Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] rady powiatu gryfickiego stwierdzam quorum ponieważ na


17 na liczbę ustawową 17 radnych obecnych mamy

14 radnych a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad

jeśli chodzi o przyjęcie porządku obrad państwo dostaliście w ustawowym terminie

zarówno porządek obrad jak i materiały sesyjne Czy w tej kwestii ktoś z państwa

radnych chciałby wnieść jakieś zmiany jeśli nie nie widzę

Dziękuję proszę o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia protokół tradycyjnie był dostępny Czy ktoś

z państwa radnych chciałby nanieść jakieś zmiany jeżeli nie

to dziękuję proszę o tablicę do głosowania


państwa proszę o oddanie głosu


Dziękuję protokół został jednomyślnie przyjęty


Przechodzimy do realizacji punktu 2 a więc sprawozdanie z prac zarządu powiatu między sesjami

czy tutaj mamy pytania


jeżeli już myślałam że lecimy dalej Bardzo proszę radny pan Stanisław Hołubczak


[Stanisław Hołubczak] pani przewodnicząca Wysoka Rado ja chciałem wrócić do tematu który

poruszałem na komisji ze strony 6

sprawozdania pozytywnie zaopiniował wniosek nauczyciela młodzieżowego

ośrodka wychowawczego o umorzenie należności zwrotu średniej urlopowej o co chodzi


[Marian Malińśki] pani przewodnicząca Wysoka Rado jeżeli chodzi

o ten punkt który był


na komisjach wspólnych to pytanie kierowane przez pana Stanisława chodzi o panią [...]


I tam chodzi o to że w okresie w lipcu

2023 roku pani była na urlopie a pracuje jako nauczycielka w

wymiarze 20 godzin tygodniowo i oczywiście tak jak

nauczyciele otrzymała pensję tą urlopową za miesiąc Lipiec z góry

natomiast okazało się że była według

dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Rewalu była taka

konieczność że pani [...] została w czasie urlopu ściągnięta do pracy w

charakterze wychowawcy 2 godziny

dziennie i w związku z tym naliczono

jej również kwotę


1899 zł z groszami za te godziny jako


przepracowane za godziny doraźnych zastępstw


Zarząd na wniosek zainteresowanej

wyraził po zasięgnięciu opinii po zasięgnięciu opinii

radcy prawnego wyraził pozytywną opinię w sprawie ewentualnego umorzenia tej

nadpłaconej kwoty bo to wyszło tak że no wcześniej z góry wzięła pani pieniądze

za urlop wypoczynkowy a później ten urlop w trakcie tego urlopu tak w

trakcie tego urlopu pełniła funkcję wychowawcy dwie

po dwie godziny dziennie i

skierował pismo zgodnie zgodnie z obowiązującymi przepisami

mówiącymi że jeżeli kwota ta Sporna nie przekracza 2000 zł to taki spór

rozstrzyga kierownik danej jednostki organizacyjnej takie pismo w


dniu 28 lutego bieżącego roku pan starosta


zgodnie opinią radcy prawnego skierował do dyrektora młodzieżowego ośrodka

wychowawczego w Rewalu o podjęcie stosownej decyzji

wiążącej w tej sprawie z tego co się

zorientowałem naszej w jednostce rozliczającej

gospodarkę finansowo księgową MOW-u do dnia

dzisiejszego decyzja dyrektora nie została w tej sprawie

podjęta a kwota a kwota jest 1899 zł


[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo jeszcze pan radny pan Kazimierz Sać


[Kazimierz Sać] pani przewodnicząca Ja na początku mam pytanie do do pani skarbnik dlatego że


Może rozpocznę od takiego stwierdzenia że gdy nie wiadomo o co

chodzi że gdy nie wiadomo o co chodzi to chodzi o

czy ja przeszkadzam komuś Przepraszam

To dobrze że że komuś przeszkadzam

[Agnieszka Mackojć] Ale to dotyczące sprawozdania Rozumiem pytanie

[Kazimierz Sać] oczywiście rozmawiamy o sprawozdaniu zarządu a pewnie kompetencją zarządu

jak dla wszystkich jest jasne oczywiste wydatkowanie środków w tym wypadku związanych z wynagrodzeniami

pytanie do pani skarbnik jest takie Czy w budżecie na ten rok mamy zabezpieczone środki finansowe

które uwzględniają wzrosty wynagrodzeń we wszystkich jednostkach podległych

powiatowi A z czego to wynika to pytanie za chwilę dopowiem na szczęście na

szczęście posiedzenia Rady nie prowadzi pan Chmielowicz więc więc jeśli mu

przeszkadzam To może sobie wyjść na chwilę i posłuchać z innego miejsca

takie pytanie postawiłem pani skarbnik


pani skarbnik powtórzyć pytanie


Nie ja zadałem pani pytanie


[Agnieszka Mackojć] Tak to pan starosta może delegować odpowiedź na pytanie

[Kazimierz Sać] No oczywiście oczywiście no to takie pytanie postawiłem pani skarbnik A jeśli

pan pan Chmielowicz chce odpowiedzieć to proszę bardzo


[Agnieszka Mackojć] proszę Panie starosto nie są zabezpieczone środki

trwają prace w tej chwili wyliczenia dotyczące skutków tych które

przewidywane byłyby w podwyżkach i w związku z tym taka odpowiedź może być

udzielona na piśmie


[Kazimierz Sać] pani przewodnicząca ktoś mi włączy O dziękuję Bardzo

pani przewodnicząca temat jest ewidentnie związany z pracami zarządu nie będę w tej chwili szukał w którym to jest punkcie

ale na pewno taki punkt jest No moim zdaniem doszło do skandalicznej sytuacji delikatnie mówiąc

skandalicznej czyli tuż przed wyborami Nie wiem

czy ta decyzja nie powinna być badana przez

odpowiednie instytucje w każdym bądź razie przed wyborami wydatkuje się środki publiczne dla

określonej grupy pracowników


i większość pracowników zatrudnionych w powiecie w tym pracownicy DPS-ów ale nie

tylko są delikatnie mówiąc zdezorientowani Dlaczego

pewna grypa pracowników otrzymuje podwyżkę


dyrektorzy poszczególnych jednostek


utnie dostają jakby takie dyspozycje a przecież jasne oczywiste jest że nie

można przekraczać nie można

łamać ustawy o finansach publicznych czyli podejmować pewnych działań które

nie są zabezpieczone w budżecie dochodzi w tej

chwili do sytuacji


pewnego rodzaju zdezorientowania


tuż przed świętami zamiast zamiast

złożyć życzenia wesołych świąt to niektórzy ludzie są

ewidentnie krzywdzeni Ja tego nie rozumiem ta ta

sytuacja powinna być jednoznacznie wyjaśniona Czyli jeśli ktokolwiek

dostał jakakolwiek jednostka organizacyjna powiatu dostała podwyżki

to również to powinno obejmować pozostałe jednostki

organizacyjne z tego co ja się orientuję tak nie jest i

dlatego pytam się pana Chmielowicza dlaczego Takie decyzje są podejmowane w

obliczu tego co sam przed chwilą stwierdził że nie

ma do tej pory jasnego szacunku finansowego czy są zabezpieczone na ten cel środki


