powiat
RADA POWIATU GRYFICKIEGO
Komisje Rady Powiatu Gryfickiego
1 Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej Dodatkowe informacje
1Jan Trafny Przewodniczący Komisji Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
2Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący Komisji
3Czesław Bukowiec
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
6Joanna Duzinkiewicz Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
7Stanisław Hołubczak
8Agnieszka Mackojć
9Grzegorz Szafrański Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
10Waldemar Wawrzyniak
2 Komisja Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia Dodatkowe informacje
1Grzegorz Szafrański Przewodniczący Komisji Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
2Joanna Duzinkiewicz Wiceprzewodnicząca Komisji Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Renata Korek Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
6Marian Maliński
7Ryszard Maliński
8Agnieszka Mackojć
9Jan Trafny Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
3 Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji Dodatkowe informacje
1Janusz Ławruszko Przewodniczący Komisji Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
2Paweł Bereżnicki Wiceprzewodniczący Komisji Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
5Renata Korek Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
6Agnieszka Mackojć
4 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Dodatkowe informacje
1Czesław Bukowiec Przewodniczący Komisji
2Grzegorz Szafrański Wiceprzewodniczący Komisji Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
3Paweł Bereżnicki Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
4Łukasz Czyrny Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
5Waldemar Wawrzyniak
5 Komisja Statutowa Dodatkowe informacje
1Stanisław Hołubczak Przewodniczący Komisji
2Renata Korek Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18
3Jan Trafny Stwierdzono wygaśnięcie mandatu postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego Syg.Akt I Ns 290/18