Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry, witam serdecznie!

Otwieram 58 sesję absolutoryjną

Rady Powiatu Gryfickiego.

Gorąco witam Państwa Radnych,

Panie Starosto, Panie Wicestarosto,

Pani skarbnik, Pani Sekretarz.

Witam obsługę techniczną.

Szanowni Państwo, na ustawowy stan 17 Radnych,

obecnych mamy 12, tak więc stwierdzam

prawomocność dzisiejszych obrad.

Jeżeli chodzi o przyjęcie porządku obrad,

czy ktoś z Państwa Radnych chciałby

nanieść jakiejś zmiany?

Panie Starosto, proszę.


[Ryszard Chmielowicz] Pani Przewodnicząca,

Szanowni Radni, chciałbym do porządku

dzisiejszych obrad wnieść poprawkę,

czyli zdjąć w punkcie szóstym uchwałę

Rady Powiatu w sprawie darowizny nieruchomości.


Darowizna nieruchomości dotyczy działki

Powiatu Gryfickiego, zlokalizowanej przy

skrzyżowaniu ulicy Kamieńskiej z ulicą 3 maja.

Na tym terenie znajduje się głaz Piłsudskiego,

ale również i miejsca do wypoczynku i zieleń,

zieleń która naokoło tego placu jest założona.

Plac ten jest również poprzecinany ścieżkami

i ławeczkami do wypoczynku na wolnym powietrzu.


Tak się składa, że Powiat Gryficki

ma w części tylko ten obszar w swojej dyspozycji,

w swoich zasobach, a druga część,

wzdłuż drogi Kamieńskiej stanowi własność

Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Umówiliśmy się z Burmistrzem,

że chcielibyśmy, aby w całości ten plac

przekazać Gminie Gryfice.

W związku z tym, tym pierwszym

etapem będą uzgodnienia z Zarządem

Dróg Wojewódzkich do przejęcia tego terenu,

bo jest tam w części taka droga asfaltowa,

która też jest przecięta udziałem

w działce Zarządu Dróg Wojewódzkich.

No i te dojścia również,

do tego głazu Piłsudskiego.

Zarówno są w części działce

Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Więc mówiliśmy się, że wspólnymi,

wspólnie spróbujemy omówić szczegóły

przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich,

od Marszałka Województwa i wtedy,

jako całość tego terenu,

przekazalibyśmy dla Gminy Gryfice.

W związku z tym proszę o zdjęcie

tego punktu z obrad.

Będzie on procedowany, jak już będziemy gotowi

do tego, żeby również mówić o tej drugiej części.

Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję, Panie Starosto.

Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby

wnieść jakieś zmiany do porządku obrad?

Jeśli nie, to bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Szanowni Państwo, głosujemy nad zdjęciem

z porządku obrad punktu 6,

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie darowizny nieruchomości.

Bardzo proszę Państwa o głos.


Bardzo dziękuję, więc jednomyślnie zdjęliśmy

z porządku obrad punkt 6.

Szanowni Państwo, przechodzimy

do realizacji punktu 2:

"Raport o stanie Powiatu Gryfickiego za rok 2022".

Bardzo proszę, otwieram debatę.

Kto z Państwa chciałby zabrać głos, dopytać?

Temat był omawiany dość szeroko na Komisjach,

więc nie wiem, czy dzisiaj są jakieś pytania.


Jeżeli nie, bardzo dziękuję.

[Kazimierz Sać] To znaczy ja myślałem,

że ktoś cokolwiek powie na ten temat.

[Agnieszka Mackojć] Dostał,

każdy z nas dostał na skrzynkę,

czy w wersji papierowej, mógł się zapoznać.

Konkretne pytania? Byłoby łatwiej.

[Kazimierz Sać] Ale jakaś konkluzja? Może ktoś?

W dwóch zdaniach mam Starosta powie?

Bo ja mam odniesienie, ale, ale że,

czy cokolwiek ktoś powiedział.

Jest dobrze? Źle?


[Ryszard Chmielowicz] Proszę Pana Wicestarostę.


Tym zagadnieniem się zajmował i ma większą wiedzę.


[Waldemar Wawrzyniak] Pani Przewodnicząca,

Wysoka Rado, raport o stanie Powiatu za rok 2022,

jest to Składowa pracy Wydziałów,

Jednostek Powiatu, przygotowanym przez

odpowiednie nasze służby.

Raport odzwierciedla to wszystko,

co było wykonane w roku 2022.

Są też przyjęte porównania tego roku 2021.

Rok 2022 charakteryzował się tym,

że już wychodziliśmy z pandemii.

Niestety jeszcze byliśmy i jesteśmy w tym okresie,

że tak powiem, inflacyjnym.

2022 rok był okresem, kiedy inflacja

była na dość wysokim poziomie.

W związku z tym wielokrotnie powtarzaliśmy

przetargi, które były, no, nieskuteczne,

ze względu na to, że kwoty, które zaplanowaliśmy

wcześniej, w roku 2022 nie sprawdziły się.

I było to w ubiegłym roku powtarzane.

Oczywiście udało nam się kilka przetargów

zrealizować i doprowadzić do skutku.

Rok 2022 to też wojna na Ukrainie.

To rozpoczęcie tego,

co się stało, tą pomoc z naszej strony,

ale także ze strony społeczeństwa,

różnych jednostek samorządu terytorialnego

i innych. To też pojawiający się u nas uchodźcy,

którym ciało było udzielić pomocy.

Jak spojrzymy na początek raportu,

będziemy mogli zauważyć, że niestety demografia,


jeżeli chodzi o Powiat, cały czas

mamy spadek mieszkańców.

Dzisiaj, znaczy w roku 2022, jest to 56 961 osób.

W stosunku do roku 2018 zmalała ilość


mieszkańców w Powiecie.

Co jest tego przyczyną?

No, wiele rzeczy się nakłada.

500+ chyba nie zaskutkowało, w takiej wysokości,

czy takim wymiarze, jak miało to być.

Covid z powodował też wzrost, niestety, zgonów.

Migracja wewnętrzna, tak. To też spowodowało,

że na terenie Powiatu na razie mamy ujemny

przyrost, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców.

Z informacji, które jeszcze chciałbym przekazać to,

to, że chodzi oczywiście o budżetową...


konkretnie powiedzieć...


Dochody od roku 2018, 2019, które

mamy podane,

wzrosły nam z 88 milionów do 107 milionów.

Co prawda, to nie podnosi, czy też nie obejmuje

skali inflacji, która jest, bo jak liczyliśmy sobie

i porównywaliśmy na przykład rok 2019,

do kosztów, do roku 2022, to okazuje się,

że powinniśmy mieć budżet,

żeby wyrównać ten poziom

na poziomie prawie 230 milionów.

O tyle, mniej więcej.

I do tego koszty uciekły,

w stosunku dochodów, które mamy.

A pamiętamy, że dochody Powiatu,

to nie jest tak jak w Gminach,

gdzie Radni mają wpływ, bo uchwalają podatki

i opłaty lokalne.

My niestety nie uchwalamy takich opłat.

My dostajemy środki z CIT-ów z PIT-ów

i ewentualne, oczywiście [...]

dotacje i subwencje, które wchodzą,

które musimy, no niestety kierować

i mamy tylko tyle środków, ile mamy.

Trzeba tylko nimi odpowiednio decydować.

Jeżeli chodzi o sprawy związane z pomocą,

to jest to szeroko opisane.

I to, że zwiększyła się ilość pieniędzy właśnie,

ze względu na to, że zjawili się

u nas uchodźcy z Ukrainy.

Dostawaliśmy rządowe wsparcie w tej dziedzinie.

Tych uchodźców, w największym okresie,

kiedy byli u nas, mieliśmy około 1300.

Ta migracja, bo to nie jest stała liczba.

Oni wyjeżdżają, przyjeżdżają, zmniejszają się,

wyjeżdżają na zachód.

[...]

terenie Powiatu, w różnych gminach naszych,

które tutaj funkcjonowały.

Oczywiście, jeżeli ktoś chce zadać

jakieś konkretniejsze pytanie,

to będziemy się do tego odnosić.

Natomiast, jak wspomniałem,

raport jest to składowa wszystkich

naszych Wydziałów i Jednostek,

które do tego raportu przekazują dane

i są to dane za rok 2022. Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Czy są pytania?

Proszę bardzo, Pan Kazimierz Sać.


[Kazimierz Sać] Ja zadałem pytanie o,

chociażby krótko, krótkie przedstawienie tematu.

Dlatego, że no, jakby bezwzględnie najistotniejszą

rolą przy stanie, przy stanie Powiatu, są finanse.

Prawda? To jakby, nie, nie podlega dyskusji.


Kusi mnie czy też korci mnie trochę,

powrót do przeszłości, ale nie na zasadzie,

jakby jakichś przepychanek,

bo szkoda na to czasu.

Ale, ale trudno nie przypomnieć zdarzeń

z historii, kiedy Powiat potrafił być,

jeśli chodzi o stan finansów,

najlepszy w Województwie.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych:

11 czy tam 12 miejsce w Polsce.

Czy też, jeśli chodzi o finanse,

też bardzo wysoko w Polsce.

Zaraz wyjaśnię, o co chodzi.

Jeśli pada takie, dosyć łatwe, stwierdzenie,

czy to w formie ustnej, czy pisemnej, że

stan Powiatu Gryfickiego jest dobry, czy też, może ktoś powie

bardzo dobry.

No to należałoby się zastanowić, ile w tym jest prawdy?


Ja pozwoliłem sobie, Szanowni Państwo,


jest wiele różnych instytucji, ale takich poważnych.

Ja pozwoliłem sobie, Szanowni Państwo,


przestudiować, akurat


analizę Instytutu Studiów Wschodnich.

Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to jest

forum-ekonomiczne.pl,

gdzie co roku jest przedstawiany

od powiatów ziemskich od powiatów grodzkich.

W tym oczywiście naszego Powiatu Gryfickiego.


Myślę, że Pani Skarbnik wie,

doskonale wiedziała, o czym mówię,

kiedy powiem, że wszystkie budżety jednostek

samorządowych analizowane były

na podstawie paru wskaźników.

Pierwszy wskaźnik:

"udział dochodów własnych w dochodach ogółem".

Drugi:

"relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem".


Trzeci:


"udział wydatków inwestycyjnych

w wydatkach ogółem".


"obciążenie wydatków bieżących wydatkami

na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń".


"udział środków europejskich wydatkach

ogółem, bez poręczeń".

Szóste:

"relacje zobowiązań do dochodów".

I siódme:

"udział podatku dochodowego od osób fizycznych

w dochodach bieżących".


I powiem szczerze,

że kiedy przyjrzałem się tej analizie,


a szczególnie pozycjom poszczególnych samorządów,

w tym Powiatu Gryfickiego,


no, to nie potrafię ukryć,

delikatnie mówiąc, zdumienia.

Ja wiem, że może niektórych to w ogóle nie

interesuje, bo, bo najważniejsze

jest zupełnie coś innego.

Niektórych Radnych interesuje

zupełnie coś innego, niż zajmowanie się samym,

stanem Powiatu czy też stanem

budżetu Powiatu.

Wyobraźcie sobie Państwo, że za rok 2022...

Jeszcze jedna, drobna uwaga.

Łącznie powiatów jest 314,

jest 314, Marian, jest dokładnie

powiatów ziemskich, a plus 48 grodzkie,

jest 362 powiaty.

Ale mówmy o ziemskich,

bo jeśli byśmy mówili też o grodzkich,

to jeszcze większa katastrofa.

Wyobraźcie sobie państwo: za rok 2022 budżet

Powiatu Gryfickiego, po przeanalizowaniu się

znalazł na pozycji 287.


287, czyli aż, oczywiście

mówię to z przekąsem,

aż 14 powiatów, aż 14 Powiatów,

albo teraz bez przekąsów,

tylko 14 powiatów jest gorszych.


Bierz 287 pozycja!

Nawiążę do tego, co Waldek mówił.

Ja myślę, że tam też,

we wszystkich powiatach,

był covid, kryzys i tak dalej i tak dalej.

Gdybyśmy chcieli dołączyć do tego

jeszcze powiaty ziemskie,

no to byśmy byli na 355 miejscu.


Czy tam 300 prawie 50.


No powstaje proste pytanie,


z czego to wynika?

Oczywiście możemy cofnąć się w czasie.

Możemy spojrzeć na te same analizy

za rok 2019, 2020, 2021.


Cały czas krzywa idzie w dół,

cały czas spadamy.

To, co w Powiecie jest najważniejsze,

jeśli nie stan finansów?


Jak w ogóle można powiedzieć,

że stan Powiatu jest dobry,

kiedy jesteśmy na szarym końcu?


Ja nie przypadkowo wspomniałem

o czasach kiedy zajmowaliśmy pierwsze

miejsce w województwie.

Byliśmy... Rysiu się, jak zwykle, ironicznie

uśmiecha. Ja też się uśmiecham jak on występuje i

mówi, że... o czymś tam. Nieważne.


No to wtedy, jeśli wtedy było tak

niedobrze, no to teraz jest bardzo dobrze.

Prawda? Dla kogoś tam, może.


Dzisiaj mamy szczególny dzień,

no rozmawiamy o bardzo ważnej kwestii.

Rozmawiamy o stanie finansów, stanie Powiatu.


Rozmawiamy o tym, do czego nas wyborcy tutaj

powołali, czego mieliśmy pilnować

i tak dalej i tak dalej.


Będzie też pewnie debata na absolutorium.


Ale z wykonania budżetu! No to ja

chciałbym wiedzieć, jeszcze przed tą debatą.


Jaka jest odpowiedź, bo cały czas

słyszeliśmy, że wszystkiemu jest winny kryzys.

A jako ciekawostkę wam powiem.


Powiat Łobeski zajmuje 50 miejsce na tej liście,

my 287, a powiat łobeski 50.

Tam kryzysu nie było, tam covidu nie było.

My, jako Powiat nadmorski.


Oczywiście, możecie się z tego,

nie wiem, śmiać, ironizować, lekceważyć.

Ja z premedytacją powiedziałem ogóle.

Przy stanie, przy stanie

Powiatu, a nie później,

bo ktoś by tam mi powiedział,

że jestem złośliwy, że to, że tamto.

Nieco naprawdę już...

Do mnie ktoś dzwoni?


Więc nie chodzi o żadną złośliwość.

To nie jest jakiś tam papierek,

jeśli chodzi o tą analizę tego budżetu

przez profesjonalistów.

To są fakty.


Czy Państwa to nie niepokoi?

Czy wy uważacie, że to jest normalne

i oczywiste, że następuje totalna

degradacja finansowa Powiatu?


Macie to w nosie?


Podziwiam waszą, taką niefrasobliwość.


Nie wiem co jeszcze powiedzieć.


Może faktycznie jestem trochę dziwny,

że się przejmuje nie tym, co potrzeba,

bo raczej powinienem się przejmować


jakimiś, nie wiem, imprezkami,

czy czymś tam. Dobrze!

