.

Po raz kolejny mówię,

że nie ma absolutnie racji,

jeżeli chodzi o tą kwestię.

Dlatego podtrzymuje moje pytanie,

bo nie dostałem odpowiedzi.

A zaraz się zapytam o tą żwirownie, jeszcze raz.

Skoro Zarząd de facto bierze na siebie

odpowiedzialność za treść tego pisma.

Bo złożone zostało pismo?

Jak najbardziej słusznie, w mojej ocenie.

A Zarząd zdecydował,

że skieruje pismo do Komendanta Powiatowego

policji oraz Burmistrza Gryfic

z prośbą o "rozeznanie możliwości podjęcia

działań przedmiotowych w zakresie,

mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa

i porządku publicznego mieszkańców".

Bardzo ładnie, szlachetnie. I super!

Opowiadanie teraz, że generalnie

to nie są nasze kompetencje,

tutaj przez Pana Kazimierza Sacia,

też jest niezgodne.

Ale to Pan Starosta Ryszard Chmielowicz,

odpowiadając Panu, który zgłasza ten problem,

mógł napisać: "to nie są nasze kompetencje".


Ale Pan podjął to na siebie, wziął Pan

to na klatę. Panie Starosto wziął Pan to

na siebie i stąd moje pytanie. Jakie

działania zostały podjęte?

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Do pisma przewodniego

dołączyliśmy pismo Prezesa,

który zwrócił uwagę na patologię,

na patologię w tym miejscu.

I tam jest jasno sprecyzowane:

te nieprawidłowości wykorzystania tego

miejsca do wypoczynku.

I wystarczy, że odpowiednie służby się [...]

Nie będą mieli żadnych wątpliwości

co do tego, jakie podjąć działanie.

[Grzegorz Burcza] Ja się obawiam tego,

że skoro to był faktycznie majątek

postawiony przez Powiat, to Powiat zdejmie te ławki.

I będzie dopiero źle.

Nie ma takiej opcji?

[Ryszard Chmielowicz] Mało tego!

Mało tego! Dla podkreślenia,

Panie Grzegorzu! Dla podkreślenia,

właśnie takich miejsc, mogę powiedzieć,

że są kolejne propozycje,

żeby takie miejsca urządzić na długich odcinkach,

przy ulicy, również, Jana Dąbskiego.

Bo wielu pieszych przemierza tą ulicę

z jednego, z jednej części miasta na drugą.

Czyli przez most i tak dalej.

I są to długie odcinki.

I była prośba również, żeby takie ławki

do odpoczynku postawić na tym odcinku.

Więc to, nie, że ktoś będzie likwidował

miejsca, gdzie się odpoczywa,

ale tu są nawet prośby,

żeby rozszerzać takie miejsca.


[Grzegorz Burcza] No i Druga kwestia.


Dlaczego zadałem to pytanie

i w tym kontekście do 2024?

Wszystko super, fajnie, to rozumiem.

Tylko jak to się ma do dzisiejszego

rozjeżdżania naszej drogi przez,

nazwijmy to, operatora tej żwirowni, który...?

Byłem ostatnio też na tym odcinku,

poprosili mnie mieszkańcy.

Wygląda fatalnie.

A mamy uprawnienia przecież,

żeby przymusić tego, który niszczy drogę,

do tego, żeby ją naprawiał. Jak to jest?

Czy po prostu czekamy aż ją dobije,

a my później będziemy przepłacać?

I będziemy musieli zapłacić więcej?

I robimy de facto komuś prezent,

bo zdewastował nam drogę?

Proszę się wypowiedzieć na ten temat.


[Ryszard Chmielowicz] Jest to, na bieżąco

reaguje zarządca drogi,

a zarządcą drogi jest

Zarząd Dróg Powiatowych.

I jeśli takie sygnały [...]

Tutaj sygnały się docierały,

chodź w przeszłości tak było,

że wywozili na kołach piasek i to

było zagrożenie dla poruszających się tym

odcinkiem drogi. I tu w takich przypadkach

policja może ukarać. [...]

Zgłoszone zostało do policji. Były, zdaje się,

jakieś tam interwencje, z mojej wiedzy. A to,

to można się zapoznać. I jeszcze tutaj

wymyślać czegoś więcej, że taka sytuacja w

zaszłości miała już miejsce.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję Bardzo.

Panie Grzegorzu? Nie?

Bardzo proszę Pana Stanisława.


[Stanisław Hołubczak] Kilka pytań.


Na Komisji słyszeliśmy,

na Komisji słysz...

Na posiedzeniu Wspólnym Komisji słyszeliśmy,

że Pan Starosta był w Kuratorium w sprawie

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

[...]

Kolejne pytanie to: jaka kwota z rezerwy

ogólnej w budżecie została wykorzystana?


Kolejne pytanie: jakie działania w zakresie

nieskutecznych przetargów w sprawie

sprzedaży nieruchomości w Rzęskowie?

Jeszcze jedna.

Informacja w sprawie działań,

zgodnie ze złożonym wnioskiem,

odnośnie zamkniętej drogi przez most

i wyznaczonego objazdu.

Chodzi tutaj przede wszystkim

o ograniczenie prędkości,

chodzi o spowodowanie powstania

przejścia dla pieszych na ulicy Śniadeckich

i odnowienie nawierzchni na Warszawskiej, Polnej.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Panie Starosto.


[Ryszard Chmielowicz] Pierwsze: zostało w rezerwie

około 65 tysięcy złotych.

Wykorzystaliśmy prawie połowę, tak.

Nie pamiętam jaka była pierwotna kwota.

Około 65 tysięcy.

[...]

To nie pierwsza wizyta, bo w kuratorium,

w tej sprawie byłem parokrotnie. Przy...

Również z wizytami u poprzedniej Pani Kurator.

Ta pani Kurator, Pani [...]

jest od niedawna Kuratorem.

Uspokoję Szanownych Radnych,

że ma bardzo dobre informacje

i bardzo dobrze zorientowana

jest co do sposobu funkcjonowania tej kontroli.

Już za Pani [...] były, chyba, ze trzy.

Między innymi zmieniła skład komisji,

bo się konflikty pojawiły między

kontrolującymi na kontrolowanymi.

Bo jest to, ognisko zalewia.

I nie wszyscy, jak, w sposób właściwy

przyjmują metody kontrolowania.

No więc, dla świętego spokoju,

Pani Kurator zmieniła cały skład komisji.

I już bez niepotrzebnych emocji

te kontrole miały swój przebieg.


I rozmawialiśmy również na temat

sprawowania zarządu nad tą jednostką.

W dużej części ocena Pani Kurator

była krytyczna, negatywna.

Więc po tych kontrolach i między innymi,

pewnie z tego powodu,

że zabrakło przychylności Kuratorium,

to osoby zarządzającej jednostką,

Pani Dyrektor zrezygnowała, zapewne,

z aplikowania o to stanowisko.

Rozmawialiśmy również,

co by było na wypadek,

gdyby tak się zdarzyło w poprzednim konkursie?

Tak się zdarzyło, że chętnego na zarządzanie

tą jednostką nie było.

Więc co w takiej sytuacji w takiej sytuacji?

Oczywiście, na ten czas do,

kolejnego konkursu przekazuje się

te obowiązki wicedyrektorowi.

Takie uzgodnienia też nastąpiły.

Po takiej, przy takiej długiej dyskusji

Pani [...] powiedziała swoje oceny tej sytuacji.

Była mocno rozczarowana, że to jest jednostka,

w której ciągle dzieją się konflikty.

I poszczególni kolejni dyrektorzy

nie potrafili zarzewia tych konfliktów wygaszać,

czy zapobiegać, czy wprowadzać

dobre rozwiązania zarządcze.

I liczba tych donosów,

anonimów kierowanych różne miejsca.

Nie tylko do Zarządu, ale również

do innych podmiotów zajmujących się oświatą.

Czyli myślę tutaj

Rzeczniku Praw Dziecka.

Myślę, oczywiście o Ministerstwie Edukacji,

Kuratorium i Zarządu Powiatu.

Więc tych sytuacji było sporo

i ze zdziwieniem mówiła, że w jej karierze

zawodowej coś takiego, w takim wymiarze,

zdarza się po raz pierwszy.

Więc tutaj też zastanawialiśmy się wspólnie,

jak zająć się tą sytuacją.

I nie ulega wątpliwości,

że takie spore obciążenie tą sytuacją

było w kierunku kadry

nauczycielsko-wychowawczej.

Że te nawet sytuacje, które są jakby codzienne,

były przedmiotem oskarżeń, czy zarzutu.

I zdarzające się w wielu MOW - ach.

No, co do tego też nie mamy wątpliwości,

że funkcjonowanie tego obiektu nie jest łatwe,

bo mamy do czynienia z młodzieżą

pokaleczoną społecznie

i który świadczy usługę resocjalizacyjną.

I z tego, z tego tytułu źle...

Również, też, mówiliśmy o tym,

że ten cały system nie najlepiej działa,

bo te rozwiązania nie pozwalają na to,

żeby mówić o zmianach systemu i tak dalej.

Że przygotowane są ustawy i swata przez,

dość długo. I nowe rozwiązania

się nie pojawiają. Jak pamiętacie

tą sytuację, tam, pokaleczenia jednego...

Za daleko to pewnie.

To, co przewidywaliśmy, że może się okazać, że...

No bo to jest taka rozmowa:

"A co by było, gdyby było?".

"Co by było w takiej sytuacji".

Sytuację omówiliśmy i oczywiście,

jeśli nie zostałby wybrany dyrektor

w czasie tego konkursu,

to my musimy wystąpić do kuratorium

o opinię powołania pełniącego obowiązki,

czyli przekazania obowiązków wicedyrektorowi.

I będziemy musieli taką opinię

od Kuratorium zasięgnąć.

Myślę, że to jest na dobrej drodze.

A jak to się okaże,

to dopiero po naszym piśmie.


Dziękuję.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.


[Ryszard Chmielowicz] Ja mówiłem,

że, że to jest za zbycie nieruchomości.

Pewnie jeszcze pamiętasz jeszcze

z poprzedniej sesji.

No co w takim razie? Tak?

Bo kolejnych 10 nieruchomości było wystawionych,

nie została sprzedana żadna.

My trochę tą kwotę do przetargu podnieśliśmy

powyżej wartości rynkowych.

