Rada Powiatu Gryfickiego
 
Lptypdataskładajacyw sprawieOdpowiedz
1interpelacja2018-11-30Grzegorz Burczaw sprawie: wyrok w sprawie odszkodowania za ścieżkę Pogorzelica - Mrzeżynoodpowiedź Starosty Powiatu
2interpelacja2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży działki w Rewaluodpowiedź Starosty Powiatu
3zapytanie2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnychodpowiedź Starosty Powiatu
4interpelacje2018-12-12Grzegorz Burczaw sprawie: publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gryfickiegoKTiDP.7142.15.2018.RS
5zapytanie2018-12-21Stanisław Hołubczakw sprawie: wielkości wydatków uruchomionych na rezerwę celową w roku 2018. odpowiedź Starosty Powiatu
6zapytanie2018-12-21Stanisław Hołubczakw sprawie: wyjaśnienia wzrostu wydatków budżetowych w 2018r. odpowiedź Starosty Powiatu
7interpelacja2018-12-28Grzegorz Burczaw sprawie zajmowania miejsc postojowych przez auta "komisowe"odpowiedź Starosty Powiatu
8zapytanie2018-12-28Stanisław Hołubczakw sprawie: kosztów budowy i likwidacji bilboardów reklamowych.ZDP.1510.02.2019.WD
9interpelacja2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie audytów powyborczychodpowiedź Starosty Powiatu
10zapytanie2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie publikacji nagrań z obrad sesji zgodnie z Art. 15 ust. 1 pkt 1aAiSO.1431.1.2019.MP
11zapytanie2018-12-31Grzegorz Burczaw sprawie publikacji zapytań i interpelacjiAiSO.1431.1.2019.MP
12zapytanie2018-12-31Stanisław Hołubczakw sprawie: kosztów organizowanej w Pogorzelicy gali Starosty Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia.odpowiedź Starosty Powiatu
13zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: osiągniętych dochodów, poniesionych kosztów przez powiat Gryficki z wynajęcia bilbordów reklamowych w roku 2018.odpowiedź Starosty Powiatu
14zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: zmiany warunków zatrudnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.odpowiedź Starosty Powiatu
15zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: zmiany warunków zatrudnienia wybranych pracowników w roku 2018.odpowiedź Starosty Powiatu
16zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie:określenia tytułu wzrostu dochodów budżetu w Starostwie Powiatowym na kwotę 50 000,00.odpowiedź Starosty Powiatu
17zapytanie2019-01-29Stanisław Hołubczakw sprawie: uzupełnienia odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.12.2018r. w sprawie kosztów budowy i likwidacji bilbordów reklamowych.odpowiedź Starosty Powiatu
18zapytanie2019-01-29Kazimierz Saćw sprawie: urlopu bezpłatnego Radnego Powiatu Gryfickiegoodpowiedź Starosty Powiatu
19zapytanie2019-01-30Grzegorz Burczaw sprawie: funkcji członków Zarządu Powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
20zapytanie2019-01-30Grzegorz Burczaw sprawie: obsługi medialnej powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
21interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: niewłaściwie realizowanej umowy 01/ZP/CMIRG z dnia 04 stycznia 2017odpowiedź Starosty Powiatu
22interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: obsługi prawnej ZSP im. Wincentego Witosa w Płotach2/CUW/2019/W
23interpelacja2019-02-01Grzegorz Burczaw sprawie: audytów wewnętrznych w roku 2018odpowiedź Starosty Powiatu
24interpelacja2019-03-01Grzegorz Burczaw sprawie: podstawy prawnej do działań zespołu doraźnego powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
25interpelacja2019-03-01Grzegorz Burczaw sprawie: działań zespołu powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
