Rada Powiatu Gryfickiego

Lista sesji

Transmisja Online (YouTube)
2024-05-06
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-05-27
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł
1Wznowienie obrad VIII sesji Rady Powiatu
2Stwierdzenie quorum
3Przyjęcie porządku obrad
4Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
5Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030.
6Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
7Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
8Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
9Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego
10Wolne wnioski
11Zakończenie posiedzenia

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu

Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji