Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Agnieszka Mackojć] Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie otwieram LXVIII sesję rady

powiatu gryfickiego gorąco Witam państwa radnych Panie starosto panie wicestarosto

pani skarbnik Witam nasze media gryfickie i rzecznika praw konsumenta

pana miło miło Państwa gościć Szanowni państwo na ustawowy stan

17 radnych obecnych mamy 12 a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych

obrad jeśli o porządek obrad został oczywiście

doręczony w ustawowym terminie czy ktoś z państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmiany


nie widzę w takim razie porządek zostawiamy bez zmian

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia


protokół tradycyjnie dostępny czy ktoś z państwa radnych chciałby wnieść

zmiany nie widzę takim razie dziękuję Poproszę o tablicę do głosowania a

państwa Proszę o przyjęcie protokołu i oddanie głosu


Bardzo dziękuję jednomyślnie przyjęliśmy protokół z ostatniego posiedzenia

punkt 2 sprawozdanie powiatowego rzecznika konsumentów w Gryficach za rok

2023 gościmy naszego rzecznika pana

jeżeli są pytania Bardzo proszę

również nie widzę w takim razie proszę o tablicę do głos

Przepraszam pan Grzegorz Burcza proszę bardzo


[Kazimierz Sać] Chyba chce mu Pan złożyć gratulacje


[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani przewodnicząca szanowni państwo tradycyjnie jak

zawsze bardzo dokładnie przeczytałem sprawozdanie naszego

rzecznika bardzo dobra informacja bardzo rokująca na przyszłość Zresztą tak jak

zawsze i tylko nie zgadzam się z ostatnim akapitem na dziewiątej stronie

gdzie Powiatowy Rzecznik Konsumentów napisał że stara się wykonywać swoje

obowiązki z należytą starannością jestem przekonany że wykonuje bo taka jest

prawda I takie są fakty dlatego podkreśliłem to sobie na czerwono wykonuję

A wiem to z autopsji bo przesyłam wiele osób które mają problemy a uczę w

różnych szkołach i też szkołach dla dorosłych i te osoby mają naprawdę sporo

problemów jeżeli chodzi o zakupy o sprawy związane z

przekazaniem istotnych informacji Konsumenckich i zawsze dociera do mnie

informacja zwrotna od tych osób że tak jak pan [Rzecznik] przyjmuje interesantów

to nie spotkały się nigdy wcześniej dlatego bardzo gratuluję Chciałbym

Naprawdę podziękować w imieniu własnym w imieniu


także do pana rzecznika absolutnie wielkie chapeau bas tutaj po prostu

wykonuje wykonuje wykonuje Dziękuję bardzo serdecznie

[Kazimierz Sać] Niech Pan doda jeszcze że dziękuje pan jeszcze Kazimierzowi Saciowi

za to że miał takiego czuja że pan jest rzecznikiem

[Agnieszka Mackojć] [śmiech] Szanowni państwo bardzo dziękuję panie [rzeczniku]

dziękujemy w imieniu całej rady i gratulujemy świetnie wykonywanej pracy

Szanowni państwo skoro nie ma więcej pytań Poproszę o tablicę

państwa o oddanie głosu za przyjęciem sprawozdania


oczywiście jednomyślnie sprawozdanie zostało przyjęte Bardzo

dziękuję przechodzimy do punktu trzeciego sprawozdanie z realizacji programu

współpracy powiatu gryfickiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w artykule

3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w

roku 2023 Proszę bardzo czy są pytania

jeżeli nie ma Proszę o tablicę do głosowania

proszę o oddanie głosu


pan Józek Panie Józefie

Dobrze dziękuję bardzo sprawozdanie również przyjęliśmy

jednomyślnie punkt 4 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Gryficach za 2023 rok proszę czy są pytania

nie widzę w takim razie dziękuję proszę o tablicę

proszę państwa oddanie głosu


Bardzo dziękuję jednomyślnie przyjęliśmy


sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Punkt piąty

sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych w powiecie gryfickim na lata 2017-2025

proszę czy są pytania nie widzę

nie jest na kontroli


byłoby miło


Bardzo dziękuję proszę o tablicę do głosowania


głosowania dziękuję sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte punkt szósty

raport z realizacji w 2024 roku Powiatowego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w powiecie gryfickim na lata 2023 - 2027

