Rada Powiatu Gryfickiego

Lista sesji

Transmisja Online (YouTube)
2024-05-06
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-05-27
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-06-27
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Leszek Droździel] Proszę o włączenie hymnu państwowego


[sala] Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy co nam obca

przemoc wzięła szablą odbierzemy marsz marz Dąbrowski z ziemi włoskiej do

Polski za Twoim przewodem złączym się z

narodem Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za

twoim przewodem złączym się z


narodem Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę będziem Polakami

Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy Marsz marsz

Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski za twoim

przewodem złączym się z narodem marsz marsz

Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za twoim

przewodem złączy się z narodem


Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze

dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze Marsz marsz

Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za twoim

przewodem złączym się z narodem marsz marsz

Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem złączym się z narodem

[Leszek Droździel] Dziękuję bardzo proszę zająć miejsce


Szanowni państwo otwieram pierwszą sesję rady powiatu gryfickiego

siódmej kadencji nazywam się Leszek Droździel

jestem nowo wybranym radnym powiatu do rady powiatu gryfickiego zgodnie z ustawą o

samorządzie powiatowym pierwszą sesję nowo wybranej rady otwiera i prowadzi do

czasu wyboru przewodniczącego osoba najstarsza wiekiem Witam bardzo

serdecznie wszystkich zebranych Witam W pierwszej kolejności przede wszystkim

panie radne Witam Panów radnych Witam ustępujący Zarząd Powiatu gryfickiego Witam

zaproszonych gości Witam wszystkich mieszkańców

powiatu gryfickiego serdecznie Chciałem podziękować państwu za to że jesteście tutaj wspólnie razem

wstępnie już żeśmy ustalili pewne ustaliliśmy pewne uzgodnienia

ale pragnę jednocześnie potwierdzić że dołożę pełnych starań aby tą sesję w tej części

którą prowadzi radny senior prowadzić zgodnie z

prawem na podstawie listy obecności którą mi tutaj przedstawiono stwierdzam że radnych

na 17 nowo wybranych 17 wybranych radnych obecnych jest jest 17 co stanowi quorum

w którym Rada Powiatu może podejmować uchwały i obradować teraz poproszę pana

[przewodniczącego komisji wyborczej] pan [AP] jest przewodniczącym komisji

wyborczej o wydanie zaświadczeń o nabyciu prawa Proszę bardzo panie przewodniczący

Ja będę odzywał listę a proszę żeby każdy

Tak tak Proszę bardzo jeszcze kilka słów od siebie


[Przewodniczący komisji wyborczej] Dzień dobry Państwu tak jak mnie senior rady przedstawił

ja nazywam się [AP] i miałem zaszczyt pełnić funkcję

przewodniczącego powiatowej komisji wyborczej zanim przejdziemy do wręczania

Państwu zaświadczeń o powołaniu na radnego powiatu gryfickiego

może parę słów na temat pracy komisji przy wyborach

powiatową Komisję Wyborczą w Gryficach powołał Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2024 roku komisja pracowała w następującym składzie

przewodniczący [AP] zastępca przewodniczącego [SR]

[RB] członek komisji [WB] członek komisji [JD] członek komisji [KD] członek komisji [KG] członek komisji

[LK] członek komisji [MK] członek komisji [MK] członek komisji [RM] członek komisji [ES] członek komisji

Do wyboru Rady utworzono 2 okręgi wyborcze


powiatowa komisja wyborcza w Gryficach zarejestrowała w okręgu numer 1

to jest okręg obejmujący miejscowości Gryfice i Płoty 10 list kandydatów natomiast okręgu 2

obejmującym miejscowości Brojce Karnice Rewal Trzebiatów 8 list kandydatów

włącznie zarejestrowano 18 list na których znalazły się nazwiska 180

kandydatów na radnych rady powiatu gryfickiego w okręgu numer 1 zarejestrowano 104 kandydatów

natomiast w okręgu numer 2 zarejestrowano 76 kandydatów

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 44 959 osób

a w wyborach udział wzięło 22 869 osób co stanowi 50,87% uprawnionych do głosowania

poza rejestracją list kandydatów na radnych do rady powiatu gryfickiego komisja zajmowała

się między innymi przygotowaniem kart do głosowania oraz przekazaniem ich do druku

w wyniku wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

mandat radnego powiatu gryfickiego uzyskało 17 radnych

W skład Rady Powiatu Gryfickiego VII kadencji weszło 8 radnych z gminy Gryfice

3 radnych z gminy Trzebiatów

1 radny z gminy Płoty

1 radny z gminy Karnice

3 radnych Gminy Rewal

1 radna radna z gminy Brojce

Tutaj również podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryficach

którzy zostali oddelegowani do pracy w komisji Przez pana starostę powiatu gryfickiego

dzięki którym praca komisji przebiegła bez problemów i bez jakichś niepotrzebnych sytuacji stresujących

pracownikami których Chciałbym tutaj wyróżnić

byli Pani [MB] Pan [MP] Pani [AM] i Pan [AR]


Tyle wstępu a teraz chciałbym przejść do wręczania nowym radnym zaświadczeń o wyborze


Alfabetycznie bym prosił Państwa


przeczytam zaświadczenie na podstawie artykułu 449 w związku z artykułem 450

ustawy z dnia 5 stycznia 2012 roku kodeks wyborczy powiatowa komisja wyborcza w Gryficach stwierdza że

w wyborach które odbyły się 7 kwietnia pan Barański Przemysław wybrany został radnym powiatu gryfickiego zapraszam


pan Brożyński Krzysztof Mieczysław


Pan Ryszard Chmielowicz zapraszam


Pan Łukasz Tomasz Czyrny


Pan Leszek Andrzej Droździel


Pani Katarzyna Karolina Dyczyńska


Pani Agnieszka Joanna Fudała


Pan Stanisław Hołubczak


Pan Krzysztof Piotr Malicki


Pan Ryszard Jan Maliński


Pan Kazimierz Sać


Pani Marzenia Salamon


Pani Beata Jolanta Sipiak


Pan Łukasz Uldynowicz


Pan Waldemar Marek Wawrzyniak


Pan Adrian Marcin Żoła


[Leszek Droździel] Dziękuję Panie Przewodniczący Dziękuję bardzo i przejdziemy jeszcze


Szanowni Państwo kolejnym punktem naszej sesji jest ślubowanie

Ja za chwilę odczytam tekst ślubowania i potem po tym odczytaniu przez każdy z radnych

będzie wstawał I wypowiadał słowo ślubuję radny może dodać oczywiście formułę

Tak mi dopomóż Bóg


proszę bardzo rota ślubowania


uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie proszę o powstanie


Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec

narodu polskiego strzec suwerenności interesów państwa polskiego czynić

wszystko dla pomyślności ojczyzny wspólnoty samorządowej powiatu i dobra

obywateli przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej

Dziękuję teraz będę czytał po kolei nazwiska i będę

prosił o dodanie słowa zdania ślubuję lub tak mi dopomóż Bóg

Pan Barański Przemysław

[Przemysław Barański] Ślubuję tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] Pan Brożyński Krzysztof

[Krzysztof Brożyński] Ślubuję

[Leszek Droździel] Pan Chmielowicz Ryszard

[Ryszard Chmielowicz] Ślubuję tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] Pan Czyrny Łukasz

[Łukasz Czyrny] Ślubuję

[Leszek Droździel] Pan Droździel Leszek Ślubuję tak mi dopomóż Bóg

Pani Dyczyńska Katarzyna

[Katarzyna Dyczyńska] ślubuję Tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] Pani Fudała Agnieszka

[Agnieszka Fudała] Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] Pan Hołubczak Stanisław

[Stanisław Hołubczak] Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] Pan Malicki Krzysztof

[Krzysztof Malicki] ślubuję

[Leszek Droździel] pan Maliński Ryszard

[Ryszard Maliński] ślubuję Tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] Pan Sać Kazimierz

[Kazimierz Sać] ślubuję Tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] pani Salamon Marzena

[Marzena Salamon] ślubuję Tak mi dopomóż bóg

[Leszek Droździel] pani Sipiak Beata

[Beata Sipiak] ślubuję Tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] pan Uldynowicz Łukasz

[Łukasz Uldynowicz] ślubuję

[Leszek Droździel] pan Wawrzyniak Waldemar

[Waldemar Wawrzyniak] Ślubuję tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] pani Wysoczańska Małgorzata

[Małgorzata Wysoczańska] ślubuję tak mi dopomóż Bóg

[Leszek Droździel] Pan Żoła Adrian

[Adrian Żoła] ślubuję

[Leszek Droździel] Dziękuję państwu Dziękuję państwu radnym proszę o zajęcie miejsca


Szanowni państwo przystępujemy teraz do kolejnego do realizacji porządku obrad pierwszej sesji inauguracyjnej

powiatu gryfickiego 7 kadencji który został przygotowany przez

Komisarza Wyborczego w Szczecinie który państwo otrzymaliście

w drodze postanowienia każdy z państwa radnych

czy w tym na tym etapie dotyczącym porządku obrad ktoś z państwa

radnych chciałby zabrać głos proszę bardzo proszę pan radny Chmielowicz

pan starosta Chmielowicz proszę bardzo

[Ryszard Chmielowicz] panie przewodniczący proszę o rozszerzenie porządku dzisiejszych obrad

o Punkt wybór wicestarosty i członków zarządu


proces proces decyzyjny nie może być przerwany musi trwać i

musi być realizowany jak najszybciej to umożliwi przede wszystkim


na dzisiejszej sesji żeby organ stanowiący mógł przystąpić już od dzisiaj do pracy

[Leszek Droździel] Dziękuję bardzo panu radnemu Chmielowiczowi

Szanowni państwo czy ktoś z państwa ma jeszcze jakiekolwiek uwagi dotyczące porządku

Proszę bardzo Radny Łukasz Czyrny


[Łukasz Czyrny] Panie przewodniczący Ja również bym prosił o rozszerzenie porządku obrad

o dwa punkty wybór wiceprzewodniczącego rady powiatu jak i kolejny punkt również

o wybór wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczącej Rady Powiatu

[Leszek Droździel] jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi o wybór dwóch

wiceprzewodniczących rady powiatu czyli można dobrze

[Łukasz Czyrny] To są dwie uchwały oddzielne więc


[Leszek Droździel] Dziękuję radnemu proszę bardzo czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos

[Kazimierz Sać] Ale panie przewodniczący pan nadinterpretuje wypowiedź pana Łukasza

[Leszek Droździel] Bo

[Kazimierz Sać] Wpomniał o liczbie pojedynczej może miał na myśli pojedynczo

[Leszek Droździel] No to jeszcze raz uściślijmy jeśli pan radny proszę pana radnego Czyrnego

[Kazimierz Sać] Zgłaszasz przewodniczącego mówisz o jednym czy o dwóch

[Łukasz Czyrny] O dwóch

[Leszek Droździel] Ja tak zrozumiałem


[Kazimierz Sać] Wiceprzewodniczący lub wiceprzewodnicząca

[Łukasz Czyrny] Prosiłem o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty o wybór wiceprzewodniczących

[Leszek Droździel] Tak dziękuję bardzo czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad

Nie dziękuję bardzo w związku z tym że wpłynęły dwa wnioski

a więc jeden wniosek dotyczący

wyboru wicestarosty i członków zarządu drugi natomiast wyboru wiceprzewodniczących rady powiatu


w związku z tym zaproponowanym przez Wojewódzkiego

Komisarza Wyborczego


porządku obrad mamy po punkcie 4

po punkcie 5 wybór przewodniczącego Rady w związku z tym ten pierwszy

wniosek który dotyczy wybór wicestarosty i członków zarządu zgodnie

tym co tutaj było złożone powinno być w punkcie 5 tak

czyli wybór wicestarosty i członków zarządu jako punkt 6


Po staroście Przepraszam cofam

wybór przewodniczącego Rady potem wybór

wiceprzewodniczących rady w ten sposób czyli punkt 6

wybór wiceprzewodniczących rady


A zarząd po staroście


Tylko mam pytanie do pana mecenasa w tej chwili

czy w punkcie 6 można opisać wspólnie wiceprzewodniczących

czy trzeba będzie głosować te dwa wybory osobno


Czy będziemy w jednym punkcie załatwiali dwóch wiceprzewodniczących tak

[Mecenas] Moim zdaniem jest dopuszczone

[Leszek Droździel] No to skoro Pana zdaniem jest to dopuszczalne to przyjmujemy że radni mają podobne zdanie

to Rozumiem że poprzez stwierdzenie porządku obrad i przegłosowanie go

proszę bardzo tam pan radny Hołubczak

[Stanisław Hołubczak] Panie przewodniczący ja uważam że nie można wyboru dwóch

wiceprzewodniczących zrealizować w jednej uchwale

powinno być przeprowadzone oddzielnie

[...]

[Leszek Droździel] Czyli punkt 6 będzie wybór wiceprzewodniczącego

i punkt 7 będzie również wybór wiceprzewodniczącego albo wiceprzewodniczącą


to samo dotyczy oczywiście wicestarosty członków zarządu


po wyborze starosty będzie wybór Wicestarosty


i członków zarządu w jednej uchwale


będzie wybór wicestarosty i członków zarządu czy możemy w jednej uchwale


W związku z tym treść dzisiejszego porządku obrad

[Kazimierz Sać] W kwestii formalnej moim zdaniem należy najpierw przegłosować

kto jest za wprowadzeniem danych konkretnych

[Leszek Droździel] Ależ oczywiście to chciałem zrobić


Te dwa wnioski które wpłynęły ze strony radnych dotyczących powołania

wiceprzewodniczących i wicestarosty każdy osobno każdy osobno


oczywiście związku z tym najpierw przystąpimy do głosowania nad


pojedynczymi wnioskami Pierwszy wniosek dotyczy wybór wiceprzewodniczącego pierszego

podkreślam Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Kto z państwa jest za tym wnioskiem


co prawda część radnych z państwa na pewno nie korzystała z tej

formy technicznej głosowania dlatego tutaj też pewnego rodzaju może nie błąd się wdarł

ale uważam że jeżeli jakiekolwiek były problemy z głosowaniem technicznej to chyba jest obsługa żeby

[...]

można głosować


Jeszcze raz powtarzam pytanie Kto z państwa jest za wyborem

pierwszego wiceprzewodniczącego rady


[...]

dzisiejszej sesji wyboru ja to nazywam pierwszego wiceprzewodniczącego

rady powiatu kto z państwa jest za

kto jest przeciw kto się wstrzymał


[Kazimierz Sać] z tego co pamiętam Stachu nie ma pojęcia pierwszy drugi

[Leszek Droździel] Oczywiście ja tylko użyłem technicznego takiego pomocniczego

no jakoś przetłumaczyć


Proszę państwa na 17 radnych 17 radnych głosowało za

przyjęciem tego punktu do porządku obrad i teraz jest punkt

następny wybór drugiego wiceprzewodniczącego podkreślam używam

technicznego liczebnika wiceprzewodniczącego do rady powiatu

podobnie Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku

obrad wybór drugiego wiceprzewodniczącego rady powiatu


Kto jest za

kto się wstrzymał Kto jest przeciw


Na 17 obecnych radnych 17 radnych głosowało za zmianą porządku obrad

tak więc wprowadzeniem drugiego punktu

czyli drugiego wiceprzewodniczącego rady powiatu

czyli te dwa punkty które spłynęły w formie wniosku zostały przegłosowane

i teraz mamy po wyborze starosty w jednej uchwale wybór wicestarosty i członków zarządu

proszę o przygotowanie tablicy do głosowania


już można


Kto z państwa jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał


Tu jest to jakiś problem pan radny nie może głosować tak


Przepraszamy za krótką przerwę problemy techniczne

Czasami jest to złośliwość rzeczy martwych


Ja myślę że tu wystarczy

podniesienie ręki przez pana radnego Malińskiego tak dobrze


jest pan za dobrze czyli 17 osób 17 osób głosowało 17 radnych głosowało za przyjęciem

punktu dotyczącego powołania wicestarosty i członków zarządu

panie mecenasie wszystko się zgadza

[Mecenas] W przypadku techniczych problemów pominiemy to głosowanie

[Leszek Droździel] No to dlatego skorzystamy z tego sposobu

Dziękuję proszę państwa w związku z tym przegłosujemy teraz całe

cały porządek obrad bo taki jest

taka jest technika głosowania więc proszę państwa następujący porządek obrad

pierwszej sesji rady punkt 1 otwarcie inauguracyjnej sesji rady

mieliśmy już za sobą

wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego

złożenie ślubowania przez radnych punkt 3

punkt 4 stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad

punkt 5 wybór przewodniczącego Rady

punkt 6 wybór wiceprzewodniczącego Rady

punkt 7 wybór przewodniczącego Rady

wiceprzewodniczącego rady przepraszam

punkt 8 wybór starosty


punkt 9 wybór wicestarosty i członków zarządu

i punkt 10 zakończenie obrad

Czy macie państwo uwagi do tego porządku

przedstawionego przeze mnie po poprawkach wniesionych przez radnych

Nie ma W takim razie przystępujemy do głosowania

Kto z państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad

Kto jest przeciw kto się wstrzymał


Mamy znowu problemy natury technicznej


Szanowni państwo Jak wynika z tablicy

co prawda problemy techniczne nadal trwają

taka drobna uwaga do pana starosty że może w przyszłości

należałoby coś poprawić w tym systemie żeby to lepiej wyglądało


Radni radni powiatu gryfickiego inauguracyjnej przegłosowali nowy porządek obrad

ze zmianami wprowadzonymi w trakcie sesji

Przystępujemy do następnego punktu


tak jest wybór przewodniczącego


szanowni państwo Wysoka rado proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu

[Kazimierz Sać] Panie przewodniczący w kwestii formalnej

[Leszek Droździel] Tak

[Kazimierz Sać] w moim odczuciu powinno być stworzone miejsce do możliwości tajnego głosowania

[...] jest

[Kazimierz Sać] A Jest tak

[Waldemar Wawrzyniak] Jest tutaj za tym jest miejsce

[Leszek Droździel] Tutaj przesunie się tą ściankę powiatu gryfickiego

i tam każdy radny który będzie chciał sposób tajny głosować


To będzie miał możliwość także tutaj ten wniosek spełniamy

proszę państwa jeszcze raz przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu

czyli realizujemy Punkt 5

dzisiejszego dzisiejszej naszej sesji

proszę

tak zgłaszanie kandydatów Proszę bardzo tu pan radny Chmielowicz

pan starosta Proszę bardzo daję głos

[Ryszard Chmielowicz] Wysoka Rado mam przyjemność rekomendować to stanowisko

radnego Łukasza Czyrnego jest to radny z bogatym doświadczeniem

to jest jego 3 kadencja radnego Powiatowego dwóch poprzednich również

dość aktywnie uczestniczył w pracach rady był między innymi w poprzedniej kadencji

członkiem zarządu i doświadczenie kilku komisjach rady

Bardzo aktywnie uczestniczył i był społecznikiem który miał zawsze wiele swoich pomysłów

które rada przyjmowała realizowała akceptowała więc mogę

tutaj z pełnym przekonaniem powiedzieć że

to radny jeden z bardziej aktywnych w poprzednich


kadencjach rady powiatu i mam nadzieję że również aktywnością wykaże się

w tej kadencji 7 już kadencji rady powiatu

Poddaję pod rozwagę Wysokiej Radzie tą kandydaturę

[Leszek Droździel] Zanim zamkniemy Proszę bardzo

Czy są jeszcze jakieś głosy z sali dotyczące wyboru przewodniczącego kandydata

[Kazimierz Sać] A mogę być trochę czepialski

[Leszek Droździel] Można Ja wiem że trzeba zapytać Pana Radnego

[Kazimierz Sać] Nie Nie Nie Nie

Ja myślę że pan Starosta powinien zgłosić a nie rekomendować

bo to są niekoniecznie spójne stwierdzenia

[Leszek Droździel] Ale to oczywiście

[...]

[Ryszard Chmielowicz] Zgłaszam Zgłaszam Przepraszam

Zgłaszam kandydaturę Łukasza Czyrnego

[Leszek Droździel] Czy Pan Łukasz Czyrny wyraża zgodę

[Łukasz Czyrny] Tak wyrażam zgodę

[Leszek Droździel] Dziękuję bardzo Czy są jeszcze kandydatury na przewodniczącego Rady z sali

Proszę bardzo

[Kazimierz Sać] A samemu można się zgłosić czy nie

[Leszek Droździel] Oczywiście że tak ustawa pozwala


[Leszek Droździel] Szanowni państwo chwila rozwagi

chwila spokoju ale nie wizę ze strony radnych innych kandydatów w związku z tym

zanim przegłosujemy wniosek dotyczący pana radnego

Łukasza Czyrnego na przewodniczącego Rady Powiatu

Ja bym chciał znaczy ja przecież nie tylko ja chciałbym usłyszeć też kilka słów

ze strony pana radnego jak widzi możliwość że tak powiem kierowania Radą Powiatu

i w jaki sposób to sobie wyobraża co chciałby ewentualnie realizować

poprzez przewodniczenie Proszę bardzo daję panu głos


[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Przewodniczący Szanowna Rado proszę Państwa

jak starosta już wspomniał jestem radnym

trzeciej kadencji niewątpliwe doświadczenie które

zdobyłem podczas tych wcześniejszych lat pozwoli mi w 100% dobrze sprawować tą

zacną funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w tej kadencji mamy kilku

nowych radnych więc to też będzie Takie wyzwanie dla

mnie żeby wprowadzić przede wszystkim tych nowych radnych

[...] kilkunastu Przepraszam kilkunastu nowych radnych żeby wprowadzić właśnie w ten taki malutki

świat naszej polityki lokalnej tak na pewno będę chciał państwa zabrać

na szkolenia które pomogą wdrożyć właśnie w zagadnienia Powiatowe jak mamy

się poruszać w tej radzie Myślę że na pewno takie szkolenie będzie na plus dla

wszystkich radnych tych z dużym doświadczeniem i tych nowych

którzy również zaczynają dopiero swoją przygodę w samorządzie powiatowym

Dołożę starań żeby sesje które będą prowadzone przez moją osobę były

prowadzone na wysokim poziomie z zachowaniem wysokiej kultury

osobistej przede wszystkim sesje transparentne na które każdy z

mieszkańców czy również z dyrektorów będzie mógł przyjść i uczestniczyć w

tych w tych obradach zapewniam państwa że będę otwarty na pomysły przede

wszystkim pozostałych radnych bo tutaj jesteśmy wspólnie po to żeby działać dla

dobra Powiatu Gryfickiego więc serdecznie zapraszam do

współpracy i do aktywnego udziału w sesjach rady po to aby nasz powiat


Powiat Gryfickie był jeszcze lepszym powiatem Dziękuję

[Leszek Droździel] Dziękuję bardzo Panu Radnemu

Proszę państwa powtarzam ostatni jakaś kandydatura z sali radnych

dotyczący wyborów przewodniczącego Rady Powiatu

jeżeli nie ma to zamykam listę i w tej chwili

proszę o przegłosowanie zamknięcia listy

Kto z państwa jest za


Proszę bardzo Kto z państwa jest za

Kto jest przeciw kto się wstrzymał

Uchwała została podjęta w związku z tym

w tej chwili następnym krokiem jaki powinna wykonać Rada jest powołanie komisji skrutacyjnej

Komisja skrutacyjna z reguły składa się z trzech osób

oczywiście może być większa liczba osób to jest dopuszczalne

i prosiłbym o kandydatury z sali do komisji skrutacyjnej

na wybór przewodniczącego Rady Powiatu

Proszę bardzo pan Ryszard

Zgłaszam kandydaturę pani Beaty Sipiak


[Leszek Droździel] Pani Beata Sipiak czy pani Beata Sipiak wyraża zgodę

[Beata Sipiak] Tak wyrażam

[Leszek Droździel] Dziękuję bardzo

[Katarzyna Dyczyńska] Zgłaszam Kandydaturę Pani Marzeny Salamon

[Leszek Droździel] Pani Marzena Salamon

[Marzena Salamon] Wyrażam zgodę

[Leszek Droździel] Dziękuję bardzo Proszę bardzo radny Hołubczak

[Stanisław Hołubczak] Ja chciałbym zgłosić kandydaturę pana Kazimierza Sacia

[Leszek Droździel] Proszę bardzo czy pan radny Sać się zgadza

[Kazimierz Sać] Nie

[Leszek Droździel] Nie zgadza się Proszę bardzo pan radny Łukasz Czyrny

[Łukasz Czyrny] Chciałbym zgłosić Pana Stanisława Hołubczaka

[Leszek Droździel] Czy Pan Stanisław Hołubczak zgadza się

[Stansław Hołubczak] Tak zgadzam się


[Leszek Droździel] Proszę państwa ja w tej chwili przegłosuję zamknięcie

Czy ta komisja skrutacyjna zdaniem Rady wystarczy


W związku z tym musimy przegłosować kto jest za zamknięciem listy

i te trzy osoby będą wchodziły w skład komisji skrutacyjnej

Proszę państwa proszę bardzo kto jest za

Kto jest przeciw kto się wstrzymał

komisja została wybrana przez radnych 11 głosami

I teraz poprosimy komisję skrutacyjną

[Łukasz Czyrny] Jeżeli Szanowna Rada wyraziła taką wolę

czy byśmy mogli zostać przy tym składzie komisji skrutacyjnej przy pozostałych głosowaniach

bo myślę że to nie będzie Panie Mecenasie nic

[Leszek Droździel] Nie będzie pod warunkiem jeżeli któryś

z członków komisji skrutacyjnej nie będzie startował

na jakikolwiek wybór udział czy w organie wykonawczym czy organie uchwałodawczym

[...]

Dobrze proszę państwa ponieważ jest taka sugestia ze strony nadzoru prawnego

żebyśmy głosowali uchwałę dotyczącą wyboru komisji skrutacyjnych

z zaznaczeniem że Komisja ta będzie służyła do obliczania wszystkich pozostałych głosowań

w trakcie posiedzenia rady w składzie zaproponowanym

warunkiem jednym będzie tylko to że w przypadku kiedy jeden z członków komisji

dwóch nawet trzech będzie chciało wystartować do do udziału zarządzie czy też

być wiceprzewodniczącym rady no to automatycznie ta uchwała

traci ważność musimy podjąć następną uchwałę

Proszę państwa czy w takim razie Kto z państwa jest za przyjęciem tej treści uchwały

A więc że Komisja skrutacyjna będzie komisją

która będzie obliczała głosy przy wyborze na wiceprzewodniczących

i na wicestarostów i starostę i członków zarządu

Kto z państwa jest za


Kto jest przeciw Ktoś

O Przepraszam nie włączyła się jeszcze ta aparatura


Tak jest uchwała została przyjęta jednogłośnie

17 radnych głosujących 17 osób jest za treścią uchwały taką jak była przytoczona

Także proszę państwa w tej chwili nas czeka prawdopodobnie

ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej

i 5 minut przerwy bo Komisja przygotowuje karty do głosowania


[Leszek Droździel Prosimy o zajęcie miejsc radnych tych którzy jeszcze są


Jesteśmy wszyscy i wracamy do


do posiedzenia komisji i oddaję głos panu przewodniczącemu komisji skrutacyjnej

panu radnemu Stanisławowi Hołubczakowi

[Stanisław Hołubczak] Panie przewodniczący Wysoka Rado ukonstytuowaliśmy

komisję skrutacyjną i chciałbym państwu przedstawić zasady wyboru

Na kartę wyborczą wpisany jest jeden zgłoszony kandydat

Są trzy możliwości zagłosowania jestem za wstrzymuję się jestem przeciw

Do wyboru przewodniczącego niezbędna jest bezwzględna większość głosów

czyli za wyborem kandydat otrzymać co najmniej 9 głosów

Poprosimy panie o rozdanie ale chwileczkę tak

rozdanie kart do głosowania i ja będę odczytywał nazwiska radnych

według listy obecności alfabetycznej

i Państwo macie prawo skorzystać z miejsca do głosowania

tutaj za za drzwiami jest możliwość i wrzucenie karty bezpośrednio do urny

Rozdajemy karty do głosowania pan Przemysław Barański

pan Krzysztof Brożyński

Pan Ryszard Chmielowicz


Pan Łukasz Czyrny


Pan Leszek Droździel


Pani Katarzyna Dyczyńska


Pani Agnieszka Fudała


Stanisław Hołubczak


Pan Krzysztof Malicki

Pan Ryszard Maliński


Pan Kazimierz Sać

Pani Marzena Salomon

Salamon Przepraszam bardzo


Pani Beata Sipiak


Pan Łukasz Uldynowicz


Pan Waldemar Wawrzyniak


Pani Małgorzata Wysoczańska


I Pan Adrian Żoła


Czy wszyscy państwo oddaliście głos

To my poprosimy jeszcze o kilka minut przerwy

[Leszek Droździel Tak jest 5 minut przerwy proszę bardzo


[Leszek Droździel] Protokołu w sprawie z wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego 7 kadencji


[Stanisław Hołubczak] Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na 1 sesji Rady Powiatu Gryfickiego

w dniu 6 maja 2024 roku Komisja w składzie

radna Beata Sipiak radna Marzena Salamon radny Stanisław Hołubczak

stwierdza co następuje Na sesji obecnych jest 17 radnych

Bezwzględna większość głosów wynosi 9 za kandydatem

Radni zgłosili następujących kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego

Pan Łukasz Czyrny

Udział w głosowaniu na przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego wzięło 17 radnych

Głosów ważnych oddano 17 nieważnych 0

Komisja stwierdza że Łukasz Czyrny otrzymał 13 głosów za

0 głosów wstrzymujących i 4 głosy przeciwne

W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany pan Łukasz Czyrny


Na tym protokół zakończono załączniki karty do głosowania sztuk 17

i podpisy członków komisji

[Leszek Droździel] Dziękuję bardzo dziękuję Proszę państwa w związku z tym

jako przewodniczący Rady senior jestem w obowiązku odczytać teraz uchwałę dotyczącą

wyboru przewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała nr 1/05/2024 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu na podstawie artkułu 14

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 107

Rada Powiatu uchwala co następuje stwierdza że

się że w wyniku wyborów w głosowaniu tajnym

na przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego wybrany został radny Łukasz Czyrny

Paragraf 2 Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały

Paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podpisane radny senior

Proszę państwa w związku z tym zakończyliśmy pierwszą część

naszego posiedzenia Rady Dziękuję komisji skrutacyjnej

bardzo za udział w tym zadaniu Możecie państwo powoli zająć miejsca


Jeszcze informacja że nie ma Że nie istnieje potrzeba głosowania tej uchwały

zrozumiała sytuacja gdyż to jest wynik jest wynikiem jest

protokół komisyjnej skrutacyjnej podpisany przedstawiony

I dziękuję i jednocześnie gratuluję radnemu Panu Łukaszowi Czyrnemu

Wyboru na przewodniczącego Rady Powiatu i ja ze swojej strony Wysoka Rado

chciałem podziękować również za umożliwienie mi sprawowania tych kilka chwil

przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego

i poproszę pana Przewodniczącego o dalsze prowadzenie


[Łukasz Czyrny] Szanowni Radni bardzo dziękuję jeszcze raz za


ten mandat zaufania jeśli chodzi o prowadzenie obrad Rady Powiatu Gryfickiego 7 kadencji


Tak jak już wcześniej powiedziałem na pewno państwa nie zawiodę i tutaj

każde obrady jakby reprezentowanie państwa będzie na pewno na wysokim poziomie

Więc dziękuję jeszcze raz i przede wszystkim też dziękuję

panu radnemu seniorowi za przeprowadzenie pierwszej części dzisiejszego spotkania


Przejdźmy teraz do kolejnych punktów dzisiejszego posiedzenia


Kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest

wybór wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczącej Rady Powiatu

Procedura przy wyborze wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

będzie podobna jak w przypadku wiceprzewodniczącego

Również komisja skrutacyjna będzie przeprowadzała głosowanie

Więc komisję skrutacyjną mamy już wybraną więc nie musimy robić

Bardzo bym prosił o

Otwieram listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Pan Wawrzyniak

[Waldemar Wawrzyniak] Panie Przewodniczący Wysoka Rado

chciałbym zgłosić kandydaturę pani Agnieszki Fuadły

Obecnie wicedyrektora największej szkoły w gminie Brojce

trzykrotną radną trzykrotnie jeśli chodzi o kadencje i dwukrotnie

była w kadencjach była przewodniczącą Rady Gminy Brojce

Myślę że jest doświadczonym samorządowcem Z racji tego że pełniła funkcję przewodniczącej rady

[...]

do sesji rady powiatu

A jednocześnie bardzo aktywna jeżeli chodzi o funkcjonowanie gminy Brojce

No i jest jedynym członkiem z gminy Brojce jeśli chodzi o tą Radę Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie radny Czy Pani radna wyraża chęć

[Agnieszka Fudała] Tak wyrażam

[Łukasz Czyrny] Dziękuję


Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury jeśli chodzi o wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Numer 1 tak No może tak Numer 1 niech to będzie techniczna nazwa jak tutaj radny mówił

Bo będziemy mieli panie Mecenasie 2 uchwały do przegłosowania

więc na razie może skupmy się na 1 wiceprzewodniczącym

Czy do 1 wiceprzewodniczącego są jakieś inne kandydatury

czy ktoś by chciał z państwa zgłosić

Nie widzę więc zamykam listę

chętnych kandydatów na 1 wiceprzewodniczącego

wiceprzewodniczącą Rady Powiatu

Bardzo bym prosił komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania


W tym celu zarządzam 5 minut przerwy Dziękuję


[Stanisław Hołubczak] Zostały przygotowane karty do głosowania

i podobnie jak poprzednio do wyboru wiceprzewodniczącego konieczna jest bezwzględna większość głosów

tak jak mówiłem to jest 9 głosów za

Ale radny ma prawo skreślić czy postawić znaki X na karcie do głosowania

jestem za jestem przeciw lub wstrzymuję się od głosu Tylko jeden znak


wybiera według własnego uznania miejsce zaznaczenia

Rozdamy teraz karty do głosowania i prosimy o wrzucanie kart do urny

Urna jak widać jest pusta

Rozdajemy kart znowu kolejność alfabetyczna

Pan Przemysław Barański

Pan Krzysztof Brożyński

Pan Ryszard Chmielowicz

Pan Łukasz Czyrny


Pan Leszek Droździel

Pani Katarzyna Dyczyńska


Pani Agnieszka Fudała


Stanisław Hołubczak


Pan Krzysztof Malicki


Pan Ryszard Maliński


Pan Kazimierz Sać


Pani Marzena Salamon

Pani Beata Sipiak


Pan Łukasz Uldynowicz


Pan Waldemar Wawrzyniak


Pani Małgorzata Wysoczańska

I pan Adrian Żoła


Czy wszyscy państwo oddali głosy

[Łukasz Czyrny] Proszę komisję o przeliczenie głosów


Szanowni państwo jest z nami komisja skrutacyjna Proszę o zabranie głosu przez przewodniczącego


Przedstawiam protokół komisji skrutacyjnej na 1 sesji rady gryfickiego

w dniu 6 maja 2024 roku komisja w składzie

pani Beata Sipiak pani Marzena Salamon radny Stanisław Hołubczak

stwierdza co następuje na sesji obecnych jest 17 radnych

radni zgłosili następujących kandydatów na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Gryfickiego

pani Agnieszka Fudała udział w głosowaniu na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wzięło 17 radnych

głosów ważnych oddano 17 nieważnych 0 Komisja stwierdza że

Agnieszka Fudała otrzymała 16 głosów za 1 przeciw wstrzymujących 0


w wyniku przeprowadzonego głosowania

wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Gryfickiego została Pani Agnieszka Fudała

na tym protokół zakończono załączniki karty do głosowania sztuk 17

[Łukasz Czyrny] Dziękuję panie przewodniczący

[Agnieszka Fudała] Może tylko kilka słów wypada powiedzieć się jako przewodnicząca Rady Powiatu

proszę mi pozwolić tylko o skromny głos doradczy dla przewodniczącego Rady

a tym samym takim subtelnym subtelną namiastką pomysłów realizujących zadania

Powiatu Gryfckiego Bardzo dziękuję za zaufanie

Mam nadzieję że będę się realizować

Ale oczekuję przede wszystkim od państwa współpracy pomocy no i tej właściwej integracji Dziękuję bardzo


[Łukasz Czyrny] Dziękujemy Pani Agnieszko nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić panią do stołu

Zapraszamy


Pozwólcie państwo że jeszcze dopełnię formalności i przeczytam uchwałę


Uchwała numer 2/05/2024 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Powiatu na podstawie

artykułu 14 ustęp 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf 1 stwierdza się że w wyniku wyborów w głosowaniu tajnym

na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Gryfickiego wybrana została pani Agnieszka Fudała