bo to nie może być tylko tak że tyko w tym

wypadku jednostka organizacyjna dostała a

reszta jest krzywdzona No bo jest krzywdzona

że oni akurat nie dostali Dlatego ja oczekuję od pana Chmielowicza

jednoznacznej odpowiedzi to nie ma co chować głowy w piasek i zasłaniać się

tym czy tamtym Dlaczego dochodzi do

Śmiem twierdzić łamania ustawy o finansach publicznych


[Ryszard Chmielowicz] powinien były wicestarosta powinien mieć wiedzę na

temat jak kształtowana jest na przykład jak kształtowany jest budżet DPS-u

budżet DPS-u jest kształtowany poprzez dochody przede

wszystkim i te dochody powodują z roku poprzedniego powodują to że wylicza się

stawkę jaką Jaki jest kosz utrzymania mieszkańca i

poprzez stawkę ustaloną dla jednego mieszkańca są dochody DPS-u

DPS-y to 461 osób bo 116 w gryfickim i 345 osób w Jarominie to jest

461 był czas że i nie zaproszono mnie wtedy kiedy

konstruowane i kiedy ustalono stawkę która w konsekwencji publikowana jest w

dzienniku urzędowym Urzędu Wojewódzkiego i taka stawka została opublikowana pani

dyrektor do mnie zadzwoniła poinformowała mnie w jakiej wysokości

ustalona została stawka i ta stawka ma zabezpieczać środki budżetu obu

jednostek obu jednostek bo w ten sam sposób się ustala w piątek jestem

umówiony na spotkanie z dyrekcją i umówiony jestem na spotkanie z

pracownikami którzy w dniu dzisiejszym zjawili się zjawili się u nas wstępnie

rozmawiałem z panią dyrektor dopytywałem w jakiej wysokości

skalowała podniesienie stawki utrzymania jednego mieszkańca i

czego można się w obrębie tego budżetu spodziewać będziemy na ten temat

rozmawiać w piątek dzisiaj nie mam na ten w tej sprawie pełnej wiedzy

więc z pracownikami się spotkałem i w piątek o godzinie 9:00 bo tak się

umówiliśmy na takie spotkanie i tam sobie pewne rzeczy wyjaśnimy


[Kazimierz Sać] Szanowni państwo No odpowiedź jak zwykle jest byle jaka czyli kiedyś coś

tam będzie w piątek świątek i tak dalej i tak

dalej odnośnie pewnej aluzji Czy ja wiem czy nie wiem Oczywiście że wiem

doskonale czy to w dps-ach Czy w szkołach czy też nie wiem W przypadku

nie wiem Zarządu Dróg innych jednostkach organizacyjnych pracują ludzie którzy

też oczekują godnego wynagrodzenia cały czas słyszeliśmy że nie ma pieniędzy nie ma pieniędzy nie ma

pieniędzy teraz się nagle pojawiły w jednej jednostce i ja gratuluję Tym

pracownikom bo oczywiście każdy chce godnie zarabiać a

szczególnie przed Świętami to jest miły prezent Szkoda tylko że tak wybiórczo

traktuje się pracowników Niech pan Chmielowicz tutaj nie zamydla mi

oczu że wynagrodzenia wynikają z rachunku Ekonomicznego w dps-ie bo bym

zadał pytanie Z czego wynika wynagrodzenie chociażby w starostwie też

z rachunku ekonomicznego To wcale nie jest

tak oczywiście że że są pewne źródła finansowe w tym

wypadku dotacje Czy subwencje w niektórych jednostkach organizacyjnych W

dps-ie ale też i w szkołach są wynikają właśnie z dotacji czy

subwencji budżetowej ale przecież jasną mi oczywistą sprawą jest że w dps-ie też

jest dofinansowanie ze środków własnych budżetu powiatu były takie inne czasy

uważam że lepsze nie a nie gorsze niż obecnie że powiat


dofinansowywał pracowników też dps-u nie patrząc się na subwencje

czy też dotacje to co w tej chwili się stało jest zwykłym skandalem to jest tu

skłócanie ludzi

i nie wiem nie wiem jak to nazwać tam słyszałem że Pan Marian Maliński szepcze

jako sufler do do pana Chmielowicza żeby

podać sprawy do prokuratury ja nie jestem z tych co biegają gdzieś tam do

prokuratury jed że w tej chwili jest jedna wielka niesprawiedliwość ludzie

mają pełne prawo być rozżaleni bo jedni dostali drudzy nie dostali więc albo

dajemy wszystkim albo nie dajemy nikomu ale na pewno nie tak Nie wiem ile

w tym prawdy słyszę o podwyżkach rzędu 700 zł i one wcale nie są w obecnych

czasach zbyt wielkie Szkoda tylko że te pieniądze Te podwyżki dostała

Garstka pracowników a nie a nie wszyscy a Wynika to z nieudolności obecnego

zarządu ze złego gospodarowania bo to jest jasne i

oczywiste przez przez te ostatnie 5 lat widzimy wyraźnie widzimy wyraźnie

próbują mnie zakrzyczeć widzimy wyraźnie jaka jaka jest tutaj gospodarność

i tak dalej Dziękuję

[Agnieszka Mackojć] dziękuję bardzo pan radny pan Marian Maliński


[Marian Maliński] Kaziu nie Marian tylko Ryszard o tej prokuraturze wspomniał


[Agnieszka Mackojć] szanowni państwo skoro


Szanowni państwo skoro nie ma więcej pytań poproszę o tablicę do głosowania państwo proszę o oddanie głosu


Dziękuję bardzo przy jednym wstrzymujący się

głosie sprawozdanie z prac zarządu został przegłosowany 13 głosami Bardzo dziękuję

punkt 3 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

uchwały numer LXIII tak dobrze mówię LXIII/394/2023 rady powiatu gryfickiego z dnia

z dnia 19 grudnia 2023 roku oraz zmian w budżecie powiatu

na 2024 rok Proszę bardzo przechodzimy do

uchwały budżetowej Czy ktoś z państwa chciałby zająć głos proszę radny pan Stanisław Hołubczak


[Stanisław Hołubczak] Ja chciałem jeszcze podobnie jak na posiedzeniu wspólnych

komisji prosić panią skarbnik o potwierdzenie bo pieniądze jakie

otrzymaliśmy jako powiat z budżetu państwa to kwota 3 milion 862 tysiące

natomiast na podwyżki na wzrost płac to jest kwota 4,5 miliona czy jesteśmy w stanie oszacować w tej chwili

Ile pieniędzy miliona czy jesteśmy w stanie oszacować w tej chwili

Ile pieniędzy brakuje nam na wszystkie wynagrodzenia w budżecie do końca roku

i drugie pytanie dotyczy już konkretnie zmiany w budżecie

po stronie wydatków punkt 3 zwiększa się wydatki w planie DPS

Gryfice na zakup energii gazu wody na remonty i na zakup schodołazu gąsienicowego na kwotę 186 tysięcy