W każdym bądź razie kończę.


To nie są żarty.


Mogę tylko jeszcze bardziej tą rzecz:


dawniej nikt nam pieniędzy nie dawał,


musieliśmy te pieniądze zdobywać.


Dzisiaj dotacje na poziomie 90%

nie są żadną rzadkością

i mimo tego znaleźliśmy się

na szarym końcu w Polsce.


No to po prostu wstyd!


To jest wykaz właśnie, to jest wyznacznik

nieudolności, albo lekceważenia.


Odzywają się do mnie pracownicy,


że żadnych powyżek nie ma.


No może będą, jak rząd pis-u przekaże

pieniądze, to może wtedy będą.

Którzy mi mówią tak pracownicy, podkreślam.


Jakbym zaczął opowiadać o tym,

co gdzieś tam, się dzieje

i tak dalej i tak dalej,

to, to by mi chyba czasu zabrakło

i być może nie jest to moment,

ale to nie jest wcale tak,

że stan Powiatu Gryfickiego jest dobry.


Niestety, biorąc pod uwagę pozycję,

którą zajmujemy, jeśli chodzi o analizę budżetu,

jest tragiczna.


Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję,

proszę Radny Pan Stanisław Hołubczak.


[Stanisław Hołubczak] Pani Przewodnicząca,

Wysoka Rado, w dyskusji nas raportem

o stanie Powiatu, chciałbym zwrócić uwagę

na tabelę która znajduje się na stronie 9.

Myślę, że to ładne podsumowanie, dotyczące stany,

stanu budżetu i warto warto o tym

kilka słów powiedzieć.

Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na...

W drugim w wierszu:

dochody bieżące w 2022 roku wyniosły...

Będę mówił na zaokrągleniu do milionów.

Dochody bieżące wyniosły 99 milionów

i wzrosły, w stosunku do 2021 roku, o 6 milionów.


Natomiast wydatki bieżące

w 2022 roku wyniosły 97 milionów,

a wzrosły w stosunku do 2021 roku o 9 milionów.


Oczywiście inflacja, o tym wszyscy wiemy,

powoduje, że wydatki bieżące w sposób, można

powiedzieć "niekontrolowany", rosną.

"Niekontrolowany" w cudzysłowie, oczywiście,

bo stopień inflacji wcale nie odzwierciedla

faktycznej zmiany cen na rynku.


Szczególnie jeśli chodzi o gaz, o energię

elektryczną, no i szereg innych materiałów,

które do funkcjonowania w Powiecie

są niezbędne. Więc ten wzrost,

ten wzrost wydatków bieżących

jest znaczący, oczywiście.

Jest również większy od wzrostu dochodów

bieżących i tu należałoby się zastanowić,

czy tak powinno być? Ale chciałbym Państwu

też zwrócić uwagę, że w takim stanie rzeczy,

kwota wolnych środków, która pozostaje

na koncie Powiatu jest ogromna.


Na koniec 2022 roku wolne środki

wynoszą 12 milionów.

Na koniec roku 2021 wynosiły 6 milionów.

Roku 2020: 7 milionów.

Roku 2019 12 milionów.

Wiecie Państwo, przy takiej inflacji,

jak dzisiaj mamy, zachowywanie wolnych środków,

w takiej kwocie, nie jest, na pewno,

godne pochwały.

Oczywiście, trzeba mieć pewną rezerwę,

która jest niezbędna do zabezpieczenia

tych koniecznych wydatków.

Może warto pomyśleć o również o podwyżce

wynagrodzeń dla pracowników. Ale naprawdę, ja nie...

Naprawdę nie mogę się przejść do porządku

dziennego, w rozmowie o stanie Powiatu,

w sytuacji, kiedy wolne środki wynoszą

12 milionów. To tak, jakbyśmy nie mieli,

na co ich wydać.

A w to po prostu no nikt nie uwierzy.

Każdy wie: potrzeb jest cała masa!


Wystarczy to zaplanować!

Ja już tu nie mówię o tym,

że trzeba to natychmiast wszystko wydać

i natychmiast wszystko zrealizować.

Tego się nie da zrobić!

Ale warto się zastanowić,

na co przeznaczyć te pieniądze,

zaplanować wydatki i stopniowo je realizować.

A nie trzymać na koncie, nie wiem,

z jakiego powodu.


Chciałbym tutaj również zwrócić uwagę

na stan kredytu.

W mojej ocenie kwota kredytu stale maleje.

I bardzo dobrze!

Z tego się możemy cieszyć,

bo spłacamy terminowo wszystkie zobowiązania,

wynikające z zaciągniętych wcześniej kredytów.

Ale to nie oznacza, że Powiat nie

może realizować inwestycji na kredyt!

Dokładnie odwrotnie.

Powinniśmy zaciągać kredyty,

realizować inwestycje i spłacać terminowo

zaciągnięte kredyty w czasie!

Dziękuję bardzo.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.


Szanowni Państwo, kto chciałby jeszcze zająć głos?


Pan Starosta, Bardzo proszę.


[Ryszard Chmielowicz. Nie sposób się nie odnieść

do moich przedmówców i w takim telegraficznym

skrócie spróbuję to skomentować, tak.

Więc...

No wiecie 16 lat, to do 4 to się nie ma jak. Nie?

Bo to jest jasne i oczywiste.

To, że przez te 16 lat funkcjonowania

tego Powiatu, ten Powiat też

miodem i mlekiem nigdy nie płynął.

To, że w zaszłościach to było

zdecydowanie więcej nieruchomości,

które można tu zbywać

i te dochody majątkowe były znacznie większe,

niż dzisiaj, bo dzisiaj wyczerpały się

i zasoby Skarbu Państwa i zasoby

komunalne, powiatowe.

Więc i ograniczenia tutaj, w

tym zakresie, są dość wyraźne.

Będę się

odnosił również do tego już

w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Ja, obserwując dzisiaj, oceniając to,

co Pan Kazimierz powiedział,

to mogę jasno powiedzieć,

że zaniechania z tamtego okresu, wtedy,

kiedy być może łatwiej było

ukierunkować środki, które były,

tak zwanymi majątkowymi.

One były i one powinny być inwestowane

w tamtym czasie bardziej.

Oczywiście, w sensie takim,

żeby rozwiązywać te najbardziej

bolące problemy. Mówię tu o MOW-ie,

o moście, o drogach, które, jak wiemy,

w dalszym ciągu są w wielkim

wymiarze zdekapitalizowane.

Mówimy o 50 km, a zostaje jeszcze prawie

300 km które trzeba, w które trzeba inwestować.

Ale też i Powiat jest wyjątkowy, nasz Gryficki,

bo jak się statystykę spojrzy, to, to jest powiat,

który ma największe obciążenia wynagrodzeniami,

czyli kapitał ludzki pochłania potężne pieniądze.

A to wynika z tego, że że mamy DPS-y,

ogromne. 461 mieszkańców,

które pochłania na płace

i na utrzymanie potężne pieniądze.

Mamy szkoły 4. Porównać to do Łobza,

tak jakby chciał Pan Kazimierz,

to w żaden sposób się nie daje,

że to zupełnie inny powiat.

Mały, jedna szkoła, DPS mały,

także to są zupełnie tutaj, zupełnie inny wymiar.

Teraz, jeśli się porównuje w taki sposób,

to sugestywnie chce się pokazać, że,

że coś się źle dzieje.

Jeżeli się coś źle dzieje,

to w konsekwencją tych 16 lat,

też jest to co, z czym dzisiaj borykać.

I to też dla mnie nie ulega

wątpliwości.

Już nie będę "wyzłośliwiał"

się, bo tutaj jeszcze parę innych

rzeczy wymieniać, jak elokwentnie,

albo w jak zaangażowany sposób

realizował zadania mój poprzednik.

Dużo trudu sobie zadajemy i Zarząd

też o tym dokładnie wie, żeby w miarę

możliwości pozyskiwać nieruchomości,

choćby Skarbu Państwa.

Te działania...

Dzisiaj jest taka zasada, że nieruchomości

Skarbu Państwa nie powinny...

Zasoby Skarbu Państwa nie powinny

być pomniejszane.

I nie jest łatwo pozyskać

takie nieruchomości.

My dzisiaj do sprzedaży, na dobrą sprawę,

to, co pokazujemy do sprzedaży,

to są działki na Rzęskowie.

No i można by powiedzieć, że że tutaj

chwała poprzednikowi, bo zadbał o to,

żeby było co sprzedawać.

Dlatego wspólne działania,

bo to Gmina Gryfice i Starostwo.

Także co wspólnymi działaniami

przejęliśmy po wojsku te tereny

i w taki sposób,

a nie inny podzieliliśmy.

Więc, to znaczy tutaj orderów,

od razu, nie przypinał.

Bo to nie tylko była,


było zaangażowanie poprzednika,

ale wielu innych osób.

To fakt, że, że dzisiaj trochę wpływów

z tego, z tego do budżetu powiatowego trafia.

Jak był ten trend hossy,

był to w granicach...

Z majątku, ze sprzedaży majątku

było w granicach prawie 3 miliony złotych.

Bo to i Skarb Państwa [...]

własność i dzierżawy i zarządzanie

nieruchomościami Skarbu Państwa.

To powodowało, że 3 miliony.

Dzisiaj, za 2022 rok mamy granicę 230,

chyba, tysięcy złotych.

Z głowy nie pamiętam,

ale "sobie wrócimy" do tego,

będę analizował ten,

to sprawozdanie budżetowe

i tam szerzej o tym powiem.

Więc to, to już jest 3 miliony mniej.

To już, gdzieś tam, hamuje rozwój Powiatu,

z tego powodu, że te dochody są mniejsze.

Z każdym, z każdym rokiem też tak było,

że rządy powszednie dorzucały obowiązków,

a w ślad za obowiązkami nie szły środki finansowe.

Jeżeli podwyższano wynagrodzenia nauczycieli,

to też nie do końca na płace wystarczało.

A z kolei, żeby podnosić standard tej usługi

należało, należy do tego dokładać, niestety.

Niestety i my mamy w Powiecie

aż cztery szkoły i to i dwa ośrodki.

Więc 6 takich obiektów, które,

nie tylko w zakresie kadry tam funkcjonującej,

ale również i zasobów tych obiektów.

Więc to są naprawdę potężne zadania

dla Powiatu Gryfickiego.

Zaniechania z tamtego okresu są tak duże,

że w ciągu kilku lat nie da się

tego trendu odwrócić.

Ale robimy wszystko i robimy to z dużym skutkiem,

bo te inwestycje, które widać,

choćby w jednej szkole, dzisiaj rozpisujemy

i jest plan na to, żeby MOS, szkołę.

Bo przecież to przedwojenny budynek,

który funkcjonalnie do niczego

się nie nadaje, a te dzieciaki też mają prawo

do tego, żeby w godnych warunkach szkolić

się i przygotowywać się do,

tego, dorosłego życia.

Zwłaszcza, zwłaszcza dzieci,

które są przez los doświadczone.

To jest jedno z naszych zadań.

MOW. W zaszłościach było,

to nie był niż demograficzny,

wtedy było tej młodzieży dużo więcej.

No statutowo to jest na 72 osoby.

Dzisiaj w tej placówce schodzimy

do poziomu 18 wychowanków.

No to są koszty niebotyczne,

niebotyczne dla takiego obiektu,

bo to obiekt...

Utrzymanie obiektu dla 18 osób,

to wiecie, jakie są tego konsekwencje.

To koszty utrzymania takiego jednego

wychowanka jest dzisiaj dwukrotnie wyższy,

niż, tak mówię bardzo oględnie,

bo, bo to też by trzeba było tam...

To będziemy wyliczać też, bo to,

to, to samo za chwilę będziemy mieli tam już...

i jeszcze na dodatek wstrzymane skierowania,

bo, bo to się zdarza w wielu MOW-ach,

że dzisiaj już jest to trudniej prowadzić

taką usługę, bo ona jest cenzurowana,

ona na każdym etapie,

na każdym okresie jest monitorowana,

kontrolowana wielokrotnie, zresztą,

przez organ nadzoru pedagogicznego

i przez inne instytucje.

Jak wiecie zdarza się gdzieś również

w tych innych MOW-ach,

że że ktoś tam uciekł,

że ktoś kogoś skaleczył i jakoś

nie do końca bywało tak,

że zawieszano na długi czas skierowania.

Nasz MOW, z tego tytułu, że między innymi

standard, w jakim przebywają nasi mieszkańcy,

to jaką sługę możemy im zagwarantować,

powoduje to również że już mniej chętnie

się nawet kieruje, bo wiele takich obiektów

w Polsce tą usługę robili na wyższym,

zdecydowanie wyższym poziomie.

Ja nie będę mówił, że też się

zastanawialiśmy od wielu, wielu lat.

Byłem w Radzie i zastanawialiśmy

się co z tym obiektem zrobić.

Poszukiwaliśmy miejsca jeszcze za Kazimierza Sacia,

dlatego nie było tam tych inwestycji,

bo cały czas zakładano, że to obiekt

już jest niefunkcjonalny, nieprzygotowany do tego.

To adaptowany w wielu, niewydolny funkcjonalnie,

zużyty stan techniczny i dlatego należało

już w zaszłościach myśleć o tym żeby,

żeby ta przyszłość nie była taka, jaka jest.

No i to jest tych wiele elementów,

które spowodowały to,

że ta sytuacja Powiatu jest taka, a nie inna.

Ale muszę wam powiedzieć, że trwają

w tej chwili rozmowy strony rządowej ze,

z konwentem starostw i z konwentem gmin

w kontekście zmian, w ogóle zmian

finansowania samorządów.

Bo to poszło taką stronę, że samorządy

dzisiaj są bardzo trudnej sytuacji.

Doniesienia już są prasowe takie,

że w suwalskim, tam gdzieś jakiś powiat,

w gazecie wyczytałem, że bierze kredyt,

żeby kleić wydatki bieżące, co, w zasadzie,

nie może mieć miejsca.

Ale taka jest właśnie sytuacja wielu samorządów.


Ja myślę, że jeszcze do tych wskaźników,

to wrócimy przy sprawozdaniu.

Będziemy też i omawiać za chwilę sprawozdanie.

Tam się pojawią też cyfry, które będą obrazowały

dokładnie to, o czym tutaj powiedziałem.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo, Panie Starosto.

Proszę, jeszcze raz, Pan Radny Kazimierz Sać.


[Kazimierz Sać] Szanowni Państwo,

Ja przedstawiłem, w sposób analityczny

i odsyłam do tej strony, gdzie mamy przedstawienie


analizy budżetu Powiatu Gryfickiego.


Znaczy, ja nie mogę słuchać takiego


słowotoku Pana Chmielowicza, który

mówi w kółko, jakby, to samo.

Albo często nie na temat.

No bo, ile można tego słuchać?


No ile można słuchać?


Czy was nie nudzi, prze ileś tam lat,

wszystko było "winą Tuska"?

PiS obarczał przez...

Jak mógłby, to jeszcze przez 20 lat by obarczał

Platformę, za to, że, że coś nie tak.

No przecież Ryszard Chmielowicz już jest

blisko 5 lat Starostą!


I o co obarcza?

Że wszystko to jest zaszłość?

To znaczy: zaszłość, co jest?

Że my znajdowaliśmy się w pierwszej dziesiątce?

Że my zajmowaliśmy, nie wiem,

tam 12, czy 15 miejsce?

To jest zaszłość?

Że byliśmy najlepsi w Województwie?

No, to fajna jest zaszłość!


Czy ja muszę przypominać kto remontował

szkoły nasze?


No, przecie Pan Chmielowicz!


To, po czym my rozmawiamy? Ja powiedziałem

jasno i wyraźnie, że lecimy do dna! Mało

tego! Jak ja bym chciał wyciągnąć,

to wyciągnąłbym, co się zaczęło dziać odkąd

Pan Chmielowicz został Starostą!

No to, to nie jest tak,

że nagle stało się 287 miejsce,

czyli przy samym końcu!


Najpierw najpierw było 200, 250, a teraz jest 287!

No skąd się to bierze?

Ciągłe gadanie - zwykłe takie kłamanie, wybaczcie!

No, ale o jakich nieruchomościach

ciągle będzie mówił?

Bo ja ciągle słyszę, że my mieliśmy

jakieś "tony" nieruchomości!

Setki milionów!

Ja przecież wyraźnie udowodniłem wam,

że połowy pieniędzy "Stasi",

tejże "Kasi" to zostało dla Pana Chmielowicza!


Z tych 13 milionów.

[Ryszard Chmielowicz] Kredyty 4 milionowe.

[Kazimierz Sać] No cztery miliony.

Kredyt, który my zaciągnęliśmy,

w 100% został dla Pana Chmielowicza!

Ani złotówki nie wydaliśmy z tego kredytu!


Ani złotówki!


Wziął byś się nauczył tego budżetu,

żeby wiedział, co ty gadasz, człowieku!


Ponad 50% ze sprzedaży "Kasi" zostawiliśmy,

już tak będę mówił, Panu Chmielowiczowi.

Kredyt, który wzięliśmy, 4 miliony, on wpłynął

na nasze konto w listopadzie, kiedy już

sarsa nie było!


[...]

Czyli 4 miliony!

Ja nie chcę "w kółko" w tym gadać!

Nie, nie mogę słuchać tego,

o jakichś tam zaszłościach!


Na zaszłości, to będzie narzekał twój

następca, Rysiu!

A nie na mnie!

Bo akurat nasza pozycja, w tamtym okresie,

była bardzo dobra i dlatego zostawiliśmy

te 12 milionów, o których Stachu,

chociażby wspominał. Tak!

Był taki moment, że mogliście "wyzerować"

i byłoby zero długu i zero wolnych środków.

Można było tak zrobić.

Nie zrobiliście tego. I na tym, Rysiu,

polega, na tym znaczy...

Nie na tym to polega, że ty byś cały czas kłamał!

Kłamał! Kłamał! Kłamał!

I wszyscy będą przytakiwali,

bo oni o tym nie wiedzą!

Ale ty powinieneś wiedzieć!


Nie będę robił wycieczek,

taki moment, że był, że był szefem Komisji

oświatowej i tak dalej

i tak dalej i tak dalej.

Co robił? Nic nie robił, tak!

I teraz nic nie robi!

Nie było, proszę Państwa,

nie było żadnych negatywnych zaszłości,

my nie dostawaliśmy 95% dofinansowania do dróg!

Nas stać było na to, między innymi,

żeby Płotom pomóc! I nie tylko Płotom!

Mieliśmy tyle pieniędzy, przez to,

że potrafiliśmy mądrze gospodarować.

Co roku były podwyżki dla pracowników,

dwa razy w roku były nagrody dla pracowników,

a teraz nagle nie ma nic!


I jeśli chcesz, to ja ci zaraz pokażę,

Jakie są statystyki, jakie są udziały

wynagrodzeń do naszych wydatków,

bo mówisz, że w Łomży jest, jakby lepiej, bo...

No jest lepiej, bo ciebie tam nie ma!

Nie jest zaleta, że udział wynagrodzeń

w Powiecie Gryfickim jest szczególnie wysoki.

Bo jeśli mówimy o DPS-ach,

to powiedzmy sobie o szpitalach powiatowych!

Czy my mamy?

Wiecie jakie koszty "zżera"?

To, dlaczego mamy te powiaty, z tymi szpitalami

powiatowymi są lepsze,

w lepszej kondycji finansowej niż Gryficki!

Ja sobie tego nie wymyśliłem.

My się znajdujemy na 287 miejscu w Polsce!

Czyli tylko 14 miejsc brakuje do ostatniego miejsca!


Jest takie powiedzenie:

obrócić tabelę a Powiat Gryficki na czele.

To jest tragedia!

To jest po prostu nieudolność,

niechlujstwo, bałaganiarstwo.


I takie są fakty, a nie zaszłości.


[Ryszard Chmielowicz] Takie głupoty opowiada

ten człowiek, że słuchać się tego nie chce.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?

Jeśli nie ma, Proszę o tablice do głosowania


w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu

w sprawie udzielenia wotum zaufania

dla Zarządu Powiatu w Gryficach.

Poproszę Państwa, proszę o oddanie głosu.


[...]

Szanowni Państwo, siłą 13 głosów,

wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Gryfickiego zostało udzielone.

Jedna osoba się wstrzymała.

Bardzo dziękuję.

[...]


Szanowni Państwo, przechodzimy

do realizacji punktu 3, więc:

"Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Powiatu Gryfickiego za 2022 rok".

Sprawozdanie finansowe Powiatu

Gryfickiego za 2022 rok.

Bardzo proszę o wprowadzenie do zapytania.

Pan Starosta Ryszard Chmielowicz.


[Ryszard Chmielowicz] Pani Przewodnicząca,

Szanowna Rado, Szanowni goście.

A, jak co roku, mija ten okres,

kiedy musimy się rozliczyć

z budżetu za rok 2022.


Budżet Powiatu Gryfickiego na 2022 rok

uchwalony został uchwałą Rady Powiatu

Gryfickiego nr 41/269/2021 rok

z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Wielokrotnie był zmieniany,

wielokrotnie go modyfikowaliśmy,

a to wynikało między innymi z różnych

transferów finansowych,

nie tylko tych majątkowych,

ale również i tych transferów rządowych.

Dochód, który...

Dane ogólne, podstawowe z tego,

z tego budżetu to są następujące:

dochody, o których mówiliśmy to jest

107 030 121 zł i 62 gr.

Wydatki: 102 693 623 zł i 19 gr.

Wynik dodatni to jest 4 336 498 zł, 43 gr.


Plan dochodów, z wykonaniem.

To, to już tutaj wspomniał Pan Stanisław Hołubczak,

że to są dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące kształtowały się na poziomie:

99 067 967 zł i 27 gr.

Dochody majątkowe to kwota:

7 962 154 zł i 35 gr.

Dochody bieżące udało się wykonać

w 100,37%,

dochody majątkowe w 51,52%.

Później się do tego odniosę.

W strukturze dochody, bo jest,

jakby bardzo ważna informacja.

Znaczący udział odgrywają dochody bieżące,

które w 2020 roku wykonane zostały

na poziomie 99 067 967 zł i 27 gr.

Na co składają się te dochody bieżące?

Strona 12, tabela,

którą jeżeli ktoś z Państwa ma przy sobie,

to sprawozdanie, to można śledzić również to,

co próbuje przekazać.

To dochody bieżące.

To są dotacje i dochody celowe, to jest:

21 179 698 zł.


Subwencja ogólna, to jest kwota:

35 192 601 zł


Udział PITi CIT:

17 milionów, 969...

17 969 027 zł.

Wpływy z podatków i opłat:

2 780 436 zł.

I pozostałe dochody:

21 946 204 zł.

No, razem daje to właśnie tą kwotę,

którą wcześniej powiedziałem,

tych 99 milionów.

Subwencja ogólna.

Zobaczcie Państwo, jaki jest udział

tych wszystkich naznaczonych pieniędzy.

No to praktycznie to są wszystkie naznaczone te,

o których mówimy, bo majątkowe są te,

które możemy wprowadzać w rozwój Powiatu Gryfickiego.


Subwencja ogólna, w tym wykonana w 100%,

to jest 35 192 601 zł,

składa się na nią, składają się na nią:

dochody z subwencji oświatowych:

23 697 761 zł.

Dochody subwencji wyrównawczej:

8 206 177 zł.

I dochody z subwencji równoważącej, to jest:

2 600 647 zł.

Dochody, stanowiące uzupełnienie subwencji

ogólnych. To dostaliśmy w tamtym roku

688 016 zł.

Czyli ta subwencja ogólna, to jest 35,

to jest 30% całego budżetu Powiatu Gryfickiego.

Udział w podatkach, stanowiących

dochód budżetu państwa.

No to, więc tutaj już podałem tą kwotę,

że to jest 17 000 969 zł 27 gr.

Co na to się składa?

No to są dochody z CIT-ów, czyli

od przedsiębiorstw. To jest 1,4%. To jest

kwota 351 445 zł,

a dochody z tytułu PIT,

to jest wskaźnik procentowy to jest 10,24%

i to jest kwota 17 617 581 zł.

To 17 z podatków, 17,

prawie 18 milionów z podatków PIT i CIT.

No to widzicie Państwo, że też niewielki procent,

w stosunku do budżetu, jako całości.


To nawet nie...

No to jest tak, że to jest gdzieś tam koło 20%.


Pozostałe dochody bieżące.


Na te dochody bieżące składają się

wpływy ZUS-u.


Ano, między innymi wpływy z usługi

w domach pomocy społecznej.

461 osób, które są objęte opieką

w tych dwóch naszych domach opieki społecznej.

To kwota prawie 19 milionów.

18 884 299 zł.

I to są naznaczone pieniądze,

one są w budżecie powiatowym,

a jednocześnie są wydatkowane w całości

przez te dwa obiekty DPS.

Dochody majątkowe, dochody majątkowe,

to jak już wcześniej powiedziałem,

się odniosę do tego.

To ten rok 2022 był,

no naznaczony tymi problemami,

związanymi z sytuacją, czyli z tym okresem

popandemicznym, wojną, inflacją drogimi kredytami,

brak dobrych kredytów hipotecznych.

No i z tego powodu gorzej sprzedawały się

te nieruchomości, które są zasobach Powiatu.

Mówiłem tu, że ze sprzedaży mienia uzyskaliśmy

236 698 zł.

Wykonanie na poziomie 73,48%,

ale to też wynikało z tego,

że zmienialiśmy w trakcie te...

Wprowadzaliśmy w trakcie zmiany do budżetu

i weryfikowaliśmy swoje oczekiwania.

Dotacja i środki na inwestycje.


To są w zakresie tych majątkowych.

To jest kwota 7 725 455 zł 63 gr.

Wykonanie na poziomie 51%.

A Wynikało to z tego, że podpisaliśmy

umowy na inwestycje i to inwestycje,

które są realizowane na przestrzeni dwóch lat,

czyli na przestrzeni ubiegłego roku

i kontynuujemy je w roku bieżącym.

To przy tych inwestycjach się do tego odniosę.


W stosunku do, Gryfice...

Dochód w 2021 roku, ze sprzedaży

mienia, ten taki korzystniejszy, to mówiłem,

że to prawie 3 miliony złotych.

To jest kwota 2 849 295 zł,

czyli pod wskaźnikiem to oceniając,

to w stosunku dochody ze sprzedaży majątku,

w stosunku do roku 2021,

to jest 8,3%.

Wydawałoby się, że nikt niby niedużo,

ale 3 miliony a 200 000 z takim haczykiem,

to on ci to to niewiele.

No można by powiedzieć do "Kasi",

która 13 milionów...

No trudno tutaj jakby też i to porównywać.

Na wielu tych spotkaniach,

sesjach mówiliśmy, że staraniem Zarządu...

i zabieganie o to, żeby uzyskać kolejne nieruchomości.

Mówiliśmy o tym zamku, Nowym zamku w Płotach,

że ekspozycja musi być długa,

żeby skutecznie się sprzedać.

Mówimy w Pobierowie, za 16 milionów,

czyli 4 miliony wpływów do Powiatu Gryfickiego

i to jest bardzo realne.

Pytają się oczywiście inwestorzy,

bo zastój ten, tylko o tym mówię,

że ta sytuacja spowodowała to,

że zastój na rynku nieruchomości jest

bardzo mocno widoczny

i stąd ta te pływy są dużo mniejsze,

niż oczekiwaliśmy.

Ale mówię: "nie ma tego złego".

Myślę, że to odbicie wkrótce nastąpi,

bo takie są trendy i ten okres kampanii

spowoduje to, że nowe programy są uruchamiane.

Choćby dla młodych ludzi, mieszkanie

dla młodych ludzi to kredyt,

który w wysokości 2% jest od 1 lipca

już uruchomiony.

I tutaj młodzi ludzie się zapewne zastanawiają,

jak skorzystać z tej, takiej ważnej szansy.

Wydatki bieżące, na co się, na co się składają?

To pomoc społeczna, o czym mówiłem.

To te 28 098 721 zł.


Oświata i wychowanie:

21 461 665, to już proszę policzyć.

I 12 - administracja publiczna.

To jest ponad 50% dochodów całej,

całego budżetu powiatowego.

Edukacja, opieka wychowawcza.

To też można powiedzieć.

Dwa domy dla dzieci i rodziny zastępczej,

gdzie ponad 200 osób przybywa, przebywa.

To my tylko te pieniądze przesuwamy, poprzez ten budżet.

Są tak ewidentnie, są naznaczone.

Nie da się wydać je w żaden inny sposób.

Tak samo, jak i rodzina:

6 565 309 zł,

a pozostałe to jest

19 152 874 zł.

Wydatki majątkowe,

załącznik, strona 43,

jakbyście Państwo chcieli śledzić.

To 5 674 548 zł 99 gr.

To jest 27,65% wykonania.

Wynika to z tego, tak jak już powiedziałem

na wstępie, że te inwestycje realizowane

są na przestrzeni dwóch lat

i dużo mniejszy wkład finansowy

w te inwestycje jest w tym roku...

W tamtym był, w tamtym roku,

bo zakończenie robót powoduje to,

że będziemy tą kwotę zwielokrotniać

z tytułu tego, że będzie trzeba

zapłacić wykonawcom za te realizowane zadania.


Więc ja pozwolę sobie przedstawić,

jakie zadania inwestycyjne były

w tamtym roku realizowane.

Nie będę...

Jest to tabela, załącznik nr 16

i wymienię tylko te pozycje najistotniejsze.


Modernizacja drogi Gryfice - Rotnowo z przebudową,

z przebudową dwóch skrzyżowań.