Bo jak jest boom, to to wiadomo, że, że te,

siłą rzeczy te wartości rosną.

No ale teraz jest totalny zastój.

Wróciliśmy do sytuacji wyjściowej,

czyli do wartości określonej przez

biegłego rzeczoznawcę.

I po raz kolejny wystawimy te wszystkie

nieruchomości, te 10 nieruchomości w wartości

wyszacowanej przez ubiegłego rzeczoznawcę.

I mamy nadzieję, bo został uruchomiony ten program,

jak się cały czas będę posługiwał tym,

że Mieszkanie dla Młodych, tam.

To za wybudowanie zakup działki, wybudowanie

własnego domu, ale zakup również mieszkania ten

2-procentowy. Jak pamiętacie.

Od 1 lipca, według mojej wiedzy,

ta ustawa będzie obowiązywała i tutaj będzie,

będą mogli do 45 roku młodzi ludzie.

I single i związkach partnerskich i ci z dziećmi,

bo tam są pewne progi kredytowania hipotecznego.

I mam nadzieję, że to pozwoli na to,

że wywoła tą pozytywną reakcję

na rynku nieruchomości.

Tak rozmawiałem na ten temat,

przekazaliśmy Wicedyrektorowi tą informację i

poprosiliśmy o to, żeby w pilnym czasie

odpowiedział nam, w jakim...

Oczywiście organizacja ruchu,

którą się kłania. Musimy taką organizację

ruchu w tym miejscu zrobić, bo to,

wymagają tego przepisy.

Ja pozwolę sobie odpowiedzieć

na piśmie Panu Stanisławowi.

Bo co do szczegółów, to dopiero wrócimy.

Oczywiście, to niby proste czynności

i to w tym czasie trzeba byłoby zrobić

reorganizację ruchu, bo później to

uzasadnienie może być trochę mniejsze.

[...]

Tam nie ma, na drugim odcinku,

więc to jakby zasadne

jest w naszym przekonaniu.


[Grzegorz Burcza] Ja mam jeszcze pytanie

odnośnie tych działek.

[Ryszard Chmielowicz] A! Broniszewska.

Jedna rzecz, bo to nie pytałeś się o to.

Ale zostały zrobione... Tak?

[Stanisław Hołubczak] Przepraszam. Tak?

Panie Starosto, ja złożyłem swój wniosek 23 maja.

Jak wcześniej dostaliśmy informację,

do końca czerwca zamknięty jest most,

w związku z budową ronda.


Do dzisiaj, jak każdy widzi,

nic nie zostało zrobione.

I moje pytanie na Komisji, tutaj,

do Wicestarosty było takie: kiedy?

Kiedy cokolwiek się zrobi z tego?

Bo były spotkania Rady Osiedla,

na którym podkreślano zagrożenie

bezpieczeństwa. To, w jaki sposób niektórzy

uczestnicy ruchu korzystają z tych dróg,

to po prostu jest przerażające.

I dzisiaj dowiaduję się, że dostanę

informację na piśmie.

Kiedy? W lipcu, czy we wrześniu?

Czy po następnej sesji?

[Kazimierz Sać] Do końca października.

[Stanisław Hołubczak] To naprawdę nie chodzi

o odpowiedź na piśmie,

tylko chodzi o to, żeby poprawić

bezpieczeństwo tam, w tamtym miejscu.

I nie chodzi o to,

żebym ja na kolejnej sesji pytał:

"dlaczego nie dostałem odpowiedzi na piśmie?".

Tylko żeby zostało cokolwiek zrobione.

Ograniczenie prędkości, przejścia dla pieszych.

To jest naprawdę już takie minimum,

że to można by było załatwić w ciągu dwóch dni.

Od 23 maja, dzisiaj mamy 15 czerwiec.

Nie zostało zrobione nic, a Pan mi mówi,

że dostanę odpowiedź na piśmie.

Po co mi ta odpowiedź?

Chodzi o konkretne roboty na drodze,

żeby poprawić bezpieczeństwo,

a nie odpowiedź na piśmie!

Ja nie chcę odpowiedzi! Żadnej!

[Ryszard Chmielowicz] Wymalowanie zwykłych

pasów wiąże się również z obniżeniem krawężników,

zjazdów i tak dalej, do przejścia.

Bo to korzystali nie tylko piesi,

którym krawężnik mógłby nie przeszkadzać.

Tam również rowerzyści, wózki...

[Staniaław Hołubczak] Ale to gadanie,

gadanie, gadanie! 23 maj!

[Ryszard Chmielowicz] Mam odpowiedzieć

mi czy tam...

Czy można pominąć nową organizację,

przygotowanie projektu organizacji ruchu.

Jeżeli można, to zerwiemy tych ludzi, którzy

przygotowują się do tego, żeby Kilińskiego...

Mamy w Trzebiatowie ułożenie chodnika.

I teraz trzeba zerwać tamtych ludzi,

z tego zadania po to, żeby zrobić to

i nie umniejszam...


[Stanisław Hołubczak] Ale zrobić bałagan

na Kilińskiego. To nie ruszajcie Kilińskiego,

to zróbcie porządek na tym obwodzie!


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję.

Pan Czesław Bukowiec.


[Czesław Bukowiec] Mam pytanie...


Pytanie mam ze strony 3.


[...]

specyfikację warunków domu dziecka...

[...]


Moje pytanie brzmi:

Czy Wy, jako Zarząd stawiacie warunki bankowi,

czy to bank postawił wam warunki?

No tutaj, tak nie do końca.

[Ryszard Chmielowicz] Przygotowuje się specyfikacje,

w których określa się warunki,

na jakich chcielibyśmy uzyskać...

Na jakie pytania ma odpowiedzieć ten,

który będzie tego kredytu udzielał.

Czyli są tam warunki, które należy spełnić.

Był okres pytań zadawanych przez tych

zainteresowanych, czyli te banki, tak.

I wyczerpaliśmy już, ten,

pytań i za chwilę przyjedziemy do zbierania

tych ofert na tą usługę.

[Czesław Bukowiec] A jaki przewidujecie termin?

Do, kiedy? Jest potrzebny, czy nie?

[Ryszard Chmielowicz] Jest pilna, jest pilna.

Tylko to, co mówiłem, że jeśli się okaże,

że sprzedamy nieruchomości, że sprzedamy zamek,

że sprzedamy Pobierowo.

O które się pytałem, ta de facto. Nie?

No to będą kolejne pieniądze.

Ale to też liczymy się z tym,

że i kolejne zadania są niemałe.

Zadań w zakresie Powiatu jest bardzo dużo,

więc ze sprzedaży mienia to byśmy

uruchamiali kolejne zadania,

a nie ograniczali się do tych,

które realizuje Powiat.

[...]

Rozumiem, że te działki nie sprzedane,

bo były za tą kwotę,

która tutaj w tej chwili jest ustawiona.

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Tak sądzę.

Rynek powinien zareagować na to,

że dostaje się produkt znacznie lepiej przygotowany.

Ale to też mówiłem, że to są zadania Gminy.

A my możemy w tym projekcie uczestniczyć.

Będę rozmawiał z Burmistrzem na ten temat.

Wiem, że w tym roku jest to praktycznie niemożliwe,

bo te zadania, które są w trakcie realizacji

wyczerpują możliwości finansowe Gminy.

Gmina też zasięga, sięga po kredyt

i Gmina już rozstrzygnęła kredyt.

A ten kredyt będzie obejmował te...

[...]

[Stanisław Hołubczak] Gmina nie może inwestować

na nie własnych nieruchomościach.

Jeżeli działki należą do Powiatu,

to Gmina nie można ani złotówki

wydać na uzbrojenie tego terenu. Tyle!

[Ryszard Chmielowicz] Nieprawda uzbrojenie,

uzbrojenie terenu to są zadania Gminy

i w związku z tym ustawa określa,

w jaki sposób później ewentualnie

uzyskać dofinansowania do osób,

które skorzystali z tego przywileju.

Są tak zwane opłaty adiacenckie.

Opłaty z tytułu zwiększenia wartości

nieruchomości sąsiedniej.

Niezależnie, czyja ona jest.

Czy jest Powiatu, czy jest osoby fizycznej,

czy jakiegokolwiek innego podmiotu.

To oblicza się wzrost wartości

i uchwałą gminną określa się wysokość

opłaty opłaty adiacenckiej.


[Stanisław Hołubczak] Panie Starosto,

to ja zapytam.

Oczywiście to pytanie retoryczne.

Dlaczego w Gminie Gryfice

nie ma opłaty adiacenckiej?


A drugie pytanie, czy Pan zna,

pracując przez wiele lat w Gminie,

choć jeden przypadek,

że Gmina uzbroiła teren nie własny,

tylko obcy? Choć jeden przypadek?

[Ryszard Chmielowicz] Ależ oczywiście!

[Stanisław Hołubczak] Tak?

[Ryszard Chmielowicz] Oczywiście!

[Stanisław Hołubczak] Bo ja nigdy nie słyszałem.

[Ryszard Chmielowicz] Te słynne ulice "złotnicze",

czy jak tam, Bursztynowa i ten.

Jak po sprzedawaliśmy działki...

Jak nieprawda?

Sprzedawaliśmy działki, a później były zbrojenia.

Gaz był zdecydowanie później,

bo najpierw na zbiornikach...

[Stanisław Hołbczak] Gmina gazu tam nie budowała!

[Ryszard Chmielowicz] To, to nie ma znaczenia.

Ale uzbrojenie, uzbrojenie w energetykę

tylko było i nie wszędzie, była kanalizacja. I jeżeli

gdzieś kanalizacja nie dochodziła, to było

obowiązkiem...

Woda i kanalizacja jest obowiązkiem i

zadaniem gminnym. Gdzie tu jest nieprawda?

Proszę!?

[Stanisław Hołubczak] Już mówię.

Panie Starosto, ja myślałem,

że Pan pracował w Gminie.


Gmina w latach 90 - tych przejęła działki

od spółdzielni mieszkaniowej.

Nie pamiętam jak się nazywała,

która miała budować domki jednorodzinne.

Później za pieniądze, które uzyskała

dzięki poprzedniemu skarbnikowi,

od Wojewody Zachodniopomorskiego,

czy wtedy może wtedy Szczecińskiego się

nazywał i wykonała uzbrojenie na tym terenie.