Dlaczego jest ta zmiana i czy to jest tak

że dalej nie zbilansowane mamy wydatki na zakup energii wody i oczywiście o

remontach to możemy nie wspominać bo wiemy że nie ma pieniędzy na

remonty i Jaka kwota jest na ten schodołaz


[Ryszard Chmielowicz] Proszę bo okularów nie wziąłem proszę proszę pani skarbnik

proszę odczytać to co z wniosku


[Skarbnik] jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń w oświacie to ponad Te kwoty które

wprowadzamy dzisiejszą uchwałą do budżetu Jednostek Oświatowych

z szacunków [Centrum Usług Wspólnych] brakuje nam jeszcze około 4 milionów

środków Natomiast jeśli chodzi o DPS w Gryficach to dyrekcja zwróciła się z

wnioskiem o ujęcie w planie dochodów kwoty 186 tysięcy


i z przeznaczeniem na konkretne tutaj wydatki i między innymi właśnie na ten

schodołaz w kwocie 14000 jeśli chodzi o budżet DPS-u to w

zasadzie my nie nie nie ingerujemy zbytnio w to ich plan wydatków więc tak

jak sobie dyrekcja zaplanowała energię tak


tak mieli w budżecie


[Agnieszka Mackojć] bardzo dziękuję Czy wyczerpujące


[Stanisław Hołubczak] W budżecie DPS-u nie ma zabezpieczonych środków na zakup energii i gazu


tylko tak doraźnie się zabezpiecza Ja rozumiem że to jest taka kwota że może wystarczyć

trudno mi powiedzieć jakiego rzędu tam jest zużycie to może wystarczyć na kilka miesięcy


[Ryszard Chmielowicz] Ja też nie wiem DPS tutaj z wnioskiem we wniosku o dokonanie zmian w budżecie

[Stanisław Hołubczak] Albo wrzesień przynajmniej to rozumiem w że w międzyczasie wykorzystano że zabrakło pieniędzy

my jesteśmy w marcu już brakuje pieniędzy


[Ryszard Chmielowicz] w piątek w piątek będzie spotkanie między innymi o to


zapytam i te wydatki doprecyzujemy


jedynie dzisiaj można powiedzieć też dwóch inwestycjach które będą realizowane w DPS-ie

jednej za 850 tysięcy zł w Jarominie

to remont dachu a za 200 tysięcy w Gryficach moderni...

remont ogrodzenia tej elewacji frontowej

i tak jak powiedziałem w piątek już z panią dyrektor się umówiłem i zapewne ze związkami

O jest pani dyrektor pani dyrektor bo jest pytanie o ten wniosek dotyczący zmian w budżecie

pani jednostki i chodzi o energię elektryczną czy to co z tego wniosku wynika to będą

wystarczające kwoty czy


[dyrektor DPS] tak


[Ryszard Chmielowicz] czyli skalkulowane są adekwatnie do

do potrzeb i tak są projektowane dziękuję


[Stanisław Hołubczak] Pani dyrektor wystarczające Do końca roku czy do końca miesiąca

[dyrektor DPS] do końca roku

[Agnieszka Mackojć] bardzo dziękuję panie Stanisławie jeszcze coś

Dziękuję bardzo proszę radny Pan Grzegorz Burcza

[Grzegorz Burcza] Szanowna pani przewodnicząca Szanowni państwo Dziękuję za udzielenie

głosu Mam pytanie też właśnie w kwestii trzeciego podpunktu o zwiększeniu

wydatków DPS Jaromin chciałbym się zapytać o kwestię


dotyczącą Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w tej części i mamy

dodajemy jakby 6150 tutaj wynika z tego zapisu


a z załącznika a z załącznika renowacja ogrodzenia przy DPS w Gryficach odrestaurowanie metalowych elementów

wynika że razem jest 10150 Proszę przypomnieć panie starosto Bardzo proszę

przypomnieć Jaki to był procent udziału własnego bo tu kompletnie się to nie spina

inaczej wygląda w Jarominie inaczej wygląda u nas skąd ten Dodatek

6150 wstępnie było 4000 teraz 10150 daje to mniej więcej właściwie delikatnie

ponad 5% udział własny A w przypadku remontu dachu na budynku administracyjno

mieszkalnym 35650 bez żadnych już

tutaj ingerencji powiedzmy i jest to 4% wkładu własnego czy ten

wkład Może być ruchomy z czego wynika jakby ten dodatek tutaj do tych

206 150 zł i czy faktycznie ta praca O której była

mowa to dotyczy tylko i wyłącznie odrestaurowania metalowych elementów czy

100% ogrodzenia będzie remontowane bo w pierwszym projekcie z tego co pamiętam

były naciski że 100% ogrodzenia nie tylko od ulicy Kościuszki bardzo bym

prosił o doprecyzowanie tej informacji


[Ryszard Chmielowicz] znaczy to są bardzo głęboko finansowane przedsięwzięcia inwestycje

to z zakresie zabytków zabytków 98% chyba do 2%

nawet i wkład wkład własny nie rośnie tylko wkład jest precyzyjnie

określony i ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć 98 do 2 czy czy

95 do 5 nie pamiętam tego i musiał po prostu sprawdzić i na piśmie takiej odpowiedzi

udzielę wyłączony jest z tej kwoty projektowanej na tą inwestycję wyłączone

jest 61000 zł na przygotowanie

projektu tego remontu kapitalnego dachu


a teraz ogrodzenie ogrodzenie całościowo ogrodzenie to

koszt zdecydowanie dużo większy nie dostaliśmy

na całość możemy rozmawiać tylko o tej od ulicy o tej części

frontowej całość byłaby ponad

450 tysięcy zł Myślę że nawet więcej dzisiaj w tej chwili Więc krok po kroku udało nam

się uzyskać tylko na tą część frontową


to są na projekty wyłączone z tego z tych środków tak jest to jest na projekt

projekt jest też projekt jest

również wartością wartością która może być ujęta w aplikacji tych środków na

ten cel i po prostu wyłączyliśmy że nie Zaprojektuj i wybuduj tylko wyłączyliśmy

tą kwotę z tej kwoty która jest przewidziana na remont kapitalny na

całość tego tego obiektu


Wchodzi Wchodzi też w wkład własny też cała kwota wchodzi

[Marian Maliński] Jak to w procesie postępowania o zamówienie publiczne czy wyjdzie

6000 więcej czy wyjdzie 6000 mniej jak wyszło 6 więcej 6000 trzeba po prostu


dołożyć 650 tam elementy metalowe tylko mamy

pomalować to co ten projekt ma obejmować to takie Trochę średnio to wygląda

[Ryszard Chmielowicz] to to nie jest to nie jest tego To jest

normalnie oczywiście będzie postępowanie postępowanie taką analizę taką analizę


jednostka nasza przeprowadziła i takie środki wystarczą

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję Szanowni państwo nie ma więcej pytań Tak więc bardzo proszę o

tablicę do głosowania państwa proszę o oddanie głosu


dziękuję bardzo jednomyślnie przyjęliśmy procedowaną uchwałę

punkt 4 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/395/2023

rady powiatu gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu gryfickiego na lata

