Rada Powiatu Gryfickiego
 
1Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
1Leszek Stuła Przewodniczący
2Czesław Bukowiec Członek
3Ryszard Chmielowicz Członek
4Łukasz Czyrny Członek
5Joanna Duzinkiewicz Członek
6Stanisław Hołubczak Członek
7Agnieszka Mackojć Członek
8Grzegorz Szafrański Członek
9Waldemar Wawrzyniak Członek
2Komisja Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
1Joanna Duzinkiewicz Wiceprzewodnicząca
2Ryszard Maliński Przewodniczący
3Grzegorz Burcza Członek
4Ryszard Chmielowicz Członek
5Marek Gołuchowski Członek
6Renata Korek Członek
7Agnieszka Mackojć Członek
8Marian Maliński Członek
9Kazimierz Sać Członek
10Grzegorz Szafrański Członek
3Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
1Paweł Bereżnicki Przewodniczący
2Ryszard Chmielowicz Członek
3Łukasz Czyrny Członek
4Józef Gandurski Członek
5Renata Korek Członek
6Agnieszka Mackojć Członek
4Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1Grzegorz Szafrański Wiceprzewodniczący
2Czesław Bukowiec Przewodniczący
3Paweł Bereżnicki Członek
4Łukasz Czyrny Członek
5Waldemar Wawrzyniak Członek
5Komisja Statutowa
1Stanisław Hołubczak Przewodniczący
2Renata Korek Członkini
3Leszek Stuła Członek
6Komisja Rewizyjna
1Grzegorz Burcza Wiceprzewodniczący
2Stanisław Hołubczak Przewodniczący
3Paweł Bereżnicki Członek
4Czesław Bukowiec Członek
5Józef Gandurski Członek
6Leszek Stuła Członek
7Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1Grzegorz Burcza Przewodniczący
2Paweł Bereżnicki Członek
3Józef Gandurski Członek
4Ryszard Maliński Członek
5Kazimierz Sać Członek
6Leszek Stuła Członek