26zapytanie2019-04-23Stanisław Hołubczakw sprawie: udostępnienia przestrzeni reklamowej w Hali Gryf Arena, dochodów powiatu z tym związanych oraz kosztów.odpowiedź Starosty Powiatu
27interpelacja2019-05-21Grzegorz Burczaw sprawie: wandalizmu w powiecie gryfickim.odpowiedź Starosty Powiatu
28interpelacja2019-05-21Grzegorz Burczaw sprawie: propozycji Marszałka Województwa Zachodniopomomrskiego do wprowadzenia karty LGBT+ na Pomorzu Zachodniopomorskimodpowiedź Starosty Powiatu
29zapytanie2019-05-21Grzegorz Burczaw sprawie: organizacji "kampanii wyborczej" dla Bartosza Arłukowicza.odpowiedź Starosty Powiatu
30interpelacja2019-05-23Grzegorz Burczaw sprawie zakłócania porządku publicznego mieszkańcom osiedla XXX lecia w Gryficach.KTiDP.7126.15.2019.RM
31interpelacje2019-05-30Łukasz Czyrnyw sprawie umów cywilnoprawnych zawartych w latach 2015 - 2018odpowiedź Starosty Powiatu
32interpelacja2019-05-30Łukasz Czyrnyw sprawie kwot faktur opłaconych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach od 01.01.2015 do 31.05.2019odpowiedź Starosty Powiatu
33zapytanie2019-07-10Grzegorz Burczaw sprawie: Liczby wniosków, skarg i petycji.odpowiedź Starosty Powiatu
34zapytanie2019-07-10Grzegorz Burczaw sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Gryfickimodpowiedź Starosty Powiatu
35zapytanie2019-07-11Grzegorz Burczaw sprawie: kosztów procesowych poniesionych przez Powiat Gryfickiodpowiedź Starosty Powiatu
36zapytanie2019-07-16Stanisław Hołubczakw sprawie: informacji medialnych dotyczących naborów do szkół ponadgimnazjalnych. odpowiedź Starosty Powiatu
37zpytanie2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: realizacji uchwały o 3 letnich obchodach 100 lecia Niepodległości Polski.odpowiedź Starosty Powiatu
38interpelacja2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: liczby wniosków o dofinansowanieodpowiedź Starosty Powiatu
39interpelacja2019-07-17Grzegorz Burczaw sprawie: instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie powiatu gryfickiego.odpowiedź Starosty Powiatu
40zapytanie2019-07-24Grzegorz Burczaw sprawie: zadań wykonanych przez etatowego członka zarządu powiatuodpowiedź Starosty Powiatu
41zapytanie2019-08-13Łukasz Czyrnyw sprawie faktur kwot faktur opłaconych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach od stycznia 2010r. do grudnia 2014r.odpowiedź Starosty Powiatu
42zapytanie2019-08-13Łukasz Czyrnyw sprawie kwot faktur opłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
43zapytanie2019-08-13Łukasz Czyrnyw sprawie kwot faktur opłaconych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogicznąodpowiedź Starosty Powiatu
44zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotachodpowiedź Starosty Powiatu
45zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
46zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowieodpowiedź Starosty Powiatu
47zapytanie2019-08-26Łukasz Czyrnyw sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
48interpelacja2019-09-11Joanna Duzinkiewiczw sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 31252 k/m Lewice na odcinku długości ok. 930 mb w Ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt 1.154,42 zł bruttoodpowiedź Starosty Powiatu
49interpelacja2019-10-10Grzegorz Burczanieprawidłowości instalacji odgromowej na Gryf Arenie.odpowiedź Starosty Powiatu
50interpelacja2019-10-10Grzegorz Burczaw sprawie treści umowy Powiatu Gryfickiego z Gmina Rewal i Trzebiatówodpowiedź Starosty Powiatu
51zapytanie2019-10-21Grzegorz Burczaw sprawie progu zwalniającego w m Karnice.Odpowiedź Starosty Powiatu