2024 2032 Proszę bardzo czy są pytania Jeśli

nie proszę o tablicę do głosowania państwa proszę o oddanie głosu


Bardzo dziękuję jednomyślnie uchwała została podjęta Punkt piąty

podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu

gryfickiego proszę czy mamy pytania Jeśli nie proszę o tablicę Dziękuję

państwu za dyskusję proszę o oddanie głosu


i pan Czesław Bardzo dziękuję uchwała również

została jednomyślnie podjęta punkt 6

interpelacje i zapytania radnych czy takowe Państwo

macie Jeśli nie ma Rozumiem że nie ma dziękuję bardzo

informacje i komunikaty przewodniczącej


Szanowni państwo proszę wiem że to jest końcówka

naszej naszej kadencji natomiast wpłynęła

skarga którą proszę o przekazanie do komisji skarg wniosków i petycji celem

rozpatrzenia Skarga dotyczy No kończy ale to nie znaczy mamy

jeszcze miesiąc No nie znaczy że skargę mamy odłożyć ad acta

co prawda sprawa dotyczy wychowanka który już nie jest naszym wychowankiem

od listopada 2023 Niemniej jednak Skarga wpłynęła No i należy się nad nią

pochylić także bardzo proszę o tablicę tak o przekazanie

przekierowanie dokumentacji do komisji skarg wniosków i


petycji wychowanka w MOS-ie wychowanka który od listopada

2023 tak nie jest naszym wychowankiem


także to jest to przypominam zanim będziemy mieli tablicę do głosowania Przypominam

że do 30 kwietnia Obowiązuje nas złożenie oświadczenia majątkowego

każdego z radnych za zeszły rok


mamy Proszę bardzo państwa o oddanie głosu za przekazaniem skargi


proszę o tablicę


Dziękuję Szanowni państwo Skarga zostanie przekazana komisji skarg

wniosków i petycji celem rozpatrzenia Miejmy nadzieję że na

ostatniej sesji jeszcze ją Podejmiemy odpowiednią

uchwałę Szanowni państwo Ostatnia sprawa wpłynęło pismo od pana [Wychowawca MOW]


dotyczące ostatnich zajść państwo Dostaniecie

to do jest to do wglądu gdyby ktoś z państwa radnych

chciał przejrzeć to pismo czy przeczytać Natomiast w mojej ocenie wszystko to co

jest w piśmie było już było już dyskutowane rozmawialiśmy

na ten temat ale pan [Wychowawca MOW] mimo wszystko chciałby w tej kwestii jeszcze

zająć głos Proszę bardzo


[Wychowawca MOW] Witam serdecznie szanowną radę proszę państwa


ja nie mam wiedzy gdzie to było dyskutowane na temat informacji Jakie państwo

otrzymali podczas sesji

[Agnieszka Mackojć] To co tutaj jest to już było na komisjach

to już wszystko było na komisjach procedowane pan nam już o tym wszystkim mówił

[wychowawca MOW] tak nie o tym co rozmawialiśmy

[Agnieszka Mackojć] tak

[wychowawca MOW] Ja byłem na tej komisji

[Agnieszka Mackojć] tak

[wychowawca MOW] Nie proszę panią nie bogło tak być proszę panią

sytuacja miała miejsce na sesji w zeszłym miesiącu


ale sytuacja o której w piśmie jest miała miejsce podczas sesji w zeszłym miesiącu

z której to ja się będę posikołwał tutaj tym pismem

pan radny Ryszard Maliński wskazał w odpowiedzi na pytania pana

radnego Stanisława Hołubczaka że jakoby zrezygnowałem z

piastowania funkcji dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego w trakcie roku szkolnego

[Ryszard Maliński] Ale ja ja wskazałem

[wychowawca MOW] przepraszam za pomyłkę przepraszam Po prostu pomyłka Zwracam honor pan Marian Maliński wskazał że to

zrezygnowałem w trakcie roku szkolnego co jest oczywistą nieprawdą rezygnację ze

stanowiska dyrektora złożyłem w maju z okresem trzymiesięcznym

wypowiedzenia do końca roku szkolnego piastowałem tą funkcję i od 1 września już

nie byłem dyrektorem inna informacja jak została

przekazana że namawiałem zastępcę pana T do tego by nie przyjął

przekazana że namawiałem zastępcę pana W do tego by nie przyjął

stanowiska dyrektora MOW w Rewalu jest to nieprawda pan W który był moim zastępcą wicedyrektorem

złożył w ślad za moją rezygnacją do mnie rezygnację z

wicedyrektorowania ponad to Rozmawiałem z panem W pan

W nigdy nie otrzymał propozycji pełnienia

obowiązków dyrektora więc nie wiadomo skąd jest to że ja namawiałem

kogokolwiek takiej sytuacji nie miała taka sytuacja nie miała miejsca inna informacja


tu było stircte pytanie od pana radnego Stanisława Hołobczaka

czy Kto złożył Kto podpisał skargę na pana

pełniącego obowiązki dyrektora pana A

Pan Marian Maliński odpowiedział że był to dyrektor pan [wychowawca MOW] razem ze swoim

zastępcą i jeszcze inny osobami które podpisały pod tą skargą


jest to nieprawda żadnej skargi na pełniącego obowiązki dyrektora MOW

pana A Nie składałem podpisałem się Natomiast pod skargą na

działania dyrektora placówki pani J oraz na działania indolencje

starosty Powiatu gryfickiego i zarzuty zawarte w tych skargach podtrzymuje przy

czym i skutkiem było między innymi pani iż pani J przestała

piastować funkcję dyrektora MOW w Rewalu więc merytorycznie Skargi te były uzasadnione

co co do Skargi Chciałbym zaznaczyć bo Oglądałem tą sesję i były pytania co do

te co do tej Skargi uznano ją za


bezzasadną W mojej ocenie jest to niewłaściwe działanie ze względu na to

że radni nie pochylili się nad Tak można powiedzieć prawem

oświatowym bo żeby wyjaśnić radnym dyrektorem placówki jest

nauczyciel przede wszystkim w pierwszej Kolejności się zatrudnia nauczyciela a potem

się mu Powierza stanowisko obowiązku albo albo

funkcję to są dwie odmienne dwie odmienne formy powierzenia

obowiązków jakichś i w momencie gdy ktoś nie ma

kwalifikacji nie można tej osoby zatrudnić w takich warunkach Jakie były

wtedy podyktowane można było zatrudnić

oczywiście za zgodą organu nadzorującego można było również rozwiązać kwestie

Finansowe zgodnie z przepisami prawa oświatowego Chciałbym tutaj jeszcze nadmienić

do dzisiejszej informacji którą zapytania pana pana Stanisława Hołubczaka

odnośnie sprawy pani S

Pani S w listopadzie Przepraszam w lipcu 2022 roku


2023 roku


jako nauczyciel była na w okresie wakacji

czyli urlopu zgodnie tak jak wszyscy nauczyciele feryjni w tym czasie pracowała

jako pedagog 22 godziny w tygodniu z pensum


za jako doraźne zastępstwa za nieobecnego pedagoga

w tym czasie też był psycholog mimo sprzeciwu i pism skierowanych do

zarządu wicedyrektora decyzją dyrektora była pani J było żeby pani realizowała

te zastępstwa wicedyrektor uzasadniał to że

nie ma takie potrzeby realizacji tych godzin stąd też mi się wydaje wniosek jest

taki że tam odmowa tych tych zapłacenia na przód tak w gwoli sprostowania żeby też