Planowaliśmy, jakby, połowę kwoty

w naszym budżecie, z tej promesy wpłyną środki,

a w konsekwencji wydaliśmy tylko

124 498 zł 50 gr.

To zadanie będzie zrealizowane

do 29 października i tam...

I wtedy, w tym momencie będzie opłacana

całość te inwestycji.

Całość tej inwestycji to jest kwota:

17 ,prawie, i pół miliona zł.

Ta inwestycja jest,

już jak sami Państwo obserwujecie, zapewne,

w wysokim stopniu zaawansowania.

Zagrożenia, co do terminu jej wykonania,

na dzień dzisiejszy nie ma.


Druga inwestycja realizowana

i rozpoczęta w tamtym roku, to jest inwestycja

drogowa Prusinowo - Gryfice. Ta inwesty...

Tamta poprzednia, to z Polskiego Ładu,

tych inwestycji strategicznych.

Ta realizowana jest z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg.

Tutaj finansowanie jest 50/50.

W tamtym przypadku finansowanie

do wysokości 14 milionów 250 000 zł.

3 miliony, z drobnym haczykiem,

jest to udział własny Powiatu Gryfickiego.

Tutaj kwoty z kolei, w planie,

przewidywana była 4 241 402 zł, w planie.

Wydatkowaliśmy tylko 1 027 472 zł

i ta inwestycja jest już na ukończeniu.

Też można zaobserwować już ten finalny etap,

bo już położona już jest ta warstwa ścieralna

na asfalcie i ta inwestycja zmierza ku końcowi.

A wartość tej inwestycji będzie w wysokości

8 milionów 500 tysięcy złotych.

Tutaj jest udział, oprócz tej połowy własnych

środków, udział Gminy Gryfice w wysokości

1,5 miliona złotych.

Podpisaliśmy stosowne

porozumienie kilka dni temu,

bo też za chwilę będą wymagalne

wypłaty za wykonane dzieło.

Kolejne zadanie, które było realizowane:

Nowielice - Gorzysław.

Ono było rok wcześniej realizowane,

ze względu na warunki pogodowe zostało

przesunięte na 2022 rok. I tam kwota planowana była

346 600 zł, wydatkowane 336 569 zł

i inwestycja zakończona.

CUP, zrealizowaliśmy ten CUP.

To na przestrzeni,

przestrzeni dwóch lat był realizowany.

Ostatnie wykonanie, to było 969 426 zł.

Strzelnica wirtualna w szkole mundurowej,

w Zespole Szkół w Trzebiatowie.

Zaplanowanych 250 i taka kwota została wydatkowana.

200 tysięcy pozyskaliśmy z Ministerstwa

Obrony Narodowej, 50 tysięcy udział własny.

Musieliśmy przygotować tam pomieszczenia,

zmodernizować je.

I ta strzelnica funkcjonuje już od momentu jej odbioru.


Odwodnienie budynku głównego, czyli Zespół Szkół

przy ulicy 11 Listopada.

Po inwestycji okazało się,

że tamto odwodnienie było wadliwe

i trzeba było szybko zmodernizować.

Zaplanowana kwota to 125 210 zł.

Z tych większych, to jest jeszcze

tutaj w DPS-ie wykonaliśmy,

wymieniliśmy kotłownię.

Planowany był koszt 300

tysięcy. Inwestycja zamknęła się

w kwocie 265 405 zł prawie.


I aranżacja nieruchomości Trzygłowska,

to chodzi o ten Dom dla Dzieci.

Planowana kwota 350 000 zł,

wydatkowaliśmy 347 489 zł.

Modernizacje oświetlenia wykonaliśmy

na hali sportowej, to oświetlenie było

bardzo energochłonne i już wielu,

wiele lamp było nieaktywnych,

więc nie było sensu wymieniania lamp.

Zrobiliśmy tą inwestycję,

wymieniliśmy całą, całe oświetlenie.

Koszt tej inwestycji to 118 013 zł.


I to to byłoby, mniej więcej, wszystko.


Warto tutaj, jeszcze powiem:

w tamtym roku ta kwota wynikająca

z poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych

i wykonaliśmy wykonaliśmy tutaj cztery

zadania w tym zakresie.

Dwa zadania były wykonane na terenie Gminy Płoty.

To w Wyszoborze, przy szkole podstawowej

i w Bądkowie.

Również w Gminie Brojce, w miejscowości

Przybiernów, w Przybiernowie.

I w Pogorzelicy, no, pod samą Pogorzelica,

na ulicy Konarzewo - Pogorzelica.

I też, to wszystkie te działania

za ponad 1 000 100 zł.

Udział własny...

[Stanisław Hołubczak] Nie mieliśmy

800 dofinansowania? Czyli 300-coś...

[Ryszard Chmielowicz] Tak po 800

dofinansowania, 300 z "przecinkiem"

był udział własny Powiatu.

Na dzisiaj, przy tego typu instalacjach,

już nie wystarczy pomalować pasów, pasy,

tylko muszą być tam...

Jeżeli to jest przystanek autobusowy,

to zatoki autobusowe, miejsce do przejścia,

oświetlone, czyli, i oznakowane.

Że stąd te koszty.

A też jeszcze Bądkowie chodniki też.

W każdym przypadku dojście

do tych przejść musi być utwardzone.

I to o różnej długości chodniki były wykonywane,

stąd tak różna wartość tych przedsięwzięć.

Też korzystaliśmy z programów, które

były dostępne i o które, w których

mogliśmy aplikować właśnie takie zadania.

Czyli nie pominęliśmy żadnej możliwości

pozyskania środków finansowych na inwestycje

w Powiecie Gryfickim w zakresie takim,

na który pozwalało, pozwalały przepis.

Jeżeli mówiono, że można aplikować o jedną drogę,

no to niestety mogliśmy aplikować o jedną.

Jeżeli z innego programu dwie,

no to aplikowaliśmy o dwie drogi.

Więc to zawsze w tym pełnym wymiarze

i na miarę możliwości, a szukaliśmy

później dopiero możliwości współfinansowania

z samorządami gminnymi.

Bo to o czym mówiłem, zainicjowane było,

jeżeli chodzi o inwestycje drogowe.

Zainstalowane lekki, zainicjowane...

Zainicjowane było w roku 2022, a niektóre,

pomimo że aplikowaliśmy to jeszcze 2022,

dopiero w tym roku je rozpoczynamy.

To wspomnę o tym, że popegeerowska w Brojcach,

skutecznie aplikowaliśmy o 8 milionów.

Koszty inwestycji ma, wynosi 10 milionów,

więc tutaj też prosimy włodarzy o to,

żeby dorzucił 500 000, takie uzgodnienie,

porozumienie jest.

[...]

I druga, która czeka to Niechorze - Trzęsacz.


I też ta inwestycja jest w tej chwili w

trakcie, więc nie było kosztów,

związanych z tymi dwiema inwestycjami

w roku poprzednim.


Konarzewska, która przecież konarzewska,

która na tym odcinku od drogi wojewódzkiej

do miejscowości Pogorzelica.

To jest długość około niecałe 3 km.

I koszty inwestycji to 4 miliony 500 tysięcy.

Płatności tylko w tym roku.

I to jest z tego Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg Samorządowych, czyli dzielimy na 50.

4 250, 2 250 z Funduszu

i 2 250 ze środków własnych Powiatu.

To są ogromne przedsięwzięcia.

I nie da się tego, co chciał Pan Kazimierz Sać:

zakłamać rzeczywistość.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję

za tak szczegółowe wprowadzenie.

Pani Skarbnik jeszcze coś chciała dodać?

W takim razie bardzo proszę Wiceprzewodniczącego

o prezentację uchwały Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

w sprawie wydania opinii dotyczącej

sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryficach

z wykonania budżetu za 2022 rok.

Bardzo proszę.


Proszę o włączenie mikrofonu. Tak?


[Kazimierz Sać] A w tym temacie nie ma dyskusji?

[Agnieszka Mackojć] Na końcu!


[Grzegorz Szafrański] Pani Przewodnicząca,

Wysoka Rado, uchwała nr 50/42/4/2023

składu orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie

wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania

budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok,

wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie artykułu, punktu piątego

o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowych

w Szczecinie w składzie: [Przewodnicząca],

[Członek] i [Członek] pozytywnie,

z uwagami opiniuje sprawozdanie z wykonania

budżetu Powiatu Gryfickiego za 2020 rok.

[...]

Proszę? Za 2022.


Za 2022 pozwolą Państwo, że w uzasadnieniu

odwołam się do tych uwag i to jest jedna z uwag,

która jest załączniku nr 10.

Nieprawidłowo wskazano, iż rozchody z tytułu

spłaty kredytów i pożyczek,

wykupu papierów wartościowych,

zostały wykonane w kwocie 484 671 zł 30 gr,

zamiast wynikające ze sprawozdania

w kwocie 969 340 zł i 60 groszy.

I załącznik nr 11. Nieprawidłowo wskazano,

iż udzielone w budżecie dotacji wysokości

103 750 zł zostały zakwalifikowane

w rozdziale 71095 zamiast wynikających

ze sprawozdania rozdziału 75020.

Ze sprawozdawczości wynika również,

iż wystąpiły zobowiązania wymagane

wyłącznie w wysokości 7332 zł 45 zł,

w tym z tytułu dostaw towarów

i usług 5319 zł 45 gr,

oraz podatku od nieruchomości 2000 zł 13 gr,

w związku z czym skład orzekający

wskazuje na uregulowane w artykule

44 ustęp 3 punkt trzeci ustawy

o finansach publicznych obowiązek

dokonywania wydatków w wysokości

i terminach wynikających z wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Proszę również o prezentację wniosku

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium

Zarządowi powiatu za 2022 rok.

Pana Przewodniczącego proszę. Tak?

Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Pani Przewodnicząca,

Wysoka Rado, chciałbym przedstawić

wniosek Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie udzielenia Zarządowi

Powiatu Gryfickiego absolutorium

z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Działając na podstawie artykułu

16 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym...

Przepraszam, powiatowym,

oraz z artykułu 270 ustęp 2 i ustęp 3

ustawy o finansach publicznych,

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gryfickiego

poddała analizie:

po pierwsze - sprawozdanie finansowe

Powiatu Gryfickiego za 2022 rok

wraz z informacją dodatkową

do sprawozdania finansowego,

sprawozdanie roczne Zarządu z wykonania budżetu

Powiatu za 2022 rok,

informację o stanie mienia komunalnego,

uchwałę składu orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia

20 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii

o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Powiatu Gryfickiego za 2022 rok

wraz z informacją o stanie mienia,

protokoły kontroli instytucji zewnętrznych

kontrolujących Powiat Gryficki w 2022 roku,

zgodnie z przedstawioną książką kontroli

i audyty wewnętrzne wykonane w 2022 roku

oraz wyjaś... wyjaśnieniami

i informacjami złożonymi przed Komisją Rewizyjną

przez Wicestarostę Powiatu Gryfickiego

i Skarbnika Powiatu. Komisja Rewizyjna

wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu

Gryfickiego absolutorium za 2022 rok.

Wniosek komisji rewizyjnej został przyjęty

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2023 roku,

w obecności czterech członków Komisji.

W głosowaniu jawnym...

Wynik głosowania: za wnioskiem głosowało

trzech Radnych, jeden głos wstrzymujący.

Uzasadnienie: Komisja w celu przeprowadzenia

analizy materiałów dotyczących wykonania

budżetu za 2022 rok spotkała się trzykrotnie.

Na posiedzeniach dnia 29 maja,

12 czerwca, i 15 czerwca.


Zarząd Powiatu przygotował i przedstawił

projekt budżetu na 2022 rok w ustawowym

terminie. Rada Powiatu uchwałą nr 41/269/2021 z

dnia 17 grudnia 21 roku uchwaliła budżet

Powiatu na 2022 rok

w następującej wysokościach:

planowane dochody w wysokości 88 982 167 zł,

z tego dochody bieżące 85 688 143 zł

i dochody majątkowe 3 294 023 zł.

Planowane wydatki w wysokości 92 807 401 zł,

z tego wydatki bieżące 89 179 168 zł

i wydatki majątkowe w wysokości 3 628 233 zł.

Ustalono planowany deficyt

w wysokości: 3 825 234 zł.

Ustalono plan...

Przychody w wysokości 4 794 576 zł.

Utworzono rezerwy w wysokości:

ogólna 95 tysięcy, celowa 1 366 292 zł,

w tym 1 100 000 na wynagrodzenia w oświacie.

W trakcie realizacji budżet

był wielokrotnie zmieniany.

Zarówno po stronie dochodów,

jak i po stronie wydatków,

poprzez uchwały Rady Powiatu oraz uchwały

Zarządu Powiatu. W wyniku uchwalonych

zmian budżet Powiatu został przyjęty

i zrealizowany w następującej wysokości:

planowane po zmianach dochody

budżetowe w kwocie 114 159 435 zł,

wykonano w kwocie 107 030 121 zł,

co stanowi 93% planu.

Planowane po zmianach dochody

bieżące w kwocie 98 704 275 zł,

zrealizowano w kwocie 99 067 987 zł,

co stanowi 100% planu.

Pierwotne przyjęcie w budżecie planowanych

dochodów wyniosło 85 688 143 zł,

co świadczy o nadmiernej ostrożności

w planowaniu dochodów bieżących,

a przez to powodujący niewłaściwe

planowanie wydatków.

Planowane po zmianach dochody majątkowe

w kwocie 15 455 160 zł

zrealizowano w kwocie 7 962 154 zł,

co stanowi 51% planu.

Świadczy o niewłaściwym planowaniu

i realizacji inwestycji, w wyniku czego nie

złożono wniosku o płatność z programu Polski Ład.

Nie skorygowano budżetu o nieuzyskane dochody

i niezrealizowane wydatki.


Planowane wydatki budżetowe w kwocie 121 444 367 zł

wykonano w kwocie 102 693 623 zł,

co stanowi 84% planu,

w tym planowane po zmianach wydatki bieżące,

w kwocie 100 924 305 zł,

zrealizowano w kwocie 97 019 074 zł,

co stanowi 96% planu.

Planowane po zmianach wydatki inwestycyjne,

w kwocie 20 520 602 zł,

zrealizowano w kwocie 5 674 548 zł,

co stanowi 27% planu.

Wskaźnik realizacji wydatków świadczy

o braku kontroli realizacji inwestycji.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 284 931 zł

został wykonany w postaci nadwyżki

w wysokości 4 336 498 zł,

które główną przyczyną były

niezrealizowane wydatki inwestycyjne.


Przychody zostały zrealizowane

w wysokości 8 254 274 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 969 342 zł.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu

za 2022 rok nie podlega badaniu przez

biegłego rewidenta, z uwagi na niespełnienie

warunków wynikającego z artykułu

268 ustawy o finansach publicznych.

Stan długu Powiatu na koniec roku

budżetowego wyniósł 6 954 788 zł.