Ale to już były działki gminne.

Czy nie było tak?

Na temat gazu nic nie wiem,

bo gaz to uzbrajał... gazownia.

Natomiast Gmina na pewno nie uzbrajała działek,

jeśli chodzi o energetykę. I tyle!

Ale jak uzbrajała, to już byli działki gminne.

Myślałem, że to wiesz!

[Ryszard Chmielowicz] Oczywiście, że tak!

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo! To nie jest...

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Jeżeli kanalizacje

budujesz i ciągniesz do Prusinowa. Całą kanalizację

sanitarną. Tak? No to co?

To w Prusinowie jakie podmioty są?

[...]


[Agnieszka Mackojć] Panowie, to nie jest przedmiot

naszego sprawozdania!

Proszę o zakończenie tej dyskusji!

[...]

Panie Starosto! Panie Stanisławie!

Proszę, Pan Bukowiec!

Mam jeszcze jedno pytanie, dotyczące

MOW Rewal. Tak? MOW Rewal.

Pytanie moje brzmi: czy taka częsta zmiana,

powoływanie dyrektorów, odwoływania,

czysię oni tam sami odwołują,

czy się ich odwołuje?

Czy Powiat z tego tytułu ponosi

jakieś dodatkowe koszty?

Czy wypłaca jakieś dodatkowe 13? No nie wiem.


[Agnieszka Mackojć] To jest kadencyjność.


[Czesław Bukowiec] Okej!


[Agnieszka Mackojć] Proszę, Radny,

Pan Kazimierz Sać.


[Kazimierz Sać] A tu jesteśmy w tych?

[Agnieszka Mackojć] W sprawozdaniu,

proszę o pytanie dotyczące sprawozdania.

[Kazimierz Sać] Inwestycji.

Ja mam taki ja mam taki problem:


bardzo lubię oglądać mecze Igi Świątek

i kiedy się wybrałem do swojego kolegi

na ulicy Działkowej, dokładnie.

Spojrzałem się na licznik to,

w tą i z powrotem przejechałem 13 km.

[...] Gdzie ten punkt jest w sprawozdaniu?

[Kazimierz Sać] Czyli mówię...

Nawiązuje do inwestycji przy moście.

I moje pytanie jest takie zupełnie poważne.

Kto mi zwróci pieniądze za to,

że z przyczyn zupełnie nieuzasadnionych

musiałem nadrobić około 10 km?

I teraz wyjaśnię, dlaczego...

[Agnieszka Mackojć] Ale Pan tylko zyskał

na zdrowotności, Panie Kazimierzu.

[Kazimierz Sać] Ale ja jechałem samochodem!


[Ryszard Chmielowicz] Telewizor mógłbyś sobie

kupić i nie musiałbyś biegać do kumpla.

[...]

[Kazimierz Sać] Ale może Pan nie przerywać!?

[...]

[Agnieszka Mackojć] Wracamy do pytań

ze sprawozdania.

[...]

Panie Kazimierzu, proszę.

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca,

ten Pan myli, nie wiem, remizę strażacką

z posiedzeniem Rady Powiatu?

[Agnieszka Mackojć] Proszę pytanie, Panie Kazimierzu.

[Kazimierz Sać] Hehehehe! Hehehehe! Hehehehe!

[Ryszard Chmielowicz] Kazik! Kazik! Weź się...

[Agnieszka Mackojć] Panie Kazimierzu!

[Marek Gołuchowski] Zachowuj się,

bo zachowujesz się jak... Nie powiem Ci,

jak się zachowujesz.

[Kazimierz Sać] Zachowujesz się co najmniej

niegrzecznie.


[Agnieszka Mackojć] Proszę, Panie Kazimierzu.

Słuchamy! Pytania dotyczące sprawozdania!

[...]

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca,

ja nawiązuje cały czas do inwestycji,


o której już była tutaj, z resztą była mowa.


I z przekąsem powiedziałem, że musiałem

nadrobić około 10 km.


To nie jest tylko moje zdanie,

to też jest zdanie ludzi, przedsiębiorców,

że ponoszą straty. I tak dalej i tak dalej.


Czemu, po raz kolejny,

na ten temat zwracam uwagę?


Dlatego, że nie ma żadnych obiektywnych powodów,

ich przyczyn, że ta inwestycja jest realizowana

w sposób, w jaki jest realizowany.


No, inwestycje można by było zrobić


bez problemu tańszym sposobem.

I sposobem, który by nie kolidował

z życiem miasta.


Nawet jeśli ktoś by się uparł, to wystarczyły

poziome znaki, wymalowane na jezdni.

I też, bez problemu by to funkcjonowało.

Ja wspominałem wcześniej,

że bez problemu można było

zrobić rondo typu, tzw. przejazdowe,

jak na Kościuszki. Skrzyżowanie z Ruta.

Gdzie wykłada się, frezuje się tylko

wierzchnią warstwę asfaltu,

wykłada się kostkę granitową i mamy rondo.

No ktoś wymyślił budowlę...

Tak, nawiasem mówiąc, chciałbym wiedzieć

ile ta budowla kosztuje?

Ta budowla do tego stopnia,

że wbijanie się w głąb, pod powierzchnię jezdni,

przekładanie instalacji.


Prawdopodobnie i wodnej i gazowej.


Nie za bardzo rozumiem, czemu ma to służyć?

Efekt finalny jest taki,

nawiązuje teraz do zapytania Pana Hołubczaka.


Efekt finalny jest taki, że w związku,

z tym że nie ma w umowie określonego

terminu zakończenia tej inwestycji.

Jest w umowie określony tylko

termin całej inwestycji.

Kto to nie dopatrzył?

Czyli z jednej strony techniczny bubel.

Znaczy w tym sensie techniczny bubel,

nie że została ta inwestycja źle robiona.


To rondo to by pasowało gdzieś, nie wiem,

na Plac Grunwaldzki w Szczecinie,

czy gdzieś gdzie jest faktycznie ruch,

gdzie można robić dwa, a nawet trzy pasy.

Ale nie w tak w takim miejscu

i do tego bez, i do tego bez przejazdu

awaryjnego dla mieszkańców.


Także to może niektórych śmieszy,

że nadrobiłem 10 km i,

oczywiście w przenośni,

żądam zwrotu pieniędzy.

Ale liczba pieniędzy, straty, jakie ponoszą

ludzie, nie tylko mieszkańcy Gryfic,

z tytułu tej inwestycji jest naprawdę ogromna.

I wcale nie muszą jeździć

na mecz do drugiej wioski.


Dziękuję.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Pan Łukasz Czyrny.


[Łukasz Czyrny] Ja chciałem tylko zapytać

od początku, a Pan Starosta rozpoczął

temat, właśnie, działki w Pobierowie.

Czy są jacyś potencjalni klienci?

Są osoby chętne?

[Ryszard Chmielowicz] Są zainteresowani zakupem

tej nieruchomości. No i zawsze wiąże się z nadzieją,

że uda się to skutecznie...

Jak będzie: zobaczymy.


[Łukasz Czyrny] Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Proszę Radna,

Pani Joanna Duzinkiewicz.


[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję bardzo.

W takim razie proszę o udzielenie informacji

na temat sprzedaży zamku w Płotach.


[Ryszard Chmielowicz] Na koniec czerwca,

30 czerwca bodajże będzie sprzedaż Pobierowa.

Tu Musimy przygotować kolejne, przetarg.

Przyjechała osoba zainteresowana,

to akurat osoba z Niemiec,

gdzieś tam korzeniami w Płotach.

I z relacji pracowników, którzy oprowadzali

tą osobę po tym zamku,

żeby zapoznać ze stanem technicznym,

co chcemy sprzedać.

Wyglądało na to, że mocno zainteresowana

nabyciem tej nieruchomości.

Też było mocno zainteresowanych wielu.

Jeszcze w poprzednich też kadencjach.

Także trudno tutaj jednoznacznie się wypowiedzieć.

W każdym bądź razie,

cały czas jest taka nadzieja, że to,

co się dzieje i ten park rozrywki,

potężne przedsięwzięcie.

I że będą potrzebne miejsca hotelowe.

To mam nadzieję, że to wywoła znowu jakieś tam

zapotrzebowania na miejsca hotelowe

i że w końcu ten nabywca się znajdzie

i nie skutecznie zajmie się

odrestaurowaniem tych obiektów.

Wracając do pana Kazimierza.

No to trudno jest polemizować nad,

chyba, bo już to mówiłem parę razy,

że rondo, jakieś tam przejazdowe,

to żadne rondo. Wystarczy się rozejrzeć.

Czy w Rewalu, czy gdzieś tam.

Buduje się ronda właśnie tego typu

i to są najlepsze i nawet najbezpieczniejsze.

[...]

Wszędzie są ronda tego typu,

jeżeli pozwalają warunki na ich zbudowanie,

bo przejazdowe, to są tylko takie

rozwiązania z konieczności.

I z konieczności niezabezpieczające w pełni,

nie sprawujące w pełni bezpieczeństwa.

W Rewalu nie ma żadnych przejazdowych.

Tam, no chyba też, tam, przy kościele.

Przy kościele, tam, takie małe rondko.

[Kazimierz Sać] Przy urzędzie, przy kościele...

[Ryszard Chmielowicz] Prosto ludzie jeżdżą.

To nie jest zabezpieczenie!

To nie jest bezpiecznie!

Nie ma żadnego nawet sensu budowania takiego,

takiego przejazdu.

[Kazimierz Sać] Lepiej zamknąć,

lepiej zamknąć most na rok czasu.

Niech ludzie się bujają.

[Ryszard Chmielowicz] Na XXI wiek,

zbudowanie rozsądnych, bezpiecznych skrzyżowań.

I wszyscy na świecie właśnie

takie rozwiązania stosują.

W Europie, jak się jedzie po, gdzieś tam,

zdarzało się, że jeździłem to właśnie

takie ronda się buduje.

I jest to najbezpieczniejsze skrzyżowanie.


[Agnieszka Mackojć] Proszę, jeszcze raz

Pani Joanna Duzinkiewicz.


[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Panie Starosto, wracając do poprzedniego pytania.

Wiemy, że wycena na Płotach. Tak?

Cena 2 miliony, tak?