52interpelacja2019-10-29Kazimierz Saćw sprawie informacji o wyróżnieniu w konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu"odpowiedź Starosty Powiatu
53interpelacja2019-10-29Kazimierz Saćw sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficachodpowiedź Starosty Powiatu
54interpelacja2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie interwencji obywatelskiej spowodowanej potencjalnymi zagrożeniami nieznanych poziomów stężeń toksycznego styrenu, w rejonie prawobrzeża Gryfic.odpowiedź Starosty Powiatu
55interpelacja2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie poziomu natężenia hałasu dziennego i nocnego wokół POOLSPA w Gryficach.odpowiedź Starosty Powiatu
56zapytanie2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie wniosków do budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2020.odpowiedź Starosty Powiatu
57zapytanie2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie wykorzystania bezzałogowego statu powietrznego.odpowiedź Starosty Powiatu
58zapytanie2019-11-20Grzegorz Burczaw sprawie realizacji zadań Powiatu Gryfickiego o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiskaodpowiedź Starosty Powiatu
59interpelacja2019-12-03Kazimierz Saćw sprawie zadłużenia Powiatu Gryfickiego.odpowiedź Starosty Powiatu
60interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie całkowitych kosztów remontu i utrwalenia drogi Dreżewo-Karnice.odpowiedź Starosty Powiatu
61interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie planowanej inwestycji pn. Modernizacja drogi 3123 Nowielice-Gorzysławodpowiedź Starosty Powiatu
62interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie: poniesionych kosztów projektów inwestycji drogowych.odpowiedź Starosty Powiatu
63interpelacja2019-12-16Grzegorz Burczaw sprawie katastrofalnego stanu drogi powiatowej 1036 na odcinku od Kołomoncia do Świeszewa i dalej do Kolonii 9 (do granicy Powiatu Gryfickiego)odpowiedź Starosty Powiatu
64interpelacja2019-12-19Ryszard Malińskiw sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w porównaniu z rokiem 2019odpowiedź Starosty Powiatu
65zapytanie2020-01-10Grzegorz Burczazapytanie wielowątkowe w sprawie sprawy sądowej z dnia 30 maja 2019 roku.odpowiedź Starosty Powiatu
66interpelacja2020-01-10Grzegorz Burczaw sprawie: procedury opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu.odpowiedź Starosty Powiatu
67interpelacja2020-01-10Grzegorz Burczaw sprawie: braku udzielania odpowiedzi na interpelacje odpowiedź Starosty Powiatu
68interpelacja2020-01-10Grzegorz Burczaw sprawie: opracowywania przez Zarząd Powiatu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy obywatelskiej.odpowiedź Starosty Powiatu
69zapytanie2020-01-10Joanna Duzinkiewiczw sprawie scalonego systemu ścieżek rowerowych Powiatu Gryfickiegoodpowiedź Starosty Powiatu
70zapytanie2020-01-13Grzegorz Burczaw sprawie zabezpieczenia techniczno-socjalnego pracowników DPS Jarominodpowiedź Starosty Powiatu
71zapytanie2020-01-16Grzegorz Burczaw sprawie: działań mobingowych w DPS Jarominodpowiedź Starosty Powiatu
72zapytanie2020-01-20Grzegorz Burczaw sprawie: Zabezpieczenia środków finansowych na 2020 dla ZSP im. Czesława Miłoszaodpowiedź Starosty Powiatu
73interpelacja2020-01-23Grzegorz Burczaw sprawie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109odpowiedź Starosty Powiatu
74zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: wniosku inwestycyjnego radnej z gminy Trzebiatówodpowiedź Starosty Powiatu
75zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: gruntów pod drogami przyjętymi na własność Powiatu Gryfickiegoodpowiedź Starosty Powiatu
76zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: podjętych przez Starostę działań inwestycyjnych w celu realizacji zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla ZSP Płotyodpowiedź Starosty Powiatu
77zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: uwzględnienia wniosku Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa odpowiedź Starosty Powiatu
78zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: zasady funkcjonowania MOW w Waniorowie bez aktualnego operatu wodno-prawnegoodpowiedź Starosty Powiatu
79zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: stawki godzinowej psychologa zatrudnionego w PCPRodpowiedź Starosty Powiatu
80zapytanie2020-01-24Grzegorz Burczaw sprawie: zakupu lokalu mieszkalnego dla 14 wychowanków Domu Dla Dzieciodpowiedź Starosty Powiatu
81interpelacja2020-01-27Joanna Duzinkiewiczw sprawie: kwot i transzy udzielonych nagród dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gryficach i Jarominieodpowiedź Starosty Powiatu
82interpelacja2020-01-29Grzegorz Burczaw sprawie: planowanej aktualizacji folderu AGROTURYSTYKA w powiecie gryfickim za kwotę 7000,00 złodpowiedź Starosty Powiatu
83zapytanie2020-01-31Grzegorz Burczaw sprawie: konkursuodpowiedź Starosty Powiatu
84interpelacja2020-02-11Kazimierz Saćw sprawie: Zadłużenia Powiatu Gryfickiego, wielkości wolnych środkówodpowiedź Starosty Powiatu
85zapytanie2020-02-17Grzegorz Burczaw sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym , aby upamiętnić Polaków pomordowanych w Skalnieodpowiedź Starosty Powiatu
86zapytanie2020-02-17Grzegorz Burczaw sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym, aby upamiętnić zasługi inz. Zbigniewa Ponieckiego, który wraz ze swoim zespołem odbudował laternę latarnii morskiej w Niechorzu.odpowiedź Starosty Powiatu
87zapytanie2020-02-17Grzegorz Burczaw sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponagdgminnym, w.s. poprawy bezpieczeństwa - spiąć komunikacyjnie prawobrzeże Gryfic, największego osiedla, a jednocześnie sypialni powiatu, z budowanym obejściem dla miasta od strony Brodpowiedź Starosty Powiatu
88zapytanie2020-02-20Joanna Duzinkiewiczw sprawie: Osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfickim.odpowiedź Starosty Powiatu
89interpelacja2020-02-27Stanisław Hołubczakw sprawie: projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu.odpowiedź
90zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: łącznych kosztów eksploatacji auta służbowegoOdpowiedź Starosty Powiatu
91zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu dla jednostek organizacyjnych powiatuodpowiedź
92zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu jednostki organizacyjnej Lo im. Bolesława Chrobrego w Gryficachodpowiedź
93zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu jednostki organizacyjnej ZSP im. Czesława Miłoszaodpowiedź
94zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2019Odpowiedź Starosty Powiatu
95zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: wielkości dopłaty do funkcjonowania jednostek organizacyjnych. odpowiedź
96zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty wolnych środków w budżecieOdpowiedź Starosty Powiatu
97zapytanie2020-03-05Grzegorz Burczaw sprawie: lokalizacji rozpatrywanych na funkcjonowanie MOW RewalOdpowiedź Starosty Powiatu
98zapytanie2020-03-24Grzegorz Burczaw sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2019 odpowiedź
99zapytanie2020-03-25Joanna Duzinkiewiczw sprawie: powierzchni handlowej (powierzchni sprzedaży) w galerii HOSSO w Gryficach.odpowiedź
100interpelacja2020-04-03Grzegorz Burczaw sprawie: procedur na wypadek pandemiiodpowiedź
101zapytanie2020-04-03Grzegorz Burczatreść: Jakie konkretnie działania oraz jaki jest określony algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia pandemii, przewiduje /określiło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią korona wirusa w powiecie gryfickim?odpowiedź
102zapytanie2020-04-03Grzegorz Burczaw sprawie: działań podjętych przez powiat w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu podopiecznych DPS Gryfice podczas pandemiiodpowiedź
103zapytanie2020-04-07Grzegorz Burczatreść: Jakie konkretne miejsca przygotowano oraz w jakich obiektach, na ile łóżek, sposób zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej oraz żywienia itp., a jakie są planowane do przygotowania na wypadek rozwoju pandemii w powiecie gryfickim?odpowiedź
104interpelacja2020-04-17Grzegorz Burczaw sprawie: Instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie Powiatu Gryfickiegoodpowiedź
105zapytanie2020-04-17Grzegorz Burczatreść: Jakie konkretnie "Kontrole kuratorium wykazały liczne uchybienia po stronie dyrekcji"? oczywiście chodzi o MOW w Rewaluodpowiedź
106zapytanie2020-04-17Grzegorz Burczatreść: Jakie podjęto działania oraz jaką kwotę wydatkowano na walkę z pandemią w naszym powiecie?odpowiedź
107zapytanie2020-05-17Grzegorz Burczaw sprawie: uwzględnienia wniosków i uwag dyrektorów i opiekunów MOW w Rewaluodpowiedź
108interpelacja2020-05-19Joanna Duzinkiewiczw sprawie: konieczności remontu chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Trzebiatowie.odpowiedź
109zapytanie2020-06-10Grzegorz Burczaw sprawie: podjęcia działań zasilających budżet powiatu kwotą co najmniej 12 - 15 milionów zł., a przy okazji zagospodarowania działek przed Urzędem Miasta i Gminy Gryfice.odpowiedź
110interpelacja2020-06-12Joanna Duzinkiewiczw sprawie: budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 31252 k/m Lewice na odcinku o długości ok. 930mb.odpowiedź
111zapytanie2020-08-04Grzegorz BurczaZapytanie nr 1odpowiedź
112zapytanie2020-08-04Grzegorz BurczaZapytanie nr 2odpowiedź
113interpelacja2020-08-04Grzegorz BurczaInterpelacja 2odpowiedź
114zapytanie2020-08-04Joanna DuzinkiewiczZapytanieodpowiedź
115interpelacja2020-08-04Grzegorz BurczaInterpelacja 1odpowiedź
116interpelacja2020-08-10Joanna Duzinkiewiczw sprawie: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109.odpowiedź
117zapytanie2020-09-25Joanna DuzinkiewiczZapytanieodpowiedź
118zapytanie2020-09-25Joanna DuzinkiewiczZapytanieodpowiedź
119interpelacja2020-10-22Grzegorz Burczaw sprawie zmian etatowych w MOW RewalOdpowiedź
120interpelacja2020-10-22Grzegorz Burczaw sprawie natężenia ruchu na drodze powiatowejodpowiedź
121zapytanie2020-10-22Grzegorz BurczaZapytanie 1odpowiedź
122zapytanie2020-10-22Grzegorz BurczaZapytanie 2odpowiedź
123zapytanie2020-10-22Grzegorz BurczaZapytanie 3odpowiedź
124zapytanie2020-11-13Joanna DuzinkiewiczZapytanie Radnejodpowiedź
125interpelacja2020-12-07Grzegorz Burczaw sprawie: zmian etatowych MOW Rewalodpowiedź
126interpelacja2020-12-07Grzegorz Burczaw sprawie: planów wykorzystania obiektów po przenoszonej Komendzie Straży Pożarnej w Gryficachodpowiedź
127zapytanie2020-12-07Grzegorz BurczaPlany zagospodarowania /zbycia/pozyskania środków z majątku po Prokuraturze Rejonowej w Gryficachodpowiedź
128interpelacja2020-12-07Grzegorz Burczaw sprawie: planów przyszłościowych dla MOW Rewalodpowiedź
129interpelacja2020-12-07Grzegorz Burczaw sprawie: stanu prac nad planem budowy scalonego systemu ścieżek rowerowych dla powiatu gryfickiego.odpowiedź
130zapytanie2020-12-07Grzegorz BurczaZapytanie nr2, dotyczy Muzeum Kolejki Wąskotorowejodpowiedź