państwo mieli tą wiedzę doszczegółowioną że był to

pedagog w ramach zastępstwa 22 godziny Także to nie można nie mogłem

wyjaśnić tych sytuacji bo mnie na sesji nie było w tamtym czasie i na komisjach

też nie byłem które odbywały się bodajże wczoraj nie mogłem być także tutaj

ad vocem tych nieprawdy złożyłem również

pismo do pana radnego z wnioskiem

zasadniczo chciałbym żeby państwo też mieli taką

wiedzę złożyłem wezwanie do ustnego oświadczenia na

najbliższej sesji dzisiejszej rady powiatu gryfickiego iż twierdzenia

dotyczące mojej osoby wskazane Nie polegają na prawdzie

jak również przeproszenia podczas sesji rady powiatu za

rozpowszechnianie nieprawdziwych i krzywdzących mnie informacji


Tyle w tym temacie chciałbym podać Chciałbym jednak żeby radni jeżeli

się wypowiadają czy na temat mojej osoby czy też Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego żeby były te wypowiedzi naprawdę merytoryczne bo my będziemy je

weryfikować będziemy przychodzić na następną sesję weryfikować

[Ryszard Chmielowicz] Nas pan zastrasza

[wychowawca MOW] to nie jest to nie jest

[Ryszard Chmielowicz] zajmie się być może zajmie się prokurator właśnie niektórymi zagadnieniami

[wychowawca MOW] bardzo szkoda panie starosto że nie zajął się prokurator działaniami byłego

dyrektora a byłoby czym zdecydowanie a pan nie podjął

żadnych kroków Panie starosto Mało tego

[Ryszard Chmielowicz] Nie jest już dyrektorem wszystko na ten temat

[wychowawca MOW] wypłacał pan wiele tysięcy złot niezgodnie z przeznaczeniem bo został ten nauczyciel

Mało tego państwo wskazali w uchwale jako uzasadnienie że z pełną wiedzą i

świadomością została ta pani zatrudniona na stanowisku nauczyciela Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym jako nauczyciel mianowany

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo to już wybiega poza pismo które pan złożył


[Ryszard Chmielowicz] ma pan prawo się wypowiedzieć ma pan prawo zająć stanowisko ale też i

chciałbym wiedzieć w jakiej roli pan tutaj występuje i i kogo pan tutaj chce pouczać

[wychowawca MOW] ja nikogo nie Pouczam występuję w roli własnej jako MK bo

zostałem ja szkalowany i wprowadzono opinię publiczną w błąd Jestem

nauczycielem Proszę pana ma pan tego świadomość nie pozwolę sobie żeby szkalowano

moje nazwisko ja jestem w obronie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

[Agnieszka Mackojć] już się pan wypowiedział bardzo dziękujemy panu


[Kazimierz Sać] ad vocem


pani przewodnicząca to jakby nie ma znaczenia czy pan [Wychowawca MOW] pełni taką

czy inną funkcję jest mieszkańcem naszego

powiatu a pan Chmielowicz jest osobą publiczną i każdy ma prawo prawo skrytykować i mieć własne

zdanie Czy to na rzecz pana Chmielowicza Sacia czy kogokolwiek co to za

odpowiedzi pana Chmielowicza w stosunku do mieszkańca naszego powiatu

jakby nie wiem zakazujące mu swobodnej wypowiedzi No to to jest jakieś chore dziękuję

[Agnieszka Mackojć] dziękuję bardzo proszę Pan Grzegorz Burcza chce się wypowiedzieć tak

[Grzeorz Burcza] pani przewodnicząca No ja zrozumiałem z tego chyba że źle

odczytałem mowę ciała pani przewodniczącej bo rozumiem że chciała

pani chyba już zakończyć tą dyskusję a z tego przesłania które przekazał nam

pan dyrektor [Wychowawca MOW] wynikało że oczekuje przeprosin i sprawa

najprawdopodobniej będzie zamknięta czy faktycznie możemy się spodziewać

przeprosin od osoby do której było adresowane to pismo

tylko tyle czy pani chce zamknąć już sesję czy da się pani wypowiedzieć

[Agnieszka Mackojć] pismo zostanie przekazane do osoby która której to dotyczy

No ale to chyba 11 marca dostała ta osoba to pismo No to przecież do dzisiaj po pierwsze wie

a po drugie pan [Wychowawca MOW] przypomniał czego oczekuje czy byłoby to nadużycie chyba jest to bardzo

szlachetne tak jeżeli osoba czuje się pokrzywdzona to chyba wypadałoby

faktycznie przeprosić a jeżeli pan członek zarządu

nie uważa że należałoby przeprosić to niech też powie dlaczego nie uważa że należy przeprosić tylko tyle dziękuję

[Agnieszka Mackojć] panie radny Ja nie mam takiej władzy żeby komuś nakazać przeprosiny

jeżeli ktoś ma takie życzenie bardzo proszę to tylko sąd jest władny nie ja

także jest wolna wola ktoś chce się jeszcze wypowiedzieć Bardzo proszę

pan starosta nie pan starosta już był pan Stanisław proszę bardzo

pani przewodnicząca No wobec takich dyskusji Wydaje mi się

że powinna pani ujawnić do kogo to wystąpienie zostało skierowane

skierowane bo ja tu w wystąpieniu pana [Wychowawca MOW] słyszałem też swoje nazwisko i

nie wiem czy to ja mam przeprosić pana [Wychowawca MOW] czy o kogo tu chodzi w ogóle

[Agnieszka Mackojć] ja też nie wiem to co pan [Wychowawca MOW] na początki powiedział nie ma czegoś takiego

wydaje mi się że jesteśmy na sesji rady i nie powinniśmy utajniać

dokumentów które wydają się oczywiste

[Agnieszka Mackojć] w piśmie jest wymieniony pan Marian Maliński pan Waldemar Wawrzyniak

nie wiem do kogo tyczyły te słowa to co pan [Wychowawca MOW] na końcu odczytał ja tego nie mam że domaga się

jakichkolwiek przeprosi aczkolwiek mówię nie jestem władna


[wychowawca MOW] ja muszę zająć głos proszę państwa bo widzę jest wprowadzanie błąd wszystkich

ja przeczytam proszę państwa to pismo bo ja prosiłem w piśmie do pani Agnieszki Mackojć

żeby to pismo zostało publicznie odczytane nie zostało to odczytane

Było powiedziane że zostaniecie państwo pismo wpłynęło

[Agnieszka Mackojć] nie proszę pana nie mamy takich zwyczajów żeby czytać pismo radni się zapoznali

bardzo proszę zająć miejsce nie wyrażam takiej zgody bo jest słowo przeciwko słowu


[wychowawca MOW] Czy ja mógłbym się wypowiedzieć jako mieszkaniec powiatu

[Agnieszka Mackojć] tak właśnie pan już się wypowiedział

[wychowawca MOW] ale chciałbym uzupełnić swoją wypowiedź Czy ja mógł uzupełnić swoją wypowiedź

[Agnieszka Mackojć] nie czytając pismo bo to pismo jest do rady skierowane do mnie

[wychowawca MOW] to dobrze to ja powiem zawnioskowałem żeby pan Marian Maliński przeprosił mnie za słowa które

powiedział nieprawdę nie pan Stanisław Hołubczak

[Agnieszka Mackojć] gdzie one dą gdzie są te słowa które pan mówi

[wychowawca MOW] pani przeczyta pani się nie zapoznała z pismem

[Agnieszka Mackojć] zapoznałam

[wychowawca MOW] wobec szkalujący mnie i pośrednio Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu

twierdzeń wypowiadanych przez pana radnego Mariana Malińskiego A to między

innymi podczas 66 sesji rady powiatu gryfickiego Zmuszony jestem do wskazania

iż pan radny Marian Maliński w swoich wypowiedziach mijał się częstokroć z

prawdą oraz wykazywał się albo złą wolą albo nieznajomością prawa oświatowego

i procedur związanych z funkcjonowaniem placówki MOW


czym wprowadzał w błąd radnych oraz opinię publiczną w zakresie i tu wymieniłem

czyli tu jest jasno napisane kto wypowiadał się

[Waldemar Wawrzyniak] ale przepraszam Bo padło też moje nazwisko ja też mam przepraszać

[wychowawca MOW] nie

[Kazimierz Sać] Na wszelki wypadek mógłbyś przeprosić nie zaszkodzi przecież nie

[Waldemar Wawrzyniak] No to żebym wiedział za co to mogę przeprosić bo jeżeli coś zrobiłem


[wychowawca MOW] mogę napisać chociaż do pani że chciałbym żeby pan Marian

pan Marian otrzymał takie pismo w którym zawnioskowałem o przeproszenie

i to pan Marian Ma takie pismo bo otrzymał takie pismo ode mnie w tym samym dniu


[Agnieszka Mackojć] Pan Marian chciał się wypowiedzieć


[Marian Maliński] Pani Przewodnicząca wysoka rado ja nie mam zamiaru

przepraszać pana [wychowawca MOW] ja nigdy w swoich

wypowiedziach nie Szalowałem pana [wychowawca MOW] Ja stwierdziłem fakt że w trakcie roku

trwającego roku szkolnego pan [wychowawca MOW] zrezygnował z funkcji dyrektora To jest

po pierwsze Po drugie stwierdziłem również


że otrzymałem taką informację od pracownika od pracowników w sumie bo to

bo to nie od jednego że wówczas

szukaliśmy szukaliśmy że tak powiem kogoś kto by mógł zastąpić pana [wychowawca MOW]


No i to było takie normalne że najczęściej Sięga się

po zastępcę No ale taką informację od pracowników otrzymałem że właśnie pan

[wychowawca MOW] zrezygnował i pan W również zrezygnował i w ogóle nie chce rozmawiać

o przyjęciu takiej funkcji także mam tylko tyle do

powiedzenia jeżeli jeżeli to jest szkalowanie pana No

to niech pan przeczyta sobie w encyklopedii co to jest w ogóle

szkalowanie i na czym to polega a że ja szkalowałem

czy wypowiadałem się źle na temat funkcjonowania ośrodka tak bo ja jestem od tego i za to mi płacą

że jeżeli w ośrodku jest źle robione źle prowadzone i to jest poparte kontrolami wieloma kontrolami

terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej


ale niech mnie pan posłucha ja panu nie przeszkadzałem jeżeli jeżeli chyba z 8 kontroli O ile

dobrze pamiętam Nie chcę teraz żeby tutaj znowu nie było że ja

kłamię że było 8 A może było 7 kontroli


z kuratorium Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty


w ogóle we wszystkich jednostkach w tym

okresie było 12 kontroli na to na to na ten

fakt wskazała na jednym ze spotkań sama pani kurator sama pani kurator oceniając

działalność MOW-u teraz też będę mówił bo pan powie że ja kłamię

i byśmy musieli wzywać byłą panią kurator Czy to jest prawda

co co nam powiedziała bo tutaj był przy tym obecny również pan starosta na temat

rewalskiego MOW-u w porównaniu z innymi ośrodkami

funkcjonującymi na terenie województwa zachodniopomorskiego jeżeli

jeżeli protokole kontroli ja powiem tylko tylko o jednym że

za brak Brak że tak powiem należytej ochrony wychowanków zagrażających ich

bezpieczeństwu to jest jeden punkt dwa za skandaliczne warunki

higieniczno-sanitarne zostają wstrzymane zostają

wstrzymane skierowania bodajże bodajże to tak było był to był to były główne

powody główne między innymi powody a to się

powtarzało kilkakrotnie więc jeżeli ja to powiedziałem to to wynika Wynika to i

można wyczytać to z protokołów kontrolnych kuratorium i co

ja mam za to przepraszać co ja by co ja byłem odpowiedzialny za to że że że Były

Były Były Były kije a szczotek nie było na na kijach czy czy że nie było

higieny osobistej środków czystości Kiedy był pełny magazyn tylko nie było wyłożone także


no to ja już na ten temat które są w piśmie ja panu wyjaśniłem

podtrzymuję że pan pan jako dyrektor tej jednostki zrezygnował w

trakcie roku szkolnego po drugie że miałem informacje od

pracowników szczególnie od jednej z pracownic pana


poprzedniczce inicjatywa żeby żeby żeby żeby pan W czasami nie nie nie chciał prowadzić

tego ośrodka jako P.O. dyrektora


[Agnieszka Mackojć] szanowni państwo pan oczekuje przeprosin pan Marian twierdzi że nie ma za co przepraszać

Proszę wybrać drogę powództwa sądowego

my tutaj tego nie rozstrzygniemy Dlatego proszę kończę tą dyskusję bo to do niczego nie prowadzi


tak tak Dlatego o tym mówię bo my tego nie rozstrzygniemy my nie zmusimy nikogo do niczego

proszę jeszcze pani Joanna Duzinkiewicz


[Joanna Duzinkiewicz] Dziękuję bardzo za udzielenie głosu

Szanowni państwo Ale każdy ma prawo bronić swojego wizerunku i swojej

reputacji tak tak oczywiście ale ja nie rozumiem skąd to

takie zły odbiór zły odbiór pana pana [wychowawca MOW] jeżeli czuję się pokrzywdzony

Jeżeli uważa że w jego kierunku są kierowane pomówienia Nieprawda to oczywiście każdy

każdy ma prawo domagać się sprostowania jak najbardziej Ja nic złego w tym nie widzę

jeżeli Przepraszam kiedy pan Zakończył pracę jako dyrektora ośrodka


[wychowawca MOW] złożyłem w maju 2020 roku rezygnacje jest to okres oczywiście w

szkole w którym są tak zwane ruchy kadrowe i z okresem trzymiesięcznym

do końca 31 sierpnia byłem dyrektorem 2020 roku to był Czas oczywiście zgodnie z

przepisami prawa Zgodnie z tym co mi wolno co innego by było jakbym na

przykład złożył takie wypowiedzenie w styczniu to można by było powiedzieć że w trakcie roku szkolnego