proszę czy państwo chcą podjąć dyskusję Jeśli nie proszę o

tablice państwa Proszę o oddanie głosu


Bardzo dziękuję raport został jednomyślnie przyjęty punkt siódmy

podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr

XLVII/311/18 rady powiatu w Gryficach z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych

nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach

oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

szkół i placówek prowadzonych przez powiat Gryficki

proszę czy są pytania


tak proszę bardzo radny pan Stanisław Hołubczak

[Stanisław Hołubczak] W punkcie pierwszym paragraf 3 chciałem zapytać dlaczego

[Agnieszka Mackojć] Paragraf 3 to co nam wojewoda uchylił w zasadzie poprosił o

uchylenie dlatego bo tam było różnicowanie pensum dyrektora w

zależności od jednostki czyli że to

trzeba było to ujednolicić to było to

[Stanisław Hołubczak] W paragrafie 3 mówi o tym że rada powiatu ma prawo zmienić

czy wydać indywidualne rozstrzygnięcie w sprawach poszczególnych dyrektorów

[Agnieszka Mackojć] tak

[Stanisław Hołubczak] I nie bardzo rozumiem dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować

[Agnieszka Mackojć] wojewoda nam to wskazał

[Stanisław Hołubczak] Ale dlaczego

[Agnieszka Mackojć] bo nie zwalnia się dyrektorów imiennie tylko przepisy muszą obowiązywać wszystkich funkcyjnie

jeżeli jest potrzebna pani dyrektor

[Stanisław Hołubczak] Nie wymienia z nazwiska tylko Rada Powiatu w innych sprawach może zadecydować inaczej


[Agnieszka Mackojć] czy panią dyrektor poprosić


dobrze dziękuję skoro nie ma więcej pytań proszę o tablicę do głosowania


[Stanisław Hołubczak] A jeszcze przepraszam bo tam w końcówce mówi się o tym

że to podlega zaopiniowaniu związków zawodowych i co związki zawodowe mówią

ja uważam na pewno że to było opiniowane bo inaczej nie byłoby uchwały tak


Bardzo dziękuję jednomyślnie przyjęliśmy procedowaną uchwałę

Szanowni państwo punkt 8 interpelacje i zapytania radnych

czy są takowe


ja składam wniosek o przedłużenie rady bo zobaczcie co się tu dzisiaj dzieje

wszyscy zgodni jednomyślni zaraz trzeba będzie kończyć sesję

Teraz nareszcie się dopasowaliśmy chyba

czy są interpelacje zapytania radnych Rozumiem że nie ma

punkt 9 informacje i komunikaty przewodniczącej Rady ja przypominam o oświadczeniach majątkowych

Został nam tydzień trochę więcej jak tydzień do końca kwietnia tak żebyśmy pamiętali


wnioski wolne wnioski czy takowe się nasuwają komuś

pan radny Grzegorz Burcza Proszę bardzo

[Grzegor Burcza] szanowna pani przewodnicząca Szanowni państwo dwie kwestie tak naprawdę tylko

jako przewodniczący komisji skarb wniosków i petycji czuję się zobowiązany żeby

w sumie się może nie nie tyle usprawiedliwić Ale w związku z tym że kończy się kadencja

wpłynęła skarga której nie można było rozpatrzyć została ona przekierowana na członków komisji

ale nie udało się zebrać kworum komisji i czas był tak mocno ograniczony i napięty

że nie można było się tego tej sprawy podjąć Jedyne co udało nam się zrobić jako komisji to


skompletowaliśmy żeby te dokumenty były przesłane na biuro rady one są do

dyspozycji dla kolejnej komisji wyłonionej w kolejnej kadencji na pewno

wiemy że kolejna Skarga też wpłynęła i po prostu się już tymi tematami nie

nie możemy ze względów czasowych zająć to pierwsza kwestia

i Druga kwestia taka Szkoda że nie ma pana Mariana

Ale są inni pewnie taka kwestia która się też nasuwa jeżeli chodzi

o Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu z informacji które docierają do

nas do mnie na pewno okazuje się że sytuacja zaczyna się fajnie

stabilizować klarować coraz lepiej ktoś mówił że nie będzie

tendencji wzrostowej jeżeli chodzi o skierowania skierowania są mało tego

czworo wychowanków już jest przyjętych na stan kolejnych sześciu jest na etapie

procedowania skierowań czyli kolejne będzie 6 osób czyli już jest 10 czyli te

wszystkie historie że trzeba zlikwidować MOW bo jest tendencja spadkowa i

skierowań nie będzie takie płynęły tu sformułowania

chciałbym prosić radę a zwłaszcza osoby które zostaną w kolejnej kadencji

żeby wzięły To sobie bardzo mocno do serca żeby jednak odstąpiły od myślenia w ogóle

o procedurze likwidacyjnej tego ośrodka i jeżeli to tylko i wyłącznie ewentualnie

o przeniesienie lokalizacji No bo to sprawa jasna chyba nawet wszyscy są co do tego zgodni a zwłaszcza pracownicy