131zapytanie2020-12-07Grzegorz BurczaJakie działania rewitalizacyjne zaplanował podjąć Zarząd Powiatu dla DPS Gryficeodpowiedź
132zapytanie2020-12-07Grzegorz BurczaJakie działania rewitalizacyjne zaplanował podjąć Zarząd Powiatu dla DPS Jaromin?odpowiedź
133zapytanie2021-01-27Joanna DuzinkiewiczCzy Powiat gryficki współpracuje z Gminami należącymi do powiatu gryfickiego w zakresie dowozu mieszkańców z pobliskich miejscowości wiejskich do wyznaczonych punktów szczepień przeciw COVID-19odpowiedź
134interpelacja2021-01-28Stanisław HołubczakPrzekazanie sprawozdania RP NDSodpowiedź
135interpelacja2021-03-22Grzegorz Burczaw sprawie: planu budowy scalonego systemu ścieżek rowerowych dla powiatu gryfickiegoodpowiedź
136interpelacja2021-03-22Grzegorz Burczaw sprawie: wniosków o dofinansowanie złożonych przez powiat gryfickiodpowiedź
137interpelacja2021-03-22Grzegorz Burczaw sprawie: wniosków o dofinansowanie złożonych przez powiat gryficki od początku roku 2021Odpowiedź
138interpelacja2021-03-22Grzegorz Burczaw sprawie: stanu realizacji uchwały petycyjnej w związku z modernizacją drogi na odcinku Sadlno - Sadlenko - droga wojewódzka 103Odpowiedź
139zapytanie2021-04-06Grzegorz BurczaZapytanie Nr1 Dotyczy DPSOdpowiedź
140interpelacje2021-04-07Grzegorz Burczaw sprawie: wniosków o dofinansowanie złożonych przez powiat gryficki od początku roku 2021Odpowiedź
141Interpelacja2021-04-07Grzegorz Burczaw sprawie: wniosków o dofinansowanie złożonych przez powiat gryficki od początku roku 2021Odpowiedź
142zapytanie2021-04-08Grzegorz BurczaJakie działania powiat gryficki podjął (w latach 2020-2021) W zakresie niezbędnych prac remontowych (potrzeb widocznych od zewnątrz) na budynku Zespołu Szkół im. Cz. Miłosza w Gryficach przy ul. 11 Listopada 14,Odpowiedź
143zapytanie2021-04-09Grzegorz BurczaZapytanie Nr3 Dotyczy PCPROdpowiedź
144zapytanie2021-04-09Grzegorz Burczaw sprawie Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUSOdpowiedź
145zapytanie2021-04-10Grzegorz BurczaZapytanie Nr5 Dotyczy DPSOdpowiedź
146zapytanie2021-04-12Grzegorz BurczaZapytanie Nr7 Dotyczy DPSOdpowiedź
147zapytanie2021-04-12Grzegorz BurczaZapytanie Nr6 Dotyczy DPSOdpowiedź
148interpelacja2021-05-21Joanna Duzinkiewiczw sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 3123Z na odcinku NOWIELICE ? GORZYSŁAWOdpowiedź
149interpelacja2021-05-21Joanna DuzinkiewiczW sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 3139Z w miejscowości ROBYOdpowiedź
150interpelacja2021-08-05Joanna Duzinkiewiczw sprawie: poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3114Z z nowo wybudowaną obwodnicą GryficOdpowiedź
151zapytanie2021-08-09Grzegorz BurczaZapytanie nr 1 w sprawie: degradacji budynku przy ul. 11 ListopadaOdpowiedź
152zapytanie2021-08-10Grzegorz BurczaZapytanie nr 2 w sprawie: przeniesienia Komendy PSPOdpowiedź
153zapytanie2021-08-10Grzegorz BurczaZapytanie nr 3 w sprawie: zachowania pracownika MOWOdpowiedź
154zapytanie2021-08-10Grzegorz BurczaZapytanie nr 4 w sprawie: śmiertelnego wypadku na skrzyżowaniu z obwodnicą GryficOdpowiedź
155zapytanie2021-08-12Grzegorz BurczaZapytanie nr 5 w sprawie: sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego "Kasia"Odpowiedź
156interpelacja2021-08-25Joanna Duzinkiewiczw sprawie: podjęcia działań zmierzających do wykonania ciągu pieszegoOdpowiedzi udzielił ZZDW w Koszalinie
157interpelacja2021-08-30Grzegorz Burczaw sprawie: braku realnych działań ze strony samorządu powiatu gryfickiego wobec muzeumOdpowiedź
158interpelacja2021-09-10Grzegorz Burczainterpelacja dot. sytuacji w DPS Gryfice po zawiadomieniu prokuratury przez Wojewodę ZachodniopomorskiegoOdpowiedź