[Joanna Duzinkiewicz] do końca roku szkolnego pełnił pan tę funkcję

[wychowawca MOW] dokładnie zgodnie z przepisami prawa oświatowego procedura była

zrealizowana zgodnie z przepisami prawa oświatowego

[Marian Maliński] to w czym ja skłamałem mówiąc że pan zrezygnował w trakcie roku szkolnego

maj to był rok szkolny czy nie

[RYszard Maliński] 31 sierpnia 31 to pan chyba wie panie dyrektorze 31 sierpnia każdego roku

to jest zakończenie roku szkolnego

[wychowawca MOW] ja ja wtedy skończyłem pełnienie w tym dniu skończyłem to był ostatni mój dzień

kiedy pełniłem funkcję tego

[Joanna Duzinkiewicz] Ale miał pan trzymiesięczny okres wypowiedzenia

i pełnił pan nadal przez te trzy miesiące funkcję dyrektora

[wychowawca MOW] oczywiście

jeżeli każdy z państwa dyrektorów którzy są tu chcieliby zrezygnować z tej funkcji przed ukończeniem kadencji

to jest procedura która jest stosowana w prawie oświatowym

[Marian Maliński] W którym miejscu Niech mi pan wskaże bo chyba na różnych falach nadajemy

w którym miejscu Ja skłamałem mówiąc że pan w ciągu w ciągu trwania roku szkolnego

złożył rezygnację maj to jest rok szkolny czy nie

[wychowawca MOW] Pan powiedział że ja zrezygnowałem w trakcie roku szkolnego z funkcji

nie zrezygnowałem w trakcie roku szkolnego pełniłem funkcję do końca roku szkolnego

i od nowego roku był było zadanie powierzone komu innemu

to że złożyłem rezygnację w trakcie roku to nie znaczy że zrezygnowałem

[Marian Maliński] A ja tak powiedziałem że pan złożył rezygnację

[wychowawca MOW] Nie pan powiedział że ja zrezygnowałem

[Agnieszka Mackojć] Zasadniczo to do niczego nie prowadzi szanowni państwo

[wychowawca MOW] można sobie to otworzyć jest nagranie

[Agnieszka Mackojć] Czy ktoś jescze z państwa pan Czesław chciałby zająć głos


[Czesław Bukowiec] Tak się zastanawiałem bo to chyba ostatnia nasza

[Agnieszka Mackojć] jeszcze jedna będzie jeszcze jedna będzie

[Czesław Bukowiec] miałem tak naprawdę nie zabierać głosu ale powiem że zostałem wywołany

do pewnej refleksji bo tu się refleksje nasuwają i myślę że będzie to najdroższa kompania

w powiecie Gryfickim jaka kiedykolwiek kiedykolwiek się odbyła

A to dlatego będzie najdroższa że na ostatniej radzie podjęliśmy

decyzję o nie likwidowaniu MOW-u

MOW-u w Rewalu będzie ten MOW w Rewalu kosztował naszych mieszkańców

podatników mówię średnio 3 miliony zł może trochę więcej może trochę mniej


i tak się zastanawiam nad tym że jeszcze można dyskutować w sprawie jakiejś Skargi bo jest ten

nauczyciel chroni mnie chroni mnie książeczka nauczyciela czy coś w

tym stylu ale fakt fakt że ci ludzie zdołali

uchronić coś co tak naprawdę chronione nie powinno być bo ten ośrodek nie

żadnych norm chodzi pełną ekonomię bo nie ma nigdzie w tym kraju Chyba się nie pomylę jak

powiem nigdzie tak drogiego w utrzymaniu ośrodka wychowawczego jak jest

MOW w Rewalu I tak się właśnie zastanawiam że

że będzie to podatnika gryfickiego kosztowało bardzo

dużo tutaj była o tym że ludzie nie zostają w powiecie odpowiednio

wynagradzani że jedni dostali podwyżkę drudzy nie dostali

podwyżki mam tutaj zawsze na uwadze to że w dps-ach nie wszyscy ludzie którzy

wcześniej protestowali bo bo były takie protesty podwyżki jakieś tam były ale

Ale były to podwyżki podwyżki niewielkie i teraz tak mam to przed oczami jak się

jak wygląda praca w dps-ie Jak wygląda praca ze zdrowymi ludźmi bo to są zdrowi

ludzie może nie do końca dobrze ale ale ale to są na pewno zdrowi fizycznie

ludzie a praca w dps-ie tu się pracuje za ogromne pieniądze a tam się pracuje w

dps-ie za grosze my jako radni podejmujemy decyzję o tym by ten MOW

został jeszcze na rok bo on musi zostać na rok bo następna decyzja może być

podjęta podjęta dopiero za rok dobrze za rok Być może że

to będzie decyzja już o likwidacji No ale musimy ten rok poczekać to nas

będzie kosztowało 3 miliony zł Dziękuję to tylko takie moje spostrzeżenie

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję bardzo pan starosta


[Ryszard Chmielowicz] Staramy się być najdelikatniejsi jak to jest tylko możliwe

nie komentujemy tego ostatniego przedstawienia jakie miało miejsce na

ostatniej sesji kiedy mieliśmy podjąć decyzję dotyczącą przystąpienia do

likwidacji która jeszcze była daleka do likwidacji więc to był tylko pierwszy

etap który otwierał dyskusję delikatność nasza polegała na

tym że oczywiście nie wykorzystywaliśmy wszelkiej wiedzy dotyczącą

dotyczącej tej całej wielkiej historii MOW-u

Rewalskiego byliśmy wielokrotnie z panem Marianem w

kuratorium wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać na temat oceny jaką mają na

ten temat organ nadzoru pedagogicznego poprzedstawiano nam anonimy

które tam pływają i to tak hurtowo że bylibyście zaskoczeni

wszyscy że w dorobku Niech pan nie kiwa głową w

dorobku w dorobku to są słowa to są słowa pani poprzedniej kurator która

powiedziała że w jej karierze zawodowej nigdy się nie zdarzyło żeby miała do

czynienia z tak wielką liczbą donosów wzajemnych

na siebie bo piszecie na siebie donosy i i na pana też i tam dużo tylko że nie

mówimy o tym tylko dlatego tylko dlatego że są to anonimy nie wolno się

posługiwać dokumentem który nie jest opieczętowany autoryzowany

autoryzowany i tak dalej My pracownicy w wielu przypadkach w wielu przypadkach

przez pani kurator powiedziała jedną rzecz że w jej karierze zawodowej kiedy

zarządzała dużą szkołą dla 1600 uczniów i zarządzała

70 paroma pracownikami nauczycielami

nauczycielami nie nie zdarzyło jej się żeby donosów

miała donosów kilka tylko w całej swojej karierze zawodowej a tu Cała teczka

pokazywała nam teczkę obrazowo jaka to jest teczka i

ile tych dokumentów tam wpływa i też była okazja bo jednocześnie

należało mówić o tych wszystkich historiach które miały miejsce po to

żeby zweryfikować też i w części te wszystkie informacje które zawierały te

anonimy i te pisma kierowane do kuratorium więc to ze zdziwieniem ale

później jak sesja ta ostatnia się odbyła jak przywieźliście

wychowanków tutaj na tą sesję żeby oni uczestniczyli razem z wami w tym w tej

sesji z ze sztandarami jakimiś tam no to oczywiście z obowiązku wynikającego

musieliśmy zapytać instytucje które są

odpowiedzialne zapytać czy takie normy i takie standardy są

dopuszczalne i też można byłoby to długo na ten temat mówić i

rozmawiać niestety niestety nie mieści się to w standardach nie chcę panie

[wychowawca MOW] panu mówić co się działo później Jakie informacje do nas

docierało gdzie gdzie trafili ci uczniowie bo


nie wiem nie wiem Dlatego nie chcę o tym mówić Nie chcę o tym mówić między innymi