[Ryszard Chmielowicz] Musimy powtórzyć,

bo straciła aktualność. Musimy powtórzyć

tą wycenę i w związku z tym jesteśmy w trakcie.

4 miliony, bo 50% z ustawy wynikające,

z sprzedaży obiektów zabytkowych.

Jest bonifikata Unii.

Tak, tak, 4 miliony.

Teraz Czekamy na kolejną wycenę.

I rzeczoznawca sugerował, że, że no to

wcale nie wzrosły wartości takich obiektów,

że trudno się sprzedają.

Ale ma jakieś tam notowania, które pokazują,

że to będzie znowu w pobliżu tej samej kwoty.

Na pewno nie wyższa. Tak?

Tak, taką informację wstępną mam,

ale to proszę się z tym nie przywiązywać,

bo to rzeczoznawca odpowiada

za przygotowany dokument.

[Agnieszka Mackojć] Proszę się ograniczyć

do pytań ze sprawozdania.

[Joanna Duzinkiewicz] Jeżeli chodzi o inwestycje

w Pobierowie. Za jaką kwotę

i jaka to jest, jaka duża ta inwestycja jest?

Co to w ogóle za nieruchomość?

[Ryszard Chmielowicz] Ta nieruchomość

jest Skarbu Państwa.

To jest 1,36 hektara.

1,36 hektara, zlokalizowana przy ulicy

Grunwaldzkiej, za skrzyżowaniem z ulicem,

z ulicą Borka.

W dobrym, atrakcyjnym miejscu.

Zabudowana trzysegmentowym,

dwukondygnacyjnym pawilonem,

który jest do likwidacji,

bo jego stan techniczny nie pozwalał

na dalsze użytkowanie.

I pierwotna wartość, określona przez

Zarząd, opiewała na kwotę 19 500.

Była podniesiona wyżej, niż określona wartości

przez rzeczoznawcę.

Wróciliśmy do poziomu z wyceny rzeczoznawcy,

czyli do poziomu prawie 16 milionów złotych.

Udział Powiatu w takiej sprzedaży to

będzie wysokość oczywiście 25%.

Czyli jeżeli by się udało sprzedać za tą kwotę,

to dochód, wpływ do Powiatu byłby

w wysokości 4 milionów złotych.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, nie ma pytań.

[Kazimierz Sać] 1200 za metr?

[Ryszard Chmielowicz] Tak, wcześniej 1500 było.

Teraz teraz trochę... Tak, tak.

To wcale nie jest wygórowana kwota.

[Agnieszka Mackojć] Proszę o tablicę do głosowania,

jeśli nie ma pytań.

Bardzo proszę Państwa o oddanie głosu


za przyjęciem sprawozdania.


Bardzo dziękuję.

Jednomyślnie przyjęliśmy sprawozdanie

z prac Zarządu pomiędzy sesjami.

Przechodzimy do realizacji punktu 3.

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyboru członka zarządu Powiatu Gryfickiego".

Przypomnę tylko.

Art. 31 ust. 3 ustawy o Samorządzie Powiatowym.

"W przypadku złożenia rezygnacji członka

zarządu, nie będącego jego przewodniczącym

Starosta obowiązany jest najpóźniej

w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji,

ruchu do okresu, o którym mowa w ust. 1

przedstawić radzie powiatu nową

kandydaturę na członka zarządu".

Panie Starosto, oddaje Panu głos.

[Kazimierz Sać] A jakiegoś wyjątku nie można zrobić,

bo ja chciałem swoją kandydaturę zgłosić.

[Agnieszka Mackojć] To Starosty przywilej.

[Ryszard Chmielowicz] Ale podpowiedzi były

mile widziane, ale już nie w tym momencie,

bo taka propozycja została złożona.

Jak widzicie z tego zapisu wynika

jednoznacznie, że jako Przewodniczący

Zarządu ma obowiązek, w ciągu miesiąca,

wskazanie na wakatowe miejsce w Zarządzie

nowego kandydata.

No i oczywiście, po przemyśleniach,

taką kandydaturę dzisiaj,

[...] składam.

I jest to osoba Pana Józefa Gandurskiego.

Przeprowadziliśmy ze sobą taką,

długą wstępną rozmowę, gdzie rozmawialiśmy

na temat udziału Pana Józefa w pracach Zarządu.

Nie była to taka szybka decyzja Pana Józefa.

Ja przekonywałem, że ten, to doświadczenie,

ten dorobek zawodowy, ale również społeczny,

dysponuje go do tego, że byłby najlepszym

kandydatem na wakatujące stanowisko.

Doświadczenie w zakresie,

kiedy był Wójtem Gminy Rewal.

Wtedy funkcjonował również jeszcze,

w tak zwanym Zarządzie.

Był Przewodniczącym Zarządu,

czyli te doświadczenia z funkcjonowania,

czy zarządzania wspólnego podmiotem

samorządowym, są bardzo bogate.

Jest przedsiębiorcą,

był przedsiębiorcą do niedawna.

Jest w tej chwili na emeryturze.

To też nie bez znaczenia.

Ten fakt, również nie bez znaczenia.

Doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej też jest bardzo istotne.

Kolejnym elementem, który tutaj ważki,

to, to, że geopolitycznie też należało to zrobić,

bo tak, od swojego czasu ustalaliśmy,

żeby przedstawiciele i okręgu wyborczego nr 1

i okręgu wyborczego nr 2.

To jest akurat okręg wyborczy nr 2,

czyli te gminy: Karnice, Rewal,

Trzebiatów i Brojce.

Żeby mieli swojego reprezentanta.

No i tutaj akurat się zawęża liczba tych osób,

le nie był to główny powód.

Tym głównym powodem, wymieniłem te wcześniej.

Pan Józef Gandurski wyraził taką zgodę

w rozmowie ze mną i dzisiaj,

niniejszym składam te Szanownej Radzie,

tą propozycję uczestniczenia w pracach Zarządu

i członka Zarządu Panu Józefowi Gandurskiemu.


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję.

Czy Pan Józef wyraża zgodę?


[Józef Gandurski] Proszę Państwa, ja chciałbym

podziękować Kazikowi, że przypomniał mnie,

że powinienem skonsultować swoją decyzję


z kolegami z klubu Idziemy Razem,

co też uczyniłem.

Mam zgodę klubu.

Dlatego wyrażam zgodę.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, w związku z tym,

że jest to głosowanie tajne. Już, momencik.

Należy powołać komisję skrutacyjną.

Zaraz przejdziemy do powołania, Panie Kazimierzu.

[Kazimierz Sać] Ja myślę, że jak jest jest temat,

może bym się nie odezwał.

Ale, ale skoro zostałem "wywołany do tablicy".


[Agnieszka Mackojć] Pana Kazimierza proszę włączyć.

Tak?


Skoro Józek wezwał mnie do tablicy, znaczy,

formalnie rzecz biorąc to nie jest prawdą,

że jest jest zgoda jakiegokolwiek klubu.

Absolutnie.

To nie jest prawda.


Klub, znaczy ja, z jednej strony cieszę się,

że, że Rysiu posiłkuje się faktycznie osobami,

które zostały wprowadzone przez,

czy to komitet Idziemy Razem,

czy też Mieszkańcy dla Mieszkańców,

bo faktycznie mieliśmy fajnych,

mamy fajnych ludzi.

Gdyby był powoływany Marian Maliński,

nie było takiej opcji żebyśmy,

żebyśmy uzgadniali to...

Inaczej. Żebyśmy rekomendowali dlatego,

że my do końca trzymaliśmy się i trzymamy się,

zgodnie z naszą już powyborczą zasadą,

że koalicja, która była kreślona

od samego początku, to była koalicja

trzech klubów.

Inaczej 3 list wyborczych, czyli

MDM, Idziemy Razem i Platforma.

Z resztą, jak ktoś nie pamięta,

to mogę pokazać takie pismo,

podpisane przez 5 radnych,

jeszcze w listopadzie.

Czyli 2 Panów Malińskich, Marek Gołuchowski,

ja i świętej pamięci [...].

Dlaczego Ziutek nie mógł mieć decyzji klubu?

Dlatego, że klub ani razu się nie odbył.

Bo jestem członkiem klubu.

Skoro jestem członkiem klubu i...

Jestem członkiem klubu i...


nie odbył się.

A jeśli się odbył bez mojej wiedzy i wiadomości,

no to, no to jasną rzeczą jest,

że to posiedzenie nie mogło być skuteczne.

To jest jedna rzecz. Druga rzecz.


Eeee... Powiem może tak:


Ja naprawdę, akurat, Józka szanuję.


Bo to jest po prostu dobry człowiek.

I kompetentny.


Ja nie chcę, jakby, wracać do początków,


bo blisko 5 lat już jesteśmy, więc nie ma sensu,

żeby wracać do historii.

Co było? Jak było? Jak to się stało?

I tak dalej, i tak dalej.


Ale...

Ale pozwól.


Tak, nawiasem mówiąc te pisma,


to pismo miało pójść właśnie do Przewodniczącego.

Długo czasu leżało.


"My jako kandydaci wybrali,

wybrani do Rady Powiatu Gryfickiego,

niniejszym oświadczamy,

iż zgodnie z uzgodnieniami przedwyborczymi,

jako przedstawiciele komitetów

samorządowych Idziemy Razem,

Mieszkańcy dla Mieszkańców

oraz Platformy Obywatelskiej wyrażamy

konieczność utrzymania wyżej wymienionej

koalicji i zrobimy wszystko,

co jest zgodne z przedwyborczymi uzgodnieniami

stworzenia wspólnego frontu dla realizacji

założeń wynikających z oczekiwań

mieszkańców naszego Powiatu".


To jest, to jest to pismo

i podpisał się pod tym:

Ryszard Maliński, Marek Gołuchowski,

[...], Marian Maliński, Kazimierz Sać.

Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to pokażę.


Ale dokończę.


Więc na pewno nie ma co robić klubu

Idziemy Razem, bo taki klub się nie odbył.


A jeśli się odbył, to bezskutecznie.


Nie pamiętam ilu Radnych musi być...

[...] Trzech!

[Kazimierz Sać] Trzech, tak.


Więc na pewno się nie odbył,


bo musiałbym dostać taką informację.

Następna rzecz, następna rzecz.

Ja dostałem tylko SMS-a, że dzisiaj po,

że dzisiaj taki klub ma się odbyć.