Paragraf 2 protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały

Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Więc jeszcze raz gratulacje pani Agnieszko

i na tym wyczerpaliśmy punkt 6 dzisiejszego posiedzenia


Przejdźmy zatem do punktu 7

Punkt 7 o podobnym brzmieniu wybór

była techniczna nazwa 2 wiceprzewodniczącego

lub wiceprzewodniczącej Rady Powiatu

Bardzo bym prosił szanowną Radę o zgłaszanie kandydatów


Pan Starosta


[Ryszard Chmielowicz] Panie przewodniczący Wysoka Rado


mam przyjemność zgłosić kandydaturę na drugiego

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego


pana radnego Adriana Żołę


pan Adrian Żoła jest reprezentantem gminy Rewal

w tych ostatnich wyborach oczywiście uczestniczył

w okręgu wyborczym numer 1 został z tego

numer 2 przepraszam z tego okręgu został wybrany

obdarowano go bardzo dużym zaufaniem jest to społecznik

jest prezesem klubu piłkarskiego Wybrzeże Rewalskie

tam bardzo aktywnie i świetnie się udziela i z wielkim sukcesem

bo ten klub piłkarski osiąga w tej chwili w Powiecie Gryfickim najwyższe efekty

czyli jest w najwyższej grupie piłkarskiej i z dużymi szansami na

Prawie przesądzone jeszcze nie jeszcze matematyka pokazuje że może się wydarzyć różnie

ale wszystko jest na dobrej drodze

nie był do tej pory radnym

[Kazimierz Sać] Rysiu mówisz o ekstraklasie

[śmiech]


nie był do tej pory radnym ani gminnym ani powiatowym to są pierwsze kroki

w tej profesji Udziela się społecznie w wielu kategoriach

więc stąd to uznanie wyborców z tego regionu

Mam nadzieję że to się taki dopływ świeżej krwi świeżego spojrzenia

na samorządność i jestem przekonany że będzie się świetnie realizował

Z przekonaniem zgłaszam kandydaturę Adriana Żoły


[Łukasz Czyrny] Dziękuję panie starosto za zgłoszenie kandydata kandydatury

Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze

A Przepraszam panie Adrianie Czy pan się w ogóle zgadza

[Adrian Żoła] Wyrażam zgodę

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zgłosić kandydaturę

Nie widzę innych kandydatów więc zamykam listę kandydatów


W tym celu proszę ponownie o komisję skrutacyjną

w celu przeprowadzenia głosowania


Szanowni państwo wracamy do obrad

Jest z nami przewodniczący proszę o zabranie głosu


[Stanisław Hołubczak] Zasady wyborów tak jak poprzednio

czyli wybieramy w jednej kratce jestem za jestem przeciw wstrzymuję się od głosu

Tylko jeden znak tak I rozdajemy karty do głosowania


Pan Przemysław Barański

Pan Krzysztof Brożyński

Pan Ryszard Chmielowicz

Pan Łukasz Czyrny


Pan Leszek Droździel


Pani Katarzyna Dyczyńska


Pani Agnieszka Fudała


Stanisław Hołubczak


Pan Krzysztof Malicki


Pan Ryszard Maliński

Pan Kazimierz Sać

Pani Marzena Salamon

Pani Beata Sipiak


Pan Łukasz Uldynowicz


Pan Waldemar Wawrzyniak


Pani Małgorzata Wysoczańska

i pan Adrian Żoła


Czy wszyscy państwo oddali głosy

[Łukasz Czyrny] Poprosimy komisję o przeliczenie głosów


Jest z nami przewodniczący komisji skrutacyjnej Proszę o zabranie głosu


Szanowni państwo proszę o spokój


[Stanisław Hołubczak] Przedstawiam protokół Komisji skrutacyjnej

wybranej na 1 sesji rady Powiatu Gryfickiego w dniu 6 maja 2024 roku

komisja w składzie radna Beata Sipiak radna Marzena Salamon radny Stanisław Hołubczak

stwierdza co następuje obecnych na sesji jest

Przepraszam


17 radnych Radni zgłosili następujących kandydatów na

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego Pan Adrian Żoła

Udział w głosowaniu na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wzięło 17 radnych

głosów ważnych oddano 17 nieważnych 0

Komisja stwierdza że pan Adrian Żoła otrzymał

11 głosów za trzy przeciw i trzy wstrzymujące się

w wyniku przeprowadzonego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Gryfickiego

został pan Adrian Żoła na tym protokół zakończono

i załączniki karty do głosowania sztuk 17


[Łukasz Czyrny] Dziękuję Komisję proszę o zajęcie miejsca

Panie Adrianie również gratulujemy


[Adrian Żoła] Jeśli mogę jedno słowo dosłownie

Chciałem ślicznie podziękować zaufaniem Pan starosta wspomniał

tutaj o tym że jestem debiutantem w Radzie Mam nadzieję że

dosyć szybko tutaj przy pomocy doświadczenia całej grupy radnych

[...]

wdrożę się w działania i mam nadzieję że w sposób

transparentny i otwarty dla wszystkich radnych ale i zaproszonych gości

Będę uczestniczył w obradach prezydium i prowadził obrady w takiej sytuacji

Dziękuję jeszcze raz ślicznie


[Łukasz Czyrny] Pozwolicie państwo że jeszcze przeczytam tekst uchwały

Jest to uchwała numer 3/05/2024

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie wyboru

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Na podstawie artykułu 14 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada uchwala co następuje

paragraf 1 Stwierdza się że w wyniku wyborów w głosowaniu tajnym


na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego wybrany został radny Adrian Żoła

Paragraf 2 Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załączniki do niniejszej uchwały

Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Jeszcze raz gratulacje dla drugiego wiceprzewodniczącego


Szanowni państwo na tym wyczerpaliśmy punkt 7


Przechodzimy teraz do punktu 8

W punkcie 8 będziemy wybierać starostę Powiatu Gryfickiego

W tym celu szanowni państwo otwieram

zgłoszenie kandydatów na starostę Powiatu Gryfickiego


Jeżeli nie widzę głosów z sali to szanowni państwo

ja chciałbym zgłosić kandydaturę na urząd starosty Powiatu Gryfickiego

Pana Ryszarda Chmielowicza

Pan Ryszard Chmielowicz jest 6 kadencję radnym Powiatu Gryfickiego

Zagadnienia jeśli chodzi o samorząd powiatowy i samorząd gminny

ma można powiedzieć w jednym paluszku


Przez ostatnią kadencję pełnił zaszczytny mandat radnego i oczywiście


i oczywiście był przewodniczącym Zarządu Powiatu Gryfickiego


Ta kadencja która skończyła się była bardzo trudną kadencją

ze względu na to że spotkał nas covid niespodziewanie


Spotkała nas też wojna w Ukrainie to było bardzo duże wyzwanie dla samorządu powiatowego


I tutaj Zarząd na czele z Ryszardem Chmielowiczem

bardzo dobrze poradzili sobie w tym trudnym czasie

To było naprawdę bardzo duże wyzwanie dla nas wszystkich

ze względu na to że my jako powiat mamy w swoich strukturach dwie bardzo duże jednostki

To są DPS-y DPS w Jarominie i DPS-y w Gryficach


Tam było największe zagrożenie jeżeli chodzi o rozszerzania się covidu

A tutaj jednak dzięki dobremu zarządzaniu cała

cały ten covid naprawdę dobrze tutaj prześliszmy

Ryszarda Chmielowicza znam od kilkunastu lat

jest człowiekiem który przede wszystkim


działa dla społeczeństwa który działa dla mieszkańców

Miałem przyjemność przez 4 lata uczestniczyć

w posiedzeniach Zarządu Razem z panem Chmielowiczem reprezentowaliśmy Zarząd Powiatu

Te lata wspominam bardzo dobrze

ze względu na że udało nam się bardzo dużo inwestycji

wspólnie zrealizować w Powiecie Gryfickim


więc z czystym sumieniem chciałbym rekomendować i zaproponować państwu

kandydaturę Ryszarda Chmielowicza na Starostę Powiatu Gryfickiego 7 kadencji Dziękuję


Czy pan Ryszard Chmielowicz wyraża zgodę

[Ryszard Chmielowicz] Tak Wyrażam zgodę

[Łukasz Czyrny] Dziękuję

Szanowni państwo jeszcze raz się zapytam czy ktoś z państwa radnych

chciałby zgłosić jeszcze jakiegoś kandydata na stanowisko Starosty Powiatu Gryfickiego


Nie widzę więc

[Leszek Droździel] Ja mam pytanie jeśli można

[Łukasz Czyrny] Tak proszę

[Leszek Droździel] Chodzi o to że Pan Przewodniczący

zna pana Ryszarda 14 lat czy 15 ja znam 30

Ale zrozumiałą sytuacją jest to że obejmując stanowisko starosty

Ja sobie zdaję sprawę z tego że sam starosta bardzo to w decyzjach w zarządzeniach

tak zwanych codziennych może działać natomiast wszystko musi się odbywać na drodze uchwał


Ale mam pytanie do pana kandydata na stanowisko starosty

Jak widzi dalej funkcjonowanie Powiatu Gryfickiego W kontekście sytuacji

no powiedzmy sobie gospodarczo ekonomicznej dosyć trudnej dla samorządu

no nie ukrywajmy taka sytuacja jest widzimy to chociażby na podstawie tego że maleje

liczba mieszkańców na terenie powiatu bo spadła to przecież państwo wiecie skądś

Taka duża gmina jak gmina Gryfice zmniejszyła się o 1000 osób przeciągu niecałych 5 lat

Maleje potencjał po prostu Sama gmina same gminy nadmorskie które

No się cieszymy że są takie bo się zmieniają nie pociągną tego powiatu

Są jeszcze inne gminy Jest jeszcze oczywiście gmina Gryfice jest gmina Brojce gmina Płoty


i myślę sobie ż to będzie bardzo trudna kadencja

Wyzwania finansowe przecież tutaj pan Przewodniczący zaznaczał że

jest tak rozbudowany tutaj powiat mocno Ale proszę państwa mamy dość wysokie ze strony polityki społecznej obciążenie

Mało który powiat w województwie Zachodniopomorskim ma tak ogromne obciążenia

Mamy 3 domu pomocy społecznej środki które płyną z subwencji

czy też z refundacji a tak naprawdę tych środków które tutaj

wcześniej z panem starostą rozmawialiśmy o tym

jest bardzo mało jeśli chodzi o źródła przychodów własnych


Dlatego mam pytanie jak pan Starosta widzi to bo możliwości funkcjonowania przez ten okres

Jak widzi Pan możliwość pozyskiwania dodatkowych środków

W jaki sposób Pan by ewentualnie chciał

To są ważne pytania na które trzeba odpowiedzieć

[Łukasz Czyrny] Jak najbardziej tutaj się zgadzam

Panie Starosto Jeżeli można to bym prosił o zabranie głosu

[Ryszard Chmielowicz] Wysoka Rado Panie Przewodniczący Państwo Radni dziękuję bardzo za to pytanie

Dziękuję również za przypomnienie że razem zaczynaliśmy budowanie samorządu

I wtedy właśnie gmina To była współpraca w gminie

Pan był wiceburmistrzem ja byłem dyrektorem wydziałów gminy


i wtedy gminy funkcjonowały na podobnej zasadzie jak teraz powiat

czyli było zarządzanie poprzez zarząd i przewodniczącego i wiceprzewodniczącego


Dzisiaj taką sytuację mamy w powiatach


Zwrócił pan słuszną uwagę na bardzo trudną sytuację

powiatów i nie jest to tajemnicą

jest to ogólnopolski problem Również z wypowiedzi przewodniczącego


premiera rządu który powiedział że


w 2024 trzeba będzie zwolnić te samorządy a od 2025 roku zmienić zasady

finansowania bo to w jaki sposób się w tej to

w tej chwili dzieje jest na dłuższą metę nie do wytrzymania


Powiaty nie mają dochodów wieczystych więc to są bardzo skromne dochody z PIT-u i CIT-u

jest to w granicach 15 milionów złotych przy 100 milionowym budżecie

to już samo nam mówi jak skromnie można tym gospodarować

Cieszymy się ze sprzedaży każdej nieruchomości jaka się trafi

bo taki zastrzyk pozwala współuczestniczyć

w programach inwestycyjnych I jako Powiat Gryficki

w tej mijającej kadencji minionej kadencji można powiedzieć że

historycznie to były najwyższe wydatki wpływy i największe wydatki inwestycyjne

wydatkowane ponad 130 milionów złotych W tej chwili trwają inwestycje i

to jest kwota ponad 30 milionów i to w różnych kategoriach

Szczególnie dużo w drogownictwie były to inwestycje z wysokim udziałem finansowym

No niestety jak wiemy te wysokie finansowania inwestycji spowodowały to że

każdy kilometr drogi jest tak drogi że trudno sobie z tym wszystkim poradzić

i tu wspólnymi siłami z gminami staramy się ten problem rozwiązywać

Tylko w najbliższym czasie będziemy zmuszeni do tego żeby

z gminą Rewal zrobić projekt finansowy drogi Gostyń Pobierowo

na którą uzyskaliśmy 8 milionów złotych

a koszt jest ponad 10 milionów zł związku z tym będzie tutaj projekt ważny by udźwignąć te

[...]