Dług ogólny, w stosunku do wykonania dochodów

stanowi 6,5%. Komisja zapoznała się z książką,

z książką kontroli zewnętrznych przeprowadzonych

w Powiecie Gryfickim w 2022 roku.

Po zapoznaniu się z protokołami

kontroli stwierdzono:

kontrola Najwyższej Izby Kontroli,

delegatura w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym

w zakresie gleboznawcy klasyfikacji gruntów

i nadzorowanie jej wykonania.

W wyniku szczegółowego badania stwierdzono

niezgodność rodzaju użytku, ze stanem rzeczywistym.

Ponadto realizacja zadań z tego zakresu nie była

przedmiotem działań nadzorczych.

Wydano 9 wniosków do realizacji.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli delegatura

w Szczecinie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach w zakresie:

gleboznawczej klasyfikacji gruntów

i nadzorowanie jej wykonania.

Podobnie jak poprzednio,

wydano 6 wniosków do realizacji.


Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w zakresie: remont drogi powiatowej na odcinku

Nowielice-Gorzysław.

Ogólna ocena kontroli w zakresie zgodności

zadania z umową o dofinansowanie -

pozytywna z nieprawidłowościami.

W zakresie zgodności zadania z prawem

zamówień publicznych oraz zasadami

wydatkowania środków: negatywna.


Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego

w zakresie realizacji Powiatowego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

specjalistycznej pomocy rodzinom i przemocą,

zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia,

prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych

dla osób stosujących przemocy w rodzinie

i prowadzenia specjalistycznej pomocy

w czasie pandemii dla osób

doświadczających przemocy.

W trakcie kontroli nie stwierdzono

nieprawidłowości, które miały istotny wpływ

na realizację wykonywanych zadań.

Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego

w zakresie realizacji zadań wynikających

z ustawy o kierujących pojazdami oraz

ustawy prawo o ruchu drogowym.

Obszar kontroli nr 1:

realizacja zadań w zakresie wydawania,

cofania, dokonywania wpisów w dokumentach

dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami

oraz nadzór nad kierującymi pojazdami.

Ocena obszaru kontroli nr 1:

pozytywna z nieprawidłowościami.

Obszar kontroli nr 2: realizacja zadań

w zakresie ośrodków szkolenia kierowców.

Ocena obszaru kontroli nr 2:

pozytywna z nieprawidłowościami.

Obszar kontroli nr 3:

prowadzenie ewidencji instruktorów.

Ocena obszaru kontroli nr 3: pozytywna.

Obszar kontroli nr 4: realizacja zadań w zakresie

gromadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów.

Ocena obszaru kontroli nr 4: pozytywna.

Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

w zakresie realizacji projektu pod nazwą

"Postaw na swój rozwój rozwój zawodowy".

Stwierdzono uchybienia w następujących obszarach:

zgodność rzeczowa realizacji projektu,

w tym zgodność podejmowania działań

merytorycznych z celami projektu

i prawidłowość realizacji zadań związanych

z monitorowaniem projektu.

Rozdysponowywanie środków z rezerwy ogólnej

następowań...

Następowało na działania wcześniej

niezaplanowane w budżecie.

Zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

Komisja Rewizyjna nie uznała za celowe

i konieczne podjęcie innych działań kontrolnych.

W tym stanie rzeczy komisja rewizyjna

postanowiła wystąpić do Rady Powiatu

z wnioskiem o udzielenia absolutorium

za wykonanie budżetu w 2022 roku

dla Zarządu Powiatu.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję

Panu Przewodniczącemu.

Proszę o prezentację Wiceprzewodniczącego.

Prezentację uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie w sprawie wydania opinii

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Gryfickiego dotyczącym

udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok.


[Grzegorz Burcza] Uchwała nr 50/42/6/2023

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie wydania opinii o wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie absolutorium.

Na podstawie artykułu 13, punkt 8

ustawy z dnia 7 października

o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Skład orzekający Regionalne Izby Obrachunkowej

w Szczecinie w osobach:

[Przewodnicząca], [Członek], [Członek],

pozytywnie opiniuje wniosek


Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gryfickiego

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, proszę o prezentację

stanowisk Komisji Stałych Budżetu,

Finansów i Polityki Gospodarczej.


[Łukasz Czyrny] Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowna Rado na posiedzeniu

Komisji Budżetowej w dniu 28 czerwca

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek

o udzielenie Zarządowi Powiatu Gryfickiego

absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za 2022 rok. Dodam, tylko że to były połączone

Komisje Stałe, więc jeżeli pozostali

Przewodniczący, pozwolą to bym

również tutaj w Ich imieniu pozytywnie

zaopiniował wniosek, który był złożony na,

na posiedzeniu wspólnych komisji.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.


Przyjęliśmy stanowisko wspólne Komisji stałych.


Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.

Proszę bardzo, Pan Kazimierz Sać

już od początku chciał zająć głos. Tak?


Zapraszam.


[Kazimierz Sać] Ja mam pewną konkluzję,

ale zanim, zanim


powiem w czym rzecz, to mam pytanie

do Starosty Chmielowicza treści następującej:


jakie działania inwestycyjne,


o jakiej wartości podjęto na terenie


tak zwanego Rzęskowa, czyli tam,

gdzie mamy działki, jakie podjął Powiat,

żeby uatrakcyjnić sprzedaż tychże nieruchomości?

Ten temat już wielokrotnie był poruszany.

To chyba jest oczywiste, że teren jest Powiatu,

więc skoro teren jest Powiatu, oczywiście może

być porozumienie z inną jednostką samorządową

typu gmina. Więc inne jednostki,

w tym wypadku gmina może być zobligowana

do granicy danej ruchomości,

ale na terenie nieruchomości innego szczebla

administracji samorządowej jasną rzeczą jest,

że obowiązki należą do właściciela,

w tym wypadku do Powiatu.

Dlatego takie pytanie stawiam,

zanim przedstawię swoją konkluzję.

Dziękuję.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.


Panie Starosto.


[Ryszard Chmielowicz] W sumie, to pytanie

to powinno mieć miejsce w wolnych wnioskach,

bo ono nie dotyczy budżetu 2022 roku.

[Kazimierz Sać] Dotyczy!

[...]

Bo jak śledziłeś to sprawozdanie, to akurat

tam nie ma nic, ani nie ma mowy

o inwestycji dotyczących Rzęskowa.

Ale, z grzeczności, oczywiście spróbuję

odpowiedzieć po raz kolejny.

To, co mówiłem już wcześniej.

Są rozmowy z Burmistrzem, które zadania własne,

czyli kanalizacja i wodociągi, to są Gminy Gryfice.

I jeśli taki program zostanie opublikowany,

to aplikowanie do tego programu,

bo to jest oczywistą rzeczą,

że dzisiaj nie realizuje się zadań,

które niosą za sobą duże zasoby finansowe

z własnych środków.

Pozyskuje się środki zewnętrzne.

Jeśli Gmina pozyska, albo będzie skutecznie

aplikowała, będziemy się wspólnie

zastanawiać nad tym, jak uczestniczyć

udziałem finansowym w takim przedsięwzięciu.

Mówiłem to już przy wielu innych spotkaniach,

że tak to się odbywa.

A, jak nie wspomnę o tym, że wtedy przysługuje

Gminie naliczenie opłat adiacenckich z tytułu

[...]

Nieruchomości niestety nieuzbrojone.

I słuszna uwaga, że dobrze jest uzbroić

i dobrze przygotowane nieruchomości zbywać

i ci, którzy nabywają mają prawo mieć pretensje

o to, że kupują i nie mogą realizować swoich

zamierzeń w pełni na tych działkach.

Więc jestem przekonany, że trzeba z tym

jak najszybciej się uporać, czyli dalej mówię,

że trzeba aplikować o środki zewnętrzne.

Są teraz kolejne programy...

[Kazimierz Sać] Przecież to w ogóle nie

na temat jest!

Ja zadałem konkretne pytanie.

Czy były inwestycje? Jakiej wartości?

A Pan Chmielowicz...

[..]


Mogę, Mogę kontynuować moje?


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Według kolejność: Pan Stanisław Hołubczak.

[Kazimierz Sać] Nie, nie, nie!

Ale ja powiedziałem, że mam pytanie i odpowiedzi.

Zajmę konkluzje.

Oczywiście, że to pytanie było na miejscu,

bo to się odnosiło do wykonania budżetu

w zakresie wielkości pozyskanych środków

ze sprzedaży mienia.

Więc ja powiem może tak. Jakby nawiązując,

nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi.


Jeśli chodzi o zgodność z prawem budżetu,

oceniło to Regionalna Izba Obrachunkowa

i Komisja Rewizyjna i jakby nie ma wątpliwości

po tych dwóch ocenach, że budżet jest

zgodny z prawem. Jakość tego budżetu, między

innymi oceniła ta fundacja,

którą Pani Przewodniczącej dałem.

Sklasyfikowała ona jakość tego budżetu na,

jako najgorszy, prawie najgorszy

w całej Polsce budżet.

To jest to jest jakość.

Z czego między innymi wynika taka jakość?

No między innymi z takiej właśnie

niefrasobliwości, lenistwa i w ogóle braku

jakiegokolwiek pomyślunku.

No bo dlaczego my, kiedy pozyskaliśmy za złotówkę

tereny od, od gminy w pierwszym rzucie

rozpoczęliśmy pewne działania inwestycyjne,

żeby zachęcić tymi działaniami inwestycyjnymi

do nabywania nieruchomości.

Przyszedł Pan Chmielowicz, przez 5 lat,

to specjalista notabene od nieruchomości,

a nie jestem od tego, żeby z nim się porównywać,

jeśli chodzi o znajomość inwestycji.

Co on zrobił w tamtym zakresie?

No, nic nie zrobił!

No więc jak mogły wzrosnąć...

Jak mogła wzrosnąć...

Mogły wzrosnąć dochody ze zbycia nieruchomości?

No nie mogły wzrosnąć!


Następna rzecz.


Kiedyś rozmawiałem z przedstawicielami,

tam z pracownikami już nieważne, z jakimi.


Było bardzo prężna komórka zajmująca

się środkami unijnymi.

Na czele, której stał [Pracownik] i tak dalej.

Gdzieś, w pewnym momencie ta komórka,

ze względu na to, że była dofinansowana,

czy współfinansowana przez Marszałka,

program się skończył.

No to najlepiej rozgonić towarzystwo.

No to wstyd się przyznać, co oni mówili.

Ja się ich pytam: "Co teraz robicie"?

- "No nic nie robimy, nic nie robimy,

no bo nikt nas od nas nic nie chce".

Ja nie będę przypominał ile razy u mnie

przesiadywał Pan [Pracownik]

i jakie programy realizowaliśmy.

A szczególnie programy miękkie

w szkołach, w DPS-ach i tak dalej.

To jest nawiązanie znowu do tematu

dochodów zewnętrznych.


Czyli nic nie robimy, nic nie możemy robić,

"bo nam nie dają pieniądze".

Rzęskowo, za przeproszeniem, "olaliśmy".

Nie kupują tego ludzie.

Rozwaliliśmy komórkę, która pozyskuje środki unijne -

- no to nie mamy pieniędzy zewnętrznych. Tak?

Jak ja bym zaczął opowiadać, w jaki sposób udało

się pozyskać ośrodek policyjny w Niechorzu,


za który dostaliśmy parę milionów złotych,

czy ośrodek, tak zwany "Poznaniak" w Pogorzelicy.


To nie było tak, że ktoś na talerzu nam przyniósł.

No trzeba było pozyskać. Tak?

Czyli trzeba było "pobiegać" koło tego tematu.

Wokół czego biega Pan Chmielowicz?

No, na imprezki!

Więc takie zakłamywanie rzeczywistości,

czym spuentował Pan Chmielowicz,

prowokuje mnie do takich jednoznacznych odpowiedzi.

Nie da, nie da się "bujać na fotelu",

administrować i liczyć na to,

że spadnie "manna z nieba"!


Żeby z tobą, między innymi. Dlatego nie

schodzi, bo to na rynku jest dzisiaj kwestia ceny!


Jeśli nie idzie towar to można obniżyć. Tak?

Ale, jak w ogóle ktokolwiek kupi cokolwiek

skoro ludzie na mieście wiedzą,

że Pan Chmielowicz się skonfliktował

już ze wszystkimi gminami.

I jeśli...

[Ryszard Chmielowicz] Tylko z tobą.

[Kazimierz Sać] Ale ja się wcale

nie dziwię, no bo jeśli przez całą kade...

Blisko 5 lat prawie nic nie zrobiono

w Trzebiatowie, prawie nic

nie zrobiono w Brojcach,

prawie nic nie zrobiono w Karnicy,

prawie nic nie zrobiono w Płotach.

No to, kto ma być szczęśliwy?

Ale wracając do tego tematu.

No więc jak mają iść nieruchomości w Rzęskowie?


Czemu wcześniej szły?

Tylko ze względu na koniunkturę?

No nie! Nie tylko ze względu na koniunkturę.

Kredyty hipoteczne.

Tak, "kredyty hipoteczne",

tak "kredyty hipoteczne".

A wcześniej kredyty hipoteczne.

To nie są takie ceny,

przynajmniej nie były takie ceny,

to jest wszystko, wszystko kwestia ceny.


"Kredyty hipoteczne", jasne.

Dziękuję.

[Marian Maliński] A ja chciałem tylko sprostować,

Panie Kaziu, pewną sprawę.

Pan [Pracownik] nadal jest pracownikiem

tego Starostwa i ma ten sam zakres czynności,

który miał. Tylko tyle że w miejsce komórki,

za którą w 75% płacił Pan Marszałek,

myśmy dokładali 300 tysięcy rocznie.

Myśmy dalej tą instytucję zlikwidowali,

jako instytucje, że tak powiem,

podległą Marszałkowi, a miejsce to stworzyliśmy

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Pomocowych, gdzie Pan [Pracownik] i Pani,

nazwisko mi wyleciało, którzy razem pracowali

w tym zespole marszałkowskim, nadal pracują

i mają te same zakresy czynności.

A oprócz tego powstał Wydział Inwestycyjny,

którego w ogóle nie było!

Inwestycjami się zajmowali jeden, drugi,

trzeci, czwarty...

Dzisiaj dyrektorem tego Wydziału jest Pani

[Dyrektor] i właśnie ci pracownicy,

którzy mają w zakresie czynności,

mieli w zakresie czynności pozyskiwanie środków

pomocowych, nadal te funkcje wykonują.

[Kazimierz Sać] Jeśli już Przeszliśmy na,

na "Pan, Pani". Panie Marianie,

ja się nie pytam kto tam pracuje,

ja się pytam tylko Panie Marianie,

to może Pan mi odpowie,

jakie ostatnio wnioski zostały złożone?

Jakie pozyskaliśmy z zakresu tematów miękkich?

A nie co, kto, gdzie, po co, na co ktoś tam siedzi.

Konkretnie. Dlaczego, Panie Marianie...