MOW w Rewalu także to taka tylko informacja bo czuję że

to musi wybrzmieć bo na ostatnich sesjach było tak gorąco taka atmosfera

tak mocno Nawet Chyba przegrzana niepotrzebnie pewnie ze strony

niektórych osób ale dzisiaj jest dużo nadziei na to że będzie kontynuowany

proces skierowań przede wszystkim i te dzieci będą No i jak już w tym

kontekście też jesteśmy to tylko tak już absolutnie Jeżeli mówimy MOW-ie w Rewalu

też doszły do mnie informacje te wszystkie zwolnienia przynajmniej

większość zwolnień została potraktowana przez sądy jako bezprawne i pracownicy

wrócili albo przynajmniej mają wrócić wyrokiem Sądu do pracy czyli też to wszystko było naciągane

to tak trochę niefajnie ale warto żebyśmy to mieli na uwadze czyli

MOW w Rewalu zasługuje na funkcjonowanie i prosiłbym po prostu o tą kwestię do

rozważenia dla kolejnej rady Dziękuję serdecznie

Dziękuję bardzo pan Kazimierz Sać proszę


[Kazimierz Sać] Skoro jesteśmy w wolnych wnioskach


a znaczy nie przypominam sobie jeszcze sesji po

wyborach ale skoro już jesteśmy po wyborach No to jeśli pozwolicie taka no

parę takich moich konkluzji z jednej strony

strony kończy się kadencja i i niedługo zaczyna się kadencja a jeszcze takiej

rewolucji u nas w radzie ja sobie nie przypominam

żeby No z tego co Dobrze przeliczyłem na 17 11 będzie

nowych ja mam tą przyjemność że jako jedyny w przyszłej kadencji

będę po raz siódmy czyli tyle ile jest kadencji jako jedyny jestem z tego dumny

że tak się złożyło nie będę się odnosił do tej

kadencji bo jakby siedzieliśmy po po trochę po różnych stronach

barykady przyjdzie nowa kadencja pokaże co będzie dalej Ja mam nadzieję że

będzie lepiej ale też no Nie byłbym sobą gdybym

nie powiedział czegoś takiego że nie my sami siebie oceniamy

a oceniają nas ludzie no i ludzie ewidentnie ocenili niektórych

którzy w ocenie w ocenie tych ludzi nie zasłużyli na ponowny mandat i nie będę

wymieniał nazwisk oczywiście część radnych poszła w swoją

stronę ale część radnych dostała czerwoną kartkę


ja gdzieś tam powiedziałem że odniosłem się na Facebooku że ja w pełni szanuję

wybór który dokonali ludzie poprzednio się nie zgadzałem z

wielu różnych względów w tej chwili szanuję wybór i mam nadzieję że ta

kadencja nowa O czym pewnie będzie nowa o czym jeszcze w nowej kadencji ale już skoro

jesteśmy po wyborach to mam nadzieję że będzie jakby

bardziej konstruktywna że się skoncentrujemy bardziej na tym żeby coś

wspólnie razem zrobić a nie na tym żeby jeden drugiemu uprzykrzał życie

ludzie zdecydowali tak jak zdecydowali

i mamy też jeszcze jeden komfort


że nasi mieszkańcy wybrali

przedstawicielkę do sejmiku co jest dla nas niezwykle ważne czyli Beatę Smoleńską

ja mam nadzieję że wszyscy to Rozumiemy że to jest nasza ogromna


szansa nie będę w imieniu dziękował ale w imieniu jakby siebie jako mieszkaniec

podziękuję że to się udało zrobić bo przecież tam będą ogromne pieniądze

i będziemy mieli szansę z tych pieniędzy skorzystać co nam też w powiecie

będzie dużo łatwiej zrealizować wiele wiele inwestycji które

które przed nami No co jeszcze mogę powiedzieć chciałbym podziękować

wszystkim bez wyjątku za to

że spędziliśmy ze sobą ponad 5 lat nie będę udawał że byłem

szczęśliwy zawsze o każdej w każdej chwili z tym że w polityce nie ma pojęcia obrażam

się więc więc ja na pewno nie jestem obrażalski ale też chciałbym na sam

koniec kadencji przeprosić wszystkich za mój temperament który

czasami był i pozostanie taki dosyć dosyć zdecydowany

i mam nadzieję że się nie pogniewaliście a jeśli ktoś się bardzo pogniewał


to jeszcze raz przepraszam a w następnej kadencji na pewno mój temperament nie spadnie