Miał się odbyć, ale się nie odbył.


Ale się nie odbył.


Ale się nie odbył.


Więc...


No to zmienia, prostuję to, co powiedział Józek,

że to nie jest prawda.

[...]

Okej.


[...]

Dokończę, dokończę takim stwierdzeniem,

że ja przy tym głosowaniu,

ja przy tym głosowaniu wstrzymam się od głosu.

Ale tylko, właśnie z takiego względu,

że pewne rzeczy trzeba zrobić w sposób taki,

powiedziałbym, kulturalny i cywilizowany.

Najpierw przegadać w swoim środowisku,

a nie dowiadywać się "z ulicy" o tym,

że nastąpiło takie zdarzenie.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję. Poproszę Radny,

Pan Marian Maliński.

Ryszard, przepraszam.


[Ryszard Maliński] Pani Przewodnicząca,

Szanowni Państwo, powiem tak.

Dlaczego się klub nie odbył?

Nie odbył się dlatego,

że akurat przewodniczący klubu,

to jest na zwolnieniu.


I Pan Kazimierz o tym doskonale wie.


[Kazimierz Sać] A skąd miałem wiedzieć?


[Marian Maliński] Dzwonił do Ciebie.

[Kazimierz Sać] Absolutnie!

[Marian Maliński] No to jeżeli nie dzwonił,

to być może [...].

Niemniej jednak,

nie wracajmy do historii,

bo to była historia.

Teraz jesteśmy członkami klubu.


Chociaż się formalnie nie odbył,

to ja zapewniam Józefa

i mu przekazałem,

że ja jako członek klubu,

mój brat jako członek klubu

i Pan Józef, jako osoba,

która wyraziła wstępnie zgodę,

ma prawo, jak gdyby,

przystąpić dzisiaj do objęcia tego stanowiska.

Zaszczytnego stanowiska,

przynajmniej dla części naszego klubu.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

[Ryszard Chmielowicz] Ja jeszcze, ja jeszcze

bardzo ważną rzecz, bo między innymi

z członkami rozmawiać

i to w takim gremium, razem i Platforma.

Dotyczące wspólnego, wspólnych działań.

I te uzgodnienia były i z Marianem,

i z Tobą i z Ryśkiem, że wchodzimy w koalicję.

Jak rozmawiałem z Panem Józefem,

to też sugerowałem, że członkowie Zarządu

pozytywnie zaakceptowali tą kandydaturę.

To po pierwsze..

Po drugie członkowie razem, łącznie

Marian, i Rysiek, i Pan Józef, wyraźnie zgodę.

Więc, to tylko Ty,

jakby znowu masz z czymś tam problem.

Ja tak nie do końca to rozumiem,

ale to nic nowego.

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca!

Ostatnie zdanie, ad vocem!


Ja rozumiem, że to się nagrywa wszystko.


Ja rozumiem, że każdy rozumie,

co ja, co ja mówię.

A jeśli nie rozumie, to naprawdę

nie jest moja wina.


Ja powiedziałem, że nie ma takiego stanowiska

klubu i w tym zakresie Józek mówi nieprawdę.


Czy ja powiedziałem,

że nie wiem, Józek to zły człowiek?

Czy coś w tym stylu?

Ja tylko powiedziałem, na sam koniec,

że pewne sprawy najpierw porusza

się we własnym grodzie,

żeby ktoś się nie dowiadywał "z ulicy".

I w tym zakresie jestem zdegustowany,

że dopiero dowiaduję się o tym "z ulicy".


Nigdy nie powiedziałem

i nigdzie nie powiedziałem,

że nie należy wybierać,

i tak dalej, i tak dalej i tak dalej.

To, co wymyślacie?

Co ty wymyślisz, wymyślasz, Rysiu,

że jestem przeciwny?

No to, co sobie posłuchaj taśmy,

to będziesz wiedział.

[...]

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo,

czy jeszcze ktoś by chciał zająć głos

w sprawie tej uchwały.

Jeśli nie, przejdźmy do zgłaszania

kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Bardzo proszę, trzy osoby.

Chyba, że chcemy więcej.


[...] Pana Łukasza!


[Agnieszka Mackojć] Pan Łukasz wyraża zgodę?

[Łukasz Czyrny] Tak, ja zawsze.

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, dziękuję.

Kto jeszcze?

[...] Pan Stanisław!

[Agnieszka Mackojć] Pan Stanisław wyraża zgodę?

[Stanisław Hołubczak] Nie, dziękuję.


[Ryszard Chmielowicz] Rysiu?


[...] Pan Ryszard Mailiński!

[Ryszard Maliński] Wyrażam zgodę!

[Agnieszka Mackojć] Wyraża?

[Ryszard Chmielowicz] Czesiu?


Czesław Bukowiec.


[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo!

Czy wyrażacie Państwo zgodę,

żeby blokowo głosować?


Wszystkie trzy kandydatury jednocześnie.

[...]


Może każda z osobna?

Czy wyrażacie Państwo zgodę, żeby blokowo?

Dobrze, dziękuję bardzo. Poproszę o tablicę,


przygotowanie tablicy.


Skład komisji skrutacyjnej. Tak?

Czyli Pan Ryszard Maliński, Pan Łukasz Czyrny

i Pan Czesław Bukowiec.


Bardzo proszę Państwa o oddanie głosu.


[...]


Szanowni Państwo, a więc jednomyślnie


zdecydowaliśmy, że w skład

komisji skutacyjnej wchodzi:

Pan Łukasz Czyrny, Pan Ryszard Maliński

i Pan Czesław Bukowiec.

Bardzo proszę komisję o konstytuowanie

się i przygotowaniu głosowania.

Ogłaszam 5 minut przerwy.


[...]

[Agniszka Mackojć] Czy komisja się

ukonstytuowała?

Bardzo proszę komisję o...

[...]

Bardzo prosimy,

głos ma komisja skrutacyjna.


[Łukasz Czyrny] Paweł Bereźnicki!

[...] No ale czekaj jeszcze!

[Czesław Bukowiec] Szanowni Radni!

Komisja się ukonstytuowała.


[Łukasz Czyrny] Paweł Bereżnicki, jako pierwszy!


Grzegorz Burcza? Nie ma! Ryszard Chmielowicz!


Joanna Duzinkiewicz, proszę!


Józef Gandurski, proszę!


Marka nie ma. Stanisław Hołubczak!


Renata!


Agnieszka Mackojć!


[...] Krzyżyk w tym wystarczy?

[...] Tak!


Mamy Agnieszkę, Mariana Malińskiego nie ma.

Ryszard Maliński!


Kazimierz Sać!


Grzegorz Szafrański!


Jeszcze ja!


Stanisław Hołubczak!


[...] Nie ma Stasia?

[...] Ale materiały zostały, więc powinien być.

[...] On jest, bo widziałem go na korytarzu.

[...] A jest kartka jego?

[...]

[...] Jest! I dokumenty!

[...] Dokumenty

[...] To przyjdzie zaraz.

[...]

[Kazimierz Sać] Ale on nie musi brać udziału

w głososwaniu!

[...]

Jeśli go nie ma, to po prostu nie ma. I tyle!


[...] No to dobrze!

[...]

[...] Pięć... Pięć minut proszę!

[Agnieszka Mackojć] Dobrze. Pięć minut przerwy!


[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę komisję

skrutacyjną o zabranie głosu.


[Czesław Bukowiec] Proszę Państwa,

[...]

komisji skrutacyjnej


Wybranej na 17 sesji Rady Powiatu


[...]

Komisja

w składzie:

Czesław Bukowiec - przewodniczący,

Łukasz Czyrny,

Ryszard Maliński,

stwierdza, co następuje: w sesji

obecnie jest 12 Radnych.

Starosta Powiatu Gryfickiego zgłosił następującego

kandydata na członka Zarządu Powiatu.

Jest nim Józef Gandurski.


Udział w głosowaniu na członka Zarządu

Powiatu Gryfickiego wzięło

udział jedenastu Radnych.

Głosów ważnych oddano 11,

nieważnych 0.

Komisja stwierdza, że Gandurski Józef

otrzymał:

za: 7 głosów,

przeciw: 1 głos,

wstrzymało się: 3,

głosowało: 11.


W wyniku przeprowadzonego głosowania

członkiem Zarządu Powiatu Gryfickiego

wybrany został Pan Józef Gandurski.

W tym protokół zakończony.


Załącznik: karty do głosowania,

sztuk 12 i jeden głos nieodebrany.

Wybrano 11 kart do głosowania.


[Agniszka Mackojć] Bardzo dziękujemy

komisji skrutacyjnej. Panie Józefie, gratulacje!

Został Pan Członkiem Zarządu!

Niech Zarząd przywita "na pokładzie"!


Szanowni Państwo, w związku z wyborem

Pana Józefa do składu Zarządu,

Pan Józef złożył rezygnację z przewodniczenia

w Komisji budżetu, finansów i polityki gospodarczej.

W związku z tym, wnoszę o rozszerzenie

porządku obrad o wybór nowego przewodniczącego

Komisji budżetu finansów i polityki gospodarczej.

Jesteśmy przed sesją absolutoryjną.

Jest to, no niezbędny czynnik,

żeby wszystko było zgodnie zgodnie z prawem.

Bardzo proszę Państwa o...

Proszę o tablicę do głosowania,

a państwa o przyjęcie rozszerzenia

tego porządku obrad.


Czy państwo chcieliby tu zająć

głos? Uważam to jest nasz obowiązek

i przed sesją absolutoryjną musimy

powołać Przewodniczącego.

[Kazimierz Sać] To znaczy,

niech Pani nie, tego...

Nie musimy dlatego, że jeszcze Pani

jest Wiceprzewodniczącym.

[...] Nie ma!

[Agnieszka Mackojć] Projekt uchwały

akurat ma Pani [...].


Szanowni Państwo, mamy tablicę do głosowania.

Bardzo proszę o oddanie głosu.


[...]

Szanowni Państwo, głosujemy nad

zmianą porządku obrad!

[...]

Proszę o wynik.

Szanowni państwo bardzo dziękuję

o rozszerzenie porządku obrad.

Głosowaliśmy wszyscy jednomyślnie.

A więc przedstawiam się dalej

następująco kolejną punktem,

a więc czwartym będzie:

"podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

powołania Przewodniczącego Komisji

budżetu, finansów i polityki gospodarczej

Rady Powiatu Gryfickiego".