159interpelacja2021-09-13Grzegorz Burczainterpelacja dotycząca sytuacji w DPS GryficeOdpowiedź
160interpelacja2021-09-14Grzegorz BurczaInterpelacja dotycząca wzrostu zatrudnienia w Starostwie powiatowymOdpowiedź
161Interpelacja2021-11-03Joanna DuzinkiewiczInterpelacja nr 7 w sprawie: poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców TrzebiatowaOdpowiedź
162interpelacja2021-11-17Grzegorz Burczaw sprawie: reklam komercyjnych na płocie DPS GryficeOdpowiedź
163interpelacja2021-11-17Grzegorz Burczainterpelacja Dot. awarii windy w DPS GryficeOdpowiedź
164Interpelacja2021-11-17Grzegorz BurczaInterpelacja Dot. funkcjonowania i przestrzegania procedur w DPS GryficeOdpowiedź
165Interpelacja2021-11-17Grzegorz BurczaInterpelacja Dot. sytuacji covidowej w DPS GryficeOdpowiedź
166Interpelacja2021-11-17Grzegorz BurczaInterpelacja Dot. stanu zatrudnień w Gryf Arenie Odpowiedź
167interpelacja2021-12-03Joanna Duzinkiewicz W sprawie: utworzenia połączeń komunikacyjnych między powiatem gryfickim a powiatem kołobrzeskim.Odpowiedź
168interpelacja2021-12-20Joanna DuzinkiewiczInterpelacja przebudowa traktu pieszego dla mieszkańców Trzebiatowa przy ul. Zagórskiej 28-30Odpowiedź
169interpelacja2021-12-23Grzegorz BurczaInterpelacja Nr3 w sprawie modernizacji oświetlenia w hali Gryf ArenaOdpowiedź
170interpelacja2021-12-24Grzegorz BurczaInterpelacja Nr4 w sprawie przekazania dróg powiatowych dla gminy Gryfice.Odpowiedź
171Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja w sprawie wysokości wynagrodzeń dyrektorów DPSOdpowiedź
172Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja w sprawie stanu zatrudnienia w Gryf Arenie na listopad 2021Odpowiedź
173Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja nr 5 w sprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego na ul. PiłsudskiegoOdpowiedź
174Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja nr 6 w sprawie przyszłości funkcjonowania MOWOdpowiedź
175Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja nr 7 w sprawie wykorzystania drona powiatowegoOdpowiedź
176Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja nr 8 w sprawie ilości sprzętu teleinformatycznego w starostwieOdpowiedź
177Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja nr 9 w sprawie wniosków o dofinansowanieOdpowiedź
178Interpelacja2021-12-31Grzegorz BurczaInterpelacja nr 10 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do PrusinowaOdpowiedź
179interpelacja2022-01-04Stanisław HołubczakInterpelacja w sprawie posiadanych przez Powiat Gryficki lokat terminowych wolnych środków finansowychOdpowiedź
180interpelacja2022-01-04Stanisław HołubczakInterpelacja w sprawie kredytów zaciągniętych i obecnie spłacanych przez Powiat GryfickiOdpowiedź
181interpelacja2022-01-09Grzegorz Burczaw sprawie scalonego systemu ścieżek rowerowych dla powiatu gryfickiegoOdpowiedź
182interpelacja2022-01-10Grzegorz Burczaw sprawie braku informacji o złożonych petycjach mieszkańców powiatu gryfickiegoOdpowiedź
183zapytanie2022-02-03Grzegorz Burczaw sprawie nieprawidłowości w DPS GryficeOdpowiedź
184zapytanie2022-02-04Grzegorz Burczaw sprawie budowy obiektu handlowo-usługowegoOdpowiedź
185zapytanie2022-02-04Grzegorz Burczaw sprawie budowy HOSSO
186zapytanie2022-02-05Grzegorz Burczaw sprawie wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy dla osób chcących założyć działalność gospodarcząOdpowiedź
187zapytanie2022-02-07Grzegorz Burczaw sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3123Z na odcinku Nowielice ? GorzysławOdpowiedź