rządowe żeby powiaty miały sens i mogły realizować te wszystkie zadania

które przed nimi stoją na właściwym poziomie

I co do tego nie ulega wątpliwości

Pozyskiwanie środków finansowych przez laty było też w innym wymiarze

Wtedy ze Skarbu Państwa uzyskiwało się

Skarb Państwa miał znaczne znacznie większe zasoby

nieruchomości które można było upłynnić To były tak istotne dochody że zmalały również na realizowanie

różnych inwestycji niestety w nieruchomościach będących

nieruchomościami Skarbu Państwa uczestniczymy tyko w części

Pozyskiwanie tych środków jest w wysokości 25%

75% odprowadzamy do Skarbu Państwa


I tak się na szczęście i szczęśliwie złożyło że z trudem

Zarządu i zabiegami wieloma zabiegami uzyskaliśmy jedną nieruchomość w Pobierowie

którą szczęśliwie sprzedaliśmy w ostatnich dniach i to pozwoli właśnie na

to żebyśmy uczestniczyli udziałem własnym w kolejnych inwestycjach czyli

aplikowaniu kolejne środki które będą się pojawiały

A to jest taki okres chyba ostatnie ostatnich największych transferów środków

europejskich KPO zostało uruchomione to jest ponad 600 miliardów i one niestety

pojawiły się z dużym opóźnieniem i tutaj będzie trzeba bardzo aktywnie i szybko

się przymierzać do wszystkich programów żeby w jak największym wymiarze

skorzystać z tych środków które będą możliwe a będziemy starali się sięgać po

wszystkie możliwe środki tak jak to było do tej pory więc będziemy uczestnikami a

zadań tych nie brakuje Ja już mógłbym wspomnieć o tej sali sportowej dla

Zespołu Szkół w Trzebiatowie czy obiektu edukacyjnego

dla szkoły specjalnej w Waniorowie tak

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii więc to są bardzo ważne zadania i będziemy wspólnie musieli się

z tym w najbliższym czasie zmierzyć zmierzyć się będziemy tak jak już

mówiłem w najbliższym czasie również z tą drogą która bo szkoda tych pieniędzy

one są głęboko finansujące drogę pomimo że trzeba będzie tutaj dorzucić spore

pieniądze to musimy je znaleźć na tą drogę nie stracić tej szczególnej okazji a Ten

region jak pan radny zauważył region nadmorski on jest dla nas bardzo ważny

bo to jest właśnie miejsce gdzie przyciągamy inwestorów gdzie wypoczywamy

Gdzie jest masa miejsc pracy i to kurczenie się naszego społeczeństwa

Mam nadzieję że nas nie dotknie w tak wielkim stopniu jak to jest zapowiadane

Jak rozpoczynaliśmy


tą tą społeczną pracę w powiatach to powiat

liczył sobie ponad 60 000 mieszkańców i wtedy było 19 Radnych

i to jest przykład jak się skurczamy że w tej chwili to około

57000 i niestety jest nas coraz mniej mimo wszystko

mimo tego że tych inwestycji na około możemy się dopatrzyć bardzo wielu że w

tym czasie zrobiliśmy skok cywilizacyjny i to widać i to też jest naszym wspólnym

udziałem bo uczestniczyliśmy wspólnie czy to w gminach Czy w powiecie

gryfickim i z dumą możemy się przyglądać że to nie był stracony czas że to

wykorzystaliśmy maksymalnie jak to było tylko możliwe i w dalszym ciągu będziemy

wspólnie o to zabiegać ja z zarządem

będę cały czas monitorował i proponował kolejne


inwestycje i kolejne rozwiązania rozwojowe dla powiatu gryfickiego długo by o tym

mówić Ja tylko jeszcze wspomnę że te inwestycje o których z minionych z

minionego czasu tej naszej kadencji one są zawieszone na stronie można się

przyjrzeć że było zainwestowane potężna potężne pieniądze ale też i


podkreślają to rządzący i statystyka jest nieubłagana która pokazuje że

wszystkie bez mała powiaty są w bardzo trudnej sytuacji są w

deficytach finansowych jeżeli chodzi o budżety i tutaj przede wszystkim będzie

trzeba czekać na restrukturyzację tych dochodów

Powiatowych bo W wielu sytuacjach nie udźwigniemy tych problemów z którymi musimy się na codzień

który musimy na co dzień realizować wspomniał pan radny o tym o

Domach Pomocy Społecznej 345 osób Jaromin 116 osób

w Gryfickich DPS-ach To jest 461 osób mieszkańców naszych którzy

znajdują tutaj miejsce opieki całodobowej i to są ogromne wydatki a

ludzie jednocześnie są słabo opłacani i teraz nawet zwykła

podwyżka którą realizujemy

sukcesywnie bo to też i wynika z tego że najniższa najniższe wynagrodzenie rośnie

to nie sposób tego nie zauważyć i nie sposób podnieść wynagrodzeń naszym

pracownikom A często jest to niełatwe zadanie żeby takie środki w budżecie

znaleźć jak choćby oświata którą mamy te cztery szkoły nasze które

1000 ponad 1500 osób przyjmujemy kształcimy to młodzież chciałoby się żeby

to było na coraz wyższym poziomie i tak jest i tak się dzieje ale to też w dużej

części kadra która jest naszą największą wartością

którzy przy tych wynagrodzeniach które w dniu dzisiejszym są

wykonują ten zawód z misją z pasją z zamiłowania i nie wynagradzani w sposób

właściwy i te podwyżki które miały ostatnio miejsce te 30% 33% 20% one w jakiś

sposób nieznacznie podniosły status naszych pracowników

ale ale te pieniądze skierowane na ten cel są najczęściej

niewystarczające i oczekuje się rządzący oczekują że będziemy dopłacać z budżetu

Powiatowego co jest prawie prawie niemożliwe bo no taka

jest struktura naszych dochodów i wydatków

Więc czeka nas wspólnie bardzo trudny czas będziemy niejednokrotnie o tym rozmawiać

przybliżać sobie tą problematykę na wielu tych spotkaniach już na komisjach

gdzie na te pytania w sposób szczegółowy będziemy sobie odpowiadali analizując

analizując budżet i wtedy sobie i będziemy się wspólnie

zastanawiać w jakim kierunku to wszystko zmierza nie jest to łatwa przyszłość i

nawet te zapowiedzi że powiaty mogą być zlikwidowane No to właśnie z czegoś

wynika to wynika między innymi z tego że to

funkcjonowanie tego szczebla samorządowego jest jeżeli chodzi o

finanse nie najlepiej poukładane nie najlepiej

zorganizowane więc tutaj na pewno będziemy sięgać po wszelkie

możliwe środki które po które będzie można sięgnąć a że są tutaj ograniczone

możliwości to właśnie starałem się w kilku słowach o tym


powiedzieć No dziękuję może tyle

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie starosto

więc


Proszę panie radny


[Kazimierz Sać] Panie przewodniczący

No W związku z tym że trwa dyskusja nad wyborem starosty to pozwolę sobie

też parę uwag wnieść do tego

A głównie to w sumie polemizowałbym z panem ale zanim dojdę do tej polemiki

to myślę że warto powiedzieć parę parę istotnych rzeczy

Pierwsza rzecz a mam tą przyjemność że już jestem 7 raz radnym czyli

tutaj tutaj nie ma drugiej takiej osoby

miałem też tą przyjemność i zaszczyt być 4 kadencje

starostą nie było jeszcze chyba takiego przypadku w historii powiatów

że Rada Powiatu była tak upolityczniona to znaczy nie było aż tylu przedstawicieli z partii politycznych bo

dzisiaj mamy taką sytuację że mamy pięciu

przedstawicieli z koalicji Obywatelskiej czworo przedstawicieli z PiS-u i dwoje

przedstawicieli PSL-u znaczy Trzecia Droga - PSL

Do czego zmierzam oczywiście suwerennym

przywilejem każdego ugrupowania tak w Sejmie jak w sejmiku jak w

Powiecie jest przedstawienie kandydata w tym wypadku

na starostę i to jakby z pełnym szacunkiem

do takiego do takiego trybu bo bo taki jest taki jest obyczaj parlamentarny

i to jest jakby istotny Fakt który trzeba podkreślić w tym

wypadku rozumiem Koalicja Obywatelska zaproponowała pana Ryszarda Chmielowicza


na starostę to jest jedna rzecz

Druga rzecz ja myślę panie przewodniczący że no dobrym obyczajem jest

Żeby miło jakby rekomendować przedstawiciela


trochę bym tu polemizował biorąc pod uwagę poprzednią

kadencję co do co do efektów ekonomicznych naszego powiatu

i myślę że duża część Rady zderzy się już pewnie niedługo

z tym że trzeba będzie robić poprawki do budżetu i tak dalej i tak dalej

Co jest wynikiem między innymi

pewnych działań szczególnie zarządu i myślę że

tutaj zbyt zbyt optymistyczna laurka pana przewodniczącego dla

poprzedniego zarządu w którym po części pan uczestniczył

więc rozumiem że ta laurka jest he he jest w jakimś sensie

uzasadniona z pana z pana strony

Jedne Parę takich uwag formalnych mamy dwa DPS-y

Leszek nie trzy


nie nie nie jeden w Gryficach i jeden

tak na dwóch obiektach w Gryficach

co do wypowiedzi Rysia nie chcę zaglądać

ale nie sądzę żebyśmy mieli dochody własne z PIT-ów i CIT-ów na poziomie 15%

[Ryszard Chmielowicz] 15 milionów 10 24 i

nie nie ale to jest około 15% Okej


No jeśli 100 milionów to 15 proc jeśli było 100 milionów okej

Ale nie w tym rzecz


Nie w tym rzecz rzecz w tym że ja z pełnym szacunkiem podchodzę do

rekomendacji która taka de facto jest ze strony Koalicji Obywatelskiej

pamiętam doskonale że

że obecnie głównie środki finansowe będą szły przez Sejmik Wojewódzki więc

normalną rzeczą jest że my wszyscy chcemy tych środków finansowych

na chwilę obecną wchodzenie jakby w kolizję

z Koalicją szczególnie w sejmiku to nie byłoby dla nas rozsądne stąd też

będę głosowa za kandydaturą wskazaną przez Platformę

nie ukrywam też że udało nam się

może trochę wybiegam poza temat ale udało nam się

doprowadzić do tego że mamy przedstawicielkę [mieszkankę powiatu]

która jest przedstawicielem w sejmiku tak nota bene z KO

więc są duże szanse na to że powiat

dźwignie się z pewnego kryzysu finansowego

z którym ci radni którzy jeszcze nie byli radnymi na pewno będą mieli okazję się zapoznać

i to nie będzie już takie różowe biorąc pod uwagę fakt że te kryzysy które były w Polsce

czyli i wojna na Ukrainie i covid i inflacja i tak dalej i tak dalej

to nie dotyczyły tylko Powiatu Gryfickiego bo dotyczyły przecież

całej Polski ale mam nadzieję że ta kadencja bardziej konstruktywna

i efekty tego będą dużo lepsze niż w poprzedniej kadencji Dziękuję bardzo

[Łukasz Czrny] Dziękuję bardzo panu radnemu Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji

Proszę pani radna


[Marzena Salamon] Szanowni państwo ja tylko chwilkę

Chciałam powiedzieć że Panie starosto nie wszyscy cieszą się ze sprzedaży nieruchomości ja się nie cieszę

osobiście jako Mieszkanka gminy Rewal a szczególnie Pobierowa

Ale trudno Skoro ta działka została sprzedana i wiemy również

Jeśli to została tak tak została sprzedana


Ale ja się wypowiem później sobie porozmawiacie

To my się nie cieszymy jeśli prawdą jest że kupił to inwestor

o którym rozmawialiśmy to tym bardziej się nie cieszymy bo to jednak psuje wizerunek miejscowości

turystycznej ja się boję żeby nam nie rozpali miejscowości

To pierwsze a drugie chciała jednak żeby pozyskiwać pieniądze w inny sposób

nie przez sprzedaż bo to jest ostatnia rzecz na którą powinniśmy zwracać uwagę

a trzecie to jest Ja byłam radną w najgorszej

w najgorszym momencie Gminy Rewal czyli kadencje 2014 2018 i wiem coś o upadku Gminy

Wiem co to znaczy mieć problemy finansowe i wiem co to znaczy wyprowadzać jednostki

samorządu terytorialnego z tak trudnych sytuacji Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję pani radna

Czy ktoś jeszcze z szanownych radnych chciałby zabrać głos w dyskusji

Jeżeli nie to przejdźmy bym prosił o komisję skrutacyjną

w celu przygotowania kart do głosowania w wyborze w wyborze starosty


Już jest z nami komisja


Panie przewodniczący proszę o zabranie głosu


[Stanisław Hołubczak] Podobnie jak w poprzednim zawiera 3 kratki możliwe do wyboru każdego radnego

Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się

Do wyboru starosty wymagana jest bezwzględna większość głosów

czyli 9 głosów Przekażemy teraz państwu karty do głosowania według kolejności alfabetycznej

Pan Przemysław Barański

Pan Krzysztof Brożyński


Pan Ryszard Chmielowicz

Pan Łukasz Czyrny

Pan Leszek Droździel


Pani Katarzyna Dyczyńska


Pani Agnieszka Fudała

Stanisław Hołubczak


Pan Krzysztof Malicki

Pan Ryszard Maliński


Pan Kazimierz Sać


Pani Marzena Salamon

Pani Beata Sipiak


Pan Łukasz Uldynowicz


Pan Waldemar Wawrzyniak

Pani Małgorzata Wysoczańska


i pan Adrian Żoła


[Łukasz Czyrny] Dobrze Dziękujemy komisji Teraz poprosimy o przeliczenie głos


[Łukasz Czyrny] Jest już z nami komisja Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego


[Stanisław Hołubczak] Protokół Komisji skrutacyjnej

wybranej na 1 sesji Rady Powiatu Gryfickiego dnia 6 maja 2024 roku

komisja w składzie Radna Beata Sipiak Radna Marzena Salamon radny Stanisław Hołubczak

stwierdza co następuje na sesji obecnych jest 17 radnych

bezwzględna liczba głosów wynosi 9 za kandydatem

radni zgłosili następujących kandydatów na Starostę Powiatu Gryfickiego pan Ryszard Chmielowicz

udział w głosowaniu na Starostę Powiatu Gryfickiego wzięło 17 radnych

głosów ważnych oddano 17 nieważnych 0

komisja stwierdza że pan Ryszard Chmielowicz otrzymał głosów za 12

przeciw 1 wstrzymujących 4

W wyniku [Aplauz]

W wyniku przeprowadzonego głosowania Starostą Powiatu Gryfickiego

został wybrany Ryszard Chmielowicz Na tym protokół zakończono

Załączniki karty do głosowania sztuk 17

[Łukasz Czyrny] Dziękuję panie przewodniczący


[Kazimierz Sać] Jedna osoba nie brała udziału?

[Stanisław Hołubczak] Nie nie nie pomyliłem się w liczbie bezwzględnej

Bezwzględnej liczbie głosów


To jest błąd taki drukarski można powiedzieć nie wpływa na wynik głosowania


[Łukasz Czyrny] Dobrze jeszcze pan przewodniczący


[Stanisław Hołubczak] Dobrze to nie było że robimy tajemnicę

Proszę państwa ja chciałbym tylko przypomnieć że zgodnie z artykułem

27 ustęp 3 Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków

zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów obecności co najmniej

połowy ustawowego składu rady więc możliwość zgłaszania członków zarządu

ma tylko starosta to nie jest tak że inni radni również mogą zgłaszać

kandydatów na członków zarządu i głosować będziemy blokowo czyli na

zestaw który zgłosi starosta Oczywiście jeżeli zgłosi Tak?

[Łukasz Czyrny] Dziękuję panie Dziękuję panie przewodniczący za wprowadzenie

Pozwolicie państwo że przeczytam jeszcze uchwałę

Jest to uchwała numer 3 Tak?


Jest to uchwała numer 4/05/2024 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Gryfickiego

Na podstawie artykułu 27 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu uchwala co następuje

paragraf 1 stwierdza się że w wyniku wyborów w głosowaniu tajnym

Starostą Powiatu Gryfickiego został wybrany radny Ryszard Chmielowicz

paragraf 2 protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały

paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ja jeszcze raz gratuluję panu radnemu objęcia fotela starosty

tak zaszczytnego tutaj miejsca i życzę powodzenia i samych sukcesów w działaniu

Panie starosto proszę zabranie głosu

[Ryszard Chmielowicz] Panie Przewodniczący Wysoka Rado

z tego miejsca pragnę przede wszystkim podziękować wyborcom


w swoim imieniu jak i w Waszym imieniu bo to satysfakcja że

znaleźliśmy się w tym miejscu i jednocześnie wielka odpowiedzialność


Odpowiedzialność wielka tym bardziej że w trudnych czasach się znajdujemy

wspólnymi działaniami będziemy musieli je wiele tych poważnych problemów rozwiązywać

Jest to też naszych wyborców duże uznanie


duże poparcie i z naszej strony nie możemy ich zawieść

bo to że dzisiaj jesteśmy dumni z tego

że zostaliśmy wybrani bo każdy kto walczy i chce społecznie popracować to

oczywiście nie rozważa przegranej tylko chciałby być w gronie tych zwycięzców


my w tym gronie się znaleźliśmy Ale duma dzisiejsza i dzisiejsza satysfakcja

Chciałbym i pragnąłbym życzyć nam wszystkim żeby również ona była na koniec tej kadencji

Żebyśmy mogli z dumą i z satysfakcją spojrzeć w lustro spojrzeć w oczy naszym wyborcom

i żeby oni byli też przekonani że postawili na właściwych ludzi

którzy prorozwojowo funkcjonowali w tym powiecie

Każda każde nowe rozpoczęcie kadencji wiąże się z tym że

będziemy chcieli zrealizować wszystkie swoje plany zamierzenia oczekiwania pomysły

i pomysły przede wszystkim naszych radnych Bo w trakcie kampanii wielokrotnie z nimi rozmawialiśmy

i w stosunku do nowych radnych Oni też mają swoje oczekiwania

i oni też żeby ten powiat rozwijał się najlepiej jak to możliwe a my musimy zadbać o to

czyli dokonać wszelkie starania żeby tak było

To dzisiaj naszym wyborcom w swoim i waszym imieniu mówię że wspólnie podejmujemy tą

podróż w stronę rozwoju Powiatu Gryfickiego

Każdy z Was kto został wybrany znalazł się w gronie tych 17 radnych ma swój tak zwany

kapitał i swoich Radnych i swoje wielkie doświadczenie zawodowe

i to doświadczenie chciałbym żebyśmy wspólnie każdego z was wykorzystywali

I Wy funkcjonowali się w różnych miejscach poprzez swoje doświadczenie zawodowe

poprzez swoje funkcjonowanie zawodowe macie wielu przyjaciół wielu znajomych

którzy też życzą dobrze naszemu regionowi bo często tu

przyjeżdżają i oni im też nie jest to obojętne w jakim kierunku się rozwija

Powiat więc wszelkie możliwe relacje które zostaną przez nas wspólnie

wykorzystane one pozwolą żebyśmy się rozwijali w tempie nie wolniejszym niż dotychczas

A to co KPO i te środki które są gdzieś tam przed nami żeby zostały

wykorzystane w sposób maksymalny z możliwych

Więc tego życzę sobie a przede wszystkim naszym wyborcom

żeby to ich dzisiejsze poparcie nie było rozczarowaniem

I życzę w tej pracy na rzecz powiatu wytrwałości

cierpliwości wysiłku i wykorzystania całej swojej energii społecznej jaką w sobie mamy

Wszystkiego najlepszego


[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Starosto

Przechodzimy do kolejnego punktu Ten punkt jest oczywiście następstwem punktu wcześniejszego

I jest to wybór Wicestarosty i Zarządu Powiatu Gryfickiego

Tak jak tutaj już wspomniał przewodniczący Stanisław Hołubczak z komisji skrutacyjnej

Zgłoszenia kandydatury zarządu powiatu czy na stanowisko wicestarosty i członków

Zarządu jest w gestii już Starosty

Więc Panie Starosto bardzo bym prosił o zaprezentowanie składu Zarządu Powiatu Gryfickiego


[Ryszard Chmielowicz] Panie Przewodniczący Wysoka Rado

jak zaznaczył pan Stanisław Hołubczak to jest przywilej starosty

żeby wskazać osoby z którymi chciałby bezpośrednio kierować taką instytucją jak Powiat Gryficki

Po wielu dyskusjach rozmowach wybraliśmy spośród naszego grona

osoby które w różnych profesjach są w stanie dać z siebie wiele dla rozwoju

Powiatu Gryfickiego i w pełni wykorzystać swoje przede wszystkim doświadczenie

i proponuję czyli zgłaszam na wicestarostę Waldemara Wawrzyniaka

dwie kadencje wiceburmistrz Gminy Gryfice kadencja wicestarosty


Również samorządowiec od wielu wielu lat prawnik

te swoje kompetencje w pracy zawodowej

Na członka Zarządu zgłaszam Ryszarda Malińskiego

Znany radny również wielu kadencji

Dyrektor szkoły w Płotach Czyli świetnie poruszający się w zagadnieniach Oświaty

Wiemy że ten ciężar oświatowy jest jednym z

ważniejszych w naszych wyzwaniach Wykształcenie młodych ludzi

przygotowanie ich do dorosłego życia i do pokierowania w

przyszłości naszym pięknym regionem to jedno właśnie z najważniejszych zadań

i stąd ta propozycja

Kolejny zgłoszenie to zgłaszam pana radnego Krzysztofa Malickiego

Znany państwu społecznik który świetnie realizuje się jako dyrektor chyba też Tak?

Kapelmistrz naszej orkiestry nie tylko powiatowej


sięgała sięgała sięgała jeszcze po wyższe cele i sięga cały czas po wyższe cele to

jest piękna nasza wartość bo ci młodzi ludzie są


angażowani w tak piękne przedsięwzięcia muzyczne różnego

kolorytu z dumą możemy nie jednokrotnie w tych koncertach uczestniczyć

a one zabarwiają nasze wielkie uroczystości

nie tylko powiatowe ale i państwowe przede wszystkim

chciałem powiedzieć że na tych właśnie orkiestra

uroczystościach pokazuje swój największy wykaz

Kolejnym kandydatem zgłaszam na członka zarządu pana Krzysztofa Brożyńskiego

Pan Krzysztof Brożyński to troszeczkę chyba świeża krew

choć samorządowiec z pewnym doświadczeniem więc tak nie można powiedzieć

Ale jeżeli chodzi o Powiat i Zarząd Powiatu również z pewną korzyścią będzie to pewna nowość dla pana Brożyńskiego

[...]

To jest cały skład piątym członkiem Zarządu

jest oczywiście starosta jednocześnie szefem tego gremium

Mam nadzieję że naszym wsparciem pokażemy to na co nas stać albo jeszcze nawet więcej

Spróbuję pokazać ciut więcej na co nas stać

[Łukasz Czyrny] Dziękuję panie Starosto

Teraz czy pan Waldemar Wawrzyniak wyraża Pan zgodę?

[Waldemar Wawrzyniak] Tak wyrażam

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Pan Ryszard Maliński

[Ryszard Maliński] Tak wyrażam

[Łukasz Czyrny] Pan Krzysztof Malicki wyraża zgodę

I pan Krzysztof Brożyński czy wyraża zgodę? Dziękuję

W tym celu również jeszcze raz poprosimy komisję skrutacyjną

Pan radny chciałby zabrać głos

[Kazimierz Sać] Ja myślę że to jak wszystko

[...]

dlatego że jest powszechnie wiadomo że starosta nie rządzi jednoosobowo

bo starosta jest tylko albo aż dyrektorem starostwa tak powiedzmy powiem pocznie

a wszelkie decyzje podejmowane są kolegialnie w zarządzie

Wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu jakim już w tej chwili jest starosta Chmielowicz

zabrakło parę parę moim zdaniem paru istotnych informacji takie jest takie jest moje zdanie


Znaczy biografie poszczególnych członków zarządu Myślę że znam doskonale

ale nie w tym rzecz Nie w tym rzecz bo


Bardziej mnie interesowałby przypisane jakby zakresy

odpowiedzialności czy też zadań dla poszczególnych członków zarządu

w zasadzie pomijam oczywiście zadania dla starosty bo to jest jasne i oczywiste

Mogę się domyślać jeśli chodzi o chociażby o

[były członek zarządu] chociażby biorąc pod uwagę kompetencje i kwalifikacje tak

dlatego że z jednej strony ja nie ukrywam że


ja nie ukrywam że


ja nie ukrywam że cały czas optowałem i nadal optuję za trochę inną

gradacją udziału tak zwanej władzy wykonawczej w powiecie

Zawsze byłem zwolennikiem czegoś takiego że powiat jest reprezentowany jeśli chodzi o

władzę wykonawczą szczególnie wykonawczą przez szereg różnych gmin

tutaj domniemuję że kumulacja tej władzy znowu będzie w gminie Gryfice

Ja rozumiem że są ku temu jakieś uwarunkowania

takie zdecydowane więc mam parę pytań do pana Przewodniczącego Zarządu

Jedno pytanie czy przewiduje funkcję etatowego członka zarządu?