5 - "interpelacje i zapytania Radnych"

6 - "informacje komunikaty Przewodniczącej Rady.

7, punkt 7 - "wolne wnioski"

i punkt 8 - "zakończenie posiedzenia"

Szanowni Państwo, bardzo proszę Komisję

budżetu, finansów i polityki gospodarczej

o ponowne konstytuowanie się.

Przypomnę kto wchodzi w skład Komisji.

A więc: Pan Grzegorz Burcza,

Pan Czesław Bukowiec,

Pan Ryszard Chmielowicz,

Pan Łukasz Czyrny,

Pani Joanna Duzinkiewicz,

Pan Stanisław Hołubczak,

Agnieszka Mackojć,

Pan Marian Maliński,

Pan Grzegorz Szafrański,

Pan Waldemar Wawrzyniak,

Pan Paweł Bereźnicki.

Proszę bardzo, taka jest zasada:

Państwa spośród siebie wybieracie

Przewodniczącego, przedstawiacie go Radzie, podejmujemy

uchwałę. Tak? Bardzo proszę, ogłaszam 5 minut, 10

minut przerwy.

[...] Pięć minut wystarczy.

[Agnieszka Mackojć] Pięć minut przerwy.


[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo,

wznawiamy obrady. Zanim przejdziemy

do powołania Przewodniczącego Komisji

budżetu, finansów i polityki gospodarczej,

bardzo proszę, nie przegłosowaliśmy,

nie ukonstytuowaliśmy naszego Przewodniczącego,

naszego członka Zarządu.

Tak więc bardzo proszę o tablicę.

Jest już?

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu".

Jest formalność, niemniej,

jednak musimy jej dokonać.


Bardzo dziękuję.

Przy dwóch głosach wstrzymujących się,

9 Radnych było za.

Też bardzo dziękuję, uchwała została podjęta.

W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji,

proszę bardzo Pan Paweł Bereżnicki zabierze głos.


[Paweł Bereżnicki] Pani Przewodnicząca,

Szanowna Rado, moja propozycja

jest, by Łukasz Czyrny został

Przewodniczącym Komisji budżetu.


Czy kolega Łukasz wyraża zgodę na to?


[Łukasz Czyrny] Szanowni Państwo,

jak wiemy przed chwileczką odbyło się na takie,

można powiedzieć posiedzenie Komisji budżetu.

Tak się składa, że również jestem

członkiem tej komisji.

No i tutaj sugestia była taka,

pozostałych członków,

żebym objął to zaszczytne stanowisko.

Wyraziłem zgodę ze, względu na to,

że wcześniejszym przewodniczącym

był Józef Gadurski, jakby tutaj,

obowiązek Radnego nakazuje

mi "dalej kontynuować" to zaszczytne stanowisko,

które pełnił wcześniej Józef Gandurski.

Więc wyraziłem zgodę.

Więc wyrażam zgodę.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, w związku,

że projekt uchwały był dostarczony Państwu dzisiaj,

jestem zobligowana, aby przeczytać sam projekt,

zanim przejdziemy do dyskusji.

"Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie powołania Przewodniczącego

Komisji budżetu finansów i polityki gospodarczej

Rady Powiatu Gryfickiego.

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy

z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

oraz statutu Powiatu Gryfickiego,

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala co następuje.

Paragraf pierwszy:

na Przewodniczącego budżetu, finansów

i polityki gospodarczej Rady Powiatu Gryfickiego

wybiera się Radnego Łukasza Czyrnego.

Paragraf drugi:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia tego, chyba, nie ma potrzeby czytania.

Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze

w tej kwestii zabrać głos?

Jeżeli nie - bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Państwa o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

Jednomyślnie Pan Łukasz Czyrny

został Przewodniczącym Komisji [...]

Dziękuję ślicznie.

Szanowni Państwo przechodzimy do punktu czwartego:

"interpelacje i zapytania Radnych".

Czy ktoś z Państwa?

Pani Joanna Duzinkiewicz, bardzo proszę.

[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję bardzo.


Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Starosto,

Szanowni Radni.

[...]

Pierwsze zapytanie, dotyczy interwencji,

jaką powiedzieliśmy,

[...]

odnośnie Piłsudskiego, skateparku,

który mieści się przy Gryf Arenie w Gryficach.


Oczywiście nie musieliśmy interweniować.

Wiem, że od dwóch dni są tam czynione

prace naprawcze.

Niemniej podjęliśmy również informację,

że sytuacja taka, obiekt nie nadaje

się do użytku od września 2022 roku.

Dlatego też chciałabym wiedzieć,

jakie są plany i założenia?

Czy ten obiekt wróci do swojej pierwotnej formy?

Czy będzie użytkowany? Jak to wygląda?

Jeżeli już, to proszę...

Jeżeli tak to proszę o jakąś wstępną datę. Tak?

Kiedy ten obiekt będzie,

będzie już możliwy do użytkowania?

To jest pierwsze.

A wiadomo też, że musi posiadać wszelkiego

rodzaju normy, spełniać normy, atesty,

certyfikaty bezpieczeństwa i tak dalej.

To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa, która, no niestety,

z mojej strony wraca jak bumerang.

Dotyczy braku przejść dla pieszych

wyznaczonych w Trzebiatowie,

przy ulicy Zagórskiej.

To jest ulica Zagórska, w kierunku miasta,

w kierunku Ronda Słonia. Tak?

Następnie od Ronda Słonia do sklepu Dino

oraz od ronda w dół, w kierunku

Ronda Świętego Ottona. Tak?

Piękne ronda mamy, no ale nie ma,

jak się przedostać między jednym,

a drugim rondem, ponieważ nie ma

wyznaczonych, nawet, przejść dla pieszych.


Wydaje mi się, że dwa lata zwłoki,

to już troszeczkę za dużo.

Tam nie czekajmy na nieszczęście,

które może się wydarzyć.

Teraz jest sezon. Ruch jest naprawdę duży.

Tym bardziej, że jest otworzona

obwodnica Trzebiatowa. Tak?

I auta kierują się w stronę obwodnicy,

przyjeżdżając właśnie przez te ronda.

Tak? Przez te ulice.

No i trzecie zapytanie,

Trzecie zapytanie dotyczy

sali sportowej w Trzebiatowie.


Jak wygląda sytuacja?

Czy jest podpisany porozumienie?

Z tego, co pamiętam ze spotkania,

w którym uczestniczył również Pan Starosta.

W Trzebiatowie, być, podpisane porozumienie

między Panem Starostą,

a Panem Burmistrzem Trzebiatowa. Tak?

Czy takie jest porozumienie zostało podpisane,

dotyczące współpracy przy budowie sali

widowiskowo-sportowej?

I jak to wygląda na chwilę obecną? Tak?

Czy mamy dokumentację?

Kiedy będą planowane rozpoczęty,

kiedy będzie planowane rozpoczęcie

budowy sali sportowej?

Jak to wygląda w geodezji?

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackoj] Dziękuję bardzo.


Panie Starosto...


Faktycznie nastąpiło tam istotne

zużycie tych elementów, poszczególnych

obiektów tego skateparku.

Jeden został wyremontowany,

te trzy pozostałe elementy są również

w złym stanie technicznym.

Pierwsza ocena, która miała miejsce wcześniej,

to wynikało z niej,

że na tej konstrukcji drewnianej

już nie warto się... nam remontować.

To te poszczególne elementy.

Nowe, zakup nowych elementów

to koszt wielkości, chyba, nawet

i 400 tysięcy złotych. Tak?

Jeden został wyremontowany.

140, 140 tysięcy. 110!

Dokładnie 110.

To jest wartość jednego elementu.

Tego, który jest najbardziej zniszczony.

Więc dzisiaj poszło zapytanie do firm,

które budują takie skateparki, żeby ocenili

stan techniczny i czy faktycznie

da się go wyremontować, czy niestety przyjdzie,

zajdzie konieczność likwidacji i budowanie

elementów już zupełnie od nowa

i zupełnie w innej technologii.

Właśnie nie buduje się z drewnianych

konstrukcji, bo stan techniczny...

Na krótką metę, po prostu.

Trwalsze są inne, z kompozytów, tak.

Innych, innego rodzaju technicznego

wykonania takich obiektów.

Więc to po tej ocenie postaramy się znaleźć

i odpowiedzieć na tą interpelacje.

Tamto, wszystko jest w toku,

trwa to postępowanie. Do ceny jeszcze.

Zastanawiamy się również,

taka możliwość odrestaurowania, odbudowy

tych elementów była możliwa,

no to będziemy próbować się,

jakiejś środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Tam są możliwe i granty do 30

tysięcy, ale to to wszystko za mało. Nie?

No i przede wszystkim trzeba się,

z tym że musimy uzyskać znowu jakieś tam

kwoty ze sprzedaży majątku.

Czyli te dochody majątkowe.

Żeby te środki przeznaczać na kolejne inwestycje.

I wydaje się, że to nie obejdzie się

bez inwestycji nowych obiektów.

Ale nie chcę przesądzać, bo gdyby ta ocena

była pozytywna, no to będziemy się

zastanawiać jak to szybko przeprowadzić.

Druga: hala sportowa w Trzebiatowie.

[Joanna Duzinkiewicz] Przepraszam,

jeszcze ad vocem.


Czy Pan Starosta mógłby podać terminy,

terminy związane z tym parkiem?

Kiedy będzie wiadomo, czy on będzie naprawiany?

[Ryszard Chmielowicz] Poślę zapytania

do wykonawców, żeby ocenili sposób...

Czy w trakcie, bo, bo Pani Dyrektor

Gryf Areny mówiła, że przygotowuje takie zapytania.

Może, żeby tu nie być nieprecyzyjnym.

[...]

Na dniach będzie to wykonane.


Sala sportowa, w Trzebiatowie.

Został rozstrzygnięty przetarg

na wykonanie dokumentacji technicznej.

Wyłoniony został wykonawca tej dokumentacji,

za kwotę około 130 tysięcy złotych.

Ma 90 dni na wykonanie tego projektu.

I z tych wszystkich rozmów,

tak jak Pani Radna zauważyła,

były też rozmowy z Gminą Trzebiatów

i Burmistrzem Trzebiatowa,

dotycząca wspólnych,

przyszłości wspólnych działań.

