powiat
Rada Powiatu Gryfickiego
Komisje Rady Powiatu Gryfickiego
1Komisja Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
1Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący
2Leszek Stuła Przewodniczący
3Agnieszka Mackojć Członkini
4Czesław Bukowiec Członek
5Ryszard Chmielowicz Członek
6Łukasz Czyrny Członek
7Joanna Duzinkiewicz Członek
8Stanisław Hołubczak Członek
9Waldemar Wawrzyniak Członek
10Grzegorz Szafrański Członek
2Komisja Komisja Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
1Joanna Duzinkiewicz Wiceprzewodnicząca
2Ryszard Maliński Przewodniczący
3Agnieszka Mackojć Członkini
4Renata Korek Członkini
5Grzegorz Burcza Członek
6Ryszard Chmielowicz Członek
7Marian Maliński Członek
8Marek Gołuchowski Członek
9Kazimierz Sać Członek
10Grzegorz Szafrański Członek
3Komisja Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
1Paweł Bereżnicki Wiceprzewodniczący
2Janusz Ławruszko Przewodniczący
3Agnieszka Mackojć Członkini
4Renata Korek Członkini
5Ryszard Chmielowicz Członek
6Łukasz Czyrny Członek
4Komisja Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1Grzegorz Szafrański Wiceprzewodniczący
2Czesław Bukowiec Przewodniczący
3Paweł Bereżnicki Członek
4Łukasz Czyrny Członek
5Waldemar Wawrzyniak Członek
5Komisja Komisja Statutowa
1Stanisław Hołubczak Przewodniczący
2Renata Korek Członkini
3Leszek Stuła Członek
6Komisja Komisja Rewizyjna
1Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący
2Stanisław Hołubczak Przewodniczący
3Paweł Bereżnicki Członek
4Janusz Ławruszko Członek
5Czesław Bukowiec Członek
6Ryszard Maliński Członek
7Komisja Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący
2Marek Gołuchowski Przewodniczący
3Paweł Bereżnicki Członek
4Stanisław Hołubczak Członek
5Janusz Ławruszko Członek