Co jest kompetencji? To nie jest kompetencja Rady

A no w zasadzie jednoosobowo podejmuje starosta

Dobrze mówię? Chyba tak bo to nie Zarząd

Bo skoro to jest

Więc jednoosobowo więc pytanie kto tym ewentualnie etatowym członkiem zarządu by był i

jakie miałby właśnie z jednej strony kompetencje jak też jakie miałby określone zadania?

No i oczywiście są ci zwykli członkowie zarządu czyli pan Krzysztof w tym wypadku no mi trudno zgadywać za

Przewodniczącego Zarządu kto kim kto kim będzie ale chciałbym się dowiedzieć

przed głosowaniem jak te nuty

będą ustawione? Kto? Co?

Pomijam też wicestarostę bo już znamy się tyle lat

więc więc nie sądzę żeby coś tam nastąpiło innego

ale mamy jeszcze trzech członków zarządu i chciałbym żeby starosta

a domyślam się że to już jest gdzieś tam uzgodnione w tej koalicji Platforma PSL

plus jeden nie niezrzeszony Rysiu Maliński więc prosiłbym o odpowiedź

A jeśli nie będzie satysfakcjonująca to jeszcze będę miał pytania dodatkowe Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Panie Starosto czy teraz pan zechce odpowiedzieć czy jednak w późniejszym terminie

[Ryszard Chmielowicz] Nie Teraz


[Łukasz Czyrny] To proszę

[Ryszard Chmielowicz] Wysoka Rado Panie Przewodniczący

no pytanie oczywiście że ze wszech miar istotne Trudno trudno tutaj dyskutować bo

oczywiście radni mają prawo wiedzieć jeśli wskazuję członków Zarządu to jakie będą przypisane im obowiązki

Ja może oczywiście w szczegółach tego dzisiaj nie powiem mam zarys

mam zarys tak jest mam zarys tego czym będą się poszczególni członkowie zarządu zajmować

czym się będą realizować w jaki sposób wykorzystać ich kapitał

ich doświadczenie zawodowe ich doświadczenie życiowe

No i tutaj Odpowiadając na to pierwsze pytanie to czy przewiduję funkcję członka etatowego

Tak przewiduje funkcj członka etatowego i dla członka etatowego będą to zadania

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego obrona cywilna i wszelkie te działania w

zakresie bezpieczeństwa w powiecie to między innymi straże policja

i te wszystkie tematy z tym związane i tutaj tą funkcję

będę chciał przypisać panu Krzysztofowi Brożyńskiemu

bo do tej pory on już pewne doświadczenie w tym zakresie zdobył bo

podobną funkcję piastował na obecnym stanowisku pracy

czyli był od tej szeroko pojętej obronności

Był zadania realizował szeroko pojętej obronności

Oczywiście tutaj jeszcze będą przemodelowane i jeszcze inne zadania też w tym zakresie

bo i komisja bezpieczeństwa jest i to zarządzanie tymi elementami jest to bardzo ważne

i dzisiaj Jak wiecie państwo rozszerza się ten temat

bezpieczeństwa ogólnie pojętego Choćby z tego powodu co się dzieje w Ukrainie

i tutaj dorzucane są obowiązki


i to obowiązki w jakiś racjonalny sposób rozdzielić

Rysiek Ryszard Maliński No to już powiedziałem

na na wstępie że ten kapitał i doświadczenie

wynikające z jego pracy zawodowej on jak usłyszałem od niego ostatnio że uwielbia

pracę dyrektorowania swojej szkole że to jest jego miejsce na ziemi i tam się

świetnie realizuje i świetnie się porusza w tych wszystkich zagadnieniach

i to te umiejętności będziemy chcieli

wykorzystać A to co się dzieje w oświecie w oświacie

No to Szanowni radni ustępującej kadencji

też mają tą świadomość ile tam jest tych zagadnień choćby ostatnio mieliśmy się

zmierzyć z MOW-em ten temat niestety niebawem wróci

i on musi być poprzedzony wszelkimi analizami żeby

żeby pokazać jeszcze to w jakim kierunku żeby też pokazać to

że niektóre pomysły z góry się dyskredytuje z tego z pewnych powodów

No to to tym wszystkim będziemy już na roboczo rozmawiać

Pan pan Krzysztof Malicki No szeroko pojęta kultura bo w tych

zagadnieniach jest też biznesmenem który łączy te działania społeczne w zakresie kultury

w zakresie muzyki w zakresie sztuki w zakresie sztuki

No szeroko pojęta kultura więc tutaj w tych zagadnieniach

te zagadnienia będą na pewno przypisane

No i pan Wawrzyniak


to proszę najlepiej jak bo ma w zakresie swoich obowiązków wypisane te

zagadnienia i tu się nic w tej kwestii nie zmieni bo najwyżej zostaną mu

dorzucone dodatkowe i kolejne


[Waldemar Wawrzyniak] Panie Przewodniczący Wysoka Rado jeżeli chodzi o zakres obowiązków

wicestarosty on jest określony w regulaminie organizacyjnym

Jest to Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska geolog powiatowy Wydział Nieruchomości

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

oraz dwie placówki Domu dla Dzieci i Ośrodek Wsparcia ten który jest na jednostce wojskowej

To jest w zakresie akurat moich obowiązków jeżeli chodzi o wicestarostę

Oczywiście pod nieobecność starosty zastępuje go w prowadzeniu spraw przypisanych staroście

No i oczywiście standardowo jakby ktoś nie wiedział to przy okazji sprzedaży

majątku powiatu dwóch członków czyli przeważnie to jest starosta i ja bo

jesteśmy na miejscu chodzimy też do notariusza podpisywać akty notarialne

stąd też niejednokrotnie ludzie mówią

Dlaczego idziecie we dwójkę?

No bo żeby akt był ważny musimy iść we dwoje

bo takiej innej możliwości nie ma ale to to to to już tak na marginesie

Dziękuję


[Kazimierz Sać] Tak wsłuchiwałem się uważnie Mogę mówić do ciebie Rysiu?

Tak się wsłuchiwał i powiem ci szczerze że jestem pełen podziwu że masz

taki ogromny zapał do pracy bo 90% zadań z tego co słyszę jak podzielone

zostało między członków zarządu To będziesz wykonywał ty sam

Bo bo przecież jasną rzeczą jest że najważniejsze na co wszyscy wszyscy czekają mieszkańcy

to są inwestycje drogi drogi inwestycje i tak dalej i tak dalej

Waldek ma się zajmować oświatą


Okej Ja myślę że te akcenty te akcenty które postawione

zostały w zarządzie trochę trochę powinny być

przesunięte jednak ja rozumiem że jest

przykładowo wojna na Ukrainie i trzeba budować

schrony oczywiście to ty decydujesz kto czym ma się zajmować i

dobierasz sobie Zarząd bo później rozliczany będziesz z tego

jak twój zespół będzie pracował ale ja jednak namawiam ciebie

jako jako doświadczony też samorządowiec żeby też dorzucić trochę zadań członkom

zarządu szczególnie tym którzy są na etacie żeby zajmowali się też tym czego

najbardziej mieszkańcy oczekują Czyli powtórzę jeszcze raz inwestycje w

pozyskiwania pozyskiwanie środków i tak dalej i tak dalej bo to dla nas jest

jakby wszystkich najważniejsze Ja rozumiem że tak na gorąco tylko

powiedziałeś dzisiaj na tym na sesji ale ale uczulam na to żeby

żeby to nie były tylko zadania starosty bo to

potrzebny jest cały zespół Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję panie radny

Na pewno tutaj pan starosta dobrze rozdysponuje zadania które ciążą tutaj na powiecie

Więc myślę że panie radny nie mamy czego się obawiać

zważywszy na to że jak widzimy Zarząd będzie się składał z osób które mają bardzo duże

doświadczenie w różnych dziedzinach życia a co do drugiej kwestii

Szanowni państwo my musimy pamiętać że my jako Rada jesteśmy organem nadrzędnym tak

więc w strukturze organizacyjnej Powiatu to my jako radni jesteśmy na samej górze

i dopiero jest później Zarząd Powiatu Tak?

Więc ten nasz głos jest najważniejszy nie Zarządu tylko nas radnych

[Ryszard Chmielowicz] Obiecałem obiecałem że również będę się wsłuchiwał w Wasze głosy wasze oczekiwania

będą dla mnie zwłaszcza osób które mają bagaż

doświadczeń w kategoriach w związku z tym zawsze jest to

bardzo cenne źródło informacji

[...]

Oczywiście ja za to będę będę ponosił więc te

ostatnie zdanie i ostatnie słowo będzie należało do starosty przewodniczącego tego gremium

Dziękuję bardzo

[Łukasz Czyrny] Dziękuję


Czy ktoś z szanownych radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Pan Krzysztof


[Krzysztof Malicki] Szanowny Panie Przewodniczący Panie Starosto Szanowni Radni

Reprezentuję nie Platformę nie PSL Panie Kazimierzu Powiat Gryficki Ziemia Gryficka

[Kazimierz Sać] Ja nie przypisałem Panu żadnej łatki

[Krzysztof Malicki] Powiedział Pan o koalicji Tak? O koalicji PSL

[Kazimierz Sać] Większość w Zarządzie Koalicji

[Krzysztof Malicki] Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dobrze w drugiej kolejności jest pan Krzysztof Brożyński Proszę


[Krzysztof Brożyński] Panie przewodniczący Wysoka Rado

chciałbym powiedzieć tylko kilka słów że moim głównym zadaniem ostatnio było

jest i było właśnie zajmowanie się bezpieczeństwem

największego zakładu pracy jaki jest w powiecie gryfickim a mianowicie szpital gryficki

pracuje tam ponad 700 osób a więc od 4 lat prowadzę właśnie

pracuję w szpitalu jako inspektor do spraw obronnych i rezerw

Poza tym jestem członkiem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dodatkowo jestem członkiem komisji bezpieczeństwa a więc jest to mi ten temat bardzo znany

A to będzie główne moje zadanie Myślę że tutaj pan starosta da

A wiadomo że poza tym no do Polski wpłynęły już pieniądze z KPO i musimy naprawdę się zastanowić

jak je pozyskać do naszego powiatu Na pewno trzeba utrzymywać bardzo dobre stosunki

i bardzo być aktywnym w Urzędzie Marszałkowskim bo

tam są te środki dzielone także na pewno będziemy działać tutaj konstruktywnie

Szanowni państwo pod każdym względem a wy jesteście od tego

między innymi żeby nas tutaj rozliczyć i przekazać zadania

Dziękuję ślicznie

[Łukasz Czyrny] Dziękuję bardzo Proszę o zabranie głos kolegi Stanisława Hołubczaka

[Stanisław Hołubczak] Panie Przewodniczący Wysoka Rado ja tylko kilka słów sprostowania

Panie Przewodniczący bo Pan powiedział że rada jest organem nadrzędnym

To nieprawda nie jest organem nadrzędnym Ustawa o samorządzie powiatowym ściśle

przypisuje zadania dla rady i również ściśle przypisuje zadania dla zarządu

Więc zarząd ma prawo wykonywać swoje kompetencje zgodnie z zapisami ustawowymi

A rada ma ma prawo wykonywać swoje zadania zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym

Rada nie jest organem nadrzędnym dla zarządu Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję bardzo


Nie widzę żeby ktoś jeszcze z Państwa chciał zabrać głos

Więc bym prosił o komisję skrutacyjną


w celu wypisania kart do głosowania i myślę że

w tym celu zrobimy 5 minut przerwy


Szanowni Państwo poproszę już o powrót na miejsca Zakończyliśmy przerwę

[Sekretarz] Czyjaś skoda fabia stoi na parkingu zastawiła garaż

[Łukasz Czyrny] Takie zapytanie czy ktoś przyjechał z skodą fabią z Państwa

Jest zastawiony garaż


Szanowni Państwo przechodzimy po przerwie do


punktu wybór Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Gryfickiego jest z nami

już przewodniczący komisji skrutacyjnej Proszę bardzo zabranie głosu

[Stanisław Hołubczak] Wysoka Rado zostały przygotowane karty do głosowania

i tak jak wcześniej odczytałem zapisy ustawowe karta do głosowania zawiera cztery nazwiska

zgłoszone przez starostę trzech członków Zarządu i kandydata znaczy kandydata

kandydatów na trzech członków Zarządu i kandydata na funkcję Wicestarosty

Głosowanie polega na tym że można oddać głos

Jestem za Jestem przeciw lub Wstrzymuję się od głosu

i do wyboru wymagana jest zwykła większość głosów

to znaczy głosów za musi być więcej niż głosów przeciw

Jeżeli taka sytuacja wystąpi Zarząd będzie wybrany jeśli nie

to ponowne propozycje kandydatur przedstawione przez Starostę

I innego wyboru nie ma


[Kazimierz Sać] To głosowanie blokowe czy mamy tylko jeden jedno miejsce czy przy każdym nazwisku?