90 dni.

[...]

Ze dwa tygodnie temu.

[...]

W wcześniejszym protokole, czy, być może,

że to już jest 3 tygodnie trwająca usługa.

Więc, po zakończeniu tego będziemy mieli

tą świadomość w jakim wymiarze,

za jakie pieniądze, jaki koszt.

I oczywiście zacznie się poszukiwanie

źródeł finansowania.

I źródła finansowania pozwolą dopiero wtedy

na harmonogram finansowania tego przedsięwzięcia

i udział, w jakim zakresie Gmina

Trzebiatów będzie chciała to zadanie,

z nami, wspólnie realizować.

Drugi temat, też wspólnego realizowania zadania.

To jest obwodnica miejscowości Mrzeżyno.

Szanowni Radni pamiętacie, to odcinek, który,

ta poniemiecka "betonówka", która pozawalała

się gdzieś tam i mocno artykułowali

to Radni Gminy Trzebiatów.

Sugerowali nawet, że są skłoni,

żeby z budżetu Gminy Trzebiatów

zarezerwować środki na przygotowanie

projektu przebudowy tego odcinka.

Ten odcinek to około 950 tysięcy złotych.

Rozpisany został taki program przez

Marszałka Województwa.

Jest to Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego.

I tam zaproponowano właśnie drogi,

tak zwane strategiczne, które,

o które można walczyć dofinansowanie.

Czyli aplikować o dofinansowanie.

Jest to formuła 50 na 50,

czyli 50% udziału własnego.

Z tego funduszu można sięgnąć

po kwotę 3 milionów 800 tysięcy złotych.

Taka jest górna granica tego przedsięwzięcia.

I to jest...

Przepraszam, źle powiedziałem

[...]

A, że 3 800 000 jest ta górna

granica, a koszt przewidywany tego

przedsięwzięcia to jest około 7 milionów złotych,

to znowu będziemy musieli tutaj porozumienie,

raczej o porozumienie z Gminą Trzebiatów,

żeby to zadanie wspólnie zrealizować.

Jak ktoś jechał tą drogą,

to akurat ten odcinek do Dźwirzyna,

ta "płytówka", bo były dwie "płytówki". Tak?

Zostały dwie 'płytówki",

bo mój poprzednik wspólnymi siłami,

z kilkoma podmiotami samorządowymi

zrealizował odcinek od Mrzeżyna do mostu

i most, i z mostem włącznie.

Duże przedsięwzięcie.

I teraz to, ta "betonówka" zamykałaby tą drogę.

Nie do wszystkich dróg.

Numer 2 droga, to jest drugi etap.

Rotnowo - Modlimowo.

I to też jest za, wysokości 6,5 miliona złotych.

I trzeci odcinek, to jest droga,

a wszystkie te strategiczne,

to jest droga od skrzyżowania tutaj

Trzygłów - Rzęsin do miejscowości,

wraz z miejscowością Kołomąć.

To jest odcinek około 3... 2,8 km.

I to przedsięwzięcie też w granicach

7 milionów złotych.

[...]

uczestniczenia w tym programie.

Wygląda na to, że można gdzieś,

tylko na jedno przedsięwzięcie,

ale nie wszystkie drogi w powiatach

się do tego kwalifikują.

Jest też taka nadzieję,

że powstanie lista rezerwowa.

Ta lista rezerwowa pozwoliłaby na to,

[...]

Jeden pomysł, jedną inwestycję.

Więc gdyby...

I wiele powiatów nie ma, tak zwanych dróg,

które ten, ten wie,

[...]

obiektów, dworców, gdzieś tam do tej...

Ja nie pamiętam dokładnie definicji tego.

W każdym razie wiele powiatów nie będzie

mogło sięgnąć po to,

bo te jej drogi po prostu nie będą

się kwalifikowały w tej definicji.

To wszystko świeże, po prostu.

Z ostatniego czasu, z konwentu,

więc wspominam o tym,

że i takie przedsięwzięcie

z Gminą Trzebiatów umowa była.

No i Gmina Płoty, Gmina

Płoty, czyli ten drugi etap tej drogi

strategicznej, zresztą, została zrobiona.

Od starej szóstki, przez Modlimowo, ten kilometr.

Teraz 5,130 km i zostaje ten środek, czyli to też...

No dobrze, to tyle w tej sprawie.

I trzecie dotyczy tych przejść.


Trzeci temat, tych przejść.

[...]

To nie jest to takie proste, bo oczywiście są to...

Do niedawna w Zarządzie Dróg,

Zarządzie Dróg Wojewódzkich,

czyli same rondo i ten podjazd,

to jest droga Wojewódzka.

A odcinek Zagórskiego został przejęty

przez Gminę Trzebiatów

i na tym odcinku Burmistrz Trzebiatowa

ma zamysł odbudowy,

czyli modernizacji tej drogi.

I też sądzę, że będzie to również

w zakresie tego przedłużonego chodnika

i przejścia, tam w okolicach Dino,

bo tam chyba jest jakiś tam przejście.

Tutaj to już nie będzie w kwestii przy rondzie,

w kwestii na drugą stronę.

Na drugą stronę nie da się zrobić samego przejścia,

bo przejście musi dokądś, dokądś prowadzić.

Więc przejście musi być powiązane z chodnikiem,

który musiałby być poprowadzony wzdłuż

drogi wojewódzkiej w stronę Gryfic,

czyli do tego budynku tartaku,

do tego miejsca, gdzie chyba ze 3 mieszkania

tam się jeszcze znajdują.

I, i, i mieszkają tam również dzieci,

które przemieszczają się choćby do szkoły,

która prowadzi wzdłuż tej.

Od ronda do ronda.

Wzdłuż tej drogi wojewódzkiej.


Oczywiście, no, przekażemy po raz kolejny,

bo w budżecie Województwa,

w budżecie na ten rok nie ma środków na ten cel,


zrealizowanie takiego zadania.

Zwrócimy się, żeby to zadanie zapisali


W budżecie przyszłorocznym.


[Agnieszka Mackojć] Proszę, Pan Kazimierz Sać.

[Joanna Duzinkiewicz] Mogę ad vocem?


Panie Starosto, jeśli chodzi o brak przejść

dla pieszych, ja wnosiłam interpelację


Jeszcze jak drogi te należały do Powiatu. Tak?


Nic nie zostało w kwestii zrobione.


[...]

Kawałek należał do Powiatu.

[Ryszard Chmielowicz] Żadna droga

Nie należała do Powiatu

i nie należy w dalszym ciągu.


[Joanna Duzinkiewicz] Nie mniej bardzo proszę,

rzeby Powiat może zareagował w ten sposób,

do Dróg Wojewódzkich. Tak?


Pan Starosta, jako włodarz Powiatu,

bardzo proszę za,

o interweniowanie i zwrócenie uwagi,

że to jest naprawdę niebezpieczny odcinek drogi.

Tak?

O "tamtejskiej" szkole.

I ośrodek zdrowia.

I wspomniane Dino. Tak?

Bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą.

[Ryszard Chmielowicz] Mówiła Pani jeszcze,

również o tym odcinku,

już od tego "dolnego" ronda, do szkoły,

w stronę szkoły. No to wykonał

[Joanna Duzinkiewicz] Tam już jest.

[Ryszard Chmielowicz] Wykonał to Burmistrz.

[...]

[Joanna Duzinkiewicz] Chodziło mi o ten

odcinek między Rondem Słonia,

a Rondem świętego Ottona.

Tak? Dziękuję bardzo.


[Agnieszka Mackojć] Panie Radny, ja swoje myśli.

Tak? Ten temat jest parę razy już poruszany.

Natomiast tam Powiat nie ma nic do tego,

bo tu jest właścicielem Gmina i Województwo.

Może należałoby samemu wzmożyć działania

Powiatu i też jako Radni trzebiatowscy

jeszcze dołożyć pismo do Zarządu Wojewódzkiego.

[Joanna Duzinkiewicz] Ależ ja składałam pismo

do Zarządu Wojewódzkiego.

Oczywiście, jak najbardziej. Tak.

I do Burmistrza Gminy Trzebiatów

i do Powiatu, Pana Starostę...

[...]

Nie wiem, czy ma jak najmniej

do powiedzenia, bo jednak to jest

na terenie Powiatu Gryfickiego.

To nie może być tak powiedziane...

Tak, Pani, Pani Przewodnicząca,

ale nie może Pani stwierdzić,

że Pan Starosta, jako gospodarz Powiatu,

nie ma nic do powiedzenia

odnośnie bezpieczeństwa mieszkańców.

[Agnieszka Mackojć] Chodzi mi jedynie o wzmożenie

tego przedsięwzięcia, żeby z wielu stron to było.

[Joanna Duzinkiewicz] Ja to robiłam. Tak?

[Agnieszka Mackojć] No, właśnie!

[...] Ale to jest bardzo kryzysowa sytuacja. Tak?

Jest bardzo niebezpieczna, więc jeżeli możemy

coś jeszcze zrobić w tej kwestii, to zróbmy.


Ponieważ faktycznie robimy rzeczy,

które nie są tak niebezpieczne,

a tutaj zagraża to życiu i zdrowiu.

[Agnieszka Mackojć] Proszę, Radny Pan Kazimierz Sać.


[Kazimierz Sać] Krótko tylko, może przy tej Gryf Arenie, przy tym

skateparku. Stan dewastacji to pokazuje, że

to rok temu się nie wydarzyło.

Dlatego uczulam na to, że potocznie powiem:

"za to grozi kryminał". No bo przecież,

jeśli pozwalamy użytkować takie obiekty,

a to komuś coś się stanie, no to jest "kryminał".

Ale w innym temacie.

Pan Starosta Chmielowicz powiedział,

że tam jeden obiekt kosztuje przeogromną kwotę,

czyli tam... Ile?


[Ryszard Chmielowicz] Cały około 400 tysięcy


Jeden 110.


[Kazimierz Sać] Ja tylko chcę uczulić,

że 110 tysięcy to jest niecałe,

niecałą połowę wynagrodzenia roczne Starosty.

Także te 110 tysięcy jest...


Ale dobra, zostawmy może to.


Ja mam takie pytanie.

[Ryszard Chmielowicz] Twoje wynagrodzenie

też by wystarczyło.

