powiat
RADA POWIATU GRYFICKIEGO
Komisje Rady Powiatu Gryfickiego
1 Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
1Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący Komisji
2Leszek Stuła Przewodniczący Komisji
3Czesław Bukowiec
4Ryszard Chmielowicz
5Łukasz Czyrny
6Joanna Duzinkiewicz
7Stanisław Hołubczak
8Agnieszka Mackojć
9Waldemar Wawrzyniak
10Grzegorz Szafrański
2 Komisja Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
1Joanna Duzinkiewicz Wiceprzewodnicząca Komisji
2Ryszard Maliński Przewodniczący Komisji
3Grzegorz Burcza
4Ryszard Chmielowicz
5Marian Maliński
6Agnieszka Mackojć
7Marek Gołuchowski
8Kazimierz Sać
9Renata Korek
10Grzegorz Szafrański
3 Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
1Janusz Ławruszko
2Paweł Bereżnicki
3Ryszard Chmielowicz
4Łukasz Czyrny
5Agnieszka Mackojć
6Renata Korek
4 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1Grzegorz Szafrański Wiceprzewodniczący Komisji
2Czesław Bukowiec Przewodniczący Komisji
3Paweł Bereżnicki
4Łukasz Czyrny
5Waldemar Wawrzyniak
5 Komisja Statutowa
1Stanisław Hołubczak Przewodniczący Komisji
2Renata Korek
3Leszek Stuła
6 Komisja Rewizyjna
1Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący Komisji
2Stanisław Hołubczak Przewodniczący Komisji
3Paweł Bereżnicki
4Janusz Ławruszko
5Czesław Bukowiec
6Ryszard Maliński
7 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący Komisji
2Marek Gołuchowski Przewodniczący Komisji
3Paweł Bereżnicki
4Stanisław Hołubczak
5Janusz Ławruszko