Ale będzie skoncentrowany na tym żebyśmy coś zrobili takiego fajnego żebyśmy coś

zrobili Bo po to tu jesteśmy żeby

ludzie bili nam brawo a nie gwizdali i myślę że że że to to nam się uda

jeszcze raz serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę Dziękuję bardzo

[Agnieszka Mackojć] bardzo dziękuję proszę pan starosta


[Ryszard Chmielowicz] oczywiście też pragnę dołączyć się do tych życzeń które złożył mój

poprzednik wieloletnie doświadczenie w

zarządzaniu taką jednostką jak samorząd powiatowy więc takie podziękowania

składał już wielokrotnie No ta kadencja była bardzo


szczególna pragnę zwrócić uwagę Z jakich powodów wyjątkowa i samorządowcy co do

tego nie mają żadnych wątpliwości że w historii samorządności nie zdarzyło

się tak żeby takie problemy pojawiły się w

czasie trwania kadencji zaczęło się Jak pamiętacie

covid-19 ledwie zaczęliśmy funkcjonowanie i spadło i spadło

na nas tak już nie mówię o tym że połowa rady poleciała

bo nieprawidłowości karty nie podpisane czy nie opieczętowane trafiły

do wyborców i w związku z tym w okręgu numer 2 trzeba było powtórzyć i przez 3 miesiące

bodajże przez 3 miesiące byliśmy w okrojonym składzie


trudniej się funkcjonowało i za chwilę covid-19 Jak pamiętacie to było zaskakujące

tak strasznie zaskakujące dla nas wszystkich bo nikt w tym zakresie nie

miał doświadczenia a mamy przecież obiekty

gdzie w sposób szczególny poddani byli tej sytuacji myślę tutaj o DPS-ach naszych gdzie

w pewnym momencie zaczęto wywozić naszych mieszkańców i z przerażeniem

przyglądaliśmy się jak ten eksodus się zakończy

na szczęście w historii zapiszemy się w historii samorządności zapiszemy się

jako jednostka która uporała się z tym wielkim problemem czyli zamknęła tą

infekcję te zakażenia wewnątrz obiektu nie rozprzestrzeniając tej choroby na

zewnątrz i to opisywały gazety i gdzieś publikowano w radiu

ogólnopolskim można to zaliczyć do naszego dużego sukcesu kadra która tam

pracowała w tamtym okresie to było naprawdę

przedsięwzięcie które też przekraczało ich

wyobraźnię ze strachem w przystępowali do pracy

i wracali do domu No jakby tego mało było to Jak pamiętacie za chwilę czy

chwilę później Wojna w Ukrainie i znowu eksodus ludzi

którzy tutaj do nas uciekali przed tymi strasznymi wydarzeniami też musieliśmy z

darami i tak dalej z przyjmowaniem to wszystko też ogarniać i to też jakby to

wydarzenie też sposób wyjątkowy nas doświadczyło więc choćby te dwie wielkie

historie spowodowały to że kosztem jakieś tam naszej działalności innej

musieliśmy realizować zadania które przekraczały nasze często możliwości no

i za to chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim którzy byli zaangażowani w te

wielkie przedsięwzięcie I dali sobie z tym radę i potrafili

pomimo strachu o własne zdrowie strachu własne życie potrafili i mieli odwagę

żeby przystępować normalnie do pracy

pozwolę się też nie nie w tym momencie też pozwolę się nie zgodzić

z moim poprzednikiem czyli starostą Kazimierzem Saciem

który stwierdził że co niektórym wypłacono tam czerwoną kartkę dano myślę to tak nie do końca jest

ja nie widzę nie zauważyłem jakiś tam słabych ogniw w naszej radzie To byli ludzie którzy

oddanie dla swojego regionu i oni wypełniali swoje obowiązki najlepiej jak potrafili

A to że nie znaleźli się w grupie to często bywa tak że mniejsze

zaangażowanie nie zawsze trafiona grupa wyborcza

dużo list rekord Polski pobiliśmy

zdaje się bo publikowano czy tam mówiono to w mediach mówiono o tym w mediach

że na jeden na jeden mandat


11 tak coś 11 chętnych więc no ta rywalizacja była ogromna

i często często trzeba było nadzwyczajne

zaangażowanie wykrzesać z siebie żeby osiągnąć sukces żeby zostać radnym

po raz kolejny a poza tym a poza tym najważniejsze wielu z nas startowało

na do różnych poziomów samorządności czyli zrezygnowali ze startu do

powiatu startowali do do

gmin na burmistrzów i to jeszcze proces nie jest zakończony bo jak

wiemy jest druga tura i ta druga tura odbędzie się w dwóch naszych

trzech trzech miastach tak we wszystkich miastach okej

Płoty Gryfice Trzebiatów czyli jest dogrywka bo tam Nie nastąpiło rozstrzygnięcie w pierwszej

turze i No i co cóż no Życzymy powodzenia w tej

drugiej turze bo też i z naszego grona są kandydaci na to stanowisko

Niemniej jednak serdecznie wszystkim chcę podziękować za ten a i też jeszcze

ta kadencja wyjątkowo długa bo ona została przedłużona czyli pięcioletnia

kadencja I jeszcze na dodatek przedłużona czyli zrobiło się z tego 5,5 roku

to spędziliśmy ze sobą historycznie

niesamowicie długo dużo czasu myślę że zdążyliśmy się nawet i

zaprzyjaźnić więc ja tylko mogę wiele ciepłych słów na temat naszej współpracy

nawet w stosunku do tych którzy często mieli odmienne zdanie od zarządu czyli

od nas tutaj że troszeczkę inaczej wyobrażali sobie kierunki rozwoju

powiatu ale zawsze to dawało do myślenia zawsze to zmuszało nas do myślenia i

podejmowania nie zawsze nierzadko trudnych decyzji

Nie nie będę zawracał głowy osiągnięciami bo to jest zawieszone na stronie

też zanim będziemy wypowiadali te sądy ile się zrobiło to to to proszę żeby

wcześniej zajrzeć jeszcze raz i przypomnieć sobie bo to długa kadencja i

być może uleciało gdzieś z pamięci wiele

ważnych zadań zrealizowanych ale jeszcze też o jednym zadaniu chcę wspomnieć

które gdzieś tam ostatnim takim rzutem na taśmę

zostało aplikowaliśmy o drogę 4 samorządy

aplikowaliśmy o drogę powiatową od Świerzna do Pobierowa i nasz odcinek

Gostyń - Pobierowo to jest odcinek o długości 1,8 km koszt tej inwestycji jak w budżecie

zapisany to jest 8 milionów 421 tys zł

i taką mamy zabukowaną kwotę zrobiliśmy rozstrzygnięcie Dlaczego o tym mówię bo będę miał do

rady prośbę bo nadzwyczajną sesję będziemy musieli

zrobić bo to rozstrzygnięcie z ostatnich z ostatnich chwili

i niestety i niestety koszt tej inwestycji inwestycji my jesteśmy tym

czwartym odcinkiem czyli tym końcowym czyli od Gostynia do ronda drogi wojewódzkiej

tam później wójt [gminy Rewal]

robi dalszy odcinek tej drogi już w Pobierowie Wojska Polskiego

A my mielibyśmy zrobić i propozycja padnie Tak żeby zrobić to wspólnie bo okazało

się że 1 600 000 zł w rozstrzygnięciu najniższą kwotę dała

firma Tauber Poprosimy ją o to żeby przedłużyć okres związania z tą ofertą

żeśmy spokojnie mogli poskładać to finansowo i w najbliższym czasie to

jeszcze myślę że przed końcem naszej kadencji przed 30 kwietnia czyli Myślę że to może

być przyszły tydzień jeżeli domówimy te szczegóły z wójtem [Rewala]

to poprosimy o tą sesję specjalną żebyśmy się wspólnie

zastanowili nad tym czy czy podjąć się tego wyzwania ja będę Oczywiście prosił

radę o to żeby podjąć się tego zadania bo to jest

szansa No która nie powtórzy się co do dużo co to dużo mówić

to i tak będzie na 20% do udziału własnego 20 parę % udziału własnego to i tak głęboko

finansowana inwestycja i w związku z tym

zarząd zarząd Już wstępnie na ten temat rozmawialiśmy

że że zwrócimy się zwrócimy się do rady z konkretną propozycją jak to udźwignąć

to nie tylko przez te torfowe bagna bo znamy chyba

wszyscy tą drogę to jest roller coaster to jest taka powyginana

Tak?


