Rada Powiatu Gryfickiego
 
1Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
2Komisja Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia
3Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji
4Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5Komisja Statutowa
6Komisja Rewizyjna
7Komisja Skarg, Wniosków i Petycji