[Kazimierz Sać] No... Wiem...

Ja mam takie pytanie.


Czy już były podwyżki dla pracowników

samorządowych?

A jeśli nie, to kiedy będą?

Dlatego, że...

Ja nie muszę długo tłumaczyć. No

pamiętacie czasy, kiedy wchodziło się,

nie wiem tam gdzieś do Biedronki?

Za 100 zł cały koszyk.

Dzisiaj za, żeby ten koszyk powiedzmy tam,

w jakiej części zapełnić,

zapełnić to 200 zł, powiedzmy. Tak?


Inflacja jest ogromna.

Szczególnie na niektóre artykuły.

Z tego, co wiem to w zeszłym roku

były jakieś podwyżki, ale inflacja dalej jest.

Koło 15, czyli już iluś tam procent. Tak?


Czy ja mam rozumieć, że nie było w tym

roku żadnych podwyżek?

Oczywiście będzie regulacja płac,

wynikająca z podniesienia "najniższej". Tak?


Ale z czego ludzie mają żyć?

To w kontekście właśnie,

że połowa wynagrodzenia

Starosty wystarczy na jeden element.


A 10 pracowników, czy tam 5 musiałby.

A dobra, bez dygresji.

Pytanie jest takie:


czy były w tym roku podwyżki,

a jeśli nie to kiedy będą i w jakiej wysokości?

Mam takie zapytania. Dziękuję.


Mam na myśli oczywiście podwyżki

dla wszystkich pracowników,

w tym dla podległych placówek.

Nie tylko dla Starostwa.


Jest, jeszcze powiem.

Czy w tym roku już były?

[Ryszard Chmielowicz] Nie były!

[Kazimierz Sać] Nie były.

Mamy już w tej chwili czerwiec

i pracownicy oczekują godziwych wynagrodzeń.

Inflacja zżera im wynagrodzenia!


[Ryszard Chmielowicz] Słuszna uwaga i też mam

te same dylematy, co pracownicy i też...

[Kazimierz Sać] No to kiedy będą podwyżki?

[Ryszard Chmielowic] I podobnej sytuacji

są wszystkie powiaty i są oczekiwania, że...

[Kazimierz Sać] Ale, Rysiu zostaw inne powiaty!

[Ryszard Chmielowicz] No, o kwestiach

możemy rozmawiać, no.

I to nie my jesteśmy zieloną wyspą i oczekujemy,

że rząd zrównoważy nam ubytki dochodów,

wynikające choćby z PIT-u, bo te kwoty...

Planowane są kwoty wysokości około

3 800 000 złotych.

Jeśli pojawią się te pieniądze w budżecie,

to oczywiście będziemy

rozważać podwyżki dla pracowników,

[Kazimierz Sać] Nie, nie, Rysiu!

Ale posłuchaj.

Ty możesz odbierać to jako krytykę,

ale pamiętaj o tym, że to Rada decyduje,

Rada decyduje.

I w sytuacji takiej, drastycznej,

a ona jest drastyczna,

bo ludzie naprawdę cierpią.

Bardzo mało zarabiają,

inflacja strzela. Przecież można ograniczyć

jakąś inwestycję i uchwałą Rady


podnieść wynagrodzenia.

Albo dać premię.

[Ryszard Chmielowicz] To są majątkowe wydatki,

bieżące są inne.

[Kazimierz Sać] Dobrze, dobrze! Rysiu, no!

[Ryszard Chmielowicz] I nie jesteś odosobniony!

[Kazimierz Sać] Rysiu!

[Ryszard Chmielowicz] Wierz mi, że nie jesteś

odosobniony w takim postrzeganiu tego,

co powinno być!

Również mówił o tym Paweł Bereżnicki,

przy każdej okazji.

[Kazimierz Sać] Dobrze! Niech wszyscy mówią,

ale liczy się...

[Ryszard Chmielowicz] Stachu Hołubczak

i ja też jestem tego samego zdania!

[Kazimierz Sać] A co z tego wynika?

[Ryszard Chmielowicz] Póki co trwają analizy,

na ile będzie nas stać i półrocze pokaże wyraźnie,

w jakim miejscu jesteśmy.

[Kazimierz Sać] Rysiu!

Trwają analizy, może kiedyś, a ludzie mają

beznadziejne wynagrodzenia. Tak to trzeba nazwać!


[Agnieszka Mackojć] Pan Paweł Bereżnicki.


[Paweł Bereżnicki] Pani Przewodnicząca,


Panie Starosto, moja prośba tutaj

nawiązuje do koleżanki, jest tego samego typu.

Dochodzi droga 102.

To nie jest droga powiatowa,

ale mieszkańcy zwracają się właśnie w ten

sam sposób, powiem, jak do gospodarza.

Żebyśmy wsparli mieszkańców Pustkowa o dostęp

do supermarketu Dino.

To już, przepychanka trwa 3 lata

i bez wsparcia, widzę, Pana Starosty,

to się po prostu nie da tego zrobić, no.

Wszedłem wkoło wszystko, pisma,

wkoło wszystko obeszły.

Wszyscy: "spychoterapia" - ten, albo tamten.

Ja bardzo proszę o wsparcie,

żebyśmy tą sytuację dokończyli, bo trzeba.

[Ryszard Chmielowicz] Odbieraliśmy wszystkie

dokumenty z tym związane: pozwolenie na budowę

i co ono obejmowało i w jakim zakresie.

Wykonawca, inwestor powinien wywiązać

się z obowiązków.

To wygląda, to nie najlepiej.

W związku z tym zaproponowałem,

faktycznie ten czas uciekł trochę

i za to przepraszam, ale w przyszłym tygodniu,

na początku przyszłego tygodnia podjedziemy

do Zarządu Dróg Wojewódzkich i na ten temat

będziemy, prostymi jakimiś niedużymi wydatkami,

żeby to zrealizować.

Wystarczy, gdzieś tam, ograniczenie prędkości,

tak jak jest to wcześniej, do 70, pasy,

przejście i tak dalej, bo faktycznie przy...

Później, dalej jest przejście w tym miejscu

no ale przed tym obiektem, niestety, nie ma.

Skrzyżowanie skutecznie odwołuje tamte

wcześniejsze, jeżeli się jedzie od Pobierowa.

A z tej strony w ogóle nie ma,

więc jest to zagrożenie bezpieczeństwa. Tak?

I widzę ludzi, którzy "polują", żeby przejść

przez tą drogę w okresie sezonu,

kiedy jest złożony ruch.

A turyści bardzo chętnie korzystają,

niestety, bo to mówię w imieniu

restauratorów i tak dalej.

Z tych obiektów, które w których można

zrobić tańsze zakupy.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję.

Szanowni Państwo, przychodzimy

do kolejnego punktu, a więc:

"informacja komunikaty Przewodniczącej"


Dobrze, proszę.

[Joanna Duzinkiewicz] Przepraszam bardzo,

tak ad vocem do odpowiedzi mojego...


[...]


Do wypowiedzi mojego przedmówcy

Jeżeli można na terenie nadmorskim

[...]

działanie na terenie Gminy Trzebiatów,


bo to jest ta sama sytuacja.


[Ryszard Chmielowicz] Wu działanie zostały

podjęte i jest dobra wola wyremontowania całej...

[...]

wiedzę na ten temat Burmistrza

Trzebiatowa ma dość obszerną

i wie jakie wnioski były składane

i przy modernizacji będzie miał

na uwadze przedłużenie tego odcinka

do tego miejsca, gdzie wzdłuż tej drogi,

i tak dalej, jest ten problem.

[Joanna Duzinkiewicz] A Pan Starosta,

jak ma dobrego gospodarza,


czy coś w tej kwestii zrobi bez

przerwy Gminy Trzebiatów?

[Agnieszka Mackojć] Panie Kazimierzu!

Proszę nas nie opuszczać,

bo musimy przegłosować jeszcze jedną rzecz,

a jest nas tylko 9.

[...] Nie, ciągle nie słychać!

[Ryszard Chmielowicz] Będę czynił działania

w tym zakresie, czyli będę rozmawiał, będę pytał,

w jakim czasie będzie to możliwe do zrealizowania.

[Joanna Duzinkiewicz] Rozumiem,

że to jest pana słowo. Tak?

Mogę to przyjąć za Pana słowo, tak?

[Ryszard Chmielowicz] Oczywiście, że wyślemy

po raz drugi też, żeby w przyszłorocznym budżecie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ujął to, jako zadanie konieczne.

[Kazimierz Sać] Pani Dyrektor!

Jak to jak to prosto się załatwia?

Jeśli chce się załatwiać. Tak?

Nie wiem kto teraz jest tutaj

Dyrektorem Zarządzam Dróg, wcześniej był [...]

Po prostu się dzowni do niego

i się prosi go o to, żeby to zrobił.

I temat jest załatwiony bardzo szybko.

Jak się chce.


[Joanna Duzinkiewicz] Myślę, że gdyby

to Pana Starosta zadzwonił...

[...]

[Agnieszka Mackojć] Przenieśmy to do wolnych wniosków.

[...]

Proszę Wysoką Radę o przegłosowanie

przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

skargę, która wpłynęła od pracownika MOW-u

na Panią Dyrektor.


Musimy przekazać. Tak? Bardzo proszę o tablicę.


Proszę o przygotowanie tablicy.


Zanim, Panowie mają jakąś usterkę techniczną.

To może przejdźmy do wolnych wniosków

i do głosowania wrócimy, aż przygotują

tablice do głosowania.

Czy są jakieś wolne wnioski?

[Kazimierz Sać] Nie ma!

[Agnieszka Mackojć] Więc czekamy na tablicę,

tylko żeby przegłosować przekazanie skargi.

Słucham?


[Stanisław Hołubczak] Przenieśmy to głosowanie!

[Kazimierz Sać] No właśnie!

[Stanisław Hołubczak] Awarie się zdarzają.

[Agnieszka Mackojć] Jeśli, że wszyscy będą "za',

to łatwo zapamiętać.

[Kazimierz Sać] O!

[Agnieszka Mackojć] Jeśli wszyscy są "za",

bardzo proszę o podniesienie ręki.

Kto jest "za"?


Wszyscy byli "za"!


Przekazujemy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

skargę, którą wpłynęła.


Nie ma wolnych wniosków?

W takim razie bardzo Państwu dziękuję!