[Stanisław Hołubczak] Nie Głosowanie jest dobrowolne Więc można głosować


na tych kandydatów albo przeciw tym kandydatom albo wstrzymać się od głosu

Natomiast nie wybieramy każdego z członków Zarządu

[Kazimierz Sać] Nie nie nie nie bo to to się ma sprzeczności z tym co mówisz

Jeśli byłby blokowy to byśmy mieli tylko i wyłącznie przy Zarządzie

Jeśli może być taka sytuacja Szanowni Państwo że jeden z kandydatów

nie uzyska zwykłej większości głosów a reszta otrzyma?


No co wtedy?


[Mecenas] Więc ja uważam że pan Starosta poprzednik ma rację Ja mówiłem blokowo

ale nie w sensie takim że jedna w jednym protokole w jednej uchwale bierzemy cały

Rzeczywiście uważam że powinny być tu poziome linie

[...]

[Kazimierz Sać] Szanowni Państwo Ale posłuchajcie Szanowni Państwo

moc jakby inicjującą ma tylko i wyłącznie przewodniczący Zarządu To jest moc inicjująca tylko on może wskazać

Ale przy tym systemie głosowania gdyby Rada stwierdziła inaczej

bo ma prawo się nie zgodzić w tym głosowaniu przeciwko poszczególnym kandydaturom

No to nie mówmy o tym że blokowo Bo blokowo to by było tylko że wymieniamy nazwiska

ale głosujemy za propozycją złożoną przez Przewodniczącego Zarządu

A ja w siedmiokrotne nie spotkałem się z takim zdarzeniem żebyśmy głosowali za przyjęciem

przeciwko przyjęciu zaproponowanemu Zarządowi Zarządowi przez Przewodniczącego Zarządu

Więc ja się tylko trzymam słowa przewodniczącego komisji jakby nazewnictwa z którym się nie zgadzam

[mecenas] Ja uważam rzeczywiście że

powinniśmy tutaj a tę kartę dostosować i powinniście Państwo głosować nad każdym kandydatem

Ale na jednej karcie

[Łukasz Czyrny] Bardzo bym prosił komisję skrutacyjną o poprawienie kart do głosowania

[...]

[Łukasz Czyrn] Ogłaszam 5 minut przerwy Dobrze?


Komisja i przewodniczący więc bym prosił jeszcze

raz o zabranie głosu pana Przewodniczącego

[Stanisław Hołubczak] Wysoka Rado zasięgnęliśmy Komentarza do ustawy o samorządzie powiatowym

[p. redakcją] Pawła Drembkowskiego


i w artykule tak jak wcześniej przytaczałem artykuł 27 ustęp 3

Mówi się o wyborze wicestarosty i pozostałych członków zarządu w komentarzu mamy zapis następujący

Wybór każdej z osób następuje indywidualnie

Wybór jednak może następować w ramach jednego głosowania

ale pod warunkiem że sposób sporządzenia karty do głosowania


zakodowania jej w urządzeniu służącym do przeprowadzenia głosowania umożliwi

indywidualne zajęcie stanowiska wobec każdej kandydatury

Mamy sprawę jasną są przygotowane karty do głosowania

[Łukasz Czyrny] Pani radna trzyma kartę więc

[Stanisław Hołubczak] Na każdego z członków Zarządu można zagłosować Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się

Również na Wicestarostę można zagłosować Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się

Rozdamy karty do głosowania

[Kazimierz Sać] A na Starostę jako członka Zarządu

Czyli 6 członków Zarządu też musi być poddana takiej samej weryfikacji jak przewdniczący

[Stanisław Hołubczak] Nie

Wybór starosty następuje bezwzględną większością głosów


[Łukasz Czyrny] Panie Przewodniczący proszę o wydanie kart do głosowania

[Stanisław Hołubczak] Rozdamy karty do głosowania według listy

Pan Przemysław Barański

Pan Krzysztof Brożyński

Pan Ryszard Chmielowicz


Pan Łukasz Czyrny

Pan Leszek Droździel

Pani Katarzyna Dyczyńska


Pani Agnieszka Fudała

Stanisław Hołubczak


Pan Krzysztof Malicki


Pan Ryszard Maliński


Pan Kazimierz Sać


Pani Marzena Salamon

Pani Beata Sipiak


Pan Łukasz Uldynowicz


Pan Waldemar Wawrzyniak


Pani Małgorzata Wysoczańska

I Pan Adrian Żoła


[Łukasz Czyrny] Szanowni państwo powracamy po przerwie jest z nami już komisja skrutacyjna

proszę zabranie głosu pana przewodniczącego

[Stanisław Hołubczak] Wysoka Rado protokół komisji skrutacyjnej

wybranej na 1 sesji Rady Powiatu Gryfickiego dnia 6 maja 2024 roku

Komisja w składzie Radna Beata Sipiak Radna Marzena Salamon radny Stanisław Hołubczak

stwierdza co następuje na sesji obecnych jest 17 radnych

Starosta Powiatu Gryfickiego zgłosił następujących kandydatów na członków Zarządu Powiatu Gryfickiego

pan Ryszard Maliński Krzysztof Malicki Krzysztof Brożyński

i Waldemar Wawrzyniak jako kandydat na Wicestarostę

Udział w głosowaniu na członków zarządu wzięło 17 radnych

głosów ważnych oddano 17 nieważnych 0

komisja stwierdza że

Ryszard Maliński otrzymał 12 głosów za 1 przeciw 4 wstrzymujące

Krzysztof Malicki otrzymał 12 głosów za 1 przeciw 4 wstrzymujące

Krzysztof Brożyński otrzymał 10 głosów za 6 głosów przeciw i 1 wstrzymujący

I pan Waldemar Wawrzyniak otrzymał głos 16 za 1 przeciw 0 wstrzymujących

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkami Zarządu Powiatu Gryfickiego zostali wybrani

Ryszard Maliński Krzysztof Malicki Krzysztof Brożyński

oraz Wicestarostą Powiatu Gryfickiego pan Waldemar Wawrzyniak

Na tym protokół zakończono Załączniki karty do głosowania 17 sztuk

[Aplauz]

[Łukasz Czyrny] Ja gratuluję nowo wybranym członkom Zarządu Powiatu Gryfickiego

i dziękuję również komisji skrutacyjnej Było to ostatnie dzisiejsze przeprowadzone głosowanie


Zanim zaproszę do zdjęcia oczywiście jeszcze przeczytam uchwałę


Jest to uchwała numer 6/05/2024 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Gryfickiego

Na podstawie artykułu 27 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu uchwala co następuje paragraf 1 stwierdza się że wyniku wyborów

w głosowaniu tajnym Wicestarostą i członkiem Zarządu Powiatu Gryfickiego

został wybrany pan Waldemar Wawrzyniak

Punkt 2 paragrafu 1 Członkami Zarządu Powiatu Gryfickiego zostali wybrani

pan Ryszard Maliński pan Krzysztof Malicki pan Krzysztof Brożyński

Paragraf 2 Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały

Paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Jeszcze raz gratuluję całemu Zarządowi bo na dzisiejszej sesji został wyłoniony

Przewodniczący Zarządu jak i pozostali członkowie w tym

Wiceprzewodniczący pan Waldemar Wawrzyniak

Szanowni państwo czeka was intensywna praca tak jak niejednokrotnie już dzisiaj padło sformułowanie

że czekamy na środki z KPO mam nadzieję że


te środki zostaną wydatkowane w Powiecie Gryfickim

i liczę tutaj oczywiście na pomoc wszystkich radnych

czy w pozyskiwaniu tych środków jak i w wprowadzeniu inwestycji

Proszę pamiętać że może są rzeczy które nas dzielą

ale ja Szanownych Państwa będę traktował jako jedną drużynę która będzie jak najlepiej

chciała dla naszego powiatu Więc to jest takie hasło przewodnie tej kadencji

jesteśmy jedną drużyną możemy mieć odrębne zdania ale jesteśmy tutaj w

jednym celu żeby jak najlepiej reprezentować nasze społeczeństwo i jak

najlepiej zarządzać tym powiatem Jest to nasza misja i głęboko wierzę że wszyscy

tutaj pozostali właśnie zasiadają przy tym stole z takim poczuciem że to jest

dla nas misja i my musimy tą misję jak najlepiej zrealizować


Proszę


[Waldemar Wawrzyniak] Panie Przewodniczący Wysoka Rado Pozwólcie że w imieniu nas wszystkich

tych którzy w tym głosowaniu blokowym braliśmy udział podziękuję za okazane

wsparcie i zaufanie jestem przekonany że wspólne działanie to o czym tu już

Wspominał pan Starosta i pan Przewodniczący doprowadzi do tego że

i środki i zadania które będą przed przed nami będą bardzo dobrze rozwiązywane

Pamiętajmy bo było też o tym tutaj wspomniane że Zarząd to jest drużyna ale my

się nie zamykamy Ta drużyna jest otwarta też na pozostałych radnych

Jeżeli tylko ktoś będzie chciał uczestniczyć czy być w obradach Zarządu to jak najbardziej

zapraszamy Oczywiście nie będzie głosował ale głos jego zawsze będzie

wysłuchany i Zarząd który przecież jako ciało kolegialne Mam nadzieję będzie

brał też pod uwagę te głosy które będą płynęły z zewnątrz Jestem też przekonany

że w momencie ukonstytuowania się komisji nawiążemy też bardzo dobre

relacje i współpracę między przewodniczącymi komisji bo jesteśmy tą

17 osobową drużyną a zadań przed nami jest wiele

Jeszcze raz dziękuję w imieniu wszystkich tych którzy startowali w tej do jednym jednym

głosowaniu blokowym za okazane zaufanie i wybór nas na członków Zarządu Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję panie Wicestarosto


Przeszliśmy już do ostatniego punktu dzisiejszego posiedzenia

jest to punkt 10 zakończenie posiedzenia ale przed zakończeniem posiedzenia jeżeli ktoś z

państwa chciałby zabrać głos to to bardzo bym prosił

Pani radna Salamon


[Marzena Salamon] Mam wniosek a jednocześnie prośbę żeby przekazać wszystkim

radnym najnowszą wersję ustawy o samorządzie status

statut Powiatu Gryfickiego i regulamin pracy Rady Powiatu

To może być Nie wiem dla mnie może być to w formie elektronicznej

Myślę że wszyscy jesteśmy scyfryzowani Żebyśmy wiedzieli w obrębie jakich przepisów pracujemy

Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Pani z Biura Rady tutaj poprosi od Państwa numery telefonów i adresy mailowe

Jeżeli nie uczyniła tego to na pewno w niedługim czasie uczyni

Będą do odbioru albo wersji papierowej albo wersji elektronicznej

Myślę że ta wersja elektroniczna będzie bardziej taka czytelna i dostępna

Ja jeszcze raz dziękuję za przybycie zaproszonym gościom

Dziękuję dyrektorom i oczywiście też dziękuję Wójtowi Gminy Karnice

który no jako jedyny włodarz przybył na dzisiejsze obrady

Co prawda go z nami już nie ma ale był

Tak więc no dziękujemy za za to że nas zaszczyciłeś swoją obecnością

No i oczywiście członek Zarządu Ryszard Maliński podpowiada żebym też podziękował panu mecenasowi

tak za to że tutaj czuwał nad prawidłowością i ich jakby tutaj zgrabnym przeprowadzeniem całych całych obrad

Powiem tylko tak od siebie

Z doświadczenia myślę że jakby ta pierwsza sesja na której jeszcze jesteśmy

Z mojego doświadczenia pokazała to będzie taki dobry prognostyk na przyszłość

Sesja była prowadzona na bardzo wysokim poziomie kultury osobistej

Mówię to ze względu na to że nie zawsze mieliśmy przyjemność


Proszę? Nie o całej o całej o całym składzie tak że no nie zawsze

mieliśmy do czynienia z zachowaniami które powinny być na sesji

więc myślę że to naprawdę dobrze rokuje na na przyszłość Tak?

I zachęcam Szanowni Państwo do aktywnej pracy i w Zarządzie tutaj to co pan Wicestarosta powiedział

że każdy jest mile widziany jeżeli ktoś będzie miał jakieś pomysły na pewno Zarząd wysłucha

propozycje a tutaj w Radzie jak najbardziej do aktywnego działania

Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na kolejnej sesji

Jeszcze taka jedna prośba bym prosił o nie ro rozchodzenie się

bo zrobimy sobie wspólne zdjęcie na ściance Powiatu Gryfickiego Dobrze?

Dziękuję i zakańczam sesję i obrady