z tego powodu że nie zostały zweryfikowane więc

trudno jakby wiarygodnie o tym mówić ale jeszcze raz powtarzam to co już

wcześniej mówiłem że te anonimy które gdzieś tam wpływają i wpływają te

anonimy szeroko dotyczące każdej jednej sytuacji w której macie swój udział w

której funkcjonuje w przestrzeni w której funkcjonuje i to i to nie my to

nie my to z waszego wnętrza najprawdopodobniej bo najprawdopodobniej

Mówię to bo też trudno to zweryfikować bo to jest jakieś tam jakąś tam wiedzą

opieczętowane jakąś wiedzą która która albo zmyśloną albo zmyśloną bo też można

można pewne też w nawiązaniu do pewnych faktów które

które miały miejsce i to ciąg chronologiczny zdarzeń pozwala myśleć że

być może coś jest na rzeczy ale dlatego że

[Agnieszka Mackojć] jeszcze widzę że pan jest

[Ryszard Chmielowicz] Także to to też i czas byłoby żeby przyszła jakaś tam refleksja

bo razem mamy jakieś tam zadania do zrealizowania i warto byłoby nie obrzucać się

bo też i można byłoby wrócić co się opisywało dlaczego pan zrezygnował

Dlaczego tamta sytuacja się tak wykreowała jest dużo dużo tego

właśnie właśnie byliśmy też w postępowaniu sądowym gdzieś tam więc można byłoby wiele wiele

to też nieprawda Nie no to też nieprawda ale panie [wychowawca MOW]

No właśnie cały sęk że wielu wiele buduje później na bazie takich informacji spektakl który nie zawsze

jest zgodny z prawdę prawdą dziękuję

[Agnieszka Mackojć] dziękuję Panie starosto


Panie [wychowawca MOW] teraz głos ma pan Kazimierz Sać

[Kazimierz Sać] pani przewodnicząca Szanowni państwo a przede wszystkim pracownicy mieszkańcy

chciałbym życzyć zdrowych pogodnych świąt mniej kłótni więcej uśmiechu więcej

radości wszystkiego co najlepsze życzę wam

wszystkim wesołych świąt jeszcze raz dziękuję bardzo

[Agnieszka Mackojć] No i uprzedził mnie pan I co mam teraz powiedzieć Szanowni państwo zdrowych

pogodnych radosnych uśmiechniętych i słonecznych świąt spędzonych w rodzinnej

atmosferze na tym kończę Dzisiejsze posiedzenie Dziękuję za udział wesołych świąt

[Agnieszka Mackojć] O przepraszam O przepraszam to jeszcze

nie kończymy jeszcze proszę pani Renata Teresa Korek proszę

[Renata Korek] tak jak każdy mam też swój głos Pani Agnieszko

[Agnieszka Mackojć] Tak przepraszam nie widziałam pan Kazimierz był ostatni

[Renata Korek] szanowni państwo W związku z tym że kończę przynajmniej na razie

pracę w samorządzie powiatowym Chciałabym również państwu życzyć wszystkiego dobrego

proszę państwa Dlaczego kończę pracę w samorządzie powiatowym po pięciu kadencjach

Otóż dlatego że


cóż zaproponowano mi miejsce na liście liście bezpartyjnej wyraziłam swoją opinię

że chciałabym żeby to było miejsce numer 1 jedynki nie dostałam więc bardzo podziękowałam za to

nie będę zdradzała kulisów tego wydarzenia w każdym bądź razie proszę państwa ten czas

Przepraszam bardzo przepraszam bardzo ten czas pięcioletni zamierzam

wykorzystać przede wszystkim na na rozwój własny na rozwój własny proszę

państwa jest przede mną wiele rzeczy do zrobienia A jeżeli będę miała kiedyś

ochotę być może jeszcze tutaj zawitam Szanowni państwo Chciałam przypomnieć że

pełniłam dwukrotnie funkcję przewodniczącej Rady dwukrotnie dwukrotnie wiceprzewodniczącej


i teraz przez niedługi okres czasu byłam jako jedyna kobieta od 1998 roku członkiem

zarządu powiatu szanowni państwo doświadczenie

ogromne spotykałam na swojej drodze różnych ludzi ludzi dobrych ludzi złych

także ludzi podstępnych ale proszę państwa staraliśmy się zawsze żeby

atmosfera była dobra żebyśmy wypracowali jakieś ciekawe ciekawe wnioski podjęli

jakieś ciekawe projekty Może kiedyś o tym napiszę A ja

teraz na ręce pani przewodniczącej chciałam przekazać mały

prezencik swój własny prywatny co tu jest w tej torbie moja ostatnia książka

dla dzieci jest pani bardzo dobrym dyrektorem szkoły i mam nadzieję że że

dzieci będą czytały tę książkę a jest to książka o ludziach o relacjach międzyludzkich

dobrych relacjach wszystko Jeżeli się chce można zrobić w tym kierunku trzeba

się umieć dogadywać i Życzę państwu jeżeli państw wygrają wybory aby aby

teraz ten czas pięcioletni był najlepszym czasem jaki sobie wymarzymy

wymarzy jako radni tak żebyśmy mieli pieniądze w samorządzie powiatowym Mam

nadzieję że rząd nasz zwróci większą uwagę na samorząd powiatowy gminny na

wszystkie samorządy żeby praca w samorządzie była nie udręką ale także

dawała nam satysfakcję więc bardzo proszę

[Kazimierz Sać] Pani Przewodnicząca ja mam taką kw pytanie

[Renata Korek] Przepraszam jeszcze chciałam zanieść prezent

[Kazimierz Sać] Ale ja mam formalne pytanie Pani przewodnicząca taką tradycją

było zawsze na zakończenie kadencji radni dostawali takie pamiątkowe pióra

[Agnieszka Mackojć] wszystko przed nam jeszcze jeszcze mamy jeszcze jedna sesja

[Kazimierz Sać] Mamy sesję to ja się nie mogę doczekać pióra


[Agnieszka Mackojć] to nie jest ostatnia sesja Panie Kazimierzu to nie jest ostatnia sesja

w kwietniu ale jeszcze na tą chwilę jeszcze nie wiemy


pani pani Joanna Duzinkiewicz proszę złoty to będzie napis

Szanowni państwo


mogę prosić o chwilę ciszy szanowni państwo z okazji

zbliżających świąt chciałam złożyć państwu życzenia wszelkiej pomyślności

spełnienia marzeń dobrobytu Chciałam życzyć państwu

spokoju i pokoju bo to jest bardzo ważne w dzisiejszych

czasach miłej atmosfery w czasie świąt i nie tylko dużo słoneczka które

przyniesie nam energię do dalszego działania pozytywnego

działania Życzę państwu żebyśmy zastanowili się

nad tą teraźniejszością Jaka jest

teraz I co może ona przynieść w


przyszłości Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dużo zdrowia szczęścia

spełnienia marzeń i miłości

[Agnieszka Mackojć] Dziękuję Szanowni państwo na tym kończę 63 67

zamykam LXVII sesję rady powiatu gryfickiego

Dziękuję za udział i za pracę do widzenia