[...]

Obok, obok, obok obok.

Dlaczego Panie Marianie,

dlaczego Panie...

Ja nawiązuje do, do "Panie Kaziu",

więc ja będę mówił...

Dlaczego Panie Marianie,

były czasy czy to program norweski, warty

kilka milionów, czy inne programy funkcjonowały.

Wie Pan, dlaczego?

Bo to nie chodzi o to, kto tam pracuje,

tylko tenże Pan [Pracownik] był wzywany

na dywanik przynajmniej raz w tygodniu

i dostawał dyspozycję, że ma ruszyć

ten, czy inny temat.

A to, że oni siedzą, to może mogą sobie siedzieć.

Tak samo, jak siedzą ludzie na Gryf Arenie,

a przez 4, czy 5 ostatnich lat nikt nie zaglądał,

że deski gniją!

No i zgniły wreszcie!


Bo nie ma, bo przecież oni sami tego

nie będą robić. Tak?


Jak dziwni ludzie zostali, na jakiś tam,

tych, konserwatorów pozatrudniani,

czy nie do roboty.


Panie Kazimierzu jeżeli chodzi o środki miękkie,

to są zdecydowanie mniejsze możliwości,

jak były wcześniej. Ja obserwuje to

i wiem, że teraz już nie ma

aż takich możliwości.

[...]

[Kazimierz Sać] Ale Wydział Edukacji,

to jest Wydziały Edukacji.

[Marian Maliński] Też mamy komórkę,

która zajmuje się pozyskiwaniem

środków pomocowych.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo proszę,

Pan Stanisław Hołubczak.

[Stanisław Hołubczak] Panie Starosto,

w swojej wypowiedzi powiedział Pan

o wykonaniu szeregu przejść dla pieszych,

za ponad milion złotych.

Ja się z tego bardzo cieszę.

A czy jesteśmy w stanie w tej chwili określić,

ile kosztowało jedno przejście dla pieszych?

[Ryszard Chmielowicz] Tak.

Najdroższe prawie 300 tysięcy.

[...]

Od 250 do 300 tysięcy.

A to pytanie nawiązuje już do mojej,

do mojego przygotowanego wystąpienia

w wolnych wnioskach.

Ile kosztowałoby wykonanie przejścia

dla pieszych na ulicy Śniadeckich

w Gryficach? Myślę, że trochę mniej.


Może warto się nad tym zastanowić.

Z tego, co pamiętam to nie tylko

ja uczestniczyłem w spotkaniu rady osiedla.

Ale to o tym wolnym wnioskach.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo,

czy jeszcze ktoś chce zabrać głos?

[...]


Szanowni Państwo, jeśli nie ma więcej -

- zamykam dyskusję.

Przechodzimy do podjęcia uchwały Rady Powiatu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Powiatu Gryfickiego za 2022 rok

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Gryfickiego za 2022 rok.

Proszę bardzo o tablicę do głosowania.

Państwa proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję, jednomyślnie podjęliśmy

procedowaną uchwałę.

Przechodzimy do realizacji punktu "i",

a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie udzielenia absolutorium

Zarządowi Powiatu Gryfickiego za rok 2022.

Czy w tej kwestii ktoś z Państwa

chciałby zająć głos?

Jeśli nie ma - proszę o tablicę do głosowania,

Państwa proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję.

A więc siłą 13 głosów absolutorium

Zarządowi Powiatu Gryfickiego za rok 2022

został udzielony. Jedna osoba się wstrzymała.

Gratuluję Panu, Panie Starosto!

Gratuluję Zarządowi!

Ogłaszam pięć minut przerwy.


[Agnieszka Mackojć] Proszę o zajęcie miejsc.

[...]

Szanowni Państwo, przechodzimy

do procedowania nad uchwałą Rady

Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr 52/336/2022 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 9 grudnia 2022 roku oraz zmian

w budżecie powiatowym na 2023 rok.

Proszę bardzo, czy w tej kwestii uchwały

ktoś chciałby z Państwa zająć głos?

Pani skarbnik służy wiedzą i pomocą.

Było omawiane, nie ma, nie ma pytań.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania,


Państwa proszę o oddanie głosu.


Proszę o wyświetlenie.

Głosowało za przyjęciem uchwały

głosowało 10 radnych.

Tak więc uchwała została podjęta.

Bardzo dziękuję przechodzimy do realizacji

punktu 5, więc: "podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr 52/37/2022

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia

19 grudnia 2022 roku w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Gryfickiego na lata 2023-2032".

Bardzo proszę.

Czy Państwo chcieliby zająć głos, dopytać o coś?

Jeśli nie proszę o tablicę do głosowania


Państwa proszę o oddanie głosu.


Proszę o wyświetlenie.


Przeciw jedna osoba głosowała,

dziewięciu radnych było za, a więc uchwała


została podjęta. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do interpelacji i zapytań Radnych.


Szanowni Państwo.

Interpelacje i zapytania Radnych.

Czy są jakieś? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo.

Informacje i komunikaty przewodniczącej.

Szanowni Państwo, wpłynęła do Rady Powiatu

skarga Związku Nauczycielska,

Nauczycielstwa Polskiego

na Starostę Powiatu Gryfickiego.

Proszę Państwa o skierowanie skargi

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

celem jej rozpatrzenia.

Bardzo proszę o tablicę do głosowania,

momencik.


[...] Skarga wpłynie do komisji, tak?

[Agnieszka Mackojć] Tylko Pan musi wybierać,

przekierować skargę do komisji.

To, to kieruje organ, a nie Przewodnicza.

[...]

Bardzo proszę o tablicę. Dziękuję.

Proszę Państwa o oddanie głosu.


[...]

Bardzo dziękuję, więc skarga zostanie

skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.


Szanowni Państwo, otwieram wolne wnioski.

Czy ktoś? Pan Starosta, tak, chciał zamienić głos.

Bardzo proszę.

[Ryszard Chmielowic] Pani Przewodnicząca,

Szanowni Radni.

Przede wszystkim chciałbym podziękować,

bo przecież to jest gra zespołowa to,

nie jest to absolutorium jest dla Starosty.

Jest to absolutorium dla całego Zarządu,

bo wspólnie realizowaliśmy te wszystkie zamierzenia,

które organ stanowiący nam nakazywał.

W swoich uchwałach, swoich pomysłach,

swoich oczekiwaniach. Więc udział,

nie tylko Zarządu, ale i całej Rady,

bo również mieliśmy to wasze wsparcie

w tych pomysłach, które wychodziły z Zarządu,

również i wasze nasze wsparcie w kierunku

tych przedsięwzięć, które,

których wy oczekiwaliście.

Oczywiście wszystko na miarę

możliwości finansowych powiatu.

I to był ciężki, trudny rok.

Mocno byliśmy zaangażowani

w te wszystkie przedsięwzięcia.

W tej chwili realizowane są trzy wielkie

inwestycje i to też pochłaniało sporo czasu.

Ale to nie tylko Rada, ale również i pracownicy

Starostwa Powiatowego, którzy sumiennie

i dużym oddaniem realizowali te wszystkie

zamierzenia, które my,

wspólnie jako Rada im nakreślaliśmy.

Za to właśnie też wszystkim pracownikom

bardzo serdecznie dziękuję.

Rok 2023 nie będzie łatwiejszy,

bo już znowu poskładaliśmy sporo wniosków

na kolejne inwestycje, więc zadań w tym,

bieżącym roku, też nie zabraknie.

Myślę, że w najbliższym czasie będziemy

też rozmawiali o tym, żeby ten budżet 2023

modelować, zmieniać, na miarę oczekiwań,

na miarę naszych możliwości.

Serdecznie dziękuję wam wszystkim,

bo to jest nasz wspólny sukces.

Dziękuję.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję. Proszę,

Pan Grzegorz Szafrański, Wiceprzewodniczący.


[Grzegorz Szafrański] Jeszcze korzystając z okazji.

Dla całego Zarządu chciałbym tutaj

pogratulować wykonania budżetu.

Solidna praca przez 4 lata.

Kolejny rok wyzwań przed nami.

I tutaj, do szanownego Zarządu, taki wniosek,

ogólny, bym powiedział, aby ten rok,

tak zwany ostatni, naszej kadencji, był rokiem

zrównoważonego funkcjonowania poszczególnych...

funkcjonowaniu...

zrównoważonego funkcjonowania powiatu,

dysponowaniu środków na poszczególne gminy.

To mogłoby w dużej sprawie wdrożeniu.

No mogłoby ułatwić pewne zależności takie,

które wykazywały, które wykazane były,

między innymi w raporcie o stanie Powiatu.

Mowa tutaj o migracji społeczeństwa,

bo wiemy doskonale, że ubywa nam mieszkańców.

I jak raport wykazał: Trzebiatów w szczególności

jest miastem, gminą, która w ciągu roku,

z której w ciągu roku migrowało blisko 925 osób.

Jeśli będzie taki zrównoważony system

rozwoju poszczególnych gmin, myślę,

że Gmina Trzebiatów w przyszłym roku,

czyli będzie w takiej sytuacji,

jak pozostałe gminy

i ta migracja będzie dużo mniejsza,

na poziomie 300 może 400.

To taki ogólny wniosek o tym zrównoważonym

funkcjonowaniu na przestrzeni roku.

Dziękuję bardzo.


Pan Paweł Bereżnicki. Proszę.


[Paweł Bereżnicki] Ja już, przyłączę się

do gratulacji dla Zarządu.

A ja chciałbym tutaj jeszcze na koniec,

bo zapomniałem w wolnych wnioskach,

zwrócić się do Zarządu by inflacja

nie zjadła nam tych środków, które mamy.

To wolałbym, żeby te środki zostały i Zarząd,

żeby przygotował, że te środki, część, chociaż,

tych środków przeznaczyć jednak rzeczywiście

dla pracowników naszego urzędu.

Żeby te środki zostały wykorzystane

prawidłowo i dobrze.

Bo inflacja, jak twierdzą, będzie powiększana,

będzie się powiększała i będzie dalej istniała.

Więc żeby te środki zostały racjonalnie

wykorzystane. Myślę, że ten temat

powinien stanąć wkrótce na Radzie,

żebyśmy je zagospodarowali prawidłowo.

Dziękuję bardzo.

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.


Pan Starosta?

[Ryszard Chmielowicz] Najkrócej, jak można:

wolne środki są tylko z nazwy.

One są naznaczone.

Po to bierzemy kredyt w wysokości 6,5 miliona zł,

który będzie do naszej dyspozycji w gotowości

na kolejne przedsięwzięcia.

Nawet na te opłatę tych,

tych, którzy są teraz w tym.

Ale myślę, że to też będziemy rozmawiać z gminami,

bo parę pomysłów jest i będziemy realizowali

te wszystkie inwestycje w największym wymiarze,

jaki to będzie możliwe.


[Skarbnik] Staramy się, Proszę Państwa.

Pozwolę sobie, Panie Starosto, jeszcze wtrącić.

Ze źródeł dostępnych dla nas

i faktycznie z tych źródeł naprawdę mamy

sporo możliwości inwestycyjnych.

[Marian Maliński] Pojawiło się teraz źródło.

Starosta przyniósł taką informację,

że dostaniemy z parę "ładnych" milionów.

Albo więcej, albo mniej.

Zależy od tego przygotujemy takie inwestycje.

Albo 2 milionową, albo 8 milionową.

W zależności, jak nasi połowie zadziałają

i ile nam przydzielą.

Przeznaczenie: mniej więcej wchodzi

"w grę" na przykład Słudwia w Gminie Płoty.

Wchodzi "w grę" Mrzeżyno,

ta słynna "betonówka", która już, tego,

cesarza Wilhelma pamięta.

Oczywiście, wspólnie z Gminą

Trzebiatów prowadzimy rozmowy.

Gmina Trzebiatów do, chętnie dołoży się

do tej drogi akurat.


No i taki sam pomysł.

[...]


[Ryszard Chmielowicz] Z Polskiego Ładu

pojawił się również program ochrony zabytków.

na drogi no to...

[Ryszard Chmielowicz] Nie da się...

Jak na drogi, to nie da się na inne zadania.

A z kolei jak są na zabytki,

to możemy dać na zabytki.

A zabytki mamy dwa najważniejsze.

Jest ten DPS Gryficki po starym szpitalu,

który też wymaga takiej, takiej dbałości o to,

żeby tam elewacje, ogrodzenia.

Są obiekty DPS-u Jaromin.

Też potrzebne są tam duże środki.

Między innymi dachy na dwóch obiektach.

No, remontu kapitalnego i to będzie rozważane.

Ale to, co powiedział Pan Marian Maliński,

że z popegeerowskich jest od 2 do 8

i jest tu Słudwia do dwóch milionów.

I druga możliwość to jest właśnie do 8 milionów

i zastanawiamy się, czy MOS, szkołę tą przy

Waniorowie, czy też nie aplikować o środki

na ten, na ten cel.

Także to jest do tego Funduszu Europejskiego

dla Pomorza Zachodniego.

Fundusz Marszałkowski, znowu padła propozycja,

że dla powiatu około 3 miliony osiemset.

To po równo gdzieś tam chcą podzielić,

ale dotyczy to dróg, które łączą się

z drogami wojewódzkimi.

Czyli tworzą ciąg dróg pierwszego

i drugiego rzędu.

I my, jako ta trzeciorzędowa droga,

wpisuje się Mrzeżyno z kolei w tą kategorię.

Ale o tym mówimy, to nie jest nic nowego,

tylko to są od lat powielane propozycje

i te propozycje zostały złożone do,

do Urzędu Marszałkowskiego. I oni ma...

Myślę, że to...

Piszą, że to niby wygląda na to, że to będzie

sprawiedliwe podzielone i że każdy powiat z tego

funduszu otrzyma środki. 85 do 15 tutaj, akurat

w tym programie takie są finansowania.

Czyli 15% udziału własnego.

Ale ta, na przykład mrzeżyńska,

to koszt jej to około 7 milionów złotych.

A jeżeli 4,5... 3,800 000... 15% udziału

własnego to jest kwota zamykające się 4,5

miliona. No to brakuje jeszcze 2,5 miliona.

No więc tutaj by trzeba było...

[...]

[Czesław Bukowiec] Gmina Płoty, nie powiem,

po remoncie, przekazane gminie.

Te drogi po byłej i "szóstce".

No ale od tych dróg, powiedzmy kierunek Kocierz,

później przez Słudwię, dalej do skrzyżowania,

Czarne i Resko. Te drogi, naprawdę,

już zaczynają się mocno sypać.

Mam taką prośbę, że gdyby można

było jakieś środki uzyskać.

[Ryszard Chmielowicz] Jeżeli ta szkoła by się

nie kwalifikowała, w Waniorowie,

że nie zaakceptowano by,

jako popegeerowską miejscowość.

Nie tylko, że tam siedziba i tak dalej,

ale również grunty

[...]

i to wtedy, wtedy popegeerowska, to między innymi

właśnie tutaj ten etap. Też o tym myślimy i to

jest jak jakby w tym zestawie tych

koniecznych.

[Czesław Bukowiec] Korzystając

jeszcze z głosu, chciałbym podziękować Zarządowi.

Wydaje mi się, że ukierunkowanie środków

pozyskiwanych jest bardzo dobre,

bo korzystają z tych dróg nie tylko mieszkańcy,

powiedzmy. Tak jak można było to inaczej zrobić,

ale również i mieszkańcy miejscowości

poza Gryficami dojeżdżając, powiedzmy,

codziennie "po chleb Biedronki" i transportując,

bo to też jest ważna dziedzina.

Ze względu, że jestem Przewodniczącym Komisji

Rolnictwa, no widzę tą, tą działalność Zarządu.

No i widzę też to, że Zarząd i pozyskuje środki,

będąc jakby w opozycji do rządzących.

Nie wstydzi się wystąpić o środki do Wojewody,

nie wstydzi się wystąpić, powiedzmy,

bezpośrednio przed Wojewodę o podział środków.

Na pewno jest to w pewnym sensie uzgodnione.

Być może, że nie.

No ale i pewna elastyczność rządu - zawsze

te środki gwarantuje. Gdyby było tak,

że dostają tylko gminy,

tylko powiaty rządzone przez

opcję w tej chwili rządząca.

No to z niewielu z tych środków byśmy

mogli skorzystać, bo środki Marszałka,

jak wiadomo, są bardzo okrojone, w okrojonej skali.

To tyle z mojej strony, dziękuję.

[...] Ja dostałem taką informację ostatnio.

Odbył się kolejny, już nie pamiętam który,

przetarg na Nowy Zamek w Płotach.

No i taka jaskółka się pojawiła.

To już mamy dwóch rywalizujących,

bo i spadkowi się odezwali, byli właściciele.

Tylko tyle że nie zdążyli płacić wadium.

Bo już by go kupili. A drugi pojawił się

poważny deweloper.

Tylko że u nich jest taka

zasada, że na każdą inwestycję

oni zakładają spółkę.

I nie zdążyli zarejestrować w KRS w Szczecinie,

nie zdążyli zarejestrować spółki.

I przyszli wpłacić pieniądze, że...

Że wpłaci pieniądze na siebie, imiennie,

ale że wystawić te na spółkę.

No niestety, Pan Mecenas powiedział,

że jest to operacja niedopuszczalna.

Musimy poczekać aż będzie miał,

aż KRS go zarejestruje. Także w najbliższym

możliwym terminie ustawowym, mam nadzieję,

[...]

[...] Z ograniczoną odpowiedzialnością?


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo.

Proszę Pan Waldemar Wawrzyniak.

[...]


Głos ma Pan Waldemar Wawrzyniak.

[Waldemar Wawrzyniak] Dziękuję, dziękuję Pani

Przewodnicząca. Szkoda, że nie ma naszego Kazika...

Pana Kazimierza, przepraszam.

[...]

Chciałbym wam przypomnieć,

że będąc radnym powiatowym głosuje również

nad inwestycjami, które my zgłaszamy do budżetu.

I może pamięć mi trochę umknęła

i ja przypomnę, chociaż tego nie ma,

[...]

[Agnieszka Mackojć] Proszę o ciszę!

Szanowni Państwo!

[Waldemar Wawrzyniak] O inwestycjach drogowych,

które nie zostały zrobione.

Tam, te inwestycje drogowe zostały zrobione.

Mieszkańcy, który po tych drogach jeżdżą

na pewno są bardziej zadowoleni,

niż nasz tutaj Pan Kazimierz,

który pewnie tymi drogami nie jeździ.

A który cały czas mówi,

że "miasto, miasto, miasto" i trochę zapomina

o tym, że poza miastem mieszka połowa

naszych mieszkańców. Na terenach wiejskich,

przypomnę. Prawie dwa kilometry

Karnice-Gocławice, zrobiliśmy taką drogę.

Następnie, prawie 5 km Czapli-Kusin.

Co prawda robiła to firma [...]

ale taka po umowa między nimi ze 100%

dofinansowania pozyskał nasz Zarząd powiatowy,

po to, żeby ta droga została zrobiona.

Ta droga jest naprawdę dobrym stanie.

Fakt, że wąska, ale jest nowa nawierzchnia,

tam mieszkańcy jeżdżą.

Dwa, prawie, i pół kilometra Konarzewo-Pogorzelica.

To ta droga, która obecnie jest robiona.

Ona już praktycznie już jest zakończona,

teraz są już są pasy malowane, chodniki, przejścia.

Myślę, że droga ma miarę obecnych czasów.

Dwa i prawie 3 km, Przybiernowo do żwirowni,

prawie Tąpadły. To też droga, która została zrobiona

w rozumieniu z Budimexem

i my też do tej drogi dokładaliśmy.

Prawie kilometry drogi w Modlimowie.


Dojazd do "szóstki" i tam połączenie

razem z chodnikami to jest Gmina Płoty.

Prawie kilometr drogi w Lewicach, podobna sprawa.

Na dojeździe do Lewic w Gminie Trzebiatów.

Razem z przejściami, a więc też droga przygotowana.

Prawie kilometr, półtora kilometra Zapolice-Sadlno.

To droga dojazdowa. Ona została zrobiona

w tej tak zwanej, jak Pan Kazimierz mówi,

uproszczonej procedurze.

Ale ta droga jest już 4 lata

i tam się nic nie dzieje.

I tam szedł "ciężki" transport.

Tam były wożone rury gazowe,

tam naprawdę, ten, i po tej drodze normalnie

się jeździ. A jakbyśmy sobie przypomnieli jak

ta droga wyglądała wcześniej, no to myślę,

że mieszkańcy mogą to sami najlepiej opisać.

No teraz ona została wybita, ze względu

na te połączenie teraz z Sadlenkiem.


[Waldemar Wawrzyniak] Ja mówię o tej drodze

asfaltowej, która jest do tego, tam,

jest nienajgorszym stanie.

I ona, podejrzewam, będzie dobrze służyła.

3, 3 km Nowielice-Gorzysław. Również zrobiona w tym okresie. Dodam dalej!

Natolewice, to jest tam niedale...

niedużo, 500 metrów. Ulica Akacjowa prawie, 400 m. To,

już przechodzimy tutaj, bliżej nas.

Wałowa, w Otoku 1 km robiliśmy razem z

chodnikami. 4 km Trzygłów-Rzęsin.

Z pomocą Gminy Gryfice, razem wspólnie

ta inwestycja została zrobiona.

Oczywiście to są wszystkie drogi

z dofinansowaniem. Górzyca-Otok 5 km.

Teraz 2, to jest Gryfice-Rotnowo.

To jest to co jest w tej chwili realizowane,

z tymi dwoma rondami.

Ona jest w trakcie realizacji,

jak już Pan Starosta wspomniał,

skończy się w październiku.

Naprawdę, droga robiona w bardzo dobrym stanie.

Siatki są wykładane na spodzie.

Do tego dodatkowo chodniki


Rotnowie, od nowego cmentarza

w kierunku Stawna również chodnik.

3,9 km Gryfice-Prusinowo. Dojazd do strefy

przemysłowej w Gryficach i to duże miejscowości,

również z chodnikami i, że tak powiem,

z udrożnieniem kanalizacji deszczowej

w miejscowości Niekładź. Oczywiście,

w trakcie jeszcze mamy Trzęsacz-Niechorze.

To jest to co jest w tej chwili ogłoszone.

To pierwszy przetarg, zdaje się rozstrzygnięty

i w tej chwili jest faza dokumentacyjna

i przystąpienia do realizacji.

To jest ponad 14 milionów zł na tą inwestycję.

I Brojce-Tąpadły, to jest to co też

dostaliśmy dofinansowanie. Pierwsze

postępowanie nierozstrzygnięte zostało.

Przechodzimy do drugiego.

Również o tym powiem, o czym wspominał

Pan Starosta. Te następne programy,

które są brane pod uwagę.

Typu Mrzeżyno typu, nie wiem,

nawet Mirosławice-Żukowo

i tak dalej w tym Brojce, czy Bądkowo.


To są, to są te inwestycje,

które możemy realizować.

Czy szkołę, czy halę w Trzebiatowie,

bo dokumentacja jest w etapie,

na etapie, w tej chwili, tworzenia.

A więc są to te rzeczy, które już trwają.

Następny Zarząd będzie pewnie

gdzieś je kończył. Ale one trwają i są.

I nieprawdą jest, to co kiedyś tutaj było mówione,

że kupę pieniędzy by na coś tam

zebraliśmy. Bo w budżecie na 2019 który był,

przejęliśmy i był przygotowany,

nie było żadnych pieniędzy.

Ani na żadną halę, ani na żadną dokumentację.

Nic nie było! Również na Płoty nie było

tam złotówki zapisane.

A mówią, że jakieś miliony zabraliśmy.

Jak ktoś chce, mam budżet do wglądu,

chętnie pokażę.

Dziękuję.

Ale jeszcze tylko dodam, że łącznie, poczekaj,

że łącznie to nam wyszło około 35 km dróg!

Co prawda, to jest niewiele,

bo to jest 10% naszych ogólnie dróg,

mamy 350 tych, które zrobiliśmy.

Oczywiście część z nich jest zrobiona

one nie wszystkie są w takim stanie,

ale bardzo duża część tych dróg jest,

niestety, w stanie złym.

[Paweł Bereżnicki] Ja bardzo przepraszam.

Ja po prostu wchodzę, dlatego,

żeby Stasia nie dopuścić do głosu,

bo na pewno popsuje humory nam.


[Waldemar Wawrzyniak] Przejściem dla pieszych.


[Paweł Bereżnicki] Odnośnie tej drogi Trzęsacz-Rewal.

Bo ona dojdzie do dworca i pozostaje

zrobiona tam droga powiatowa,

kawałek została nie zrobiona.

Ale ten kawałek,

No tu dojedziemy do do dworca kolejowego

i ona zostanie tuż robiona. A od dworca

kolejowego mamy tą, co jest,

co odbierał z PSL-u nasz Pan.

Jak on się nazywał wtedy? No ten lider PSL?

Rzepa odbierał i tam jest tej drogi zrobione połowa.

A może 150 m zostało nie zrobione.

A do czego zmierzam.

Że jeżeli tu w Trzęsaczu będą chcieli opuścić,

[Ryszard Chmielowicz] Do Śliwina ten odcinek?

Ale to jest gminna.

[Paweł Bereżnicki] Ale żeby o tym pomyśleć, razem.

Dlaczego?

Dlatego, że odciąża wtedy całkowicie

centrum Rewala.

Tu wszystko pojedzie wtedy tą drogą!

Nie będę musieli stać na światłach...

[...]

Nie będziemy musieli wtedy stać na światłach

i rozładuje się całkowicie korek.

[...]

[Ryszard Chmielowicz] A w trakcie jest

opracowany projekt tej...

[...]

[Czesław Bukowiec] Kierunek budowy dróg jest bardzo dobrym kierunkiem.

Choćby, ze względu na to, że na wsiach dzieje

się tak, że coraz więcej nie pracuje w

rolnictwie. A Gryfice stają się takim

ośrodkiem pracy. Do tego można dodać jeszcze

Nowogard, czy Resko. A ludzie z naszego powiatu...

[Waldemar Wawrzyniak] Inwestycje drogowe,

nie tylko ulice w mieście. Również poza,


drogi...

Albo dojazdowe do miejscowości, albo

strategiczne, które są w zamiarach robienia

na przyszłość.


[...]

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo.


Głos oddaję Radnemu, Panu Stanisławowi

Hołubczakowi. Proszę bardzo.


[Stanisław Hołubczak] Pani Przewodnicząca,

Panie Starosto, tak jak wcześniej

wspomniałem, chciałbym przypomnieć,

że maju odbyło się spotkanie rady osiedla.

Zresztą w Powiatowym Domu Dziecka,

w którym uczestniczył Pan Starosta, ja, jako

mieszkaniec, również uczestniczyłem w nim

spotkaniu i tam pojawiły się głosy

mieszkańców związane, przede wszystkim,

z bezpieczeństwem na drodze, na drogach,

które zostały włączone do objazdu.

Mam wrażenie, że w związku, z tym,

że przejazd przez most jest otwarty,

wszyscy są z tego zadowoleni.


A ja nie jestem zadowolony. Złożyłem

pismo, żeby nie było tak, że ktoś zapomniał,

o czym było to spotkanie z mieszkańcami.

Złożyłem do Starosty a właściwie do Zarządu

Powiatu pismo z trzema wnioskami,

które wynikały właśnie z tego

spotkania z mieszkańcami.


Trzy wnioski:

poprawa stanu nawierzchni na ulicy

Warszawskiej i Polnej,

poprawa bezpieczeństwa przez ograniczenie

prędkości na ulicy Słowiańskiej, Polnej i Warszawskiej

i wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Śniadeckich.

Panie starosto, na poprzedniej sesji,

dwa tygodnie temu obiecał Pan,

że dostanę odpowiedź.

Ja powiedziałem, że ja odpowiedzi nie chcę,

bo mi odpowiedź jest niepotrzebna.

Proszę zrobić cokolwiek w tych tematach,

które zostały zgłoszone przez mieszkańców,

a ja je tylko zapisałem.

I do dzisiaj jest nie zrobione nic.

Na tym spotkaniu był drugi,

bardzo ważny dla mieszkańców temat,

to sprawa decyzji na przetwarzanie odpadów


na gruntach sąsiadujących właśnie z tamtym

rejonem. Jako Radny Rady Powiatu złożyłem

wniosek o włączenie do postępowania

administracyjnego w charakterze strony,

no i powiedzmy, że częściowo mógłbym zgodzić

się z uzasadnieniem do postanowienia

o odmowie udostępnienia mi udziału w postępowaniu,


ze względu na uwarunkowania prawne.

Aczkolwiek jedno pytanie pozostało bez odpowiedzi:

co z zapewnieniem udziału

społeczeństwa w tym postępowaniu?

Z tego postanowienia nie wynika.

Czy mam rozumieć, że Powiat już

jest przygotowany do tego, żeby wydać

decyzję o pozwoleniu na przetwarzanie tych

odpadów i wszyscy, którzy tam mieszkają są,

że tak powiem...?

Nie, nie, to nie, nie sprawa

ubezwłasnowolnienia, ale za chwilę znajdziemy się

w sytuacji, gdzie ten smród, zwyczajny smród

zatruwa wszystkim życie i wszyscy będziemy

mówić, że nie ma winnych.

W Gminie odbyły się spotkania, zresztą Pan Starosta

też w nich uczestniczył, wiele słów padło.

A jakie działania w tym zakresie?

Bo to nie chodzi o słowa, żeby można

było znaleźć usprawiedliwienie do tego,

że że się zrobiło coś złego.


Zróbmy coś dobrego

i wtedy nie usprawiedliwiajmy się.