188zapytanie2022-02-08Grzegorz Burczaw sprawie programu Asystenta Osoby NiepełnosprawnejOdpowiedź
189zapytanie2022-02-09Grzegorz Burczaw sprawie wyjazdu Starosty do Powiatu KarkonoskiegoOdpowiedź
190zapytanie2022-02-09Grzegorz Burczaw sprawie materiałów promocyjnychOdpowiedź
191zapytanie2022-02-10Joanna Duzinkiewiczw sprawie remontu drogi powiatowej 3123Z na odc. Nowielice-GryficeOdpowiedź
192zapytanie2022-02-21Grzegorz Burczaw sprawie wsparcia bądź innej pomocy dla osób chcących otworzyć swoją pierwszą działalność gospodarcząOdpowiedź
193zapytanie2022-02-22Grzegorz Burczaw sprawie konkursu "Port Kultury Pomorza Zachodniego"Odpowiedź
194zapytanie2022-03-04Grzegorz Burczaw sprawie głosowania nad petycją mieszkańców wsi Gosław
195zapytanie2022-03-04Grzegorz Burczaw sprawie głosowania nad petycją mieszkańców sołectwa Zaleszczyce
196zapytanie2022-03-04Grzegorz Burczaw sprawie nagrody dla p. Dyrektor DPSOdpowiedź
197zapytanie2022-03-31Grzegorz Burczaw sprawie Muzeum Kolejski WąskotorowejOdpowiedź
198zapytanie2022-06-23Joanna Duzinkiewiczw sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Roby
199zapytanie2022-06-23Joanna Duzinkiewiczw sprawie wniosku o dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej MIROSŁAWICE
200zapytanie2022-06-23Joanna Duzinkiewiczw sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Zacisze - Węgorzyn
201zapytanie2022-06-23Joanna Duzinkiewiczw sprawie remontu drogi powiatowej Sadlno ? Sadlenko
202zapytanie2023-01-23Grzegorz Burczaw sprawie wonlych środków na koniec roku 2022Odpowiedź
203 zapytanie2023-01-24Grzegorz Burczaw sprawie wyjazdów starosty i radnychOdpowiedź
204zapytanie2023-01-24Grzegorz Burczaw sprawie ilości komputerówOdpowiedź
205zapytanie2023-01-30Grzegorz Burczaw sprawie wykazu uchwał zarząduOdpowiedź
206interpelacja2023-01-30Stanisław Hołubczakw sprawie sprawozdania o nadwyżce/deficycieOdpowiedź
207zapytanie2023-02-01Grzegorz Burczaw sprawie dokumentacji ZDPOdpowiedź
208zapytanie2023-02-01Grzegorz Burczaw sprawie stanu kotłowni w DPS GryficeOdpowiedź
209zapytanie2023-02-06Grzegorz Burczaw sprawie kredytu zaproponowanego Radzie przez ZarządOdpowiedź
210zapytanie2023-02-06Grzegorz Burczaw sprawie wykazu dróg powiatowychOdpowiedź
211zapytanie2023-02-06Grzegorz Burczaw sprawie wypadku na obwodnicy GryficOdpowiedź
212zapytanie2023-02-06Grzegorz Burczaw sprawie obsługi serwisu internetowegoOdpowiedź
213zapytanie2023-02-06Grzegorz Burczaw sprawie inwentaryzacji schronówOdpowiedź
214zapytanie2023-02-10Joanna Duzinkiewiczw sprawie środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania covidOdpowiedź
215interpelacja2023-02-13Joanna Duzinkiewiczw sprawie poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców TrzebiatowaOdpowiedź
216interpelacja2023-02-14Grzegorz Burczaw sprawie przestępczości w miastach Powiatu GryfickiegoOdpowiedź
217interpelacja2023-02-15Joanna Duzinkiewiczw sprawie poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Sadlna, SadlenkaOdpowiedź
218zapytanie2023-02-15Joanna Duzinkiewiczw sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa Powiatu GryfickiegoOdpowiedź
219interpelacja2023-12-20Grzegorz Burczaw sprawie podróży służbowych Starosty Powiatu Gryfickiego i członków zarządu w roku 2023Odpowiedź
220interpelacja2023-12-20Grzegorz Burczaw sprawie urządzeń multimedialnych i telefonów komórkowych członków zarząduOdpowiedź
221zapytanie2024-01-15Grzegorz Burczaw sprawie wysokości wolnych środków na koniec 2022 roku i na koniec 2023 rokuOdpowiedź
222interpelacja2024-01-15Grzegorz Burczaw sprawie DPS JarominOdpowiedź
223interpelacja2024-01-15Grzegorz Burczaw sprawie dyrektora MOW RewalOdpowiedź