Chce połowę tego udziału własnego zabukować

[Kazimierz Sać] jest taki że gmina Rewal powinna uczestniczyć w ewentualnym przekroczeniu

środków wynikający że ta droga droga ewidentnie jest korzystna w gminie Rewal i nie ma powodu żebyśmy

wykładali dodatkowe środki żeby negocjować

[Ryszard Chmielowicz] Okej ja już ty już mówiłeś wcześniej

taką propozycję składałeś Ja też taką sugestię złożyłem więc w najbliższym

czasie w najbliższych dniach w tych najbliższych dniach usiądziemy do stołu

żeby również położyć na stół taką propozycję

[Kazimierz Sać] jeśli oni będą partycypować to ja nie jestem do końca przekonany

czy potrzebna będzie sesja nadzwyczajna bo tu chodzi o przesunięcie naszych środków

[Ryszard Chmielowicz] No tak ale musimy te środki też wpisać do budżetu

bo my ich dzisiaj nie mamy w pełnej kwocie w pełnej tej wartości w związku z

tym będzie trzeba będę musiał poprosić o taką ewentualnie sesję


Dobrze powiem ten głos ten głos


dobrze no już pierwsze głosy już pierwsze głosy wybrzmiały więc będzie o tyle

a też musiałem to powiedzieć żebyśmy przygotowali się do tej dyskusji Bo ona może być za chwilę nie

a specjalna sesja to jest z dnia z dnia na dzień więc o tym o tym nie omieszkałem wspomnieć


No Myślę że to tyle to dziękuję bardzo jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą owocną współpracę

przez ten cały okres minionej już bez mała kadencji Dziękuję bardzo

[Agnieszka Mackojć] bardzo dziękuję skoro nie ma już więcej chętnych Szanowni państwo

Jest to dla mnie jest to na pewno wielka chwila jesteśmy na progu

na progu momentu takiego ważnego zamykając ostatnią sesję rady powiatu gryfickiego

No chyba nie ale najprawdopodobniej tak ale już tak oficjalnie


Ale dziś Tak czy inaczej zamykamy ostatnią sesję naszej kadencji

jest to jest to taki moment gdzie z wdzięcznością można spojrzeć w tył

i z nadzieją i oczekiwaniem w przód Chciałabym bardzo podziękować każdemu z was

za każdą godzinę spędzoną na komisjach

za burzliwe podkreślę to jeszcze raz czasem bardzo burzliwe dyskusje na na

obradach bardzo Dziękuję państwu za podejmowanie za odważne i za trudne decyzje

za to że je wspólnie podejmowaliśmy

i i to prowadziło nas do dalszych


kolejnych działań Jestem dumna że mogłam przewodniczyć tej radzie jest to

dla mnie wielki zaszczyt wielka też odpowiedzialność której starałam się sprostać przez te wszystkie lata

jako przewodnicząca miałam zaszczyt współpracować z wyjątkowymi ludźmi

i to mówię tutaj o radnych ale kieruję te słowa do administracji do pionu technicznego do pionu obsługi

Szanowni państwo wasza praca ta mrówcza praca

bardzo często jest niewidoczna dla oka publicznego

Jednakże ten wkład ten wysiłek jest cały czas był i jest fundamentem do sukcesów rady

bo to państwo przeliczacie liczycie piszecie my podejmujemy uchwały to te nasze decyzje są zbudowane

na tej mrówczej pracy ludzi siedzących za biurkami dlatego też bardzo dziękuję za

ten profesjonalizm za wkład za wsparcie i z całego serca życzę nam wszystkim wam

samorealizacji i tej społecznej i zawodowej dążenia do celów

i niech te doświadczenie które nabyliśmy przez te 5 lat służy nam dalszej realizacji społecznych

potrzeb społecznych oczekiwań tak żebyśmy

to ten nasz kunszt radnych ten To co robimy na co dzień

poświęcali dla dobra społeczeństwa teraz bardzo Jeszcze raz bardzo dziękuję

Nasza podróż dobiegła końca pora wysiadać ale zanim wysiądziemy pozwolicie państwo że


wręczymy już osobiste indywidualne podziękowania


każdemu z was dziękuję jeszcze raz gorąco wszystkim

zapraszam państwa Panie starosto tak