Bo to nie chodzi o to, żeby wytłumaczyć,

że zrobiłem i wyszło źle.

To, że wyjdzie źle,

jeśli ta decyzja będzie pozytywna.

To wszyscy wiedzą.

Jestem przekonany, że wszyscy

są co do tego przekonani.

Ale zróbmy coś, żeby wyszło dobrze.

Dobrze dla mieszkańców, nie dla jednego

podmiotu gospodarczego.

Tylko dobrze, żeby mieszkańcy byli

z tego zadowoleni.


Dziękuję bardzo.


[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuję.

Proszę Pan Starosta. Tak?


[Ryszard Chmielowicz] Tak, oczywiście byłem

i na tym zebraniu wyborczym rady osiedlowej

w Domu dla Dzieci, przy ulicy Polnej

i te wszystkie, spisane przez Pana

Hołubczaka wnioski, były tam zgłoszone.

Chodziło, między innymi, o Śniadeckich,

o ulicę powiatową, gdzie nie ma na całej

długości przejścia dla pieszych i to jest pewna,

na pewno, nieprawidłowość, którą należy usunąć.

Jak to było w tym natłoku tego objazdu,

żeby tam szum samochodów i tak dalej.

To nie najlepszy moment był na to,

żeby to zrobić, ale,

ale ludzie w tym natłoku też chodzili.

Ale ten natłok powodował to, że ludzie jeździli,

ci kierowcy jeździli bezpieczniej,

bo nie dało się rozpędzić.

To to w tej...

[Stanisław Hołubczak] Nieprawda!

[Ryszard Chmielowicz] W tym szaleństwie jest metoda.

[...]

Jakiś tam pewien wymiar.

I jeśli chodzi o to, to musimy "zerwać" tą ekipę

do wykonania takich działań, a to związane

jest z wieloma elementami.

Trzeba zrobić ten, taki projekt organizacji ruchu.

On był przed chwilą robiony dla tych objawów

i tak dalej, bo wykonawca zażądał.

Teraz należałoby też to zrobić,

bo same namalowanie pasów tak,

jak już mówiłem przy okazji tego przejścia,

tych przejść, które były realizowane za 200,

300 tysięcy, to dzisiaj obowiązkiem jest

nawet oświetlenie takiego punktu.

No dobrze. Można by powiedzieć,

że tam istnieją lampy i trzeba byłoby to zrobić

w takim miejscu, że czasowo ten wydatek

byłby o to mniejszy.

Ale jednocześnie trzeba obniżyć krawężniki,

bo nie da się w każdym miejscu zrobić, a tam,

gdzie trzeba zrobić, ten krawężnik jest za wysoki

i obniżyć, trzeba namalować pasy

i trzeba ustanowić znaki zmniejszenia prędkości.

Tak? Bo taki wniosek był.

[Stanisław Hołubczak] Taki wniosek był,

ale chodziło o czas objazdu.

Dzisiaj, to można powiedzieć,

że ten temat jest nieaktualny.

Do czasu, bo nie znam organizacji ruchu,

jak będzie drugie rondo budowane.

[Ryszard Chmielowicz] W trakcie będziemy rozmawiać.

[...]

Czasowo może się okazać, że też będzie

ten objazd tą ulicą. Bo jeżeli będą to roboty

ziemne, a później jak już budowa,

no to będą mogli puszczać. Mam nadzieję taką.

Będą mogli puszczać wahadłowo.

Tak, że, jak już zabudowa pójdzie na tym

małym rondzie, no to wahadłowo robi się jedną

część i wahadłowo można przepuszczać.


Będziemy zabiegać o to, [Dyrektor] o tym wie.

Ma z wykonawcami na ten temat rozmawiać.

Jeżeli chodzi o remonty ulic.

Ulice te, które Stanisław wymienia,

one są ulicami gminnymi.

Nasza jest Śniadeckich i, oczywiście przejęta

od Dróg Wojewódzkich,

droga Piastów i Broniszewska.

I one są też rozjechane tym obciążeniem dodatkowym.

A były też w nienajlepszym stanie wcześniej.

Więc to też czeka nas takie zadanie.

Ale mówiliśmy tam, że to znowu.

Jeżeli jest właścicielem gmina,

to gmina musi aplikować o środki zewnętrzne,

bo te ulice są też i pocięte,

pocięte przebiegiem kanalizacji.

Gdzieś tak, to też miało swój wpływ na to,

że ten stan techniczny...

[Stanisław Hołubczak] Tylko słowo!

Nie wolno w ten sposób uzasadniać

jakiejkolwiek wypowiedzi!

Przez 100 lat była droga powiatowa,

wtedy wybudowano kanalizację.

A ty dzisiaj mówisz, że droga jest

pocięta przez kanalizację.

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Z tego powodu ona jest

w gorszym stanie technicznym, bo się gdzieś

tam się dobieraliśmy do niej na wiele sposobów.

Dzisiaj jak jest gminna, to jak gmina wystąpi o,

do jakiegoś tam programu o modernizację

tych ulic to będzie...

To ja zawnioskuję. Tak jest!

Żeby pomóc finansowo samorządowi gminnemu

w realizacji tego zadania, czyli udział własny

będzie trzeba, pamiętając o tym,

że to między innymi za naszym przyczynkiem

nastąpił dalsza, nastąpiła dalsza

dekapitalizacja tych ulic.

I z argumentacją trudno się polemizuje,

ale dobrze wiesz, że takich środków

na to nie mamy. Zamierzeń tutaj jeszcze

cały multum wymieniliśmy i będziemy zabiegać

z włodarzami o to, żeby to, gdzieś

tam wspólnie udźwignąć.

I to jest jeden z tematów, który w przyszłości,

czy niedalekiej przyszłości będzie

również do rozważenia.


[Stanisław Hołubczak] No tak,

to jest albo ważna sprawa.

Natomiast te przejścia dla pieszych,

to ja bym powiedział, że to jest tak

niepoważna sprawa, że to można

było w ciągu tygodnia załatwić.


W ciągu tygodnia!

[Ryszard Chmielowicz] Dobrze, zerwiemy ekipę

przekażę to dyrektorowi i...

Bo dla Kilińskiego poszli, do Trzebiatowa.

Także zrywają nawierzchnie chodnikową,

bo będziemy realizować zadania. OK, dobra.

[Stanisław Hołubczak] To nie jest pierwszy

sygnał w tej sprawie!

Miesiąc czasu nic się nie wydarzyło.

Ja nie mówię, że ulica

Śniadeckich jest ważniejsza, niż Kilińskiego

w Trzebiatowie. Absolutnie nie!


I wiesz również dobrze, że nie mamy

w budżecie środków na ten cel.

[Stanisław Hołubczak] Ale do tego

nie są potrzebne pieniądze.

Farbę macie, ludzi macie. Nic więcej nie trzeba!

[Ryszard Chmielowicz] Dobra!

Zajmiemy się tym tematem.


Odpady postanowieniem nie zostałeś zakwalifikowany

jako strona do tego postępowania.

Ale stowarzyszenia, wiele i tych stowarzyszeń

jest i prawie codziennie wpływają wnioski o to,

żeby dołączyć te stowarzyszenia do,

jako strony postępowaniu, do wydania decyzji.

I w zdecydowanej większości te postanowienia

są pozytywnie zrealizowane.

I teraz też, już wczoraj, czy...

Kolejny wniosek. Już można byłoby zastanawiać się,

jaką decyzję wydać i...

Kolejny wniosek, kolejne postanowienie

i to, jakby przedłuża ten cały ten proces.

Jest to niełatwa...

Kto mówił, że że tylko łatwe rzeczy

mamy dzisiaj?

Mówiliśmy o tych rzeczach też i trudnych.

Ja swojego czasu też i prosiłem

Pana Czesława Bukowca, bo przecież to rolnik

z krwi i kości i ma dużą wiedzę na ten temat.

I też negatywnie się ustosunkował do pozytywnej

decyzji, dająca, dającej prawo do tego,

żeby takie nawożenie stosować. Negatywne.

[Czesław Bukowiec] Nastąpiła pewna pomyłka,

bo ja jestem przeciwnikiem stosowania

odpadów na grunt.

Żeby zastosować odpadł na grunty rolne,

jako nawóz podmiot sprzedający ten odpad

musi uzyskać stosowne pozwolenie.

Jeżeli podmiot uzyska stosowne pozwolenia,

to niestety nie wiem, czy uchwałą Rady Powiatu

możemy złamać prawo.

Bo decyzja o uzyskaniu pozwolenia

czasami trwa 2-3 lata.

Jest tam produkt uboczny,

czy on tam dokładnie przebadany.

Bo w prawie, w naszym prawodawstwie jest tak,

że gruz, powiedzmy, coś tam powstały po zburzeniu,

powiedzmy jakiegoś obiektu, leżący na tej

działce odpadem nie jest, ale grunt przewieziony

na drugą działkę jest już odpadem i na tą rzecz

też należy mieć pozwolenie.

W żadnym wypadku nie jestem przeciwnikiem,

bo była tu mowa o stosowaniu pofermentu,

czyli o nawozie organicznym powstałym przy

produkcji biogazu. Teraz Proszę sobie wyobrazić,

że w tej sytuacji, kiedy rząd, kiedy

uchwałą, uchwała Sejmu jest jest podjęta

inicjatywa o powstawaniu biogazowni w Polsce,

my możemy zakwestionować stosowanie pofermentów.

Bo wówczas to, co zrobiła komisja rolnictwa,

a później Sejm, gdzie przypomnę,

że tam było 400 parę głosów.

Nikt się nie wstrzymał,

ani nikt się nie z tego projektu,

nie był przeciwny temu projektowi,

blokujemy automatycznie cały ten projekt.

Bo przecież z pofermentów trzeba coś zrobić.

A to jest znakomity nawóz organiczny.

I ten smród, bo to jest smród urojony,

którego tak naprawdę. My w tej chwili mówimy tak.

Tak może mi się takie skojarzenie nasuwa,

że wszyscy mówią o duchach a tak naprawdę

rzadko kto je widział. Nie?

To samo jest w tym przypadku.

No bo, bo tu jeszcze nic nie było zastosowane,

a już jest pójdzie [...], bo bo to będzie stosowane.

A wszyscy wiedzą, jak to mocno śmierdzi.

To jest absolutnie jakieś nieporozumienie.

Obornik kurzy z, powiedzmy, wielkich ferm,

który jest dopuszczony,

no niestety, też nie pachnie.

Wszystko, co jest związane z produkcją zwierzęcą

i tak dalej nie pachnie.

Być może za parę lat nie będziemy mieli zwierząt

i wtedy będziemy pachnącym krajem.

Na razie jest, jak jest.

I myślę, że ta uchwała, no mają ją podjąć,

ale tylko w przypadku stosowania odpadów.

A nikt się nie odważy na stosowanie

odpadów bez odpowiednich zezwoleń.

[...]

Jedyne zastrzeżenie, jakie jest,

to jest niedopuszczalne stosowanie pofermentu

w granicach jezior, cieków wodnych i tak dalej.

I co ciekawe, też to nie jest z metra określone.

Dlatego, że my nie mamy ustawy smrodowej.

Gdybyśmy mieli ustawę smrodową,

wówczas mamy dokładnie określone,

w jakiej odległościach i tak dalej od budynku

mieszkalnego można stosować,

czy nie można stosować.

Ale niestety, w tym kraju

jeszcze czegoś takiego nie ma.

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Stanisław też, jakby się

wypowiedział, bo to są też i cenne doświadczenia.

Bo Wszyscy zdajemy sobie jak tutaj jesteśmy,

zapewne zdajemy sobie sprawę,

że na oczyszczalniach ścieków są odpady komunalne,

które są przetworzone i w konsekwencji

dopuszczone do nawożenia.

[...]

[Czesław Bukowiec] Nie wszystkie oczyszczanie

mają coś takiego.

[Ryszard Chmielowicz] I one są o tyle gorsze,

że swojej masie mają całą tablicę Mendelejewa.

A mają na pewno metale ciężkie,

mają na pewno metale ciężkie.

Kwestia jest dopuszczenia.

[...]

[Pawej Bereżnicki] Ja bardzo przepraszam,

ale czy na dzisiejszej sesji absolutoryjnej

ten temat poruszamy?

Bo ja myślałem, że poświęcimy zupełnie

osobną sesję na te tematy.

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Procedura postępowania przy

wydaniu decyzji...

Stanisław! Procedura postępowania wydania

tej decyzji nie jest zakończona!


Jest w dalszym ciągu w toku,

ze względu na wpływające wnioski o ujęcie

kolejnych podmiotów, kolejnych podmiotów,

jako stronę.

[Czesław Bukowiec] Dołożę jeszcze do tego,

że są pewne ograniczenia.

Są pewne ograniczenia i są sposoby,

gdzie można ten poferment zastosować,

nawet powiem, że bezsmrodowo.


[...]

[Stanisław Hołubczak] Chyba jest pewna nieścisłość.

[...[

Zapis jest jednoznaczny: przetwarzanie odpadów,

nie pofermentu, odpadów.

[...]


[Czesław Bukowiec] Nie może być odpad

dopuszczony bez wcześniejszego przetworzenia go.

Nadającego się do nawożenia.

[Ryszard Chmielowicz] Nie może dostać

prawa do przetwarzania odpadów.

[Czesław Bukowiec] O to występuje podmiot

sprzedający, bo to się sprzedaje, a nie rolnik,

który chciałby...

[Paweł Bereżnicki] Słuchajcie! Proszę Państwa!

Nie oszukujmy się!

[Ryszard Chmielowicz] Ta samo jak ty, Stanisław!

Nie przekazujesz odpadów do przetworzenia.

[...]

I teraz kwestia, w tych "dobrych praktykach"

jest powiedziane w jaki sposób taki nie,

nie odpad, tylko taki nawóz...

[Stanisław Hołubczak] Żadne dobre praktyki

nie mają żadnego udziału.

Natomiast my mamy ściśle określone warunki,

w jaki sposób musimy zbadać i kiedy możemy

go wywieźć, ten odpad.


Jeżeli nie spełnia wymogów, nie możemy

go wywieźć z oczyszczalni, tylko dalej musimy

go przetwarzać.

I jak osiągniemy te wyniki,

które mamy ściśle określone, graniczne,

to wtedy dopiero możemy go wywieźć i pozbyć.


[Paweł Bereżnicki] Propozycja jest moja:

przenieśmy to na następne spotkanie,

poświęćmy trochę więcej czasu.

Ja nie mówię o tym, że, żebyś był stroną,

bo to jest zupełnie inny temat.

[Czesław Bukowiec] Mamy ograniczoną wiedzę

na ten temat, bo u nas biogazownia...

[...[

[Agnieszka Mackojć] Kończymy! Dyskusję przeniesiemy...

Tymczasem, Szanowni Państwo! Zamykam 52 sesję.

Dziękuję Państwu!

Bardzo dziękuję, do widzenia!