Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko
1Paweł Bereżnicki
2Czesław Bukowiec
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Marek Gołuchowski
8Stanisław Hołubczak
9Renata Korek
10Agnieszka Mackojć
11Ryszard Maliński
12Marian Maliński
13Kazimierz Sać
14Leszek Stuła
15Grzegorz Szafrański
16Waldemar Wawrzyniak

Porządek obrad

LpTytuł
1Otwarcie sesji Rady
2Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
3Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4Stwierdzenie quorum
5Przyjęcie porządku obrad
6Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
7Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
9Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
10Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
11Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
12Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
13Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
14Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
15Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
16Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Statutowej
17Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
18Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
19Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
20Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
21Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami
22Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gryficach
23Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominie
24Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
25Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030
26Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
27Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Gryfickiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
28Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia dodatkowych kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego
29Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego
30Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gryfice na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach
31Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego
32Wolne wnioski
33Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji